Sunteți pe pagina 1din 3

Cerere de detaare la cerere prin concurs specific

Nr. ___________ /_______2017


Se certific exactitatea datelor
Inspector colar pentru managementul resurselor umane
__________________________________________ Luat n evidena I.S.J./I.S.M.B.
(pentru cadrele didactice titulare provenite din alte judee,
care solicit detaare la cerere)

Domnule Inspector colar General,

Subsemnatul(a) (inclusiv iniiala tatlui)_______________________________________________________________________________


__________________________________________________________, nscut() la data de _____________19_____, titular() pe(la) postul
(catedra) de ________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ de la (unitatea de
nvmnt)_________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________, localitatea
__________________________________________________________________________________________________, judeul (sectorul)
__________________________________, v rog s-mi aprobai detaarea la cerere ncepnd cu 1 septembrie 2017 pe(la) un post/o catedr
publicat() vacant().
Menionez urmtoarele:
I. Am domiciliul n localitatea___________________________________________, judeul (sectorul) _________________________, strada
___________________________ nr. ________, bloc _________, ap. _________, TELEFON:______________________, conform actului de
identitate _____seria ________nr. __________________eliberat de __________________________;

COD NUMERIC PERSONAL

II. Sunt absolvent() al(a) (Univ., Academiei., Institutului, I.P.-3 ani, Colegiului, c. de maitri, c. postliceal, Lic.
ped.)___________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ Facultatea
_________________________________________________________________________________________________________________ nivelul
studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, ciclul II de studii universitare de masterat,
universitare de lung durat)_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de
______ani (curs zi; seral; fr frecven; frecven redus; nvmnt la distan), promoia ________, cu media la examenul de stat
(licen)/absolvire _________________, cu specializarea principal_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________, secundar
____________________________________________________________________________________________________ (1).
P ____,_____
Dup absolvirea nvmntului universitar de lung durat/ciclului II de studii universitare de masterat am absolvit:
- Facultatea _____________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; frecven redus; fr
frecven; nvmnt la distan), promoia ____________, cu media la examenul de stat (licen)/absolvire______________, cu
specializarea________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ P ____,_____
- Studii postuniversitare de specializare cu durata de _____semestre _______________________________ _______________
P ____,_____
- Studii academice postuniversitare cu durata de _____semestre ________________________________________________
P ____,_____
- Studii aprofundate de specialitate cu durata de _____semestre ________________________________________________
P ____,_____
- Masterat n sistem postuniversitar sau n cadrul ciclului II de studii universitare _____________________________________
P ____,_____
- Cursuri de perfecionare postuniversitare cu durata de _____semestre ___________________________________________
P ____,_____
- Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mic de 3 semestre_____________________
______________________________________________________________________________________________________
P ____,_____

- Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecionare postuniversitar cu durata mai mic de 3 semestre _____________
______________________________________________________________________________________________________
P ____,_____
- Dup absolvirea ciclului I de studii universitare de licen am absolvit studii postuniversitare
n domeniul (1) _____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
P ____,_____

III. La data depunerii dosarului: sunt DEBUTANT cu media_______; am DEFINITIVATUL cu media ___________; GRADUL II cu media__________;
GRADUL I cu media ________; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC I n anul __________, n specialitatea
_____________________________________; GRADUL DIDACTIC I obinut pe baz de examene, urmat de DOCTORAT n
specializarea_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
P ___,_____
CATEGORIA (pentru antrenori) ____________n specializarea______________________________________________________
P ___,_____

98
IV. CALIFICATIVUL obinut n anul colar 2014/2015__________________________________;
i n anul colar 2015/2016______________________________________________________ . P___,_____

NOT: a) Pentru absolvenii promoiei 2016 i debutanii n primul an de activitate se ia n considerare calificativul parial din anul colar 2016-2017.
b) Pentru absolvenii promoiei 2015 i debutanii n al doilea an de activitate se iau n considerare calificativul pentru anul colar 2015-2016 i calificativul parial din anul
colar 2016-2017.
c) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se iau n considerare calificativele pentru ultimii doi ani colari n care cadrul didactic i-a
desfurat activitatea.
d) n cererea fiecrui cadru didactic se va trece media punctajului celor dou calificative, cu excepia situaiilor de la punctul a).

V.1. n perioada 01.09.2014 31.08.2016 (*), am desfurat urmtoarea activitate metodic:


la nivelul colii(2) P______,_______, judeului (municipiului Bucureti)(3) P____,_____ ; la nivel naional(3) P ______,______, la nivel internaional(3)
P _______,___________ .
(*) Pentru nvtori/institutori din nvmntul primar/profesori pentru nvmntul primar se puncteaz activitatea metodic i tiinific
desfurat pe parcursul a 2 ani colari din ultimii 5 ani colari ncheiai, la alegerea cadrului didactic.
n mod excepional, n situaia n care nvtorii/institutorii din nvmntul primar/profesorii pentru nvmntul primar cu o vechime de
cel mult 5 ani n nvmnt au ntrerupt activitatea la catedr i evaluarea nu se poate realiza pe parcursul a 2 ani colari, se puncteaz activitatea
metodic i tiinific desfurat pe parcursul a cel mult 2 ani colari din ultimii 5 ani colari ncheiai.
NOT: a) Pentru absolvenii promoiei 2016 i debutanii n primul an de activitate se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din anul
colar 2016-2017.
b) Pentru absolvenii promoiei 2015 i debutanii n al doilea an de activitate se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din anul colar
2015-2016 i din anul colar 2016-2017.
c) La nivelul colii se acord 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat n ultimii doi ani colari ncheiai la grup/clas cu copii/elevi
integrai provenii din nvmntul special, fa de punctajul acordat la punctul V.1.a).
d) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din ultimii doi
ani colari n care cadrul didactic i-a desfurat activitatea.
V.2. n ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului) am participat, n colective de elaborare a unor acte normative i legislative viznd
calitatea activitii specifice domeniului nvmnt, pentru:
Elaborarea de programe colare aprobate de Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice;
P ____,____
Elaborarea de manuale colare aprobate de Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice;
P ___,____
Elaborarea de monografii / lucrri tiinifice nregistrate ISBN; P____,____
Elaborarea de ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare / de sprijin; P____,____
Elaborarea de articole i studii de specialitate, publicate n diferite reviste de specialitate la nivel judeean sau naional, nregistrate cu ISSN;
P____,____
Elaborarea de cri n domeniul educaional / de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent tiinific n domeniu;
P____,____
Elaborarea de mijloace de nvmnt omologate de Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice;
P____,____
V.3. Activiti desfurate n cadrul programelor de reform coordonate de Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice (formator AEL,
Phare-VET, Phare, Banca Mondial, Socrates, Leonardo da Vinci .a.), altele dect cele punctate anterior;
P____,____
V.4. Activiti desfurate n cadrul programelor de formare continu acreditate de Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice finalizate cu
Certificat de competen profesional sau adeverin echivalent;
P____,____
V.5. Activiti desfurate prin Casa Corpului Didactic, n cadrul programelor de formare continu, aprobate de Ministerul Educaiei Naionale i
Cercetrii tiinifice i alte instituii abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe .a.), finalizate n ultimii 5 (cinci) ani calendaristici
(la data depunerii dosarului la inspectoratul colar) cu adeverin/certificat/diplom.
P____,____
VI. La 01.09.2016 am avut: ____________ ani ntregi, vechime efectiv la catedr (inclusiv perioada rezervrii catedrei). P____,____

TOTAL PUNCTAJ(4): P ________ , ________

VII. Criteriile social umanitare (Da / Nu): a) ______ b) ______ c) _____ d) ______ e) ______f)______.

VIII. n perioada 01.09.2007 31.08.2017 am fost detaat() astfel:


- An c. 2007-2008 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
- An c. 2008-2009 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la_______________________________.
- An c. 2009-2010 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
- An c. 2010-2011 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
- An c. 2011-2012 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la_______________________________.
- An c. 2012-2013 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.

- An c. 2013-2014 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra


de ___________ ___________________de la _______________________________.
- An c. 2014-2015 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
- An c. 2015-2016 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
- An c. 2016-2017 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
99
IX. Am luat cunotin c nu mi se vor plti drepturile de detaare prevzute de Hotrrea de Guvern nr. 281/1993 cu modificrile i completrile
ulterioare, coroborate cu prevederile Legii 53/2003, Codul Muncii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.

Rspund de exactitatea datelor nscrise n prezenta cerere i declar c voi suporta consecinele n cazul unor date eronate.

Data________________ Semntura____________________

(1) Se puncteaz nivelul studiilor;


(2) Documente cu confirmarea scris a directorului unitii de nvmnt;
(3) Documente cu confirmarea scris a inspectorului colar de specialitate;
(4) Pentru cadrele didactice detaate n ultimii doi ani colari, punctajul se completeaz de ctre unitatea de nvmnt la care cadrul didactic este
detaat sau de ctre unitatea de nvmnt la care cadrul didactic este titular

NOT. Punctajul se completeaz de ctre unitatea de nvmnt la care cadrul didactic este titular/detaat, se verific i eventual se recalculeaz n
comisia de mobilitate a personalului didactic constituit la nivelul inspectoratului colar.

ANEXEZ N URMTOAREA ORDINE (n dosar) documentele n original, respectiv n copie CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul
de ctre directorul unitii unde funcionez ca titular()/detaat()*:
1. Copie de pe actul de numire/transfer pe postul didactic de la unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular().
2. Copia actului de identitate (B.I/C.I) din care s rezulte domiciliul.
3. Copii de pe actele de studii (inclusiv foaia matricol).
4. Copii de pe certificatele de grade didactice i de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui.
5. Adeverin/Adeverine privind calificativele acordate de consiliul de administraie pentru anii colari 2014/2015 i 2015/2016 (conform
fiei de evaluare) i calificativul parial pentru anul colar 2016-2017 (dac este cazul).
6. Fia/fiele de evaluare a activitii metodice i tiinifice la nivel de coal, jude, naional, n original, nsoit de copii ale documentelor
justificative (anexa 2).
7. Copii ale programelor colare elaborate i aprobate, ale coperilor manualelor colare, ghidurilor i crilor, ale studiilor i articolelor
publicate, documentelor prin care s-au omologat materialele didactice.
8. Copii ale adeverinelor/diplomelor din care reiese participarea la activiti desfurate n cadrul programelor de reform coordonate de
Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice i/sau participarea la activiti desfurate n cadrul programelor de formare continu.
9. Copia filei corespunztoare din registrul general de eviden a salariailor.
10. Copii ale deciziilor de detaare din perioada 01.09.2007 31.08.2017 (dac este cazul).
11. Adeverina, eliberat de unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), din care s rezulte vechimea la catedr, n
original.
12. Adeverin eliberat de unitatea de nvmnt unde sunt titular(a) din care s rezulte situaia postului (structura pe ore i discipline a
catedrei, viabilitatea postului/catedrei, nivelul de nvmnt i regimul de mediu pentru anul colar 2017-2018), n original.
13. Documentele care s ateste punctajul acordat, eventual pentru criteriile social-umanitare.
14. Copii ale avizelor i atestatelor necesare ocuprii postului didactic/catedrei, dac este cazul.
15. Candidaii din alte judee vor anexa, n mod obligatoriu, adeverin eliberat de inspectoratul colar al judeului respectiv din care s
rezulte c cererea de detaare la cerere a solicitantului n alt jude a fost luat n eviden, n original.
*Documentele anexate pot fi certificate pentru conformitate cu originalul i la depunerea dosarului n acest caz fiind necesar prezentarea documentului n
original i a unei copii a acestuia.

**) Subsemnatul(a)_______________________________________________, legitimat() cu (B.I/C.I) ______ seria ______


nr.______________, eliberat de Poliia_______________________, OPTEZ ca ncepnd cu 1 septembrie 2017, s fiu detaat() la cerere pe(la)
postul / catedra:

Unitatea de nvmnt Post/catedra (Nr. ore) Localitatea

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Data_________________ Semntura_______________

**) NOT: Se completeaz dup repartizare.

VERIFICAT
Inspector colar

100