Sunteți pe pagina 1din 84

Fericirea

ESTE AICI

CUM SĂ NU TE PIERZI PRINTRE MITURILE DESPRE FERICIRE

Material pregătit de Echipa Respiro

Fericirea ESTE AICI CUM SĂ NU TE PIERZI PRINTRE MITURILE DESPRE FERICIRE Material pregătit de Echipa

© 2017 – Biblioteca Respiro Toate drepturile rezervate.

Redactor: Florin Bică Tehnoredactor și grafician: Toni Gancea

Niciun fragment din cartea aceasta și niciun element grafic nu pot fi reproduse fără acordul scris din partea Bibliotecii Respiro.

Date de contact:

Biblioteca Respiro Telefon: 0747 170 050 E-mail: contact@bibliotecarespiro.ro Site: bibliotecarespiro.ro

LUMEA ESTE, TOT MAI MULT, CONSTRUITĂ ASTFEL ÎNCÂT SĂ NE BAGE ÎN DEPRESIE. FERICIREA NU AJUTĂ PREA MULT ECONOMIA.

Matt Haig, Reasons to Stay Alive

trăi fericiți

ȘI VOM

PÂNĂ LA ADÂNCI BĂTRÂNEȚI

5

Fericirea este aici

B Basmele și poveștile românești se încheie

mai întotdeauna cu binecunoscuta formu-

lă „Și au trăit fericiți până la adânci bătrâ-

neți”. Formula aceasta nu este însă la fel de

precisă precum una matematică. Ea poate

conține o doză de adevăr, dar nu derivă din- tr-o rețetă sigură a fericirii.

„Și au trăit fericiți până la adânci bătrâ-

Asta ne spune că, în ciuda îmbătrâ-

neți

nirii și a faptului că se deteriorează fizic, oamenii pot continua să fie fericiți până

6

spre sau chiar până în ultima clipă. Dar ne

mai sugerează și că fericirea ar depinde de

„CÂND FERICIREA EGOISTĂ ESTE SINGURUL ȚEL ÎN VIAȚĂ, VIAȚA DEVINE RAPID LIPSITĂ DE SENS.”

Romain Rolland

SCRIITOR FRANCEZ, LAUREAT AL PREMIULUI NOBEL PENTRU LITERATURĂ

Fericirea este aici

un cumul de elemente – găsirea dragostei adevărate, lipsa problemelor majore, obți- nerea unei poziții sau a unui statut social, asumarea rolului de părinți, absența lipsu- rilor materiale ș.a.m.d. În viața reală însă, prea puține persoane reușesc să întrunească toate aceste condiții (de basm) ale fericirii. Înseamnă asta că oamenii nu pot fi fericiți? Rămâne de văzut.

Vom explora împreună în cartea aceasta câ-

teva dintre miturile despre fericire, dar mai

8

ales unele dintre ingredientele care pot spo-

ri nivelul de fericire în viața noastră.

CINE POATE FI

fericit?

9

Fericirea este aici

D Despre fericire se spun foarte multe lucruri.

Există nenumărate cărți, articole și texte

de blog dedicate acestei teme, ca să nu mai

punem la socoteală cântecele, versurile sau

filmele. De exemplu, se spune adeseori că

fericirea nu o aduc banii. Și este cât se poate de adevărat. Deși mulți asociază fericirea cu un „norocos” și fabulos câștig la loterie, cu posibilitatea de a cheltui oricât, de a cum-

păra orice și de a călători către toate des-

tinațiile acelea turcoaz-azurii din revistele de traveling, adevărul este că fericirea nu are de-a face cu nimic din toate acestea. Și

10

nu este niciun pic de ipocrizie în afirmația

anterioară deoarece nu negăm importanța

Cine poate fi fericit?

banilor și faptul că aceștia pot asigura un anumit nivel de confort. Nu respingem nici valoarea experiențelor de viață, nici a călă- toriilor ș.a.m.d. Însă confortul pe care îl pot oferi banii și lucrurile materiale nu trebuie confundat cu fericirea. Acestea sunt lucruri diferite. Cel mult putem spune că fericirea poate include uneori și confortul.

Sunt oameni în lume care nu posedă foarte

multe lucruri materiale, dar care sunt feri- ciți. O spune autoarea Carol Graham care a scris o carte intitulată Happiness Around

11

the World, al cărei subtitlu este „Paradoxul

țăranilor fericiți și al milionarilor nefericiți”.

Fericirea este aici

Este un subtitlu foarte sugestiv. Ne spune

că milionarii sau chiar miliardarii nu sunt

fericiți automat, datorită banilor pe care îi

au și că unii țărani, adică oameni care își

câștigă pâinea trudind din greu, sunt mai fericiți decât cei dintâi, iar asta în ciuda ne- siguranței financiare privind ziua de mâine. Prin urmare, oricine poate fi fericit.

Fericirea nu aparține doar unor clase so- ciale, nu este doar a persoanelor cu stu-

dii universitare, doar a celor căsătoriți sau

doar a celor care nu au parte de prea mul-

12

tă rutină în viața lor. O repetăm: oricine

poate să fie fericit.

PENDULÂND ÎNTRE

fericire

ȘI NEFERICIRE

13

Fericirea este aici

Î În

ciuda preocupărilor de tot felul pentru su-

biectul fericirii, lumea este plină de oameni

nefericiți. Cel puțin asta par să sugereze nu-

meroasele studii care indică depresia drept

una dintre principalele boli ale prezentului

și, mai ales, ale viitorului. Se ridică o între-

bare rezonabilă: Există oameni cu adevărat fericiți sau fericirea este o simplă iluzie?

O veche anecdotă spune că unei evreice îi

murise fiul. Fusese singurul ei fiu. Îndure- rată, femeia, care era și văduvă, s-a dus la

14 rabin și l-a rugat să spună pentru ea o rugă-

Pendulând între fericire și nefericire

ciune care să-i readucă fiul la viață. Rabinul nu s-a grăbit să-și dea ochii peste cap ori să o persifleze din cauza acestei cerințe nere- zonabile, ci i-a spus femeii că va rosti rugă- ciunea atunci când ea îi va aduce un bob de grâu dintr-o casă în care nu există suferință. Femeia a luat-o din casă în casă, bătând din ușă în ușă, vrând să găsească o familie fără probleme, care să-i împrumute bobul de grâu dorit. Nu i-a luat însă prea mult timp ca să ajungă la o concluzie evidentă: nu există casă ori familie ori persoană care să nu ex-

15

perimenteze, într-o formă sau alta, durerea

sau suferința.

Fericirea este aici

Și totuși, în unele dintre casele durerii (sau ale suferinței, sau ale lipsurilor, sau ale mor- ții), unii oameni reușesc să fie fericiți. Sunt oameni care se declară fericiți. Există ființe umane pe chipul cărora se citește fericirea. Să-i credem pe cuvânt: sunt fericiți. Dar care este secretul lor?

16

ÎN CĂUTAREA

fericirii

17

Fericirea este aici

C Cumva, fericirea este chiar aici, acum. Nu

o putem vedea sau auzi. Nu o putem pipăi.

Dar ea este prezentă în viața noastră. La fel

ca și timpul, care nu ne oferă decât clipa

prezentă, fericirea fie este acum, fie s-ar pu- tea să nu fie niciodată.

Toți oamenii doresc să fie fericiți. Chiar și tu, persoana care citește rândurile acestea. Dar, de fapt, când dorim să fim fericiți, ce ne dorim? Către ce aspirăm?

18

Cel mai important lucru de care n-ar trebui

să uităm este că, dorind să fim fericiți, n-ar

În căutarea fericirii

trebui să căutăm fericirea. Și-atunci, ce anu- me să căutăm ca să fim fericiți? Știm ce să căutăm? Știm încotro să ne îndreptăm ini- mile însetate de fericire? Există fericire sau există fericiri? Există o singură cale de a fi fericiți sau sunt mai multe moduri prin care putem atinge fericirea?

De-a lungul timpului, oamenii au explorat conceptul de fericire, încercând să-l înțelea-

gă, să-l definească, să-l prezinte altora, să-l facă palpabil, să-i găsească rețeta. Nu s-a

19

ajuns la un numitor comun. Fiecare a găsit

propria rețetă, iar faptul acesta ar trebui să

Fericirea este aici

ne dea de gândit. Fericirea unora este legată de relații, a altora, de munca pe care o fac ș.a.m.d. Dacă nu există o rețetă-standard, înseamnă că fericirea depinde de o variabilă (sau de mai multe). Care o fi aceea sau care or fi acelea?

Pot fi ilustrative în acest sens cuvintele Dicți- onarului de filosofie Oxford (Univers enciclo- pedic, 1999) așezate sub noțiunea de „Feri- cire”: „Toate teoriile etice conferă o anumită importanță fericirii omenești. Ele se deose-

20

besc însă: în primul rând, prin răspunsul

dat la întrebarea în ce constă fericirea; în al

„FERICIREA ESTE UN CĂȚELUȘ CALD.”

Charles Schulz

ILUSTRATOR ȘI CARICATURIST, CREATOR AL CELEBREI SERII PEANUTS

Fericirea este aici

doilea rând, prin opiniile asupra modului în care fericirea personală a unui agent poate fi pusă de acord cu fericirea generală, sau se poate renunța la ea în vederea fericirii generale; și în al treilea rând, prin opiniile referitoare la necesitatea admiterii vreunui alt scop al acțiunii umane.”

22

DEFINEȘTE TU ÎNSUȚI/ÎNSĂȚI

fericirea!

2

Fericirea este aici

C Când spui „fericire”, ce spui de fapt? Ce

ai în minte? La ce anume te gândești? Ce

conține acest cuvânt pe care îl rostești?

Ți-ai pus vreodată, la modul serios, între-

barea aceasta?

Gândește-te, înainte de toate, ce înțelegi tu prin fericire! Nu te grăbi să dai o definiție superficială, ci ia-ți timp suficient pentru ca subiectul să îți devină cât mai clar posi-

bil. Este necesar să te întrebi ce este ferici- rea din punctul tău de vedere și să încerci să

24

îți dai seama ce anume ți-ar putea spori fe-

ricirea. Fericirea ta are de-a face, în primul

Definește tu însuți/însăți fericirea!

rând, cu tine însuți. Sigur că poți să citești articole, studii, eseuri și cărți despre ferici- re, dar nu vei reuși să faci cu adevărat un pas concret în această direcție până când nu te vei cunoaște pe tine însuți în raport cu subiectul — fericirea.

Nu este exclus ca răspunsurile tale să se în- vârtă în jurul acelorași categorii generale – bani, partener de viață, loc de muncă, hai- ne, copii, condiție fizică, rezultate școlare etc. –, însă chiar și acestea vor avea nuanțe

specifice, determinate de personalitatea ta,

2

de stilul tău de viață, de dorințele și de vi-

Fericirea este aici

surile tale, de circumstanțele propriei vieți. Așa că, ia-ți timp să definești fericirea pen- tru tine! Poate că îți va trebui o oră sau poate că vei avea nevoie de mai mult timp (o săptămână, o lună), însă ce mai înseam- nă timpul acesta, când concluziile la care vei ajunge și deciziile care vor decurge din acestea ar putea să îți schimbe traiectoria întregii existențe?

26

nefericirea

ȘI CAUZELE EI

2

Fericirea este aici

V Viața este ca o cursă care nu se termină

niciodată. Alergăm pe o pistă care pare

fără sfârșit. Se întâmplă uneori să ajun-

gem chiar pe primul loc și, în ciuda aces- tui lucru, să ne simțim goi pe dinăuntru, debusolați și nefericiți.

Adeseori, nefericirea este cauzată de pesi- mismul nostru. Ni se pare că nu vom ieși

niciodată la liman sau că eforturile noastre nu vor da rezultate. Mass media par pre- ocupate serios să ne alimenteze temerile

28

și să ne hrănească fobiile cu nenumărate

breaking news-uri despre accidente, crime,

Nefericirea și cauzele ei

catastrofe și războaie. Să nu ignorăm răul din lume, dar nici să nu ne hrănim cu el! Fericirea noastră depinde de hrana pe care o oferim propriei minți.

O altă cauză a nefericirii este nerecunoaș-

terea sau neacceptarea propriilor limite sau

a limitelor impuse de circumstanțe ori de

viața însăși. Nu putem obține totul. Adevă-

rul este că nu putem avea totul nici dacă ni

se pare că alții au totul (cel mai probabil, e

o aparență) și nici dacă ne-am da de trei ori

peste cap, ca Făt-Frumos. Comparațiile cu

2

ce au, sunt sau pot alții sunt iarăși o cauză

Fericirea este aici

frecventă a nefericirii. Să evităm compara- țiile pentru a nu evita fericirea!

Nefericirea este determinată parțial de felul nostru de a vorbi. Un limbaj predominant negativist întredeschide ușa către neferici- re. Cuvintele au o putere enormă, de care, cel mai adesea, nu suntem conștienți. Ar fi util să ne gândim serios la lucrul acesta și să avem urechile ciulite asupra propriului limbaj. Iar dacă ne surprindem că folosim cuvintele ca pe niște săbii, să ne străduim

0 să facem schimbări radicale.

Nefericirea și cauzele ei

Eșecurile sau, mai bine spus, incapacitatea de a le depăși poate să ne smulgă scara de sub picioare și să ne lase pradă nefericirii. Pentru a fi fericiți, nu trebuie să fugim cu orice preț din calea eșecului, ci mai degra- bă să privim fiecare eșec ca pe o lecție și să păstrăm în minte concluziile. Un meci pierdut nu înseamnă un campionat pierdut.

Lipsa de activitate, de proiecte și de țeluri contribuie de asemenea, semnificativ, la apariția nefericirii în viața noastră. Să ne

amintim de unul dintre personajele princi-

3

pale din filmul Me Before You, Will Traynor.

Fericirea este aici

Acesta este un tânăr paralizat de la gât în jos, ca urmare a unui accident. Deși are o familie bogată și deși i se pot asigura mul- te lucruri până la sfârșitul vieții, Will este nefericit. De ce? Îi lipsesc activitățile. Îi lip- sesc țelurile. Îi lipsește posibilitatea de a se implica personal în tot felul de lucruri. Să profităm deci de sănătatea și de posibilita- tea de a ne implica, de a face lucruri noi, frumoase și interesante. Este unul dintre modurile de a ne apropia de fericire.

32

HECTOR AND THE SEARCH

for Happinnes

3

Fericirea este aici

S Simon Pegg interpretează rolul lui Hector

în filmul Hector and the Search for Happiness

(2014), adică rolul unui bărbat care, brusc,

își dă seama că nu se mai simte fericit sau,

mai degrabă, că zace în nefericire – o situ- ație comună în zilele noastre. Situația este cu atât mai caraghioasă cu cât Hector este,

în viața de zi cu zi, psihiatru: iată că nici el nu are toate răspunsurile. Așa că Hector își spune în sinea lui că „i-a ajuns”, își ia un jurnal la subraț și, abandonându-și consoar- ta, pornește prin lume în căutarea fericirii.

34

În drumul lui, întâlnește diverse personaje

de la care învață mai multe lecții de viață.

„CÂND SUNT LA NEW YORK, VREAU SĂ FIU ÎN EUROPA, IAR CÂND SUNT ÎN EUROPA, VREAU SĂ FIU LA NEW YORK.”

Woody Allen

ACTOR, SCENARIST ȘI REGIZOR

Fericirea este aici

Filmul în sine nu este o capodoperă, însă ne interesează aici din perspectiva subiectului și, mai ales, a concluziilor sale.

Trecând peste faptul că nu mulți dintre noi și-ar permite o astfel de călătorie de redes- coperire de sine și de găsire a echilibrului, să reținem faptul esențial – la sfârșit, Hector se întoarce acasă, convins că fericirea ade- vărată a avut-o deja înainte să plece în că- utarea ei. Altfel spus, dacă nu poți fi fericit într-un loc, este posibil să nu fii fericit nici în altă parte. Fericirea nu ține de locuri sau

36

lucruri, ci de oamenii în sine. Nu există alte

insule ale fericirii decât oamenii. Oamenii și

inimile lor.

fericirea

ȘI RELAȚIILE

3

Fericirea este aici

Ș Știm probabil caricaturile acelea de genul

„bărbatul stă pe canapea lângă soția lui

grasă și cu părul pe bigudiuri, visând cu

ochii deschiși că este cu o blondă suplă,

undeva, pe o plajă”. Mare parte din nefe-

ricirea noastră se naște din proasta gesti-

onare a relațiilor pe care le avem. Suntem nemulțumiți de relațiile reale și ne închi- puim că altele (evident, imaginare) ar pu- tea fi mai bune, că ar putea fi chiar de vis.

O bună parte din fericirea vieții depinde

38

de modul în care avem grijă de relațiile

cu persoanele din jurul nostru. În loc să

Fericirea și relațiile

căutăm să fugim de acasă (la fel ca fiul risipitor din celebra parabolă biblică), ar fi mai bine dacă am evalua cu atenție rela- țiile din familie, relațiile cu prietenii, re- lațiile cu colegii și, descoperind ce anume nu funcționează cum trebuie, să căutăm rezolvări pentru îmbunătățirea lor.

Nu există rețete-standard: nici pentru re-

lații, nici pentru fericire. Dar, experiența și poveștile multora dintre semenii noștri ne învață că relațiile funcționează mai

bine atunci când zâmbim mai mult, când

3

iertăm mai ușor, când întindem mai repe-

Fericirea este aici

de o mână de ajutor, când ne gândim mai des la ce am putea face pentru cei din jur, când punem la cale mici surprize pentru cei dragi, când încercăm mai degrabă să ne schimbăm pe noi înșine decât pe cei din jurul nostru, când căutăm să-i facem fericiți pe alții, nu pe noi înșine. E un pa- radox: suntem mai fericiți când căutăm fe- ricirea altora.

0

fericire

MITURI DESPRE

4

Fericirea este aici

M Miturile despre fericire sunt numeroase.

Nu le vom enumera pe toate aici. Ar fi im-

posibil. Vom trece totuși în revistă câteva

care sunt mai comune, întâlnite adeseori

în mijlocul nostru. (Nu sunt enumerate în- tr-o ordine a frecvenței sau a importanței acordate lor.)

1. Oamenii care au tot ce le trebuie și care pot să-și împlinească toate poftele (la capitolul „pofte” intră mâncarea și

băutura, distracțiile de tot felul, relații-

42

le intime etc.) sunt oameni fericiți.

Este vorba despre o confuzie între plăceri

Mituri despre fericire

și fericire. Plăcerea ține de simțuri și este

temporară. Fericirea nu are legătură doar cu ceea ce ne spun papilele gustative, ochii sau urechile.

2. Unii oameni sunt nefericiți din cauză că nu caută fericirea. Eric Hoffer a scris: „Căutarea fericirii este una dintre sursele principale ale neferici-

rii.” Altfel spus, cine caută fericirea cu tot dinadinsul nu o va găsi niciodată, pentru că fericirea decurge nu din căutarea ei, ci

a

obiect sau o ființă pe care să o căutăm sau

4

altor lucruri. Fericirea nu este deci un

Fericirea este aici

să o cumpărăm, ci mai degrabă ceva ce se trezește în interiorul ființei umane.

3. Ca să fim fericiți, trebuie să facem schimbări majore în viața noastră. În baza acestui mit, mulți își schimbă, de exemplu, partenerul de viață. Rata mare a divorțurilor dovedește că, în prezent, nume- roase persoane consideră că vor fi mai fe- ricite întrerupând o relație și căutând alta, mai bună. Printre lucrurile pe care oamenii

vor să le schimbe pentru a fi mai fericiți se

44

regăsesc: locul de muncă, locuința, nivelul

Mituri despre fericire

educațional (obținerea de noi diplome și ti- tluri), grupul de prieteni etc.

Nu trebuie să înțelegem greșit observația de mai sus. În funcție de circumstanțe, unele dintre schimbările menționate ar putea fi necesare și, odată făcute, ar putea îmbună- tăți calitatea vieții unora. Ceea ce rămâne sub semnul întrebării este fericirea. Depin- de ea de schimbările de acest fel? Specialiș- tii spun că nu. Un nou loc de muncă ne poa- te aduce mai mulți bani, dar nu și fericire.

4

Fericirea este aici

4. Unora le este dat să fie fericiți, iar altora nu. Sunt și oameni care cred că nefericirea lor atârnă de soartă, de o forță misterioasă și omnipotentă care i-a predestinat neferici- rii. O astfel de concepție ne poate face, fără doar și poate, incapabili de acțiune. Dacă vrem cu adevărat să avem parte de un strop de fericire este important să ne îndepărtăm de o astfel de gândire – pesimistă, fatalistă.

46

Mituri despre fericire

5. Trebuie să gândim pozitiv și vom fi fericiți. „Viața noastră este ceea ce o fac gânduri- le noastre să fie”, a spus Marcus Aurelius, unul dintre împărații romani. Fericirea are, cu siguranță, legătură cu modul în care gândim. Totul începe de la gândurile care ne străbat creierul ca niște curenți.

Unii, de pildă, se gândesc preponderent la

ceea ce îi nemulțumește. Alții, gândesc po-

zitiv. Însă gândirea pozitivă, despre care

4

Fericirea este aici

s-a scris foarte mult în ultimii ani, se poate dovedi, la rândul ei, un teren alunecos. Nu este suficient să îți pui ochelari cu lentile roz și să privești toate lucrurile într-o lumi- nă „optimistă”, ca să fii fericit. Viața aduce în drumul nostru numeroase provocări, iar depășirea acestora necesită mai mult decât o mantră pozitivă. Gândirea pozitivă eficientă este și o gândire realistă, corectă. Avem ne- voie de echilibru în gândurile noastre.

48

„DACĂ VREI SĂ FII FERICIT, STABILEȘTE-ȚI UN ȚEL CARE SĂ PORUNCEASCĂ GÂNDURILOR TALE, SĂ-ȚI ELIBEREZE ENERGIA ȘI SĂ-ȚI INSPIRE SPERANȚĂ.”

Andrew Carnegie

OM DE AFACERI ȘI FILANTROP

Fericirea este aici

6. Dacă muncim mult și serios, într-o zi vom fi fericiți. Fericirea nu poate fi decât acum, deoare- ce prezentul este singurul timp pe care îl avem în mod real. Preocuparea bolnăvicioa- să pentru trecut, nostalgia după ce a fost și plănuirea excesiv de atentă a viitorului (pe ideea că va veni un moment când lucrurile vor fi suficient de bine aranjate încât să fim fericiți) ne distrag atenția de la ceea ce avem acum. Iar fericirea ar trebui să fie legată de acest „acum”. În legătură cu lucrul acesta, cineva spunea: „Încetează să mai trăiești în

0 viitor! Mâine este prea târziu.”

sugestii

CELE 12

ALE SONJEI LYUBOMIRSKY

5

Fericirea este aici

Î În cartea The How of Happiness (The Pen-

guin Press, 2008), autoarea Sonja Lyubo-

mirsky prezintă o serie de lucruri simple, la

îndemâna oricui, care ar putea spori nivelul de fericire. Le enumerăm în continuare, fără a detalia moduri în care ar putea fi transpu- se în practica cotidiană. Depinde de fiecare om în parte și de contextul în care se găseș- te cum să aplice sugestiile redate în conti- nuare. Ele însă pot face diferența.

52

„UNUL DINTRE CELE MAI MARI OBSTACOLE ÎN CALEA OBȚINERII FERICIRII ESTE ACELA CĂ CELE MAI MULTE DINTRE IDEILE NOASTRE CU PRIVIRE LA CE NE-AR FACE FERICIȚI SUNT GREȘITE.”

Sonja Lyubomirsky

PROFESOARĂ DE PSIHOLOGIE

ȘI AUTOARE

Fericirea este aici

1. Exprimă-ți mulțumirea! 2. Cultivă optimismul! 3. Evită îngrijorările excesive! 4. Fă gesturi de bunătate! 5. Cultivă relații sociale!

6.

Plănuiește strategii pentru a face față problemelor și stresului! 7. Învață să ierți!

8.

Crește numărul de experiențe de viață!

9. Pune-ți țeluri și caută să le atingi!

10. Nu te preocupa doar de trup, ci și de sufletul tău!

11. Fă activități fizice, care să îți pună

54

mușchii în mișcare!

12. Nu te mai compara cu alții!

„SECRETELE”

fericirii

55

Fericirea este aici

J Joyce Meyer, autoarea cărții The Secret

to True Happiness (Hachette Book Group,

2008), trece în revistă un număr de „se-

crete” de care, dacă am ține cont, ne-am

apropia tot mai mult de ceea ce numim fe-

ricire. „Secretele” acestea nu sunt secrete

în adevăratul sens al cuvântului, ci lucruri pe care le intuim sau despre care am mai auzit sau pe care chiar le știm, dar de care nu ținem cont. O parte dintre ele sunt con- siderate utile și de alți autori care au scris despre fericire ca practică zilnică.

56

Să le (re)descoperim împreună și să ne gân-

dim cum anume am putea să le implemen-

tăm real în viața noastră cotidiană!

„Secretele” fericirii

1. Fericirea depinde de lucruri mici, co-

mune. Să nu cădem în capcana de a o aso- cia doar cu concediile în străinătate sau cu vacanțele de Crăciun. Cine nu este fericit într-o zi ploioasă, când merge la școală sau își vede de treburi, ca de obicei, nu va fi fericit nici într-o ocazie specială sau chiar excepțională, iar asta din cauză că nu a

înțeles încă faptul că fericirea depinde de modul în care se raportează la lucruri, la oameni, la viață.

2.

le facem. Dacă vrem să fim fericiți, trebuie

Fericirea depinde de alegerile pe care

5

să cântărim cu mai multă atenție alegerile

pe care le avem de făcut.

Fericirea este aici

3. Fericirea are legătură cu râsul – un râs bun, sănătos, cu poftă, în hohote chiar. Trăim într-un timp când oamenii nu mai găsesc motive să râdă de-adevăratelea. Suntem încrâncenați, suntem prinși în goa- na după realizări, în construirea de cariere profesionale. Iar râsul nostru este, de cele 58 mai multe ori, artificial, acompaniat de râ- setele de fundal ale sitcom-urilor. Să cău- tăm momente de râs autentic și vom gusta și momente de fericire!

„Secretele” fericirii

4. Fericirea poate fi asociată și cu mo- mentele de repaus, de liniște. Pentru mulți dintre cei din jurul nostru, a sta degea- ba este o risipă, un păcat, e lene. Ne biciuim pe noi înșine și galopăm ca niște cai, sperând că vom prinde din urmă fericirea. De fapt, pentru a fi fericiți, trebuie să învățăm să ne oprim, măcar din când în când, din alergare. Nu este de mirare că Dumnezeu le-a dat oa- menilor o zi de odihnă săptămânală.

5

Fericirea este aici

5. Fericirea vine dintr-o perspectivă co- rectă asupra importanței lucrurilor și asupra priorităților de viață. Orice in- divid are prioritățile lui. Există însă o di- ferență uriașă între priorități așa cum ni le imaginăm noi sau așa cum ni le dorim noi și priorități așa cum sunt dovedite de proiectele și de activitățile noastre. Ne pla- ce să credem că avem prioritățile corecte. Însă nefericirea este cauzată de prioritățile noastre reale. Bani, relații, muncă, familie, hobby-uri etc. – care este ordinea acesto-

0 ra în lista priorităților noastre? Pentru că

„Secretele” fericirii

de ordinea aceasta și de timpul și energiile alocate fiecărui element depinde fericirea.

6. Fericirea nu depinde de ce și cât con- sumăm, cât mai degrabă de ceea ce producem și oferim noi înșine. Nu este straniu că mulți indivizi din acest timp al „consumerismului” au parte de neîmplinire

și chiar depresie, iar asta în ciuda faptului că sunt consumatori de produse și servicii la care generațiile trecute nici n-au visat? Asta deoarece fericirea are de-a face nu cu

61

ce consumăm, ci cu ceea ce creăm și pro-

ducem noi înșine pentru a le oferi altora.

Fericirea este aici

7. Fericirea le aparține înțelepților. Nu,

nu este vorba despre oamenii care știu mul- te lucruri sau care sunt lideri de opinie, ci despre aceia care își cântăresc cu înțelep- ciune pașii, gândurile și faptele, care stau când e de stat, așteaptă când e de așteptat, tac când e de tăcut, vorbesc când e de vor- bit și acționează când trebuie acționat.

8. Fericirea este a celor care sunt atenți

permanent la propriile standarde și ide- aluri. În viață, dacă nu creștem, scădem.

62

Lucrul acesta este valabil și în cazul stan-

dardelor, valorilor și principiilor noastre.

„Secretele” fericirii

Dacă nu suntem atenți la ele în mod con- stant, se învechesc, se deteriorează și își pierd din importanță. Fie le uităm treptat, fie le păstrăm vii printr-o constantă imple- mentare în viața noastră zilnică.

9. Fericirea este soră bună cu sănătatea. Când suntem sănătoși, nu ne dăm seama sau nu ne gândim prea mult la faptul că sănă- tatea este o adevărată binecuvântare. Când începem să șchiopătăm în ce privește sănă-

tatea, ne amintim cu regret cât de fericiți

63

eram ca oameni sănătoși. Fericirea are de-a

face deci și cu bunăstarea noastră fizică.

Fericirea este aici

10. Fericirea este strâns legată de sim- plificarea vieții. Probabil că ne lipsesc ter- menii de comparație, dar adevărul este că, în urmă cu câteva generații, viața de zi cu zi era mai simplă, mai puțin agitată și nu atât de complicată. Astăzi sunt atât de mul- te lucruri care solicită atenția noastră, atât de multe proiecte în care ne implicăm (mai 64 mult sau mai puțin voit), atât de multe vi- suri pe care vrem să le ducem la îndeplini- re, încât nu ne dăm seama că ne complicăm singuri viața, îndepărtându-ne de fericire.

„Secretele” fericirii

11. Fericirea depinde de creativitatea noastră. Viața tinde să ne atragă pe șinele rutinei zilnice și tocmai de aceea este im- portant să ne propunem să gândim crea- tiv și să acționăm în consecință. Dacă vom lăsa propria creativitate să-și facă treaba și să rupă din când în când rutina cotidiană, vom avea parte de mici bucurii care vor contribui la starea noastră de fericire.

65

Fericirea este aici

12. Fericirea le aparține celor răbdă- tori, celor care știu să aștepte. Din pă- cate, generațiile de astăzi s-au obișnuit să obțină totul repede, printr-un singur click. Iar atunci când nu obținem imediat ceea ce dorim, ne enervăm, ne pierdem controlul și ratăm fericirea. Ei bine, nu există un curier rapid care să livreze fericire, iar dacă vrem să o gustăm, trebuie să învățăm răbdarea.

66

„Secretele” fericirii

13. Fericirea atârnă și de capacitatea noastră de a accepta imperfecțiunile al- tora și imperfecțiunile noastre. Nimeni nu este perfect și, în condițiile acestea, pu- tem avea parte de multe momente de ne- fericire dacă ne cramponăm de orice fleac care nu a ieșit așa cum am vrut sau cum ne-am imaginat. În schimb, persoanele care învață să accepte că oamenii din jur nu sunt desăvârșiți reușesc să treacă mai repede peste lucrurile, faptele sau momen-

6

tele care le-ar putea ciunti fericirea.

Fericirea este aici

14. Fericirea depinde de cultivarea unor obiceiuri bune, curate și sănătoase în propria viață. Orice om cultivă, conștient sau nu, obiceiuri, fie că vorbim despre sti- lul de viață, despre alimentație, despre ru- tina zilei sau despre relațiile cu cei din jur. Ne-ar fi de ajutor să medităm serios asu- pra obiceiurilor noastre, să le descoperim pe cele care dăunează fericirii noastre și să muncim din greu pentru a le înlocui cu obi- ceiuri mai bune, cu potențial de creștere a

68

propriei fericiri.

„Secretele” fericirii

15. Fericirea are legătură cu eforturile

noastre de a face tot ce putem și de a face cât mai bine putem. O astfel de atitu- dine ne dă liniștea de a ști că am întreprins ceea ce depindea de noi și ne ajută să fim fericiți chiar și atunci când eforturile noas- tre nu au dat rezultatul scontat.

16. Fericirea le aparține celor care își

duc până la capăt proiectele. Dacă nu

am începe atât de multe lucruri pe care să

69

le lăsăm neterminate, am fi mai fericiți.

Fericirea este aici

Proiectele și planurile finalizate ne dau un sentiment de împlinire care contribuie la starea generală de fericire.

17. Fericirea ține de abilitatea noastră

de a evita, pe cât posibil, îngrijorări- le, mai ales pe acelea inutile. Asta nu înseamnă să ne rupem de realitate sau să ignorăm problemele și provocările, ci doar să învățăm să înlocuim îngrijorarea cu pre- ocuparea.

18. Fericirea este a acelora care nu se

70

grăbesc. Societatea de astăzi ne zorește

constant, ne aleargă spre atingerea cât mai

multor țeluri. Este ca și cum ne-am afla zil-

„Secretele” fericirii

nic pe o pistă de alergare, fără răgaz, fără momente în care să ne oprim și să ne între- băm dacă alergarea aceasta ne este de vre- un folos. Oamenii care reușesc să înțeleagă că viața se scurge la fel de încet sau la fel de repede pentru toată lumea și că fericirea nu atârnă de cantitatea succeselor obținute sunt oameni fericiți.

19. Fericirea are legătură cu responsabi- litatea. Unii oamenii plutesc pur și simplu

în derivă, ca și cum viața ar fi un ocean, iar ei, pasageri pe o plută lipsită de vele și de

71

vâsle. Pentru a fi fericiți avem nevoie de o

hartă, de un plan de acțiune, de ținte clare.

Fericirea este aici

Omul fericit este omul care știe încotro se îndreaptă și care are un plan concret ca să ajungă la destinație.

20. Fericirea are de-a face cu ceea ce ne hrănește mintea. Să căutăm deci materi- ale – cărți, cântece, filme – și oameni care să ne dea, din când în când, acel mic im- puls de care avem nevoie pentru a scăpa din borcanul cu melancolie. Vrem să fim fericiți? Atunci să facem tot ce depinde de noi în sensul acesta.

72

„Secretele” fericirii

21. Fericirea este strâns legată de ones- titate. Trăim într-o lume a minciunii și a ipocriziei. Poate că minciunile și falsitatea pot aduce anumite avantaje, dar, cu sigu- ranță, nu ne aduc fericire. Mincinoșii și oamenii necinstiți trăiesc într-o continuă tensiune. Nu se bucură de micile dulcețuri ale vieții din cauză că trebuie să privească tot timpul peste umăr. Să fim onești față de noi înșine și față de ceilalți și vom fi mai fericiți.

73

Fericirea este aici

22. Fericirea le aparține celor care și-au ales prietenii cu atenție. De ce să nu o recunoaștem? Mulți au intrat în necazuri din cauza prieteniilor neînțelepte. Trebuie să ne gândim serios cu cine ne întovără- șim pentru că oamenii cei mai apropiați nouă sunt aceia care ne influențează cel mai mult. Fericirea noastră depinde și de cei care sunt în preajma noastră.

74

Concluzii

75

Fericirea este aici

S Să ne gândim la fericire ca niște arhitecți

sau ingineri. Fericirea este ca o casă pe care

trebuie să o construim. Iar o casă, știm bine,

nu se construiește peste noapte. Există niș-

te etape care trebuie parcurse, există o or- dine a etapelor. Este posibil ca unele etape să dureze mai mult decât altele. Altele, evi- dent, vor fi mai scurte. Sunt elemente care ocupă mult spațiu într-o casă, în timp ce, spre deosebire de ele, altele sunt mărunte și, aparent, neînsemnate. Zidul este mai mare decât o fereastră, dar cum ar arăta casa fără

76

ferestre? În mod similar, găsirea fericirii (nu

în sensul că este ceva ce poate fi găsit la fel

cum găsim o haină sau un obiect) cere din

Concluzii

partea noastră preocupare, atenție sporită la detaliile propriei vieți, la ceea ce contribuie în diverse măsuri la fericirea noastră.

Să nu uităm că oamenii fericiți sunt oameni optimiști, care se plac pe ei înșiși, care simt că dețin controlul asupra propriilor vieți, care se bucură de activitățile lor zilnice și de oamenii din jurul lor, care zâmbesc și râd, care nu sunt orientați asupra lor și a nevoi- lor lor, ci caută să le fie de folos semenilor. Oamenii fericiți au planuri pe termen scurt,

mediu și lung. Țelurile îi ajută să ia decizii.

7

Să ne cântărim deci cu atenție țelurile!

Fericirea este aici

Să folosim înțelept resursele de care dispu- nem: energie, sănătate, talente, oameni și relații, dar, mai ales, timpul. Să ne formu- lăm o filosofie proprie de viață – lucrurile în care credem, pe care le respectăm și care ne călăuzesc la fiecare pas.

Fericirea depinde în primul rând de atitudi- ne, iar în al doilea rând de acțiune. Acestea două – atitudinea și acțiunea – sunt surori. Ele funcționează doar împreună.

La urma urmei, s-ar putea să trecem prin viață cu o permanentă umbră atârnând

78

asupra fericirii noastre. Există și umbra,

dar există și fericirea. Fericiți cei care nu

se lasă copleșiți de umbră, privind mereu

spre lumină!

Mulți oameni sunt în căutarea fericirii, ca și cum aceasta ar fi o destinație îndepărtată. În realitate, fericirea este deja aici. Atâ- ta doar că alte lucruri ne distrag sau ne orbesc într-atât încât nu mai suntem în stare să o recunoaștem.

Cartea aceasta nu te va face fericit. Fericirea nu poate fi atinsă urmând „pași” sau „etape” din cărți „de rețete sufletești”. Ceea ce îți propune Echipa Respiro în acest scurt ghid este o oca- zie de a te gândi serios la propria viață pentru a descoperi ce anume ai putea să îmbunătățești.

Fericirea este aici te atenționează asupra miturilor cu privire la fericire și, totodată, îți arată unele dintre lucrurile de care depinde conștientizarea faptului că ești deja fericit.

Ferice de cine citește!