Sunteți pe pagina 1din 6

Subiecte Examen Probabilitati si Statistica

Matematica
(Sesiunea de vara 2015/2016).

I. Definitii ale notiunilor de baza si exemple.


1. Fenomen sau experiment aleator.

2. Experiment aleator ce poseda proprietatea regularitatii


(stabilitatii) statistice.

3. Probabilitate frecvential (statistic).

4. Probabilitate subiectiv.

5. Spatiu (multime) de evenimente elementare (rezultate


posibile).

6. Eveniment aleator.

7. Camp (familie) de evenimente aleatoare.

8. Suma evenimentelor aleatoare.

9. Produsul evenimentelor aleatoare.

10. Evenimentul non-A.

11. Eveniment sigur.

12. Eveniment imposibil.

13. Definitia probabilitatii clasice.

14. Definitia probabilitatii discrete.

15. Definitia axiomatica a probabilitatii.

16. Definitia probabilitatii geometrice.

17. Principiul adunarii din combinatorica.

18. Principiul inmultirii din combinatorica.

19. Aranjamente si formula lor de calcul.


20. Permutari si formula lor de calcul.

21. Combinari si formula lor de calcul.

22. Probabilitate conditionat.

23. Indepentena a doua evenimente aleatoare.

24. Independenta a doua cate doua evenimente aleatoare.

25. Independenta (in totalitate) a evenimentelor aleatoare.

26. Variabila aleatoare (v.a.)

27. Functia de repartitie (f.r.) a v.a.

28. V.a. de tip discret.

29. Repartitia v.a. de tip discret.

30. V.a. de tip (absolut) continuu.

31. Densitatea de repartitie a v.a.

32. Repartitia uniforma in caz discret.

33. Probe Bernoulli.

34. Repartitia Bernoulli cu parametrul p.

35. Repartitia binomiala cu parametrii n si p.

36. Repartitia geometrica cu parametrul p.

37. Repartitia Poisson cu parametrul .

38. Repartitia uniforma pe segmentul [0,1].

39. Repartitia uniforma pe segmentul [a,b].

40. Repartitia exponentiala cu parametrul .

41. Repartitia normala cu parametrii m si 2 (caz general).

42. Repartitia normala standart cu parametrii 0 si 1.

43. Repartitia Hi-patrat.

44. Repartitia Student.

45. V.a. bi(multidimensionale).

46. F.r. a v.a. bidimensionale.


47. V.a. bidimensionale de tip discret.

48. Repartitia v.a. bidemnsionale in caz discret.

49. V.a. bidimensionale de tip (absolut) continuu.

50. Densitatea de repartirie a v.a. bidimensionale.

51. Independenta v.a.

52. Valorea medie a v.a. de tip discret.

53. Valoarea medie a v.a. de tip absolut continuu.

54. Moda v.a. de tip discret.

55. Dispersia (variana) v.a.

56. Abaterea Standart (Abaterea medie patratica).

57. Momente initiale de ordinal r.

58. Momente centrale de ordinal r.

59. Asimetria.

60. Excesul.

61. Covarianta a doua v.a.

62. Coeficientul de corelatie a doua v.a.

63. Obiectul de studiu al Statisticii Matematice.

64. Populatie (colectivitate) statistica.

65. Unitati statistice.

66. Esantion (selectie) de volum n.

67. Statistici.

68. Estimatori si Estimatii.

69. Estimatori (punctuali) nedeplasati.

70. Estimatori (punctuali) eficienti.

71. Estimatori (punctuali) consistenti.

72. Media de selectie.

73. Dispersia de selectie.


74. Functia empirica de repartitie.

75. Interval de incredere (confidenta).

76. Prag de semnificatie si probailitate de incredere.

77. Intervale de incredere unilateral de stanga/dereapta si


bilaterale.

78. Ipoteza Statistica.

79. Ipoteza de baza (nula), ipoteza alternative.

80. Criteriu de verificare a ipotezei.

81. Multime (regiune, domeniu) critica.

82. Eroare de speta I si probabilitatea ei.

83. Eroare de speta II si probabilitatea ei.

84. Puterea Testului.

II. Rezultate teoretice (fara demonstratie).


1. Proprietatile operatiilor asupra evenimentelor aleatoare
Similare cu cele din Teoria Multimilor).

2. Formulele de dualitate ale lui de Morgan (similar cu cele din


Teoria Multimilor).

3. Proprietatile probabilitatii ce rezulta din Definitia Axiomatic


a probabilitatii.(2)

4. Schema bilei neintoarse si formula de calcul a


probabilitatilor (repartitia Hypergeometrica).

5. Schema bilei intoarse si formula de calcul a probabilitatilor


(repartitia Binomiala).

6. Schema bilei intoarse in caz multinomial si formula de calcul


a probabilitatilor (repartitia multinomiala).
7. Teorema locala Moivre-Laplase, privind aproximarea
repartitiei binomiale

8. Teorema Limita Centrala (forma Moivre Laplace) privind


aproximarea probabiltatilor legate de cazul repartitiei
binomiale.

9. Formula inmultirii probabilitatilor (caz general).(2)

10. Formula probabilitatii totale.(2)

11. Formula lui Bayes.(2)

12. Contraexemplu (3 evenimente independente 2 cate 2,


dar nu si independente in totalitate).

13. Formula de calcul a probbailitatii producerii a cel putin


unuia din evenimentele independente (in totalitate) A1, A2,,
An (Formula lui Poisson).(2)

14. Proprietatile caracteristice ale functiei de repartitie.

15. Formulele de calcul ale probablitatilor legate de v.a.


exprimate prin intermediul functiei corespunzatoare de
repartitie.

16. Proprietatile densitatii de repartitie in legatura cu


functia corespunzatoare de repartitie.(2)

17. Teorema despre repartitia numarului total de succese in


n probe Bernoulli cu probabilitatea p in fiecare proba.(2)

18. Teorema Limita a lui Poisson.(2)

19. Legatura dintre f.r. a unei v.a. normal repartizate cu


parametrii m si 2 si f.r. a unei v.a. normal standard
repartizate cu parametrii 0,1.(2)

20. Modul de restabilire a repartitiei pentru fiecare v.a. in


parte atunci cand este data repartitia unei v.a.
bidimensionale (,) de tip discret.

21. Modul de restabilire a repartitiei pentru fiecare v.a. in


parte atunci cand este data densitatea de repartitie a unei
v.a. bidimensionale (,) de tip (absolut) continue.(2)

22. Proprietatile valorii medii.(2)

23. Proprietaile dispersiei (varianei).(2)


24. Proprietatile coeficientului de corelatie.(2)

25. Legea Numerelor Mari in forma Bernoulli (drept


consecinta a Teoremei Limita Centrale) .

26. Legea Numerelor Mari pentru v.a.i.i.r. (drept consecinta


a Teoremei Limita Centrale) .(2)

27. Teorema Limita Centrala pentru v.a.i.i.r.

28. Consecinta din TLC privind viteza de convergenta a


mediei aritmetice in LNM.

29. Proprietatile mediei de selectie ca estimator punctual


al mediei teoretice.(2)

30. Proprietatile dispersiei de selectie ca estimator


punctual al dispersei teoretice.(2)

31. Proprietatile functiei empirice de repartitie ca


estimator punctual al functiei teoretice de repartitie.(2)

32. Intervalul de incredere pentru media m in cazul


repartitiei normale cu dispersia 2 cunoscuta.

33. Intervalul de incredere pentru media m in cazul


repartitiei normale cu dispersia 2 NEcunoscuta.

34. Intervalul de incredere pentru dispersia 2 in cazul


repartitiei normale cu media m cunoscuta.

35. Intervalul de incredere pentru dispersia 2 in cazul


repartitiei normale cu media m NEcunoscuta.

36. Verificarea ipotezelor H0:m=m0, H1:m<m0 privind media


m a unei v.a. normal repartizate cu dispersia 2 cunoscuta.

37. Verificarea ipotezelor H0:m=m0, H1:m m0 privind media


m a unei v.a. normal repartizate cu dispersia 2 cunoscuta.

38. Verificarea ipotezelor H0:m=m0, H1:m>m0 privind media


m a unei v.a. normal repartizate cu dispersia 2 cunoscuta.

II. Probleme propuse (Vezi Lista anexata).