Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARATIE

Subsemnatul(a) ..posesor al BI/CI


seria.nr.,cod numeric personal.
declar sub sanctiunea art. 326 Cod Penal urmatoarele:

- la data de(data absolvirii studiilor) nu aveam raporturi


de munca sau de serviciu cu nici un angajator.
- nu beneficiez de indemnizatie de somaj.

Data Semnatura