Sunteți pe pagina 1din 103

MINISTERUL EDUCATIEI NAIONALE

UNIVERSITATEA TEHNIC DE CONSTRUCII BUCURETI

FACULTATEA DE GEODEZIE

Modelarea 3D a unei zone urbane i integrarea modelelor in mediul SIG

ndrumtor :
l. Univ. Dr. Ing. Ctlina Cristea Student :

Slcianu Mihai

BUCURETI

2013
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

UNIVERSITATEA TEHNIC DE CONSTRUCII


FACULTATEA DE GEODEZIE
DEPARTAMENTUL DE GEODEZIE SI FOTOGRAMMETRIE
Aprobat,
Director de departament: Prof. Univ. Dr. Ing. C-tin Moldoveanu
Data:

TEM

Proiect de diplom al studentului : Slcianu Mihai


Tema proiectului:
Modelarea 3D a unei zone urbane i integrarea modelelor in mediul SIG

Termen de predare: 18 Septembrie 2013

Elemente iniiale pentru proiect:

Msuratori
Imagini satelitare - ESRI Basemap
Modele 3D - Google 3D Warehouse

Coninutul lucrrii cu enumerarea capitolelor care vor fi dezvoltate:

Sistemele Informatice Geografice i mediul urban: definiii, noiuni


introductive.
Modelare, date si modele de date .
Modelare 3D, reprezentari 3D, reprezentarea terenului MDE, surse de date
in modelarea 3D
Prezentarea produselor software utilizate .
Studiu de caz
Deviz estimativ

Materiale coninute n proiect:


Schema fluxului de lucru
Analize SIG

Data eliberrii temei: 1 Februarie 2013

ndrumtor proiect: Student:

l. Univ. Dr. Ing. Ctlina Cristea Mihai Slcianu


Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Cuprins
CAPITOLUL 1 - SISTEMELE INFORMATICE GEOGRAFICE I MEDIUL URBAN:
DEFINIII, NOIUNI INTRODUCTIVE ................................................................................ 9
1.1 Scurt Istoric al dezvoltrii SIG ................................................................................ 9
1.2 Ce este un sistem informatic geografic ? (S.I.G.) ................................................. 10
1.2.1 Cteva dintre cele mai utilizate definiii ale SIG-ului....................................... 10
1.3 Fluxul fundamental de informaie .......................................................................... 12
1.4 Componentele unui SIG ....................................................................................... 14
1.5 Funciile unui SIG ................................................................................................. 15
1.6 Domenii de aplicare ale SIG ................................................................................. 16
1.7 Mediul Urban si SIG.............................................................................................. 17
CAPITOLUL 2 - MODELARE, DATE I MODELE DE DATE .......................................... 21
2.1 Date ...................................................................................................................... 21
2.1.1 Funcionalitatea datelor .................................................................................. 21
2.1.2 Data geografic i Informaia geografic ........................................................ 21
2.1.3 Data spaial i data descriptiva ..................................................................... 22
2.1.4 Calitatea datelor ............................................................................................. 23
2.1.5 Surse de erori................................................................................................. 23
2.1.6 Surse de date ................................................................................................. 24
2.2 Modele de date ..................................................................................................... 25
2.2.1 Modelul de date raster ................................................................................... 25
2.3 Modelul de date vector ......................................................................................... 29
2.4 Modelul TIN .......................................................................................................... 31
CAPITOLUL 3 - MODELARE 3D, REPREZENTARI 3D, REPREZENTAREA
TERENULUI MDE 33
3.1 Modelare 3D ......................................................................................................... 33
3.1.1 Generalitati ..................................................................................................... 33
3.1.2 Nevoia de modele de date spaiale 3D .......................................................... 33
3.1.3 Modelul 3D Grid ............................................................................................. 33
3.1.4 Modelul Shape ............................................................................................... 34
3.1.5 Modelul Facet................................................................................................. 34
3.1.6 Modelul Boundary Representation (B-rep) ..................................................... 35
3.1.7 Modelul Matrix 3D .......................................................................................... 36
3.1.8 Modelul Octree ............................................................................................... 37
3.1.9 Modelul Constructive Solid Geometry (CSG) ................................................. 38
3.1.10 3D TIN (Tetrahedral network, TEN) ............................................................ 38
3.2 Topologia obiectelor spatiale ................................................................................ 39
3.3 MDE modelul digital al elevaiilor ....................................................................... 40
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

3.4 Surse de date in modelarea 3D ............................................................................ 41


3.4.1 Ridicri topografice ........................................................................................ 41
3.4.2 Teledetecia i aerofotogrametria ................................................................... 42
3.4.3 Hrile topografice .......................................................................................... 42
3.4.4 GPS (Global Positioning System) .................................................................. 42
CAPITOLUL 4 - PREZENTAREA PRODUSELOR SOFTWARE UTILIZATE .................. 43
4.1 SketchUp .............................................................................................................. 43
4.2 ArcSIG Desktop .................................................................................................... 45
4.2.1 ArcMap ........................................................................................................... 45
4.2.2 Arc Scene....................................................................................................... 46
4.2.3 ArcCatalog ..................................................................................................... 47
4.3 CityEngine ............................................................................................................ 48
CAPITOLUL 5 - STUDIU DE CAZ ................................................................................... 50
5.1 Generaliti ........................................................................................................... 50
5.2 Descrierea zonei ................................................................................................... 50
5.3 Culegerea datelor din teren .................................................................................. 52
5.4 Modelarea 3D a cladirii Facultaii de Geodezie in programul SketchUp ............... 53
5.4.1 Aplicarea texturilor ......................................................................................... 56
5.4.2 Georeferentierea Modelului 3D ...................................................................... 60
5.4.3 Exportarea Modelului 3D ................................................................................ 62
5.5 Crearea bazei de date geografice......................................................................... 62
5.5.1 Popularea bazei de date ................................................................................ 65
5.6 Modelarea procedurala 3D in CityEngine ............................................................. 72
5.6.1 Importarea modelelor statice in CityEngine .................................................... 83
5.6.2 Exportarea modelelor 3D din CityEngine ....................................................... 87
5.7 Vizualizarea modelelor 3D in ArcScene ................................................................ 90
5.8 Analiza Line Of Sight .......................................................................................... 92
5.9 Concluzii ............................................................................................................... 98
CAPITOLUL 6 - Deviz estimativ .................................................................................... 101
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Capitolul 1
FIGURA 1-1 HARTA LUI JOHN SNOW (SURSA:HTTP://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/FILE:SNOW-CHOLERA-MAP.JPG ) ......... 9
FIGURA 1-2 REPREZENTAREA PE STRATURI ...................................................................................................................... 11
FIGURA 1-3 SURSE DE DATE IN SIG ................................................................................................................................... 13
FIGURA 1-4 COMPONENTELE UNUI SIG (SRGHIU, SVULESCU, & BUGNARIU, 2000) ............................................... 14
FIGURA 1-5 RASTER VERSUS VECTOR ( SURSA: HTTP://BLOG.UB.AC.ID/VANINO/FILES/2012/10/RASTERVECTOR.JPG) 15
FIGURA 1-6 DOMENII DE APLICARE ALE SIG ..................................................................................................................... 16
FIGURA 1-7 APLICAIE SIG IN MARKETING ....................................................................................................................... 17
FIGURA 1-8 MODELAREA 3D A MEDIULUI URBAN ........................................................................................................... 18
FIGURA 1-9 MODEL 3D AL ORASULUI BRAOV ................................................................................................................. 19
FIGURA 1-10 SKETCHUP .................................................................................................................................................... 19
Capitolul 2
FIGURA 2-1 DATE I INFORMAII ...................................................................................................................................... 22
FIGURA 2-2 STRUCTURA MODELULUI RASTERFIGURA 2-2 (FAZAL, 2008) ....................................................................... 26
FIGURA 2-3 CELULE IN MODELUL RASTER (SRGHIU, SVULESCU, & BUGNARIU, 2000)............................................ 26
FIGURA 2-4 EFECTUL DIMENSIUNII CELULEI RASTER ASUPRA REPREZENTARII (SHEKHAR & XIONG, 2007) .................... 27
FIGURA 2-5 SPATIUL DE STOCARE RASTER ....................................................................................................................... 28
FIGURA 2-6 SISTEM RASTER COMPLEX ............................................................................................................................. 28
FIGURA 2-7 CODIFICARAE IN LINIE I MODELUL RASTER ................................................................................................. 29
FIGURA 2-8 MODELUL DE DATE VECOR (SURSA: HTTP://WWW.GEOGRAPHY.HUNTER.CUNY.EDU/IMAGE001.GIF ..... 29
FIGURA 2-9 ELEMENTELE MODELULUI VECTOR ............................................................................................................... 30
FIGURA 2-10 MODELUL TIN (HTTP://WWW.GEOSOLUTIONS.COM/3D/ANALYSE/IMAGES/INTERPOLATE_TIN.GIF) ...... 31
Capitolul 3
FIGURA 3-1 MODELUL 3D GRID (ABDUL-RAHMAN & MORAKOT, 2007) ......................................................................... 33
FIGURA 3-2 MODELUL SHAPE (ABDUL-RAHMAN & MORAKOT, 2007) ............................................................................ 34
FIGURA 3-3 MODELUL FACET (ABDUL-RAHMAN & MORAKOT, 2007) ............................................................................. 34
FIGURA 3-4 MODELU DIGITAL AL TERENULUI (ABDUL-RAHMAN & MORAKOT, 2007) .................................................... 35
FIGURA 3-6 MODELUL B-REP (ABDUL-RAHMAN & MORAKOT, 2007) ............................................................................ 36
FIGURA 3-7 MODELUL MATRICE 3D (ABDUL-RAHMAN & MORAKOT, 2007) ................................................................ 36
FIGURA 3-8 MODELUL OCTREE (ABDUL-RAHMAN & MORAKOT, 2007).......................................................................... 37
FIGURA 3-9 MODELUL CSG (ABDUL-RAHMAN & MORAKOT, 2007) ................................................................................. 38
FIGURA 3-10 3D TEN (ABDUL-RAHMAN & MORAKOT, 2007) .......................................................................................... 38
FIGURA 3-11 TOPOLOGIA SIMPLEX (ABDUL-RAHMAN & MORAKOT, 2007) ................................................................... 39
FIGURA 3-12 SIMPLICIAL COMPLEX (ABDUL-RAHMAN & MORAKOT, 2007).................................................................... 40
FIGURA 3-13 REPREZENTARE MDE ................................................................................................................................... 40
Capitolul 4
FIGURA 4-1 INTERFATA PROGRAMULUI SKETCHUP PRO ................................................................................................. 43
FIGURA 4-2 EXEMPLU DE MODELARE IN SKETCHUP (SURSA: HTTP://BRAINSMELT.COM/IMAGES/SKETCHUP.JPG) ..... 44
FIGURA 4-3 INTERFAA PROGRAMULI ARCMAP .............................................................................................................. 45
FIGURA 4-4 INTERFAA PROGRAMULUI ARCSCENE ........................................................................................................ 46
FIGURA 4-5 INTERFAA PROGRAMULUI ARCCATALOG ................................................................................................... 47
FIGURA 4-6 CONSTRUCTORUL DE MODELE DIN ARCCATALOG ........................................................................................ 47
FIGURA 4-7 INTERFATA PROGRAMULUI CITYENGINE (SURSA: ESRI) ............................................................................... 48
FIGURA 4-8 MODEL GENERAT CU CITYENGINE (SURSA: ESRI) .......................................................................................... 49
Capitolul 5
FIGURA 5-1 HARTA CU SECTOARE A MUNICIPIULUI BUCURESTI ................................................................................... 51
FIGURA 5-2 DESCARCAREA DATELOR ............................................................................................................................ 52
FIGURA 5-3 EXTRAS DIN FIIERUL CU MSURATORI ........................................................................................................ 52
FIGURA 5-4 - PREGATIREA ZONEI DE LUCRU IN SKETCHUP .............................................................................................. 53
FIGURA 5-5- DESENAREA AMPRENTEI CONSTRUCTIEI ..................................................................................................... 53
FIGURA 5-6 COMANDA PUSH/PULL .............................................................................................................................. 54
FIGURA 5-7 RIDICAREA AMPRENTEI LA SOL .................................................................................................................. 54
FIGURA 5-8- REALIZAREA UNUI DETALIU DIRECT PE MODEL ........................................................................................... 55
FIGURA 5-9 REALIZAREA UNEI COMPONENTE ............................................................................................................... 55
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

FIGURA 5-10- FOTOGRAFIA SURSA PENTRU REALIZAREA UNEI TEXTURI ......................................................................... 56


FIGURA 5-11- DEFINIREA DIRECIILOR DE ALINIERE A IMAGINII ...................................................................................... 56
FIGURA 5-12- SALVAREA IMAGINII RECTIFICATE .............................................................................................................. 57
FIGURA 5-13 - CREAREA UNEI NOI TEXTURI IN SKETCHUP ............................................................................................... 57
FIGURA 5-14- IMPORTAREA IMAGINII PENTRU TEXTURARE ............................................................................................ 58
FIGURA 5-15- DENUMIREA NOII TEXTURI ......................................................................................................................... 58
FIGURA 5-16- COMANDA TEXTURE POSITION .............................................................................................................. 59
FIGURA 5-17- ALINIEREA TEXTURII ................................................................................................................................... 59
FIGURA 5-18- COMANDA ADD LOCATION ........................................................................................................................ 60
FIGURA 5-19 DEFINIREA ZONEI DE IMPORTAT .............................................................................................................. 60
FIGURA 5-20- POZIIONAREA MODELULUI PESTE IMAGINE ............................................................................................ 61
FIGURA 5-21- AFIAREA MODELULUI IN GOOGLE EARTH ................................................................................................ 61
FIGURA 5-22- EXPORTAREA MODELULUI ......................................................................................................................... 62
FIGURA 5-23- CREAREA UNEI NOI BAZE DE DATE GEOGRAFICE IN PROGRAMUL ARCCATALOG ..................................... 62
FIGURA 5-24 - POPULAREA BAZEI DE DATE CU CLASE DE ELEMENTE .............................................................................. 63
FIGURA 5-25 DEFINIREA UNEI NOI CLASE DE ELEMENTE .............................................................................................. 63
FIGURA 5-26 DEFINIREA SISTEMULUI DE COORDONATE PENTRU O CLAS DE ELEMENTE .......................................... 64
FIGURA 5-27- CREAREA UNEI CLASE DE ELEMENTE DE TIP POLIGON .............................................................................. 64
FIGURA 5-28- ADAUGAREA UNEI HARTI DE BAZA ............................................................................................................ 65
FIGURA 5-29- IMPORTAREA CLASELOR DE ELEMENTE ..................................................................................................... 65
FIGURA 5-30 STABILIREA SIMBOLOGIEI PENTRU ENTITI ........................................................................................... 66
FIGURA 5-31 DESCHIDEREA TABELEI DE ATRIBUTE ....................................................................................................... 66
FIGURA 5-32- ATRIBUTELE GENERALE ALE UNEI ENTITI DE TIP LINIE........................................................................... 67
FIGURA 5-33- EDITAREA TABELEI DE ATRIBUTE ............................................................................................................... 67
FIGURA 5-34- PROCESUL DE VECTORIZARE IN ARCMAP .................................................................................................. 68
FIGURA 5-35- EDITAREA ATRIBUTELOR IN ARCMAP......................................................................................................... 68
FIGURA 5-36 EDITAREA TABELEI DE ATRIBUTE PENTRU AMPRENTELE CONSTRUCIILOR ............................................... 69
FIGURA 5-37- VECTORIZAREA AMPRENTELOR CONSTRUCIILOR .................................................................................... 69
FIGURA 5-38- DEFINIREA TRANSPARENEI STRATURILOR ................................................................................................ 70
FIGURA 5-39- MODIFICAREA TRANSPARENEI LA 60 PROCENTE ..................................................................................... 70
FIGURA 5-40- FOLOSIREA FUNCIEI DE MASURARE IN ARCMAP ..................................................................................... 71
FIGURA 5-41- REZULTATUL VECTORIZARII ........................................................................................................................ 71
FIGURA 5-42- CREAREA UNUI NOU PROIECT .................................................................................................................... 72
FIGURA 5-43- ATRIBUIREA NUMELUI PROIECTULUI ......................................................................................................... 72
FIGURA 5-44- CREAREA UNEI NOI SCENE IN CITYENGINE ................................................................................................ 73
FIGURA 5-45- SCENA NOU IN CITY ENGINE .................................................................................................................... 73
FIGURA 5-46- IMPORTAREA BAZEI DE DATE GEOGRAFICE IN CITYENGINE ...................................................................... 74
FIGURA 5-47- DEFINIREA ELEMENTELOR CARE DORIM SA LE IMPORTAM ...................................................................... 74
FIGURA 5-48- SCENA POPULATA CU ENTITATILE DIN BAZA DE DATE............................................................................... 75
FIGURA 5-49- PARAMETRII STRAZILOR GENERATE IN CITYENGINE .................................................................................. 75
FIGURA 5-50- VIZUALIZAREA ATRIBUTELOR IN CITYENGINE ............................................................................................ 76
FIGURA 5-51- COMANDA ATTRIBUTE CONNECTION EDITOR ........................................................................................... 76
FIGURA 5-52- REALIZAREA LEGATURII INTRE ATRIBUT SI PARAMETRUL REGULII DIN CITYENGINE ................................ 77
FIGURA 5-53- REGENERAREA STRAZILOR FUNCTIE DE ATRIBUTUL LAIME ..................................................................... 77
FIGURA 5-54 SELECTIA ELEMENTELOR IN ACELASI STRAT ............................................................................................. 78
FIGURA 5-55 ATRIBUIREA REGULILOR CLASELOR DE ELEMENTE .................................................................................. 78
FIGURA 5-56- FISIERUL DE TIP REGUL ............................................................................................................................ 79
FIGURA 5-57- ATRIBUIREA REGULII SPECIFICE .................................................................................................................. 79
FIGURA 5-58- REGENEREAREA MODELELOR .................................................................................................................... 79
FIGURA 5-59- MODELELE REGENERATE ............................................................................................................................ 80
FIGURA 5-60- PARAMETRII REGULII DE TIP STRADA......................................................................................................... 80
FIGURA 5-61- ATRIBUIREA REGULII DE TIP SPAIU VERDE ............................................................................................... 81
FIGURA 5-62 SPATIUL VERDE GENERAT ......................................................................................................................... 81
FIGURA 5-63 SELECIA MULTIPLA A AMPRENTELOR CONSTRUCIILOR........................................................................... 82
FIGURA 5-64 CORELAREA ATRIBUTULUI NUMAR DE ETAJE CU PARAMETRUL DIN REGULA ......................................... 82
FIGURA 5-65- MODELELE 3D ALE CONSTRUCIILOR GENERATE PROCEDURAL................................................................ 83
FIGURA 5-66 IMPORTAREA MODELELOR ......................................................................................................................... 83
FIGURA 5-67- POZITIONAREA MODELULUI CONSTRUCIEI FACULTAII DE GEODEZIE IN CITYENGINE ........................... 84
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

FIGURA 5-68 TRIMBLE 3D WAREHOUSE ........................................................................................................................... 84


FIGURA 5-69- DESCARCARE MODEL 3D DIN BAZA DE DATE TRIMBLE 3D WAREHOUSE .................................................. 85
FIGURA 5-70 SCENA POPULAT CU MODELELE DESCARCATE ....................................................................................... 85
FIGURA 5-71 SCENA CU MODELE GENERATE PENTRU PARCELE ................................................................................... 86
FIGURA 5-72- SET DE PARAMETRII PENTRU POPULAREA CAILOR RUTIERE SI GENERARA DE ELEMENTE DE
SISTEMATIZARE ....................................................................................................................................................... 86
FIGURA 5-73 IMAGINE IN PERSPECTIVA A ZONEI MODELATE ....................................................................................... 87
FIGURA 5-74 EXPORTAREA MODELELOR SELECTATE DIN CITYENGINE ......................................................................... 87
FIGURA 5-75 EXPORTAREA MODELELELOR SUB FORMA UNEI BAZE DE DATE GEOGRAFICE ........................................ 88
FIGURA 5-76 CONFIGURAREA ELEMENTELOR EXPORTATE IN BAZA DE DATE ............................................................... 88
FIGURA 5-77 EXTRAS DIN TABELA DE SELECIE A ENTITILOR ....................................................................................... 89
FIGURA 5-78 DERULAREA PROCESULUI DE EXPORTARE................................................................................................... 89
FIGURA 5-79 COMANDA CONNECT TO FOLER ........................................................................................................... 90
FIGURA 5-80 CONECTAREA DIRECTORULUI CU BAZA DE DATE ..................................................................................... 91
FIGURA 5-81- ADUCEREA ENTITATILOR IN STRATURI DIN ARCSCENE .............................................................................. 91
FIGURA 5-82 AFISAREA MODELELOR ............................................................................................................................. 91
FIGURA 5-83 COMANDA ARCTOOLBOX ...................................................................................................................... 92
FIGURA 5-84 INSTRUMENTUL DE ANALIZA CONSTRUCT SIGHT LINES ......................................................................... 92
FIGURA 5-85 CREAREA CLASEI DE ENTITAI PENTRU DREAPTA SPRE CARE VA PRIVI OBSERVATORUL ........................... 93
FIGURA 5-86 EDITAREA IN ARCSCENE .............................................................................................................................. 93
FIGURA 5-87 TRASAREA LINIEI SPRE CARE SE PRIVETE ................................................................................................... 94
FIGURA 5-88- STABILIREA POZIIEI OBSERVATORULUI .................................................................................................... 94
FIGURA 5-89 FEREASTRA CONSTRUCT SIGHT LINES ................................................................................................... 95
FIGURA 5-90- CONSTRUCIA STRATULUI SIGHT_LINES ................................................................................................ 95
FIGURA 5-91 COMANDA LINE OF SIGHT ..................................................................................................................... 96
FIGURA 5-92 FEREASTRA LINE OF SIGHT .................................................................................................................... 96
FIGURA 5-93 TABELA DE ATRIBUTE A ENTITILOR REZULTATE IN URMA EXECUTARII COMENZII (LINE OF SIGHT).... 97
FIGURA 5-94 REZULTATUL INTERPRETRII VIZIBILITILOR .......................................................................................... 97
FIGURA 5-95 MODELARE DIRECT VS. MODELARE PROCEDURAL ................................................................................. 98
FIGURA 5-96 SCHEMA FLUXULUI DE LUCRU ..................................................................................................................... 99
FIGURA 5-97 IMAGINE PERSPECTIV CITYENGINE ...................................................................................................... 100
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Prefa

Proiectul de diplom poart denumirea: Modelarea 3D a unei zone urbane i


integrarea modelelor in mediul SIG, fiind structurat pe 6 capitole.

n acest proiect am realizat modelarea 3D a cldirii Universitii Tehnice de


Construcii Bucureti i a zonei urbane ce o incadreaz cu scopul intocmirii unui sistem
informatic geografic 3D care s serveasc la o mai buna inelegere a spaiului urban ceea
ce conduce la o mai bun gestiune a acestei resurse. Lucrarea se concentreaza pe
procesul de modelare al unei construcii i pe inserarea modelului intr-un sistem informatic
geografic.

Cele 6 capitole sunt structurate dup cum urmeaz:

CAPITOLUL I - Sistemele Informatice Geografice i mediul urban: definiii,


noiuni introductive.
CAPITOLUL II - Modelare, date i modele de date
CAPITOLUL III - Modelare 3D, reprezentari 3D, reprezentarea terenului
MDE, surse de date in modelare 3D
CAPITOLUL IV - Prezentarea produselor software utilizate
CAPITOLUL V Studiu de caz
CAPITOLUL VI Deviz estimativ
8
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

CAPITOLUL 1 - SISTEMELE INFORMATICE GEOGRAFICE I


MEDIUL URBAN: DEFINIII, NOIUNI INTRODUCTIVE

1.1 Scurt Istoric al dezvoltrii SIG

Prima apariie a unui sistem destul de apropiat de ceea ce numim astzi SIG a fost
n 1832, cnd geograful francez Charles Picquet, a reprezentat cele 48 de districte ale
oraului Paris printr-un model gradient funcie de procentajul morilor cauzate de holer
raportat la 1000 de locuitori.

Figura 1-1 Harta lui John Snow


(sursa:http://en.wikipedia.org/wiki/File:Snow-cholera-map.jpg )
n 1854 fizicianul englez John Snow, a reprezentat un focar de holer (Figura 1-1)
aprut n Londra folosind puncte pentru a reprezentat locaia unor cazuri individuale. Harta
creat de John Snow era unica deoarece folosea metode cartografice nu numai pentru a
reprezenta, dar i pentru a analiza grupuri de fenomene dependente din punct de vedere
geografic.
La nceputul secolului XX apare fotozincografia, care permitea ca hrile s fie
mprite pe straturi. De exemplu un strat pentru vegetaie i altul pentru ap. Acest model
de reprezentare constituie principiul fundamental al organizrii informaiei ntr-un SIG, i
anume n straturi.
n 1960 n Ottawa, Ontario, Canada a fost dezvolatat primul SIG, numit Canada
Geographic Information System (CSIG). Acest sistem a fost creat de departamentul
federal al dezvoltrii forestiere i rurale al Canadei. CSIG a fost folosit pentru a stoca,
analiza i manipula date colectate de departamentul de inventariere a solurilor. Sistemul
folosea date despre soluri, agricultura, flor, faun i relief.

9
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

La nceputul anilor 1980 au aprut primii furnizori de software SIG, dintre care
amintim:
Environmental Systems Research Institute (ESRI), CARIS (Computer Aided Resource
Information System), MapInfo(Mapinfo) i ERDAS (Earth Resource Data Analysis System)
La sfritul secolului XX, au aprut sistemele SIG pe internet i softurile SIG open-
source, gratuite.
Sfera n care sunt folosite sistemele informatice geografice astzi, a devenit una din
cele mai interesante i dezvoltate activiti tehnice. Tehnologia SIG a evoluat n ultimile 4
decenii, iar astzi a nceput s penetreze marile industrii i servicii ale societii moderne.
Cu o baz de utilizatori att de mare putem fi siguri c va exista un interes n continu
ascensiune pentru SIG, dar n acelai timp i destul de multe incertitudini i neclariti ce
vor nconjura aceast disciplin.
Prezentul capitol i propune dezambiguizarea acestui domeniu, i o analiz mai
amnunit a utilitii acestuia n dezvoltarea urban eficient i armonioas.

1.2 Ce este un sistem informatic geografic ? (S.I.G.)

Acronimul SIG se refer la romanescul sistem informatic geografic sau SIG la


englezescul geographical information system
Un sistem poate fi definit ca ansamblu de elemente aflate ntr-o relaie structural,
de interdependen i interaciune reciproc, formnd un tot organizat care conlucreaz n
vederea ndeplinirii unui scop.
Informatic - tiin aplicat care studiaz prelucrarea informaiilor cu ajutorul
sistemelor automate de calcul.
Informatic care ine de informatic.
Geografie - tiin care studiaz i descrie nfiarea scoarei Pmntului i
fenomenele care se produc la suprafaa ei.
Geografic care se refer la geografie.
Dac inem cont de aceste definiii deja putem s intuim ce este un Sistem
Informatic Geografic.
Exist numeroase definiii ale GlS-ului - tehnice, tiinifice, comerciale, majoritatea
vehiculnd civa termeni comuni ce se refer la cartografiere, baze de date i analiz
spaial. Varietatea acestor definiii reflect de altfel procesul continuu, evolutiv, strbtut
de SIG.
1.2.1 Cteva dintre cele mai utilizate definiii ale SIG-ului
Burrough (1986): SIG este un puternic set de instrumente pentru culegerea,
stocarea, transformarea i vizualizarea datelor spaiale ale lumii reale.
Chorley (1987): Un sistem de achiziionare, stocare, verificare, integrare,
prelucrare, analiz i afiare a datelor georefereniate.
Svulescu (1996): Un SIG este un ansamblu de persoane, echipamente, programe,
metode i norme, avnd ca scop culegerea, validarea, stocarea, analiza i vizualizarea
datelor geografice.
10
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

The Geographefs Craft Project, Department of Geography, University of Texas:


SIG este o baz de date specializat, n care un sistem de coordonate spaial
obinuit, este principalul mijloc de referin.
De o mare complexitate, SIG necesit urmtoarele mijloace:
- date de intrare provenind din hri, fotografii aeriene, de la satelii, relevee sau alte
surse;
- stocarea datelor, redarea i interogarea;
- transformarea datelor, analiza i modelarea, incluznd statistica spaial;
- expunerea datelor sub form de hri, rapoarte i planuri.1
O definiie data de ESRI (Environmental Systems Research Institute):
SIG este un ansamblu de programe i date, folosite pentru:
- afiarea i gestionarea informaiilor despre locuri geografice,.
- analiza relaiilor spaiale .
- modelarea spaial.
Un SIG furnizeaz cadrul pentru culegerea i organizarea datelor spaiale i a
informaiilor legate de acestea aa fel nct s poat fi afiate i analizate.
Un sistem Informatic geografic este practic un program informatic care leag
informaia geografic (unde se afla lucrurile) cu informaia descriptiv (ce sunt lucrurile).
Spre deosebire de hrile pe suport analogic, unde informaia se rezuma la ceea ce este
afiat pe bucata de hrtie, un sistem informatic geografic poate afia mai multe straturi
cu diverse tipuri de informaii (Figura 1-2).

Figura 1-2 Reprezentarea pe straturi


Odat cu progresul tehnologic s-a mbuntit i precizia reprezentrilor
cartografice, hrile reprezentnd mai bine realitatea iar paletele de culori, seturile de
simboluri i tabelele de atribute ajutnd la descrierea mai bun a datelor ilustrate.
SIG utilizeaz imagini satelitare de nalt rezoluie, sisteme de scanare (LIDAR)
light intensity detection and ranging, date GPS, date de tip CAD, i sisteme de gestiune a
1 (Srghiu, Svulescu, & Bugnariu, 2000)
11
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

bazelor de date. Toate acestea ducnd datele geografice la un nivel de precizie


nemaiatins pn acum.
Utilizatorii SIG au posibilitatea de a beneficia de toate aceste surse de date ntr-un
singur sistem ntr-o manier grafic i descriptiva particularizat nevoilor specifice fiecrei
aplicaii. Astfel domeniile de aplicabilitate sunt practic nesfrite.
ntr-un SIG, data geografic este transformat n informaie geografic, aceast
simpl transformare necesita totui un set de funcii i procese destul de complexe. Pe
scurt, data geografic n forma sa iniial este un element poziional caracterizat de un
atribut, apoi aceste date sunt suprapuse mpreun cu alte date complementare sau de
contrast i formeaz realtii de coinciden.Aceste date mpreun cu relaiile dintre ele sunt
analizate, geoprocesate, apoi afiate ca informaii geografice n contextul unei hri
digitale.
Sistemele informatice geografice sunt accesibile unei varieti mari de utilizatori, de
la dezvoltatori pn la utilizatorii novici. Pentru a nelege aplicabilitatea unui SIG mai nti
trebuie s analizm modul n care data georgrafic brut devine informaie geografic.

1.3 Fluxul fundamental de informaie

Data geografic i are originea din locaia fizic pe suprafaa terestr ( sau de pe
alte corpuri cereti dac este cazul, cum ar fi Luna sau Marte). Aceste date n form brut
sunt punctele fundamentale ale fiecrui SIG deoarece ele furnizeaz informaia geografic
de baz care este necesar pentru a putea primi atribute sau pentru modelare spaial,
relaii, analize etc.
Sursele acestor date sunt numeroase i cuprind : Date GPS, imagini satelitare,
fotograme, msurtori, hri vectorizate.
Disciplinele care fundamenteaz acest flux de date i operaii sunt:
Geografia - a crei preocupare este nelegerea lumii i a locului pe care i ocup
fiina uman n cadrul acesteia. Geografii au o lung tradiie n lucrul cu date spaiale i cu
multe tehnici ce au fost preluate de SIG.
Cartografia - se ocup de reprezentarea informaiilor spaiale, cel mai frecvent
sub forma hrilor. Este un domeniu cu o ndelungat experien n elaborarea hrilor.
Harta este un mod foarte eficient, att pentru stocarea informaiilor spaiale, ct i pentru
nelegerea i analizarea acestora. Hrile deja existente constituie o important surs de
date pentru noile sisteme computerizate.
Teledetecia - pentru SIG nseamn informaii colectate de satelii sau avioane. n
prezent, acestea sunt achiziionate n form digital, cu ajutorul unor dispozitive aflate n
dotarea sateliilor.
Fotogrammetria - utilizeaz fotografiile aeriene i tehnici speciale de obinere a
informaiilor pe baza acestora. n trecut a constituit o surs important pentru cele mai
multe date topografice.
Topografia - asigur datele exacte cu privire la poziia terenurilor, cldirilor i ale
altor entiti (o observaie: exist numeroase surse de date colectate cu dispozitive
manuale i care n prezent trebuie construite n jurul GPS - Global Positioning System).

12
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Statistic i cercetarea operaionala - pune Ia dispoziie numeroase metode de


construcie a modelelor de calcul sau de analiz a datelor. Statistica este important i
pentru nelegerea erorilor n SIG.
Matematica i, n special, topologia, geometria- care furnizeaz numeroase
metode ce pot fi exploatate n SIG.
Informatic aplicat - ofer analistului o gam larg de metode i instrumente
software pentru rezolvarea unor probleme specifice.2

Figura 1-3 Surse de date in SIG


Suma operaiilor necesare transformrii datelor ntr-un SIG poate fi mprit
n trei valori distincte:

Un SIG sporete flexibilitatea datei geografice.


o Data n form brut este static (nu se modifica) i are o aplicabilitate destul
de restrns. Cnd aceasta este convertit n data geografic prin
intermediul unui SIG, aplicabilitatea ei este sporit putnd obine analize i
interogri.
Un SIG executa funcii i analize ntr-un cadru unitar.
o Aceste funcii sunt cunoscute ca geoprocesare i analiza spaial i cuprind
operaii cum ar fi: buffer, view sheds, cross sections, calculation of
centroids, slopes, statistics, feature transformation, clipping
Un SIG este un program pentru calculator care creaz produse informative.
o n primul rnd SIG servete ca un sistem de management al datelor din
punct de vedere spaial. Acest sistem este un program pentru calculator
care protejeaz informaiile legate de scopul iniial al lucrrii. Rezultatul este
un produs care permite utilizatorului s i gestioneze proiectul su lucrarea
ntr-un mod eficient.

2 (Srghiu, Svulescu, & Bugnariu, 2000)


13
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Prin acest curs de informaii, data geografic este transformat n informaie


geografic. SIG centralizeaz coleciile de date, dar i informaiile pentru a minimiza
eforturile tehnice i algoritmii necesari anumitor tipuri de aplicaii.

1.4 Componentele unui SIG

Un sistem informatic geografic este alctuit n principal din cinci componente


(Figura 1-4):
Hardware ( Aceasta component este reprezentat n principiu de
calculator i echipamentele periferice )
Software (Reprezentat prin programele speciale de proiectare sau
gestiune.)
Date (Reprezint cea mai important component a SIG )
Personal ( Componenta format din segmentul utilizator, din
proiectani i cei care se ocupa de mentenana)
Metode sau proceduri ( Modele i practici de operare specifice
aplicaiei )

Figura 1-4 Componentele unui SIG


(Srghiu, Svulescu, & Bugnariu, 2000)
Component de baz a unui SIG este de obicei reprezentat de un model de date
geografic, care este un ablon specific domeniului de activitate pe care l vizeaz SIG
respectiv. Acest model de date ofer utilizatorului flexibilitate n crearea structurii bazei de
14
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

date. Modelele de date utilizeaz de obicei o structur de tip reea de puncte numit raster
sau sistem de coordonate numit vector (Figura 1-5).

Figura 1-5 Raster versus Vector ( sursa:


http://blog.ub.ac.id/vanino/files/2012/10/RasterVector.jpg)
Ceea ce genereaz modelul este o baz de date geografic (Geodatabase).
O baz de date geografic este o colecie de date din lumea real i relaii ntre
acestea.
O baz de date geografic este format din date geografice i elemente
geometrice. n esen baza de date geografic este nucleul laturii organizatorice a unui
SIG.

1.5 Funciile unui SIG

n esen, un SIG ndeplinete un set de funcii:


- Introducere (inserare)
- Manipilare (prelucrare)
- Gestiune
- Interogare i analiz
- Vizualizare (prezentare, afiare)
Introducere. nainte de a fi utilizate, datele geografice trebuie convertite ntr-un
format convenabil. Procesul de transformare a datelor sub form de hri, n date
numerice se numete digitizare.Tehnologiile n prezent exist deja un numr foarte mare
de date n formate compatibile SIG. Ele pot fi obinute de la furnizorii de date i pot fi
ncrcate direct ntr-un sistem informatic geografic.
Manipulare (prelucrare). La fel ca i n cazul formatului, pentru un anumit proiect
SIG, datele trebuie transformate sau prelucrate astfel nct s fie compatibile cu sistemul
respectiv. Informaiile geografice sunt disponibile la diferite scri. nainte de a fi integrate n
15
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

sistem, ele trebuie aduse la aceeai scar (grad de detaliere sau acuratee). Aceasta
poate fi doar o transformare temporar. n scopul afirii, sau una permanent, necesar
ntr-o analiz.
Gestiune. Pentru proiectele mici de SIG este suficient stocarea informaiilor
geografice sub forma unor fiiere. Totui, n cazul n care volumul acestor date crete, iar
numrul utilizatorilor devine semnificativ, se impune utilizarea unui sistem de gestiune de
baze de date. pentru a uura stocarea organizarea i gestiunea datelor. Din punct de
vedere structural, exist numeroase SGBD (Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date). ins
n SIG pn n prezent modelul relaional s-a dovedit a fi cel mai util.
Interogare i analiz. Odat pus n funciune sistemul ce conine informaiile
geografice, putem pune ntrebri simple de genul: "Cine este proprietarul parcelei din col
? Care este distana ntre dou amplasamente ? Care este zona de teren industrial ?"
Sau. se pot pune ntrebri analitice, cum ar fi: "Unde se afl amplasamentele potrivite
pentru a construi noi case ? Care este tipul de sol specific pdurilor de stejar ? Dac se
construiete o nou autostrad, cum va fi afectat traficul ?"
Vizualizarea. n mod tradiional hrile au fost utilizate pentru explorarea
Pmntului i a resurselor sale. Tehnologia SIG. ca o extindere a cartografiei, a sporit
eficiena i puterea analitic a hrilor tradiionale. Prin intermediul funciei de vizualizare.
SIG-ul poate fi folosit pentru a produce imagini - hri, grafice, animaii i alte produse
cartografice - ce permit cercettorilor s-i vizualizeze subiectele activitii lor ntr-un mod
n care nu a mai fost posibil.3

1.6 Domenii de aplicare ale SIG

Sistemele informatice geografice au un spectru foarte larg de aplicabilitate


fiind deja prezente n domenii ca: Finane, marketing, sntate, transporturi, aprare,
energie electric, inginerie, geodezie, resurse naturale, guvern i administraie public,
dezastre naturale etc.

Figura 1-6 Domenii de aplicare ale SIG

3 (Srghiu, Svulescu, & Bugnariu, 2000)


16
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Un exemplu de aplicaie a SIG n marketing:


Majoritatea magazinelor mari super-market amplasate n afara oraelor sunt
poziionate cu ajutorul unui SIG sofisticat. Acesta este folosit pentru stocarea detaliilor
socio-economice i a generrii unui flux posibil de clieni (Figura 1-7).

Figura 1-7 Aplicaie SIG in marketing


Un alt exemplu, de aceast dat n domeniul sntii, l poate constitui o
situaie n care se dorete identificarea focarului unei epidemi. Acest lucru se poate face
cu informaii referitoare la numrul celor infectai n diferite zone de interes, izolnd, n
fuctie de densitatea acestora locul geografic de unde a pornit epidemia.
O alt aplicaie util n domeniul sntii este calculul traseului cel mai scurt al unei
ambulane de la spital la pacient, innd cont de date referitoare la condiiile rutiere (trafic,
scurtturi). SIG sunt astfel un instrument extrem de valoros n mai toate deomeniile de
activitate prezente n societatea modern, furniznd informaii valoroase utile n sporirea
eficienei i n uurarea procesului de luare a deciziilor.
Analiznd toate domeniile prezentate anterior, observm cu uurin ca SIG
graviteaz n jurul omului i a societii n care acesta triete, SIG lund natere din
dorina de a stoca, sorta, analiza i modela date cu referin geografic pentru o mai bun
nelegere a fenomenelor cu care ne confruntm.

1.7 Mediul Urban si SIG

Astzi, n orae locuiesc mai muli oameni dect n zonele rurale. Europa este unul
dintre cele mai urbanizate continente. Aproximativ 75% din populaia acesteia locuiete n
zonele urbane. ncepnd cu 2020, proporia va fi de 80%. n consecin, cererea de
pmnt n interiorul i n mprejurimile oraelor devine acut. Extinderea urban
recontureaz peisajele i afecteaz calitatea vieii oamenilor i mediul mai mult ca
niciodat. Planificarea i gestionarea urban au ajuns pe prima pagin a agendei politice,
transportul i locuinele fiind provocri cruciale.

17
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Aceasta continua expansiune genereaz o serie de probleme de sistematizare care


necesit analize i studii de fezabilitate naintea aplicrii orcarei decizii. SIG devine astfel
un instrument deosebit de important n rezolvarea tuturor problemelor legate de evoluia
mediului urban, avnd capacitatea de modelare a volumului imens de informaie ce
graviteaz n sfera unui ora (Figura 1-8). Odat cu expansiunea i cu necesitatea
acomodrii unui numr tot mai mare de oameni, o localitate urban devine dependent de
o bun organizare a spaiului.

Figura 1-8 Modelarea 3D a mediului urban


n Romnia, urbanizarea nc nu a ajuns la o pondere att de mare, ns populaia
roman care locuiete n mediul urban este mai mare i n cretere fa de cea din mediul
rural. Astzi n Romnia urbanizarea a ajuns la pragul de 54%.
Mediul Urban poate fi definit ca ansamblul de aezri umane, avnd dimensiuni
variabile i multiple dotri edilitare, de obicei cu funcie politico-administrativ, industrial,
comercial i cultural; construciile sunt grupate n ansambluri arhitectonice i organizate
n zone cu utilizri bine definite (industriale, comerciale, administrative, de locuine etc.);
exercit o mare influen economic i organizatoric asupra zonei nconjurtoare.
Conform legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului i urbanismul:
Gestionarea spaial a teritoriului rii constituie o activitate obligatorie, continua i
de perspectiva, desfurat n interesul colectivitilor care l folosesc, n concordan cu
valorile i aspiraiile societii i cu cerinele integrrii n spaiul european.
Gestionarea spaial a teritoriului asigura indivizilor i colectivitilor dreptul de
folosire echitabil i responsabilitatea pentru o utilizare eficient a teritoriului.
Gestionarea se realizeaz prin intermediul amenajrii teritoriului i al urbanismului, care
constituie ansambluri de activiti complexe de interes general ce contribuie la dezvoltarea
spaial echilibrat, la protecia patrimoniului natural i construit, la mbuntirea
condiiilor de via n localitile urbane i rurale, precum i la asigurarea coeziunii
teritoriale la nivel regional, naional i european.
Aceste articole de lege subliniaz nevoia de gestionare spaial a teritoriului i
indica importanta acesteia. Reprezentrile plane 2D, dei sunt n majoritatea cazurilor
suficient de elocvente nu pot egala un model tridimensional care ofer o coprehensivitate
deosebit asupra spaiului studiat.

18
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

n ultima vreme modelele 3d ale aezrilor urbane au fost abordate de proiectani i


arhiteci din lumea ntreag. Un model 3d are n componena sa obiecte, materiale i
straturi care alctuiesc o structur complex putnd genera faadele, acoperiurile
cldirilor i chiar modelul digital al terenului. Modelarea tridimensional prin uriaa
manipulare i complexitatea informaiei faciliteaz procesul de proiectare, iar la final datele
obinute pot fi integrate i exportate n alte programe specializate pe un anumit domeniu
de activitate.

Figura 1-9 Model 3D al orasului Braov


De exemplu un arhitect poate utiliza un astfel de model pentru diferite simulri, n dorina
de a integra armonios o nou cldire ntr-o arie deja construit. Un exemplu de modelare
urban n Romnia l constituie proiectul realizat de firma BloomInfo la solicitarea Primriei
Braov care a avut n vedere reprezentarea a 50 de cldiri din centrul istoric al oraului
Braov (Figura 1-9). Pentru generarea acestui model s-a pornit de la contururile bazelor
construciilor prin procedee de stereorestituie. Cldirilor de interes le-au fost prelevate din
teren imagini de rezoluie nalta ale faadelor.
Noile soluii software uureaz realizarea acestor modele. Dintre acestea remarcm
softul promovat de Google i cumparat recent de firma Trimble SketchUp ale crui
modele sunt compatibile cu softul ArcSIG i pot fi inserate n Google Earth.

Figura 1-10 SketchUp

19
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Soluia celor de la ESRI cu CityEngine, un program care genereaz modele 3D pe


baz de reguli cu o serie de parametrii editabili.

Adugnd acestor modele toate atributele cadastrale i elementele de infrastructur


i reele edilitare ale unui ora, obinem un real model virtual fidel al mediului urban care
permite analize, interogri i generri de rapoarte utilizabile ntr-o serie aproape nelimitat
de domenii.

20
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

CAPITOLUL 2 - MODELARE, DATE I MODELE DE DATE

2.1 Date

Odat cu evoluia tehnologic, datele au devenit crmizile constitutive ale orcrui


sistem computerizat, fiind culese, stocate, organizate i manipulate astfel nct s
serveasc diverselor nevoi contemporane. Indiferent de sursele din care provin, datele
reprezint cea mai important component a unui SIG fr de care acesta nu ar putea
exista. Pentru a nelege rolul i funciile datei ntr-un SIG vom defini aceast noiune:
Dat este un semn, un ir de caractere, un numr depus pe un suport, n vederea
regsirii lui ulterioare. Datele, n funcie de tipul lor, pot fi caracterizate prin poziie,
atribute, relaii spaiale i timp dup cum vom vedea n paragrafele urmtoare.
- Poziia - exprimat de regul prin coordonate spaiale sau adres potal;
- Atributul - caracteristici ale entitilor geografice (denumiri, altitudini, diametre, tipuri
de soluri etc);
- Relaiile spaiale - poziia relativ fa de alte entiti, caracteristic important n
analize care introduce noiunea cunoscut n SIG sub numele de topologie,
- Timpul - momentul n care a fost culeas dat
2.1.1 Funcionalitatea datelor
n cadrul unui sistem, datele pot avea mai multe roluri funcie de capabilitile de
gestiune, analiza i modelare:
- Datele constituie materialul pentru modelare i analiz n SIG
- Datele sunt elementele de baz n prezentarea rezultatelor
- Datele definesc cadrul geografic al bazei de date
- Datele sunt eseniale n procesul de furnizare a informaiei
Toate aceste funcii sunt imposibile fr date, fapt care demonstreaz nc odat c
aceastea reprezint baza fundamental a unui sistem informatic geografic.
2.1.2 Data geografic i Informaia geografic

Data geografic este un tip special de dat:


Termenul de geografic se refer la faptul c data are o referin spaial n cadrul
unui sistem geografic. Datele gografice difer de alte tipuri de date acestea putnd fi
identificate i localizate prin coordonate i sunt alctuite din:
- Element descriptiv care arata ce sunt. Acest element este considerat deobicei ca o
dat aspaiala.
- Element grafic care indica cum arat, unde se gsete i care sunt relaiile spaiale
cu alte date.. Acest element poate fi asociat cu o dat spaial.

21
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Trebuie s subliniem diferena ntre dat i informaie deoarece aceste noiuni sunt
apropiate i n legtur direct dar reprezint lucruri diferite.
Informaia poate fi definit astfel:
Informaia este o dat care a primit o anumit semnificaie (Figura 2-1).

Figura 2-1 Date i Informaii


Informaia geografic este obinut prin procesarea datelor geografice, iar scopul
acesteia este s nlesneasc puterea de nelegere a utilizatorului n legtur cu geografia
elementelor i resurselor Pmntului, dar i a activitilor asociate cu acestea.
Din moment ce data geografic este un tip aparte de dat, conceptele general
aplicabile de organizare i structurare nu pot fi aplicate acesteaia n mod direct. Data
geografic prezint trei dimensiuni:
- Temporal ( 1 decembrie 1918 )
- Tematica ( unirea Transilvaniei cu Romnia)
- Spaial ( zon geografic Transilvania )
2.1.3 Data spaial i data descriptiva
ntr-un SIG sunt prelucrate dou tipuri de date: spaiale i descriptive.
Datele spaiale se refer la obiecte ce in de geometrie i topologie. Geometria descrie
forma, locaia, i dimensiunea unui obiect spaial n timp ce topologia studiaz relaiile
spaiale ntre obiecte cum ar fi suprapunearea, adiacenta, incluziunea. n comparaie cu
datele descriptive care constituie simple numere sau caractere, datele spaiale sunt mai
complexe i necesit operaii speciale. n primul rnd datele spaiale sunt structuri
complexe compuse cum ar fi punctul, linia, suprafa sau chiar obiecte 3D. Mai mult,
obiectele spaiale pot fi structurate mpreun pentru a forma obiecte i mai complexe.
Datorit structurii lor comlexe, dimensiunea seturilor de date spaiale este mult mai mare
dect a datelor descriptive.
De exemplu pentru a reprezenta granitile unei ri pot fi necesare mii de perechi de
coordonate. Dependena spaial sau corelarea spaial este des ntlnit ntr-o mulime de
aplicaii geospaiale, caracteristicile ntre obiectele vecine tind s fie similare. Datele
spaiale necesita soluii speciale de stocare, de indexare i de interogare. Sistemele de
gestiune a bazelor de date tradiionale nu pot fi utilizate n mod direct pentru datele
spaiale din cauz c nu suporta operaii geometrice i topologice.
22
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Avantajul oferit de SIG fa sistemele de tip CAD (Computet-Aided Design) const


n posibilitatea de a interconecta aceste tipuri de date i de a gestiona relaiile spaiale
care exist ntre entitile considerate n studiu.
2.1.4 Calitatea datelor
Adevrat valoare a orcarei simulri a realitii depinde de calitatea tuturor datelor
pe care aceasta le conine. Nu exist date SIG lipsite de erori. Imperfeciunile datelor i
efectele n analizele SIG nu au primit foarte mult atenie n trecut. n ultimul deceniu
specialitii SIG au nceput s recunasca faptul c erorile i lipsa de precizie i acuratee
pot afecta calitatea multor tipuri de proiecte SIG, n sensul c erorile care nu sunt luate n
calcul pot denatura rezultatul unei analize ntr-un SIG. nelegerea erorilor inerete n datele
dintr-un SIG este un proces critic pentru a asigura calitatea rezultatului oricrei analize ce
folosete acel set de date.
Acurateea este fidelitatea cu care entitatea spaial este reprezentat n imaginea
lumii reale, cuprinznd poziia (acurateea spaial) i caracteristicile (atributele) sale.
Precizia este independent de acuratee i reprezuit gradul de exactitate folosit
pentru nregistrarea poziiei i caracteristicilor entitii spaiale.
2.1.5 Surse de erori
Utilitatea unui SIG st n abilitatea acestuia de a folosi mai multe tipuri de
date legate de aceiai zon geografic pentru a integra seturi de date diferite n cadrul
aceluiai sistem. Dar atunci cnd importam un nou set de date n SIG importam i erorile
aferente acestora. Prima aciune care trebuie fcut este s contientizm acest fapt i s
nelegem limitrile datelor pe care le folosim.
Sursele de eroare n SIG se pot ncadra n trei mari categorii: eroarea uman care
apare de regul la introducerea datelor de ctre operator prin digitizare sau vectorizare,
eroarea instrumentului de lucru, unde exist erori sistematice care apar datorit trunchierii
seturilor de date i erori aleatoare, mai greu de depistat i eroarea de tip SIG. care poate fi
eroare de tip software, generat prin aplicarea unor interpolri i/sau algoritmi i eroare
hardware, generat de grafic sau afiare necorespunztoare.Unele surse de eroare n
SIG sunt foarte evidente n timp ce alte sunt mai greu de indentificat. Softul SIG poate face
utilizatorul s cread c datele pe care acesta le folosete sunt precise i de acuratee
bun chiar dac acest lucru nu este real.
Eroarea de scara de exemplu este o eroare inerent n cartografie. n funcie de
scara folosit vom fi capabili s reprezentm tipuri diferite de date n cantiti diferite i cu
o fidelitate diferit.
Vrsta datelor poate fi o alt surs evident de erori. Cnd sursa datelor este prea
veche parte din informaii e posibil s se fi modificat.
Alte erori sunt generate cnd formatam datele pentru a le procesa. Modificri de
scara, transformri din raster n vector, schimbarea sistemului de proiecie etc. toate
acestea sunt exemple de posibile surse de eroare.
Alte surse de eroare pot fi mai puin evidente, parte din ele pornind de la procesul
iniial de prelevare a datelor.
Erori topologice apar des n timpul procesului de digitizare. Erori ale operatorului se
pot rsfrnge asupra datelor digitizate.

23
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Precizia poate fi privita ca definirea gradului de dispersie al variabilelor n jurul


valorii medii. Nivelul preciziei n SIG poate fi determinat folosind metoda erorii medii
ptratice (RMS - Root Mean Square). care reflect diferenele dintre valorile aproximate de
un model i cele reale.
Controlul calitii trebuie privit ca o posibilitate de validare a datelor utilizate. Au fost
create o serie de instrumente prin care s se menin un nivel ridicat de calitate a datelor
precum: standarde, rapoarte de calitate i metode de detectare a erorilor. Standardul de
date este definiia formatului datei care permite transferul ctre i din aplicaii diferite.
Pentru a depista erorile se folosesc mai multe metode printre care: compararea valorilor
codificate cu datele surs, "cutarea valorilor imposibile, controlul valorilor extreme,
controlul consistenei interne" i altele. Alegerea variantei de testare depinde de tipul,
volumul datelor, de nivelul de cuprindere i nelegere a elementelor reale la care se refer
datele.
2.1.6 Surse de date
La nceputurile SIG cnd datele geografice nu erau att de numeroase, procesul de
colectare a datelor era cel mai costisitor din punct de vedere financiar i al timpului
necesar. n continuare colectarea datelor rmne un proces foarte important n SIG,
necesitnd 15-50% din resursele necesare unui astfel de proiect. Un SIG poate conine o
varietate de tipuri de date geografice care provin din diverse surse. Din perspectiva crerii
unei baze de date geografice, e convenabil s clasificm datele geografice ca primare i
secundare.
Sursele de date primare sunt cele colectate special pentru utilizarea ntr-un SIG.
Sursele secundare sunt cele colectate iniial pentru alte scopuri i care necesit
operaii de aducere la o form potrivit utilizrii n SIG.
Date geografice pot fi obinute fie n form digital fie analogica. n funcie de
formatul caracteristic datelor digitale putem lua n considerare transformarea acestora i
restructurarea nainte de a le folosi.
Datele necesare folosite ntr-un SIG trebuie identificate. Mai nti datele sunt
definite, stabilindu-se un raport calitate pre ct mai avantajos. Cutarea datelor definite se
relizeaz fie prin intermediul metadatelor, date despre coninut, calitate, condiii i alte
caracteristici ale datelor fie consultnd infrastructurile naionale de date. Sursele posibile,
identificate n urma cutrii datelor necesare cu ajutorul metadatelor, sau prin consultarea
infrastructurilor naionale de date, se mpart n mai multe categorii dup cum urmeaz.
Harta este un instrument de lucru tradiional pentru utilizatorii de date geografice.
Teledetecia, o alt surs important de date, este "tiina i arta de obinere a
informaiei despre un obiect, arie sau fenomen, prin analizarea datelor culese cu ajutorul
unui instrument ce nu este n contact direct cu obiectul, aria sau fenomenul studiat".
Aerofotogramele i datele satelitare reprezint surse de date ce treptat vor nlocui
hrile n format analog.
Bazele de date spaiale deja existente reprezint o alt surs de date.
Msurtorile n teren reprezint o alt important surs de date. Cele dou categorii
prezentate n acest capitol au fost msurtorile topografice convenionale i cele de tip
GPS.

24
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Dup ce faza de coloectare a datelor se ncheie ncepe faza de stocare i


mentenana a datelor. De multe ori stocarea i mentenana devin operaii complexe i
costisitoare datorit volumului mare de date ntr-un SIG i necesitii de a fi disponibile
simultan ctre un numr mai mare de utilizatori.

2.2 Modele de date

Un model de date este o construcie matematic ce e format din dou pri. O


notaie pentru descrierea datei i un set de operaii folosit pentru manipularea datei. Un
model de date este o metod de organizare a unei colecii de fapte referitoare la un sistem
n curs de cercetare. Modelele de date furnizeaz o metod de percepere a lumii
nconjurtoare sau o metode de organizare a fenomenlor care ne intereseaz.
Modelele pot fi percepute ca un limbaj abstract, o colecie de cuvinte nsoite de un
set de reguli gramaticale cu ajutorul crora putem descrie un subiect.
n contextul unui SIG, un model de date este o construcie matematic pentru
reprezentarea obiectelor geografice sau a suprafeelor ca date. De exemplu modelul de
date vector reprezint geografia printr-o colecie de puncte, linii i poligoane. Modelul de
date raster reprezint geografia ca o matrice de celule care rein valori numerice).
ntr-un SIG modelele de date geografice sunt folosite pentru a reprezenta obiecte
din lumea real (cldiri, drumuri, tipuri de sol, dealuri i vi, etc.). Aceste modele de date
sunt folosite de SIG pentru a executa interogri interactive, analize i pentru a genera
produse cartografice. Mai multe tipuri de date poi fi folosite pentru modelare. Softurile de
tip SIG de pe piaa sunt creat pentru a servi nevoilor diverselor categorii de utilizatori din
diverese domenii de activitate. O parte dintre aceti utilizatori se concentreaz mai mult pe
modelul tradiional de reprezentare n dou dimensiuni de tip vector, iar ali utilizatori sunt
interesai de datele raster obinute de la imagini satelitare sau alte surse aeriene de
fotografie. n multe domenii modelele vector, raster i cele de suprafa sunt folosite
mpreun pentru a furniza soluii sofisticate de vizualizare i analiz.
n concluzie soluiile software de tip SIG de pe piaa trebuie s suporte o mare
varietate de modele de date pentru a satiface aceste cerine att de diferite.
2.2.1 Modelul de date raster
La inceputula anilor 1970, studenii i cercettorii de la Harvard foloseau un limbaj
de programare numit FORTRAN. Acesta era folosit pentru reprezentarea suprafeelor
terestre i a fenomenelor de pe acestea. O form fundamental de reprezentare n
FORTRAN era matricea. Experimentnd, studenii au nceput s reprezinte caracteristicile
unor suprafee n spaiul 2D i aa a luat natere modelul raster.
Datele raster constau din linii sau coloane de celule, n care fiecare celul conine o
singur valoare. Celulele sunt aranjate n linii i coloane unde linia reprezint ax x a unui
sistem cartezian de coordonate iar axa y este reprezentat de coloan. Fiecare celul are
o poziie unic funtie de rnd i coloana.

25
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Figura 2-2 Structura modelului RasterFigura 2-2


(Fazal, 2008)
n (Figura 2-2) se poate observa structura modelului raster. Modelul raster
reprezint realitatea prin suprafee de selecie aranjate dup un anumit tipar. n cazul
structurii raster, informaia geografic este stocat sub form de matrice uniform,
imaginea afiata fiind codificat pe baza unei reele de celule. Pentru un layer dat, cu ct
numrul de celule este mai mare, cu att cantitatea de informaii spaiale crete.
Realitatea este reprodus cu ajutorul unor celule uniforme i regulate care de obicei au
form dreptunghiular sau ptratica dar pot fi i triungiulare sau hexagonale (Figura 2-3).

Figura 2-3 Celule in modelul raster


(Srghiu, Svulescu, & Bugnariu, 2000)
Rezoluia reprezentrii este dat de dimensiunea i numrul de celule
necesare reprezentrii suprafeei respective. Cu ct numrul de celule este mai mare iar
dimensiunea lor mai mic cu att rezoluia este mai mare iar gradul de detaliere din cadrul
modelului este mai ridicat, totui o rezoluie mai bun nseamn i un spaiu de sctocare

26
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

necesar mai mare. Dimensiuni des utilizate sunt 10 x 10 metri, 100 x 100 metri, 1 x 1
kilometrii, 10 x 10 kilometrii..
Dimensiunea aleas pentru o celul necesar unui studiu depinde de rezoluia
datelor care necesit cea mai amnunit analiz. Celula trebuie s fie destul de mic
nct s prezinte gradul de detaliere necesar dar suficient de mare nct s nu
depeasc spaiul de stocare disponibil i s nu ngreuneze procesele de analiza
ulterioare.

Figura 2-4 Efectul dimensiunii celulei raster asupra reprezentarii


(Shekhar & Xiong, 2007)
Cu ct o suprafa este mai omogen din punct de vedere topografic i al acoperirii
terenului cu detalii cu att dimensiunea unei celule poate fi mai mare fr ca acurateea
reprezentrii s fie afectat.
Dac celul are dimensiune mai mic dect datele introduse nu vom obine date cu
acuratee mai bun. Deobicei rasterul rezultant va fi de aceiai rezoluie sau de rezoluie
apropiat cu datele iniiale.
La alegerea dimensiunii celulei trebuie avute n vedere urmtoarele aspecte:
- Rezoluia datelor introduse
- Dimensiunea bazei de date rezlutante i disponibilitatea spaiului de stocare
- Timpul de rspuns dorit
- Aplicaiile i anlizele care vor fi realizate
Principala problem legat de modelul raster este necesitatea unui spaiu de
stocare mare, n rezolvarea acestei probleme au fost aduse metode de compresie a
datelor astfel ca pentru aceiai reprezentare spaiul de stocare ocupat devine mai mic.
n cazul sistemului raster simplu, calculatorul nu poate face distincie ntre linia care
reprezint un ru, punctele reprezentnd copaci i suprafaa reprezentnd cldirile.
Aceasta se datoreaz faptului c tehnologia raster utilizeaz codul binar pentru stocarea
informaiei asupra imaginii. Celulele coninnd o entitate vor fi nregistrate ca avnd
valoarea 1, iar cele libere valoarea 0. Astfel imaginea este perceput ca o serie de valori 1
i 0 i nu sub forma unor informaii difereniate pe categorii de entiti. Pentru a diferenia
informaia utiliznd rasterul simplu este necesar ca aceasta s fie introdus n straturi
separate pentru fiecare clas, fapt ce necesit un spaiu de stocare foarte mare.

27
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

n Figura 2-5 se observa c pentru a reprezenta toate cele 3 categorii de elemente


din lumea real au fost necesare grile raster necesitnd un spaiu de stocare de 90 bii.

Figura 2-5 Spatiul de stocare raster


n funcie de rezoluia rasterului i implicit de dimensiunea celulei, ntr-o singur
celul e posibil s avem mai multe elemente, dar unei celule i se poate atribui o singur
valoare, astfel c, pentru a determina ce element e pstrat n celula respectiv se aplic o
regul de acoperire. Celula ia valoare acelui element care ocupa cea mai mare parte a ei.
Se folosesc dou regului de dup care putem stabili ocuparea unei celule:

Regula jumtii : dac n cadrul unei celule este ocupat o suprafa mai mare de
50% din suprafaa sa total atunci elementrul este prezent n celul.
Regula prezenei sau absenei : dac o entitate este prezent ntr-o celul, chiar i
numai parial, atunci ea se consider prezent n celula respectiv pe care o ocup
n totalitate.
Pentru eliminarea inconvenientului principal al structurii datelor rasterului simplu i
anume cantitatea mare de informaie ce trebuie stocat, se introduce sistemul raster
complex care implic atribuirea de etichete codate celulelor grilei, acestea comunicnd
calculatorului pe lng starea de ocupare a celulei i caracterul (Figura 2-6).

Figura 2-6 Sistem raster complex


Se observa c spaiul necesar stocrii informaiei s-a diminuat.

28
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Pentru a comprima i mai mult informaia a fost introdus codificarea n linie ( run
lenght encoding). Este una dintre cele mai simple tehnici de reducere a datelor asociate
unei imagini raster. Aceasta reduce informaia pentru fiecare linie a matricei raster, prin
stocarea unei singure valori pentru un numr de celule ce formeaz un grup de un anumit
tip (n loc s stocheze o valoare pentru fiecare celul).

Figura 2-7 Codificarae in linie i modelul raster


n acest caz cu ct este mai lung secven de valori identice consecutive cu att
compresia este mai mare. Alte metode de compresie sunt :codificarea n lan (util pentru
definirea graniei unei entiti), codificarea n bloc (metod care e bazat pe codificarea n
linie) i descompunearea n cvadrani ( metoda aplicabil n cazul grilelor de celule
ptratice i bazat pe subdivizarea acestora).

2.3 Modelul de date vector

Raionamentul care st la baza modelului vector e bazat pe presupunerea c lumea


real poate fi abstractizata prin elemente clar definite unde fiecare obiect este compus din
puncte, linii i poligoane. Fiecare element de tip punct este reprezentat ca o pereche
singular de coordonate. Linia i pologonul sunt reprezentate printr-o list ordonat de
puncte . Reprezentarea digital a informaiei spaiale ntr-un model vector se bazeaz pe
puncte de coordonate.

Figura 2-8 Modelul de date vecor


(Sursa: http://www.geography.hunter.cuny.edu/image001.gif

29
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Exist cteva excepii cum ar fi, reprezentarea drumurilor sau a limitelor de


proprietate, unde liniile sau parte din acestea pot fi descrise de funcii matematice, ca cele
ale cercului sau parabolei, n acest scop SIG incluznd ecuaii parametrice.
Din punct de vedere matematic un vector este o linie dreapt definit prin valoare
numeric i sens. Deci, o linie drepta ntre dou puncte de coordonate pe un plan digital
este un vector. ntr-un model vector, punctele, liniile i poligoanele sunt uniti omogene
purttoare de informaie. Aceste trei tipuri de obiecte pot fi reprezentate grafic folosind
coordonate, ns aceste obiecte pot purta i atribute. Fiecrei entiti de tip vector i sunt
asociate atribute. Spre deosebire de modelul de date raster, care asociaz atribute unei
reele de celule.

Figura 2-9 Elementele modelului vector


Punctul e caracterizat printr-o pereche de coordonate (X1,Y1). De asemene
punctul poate deveni:
Nod cazul n care acesta este un nceput su sfrit de segment
Vertex locul geometric n care o linie frnt i schimba direcia
Linia sau polilinia Caracterizat prin secvena de perechi de coordonate
(X1,Y1),(X2,Y2)...(Xn,Yn)
Poligonul Caracterizat printr-o succesiune de linii care formeaz un preimetru i
definesc o suprafa. Suprafeele sunt reprezentate prin poligoane adic polilinii nchise.
Pentru a nelege modelele de tip vector mai nti trebuie s definim un termen des
ntlnit n sfera modeleleor de acest tip i anume topologia.
Topologia reprezint un concept matematic a crui origine este legat de principiile
de adiacent i conectivitate. Ea arat modul n care entitile geografice sunt legate ntre
ele. Structurile de date topologice sunt denumite i structuri inteligente deoarece pe baza
lor, relaiile spaiale ntre entitile geografice se obin cu uurin.
Modelel de date vector pot fi categorizate n mai multe subtipuri:
- Modelul Spaghetti
- Modelul Reea
- Modelul Topologic

30
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Modelul Spaghetti. Cea mai simpl structur a datelor vectoriale pentru


reprezentarea unei imagini spaiale este un set de coordonate x i y. Acest model e
reprezentat de o colecie de puncte i linii ntre care nu exista o conexiune real. n cazul
acestui model nu avem relaii topologice astfel ca datele reprezentate nu respecta relaiile
de adiacenta sau de conectivitate ceea ce se traduce n erori la reproducerea elementelor.
De exemplu dou linii se pot intersecta fr ca intersecia acestora s descrie un
punct.Dei modelele de tip Spaghetti pot oferi cteva avantaje comparativ cu celelalte
modele de date, cum ar fi simplicitatea, uurin n editare i viteza de randare,
dezavantajele nu pot fi ignorate. Dezavantajele acestui model includ redudanta datelor
stocate i imposibilitatea realizrii de interogri eficiente.
Modelul Reea. Modelele reea sunt folosite pentru modelarea cailor rutiere a
cursurilor de ap i a reelelor edilitare. Modelele reea sunt practic o colecie
unidimensional de puncte i linii ntre care avem relaii topologice.
Modelul Topologic. Acest model asigura calitatea datelor i permite unui SIG s
reprezinte ntr-un mod mai realistic entitile geografice. Topologia permite controlul
relaiilor geometrice intre entiti i meninerea integritii geometrice a acestora chiar i
sub influena transformrii spaiale.
Pentru c o entitate geografic de tip punct s poat fi amplasat corect din punctde
vedere topologic, trebuie ca acesta s se raporteze la un reper sau s aib o referin
geografic.

2.4 Modelul TIN

Modelul reelei de triangulaie neregulate (TIN) a fost conceput la nceputul anilor


'70. Acesta reprezint o metod de construire a unei suprafee pornind de la un set de
puncte de poziie i altitudine cunoscute. Punctele cunoscute sunt conectate prin linii,
formnd o serie de triunghiuri. Fiecare triunghi este definit prin trei muchii, iar fiecare
muchie este limitat de dou intersecii. n contextul unui MDE (model digiat la elevaiilor),
interseciile reprezint caracteristici ale terenului. Deoarece valoarea n fiecare punct este
cunoscut, iar distana poate fi calculat, o ecuaie liniar simpl poate fi utilizat pentru
interpolarea unei valori n interiorul limitelor unui model.

Figura 2-10 Modelul TIN


(http://www.geosolutions.com/3d/analyse/images/interpolate_tin.
gif)

31
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

O reea de triangulaie este cu att mai corect cu ct triunghiurile ce o compun


sunt mai puin aplatizate.
Se calculeaz diferenele de cot ntre toate perechile de puncte i se sorteaz ncepnd
cu cele mai mici. Se conecteaz perechile cele mai apropiate. Se conecteaz n
continuare perecha cu diferene de cot mai mari, cu condiia ca liniile rezultante s nu
intersecteze liniile anterioare. Inconvenientul metodei este acela c deseori rezult
triunghiuri aplatizate.
Triunghiurile Delaunay. Trei puncte formeaz colurile unui triunghi Delaunay numai
cnd cercul circumscris nu conine alte puncte. Singura problem este aceea c nu pot fi
formate triunghiuri mai mari, neputndu-se astfel crea o reea de triangulaie ierarhic.
Stocarea reelelor de triangulaie. Acestea pot fi stocate fie triunghi cu triunghi ca
serie de poligoane cu atribute asociate, fie ca o serie de puncte i vecintile lor. n primul
caz, se atribuie un numr de referin pentru fiecare triunghi, mpreuna cu coordonatele (x,
y, z) ale fiecrei intersecii. De asemenea, sunt reinute numerele de referin ale
triunghiurilor adiacente. n al doilea caz, se atribuie un numr de identificare fiecrei
intersecii, asociat cu coordonatele sale (x, y, z). Acestea sunt stocate mpreun cu
punctele (interseciile) vecine, parcurse n sens trigonometric sau orar.
Principalul avantaj al unui model bazat pe o reea neregulat de triangulaie este
eficiena stocrii, fiind necesar un numr minim de puncte pentru reproducerea suprafeei.
n plus, fiind vorba de triunghiuri ale cror coordonate ale vrfurilor sunt cunoscute,
calculele sunt foarte simple.

32
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

CAPITOLUL 3 - MODELARE 3D, REPREZENTARI 3D,


REPREZENTAREA TERENULUI MDE

3.1 Modelare 3D

3.1.1 Generalitati
Datele geospaiale pot fi reprezentate precis n trei contexte dimensionale
euclidiene distincte: 2D definim locaia msurnd valori pe axele XY; 2.5 D definim locaia
n spaiul 2D la care adugm un atribut dimensional la locaia XY; 3D difinim locaia
msurnd pe axele XY i Z. Toate obiectele din lumea real au 3 dimensiuni, ns
majoritatea metodelor de reprezentare folosesc elemente ca punctul, linia i poligonul
pentru a le reprezenta. Dei aceste elemente sunt suficiente pentru reprezentrile 2d cnd
vine vorba de a treia dimensiune acestea se dovedesc a fi nesatisfctoare. Modelele pot
fi create n mod automat sau manual. Procesul de modelare manual de pregtire a
datelor geometrice pentru grafica 3D pe calculator este similar cu artele plastice, cum ar fi
sculptura. Recent, noi concepte de modelare 3D au nceput s apar. O nou tehnologie
ndeprtata ns de tehnicile tradiionale ncepe s apar, cum ar fi modelarea curve
control, care accentueaz modelarea micrii unui obiect 3D n loc de modelarea
tradiionale a formei statice.
Modele 3D reprezint un obiect 3D printr-o colecie de puncte n spaiul 3D,
conectate prin diverse entiti geometrice, cum ar fi triunghiuri, linii, suprafee curbe, etc
Fiind o colecie de date (puncte i alte informaii), modele 3D pot fi create manual ,
algoritmic (modelare procedurale), sau scanat.
3.1.2 Nevoia de modele de date spaiale 3D
Pe lng problema realizrii unui sistem capabil s ofere posibiliti de modelare 3D
se ivete i problema tipului de model 3D ales ca baz n reprezentarea unui SIG 3D.
Modelul este constituit din informaii referitoare la lumea real deci va trebui s inem cont
de tipul obiectelor ce dorim s le reprezetam. Dou entiti de tip diferit de exemplu o
cldire i un copac vor diferi fundamental n cazul unei reprezentri 3D cnd vine vorba de
form i locaie deoarece forma unei cldiri i limitele acesteaia pot fi conturate mult mai
exact dect coroana unui copac. Din nevoia de a modela n acelai mediu cele dou tipuri
de entiti s-au nscut urmtoarele soluii de modelare 3D.
3.1.3 Modelul 3D Grid

Figura 3-1 Modelul 3d Grid


(Abdul-Rahman & Morakot, 2007)

33
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Un grid este o metod des folosit pentru reprezentarea surafetelor n SIG, n cazul
harilor digitale i la crearea modelului digital al terenului. n unele cazuri aceasta este o
structur care are definite valori ale elevaiilor n puncte caracteristice. Multe modele
digitale ale terenului se bazeaz pe acest tip de reprezentare.Aceast structur are
cteva avantaje: este uor de creat i informaia topologic este definit implicit. Poziiile
relative ale punctelor reelei sunt definite cu uurin i pot fi regulate sau neregulate. Dei
putem reprezenta suprafee ale terenului destul de fidel cu acest model, dezavantajul este
c acesta nu e util la reprezentarea suprafeelor de tipul pereilor verticali.

3.1.4 Modelul Shape


Acest model descrie suprafaa unui obiect folosind funcii matematice. n cadrul
acestui model fiecare punct are valori ale pantei n loc de valori ale coordonatei Z. Cu
ajutorul pantei cunoscute, un vector normal al unui punct din reea poate fi definit i utilizat
la determinarea formei suprafeei. Acest model se preteaz foarte bine reprezentrii
suprafeelor fundului mrilor i oceanelor putnd fi folosit cu poziii plane regulate sau
neregulate ale punctelor reelei.

Figura 3-2 Modelul Shape


(Abdul-Rahman & Morakot, 2007)

3.1.5 Modelul Facet


Un model de acest tip descrie suprafeele obiectelor cu ajutorul unor celule plane ce
pot avea diferite forme i dimensiuni. Unul dintre modelele mai populare de acest gen
folosete fee triunghiulare, cunoscut ca modelul (TIN) triangular irregular network. Fiecare
faet consta din trei noduri triunghiulare caroara aparine un set de coordonate (x,y,z).

Figura 3-3 Modelul Facet


(Abdul-Rahman & Morakot, 2007)
34
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

n figur (Figura 3-3Figura 3-3 este prezentat o distribuie a punctelor n lumea


real. Structura triunghiular este larg folosit n crearea modelului digital al terenului.

Figura 3-4 Modelu digital al terenului


(Abdul-Rahman & Morakot, 2007)
Pe scurt, o metod de a genera triunghiuri ntr-un mediu raster este prin a rasteriza
toate punctele suprafeei respective. Aceasta se realizeaz prin folosirea unei tehnici de
transformare a distanelor (DT) pentru fiecare punct n parte. (DT) calculeaz practic
distan de la punct la fiecare punct vecin. Mai multe aspecte prvind acest model au fost
tratate n capitolul anterior.
3.1.6 Modelul Boundary Representation (B-rep)
n cadrul acestui model un obiect e reprezentat printr-o combinaie de primitive
predefinite ale punctului, muchiei, fetei i volumului (puncte individuale, puncte de contur,
linii drepte, arce, cercuri, poligoane plane, fete de con de cilindru, toate aceste fiind
elemente pentru care avem primitive ). Volumele pot consta din forme de tip cutie, cilindru,
con sau alte combinaii ntre acestea. Pentru reprezentarea unui obiect n acest model un
element de tip B-rep trebuie s conin o identitate geometric, un cod de identificare i
elementele de relaie cu celelalte elemente. n (3-5) este prezentat o reprezentare B-rep
a unei entiti de tip poligon. n acest caz elementul cheie n realizarea construciei este
combinaia intre primitive (combinarea punctelor pentru formarea unei muchii sau
combinarea muchiilor pentru a forma o suprafa palana).
Pentru suprafeele ce nu pot fi coninute ntr-un plan sunt utilizate funcii ca funcia
Bezier sau B-spline fapt ce presupune un volum considerabil de calcul. Dei aceste funcii
pot fi integrate n modelul de tip B-rep din pricina complexitii operaiilor ce ar trebuie
realizate este sugerat ca acest model s fie folosit la generarea obiectelor plane regulate.
n mediul SIG modelul B-rep este destul de limitat din cauza faptului c acesta ar
presupune o modificare n aa fel nct informaiile de tip geometrie, atribut i identificator

35
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

al obiectului ar trebui stocate mpreun i nsoite de informaia topologic aferenta fapt ce


ar ngreuna reprezentarea.

Figura 3-6 Modelul B-rep


(Abdul-Rahman & Morakot, 2007)

3.1.7 Modelul Matrix 3D


Matricea 3d este cea mai simpl structura de date ce se refer la domeniul 3d.
Caracteristicile acestui model sunt simplitatea n implementare i nelegere dar poate fi
nepotrivit pentru anumite sarcini.

Figura 3-7 Modelul Matrice 3D


(Abdul-Rahman & Morakot, 2007)
Dac avem de reprezentat o entitate care necesit ca mai multe celule ale matricei 3D s
fie ocupate cu aceasi valoare atunci aceast informaie v trebui s fie fie stocat de
36
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

attea ori cte celule avem genernd o nevoie de spaiu de stocare mare. Deci acest
model e mai puin potrivit pentru reprezentri de nalt rezoluie deoarece ar necesita un
spaiu de stocare foarte mare.

3.1.8 Modelul Octree


Similar cu matricea tridimensional, acest model de reprezentare 3D se
refer la o structur de date ierarhica care specific starea de ocupare a unor regiuni
cubice ale obiectului de reprezentat. Aceste regiuni cubice se numesc voxel. n trecut
aceast reprezentare a fost folosit la procesarea imaginilor i n grafic pe calculator.
Practic este o structur de date care descrie modul n care obiectele sunt distribuite ntr-un
spaiu tridimensional din punct de vedere al ocuprii acestuia. Pe scurt acest model este o
generare tridimensional de cuburi. Zona de interes poate fi vzut ca un cub ce
ncadreaz ntreaga scen. Octree are la baza descompunerea recursiv n celule i
poate fi folosit la reprezentarea 3D. Modelul mparte spaiul n cuburi care fie sunt n
interiorul obiectului de reprezentat fie n afara lui. Cubul de baz care ncadreaz ntreg
spaiul reprezentrii are dimensiunea laturii 2n. Acesta este apoi mprit n alte opt cuburi
de dimensiuni egale a cror latura va avea lungimea de 2n-1 care se numesc octanti.
Dac unul dintre octanti este ocupat parial de obiect acesta va fi mprit la rndul su n
ali opt octanti. Acest proces de subdivizare este repetat pn cnd se obin numai octanti
care fie sunt n interiorul obiectului fie n afara acestuia. Principalul dezavantaj al acestui
tip de reprezentare este necesitatea unuei capaciti de stocare relativ mare.

Figura 3-8 Modelul Octree


(Abdul-Rahman & Morakot, 2007)
O soluie a acestei probleme este folosirea modelulului vector octree. n cadrul
modelului vector octree sunt considerate trei tipuri de noduri octree i anume, nodul faet,
nodul muchie i nodul vertex. Acestea sunt utilizate pentru a reprezenta suprafaa
obiectului i pentru a reduce gradul de subdivizare a octantilor astfel reducnd nevoia de
spaiu de stocare,

37
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

3.1.9 Modelul Constructive Solid Geometry (CSG)


n cazul modelelor de tip CSG un obiect este reprezentat printr-o cimbinatie
de primitive simple predefinite numite primitive geometrice. Ca exemplu de primitive putem
considera sfera, cubul, conul su cilindrul, iar acestea sunt combinate folosind transformri
liniare i operatori Boolean. CSG este des folosit n modelare CAD deoarece crearea
obiectelor poate fi un proces interactiv printr-un limbaj simplu de modelare. Transformrile
geometrice din cadrul CSG implica translaia, rotaia i modificarea scrii iar operatorii
Boolean implica uniunea, intersecia i scderea. Spaiul de stocare necesar acestei
reprezentri se modifica direct proporional cu numrul primitivelor.

Figura 3-9 Modelul CSG


(Abdul-Rahman & Morakot, 2007)

3.1.10 3D TIN (Tetrahedral network, TEN)


Acest model este practic o dezvoltare a modelului 2d TIN. Uneori este denumit TEN
(abreviere de la Tetrahedral Network, n traducere reea de tetraedre). Un obiect este
descris de tetraedre legate dar care nu se intersecteaz. Similar modelului 2d TIN, TEN
prezint avantaje n procesele de manipulare, afiare i analiz. Un TEN este compus din
tetraedre care conin patru verteci, ase muchii i patru fete. Reprezentarea poate fi
generat folosind aceleai tehnici ca n cazul TIN. Dac construim o reea 2D TIN aceasta
va putea fi dezvoltat n 3D TEN.

Figura 3-10 3D TEN


(Abdul-Rahman & Morakot, 2007)

38
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Avantajul acestui model este c reprezint cea mai simpl structura de date ce
poate fi redus la punct, linie, poligon i volum. n cadrul unui TEN informaia topologic
este procesat rapid la fel i vizualizarea.

3.2 Topologia obiectelor spatiale

n SIG, pe lng datele geometrice i atribut, topologia are un rol vital n sistemul de
informaii spaiale. Topologia este utilizat pentru a determina relaia ntre obiecte n
spaiu. De exemplu, n cazul unui obiect punct, am putea avea nevoie s tim relaia cu
obiectele vecine (care ar putea fi puncte, linii, suprafee, sau obiecte solide). Acelai lucru
este valabil pentru linii, zone, i obiecte solide. n studiul acestei probleme se folosesc
termenii complex i simplex pentru descrierea relaiilor topologice de obiecte plane. n
cazul 2D, structuri de tip TIN pot fi considerate ca fiind complexe simpliciale ntr-un plan
euclidian. Aici, 0-simplex este setul unui singur punct n planul euclidian. A 1-simplex este
un segment de linie dreapt. A 2 -simplex este un set de puncte de pe grania i n
interiorul unui triunghi ale crui noduri nu sunt coliniare. Aceste simpliciale sunt bine
reprezentate n modelul de reprezentare faete, unde un nod TIN este topologic echivalent
cu 0-simplex, marginea unei TIN este topologic echivalent cu 1-simplex, i o zon de TIN
(suprafa) este topologic echivalent cu 2-simplex. Din moment ce aceast teorie
complex simplicial este aplicabil n n-dimensiuni, atunci am putea reprezenta, de
asemenea, primitivele din reprezentarea TEN folosind acelai principiu. Deci un 3-simplex
este un volum care este reprezentat de un tetraedru.

Figura 3-11 Topologia Simplex


(Abdul-Rahman & Morakot, 2007)

Simplicialele sunt pietrele de temelie ale unei structuri mai mari, simpliciale
complexe. Complexele sunt construite din simpliciale. Dac ne amintim reprezentarea TIN
un complex simplicial poate fi format (adic un complex bidimensional). Acest concept de
complex simplicial constituie un cadru solid pentru analiza topologia a unei diversiti de
puncte i muchii ntr-un plan i este viabil pentru reprezentarea TIN de obiecte spaiale.

39
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Figura 3-12 Simplicial complex


(Abdul-Rahman & Morakot, 2007)

3.3 MDE modelul digital al elevaiilor

Modelul Digital de Elevaie (MDE) reprezint punctul de plecare att pentru


calcularea unor elemente morfometrice ale reliefului i realizarea hrilor geomorfologice
digitale ct i pentru analiza spaial i modelarea matematic, metode specifice SIG.
MDE sunt unelte absolut necesare n aproape orice tip de analiz sau modelare. Iat de
ce, chiar din anii 50, de la nceputul dezvoltrii aplicaiilor de modelare matematic a
suprafeei terestre, modelele digitale de elevaie au reprezentat componente de baz n
cadrul SIG, fiind considerate n prezent subsisteme ale acestora. Modelarea suprafeelor
este procesul prin care se reprezint grafic o suprafa natural sau artificial prin
intermediul uneia sau a mai multor ecuaii matematice. Modelarea suprafeei terestre este
aadar un caz particular de modelare a suprafeelor n care trebuie s se TIN seama de
problemele specifice ce in de reprezentarea Pmntului sau a unor poriuni din acesta.

Figura 3-13 Reprezentare MDE

40
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Modelele MDE sunt folosite la reprezentarea suprafeei topografice a Pmntului.


Modelele de suprafaa cum se mai numesc, sunt folosite n mod frecvent pentru crearea
de hri ale reliefului, modelarea cursurilor de ap, rectificarea fotogramelor i analiza
terenului n geomorfologie. MDE sunt de obicei construite din date provenite din
teledetecie ( SAR sau LIDAR) sau din metode tradiionale topografice i pot fi mprite n
dou categorii dac tintem cont de sursa datelor folosite la crearea acestora. Modelele
derivate din date raster sunt suprafee construite din puncte de cote cunoscute distribuite
simetric la distane constante. A doua categorie este bazat pe date de tip vector i de
cele mai multe ori acestea sunt furnizate de un TIN. n acest caz suprafaa este format
din puncte cunoscute distribuite neregulat pe aceasta.
n anul 1958 Miller i Laflamme au caracterizat modelul numeric al terenului o
reprezentare de natur statistic a suprafeei terenului care utilizeaz un numr mare de
puncte a cror coordonate plane (x, y) mpreun cu elevaia (z) sunt cunoscute,
reprezentare care se realizeaz ntr-un sistem de coordonate ales arbitrar. MDE include
pe lng datele referitoare la altitudine i o serie de elemente suplimentare cum ar fi
discontinuiti ale terenului (crete, abrupturi, cursuri de ap) sau valori ale pantelor,
aspectului, vizibilitii, etc.4
Elaborarea unui model digital al terenului i utilizarea ulterioar a acestuia
presupune parcurgerea etapelor:
- generarea MDE: achiziia datelor i construirea modelului;
- manipularea MDE: corectarea erorilor i eventual actualizarea modelului, operaiuni
de filtrare, combinarea mai multor modele provenite din surse sau perioade diferite,
transformarea structurii modelului (TIN raster i invers);
- interpretarea MDE: analiza modelului i extragerea informaiilor utile;
- vizualizarea MDE: redarea grafic a MDE (reprezentri 2D, 3D, animaie, etc.),
etap strns legat de cea anterioar;
- exploatarea MDE: dezvoltarea aplicaiilor specifice pentru domeniul dorit.

3.4 Surse de date in modelarea 3D

Achiziia datelor reprezint procesul prin care se obin date de la o surs exterioar
Sistemului Informatic Geografic i transformarea acestora ntr-un format digital specific
SIG. Achiziia datelor trebuie privita cu mare atenie pentru c de calitatea datelor
achiziionate depinde acurateea. De aceea trebuie avuta mare grija s se elimine toate
erorile n stadiul de culegere a datelor pentru c daca nu se face acest lucru acestea se
vor regsi n modelul final i vor compromite acurateea.
3.4.1 Ridicri topografice
Acestea permit obinerea unor date foarte exacte cu ajutorul crora se pot obine
modele precise. Prin faptul c suprafeele se parcurg personal se pot surprinde n detaliu
elementele cheie obiectului ridicrii care, nglobate n algoritmul de construire al
modelului, duc la creterea calitii i preciziei reprezentrii. Cu toate acestea, costul
foarte ridicat i timpul relativ ndelungat n care se fac determinrile, n ciuda
echipamentelor moderne, fac costisitoare aceasta metoda

4 (Geografie UVT, 2010)


41
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

n concluzie ridicrile topografice, prin calitatea datelor furnizate, constituie una


dintre cele mai importante metode de achiziie a datelor la scar local i n special pentru
completarea cu date de detaliu a setului de date existent.
3.4.2 Teledetecia i aerofotogrametria
n ultima vreme acestea tind s fie cele mai folosite metode pentru achiziia datelor
n vederea realizrii modelelor 3D. Prin folosirea lor se ncearc o minimalizare a efortului
de culegere a datelor, cumulate cu ncercarea de maximizare a preciziei modelelor
rezultate. n aceasta metod se folosesc att fotograme cat i imagini satelitare. De
asemenea se utilizeaz i imagini obinute cu ajutorul sistemelor RADAR (Radio Detecting
And Ranging) i LIDAR (Light Detecting And Ranging).
Aceasta metoda are mai multe avantaje din care amintim :
-posibilitatea de culegere a datelor acolo unde este imposibil a realiza acest lucru
prin metode topografice sau prin folosirea harilor
- se pot obine date pe suprafee mari foarte uor i cu o acuratee destul de mare,
mult mai mare dect n cazul ridicrilor topografice
- se pot elimina date eronate nc din faza de culegere.
Insa aceasta metoda are i un numr de dezavantaje cum ar fi preul, care este
destul de mare i nu poate fi accesibil tuturor, dei privind raportul pre / suprafaa
studiata, acesta este mai mic dect n cazul ridicrilor topografice. De asemenea precizia
scade n funcie rezoluie i alti factori. n acelai timp, culegerea datelor prin aceasta
metoda depinde n mare msur i de perioada din an n care se realizeaz acest lucru.
Vegetaia abundenta precum i niveluri ridicate ale zpezii pot induce erori substaniale.
Teledetecia i aerofotogrametria vor deveni probabil metoda principala de culegere
a datelor pentru aceste aplicaii, odat cu creterea preciziei acestora i disponibilitatea lor
pentru o gama mult mai mare de utilizatori.
3.4.3 Hrile topografice
Aceasta metoda este folosita destul de des i pentru suprafee mari cat i pentru
suprafee mici, insa precizia este mult mai mare cu cat suprafaa studiata este mai mica i
scara hrii de pe care se culeg datele este mai mare. Avantajele acestei metode constau
n disponibilitatea multor tipuri de hri care s satisfac diferitele cerine de precizie.
Preul unei astfel de hri nu este foarte mare. De asemenea existenta hrilor realizate n
diferite perioade de timp pentru aceeai suprafaa permit realizarea unor modele evolutive.
3.4.4 GPS (Global Positioning System)
Culegerea datelor cu ajutorul GPS, n special n modul RTK (Real Time
Kinematics), poate produce rezultate mult mai bune i mai rapide dect folosind metoda
ridicrilor topografice. Totui ca i n cazul ridicrilor topo, suprafaa care se poate studia
productiv nu poate fi foarte mare. Prezenta obstruciilor face imposibila culegerea datelor
GPS, de aceea aceasta metoda nu poate fi folosita dect n spatii deschise. n ultima
vreme, datorita evoluiei tehnicii, msurtorile GPS tind s fie din ce n ce mai precise. n
prezent marea majoritate a receptoarelor GNSS pot prelua date att din sistemul american
GPS, cat i din cel rusesc GLONASS. De asemenea se ncearc lansarea n spaiu a nc
doua sisteme: unul european, GALILEO i altul chinezesc.Se estimeaz c odat ce toate
patru constelaiile satelitare vor fi n funciune, precizia determinrilor GPS, n special a
celor n modul RTK, va creste foarte mult. De asemenea trendul este c preturile
aparatelor s fie din ce n ce mai accesibile, aceasta fcnd tehnologia GNSS s fie din ce
n ce mai atractiva pentru companii mai mici.
42
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

CAPITOLUL 4 - PREZENTAREA PRODUSELOR SOFTWARE


UTILIZATE

4.1 SketchUp

SketchUp, numit oficial Trimble SketchUp, este un program de modelare 3D care


poate fi utilizat pentru o gam larg de aplicaii cum ar fi arhitectur, construcii civile,
mecanice, proiectare video. Este disponibil n dou variante, SketchUp Make care este o
variant gratuit i SketchUp Pro, o variant cu plat.SketchUp a fost deinut de Google
dei nu a fost creat sub aceast firm iar n anul 2012 a fost cumprat de Trimble
Navigation. Programul este axat pe uurin n utilizare i pe construirea de modele care
pot fi publicate n mediul online. Un elemnt cheie al acestui program este depozitul 3D
traducere de la Warehouse 3D care reprezint o baz de date online cu modele 3D parte
din ele putnd fi descrcate gratuit. Deasemnea SketchUp este integrat cu Google Earth
permind geolocalizarea modelelor n acest program i vizualizarea lor n mediul 3D
Google Earth.

Figura 4-1 Interfata programului SketchUp Pro


n Figura 4-1) interfaa programului a fost mprit n noua zone.
1. Aceast zon cuprinde uneltele de baz pentru desen. Primul buton este
sgeata de selecie, al doilea buton este radiera care permite tergerea elementelor. Al
treilea buton este creionul care permite trasarea dreptelor. n Sketchup trei drepte care
unesc dou cte dou trei noduri formeaz un plan. Creionul este folosit la trasarea
dreptelor oarecare sau dac se combina cu un dintre sgeile de la tastatur, dreapta care
urmeaz a fi trasat va fi blocat pe direcia aferenta axei sistemului de coordonare.Al
patrulea buton este cel de desenare al fetelor dreptunghiulare, urmat de butonl de
desenare a cercurilor, a poligoanelor i n final butonul de desenare a arcelor de cerc.
43
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

2. Aceast zon conine butoane de editare a obiectelor. Primul buton este numit
Push/Pull n traducere (trage/mpinge) i este folosit la ridicarea sau coborrea fetelor i
crearea volumelor prin acest procedeu. Al doilea button este cel numit offset n traducere
(decalare). Acest buton executa o abatere proporional a tuturor laturilor fetei pe care a
fost folosit. Al treilea buton este move n traducere (mut) care permite repozitionarea
obiectelor sau a elementelor selectate.Ultimul buton din aceast zon este (Scale) n
traducere (punere n scara). Permite mrirea sau micorarea obiectelor sau a elementelor.
3. Primul buton din aceast zon este tape measure tool n traducere (rulet) i
permite msurarea elementelor liniare dar i marcarea provizorie a poziiilor pe elemente.
Urmtorul buton este text i perite anotarea dimensiunilor. Ultimul buton din aceast
zon este Paint Bucket n traducere (gleata cu vopsea) i permite texturarea
suprafeelor.
4 Aceast zon conine butoane folosite la navigarea n interiorul scenei.
5. Aceast zon conine butoane referitoare la acesul la baza de date de modele
online Warehouse 3d i la localizarea geografic a modelului.
6. Aceast zon conine butoanele de interoperabilitate cu Google Earth, permite
vizualizarea modelului n Google Earth, atribuirea locaiei modelului i accesul la
fotografiile oferite de acelai program.
7. Aceast zon permite exportarea modelului i importarea altor modele.
8. Aceast zon arata informaii cu privire la autentificarea cu Google, autorul
modelului i localizarea acestuia. Deasemenea aici avem i meniul de ajutor al
programului.
9. Aceast zon conine cmpul editabil referitor la dimensiuni, unde putem
introduce valori ca atribute ale elementelor ce le editam.

Figura 4-2 Exemplu de modelare in SketchUp (Sursa:


http://brainsmelt.com/images/sketchup.jpg)

44
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

4.2 ArcSIG Desktop

ArcSIG ESRI este un sistem informatic geografic (SIG), pentru lucrul cu hri i
informaii geografice. Acesta este utilizat pentru: crearea i utilizarea hrilor; compilarea
datelor geografice; analizarea informaiilor geolocalizate, partajarea i descoperirea
informaiilor geografice ,lucrul cu hri i informaii geografice ntr-o gam larg de aplicaii,
precum i gestionarea informaiilor geografice ntr-o baz de date. Sistemul ofer o
infrastructur pentru a crea hri i informaii geografice .
ArcSIG include urmtoarele programe compatibile cu sistemul de operare Windows :
ArcReader, care permite vizualizareasi interogarea materialelor create cu celelalte
produse ArcSIG;
ArcSIG Desktop, care este liceniat sub trei niveluri de funcionalitate:
ArcSIG Desktop Basic (cunoscut anterior ca ArcView), care permite vizualizarea
datelor spaiale, crearea harilor stratificate, i efectuarea analizelor spaiale de baz;
ArcSIG Desktop standard (cunoscut anterior ca ArcEditor), care, n plus fa de
ArcSIG Desktop Basic, include mai multe instrumente avansate de manipulare a fiierelor
specifice ArcSIG;
ArcSIG Desktop advanced (cunoscut anterior ca ArcInfo), care include capabiliti
de manipulare a datelor, editare, i analiz.
Pachetul ArcSIG Desktop 10 conine mai multe programe integrate: ArcMap, ArcCatalog,
ArcScene, ArcToolbox i ArcGlobe.
4.2.1 ArcMap
Este programul folosit la vizualizarea, editarea i interogarea datelor spaiale dar i
la crearea hrilor. Interfaa programului are dou seciuni principale, tabela de coninut n
stnga i cadrul datelor n dreapta unde este afiata harta.

Figura 4-3 Interfaa programuli ArcMap


45
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Interfaa prgramului ArcMap este mprit n mai multe zone dup cum se observa n
Figura 4-3.
1. Aceast zon conine comenzile de manipulare a hrii precum i butonul de
importare a datelor, butonul de salvare, i butonul care acceseaz meniul de msurare.
2. n aceast zon sunt prezente butoanele care acceseaz Tabel of Contents,
ArcToolbox, Catalog, Model Builder i meniul de ajutor integrat n program.
3. Zona trei, Tabel of Contents este zona de afiare a straturilor hrtii sau a altor
seturi de date. Aici se pot nchide sau deschide straturi, redenumi sau accesa proprietile
acestora.
4. Zona patru sau Catalog, este un manager de directoare care are rolul de a afia
datele la care utilizatorul are acces. Aici se pot crea clase de entiti noi i tot de aici se
pot importa direct date.
5. Zona ArcToolbox este destinat comenzilor de analiza, interogare, conversie, i
manipulare a datelor.
4.2.2 Arc Scene
Este un program de vizualizare 3D care permite utilizatorului s vizualizeze datele
ntr-un mediu tridimensional. ArcScene permite suprapunearea mai multor straturi ntr-un
spaiu cu trei dimensiuni Entitile sunt amplasate tindand cont de de elevaia din
geometria acesteia de atribute i de proprietile stratului respectiv. Datele cu referine
spaiale diferite vor fi proiectate ntr-o proiecie comun sau pot fi afectate folosind doar
coordonate relative. ArcScene este deasemnea complet compatibil cu goprocesarea
furniznd multe opiuni s funcii de analiza.
Interfaa programului ArcScene este foarte asemntoare cu cea a programului
ArcMap singurele deosebiri fiind capacitatea de reprezentare a elementelor 3D i
compatibilitatea cu uneltele de analiza 3D 3D Analyst Tools din ArcToobox.
Deasemenea n ArcScene se pot edita elemente direct n scena folosind opiunea 3D
Editor.

Figura 4-4 Interfaa programului ArcScene


46
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

4.2.3 ArcCatalog
Este o aplicaie de gestiune a datelor folosit pentru a naviga printre seturile de
date i fiierele stocate fie pe calculatorul utilizatorului fi pe alte surse conectate. n plus
programul permite i vizualizarea datelor pe o hart i vizualizarea metadatelor pentru
seturile de date spaiale.
Interfaa acestui program poate fi mprit n trei zone principale dup cum se vede
n (Figura 4-5).

Figura 4-5 Interfaa programului ArcCatalog


1. Prima zon este destinat butoanelor pentru editare a datelor, a constructorului de
modele, i a realizrii conexiunilor cu directoarele n care se afla date.

Figura 4-6 Constructorul de modele din ArcCatalog


47
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Constructorul de modele este o aplicaie menit s editeze s creeze i s


administreze modele referitoare la fluxul de lucru care sumarizeaz o secven de unelte
de geoprocesare . Astfel cu ajutorul constructorului de modele pot fi folosite mai multe
unelte de analiza sau editare a datelor distribuind direct n model rezultatul unei operaii ca
baza de date de start pentru o operaie urmtoare. Modelele pot fi salvate i refolosite cu
alte seturi de date.
2. Zona a doua sau Catalog tree este o structur arborescenta care permite vizualizarea
directoarelor n care avem date i accesare comenzilor de creare, populare, redenumire,
etc. a bazelor de date.
3. Ultima zona este cea destinat vizualizrii sau previzualizarii datelor din baza de date
selectata i a metadatelor referitoare la acestea.

4.3 CityEngine

CityEngine este un program de modelare 3D dezvoltat de Esri i este specializat n


generarea de medii urbane 3D. Prin abordarea procedural a modelarii, CityEngine
permite crearea eficient de modele 3D detaliate la scar mare ntr-un timp relativ scurt
fa de alte soluii de modelare 3D. Modelarea procedural este un termen general pentru
mai multe tehnici de modelare 3D i texturare cu ajutorul unui set de reguli. Setul de regul
poate s fie integra n algoritm, configurabil cu ajutorul unor parametrii sau poate s fie n
afara mediului de modelare. Rezultatul unei astfel de modelari se numete coninut
procedural. Un avantaj al modelarii procedurale l constituie faptul c utilizatorul poate
edita, ntr-un limbaj de programare regulile folosite sau poate chiar crea reguli noi.
CityEngine folosete limbajul de programare CGA shape grammer, care este special
folosit pentru a genera elemente arhitecturale 3D. Termenul CGA vine de la Computer
Generated Architecture n traducere arhitectura generat pe calculator. Ideea de
modelare bazat pe limbaj de programare este definirea unui set de reguli care rafineaz
un design crend n mod recurent din ce n ce mai multe detalii.

Figura 4-7 Interfata programului CityEngine (Sursa: ESRI)

48
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Esri a mprit interfaa programului CityEngine n 8 zone dupca cum se poate observa n
(Figura 4-7)
1. Scene Editor. Aceast fereastr reprezint un loc central unde se va administra scena.
O scen n CityEngine este organizat n straturi
2. Rule Editor. Aceast fereastr permite editarea direct a codului scris ce constituie
regul respectiv de modelare.
3. ViewPort. Aceast fereastr afieaz scena 3D. Pot fi deschise mai multe astfel de
ferestre.
4. Inspector. n aceast fereastr se vizualizeaz parametrii editabili ai obiectelor din
CityEngine. Depinznd de tipul obiectului selectat, inspectorul va afia o interfa care
permite utilizatorului s modifice parametrii obiectului respectiv.
5. Navigator. Aceasta fereast reprezint spaiul de lucru care ete folosit pentru
organizarea proiectului i a scenei. La crearea unui nou proiect programul va crea un set
de directoare standard. Aceste directoare vor organiza datele referitoare la proiect. Spre
exemplu n directorul dat vor fi stocate date necesare proiectului, n directorul rules vor
fi stocate reguli de tip CGA.
7. Log for Errors. Jurnalul de erori.
8. Console. Consola

Figura 4-8 Model generat cu CityEngine (Sursa: ESRI)

49
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

CAPITOLUL 5 - STUDIU DE CAZ

5.1 Generaliti

n prezentul studiu de caz a fost realizat modelarea cldirii Facultii de Geodezie


din Bucureti i a zonei urbane ce o ncadreaz.
La realizarea acestei lucrri au fost parcurse urmtoarele etape:
Prima etap a fost cea de msurarea propriu-zis a geometriei corpului construciei
ct i a detaliilor faadelor ce o definesc. Pentru aceasta a fost folosit o staie total
Sokkia SET4130R cu care s-au efectuat observaii utiliznd modul laser reflectorless n
vederea definirii punctelor pe care le-am considerat a fi caracteristice construciei.
A doua etap a presupus realizarea modelului 3D al construciei. Pentru aceast
operaie au fost folosite datele obinute din msurtori dar i din planul topografic scara
1:500. La modelarea propriu-zis am folosit softul SketchUp Pro. Am preluat fotografii pe
care le-am prelucrat n vederea obinerii de texturi pentru finisarea modelului.
A treia etap a fost crearea bazei de date geografice (GBD) cu ajutorul programului
ArcCatalog din suita de programe ArcGIS de la ESRI. Aceast baz de date a fost
populat cu date provenite din urmtoarele surse avute la dispoziie: (Modelul 3D al
construciei creat n SketchUp, alte modele descrcate din 3D Warehouse (Baza de date
online cu modele 3D oferit de cei de la Trimble n parteneriat cu Google), vectorizarea
peste hrile oferite de ESRI ca Basemap n cadrul programului ArcMap).
n etapa urmtoare baza de date creat anterior a fost importata n programul de
modelare procedural 3D oferit de ESRI numit CityEngine. n urma generrii procedurale
de modele 3D a reelei de drumuri, a vegetaiei i a restului de construcii, baza de date a
fost completat cu aceste modele.
n etapa final a acestui studiu de caz, s-a importat baza de date n programul
ArcScene care permite vizualizarea i executarea de analize 3D pe modelele coninute n
baza de date.

5.2 Descrierea zonei

Bucuretiul este capitala Romniei i cel mai populat ora, este deasemenea
centrul industrial i comercial al rii. Populaia este de aproximativ 2 milioane locuitori iar
coordonatele geografice ale centrului oraului sunt 442557N 260614E. Bucuretiul
este traversat de rul Dmbovia i se afla la mai puin de 70 kilometrii la nord de Dunre.
n 1862 devine capitala Romniei. De atunci sufer schimbri continue, fiind
centrul scenei artistice, culturale i mass-media. ntre cele dou rzboaie mondiale,
arhitectura elegant i elita bucuretean i-au adus porecla Micul Paris. n prezent,
capitala are acelai nivel administrativ ca i un jude i este mprit n ase sectoare.
Clima este specific Romniei adic temperat-continental. Sunt simite cele patru
anotimpuri, iarn, primvar, var i toamn. Iernile n Bucureti sunt destul de blnde cu
puine zpezi i temperaturi relativ ridicate, n timp ce n ultimii ani verile sunt foarte calde,
chiar caniculare (cu temperaturi foarte ridicate de pn la 35 grade Celsius) i cu puine
precipitaii. Aceasta face c diferenele de temperatur iarn - var s fie de pn la 50 de
grade
50
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Bucuretiul are un statut special n ar, fiind singurul ora care nu aparine nici unui
jude. Totui, populaia sa este mai numeroas dect a oricrui jude. Primria
administreaz oraul i este condus de un Primar General. Oraul are o suprafa total
de 228 km, pe care se ntind 6 sectoare administrative, fiecare conduse de o primrie
proprie. Sectoarele sunt dispuse radial (i numerotate n sensul acelor de ceasornic) astfel
nct fiecare s aib n administraie o parte a centrului Bucuretiului. Primria General
este responsabil cu utilitile (apa, transportul, bulevardele principale), iar Primriile
sectoarelor au responsabilitatea contactului dintre ceteni i consiliile locale, strzile
secundare, parcuri, coli i serviciile de salubrizare,

Figura 5-1 Harta cu sectoare a Municipiului Bucuresti


Bucuretiul este cel mai mare centru universitar din Romnia. Aici se pot gsi 16
instituii de nvmnt superior de stat acreditate, i un sfert din numrul de instituii de
nvmnt superior acreditate prin lege sau existente nainte de 1989, apte Instituii din
cele cu acreditare provizorie i ase coli de studii academice postuniversitare.
Universitatea Tehnic de Construcii Bucureti face parte dintre cele 16 instituii de
nvmnt public superior acreditate. Cele ase faculti Construcii Civile Industriale i
Agricole, Hidrotehnic, Ci Ferate Drumuri i Poduri, Instalaii, Utilaj Tehnologic, Geodezie
formeaz o universitate tehnic pentru formarea specialitilor cu pregtire superioar n
construcii, instalaii, maini i utilaje pentru construcii, ingineria mediului, geodezie,
precum i n domenii conexe, cum ar fi acela de traducere i interpretare cu specific
tehnic.
n cadrul Universitii Tehnice de Construcii Bucureti , Facultatea de Geodezie i
cea de Ci Ferate, Drumuri i Poduri ocup o cldire separat, avnd ca adres
Bulevardul Lacul Tei, numrul 122-124. Cldirea are dou corpuri, un corp vechi de trei
etaje construit odat cu vechea universitate i un corp nou care are ase etaje. Facultatea
de Geodezie ocup slile de la etajele doi i trei din aceast cldire , restul slilor fiind
ocupate de Facultatea de Ci Ferate, Drumuri i Poduri. Aceste corpuri de cldire conin
birouri i sli de curs sau semniar, laboratoare de informatic i la ultimul etaj al noului
corp de cldire adpostete staia permanent GPS-BU
51
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

5.3 Culegerea datelor din teren

Pentru aceast etap s-a folosit o staie total Sokkia SET4130R cu care s-au
efectuat observaii utiliznd modul laser reflectorless. Au fost determinate 250 de puncte
radiate din 9 puncte de staie. Determinarea punctelor s-a realizat ntr-un sistem local.
Pentru a putea unii punctele care formeaz elemente geometrice de interes, acestora le-
au fost atribuite coduri specifice poziiei pe construcie.
Msurtorile au fost descrcate cu ajutorul programului ProLINK oferit de firma
Sokkia.

Figura 5-2 Descarcarea datelor


n acest extras din fiierul cu msurtori prima coloan reprezint numrul punctului
msurat, urmtoare trei coloane sunt ocupate de valorile coordonatelor punctului pe cele
trei axe ale sistemului local ales iar pe ultima coloana se gsete codul aferent punctului
respectiv.

Figura 5-3 Extras din fiierul cu msuratori


n etapa urmtoare s-au prelucrat msurtorile folosind softul Terramodel de la
firma Trimble.

52
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

5.4 Modelarea 3D a cladirii Facultaii de Geodezie in programul SketchUp

n vederea realizrii unui nou proiect n programul SketchUp, n prima etap va


trebui s selectm un Template(Planeta cu caracteristici predefinite privitoare la modul
de lucru n program) care ne va furniza unitile de msur i va personaliza meniul
programului cu comenzi specifice tipului ales (Figura 5-4).

Figura 5-4 - Pregatirea zonei de lucru in SketchUp


O abordare eficienta n vederea realizrii unui nou model al unei construcii este s
se porneasc de la amprent la sol a construciei care va fi elevata pn la nlimea
corespunztoare folosind comanda Push/Pull cunoscut i ca extrude. Avantajul
acestei abordri este ca n general amprentele construciilor pot fi gsite cu uurin pe
planuri topografice.

Figura 5-5- Desenarea amprentei constructiei


53
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Comanda Push/Pull permite introducerea valorii exacte cu care dorim s nlm


amprent la sol selectata. La final vom obine o form 3D care poate fi modelat mai
departe cu detalii.

Figura 5-6 Comanda Push/Pull


Similar s-a procedat i cu restul amprentelor rmase. Obinnd un model 3D simplu
al construciei, care urmeaz s fie completat cu detalii (Figura 5-7).

Figura 5-7 Ridicarea amprentei la sol


54
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

S-au creat detalii, fie direct pe model fie au fost definite ca componente separate n
vederea folosirii repetate. n figura 5-9 este prezentat modul de lucru n cazul realizrii
unei ferestre direct pe model. Pentru acest detaliu s-au folosit exclusiv comenzile
Push/Pull i Offset. Dup modelarea geometric s-a texturat detaliul cu ajutorul
texturilor oferit de programul SketchUp. Pentru texturare se acceseaz comanda Paint
Bucket.

Figura 5-8- Realizarea unui detaliu direct pe model


Crearea unei compeonente presupune selecia tuturor elementelor ce vor fi grupate
ca o singur componenta i se realizeaz cu comanda create component care va
deschide o fereastr n care putem defini numale i ali parametri referitori la geometria i
poziia acesteia n sistemul de coordonate.

Figura 5-9 Realizarea unei componente

55
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Avantajul crerii unei componente separat, este c poate fi folosit oricnd n


interiorul modelulului i poate fi copiat i manipulat cu uurin.
5.4.1 Aplicarea texturilor
n (Figura 5-10) se pot observa texturile care reprezint crmizile din care e format
zidul i geamul translucid care reflect norii. Aceste texturi sunt deja existente n paleta de
texturi a programului SketchUp care dei este destul de diversificat i poate fi completat
cu altele prin descrcare de pe internet, nu poate corespunde n proporie total cu
realitatea. n acest caz apelm la texturarea fotografic. Orice fotografie poate fi folosit ca
textura, ns o textur reuita prezint curat detaliile care vrea s le transmit, iar acest
lucru de cele mai multe ori necesita prelucrarea fotografiei n prealabil
Crearea unei texturi de tip tile pornind de la o fotografie. Cu ajutorul programul
Adobe Photoshop cs6 se va ndrepta acea poriune din fotografie care va fi folosit pe post
de textur. Pentru aceasta se utilizeaz unealta Perspective Crop Tool din meniul
programului.

Figura 5-10- Fotografia sursa pentru realizarea unei texturi


Comanda Perspective Crop Tool permite definirea direciilor dup care zona de
selecie va fi aliniata.

Figura 5-11- Definirea direciilor de aliniere a imaginii


56
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Dup definirea direciilor de realiniere programul va decupa i afia noua imagine


ce va fi salvat pentru importarea ca textura n programul de modelare SketchUp. Folosind
comanda Save a se va defini numele directorului imagine precum i extensia care se
dorete a fi folosit.

Figura 5-12- Salvarea imaginii rectificate


Pentru a importa imaginea n SketchUp n vederea folosirii acesteia
pe post de textura exista mai multe variante. Fie din meniul Import se navigheaz ctre
locaia imaginii i se bifeaz csua import a texture fie din fereastr Materials se
apasa butonul Create Material

Figura 5-13 - Crearea unei noi texturi in SketchUp

57
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Se selecteaz imaginea salvat n etapa precedenta accesnd comanda Browse for


Material Image File i se definete mrimea real pe care o reprezint aceast imagine.
n acelai meniu de creare a unui nou material, programul Sketchup permite blocarea
raportului intre lungime i lime a imaginii pentru textura sau deblocarea acestuia caz n
care imaginea va putea fi deformat.

Figura 5-14- Importarea imaginii pentru texturare


n continuare se atribuie o denumire texturii nou create i se apas tasta ok. Acum
textura poate fi folosit pe model.

Figura 5-15- Denumirea noii texturi

58
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Exist situai n care este necesar realinierea texturii pe model, acest lucru
se poate realiza dnd clic dreapta pe textura care vrem s o aliniem i selectnd din
meniul care este disponibil texture > position.

Figura 5-16- Comanda Texture Position


Acum putem trage imaginea care reprezint textura n orice direcie dorim, de asemenea
putem s o rotim sau s o nclinm fcnd click pe butonul corespunztor dup cum se
vede n (Figura 5-17).

Figura 5-17- Alinierea texturii

59
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

5.4.2 Georeferentierea Modelului 3D


Similar s-a procedat pentru ntreaga construcie modelnd fiecare detaliu n parte,
aplicnd textura potrivit din program sau crend textura de care este nevoie din fotografii.
La finalul modelarii, modelului i-a fost atribuita poziie geografic accesnd comanda
Geolocation din meniul programului SketchUp. Dup cum se poate vedea i n figura 5-19
comanda geolocation deschide o fereastr cu harta ntregii planete oferit de Google. n
aceast fereastr avem un cmp n care putem introduce adresa sau numele oraului i al
zonei care dorim s ne fie afiata.

Figura 5-18- Comanda Add Location


Apsnd butonul select region se va afia un chenar care poate fi ajustat astfel nct s
se obin o imagine clar a construciei pe care dorim s o georeferentiem.

Figura 5-19 Definirea zonei de importat

60
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

ntruct imaginile satelitare de la Google sunt aduse la scara iar modelul nostru are
dimensiunile reale, acesta va trebuit doar repoziionat nu i mrit sau micorat. Dac
modelul are alt dimensiune dect construcia din imaginea de la Google atunci cel mai
probabil dimensiunile modelului sunt greite..

Figura 5-20- Poziionarea modelului peste imagine


Pentru a poziiona modelul se selecteaz i se folosesc comenzile de manipulare a
poziiei. Se aduce modelul n coinciden peste imaginea satelitara avnd grij s se
observe unghiul din care aceasta a fost preluat, deoarece amprent la sol a construciei
nu va coincide cu poziia acoperiului care se afla peste aceasta n imagine.
Pentru verificare se poate selecta comanda Preview n Google Earth care permite
afiarea modelului n hart 3D Google Earth.

Figura 5-21- Afiarea modelului in Google Earth


61
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

5.4.3 Exportarea Modelului 3D


n final modelul poate fi exportat n diverse formate. Se selecteaz din meniul file
export>3D model. Se selecteaz formatul KMZ (Keyhole Markup language Zipped),
format care conine pe lng modelul 3D, latitudinea i longitudinea fiind deasemenea
compatibil cu programele din suita ArcGIS precum i cu CityEngine.

Figura 5-22- Exportarea Modelului

5.5 Crearea bazei de date geografice

n procesul de creare al unui sistem informatic geografic, primul pas este


construirea bazei de date. n cazul lucrului cu ArcGIS crearea bazei de date geografice se
face n ArcCatalog definind elementele ce urmeaz a fi populate cu datele cu care se
dorete s se lucreze.

Figura 5-23- Crearea unei noi baze de date geografice in


programul ArcCatalog
62
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

n interiorul bazei de date nou create se definesc clasele de entiti ce vor conine
datele ce o vor popula.

Figura 5-24 - Popularea bazei de date cu clase de elemente

Se definete tipul elementelor ce vor fi stocate n aceast clas. n figura 5-26 este
prezentat exemplul pentru stocarea liniei ce definete axul drumurilor, n consecin tipul
elementelor ce vor fi stocate este linie. Se selecteaz din cmpul Type of features
poziia Line features.

Figura 5-25 Definirea unei noi clase de elemente

63
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

n continuare este necesar definirea sistemului de coordonate n care aceste


elemente vor avea referin. Din paleta de sisteme de coordonate oferite de ArcSIG se
alege sistemul de coordonate proiectat Stereo 1970.

Figura 5-26 Definirea sistemului de coordonate pentru o clas


de elemente
Se procedeaz asemntor pentru crearea claselor de elemente pentru amprentele
construciilor la sol, a sectoarelor cadastrale, parcelelor, lacului Tei i parcului Tei, cu
meniunea c se pstreaz acelai sistem de coordonate pentru toate clasele de entiti,
dar se schimb tipul n polygon. Sistemul de coordonate poate fi importat din clasa de
elemente creat anterior dup cum este prezentat n (Figura 5-27).

Figura 5-27- Crearea unei clase de elemente de tip poligon

64
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

5.5.1 Popularea bazei de date


Pentru popularea bazei de date se va vectoriza peste hart topografic oferit de
Esri. n cadrul programului ArcMap avem optiuna de a selecta o harta de baz care va fi
proiectat n sistemul de coordonate pe care l alegem. Aducerea unei astfel de hri n
mediul de lucru se face cu comanda Add Basemap

Figura 5-28- Adaugarea unei harti de baza


n continuare trebuie s se importe clasele de elemente create n interiorul bazei de
date geografice. Acest lucru se realizeaz accesnd comanda Add Dat . Se navigheaz
la locul n care a fost salvat baza de date i se importa toate clasele de elemente prin
selecie multipl, dup care se apasa butonul Add

Figura 5-29- Importarea claselor de elemente

65
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

n urma importrii n ArcMap vor fi create automat straturi pentru fiecare clas n
parte. Fiecrui strat i se vor atribui simboluri care pot fi modificate din meniul Symbol
Selector pentru o interpretare mai facil a informaiior.

Figura 5-30 Stabilirea simbologiei pentru entiti


n etapa urmtoare este necesar s se defineasc atributele corespunztoare
fiecrui strat sau clasa de elemente. Pentru afiarea tabelei de atribute se face clic stnga
pe stratul respectiv i apoi se selecteaz Open Attribute Table.

Figura 5-31 Deschiderea tabelei de atribute

66
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Definirea atributelor este important i tine strict de scopul urmrit de sistemul


informatic construit . Pentru stratul care va conine axul strzii vor fi create automat n
tabela de atribute trei cmpuri (Objectid, Shape, Shape_Lenght) . Semnificaia cmpurilor
create automat n ordinea n care au fost enumerate este: numrul de ordine al obiectului,
tipul obiectului (punct, linie sau poligon), lungimea elementului sau n cazul poligonului
aria.

Figura 5-32- Atributele generale ale unei entiti de tip linie


La atributele create automat se vor aduga cmpurile corespunztoare proiectului
ce se urmrete a fi realizat. Pentru strzi, avnd n vedere faptul c se urmrete
modelarea 3D a zonei n programul CityEngine, se vor crea cmpurile de care acesta are
nevoie pentru modelare i cmpuri referitoare la informaii cu caracter specific cilor de
comunicaie ( Nume_strad, Lime, Lime_trotuar_st, Lime_trotuar_dr, Sens_unic,
Numr_benzi, Limit_vitez, Tip). Pentru a aduga un cmp, din meniul tabelei de atribute
se selecteaz add field.

Figura 5-33- Editarea tabelei de atribute


67
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Aceast comand va afia o fereastr n interiorul creia se va defini numele


cmpului i tipul variabilei care va ocupa poziia nou creat. Spre exemplu dac se
dorete crearea cmpului care va conine informaia privitoare la numele strzii atunci se
va selecta variabil de tip Text.Dac se dorete crearea cmpului care conine limea
strzii se va selecta variabil de tip Short Integer.
Avnd tabela de atribute completat cu toate cmpurile care sunt de interes pentru
proiect, se poate trece la procesul de vectorizare. Pentru vectorizare n ArcMap se va
folosi harta oferit de ESRI pe care am importat-o n faza iniial. Practic se vor desena
linii peste centrul strzilor prezente pe hart. Acest lucru se face selectnd stratul n care
dorim s facem editarea. Se acceseaz din meniul Editor al programului coamnda start
editing . n acest moment se poate digitiza axul pentru fiecare strad n parte.

Figura 5-34- Procesul de vectorizare in ArcMap


Dup ce s-a efectuat vectorizarea pentru o ntreag strad se poate continua cu
completarea atributelor din tabela de atribute. Acest lucru se face accesnd comanda
Attributes din meniul Editor. La finalul editrii se face clicl pe comanda Save Edits

Figura 5-35- Editarea atributelor in ArcMap


68
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Similar s-a procedat pentru vectorizarea amprentelor construciilor. S-a definit


tabela de atribute innd cont de aceleai principii pentru modelarea 3D ulterioar.
Cmpurile care prezint interes pentru aceasta sunt (nlime i Numr_Etaje). La care se
adauga cmpuri cu date demografice, date referitoare la construcie, destinaia de
folosin etc.

Figura 5-36 Editarea tabelei de atribute pentru amprentele


construciilor
S-a trecut la vectorizarea propriu-zis a amprentelor construciilor direct dup
Basemap i s-au completat atributele pentru fiecare construcie n parte.

Figura 5-37- Vectorizarea amprentelor construciilor


69
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Informaii cu privire la limea strzilor sau nlimea construciilor i destinaiile


acestora au fost msurate sau aproximate cu ajutorul unui alt Basemap cu imagini
satelitare. Pentru a putea vedea ambele hri simultan pentru o mai bun nelegere a
elementelor de interes s-a setat transparenta stratului dup care se face vectorizarea la
60%. Acest lucru se realizeaz fcnd clic drepta pe stratul respectiv i accesnd
Proprerties(Figura 5-38).

Figura 5-38- Definirea transparenei straturilor


n fereastra afiata se acceseaz Display i se editeaz cmpul
Transparency cu valoarea dorit. Acum stratul va capta transparenta aleas. n acest
mod se dobndete acces la mai mult informaie care asista procesul de vectorizare.

Figura 5-39- Modificarea transparenei la 60 procente


70
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Pentru a msura o distan n programul ArcMap se acceseaz comanda


Measure din paleta de unelte oferite de acesta.

Figura 5-40- Folosirea funciei de masurare in ArcMap


La finalul procesului de vectorizare s-a obinut o hart digital a zonei avute n vedere.

Figura 5-41- Rezultatul vectorizarii


Pe aceast hart se pot face analize i interogri funcie de atributele definite
elementelor care o populeaz. Toate elementele sunt stocate n baza de date care va fi
folosit mai departe la modelarea 3D a zonei de interes.
71
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

5.6 Modelarea procedurala 3D in CityEngine

Pentru modelarea 3D a unei zone urbane relativ mari pentru care ar fi dificl de
realizat toate modelele pentru construcii, cai de comunicaie i elemente de sistematizare
urban se va folosi programul de modelare procedural CityEngine. n prima faz se va
crea un proiect nou care va fi populat cu datele din baza de date geografic i cu modelul
3D realizat n SketchUp la care se adauga alte modele deja existente n baza de date de
la Google.
Pentru a ncepe un nou proiect n programul CityEngine, din meniul File se
acceseaz comanda New care va deschide o fereastr de dialog de unde se selecteaz
CityEngine>CityEngine project(Figura 5-42).

Figura 5-42- Crearea unui nou proiect


Se face clic pe Next i se definete numele proiectului precum i locaia unde se dorete
s se stocheze datele care vor fi folosite.

Figura 5-43- Atribuirea numelui proiectului

72
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

n acest moment n fereastra de navigare a programului a fost adugat un director


care poate fi populat cu datele necesare proiectul. Se va crea o nou scena, adic un nou
spaiu 3D care va conine straturi populate cu datele din baza de date. Pentru a crea o
scen nou se face clic dreapta pe directorul scenes i se acceseaz New>CityEngine
scene (Figura 5-44).

Figura 5-44- Crearea unei noi scene in CityEngine


n urma acestor pasi va fi creat o scen goal care servete ca mediu de
reprezentare a proiectului ce urmeaz a fi modelat.

Figura 5-45- Scena nou in City Engine


73
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

n etapa urmtoare a fost importata baza de date geografic realizat cu programul


AtcCatalog i ArcMap. Pentru a importa baza de date se acceseaz meniul File>Import .
Din fereastr de dialog se selecteaz CityEngine Layers>File GBD import.

Figura 5-46- Importarea bazei de date geografice in CityEngine


Se navigheaz la locaia unde a fost salvat baza de date creat anterior i se
selecteaz. Se poate observa cum sistemul de coordonate a fost pstrat pentru fiecare
clas de elemente n parte. Se selecteaz Finish iar straturile sunt aduse n scena creat
n CityEngine.

Figura 5-47- Definirea elementelor care dorim sa le importam


74
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

La acest moment CityEngine detecteaz axul strzii i i atribuie regul de incput


corespunztoare n mod automat. Sunt generate strzi care urmeaz elementele de tip
linie introduse din baza de date (Figura 5-48).

Figura 5-48- Scena populata cu entitatile din baza de date


Dac selectam o poriune din axul drumului fcnd clic pe aceasta n fereastra
Inspector a programului vom vedea parametrii de nceput ai elementului respectiv, n
consecin strad.

Figura 5-49- Parametrii strazilor generate in CityEngine

75
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

n (Figura 5-49) se observa cinci parametrii, primul, shapeCreation, dicteaz dac


se va genera modelul de strad pentru segmentul respectiv, urmtorii trei streetWidth,
sidewalkWidthLeft i sidewalkWidthRight reprezint limea drumului i a trotuarului de pe
partea stng i dreapt a strzii. n continuare se vor edita aceti parametrii ca s
corespund cu atributele carea au fost definite n ArcMap. CityEngine ofer posibilitatea
selectrii tuturor strzilor i corelrii atributelor din clasa de elemente cu parametrii din
regula de generare dup cum va fi prezentat.
Dac facem click pe Object Attributes n aceiai fereastra Inspector putem regsi
atributele care au fost definite anterior clasei de elemente n ArcMap.

Figura 5-50- Vizualizarea atributelor in CityEngine


Pentru a corela aceste atribute se va face clic pe butonul Attribute Connection
editor care este marcat n figur...

Figura 5-51- Comanda Attribute Connection editor


76
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Astfel se va deschide fereastra care va permite realizarea de conexiuni ntre


atributele coninute n clasa de elemente i parametrii care definesc regul atribuit din
dreptul butonului accesat. Pentru acest exemplu a fost ales c parametru limea strzii
streetWidth. Este afiata o fereastr care conine patru cmpuri ce pot fi selectate, primul
cmp Default value atribuie valoarea presetata de program pentru parametrul lime, al
doilea cmp user-defined value permite introducerea unei valori n mod direct, al treilea
cmp ar permite citirea direct a valorii pentru parametrul lime dac entitatea de tip linie
creat n ArcMap ari fi primit exact acelai nume pentru atributul Lime adic
streetWidth. Ultimul cmp este cel n care se va face conexiunea. Se selecteaz stratul
care conine entitatea, n consecin Ax_Strada i atributul entitii care dorim s fie
transferat parametrului care indica limea strzii, n consecin, Lime. Se face clic pe
ok i se procedeaz asemntor pentru ceilali parametrii.

Figura 5-52- Realizarea legaturii intre atribut si parametrul regulii


din CityEngine
n acest moment programul modific limile strzilor i trotuarelor n concordan
cu parametrii crora le-am atribuit valori dup cum se poate observa n (Figura 5-53).

Figura 5-53- Regenerarea strazilor functie de atributul laime

77
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Pn acum s-a configurat o regul de start cum e numit de cei de la ESRI, ns


acestea genereaz doar geometrie simpl fr texturi. Pentru a modela ct mai bine
reeaua de strzi din baza de date, se va atribui o regul mai complex din cele
descrcate n program, care ofer i texturi i geometrie mai complet de asemnea
editabila prin paramterii.
Pentru a atribui o nou regul clasei de entiti care reprezint reeaua de strzi se
selecteaz toate obiectele din stratul aferent strzilor fcnd clic drepta pe unul din
elemente i apoi accesnd comanda Select>Select Objects n Same Layer.

Figura 5-54 Selectia elementelor in acelasi strat


Pentru a atribui regul tuturor elementelor selectate se face clic pe butonul Assign Rule
File To Selected Shapes dup cum se vede n (Figura 5-55).

Figura 5-55 Atribuirea regulilor claselor de elemente


n cadrul ferestrei de dialog care se afieaz se navigheaz la locaia directorului
care conine regul, n cazul n care aceasta se afla n interiorul unui proiect descrcat de
la ESRI atunci locaia este de fiecare dat n directorul rules coninut n proiect. Fiierul
care conine regul va avea ntotdeauna extensia .cga

78
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Figura 5-56- Fisierul de tip regul


Dup ce a fost selectat regul pentru toate strzile va trebui s se redefineasc
regul de start pentru a regenera modelul cu noua geometrie i textur.

Figura 5-57- Atribuirea regulii specifice


Se alege n mod evident regula care definete strzi adic Street. Se face clic pe
ok iar acum regul de start este reatribuit. Modelele se vor genera abia dup ce se va
accesa comanda generate models.

Figura 5-58- Regenerearea modelelor


Noile ci rutiere vor fi generate automat cu dimensiunile aferente valorilor atributelor care
au fost definite.

79
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Figura 5-59- Modelele regenerate


Noua regul conine i noi parametrii. Exist opiunea de a modifica elemente ca
limea unei benzi, sensul de circulaie, tipul materialelor, inserarea pistei pentru bicicliti,
nlimea trotuarului, tipul trecerilor de pietoni, vegetaie, mobilier urban i lista poate
continua.

Figura 5-60- Parametrii regulii de tip strada

80
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Pasul urmtor este atribuirea de reguli pentru modelarea parcelelor. S-a nceput cu parcul
Tei pentru care s-a atribuit regul GreenSpace Construction cu regul de start
Greenspace.

Figura 5-61- Atribuirea regulii de tip spaiu verde

Astfel a fost generat automat o zon cu arbori alei i oameni care mimeaz parcul Tei.

Figura 5-62 Spatiul verde generat

n etapa urmtoare s-au atribuit reguli amprentelor construciilor pentru care nu


exista modele 3D create nainte. Pentru aceasta au fost selectate doar acele amprente. Au
fost nchise straturile celorlalte clase de elemente pentru a uura procesul de selecie.

81
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Figura 5-63 Selecia multipla a amprentelor construciilor


Urmnd aceiai pai ca n operaiile anterioare s-au atribuit reguli de generare a
modelelor 3D ale construciilor. Pentru a reflecta realitatea ntr-un grad ct mai ridicat,
atributele nlime i numr etaje au fost corelate cu parametrii din regula atribuita.
n cadrul acestei reguli se poate seta o valoare minim i una maxim ntre care
modelele pot s fie generate aleator pentru diveristate i modelare n mas. ns n
momentul n care parametrul aleator este nchis regul va citi valoarea maxim
Floor_Count_Max i o va considera constant pentru procesul de generare.

Figura 5-64 Corelarea atributului numar de etaje cu parametrul


din regula

82
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Dup atribuirea valorilor din atribute ctre parametrii construciile vor fi generate din
paralelipipezi.

Figura 5-65- Modelele 3D ale construciilor generate procedural


Aspectul cldirilor poate fi modificat aplicnd diverse texturi, ns pentru scopul
acestui proiect se vor pstra paralelipipezi simpli netexturati pentru a evidenia
construciile modelate n afara regulilor.
5.6.1 Importarea modelelor statice in CityEngine
n etapa urmtoare se va importa modelul construciei Facultii de Geodezie din
cadrul Universitii Tehnice de Construcii Bucureti, model care a fost realizat n
programul SketchUp i salvat cu extensia .KMZ . CityEngine este compatibil cu acest tip
de fiier importarea fcndu-se din meniul File urmnd Import. Deasemnea fiierul se
poate importa i prin procedeul Drag and Drop prima dat n directorul n care a fost
creat proiectul iar apoi direct n scena din CityEngine.

Figura 5-66 Importarea modelelor


83
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

ntruct fiierul KMZ conine informaii cu privire la locaia construciei, aceasta va fi


aezat i orientat pe parcela fr a fi nevoie de intervenie din partea utilizatorului.

Figura 5-67- Pozitionarea modelului construciei Facultaii de


Geodezie in CityEngine
Modelul urban 3D va fi completat n continuare cu modele descrcate din baza de
date oferit de Trimble n parteneriat cu Google numit Wharehouse 3D. Accesul la
aceast baz de date este gratuit i nu necesit autentificare. Modelele din aceast baz
de date sunt create de utilizatori ai softului SketchUp n principal dar i ai altor programe,
modelel sunt apoi ncrcate de utilizatori n baza de date care este folosit i de programul
Google Earth. n continuare se va prezenta procedura de indentificare i descrcare a unui
model din Wharehouse 3D.
Se acceseaz adresa de internet http://sketchup.google.com unde vom gsi pagina
de internet prezenta n (Figura 5-68).

Figura 5-68 Trimble 3D Warehouse


84
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Se introduce n cmpul de cutare oraul i zona sau adresa pentru care dorim s
cercetm baza de date iar site-ul afieaz modelele disponibile. Se face clic pe modelul
dorit, apoi pe butonul descarca model i se selecteaz fiierul cu formatul KMZ.

Figura 5-69- Descarcare Model 3d din baza de date Trimble 3D


Warehouse
Dup descrcare modelele pot fi importate n scena din CityEngine ca i n etapa
precedenta ne fiind nevoie de intervenia utilizatorului pentru a defini poziia modelului.

Figura 5-70 Scena populat cu modelele descarcate


85
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

n urmtoarea etap se atribuie reguli i parcelelor pentru a obine un mediu ct


mai apropiat de realitate.

Figura 5-71 Scena cu modele generate pentru parcele


Se editeaz i parametrii referitori la elementele de sistematizare a cilor de
comunicaie astfel se genereaz automat parapei de protecie, semne de circulaie i
stlpi de iluminare ca urmare a editrii parametrilor regulii aferente strzilor .
Pentru aceasta se face clic pe elementul care se dorete a fi editat iar n fereastra
inspector va aprea tabela de parametrii corespunztoare regulii folosite dup cum se
obeserva n (Figura 5-72).

Figura 5-72- Set de parametrii pentru popularea cailor rutiere si


generara de elemente de sistematizare
Cmpurile de sub clasa Street Objects se refer la stlpii de iluminat i
semafoarele care vor fi plasate la colurile interseciilor de drumuri automat. Pentru stlpii
de iluminat se va seta i distana dintre doi stlpi consecutivi din cmpul Lamp_distance
86
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Toi aceti parametrii pot fi corelai cu atribute existente n clasele de elemente ale stratului
respectiv. n cmpurile urmtoare de sub clasa Population se editeaz densitatea
vehculelor pe kilometru liniar i densitatea oamenilor care populeaz trotuarele. Dup
editarea acestor parametrii vom obine modelul final cu detalii de sistematizare urban
dup cum se poate observa n 5-74.

Figura 5-73 Imagine in perspectiva a zonei modelate


5.6.2 Exportarea modelelor 3D din CityEngine
Acum c modelul urban 3D este completat cu modelele generate pe baza regulilor
i cu modelele statice create n SketchUp sau descrcate din baza de date WhareHouse
3D, se va exporta ntreaga scen ca o baz de date geografic n vederea importrii
ulterioare n programul ArcScene pentru realizarea de analize 3D. Pentru acest lucru se
selecteaz ntreaga scen i se acceseaz comanda export din meniul File al
programului. Se va afia o fereastr de unde selectam Export Models of Selected Shapes
and Terrain Layers din directorul CityEngine.

Figura 5-74 Exportarea modelelor selectate din CityEngine


87
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Apsam butonul Next i din urmtoarea fereastr se selecteaz Esri FileGDB.

Figura 5-75 Exportarea modelelelor sub forma unei baze de


date geografice
Dialogul va continua cu o nou fereastra n care se definete locaia unde va fi
salvat baza de date, precum i coninutul care se dorete a fi exportat i rezoluia
texturilor. Pentru a defini locaia n care se va salva baza de date se face clic pe Browse
i se navigheaz la directorul dorit, se atribuie nume bazei de date avnd grij s se
includ i extensia .gdb, apoi din cmpul Exported Content se selecteaz Export models
if generateable, else export shapes. Aceasta selecie dicteaz programului s exporte
toate modelele care pot fi generate n caz contrar s exporte fiseiere de tip shapefile. Din
dreptul cmpului Image Compression, se selecteaz JPEG Medium Quality. Aceast
opiune comprima fiierele de tip imagine economisid astfel spaiu de stocare.

Figura 5-76 Configurarea elementelor exportate in baza de date

88
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Dup selectarea tuturor parametrilor descrii se face clic pe next trecnd la


fereastr unde se pot defini specific acele clase de entiti care se doresc a fi exportate.

Figura 5-77 Extras din tabela de selecie a entitilor


Se face clic pe butonul Finish iar programul ncepe procesul de exportare a bazei de
date.

Figura 5-78 Derularea procesului de exportare


La finalul procesului se va obine baza de date geografic completat att cu clasele
de entiti create n ArcCatalog i populate prin procesul de vectorizare n ArcMap ct i a
modelului creat n programul SketchUp, a modelelor descrcate din baza de date online
Wharehouse 3d i a modelelelor generate procedural cu ajutorul programului de
modelare CityEngine. Astfel am obinut un mediu urban 3D complet modelat pe care se
pot executa analize 3D.

89
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

5.7 Vizualizarea modelelor 3D in ArcScene

n etapa finala a acestui studiu de caz se va importa baza de date n programul de


vizualizare 3D ArcScene. n programul ArcScene se face clic pe butonul Catalog
Window prezentat n figura (5-79)

Figura 5-79 Comanda Catalog window


Aceast comand va afia n interiorul progamului ArcScene o structur
arborescenta de directoare n cadrul creia se poate naviga la locaia bazei de date
exportata din CityEngine. Dac n structura de directoare, directorul n care am salvat
baza de date nu apare este necesar realizarae unei conexiuni n fereastra Catalog cu
directorul respectiv.

Figura 5-79 Comanda Connect to Foler


Se navigheaz la locaia dorit i se conecteaz n catalog directorul care conine
baza de date exportata din CityEngine. Dup realizarea conexiunii n structura de
arborescenta de directoare se navigheaz ctre aceiai locaie i se face clic pe baz de
date. Acest lucru va desfura toate clasele de elemente existente n baza de date dup
cum se vede n (Figura 5-80).

90
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Figura 5-80 Conectarea directorului cu baza de date


Se face clic pe fiecare clas n parte i prin procedeul Drag and Drop se aduc
toate clasele de elemente n fereastra Table of Contents din programul ArcScene.

Figura 5-81- Aducerea entitatilor in straturi din ArcScene


Fiecare clas de elemente poarta i modelul 3D atribuit cu programul CityEngine
dup cum se vede n (Figura 5-82) unde au fost aduse clasele de elemente
Amprente_Construcii i Ax_Strzi

Figura 5-82 Afisarea modelelor


91
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Se procedeaz n mod asemntor pn cnd se importa toate elementele n noua


scena din ArcScene. Pentru a executa analiza 3D se va deschide meniul Arc ToolBox
(Figura 5-83) care conine mai multe unelte de analiza printre care gsim i uneletele de
analiza 3D.

Figura 5-83 Comanda ArcToolbox

5.8 Analiza Line Of Sight

Presupunnd c se dorete amplasarea unuei camere de supraveghere pe una din


faadele construciei se dorete s se determine zona de acoperire a acesteia ne afectat
de obstruciuni. Pentru aceast problem se va folosi analiza Line of Sight din
ArcToolbox. n meniul ArcToobox se face click pe 3D Analyst Tools>3D Features>
Construct Sight Line dup cum e prezentat n (Figura 5-84).

Figura 5-84 Instrumentul de analiza Construct Sight Lines


Aceast comand permite crearea unui fascicul de drepte ce pornesc dintr-un punct
definit de utilizator i intesc o entitate aleas tot de acesta. Pentru a construi aceast
analiz este necesar s se determine n prealabil punctul observatorului, n cazul de fata
punctul n care va fi amplasat camera de supraveghere. Pentru a defini acest punct s-a
creat o nou clas de elemente de tip punct n care va fi introdus poziia camerei. Acest
lucru se realizeaz c n etapele precedente accesnd comanda New Feature Calss
fcnd clic drepta n ArcCatalog pe baz de date geografic. La fel se va proceda i cu
zona spre care se privete, aceasta trebuie s fie de tip linie. De menionat c pentru
aceste clase de elemente va trebui bifata csua care dicteaz i definirea coordonatei Z
pentru stocarea datelor 3D dup cum este prezentat n (Figura 5-85) .

92
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Figura 5-85 Crearea clasei de entitai pentru dreapta spre care va


privi observatorul
Pasul urmtor n vederea crerii analizei Line of Sight este popularea claselor de
elemente cu punctul de observaie i dreapt spre care este orientat observatorul. Pentru
aceasta se importa n ArcScene clasele de elemente create anterior i se ncepe editarea
lor fcnd clic dreapta pe stratul aferent entitii n cazul intei fiind Entitate inta i prin
accesarea comenzii Edit Feature i apoi Start Editing.

Figura 5-86 Editarea in ArcScene


Se traseaz linia spre care este orientat observatorul (Figura 5-87).

93
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Figura 5-87 Trasarea liniei spre care se privete


Se selecteaz stratul corespondent entitii de tip punct n cazul prezent acesta
este PointLineOfSight care reprezint observatorul i se face clic n scen pe locul unde
se dorete a fi amplasat camera (Figura 5-88).

Figura 5-88- Stabilirea poziiei observatorului


Acum c s-au creat toate elementele necesare analizei se execut comanda
Construct Sight Lines.

94
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Figura 5-89 Fereastra Construct Sight Lines


n fereastra de dialog care apare, pe prima poziie se afla sursa punctului observator. Se
navigheaz la locaia unde s-a salvat clasa de elemente aferenta poziiei camerei i se
selecteaz. Pe urmtoarea poziie se afla clasa de elemente aferente liniei spre care este
orientat observatorul. Pe a treia poziie definim locaia i numele clasei de elemente care
va purta fascicolul de drepte creat. Urmtoare dou poziii dicteaz elevaia punctului
observator i a dreptei de orientare. Pe ultima poziie se gsete valoare distanei dintre
dreptele care vor fi radiate din punctul observator ctre drepta de orientare. Apas tata
ok iar acum un nou strat numit SightLines va fi adugat n scen.

Figura 5-90- Construcia stratului Sight_Lines

95
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Problem nc nu este rezolvat deoarece se poate observa c o parte din


dreptele ce reprezint raza de acoperire a camerei sunt obstrucionate de pereii
construciei pe care este amplasat. n continuare dorim s determinm care dintre aceste
drepte nu ajunge la drepta setata iniial ca orientare. Pentru a rezolva aceast problem
se va folosi din meniul ArcToolbox comanda 3d Analyst Tools> Funcional Surface > Line
Of Sight. Cu ajutorul acestei comenzi se vor determina dreptele care sunt obstrucionate.

Figura 5-91 Comanda Line of Sight


n urma executrii acestei comenzi va aprea o fereastr de dialog n care vom introduce
stratul aferent analizei anterioare i stratul care conine modelul 3D al construciei ce
obstrucioneaz unghiul de observaie al camerei.

Figura 5-92 Fereastra Line of Sight

96
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Se apas tasta OK dup care n scena va fi importat noul strat Terrain_LineOfSight


care conine un nou set de drepte pentru care s-au atribuit coduri de vizibilitate. Pentru
dreptele neobstructionate s-a atribuit valoarea 1 iar pentru cele obstrucionate vloare 2.

Figura 5-93 Tabela de atribute a entitilor rezultate in urma


executarii comenzii (Line Of Sight)
Afiarea acestora s-a realizat atrbuind culoarea verde pentru elementele cu codul 1 i
culoarea rou pentru elementele cu codul 2. Aceast atribuire este fcut automat de
comand Line Of Sight. Efectul final este colorarea dreptelor conform codurilor de
vizibilitate dup cum se poate observa i n (Figura 5-94)

Figura 5-94 Rezultatul interpretrii vizibilitilor


Acesta este una din multitudinea de analize care pot fi realizate pe baz de date
geografic populat cu modele 3D.

97
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

5.9 Concluzii

In aceast lucrare au fost prezentate dou metodologii de modelare, cea executat


direct de utilizator si cea procedural.
Modelarea executat direct de utilizator este cea in care fiecare model in parte este
construit prin intervenia aecstuia asupra comenzilor unui program de modelare. Interfaa
unui astfel de program este populat cu comenzi de editare a geometriei precum cele
prezentate in programul SketchUp.
Modelarea procedural este bazat pe seturi de reguli. Aceste reguli sunt practic
instruciuni sau seturi de algoritmi dup care programul realizeaz modelele si pot fi
folosite pentru a crea mai mult coninut deodat.

Figura 5-95 Modelare Direct vs. Modelare Procedural


Principalele avantaje i dezavantaje ale fiecrei metode sunt rezumate in tabelul
comparativ din figura Figura 5-95 Modelare Direct vs. Modelare Procedurali tinnd cont
de ele se pot concluziona urmtoarele:
Modelarea 3D prin metoda direct ofer o precizie mai ridicat a modelului, un grad
de detaliu mai ridicat i permite aducerea de modificri ulterioare, dar aceste avantaje se
traduc intr-un timp de lucru indelungat alocat fiecrui model in parte si un proces laborios
de modelare in funcie de gradul de detaliu dorit. Pe de alt parte metoda procedurala de
modelare ofer posibilitatea de generare a modelelor 3D in mas si astfel permite
modelarea rapid a unor zone mari, dar vine cu dezavantaje in rndul preciziei i a
nivelului de detaliu al modelelor necesitnd deasemenea putere de calcul mare cnd vine
vorba de zone de lucru mari.
Proiectul realizat pentru aceast lucrare a apelat ambele metode de modelare in
urma crora s-a putut sintetiza o serie de operatii care constituie fluxul de lucru al
modelrii 3D a unei zone urbane. Acest flux de lucru cuprinde operaiile in ordine
98
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

cronologic pornind de la datele iniiale si mergnd pn la baza de date geografic final.


Fluxul de lucru este sintetizat in Figura 5-96 i poate fi aplicat i pentru proiecte viitoare.

Figura 5-96 Schema fluxului de lucru

99
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Dei costurile de realizare ale unui sistem informatic geografic 3D pentru mediul
urban sunt destul de ridicate indiferent de metoda de modelare aleasa, nu poate fi trecut
cu vederea utilitatea acestora. ntr-un mediu aflat n continu dezvoltare orientat ctre
zona urban, aglomerarea nu poate fi evitat dect prin gestionarea ct mai eficient a
spaiului, iar spaiul nu se reduce la planimetrie, n aceast direcie se orienteaz
sistemele informatice geografice 3D.
Un avantaj foarte important al unui astfel de SIG este gradul ridicat de fidelitate cu
care acesta descrie situaia real fapt care nlesnete interpretarea situaiilor simulate i
uureaz procesul de rezolvare a problemelor. i capacitatea de analiz este sporit ntr-
un SIG 3D. Un alt avantaj este spectrul larg de domenii care pot aduce clieni interesai de
un astfel de produs. n timp, cu ritmul alert al evoluiei sistemlor de calcul i dezvoltarea
programelor de modelare, realizarea unui astfel de sistem va deveni foarte facil iar
volumul datelor existente n lumea care pot servi unui astfel de sistem este i el n
continu expansiune.
Pe de alt parte dezavantajele cuprind costul ridicat de realizare i mentenan,
cantitatea uria de resurse necesar modelrii, nevoia de sisteme de calcul performante
i de instruire suplimentar a personalului care l opereaz.
n concluzie un astfel de sistem prezint att avantaje ct i dezavantaje, dac este
rentabil sau nu, depinde strict de utilizator i problemele pe care acesta urmrete s le
rezolve, un lucru este ns cert, n viitor sistemele informatice geografice 3D cu siguran
vor lua amploare iar reprezentrile clasice bidimensionale pe suport analogic sau chiar i
digital vor fi dect o fila din istorie.

Figura 5-97 Imagine perspectiv CityEngine

100
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

CAPITOLUL 6 - Deviz estimativ

NT / Ca Timp
Nr.
UM ntit cons Valoare
crt. Operaiuni executate UM Total
ate umat (lei)
(min) a (min)
1 2 3 4 5 6 5x6 8
Lucrri de teren
1 Recunoaterea terenului Ha 100 30 3000 694,650
2 Realizarea reelei de ridicare Punctul 9 30 270 62,5185
1736,62
3 Realizarea ridicarilor cu staia totala Punctul 250 30 7500
5
Total consum timp 10770

Total consum timp = 10770 / 60 min = 179,5 ore medii convenionale


Valoarea orei medii convenionale = salariu / 160 ore / ora = 13,893
Valoare total : 179,5 ore medii x 13,893 lei/ora = 1682,812 lei x 1 persoan = 1682,812 lei

Lucrri de birou

Determinarea coordonatelor reelei de 20,839


1 Punctul 9 10 90
ridicare

Compensare masuratorilor efectuate cu


2 Operaiunea 1 30 30 6,9465
statia totala
3 Interpretarea msuratorilor Operaiunea 1 360 360 83,358
Realizarea Modelului Construciei 3D n
4 Lucrare
SketchUp 1 2000 2000 463,1
5 Realizarea bazei de date geografice Lucrare 1 60 60 13,893
6 Vectorizarea elementelor planimetrice Ha 10 60 600 138,93
208,39
7 Modelarea procedural a zonei urbane
Ha 10 90 900 5
8 Verificarea lucrarilor Ha 10 10 100 23,15
Total consum timp 3850

Total consum timp = 3850 / 60 min = 64,16 ore medii convenionale


Valoarea orei medii convenionale = salariu / 160 ore = 13,893 lei/ora.
Valoare total: 64,16 ore medii x 13,893 lei/ora = 891.467 x 1 persoan = 891,374

101
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Valoarea manoperei directe = valoare lucrri de teren + valoare lucrri de birou 2574,186 lei.

Asupra valorii manoperei directe se aplic urmtoarele impozite i taxe:

CAS 30 % 772,256
Fond sntate 7 % 180,2
Fond invmnt 2 % 51,48
Fond omaj 5 % 128,7093
Fond de risc 3 % 70,50
Fond solidaritate 2 % 77,22
Comision Camera de Munca 1 % 25,75
Impozit salariu 20 % 514,837
Total 1820,9523

Total valoare manoper 4395,136

Calculul materialelor

Nr. Pret / U.M. Valoare


Denumire material U. M. Cantitate
crt. (lei) (lei)
1 2 3 4 5 6
1 CD 1 1 1 1
Licenta ArcGis Online
2 1 1 1600 1600
1/5
Licena Esri
3 1 1 1600 1600
CityEngine - Basic
Total materiale 3201

Cheltuieli deplasare

1 drum dus - ntors 20


Total transport 20

Deviz estimativ

Devizul estimativ final va avea urmtoarea structur i valoare:

Nr. crt. Articole de calculaie i elemente de cheltuieli Valoarea (lei)


1 Materiale 3201
2 Manopera 4395,136
3 Total 1 + 2 7596,136
4 Cheltuieli deplasare 20
5 Total pre 3 + 4 7616,136
6 Profit 20% 1523,227
7 Total pre cost 5 + 6 9139,363
8 TVA (24 %) 2193,447
9 Total valoare deviz 11332,777

102
Slcianu Mihai Lucrare de Diploma

Facultatea de Geodezie

Bibliografie

Lucrri consultate
1. Abdul-Rahman, A., & Morakot, P. (2007). Spatial Data Modeling for 3D GIS.
Springer.
2. Fazal, S. (2008). GIS Basics. New Age International.
3. Galati, S. R. (2006). Geographic Information Systems Demystified. Artech House,
Inc.
4. Srghiu, R., Svulescu, C., & Bugnariu, T. (2000). Fundamente GIS. Bucureti:
HGA.
5. Shekhar, S., & Xiong, H. (2007). Encyclopedia of GIS. Springer.
6. Bolstad, P. (2005) GIS Fundamentals: A first text on Geographic Information
Systems. Eider Press
7. Elangovan,K (2006) GIS: Fundamentals, Applications and Implementations, New
Delhi: New India Publishing Agency.
8. Wilpen L. Gorr & Kristen S. Kurland (2013 )GIS Tutorial 1: Basic Workbook. ESRI
Press.
9. Wilpen L. Gorr & Kristen S. Kurland (2008 ) GIS Tutorial: Workbook for ArcView 9.
ESRI Press.
10. Juliana Maantay & John Ziegler (2006) GIS for the Urban Environment. ESRI
Press.
Site-uri consultate
1. Contributors - (2013, Iunie 1). Geographic information system.:
http://en.wikipedia.org/wiki/Geographic_information_system
2. Esri - Gis Dictionary. Retrieved August 1, 2013, from Esri:
http://support.esri.com/en/knowledgebase/Gisdictionary/browse
3. Geografie UVT. (2010, Februarie 1). MODELUL DIGITAL DE ELEVAIE (MDE).
Departamentul de Geografie Universitatea de Vest Timioara:
http://www.geografie.uvt.ro/old/educatie/cursuri/DTM.pdf
4. Wikipedia contributors (2013, iunie 15). ArcGis :
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=ArcGIS&oldid=567054814

103