Sunteți pe pagina 1din 16

Societatea Comercial SPECIFICAIE TEHNIC S.T.

nr : 89
SIGURANTE FUZIBILE DE JOASA Rev. 0 1 2
ELECTRICA S.A Data 2010
Bucureti TENSIUNE
Nr.pag : 16

CUPRINS

1. DOMENIUL DE APLICARE....................................................................................1

2. STANDARDE................................................................................................. ..........1

3. CONDITII DE EXPLOATARE....................................................................... ..........1

4. CARACTERISTICI TEHNICE SI CONSTRUCTIVE................................................1

5. LIVRARE, TRANSPORT SI DEPOZITARE.............................................................1

6. DOCUMENTATII MANUAL DE INTRETINERE SI EXPLOATARE......................1

7. GARANTII...................................................................................................... ..........2

8. POST GARANTII........................................................................................... ..........2

9. CONDITII OBLIGATORII........................................................................................2

10. FISA TEHNICA SIGURANTA MIGNON................................................................3

11. FISA TEHNICA ELEMENTE DE INLOCUIRE TIP D..............................................4

12. FISA TEHNICA SOCLU SIGURANTA D I 25A, 500 V................................. ..........5

13. FISA TEHNICA SOCLU SIGURANTA D IV 100A, 500 V.......................................6

14. FISA TEHNICA SOCLURI SIGURANTA D II 25 A, D III 63 A SI D IV 100 A, 500


V, TIP LS............................................................................................. .....................7

15. FISA TEHNICA SOCLURI SIGURANTA D III 63 A, 500 V....................................8

16. FISA TEHNICA SOCLURI SIGURANTA D II 25 A, 500 V.....................................9

17. FISA TEHNICA CAPAC SIGURANTA D I, E 16, 25A, 500 V...............................10

18. FISA TEHNICA CAPACE DE SIGURANTA D II, E 27, 25 A, 500 V....................11

19. FISA TEHNICA CAPACE DE SIGURANTA D III, E 33, 63 A, 500 V...................12

20. FISA TEHNICA CAPAC DE SIGURANTA D IV, 100 A, 500 V............................13

21. FISA TEHNICA ELEMENTE DE INLOCUIRE CU CUTITE.................................14

22. FISA TEHNICA SOCLURI DE SIGURANTA MPR...............................................15

Elaborat :FDEE ELECTRICA DISTRIBUIE Data aprobrii: Data intrrii n vigoare:


MUNTENIA NORD Aviz CTS nr. 940/11.10.2010 11.10.2010
1.DOMENIUL DE APLICARE.

Specificatia tehnica se refera la achizitia de :


- sigurante fuzibile de joasa tensiune, inclusiv subansamble.
Sigurantele fuzibile se utilizeaza in instalatiile electrice de joasa tensiune si sunt
destinate protectiei la scurtcircuit si suprasarcina a circuitelor electrice cu tensiuni mai
mici de 1000V, cu frecventa de 50Hz.

2.STANDARDE.

Sigurantele de joasa tensiune vor fi fabricate in conditiile de asigurare a calitatii,in


conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001/2001.
Sigurantele de joasa tensiune vor corespunde urmatoarelor standarde si norme:
- SR EN 60269 Sigurante fuzibile de joasa tensiune
- SR EN 60664-1-Coordonarea izolatiei echipamentelor in sistemele( retelele ) de joasa
tensiune. Partea 1. Principii,prescriptii si incercari.
- HGR nr.457/2003-privind Asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente
electrice de joasa tensiune(modif.HGR nr.1514/11.12.2003).

3.CONDITII DE EXPLOATARE.

Caracteristicile retelelor electrice:


Caracteristicile tehnice reflecta conditiile de functionare si anume :
- acestea se monteaza in interior.
- tensiunea nominala a retelei : 0,4 kV.
- frecventa nominala : 50 Hz
- temperatura ambianta : - 30 : + 40 grade celsius.
- altitudinea maxima = 2000 m.
- umiditatea relativa a aerului : 95 %.
- durata de viata : min 20 ani,inclusive stratul de protectie anticoroziva.

4.CARACTERISTICI TEHNICE SI CONSTRUCTIVE.

4.1.Conform fiselor anexate.


4.2. Soclurile sigurantelor vor fi confectionate din portelan.

5.LIVRARE,TRANSPORT SI DEPOZITARE.

Furnizorul va face ambalarea produselor,astfel incat sa reziste la


manipulare,transport,depozitare.

6.DOCUMENTATII, MANUAL DE INTRETINERE SI EXPLOATARE.

Sigurantele de joasa tensiune la livrare vor fi insotite de :


- certificat de calitate pe loturi corespunzatoare unei livrari, respectiv unei facturi
- declaratia de conformitate.
- cartea tehnica sau prospectul tehnic al produselor,care trebuie sa contina:
- valorile caracteristicilor nominale.
- instructiuni de transport , montaj, exploatare, intretinere.
- desene cu indicarea dimensiunilor functionale si de montaj.
- produsul va fi marcat CE Comunitatea Europeana
7.GARANTII.

Garantia produselor va fi de 2 ani (24 de luni) de la livrare

8.POST GARANTII.

Cumparatorul isi rezerva dreptul ca dupa expirarea perioadei de garantie, in cazul unor
deficiente repetate sa solicite prezenta unui delegat al furnizorului cu care sa se
analizeze cauzele si sa se stabileasca masurile de remediere.

9. CONDITII OBLIGATORII

Pentru compararea tehnica a ofertelor furnizorul va prezenta urmatoarea documentatie


suplimentara :
- autorizatie de comercializare produs ( scrisoare de acceptare produs ) emis de SC
Electrica SA sau documente echivalente care sa certifice caracteristici tehnice similare
- un set de buletine de incercari.
- Certificat de conformitate produs, emis de un organism de certificare produse,
acreditat la nivel national/European
- buletine de incercari pe loturi / tip de echipamente.