Sunteți pe pagina 1din 3

APLICAII N MATLAB

1. Sa se evalueze urmatoarele expresii matematice folosind Matlab


= 2: 2 3

= 6 2: 5 + 72 1

= 5: (10: 2) 3 + 2 4

32
=
4

= (32 )2

= (2: 6)2

= {22 [4 + 5 6(9 + 10)3 + 2] 1}2

25
= 234

= 1,5 104 + 2,5 102

1
=
23

= 2

3+4
=
5+6

= (5 + 3): 5 3

= (2)2

1
=
2
3
= 2,3 4,5

2. Sa se scrie in Matlab urmatoarele matrici si vectori

1 2
=( )
3 4

1
1 4
=( )
5 7
2 6
=( )
7 4 9
2
= (19)
3
= (1 2 3)

3. Fiind data matricea


0 1 5
= (2 7 9)
3 2 1
Sa se afiseze:
a. Elementul din matrice aflat pe linia 1, coloana 2
b. Toate elementele din coloanele liniei 2
c. Toate elementele coloanei 3.

4. Sa se genereze un vector linie, cu pas linear, cu limitele:


a. amin = 2, amax = 25, pasul 5
b. ami n= -20, amax = 10, pasul 3
c. ami n= -15, amax= -25, pasul -3

5. Sa se genereze un vector linie cu limitele:


a. amin = 2,5, amax = 7, cu 4 elemente.
b. amin = 2, amax = 25, cu 5 elemente.

6. Sa se genereze un vector linie, cu limitele: amin = 2,5, amax = 7, cu pasul 1,25. Avand aceleasi limite
sa se genereze un vector cu 4 elemente. Sa se compare rezultatele.
7. Sa se creeze un vector cu toate numerele pare in intervalul: 31-75.

8. Calculati functiile trigonometrice: sinus, cosinus, tangenta, cotangenta pentru vectorii:


3
=( )
4 2 4

2
2

=( )
4

9. Fie matricea:
3 2 5
= (3 1 3 )
3 5 13
Calculati determinatul, urma, rangul si inversa acestei matrici.
10. Sa se rezolve sistemele de ecuatii folosind programul Matlab:

+ =2 3 + = 1
+ 22 = 1
a) { 3 2 = 5 b){ 1 c) + + + = 2
61 82 = 1
2 2 = 2 2 + 2 + = 2
{2 + 2 = 2

2 + = 1 1 + 22 + 0,53 + 34 = 9
2 + 3 3 = 3 0,51 + 0,52 + 3 + 4 = 4,5
d) { e){
++ =2 21 + 2 3 + 24 = 4
2 + 2 = 8 0,51 2 + 3 34 = 2,5

++ =5
f){ + + 2 = 1

+ 2 + 3 = 3

11. Reprezentati graficul functiilor sinus si cosinus in intervalul 0-3600C.

12. Reprezentati graficul functiile:


a) = 0,2 , pentru [0,6]
3 +2 2 4
b) = 2 31
, pentru [0,1] cu pasul 0,01
2
1
c) = 2 , pentru [4,4]
2

13. Traiectoria unei pietre aruncata pe vertical cu viteza initiala u, dupa un timp t este data de relatia:
2
=
2
Unde g este acceleratia gravitationala. Sa se calculeze distanta parcursa s, dupa 12,3 secunde, la
interval de 0.1 s si 1 s.