Sunteți pe pagina 1din 18

r

CU PRINS

Cap. 1. OBIECT $1 DOMENIU DE APLICARE ....................... 165

Cap. 2. TERMINOLOGIE ............................................................ 166

Cap. 3. REFERINTE ..................................................................... 170

Cap. 4. AGENTI $1 SOLICIT ARI ............................................... 172


4.1. Agenti tennici. ................................................................. 172
4.2. Apa .................................................................................. 172
4.3. Radiatii ultraviolete ........................................................ 173
4.4. Agenti chimici ................................................................ 173
4.5. Microorganisme .............................................................. 173
GHIO PRIVIND UTILIZAREA CHITURILOR TIOCOLICE,
4.6. Agenti mecanici .............................................................. 173
ACRILICE I SILICONICE LA ETANAREA ROSTURILOR
4.7. Radiatii nucleare ............................................................. 173
iN CONSTRUCTII (REVIZUIRE I COMPLETARE
INSTRUCTIUNE TEHNICA C 197-89) Cap. 5. ROSTURI .......................................................................... 174
5.1. Clasificarea rosturilor .....................................................174
5.2. Conditii tehnice pentru rosturi ........................................175

;
} Cap. 6. CHITURI DE ETAN$ARE .............................................. 176
6.1. Clasificarea chiturilor de etan$are ................................... 176
6.2. Cerinte privind chiturile de etan$are ............................... 178
6.3. Conditii $i reguli de aplicare ........................................... 180
6.4. Criterii de perfonnanta de care trebuie sa se tina
seama la alegerea chiturilor de etan$are ......................... 181

162 163
Cap. 7. PUNEREA iN OPERA 185 GHIO PRIVIND t;TILIZAREA CHITURILOR
7.1. Pregatirea rosturilor 186 TIOCOLICE. ACRILICE SI SILICONICE
LA ETANSAREA ROSTURILOR iN lndicath GE 047-02
7.2. Pregatirea chiturilor de etan$are 187 CONSTRUCTII (RE\'IZUIRE SI
7.3. Aplicarea chitului in rost 188 COMPLETARE lt\STRUCTIUNE TEHNICA
7.4. Finisarea chiturilor in rost C 197-89
188

Cap. 8. MATERIALE AUXILIARE, SCULE SI I. OBIECT I DOMENIU DE APLICARE


DISPOZITIVE 189
1.1. Prezentul ghid stabile$te conditiile tehnice $i criteriile de
8. I. Grunduri 189 performanta admisibile corespunzatoare utilizarii chiturilor acrilice,
8.2. Materiale pentru pat de rost 189 butilice, poliuretanice, siliconice $i tiocolice, existente pe piata
8.3. Materiale auxiliare ......... . romancasca, pentru etanarea rosturilor in constructii.
189
8.4. Scule $i dispozitive 189 1.2. Cerintele ce trebuie realizate i mentinute pe intreaga
durata de viata a chiturilor pentru etan$area rosturilor in constructii
Cap. 9. ASIGURAREA CALITATII ETANSARII 190 sunt cele stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii.
9.1. inainte de aplicarea chitului 190
9.2. Dupa aplicarea chitului 191 1.3. Prezenta reglementare tehnica este aplicabila la toate
tipurile de rosturi orizontale, inclinate sau verticale, cu sau fara variatii
dimensionale, situate atat la interior cat $i la exterior, imersate
Cap. 10. MA.SURI DE PROTECTIA MUNCIi SI
permanent/nepem1anent in apa sau neimersate.
SIGURANTA LA FOC 191
10.1. Masuri de protectia muncii 191 1.4. Chiturile se aplica la etan$area rosturilor ai caror pereti pot
10.2. Masuri de siguranta la foe fi constituiti din beton greu sau uor, sticla, metale ca atare sau
192
protejate, lemn ca atare sau protejat, materiale plastice (policlorura de
vinil, polimetacrilat de metil, poliesteri am1ati cu fibre de sticla etc.),
ANEXE 193 tigla, ceramica, materiale glazurate (gresie, faianta), materiale emailate,
Anexa 1. Exempliticari de rosturi 193 zidarie, piatra, placi din gips etc.
Anexa 2. Dispozitive de punere in opera 195

164 165

S-ar putea să vă placă și