Sunteți pe pagina 1din 13

ANUL VI. - No. 9.

VoLi lovi deopotriv n strinul parazitar


i n R o m n u l necinstit i nstrinat!"
1 Martie 1930.

Organ al Ligii Aprrii Naionale Cretine"


Apare la i 15 a fiecrei luni

CUPRINSUL:
I . C. Ctuneanu : Lista curat romneasc la ale
gerile municipiului Cluj
Exponeni ai actualelor partide politice. %
Noua lege a ncetenir.
General Tarnoschi: Profanarea Imnului Regal i
Jidanul Nuhm Sokolow. |
Tineretul L. A . N . C. ctre Tinerimea Romn.
St. Pene: Spicuiri din noua gazet ara"
Centrul studenesc .Petru Maior" Cluj.
Dr. N. lonescu: Datoria actual a intelectualilor.
Buletinul Anti-Judeo-Masonic.
A . S. Angelesen: rnitii-Steriti i propaganda
electoral.
Pap Secreanu: Din experiena altora.
I . Fluture: Din Evenimentele zilei.
G. Fcoaru: Dl. prof. N. "Iorga simpatizat de
evreii din America.
S. Creu: Contabilii Cooperatori.
Presa evreiasc a Ungariei."

Un numr 12 Lei
Abonamentul n interiorul rii 1 an 300 Lei, 6 luni 150 Lei
n strintate . . 1 an 400 6 200

Redactor responsabil: Dr. Lazar Isaicu.

REDACIA I ADMINISTRAIA TIPOGRAFIA , A H D E A L U l /


CLUJ, STRADA B O B N-rul 7 STR. MEMORANDULUI Nr. 22

BCU CLUJ
iffct V. - .Irr. 9. ClnJ, l Marile im

NFRIREA ROMNEASC
Organ al Ligii Aprrii Naionaie Cretine"

Lista curat romneasc la alegerile municipiului Cluj.


Neamul romnesc, ntregit sub oare avem dreptul. In conducerea din oraele cu minoriti, de a lu
ocrotirea statului national unitar, Capitalei Ardealului romnesc tre cra, pe viitor, n acela fel sipre a
are, prin fruntaii si rspunde bue s se oglindeasc acest carac porni cu un ceas mai nainte la
rea desvoltrii lui viitoare. Acea ter, pentru a crui pstrare au p opera de romnizare a oaelor.
st rspundere se ntemeiaz pe timit attea generaii. Prin ntocmirea listei romneti
conducerea intereselor specific ro Aceste consideraii au determi s'a fcut dovada c ideia curat na
mneti, aprate i promovate dela nat pe toi bunii Romni, indepen ional, propagat de L, A . N . C.
cele mai nalte organe ale statului dent de culoare politic, s se a- cu neclintit struin i ndejde,
dune laolalt i s lupte n alege a cucerit n fine la Cluj sufletele
pn la ultima comun rural,
rile comunale dela Cluj pentru is- tuturor Romnilor de batin, fr
ntr'o Romnie, aezat pe calea
bnda listei romneti, n fruntea deosebire de partid. Exemplul va fi
evoluiei fireti, trebuie s pulseze, urmat. L. A . N . C. i are meritul
creia se afl distinsul savant,
n centrele urbane, ritmul vieii na ' inaoinitesitaibl.
care nu face nici un fel de politic
ionale. Alegerile pentru municipii, Cine dintre Romni nu voteaz
i se numete Sextil Pucariu.
fixate n ziua de 14 Martie, ne dau Actul politic svrit, depind cu noi, este un politician nstrinat
prilejul s luptm spre a imprima prin importana lui, sfera interese ori un biet incontient. '
oraelor, nstreinate prin vitregia lor locale, este menit s serveasc
trecutului, caracterul romnesc la drept ridemn tuturor Romnilor /. C. Ctimeanu.

Exponeni ai actualelor partide politice.


Reproducem mai jos din,anuarul membri n consiiU de administra" 7.) Petrolifera" Bucureti. Ca
intitulat Kompass Rumniens", a- ie. pital 4.000.000 lei. Alturi de F,
prut la Viena, oglindind starea Cititorii i vor da seama, ce n Habermann, Max Silberstein, I.
ntreprinderilor financiare i in caseaz fiecare din cei trei expo Rosenthal etc. Gompass".' pag.,
dustriale n Romnia, din anul 735.
1929, note informative despre par neni ai partidelor politice, n to
vria Jidanilor i n ce msur 8.) Soc. Anoti pentru exploatat
ticiparea a altor trei poliUciani ro de pduri i ferestraie cu vapori,
mni, ntovrii cu Jidani la cele pot apra interesele curat rom
Bucureti, Capital 108.000.000 lei.
mai mari ntreprinderi din ar, ca neti :
Alturi de Mauriiu Blank, Ariati-
de Blank, L, Hersch, SigfrlM B *
I. Partidul Nafional-Tranist: senberg, I. Elias etc, ,,Gompas'V
Gr. lunlan. pag. 824,
9.) Forestiera Slnit Soc, AiMH*
1.) Banca Marmrdsch, Blank i litz, C. Seif, Oscar Czitrom, I . Orn- Rom, Bucureti Capital 12.QQJD
Comp: Bucureti. Capital 125 mi stein etc, Gompass", pag. 137. lei. Alturi de R, Elias, A l . Ziesu,
lioane lei. Alturi de Mauriiu 4,) Valea Agriului" , Soc. An. lack Iosipovici, Schwefelberg etc^
Blank, Aristide Blank, S. Rosen- Rom, Bucureti. Capital 48.000.000 Compass", pag. 832.
tial, Achile Levy-Strauss, I . C. Co lei, Alturi de D. Senovici, Her 10.) Prima fabric de daniel i
hen, L. Marcovici, M, Weinberg, L. mann Schlesinger, Al. Wellmann brodrii. Bucureti, Capital 1 mi?
Schnfeld etc. Compass", pag. 140. etc. Gompass", pag. 559, lioane lei. Alturi d W , Gredin-
2.) Banc de Agricultur i Ex ger, D. Issershon, etc, Compass"*
5.) Industria Minier", Bucu
port", Bucureti. Capital 200 mi
reti. Capital 25.000.000 lei. Al pag. 909,
lioane led. Alturi de Oskar Calma -
' novici, Isac Calmanovici, Alfred. turi de Frii Kolberg, C. Kolberg 11.) Industria textil anonim,
Aftalion, losif Cohen, Aron Sa- etc. Gompass", pag. 554, Lugoj, Capital 875:000 lei, Alturi
muil, Isidor Rosenberg etc, Gom 6.) Oficiul Technic Romn Soc. de ..losif Fnyes, Flp Weiss,, A, ,
pass", pag. 191, An. Rom. Bucureti, Capital 10 mi Wagner etc, Gompass", pag. 924,
3.) Banca Comercial Italian lioane lei. Alturi de Leopold Bacb- 12,3 Asig. Albina" S. non.
i Romn", Bucureti. Capital main, V. Dinermann, H. Wiesner Rom. de asigurri. Braik, Capital
100.000.000 lei. AltUTi de L. Tp etc. Gompass", pag. 589, 4.000.000. lei, ,;Coinpass" pag, 100&;
;

BCU CLUJ
l. Partidul Naional-Lberal: mann, M . Schapira. Gompass ,
pag. 566.
N. D . Chirculescu. 5.) Societate Franco-Romn de
material de drum de fier, Bucu
1.) Banca Anglo*Bomn", yer, IL Glcklich etc. Gompass", reti. Gapital 104.000.000 lei. Pre
Bucureti. Capital 50.000.00 lei. pag. 650, edintele cons. de administraie. A .
Alturi de G. Lakemann, 0. Wein- 13.) Petrol-Block", Bucureti. lturi de E. Weiss etc. Gompass",
rich etc. Compass". pag. 185. Capital 600.000.000 lei. Alturi de pag. 583.
2.) Banca Agricola", Bucureti. S. Eisinman, D. Goldstern. S. Bir- 6.) Steaua Romn Soc. An. pt.
Capital 0.000.00 lei. Alturi de mann etc. Gompass", pag. 691. industria petrolului, Bucureti. Ca
H. Zweifel, M. Flechtenmacher etc. 14.) Societatea Regal de petrol, pital 1.000.000.000 lei. Prezident
^Gompass", pag. 112. Bucureti, Capital 100.000.000 lei. cons. de adm. Alturi de A . Stern,
3.) Creditul Romnesc", Aiud. Alturi de G. Kessler, etc. Com Adolf Berkovitz, O. Kaufmann, M.
Capital 2.000.000 lei. Gompass", pass", pag. 744. Blank etc. Compass", pag. 706.
pag. 210. 15.) Forestiera Banatului Soc. 7.) Soc. An. pentru exploatare de
4.) Banca Romn din Alba- Anon. Rom. Bucureti. Capital Lei pduri i ferestraie cu vapori, Bu
Iuli". Capital 3.000.000 lei. Com - 6.000.000. Alturi de I . Rosenberg, cureti. Gapital 108.000.000 lei. A -
pass", pag. 211. etc. Gompass", pag. 832. lturi de Mauritiu Blank, Aristide
5.) Banca Milcov", Focani. 16.) Dunerea Cherestea", Bri Blank, L. Hersch, Sigfrid Rosen
Capital 10.000.000 lei. Prezident la. Capital 5.000.000 lei. Alturi de berg, I . Elias etc. Gompass", pag.
cons. de adm. Compass", pag. W . Dienermann etc. Compass", 824.
318. pag. 842. 8.) Soc. An. pentru industria
6.) Banoa Plaineti", Focani. 17.) Industriile de cartonoffii i lemnului Bucovina", Cernui.
Cap.'ial 12.000.000 lei. Prezident staniol Montblanc". Bucureti. Capital 25.000.000 lei. Viceprezi-
cons. ' de adm. Compass", pag. Capital 18.000.000 lei. Alturi de dent al cons. de adm. Alturi de
315, Iosif Weisberg, Schmil M. Blumen O. Kaufmann, Alfred Roth, Alfred
7.) Fabrica Romneasc de mu- feld, W . Negru, Harry Stein, Adolf Rubinstein, Ludwig Sonnenfeld,
hiiuni. Bucureti. Capital 175. mi Schwarz, Izidor Finkelstein etc. Fritz, Winterberg, Moritz Krant-
lioane lei. Prezident cons. de adm. Compass", ipag. 881. hammer etc'. Compass", pag. 845.
Compass", pag. 581. 9.) Soc. Anon. pentru industria
18.) Soc. An. Rom. de investi-
8.) Fiehet" Soc. An. Rom., Bu textil Buhu", Bucureti. Capital
iuni i furnituri, Bucureti. Ca
cureti. Capital 4.000.000 lei. Al 400.000.000 lei. Vioeprezident cons,
pital 50.000.000 lei. Prezident cons.
turi de A . Lewy etc. Gompass", de adm. Alturi de N . Ehrenstein,
de adm. Alturi de B. Nadler etc.
pag. 582. O. Kaufmann, E. Horowitz etc.
Gompass", pag. 961.
9.).Unio" Fabrica de vagoane, Compass", pag. 899.
19.) Asigurarea Romneasc,
Satu-Mare. Capital 40.000.000 lei., , 10.) Noua fabric de postav
Bucureti. Gapital 12.000.000 lei.
Alturi de W . Dinermann, A . Lich- Azuga", Bucureti: Capital 50 mi
Alturi de M . Sentier ete. Com
tinger, Moritz Reiter, Iosif Fuchs lioane lei. Prezident al cons, de
pass", pag. 997.
etc. Compass", pag. 612. adm. Alturi de A . Ressel, A .
10.) Prima fabric de spirt, T i 20. Asigurarea rneasc, Bucu Schwabe etc. Compass", pag. 901.
mioara. Capital 12.000.000 lei. A - reti. Capital 12.000.000 lei. Com
lturi de S. Sana, A . Fleissig, I . pass", pag. 998.
Kimmel, Leo Hermann etc. Gom 21.) Magazinele Mercur", Bu Noua lege a
pass':',. pag. 620, . cureti. Capital 10.000.000 lei.
. 11.) FriguY\ .Soc. An. pentru Gompass", pag. 1046. ncetenirii.
industraiizarea frigului artificial. 22.) Intercontinentala Soc. An. Anumita pres" din Capitala
Bucureti.. Capital (50.000,000 lei. Rom. de transport, Bucureti. Ca trii anun ou adnc bucurie
Alturi 'de Aritide Blank etc. pital 15.000.000 lei. Prezident cons. sufleteasc, c actualul guvern va
Compass", pag. 647, de adm. Alturi de O. Hoffmann, modifica legea ncetenirii * care
12.) Soc. An. a uzinelor Solvay Fritzt Lederer, I . Wagner, Isac n aplicarea ei era defectuoas
iitiRomnia. Bucureti. Capital Schaffer, M. Herschkovici, losef (pentru Jidani, bineneles). Se vor
400:000.000- tei. Alturi de E. Ma Gelber etc. Gompass", pag. 1049. ndulci pn la nesocotirea Consti
tuiei condiiunile de adniisibilita-
B a r b u tirbei te la cetenia romn.
In acest senz Adevrul" i.per
Post P r i m Ministru 1927. mite s fac urmtoarele aprecieri
la adresa Constituiei rii: Brep-
si.) ,Banca General a rii Ho-
t
3.) Uzinele de fier i domeniile tul de cetean este un drept din
tnneti", Bucureti. Capital I>0 mi din Reia", Reia. Gapital 1 mi natere, ori un drept obinut prin
lioane lei. ViceprezMent al consi liard 125.000.000 lei. Preziden tratatul de pace. Aceste drepturi
liului de administraie. Alturi de tul consiliului de administraie. A . sunt socotite mai presus chiar de*
I," Hirschorn etc. Compass", pag. lturi de Georg Gnther, Oscar ct Constituia".
147. ' / \ ' Kaufmann etc. Gompass", pag. Vedei, domnilor cititorii Per
, 2.) Banca de Credit Romn", 549. ciunatul subordoneaz Constituia
Bucureti. Capital 200.000.000 lei. 4.) Astra" fabric de vagoane, rii i deci demnitatea noastr
Pezdent al cons. de adm. Alturi Bucureti. Capital 450.000.000 lei. naional tratatelor de pace, ca
:
| e Osear Kaufmann, O. Deuten, M . Preedintele cons. de administraie. re au fost prea milostive cu. Jidanii
MJadlj"Norbert Ehrenstein, B. Ru Alturi de Mauritiu Blank, Aristi- pentru ca acum s-i ia naul kt
bin tc. Compass", pag. 139. d Blank, W . Dinermann, 0. Kauf purtar.

BCU CLUJ
Profanarea Imnului Regal i Jidanul Nuhm Sokolow.
Mai zilele trecute ne-a vizitat La prima vizit, rposatul Mo vernul las, s treac hotarul,
tara, pentru a doua sau a treia ritz Wachtel, gratie cunotinelor i ttea milioane, pentru a tri i a
oar, Jidanul Nuhm Sokolow, ca legturilor lui cu toi Jidanii din ghiftui pe un parazit venetic.
re fr nici un drept se d, ora, a. reuit a-i face o primire, Ierte-mi-se bnuiala, dar toate
presupusul i viitorul rege al nea care a ntrecut cu mult pe cele ce mprejurrile fac, s se adevre&s-
mului jidovesc i care n atep s fac de obiceiu chiar regelui i la c prerea mea c, Nuhm Soko
tarea confirmrii acestui titlu plecare, i-a oferit i un dar de low este un parazit mai dehai, de
;

se mulmete deocamdat numai cteva milioane adunate dela cre ct toi semenii si din lume ! . . .
cu simplul titlu de Preedinte al dincioi, i n special dela comu Cu ocazia primirei lui Nuhm
Izrailului". nitile izrailite. Sokolow la Cernui, vechea capi
Darul acesta bnesc att de n tal a Bucovinei lui tefan, cel
Noi i toat lumea tie c,
semnat, Moritz Wachtel i 1-a fcut Mare, actualul ministru al acelei
norodul jidovesc trete rspndit
n scopul ca Nuhm Sokolow s provincii att de asuprit i' de
pe toat, suprafaa pmntului, tr
ajute, a se repara stricciunile nstrinat, a fcut ca, la intrarea
ind ca un parazit pe spinarea tu lui Nuhm Sokolow n sal de e-^
fcute de Arabi Palestinei, precum
turor popoarelor, pe care le suge dinte, unde urma s-^i in confe
i s despgubeasc pe Jidanii din
fr mil, i supus legilor diferi rina, s fie primit n sunetul
Ierusalim de pierderile suferite dela
telor tri, a cror organizaie lun Imnului Regal (vezi darea de seam
poporul Arab att de incult i
tric prevede un singur ef de stat, publicat n ziarul Curentul" de 1
barbar cum l descrisese Sokolow
nu doi. n conferina prealabil ce inuse Joi 1.2 Decemvrie 1929) comsi^
Deci, n baza crui drept Nuhm n sala mare a sinagogei. derndu-1 astfel cap ncoronat, sau
Sokolow i arog dreptul de pree Dela Iai Nuhm Sokolow, n membru din familia noastre re
dinte al unui popor, care de crcat cu attea milioane, stoarse gal ! . . ' . . > '
fapt nici nu exist? din sudoarea bietului ^ran romn, Nu tiuj ce s mai zic i ce s
Din drile de seam, ale ziarelor a plecat la Chiinu, unde marele mai cred! dar . . . . ,
din tar, putem constata i deduce rabin Tirelsohn, care este cel mai N o i ostaii btrni ca i cei
faptulc, el ori de cte ori se ho mare duman al poporului romn, /tineri de azi, care ne-au luat lo
tar ete a pleca n' voiaj, are grija pe lng primirea mai mult dect cul tiam c, Imnul Regal, nu
de a preveni din timp pe unii din regeasc, ce i-a fcut, i-a mai ofe se cnt dect la primirea Regelui,
cunoscuii lui intimi, ca s-i pre rit la plecare alte cteva mi sau la acea a unui membru dift
pare calea, n scopul de a fi primit lioane de lei, luate tot dela credin Familia Regal i la Drapel. Ce
ca i un cap ncoronat. cioi i n special dela comunitile oonsideraiuni vor fi militat oare
La noi n tar, amicii lui intimi izrailite de acolo, dar strnse tot ca, Ministrul Bucovinei, s g
sunt: Filderman i rabinul Nieme- de pe spatele bietului Romn. seasc cu cale, s-l cnte i lui So
rover n Bucureti, care i dau Dup trecere de aproape doi ani, kolow, oare dup cum am artat
toat silina de a-1 prezenta i d Nuhm Sokolow, ne-a vizitat iari mai sus, nu este scutit nici cel
a-1 recomanda autoritilor statu ara, fiind din nou primit ca un puin de unele bnueli de necorec-
lui, ca pe un cap ncoronat, ceea ce rege i att la Iai, ct i prin titudine? - ."
ajut a fi prezentat n audient so toate oraele, unde a bine voit, a Fa cu atta umilire la care,
lemn, nu numai de oamenii de descinde din vagonul regal, ce-i este supus ara, de unele persoa^
stat, dar de Regent i chiar de era ous la dispoziie de Direcia C. ne oficiale, dece s ne mai mirm
ctre M. S. Regina Maria. F. R., a inut aceeai conferin, c, Jidanii din ar, devin din ce
Drile de seam ale ziarelor i vorbind despre nenorocirile din n ce tot mai ndrznei, mai agre
n particular a celor jidoveti, le Palestina i despre suferinele i sivi i mai neruinai ? ! \
servesc de minune pentru scopul nagubele enorme cauzate Jidani Cum s nu-i permit studenii
ascuns al cltoriilor lui Sokolow. lor de ctre Arabi. Jidani, care au copleit universit
In adevr, se dovedete c, acest Dar, n conferina sa, a uitat. . . ile, s nu devin agresivi, ba
pretins viitor rege al Izrailuluii, nu s sufle mcar un singur cuvnt chiar s calce n picioare dispozi-'(.
cltorete de dragul semenilor si> despre ntrebuinarea attor mi iunile luate de profesori, care n
oi ca orice Jidan din lume lioane pe care comunitile izraeli interesul pcii i al bunei ordine,
i-a ales calea i meseria de a tri j
te i le a pus la dispoziie, ca s le-a indicat s ocupe anume locurfv
pe spinarea semenilor si i n spe ajute cel puin n parte pe semenii n alele de clas, pentru ca s fie
cial pe aceea a diferitelor comuni si dunai, din Palestina ! . . . linite i pace? (Cazul umuleanu).
ti izrailite, ce sunt rspndite S'a ferit ca'de cium - s Cum s nu-i permit Jidanii
prin diferite trguri i orae unde fac o ct de sumar dare de sea din Oradea i de prin alte locali
se gsesc Jidani mai muli. m a modului cum a ntrebuinat ti, s ae pe studenii cretini
Ga s demonstrez acest fapt, milioanele ce a mnuit, dar n'a tumndu-le n cap dela etaj ap
voiu cita cazul urmtor: roit de loc. s cear i s pri clocotit pentru ca apoi sub
In Iai unde se gsesc multe i measc alte milioane, tot pentru a- masca de micri studeneti ei,
bogate comuniti izrailite, Nuhm cetes scon . . . . ! ? s poat avea ocazia ca, pentru un
Sokolow a fcut 2 sau 3 vizite Dar dac acest fapt este o ches geam crnat cu ani de zile nainte,
consecutive, fiind pzit de orice ne tiune, oare nriveste numai comuni s cear dela stat despgubiri de
plceri, ce i s'ar fi putut ntmpla tile izraelite, oare i-au ncredinat milioane ? ! . . .
pe lng voinicii tineri jidani -i personal milone, fr s fi luat i Cum s nu-i permit Jidanii
de ntreaga politie romneasc a- oarecare msuri relative la sigu ajuni senatori i deputai n par
jutat i de puternice detaamente rana ntrebuinrii lor. pe noi Ro lament, s cear imperativ guver
militare, mnii ne doare -sufletul, cnd, gu nului, s dea ordin m imediat -s

BCU CLUJ
100

nceteze" orice micri, n potriva cretini, de pe ntregul glob, prini joace toat viaa, nite as6un*r
neamului izraelit i s -pedepseasc n curs de lojele masonice i care jidani, n umbr i pe oare nici
cu izgonirea din cler a arhiereului azi i fac personal un merit c, nu-i tiu cine sunt, nu i^au vzut
Cretin dela Buzu, pentru faptul ocup un nalt grad n loja maso niciodat,
c, a refuzat, s se fotografieze a- nice, i vor putea da seama de General TARNOSCHI.
lturi de uin... rabin ? ! . . . ppueria pe care i-au fcut s lai.
Cum s nu-i permit Jidanii
orice soiu de obrznicii, cnd vd
c, Primria oraului Iai, s'a gr
bit, a eterniza memoria lui Moritz Tineretul Ligii
Wachtel, care, ca i Mauriciu
Blank i Berkovitz a fost cel
mai mare cmtar i ale cror
Aprrii Naionale Cretine
b&nci, dac au nflorit tot mai mult
pricina este a se ntreba: oare cte
ctre Tinerimea Romn
moii mari i cte gospodrii fru telor die cireitiini nierspectiva
CAMARAZI!
moase, mu s'au topit de carnetele de a d e v e n i ntr'o nun zi pros
ncasate fr mil i fr ndu Strinii airi s'iaiu cuibrit' tituate d e lux ntsr'una d i n mie-
rare ? ! . . . -aci, precum i acei dintre ro tropolele oiocidenitaJA
T
Da, vechea strad a Oastei" din m n i rari pentru fl-"--' vi i a c j o ntr'o criminal incontien
Iai, azi se numete Moritz Wach cul du<manilor notri, desf- politicianii notri, nu numai
tel" pe cnd de ex. marele patriot, oiair o activitate extraordinar c n u i a u nici o msur mpo
boer vechiu i om de seam: Di- pentru a pregtii distrugerea triva aoestor coincurisuriv ci ik
mitrie Greceanu, ucis mielete .rii rcimnciti. patroneaz.
chiar n nciinta Camerei de ctre
Intr'adevr: Iar n faa icomlunisimului din
criminalul Goldtein, doarme lini
ce n ce m a i atmeninttofr i
tit la cimitir de atta ani, fr s Cultura romneasc, este a- m a i agresiv, aicei catri conduc
aib nici o amintire n oraul Iai meninat, prin inuimarul m a r e
destinele r i i romneti, orga
pe oaie 1-a servit cu toat credina de jidani, ani frecventeaz uni nizeaz armate defensive.
i pe care 1-a iubit cu mult drag versitile noastre, taxele exee-
pm n clipa din urm ? ! Spre satisfiacieriea unor m e s
,siv d imari -ce s'au instituit, chine scopuri electorale, parti
. . . Dar, bun e Dumnezeu! Dei fiind o stavil nurnjai p e n t r u r o dele politice, asmut p ardeleni
u sunt btrn, totui am credina mni. mpotriva iregeniilor, i T>e re-
c, nu voiu nchide ochii, nainte i datorit acestui lucru a m gieni impotrivia ardelenilor,
de a vedea faptul mplinit acela
ajuns astzi s a v e m h baro fcndu-i! s uite ic i unii i
c, diferitele partide politice care
uri mia! muili avocai jidani d e alii sunt ronni de-un sngo
de dragul votului ocrotesc i
ct romni, n societile cari i de o lege.
pe cel din urm criminal i tr
exploateaz bcigiile pmntu- B a ceva )mai mult, pentruc
dtor de neam, i vor da obtes
luii nostru s n ' a v e i m rolmni de dezunirea s fie i taiai desvr
cul s f r i t ! . . .
loc, iar n .cele d i n urm, dato it, alctuiesc cete de parti
i, atunci venind la crma trii
cei cu: Hristos, Regele i Naiunea rit politicianiilor lipsii d e zani, cari se vor nvrjbi reci
i avnd ca punct de plecare Ro scrupule, mlagistratuira i p r o proc i se vor bate, pentruc
mnia a Romnilor", am credina fesoratul! s fie npdite de j i dotmnii cari stau n Consiliile
dseplin c, totul, se va schimba din dani. de administraie i lata lefuri
temelie. rnimea este proletarizat crase, s aib cteva voturi mai
Diai Lojele masonice, care sunt o i n timp ce urmaii descle ; mult la alegeri.
nscocire drjlceasc absolut jido tciTiloir m^rarniureeni, depo i tot pentru aceste bleste
veasc i a cror ntocmire ascun sedai de pmnturi, ajunq mate de aeqexi, nesocotind in
s a fost perfecionat de nelepii sluqi i mturtori de strad, teresele rii i umilind diemini-
Sionului, absolut numai n scopul vedem oum se reface imarea tatea romneasc, politiciain
ascuns, acela de a_ drma creti proprietate jidoveasc. fac pacuri electorale cu ce'
nismul, ca s rmn^pe tot globul In dorina de ia parveni i or mai (mari dumani ai notri i
numai talmudul jidan esc, loji, care bii ide mirajul umanitar'smu- pentruc aceste pacturi au fost
-sufe masca Egalitate, Fraterni lui i al democraiei, Politicia- ncheiate absolut de ctre toate
:
tate i~ Bffi;anitate au reuit a prin
i
n,tt srant rnd pe rnd atrai n
lojile francmasonice, unde sunt
Partidele MavPT Ebnet, Fischer,
de n capcan i a ntuneca i tur Iicsohn i alii, \qt fi peste c
bura chiar minile multor brbai constrni a executa ordinela teva legislaturi senatori de
de seam aparinnd tuturor po SanhedrimiUiliui jidovesc. drept
poarelor din lume, fcndu-i chiar Bisericele sunt pustii. n,
caraghioi, ncingnd oruri de sohimlb copiii sunt trimii Du FRAILOR!
lucrtori, pe care sunt cusute felu mineca ia eztori si! ciniemiato- Invalizii ceresc ne drumuri
rite chipuri cabalistice i sihndu- arafie, unde iManul Herscu Bla- imlemoria celor cari au murit n
apoi s joace danturi macabre n w'ian si alii i mb^rilizeazi cu gropai de drmturile tran-
jurul unui cosciug n care zace un literatura loir stupid. ieelo,r a celor cari au murit, cu
cramiu de mort, am credina P r i n asa zisele ..concursuri imna ncletat, pe nchiztoa
zic c nu va mai rmne dect J
e frumsete", adevrate bl rele armietlor, rjientirUica s ne
u trist i dureroas amintire. . ciuri pentru vnztorii de car- dea nou Romnia Mare, este
Numai atunci brbaii de seam nie vie, aceiai jidani, ofer f e insultat de primul a,ient alee-

BCU CLUJ
101

torai cocoat .ministru, iar ofi CAMARAZI!


erii notri cei mai bravi, n Viitorul aparine vou.
Centrul studenesc
crcnd un legitim pro test, Dumanii neamului, ajutai ^Petru Maior" Cluj
sunt nevoii s prseasc rn de partidele politice, v -rg
durile otirei, pentru ca torul lor tesc robia. Prin votarea i punerea n apli
s fie ocupat de rusnaci sau de Sngele vctstru cald i tnr, care a noilor statute, forma Cen
fotii ofieri honvezi. nu v ngduie s ncruciai trului Studenesc Petru Maior",
I n .schimb trdat arii de neam, braele - si s lsai ca mine, s'a schimbat cu totul. Astfel, ple
toi cei cari au insultai Coroa iu locul tricolorului drag s fl nul, care pn acum era format
na, sau sub conducerea lui Ste fie o sdrean roie. din toi studenii cretini romni
re au asvrlit n traneele noa Tineretul Liierii. nrrii Na din Cluj, de aci ncolo e format din
stre manifeste de dezertare la ionale Cretine, ridicnd dra Preedini pe Facultii, Academii;
inamic, sunt astzi acoperii pelul pe care strlucete Svas - Cercuri regionale, precum i din
de onoruri i sub influena lor tica, semnul strvechei noastre delegaii Facultilor i Academii
se icreiaz o jandarmeriile d e o- stpniri pe , aceste pil aiurii, v lor lund numele de Consiliul Cen
peret, o armat lipsit die cele chiam la lupt pentru Hristos, trului. In ziua de 4 Februarie a',
trebUiincioase, iair -ntru ofie Rege i Naiune. c. din Consiliul Centrului s'a ales
rii cu drag de neiaim se institut' urmtorul comitet executiv:
sistemul fielor ^ i al spiona Comitetul executiv al Tineretului Preedinte: (Andere Artui*, stud.
jului. L. A . N. C." n Drept.
Vice-Preedinte: Marcu Trian,
st ud. n Litere.
Secretar-Ganeral: Tnase< Vioreli
Spicuiri din noua gazet ara" stud. Acad. Comerc.
La Bucureti, uzide nimic nu Mina Finkeltein. Raum care n- Secretari de edine: Sorban'
este imposibil, a aprut la data cadreaz fotografia celui czut Guilleaum, stud. n Drept; Car tis
de 11 Februarie 1930 o nou ga pentru ar are mprejur trico Liviu, stud. Acad. Comerc; Al-
zet zilnic numit RA'' sub lorul romnesc". .morean Pompiliu, stud. Acad. Co-*
direcia; cunoscutului scriitor dela Mulumim domnule Gongopol mere. -
Cuvntul" Dl. C. Gongopol. Sub pentru aceast lecie de patrio Gassier: Ionescu Cozar. stud.
titlul gazetei este scris: Ziar po tism, emis de scribul d-tale Acad. Comerc. r
'
litic independent", iar la dreapta G. oiman, ai crei eroi sunt: Bibliotecar:- Trambita Pars-
titlului se poate citi urmtoarea lo juda Finkeltein fotografiat n chiva, stud. n tiine.
zinc : costum national (ce batjocur pe Controlor: Neme Augustin, stud.
Cuvntul nostru de ordine costumul nostru nai ornai), care Acad. Comerc. -
Totul pentru ar" i-a vrsat sngele pentru ntregi Arhivar: Turcu Va si le,. stud rt
nimic pentru noi!" rea neamului nostru"' (nelegem tiine. .
cel jidovesc), iar rama are mpre Econom: Lupan tefan, stud. n
Pn aici am gsit totul, 'pe plac, jur tricolorul romnesc (pcat c tiine.
frumos i bine. tricolorul romnesc trebue s m- Membrii n comifet:. Pintican
Pe pag. 2na din no. 1 al gazetei, -prejmuiasc i Jidani) i ruchela Emil, stud. n tiine; Grchrn
gsim desfurat pe trei coloane Mina Finkeltein, care n'a vrut Ioan, stud. n Drept; Jianu Con
articolul: Cine a. ucis-o pe Caro s cear ajutorul Statului, cci i stantin, stud. n Drept.
lina Schwarte?" scris de G. oi- s'ar fi prut c bea din sngele Consilieri la Uniune: Postescu
>man (poate oiman cu perciuni, copilului ei vrsat pentru Patrie Traian, stud. Acad. Comerc.; T-
sau loim Qri poate Adler). (alt neadevr i mai neruinat). maoi Aurel, stud. n Drept; Z a -
Privete, iubitor cititor, ce scrie Nu astfel de gazete independente pratan Mircea, stud. n Litere; Br-
acest Soiman, n fragmentul nti ateptm noi cititorii romni prin ri, stud. n Drept; Tuturea Ioan,
tulat 0 femeie d isprav": snge i origin; cci deacestea std. n Drept.
D-na Mina Finkeltein este per e plin scumpa noastr ara. Ne La constituirea comitetului exe-v
soan apropiat, servitoare la ne- trebuesc gazete romneti i creti outiv n'a luat parte Soc. Studeni
voi, i bun la suflet. neti, oare s trmbie adevrul lor n Medicin i Soc. Studenilor
A avut un biat, unul singur. care e .pervertit de Jidani prin Academiei Agricole.
Biatul i-a murit n rsboiul pen- francmasonerie, prin sindicalism,'
tru ntregirea neamului nostru. i prin sectarismul politic i reli
mi arat fotografia, lui: este gios, care s spun respioat c:
fotografiat cu costum national, Romnia a fost furit de romni Romni!
0 mndrele de brbat, tnr". i numai de Romni: c Jidanii au
Iar mai departe urmeaz: spionat-o, au trdat-o i au jefuit-o Dac voii s v luminai asupra
Nu, n'am vrut s cer Statului i o jefuesc nc iar nr'un viitor primejdiei franc-masonide, citii
ajutor. Mi s'ar fi prut c cer rsboiu tot numai Romnii, o vor
s m hrnesc, din sngele copilu apra ct timp Jidanii i vor exer Buletinul
lui meu vrsat pentru Patrie". cita n tihri aceea oper de dis ANTI-JUimO-MASONIC"
1
Ce teribil exemplu pentru pa trugere deci Romnia s fie a
trioii" de rspntie, ofer aceast Romnilor". Organ al institutului de cercetri
femee". Nu ne trebue gazeta ara" pli judeo-masonice.
,jS pofteasc acolo, palavragii, n de Jidani, dar n ici lecii de Str. CAROL Nr. 9 BUCURETI, I.
i odia scund, egrosioas i patriotism dela Jidani nu primim.
,4qr foc, s ia exemplu dela d-na T. PENE. Hunedoara.

BCU CLUJ
omenie" trebue nscunat la loc
Datoria actual a intelectualilor. de frunte -- iar nu ca acum, cnd
asemenea idei strnesc zmbetul
Opera de nchegare a sufletului - neti, intelectualul" are datoria s comptimitor al celor tocii n rele.
romnesc ntr'un tot unitar nu se ias din amoreal. Solidaritatea naional" nte
poate desvri din cauza ambiii Crescut n crezul ideei naionale meiat pe adevrurile organice ale
lor politice necugetate i a ineriei i al adevratei iubiri de legea str naiei s cluzeasc paii con
condamnabile, de oare dau dovad moeasc, domnul intelectual" tiinei fiecrui intelectual romn.
intelectualii. trebue s lucreze fr obosire la Nu servirea intereselor strine,
i cnd rostesc cuvntul inte ntrirea sufletului i fiinei rom protivnice vieii contiente n ca
lectuali" nu m refer la indivizii, neti. drul de stat naional, ci ajutarea
oare-i revendic acest titlu n baza Declaraiile sale sentimentale, reciproc a fratelui de acela sn
unei sarbede diplome purtat n uneori chiar patetice, la zile de ge ne va duce la izbndirea idealu
fund de buzunare, ci mi ndrept praznic, nu au nici o valoare a- lui, scump tututror:
gndul ctre acele elemente admi tta timp ct faptele n'au do Romnia a Romnilor!
rabile ale vieii noastre crtur vedit mrturia dreapt a vorbe
reti desprinse din cercul viios lor. Dr. N. IONESCU
al pedanteriei sau al ncrederii n Simmntul de cinste" i Bucureti.
sine prea mult. Intelectual" n n
elesul etic al cuvntului este ceva
mai mult dect trepdu politic.
.'.Intelectual" n nelesul naio Buletinul Anti-Judeo-Masonic.
nal al cuvntului este categoric o-
pus noiunii de nstrinare" sau A aprut i numrul 2 al Bule Jidovesc ascuns n dosul lojelor
necinste". tinului Anti-Iudeo-Masonic cu masonice.
Sub acest raport coeficientul nu redacia i administraia n Bucu Singura speran a zilei de
meric al adevrailor intelectuali" reti, I , Str. Carol No. 9. mine naia (rnimea i copiii
este foarte sczut" Cuprinsul: 1.) Societatea Naiu ei), i tineretul universitar trebue
Ieit depe bncile universitii, nilor i ara Romneasc, articol s cunoasc dup nume, ocupaiu-
tnrul titrat i croete planuri scris de dl. Prof. Dr. N. C. Pau ne i, dac se poate, dup fotogra
uriae de viitor - nesocotind ntru lescu, ar trebui reprodus de toate fie coaele de topor ale neamului
totul realitile vii; ntlnite la tot revistele i gazetele pedagogice, romnesc, date n mna iudaismu
pasul. pentru a lua cunotin ntregul lui slbatic i rsbuntor.
De aceea, ciocnirea lui cu greu nostru corp didactic, de felul cum 5.) Articolul: Ziarul adevrul"
tile vieii i distrug iluziile f Jidovimea prin uneltele lor este oficiosul francmasoneriei, scris
cnd din el un sceptic, un nemul francmasonice, cum este i d. Con de Dr. B. L fiind scurt ar trebui
umit i mai apoi un nchin stantin Kiriescu directorul nv reprodus de ntreaga pres creti
tor la argini". mntului secundar, caut s n, pentru ca naia sa-i dea sea
Aci e punctul cel mai critic, cnd tmpeasc i s atrofieze sim ma de origina i de scopurile ur
rsturnarea gndurilor transform mntul naional i iubirea- de neam mrite de acest ziar.
radical fiina spiritual indivi i Patrie. 6.) Notele, publicate de Dl. Do
dului: din cretin devenind iudeu. 2.) O carte rarissim, articolul cent Dr. V. Trifu sunt de o mare
Mentalitatea, deci i s'a pervertit scris de Dl. Prof. I. C. Ctuneanu, valoare, cci ne desvlue limpede
Apucat pe drumul abzicerii dela trateaz despre pericolul satanic al cum Blumenfeld se rstete i tra
comandamentele contiinei, inte francmasoneriei. ge la rspundere pe secretarul ge-
lectualul i furete drept int 3.) Iudaizarea operei Romne, meral dela Ministerul de finane Dl. "
suprem a vieii lui banul. articol scris de dl. FI. Manovil, ne Teianu, par'c ar fi sluga lui;
Contiin, caracter, cinste arat cum jidanii au acaparat iar &cest nalt funcionar de
toate sunt de vnzare l intelectua Opera romn, angajnd i desti- teama perciunatului, bun prieten
lul schimbat astfel spiritualicete. tuind artiti dup bunul lor plac. cu Dl. Virgil Madgearu ministru
i din acest punct de vedere stri Ateptm dela Dl. Manovil i de finane, .nghite i tace chitic.
nul profit. alte amnunte, referitoare la acti O alian, ce dorim i noi....
Cu moned suntoare e\ mpn vitatea judneasc n cel mai nalt ilustrat cu citate din ziarul A c -
zete toate administraiile' publice, templu de art romneasc Ope tion Francaise" de scriitorul anti-
mbrobodete simmntul naional ra Romn. mason Leon Daudet i cu denuna
i narcotizeaz sistematic simu 4.) nsemnri pe marginea unor rea aghiotantului regal Dl. Coman
rile raiunii intelectualului pus documente masonice, articol ne dor Pi, ca unealta masonic la
n locuri de conducere a mecanis semnat, dar de o valoare mare. Curtea noastr Regal, sunt lucruri
mului att de complicat, care este Rugm pe anonimul autor, chiar pe care r trebui s le tie fiecare
Statul. Cu aceast moned bleste dac nu este amicul Niculae P. s romn adevrat.
mat strinul slbete temeliile ne dea cu numele pe nalii pre Iar faptul c francmasonul, ge
Statului naional, mpiedecnd uni lai ai bisericii ortodoxe, actuali i neral Traian Mooiu, va reprezenta
ficarea sufleteasc ntr'un tot ar foti conductori ai facultilor de ara noastr la desvelirea mopu-
monic. teologie, care sunt membri activi ai mentului ridicat de Fidac" mare
Iar domnul intelectual" privete sectei masonice" i s ne comunice alului Foch un mare cretin
nepstor la surparea progresiv lista nominal a ofierilor activi, i aprig duman al francmasone
a cldirii naiei romneti. care ignornd jurmntul de riei" este de dou ori condam
In faa planului infernal de sl pus M, S. Regelui 'au jurat pe nabil: 1.) Pentruc prezena unui
bire a ncheeturilor etnice roma- mistrie i echer supunere neamului francmason, la serbtorirea mar-

BCU CLUJ
10*

lui Foch, este o insult la adresa publicai, de Studenimea Roman crede s vin s vad. Mrturisesc
celui srbtorit; 2.) Pentruc un Cretin, este un articol pentru ca sincer. Mi-i ruine s spun: elevii
fiancinason nu poate reprezenta pe re aducem sincerile noastre felici njur pe nvtori, nvai "de
romni cretini, ci numai pe st tri tinerimei noastre universita prini. Cu ce s'ar mai putea trata.,
pnii Jidani, fat de care e legat re" pentru inuta ei demn i con aceste elemente bolevizate? Comu
prin jurmnt puternic. tient, i pentru lecia aplicat nitii cu ce trebue tratai? ntreb
7.) Din lojile Satanei, articol francmasonului oimescu" (oi pe dl. Iacobescu s-mi dea o reet
scris de D. C , sperm c va avea mescu sau Adler?). c mie oricte mira dat-coala n'au ;

ecou n sufletele celor ademenii de Ori ce Romn bun, aboneaz i efect aplicarea lor.
francmasoni. citete Buletinul Anli-ludeo-Ma- Ne-a artat nu-i vorb dl. Iaco
8.) Frontul Anti-Iudeo-Masonic: sonic", oare cost numai 200 Lei bescu, o metod al crui principiu
Comunicat No. 3 ctre contiina anual. e mai mult dect revolttor ^ n
Cronicar. vtorul s nici nu s'ating de co
naional cretin (cazul oimescu)
pii, s-i lae s surpe i coala
iar cnd nvtorii fac vr'un act,
s fie ciomgii de se poate chiar,
rnitii-Steriti i propaganda electoral. de proprii lor elevi i dl. Iaco
bescu a fost nvtor, dar pe sem
Se tie de ctre toi, ct bine a Noi nvtorii trimii s mpln ne c i-a uitat de tot de aceasta
v
adus rii guvernul democrat na- tm iubirea de neam n diferitele meserie, n care .nu se gsia l a .
ional-rnist, precum nici celelal puncte ale rii, unde se resimte larg. La cuvintele dlui Udrescu, dl.
te guverne trecute, nu se pot luda cci ce alt misiune dect aproape prefect face i d-lui un act eroic
cu mai mult. exclusiv naional are coala rom de promisiune, punnd la mijloc
In preajma alegerilor' comunale n mai ales n provinciile ali cuvntul de onoare, c va fi desti-
i judeene ppliticienii n automobi pite n starea n care se gsete, tuit din nvmnt.
le noi noue au mpnzit satele s nu numai c nu suntem sprijinii Aa neleg dumnealor s ne a-
pun sub ochii oamenilor, binele, cum.ar trebui dar mpiede menine. Nu le pas dumnealor'ce
pe care l-au fcut. cai. Ba, cteodat chiar victima fel de atmosfer au lsat n urm.
(

CuBfr le-a fost primirea iari se politicianismului mrav. Un sin Dar nu s'au mulumit numai oii a-
tie. La aa guvernare au rspuns gur caz va fi de ajuns a evidenia tt. La ntrebarea pus, d-lui U d - V

i oamenii cum se cuvenea, cnd acest fapt. rescu de dl. prefect C de ce e cu-
au vzut scumpirea chibritului i Atmosfera de aici e o atmosfer zist", o absurditate -<- orasun-
gazului. . cosmopolit. Ori cum, nu toi, ci cei zndu-le c nu intr n cadrul dis
Guvernul aici prevztor ce nutresc gnduri bolevice-comu- cuiei, s'a dus la post, c h e m n d /

ngrijat de situaia critic pe niste, s'au prezentat D-lui' deputat telegrafic pe dl. Inspector s an
picior de a prsi crma a fon Iacobescu i D-lui Mirescu prefect cheteze cazul!?, aplicndu-ne i
dat , instituia voinicilor, pe lng al Cetii Albe, venii dela ale o amend c altfel nu s'ar putea .
care funcioneaz fabrica de bte i gerile pentru camer tocmai acum rsbuna mai bine.
ciomege, singura ans n lupta e- s-i mai ntrebe de sntate spu Aa nelegei Dv. D l o r rniti
lectoral. Asta e norma de condui nnd c nvtorii vorbind lim s facei politic, i nc naional?
t general unde nu s'ar putea ba minoritar ca s nu putem n s anarhizai satele, s punei'oa
obine votul utiliznd alte mijloace elege nu-i fac datoria, c ei menii s ne bat, s ne ordonar'
care le-ar menine delegaia. ne pltesc prea mult, c le-am slu categoric s lsm copiii s Stirpe
Maxima scopul scuz mijloacele" it copiii pe cari nu-i au, etc. coala; pentru ce? pentru ca s
urmat ad-literam! Domnii a- etc. Cum dl. Iacobescu avea in v meninei mandatul, ctigat ne-
geni electorali se mir i se crucesc teres , le-a apTobat ntocmai ee-au onest, pentru c noi sunteim ro
de ce s'ar mai folosi, de cine s'ar spus, i-a permis s s'amestice, mni i facem propagand anti-
mai lega ca s-i menine delegaia! unde nu-i fierbea d-lui oala, bla perciunat? Trebue s se tie, C&
Atitudinea o iau dup locuri i mnd pe nvtori i instituia lor, printre pomii ce s'au ridicat au ost-
dup mprejurri nelsnd ns n faa prietenilor jidani i rui, a jidanii i baptitii, opera lor. Nu
. ceva ce le-ar aduce un sprijin n cror fa le surdea. cumva v'a cinstit d-le Prefect?,
ntreprinderea lor. Din fericire, ntmpltor, dl. Aa nelegei Dv. s facei poli
Aici i-au gsit s se lege tain- Udrescu nvtor, indignat de tic democratic, s instituii anar
nesam-de nvtori, s-i mai am mrturiile sincere ale domnilor a- hia, s ridicai capetele convertite
rasc, c nu-s ei btui destul de geni a luat cuvntul innd sus la comunism, n capul funcionari
soart, de instituia n care ei pro prestigiul nvtoresc i al neamu lor i instituiilor ce n'au mai r
feseaz. lui, fa de renegai. mas atinse de aceast epidemie ere
E incontestabil c majoritatea n La nvinuirea fcut nvtori ditar? Credei c prin aceasta ai
vtorilor, orict li se contest, i lor c acetia bat copiii, dl. Udres ctigat? Nu niciodat. V n
cunosc misiunea lor, cultural, pe cu, ca oricare nvtor, cunoscnd josii i nu v pas, dar .ne pas
dagogic i mai ales misiunea na mentalitatea basarabean, i-a r nou, c ne njosii neamul i pe
ional. Ori, aceast misiune na spuns d-lui Iacobescu c n Basa noi.
ional nu se gsete exprimat i rabia, coala fr ct de puin b- Indignarea rii a crescut Ia cul
formulat dect n doctrina teore tae nu se poate argumentnd me. De nu vor pleca de bun vqe,
tic confirmat de experiena ani viu c educaia primit de copii n vor pleca lovii de aceea bt de
lor a Ligii Aprrii Naionale familie nu numai c nu trebue con care s'au servit s ne mpileze.
Cretine". Orice romn ce nutrete tinuat dar chiar ntrerupt i Las s judece oricine! .
idei i sentimente romneti e prin dat o alt educaie copiilor crescui A. S. ANGELESCU, Mm^\
ns natura sa naionalist-cretin. ntr'un spirit romunist. Cine nu Cetatea Alb. >

BCU CLUJ
104

supra: permanentei i binefacerilor


Din experiena altora. Ce zici, Domnule Guti? regimului republican n Frana,
exaltndu-1 i sugernd oare
Sub rubrica ,>Propos de Figaro", sfhau Conveniunea i Comuna cum o schimbare i la noi, :
marele ziar francez n numrul sau ghilotinat unele pe altele, prin n Frana republican, frmitit
su de Vineri S Decemvrie 1929 cipala int a luptelor lor slbatece i despersonalizat prin democraia
scrie urmtoarele: era posesiunea, copilului-rege. iacobinismului socializant", toate
Cartea , d-lui Lentre Le tois Muli ali actori ai dramei, mai spiritele patriotice fac o critic a-
Louis XVII et Venigme du Tem puin n eviden dect oamenii po spr regimului, pe care l condam
ple" fcuse s nainteze mult des- litici, per ir de mna clului sau n fr rezerve.
legarea uneia din problemele cele fura otrvii sau mcelrii fie n
grup fie izolat de ctre asasini pe Dup un secol i jumtate aproa
mai pasionante ale Istoriei; lucra
cari poliia renun foarte repede pe dela instaurarea primei repu
rea nou a Comandantului Caze-
s-i descopere. blici, Francezii struesc s clarifi
nabe de la Roche Louis XVII ou
Oricine se apropiase de Ludo ce mprejurrile suspecte n cari
l'otage de la Revolution" pare s
vic XVII la nchisoarea Temple, a avut loc abolirea monarhiei tra
o rezolve definitiv: cci ea lmu
n calitate de comisar, de gardian, diionale, satisfcnd prin aceasta
rete ultimul punct de care attea
de medic, oricine putea s fie nu att un interes istoric, ct un
anchete i discuiuni l lsau nc
bnuit c tie ceva despre substi mare i actual interes al prezentu
obscur.
tuirile de copii operate n mai mul lui.
Dl. Lentre observase cu drepta
te c captivitatea Delfinului nu fu te rnduri n nchisoare, sau despre Articolul de mai sus, oare figu
deloc un simplu episod al marei peripeiile rpirii sau despre mij- reaz pe prima pagin a lui F i
drame revoluionare, ci form n lomele ntrebuinate pentru a des garo", nu este o simpl recenzie,
sui fondul i urzeala acestei dra puia pe micul rege de personalita ci are valoarea unei critici i a unei
me, chiar fr tirea acelora cro tea sa dup escamotarea sa final, orientri.
ra le erau distribuite rolurile". El fu nsemnat pentru (a suferi) o Republica parlamentar, aceast
adaog: c nu trebue s se atribue
t
soart tragic. infect Republic parlamentar",
unor meschine rivaliti luptele sl Ponoson du Terrail (autorul cum i s'a zis (Gustave Herv n
batece i sngeroasele exeeuiuni Isprvilor lui Rooambole"), care La Viotoire"), nu corespunjde in
cari nroesc istoria Revoluiei noa sfrea prin a nu se mai recunoa tereselor nationale franceze.
stre: ele fur episoadele nveruna te n propriile sale romane, n'a Pregtit ndelung i impus
tei btlii date pentru cucerirea or ucis niciodat, cu toate acestea, a- prin mainaiuni qculte, conduse
fanului, ctre care se ndreptau ttea personagii cte au fost omo- din umbr de o for ascuns, a-
toate ambiiunile". fte de poliia stpnilor notri suc ceea for care a deslntuit Revo
Nimic nu e mai adevrat. Dar cesivi numai n. afacerea Ludovic luia n Rusia, Republica s'a n
trebu observat c orfanul, prin n XVII. fptuit i meninut prin crim i
sui faptul c er orfan nu mai Te nfiori! deformarea spiritului public.
er motenitorul Tronului: er n Ar fi o eroare grav i pericu Prigonirea Bisericii catolice, ab
sui Regele. loas a presupune c aceste pro dicarea dela orice veleitate naiona
Cnd cercetm aceste evenimen cedee de guvern" nu mai sunt n l, reforme sociale treptate n sco
te astzi, tim tot ce s'a ntmplat uz. Adevrul are nevoe de timp pul ntronrii finale a socialismu
dela 1793 ncoace; n 1793 ns, nu lung ca s ias la lumin; cteoda lui, cosmopolitismul, expansiunea
se putea prevede nimic din ceeace t nu mai iese niciodat, pentru c naional paralizat de crezul paci
avea s se ntmple n urm. autorii unei crime aveau toate fismului internaionalist al scoale i
Republica era proclamat: mo mijloacele de a-i terge orice urm dirigente, descompunerea social i
narhista, n numr imens,' rm n momentul n care a fost comis. depopularea trii, pulverizarea opi-
neau monarhiti; marea majoritate Dela afacerea Ravaittac (asasi niunii i sfrmarea ereziunii in
sau unanimitatea republicanilor nul lui Henric IV) la afacerea terne prin mprirea n nenum
nu credeau n dinuirea acestui re Steinheit, .s'ar putea numra o sut rate grupri politice n venic dis
gim necunoscut, aproape fabulos, de asemenea exemple faimoase. put, toate acestea sunt rezulta
n Frana; ei ateptau o Restaura Republica de astzi ofer o fru tele regimului, care a fcut ca rs
re; i ,pentru unii cai pentru alii, moas colecie de aventuri n cari, boiul s surprind, Frana nepre
n virtutea dreptului monarhic, de fr accesorii melodramatice, fr gtit i care nu a putut evita o
ndat ce capul lui Ludovic XVI tremoluri nici mantale de culoarea catastrof dect abandonnd, n
czuse pe eafod, Ludovic XVII suc zidului, oamenii importani fur ultimul moment, toat ideologia re
cedase tatlui su. trimii ntr'o lume.mai bun, cu o publican pentru a ^conferi premie^
Pentru toi monarhista, Regele rului i efilor militari puteri
perfect discreiune.
legitim era acela pe care guvernul quasi-dictatariale.
Progresele tiinei aduc noui n
revoluionar l inea captiv n n lesniri.- Faptul Prinului" se i acum cnd spiritul clar al
chisoare Temple: i pentru toi re ndeplinete tot aa de nepedepsit Franei reacioneaz i printr'o cri
publicanii, era Regele probabil sau cai n veacul al aisprezecelea tic continu i luminat preg
Regele posibil. Martorii sunt redui la tcere pr^n tete cu tenacitate prefaceri inevi
Cei cari rmneau stpni ai aceleai metode. i publicul s'ar tabile, n Romnia monarhic
persoanei sale erau n msur s mira mai puin de unele cariere care datoreaz regilor ei ereiarea
dicteze condiiile lor, n caz de car miraculos de repezi, dac ar ti e statului modern i unitatea naio
tastrof republican, regalitilor ele se datoreaz exploatrii unui nal, Institutul Socjal Romn",
din interior cai suveranilor strini sinistru secret de Stai". subt pretextul unor cercetri cu
hotri s. apere pe Burboni sau In timp ee, subi auspiciile In caracter tiinific, patroneaz oa-
s apere, din principiu, inviolabili stitutului Social Romm", nn fqst ferinjele policianilor cari, n w&fl s
tatea persoanelor regale. ministru confereniaz n fata unei incontient sau pentru ambiiuni
Cnd diversele fraciuni cari asistente numeroase i selecte" a- criminale, nu ovesc s sape ta

BCU CLUJ
femalia aezmintelor noastre fun condamnate definitiv de experiena re, a fost cel iDijE'dE&va.rsit minis
T

damentale, fcnd apologia altor politic a poporelor strine. tru al tezaurului.


forme de guvern, neconforme cu PAP SECREANU Primul consul era satisfcut de
spiritul i tradiia rii noastre i advocat Brila. alegerea sa, poporul mulumit de
conducere, Frana nflorindu-i ve
niturile prin feiul de bun gospo
Din Evenimente'e zilei dar al rii, care ngrijea cu devo
tament averea statului.
RELIGIA PATRIOTISMULUI nepsrii condamnabile a btina
ilor intelectuali, rabinatul perfid, Deci nu un titrat sau specialist,
Principiul de baz al ntririi va cere urgent guvernului amic, n ci un simplu casier.
unui stat, e fr tgad, iubirea lturarea emblemei rii, tricoloru Pe noi ne^a nvrednicit Dumne
tradiiilor i aprarea hotarelor et lui romn i tergerea definitiv zeu sub regimul actual de-un
nice. Istoria n dovedete, c acolo, depe harta Europei a cuvntului vorbitor fr ir, specialist i ce
unde solidaritatea naional, a a- Romnia i nscrierea oficial a lebru n legiuiri ce nu se pot apMfia,
vut rdcini adnci, n massele po Palestinei. cu temeiul pasiunii oarbe i al rs-
porului, ceasurile de primejdie au bunrii n suflet strin de sngele
fost nlturate prin o nelegere i CONCORDATUL. romnesc, socotit pe sine de mare
uniune sacr. ,\La diferite etape, In comer, ca i n orice ramur iscusit, svrlind fr norm inir-
cnd invazia strin a npdit p de munc, o legiuire i are un zite pe spinarea contribabilor
mntul strbun,intreaga naiune s'a rost. ntocmai ca o oaz n pustiu, focai. Ceea ce avea ca har din fire,
resimit i cu nsufleire alergnd n vremuri turburi de reculegere, ministrul cuceritorului Napoleon
la chemarea voivozilor i vrednici de ntrire. 0 psuire e necesar onestitatea n gndire i n gospor
lor ocrotitori de ar, s'au luptat de a da prilej unor reconfortri i darie chibzuit aezare, nu putem
pentru mntuirea ei. a pune temeiu unor cauze i n mrturisi aceasta de specialistul
Icoana Domnitorilor din trecut, grijorri excesive. Ins dei n a- Madgearu, calificat de unii n e b u
dela Mircea cel Mare, pn la Tu dncul ei, legea i are pri conci nul" dela finane, iar de Dr. Lupu,
dor din Vladimir i strlucitul Re liante cei cari se folosesc de puterea ministrul uurinii, al vorbriei
ge Carol, cai ntregitorul de neam ei. trec marginea i.abuzeaz. fr ir, iptoare.
Ferdinand, toi au pus sufletul che Se ntmpl, ca oarecari negus De ne-ar scpa Dumnezeu $i vre
zie pentru pstrarea i ntrirea tori i dintre acetia strini, n mea, de savantlcul papagaliees al
patriei. minile crora sunt cuprinse arte specialistului, tare am rsufla, ai
Prin lipsa ns a unei educatiuni, rele de comer i industrie, s aib contribuabilii ar fi mai uurai de
contrare marilor interese ale na intenii de a profita de lege n urmrirea fiscalitii jefuitoare
iunii, ne gsim n prezent destr daurta creditorilor i alearg la pn'la icenua din vatr.
mai sufletete i prin o toleran ctiguri ilicite, pgubind cu acea
dus la extrem, dragostea de ar, sta prestigiul i n genere creditul REFORMA ADMINISTRATIV.
ne este ntinat de pujrigaiul poli rii, influinnd asupra tuturor Ori ct de imparial a judeca,
tician, legtuii cu germenele dis laturilor morale i materiale. asupra reformei actuale, nu poi
trugtor Iudaismul". De aceea, practicndu-se nde nelege, dac era momentul, ca
Ceea ce era de prevzut, graie lung acest sistem, pe lng atia utiliznd aceast lege de rsturna
acestei lipse, luat ca o slbiciune parvenii ara rara tori i proprie rea vechilor tradiii, s ngreunm
i nepsare organizaia puterii sa tari de imobile semii, vom vedea budgetul i aa destul de sctuit
tanice, a Jidanilor i-a mrit pre n curnd ridicndu-se cu mult nu i n perioada cumplitei srcii.
teniile. Cu sistemul ce-1 practic n mrul lor, spre cumplita prbuire Productivitatea pmntului nu mai
umbr, cu ndrzneala cinic a a statului i descreditarea peste ho conteaz. In loc de economie i .
rassei i-a impus rnd pe rnd n tare a acestei ri i despreuirea ireal gospodrie actualii mesr
mod imperativ tot ce a vzut, smul numelui de Romni. De ct concor teri deprini cu risipa i nglo
gnd din manile politicianismului, dat, - anume legiferat pentru nea dai n cheltueli nesbuite susinui
drepturi mai pre sus de btinai. mul lui Iuda mai bine era mun d ltura presei fr Dumnezeu i
In ultimul timp, adunarea rabi ca obligatorie i nlturarea astfel fr patrie, prduesc toate isvoa-
nic, a cerut respectarea Sabatului a paraziilor din .snul poporului, rele statului, saturnd pe samsarii
i legiuire de nlturarea obligatiei ce rod cu nesa i sigur edifieiul i pe nesturaii subordonai. A r
elevilor Jidani de a nu veni la naional. mata n lips de cele necesare,,pro
coal Smbta. Aceasta pe de o FISCALITATEA fesorimea cu salarii de mizerie i :

parte, iar pe de alta prin ziarele In timpul consulatului marelui umilit, aparatul administrativ d- '
Judaice, a scribilor traficani, cer Napoleon I , grija tuturor .sfetnici irpnat, studenimea molestat,
insistent suprimarea srbtorilor lor era de a pune regul n trebu muncitorimea oraelor n turbu-
cretine. La aceste impertinente n rile statului. Finanele erau n rri, iar dl. Maniu primul ministru
drzneli, Clerul Romn, cu efi ar- primul rnd, acelea cari urmau s gsete de cuviin s mpart ara
hirei i episeopi n'au- spus un cu fie ntrite. Printr'o ntmplare fe- n gubernii, aservind-o tendinei
vnt i dintre Romnimea laic ni irieit,Bowaparie, cunoscuse pe un trdtorului Stere, creind noi func
meni n'a protestat, cnd ar fi tre funcionar modest i chibzuit, care ionari, cu salarii fantastice;
buit s se sgudure vzduhul de o ndeplinise n amnunt, munca cif Principial, destram armata, po
formidabil reaciune. relor, dela ntia treapt, fiind un litia, desorganizeaz administraia,
nseamn tcerea aceasta la bun i cinstit mnuitor de bani. svrlind pe drumuri mii de fuh-
c dragostea de ar i de religie L-a chemat la sine i i-a spus: Uite, ionatri i nfiineaz arbitrar co
s'a micorat n sufletele Romni avem nevoie de un om, s fac re horte de voinici beivani i anar
lor, sau e ndeprtat pentru tot gul n finanele rii. Acel om, eti hici.
deauna. D-ta. i n adevr, modestul func Pn cnd? IOAN FLUTURE
Ce mai rmne acum? I urma ionar, lundu-i marea rspunde- Bucureti.

BCU CLUJ
m
H U unui prieten, i susintor al
Domnul Prof. N. Iorga simpatizat de evreii din neamului lui Izrael din Romnia?!
America. Darea de seam nchee:
Dl. Iorga va primi azi delega-
Ziarul Curentul" din 30 Ian. grupare lucrase ani de zile. iunile n palatul oferit de Dl. W i l
a. c , No. 728, public o minuioas Dl. Prof. Iorga n America a liam Nelson Crom well (sic), pre
dare de seam asupra sosirii d-lui fost peste tot ovaionat de evrei. edintele Societii,, Freuds of Rou
Prof. N . Iorga i a Doamnei, la Printre persoanele oficiale care re mania". Aceea societate va oferi
New-York. prezint Romnia n America, a Miercuri o mare recepie!"
Citind cu atenie aceast dare de aprut i dl. Rosenthal. Aa c Iat faptele, pe care le nregis
seam a ziarului Curentul", des- chiar oficialitatea noastr peste o- trm cu durere. A r fi fost mndria
. prindem un fapt foarte mbucur cean, este reprezentat printr'un j i neamului romnesc, dac Dl. Iorga
tor. Dl. Rector al Universitii din dan ! din 1906, trecea azi peste ocean i
Bucureti, a fost invitat n America In darea de seam a ziarului dac era primit aa cum a'fost as
unde a fost primit foarte .bine i cu Curentul", se spune c prima sur tzi, de Americani i de Romni, n
mult entuziasm. priz pentru Dl. Iorga a fost, pre niciun caz de Jidani. Teste ocean
0 ntrebare ni se impune: Dl. zentarea pe bord a jidanului Willi avem nevoe de gloria D-lui Prof.
Prof. N . Iorga, a fost invitat i pri am Feder, evreu originar din N . Iorga, ca bun romn, hu ca ap
mit de Romnii din America, sau Galai", care l^a ntrebat n ro rtor al drepturilor jidoveti, care
de Americani?! mnete de paaport. i, fr susinerea D-sale sunt P$
Nici de unii, nici de alii, cci Apoi la debarcader, a fost primit deplin ctigate i garantate n Sta
iat cine a pregtit primirea dlui de ficele Drului Kiepper din New- tul romn.
Iorga, dup cum gluete chiar Yerk, purtnd costume naionale, Dac Dl. N.. Iorga, rectorul Uni
ziarul de mai sus: oferindu-i D-lui i D-nei Iorga, versitii din Bucureti; savantul
I n ajunul sosirii, odat cu in- flori. i marele om politic, ar fi conti
vitatiunile. lansate de societile Ce frumoas impresie trebue s nuat a rmne, doctrinarul naio
Friends of Romnia", Sous of fi produs D-lui N . Iorga, ficele lui nalismului integral, din'nainte de
Roumania" i United Roumanian Juda, n costume nationale rom rsboiu, m ntreb: avea s fie in
Yews" ziarele evreeti din diferite neti. vitat i primit, aa cum a fost n
centre americane au publicat un Printre cei care i-au urat bun Ameriea?E
articol al D-lui Dr. Fildermann, sosit, remarcm i pe jidanii Leo . . . Crede c schimbarea con
preedintele Uniunii evreilor ro Wolfson i Solomon Sufrinn. Oare vingerilor, nu este cel mai bun mij
mni", ndrumnd pe evreii ameri toat manifestarea de simpatia loc, de a parveni, n lumea inter
cani s primeasc cu entuziasm pe evreilor din America pentru Dl. naional!
savantul, omul politic i rectorul Iorga, este fcut din admiraie .G. FCOARU
Universitii, care dela rsboiu a pentru un savant i patriot, romn, - Tutova, ;
fost mereu adversar al agitaiilor
antisemite i susintor al dreptu
rilor evreilor".
Articolul D-lui Fildermann, pu Contabilii Cooperatori
blicat de toate ziarele evreeti din
centrele americane, ne vorbete n Actualmente avem cteva coli de de cooperaie i al doilea pentru c
deajuns cine a invitat pe Dl. Iorga Contabilitate i Educaie Coopera i se pltete un salar de mizerie.
n America, precum i calitatea n tist, care n fiecare an dau cte o Atunci ce s fac? Unde s g
oare 1-a primit. serie de absolveni, pregtii de a seasc scparea? Fiind pus ntr'o
D-sa n America, a fost primit lucra ca contabili la societile co grea situaie calc convingerea ce
cu entuziasm de toat suflarea operative de primul grad (bnci i-a fcut-o pe banca colii i p
evreeasc, ca savant, om politic i nopulare i cooperative), precum rsete cooperaia, angajndu-se
rector al Universitii din Bucu i de a deveni conductorii lor de la bncile comerciale sau alte insti
reti, care dela rsboiu a fost a- mine. tuii, care i dau posibilitate s tr
prtorul jidanilor din Romnia, Tnrul absolvent pleac depe iasc mai bine i s-i asigure vii
iar nu ca profesorul de alt dat, banca colii convins c va lucra torul.
dela aceea Universitate din Bucu toat viaa n cooperaie. I-se d Astfel ne prsesc cei mai buni
reti, caire n 1906 a mpins n un post de contabil la o societate contabili cooperatori, care n timp
piaa Teatrului Naional, sutle de cooperativ cu un salar de 2000 de 23 ani de serviciu, s'au expe
studeni romni cretini, strivii de 2500 lei lunar. rimentat n conducerea lucrrilor,
cavaleria represiv. Acel spectacol Salar de mizerie. Gt este tinr precum i n cunoaterea scopului
fost lugubru, totui d. prof. Iorga i duce viaa cu chin, cu vai, dar adevrat ce urmrete micarea.
1-a privit neronian, convins c-i cnd i vine vremea i lui s se Zic 23 ani de serviciu, fiindc
face datoria de apostol al neamu gndeasc la o eventual cstorie cei mai muli contabili cooperatori
lui i aprtor al culturii .i sufle i se nate o ntrebare i anume: absolv coala la 1819 ani i lu
tului romnesc. cine l va asigura n viitor cu cele creaz pn la majorat, apoi o
Alturi de Dl. Prof. A. C. Cuza, necesare pentru traiu? Cooperaia prsesc.
Dl. Iorga, a nceput o aciune po desigur c nu-1 va asisrura. In co Iat nc o cauz pentru care
litic, mpotriva jidanilor, oare operaie nu poate fi sigur pe post cooperaia nu progreseaz; cci
durat pn la rsboiu. Dup rs fiind lsat la dispoziia Consiliului tiut este c la sate factorul prin
boiu D-sa nu numai c s'a retras de adm., care adesea e format din cipal de propaganda cooperatist
din aceast aciune, dar a devenit persoane politice, care pot ori cnd este contabilul cooperator i pier-
deodat adversar al gruprii i al s-1 dea afar din serviciu i s-1 zind aproape n fiecaire an cte o
ideilor sale de mai nainte, n pare nlocuiasc m o persoan strin serie de contabili cooperatori, care

BCU CLUJ
cu toii' n Corpul Contabililor Co blat activitatea lor nefast, jcm-
ti experiena mna in materie nmd sute de mii i milioane, aca
cooperatist cptat n timp de operatori", care a luat fiin anul
trecut,i s cerem cu trie s ni se parnd ntreprinderile puhiice, co
23 ani de serviciu i care sunt merul, comunicaiile, punnd m
de mare folos micrii. recunoasc i nou drepturile ce le
na in mod sistematic asupra mari
' Conductorii notri s-^i n meritm 'anume: s fim numii
lor proprieti i reuesc sa obin
toarc fata i spre bieii contabili n posturi, inamovibili i s ne
influena in orice aciune pontic
cooperatori dela sate care zac n plteasc un salar care s ne dea
i social mai nsemnat; dac vd
mizerie. posibilitate s trim mai omenete.
toate acestea obraji-i mi sunt np
Contabilii cooperatori nu trebue SIMION CREU, contabil-coop. dii de rocata ruinei nu numai
piard curajul, ci s se asocieze Blti. n urma lipsei de saiu al
jidovilor Uraprei i a dorinei lor
ae a domina, dar mai ales din cau
za orbiei ruinoase, a nepsrii i
Presa evreiasc a Ungariei." a uurinei cu care se poart po
pulaia cretin fa de jidovirea
Sub acest titlu n anul 1900 la doveti, adic toate sunt redactate Ungariei, iar a se sinchisi de e.
Buaapesta a aprut o extrem . da in spirit jidovesc i toate se gsesc Cea mai puternic arm cu ajuto
interesant broura de sigur necu n mini ndaneti. rul creia jidanii acapareaz pute
noscut nc pan acum ae cititori. Unul din cele mai valoroase bu rea asupra cretinilor mult mai nu
Autorul orourei este necunoscut. nuri pmnteti se zice ca est ht meroi (n Ungaria fa de 17 mi
Dup toate probabilitile ns ei e bertatea presei., Dar niciri pe lu lioane de cretini exist vre<-o 800
un ziarist ungur. me nu si- ntmpl attea abuzuri, mii jidani) este fr ndoial n
Rvind raftufile de cri ale n privina aceasta, ca n Ungaria primul rnd nepsarea! cretinilor,,
Bibliotecii Universitii am Cluj i aceasta pentruc presa magniard i n al doilea rnd presa. Vre-o
am dat pe neateptate peste acest este compimt juiovit. Se afirma ca 140 de publicaiuni cretine din
document, al vremurilor trecute, presa ar li asimilata unei mari pu Ungaria afyia i in zilele, nu au
care ne explic attea evenimente teri i c presa ar avea cine tie ce nici o influen i n faa forurilor
istorice cari au urmat mai trziu. mari puteri. Dar niciri pe acest n drept le nu au nici o autoritate,.
Vom publica in traducere fidel glob terestru aceast mare putere" Dar 700 de publicaiuni jidoveti -
broura, care conine 2i pagini; i nu are atitudini mai provocatoare nfloresc admirabil i ele gsesc
, ca ncheiere vom trage concluziile dect' la noi, n Ungaria, Dece? totdeauna ui deschise nu numai
ce se vor impune pentru noi, cari Pentruc presa ungureasc este ji n faa marelui capital, i a mini
suntem aproape n aceea situaie dovit. Se spune-e presa liber este trilor, dar pn i ia o parte din
n care se gsea Ungaria acum trei cel mai mare i cel mai chemat a- episcopii catolici.
decenii, avnd o pres nstrinat prtor al libertii politice i so
Aceasta nu este nici o exagerare,
care n timp de 18 ani a reuit s-'i ciale, al legalitii, al moralei, cin- cci avem dovezi. mpotriva epis
ating scopul: prednd Ungaria in ' stei i onoarei. copului din Kalocsa civa indivizi
manile teroritilor evrei ai lui Aceste cerine ale presei libere ni suspeci pun la oale un atentat.
Bla Kuhn, Szamuelli i alte fiare ciri n lume nu sunt clcate n pi Scopul complotului este: antajul
setoase de snge. cioare mai mult dect n Ungaria Un ziarist jidan se intereseaz de
Iat coninutul brourei Presa si dect de presa ei. Dece? Fiindc chestiune. Ziua urmtoare n cte
evreiasc a Ungariei"-: presa din Ungaria este jidoveasc. va ziare jidneti apar destinuiri
Fiind ungur, mi iubesc cu n Se spune c presa liber este nsi senzaionale" despre nobilul episcop.
flcrare tara i neamul, i cu toate cinstea i adevrul personificat. De sigur toate sunt minciuni jos
acestea, sau poate tocmai din acest Dar niciri n lume nu exist o nice. ' ' ..
motiv trebue s m plec n fata pres att de venal i mincinoas, Episcopul se las impresionat,
faptelor, cci sunt nevoit s recu Ca n Ungaria. cci cu toate c sunt minciuni,, ele
nosc i eu, c partidul socialistecre- Sunt antisemit i totui nu sunt. totui sunt neplcute i jenant^.
tin dela Viena are toat dreptatea Nu vreau s alung pe evrei din In scurte intervaluri de timp -i'
s insiste afirmnd c Ungaria e- Ungaria, nici nu vreau s le nimi fac apariia la episcop foarte se
ste ebraizat, iar noi ungurii, sun cesc proprietile sau averile. Nu rioi, dndu-i aere diferii ziariti
tem numii evreo-maghiari. Socia sunt nici prietenul msurilor for (jhornaliti). Primirea este foarte
litii cretini din Austria spun un ate i doresc s tresc n libertate cordial i ziaritii ascult o eerer^ '
adevr: Ungaria de fapt este jido cu toat lumea, dac nu se a episcopului, apoi pleac radioi
vit n toate privinele. Politica li poate altfel, chiar i cu jidanii. i veseli. Chestiunea s'a aranjat".
beral dominant este jidoveasc, Dac ns n cursul anilor vd Destinuirile" nceteaz. Cine cre
(nici nu exist o politic liberal cum se introduc n Ungaria cu mi de c aceafita se ntmpl n'mod
cu concepii moderne), este jidovit ile, jidovii zdrnuroi, semislba- gratuit? Cine crede, c ziaristul
comerul, sunt jidovite Comunica teci, avizi de prad ai Galiiei i jidan tace pe gratis?
iile, e jidovit industria i comer Poloniei i aci npdesc ca un roi Un alt caz. Ziaristul de cas al '
ul, e jidovit corpul medical i al de lcuste n special comunele arhipiscopului^-cardinal Vaszarjf
avocailor, e jidovit arta, tiina mici, la nceput cerind dela popu Kolos este im jidan cu numele Dr.
i este jidovit pn i presa. laia simpl i (rbdtoare, pe urm Schiller Zsigmond, care este redac
In Ungaria astzi (1900) apar linguindu-o i ademenindu-o, p- tor al ziarului jidovesc Pester
cea. 1000 pubcatiuni ..zilnice i nce o arunc n mizerie moral i Lloyd". Toate noutile arhiepisco
periodice. Dkr-aeeste abia 100 sunt material, fcndu-o s emigreze; piei, fie ele de ordin de politic bi-(
^aoiice^ -2B\ -protestante, vre-o 40 dac vd c aceste hoarde de jidovi sericease, chestiuni personale, pa
sarBeti,' romneti, slovace, germa se revars pe Urm asupra orae storale arhiereti, circulare le. ob
ne , restul fr esceptie sunt ji lor, continundu-i aci cu furie du ine cel dinti aeasta Dr. SeMUar

BCU CLUJ
i n primul rnd le (public Fes din Ungaria, pe puinele pagini aie de nume, despre cari pn acuni
ter Lloydu"-ul jidnese. Aci am pu acestei brouri, este imposibil. M am crezut c aparin unor cretini
tea pune o ntrebare: deee nu caut mrginesc deci a deMinui aci ee- cinstii?
legturi directe cu biroul arhiepis eace intereseaz mai mult pe citi La Budapesta apar 24 de cotidi-
copal i ziarele politice catolice tori, cci ei fr ndoiatl nu pot ane. Dintre acestea curat cretine
Magyar Allam" i Alkotmny"? ti ce atitudine s ia fa de nu sunt numai dou, (Alkotmny"
JJe sigur noi nu putem da amnun meroasele ziare i nenumraii scri i. Magyar llam"), redactorii res
te asupra acestui lucru; pentruc itori. Cine cunoate oare toate pu- ponsabili alor 9 ziare sunt ce e
cunoatem amnunte asupra ches blicaiunile jidneti i pe toi scrii drept cretini, dar aceste publicai-
tiunilor interne ale ziarelor. Putem torii jidani? La -Budapesta foairte uni sunt cu totul nepstoare fa
afirma ns cu siguran, c aceste puin lume i cunoate, iar n pro de chestiunile cretine, iar restul
ziare catolice de sigur se sfiesc a se vincie numrul celor ce i "cunosc de 13 ziare sunt curat i exclusiv
milogi i a ceri, unde ziaristul j i este i mai redus, pentruc ziaritii jidneti.
dan are intrare libera n orice timp, in ziarele lor, iar scriitorii n publi- Iat aci lista numelor:
obinnd toate iniormaiuniie de oaiunile lor cte odat ating i Pirimredactarul al ziarului Bu
cari are nevoie. FI obine amnun coaste religioase cretine, sau patri dapesti Napl" este Vszi Jzsef
te asupra tuturor, chestiunilor ce otice, fcnd s cread publicul cre (Weisz), jidan.
intereseaz pe arhiepiscop, cci j i tin, c ziarele jidneti cinstete i Redactorul responzabil al acelu-
danul ii este att de'drag Eminen onoreaz pn i cretinismul i po ia ziar este jidanul Braun Sndor.
ei Sale, nct a inut s4 prezinte porul cretinesc. Redactorul responzabil l ziaru
personal Sanctitii Sale Papei. Un Dar alta este situaia de fapt! lui Esti Ujsg"este jidanul Barna
ziarist jidan prezentat capului cre Oare nu vede cititorul cretin Izidor (Braun).
tinismului de un episcop catolic! credul iertai expresiunea, Redactorul responzabil al ziaru
Acest lucru pare totui a fi prea cel ce i-este lene s gndeasc cum lui Friss jsg" este jidanul Ha
mult. ziarele jidneti lupt fr nceta br Mihly.
Despre un alt episcop catolic se re pentru scopuri jidneti? Nu ve efredactorul al ziarului Magyar
vorbete c amiciia lui pentru pre- de oare c aceste ziare n mod sis Estilap" este jidanul Szalay Mihly
sa jidneasc 1-a introdus n tab tematic scad prestigiul credinelor (Singer).
ra acionarilor unui ziar jidnese cretine, autoritatea i ncrederea efredactorul ziarului Magyar
guvernamental. n sine a poporului cretin? Nu Hirlap" este jidanul Feny Sndor
Un al treilea episcop, Paul Szem- vede cum zi cu zi sunt batjocorii i (Fink).
reosnyi, a ndrgit att de mult brfii slujitorii bisericilor cretine Redactorul responzabil al ziaru
presa jidneasc, nct ntr'o cir (preoii i clugriele)? Nu vede lui Neues Kleines Journal" este *
cular oficial a desmintit tirile oare prigoana necrutoare pe care - jidanul Vida Felix (Weiss).
bine controlate publicate de ziarul au pus-o la cale mpotriva a tot ce Redactorul responzabil al ziaru
catolic Alkotmny" despre asasi este cretin? lui Neus Pester Journal" este j i
natei dela Nmeszt. Spre marea In articole de fond, n romane, danul Brdy Lajos.
bucurie a presei jidneti, el a de n foiletoane, n tirile zilei ei bat Redactorul iresponzabS al ziaru
clarat, c ziarul catolic minte i jocoresc fr ncetare cultul biseri lui Neues Politisches Volksblatt"
instig mpotriva jidanilor. cilor cretine, cele zeoe porunci, este jidanul S. Fleischmann.
* Sfintele Taine i obiceiurile religi Redactorul ziarului Budapester
In Ungaria ntreaga via este oase. In felul acesta ei propag Tageblatt' este jidanul Iulian
expropriat i arndat de presa printre cretini desinteresul fa Weiss.
jidneasc. Ea a pus mna n de religie, slbesc poporul i l m efredactorul ziarului PeSter
parte pn i asupra literaturei n n sclavia lipsit de voin ce i-o Lloyd" este jidanul botezat Falk
cretine i religioase. Scriitori ex pregtesc interesele jidneti. Orice Miksa^ dar redactorul responzabil
celeni lucreaz pentru ziare jid scriitora jidan afirm c el este jidanul Schiller Zsigmond-
neti. Opere cretine i religioase cel mai bun prieten al cititorului, efredactorul ziarului Pesti
excelente sunt tiprite de tipografii c el este propagatorul luminei i Napl" este jidanul Nemnyi A m
jidneti i puse n comer de' ne el este Opinia public". Iar toate brus.
gustori sau cojmisionari jidani. A - aceste afirmaii le face cu atta tu Redactorul ziarului Pesti jsg"
sociatia catolic Sftul tefan" n peu, nct foairte puini ndrznesc este jidanul Havasi Hugo,
timp de decenii ntregi a pltit mul- s i se opun. Redactorul responzabil al ziaru
le sute de mii de lei tipografiei Ei sunt arndaii principali" ai lui Politischer Volksblatt" este ji
Atheneum", la care i-^a imprimat vieii intelectuale din.Ungaria, Ei danul Sipos Igncz.
lucrrile. (In ultimul timp contul lucreaz n politic i economie. Redactorul ziarului Magyar
unttal a fost de 60.000 coroane). Ei aprovizioneaz publicul cu ro Sz" (ziarul lui Bnffy)' este jida
Crile de rugciuni ale cunoscutu mane, piese teatrale, versuri, Ei nul Plyi Ede.
lui preot scriitor catolic i deputat fac revistele de familie, cari sunt Acetia sunt astzi (1900) ndru
Hoch Jnos sunt tiprite la jido- scrise dija" pentru soiile i fe mtorii i ofierii de stat major ai
\ eseul- Atheneum". Cunoscutul tele noastre, ba chiar i crile de opiniei publice din Ungaria, (ge
scriitor Dedek Greseenz Lajos toc poveti, pe cari le dm n minile neralii la rndul lor ocup loc n
mai acum i tiprete la tipogra copiilor notri, sunt scrise tot de lojile francmasonice". (Va, urma).
fia jidneasc Palas" o lucrare jidani. Ei scriu pn i istoria rii
pur bisericeasc, oare este colporta noastre, ei scriu lucrri juridice,
t de ctre jidanul Szkelv Aladr tehnice. i medicale. Numeroase Cetii
(Salzer Adolf). cri didactice sunt scrise tot de nfrirea
'* jidani...
A face istoricul presei jidneti S enumerm nume? Astfel Romneasc

BCU CLUJ