Sunteți pe pagina 1din 21

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA TIINE ECONOMICE


CATEDRA CONTABILITATE I INFORMATIC ECONOMIC

Lucrul individual

la disciplina CONTABILITATEA FINANCIAR

STUDIU DE CAZ

Conductor tiinific: Iacob A., lect.univ.

Autorul:urcan Valeria, gr.FB1502

Chiinu 2017

1
DESCRIEREA STUDIULUI DE CAZ I SARCINILE FORMULATE
Entitatea economic SRL Farmecul produce i vinde articole de vestimentaie. La
sfritul perioadei de gestiune entitatea prezint soldurile pe conturile din Cartea mare la
01.01.2014 (Tabelul 1). Pe parcursul anului 2014, SRL Farmecul a efectuat operaiuni
economice care snt prezentate n tabelul 2.
n baza informaiei cu privire la soldurile iniiale ale entitii economice analizate i
coninutul operaiunilor economice ale entitii se cere:
- de ntocmit bilanul la nceputul perioadei de gestiune n baza soldurilor pe conturile din
Cartea mare la 01.01.2014;
- de nregistrat operaiunile economice efectuate n anul 2014 n formule contabile, de
determinat sumele care lipsesc;
- de deschis conturile, de reflectat operaiunile economice n conturi;
- de ntocmit balana de verificare ale conturilor sintetice;
- n baza soldurilor finale ale conturilor s se ntocmeasc Situaiile financiare la
31.12.2014.
Tabelul 1.
Soldurile pe conturile din Cartea mare la 01.01.2014
SRL Farmecul

Nr.
Denumirea contului Suma, lei
d/o
1. Imobilizari necorporale 15 000
2. Amortizarea imobilizari necorporale (1200)
3. Mijloace fixe 540 000
4. Amortizarea mijloacelor fixe (150 000)
5. Creane pe termen lung 10 000
6. Materiale 85 000
7. Obiecte de mic valoare i scurt durat 4 100
8. Uzura obiectelor de mic valoare i scurt durat (800)
9. Producia n curs de execuie 12 000
10. Produse finite 48 000
11. Creane comerciale 30500
12. Avansuri acordate curente 5 600
13. Creane ale bugetul 6 000
14. Creane ale personalului 2 000
15. Investiii financiare curente n pari neafiliate 10 000
16. Casa 500
17. Conturi curente n moned naional 80 700
18. Conturi curente n valut strin 9 000
19. Capital social 300 000
20. Capital suplimentar 3 000
21. Rezerve statutare 55 000
22. Alte rezerve 5 400
23. Profit nerepartizat (pierdere neacoperit) al anilor precedeni 102 420
24. Avansuri pe termen lung primite 16 080
25. Credite bancare pe termen scurt 150 000
26. Datorii comerciale 39 500
27. Datorii fa de personal privind retribuirea muncii 16 200
28. Datorii privind asigurrile sociale si medicale 6 800
29. Datorii privind decontrile cu bugetul 3 200
30. Provizioane curente 8 800
2
Tabelul 2.

Bilanul la nceputul perioadei de gestiune 01 ianuarie 2014


ACTIV Suma, lei PASIV Suma, lei
1.Active imobilizate 3.Capital propriu
Imobilizari necorporale 15 000 Capital social 300 000
Amortizarea imobilizari necorporale (1200) Capital suplimentar 3 000
Mijloace fixe 540 000 Rezerve statutare 55 000
Amortizarea mijloacelor fixe (150 000) Alte rezerve 5 400
Creane pe termen lung 10 000 Profit nerepartizat (pierdere 102 420
neacoperit) al anilor precedeni
Total active imobilizate 413 800 Avansuri pe termen lung primite 16 080
2.Active circulante Total capital propriu 481 900
Materiale 85 000 4.Datorii pe termen lung
Obiecte de mic valoare i scurt durat 4 100 Credite bancare pe termen scurt 150 000
Uzura obiectelor de mic valoare i (800) Total datorii pe termen lung 150 000
scurt durat
Producia n curs de execuie 12 000 5.Datorii curente
Produse finite 48 000 Datorii comerciale 39 500
Creane comerciale 30500 Datorii fa de personal privind 16 200
retribuirea muncii
Avansuri acordate curente 5 600 Datorii privind asigurrile sociale si 6 800
medicale
Creane ale bugetul 6 000 Datorii privind decontrile cu bugetul 3 200
Creane ale personalului 2 000 Provizioane curente 8 800
Investiii financiare curente n pari 10 000 Total datorii curente 74 500
neafiliate
Casa 500
Conturi curente n moned naional 80 700
Conturi curente n valut strin 9 000
Total active circulante 292 600
TOTAL ACTIV 706 400 TOTAL PASIV 706 400

Tabelul 3.
Operaiunile economice efectuate n anul 2014
la SRL Farmecul
3
Nr.
Coninutul operaiunilor economice Suma,lei Debit Credit
crt.
1. Se reflect soldul produciei n curs de execuie la
nceputul perioadei de gestiune 12 000 811 215
2. Se nregistreaz n contul curent n moned naional
creditele bancare pe termen lung 50 250 242 411
3. S-au consumat materiale pentru fabricarea produselor 60 250 811 211
4. Se calculeaz amortizarea mijloacelor fixe:
- cu destinaie general de producie 3 250 821 124
- cu destinaie administrativ 1 750 713 124
5. Se calculeaz amortizarea imobilizrilor necorporale cu
destinaie administrativ 500 713 113
6. Se pltete avans furnizorilor n contul achiziionrii
viitoare a materialelor 17 250 224 242
7. Se accept factura furnizorului pentru materialele intrate:
- pre de achiziie 10 850 211 521
- TVA 20% 2170 534 521
8. Se calculeaz salariul:
- muncitorilor care particip la fabricarea
produselor 30 250 811 531
- personalului administrativ al seciei de producie 6 250 821 531
- personalului administrativ i de conducere 15 250 713 531
9. Se efectueaz defalcri pentru CAS (23 %):
- muncitorilor de baz care particip la fabricarea
produselor 6957.5 811 533.1
- personalului administrativ al seciei de producie 1437.5 821 533.1
- personalului administrativ i de conducere 3507.5 713 533.1
10. Se efectueaz defalcri pentru CAM (4,5 %):
- muncitorilor de baz care particip la fabricarea
produselor 1361,25 811 533.2
- personalului administrativ al seciei de producie 281,25 821 533.2
- personalului administrativ i de conducere 686,25 713 533.2
11. Se accept factura fiscal pentru combustibil i energia
consumat n scopuri tehnologice de producie:
- pre de achiziie 9 650 811 521
- TVA 20% 1930 534 521
12. Se accept factura pentru paza subdiviziunilor de
producie 2 250 821 521
13. Se reflect venitul obinut din vnzarea produselor cu
plata ulterioar:
- pre de vnzare 25 450 221 611
- TVA 20% 5090 221 534
14. Se reflect valoarea contabil a produselor vndute 17 250 711 216
15. S-au obinut produse din activitatea de baz 45 250 216 811
16. Se ncaseaz avansurile curente anterior acordate 5 250 242 224
17. Se trece la cheltuieli avansul curent acordat i nereclamat 6 250 714 224
18. Se accept factura fiscal privind servicii potale i
telegrafice:
- costul serviciilor 750 713 521
- TVA 20% 150 534 521
4
19. Se ncaseaz n contul curent n moned naional avansul
curent n contul livrrii utilajului 80 250 242 523
20. Se rein din salariul personalului:
- impozit pe venit 11 600 531 534
- defalcri n fondul de pensii 2 050 531 533
- defalcri pentru medicina asigurat 1 350 531 533.2
21. Se ridic numerar din contul curent n moned naional 40 250 241 242
22. Se pltete din cas:
- salariile lucrtorilor 20 750 531 241
- titularului de avans pentru cheltuieli de deplasare 1 450 226 241
- titularului de avans pentru procurarea timbrelor
potale i tichetelor 350 226 241
23. Din contul curent n moned naional s-a transferat
furnizorilor:
- pentru consumul de energie electric 4 250 521 242
- pentru servicii potale i telegrafice 450 521 242
24. Se accept factura fiscal pentru cheltuieli de transport
aferente desfacerii produselor:
- costul serviciilor de transport 2 250 712 521
- TVA 20% 450 534 521
25. Se reflect venitul obinut din vnzarea produselor contra
numerar prin magazinul propriu:
- pre de vnzare 25 250 241 611
- TVA 20% 5 050 241 534
26. Se reflect valoarea contabil a produselor vndute 18 250 711 216
27. Se nregistreaz n contul curent n moned naional
suma aferent produselor vndute contra numerar (op. 25) 30 300 242 241
28. Se ncaseaz n contul curent numerarul de la clieni 18 950 242 221
29. Se deschide un acreditiv pe seama numerarului propriu al
entitii 19 250 244 242
30. Se accept deconturile de avans privind:
- cheltuielile de deplasare ale directorului 1 400 713 226
- documente bneti procurate 450 246 226
31. Se restituie n casierie suma nefolosit de ctre titularul
de avans 300 241 226
32. Se trece n cont avansurile acordate furnizorilor pentru
livrarea materialelor 5 250 521 224
33. Se transfer din contul curent n moneda naional:
- impozitul pe venit al persoanelor fizice 5 550 534.1 242
- furnizorilor pentru valorile materiale procurate i
serviciile prestate 18 250 521 242
- organelor de asigurri sociale 3 250 533.1 242
- organelor de asigurri medicale 1 650 533.2 242
- comisioanele bncii 270 713 242
34. Se caseaz valoarea contabil a mijloacelor fixe ieite ca
urmare a evenimentelor excepionale:
- valoarea contabil 20 250 723 123
- amortizare acumulat 18 250 124 123
35. Se efectuiaz inventarierea materialelor de la depozit i se
nregistrez lipsuri de materiale, la valoarea contabil 2 450 714 211
36. Se supune recuperrii, din contul persoanei vinovate,
5
suma lipsurilor de materiale la pre de pia 2 400 lei, 2 400 226 612
TVA 20% 480 226 534.4
37. Persoana vinovat urmeaz s recupereze lipsurile
achitndu-se n numerar 2 880 242 226
38. Se nregistreaz costul materialelor achiziionate de la
furnizori 13 750 211 521
39. Se reflect TVA 20 % aferent materialelor achiziionate 2750 534 521
40. Se pltete pentru materiale achiziionate de la furnizori
din contul acreditivului 16 450 521 244
41. Se primete cu titlu gratuit un autoturism 20 250 123 622
42. Se efectueaz defalcri n rezervele statutare pe seama
profitului nerepartizat al anilor precedeni 10 250 332 322
43. Se repartizeaz costurile indirecte de producie aferente
activitii de baz 13 468,75 811 821
44. Se reflect valoarea contabil a produciei n curs de
execuie la finele perioadei de gestiune 88 687,5 215 811
45. Se reflect nchiderea conturilor de venituri la finele 50 700 611 351
perioadei de gestiune 2 400 612 351
20 250 622 351
46. Se reflect nchiderea conturilor de cheltuieli la finele 35 500 351 711
perioadei de gestiune 2 250 351 712
24 113,75 351 713
8 700 351 714
20 250 351 723
47. Se reflect rezultatul financiar al perioadei de gestiune 17 463,75 333 351

Conturile contabile

Debit 113 Credit

6
1200
5) 500

0 500
1700

Debit 123 Credit


540000
41) 20250 34) 20250
18250
20250 38500
521750

Debit 124 Credit


150000
34) 18250 4) 3250
1750
18250 5000
136750

Debit 211 Credit


85000
7) 10850 9) 60250
38) 13750 35) 2450
24600 62700
46900

Debit 215 Credit


12000
44) 88687,5 1) 12000

88687,5 12000
88687,5

Debit 216 Credit


48000
15) 45250 14) 17250
26) 18250
45250 35500
57750

Debit 221 Credit


30500
13) 25450 28) 18950
5090
7
30540 18950
42090

Debit 224 Credit


5600
6) 17250 16) 5250
17) 6250
32) 5250
17250 16750
6100

Debit 226 Credit


2000
22) 1450 30) 1400
350 450
36) 2400 31) 300
480 37) 2880
4680 5030
1650

Debit 241 Credit


500
21) 40250 22) 20750
25) 25250 1450
5050 350
31) 300 27) 30300

70850 52850
18500

Debit 242 Credit


80700
2) 50250 6) 17250
16) 5250 21) 40250
19) 80250 23) 4250
27) 30300 450
28) 18950 29) 19250
37)2880 33) 5550
18250
3250
1650
270
187880 110420
158160

Debit 244 Credit


0
29) 19250 40) 16450

8
19250 16450
2800

Debit 246 Credit


0
30) 450

450 0
450

Debit 246 Credit


0
30) 450

450 0
450

Debit 322 Credit


55000
42) 10250

0 10250
65250

Debit 332 Credit


102420
42) 10250

10250 0
92170

Debit 333 Credit

47) 17463,75

17463,75 0

Debit 351 Credit

46) 90813,75 45) 73350


47) 17463,75

9
90813,75 90813,75

Debit 411 Credit


0
2) 50250

0 50250
50250

Debit 521 Credit


39500
23) 4250 7) 10850
450 2170
32) 5250 11)9650
33) 18250 1930
40) 16450 12) 2250
18)750
150
24) 2250
450
38) 13750
39) 2750
44650 46950
41800

Debit 523 Credit


0
19) 80250

0 80250
80250

Debit 531 Credit


16200
20) 11600 8) 30250
2050 6250
1350 15250
22) 20750
35750 51750
32200

Debit 533 Credit


6800
33) 3250 9) 6957.5
1650 1437.5
10
3507.5
10) 1361,25
281,25
686,25
20) 2050
1350
4900 17631,25
19531,25

Debit 534 Credit


3200
7) 2170 13) 5090
11) 1930 20) 11600
18) 150 25) 5050
24) 450 36) 480
33) 5550
39) 2750
4900 22220
12420

Debit 611 Credit


3200
45) 50700 13) 25450
25) 25250
50700 50700

Debit 612 Credit

45) 2400 36) 2400

2400 2400

Debit 622 Credit

45) 20250 41) 20250

20250 20250

Debit 711 Credit

11
14) 17250 46) 35500
26) 18250
35500 35500

Debit 712 Credit

24) 2250 46) 2250

2250 2250

Debit 713 Credit

4) 1750 46) 24113,75


5) 500
8) 15250
9) 3507.5
10) 686,25
18) 750
30) 1400
33) 270
24113,75 24113,75

Debit 714 Credit

17) 6250 46) 8700


35) 2450
8700 8700

Debit 723 Credit

34) 20250 46) 20250

20250 20250

Debit 811 Credit

12
1) 12000 15) 45250
3) 60250 44) 88687,5
8) 30250
9) 6957.5
10) 1361,25
11) 9650
43) 13468,75
133937,5 133937,5

Debit 821 Credit

4) 3250 43) 13468,75


8) 6250
9) 1437.5
10) 281,25
12) 2250
13468,75 13468,75

Balana de verificare a conturilor sintetice

13
N Sold iniial Rulaje Sold final
d/o Denumirea
conturilor Debit Credit Debit Credit Debit Credit

14
1. 112 15000 - - - 15000 -
2. 113 - 1200 - 500 - 1700
3. 123 540000 - 20250 38500 521750 -
4. 124 - 150000 18250 5000 - 136750
5. 161 10000 - - - 10000 -
6. 211 85000 - 24600 62700 46900 -
7. 213 4100 - - - 4100 -
8. 214 - 800 - - - 800
9. 215 12000 - 88687,5 12000 88687,5 -
10. 216 48000 - 45250 35500 57750 -
11. 221 30500 - 30540 18950 42090 -
12. 224 5600 - 17250 16750 6100 -
13. 225 6000 - - - 6000 -
14. 226 2000 - 4680 5030 1650 -
15. 241 500 - 70850 52850 18500 -
16. 242 80700 - 187880 110420 158160 -
17. 243 9000 - - - 9000 -
18. 244 - - 19250 16450 2800 -
19. 246 - - 450 - 450 -
20. 251 10000 - - - 10000 -
21. 311 - 300000 - - - 300000
22. 312 - 3000 - - - 3000
23. 322 - 55000 - 10250 - 65250
24. 323 - 5400 - - - 5400
25. 332 - 102420 10250 - - 92170
26. 333 - - 17463,75 - 17463,75 -
27. 351 - - 90813,75 90813,75 - -
28. 411 - - - 50250 - 50250
29. 423 - 16080 - - - 16080
30. 511 - 150000 - - - 150000
31. 521 - 39500 44650 46950 - 41800
32. 523 - - - 80250 - 80250
33. 531 - 16200 35750 51750 - 32200
34. 533 - 6800 4900 17631,25 - 19531,25
35. 534 - 3200 13000 22220 - 12420
36. 538 - 8800 - - - 8800
37. 611 - - 50700 50700 - -
38. 612 - - 2400 2400 - -
39. 622 - - 20250 20250 - -
40. 711 - - 35500 35500 - -
41. 712 - - 2250 2250 - -
42. 713 - - 24113,75 24113,75 - -
43. 714 - - 8700 8700 - -
44. 723 - - 20250 20250 - -
45. 811 - - 133937,5 133937,5 - -
46. 821 - - 13468,75 13468,75 - -
TOTAL 858400 858400 1056335 1056335 1016401 1016401

15
.BILANUL
la 31 decembrie 2014

Nr. Activ Cod. Sold la


d/o rd. nceputul sfritul
perioadei perioadei
16
de de
gestiune gestiune
1 2 3 4 5
1. Active imobilizate
Imobilizri necorporale 010 13800 13300
Imobilizri corporale n curs de execuie 020
Terenuri 030
Mijloace fixe 040 390000 385000
Resurse minerale 050
Active biologice imobilizate 060
Investiii financiare pe termen lung n pri neafiliate 070
Investiii financiare pe termen lung n pri afiliate 080
Investiii imobiliare 090
Creane pe termen lung 100 10000 10000
Avansuri acordate pe termen lung 110
Alte active imobilizate 120
Total active imobilizate 130 413800 408300
(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050
+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)
2. Active circulante
Materiale 140 85000 46900
Active biologice circulante 150
Obiecte de mic valoare i scurt durat 160 3300 3300
Producia n curs de execuie i produse 170 60000 146437,5
Mrfuri 180
Creane comerciale 190 30500 42090
Creane ale prilor afiliate 200
Avansuri acordate curente 210 5600 6100
Creane ale bugetului 220 6000 6000
Creane ale personalului 230 2000 1650
Alte creane curente 240
Numerar n casierie i la conturi curente 250 90200 188460
Alte elemente de numerar 260 450
Investiii financiare curente n pri neafiliate 270 10000 10000
Investiii financiare curente n pri afiliate 280
Alte active circulante 290
Total active circulante 300 29260 451387,5
(rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+
rd.210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+
rd.280+rd.290)
Total active 310 706400 859687,5
(rd.130+rd.300)

Pasiv
3. Capital propriu
Capital social i suplimentar 320 303000 303000
Rezerve 330 60400 70650
Corecii ale rezultatelor anilor precedeni 340 X
Profit nerepartizat (pierdere neacoperit) al anilor precedeni 350 102420 92170
17
Profit net (pierdere net) al perioadei de gestiune 360 X (17463,75)
Profit utilizat al perioadei de gestiune 370 X
Alte elemente de capital propriu 380
Total capital propriu 390 465820 448356,25
(rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)
4. Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung 400 50250
mprumuturi pe termen lung 410
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar 420
Alte datorii pe termen lung 430 16080 16080
Total datorii pe termen lung 440 16080 66330
(rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)
5. Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt 450 150000 150000
mprumuturi pe termen scurt 460
Datorii comerciale 470 39500 41800
Datorii fa de prile afiliate 480
Avansuri primite curente 490 80250
Datorii fa de personal 500 16200 32200
Datorii privind asigurrile sociale i medicale 510 6800 19531,25
Datorii fa de buget 520 3200 12420
Venituri anticipate curente 530
Datorii fa de proprietari 540
Finanri i ncasri cu destinaie special curente 550
Provizioane curente 560 8800 8800
Alte datorii curente 570
Total datorii curente 580 224500 345001,25
(rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+
rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)
Total pasive 590 706400 859687,5
(rd.390+rd.440+rd.580)

SITUAIA DE PROFIT I PIERDERE


de la 1 ianuarie pn la 31 decembrie 2014

Indicatori Cod Perioada de gestiune


rd. precedent Curent
1 2 3 4

18
Venituri din vnzri 010 X 50700
Costul vnzrilor 020 X 35500
Profit brut (pierdere brut) 030 X 15200
(rd.010-rd.020)
Alte venituri din activitatea operaional 040 X 2400
Cheltuieli de distribuire 050 X 2250
Cheltuieli administrative 060 X 24113,75
Alte cheltuieli din activitatea operaional 070 X 8700
Rezultatul din activitatea operaional: profit (pierdere) 080 X (17463,75)
(rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)
Rezultatul din alte activiti: profit (pierdere) 090 X 0
Profit (pierdere) pn la impozitare 100 X (17463,75)
(rd.080+rd. 090)
Cheltuieli privind impozitul pe venit 110 X 0
Profit net (pierdere net) al perioadei de gestiune 120 X (17463,75)
(rd.100-rd.110)

SITUAIA MODIFICRILOR CAPITALULUI PROPRIU


de la 1 ianuarie pn la 31 decembrie 2014

Nr. Indicatori Cod rd. Sold la Sold la


d/o nceputul sfritul
perioadei Majorri Diminuri perioadei de
de gestiune gestiune
19
1 2 3 4 5 6 7
1 Capital social i suplimentar
Capital social 010 3000000 300000
Capital suplimentar 020 3000 3000
Capital nevrsat 030 ( ) ( ) ( ) ( )
Capital nenregistrat 040
Capital retras 050 ( ) ( ) ( ) ( )
Total capital social i suplimentar 060 303000 303000
(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)
2 Rezerve
Capital de rezerv 070
Rezerve statutare 080 55000 10250 65250
Alte rezerve 090 5400 5400
Total rezerve 100 60400 10250 70650
(rd.070+rd.080+rd.090)
3 Profit nerepartizat (pierdere
neacoperit) 110
Corecii ale rezultatelor anilor precedeni
Profit nerepartizat (pierdere neacoperit) 102420 10250 92170
al anilor precedeni 120
Profit net (pierdere net) al perioadei de x 17463,75 (17463,75)
gestiune 130
Profit utilizat al perioadei de gestiune 140 x ( ) ( ) ( )
Rezultatul din tranziia la noile
reglementri contabile 150
Total profit nerepartizat (pierdere 102420 27713,75 74706,25
neacoperit) 160
(rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)
4 Alte elemente de capital propriu, din 170
care
Diferene din reevaluare 171
Subvenii entitilor cu proprietate 172
public
Total capital propriu 180 465820 448356,25
(rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)

SITUAIA FLUXURILOR DE NUMERAR


de la 1 ianuarie pn la 31decembrie 2014

Indicatori Cod. Perioada de gestiune

20
rd. precedent Curent
1 2 3 4
Fluxuri de numerar din activitatea operaional
ncasri din vnzri 010 49 250
Pli pentru stocuri i servicii procurate 020 39 400
Pli ctre angajai i organe de asigurare social i medical 030 25 650
Dobnzi pltite 040 -
Plata impozitului pe venit 050 5 550
Alte ncasri 060 178 930
Alte pli 070 109 120
Fluxul net de numerar din activitatea operaional 080 48 460
(rd.010rd.020rd.030rd.040rd.050+rd.060rd.070 )
Fluxuri de numerar din activitatea de investiii
ncasri din vnzarea activelor imobilizate 090 -
Pli aferente intrrilor de active imobilizate 100 -
Dobnzi ncasate 110 -
Dividende ncasate 120 -
Alte ncasri (pli) 130 -
Fluxul net de numerar din activitatea de investiii 140 -
(rd.090rd.100+rd.110+rd.120rd.130)
Fluxuri de numerar din activitatea financiar
ncasri sub form de credite i mprumuturi 150 50 250
Pli aferente rambursrii creditelor i mprumuturilor 160 -
Dividende pltite 170 -
ncasri din operaiuni de capital 180 -
Alte ncasri (pli) 190 -
Fluxul net de numerar din activitatea financiar 200 50 250
(rd.150rd.160-rd.170+rd.180rd.190)
Fluxul net de numerar total 210 98 710
(rd.080rd.140rd.200 )
Diferene de curs valutar favorabile (nefavorabile) 220 -
Sold de numerar la nceputul perioadei de gestiune 230 90 200
Sold de numerar la sfritul perioadei de gestiune 240 188 910
(rd.210rd.220+rd.230)

21