Sunteți pe pagina 1din 44

TEME DINAMICA

Decizia dinamic optimal a consumatorului fundamentarea deciziei dinamice


de consum-curs 1

Exemplu rezolvat:

r 0,03
0,04
p1 1,0
p2 1,025
V1 100
V2 150
U (Ci ) ln Ci

a) Scriei problema intertemporal de decizie de consum cu datele considerate


i calculai consumurile optime ale celor dou perioade:

1
max U (C1 , C 2 ) ln(C1 ) ln(C 2 )
C1 ,C 2 1.04
1,025C 2 150
C1 100
1,03 1,03
max U (C1 , C 2 ) ln(C1 ) 0,962ln(C 2 )
C1 ,C 2

0,995C 2 C1 245,631

max L(C1 , C2 , ) ln(C1 ) 0,962 ln(C2 )


C1 , C 2 ,

(C1 0,995C 2 245,631)

CNO:

L 1
0
C1 C1
L 0,962
0,995 0
C 2 C2
L
C1 0,995C 2 245,631 0

0,995
C1 C2 C1 1,031C2
0,962
1,031C2 0,995C2 245,631
C2 121,081
C1 124,8345
b) Calculai venitul permanent, venitul tranzitoriu sau economiile perioadei
nti:

2
1 P

1 i

V1
1 100
p1
V2 150
2 146,34
p2 1,025
1 r
1 i
Ip
1,03
i 1,0048 1
1,025
146,34
100 245,641
1,0048
P
245,641

Factorul de actualizare:

1 1
0,962
1 1,04

Venitul tranzitoriu sau economiile:

P
1 1t
1

245,641
100 100 125,293 25,293
1,962

Venitul tranzitoriu i economiile reale sunt negative, deci se fac credite, pentru a
finana consumul ridicat al perioadei nti.
Tema .

Considerm datele:

r 0,025
0,03
p1 1,0
p 2 1,03
V1 100
V2 150
U (C1 ) C12
U (C 2 ) C 22

a)Refacei exerciiul de la tema 1 cu noile date.

Introducerea timpului liber in model:

Aplicatie rezolvata

Considerm datele din problema precedenta:

r 0,03
0,04
p1 1,0
p 2 1,025
w1 100
w2 150
U (C i ) ln C i
0,7
0,3

a) Scriei problema intertemporal de decizie de consum cu timp liber i


calculai valorile optime ale consumului i ale timpului de munc:

max U (C1 ,1 l1 , C 2 ,1 l 2 ) 0,7 ln C1 0,3 ln(1 l1 )


1
0,7 ln C 2 0,3 ln(1 l 2 )
C1 ,1l1 ,C2 ,1l2 1,04
1,025C 2 100l 2
C1 100l1
1,03 1,03

max U (C1 ,1 l1 , C2 ,1 l2 ) 0,7 ln C1 0,3 ln(1 l1 ) 0,9620,7 ln C2 0,3 ln(1 l2 )


C1 ,1l1 ,C2 ,1l2

0,9952C2 C1 100l1 97,09l2


max U (C1 ,1 l1 , C2 ,1 l2 ) 0,7 ln C1 0,3 ln(1 l1 ) 0,6734ln C2 0,2886ln(1 l2 )
C1 ,1l1 ,C2 ,1l2

0,9952C2 C1 100l1 97,09l2


Lagrangeanul:

L(C1 ,1 l1 , C2 ,1 l 2 , ) 0,7 ln C1 0,3 ln(1 l1 ) 0,6734ln C2 0,2886ln(1 l 2 )


(0,9952C2 C1 100l1 97,09l 2 )

L 0,7
0
C1 C1

L 0,6734
0
C2 C2

L 1
0 0,003
l1 1 l1

L 1
0 0,00299997
l2 1 l2

L
0 0,9952C 2 C1 100l1 97,09l 2

C2 0,96652C1

0,962C1
l1 1 1 0,0137C1
0,7 x100

1,03 0,962C1
l2 1 . 1 0,9904x0,0092C1 1 0,00911C1
1,04 0,7 x150

w2 150
w1 100
C1 1 r 1.03
244,893
52,575
1 1 0,962 1,962x 2,374
p1 1 1 1 1
1 1,04 0,7

C2 50,815

l1 0,2797
l2 0,521

V1 0,2797w1 27,97

V2 0,521w2 78,15

Calculai venitul permanent:

2
1 P

1 i
78,15
1,025
27,97 75,874
1,03
1,025

Economiile primei perioade:

V1 C1 27,97 52,575 24,605

Pentru finanarea consumului din prima perioad, consumatorul face credite de


24,605 u.m.

Tema :

Considerm datele:

r 0,025
0,03
p1 1,0
p 2 1,03
w1 100
w2 150
U (C1 ) C1
2

U (C 2 ) C 2
2

0,7
0,3

a)Stabilii decizia optima de consum i de timp de munc pentru fiecare


perioad.
Modelarea dinamica a firmei-modelul lui Jorgenson-curs 2

Aplicatie rezolvata

1
Q (t ) K (t ) L(t ) ,
3
p 105 u.m.
w 106 u.m.
a 0,2
i 0,8
c 0,6
K (0) K 0 100x109 u.m.
I min 3.107 u.m.
I max 3.107 u.m.

a) Scriei modelul cu datele considerate:

max e
I ,L

0
0,8t
10 5
K (t )1 / 3 L(t )1 / 3 10 6 L(t ) 0,6I (t ) dt

(t ) I (t ) 0,2 K (t )
K
K (0) K 0 109 u.m.
3.107 I (t ) 3.107
K (t ) 0
b) Scriei funcia Hamiltonian, funcia Lagrangean i condiiile de optim ale
problemei:


H ( K (t ), L(t ), I (t ), (t ), t ) 105 K (t )1 / 3 L(t )1 / 3 106 L(t ) 0,6 I (t ) (t )I (t ) 0,2 K (t )
5 1/ 3 1/ 3 6

( K (t ), L(t ), I (t ), (t ), 1 (t ), 2 (t ), t ) 10 K (t ) L(t ) 10 L(t ) 0,6I (t ) (t )I (t ) 0,2 K (t )
1 (t )(I (t ) 3.107 ) 2 (t )(3.107 I (t )) (t ) K (t )

(.)
(t ) i (t ) (i a) (t ) p(t )Q(.) K (t )
K (t )
(t ) 105 (1 / 3) K (t ) 2 / 3 L(t )1 / 3


0 c (t ) 1 (t ) 2 (t ) 0,6 (t ) 1 (t ) 2 (t ) 0
I (t )


0 pQL w 0 105 (1 / 3) L(t ) 2 / 3 K (t )1 / 3 106 0
L(t )
L (t ) 0,0061K (t )1 / 2
Condiiile Kuhn-Tucker:
1 (t )(I (t ) 3.107 ) 0
2 (t )(3.107 I (t )) 0
(t ) K (t ) 0
1 (t ), 2 (t ) 0, (t ) 0
c) Scriei traiectoriile de baz i facei analiza acestora:

Traiectoria 1 2 I(t)
I + + 3.10 I (t ) 3.10 7
7

II + 0 3.107 I (t )
III 0 + I (t ) 3.10 7
IV 0 0 3.10 7 I (t ) 3.10 7

K (t ) 0 (t ) 0

Traiectoria I: 3.10 7 I (t ) 3.10 7 Inadmisibil

Traiectoria II: 1 (t ) 0, 2 (t ) 0

1 (t ) 0 I (t ) 3.10 7 I min

I
K (t ) 3.107 0,2 K (t ) K (t ) Ae at min 1,15.109 e 0, 2t 0,15.109
a

L (t ) 164,317K (t ) 0,0061(1,15.109 e 0, 2t 0,15.109 ) 0,5
1/ 2

Traiectoria III: 1 (t ) 0, 2 (t ) 0

I (t ) 3.107 I max
I
K (t ) 3.107 0,2 K (t ) K (t ) Ae at max 0,85.109 e 0, 2t 0,15.109
a
L (t ) 164,317K (t )1/ 2 0,0061(0,85.109 e 0, 2t 0,15.109 )1/ 2

Traiectoria IV: 1 (t ) 0, 2 (t ) 0

0 c (t ) 0 0,6 c (t ) (t ) 0
I (t )
c(i a) 0,6
0 (i a) (t ) p(t )QK (.) QK (.) 1 / 3K (t ) 2 / 3 L(t )1 / 3
p(t ) 100000
3 / 2
3x0,6
K (t ) L(t ) 1 / 3 13094317,184L(t )1 / 2
100000
3 / 2
w 0,6 3x0,6
QL (.) 1 / 3L(t ) 2 / 3 K (t )1 / 3 L (t ) K (t )1 / 2 0,0061K (t )1 / 2
p 100000 100000

K (t ) 13094317,184L(t )1 / 2 13094317,1840,00609K (t )1 / 2
1/ 2

K 0,75 1021880,513 K 98288375,255u.m

L 0,00609x9914,0494 60,377zile

I 0,02 x98288375,255 19657675,051u.m.

Determinarea momentelor de comutare:

Traiectoria 2-traiectoria 4:

K (t ) K 1,15.109 e 0, 2t 0,15.109 98288375,255

I min 30000000
K 98288375,255
1 a 1 0,2 248288375,255
t ln ln 5 ln 5 x ln 0,9932
a I 0,2 30000000 251000000
K 0 min 100000000
a 0,2
5 x(0,00682) 0,03412

K(t) I(t) L(t)

K(0) L(0)
K* I* L*
t t
t* t* t t*
Imin

Capitalul tiiile Fora de munc

Figura K(0)>

Traiectoria 3-traiectoria 4

K (0) 10000000u.m K

I max
K
1 a K (t ) ( K I max )e at I max
t ln 0
a I a a
K 0 max
a
I
K (t ) 3.107 0,2 K (t ) K (t ) Ae at max 9,85.109 e 0, 2t 0,15.109
a

K(t) I(t) L(t)

Imin

K* I* L*
K(0) L(0)
t t

t* t* t t*

Capitalul Investiiile Fora de munc

Figura 4.1.b

Tem:

1
Q (t ) K (t ) L (t ) ,
4
p 3 x105 u.m.
w 2 x106 u.m.
a 0,15
i 0,6
c 0,5
K (0) K 0 100x109 u.m.
K (0) K 0 10 x109 u.m
I min 5.107 u.m.
I max 5.107 u.m.

a) Scriei modelul cu datele considerate;


b) Scriei funcia Hamiltonian, funcia Lagrangean i condiiile de optim;
c) Scriei traiectoriile de baz i facei analiza acestora;
d) Determinarea momentelor de comutare i scriei ecuaia traiectoriei n
cazurile:
K ( 0) K
K ( 0) K

Modelarea cresterii economice-curs 3

Tem: Determinai traiectoria venitului i studiai stabilitatea acesteia.

Tem:Deducei traiectoria de evoluie a nzestrrii tehnice a muncii n cazul


modelului de cretere echilibrat al lui Solow.
Tem: Deducei traiectoria de evoluie a capitalului total.

Tem: Considerm o economie naional pentru care s-au identificat valorile:


0,4; 0,05; k (0) 106 ; s 0,25; a 100
Determinai traiectoria stocului de capital per capita i total, cu modelul lui
Solow, rezolvnd ecuaia Bernoulli i prin aproximare liniar. Trasai traiectoriile
pentru t=0,,20, utiliznd EXCEL sau MATLAB.

Tema: Determinai traiectoria nzestrrii tehnice a muncii, a capitalului total, a


populaiei totale, a venitului per capita i a venitului total, cunoscnd datele:
K 0 1000, L0 50, n 0,009, 0,05, 0,35, a 100, s 0,3
, pentru T=10 ani.

Tem: Se cunosc datele:

L0 100, n 0,008, K 0 1000, 0,05,


0,35, a 10, s 0,3

a) Calculai traiectoria nzestrrii tehnice a muncii pentru t=1-10 i facei


graficul n EXCEL:
1 /(1 )
as 1 as
k (t ) e (1 )( n ) ( k 0
n n

b) Calculai traiectoria stocului total al capitalului pentru t=1-10 i facei


graficul n EXCEL.

1 /(1 )
as as
K (t ) L0 e e (1 )( n ) t k 01
nt

n n

K (t ) 100e 0 , 008t k (t )
c) Calculai venitul per capita i venitul total i facei graficele
corespunztoare n EXCEL

y (t ) ak (t )

Y (t ) aK (t ) L(t )1 aL0 e nt k (t )

d) Calcuai punctele fixe ale traiectoriei:


k1 0
1 /( 1)
n
k2 432,960
sa
e) Calculai traiectoria de echilibru a stocului total al capitalului i a venitului
de echilibru pentru t=1-10, facei graficele n EXCEL:
K (t ) L0 e nt k 2
Y (t ) a( L0 e nt k 2 ) ( L0 e nt )1
f) Calculai investiiile brute i consumul pentru t=1-10, n mrimi per capita,
n mrimi totale i facei graficele.
Investiiile per capita i consumul per capita sunt respectiv: sak i
(1 s) ak .
I sY
, sunt investiiile i respectiv consumul, n mrimi totale.
C Y I

g) Analizai efectele creterii ratei economiilor de la s0=0,3, la s1=0,35.


-asupra traiectoriei de echilibru;

-asupra consumului: stabilii numeric c dac f (k12 ) (n ) , consumul


crete , sau dac f (k12 ) (n ) consumul scade.

Modelul lui Solow cu funcie de producie Cobb-Douglas cu progres tehnic


Harrod-curs 4

Tem:
n 0,002; 0,02; 0,05; s 0,3; a 1000; K 0 109 u.m.;
L0 1000; 0,4; A 0 10

a. Calculai traiectoria nzestrrii tehnice a muncii prin cele dou metode


(ecuaia Bernoulli i aproximare liniar) i reprezentai grafic n EXCEL rezultatele
obinute, pentru t=1,,20;
b. Calculai traiectoria stocului de capital, a consumului, a investiiilor i a
venitului n mrimi totale pentru t=1,2,,20 i facei graficele n EXCEL;
c. Artai c rata de cretere echilibrat a venitului total este egal cu rata de
cretere a capitalului total, egal cu (n+g):
Y L0 e nt nA0 e gt ak L0 e nt gA0 e gt ak L0 e nt A0 e gt ak 1 k

Y L e nt nA0 e gt ak L0 e nt gA0 e gt ak
0 (n g )
Y L0 e nt A0 e gt ak
Rata de cretere a venitului depinde de rata de cretere a populaiei i a
progresului tehnologic.
d. Refacei tema precedent, adugnd la datele numerice
g 0,03, A0 50 (rata de cretere a progresului tehnologic de 3%).
Tem: Considerm funcia de producie Cobb-Douglas cu progres tehnologic
Harrod din exerciiul precedent. Demonstrai expresia analitic a reziduului Solow:

Y (t ) (t )
K (t )
L
R(t ) k (t ) L (t )
Y (t ) K (t ) L(t )

Aplicatie rezolvata

1. Determinai evoluia optimal a economiei n cazul n care funcia de


utilitate este logaritmica, U ct log ct ,rata medie de actualizare (de scont) de
i 0,055 (5,5%), rata amortizrii de 0,05 (5%), iar rata de cretere a
populaiei de unu la mie, n 0,001 , funcia de producie macroeconomic per
capita este:

f ( k (t ) k (t ) 0 , 45

1. U ct log ct

Fig. 2: Graficul funciei de utilitate

n cazul modelului aplicat, avem:

max logct e 0, 055t dt , considerndu-se o rata medie de actualizare


T

0
(de scont) de 5,5%, rata amortizrii de 5%, iar rata de cretere a populaiei de 1,
f (k (t ) k (t ) 0, 45 ,

Modelul de control optimal aplicat, va deveni:

max T logct e 0 , 055t dt


0
kt k (t ) 0 , 45 ct 0,051k t

k 0 91528,8 mil lei preturi curente 2007

0 ct k (t )
0 , 45

Pentru modelul nostru, ecuatia Euler va fi:


1 dU c'
0,45k (t ) 0,55 0,106
U c' dt

c c
0,45k (t ) 0 , 55 0,106
c2

c(t ) c(t )(0,45k (t ) 0,55 0,106)

c (t ) 0

0,45k (t ) 0,55 0,106 0


1 / 0 , 55
0 , 55 0,106 ~ 0,106
k (t ) k 13,8562
0,45 0,45

Condiia de ordinul doi (Legendre):

2 L
uc'' ei t
1 0,055 t
e 0
k 2
c(t )2

Pentru modelul aplicat pe date:

Ecuatia k(t ) 0 este:

ct k (t ) 0, 45 0,051k t

Condiia de ordin unu:

0,45k (t ) 0, 55 0,051 0
1
0,45 0 , 55
k (t ) 52,4043 mil lei
0,051

P punctul de intersecie al traiectoriilor staionare ct 0 i kt 0 , vor


fi:

1 / 0 , 55
~ 0,106
k 13,8568
0,45

~(t ) f k~t n k~t (13,8568)0, 45 0,051 13,8568
c
3,26399 0,7067 2,55729
Valorile totale se pot obine prin nmulirea cu
L(t ) L0 e 0,001t 1000e 0,001t

Pentru modelul aplicat avem:

K t 1000e 0,001 t k mii mld rol


~ ~

valoarea consumului total, pentru modelul nostru va fi:

Ct 1000e 0,001 t (k ) 0, 45 (0,051)k


~ ~

Analiza n spaiul fazelor:

kt k (t )0, 45 ct 0,051k t kt 0

c(t ) k (t )0, 45 0,051k t

Reprezentm grafic ecuaia de mai sus, n planul (k,c):

ck (t ) 0,45k (t ) 0,55 0,051

ck (t ) 0 k 52,4043

ck(t ) (0,51)(0,45)k (t )1,55 0

k 52,4043 este punct de maxim.

Deasupra curbei:

c(t ) k (t )0, 45 0,051k t k(t ) 0

Sub curb: c(t ) k (t )0, 45 0,051k t k(t ) 0

Curba

c(t ) c(t )(0,45k (t ) 0,55 0,106)

c(t ) 0

0,45k (t ) 0,55 0,106 0


1 / 0 , 55
0 , 55 0,106 ~ 0,106
k (t ) k 18,1323
0,45 0, 45

Curba c(t ) 0 este o dreapt perpendicular pe abscis, de ecuaie:


~
k 13,8568

La dreapta curbei:

~
k (t ) k 13,8568

0,45k (t ) 0,55 0,106 c(t ) 0

La stnga curbei:
~
k (t ) k 13,8568 0,45k (t ) 0,55 0,106 c(t ) 0
q1 1
2. CRRA (Constant Relative Risk Aversion) : U (q ) . Cnd
1
1 , U (q ) ln( q ) ;
c 0,3 t 1
U ct
3.
0,3

f (k (t )) k (t )0,35

i 0,025

i 0,04

n 0,002

Scriei modelul pe date, scriei ecuaia Euler-Lagrange, determinai traiectoriile


staionare, analizai dinamica n spaiul fazelor, calculai traiectoriile optimale i trasai
graficele n Excel pentru un orizont de 30 de ani.

Modelul de cretere optimal al lui Solow-Ramsey-curs 5

Aplicatie numerica:


max J e itU (c(t ))dt
c (t )
0

k(t ) f (k (t )) (n )k (t ) c(t )
k (0) k 0
0 c(t ) f (k (t ))
i 0,02; f (k ) k 0, 25 ; n 0,009; 0,05; k (0) 10
c1
U (c ) ; 1 / 2; U (c) 2 c
1
De notat c aceast funcie de utilitate are coeficientul de msur a aversiuni la risc egal cu
1/ 2 .
Problema de maximizare devine:
T
max J (e 0, 02t 2 c(t ) )dt
c
0

k(t ) k (t ) 0, 25 0,059k (t ) c(t )


k (0) 10
c(t ) 0
c(t ) k (t ) 0, 25
Funcia Hamiltonian este:
H (c(t ), k (t ), (t )) 2 c(t ) (t )(k (t ) 0, 25 0,059k (t ) c(t ))
L(c(t ), k (t ), (t ), 1 (t ), 2 (t )) 2 c(t ) (t )(k (t ) 0, 25
0,059k (t ) c(t )) 1 (t )c(t ) 2 (t )(k (t ) 0, 25 c(t ))
Condiiile de ordin unu sunt:
L(t )
(1) c(t ) 1 / 2 (t ) 1 (t ) 2 (t ) 0
c(t )
L(.)
(2) (t ) i (t ) 0,02 (t ) (t )(0,25k (t ) 0.75 0,059)
k (t )
(T ) 0
L(t )
(3) k(t ) k (t )0, 25 0,059k (t ) c(t )
(t )
(4) 1 (t )c(t ) 0
2 (t )(k (t )0, 25 c(t )) 0
(5) 1 (t ) 0
2 (t ) 0

1 (t ) 0 c(t ) 0 , 2 (t ) 0 c(t ) k (t )
0 , 25
Considerm
Din (1) rezult:

c (t ) 1/ 2 (t )
Derivnd n raport cu timpul obinem:

1
c(t ) 3 / 2 c(t ) (t )
2
Utiliznd condiia (2) obinem:

1
c(t ) 3 / 2 c(t ) (t )(0,25)k (t ) 0, 75 0,079 (t )
2
Dar c(t ) 1/ 2 (t ) , deci:
1
c(t ) 3 / 2 c(t ) c(t ) 1 / 2 (0,25)k (t ) 0,75 0,079c(t ) 1 / 2
2
mprind la c(t ) 1/ 2 , obinem:
1
c(t ) 1 c(t ) (0,25)k (t ) 0, 75 0,079
2
Respectiv:

c(t ) 2c(t )(0,25) k (t ) 0, 75 2(0,079)c(t )


(0,5k (t ) 0, 75 0,158)c(t )
Obinem cele dou ecuaii difereniale pentru vectorul de stare:

c(t ) (0,5k (t ) 0, 75 0,158)c(t )


c(0) 100, 25 0,059 10 1,1883
k(t ) k (t )0, 25 0,059k (t ) c(t )
k (0) 10
Sistemul este neliniar, se poate rezolva cu Excel, Mathematica sau Mapel.
Se obin valorile de echilibru staionar:

k 4,5688, c 1,1879

Curba consumului este c(t ) k (t ) 0,059k (t )


0, 25

Derivnd aceast ecuaie n raport cu k i egalnd cu zero, obinem valoarea lui k care
maximizeaz consumul, pe traiectoria staionar.

c(t ) k (t )0, 25 0,059k (t )


dc
0,25k 0, 75 0,059 0
dk
kmax 6,853
Pentru care:
cmax 1,281

Pentru a stabili propietile echilibrului, liniarizm sistemul n jurul punctului:

(k , c ) (4,5688;1,1879)
c f (c, k ) (0,5k 0, 75 0,158)c 0,5k 0, 75c 0,158c
k g (c, k ) k 0, 25 0,059k c
Putem scrie sistemul n form liniarizat:

c f c(c , k )(c c ) f k(c , k )(k k )


k g (c , k )(c c ) g (c , k )(k k )
c k

c(t ) f c(c , k ) f k(c , k ) c(t ) ck(t ) g (c , k ) g (c , k ) k (t ) k Matricea
c k
f c(c , k ) f k(c , k )


g (c , k ) g (c , k ) este matricea Jacobi a derivatelor pariale de ordin unu,
c k
calculat n punctul staionar.

f c(c , k ) 0,5( 4,5688) 0 , 75 0,158 0


f k(c , k ) 0,5(0,75)(4,5688) 1, 75 (1,1879) 0,16(1,1879) 0,0312
g c (c , k ) 1
g k (c , k ) 0,25( 4,5688) 0, 75 0,059(4,5688) 0,02
Matricea sistemului fiind n acest caz:

0 0,0312
A
1 0,02

Cu valorile proprii: 1 0,1869; 2 0,1669 . ntruct acestea sunt reale i au semne


opuse, echilibrul este de tip punct a.
ntruct o rdcin este pozitiv, traiectoria este instabil.
Determinarea traiectoriei sistemului liniar:
Calculm matricea fundamental de soluii:

A 1 I 2t A 21 I 1t
e At e e
2 1 1 2
Soluia general a sistemului omogen:
G
c(t )
e At K
k (t )
Soluia particular este de forma termenului liber:
P
c(t )
D
k (t )
i verific ecuaia vectorial neomogen:
c(t ) 0 0,0312 c(t ) 0,0371

k(t ) 1 0,02 k (t ) 4,4856

0 0 0,0312 0,0371
D
0 1 0,02 4, 4856
1
0 0,0312 0,0371
D
1 0,02 4,4856
G P
c(t ) c(t ) c(t )
e At K D
k (t ) k (t ) k (t )
Vectorul de constante K:

c(0) 100, 25 0,059 10 1,1883


k (0) 10

1,1883 1,1883
K D K D
10 10
Trasai cu ajutorul EXCEL,traiectoriile consumului i capitalului per capita.
Putem aproxima ecuaia traiectoriei a utiliznd aproximarea liniar a sistemului.
Considerm n primul rnd valoarea proprie 1 0,1869:
Aw1 1w1

0,1869 0,0312 w11 0


1
0,1669 w12 0

Considernd a doua ecuaie drept principal:

w11 0,1669w12
w11 0,1669w12

n cazul nostru (c c ) w1 , (k k ) w2
1 1

(c c ) 0,1669(k k )
c 1,1879 0,1669(k 4,5688)
c(t ) 0,1669k (t ) 0,4254

Traiectoria a stabil a lui c (t ) este din:


c(t ) 0,1669k (t ) 0,4254
Determinm traiectoria a stabil a lui k(t):

k k 0, 25 0,059k c
Pentru c(t) aflat pe traiectoria a este:

k k 0, 25 0,059k (0,1669k 0,4354)


k 0, 25 0,2269k 0,4254
Ecuaie diferenial de tip Bernoulli:

(t ) k (t )1 0, 25
0,75k 0, 25 k
0, 25
k k k 0, 25 0,2269
0,75
0,75 0,1702
G e 0,1702t Z
0,75
P D 4,407
0,1702
e 0,1702t Z D e 0,1702t Z 4,4076
k 0 10, 0 100, 75 5,6234
1,2168e 0,1702t 4,4066

k 1,2168e 0,1702t 4,4066 1 / 0 , 75

nlocuim k (t ) n traiectoria a stabil a lui c(t ) :


c(t ) 0,16691,2168e 0,1702t 4,4066 1 / 0 , 75
0,4254
Aa cum se poate vedea din figur, sistemul este foarte sensibil la condiiile iniiale.
Considerm punctul iniial: (k(0), c(0)) = (10, 1,0934), traiectoria se deprteaz de
traiectoria a nainte s ntlneasc echilibrul.
Referine: 5773- Shone- Economic Dynamics
Tem 1:
Refacei exerciiul pentru funcia de utilitate logaritmic i aceiai parametrii. Considerai
punctual fix:

k 5,1587, c 2,33549
i determinai traiectoria sistemului cu ajutorul aproximrii liniare.

Tem 2:
Refacei exerciiul pentru urmtoarele date:

0,05, f (k ) k 0,35 , n 0,009, 0,05, k (0) 100


c1
U (c ) , 1 / 2, U (c) 5 ln c(t ), k 77,35, c 65,11.
1

Tem:

i 0,03; f (k ) 100k 0, 45 ; n 0,001; 0,04; k (0) 10


U (c) ln c(t )
Tem:
T
max e 0, 03t ln c(t )dt
0

k(t ) 100k (t ) 0, 45 c(t ) (0,001 0,04)k (t )


k (0) 10
0 c(t ) 100k (t ) 0, 45

H (k (t ), c(t ), (t )) ln c(t ) (t )((100k (t ) 0, 45 c(t ) 0,041k (t ))

L(k (t ), c(t ), (t ), 1 (t ), 2 t )) ln c(t ) (t )((100k (t ) 0, 45 c(t ) 0,041k (t )) 1 (t )c(t ) 2 t )(100k (t ) 0, 45 c(t ))


CNO:
L(.) 1
0 (t ) 2 (t ) 0
c(t ) c(t )
(t ) 0,03 (t ) (t )(100 0,45k (t ) 0,55 0,041 2 (t ) 100 k (t ) 0, 45
(T ) 0
k(t ) 100k (t ) 0, 45 c(t ) (0,001 0,04)k (t )
k (0) 10
1 (t )c(t ) 0
2 (t )(100k (t ) 0, 45 c(t )) 0
1 (t ) 0
2 (t ) 0

1
(t )
c(t )
c(t )
(t )
c(t ) 2
(t ) (0,071 45k (t ) 0,55 ) (t )
c(t ) c(t )(45k (t ) 0,55 0,071)
c(0) 100 100, 45 0,041 10 281,43
k(t ) 100k (t ) 0, 45 c(t ) 0,041k (t )
k (0) 10

f (c, k ) c(t )(45k (t ) 0,55 0,071)


g (c, k ) 100k (t ) 0, 45 c(t ) 0,041k (t )

c 5,32
k 15,77

f c(c , k ) 45 15,77 0,55 0,071 9,784


f k (c , k ) 5,32 45 0,55 15,77 1,55 1,831
g c (c , k ) 1
g k (c , k ) 45 15,77 0,55 0,041 15,77 9,2085

c(t ) 9,784 1,831 c(t ) 5,32k(t ) 1
9,2085 k (t ) 15,77

c(0) 281,43
k (0) 10
Modelul IS-LM dinamic varianta continua-curs 6
Aplicatie numerica
Consideram indicele preurilor egal cu unitatea I p 1 .

Datele iniiale sunt:


a 50, k 0,25, c 0,75, m0 8, t 0,25,
i 1,525, l 0,5, t0 10, i0 100, m 200,
g 230, y (0) 851, r (0) 0,04
IS:
y 50 0,75( y 10 0,25 y ) 100 1,525r 230 0,5625y (t ) 1,525r (t ) 372,5
r 0,2869y 244,262
LM:
r 384 0,5 y
Echilibrul initial E0: (798,4; 15,20)
Considerm o scdere a ofertei de moned de la m 200 la m 190 . Noul echilibru este:
LM1:
190 8 0,25 y 0,5r
r 0,5 y 364

y1 772,9851
r1 22,4926
E1: (772, 9851; 22, 4926)
Dorim s tim traiectorii pe care se deplaseaz sistemul de la E0, care d condiiile iniiale
ale sistemului dinamic, la E1, n funcie de parametrii de reacie si .

Construim sistemul dinamic:


d (t ) c(t ) i(t ) g a c(1 t ) y(t ) ct 0 g 50 0,751 0,25y(t ) 0,75 10 230
372,5 0,526y(t ) 1,525r (t )

y (t ) (d (t ) y (t )) (372,5 0,4375y (t ) 1,525r (t ))

r(t ) (m d (t ) m(t )) (m0 ky(t ) l r (t ) m ) (192 0.25k (t ) 0,5r (t ))

0,05
0,8
y 0,2018 y 0,076 r 18,625
r 0,16 y 0,4 r 153,6

1, 2 0,3 0,45i
Tem:
a) Considerm urmtoarele valori ale parametrilor:

T1 : 0,05; 0,8
T 2 : 0,1; 0,8
T 3 : 0,5; 0,8

Determinai traiectoria de evoluie a sistemului integrat al pieelor bunurilor i banilor,


varianta continu, pentru fiecare dintre parametrii de simulare.

Pentru:
0,1
0,8

y (t ) 0,1 0,4375y (t ) 1,525 r (t ) 372,5


0,04375y (t ) 0,1525r (t ) 37,25
r(t ) 0,8 192 0,25 y (t ) 0,5 r (t )
153,6 0,2 y (t ) 0,4r (t )
0,04375 0,1525
A
0, 2 0, 4
y (t ) 0,04375 0,1525 y (t )

r(t ) 0,2 0,4 r (t )
37,25

153,6
0,04375 0,1525
det 0
0, 2 0, 4
1 0,3324
2 0,111375
Traiectoria este global stabil.
Calculai, rezolvnd sistemul liniar, traiectoria venitului i a ratei dobnzii.
y (t )

r (t )
e K D
At


A 0,3324I
e At e 0 ,111375t
0,111375 0,3324
A 0,111375I
e 0 , 3324t
0,3324 0,111375
1
0,04375 0,1525 37,25
D
0,2 0,4 153,6

b) Considerm forma discret a modelului:


yt 1 yt 0,4375yt 1,525rt 372,5
rt 1 rt 192 0,25 yt 0,5rt
yt 1 yt 0,1 0,4375yt 1,525rt 372,5
rt 1 rt 0,8 192 0,25 yt 0,5rt
yt 1 yt 0,04375yt 0,1525rt 37,25
rt 1 rt 153,6 0,2 yt 0,4rt
Este sistem de ecuaii recursive:
yt 1 0,95625yt 0,1525rt 37,25
rt 1 0,2 yt 0,6rt 153,6
0,95625 0,1525
det 0
0, 2 0 ,6
1 0,799 2 0,756
Sistemul este global stabil.
Matricea fundamental de soluii:
1 0,95625 0,799 0,1525
At 0,756t
0,756 0,799 0,2 0,6 0,799
1 0,95625 0,756 0,1525
0,799t
0,799 0,756 0,2 0,6 0,756
Traiectoria:
yt
At K D
rt
1
0,95625 0,1525 37,25 1 0,95625 0,1525 37,25
D D D
0,2 0,6 153,6 0,2 1 0,6 153,6
851
D K
0,04
Punctul staionar:
yt 1 yt
rt 1 rt

0 0,1 0,4375yt 1,525rt 372,5


0 0,8 192 0,25 yt 0,5rt
0 0,04375y 0,1525r 37,25
0 0,2 y 0,4r 153,6
y 798,4076
r 15,211

yt 1 yt 0,04375yt 0,1525rt 37,25


rt 1 rt 153,6 0,2 yt 0,4rt
Prima relaie are n membrul drept, curba IS:
De-a lungul curbei, 0 0,04375y 0,1525r 37,25
Deasupra curbei, rt rt de a lungul curbei yt 1 yt 0 y
Sub curb rt rt de a lungul curbei , yt 1 yt 0 y
Curba LM:
0 0,2 y 0,4r 153,6
Deasupra curbei: rt rt de a lungul curbei rt 1 rt 0, r
Sub curb, rt rt de a lungul curbei rt 1 rt 0, r
c) Determinai traiectoria sistemului pentru fiecare dintre perechile de parametri i facei
graficele.

d) Construii diagrama fazelor i sistemul vectorilor de fore care orienteaz traiectoria n


fiecare sector, pentru 0,1, 0,8 .

Modelarea dinamica a inflatiei-curs 7


Exemplu numeric :

Considerm sistemul dinamic pentru y n 15

(t ) 15, a2 0,5, 0,2, 1,5


a1 10, m
nlocuim n:
y (t ) a1 (m (t ) (t )) a 2 e (t ), a1 , a 2 0
( y (t ) y n ) e (t ), 0
e (t ) ( (t ) e (t )), 0
Sistemul rezultat este:
y (t ) 10(15 (t )) 0,5 e (t )
(t ) 0,2( y (t ) 15) e (t )
e (t ) 1,5( (t ) e (t ))
Reducem sistemul la dou ecuaii:

(t ) (a1 a2 )( y (t ) yn ) a1 e (t )
y (t ) a1m
e (t ) ( y (t ) yn )
Rezult:

y (t ) 177,75 1,85 y (t ) 10 e (t )
e (t ) 4,5 0,3 y (t )

Determinarea traiectoriilor de evoluie a celor doi indicatori: venitul i inflaia ateptat

Determinm traiectoria sistemului dinamic:


y (t ) 177,75 1,85 y (t ) 10 e (t )
e (t ) 4,5 0,3 y (t )
Scriem sistemul omogen:
y (t ) 1,85 y (t ) 10 e (t )
e (t ) 0,3 y (t )
Matricea sistemului este:
1,85 10
A
0,3 0
y (t ) 1,85 10 y (t ) 177,75
e e 4,5
(t ) 0,3
0 (t )
Tem: Determinai traiectoria sistemului pentru valorile iniiale: ( y0 , 0 ) (12,12)
e

Rdcinile caracteristice ale lui A sunt:


1, 2 0,925 1,4644i
Partea real este negativ, ceea ce face ca sistemul s fie asimtotic stabil.
e 1t 0 1
e WW W
At 1 W
0 2 t
e
W w1 w2 matricea vectorilor proprii la dreapta, coloan.
w i satisface: Awi i wi

Vectorul w1 :
1,85 10 w1 w11
1

0,3 1 (0,925 1,46344i) 1


0 w2 w2
Sistem compatibil, nedeterminat. Se alege prima ecuaie principal:

1,85w11 10w12 (0,925 1,46344i ) w11


w12 (0,925 1,4644i ) w11
1
w1
( 0,925 1, 4644i ) ( 0,925 1, 4644i )
Vectorul w2 :
1,85w12 10w22 (0,925 1,46344i ) w12
w22 ( 0,925 1,4644i ) w12
1
w2 (0,925 1,4644i)
(0,925 1,4644i)

1 1
W
(0,925 1,4644i) 0,925 1,4644i
1 1
e At
(0,925 1,4644i ) 0,925 1,4644i
e ( 0,9251, 4644i ) t 0

0 ( 0 , 9251, 4644i ) t
e
1
1 1

(0,925 1,4644i ) 0,925 1,4644i
y (t ) 1 1
e
(t )
(0,925 1,4644i ) 0,925 1,4644i
e ( 0,9251, 4644i ) t 0

0 ( 0 , 925 1, 4644i ) t
e
1
1 1 12

(0,925 1,4644i ) 0,925 1,4644i 12
1
1,85 10 177,75

0,3 0 4,5
Soluia particular:
0 1,85 10 D1 177,75

0

0,3 0
D2 4,5

1
D1 1,85 10 177,75

0,3
4,5
D
2 0


Exprimarea polar a numrului complex:

a ib r (cos i sin )

Formulele lui Euler:


e ib cos b i sin b
Figura: Graficul traiectoriei sistemului pentru ( y0 , 0e ) (12,12)
0 15 la m
Considerm un declin al creterii monetare de la m 1 12 . tim c m e
pe traiectoria staionar.
Sistemul dinamic devine, pentru y n 15 :
(t ) (a1 a2 )( y (t ) yn ) a1 e (t )
y (t ) a1m
e (t ) ( y (t ) yn )

y (t ) 10 12 0,2(10 0,5 1,5)( y (t ) 15) 10 e (t )


e (t ) 0,2 1,5( y (t ) 15)
y (t ) 1,85( y (t ) 10 e (t ) 147,75
e (t ) 0,3 y (t ) 4,5
1,85 10
A
0,3 0
1, 2 0,91 2,929i
1
w1
0,276 0,2929i
1
w 2
0,276 0,2929i
1 1
W
0,276 0,2929i 0,276 0,2929i

y (t ) 1 1
e
(t ) 0,276 0,2929i
0,276 0,2929i
e ( 0, 276 0, 2929i )t 0

0 ( 0 , 276 0 , 2929i ) t
e
1
1 1 K1
D
0,276 0,2929i 0,276 0,2929i K2

0 1,85 10 147,75
D
0 0,3 0 4,5

Tem: Determinai traiectoria de evoluie a sistemului, cu ajutorul MATLAB.


Calculai, cu ajutorul curbei Phillips, traiectoria inflaiei actuale:
(t ) 0,2( y (t ) 15) e (t ) 0,2 y (t ) e (t ) 3
Cu e (t ) i y (t ) soluii ale sistemului dinamic de mai sus.
Reprezentai grafic n spaiul ( y (t ), (t )) traiectoriile staionare ale sistemului.
e

Echilibrul staionar iniial yn 15, 15 , se deplaseaz la yn 15, 12


e e

Vom avea o spiral mpotriva acelor de ceasornic de la vechiul echilibru E0 la noul echilibru
E1.
Figura: Declin al creterii monetare de la m 0 15 la 1 12 , punctul de echilibru se
m
deplaseaz de la yn 15, e 15 , la yn 15, e 12
Sistemul este rezolvat pentru (t ) , putem determina (t ) din curba Phillips:
e

(t ) 0,2( y (t ) 15) e (t ) 0,2 y (t ) e (t ) 3


n cazul reducerii creterii monetare, situaia poate fi reflectat n figurile de mai jos:
Ultima figur arat natura ciclic a inflaiei actuale i ateptate dar i faptul ca inflaia actual
este iniial sub inflaia ateptat.
Dac venitul actual iniial scade sub nivelul potenial, inflaia actual scade sub inflaia
ateptat.
Cnd venitul actual este peste nivelul potenial, inflaia crete peste inflaia ateptat.

Capcana de lichiditati-curs 8
Aplicatie numerica

Considerm urmtoarele date:


a 60, c 0.75, t 0,2, i0 430, i 4, g 330, k 0,25,
l 10, m 450, yn 2000, t0 0, 0,1, 0,08, t0 0
Modelul IS-LM, curba Phillips, ateptri adaptive este:

c (t ) 60 0,75(1 0,2) y (t )
inv(t ) 430 4(i (t ) e (t ))
y (t ) c (t ) inv(t ) g (t )
m d (t ) 0,25 y (t ) 10i (t )
m s (t ) 450 p (t )
m d (t ) m s (t )
1 ~ (4) /(10) s
y (t ) A m (t )
(4)0,25 0 ,5
1 0,75(1 0,2)
(10)
(4) e
(t ) 1640 0,8m s (t ) 8 e (t )
0,5
~
A 60 430 330 820
y (t ) 1640 0,8m s (t ) 8 e (t )

Ecuaia ateptrilor adaptive:


e (t ) 0,08( (t ) e (t ))
Curba Phillips:
(t ) 0,1( y (t ) 2000) e (t )
nlocuim:
m s (t ) (t )
n curba Philips i obinem:
s (t ) 0,1( y (t ) 2000) e (t )
m
nlocuim n ecuaia de mai sus:
y (t ) 1640 0,8m s (t ) 8 e (t )
n ecuaia de dinamic a lui m s (t ) :
m s (t ) 0,1(1640 0,8m s (t ) 8 e (t ) 2000) e (t ) Obinem ecuaia:

s (t ) 36 0,08m s (t ) 1,8 e (t )
m

n ecuaia ateptrilor adaptive introducem venitul de echilibru:

e (t ) 0,008( y (t ) 2000) 0,008(1640 0,8m s (t )


8 e (t ) 2000) 2,88 0,0064m s (t ) 0,064 e (t )
Modelul dinamic al LT:
m s (t ) 36 0,08m s (t ) 1,8 e (t )
e (t ) 2,88 0,0064m s (t ) 0,064 e (t )
Traiectoriile staionare:
0 36 0,08m s (t ) 1,8 e (t ) e (t ) 20 0,044m s (t )
0 2,88 0,0064m s (t ) 0,064 e (t ) e (t ) 45 0,1m s (t )
Punctul fix:

( m s , e ) ( 450,0)
Cele patru cadrane ale diagramei fazelor se pot vedea n figura urmtoare:
Vectorii de fore:
(t ) 0 , e este mai mic dect pe curb, m s crete, iar deasupra curbei,
Sub curba m
s

scade.

Sub curba e 0 , e este mai mic, deci e 0 ,


e
scade, iar deasupra

curbei, e
crete.
Vectorii arat c traiectoria se mic ctre punctul de echilibru mpotriva acelor
ceasornicului.
Pentru a studia stabilitatea local, scriem sistemul dinamic omogen n termenii abaterilor de
la echilibru.
s (t ) 0,08( m s (t ) m s ) 1,8( e (t ) e )
m
e (t ) 0,0064( m s (t ) m s ) 0,064( e (t ) e )
m s (t ) 0,08( m s (t ) 450) 1,8 e (t )
e (t ) 0,0064( m s (t ) 450) 0,064 e (t )
m s (t ) 0,08 1,8 m s (t ) 0,08 1,8 450

e (t ) 0,0064 e 0,0064

0 ,064 (t ) 0 ,064 0
m s (t ) 0,08 1,8 m (t ) 36
s
e
e (t ) 0,0064 (t ) 2,88
0 , 064
A crui matrice de structur este:

0,08 1,8
A
0,0064 0,064

Valorile proprii sunt: 1, 2 0,008 0,0796i


, au partea rel negativ i deci sistemul este asimtotic stabil. Traiectoria este n spiral,
mpotriva acelor de ceasornic, ctre punctul staionar.

Aplicatie numerica

Aceleai date ca n exemplul anterior:


~
(1 c(1 t )) y (t ) A ir (t ) i e (t )
~
A a i0 g ct0
~
A 60 430 330 0,75 0 820
IS : r (t ) 202,5 0,1 y (t )
m d (t ) 0,25 y (t ) 10i (t )
m s (t ) 450 p(t ) 450 4,6 445,4
m d (t ) m s (t )
Considerm indicele preurilor: P (t ) 100 p(t ) 4,6
LM : r (t ) 44,54 0,025y (t )

Echilibrul IS-LM: ( y , r ) (2000,5) pentru care e 0.
Introducem inflaia ateptat: e 5 , curba IS obinut este dreapta punctat.
0,4 y(t ) 820 4r (t ) 4 5
IS : r (t ) 210 0,1y(t )
m d (t ) 0,25 y (t ) 10r (t )
m s (t ) 450 ln(100 5) 450 4,55 445,45
m d (t ) m s (t )

LM : r (t ) 44,545 0,025y (t )

Noul echilibru: ( y , r ) ( 2000 ; 0,0)
inem acum seama de limita ratei dobnzii nominale: zero.

Dac rata nominal a dobnzii este zero: i 0 , atunci ms md kyn 500 .


Dac i 0 , atunci inflaia ateptat este egal cu minus rata real a dobnzii, unde rata
real a dobnzii este: rreal r e , pentru care, n exemplul nostrum este fixate la
valoarea, e 5 , deci rreal 5
Aceasta este ilustrat prin linia punctat care trece prin y yn 2000 , pentru r 0 i
e 5

(t ) 0, (t ) 0 pentru
Transformarea traiectoriilor staionare m
s e
r (t ) 0
Din IS-LM obinem rata dobnzii de echilibru:

k / l
~ 1 (k / l )(i / l ) s ki / l
r (t ) A m (t ) e (t )
i k
1 c(1 t ) l 1 c(1 t ) i k 1 c(1 t )
ik
l l l
Adic:
r ( y ) G Hm s (t ) J e (t )
Pentru exemplul numeric:
r (t ) 41 0,08m s (t ) 0,2 e (t )

Cnd r (t ) 0 avem:
e (t ) 25 0,4m s (t )
Egalnd aceasta ecuaie cu fiecare dintre ecuaiile:
m s (t ) 0 e (t ) 20 0,0444m s (t )
e (t ) 0 e (t ) 45 0,1m s (t )
Unde ecuaiile m s (t ), e (t ) sunt date de:
s (t ) 0,08m s (t ) 1,8 e (t )
m
e (t ) 0,0064m s (t ) 0,064 e (t )
Obinem coordonatele punctelor pentru care traiectoriile staionare i schimb curbura i
devin orizontale:
m s (t ) 0 (m s , e ) (506,3,2,48)
e (t ) 0 (m s , e ) (500,5)
Din ecuaia:
e (t ) ( y (t ) y n )
Care rezult din curba Phillips i ecuaia de dinamic a inflaiei ateptate:
(t ) ( y (t ) yn ) e (t ), 0
e (t ) ( (t ) e (t )), 0
Imediat rezult:
e 0 y y n
e 0 y y n
e 0 y y n

Pentru (t ) 0 , economia este sub traiectoria stationara


e
e (t ) 0 , astfel nct
identificm o recesiune, marcat pe grafic prin aria haurat.

Consideram punctual initial A, n care economia se afl n recesiune i y(t ) y n .


Linia marcat cu T1 arat traiectoria economiei.
n punctul B, economia atinge limita inferioar a ratei nominale a dobnzii i deci se
deplaseaz pe cea mai scurt rut ndepartndu-se de punctul fix.
Nu poate iei n dinamic din capcana de lichiditi.

Deviaia outputului alimenteaz deviaia inflaiei (prin curba Phillips, preurile scad) i,
ntruct rata nominal a dobnzii nu poate scadea sub zero, aceasta implic creterea ratei
reale a dobnzii, (prin identitatea Fisher).
Creterea ratei reale a dobnzii, duce la scderea venitului, accentundu-se deviaia
outputului, care accentueaz deviaia inflaiei (preurile scad) i economia intr ntr-o spiral
deflaionist din care nu mai poate iei.

Creterea ofertei de moned pentru expandarea economiei, nu amelioreaz situaia.

Consideram acum o banca centrala independent i c economia se afl n punctul A.


ntruct economia este n recesiune, ar putea expanda oferta de bani.
n punctul A, rata nominal a dobnzii este pozitiv.
Dac crete oferta de moned imediat, economia se poate ndrepta pe traiectoria T2.
Aceast traiectorie traverseaz un coridor pe care Krugman il numeste fereastra
oportunitilor i poate ndrepta economia ctre echilibru.
Dac nu exist un astfel de coridor i economia urmeaz traiectoria T1, procesul deflaionist
nu are ntoarcere.
Krugman susine c dac banca central nu mrete rapid oferta monetar, traiectoria T1 este
cea mai probabil.

Tem:
Considerm datele:
a 50, c 0.75, t 0,2, i0 330, i 4, g 230, k 0,20,
l 10, m 550, yn 2000, t0 0, 0,1, 0,08, t0 0

1. Calculai rata inflaiei ateptate pentru care rata nominal a dobnzii este zero:

k / l ~ 1 (k / l )(i / l ) s ki / l

r (t ) A m (t ) e (t )
ik
l 1 c(1 t ) i k ik
1 c(1 t ) 1 c(1 t )
l l l
2. Construii modelul dinamic al capcanei de lichiditi.
Analizai dinamica modelului n spaiul fazelor
Determinai ecuaia r (t ) 0 .

s 0, e 0 devin
Determinai coordonatele n spaiul fazelor pentru care curbele m
orizontale i trasai coridorul oportunitilor.

Explicai mecanismul dinamic de ieire din capcana de lichiditi.


Econometrie dinamica-curs 10

Tem:
Considerm datele:
Considerm PIB-ul potenial n variabile logaritmice:
yt 0 1 xt 2 zt 1,325 0,352xt 0,424zt ,
0,4
y0 100

Unde xt ln K t ; zt ln Lt ; yt ln Yt , K t -nivelul potenial al capitalului-non


accelerating inflation rate of capital utilisation; Lt -fora de munc potenial:
~ N
Lt (1 u tN ) Lt , ut -rata omajului NAIRU.

Scriei modelul ajustrii pariale cu aceste valori, calculai efectele pe TS i pe TL.


yt yt (1 ) yt 1 0,4 yt 0,6 yt 1
yt 0,4(1,325 0,352xt 0,424zt ) 0,6 yt 1
0,53 0,1408xt 0,1696zt 0,6 yt 1

Efecte pe TS:

1 0,1408
2 0,1696

Efectele pe TL:

Determinm traiectoria lui yt :


yt 0,4(1,325 0,352xt 0,424zt ) 0,6 yt 1
0,53 0,1408xt 0,1696zt 0,6 yt 1
ytG A 3t A(1 ) t A(0,6) t
Cutm o soluie particular de forma termenului liber:
ytP a bxt czt
Punem condiia ca soluia particular s verifice ecuaia neomogen:
yt 0,53 0,1408xt 0,1696zt 0,6 yt 1
Adic:
a bx cz 0,53 0,1408x 0,1696z
0,6(a bx cz )
0,6a 0,53 a 0,8833
0,6b 0,1408 b 0,2346
0,6c 0,1696 c 0,2826
ytP 0,8833 0,2346xt 0,2846zt
yt A(0,6)t 0,8833 0,2346xt 0,2846zt

Trasai graficul traiectoriilor: yt , yt

Tem:
Refacei exerciiul pentru:
yt 0 1 xt 2 zt 1,05 0,455xt 0,722zt ,
0,6
y0 150

Tem:
Determinai efectele pe TS i pe TL i determinai traiectoria venitului ctre venitul potenial,
cunoscnd datele:
yt 0 1xt 2 zt 4 xt 1 5 zt 1
0 1,325;1 0,352; 2 0,424; 3 0,243;
4 0,531; 0,4; y0 100
yt yt 1 ( yt yt 1 )
yt yt (1 ) yt 1 ( 0 1 xt 2 zt
3 xt 1 4 zt 1 ) (1 ) yt 1
yt 0,4(1,325 0,352xt 0,424zt
0,243xt 1 0,531zt 1 ) 0,6 yt 1
yt 0,53 0,1408xt 0,1696zt
0,0972xt 1 0,2124zt 1 0,6 yt 1
Efectele pe TS sunt egale cu cele ale modelului PA.

Efectele pe TL sunt obinute din soluia particular a modelului:


y P a bx cz
Punem condiia ca soluia particular s verifice ecuaia neomogen:
a bx cz 0 1 x 2 z 3 (a bx cz ) 4 x 5 z
a bx cz 0,53 0,1408x 0,1696z
0,4(a bx cz ) 0,0972x 0,2124z
a 0,53 / 0,6; b (0,1408 0,0972) / 0,6; c (0,1686 0,212) / 0,6

Trasai graficul traiectoriilor: yt , yt .
Analizai comparativ cu cele rezultate din modelul PA.
Tem:
Considerm modelul ECM:
yt 0 1 xt 2 zt 3 yt 1 4 xt 1 5 zt 1
yt 0,53 0,1408xt 0,1696zt
0,0972xt 1 0,2124zt 1 0,6 yt 1
Scriei modelul n variabile diferene:

yt yt 1 0,53 0,1408xt 0,1408xt 1 0,1408xt 1


0,1696zt 0,1696zt 1 0,1696zt 1 0,0972xt 1
0,2124zt 1 0,6 yt 1
yt 0,1408xt 0,1696zt 0,4( yt 1 1,325
0,243xt 1 0,531zt 1 )
Punei n eviden efectele pe TS i TL.