Sunteți pe pagina 1din 27

ANEXE

PLANUL GENERAL DE CONTURI

CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI 131. Subvenii guvernamentale pentru investi (P)


10. CAPITAL I REZERVE 132. mprumuturi nerambursabile cu caracter de
101. Capital3) subvenii pentru investiii (P)
1011. Capital subscris nevrsat (P) 133. Donaii pentru investiii (P)
1012. Capital subscris vrsat (P) 134. Plusuri de inventar de natura imobiliz (P)
1015. Patrimoniul regiei (P) 138. Alte sume primite cu caracter de subvenii
1016. Patrimoniul public (P) pentru investiii (P)
104. Prime de capital 15. PROVIZIOANE
1041. Prime de emisiune (P) 151. Provizioane
1042. Prime de fuziune/divizare (P) 1511. Provizioane pentru litigii (P)
1043. Prime de aport (P) 1512. Provizioane pentru garanii acordate
1044. Prime de conversie a obligaiunilor n clienilor (P)
aciuni (P) 1513. Provizioane pentru dezafectare imobilizri
105. Rezerve din reevaluare (P) corporale i alte aciuni similare legate de
106. Rezerve acestea7) (P)
1061. Rezerve legale (P) 1514. Provizioane pentru restructurare (P)
1063. Rezerve statutare sau contractuale (P) 1515. Provizioane pentru pensii i obligaii
1064. Rezerve de valoare just4) (P) similare (P)
1065. Rezerve reprezentnd surplusul realizat din 1516. Provizioane pentru impozite (P)
rezerve din reevaluare (P) 1518. Alte provizioane (P)
1068. Alte rezerve (P) ___________
107. Rezerve din conversie4) (A/P) 7) Acest cont apare doar la agenii economici care
108. Interese minoritare5) au aplicat Reglementrile contabile aprobate prin
1081. Interese minoritare - rezultatul exerciiului OMFP nr. 94/2001 i pn la scoaterea din
financiar (A/P) eviden a imobilizrilor corporale n valoarea
1082. Interese minoritare - alte capitaluri proprii crora au fost incluse aceste provizioane. Ca
(A/P) urmare, aceste provizioane nu se mai pot constitui
109. Aciuni proprii n baza prezentelor reglementri.
1091. Aciuni proprii deinute pe termen scurt (A)
1092. Aciuni proprii deinute pe termen lung (A) 16. MPRUMUTURI I DATORII ASIMILATE
___________ 161. mprumuturi din emisiuni de obligaiuni
3) n funcie de forma juridic a entitii se 1614. mprumuturi externe din emisiuni de
nscrie: capital social, patrimoniul regiei etc. obligaiuni garantate de stat (P)
4) Acest cont apare numai n situaiile financiare 1615. mprumuturi externe din emisiuni de
anuale consolidate. obligaiuni garantate de bnci (P)
5) Acest cont apare numai n situaiile financiare 1617. mprumuturi interne din emisiuni de
anuale consolidate. obligaiuni garantate de stat (P)
1618. Alte mprumuturi din emisiuni de obligat (P)
11. REZULTATUL REPORTAT 162. Credite bancare pe termen lung
117. Rezultatul reportat 1621. Credite bancare pe termen lung (P)
1171. Rezultatul reportat reprezentnd profitul 1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate
nerepartizat sau pierderea neacoperit (A/P) la scaden (P)
1172. Rezultatul reportat provenit din adoptarea 1623. Credite externe guvernamentale (P)
pentru prima data a IAS, mai putin IAS 296) (A/P) 1624. Credite bancare externe garantate de stat (P)
1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea 1625. Credite bancare extern garantat de bnci (P)
erorilor contabile (A/P) 1626. Credite de la trezoreria statului (P)
1176. Rezultatul reportat provenit din trecerea la 1627. Credite bancare interne garantate de stat (P)
aplicarea Reglementrilor contabile conforme cu 166. Datorii care privesc imobilizrile financiare
Directiva a patra a Comunitilor Economice 1661. Datorii fa de entitile afiliate (P)
Europene (A/P) 1663. Datorii fa de entitile de care compania
___________ este legat prin interese de participare (P)
6) Acest cont apare doar la agenii economici care 167. Alte mprumuturi i datorii asimilate (P)
au aplicat Reglementrile contabile aprobate prin 168. Dobnzi aferente mprumuturilor i datoriilor
OMFP nr. 94/2001 i pn la nchiderea soldului asimilate
acestui cont. 1681. Dobnzi aferente mprumuturilor din
12. REZULTATUL EXERCIIULUI FINANCIAR emisiuni de obligaiuni (P)
121. Profit sau pierdere (A/P) 1682. Dobnzi aferente creditelor bancare pe
129. Repartizarea profitului (A) termen lung (P)
13. SUBVENII PENTRU INVESTIII 1685. Dobnzi aferente datoriilor fa de entitile

163
afiliate (P) 2675. mprumuturi acordate pe termen lung (A)
1686. Dobnzi aferente datoriilor fa de entitile 2676. Dobnda aferent mprumuturilor acordate
de care compania este legat prin interese de pe termen lung (A)
participare (P) 2678. Alte creane imobilizate (A)
1687. Dobnzi aferente altor mprumuturi i datorii 2679. Dobnzi aferente altor creane imobilizate
asimilate (P) (A)
169. Prime privind rambursarea obligaiunilor (A) 269. Vrsminte de efectuat pentru imobilizri
financiare
CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZRI 2691. Vrsminte de efectuat privind aciunile
20. IMOBILIZRI NECORPORALE deinute la entitile afiliate (P)
201. Cheltuieli de constituire (A) 2692. Vrsminte de efectuat privind interesele de
203. Cheltuieli de dezvoltare (A) participare (P)
205. Concesiuni, brevete, licene, mrci 2693. Vrsminte de efectuat pentru alte
comerciale, drepturi si active similare (A) imobilizri financiare (P)
207. Fond comercial 28. AMORTIZRI PRIVIND IMOBILIZRILE
2071. Fond comercial pozitiv8) (A) 280. Amortizri privind imobilizrile necorporale
2075. Fond comercial negativ9) (P) 2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire (P)
___________ 2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P)
8) Acest cont apare, de regul, n situaiile 2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor,
financiare anuale consolidate. licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i
9) Acest cont apare numai n situaiile financiare activelor similare (P)
anuale consolidate. 2807. Amortizarea fondului comercial11) (P)
208. Alte imobilizri necorporale (A) 2808. Amortizarea altor imobilizri necorporale
21. IMOBILIZRI CORPORALE (P)
211. Terenuri i amenajri de terenuri (A) ___________
2111. Terenuri 11) Acest cont apare, de regul, n situaiile
2112. Amenajri de terenuri financiare anuale consolidate.
212. Construcii (A) 281. Amortizri privind imobilizrile corporale
213. Instalaii tehnice, mijloace de transport, 2811. Amortizarea amenajrilor de terenuri (P)
animale i plantaii 2812. Amortizarea construciilor (P)
2131. Echipamente tehnologice (maini, utilaje i 2813. Amortizarea instalaiilor, mijloacelor de
instalaii de lucru) (A) transport, animalelor i plantaiilor (P)
2132. Aparate i instalaii de msurare, control i 2814. Amortizarea altor imobilizri corporale (P)
reglare (A) 29. AJUSTRI PENTRU DEPRECIEREA SAU
2133. Mijloace de transport (A) PIERDEREA DE VALOARE A
2134. Animale i plantaii (A) IMOBILIZRILOR
214. Mobilier, aparatur birotic, echipamente de 290. Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor
protecie a valorilor umane i materiale i alte necorporale
active corporale (A) 2903. Ajustri pentru deprecierea cheltuielilor de
23. IMOBILIZRI N CURS I AVANSURI dezvoltare (P)
PENTRU IMOBILIZRI 2905. Ajustri pentru deprecierea concesiunilor,
231. Imobilizri corporale n curs de execuie (A) brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale,
232. Avansuri acordate pentru imobilizri corporale drepturilor i activelor similare (P)
(A) 2907. Ajustri pentru deprecierea fondului
233. Imobilizri necorporale n curs de execie (A) comercial12) (P)
234. Avansuri acordate pentru imobilizri ___________
necorporale (A) 12) Acest cont apare, de regul, n situaiile
26. IMOBILIZRI FINANCIARE financiare anuale consolidate.
261. Aciuni deinute la entitile afiliate (A) 2908. Ajustri pentru deprecierea altor imobilizri
263. Interese de participare (A) necorporale (P)
264. Titluri puse n echivalen10) (A) 291. Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor
___________ corporale
10) Acest cont apare numai n situaiile financiare 2911. Ajustri pentru deprecierea terenurilor i
anuale consolidate amenajrilor de terenuri (P)
2912. Ajustri pentru deprecierea construciilor (P)
265. Alte titluri imobilizate (A) 2913. Ajustri pentru deprecierea instalaiilor,
267. Creane imobilizate mijloacelor de transport, animalelor plantaiilor (P)
2671. Sume datorate de entitile afiliate (A) 2914. Ajustri pentru deprecierea altor imobilizri
2672. Dobnda aferent sumelor datorate de corporale (P)
entitile afiliate (A) 293. Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor n
2673. Creane legate de interese de participare (A) curs de execuie
2674. Dobnda aferent creanelor legate de 2931. Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor
interesele de participare (A) corporale n curs de execuie (P)

164
2933. Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor 3921. Ajustri pentru deprecierea materialelor
necorporale n curs de execuie (P) consumabile (P)
296. Ajustri pentru pierderea de valoare a 3922. Ajustri pentru deprecierea materialelor de
imobilizrilor financiare (P) natura obiectelor de inventar (P)
2961. Ajustri pentru pierderea de valoare a 393. Ajustri pentru deprecierea produciei n curs
aciunilor deinute la entitile afiliate (P) de execuie (P)
2962. Ajustri pentru pierderea de valoare a 394. Ajustri pentru deprecierea produselor
intereselor de participare (P) 3941. Ajustri pt deprecierea semifabricatelor (P)
2963. Ajustri pentru pierderea de valoare a altor 3945. Ajustri pt deprecierea produse finite (P)
titluri imobilizate (P) 3946. Ajustri pentru deprecierea produselor
2964. Ajustri pentru pierderea de valoare a reziduale (P)
sumelor datorate de entitile afiliate (P) 395. Ajustri pentru deprecierea stocurilor aflate la
2965. Ajustri pentru pierderea de valoare a teri
creanelor legate de interesele de participare (P) 3951. Ajustri pentru deprecierea materiilor i
2966. Ajustri pentru pierderea de valoare a materialelor aflate la teri (P)
mprumuturilor acordate pe termen lung (P) 3952. Ajustri pentru deprecierea semifabricatelor
2968. Ajustri pentru pierderea de valoare a altor aflate la teri (P)
creane imobilizate (P) 3953. Ajustri pentru deprecierea produselor finite
aflate la teri (P)
CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI 3954. Ajustri pentru deprecierea produselor
PRODUCTIE N CURS DE EXECUTIE reziduale aflate la teri (P)
30. STOCURI DE MATERII PRIME I 3956. Ajustri pentru deprecierea animalelor aflate
MATERIALE la teri (P)
301. Materii prime (A) 3957. Ajustri pentru deprecierea mrfurilor aflate
302. Materiale consumabile la teri (P)
3021. Materiale auxiliare (A) 3958. Ajustri pentru deprecierea ambalajelor
3022. Combustibili (A) aflate la teri (P)
3023. Materiale pentru ambalat (A) 396. Ajustri pentru deprecierea animalelor (P)
3024. Piese de schimb (A) 397. Ajustri pentru deprecierea mrfurilor (P)
3025. Semine i materiale de plantat (A) 398. Ajustri pentru deprecierea ambalajelor (P)
3026. Furaje (A)
3028. Alte materiale consumabile (A) CLASA 4 - CONTURI DE TERTI
303. Materiale de natura obiectelor de inventar (A) 40. FURNIZORI I CONTURI ASIMILATE
308. Diferente de pret la materii prime, materiale 401. Furnizori (P)
(A/P) 403. Efecte de pltit (P)
33. PRODUCIA N CURS DE EXECUIE 404. Furnizori de imobilizri (P)
331. Produse n curs de execuie (A) 405. Efecte de pltit pentru imobilizri (P)
332. Lucrri i servicii n curs de execuie (A) 408. Furnizori - facturi nesosite (P)
34. PRODUSE 409. Furnizori-debitori
341. Semifabricate (A) 4091. Furnizori-debitori pentru cumprri de
345. Produse finite (A) bunuri de natura stocurilor (A)
346. Produse reziduale (A) 4092. Furnizori-debitori pentru prestri de servicii
348. Diferene de pre la produse (A/P) i executri de lucrri (A)
35. STOCURI AFLATE LA TERI 41. CLIENI I CONTURI ASIMILATE
351. Materii i materiale aflate la teri (A) 411. Clieni
354. Produse aflate la teri (A) 4111. Clieni (A)
356. Animale aflate la teri (A) 4118. Clieni inceri sau n litigiu (A)
357. Mrfuri aflate la teri (A) 413. Efecte de primit de la clieni (A)
358. Ambalaje aflate la teri (A) 418. Clieni - facturi de ntocmit (A)
36. ANIMALE 419. Clieni - creditori (P)
361. Animale i psri (A) 42. PERSONAL I CONTURI ASIMILATE
368. Diferene de pre la animale i psri (A/P) 421. Personal - salarii datorate (P)
37. MRFURI 423. Personal - ajutoare materiale datorate (P)
371. Mrfuri (A) 424. Prime reprezentnd participarea personalului
378. Diferene de pre la mrfuri (A/P) la profit13) (P)
38. AMBALAJE ___________
381. Ambalaje (A) 13) Se utilizeaz atunci cnd exist baz legal
388. Diferene de pre la ambalaje (A/P) pentru acordarea acestora.
39. AJUSTRI PENTRU DEPRECIEREA 425. Avansuri acordate personalului (A)
STOCURILOR I PRODUCIEI N CURS DE 426. Drepturi de personal neridicate (P)
EXECUIE 427. Reineri din salarii datorate terilor (P)
391. Ajustri pent deprecierea materiilor prime (P) 428. Alte datorii i creane n legtur cu
392. Ajustri pentru deprecierea materialelor personalul

165
4281. Alte datorii n legtur cu personalul (P) 458. Decontri din operaii n participaie
4282. Alte creane n legtur cu personalul (A) 4581. Decontri operatii n participatie pasiv P)
43. ASIGURRI SOCIALE, PROTECIA 4582. Decontri operatii n participatie activ A)
SOCIAL I CONTURI ASIMILATE 46. DEBITORI I CREDITORI DIVERI
431. Asigurri sociale 461. Debitori diveri (A)
4311. Contributia unitii la asigurrile sociale (P) 462. Creditori diveri (P)
4312. Contributia personalului la asigurrile sociale 47. CONTURI DE REGULARIZARE I
(P) ASIMILATE
4313. Contribuia angajatorului pentru asigurrile 471. Cheltuieli nregistrate n avans (A)
sociale de sntate (P) 472. Venituri nregistrate n avans (P)
4314. Contribuia angajailor pentru asigurrile 473. Decontri din operaii n curs de clarificare
sociale de sntate (P) (A/P)
437. Ajutor de omaj 48. DECONTRI N CADRUL UNITII
4371. Contribuia unitii la fondul de omaj (P) 481. Decontri ntre unitate i subuniti (A/P)
4372. Contributia personalului la fondul de somaj 482. Decontri ntre subuniti (A/P)
(P) 49. AJUSTRI PENTRU DEPRECIEREA
438. Alte datorii i creane sociale CREANELOR
4381. Alte datorii sociale (P) 491. Ajustri pentru deprecierea creanelor -
4382. Alte creane sociale (A) clieni (P)
44. BUGETUL STATULUI, FONDURI 495. Ajustri pentru deprecierea creanelor -
SPECIALE I CONTURI ASIMILATE decontri n cadrul grupului i cu
441. Impozitul pe profit/venit acionarii/asociaii (P)
4411. Impozitul pe profit (P) 496. Ajustri pentru deprecierea creanelor -
4418. Impozitul pe venit14) (P) debitori diveri (P)
___________
14) Se utilizeaz pentru evidenierea impozitului CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE
pe venitul microntreprinderilor, definite conform 50. INVESTIII PE TERMEN SCURT
legii. 501. Aciuni deinute la entitile afiliate (A)
505. Obligaiuni emise i rscumprate (A)
442. Taxa pe valoarea adugat 506. Obligaiuni (A)
4423. TVA de plat (P) 508. Alte investiii pe termen scurt i creane
4424. TVA de recuperat (A) asimilate
4426. TVA deductibil (A) 5081. Alte titluri de plasament (A)
4427. TVA colectat (P) 5088. Dobnzi la obligati titluri de plasament (A)
4428. TVA neexigibil (A/P) 509. Vrsminte de efectuat pentru investiiile pe
444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P) termen scurt
445. Subvenii 5091. Vrsminte de efectuat pentru aciunile
4451. Subvenii guvernamentale (A) deinute la entitile afiliate (P)
4452. mprumuturi nerambursabile cu caracter de 5092. Vrsminte de efectuat pentru alte investiii
subvenii (A) pe termen scurt (P)
4458. Alte sume primite cu caracter de subven (A) 51. CONTURI LA BNCI
446. Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate (P) 511. Valori de ncasat
447. Fonduri speciale - taxe vrsminte asimilat P) 5112. Cecuri de ncasat (A)
448. Alte datorii i creane cu bugetul statului 5113. Efecte de ncasat (A)
4481. Alte datorii fa de bugetul statului (P) 5114. Efecte remise spre scontare (A)
4482. Alte creane privind bugetul statului (A) 512. Conturi curente la bnci
45. GRUP I ACIONARI/ASOCIAI 5121. Conturi la bnci n lei (A)
451. Decontri ntre entitile afiliate 5124. Conturi la bnci n valut (A)
4511. Decontri ntre entitile afiliate (A/P) 5125. Sume n curs de decontare (A)
4518. Dobnzi aferente decontrilor ntre entitile 518. Dobnzi
afiliate (A/P) 5186. Dobnzi de pltit (P)
453. Decontri privind interesele de participare 5187. Dobnzi de ncasat (A)
4531. Decontri privind interesele de participare 519. Credite bancare pe termen scurt
(A/P) 5191. Credite bancare pe termen scurt (P)
4538. Dobnzi aferente decontrilor privind 5192. Credite bancare pe termen scurt
interesele de participare (A/P) nerambursate la scaden (P)
455. Sume datorate acionarilor/asociailor 5193. Credite externe guvernamentale (P)
4551. Acionari/asociai - conturi curente (P) 5194. Credite externe garantate de stat (P)
4558. Acionari/asociai - dobnzi la conturi 5195. Credite externe garantate de bnci (P)
curente (P) 5196. Credite de la trezoreria statului (P)
456. Decontri cu acionarii/asociaii privind 5197. Credite interne garantate de stat (P)
capitalul (A/P) 5198. Dobnzi aferente creditelor bancare pe
457. Dividende de plat (P) termen scurt (P)

166
53. CASA 624. Cheltuieli cu transportul de bunuri i personal
531. Casa 625. Cheltuieli cu deplasri, detari i transferri
5311. Casa n lei (A) 626. Cheltuieli potale i taxe de telecomunicaii
5314. Casa n valut (A) 627. Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate
532. Alte valori 628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de teri
5321. Timbre fiscale i potale (A) 63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE I
5322. Bilete de tratament i odihn (A) VRSMINTE ASIMILATE
5323. Tichete i bilete de cltorie (A) 635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte
5328. Alte valori (A) asimilate
54. ACREDITIVE 64. CHELTUIELI CU PERSONALUL
541. Acreditive 641. Cheltuieli cu salariile personalului
5411. Acreditive n lei (A) 642. Cheltuieli cu tichetele de mas acordate
5412. Acreditive n valut (A) salariailor
542. Avansuri de trezorerie15) (A) 645. Cheltuieli privind asigurrile i protecia
___________ social
15) n acest cont vor fi evideniate i sumele 6451. Contribuia unitii la asigurrile sociale
acordate prin sistemul de card-uri. 6452. Contribuia unitii pentru ajutorul de omaj
6453. Contribuia angajatorului pentru asigurrile
58. VIRAMENTE INTERNE sociale de sntate
581. Viramente interne (A/P) 6458. Alte cheltuieli privind asigurrile i protecia
59. AJUSTRI PENTRU PIERDEREA DE social
VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE 65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
591. Ajustri pentru pierderea de valoare a 654. Pierderi din creane i debitori diveri
aciunilor deinute la entitile afiliate (P) 658. Alte cheltuieli de exploatare
595. Ajustri pentru pierderea de valoare a 6581. Despgubiri, amenzi i penaliti
obligaiunilor emise i rscumprate (P) 6582. Donaii i subvenii acordate
596. Ajustri pentru pierderea de valoare a 6583. Cheltuieli privind activele cedate i alte
obligaiunilor (P) operaii de capital
598. Ajustri pentru pierderea de valoare a altor 6588. Alte cheltuieli de exploatare
investiii pe termen scurt i creane asimilate (P) 66. CHELTUIELI FINANCIARE
663. Pierderi din creane legate de participaii
CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI 664. Cheltuieli privind investiiile financiare
60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE cedate
601. Cheltuieli cu materiile prime 6641. Cheltuieli privind imobilizrile financiare
602. Cheltuieli cu materialele consumabile cedate
6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare 6642. Pierderi din investiiile pe termen scurt
6022. Cheltuieli privind combustibilul cedate
6023. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat 665. Cheltuieli din diferene de curs valutar
6024. Cheltuieli privind piesele de schimb 666. Cheltuieli privind dobnzile
6025. Cheltuieli privind seminele i materialele de 667. Cheltuieli privind sconturile acordate
plantat 668. Alte cheltuieli financiare
6026. Cheltuieli privind furajele 67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE
6028. Cheltuieli privind alte materiale 671. Cheltuieli privind calamitile i alte
consumabile evenimente extraordinare
603. Cheltuieli privind materialele de natura 68. CHELTUIELI CU AMORTIZRILE,
obiectelor de inventar PROVIZIOANELE I AJUSTRILE PENTRU
604. Cheltuieli privind materialele nestocate DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
605. Cheltuieli privind energia i apa 681. Cheltuieli de exploatare privind amortizrile,
606. Cheltuieli privind animalele i psrile provizioanele i ajustrile pentru depreciere
607. Cheltuieli privind mrfurile 6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea
608. Cheltuieli privind ambalajele imobilizrilor
61. CHELTUIELI CU LUCRRILE I 6812. Cheltuieli de exploatare privind
SERVICIILE EXECUTATE DE TERI provizioanele
611. Cheltuieli cu ntreinerea i reparaiile 6813. Cheltuieli de exploatare privind ajustrile
612. Cheltuieli cu redevenele, locaiile de pentru deprecierea imobilizrilor
gestiune i chiriile 6814. Cheltuieli de exploatare privind ajustrile
613. Cheltuieli cu primele de asigurare pentru deprecierea activelor circulante
614. Cheltuieli cu studiile i cercetrile 686. Cheltuieli financiare privind amortizrile i
62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII ajustrile pentru pierdere de valoare
EXECUTATE DE TERI 6863. Cheltuieli financiare privind ajustrile pentru
621. Cheltuieli cu colaboratorii pierderea de valoare a imobilizrilor financiare
622. Cheltuieli privind comisioanele i onorariile 6864. Cheltuieli financiare privind ajustrile pentru
623. Cheltuieli de protocol, reclam i publicitate pierderea de valoare a activelor circulante

167
6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea 76. VENITURI FINANCIARE
primelor de rambursare a obligaiunilor 761. Venituri din imobilizri financiare
69. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT I 7611. Venituri din aciuni deinute la entitile
ALTE IMPOZITE afiliate
691. Cheltuieli cu impozitul pe profit 7613. Venituri din interese de participare
698. Cheltuieli cu impozitul pe venit i cu alte 762. Venituri din investiii financiare pe termen
impozite care nu apar n elementele de mai sus16) scurt
___________ 763. Venituri din creane imobilizate
16) Se utilizeaz conform reglementrilor legale. 764. Venituri din investiii financiare cedate
7641. Venituri din imobilizri financiare cedate
CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI 7642. Ctiguri din investiii pe termen scurt
70. CIFRA DE AFACERI NET cedate
701. Venituri din vnzarea produselor finite 765. Venituri din diferene de curs valutar
702. Venituri din vnzarea semifabricatelor 766. Venituri din dobnzi
703. Venituri din vnzarea produselor reziduale 767. Venituri din sconturi obinute
704. Venituri din lucrri executate i servicii 768. Alte venituri financiare
prestate 77. VENITURI EXTRAORDINARE
705. Venituri din studii i cercetri 771. Venituri din subvenii pentru evenimente
706. Venituri din redevene, locaii de gestiune i extraordinare i altele similare
chirii 78. VENITURI DIN PROVIZIOANE I
707. Venituri din vnzarea mrfurilor AJUSTRI PENTRU DEPRECIERE SAU
708. Venituri din activiti diverse PIERDERE DE VALOARE
71. VARIAIA STOCURILOR 781. Venituri din provizioane i ajustri pentru
711. Variaia stocurilor depreciere privind activitatea de exploatare
72. VENITURI DIN PRODUCIA DE 7812. Venituri din provizioane
IMOBILIZRI 7813. Venituri din ajustri pentru deprecierea
721. Venituri din producia de imobilizri imobilizrilor
necorporale 7814. Venituri din ajustri pentru deprecierea
722. Venituri din producia de imobilizri activelor circulante
corporale 7815. Venituri din fondul comercial negativ18)
74. VENITURI DIN SUBVENII DE ___________
EXPLOATARE 18) Acest cont apare numai n situaiile financiare
741. Venituri din subvenii de exploatare anuale consolidate.
7411. Venituri din subvenii de exploatare aferente
cifrei de afaceri17) 786. Venituri financiare din ajustri pentru pierdere
___________ de valoare
17) Se ia n calcul la determinarea cifrei de afaceri. 7863. Venituri financiare din ajustri pentru
pierderea de valoare a imobilizrilor financiare
7412. Venituri din subvenii de exploatare pentru 7864. Venituri financiare din ajustri pentru
materii prime i materiale consumabile pierderea de valoare a activelor circulante
7413. Venituri din subvenii de exploatare pentru
alte cheltuieli externe CLASA 8 - CONTURI SPECIALE
7414. Venituri din subvenii de exploatare pentru 80. CONTURI N AFARA BILANULUI
plata personalului 801. Angajamente acordate
7415. Venituri din subvenii de exploatare pentru 8011. Giruri i garanii acordate
asigurri i protecie social 8018. Alte angajamente acordate
7416. Venituri din subvenii de exploatare pentru 802. Angajamente primite
alte cheltuieli de exploatare 8021. Giruri i garanii primite
7417. Venituri din subvenii de exploatare aferente 8028. Alte angajamente primite
altor venituri 803. Alte conturi n afara bilanului
7418. Venituri din subvenii de exploatare pentru 8031. Imobilizri corporale luate cu chirie
dobnda datorat 8032. Valori materiale primite spre prelucrare sau
75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE reparare
754. Venituri din creane reactivate i debitori 8033. Valori materiale primite n pstrare sau
diveri custodie
758. Alte venituri din exploatare 8034. Debitori scoi din activ, urmrii n
7581. Venituri din despgubiri, amenzi i continuare
penaliti 8035. Stocuri de natura obiectelor de inventar date
7582. Venituri din donaii i subvenii primite n folosin
7583. Venituri din vnzarea activelor i alte 8036. Redevene, locaii de gestiune, chirii i alte
operaii de capital datorii asimilate
7584. Venituri din subvenii pentru investiii 8037. Efecte scontate neajunse la scaden
7588. Alte venituri din exploatare 8038. Alte valori n afara bilanului

168
804. Amortizarea aferent gradului de neutilizare a opional.
mijloacelor fixe
8045. Amortizarea aferent gradului de neutilizare 90. DECONTRI INTERNE
a mijloacelor fixe 901. Decontri interne privind cheltuielile
805. Dobnzi aferente contractelor de leasing i 902. Decontri interne privind producia obinut
altor contracte asimilate, neajunse la scaden 903. Decontri interne privind diferenele de pre
8051. Dobnzi de pltit 92. CONTURI DE CALCULAIE
8052. Dobnzi de ncasat 921. Cheltuielile activitii de baz
89. BILAN 922. Cheltuielile activitilor auxiliare
891. Bilan de deschidere 923. Cheltuieli indirecte de producie
892. Bilan de nchidere 924. Cheltuieli generale de administraie
925. Cheltuieli de desfacere
CLASA 9 - CONTURI DE GESTIUNE19) ____ 93. COSTUL PRODUCIEI
19) Pentru organizarea contabilitii de gestiune, 931. Costul produciei obinute
folosirea conturilor din aceast clas este 933. Costul produciei n curs de execuie

169
DOCUMENTE CONTABILE - MODELE
STRUCTURA SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE
SECIUNEA 1. BILANUL
1.1. BILANUL
275. - Structura bilanului, care se ntocmete de entitile prevzute la pct. 3 alin. (1), este
urmtoarea:
26
) Sumele nscrise la acest rnd i preluate din conturile 2675 la 2679 reprezint creanele aferente
contractelor de leasing financiar i altor contracte asimilate, precum i alte creane imobilizate,
scadente ntr-o perioad mai mic de 12 luni.
27
) Acest cont apare doar la agenii economici care au aplicat Reglementrile contabile aprobate prin
OMFP nr. 94/2001 i pn la scoaterea din eviden a imobilizrilor corporale n valoarea crora au
fost incluse aceste provizioane. Ca urmare, aceste provizioane nu se mai pot constitui n baza
prezentelor reglementri.
*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1.2. BILANUL PRESCURTAT


276. - Structura bilanului prescurtat, care se ntocmete de entitile prevzute la pct. 3 alin. (2),
este urmtoarea:
28
) Sumele nscrise la acest rnd i preluate din contul 267 reprezint creanele aferente contractelor
de leasing financiar i altor contracte asimilate, precum i alte creane imobilizate, scadente ntr-o
perioad mai mic de 12 luni.
*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
SECIUNEA 2. CONTUL DE PROFIT I PIERDERE

277. - Structura contului de profit i pierdere este urmtoarea:

29
) La acest rnd se cuprind i drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaiei muncii, care se
preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori
persoane fizice".
30
) Pentru Contul de profit i pierdere la data de 31.12.2006, pe coloana aferent exerciiului
financiar precedent (2005), entitile care au aplicat OMFP nr. 94/2001 vor ]nscrie la acest rnd i
rulajul contului 7815 "Venituri din fondul comercial negativ".
31
) Pentru Contul de profit i pierdere la data de 31.12.2006, pe coloana aferent exerciiului
financiar precedent (2005), entitile care au aplicat OMFP nr. 94/2001 vor nscrie la acest rnd i
cheltuiala net cu impozitul pe profit amnat (ct. 6912 - 791).
*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective.

Unitatea BALAN DE VERIFICARE
.......... la data de .............

Sim- Denu- Soldurile Total Rulajele Total Total Solduri


bolulmirea iniiale sume lunii rulaje sume finale
con- con- precedente curente
turi-turi-
lor lor Debi-Credi-Debi-Credi-Debi-Credi-Debi-Credi-Debi-Credi-Debi-Credi-
toaretoare toaretoare toaretoare toaretoare toaretoare toaretoare

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ntocmit, 14-6-30/b

Conductorul compartimentului financiar-contabil,


Denumire firma
SC______________SA
/SRL

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI


MAI 2006 - APRILIE 2007
mii ron
Periada
Denumire indicator x
Venituri din vanzari
marfuri 0
Productia vanduta 0
TOTAL VENITURI
A EXPLOATARE 0

Chelt privind
marfurile 0
Chelt materiale 0
Chelt lucr / serv terti 0
Chelt impozite & taxe
(fara imp profit) 0
Chelt cu personalul 0
Chelt cu amortizarea 0
TOTAL CHELTUIELI
B EXPLOATARE 0

REZULTAT DIN
C=A-B EXPLOATARE 0

1 Venituri financiare 0
2 Cheltuieli financiare 0
REZULTAT CURENT
D=C+1-2 ACTIVITATE 0

3 Venituri exceptionale 0
Cheltuieli
4 exceptionale 0
E=D+3-4 REZULTAT BRUT 0
Cheltuieli impozit pe
5 profit 0
F=E-5 REZULTAT NET 0

Administrator Director economic


SC Consulting SA

CASH FLOW ANUL X


exemplu mii lei

Luna/an ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec
Sold initial de numerar * -583 -785 -544 -850 -926 -851 -664 -450 -41 -880 -879 -743
Incasari 1436 3263 2028 2124 2559 2915 2431 2568 1334 1110 1452 2727
Incasari din vanzari 1422 2581 2028 2124 2483 1349 1471 1992 1334 1110 1452 2167
Alte incasari din activitatea firmei 0 0 0 0 76 573 960 40
Vanzari de active si alte incasari din activitatea
extraordinara 0 0 0 0
Imprumuturi contractate 14 682 0 0 993 576 520
Contributia actionarilor in numerar 0 0 0 0
Total incasari 853 2478 1484 1274 1633 2064 1767 2118 1293 230 573 1984
Plati 1543 2931 2205 2080 2375 2589 2078 2048 1862 1009 1198 2273
Achizitii de stocuri 482 1055 665 858 664 1339 518 545 600 240 516 624
Cheltuieli cu personalul 443 295 583 596 505 575 507 505 519 340 372 996
Cheltuieli administrative, altele decat cele cu personalul 613 829 792 621 557 670 659 875 358 399 280 652
Alte cheltuieli din exploatare(compensari) 0 0 0 0 76 100
Plati aferente contractelor de leasing (inclusiv dobanzi) 5 5 5 5 5 5 23 23 30 30 30 1
Cheltuieli de capital 0 747 160 0 568 371 355 0
Retrageri de numerar de catre actionari 0 0 0 0
Alte cheltuieli financiare si exceptionale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rambursarea datoriilor 95 91 129 120 109 139 139 111 311 100 118 320
Rambursari de capital existente 60 60 59 60 74 74 74 63 242 67 71 245
Plata dobanzilor pentru creditele existente 35 31 70 60 35 65 65 48 69 33 47 75
Rambursari de capital - aferente noii solicitari de credit 0 0 0 0
Plata dobanzilor - aferente noii solicitari de credit 0 0 0 0
Total Plati 1638 3022 2334 2200 2484 2728 2217 2159 2173 1109 1316 2593
Fluxul net de numerar (+/-) -202 241 -306 -76 75 187 214 409 -839 1 136 134
Sold final de numerar -785 -544 -850 -926 -851 -664 -450 -41 -880 -879 -743 -609
* Agentul economic are un credit overdraft de 1000 mii
lei
13 " Cheltuieli administrative, altele decat cele cu personalul" vor include: cheltuieli cu impozitele (altele decat cele cu salariile), cheltuieli cu tertii
14 "Alte cheltuieli din exploatare" vor include amenzi, penalitati, alte cheltuieli din exploatare
FACTURA
Furnizor ........................................ Cumparator.....................................
Nr.ord.reg.com./an............................ Nr.ord.reg.com/an..................................
C.I.F.................................................. C.I.F.......................................................
Sediul............................................... Sediul.....................................................
Judetul.............................................. Judetul....................................................
Capital social.................................... Cod IBAN..............................................
Cod IBAN........................................ Banca......................................................
Banca...............................................
Nr. Facturii..................................
Data (ziua, luna, anul)...........................
Aviz de insotire a marfii..............
(daca este cazul)

Cota T.V.A ....................... %

Nr Denumirea U.M. Cantitatea Pretul unitar Valoarea Valoare


crt produselor sau a (fara T.V.A) -lei- T.V.A
serviciilor -lei- -lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6

Semnatura Total de plata


de primire (col. 5+col.6)

Unitatea FI DE MAGAZIE Pagina........


Magazia Materialul (produsul), sortimentul, calitate, marc, profil,
dimensiune

U/M Pre unitarDocument Intrri Ieiri Stoc Data i semntura
de control
DatNumrFelCecul

Unitatea.............. Pag.....
Gestiunea.............
LISTA DE INVENTARIERE

Data............

Nr. Cod sau denumireInventar faptic Cantitate PreValoare Deprecieri


crt.

Comisia de Numele i prenumele Semntura


inventariere

14-3-12/b

Unitatea............ Gestiunea Pagina


LISTA DE INVENTARIERE
Magazia Data................... Loc de depozitare ......

Nr. Denumirea bunurilorCodU/MCantita- Pre Valoa-Valoa-Deprecierea
crt. inventariate tea unitar de rea rea de
nregistracon- inven-Va-Motivul
re n con-tabilatar loa
tabilitate rea

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Total pagina x x x

Comisia de inventariereGestionarGestionar*)Contabili-
tate

Numele i prenumele

Semntura

14-3-12/a

Grupa
FIA MIJLOCULUI FIX ..........................

Nr. inventar ................................
Fel, serie, nr. data document provenien ....
Valoare de inventar Codul
........................................... de clasificare .............
Amortizare lunar ...........................

Denumirea mijlocului fix i caracteristici Data drii n folosin
tehnice Anul
.........................
Luna .........................

Data amortizrii complete
Anul
.........................
Luna .........................

Durata normal de
funcionare
Accesorii .........................


Cota de amortizare
....................... %

(verso)

Nr. de Documentul Operaiunile care privesc Soldul


inventar(data,felul micarea, creterea sau Buc.DebitCreditSoldcontului
(de la numrul) diminuarea valorii 105 "Re-
numr la mijlocului fix zerve
numr) din ree-
valuare"

Ordinul de plat

Biletul la ordin
BIBLIOGRAFIE

1. BOGDAN M. si colab. Contabilitate generala (Bazele contabilitatii), Editura


Universitas Company, Bucuresti, 2005

2. BUSUIOC M Contabilitate generala (Bazele contabilitatii) Editia


revizuita, Editura Cermaprint, Bucuresti, 2009
3. C. M. DRGAN Bazele contabilitatii institutiilor publice, Editura
Universitar, 2007
4. DRAGAN C. M. Revoluia contabilitii, Editura Universitar, 2007
5. RISTEA M Contabilitatea intreprinderii, Editura Margaritar,
Bucuresti 2005
6. S. BUSUIOCEANU, Contabilitatea societatilor comerciale, Editura
ALINA DANET Economica, Bucuresti, 2002
7. I.P. PANTEA, Contabilitatea romaneasca armonizata cu directivele
GH. BODEA contabile europene, Editura Intelcredo, Deva, 2003
8. NECULINA CHEBAC, Contabilitate financiara, teste grila, Editura All Beck,
CARMEN SARBU 2003
9. FELEAGA N., Contabilitatea financiara, Editura Economica,
IONASCU I Bucuresti, 2004
10. VOICU MARIN Bazele contabilitatii, Editura International University
Press Bucuresti 2001
11. MUNTEANU VICTOR Contabilitatea financiara a intreprinderii, Editura
Lucman, Bucuresti 1998.
12. MUNTEANU V., Bazele contabilitatii, Contabilitate. Teorie si practica.
TINTA A., LUNGU I Editura PRO Universitaria, Bucuresti, 2006
13. *** MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, 2010 2016
14. *** Legea contabilitii nr.82/1991 (cu toate modificrile si
adaugarile pn n 2016)
15. *** Ordinul m.f.p. nr. 1802/2014 pentru aprobarea
reglementrilor contabile conforme cu directivele
europene
16. *** I.A.S. - International Accounting Standard, publicat n
volum, succesiv din 2000 pn n 2016, Editura
Economica