Sunteți pe pagina 1din 9

PLANIFICARE CALENDARISTIC

Filiera: teoretic
Profil: real
Specializare/calificare: tiine ale naturii
Disciplina: BIOLOGIE
Anul colar: 2016-2017
Unitatea de nvmnt Liceul Teoretic Peciu Nou
Clasa: a IX-a
Nr. ore/sptmn: 2
Profesor: Apostolescu Adriana

SEMESTRUL I
Nr. Unitatea de nvare Competene specifice Coninuturi Nr. Data Obser-
crt. ore vaii
1 Test iniial Recapitularea notiunilor 2 13.09
fundamentale din clasele V VIII 19.09
2 Celula-unitatea 1.1 Culegerea de date din surse variate de Celula. Noiuni introductive. 1 20.09
structural i informare/documentare despre organizarea Compoziia chimic a materiei vii
lumii vii
funcional a lumii vii 1.2 Clasificarea indivizilor biologici pe baza Tipuri fundamentale de celule: 1 26.09
caracterelor generale procariote,eucariote
1.3 Identificarea structurilor biologice Observaii microscopice asupra
microscopice n vederea caracterizrii lor structurii celulei procariote i
2.1 Utilizarea investigaiei pentru pentru eucariote (Lucrare practic)
identificarea unor caractere generale ale
organismelor i evidenierea Ultrastructura celulei procariote. 1 27.09
componentelor i proceselor celulare
2.2 Prelucrarea rezultatelor obinute din Structura i ultrastructura celulei 2 3.10
investigaii i formularea concluziilor eucariote: membrana celular, 4.10
3.1 Reprezentarea lumii vii pe baza modelelor
perete celular

1
3.2 Aplicarea unor algoritmi de identificare i Citoplasma fundamental i 4 10.10
rezolvare de probleme structurat 11.10
4.1 Utilizarea corect a terminologiei specifice
biologiei n diferite situaii de comunicare Organite celulare comune: reticul 17.10
4.2 Prezentarea informaiilor folosind diverse endoplasmatic, ribozomi, 18.10
metode de comunicare mitocondrii, aparat Golgi, lizozomi,
centrozom, plastide, vacuole i
incluzini
Organite celulare specifice: 1 24.10
neurofibrile, corpusculi Nissl,
miofibrile, cili, flageli
Cloroplastele de la Elodea, 1 25.10
micarea de rotaie i circulaie a
plasmei i cloroplastelor;
cromoplastele de la morcov i
tomate; evidenierea incluziunilor
ergastice, evidenierea celulelor
stomatice (Lucrare practic)
Nucleul (membran nuclear, 1 7.11
nucleoli, carioplasm). Acizii
nucleici.

Evaluare 1 8.11
Diviziunea celular direct. 1 14.11
evidenierea diviziunii prin
nmugurire la drojdia de bere
(Lucrare practic)
Ciclul celular. Cromozomii i fusul
de diviziune; evidenierea
cromozomilor metafazici la Allium,
Vicia i alctuirea cariotipului
(Lucrare pratic)

Mitoza (faze, importan). 1 15.11

2
Evidenierea diviziunii celulare 1 21.11
mitotice la Allium cepa (Lucrare
practic)
Meioza (etape, faze, importan); 1 22.11
evidenierea diviziunii meiotice la
Secale sp., Triticum sp (Lucrare
pratic)

Evaluare 1 28.11
3. Ereditatea i 1.1 Culegerea de date din surse variate de Noiuni generale despre ereditate i
variabilitatea lumii vii informare/documentare despre organizarea lumii variabilitate. 1 29.11
vii
2.2 Prelucrarea rezultatelor obinute din Legile mendeliene: Legea puritii
investigaii i formularea concluziilor gameilor.
3.1 Reprezentarea lumii vii pe baza modelelor
3.2 Aplicarea unor algoritmi de identificare i Legea segregrii independente a
rezolvare de probleme perechilor de caractere. 1 5.12
4.1 Utilizarea corect a terminologiei specifice
biologiei n diferite situaii de comunicare Importana legilor mendeliene
4.2 Prezentarea informaiilor folosind diverse
metode de comunicare Abateri de la segregarea
5.1 Aplicarea n viaa cotidian a cunotinelor mendelian: semidominana, 2 6.12
referitoare la structurile i organismele cu
codominana, supradominana, 12.12
potenial patogen precum i la aciunea factorilor
mutageni genele letale
3.2 Aplicarea unor algoritmi de identificare i
rezolvare de probleme Teoria cromozomial a ereditii.
4.1 Utilizarea corect a terminologiei specifice Plasarea liniar a genelor n 1 13.12
biologiei n diferite situaii de comunicare
4.2 Prezentarea informaiilor folosind diverse
cromozomi. Transmiterea nlnuit
metode de comunicare a genelor
5.1 Aplicarea n viaa cotidian a cunotinelor
referitoare la structurile i organismele cu Schimbul reciproc de gene ntre
2.2 Prelucrarea rezultatelor obinute din cromozomii omologi 1 19.12
investigaii i formularea concluziilor
3.2 Aplicarea unor algoritmi de identificare i
rezolvare de probleme Recombinarea genetic.
4.1 Utilizarea corect a terminologiei specifice Ereditatea extracromozomial. 1 20.12
biologiei n diferite situaii de comunicare
5.1 Aplicarea n viaa cotidian a cunotinelor Determinismul cromozomal al
referitoare la structurile i organismele cu

3
potenial patogen precum i la aciunea factorilor sexelor. 1 9.01
mutageni .
5.3 Argumentarea importanei teoretice i practice
a noiunilor de biodiversitate i de genetic
4 Recapitulare pentru 1.2. Clasificarea indivizilor biologici pe baza Fie de recapitulare, portofolii etc. 1 10.01
tez caracterelor generale
1.3. Identificarea structurilor biologice
microscopice n vederea caracterizrii lor
2.2 Prelucrarea rezultatelor obinute din
investigaii i formularea concluziilor
3.1.Reprezentarea lumii vii pe baza modelelor
3.2 Aplicarea unor algoritmi de identificare i
rezolvare de probleme
4.1 Utilizarea corect a terminologiei specifice
biologiei n diferite situaii de comunicare
4.2 Prezentarea informaiilor folosind diverse
metode de comunicare
5 Evaluare (tez 1.2. Clasificarea indivizilor biologici pe baza Test sumativ 1 16.01
semestrul I) caracterelor generale
2.2 Prelucrarea rezultatelor obinute din
investigaii i formularea concluziilor
3.1.Reprezentarea lumii vii pe baza modelelor
3.2 Aplicarea unor algoritmi de identificare i
rezolvare de probleme
4.1 Utilizarea corect a terminologiei specifice
biologiei n diferite situaii de comunicare
4.2 Prezentarea informaiilor folosind diverse
metode de comunicare
6. Ereditatea i 2.2 Prelucrarea rezultatelor obinute din Influena mediului asupra ereditii 1 17.01
variabilitatea lumii vii investigaii i formularea concluziilor
3.2 Aplicarea unor algoritmi de identificare i
rezolvare de probleme Genetica umana: metode de
4.1 Utilizarea corect a terminologiei specifice cercetare 1 21.01
biologiei n diferite situaii de comunicare Cariotipul uman normal
5.1 Aplicarea n viaa cotidian a cunotinelor
referitoare la structurile i organismele cu
potenial patogen precum i la aciunea factorilor
mutageni . Boli ereditare (clasificare, exemple) 1 22.01
5.3 Argumentarea importanei teoretice i practice
a noiunilor de biodiversitate i de genetica

4
7. Recapitulare 2.1 Utilizarea investigaiei pentru pentru Fise de lucru, portofolii etc. 2 29.01
semestrial identificarea unor caractere generale ale 30.01
organismelor i evidenierea
componentelor i proceselor celulare
2.2 Prelucrarea rezultatelor obinute din
investigaii i formularea concluziilor
3.1 Reprezentarea lumii vii pe baza
modelelor
3.2 Aplicarea unor algoritmi de
identificare i rezolvare de probleme
4.1 Utilizarea corect a terminologiei
specifice biologiei n diferite situaii de
comunicare
4.2 Prezentarea informaiilor folosind
diverse metode de comunicare

5
PLANIFICARE CALENDARISTIC

Disciplina: BIOLOGIE
Anul colar: 2016-2017
Unitatea de nvmnt Liceul Teoretic Peciu Nou
Clasa: a IX-a
Nr. ore/sptmn: 2
Profesor: Apostolescu Adriana

SEMESTRUL AL II-LEA
Nr.crt Unitatea de nvare Competene specifice Coninuturi Nr.ore Data Observaii

1. Ereditatea i 2.2 Prelucrarea rezultatelor obinute din Sfaturi genetice. Diagnoza 1 13.02
variabilitatea lumii vii investigaii i formularea concluziilor prenatal
3.2 Aplicarea unor algoritmi de identificare i
rezolvare de probleme
4.1 Utilizarea corect a terminologiei specifice
biologiei n diferite situaii de comunicare
5.1 Aplicarea n viaa cotidian a cunotinelor Ingineria genetic i 1 14.02
referitoare la structurile i organismele cu biotehnologii: sinteza artificial
potenial patogen precum i la aciunea factorilor de gene i transferul interspecific;
mutageni . clonarea
5.3 Argumentarea importanei teoretice i practice
a noiunilor de biodiversitate i de genetic
2 Recapitulare genetica 3.2 Aplicarea unor algoritmi de identificare i Fie de recapitulare etc. 1 20.02
uman i ingineria rezolvare de probleme
4.1 Utilizarea corect a terminologiei specifice
genetic biologiei n diferite situaii de comunicare
5.1 Aplicarea n viaa cotidian a cunotinelor
referitoare la structurile i organismele cu
potenial patogen precum i la aciunea factorilor
mutageni .
5.3 Argumentarea importanei teoretice i practice
a noiunilor de biodiversitate i de genetic
3 Evaluare 3.2 Aplicarea unor algoritmi de identificare i Test sumativ 1 21.02
rezolvare de probleme
4.1 Utilizarea corect a terminologiei specifice
biologiei n diferite situaii de comunicare

6
5.1 Aplicarea n viaa cotidian a cunotinelor
referitoare la structurile i organismele cu
potenial patogen precum i la aciunea factorilor
mutageni .
5.3 Argumentarea importanei teoretice i practice
a noiunilor de biodiversitate i de genetic
4 Diversitatea lumii vii 1.1 Culegerea de date din surse variate de Noiuni introductive. 1 27.02
informare/documentare despre organizarea lumii Virusuri.
vii
1.2 Clasificarea indivizilor biologici pe baza Regnul Monera: arhebacterii, 1 28.02
caracterelor generale eubacterii, cianobacterii
2.1 Utilizarea investigaiei pentru pentru Regnul Protista: sarcodine, 2 6.03
identificarea unor caractere generale ale ciliofore, zoomastigine, 7.03
organismelor i evidenierea componentelor i
sporozoare, alge
proceselor celulare
2.2 Prelucrarea rezultatelor obinute din unicelulare,euglene, oomicete
investigaii i formularea concluziilor Regnul Fungi: zigomicete, 1 13.03
3.1Reprezentarea lumii vii pe baza modelelor ascomicete, bazidiomicete.
3.2 Aplicarea unor algoritmi de identificare i Licheni
rezolvare de probleme
4.1 Utilizarea corect a terminologiei specifice
Regnul Plante: 2 14.03
biologiei n diferite situaii de comunicare Alge pluricelulare 20.03
Briofite: hepatice, briate
Pteridofite: licopodiate,
equisetate, filicate
Regnul Plante: 1 21.03
Gimnosperme:conifere

Regnul Plante: 2 27.03


Angiosperme dicotiledonate i 28.03
monocotiledonate
Regnul Animale: Sporozoare. 2 3.04
Celenterate: hidrozoare, 4.04
scifozoare, antozoare

Regnul Animale: Platelmini 1 10.04


(trematode, cestode);
Nematelmini (nematode);
Anelide (oligochete, hirudinee)

7
Regnul Animale: Molute: 1 11.04
lamelibranhiate, gasteropode,
cefalopode
5 Recapitulare pentru 1.1 Culegerea de date din surse variate de Fie de recapitulare, portofolii etc. 1 2.05
tez informare/documentare despre organizarea lumii
vii
1.2 Clasificarea indivizilor biologici pe baza
caracterelor generale
2.1 Utilizarea investigaiei pentru pentru
identificarea unor caractere generale ale
organismelor i evidenierea componentelor i
proceselor celulare
2.2 Prelucrarea rezultatelor obinute din
investigaii i formularea concluziilor
3.1 Reprezentarea lumii vii pe baza modelelor
3.2 Aplicarea unor algoritmi de identificare i
rezolvare de probleme
4.1 Utilizarea corect a terminologiei specifice
biologiei n diferite situaii de comunicare
4.2 Prezentarea informaiilor folosind diverse
metode de comunicare
5.1 Aplicarea n viaa cotidian a cunotinelor
referitoare la structurile i organismele cu
potenial patogen
5.2 Proiectarea unor activiti de protejare i
conservare a mediului
5.3 Argumentarea importanei teoretice i practice
a noiunilor de biodiversitate
6 Evaluare (teza 1.2 Clasificarea indivizilor biologici pe baza Test sumativ 1 8.05
semestrul al II-lea) caracterelor generale
2.2 Prelucrarea rezultatelor obinute din
investigaii i formularea concluziilor
.2 Aplicarea unor algoritmi de identificare i
rezolvare de probleme
4.1 Utilizarea corect a terminologiei specifice
biologiei n diferite situaii de comunicare
4.2 Prezentarea informaiilor folosind diverse
metode de comunicare
5.3 Argumentarea importanei teoretice i practice
a noiunilor de biodiversitate
Diversitatea lumii vii 1.1 Culegerea de date din surse variate de Regnul Animale: Urocordate, 1 9.05

8
7 informare/documentare despre organizarea lumii cefalocordate, Vertebrate:
vii Ciclostomi
1.2 Clasificarea indivizilor biologici pe baza
caracterelor generale Regnul Animale: Peti 1 15.05
2.1 Utilizarea investigaiei pentru pentru cartilaginoi, peti osoi.
identificarea unor caractere generale ale Regnul Animale: Amfibieni 1 16.05
organismelor i evidenierea componentelor i (anure,urodele).
proceselor celulare
2.2 Prelucrarea rezultatelor obinute din
Regnul Animale: Reptile. 1 29.05
investigaii i formularea concluziilor Regnul Animale: Psri
3.1Reprezentarea lumii vii pe baza modelelor Regnul Animale: Mamifere 1 30.05
3.2 Aplicarea unor algoritmi de identificare i monotreme, marsupiale,
rezolvare de probleme placentare
4.1 Utilizarea corect a terminologiei specifice
biologiei n diferite situaii de comunicare Conservarea biodiversitii n 1 6.06
Romnia
8 Recapitulare final 2.1 Utilizarea investigaiei pentru pentru Portofolii, fie de recapitulare 2 12.06
identificarea unor caractere generale ale 13.06
organismelor i evidenierea componentelor i
proceselor celulare
2.2 Prelucrarea rezultatelor obinute din
investigaii i formularea concluziilor
3.1 Reprezentarea lumii vii pe baza modelelor
3.2 Aplicarea unor algoritmi de identificare i
rezolvare de probleme
4.1 Utilizarea corect a terminologiei specifice
biologiei n diferite situaii de comunicare
4.2 Prezentarea informaiilor folosind diverse
metode de comunicare