Sunteți pe pagina 1din 541

Romeo - Teodor Cristina

Prof. Univ. Dr., Titularul Disciplinelor de Farmacologie i Farmacie veterinar FMV


Timioara
Suport de curs electronic
pentru studenii anilor III M.V.
Specialitatea - Medicin veterinar
Disciplina: Farmacologie veterinar
Partea II - Farmacologia special
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Refereni tiinifici:
Prof. Univ. Dr.Hc. Alexandra Trif, F.M.V. Timioara Prof. Univ.Dr. ing Dorel Prvu,
F.M.V. Timioara

2010
Toate drepturile rezervate
Tiprit n Romnia
Pirateria este furt i intr sub incidena legii penale!
Lucrarea este protejat de drepurile de autor Nicio parte din aceast lucrare nu poa
te fi reprodus sub nicio form, prin niciun mijloc mecanic sau electronic, sau stoc
at ntr-o baz de date fr acordul n prealabil n scris, al autorului: Prof. Univ. Dr. R
o Teodor Cristina
Editura Solness Timioara este acreditat de ctre CNCSIS
(Consiliul Naional al Cercetrii tiinifice din nvmntul superior) Pagina web CNCSIS
sis.ro
Tehnoredactare computerizat: Layout: Mastering:
R.T. Cristina R.T. Cristina Youlian
Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei CRISTINA, Romeo Teodor Introducere
n farmacologia i terapia veterinar /Romeo Teodor Cristina Editura Solness Timioara,
2008 Suport electornic Curs Farmacologie veterinar, Partea a II-a. Farmacologia
special ISBN (13) 978-973-729-064-9
2
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Partea II
Farmacologia special
3
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Cuprins
1. Antiseptice i dezinfectante
1. 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1. 1.1.1.2. 1.1.1.3. 1.1.2. 1.1.2.1. 1.1.2.2. 1.1.2.3. 1.1.
2.4. 1.1.2.5. 1.1.2.6. 1.1.2.7. 1.1.2.8. 1.1.2.9. 2.1. 2.1.1. 2.1.1.1. 2.1.1.2.
2.1.1.3. 2.1.1.4. 2.1.1.5. 2.1.2. 2.1.2.1. 2.1.2.2. 2.1.2.3. 2.1.2.4. 2.1.3. 2.1
.3.1. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.6.1. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.9. 2.1.10. 2.1.11. 2.1.12.
2.1.13 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6. 2.2.7. 2.2.8. 2.2.9. 2.2.
10. 2.2.11. 2.2.12. Grupele de antiseptice i dezinfectante Antiseptice i dezinfect
ante anorganice Substanele instabile Substanele reductoare instabile Substane reducto
are stabile Antisepticele organice Alcoolii i derivaii Fenolii i derivaii Crezolii i
derivaii aftalina i derivaii Gudroanelele Derivai biguanidinici Cloroxilenolii Color
anii Asocieri antiseptice i dezinfectante diverse Clasificarea chimioterapicelor M
edicaia antitripanosomiazic Diamidinele Compuii de amino fenantiridiu Compuii de qui
napiramin (chinaldinici) Derivaii de stibiu aganolul Medicatia antibabesia Isetion
atul de amicarbalid Compuii de imidocarb dipropionat (Imizol) Compuii de quinuroniu
(quinoleinici) Derivaii benzidinei (diazoici) Medicaia antihistomonazic Compuii nit
rotiazolici Compuii arsenului Compuii de bismut Chimioterapicele colorante Derivaii
de acridin Derivaii oxichinoleinici Derivaii tiazinici Derivaii trifenilmetanului D
erivaii nitrofuranului Derivaii acidului chinolon-carbonic (chinolonele) Derivaii c
hinoxalinei Combinaiile chimioterapice, considerente terapeutice Medicaia anticocc
idia Benzen-acetonitrilii Benzil-purinele Carbanilidele Guanidinele Dinitro-benz
amidele Ionoforii polieterici Antagonitii de tiamin Grupa piridinelor Quinolonele
anticoccidia Grupa quinazolinelor Sulfamidele anticoccidia Triazinonele simetric
e ntiseptice i dezinfectante 12 12 12 20 22 33 34 34 35 36 38 38 39 40 41
2. Chimioterapicele
45 45 45 47 48 49 50 50 50 51 51 52 53 53 55 58 58 58 60 61 61 62 64 70 71 73 74
75 75 76 76 77 78 79 80 81 81 82
4
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
3. Sulfanidele si Potenializatorii
3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.3.1 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 4.1. 4
.1.1. 4.1.1.1. 4.1.1.2. 4.1.1.3. 4.1.1.4. 4.1.2. 4.1.3. 4.2. 4.2.1. 4.2.1.1. 4.2
.1.2. 4.2.2. 4.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.4. 4.5. 4.5.1. 4.5.2. 4.6. 4.7. 4.8. 4.8.1. 4.
8.2. 4.8.3. 4.8.4. 4.8.5. 4.9. 4.9.1. 4.9.1.1. 4.9.1.2. 4.9.1.3. 4.9.1.4. 4.9.1.
5. 4.9.2. 4.9.2.1. 4.9.2.2. 4.9.2.3. 4.10. 5.1. 5.1.1. 5.1.1.1. 5.1.1.2. 5.1.1.3
. 5.1.1.4. 5.1.1.5. 5.1.1.6. 5.1.1.7. 5.1.1.8. 5.1.2. 5.1.2.1. 5.1.2.2. 5.1.3. 5
.1.4. Sulfamide a.u.v. Sulfamidele sistemice Sulfamidele topice Sulfamidele ente
rice Asociaiile de sulfamide Homosulfamidele i sulfonele Sulfamidele antiprotozoar
ice Sulfamidele antihelmintice Potenializatorii de sulfamide Diaminopirimidinele
(DAP) Ali potenializatori de sulfamid Clasificarea i caracterizarea antibioticelor M
odul de aciune al antibioticelor Inhibatorii de acizi nucleici Inhibatorii sintez
ei proteice Inhibatorii sintezei peretelui celular Inhibitorii permeabilitii celul
are Rezistena la antibiotice Fenomene secundare i toxice produse de antibiotice Be
talactaminele i cefalosporinele Penicilinele de extracie. Esterii penicilinei G (p
enicilinele de depozit) Penicilinele semisintetice Cefalosporinele Aminociclitol
ii Aminoglicozidele Rifampicinele (A,B,C,D) Macrolidele Polipeptidele ciclice Po
limixinele Bacitracinele Tetraciclinele Cloramfenicolii Antibiotice diverse Sine
rgistinele Pleuromutilinele Antibioticele antivirus Antibiotice antiprotozoarice
Fitoncidele i zooncidele Terapia antifungic Antifungicele topice Antifungice chim
ioterapice (colorante) Iodoforii Acizii organici Tolnaftaii Imidazolicele Antifun
gicele sistemice Antibioticele antifungice Imidazolicele Triazolii Terapia stimu
lant nespecific Bazele farmacologice i terapeutice ale anesteziei Depresoarele S. .
C. arcoticele inhalatorii arcoticele nevolatile Hipnoticele Analgezicele Antipir
eticele Anestezicele locale Tranchilizantele ( eurolepticele) Anticonvulsivantel
e Excitantele S. .C. Analepticele Antidepresivele Medicaia comportamental Eutanasi
a n medicina veterinar 95 95 97 97 98 99 99 100 101 101 104
4. Antibioticele
108 110 111 111 111 112 114 115 116 116 118 118 120 123 123 126 128 131 131 131
132 135 136 136 136 137 137 137 139 139 139 140 140 140 140 142 142 144 144 145
5. Medicaia S. .C.
149 149 151 157 158 162 167 170 173 175 176 176 179 179 179
5
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
6. Medicaia S. .V.
6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 7.1. 7.2. 7.3. 7.3.1. 7.3.1.1. 7.3.1.2. 7.3.1.3. 7
.3.1.4. 7.3.1.5. 7.3.1.6. 7.3.1.7. 7.3.1.8. 7.3.2. 7.3.2.1. 7.3.2.2. 7.3.2.3. 7.
3.2.4. 7.3.2.5. 7.2.3.6. 7.3.3. 7.3.3.1. 7.3.3.2. 7.3.3.3. 7.3.3.4. 7.3.3.5. 7.3
.3.6. 7.3.3.7. 7.3.3.8. 8.1. 8.1.1. 8.1.2. 8.2. 8.2.1. 8.2.1.1. 8.2.1.2. 8.2.1.3
. 8.2.1.4. 8.2.2. 8.2.2.1. 8.2.3. 8.2.3.1. 8.2.3.2. 8.2.3.3. 8.3. 8.3.1. 8.3.1.1
. 8.3.1.2. 8.3.1.3. 8.3.1.4. 8.3.1.5. 8.3.2. 8.2.2.1. 8.2.3. 9.1. 9.1.1. 9.1.2.
9.1.2.1. 9.1.3. Parasimpaticomimeticele Parasimpaticolitice (vagolitice) Simpati
comimeticele Simpaticoliticele Antihistaminicele Substanele cu aciune asupra gangl
ionilor nervoi vegetativi (ganglioplegice) Moduri de aciune ale antihelminticelor
Toxicitatea medicamentelor antiparazitare Clasificarea substanelor antiparazitare
Substane cu aciune asupra nematodelor ematodicidele vechi Organofosforicele Imida
zotiazolicele Deriva i piridinici Salicilanilidele Tetrahidropirimidinele Macrolid
ele antiparazitare (Avermectinele i milbemicinele) Benzimidazolicele (BZ) Substane
cu aciune asupra trematodozelor i cestodozelor Produsele vechi Salicilanilidele B
rom-salicilanilidele Fenolii substituii Sulfamidele antiparazitare Pirazino-izoqu
inolinele i benzazepinele Ectoparaziticidele (insecticidele, pesticidele) Produse
le vechi anorganice Organofosforicele Carbamaii Formamidinele (Triazopentadienele
) Macrolidele antiparazitare Piretrinele Produii de fermentaie Fenilpirazolii Baze
le fiziologice ale terapiei cordului Corelaia: receptori, mesageri secundari i aciu
nea medicamentelor Colapsul cardiac Substanele cardiovasculare Modificatoarele co
ntractibilitii (cardiotonice) Glicozidele digitalice Strofantinele Ali alcaloizi Co
mpuii bipiridinici Modificatoarele ritmicitii cardiace Antiaritmicele Medicamente c
are afecteaz cordul i vascularizaia Agonitii i antagonitii adrenoceptori Derivaii xa
nici Substanele vasodilatatoare Medicaia sngelui Grupele de snge la animale Antigeni
i Izoanticorpii Autransfuzia la animale Substituenii de snge Terapia anemiilor Sub
stanele hemostatice Hemostaticele Substanele anticoagulante Substanele expectorante
Expectorantele inhalatorii Expectorantele cu administrare oral Adjuvante pentru
fluidifiere Expectorantele mucolitice 186 189 191 194 196 197 201 205 206 206 20
6 210 213 215 215 216 218 222 244 244 246 249 249 253 254 257 264 268 275 278 28
0 282 295 296
7. Medicaia antiparazitar
8 . Medicaia cardio-vascular
301 301 303 304 304 304 306 307 308 309 309 311 311 313 313 320 320 320 320 321
321 322 328 328 332 340 340 341 341 342
9. Substane cu aciune asupra aparatului respirator
6
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
9.1.3.1. 9.2. 9.2.1. 9.2.2. 9.2.2.1. 9.2.2.2. 9.3. 9.3.1. 9.3.2. 9.3.3. 9.3.4. 9
.4. 9.4.1. 9.4.2. 9.4.3. 9.4.4. 9.5. 9.5.1. 9.5.2. 10.1. 10.1.1. 10.1.1.1. 10.1.
2. 10.1.3. 10.1.4. 10.1.5. 10.2. 10.2.1. 10.2.2. 10.2.3. 10.2.4. 10.2.5. 10.3. 1
0.3.1. 10.3.2. 10.3.3. 10.3.4. 10.3.5. 10.3.6. 10.3.7. 10.3.8. 10.3.9. 10.3.10.
10.4. 10.4.1. 10.5. 10.5.1. 10.5.2. 10.5.3. 10.5.4. 10.5.5. 10.5.6. 10.5.7. 10.5
.8. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5. 11.1.6. 11.1.7. 11.1.8. 11.1.9
. 11.2. 11.3.
Substane antisecretorii (condiionate) Substanele antitusive (behice) Antitusive cu
ac iune direct Antitusive cu aciune central Antitusive narcotice Antitusive non-narco
tice Substanele bronhodilatatoare Spasmoliticele Simpatocomimeticele Metilxantine
le Surfactanii Decongestionantele Corticosteroizii SAID-urile (Antiinflamatoriile
on-Steroidice) Antihistaminicele Cromoglicaii Stimulatoarele funciei respiratorii
i Iritantele i analepticele Stimulantele fiziologice Alergia i anafilaxia Aminele
Antihistaminicele clasice Blocanii H1 Blocanii H2 Inhibiia eliberrii histaminei Anta
gonitii 5-hidroxitriptaminei Peptidele Bradikinina Kalidina Substana P Angiotensin
a Peptida vasoactiv intestinal Reacia inflamatorie Mediatorii derivai ai fosfolipide
lor Prostaglandinele Leucotrienele (LT) Factorul de activare plachetar Compuii ade
nilici Medicamentele antiinflamatorii nesteroidice Salicilaii Derivaii anilinei De
rivaii pirazolonici SAID moderne Ageni diveri Resturile radicalilor liberi Terapia
deshidratrii i a strii de oc Perfuziile cu electrolii Perfuzii pentru restabilirea ec
hilibrului acido-bazic Perfuzii cu substane energetice i reconstituante Perfuzii c
u lipide Perfuzii cu aminoacizi Perfuzii cu coloizi nlocuitori de plasm (Plasma es
pander) Lichide pentru dializ peritoneal i hemodializ Perfuziile cu medicamente Clas
ificarea diureticelor Diureticele purinice Diuretice mercuriale Diureticele digi
talice Diureticele saline Derivaii acidului fenoxiacetic Diuretice sulfamidice Di
uretice care menin potasiu Diuretice vegetale Diuretice osmotice Substanele antidi
uretice Substane antiseptice urinare
344 345 345 345 345 346 348 348 348 350 350 351 351 351 352 352 353 353 353 358
359 361 363 364 365 367 368 368 369 369 369 370 371 372 372 373 374 374 375 376
379 379 381 385 385 387 388 390 396 397 399 399 401 402
10. Tratamentul alergiei, anafilaxiei, inflamaiei i ocului
11. Substane cu aciune diuretic
405 406 407 407 408 408 410 420 423 424 426 427
7
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
12. Medicaia tractului digestiv
12.1. 12.2. 12.3. 12.4. 12.5. 12.6. 12.7. 13.1. 13.1.1. 13.1.2. 13.1.3. 13.1.4.
13.1.5. 13.1.6. 13.1.7. 13.1.8. 13.1.9. 13.1.10. 14.1. 14.1.1. 14.1.2. 14.1.3. 1
4.1.4. 14.1.5. 14.1.6. 14.1.7. 14.1.8. 14.2 14.3. 14.4. 14.5. 14.6. 15.1. 15.2.
15.3. 15.4. 15.5. 15.6. 15.7. 16.1. 16.1.1. 16.1.2. 16.2. 16.2.1. 16.2.2. 16.2.3
. 16.3. 16.3.1. 16.3.2. 16.4. Digestivele Ruminatoriile Substanele vomitive Subst
ane antivomitive Purgativele intestinului subire Purgativele intestinului gros Sub
stanele antidiareice (Stipice) Grupe de substan e i mijloace utilizate n dermatologie
Antibioticele i substanele antibacteriene Substanele emoliente Substanele astringen
te Dezinfectantele cutanate Cheratoliticele Corticosteroizii ampoanele medicinale
Substanele caustice Contra-iritantele Cldura Hormonii hipofizari Hormonul de elib
erare al gonadotropinelor Gonadotropinele anterohipofizare Produi posthipofizari
Gonadotropinele placentare Hormonii steroizi sexuali Prostaglandinele Medica ia ut
erului Hormonii suprarenalieni Antidiabetice cu posibile utilizri a.u.v. Preparat
ele tiroidiene i tireostatice Preparatele paratiroidiene Preparatele epifizare Pr
eparatele timice i alte produse endocrine Vitamina A i asocierile Vitaminele B Vit
amina C i asocierile Vitamina P Vitamina D Vitamina E Vitamina K 429 433 435 436
438 440 441
13. Substane cu aciune asupra pielii
444 444 444 445 445 446 446 447 447 448
14. Substanele hormonale
451 451 454 456 457 458 466 472 475 478 479 480 481 482
15. Vitaminele
485 487 490 491 492 493 494
16.
Homeopatia veterinar - scurt istoric Argumente pro homeopatie n medicina veterinar
Argumente contra homeopatie n medicina veterinar Principiile hahnemiene ale homeop
atiei Principiul similitudinii Principiul dilurii (potenrii) Principul individualizr
ii Instituirea tratamentului homeopatic Anamneza i examenul clinic Prepararea rem
ediului homeopatic Alte mijloace de terapie nespecific
o iuni elementare de homeopatie
497 497 498 499 499 499 501 505 505 507 519 520
BIBLIOGRAFIE
8
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Capitolul 1
Antiseptice i dezinfectante
9
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Termenul de dezinfectant este folosit pentru un agent chimic cu activitate bacte
riostatic sau bactericid, antiviral, uneori antiprotozoaric i antifungic, cu aciune
erat specific, cu utilizare asupra esuturilor vii, dar ntotdeauna de o manier local,
limitele toleranei lor precum i la sterilizarea instrumentarului, adposturilor, so
lului, apei i aerului (Brander i Bywater,1991). ncercnd o nuanare: Antisepticele sunt
substane cu aciune reversibil care mpiedic dezvoltarea i nmulirea microorganismelo
estea acionnd prin contact nemijlocit. Antisepticele sunt utilizate cel mai adesea
pentru antisepsia minilor, cmpului operator, plgilor, pielii i mucoaselor, n infecii
diverse, pentru sterilizarea probelor de laborator i pentru sterilizarea unor ali
mente. De reinut c, antisepticele au aciune destul de limitat asupra plgilor infectat
e, vechi. De asemenea, toxicitatea asupra neutrofilelor i a altor mecanisme defen
sive este destul de mare. Dezinfectantele. Sunt substane cu aciune ireversibil care
distrug microorganismele cu care vin n contact, motiv pentru care mai sunt denum
ite bacteriolitice i/sau bactericide. In general aceste substane au aciune brutal, f
iind utilizate la dezinfectarea unor piese de instumentar, a slilor de operaie, le
njeriei i obiectelor contaminate, harnaamente, cadavre i platforme de gunoi, hale d
e tiere, boxe, ap potabil, grajduri i puni. Activitatea dezinfectant a substanelor
ceast categorie se face cel mai adesea, prin compararea cu soluia standard de feno
l (exprimat i ca coeficienii RidealWalker sau ChickMartin, n funcie de testul aplica
. La acest coeficient se mai adaug i date referitoare la sensibilitatea cutanat i re
activitatea general a organismului (prin teste de toleran local tip patch-test). Int
roducere ntre cele dou noiuni de antiseptic i dezinfectant nu exist deocamdat o delim
tare foarte strict, factorul determinant fiind nc concentraia substanei, cu excepia s
bstanelor caustice, intens iritante, care nu pot fi folosite pe tegumente sau int
ern. Specificitatea tot mai strict a produselor din ultimele generaii aprute au det
erminat autorii anglo-saxoni s demarce dezinfectantele ca fiind: substane care se
aplic doar asupra suprafeelor neanimate, ele fiind adesea prea toxice n concentraiil
e uzuale pentru nveliurile cutanate ale omului i animalelor, spre deosebire de anti
septice, substane recomandate pentru a fi utilizate pe acestea. Dup Brander (1991)
, o substan dezinfectant ideal trebuie s ntruneasc urmtoarele cerine: eficient
stalarea efectului, s aib spectrul antibacterian ct mai larg, s nu determine rezist
na populaiilor bacteriene, s nu fie inactivat de proteine, s fie ct mai puin toxi
ie necoroziv i s nu pteze, s nu fie nociv pentru piele, prin aciune direct sau sens
lizare, s fie fr miros puternic, s pstreze o aciune uor rezidual dup splare,
etersive i s fie lavabil uor s fie economic i uor de utilizat.
1 Ambele teste sunt in vitro, ultimul incluznd n plus, material organic (n cazul de
fa drojdie), care simuleaz prezena materiilor organice. n orice situaie, pentru o
are corect sunt necesare date adiionale legate de: sensibilitatea pielii, toxicita
tea sistemic, reactivitatea selectiv asupra microorganismelor etc. De aici i conclu
zia c, unele substane pot indeplini unele din condiiile solicitate i totui s fie inut
le terapeutic i viceversa. De exemplu, dac pe piele se folosete un detergent anioni
c (un spun) i apoi la scurt timp se va utiliza un detergent cationic (ex. clorur de
benzalconiu), acesta va avea o activitate redus, chiar nul. Dar dac, pielea va fi
fricionat cu alcool, ulterior splrii cu spun, sau dac substana cu caracter cationic
fi dizolvat n alcool (ex. alcool etilic 50%) sau aceton (10%), atunci activitatea a
ntisptic va fi mbuntit considerabil. De asemenea, n cazul antisepticelor cu aplicare
mucoase (oral, conjunctival, mamar) este foarte important ca activitatea s fie stri
ct localizat la sediul aciunii pentru a nu interfera activitatea antibioticelor, n
cazul folosirii acestora.
10
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Modul de aciune al unei substane antiseptice este determinat n principal de: concen
traie, temperatur, pH, gradul de curenie mecanic, perioada de contact, selectivitatea
i gradul de distrugere asupra microorganismelor fiind determinate esenialmente de
ctre factorii amintii. Activitatea, inactivitatea i mecanismul de aciune al princip
alelor structuri antiseptice i dezinfectante este redat n tabelul 1.1.
Tabelul 1.1. Principalele grupe de antiseptice i dezinfectante folosite n medicina
veterinar (dup Lscher, 1991, cit. ueleanu) Grupa
Halogeni Detergeni Formol Alcooli Fenoli
Activitatea asupra:
Bacterii, fungi, spori (condiionat) Bacterii, fungi Bacterii, virusuri fungi, spo
ri, bacilul Koch Bacterii, fungi Bacterii, fungi, bacilul Koch
Inactivitate fa:
Bacilul Koch Virusuri, spori, bacilul Koch Virusuri, spori, bacilul Koch Virusur
i, spori
Mecanism de aciune
Eliberare oxigen, inhibare sisteme enzimatice Lezionarea membranei bacteriene De
naturri proteice prin reacie la gruparea amino Denaturarea proteinelor Denaturarea
proteinelor, lezionarea mb. mcrobiene
n practic este dificil de-a face o disjuncie ntre cele dou categorii, dar antiseptice
le prin mrirea concentraiei pot deveni dezinfectante i invers (unele antiseptice i d
ezinfectante sunt utilizate ca astringente, dezodorizante i, n concentraii mari, su
bstane caustice. Ambele categorii sunt n general, de uz extern. De regul, se recoma
nd folosirea soluiilor fierbini, care sunt mult mai eficiente dect cele reci (cu exc
epia produilor pe baz de clor). Formele vegetative sunt distruse mult mai uor dect ce
le sporulate. De asemenea, nu este lipsit de importan practic faptul c multe sustane
din aceast grup, n concentraii uzuale pot afecta textura unor materiale sau pot dete
rmina apariia de combinaii neproductive cu unele metale, sczndu-le astfel eficacitate
(tabelul 1.2.).
Tabelul 1.2. Rezistena unor materiale la aciunea dezinfectantelor (Schliesser i Str
auch, cit. Decun, 1995) Oel inox Zidrie Vopsele Categoria de substane Cu Sn
Baze i acizi Clor Cloramine Aldehid formic Ionofori Compui orcanomercurici Fenoli Ac
id peracetic Sruri de amoniu cuaternar Tenside amfotere
Alam
Textile
Piele
+ + + + +
+ + + + + + + +
-
+ + + +
+ + + + + +
+
+ +
+ + + + + +
+ + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + + + +
ot: + = rezistent, = puin rezistent, - = sensibil
Efectul distructiv al substanelor din aceast categorie este manifestat n principal
prin: denaturarea structurilor i funciilor eseniale celulare microbiene (modificare
a parametrilor permeabilitii celulare i ale membranei citoplasmatice, blocajul sau d
eturnarea enzimatic i metabolic). De reinut c, antisepticele singure nu pot eradica s
ngure procese patologice specifice, cum ar fi mamitele sau plgile infectate, n ace
st caz antisepticele avnd o valoare limitat legat de activitatea local (eliminarea d
etritusurilor, puroiului etc.) ct i datorit toxicitii lor asupra neutrofilelor i asup
a altor mecanisme defensive.
11
PVC
+ + + + + +
Al
Oel
Fe
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
1.1.Grupele de antiseptice i dezinfectante
1.1.1. Antiseptice i dezinfectante anorganice 1.1.1.1. Substanele instabile Antise
pticele i dezinfectantele instabile au aciune n general intens, dar de scurt durat, c
a mai frecvent utilizare fiind sub forma lavmentelor i aplicaiilor topice circumscr
ise. Aceast categorie se mparte n antiseptice i dezinfectante oxidante i reductoare.
nstabile oxidante Dup modul de aciune acestea pot fi directe i indirecte. Cele dire
cte acioneaz prin oxigenul molecular eliberat n reacie, iar cele indirecte prin oxig
enul atomic. Oxidantele directe (peroxizii) Perhidrolul Este o soluie 30% de pero
xid de hidrogen, denumit i apa de 100 de volume. Este o soluie limpede, incolor, fr m
iros dar cu gust specific caustic. Puterea microbicid este redus (CF=0,01) Din aces
ta se prepar apa oxigenat n proporie de 1:9, soluie ex-tempore. Apa oxigenat Este sol
a de peroxid de hidrogen 3% (H2O2), numit i apa de 10 volume, deoarece 1 litru de
ap oxigenat poate degaja 10 litri oxigen, dup reacia: 2 H2O2 2H2O+O2
Este un lichid limpede, inodor cu gust slab metalic. Aciunea peroxizilor este biv
alent: pe de o parte activitate antiseptic i deodorant, urmarea efectului puternic o
xidant al oxigenului n stare nscnd, iar pe de alt parte activitatea mecanic, de cur
detritusurilor din plgile anfractuoase. n contact cu substanele organice (snge, pur
oi), datorit prezenei catalazei, enzim prezent n esuturile vii i snge, o molecul d
az la 100.000 molecule ap oxigenat (Dumitrescu, cit. Decun, 1995), hidroxidul de pe
rogen se va descompune rapid i va determin apariia oxigenului molecular. Datorit per
oxidazei, oxigenul molecular se desface i se va produce oxigen atomic, care va ox
ida puternic substratul determinnd apariia efectului antiseptic, dezodorizant i dec
olorant. Efervescena care are loc ajut la ridicarea pansamentelor atraumatic, fr snge
rri, apa oxigenat avnd nalte caliti astringente, hemostatice, n cazul hemoragiilor c
lare. Nu atac obiectele de metal sau textilele, dar are dezavantajul c topete catgu
tul, de aceea se va evita splarea suturilor realizate cu acest material. Zakomrdin
(cit. Decun, 1995) recomand aerosolii de perhidrol (0,3 ml/m3), n pseudopesta avi
ar, laringotraheit i variola aviar, cu efecte certe dup 20 de minute. Activitatea pro
xizilor este crescut mai ales asupra Gram pozitivilor, fiind bactericid, cu activi
tate mai ales asupra formelor vegetative.
12
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Apa oxigenat nu are activitate asupra formelor sporulate2. Apa oxigenat este folos
it per se, sau n diluii 1:10, pentru antisepsie i dezodorizarea plgilor, n stomatite,
difterovariol, otite i ca hemostatic al micilor hemoragii. Pentru splarea plgilor mu
rdare se utilizeaz concentraii de 13%, pentru badijonrile mucoaselor i conductului au
ditiv extern sunt recomandate concentraii de 0,30-5%. Se cunoate i o aciune antidot n
intoxicaiile cu acid cianhidric, ca surs de oxigen, n soluii 0,5%, n doze de 1 ml/kg
corp, pe calea i.v. Activitatea peroxizilor descrete impresionant n prezena materi
ilor organice, sub influena luminii, cldurii sau n mediul bazic (de aceea, recomand
area este de-a menine soluiile preparate n vase de sticl neutr). Conservarea soluiilo
3 sau 30% face la ntuneric i la temperaturi sub 15 C. De asemenea, soluiile pot fi
aduse la pH acid, prin adiie de acid boric sau fosforic, care va prelungi conside
rabil perioada de conservabilitate. Perogenul (Perhidrolureea)(CH6 2O3) Este hid
rogen-peroxid carbamida3 (care conine n mod uzual 34-35% H2O2). Se prezint sub form
de pulberi albe, cristaline sau condiionat n comprimate de 1g substan activ i aproxim
tiv 0,3g peroxid de hidrogen. Soluia se prepar introducnd 12 comprimate n 200 ml ap d
istilat. Perogenul este ntlnit n tot mai numeroase asocieri i condoionri comerciale
. Hyperol, Perhydrit, Exterol, Steri-Machine, Steri-plus), alturi de tensioactivi
, acid peracetic etc. Benzoilperoxidul (C14H10O4) Este obinut ca urmarea reaciei d
intre clorura de benzoilclorur i peroxidul de sodiu la rece, cu eliberare lent de o
xigen. Este o pulbere cristalin, parial solubil n ap i alcool, solubil n eter i ben
Peroxidul de benzoil are calitatea de a elibera oxigen n stare nscnd n timpul penetrr
i sale prin piele avnd o eficien mrit mai ales asupra germenilor care determin pioder
atitele cinelui (Staphilococcus spp.) precum i n sindromul seboreic. Uzual, benzoil
peroxidul se introduce n ampoanele de uz veterinar n concentraii de 2-5%, cu rol ant
iseptic, antiseboreic i cheratolitic, n concentraie mare. Cele mai cunoscute produs
e comerciale sunt: Acnegel, Benoxyl, Persadox, Lucidol, Theraderm, Xerac, Paxcut
ol, produse de ctre firma Virbac, lista lor fiind n continu cretere. Perboratul de s
odiu ( aBO3) Este o pulbere alb, cristalin, fr miros, cu gust srat. Este stabil n med
ul uscat i rcoros, dar la temperatur mrit i umiditate n exces i crete mult rata de
are a oxigenului, care prin descompunere va degaja componentele sale: metaboratu
l de sodiu i peroxidul de hidrogen ca surs de oxigen. Mediul acid favorizeaz de ase
menea formarea H2O2. Perboratul de sodiu este folosit tot mai des n medicina vete
rinar, n componena pastelor de dini pentru carnasiere, a ampoanelor i apelor de gur
odorizante (ex. Dexol). Permanganatul de potasiu (KMnO4) Se prezint sub form de cr
istale violet-nchis, lucioase, solubile 1:17 n ap.
2 Sunt totui semnalri c ar fi eficient asupra sporilor, dar n volume mari: 50 de volu
me soluie i timp de contact de 5 minute, n cazul sporilor de antrax i un minut, n caz
ul bacilului pioceanic. Soluiile diluate de patru ori nu pot distruge nici mcar co
cii, chiar i dup 30 de minute de expunere) i bacilului Koch. 3 n prezena aerului degr
adeaz n uree, oxigen i ap.
13
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Soluiile uzuale au culoare de roz-purpuriu. n contact cu substanele organice, perma
nganatul de potasiu se va descompune punnd n libertate oxigen n stare nscnd. Permanga
atul de potasiu este un antiseptic mai slab comparativ cu apa oxigenat, dar efect
ul dezodorizant este mult mai bun. n concentraii de 0,3-2 se folosete ca antiseptic,
astringent, dezodorizant, fiind utilizat n stomatite, gingivite, faringite, sau
dup rabotajele dentare. Aceast eliberare este lent, fr s se produc efervescen, dar
anatul se va lega de substanele substratului (identificabil dup mirosul specific d
egajat i dup modificarea culorii soluiilor n brun). Aciunea antiseptic a permanganatu
ui se pierde rapid n contact cu materiile organice n exces. Acest lucru este semna
lat prin coloraia brun a soluiilor, virarea culorii indicnd inactivarea soluiilor. In
strumentarul nu se sterilizeaz n soluii de permanganat, deoarece acesta atac nichelu
l (petele se pot elimina cu soluii de acid oxalic, acid citric, acetic sau acid s
ulfuros). Nu este foarte toxic pentru om i animale, doza letal fiind n jur de 10 g
(Dnil i col. 1984) i poate fi utilizat ca antidot al veninului de arpe, administrat n
injecii perifocale (n concentraii de 1%) sau pe ran (n concentraii 2-4%). Aceeai con
traie se poate utiliza i n arsuri. Pentru uz intern se folosete n soluii 1-2, n can
100-300 ml la animalele mari i 20-40 ml la animalele mici, ca antidot, n intoxicai
i cu morfin, barbiturice i fosfor. n soluii de 1 este antiseptic gastrointestinal. Li
marenco, (cit. Decun, 1995) a utilizat aerosoli de permanganat de potasiu 1% (1m
l/m3) pentru decontaminarea aerului, n profilaxia bolilor respiratorii la viei, n a
plicaii o dat la cinci zile. Consecutiv aplicrilor, ncrctura microbian a aerului a s
de trei-patru ori. Ozonul (O3) Este oxigen n forma sa alotropic i este folosit ca
dezinfectant al apei (inclusiv activitate virulicid4, ncepnd cu concentraia de 0,2 m
g/l ap). Deocamdat, costurile ridicate, circumscriu aplicrile de ozon ca dezinfecta
nt doar n sfera aviculturii i n dezinfecia apei i aerului. Oxidantele indirecte (halo
genii) Din aceast grup, pentru medicina veterinar au importan halogenii, n special cl
rul i iodul, ambii cu aciune rapid bactericid rapid i puternic i cu in spectru larg
rul Este un gaz galben verzui, sufocant, iritant pentru mucoase, puternic oxidan
t cu activitate antiseptic i dezodorizant, chiar i n diluii mari. Este avid de hidrog
n rezultnd forme instabile (acidul clorhidric i acidul hipocloros5). Acesta din ur
m n mediu organic se descompune i elibereaz ioni de clor puternic dezinfectant. Clor
aminele apar n prezena materialului organic, prin combinare cu proteinele. Activit
atea dezinfectant este energic, prin eliberarea principiului activ, care va degrad
a proteinele bacteriene (prin reacii cu gruprile aminice, sulfhidril sau carboxil)
. Clorul este eficient n multe boli infecioase, mai ales aerogene (rinite, faringi
te, bronite, gripe), activitatea microbicid (mai ales) a clorului fiind nalt n prezen
unui
4 Activitatea virulicid este manifestat prin oxidri ale aminoacizilor, modificri str
ucturale virale i denaturarea procesului de fixare pe suprafeele celulare 5 Pentru
realizarea efectului dezinfectant clorul are nevoie de ap, dup reacia: 2 Cl+ + H2O
= ClOH + H+ + Cl- = 2H+ + Cl- + OClde aici acidul hipocloros: 2 ClOH = 2 HCl +
O
14
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
pH sczut (la pH=5 i 20C, acidul hipocloros este prezent n proporie de 99,7%, n timp c
la pH=10). n prezena proteinelor din esuturile animale, sau altor materii organice
(sol, fecale) activitatea este sczut. Clorul este un foarte bun dezodorizant comb
inndu-se uor cu amoniacul i hidrogenul sulfurat, dar are dezavantajul c atac obiectel
e metalice i textile. Este de asemenea un dezinfectant al apei n concentraii de 1-3
mg/l (0,3 g/l clor rezidual) Hipocloritul de calciu (CaOCl2) Se prezint sub form
de pulbere cenuie, avid de ap, de clorur de var care conine clorur de calciu, cu un c
ninut de 30-35% clor activ, hidrat de calciu i ap. Prin descompunere se elibereaz ra
pid clorul, care va rspunde de activitatea energic, puternic alcalin, iritant, de sc
urt durat. Pentru a aciona, ca oxidant (mai ales n mediile acide), clorura de var ar
e nevoie de umezeal. n prezena dioxidului de carbon se va elibera clor gazos, care
se va combina cu amoniacul i hidrogenul sulfurat prezent de obicei n adposturi. Dei
ptrunde bine n substraturi, totui se recomand o perioad de contact cu suprafeele de d
zinfectat, ntre 30 de minute i 3 ore, n funcie i de temperatura mediului. Hipocloritu
l de calciu este folosit n curi, grajduri, boxe, platforme de gunoi, vagoane sub f
orm de suspensii 20-25% sau per se, 1-2 kg/m2, dup care locurile pudrate se umecte
az. Se pot folosi i soluii 5%, (la o norm de aplicare de 1litru/m2). Rezultate foart
e bune s-au nregistrat de asemenea n bacterioze (antrax, crbune emfizematos, TBC) d
ar i n viroze (febr aftoas, pesta porcin). Adposturile dup dezinfectare se vor aeris
-4 zile pentru a se preveni iritaia mucoasei i intoxicaiile. De reinut c mirosul de c
lor, iod, halogeni se transmite crnii, pentru o perioad destul de ndelungat (2-3 sptm
). Hipocloritul de sodiu ( aClO) Este o pulbere, hidroxistabil, sub form de penta i
/sau hexa-hidrat sau este o soluie glbuie, care conine aproximativ 12,5-15% clor ac
tiv, La lumin, substana se descompune, elibernd oxigen atomic. Sub influena unui pH
sczut va elibera clorul, justificndu-i astfel activitatea clorurant. n concentraii de
25% se va dilua 1-2 ml/1.000 ml de ap. Se folosete la dezinfecia lptriilor i bidoanel
r de lapte, suprafeelor din adposturi (0.5 l/m2, pentru o perioad de contact de o o
r). Cu 0,5% hipoclorit se prepar soluia Dakin, care este o soluie neutr, neiritant, u
ilizat ca antiseptic pentru plgi, n mamite, pentru prevenirea infeciilor ncruciate ca
e pot surveni la muls i ca dezinfectant al apei. Eventualele iritaii ale pielii su
nt efemere i apar doar pe pielea lezionat. Halazona (C7H5Cl2 O4S) Este ac. para-di
clor-sulfamodil-benzoic i se prezint sub form de pulbere alb sau cristale, cu miros
puternic de clor6, solubil n ap i cloroform. Activitatea halazonei este amplificat n
mediile acide datorit prezenei gruprii carboxil, (fiind cunoscut efectul mrit al clo
raminelor la pH acid). Spre deosebire de clor, halazona are avantajul c nu se com
bin cu compuii aromatici (de exemplu cu fenolii, cu care clorul formeaz clorfenoli,
cu gust i miros neplcut) care pot fi prezeni n ap (din acest considerent este recoma
ndat pentru decontaminarea apei potabile).
6 Acesta se obine prin clorinarea acidului para sulfamil-benzoic n mediu alcalin.
Produsele comerciale sunt amestecuri de mono i diclor amine, cu predominana ultime
lor.
15
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Pentru dezinfecia apei se recomand 4 mg/litrul de ap, asociat cu o curire mecanic rig
roas. Ca dezinfectante eficiente se mai pot utiliza i srurile sodice (Aseptamide, G
ynamide) De asemenea se poate recomanda la dezinfecii n chirurgie (minile) i n indust
ria alimentar. Cloraminele Snt derivai organici ai clorului. Sunt mult mai avantaj
oase dect hipocloriii pentru c elibereaz treptat clorul n cantiti mici, dar continuu
iind mult mai puin iritante pentru esuturi i avnd activitate antimicrobian ndelungat
medii alcaline i n prezena unor substane organice au eficiena diminuat (datorit acti
asociate clorurante i oxidante). De aciunea dezinfectant a cloraminelor rspunde n pr
incipal hipocloritul de sodiu (care ia natere n contact cu apa), activitatea bacte
ricid crescnd prin asocierea cu clorura de amoniu n proporii egale. Cloramina B (C6H
5Cl aO2S) Este sarea de sodiu a benzen-sulfaclor-amidei. Este o pulbere cristali
n, alb-glbui care conine 25-35% clor activ. Se mai prezint i sub form de comprimate d
0,5g i se utilizeaz extern n soluii de 0,5-1%, pentru mini, instrumentarul chirurgic
al nemetalic, lenjerie, sli de operaie, ustensilele de cauciuc. n soluii de 0,1-0,3%
se poate folosi pe mucoase, plgi, caviti naturale. Pentru dezinfecia apei potabile
se folosete un comprimat/100 litri ap (ex. eomagnol). Cloramina T (C7H7Cl aO2S) Es
te para-toluen-sulfon-cloramida, o pulbere alb solubil (la pH 9-10), avnd ca precur
sor para-toluen-sulfonamida, relativ asemntoare cu cloramina B, care se descompune
lent n prezena apei. Utilizrile sunt cu precdere n industria alimentar i la clorina
apei (30 g/100 l ap) Cele mai cunoscute formulri comerciale sunt: Aktiven, Chlora
septine, Chlorazone, Euclorina, Halamid, Gansil, Gyneclorina, Mianine, Tochlorin
e, Tolamine). Diclor-izocianuratul de sodiu Ete o surs de clor nativ (n prima faz,
acid hipocloros) foarte eficient folosit cu precdere n industria alimentar. Se prez
int sub form de comprimate efervescente, stabile unde diclor -izocianuratul de sod
iu este asociat adesea cu ageni efervesceni i sub form de soluii 5 - 10% (care pot de
gaja 1,5g clor/comprimat, Clorom, Romvac Bucureti). Acestea se pot aplica pe supr
afeele din lptrii, adposturi (norma de aplicare: 0,5-1l/mp) sau 1 cpr/10 litri de ap
potabil (pentru 10-15 minute). Iodul i produsele Se prezint sub form de lamele friab
ile, lucioase, metaloide, de culoare cenuiuviolet, practic insolubile n ap (soluia P
regl 0,045%), solubile doar n prezena iodurilor, ca intermedii de solubilizare. Se
pstreaz la Separanda. Insolubilitatea iodului a fost depit prin asocierile cu tensio
activele neionice, capabile s mreasc mult solubilitatea acestuia la 30%. Iodul este
considerat un antimicrobian cu spectru larg, cu aciune puternic. Iodul distruge r
apid formele vegetative, i ntr-o manier lent, sporii, ptrunznd bine n profunzimea e
ilor. n concentraii uzuale, iodul nu modific eficacitatea altor antiseptice.
16
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Iodul atac multe genuri de fungi, ectoparazii i helmini i este de asemenea, virulicid
modul principal de aciune bazndu-se pe degradarea proceselor de oxidoreducere. Dei
prezint o toxicitate relativ sczut, uzul n exces poate produce arsuri, alergii gene
ralizate cu erupii cutanate i tablouri febrile. La nivelul leziunilor se absoarbe
foarte bine producnd iodismul, care este o methemoglobinemie, cu tulburri cardio-v
asculare terminate destul de frecvent cu colaps. Semnul patognomonic al intoxicai
ei este epifora (care poate fi nsoit frecvent de zbrlirea prului, tremor, sialoree, g
astroenterite i modificri cardiace). Cele mai mari dezavantaje ale iodului i produs
elor pe baz de iod sunt: activitatea coroziv, specific halogenilor, faptul c pteaz (p
tele se scot cu tiosulfat de sodiu sau amoniac) i c imprim miros persistent crnii i l
aptelui. Tinctura de iod Este soluia alcoolic iodo-iodurat, oficinal, format din iod
2g, iodur de potasiu 3g i alcool ad 100 ml. Este o soluie brun, limpede, pstrat n st
e incolore, utilizat pentru dezinfecia cmpului operator, revulsiv n jurul plgilor, da
r nu pe plgi. La cine se folosete ca antivomitiv nainte de dehelmintizrile cu arecoli
nice, 1-2 picturi / lingura de ap. Tinctura de iod concentrat Este neoficinal fiind
format din 6,5g iod, 2,5g iodur de potasiu, alcool 90 de volume ad 100 ml. Acest t
ip de tinctur d rezultate foarte bune n tricofiie, dup pensulri repetate precum i n
noze, local. Acesteia i se poate aduga i guaiacol 5-10% utilizat (ca revulsiv, ant
iseptic i analgezic) n laringofaringite i tendinite. Soluia Lgol Este soluia apoas i
-iodurat, format din 1g iod, 2g iodur de potasiu i ap ad 100 ml (se poate dilua de 10
ori). Se utilizeaz ca antiseptic uterin i antihelmintic. Benzina iodat n concentraie
de 2-10 este folosit n dezinfecia cmpului operator i pentru degresarea pielii. Glice
ina iodat Conine 1g iod, 2g iodur de potasiu, 7g glicerin, ap, q.s. Se folosete n pe
laiile chirurgicale, n stomatitele pseudomembranoase (ex: difteriovariola aviar). U
nguentele iodate n concentraie de 20-40% sunt folosite ca vezictori i n concentraii d
1-2%, ca revulsive eficiente. Iodura de potasiu (KI) Se prezint sub form de crist
ale albe, inodore, cu gust srat, uor amrui, solubil n ap. Iodura de potasiu se absoar
be n tubul digestiv, punnd n libertate iodul, acidul iodhidric i ali compui, cu efect
antiseptic la nivelul focarelor Iodurile au n general importan pentru prepararea so
luiilor de iod dar i pentru terapia eficient n actinoze (actinomicoz i actinobaciloz
doz de 2g/100 kg per os, zilnic, timp de 7-14 zile (cu pauz dup 7 zile) sau pn la in
stalarea fenomenelor de iodism. De asemenea, se mai poate recomanda ca expectora
nt i rezolutiv n inflamaiile cronice (bronite i pneumonii cronice) i pentru permeabil
zarea esutului sclerozat din jurul unor leziuni.
17
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Dozele uzuale sunt: 2-10g. pentru animalele mari, 0,5-2g. pentru animalele mijlo
cii. La cine nu se va depi doza de 1g/animal. O asociere iodiodur de potasiu folosit
frecvent acvacultur este Romeiod-ul (CEVA), foarte eficient n tratamentul icrelor,
n doz de 20 ml pe litrul de ap, n boli specifice petilor ca: necroza hematopoietic i
fecioas, necroza pancreatic infecioas, furunculoz sau n septicemia hemoragic viral
ra de sodiu (I a) Este foarte asemntoare cu iodura de potasiu, dar este mai bine t
olerat intravenos, fiind frecvent utilizat n tratamentul actinozelor n soluii 10% ste
rile. Se prezint sub form de fiole de 10 ml, soluie 10%. Cele mai cunoscute formulri
comerciale sunt: Anaiodine, Ioduril, Iodune, Veto-veine etc. Acidul iopanoic (C
11H12I3 O2) Este folosit n colecistografii ca substan de contrast. Se prezint sub fo
rm de comprimate 0,5g (denumiri comerciale: Colepax, Telepaque, Teletrast). Iodip
amida (adipidona) (C20H14I6 2O6) Este o iodur folosit tot n colecistografii ca subs
tan de contrast (comerciale: Cholografin, Cholospect). Tot din aceast familie amint
im i srurile disodice ale iodipamidei, mult mai solubile (denumiri comerciale: Bil
igrafin, Cholegrafin, Endocistobil, Endografin, Intrabilix, Transbilix). Meglumi
na (Acetriozat i diatriozat) Sunt substane radioopace cu formul complex7 care sunt f
olosite sub form de soluii injectabile folosite n special pentru urografii sau pent
ru alte examene de tip radiologic. Comerciale: Angiografin, Gastrografin, Cysto,
Urografin, Renovist, Urovist). Derivaii organici ai iodului Iodoforii (phoros=pu
rttor) Sunt compui derivai ai iodului cu activitate dezinfectant reprezentat de solui
le de iod i tensioactive neionice tip polietilenglicol (PEG) sau propilenglicol (
PG) sau ali polimeri naturali, care pot mri solubilitatea iodului n ap pn la 27% (i
rol de cru). Cel mai cunoscut cru de iod este polivinilpirolidona. Majoritatea sunt s
luii brun-rocate, miscibile cu apa n orice proporii, nu sunt iritante sau corozive i
au aciune dezinfectant i penetrabilitatea n esuturi puternic. Soluiile i pstreaz
a att timp ct culoarea sa brun este remanent. Activitatea bactericid este fa de Gram
zitivi, Gram negativi, fungi i virusuri (fiind de 20 de ori mai activi dect derivai
i clorului). De reinut c apele dure influeneaz negativ activitatea iodoforilor. Avant
jul povidonelor este c, datorit concentraiilor mici de iod coninute, nu pteaz, dar au
avantajul aciunii bactericide pentru 68 ore8. Preparatele comerciale cele mai cuno
scute sunt: Wescodyne, Decasept, Iosan, Iodol 100 Merial, (10.000 ppm iod activ)
Iodavic, Dermasil (5.000 ppm), TH.3 Iode, SepvalSogeval (10.000 ppm iod activ).
Acetriozatul de meglumin = C16H23I3N7O8, Diatriozatul de meglumin = C18H26I3N3O9 8
Efectul bactericid este foarte prompt i de durat, dar spre deosebire de preparate
le obinuite pe baz de iod nu sunt iritante i nu pteaz. Iodul se gsete complexat n i
r sub dou forme: legat, cu eliberare continu de iod activ i sub form liber (de obicei
concentraii foarte mici: 1 g./ml astfel c concentraia de iod disponibil ntr-o soluie
10% va fi de 1%.)
7
18
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Septozolul Este amestecul de iod, 3g, nonil-fenol-polietoxilat, un detergent nei
onic, alcool izopropilic,1g, acid fosforic, 17g i ap distilat pn la 100 ml. Este folo
sit ca antiseptic, dezinfectant n concentraie de 1:10, dar i ca detergent, n concent
raie de 1:20, pentru dezinfecia adposturilor, mijloacelor de transport, incubatoare
lor, obiectelor de cauciuc i material plastic. Diluiile se fac n momentul utilizrii i
se aplic cel mai adesea prin aspersare (concentraia de 5%), timpul de contact fii
nd de 3060 minute. De reinut c Septozolul poate fi aplicat i la temperaturi negative
, ceea ce constuie un avantaj important, pierderea stabilitii structurale survenin
d la peste 40C. Un produs oarecum sinonim este Sanajod (Chemifarma), care conine l
a 1000 g: iod activ 23g, eter polioxietilenic de nonafenol, acid fosforic, 65g,
polioxi-etilen-polioxipropilenglicol, 190g, substane inerte i solveni. Concentraiile
uzuale sunt de la 0.05 la 0,6%, timpul de contact fiind dependent de concentraia
aleas pentru aplicri (uzual circa 5 minute). Septorom (Romvac) conine la 100 ml: i
od 3g, alcool izopropilic 1g, acid fosforic i Tween 80 cte 17g. Are aceleai indicaii
ca Septozolul i se folosete n concentraia de 5%, prin pulverizri (0,5-1l /mp), pentr
u un timp de contact de 30-60 minute. Povidona (polivinil-pirolidona, PVP-iodofo
rat) Este un compus iodoforat, de culoare brun avnd concentraia comercial de 10% i un
miros caracteristic. PVP posed activitate foarte eficient asupra populaiilor bacter
iene avnd n plus i activitate detersiv. Utilizarea povidonelor iodate n afara chirurg
iei este n igiena mamelei n diferite asocieri topice avnd glicerina i lanolina, ca e
molieni Comerciale: Aerodine, Betadine, Efo-Dine, Isodine, Iodoskin, Proviodine).
O singur aplicare de povidon iodat 10% asigur o protecie bacterian eficient de 6-8
(soluiile rmnnd active pn la decolorarea lor). Concentraiile 10% sunt eficiente n
tomicoze i trichomonoza vaginal, soluiile 5% sunt eficiente pentru pregtirea preoper
atorie iar soluiile 1% pot fi folosite preventiv n infecii locale. n dezinfectarea a
pei poate fi utilizat n doze de 100 ml la 200 litri ap. Un mare avantaj al succedan
eelor iodoformului este c nu au miros, nu sunt toxice, iritante (fiind derivai iod
ai aromatici). Efectul este moderat deoarece nu elibereaz iodul i acioneaz prin molec
ula ntreag. Iodoformul (CHI3, triiodmetan) Este o pulbere cristalin, galben, cu miro
s caracteristic, puternic ptrunztor, insolubil n ap, solubil n alcool i eter. Sub i
na materiilor organice, la lumin i aer se descompune, degajnd treptat iodul. Se pstre
az la Separanda i este incompatibil cu srurile de argint i mercur, cu oxidanii, subst
nele alcaline i acetaii de plumb. Soluiile eterate 510% aplicate la nivelul plgilor,
lcerelor se vor evapora, iodoformul rmas formnd o pelicul fin eliberatoare de iod, c
u aciune antiseptic de durat. Asupra plgilor iodoformul prezint o aciune dezodorizant
astringent,, insectifug, analgezic, sicativ, stimulant a cicatrizrii, neiritant, foa
indicat n plgile anfractuoase. Se mai poate folosi i sub form de condiionri topice
guente i pulberi sicative) 2-10%, sau n amestecuri cu acid boric, taninuri, sruri d
e bismut sau talc cu indicaii mai ales n ginecologie i oftalmologie, adesea asociat
i cu albastru de metilen 0,5%. Are dezavantajul c transmite miros crnii i laptelui.
19
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Un compus indigen eficient este produsul Cicatrisol (Romvac), n care alturi de iod
oform, n compoziie se mai ntlnete i fenol, tanin i violet de geniana. Extern se mai
sete i coloidul iodoformat, un amestec de colodiu 4%, eter i iodoform 5-10%. Odat cu
evaporarea eterului, pelicula de colodiu format va avea rol insectifug i protecto
r mecanic. Yatren (Iodisept, Kiniofon). Este o pulbere galben, insolubil n ap i alcoo
l. Se solubilizeaz n prezena carbonatului de sodiu sau ca sare sodic. Este un bacter
iostatic foarte eficient, de uz intern 3% sau s.c., ca stimulant nespecific, foa
rte eficient n medicina veterinar. Kliochinol (Vioform, Cifoform). O pulbere galbe
n-brun, foarte puin solubil n ap. Are efect antiseptic puternic (datorit iodului) i
tericid foarte bun asupra Gram negativilor. Este folosit n afeciuni intestinale i M
exaform. Este combinaia dintre: Diochinol, Entobex i Antrenil. Este foarte bun ant
ibacterian digestiv, antiparazitar, antispasmotic.
Tabelul 1.3. Eficacitatea comparativ (1-4) pe grupe de substane dezinfectante (dup
Brander i col.,1991) Grupa Halogeni Formol/ glutaraldehid Cetrimin Clorur de benzalc
oniu Clorhexidin Amfolitici Gram + 4 4 4 4 4 4 Gram 4 4 3 3 3 4 B. Koch 1 1 1 1 1
2 Spori 1 1 1 1 1 3 Virui 4 3 1 1 1 3 Fungi 3 4 1 1 1 3
1.1.1.2. Substanele reductoare instabile Aldehidele Formaldehida (Metanal) (HCOOH)
Este un gaz incolor, neptor, solubil n ap i alcool n orice proporie i se pstreaz
nda. Soluia oficinal 40%, se numete formol sau formalin9 (pentru c conine 37- 40% for
aldehid gazoas). Este un lichid limpede, incolor, cu miros caracteristic, neptor, suf
ocant. De reinut c nu se recomand conservarea la temperaturi sub 10C, deoarece polime
rizeaz i devine aproape inactiv (prin transformarea n dioxi i trioximetilen i parafor
maldehid10). Efectul antimicrobian va fi direct proporional cu creterea temperaturi
i la concentraii moderate (1-4%). Formaldehida sub influena oxigenului, n medii alc
aline se transform uor n acid formic (HCOOH) fiind un agent puternic reductor, care
se combin ireversibil cu gruprile -NH2 ale proteinelor bacteriene (albumine, cazei
n, gelatin etc.), pe care le precipit. Sub influena formolului (n concentraii mici),
acteriile i toxinele sunt
9
10
Se mai cunoate o variant german, care conine 29% aldehid formic i alcool metilic pen
stabilizarea soluiei Uzual n aceste soluii, tocmai pentru a preveni polimerizarea,
s-a mai introdus metanol 10 %
20
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
denaturate, dar i pstreaz puterea antigenic, fenomen pe care se bazeaz obinerea anav
inurilor i anatoxinelor. Incompatibilitatea formolului este manifest fa de: amoniac,
taninuri, asocierile de fier, cupru, argint, iod, sau fa de permanganatul de pota
siu i apa oxigenat, cu care determin n reacii de oxido-reducere. Formaldehida per se
soluii este puternic bactericid, nu atac textilele, plasticul i metalele, nu este d
ecolorant i nici intens toxic. Se utilizeaz n soluii de 1-4% n febra aftoas, pesta
n i aviar, turbare, rujet, variola ovinelor, agalaxia contagioas, TBC. n soluii 3% se
utilizeaz ca dezinfectant cu adaos de hidroxid de sodiu 3%, sub form de aspersri (t
rei stropiri la dou ore) norma de aplicare fiind uzual de 1 litru/m2. Activitatea
vaporilor n exces asupra animalelor poate deveni iritant, mai ales asupra mucoase
lor, iar ingestia poate determina colici, hematemez, hematurie, proteinurie, anur
ie, acidoz i n final moarte. n anumite situaii, se pot aplica i soluii mai concentra
de 5%, n pesta aviar, pentru formolizarea penelor, pentru 30 de minute. Pentru de
zinfectarea incubatoarelor se poate apela la fumigaii, printr-o reacie de oxidored
ucere ntre permanganatul de potasiu i formaldehid, n urma creia se va produce formald
ehida gazoas printr-o reacie exoterm11. n soluii diluate, formolul asupra tegumentelo
r determin aciune iritant local, precedat de activitate astringent. Acest efect se da
toreaz n special deshidratrii esuturilor i diminurii secreiilor glandulare (de aceea
poate folosi antisudoral plantar n concentraii 3-5%). Soluiile 4% pot fi utilizate
i la ntrirea pernuelor plantare la ogarii de curse. Formolul mai este utilizat n tri
maj, ca antifermentescibil, n papilomatoz, colici i toxiemii de origine intestinal (
intravenos, n concentraii de 2-18%). Pentru conservarea pieselor anatomice i histol
ogice se folosete formol 10%. Paraformaldehida Se condiioneaz n tablete de 1g, prin n
clzirea acestora se elibereaz formaldehid. Pentru 1m3 sunt necesare 3 comprimate. G
lutaraldehida (Pentanedial)(C5H8O2) Este un compus mai puin iritant pentru piele i
mucoase12 i are o activitate bactericid recunoscut (de la concentraii de 0,4%), ant
ifungic (de la 0,5%) i virulicid (de la 1%). Activitatea glutaraldehidei a fost pro
bat n infeciile cu Salmonella, Bacilul Koch, sporilor i chiar asupra virusului febre
i aftoase. Se pare c activitatea este amplificat prin asocierea ei cu agenii cuater
nari i rmne neschimbat chiar i n prezena proteinelor. Activitatea maxim este consid
a concentraia de 2% i n cazul soluiilor tamponate la pH-ul 7,5 - 8,5. Uzual, se folo
sete la sterilizarea instrumentarului: endoscoape, termometre, echipament din mat
erial plastic sau din cauciuc, care nu poate fi sterilizat prin metode termice.
Dintre cele mai cunoscute asocieri amintim: Aseptol 2000 (Synthese-Elevage), Bur
aton 10 F (Sanofi) (alturi de formaldehid, etilenhexanal i glioxal), P3 Incidin T (
Henkel), Remanol - Plus, Virbac, Septinol, Sanofi, TH 4-Plus, Sogeval. Glutarfar
m i Glutarsan Sunt asocieri ale glutaraldehidei cu sruri de amoniu cuaternar, hidr
oxizi i formaldehid
11 Pentru dezinfectia a 1 m3 se calculeaz 50 ml formol care se toarn peste 35g per
manganat de potasiu (proporia de 3:5) la 37C i umiditate (80-90%). ncperile vor fi nc
ise pentru minimum 10 ore n cazul florei sporulate, cantitile se dubleaz. 12 Cu exce
pia iepurelui, la care provoac iritaii cutanate i mucoase severe chiar i n concentra
uzuale.
21
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Metenamina (Urotropina)(C6H12 4) Este format din aldehid formic i amoniac i este este
oficinal. Se prezint sub form de cristale sau pulbere alb, inodor. Prin nclzire met
mina sublimeaz. Nu are aciune antimicrobian i nu este iritant asupra esuturilor. n m
u acid se descompune n formaldehid i amoniac, metabolii activi. Per os se va descomp
une n parte n stomac, pe care l irit (se recomand administrarea sub form de capsule c
eratinizate sau drajeuri) sau se poate administra intravenos. Din punct de veder
e cinetic, din intestin, metenamina se absoarbe (n medii acide), apoi se va desco
mpune eliminndu-se n aproximativ 30 de minute prin rinichi. Aici (dac urina este ac
id) se va descompune acionnd ca un excelent antiseptic, uor iritant i diuretic. Perio
ada de aciune este de 12 ore. Metenamina se recomand per os, i.m., s.c. sau i.v. n
cistite, pielite, anazarc, infecii generale urinare, n soluii 10-40%, n doze de 5-20g
la animalele mari, 2-5g la animalele mijlocii i 0,5-2g la animalele mici (denumi
ri comerciale: Aminoform, Ammoform, Cystamin, Cystogen, Uritone). Dioxidul de su
lf Nu mai este folosit uzual deoarece este iritant, atac i corodeaz metalele, mater
ialele textile, decoloreaz etc. Dioxidul de sulf, este eliberat sub form sa gazoas
odat cu nclzirea sulfului n fumigaii cu scop antifungic, antibacterian, antiviral i a
tiparazitar, n adposturile pentru animale. Pentru fiecare metru cub de aer va fi a
locate 0,5 kg de sulf. Pentru un efect maxim atmosfera va umed i adpostul etaneizat.
Dioxidul de sulf se poate dizolva n ap sub forma acidului sulfuros, cu activitate
antibacterian. Pentru fumigaii exist condiionate lumnrile de sulf (de obicei n ames
i cu crbune, 1/40 pentru susinerea fumigaiei). Sub form de metabisulfit de sodiu dio
xidul poate fi folosit i ca agent antioxidant al furajelor, al adrenalinei, proca
in-adrenalinei injectabile (0,1-0,2%). 1.1.1.3. Substane reductoare stabile n aceas
t categorie intr compuii organici (fenolicele) i anorganici (acizii, alcalii, srurile
). Majoritatea acioneaz precipitnd proteinele. De aceea efectele antimicrobiene sun
t uneori diminuate. De reinut c sunt substane relativ nocive pentru esuturile animal
e i materiale. Acizii Intensitatea aciunii dezinfectante a acestora este direct pr
oporional cu gradul lor de disociere13. Acidul acetic (CH3COOH) Este un lichid lim
pede, cu miros caracteristic neptor, inflamabil i intens iritant pentru piele (cel g
lacial, care conine cel puin 96% acid acetic). Sub 16C, devine o mas cristalin. Este
avid dup umiditatea atmosferic este astringent i se pstreaz la Separanda. n concentra
de 28-32% i 96% este oficinal, n timp ce concentraiile de 6-9% (acetum) sunt neofi
cinale. Soluiile 1% sunt antiseptice, astringente, eupeptice, antifermentescibile
, cele peste 1% sunt bactericide, insecticide, iritante, iar soluiile peste 3% su
nt keratolitice.
13 Unii acizi anorganici disociaz mai bine (acidul azotic, sulfuric), alii mediu (
acidul fosforic, acidul fluorhidric) iar alii slab (acidul boric). Dac acizii diso
ciaz lent ei vor ptrunde n esuturi cu att mai repede cu ct sunt mai liposolubili. Aci
ii minerali puternici se pot folosi ca dezinfectani, dar activitatea lor puternic
coroziv le vor limita serios aplicaiile
22
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Acidul acetic este antiflogistic, antiseptic, astringent. antizimotic n soluii 1%.
Dozele antizimotice sunt de 300-1000 ml la animalele mari, 50-100 ml la cele de
talie medie i 5-15 ml la cine, acid acetic 9%, diluat n 9 pri ap. Concentraiile ami
te se mai pot utiliza cu oarecare valoare terapeutic ca antipiretic i ca antidot n
intoxicaiile cu alcali. Acidul peracetic (ac. etanperoxoic) (CH3COOOH) Este obinut
prin autooxidarea acetaldehidei, este un lichid cu miros acru, solubil n ap, alco
ol, eter, acizi, un puternic agent oxidant i un bun dezinfectant cu rezerva c este
intens iritant al ochilor i mucoaselor. Acidul tricloracetic (CCl3COOH) Cristale
foarte delicvescente, cu miros caracteristic, foarte coroziv. Are o activitate
energic, vezicant, caustic, coagulnd cu uurin proteinele i serozitile, n concent
u n asocieri fiind un excelent remediu n tratamentul plgilor anfractuoase i n antisep
sia cutanat (alte produse: Acide tricloracetique, Sanofi, Dermaftox, Sanofi). Tot
n aceast subgrup amintim sarea sodic: tricloroacetatul de sodiu (Konesta), cu utili
zri similare acidului. Acidul clorhidric (HCl) Este un lichid limpede, iritant (n
concentraii de 35-38%) sau se prezint sub form gazoas. Cel mai utilizat n medicina ve
terinar este acidul cu concentraia 10%, acesta fiind bactericid i sporulicid. Se pst
reaz la Separanda. Este utilizat n antrax, la dezinfecia platformelor de gunoi i a p
ieilor brute infectate, n soluii de 2% + clorur de sodiu 10%, la temperaturi mai ma
ri de 20C, timp de 1-2 zile. Se cunoate i o aciune eupeptic, care se realizeaz la con
entraii de 0,1-0,5%, n doze de 10-30 ml la animalele mari i 0,1-0,5 ml, la animalel
e mici. Acidul sulfuric (H2SO4) Este un lichid limpede, vscos, foarte avid de ap,
foarte coroziv, substanele organice fiind distruse aproape instantaneu. Soluiile u
tilizate uzual sunt cele 10%. Se utilizeaz n dezinfeciile platformelor de gunoi, pa
rdoselilor, grajdurilor. mpotriva germenilor sporulai se folosete soluie de 4-5% aso
ciat adesea cu compui fenolici. Acidul lactic (acidul hidroxi-propanoic)(C3H6O3)
Substana oficinal este un amestec de izomeri de acid lactic i acid lactil-lactic obi
nut din metabolizarea glucozei de ctre Lactobacillus leichmanii sau a lactozei, g
lucozei i sucrozei, de catre Bacillus acidi lactici. Se prezint sub form de cristal
e foarte solubile n ap, alcool, aceton i glicerin, dar cel mai adesea, este un lichid
siropos, cu miros vag, avnd densitatea de 1,20 - 1,21. n funcie de concentraie poat
e fi: antiseptic, antifermentescibil, iritant sau caustic. Administrat per os ar
e efect antiseptic i antifermentescibil, diminu tonusul sfincterelor digestive. Se
folosete n gastroenteritele vieilor i mnjilor n mucilagii 1-2%, n doze de 4-8g. Pre
t electivitate crescut asupra esuturilor patologice, determinnd efecte caustice. Aci
dul lactic este cel mai adesea utilizat n diferite combinaii ca antiseptic local n
otite (ex. Epi-otic, Virbac), ca soluii pentru igiena mamelei (ex. Uddergold, Coo
phavet, 4 x LA, Coophavet, Vetanel, Bayer), pentru igiena pielii uscate i n sebore
ea uscat nelipidic (ex. n Humiderm, Virbac, alturi de clorhexidin, propilenglicol, ur
ee i glicerin)
23
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Acidul boric (BH3O3) Se prezint natural sub form de lame albicioase (sasolit), cri
staline, grase la pipit, fr miros, solubil n ap maximum 4%, avnd un caracter slab aci
. Este incompatibil cu hidroxizii i alcalii. Intoxicaia cronic se numete borism i est
e puin cunoscut la animale (semne patognomonice: pielea uscat i erupia cutanat recure
t). Ingestia accidental sau absorbia cutanat poate cauza nosee, colici, leziuni erit
ematoase ale pielii i mucoaselor, tulburri circulatorii, tahicardie, cianoz, convul
sii, com, la om ntre 5 - 15g. n soluiile apoase disociaz puin, deci este un acid slab
care acioneaz ca un antiseptic blnd. De pe piele i n tubul digestiv, acidul boric se
poate absorbi brusc, rezultnd accidente (care nu se ntlnesc n cazul borailor). Acidul
boric se utilizeaz predilect n oftalmologie, ca bacteriostatic, sub form de splturi
sau comprese, n concentraie de 3%, n ginecologie, afeciuni mamare (ex. Sodigel, Phav
et), neonatale (ex. Omphalix, TVM), afeciuni oftalmice (ex. Leophtalmo, Leo, Coll
yre Clement, Clement). n afeciunile auriculare (ex. Leoreilles, Leo), este folosit
ca unguent boricat 10%, prezint. Deasemenea prezint o susinut activitate antifungic
sub form de glicerin boricat 20% (n candidoze). Acidul benzoic (acid dracilic)(C6H7O
2) Se prezint sub form de lame albe, lucioase, uor aromatice. Este o substan oficinal
Se poate solubiliza n ap n proporie de 1:400, n funcie de temperatur. Are activitat
ntiseptic, antifungic, antipruriginoas, uor antipiretic. Avnd activitate, totui slab
scurt durat, acidul benzoic, cel mai adesea, n medicina veterinar se folosete ca sub
stan conservant i ca agent antifungic (n concentraii de 0,1-0,5%). n conservarea med
mentelor se pot folosi esterii acidului benzoic (nipaginul i nipasolul). Acidul m
alic (acidul hidroxi-butaneoidoic)(C4H6O5). n mod natural, acest acid este ntlnit n
mere dar i n alte fructe i este folosit n medicina veterinar de relativ puin timp. Cr
stalele sunt utilizate cu predilecie n soluii dezinfectante i n pomezi antiseptice ex
terne, n special la animalele de companie (ex. Dermaflon, Pfizer, soluie, crem altur
i de acidul benzoic, acid salicilic, propilenglicol i p-hidroxi benzoai) sau ca so
luii dezinfectante, ca atare (ex. Esemfix, Sanofi). Alcalii Au ntrebuinare mult mai
extins n medicina veterinar, fiind dezinfectante puternice, foarte accesibile. Int
ensitatea activitii lor crete odat cu temperatura, ca urmare a disocierii electoliti
ce14. Alcalii acioneaz de asemenea paraziticid, activitatea asupra esuturilor fiind
legat de intensitatea disocierii. n concentraii mici de 0,1- 1% nu sunt iritante p
entru cutis, l cur de detritusuri, n acelai timp avnd i efect emolient asupra epide
care devine permeabil administrrii medicamentelor. Concentraiile medii sunt iritan
te, iar n concentraiile mari devin caustice, datorit precipitrii proteinelor i aparii
i proteinailor solubili.
14 Efectul este direct proporional cu concentraia gruprilor hidroxil coninute, efect
ele principale semnalate fiind: scindarea glucidic, saponificarea lipidic i hidroli
za proteic. Activitatea bazelor se bazeaz i pe observaia c majoritatea bacteriilor i
irusurilor sunt inactivate la pH> 9.
24
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Asupra mucoaselor au activitate intens, din care cauz, n scopul fluidifierii mucusu
lui sau rezoluiei unor stri inflamatorii catarale, se vor folosi soluii mai slabe (
borax, carbonat de sodiu). Alcaliile dezinfectante se aplic cel mai adesea, prin
pulverizare, aspersare sau lavaj, cu respectarea strict a normelor de protecia mun
cii. Hidroxidul de sodiu (soda caustic) ( aOH) Este o mas translucid, sau fulgi, cu
structur cristalin, delicvescent, higroscopic, inodor, foarte caustic, solubil n p
e de 1:1. Soda caustic este incompatibil cu acizii i cu majoritatea srurilor metalel
or. Se pstreaz n recipiente perfect nchise i n butoaie de metal, deoarece reacioneaz
dioxidul de carbon rezultnd carbonat de sodiu. Concentraia 1 este bacteriostatic, ce
a de 1-4% este bactericid i sporulicid, mai ales n soluii fierbini15 (cnd poate aci
a 5-10 cm n profunzimea substratului). Soluia 1% este iritant moderat, cea 3-5% put
ernic iritant i cea 10% caustic. Hidroxidul de sodiu posed caliti dezinfectante aprec
abile n viroze (pesta porcin, pesta aviar) i n bacterioze (rujet, antrax). Se pare c,
concentraii uzuale nu este totui total eficient asupra fungilor. Norma de aplicar
e este de 1litru/m2, pentru o perioad de 1-4 ore, respectnd normele de curire i venti
laie ulterioare (pericolul acumulrii amoniacului n adposturi). n concentraii de 4-5%
e folosete pentru obiecte i ustensile diverse. Se recomand ca soluiile dezinfectante
s fie folosite dup preparare ct mai repede, concentraia hidroxidului putnd scdea i
2%, la o saptmn de la preparare. De asemenea, se folosete pentru ecornarea vieilor, l
a 7 zile de via, cnd se fricioneaz cepurile osoase cornuale cu creioane cu sod causti
timp de 30-40 secunde. Hidroxidul de potasiu (KOH) Este o substan asemntoare cu prec
edenta, avnd o aciune mult mai caustic cu utilizri mult mai restrnse n medicina veter
nar. Hidroxidul de calciu (Calcaria usta, calcium oxidatum, var stins). Se obine d
in 2 pri var nestins la o parte ap, reaciile sunt exoterme. Se prezint sub form de pu
bere alb, amorf, avid de dioxid de carbon i higroscopic, care n timp, trece n carbona
de calciu. Hidroxidul de calciu este una dintre cele mai bune substane folosite
pentru distrugerea cadavrelor, implicit a sporilor, pentru cei de antrax, totui f
iind nevoie de 2-3 sptmni de contact. Activitatea este mai intens bactericid dect oxi
dul de calciu, mai ales sub form de suspensii apoase n dezinfecii se folosete numai n
stare proaspt sub form de lapte16(10-20%) sau ap (5-10%) de var. Este de asemenea u
n antiparazitar extern moderat mpotriva cpuelor, pduchilor, scabiei (cu activitate s
lab). Este utilizat n dezinfecia grajdurilor, pardoselilor, vagoanelor, platformelo
r de gunoi, rezultate bune obinndu-se cu suspensiile 10% n contact prelungit. Norma
de aplicare este de 1litru/m2. Carbonatul de sodiu ( a2CO3). Este o pulbere alb,
granuloas sau cristale incolore, eflorescente care se solubilizeaz uor n ap rece i f
arte uor n ap fierbinte. Este denumit i sod de rufe.
15 Prin folosirea de soluii fierbini 2-5%, iarna (pentru scderea punctului crioscop
ic se adaug NaCl 5-10%) activitatea NaOH fiind mult amplificat. 16
Laptele de var se prepar fie din oxid de calciu i 9 pri de ap, fie din hidroxid de ca
lciu i 4 pri de ap. Se utilizeaz ca dezinfectant numai n bacterioze, fiind activ n s
ial asupra formelor vegetative. Sporii sunt distrui n urma contactului abia dup 152
0 de zile. Laptele de var nu se folosete ca dezinfectant pentru esturi, instrumenta
r i obiectele de cauciuc i plastic.
25
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Este utilizat ca dezinfectant n concentraii de 4-5% n soluii fierbini fiind foarte ef
icient n lptrii i asupra maselor plastice. n concentraii de 0,3-1% i n soluii cald
% se folosete pentru curarea tegumentului de cruste, iar n concentraie de 5% distruge
agentul scabiei dizolvnd chitina. Carbonatul de potasiu (K2CO3) Are utilizri asemnt
oare cu substana precedent este o pulbere alb, granuloas, higroscopic fr miros, uor
bil n ap, gradul de aciune fiind mai intens dect al carbonatului de sodiu. Pentru obi
ectele foarte murdare se folosete leia din cenua de Pinaceae sau Betulaceae (se fie
rb 2 kg de cenu n 10 litri de ap utilizndu-se doar supernatantul) i boraxul sau tetra
oratul de sodiu. Este utilizat de obicei sub form de soluii 2-5%, fiind reprezenta
t de cristale incolore, inodore, gust srat leios, solubil 1:20, cu toxicitate mult
mai redus dect acidul boric. Se folosete n antisepsia mucoaselor, n ap sau glicerin
soluii apoase se folosete la sterilizarea instrumentarului chirurgical i la pstrarea
lui n aceast soluie. Detergenii (surfactanii, tensidele) Sunt ageni foarte cutai d
ce ntunesc mai multe caliti utile pentru medicina veterinar. Ei sunt antibacterieni,
ageni tensioactivi (putnd anula sau reduce tensiunile de suprafa sau interfaciale),
emulsifiani, degradani proteici, emolieni chiar i la concentraii mici. Agenii tensio
ctivi sau surfactanii se pot ncadra n dou mari grupe: cei care ionizeaz (sau ionici)
cei care nu ionizeaz (non-ionici sau amfoterici). Cei care aparin grupului ionic
sunt clasificai la rndul lor n dou grupe: anionici i cationici. De reinut c detergen
nionici sunt antagonizai de ctre cei cationici i invers. Spunurile Sunt sruri de sodi
u sau de potasiu cu acizii grai superiori (cel mai adesea palmitic, stearic, olei
c). Acestea se prepar din uleiuri i grsimi, esteri ai glicerinei cu hidroxizii la t
emperaturi mai mari de 100C. Dac proporia hidroxizilor va fi mai mare, atunci spunur
ile vor fi alcaline, dar dac grsimile sunt n exces, atunci spunurile vor fi neutre s
au grase. Spunurile sunt de fapt detergeni anionici care posed o grupare polar hidro
fil ncrcat negativ (ex. COO-; SO3) iar gruparea lipofil este cel mai adesea de tipul
alchil, aril (sau combinaia). n prezena apei sau a hidrofilelor (alcooli) dau cel m
ai adesea soluii coloidale. Prin disociere apar radicalii liposolubili anionici (
ex. lanuri de carbon parafinic, nuclee aromatice etc.) i cationi hidrosolubili (ex
. OH-, COO-)17. Spunul se va dispune ntre aceste faze. Radicalul carboxilic fiind
hidrofil va rmne n ap, iar cel metilenic lipofil, va trece n grsime. Prin ndeprta
i se va ndeprta astfel i grsimea. Datorit scderii tensiunii superficiale, spunurile
determina spumificarea i emulsionarea, deci vor avea o aciune detersiv, fenomenul
concurnd la ndeprtarea detritusului. Spunurile acioneaz ca antiseptice i dezinfectan
efectul bacteriostatic fiind dat i de compoziie, concentraie, temperatur, felul ger
menilor, etc.
17 anion=[R - COO]-; cation=[ a (K)]+. Spunurile sunt detergeni anionici pentru c g
ruparea lipofil este ncrcat negativ
26
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Un dezavantaj al spunurilor este activitatea diferit antibacterian n funcie de durita
tea apei i prezena materiilor organice, de aceea ele sunt considerate mai degrab ca
ageni emolieni i de curire a cutisului. Spunul medicinal tare (de sodiu). Este const
tuit dintr-un amestec de sruri de sodiu cu acizii grai superiori. Spunurile obinute
astfel sunt denumite tari. Se prezint de sub form de pulbere alb, unsuroas i foarte
sea conin asocieri de alte dezinfectante: gudron vegetal 5%, fenol 2-5%, ihtiol 5
-10%, sulf 5-10%, acid boric 5-10%, cu efecte antiseptice i cheratoplastice mrite.
Aceste spunuri, n cazul excesului de hidroxid de sodiu, pot deveni iritante pentr
u piele. Spunul medicinal moale (de potasiu). Se prepar din ulei de in n prezena hid
roxidului de potasiu i cu adaos de alcool la nceputul procesului de saponificare.
Se prezint ca o mas moale, galben -brun, solubil n ap rece 1:2, care spumific intens
agitare. Are activitate detersiv, antiseptic, dezinfectant, iritant, permeabiliznd e
piderma. Spunul de potasiu n concentraii de 1%, distruge formele bacteriene vegetat
ive n 1015 minute. Atac chitina artropodelor fiind un bun adjuvant la prepararea li
nimentelor antiscabioase. Se folosete ca spun pentru splarea minilor personalului (u
tilizarea repetat ducnd la iritarea pielii i alergii cutanate). Soluiile se pot admi
nistra per os, ca soluii saponate, antidot n intoxicaiile cu fenol n doze de 25-50g
la cabaline, 15g la rumegtoarele mici i 0,1-1,50g la cine. De asemenea spunul poate
fi folosit pentru clismele evacuatoare. Bactodect Este un complex de sruri de sod
iu ale acizilor grai care rezult n urma rafinrii uleiului de floarea soarelui sau so
ia, la care se adaug perborat de sodiu. Sub form de soluii 1% este foarte utilizat n
industria laptelui (instalaii de muls, vasele de colectare etc). De reinut c, pent
ru a fi eficiente, soluiile de Bactodet trebuiesc nclzite la 60-70C (pentru a face p
osibil cedarea oxigenului cu rol microbicid de ctre perboratul de sodiu). Detergeni
i anionici Sunt substane care acioneaz prin gruparea anion, care posed grupe hidrofi
le polare cu afinitate pentru ap, sau grupe lipofile hidrofobe nepolare (lanuri ca
rbonice, cicluri benzenice sau alchilice), care trec n grsimi. Penetreaz bine fibre
le textile denaturnd proteinele, produc citoliz i sunt bactericide mai ales asupra
Gram pozitivilor. Intensitatea reaciei la aceti detergeni este proporional cu cretere
temperaturii. De exemplu, soluiile 5-10% din detergenii Alba, Perlan, Dero, Persi
l etc., care conin n plus i ageni de dedurizarea apei (cum ar fi polifosfaii) sunt in
tens bacteriostatici, mai ales, asupra bacteriilor Gram pozitive. Noile formulri,
cu utilizri n medicin sunt concepute pe baza unor asocieri cu fenolicele sau cu cl
orhexidinele. Detergeni cationici (spunurile inverse18) Sunt substane slab detersiv
e, dar intens antimicrobiene, formate din lanuri de 8 pn la 18 atomi de carbon (gru
parea lipofil hidrofob) i o grupare NH4+ (care este gruparea hidrofil lipofob).
18 Detergenii cationici sunt denumii spunuri inverse deoarece gruparea lipofil este n
crcat + (spre deosebire de spunuri). Gruparea hidrofil este reprezentat de un ion cua
ternar de amoniu, radicali arilalchilici, o grupare carboxilic sau hidroxilic (ca
la spunuri). Gruparea lipofil este reprezentat de un lan de carbon parafinic (ca la
spunuri) sau un nucleu aromat. Din aceast cauz spunurile sunt incompatibile cu deter
genii cationici i viceversa (se formeaz complexe macromoleculare inactive).
27
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
n aceast structur mai intr i doi radicali alchilici. Cei mai activi sunt detergenii
are intr 16 ioni de C, n gruparea hidrofob. Avantanjele acestor detergeni sunt legat
e de prepararea lor (fr grsimi naturale), spumific n apele dure, nu au activitate alc
alin i au o activitate degresant (deci bactericid mai intens, datorit denaturrii pro
ce microbiene i citolizei). Detergenii cationici spre deosebire de cei anionici su
nt mai activi n mediu alcalin. Activitatea lor este intens bactericid, mai ales fa d
e Gram pozitivi, mai puin asupra Mycobacterium tuberculosis i a bacteriilor piocia
nice. Asupra Gram negativilor activitatea acestei grupe este mai slab i reclam conc
entraii mai mari. Sporii nu sunt afectai, detergenii fiind doar virulicizi, cu oare
care efect n febra aftoas i pseudopesta aviar. Activitatea antimicotic este inconstan
t (Brander,1991) avnd totui oarecare eficacitate n dermatomicoze (tricofiie) (Nuelean
u i Bogdan, 1999). Mecanismul de aciune const n scderea tensiunii superficiale, crete
ea permeabilitii membranelor celulare, liza celulelor bacteriene datorit precipitrii
proteinelor microorganismelor i inhibrii sistemelor enzimatice de care detergenii
se leag prin absorbie, adsorbie sau prin sarcinile electrice pe care le posed. Sruril
e de amoniu cuaternar formeaz pe tegument un film, puternic antiseptic exterior,
dar ineficient la interior (sub acest film, bacteriile patogene putnd fi prezente
). n general detergenii se folosesc sub forma soluiilor apoase 1% i n soluii alcoolic
0,5%, fiind folosite pentru sterilizarea cmpului operator, a minilor, instrumenta
rului, obiectelor de cauciuc i plastic. n concentraii de 0,1% se folosete n antisepsi
a plgilor i a mucoaselor. Cnd detergenii cationici sunt folosii ca dezinfectani ai in
trumentarului, acesta se va steriliza obligatoriu prin cldur (pentru a se nltura per
icolul formelor sporulate) ulterior, meninerea n soluii dezinfectante fiind sigur. D
in familia agenilor tensioactivi cationici, n medicina veterinar sunt tot mai utili
zate srurile de amoniu cuaternar, sruri de amoniu (NH4), care au atomii de hidroge
n substituii cu radicali organici (alchilici)19. Din aceast subgrup enumerm: Cetrimi
da Este un compus frecvent ntlnit n medicina veterinar este puin iritant sau toxic
centraiile uzuale. Se prezint ca o pulbere alb, afnat de amoniu cuaternar foarte solu
bil n ap, intens spumogen (se folosete i ca agent de spumare) foarte eficient n dezi
cia cmpurilor, tegumentelor, n soluii de 0,1% - 1% sau pentru instrumentar (sol. 0,5
-1%). Se recomand adaosul de nitrit de sodiu 0,2%, pentru a preveni rugina. Cloru
ra de benzalconiu. Este un reprezentant important al cationicelor. Se prezint sub
form gel de culoare alb, foarte solubil n ap i alcool, foarte spumogen. Activitatea
sa este puternic bactericid. Se utilizeaz n concentraii de 0,1%, soluii hidroalcoolic
e pentru sterilizarea pielii. n concentraii de 0,10,5% este folosit pentru curarea mu
coaselor i plgilor. Instrumentarul poate fi meninut (cu adaos de nitrit de sodiu 0,
2%) n soluiile 0,2%.
19 Dac una din aceste grupri organice este constituit din dou lanuri organice, deterg
entul va fi sub form de pulbere, foarte stabil, chiar i peste limitele de pH uzuale
. Att soluiile ct i pulberile sunt foarte eficiente n medii alcaline, dar activitatea
va scdea n prezena puroiului, sngelui, murdriei etc intrnd n reacie cu numeroase s
ne, inclusiv proteinele (de exemplu, crbunele medicinal activat adsoarbe aproape n
totalitate detergenii cationici). Se pare c detergenii cationici care posed dou lanur
organice sunt mai puin influenate de ctre materiile organice.
28
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Bromocetul (Cetazolin) Este soluie hidroalcoolic de cetilpiridiniu 10% sau 20%, de
culoare brun roietic, spumant la agitare i cu aciunea dezinfectant favorizat de pH-
alcalin i temperatur. Se folosete pentru antisepsia plgilor, a pielii, pentru curarea
tegumentelor n soluie 10 (la concentraii mici nu este iritant, dar peste 1%, poate p
roduce alergii cutanate). Este bun dezinfectant cu spectru larg utilizat n indust
ria laptelui, cu activitate bun mpotriva lui Streptococcus agalactiae n soluie 10%.
Pentru c ruginete vasele se adaug 0,5% nitrit de sodiu. Se utilizeaz n tricofiie prin
pansaj sau tamponare cu soluie 5%, 1-2 aplicri la 7-8 zile, fiind destul de eficac
e. Bromocetul se poate utiliza de asemenea la dezinfeciile profilactice n abatoare
le de psri. Dezinfectantul cationic (Catiorom). Este clorura de alchil dimetil ben
zil amoniu, se produce i n ara noastr (la Romtensid i Romvac diferena dintre ele fiin
doar concentraia) fiind similar cu produse strine cunoscute ca Zephirol, Zephiran
, Roccal etc. Soluia (sau gelul) sunt incolore, foarte solubile n ap i alcool, spumo
gene la agitare. Se livreaz n concentraii comerciale de 20% (Romtensid Timioara) - 4
0% (Romvac Bucureti). Se folosete n dezinfeciile curente (n concentraii de 1-2%, solu
le avnd pH 6), pentru dezinfecia pielii (sol. alcoolice 0,1%), a plgilor profunde i
mucoaselor (0,01-0,05%) i instrumentar (0,02% n asociere cu nitratul de sodiu 0,2%
). Dezavantajul Catioromului este formarea de precipitate la temperaturi sub 10C
(procesul este reversibil odat cu creterea temperaturii). De asemenea, aplicaiile p
e piele pot produce reacii de intoleran. Clorodinul Este cetilpiridiniu 20% ntr-un s
olvent hidroalcoolic. Are activitate susinut asupra germenilor Gram negativi i Gram
pozitivi, dermatofii etc fiind recomandat n dezinfeciile prului, plgilor, n dermatit
le bacteriene, instrumentar (diluat 1:10 n ap). Galitens-25 Este un amestec cation
ic neionic sub form de soluii vscoase. Se utilizeaz n dezinfeciile curente din adp
ile de animale, staii de incubaie etc n concentraii de 15%. Bradophen (clorura de dod
ecil-dioxietil benzil amoniu) Se prezint sub form de pulbere cristalin sau soluii (s
.a. 10%). Este necoroziv, puin toxic, foarte activ asupra germenilor Gram pozitiv
i, fungilor i levurilor. Este un algistatic recunoscut (fiind folosit n concentraii
de 0,1% la curirea bazinelor) dar mai puin eficient asupra Gram negativilor. Este
utilizat tot mai frecvent n dezinfecii n industria alimentar (n concentraii mici: 0,0
. Quatersan (clorura de alchiltolil-metil-trimetil-amoniu) Este asemntoare ca acti
vitate cu reprezentanii grupei din care face parte. Este folosit n concentraii 20%
mai ales n industria alimentar, avicultur, dar i n dezinfecia adposturilor (n conce
de la 30 ml/ 20 l ap pn la 15 ml/4 l ap ). Lactim Este o asociere dintre o sare cua
ternar de amoniu, un agent neionic polietoxilic, un tri-polifosfat, carbonat de s
odiu, complexani metalici i ageni antispumani produs n
29
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Romnia perfect asimilabil cu produse renumite pe plan internaional (ex. Alfa-Laval
, Trosilin). Se prezint sub form de granule cu miros de migdale amare. Activitatea
bactericid este sigur la temperaturi de peste 20C, n concentraii de 1% timp de 5 min
ute. Aciunea nu este modificat de variaia temperaturii sau a pH-ului (chiar i extrem
: 4-11, aa cum i sugerez i denumirea), Lactim-ul este utilizat cu precdere n industri
laptelui i pentru igienizarea instalaiilor de muls. Lista produselor cuaternare s
au a asociaiilor cuaternare este mult mai numeroas. Dintre aceste amintim: Deconex
53 I , Longlife 250 S, Oo-cide etc acestea fiind detaliate n partea a doua a luc
rrii. Detergenii amfolitici (TEGO) Amfoliticii sunt surfactani amfoterici20, aceast
caracteristic determinndu-le activitatea (proprieti de detergent anionic, de dezinfe
ctant cationic i de surfactant). n situaia cnd componenta anionic i cea cationic sun
proporii egale, punctul izoelectric se va situa n preajma pH-ului 7 i astfel deterg
entul va fi balansat, produsul fiind puin iritant (proprietate apreciat n dermatologi
e). n cazul combinaiilor inegale, detergenii vor cpta denumirea de Tego: TEGO 103G,
S, 133G, 133S. (o serie de compui foarte utilizai n stintate), care sunt substane sem
solide, onctuoase, solubile n ap 1:1. n soluii 1% posed efecte bactericide, 1-5 minut
e, asupra majoritii germenilor. Cele mai folosite soluii sunt cele de concentraie 1%
ele acionnd fungicid, virulicid fiind utilizai ca antiseptici n plgile infectate, su
b form compus, bi de 10-15 minute i pentru dezinfectarea instrumentarului, lenjeriei
i cabinetelor pentru c nu degradeaz metalul, lemnul, esturile. Detergenii neionici S
nt compui care conin grupri polare neionice formate din mai muli atomi de oxigen ete
rici i o grup OH alcoolic marginal. Capul de seriei este Tween (esteri ai acizilor g
rai cu sorbitan) i se prezint sub form de soluii vscoase alb-glbui sau galbene. Ace
u sunt ncrcai cu sarcini electrice i de aceea detergenii neionici acioneaz independe
de prezena unui pH sau de prezena unor ioni. Cel mai adesea sunt folosii ca emulgat
ori, solubilizani, stabilizani, fiind rar utilizai ca dezinfectani. Tween 80 (poliet
ilenoxid sorbitan monooleat) Este un bun emulgator i dispersant excelent pentru s
ubstanele active medicamentoase (mentol, fenobarbital). Srurile metalelor Unele sru
ri ale metalelor sunt antimicrobiene datorit anionilor sau cationilor pe care i pu
n n libertate21, altele, pot s acioneze prin molecula ntreag. Desigur c aciunea se v
roduce nu doar asupra germenilor, ci i asupra esuturilor. n concentraii mici acestea
sunt bacteriostatice. Modul de aciune. Afecteaz sistemele enzimatice dotate cu ra
dicali sulfhidrici. n concentraii mari sunt bactericide, prin precipitarea protein
elor. Asupra esuturilor, n concentraii mici, au efecte astringente reversibile, iar
n concentraii mari, devin iritante, caustice sau necrozante.
20 Adic componeni care conin cel puin o grupare anionic i una cationic i care pot a
roprieti anionice, non-ionice sau cationice n funcie de pH (sunt anionici la un pH p
este punctul lor izoelectric, cationici, sub punctul lor izoelectric ) 21 Intens
itatea aciunii este n funcie de gradul de disociere din soluie.
30
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Mercurul i derivaii Mercurul blocheaz gruparea sulfhidril bacteriene, precipitnd pro
teinele sub form de albuminai mercuriali. Asupra esuturilor produce adesea iritaii.
Prin absorbie determin intoxicaii grave. Eliminarea se face pe cale renal, lent, bil
iar, prin glandele intestinale i sudoripare. Cele mai sensibile la intoxicaia cu me
rcur sunt rumegtoarele mari, iar cele mai rezistente sunt suinele. Mercurul metal
ic Se folosete condiionat ca unguent mercurial forte (napolitano) care conine 50% m
ercur i unguent mercurial mitte (cinereum) care conine 30% mercur. Acestea sunt re
vulsive n aplicri pe teritorii foarte restrnse, animalul trebuie mpiedecat s se ling.
Sublimatul coroziv (clorura mercuric) (HgCl) Este o mas cristalin grea, solubil n ap
ece 1:16. Dezinfectant puternic iritant, caustic, foarte toxic pe cale oral. Se ps
treaz la Venena. Soluiile apoase sunt acide, dar prin adaos de NaCl devin neutre (
NaCl asigur de fapt o mai bun solubilizare n ap). Se folosete de obicei concentraii d
0,1% (uzual colorate), la dezinfecia sticlriei de laborator, splarea minilor dup ce
s-a lucrat n mediu infecios. Soluiile de sublimat expuse la lumin vor trece n calomel
, (clorura mercuroas) (Hg2Cl2). Calomelul Poate fi utilizat n medicin cu scop purga
tiv i antiseptic digestiv. Sublimatul coroziv acioneaz prin precipitarea proteinelo
r i liposolubilitate marcant datorit disocierii i eliberrii ionilor mercurici. Protei
naii formai sunt antimicrobieni de durat (se descompun lent), aciunea dezinfectant fi
ind diminuat n prezena murdriei i a detritusurilor. Comercial, se prezint de obicei s
b form de pulberi sau comprimate colorate n rou. n practic sublimatul se utilizeaz ca
dezinfectant, iar n soluie de 1 ca antiseptic. n concentraie de 1% este sigur iritant
pentru piele, iar n concentraii mai mari de 5% este caustic. Oxidul galben de mer
cur (HgO) Este o pulbere portocalie, fin, grea. La lumin se va descompune, nnegrind
u-se. Se pstreaz la Separanda. Este insolubil n ap i este oficinal. n contact cu esu
ile se transform lent i n cantiti mici n derivai uor iritani i antiseptici. n tr
tiv se absoarbe, producnd intoxicaii i transformndu-se n sublimat. Se utilizeaz n of
mologie ca unguent singur, sau asociat cu albastru de metilen 0,5-3%. Oficinal e
ste Unguentul oftalmic 2%. Precipitatul alb de mercur (cloramidura de mercur) Este
o pulbere alb, amorf, insolubil n ap. Cel mai adesea se folosete unguentul 1-10%. Se
recomand n dermatoze, eczeme, n oftalmologie. Fenoseptul (Mercasept) Este soluie apo
as de uz extern ce conine borat-fenil mercuric 2. Este antiseptic, dezinfectant, fo
losit n antisepsia plgilor, diluat de 20 de ori; pentru instrumentar, diluat de 10
ori; pentru dezinfectarea mediului extern, diluat de 5 ori. Derivaii argintului
Derivaii anorganici disociaz puternic, acionnd asupra germenilor i a esuturilor, dete
minnd efecte astringente, iritante sau caustice. Au avantajul c nu sunt toxici.
31
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Derivaii organici care dau soluii coloidale nu disociaz i nu vor aciona net iritant s
au caustic; nu precipit proteinele. Cu toate acestea derivaii organici se bucur de
apreciabile caliti antimicrobiene. Faptul se datoreaz activitii oligodinamice a parti
culelor coloidale i fragmentelor foarte mici de metal care se opun dezvoltrii bact
eriilor n jurul lor. Se mai tie c efectul antimicrobian se produce lent i datorit ion
ilor de metal, dei sunt n cantiti reduse i a cantitii de particule coloidale care ac
az la suprafaa celulei bacteriene. ntruct derivaii organici nu precipit proteinele, a
eti derivai sunt mai antiseptici n profunzime. Azotatul de argint Se prezint sub for
m de cristale incolore, translucide, care se nnegresc la lumin, solubile n ap, se pst
eaz la Separanda. Este oficinal. n urma precipitrii proteinelor apar proteinaii, acet
ia devenind negricioi datorit eliberrii argintului. Este antiseptic, astringent n co
ncentraii de 1-5 . Creionul cu azotat de argint mai conine i nitrat de potasiu, fiin
d cunoscut sub denumirea de lapis infernalis. Este folosit n oftalmologie, gineco
logie, chirurgie. Zonele de tratat se vor atinge cu creionul dup ce se umecteaz pi
elea, formndu-se o escar. n concentraie de 1 pn la 1% se folosete n eczemele umede
rse dermatite, n arsuri, n soluie de 2-5% i n afte 0,5%. Proteinatul de argint (Prota
rgol) Este format din proteine cu argint, n concentraie de 7, 8 pn la 8,5%. Este o p
ulbere fin, aderent, de culoare galben brun, solubil n ap. Se nnegrete la lumin; e
cinal i se prepar ex-tempore. Are aciune antiseptic, astringent i iritant. n calita
antiseptic se folosesc soluiile 0,5-3%, n oftalmologie i unguente 5-10% n ginecolog
ie, iar ca substan antiseptic se folosesc unguentele i soluiile 0,5-3%. Colargolul (A
rgintul coloidal) Se prezint sub form de lamele cu luciu metalic, solubilizeaz lent
n ap, conine 70% argint; este oficinal. Se deosebete de Electralgol prin faptul c ac
esta conine argint coloidal fizic i se obine cu ajutorul electricitii. Argirolul (Vit
elinatul de argint). Se obine prin precipitarea unei fosfoproteine viteline (care
se gsete n glbenu) i azotatul de argint. Conine 20% argint i este foarte solubil
cerin cu care formeaz soluii brune. Derivaii cuprului n funcie de concentraie sunt a
septici, astringeni, iritani, caustici. Administrai per os pot fi antihelmintici; s
e absorb din intestin; sunt reinui de ficat, eliminndu-se prin intestinul gros, bil,
urin, saliv. Sulfatul de cupru (CuSO4). Se prezint sub form de cristale albastre, e
florescente, solubile n ap i glicerin. Este incompatibil cu substanele alcaline. n so
uii 0,5-1% are efect bactericid asupra formelor vegetative.
32
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
La aceeai concentraie are efect astringent pentru plgi i mucoase. n concentraii mai m
ri de 2% este iritant, iar administrat per os induce voma. Concentraii mai mari d
e 10% au efect caustic. Se mai utilizeaz rar ca antihelmintic n hemonchoz, moniezio
z, trichostrongiloze sau n coccidioza bovinelor (maxim 3g/animal) n intoxicaiile cu
fosfor 2-10g/animal. n arsurile cu fosfor se folosesc soluiile 3-5%. Unguentul 5-1
0% se folosete n panariii i necrobaciloze. Tricofiinul Conine i sulfat de cupru, se
inistreaz, dup tratamentul prealabil cu bromocet, n tricofiie. Sulfatul de cupru mai
este utilizat pentru distrugea gasteropodelor de pe puni. Doze de 1-2g/m2, n soluie
de 2%. Creionul cu sulfat de cupru Este numit i lapis divinus sau oftalmicus se
folosete per se n oftalmologie, coninnd i alaun, camfor, azotat de potasiu. Derivaii
ismutului Au efect antimicrobian i chimioterapic activ mpotriva spirochetelor, spi
rililor, tripanosomelor. Derivaii de bismut determin precipitarea proteinelor (nu
sunt iritani i caustici). Sunt insolubili n ap, dar n contact cu un mediu acid sau al
coolic se solubilizeaz i acioneaz ca antiflogistic local. Prin solubilizare, dau efe
cte astringente i antiseptice, diminueaz sensibilitatea terminaiilor nervoase, iar n
cazul intestinelor diminueaz motricitatea. Ionii de bismut se leag de gruprile sul
fhidrilice ale enzimelor bacteriene ducnd la blocarea activitii lor. Administrat la
suprafa substana se comport ca i componenta pulverulent, protectoare i absorbant.
ombinarea bismutului cu hidrogenul sulfurat rezult o excitare fiziologic a perista
ltismului i la formarea de sulfur de bismut insolubil. Xeroformul Este o pulbere ga
lben, insolubil n ap, incompatibil cu acizii i alcalii. Are aciune antiseptic mai i
ca a salicilatului bazic de bismut i astringent mai slab ca a subnitratului de bism
ut. Are aciune uor iritant pentru esuturi. Se utilizeaz per se extern n unguente 5-10
. Salicilatul bazic de bismut (Bismosal) Este o pulbere alb, insolubil n ap, foarte
grea. Este un antiseptic mai intens dect subnitratul de bismut i astringent mai sl
ab. Este folosit ca antiseptic i astringent n arsuri, eczeme, ulcere. Se prezint su
b form de unguente 5-10%. Se mai folosete n gastroenterite n doze de 5-25 g la anima
lele mari i 0,5-2 g la cine. 1.1.2. Antisepticele organice Acioneaz prin precipitare
a proteinelor i parial prin liposolubilitate (alcoolii), fenolii i derivaii acioneaz
ntibacterian prin molecula ntreag, precipitnd de asemenea proteinele. Acestea sunt i
liposolubile, precum i derivaii iodului care acioneaz prin iodul eliberat.
33
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
1.1.2.1. Alcoolii i derivaii Etanolul Este un lichid limpede, inflamabil. Oficinal
este alcoolul de 95-96,7 volume, el fiind denumit alcool de 95. Se amestec cu apa
, eterul, cloroformul, glicerina. Este incompatibil cu proteinele, acidul azotic
, bromul, permanganatul de potasiu, guma arabic. Soluiile oficinale sunt de 62-64,
1 volume i 69-71,6 volume. Celelalte diluii se pot prepara dup tabelele alcoolmetri
ce. Este un bun solvent pentru c este avid de ap deshidrateaz protoplasma bacterian i
precipit proteinele, explicndu-se astfel activitatea antimicrobian. Cel mai bun al
cool antimicrobian este cel de 50-70 volume. Dac diluiile sunt mai slabe, activita
tea antimicrobian este mai slab. Este bactericid n mediul extern pentru multe organ
isme, ncepnd de la 40 de volume. Local, pe piele, datorit evaporrii, apare senzaia de
rcire, dup absorbie de arsur, determinat de iritaia terminaiilor senzitive. Urmeaz
esiunea senzaiei dureroase i vasodilataie local. Asupra mucoaselor acioneaz intens.
avitatea bucal de la concentraia de 2-3% se constat hiperemie i salivaie. Acelai efec
se ntlnete la nivelul mucoasei stomacului. Introdus s.c. produce durere, inflamaie,
iar n cantiti mari necroz. Se utilizeaz ca antiseptic pentru mini i cmp operator.
esele de alcool sunt antiflogistice i anestezice locale n dermatite i inflamaiile te
cii tendinoase. Irigaiile cu alcool se folosesc n arsurile fenolice. De asemenea e
ste stimulant, antipiretic, revulsiv i narcotic. Metanolul Este lichid limpede, i
ncolor, cu aceleai indicaii dar mult mai toxic. Etilenglicolul Este un lichid inco
lor, siropos, solubil n ap i alcool etilic. Se folosete ca i solvent i antiseptic pri
pulverizarea spaiilor nchise. Monoclorhidrina etandiolic Are proprieti raticide. Alc
oolul propilic i izopropilic Are activitate antiseptic mai puternic avnd utilizri ca
etanolul. Propilenglicolul Se folosete izomerul levo care este optic activ. Este
un lichid incolor, siropos, dulce, solubil n ap i alcool. Are proprieti antiseptice
remarcabile. Se folosete n pulverizri n doze de 1g/20 m3 i la prepararea soluiilor in
ectabile cu medicamente care sunt insolubile n ap i instabile. Monolenul (monostear
atul de propilenglicol) Este utilizat ca excipient pentru supozitoare. 1.1.2.2.
Fenolii i derivaii Sunt substane antimicrobiene vechi22 dar nc folosite, antiparazita
re, care acioneaz prin molecula ntreag.
22 Fenolul are valoare istoric nc din anul 1867, cnd valoarea lui dezinfectant a fost
evideniat de ctre Lister. Dei utilizate tot mai limitat, produsele pe baz de fenol,
fenolul este reinut ca standard de stabilire a eficacitii altor dezinfectante, nc din
1903, cnd Rideal i Walker au introdus scara fenolic i coeficientul fenolic (CF) fii
nd nc un instrument util terapeutic.
34
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Sunt lipo i hidrosolubili, au miros specific, insectifuge i sunt azimotice. Intens
itatea efectului este proporional cu creterea liposolubilitii i denatureaz proteinele
prin blocarea dehidrazelor. Spre deosebire de ceilali dezinfectani, nu dau combinai
i stabile cu proteinele. Din aceast cauz o singur molecul de fenoli denatureaz mai mu
lte molecule de proteine, fr diminuarea activitii. Aciunea lor este crescut i de ad
a NaCl sau HCl, care disociaz electrolitic (invers n raport cu alte substane antise
ptice). n soluii uleioase efectul va fi sczut, datorit liposolubilitii. Fenolii ptru
foarte bine prin mucoase i piele, avnd o activitate asupra terminaiilor nervoase, t
ot datorit liposolubilitii. Pe tegument, n concentraii mici, acioneaz blnd, diminu
ibilitatea nervilor (antipruriginos), dar n concentraii mari determin dezintegrarea
tecilor de mielin, din aceast cauz mpiedicnd burjeonarea plgilor. Fenolul. Este denu
it impropriu acid fenic sau acid carbolic, este o mas cristalin cu cristale acicul
are, incolore sau slab roz, cu miros caracteristic, gust arztor, caustic. Este so
lubil n ap rece. La lumin i aer trece n chinon care d culoare roz, caracteristic. S
eaz la Separanda. Este avid de ap, de aceea modul de pstrare este sub form de soluie
de fenol care conine 9 pri fenol i o parte ap, (solubilizarea fcndu-se la cald la so
5%). Soluiile de fenol 2-3% sunt bacteriostatice, chiar bactericide fa de majorita
tea formelor vegetative. Bacilul tuberculozei este rezistent, formele sporulate
nu sunt afectate. Adaosul de spun accentueaz mult antisepsia. Soluiile sau unguente
le 1-2% sunt bune antiparazitare externe (acaricide, fungicide). Soluiile 0.5-1% m
piedic granularea plgilor, dar sunt eficiente n panariii. La concentraii mai mari de
4% fenolul devine caustic, irit pielea, arsurile trebuie s fie splate rapid cu ap de
var sau glicerin diluat, dup care se aplic comprese cu ulei. Avnd n vedere calitil
stice, se folosete cel mai adesea n plgi infectate, afeciuni podale, unde se poate a
socia cu alcoolul. Soluia de 3-5% fenol brut se poate folosi n dezinfecia adposturil
or, dar transmite miros crnii i laptelui. Se mai poate folosi la sterilizarea chim
ic a sticlriei i dezinfecia mijloacelor de transport.Soluiile de fenol 0,2-0,5% mai s
unt de asemenea nc folosite la sterilizarea bacteriologic a soluiilor injectabile. H
exaclorfenul Se prezint sub form de cristale albe, insolubile n ap i aceton, solubile
alcool, uleiuri grase, soluii alcaline. Este un bun antiseptic fa de Gram pozitive
. Intr n compoziia unor spunuri, avnd caliti fungistatice i dezodorizante. 1.1.2.3.
olii i derivaii Au activitate bactericid puternic, dar se pot nlocui mai muli atomi d
hidrogen ai moleculei de crezol cu clorul rezultnd substane mai puin iritante i cu
miros mai puin neplcut (metilfenoli, toluenfenoli etc). Tricrezolul Este format di
n orto, meta, para-crezol. Se obine din gudroane de huil, prin distilare. Este un
lichid vscos, incolor dac este proaspt, sau galben. Are caliti refrigerente, indicele
fenolic este 10, este antimicrobian i antiparazitar. Are eficien bun asupra viruilor
, bacilului Koch, dar sporii sunt mai puin sensibili.
35
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Lizolul Este un amestec de spun moale de potasiu i crezol. Este un lichid limpede,
omogen, brun-rocat. Are caliti bactericide, nu distruge sporii, este acaricid i ins
ecticid. n soluie de 1-2% se folosete pentru antisepsia minilor, a pielii, plgilor i
instrumentarului. n soluii de 0.5-1% este antiseptic n ginecologie, iar n soluie de
5% se folosete pentru dezinfecia grajdurilor i a mijloacelor de transport. Creolina
Este un amestec de crezoli 15%, hidrocarburi aromatice 45%, emulgatori specific
i (uleiuri sulfonate, sruri de acizi naftenici). Se utilizeaz n emulsii cu apa, ex
tempore, cnd soluiile au aspect lptos. n soluie pur este un lichid brun, cu miros car
cteristic. n concentraii 3% este un dezinfectant puternic, distrugnd bacilul tuberc
ulozei, sporii fiind distrui dup 2 zile. n concentraii 2-3% este acaricid i insectici
d, n concentraii foarte mici este antiseptic, iar concentraia de 3-5% se folosete pe
ntru platformele de gunoi. Lotagen Este un lichid care rezult din condensarea aci
dului meta-crezol sulfonic. Are caliti antiseptice, dezinfectante, hemostatice, ci
catrizante, antifungice i necrolitice specifice, cu afinitate fa de esuturile mortif
icate. n soluii 5-20 % este perfect miscibil cu apa, folosindu-se de 1-2 ori pe zi
, 3 zile. Racilin Se deosebete de lotagen prin faptul c n locul metacrezolului se gs
esc cei 3 izomeri: orto, meta, para. Concentraia activ este de 3-6 %. Este necroli
tic selectiv, coagulant, stimuleaz epitelizarea, fiind i hemostatic. Are aciune ant
iseptic, bacteriostatic i fungicid. Se folosete n soluie de 2-5% n pododermatite, p
scoriaii, furunculoz i n ginecologie. Moderhinkesable Este o past antiseptic, astring
nt, cheratoplastic i cheratolitic, care conine metacrezol, sulfat de cupru, acid sali
cilic, ihtiol i formol. Se folosete n aplicri de 2-3 ori pe zi, 5 zile, dup extirpare
a esuturilor necrozate, n panariii, pododermatite, necrobaciloze. 1.1.2.4. aftalina
i derivaii Se prezint sub form de foie lucioase, incolore, solubile n eter, clorofor
, alcool, insolubile n ap. Are proprieti antiseptice, antiparazitare, insectifuge, k
eratoplastice. Se folosete n uz extern, n amestec cu alte substane (iodoform, sulfam
ide, acid boric) sub form de pulbere sau unguente 5-10% n eczeme, ulcere, plgi de c
astrare. Betanaftolul Este o pulbere alb, cristalin, insolubil n ap rece, solubil n
ool i solveni organici. Are activitate antipruriginoas, antiseptic, i antiparazitar.
e folosete extern, n unguente 5-10% i soluii alcoolice 10% n tricofiii, eczeme. Benzo
aftolul Este o pulbere cristalin, alb, insolubil n ap, puin solubil n alcool. Este
tiseptic neiritant al tractului digestiv. Se administreaz per os 5-10g la animale
le mari i 0,5-1g la animalele mici.
36
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Rezorcina Se prezint sub form de cristale incolore sau uor roz, fotosensibile, la l
umin se coloreaz intens. Este solubil n ap i alcool. Are caliti antiseptice, cherat
tice (2%), cheratolitice (20-30%), antiparazitare i antipruriginoase. Toxicitatea
este redus, fiind folosit n dermatomicoze, antipruriginos (5%), acnee (10%), oftal
mologie (0,5-1%) i n cistite (1-2%). Timolul Este oficinal, se gsete n regnul vegetal
, alturi de calvarol n uleiul de cimbru i cimbrior, dar se poate obine i prin sintez
e prezint sub form de cristale incolore, miros caracteristic, gust aromatic, arztor
, foarte uor solubil n alcool, eter, cloroform. Este solubil n uleiuri grase i volat
ile, foarte puin n glicerin, greu solubil n ap. Este antiseptic, antihelmintic, exter
n are efect antiseptic i antifungic n concentraie de 5-10%. Guaiacolul Se prezint su
b form de cristale incolore, se topesc la 30 C sau sub form de lichid uleios, roieti
c, cu miros caracteristic, puternic aromat. Este foarte solubil n ap i glicerin. Est
e oficinal. Are aciune antiseptic, dar este iritant pentru mucoase, intern se admi
nistreaz foarte diluat i n mucilagii. Se absoarbe uor i se distribuie n tot organismu
; se oxideaz i se elimin prin rinichi, combinat cu acidul glucuronic. Prin plmni se e
limin partea neschimbat (la acest nivel are loc aciunea antiseptic i dezinfectant). G
aiacolul are activitate antisecretorie n bronit 5-12 g. la animalele mari, 1-2 g la
cele mijlocii i 0,02-0,5g la cine. Local, ca i soluie uleioas, determin rcirea, urm
e analgezie. Se asociaz cu rubefiantele care produc durere (tinctura de iod). Tio
colul Este guaiacosulfonatul de potasiu. Este un derivat mai puin activ al guaiac
olului, fiind un amestec de sruri de potasiu ai acidului meta i para-guaiacosulfon
ici. Este o pulbere cristalin, alb, uor roz, cu miros specific uor solubil n ap, gre
olubil n eter, alcool. Este oficinal. Duotal (guaiacol carbonic) Este o pulbere cri
stalin, alb, insolubil n ap, solubil n soluii alcaline. Este un antiseptic intestin
ulmonar, antisecretor bronic. Dozele sunt: 2-10g animalele mari, 0,2-1g animale m
ijlocii i 0,1-0,3 la cine. Creozot Este un amestec de derivai fenolici: creozot i gu
aiacol. Se obine prin distilarea gudroanelor de fag. Este un lichid uleios, trans
parent, glbui, cu gust ptrunztor, greu solubil n ap, se amestec cu alcool, eter, clor
form i uleiuri grase. Osmatin Este un unguent care conine 0,6% benzoai de amine ali
fatice saturate. Acioneaz ca antiseptic excelent, este protector pentru mini n inter
veniile chirurgicale. Se folosete pentru tratamentul crevaselor mameloanelor i n fur
unculoz de 2-3 ori/zi, timp de 3-4 zile.
37
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
1.1.2.5. Gudroanelele Sunt substane semilichide, brune sau negricioase, care se o
bin prin distilarea uscat a lemnului de conifere, huil, antracit, roci bituminoase,
coarne, copite i oase. Gudronul de pin (Pix juniperi) Este un gudron vegetal car
e se obine prin distilarea lemnului de pin. Este o substan semilichid, brun-negricio
as, insolubil n ap care conine: fenoli, derivai fenolici, hidrocarburi aromatice (naf
alen). n concentraie de 2-5% este keratoplastic i antipruriginos, iar n concentraii m
ai mari de 30% este keratolitic. Are efecte bactericide, sporicide, antiparazita
re externe. n concentraii mari are efect iritant. Determin vasodilataie local, n aces
fel avnd loc reacutizarea proceselor inflamatorii cronice. n cazul eczemelor cron
ice nu se recomand concentraii foarte mari, n eczemele umede folosindu-se produsul
Zoodermin (care conine tanoform, talc, oxid de zinc, vaselin). Se folosete n tratame
ntul plgilor, ulcerelor (5-10%), antiscabios, afeciuni ale copitei (10-15%), antis
ecretor bronic n fumigaii umede, dozele fiind de 10-20g pentru animale mari i de 0,5
-2 g la cine. Gudronul de huil (Coaltar) Conine naftalin, fenoli, baze anilinice, pi
ridin, chinolein. pH-ul este alcalin. Este un gudron mai iritant i mai toxic, fiind
folosit n eczeme cronice i dermatite pruriginoase. Gudronul de mesteacn (Pix betul
ini) Conine cantiti mari de guaiacol, crezoli, fenoli. Este puin iritant i toxic, fii
nd folosit foarte des n dermatologie. Ihtiolul (Ichtamolum, ichtiosulfonatul de a
moniu). Se obine prin distilarea uscat a gudroanelor din isturi bituminoase sulfona
te i neutralizate cu amoniac. Conine hidrocarburi 8-12% fiind combinat cu tiofen i
omologii si. Este un lichid vscos, brun, cu miros caracteristic, solubil n ap. Se am
estec cu vaselina i lanolina, nu se amestec cu uleiul de vaselin, fiind oficinal. Su
lful coninut asigur proprieti antiseptice i reductoare, keratoplastice, antiparazitar
, antipruriginoase. n concentraii mai mari este iritant i poate produce vasodilataii
locale. Se folosete cel mai adesea n concentraie de 10%, n: arsuri, degerturi, furun
culoz, eczeme, pododermatite. Se mai ntlnesc soluii alcoolice 10-20%, iar n ginecolog
ie se folosete concentraia de 5%. Produsul romnesc este Crezogal care conine sulfat
de cupru, acid salicilic, ichtiol, lanolin, vaselin, iar ca trofice uleiul de rici
n. Se folosete n necrobaciloz, pododermatite, panariii, inflamaii septice ale ongloan
elor, n aplicri la 3-4 zile, dup ndeprtarea esuturilor moarte. 1.1.2.6. Derivai bigu
dinici Clorhexidina hidrocloric Este o bisbiguanid obinut prin sintez, de natur catio
ic, care este obinut pornind de la 1,6-hexametilendiamin (figura 1.1.). Prezint o act
ivitate antiseptic bun care acioneaz prin distrugerea peretelui celulei bacteriene. n
medicin se folosete: diacetatul, digluconatul i diclorhidratul de clorhexidin.
38
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
NH NH (CH)2 NH C NH NH C NH
NH C NH Cl
C NH
NH
Cl
Fig. 1.1. Clorhexidina
Activitatea impotriva organismelor Gram pozitive i Gram negative este foarte dife
rit, concentraiile inhibitorii testate in vitro demonstrnd aceasta: 1:2000 pentru S
treptococcus pyogenes, 1:100.000 pentru E. coli, 1:300.000 mpotriva lui Vibrio ch
olerae respectiv 1:1.000.000, mpotriva lui Streptococcus pyogenes (Block,1983). A
ctivitatea mpotriva sporilor, virusurilor i fungilor este considerat doar parial. Red
ucerea densitii microorganismelor cu efecte favorabile asupra sntii dinilor, gingiil
cavitii bucale a fcut din clorhexidine un component important al produselor dentar
e. Activitatea antiseptic este considerat bun chiar i n prezena puroiului sau a fluid
lor tisulare. Proprietile antimicrobiene ale biguanidelor n general sunt influenate
de pH, din acest considerent cele mai recomandate substraturi fiind cele cu pH c
uprins ntre 5 i 7. Fiind de natur cationic, n prezena altor antiseptice asemntoare,
xemplu compuii de amoniu cuaternar, activitatea antibacterian este amplificat, dar
este incompatibil cu compuii anionici, inclusiv spunurile. Unde este reclamat o act
ivitate prelungit, clorhexidinele pot fi condiionate sub form de pulberi 1% sau pas
te. De obicei diacetatul i gluconatul sunt folosite n concentraii de 0,5-1% n soluii
alcoolice sau apoase. Pentru igiena mamelei este folosit diluia 1.5000, soluiile oc
ulare vor fi diluate 1.1000, iar n metrite, pesariile sunt condiionate la 1 gram.
Dintre produsele cele mai cunoscute pe baz de clorhexidine amintim: Germostop, eo
hexidin, Hydrex, Hibiscrub etc, pentru decontaminarea minilor, Hibitane, Plurexid
, Betasept, Biseptine pentru decontaminarea pielii i plgilor Betagin, Cyteal, Trav
asept etc, cu utilizare n vulvovaginite, Peridex, ostril, Drill, Collustane etc,
tratamentul infeciilor localizate bucal, Auristan, n tratmentul otitelor etc. 1.1.
2.7. Cloroxilenolii Sunt compui pe baz de paracloro-metaxilenol (fig. 1.2), care s
unt, se pare, de 60 de ori mai activi n comparaie cu fenolul. Din nefericire, aceti
compui au activitate dezinfectant foarte redus n prezena materiilor organice i, din
cest considerent, nu sunt nc foarte rspndii ca utilizare. n medicin sunt utilizai c
cdere, paraclormetaxilenolul (PCML) i diclorometaxilenolul (DCML). Avantajul cel m
ai mare al acestei grupe este c nu sunt deloc iritante i sunt puin toxice. Soluiile
nediluate, 5% nu afecteaz pielea, dar se cunosc cazuri de alergie peste aceast con
centraie.
39
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
OH
H3C Cl
CH3
Fig. 1.2. Cloroxilenolul
Paraclormetaxilenolul Este un compus de xilenol cu un atom de de clor n poziia par
a23. Este o pulbere alb-crem cristalin cu un uor miros de fenol. Este insolubil n a
p (1:3000) dar solubil n solveni organici i spunuri. Cea mai cunoscut condiionare es
soluia de cloroxilenol 5% n asociere cu soluii alcoolice de terpinol 10%. Aciunea ba
ctericid este prezent mai ales n cazul populaiilor bacteriene Gram pozitive. Cei mai
susceptibili sunt streptococii, stafilococii fiind cei mai puin afectai. Utilizar
ea cea mai frecvent este n chirurgie ca antiseptic i/sau dezinfectant, pentru pregti
rea pielii preoperator (diluii 1:4). Pentru irigarea plgilor i aplicri intravaginale
i intrauterine se recomand soluiile 1-2% (soluii 1020 ml/litru). Diclorometaxilenolu
l Are aceleai recomandri i spectru dar activitatea este de aproximativ patru ori ma
i mare dect a PCMX. 1.1.2.8. Coloranii Coloranii au activitate chimioterapic n specia
l (unde sunt descrii amnunit) dar ei mai i o important activitate antiseptic. Este ad
vrat c aceste produse, datorit multiplelor incompatibiliti au fost n mare parte nloc
e cu ali compui. Derivaii acridinici Au activitate mpotriva agenilor pioceanici, n sp
cial streptococilor i stafilococilor. Activitatea mpotriva germenilor Gram negativ
i e considerat slab (Pseudomonas spp. i Proteus spp. fiind chiar rezistente la aces
tea). Aciunea antibacterian este urmarea interferrii secvenelor de aminoacizi de ADN
. Ca reprezentani, grupul include: euflavina (acriflavina neutr), acriflavina, ami
nacrina hidrocloric i proflavina hemisulfat. Acriflavina Este o pulbere cristalin r
oie-portocalie, fr miros cu cust acru. Este solubil n ap, alcool i glicerin i inso
oluiile organice. Soluiile apoase diluate sunt galben-verzui i sunt fluorescente. n
prezena clorurilor precipit. Soluiile neutre sunt folosite adesea pentru curirea plgi
or infectate fiind mai puin iritante n comparaie cu hidrocloriii.
23
Compuii ortho i meta sunt mult mai puin activi.
40
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Activitatea este intens bacteriostatic mpotriva organismelor Gram pozitive piogene
, aplicaiile pe piele fiind cel maiadesea cu emulsii de acriflavin 0,1%. n tratamen
tul arsurilor se folosesc cel mai adesea glicerolatele i bandajele impregnate. Pr
oflavina hemisulfat Este foarte asemntoare cu acriflavina, dar cristalele au o ten
t mai nchis i sunt mai puin solubile. Proflavina este mai puin activ dect acriflavi
r are acine mai rapid i etse mai puin toxic. n medicina veterinar este folosit doar
isepsia plgilor sub form de pulberi sau soluii 0,2%. Aminacrina hidrocloric Este o p
ulbere galben mult mai solubil n comparaie cu proflavina. Efectul, toxicitatea i pote
nialul iritant este situat ntre acriflavin i proflavin. Derivaii de fluorescein Sunt
mpui pe baz de dihidroxi-spiro-izobenzofuran-xantenon. Cel mai important reprezenta
nt este fluoresceina sodic (fundusceina C20H10 a2O5) care se folosete n medicin doar
pentru uz extern n leziuni corneene i infalaii intraoculare. Soluiile terapeutice 2
% sunt roietice, dar n contact cu lichidul lacrimal devine verde fluorescent (din
acest considerent este folosit ca test indicator al traumei corneene i pentru can
alele lacrimale). Fluorescena poate fi sesizat i n nri, la un minut dup administrril
e picturi oculare. Fluoresceina mai poate fi utilizat la examinarea i identificarea
surselor de contaminare la apa de but, provenit din diverse surse naturale. 1.1.
2.9. Asocieri antiseptice i dezinfectante diverse Dintre numeroasele produse util
izate n medicin, ca dezinfectante sau antiseptice, o pondere tot mai mare o au con
diionrile responsabile de dezinfecia aerului din ncperi. Astfel sunt utilizate tot ma
i mult asocieri de compui naturali (uleiuri volatile) i compui sintetici, recunoscui
ca eficieni n dezinfecii. Balsamul de pdure Este un amestec complex, netoxic care c
onine uleiuri eterice naturale cu efect bactericid i care acioneaz antibacterian i an
aleptic respirator. Este foarte folosit n bolile aerogene pentru decontaminarea a
erului, chiar i n prezena animalelor (0,3-0,5 ml/m3 o dat pe zi sau din dou n dou zi
timp de o lun). Mioseptol (Merial). Este un dezinfectant atmosferic care conine pn
la 90% uleiuri eterice volatile, foarte active (eucaliptol, camfor, terpinol, ul
ei de pin, izocineol, bromur de lauril, dimetilbenzil-amoniu). Este un lichid ule
ios clar, care emulsioneaz n ap. Este virulicid, bactericid, fungicid, cu activitat
e n aerul din ncperi. Aspersiunile n hale se fac n prezena animalelor, preventiv n u
e boli ca pasteureloza, folosindu-se preparate diluate 25% n ap, 0,5-l/1.000m3. Ef
ectul bacteriostatic i fungistatic: 1/2.000 -1/20.000.
41
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Atlantol (Biosan) Conine o asociere de spun de potasiu, hipoclorit de sodiu, i clor
activ. Produsul este foarte folosit pentru dezinfecia adposturilor, abatoarelor, n
dezinfecii profilactice (0,5-1%). Pentru combaterea virozelor se pot folosi cu b
une rezultate concentraiile 5-10%. Oo-cide (Antec) Este un dezinfectant cu spectr
u larg cu efect foarte bun mai ales asupra coccidiilor. Se comercializeaz sub dou
forme de amestecuri: un pachet conine clorur de amoniu, un surfactant i fenolftalei
n, iar al doilea pachet, hidroxid de sodiu i un biocid organic (diclorfen). Cele d
ou pachete (1,46 kg) se vor dilua n 30 litri de ap. Farm fluid (Antec) Este un ames
tec de acizi organici, surfactani i substane biocide. Este un lichid brun, vscos, cu
miros de acid acetic. Diluat 1% n ap, are un pH=2 i este biodegradabil n 7 zile. Se
folosete n concentraii de 1:50 sau 1:100 n funcie de boal n: antrax, bruceloz, pse
st, turbare, boala lui Marek, boala lui Aujeski, TBC. n diluii 1:400 este antifungi
c. Virkon S (Antec) Este un amestec de clorat de sodiu, sulfat de potasiu, acid
malic i acid sulfanilic. Este o pulbere granulat, folosit n diluii 1:50 i 1:1.300 pen
ru dezinfecia adposturilor, echipamentelor i abatoarelor. Eficient n parvoviroz, pseu
dopesta aviar, boala Aujeski. Deconex 53 I (Borer). Amestec format din alchil-ami
n, clorur de dimetil amoniu, inhibitori de coroziune, ageni de umectare. Nu este ir
itant i are un spectru foarte larg. Este folosit pentru meninerea instrumentarului
chirurgical n operaiile de teren, dezinfecia slilor de operaie, abatoare etc.
42
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Capitolul 2
Chimioterapicele
43
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Chimioterapicele sunt substane cu aciune etiotrop, care acioneaz asupra microorganism
elor bactericid sau bacteriostatic. n funcie de vechimea lor, substanele chimiotera
pice pot fi naturale sau de sintez acest grup fiind considerat ca fcnd trecerea de
la substanele antiseptice la cele cu activitate antibiotic. Avantajul acestei grup
e este activitatea mai susinut asupra agenilor bolilor infecioase i parazitare i efec
ele defavorabile mult mai mici asupra gazdelor (n doze terapeutice). Activitatea
consacrat a acestei grupe este cel bacteriostatic, modul general de aciune fiind o
rientat asupra proceselor enzimatice bacteriene pe care chimioterapicele le inte
rfereaz adesea. Chimioterapia a luat natere prin ncercarea accidental n terapeutic a
nor colorani ai bacteriilor i sinteza unor compui activi asupra tripanosomelor, spi
rililor i altor protozoare patogene24. Paul Erlich a numit aceste substane glonte v
rjit, adic substane dirijate direct la int (microorganismele). Iniial, activitatea c
ioterapicelor a fost puternic i eficient, dar pe parcurs, odat cu apariia chimiorezis
tenei (cel mai adesea prin modificarea unor lanuri metabolice i prin ocolirea verig
ilor unde acionau aceste substane n procesul metabolic) valoarea acestei grupe a scz
ut mult. Ideal, un bun chimioterapic trebuie s asigure n doze mici, o activitate a
ntibacterian crescut, fr a influena prin toxicitate sau interferarea sistemelor enzim
atice. Grupa chimioterapicelor este cunoscut ca fiind grupa cea mai utilizat n tera
pia: antitripanosomiazic, antiprotozoaric i antihistomonoziazic25.
24 n 1907 P. Ehrlich a pus bazele chimioterapiei prin descoperirea i utilizarea n l
ues a arsfenaminei denumit mai apoi comercial Salvarsan 606 . Tot Ehrlich a fost
cel care a cuantificat indicele chimioterapic ca fiind: dosis tolerata maxima I.
K= ---------------------------DL50 dosis curativa minima , care modernizata a de
venit: I.T. = --------DE50
DL1 Sau n accepiunea anglo-saxon: Standard Safety Margin: S.S.M.= --------- - 1 x 1
00, DE99 Acest indice d relaii n legtur cu eficacitatea i toxicitatea unui medicament
trebuie s fie cel puin = 3. Cu ct valoarea indicelui este mai mare, cu att sigurana
unui medicament va crete. 25 Protozoarele sunt responsabile de producerea multor
boli att la animale ct i la om, boli importante i dificil de nlturat, transmise frecv
nt de ctre artropode, abundente n zone srace de pe glob. Cercetrile din ultimii ani
sunt orientate spre descoperirea ct mai rapid a unor remedii terapeutice ct mai efi
ciente i mai puin toxice pentru om i animale.
44
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
2.1. Clasificarea chimioterapicelor
Multe din medicamentele acestei grupe sunt oarecum vechi ca istorie i nu constitu
ie noi concepte i, ca i n cazul terapiei anticoccidiene medicamentele utilizate mpot
riva lui Trypanosoma, Babesia sau Histomonas nu sunt asemntoare, ci sunt foarte di
ferite din punct de vedere chimic. Chimioterapicele moderne sunt de regul compui a
sociai din mai multe grupe, totui, dup structura chimic, ele se clasific n mai multe
rupe. n tabelul 2.1. este redat clasificarea celor mai importante medicamente util
izate n terapia antitripanosomiazic i antiprotozoaric n occident.
Tabelul 2.1. Cele mai importante genuri de protozoare i terapia lor de elecie (dup
Brander i col.,1991) Parazitul Anaplasma marginale Babesia bigemina Babesia bovis
Babesia divergens Babesia equi Babesia gibsoni Babesia canis Histomonas meleagr
idis Trypanosoma brucei Trypanosoma vivax Trypanosoma congolense Trypanosoma eva
nsi Trypanosoma equiperdum Trypanosoma equinum Riketsiae spp. Medicaia Imidocarb,
tetracicline Amicarbalida, imidocarb Diaminazen, imidocarb Imidocarb Albastru d
e tripan, imidocarb Quinuroniu, imidocarb Fenamidin, imidocarb itrotiazoli Dimetr
idazol Ethidium, quinapiramin Diaminazen, samorin Diaminazen, homidium, samorin S
uramin Samorin Tetracicline
2.1.1. Medicaia antitripanosomiazic 2.1.1.1. Diamidinele Diamidinele sunt un grup
de compui chimioterapici cu activitate direct asupra tripanosomelor. Activitatea l
or este legat direct de gruparea organic guanyl amadinic (NH:C(NH2)-)26 avnd cap de
serie undecatul de diamidin (figura 2.1.).
NH C NH2 C H22 11 C NH2 NH
Figura 2.1. Undecatul de diamidin
26 Prezena a dou asemenea grupri separate de un lan parafinic hidrocarbonat, va da a
ciunea tripanocid. Cu ct lanul parafinic este mai lung i efectul va fi mai mare, cel
mai mare avndu-l undecatul de diamidin. Cnd cercettorii au extins diaminele alkilice
la diamidine aromatice au constatat c dac se altur dou grupri benzamidinice, activit
tea va fi mult amplificat i mai mult.
45
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Acest grup de chimioterapice mai posed i activitate babesiicid i antibacterian, asemn
are cu cea a sulfamidelor dar mai puin ampl. Cnd sunt administrate intern, diamidin
ele pot determina dilataie arterial, determinnd hipotensiune. De asemenea pot ampli
fica micrile musculaturii intestinale. Proprieti fizico-chimice. Diamidinele sunt fo
losite fie ca baze, fie ca sruri (dihidroclor, dimetilsulfonat sau isetionat). n m
edicina veterinar sunt folosite cel mai adesea srurile isetionat (sau dihidroxi-et
an-sulfonat). Efectele toxice ale diamidinelor se refer la afectarea ficatului i r
inichilor, simptomele intoxicaiei fiind de tip digestiv: nosee, diaree, vom. Grupa
celor mai importante chimioterapice diamidinice aromatice este prezentat n figura
2.2.
HN C H2N X C NH2 NH
Diamidina, formula general
NH
HN C H2N N H N N
C NH2
Diaminazenul
HN C H2N
H C H
H C H
H C H
NH C NH2
Propamidina
HN C H2N
NH
O
C NH2
Fenamidina
Figura 2.2. Diamidine aromatice a.u.v.
Compuii dimiazen aceturai (triazenici) Berenilul (Berenilum, Azidin) Este diacetur
atul de di-4-aminodifenil-triazen ( -1,3) un complex (n concentraie de 44,5%). Pul
bere microscopic, galben, inodor, relativ solubil n ap (1:14), greu solubil n solve
anici, condiionat comercial n plicuri care se solubilizeaz ex tempore (soluiile se p
ot menine la temperatura frigiderului timp de dou sptmni) n condiionare injectabil
onine 8,75% fenazon i 7% diamizen aceturat) Este un chimioterapic foarte eficace n t
ripanosomiaze (T. vivax i T. congolense, dar moderat asupra lui T. brucei, unde d
ozele trebuie majorate) dar i n hemosporidioze, mai puin toxic dect Acaprinul. Este
de asemenea eficient i fa de tulpini bacteriene rezistente la alte medicamente (n sp
ecial Brucella spp. i Streptococcus spp.) i are i o aciune antiseptic bun. Se injecte
z fie intramuscular (profund) sau s.c., n soluii de 7%, n ap distilat, la toate
46
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
speciile, doza fiind de 3,5 mg/kg (0,05 ml/kgcorp.) pentru cai, vaci, oi i cini cu
Babesia. Dispariia simptomelor se produce n 24 de ore. n tripanosomiaze, pentru T.
vivax i T. congolense, dozele vor fi la fel ca n cazul babesiozelor, dar pentru T
. brucei dozele vor fi dublate. n cazul unor tulpini bacteriene rezistente, doza
se poate dubla (7 mg/kgcorp). Uneori la locul injeciilor pot apare leziuni i iritai
i severe la cai (se administreaz cu precauie). n caz de supradozare, pot s apar: tulb
urri respiratorii, digestive, nelinite i hipotensiune. Nu se administreaz la cmile. C
ompuii de fenamidin isetioat Sunt compui de culoare alb, inodori, cu gust amar, solu
bili n ap, insolubili n solveni organici. Cel mai adesea fenamidina isetionat este e
ficient n babesioze la bovine, cabaline i cine. Fenamidina are o puternic aciune asup
a lui Theileria evansi i T. brucei. Se administreaz s.c. n doze de 0,03 ml, soluii 4
0% /kgcorp, la animalele mari, unde o singur administrare este considerat eficace i
aciunea rapid i 0,3 ml, soluie 5%/kgcorp la cine, unde este necesar repetarea dozelo
dup 5 zile n babesioza canin. Stilbamina i pentamidina Stibamina a fost utilizat n t
ipanosomiaza uman, dar acum se prefer pentamidina mult mai puin toxic, cu toate c est
e inferioar ca eficacitate primei. Introduse recent n terapia veterinar, produsele
sunt nalt eficiente asupra lui Anaplasma marginale i Theileria dispar la bovine, cn
d pentamidina care este administrat i.m., n doze de 4 mg/kgcorp a fost asociat tera
peutic i cu aceeai doze (4 mg/kgcorp) de euflavin, administrat pe cale i.v. 2.1.1.2.
Compuii de amino-fenantiridiu Halogenaii de homidium (Homidium, ovidium). Acetia m
ai sunt cunoscui i sub denumirea de ethidium (sau R.D. 1572) i structural este: 3,8
-diamino-5-etyl-6-fenylfenanthiridium. n mod obinuit este condiionat sub form de brom
ur, mai rar clorur. Produsul are activitate tripanocid asupra lui T. congolense i T.
vivax dar este inactiv asupra lui T. evansi. Pentru administrare ethidium trebui
e dizolvat n ap fierbinte, dar acest dezavantaj nu se mai ntlnete i la novidium care
ste deja solubil i n ap rece. Administrrile se pot face pe cale i.m. profund i s.c. (
cu precauie deoarece, n unele cazuri se pot nregistra reacii severe locale sau chiar
laminite). Dozele pentru calea i.m. sunt de 1 mg/kgcorp, n administrri unice (o s
ingur administrare acionnd att profilactic ct i curativ pentru o lun). Clorura de iz
thamidiu (Metamidium, Samorin). Compusul este cunoscut i sub denumirile de M&B 44
04 sau Samorin fiind:8-(mamidino-fenyl-diazoamino)3-amino-15-etyl6-fenyl-clor fena
nthiridium hidroclorura. Este o pulbere solubil n ap rece. Samorinul are o activita
te tripanoocid asupra lui T. congolense i T. vivax la bovine i cabaline i are valoar
e terapeutic i mpotriva lui T. evansi la bovine, bivoli i cmile. Medicamentul are act
ivitate profilactic remarcabil, acoperind o perioad de protecie de ase luni dup admin
strare. Injeciile se fac profund intramuscular pe laturile gtului (dar poate deter
mina reacii locale i necroze).
47
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Administrrile i.v. sunt urmate de succes n asocieri samorin-dextran i sunt mult mai
puin iritante. Observaiile pe termen lung din Africa au demonstrat c, dup zece ani
de folosire profilactic a samorinului la vaci, nu s-a instalat rezistena tripanoso
melor la produs. Dozele uzuale pentru administrri i.m. profilactice sunt de 12 mg/
kgcorp, doza terapeutic fiind mai mic. 2.1.1.3. Compuii de quinapiramin (chinaldinic
i) n uzul veterinar se cunosc dou tipuri de compui: sulfai, care sunt absorbii rapid,
au activitate tripanocid, cu valoare sczut profilactic i cloruri care sunt absorbite
mai lent, dar au activitate profilactic de durat. Srurile de quinapiramin Antricidu
l (Antrycid, Quinopiramin, Trypacide, Tevansi, Tribexin, orquin). Din punct de v
edere chimic este un derivat chinaldinic care are un nucleu pirimidinic i unul ch
inaldinic. Este o pulbere cristalin, albglbui, fr miros cu gust amar. Se gsete condi
t sub dou forme: a. metilsulfat, o pulbere alb, solubil n ap (1:2), care se absoarbe
foarte rapid. Aceast component asigur protecia imediat i elimin infestaia subclinic
ntricid prosalt, care este un amestec de antricid metilsulfat (1,5 pri) i clorura d
e antricid (2 pri). Aceast component va continua protecia dup ce efectul componentei
etilsulfat a disprut. Se prezint ca o pulbere alb greu solubil n ap fiart (suspensii
). Suspensiile obinute sunt alb-lptoase i se injecteaz profilactic (eficacitatea apr
oximativ 3 luni), n doza de 0,012 g/kg. Antricidul pro-salt poate determina colic
i la cabaline. De reinut c, datorit solubilitii diferite aceti doi compui combinai
fecte complementare antitripanozomice: componentul solubil va avea o aciune scurt
dar cu efect terapeutic imediat, n timp ce componenta long-acting (pro-salt) va f
i profilactic. Antricidul se utilizeaz n special la cabaline, curativ, n tratamentul
durinei, mpotriva lui Tripanosoma spp. (evansi, vivax, equiperdum, equinum s-a s
emnalat activitate i mpotriva lui T. simiae, produsul fiind ineficient mpotriva lui
T. brucei). Modul de aciune este atribuit inhibrii fazelor de cretere i diviziune c
elular a parazitului. Dozele recomandate sunt n funcie de greutatea animalelor i nu
necesit o stabilire riguroas, doar pentru animalele tinere: pn la 150kg = 4,4 mg/kgc
orp, ntre 150200kg = 1g/animal, 200350kg = 1,5g, iar peste 350kg = 2g/animal. Soluii
le 10% vor fi peparate ex tempore, aseptic se injecteaz subcutanat n dou puncte. Un
eori se pot observa rare induraii. Toxicitatea este mic n acest caz, cu excepia anim
alelor tinere unde, n cazul supradozajului se pot nregistra tremurturi, hipersalivai
e, transpiraie, care n cazurile foarte grave poate avea sfrit fatal prin colaps circ
ulator. n cazul dozrii normale, semnele sunt mult mai terse i tranzitorii. Protecia m
otriva durinei la armsari poate fi prevenit prin injectarea armsarilor cu amestecur
i de antricid (10% sare sulfat i 6,67% clorur) n doze de 0,025 ml/kgcorp n sezonul d
e mont, intervalul de trei luni ntre administrri fiind satisfctor. Transmiterea durin
ei poate fi prevenit i prin injectarea femelelor dup mont (pn la 18 zile). Rezistena
ipanosomelor la medicaia specific este ntlnit mai mult n regiunile cu clim cald i
obicei ncruciat, ntre diferitele clase antitripanosomice.
48
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Din fericire la cele mai utilizate medicamente tripanocide (berenil i samorin), f
enomenul nu s-a semnalat nc prea des i nu este ncruciat. n tabelul 2.2. sunt redate t
purile de rezistent ncruciat ntlnite la bovine.
Tabelul 2.2. Rezistena ncruciat identificat la diferite medicamente tripanocide (dup
rander i col., 1991) Medicamentul
1.Ethidium (Homidium) 2. Quinapiramin (Antricid) 3. Isometamidium (Samorin) 4. Di
miazona (Berenil)
Rspunsul rezistenei la: 1. 2. 3. 4.
++ ++ + ++ ++ ++
Suraminul (C51H34O23 6S6 a6) Este un compus aromatic organic, o pulbere alb sau a
lb-roz, higroscopic, greu solubil n ap, aproape insolubil n solveni organici. n aso
cu ali compui chinaldinici (antricidul cel mai adesea) are o activitate terapeuti
c amplificat de cteva ori (se pare c din cauz ratei de cuplare mrite a suraminului) f
ind un potenializator eficient, cu o durat de aciune cel puin dubl. Activitatea suram
inului neasociat este mai mult terapeutic, dect profilactic mpotriva lui T. evansi,
la cai, cmile, vaci i cini, mpotriva lui T. brucei la cai i cini i mpotriva lui T.
um la ecvide (agentul cauzal al bolii de Caderas), de asemenea este activ i asupr
a lui T. equiperdum (agentul durinei la cal). Compusul nu are activitate asupra
lui T. congolense, T. vivax i T. simiae. Dozele terapeutice de suramin sunt: 7-12
mg/kgc., la cal, 8-12 mg/kgc., la cmil i 12 mg/kgc la vac, n soluii 10%. Toxicitatea
suraminului este medie, compusul avnd un indice terapeutic mic. Mgarii i catrii sunt
foarte sensibili, n schimb cmilele sunt rezistente. Simptomele care se nregistreaz
sunt legate de afectarea ficatului, rinichilor, splinei i esutului glandular adren
al. 2.1.1.4. Derivaii de stibiu27 Au aciune asemntoare cu arsenicalele i sunt folosii
medicina veterinar n caz de tripanosomiaze, filarioze, etc. i acest grup posed deri
vai trivaleni (ciclici), cei mai activi precum i derivai pentavaleni, la fel ca arsen
icalele fiind cunoscute dou generaii de produse. Derivaii organici i cei anorganici
mai au i activitate antivomitiv sau expectorant. n tractul digestiv derivaii stibiulu
i prezint aciune local, datorit ratei foarte sczute a absorbiei. Dac sunt administra
parenteral, ele au un circuit scurt ele fiind eliminate rapid (intestinal i renal
). Dintre produsele comerciale mai vechi amintim: Antimosanul Are o activitate a
ntihelmintic la ovine i viei (dar este destul de incomod datorit administrrilor intra
raheale, n doze de 24-40ml repetat la 2 sptmni). eoantimosanul (Fuadin, Stibofen) Su
nt soluii stabilizate cu bisulfit de sodiu 1 utilizat cel mai adesea n dicrocelioz l
a ovine.
27 Grupa a fost cercetat de ctre Plimer i Thompson nc din 1907 n tripanosomiaz, leis
nioz, filarioz, durin i strongilatoz larvar sub form de: tartarus stibiati (emetic),
r acesta era n acelai timp iritant, caustic i toxic. Emeticul a mai fost folosit i n
terapia cistitelor hemoragice alturi de vitamina K.
49
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Tartratul potasic de stibiu Se poate folosi la cabaline i bovine n doze de 1-5 mg/
kgcorp, i.v., sau la cini i pisici n doze de 1 3 mg/kgcorp, tot i.v. Alte preparate
mai noi sunt: Stibosanul i Stibophenul care sunt asocieri organice complexe de sru
ri sodice de stibiu. Uzual se administreaz pe cale i.v. n doze de 3 5 mg/kg corp la
cai i vaci i de 1 3 mg/kgcorp, la cini i pisici. n concluzie pentru eficiena curat
ea mai mare pe genuri i specii se vor folosi urmtoarele medicamente (tabelul 2.3.)
Tabelul 2.3. Medicamente recomandate ca sigure n terapia tripanosomiazelor Genul
T. congolense1, T. vivax2 T. simiae T. evansi1, T. equinum2, T. equiperdum3 Medi
camentul Ethidium1, Quinapiramin metilsulfat2 Quinapiramin metilsulfat Quinapirami
n metilsulfat Specia / Doza Bovine: 3 mg/kgc. Cabaline: 3 mg/kgc.1, 5 mg/kgc.2 Cin
e: 3 mg/kgc1. Suine: 5 -7 mg/kgc., repetat Cabaline: 5-7 mg/kgc., Bovine: 3 mg/k
gc1. Cmil: 3 mg/kgc. sau suramin
Studiile recente au artat c bovinele trecute prin tripanosomiaze, pot genera diver
se grade de imunitate fa de parazit, consecutiv terapiei cu medicamente tripanocid
e, n spe berenil. 2.1.1.5. aganolul Este o substan cu greutate molecular mare (G.M.>1
00); se folosete ca medicaie n tripanosomiaze, dar fiind un produs vechi este evita
t. 2.1.2. Medicatia antibabesia Alturi de fenamidin i diminazin exist i ali compui
tivitate mpotriva lui Babesia. Marea majoritate a medicamentelor noi sunt compui c
ompleci de uree. Nu trebuie uitate nici ncercrile de imunizare mpotriva acestei para
zitoze a sngelui prin creerea unui vaccin. 2.1.2.1. Isetionatul de amicarbalid Ise
tionatul de amicarbalid (Diampronul) Este un complex ureic asemntor structural cu s
ulfatul de quinuroniu. Produsul este activ asupra lui Babesia spp. (divergens, b
ovis, bigemina, argentina, cabali), dar nu este prea activ asupra lui B. canis. A
ciunea asupra lui Theileria parva este considerat foarte redus, chiar nul. n general
medicamentul este folosit pentru a crea starea de preimunitate, prin controlarea
simptomelor clinice, dar nu i pentru eliminare definitiv a parazitului. Diampronu
l poate fi administrat pe cale subcutanat, intramuscular sau lent i.v. de asemenea
mai poate fi administrat, alturi de sngele citratat n transfuzii. Nivelurile hemog
lobinei dup prima administrare vor scdea considerabil dup primele 48 de ore, dar es
te necesar o repetare a dozei dup 24 de ore de la prima administrare. Dozele de Di
ampron variaz ntre 5 i 10 mg/kgcorp, putndu-se administra i doze mai mari (toxicitate
a produsului este mic), n soluii 50%. La locul injectrii se pot identifica mici reaci
i
50
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
2.1.2.2. Compuii de imidocarb dipropionat (Imizol) Dipropionatul de imidocarb (Im
izol) Este: 3,3-bis(2-imidazolin-2yl)- carbanilid dipropionat (figura 2.3.).
N NH. CO.NH H N
N 2CH3CH2COOH
N
Fig. 2.3. Dipropionatul de imidocarb (Imizol)
Prezentare. Este o pulbere alb, solubil n ap, cu punctul de topire peste 200C. Indica
i medicamentul este recomandat pentru tratamentul de elecie al babesiozelor i anap
lasmozei. La bovine compusul este bine absorbit i distribuit n organism. Unele inf
ecii bacteriene pot fi sterilizate cu imidocarb. Farmacocinetic. Dup administrarea
dozei de 2 mg/kgc la ovine, vrful plasmatic este de 10,8 mg/ml, care n decurs de o
or va scdea la 1,9 mg/ml. Dup administrri, cantiti detectabile au fost identificate
dup patru sptmni de la administrarea pe cale i.m., ceea ce denot o cuplare nalt la p
einele plasmatice. Excreia. Ruta major de excreie este calea urinar, dar aproximativ
10% se elimin prin fecale, sub form nemodificat. Dozaj. Calea de administrare a im
idocarbului este cea s.c. sau i.m. dar nu i.v. dup cum urmeaz: - babesioze: 1,2 mg
/kgc, la bovine, 2,4 mg/kgc, la cabaline, 6 mg/kgc la cine, - anaplasmoz: 3 mg/kg.
la bovine. Dozele profilactice n babesioza bovin este de 3 mg/kgc, doz ce asigur o
protecie de cel puin o lun. Toxicitate. Produsul este foarte sigur pentru animalele
de laborator28, dar pentru animalele de rent, perioada de retragere este conside
rat mare (ea poate varia de la 30 la 90 de zile dup tratament). 2.1.2.3. Compuii de
quinuroniu (quinoleinici) Sulfatul de quinuroniu Este un complex ureic cunoscut
sub numeroase denumiri comerciale: Acaprin, Acapron, Babesan, Diveronel, Pireva
n, Piroparv. Acaprinul (Acaprinum) Din punct de vedere chimic este metil sulfome
tilat . -di (chinolil-6)-ureea i este o pulbere verde-glbui, inodor, uor solubil n a
are se comercializeaz sub form de soluii 5%, de culoare glbui, n fiole de 6 ml. Solui
le au reacie acid. Spectru. Acaprinul este un chimioterapic activ n babesioza: B. c
aballi, la cai (febra biliar), B. bovis i B. bigemina, la bovine, B. ovis i B. mota
si, la oaie, B. suis, la suine i B. canis, la cine mai ales n prima perioad a bolii,
ceva mai puin eficient n nutalioz i teilerioz, mai ales la animalele slbite sau epui
ate. Acaprinul este preferabil tripaflavinei i mai ales albastrului de tripan, fi
ind mai puin toxic.
28 Studiile cronice (90 de zile) cu imidocarb, pe sobolan (la doze de 150 mg/ani
mal) i cine (7 mg/kgc/zi) nu au fost urmate de toxicitate. Soluiile orale DL50 admi
nistrate la oarece i obolan au fost situate ntre 660 i 1290 mg/kgcorp. La animalele d
e rent s-a stabilit c doza letal de imidocarb este de peste 10 mg/kgc.
51
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Cnd quinuroniul se utilizeaz nc din stadiile febrile incipiente, curele sunt urmate
de succes n 24-48 de ore. n acest caz se recomand o a doua doz dup una dou zile. Trat
mentele curative nu se vor mai repeta cel puin pentru 14 zile (preferabil 90 de z
ile), datorit riscului instalrii reaciei de sensibilizare29, urmat adesea de oc i moa
rtea animalului. Se administreaz sub form de injecii subcutanate (soluia 5%), niciod
at intravenos, n doze de 2 ml/100 kg la cabaline i din soluia 0,5% 2 ml/10 kg la ovi
ne i 0,5 ml/10 kg la gini. n cazul animalelor grav bolnave, doza se mparte n dou, adm
nistrndu-se la 12-14 ore. La cine i oaie soluiile comerciale se recomand s fie diluat
de zece ori (0,5%), administrarea fiind s.c. Este contraindicat repetarea injecie
i ntre 15-90 de zile de la prima administrare. Dozaj. La cabaline, dozele sunt de
0,3 0,5 mg/kgc. Pentru bovine, ovine i suine dozele sunt de 0,5 mg/kgc. Toxicita
tea quinuroniului este asemntoare cu cea a quinapiraminei, cu tremurturi musculare
hipersalivaie, urinri i defecri frecvente. Acest tablou clinic persist pentru 6 12 o
e, dup care se poate instala ocul, cderea tensiunii arteriale i moarte subit. 2.1.2.4
. Derivaii benzidinei (diazoici) Albastrul de tripan (Tripanum coeruleum, Tripasi
n, Tripanblau) Este un derivat benzidinic, diazoic, nrudit pe ntructva cu sulfamide
le i a fost unul dintre primii agenii antibabesieni, dar inficace asupra lui B. eq
ui, B.bovis i B. gibsoni Prezentare. Pulbere de culoare albastr-negricioas sau frag
mente mari cu luciu de bronz, greu solubile n ap (1:66, soluii albastru - violet).
Cinetic. Difuzeaz bine n organism, coloreaz esuturile i laptele ntr-o coloraie verd
truie pentru perioade ndelungate de timp (1-2 sptmni), produsele fiind relativ non-t
oxice. Este utilizat doar pentru tratamentul babesiozelor, (dar nu i pentru celel
alte hemosporidioze), la animale mari, oi i cini. De reinut c nu sterilizeaz organism
ul, animalul rmnnd purttor de germeni (adesea se instaleaz premuniia). Soluiile 1%
istilat, preparate ex tempore, filtrate i sterilizate 30 de minute pe baia de ap, cl
due (35C), soluiile proaspete se injecteaz intravenos la animalele mari n doze de 1-4
g/animal, la ovine, doza pe animal este de 0,5 g, iar la cine, dozele sunt de 20
-150 mg/ animal. Dup injecie, apar de obicei efecte secundare: nelinite, defecri rep
etate, tulburri respiratorii, transpiraii abundente i frisoane mai ales la animale
grav infestate (datorit n parte toxinelor eliberate n urma dezagregrii paraziilor san
guini). La animalele grav bolnave sau slbite, doza se va divide n dou reprize la 12
-24 de ore. Substana poate colora carnea i de acea n prezent, n terapie, se prefer Ac
aprinul. Dequalinul Este un derivat cu aciune mixt, antibacterian i antifungic. Se fo
losete de regul sub form de unguent n tratamentul piodermatitelor sau n tratamentul u
nor dermatomicoze. Se gsete sub form de Decaderm sau Efisol.
29 Eliminarea complet a lui Babesia din organism poate atrage dup sine reinfestare
a animalului i de aceea, n regiunile unde boala evolueaz endemic, atitudinea terape
utic uzual este de a inocula animalelor snge cu tulpini virulente ale parazitului. n
cursul vindecrii, aceste animale vor reine organisme parazitare care vor mri rezis
tena animalelor la reinfestri ulterioare. Acest fenomen se numete premuniie i este fr
ecvent ntlnit n biologia paraziilor.
52
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
2.1.3. Medicaia antihistomonazic Medicamentele antihistomonazice a proliferat cons
iderabil n ultimul deceniu venind astfel s rspund la necesitile tot mai mari din avic
ltur. 2.1.3.1. Compuii nitrotiazolici Derivai compleci cu utilizri consacrate mpotriv
protozoarelor. Activitatea lor se bazeaz pe prezena gruprii nitro (NO2), care sub
influena nitroreductazelor bacteriene se transform n produi toxici. La aceast grup re
istena care se poate instala este ncruciat. ithiazida (Hepezide) Este: 1-etyl-3-(5-n
itro-2-tiazolyl)-ureea (fig. 2.4.)
O2N S NHHCONHCH2CH3
N
Figura 2.4. ithiazida (Hepezide)
Pulbere galben-portocalie, practic insolubil n ap, (srurile de potasiu sunt totui mai
stabile ca cele de sodiu). Produsul este administrat n furaje sau n apa de but, pe
ntru prevenia (0,025%, 14 zile) sau n histomonoze (0,04%) i hexamitiaze la psri (apte
zile), n doze de 1,1-1,8 kg/tona de furaj premixul comercial de 22,4% este recoma
ndat n histomonozele punilor i curcanilor. Aminonitrotiazolul (Enhepin, Entramin) E
ste: 2-amino-5-nitro-tiazolul (figura 2.5.) i este un produs descoperit mai de mu
lt (McGregor, 1949), dar care i-a pstrat supremaia terapeutic n histomonoze de peste
cinci decenii, fiind omniprezent, cu aceeai activitate, n fermele de cretere intens
iv a curcilor, puilor i porumbeilor.
N
H2N
S
NO2
Figura 2.5. Aminonitritiazolul
Compusul este o pulbere galben-portocalie, cu gust amar, fr miros, greu solubil n ap.
Produsul este folosit n profilaxia i terapia histomonozelor la curcani (boala cap
ului negru30). De reinut c pn la apariia aminonitrotiazolului, nici un medicament cap
abil s controleze boala odat ce a aprut ntr-un efectiv Dozaj. Tratamentul se face fi
e prin administrarea n furajele combinate (0,1%) pentru 14 zile, dup care dozele s
e vor reduce la 0,05%, fie n apa de but a unor sruri solubile (0,03%) pentru perioa
de ndelungate (4-5 luni). Tratamentele se pot face cu doza de 100 mg (n capsule)/p
asre. Pentru a evita eventualele efecte toxice (renale), mai ales la categoriile
de tineret se va avea n vedere o rezerv de ap pentru eventuala diluare a medicament
ului.
30 Aceast boal are ca urmare afectarea grav a ficatului, datorit atacului lui Histom
onas meleagridis, consecutiv ingestiei oulor helmintului Heterakis galinae.
53
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Dimetridazolul (Emtryl, 8595 RP) Este dimetil-1,2-nitro-5-imidazolul, (figura 2.
6.) o pulbere cristalin alb, greu solubil n ap (1), 1/5 n cloroform i 1/30 n alcoo
operit n 1961.
N
O2N
N CH3
CH3
Figura 2.6. Dimetridazolul (Emtryl)
Dimetridazolul este eficace mai ales n trichomonoz i histomonoz (H meleagridis), dar
i n treponemoz, balantidioz produs de T. hyodesinteriae, T. suis i B. coli. Produsul
mai este eficace i fa de alte protozoare i diferite bacterii (streptococi, stafiloco
ci, vibrioni, etc.). Cinetica. n urma administrrii orale se absoarbe relativ bine n
intestin. Se elimin dup 24 de ore la porc i dup 2-3 zile la psri, avnd toxicitate r
s. Posologie. Exist pulberi hidrosolubile (Emtryl 40%,10%,5%) cu administrare n ap s
au uruieli (10-14 mg/litru sau kg furaj, timp de trei zile) i n soluii injectabile
intravenos. n trichomonoz la rumegtoarele mari se administreaz per os (breuvaje) sau
intravenos n doze de 0,05-0,075 g/kg, timp de 5 zile. La psri n histomonoz, profilac
tic, n ap sau uruieli n concentraie de 0,1-0,15% (10-15 zile) sau curativ 0,04-0,04
g/kg (3-5 zile). La porc (gastroenterite) doza pro die este de 0,015-0,025 g/kg
(dou zile) i n continuare alte dou zile doza redus la jumtate. Se repet dup 2-3 sp
purcei se poate da n apa de but 0,25% (5 zile). Dimetridazolul se poate asocia cu
aureomicina, furazolidona n dizenteriile (vibrionice) la porc i viel. Ronidazolul.
Este un chimioterapic mai nou, derivat de nitroimidazol, foarte activ fa de Brachy
spira hyodisenteriae (germen care produce enterita hemoragic a suinelor), fa de Hys
tomonas (mai ales n histomonaza aviar). Este unul dintre cei mai activi compui n ter
apia dizenteriei la suine. Se livreaz sub forma preparatului Ridzol. Se gsete sub d
iferite forme: pulbere solubil 10% (6 g pulbere n 10 l ap i se administreaz timp de 5
zile ca apa de but) sau granule de 12% (se introduc n furaje 0,5 kg/ton furaj prev
entiv i 1 kg/ton furaj curativ). Metronidazolul (Flagyl, Klion) Are aciune foarte a
semntoare cu a dimetridazolului, fiind folosit n histomonoz i trichomonoz la psri.
azolul (Spartrix) Este un produs nitroimidazolic foarte eficient n trichomonoza p
orumbeilor. Tinidazolul (Fasigyn, Pletyl) Este un produs utilizat n medicina uman
dar foarte eficient i n trichonomiazele animale. Se prezint sub form de comprimate c
are conin 500 mg s.a. Ipronidazolul (Ipropran) Este un excelent produs nitroimida
zolic, eficient n histomonoza aviara.
54
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
2.1.4. Compuii arsenului Sunt compui organici i anorganici cu electivitate recunosc
ut asupra flagelatelor parazitare dar i asupra helminilor. Compuii arsenicali pot av
ea implicaii i n schimburile nutritive. n medicina veterinar cele mai folosite n aces
moment sunt srurile organice (cele anorganice pierznd teren, datorit toxicitii i ind
celui chimioterapic mic). Dei sunt produse descoperite i folosite demult, modul lo
r de aciune este prea puin cunoscut, dar i se recunoate activitatea antibacterian. A
bsorbia pe plgi i mucoase a arsenicalelor este bun (derivaii solubili), acetia ajung
rapid la ficat, unde pot fi reinui i mai apoi la rinichi, unde sunt eliminai. Se cun
oate i o eliminare transglandular (transsudoral sau transmamar). Cantitile reinute
e organism sunt destul de importante pentru c la repetarea dozelor poate apare fe
nomenul de cumulare n esuturi i fanere (arsenul poate fi identificat n esuturi luni s
au chiar ani). Ajuni n organism, n contact cu umorile, compuii pe baz de arsen sunt a
ctivai i va apare gruparea aresnoxid -R-As = O-, cu afinitate pentru gruprile SH a si
stemelor enzimatice31. Activitatea reductoare sau oxidativ a arsenicalelor modific
atoare ale schimburilor nutritive se poate explica prin faptul c, n organism deriv
aii de arsen pentavalent trec n arsen trivalent i viceversa. De reinut c dozele de ar
sen terapeutic din organism nu sunt nocive fa de acesta, datorit prezenei glutationu
lui care anihileaz gruprile arsen-oxid, fiind nocivi doar asupra agenilor patogeni
(dar care n cazul supradozrilor poate fi depit cantitativ de gruprile arsen-oxid). n
rganism, gruparea arsen oxid blocheaz funciile tiolice ale enzimelor32. Dozele mic
i repetate de arsen au un efect benefic asupra animalelor n convalescen, slbite, ane
mice, ele cptnd rezisten (ele pot fi identificate dup aspectul des i lucios al piloz
r). Derivaii arsenici pot fi anorganici sau organici i pot fi compui tri (cei mai a
ctivi) sau pentavaleni. Chimioterapicele vechi (cu folosire limitat) eosalvarsanul
( ovarsenobenzen ovarsenol) Este o pulbere galben deschis de arsen trivalent, fr m
iros, care sub aciunea aerului, a temperaturii ridicate devine portocalie, apoi b
run, transformndu-se n produi toxici din care cauz se pstreaz n fiole cu gaz inert,
te de lumin. Dac substana i-a modificat culoarea nu se mai utilizeaz, chiar dac nu a
xpirat valabilitatea. Este uor solubil n ap i n glicerin. Soluiile apoase au culoar
ben, reacie neutr sau uor alcalin. Chimioterapic utilizat n tratamentul durinei, spir
chetozei la psri i iepuri, precum i n pleuropneumonia contagioas a cabalinelor, n un
bronhopneumonii, limfangita epizootic, pasteureloza rumegtoarelor mari, etc.
31 Pot interfera de exemplu sistemul piruvat-oxidaza pe care l blocheaz i inactivea
z. n cazul dozelor mari afecteaz i schimburile nutritive care au loc n organismul gaz
dei i, deci, la diminuarea activitilor metabolice. Piruvat-oxidaza blocat va atrage
dup i scderea ratei de oxidare a hidrocarbonailor (care se vor depune sub form de esu
adipos, dar ca urmare a unui proces nefiziologic. 32 n cazul protozoarelor de ex
emplu, care sunt foarte sensibile la compuii arsenicali, mai sensibile dect organi
smul gazd care dispune de glutation ce poate neutraliza compusul arsenical toxic
pn la epuizarea stocurilor sale. Dup epuizarea glutationului apar fenomene toxice a
cute, datorate acumulrii de acid piruvic din snge, caz n care se intervine cu dimer
catopropanol (DMP sau BAL) care desprinde arsen oxidul de la funcia tiolic a enzim
elor i o leag propriilor sale funcii tiolice. Indicele mic chimioterapic este un in
dicator important pentru terapeut, semnul clinic fiind polinevritele (foarte ase
mntoare cu hipovitaminozele B). Obinuina la arsen este un fapt constatat la om i anim
ale care pot ajunge s reziste la doze de 10 ori mai mari comparativ cu cele unice
mortale. Acest fapt se datoreaz scderii ratei absorbiei.
55
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Cu ct tratamentul este mai prompt cu att rezultatele sunt mai bune. Uneori apar ef
ecte secundare: nelinite, transpiraii, tremurturi musculare, tulburri respiratorii,
circulatorii, colici. Toate acestea dispar obinuit de la sine, dup cteva minute sau
dup 1-2 ore. n cazuri mai grave se constat puls filiform, midriaz, diaree, tuse, sc
urgeri mucoase nazale, surexcitare urmat se stri depresive. n aceste cazuri se reco
mand venisecie, injecii intravenoase de glucoz, cardioexcitante, hiposulfit de sodiu
, diuretice, etc. Se injecteaz intravenos la toate speciile, altfel produce necro
za esuturilor, cu excepia psrilor la care se injecteaz intramuscular (la iepuri s-ar
putea injecta i intraperitoneal). La animalele mari doza este de 5-15 mg/kg. n dur
in, doza este de 0,04-0,05 mg/kg, repetat dup 24 de ore. Aceleai doze se pot utiliza
i la psri i iepuri n spirochetoz. Soluiile 10-15% se prepar n momentul ntrebuin
substana se va descompune devenind toxic). Neosalvarsanul este contraindicat n afe
ciunile cardiace i renale ale animalelor. Spirotrypan Este o pulbere insolubil n alc
ool i eter, uor solubil n ap. Soluiile sunt galben-citrin (fiole 20% de 20 ml). Se in
dic n anaplasmoz la bovine, spirochetoz la iepuri i dn urin la cabaline. Se injectea
rict i.v. foarte lent, sau profund i.m. (este mult mai puin toxic ca Neosalvarsan
ul). Atoxil (arsanilat de sodiu, p-aminofenil arsonatul de sodiu) Este o pulbere
cristalin alb de arsen pentavalent, uor solubil n ap. La temperatur se descompune
lin i arseniat monosodic. Este forte activ n durin, spiriloz, anemie pernicioas i st
ilatoze intestinale. Atoxilul este mai puin toxic la psri i iepuri n spirochetoze (i.
m. 0,050,1 g/kg sau p.o. 0,10,2 g/kg). Chimioterapicele moderne Piglet pro-gen Coni
ne atoxil i este folosit frecvent n diareile neonatale cu aciune asupra vibrionilor
i colibacililor. Acidul arsanilic este acidul 4 amino-fenarsonic (fig. 2.7.). Es
te o pulbere alb granular, inodor, solubil n ap la 20C 1:200 i 1:40, n alcool, car
ministreaz n furaje sau n apa de but n special la suine fiind puin toxic n compara
recursorii anorganici (0,01 g/kg, dar fr a se depi 0,5 g/animal).
O HO As OH
NH2
Figura 2.7. Acidul arsanilic
56
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Dei activitatea acidului arsanilic in vitro asupra bacteriilor este slab este asoc
iat cu profilaxia i tratamentul infeciilor cu E coli la suine (unde se administreaz n
furaje n doze de 250 ppm. pentru 3 sptmni, concentraii mai mici de 100 ppm se pot ad
ministra ca promotori de cretere), dar tratamentul nu va elimina germenii i nu va
determina rezisten. n septicemia coliformic a psrilor se poate folosi n doze de 250
pentru 6-8 zile. Arsanilatul de sodiu. Are aceeai prezentare i activitate cu acid
ul arsanilic, dar pentru c este mult mai solubil (1:3 n ap la 20C) este utilizabil n
apa de but. Dozele profilactice sunt de 10 mg/kgc.la purcei, timp de 3 sptmni, terap
eutic folosindu-se 20 mg/kgcorp pentru maximum 7 zile. La psri dozele profilactice
sunt de 160 ppm pentru 7 zile sau dublul ei (doza terapeutic). Stovarsol (Acetar
sol, Spirocid, Osarsol) Este acidul 3-acetil-amoniu-4-hidroxi-fenil-arsinic i est
e o pulbere alb, cristalin, cu gust acrior, inodor, care se administreaz n uruieli. E
te greu solubil n ap i alcool dar solubilizeaz totui n mediile alcaline. Conine 27%
en pentavalent, sarea sodic fiind injectabil eficient n gastoenteritele tineretului
(inclusiv cea leptospiric la suine). La noi n ar se cunoate produsul: Arsevin (Spiril
izin) sub form de pulbere i comprimate (de 0,25 g) foarte eficient n spirochetoza a
viar (0,3-0,5 g/kgc), la suine, n gastroenterite (0,25-0,50 g/kgc, timp de trei zi
le), la viei i mnji (0,02-0,04 g/kg, fr a se depi 2g/animal pro die) dozele minime s
ot repeta la 24 de ore33. Profilactic, la porcii sntoi din toate loturile contamina
te cte un comprimat (o singur dat). Soluiile de Stovarsol sodic 10% se prepar n momen
ul ntrebuinrii injectndu-se intravenos, subcutanat sau intramuscular n doze de 0,2 ml
/kg la psri o singur injecie, iar la pisic 0,03 ml/kg, doza fiind repetat. Stovarsolu
este activ i n trichomonoz (local). Animalele injectate vor fi ferite de razele so
lare i fotoreacii. Ca antiseptic este eficace mai ales fa de streptococi i stafilococ
i, n inflamaiile catarale ale mucoaselor, n plgile infectate, ulcere, abcese, flegmo
ane, cnd se ntrebuineaz n soluii 1/3.000-1/500. Se pot utiliza condiionrile sub for
nguente (0,5-1-2%), ovule, bujiuri, n obstetric i ginecologie, n trichomonoz se mai p
oate utiliza profilactic i curativ (unguentul 0,5%), de asemenea la vaci n splturi,
la tauri n instilaii uretrale (100-200 ml soluie 1). Dup administrarea tripaflavinei
(parenteral sau per os) urina i laptele pot fi colorate trector n rou. Roxarsone (Fo
rt Dodge) Conine un nucleu fenilarsonic pentavalent, avnd o activitate intens anti
parazitar. Este un compus stabil, legtura: C-As nefiind anihilatde sistemele enzima
tice ale suinelor i psrilor. Rata absorbiei este sczut (15-40%), eliminarea efectund
e prin fecale sau urin. Se administreaz n coccidioze ca furaj medicamentat. Perioad
a de ateptare este de 10 zile. Cacodilatul de sodiu i Arrhenalul Sunt produse arse
nicale roborante care vor fi descrise la capitolul respectiv.
33 Arsevinul se poate gsi i sub form de pulbere hidrosolubil (stovarsol dou pri i b
onat de sodiu o parte). Soluiile de 15% se prepar n momentul utilizrii i se administr
eaz la psri cu sonda ingluvial 4 ml/kg sau n uruial (0,4 ml/kg tratament n mas).
57
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
2.1.5. Compuii de bismut Derivaii de bismut (carbonai, salicilai sau subnitrai) acion
az n terapia diareilor, (mai activi asupra colibacililor i spirochetelor, a cror tox
ine le absorb, dect asupra tripanosomelor). Carbonaii de bismut au efect antacid, n
timp ce salicilaii au n plus un efect local antiinflamator ca urmare a inhibrii pr
ostaglandin sintetazei. Utilizarea n medicina veterinar a produselor pe baz de bism
ut este sub forma pansamentelor digestive n dozele de: 15-30g. la cal i vac, 2-4 g.
la mnz i viel, 0,3-2 g. la cine i 0,1-0,3 g. la pisic. Dintre produsele comerciale a
intim: Bivatol, Bistrimate, Triobismol etc. 2.1.6. Chimioterapicele colorante Mu
lte dintre substanele chimioterapice cunoscute au fost "recrutate" din coloranii u
tilizai n histologie i microbiologie i au fost obinute iniial din gudroanele de huil
Multe dintre aceste produse n vest nu mai sunt utilizate, dar la noi mai pot apa
re nc destul de frecvent, sub diverse condiionri i de aceea vor fi prezentate. Spectr
u. Coloranii bazici au electivitate mai mare asupra Gram pozitivilor, n timp ce, c
ei acizi (anionici) au asupra Gram negativilor i au aciune germistatic, mai rar ger
micid. Unii acioneaz asupra paraziilor plasmatici, endoparaziilor, etc. n general, ac
ivitatea coloranilor se bazeaz pe absorbia lor de ctre celulele microorganismelor und
se produc tulburri de ordin fizico-chimic i mai apoi metabolic, care vor duce la
interferarea sistemelor enzimatice i n final, blocarea metabolismului. Consecutiv
lizei instalate, produii rezultai vor aciona ca antigeni care vor mobiliza mecanism
ul imunogen al gazdei care fie va determina eliminarea strii patogene fie va duce
la instalarea latenei. Dac metabolizarea substanei va avea loc naintea sterilizrii
anismului, agenii patogeni se vor nmuli din nou, pn la o limit tolerabil asigurnd
el echilibrul: gazd-agent patogen, un echilibru fragil, uor de rupt, boala redecla
nndu-se la apariia altor factori favorizani. 2.1.6.1. Derivaii de acridin Derivaii a
dinici nc mai au valoare considerabil ca antiseptici dar i ca substane chimioterapice
bacteriostatice. Cea mai important aciune este asupra germenilor piogeni Tripafla
vina (Acriflavina, Gonacrina, Flavacridium, Euflavinum) Este un amestec de doi d
erivai acridinici. Este o pulbere microcristalin, roie-brun sau roie-portocalie, fr
os, cu gust amar, uor solubil n ap, puin solubil n alcool. Soluiile au reacie acid
ensibile la lumin. Se prepar ex tempore i se pstreaz n sticle brune. Se poate sterili
a prin fierbere. Chimioterapicul este eficace n multe hemosporidioze (nutalioz, ba
besioz, babesioloz, etc., nu ns i n tailerioz i anaplasmoz). Se pare c activitate
elor este urmarea interferrii metabolice a secvenelelor de ADN. Tripaflavina are ns
emnate proprieti antiseptice fr a fi iritant n concentraii uzuale (este mai uor tole
aste mai puin toxic, comparativ cu albastrul de tripan). De reinut c animalele trat
ate se vor feri de soare (pentru c la animalele cu pigmentaie deschis determin frecv
ent fotosensibilizri).
34
Paul Ehrich a demonstrat n 1907 a demonstrat pentru prima oar caliti antiseptice n ca
zul albastrului de tripan.
58
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
n hemosporidioz, tripaflavina este preferabil albastrului de tripan, se injecteaz st
rict intravenos (pericol de necroze) n soluii apoase 1-3%, n doz de 3-4 mg/kg la ani
malele mari (dozele se pot repeta dup 24-48 ore). A treia administrare este contr
aindicat (pericol de nefrite). La ovine se poate injecta i intramuscular profund, n
soluii 5% doza fiind de 0,4 mg/kg. Local, chimioterapicul se poate utiliza n gine
cologie (sub form de ovule, bujiuri sau unguente 1-3%), sau sub form de unguente s
au pulberi compuse cu 4-5% tripaflavin n plgile de var, decubite, ulcerelor, abcesel
or etc. De asemenea se cunoate activitatea tripaflavinei n acvaristic (ca antifungi
c soluii 1-5 ) Rivanolul (Aethacridini lactas) Este tot un derivat acridinic. Pulb
ere cristalin galben, fluorescent, cu gust amar, fr miros, solubil n 50 pri ap re
p fierbinte, mai greu solubil n alcool. Soluiile au reacie moderat acid i culoare ga
n cu fluorescen verzuie. Rivanolul este incompatibil cu multe substane n special cu:
clorurile (nu se prepar soluii n ser fiziologic pt c floconeaz), iod, cloramin, tanin
etc. Se pstreaz n vase colorate, la Separanda. Are aciune antiseptic i bactericid, m
ales fa de streptococi dar i fa de stafilococi, nefiind iritant n soluiile uzuale. N
ulbur fagocitoza i nu-i pierde din eficacitate n prezena serului sanguin i/sau a dife
itelor secreii. Aciunea apare ceva mai lent dect n cazul antisepticelor uzuale, dar
este mai durabil (pna la 24 de ore) i mai profund. Poate fi utilizat i profilactic. S
e utilizeaz n soluii proaspete (diluat n ap distilat proaspt) n concentraii uzual
135, pentru antisepsia plgilor, mucoaselor urogenitale, bucale, oculare, n cataruri
, piemie, artrite, mamite (mai ales streptococice), pentru infiltrarea esuturilor
din jurul focarelor inflamatorii. n chirurgie i oftalmologie se pot utiliza i ungu
entele 1-2 . La viei, n unele tulburri gastrointestinale (de origine bacterian) s-au
observat rezultate favorabile n urma administrrii orale (2-10 mg/kg). Acidul etacr
inic (Edecrin, Edecril, Reomax, Taladren, Uregit). Este folosit ca diuretic (are
activitatea similar cu a furosemidului). Are totui dezavantaje importante: intera
ciuni numeroase, ototoxicitate, enterite, vom etc. Entozonul Este un preparat care
are la baz o asociere pe baz de rivanol, nitroacridin, glucoz i borax. Se prezint su
t form de granule galbene, uor solubile n ap. Antiseptic neiritant, activ mai ales c
ontra streptococilor, utilizat mai mult n obstetric i ginecologie n soluii 1. Ele sun
folosite sub form de bujiuri sau pulberi 12%. Entozonul are avantajul c nu pteaz. B
ovoflavina Este un amestec de trei derivai acridinici, asemntori rivanolului i entoz
onului. Se utilizeaz sub form de unguent n afeciunile tractului genital la bovine, p
reventiv nainte i dup actul sexual. De asemenea, pentru tratamentul unor afeciuni ge
nitale (balanopostite i balanite) la masculi, n afeciuni parazitare cu flagelate (t
richomonoz). Se poate aplica pe piele n diverse infecii. Atebrina Este un chimioter
apic a fost mult folosit n medicina uman n tratamentul malariei. n medicina veterina
r se folosete n tratamentul unor protozooze. Se livreaz sub form de comprimate sau so
luii injectabile.
35
Se prepar iniial o cantitate mic de ap fierbinte, apoi se dilueaz la concentraia dori
59
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Quinacrina Este un compus foarte eficient a.u.v. este cu utilizare n trichomonoz i
giardioz, dar are dezavantaje importante: anorexie, vom, enterite etc. Quinacrina
poate produce pigmentarea pielii, hepatotixicitate, traverseaz bariera placentar,
agranulocitoz etc. 2.1.7. Derivaii oxichinoleinici Saprosanul (Dicloroxichinaldina
) Este o pulbere microcristalin vag glbuie cu miros caracteristic, gust neptor, insol
ubil n ap. Posed aciune antibacterian fa de stafilococi, streptococi, enterococi, e
uneori i fa de tulpinile rezistente la unele antibiotice) are aciune fungicid, fiind
eficace i fa de unele protozoare intestinale patogene, n trichomonoz, etc. Tratamentu
l este n general bine suportat i condiionrile nu produc fenomene de dismicrobism sau
rezisten. Se poate recomanda n gastroenterite la viei i purcei n doze de 0,01-0,02 g
kg pro die divizate n dou administrri (timp de cteva zile). Se mai poate folosi exte
rn pe plgi sub form de unguent cu 4% saprosan, 3% acid salicilic i 93% axungia, cu
rezultate foarte bune n tricofiie la viei (timp de 3-4 zile i apoi repetat). Saprome
tinul Conine alaturi de Saprosan (2%), sulfametazin sodic (10%), glucoz, vitamina C,
D3, diferite cloruri i hidroxid de aluminiu (excipient), fiind recomandat n trata
mentul i profilaxia diareei purceilor sugari (pn la vrsta de 3 sptmni) n doze de 1-
care se pot repeta dup 24-48 de ore. Iodiseptul Se livreaz sub form de soluii 3% n f
iole de 5 i 10 ml ale srii de sodiu a acidului 7-iodo-8-hidroxichinolein-5-sulfoni
c. n medicina veterinar, iodiseptul este un stimulent nespecific, frecvent utiliza
t, n cadrul terapiei de oc, pentru a mri reactivitatea organismului bolnav. Poate f
i utilizat uneori i ca medicament adjuvant, n cursul sulfamido sau antibioterapiei
. Se administreaz la animalele mari n doze de 50-100 ml intravenos sau pe cale s.c
. (80-100ml), la porci intramuscular sau subcutanat 4-10ml (sub 50kg) i 10-20ml (
la cei peste 50kg), odat la 2-3 zile, la animalele mici 2-3ml (subcutanat sau int
ramuscular). Uneori, n cazul dozelor mari, se pot constata dureri i reacii inflamat
orii la locul injeciei. Se poate injecta i perifocal n actinomicoz, botriomicoz: 20-3
0 ml la animale mari. Preparatul colagen iodat se obine prin adugarea de colagen l
a Iodisept. Yatrenul Se livreaz sub form de soluie 3% sub forma preparatelor Yatren
-casein i Yatrencasein forte. Se folosete ca stimulent nespecific al forelor de apra
re ale organismului, avnd dozaj i recomandri similare cu iodiseptul. Vioformul Este
o pulbere galben-brun, uoar, fr miros. Se livreaz sub form de comprimate sau pulber
mediul intestinal alcalin pune n libertate foarte lent iod activ. Se folosete n tr
atamentul enterocolitelor i enteritelor. Chinosolul Se folosete sub form de soluii d
e 1-2% n chirurgie.
60
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Enteromix (Virbac) Este un produs 4-hidroxi-chinolinic modern este o pulbere 1%,
cu activitate antifungic i antibacterian, destinat tratamentului n enteritele mixte
i n candidoze. Se administreaz la porc i psri n furajele combinate: 10 kg/t. de fur
30 de zile. Decoquinate (Deccox) i equinate Sunt produsele oxichinolinice asociat
e folosite frecvent, foarte eficiente n coccidiozele puilor i bovinelor. Produsele
acioneaz prin oprirea stadiului de sporozoid, dup penetrarea celulelor intestinale
ale gazdei. Eficiena produselor scade n cazul coccidiozelor clinice. 2.1.8. Deriv
aii tiazinici Albastrul de metilen (Methylenum coeruleum) (clorura de tetrametilt
ionin). Este oficinal sub form de cristale verde-nchis sau albastru-nchis, cu luciu
de bronz, gust amrui, inodor, solubil n ap (1:50). Soluiile albastru nchis sunt neutr
e, n solvenii organici se solubilizeaz greu sau deloc. Ele se pstreaz n vase colorate
bine nchise fiind influenata de lumin. Albastrul de metilen are aciune antiseptic mod
erat, neiritant i de durat. n organism dup absorbie, favorizeaz procesele oxido-red
e. Acioneaz ca antiseptic intestinal sau al cilor urinare. Coloreaz urina n urma elim
inrii la nivelul rinichiului. Manifest incompatibilitate mai ales cu oxidantele i c
u reductoarele. Soluiile (de culoare albastr) sunt decolorate prin transformarea n l
euco-derivai pe care substanele oxidante l recoloreaz. Comercial se prezint sub form
e soluii 1%. Absorbia albastrului de metilen este rapid, distribuia fcndu-se n tot o
nismul. Influeneaz procesele de oxido-reducere tisulare. n cazul opririi respiraiei
celulare, albastrul de metilen poate suplini mpreun cu glutationul, fermentul resp
irator. n doze mici poate transforma methemoglobina n hemoglobin (0,1 ml sol. 1%/kg
c) fiind foarte util n intoxicaiile methemoglobinizante (cu nitrii, anilin, sulfamid
e etc.). Eliminarea are loc prin urin care se coloreaz n verde nchis i apoi n albastr
(rol antiseptic local i de agent al testrii permeabilitii urinare). Se utilizeaz ext
ern, n soluii 1-2, n arsuri, oftalmologie (cnd concentraia poate s ajung la 1%), gi
ogie, n proctite (lavmente). n cazul plgilor traumatice (stimuleaz burjeonarea), ato
ne, n sinovite, artrite, n soluii 1%. n tratamentul aftelor, ulcerelor bucale, n angi
ne i leziunile produse de harnaament, etc. se utilizeaz soluii hidroglicerinate (col
utorii) 1-3%. 2.1.9. Derivaii trifenilmetanului Pioctanina (Violet de geniana, vio
let de metil, clorura de etilrozanilin) Se gsete sub form de cristale sau pulbere cr
istalin, de culoare verde nchis, cu luciu metalic, solubil n ap i alcool, insolubil
er; se pstreaz n vase colorate la Separanda. Are proprieti antiseptice mai intense de
ct fenolul, dar acestea scad apreciabil n prezena substanelor organice. Efectul anti
septic se instaleaz lent, ns destul de profund; favoriznd epitelizarea. Deasupra plgi
lor se va forma o crust protectoare care ferete plaga de reinfecie. Asupra mucoasel
or, mai ales n concentraii mari, are aciune iritant, chiar caustic. Se utilizeaz n s
i apoase sau alcoolice (1-2%) sau unguente 2-5%, n tratamentul plgilor, ulcerelor,
decubitelor, dermatitelor purulente, unor eczeme umede (avnd aciune sicativ intens)
, a furunculelor, dermato-micozelor, furcuei putrede, etc. Trifenilmetanul are i o
oarecare.activitate antipruriginoas
61
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
2.1.10. Derivaii nitrofuranului Sunt compui sintetici avnd ca structur de baz un inel
5-nitrofuran la care se leag diverse grupri: tiazol, vinil sau azometin.36 Mecani
sm de aciune i spectru. Este legat de procesele oxidative enzimatice, mecanismu ld
e aciune fiind nc n studiu. Activitatea este bacteriostatic dar n concentraii crescu
devin bactericide. Spectrul este considerat larg. Concentraiile de la 0,1-30 mg/l
blocheaz nmulirea a numeroase specii de bacterii Gram pozitive i Gram negative, pre
cum i a lui Trichomonas, Giardia intestinalis, Amoeba i numeroase specii de Eimeri
a. Nitrofuranii nu acioneaz asupra speciilor de Proteus. Fenomenele de rezisten la a
ceast grup au fost semnalate rar, dar n cadrul grupului poate apare rezistena ncrucia
(determinism cromozomial). De reinut c sngele, serul, materiile purulente, laptele
anihileaz efectul nitrofuranilor. Cinetica nitrofuranilor. Datorit ratei foarte scz
ute a absorbiei precum i eliminrii rapide nu prezint efecte sistemice. n cazul celor
care totui se absorb (ex. nitrofurantoina) i se elimin masiv urinar va avea loc o c
oncentrare (de unde i rolul antiseptic urinar al nitrofurantoinei). Efecte secund
are. Administrarrile de doze foarte mari, pot provoca enterite, eozinofilie, poli
nevrite periferice, afectarea spermogenezei afectarea nervului optic. Grupa acea
sta face parte din categoria medicamentelor care se pot supradoza foarte uor dar
care nu au o importan toxicologic propriu zis ci mai degrab importan sanitar datori
ulrii reziduurilor. Utilizarea acestei grupe este dat de cinetica proprie a fiecrui
compus. Dintre cei mai importani reprezentani enumerm: itrofuranul ( itrofural, Fu
racilin, itrofurazon, Furacin) Este 5-nitro-furaldehid semicarbazona. Pulbere mi
crocristalin, galben, fr miros, cu gust amrui, foarte greu solubil n ap (circa 1:450
mai uor solubil n cea fierbinte, soluii alcaline i propilenglicol. Soluiile apoase s
unt stabile la fierbere. Sub aciunea luminii substana devine portocalie-murdar, fr a
pierde din aciunea antimicrobian. Se pstreaz ferit de lumin. Are aciune antimicrobia
mnat fa de germenii Gram pozitivi, unii Gram negativi i asupra unor protozoare patog
ene (n coccidioz, trichomonaz, etc.) nefiind iritant sau toxic. Se poate utiliza n t
ratamentul plgilor, arsurilor, n dermatologie sub form de unguente 0,5%, amestecuri
pulverulente cu lactoza 0,5-1%, sub form de suspensii apoase 0,2-0,5% i n soluii sa
turate (1/4500). n obstetric, ginecologie se utilizeaz sub form de ovule sau bujiuri
elastice (trichomonaz sau alte afeciuni), rezultatele fiind uneori mai bune n urma
utilizrii bujiurilor cu Entozon. Bujiurile conin 0,5 g nitrofuran i 6 g excipient.
Se topesc n vagin sau n uter dup 30-40 de minute. Se introduc n vagin profund, de 2
-3 ori la interval de 2-3 zile. n forme grave se continu cu nc 2-3 aplicaii. n endome
rite, cervicite, se introduc 4-6 bujiuri odat, repetndu-se aplicarea la dou zile (n
total trei aplicri). n retenii placentare vechi (5-6 zile) se introduc zilnic (3 zi
le la rnd) 6-8 bujiuri.
36 Nitrovinul, de exemplu conine gruparea gruparea vinil i se utilizeaz n sfera prom
otorilor de cretere. Marea majoritate a nitrofuranilor antibacterieni conin grupar
ea azometin (furazolidon, nitrofurantoin, furaltodon, nitrofurazon). Nitrofurani
i care conin grupri azometin sunt substane cristaline, cu greutate molecular mic, n g
neral greu solubili n ap cu gust amar i culoare galben.
62
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Bujiurile se pstreaz ferite de lumin, n cutii bine nchise (ferite n special de vapori
de formaldehid). itrofuranul a fost de asemenea utilizat n tratamentul mamitelor f
iind eficace fa de streptococi i stafilcoci. De asemenea, pe cale oral, n gastroenter
ite la purcei, viei, etc., fiind activ n salmoneloz, colibaciloz, la purcei n doze de
+,02 g/kg profilactic i 0,020,03 g/kg curativ. n coccidioza aviar se recomand 0,22
g/kg de alimente curativ (d rezultate mai slabe dect sulfamidele) i 0,11 g/kg alime
nte profilactic (rezultate bune). Psrile sunt cam sensibile la nitrofuran. Prepara
tul Manis conine circa 0,5% nitrofuran, 10% sulfat de magneziu anhidru i 89,5% lac
toz, n amestec pulverulent alb-glbui (cu lactoza i sulfat de magneziu deshidratat).
Se recomand profilactic n chirurgie, podologie, etc. Furazolidona (Furoxon) este -
(5-nitro-2-furfuriliden)3-amino-2-oxazolidona. (fig. 2.8.). Este o pulbere crist
alin, galben, aproape insolubil n ap.
O O
N N CH O NO2
Figura 2.8. Furazolidona
n administrri orale absorbia este foarte sczut nentlnindu-se ca valoare terapeutic
Metabolizarea are loc rapid eliminndu-se n special prin fecale i mult mai puin prin
urin. Indicaiile principale sunt n salmoneloza aviar i porcin, n colibaciloz la pu
histomonoza curcilor, coccidioz aviar, giardioz, boala edemelor etc. Furazolidona
nu d rezultate n holera aviar, septicemii i bacteriemii (datorit proprietilor cineti
amintite). Se poate folosi cu succes n scop profilactic, n diferite asocieri, n fur
aje i n sfera genital, n tratamentul afeciunilor uterine La psri se dozeaz n raie
rofilactic, curativ dublu sau la indivizi foarte valoroi, iniial 0,025 g/kg (tifoz)
, apoi n hran. Supradozrile n hrana psrilor pot determina tulburri nervoase i ale f
testiculare la cocoi. Bobocii sunt foarte sensibili la furazolidon La purcei se a
dministreaz 0,03-0,03 g/kg (0,01 g/kg n colibaciloz). Administrat concomitent, n doz
e terapeutice cu Zoalen (1-5 mg/kg furaj), sau cu Amprolium (125 mg/ kg furaj) s
e pot nregistra la psri fenomene nervoase. Exist preparate comerciale cu aceleai denu
miri (Furazolidon, Furoxon W, etc.). Prima conine 11.25% substan activ ntr-un complex
mineralo-vitaminic (se administreaz n uruial la psri). Furoxon W conine 4,6% substan
iv i se d n apa de but sau conine 1,6% furazolidon administrndu-se n concentrate.
tul Pasersan conine n pri egale furazolidon i drojdie de bere furajer. Preparatul Cl
vit (1,5 g furazolidon, 1,6 g cloramfenicol, microvitamina A stabilizat i vitamina
E), asemntor cu Amphuridonul (Amphurox, Enterotonon) conine 1,5% furazolidon, 0,8% c
loramfenicol racemic, vitaminele A, E i glucoz. Un alt premix este Tikofuran-ul i T
rierra (o combinaie cu oxitetraciclina i zincbacitracina). Furezin este o combinaie
cu monenzinul etc.
63
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Preparatul Galifuran este asemntor cu Furazolidona strin i conine 11,25% Furazolidon
estul excipientului fiind un amestec mineralo-vitaminizant. itrofurazona (5-nitr
o-furfur-aldehida semicarbazona)(fig. 2.9)
NO2 O CH:N.NH.CO.NH2
Figura 2.9. itrofurazona
Nitrofurazona este activ mpotriva organismelor Gram pozitive, Gram negative, dar a
re deasemenea i o activitate antiprotozoaric important. Afeciunile majore tratate su
nt cele din sfera digestiv, produse n special de Salmonella spp., la psri i porci, da
r i la nutrie, nurc sau iepure. n general administrrile se fac n furaje (0,05% pentru
7 zile). Deasemenea nitrofurazona se folosete cu succes n unguente (0,2%) pentru
tramentele locale ale unor plgi (rni, arsuri, ulcere) vechi, infectat. 2.1.11. Der
ivaii acidului chinolon-carbonic (chinolonele) Sunt compui amfoteri sintetici de c
uloare alb sau glbuie, insolubile n ap derivai de: 4-oxo-1,4-dihidrochinolin (4-chino
on). De carbonul 3 se leag o grupare carboxil, iar la atomii de C i N din poziiile 1
,7,8 se leag diveri atomi sau grupri, obinndu-se astfel un mare numr de formule chimi
terapice. Prin substituia la C6 cu flor s-au obinut florochinolonele37. Aceti compui
sunt ageni considerai substane antibacteriene sintetice, ele fiind grupul de medic
amente care face trecerea de la chimioterapice la antibiotice38 (ca atare, apart
enena disputat pentru una din cele dou grupe). Activitatea lor este recunoscut asupr
a organismelor Gram negative, uzul consacrat a primei generaii de chinolone fiind
n tratamentul infeciilor urinare i enterice. Sintezele din anii 80, au fcut loc cel
ei de a doua generaii, florochinolonele, incluse n grupul 4-chinolonelor (abrevier
e pentru 4-oxo-1,4-hidroxichinolin) mult mai energice, i cu un spectru antibacteri
an mrit (vezi tabel) Mecanism de aciune. Acest grup, ct i cel al chinolonelor vechi,
acioneaz n acelai mod, prin blocarea AND-girazei bacteriene. Activitatea bactericid
se bazeaz pe aciunea la nivelul nucleului bacterian, unde desfac integritatea ADN-
ului i denatureaz funciile acestuia. n procesul de formare al ADN-ului bacterian sun
t implicate enzime specifice. Aceasta se realizeaz prin intermediul enzimelor den
umite topoizomeraze care vor iniia spiralarea ADN-ului i ADN-girazele, care vor de
finitiva procesul de formare al helicodelor. De reinut c activitatea topoizomeraze
lor mamiferelor nu sunt influenate n vreun fel de ctre chinolone, acestea avnd speci
ficitate de aciune pentru cele bacteriene. n prezena chinolonelor are loc blocarea
fazei de spiralare negativ n cadrul cromozomului bacterian, determinat de ctre ADN-
giraze. Se va stopa astfel formarea helicoidei i a fragmentelor spirate bacterien
e, cu modificri serioase ale aranjamentului spaial ADN, rezultnd fragmente mici, ne
funcionale de ADN, care n final va determina moartea bacterian.
37 Acest grup precum i cel al cefalosporinelor, descoprite n anii 80 a dezvoltat s
e pare cel mai mult optica asupra terapiei antibacteriane actuale. 38 Primul med
icament din aceast grup a fost introdus n 1964, acidul nalidixic, urmat de flumeq
uin i acidul oxolinic. Sintezele care au succedat n anii 80, au prefigurat a doua g
eneraie din acest grup, cu o activitate antibacterian mult crescut, floroquinolonel
e (enrofloxacina, danofloxacina, ciprofloxacina, norfloxacina i ofloxacina).
64
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
n concentraii mari, chinolonele, pot determina liza complet a celulelor bacteriene,
compuii afectnd puternic flora patogen. Aciunea se face simit relativ repede, dup 2
0 de minute de la expunerea la concentraiile terapeutice. Celulele bacteriene afe
ctate cresc n lungime, citoplasma lor se clarific, n final instalndu-se liza bacteri
an. Florochinolonele noi (ciprofloxacina, norfloxacina, ofloxacina), pot avea act
ivitate semnificativ antibacterian, chiar i la concentraii extrem de mici, comparati
v cu alte clase de ageni antimicrobieni. Din aceste considerente, se poate consid
era c aceast subgrup, dei este considerat de muli autori ca fiind chimioterapic, are
d de aciune bactericid.
Tabelul 2.4. Spectrul de activitate pentru cele mai importante chinolone (dup Byw
ater, 1993) Chinolona Acid nalidixic Acid oxolinic Flumequin Ciprofloxacin orfloxa
cin Enrofloxacin Gram-pozitivi Da Da Da Da E. coli, Proteus Generaia I Da Da Da Gen
eraia II Da Da Da Pseudomonas Da Da Da Da Mycoplasma Da Da Da
Chinolonele sunt capabile de a produce efecte post antibiotice la numeroase tulp
ini bacteriene (E. coli, Klebsiela pneumoniae, Ps. aeruginosa), efectul fiind pr
ezent 4-8 ore dup expunere, dar cea mai neobinuit caracteristic a acestei clase este
efectul bifazic39. Fa de reprezentanii mai vechi ai grupei (ex. ac. nalidixic,ac.
oxolinic etc.), cele mai noi produse sintetizate au un spectru din ce n ce mai la
rg, activitate tot mai crescut i proprieti farmacocinetice mai favorabile. Absorbia p
e cale oral a chinolonelor este considerat bun pentru majoritatea lor, mai ales pen
tru reprezentanii primei generaii, dar valoarea terapeutic a acestora se limiteaz la
infeciile tractului urinar. Rezistena bacterian la aceste substane, cu excepia acidu
lui nalidixic, unde se instaleaz relativ rapid, la grupele noi de chinolone este
foarte redus, deocamdat. Rezistena de tip plasmidic nu a fost demonstrat nc sau rezis
ena ncruciat cu alte substane (antibiotice), dar poate apare ntre unii compui chinol
ci nrudii. Rezistena secundar poate s apar ntr-o frecven variabil ea fiind, se pa
tur cromozomial ca urmare mutaiei spontane, deci fr tendin de rspndire, i este le
ificarea intei de aciune (adic ADN - giraza). Excreia chinolonelor este foarte asemnt
are pentru toi reprezentanii grupei. Acidul nalidixic este parial metabolizat n acid
hidronalidixic i apoi este excretat prin urin att sub form nemodificat, ct i metabo
at. O parte din acidul nalidixic poate fi conjugat n ficat. Rata de cuplare plasma
tic a acidului nalidixic este nalt (9397%). Rata metabolismului altor chinolone mod
erne (ciprofloxacinul i norfloxacinul) fiind mai sczut, i rata excreiei va fi diminua
t (n primele 24 de ore prin urin se va elimina doar 30% din medicament). Tolerana ch
inolonelor este bun. Majoritatea experimentelor au fost fcute pe om, unde nu s-au n
registrat mari probleme. Efectele secundare pot include unele tulburri gastro-int
estinale, sau manifestri nervoase centrale, n mod eratic. La animalele tinere se p
ot totui manifesta unele efecte artropatice.
39
Chinolonele nu mai au activitate la concentraii care se situeaz sub concentraia min
im inhibant (MIC), dar aceast lips a activitii se poate constata i la concentraii ma
ari ca cele terapeutic optime. Se pare c acest fenomen s-ar datora depresrii sinte
zei ARN, la concentraiile mrite de medicament. Efectul este oricum mai redus in ca
zul ciprofloxacinului, enrofloxacinului i ofloxacinului.
65
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Indicaiile terapeutice difer n funcie de spectrul antibacterian i farmacocinetica spe
cific fiecrui reprezentant n parte: a. Derivaii din prima generaie Acidul nalidixic (
egram) Este primul reprezentant al acestei subgrupe, fiind la origine o naftiri
din (1-etil-1,4dihidro-7 metil-4-oxo-1,8-naftiridin-3-carboxil) la care nucleul e
ste o 8-azo-4-chinolon (fig. 2.10)
O COOH N N CH2CH3
Fig. 2.10 Acidul nalidixic ( alidixin)
Este o pulbere alb, acid, rezistent la acizi i alcali. Spectrul este considerat rest
rns dar adnc acioneaz bactericid sau bacteriostatic fa de majoritatea germenilor Gr
gativi, fa de E.coli, Proteus, Salmonella, concentaiile minime inhibante pentru ace
stea fiind considerat mare (3-20 mcg/ml). Asupra germenilor din genurilor Enterob
acter i Klebsiella, este mai puin activ, iar asupra lui P. aeruginosa i a bacteriil
or Gram pozitive nu este activ de loc. Timpul de njumtire (la om) este de 8 ore. Rez
istena se instaleaz rapid, uneori, chiar n cursul tratamentelor. De asemenea s-a co
nstatat c rezistena la acidul nalidixic poate determina scderea eficienei la alte pr
oduse chinolonice din prima generaie. Cinetica acidul nalidixic se absoarbe bine
din tubul digestiv, dar o parte nsemnat se inactiveaz n ficat prin reacii de oxidare
conjugare. Cupleaz puternic la proteinele plasmatice. Procesul este rapid, iar n
snge nu se realizeaz concentraii terapeutice. Eliminarea se realizeaz (n proporie de
-10% nemodificat) pe cale renal n urin aprnd concentraii terapeutice (100 mg/l). Timp
l de njumtire biologic la cine este de 2-4 ore. Se utilizeaz n infeciile urinare r
te la antibiotice de la cine, avnd efecte foarte bune n doze de 50 mg/kg/zi, n trei
doze. Se poate asocia cu unele antibiotice sau sulfamide. Se livreaz sub form de c
omprimate ( evigramon capsule de uz uman), fiind indicat nterapia cilor urinare la
carnivore sau n colibaciloze la viei, n care scop se poate potena cu neomicina. Doz
ele recomandate sunt de 10-15 mg/kg corp. per os de 2-4 ori pe zi n funcie de grav
itatea bolii. Efecte secundare iritaii n sfera digestiv, eventual afeciuni hepatice.
Se recomand precauie n administrri la tineret i femelele gestante pentru c poate det
rmina interaciuni cu potenial toxic, prin nlturarea medicamentelor care cupleaz la pr
oteinele plasmatice (ex. anticoagulantele cumarinice). De notat c acidul nalidixi
c nu se asociaz cu nitrofurantoina. Acidul oxolinic Este relativ asemntor ca struct
ur chimic cu acidul nalidixic i aproape identic cu cinoxacina, alt compus chinolonc
arbonic (figura 2.11).
66
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
O O COOH N N CH2CH3
O
Fig. 2.11. Acidul oxolinic
Spectrul, cinetica i eficacitatea este asemntoare acidului nalidixic dar este mai t
oxic i are o oarecare activitate asupra stafilococilor. Activitatea in vitro asup
ra organismelor Gram negative este mai mare dect a acidului nalidixic de 2-4 ori.
Concentraia terapeutic (10-40 mg/l), apare doar n urin. Uneori pot apare recidive c
a urmare a rezistenei care se poate institui n timpul tratamentului. n combinaii cu
oxitetraciclinele acest efect se poate reduce. Efectele secundare cele mai cunos
cute sunt asemntoare cu acidul nalidixic, dar n plus, produce fotosensibilizare, af
ecteaz organele hematopietice i sistemul nervos, n special la tineretul taurin. Dat
orit efectelor asupra enzimelor inhibitorii, poate crete toxicitatea altor medicam
ente. Indicaii: infecii urinare, diaree colibacilar la purcei i viei n doze de 10-20
g/kg corp per os . Ca produs: Gramurin (de uz uman). De asemenea s-au identifica
t efecte terapeutice n unele boli ale petilor. Flumequina Este tot un derivat chin
iloncarbonic fluorinat lansat n 1976 (figura 2.12) de uz strict veterinar cu cara
cteristici lipofile i cu insolubilitate n ap, o pulbere alb.
O F COOH
N
CH3
Fig. 2.12. Flumequina
Spectru. Este mult mai larg dect al acidului nalidixic, fiind foarte eficient asu
pra multor Gram negativi: E. coli (MIC= 0,4 mcg/ml, comparativ cu 3 mcg/ml, n caz
ul acidului nalidixic), Salmonella spp., Proteus spp., Klebsiella spp., unele tu
lpini de Haemophilus. Nu este eficient ns asupra micoplasmelor, B. bronhiseptica,
Ps. aeruginosa, stafilococii fiind rezisteni. Formele de rezistena la flumequin sun
t mult mai rare. Cinetica. Indiferent de calea de administrare, rata absorbiei la
locul administrrii este bun. Traversarea membranelor este moderat, influennd distrib
uia inegal n esuturi. Dozele terapeutice unice (10-12 mg/kg corp), determin concentra
i sanguine eficiente 6-10 ore, n pulmoni, saci aerieni, ficat, ovare. Produsul nu
penetreaz L.C.R. i mduva osoas. Eliminarea este rapid, (la psri timpul de njumt
doar o or). Dup 48 de ore nu mai sunt decelate nici un fel de reziduu (carne, ou).
67
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Efectele secundare cunoscute pn n prezent sunt: afectarea cartilajelor articulare i
hepatotoxicitatea. Indicaii. Se folosete n profilaxia i tratamentul colibacilozelor,
salmonelozelor, pasteurelozelor la psri. Dei nu acioneaz asupra micoplasmelor se par
e c flumequina are un rol adjuvant n terapia lor. Se mai indic n enteritele colibaci
lare ale vieilor, mieilor i purceilor. n afar de cabaline (caii sunt sensibili la fl
umequine) este eficient la toate speciile n tratarea bronhopatiilor produse de Pa
steurella haemophilus. Datorit gustului dezagreabil (extrem de amar) porumbeii nu
vor consuma apa medicamentat. Flumequina poate fi sinergizant n combinaii cu trimet
oprim, rifampicin i aminoglicozide. Posologie: 10-12 mg/kgc per os de dou ori pe zi
sau 50-100 mg/litru n apa de but la psri. Cel mai utilizat produs este Imequil 10%
pulbere solubil. Cinoxacina (Acidul pipemidinic i acidul piromidinic) Sunt tot chi
nolone de prim generaie, cu activitate limitat, oarecum similare cu acidul oxolinic
i flumequina, dar care nu au fost folosite pn n prezent la animale. Absorbia acestor
a este mai mare chiar i dect a acidului oxolinic. b. Derivaii din generaia a doua (c
hinolonele fluorinate) Aceti derivai au aprut recent i au n compoziia lor fluor. n g
ral sunt compui hidroxichinolinici la carbonul 8 avnd radicali halogenai la carboni
i 5 i 7 i sunt compui pulveruleni de culoare galben-maronii, fr gust sunt preparate a
foterice, slab solubile n ap. Mecanismul de aciune nc nu se cunoate n totalitate, ef
ul antimicrobian se pare c se datoreaz ntregii molecule cu care acioneaz, (halogenii
eliberndu-se doar n cantiti infime). Spectrul de activitate se refer la majoritatea a
genilor bacterieni Gram pozitivi, dar cele foarte active (chinolonele florinate)
sunt eficiente i n infeciile cu Gram negativi. Activitatea grupei poate fi consider
at bactericid, chiar bacteriolitic i pot determina efecte post antibiotice40. Efecte
sinergice cu aminoglicozidele, -lactaminele, clindamicina, metronizadol, cu care
se poate asocia. Administrate oral sunt ine asorite, (30-50% iodisponiile)
, vrful plasmatic fiind atins dup 1-3 ore. Administrarea la rumegtoare per os duce
la pierderi mari. Injectabil (s.c., i.m.) se absorb foarte rapid n totalitate, ni
velele de vrf fiind atinse la circa o or. Se distribuie foarte bine n esuturi i organ
e (pulmoni) (de aceea se recomand n infeciile respiratorii). Unele se elimin nemetab
olizate, altele sunt biotransformate i conjugate (glucuronic) n ficat. Principala
cale de eliminare se face n rinichi prin filtrare glomerular, dar s-a observat i ex
creia prin bil i lapte. Tolerana pentru aceste substane la animale este bun, dar la o
datorit efectelor secundare au fost scoase din uz (cea mai important neurooptopat
ia mieloid). Toxicitatea la animale este considerat redus. Cei mai importani repreze
ntani ai acestei grupe sunt:
40
Adic efectul continu i dup ntreruperea contactului cu substana medicamentoas.
68
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Enrofloxacina Este tot o substan din categoria nou a fluorochinolonelor (vezi figur
a 2.13) foarte asemntoare cu ciprofloxacina, utilizat strict n domeniul veterinar.
O F COOH
N
N
N C2H 5
Fig. 2.13 Enrofloxacina
Este o substan cu spectrul foarte larg, att Gram pozitivi i negativi, excluznd anaero
bii (ex. T. hyodysenteriae). Micoplasmele sunt foarte sensibile la enrofloxacin (
C.M.I. = 0,01-0.75 mg/litru). Se pare c rezistena se instaleaz foarte lent. Distrug
e germenii care manifest rezisten fa de acid nalidixic. Cinetic Prezint o rat nalt
biei, aceasta fiind aproape complet intestinal. Nivelul maxim sanguin se instaleaz
repede (0,5-2ore) i rmne n limite eficiente pentru 24 ore. Concentraiile tisulare sun
t mai mari dect n snge. Organul de metabolizare este ficatul, metaboliii rezultai fii
nd parial activi, partea inactivat fiind eliminat prin urin. Efecte secundare De rein
ut c nu este toxic nici n doze mrite de 10-40 ori, fa de cele terapeutice, dar poate
provoca leziuni ale cartilajelor articulare la cine (de aceea nu se indic la ceii ca
re vor avea talie mare). De asemenea ca i n cazul flumequinei, caii sunt sensibili
la enrofloxacin (sensibilitate de specie). Enrofloxacinul este indicat la viei n:
diaree colibacilar, salmoneloz, infecii respiratorii, stri septice. La suine este i
ndicat n: pneumonie enzootic, rinit atrofic, sindromul M.M.A. La carnivore n infecii
espiratorii, digestive, ale tractului gastro-intestinal i n aproape toate forme de
infecii bacteriene ale pielii. n cazul psrilor, enrofloxacinul i-a artat eficiena
oape toate infeciile bacteriene curente n cresctorii. Posologie 2,5-5 mg/kgc, oral
sau i.m. La psri, 50 mg/litru ap de but, sau 10 mg/kg corp. Doi compui foarte asemnt
sunt orfloxacina i Ciprofloxacina (fig. 2.14, 2.15). Sunt dou produse eficiente,
bine absorbite i distribuite n organism, dar utilizarea lui la animale in ara noast
r este nc la inceput.
69
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
O F COOH
HN
N
N C2H5
Fig. 2.14. orfloxacina
O F COOH
HN
N
N
Fig. 2.15. Ciprofloxacina
Danofloxacina (fig. 2.16) Este un produs nou cu utilizri veterinare foarte promitoa
re, introdus n terapie n 1991, produs de firma Pfizer.
O F OH N N O
N CH3
Fig. 2.16. Danofloxacina
Aciunea danofloxacinei este foarte bun (chiar mai bun dect antibioticele) n tratament
ul pneumoniilor produse de Haemophyllus spp. la bovine (boala a fost stopat la 0,
3 mg/kg, la bovine i 0,6 mg/kg la suine). Concentraia minim inhibitorie este de 0,2
5 micrograme/ml fa de peste 64 micrograme/ml la amoxicilin, teramicin i oxitetraciin.
Cei mai importani compui ai aceste grupe sunt: Ibafloxacina, Sarafloxacina, Diflox
acina care deocamdat, se afl n curs de cercetare avansat, pentru a fi lansate pe pia.
2.1.12. Derivaii chinoxalinei Cliochinolul i Broxichinolul Sunt 5-clor-7-iod-8-hid
roxichinolina, respectiv, 5,7-dibrom-8-hidroxichinolina, eficiente n tratamentul
enteritelor uoare, pentru restabilirea euobiozei, n dizenteriile amoebogene.
70
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Pe cale extern se pot folosi sub form de pulberi, unguente i eventual pe cale uteri
n. Clorochinaldolul Este 5,7-diclor-2-metil-8-hidroxichinoleina. Administrat sing
ur este foarte eficient asupra germenilor Gram pozitivi, dar n asocieri cu carbad
oxul, oxitetraciclina, sau cu sulfamidele produsul sinergizeaz. Rata absorbiei est
e se pare mult mai bun dect restul derivailor chinoleinici. Indicaiile terapeutice s
unt legate de bolile diareice, rinita atrofic a porcului (profilactic i terapeutic
) precum i n tratamentul dermatitei septice. Posologie: 30-50 mg /kg corp per os.
Carbadoxul (Mecadox) este un derivat al quinoxalin-di- -oxidului. Pulbere crista
lin, galben aurie, insolubil n ap, uor solubil n cloroform, alcool metilic. Eficace
ales fa de germeni Gram pozitivi (inclusiv fa de Pseudomonas i Proteus). Dozele mici
favorizeaz creterea i folosirea furajelor la purcei (10-50 mg/kg furaj). Dozele ma
xime pot fi folosite curativ sau profilactic n dizenteria hemoragic, colibaciloz, s
almoneloz porcin. Aciunea biostimulatoare ar fi datorat i favorizrii sintezei protein
lor. n unele ri se administreaz la purcei pn la 4 sptmni, sacrificarea fiind permi
e 4 sptmni. n alte ri durata administrrii nu este limitat, iar sacrificarea se poat
e dup 1-7 zile de la ntreruperea administrrii. Olaquindoxul Este un produs nrudit fo
losit mai ales la purcei n terapia preventiv i curativ, n concentraie de 10-50 ppm, p
a maximum 100 ppm. Ali produi sau asocieri pe baz de clorchinaldol Doxulan Este o p
ulbere asociat de clorochinaldol, carbadox i sulfaclor-piridazin. Vetricin Este o c
ombinaie ntre clorochinaldol, carbadox i oxitetraciclin hidrocloric. Batercin Este o
asociere de clorochinaldol, trimetoprim i clorpromazin, Septolon proxichinolin i br
oxalin. Hagemulin Este o combinaie dintre clorochinaldol, carbadox, sulfaclor-pir
idazin i tiamulin. n sfera genital se cunoate asocierea: Exuter M i P pesarii eferve
nte cu oxichinolein, oxitetraciclin, neomicin, precum si suspensia Rigemet o asocie
re pentru terapia metritelor de cliochinol i tilozin. 2.1.13 Combinaiile chimiotera
pice, considerente terapeutice Cercetrile din ultimul deceniu au demonstrat nu od
at avantajele asocierilor de medicamente. De aceea se pare c o asociere dintre chi
mioterapice i antibiotice (cnd este permis) este mult mai eficient dect administrarea
singular a unui reprezentant din aceste grupe (demonstrat cu prisosin de utilizare
a fluoro-chinolonelor).
71
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Iat de ce este important justificarea acestor asocieri n formele de administrare (t
ablete, comprimate, premixuri etc), cu deosebire formele orale. Scopul realizrii
asocierilor chimioterapice este: lrgirea spectrului de aciune, nlturarea riscului i
stalrii rezistenelor sau ngreunarea procesului; scderea dozelor i deci, scderea niv
lui de reziduuri. Aspecte tehnice numrul de componente s nu depeasc dou, maxim trei
dicamente, este bine ca ntre componentele asociate s existe sinergism (minimum X 5
ori), efectul sinergismului s se oglindeasc pe ct mai multe tulpini bacteriene afe
ctate, raportul de asociere s fie ales n aa fel nct nivelele tisulare minime necesar
sinergismului s se realizeze n organele int, cinetica componentelor n organism, mai
ales n organele int s varieze paralel i simultan, rezultatul sinergizrii trebuie s
cid mecanismul de aciune al unei componente s nu influeneze negativ efectul celuila
lt component, substanele care alctuiesc combinaia s aib puncte diferite de atac, m
a sinergismului variaz n funcie de agentul patogen i, n nici un caz, s nu existe efec
e n direcii opuse, asocierea s nu cumuleze sau s creasc toxicitatea i efectele secu
re, componentele asociate s fie stabile din punct de vedere al condiionrii.
72
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
2.2. Medicaia anticoccidia
Coccidiozele sunt o ameninare economic serioas la adresa efectivelor de animale, psri
sau alte specii41, dar care pot fi controlate relativ uor prin introducerea n apa
de but sau n hran, a unor cantiti mici de medicamente. Cercetrile pentru descoperire
unor produse eficiente au nceput nc din anii 50, culminnd cu grupele de medicamente
moderne de astzi. Strategia terapeutic n coccidioze Fr dezvoltarea medicamentelor an
ticoccidiene, creterea intensiv a psrilor nu ar fi fost posibil. Fr un control efici
al coccidiilor, creterea pe spaii mici a unui numr foarte mare de psri ar fi dus ine
vitabil la expuneri ale unui numr mare de exemplare la cantiti enorme de oochiti, cu
consecine fatale. Diagnosticul bolii se poate pune adesea cnd deja este prea trziu
, de aceea coccidiostaticele sunt administrate preventiv, de obicei pe perioade
lungi, n apa de but sau n furaje. Primele anticoccidiostatice realmente eficiente a
u fost sulfamidele, care au demonstrat att caliti preventive, dar i curative. Neajun
sul cel mai mare al acestei grupe a fost spectrul restrns (niciodat satisfctor n legt
r cu E. tenella, de exemplu), precum i toxicitatea destul de marcant sau instalarea
rapid a rezistenelor. n ultimii 40 de ani au aprut numeroase produse din ce n ce mai
eficiente, din clase diferite i cu aciune diferit. Din pcate, cu cteva excepii (sali
omicina, narasina, diclazurilul, maduramicina, considerate nc medicamente de elecie
) rezistena populaiilor de coccidii este aproape peste tot nregistrat n combinatele d
e cretere a psrilor. Nicarbazina, halofuginona, robenidina, mai sunt nc utilizate cu
succes, dar sunt restricionate datorit programelor de rotaie a tratamentelor.
41 Coccidiile, sunt protozoare parazite, localizate cu precdere n intestinal subire
, unde invadeaz celulele gazdei i se multiplic ntr-un ritm alarmant, determinnd distr
ucii tisulare majore. De exemplu, s-a calculat c, dintr-un oochist de E. bovis ing
erat de ctre un viel, pot s rezulte 24 de milioane de merozoii din a doua generaie. O
infestare cu doar o mie de oochiti avnd ca urmare distrucia a 24 de miliarde de ce
lule intestinale. Cocccidioza intestinal afecteaz: vaca, oaia, capra, porcul, cinel
e, pisica, iepurii i practic toate speciile de psri. Cel mai grav sunt afectate lep
oridele (afectarea conductului biliar) i psrile (afectarea ceccumului). Coccidiile
sunt incluse n dou mari genuri: Isospora, care afecteaz omul, cinele i pisica i Eimer
a, care este responsabil de mbolnvirile de la restul speciilor. Agresivitatea infes
taiilor este variabil, depinznd de specie. De exemplu la psri, E. maxima, E. acervuli
na i E. mitis sunt puin patogene comparative cu E. necatrix, E. tenella, dar mai a
les E. bruneti, sunt mult mai patogene. Relativitatea patogenitii diferitelor spec
ii de Eimeria este determinat de numeroi factori cum ar fi: cantitatea i dimensiuni
le stadiilor asexuate i sexuate, localizarea intestinal i gradul de ptrundere n celul
e. De exemplu, n cazul lui E. necatrix i E. tenella, specii foarte patogene pentru
puni sau fazani, leziunile letale i hemoragia sever, se datoreaz schizonilor mari as
exuai din celulele intestinale i cecale, n timp ce, n cazul lui E. truncata, o speci
e prezent cu predilecie n rinichiul gtelor i E. adenoides, din intestinal curcanilor,
patogenitatea este atribuit gametociilor. Ciclul evolutiv al acestor parazii, alter
neaz ntre un ciclu foarte prolific asexuat, denumit schizogonie i unul sexuat, game
togonia. Multiplicarea este foarte rapid, rezultatul fiind invadarea i distrucia un
ui numr important (mii) ale celulor intestinale ale gazdei. Infestarea se face pr
in ingestia oochitilor, care vor elibera sporozoiii n intestinul gazdei. Acetia vor
penetra peretele celulelor i vor crete, devenind mai mari, schizonii. Schizonii, au
form ovoid i aproape c umplu celulele intestinale ale gazdei. Acetia conin muli mero
zi care, odat cu rupture peretelui schizontului vor invada alte cellule, unde va
avea loc dezvoltarea unei a doua generaii de schizoni, cu i mai muli merozoizi. La e
liberarea i acestei generaii, va aprea generaia a treia de schizoni, sau gametocitele
sexuale intracelulare (gamonii). Microgameii masculi vor fertiliza macrogametii f
emeli, rezultatul fiind apariia zigoilor, adic, oochitii, care vor fi eliminate n med
iu odat cu fecalele. Simptomele principale ale coccidiozei sunt enterita i melena.
Animalele bolnave i pierd rapid condiia, devin emaciate, nu se mai hrnesc i adopt po
iii caracteristice. Lsate fr tratament efective ntregi de psri, infestate cu E. tene
, de exemplu pot fi pierdute. In cazul supravieuirii, expunerea iniial le asigur ani
malelor o imunitate foarte puternic. De exemplu, n cazul lui E. tenella, imunitate
a este stimulat de ctre stadiile schizogonice asexuate, sporozoiii i mai trziu faza g
ametogonic, avnd un rol mult mai redus. Principalele modificri morfoclinice identif
icate n urma infestrii coccidiene sunt hemoragia i destrucia celular intestinal, cel
ai adesea cauza morii animalului.
73
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
n comparaie cu pierderile enorme de la psri, boala coccidian nu este tot att de impor
ant i pentru alte specii de animale de rent, unde nu se nregistreaz nici pe departe e
voluii similare cu cele de la psri. Fr doar i poate c se pot ntlni totui, i aici
tale, mai ales la tineretul ovin. De aceea, multe medicamente, folosite iniial pe
ntru psri, au devenit medicaia recomandat la iepuri (de exemplu, sulfaquinoxalina, c
lopidol, robenidin) sau la rumegtoare, (de exemplu, amprolium, decoquinat, sulfaqu
inoxalina, monenzin). De asemenea, cazurile de rezisten la mamifere se dezvolt mult
mai greu. Abilitatea puilor de gin de a dezvolta imunitate puternic la reinfestare
a fost valorificat, prin expuneri deliberate la infestaii coccidiene controlate.
Marea dificultate n acest caz, este de a controla ct mai exact inoculumul, i de aic
i, pericolul real al unei patogeniti. Soluia n acest caz ar fi utilizarea unor paraz
ii atenuai. Antigenii coccidieni purificai au fost extrai deja de la stadiile de Eim
eria i unele au dat rezultate promitoare. Cu ajutorul dezvoltrii tehnicilor anticorp
ilor monoclonali sau cea a ADN-ului recombinat, obinerea unor vaccinuri eficiente
a devenit o realitate palpabil (ex. CocciVac), dar pn atunci fermierii mai trebuie
s se bazeze pe grupa medicamentelor anticoccidiene. 2.2.1. Benzen-acetonitrilii
Cel mai important membru al acestui grup este diclazurilul un compus foarte pote
nt mpotriva numeroase coccidii de la diverse specii de animale . Diclazurilul Est
e 2,6-dicloro-alfa-(4-clorofenil)-4-(4,5-dihidro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2(3H)-y
l) benzenacetonitrilul. (fig. 2.17). Este un produs considerat ca fiind foarte e
ficient contra coccidiilor de la puii de gin, curc i iepuri. Este un produs foarte s
igur, bine tolerat de nureroase specii de psri, manifere, (inclusiv calul).
CN Cl CH Cl O NH N N Cl
Fig. 2.17. Diclazurilul
O
Activitatea diclazurilului este specific fiecrei specii de animal, dar i stadiului
parazitar. De exemplu la psri, n cazul lui E. maxima activitatea anticoccidian este n
dreptat mpotriva zigoilor, n cazul lui E. bruneti, mpotriva gametociilor, a lui E. ac
rvulina, mpotriva schizonilor, iar n cazul lui E. tenella mpotiva schizonilor dar i g
metociilor. Leziunile identificate post mortem sunt o consecin a invaziei stadiilor
timpurii de E. maxima. Diclazurilul este compatibil cu toi aditivii terapeutici i
furajeri uzuali n furajarea animalelor, producnd concentraii tisulare att de sczute,
nct nu este necesar perioada de interzicere, ceea ce constituie un mare avantaj. D
ozele recomandate sunt de 1ppm n furaj att pentru broileri, ct i pentru curcani i iep
uri. Clazurilul Este 2-cloro-alfa-(4-clorofenil)-4-(4,5-dihidro-3,5-dioxo-1,2,4-
triazin-2(3H)-yl) benzen -acetonitrilul, o structur foarte asemntoare cu cea a dicl
azurilului.
74
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Produsul este folosit n medicina veterinar, exclusiv n terapia coccidiozelor porumb
eilor, el neputnd fi administrat n asociere cu alte produse la alte animale, pentr
u c care ar putea provoca voma. Produsul are o activitate foarte bun asupra schizo
nilor i gametociilor de E. labbeana i E. columbarum, n doze de 2-5 mg, pe porumbel, o
dat pe lun. 2.2.2. Benzil-purinele n aceast grup este recunoscut activitatea Aprinoci
ului (9-(2-cloro-fluorofenil)metil)-9H-purin-6-amina) (fig. 2.18).
NH2 N N CH2 F
Fig. 2.18. Aprinocidul
Cl
N N
Este un produs foarte eficient terapeutic mai ales asupra stadiilor intacelulare
timpurii de Eimeria de la puii de gin i curc. Medicamentul este metabolizat repede.
Activitatea anticoccidian se datoreaz metabolitului su major, aprinocid-1- -oxidul
, care este excretat n urin. Produsul parental, inhib in vitro, transportul hidroxi
-xantin-guanozinei n cazul lui E. tenella, dar in vivo, este recunoscut doar activ
itatea metabolitului major, care afecteaz cu siguran metabolismul microzomal i sinte
za ADN la coccidii. Medicamentul nu are contraindicaii dar exist serioasa rezerv a
rezistenei, care se instaleaz extrem de repede la acest produs. Dozele recomandate
sunt de 60 ppm, n hrana puilor, administrat continuu, i de 90 120 ppm, continuu, n
hrana curcilor. 2.2.3. Carbanilidele Au ca reprezentant icarbazina (un amestec
echimolecular de 4,6-dimetil-2pirimidinol i , -bis-(4-nitrofenil)-ureea) (fig. 2
.19.). Activitatea coccidicid a nicarbazinei este legat de supresarea celei de a d
oua generaii de schizoni. Un avantaj al produsului il constituie instalarea lent a
rezistenei, dei este un produs introdus de mult n terapia coccidiilor. Nu se recoma
nd amestecarea cu alte produse specifice. n regiunile cu climat cald medicamentul
poate induce stres la psri (mortaliti la broilerii din rasele grele, scderea cantiti
calitii oulor, slaba ecloziune).
O2N H2C NH.CO.NH N NO2 OH N CH2
Fig. 2.19. icarbazina
75
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Din aceste considerente nu este recomandat la ginile outoare, fiind ns folosit n pre
irea coccidiozelor intestinale i cecale la pui. Perioada de interzicere pentru ni
carbazin este de 7 zile. Dozele recomandate sunt de 125 ppm, continuu, n hrana bro
ilerilor i puilor de nlocuire. 2.2.4. Guanidinele n acest grup cu efect nalt anticoc
cidian la puii de gin i iepuri, este un produs introdus n anii 80: Robenidina (1,3-b
is[(4-clorobenzilidin)amino] guanidin hidroclorid) (fig. 2.20.). In cazul acestu
i produs rezistena se instaleaz moderat, raportndu-se chiar i cazul unei tulpini de
E. maxima, dependent de robenidin. Modul de aciune al acestei guanidine este de a i
nhiba fosforilarea oxidativ, i implicit, dezvoltarea schizonilor aproape maturi din
prima generaie, nregistrndu-se activitatea i asupra generaiei a doua de schizoni.
H C N H N C NH HCl H N N H C
Cl
Cl
Fig. 2.20. Robenidina
Recomandarea major este n terapia coccidiozlor de la curcan, pui i iepuri in admini
strri continue n furaje n doze de 33 de ppm la broileri i curci i 55-66 ppm, continuu
n furaj, la iepuri. Doze considerate mari de robenidin (66 ppm) administrate la p
ui, nu au impus perioade de interzicere a produsului. Dar datorit modificrilor org
anoleptice ale crnii (miros dezagreabil), s-a stabilit o perioad de interzicere de
5 zile. Robenidina nu se va amesteca cu alte anticoccidiene i nu se vor trata gin
ile outoare. 2.2.5. Dinitro-benzamidele Acestea sunt reprezentate de ctre Dinitolm
ida, care este (2-metil-3,5-dinitrobenzamina)cunoscut i sub denumirea de Zoalen (f
ig. 2.21).
CO.NH2 CH3
O2N
NO2
Fig. 2.21. Dinitolmida (Zoalenul)
76
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Dei introdus de peste dou decenii, rezistena la acest produs nu a fost semnalat nc n
ci o ar. Acest convenient, la care se adaug preul sczut, a asigurat un ciclu de via
g pentru acest produs. Activitatea sa este coccidiostatic i este ndreptat asupra mer
ozoiilor timpurii, utilizarea prelungit inducnd efectul coccidicid al produsului n c
azul instalrii bolii la pui. Dozele recomandate sunt de 125 ppm, continuu n furaju
l puilor broiler sau de nlocuire, cu o perioad de interzicere de 3 zile. 2.2.6. Io
noforii polieterici Acest grup important de substane este cel mai eficient i cel m
ai utilizat dintre medicamentele anticoccidiene, dei au fost deja semnalate insta
lri ale rezistenei la monenzin i lasalocid, fr probleme real serioase. Ionoforii poli
eterici sunt extrai din actinomicete diverse (cel mai adesea Streptomyces spp.),
avnd ca mod de aciune interferarea transportului ionilor prin membrane, ceea ce va
determina un influx masiv al cationilor. Acest fapt va contrabalansa balana osmo
tic celular i reaciile celulare specifice. Activitatea este direcionat asupra sporozo
lor i merozoiilor cu condiia prezenei continue n furaje. n general tratamentele cu io
ofori nu sunt recomandate n cazul infestaiilor n evoluie. Un dezavantaj important al
acestei grupe este indexul terapeutic sczut, care poate determina risc toxicolog
ic crescut pentru unele specii. De exemplu, cabalinele sunt foarte sensibile la
monenzin care este letal pentru aceast specie chiar i la doze foarte mici (2 -3 mg
/kgc). Ionoforii polieterici nu se vor amesteca cu alte grupe sau produse antico
ccidiene i niciodata la un animal tratat cu tiamulin, ntr-o perioad de sub 7 zile,
efectele fiind letale. Monenzinul Este un metabolit produs de ctre Streptoyces ci
nnamonensis cu structur complex (fig.2.22) i activitate intens asupra tuturor specii
lor de coccidii. Rezistena a fost deja semnalat, adesea mprit cu narazina, dar nu rid
c probleme economice majore. Dozajul este de 100-120 ppm, la puii broiler i cei de
nlocuire, furajai continuu, de 100 ppm, la curcani, 17-33 ppm, n furaj la bovine i
11-33 ppm, n furaj la ovine.
HO CH3 O O O CH3 C2H5 O CH3 O HO CH2OH CH3
CH3 CH3O
CH3 CH3 HOOC
Fig. 2.22 Monenzinul
Monenzinul nu se va administra la outoare i are o perioad de interzicere de 3 zile
pentru carne. Cercetrile de toxicitate ale monenzinului au artat urmtoarele valori
DL50: 200 mg/kgc, la pui, 22 -80 mg/kgc la bovine, 12 mg/kgc, la ovine i 2 -3 mg/
kgc, la cabaline.
77
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Lasalocidul Estre produs de ctre Streptomyces lasaliensis i ca i monenzinul are o s
tru ctur foarte complicat (fig. 2.23).
CO2H HO CH3 CH3 CH2CH3 CH3 CH2CH3
OH CH3 O O O
OH CH2CH3 CH3
Fig. 2.23 Lasalocidul
Utilizarea sa asupra genului Eimeria este foarte eficiente dozele moderate de la
salocid (90 ppm.) fiind suficiente. Dozele uzuale sunt de 75-125 ppm, continuu n
furaj, pentru broileri i tineretul de nlocuire. Salinomicina Este extras din Strept
omyces albus i este utilizat cu predilecie preventiv n coccidiozele puilor de gin, n
raje, n doze de 60 ppm (fig. 2.24). Salinomicina nu se va administra la alte spec
ii de animale sau psri, perioada de interzicere pentru carne fiind de 5 zile.
OH H3C O H3C O CH3 C2H5 CO2H C2H5 O CH3 OH H3C O CH3 O O OH C2H5 CH3
Fig. 2.24 Salinomicina
Alte grupri de ionofori polieterici arazina, este extras din tulpini de Streptomyc
es aureofaciens. Maduramicina, este produs de ctre tulpinile Actinomadura yumaens.
Alborixina, cel mai recent produs, izolat din tulpini de Streptomyces albus. Act
ivitatea acestora este recunoscut asupra numeroase genuri Eimeria, localizate int
estinal i cecal, la puii broiler, n administrri continue n furaje La toate aceste pr
oduse perioada de interzicere este de 5 zile 2.2.7. Antagonitii de tiamin Este un
grup relativ nou de chimioterapice. Cele mai cunoscute structuri sunt: Etopabatu
l (fig. 2.25) i Amproliumul (fig. 2.26).
COOCH3 OC2H5
NHCOCH3 Fig. 2.25 Etopabatul
78
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Amprolium (Amprol, Corid) Este clorura 1-(4-amino-2n-propyl-5 pyrimidinyl)- meti
l)-picoliniu. Se prezint sub form de pulberi cristaline, solubil n ap, etanol, metan
ol, dimetilformamid. Este insolubil n butanil, aceton, izooctan. Se prezint n soluii
poase10% cu un pH acid (2,5-3). Este un produs foarte eficient n coccidiozele avi
are i ale rumegtoarelor42. De obicei se administreaz n apa de but sau sub form de pre
ixuri, de obicei n combinaii terapeutice cu etopabatul sau sulfaquinoxalina.
N CH2CH2CH 3 N N+ NH2 CH3
H2C
Cl
-
Fig. 2.26 Amprolium
Activitatea produselor este legat de interferarea sintezei acidului folic i, astfe
l, de blocarea APAB. Amproliumul inhib preluarea tiaminei de ctre coccidii. Produs
ul este un agonist al tiaminei i n cazul animalelor, dar coccidiile sunt de 50 de
ori mai sensibile la acest efect, justificnd utilizarea produselor din aceast grup.
Dozele recomandate sunt de: 125-50 ppm la pui, 5 mg/kgc., n ap, timp de 21 de zil
e, preventiv, sau 10 mg/kgc., curativ, timp de 5 zile, curativ, la bovine. Asoci
erile recomandate sunt n mixurile de furajare la pui i curcani (peste vrsta de 8 sptm
i) astfel: 125 ppm Amprolium + 8 ppm Etopabat sau 100 ppm Amprolium + 5ppm Etopa
bat + 60 ppm Sulfaquinoxalin. Perioada de interzicere este de 3 zile pentru puii
broiler, mixturile nefiind recomandabile pentru furajarea ginilor outoare. 2.2.8.
Grupa piridinelor Clopidolul (Coyden, Clopindol) Este 3,5-dicloro-2,6-dimetil-4-
piridinolul, (metilclorpindol) i deocamdat este unicul reprezentant al acestei gru
pe de produse cu activiti anticoccidiene. Structural are oarecare similariti cu prod
usele din grupa quinolonelor i identic ca acestea, aciunea farmacodinamic se refer l
a activitatea remarcabil asupra sporozoiilor de Eimeria.
N H3C CH3
Cl
Cl
OH Fig. 2.27 Clopidolul
42 Amproliumul acioneaz asupra stadiilor tinere de schizoni i merozoii, de aceea util
izarea lui consacrat este predominant profilactic, chiar i n cazul asocierilor chimi
oterapice
79
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Clopidolul este mai mult coccidiostatic dect coccidicid. Activitatea sa se refer l
a meninerea sporozoiilor nedezvoltai n celulele epiteliale sau macrofagele gazdelor
pentru 60 de zile sau chiar mai mult. Activitatea sa coccidiostatic este cu att ma
i marcant cu ct administrarea se face mai repede (ziua maximumului de activitate p
entru clopidol este considerat prima zi a ciclului coccidian. n consecin, administra
rea produsului n furaje se va face cu cel puin 24 de ore nainte de activitatea cons
iderat maxim). Dozele administrate n furaje, la pui sunt de 125 ppm. Dozele de iepu
ri este de 200 ppm, iar la pui i curci, 100 ppm clopidol + 8,35 ppm metilbenzoat,
continuu n furaje. Un mare avantaj pentru acest produs este faptul c rezistena la
acest produs se instaleaz greu (ani de folosire) i atunci cnd se instaleaz nu este nc
ruciat cu quinolonele. Clopidolul nu se asociaz n terapie cu alte coccidiostatice, p
erioada ce interzicere fiind de 5 zile, pentru toate speciile. 2.2.9. Quinolonel
e anticoccidia Este un grup recunoscut nc din anii 60, i sunt produse insolubile n a
p i foarte slab absorbii, deci n consecin, non toxici i cu niveluri tisulare foarte
te. Acest grup destul de numeros, are i reprezentani cu activitate antiparazitar, a
nticoccidiene. De exemplu, Buquinolatul (Bonaid), decoquinatul (Decox), nequinat
ul (Statyl) etc. Activitatea lor este mai degrab coccidiostatic. Ele inhib transpor
tul electronilor i astfel, respiraia mitocondriilor i este orientat spre sporozoiii i
nvadani, (astfel c dac tratamentul este amnat, tratamentele devin caduce). Fenomenel
e de rezisten se dezvolt foarte rapid i sunt ncruciate i cu ali analogi. Decoquinat
te esterul acidul carbonic 6-decicloxi-7-etoxi-4-hidroxi-3-quinolinei (fig.2.28)
.
CH2H5.O N
CH3. (CH2)9.O OH
Fig. 2.28 Decoquinatul
CO.OC2H5
Decoquinatul este o pulbere pur sau un premix cu utilizare n prevenirea i combatere
a coccidiozelor la pui i miei, cu oarecare eficacitate i n coccidioza bovin (n doze d
e 1500 ppm, n furaj). Dozajul uzual este de 20-40 ppm, n hran la pui, 100 ppm, pent
ru 28 de zile, n furaj pentru oi i miei i de 500 ppm la bovine, n furaje. Decoquinat
ul nu este recomandat la curci, gini outoare, sau psri de cresctorie, perioada de int
erzicere fiind de 3 zile pentru carne. Metilbenzoquatul Este acidul metil ester
7-(benziloxi)-6-n-butil-1,4-dihidro-4-oxo-3-quinolincarbonic (fig. 2.29).
80
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
C6H5.CH2. O
H N
nC4H9 O
Fig. 2.29 Metilbenzoquatul
CO . OCH3
Metilbezoquatul este folosit cel mai adesea n premixuri alturi de clopidol, pentru
profilaxia coccidiozei la pui i curci, fiind se pare, cel mai potent dintre quin
olonele anticoccidiene. 2.2.10. Grupa quinazolinelor Din aceast grup, cel mai impo
rtant reprezentant este Halofuginona (7-bromo-6-clorofebrifugina)(fig. 2.30).
Br HO HBr N Cl O CH2COCH2 N H
N
Fig. 2.30 Halofuginona
Produsul este un derivat al antimalaricului febrifugina, extras din plante aparinn
d familiei Hydragea, un compus foarte eficient (doza este foarte mic, de 3 ppm) a
supra speciilor aviane ale lui Eimeria (la curci i pui), avnd att activitate coccid
iostatic ct i coccidicid. Dei rezistena la produs a fost deja semnalat, deocamdat e
pune probleme speciale. Dozele recomandate sunt de 3 ppm n furaje, att la pui, ct i
la curci (pna la 12 luni de via). Contraindicaiile sunt legate pericolul neomogenizri
i n furaje a medicamentului, datorit dozei foarte mici. Ginile outoare i alte specii
nu se vor trata cu halofuginon. Perioada de interzicere pentru consum este de 5 z
ile la puii broiler i 7zile la curci. 2.2.11. Sulfamidele anticoccidia Sulfamidel
e pot avea un aport important i n lupta impotriva coccidiilor omniprezente mai ale
s n marile combinate avicole. Utilizarea acestora n avicultura modern a dat posibil
itatea controlrii coccidiozelor i a pietruit drumul spre marile productii avicole.
Modul de aciune al acestor sulfamide este n special asupra stadiilor imature, ase
xuale, dar i asupra schizonilor unde interfereaz calea acid folic/APAB. ncercrile ini
ale cu sulfanilamid mpotriva lui E. tenella i E. necatrix nu a avut rezultatele sco
ntate. Dealtfel, nici o sulfamid nu este nalt eficace mpotriva stadiilor timpurii,
asexuate, dar sunt n schimb nalt eficace mpotriva generaiei a doua de schizoni.
81
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Sulfachinoxalina Este (4-amino-2 -quinoxalinyl-benzen-sulfonamida)(fig. 2.31), o
sulfamid activ asupra coccidiilor i este folosit i n terapia curativ a holerei avia
N H2N SO2NH N Fig. 2.31 Sulfaquinoxalina
Se absoarbe bine n intestin, difuzeaz n concentraii mari n toate esuturile i organel
concentraii mari are efecte negative serioase asupra organismului producnd degene
rescene foliculare ovariene la psri cu compromiterea funciei de reproducere, fenomen
e degenerative ale suprarenalei. De asemenea, produce trombocitopenie accentuat,
tratamentul fiind asociat cu vitamina K3. Sulfaquinoxalina este o pulbere care s
e administreaz n apa de but sau ca premix furajer n coccidiozele puilor de gin, curci
or, iepurilor, cel mai adesea n asociaii cu Amprolium. Sulfamida poate avea oareca
re activitate mpotriva unor specii de Pasteurella. Dozaj. La curcani, pui de gin i a
lte psri: 125 ppm/zi n furaje sau ap, timp de 8 zile, preventiv i 500 ppm n ap pentr
zile, curativ. La iepuri, preventiv, 250 ppm zilnic, n furaje i 1000 ppm n ap, cura
tiv. Pentru viei, doza preventiv este de 12 mg/kgorp. Dozele preventive de la vac v
or fi de 13 mg/kgc. Sarea sodic a Sulfochioxalinei se folosete n soluie 19,2% sub de
numirea de Sulfacoccidin, care se folosete preventiv i curativ n coccidioza aviar. S
e administreaz n apa de but n concentraie de 1:4000. Perioada de interzicere pentru c
arnea de pasre este de 5 zile. Efecte secundare. La ginile outoare, medicaia trebuie
oprit cu o lun naintea ouatului existnd pericolul afectrii foliculilor ovarieni. in
-se cont de efectele secundare ale Sulfacoccidinului s-a preparat produsul: Sulf
averidina Este o asociere format din 2,5% Sulfachinoxalin i 2,2% Etoxidiaveridin. Ac
esta se folosete n apa de but n concentraii de 2 timp de 3 zile, apoi pauz dou zile
tament 3 zile. Este mai activ dect Sulfacoccidinul i fr efecte secundare. Dimerasolu
l Este condiionat n soluii 33% i este activ asupra germenilor Gram negativi i pozitiv
i i dar i asupra coccidiilor. Se administreaz oral sau parenteral (i.v., i.m. sau s
.c.). 2.2.12. Triazinonele simetrice Sunt reprezentate doar de Toltrazuril 1-met
il-3-[4-[p-[(trifluorometil)tio]fenoxi]-m-tolyl]-S-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H) trin
ona (fig. 2.32) studiat relativ recent n Olanda.
H N O N H3C O CH3
Fig. 2.32 Toltrazurilul
O
N
O
S
CF3
82
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Este un medicament solubil n apa de but cu puternice caliti anticoccidia, mai ales a
supra stadiilor schizogonice i gametogonice i predominant coccidiostatic mpotriva s
porozoiilor. Utilizarea principal a produsului este n apa de but, n terapia coccidioz
ei la curci, pui i iepuri. In vivo, toltrazurilul este total metabolizat n sulfona
corespondent. Toltrazurilul este parial eficient asupra tulpinilor monenzin rezis
tente de E. tenella. Dozele recomandate sunt de 25 ppm, n apa de but la psri i 10-1 p
pm, la iepuri. Formulrile specifice puilor nu se vor administra la iepuri, datori
t persistenei medicamentului n carne foarte mult timp. Altfel toltrazurilul pare a
fi compatibil cu toate anticoccidicele i antibioticele. Multe din produsele antic
occidiene au fost omise din parcimonia de spaiu alocat acestui capitol, de aceea
considerm important rememorarea celor mai importante anticoccidiene utilizate n ter
apia veterinar (tabelele 2.5 i 2,6).
Tabelul 2.5 Anticoccidienele cele mai utilizate n tratamentul puilor broiler Medi
camentul
Sulfaquinoxalina icarbazina Amprolium Dinitolmida Clopidol Decoquinat Monenzin R
obenidin Halofuginon Lasalocid Salinomicin Aprinocid arazin Maduramicin Toltrazuril
Diclazuril
Clasa
Sulfonamide Carbanilide Antagoniti tiaminici itrobenzamine Piridon Quinolone Ionof
ori Guanidin Quinazolin Ionofori Ionofori Benzilpurine Ionofori Ionofori Triazinon
e simetrice Benzen acetonitrili AT + ABS AT+ABS+Sulfonamid Piridon +quinolon Ionofo
r + carbanilid
Doza (ppm.)
125 125 125 -150 125 125 20 40 100 -120 33 3 90 60 60 70 5 25 1 125 + 8 100+5+60
100+8,35 50 + 50
Rezistena
+ + + + + + + +/+ + + + -
Combinaii terapeutice cunoscute
Amprolium + etopabat Amprolium+ etopabat+sufaquinoxalina Clopidol + metilbenzoqu
at arazin +nicarbazin
ota: AT = Antagonist de tiamin, ABS = Acid benzoic substituit
Tabelul. 2.6 Denumirile comerciale cele mai ntlnite la produsele anticoccidia Subs
tana activ
Amprolium Amprolium + etopabat Amproliumv + etopabat + sufaquinoxalina Sulfaquin
oxalina icarbazina Dinitolmida (Zoalen) Clopidol Clopidol + metilbenzoquat Decoq
uinat Metilbenzoquat Monenzin Robenidin Halofuginon Lasalocid Salinomicin Aprinocid
arazin Maduramicin Toltrazuril Diclazuril
Denumirea comerciala
Amprol Amprolmix Pancoxin Embazin icrazin Salcostat Coyden Lerbek Deccox Statyl
Elancoban Cycostat Stenerol Avatec Sacox Aprocox Monteban Cygro Baycox Clinacox
Productor
MSD MSD MSD Bayern MSD Elanco Dow Dow MSD ICI Elanco Cyanamid Hoechst Roche Hoec
hst MSD Elanco Cyanamid Bayer Janssen
83
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Capitolul 3
Sulfanidele si Potenializatorii
84
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Sulfamidele sunt substane care conin n structura lor gruparea sulfonamidic SO2H2 i au
structura foarte asemntoare cu a acidului para aminobenzoic, un precursor esenial
al vitaminelor B. Acest grup de medicamente are variate aplicaii terapeutice valo
roase (iniial n colibaciloze, pasteureloze, necrobaciloz i coccidioze la om i la anim
ale). Clasificarea sulfamidelor se face din punct de vedere al aciunii acestora,
cunoscnduse sulfamide: antimicrobiene, diuretice, hipoglicemiante i antitiroidiene
. Dintre acestea, cele mai importante sunt cele aparintoare primei grupe. Pn n prezen
t se cunosc, trei tipuri de derivai ai sulfonamidelor care pleac de la para-aminob
enzen sulfonamid: compuii substituii la funcia 1; compuii substituii la funcia 4 i
i dublu substituii la funciile 1 i 4 (fig. 3.1,.3,2). Dintre acetia cei mai importani
sunt cei aparintori primului tip. n afar de acetia, mai exist i o serie de ali c
care sunt considerai sulfamide: homosulfamida, care are interpus ntre funcia aminic
nucleul benzenic funcia metilen; sulfonele, care acioneaz asupra bacilului Hansen
(germenul leprei la om). Apariia numeroaselor grupe de antibiotice a restrns sfera
de utilizare a sulfamidelor clasice, sulfamidele potenate, asigurnd revirimentul
acestei grupe terapeutice. Scurt istoric Prima sulfamid a fost Sulfanilamida (der
ivat al crisoidinei) sintetizat de ctre Gelmo, un student austriac nc din 1908, (dar
activitatea antibacterian a produsului nu a fost prea studiat). Mult mai trziu s-a
desoperit Streptozonul denumit Prontozilul, ulterior eoprontozilul, de ctre chimit
ii Klarer i Mietsch. Acestea erau substane pulverulente, de culoare roie (care le-a
dat denumirea de sulfamide roii) din familia coloranilor azoici, realizate indust
rial. Ulterior, acestor structuri li s-au efectuat teste screening bacteriologic
e, dovedindu-se astfel activitatea bun asupra bacteriilor (ex. streptococii). Ger
hard Domagk, de la I.G. Farben Industrie a studiat n detaliu sulfamida roie pe num
eroase testri pe oareci i, ulterior a introdus-o n terapeutica larg n 1935. Aceasta a
fost cea mai activ substan cunoscut la acea dat n infeciile bacteriene. Introducerea
erapie a Prontozilului a constituit o adevrat revoluie n terapia infeciilor. n acela
imp la Paris i mai apoi la Londra s-au reluat cercetrile legate de sulfanilamida.
La propunerea lui Levaditi a fost sesizat posibilitatea depistrii structurii chimi
ce Prontozilului i diazotrii sale:
N N azoreductaz NH NH NH2 NH2 azoreductaz NH2 NH2
+
SO2NH2 NH2 SO2NH2 NH2 SO2NH2 NH2
Prontosil
Sulf anilamida
Triaminobenzen
Pe baza acestei propunei, o echip de chimiti de la Institutul Pasteur din Paris, nt
re care soii Fourneaux, au studiat structura chimic a Protozilului, au decodificat
-o i au descompus-o n doi compui: para-aminobenzen sulfonamida i triaminobenzenul (c
ompusul inutil i toxic). Cu aceast ocazie s-a constatat c aceast sulfanilamida a avu
t aceeai activitate antibacterian, dar a fost mult mai puin toxic. Cercetrile ulterio
are au adus la mbuntirea i dezvoltarea acestei grupe, evenimentul major fiind descope
rirea sulfamidelor piranidinice (sulfadimidina, sulfadiazina, sulfamerazina), co
mpui mult mai remaneni n organism i mai siguri. Evoluia grupei antibioticelor din ult
imele decenii a nlocuit mult obiunea terpeutic pentru sulfamide, interesul pentru a
ceast grup fiind n principal pentru cele potenate.
85
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Caracteristici fizicochimice Solubilitatea sulfamidelor Este un factor care influ
eneaz eficacitatea, pentru c concentraia lor esuturi este guvernat n primul rnd de
absorbiei de la locul administrrii i n al doilea rnd de concentraia acestora n compa
mentele organismului. Ratele de absorbie a sulfamidelor sunt n general proporionale
cu hidrofilia lor. Srurile de sodiu sunt toate solubile n ap, srurile sodice avnd so
lubiliti peste 1:2 la temperatura corpului. Exceptnd sulfamidele care nu se absorb n
intestin (ex. ftalilsulfatiazolul, succinilsufatiazolul sau alte sruri de suface
tamid) membrii grupei urmresc un anume tipic, diferenele dintre ei fiind foarte mic
i. Proprietile chimice ale sulfamidelor Para-aminobenzen sulfonamidele sunt pulber
i cristaline albe, fr miros, cu gust amrui, insolubile n ap, acizi minerali. Solubili
zarea se face la pH-uri extreme. Sulfatiazolul se solubilizeaz n prezen de NaOH i se
livreaz n soluie 20% injectabil, n pH puternic alcalin (pH = 10-11), administrat stri
ct intravenos. Srurile de sodiu ale sulfamidelor sunt mult mai solubile, dar se o
bin mai greu. Sulfamidele se comport ca acizi slabi Identificarea sulfamidelor Se
poate face cel mai rapid prin metode calitative (metoda Osadchenko n prezena de HC
l i a ligninei (celulozei), dnd coloraie portocalie). Prezentarea comercial a sulfam
idelor Este sub form de: pulberi, comprimate, soluii injectabile, soluii buvabil, so
luii externe, colire, unguente cu sulfamid, bujiuri i comprimate intrauterine. Mai
exist i paste pentru cabaline i boluri. Absorbia i difuziunea sulfamidelor Sulfamidel
e vechi sunt administrabile doar pe cale oral (ratele absorbiei fiind proporionale
cu solubilitatea lor), sau pe cale topic. Excepia este reprezentat de sulfapiridina
i sulfadimidina, care sunt absorbite foarte lent i neregulat, la majoritatea spec
iilor. Nivelurile maxime din snge pentru carnivore, consecutiv unor doze unice es
te de o or pentru sulfamidele care se absorb rapid i maximum de 8 ore, cu media de
4 ore, pentru cele cu absorbie lent. Rata absorbiei este variabil cu specia fiind t
ributar i gradului de plenitudine al intestinului. Cu toate acestea, cinii i pisicil
e absorb sulfamidele rapid i aproape complet, n timp ce la vaci, rata absorbiei est
e mult mai lung, motiv pentru care se recomand administrarea n lapte cldu pentru a nc
ide gutiera esofagian i favorizarea pasajului direct n cheag. Absorbia sulfamidelor
la porci i cai ocup poziii intermediare, iar intestinul psrilor absoarbe sulfamidele
mult mai bine dect cel al altor animale domestice. Srurile monosodice se vor admin
istra pe cale strict intravenoas (cu excepia sulfadimidinei sodice i sulfadimetoxin
ului sodic, care se pot administra i profund i.m.).
86
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Radicalul N
Sulfamida O Sulfadiazina Sulfisoxazolul N N CH3 Sulfamerazina N OCH3 OCH3 Sulfad
imetoxipiridazina
N N
OCH3 Sulfadimetoxina
N N
CH3 Sulfametazina N N CH3 CH3 Br CH3 S Sulfatiazolul Sulfabrometazina N O
N N
N
OCH2CH3 Sulfaetoxipiridazina
N
Sulfacetamida C N CH3
Fig. 3.1. Structura sulfonamidelor
H N H O Acidul para aminobenzoic O N4 S O Nucleul sulfamidic O H N H O Sulfanila
mida S N H H N1 C QH
Fig. 3.2 Prezentarea sulfamidelor
Consecutiv administrrii i.v. sau i.m., nivelurile maxime din snge sunt atinse foar
te rapid, susinerea nivelurilor terapeutice fcndu-se prin readministrri frecvente. n
general, niveluri ale sulfamidei de 80-150 mcg/ml de snge, la om i de 50 mcg/ml, l
a animale sunt considerate suficiente pentru a declana efecte terapeutice. Totui e
xist sulfamide care reclam doze mai mari. Odat atins nivelul plasmatic optim, admin
istrrile orale se vor repeta la fiecare 8 ore (pt. monogastrice) sau fiecare 12 o
re (pt. rumegtoarele mari). Compuii long-acting (retard) cum ar fi de exemplu sulf
ametoxipirididazina sau sulfametilfenazolul se pot administra doar o singur dat pe
zi.
87
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Conduita general Este de a administra doze de atac iniiale mari, pentru atingerea
unor niveluri sangvine optime i apoi de a continua cu doze consecutive mai mici (
creteri ulterioare ale dozelor nu va crete proporional i rata sulfamidei din snge). A
dministrarea oral a sulfamidelor la rumegtoare, nu va duce afectarea florei rumina
le, asigurnd efecte sistemice folositoare. Supradozrile i utilizarile prelungite de
sulfamid determin efecte secundare. Pe calea seroaselor absorbia este bun, putndu-se
realiza concentraii sanguine nalte. Pe aceast cale se realizeaz tratamente generale
nlocuind calea intravenoas, dar i tratamente locale (intrapleurale n pleurite i pleu
rezii). Administrarea rectal a sulfamidelor d absorbii neuniforme i este puin folosit
oare n medicina veterinar. Se mai pot administra intramuscular unele soluii uleioas
e. Sulfamidele ptrund i n elementele figurate ale sngelui, n seroase, lichidul sinovi
al, transudate, exsudate, permind efecte benefice n terapie, cu condiia s nu existe p
uroi. De reinut c n infeciile supurative aciunea sulfamidelor este mai slab sau chiar
pot fi inactivate, datorit faptului c puroiul este bogat n acid paraaminobenzoic (A
PAB). Prezena unor substane cu structur para-aminobenzoic diminueaz activitatea sulfa
midelor (ex. procaina, anestezina). Excepia o constituie sulfamidele dublu substi
tuite, care sunt greu absorbabile (Ftalisulfatiazolul, Sulfaguanidina, Formo-sul
famida, Succinil-sulfamida, etc.) folosite exclusiv pentru tratamentul local al
enteritelor, realiznd concentraii mari n tubul digestiv. Aceste sulfamide se elimin
aproape n totalitate prin fecale. Pe cale parenteral, absorbia este n funcie de calea
folosit, cea i.v. fiind rapid i realiznd concentraii maxime imediate. Pe calea seroa
selor absorbia este bun, putndu-se realiza concentraii sanguine nalte. Pe aceast cale
sunt realizate tratamentele generale nlocuind calea intravenoas, dar i tratamente l
ocale (intrapleurale n pleurite i pleurezii). Administrarea rectal a sulfamidelor d
absorbii neuniforme i este puin folositoare n medicina veterinar. Se mai pot administ
ra intramuscular unele soluii uleioase. Dup ptrunderea n snge, sulfamidele se cupleaz
cu proteinele plasmatice. Din acest punct de vedere se mpart n: sulfamide clasice,
cu un procent redus de cuplare i cu o durat de aciune n organism mai scurt, i sulf
de retard, care se cupleaz masiv cu proteinele plasmatice i acioneaz un timp mai ndel
ungat n organism, eliberndu-se sub form liber prin snge. Concentraiile de sulfamid
trebuie s asigure un nivel minim inhibant asupra bacteriilor sau germenilor pe t
oat durata tratamentului. Scderea concentraiei sanguine sub cea minim inhibant, deter
min apariia unor fenomene de rezisten. Concentraia minim inhibant este de 3 mg sulfa
100 ml snge. n prima faz, dup absorbie, concentraiile sanguine sunt mai nalte, aceas
depinznd de calea de administrare. Administrrile intravenoase i cele parenterale da
u concentraii iniiale nalte, care se menin cteva ore, coboar treptat i n funcie de
sulfamidei ajung mai rapid sau mai lent la concentraia minim inhibant. n administrril
e pe cale oral, concentraia de vrf este mai joas dect n cazul administrrilor parente
e i apare dup o durat mai lung. Aceste administrri menin mai mult sulfamida n organi
prin absorbia mai lent a sulfamidei. Sulfamidele administrate pe cale oral, de obic
ei se absorb bine.
88
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Sulfamidele care se absorb uor au aciune general, difuzeaz n esuturi i organe inclus
prin barierele organismului, ajung n circulaia fetal atingnd pn 50% din concentraia
ern. Difuzeaz bine n LCR traversnd bariera hematoencefalic. n esuturi i organe atin
centraii, de regul, la 40-60% din concentraia sanguin. Concentraii mai mari se realiz
eaz n rinichi, organul de eliminare a sulfamidelor, i n ficat, organul de metaboliza
re a acestora. n aceste organe se realizeaz concentrarea sulfamidelor depind concent
raiile sanguine ale substanei. Coeficientul de difuziune n pulmoni este foarte impo
rtant, la fel ca i cel de difuziune n organele n care infecia se localizeaz cu precde
e. Sulfamidele ptrund i n elementele figurate ale sngelui, n seroase, lichidul sinovi
al, transudate, exsudate, permind efecte benefice n terapie, cu condiia s nu existe p
uroi. Metabolizarea Se realizeaz n ficat, fie prin biotransformare, fie prin conju
gare. Biotransformarea se realizeaz prin procesele de oxidare aromatic ciclic sau a
lchilic. Un mecanism important este acetilarea sulfamidelor la funcia aminic, ntlnit
a sulfamidele clasice. Acetilarea la funcia aminic a sulfamidelor are dezavantajul
c n urin metaboliii precipit; n urina acid putnd forma chiar microcristale (care p
oca tubii renali). Acetilarea este o cale important mai ales pentru sulfamidele m
ai vechi care erau acetilate. Compuii acetilai sunt foarte puin solubili n ap i de ac
ea pot determina apariia de cristale care pot precipita n urin. Comparativ, un avan
taj al sulfamidelor piramidinice (sulfadiazin, sulfamerazin, sulfadimidin) este ace
la c derivatul acetil este mult mai solubil, ca la alte sulfamide i deci, riscul e
ste mult mai mic.. Totui aceast consideraie este mai important clinic n medicina uman
dect n cea veterinar, acetilarea fiind o cale metabolic mult mai important ca la anim
ale. O cale important de metabolizare, n special la sulfamidele retard, este glucu
ronoconjugarea, care permite formarea unor metabolii, cu eliminare uoar Eliminarea
sulfamidelor Se petrece n rinichi, unde sulfamida necuplat este excretat de ctre glo
merul. Moleculele ionizate sunt excretate activ n tubii proximali. Reabsorbia se p
etrece n tubii uriniferi prin procese de difuziune pasiv a componentelor liposolub
ile neionizate. Reabsorbia sulfamidei are loc n tubuli prin difuziunea pasiv a comp
uilor neionizai liposolubili. Proporia de medicament neionizat va fi dependent de pKa
i de pH-ul fluidului tubular.In general pKa-ul sulfamidelor este ntre 6 i 7,4 (cu
excepia sulfanilamidei, 10,4) i sunt acizi slabi. Cu toate acestea, n cazul sulfadi
metoxinei (pKa=6), ntr-o urin alcalin (pH =8), rata pKa pH =-2, rata fraciunii neion
izate / ionizat = 1:100. Aceast balan este clar n favoarea balanei ionizate, care din
aceast cauz va fi mai puin absorbit, tendina fiind de a rmne n fluidul tubular. Ori
urina alcalin are tendina de a reine sulfamida (i derivaii lor acetilai) n soluie
l este puin probabil cristalizarea.
89
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Urina ierbivorelor este n mod normal alcalin i astfel, nu mai este necesar o alt alca
linizare, dar la cine i pisic (urin acid) alcalinizarea urinei este necesar, lucru ad
sea omis de practicieni. Viteza de eliminare a sulfamidelor depinde n cea mai mar
e parte de procentul de cuplare al acestora cu proteinele plasmatice. Sulfamidel
e se elimin sub form liber (forma cuplat fiind rezervorul de unde se elimin cea liber
. Din punct de vedere al vitezei de eliminare renal, sulfamidele se mpart n 6 grupe
: 1). cu eliminare ultrarapid (Sulfatioureea sau Badionalul), cu timp terapeutic
util de 2-3 ore; 2). cu eliminare rapid (Sulfatiazolul), care au timpul terapeuti
c de 4-6 ore; 3). cu eliminare medie (Sulfafenazolul, Orisul, Sulfametoxazolul,
Gantanol, Sulfisomidina sau Elkosin), care se menin n organism de 12 ore; 4). cu e
liminare lent (Sulfamerazina, Sulfodimerazina, Sulfametinul, Bayrena, Sulfametoxi
pirimidazina sau Retamid) care se elimin din organism dup 24 ore; 5). cu eliminare
foarte lent (Sulfametoxipirazina, Longun sau Sulfalen), cu durata de aciune n orga
nism de 48 ore; 6). cu eliminare ultralent (Sulfadimetoxi pirimidina, Sulfadoxinu
l, Sulformetoxinul), cu timpul util terapeutic de 72 ore, dar n administrri orale
la psri atinge 5 zile. n afar de eliminarea renal dup administrarea oral exist i c
i mici sau mai mari de sulfamide n fecale, n funcie de gradul de absorbie iar uneori
n lapte. Uneori concentraiile crescute din lapte pot produce probleme n industria
brnzeturilor oprind fermentaia. Sulfamidele se mai pot elimina prin ou, eliminarea
fcndu-se att n albu ct i n glbenu. Riscul teoretic al sulfamidoterapiei este cris
ca urmare a precipitrii sulfamidelor slab solubile n tubuli, pelvice i uretere. Ace
asta va determina reducerea cantitii urinare, durere i prezena albuminei n urin. Aces
e serioase neajunsuri pot fi minimalizate la animalele n tratament prin reguli de
baz: - adparea animalelor cu ap la discreie, deshidratarea duce la concentrarea uri
nei, - efectuarea tratamentelor maxim 7 zile, - utilizarea asocierilor sulfamidi
ce (ex. Sulfapiridina + sulfamerazina + sulfadiazina). Dozarea ndelungat la rumegro
are poate determina n cazuri rare supresia florei simbionte, dozajul de foarte lu
ng durat determinnd diaree i probleme legate de distrugerea produciei de vitamina K d
e ctre flora ruminal. Toxicitatea sulfamidelor la psri este recunoscut prin scderea p
oduciei i calitii oulor. n cazul sulfaquinoxalinei poate fi ntlnit diateza hemorag
lor. Spectrul antibacterian al sulfamidelor Este considerat larg. El cuprinde co
ci Gram negativi i Gram pozitivi (mai ales streptococi, stafilococi, pneumococi,
bacterii Gram negative) i Gram pozitive (B. anthracis, Pasteurela), Clostridium,
B. mallei), n actinobaciloz, n actinomicoz i asupra Corynebacterium spp. De asemenea,
sulfamidele dau rezultate bune i n coccidiozele aviare, dar nu sunt active n ricke
ttsioz, asupra virusurilor mici i n cazul bacililor acido-alcoolo-rezisteni (tabelul
3.1.).
90
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Tabelul 3.1. Activitatea antibacterian relativ (1-4) a sulfamidelor (dup Bywater, 1
993) Gram pozitivi Streptococcus agalactiae Staphylococcus aureus Gram negativi
Pseudomonas aeruginosa Bordetella bronchiseptica
Streptococcus dysgalactiae Corynebacterium pyogenes Clostridium spp
Escherichia coli
Salmonella spp.
Sulfamide clasice Trimetoprim Trimetoprom + sulfamide
2 3 4
1 2 2
1 2 2
2 3 4
-
3 4 4
2 3 4
2 3 3
-
1 ? 4
3 4 4
Pasteurella spp.
Klebsiella spp.
Medicamentul
-
-
Modul de aciune al sulfamidelor Este bacteriostatic. Ele determin inhibiia nmulirii b
acteriene, leznd uor celulele bacteriene. Aceasta va permite ulterior fagocitoza c
elulelor bacteriene. n prezena sulfamidelor fagocitoza este activat, celulele sunt
mai vulnerabile. Procesul de fagocitoz este att de intens, nct nici nu se mai formea
z imunitate. De regul, sulfamidele nu interfereaz procesele de imunogenez (n doze foa
rte mici fiind chiar i stimulatori pentru creterea celular), i pentru succesul aciuni
i lor, va fi necesar ca bacteriile s fie sensibile natural la aciunea acestora. As
ocierea sulfamidelor cu potenializatori de sulfamide d efect bactericid. Sulfamide
le inhib dezvoltarea bacteriilor sensibile, n concentraii de 1:20.000, iar streptom
icina inhib la 1:500.000, tetraciclina la 1:1.000.000. Aciunea sulfamidelor este d
iminuat mult n snge, puroi, n prezena proceselor de degradare celular i tisular bog
acid para-aminobenzoic. Aciunea bacteriostatic este maxim n faza de multiplicare int
ens a bacteriilor i n special asupra germenilor de dup multiplicarea de invazie. Cea
optim este cea dup faza logaritmic de nmulire a bacteriilor prin srcirea de acid pa
aminobenzoic i folosirea prin substituie a sulfamidelor. Mecanismul de aciune al su
lfamidelor este cel de interferare metabolic, la nivelul sintezei de acid folic,
dar exist i bacterii care nu necesit aciunea acidului para-aminobenzoic n formarea ac
izilor nucleici ci i pot lua compui metabolici gata sintetizai de mediu (acidul foli
c). Molecula de sulfamid este foarte asemntoare cu cea de acid para-aminobenzoic, a
tt ca dimensiuni, structur spaial, distane interatomice i distribuia sarcinilor elec
ce. Mrimea moleculei de acid para-aminobenzoic este de 6,7 , comparativ cu 6,9 la
sulfamide i 2,3 lime fa de 2,4 la sulfamide. Distribuia spaial Este asemntoar
exist substituiri la funcia amidic, distribuia atomic a sarcinilor electrice i dista
le interatomice avnd rol important n distribuia tridimensional. Gruparea carboxil -C
OOH are un caracter electronegativ mai puternic de ct cea sulfanil. Sulfamidele c
are au la azotul amidic un radical au asemnare spaial mai mare cu acidul para-amino
benzoic i acest substituent influeneaz mult aciunea bacteriostatic. Electronegativita
tea crete, ca i caracterul acid, cu valori apropiate ale acidului paraaminobenzoic
. Aceast asemnare ntre dou molecule permite n mediu srac n acid para-
91
Treponema hyodysenteriae Mycoplasma spp. -
Bacterioides spp.
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
aminobenzoic i lipsit de acesta ca bacteriile s piard selectivitatea n chimiotactism
ul lor i s integreze molecula de sulfamid n sinteza de acid folic, n locul acidului p
araaminobenzoic, constituent al structurii normale. Acidul folic este format n mo
d normal de pteridin, acid para-aminobenzoic i acid glutamic. Aceasta este o vitam
in din grupul B i este necesar n sinteza acizilor nucleici, prezena sa fiind indispen
sabil. Acizii folici nglobeaz derivai ai acidului pteroilglutamic, cu rol de furnizo
r de grupri monocarbonice, necesar constituenilor indispensabili vieii. Acidul foli
c se transform n acid tetrahidrofolic (folinic). Transformarea acidului dihidrofol
ic n tetrahidrofolic indispensabil sintezei acizilor nucleici se realizeaz sub aciu
nea dihidrofalatreductazei, care este sensibil i interferat de o alt grup de chimiote
rapice din grupa diaminopirimidinei, care blocheaz acest proces i care acioneaz att a
ntibacterian ct i antiprotozoaric. Antagonitii sulfamidelor Activitatea competitiv a
sulfamidelor a fost demonstrat prin adiia unor compui metabolici pe care organismu
l nu este capabil s le sintetizeze n prezena sulfamidelor. Acestea au eliminat acti
vitatea antibacterian a sulfamidelor, oricare din urmtorii metabolii fiind consider
ai antagonti: - acidul paraaminobenzoic i structurile nrudite, cum ar fi anestezicel
e locale cu nucleu paminobenzoic (ex. procaina, butacaina, benzocaina), unele ant
ibiotice (ex. procain penicilina), - ali membri ai compexului B (ex. nicotinamida
, acidul folic, colina) precum i precursorii acestora incluznd numeroi aminoacizi (
ex. acidul glutamic, metionina) - unele proteine care se pot combina parial cu su
lfamidele i astfel, le pot elimina, cel puin temporar, activitatea antibacterian (g
elatina, albumina, peptona i proteina seric), deasemenea asociat cu acest grup de
substane, nu trebuie uitat faptul c sulfamidele sunt constant antagonizate de ctre
lichidele tisulare i sngele prin care circul, - produii rezultai consecutiv morii cel
lare i tisulare, n special puroiul, care acioneaz i ca barier mecanic (non-vascular
xicitate i efecte secundare Sulfamidele au un coeficient terapeutic destul de rid
icat, dar pot determina efecte toxice n cazul unor supradozri masive sau n cazul un
or tratamente prelungite. Riscul principal al sulfamidelor este cristaluria, n tu
buli i uretere, urmarea precipitrii n cazul sulfamidelor slab solubile. Efectele as
upra tabloului sanguin n primele ore sunt legate de: leucocitoz, i n special limfoci
toz, pentru ca ulterior s se instaleze leucopenia care se poate accentua mergnd pn la
agranulocitoz. De asemenea, n acest timp mai poate apare i o trombocitopenie care
d natere adesea la diateza hemoragipar. n snge, dozele crescute de sulfamide i tratam
nte prelungite, duc la apariia methemoglobinemiei. n asemenea cazuri se fac tratam
ente cu albastru de metilen pentru reducerea hemoglobinei n oxihemoglobin. Dozajul
sulfamidelor la rumegtoare poate fi urmat de supresia dezvoltrii florei specifice
ruminale. De obicei fr urmri majore, totui, administrrile de lung durat pot fi urma
de diaree, depresie i probleme de ordin hematologic (hemoragii) ca urmare a supre
siei produciei vitaminei K de ctre flora specific ruminal. La psri toxicitatea este s
mnalat prin scderea produciei de ou i subierea cojii oulor. Diateza hemoragic (n s
la sulfaquinoxalin) este frecvent ntlnit.
92
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Trombocitopenia este mai accentuat la psri n cazul Sulfochinoxalinei, care este resp
onsabil de sindromul hemoragipar specific. Tot la psri, sulfamidele se pot concent
ra n ovar, determinnd eliminarea acestora prin ou i pot determina fenomenul de dimin
uare i inhibiie a ouatului precum i fenomene degenerative ale foliculilor ovarieni,
ceea ce va duce la tulburri ale funciei de reproducere n cazul loturilor de reprod
ucie, care, din aceast cauz, urmeaz a fi dirijate pentru ngrare. i la psri, sulfa
t produce distrugerea florei simbionte din intestin cu apariia de avitaminoze sau
hipovitaminoze K, motiv pentru care tratamentele cu sulfamide se nsoesc adesea de
administrarea de vitamin K n apa de but. La carnivore, administrarea unor cantiti ma
ri de sulfamide pot da natere la fenomene nervoase, mai ales la tineret. Administ
rarea i.v. a Sulfatiazolului duce la declanarea imediat a vomei de natur central. Su
lfamidele care acetileaz la funcia aminic, la eliminarea renal n urina acid a carnivo
elor, pot da microcristalurie, care poate bloca glomerulii i leziona tubii renali
. Din aceast cauz n tratamentele cu sulfamide la carnivore se recomand cantiti mari d
lichide i folosirea bicarbonatului de sodiu pentru alcalinizarea urinei. Simptom
ele incipiente ale iatropatiei cu sulfamide sunt scderea produciei de urin, durere,
albuminurie. Aceste neajunsuri pot fi minimalizate prin triada: - animalele tra
tate s aibe acces liber la ap, pentru c orice deshidratare va conduce la concentrar
ea urinei, - niciodat terapia cu sulfamide nu va depi 7 zile, - cea mai recomandabi
l alternativ este utilizarea asocierilor de sulfamide. Cea mai recomandat combinaie:
sulfapiridin, sulfamerazin, sulfadiazin. Indicaii i contraindicaii Sulfamidoterapia
e aplic numai n cazul germenilor naturali sensibili la sulfamide i se recomand sulfa
midograma naintea efecturii tratamentelor. Eficacitatea tratamentului este mai bun n
perioada de nmulire a bacteriilor, cnd i sintetizeaz masiv acid folic, necesar pentr
sintezele de acizi nucleici. Totui, se pot folosi i n perioada de nmulire latent a b
cteriilor. Se va porni cu o doz de atac, care este mai mare dect celelalte doze di
n ziua respectiv. Tratamentul se face cu doze descrescnde, doza cea mai mare fiind
n prima zi a tratamentului. Sulfamidemia activ trebuie meninut permanent prin doze
de ntreinere n aa fel nct s nu scad sub concentraia minim inhibant. Tratamentul
dup vindecarea clinic, nc 24-48 de ore, pn la vindecarea bacteriologic. Recomandri
amidoterapie: n caz c se ntrerupe tratamentul, el nu se mai reia cu sulfamide. Se r
ecomand asocierile de sulfamide sub form de di- sau trisulfamide, n funcie de cineti
ca proprie a fiecrei sulfamide. Se recomand asocierea sulfamidelor cu potenializato
ri de sulfamide, cu activitate mai puternic i la care rezistena se instaleaz mai gre
u. Se recomand asocierea sulfamidelor cu alte chimioterapice sau cu antibiotice b
acteriostatice. Este contraindicat asocierea la sulfamide a vitaminei H1, B9, a d
rojdiei de bere, a anestezicelor locale cu structur para-aminobenzoic, a aminoaciz
ilor care conin sulf i alimentaia cu carne. n cazul tratamentelor profilactice (hole
ra aviar), terapia profilactic trebuie susinut, folosind sulfamide cu eliminare foar
te lent sau ultralent. Se recomand terapia
93
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
de susinere a organismului inclusiv terapia nespecific pentru a desvri efectul sulfam
idelor prin fagocitoz bacterian. Ca mod de administrare ele se administreaz oral sa
u parenteral: Calea oral poate fi folosit i la tratamentele n mas, fie n amestec cu f
rajele, fie n amestec cu apa de but (la psri i suine). Administrarea la celelalte spe
cii se face, de regul, individual. Administrarea parenteral - se face cel mai ades
ea pe cale intravenoas. Administrarea Sulfatiazolului, soluie injectabil 20% este i
nterzis pe cale subcutanat sau intramuscular, deoarece d natere la flegmoane sau abce
se. Local - sulfamidele se pot administra sub form oral n cazul enteritelor, folosi
nd sulfamide greu absorbabile. Exist i sulfamide care se concentreaz n urin (ex. eoxa
zolul), folosit pe cale oral - pentru tratamentul cilor urinare i renale. Pe supraf
aa pielii i a mucoaselor, sulfamidele se pot aplica prin pudraj pe plgi, fiind un b
un cicatrizant de suprafa sau sub form de hemopansament sulfamidat43. Se mai pot fo
losi preparate cu uz local, sub form unguentelor sulfamidate sau ca, soluii i bujiu
ri efervescente (pesarii) pentru aplicaiile intrauterine. Posologia sulfamidelor
este diferit n funcie de tipul acestora, dozele fiind n general mult mai mari compar
ativ cu antibioticele (foarte variabile, in general cuprinse ntre 50-300 mg/kgc),
dup cum urmeaz: La sulfamidele clasice, n administrrile orale doza este de 0,12-0,1
5 g/kcorp/zi n prima zi, care apoi coboar pn la 6-8 cg/kcorp/zi pn n a 5-a zi. n ad
trrile parenterale dozele sunt puin mai mici, de 0,10-0,12 g n prima zi, care apoi
coboar la 0,06 g n a 6-a zi. n cazul administrrilor sulfamidelor greu absorbabile ad
ministrate pe cale oral dozele sunt de 0,20 g/kcorp/zi. n cazul sulfamidelor retar
d dozele pro die sunt de 8-10 cg/kcorp/zi, putnd a cobor pn la 4 cg/kcorp/zi n ziua a
5-a a tratamentului Sulfamidorezistena Poate fi natural sau ctigat: Sulfamidoreziste
na natural Apare la bacteriile i microorganismele care pot lua acidul folic preform
at din mediu i care nu pot s-l sintetizeze singure. Rezistena ctigat Apare pe parcurs
mai rapid i are o durat mai lung. Aceasta are la baz adaptarea enzimatic a metabolis
mului bacterian sau a unei specii a bacteriilor sau medieri ale factorului R. ba
cteriilor pot s ia o alt cale enzimatic sau s ia acid folic preformat din mediu i se
selecteaz printr-un proces mai lent. Rezistena mediat de factorul R apare prin tran
sfer de ADN microcromozomial. Prezena acidului para-aminobenzoic n mediu sau a com
puilor ce conin acest acid (puroi, unele medicamente ca procaina, anestezina, etc.
) pot favoriza apariia sulfamidorezistenei. De asemenea, greeli n tratament, lipsa d
ozei de atac, doza prea mic, doza de ntreinere prea mic, pot declana apariia sulfamid
rezistenei. Rezistena odat ctigat este ncruciat cu toate sulfamidele. Asocierea su
lor ca di- sau trisulfamide dau concentraii mai mari, fiecare acionnd pe cont propr
iu, diminund sulfamidorezistena. n mod asemntor acioneaz i produsele potenializate
metoprim.
43 (amestec de snge cu soluie de Sulfatiazol 20%, n pri egale, aplicat sub form de pa
samente pe plgi, realizeaz o cicatrizare per primam (fr urme), efectul bacteriostatic
fiind realizat de sulfamide, iar efectul stimulator de componenta sanguin.
94
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
3.1. Sulfamide a.u.v.
3.1.1. Sulfamidele sistemice Sulfanilamida (sulfamida mam). Ea nu se mai folosete n
administrrile generale ci numai n cele locale. Se folosete doar sub form de pudraj
pe plgi, fie singur fie asociat, n aplicaiile locale ca unguente sau n aplicaiile in
uterine. Sulfadimidina (sulfametazina) Este o sulfamid cu aciune semiretard, de 12
-24 ore (timpul de njumtire la eliminare este de 812 h.). Se absoarbe rapid, cupleaz
proximativ 75% cu proteinele plasmatice i realizeaz nivele nalte n snge, difuzeaz foa
te bine n pulmoni. Popularitatea acestei sulfamide se datoreaz faptului c, datorit s
olubilitii bune a sulfamidei i metaboliilor, riscul cristaluriei este foarte mic (ti
mpul de njumtire la animalele de rent este de 8-12 ore). Se administreaz n numeroase
li infecioase, infecii i n leziuni locale. Injectabil se folosesc soluiile 33% sau 20
%, administrate s.c. sau i.v. la animalele mari Oral se administreaz n doze de 8-1
0 cg/kcorp. (se cunosc i produse condiionate sub form de bol, pentru bovine). Se fo
losete i la psri n coccidioz i holera aviar. Pe cale oral, mai modern, se poate co
boluri controled slow release44 (pentru bovine), n doze de 100 mg/kcorp., sau pa
renteral, i.v. lent, rar s.c. (sarea sodic n soluii 20%). Sulfadiazina A fost prima
dintre sulfamidele pirimidinice (fig. 3.3.). Ea se absoarbe bine n tubul digesti
v totui, nu la fel de bine ca sulfanilamida, se distribuie rapid i uniform n esuturi
, se absoarbe n lichidul cefalorahidian i are timpul de njumtire la aproximativ 3 ore
Cupleaz destul de slab la proteine (14%), timpul de aciune fiind considerat de 8-
12 ore.
HNSO2 N NH2
N
Figura 3.3 Sulfadiazina
Importana terapeutic a sulfadiazinei rezid n special din asocierea sa cu trimetoprim
ul. Sulfadimetoxina (sulfadoxina) Este asemntoare structural sulfadiazinei (fig. 3
.4.) i este important pentru concentraiile mari pe care produce la categoriile de a
nimale mari, unde timpul de njumtire este de 1115 ore.
44
Bol cu eliberare lent controlat.
95
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
HNSO2 N N OCH3
NH2
OCH3 Fig. 3.4 Sulfadimetoxina (sulfadoxina)
Sulfadoxina are o eliminare ultralent, se menine n organism 72 de ore la valorile t
erapeutice, cupleaz aproximativ 90-95% cu proteinele plasmatice, asigur concentraii
sub form liber nalte pe tot parcursul tratamentului. Toxicitatea sulfadoxinei este
foarte redus i difuzeaz foarte bine n toate esuturile i organele. Metabolizeaz prin
ucuronoconjugare i se elimin fr a produce efecte secundare renale. Este sulfamida ce
a mai folosit n preparatele potenializate pentru uzul veterinar sub form de soluii in
jectabile 40%: Borgal, Trivetrin. Se folosete i n tratamentul holerei aviare permind
administrarea timp de 5-7 zile n terapia preventiv. Dozele terapeutice sunt de 5055
mg/kgcorp, doz iniial, pe cale oral, urmat de 2530 mg/kgcorp pe cale parenteral (s.c
sau i.v.) Sulfatiazolul Este o sulfamid foarte activ asupra majoritii bacteriilor s
ensibile la sulfamide, cupleaz cu proteinele plasmatice n proporie de 40-45%, iar c
oncentraia activ se menine destul de puin, pn la 6 ore, n administrrile parenterale
0 ore n administrrile orale, fiind excretat destul de rapid. Sulfatiazolul sodic s
e poate administra parenteral i cel mai adesea se ntlnete n diverse asocieri sulfamid
ice (singur fiind incomod datorit excretrii rapide). Sulfatiazolul se prepar la un
pH puternic alcalin, solubilizarea fcndu-se n mediu de NaOH la pH=10-12. Comparativ
cu sulfadimidina i sulfadimetoxina, sulfatiazolul este mai toxic i de aceea, se p
refer n terapeutic derivatul ftalilsulfatiazol, uz oral. La suine, unde administrar
ea intravenoas este dificil se folosete calea intraperitoneal. Sulfatiazolul se mai
poate administra oral sub form de comprimate sau pulberi, parenteral n soluii 20% i
extern n unguente 10%. Sulfaetoxipiridazina Este utilizat ca atare sau n asocieri s
ulfamidice destinate animalelor mari. Vrful plasmatic este atins la 6-8 ore dup ad
ministrari unice. Exist deja condiionri orale de tipul controled slow release bolus
, care pot menine niveluri plasmatice terapeutice pentru 23 zile dup doar o singur d
oz (doza uzual este de 55 mg/kgcorp). Sulfafenazolul Este o sulfamid semiretard cu
absorbie i difuziune foarte bun, realizeaz o cuplare cu proteinele plasmatice n propo
rie de 80%. Se menine n organism 12 ore, difuzeaz rapid i realizeaz concentraii mari
lmonare n majoritatea organelor i esuturilor. Eliminarea se petrece pe cale renal. S
ulfafenazolul se livreaz sub form de soluii injectabile 20%, care se administreaz la
interval de 12-48 h.
96
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Sulfametinul Este o sulfamid care cupleaz masiv cu proteinele plasmatice (90%). Se
absoarbe rapid n administrrile orale, iar eliminarea este lent, meninndu-se n organi
m la concentraia terapeutic 24-36 de ore. Sulfametinul are toxicitate redus i se fol
osete n toate injeciile. Se realizeaz i la noi n ar sub form injectabil, pulbere
imate. Sulfatioureea (Badionalul) este inclus de obicei n alte preparate chimioter
apice, timpul su de aciune fiind scurt. Asociat cu Marfanilul, formeaz preparatul M
arbadal, folosit n diferite administrri locale i mai ales n cele intrauterine. Marba
dalul intr n compoziia Tardomyocelului (Endomyocel) folosit n terapia intrauterin. 3.
1.2. Sulfamidele topice Sulfacetamida Este o sulfamid puternic acetilat la funcia a
minic, se absoarbe uor dar se elimin rapid. Este folosit sub forma sa de sare sodic i
se administreaz cel mai adesea n asocierile topice i oftalmice, extern (colirul cu
Sulfacetamid 10%) n conjunctivite i cheratite, fiind non-iritant pentru ochi, medic
amentul difuznd foarte bine n ochi. Asocierile cu neomicina i cu corticosteroizii s
unt i ele eficiente n aceast sfer. Sulfacetamida se mai poate folosi n aplicaiile rin
faringiene (soluiile 5% gliceroalcoolice), n otitele externe sau ca sulfamid enteri
c (forma ftalilat). Intravenos, se folosete n asociaiile de sulfamide intrnd n compo
produselor Ametosulfin i Suzotril. Sulfatioureea (Badionalul) Este inclus n alte p
reparate chimioterapice, timpul de aciune individual fiind scurt. Asociat cu Marf
anilul, formeaz preparatul Marbadal, folosit n diferite administrri locale i mai ale
s n cele intrauterine. Marbadalul intr n compoziia Tardomyocelului (Endomyocel) folo
sit n terapia intrauterin. eoxazolul Este o sulfamid cu aciune local urinar, care se
oncentreaz foarte mult n rinichi i este foarte activ n infecii urinare cu E.coli, Pro
eus, Pseudomonas, etc. Se livreaz sub form de comprimate sau soluii 40%. Sulfanilam
ida (sulfamida mam) nu se mai folosete pentru administrrile generale ci numai n cele
locale. Se folosete sub form de pudraj pe plgi, fie singur fie asociat, n aplicaiil
ocale ca unguente sau n aplicaiile intrauterine. 3.1.3. Sulfamidele enterice Cei m
ai importani reprezentani ai acestui grup sunt: sulfaguanidina, ftalilsulfatiazolu
l, ftalilsulfacetamida i succinilsulfatiazolul, care sunt sulfamide cu solubilita
te foarte mic i sunt foarte puin absorbite, cu excepia sulfaguanidinei, (care este a
bsorbit n proporie de 50%) dup administrri unice, i nu va mai avea deci, activitate s
rict intestinal.
97
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
n ultimii ani s-a constatat c un oarecare grad de absorbie este util datorit efectul
ui local exercitat asupra mucoasei intestinale n timpul i dup absorbie, i este import
ant datorit faptului c, coninutul bacterian al mucoasei este adesea foarte mare i do
ar activitatea strict intraintestinal asupra acestora, va fi ineficient mpotriva ac
estor organisme. Activitatea produilor ftalil i succinil este datorat eliberrii prod
uilor lor sulfonamidici parentali, dup ce ajung n intestinul gros, unde absorbia ace
stora este minim. Sulfatiazolul i sulfacetamida sunt cel mai adesea partea activ a
acestor molecule. Orice parte din aceste sulfamide care este absorbit se va compo
rta ca orice sulfamid sistemic. Consecutiv absorbiei sulfaguanidinei activitatea sa
va fi foarte asemntoare cu cea a sulfanilamidei. Colita ulcerativ este tratat cu su
lfalazin. Deci, n acepiunea actual, o aciune strict intestinal nu este cea mai eficie
t. Orice sulfamid enteric are mod de aciune la fel cu cele sistemice. Modul de preze
ntare al sulfamidelor enterice este sub form de pulberi insolubile albe. Dozele a
dministrate sunt de 100-150 mg/kg corp, pentru ftalilsulfatiazol i succinilsulfat
iazol, n dou administrri pe zi i de 90-260 mg/kgc, tot de dou ori pe zi la ftalilsulf
acetamid. Sulfamerazona Are caliti similare cu un timp de aciune circa 8 ore. eoxazo
lul Este o sulfamid cu aciune local urinar, care se concentreaz foarte mult n rinichi
este foarte activ n infecii urinare cu E. coli, Pseudomonas spp., Proteus spp., et
c. Se livreaz sub form de comprimate sau soluie 40%. Sulfametinul Este o sulfamid ca
re cupleaz masiv cu proteinele plasmatice (90%). Se absoarbe rapid n administrrile
orale, iar eliminarea este lent, meninndu-se n organism la concentraia terapeutic 24-
6 de ore. Sulfametinul are toxicitate redus i se folosete n multe formulri injectabil
e. Se realizeaz i la noi n ar sub form injectabil, pulbere sau comprimate. 3.1.3.1 A
iaiile de sulfamide Suzodil pulbere Este o disulfamid format din Sulfametazin i Sulfa
cetamid n proporie 1:1. Se administreaz oral. Suzotril pulbere Este o trisulfamid for
mat din Sulfatiazol, Sulfacetamid i Sulfadimidin sodic, n proporie 1:1. Se administr
oral. Suzotril F pulbere se administreaz pe cale oral i este format din Sulfadimidin
, Sulfacetamid i din Ftalisulfatiazol. Se folosete n tratamentul enteritelor i a pneu
mopatiilor. Suzotril injectabil Este o soluie 30% care conine Sulfacetamid sare sod
ic 10p, Sulfametazin 10p, Sulfatiazol 10 p, NaOH i ap distilt ad 100. Se administreaz
injecii intravenoase.
98
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Suzodril Este o soluie injectabil care conine Sulfatiazol sare sodic 16,28%, Sulface
tamid sare sodic 15% i ap distilat pn la 100 ml. Ametosulfin Este o soluie injectab
, care conine Sulfatiazol, Sulfacetamid sodic i Sulfametin cte 10 p. Se injecteaz 2,5
4 ml/kg greutate vie (8-12 cg/kcorp) strict intravenos la un interval de 24 de o
re. Pentru tratamentul coccidiozei se pot folosi preparatele: Sulfacoccidin, Sul
facoccirom Sulfaveridin i Dacigal. Sulfotin Este un preparat avnd la baz sulfaclorp
iridaniz sodic asociat cu Trimetroprim i cu un antihistaminic. Este folosit n colibac
iloze i enterite la viei. Se administreaz de dou ori pe zi cte 2 g, oral, la viei, ti
p de 3-4 zile. Sumetrolim Are la baz Sulfametoxazol i Trimetoprim. Este o soluie in
jectabil 24% i se administreaz odat pe zi, profund intramuscular cte 1 ml/10 kg greut
ate vie. Tetramidan Este un produs francez, amestec sub form de pulbere, care se
administreaz oral i care reprezint un amestec de trei sulfamide, iar sub form de sol
uie injectabil 25% cuprinde alte trei sulfamide i se administreaz intramuscular sau
intravenos 0,25 ml/kcorp odat pe zi. eodiar Este o suspensie care conine: trei sul
famide, un chimioterapic i un antihistaminic. Se folosete n tratamentul enteritelor
la purcei pe cale oral cu o sering dozatoare. Neodiarul se administreaz odat pe zi
la purcei de 7 kg i dou doze pe zi la purceii de 712 kg, iar tratamentul dureaz tre
i zile. 3.1.4. Homosulfamidele i sulfonele Sunt sulfamide utilizate cu precdere n m
edicina uman, dar i n cea veterinar (homosulfamidele). Marfanil Realizeaz mai greu re
zisten i se folosete sub forma unor preparate injectabile ca trisulfamida Supronal s
au asociat cu Badional sub denumirea de Marbadal, intrnd n compoziia unor preparate
de uz extern ca Tardomyocel (Endomyocel). Diazona Este o sulfon care se folosete n
tratamentul leprei la om. Se mai ntlnete i n unele preparate destinate tratamentului
coccidiozei la psri. 3.1.5. Sulfamidele antiprotozoarice Sulfamidele pot avea un
aport important i n lupta impotriva coccidiilor omniprezente mai ales n marile comb
inate avicole (vezi capitolul Chimioterapice). Modul de aciune cel mai cunoscut a
l acestor sulfamide este n special asupra stadiilor imature, asexuale, dar i asupr
a schizonilor unde interfereaz calea acid folic/APAB.
99
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Reprezentanii acestei grupe au mai fost prezentai pe larg n cadrul capitolului Chim
ioterapice. Reamintim aici doar produsele cele mai importante: Sulfachinoxalina
Este (4-amino-2 -quino-xalin-yl-benzen-sulfon-amida) este o sulfamid activ asupra
coccidiilor i este folosit i n terapia curativ a holerei aviare. Efecte secundare. La
ginile outoare, medicaia trebuie oprit cu o lun naintea ouatului existnd pericolul
ctrii foliculilor ovarieni. Sarea sodic a Sulfochioxalinei se folosete n soluie 19,2%
sub denumirea de Sulfacoccidin, care se folosete preventiv i curativ n coccidioza
aviar. Se administreaz n apa de but n concentraie de 1:4000. inndu-se cont de efect
ecundare ale Sulfacoccidinului s-a preparat produsul: Sulfaveridin Care este o as
ociere format din 2,5% Sulfachinoxalin i 2,2% Etoxidiaveridin. Acesta se folosete n a
a de but n concentraii de 2 timp de 3 zile, apoi pauz dou zile i tratament 3 zile. E
mai activ dect Sulfacoccidinul i fr efecte secundare. Dimerasol Este un produs cond
iionat n soluie 33% i este activ asupra germenilor Gram negativi i pozitivi i dar i
pra coccidiilor. Se administreaz oral sau parenteral (intravenos, intramuscular s
au subcutanat). 3.1.6. Sulfamidele antihelmintice Studiile au demonstrat eficaci
tatea clorsulonului mpotriva trematodelor, n special asupra lui Fasciola, stadii a
dulte, dar i asupra unor forme imature (forme tinere de 6 sptmni la oaie i de 8 sptm
a viel, au fost eliminate doar cu o doz unic). Clorsulonul Este 4-amino-6-(tricloro
-ethenyl)-1,3-benzen-disulfonamida (fig. 3.5.) Medicamentul este rapid absorbit,
ntr-o proporie de 75% i cupleaz la plasm (25%) i celulele seriei roii, de aici acti
atea asupra trematodelor.
Cl Cl2C C NH2
H2NO2S
SO2NH2
Fig.3.5 Clorsulonul
Metabolismul energetic al viermilor va fi afectat prin cuplarea la dou enzime spe
cifice, eseniale metabolismului glucidic: fosfoglicerat-kinaza i fosfoglicerat-mut
aza. Clorsulonul nu este mutagen sau teratogen, avnd indicele de siguran de peste 2
5 de ori doza uzual, totui nu se va administra la vaci de lapte. Dozaj. Bovine i ov
ine: 7 mg/kgc., pe cale oral i 4 mg/kgc.,s.c. Perioada de interzicere pentru carne
este de 8 sptmni.
100
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
3.2. Potenializatorii de sulfamide
3.2.1. Diaminopirimidinele (DAP) Asocierea sulfamidelor cu potenializatorii deter
min efecte bactericide i menin astfel sulfamidele n arsenalul terapeutic antibacteri
an modern. Cercetrile au demonstrat c eficacitatea sulfamidelor poate s fie crescut
prin asocierea cu inhibitorii dihidrofolat-reductazelor, adic 2,4-diamino-pirimid
inele, sau cu structuri similare45. Acid Para Amino Benzoic
SULFAMIDE Acid dihidrofolic
dihirofolat reductaza
TRIMETOPRIM Acid tetrahidrofolic
ADN
Fig. 3.6 Siturile de aciune a sulfamidelor i trimetoprimului (RT Cristina)
Trimetoprimul A fost prima diaminopirimidin descoperit, la care i s-a identificat
activitate antibacterian, fr a avea neajunsurile sulfamidelor, fr efecte secundare i
are, are capacitatea de a potena reciproc cu sulfamidele. Rezultatul este creterea
semnificativ a efectului i transformarea lui din bacteriostatic n bactericid, expr
imat prin creterea indexului terapeutic de cteva ori. De reinut c, combinaia este ant
agonizat de ctre prezena timidinei, (implicat n deturnarea procesului de formare a AN
D-ului)(fig. 3.6).
NH2 N H2N N OCH3
Fig. 3.7 Trimetoprimul
OCH3
CH2
OCH3
Aceasta are importan n testarea sensibilitii bacteriene, unde un mediu care conine ti
idin, poate neutraliza att trimetoprimul ct i sulfamida (de aceea mediile trebuie s f
ie libere de timidin).
45 Potenarea sulfamidelor poate demonstrat prin metoda difuzimetric. Discurile impr
egnate cu trimetoprim (1,25 mcg) i sulfamid (23,75 mcg pt. sulfafenazol), singure i
n combinaie, sunt aplicate pe plci nsmnate. Zonele de inhibiie rezultate vor atest
erena n favoarea asocierilor trimetoprimului cu sulfamidele. Primele atestri ale ef
icacitii asocierilor in vivo au fost demonstrate ca urmare a experimentelor cu inf
ecii induse pe oareci i obolani.
101
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Trimetoprimul care este principalul compus folosit ca i chimioterapic i potenializa
tor de sulfamide A fost introdus n terapeutic nc din anii 70, avnd o structur diamino
irimidinic (fig. 3.7.). i un caracter uor bazic (pH = 7,3). Este un compus ce se ab
soarbe bine n organism, se leag de proteinele plasmatice n proporie de 45%, timpul d
e njumtire plasmatic este de 6-12 ore n funcie de specie. Are aciune bacteriostatic
pectru de aciune apropiat de cel al sulfamidelor. Trimetoprimul acioneaz sinergic c
u sulfamidele deoarece ambele acioneaz asupra aceluiai lan metabolic, la nivelul a d
ou lanuri apropiate. Ele se poteneaz reciproc crescndu-i de 5-10 ori activitatea, com
parativ cu cea a compuilor luai separat. Toxicitate i efecte secundare Studiile efe
ctuate pe cini au artat c depirea dozelor chiar i de 10 ori, fa de cele terapeutice
ost bine tolerate. Totui la unele rase (Dobermann i Pintscher) au fost raportate c
azuri de artrit temporar, dar fr urmri. De asemenea a mai fost observat i o tromboci
enie idiosincrazic tranzient. De asemenea tratamentele cu sulfamide pot fi asociat
e cu cheratoconjunctivitele uscate, situaie care poate apare i n cazul sulfamidelor
potenate. La pisici dozele de trei ori mai mari au fost bine suportate. Totui n un
ele cazuri de supradozare s-a ntlnit hipersalivaia spumoas n cazul comprimatelor simp
le (se recomand drajeurile). La animalele de ferm doze de cinci ori mai mari nu au
avut nici un fel de efecte vizibile. Ocazional, dup administrri injectabile s-a c
onstatat o uoar iritaie la locul administrrii. Din acest motiv administrarea pe cale
s.c. vor fi evitate, iar n cazul animalelor de talie mic se recomand asocierea n fo
rmulrile injectabile i a unor anestezice locale. La om dar i la animale, tratamente
le ndelungate pot determina deficiena n folai. Spectrul antibacterian este larg, rec
omandnd folosirea n bolile majore ale cinelui, pisicii i animalelor de ferm incluznd
olile tractului respirator, urinar, gastro-intestinal, genital infeciile sistemic
e reclamnd utilizarea soluiilor injectabile. Spectrul cuprinde, att organisme Gram
pozitive ct i Gram negative (Actinomyces spp., B. antracis, Bordetella spp., Bruce
lla spp., Corynebacterium spp., E. coli, Haemophilus spp., Klebsiella spp., Past
eurella spp., Proteus spp., Salmonella spp., stafilococi i streptococi). Rezistena
Muli ani rezisten a la potenializatori i asocierile lor nu costituit o problem, dar i
nformaiile bibliografice recente semnaleaz apariia progresiv a cazurilor de rezisten
a de asocierile folosite n afeciunile digestive att la om ct i la animale, pentru un
mp ndelungat. Aplicaiile cele mai uzuale ale sulfamidelor potenializate sunt pentru
boli majore ale cinelui, pisicii i animalelor de ferm (n special infecii ale tractul
ui respirator, digestiv, urinar i genital, dar i n alte infecii bacteriene). n genera
l pulberile i comprimatele vor fi folosite pentru afeciunile tractului digestiv, n
timp ce formulrile injectabile se vor folosi n afeciunile sistemice. De reinut c efec
tul sumat al sulfamidelor potenializate egaleaz efectul antibioticelor, aceti compui
fiind utilizai la grad egal cu antibioticele (ex. Biseptolul). Perioada de inter
zicere este diferit n funcie de condiionrile utilizate.
102
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Laptele de la vacile tratate nu se va da n consum uman timp de apte zile de la ult
imul tratament. Animalele nu vor fi sacrificate timp de trei zile dup ultimul tra
tament cu trimetoprim + sulfadiazin i cinci zile dup trimetoprim + sulfadoxin, sub f
orme orale, respectiv 28 de zile dup cel injectabile. Cele mai frecvente asocieri
ale trimetoprimului sunt cu sulfadoxina i sulfadiazina (fig. 3.8). Asocierea cu
Trimetoprimul a sulfamidelor se face dup proporia 1:5. Cele mai importante amestec
uri se pot face cu: Sulfametoxazolul, Sulfadiazina, Sulfadoxina, Sulfaclorpirimi
dazina.
HNSO2 N N OCH3
NH2 N N HNSO2 NH2
OCH3 Sulfadoxina Sulfadiazina
Fig. 3.8. Principalele asocieri ale Trimetoprimului
Dintre preparatele cele mai cunoscute enumerm: Borgal, Trivetrin, Bactrim (Trime
oprim i Sulfametoxazol), Vetoprim, Tribrissen (Trimetoprim i Sulfatiazin).
Combinaia trimetoprim, sulfadiazin este o asociere sulfamidic cu efect de durat medi
e (timpul de njumtire n jur de 3 ore), excreia la rumegtoare fiind mai rapid. n co
sulfadoxina are o activitate mai ndelungat. La ambele sulfamide administrarea lor
este posibil att pe cale oral, ct i parenteral. Buna distribuie a trimetoprimului
idele corpului este exemplificat de concentraiile acestuia din lichidul sinovial,
care, la o or dup administrarea i.v., a asocierilor sulfamidice cu trimetoprim au
fost egale sau mai mari dect cele ca cele din ser. Consecutiv administrrii orale,
valorile plasmatice utile terapeutice au fost meninute timp de 2-6 ore. Excreia tr
imetoprimului se face prin urin, la fel i sulfadiazina i sulfadoxina, care sunt eli
minate sub formele acetilat sau conjugat. Dozaj Combinaia trimetoprim + sulfadoxin,
conine 40 mg trimetoprim + 200 mg sulfadoxin/ml. Dozele sunt de 1 ml/15 kgc/zi i el
e pot fi majorate la 1 ml/10 kgc./zi, n cazurile de infecie sever. Dozele se repet pn
la amendarea semnelor. Combinaia trimetoprim + sulfadiazin este prezent sub mai mul
te formulri:
103
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
forma injectabil (80 mg trimetoprim + 400 mg sulfadiazin/ml), se administreaz n doz
e 1ml/30 kgc/zi, doz care poate fi majorat la 5 ml/30 kgc/zi. bolurile (0,2 g trim
etoprim + 1g sulfadiazin) se administreaz fie pe cale oral, 30 mg/kgc/zi, fie intra
uterin, 2,4-4,8 g la vaci i iepe sau 1,2-2,4 g la oi i scroafe. pulberile orale co
nin 0,2 g trimetoprim i 1 g sulfadiazin/10 g pulbere total i sunt dozate 30 mg /kgc./
zi. suspensiile orale conin 80mg trimetoprim i 400mg sulfadiazin/ml. Dozele sunt de
15 mg/kgc./zi pentru cinci zile. tabletele (80 mg i 400 mg) se administreaz la an
imalele de talie mic, la cini, 15 mg/kg de dou ori pe zi i pisici, 120 mg/zi 3.2.2.
Ali potenializatori de sulfamid Diaveridina Este un potenializator de sulfamide, cu
aciuni chimioterapice proprii, foarte activ n coccidioz la psri. Este asemntor cu Tr
toprimul dup activitate. Se utilizeaz n asociere cu o serie de sulfamide, mai ales
pentru tratamentul coccidiozei la psri. Etoxidiaveridina Este un compus romnesc, n c
are funcia metoxi de la Diaveridin este nlocuit cu o funcie ethoxi. Este o pulbere c
ristalin, uor glbuie, inodor, cu gust amar, insolubil n ap, solubil n acizi. Acio
a coccidiilor fr efecte secundare i se poate folosi i la ginile outoare. Asocierea se
face cu sulfochinoxalina n produsul numit Sulfaveridin i deasemenea, intr n compoziia
produsului romnesc Dacigal, folosit tot n tratamentul coccidiozei, dar i n alte bol
i de natur bacterian. Pirimetamina Este folosit cel mai adesea ca potenializator de
sulfamide n tratamentul protozoarelor.
104
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Capitolul 4
Antibioticele
105
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Antibioticele sunt metabolii biologic activi produi de ctre germenii microscopici,
ca mijloc de lupt cu concurenii lor biologici. Scurt istoric Fenomenul de antagoni
sm bacterian a fost remarcat de Pasteur, care a observat c o cultur de Bacillus an
tracis este oprit n dezvoltare n prezena bacilului pioceanic. Mecinikov a studiat an
tagonismul ntre unele culturi de Penicillium i bacterii n cadrul florei intestinale
, ntre lactobacterii i cele de putrefacie. Victor Babe, n anul 1885, a studiat antago
nismul bacterian n laborator i a fost primul cercettor care a propus fenomenul de a
ntibioz n terapie. Termenul de antibiotic a fost introdus pentru prima oar de ctre f
rancezul Vuiellamin. Primul antibiotic activ, benzilpenicilina, a fost descoperi
t de ctre Fleming n 1921, ca inhibator al creterii bacteriene in vitro, dar penicil
ina G a fost utilizat n terapeutic, abia dup ce, n 1940, Chaine i Florey au reuit s
eze sub form pur penicilina cristalizat i s-i studieze calitile. Cercetrile pe subi
mani au avut un succes rsuntor i astfel, au inaugurat era antibioticelor. Cercetrile
furibunde care au urmat au avut ca finalitate apariia a numeroase antibiotice. A
stfel, n 1944 a aprut streptomicina, descoperit de ctre Waksmann, cloramfenicolul n 1
947, clortetraciclina n 1948, penicilinele semisintetice 1958, cefalosporinele n 1
960, fluorochinolonele n 1980 etc. Cercetrile pentru a gsi noi surse de antibiotice
sunt calate mai ales pe noi medicamente care s fac fa cu succes fenomenelor de rezi
sten. Sursele de ageni antibacterieni sunt: sintez, metabolii fungici (ex. Penicilliu
m spp., Streptomyces spp.), bacterii (Bacillus spp.) sau variante semisintetice
ale unor produse naturale (ex. formarea amoxicilinei din benzilpenicilin). Direcii
le de dezvoltare a cercetrilor n actualul deceniu legat de atibiotice sunt creterea
potenei mpotriva unor organisme intens patogene (ex. Pseudomonas spp.) i studiul c
reterii concentraiilor de medicament n locuri de aciune, greu de atins (ex. articulai
i, sistemul nervos central etc.). Studierea eficacitii antibioticelor n exprimarea
eficacitii antibioticelor se cunosc mai multe teste, considerate ca fiind standard
n multe ri care permit analizarea antibioticelor. Cele mai importante testri sunt:
a. Testele biologice Marea majoritate a acestor teste depind de utilizarea unui
mediu de agar, nsmnat cu o tulpin bacterian selecionat peste care sunt plasate dilu
erite ale anibioticului n testare. Plcile sunt incubate la 37 C, dup care se face ci
tirea, n funcie de zona de liz determinat de ctre antibioticul testat, raportat adese
la un antibiotic standard. Testele biologice permit o stabilire precis i sensibil
pentru antibiotice i metoda difuzimetric fiind considerat tehnic uzual, mai ales pent
ru betalactamine unde limitele detectabile sunt de ordinul nanogramelor pe milil
itru (10-9g/ml). b. Testele fizico-chimice Metodele cele mai folosite pentru tes
tarea antibioticelor sunt: spectrofotometria, spectrofotofluometria i mai recenta
cromatografie lichid (HPLC). Aceste teste sunt n general mai puin sensibile, compa
rativ cu testele biologice, pentru c sunt tributare n mare msur de metodele de prepa
rare i purificare a probelor. Dintre aceste metode, ultima (HPLC) este cea mai ve
rsatil i cu perspective de utilizare.
106
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
c. Testele in vitro Datorit faptului c toate antibioticele au limitri cu privire la
activitatea asupra bacteriilor pe care la afecteaz (fie datorit activitii lor intri
nsece, fie datorit rezistenei acumulate) cel mai adesea este de dorit de a se dete
rmina sensibilitatea unei tulpini izolate de la animale bolnave n ideea de a sele
cta conduita terapeutic cea mai corect: Metoda discului (DM = Disc Method) Este ma
i degrab un test calitativ, care se bazeaz pe aplicarea unor discuri din hrtie impr
egnate cu antibiotic, plasate pe plcue Petri inoculate. Dezavantajul major al meto
dei este necesitatea izolrii de culturi pure pentru testare, ceea ce nseamn o amnare
cu 24-36 de ore a cunoaterii rezultatelor. n condiii de teren acest timp poate fi
prea lung i deci, tardiv pentru animalele care au nevoie de tratamentul optim. Re
zolvarea (frecvent aleas de practicieni) ar fi nceperea tratamentelor cu antibioti
ce cu spectru larg, fr a mai atepta rezultatele. Concentraia minim inhibant (MIC = Mi
nimum Inhibitory Concentration) Este un test care d msura cantitativ a unei populaii
bacteriene la un anumit antibiotic. Dei este tot o metod in vitro, tributar uneori
realitii din in vivo, aceast metod este considerat cea mai uzual metod standard de
liz a eficienei unui antibiotic. MIC se obine prin creterea unor microorganisme n con
centraii succesive, de antibiotic. Cele mai mici concentraii care vor opri creterea
bacteriilor vor fi considerate MIC. Cifra obinut nu poate fi considerat absolut pen
tru este afectat de multe necunoscute cel mai adesea de numrul microorganismelor i
noculate la inceperea testrii (care trebuie s fie n jur de 105 bacterii/ml). Concen
traia bactericid minim (MBC = Minimum Bactericidal Concentration) n acest caz sunt u
tilizate sunt folosite concentraii mai mari, care mai apoi vor fi adugate la o nou
serie de antibiotic. Dup incubare tuburile sunt rensmnate n medii potivite i compara
cu o subcultur a tuburilor martor dinainte de incubare, putndu-se obine trei varian
te: - cretere similar cu tuburile martor = aciune strict bacteriostatic - cretere dis
parat = aciune bactericid incomplet - mediu steril (nici o cretere) = aciune bacteric
d, cele mai mici concentraii care vor da acest rezultat vor fi considerate MBC pen
tru antibioticul studiat, mpotriva unei anumite populaii bacteriene. Concentraia mi
nim de antibiotic (MAC = Minimum Antibiotic Concentration). Studiile recente au d
emonstrat c antibioticele n condiii in vivo pot exercita activitate terapeutic i la c
oncentraii mult mai mici dect MIC, i, de aceea, interpretri rigide ca, de exemplu, c
oncentraiile serice, nu pot fi luate ad literam pentru a exprima eficacitatea unu
i antibiotic. n ncercarea de a identifica efecte, MAC a fost definit ca fiind: con
centraia de antibiotic care va reduce creterea unui organism in vitro cu un factor
de 10 (ex. 1 log.).acest lucru va fi reflectat prin efectele terapeutice in viv
o, unde mecanismele imunitare ar putea influena antibioticul. Valoarea MAC trebui
e s fie o ptrime sau o zecime din valoarea MIC, fiind dependent att de antibiotic ct
de organism. Existena efectelor benefice i la concentraii mici poate explica de ce
doze relativ mici, subterapeutice pot fi neateptat de eficiente clinic.
107
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
4.1. Clasificarea i caracterizarea antibioticelor
Astzi se cunosc cteva mii de precursori de antibiotice, dintre care peste 100 au o
eficacitate terapeutic recunoscut46. Cea mai simpl distincie ntre ele este fcut dup
ctrul lor mpotriva bacteriilor Gram negative (colorate n rou) sau Gram pozitive (co
lorate n violet). n funcie de aceasta un spectru larg antibacterian va afecta o mar
e gam de microorganisme incluznd ambele categorii (cel mai probabil nu pe toate).
O eroare este de-a egaliza termenul de Gram negativ doar cu enterobacteriaceele,
ceea ce reprezin o eroare, acest grup fiind mult mai cuprinztor (tabelul 4.1). An
tibioticele sunt foarte diferite din punct de vedere al structurii chimice i al a
ctivitii. Exist i antibiotice de rezerv, care sunt gata pregtite i urmeaz s intre
utic odat cu apariia rezistenei la cele vechi. Obinerea acestui grup (care n plus mai
posed i caliti antivirale) a fost o intreprindere dificil, deoarece exista pericolul
ca, datorit relaiei intime, celule mamifer virus colonizant, s fie afectate i celulel
e nu doar virusurile. O clasificare obinuit a antibioticelor se face dup activitate
a antibacterian: a. Bacteriostaticele Acest grup cuprinde: tetraciclinele, cloram
fenicolii, macrolidele, lincosamidele novobiocina i tiamulinele i produc oprirea c
reterii bacteriene in vitro. In vivo, acest lucru nseamn c, bacteriile se vor confru
nta cu mecanismele de aprare specific ale organismului gazd, i deci, eficacitea lor
va fi dependent de starea general a animalului, vrst, stare fiziologic etc. b. Bacter
icidele Acest grup include: penicilinele (inclusiv semisinteticele), cefalospori
ne, aminoglicozide, polipeptide, sinergistine, neomicina, framomicina, bacitraci
na colistina, vancomicina etc. Acestea produc in vitro moartea celulelor bacteri
ene, si atunci cnd sunt utilizate n terapeutic nu au nevoie de ajutorul forelor de a
prare specifice ale organismului. Din acest considerent ele sunt indicate mai ale
s n cazul animalelor epuizate, slbite, la care sistemul imunitar este depresat (de
ex. n cazul unor viroze severe). Combinaiile de antibiotice n terapeutica modern ce
l mai adesea sunt utilizate combinaii de antibiotice, care vin s mreasc spectrul ant
ibacterian i s reduc eventualele doze periculoase ale unor antibiotice, impiedicnd n
acelai timp i instalarea rezistenelor.
46 Marea majoritate a testrilor sunt efectuate pe medii de cultur cu agar, nsmnate cu
organisme bacteriene standardizate. Cercetrile permit o stabilire corect i exact a e
ficienei antibioticelor i este nc cea mai folosit i precis tehnic biologic. Tehnic
erne: spectrofotometria, spectrofluorometria i cel mai recent cromatografia lichi
d (HPLC) sunt metode foarte exacte de apreciere dar nc, mai puin sensibile n comparai
cu metodele biologice, acestea rmnnd nc tributare numeroaselor faze de purificare i
reparare a probelor. Cea mai uzual metod de testare, aplicabil este metoda discului
antibiotic cnd rezultatul poate fi interpretat dup 24 36 de ore de la recoltarea
probelor. n condiii de teren aceast metod poate fi adesea prea lent viaa animalului
d adesea n pericol. De aceea, dilema ntre a face tratamentul fr antibiogram (este cal
ea cea mai de urmat) i a atepta rezultatul ei este alegerea terapeutului.
108
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Prevederile din fiecare ar impun o alegere judicioas a asocierilor de antibiotice, n
lumina noilor prevederi legate de reziduri conceptul de polifarmacie n cazul ant
ibioticelor fiind o chestiune dificil. O combinaie antibiotic eficient trebuie s resp
ecte regulile: 1. Batericid + Bactericid = Sinergie (ex. gentamicin + carbenicili
n, penicilin + streptomicin) 2. Bacteriostatic + Bacteriostatic= Adiie de efecte (er
itromicin + tetracicline) 3. Bacteriostatic + Bactericid= Antagonism. u se aplic!
Pericolul utilizrii acestor grupuri de odat a fost demonstrat de nenumrate ori att p
e om ct i pe animale, cea mai frecvent eroare fiind utilizarea penicilinelor n asoci
eri cu tetraciclinele.
Tabelul 4.1. Prezentarea genurilor bacteriene i apartenena lor (dup Brander, 1991)
Genul Actinobacillus Actinomyces Bacillus Clostridium Corynebacterium Erysipelot
rix Listeria Micobacterium Peptostreptococcus Staphylococcus Steptococus Bacteri
oides Bordetella Brucella Campilobacter Escheria Fusibacterium Haemophilus Klebs
iella Moraxella Pasteurella Proteus Pseudomonas Rickettsia Salmonella Treponema
Coloraia Specia Lignieresi Bovis Anthracis Tetani Pyogenes Rhusiopathiae Monocyto
genes Tuberculosis Indolicus Aureus Uberis Fragilis Bronchiseptica Abortus Jejun
i Coli ecrophorus Suis Aerogenes Bovis Haemolytica Mirabilis Aerugenosa Bovina T
yphimurium Hyodisenteriae Boala produs Actinobaciloz Actinomicoz Antrax Tetanos Abc
ese, mastite Erizipel (suine) Listerioz (ovine) Tuberculoz Abcese, mastite Abcese,
mastite Mastite Abcese anaerobe Tusea de canis Bruceloz Diaree (canide) Diaree Di
aree (canide) Artrite, meningite Mastite Oftalmie hemoragic Febra de transport Di
aree Otite Febra de cpue Salmoneloz Dizenterie (suine)
Gram pozitivi
Gram negativi
Lund n considerare spectrul general antibioticele se pot clasifica (tabelul 4.2.):
-Lactaminele au un spectru ngust de aciune, cuprinznd coci G+, bacili G+ i coci G-.
u sunt active fa de bacteriile G-. Acestea mai prezint aciune asupra actinomiceilor
spirocheilor. Unele peniciline de semisintez (ampicilina, amoxicilina), care acion
eaz i asupra bacteriilor G-. Aminoglicozidele sunt substane cu spectru compensator
fa de -lactamine. Pe lng cocii Gram+ i Gram- sunt active i asupra bacteriilor Gram-
nt active i fa de cele G+, din acest motiv se asociaz cu -lactaminele. Ele sunt mai a
ctive i asupra acido-alcoolo rezistenilor (bacilul Koch).
109
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Macrolidele sunt active asupra cocilor i bacililor Gram+ i puin activ asupra cocilor
Gram- i a bacteriilor Gram-. n spectrul lor macrolidele mai afecteaz i: actinomicet
ele, micoplasmele, unele protozoare i unele spirochete. Sinergistinele sunt activ
e asupra cocilor Gram+ i Gram-, bacilii Gram+ i nu sunt active asupra bacililor Gr
am-. Mai acioneaz i asupra actinomicetelor, micoplasmelor i asupra unor protozoare.
Polipeptidele ciclice, unele dintre ele (polimixina B, colistinul), sunt active
asupra Gram- i asupra actinomicetelor, altele (bacitracina, tirotricina) sunt act
ive asupra Gram+. Tetraciclinele au un spectru larg de activitate, fiind active
asupra cocilor Gram+ i Gram-, ricketsiilor, spirochetelor, micoplasmelor, actinom
icetelor i asupra unor protozoare. De asemenea, acioneaz i asupra virusurilor mari.
Cloramfenicolul are spectru larg de aciune, asemntor cu cel al tetraciclinelor, dar
acioneaz mai puin asupra actinomicetelor. Aciunea asupra ricketsiilor este mai pute
rnic, iar asupra micoplasmelor i protozoarelor mai slab. Aciunea cloramfenicolilor s
e extinde i asupra virusurilor mari.
Tabelul 4.2. Antibioticele: spectrul microbian si bolile asociate lui (Sintez) Gr
am pozitivi Streptococcus dysgalactiae S. aureus (beta-lactamaz) Corynebacterium
pyogenes Streptococcus agalactiae E.coli (beta-lactamaz) Gram negativi Pseudomona
s aeruginosa Bordetella bronchiseptica Treponema hyodisenteriae 3 3 2 2 -
Staphilococcus aureus
GE UL
A TIBIOTICUL
Benzilpenicilina Fenoximetilpenicilin Cloxacilina Oxacilina Amoxicilina/penicilin
a Amoxicilina Ticarcilina Carbenicilina Piperacilina Temocilina
= nu sunt date certe
4 4 3 3 4 4 2 2 3 -
3 3 4 -
4 4 3 3 4 4 3 3 2 -
4 4 3 3 4 4 3 3 -
4 4 3 3 4 4 4 4 -
4 4 3 3 4 4 3 3 4 -
3 3 3 3 2 4
3 4
3 3 3 3 4
3 2 2 2 4
2 2 3 -
2 3 3 4
3 3 2 2 3 4 4 4 4
2 2 2 4 3 3 2 -
-
4.1.1. Modul de aciune al antibioticelor Poate fi: gemistatic, gemicid, germiliti
c (adic bacteriolitic). Dup modul de aciune agenii antibacterieni mpart n patru mari
rupuri: inhibatorii sintezei acizilor nucleici, care influeneaz sinteza proteinel
r, inhibitorii formrii peretelui celular inhibatorii sintezei membranei celulare.
110
Mycoplasma spp.
Clostridium spp.
Bacteroides spp.
Escherichia coli
Salmonella spp.
Pasteurella spp.
Klebsiella spp.
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
4.1.1.1. Inhibatorii de acizi nucleici Dintre antibioticele care interfereaz meta
bolismul acizilor nucleici i blochez enzimele proceselor de replicare fac parte: g
riseofulvina, actinomicina, acidul nalidixic, rifampicinele etc. Efectele asupra
AD Sunt evidente mai ales n cazul acidului nalidixic care blocheaz faza replicrii
ADN. Efectele asupra AR Sunt specifice rifampicinelor care inhib enzimele bacteri
ene responsabile de replicarea ARN i este realizat de ctre cuplarea cte unei molecul
e de antibiotic la una de enzim. 4.1.1.2. Inhibatorii sintezei proteice Dintre an
tibioticele care acioneaz n acest mod fac parte: cloramfenicolul, tetaciclinele, st
reptomicina, neomicina, kanamicina, eritromicina, tilozina, oleandomicina, linco
micina, etc. Ca regul general toate acestea acioneaz prin interferarea dezvoltrii lan
rilor proteice, absolut necesare creterii celulare bacteriene. n faza de cretere or
ice tulburare a aranjamentului spaial, de cuplare a aminoacizilor, de deturnare a
codului genetic, va duce invariabil la blocaje i disrupii care, n timp, vor atrage
afectarea sever a celulei bacteriene i moartea ei. n mod specific, acest grup de a
ntibiotice acioneaz la nivelul ribozomilor (cloramfenicolul, unele macrolide, spir
amicina, carbamicina) altele, acioneaz la nivelul AR -ului mesager i la formarea po
lizomului (streptomicina, kanamicina). De asemenea aminoglicozidele, pot afecta
permeabilitatea celular i capacitatea ei respiratorie. Tetraciclinele ntrerup ciclu
l de transport i ataare a aminoacizilor la ribozomi. Cloramfenicolii ntrerup transf
erul lanurilor peptidice, n cretere, la aminoacizii proaspt ataai. Macrolidele i lin
amidele afecteaz n faza de translocaie47 bacterian. Procesul acesta este cel mai pro
babil responsabil i de a determina apariia mutantelor rezistente la antibioticele
mai sus amintite. 4.1.1.3. Inhibatorii sintezei peretelui celular Din aceast cate
gorie fac parte: penicilinele de extracie i cele de semisintez, cefalosporinele, va
ncomicina, bacitracinele, novobiocina, ristocetina etc. Acestea acioneaz afectnd si
stemele enzimatice ce intervin n sinteza peretelui bacterian, de obicei n stadiile
de finalizare a peretelui bacterian. Acest perete are o structur mucopeptidic, fo
rmat din dou formaiuni principale: una paralel, cu marginea celulei bacteriene form
at din lanuri polizaharidice prin alternarea moleculelor de N-acetil glucozamin i de
acid acetil muranic, care-i confer peretelui dimensiunea de 100-500 ; i o a doua s
tructur, care formeaz puni perpendiculare pe acestea i sunt legate de acestea, cu st
ructur peptidic, avnd estur dens care asigur rezistena peretelui la ocul osmotic
tfel rezistena celulei la presiuni osmotice de pn la 12 atmosfere). Un asemenea per
ete celular este absent n cazul celulelor de la mamifere i de aceea agenii care acio
neaz asupra lui vor fi inofensivi asupra acestora. Interferarea -lactaminelor n sin
teza peretelui celular va duce la imposiilitatea integrrii acidului muramic sau
acetil muramic n peretele bacterian (mucopeptide ntlnite mai ales la organismele Gr
am pozitive) vor bloca transpeptidaza, (care sintetizeaz punile peptidice) i astfel
peretele va deveni slab, vulnerabil i sensibil la presiunea osmotic.
47
Este faza n care un aminoacid este ataat la un situs, considerat donor, de pe un r
ibozom.
111
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Majoritatea antibioticelor care acioneaz asupra peretelui bacterian, interfereaz cu
stadiile finale ale sintezei peretelui, n procesele de ataare a aminoacizilor n st
ructura lanului peptidic. Bacitracina, de exemplu, interfereaz fosfolipidele, resp
onsabile de transportul cimentului celular din centrul celulei bacteriene, ctre m
arginea noii celule. Cnd celula bacterian este n cretere este necesar ataarea de mate
ial de construcie proaspt, dac n cazul organismelor Gram pozitive, creterea poate fi
tinit sau stopat, n funcie de concentraia antibioticului, n cazul Gram negativilor, c
eterea va avea loc nestingherit. Cnd concentraiile de antibiotic sunt crescute, mem
brana celular bacterian este denudat progresiv de structura extern i peretele celular
va fi tot mai slab. n acest moment datorit presiunii osmotice poate surveni moart
ea celulei. Sunt situaii cnd, dei expus la antibiotic, membrana celular rmne intact
tinu s creasc. Totui, prin peretele celular slbit pot apare expansiuni acoperite de m
embran, cunoscute sub denumirea de protoplaste (expansiunea care reine elementele
celul-perete este denumit sferoplast). De asemenea, mai pot apare celule gigant i ru
peri ale peretelui bacterian urmate de bacterioliz. 4.1.1.4. Inhibitorii permeabi
litii celulare Dintre antibioticele care acioneaz la nivelul permeabilitii membranei
elulare fac parte medicamentele cu structur peptidic: polimixinele, colistina, neo
micina, novobiocina, streptomicina, amfotericina, kanamicina, tirocidina, clinda
micina gramicidina, lincomicina, etc. Acestea interfereaz combinaiile proteice nec
esare dezoltrii bacteriene. n faza de cretere, n procesele de ataare la membrana celu
lar, acestea vor modifica fluxul ionic (n special ionii de magneziu) i vor instala
liza celular. De exemplu doze subinhibitorii de colistin pot favoriza penicilina s
ptrund n celulele de E. coli. Aceast constatare a dus la ideea c acest grup ar putea
avea aciune combinat asupra peretelui i membranei celulare. Datorit acestui fapt ntre
g mecanismul metabolic de membran este conturbat i se instaleaz efecte pe termen lu
ng care sunt ireversibile i severe. Aminoglicozidele afecteaz n mod specific iniiere
a procesului de construcie polisomic i astfel deterioreaz ntreg procesul de sintez. n
concentraii mari altereaz sinteza proteic determinnd citirea greit a codului genetic,
din acest considerent, n lanul peptidic fiind ncorporat un cu totul alt aminoacid d
ect cel care era necesar48. Efectele asupra creterii celulare sunt relativ lente i
pna la deteriorarea funciei celulare este necesar acumularea de cantiti mari de prote
in improprii dezvoltrii celulei bacteriene. n plus aminoglicozidele afectez i permeab
ilitatea celular i abilitile ei respiratorii. Modul de aciune depinde foarte mult de
concentraia antibioticelor, existnd caracteristici specifice fiecrei grupe. innd cont
de momentul cnd acioneaz asupra bacteriilor (n faza de nmulire logaritmic sau n fa
nmulire lent): -Lactaminele sunt considerate antiiotice actericide, activitatea l
or exercitndu-se n faza de nmulire logaritmic. Ele pot aciona i bacteriostatic n co
raii mici, sau bacteriolitic n concentraii mari. Aminoglicozidele sunt antibiotice
bactericide, motiv pentru care se asociaz frecvent cu -Lactaminele. Tetraciclinele
i cloramfenicolul sunt antibiotice bacteriostatice, motiv pentru care nu este pe
rmis asocierea lor cu antibioticele bactericide!
48 Modificrile induse sunt adesea foarte reduse (uneori doar i simpla modificare a
unui singur aminoacid), dar sunt suficiente pentru ntreruperea secvenei chimice.
112
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
La antibioticele bacteriostatice vindecarea apare lent, deoarece desvrirea efectulu
i bacteriostatic este realizat de mijloacele de aprare a organismului. Deci, n infe
cii supraacute i acute se va interveni cu bactericide iar n fazele subacute i cronic
e se ncepe cu antibiotice bactericide i apoi se continu cu bacteriostatice. n tabele
le 4.3 i 4.4 sunt reda i parametrii cinetici, respectiv absorbia i distribuirea unor
antibiotice a.u.v.
Tabelul 4.3. Cinetica unor antibiotice uzuale n medicina veterinar (dup Brander, 19
91) Antibioticul Acid/ Baz % Cuplare plasmatic 25 18 50 47 95 56 5 85 20 90 50 30
25 30 Timpul de njumtire 1 1,5 1,5 0,5 1 12 0,5 1 0,5 1 12 23 1,5 5 10 10 2,
retare nemodificat 90 90 60 90 90 30 40 60 90 70 15 15 15 60 70 90 80 Calea de ad
ministrare p.o., i.m., i.v. p.o., i.m., i.v. i.m., i.v. i.m., i.v. p.o., i.m., i
.v. i.m., i.v. i.m., i.v. p.o. p.o., i.m. p.o., i.m. p.o., i.m. p.o., i.m. i.m.,
i.v. p.o., i.m., i.v.
Peniciline Ampicilina A+B Amoxicilina A+B Benzilpenicilina ACID Carbenicilina AC
ID Cloxacilina ACID Cefalosporine Cefalotina ACID Cefaloridina ACID Rifamicinele
ACID Macrolide Eritromicina BAZ Lincosamidele BAZ Tetracicline Tetraciclina BAZ Ox
iteraciclina BAZ Aminoglicozidele Gentamicina BAZ Streptomicina BAZ Tabelul 4.4.
Absorbia i distribuirea unor antibiotice uzuale (dup Brander,1991) Antibioticul Pen
iciline Ampicilina Amoxicilina Benzilpenicilina Carbenicilina Cloxacilina Cefalo
sporine Cefalotina Cefaloridina Cefalexina Rifamicinele Macrolide Eritromicina L
incosamidele Lincomicina Tilozina Tetracicline Tetraciclina Oxiteraciclina Amino
glicozidele Gentamicina Streptomicina Neomicina Absorbia i Distribuirea Uor difuzib
il, absorbit parial pe cale oral Bine absorbit pe cale oral Uor difuzibil i.m., nu p
e cale oral (distrus de sucul gastric) Nu se absoarbe oral, bine distribuit dup ad
ministrarea i.v. sau i.m. Incomplet absorbit oral, bine absorbit dup administrri i
.v. sau I.m. Se absoarbe greu oral, trebuie administrat i.v. sau i.m. Se absoarb
e greu oral, trebuie administrat i.v. sau i.m. Bine absorbit oral Bine absorbite
oral, activ i.celular, nivel sanguin nalt dup circuitul EH. Oral, absorbie variabi
l, sarea lactobionat f. eficient administrat i.v. Absorbie rapid oral i i.m. Bine ab
bit oral Absorbie incomplet pe cale oral. Nivelurile prelungite se pot obine prin ad
ministrrile pe cale i.m. Nu sunt absorbite pe cale oral, absoria cea mai bun obinndu-
e prin administrrile pe calea i.m.
113
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
4.1.2. Rezistena la antibiotice Rezistena populaiilor bacteriene la antibiotice a f
ost nregistrat nc de la nceputurile antibioterapiei, devenind un punct de controvers
medicin. Bacteriile devin rezistente la un antibiotic sau grup de antibiotice urm
area mai multor interaciuni: Inactivarea medicamentului Este urmarea degradrii enz
imatice a antibioticului de ctre enzimele bacteriene cum sunt betalactamazele (pe
nicilinazele i cefalosporinazele). Inactivri pot surveni i la aminoglicozide, care
pot fi acetilate sau fosforilate (de ctre acetilaze i fosforilaze). Alterarea intei
sau structurii enzimatice Receptorul unde acioneaz de obicei antibioticul, poate
s-i modifice afinitatea pentru bacterie i, astfel, rspunsul receptorului s amplifica
activitatea bacterian i, implicit s anuleze pe cea a medicamentului. Acumularea sczu
t a antibioticului n celulele bacteriene rezistente Se petrece de obicei n celulele
cancerose, cnd acumularea tetraciclinei descrete. Deturnarea de la calea metaboli
c Antibiorezistena este natural sau artificial. Antibiorezistena natural Este cea car
duce la clarificarea spectrului antibacterian. De exemplu, penicilina este inac
tiv asupra bacteriilor G-, acestea avnd o rezisten natural la penicilin. Antibiorezis
ena ctigat Apare mai rapid sau mai lent la toate antibioticele. Acesta reprezint i mo
ivul pentru care o serie de antibiotice descoperite, sintetizate, extrase i cerce
tate terapeutic nu sunt introduse n terapeutic. Acestea se numesc antibiotice de r
ezerv. Apariia antibiorezistenei se datoreaz utilizrii abuzive i neraionale a antibi
celor. Antibiorezistena a mai aprut i prin folosirea antibioticelor ca biostimulato
ri, n conservarea alimentelor sau administrarea antibioticelor neraional, fr antibio
gram, n cazul unor tulpini cu rezisten natural sau ctigat. Antibiorezistena odat
oate s fie definitiv (permanent) sau poate fi reversibil, dup cteva generaii, specia
crobian devenind sensibil. Instalarea rezistenei poate fi lent sau brusc (la streptom
icin). Rezistena poate s fie limitat la antibioticul respectiv (nencruciat) sau se p
e extinde i la alte antibiotice (antibiorezisten ncruciat). Antibiorezistena poate a
e prin modificri ale genotipului. Mutaiile spontane sau induse de antibiotic pot s
chimba genotipul bacteriei sau pot determina modificri n timpul nmulirii sexuale, cnd
se fac schimburi de material genetic. Fagii pot efectua transducii la bacterii,
care asigur rezistena. Modificrile fenotipice se refer n special la modificarea sau i
nterferarea unor enzime din metabolismul bacterian. Inducia de formare a unor enz
ime hidrolizante (de ex. penicilinazele), blocarea unor enzime bacteriene sau mo
dificarea cilor metabolice ale celulei bacteriene. Sensibilitatea tulpinilor bact
eriene la antibiotice se testeaz prin antibiogram. De aceea este recomandabil ca t
ratamentele s fie precedate de antibiogram. n cazul cnd intervenia este foarte rapid
nu d timpul necesar efecturii antibiogramei se ncepe cu antibiotic bactericid optim
pentru boala respectiv i cnd antibiograma nu-i d ctig de cauz se trece la antibioti
indicat de antibiogram. Tratamentul cu antibiotice trebuie efectuat cu o doz de a
tac i continuat cu o doz de ntreinere, cu intervale corespunztoare ntre antibioticul
olosit i calea de administrare, astfel ca niciodat concentraia sanguin s nu scad sub
ea minim
114
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
inhibant. Tratamentul trebuie dus pn la vindecarea bacteriologic, timp de 24-48 de o
re dup vindecarea clinic. Antibioticele se recomand a se asocia ntre ele, mai ales n
infeciile mixte. Asocierile trebuie s fie numai n cadrul grupelor care sunt permise
de a se asocia. De exemplu, -lactaminele se asociaz cu aminoglicozidele i chiar cu
unele macrolide; dar de regul, asocierile cu aminoglicozide sunt considerate sin
ergice. Sunt interzise asocierile ntre -lactamine i grupele tetraciclinelor i cloram
fenicolului. u sunt recomandabile asocierile n cadrul aceleiai grupe, atunci cnd se
pot nsuma efecte secundare (de exemplu streptomicina i kanamicina au un spectru i
dentic i acioneaz asemntor asupra perechii a VIII-a de nervi cranieni). u se folosesc
antibiotice terapeutice ca biostimulatori sau pentru conservarea alimentelor. C
a biostimulatori se recomand folosirea antibioticelor care nu sunt destinate uzul
ui terapeutic, care nu se absorb n tubul digestiv deloc sau n cantiti foarte mici i c
are nu las reziduuri n organism (zinc bacitracina, flavomicina). Influena antibioti
celor asupra procesului imunitar este n general redus. n condiii normale, procesul d
e imunogenez rmne nealterat n cazul tratamentelor cu antibiotice. Totui, exist unele
ntibiotice (cloramfenicolul) care influeneaz negativ instituirea imunitii. La unele
antibiotice (spiramicina i pristinamicina) s-a descris fenomenul de bacteriopauz49
. 4.1.3. Fenomene secundare i toxice produse de antibiotice Exist o serie de fenom
ene secundare, directe sau indirecte produse de antibiotice n cursul antibioterap
iei: O serie de antibiotice din grupa aminoglicozidelor acioneaz toxic asupra pere
chii a VIII-a a nervilor cranieni. Altele, ca streptomicina afecteaz ramura vesti
bular a acestuia cu tulburri de echilibru, iar altele, ca dihidrostreptomicina, al
tereaz ramura cohlear, producnd surditate sau scderea acuitii auditive. Tot aminoglic
zidele au efecte nefrotoxice, producnd procese degenerative la eliminarea renal. P
enicilinele n doze foarte mari acioneaz toxic asupra S.N.C. Tetraciclinele, mai ale
s clortetraciclina, acioneaz toxic asupra ficatului, cu fenomene degenerative asup
ra hepatocitului. Tetraciclinele se acumuleaz n oase i dini ducnd la o fragilizare a
acestora. Cloramfenicolul n doze mari sau n tratamente ndelungate determin fenomene
degenerative ale organelor hematopoietice (mduva osoas). O serie de antibiotice (p
enicilina i -lactaminele) dau fenomene de sensiilizare. Aceste fenomene de sensi
ilizare pot merge de la aciuni locale sub form de erupii maculopapulare, dermatite
exematoase, pn la fenomene generalizate, cu oc anafilactic, mai ales la administrril
e parenterale. Dintre fenomenele indirecte face parte fenomenul bacteriolitic al
penicilinei, care duce la eliberarea endotoxinelor bacteriene prin liz celular, n
care se include i fenomenul Jarisch-Harscheimeyer. Un alt fenomen indirect l repre
zint suprainfeciile. Trebuie inut cont de triunghiul ecologic bacterie-fung-virus,
care duce la accentuarea riscului de infecii fungice i virotice, n cazul folosirii
antibioticelor antibacteriene. De exemplu, dup tratamente masive i de durat cu anti
biotice pe cale oral apar suprainfecii cu fungi (mai ales cu Candida albicans).
49 Termenul a fost introdus de ctre Videau n 1970, care arta c unele antibiotice bac
teriostatice se acumuleaz n celulele bacteriene i acioneaz chiar i cnd antibioticul
isprut din biofaz, fenomen care l-a denumit bacteriopauz.
115
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
4.2. Betalactaminele i cefalosporinele
4.2.1. Penicilinele de extracie. Penicilina este primul antibiotic introdus n tera
peutic n 1928 de ctre Fleming i n 1941-42, dup purificarea penicilinei. Ea se extrage
din culturi de Penicillium. Exist trei specii de culturi de Penicillium, care sun
t mai penicilinogene: Penicillium nodatum, Penicillium crustosum, Penicillium cr
ysogenum. Din acestea se extrage antibioticul sub form de pulbere cristalizat. Se
livreaz n flacoane de 200.00-400.000 U.I. i 5.000.000 U.I. etc. Se folosete n special
penicilina G cristalizat (sub form de sare de sodiu sau de potasiu). O unitate in
ternaional (U.I.) reprezint cantitatea de substan care oprete pe un diametru de 24 mm
dezvoltarea unei tulpini standard (tulpini Oxford) de stafilococ auriu (Staphilo
coccus aureus). 1 U.I. = 0,6 gamma de penicilin standard. La noi n ar 1 mg penicilin
trebuie s aib 1.500-1.600 U.I. Penicilina G administrat oral este descompus de sucul
gastric i de HCl, care rupe inelul -lactamic al structurii de az. De asemenea, ac
est inel este descompus de o enzim - penicilinaza, secretat de anumite bacterii i c
u precdere de stafilococ. De aceea, penicilina G nu poate fi administrat pe cale o
ral ci numai pe cale parenteral. Anumite peniciline sintetice ca Penicilina V, oxa
cilina, etc. sunt rezistente la sucul gastric, putnd fi administrate i pe cale ora
l. Unele peniciline sintetice sunt rezistente la penicilinaz, avnd o aciune puternic
asupra bacteriilor secretoare ale acestor enzime. Penicilinele de extracie acionea
z bactericid, iar n cazul unor concentraii mari, bacteriolitic. Concentraiile mici p
ot avea efecte bacteriostatice. Mecanismul de aciune este cel de interferare a si
ntezei peretelui bacterian. Consecutiv folosirii penicilinei apar modificri morfo
logice, culturale, biochimice ale germenilor. Apar forme gigant, care pot liza m
ediul cu presiune osmotic ridicat (mediu hipotonic). Spectrul de aciune al penicili
nei este relativ ngust, cuprinznd coci Gram+ i Gram-, bacili Gram+, actinomicete. P
enicilina nu este activ asupra bacililor G-, ricketsiilor, micoplasmelor, protozo
arelor, virusurilor. Antibiorezistena apare lent, dar este de durat. Antibiorezist
ena poate fi nvins prin doze mari, mai mari de 5-10-15 ori dect doza obinuit. Doza ob
uit este de 10.000 U.I./kcorp la animalele mari i de 20.000 U.I./kcorp la animalel
e mici, cantitile fiind pro dosis. Dozele pot fi ridicate fr probleme prea mari, dar
apar considerente economice. Cinetica penicilinei. Penicilina nu se administrea
z oral, ci numai parenteral n injecii intramusculare, subcutanate sau intravenoase.
Cea mai frecvent administrare este cea intramuscular profund. Solubilizarea n canti
ti mici de ser fiziologic d soluii hipertone, cu resorbie lent i sunt mai dureroase.
mpul de aciune se prelungete ns cu 1-2 ore. Soluiile obinuite se resorb uor de la lo
de administrare, ptrund rapid n snge i realizeaz concentraii sanguine ridicate, n p
a or de la administrare.
116
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Concentraiile sanguine sunt de la 20 U.I./ml pn la 150-200 U.I./ml, n funcie de doza
utilizat. La cine, de exemplu, la doze de 10.000 U.I. concentraia sanguin este de 80
-85 U.I./ml. Penicilina cupleaz cu proteinele plasmatice, dar ntr-o msur relativ red
us, (concentraiile penicilinei cuplate nedepind 20-40%). Timpul de aciune este scurt:
ntre 4-6 ore terapeutice la penicilina G cristalizat, adic necesit 4-6 administrri z
ilnice. Exist i peniciline retard (depozit) cum ar fi esterii penicilinei G, proca
inpenicilina i benzatinpenicilina, care se absorb lent la locul de administrare.
Acestea nu formeaz soluii moleculare, ci suspensii, formnd un depozit la locul de i
njectare i resorbia lent sau foarte lent d un timp de aciune terapeutic de 12-24 ore
ntru procainpenicilin i 24-72 de ore pentru benzatinpenicilin (moldamin). Exist i alt
e mijloace de retardare a absorbiei penicilinei. De exemplu, amestecul cu snge rec
oltat din jugular i injectarea intramuscular, sau amestecul n soluie uleioas i injec
ea intramuscular. Retardarea penicilinei se mai poate realiza i la eliminare prin
folosirea probenecidului (torelin, benemit), care se elimin competitiv cu penicil
ina, prin acelai mecanism de eliminare i prin competiie, la eliminarea activ se ntrzi
eliminarea penicilinei. Sensibilitatea germenilor la concentraiile sanguine ale
penicilinei este foarte diferit. Se consider c pentru germenii moderat sensibili ar
fi suficient o concentraie de 0,1-0,5 U.I./ml snge, iar pentru germenii mai puin se
nsibili 1 U.I./ml. Sensibilitatea germenilor este foarte diferit i apariia rezistene
i ctigate poate duce la mrimea masiv a necesitii unor doze mai mari. Va conta momentu
aplicrii tratamentului, vigurozitatea organismului i o serie de ali factori, ce su
nt greu de msurat, motiv pentru care nu se poate stabili o concentraie terapeutic c
oncludent. Difuziunea penicilinei este foarte bun n esuturi i organe. Ptrunde foarte
ine n pulmon, difuzeaz n toate esuturile i organele, se concentreaz n urin prin car
elimin aproape n totalitate. Penicilinele formeaz depozite n ficat i splin, dar de m
e redus. Difuziunea este bun n placent, ajungnd cam 50% n lichidul fetal, dar difuzea
greu n lichidul cefalorahidian. Meningele afectat permite o traversare uoar. Metabo
lizarea penicilinelor este foarte redus; ele practic nici nu se metabolizeaz, deoa
rece se regsesc n totalitate n urin sub form modificat. Eliminarea se face, n afar
lea renal, i pe cale mamar, regsindu-se n lapte, ceea ce duce la interdicia utilizri
aptelui n perioada tratamentului. Penicilinele se mai elimin prin saliv, bil, se par
e c i prin ou (puin). Indicaiile terapeutice ale penicilinei: infeciile supraacute i
ute cu germeni sensibili. Se folosete cu precdere n infecii obinuite: infecii pulmona
e, n omfaloflebite, flegmoane, abcese, infecii mamare, infecii renale. Se folosete nt
r-o serie de boli infecioase: antrax, crbunele emfizematos, actinomicoz, tetanos, g
urm, gangrena gazoas, catarul contagios al cilor respiratorii, n rujet, pneumonia en
zootic la suine, n doze mari n leptospiroz, poliartrita streptococic i rujetic a mie
r, spiriloza i difterovariola aviar, etc. Se folosete n stri septicemice, poliartrite
streptococice, n mamite, introdus intramamar, dar i pe cale general. Se poate admi
nistra n caviti seroase, intrapleural, n infecii articulare, intraarticular, intrasin
ovial, putnd fi asociat cu substanele antiinflamatoare. Intramamar se folosete asoc
iat, n condiionri cu streptomicina (Asocilin) sau cu alte antibiotice sinergice.
117
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
4.2.1.1. Esterii penicilinei G (penicilinele de depozit) Procainpenicilina Este
un ester al benzilpenicilinei G cu procaina. Rezult o substan care nu solubilizeaz,
formnd o suspensie apoas, care se injecteaz intramuscular, de unde se absoarbe lent
. Resorbia lent face ca s nu se realizeze concentraii mari sanguine ci o concentraie
moderat, dar de durat. Solubilitatea n ap este de 1/250 per mg (conine 950 U.I./mg pe
nicilina G). Se folosete rar singur, mai mult asociat cu penicilina G cristalizat n p
reparatul Efitard, format din 100.00 U.I. penicilin G cristalizat i 300.000 U.I. pr
ocain-penicilin. Intr n compoziia preparatelor Tripedin i Propamicin. Benzatinpenicil
ina Este un ester al penicilinei G cu radicalul dibenzil etilen diamin. Este denu
mit penicilina de tip cronic (Moldamin). Este mai puin solubil dect procainpenicilin
a, formeaz o suspensie care se resoarbe greu, formnd un depozit la locul de admini
strare. Timpul terapeutic este de 2472 de ore. Concentraiile sanguine sunt reduse
, motiv pentru care se asociaz obligatoriu cu penicilina G cristalizat. Intr n compo
ziia preparatului Tripedin. Preparatul Tripedin conine: penicilin G cristalizat 300.
000 U.I., procain-penicilina 300.000 U.I., benzatin-penicilina 600.000 U.I. fiin
d un preparat foarte valoros care acoper cu o singur administrare 2-3 zile de trat
ament; cu 2-3 administrri de Tripedin acoperindu-se un tratament de 7-8 zile. Dac
se dorete o doz de atac mai mare se mai poate aduga la prima administrare penicilin
G cristalizat, spre a mri eficiena. Se poate porni cu un tratament acut cu penicili
n G cristalizat, cu doz de atac puternic, concomitent cu administrarea de Moldamin p
uternic, cu care se va face n continuare tratamentul de ntreinere. Prin antibiotic b
az se nelege cantitatea de antibiotic pur, fr a lua n considerare sarea propriu-zis
estuia. Asocilinul este o asociere sub form de unguent curpinznd penicilin, strepto
micin sulfat i stearat de aluminiu. La 100 g coninutul este de 2.000.000 U.I. i 2 g
streptomicin sulfat baz. Se livreaz sub form de tuburi i se folosete extern sub form
unguente. Tardomyocelul Conine benzatin - penicilin, dihidro-streptomicin sulfat,
marbadal (asociere ntre marfanil i badional) i ulei vegetal. Se livreaz n flacoane i
e folosete n tratamentul endometritelor. Se mai utilizeaz n afeciuni externe i profil
ctic n nsmnri artificiale. 4.2.1.2. Penicilinele semisintetice Penicilinele semisinte
ice sunt penicilinele care se obin prin introducerea unor precursori n culturile d
e Penicillium. Aceti precursori sunt preluai de microorganisme i legai de acidul 6-a
minopenicilamic. Penicilina V (fenoximetilpenicilina) Se obine prin extracie din c
ulturi de Penicillium crisogenum la care se adaug precursorul fenoximetil.
118
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Ciuperca leag precurosul de structura acidului 6-aminopenicilamic. Acest preparat
prezint unele avantaje: nu se solubilizeaz n ap i acid gastric, nu este distrus de a
ciditatea sucului gastric, se solubilizeaz n sucul enteric. Se administreaz pe cale
oral sub form de sare sodic, dar se poate administra i sub form de injecii intramusc
lare sau subcutanate. Se absoarbe rapid n intestin realiznd concentraii mai reduse
dect penicilina G. Eliminarea se face pe cale renal, dar i pe cale digestiv, biliar,
etc. Are acelai spectru de aciune. Se folosete n infecii mai puin severe, deoarece co
centraiile sanguine nu sunt prea ridicate. Penicilina V Se folosete mai ales la an
imalele mici. Se recomand nceperea cu o administrare parenteral, continuat de admini
strarea oral din patru n patru ore, dup vindecarea clinic. n general este bine suport
at, dar dozele mari produc greuri, diaree, candidoz bucal i digestiv. Feneticilina (B
oxil) Se administreaz oral, are un nivel sanguin ridicat, nu are avantaje special
e i nu este rezistent la penicilinaz. Propicilina (Ultrapen) Se administreaz oral, a
re un nivel sanguin ridicat i este mai rezistent la penicilinaz, fiind greu activat
de aceasta. Meticilina (Celbamin) Se obine grefnd radicalul dimetoxifenil. Este ins
tabil n mediul acid, dar este rezistent la penicilinaz i extrem de activ la stafiloco
i. Se livreaz n flacoane de 1 g i se injecteaz intramuscular, subcutanat sau intrave
nos. Oxacilina Este o penicilin semisintetic cu un radical mai complicat. Este rez
istent la sucul gastric i se poate administra oral. Este mai puin rezistent dect peni
cilina V. Se administreaz n capsule operculate. Este rezistent la penicilinaz, fiind
mai rezistent dect meticilina. Se folosete n infecii severe cu stafilococi. Cloxacil
ina (Orbenina) Este o penicilin acidorezistent i penicilinazorezistent. Se administr
eaz oral sau parenteral. Se folosete n aplicaii externe sub form de unguente oftalmic
e, unguente i suspensii intramamare sau intrauterine. afcilina Este rezistent la s
ucul gastric i penicilinaz. Are caliti asemntoare cu cloxacilina. Ampicilina Este o p
nicilin avnd caliti mai aparte. Are spectru larg de aciune. Se obine prin grefarea ra
icalului aminobenzil, cu sfer larg de aciune asupra bacililor G-. Se administreaz or
al sau parenteral. Rezistena sa la penicilinaz este n general redus. Se poate admini
stra oral n capsule operculate sau ca ampicilin sodic injectabil. Se poate administr
a i intravenos. Exist flacoane de 0,250 g i 1 g ampicilin sodic i se injecteaz i.m.,
ministrrile fcndu-se din 6-8 ore cam 5-10 mg/kcorp.
119
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Pirampicilina Are absorbie digestiv bun i cu rezisten la sucurile gastrice, iar conce
traiile sanguine sunt mai ridicate. Borampicilina Datorit solubilitii importante are
o absorbie foarte bun (de 2-3 ori mai mare dect ampicilina). Amoxicilina Este o ge
neraie mai nou de peniciline sintetice. Se administreaz oral sau parenteral. Exist n
umeroase preparate de amoxicilin: comprimate, picturi, soluie buvabil, soluii injecta
bile, sare trihidrat de amoxicilin. Amoximastul Se folosete pentru tratarea mastit
elor cu infuzie mamar. Se administreaz oral, nivelele maxime se ating n circa 4 ore
, iar concentraiile mai sunt n snge. n esuturi i organe difuzeaz foarte bine. Realiz
concentraii pulmonare ridicate, n urin i lapte, n infeciile pulmonare, urinare. Are s
ectru larg de aciune. Exist preparate la care se asociaz acidul clavulinic (ex. cla
vulanat de potasiu). Acidul clavulinic Are o structur asemntoare cu amoxicilina coni
nnd i un inel -lactamic. Enzimele care au capacitatea de a inactiva inelul -lactamic
sunt atrase de acidul clavulamic i ele se epuizeaz asupra acestora, lsnd intact mole
cula amoxicilinei. Ca atare, amoxicilina este potenializat de prezena clavulanatulu
i i preparatul este considerat foarte activ n toate tipurile de germeni asupra cror
a se extinde aciunea amoxicilinei. Ticarcilina Este o alt substan semisintetic i care
se folosete sub diferite denumiri: ticilin, ticarcilin. Se administreaz intramuscula
r sau intravenos. Are un spectru larg de aciune (Gram+, Gram-, aerobi, anaerobi).
Este bine absorbit de intestin i tractul genital. Se poate asocia cu clavulanatu
l de potasiu ca i timentin. Are acelai mecanism de potenializare, coninnd ticarcilin.
Este foarte eficace asupra germenilor rezisteni la amoxicilin i ticarcilin nepotenial
izat (Klebsiella, Pseudomonas, Staphylococcus aureus, etc.). Piperacilina Are un
spectru de aciune mai larg i se absoarbe bine pe cale oral. Ea se gsete activ, nemeta
olizat n urin. Se administreaz intravenos, intramuscular, sub form de pulbere steril,
flacoane cu soluie dizolvant. Carbenicilina Este incomplet absorbit oral i este des
tul de repede hidrolizat de anumite enzime. 4.2.2. Cefalosporinele Cefalosporinel
e au o structur apropiat de penicilin, conin un inel -lactamic i sunt o subgrup inte
dezvoltat. Exist cefalosporine de extracie, semisintetice i sintetice. Cele naturale
(cefalosporina C) se extrag din Cefalosporium acremonium.
120
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Sunt mai rezistente la -lactamazele produse de stafilococi (fa de lactamazele produ
se de bacteriile Gram negative se cunosc trei situaii: a. rezisten total la toate la
ctamazele, b. rezisten la una sau mai multe lactamaze, c. nu exist rezisten. Farmacoc
inetic Cefalosporinele se absorb oral (cteva produse din generaia I) i parenteral. E
xist diferene substaniale n mecanismul de absorbie a lor, rata absorbiei fiind cuprin
tre nite limite foarte largi n funcie de specia de animal: unele se absorb greu, al
tele se absorb n totalitate. De exemplu la cal, cefadroxilul p.o., nu atinge conc
entraii sanguine terapeutice. La cine, utilizarea cefaclorului i cefalexinului dete
rmin concentraii sanguine de 60% iar la taurine de 30%. Intramuscular sau subcutan
at realizeaz vrfuri de concentraii sanguine dup 30-60 de minute de la administrare.
Administrarea subcutanat duce la absorbia mai lent i cu concentraii mai joase. Difuzi
unea n esuturi i organe este bun: se distribuie larg n esuturi i organe. Penetreaz
pleur, pericard, organele parenchimatoase, lichide sinoviale, n schimb penetreaz g
reu n ochi i L.C.R. (de reinut c reprezentanii ultimei generaii penetreaz bariera he
oencefalic. Nivelurile plasmatice sunt mai ridicate dect cele tisulare. Concentraii
le n lichidul cefalorahidian este mai redus. Trece i n lapte. Se elimin rapid prin ri
nichi, prin filtrare glomerular i secreie tubular, sub form activ. Cefaloperazona se
limin preponderent prin bil. Cefalosporinele acioneaz circa 8-12 ore, se administrea
z de 2-3 ori pe zi, au un mod de aciune bactericid, iar mecanismul de aciune este a
semntor cu cel al penicilinelor. Spectrul de aciune este diferit, n funcie de generai
de cefalosporine creia i aparine. Exist trei grupe de cefalosporine: generaia I, gen
eraia II, generaia III. Generaia I Din generaia I fac parte: Cefadroxil, Cefazolin,
Cefalexin*, Cefaclor* (doar p.o.), Cefalotin, Cefapirin, Cefacetril, Cefrodin. A
cestea au aciune bun asupra bacteriilor G+, cocilor G+ i o uoar aciune asupra cocilor
G-. aciunea asupra lui Stafilococcus este cea mai intens. Activitatea este restrns a
supra bacteriilor Gram (E. coli, Salmonella spp., K. pneumoniae, P. mirabilis),
lactamazele acestor bacterii inactivnd cefalosporinele. Generaia a II- a Din gener
aia a II-a fac parte: Cefamandol, Cefanocid, Ceforanid, Cefotetan, Cefoxidin, Cef
tiofur, Cefuroxin. Acestea au aciune asupra bacteriilor G+, sunt mai active asupr
a bacteriilor G- (E.coli, Proteus, Klebsiella, Pasteurella, Salmonella). Stabili
tatea la lactamaze a cefalosporinelor din cea de-a doua generaie este mai pronunat,
spectrul este mai larg, dar sub al celor din a treia generaie.
121
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Sunt foarte active mai ales speciilor indol pozitive (Proteus, Haemophillus), n s
chimb speciile de Citrobacter, Enterobacter i P. aeruginosa sunt rezistente. Gene
raia a III- a Cuprinde: Cefoperozona, Cefotaxin, Ceftozidin, Ceftozoxin, Ceftrixo
n, Moxalactam. Spectrul acestei generaii este cel mai larg, majoritatea reprezent
anilor din aceast familie fiind activi asupra lui P. aeruginosa. Totui, au o aciune
mai slab asupra G+, ns acioneaz puternic asupra G- i sunt foarte active asupra Pseudo
onas i B.fragilis, B. bronhiseptica. Reprezentanii acestei generaii elimin rezistena
la peniciline, ampicilin, n cazul cefalotinului, dar este inactiv asupra stafiloco
cilor rezisteni la meticilin. Valoarea C.M.I. de 0,1 mg/l. nseamn din punct de veder
e clinic, o activitate crescut, rezultate bune terapeutice obinndu-se i la valori al
e C.M.I. de 2-8 mg/l. Efecte secundare n general, cefalosporinele au o toxicitate
redus, fiind considerate medicamente atoxice. Apariia reaciilor alergice este rar i
nu depinde de doz. n cazul alergiei la penicilin, se pot nregistra alergii ncruciate
a 5-15% din cazuri. Dozele mari (utilizate mai ales n medicina uman) dau efecte ne
frotoxice i hepatotoxice. La animale, pot apare iritaii la locul injectrii, mai ale
s n cazul cefalotinului. Cefalosporinele sunt recomandate n tratamentul infeciilor
respiratorii, aparatului excretor, osteomielite i tratamentul mastitelor dar sunt
destul de scumpe, situaie care le limiteaz nc n uzul curent. Posologie general 10-25
mg/ kg 2- 3 ori pe zi p.o. sau i.m. Ceftiofurul se administreaz intramuscular la
bovine, ovine, suine i psri. Se absoarbe rapid dup administrarea intramuscular i atin
e nivele maxime dup 45 de minute. O parte este biotransformat, iar metaboliii sunt
activi antimicrobian. Acioneaz bactericid. Mecanismul de aciune este cel de inhibar
e a sintezei peretelui bacterian. Spectrul de aciune este larg. Este rezistent la
aciunea -lactamazelor. Este eficient asupra majoritii germenilor. Nu este activ asu
pra micoplasmelor i are toleran foarte bun. La doze obinuite de remarcat c nu apar fe
omene adverse. Ali reprezentani Vetimast (cefacetrim), Kefa-Mastin retard (ce
in + dihidrostreptomicin), Pathozone (cefaperazon), Excenel (ceftiofur), Pyassan c
apsule (cefalexin), axcel injecie (ceftiofur).
122
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
4.3. Aminociclitolii
4.3.1. Aminoglicozidele Aminoglicozidele sunt antibiotice ale cror cap de serie e
ste streptomicina. Ele se mai numesc i glicozaharide. Streptomicina A fost descop
erit n 1944 de Samuel Waksmann. Streptomicina se izoleaz din culturi de Streptomice
s, mai ales Streptomices griseus. Este o trizaharid format din trei componente de
baz: streptidin, streptoz i glucozamin. Ultimele dou formeaz un dizaharid numit stre
biozamin, care este responsabil de streptomicinodependen. Streptomicina se prezint s
ub form de pulbere alb cristalin, inodor, cu gust amrui. Este o baz omogen care form
sruri cu acizii minerali, mai ales sulfat, clorhidrat i fosfat. Cel mai folosit es
te sulfatul de streptomicin sub care se realizeaz un complex stabil, att la tempera
turi mari, ct i la aciunea sucurilor digestive. Se pstreaz timp de 2 ani la temperatu
ra camerei i n soluie timp de 7-10 zile. Aciunea streptomicinei se exprim n U.I. sau
onderal. 1 U.I. reprezint cantitatea de streptomicin pur ce inhib dezvoltarea unei t
ulpini standard de E.coli ntr-un ml mediu de cultur. 1 U.I.=1 microgram de strepto
micin baz; n strintate 1000 U.I.=1 mg streptomicin, iar la noi n ar 1 mg = 700 U.I
nsider 1 g de streptomicin baz greutatea streptomicinei propriu-zise, lsnd de o parte
sarea care are greutatea sa proprie. Streptomicina dac se reduce catalitic la al
cool primar se transform n dihidro-streptomicin, cu aciune asemntoare. S-a constatat
produsul este mai puin toxic. Dar i streptomicina i dihidro-streptomicina acioneaz to
xic asupra perechii a VIIIa a nervilor cranieni, streptomicina asupra ramurii ve
stibulare, determinnd tulburri de echilibru, iar dihidrostreptomicina asupra ramur
ii cohleare, provocnd surditate. Streptomicina i dihidro-streptomicina acioneaz asup
ra rinichilor dnd efecte nefrotoxice. Pentru a scdea efectul nefrotoxic se foloses
c componente i sruri care s cuprind vitamine ale grupului B. Se folosete pantotenatul
de streptomicin: Strepacin, care conine streptomicin sulfuric 80% i streptomicin pan
otenat 20%; Strenital care conine vitaminele grupului B i care diminueaz efectele t
oxice asupra perechii a VIII-a de nervi cranieni. Din cauza tulburrilor auditive
dihidro-streptomicina este mai rar folosit pe cale general, ea folosindu-se mai mu
lt local. Farmacocinetica este diferit. Administrat oral nu se absoarbe dect foart
e puin (56%), 94-95% eliminndu-se prin fecale. Oral se folosete pentru tratamentele
locale n afeciunile tubului digestiv, n enterite. La cine se poate absorbi pn la 10%
Sterilizeaz flora intestinal (G-) i se nsoete de complexul vitaminic B i lactate pe
u a rensmna flora lactic. Streptomicina se absoarbe foarte bine, rapiditatea absorbie
fiind n funcie de calea de administrare.
123
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Concentraia soluiei influeneaz absorbia, soluiile hipertone absorbindu-se mai lent, d
r sunt mai dureroase. Realizeaz concentraii mari n rinichi, ficat, muchi i tiroid. Tr
verseaz bine bariera placentar, dar nu traverseaz bariera hematoencefalic. Traversea
z greu seroasele, difuznd n lichidul pleural, pericardic, peritoneal i sinovial. Ptru
nde n lichidul amniotic. Difuzeaz greu prin bariera oftalmic. n organism streptomici
na se metabolizeaz n cantitate foarte mic, ntreaga cantitate eliminndu-se prin urin n
modificat, regsindu-se sub fom activ. n insuficiena renal eliminarea scade mult, cee
e poate da intoxicaii. Se poate elimina i prin bil. Se regsete n saliv, transpiraie
pte. Dup administrarea intramamar se pstreaz n lapte timp de 48 de ore. Spectrul anti
bacterian este complementar penicilinei. Streptomicina este activ pentru cocii G+
i G- i bacilii G-, puin asupra celor G+, i acioneaz asupra acido-alcoolo-rezistenil
(bacilul Koch, M. tuberculosis, M. leprae). n tratamentul tuberculozei se asociaz
cu alte chimioterapice. n doze mari acioneaz i asupra unor protozoare. Modul de aciun
e al streptomicinei este bactericid. Acioneaz bine n faza de nmulire a bacteriilor i
faza de repaus. Acioneaz sinergic cu penicilina i se poteneaz reciproc. Mecanismul de
aciune se refer la sinteza proteinelor unde intervine denaturnd procesul de sintez,
se combin cu ARN-ul din ribozomi i dezorganizeaz sistemul de sintez microbian. Un fe
nomen frecvent ntlnit este streptomicino - rezistena, care este oferit de streptobio
zamin, component analog cu o jumtate din enzima pe care germenul o produce, fiindu-i
necesar o sintez proteic. Bacteria se poate adapta la folosirea streptobiozaminei,
devenind dependent de ea, ntreruperea tratamentului fiind dependent de aceasta. St
reptomicinorezistena se instaleaz uor i rapid, n cteva zile la E.coli, mai lent la ba
ilul Koch. Nu se ncrucieaz cu alte antibiotice, ci cu substane din grupa aminoglicoz
idelor (kanamicina, etc.). Streptomicina se folosete n infecii cu stafilococi i stre
ptococi penicilino-rezisteni, n streptocociile mnjilor, n holera aviar, salmoneloz, l
ptospiroz, micoplasmoz, n complicaiile septice ale unor boli, pneumonii, septicemii,
infecii ale cilor urinare. Se folosete preventiv n loca american, bruceloz, n asept
rea spermei i n enterite, pe cale oral. Dozele sunt de 1-2 cg/kcorp la animalele ma
ri i 3-4 cg/kcorp la animale mici, doza fiind pro die. n holera aviar se administre
az 0,1 g/kcorp intramuscular, la interval de 24-48 de ore, dou administrri concomit
ente cu sulfamide n apa de but. n leptospiroza suin se administreaz 3-4 cg/kcorp. n s
lmoneloz se administreaz 0,4% n apa de but, preventiv timp de 10 zile. Se administre
az 1-2 g/zi oral la purcei, miei i 1-2 cg/kcorp la animalele mici. n mamite se infu
zeaz soluie 1% cam 50 ml n 250ml i se repet zilnic. La albine se folosete dihidro-str
ptomicina 1 g la 4 l sirop de zahr. Toxicitatea streptomicinei se refer la adminis
trarea de durat i n doze crescute. Poate avea efecte neurotoxice i nefrotoxice. Nu s
e administreaz intravenos dect n cazuri excepionale i n perfuzie foarte lent. Intrara
idian se administreaz doze foarte mici i n soluii diluate. Se administreaz n aerosoli
afeciunile respiratorii.
124
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
eomicina ( egamicina) Este o aminoglicozid care s-a izolat din culturi de Strepto
myces fradiae de ctre Waksmann i reprezint un amestec de substane: neomicinele A, B,
C. Structural se nrudete cu kanamicina i paromomicina. La noi n ar se prepar neomic
B (sulfat de neomicin) n comprimate de 0,5 g de sulfat de neomicin, care conine 0,3
5 g de streptomicin de baz. Este o pulbere alb, fr miros, solubil n ap. Acioneaz
d sau bacteriostatic, n funcie de doz. Este activ fa de G+ i foarte activ fa de G-
tinali i germeni de infecii intestinale. u se absoarbe intestinal dect n proporie red
us (6-8%). Se utilizeaz numai cu scop local n terapia enteritelor. Este activ n mediu
l alcalin al intestinului. Se elimin 95-97% prin fecale, realiznd o concentraie int
estinal de 5-10 mg/g. Glucoza i cisteina i scad activitatea. Administrat extern pe
piele sau pe mucoase nu este iritant, acionnd strict local. Administrat general d con
centraii sanguine bune, dar neurotoxicitatea sa o indic mai mult n terapia local. Re
zistena sa se dezvolt lent, fa de kanamicin. Acioneaz sinergic cu streptomicina, cu
tromicina i bacitracina. Are indicaii majore n gastroenteritele tineretului. Extern
se folosete pentru plgi, arsuri, n furunculoz, ulcere, n afeciunile obstetricale, di
tocii, retenii placentare, cezariene, metrite. Oral doza este de 2-5 cg/kcorp la
viei, mnji, miei, purcei, pro die, cte trei administrri zilnice. La carnivore doza e
ste de 5 mg/kcorp. Extern se aplic sub form de pulbere, unguente de 0,5-4-5%. Diac
in Este un preparat pe baz de neomicin i livrat n flacoane de 120 ml, cu pomp dozatoa
re. Conine: neomicin sulfat, scopolamin nitric, vitaminele A, D2, clorur de sodiu, cl
orur de potasiu, care folosesc n enterite la purcei. Doza este de 1-2 ml la purcei
i de pn la 7 kg i 2-3 ml la purceii de 7-15 kg. Se poate folosi i intrauterin, sub f
orm de comprimate, introducndu-se pn la 1020 comprimare odat, sau asociat cu furazoli
on, nitrofuran, etc. estrepin Este un preparat pe baz de neomicin i dihidrostreptomi
cin. Se folosete n mamite la vaci. Fluocinolon Este un unguent coninnd fluocinolon i
eomicin sulfat. Se folosete ca unguent, spray n afeciunile cutanate. Quadrex Este un
preparat austriac, avnd la baz neomicin baz, vitamine din grupul A, B, D3, E i gluco
z. Se administreaz la purcei n apa de but de la natere pn la nrcare. Kanamicina (
cina) Se extrage din culturi de Streptomyces kanamicetus i a fost izolat pentru pr
ima dat de japonezi. Este o pulbere alb, cristalin, se folosete ca sulfat sau clorhi
drat. Acioneaz asemntor cu streptomicina, cuprinznd mai ales Gram-, micobacteriile, d
ar acioneaz i asupra Gram+. Aciunea sa preponderent este bactericid, nu se absoarbe
ubul digestiv. Oral se administreaz pentru tratamente locale.
125
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Kanamicina se folosete pe cale parenteral, intramuscular, subcutanat, intraperiton
eal. Realizeaz concentraii sanguine nalte, cu nivel terapeutic de 6-8 ore. Difuzeaz
rapid n esuturi, difuzeaz greu n muchi i bariera hematoencefalic. n pulmoni realize
centraii foarte ridicate, se concentreaz n rinichi, eliminndu-se prin urin i bil. Ma
uin se poate ncrucia cu streptomicina i poate fi ncruciat total cu neomicina i fram
na. Acioneaz n afeciuni locale, supurative, ale aparatelor genital, digestiv, pe cal
e oral. Se injecteaz intramuscular de 2-3 ori pe zi n doz de 1-2 cg/kcorp pro die. I
ntraperitoneal se administreaz soluii 2-2,5%. Intravenos se administreaz foarte rar
i numai n perfuzie lent n soluie 25%. Oral se administreaz n gastroenterite, n doz
le (2-5 cg/kcorp pro die). Toxicitatea este asemntoare cu cea a streptomicinei, es
te neurotoxic pentru perechea a VIII-a de nervi cranieni i nefrotoxic. u se asoci
az cu curarizantele pentru c produce o paralizie respiratorie. Se livreaz n flacoane
de 0,5-1 g kanamicin baz. Framicetina Este un antibiotic extras din Streptomyces
lamandulae, cu spectru mai larg, comparativ cu cel al kanamicinei. Acioneaz bacter
icid, puin bacteriostatic. Rezistena se instaleaz greu, i este ncruciat cu kanamicin
paromomicina. Se livreaz n comprimate de 0,10g. Se administreaz i parenteral sub for
m de sulfat de framicetin n flacoane de 100 ml. Este nefrotoxic i neurotoxic. Paromo
micina Este un preparat care se extrage din Streptomyces paromomyceticus. Acionea
z puternic asupra Gram-, amoebelor. D rezisten cu kanamicina i streptomicina. Este ne
frotoxic. Se administreaz oral n enterite. Se folosete n cazurile de rezisten la alt
ntibiotice. Se livreaz n capsule operculate de 120-150 mg. Gentamicina Se extrage
din Mycromonospira purpurea cu dou fraciuni asemntoare C1 i C2. Se folosete ca sare s
lfat, ca pulbere alb, amorf, stabil, rezistent la variaii de pH. Acioneaz bactericid
acteriostatic, n faza de nmulire logaritmic i cea de laten. Cuprinde Gram- i Gram+,
bacteriile. Nu se absoarbe oral. Administrat intravenos d concentraii eficace n snge
i cupleaz 20-30% cu proteinele plasmatice. Difuzeaz bine n esuturi, cu concentraii r
dicate n urin. Este indicat n infeciile urinare acute i cronice, n septicemie, n in
e gastrointestinale. Se poate administra parenteral n injecii intramusculare, doza
fiind de 15 mg/kcorp la viei, la interval de 8-10 ore i 1 ml/kg la interval de 6-
8 ore. Are efecte neurotoxice i nefrotoxice. 4.3.2. Rifampicinele (A,B,C,D) Se ex
trag din culturi de Streptomyces mediteranei, cu aciune bactericid sau bacteriosta
tic, cu spectru larg, este rezistent la sucurile digestive. Acioneaz asupra Gram+.
Rezistena apare rapid i nu este ncruciat n alte antibiotice. Este antagonist cu peni
ina i tetraciclinele. Se pot administra oral, dar i intramuscular i intravenos.
126
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Difuzeaz bine n esuturi. n administrrile orale majoritatea medicamentelor se rein n
at. Se elimin prin bil, fecale, urin. Nu este toxic asupra perechii a VIII-a de nerv
i cranieni. Intervine n infeciile enterale generale. Aminosidina Este un antibioti
c extras din Streptomyces crestomyceticus, se elibereaz sub form de sulfat de A, a
re aciune bactericid, bacteriostatic, cu spectru larg de aciune. Se absoarbe puin pe
cale oral i foarte bine intramuscular. Are efecte toxice asemntoare streptomicinei,
dar mai puin intense. Gabrocol Este un produs strin sub form de suspensie care conin
e un chimioterapic; 8hidroxichinolin i aminozidina sulfat. Dozele sunt de 6 ml/100
kg la animalele mari, 4 mg/50 kg la viei i mnji, 0,8 ml/10 kg la suine, 0,1 ml/kco
rp la cine i pisic. Tratamentul se face la 24 de ore, timp de 3-5 zile. n cazuri gra
ve se folosesc de dou ori pe zi, n metrite la vaci, 8 ml Gabrocol i ser fiziologic
42 ml. Spectinomicina (Spectam) Este extras din Str. flavopersicus. Este o baz org
anic, solubil n ap sub form de baze i sruri. Este un antibiotic cu spectru larg care
prinde Gram-, micoplasme, stafilococi, streptococi. Nu produce rezisten ncruciat i es
e considerat ca fcnd parte din grupa aminociclitorilor mpreun cu apramicina. Se indic
infecii urinare, infecii genito-urinare, post partum. Se absoarbe slab pe cale or
al (7%) dar foarte bine pe cale subcutanat. Se distribuie bine n esuturi, se elimin p
e cale urinar nemodificat. Acioneaz 8-12 ore la om i 24 de ore la animale. Este bacte
riostatic, inhib sinteza proteic. La noi se folosete sub dou forme: soluie injectabil
-10 mg/kcorp pe zi la animale mari i 10-20 mg/kcorp la animale mici i psri. Soluiile
se folosesc la suine, preventiv n enterite. Se administreaz oral la purceii de 4 k
g de dou ori 1 ml pe zi, iar peste 4 kg de dou ori 2 ml pe zi, timp de 3-5 zile. A
pramicina Este un antibiotic ce se extrage din culturi de Streptomyces tenebrari
us. Este un antibiotic aminociclitalic care se livreaz ca ampramicin sulfat (Apral
an), care acioneaz bactericid asupra G+, G-, micoplasme. Se folosete n enterite la v
iei i purcei. u s-a nregistrat rezisten la coliforme i salmonele. Se administreaz su
orm de injecii sau pulbere solubil n doze de 20-40 mg substan activ/kcorp, timp de 5
le. u se administreaz la pisici i n vase ruginite. Mai exist Apralan premix cu ampra
micin sulfat 100 mg substan activ/kg. Se folosete profilactic i curativ n enterite,
rajul combinat circa 100 ppm ampramicin timp de 3-6 sptmni. Determin creterea sporulu
n greutate i reduce morbiditatea i mortalitatea.
127
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
4.4. Macrolidele
Grupa macrolidelor cuprinde antibiotice cu molecul mare, care cuprinde inele lact
onice mari, legate ntre ele prin oze dimetilate. Sunt antibiotice cu un spectru ng
ust de aciune. Eritromicina Se extrage din culturi de Streptomyces eritrema. Este
puin solubil n ap, este hidrolizat de sucul gastric. Se prepar n condiionri orale
uri enterosolubile. Are spectru de aciune aproximativ identic cu cel al penicilin
ei. Este activ asupra G+, cocilor G+ i G-. Aciunea este bacteriolitic sau bacterici
d, n funcie de doz. u influeneaz flora intestinal normal. n doze mari acioneaz a
tsiilor i treponemelor. Indicaiile sunt n afeciuni respiratorii din bolile infecioase
, infecii genito-urinare, enterite, etc. Eritromicina lactobionat Este sarea cu a
cid lactobionic, care corespunde la 300 mg eritromicin baz per flacon. Se dizolv bi
ne n ap distilat sau n soluie 20-33% glucoz. Nu se dizolv n ser fiziologic, deoarec
cipit. Se administreaz intramuscular, rar intravenos. Se folosete n antrax, gurm, sep
ticemia mnjilor, n mamite sau n afeciuni supurative. Dozele sunt de 1-3-5 mg/kg la a
nimalele mari i de 5-8 mg/kg la animalele tinere i mici. Dozele se repet la 8-12 or
e. n rujet se administreaz 300 mg (300.000 U.I.) odat mpreun cu ser antirujetic 0,25-
0,50 ml/kg. Eritromicina tiocianat (Galimicina) Se prezint sub dou forme: o soluie
injectabil pentru mamifere i alta pentru psri. Cea pentru mamifere conine 100 mg/ml,
iar cea pentru psri conine 50 mg/ml. Se folosesc n special n bolile produse de germen
i din grupa PPLO (micoplasmoza aviar, coriza infecioas, sinuzita infecioas a curcilor
). Se folosesc n infecii ale aparatului respirator. Se administreaz o linguri ras la
l ap, timp de 5 zile (250g la 200l ap) pentru combaterea stresului, iar pentru pr
evenirea i combaterea micoplasmozei n primele zile se d o doz dubl. Galimicina de imp
ort se prezint ca o soluie injectabil 5% i 10%. Aceasta se administreaz la un interva
l de 24 de ore. La suine se administreaz n pneumonie, bronite acute, rinite cu germ
eni PPLO, leptospiroz, metrite, mamite, etc. La bovine se administreaz n afeciunile
respiratorii, metrite, mamite, infecii postpartum, pododermatite infecioase. Dozel
e la suine sunt de 0,25 ml/kg, curativ sunt 0,4 ml/kg, iar la bovine sunt de 1-2
ml/50 kg. Tylocina (Tilazina) Este un omolog al eritromicinei, izolat din cultu
ri de Streptomyces. Se prezint ca o pulbere alb, insolubil n ap. Sub form de sare dev
ne solubil n ap i se poate administra parenteral. Se recomand n micoplasmoza aviar
li produse de germeni din grupul PPLO.
128
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
La noi n ar se realizeaz sub form de tilozin fosfat, denumit Disacilin, cu doze de 1
ml/50 kg la un interval de 24 de ore. Se poate livra sub form de pulbere n furaj,
ca stimulator de cretere. Nu se absoarbe dect foarte puin. Produsele strine se gsesc
sub denumirea de Tylocin sau Tylan. Spiramicina (Rovamicina) Se extrage din cult
uri de Streptomyces abmofaciens. Este puin solubil n ap, cu acizii formnd sruri (spir
micina sulfat Rovamicina). Este rezistent la sucurile digestive i are o aciune bact
eriostatic. n doze mari poate fi bactericid pentru unii germeni. Spectrul de aciune
este asemntor cu al eritromicinei, acionnd asupra cocilor G+ i G-. Este foarte activ
supra anaerobilor, ricketsiilor i spirocheilor. Se poate ncrucia cu eritromicina, ol
eandomicina, carbomicina. Indicaiile sunt asemntoare cu cele ale eritromicinei. n te
rapie poate apare fenomenul de bacteriopauz. Dup absorbia oral a spiramicinei, nivel
ele maxime se ating la 3 ore i se neutralizeaz n 12 ore. Nivelurile tisulare sunt b
une i mai mari dect nivelele sanguine (concentrarea n esuturi). u traverseaz barierel
e hematoencefalic i hematooftalmic. Se concentreaz n bil, se metabolizeaz i se elim
n bil, fecale, urin. Carbomicina (Magnamicina) Se extrage din culturi de Streptomy
ces halstadti, cu greutate molecular mare 842 ). Este o pulbere microcristalin, glbu
ie, puin solubil n ap. Apare sub form de sruri sau esteri (succinat, fosfat, clorhidr
t), este solubil i se poate injecta intramuscular. Aciunea este asemntoare cu a penic
ilinei, cu spectru larg de aciune asupra G+. Acioneaz bactericid sau bacteriostatic
. Rezistena se instaleaz lent. Uneori este ncruciat cu eritromicina, oleandomicina i
piramicina. Are o absorbie oral bun. Nivelurile tisulare i sanguine sunt reduse. Se
concentreaz n ficat, bil, rinichi, eliminndu-se pe aceste ci. Tolerana oral este des
de bun. Sub form injectabil este dureroas. Se livreaz sub form de capsule de 0,250 g
pentru administrare oral. Stafilomicina (Stafilocilina) Se extrage din culturi de
Streptomyces virginae. Este o pulbere galben deschis, amar, rezistent la sucul ga
stric. Are aciune bacteriostatic i un spectru de aciune asemntor cu cel al streptomic
nei. Nu se ncrucieaz cu alte antibiotice. Acioneaz puternic asupra stafilococilor. Ac
unea oral este bun. Acioneaz timp de 6 ore. Se elimin prin urin. Se elibereaz n cap
operculate de 0,150 g sau pulbere, unguent, colir 1% sau suspensie 15%. Oleandom
icina Se extrage din culturi de Streptomyces antibioticus. Are spectru asemntor cu
al eritromicinei. Activitatea maxim la un pH de 8. Se absoarbe foarte rapid. Con
centraiile maxime n snge apar la 1-3 ore. Concentraiile terapeutice trebuie s ating 0
8-1,6 g/l. Se elimin masiv prin bil i mai puin (5-120%) prin urin.
129
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Se administreaz de regul oral la interval de 6 ore, n doze de 25- cg/kcorp pro die,
n 4 reprize zilnice. Activitatea antibacterian se exprim n U.I. Standardul internaio
nal cuprinde 880 U.I./mg. Se folosete de regul sulfatul sau fosfatul de oleandomic
in, sub form de pulbere alb sau triacetil oleandomicin (T.A.O). Este greu solubil n a
Injectabil se folosete fosfatul sub form de fiole de 500 mg substan uscat ce se dizo
lv n ser fiziologic sau soluie glucozat. Oleandomicina se asociaz frecvent cu tetraci
clina, cele dou antibiotice acionnd sinergic, potenndu-se reciproc. Asocierea de o pa
rte oleandomicin i dou pri tetraciclin se numete sigmamicin. Sigmamicina Este un pr
t format din o parte oleandomicin i dou pri tetraciclin. Sigmamicina, datorit efectu
sinergic, are o activitate microbian ridicat. Tetraciclina prin spectrul su larg a
cioneaz asupra germenilor Gram+, Gram-, iar oleandomicina acioneaz asupra Gram+ (coc
i, pneumococi, stafilococi, streptococi). Se folosete n bronite, pneumonii, bronho-
pneumonii, infecii genito-urinare, infecii externe i boli infecioase. Se livreaz sub
form de pulbere solubil. Se solubilizeaz n apa de but sau se amestec n hran sau se
istreaz sub form de breuvaj. Se administreaz la viei 10 mg/kg substan activ i 20 mg
tan activ/kcorp. Taociclina Este un preparat format din o parte oleandomicin triacet
il-oleandomicin i dou pri tetraciclin. Este o pulbere solubil 10%. Se folosete n s
la psri. Se administreaz amestecat n hran sau n apa de but: 500 mg la 6 l ap substa
Se poate folosi a viei, mnji, purcei, miei, cine i pisic. Lincomicina (Lincocina) Se
extrage din culturi de Streptomyces linconcusis. Se folosete ca i clorhidrat de li
ncomicin. Acioneaz asupra cocilor G+ i G- i bacteriilor G+. Este foarte activ asupra
lui B.antracis. Bacteriile G- nu sunt sensibile la Lincomicin. Se administreaz ora
l n capsule operculate. D rezultate bune n mamite, fie singur, fie asociat cu neomici
n. Uneori se folosete un preparat cortizonic (prednisolon). Clindamicina Are aciune
asemntoare cu Lincomicina. Se folosete n tratamentul mamitelor.
130
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
4.5. Polipeptidele ciclice
Grupa polipeptidelor ciclice reprezint antibiotice de origine bacterian, formate d
in acizi aminai i un acid gras. Sunt foarte toxice i se folosesc local. Capul de se
rie l constituie Polimixinele. 4.5.1. Polimixinele Se extrag din culturi de Bacil
lus polimixa. Exist 5 polimixine cunoscute: A, B, C, D i E. Cea mai folosit este po
limixina B. Se folosete ca sare sulfat de Polimixin B. La noi se folosesc comprima
re a 250.000 U.I., adic 25 mg substan activ i 38,46 mg sulfat de polimixin B. Polimix
na B Are aciune bacteriostatic sau bactericid, indiferent de stadiul de dezvoltare
al bacteriilor. Este activ asupra germenilor G-, E.coli, enterobacteriacee, Pseu
domonas, Shigella, etc. Rezistena apare greu i este ncruciat cu colistina. La adminis
trarea oral absorbia este foarte redus. Se administreaz parenteral, i.m., cu un nive
l tisular foarte slab. Timpul de njumtire este de 8-10 ore. n bil, nivelul este foart
sczut, dar este mai mare concentraia urinar. Este uor nefrotoxic. 4.5.2. Bacitracin
ele Se extrag din culturi de Bacilus subtilis sau Bacillus licheniformis. Este u
n amestec de patru polipeptide: A, B, C i F. Se folosete mai ales Bacitracina A. T
rebuie s conin 50 U.I./mg; U.I. reprezint cantitatea minim care diluat ntr-un litru
mediu mpiedic dezvoltarea stafilococului de referin. Aciunea este bacteriostatic (bac
ericid), cuprinznd coci G+ i G-, bacterii G+. Se absoarbe rapid dup administrarea pa
renteral; 0.5-4 U.I./ml, iar cel tisular este 1/2 din nivelul sanguin. Este nefro
toxic. Se livreaz sub form de pulbere de 10.000 U.I. sau 50.000 U.I., dizolvat cu se
r fiziologic. Se injecteaz intramuscular, n concentraie de 10.000 U.I./ml. Este dur
eroas i se poate aduga procain. Tirotricina Se extrage din culturi de Bacillus brevi
s. Se folosete n amestec cu Gramicidina. Spectrul este asemntor penicilinei. Acioneaz
bactericid prin modificarea tensiunii membranei celulare. Este destul de toxic p
arenteral. Se administreaz fie oral, fie extern sau intramamar n mamite. Colimicin
a (Colistina) Se extrage din culturi de Aerobacter colistireus. Este mai puin tox
ic dar cu utilizri limitate. Spectrul este la fel cu al polimixinei B. Se folosete
mai ales n infeciile genito-urinare i cele digestive cu G-. Se livreaz n comprimate d
e 1.500.000 U.I., sau n flacoane cu pulbere de 500.000 U.I. i 1.000.000 U.I. pentr
u administrri parenterale.
131
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
4.6. Tetraciclinele
Tetraciclinele sunt antibiotice cu spectru larg, avnd n structura lor 4 inele cond
ensate liniar. Sunt extrase din culturi de Streptomyces. Toate au un spectru bac
terian aproape identic. Exist mai multe condiionri de tetracicline: Tetr
ostaciclina), Oxitetraciclina (Terramicina), Clortetraciclina (Aureociclina), Me
tociclina (Rondomicina), Doxiciclina (Vibramicina), Minociclina, Dimetil-clortet
raciclina, Pirolidin-metil-tetraciclina (Reverin sau Solvocilin).
Tetraciclinele se prezint sub form de cristale mici de culoare glbuie, insolubile n
ap, solubile sub form de sruri. Sunt stabile un timp mai ndelungat. Ca soluii se inac
tiveaz n 4 zile. Spectrul antibacterian este larg: coci Gram+ i Gram-, bacterii Gra
m+ i Gram-, actinomicete, ricketsii, spirili, virusuri mari i protozoare. Modul de
aciune este bacteriostatic. Acioneaz n faza de nmulire i n faza de laten a bacte
se pot asocia cu antibiotice bactericide din grupa -lactaminelor. Rezistena se in
staleaz destul de greu, lent, progresiv i este ncruciat ntre toate tetraciclinele. Re
istena este ngreunat sau mpiedicat de asocierile cu alte antibiotice sinergice. Rezis
tena se transmite prin factori plasmidici de tip R. Mecanismul de aciune se bazeaz
pe interferarea sintezei proteice. Acioneaz prin chelatarea unor metale indispensa
bile n dezvoltarea i nmulirea bacteriilor. Cinetica moleculelor ne arat c absorbia o
este bun. Concentraia plasmatic maxim este atins dup 2-3 ore, niveluri crescute persi
tnd pn la 6 ore. Administrrile se fac de 4 ori pe zi. Se pot administra i parenteral
(intramuscular i chiar intravenos). Dup administrarea intramuscular absorbia se face
rapid. Ajuns n circulaie se cupleaz cu proteinele plasmatice n proporie redus. n f
se concentreaz, se metabolizeaz (este inactivat parial n aminoderivai) i se elimin
bil. Distribuia n organism este diferit: realizeaz concentraii mari n ficat, rinichi
ulmon, splin. n lichidul cefalorahidian ptrunde lent i n cantiti mici, iar n circul
tal ptrunde relativ uor. Excreia se realizeaz lent, pe cale renal. Dup administrarea
ei doze antibioticul este decelat n urin timp de 3 zile. Este limitat utilizarea lo
cal n enterite. Administrate oral se realizeaz concentraii importante n intestin, abs
orbindu-se bine. Modific flora microbian, distruge flora intestinal, fiind necesar p
rezena complexului vitaminic B. Condiioneaz dezvoltarea fungilor (Candida albicans)
. Fenomenele toxice sunt diferite, n funcie de tipul de tetracicline.
132
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Administrarea oral produce stomatite fungice, pot apare eriteme, vezicule pe muco
asa buccinatorie. Tulburrile hepatice apar n special la clortetraciclin, ce duce la
degenerescene hepatice i la activarea unor procese hepatice vechi. Blocheaz radica
lii tiolici din celula hepatic. Din cauza efectului hepatotoxic clortetraciclina
este rar folosit. De asemenea, tetraciclinele se acumuleaz n oase i dini, afectnd une
ri sistemul osos, dnd fragilitate osoas. Cea mai folosit este oxitetraciclina (O.T.
C.), urmat de tetraciclin (T.C.), i pirolidintetraciclina. Tetraciclina Este utiliz
at la viei, mnji, pe cale oral, n lapte sau n ap, folosind doze de 2-3 cg/kcorp. Se
inistreaz de 4 ori pe zi, timp de 3-5 zile. Se recomand de asemenea i n afeciunile re
spiratorii cele genito-urinare i obstetricale. Este activ asupra micoplasmozelor.
Se folosete n rickettsioze i pararickettsioze. Nu se folosete pe cale oral la rumegto
re adulte pentru c inhib dezvoltarea bacteriilor ruminale sau a faunei ruminale. S
e poate administra sub form de pulbere, comprimate, soluii injectabile, unguente,
bujiuri sau comprimate efervescente, etc. Se poate folosi i n tratamentul enterite
lor, innd cont de concentraia foarte puternic. Oxitetraciclina (O.T.C.) Este frecven
t folosit. La noi n ar se gsete sub form de soluie injectabil, se poate folosi i
e suspendabil n apa de but. Aciunea este asemntoare cu cea a T.C. i O.T.C. hidric p
e. Se administreaz oral, cu lapte, breuvaje sau ceai. Dozele sunt de 1-2 cg/kcorp
pro die, n dou reprize. Tratamentul dureaz 4-6 zile. Exist i o soluie injectabil 5%
oxitetraciclin. Se administreaz 5-10 mg/kcorp, la 24 ore odat i oxitetraciclin injec
tabil 10%, administrabil intramuscular, subcutanat. Se folosete cam 0,5-1 ml/10 kg
greutate. Solvocilinul (Pirolidinmetiltetraciclina) Este o form de tetraciclin inj
ectabil folosit mult n medicina veterinar. Este sinonim cu produsul Reverin. Se admi
nistreaz sub form de suspensie uleioas coninnd 55 mg/ml. Este administrat intramuscul
r, mai rar subcutanat, n doze de 1-2 ml/10 kg, odat la 24 de ore. Exist Solvocilin
pulbere hidrosolubil, n flacoane de 3 g, cuprinznd 1,13 g substan activ. Doza este de
5-10 mg substan activ pro die, fracionat n dou reprize, se administreaz fie intramu
r, fie intravenos, foarte lent. Doxiciclina (Vibramicina) Este un derivat al tet
raciclinei cu proprieti asemntoare, dar cu aciune mai lung (24 de ore). Este un antib
otic de semisintez, obinut prin hidrogenoliza oxitetraciclinei, n prezena unui catal
izator apoi prin hidrogenarea catalitic a metaciclinei. Este cea mai activ dintre
tetracicline. Dozele minime inhibante sunt cele mai mici.
133
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Absorbia intestinal este bun. Dozele mici realizeaz concentraii sanguine echivalente
cu cele administrate parenteral. Concentraiile sanguine sunt de circa 1,5 mg/ml,
cu mult superioar concentraiei minime inhibante. Se administreaz oral. n prima zi se
administreaz o doz dubl, de atac. Apoi se continu cu doze zilnice, odat pe zi, jumta
e din doza de atac. La om se administreaz sub form de capsule de 100 mg. Exist i sol
uie injectabil i soluie perfuzabil Galisan Se gsete sub form de comprimare care sun
osite n coccidioz. Comprimatele conin tetraciclin baz i Furadicil. Se administreaz l
ui, timp de 2-3 zile, un comprimat/zi. Se asociaz cu vitamina K3 soluie 1% n apa de
but. Mai exist o pulbere suspendabil cuprinznd tetraciclina baz (Aurex) i Furadicilu
, (pulbere completat cu tensioactive de suprafa). Dizenter Este un amestec de tetra
ciclin 1p, saprosan 3p, dimetridazol 6p, n excipient. Se utilizeaz n tratamentul diz
enteriilor i n enterite. Clortetrasolul Este un amestec de tetraciclin, cloramfenic
ol, prednisolon acetat i puin xilin. Se folosete n bronhopneumonii, pleurezii, septic
mii ale noilor nscui, boli infecioase, n artrite, mamite, etc. Se injecteaz intramusc
ular, subcutanat sau intraperitoneal. La animalele mici se administreaz 1-5 ml, l
a animalele mijlocii 5 ml, iar la cele mari 20-40 ml. Terapentan Este un amestec
de aureocilin, furazolidon, un chimioterapic oxichinoleic, un astringent i un pans
ament gastric (bismut galic). Se folosete n gastroenterita vieilor de 1-2 ori/zi. T
rierra Este amestecul: oxitetraciclin, zincbacitracin, furazolidon, enzime, vitamin
e i factori de cretere. Se folosete ca factor antistres i ca antimicrobian, cu spect
ru larg de aciune, cel mai adesea, introdus n furaje. Mibazon Este condiionat sub f
orm de unguent i se livreaz n tuburi. Conine tetraciclin baz, neomicin sulfat, tetra
lin sulfat, prednisolon, excipieni. Se administreaz intramamar. Din aceast grup mai
fac parte: Sigmamicina, Taomicilina.
134
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
4.7. Cloramfenicolii
Cloramfenicolul (C) Este un antibiotic cu spectru larg, izolat din culturi de St
reptomyces venezuelensis. Se utilizeaz sub form sintetic, se produce i la noi n ar.
ramfenicolul are o molecul mic i are dou forme: cloramfenicol levogir i cloramfeni
racemic.
Cu scop terapeutic se folosete cloramfenicolul levogir. Este foarte activ, spectr
u de aciune larg, asemntor cu al tetraciclinelor. Este mai puin activ asupra actinom
iceilor sau spirililor i este mai activ asupra ricketsiilor. Modul de aciune este b
acteriostatic, deci nu se asociaz cu -lactaminele. Se asoare foarte uor n tubul di
gestiv. Difuzeaz foarte bine n toate esuturile. Traverseaz bariera hematoencefalic, g
indu-se n concentraii mari n lichidul cefalorahidian. Difuzeaz bine bariera placenta
r i se gsete n concentraii mari n sngele produsului de concepie. Se cupleaz n co
nime cu proteinele plasmatice. Circul liber n proteinele plasmatice. Se elimin meta
bolizat pe cale renal, dar i prin bil i fecale. Indicaiile terapeutice sunt diferite
pentru forma levogir i racemic. Forma levogir se folosete pentru tratamente generale,
sub form de comprimate i drajeuri de 0,125-0,250 g, care se administreaz de 5-6 or
i pe zi. Acoper un interval terapeutic de circa 6 ore. Se folosete n infecii cu coci
Gram+, Gram-, bacili Gram+, Gram-. Se folosete n infecii obinuite, n septicemii, inf
ecii respiratorii, fiind mai activi asupra viruilor n ricketsioze. Cloramfenicolul
se folosete cu precauie la tineret, pe de o parte prin efectul pe care l are asupra
organelor hematopoietice i asupra mduvei osoase i prin faptul c deprim imunogeneza i
micoreaz rspunsul imunitar. Este un medicament de valoare deosebit, dar nu trebuie s
se fac abuz. Se pot produce fenomene de bacterioliz. Cloramfenicolul racemic se ab
soarbe greu, se utilizeaz numai la psri i pui n puloroz i tifoz. La pui cu puloroz
inistreaz 2 cg/cap/zi timp de 10 zile. n tifoza acut i micoplasmoz se folosete n doz
5 cg i 50 cg/kcorp, cteva zile. Cloramfenicolul se administreaz pe cale oral sau inj
ectabil la toate speciile. Cloramfenicolul injectabil se gsete n soluie 10% i se admi
istreaz n doze de 23 cg/kcorp intramuscular. Amfuridon Conine: cloramfenicol, furaz
olidon, vitamina A, vitamina E stabilizat i glucoz. Preparatul similar romnesc, Cloro
vitul, conine cloramfenicol racemic n doz dubl. Administrrile se fac la viei i purce
de dou ori pe zi.
135
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
4.8. Antibiotice diverse
4.8.1. Sinergistinele Pristanamicina Este un antibiotic ce se extrage din Strept
omyces antibioticus. Face parte din grupa sinergistinelor. Prezint fenomenul de s
inergism n amestecurile cu dou categorii de constitueni, prezente n acelai produs: -
unul va inhiba dezvoltarea stafilococului, iar cellalt - va micora sinteza proteic
a acizilor nucleici i formarea membranei celulare. Aceast aciune sinergic face ca s n
u apar rezisten, mai ales la stafilococi. Constituenii primului grup reprezint factor
ul sinergizant, iar cei din cel de-al doilea grup reprezint factorul antibiotic.
Separat, fiecare are aciune bacteriostatic. mpreun se poteneaz reciproc i acioneaz
icid; asupra cocilor Gram+ i Gram-, asupra bacteriilor Gram+, nu acioneaz asupra ba
cteriilor Gram-, fungilor, viruilor, etc. Micobacteriile sunt sensibile la concen
traii mari. Eliminarea se face pe cale renal. Se folosete mai mult pe cale oral, n co
mprimate de 0,250 g, n 3-4 reprize. Doza este de 50-120 mg/kg la animalele mici.
Se administreaz mai mult local sau extern n pulberi, soluii, unguente, soluii inhala
nte. 4.8.2. Pleuromutilinele Tiamulinul Este un derivat semisintetic al antibiot
icului Pleuromutilin produs de Pleurotus nautilus. Tiamulinul este activ fa de mic
oplasme, treponeme, leptospire, germenii Gram+ i Gram-. Indicaia principal este n di
zenteria suin produs de Treponema hyodisenteriae, n complexul pneumoniei enzootice
suine, n artritele micoplasmice, n infeciile suine enterale i pulmonare. Se folosete
sub denumirea de Dinamutilin. Exist Dinamutilin granule i Dinamutilin 200, injecta
bil. El conine 45% fumarathidrogenat de tiamulin, cu lactoz granulat. Se folosete la
porc i la psri, n infeciile respiratorii, pneumonie enzootic, etc. La psri se folo
tratamentul micoplasmozei aviare, curativ i preventiv, i n micoplasmoze produse de
Mycoplasma sinoviae i Mycoplasma meleagridis, la gini i curci. La suine se administ
reaz n apa de but, timp de 3-5 zile, n soluie 0,045-0,060%, iar la dizenteria suin n
z de 1 ml/20 kg greutate, intramuscular, ceea ce corespunde la 10 ml tiamulin hid
rogen-cumarat. Se administreaz o singur doz. Se folosesc numai seringi uscate. Anim
alele injectate nu se sacrific nainte de dou sptmni dup tratament. Este incompatibil
Monensinul i cu ionoforii: Salinomicina sau Naroginul i chiar cu Dimetridozalul,
deoarece dau amestecuri toxice. Este folosit n pneumonia enzootic a porcului, doza
este de 1-1,5 ml/20 kg greutate.
136
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
4.8.3. Antibioticele antivirus Sunt antibiotice care blocheaz enzimele ce conin si
nteza proteic sau degradeaz AD -ul. Intervin n sinteza AR sau stimuleaz elaborarea d
e interferon de ctre celulele adecvate. Dintre antibioticele terapeutice, cele di
n grupa tetraciclinelor i cloramfenicolului acioneaz asupra virusurilor mari. Helen
ina Este produs de Penicillium funiculosum. Este un antibiotic cu structur nucleoz
idic cu activitate antiviral. Citina Este extras din culturile unei ciuperci ce par
aziteaz pe frunzele de ceai. Este o substan macromolecular care stimuleaz aciunea ant
viral i d rezultate n sarcomatoz. Virusinul Rezultate foarte bune mpotriva virusurilo
gripale. 4.8.4. Antibiotice antiprotozoarice Puromicina Interfereaz enzimele car
e asigur metabolismul purinic i inhib sinteza acizilor nucleici. Aciunea sa principa
l este mpotriva protozoarelor i mai ales asupra tripanosomelor, amoebelor i trichomo
nailor. 4.8.5. Fitoncidele i zooncidele Sunt substane elaborate de plantele superio
are i de metazoare (animale pluricelulare i plante pluricelulare). Au aciune germic
id i au fost denumite fitoncide, (cele din plante) i zooncide, (cele din animale).
Numeroase plante au proprieti antibacteriene, fiind folosite pe plgi, n infecii, etc.
n cantiti mai mari apar fitoncide n ceap, usturoi, roii, citrice, etc. Alicina Este
xtras din usturoi i ceap. Izolat, apare ca o substan cristalin solubil n ap. Este
n volatil sau sublimabil. Acioneaz intens asupra germenilor Gram+ i Gram-, asupra ac
rezistenilor i viruilor. Tomatina Este o substan izolat din roii. Este solubil n a
l. Are proprietatea de a inhiba bacteriile Gram+ i fungii. Dicumarina Este obinut d
in trifoiul rou i sulfin. Este activ mpotriva germenilor Gram+. Este insolubil n ap
ubil n solvenii organici.
137
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
O serie de fitoncide apar n conurile de brad, stejar, hamei, etc. Dintre plantele
inferioare, lichenii i unele alge, au o activitate antibacterian, antiprotozoaric i
antifungic. Zooncidele Se obin din esuturi i secreii animale. Un zooncid foarte impo
rtant este Lizozimul50 Izolat de Fleming n 1922) care se gsete n aproape toate esutur
ile animale, mai ales n secreii: n albuul de ou se gsete n concentraie de 12.500
n mucusul nazal - 12.800 U.I./g, n lacrimi 900 U.I./g, n saliv 100 U.I./g, n un
cantiti mari, n lapte, etc. Alte zooncide s-au izolat din hematii: Eritrina Activ m
ai ales asupra Gram+ i mai slab activ asupra Gram-. Spermina Este izolat din sperma
animal. Este activ mai ales asupra Gram+. Ecmolina Este izolat din icrele de pete.
Este activ asupra Gram+ i Gram-.
50 Prepararea Lizozimului din ou. Se recolteaz 150 ml albu de ou ntr-un balon cu bile
de sticl. Se agit pentru omogenizare. Se completeaz pn la 1000 ml (deci 850 ml) cu f
osfat acid de potasiu 0,65%, ser fiziologic i acid boric 2%. Se nclzete o or la 56C,
gitnd periodic, apoi se filtreaz i se adaug bicarbonat de sodiu 3%, aducndu-se pH-ul
la 7,2-7,4. Se administreaz la animale n diferite afeciuni: enterite, n colibaciloz l
a viei se administreaz 5 ml/kg timp de cteva zile. Se pot folosi albuurile de ou pro
aspete, amestecate 10% n ser fiziologic. Pe lng efectul antimicrobian este i un foar
te bun aliment.
138
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
4.9. Terapia antifungic
Infeciile fungice se pot clasifica n infecii sistemice i / sau superficiale. La anim
ale micoz sistemic poate fi considerat, de exemplu, pneumonia micotic a tineretului
aviar sau avortul nespecific la vaci i oi (datorit infestaiilor cu Aspergillus), ma
mitele micotice la vac (determinate de genul Candida). De asemenea numeroase ente
rite pot s apar ca urmarea suprainfeciei intestinale cu Candida spp., Histoplasma,
Blastomyces ca urmare a tratamentelor intempestive cu antibacteriene asupra sfer
ei digestive. Infecii superficiale pot fi considerate de exemplu, infestaiile mico
tice asociate otitelor externe (ex. cu Pityrosporum), cheratitele fungice ulcera
tive, frecvente la cabaline (produse de regul de Penicillium spp. i Aspergillus),
sau cele mai cunoscute dermatomicoze, comune omului sau animalelor: Microsporum,
Dermatophyton i Trichophyton. Modul general de aciune Anfifungicele, fie ele topi
ce sau sistemice, acioneaz asupra ciupercilor microscopice, cu aciune fungicid sau f
ungistatic i se bazeaz pe blocarea enzimelor implicate n metabolismul glucidic. Anti
micoticele se pot clasifica n medicamente cu aciune topic i sistemic, existnd produi
activitate mixt ab. 4.5.).
Tabel 4.5. Indicaii terapeutice orientative ale principalelor antimicotice (Sinte
z) Tipul afeciunii Micoze sistemice Tipul de administrare Local --Sistemic Ketoconaz
ol Amfotericin B Griseofulvin Ketoconazol
atamicin Miconazol Dermatomicoze Povidona iodat Acidul benzuldazic Clotrimazol Ch
eratite micotice atamicin Miconazol istatin Mastite micotice Clotrimazol atamici
n Miconazol istatin Otite micotice atamicin Tiabendazol
---
---
---
4.9.1. Antifungicele topice 4.9.1.1. Antifungice chimioterapice (colorante) Nume
roase substane din aceast grup precum dar i unele antiseptice: fenol, hexaclorfenol,
clorur de bezalconiu, fuxin i rezorcin, pe lng cunoscutul efect bactericid au i o i
rtant activitate fungicid (adesea un avantaj important).
139
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Principalul efect este n dermatitele de contact, fiind utilizate de obicei n asoci
eri diverse. Din grupa fenolicelor, n combaterea dermatomicozelor pot fi folosite
cu succes: pentaclorfenolul (Fungifen liniment), la clorigene (clorura de clorh
exidin) (Alkema unguent), sau hexaclorfen (sol. 0,5%). Pentru terapia cutisului a
fectat se recomand fuxina fenolic i soluiile de rezorcin (sol. Castellani). Pe lng e
tul fungicid asocierea cu cel antiseptic este de dorit n cazuri asociate (acrifla
fina + verde briliant + violet de geniana = Solutio trichlorata). 4.9.1.2. Iodofo
rii Sunt complexe pe baz de iod fixae pe molecule cru ce asigur eliberarea de iod. Po
idona (Povidone) Este formulat ca soluie antiseptic sau ca gel cu utilizri n diverse
dermatomicoze (zonele tratate capt o culoare maronie, tergerea ei semnalnd o eventua
l nou aplicare). 4.9.1.3. Acizii organici Sunt reprezentai de acizi cu lan lipidic l
ung cum ar fi: acizii undecilenic, caprilic sau salicilic asociate cu acidul ben
zoic. Efectul fungistatic este manifestat n soluii 2-10% sau sub form de unguent, c
a topice. Acidul salicilic Are o activitate fungistatic moderat dar prezint avantaj
ul unei excelente activiti cheratolitice, fapt care l recomand pentru diverse asocie
ri fungistatice. Dintre acestea, asocierile cu acidul undecilenic sunt cele mai
eficaciente n dermatofiiile candidozice ale pielii i fanerelor (ex. micoza interdig
ital) (efectul este amplificat de undecilatul de zinc i salicilanilid) Preparate co
merciale: Zincudan ungv. 10% (acid undecilenic + undecilat de zinc + salicilanil
id), Mycosid pulbere ( a-p-clor-benzoic). 4.9.1.4. Tolnaftaii Sunt compui cu activi
tate foarte eficient asupra: Epidermophyton, Trichophyton i Microsporium dar nu pr
ezint efect asupra lui Candida. Concentraiile uzuale sunt de 1%. Preparate comerci
ale: Chinofungin. Acidul benzuldazic (Defungit) Se utilizeaz sub form de sare sodi
c sub form de soluii 0,5% pentru tratamentul a diverse dermatofiii fiind de asemenea
i antibacterian eficient. Produsul se folosete aplicat cutanat cu un burete sau p
rin aspersiuni la bovine i cabaline cu leziuni generalizate. mbierile la cine i pisic
sunt posibile dar cu precauie. Tratamentele se repet dup 2-3 zile i nc o dat dup do
dac este cazul. 4.9.1.5. Imidazolicele Sunt compui care conin inele imidazolice, c
are le asigur un spectru larg antifungic, antiprotozoaric, antibacterian i antipar
azitar. Modul de aciune se bazeaz pe blocarea sintezei ergosterolului i datorit inhi
biiei enzimatice, care determin amplificarea cantitii de peroxizi din celule.
140
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Reprezentanii acestei grupe datorit toxicitii sunt de preferat n terapia topic i mai
n sistemic. Cele mai cunoscute preparate sunt din categoria topicelor: Clotrimazo
l, Econazol, Miconazol, Ketoconazol, Tiabendazol. Clotrimazol (Canesten) Are mod
de aciune similar cu al celorlani compui imidazolici, foarte eficient (exclusiv lo
cal) asupra lui: Aspergylus (medicaie de elecie n cheratitele micotice, n soluii sau
unguente 1%, din 3 n 3 ore), Epidermophyton, Microsporium, Trichophyton, Candida
albicans, preparatele avnd activitate endodermic. Bune rezultate au fost inregistr
ate i n mamitele micotice ale bovinelor, n doze de: 100-200 mg/sfert soluii de 1% sa
u unguent timp de 5-6 zile. Rar produce iritaii, prurit, eritem, edem. Miconazol
Are activitate similar cu a ketoconazolului (care are utilizri de elecie n micozele
sistemice) dar prezint n plus i activitate antibacterian i spectru larg. n asociere c
mazipredonalul se ntlnete n Micosolon, un unguent antiinflamator i un antipruriginos
excelent. Spre deosebire de ketoconazol, miconazolul nu se absoarbe intestinal,
reclamnd injectarea i.v., n cazul unui efect sistemic. Uzual se indic n infecii ale
cutisului i fanerelor (ex. micoza interdigital), eczemele uscate acute i n otitele m
icotice externe la cine. De asemenea, miconazolul poate fi utilizat n cheratita mi
cotic, dar n cazul aspergilozei sau candidozei este de preferat clotrimazolul, mul
t mai eficace. Miconazolul se ntlnete n numeroase preparate a.u.v. asociate: Canoder
m, Surolan, produse de vrf n terapia otitelor externe sau n dermatofiii. n asociere c
u griseofulvina (ca remediu sistemic), miconazolul poate fi utilizat cu succes n
dermatofiiile pisicilor sau cinilor (nu exist pericol de intoxicaie prin lins). atam
icina Este o polien ciclic avnd loc de aciune membranele celulare. Terapia cu natami
cin este utilizat ca alternativ la cea cu clotrimazol n tratamentul cheratitelor mic
otice i mastitelor la bovine (cu Candida). n cheratite se recomand instilaii cu solui
i 2,5-5% din trei n trei ore, iar n mastite,se recomand 10 ml soluie 5% infuzai n fie
are sfert, timp de trei zile. n terapia tricofiiei la bovine i cabaline, natamicina
a fost folosit adesea n asociere cu griseofulvin administrat oral, soluiile de natam
icin fiind aplicate prin frecare pe zonele afectate. n cazul leziunilor generaliza
te se poate apela la mbierea n totalitate51. Candicidina Acioneaz fungistatic. Este i
nsolubil. Se administreaz extern sub form de unguent 1% sau ovule vaginale, mai ale
s n candidoz. Saramicetina Acioneaz fungistatic. Este insolubil. Se administreaz n af
ciunile micotice subcutanate. Tricomicina Este un fungistatic, greu resorbabil. S
e folosete local, n tratamentul candidozei, dar este activ i n trichomonoz. Variotina
Este un fungistatic i fungicid folosit local n tricofiie.
51 Rspunsul terapeutic se recomand a fi urmrit ndeaproape pentru a evita terminarea
prea rapid a trata-mentului (adesea sporii sunt viabili pentru mai multe luni) im
punndu-se msuri preventive de dezinfecie i a ustensilelor de clrie.
141
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
4.9.2. Antifungicele sistemice 4.9.2.1. Antibioticele antifungice Majoritatea an
tibioticelor nu au activitate antifungic, unele chiar favorizeaz dezvoltarea unor
afeciuni fungice (neomicina, tetraciclinele, penicilinele). Totui exist o grup restrn
s de antibiotice cu efect fungicid, n special sistemic: Griseofulvina Se extrage d
in culturi de Penicillium grisofulgum fiind printre primele produse utilizate ad
ministrate pe cale oral. Acioneaz fungicid, ptrunznd n zonele de cheratinizare a piel
i (epiderm), se impregneaz n stratul cornos (n cheratina de neoformaie din stratul ba
zal epidermic n care se dezvolt unii fungi care produc dermatomicozele), prin care
se elimin din organism. Aciunea este legat de inhibarea mitozei i dezorganizarea mi
crotubulilor citoplasmatici. Se folosete n tratamentul tricofiiei la animale i a epi
dermofiiei n infestaiile cu: Epidermophyton, Trichophyton i cu genul Microsporum. Se
gsete sub form de comprimate de 250 mg (Likuden) la animalele mici i sub form de pul
beri ncorporate n aditivi furajeri (la animalele mari). Griseofulvina nu are efect
asupra bacteriilor i asupra lui Candida. Se folosete mai ales n formele avansate i
generalizate. Deoarece ptrunde n cheratina din unghii, ongloane, copit, se folosete i
n onicomicoze. Se administreaz pe cale oral, de 3-4 ori pe zi, perioad ndelungat. Ra
a absorbiei este bun fiind dependent de mrimea particulelor, ajungnd prin circulaie l
celulele cheratinizate. n formele cutanate tratamentul este mai scurt, iar n onic
omicoze timp mai ndelungat (34 spt.), datorit infeciilor asociate. Tratamentele se vo
r continua nc o sptmn dup amendarea semnelor clinice, pentru evitarea recidivelor de
l de frecvente. Se pare c la pisici n stare avansat de gestaie poate deveni teratoge
n. De asemenea administrrile ndelungate la pacienii cu probleme hepatice, poate amp
lifica afeciunea. Uzul concomitent al fenilbutazonei sau barbituricelor (medicame
nte cunoscute a fi hepatoenzim-inductoare) scade eficacitatea tratamentelor Doza
j: cini, pisici 10-20 mg/kg.c/ zi, p.o. timp de 3-4 sptmni (pn la negativarea culturi
or) dozele mai mari n strile generalizate (n aceste situaii recomandndu-se la cini ch
ar tunderea total i arderea prului rezultat). Cabaline: 10 mg/kg pe zi, bovine: 7,5
mg/kg pe zi, timp de o sptmn Asocierea cu dimetilsulfoxidul 1,5% asigur efecte super
ioare n Microsporum canis. Denumiri comerciale: Gricin tablete, Griseofulvin table
te. Pimaricina Se extrage din culturi de Streptomyces natarensis. Acioneaz fungist
atic i fungicid. Este insolubil n ap i nu se absoarbe. Se folosete extern, n aplica
cale (unguent 2%). Se folosete ca ovule vaginale, n candidoz vaginal i trichomonoz. S
poate folosi i sub form de aerosoli n aspergiloza pulmonar. Este eficient asupra lui
Candida albicans care produce stomatite, vaginite. Eficient n terapia dermatofiiil
or pielii i fanerelor local. Produse comerciale: Pimafucin picturi, comprimate, un
guente.
142
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Stamicinul ( istatinul) Este un antibiotic antifungic polienic care se extrage d
in culturi de Streptomyces nursei, fiind un antibiotic polien macrolidic. Este o
pulbere galben deschis, insolubil n ap, solubil n propilen glicol. Este stabil i se
e sub form de suspensii apoase la temperatura camerei. Este dozat n U.I., iar o uni
tate este egal cu cantitatea minim ce inhib o cultur de Sacharomyces cerevisiae ntr-u
n ml de bulion. 1 mg substan standard este egal cu 2000 U.I. Se livreaz n drajeuri d
e 500.000 U.I., unguente de 100.000 U.I./g, n fiole cu pulbere liofilizat - 2.500
U.I./mg. Spectrul de aciune se extinde asupra Candida i Tricophyton. Modul de aciun
e se refer la ocuparea locurilor de cuplare sterolice pe membrana celular fungic, s
ituaie care va atrage dup sine la alterri de permeabilitate ale membranei fungice i
la depleie ionic. Bacteriile sunt rezistente la nistatin deoarece nu au receptori
specifici de membran (sterolici). Rezistena apare ncet i de obicei este ncruciat i
te fungicide. Se absoarbe foarte greu n tubul digestiv. Eficacitatea sa n micozele
viscerale este moderat i nu se recomand datorit toxicitii, administrarea parenteral
oncentraia sanguin este de 2-9 ml. Se folosete n tratamentul tricofiiei la viei sub f
rm de unguente sau la terapia suprainfeciilor candidozice intestinale, urmarea uno
r tratamente de durat cu antibiotice. Dozaj: cini: 22.000 U.I./kgc. n 2-3 reprize.
Nistatinul are de asemenea activitate susinut asupra lui Pityrosporum, fiind incor
porat n multe condiionri utilizate n otita extern (de obicei n asociere cu antibacter
ene, antiparazitare i antiinflamatoare) (ex. Canaural, Panolog). Produsele pe baz
de nistatin sunt eficiente n terapia mamitelor fungice candidozice (instalate dup
terapia cu neomicin) n doze de: 100.000-200.000 U.I./sfert timp de 3 zile (nu treb
uie omis instalarea destul de rapid a rezistenei i, de aceea, se prefer produsele pe
baz de natamicin sau clotrimazol). n cazul moniliazei pulmonare se pot utiliza pro
filactic n apa de but 100-250 mg/l (1mg=3500 u.i.) Denumiri comerciale: Nistatin A
mfotericina (A, B i C) Este extras din culturi de Streptomyces nodosus fiind tot o
polien ca nistatinul. Este insolubil n ap, condiionndu-se sub form de suspensii pen
administrri parenterale. Se folosete pentru tratamentul candidozei i a altor micoz
e, mai ales n formele generalizate, avnd efecte fungistatice. Acioneaz asupra unor m
icoze generalizate (candidoz, histoplasmoz, criptococoz, blastomicoz, coccidiomicoz e
tc.) asupra crora alte antimicotice sistemice nu sunt total eficiente. Amfoterici
na nu este eficient asupra dermatofiilor. Aparine din categoria antibioticelor cu t
oxicitate marcat, n doze crescute i timp ndelungat avnd multe reacii secundare nedori
e: febr, nosee, hipotensiune, dispnee, tromboflebite, nefrotoxicitate (inevitabil)
i acidoze. Totui amfotericina are cea mai rapid aciune dintre toate antifungicele s
istemice i se preteaz asocierilor terapeutice care-i scad nefrotoxicitatea (cu ket
oconazolul). Dozele (nc n discuie): la cine, n histoplasmoz i balstomicoz este de
kg n 20 ml dextroz 5%, lent i.v., 10 administrri la interval de 48 de ore. Cabaline
: 0,5 mg/kg n 1 litru dextroz 5%, foarte lent i.v. din dou n dou zile. Se recomand mo
itorizarea funciei hepatice. Denumiri comerciale: Fungizone inj. (pentru cazuri g
rave, n decubit).
143
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
4.9.2.2. Imidazolicele Din aceast grup au fost prezentate la categoria topice clot
rimazolul i miconazolul, produse toxice pentru administrarea sistemic. Cel mai uti
lizat reprezentant sistemic este Ketoconazolul, amfifil, administrabil oral cnd s
e absoarbe foarte bine fiind o alternativ mai puin toxic a amfotericinei. Modul de
aciune se refer la interferarea sintezei ergosterolului i cuplarea fosfolipidelor n
membrana celular fungic ce va fi urmat de rupere i pierderea coninutului celular. Spe
ctru. Este larg, comparabil cu al amfotericinei, avnd avantajul i a unei aciuni ext
erne asupra dermatofiilor, unor protozoare i chiar bacterii Gram pozitive. Cel mai
eficient produs n: candidoz, aspergiloz, criptococcidioz, coccidiomicoz, la animale
mari, dar i la cele de companie, cu rezultate bune. Absorbia este bun vrful plasmati
c maxim fiind atins dup dou ore la cine. Distribuia este bun medicamentul difuznd bin
esuturi i organe. Ketoconazolul este metabolizat n ficat, metaboliii inactivai fiind
eliminai prin bil Se cunosc destul de puine reacii secundare sau adverse toxicitate
a fiind sczut (dar i cu aciune mult mai lent), fiind cunoscute reacii legate de tulbu
ile sintezei hormonilor steroizi (diminuarea sintezei de testosteron, oligosperm
ie i scderea libidoului). n tratamentul blastomicozelor la carnivore doza este de 3
0 mg/kg c./zi timp ndelungat (pn la dou luni) pot apare inapeten, prurit sau enterit
re se amendeaz rapid. La cine i pisic tratamentul recomandat n dermatomicoze este de
o lun n doze de 1020 mg/kg/zi, p.o., tratamentele fiind continuate nc patru sptmni
endarea semnelor clinice, fiind un tratament costisitor, n comparaie cu griseofulv
ina. n general, nu se asociaz cu amfotericina, dar n terapia blastomicozei se poate
respecta schema terapeutic: Amfotericin B 0,4 mg/kg n 20 ml 5% dextroz, i.v. din do
u n dou zile, 10 administrri urmat de ketoconazol 10 mg/kg/zi timp de dou sptmni. D
ri comerciale: izoral tablete 4.9.2.3.Triazolii Este un grup de cinci azoice pos
ednd 3 atomi de azot la nucleul triazolic, cuplat la diferite inele aromatice, ca
re i dat activitatea antifungic, fiind considerai ultima generaie de antifungice sis
temice. Acioneaz asupra numeroase specii de fungi: Aspergylus, Candida, Criptococc
us, Coccidioides, Histoplasma etc. prezint o toxicitate redus. Farmacocinetica gru
pei este mai avantajoas comparativ cu alte grupe. Cel mai cunoscut reprezentant e
ste Itraconazolul un compus lipofil care administrat per os se absoarbe foarte b
ine, cupleaz nalt la proteinele plasmatice i nu penetreaz bariera hematoencefalic. Fl
uconazolul Se cupleaz slab cu proteinele plasmatice dar penetreaz bine umorile, me
taboliznduse ntr-o foarte mic msur. Eliminarea este pe cale urinar, sub form activ
l activrii). Se folosete cu succes ntratamentul candidozelor urinare. Micetina are
o structur chimic apropiat de cloramfenicol. Acioneaz fungicid i are proprieti kera
ice, fiind foarte indicat n dermatomicoze.
144
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
4.10. Terapia stimulant nespecific
n esuturile animale i cele vegetale au loc schimburi nutritive. Sub influena unor fa
ctori nefavorabili: temperatur sczut, raze U.V. etc, n aceste esuturi pot s apar i
substane cu structur chimic nedefinit. Aceste noi structuri pot avea rol n aprare m
riva factorilor enunai, fiind cunoscui sub denumirea de stimuli biogeni (biostimuli
ne). Dac biostimulinele se introduc ntr-un organism animal, se va constata mbuntirea
unciilor fiziologice, intensificarea proceselor imunologice de aprare i prelungirea
efectului farmacodinamic al unor medicamente administrate simultan. Acest lucru
se observ mai ales la animalele bolnave, n practic folosindu-se esuturi recoltate a
septic i pstrate la 2-3C timp de 10 zile (timp suficient pentru formarea biostimuli
nelor). Se ntrebuineaz att esuturi care se transplanteaz s.c., ct i extracte sau su
ii din esuturi alese, fiind triturate. n medicin se apeleaz i la alte substane dect
e din esuturi, care prin administrarea n hran sub form de aditivi furajeri, vor dete
rmina obinerea de producii mari prin mbuntirea folosirii de ctre organism a principi
r alimentare. Aceste substane sunt n acelai timp i medicamente curative sau profilac
tice ale unor boli ale aparatului digestiv, respirator, aceste substane fiind num
ite biostimulatori. Suspensia de esut hepatic Se recomand n endometrita cronic, hipo
plazia, hipofuncia uteroovarian. Se administreaz s.c., repetat la o sptmn. Extract t
lar de splin Se recomand n pneumopatii, pentru stimularea organismului, n antibioter
apie sau sulfamido terapie. Se administreaz s.c. Este i un bun biostimulator. Extr
actul de placent. Se folosete n afeciuni oculare, eczeme, urticarie, distrofii. Se
administreaz s.c. sau i.m. Exist i produse tipizate n fiole de 2ml. Extract total de
ochi (ETO) Este preparat din ochi de bovine i este folosit ca trofic ocular. Se
prezint sub form de fiole de 1ml cu coninut de esut ocular. Extractul de aloe Se obin
e din Aloe ferox n prezena apei. Amplific funcia de aprare, avnd rol excepional n r
rarea tisular. Biostimulatorii Sunt folosii n furajele combinate, n cantiti de 10-100
maxim 200ppm. Preparate comerciale: itrovin (Paysone) n cantitate de 40 ppm; Car
badox pn la 50 ppm, se administreaz n general purceilor pentru prevenirea colibacilo
zei; Acidul arsanilic 80-90 ppm, n gastroenterita purceilor; Piglet Pro-gen este
aminoarsenat de sodiu. Se cunosc i antibiotice cu rol de biostimulare: Aurex, Tyl
an, Tetraxin. S-a constatat c n urma seroterapiei se pot produce i aciuni favorabile
asupra unor procese inflamatorii cronice (piele, articulaii, muchi). Pn acum nu s-a
gsit nici o explicaie. Pentru c produc unele efecte favorabile prin folosirea unor
substane proteice metoda se numete proteinoterapie nespecific.
145
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Efecte favorabile s-au constatat i n cazul administrrilor unor metale sau metaloizi
n stare coloidal (colargol, protargol) care, n urma injectrii, determin modificri su
prinztoare. De aceea i n acest caz se folosete termenul terapie stimulant nespecific
au de oc nespecific. Se pare c este vorba de modificri care se refer la reacia organi
mului fa de substane strine pe care trebuie s le elimine. Terapia nespecific se recom
nd mai ales n boli infecioase, alergice asociate cu medicaia specific sau n procese i
flamatorii ale pielii i articulaiilor, care o dat reacutizate se vor vindeca mai uor
. u se indic n inflamaiile acute (pneumonii). Iodisept (Yatren) Se prezint sub form d
e fiole de 5ml sau 10ml 3%. Are activitate antiseptic fiind amebicid i stimulator
nespecific. Se recomand n pneumonii, actinobaciloz, ca adjuvant n boli chirurgicale i
contagioase, singur sau asociat cu cazeina (Yatren casein). Se administreaz s.c.
sau i.m. zilnic sau o dat la 2-3 zile, timp de o lun. n actinomicoze i botriomicoze
se fac injecii perifocale la animalele mari. Colagenul iodat. Este o soluie injec
tabil ce conine iodisept, bicarbonat de sodiu, citrat de sodiu i colagen. Se prezin
t sub form de flacoane de 50 i 100ml. Este un stimulent nespecific bun n pneumopatii
, administrndu-se i.m. i s.c. zilnic. Mecanismul principal de aciune este activarea
sistemului R.E. i mrirea rezistenei generale a organismului. Polidinul Se obine din
germeni ucii prin cldur n ser fiziologic, cu adaus de fenol i bil. Are rol n crete
eactivitii organismului i stimularea producerii de anticorpi. Omnadinul Este varian
ta strin a polidinului, fiind format din proteine bacteriene nepatogene, sruri, lip
oizi biliari. Se administreaz injectabil s.c. i i.m. Este cel mai bun adjuvant n su
lfamido i antibioterapie. Nu produce reacutizarea brutal a inflamaiilor cronice, st
imuleaz apreciabil rezistena organismului. Gamaglobulina. Se prezint sub form de fio
le de 2ml, soluie apoas injectabil, care conine imunoglobuline serice umane 15-20%.
Se asigur protecie sesizabil n boli infecioase, administrndu-se i.m. Seroterapia Att
rul normal de cal, ct i oricare altul (ser antirujetic, chiar depit valabilitatea) se
administreaz la interval de 2 zile. Aceasta intensific coagulabilitatea sngelui, d
in care cauz se recomand n enterite hemoragice. Galactoterapia Se refer la injectare
a s.c. a laptelui degresat i sterilizat prin fierbere. La nceput se administreaz do
ze mici, ca apoi acestea s creasc treptat n administrri o dat la 2-4 zile. Are rezult
ate foarte bune n afeciunea ochilor i n otite. Autohemoterapia Este o terapie nespec
ific care implic sngele venos propriu care se poate citrata, cu administrri s.c. n do
ze progresive la animalele mari, ncepnd cu 10ml i n continuare din 2 n 2 zile cu 10ml
n plus, pn la 50ml. Se recomand la cine n tratamentul dermatitelor alergice i la an
lele mari (cal) n ariceal i sinovite.
146
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Capitolul 5
Medicaia S. .C.
147
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Sistemul ervos Central este alctuit din creier i mduva spinrii, fiind este implicat n
controlul i coordonarea micrii precum i n memorare i contiena. Unitatea de baz fu
S C este neuronul alctuit din corpul neuronului, dendrite i axon. Impulsul nervos
la nivelul neuronului poate fi: - blocat; - transformat dintr-un impuls singula
r ntr-un impuls repetitiv; - amplificat prin interaciunea cu ali neuroni. Transmite
rea impulsului nervos de la un neuron la altul se face prin intermediul sinapsel
or. Exist dou tipuri de sinapse; cele electrice, care transmit impulsul direct de
la un neuron la altul i chimice care folosesc structuri chimice pentru acelai scop
. Pn n prezent se cunosc peste 40 de substane care au rol de neurotransmitori, intre
are amintim acetilcolina, norepinefrina, dopamina, acidul gamaaninobutiric GABA,
etc.). Rolul principal al medicaiei este unul specific, de a modifica etapele tr
ansmiterii impulsului nervos rezultatul fiind blocarea sau amplificarea impulsul
ui sau de a aciona asupra diferite tipuri de celule i esuturi (inclusiv S C) cu mec
anisme mai mult sau mai puin cunoscute. Principala barier S C este cea snge creier i
este puin permeabil pentru moleculele mari sau pentru substanele hidrosolubile. To
tui, apa, bioxidul de carbon, oxigenul i majoritatea substanelor liposolubile (anes
tezicele) penetreaz uor aceast barier. Rolul anesteziologiei este de a aplica mijloa
ce i/sau metode care s limiteze sau s elimine durerea, s determine relaxarea muscula
r, s faciliteze examinarea, s permit aplicarea diferitelor investigaii sau procedeee
chirurgicale i s susin funciile vitale ale organismului n momentul unui act operator.
Prevenirea percepiei dureroase este justificarea primordial a folosirii anestezice
lor. Un stimul dureros este definit ca fiind un stimul care poate provoca distru
gerea unor esuturi. Durerea este un mecanism senzorial nedorit, fiind de natur per
ceptiv i nu entitate fizic. Durerea este cauzat de funcionarea cortexului cerebral. P
ercepia durerii depinde i de existena receptorilor pentru durere care sunt distribu
ii n tot organismul (viscerali i somatici, pielea, musculatura, oasele, articulaiile
i fasciile). Anestezia poate fi chimic (medicamentoas) sau fizic (distrugerea nervi
lor senzoriali) i cu aciune local sau general. Calea de administrare poate fi cea in
jectabil (intravenoas, subcutanat, intramuscular, intraperitoneal, intraosoas, intrar
hidian, intraarticular), cea percutanat, oral, rectal i respiratorie.
148
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
5.1. Bazele farmacologice i terapeutice ale anesteziei
5.1.1. Depresoarele S. .C. Considerm c enunarea foarte pe scurt a principiilor de t
erapie anesteziologic este important pentru a se putea ntelege i aplica corect fieca
re grup de medicamente depresoare. Pre-anestezia n aceast faz incipient se urmrete ca
marea animalului, reducerea durerii, minimalizarea reflexelor secundare ale S V i
de a reduce doza de anestezic general. Medicaia se va administra cu 15-45 minute
nainte de efectuarea anesteziei generale (tabelul 5.1.).
Tabelul 5.1. Medicaia preanestezic - clase de medicamente folosite n preanestezie r
. 1 Clasa Tranchilizante - sedative Substane recomandate Acepromazina Diazepam Dr
operidol Azaperona Pentobarbital Cloralhidrat Morfina Meperidina Xylazina Detomi
dina Ketamina Atropina Glicopirolat
2 3 4 5 6
Hipnotice - sedative Opioide a2 - agoniste adrenergice Disociative Parasimpatico
litice
Anestezia Medicamentele folosite n anestezia general sunt administrate cel mai fre
cvent prin inhalare sau prin injectare (foarte rar pe cale oral sau rectal). Aceas
t medicaie are rolul de a suspenda temporar motricitatea i sensibilitatea animalulu
i (tabelul 5.2.). Post-anestezia Este cunoscut i sub denumirea de recuperare posta
nestezic i ea ncepe imediat dup ntreruperea administrrii anestezicului. In general,
azul anestezicelor inhalatorii, recuperarea este prea rapid, animalul putnd simi di
n nou durerea, fapt ce va ntrzia vindecarea (tabelul 5.3).
Tabelul 5.2. Principalele clase de medicamente folosite n anestezia general r. 1 2
3 4 5 Clasa Hipnotice - sedative Disociative Opioide Tranchilizante - sedative
Alte clase Exemple Aciune foarte scurt: Tiopental Aciune scurt: Pentobarbital Ketami
na Morfina, Oximorfina, Fentayil, Alfentanyl Benzodiazepina Guaifenezin, Propofo
l, Etomidat, Saffan
149
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Tabelul 5.3. Efecte indezirabile ale perioadei postanestezice r. 1 2 3 4 5 6 Loc
alizare Sistemul circulator Sistemul respirator Organismului S C i S periferic Si
stemul de termoreglare Sistem digestiv (S C) Efecte Hipotensiune arterial Hiperte
nsiune arterial Aritmii cardiace Hipoxiemie Hipoventilaie Durere Intrzierea treziri
i din anestezie Faze de excitaie Convulsii, tetanii Hipotermie Hipertermie Vomitu
riie i vomitare
Scopul acestei recuperri este ca animalul s revin la starea iniial preanestezic, iar
irculaia sanguin, parametrii respiratori i motricitatea s revin n limite normale. Eva
uarea rspunsului organismului la anestezie Exist un sistem de evaluare a rspunsului
organismului la anestezice care este mprit n patru stadii mari (etape, faze sau pla
nuri) n funcie de reacia pacientului (tabelul 5.4.): Stadiile vizibile i semnele nar
cozei Analiznd instalarea stadial a narcozei se poate observa c aceasta este nsoit de
relaxarea musculaturii striate, i c din punct de vedere farmacodinamic se pot iden
tifica mai multe faze: 1. Faza de excitaie aparent i de analgezie (sau rebeliunea a
regiunii subcorticale asupra cortexului). Aceast faz nu trebuie s se confunde cu n
elinitea dinaintea administrrii narcoticelor, animalele evitnd s inspire substanele.
Excitaia aparent se instaleaz dup ce narcoticul a ajuns n S.N.C. Scoara cerebral va
depresat si astfel va fi eliminat rolul coordonator al ei asupra centrilor subcor
ticali. n aceast faz sunt depresai centrii durerii i inhibitori i vor rmne liberi c
i excitatori (care domin componenta comportamental a animalului). Excitaia aparent s
e observ mai bine la cabaline, carnasiere i rumegtoare mari. La suine faza de excit
aie este foarte scurt, iar la psri chiar lipsete. Faza de excitaie aparent este prod
ai ales de narcoticele volatile i nu este dorit n chirurgie. 2. Faza de narcoz super
ficial. Are loc adormirea animalului, i se datoreaz faptului c narcoticul a depresat
o parte din centrii excitatori. Narcoticele n aceast faz depreseaz iniial encefalul,
apoi mduva spinrii i n final bulbul rahidian. Respiraia i presiunea sanguin este di
uat. n continuare, pot s apar modificri i la celelalte organe i aparate. n acest st
se pot face operaii de mic chirurgie, pentru c exist o stare de relaxare muscular i o
sensibilitate diminuat. n general, somnul nu poate fi ntrerupt de stimuli externi.
150
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
3. Faza de narcoz profund. n aceast faz compus din dou subfaze, narcoticul a ajuns l
ota maxim, reflexele importante dispar. Prima parte de la narcoza profund este cea
dorit, acum putndu-se executa operaii laborioase. Ultima subfaz (sau planul IV) al
acestei narcoze este de evitat, deoarece pericolul instalrii sincopei respiratori
i este foarte mare. La doze neadecvate apar efectele toxice nedorite, cum ar fi
paralizia centrilor respiratori i vasomotori (sincopa respiratorie n acest caz se
va produce naintea celei cardiace). Dac reflexul cornean dispare i se instaleaz midr
iaza (datorit revrsrii adrenalinei n circulaie), animalul este pierdut i nu mai poate
fi resuscitat. Revenirea la normal din narcoz se face pe msur ce narcoticul se meta
bolizeaz n organism i se realizeaz invers cu instalarea narcozei. Substanele anestezi
ce inhalatorii se pot clasifica n substane narcotice: gazoase, volatile i nevolatil
e.
Tabelul 5.4. Evaluarea rspunsului organismului la anestezice Stadiul a. b. c. d.
a. b. c. a. b. c. Instalarea i evoluia rspunsului organismului stadiul de analgezie
i amnezie perioada dintre analgezie i pierderea cunotinei rspuns voluntar de resping
ere a anestezicului volatil dispariia senzatiei de durere, a controlului musculat
urii faciale (om) stadiul de delir, excitaii involuntare sau al aciunilor neinhiba
te (urinare, defecare) perioada dintre pierderea cunotinei i apariia respiraiei autom
ate somnul narcotic stadiul chirurgical perioada dintre respiraia automat i cea nec
ontrolat cele 4 planuri ale anesteziei: I: intervenia chirurgical uoar, de scurt dura
II: intervenia de durat moderat, III: intervenia de durat lung, IV: intervenia de f
te lung durat. a. Stadiul de paralizie respiratorie sau supradozare b. Intervalul
dintre stopul respirator i cel cardiac
I
II
III
IV
5.1.1.1. arcoticele inhalatorii Acest grup de substane este foarte heterogen din
punct de vedere al structurii chimice. n cazul anestezicelor volatile, acestea au
structur simpl, ce conine de la unul pn la patru atomi de carbon, adesea halogenai c
ioni de flor, brom sau clor. Halogenarea n general crete potena anestezicului i mbun
cinetica medicamentului (tabelul 5.2.). Concentraiile de anestezic inhalate pent
ru inducerea sau meninerea anesteziei au importan practic real, dar nu dau indicaii p
ecise asupra potenei anestezicului. Acesta se datoreaz faptului c concentraiile din
SNC nu sunt direct proporionale cu concentraia inhalat. Datorit faptului c concentrai
alveolar la echilibru este mai apropiat de concentraia din creier, unitatea de msur
unanim recunoscut a potenei unui anestezic inhalator a devenit concentraia alveolar
minim inhibant (MAC= minimum alveolar concentration). Aceast mrime este definit ca f
iind cea mai mic concentraie de anestezic prezent n aerul alveolar la momentul de ec
hilibru (ntre aerul alveolar inspirat, snge i creier). Valorile MAC sunt folosite i
pentru a exprima sigurant unui anestezic inhalator (de exemplu doza renotoxic pent
ru metoxifluran este definit n ore MAC). Concentraiile alveolare i din materia cenuie
necesare pentru a produce narcoz vor fi foarte variabile, n funcie i de manopera ch
irurgical preconizat, dar n general majoritatea procedurilor din medicina veterinar
pot fi desfurate n jurul concentraiei alveolare minime de 1,5.
151
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Consideraii fiziologice Sistemul nervos central este cel mai sensibil sistem la a
ciunea medicamentelor, avnd o rat inalt metabolic. Anestezicele inhalatorii sunt medi
camente care pot traversa bariera encefalic a animalelor. La animale, cercetrile a
u relevat c barierele snge-LCR i snge-creier au permeabilitatea pentru anestezicele
inhalatorii i ali compui organici, foarte apropiat, dat fiind asemnarea lor din punct
de vedere farmacologic. In cazul anestezicelor inhalante aciunea asupra cortexulu
i va fi brutal i rapid, la cteva secunde dup inhalaie. n acest timp foarte scurt ei
vor putea traversa ruta complex de la plexurile coroide la LCR, i, din acest motiv
, trebuie s difuzeze direct asupra creierului. Este bine stabilit c, un medicament
trebuie obligatoriu s intre n fluidul extracelular al SNC, pentru a avea efect di
rect asupra celulelor sale. n ce msur un medicament va distribui n lichidul extracel
ular al SNC, este dependent de numeroi factori. Dac acesta este administrat oral,
moleculele sale trebuie s supravieuiasc atacului enzimatic i chimic din stomac, s tra
verseze peretele intestinal, s paseze ficatul, s reziste degradrii enzimatice din sn
ge, s rmn neionizat n plasm, neataate la proteinele plasmatice i, eventual, s pase
era snge-creier. Bariera snge-creier este aproape impermeabil pentru macromolecule
dar este permeabil pentru numeroase medicamente i metabolii: procain, cofein, opiacee
, levodopamina, cianuri, barbiturice dar i pentru anestezicele inhalatorii. Vrsta i
starea animalelor influeneaz de asemenea gradul de penetrare al medicamentelor (c
el mai cunoscut exemplu fiind modul de penetrare al barbituricelor la nou nscui).
Meninerea unor concentraii ionice constante n creier i LCR se bazeaz pe restricia mi
or ntre snge i acestea. Barierele snge-LCR i snge-creier sunt att de eficiente, nc
xemplu, potasiul radiomarcat administrat pe cale i.v. sau i.p., va ajunge la sta
rea de echilibru cu potasiul din creier i LCR, dup 18-24 ore. n contrast cu aceasta
, schimbrile ionice dintre creier i LCR, par a fi nelimitate. Introducerea unui ag
ent inhalator via sngele pulmonar ctre SNC este guvernat de numeroase interaciuni.
Atunci cnd coeficientul de partiie snge gaz este crescut, in general, cnd medicament
ul este foarte solubil n snge, timpul de atingere al echilibrului ntre aerul inspir
at i cel alveolar este prelungit. In consecin, inducia narcozei va fi lent. Sngele po
te fi considerat un rezervor pentru agenii acetia, avnd capacitatea de-a prelua can
titi importante de anestezic i astfel s temporizeze ptrunderea brutal a acestuia n S
Pe msura revenirii din narcoz, cnd narcoticul trece din SNC, napoi n snge i de acol
aerul alveolar i cel expirat. Astfel, procesul va fi inversat. Coeficienii mari de
partiie snge-gaz vor determina un timp prelungit de eliminare al medicamentului d
in organism, revenirea din anestezie fiind amnat, comparativ cu agenii inhalatori c
are au acest coeficient mic. Un avantaj al narcozei inhalatorii fa de tehnicile in
jectabile similare rezid i din faptul c durata i profunzimea anesteziei poate fi reg
lat, n funcie de necesitile actului operator, (rapiditatea instalrii induciei fiind
realizabil prin mrirea dozei). Din acest punct de vedere, injeciile sunt tributare
fazeelor de redistribuire i de metabolizare a medicamentului administrat. Procesu
l de instalare a narcozei este continuu dar neuniform, fiind un proces multistad
ial. ntr-o prim etap, tensiunea alveolar va crete rapid, ca urmare a ptrunderii narco
icului n plmn. Consecutiv, se va produce echibrarea n capilarele sanguine i distribui
rea ctre esuturi. Sngele venos, coninnd concentraii mai mici de anestezic, se va ren
rce la plmni unde va avea loc reechilibrarea cu aerul alveolar.
152
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Astfel, rata creterii alveolare va ncetini, n timp ce saturarea tesuturilor va cont
inua. Cantitatea de gaz necesar pentru saturarea esuturilor este foarte variabil de
la un anestezic la altul. Dup aceast, ca la 10-15 minute de la inceperea administ
rrii se poate constata aproape o egalizare a tensiunii din materia cenuie, cu cea
din aerul alveolar. n practic, solubilitatea anestezicelor n snge va fi cea care det
ermin viteza de echilibru (pentru c coeficienii de solubilitate esutsnge sau creiers
pentru majoritatea anestezicelor este de 1,0-1,5). esutul adipos poate constitui
o excepie, avnd n vedere caracterul lipofil al agenilor inhalatori. De exemplu, meto
xifluranul este preluat de esutul adipos i apoi este eliberat lent ctre sfritul anest
eziei. Fr ndoial, agenii care au o cinetic rapid (ex. izofluran) sunt foarte avantaj
ar, pe mini nepricepute, aceast caracteristic poate fi foarte periculoas, care poate
duce la paralizie respiratorie, acompaniat adesea de tablou cardiac specific. De
asemenea, n cazul speciilor de talie mare (n special la cabaline) pot apare frecv
ent anormaliti de ventilaie-perfuzie. Activitatea electric a creierului poate, de as
emenea influena narcoza inhalatorie. Modificrile continue ale potenial electric sun
t foarte diferite de la om la animale Narcoticele inhalatorii sunt substane cu ac
tivitate depresoare maxim asupra sistemului nervos. Acestea, odat ptrunse n organism
, vor depresa circulaia i vor reduce volumul cardiac. Apoi, prin circulaie, ajung n
special n encefal, instalndu-se anestezia general, caracterizat prin: pierderea temp
orar a sensibilitii, a motricitii voluntare i reflexe, a activitii psihice. De rei
ot acest timp, funciile vegetative nu au de suferit.
Tabelul 5.5. Prezentarea caracteristicilor principalelor anestezice inhalante, c
ele utilizate n medicina veterinar Categoria Eter Cloroform Halotan Metoxifluran
CHCl2CF2OCH3 Eterhalogenat 105 1-3 0,23 (cine) 0,16 (om) 12,0 Lent Lent 970 u 50-70
Enfluran
Izofluran
Structur C2H5OC2H5 general Dietileter Punct de 35 Topire Conc.n aerul 5-15 inspirat
Conc.min. alv. 1,9-3,0 (MAC%) Coef. partiie 12,1 Snge - gaz Inducia Lent narcozei R
evenirea din Lent narcoz Coef. partiie 65 Ulei - gaz Inflamabil/ Da exploziv % meta
bolizat ? din doz
CHCl3 CF3CHBrCl Metanclorur Etanhalogenat 61 1-3 0,70 ? Rapid Rapid aprox. 250 u ?
50 1-3 0,75-0,90 2,3 Rapid Rapid 224 u 15-20
CHCl2CF2OCH3 CHCl2CF2OCH3 Eterhalogenat Eterhalogenat 57 1,5-4,0 1,6-2,2 1,9 Foa
rte rapid Rapid 98 u 2-5 48,5 1-2 1,2 1,3 Foarte rapid Foarte rapid 99 u 0,2
Substanele narcotice gazoase Protoxidul de azot (Monoxid de azot, oxid nitros, ga
z ilariant)(N2O) (Fig. 5.1.). Este un gaz lichefiabil care produce narcoz rapid, a
vnd analgezie apreciabil. Este folosit mai mult n medicina uman pentru c coeficientul
de partiie pentru acest gaz, de 0,47 este foarte sczut n comparaie cu cel pentru ha
lotanul sau cu
153
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
metoxifluranul, n consecin, concentraiile alveolare i encefalice de protoxid vor fluc
tua mult n fazele de inducie i revenire din narcoz. Dei este un anestezic foarte sigu
r, neiritant, fr efecte secundare, totui la unele specii, sensibilitatea fa de protox
idul de azot este variabil. Principalele dezavantaje pentru medicina veterinar, al
e protoxidului de azot sunt: potena slab, slaba relaxare muscular, difuziunea hipox
iei, precum i aa numitul second gas effect. De exemplu, n cazul cailor eficacitatea
este mult mai sczut, comparativ cu omul. De aceea, n medicina veterinar, protoxidul
de azot, necesit asocierea cu oxigenul n pri egale (sau cel puin, 40% la animalele m
ari, pentru a evita hipoxia), alte narcotice volatile, barbituricelor i/sau opiac
ee.
CH2 CH2 CH2 fig. 5.1. Ciclopranul
Ciclopropanul Este cea mai simpl hidrocarbur ciclic saturat. Este lichefiabil, un fo
arte bun anestezic care prezint din pcate, dezavantajul c este inflamabil i exploziv
, ceea ce-l face din ce n ce mai puin utilizat. De reinut c determin o activitate sim
patoadrenal mrit nedorit. Disaritmiile sunt destul de frecvente mai ales n cazul hipe
rtensiunii i n prezena hipercapniei. Pentru administrare se folosesc sistemele nchis
e, mai rar semi-nchise. Inducia este rapid (2-3 minute). Adesea este asociat cu oxi
genul i barbituricele. De reinut c administrarea atropinei consecutiv narcozei cu c
iclopropan este total contraindicat, pentru c, crete incidena disaritmiei cardiace (
cel mai probabil datorit anulrii influenei tonusului vagal asupra inimii). Tot un d
ezavantaj al ciclopropanului este creterea fragilitii capilare, care poate induce h
emoragie la locul inciziei, dei cauza vasodilataiei produs n acest caz este nc neclar
Un efect strict legat de activarea simpatoadrenal este i reducerea volumului de sng
e renal i diminuarea tranzitului gastro-intestinal (demonstrat adesea prin manifes
trile dramatice care se nregistreaz consecutiv administrrilor de antagoniti betaadren
oceptori la indivizi anesteziai cu ciclopropan). Pe de alt parte nu trebuie omise
calitile ciclopropanului, acesta are o inducie i o revenire din anestezie foarte rap
id. Aceste proprieti cinetice sunt legate de coeficientul de partiie foarte mic, de
0,46 (foarte asemntor cu cel al protoxidului de azot). Etilenul Este o hidrocarbur
aciclic nesaturat. Este un gaz comprimat, nu este inflamabil i exploziv folosindu-s
e exclusiv n medicina uman. Gazele terapeutice Oxigenul. Din aerul inspirat de ctre
animal circa 21% este reprezentat de oxigen. Hipoxia reprezint o scdere a oxigenu
lui din aerul inspirat la nivelul alveolelor pulmonare, a sngelui sau a esuturilor
, hipoxiemia reprezint o scdere sub limitele normale a valorii oxigenului la nivel
ul hemoglobinei, iar hiperoxia reprezint o cretere peste limitele normale a cantiti
de oxigen inspirat. Cauzele pot fi: - Pre-pulmonare (concentraia oxigenului atmos
pheric este redus, obstrucii ale cilor respiratorii); - Pulmonare (edemul pulmonar)
;
154
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
- Post-pulmonare (transport inadecvat al oxigenului, reducerea hemoglobinei i apa
riia anemiei, hipertermia, etc). Oxigenul este folosit n medicina veterinar pentru
corectarea hipoxiemiei, hipoxiei i ca diluant n cazul folosirii anestezicelor inha
latorii. Dioxidul de carbon Se gsete n mod natural n atmosfera terestr n cantitate de
0,03% i are rol fiziologic n hipo sau hipercapnie.. Substanele narcotice volatile S
unt lichide, dar la temperatura camerei volatilizeaz uor, narcoticul ptrunde n circu
laia sanguin la nivel alveolar unde exist o bogat vascularizaie i o capacitate mare d
absorbie. Sunt foarte folosite n medicin veterinar i uman, fiind administrate i eli
ate n proporie ridicat pe cale respiratorie (tabelul 5.6.).
Tabelul 5.6. Anestezicele inhalatorii Folosite frecvent: Halotanul Isofluranul F
olosite mai rar: Enfluranul Metoxifluranul Eterul Anestezice noi: Desfluranul Se
vofluranul Anestezice vechi: Cloroformul Ciclopropanul Fluroxenul Tricloretilena
Grupul 1
Grupul 2
Grupul 3
Aceste subtane au avantajul c permit gradarea narcozei aceasta putndu-se opri n oric
e moment. Ele permit administrarea cu exactitare a dozei necesare, poate fi cont
rolat ventilaia pulmonar i mbuntit oxigenarea arterial. n timpul efecturii narc
prevenirea fazei decompensate a narcozei profunde. Eventualele accidente se rez
olv prin respiraie artificial, administrare de cardioexcitante i simpaticomimetice.
Este bine ca pregtirea pentru operaie s includ golirea rectului i a vezici urinare. S
olubilitatea anestezicului n snge i tesuturile corpului reprezint principala caracte
ristic. In funcie de solubilitate, anestezicul este absorbit i distribuit n organism
. Recuperarea din anestezie se face prin eliminarea anestezicului din creier, pr
in sistarea administrrii anestezicului i administrarea de oxigen. Doar o mic parte
din anestezic (0,004%) este metabolizat i eliminat prin urin i materii fecale. Pe ln
g efectul de anestezie general, anestezicele inhalatorii produc i unele efecte secu
ndare pentru organismul animal. Astfel la nivelul: S C produc depresia reversibi
l, mecanismul nefiind cunoscut; pulmonar produc bronhodilataie, bronhospasm, scdere
a ventilaiei alveolare; cordului produc depresia miocardului (contractilitatea, p
resiunea arterial); ficatului reduc fluxul de snge sau hepatotoxicitate (halotan);
renal reduc fluxul de snge, rezultnd scderea capacitii de filtrare a rinichiului;
sculaturii scheletice produc relaxare (consecina depresiei S C).
155
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
In majoritatea cazurilor sunt substane organice, oxigenul find folosit pentru adm
inistrarea lor, cu rol de vehicul. Din snge narcoticul volatil trece n esuturile bo
gate n lipide, cu precdere n nevrax unde acioneaz specific. Cloroformul Este un lichi
d limpede, incolor, volatil, cu miros dulceag. Are densitate mare, peste 1,47. n
narcoz se folosete cloroformium pro narcosi. La pisic i rumegtoare datorit instalrii
pide a hiperemiei i hipersecreiei se poate produce bronhopneumonie ab ingestis. De
ci se recomand precauia n utilizare la aceste specii. Pentru a se evita oprirea ref
lex a respiraiei, chiar nainte de instalarea narcozei se face asocierea cu atropina
. Nu trebuie s ajung n cavitatea bucal i n stomac la omnivore, deoarece se declaneaz
a. n concentraii mici (0,3-0,5%) este un excelent antivomitiv. n organism se descom
pune, ptrunde n esuturile cu lipide de aceea, pentru timp de cteva zile carnea este
improprie pentru consum (5-7zile). Provoac infiltraia i degenerescena gras a ficatulu
i i a cordului. La bovine produce adesea timpanisme, oile i caprele fiind ceva mai
rezistente. Cabalinele suport bine, dar este necesar s se fac o prenarcoz cu cloral
hidrat, asociat cu barbituricele. Cinii sunt cei mai rezisteni. Se recomand o prenar
coz cu morfin-atropin i/sau neuroplegice- barbiturice. Porcul suport bine narcoza cu
cloroform, ca i psrile. n eutanasie la cine, se administreaz intracardiac sau i.v. n
ze de 10ml/animal. Eterul etilic Este un lichid limpede, incolor, are vapori mai
grei dect aerul. Este inflamabil i are densitate mic (0,71-0,72). Este foarte lipo
solubil. Se folosete esterul anestezic pur avnd aciune asemntoare cu cloroformul, dar
mai slab. Faza de excitaie aparent este marcant i mai ndelungat dect la cloroform.
oza apare mai greu datorit volatilitii mari i este mai puin folosit dect cloroformul.
Local acioneaz ca i cloroformul, primul efect fiind iritant, analgezic i anestezic l
ocal. Se recomand n intervenii de mic chirurgie. Clorura de etil (Kelen) Este un lic
hid limpede, incolor, foarte volatil, inflamabil, cu miros caracteristic, fierbe
la 12-13 C; se conserv n fiole nchise ermetic. Produce o anestezie rapid i superficia
de scurt durat. n doze mari este toxic. Local este cea mai recomandat substan n con
ii, unde datorit hipoesteziei prin refrigerare asigur o autonomie de 30-40 minute.
Halotan ( arcotan, Fluotan, Ftorotan) Este fotosensibil, lichid limpede, incolo
r, cu densitate mare; are conservabilitate redus, fiind pstrat n sticle brune. Este
narcoticul cu potenialul cel mai mare dintre narcotice. Nu irit mucoasa; nu trans
mite miros crnii. Se asociaz cu protoxidul de azot i oxigenul. nainte de narcoz se as
igur neuroplegia. Este un foarte bun narcotic la suine, gin i cine.
156
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
5.1.1.2. arcoticele nevolatile Avantaje - Acioneaz mai repede dect anestezicele inh
alatorii dac sunt administrate i.v.; - produc o excitaie foarte slab, deci nu mai e
ste necesar contenia sever - Sunt eliminate repede i sunt mai uor de administrat, la
animalele de talie mare; - Permit examinarea i abordarea cilor respiratorii; - Pot
fi folosite la capturarea animalelor; - Sunt rentabile deoarece nu necesit echip
amente speciale, greu de transportat. Dezavantaje - Nivelul i profunzimea anestez
iei este greu de controlat; - Durata metabolizrii este mai lung; - Riscurile supra
dozrii sau subdozrii sunt mai mari. Cu narcoticele volatile se poate realiza narco
za superficial, n continuare administrndu-se narcotice nevolatile care acioneaz timp
mai ndelungat. Fa de hipnotice acioneaz gradat, n funcie de mrimea dozelor. n doze
unt hipnotice, iar n doze mari devin narcotice. Cloralhidratul Se prezint sub form
de cristale incolore, miros de pepene galben, uor solubil n ap. Nu se sterilizeaz pr
in fierbere (pentru c se degradeaz), este oficinal. Se solubilizeaz mai uor n ap dec
grsimi, se distruge mai uor n esuturile fr lipide, putnd s apar aciuni secundare.
n din organism pe cale renal, lent, nu comunic miros crnii. Este iritant pentru esutu
ri, nu se administreaz i.m., s.c., doar strict i.v. Per os i per rectum se adminis
treaz n concentraie de maxim 4% n mucilagii. Cei mai obinuii solveni sunt apa distil
citrat de sodiu 1% i soluii glucozate 25%. Doza cea mai folosit este de 0,1g/kg, ef
ectul durnd 20-120 minute, trezirea instantanee realizndu-se cu cocain 0,3g n 20ml a
p distilat, la cal. Cea mai bun narcoz profund o realizeaz cloralhidratul i sulfatul
magneziu i.v. Per os se folosesc doze mici de 0,1 0,5g n mucilagii, administrate
cu sonda gastric. Suinele suport bine, neproducndu-se excitaii aparente. n injectarea
i.p. n doz de 0,25g/kg, sol.5%, narcoza dureaz dou ore. Cinele suport bine, prezint
za de excitaie aparent intens. Se utilizeaz n intoxicaia cu stricnin 0,3g/kg sol. 10
Se mai folosete ca hipnotic, sedativ, antispasmotic, anticonvulsiv i vasodilatator
n encefalite, colici, meningite, boala lui Carre. Cloraloza Este un produs de co
ndensare al cloralhidratului cu glucoza, fiind amestecul cel mai puin toxic i irit
ant. Se prezint sub form de pulbere cristalin alb, solubil doar n ap fierbinte. Dete
n o intensificare a activitii reflexe. Anestezia indus este similar cu cea determinat
de administrarea cloral hidratului. La rumegtoare mici se folosete concentraia 1% i
.v., iar la cine produce o narcoz apreciabil, fr excitaie aparent, cu persistena re
lor, cel mai adesea n concentraie de 0,5-1%. Alcoolul etilic Se poate utiliza pent
ru inducerea fazei de excitaie aparent, cu depresarea centrilor durerii. n doze mod
erate determin excitarea aparent, producnd narcoza superficial.
157
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Uretanul Este o pulbere alb, inodor, foarte solubil n ap. Este un bun narcotic de dur
at la animalele de laborator. La cine efectul se instaleaz dup 1-1,5 ore i dureaz 24
ore. Este folosit ca hipnotic n concentraie de 510%, iar n concentraii de 1020% este
olosit ca narcotic, administrat pe cale oral i hipodermic. La cobai i obolani se folo
sete n concentraie de 10% pe cale s.c. Ketamina (Ketalar) Foarte folosit n medicina u
man i veterinar. Poate fi administrat i.v. sau i.m. Tremurturile, spasmele tonice i c
nvulsile determinate n prima faz dup administrare sunt mult mai reduse comparativ c
u alte anestezice. Stimuleaz activitatea cordului, dar nu produce depresia sistem
ului respirator (hipoxie). Determin sialoree i creterea secreiei glandelor traheo-br
onice, fiind indicat o premedicaie cu atropin. Este considerat narcotic nevolatil pe
ntru c n practic se folosete sarea clorhidric care este uor solubil n ap. Produce
ie profund i somn superficial. Administrat i.v. are un efect anestezic foarte prom
pt, cu durat scurt, pn la 15 minute. Este foarte preferat n urgene, ca narcotic de sc
rt durat. Epontol (Sombrevinul) Este o amid fenoxiacetic. Utilizat i.v. induce rapid
anestezie general superficial nsoit de hipotensiune pasager, hipopnee, hipoventilai
Revenirea din narcoz este rapid, doar la caprine i la cine dureaz mai mult. Se folose
e n soluie de 0,5% i.v. 5.1.1.3. Hipnoticele Nu se pot diferenia net de narcoticele
nevolatile, dar se numesc aa pentru c ele deprim S.N.C. prin instalarea somnului d
e tip fiziologic. Aciunea lor, spre deosebire de narcoticele propriu-zise, este m
ai puin intens. Favorizeaz schimburile nutritive din esutul nervos, fiind de fapt o
inhibiie de protecie care regleaz nu numai schimburile chimice, ci i cele din organi
sm. Hipnoticele se elimin lent din organism, fiind asemntoare cu narcoticele nevola
tile. Efectul este mai ndelungat, iar n doze terapeutice nu produc excitaii inapare
nte, tulburri cardio respiratorii. n doze mici are o activitate sedativ (reduce act
ivitatea motorie spontan i reacia la stimulii externi). n doze mari se poate produce
somn i n condiii nefavorabile, iar n doze exagerate se produc intoxicaii acute, narc
oz profund, com, exitus. Un rol foarte important rezid din faptul c sunt anticonvulsi
vante. Derivaii barbiturici Barbitalui i fenobarbitalul au fost primele barbituric
e folosite n medicin pentru anestezie. In prezent exist sute de derivai ai acidului
barbituric, dar puini au aciune clinic. Durata de aciune a barbituricelor variaz foar
te mult de la o substan la alta (tabelul 5.7.)
158
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Tabelul 5.7. Durata de aciune a barbituricelor clasice Barbituricul Fenobarbital
Barbital Amobarbital Pentobarbital Secobarbital Thiopental Thialbarbital Durata
aciunii Scurt Medie Lung Lung
Barbituricele au un gust amar, sunt higroscopice, se descompun n contact cu aerul
, cldura i lumina. Aciune principal a substanelor barbiturice se manifest asupra SNC
e care l depreseaz. Gradul de depresie depinde de doz, timpul necesar manifestrii ef
ectului, durata de aciune i metoda de administrare. Acioneaz asupra SNC prin descrete
rea aportului de oxigen (cu pn la 55%) la nivelul creierului, astfel nct transmitear
ea impulsului nervos la nivelul sinapsei este ncetinit. Efectele secundare ale sub
stanelor barbiturice sunt diferite n funcie de locul de aciune. Astfel la nivelul: s
istemului respirator are loc o depresie usoar (excepie pisica unde barbituricele p
roduc o depresie accentuat); sistemului circulator produc tahicardie; gastrointes
tinal scad motilitatea; hepatic i renal nu se produc modificri semnificative dup ad
ministrarea de barbiturice; uterului, doar n momentul parturiiei, determin scderea m
otilitii; la fetus determin inhibarea complet a contraciei musculaturii respiratorii
fr fenomene de hipoxie a femelei; muscularura scheletului se relaxeaz fr a fi anest
siat! Barbituricele se absorb repede din tubul digestiv, iar administrate i.v. aj
ung la niveluri plasmatice corespunztoate n 3 - 4 minute. Distribuia barbituricelor
se realizeaz uniform i se elimin prin fecale i urin. Limita de siguran este apropia
toate barbituricele, 50-70% din DL50 fiind suficient pentru a induce anestezia.
Barbituricele pot produce fenomene toxice cnd sunt administrate n doze crescute, m
anifestate prin depresia centrului respirator, care duce n final la moartea anima
lului. Barbituricele cele mai folosite sunt: - pentobarbital - thiopental - thia
barbital - thiamilan - metohexital - hexobarbital Sunt greu solubili n ap, de acee
a absorbia este lent i instalarea tardiv a efectului farmacodinamic. Eliminarea este
lent, crend condiii de acumulare la noi administrri. Srurile de sodiu sunt uor solub
le n ap, alcaline, nestabile i iritante (nu se administreaz s.c.). Barbituricele sun
t depresoarele cortexului i regiunii subcorticale, n funcie de doz avnd rol linititor
hipnotic sau narcotic.
159
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Se cunoate un efect analgezic, dar de intensitate mic, ns acest potenial activeaz ana
gezia antipireticelor. Foarte multe barbiturice sunt anticonvulsive, fiind antag
oniste ale excitaiei S.N.C., antispasmodice fa de musculatura neted a vaselor, intes
tinului, uterului i antidiuretice, acionnd central, indirect, prin scderea vitezei c
irculaiei sngelui. Distribuia se face bine la toate esuturile, la nivelul creierului
trecerea barierei fiind dependent de coeficientul de partaj (grsime/ap), cel mai r
epede trecnd cele cu aciune de scurt durat. Datorit marii solubiliti n grsimi cel
trec cele de lung durat. Scderea excreiei barbituricelor (ex. insuficiena renal) duc
la prelungirea efectului depresor asupra nevraxului, insuficienele hepatice i ren
ale favorizeaz intoxicaia (medicaia cu barbiturice este contraindicat). Barbitalul (
Veronalul) Este acidul dietil-barbituric. Se prezint sub form de cristale incolore
sau pulbere, inodor, cu gust amar, solubil n ap. De la administrarea medicamentului
efectul apare n 3-5 minute i dureaz 2-3 ore. Eliminarea se face greu. Se folosete c
a sedativ i hipnotic n epilepsii, eclampsie, n forma nervoas a bolii lui Carre, n doz
e de 0,05 0,3g, rezultnd un somn ndelungat. Preparatul comercial: Veropirin compri
mate conine i aminofenazon, avnd efect analgezic, antipiretic, antimigrenos, slab ps
ihomotor. Barbitalul sodic (Medinal) Este oficinal, se pstreaz la Separanda, se ad
ministreaz i.v. Fenobarbital (Luminal) Se prezint sub form de cristale incolore sau
pulbere cristalin, alb, cu gust amar, solubil n alcool. Se pstreaz la Separanda, est
oficinal. Se prezint sub form de soluie injectabil 10% sau comprimate 0,10g. Este u
n foarte bun sedativ, hipnotic, anticonvulsiv, antispasmotic. Fenobarbitalul sod
ic determin un somn de 8 ore, are rol periferic de vasodilatator. Se administreaz
i.m., existnd formulri i cu administrare i.v. Amobarbitalul (Amytal) Este folosit do
ar sarea sodic care este foarte higroscopic, inodor, cu gust amar, uor solubil n ap.
pstreaz la Separanda. Sunt folosite comprimate de 0,1 g. cu aciune sedativ, hipnoti
c, cu o durat de 4-6h. Hexobarbital (Hexenal) Este folosit sarea sodic care este pul
bere cristalin, alb, cu gust amar. Se pstreaz la Separanda. Se administreaz i.v., n s
luii care se prepar ex-tempore, n concentraie de 10%. Se folosete cel mai adesea ca i
ontenie chimic. Doze: 0,02 g la animalele mari i 0,04-0,06 la cine, avnd durata de 30
60 min. Pentotal (Tiopentalul, Trapanalul, esdonalul) Este o sare de sodiu, are
inducie rapid de 30-40 secunde. Are caliti anestezice generale, faza de excitaie apar
ent este minim, analgezia este moderat i miorelaxarea slab. Somnul post narcotic este
foarte scurt, iar la cabaline lipsete. Pernoctoul (Sonbuttal) Se utilizeaz att sub
stana de baz, ct i sarea de sodiu, administrndu-se i.v. n concentraii de 10%. Admini
area se face maxim 1 ml/min.
160
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Producerea narcozei superficiale este excelent, de 1-3 ore, mai ales la cine. La a
cesta dac se administreaz i morfin, faza de excitaie aparent lipsete. Eunarconul (Pr
rcon) Este folosit sarea sodic, n soluii 10%, administrndu-se i.v., lent. Nu apare ex
citaie aparent, narcoza durnd 15 minute. Dozele sunt: 0,01-0,02 la suine i 0,03 la ci
ne. Ciclobarbital (Fanodorm) Se prezint sub form de cristale, pulbere alb, cu gust
amar, fr miros, avnd solubilitate mare n ap. Este oficinal, hipnotic de scurt durat.
prezint sub form de comprimate de 0,2g. Brevinarcon (Inactin, Venobarbital) Este
o sare sodic, producnd anestezie general de foarte scurt durat. Administrat i.v. efec
ul apare dup 15-20 de secunde i dureaz 15-20 de minute. Dozele sunt: 0,010-0,020 g/
kg corp la animalele mari i 0,020-0,040 la cine. Tialbarbital (Intranarcon, Chemit
al) Este folosit n soluii de 10% cu administrare i.v. Anestezia general se realizea
z n 10-15 minute, fr excitaii aparente. Dozele sunt: 0,02-0,04 g i la pisic 0,01 g.
animalele mari se asociaz cu Anavenol, rezultnd o anestezie general cu aciune asupra
mduvei spinrii. Baytinal Este o sare sodic foarte eficient la cine n doz de 0,05 g/
corp. Propofol Este un anestezic injectabil administrat i.v. continuu sau n bol,
insolubil n ap care se comercializeaz sub form de emulsie. Etomidat Administrat i.v.
induce rapid anestezia. Guaiafenezina Determin potenarea barbituricelor. Produce
o bun relaxare muscular prin blocarea transmiterii impulsului nervos. Alehezina Pr
eparat steroidic, ce induce o anestezie rapid, dar de scurt durat, fr complicaii. Fen
yclidina Nu dispare reflexul cornean i pupilar, induce stadiul 1 i 2 al anesteziei
, dar nu i stadiul 3. In funcie de specie poate produce depresia sau stimularea SN
C. Tiletamina Produce efecte asemntoare cu Ketamina, dar anestezia este de 3 ori m
ai lung. Uretanul Este utilizat doar la animalele de laborator, anestezia este de
lung durat. Produce afeciuni hepatice. Propanidida Se folosete foarte rar la animal
e, mai frecvent fiind utilizat la om. Produce spasme musculare i micri necoordonate
, recuperarea din anestezie este rapid (9 minute).
161
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Derivaii magneziului Acioneaz hipnotic sau narcotic datorit cationilor pe care-i coni
n. Srurile de magneziu administrate per os aproape c nu se absorb i de aceea n astfe
l de administrri nu sunt efecte depresoare. Magneziu n doze terapeutice administra
t pe alte ci deprim encefalul i mduva spinrii, fiind inhibitor direct sau indirect ai
musculaturii striate, determinnd oprirea stimulului de contracie la nivelul plcuelo
r motorii. Aceti ioni mresc i sensibilitatea inimii la aciunea acetilcolinei, determ
innd hipotensiune (datorit efectului depresor asupra musculaturii vasculare, deci n
final vasodilatator). Mai pot aciona ca i inhibitori ai funciilor secreto-motorii
din sfera digestiv. Deoarece dozele toxice sunt apropiate de cele terapeutice dep
resoare, nu se recomand dect asocierea derivailor magneziului, cel mai adesea sulfa
tul de magneziu, cu alte somnifere sau narcotice. Sulfatul de magneziu Este folo
sit n anestezia animalelor de talie mare. Produce blocaj neuromuscular - relaxare
a musculaturii scheletice, iar n doze toxice induce asfixie i moarte. Are aciune hi
pnotic sau sedativ. Se folosesc soluii 255 n administrare s.c. n doze de 200 ml la an
imalele mari i 20 ml la animalele mici i cine. Este iritant, de aceea se administre
az n trei puncte. La iepuri doza de 5 ml 25% produce o narcoz profund, fr faza de exc
taie, care apare dup 30-35 min. i dureaz 2-20 de ore. Se recomand n caz de colici n
uii saturate 64-65%, i.v. Se folosete n eutanasie la cine i pisic n doz de 5-15g so
aturat. 5.1.1.4. Analgezicele Combat durerea prin depresarea centrilor durerii, a
cii talamo-subcorticale, rspunztoare de transmiterea durerii i a altor centrii. Ana
lgezicele mai pot avea i funcie de antipiretice, antiflogistice, hipotensive i behi
ce. Opioidele Folosirea lor este menionat nc din anul 1500 C, avnd rol analgezic (cal
area durerii). La om determin dependen. Constituenii activi ai opiumului sunt cei 24
de alcaloizi, din care doar morfina i codeina sunt folosii n medicin. Exist i substa
opioide endogene care au rolul de a bloca temporar senzaia de durere sau de ster
es: - endorfinele - encefaline - dinorfine Opiul (Laudanum,Meconium) Este latexu
l uscat la aer, provenit de la capsulele imature de mac de grdin (Papaver somnifer
um). Conine 10-15% morfin, procentul fiind raportat la substana uscat. Se prezint sub
form de buci brune, cu miros caracteristic i gust amar. Este oficinal, se pstreaz la
Venena.
162
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
La noi n ar intr n categoria stupefiantelor, eliberarea fcndu-se cu reete cu timbru
Dozele se elibereaz pentru maxim trei zile. Nu se admit pe reet termenii sic volo i
p aviz. n compoziia opiului intr numeroi alcaloizi, substane mucilaginoase, rezine
compui indifereni. Alcaloizii sunt derivai de fenantren i izochinolein. Din grupa fen
antrenilor face parte: morfina, codeina, dionina, tebaina, heroina, apomorfina.
Iar din grupa izochinoleinei: papaverina, narcotina, narceina. n general, grupare
a fenantren acioneaz asupra S.N.C., iar celelalte asupra musculaturii netede, ca a
ntispasmotici sau asupra centrilor respiratori i ai tusei, ca depresori. n ansambl
u, opiul exercit o aciune de durat dar puin intens, este un bun analgezic per os, un
sedativ al tractului digestiv la toate speciile de animale, necontractnd sfincter
ele. Opiul acioneaz mai mult local dect general, datorit faptului c alcaloizii existe
ni se absorb lent, reduce secreiile digestive i gastrointestinale, din care cauz tul
bur digestia. De aceea drogul nu se recomand n inflamaiile cronice de tub digestiv.
Induce un efect simptomatic i nu unul etiotrop pentru un interval de mai multe or
e, de aceea se consider a fi unul dintre cele mai bune preparate constipante. Se
recomand ca adjuvant n enterite, diaree cu forme dizenterice, peritonite. Dozele s
unt: pn la 25 g la animalele mari, 2 g la animale mijloci, 0,5 g la cine i pn la 0,10
g la pisic. Pulberea de opiu Conine 11% morfin, se pstreaz la Venena. Este utilizat s
b form de pilule i boluri. Extractul uscat de opium conine 20% morfin i se administre
az per os, n doze de 2,5 ori mai mici dect la opium. Tinctura de opiu Conine 1% morf
in i se recomand sub form de bruvaj, n doze de 2-3 ori mai mari dect la opium. Siropu
de opiu Conine 5% morfin i se pstreaz la grupa Separanda. Hexaponul Este o soluie ap
as injectabil, n concentraie de 1-2%, n fiole de 1 ml. Este un analgezic puternic i u
foarte bun euforizant. Opiu concentrat (Pantopon, Omnopon) Conine 50% morfin i nu
este oficinal. Morfina Opiumul conine ntre 10 i 10,5% morfin. La animale, acesta det
ermin schimbarea comportamentului (depresie sau excitaie), vom la unele specii, iar
la altele inhib aceast senzaie (ex. la porc i pasre). Efecte principale: Determin in
ibarea centrului tusei, inducnd variaii ale temperaturii corporale n funcie de speci
e i doz: - Hipotermie la: iepure, cine i maimue - Hipertermie la: pisic, capr, vac
- Dozele crescute determin hipotermie (iepure)
163
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
- Dozele sczute determin hipertermie (porc, obolan i oarece) La maimue, pisic, oaie
l produce midriaz, iar la cime, obolan, iepure i om mioz. Centrul respirator este ini
al stimulat, ulterior datorit depresiei SNC, se produce i depresia acestuia. Deter
min creterea frecvenei cardiace, uoara cretere a cantitii de urin, blocheaz motili
astro-intestinal determinnd constipaie i stimuleaz eliberarea hormonului de cretere
prolactinei. Clorhidratul de morfin Este un derivat fenantrenic care se prezint s
ub form de cristale aciculare, mtsoase, uoare, pulbere alb-glbuie, inodor, cu gust am
ar. La lumin este fotosensibil, decolorndu-se sau decolorndu-se. se solubilizeaz n al
cool i ap. Soluia este relativ instabil, de aceea se adaug fenol 0.25% i acid clorhid
ic, 5 picturi la 10ml. Se pstreaz la Venena, n vase colorate. Aciunea morfinei. Pe de
o parte depreseaz centrii nervoi, iar pe de alt parte excit ali centri nervoi. Este
nticolinesterazic, se comport ca un parasimpaticomimetic indirect. Produce vom i def
ecaie, efecte contracarate cu un parasimpaticolitic (ex. atropina). Acioneaz ns i ca
impaticomimetic, pentru c este o substan adrenalinsecretorie (de fapt este vorba to
t de un proces colinergic anticolinesterazic). Aciunea farmacodinamic care interes
eaz este aciunea analgezic (la doze terapeutice minime). Administrrile ndelungate pro
duc morfinomanie care se datoreaz formrii n organism a unui factor antagonist fa de a
lcaloid, o nou doz fiind de aceea necesar mai mare ca s produc acelai efect, acest lu
cru perpetundu-se pn la apariia intoxicaiei cronice. La animale acest fenomen nu se n
nete, dect la cine. Intoxicaiile acute sunt combtute cu permanganat de potasiu 1% n s
uri gastrice, cu tanin, purgative. Este contraindicat stricnina (ambele sunt sine
rgice n aciunea asupra scoarei i mduvei spinrii, scond din funcie neuronii modulat
ercalari). Analgezia morfinic apare repede i dureaz ore, alcaloidul fiind neutraliz
at n ficat i eliminat prin rinichi. Substana medicamentoas mai nti stimuleaz centrul
spirator, dup care l deprim, producnd asfixie (respiraie tip Cheyne-Stokes). Depresiu
nea central morfinic apare n special la: cal, om, iepure, cobai, psri. La cine somnul
este agitat, superficial. La pisic produce o excitaie dramatic, manifestat prin criz
e rabiforme, acelai efect ntlnindu-se i la suine i rumegtoare. Substana contract i
erele digestive, astfel ncetinind tranzitul digestiv. De aici rezult meteorizaii i r
upturi gastrointestinale cu sfrit letal. Se contract i sfincterul vezical, de aceea
trebuie s se fac cateterismul vezical. Se indic n tratamentul adjuvant al colicilor
de natur nespastic, n doze de 0,0030,004 g, repetat n administrri s.c. n soluii 5%.
cine se folosete la producerea narcozei, dar n asociere cu atropina i scopolamina, d
up care se administreaz substane volatile sau nevolatile n doze de 510mg kg corp. Mo
rfina este un bun antidot la intoxicaiile cu plante care conin atropin, datorit efec
tului anticolinesterazic parasimpaticomimetic. Se prezint sub form de fiole de 1 m
l i 5 ml, 2%, iar n alte ri i n concentraie de 5%, cel mai folosit preparat fiind mo
na-atropina n fiole de 1 ml 2%. Clorhidratul de hidromorfon Este un analgezic de 5
ori mai potent dect morfina. Este o pulbere alb, cristalin, inodor, sensibil la lumi
n, solubil n ap, se conserv la Venena.
164
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Se folosete ca analgezic, dar este mai euforizant dect morfina. n comer se gsesc fiol
e de 1 ml 2% i 1 ml 2, de obicei asociat cu atropina. Se ntlnete i hidromorfon-scopol
mina n fiole de 1 ml, la cine doza fiind de 0.51 ml/animal. Oximorfina Este un ana
lgezic de 10 ori mai potent dect morfina. Poate fi folosit n combinaie cu anestezice
le injectabile. Clorhidratul de codein Opiumul conine pn la 0,5% codein. T1/2 este de
6-24 ore. Acioneaz asupra centrului tusei determinnd derpresia acestuia determin ca
i morfina, fenomene de constipaie. Se prezint sub form de cristale aciculare, pulbe
re cristalin, alb, cu gust amar, solubil n ap n proporie de 1:25. Medicamentul este
cinal, se pstreaz la Separanda. Codeina este de fapt eterul metilic al morfinei. S
e poate obine din opiu i prin metilarea morfinei. Este foarte puin solubil n ap. Se
ete fosfatul de codein, care este analgezic i behic, dar nu att de intens ca i morfin
a. ntrebuinrile de baz sunt n afeciunile respiratorii, ca antitusiv, n laringite i
e. Se administreaz per os, n doze de 0,1-0,3 g la animalele mari, mai rar la anima
le mijlocii i 0,02-0,1 g/zi la cine, de obicei sub form de sirop. Clorhidratul de e
tilmorfin Este o pulbere cristalin, alb, cu gust amar; este oficinal i se pstreaz la
paranda. Este eterul etilic al morfinei. Se poate obine i prin sintez. Are aciune as
emntoare cu a codeinei, dar la om sunt mult mai intense. Se recomand ca behic i anal
gezic, n congestii respiratorii, mai ales la cine. Administrrile se fac per os n doz
e de 0,01 0,1 g/animal. Se folosete i n oftalmologie n irite, conjunctivite, blefari
te, n colire 2-5%. Heroina Este un produs semisintetic. Se folosete sarea clorhidr
ic care este o pulbere cristalin, alb, inodor, cu gust amar, uor solubil n ap i al
ubstana determin o activitate analgezic prompt, ns nu tot att de intens ca n cazul
ei. Heroinomania este mai grav dect morfinomania. Apomorfina Este o morfin care nu
are o molecul de ap, nu posed activitate analgezic ci o activitate expectorant n doze
mici i vomitiv n doze mari. Produsele sintetice noi n practic morfina este nlocuit c
ubstane de sintez, analgezicele obinute ne mai avnd inconvenientele morfinei. Meperi
dina (Mialgin, Lidol, Petidina, Dolantin,) Este un substituent de sintez al morfi
nei, cel mai folosit fiind clorhidratul. Este o pulbere cristalin cu gust amar. A
re caracteristicile unui analgezic de durat, folosindu-se n colici la cal. Se admi
nistreaz s.c., i.m., i.v., n soluii 5%, dozele fiind 0,5-1 g la cine. Sintalgonul (D
olofin, Polaridon, Amidone, Fenadon) Este o substan cristalin, alb, amar, solubil n
165
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Activitatea analgezic este foarte asemntoare cu a morfinei, chiar mai intens, n acela
timp depresnd centrul respirator mult mai puin. Are aciune antispasmotic moderat. In
duce un efect excito-parasimpatico-central, de aceea se asociaz cu parasimpaticol
itice. Fentanyl (Sublimaze) Este o pulbere alb, solubil n ap. Activitatea analgezic e
ste mult mai puternic, dar mult mai scurt dect a morfinei. n N.L.A. (neuroleptanalge
zie) se asociaz cu Droperidolul. Dozele sunt. 0,1 mg i.v. la cine i 0,5 i.m. Studii
le asupra grupei din ultimii ani au adus la lumin i ali compui nrudii, cu efecte simi
are, dar cu activitate analgezic amplificat, cu utilizri mai ales n NLA. Acestea sun
t: Alfentanyl, Carfentanyl, Remifentanyl, Sufentanyl. Pentazocina (Fortral, Talw
in) Este un analgezic foarte energic, de dou ori mai puin intens dect morfina, nu p
roduce obinuin, avnd i rol sedativ central. Forma cea mai comercializat este cea clor
idric, ntlnindu-se comprimate i fiole de 1 ml 3%. Alte substane opioide provenite din
medicina veterinar, dar care pot fi utilizate a.u.v. sunt: Metadona, Etorfina i P
ropoxifenul. Derivai izochinoleinici arcotina ( oscapina). Este folosit clorhidra
tul. Are efect antitusiv energic i stimulant al centrilor respiratori. Este antag
onic cu morfina. Preparatul Tusan poate fi sub form de comprimate de 0,01-0,05 g,
fiind behic, slab vasodilatator. Stimuleaz respiraia. Durata aciunii fiind de patr
u ore. Doza la cine este de 2-10 mg/animal. Papaverina Este cel mai important der
ivat al opiului. Se poate obine i prin sintez. Este folosit clorhidratul care se pr
ezint sub form de pulbere alb, inodor, cu gust amar arztor, solubil n ap, oficinal
reaz la Separanda. Se comercializeaz sub form de soluii injectabile 4% n fiole de 1ml
i comprimate de 0,1-0,2g. acioneaz ca antispasmotic direct a musculaturii netede d
in toate organele, totui se pare c prestomacele nu sunt relaate. Efectul antispasmo
tic crete asupra musculaturii contractat a vaselor, inclusiv a coronarelor. Admin
istrat per os are activitate uor anestezic, analgezic central redus i poteneaz morf
organism perioada de descompunere este foarte rapid, administrat de mai multe or
i n 24h. este puin toxic. Se administreaz s.c. n doze de 0,2-0,5 g la animalele mari
i 0,05 g la cine, per os. n administrri i.v. doza se micoreaz de patru ori.
166
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Medicamentele antagoniste opioide Antagonistele opioide anuleaz efectele medicame
ntelor opioide. Din aceast categorie fac parte: aloxona, Diprenorfina, Levallorfa
nul, altrexona i almefena. Au rolul de a ocupa sau/i ndeprta substanele analgezice
pe receptori, fcnd ca efectul acestora s diminueze, pn la dispariie. 5.1.1.5. Antipi
eticele Sunt acele substane care provoac scderea temperaturii prin deprimarea centr
ului termoregulator din creier i apoi a centrului vaso-motor, producndu-se vasodil
ataie periferic i iradierea cldurii (acest lucru nu se ntlnete la normotermie). Febr
eprezint un mecanism de protecie a organismului, de aceea antipireticele se admini
streaz doar n hipertermii exagerate care sunt duntoare sntii. Antipireticele natura
t avea efecte analgezice pentru c deprim centrii durerii De asemenea este stimulat
diaforeza. Derivaii acidului salicilic, n plus de aceast activitate, sunt i etiotrop
i. Ali derivai (chinina) sunt inhibitori ai oxidrii intracelulare. Derivai ai pirazo
lonului Sunt antitermici mai slabi dar cu caliti analgezice importante. Fenazona (
Antipirina, Analgezina). Este o pulbere alb, cristalin, lamele fiind incolore, cu
gust amar, solubil n ap, alcool, cloroform. Este oficinal. Determin multe incompatibi
liti, de aceea se prescrie singur. Pe cale general are efect antipiretic pentru 2-4
ore i efect analgezic rapid dup cteva minute. Are caliti antireumatice i antispasmoti
e. Dozele sunt : la animalele mari, per os, 15-30 g, la animalele mijlocii 2-5 g
, iar la cine i pisic 0,2-2 g. Salipirina. Este sarea salicilic a fenazonei. Este of
icinal. Se prezint sub form de pulbere cristalin, alb, amar, solubil n ap. Dozele
milare cu cele de la fenazon. Aminofenazona (Pyramidon, Amidopirin) Este o dietil
aminopirin. Se prezint sub form de cristale incolore, pulbere cristalin, alb, fr mir
cu gust amrui. Este oficinal. Aciunea este de cteva ore mai intens dect cea a fenazo
ei, fiind neiritant pentru esuturi. Este un antireumatic excelent, mai bun chiar d
ect acidul salicilic (nu produce deranjamente gastrointestinale). Se poate asocia
cu barbituricele, acestea potenndu-i proprietile analgezice, chiar antipiretice. n d
oze mari ,administrate timp ndelungat, poate provoca agranulocitoza. oraminofenaz
ona (Algocalmin, ovalgin, Metamizol, ovamisulfon) Este o pulbere alb-glbuie, amar,
solubil n ap fiart i rcit. Este oficinal.
167
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Se prezint sub form de supozitoare de 0,3-1g, comprimate de 0,5g i fiole de 2 ml 20
%. Este un bun analgezic, de dou ori mai intens dect Pyramidonul; este antispasmol
itic, antipiretic i antiinflamator. n colici la cal se administreaz i.v. sau mai ra
r i.m. 15-20 ml 50%. Izopirina (Reumazol, Butalgin) Este o pulbere cristalin, alb
-glbuie, cu gust slab amrui. Este oficinal. Se cunosc drajeuri de 0,2 g, supozitoar
e de 0,25 g i unguente. Este un bun antiinflamator, intens antireumatic, slab ana
lgezic, antipiretic i antispasmotic. Derivaii acidului salicilic Sunt antipiretici
, analgezici i antireumatici. Aceasta se datoreaz faptului c au activitate antiflog
istic produs de corticosteroizi, secretai de suprarenale. Sub controlul ACTH sunt e
laborai de hipofiza anterioar. La acestea se adaug aciunea de inhibare a hialuronida
zei i a proceselor proteolitice de diminuare a eliberrii histaminei. Acidul salici
lic acioneaz intens iritant asupra mucoasei, producnd nozee i vom. Pe cale reflex, pr
n adaus de bicarbonat de sodiu, tolerana crete, eliminarea acidului salicilic prin
urina alcalinizat fiind mai uoar. Se prezint sub form de cristale aciculare, fr mir
gust dulceag-acrior, solubil n ap. Este oficinal. n general se folosete extern ca i
nti-pruriginos, cheratolitic, chiar caustic. Este folosit i ca antiseptic i fungic
id n soluii alcoolice 5-20% (n dermatomicoze) i amestecuri pulverulente 2-5%. Pasta
Lassari Conine: acid salicic 2g, oxid de zinc 25g i excipient. Este folosit adesea
n sclerodermii i bleime. Clavusinul se folosete n clavus. Salicilatul de sodiu Este
hidroxibenzoatul de sodiu, prezentnd aceleai caracteristici ca i acidul salicilic.
Este oficinal. Produce efecte antitermice, analgezice, antireumatice, numai dup
eliberarea acidului salicilic. Ca antireumatic se administreaz i.v. sol.20%. Este
folosit ca sclerozant al varicelor. Glucosalilul Este un amestec de salicilat i
glucoz n pri egale. Se administreaz i.v. Salicilatul de metil Este eterul metil al ac
idului salicilic. Este un lichid incolor, cu miros caracteristic aromatic. Este
oficinal. Se absoarbe uor prin piele, utilizndu-se sub form de soluii alcoolice, lin
imente, unguente 5-20%. Se folosete n tendinite, mialgii i n reumatismul articular l
a cabaline. Salicilamida Este o hidroxibenzamid. Se prezint sub form de cristale ac
iculare, incolore sau pulbere cristalin, alb sau roz-glbuie, fr miros, cu gust amar s
au slab amar, solubil n ap. Este oficinal. Se prezint sub form de comprimate de 0,5g.
Este neiritant pentru stomac.
168
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Acidul acetilsalicilic (Aspro, Colfarit) Se prezint sub form de cristale incolore,
aciculare, pulbere fin. Este oficinal. Are gust acru, fr miros, n aerul umed hidroli
zeaz, este solubil n ap. Este incompatibil cu urotropina, orice tip de alcali, anti
pirina, piramidonul. Se prezint sub form de comprimate de 0,5g sau comprimate efer
vescente, tamponate cu citrat de sodiu. Nu se descompune n stomac ci n intestin, d
e unde se absoarbe ca atare sau sub form de ali salicilai. Aciunea antipiretic este f
oarte puternic pentru c produce vasodilataie periferic, urmat de transpiraie abundent
Este un analgezic intens i un antireumatic slab. Pisica este sensibil la acidul ac
etilsalicilic. Derivaii de anilin Dei anilina este antipiretic i analgezic, are i pot
enial toxic i nu se folosete ca medicament, dar derivaii din anilin, a cror toxicitat
este mai redus, se utilizeaz curent ca exceleni antipiretici, mai puin analgezici.
Antifebrina (Acetanilida) Se prezint sub form de lame cristaline, albe, lucioase,
pulbere alb, fr miros, gust amrui, slab arztor. Se solubilizeaz greu n ap. Este inc
ibil cu antipirina, cloralhidratul, rezorcina, timolul, srurile de piperazin. Este
cel mai puternic antipiretic, adesea fiind folosit la animalele mari. n organism
se transform n para-amino fenol i para-acetamino fenol, metabolii activi rspunztori d
antipirexie. Efectul antipiretic maxim se instaleaz dup 1-2 ore, dar dureaz 10 ore
n 2 administrri pe zi. Fenacetina Este o pulbere cristalin. alb, cu gust slab amar,
se solubilizeaz foarte greu n ap, este oficinal. Acioneaz prin metabolitul para-acet
mino fenol, avnd efect analgezic i antipiretic. Datorit proprietilor analgezice acest
produs intr n compoziia unor preparate antinevralgice care au n componen aspirin, c
in, fenacetin. Are activitate antiinflamatoare, antipiretic, analgezic, slab psihomo
torie, antimigrenoas. Paracetamol (Panadol, Acetofen, Acetaminofen) Este o hidrox
iacetanilid. Se prezint sub form de pulbere cristalin, alb, fr miros, gust amar, sol
l puin n ap. Este oficinal. Se comercializeaz sub form de comprimate de 0,3-0,5g i s
zitoare de 125250mg. Este de fapt metabolitul antifebrinei i fenacetinei. Are tox
icitate redus, dar este antitermic energic. Derivaii de chinolein Atofalul (Cincoph
en). Denumirea sa sugereaz tratamentul gutei, pentru c uureaz eliminarea acidului ur
ic. Este excelent medicament antipiretic, colagog, antireumatic la cine. Chinina
Este unul din alcaloizii din Chinae cortex. Este oficinal. Cuicanina, cinconidina
i cupreina sunt izomerii cu activitate maxim.
169
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Chinina sulfuric i clorhidric sunt oficinale, comercializate sub form de drajeuri de
0,25-0,50 mg. La om este folosit ca antimalaric, avnd aciune etiotrop, antipiretic,
analgezic(aciune simptomatic). Aciunea antipiretic se datoreaz influenei inhibatorii
asupra oxidrii intracelulare. n doze mari este toxic protoplasmatic, deprim centrul
termoreglator. Este o substan analgezic activ n caz de nevralgii. n doze mrite stim
az uterul gestant, determinnd spasme de cteva ore. Rezultate bune d n tahicardia paro
xistic. n medicina veterinar este mai puin utilizat. Acalorul (Chinoseptol, Antigermi
n, Germicid) Este o combinaie a oxichinidinei sulfat cu aminofenazona. Se comerci
alizeaz sub form de comprimate de 0,5g i supozitoare de 0,2g. Este un bun antipiret
ic i analgezic care adesea este asociat cu cofeina. n organism comprimatele hidrol
izeaz n componentele din care provin. 5.1.1.6. Anestezicele locale Primul anestezi
c local a fost cocaina, urmat n 1905 de procain. In prezent exist peste 50 de medic
amente cu efect anestezic local. Sunt medicamente care se aplic local, pe esutul n
ervos, cauznd un blocaj reversibil al transmiterii impulsului nervos. In funcie de
nerv sau de area inervat poate produce: blocaj al sistemului nervos vegetativ, a
nestezie i/sau paralizia musculaturii scheletice. Sunt substane care n contact cu f
iletele nervoase sau cu terminaiunile lor suspend temporar funciile acestora, produ
cnd o insensibilizare local. Aici va avea loc o paralizie la locul de aplicare, la
nivelul sistemului nervos periferic.Medicamentele din acest grup prezint o elect
ivitate pentru fibre i terminaiuni senzitive. Anestezicele locale trebuie s fie nei
ritante, netoxice, avnd o aciune general ct mai redus n comparaie cu etalonul cocain
azul substanelor succedanee este necesar ca acestea s fie mult mai puin toxice, s fi
e solubile n ap, soluiile s fie neutre, s se poat steriliza prin fierbere, s se poat
cia cu adrenalina (care va determina vasoconstricie local), ceea ce duce la ncetini
rea absorbiei anestezicelor. Din punct de vedere chimic exist dou grupuri de aneste
zice locale: - aminoesteri (procaina, clorprocaina i tetracaina); - aminoamide (l
idocaina, mepivacina, bupivacaina i ripovacaina). Anestezicele locale acioneaz prin
inhibarea generrii i propagrii impulsului nervos, n canalele de sodiu ale membranei
nervului. Gradul de toxicitate al diferitelor anestezice locale depinde foarte
mult de fenomenele de absorbie, distribuie, metabolizare i excreie. Utilizarea conco
mitent cu substane vasoconstrictoare (epinefrin, fenilefedrin, norepinefrin) determin
prelungirea duratei de aciune a anestezicelor locale. Utilizarea anestezicelor lo
cale este redat n tabelul 5.8. Mecanismul de aciune se produce prin scderea permeabi
litii fibrei nervoase fa de ap i ioni, diminuarea concentraiei ionilor de calciu, mo
icarea raportului dintre eliminarea dioxidului de carbon i consumul oxigenului, p
recum i apariia unor modificri histologice ale tecii de mielin i ale axonilor. Aneste
zicele locale sunt utilizate n practic pentru uurarea interveniilor chirurgicale sau
tratarea unor afeciuni. De multe ori anestezia local suplinete narcoza care este m
ult mai complicat i periculoas.
170
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
n practic se folosesc cu precdere srurile neutre sau acide (clorhidraii) pentru c n
iul moderat alcalin se descompun, elibernd baze anestezice liposolubile (spre deo
sebire de srurile corespunztoare care sunt hidrosolubile). Spre deosebire de sruril
e corespondente, medicamentele vor trece uor n mediul apos n lipoizii nervilor peri
ferici. n mediul acid (cazul focarelor inflamatorii) nu se produce hidroliza medi
camentului i deci nu se elibereaz baza anestezic liposolubil, efectul fiind nul sau
slab. n mediu alcalin efectul anestezic local este, la fel, sczut, deoarece se for
meaz particule voluminoase de substan care nu este capabil s ptrund n teaca nervulu
eori fiind descompus nsi baza.
Tabelul 5.8. Utilizarea anestezicelor locale Anestezicul Procaina Clorprocaina T
etracaina Lidocaina Mepivacaina Bupivacaina Etidocaina Prilocaina Ropivacaina Pi
ele sau mucoase u u Da Da u u u u u Infiltraii locale Da Da u Da Da Da Da Da Da e
rvi periferici Da Da u Da Da Da Da Da Da Intravenos u u u Da u Da u Da u Epidura
l u Da u Da Da Da Da Da Da Spinal Da u Da Da u Da u u Da
n esen anestezia local este de mai multe tipuri: de suprafa (a mucoaselor), de in
aie (printr-un strat anatomic) i regional (pe traiectul nervilor). Exist mai multe f
orme: epidural i subarahnoidian.
Cocaina Este un alcaloid care se obine din frunzele plantelor din familia Eritrox
ilaceae. Este folosit sub form de clorhidrat. Se prezint sub form de pulbere cristal
in, alb, fr miros, cu gust amar; pe limb produce anestezie trectoare. Este solubil
Este oficinal i se pstreaz la Venena. Se distruge prin fierbere i de aceea se prepar
septic. Pe mucoase se folosesc soluii de 1,2 i 5%, determinnd insensibilizare puter
nic, nsoit i de anemie local intens. Instilat n sacul conjunctival va produce midr
v, are activitate parasimpatico-mimetic antiamino-oxidazic, aciunea durnd 10 minute.
Este considerat cel mai bun anestezic local de suprafa (mucoase, muchi, piele). Pe t
raiectul nervilor determin insensibilizarea n regiunea anatomic inervat de acetia. La
locul injectrii substana se absoarbe, se descompune n parte la nivelul ficatului i
restul va determina n doze moderate surescitare, tahipnee, midriaz, chiar convulsi
i i n final, blocarea centrului respirator i moartea prin asfixie. Cabalinele sunt
mai sensibile dect rumegtoarele mari (invers ca la morfin). La oameni surescitarea
este nsoit de euforie, senzaii subiective de mare amplitudine. Produce cocainomanie.
Se recomand n oftalmologie, O.R.L., ca anestezic de suprafa n colire (1-2%); este va
soconstrictor local. Are activitate antipruriginoas n tratamentul eczemelor (n ungu
ente 2-3%). De asemenea combate durerea produs n arsuri.
171
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Succedaneele cocainei nu produc manie, sunt mai puin toxice, se administreaz n doze
mai mici, sunt stabile n soluii, se sterilizeaz prin fierbere, dar sunt mai slabe n
intensitate, producnd vasodilataie local. Din aceast cauz durata aciunii anestezicul
i se micoreaz, fiind nevoie de asocierea cu adrenalina. Acest lucru va determina v
asoconstricie local i deci prelungirea efectului de insensibilizare (nu trebuie uit
at faptul c vasoconstricia adrenalinic este urmat la scurt timp de vasodilataie). Suc
cedaneele se ntrebuineaz cel mai adesea pentru diagnosticul chiopturilor, dar n aceas
situaie nu se asociaz cu adrenalina care ar putea prelungi nedorit activitatea ane
stezicului. Anestezina (Benzocaina, orcaina, Ethophorm) Este eterul etilic al ac
idului para aminobenzoic. Se prezint sub form de pulbere cristalin, alb sau cristale
incolore, fr miros, cu gust slab amar, pe limb producnd anestezie pasager. Este foar
te greu solubil n ap. Se pstreaz la Separanda. Este foarte eficient n aplicaii loca
tipruriginoase, sub form de pulberi, supozitoare sau unguente 3-10%. Se mai folos
ete i pentru prevenirea vomei, la cine, n administrri per os, de 2-3 ori pe zi. Proca
ina ( ovocaina) Se folosete clorhidratul care este oficinal. Se prezint sub form de
pulbere alb, cristalin, fr miros, cu gust amar. Este incompatibil cu alcalii, de ace
ea se evit pstrarea substanei n flacoane de sticl alcalin, ci iodul, taninul, sruril
e argint i mercur, sulfamide (are structur asemntoare). S-a sintetizat pentru prima
oar n anul 1905. Se folosete cu succes ca anestezic local n principal ca analgezic s
impaticolitic i antispasmotic. Chiar i astzi se consider c procaina este cel mai bun
anestezic local pentru toate tipurile de anestezic. Toate celelalte medicamente
din acest tip, chiar dac sunt mai intense, depesc procaina n toxicitate. Se absoarbe
la locul de aciune, trece n snge i se descompune n cei doi componeni, prin aciunea
catalizator a procainesterazei (o pseudocolinesteraz), metaboliii acionnd ca analgez
ici i antispasmodici. n doze i n concentraii mici, introdus lent i.v., determin o act
vitate depresoare central ganglioplegic moderat, antispastic, vasodilatatoare, hipot
ensiv. Pentru acelai efecte se folosete i n boala de hipertensiune i ulcer, aritmii c
rdiace, colici la cal. In blocajele tronculare se folosesc soluiile de 3-6%, cu a
daus de adrenalin 1; n anestezia epidural soluii de 2% i.v., fr adrenalin, n infil
luii de 2%. Anestezicul se asociaz cel mai adesea cu glucocorticoizi i cu antibioti
ce, asociere recomandat mai ales n tratamentul artrozelor. Alte preparate (comerci
ale): Clorhidrat de procain 1%, 2%, n fiole de 2-20 ml; Denervin. Conine fenol, gli
cerin. Este un anestezic local, avnd o aciune analgezic de durat. Se administreaz pe
raiectul nervilor, prin integrarea mielinei. Gerovital H3. Se folosete procain hid
rocloric, acid benzoic, metasulfit de potasiu, fosfat de sodiu.
172
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Panthocaina (Tetracaina, Dicaina) Este un anestezic local mai puternic dect proca
ina, dar mai toxic. Se asociaz ntotdeauna cu adrenalina. Se prezint sub form de solui
e de 0,5-1%. Tutocaina. Un anestezic local foarte bun pentru mucoase; se asociaz
cu adrenalina. Se prezint ca soluii 1-2%. Maxicaina (Paretoxicaina) Este nrudit cu p
rocaina. Este o pulbere alb, cristalin. Are urmtoarele avantaje: - aciune eficace i a
supra mucoaselor, - nu este antagonist cu sulfamidele, - nu produce vasodilataie l
ocal. Se prezint sub form de soluii 0,5-2,5%. Percaina (Sovcaina, Dibucaina, Superca
ina) Este considerat cel mai activ anestezic local, de 20 de ori mai activ ca pro
caina; este mai toxic, chiar dect cocaina, toxicitatea aprnd i la 4mg/kg corp. Produ
ce anestezie de lung durat. Nu este recomandat pentru diagnosticul chiopturilor. Stov
aina (Amilocaina) Anestezia local ce o produce este asemntoare cu cea produs de coca
in; toxicitatea este mai slab. Se prezint sub form de soluii de 1-4%. Xilina (Lindoca
ina, Xilocaina) Este o pulbere alb, cu miros slab, caracteristic, gust amar, pe l
imb produce anestezie trectoare. Este aproape insolubil n ap. Este oficinal. Se prez
int sub form de soluii injectabile de clorhidrat de xilin 0,5-2-4%. Soluiile sunt ter
mostabile. Este de cteva ori mai intens toxic dect procaina, mai prompt i mai durabil
Produce efecte anestezice de suprafa asemntoare celor induse de cocain. Se asociaz c
adrenalina. Nu se administreaz i.v., deoarece toxicitatea este mare de 5-6 ori m
ai mare dect procaina. Se comercializeaz sub form de fiole de 1-2-4%, de 2-10ml i su
b form de spray 10% pentru anestezia local a mucoaselor i a pielii. Carbocaina (Mep
ivacaina) Este asemntoare cu xilina, fiind derivat al acetanilidei. Se utilizeaz sa
rea clorhidric. Are activitate mai puternic dect xilina. Este singurul anestezic lo
cal care produce vasoconstricie. Se prezint sub form de soluii 0,5-1%. 5.1.1.7. Tran
chilizantele ( eurolepticele) In 1950 au fost introduse n medicina veterinar prime
le tranchilizante (derivaii fenotiazinici). Tranchilizantele se numesc i neurolept
ice, deoarece principala lor aciune este linitirea SNC. Derivaii fenotiazinici Aciun
ea principal al derivaiilor fenotiazinici este de a bloca efectele dopaminei (neur
otransmitor al SNC). Efectul derivailor fenotiazinici se concretizeaz printr-o stare
de sedaie datorit depresiei SNC i conexiunii cu cortexul cerebral.
173
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Toate fenotiazinele scad spontan activitatea motorie a animalului. La doze foart
e mari, animalele pot rmne ntr-o poziie fix perioade lungi de timp. Clorpromazina Blo
cheaz receptori catecolaminici centrali. Promazina Este foarte des folosit la toat
e speciile (excepie cele ale cror produse i subproduse intr n consumul uman). Aceprom
azina Este foarte utilizat, efectul este mai potent dect al clorpromazinei i promaz
inei. Proclorperazina Are un bun efect antiemetic, dar efectul sedativ este dest
ul de redus. Trimeprazina Pe lng efectele sedative mai are i efecte antipruriginoas
e, anticonvulsive i antihistaminice. Anatagonitii 2 drenergici Au ciune sedativ, an
algezic i relaxant asupra musculaturii. Modul de acine a fost descoperit n 1981, cons
tnd n stimularea receptorilor centrali 2 drenergici. Xylzin Este o substn potent
ntagonist 2 drenergic. Acioneaz asupra SNC prin activarea sau stimularea adenorecept
orilor . Detomidin Determin efect sedativ i analgezic, fiind mult mai potent dect xy
lazina. Determin scderea contractilitii cordului ca i xylazina. Medetomidina Este cea
mai puternic substant din aceast grup. Produce sedaie, relaxare muscular i analgezi
Yohimbina Induce sedaie i analgezie. Poate fi folosit ca antagonist al anesteziei c
ombinate cu xylazina. Tolazolina Este un antagonist al xylazinei, dar cu un efec
t tranchilizant mai potent dect al yohimbinei Derivai benzodiazepinici La ora actu
al nu se cunoate mecanismul intim de aciune al derivaiilor benzadiazepinii. Se persu
pune c datorit creterii aciunii neurotransmitorului - acidul gamaaminobutiric (GABA)
roduc hipnoz, sedaie, efecte anxiolitice, anticonvulsive i relaxarea musculaturii.
Diazepam Este insolubil n ap. La animale produce dezinhibarea comportamental (mblnzir
, modificnd comportamentul. Are efecte miorelaxante, anticonvulsive, anxiolitice,
hipnoz somnolen, dar i ataxie.
174
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Clonazepam Este un produs asemntor cu diazepamul are i o aciune anticonvulsiv dar mul
t mai redus dect a fenobarbitalului. In plus, apar fenomene de toleran n decurs de o
sptmn (la fel i la diazepam). Midazolam Este solubil n ap. Efecte asemntoare cu ce
diazepamului. Flumazenil Este un antagonist competitiv benzodiazepinic. Derivai b
utirofenonici Sunt substane neuroleptice similare fenotiazinelor, dar efectul de
blocare a receptorilor dopaminici este predominat. Droperidol Administrat la cine
este de 400 de ori mai activ dect clorpromazina. Este un antiemetic puternic. Du
rata de aciune este de aproximativ 2 ore. Este utilizat ca medicament de prim urge
n n ocul traumatic (scade i presiunea arterial). Azaperona Este un bun neuroleptic pe
tru suine. Recomandat n diminuarea stresului de transport, nrcare, lotizare, interve
nii chirurgicale, etc.) 5.1.1.8. Anticonvulsivantele Depolarizarea rapid a membran
ei neuronale determin o alterare a funcionrii pompei potasiu-calciu, schimbarea per
meabilitii membranei celulare, schimbarea concentraiei substanelor inhibitorii sau e
xitatorii neuronale i schimbarea metabolismului celular. Crizele convulsive pot f
i primare (genetice) sau secundare (dobndite). Pot fi generale sau locale (focali
zate). Originea acestor crize convulsive este n cortexul cerebral. Epilepsia prec
um i alte boli cu manifestri similare sunt datorate unor leziuni sau tumori la niv
elul SNC, traumatisme craniene, toxice exogene sau endogene, dezechilibru electr
olitic, hipoglicemie, blocaj renal i hepatopatii. Crizele convulsive pot fi decla
nate prin 4 mecanisme: 1. 2. 3. 4. Alterarea funcional a membranei neuronale, permind
depolarizare excesiv; Scderea neurotransmitorilor inhibitori (GABA); Creterea neurot
ransmitorilor excitatori (glutamat); Alterarea concentraiei extracelulare a potasiu
lui i calciului;.
Epilepsia poate fi controlat, dar nu poate fi tratat. La cini epilepsia poate fi inu
t sub control n 60-70% din cazuri, cu tratament pe toat durata de via. Fenobarbital D
etermin deprim centrul motor din cortexul cerebral, fiind unul dintre cele mai pot
ente medicamente anticonvulsive. Pentobarbital Administrat i.v., este cel mai ef
icace medicament la cinii cu epilepsie la care alte medicamente nu au avut rezult
atele scontate. LC50 difer de la un animal la altul i de la o specie la alta, fapt
ce determin ca pentobarbitalul s fie administrat cu pruden.
175
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Primidonul Aciune similar cu a fenobarbitalului, dar hepatotoxicitatea este mai ri
dicat. Fenitoina Deprim centrul motor din cortexul cerebral, dar fr s afecteze i area
senzorial din cortex. 5.1.2. Excitantele S. .C. 5.1.2.1. Analepticele Un mare numr
de medicamente determin stimularea SNC. Unele pot fi folosite pentru efectele te
rapeutice, iar altele sunt considerate otrvuri (nicotina, stricnina). Acestea exc
it nevraxul, dar dup excitare se instaleaz o perioad de deprimare. Unele excitaii aci
neaz asupra: - encefalului (cafeina, pentetrazolul), altele asupra - bulbului (ca
mforul, lobelina), altele asupra - mduvei (stricnina). Toate excitantele S.N.C. s
unt, n doze mari toxice, provocnd convulsii, epuizare, paralizii mortale. Dozele t
erapeutice restabilesc funciile slbite ale centrilor nervoi cu mare importan pentru o
rganism, din care cauz sunt analeptice cardio-vasculare i respiratorii. Au funcia d
e cardioexcitare. Derivaii metil-xantinei Aceti derivai cuprind: cafeina (1% n boabe
le de cafea), teofilina (3% n frunzele de ceai) i teobromina. Toate au efect stimu
lator al SNC, vasodilatator al coronarelor i diuretic, cel mai important pentru m
edicina veterinar fiind cafeina. Cafeina (Guaranina, Tein). Se prezint sub form de c
ristale aciculare, albe, mtsoase, eflorescente, fr miros, cu gust amar, solubil n ap
ste incompatibil cu iodul, ioduri, tanin. Alcaloidul se gsete n seminele de cafea, in
frunzele de ceai (Thea sinensis), n seminele de cola (Cola nitida), n seminele de c
acao (Theobroma cacao). Produsul sintetic este trimetil-xantina. Deoarece este g
reu solubil n ap, se asociaz cu benzoatul de sodiu n pri egale sau cu acidul salicil
Prima soluie este uor alcalin, a doua este uor acid. Se absoarbe bine n tractul dige
tiv sau n esutul subcutanat sau muscular, avnd efect farmacodinamic rapid, dar de s
curt durat. n organism demetileaz treptat i se elimin sub form de uree i metabolii
araie cu ali alcaloizi vegetarieni se consider ca cea mai puin toxic substan. Farmac
namic, mrete excitabilitatea neuronilor din scoar, mbuntind funciile psihosenzoria
e efortul intelectual), mai ales cnd S.N.C. este depresat. n caz de surmenaj apar
efecte inverse (efecte paradoxale). Cofeina excit centrii respiratori, vasomotori
, vagal, cnd acetia sunt depresai.
176
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
n doze mari excit mduva spinrii, crescnd activitatea reflex a acesteia. Musculatura s
riat obosit este stimulat de cofein, administrat n doz terapeutic, muchii se contr
puternic i mai complect. La oameni dispare senzaia de oboseal. Prin stimularea cent
rului respirator depresat se produce tahipnee, ventilaia i schimburile gazoase se m
buntesc. Asupra aparatului cardiovascular, pe de o parte, acioneaz direct, stimulnd m
ocardul (cronotropismul, ionotropia, batmotropia, dromotropia crescnd), iar pe de
alt parte stimuleaz centrii vagali (inhibarea colinesterazei determin bradicardie)
. n orice caz, debitul cardiac crete. ntruct cofeina acioneaz ca stimulent al centrul
i vaso-motor, n teritoriul splahnicului se produce vasoconstricie, dar vasele cere
brale, renale i coronare se dilat (vasodilataie de compensaie). Cteodat, la doze mari
de cofein, s-ar putea induce prin stimularea foarte puternic a centrului respectiv
, o vasoconstricie renal (din aceast cauz cofeina este un diuretic infidel). Presiun
ea sngelui este influenat de stimularea centrului vaso-motor i prin vasodilatarea pr
odus n unele organe interne prin stimularea centrului vagal. Pn la urm, prin acest jo
c al aciunii, presiunea normal nu va suferi modificri apreciabile. Cofeina excit cen
trul termoregulator, la doze terapeutice temperatura crescnd cu 0,5 C, iar la doze
mari, cu 1-2 C. Pe cale oral alcaloidul mrete reflexivitatea i totodat, prin interme
iul vagului, funcia secreto- motorie gastrointestinal, acionnd antispasmotic fa de mu
culatura neted intestinal. Aceeai aciune o exercit i asupra musculaturii bronice. De
te puin toxic, n doze exagerate produce intoxicaii(manifestate prin nelinite, hiperre
flectivitate, palpitaii, moartea producndu-se prin oprirea cordului n sistol). n prac
tic se utilizeaz ca analeptic cardiovascular i respirator la animalele epuizate, n b
oli infecioase n doze de 2-8g la animalele mari i 0,1-0,5g la cine. Cel mai adesea s
e folosete cofeina natriu benzoic 25%. n situaii grave (colaps) se injecteat la anima
lele mari, i.v., 5g n 40ml ap distilat. Camforul Asupra indivizilor sntoi nu acionea
ar asupra animalelor cu tulburri respiratorii, cardio-vasculare sau n cazul deprimr
ii centrilor nervoi superiori, se determin efecte stimulatorii. n comparaie cu cofei
na se mbuntete amplitudinea respiraiei i mai puin ritmicitatea ei. Efectul favorabi
pra cordului apare la 15 minute de la injectarea s.c. sau i.m. i dureaz cteva ore.
Aciunea este att reflex, cu punct de plecare locul injeciei, ct i direct, acionnd
S.N.C. i cordului. Prin stimularea centrului vasomotor depresat i a travaliului ca
rdiac, presiunea sanguin se restaureaz. Capilarele mici rspund de aciunea camforului
dup stadiul n care se gsesc. Medicamentul induce i aciune antifebril, datorit vasod
taiei ce o produce, apoi aciunea antiseptic i sudorific. Este puin toxic. Prin elimin
re renal i prin glandele bronhice determin diureza i expectoraia. Este folosit uleiul
camforat 10-20%, de 2-3 ori pe zi. n administrri i.v. se folosete soluia clorurat iz
otonic. Pentetrazolul (Cardiazol; Penthazol) Se prezint sub form de soluie 10%, n fil
e de 5-10ml. Se administreaz i.m., s.c. sau i.v., n anumite situaii i per os. n organ
ism medicamentul se inactiveaz foarte repede, el trebuind, n consecin, administrat t
reptat, la 1-2 ore. Nu se cumuleaz.
177
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
n doze mici are aciune stimulatoare asupra S.N.C., aparatului cardiovascular i resp
irator. Este cel mai bun antagonist fa de hipnotice i narcotice, animalele se treze
sc instantaneu. n doze mari, i.v., provoac convulsii clonice. icetamida (Coramida;
Cordiamina) Se prezint sub form de soluii 25%. Este stimulant sigur fa de centrul re
spirator, nu este cardioexcitant. Se administreaz per os, s.c., i.m. sau i.v. Str
icnina Este un alcaloid care, alturi de brucin i vomicin se gsete n seminele diferi
specii de Strichnos. Seminele sunt oficinale i conin 2,5% alcaloizi, exprimai n stri
cnin i brucin, n pri egale. Stricnina sulfuric este oficinal. Se prezint sub form
ale albe, cu gust foarte amar, este toxic. Se pstreaz la Venena. Se mai folosete i st
ricnina azotat, dar aceasta nu este oficinal. Stricnina este incompatibil cu substa
nele alcaline, iodul, taninul, oxidanii. Administrat s.c. se cumuleaz, de aceea i doz
ele terapeutice nu se repet mai repede de 2-3 zile, deoarece apar intoxicaii i moar
tea. Dozele mici produc o aciune neurostimulant, cu excitaie nervoas moderat, hiperes
tezie senzorial, mai mult sau mai puin intens, hiperreactivitate. Acioneaz de predile
cie prin mrirea excitabilitii sistemului modulator din mduv (reprezentat de neuronii
ntercalari). Stimuleaz deasemenea presiunea sanguin i respiraia. Dozele mari produc
stadiul preconvulsiv, cu exagerarea vizibil a reflectivitii, cu hiperestezie intens i
dezordine n coordonarea nervoas. Dozele toxice determin instalarea stadiului convu
lsiv (convulsii de tip clonic), sincrone, generalizate, care se exteriorizeaz n ur
ma unor excitaii externe, chiar nensemnate, convulsii care afecteaz un teritoriu re
strns. Acest fapt se datoreaz situaiei speciale create de substan: impulsurile venite
pe ci senzitive se transmit n mduva spinrii, nu numai neuronilor motori din regiune
a respectiv, ci i din zonele nvecinate (cu scoaterea din funcie a neuronilor interca
lari). Convulsiile clonice trec n contracii tonice, opistotonus, contracii care afe
cteaz i muchii respiratori, care vor produce asfixia. Contraciile tetanice sunt cons
ecina faptului c excitaia este transmis att la muchii flexori, ct i la extensori,
suprimrii totale a neuronilor intercalari. Accesele convulsive alterneaz cu perioa
de de linite, dar pe parcurs acestea devin din ce n ce mai scurte. Stricnina are e
lectivitate mai mare pentru neuronii medulari, mai puin pentru cei corticali. Pri
n stimularea centrului vasomotor, vasoconstrictor i vasodilatator periferic, cere
bral i coronar, determin creterea presiunii. Este stimulant a aparatului digestiv, ma
ales n cazul atoniei gastro-intestinale. Peristaltismul se restabilete, secreiile
cresc datorit creterii tonusului vagal i a excitaiei plexului Auerbach-Meissner. Int
oxicaiile sunt combtute prin asigurarea linitii animalului i anihilarea convulsiilor
(luminal sau alt barbituric, eventual inhalaii cu narcotic volatil). Antidotul e
ste cloralhidratul, n administrri intra-peritoneale, ideal i.v. Morfina este contr
aindicat, deoarece este sinergic cu stricnina. Din stomac se elimin prin splturi cu s
uspensii apoase sau soluie Lugol diluat. Sulfatul de stricnin se utilizeaz pentru st
imularea marilor funcii, n boli infecioase, pentru mrirea tonusului muscular.
178
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Este considerat medicamentul cel mai adecvat n pareze i paralizii. Se administreaz
s.c., soluie 1, pn la 1%. Intr n compoziia preparatului Ruminol. Doxapramul Este uti
at pentru stimularea centrului respirator medular n perioada de postanestezie. Mi
nut-volumul respirator crete la un minut dup administrare cu 200%. 4-aminopiridina
Este un stimulant al SNC, dar supradozajul determin convulsii. Este indicat n tra
tamentul paraliziilor determinate de Clostridium botulinum. Talazolina Este un b
locant adrenergic, simpaticomimetic, antihistaminic i antihipertensiv, fiind anta
gonist al xylazinei i ketaminei. 5.1.2.2. Antidepresivele Majoritatea strilor de i
ndispoziie la animale au fost extrapolate de la om. Acestea acioneaz prin blocarea
recirculrii aminelor biogene presinaptice, la nivelul receptorilor neurotransmitori
din creier, rezultnd o cretere a concentraiei i deci prelungirea aciunii stimulante
a SNC. Imipramina, Clomipramina, Doxepina, etc. Sunt medicamente de uz uman care
pot fi folosite n medicaia animalelor cu stri de indispoziie. 5.1.3. Medicaia compor
tamental Se presupune c serotonina (neurotransmitor are un rol important n tulburrile
de comportament ale animalelor. Antipsihoticele La om psihozele se caracterizeaz
prin tulburri grave ale creierului caracterizate prin halucinaii, tulburri n vorbire
, etc. La animale se pot suspiciona manifestri similare. Medicaia folosit n medicina
uman poate fi folosit i n medicina veterinar (clorpromazina, acepromazina, promazina
, haloperidol, dervai fenotiazinici). Serotonina este sintetizat n creier din tript
ofan n prezena GABA, un neurotransmitor cu rol inhibitor la nivelul SNC. GABA se for
meaz din glutamat (care este un neurotransmitor cu rol excitator la fel ca i acetico
lina). Creterea cantitii glutamatului va determin tulburari comportamentale manifest
ate prin agresivitate, impulsivitate i fenomene de schizofrenie. Anxioliticele In
acest caz poate fi folosit: diazepamul, oxazepamul, lorazepamul, etc 5.1.4. Eut
anasia n medicina veterinar Dei evitat, eutanasia i-a artat, de multe ori, utilitatea
n situaii limit, traumatizante, grave, fr ieire, mai ales, n cazul proprietarilor,
ai sentimental de animalele lor. De aceea, considerm c o expunere succint, pe aceast
tem, este de interes.
179
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Eutanasia nseamn folosirea unor procedee care permit suprimarea vieii urmate de moa
rtea uoar, lipsit de orice fel de durere. Indiferent de metoda folosit trebuie respe
ctate principiile deontologice ale medicinei veterinare: Agenii chimici folosii la
eutanasierea animalelor sunt sub form de: - gaze: monoxidul de carbon, bioxidul
de carbon, anestezice inhalatorii i nitrogenul. - lichide injectabile: barbituric
e, cloralhidratul, etanolul, T61, anestezic general, local i miorelaxant. Princip
alele caracteristici sunt pierderea rapid a cunotinei, urmat de oprirea cordului sau
a respiraiei. n medicina veterinar, eutanasia se practic n mai multe situaii: scurta
ea suferinei la animalele cu boli incurabile, apariia unor boli infecioase sau, cel
mai adesea, la cererea proprietarului. Metodele folosite n eutanasie produc: hip
oxiemie direct sau indirect; depresie direct a neuronilor vitali; distrugere fizic a
esutului nervos. Protocolul de la Amsterdam referitor la protectia si bunastarea
animalelor si desfasurarea experimentelor pe animale (Directiva 86/609/EEC) ind
ic dezideratele eutanasiei: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 moarte fr durere; timpul necesar pn la
instalarea pierderii cunotinei; securitate personal; stresul psihic nedorit (amploa
rea acestuia); ireversibilitatea procesului; efectul emoional asupra operatorului
i observatorului; economicitate; modificri tisulare; accesul la medicamente, posi
bilitatea abuzului.
Alegerea celei mai potrivite metode de eutanasie depinde de: specie, numrul anima
lelor, criteriile economice, aparatura disponibil. n cazul n care carnea animalelor
ajunge n consum, atunci nu se pot utiliza substane care au remanen n esuturi, fiind
ericuloase pentru consumator. Pn n prezent, n medicina veterinar, sunt acceptate trei
concepte de eutanasie: 1. inhalatorie; 2. medicamentoas; 3. cu mijloace fizice (
vezi tabelul 4.5). Fiecare metod are avantajele i dezavantajele ei i, de aceea, tre
buie aleas acea metod care are cele mai puine inconveniente pentru specia vizat. nain
te de eutanasie, este necesar linitirea proprietarului i a animalului. Proprietarul
trebuie s neleag c animalul eutanasiat nu va simi durere. Eventualele micri ale an
lui sunt micri reflexe i nu sunt cauzate de durere. Dac animalul este agresiv, atunc
i nainte se administreaz un neuroleptic. Nu se vor folosi substane care nu produc o
pierdere rapid a cunotinei (ex. curarra, nicotina, srurile de magneziu, stricnina,
succinilcolina). Eutanasia la cal i rumegtoare Barbituricele administrate n doze mri
te sunt corespunztoare pentru eutanasie. Cel mai des folosit este Pentobarbitalul
, sub form de sare sodic. Produse comerciale: embutal, arcoren, Eutha. Doze: 50-10
0mg/kg corp. Substana activ necesar se dilueaz n 1.000ml ap i se administreaz i.v.
180
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Pentobarbitalul, n combinaie cu sulfatul de magneziu i cloralhidratul corespunde, d
e asemenea, eutanasiei. Pentobarbitalul se poate substitui cu fenobarbital (comp
r., inj.). Celelalte barbiturice, chiar dac sunt eficace, sunt neeconomice. T-61
(Hoechst) Este o asociere care conine: un anestezic local, un narcotic i un curari
zant. Se administreaz strict i.v. Se folosete, pe scar larg, n SUA, Canada, Europa, p
entru eutanasierea cabalinelor i rumegtoarelor. 1ml conine: 0,2 mg embutramid, 0,05
mg iodur de mebezonin i 5mg tetracain hidrocloric. Utilizat pentru eutanasie la: ci
(0,3ml/kg i.v.), pisic, animale mari (4-6ml/50kg, i.v.). Cloralhidratul, sol. apo
as 20% administrat i.v., se poate administra singur pentru eutanasierea animalelo
r mari.
Fig. 5.1. Soluie injectabil pentru eutanasie T-61 (Hoechst)
1ml conine: 0,2mg embutramid, 0,05mg iodur de mebezonin i 5mg tetracain hidrocloric.
tilizat pentru eutanasia animalelor: cine (0,3ml/kg i.v.), pisic, animale mari (4-6
ml/50kg, i.v.).
Eutanasia la porc Eutanasia cu barbiturice n doze crescute, i.v., este o metod acc
eptat i la suine. Aceast metod de eutanasie nu se preteaz pentru un numr mare de anim
le. Asocierea cloralhidratului cu sulfatul de magneziu i cu pentobarbitalul va el
imina efectele secundare (dispnee, convulsii).n eutanasia inhalatorie, mai recoma
ndabil, se poate folosi dioxidul de carbon, care prezint cele mai multe avantaje.
Este mai greu dect aerul, aproape inodor. n concentraie de 7,5%, ridic pragul perce
piei stimulilor algici. Creterea, n continuare, a concentraiei determin anestezie rap
id. Inhalarea de dioxid de carbon n concentraie de 60%, produce, n 45 de secunde, pi
erderea cunotinei i stop respirator, n 5 minute. Eutanasia cu dioxid de carbon este
utilizat n abatoare, dar are o serie de inconveniente: semene de excitaie, vocalizai
e timp de aproximativ 40 de secunde nainte de pierderea cunotinei, dar este singura
metod utilizabil n cazul n care carnea va fi dat n consum. Eutanasia la psri Barbi
ele, n doze mrite, se pot utiliza n eutanasia psrilor, dar nu se pot aplica n mas. C
oformul este folosit la eutanasia psrilor mici (papagali), este eficace, ieftin i n
u este inflamabil. Se mbib un tampon cu cloroform i se aaz mpreun cu pasrea sub un
t de sticl. Dioxidul de carbon se folosete pentru eutanasia, n mas, a psrilor, n spa
hise. Eutanasia la cine Barbituricele, n doze de 50-100 mg/kg corp, sunt folosite n
acest scop.
181
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Dup premedicaie cu un neuroleptic (de ex. propionil-promazin 0,5mg/kg corp i.m.), s
e poate obine moartea fr durere cu soluii saturate de sulfat de magneziu, n doz de 10
30mg/animal (i.v.). La nou-nscui Eutanasia se poate efectua prin injectarea a 5-10
ml eter sau cloroform, n creier. n acest scop, se poate folosi cloroformul i pe cal
e inhalatorie. Eutanasia la pisic Administrarea intravenoas rapid de barbiturice, n
doze de 100-150mg/kg corp, soluie apoas 10%, va produce moarte rapid. Premedicaia cu
neuroleptic i, apoi, administrarea barbituricului (200mg/kgc) intraperitoneal sa
u intrapulmonar, asigur efect sigur. Eutanasia la peti Clorbutanolul (Chlorbutanol
) Este potrivit pentru tranchilizarea, respectiv eutanasia petilor, n numr mare. Se
amestec 150ml clorbutanol sol.20% n 100ml ap. Carnea petilor nu se consum. Eutanasia
animalelor de blan Dioxidul de carbon se poate folosi n camere etane pentru eutana
sia unui numr mare de animale. Animalul i pierde cunotina dup 50-60 secunde, iar n 3
nute se instaleaz stopul cardiac. Metoda nu este costisitoare.
Tabelul 5.9. Substanele a.u.v. folosite n eutanasie: a. inhalatorii
Substana Securitatea personal Inflamabil, explozibil Aplicabilitate Rapiditate Eco
nomicitate Leziuni tisulare n organele parenchimatoase Eficacitate Specia Observai
i
Eter
n spaii nchise Lent; n spaii nchise. La animale mari - mti n spaii nchise La ani
mti "
Anestezie lent
Relativ ieftin
eficace
Tineret: cine, pisic; Acceptabil roztoare; Psri.
Neinflamabil, Neexplozibil Metoxifluran Toxic, dac este inhalat
Anestezie lent
scump
"
"
"
"
Halotan
"
Anestezie rapid "
"
"
" posibile contracii musculare eficace
"
"
Enfluran
"
"
" rinichi "
"
! activitate motorie
Isofluran
"
"
" n concentraie de 100% are efect rapid Rapid
"
Neinflamabil, n Neexplozibil containere 2O2 Favorizeaz sau camere arderea nchise Ef
ect cancerigen La animale Cloroform asupra ficatului, mari - mti rinichiului Conta
inere Sigur, dac nchise Azot Umplere se ventileaz rapid Periculoas; Camere Cianur de
oarte toxic nchise hidrogen CO CO2 Foarte toxic Pericol minim Aparatur special Conta
inere nchise
Relativ scump
hipoxie Leziuni ntinse n org. parenchimatoase
"
la animale mari n urgene n urgene Cine, La animale pisic, mari asociat pasre, cu alt
oztoare substane " Acceptabil
Ieftin
Eficace Eficace exclusiv la animalele tinere eficace " "
"
"
hipoxie
Nu se Animale accept sub mici 4 luni Vulpe, roztoare Animale mici Animale mici Acc
eptabil acceptabil
" Lent, animalul nu percepe aciunea
" " "
" " "
182
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
b. Substane neinhalatorii
Substana Barbiturice Securitatea Aplicabilitate Rapiditate Economicitate personal
Sigur; Animalul Efect rapid Relativ ieftin posibil abuz trebuie linitit; adm. i.v
. sigur " " scump Leziuni Eficacitate tisulare reziduuri eficace Specia Toate sp
eciile Cine, pisic, animale de laborator " Cai, bovine Observaii Acceptabil; i.v. "
Secobarbital / Dibucain
"
"
sigur T - 61 Sigur; Cloralhidrat + Pentobarbital + posibil abuz Sulfat de magnez
iu Stricnin, icotin, Curarizante, Sulfat de magneziu, Clorur de potasiu
" "
" "
" Relativ ieftin
" "
" "
" "
-
-
-
-
-
-
Nu se accept n cazul n care se folosesc singure
c. Metode fizice
Securitatea Aplicabilitate personal Personal mpuctur, Periculos avizat Lovitur Sigur
ersonal Dislocaie calificat cervical Metoda Sngerare Decapitare Sigur Uor realizabil
Uor realizabil Personal calificat Rapiditate Economicitate Rapid Relativ rapid R
elativ rapid Ieftin " Leziuni tisulare n creier Eficacitate Eficace Ireversibil S
pecia Animale mari, iepure Psri, oareci, iepuri sub 1kg Animale mari, iepure Roztoar
e Observaii Acceptabil Sedare prealabil Acceptabil Sedare prealabil Acceptabil
" "
Minime
Ireversibil Ireversibil
Posibil leziuni mecanice Curent electric periculos
Rapid
"
Peteii
Eficace
Animale de cas
183
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Capitolul 6
Medicaia S. .V.
184
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Din punct de vedere morfologic S. .V. este alctuit din 2 mari segmente: simpatic i
parasimpatic. Vegetativul trebuie neles ca un raport funcional biochimic, adic dup
ediatorul specific transmitor al excitaiei de la nerv la organul efector. Vegetativ
ul ar putea fi mprit,n funcie de sistemul biochimic, n: colinergic, adrenergic,
rgic, histaminergic, triptaminergic. Cele mai importante pentru farmacologie sun
t sistemele colinergic i adrenergic, aici ncadrndu-se mediatorii chimici propriu-zii
i substanele medicamentoase care acioneaz att asupra biosintezei, ct i asupra catab
smului. Sistemele colinergice sunt formaiunile ce elibereaz acetilcolina i sunt com
puse din: fibrele postganglionare parasimpatice, fibrele ganglionare parasimpati
ce i simpatice, fibrele nervoase ale medulosuprarenalei, plcuele motorii, termina
e fibrelor simpatice care inerveaz glandele sudoripare, formaiunile sinusului caro
tidian. Sistemele adrenergice sunt formaiunile care elibereaz catecolamine: adrena
lina, noradrenalina, dopamina. Aceste sisteme sunt formate din: fibre postgangli
onare simpatice (elibereaz adrenalina), glandele suprarenale (elibereaz adrenalina
i noradrenalina), paraganglionii, celulele cromafine din diferite esuturi, unii n
euroni ai S. .C. care secret ori noradrenalin, ori dopamin. Medicamentele din aceas
t categorie au efecte asemntoare cu cele ale mediatorilor chimici produi la nivelul
terminaiilor nervoase vegetative. Aceste medicamente lucreaz direct asupra element
elor morfofuncionale inervate de parasimpatic sau simpatic, alte medicamente prod
ucnd aceeai aciune, dar pe alt cale (prin utilizarea colinesterazei sau monoamino ox
idului). Primul factor va distruge acetilcolina, al doilea simpatina, efectele f
iind urmarea aciunii indirecte asupra vegetativului. Spre deosebire de substanele
parasimpatico-mimetice i simpaticomimetice, exist i substane care produc efecte inhi
bitorii asupra acelorai elemente, blocnd mediatorii. Ele sunt parasimpatico-litice
le i simpatico-liticele. Prin elementele morfo-funcionale asupra crora acioneaz mimet
ic sau litic, sistemele biochimice amintite se vor interpune ntre terminaiile vege
tative i entitile morfologice inervate de ctre acestea. n linii mari sistemele biochi
mice sunt de 2 feluri: colinreactive (sensibile la coline) i adreno-reactive (sen
sibile la adrenalin). n afar de mimetice i litice ale vegetativului se studiaz i subs
ane care acioneaz asupra sinapselor ganglionilor vegetativi.
185
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
6.1. Parasimpaticomimeticele
Acioneaz asupra sistemelor biochimice colinreactive. Acestea, dup sensibilitatea lo
r se mpart n: 1. Sistemele muscarinice colin-reactive (care sunt sensibile la musc
arine i sunt blocate de atropin). 2. Sistemele muscarin colin -reactive (care se gs
esc n cord, intestin, organe inervate de fibrele postganglionare colinergice). 3.
Sisteme nicotin colin - reactive (sunt sensibile la doze mici de nicotin i sunt b
locate de doze mari de nicotin sau curarin). Sistemele nicotin colin-reactive se gs
esc n: celulele ganglionilor vegetativi, celulele medulo-suprarenalei, muchii stri
ai scheletici, sinusul carotidian, lobul posthipofizar. n cazul sistemelor nicotin
-reactive exist i unele mici deosebiri: 1. cele din musculatura striat sunt blocate
de de curarina, 2. ganglionii vegetativi nu sunt blocai de curarin, 3. sinusul ca
rotidian i lobul posthipofizar sunt blocate de substanele din grupa tetraetilamoni
u care nu acioneaz asupra zonelor nicotin colinreactive din muchii scheletici. Subs
tanele parasimpaticomimetice sunt de provenien vegetal, de obicei alcaloizi sau sunt
produse de sintez care conin azot. Efectul farmacodinamic este identic cu cel pro
dus prin excitarea electric a nervilor parasimpatici (vag, oculo-motor comun, pel
vic). Se va produce: bradicardie, hipotensiune datorit stimulrii vasodilatrii, hip
rperistaltism gastrointestinal, mrirea contraciei musculaturii netede, hipotensiun
e ocular (contracia pupilei duce la deschiderea spaiului fontana), hipersecreie bron
c. n principal, parasimpatico-mimeticele se folosesc ca: purgative, ruminatorii, v
omitive. Acetilcolina Este mediatorul parasimpaticului, fiind un ester al coline
i (derivat de amoniu) care sub influena colinesterazei sau alcalii hidrolizeaz i d n
atere la constituenii din care provine. Ca pulbere este mai stabil dect ca soluie. n
rganism sunt foarte nestabile, mai ales n administrrile i.v. (i.v. durata este de
15 minute maxim, iar s.c. maxim 40-60 de minute).
186
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
n doze terapeutice produce bradicardie, vasodilataie periferic, hipotensiune. n medi
cina veterinar s-a nlocuit cu esteri ai colinei care sunt mai stabili, au aciune de
durat, sunt insensibili la colinesteraz. Vasoperif (Carbacol, Doryl) Este esterul
carbonic al colinei, folosindu-se derivatul clorurat. Este foarte preferat deoa
rece nu acioneaz intens asupra cordului, dar poate da complicaii adesea. Din aceast
cauz recomandndu-se doze fracionate. Se folosete n: atonii gastrointestinale ale p
tomacelor, unele distocii i retenii, ca vasodilatator. u se folosete n: supranc
astrice acute, gestaii avansate, la animale btrne i epuizate. Se comercializeaz su
orm de fiole de 1ml 0,25 i 10ml 1. Administrat s.c. la suine i caprine este un bun vo
mitiv i ruminator. Pilocarpina Este un alcaloid care se extrage din frunzele spec
iei Pilocarpus (arbuti din fam. Rutaceae). Este oficinal pilocarpina clorhidric. Se
pstreaz la Venena. Se folosete s.c. este destul de instabil, produce reacii slab ac
ide. Are activitate predominant hipersecretorie la nivelul glandelor salivare i b
ronice, mai puin la nivelul pancreasului i intestinului. Secreiile salivare, dei n ca
titi mari, vor fi diluate, avnd n componena lor puine sruri i enzime. De exemplu, d
oz mare de pilocarpin, un cal de 400-500 kg poate s scad chiar i 20-30 kg din greutat
e). De aceea sngele se va concentra apreciabil, lipsa lichidului fiind completat p
rin atragerea apei din esuturi (acest lucru se petrece n cazul fenomenelor acute i
nflamatorii, n cazul existenei exsudatului i trans- sudatului). Din acest considere
nt pilocarpina este una dintre cele mai bune alternative n combaterea: edemelor,
hidropiziilor, furburilor acute, ca purgativ i ca ruminator. Dup injectarea s.c. e
fectul apare la cteva minute i dureaz pn la 3 ore. La rumegtoarele mari i mici i la
ne exagerarea secreiilor bronice poate duce la bronhopneumonie ab ingestis. Asupra
cordului acioneaz mai puin favorabil, la fel i n privina vasodilataiei periferice.
nivelul ochiului produce mioz dar de intensitate mai mic dect cea produs de ezerin.
187
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Se recomand n tratamente oculare, n tratamentul glaucomului i ca miotic n alternane c
atropina. Dozele mari determin excitaia sistemului nervos, avort, agravarea strilo
r cardiopulmonare. Se folosesc soluii 1 n fiole de 1-5ml. Ezerina (fizostigmina) Es
te alcaloid al unei liane tropicale Phisostigma. Cel mai folosit este salicilatu
l, care este oficinal. Se prezint sub form de cristale lucioase, cu gust amar, gre
u solubile. Se conserv la Venena. Este fotosensibil, colorndu-se n rou (rubrezerina)
. Se difereniaz net de celelalte parasimpaticomimetice pentru c determin efectele pr
in aciunea anticolinesterazic, de aceea se mai numete parasimpatico - mimetic indir
ect. Prin intermediul acetilcolinei care este elaborat fiziologic de terminaiuni a
le parasimpaticului, care nu este atacat de colinesteraz, rspunsurile la ezerin vor
fi asemntoare celor de la acetilcolin, n plus fiind influenate i plcuele motorii (m
striai se contract mai puternic, fiind folosite n tratamentul asteniei musculare).
Efectul predominant este asupra musculaturii netede digestive, a ochiului i a ute
rului. Hipersecreia este mai redus dect cea produs de pilocarpin i arecolin, muscula
a ns se contract mult mai puternic dect n cazul substanelor amintite, n doze mari pr
cnd spasme intestinale, coronare. La animalele gestante induce avort. Este cel ma
i bun miotic sub form de instilaii n sacul conjunctival, n soluii de 0,51%, mioza dur
d pn la 24 de ore. eostigmina (Miostinul) Este o substan sintetic anticolinesterazic,
cu toxicitate mai mic i durat de aciune mai mare dect a ezerinei. Este printre cele m
ai bune stimulente ale musculaturii netede, folosindu-se n atonii gastrointestina
le, sau decurarizant n tratamentul parezelor i paraliziilor. Este folosit i ca bun
miotic (soluii 1-2%). Arecolina Este un alcaloid obinut din seminele nucii de Areca
. Este un ester al arecaidinei. n practic se folosete sarea bromhidric care se prezi
nt sub form de cristale aciforme mici, uor solubile. Se pstreaz la Venena. Acioneaz
ect asupra elementelor morfofuncionale inervate de parasimpatic. Sub raportul efe
ctelor se situeaz exact la mijloc, ntre ezerin i pilocarpin. Aciunea dureaz 30 de mi
e i este caracterizat prin defecri dese, bradicardie, mioz, transpiraie. Este mai pui
hipersecretorie dect pilocarpina, dar este mai hipermotilizant dect ezerina. Nu se
recomand n colici, mai ales cele produse prin torsiune, ci numai n colici de indig
estie. Intoxicaiile se combat cu atropin.
188
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
6.2. Parasimpaticolitice (vagolitice)
Sunt antagoniti ale parasimpatico-mimeticelor producnd: tahicardie, hipertensiune,
hiposecreie, hipoperistaltism, midriaz, hipertensiune ocular. Atropina Este un
aloid ce conine un nucleu tropanic i se ntlnete la plantele din familia Solanacee. Se
gsete sub form de hiosciamin levogir n Hiosciamus niger. Cel mai adesea n Datura st
onium i Atropa belladonna este racemic, Frunzele conin 0,3-0,5% alcaloizi totali. n
practic se folosete atropina sulfuric care este oficinal i se prezint sub form de pu
re cristalin, alb, cristale incolore, inodore, foarte amare (foarte toxice), foart
e solubil n ap. Este incompatibil cu iodul, iodurile, taninul, adrenalina, substanele
colorante. Se pstreaz la Venena. Acioneaz ca excitant S.N.C., efectul parasimpatico
litic datorndu-se mpiedicrii aciunii acetilcolinei asupra sistemelor biochimice coli
nreactive din diferite structuri anatomice. Se absoarbe uor, chiar i pe piele, din
esutul conjunctiv s.c. n snge i esuturi va fi descompus de esteraze, eliminarea se r
alizeaz pe cale renal, efectul durnd 6-8 ore. Dozele mari asupra S.N.C.-ului determ
in, dup excitare puternic, paralizia i moartea prin asfixiere. Aciunea tipic parasimp
aticolitic se va exercita n special asupra organelor inervate de nervul vag. Dozel
e mici diminu pn la oprire secreiile exocrine, nazale, salivare, gastrointestinale,
sudorale, bronice. Musculatura neted se relaeaz, fenomen constatat la nivelul tractu
lui digestiv, respirator, splin i iris. Efectul nu este constatat asupra vezicii u
rinare, cii biliare, uter. Sub influena atropinei motricitatea intestinal se manife
st i n funcie de stadiul care se gsea anterior. Dac este redus se restaureaz la doz
i, datorit faptului c medicamentul stimuleaz plexul Auerbach-Meissner. Relaxarea de
ctre atropin a musculaturii netede contractate determin eliminarea spasmelor i a se
nzaiei dureroase. Poate fi mrit activitatea tranzitului intestinal, se instaleaz tah
icardia, influennd direct cordul. Asupra vaselor de snge nu este prea influent. n caz
ul ochilor produce midriaz pasiv i hipertensiune ocular prin injecii s.c., efectul du
rnd trei zile la cal i 10 zile la om.
189
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Intoxicaiile cu atropin sunt caracterizate prin surescitare, furie, uscciunea gurii
, a nasului (semn principal la depistarea fraudelor la cai). Intoxicaia se combat
e prin splturi gastrice cu suspensii de crbune sau tanin i administrarea de sedative
. Soluiile utilizate n practic sunt de 1 sau 1% sub form de tincturi i extracte. Se r
comand pentru caliti antispasmodice, diagnostic diferenial n cardiopatii, diminuarea
secreiilor, ca antidot n: intoxicaii parasimpatico-mimetice, organofosforice, n i
cii s.c., n colici la cal. n oftalmologie se folosesc instilaiile 1%. Se comercializ
eaz sub form de fiole de 1-5 ml de 0,25-1%. Tropicamina Se folosete n oftalmologie,
fiind un midriatic rapid efectul apare n 20 de minute i dispare dup 5-6 ore. Ciclop
entotal Se utilizeaz sarea clorhidric pentru aciunea midriatic, aciunea durnd maxim 2
de ore. Scopolamina (hioscina) Oficinal este scopolamina bromhidric, pstrat la Vene
na. Este incompatibil cu iodul, srurile de argint, taninul, substanele alcaloide. P
roprietile seamn cu atropina, dar spre deosebire de aceasta este i analgezic linit
e, din aceast cauz este foarte adesea asociat cu opiaceele. Produce midriaz puternic,
de scurt durat. Este unul dintre cele mai bune medicamente n combaterea rului de mic
are, a vertijului, n hiperexcitaie, mialgii, nevralgii. Scobutil (Buscopan) Este u
n derivat scopolaminic. Acioneaz mai puin intens asupra secreiilor salivare, sudoral
e, a inimii i ochiului. Posed proprieti antisecretoare i antispasmotice digestive; es
te slab ganglioplegic. Adesea se folosesc bromurile sub form de soluie injectabil 1%
, comprimate, supozitoare. Se recomand n colici intestinale, biliare, uretrale, ul
cere gastrice i duodenale.
190
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
6.3. Simpaticomimeticele
Sunt, n general, amine aromatice care acioneaz asupra sistemelor biochimice adenore
active existente n aparatul cardiovascular, n musculatura neted intestinal, bronic, i
is, splin, uter, glande salivare i digestive, n unele glande sudoripare la cabaline
. Efectele produse sunt: tahicardia, hipertensiune, batmotropie pozitiv, vasocons
tricia teritoriului splachnic, cu excepia vaselor cerebrale, coronare, pulmonare,
care se vor dilata. Relaeaz musculatura neted care a fost contractat, produce midria
za activ i excitarea S.N.C.-ului. Simpaticomimeticele sunt numite i adrenergice deo
arece acioneaz asupra alfa i beta receptorilor. Se cunosc simpaticomimetice alfa se
cretorii (noradrenalina, nafazolina), alfa, beta stimulatori (adrenalina, amfeta
mina), betastimulante (izoprenalina, orciprenalina). n organism, substane de tipul
adrenalinei (catecolamine) se formeaz de obicei n medulara suprarenalei i n celulel
e cromatine, ele fiind mediatorii neuronilor adrenergici. Cercetrile recente au a
rtat c mediatorul chimic al simpaticului este simpatina (adrenalin i noradrenalin). o
radrenalina Este o substan prin elecie vasoconstrictoare, producnd hipertensiunea de
scurt durat. Avantajul l constituie faptul c vasoconstricia nu este urmat de vasodil
taie (de exemplu la adrenalin), iar medicamentul este mult mai puin toxic. ntrebuinar
ea de baz este n combaterea hipotensiunii arteriale consecutive hemoragiilor masiv
e, traumatismelor i depresiunii centrului vasomotor. Este foarte eficient n hemorag
iile capilare. O cunoscut form comercial este oratrinal (forma bitrartrat) sub form
de soluie injectabil 2-4, administrat i.m., i.v., local. afazolina (Rinofug, Privin
) Este o sare clorhidric, oficinal. Se prezint sub form de pulbere microcristalin, gl
uie, inodor, amar, uor solubil. Oficinale sunt picturile pentru nas cu forma clorhidr
ic de 0,1%. Se utilizeaz ca vasoconstrictor rapid i prelung n rinite, sinuzite, sub
form de instilaii nazale, nu mai mult de 10 zile, peste acestea aprnd pericolul de n
ecroz a mucoasei. Fenilefrina (Usophrin, Mezaton) Este un medicament de sintez, va
soconstrictor pentru toate teritoriile, dei efectul su este de 4-5 ori mai redus c
a al adrenalinei, durata este dubl. Este bun hipertensiv, vasoconstrictor local p
entru mucoasa nazal, n soluii de 0,25%. Asmopent (Alupent) Este o substan de sintez,
eta stimulatoare, cu aciune bronhodilatatoare de durat n administrri per os i aerosol
i. Izoprenalina (Bronhodilatin, Isupren, ovodrin).
191
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Este un compus chimic beta stimulator, foarte bun bronhodilatator. Se prezint sub
form de comprimate i soluii pentru aerosoli 0,5%. Bametan (Butedrin). Este o subst
an beta stimulatoare, vasodilatatoare, puternic hipotensiv. Este foarte recomandat n
sindromul de ischemie periferic, degerturi, spasme arteriale, tulburri vasculare p
ostoperatorii, afeciuni renale. Se comercializeaz sub form de comprimate i fiole de
1ml, 5%. Adrenalina (Epinefrina, Suprarenin). Se obine din suprarenal, zona medula
r, produsul natural fiind levogir. Substana oficinal este obinut pe cale sintetic, pr
dusul fiind racemic. Se prezint sub form de pulbere cristalin, inodor, slab amar (est
e toxic), fotosensibil, greu solubil. Se pstreaz n recipiente foarte bine ferite de o
igen, cu azot. Oxideaz la cldur i lumin. Se pstreaz la Venena. Oficinal este solui
comercializeaz sub form de fiole de 1-2ml, 1. n organism se descompune foarte repede
sub aciunea amino-oxidazei n metilamin i aldehida corespunztoare. O parte oxideaz la
nivelul oxidrililor, aprnd adrenocromul fr proprieti simpaticomimetice, cu caliti h
atice i antiinflamatoare. Este instabil n contact cu esuturile. D culoarea roz-roie a
drenalinei. O parte foarte mic din adrenalin se elimin sulfo- sau glucuronoconjugat
prin urin, iar 1% se elimin netransformat. Oricum, se administreaz mai puin per os,
efectul este de scurt durat. La locul injeciei se produce vasoconstricie intens, iar
prul poate s albeasc. Administrat i.m. determin instalarea necrozei, iar i.v. efectel
e sunt imediate, de foarte scurt durat. Vasoconstricia este o consecin direct a aciu
locale i generale. Mucoasele devin palide, hemoragiile locale sunt stopate rapid
. Durata efectului este de 30-60 min., urmat de vasodilataie. Adrenalina administr
at pe cale general determin vasoconstricie n teritoriul splahnic, asupra arteriolelor
din cutis, dar capilarele musculaturii striate se dilat. De asemenea se dilat vas
ele coronare, pulmonare, cerebrale. Vasodilataia pulmonar poate favoriza apariia ed
emelor. Adrenalina mbuntete travaliul cardiac prin creterea debitului sanguin de cte
ori. Activitatea cardioexcitatoare este posibil chiar atunci cnd cordul este oprit
cteva minute. Dezavantajul const n faptul c dup vasoconstricie periferic puternic
staleaz vasodilataie de compensaie pulmonar, cu evoluie spre edem. Cordul, prea supus
efortului, se poate opri. Se produce relaarea musculaturii netede bronice i intest
inale, mai ales dac se gsea n spasm. Asupra musculaturii netede splenice efectul es
te invers, lucrnd prin stimulare. Asupra uterului acioneaz diferenial: - stimuleaz ut
erul negestant i deprim cel gestant la vac; - stimuleaz uterul gestant i - nu acionea
asupra uterului negestant la pisic i cine; - produce nti relaare apoi stimularea uter
lui la scroafe; - la iepuroaic stimuleaz uterul gestant i negestant.
192
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Intoxicaiile se manifest prin tahicardie exagerat, edem pulmonar, paliditatea mucoa
sei, colaps, stri anafilactice, moarte. Ca antidot, n prima faz se folosete cofeina,
iar n colaps stricnina. n medicina veterinar este folosit ca hemostatic local (badi
jonri, pulverizri), analeptic cardiovascular n stri anafilactice i ocuri incipiente,
soluii 1, moarte clinic, administrri intracardiace i i.v., n proporie de 1/10000. u
asociaz cu anestezicele locale. Simpatol (Vasoton) Este o molecul de adrenalin fr un
oxidril n ciclul su aromatic. Este succedaneul reuit al adrenalinei, mai puin toxic,
cordul nu este aa de afectat. Este cel mai inofensiv. Se administreaz i.m. i s.c.
Pentru aciune de durat se administreaz comprimate per os. Amfetamina (benzedrina) O
ficinal este sarea sulfuric care este o pulbere alb, inodor, slab amar. Se prezint su
form de comprimate. Este foarte bun excitant al S.N.C. (la om produce euforie). n
medicina veterinar se folosete n encefalomielita calului. Efedrina (Eherit). Este n
rudit cu adrenalina, fiind un alcaloid levogir obinut din speciile genului Ephedra
. Forma sintetic, efetonina, este racemic. Oficinal este sarea clorhidric care este
o pulbere cristalin, cristale aciculare, incolore, inodore, amare, uor solubile.
Se pstreaz la Separanda. Acioneaz ca parasimpaticomimetic indirect, prin inhibarea a
minoxidazei prin intermediul simpatinei produs la nivelul terminaiilor simpatice.
Se instaleaz vasoconstricie urmat de vasodilataie, bronhodilataie, hipertensiune sang
uin, excitarea S.N.C., stimularea cordului i a musculaturii striate. Nu se distrug
e n tractul digestiv, se absoarbe bine, la fel i n esutul s.c. Se folosete ca i succe
aneu al adrenalinei, aciunea sa fiind mai moderat, fr pericole i de durat mai lung.
recomand n stri alergice i n tulburri respiratorii, asociat cu adrenalina. Intr n
na fedrocainei.
193
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
6.4. Simpaticoliticele
mpiedic activitatea simpaticului sau a simpaticomimeticelor prin blocarea sistemel
or adrenoreactive. Intereseaz mai ales elementele inervate de vasoconstrictori cu
receptori alfa. Dac aceste elemente se afl sub aciunea simpaticoliticelor, excitar
ea simpaticului sau administrarea simpaticomimeticelor nu mai este urmat de vasoc
onstricie, ci de vasodilataie. Guanetidina (Ismelin) Este o substan neurosimpaticoli
tic remarcabil. Este de fapt o antiadrenergic. Produce hipotensiune arterial dup o la
ten de 2-5 zile, efectul durnd pn la 10 zile, mai ales dac exist hipotensiune arteri
Clonidina (Katapres) Este un derivat imidazolic antiadrenergic. Este hipotensiv
cu aciune rapid (30-60 minute de la instalare, pentru 2-3 ore). Se administreaz per
os sau i.m. Metildopa (Dopegyt) Este simpaticolitic cu o structur chimic foarte a
semntoare cu cea de la DOPA. Modific sinteza catecolaminelor, pn la urm formeaz meti
radrenalina care se va inhiba simpaticocentral, producnd hipertensiune pe o perio
ad de 6 ore. Se folosete n hipertensiune cu administrri per os i i.v. Cornul secarei
Sunt scleroii maturi ai lui Claviceps purpureea care se dezvolt n ovarul lui Secale
cereale. Oficinal conine 0,3% alcaloizi, exprimai prin tartrat de ergotamin. Drogu
l este oficinal, se pstreaz la Separanda un an, dup care se reanalizeaz substana acti
v. Principii activi sunt derivai ai acidului lisergic (ergotoxin care este un produ
s al ergotininei i ergotamina care este insolubil n ap). Dozele mari de ergotamin i e
gotoxin produc vasodilataie prin scoaterea din funcie a sistemelor biochimice adren
oreactive. n doze mici stimuleaz musculatura neted vascular, uterin, avnd loc vasocon
tricia i contracia puternic a uterului. Vasoconstricia este att de intens, nct pot
ecroze, mai ales la extremiti. Administrat per os se absoarbe greu nefiind solubil.
Ergometrina aproape c nu produce vasoconstricie, dar prin stimularea contraciei much
ilor uterini, vasele vor fi presate, aceste efect fiind utilizat n combaterea hem
oragiilor uterine. Se administreaz doar per os i s.c. Cu ct gestaia este mai avansat,
cu att efectul ocitocic este mai puternic, sensibilitatea uterului n ordine descr
escnd este: vaca, scroafa, pisica, iepuroaica, iar ceaua este insensibil. Este utiliz
at n retenii placentare i hemoragii uterine.
194
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Nu se folosete n stimularea ftrii deoarece produce contracii spastice, nu ondulatorii
, determinnd asfixia ftului sau ruptura uterin. Dozele toxice produc vom, diaree, av
ort, paralizia cordului, apnee, moarte. Dozele mici produc ergotism (intoxicaii c
ronice), avnd efect convulsivant i gangrenos la psri hrnite cu cereale necorespunztoa
e. Oficinale sunt: extractul fluid care conine 0,05% alcaloizi totali, maleatul d
e ergometrin (Ergomet), extractul uscat care conine 0,5% alcaloizi totali, tartrat
ul de ergomet.
Neoficinale sunt: - extractul moale de ergometrin i - hiderginul (Redergin). Tolaz
olina (Priscol). Este un blocant al receptorilor adrenergici care produce vasodi
lataie splachnic, pulmonar, retinian i n teritoriile cutanate. Se administreaz per o
i.v. n arterioscleroze obliterante. Yohimbina (Yohimbin) Este alcaloidul dextrogi
r care se gsete n coaja lui Aspidoderma blanco i n plante din genul Rawfolvia. Are st
ructur asemntoare rezerpinei. Cel mai folosit este clorhidratul care se prezint sub
form de cristale aciculare, incolore, amrui, solubile. Este un alfa adrenolinic ca
re produce vasodilataie abdominal, pelvin i genital care excit centrul sacral al erec
i. Acinea afrodisiac se manifest prin aciunea cldurilor. Se folosete i n retenii p
re, pentru tonifierea uterului.
195
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
6.5. Antihistaminicele
Histamina Are ntrebuinri reduse n medicina veterinar, dar prin tulburrile pe care le
oate produce st n atenia medicului veterinar. Aceste tulburri sunt n urma vasodilatai
i capilare (simultan cu vasoconstricia arteriolelor), hipotensiune, mrirea permeab
ilitii vasculare, a membranelor celulare, edem, urticarie i n final, oc anafilactic.
legtur cu mecanismul de aciune , antihistaminicele nu mpiedic formarea, eliberarea s
au descompunerea de histamin, ci se opun efectelor produse n organism de histamin.
Se pare c se fixeaz pe receptorii histaminergici, nepermind adiionarea histaminei. De
aceasta exist n organism, efectele nu mai apar. n afar de aciunea antihistaminic mai
are caliti anestezice locale, uneori sunt depresoare. Se recomand n alergii, urticar
ii, boala serului, astm bronic, n formele acute cnd exist descrcri mari de histamin.
mergan (Fenergan, Prometazin) Este o pulbere alb-glbuie, inodor, amar. Se pstreaz la
eparanda. Se comercializeaz sub form de drajeuri, sirop, fiole, de 1-2,5%. Este bu
n antihistaminic, antialergic cu o durat de 8-12ore, neuroleptic, sedativ, hipnot
ic, antivomitiv, behic, potenializator al depresorilor, un bun psihoplegic i un an
tiparkinsonian. n medicina veterinar se folosete n furbura acut, n administrri i.v.
m., n dermatoze, urticarii, accidente anafilactice. Feniramina (Avil) Este o pulb
ere alb, inodor, uor solubil. Se comercializeaz sub form de comprimate. Este antihist
minic i antialergic mediu (4-6 ore), este sedativ, slab hipnotic. Feniramin retar
d Mrete activitatea la 20 de ore. ilfan (Halopyramine) Este foarte bun antihistami
nic i alergic pe permen mediu, slab sedativ. Se comercializeaz sub form de drajeuri
, supozitoare. Tripelenamina (Piribenzamin) Se comercializeaz sub form de sare clo
rhidric, n unguente 2%. Este foarte bun n dermatite alergice pruriginoase, eczeme u
scate i umede.
196
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
6.6. Substanele cu aciune asupra ganglionilor nervoi vegetativi (ganglioplegicele)
Acestea acioneaz asupra sinapselor. Substanele nicotinice produc iniial efecte stimu
lative, influxul nervos trece ctre organul efector, ulterior, datorit prelungirii
depolarizrii apare paralizia i deci efectul depresor. Determin n prima faz paralizia
receptorilor nicotinici ganglionari, ntrerupnd influxul nervos Sunt substane nicoti
nice i ganglioplegice propriu-zise. icotina. Este un derivat piridinic. Se prezin
t sub form de lichid uleios, galben, cu miros caracteristic. Acioneaz cu precdere asu
pra ganglionilor parasimpatici, n prima faz determin excitaia acestora, apoi i deprim
Este iritant pentru mucoase. n medicina veterinar se folosete n atonii ruminale. Per
acetina. Posed aciune excitant asupra respiraiei care devine mai profund i constant
ritm. Efectul apare imediat dup administrarea i.v. i dureaz 1-2 ore. Produce cretere
a ritmului cardiac i a presiunii sngelui, n general stri de surescitare de scurt dura
t. Lobelina Este un derivat piperidinic. n practic se folosete clorhidratul. Este un
alcaloid, dar se prepar i sintetic. Se prezint sub form de pulbere cristalin, alb, i
odor, amar, solubil. Este un excitant foarte puternic, dar de scurt durat, a centrulu
i respirator. Administrat i.v. prezint efecte foarte bune analeptice, dar de durat
scurt (minute), s.c. efectele durez 15-30 minute, iar per os se inactiveaz. n organi
sm se degradeaz repede. Sparteina. Este un alcaloid obinut din plantele din fam. L
eguminoase. Este un analeptic respirator, antiaritmic, bun ocitocic. Se folosete n
aritmii cardiace i n obstetric, cu mult pruden. Citizina. Este o pulbere alb, solub
cristalin. Este un alcaloid cu aciune intens asupra respiraiei, mai intens dect lobel
na, chiar n stri de oc. Se administreaz i.v. Substane ganglioplegice propriu-zise Hex
ametoniul Are durat scurt de ac iune Trimetafan (Arfonad). Este un derivat sulfurat,
ca aciune ganglioplegic scurt (5-10 minute). Determin hipotensiune arterial apreciab
il, folosindu-se n neurochirurgie. Se administreaz i.v., n perfuzii. Iodura de tetra
etilamoniu Paralizeaz temporar sinapsele nicotincolin-reactive din ganglionii veg
etativi. Efectul ganglioplegic este nlturat doar cu prostigmin. Antagonitii hexameto
niului, deca i suxametoniul sunt curarizani prin depolarizare, relalnd muchii striai.
197
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Capitolul 7
Medicaia antiparazitar
198
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Bolile parazitare la animale sunt importante prin pagubele mari pe care le produ
c. Din acest punct de vedere nu sunt inferioare bolilor infecioase. Dei se aplic msu
ri programate i de prevenire a infestaiilor parazitare, ele sunt nc insuficiente. Pa
raziii interni sau externi produc pierderi, nu neaprat prin mortalitate, ci prin m
orbiditate, ntrzieri n cretere, valorificarea slab a hranei, apariia bolilor intercur
nte i mortaliti ridicate, dar cel mai adesea, organismul este intoxicat sau spoliat
datorit produilor de dezasimilaie aprui, i, care produc pori de intrare pentru viru
i i bacterii. Majoritatea substanelor antihelmintice acioneaz asupra sistemului neur
omuscular al parazitului prin blocarea jonciunilor neuromusculare, avnd drept cons
ecin final paralizia, moartea i eliminarea viermilor. Aceast aciune asupra helminilo
asupra gazdelor definitive este pentru acestea din urm nesemnificativ, i, de aceea,
permite limite de siguran largi. Asupra helminilor se cunoate o aciune paralizant re
ersibil, astfel nct, dac nu sunt eliminai la timp viermii i revin, relundu-i activ
parazitar. La aceste substane se vor folosi substane purgative care se administreaz
pn la cteva ore dup administrarea de antihelmintice. u se vor asocia purgative n situ
aia n care substanele antihelmintice au activitate proprie purgativ (ex: santonina i
piperazina produc paralizii neuromusculare ale viermilor intestinali, dar prima
va fi nsoit i de un purgativ salin, n timp ce derivatul piperazinic nu necesit prezen
acestuia). Substanele grupei organofosforice, cunoscute pentru eficacitatea lor a
tt asupra helminilor ct i asupra ectoparaziilor, sunt grefate n folosirea lor de toxi
itatea relativ nalt. n ultimii ani au aprut i n familia organofosforicelor produi cu
xicitate mai mic, bine tolerai de organism (haloxon, naftalofos, coumafos, diclorf
os). Mecanismul acestora se bazeaz pe blocarea acetilcolinesterazei, care este en
zima necesar n hidroliza acetilcolinei. Acesta este un proces cu potenial toxic la
organofosforice i aceasta va determina ca folosirea pe cale intern s se fac dup o doz
are corect a substanelor organofosforice. Prin blocarea enzimei mediatorul nu mai
poate fi eliberat, stimulul rmne deschis ducnd la epuizarea i moartea parazitului. A
ceast aciune se cunoate att la paraziii interni ct i la cei externi. Alte substane
elmintice vor interfera procesul de fosforilare al ATP-ului cercetrile efectuate
artnd c diclorfenolul, niclosamidul, benzimidazolicele blocheaz ncorporarea fosforulu
i n molecula de ATP i interfereaz sistemul enzimatic succinat i fumarat reductaza. E
fectul inhibitor se produce asupra mitocondriilor, aceast constatare neexplicnd de
ce aciunea este totui limitat la sistemul de fosforilare, avnd n vedere c acest sist
m la cestode i nematode este identic.S-ar prea c o explicaie este incapacitatea aces
tor substane de a ptrunde n esuturile intacte ale nematozilor. O alt aciune foarte im
ortant a antihelminticelor este inhibiia funciei ovigere. De aceea, aceast inhibare
a fost studiat la benzimidazolice, fenotiazin. ici acest mecanism nu este suficien
t elucidat. Clasele de medicamente folosite n terapia antiparazitar, respectiv ant
ihelmintic, au evoluat exploziv , cea mai modern grupare cunoscut fiind cea a endec
tocidelor. Perioada tratamentelor clasice a fost depit, terapia cu fenotiazin, produ
se iodurate sau cu filicin sunt de domeniul istoriei.
199
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Indiferent de medicamentele antiparazitare alese, un rol important n reuita terapi
ei este cunoaterea amnunit a naturii infestaiei i alegerea celei mai potrivite perioa
e i mod de administrare. umeroase substane folosite pe baza efectului terapeutic s
unt folosite totui n condiii de teren fr a cunoate mecanismele intime ale aciunii. P
ru o serie de parazitoze eficacitatea substanelor antiparazitare este nc redus. n pre
zent exist foarte puine substane (avermectine) care s acioneze selectiv asupra parazi
lor localizai n S C, pe seroase i muchi. Folosirea vaccinurilor este i ea o metod de
ecomandat, dar, dei, studiile legate de producerea acestora au luat amploare cons
iderabil n cercetarea veterinar, n practica curent se cunosc doar puine produse (ex.
accinul nematodicid Longworm Dictol), drumul ctre obinerea vaccinurilor cu spectru
larg fiind totui la nceput. Din acest considerent, uzul antihelminticelor rmne deoc
amdat, cel mai eficient mod de control, n special al paraziilor gastrointestinali.
Un antihelmintic complet este acela care posed urmtoarele proprieti: un index terape
utic mare , un spectru terapeutic larg, att asupra formelor adulte ct i larvare de
helmini, un timp scurt rezidual, n laptele i esutul animalelor destinate consumului
uman. n cazul animalelor de companie prezena prelungit a medicamentelor n organismul
lor poate constitui un avantaj, prin protecia prelungit, lipsa efectelor secundar
e, competitivitate n administrare i stabilitate fizico-chimic. Din punct de vedere
practic, modul recomandabil de a nltura helminii la toate speciile de animale este
acela de a face primul tratament la femelele gestante, la ftare i apoi, de 2-3 ori
/an la tineret Antihelmintice nu sunt ntotdeauna cea mai de dorit alternativ terap
eutic. La rumegtoare de exemplu, rotirea punilor sau utilizarea punilor sterile s
mai eficiente, dar adesea, din pcate, sunt impracticabile. Calea de administrare
cea mai convenabil terapeutic, pare a fi cea parenteral, administrrile tradiionale (
pe cale oral) asigurnd eficien de scurt durat. Activitatea unor medicamente de ultim
neraie (Ivomec, Abamectin, Doramectin, Closantel) genereaz o persisten destul de lun
g dup administrri (de obicei sptmni). De aceea, dou administrri la interval de o lu
onul de punat au dus clar i la reducerea nivelului contaminrii punii. Protecia turme
pe pune s-a fcut cel mai adesea i prin utilizarea furajelor sau a apei medicamentat
e, dar animalele nu au consumat dozele corect, subdozajul aprnd adesea. Mai recent
, administrrile de boluri cu eliberare periodic i eliberare periodic programat, direc
t n rumen au oferit protecie antiparazitar solid pe toat perioada sezonului de punat
ceste dispozitive sunt reinute n reea i rumen datorit densitii (Paratect, Autoworm
mex-Repidose), aripioarelor antiregurgitare (Proftril) sau prin gonflare (Parate
ct - Flex, Captec). O problem n studiu la animalele n stabulaie o constituie numrul n
emnat de larve infestante (care au ptruns n organism n ultima perioad de punat, toamn
trziu) a cror dezvoltare a rmas arestat n esuturile animalului gazd. Aceste larve
icei refractare, la terapia cu substanele uzuale au fost serios diminuate prin te
rapia cu medicamentele benzimidazolice sau cu avermectine.
200
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
7.1. Moduri de aciune ale antihelminticelor
Studiul moleculelor cu proprieti antihelmintice este strns legat de urmrirea metabol
ismului energetic al helminilor. Pn n prezent se cunosc patru mecanisme principale d
e aciune a antihelminticelor care: acioneaz neurofiziologic asupra helminilor, decu
leaz fosforilarea oxidativ, interfereaz metabolismul energetic al helminilor, afect
az integritatea celular a paraziilor. Compui cu aciune asupra neurofiziologiei helmin
lor Aceti compui interfereaz sinapsele interneuronale sau neuromusculare Acetilcoli
nesterazicele. Aceti compui interfereaz activitatea sinapselor interneurale sau neu
romusculare n aceast categorie intr organofosforicele ( eguvon, Cumafos) care se cu
pleaz la colinesteraze, inhibnd astfel degradarea acetilcolinei n acetat i colin. n a
est fel placa neuro-motorie este blocat i stimulul va rmne continuu pna la epuizarea
resurselor energetice ale parazitului. Acetilcolina acioneaz de o manier energic la
nivelul receptorilor post sinaptici antrennd o paralizie spastic din partea nemato
zilor. Acetia nu se mai pot menine ataai la nivelul mucoaselor i astfel vor fi expulz
ai. Colinomimeticele. Acest grup include imidazolicele (tetramisolul, levamisolul
) i tetrahidropirimidinele (morantelul i pirantelul) care se fixeaz tot pe receptor
ii post-sinaptici, provocnd, de aceast dat, o depolarizare intens, reversibil a fibre
i musculare. Anticolinergicele. La helmini, ca i la vertebrate, neuro-transmitorul c
are stimuleaz fibrele musculare este acetilcolina iar cel inhibitor este acidul g
ama-amino-butiric (GABA). n categoria anticolinergicelor intr i piperazinele care p
rovoac paralizii flasce reversibile, prin inhibarea GABA. Avermectinele Ivomecul,
Abamectina, Doramectina etc au activitate comparabil GABA-ergic, stimulnd eliminar
ea de GABA i poteializnd fixarea acidului pe receptorii post sinaptici. La mamifere
aceti receptori se situeaz dup bariera hematomeningeal, n mod normal, barier nepenet
at de ctre Ivomec, astfel explicndu-se non-toxicitatea produselor de acest fel pent
ru gazdele mamifere. Moleculele care decupleaz fosforilarea oxidativ n acest proces
sunt implicate produsele din grupa salicilanilidelor (closantel, rafoxanid) i a
nitrofenolilor substituii (nitroxinilul).
201
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Aceste molecule acioneaz asupra peretelui mitocondrial i decupleaz fosforilarea oxid
ativ dup sinteza de succinat (care se acumuleaz n celule fr producie de ATP). Helmin
or n aceast situaie prin absena resurselor energetice. Interferarea metabolismului e
nergetic al helminilor Benzimidazolicele de exemplu, acioneaz prin interferarea met
abolismului energogenerator, asupra diferitelor complexe enzimatice ale populaiil
or de helmini. Exceptnd mebendazolul i analogul su fluorinat (flubendazolul), blocar
ea diferitelor sisteme enzimatice va duce la acumularea de metabolii inutilizabil
i, de obicei toxici, pentru helmint. Acesta va muri rapid prin epuizare (lipsa s
intezei ATP-ului). Benzimidazolii inhib unele enzime ale acestor ci: - fenolpiruva
t-carboxikinaza, - malat-dehidrogeneza, - fumarat-reductaza, - succinat-reductaz
a i sistemele - succinat-decarboxilaza. De asemenea, este inhibat sinteza energeti
c n mitocondria paraziilor. Aceast int este foarte important avnd n vedere diferen
lic fa de gazd. Factorii care influeneaz activitatea reaciilor limitative ale cilor
bolice au o importan reglatoare considerabil i includ: niveluri hormonale, de nucleo
tide, de O2 i CO2. De asemenea, reglatori nenaturali ai activitilor enzimatice, cum
ar fi medicamentele, ar putea s afecteze aceste sisteme (care n mod normal nu sun
t limitative pentru parazii). Cile metabolice care au primit o atenie mrit au fost ce
le ale metabolismului respirator deoarece producia de (ATP) adenozin-5-trifosfat
este esenial pentru integritatea i supravieuirea organismului parazitar. Adaptarea u
nui parazit la modificrile de mediu ntotdeauna va determina consum de energie. Atta
vreme ct sistemele reglatoare vor asigura energie nu vor aprea niveluri sczute de
ATP. Cu toate acestea, n situaii de stres (oc osmotic, tratamente antihelmintice) o
rganismul nu se poate mpotrivi la consumul energetic pentru adaptare, mecanismul
su de control cade i parazitul va sucomba. Metabolismul respirator este o prim int pe
ntru atacul antihelminticelor. Paraziii se deosebesc de gazdele lor printr-un numr
diferit de ci ale metabolismului respirator, ei producnd acizi organici incomplet
oxidai (ca produi finali). Cile metabolice respiratorii ale majoritii paraziilor sun
diferite n unele aspecte de cele ale gazdelor: oxidarea glucidelor este, de obic
ei, incomplet i producia de metabolii finali este destul de redus fiind reprezentat d
lactat, succinat, acetat, propionat sau etanol. Exist variaii considerabile ntre s
peciile parazitare n privina cantitii produilor finali care se formeaz. S-au descoper
t cteva ci metabolice specifice paraziilor care nu au echivalen la gazdele lor verteb
rate. De exemplu, fixarea CO2 n fosfoenol-piruvat i conversiunea produsului de la
oxaloacetat la succinat i apoi propionat este catalizat de sistemele enzimatice f
umaratreductaza i succinat-decarboxilaza, procese specializate n evoluia ctre propio
nat. Aceste dou sisteme rspund de sinteza ATP-ului care apare anaerob n mitocondria
parazitului.
202
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Se cunosc multe antihelmintice, printre care i benzimidazolicele, care afecteaz ac
este ci, n special traseul fosfoenol-piruvat la propionat. Fosfoenol-piruvat-carbo
xikinaza i fumarat-reductaza din corpul nematodelor i cestodelor sunt inhibate in v
itro de ctre cambendazol i mebendazol. Sistemul fumarat-reductaza este prezent la m
ajoritatea helminilor i nu se depisteaz n circumstane normale la vertebrate. Acest si
tus este o prim int n strategia de atac antihelmintic. Proprietile sistemului fumara
eductaz sunt nc puin cunoscute la nematozi i, n mod special, relaia dintre succinat-
idrogenaza i enzima care reduce fumaratul la succinat. De asemenea, se cunoate des
tul de puin i despre relaia: fumarat-reductaz oxidare succinat (sau succinoidaza),
zent la toi paraziii, capabili s transfere electroni de la succinat la oxigenul mole
cular producnd fumarat i ap. Primele studii legate de implicaia efectelor antihelmin
ticelor asupra sistemului fumarat-reductaz la nematodele intestinale, au descoper
it c tiabendazolul inhib acest sistem i a constatat o mrire a fazei de inhibiie, prin
includerea cisteinei n amestecul administrat. Inhibiia a implicat n mod evident gr
uprile tiol aparinnd cisteinei. Mebendazolul nu a avut acelai efect, probabil i din c
auza insolubilitii sale cunoscute. Acesta inhib activitatea succinat-dehidrogenazei
i fumarat-reductazei n mitocondrie n cazul larvelor de Trichinella spiralis. Dease
menea, benzimidazolicele substituite pot inhiba sinteza energiei n mitocondria fi
catului de obolan pentru o perioad foarte ndelungat. Asemenea efecte n sinteza ATP-ul
ui pot modifica profund calea metabolic respiratorie. Adenin-nucleotidele modulea
z n mod direct unele enzime ale cilor metabolice cum ar fi: - hexokinaza, - fosfofr
uctokinaza, - piruvat-kinaza i - fosfoenolpiruvatcarboxikinaza. Schimbarea concen
traiilor adenin-nucleotidei afecteaz rata reaciilor catalizate de enzimele de mai s
us. Tratamentul cestodozelor i nematodozelor cu cambendazol (CBZ) sau mebendazol
(MBZ), determin niveluri sczute de ADP i ATP, precum i scderea nucleotidelor totale.
O comparaie ntre efectele MBZ n metabolismul respirator la specii parazitare diferi
te a demonstrat c, de exemplu, att trematodele ct i nematodele sunt sensibile la MBZ
in vitro i in vivo. Preluarea glicogenului din mediu de ctre helmini este inhibat
e mebendazol i astfel, coninutul n glicogen al parazitului va rmne sczut. Aceste dife
ene ntre trematode, cestode i nematode se explic prin faptul c asimilarea glucozei de
ctre trematode este un proces pasiv, pe cnd la alte organisme (nematode i cestode)
acesta va fi energo-dependent. Metaboliii finali, rezultai n urma tratamentelor cu
MBZ sunt i ei afectai. Producia de lactat este crescut iar producia de succinat scad
e. n cazul trematodelor efectul este inversat. n timp ce cantitile de propionat i ace
tat nu s-au schimbat n mod semnificativ, cantitile de succinat sunt substanial cresc
ute i cele de lactat micorate. La cestode, n intestin, granulele secretorii par s fi
e implicate n formarea i meninerea barierei de microvili a tegumentului extern prec
um i n posibilitatea de a
203
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
furniza enzimele necesare pentru digestia extracelular a absorbiei (enzime hidroli
tice i proteolitice). S-ar prea c autoliza tegumentului la cestodele tratate cu meb
endazol este provocat de stocarea prelungit a acestor enzime litice. De aceea expu
lzia cestodelor este, n general, mai lent dect a nematodelor. Molecule care afectea
z integritatea celular a paraziilor Unii compui antihelmintici mpiedic polimerizarea
ubulinei n microtubuli. Microtubulii sunt formaiuni cu rol constitutiv n citoschele
t la eucariote i se gsesc n citoplasm i membrana mitocondrial, intervenind n activit
ulare diferite: diviziune, formarea membranei mitocondriale, transport, digestie
, absorbie.
Benzimidazolii se leag la dimerele tubulinelor i le mpiedic s polimerizeze. Cum aceti
tubuli sunt supui procesului polimerizare-depolimerizare, activ va rmne doar proces
ul depolimerizrii care va antrena alterri ale funcionalitii celulare, dezechilibru bi
ochimic, pierderea homeostazei i moartea helminilor. n cazul benzimidazolicelor, ac
east aciune asupra microtubulilor se poate traduce prin dou efecte: - Inhibiia asimi
lrii glucozei de ctre parazii i pierderea rezervelor de glicogen. - Reducerea secreie
i acetilcolinesterazei de ctre parazii. Depolimerizarea prin fixarea, de obicei, p
e beta-tubulin, explic toxicitatea slab pentru citoscheletul celulelor de vertebrat
e. Tubulina joac un rol important asupra celulelor cu activitate susinut metabolic:
celulele intestinale responsabile de absorbia nutrienilor, celulele genitale n divi
ziune sau cele somatice n diviziune (morula). Coordonarea neuromuscular a helminilo
r este esenial n procesul de hrnire i n ataarea la nivelul tractului digestiv sau re
rator al gazdelor. Din aceast cauz, produsele care ar putea interfera transmisia n
ervoas sau aprovizionarea energetic a celulelor nervoase pot s devin antihelmintice
cu mare eficacitate.
204
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
7.2. Toxicitatea medicamentelor antiparazitare
Introducerea masiv de medicamente din ultimii ani a micorat mult riscurile prin to
xicitate. Substanele noi prezint o electivitate mai bun fa de parazii i sunt n gene
ai bine tolerate n organismul animalului gazd. Medicaia veche bazat pe substane cu to
xicitate medie sau mare i cu o eficien terapeutic mediocr tinde s fie scoas din uz.
lizarea arecolinei bromhidrice preparat din ferig mascul, sulfat de cupru, hexaclor
etan, ulei de terebentin, soluia Lgol, timolul tinde s fie de domeniul trecutului. S
ubstanele organoclorurate care au calitatea de nmagazinare n esutul adipos, produsel
e de fenotiazin i ntr-o oarecare msur derivaii de piperazin care mai sunt folosite
apie pot produce efecte toxice, mai ales la specii sensibile. Dintre substanele m
oderne tetramisolul are toxicitatea ceva mai mare, mai ales la cabaline, unde pr
oduce manifestri de tip colinergic. Metiridina produce reacii locale cnd se injecte
az subcutan. La asocierea metiridinei cu trovamilul (dietilcarbamazina) rezult efe
cte mortale. Dintre substanele fasciolicide unele au nc indici de siguran mici. iclof
olanul, brom-salicilanilida, ntr-o msur mai mic oxiclozanidul, nitroxinilul trebuies
c obligatoriu administrate cu pruden. Substanele cestodicide noi au n general toxici
tate redus. n toate cazurile trebuie s se acorde o atenie sporit animalelor obosite,
slbite, cahectice, tarate, cu boli cronice, a femelelor gestante sau a categoriil
or de tineret.
205
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
7.3. Clasificarea substanelor antiparazitare
7.3.1. Substane cu aciune asupra nematodelor 7.3.1.1. ematodicidele vechi Befenium
(Alcopar) Este un derivat de amoniu cuaternar. Se utilizeaz n special n strongilat
ozele gastro-intestinale, n doz de 200mg/kg corp sub form de pulbere emulsionabil, g
ranule, capsule gelatinoase. Oxiuranul Este un produs uman folosit n nematodozele
umane. Substana activ este pioctanina care acioneaz asupra nematozilor din tubul di
gestiv la animale. La cabaline se administreaz drajeuri de 0,01g. Uleiul de tereb
entin Se folosea la cabaline, administrndu-se cu sonda nazo-esofagian 30ml asociai c
u 20ml tetraclorur de carbon. Se recomand administrarea unui bol de 200ml clorofor
m, iar dup tratament un purgativ salin pentru eliminare. Este iritant i toxic. Sol
uia Lgol Conine o parte iod, 1,5 pri iodur de potasiu i 1.500 pri de ap. Se admin
ictiocauloz la oi, viei, prin injecii intratraheale52. Santonina Este un alcaloid r
eprezentnd principiul activ din planta Artemisia cinae. Drogul este extras din ca
pitulele florale ale plantei care are aspectul unor semine de unde i denumirea fol
osit pentru drog. Este o pulbere cristalin alb, inodor, gust amar, puin solubil n ap
solubil n grsimi. Este fotosensibil transformndu-se din alb n galben. Conservarea se
face n ntuneric la Separanda. Are aciune asupra nemathelminilor n special a celor cu
musculatur bine dezvoltat, producnd paralizia lor. Are rezultate bune n ascaridioz, l
a suine i cine. Nu are efect asupra formelor imature sau a larvelor migrans. Avnd n
vedere c paralizia n acest caz este reversibil este obligatorie administrarea de pu
rgative saline pentru a produce evacuarea viermilor n exterior, fiind strict cont
raindicate purgativele uleioase. Doze: 5-10 mg/kg corp la cine. Pentru tratament
este necesar o diet de 12 ore; la porc se poate face i n hran sau sub form de electua
ii. Fenotiazina Este 1,O H fenotiatina Este o substan sintetic. Se prezint sub form d
e pulbere fin, alb-verzuie cu miros slab, caracteristic, insolubil n ap, fr gust.
52 Animalele se aeaz n plan nclinat i se injecteaz ntre 5-50ml pentru fiecare pulmon
ratamentul se repeta dup 24 de ore pentru cellalt pulmon.
206
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
H N
S
Fig. 7.1. Fenotiazina
Este foarte sensibil la umezeal i lumin motiv pentru care se pstreaz n vase foarte b
nchise, la ntuneric. Se comercializeaz sub form chimic pur, tehnic, n diferite asoc
i. Forma pur purificat pn la 98% se prezint sub form de pulbere micronizat format d
- 70% particule de 5 m i restul de 10 - 20 m. De reinut c are aciune hemolizant i
eea se impune adugarea de calciu, cupru, magneziu sau a altor microelemente. Form
a tehnic prezint particule mari i e impur din punct de vedere chimic. Fenobentul Coni
ne 66% fenotiazin, 33% bentonit i 1% stearat de zinc. Bentonita se folosete ca i disp
ersant al particulelor de fenotiazin iar stearatul de zinc are rol emulgator. Aciu
nea antihelmintic este bun fiind excelent asupra nematozilor sanguinofagi. Nu acion
eaz asupra cestodelor i trematodelor. La rumegtoare are efecte de 100% asupra forme
lor adulte de Haemonchus spp. i Oesophagostomum spp. i de 75% asupra formelor adul
te de Ostertagia spp i Trichostrongylus spp. Asupra genului Bunostomum pentru a s
e atinge eficacitatea maxim se folosesc dozele maxime. u este activ asupra formelo
r imature i a larvelor, cu o singur excepie formele imature de Haemonchus. La cabal
ine dei nu exist o sensibilitate de specie, Fenobentul se poate folosi doar n doze
foarte reduse. Are eficacitate asupra strongililor mici, n timp ce la strongilii
mari activitatea e mult mai redus, fiind nevoie de doze crescute. La psri activitat
ea este foarte bun n heterakidoz la puii de curc i gin, activitatea este de 50% n a
dioza ginilor. Mecanismul de aciune se bazeaz pe blocarea unor componente enzimatic
e la paraziii aduli, avnd ca rezultat paralizia sau moartea acestora. Puritatea i mri
mea particulelor influeneaz ntr-o foarte mare msur aciunea vermicid. Fenobentul aci
asupra funciei ovigere a nematodelor, provocnd inhibiia enzimatic a acesteia. Admin
istrarea continu va reduce mult cantitatea de ou pe pune, scznd mult infestarea paji
or. n organism se absoarbe i se va metaboliza n tionol care va determina virarea cu
lorii ctre rou a urinei i laptelui. La bovine i ovine se cunoate fenomenul de fotosen
sibilizare n sezonul de var cnd, dup tratament, animalele se expun la razele solare
directe. La viei poate s apar cheratit cauzat de metabolitul sulfoxid care are calita
tea de penetrare a umorii apoase. Sensibilitatea cea mai mare o au cabalinele va
ra, iar oile i psrile sunt ceva mai rezistente. Fenotiazina se administreaz sub form
de Fenobent i Fenosar (brichete cu o parte fenotiazin i 9 pri sare). Fenotiazina i Fe
obentul se prezint sub form de: comprimate, boluri, pilule, suspensii. Se pot admi
nistra i n concentrate.
207
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
naintea tratamentelor este necesar o diet de 12 ore. Dozele sunt 0,07g la cabaline;
0,5g la rumegtoare i suine i 0,7-1g la psri. Piperazinele (hexahidropirazinele) Au f
ost folosite iniial n tratamentul gutei la om, efectul antihelmintic fiind descope
rit abia n deceniul ase. Dei au fost depite n eficacitate de multe structuri mai noi,
grupul i-a pstrat atuul de non-toxic. De atunci au aprut n practic numeroi derivai s
forma srurilor: citrat (Antepar, Arpezine, Helmecide, Oxucide, Multifuge, emadita
l, Piperaverm, Pipizan, Uvilon) adipat (Adiprazine, Dietelmin, Entacyl, ometan O
xurasin, Oxypaat, Pipadox), clorhidrat, fosfat (Eraverm, Pipaverm, Piperazate, P
iperaverm,) edetat (Edathamil,Justelmin, Perin, Pierazine-calcium) sulfat, tartr
at ( oxiurotan, Paravermin, Piperate, Veroxi ) dietilcarbamil (Diethylcarbamazin
e) hexahidrat (Antalazine, Ascaril, Eraverm, Helmifren, Piavetrin, Upixon, Vermi
sol).
La noi n ar se comercializeaz adipatul de piperazin (Ascatrix) i sulfatul de piperazi
(Ascatrix S).
HN NH
Fig. 7.2. Piperazina
Este o pulbere cristalin, foarte higroscopic, alb, cu gust srat-acrior, miros caracte
ristic. Srurile sunt mai stabile, insolubile n ap, excepie fcnd fosfatul. Adipatul de
piperazin se solubilizeaz n ap n proporie de 1:20. Se absoarbe uor n intestin, se m
lizeaz n organism i se excret n proporie de 30-40% n urin n primele 24 h., cu rata
re 1-8 h. Mecanism de aciune. Acioneaz asupra jonciunilor neuromusculare ale viermil
or, determinnd blocarea lor. De asemenea se produce inhibarea producerii acidului
succinic, efectul final fiind paralizia nematozilor i incapacitatea lor de a se
menine n intestin, acetia fiind eliminai prin micrile peristaltice proprii tractului
ntestinal. Nu este necesar asocierea cu purgative, cunoscndu-se c viermii aduli sunt
mult mai sensibili dect formele tinere. Toxicitatea este redus, iar DL50 este mar
e, de 11,4/kgc., ceea ce indic o limit larg de siguran. Tratamentul este bine tolerat
de animalele adulte i tineret, nu se cunosc contraindicaii, excepie fcnd afeciunile
rave renale sau hepatice. Spectrul antihelmintic cuprinde: ascarizi, oxiuri, eso
fagostomi, strongili. Ascatrixul se utilizeaz n ascaridioz la viei, suine, carnasier
e, psri precum i n alte helmintoze. Dozele sunt de 0,4g/kgc. la viei, 0,20g/kgc. la s
uine. Tratamentul dureaz 2 zile consecutiv, nainte de prima administrare recomandnd
use o diet de 12 h., 0,2g/kgc la carnasiere sau 1 comprimat/2kgc., la psri 0,4-0,5g
/kgc. n toate cazurile tratamentul se repet dup 2-3 sptmni.
208
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Dietilcarbamazina (Carbilazine, Caricide, otezin, Spatonin) Este tot o piperazin:
, -dietil-4-methyl-1-piperazin-carboxamid citratul
O CH3 N C N C N CH2H5
Fig.7.3. Dimetilcarbamazina
CH2H5
CH2CO2H
. HO
C
CO2H
CH2CO2H
Produsul a fost o mare reuit la vremea lui, sintezele care au urmat confirmnd efica
citatea srurilor de piperazin. Astfel, din sarea citrat a dieltilcarbamazinei au r
ezultat numeroase condiionri: Longicid, Dirocide, Franocide, Filazine, Loxuran, Fi
laribits, Hetrazan, iar din sarea fosfat: Ditrazin. Citratul de piperazin (Trovam
il) Este un derivat dietil carbamil al citratului. Este o soluie injectabil (44,5%
) asociat cu xilina (0,43%). Este foarte activ n dictiocauloza bovinelor i ovinelor
. Se administreaz la ovine s.c. n doze mici de 25mg/kgc, trei zile consecutiv i la
viei pn la 75mg/kgc. n caz de infestare masiv se repet la 24 de ore. Un produs simila
de import este Francocide soluie 40% folosit n aceleai scopuri i doze la ovine i bov
ine. ematocton Este un preparat romnesc, folosit n medicina uman. Se prezint sub for
m de comprimate care conine piperazin adipat sau sub form de sirop care conine pipera
zin hidrat. Certuna Este o alt sare a piperazinei asociat cu un acid, activ n dictioc
auloze la ovine i viei. Se administreaz i n soluii de 30% oral, dozele se divid n ju
e la interval de 24 h.. Florura de sodiu Este o pulbere alb cristalin, inodor, gust
uor srat, solubil n ap n proporie de 1:25, se pstreaz la Separanda. Are aciune f
ascaridioza porcilor, dar are dezavantajul c este foarte toxic dac se solubilizeaz n
ap. De aceea se administreaz fr ap, dup dieta alimentar i hidric de 12 ore. Floro
ste un preparat pe baz de fluorosilicat de sodiu. Este o pulbere alb cristalin, gre
utate specific mare, gust acru, e mai puin solubil n ap, deci mai puin toxic. Se ps
la Separanda. Are eficacitate bun n ascaridioza porcilor, de obicei administrndu-se
n uruieli, n tainuri reduse cu 30% din tainul normal, de 3 ori pe zi, dou zile con
secutiv, n infestaii masive trei zile de 3 ori pe zi. Cantitatea total pro dosis nu
trebuie s depeasc 0,6g la porcii sub 40kg i 0,8g la porcii peste 40kg. Se poate admi
nistra apa fr restricii i diet.
209
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
7.3.1.2. Organofosforicele Produii organofosforici pot produce depleia colinestera
zelor sanguine ale gazdei. n consecin, aceste substane nu sunt ntodeauna bine tolerat
e de ctre mamifere. Rolul acestor medicamente este tot mai restrns azi, dar nu tre
buie omise alternativa pe care o reprezint n terapia mpotriva nematozilor rezisteni
la antihelminticele benzimidazolice, dar nici potenialul mare de toxicitate, n caz
ul supradozrilor. Cei cu toxicitate mai mic cum ar fi: Triclorfon, Diclorvos, Coum
afos, aftalofos, Cruformate i Haloxon sunt utilizai i n terapia nematodozelor. Prime
le dou produse se folosesc mai ales n terapia nematodozelor la cabaline, iar ultim
ul la rumegtoare. Aciunea este paraziticid, mecanismul de aciune fiind cel cunoscut,
de blocare a acetil-colin esterazei. Compusul organofosforic se leag stabil de e
nzim producnd de regul blocarea ireversibil a acesteia. Mediatorul chimic, acetil-co
lina, rmne nehidrolizat, se acumuleaz, i, produce paralizia sistemului neuromuscular
al parazitului. Diferena de toxicitate a compuilor organofosforici este dat de act
ivitatea compusului fa de colin-esteraza diferitelor specii de parazii i cea a organ
ismului gazd53. Plecnd de la constatarea c nu exist o identitate ntre colin-esteraza
animalului gazd i cea a nematozilor, n prezent se caut realizarea unor compui cu acti
vitate maxim antihelmintic i nul asupra gazdelor. Spectrul de aciune al compuilor org
nofosforici include viermi de la cabaline, suine i carnivore i ntr-o oarecare msur, l
a rumegtoare. La rumegtoare aciunea cea mai slab o manifest fa de Oesophagostomum i
ertia. n aceste cazuri se recomand folosirea unui antihelmintic benzimidazolic, ca
re s alterneze cu substana organofosforic. Ectoparaziii au, n general, o sensibilitat
e mai mare la organofosforice. innd cont de toxicitatea ridicat a acestor compui nu
se recomand folosirea aceleai substane la tratamentul intern i extern. n caz de supra
dozare se intervine cu atropin i cu reactivatori de colin-esteraz. Nu se folosete la
femele aflate n ultima lun de gestaie. Triclorfon (Dipterex, eguvon, Metrifonat) E
ste o pulbere alb sub form de cristale, cu miros particular, solubil n ap, eter, clor
oform, foarte solubil n alcool. Denumirea oficial este de Metrifonat. Dup administra
rea oral absorbia este rapid, dar nainte de aceasta acioneaz asupra viermilor produc
moartea acestora. Dup 6 ore de la administrare se poate depista sub forma reziduu
rilor n carne, organe i lapte, dar care nu sunt toxice. La cabaline se administrea
z sub form de boluri sau granule care se folosesc n parazitoze cu Gasterophylus, Pa
raascaris, Oxiuris. Produsul comercial poart denumirea de Dyrex TF.
53
Astfel, de exemplu, Haloxonul formeaz rapid complexe ireversibile cu colin-estera
za trichostrongililor, n timp ce colin-esteraza ascarizilor se reactiveaz mai lent
(dup 32 de zile). Colinesteraza organismului gazd este puin influenat, ceea ce expli
c toxicitatea redus a Haloxonului. Complexul rezultat ntre acetilcolinesteraza erit
rocitar oilor i Haloxon se va desface rapid, de unde lipsa toxicitii la dozele terap
eutice care sunt folosite la ovine, n timp ce la gte, colin-esteraza cerebral este b
locat ireversibil, ceea ce explic toxicitatea foarte mare la aceast specie.
210
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
n habronemoza cutanat se face tratament cu intravenos de Neguvon 25mg/kg corp n ser
fiziologic sau dextroz 5% sau pe cale intern n doz de 35mg/kg corp sau soluie 10% ad
ministrat cu sonda nazo-esofagian. La rumegtoare este activ n doze de 22mg/kg corp i
njectat subcutanat asupra Haemonchus i Oesophagostomum. Administrarea oral se face
n doze de 44 110 mg/kgc., avnd efect i asupra lui Ostertagia, eoascaris, Cooperia (
cu eficacitate redus). Este ineficace asupra lui Bunostomum, Chabertia, Trichocep
halus. La carnivore se obin rezultate bune la infeciile cu Toxocara canis, Ancylos
toma, purici, cpue i n demodecie (75%). Dozele sunt de 75mg/kg corp oral, repetat de
2-3 ori la 3-4 zile interval. Diclorphos (Atgard, Canogard, Equigard, ogos) Est
e o substan volatil, uor descompus prin oxidare i hidroliz. Prezint avantajul c es
urul antihelmintic organofosforic care se poate ncorpora n rezina de clorur de poli
vinil. Aceste comprimate nu se desfac n tubul digestiv, ci vor elibera treptat DD
VP, care asigur o concentraie terapeutic fa de nematodele din tubul intestinal. n plu
, eliberarea se realizeaz lent pe perioada a 2-3 zile, fapt ce va permite organis
mului gazd o detoxifiere n timp, evitndu-se intoxicaiile. Strbtnd n totalitate tubu
estiv, aciunea se exercit asupra paraziilor din toate segmentele digestive. n cazul
eliminrii comprimatelor mari care conin 45-50% din cantitatea iniial de DDVP, aceast
a va face ca fecalele animalelor tratate s aib aciune distructiv asupra mutelor care
se aeaz pe acestea. Avantajele plasticizrii sunt acelea de a scade pericolul de int
oxicaie i de a feri substane de descompunere prin hidroliz. Prepararea se face n mod
diferit de la o specie la alta, permind astfel o eliberare mai rapid sau lent, n func
e de lungimea tubului digestiv. Dup administrarea oral DDVP este rapid absorbit di
n tubul digestiv (n formele neplasticizate atingnd nivele toxice nainte de a se put
ea realiza detoxifierea). La suine se folosete produsul Atgard care are un spectr
u antihelmintic larg i care se prezint sub form de comprimate i granule care conin 18
-20% substan activ nglobat n clorura de polivinil, de unde se elibereaz treptat. Est
ctiv asupra lui Ascaris, Oesophagostomum, Trichocephalus, att asupra formelor adu
lte ct i a celor larvare. Dozele sunt de 10-20mg/kg corp cu repetare la 18-21 de z
ile. n creterea industrial se administreaz 55 ppm n uruieli. La cabaline se folosete
rodusul Equigard n doze de 30-40mg/kg corp, n furaje, uruieli sau breuvaje cu sond
a. Pentru a ntrzia tranzitul intestinal nu se administreaz ap 12 ore nainte i 4 ore d
p tratament. Este contraindicat la animalele cu emfizem pulmonar (produce bronhos
pasm) sau enterite (mrete peristaltismul). Are spectru larg fa de: strongili mari i m
ici, ascarizi, oxiuri, gasterofili. Produsul Canogard se utilizeaz la carnivore s
ub form de comprimate care conin 15% substan activ. Se administreaz oral n lapte sau
rne n doze de 25-30mg/kgc avnd aciune foarte bun asupra genurilor: Ancylostoma, Unci
naria, Toxascaris i Trichocephalus. Haloxonul (Cevoxon,Galloxon, Luxon) El este 3
-cloro-4-metil-7-hidroxi-(bis-2-cloro-etil-fosfat)-cumarina. (fig. 7.1).
211
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
ClCH2CH2O ClCH2CH2O
O O P O O
Cl CH3
Fig. 7.4. Haloxon
Activitate: eficace mpotriva nematozilor gastrointestinali. Metabolism: absorie in
testinal rapid, niveluri sanguine maxime sunt nregistrate dup 2 ore, fiind detectabi
le pentru nc 6h. Prezena medicamentului reduce activitatea colinesterazei plasmatic
e a gazdei care se reface lent la parametrii iniiali (n 4-5 zile). Toxicitate: est
e comun pentru toate antihelminticele organofosforice, efectele secundare putnd ap
are uneori chiar i la administrarea de doze uzuale. Indicele de siguran al haloxonu
lui este de 3-7 ori doza terapeutic. Este o pulbere alb, fr miros, insolubil n ap, s
bil n cloroform, aceton, ulei. Preparatele comerciale se prezint sub form de pulberi
umectabile, suspensii sau paste. Este cel mai sigur produs la rumegtoare avnd efic
acitate mrit asupra n.g.i. La ovine este foarte activ asupra formelor adulte de Ha
emonchus, Trichostrongylus, Cooperia, Strongyloides. Este destul de activ asupra
lui Ostertagia i Bunostomum. Este puin activ asupra lui Trichocephalus i Chabertia.
Doza este de 35mg/kg corp. La bovine are acelai spectru existnd preparatele comerc
iale Cevoxon i Galloxon. Doza este de 35-40mg/kg corp. La suine doza este de 30-4
0mg/kg corp rezultate de 80-100% obinndu-se n ascaridoz i metastrongiloz. La cabaline
efecte bune asupra ascarizilor i strongililor mari i mici. Doza este de 60mg/kgc.
existnd condiionat preparatul comercial Galloxon. Coumafosul (Asuntol) Este o pulb
ere alb-glbuie, insolubil n ap, greu solubil n eter i metanol. Este folosit mai ales
rumegtoare pentru c nu las reziduuri n lapte. Produsul Baymix este administrat n con
centrate timp de 6 zile la bovine n doz de 2mg/kg corp i o dat n doz de 15mg/kg corp.
La ovine doza este de 8mg/kg corp n breuvaj cu rezultate mult mai bune prin nchide
rea prealabil a gutierei esofagiene cu o soluie de bicarbonat de sodiu. La pui, pr
odusul se administreaz sub forma premixurilor medicamentate (Meldane). aftalofosu
l (Maretin, Rametin) Este 2-(diethoxyphosphinyl)oxy-1H-benz-(de)isoisoquinolin-1
,3(2H)-diona.
O O N O P(OC2H5)2
O
Fig. 7.5. aftalofos
212
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Este un produs organofosforic cu spectru mediu folosit la ovine i bovine. Este fo
arte activ asupra formelor adulte i larvare de Haemonchus, Trichostrongylus, Oste
rtagia, eoascaris. Este o pulbere alb cu miros uor aromatic, insolubil n ap, solubil
cloroform. Absorbia n tubul digestiv este slab, avnd o metabolizare rapid. Nu las rez
duuri n carne i organe, n lapte cantitile reziduale fiind sub 0,1ppm n 24 de ore. Tox
citatea este mic la obolan, doza letal fiind de 1g/kg corp. Maretin este o pulbere
de concentraie 80% care amestecat n ap d suspensie sub diverse soluii: curativ 1:10
reventiv 1:20. 7.3.1.3. Imidazotiazolicele Tetramisolul ( ilverm, Citarin, Tetra
misol, Concurat) Este 2,3,5,6,-tetrahydro-6-phenyl-imidazo-(2,1-b)-tiazolul.
C6H5 N S
N
Fig. 7.6.Tetramisolul
Are aciune asupra nematozilor gastrointestinali i pulmonari. Prezint un avantaj pri
n faptul c se poate administra injectabil. Administrarea in vivo a avut ca efect
eliminarea total a viermilor n 24 de ore. Viermii eliberai dup 6-12 ore sunt vii, da
r paralizai, iar urmtorii prezint modificri ireversibile. Se prezint sub form de pulb
re alb, fiind un amestec de doi izomeri optic activi: izomerul L care este rspunzto
r de activitatea antihelmintic i izomerul D-dexamisol care are o activitate antihe
lmintic redus. Cel mai adesea se livreaz sub form de clorhidrat de tetramisol (85% s
ubstan baz). Absorbia este rapid. aciunea sa se bazeaz pe blocarea enzimei fumarat
cinat reductaza acionnd prin paralizia ireversibil a viermilor efect care a fost co
nstatat in vitro pe toate tipurile de helmini. Administrarea in vivo a avut ca ef
ect eliminarea total a viermilor n 24 de ore. Viermii eliberai dup 6-12 ore sunt vii
, dar paralizai, iar urmtorii prezint modificri ireversibile. Indicele terapeutic (d
oza eficace/doza maxim tolerat) este favorabil, iar DL50 a fost la oaie de peste 8
0mg/kg corp. La oarece, pe cale oral sau s.c., DL50 este de 84 mg/kgcorp respectiv
200 mg/kgcorp. La obolani valorile sunt duble. n urma tratamentului se pot ntlni ef
ecte secundare. n 5% din cazuri s-a ntlnit: salivaie, epifor, uneori vom, care se rem
t dup cteva minute sau 1-2 ore. Dup administrarea s.c. se pot constata i reacii local
e, nregistrndu-se tumefacii la locul injectrii, mai ales la bovine. i acestea dispar
dup 24 de ore. La cabaline s-a ntlnit sensibilitatea de specie, de aceea nu se admi
nistreaz injectabil. Animalele tratate cu tetramisol nu prezint reziduuri semnific
ative n carne i organe la doza de 80mg/kg corp dup trei zile de la administrare (0,
06 ppm), n ficat i carne dup apte zile nedecelndu- se nici o urm.
213
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Spectrul. La bovine este activ fa de Ostertagia, Trichostrongylus, Cooperia, Bunos
tomum, Strongyloides, Oesophagostomum, Dictyocaulus. La ovine are eficacitate ma
re asupra: Haemonchus, Cooperia, ematodirus, Strongyloides, Chabertia, Trichocep
halus. La suine are rezultate bune mpotriva: Ascaris, Hyostrongylus, Oesophagosto
mum, Metastrongylus, Trichocephalus, Strongyloides. La psri are rezultate n toate n
ematodozele, n special mpotriva lui: Capilaria, Ascaridia, Heterachis i Amidostomum
la palmipede. La cabaline are efecte mpotriva lui Oxiuris, i Paraascaris n doz de 5
-10mg/kg corp, p.o. La carnasiere este eficient n toate infestaiile cu Toxascaris,
Toxocara, Uncinaria, Ancylostoma, Trichocephalus, n doze de 10-20mg/kg corp, ora
l sau 7-10mg/kg corp, injectabil. La rumegtoare doza de 15mg/kg corp este activ i n
dictiocauloz. Cnd se administreaz la bovine se poate administra o soluie 15% oral n d
oz de 1ml/kg corp. La suine se poate administra i n furaje, 10mg/kg corp. Butamisol
ul (Styquin) Este 2-Methyl- -3-(2,3,5,6-tetrahydro-imidazol)-6-yl-phenyl-propami
da.
(CH3)2CHCOHN N S
N
Fig. 7.7. Butamisol
Este un derivat de m-amino-tetramisol i este folosit sub forma de sare hidroclori
d cu aceleai indicaii ca pentru tetramisol la cine i cal n special. Levamisolul (Deca
ris, Paglisol, emisol, Anthelson, LEV) Este 6-fenil-2,3,5,6-tetrahidro-imidazo-(
2-L-b) -tiazol-clorhidratul. Este forma levogir a tetramisolului i este o substan so
lubil administrndu-se att oral ct i parenteral. Este o substan solubil, nalt efica
inistrabil oral sau parenteral. Cel mai adesea levmisolul se folosete sub forma sa
de sare clorhidrat. Este mult mai activ dect forma racemic, doza scznd (5mg/kgc. se
va administra injectabil, iar cea de 7,5mg/kgc., p.o.
N - HCl S N
Fig. 7.8. Levamisol
Activitatea. LEV este foarte eficient asupra nematozilor, formele larvare i adult
e, efectul fiind rapid, avnd ca rezultat eliminarea complet i rapid a viermilor n 24
de ore. Metabolism: LEV se absoarbe rapid, cele mai nalte niveluri plasmatice ati
ngndu-se pe cale injectabil, dup 1-4 ore. n cazul unui pH alcalin, LEV hidrolizeaz n-
etabolitul su insolubil: 2 oxo3-(2 mercapto - etil) - 5fenil imidazolidin.
214
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Eliminarea: are loc rapid n cursul a 24 de ore, 46% prin urin i 32% prin fecale. Pe
rioada de interzicere, din aceast cauz, destul de scurt, de doar trei zile pentru c
arne, o zi pentru lapte. Toxicitate: indicele terapeutic este de 6 ori mai mare
dect doza recomandat. Nu sau semnalat efecte embriotoxice sau teratogene. Dozaj: B
ovine i ovine - 7,5 mg/kgc. n ultimii ani, pe lng valoarea antihelmintic foarte bun,
evamisolului i s-au descoperit i remarcabile activiti imunostimulante. Aceasta se d
atoreaz, probabil, activrii macrofagelor i a limfocitelor. La animale efectul imuno
stimulant al LEV se produce la doze de 1-3mg/kg corp. O administrare oral sau par
enteral va avea ca rspuns o activare a sistemului imunitar care se poate prelungi
cel puin 24 de ore. Tratamentele efectuate intermitent sunt mult mai eficace dect
cele continue. 7.3.1.4. Derivaii piridinici Methiridina (Methyridine, Dekelmin, P
romintic) Este 2-(-methoxyethyl)-piridina
N CH2CH2OCH3
Fig. 7.9. Methiridina
Se prezint ca un lichid incolor foarte miscibil n ap, foarte bun solvent organic, d
eci nu trebuie administrat cu obiecte de cauciuc. Livrarea se face sub form de so
luii sterile 90% pentru administrarea subcutanat i intraperitoneal. Exist i o sare su
fat (Mintic). Se poate administra oral, dar nu se poate administra intramuscular
deoarece produce necroze. Spectru. Este un antihelmintic foarte activ n nematodo
ze, cu eficacitate asupra adulilor i asupra formelor larvare ale speciilor: Tricho
strongylus, ematodirus, Ostertagia, Cooperia, Trichocephalus. Este foarte activ n
capilarioz la psri. Un singur tratament este suficient, dehelmintizarea total efici
ent efectundu-se de trei ori pe an. Nu las reziduuri Doza general este de 200mg/kg c
orp. 7.3.1.5. Salicilanilidele Eficiena lor este recunoscut mai ales asupra tremat
odelor, activitate asupra nematozilor, n special asupra lui Haemonchus spp. Salic
ilanilidele constituie o alternativ terapeutic important acolo unde a aprut rezistena
la produsele benzimidazolice. Dup faza de absorbie, majoritatea salicilanilidelor
(exceptnd niclosamida) sunt strns cuplate afectnd direct participarea fosforilazel
or n cadrul derulrii metabolismului energetic. Acest grup de substane active poate,
de asemenea, inhiba fumarat-reductaza. Dei salicilanilidele sunt insolubile n ap s
e cunosc i formulri injectabile pentru rafoxanid i closantel. Indicele de siguran est
e mic. Chiar i cel mai recent analog (closantelul) are limite de siguran sczute.
215
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Rafoxanidul Este -[3-cloro-4-(4-clorofenoxi)-fenil]-2-hidroxi-3,5-diiodobenzamid
a (Fig. 7.3.).
I OH Cl
CO-NH
C
Cl
I
Fig. 7.10. Rafoxanid
Activitate: este n special trematodicid dar i nematodicid. Metabolism. Absorbia med
icamentului este bun, dar datorit excreiei lente se impune o perioada de retragere
mare: 28 de zile pentru carne, utilizare al n cazul vacilor de lapte fiind interz
is. Toxicitate: indicele de siguran este mic (de 5-6 ori doza terpeutic). Dozaj: ovi
ne i bovine 7,5 mg/kgc., p.o. sau bovine 3mg /kgc, s.c. Closantelul Este 3-(- -5c
hloro-4-(4-clorophenil)-cyano-methyl-2-metilphenyl)-2-hidroxy-3,5diiodo -benzami
da. (Fig. 7.4.).
OH I Cl CN C Cl
CO-NH
H3C I
Fig. 7.11. Closantel
H
Activitate: identic cu cea a rafoxanidului . Dozaj: ovine i bovine 7,5 mg/kgc oral
. Toxicitate: nu este cancerigen, teratogen sau embiotoxic, dar limita de sigura
n este doar de peste 6 ori doza terapeutic. 7.3.1.6. Tetrahidropirimidinele n tratam
entul curent al nematodozelor animale se folosesc trei compui: morantelul, pirant
elul i oxantelul. Cercetrile in vitro au demonstrat c acest grup de substane blochea
z enzima fumarat reductaza. Absorbia. Substanele se absorb bine n intestin, la porc i
carnivore excelent, iar la rumegtoare ntr-o msur mai redus. Peack-ul plasmatic din s
ge apare dup 2-3 ore la speciile menionate i dup un interval mai mare la rumegtoare.
Iniial, pirantelul s-a obinut sub forma sa de tartrat i a fost utilizat ca nematodi
cid la rumegtoare, formele injectabile fiind inactive asupra nematozilor pulmonar
i. Analogul metilat, morantelul are aceeai activitate indicele de siguran fiind mul
t mai bun (de 20-30 de ori doza) fa de pirantel. Modul de aciune al grupei este leg
at de afectarea sistemului neuromuscular al viermilor, care va duce la paralizia
i apoi moartea. In vitro, acestea blocheaz enzima fumarat reductaza.
216
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
i acest grup de substane se poate folosi n controlul populaiilor de helmini rezisteni
dei n literatur se cunosc semnalri referitoare la rezistena fa de morantel. Morantel
(Ovihelm, Bovhelm, Glyox) Este E-1,4,5,6-tetrahidro1-metil-2-[2-(3-metil-2-tieni
l)-etenil]-pirimidin-tartratul. (Fig. 7.5.).
CO2H CH3 N S N
Fig. 7.12. Morantel
CH3
HC -OH HO- CH CO2H
Este un derivat metilat al pirantelului i este cel mai folosit sub forma srurilor
fumarat i tartrat. Cel mai adesea este folosit sub forma bolurilor (Paratect Bolu
s i Paratect Flex) asigurnd eliberarea i protecia antiparazitar pe o perioad lung (9
ile). Modul de aciune este legat de afectarea sistemului neuromuscular al viermil
or ducnd la paralizie, moarte i expulzare. Activitate: bun asupra nematozilor, dar
destul de slab asupra larvelor hipobiotice. Metabolismul. O proporie destul de mic
se absoarbe repede, producnd nivelul plasmatic maxim la 4-6h. dup administrare. El
iminare 17% pe termen lung (96 de ore) prin fecale i urin. Toxicitate: Morantelul
tartrat este un produs mai puin toxic dect pirantelul i cu o activitate mai bun. Pro
dusul nu prezint teratogenitate i este sigur (de 30 de ori doza terapeutic). Perioa
da de interzicere este de 3 zile. De reinut c pentru bolurile Paratect, datorit can
titilor mici de antihelmintic care se elibereaz n rumen, nu exist perioad de interzic
re, bolurile fiind indicate i n cazul vacilor de lapte. Dozaj: este jumtate din doz
a pentru pirantel, adic 10mg/kg corp pentru ovine i bovine. n cazul soluiilor buvabi
le, doza este de 27,75 g la bovine n boluri (pt. 90 de zile). Pirantelul (Exhelm,
Strongide, Banminth) Iniial s-a produs sub forma sa de sare tartrat (n anii 70) i
a fost utilizat ca nematodicid la rumegtoare, formele injectabile fiind inactive
dup care a aprut sarea pamoat.
CO2H CH3 N CH3 OH N
OH
CO2H
Fig. 7.13. Pirantel pamoat
217
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Activitate. Este eficace la rumegtoare, dar formele injectabile sunt inactive fa de
nematozii pulmonari. Pamoatul este mai activ i mai utilizat n terapia curent, iar
tartratul este utilizat n aproape toate nematodozele, dar este mai eficace n stron
giloz i oxiuroz la cabaline, n ascaridioz la suine. Efecte bune se obin i n trichin
cu rezultate de 50% asupra formelor preimaginale i fa de larvele nchistate. La ovine
i bovine are efect asupra tuturor nematozilor gastrointestinali, dar cu eficacit
ate mai mic asupra lui Oesophagostomum i Chabertia. De reinut c, din cauza activitii
olinergice (de tip nicotinic), tratamentul cu pamoat nu se va asocia cu terapia
cu organofosforice. Se livreaz sub form de lichid sau pulbere 5%. Metabolismul. Se
petrece rapid, eliminarea efectundu-se prin urin 35-40%. Doza este de 12,5-25mg/k
g corp. Oxantelul (Telopar) Este 3-(2-(1,4,5,6-tetrahydro-1-methyl-2-pyrimidinyl
)ethenyl)-fenolul un analog al pirantelului.
OH CH3 N
N
Fig. 7.14. Oxantel
Este utilizat n terapia antihelmintic la suine, cabaline i mai ales cine i om unde es
te un remediu excelent mpotriva lui Trichuris spp. Se cunosc dou sruri: una hidrocl
oric i una (cea utilizat a.u.v.) pamoat. Asocierea dintre pirantel pamoat i oxantel
se numete Quantrel. 7.3.1.7. Macrolidele antiparazitare (Avermectinele i milbemici
nele) Aceast grup de substane este considerat o mare realizare n controlul i combater
a parazitozelor. Avermectinele naturale poart denumirea de abamectine, ivermectin
a fiind produsul semisintetic Avermectinele i milbemicinele sunt antibiotice mare
a lor majoritate produse de diferite subspecii de actinomicete, ele fiind ncadrat
e din aceast cauz n categoria lactonelor macrociclice. Pn n prezent se cunosc opt ave
mectine majore produse de ctre Streptomyces avermitilis i peste 30 de milbemicine
produse tot de diferite specii ale genului Streptomyces. n grupa milbemicinelor s
unt cunoscute milbemicina D, milbemicin-oxima (n Japonia i USA) i moxidectinul (mul
t mai rspndit). Modul de aciune este multifuncional. Primele cercetri au sugerat c av
rmectinele acioneaz ca poteniatori ai sistemului acidului -minobutiric (GABA) l ne
mtode i artropode, posibil prin aciunea agonistic asupra canalelor de clor mediate
GABA.
218
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Totui, cercetrile recente au demostrat c principalul mod de aciune este prin modular
ea canalelor ionilor glutamat, canale care pot fi, de asemenea, legate de GABA.
Muli din reprezentanii grupei ai activitate doar asupra ectoparaziilor, de aceea ac
eeia vor fi prezentai la capitolul potivit: Doramectina Este un insecticid i acari
cid cu spectru larg cu aciune de contact i prin ingestie. Este un produs de fermen
taie a unei tulpini mutante de Streptomyces avermitilis. Este folosit ca un endec
tocid sistemic cu activitate ectopaziticid mpotriva multor insecte i cpue, inclusiv t
ulpini multi-rezistente. Eprinomectina Este un derivat ivermectin cu efect insec
ticid sporit, fr condiii de retragere. Ivermectina este un insecto-acaricid potent
cu aciune per os i de contact. Este folosit n diferite formulri (injectabil, pour-on
, boluri) mpotriva cpuelor. Milbemycin-oxima Este un insecticid, acaricid i nematici
d cu aciune de contact i digestiv. Este produs de Streptomyces hygroscopicus. Moxid
ectina este un endectocid rezultat prin fermentaie i sintez (S. cyanogriseus nocyno
genus). Selamectina este un produs semisintetic analog doramectinului (activ con
tra acarienilor) Avermectinele ofer avantajul c au un spectru de activitate larg i
eficacitate extrem la concentraii sczute. Avermectinele se pot administra sub mai m
ulte forme: subcutanat, intramusculat, pour-on, oral sub form de capsule, ncorpora
te n furaj, sub form de past. Activitatea este foarte eficient asupra multor specii
parazitare (de la nematozi la artropode), dozele necesare fiind foarte mici (mic
rograme). Administrarea lor se poate face pe cale oral (past la cabaline, comprima
te la cine (Heartgard)) sau parenteral (rumegtoare i suine) aciunea fiind de lung dur
t. Avermectinele nu prezint activitate mpotriva cestodelor i trematodelor, fenomen c
are se explic prin modul de aciune al acestei grupe: avermectinele provoac paralizi
e afectnd mediatorul GABA. Cestodele i trematodele nu folosesc GABA ca neurotransm
itor. Avermectinele au activitate GABA-ergic, dar vor stimula producerea de GABA i v
or potenializa fixarea acidului pe receptorii postsinaptici. La mamifere aceti rec
eptori sunt situai dup bariera hemato-meningeal care nu poate fi penetrat de ctre ave
rmectine (n concentraii terapeutice), din care cauz Ivomecul nu este periculos pent
ru mamifere. Totui, s-au constatat ns reacii adverse i locale idiosincrazice, consecu
tiv administrrilor injectabile, manifestate prin paralizie sau chiar moarte la ca
baline (Pursnge Arab) sau la cini din rasele avansate genetic Collie, Shetland, Ci
obanesc (englez, belgian, australian). Semnele clinice ale reaciilor sunt n ordine
: midriaz, tremurturi musculare, ataxie, com i moarte. Altfel, limitele de siguran pe
tru ivermectine sunt mari (de 30 de ori doza n cazul rumegtoarelor) i nu se cunosc n
c efecte teratogene sau embriotoxice. Acest fapt sugereaz susceptibilitatea geneti
c legat de permeabilitatea hematoencefalic.
219
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Ivermectina (Ivomec, Ecvamec,Heartgard, Romavermectin) Este asocierea ntre 22,23,
-dihidro-avermectinele B1a i B1b (fig. 7.7.) Este un compus cu utilizare oral sau
parenteral.
OCH3 HO OCH3
23
CH3 R
O H3C O H3C O O
13
CH3
O
22
O O OH CH3
O
5
H3C OH
Fig. 7.15. Ivermectina
Activitate: produsul este foarte eficient n toate nematodozele majore. De asemene
a, este i un ectoparaziticid eficace (vezi subcapitolul). Metabolism: absoria este
rapid, mai ales n cazul administrrilor parenterale. Valorile plasmatice maxime sun
t atinse dup patru ore n cazul administrrii direct n abomasum i dup 23 de ore dup do
ea intraruminal. Dup dozarea parenteral, concetraii mari de medicament sunt prezente
n esuturi i organe pentru perioade mari de timp. Excreia are loc n special prin feca
le (98%) i doar 2% prin urin. Reziduurile de ivermectin sunt prezente n ficat i esutu
adipos. Perioada de retragere este mare: 21 de zile la ovine i 28 de zile taurin
e nainte de tiere (datorit nivelurilor tisulare ridicate). Ivermectina nu este reco
mandat la vacile cu lapte. Toxicitate: indicele de siguran este de peste 30 de ori
doza la rumegtoare. Nu se administreaz parenteral la cabaline i la unele rase de cin
i. Nu este embriotoxic, dar a determinat efecte teratogene n cazul roztoarelor. Do
zaj: ovine i bovine 0,2 mg /kgcorp s.c. Moxidectina (Proheart) Este o milbemicin s
emisintetic derivat dintr-un metabolit (denumit nemadectin) al Streptomyces aerolac
rimosus noncyanogenus i actualmente folosit n terapia helminilor rumegtoarelor mari i
carnasierelor.
O H CH3 H3C O OH H CH3 O O O CH3 CH3 CH3 CH3
O H OH CH3
Fig. 7.16. Moxidectina
220
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Activitate: administrat subcutan are un spectru de activitate mpotriva nematodelo
r i acarienilor similar cu cel al ivermectinei. Metabolism. Moxidectinul in vitro
poteneaz efectul inhibitor al GABA. Toxicitate: doze de 10 ori mai mari dect doza
terapeutic sunt bine tolerate de ctre bovine. Dozaj. Bovine 0,2 mg/kgcorp, s.c.. M
ilbemicin-oxima Este un produs natural al fungului Streptomyces hygroscopicus ss
p. aerolacrimosus i este amestecul dintre 80% milbemicina A4 i 20% milbemicina A3.
Produsul este aprobat pentru folosin n SUA.
CH3 H O O CH3 O OH R CH3
O H A3 CH3 A4 C2H5
O H N OH
CH3
Fig. 7.17. Milbemicin oxima
Activitate. Tabletele adminstrate oral o dat pe lun sunt suficiente n tratamentul p
reventiv a lui Ancylostoma spp., Toxocara spp. sau Trichuris spp. Toxicitate. Mi
lbemicin-oxima nu a produs efecte nedorite nici la mrirea de 20 ori a dozelor, ch
iar i la rase cunoscute sensibile (ex. Collie). Dozele sunt 0,5 mg/kgc., o dat pe
lun. Milbemicina D Este un produs natural al fungului Str. hygroscopicus ssp. aer
olacrimosus i este utilizat doar la cine n Japonia.
CH3 H O O CH3 CH3 CH3 CH3
O OH
O H
O H
CH3 N OH Fig. 7.18. Milbemicina D
221
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Activitate. Administrat p.o. Milbemicina D are activitate susinut asupra nematodel
or i profilactic asupra altor forme (Ancylostoma), n doze mari, administrate lunar.
Dozaj. La cini 1 mg/kg corp. Toxicitate. Dozele DL50 pentru femelele de oarece es
te de 1600 mg/kgc i chiar mai mari. La cine s-a semnalat n literatur pentru rasa Col
lie, aritmie la 1 mg/kgc. i tulburri neuromotorii la dozele de 5 mg/kgc. Doramecti
na (Dectomax) Este un produs de fermentaie a unei tulpini mutante de Streptomyces
avermitilis. Este o substan nou cu activitate studiat asupra unor parazitoze intern
e ale suinelor, dar preponderent este folosit n ectoparazitoze. Din acest grup vor
mai fi prezentate i produsele ectoparaziticide la capitolul aferent. 7.3.1.8. Be
nzimidazolicele (BZ) Compui relativ noi, primii fiind aprui din anii 1970, benzimid
azolicele au aceeai structur central, 1,2-diaminobenzenul i, cu excepia tiabendazolul
ui i tiofanatului, prezint substituii la poziia 5 a ciclului benzenic. Dup structur s
cunosc patru grupe: 1. Tiazolil-benzimidazolii: Tiabendazol (TBZ) i cambendazol
(CBZ) 2. Metil-carbamat-benzimidazolii: Parbendazol (PBZ), mebendazol (MBZ), lux
abendazol (LBZ), albendazol (ABZ), nicobendazol/albendazol-sulfoxidul (ABZSO), f
enbendazol (FBZ) i oxfendazol (OFZ). 3. Tio-benzimidazolii halogenai: Triclabendaz
olul (TCBZ). 4. Pro-benzimidazolii: Tiofanatul (TPT), febantelul (FBT), netobimi
nul (NTB). Acetia sunt convertii n metil sau etil-carbamat-benzimidazoli, proces ce
are loc n corpul gazdei. Recent s-a semnalat n literatur un nou compus al acestei
grupe: feniltioureea-probenzimidazolul. Proprieti generale De la apariia lor, benzi
midazolicele au fost supuse la modificri continue structurale pentru a se mbunti spec
trul i indicele de siguran, ajungndu-se la produi care-i demonstreaz nalta eficacit
u numai mpotriva majoritii nematodelor, dar i asupra cestodelor i trematodelor. Major
itatea substanelor benzimidazolice sunt pulberi de culoare alb, cristaline, i stabi
le (mebendazolul avnd culoarea alb-glbuie i fiind pulbere amorf). Tiofanatul se prez
int sub forma unei mase cristaline avnd o coloraie de la galben la maroniu. Solubil
itatea este redus fa de ap, ea fiind cuprins ntre 3,8 - 4% la un pH de 2 2,2. BZ au u
miros i gust slab sesizabil. ABZ, OFZ, CBZ, PBZ sunt solubili n alcooli i acizi sl
abi; TBZ este slab solubil n acetia. FLBZ i MBZ sunt solubili n acidul formic. FBZ i
ABZ n dimetilsulfoxid i HCl diluat n TPT n ciclohexanon. De reinut c, sulfaii i gl
i derivai din gruparea hidroxizim mresc solubilitatea pentru ap. Incompatibilitile BZ
sunt de ordin fizic i apar n urma asocierii BZ cu rafoxanidul, nicotinsulfaii, nic
losamidele.
222
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Datorit solubilitii sczute a acestei grupe, benzimidazolicele sunt dozate n general c
a suspensii, paste, boluri, sau, sub form de pulberi i granule, cnd sunt destinate
amestecului n premixuri. Oxfendazolul a fost primul produs care s-a administrat d
irect n rumen (sub form de boluri) la care s-au alturat i preparate avnd ca substan
iv albendazolul. Netobiminul a fost primul probezimidazol ce se poate injecta par
enteral (ca sare solubil). Benzimidazolicele (generaia a doua) au fost primele sub
stane cu eficacitate mrit mpotriva larvelor migrante de stadiul IV (ca de exemplu Os
tertagia). Aceast eficacitate s-a pus pe seama activitii farmacocinetice specifice.
De asemenea, eliminarea ceva mai lent din organism a bezimidazolicelor mai recen
te a mrit perioada de contact cu parazitul i consecutiv, o cretere a eficacitii. n ge
eral, nivelurile plasmatice maxime apar la 6-30 ore dup dozare i nu sunt mai mari
de 1-3%, dac administrarea se face oral sub forma granulelor, pastelor i bolurilor
. Marea majoritate a benzimidazolilor au o aciune foarte bun mpotriva oulor, larvelo
r i adulilor de nematode, cunoscndu-se o aciune bun i asupra formelor tinere i adult
e cestode i trematode (mebendazolul, albendazolul) pn la una foarte bun (triclabenda
zolul). Cu cteva excepii, acest grup de medicamente posed un index terapeutic foart
e ridicat fiind foarte sigure, cunoscdu-se totui i efecte embriotoxice i teratogene.
Dozele letale 50 (DL50) nu s-au stabilit nc pentru toate speciile de animale dome
stice. Pentru CBZ, de exemplu, dozele sunt de 750-1000 mg/kg corp doz unic, cnd pot
aprea edem pulmonar i hidrotorax. n cazul ABZ, 300 mg/kg corp, doz unic a fost letal
pentru bovine i de 200 mg/kg corp, pentru ovine. PBZ a fost ocazional letal pent
ru ovine la 600 mg/kg corp. DL50 pentru MBZ nu se cunoate nc, dect pentru carnasiere
i cobai, ea fiind de 600-650 mg/kgc. i 3,60 g/kgc. la oarecii de experien (la mrimea
particulelor de 0,20 micrometri) i de 5 ori mai toxic (0,62 g/kg corp cnd dimensiu
nile particulelor de MBZ au fost mai mici (3-5 micrometri). Valorile DL50 pentru
OFZ au fost mai mari (1600 mg/kg corp pentru cine i 6400 mg/kg corp pentru oareci)
. ncercrile de otrvire cu FBZ i OBZ la oareci au fost fr rezultat chiar i la 10000
corp (doza maxim fiziologic). Unele BZ ar putea fi folosite, datorit toxicitii sczut
, chiar i n terapia animalelor bolnave sau debilizate (OFZ). Toxicitatea i teratoge
nitatea benzimidazolicelor ca i imunostimulatori sunt indici terapeutici determin
ai de reacia dintre dozele maxime tolerante i dozele recomandate. Acest indice mai
poate fi reprezentat i de relaia dintre doza maxim tolerat la animalele negestante i
doza ce produce efecte teratogene la cele gestante. Poate cel mai mare neajuns a
l acestei grpue este inducerea destul de rapid a fenomenului rezistenei simple, de
familie, sau chiar ncruciate. Mecanismul de aciune al BZ este legat de metabolismu
l energetic, n special pe mpiedicarea ncorporrii glucozei i blocarea sistemului enzim
atic succinat i fumarat reductaza n corpul helmintului, mpiedicnd reducerea fumaratu
lui n succinat. Acest proces de reducere este o reacie esenial pentru asigurarea sur
sei de energie la majoritatea helminilor parazii. Cum procesul de metabolism anaer
ob utilizat difer de metabolismul organismului gazd, se explic astfel etiotropia ti
abendazolului. Absorbia substanei se produce prin cuticula parazitului, antihelmin
ticul penetrnd bariera lipidic a cuticulei ctre tubul digestiv, unde va atinge conc
entraii maxime sanguine la 2-8 ore dup administrare.
223
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Tiabendazolul acioneaz vermicid, larvicid i ovicid. Aciunea vermicid se produce prin
moartea helminilor aduli, la aceast categorie cunoscndu-se o nalt eficacitate (100%)
supra tuturor nematozilor gastro-intestinali la animale. Leziunile care se produ
c asupra viermilor sunt ireversibile asupra tuturor nematozilor gastrointestinal
i, motiv pentru care nu se mai ia n seam eliminarea rapid. Consecutiv, va avea loc
epuizarea i moartea acestuia. Expulzarea viermilor este lent i se produce la 2-3 zi
le dup administrare, adesea prezentnd cuticula dezintegrat, mecanismul fiind legat
de absorbia destul de limitat n tubul digestiv. Adesea viermii sunt eliminai descomp
ui ntlnindu-se eliminri chiar i dup o sptmn. Aciunea larvicid are ca rezultat m
or, n general, n proporii foarte ridicate, un tratament fiind de regul suficient. La
rvele inhibate (L 4) pot persista chiar i un an n corpul gazdei, n cazul genurilor
Ostertagia i Oesophagostomum, efectele fiind foarte bune. Aciunea ovicid are efect
letal asupra tuturor fazelor evolutive ale oului. Aciunea in vitro este mult mai
pregnant dect cea in vivo. Are efect ovicid de 100% dup 3 ore de la administrare i p
rezint marele avantaj c dup cteva ore de la dehelmintizare animalele se pot aduce n g
rajduri dezinfectate sau pajiti dehelmintizate. Perioada de interdicie este de 10-
14 zile. Produii din prima generaie produc efecte teratogene destul de importante:
amelia, amauroza, tulburri de static la ovine. n ultimii ani s-a constatat puterni
ca dezvoltare a fenomenului de rezisten a acestor produi, mai ales a rezistenei de f
amilie (side resistance). Metabolizarea are loc n timp scurt, astfel c nu poate fi
decelat n plasm, fiind hidroxilat n 5-hidroxitiabendazol. Metabolismul benzimidazo
lilor se produce, n principal, n ficat i corespunde unui proces bifazic. Biotransfo
rmarea iniial sau faza I-a const n: oxidri, reduceri sau hidrolize. Acestea sunt cata
lizate de enzimele microzomale sau citozolitice. Activitatea lor poate fi influe
nat de factori extrinseci (vrst, starea de sntate, sex, terapie etc.) se cunosc varia
interindividuale sau interspecifice ale metabolismului. Monooxigenazele au funci
i mixte, reunind un ansamblu de hemoproteine inserate n dublul strat lipidic al r
eticulului endoplasmatic sau al mitocondriilor. Ele catalizeaz diferitele reacii d
e oxidare ale substraturilor lipofile de origine exogen (medicamente, toxice, pol
uani etc.). Citocromul P450 este elementul catalitic terminal al sistemului oxida
tiv54 fondat pe transfer de electroni, el reclamnd prezena unei reductaze (care es
te intim asociat cu citocromul). n reaciile implicate n faza I-a, se mai pot enumera
i enzimele din grupul flavin-monooxigenazelor care catalizeaz procesele de N i S-o
xidare, xantinoxidazele, alcool-dehidrogenezele (cele ale citosolului), mono-ami
noxidazele i glutationperoxidazele coninute n mitocondrii. Arilhidroxilrile directe
ale grupei benzimidazolice nu constituie o cale metabolic major, dect pentru tiaben
dazol. La derivaii substituii n poziia 5 (ex. albendazol, parbendazol, cambendazol),
nu a avut loc dect o slab arilhidroxilare, responsabilitatea punndu-se pe seama ci
tocromului P 450 hepatic.
54 Funcionalitatea acestor citocromi se poate msura bine prin spectrofotometrie sa
u prin aprecierea activitii lor catalitice (hidroxilri, N i O-alchilri ale unor molec
ule). De asemenea, se poate aprecia diversitatea citocromilor P450 hepatici (4 f
amilii), ei posednd o specificitate fa de substraturile metabolice.
224
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Alte hidroxilri pot s depind de aceeai citocromi. Acestea acioneaz asupra catenei lat
rale alifatice (parbendazol, albendazol) sau aromatice (fenbendazol) i la formare
a derivailor alcoolici, cetone sau acizi carboxilici. Oxidrile n poziia alfa fa de he
eroatomi, pot conduce la dezalchilarea compusului (la albendazol, oxibendazol).
Dat fiind existena numeroilor benzimidazoli tiosubstituii, una din cile metabolice es
eniale este oxidarea atomului de sulf, ceea ce va duce la apariia derivailor sulfox
idici i mai apoi la sulfone. Reaciile de reducere se datoreaz aldehid i cetonreducta
zelor, larg rspndite n organism. Reacia de reducere a sulfoxizilor survine iniial n l
chidul ruminal al rumegtoarelor. Astfel de transformri se pot ntlni al albendazol sa
u fenbendazol administrate pe cale oral la ovine. Ele sunt att de intense nct la ad
ministrare produsele acestea nu s-a regsit ca atare n snge ci doar metaboliii sulfox
id i sulfon (care se pot detecta la 24-48 ore). Pe de alt parte, aceste metabolizri
au fost recent descrise pentru activitatea lor selectiv izomeric, fapt care favori
zeaz apariia unor enantiomeri+, care au fost identificai n plasma rumegtoarelor. Benz
imidazolii posesori de funcie cetonic n poziia 5, cum sunt mebendazolul sau flubenda
zolul, dau o reacie foarte puternic de reducere n alcooli, proces catalizat de ceto
nreductaze. Metabolitul produs n aceast reacie este, practic, lipsit de activitate
antiparazitar, dar constituie forma major circulant la rumegtoare. n msura n care ac
e biotransformri diverse ajung la derivai hidroxilai sau amine, acetia sunt imediat
conjugai pentru a fi eliminai prin urin. Aa e i cazul 5-hidroximebendazolului sau a h
idroxifenbendazolului. Hidroliza funciei carbamat constituie o biotransformare ma
jor pentru flubendazol, mebendazol i albendazol, unde metabolitul 2-aminosulfona e
ste derivatul cel mai persistent n esuturi. Aceast hidroliz poate asocia aciunea este
razelor i monooxigenazelor, acionnd prin dezalchilare i, mai apoi, decarboxilare. In
elul benzimidazolic poate s fie, de asemenea, sediul unei -metilri, care a fost de
scris pentru tiabendazol i albendazol, dar metaboliii corespunztori nu prezint dect u
procent sczut din derivaii eliminai pe cale urinar. Sistemele de biotransformare po
t fi amplificate prin uzul promedicamentelor benzimidazolice (febantel, netobimi
n, tiofanat) unde substituienii alifatici sunt hidroxilai sau redui, dup care sunt t
ransformai n cicluri de ctre enzimele plasmatice intestinale sau hepatice. Aceste c
onversii au adus la apariia de molecule eficace pe plan terapeutic (FBZ, ABZ). Un
eori, metabolizarea substanelor administrate echivaleaz cu o detoxifiere i cu o pie
rdere de activitate antiparazitar (TBZ, MBZ, PBZ), cu excepia benzimidazolilor tio
substituii n care sulfoxizii derivai dotai sunt cu efecte antihelmintice. Aceleai bio
transformri ar putea duce i la fomarea de metabolii embriotoxici sau la derivai non-
extractivi, fixai prin legturi covalente la macromoleculele biologice. Efectele an
tihelminticelor n metabolismul intermediar al paraziilor se pot examina folosind t
ehnici de urmrire ale reglrii metabolismului. O atenie deosebit se aloc pentru cile m
tabolismului respirator al parazitului, care, n contrast cu metabolismul energeti
c (aerob) al gazdelor, produce energie prin metabolism anaerob.
225
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Esterazele sunt cele responsabile de ruperea legturilor esterilor sau a amidelor
intramoleculare. Odat cu realizarea funcionalizrii (Faza I), metabolitul sau produs
ul iniial poate fi metilat sau asociat la un produs endogen (aminoacid, acid acet
ic, sulfuric sau glucuronic, glutation etc.). Reaciile de conjugare sau Faza a II
-a nu interesez doar medicamentele i derivaii lor ci i bilirubina, acizii biliari sa
u hormonii steroizi. Conjugrile pot s se produc n reticulul endoplasmatic, procesul
fiind catalizat de glucuronil-transferaze, -acetiltransferaze, sulfotransferaze
sau i O-metiltransferaze. n cazul animalelor de ferm, n puinele studii efectuate, de
fiecare dat se face raportarea la sistemele de biotransformare hepatic. Echipament
ul enzimatic specific ficatului de miel este mai complet dect cel de la ied (cu e
xcepia N-acetil-transferazei, care accept sulfametazina ca substrat). Expresia dif
eritelor forme de citocrom P 450 nu a fost omogen. Anumite izoenzime cum ar fi P
450 III a, pot fi considerate ca precoce, dat fiind participarea lor n procese de bi
otransformare nc din primele zile de via. O evoluie rapid a oxidrii microzomale s-a
statat la bovine. Totui, n comparaie cu ficatul rumegtoarelor, cel de la porc pare a
fi dotat cu cele mai bune aptitudini de conjugare a substratului n glutation sau
n acid acetic (lucru care ar putea sta la originea diferenelor interspecifice n el
iminarea i farmacocinetica medicamentelor). La ovine, studiul comparativ al capac
itii oxidative i de conjugare la nivel hepatic, pulmonar i renal, demonstraz importan
i O-dezalchilrilor din pulmon, n timp ce pentru esuturile hepatice, mai active sunt
transferazele. Inducia enzimatic a benzimidazolilor Numeroase medicamente coninnd u
n nucleu imidazolic sunt inductori ai enzimelor de biotransformare hepatic. n acea
st categorie amintim: miconazolul, ketoconazolul, clotrimazolul, levamisolul i ben
zimidazolii. Din cadrul benzimidazolilor, albendazolul, a fost obiectivul primel
or investigaii. La oameni tratai de echinococoz administrrile repetate ale albendazo
lului au condus la diminuarea concentraiilor plasmatice ale sulfoxidului. De acee
ai manier, la rumegtoarele tratate cu albendazol cu boluri intraruminale, n trei doz
e zilnice sau ase doze mprite n dou zile, a antrenat o diminuare a sulfoxidului plasm
tic n beneficiul sulfonei. Aceast cretere cantitativ a sulfonei n plasma subiecilor t
atai cu ABZ a demonstrat o interaciune metabolic. Testele de inducie enzimatic au per
mis o concluzie la toate aceste observaii prin teste efectuate pe obolani prin msur
area activitilor enzimatice nainte i dup tratamente ndelungate (cu 10,6 mg/kg corp/zi
cu albendazol. S-a putut constata creterea activitii: citocromului P 450, a unor m
onooxigenaze, precum i n activitile de glucoronoconjugare ale naftolilor, ale p-nitr
ofenolului i hidroxi-cumarinei. S-a constatat c efectul inductor nu determin sulfox
idarea ABZ sau sulfonarea ulterioar. De exemplu, n cazul oxfendazolului, studiile
intreprinse pe iepuri, care au primit pe cale oral timp de 10 zile 0,9; 4,5 sau 2
2,5 mg/kgc. OFZ, au demostrat c dac la dozele mici (0,9 mg/kg corp) nu a aprut nici
o variaie metabolic, celelalte dou doze administrate au condus la creterea semnific
ativ a citocromului P 450 total hepatic i n special a fraciunii P 450-I.A2.
226
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
n cazul unui nivel neschimbat al ARN-ului corespunztor, mecanismul induciei va cons
ta mai mult dintr-o stabilizare a proteinei dect dintr-o cretere a sintezei sale.
De altfel, OFZ se leag puternic la citocromii familiei P450-I.A, inductibilitatea
enzimatic a acestui produs fiind comparabil cu cea a albendazolului. Realizate pe
culturi primare de hepatocite, compararea proprietilor inductoare ale fenbendazol
ului i albendazolului a demonstrat o putere inductoare moderat n favoarea primul pr
odus benzimidazolic. Aceast concluzie, legat de activitatea foarte puternic a sulfo
xizilor n raport cu derivaii parentali (FBZ, ABZ), demonstraz c metaboliii sunt subst
raturi pentru citocromul P 450. De asemenea, se confirm observaiile provenind din
cercetrile efectuate pe celule hepatice de origine uman. n concluzie, numeroase ant
iparazitare din grupul benzimidazolicelor sunt supuse unui metabolism oxidativ h
epatic. Aceste molecule sau metaboliii lor sunt substraturile pentru flavin-monoo
xigenaze i citocromul P 450. Este vorba de fapt de un proces de adaptare al funcii
lor biologice la prezena de substane strine, nainte ca ele s fie eliminate. Eliminare
a benzimidazolilor se face pe cale urinar, 65% glucuronoconjugat, prin fecale 20%
i un procent mic, prin lapte, n general la 3 zile dup administrare. Cu toate c benz
imidazolicele apar n lapte sub form de urme, 0,5-1%, datorit activitii fungicide sunt
suficiente i fraciuni de ppm pentru a inhiba fermentarea brnzeturilor. La 60 de or
e dup administrare de obicei dispar orice urme din lapte, remanena n carne n cantiti
eziduale fiind de 14-16 zile. A. Tiazolil benzimidazolii (Tiabendazol i Cambendaz
ol)
Tiabendazolul (TBZ, Cevasole, emapal, Tibenzole, Vormguard) Este 2-(4- tiazolil)
-1H benzimidazolul Este primul produs din aceast grup i este folosit nc destul de lar
g (Fig. 7.9).
N N N H
S
Fig. 7.19. Tiabendazol
Metabolism: TBZ este rapid absorbit i eliminat din organism. Vrfurile plasmatice s
unt nregistrate la 4-7 ore de la administrare. Metabolitul major este 5-hydroxi-t
iabendazolul, care se conjug cu acidul glucuronic sau cu un sulfat. 90%din doz se
excret prin urin i 5% prin fecale, n 48 ore, sub form de metabolii, mai puin de 1%,
nd eliminat sub form de substan nemodificat. u are perioad de interdicie, deci se po
utiliza la vacile de lapte. Toxicitatea: indexul de siguran este bun de 16-17 ori
doza Doze de 20 de ori mai mari dect cele terapeutice nu provoac nici un efect se
cundar apreciabil nici chiar la animalele tinere sau debilizate. Dozele acestea
nu au produs iritri ale mucoaselor, fotosensibilizri sau modificri ale valorilor he
matologice. La purceii tratai cu TBZ de dou ori pe zi cu 100 mg/kg corp au sczut re
zervele de glicogen, ARN i acid ascorbic i au crescut valorile succinat-hidrogenaz
ei, iar la cinii tratai cu 200 mg/kg corp TBZ a determinat vom i leucopenie.
227
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Indexul de siguran este bun de 16 - 17 ori doza recomandat. Doze de 20 de ori mai m
ari dect cele terapeutice nu provoac nici un efect secundar apreciabil nici chiar
la animalele tinere sau debilizate. Dozaj: ovine: 50-70 mg/kgc; bovine: 100 mg/k
gc; cabaline: 50 mg/kgc, suine: 50100 mg/kgc i psri: 1000 mg/kgc. Spectrul i modul d
e folosire. La rumegtoare prezint rezultate foarte bune n nematodozele cu Strongylo
ides, Bunostomum, Trichostrongylus, Ostertagia, Cooperia, ematodirus i Chabertia.
Dozele sunt de 5-7,5mg/kg corp. n infestaiile cu Dictyocaulus doza este de 20mg/k
g corp avnd o eficacitate de 75%. La suine are eficacitate asupra Hyostrongylus r
ubidus i Strongiloides ransomi. n ascaridioze se administreaz n hran 0,1% timp de o s
tmn. La cabaline are rezultate foarte bune n strongiloidoze la animalele mari, iar l
a mnji n oxiuroz i ascaridoz. Administrarea se face sub form de paste care conin cor
or de gust (Equizole). La psri este indicat n singamoz la fazani (0,7-0,8mg/kg furaj
) i n amidostomoz la gsc. Asocieri: Un produs, sub form de past, este Thibenzole pas
(10,6%) n asociere cu piperazina (13,2%). Tiprazolul este format din tiabendazol
(4%) i picadex (piperazin 8%). Preparatul romnesc se numete Terahelmint i se poate
i sub form de comprimate. Se poate administra la om, sau la psri n singamoz, amidosto
moz, nematodoze timp de 3 zile la rnd, un comprimat pe zi cu repetare la dou sptmni.
ambendazolul (CBZ, Arcam, Bonlam, oviben) Este 2-(4-tiazolil)-5-(izopropilcarbam
at)-1H benzimidazolul (Fig. 7.10).
H3C CHOCONH H3C N H
Fig. 7.20. Cambendazol
N N
S
Este o pulbere alb fr miros i gust, aproape insolubil n ap dar solubil n alcool. A
te: mpotriva nematodelor i parial cestodelor de la suine i psri. Metabolism: este abs
rbit rapid, dar prezint un numr mare de produi de degradare. Un procent mic (sub 5%
din produsele excretate sunt CBZ nemodificat. Excreia CBZ i a metaboliilor are loc
n decurs de 72 de ore de la dozare n fecale i urin. Reziduurile n cantitate mic (1,6
ppm) se pot gsi n ficat i la 21 de zile dup administrare (n doze unice de 34 mg/kgc).
n aceast etap reziduurile sunt asociate cu macromolecule neextractive, nivelurile
extractive biodisponibile fiind de 0,1ppm. n tratamentul rumegtoarelor mari este n
ecesar o perioad medie de interdicie pentru carne de 21 de zile nainte de tiere. Inci
dena acestor anomalii este relativ mare (27%).
228
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Absorbia este redus n tubul digestiv, partea care se absoarbe ajunge foarte repede n
circulaie. Concentraia plasmatic nu este mai mare de 1% din doza administrat. Este
metabolizat rapid ntr-un numr mare de produi de degradare. Mai puin de 5% se excret s
ub form nemodificat, cea mai mare parte (75%) se elimin prin fecale n 48 de ore, res
tul eliminndu-se prin urin. Se pot ntlni cantiti reziduale n esuturi i organe, n
ficat. Modul de aciune se bazeaz pe mpiedicarea ncorporrii glucozei, dar nu interfere
az nivelul glucozei la organismul gazd. Este cunoscut ca un anthelmintic cu spectr
u larg, cu activitate asupra nemathelminilor avnd aciune bun asupra Dictyocaulus (pe
ste 90% asupra formelor adulte i 50-85% asupra stadiilor larvare) la bovine. Este
foarte activ n nematodoze gastrointestinale, n special asupra formelor adulte, el
iminnd majoritatea L3 i L4. Prezint rezultate bune n terapia antihelmintic la suine,
fiind mult mai eficient dect tiabendazolul n ascaridoza porcului. Se cunoate i o aciu
ne n trichineloza porcului. La cabaline este activ asupra Habronemei muscae. La psr
i este foarte eficace n parazitozele respiratorii, eliminnd 99% din formele adulte
. Se administreaz n hran 20mg/kgc., dou zile consecutiv. Are aciune ovicid. Toxicitat
: Este moderat fiind printre puinele benzimidazolice cu index de siguran mic: doar d
e 2-3 ori doza, la bovine, dar de 10 ori doza, la ovine. n doze de 3-5 ori mai ma
ri dect doza terapeutic produce inapeten la taurine i diaree la cabaline. n doze de 5
mg/kgcorp (doze unice) administrat la oi cu o sptmn nainte de mont i pn la 25-30
p mont, poate scadea procentul de natalitate i viabilitate la miei i poate induce ma
lformaii ale membrelor (afectarea rotaiei i flexiei,. flexia carpian excesiv, anormal
it i ale poziiei, chiar apatie. Dozele de 1g/kg corp (de 10-15 ori mai mare) sunt,
de regul, letale. n ultimii 10 ani s-au descoperit efecte embriotoxice al oaie i sc
roaf, de aceea nu se administreaz n perioada concepiei ftului, ci doar dup 1-1,5 spt
e gestaie. Dozaj: bovine: 30 mg/kgc; ovine: 20 mg/kg corp; cabaline: 20 mg/kg cor
p; suine: 2040 mg/kg corp; psri; 75-150 mg/kg corp. B. Metil-carbamat benzimidazol
ii (Parbendazol, Mebendazol, Flubendazol, Ciclobendazol, Oxibendazol, Luxabendaz
ol, Albendazol, icobendazol, Fenbendazol, Oxfendazol) Parbendazolul (PBZ) Este 2
(metil-carbamat)5-butil-1H-carbamat benzimidazolul i a fost primul dintre carbama
t benzimidazoli. N
C4H9 N H
Fig. 7.21. Parbendazol
NHCOOCH3
Are efecte teratogene recunoscute, motiv pentru care a fost scos din uzul veteri
nar. Mebendazolul (MBZ) Este [5-(benzoil)-1H benzimidazol-2yl] carbamat benzimid
azolul
229
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
O C N NHCOOCH3 N H
Fig. 7.22. Mebendazol
Este un produs foarte eficace mpotriva nematodelor, cestodelor, att asupra adulilor
ct i asupra larvelor avnd o activitate recunoscut anti filaria. Este o pulbere alb-
glbuie, inodor, insipid. Este un compus stabil. Se prezint sub form micronizat, mrim
e sub 5m i fr a depi 10m. Se poate prezenta i sub form de soluie n eter, alcool,
ubil n acid formic, practic insolubil n cloroform. Metabolism. Se absoarbe sub 10% n
plasm, dar 95% din acesta se cupleaz cu proteinele plasmatice i metabolizarea are l
oc n ficat. Este bine tolerat avnd un index terapeutic de 20 de ori mai mare dect d
oza recomandat. Prezint o absorbie parial, componentele absorbite realizeaz o concent
aie maxim n plasm dup 2-5 ore de la administrare. Cercetrile au artat c 80-90% MBZ
ingerat n decurs de 2-3 ore i se elimin nemodificat n decurs de trei zile. Excreia se
realizeaz mai ales prin fecale, urin, bil. Cea mai mare parte se elimin prin fecale
. La porc se elimin prin urin, sub form decarboxilat, pn la 50%. La bovine se elimin
in urin 5-10%. Cantiti reziduale pot fi gsite n esuturi i organe, perioada de interd
fiind de 714 zile. Mecanismul de aciune este bazat pe inhibarea prelurii glucozei
, glucoza ptrunde n mod normal prin peretele intestinal unicelular prin mecanisme
pasive i active n lichidul celomic. Mebendazolul interfereaz difuziunea pasiv. Aceas
t lips de absorbie a glucozei va fi suplinit prin depleia rezervelor proprii de gluco
z ceea ce va determina parazitul s devin incapabil de a-i produce ATP-ul necesar. Ex
pulzarea viermilor este un proces lent de 2-3 zile, i la acest produs cunoscndu-se
o activitate vermicid, larvicid, ovicid. Perioada de interdicie este de apte zile la
oaie. Se folosete mai rar la bovine. Spectrul de activitate. Substana este foarte
activ (96-100%) asupra numeroaselor specii de nematode care paraziteaz n tractul g
astrointestinal, n special la cabaline i psri, dar i la celelalte specii. Se recomand
parazitozele cu strongiloizi i oxiuri iar la psri n singamoz, ascaridioz, uncinarioz
capilarioz, unde produsul este foarte eficace. Toxicitatea. Nu este embriotoxic,
s-au ntlnit totui efecte teratogene la roztoarele de experien. La cabaline doza poate
fi mrit chiar i de 40 de ori fr efecte semnificative, comparativ cu dozele terapeutic
e. Spre deosebire de cambendazol i parbendazol nu se cunosc efecte embriotoxice s
au teratogene n administrarea la femelele gestante. La cabaline doza terapeutic es
te de 7,5mg/kg corp, DL50 fiind de 200mg/kg corp. Doze pe specii: - 10-20 mg/kgc
. ovine; - 5-10 mg/kgc. cabaline; - 25-50 mg/kgc. cine.
230
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
- 20 mg/kgc. suine; - 50-100 mg/kgc. psri. Comerciale: Telmin sub form de granule c
are conine 10% substan activ (Mebenvet). Flubendazolul (FBZ) Este 2-(metil carbamat 5
enzoil-(4fluoro-benzoil) -1H - benzimidazolul (Fig. 7.13). Este analogul fluorina
t al mebendazolului care rezult din hidroliza carbamatului i din reducerea cetonei
. Este folosit mai mult n terapia uman.
O F C N NHCOOCH3 N H
Fig. 7.23. Flubendazol
Activitate: A.u.v., n nematodozele suine. Metabolism. Se absoarbe slab i ca nivel
plasmatic produce 1/10 din nivelele plasmatice ale mebendazolului. Metaboliii se
gsesc n urin i fecale, iar dup cetoreducere se gsesc att n urin ct i n fecale.
nterdicie este de 14 zile. Toxicitate. Cantiti de 40-50 de ori doza terapeutic sunt
suportate destul de bine, necunoscndu-se nc efecte embriotoxice. Doza este de 5mg/k
g corp la sau 30 ppm n furaje, mai multe zile succesiv la suine. Ciclobendazolul
(CyBZ) Este 2-(metilcarbamat)-5-(ciclopropil-carbonil) 1H benzimidazolul (Fig. 7
.14).
NH O C N
Fig. 7.24. Ciclobendazol
NHCOOCH3
Este un produs nou folosit mpotriva tuturor nematodelor, n special cele ntlnite la r
umegtoare. Toxicitatea: este destul de ridicat. Teratogenitatea i timpul de interdi
cie mare de 24 zile, nu indic produsul pentru producia de lapte - carne. Oxibendazo
lul (OBZ) Este 2-(metil -carbamat)-5-(n-propoxi) -1H benzimidazolul (Fig. 7.15).
N CH3CH2CH2S N H
Fig. 7.25 Oxibendazol
NHCOOCH3
231
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Este cel mai bun antihelmintic la cabaline n nematodoze gastrointestinale i pulmon
are. Metabolism: Vrful plasmatic apare repede (la 4-6 ore dup dozaj) i n jur de 40%
din medicament este excretat prin urin pn la 9 zile post tratament. Excreia se reali
zeaz prin urin, timp ndelungat (dup 9 zile se gsete 40% din medicament). Perioada de
nterdicie este 14 zile pentru carne i 48 de ore pentru lapte. Toxicitate: indicele
terapeutic este bun, fiind de 60 ori doza recomandat (la bovine), dar dozele mar
i timp ndelungat au o oarecare activitate embriotoxic. OBZ nu este recomandat la a
rmsari n perioada montei dar se poate utiliza n siguran la iepele gestante. Dozaj: -
bovine: 5-10 mg /kgcorp; - ovine: 5 mg /kg corp; - cabaline: 10 mg /kg corp; - s
uine: 5-15 mg /kg corp. Luxabendazolul (LBZ) Este 2-(metil-carbamat)-5-(ciclopro
pil-carbonil) 1H benzimidazolul (Fig. 7.16).
O F O S O N H
Fig. 7.26. Luxabendazol
N NHCOOCH3
Este un produs cu foarte bun eficacitate asupra tuturor nematodelor i trematodelor
tinere i adulte mai ales la ovine. Metabolism. Dup administrarea oral, 95% din med
icamentul absorbit se cupleaz la proteinele plasmatice i la cele serice. O mare pa
rte din doz (71%) se va excreta prin fecale ca i LBZ nemetabolizat. n jur de 12% ap
are sub form de metabolii, 13% se poate detecta n urin (din care 5% este LBZ nemetab
olizat). Toxicitate: dozele de 100 mg/kg corp nu sunt toxice pentru ovine, la ac
east doz neidentificndu-se activitate mutagen sau teratogen. Dozaj: 7,5 mg/kg corp (s
au 10 mg/kg corp n trematodoze) la rumegtoare. Albendazolul (ABZ) Este 2-(metilcar
bamat)-5 -(tiopropil)-1H benzimidazolul (Fig. 7.17.).
N CH3CH2CH2S N H
Fig. 7.27. Albenazol
NHCOOCH3
Activitate: este unul dintre cei mai rspndii compui benzimidazolici cu bune rezultat
e n combaterea majoritii nematodelor adulte i larvelor, inclusiv asupra formelor lar
velor n hipobioz. ABZ prezint activitate relativ bun i asupra cestodelor i formelor a
ulte de trematode.
232
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Metabolism. ABZ este rapid metabolizat n sulfon i mai apoi n sulfoxid. La ovine, n ju
r de 50% din doz este excretat prin urin, n general n primele 48 de ore, (din care 30
% n primele 24 h.). Cantiti foarte mici de ABZ pot rmne nemetabolizate, retenia rumin
l crescnd nivelurile plasmatice precum i activitatea antihelmintic. Reziduurile de m
edicament pot persista pentru mai multe zile, de aceea se recomand o perioad de in
terdicie de 10 zile la ovine i de 14 zile pentru bovine nainte de tiere, nefiind de
dorit pentru tratarea vacilor de lapte. Toxicitate. Indicele de siguran este de 8-
20 de ori doza, dozele mrite de peste 15 ori doza avnd efecte embriotoxice. Dozaj:
ovine: 5-7,5 mg/kgc.; bovine: 7,5-10 mg/kgc.; cabaline; 5 mg/kgc. Exist condionat
i sub form de boluri intraruminale (Proftril). Se mai cunoate i Albendazol-Sulfoxid
ul sau icobendazolul, (ABZSO) fiind asemntor cu precursorul su, ABZ. Fenbendazolul
(FBZ) Este 2 - (metil carbamat - 5 - (tiofenil) - 1H benzimidazolul (Fig. 7.18).
N S NHCOOCH3 H H
Fig. 7.28. Fenbendazol
Activitate. FBZ are un spectru larg i este foarte folosit mpotriva tuturor nematod
elor importante (inclusiv larvele hipobiotice) i asupra unor cestode. Metabolism.
Este bine absorbit n tractul intestinal, vrfurile plasmatice atingndu-se la 28-30
ore dup tratament. Cei mai importani metabolii sunt sulfonele i sulfoxizii. Mai mult
de 35% din doze sunt eliminate prin urin (restul prin fecale). Principalul metab
olit apare la rumegtoare, ca urmare a hidroxilrii inelului fenil cnd au loc unele d
ezetoxicarbonilri. La suine pot aprea numeroi metabolii. Perioada de interdicie este
de 14 zile pentru carne i 72 de ore pentru lapte. Toxicitate. FBZ este extrem de
sigur (peste 100 de ori doza), i nu este embriotoxic. La bovinele cu forme grave
de nematodoze pulmonare, tratamentele pot da uneori reacii alergice, ca rspuns al
distrugerii in situ a paraziilor pulmonari. Dozaj. Bovine: 7,5 mg/kgc; ovine: 5 mg
mg/kgc; cabaline: 5-10; suine: 5 mg/kgc i carnasiere: 100 mg/kgc (sau 20 mg/kgc 5
zile). Oxfendazolul (OFZ) Este 2(metilcarbamat)-5(feniltsulfinil)-1H-benzimidaz
olul (Fig. 7.19).
O S N NHCOOCH3 N H
Fig. 7.29. Oxfendazol
233
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Activitate. OFZ este eficace mpotriva tuturor nematodelor i formelor lor inhibate,
precum i n cazul cestodelor adulte. Se cunosc condiionri pentru administrare intrar
uminal. Metabolizare. OFZ este metabolitul sulfoxid al fenbendazolului i, probabil
, derivatul care este rspunztor de activitatea ambelor forme Metaboliii principali
apar consecutiv hidroxilrilor la carbonul 4 al grupului tiofenil, n urma hidrolize
i metilcarbamatului i dup oxidarea sau reducerea sulfoxidului. Eliminare. Majorita
tea metaboliilor este excretat prin fecale la 48 ore (65%) de la administrare. Hid
roximetaboliii sunt excretai sub forma glucuronailor sau sulfailor din urin. Perioada
de interdicie este de 14 zile. Toxicitate: indicele de siguran este de 10 ori mai
mare dect dozele recomandate, dar dozele mai mari sunt embriotoxice pentru oile g
estante, provocnd febr, enterit i mortalitate pn la 16% din cazuri. Dozaj. Bovine: 4,
mg/kgc; ovine: 5mg/kgc; cabaline: 10 mg/kgc.; suine: 4,5 mg/kgc. B. Tiobendazoli
i halogenai Triclabendazolul (TCBZ, Triclabendazole, Endex, Fascinex, Parsifal) E
ste 2-(thio-metil) -5-(2,3 -diclorofenoxi) 2- (metil-thio) benzimidazolul (Fig.
7.20).
Cl Cl N O N H Fig. 7.30. Triclabendazol Cl SCH3
Activitate. TCBZ are o activitate foarte bun asupra trematodelor (F. hepatica) de
la vrsta de o zi, pn la stadiul de adult, (fiind slab activ ns asupra lui Dicrocoeli
um). De reinut c produsul nu are activitate asupra nematodelor. Metabolism. Cei ma
i importani metabolii ai TCBZ la oi sunt sulfoxizii i sulfonele corespunztoare, care
se regsesc n plasm att n stare liber, ct i conjugat, (sunt metaboliii majori din
fel, 40,5% din doz se va regsi n excreia bilei i doar 6,5%, n urin. Perioada de inte
cie este de 28 de zile. Nu se va administra la animalele care dau lapte pentru co
nsumul uman. Toxicitate. TCBZ este bine tolerat att de oi, ct i de bovine (la 200 m
g/kg corp, nu se cunosc efecte embriotoxice sau teratogene). Dozaj. Bovine: 12 m
g/kgc. i 10 mg/kgc. la ovine i caprine. D. Pro Benzimidazolicele Aceti produi au cap
acitatea de a cicliza in vivo transformndu-se n benzimidazoli. Din aceast cauz fiind
necesar administrarea n doze suficient de mari pentru a produce cantiti suficiente
de metabolii. Tiofanatul (Rintal, Rintal plus., TPT) Este Acidul 4,4-0-fenil-n-bi
s(3tialofanic) dietilester. Acesta va trece n metabolitul su major, lobendazol: 2-
etilbenzimidazol-2yl carbamat, (Fig. 7.21), cu activitate foarte bun asupra major
itii nematodelor tinere i adulte.
234
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
NHCSH HCO OC2H5
NHCSH HCO OC2H5 N NHCOOC2H5 N H
Fig. 7.31. Tiofanat
Activitatea tiofanatului se bazeaz n pe activitatea lobendazolului, recomandndu-se
o perioad de interdicie de dou zile pentru carne. Toxicitate. Tiofanatul este un pr
odus foarte sigur, administrarea chiar i a 1g/kg corp nu este toxic pentru ovine.
La bovine doze de trei ori mai mari sunt urmate de inapeten i apatie. Dozaj. - Bovi
ne 50 mg/kgc.; - Ovine: 50 mg/ kgc. i - Suine 5-12 mg/kgc. Febantelul (FBT) Clasi
ficrile mai vechi au inclus febantelul n categoria derivailor de guanidin, actualmen
te el fcnd parte din grupul benzimidazolicelor. El este 2-[2,3bis- (methoxicarboni
l)-guanidin]-5(feniltio)fenil-2-metoxiacetamida care este precursorul fenbendazol
ului: metil-[5-(feniltio)-14benzimidazol-yl]-carbamatul.
NHCOCH2OCH3 S NHCOOCH3 N N S N C NHCOOCH3 NHCOOCH3
Fig. 7.32. Febantel
Are activitate foarte bun asupra nematodelor gastrointestinale. Metabolizarea. Es
te foarte repede absorbit i metabolizat. Absorbia intestinal este mult mai rapid dect
cea a oxfendazolului, produsul fiind bine tolerat i n doze mrite de 40 de ori. Per
ioada de interdicie este de 8-10 zile pentru carne i 48 de ore pentru lapte. Toxic
itate. FBT este foarte bine tolerat i la de 40 de ori doza recomandat Dozaj: - bov
ine: 7,5 mg/kgc.; - ovine: 5 mg/kgc.; - suine: 5 mg/kgc. (sau 15-30 ppm, 6 zile n
furaje); - cabaline: 6-20 mg/kgc. etobiminul ( TB) Este -metoxicarbonil -(2-nitr
o-5-propyl-fenyl-thio)- -(2-acid ethyl-sulfonic) guanidina care ciclizeaz n albendaz
ol: methyl 5-(propyl-thio)-1,4-benzimidazol-2ylcarbamat.
235
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
NHCH2CH2SO3H NC CH3CH2CH3S S NHCOOCH3 NO2 CH3CH2CH3S S N NHCOOC2H3 N H etobimin
Fig. 7.33.
Activitate NTB este activ asupra tuturor nematodelor gastrointestinale precum i a
supra cestodelor i trematodelor. Metabolism Cnd se dozeaz oral, NTB este metaboliza
t de ctre flora intestinal n ABZ i, mai apoi, convertit n ABZSO (albendazolsulfoxid s
au nicobendazol). Acesta va fi oxidat de ctre ficat ntr-o sulfon specific. Niveluri
mici ale ambilor metabolii pot s apar pentru un timp foarte scurt n lapte dup adminis
trari pe cale subcutanat. Laptele poate conine NTB nemodificat. Perioada de interd
icie Este de 5 zile pentru ovine i de 10 zile pentru bovinele destinate abatajului
i de 72 ore, respectiv 48 de ore pentru laptele destinat consumului public. Toxi
citate Doze foarte ridicate de NTB pot fi embrioletale i teratogenice (pentru obol
ani). De aceea, se recomand evitarea utilizrii produsului n primele 7 sptmni de gesta
(la bovine) sau 5 sptmni (la ovine). Dozaj pe specii: Bovine: 7,5 mg/kg corp (sau
20 mg/kg corp pentru larvele inhibate) sau 12,5 mg/kg corp (pentru formele injec
tabile); Ovine: 7,5 mg/kg corp (sau 20 mg/kg corp pentru larvele inhibate) cesto
de i trematode. Exist i condiionri injectabile. Ultimul compus pro-benzimidazolic sem
nalat n literatura de specialitate este: Fenil-tioureea-pro-benzimidazolul, care
se afl nc n testarea iniial. Prezentarea locului i mecanismului de aciune al antihe
icelor i prezentarea grupei benzimidazolicelor (cu valorile indicilor terapeutici
, perioada de interdicie, dozajul, contraindicaiile) se pot vedea n Tabelele 7.1. i
7.2.
Tabelul 7.1. Antihelminticele (loc de aciune, mecanism de aciune) (Sinteza) Locul
de aciune i procesul afectat Procese productoare de energie 1. Transportul glucozei
2. Procese mitocondriale 2.1. Sistem fumarat-reductaza 2.2. Sistem citocrom 1.
Blocarea acetilcolinesterazei 2. Agonism colinergic 3. Hiperpolarizaie muscular 4.
Aceentuarea produciei GABA Substanele Benzimidazolice Benzimidazolice, Salicilani
lidele, Fenolii substituii Derivai organofosforici Imidazotiazolice, Pirimidine Pi
perazine Avermectine Praziquantel Srurile de bunamidin
Funcii neuromusculare
Lezarea musculaturii Lezarea tegumentului
236
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Tabelul 7.2. Dozajul, perioada de interdicie, indexul de siguran i precauiile la benz
imidazolice (Sintez)
r. crt. 1. Denumire comun i comercial Tiabendazol (TBZ) Equizole, Omnizol, Thibenzo
le, Tomnisol, Stronglozole, Tecto, Bovizole, Thiaben Parbendazol (PBZ) Helmatac,
Wormguard, Vermium, Dirispec, Broadspec Cambendazol (CBZ) Bonlam, Bovicam, Camb
et, ovazole, Camavet, Equiben, oviben Mebendazol (MBZ) Ovithelmin, Panthelmin, T
elminhic, Telmin, Mebenvet, Vermirax, Supaverm, Telkan Oxibendazol (OBZ) Anthelc
ide, Equitac, Equidin, Equiminthe, Loditac, Vermequine, Polverkan, Ucamix Fenben
dazol (FBZ) Panacur, Axilur, Safeguard Oxfendazol (OFZ) Systamex, Synanthic, Rep
idose, Benzhelmin Dozaj Interdicie mg/kg.corp zile Oi = 50-70 Vaci = 100 Lapte =
14 Ca = 50 Carne = 6 Porci = 50-100 Psri = 100 Oi = 20-30 Vaci = 30 Carne = 6 Cai
= 5 - 20 Porci = 50-100 Oi = 20 Vaci = 20 Carne = 21 Cai = 20 Porci = 20 - 40 Po
rumbei = 75 150 Oi = 10-15 Vaci = 5-10 Cai = 300 ppm, 30 zile Carne = 14 Porci =
25-50, 2x/zi 5 zile Psri = 10 x 3 zile Oi =5 Vaci = 5-10 Cai = 10 Porci = 5-15 La
pte = 2 Carne = 8 Index terapeutic 16-24 Precauii
-
2.
30
Contraindicat n primele dou luni de gestaie la toate speciile u se recomand n prima l
un de gestaie la oi i iepe u se administreaz la porumbei i vacile de lapte u se admin
istreaz la armsari n perioada montei
3.
3-10
4.
48
5.
60
6.
7.
Oi =5 Vaci = 7,5 Lapte = 3 Cai = 5-10 Carne = 8 Porci = 5 Cini = 100 sau 20 x 5 z
ile Oi =5 Vaci = 4,5 Carne = 14 Cai = 10 Porci = 4,5 Oi = 5 - 7,5 Capre = 7,5 -
10 Vaci = 7,5 - 10 Cai = 5 Porci = 5 sau 300 ppm 1 sptmn n furaj
100
-
10
n doze mici poate deveni embriotoxic u se recomand administrarea n prima lun de gest
aie la rumegtoare
Albendazol Valbazen, Zental, Vermitan, Powacide, Proftril, 8. Rombendazol, Bilut
ac, Disthelm Albendoral, Mediamix, Rumifuge Flubendazol (FlBZ) Flubenol, Flumexa
l, Medibenol, 9. Flumexal, Flubemix, Flustat, Medibenol 10. 11. Luxabendazol (LB
Z) Triclabendazol (TcBZ) Triclabendazole, Endex, Fascinex, Parsifal
Carne = 5
8
Carne = 14
40 10 10
Contraindicat la vacile de lapte
Oi = 7,5-10 n n testare trematodoze Oi = 10 Carne = 28 Capre = 10 Vaci = 12 n trema
todoze
Pro benzimidazolice
12. Ricobendazol (RBZ) Bental, Ricoben Febantel Rintal, Armadose, Bayverm, Feban
tel Tiofanat (TPT) emafax, Cercobin, Stongnate, Vermadox, Topsin, Flukombin etob
imin ( TB) etobimin, Hapadex Feniltioureea (n testare) Oi = 5 - 7,5 Vaci = 7,5 10
Carne = 10 8 u se recomand n prima lun de gestaie la vaci -
13.
14.
15. 16.
Oi = 5 - 7,5 Vaci = 7,5 - 10 Carne Cai = 5 - 20 Ovine = 10 Porci = 5 sau 150300 B
ovine = 7 ppm, timp de o sptmn Oi = 50 Carne = 7 Vaci = 50 Porci = 5 12, 14 zile Oi
= 7,5 20 pt. larvele Lapte = 3 inhibate, trematode, cestode Carne =5Vaci = 7,5 1
2,5 10 injectabil -
40
100
u este recomandat n primele trei luni de gestaie -
8 -
237
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Alte activiti ale benzimidazolicelor Majoritatea testelor efectuate pe oareci infes
tai cu Trichinella spiralis, indic faptul c benzimidazolicele au eficacitate ridica
t n faza intestinal (la o sptmn de la expunere) sau n faza de migraie (2-3 sptm
ului. Tratamentul este foarte dificil n stadiul de larve nchistate dar se poate re
aliza cu: tiabendazol, fenbendazol, albendazol sau cu oxibendazol. n medicina uma
n tiabendazolul s-a putut folosi cu succes mpotriva nematodelor cu penetrare trans
cutanat, caz n care, aplicarea de topice este mult mai eficace dect tratamentul ora
l (unguente 10-15%). Soluii noi n folosirea antihelminticelor Benzimidazolicele i m
acrolidele sunt medicamente sigure, eficace, dar datorit utilizrii nejudicioase ap
are tot mai frecvent fenomenul de rezisten. Pe msur ce fenomenul a luat amploare, pr
oductorii s-au gndit la noi soluii pentru combaterea acestui neajuns. Una din propu
nerile lor a fost asocierea substanelor active de antihelmintice, alegndu-se combi
naiile cele mai potrivite n combaterea fenomenului i n ntreruperea ciclului pune-ani
-pune (acolo unde este cazul). O alt alternativ, revoluionar n lupta antihelmintic,
st introducerea dispozitivelor cu eliberare lent i secvenial (bolurile intraruminale
). Fa de tratamentele aplicate n mod regulat, de o manier strategic, dar cu eficacita
te sczut asupra polurii punilor, noile produse din aceast categorie au permis un cont
ol mult mai bun al parazitismului pe pune. Totui este de reinut c durata de activitat
e a unui bol intraruminal este mai scurt dect sezonul de punat, animalele tratate n a
cest mod riscnd expuneri la infestaii parazitare la finele acestuia (situaii ce ar
putea antrena pierderi economice importante). Aceste moduri de terapie sunt avan
sate i reprezint o alternativ n practic, (avnd n vedere c vaccinurile antihelmintic
au aprut nc pe scar larg. Pn acum se cunoate doar produsul Dictol). Combinaiile de
lmintice n ideea de a crete spectrul de activitate a unui produs n ultima vreme ten
dina este de a asocia numeroase combinaii de medicamente. Aceste asocieri sunt de
obicei de tip sinergic sau de potenare a efectelor fiind complementare ca activit
ate i spectru. Asocierile vor respecta toi factorii vizai n strategia de control a b
olii (vrsta animalelor, evoluia, ciclul evolutiv al paraziilor, dozaj etc.). de exe
mplu un tratament antinematoda- anticestoda la un cel sugar ar fi fr rost deoarece a
cesta nc nu adpostete cestode. Atunci cnd se face tratamentul de toamn la rumegtoa
ru nematode i trematode, asocierile vor avea n vedere i combaterea nematodelor inhi
bate i a trematodelor imature. n acest caz se vor asocia cu succes fasciolicide cu
nematodicide, la care adesea li se mai adaug i suplimente de microelemente adesea
deficitare n dieta animalelor (cum ar fi cobaltul sau seleniul). La cine i pisic, p
arazitismul cu cestode este adesea asociat cu nematodele, de aceea i asocierile mp
otiv vor avea eficiena dorit n dehelmintizarea animalelor. Levamisolul poate fi asoc
iat cu toxoizii de Clostridium spp., combinnd ntr-o singur administrare o vaccinare
i o dehelmintizare. n tabelul 7.3. sunt redate cele mai cunoscute asocieri antihe
lmintice a.u.v.
238
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Tabelul 7.3. Combinaii uzuale de antihelmintice (dup Brander, 1991)
Combinaia Ivermectin + Clorsulon Tiabendazol + Rafoxanid Tetramisol + Bitionol Tio
fanat + Brotianid Levamisol + Oxiclozanid + Co + Se Oxibendazol + Rafoxanid + Co
Albendazol + Co Fenbendazol + Co + Se Febantel + Co + Se Tiabendazol + Co Levam
isol + Vaccin anticlostridian Morantel + Dietilcarbamazina Mebendazol + Triclorf
on Febantel + Triclorfon Tiabendazol + Piperazina Tiofanat + Piperazina Pirantel
+ Oxantel Febantel + Praziquantel Pirantel + Epsiprantel Toluen + Diclorofen Th
enium + Piperazina (sinergism) Activitatea ematode, trematode adulte ematode, tr
ematode adulte ematode, trematode adulte ematode, trematode adulte ematode, trem
atode adulte, deficiena n microelemente ematode, trematode adulte, deficiena n micro
elemente ematode, trematode adulte, deficiena n microelemente ematode, deficiena n m
icroelemente ematode, deficiena n microelemente ematode, deficiena n microelemente e
matode, Clostridia ematode, inclusiv formele pulmonare ematode, ematode, ematode
, inclusiv Ascaris ematode, ematode, inclusiv Ancylostoma ematode, Cestode emato
de, Cestode ematode, Cestode ematode Specia int Rumegtoare Rumegtoare Rumegtoare Oaie
Rumegtoare Rumegtoare Rumegtoare Rumegtoare Rumegtoare Rumegtoare Oaie Rumegtoare C
Cal Cal Porc Cine Cine Cine Cine Cine
Exist i alte antihelmintice n uz, (unele n terapia uman, altele cu toxicitate mare sa
u spectru prea ngust, care nu au fost tratate).( tabelul7.4.)
Tabel 7.4. Activitatea consacrat a altor antihelmintice (dup Brander, 1991)
Uzul consacrat Trematode adulte hepatice (rumegtoare) Substana activ Bitional Bromo
phenophos Bromoxanid Brotianid Tetraclorura de carbon Clioxanid Diclorofenol Hex
acloretan Menichlofolan Metrifonat Resorantel Tribromsalocilanilida Bephenium Me
thitidina Coumaphos Fenclorphos Fosfirat aftalophos Amidatel Butamisol Diphetars
ona Dithiazanina Vincophos idanthel Ticarbodina Uredophos Tiacetarsamida Arecoli
na Paromomicina
ematode (rumegtoare) ematode (cabaline i animale de companie)
ematode (cini i pisici) ematode (Trichuris)
ematode i cestode (cini i pisici)
ematode (Ancylostoma) Cestode (cini i pisici)
239
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Bolurile intraruminale Incidena economic mare a afeciunilor parazitare n creterea ani
malelor a incitat specialitii din industria medicamentului veterinar la a cuta for
me medicamentoase adaptate la efective mari care s fie uor de administrat i care s a
sigure o aciune prelungit. n aceast categorie recent aprute sunt bolurile de medicame
nte antiparazitare destinate rumegtoarelor. Eliberarea substanelor active n aceast s
ituaie se face pe mai multe ci: prin procesul de difuziune; prin eroziunea progres
iv; prin sisteme electronice de eliberare (eliberarea aceasta fiind: continu sau p
eriodic-programat). Administrrile de antiparazitare sub alte forme, pot avea rezult
ate fluctuante la speciile rumegtoare (datorit reflexului de nchidere a gutierei es
ofagiene). Eficacitatea poate fi restabilit i chiar mrit prin administrarea direct n
umen a bolurilor. Un alt inconvenient major al terapiei antiparazitare este peri
oada scurt de aciune. Aceast situaie va permite reinfestarea rapid a animalelor care
se afl la punat i deci, continuarea reciclajului pune animal -pune. a) Sistemele
erare continu Sistemul de eliberare continu pt. albendazol Proftril bolus (Smith K
line) Este construit n idea procesului de difuziune n mod continuu n rumenul oilor
sau a vacilor a unor doze mici, dar continue de ABZ (fig. 7.34.).
Fig. 7.34. Bol Proftril (Smith Kline)
Aspectul este cilindric 9/1,6cm pt. ovine; 1,25/3,5cm pt. bovine, greutatea lor
fiind de 18g pentru ovine i 86g pt. bovine. Ele sunt prevzute la o extremitate cu
dou aripi ce previn regurgitarea i tranzitul digestiv, la cealalt extremitate existn
d un opercul avnd un orificiu circular prin care dup solubilizarea comprimatelor d
e ABZ coninute n fluidul ruminal vor asigura timp de 90 de zile aproximativ 1mg de
ABZ/kgcorp. Studiile au demonstrat o scdere a eliminrii oulor n mediu ntr-o proporie
de 6585%, comparativ cu martorul tratat tradiional cu soluii de ABZ. Sistemul de e
liberare continu pentru morantel tartrat Paratect (Pfizer) A fost primul bol cu e
liberare continu i conine morantel tartrat. Bolul const dintr-un difuzor sub forma u
nui cilindru de oel inoxidabil (8,7/2,6) cu greutatea de 130 g, (22,7 g substan act
iv/bol sau 11,8/bol FLEX) care are prevzut la ambele extremiti o membran semipermeabi
l constituit dintr-un ester de
240
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
polietilenglicol i de metafosfat sodic cu grosime de 2 mm, inserate la tub prin i
nele de aluminiu (fig. 7.35.).
Fig. 7.35. Bolul Paratect Flex. (Pfizer)
Prile metalice sunt mbrcate ntr-o membran alb de poliolefin cu scopul de a elimina
uala iritaie a mucoasei ruminale. Administrarea ace-stui bol se face cu ajutorul
unui arunctor de boluri special (fig.7.36.).
Fig. 7.36. Arunctor pentru boluri i bol Paratect
Dizolvarea lent progresiv a morantelului va asigur protecie animalului ntre 60 i 80 d
zile. Sistemul de eliberare continu a ivermectinelor Enzec i Alzet- Osmotic-pump
(MSD) Este un sistem nou de difuzare, constituit dintr-un rezervor care conine so
luie micelar de ivomec i o vezicul permeabil la ap n care se afl o soluie foarte c
at (de osmolaritate mare) sub presiune (pompa). Ambele (rezervorul i vezicula) sun
t nchise ntr-un cilindru metalic, comunicarea cilinrului la exterior fiind fcut prin
tr-un por. Ptrunderea apei n pomp (vezicula) prin permeabilitate va mri volumul aces
teia avnd ca urmare compresia asupra rezervorului de ivomec care va elibera astfe
l n mediul ruminal (prin por) substana activ. Dozele eliberate sunt determinate de
concentraia soluiei din vezicul. Studiile au artat c dozele eliberate pe durata a 40
de zile au fost cuprinse ntre 3,216,6-24,4 i 33,7 g/kg/zi, ceea ce corespunde unor
concentraii plasmatice de 5,9,12, respectiv 17 mg /ml (dispozitivul studiat avnd o
densitate de 2,7g/ml). Acest studiu a avut n vedere i eliminarea formelor ectopar
azite, dnd i aici rezultate satisfctoare. Dei acest sistem nu se afl pe piaa romnea
temele de eliberare continu pentru ivermectine sunt de viitor, i au n plus avantaju
l combaterii ectoparaziilor.
241
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Sistemul de eliberare continu pentru levamisol Cronominthic bolus (Virbac) Este t
ot un difuzor, acest bol cilindric (cu peretele constituit din polimeri) asigur d
ifuziunea continu a levamisolului n-corporat n masa sa (fig. 7.37.). Concentraia ant
ihelminticului este n raport cu cantitatea de antiparazitar eliberat zilnic i cu du
rata tratamentului dorit. Acest sistem se recomand a fi administrat cu cinci sptmni n
aintea apariiei perioadei bronitelor verminoase, animalele purttoare de boluri ne m
ai necesitnd intervenii terapeutice n cursul sezonului de punat.
Fig. 7.37. Chronomintic bolus (Virbac)
Sistemul de eliberare continu pt. oxfendazol (OFZ) Synanthic multidose bolus (Pit
man Moore) Se aseamn n principiu cu sistemul Proftril (ABZ), el asigurnd OFZ 0,25-0,
50 mg /kgc. pentru 40 de zile (fig. 7.38.).
Fig. 7.38. Synanthic multidose bolus (Pitman Moore)
Dup administrarea a dou boluri la interval de 40 de zile efectul a durat pn la 114zi
le dup administrare. Folosirea acestor boluri a fost net favorabil administrrii ora
le (drench) cu acelai produs (sporul mediu zilnic fiind cu 50-70% mai mare). Alte
modele moderne de boluri 1. Sistemul de eliberare continu pentru ivomec: Ivomec
SR Bolus (Merial), cel mai nou dintre sistemele de eliberare continu (fig. 7.39.)
; 2. Sistemul de eliberare continu pentru fenbendazol: Panacur Bolus (Hoechst Rou
ssel) (fig. 7.40.).
242
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Fig. 7.39 Ivomec SR Bolus (Merial) Conine: ivermectin 1,720g, butilhidroxitoluen (
BHT) 2mg, dioxid de titan 0,120g, element de densitate n fier 95g i excipient. Asi
gur o doz de 12 mg ivermectin/zi, timp de 135 de zile, fiind indicat n tratamentul p
reventiv i curativ al nematodozelor, pduchilor i cpuelor la bovine.
Fig. 7.40. Panacur Bolus (Hoechst Roussel) Conine: fenbendazol 12g i excipient. As
igur o doz de 0,2-0,4mg/kgc/zi i este activ timp de 140 zile dup administrare. Este
eficient n preven-ia i terapia infestaiilor cu nematode la bovine.
b) Sistemele de eliberare periodic programat Sunt cele mai noi realizri n acest dome
niu de vrf al tehnicii farmaceutice, ele fiind reprezentate pn acum de: Bolul elect
ronic i de sistemul Repidose (Autoworm). Folosirea sistemelor de eliberare period
ic i-a artat superioritatea prin scderea drastic a valorilor coproscopiilor prin cret
rile spectaculoase ale sporului n greutate, eliminnd eventualele subdozri ce ar put
ea duce la fenomenul rezistenei la antihelmintice. Bolul electronic Intra Ruminal
Pulse Release Electronic Device (I.R.P.R.E.D). Este un sistem electronic de eli
berare a albendazolului. Este un dispozitiv cilindric (12/2,5cm) cu nveli exterior
nedegradabil din polipropilen de magneziu, un microcircuit electronic i trei com
partimente, fiecare prevzut cu cte un opercul termolabil (un compus organic), cte o
microrezisten (amors) i 2 microelectrozi situai la baza celor 3 compartimente. Fieca
re compartiment conine cte 2g de ABZ.
243
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
n contact cu mediul ruminal se va nchide circuitul dintre electrozi i graie microcir
cuitului electronic (care este un oscilator pe baz de cuar) care se comport ca un o
rologiu se vor nclzi treptat la 31, 62 i 93 de zile cele 3 microrezistene aplicate f
iecare pe cte un compartiment al bolului. prin degradarea microrezistenelor se vor
elibera brusc cte 3ml de amestec gazos (NO2 sau CO2) care vor expulza operculul
termolabil punnduse astfel n libertate ABZ. Astfel se va asigura 5-7,5-10-15 mg /k
gcorp n funcie de greutatea animalului (150,200,300 sau 400 kg). Sistemul Repidose
Oxfendazole Pulsed Release Bolus (Autoworm-Pitman Moore). Acest sistem se bazea
z pe principiul eroziunii progresive i este reprezentat de un cilindru 19/2,5cm de
130g) constituit dintr-o tij de magneziu parcurs pe toat lungimea sa de un inel de
oel mprit n cinci compartimente circulare din clorur de polivinil. Fiecare compartim
nt conine cte 750mg OFZ. Principiul de funcionare se bazeaz pe efectul pilei de elec
tro-eroziune dintre sucul ruminal i axa de magneziu, care dup 3 sptmni de contact va
deschide primul din cele cinci opercule, permind astfel accesul subs-tanei active n
rumen. Eroziunea va continua pn n maximum ziua a 124-a (operculele deschizndu-se la
un interval mediu de 23,5 zile). Eficacitatea acestui tratament a fost net, produ
sul determinnd scderea parazitismului gastrointestinal (95% fa de Ostertagia i Cooper
ia), sporul n greutate fiind remarcabil. Reguli generale pentru tratamentul antip
arazitar Terapia intern: Diet, cntrirea animalelor. Se va cntri animalul cel mai
din turm. Pe turme mari, se realizeaz obligatoriu un lot de prob (8-10 indivizi sla
bi). Brnza nu fermenteaz n cazul administrrii benzimidazolicelor. n cazul Ivomecul
atenie la cine i cai. Terapia extern: Volumul de ap pentru mbieri trebuie
tate, Se face o prob pe animale (cele mai slabe), Dup mbieri, animalele nu se in la s
oare sau curenii de aer. Apa de completare pentru mbieri este mai concentrat dect cea
iniial. La cine i pisic exist zgrzi antipurici diferite 7.3.2. Substane cu aciune
trematodozelor i cestodozelor 7.3.2.1. Produsele vechi Acest grup este foarte re
strns ca utilizare datorit neajunsurilor legate n primul rnd de toxicitate, spectru n
gust, reziduuri, dar mai pot fi ntlnite n unele asocieri antihelmintice. Derivaii cl
orurati i hidrocarburile Tetraclorura de carbon (CCl4) Este un produs retras sau n
retragere, n multe ri.
244
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Este un lichid incolor, volatil, gust dulceag, aspect asemntor cloroformului (cu c
are este nrudit structural). Insolubil n ap dar solubil n solvenii organici. Este iri
tant i de aceea nu se administreaz intern, dect cu sonda sau sub forma unor capsule
gelatinoase. Absorbia. Din intestin, tetraclorura de carbon ajunge prin vena por
t n ficat, unde se cumuleaz (ducnd la distrofii hepatice grave). n ficat se elimin 30
prin bil, astfel explicndu-se aciunea toxic asupra fasciolelor. O parte ajunge n sng
i se elimin pe cale respiratorie. Este toxic pentru SNC (nrudit cu cloroformul) i p
roduce efecte deprimante i somnolena animalului. Toxicitatea este legat de specie i
de individ. Intoxicaiile se combat cu preparate pe baz de calciu pe cale i.v. i met
ionin ca protector hepatic. Au importan factorii alimentari i doza. Sunt sensibile b
ovinele, de aceea administrarea oral este interzis, folosindu-se formule injectabi
le. Fasciozan ovin, capsule gelatinoase de 1,25 ml, respectiv 2g CCl4 + ulei de
parafin. Avipar. Aviparul se folosea n trematodoze, amidostomoze, ascaridioze. Se
cunosc trei dimensiuni (A,B,C) care conin 0,5, 1 i 2ml tetraclorur de carbon. La ad
ministrarea oral se recomand diet de 12ore nainte i furajare dup 3-4 ore. Vitolin Est
forma injectabil care se folosea n terapia nematodozelor, strongiloz, paraascaridi
oz i care conine 70-73% CCl4, xilin 1%, 26% ulei vaselin. Este o structur foarte sens
bil la lumin. La bovine, Vitolin se administreaz profund i.m., n musculatura gtului n
2-3 puncte. la cabaline se administreaz sub form de soluie, cu sonda sau capsule ge
latinoase. Tratamentele cu tetraclorur de carbon, transmit miros i gust neplcut crni
i i laptelui. Hexacloroetanul (C2Cl6) Este un derivat al etanului sub forme de pu
lbere alb, miros neplcut, insolubil n ap, solubil n alcool, ulei. Acioneaz asupra fa
olelor adulte. Fasciozan bovin, conine 60 pri de Hexacloretan i 40 pri bentonit. Tox
tate. Sunt sensibile vacile gestante n ultima perioad i cele cu producii de lapte ma
ri. n intoxicaii se efectueaz un tratament parenteral cu sruri de calciu. Doza este
de 0,2mg/kg corp mprit n dou reprize n 24 de ore. Hetolinul(Hetol) Este 1-methyl-4(3
3,tris-4-clorophenyl -propionyl-methyl)-piperazina.
Cl 3
CCH2CO
N
N
CH3
Fig. 7.41. Hetolin
Este o formulare activ asupra lui Dicrocoelium lanceolatum. Alturi de diamfenetil
reprezint nc un medicament important n dicrocelioz. Este o pulbere alb, insolubil n
area hidrocloric este Dicrodenul. Se utilizeaz n fascioloza ovin i bovin fiind mult m
i activ i mai puin toxic. Doza este de 8g/50kgcorp. Produs este restrns ca utilizar
e, datorit toxicitii (pe cale oral, DL50 la oareci este de 610 mg/kgc.) i reziduurilo
persistente.
245
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Arecolina bromhidric Este acidul 1,2,3,5,6-tetrahidro-1methyl-3-piridinic (fig. 7
.42.)
CH3 N
COOCH3
Fig. 7.42. Arecolina
Dei este o substan veche, utilizarea ei cu eficien n cestodozele cinelui este nc d
litate. Arecolina se extrage din nuca de Areca55 iar prin sintez se folosete sarea
bromhidric. Spectru. infestaii cu Echinococcus i Taenia i parial Ascaridia i Oxiuris
Toxicitate. Are indicele chimioterapic mic i, de aceea, este evitat. Prezentare.
comprimate de arecolin bromhidric 0,10g s.a. Dozaj 1 cpr/10 kgc, n dehelmintizri la
cine. 7.3.2.2. Salicilanilidele Eficiena lor este cunoscut nc din anii 60. mai ales a
supra trematodelor (cu rezerva c nu au activitate asupra formelor tinere de 6-8 sp
tmni i adulilor). Salicilanilidele mai prezint activitate i asupra nematozilor hemato
agi (n special asupra lui Haemonchus spp i Ancylostoma) i asupra larvelor genurilor
Oestrus i Hypoderma. Dup absorbie, majoritatea salicilanilidelor (exceptnd cestodic
idul niclosamida) sunt strns cuplate afectnd direct participarea fosforilazelor n c
adrul metabolismului energetic al paraziilor. Acest grup de substane active poate,
de asemenea, inhiba fumarat-reductaza. Activitatea bun asupra nematodelor din ge
nul Haemonchus a permis utilizarea salicilanilidelor, ca medicaie alternativ, n caz
urile de rezisten la antihelminticele benzilidazolice. Dei salicilanilidele sunt in
solubile n ap se cunosc totui i formulri injectabile (pentru rafoxanid i closantel).
ndicele de siguran este mic (de 4-7 ori doza). Chiar i cel mai recent analog (Closa
ntelul) are limite de siguran sczute (doar de ase ori doza terapeutic). Rafoxanidul (
Rafoxanid, Flukanide, Ranide) Este [3-cloro-4- (4-clorofenoxi) -fenil]-2-hidroxi
-3,5-diiodobenzamida (fig. 7.43.). Este o pulbere alb-glbuie cu miros caracterist
ic, insolubil n ap dar care d suspensii stabile dac apa are un pH uor acid. Se cunosc
suspensii 2,5%, pulberi ncorporabile n uruieli, comprimate, boluri i formule inject
abile. Distruge formele adulte i tinere de 6 sptmni n proporie de 99%, cu ct formele
nt mai tinere proporia scade la 50%.
I OH Cl
CO-NH
C
Cl
I
Fig. 7.43. Rafoxanid
55 uca de Areca (Betel) (Areca catechu) conine alturi de arecolin i ali alcaloizi (ar
ecaidina, arecolidina, guvacina, guvacolina i colina, tanin etc.) i a fost printre
primele remedii mpotriva cestodelor i nematodelor.
246
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Activitate: Cea mai puternic aciune a sa este cea fasciolocid dar i nematodicid (hema
tofage) i mpotriva . Metabolismul: este accelerat, absorbia bun, dar datorit excreiei
lente, perioada de interzicere este de 28 zile pentru carne. Nu este recomandat
pentru vacile cu lapte. Toxicitate: indicele de siguran este mic (de 5-6 ori doza
terpeutic). Dozaj: ovine i bovine 7,5 mg/kgc., pe cale oral sau la bovine, 3mg /kgc
, pe cale s.c. Se recomand ca administrarea s se fac cu repetare la interval de 1-1
,5 luni, primvara i toamna. Se pot administra soluii (la bovine 10%, iar la ovine 2
,5%). Se cunosc i comprimate de 2,5% i 10%. Asocieri: Ranidzol este o asociere de
Rafoxanid + Tiabendazol n suspensie. Dozele sunt de 10-12,5mg/kg corp. Closantelu
l Este [5-chloro-4-(-4-chloro-phenyl)-cyanomethyl]-2-methylphenyl-2-hydroxy-3,5d
iiodobenzamida. (fig. 7.44.). Medicamentul este condiionat sub form de formulri ora
le sau injectabile.
OH I Cl CN C Cl
CO-NH
H3C I
Fig. 7.44. Closantel
H
Activitate. Este activ mpotriva formelor adulte i tinere (de 6-10 sptmni) ale tremato
delor, nematode hematofage, larvele insectelor i are un oarecare efect asupra ces
todelor, rilor i chiar asupra cpuelor. Metabolism. Este bine absorbit, dozele orale
de 10 mg/kgc, atignd dup 24 de ore n plasm valoarea de 55 mcg/kgc, timpul de njumti
ind de 15 zile. Dup administrrile injectabile vrful plasmatic este atins trziu, la 2
4-48 de ore. Toxicitate: nu este cancerigen, teratogen sau embiotoxic, dar limit
a de siguran este doar de peste 6 ori doza terapeutic. Dozaj: Ovine i bovine 10 mg/k
gc, oral i 5 mg/kgc pe cale s.c. Clioxanidul (Tremerad) Este 2-(acetyloxy)- -(4-c
lorophenyl)-3,5-di-iodo-benzamida (fig. 7.45.) Este un compus foarte activ n form
ele acute, asupra formelor adulte de Fasciola hepatica n doze de 15mg/kg corp cnd
se elimin 100% din aceste forme adulte. La formele tinere dozele sunt mrite ajungnd
u-se pn la 130mg/kg corp.
I OOCCH3 CONH I
Fig. 7.45. Clioxanidul
Cl
247
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Semnele de intoxicaie pot s survin dup 2-3 zile de la tratament. n cazul dozelor uzua
le tolerana este bun i se poate folosi la ovinele lactante i gestante. Dac trece prin
rumen este mult mai activ n tratamentele uzuale de fascioloz cronic, putndu-se cons
tata o mbuntire a strii de sntate. Clioxanidul se poate asocia bine cu tiabendazolul
closanida (Cestocid, Fenasal, Mansonil, Yomesan, Dogoten, Lintex Sulqui, Tenizan
, Vermitid, Yomesan) Este 2,5-dichloro-4-nitrosalicilanilida
OH CO.NH Cl NO2
iclocide,
Cl
Fig. 7.46. iclosanida
Este o pulbere cristalin, galben, fr miros, fr gust, insolubil n ap cu activitate
cestodozele cinelui i mai slab n unele nematodoze. Este condiionat n formulri p.o.
vitatea este bun mai ales n cestodoze (excelent mpotriva Echinococcus spp. i Taenia
spp. i mai slab mpotriva lui Dypilidium spp.), n unele nematodoze la cini i pisici i
otriva unor trematodoze intestinale la rumegtoare (Paramphistomum). Metabolism. S
e absoarbe destul de puin n tubul digestiv. Cantitile absorbite se vor metaboliza n a
minoclosamid o amin fr activitate farmacodinamic. Modul de aciune are la baz inhibar
absorbiei glucozei care va duce la blocarea ciclului Krebs, datorit acestui fapt a
re loc acumularea de acid lactic ceea ce duce la moartea trematozilor. Datorit co
ncentraiei mari de acid lactic nematozii sunt distrui nainte de eliminare. Eliminar
e. Spre deosebire de ali reprezentani, niclosamida este eliminat rapid. Limita de s
iguran este foarte bun, mare la bovine i ovine, doze de 40 de ori mai mari fiind bin
e tolerate, i mic la cine i pisic. Dozele sunt: 150-200 mg/kgc. la cine, pisic i ca
e, 80-100 mg/kgc. la rumegtoare. Cele mai active particule sunt cele de 2-3m. n tra
tament se face o diet de 12 ore i nu necesit purgativ. Toxicitatea. Dozele pot fi d
epite de 5-7 ori. Tolerana este bun la animalele tarate, iar la cine n cazul lui Diph
lidium i Echinococcus dozele sunt mrite la 450mg/kg corp. n Romnia exist iclosamid su
b form de comprimate de 500mg. Oxiclozanida (Zanil) Este 3,3,5,5,6-pentachloro-2-hyd
roxy- salicilanilida. Este o pulbere alb, cristalin, insolubil n ap, solubil n alcoo
Este livrat sub form de suspensii comerciale 3,4%, dotat cu dozator.
Cl OH CO.NH HO Cl
Cl
Cl Fig. 7.47. Oxiclozanida
Cl
248
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Administrarea la bovine i ovine se face oral, absorbia n intestin este nalt, concentr
aii importante realizndu-se n ficat i rinichi. Cel mai adesea se elimin sub form de g
ucuronoconjugat prin bil. Mecanismul de aciune se bazeaz n general pe interferarea g
lucurono- reductazelor. Modul de aciune. Este un fasciolicid activ doar fa de forme
le adulte, fa formele tinere avnd o aciune slab (60-64%). Toxicitatea este relativ re
dus, indicele chimioterapic mic. La doze mrite de 4 ori fa de cea terapeutic, pot apa
re efecte toxice. n condiii normale de aceea medicamentul se poate administra fr res
tricii, chiar i la animalele slabe, tarate, sau la femelele gestante. Nu reduce pr
oducia de lapte, nu necesit diet, dar administrrile cele mai bune se fac dimineaa nai
te de ieirea la punat. Perioada de interzicere pentru carne este de 14 zile, dar se
poate administra fr rezerve la vacile de lapte, neexistnd perioad de interzicere pe
ntru lapte. Dozele sunt de 10-15mg/kg corp la ovine i la bovine. La bovine nu se
va depi cantitatea de 100ml, indiferent de greutatea animalului. Foarte rar pot s a
par accidente la animalele cu fascioloz acut masiv. Asocieri: ilzan este asocierea d
intre ilverm (tetramisol) i Zanil n proporii egale (3,4%). Loditac este asocierea nt
re Zanil i oxibendazol. Administrrile sunt unice n doze de 10-15mg/kg corp. 7.3.2.3
. Brom-salicilanilidele Cuprinde dou produse: Dibromsalan (4,5, dibromsalicilanil
ida) i Tribromsalanul (Temasept, Tuasol 100) Este 3,5-Dibrom- -(-4-bromophenyl)2-
hidroxybenzamida. (fig. 7.48.)
Br OH CONH
Br
Br
Fig. 7.48. Tribromsalanul
Iniial acestea au fost folosite ca ageni antibacterieni n detergeni, dar au fost opr
ite la folosire n produsele cosmetice i astfel au ajuns substane trematodicide. Ace
stea sunt pulberi alb cenuii, insolubile n ap, folosite n tratamentul fasciolozei la
ovine i bovine, fie singure, dar cel mai adesea asociate n diverse condiionri comer
ciale: Hilomid este o asociere ntre dibromsalan-tribromsalan n proporie 1:1. Diafen
care este o asociere 3:1 tribromsalan-dibromsalan. Avantajul acestor produse co
nst n faptul c sunt eficace nu numai asupra formelor adulte ci i asupra formelor tin
ere, de la 6 la 12 sptmni, indicele terapeutic fiind de 3. Doza este de 30mg/kg cor
p pentru formele tinere dozele se dubleaz. 7.3.2.4. Fenolii substituii Din acest g
rup numeros cu importan a.u.v. amintim compuii de tiodifenol, clorofenoldiolii, ace
tonitrilii, benzonitrilii, feniltiocianaii i niclofolanii.
249
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Din aceste subgrupe se cunosc numeroi compui cu efecte bune mpotriva cestodelor i tr
ematodelor. Asemntor hidrocarburilor halogenate, (ex. hexaclorfenul) i fenolii subs
tituiii au n general un index mic de siguran i din acest considerent au fost nlocuii
alte medicamente mai sigure. Totui, eficacitatea lor, considerat bun, nc le asigur u
loc important n arsenalul antihelmintic curent. itroxinilul de exemplu dei nu est
e foarte eficient p.o., mpotriva trematodelor sau nematodelor hematofage este mul
t mai eficient ca formulare injectabil. Diamfenetida este excelent n terapia trema
todelor foarte tinere, cele care sunt responsabile de formele grave acute (form a
supra crora oferta terapeutic este foarte restrns). Diclorofenul, dei cu eficacitate
die este un remediu ieftin i netoxic mpotriva cestodelor, n timp ce nitroscanatul c
are produce uor voma este un mijloc nalt eficace i cu un spectru larg n combaterea c
estodelor i nematodelor Ca i hidrocarburile halogenate i fenolii substituii acioneaz
a inhibitori ai fazei de fosforilare din celula mitocondrial a helminilor, blocnd a
stfel metabolismul energetic al acestora. Hexaclorofenul (Bilevon, Dermadex, Dis
tolin, Douveoside, Exofene, Hexosan Fasciofene, Surofene) Este 2,2-methylen-bis (
3,4,6trichlorephenol) metiletanul (fig. 7.49.).
OH Cl CH2 OH Cl
Cl Cl
Cl Cl
Fig. 7.49. Hexaclorofen
Este o pulbere alb, fr miros, insolubil n ap, solubil n alcali. Are aciune bun n
, cestodoze, fascioloz la ovine i bovine. Doza la ovine i bovine. este de 10-15mg/k
gc. Diclorofenul(Diclorphene Dicestal, Taeniaphene, Diphentan.) Este 2,2-dihydrox
y-5,5-dichloro-di-phenyl- etanul (Fig.7.50). Este un compus cestodicid sigur, fo
losit a.u.v. i ca antiseptic sau antifungic cu spectru ngust.
OH CH2 HO
Cl
Fig. 7.50. Diclorofen
Cl
Spectru. Acioneaz moderat asupra viermilor plai la carnivore (Taenia i Dipylidium),
nu are activitate mpotriva lui Echinococcus. Metabolism. Absorbia este lent, activi
tatea diclorofenului petrecndu-se n intestin unde viermii vor fi dezintegrai nainte
de eliminarea pri fecale. Toxicitate. Diclorofenul este foarte bine tolerat de ct
re carnivore. n cazuri extrem de rare s-a constatat vom sau diaree la cine.
250
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Doza la cine i pisic este de 200 mg/kgc., cu diet prealabil de 24 ore. Este folosit i
la cabaline cu oarecare eficien n fascioloze. Diamfenetida (Diamphenetide Coriban)
Este di-(-2-(4-acetamido-phenoxy-ethyl-eterul (Fig. 7.51).
O (CH2) 2 O (CH2) 2 O
CH3CONH
NHCOCH3
Fig. 7.51. Diamfenetida
Activitate. Diamfenetida este substana fasciolicid avnd cea mai mare eficacitate as
upra formelor imature, ncepnd din ziua a 3-a. Activitatea scade proporional cu crete
rea vrstei fasciolelor, formele adulte fiind mai puin afectate. Efectul principal
este vacuolizarea tegumentului helmintului i producerea paraliziei ireversibile a
acestuia. Spectru. Trematodozele ovinelor. De reinut c diamfenetida nu are activi
tate asupra trematodelor bovinelor. Metabolism. Dup administrarea oral se absoarbe
i se distribuie n organism pe cale circulatorie. La trei zile dup tratament se pot
constata cele mai nalte concentraii n ficat i n vezica biliar, activitatea sa depinz
de metabolitul su aminic obinut prin dezacetilarea enzimelor din celulele ficatul
ui, care se pare este cea care rspunde de activitatea antihelmintic a produsului.
Acest metabolit aflat n concentraii mari n celulele hepatice va produce moartea for
melor imature de fasciol localizate n celulele parenchimului hepatic. Cel mai ades
ea acest produs se folosete n fascioloze acute produse prin invazia formelor tiner
e, eficacitatea fiind de 100%. Perioada de interzicere este de 7 zile. Nu se rec
omand administrarea la oile a cror lapte va fi folosit pentru consum. Toxicitate.
Substana este sigur pna la de patru ori doza. Dozele toxice cu efecte vizibile ncep
de la 1 g/kg corp. Perioada de interzicere este de 7 zile pentru carne. Dozele s
unt de 100 mg/kgcorp la ovine i sunt bine tolerate de ctre femelele gestante, anim
alele slabe i tarate. Tratamentele se vor repeta dup 1 sptmn, iar n zona temperat d
tmni. Diamfenetida este iritant pentru piele i mucoase. Menichlopholanul ( iclofolan
, Bilevon - M) Este 5,5- dichloro - 3,3- dinitro- (1,1-biphenyl) -2,2 -niclofolanul
(Fig.7.52).
Cl HO NO2
NO2
OH
Cl
Fig. 7.52. Meniclofolan
251
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Este substan cristalin, glbuie, insolubil n ap, cu activitate foarte bun asupra for
adulte, mai puin asupra tineretului unde dozele trebuiesc mrite progresiv. Se fol
osete la ovine, bovine, suine. Mecanismul de aciune se bazeaz pe blocarea absorbiei
glucozei i pe decuplarea fosforilrii oxidative, cu absorbii ridicate i cu concentraii
maxime n snge la 24-48 de ore. Dup dozri de 3mg/kg corp s-a constatat eficacitate d
e 100% la aduli. Perioada de interzicere este de 7-14 zile. Nu las reziduuri n lapt
e, n esuturi i organe, Bilevon care este livrat sub dou forme: M pentru ovine i capri
ne i R pentru bovine. Bilevon M se dozeaz 4mg/kgc., un comprimat la 25 kg greutate
vie, n fascioloza acut un comprimat la 20 kg.greutate vie Bilevon R se dozeaz 3 mg
/kg corp, comprimatul fiind de 300mg substan activ, ceea ce revine la 100kg corp. N
iclofolanul este destul de toxic i iritant i pentru cel care manipuleaz medicamentu
l. Brotiamida (Dirian) Activitate. Este compus activ asupra lui Fasciola hepatic
a, forme adulte i larvare i n paramfistomoz cu forme adulte i imature n doze de 15 mg
kg corp. Dozaj. n doze de 10 mg/kg corp Toxicitate. Produsul are indice de sigura
n mic, de 1,7. de aceea fiind n retragere. Din acest motiv se indic cntrirea atent a
imalelor, pentru evitarea supradozrii. Precauii. Produsul nu se folosete la bovine.
itroscanatul ( itroscanate) Este 4(4nitrophenoxy)fenilisothiocianatul
O2N O
Fig. 7.53. itroscanat
NCS
Activitate. Nitroscanatul este foarte eficient mpotriva tuturor cestodelor i nemat
odelor specifice cinelui, dar nu se recomand la pisic. Metabolism. Ca o specificita
te, la animalele cu tractul digestiv golit medicamentul va pasa prea repede segm
entul intestinal i medicamentul va aciona doar parial. De aceea, pentru un efect ma
xim, contrar regulii, medicamentul se va administra dup hrnirea animalelor, cnd dat
orit plenitudinii, rata absorbiei intestinale medicamentului va fi ncetinit i efectul
amplificat. n aceste condiii ca efect secundar, se poate nregistra voma. Dozaj. Cin
e 50 mg/kgcorp. itroxinilul (Dovenil i Trodax) Este 4-hydroxy-3-iodo-5nitro-benze
nonitrilul un fasciolicid eficace doar pe cale injectabil.
CN
O2N OH
Fig. 7.54. itroxinil
I
252
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
itroxinilul este o pulbere galben, solubil n ap, se administreaz parenteral, s.c. sau
i.m. existnd i forme pentru administrri orale. Se administreaz s.c. pe laturile gtul
ui la bovine i n zonele fr ln la ovine. Parenteral eficacitatea este de cteva ori ma
are dect n administrrile locale, rezultatele fiind excelente n fascioloz, inclusiv fa
e formele tinere, eficiena fiind comparabil cu cea a Rafoxanidului. Dozele sunt de
10 mg/kgc pe cale s.c. la ovine i bovine. Dintre derivaii de tiodifenolici cei ma
i importani sunt: Actamer (Bithionol Bitin, eodistol, Disto5) Este 2,2- thyo-bis -
4,6dichlorophenolul
OH Cl S OH Cl
Cl
Cl
Fig. 7.55. Actamer
Este un produs foarte activ n cestodoze i parazitoze produse de formele adulte ale
trematodelor. Administrat oral absorbia este limitat n tubul digestiv i se va elimi
na cel mai adesea prin bil. Concentraii maxime biliare se vor ntlni dup dou ore post
ratament. Mecanismul de aciune se bazeaz pe reducerea metabolismului glicolitic i o
xidativ al viermilor aduli, prin inhibarea n special a oxidrii succinatului. Este f
oarte activ n special asupra formelor adulte de Taenia la cine i pisic, dar mult mai
puin eficace asupra lui Dipylidium caninum. La galinacee se folosete n tratamentul
cestodozelor, la rumegtoare n tratamentul mpotriva Moneziei. n parafistomoz eficacit
atea este de 100% la adulte i 87% asupra formelor imature n migrare. Dozele sunt d
e: 200mg/kg corp la carnasiere, ovine, caprine, i mai mari, n general, la psri. La s
peciile mari i mijlocii de rumegtoare exist boluri sau capsule gelatinoase, iar la
psri se administreaz n hran. Tratamentul nu necesit purgative, prezentnd efecte coli
gice. Se mai cunoate Bitinol S care este de fapt un sulfoxid. Acesta d avantajul d
e a fi mult mai activ asupra lui Fasciola hepatica, dozele scznd la 40 mg/kg corp,
indicele de siguran crete la 5. Poate fi condiionat i sub form de boluri. Dac se fa
combinaie cu hetolin se obine produsul Dicrantel (dicrofos) se mrete spectrul i asupr
a lui Dicrocoelium lanceolatum. Pentru a-i mri spectrul i asupra nematozilor se as
ociaz cu fenotiazina obinndu-se produsul Trivermox. Asociat cu oxibendazolul rezult
Douvisole. De reinut c nu se fac asocieri cu tetramisolul pentru c i mrete toxicitate
. 7.3.2.5. Sulfamidele antiparazitare Acestea se adaug la arsenalul substanelor cu
activitate asupra lui Fasciola spp. Activitatea lor este cu precdere asupra fasc
iolelor adulte, dar i asupra formelor tinere de pn la ase sptmni care paraziteaz la
i respectiv de opt sptmni (la vac). Uzual o singur administrare injectabil este suf
ent. Medicamentul poate fi administrat fie pe cale oral fie pe cale parenteral (for
mulrile injectabile fiind mult mai puternice). Dup administrri absorbia este rapid i
uplat la eritrocite (de aici eficacitatea deosebit asupra trematodelor hematofage)
.
253
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Modul de aciune este legat de afectarea produciei energetice a enzimelor prin inte
rferarea a dou enzime importante: fosfoglicerolat-kinaza i fosfoglicerolat-mutaza,
eseniale n faza glicolitic a metabolismului glucidic al viermilor. Cel mai importa
nt reprezentant al grupei este Clorsulonul (acesta a fost deja prezentat n detali
u, vezi capitolul Sulfamide), cu activitate foarte bun asupra trematodelor adulte
i tinere (de 6-8 sptmni). Metabolism. Substana este bine absorbit iar 75% din medica
entul circulant poate fi regsit n plasm, unde este cuplat n proporie de 25% la celule
le roii. Perioada de interzicere este de 8 zile pentru carne. Medicamentul nu se
va administra la vacile de lapte. Toxicitate. Nu este embriotoxic sau mutagen, d
ozele mrite chiar i de 25 de ori nu induc nici un fel de efecte negative la animal
e. Doze. Oi i vaci: 7 mg/kgcorp, pe cale oral i 4 mg/kgcorp pe cale s.c. 7.3.2.6. P
irazino-izoquinolinele i benzazepinele Este grupul de antihelmintice cestodicide
cel mai eficient i sigur dintre toate. Activitatea este foarte eficient mpotriva tu
turor cestodelor cinelui i pisicii, inclusiv Echinococcus, ct i asupra cestodelor ma
miferelor. La doze mrite ei vor distruge formele larvare n gazdele intermediare, d
ar sunt mai puin eficiente mpotriva chitilor hidatici de Echinococcus. Pirazinoizoq
uinolina cea mai cunoscut, praziquantelul este un schistosomicid excelent (agentu
l bilharziozei la om) i un agent eficient mpotriva a numeroase genuri de helmini in
testinali, pulmonari i hepatici la animale i om, dar ca o curioas excepie, nu prezin
t activitate asupra lui Fasciola la rumegtoare. Activitatea asupra helminilor este
de a produce contracia muchiular prin alterarea balanei ionice a celulei musculare i
s determine iniial vacuolizarea i mai apoi disrupia cuticulei viermilor. Praziquante
l (Droncit, Drontal, Kuma, Cestal) Este 2cyclohexylcarbonyl(1,3,4,6,7,11b) hexa-
hydro-2-H-pyrazino-(2,1-a)-4-isoquinolinona. Se prezint sub formulri orale sau par
enterale. Activitatea. Este n general cunoscut ca fiind antihelminticul cu activi
tatea cea mai bun n cazul cinelui i pisicii, asupra tuturor speciilor de cestode, fo
rme adulte i larvare (nu i asupra chistului hidatic).
N O
N O C
Fig. 7.56. Prasiquantel
Produsul mai are activitate i asupra helminilor din plmn, intestin i snge, precum i
pra trematodelor (dar nu i asupra Fasciola), pentru acestea cunoscndu-se formulri i
njectabile. Medicamentul acioneaz prin blocarea funciilor cuticulare ale parazitulu
i, determinnd permeabilizarea acesteia i pierderi mari de glucoz. Parazitul va deve
ni astfel sensibil la atacul enzimelor proteolitice. Metabolizare. Praziquantelu
l este repede absorbit i este aproape n totalitate metabolizat tot aa de rapid.
254
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
S-a demonstrat first-pass effect (o mare proporie de medicament ajunge n ficat i es
te metabolizat nainte de ptrunderea n circulaia general). La cine 60-80% din doz est
xcretat n urin restul fiind eliminat prin bil n fecale. Doar o foarte mic parte de me
dicament (0,1-0,3%) se va excreta nemodificat. Toxicitate. Praziquantelul are o
foarte bun limit de siguran. Doze de 40 de ori mai mari poate cauza voma ocazional,
dar substana poate fi administrat far riscuri chiar i la femelele gestante. Totui nu
se recomand administrarea la ceii foarte tineri sub o lun, sau la pisoii sub 6 sptmn
Formulrile injectabile pot determina iritaie i algie tranzitorie Dozele la cine i pis
ic sunt de 5 mg/kgc. pe cale oral i de 5,5 mg/kgc. s.c. sau i.m. Epsiprantelul Este
2-(cyclohexyl-carbonyl)-4-oxo-(1,2,3,4, 6,7,8,12b)-octa-hydro-pyrazino-(2,1-a)2
-benzazepina
O
N N
O
Fig. 7.57. Epsiprantel
i este printre ultimele remedii cestodicide aprute pe pia. Activitate. Produsul are
activitate excelent mpotriva cestodelor de la cine, pisic, ovine i cabaline, poate ma
i bun dect a praziquantelului, dar activitatea mpotriva schistosomelor este mai res
trns.. Dozaj. Cine: 5,5 mg/kgc, pisic: 2,25 mg/kgc. Toxicitate. Este foarte sigur i n
u s-au observat semne de toxicitate la cine nici la doze mrite de 90 de ori. Bunam
idina (Buban, Scolaban) Este: , -dibutyl-4(hexyloxy)-1-napthalen -carboxy- midam
ina. Exist trei sruri de bunamidin: clorura, toluen-sulfonatul i hidroxinaftoatul, d
intre care a.u.v., prima i ultima sunt utilizate curent. Clorura este un cestodic
id foarte valoros la carnasiere, foarte activ asupra tuturor cestodelor, inclusi
v Echinococcus granulosus,
HN C N(C4H9) 2
OC6H13
Fig. 7.58. Bunamidina
Dozaj. Rezultate foarte bune n doze de 25-50 mg/kg corp la cine i pisic. Hidroxinaft
oatul Este o pulbere glbuie, insolubil n ap. Are efecte cestodicide remarcabile fiin
d destul de des ntlnit. Se folosete n special la ovine i caprine n monezioz i la ca
ere, psri i alte specii.
255
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Doze: 50 mg/kg corp la rumegtoare, psri, 25 mg/kg corp la ecvine, 50-100 mg/kg corp
la canide, administrri orale fr diet i purgativ. Pentru o orientare rapid n tabelel
.5. i 7.8. sunt redate activitatea pe specii a principalelor antihelmintice folos
ite a.u.v.
Tabelul 7.5. Activitatea unor antihelmintice a.u.v. la rumegtoare (dup Brander, 19
91)
Abomas Ostertagia spp. Trichostrongyl us axei Haemonchus spp. Intestin subire Ost
ertagia L4 inhibate Trichostrongyl us spp. ematodirus spp. Moniezia spp. Cooperi
a spp. Bunostomum spp. Strongyloides spp. Intestin gros Chabertia spp. Oesophago
sto mum spp. Plmn Trichuris spp. Dictyocaulus spp. Ficat (Fasciola) Larve sub 6 sptmn
i Larve peste 6 sptmni
+ + + + D D + + + + D + D + -
Antihelmintic Albendazol Brotianid Clorsulon Closantel Diamfenetida Febantel Fen
bendazol Ivermectin Levamisol Luxabendazol Morantel etobimin itroxinyl Oxfendazo
l Oxiclozanida Parbendazol Fenotiazina Rafoxanidul Tiabendazol Tiofanat Triclabe
ndazol
* **
+ + + + + D + + + + + + + -
+ + + + + + + + + + + + + + + + -
+ + + + + + + + + + + + + -
+ + + + D + + -
+ + + + + + + + + + + + -
+ + + + + + + + + + -
+ + + + + D + D + + + + -
+ + + + + + + + + + + + + + + -
+ + + + + D + + D D
+ + + + -
+ + + + + + + + + + + + + -
+ + + + + + + + + + + + -
+ + + + + + D -
+ + + + + + + + + -
+ + + + ** + + + +
ota: Activitate asupra adulilor i larvelor: +, 90%; 60%; - 60%, D = Date neclare
posed i activitate ectoparaziticid ecesit doze mrite
Tabelul 7.6. Activitatea unor antihelmintice a.u.v. la cabaline (dup Brander, 199
1)
Stomac Trichostrongylus axei Habronema spp. Gasterophylus Draschia spp. Paraasca
ris equvorum Intestin subire Strongylus spp. Strongili mici Strongyloides westeri
Intestin gros Larvele strongililor mici Oxyuris equi
+ + + + + + + + + + +
Aduli
*
Antihelminticul
Diclorfos Febantel Fenbendazol Haloxon Ivermectina Mebendazol Oxfendazol Oxibend
azol Pirantel Tiabendazol Triclorfon
+ + D
D D D +# D D D D
+# D D D
+ + + +
+ + + + + + + + + +
D + D + + + + +
D + +** -
+ + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + -
D + + + -
ota: Activitate asupra adulilor i larvelor: +, 90%; 60%; - 60%, D = Date neclare *
posed i activitate ectoparaziticid, ** ecesit doze mrite mai mult de dou ori , #
ecesit doze duble,
Activitate inegal asupra speciilor
256
Probsmayria viviparus
+ + + D + D + + + D
Cestode
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Tabelul 7.7. Activitatea unor antihelmintice a.u.v. la suine (dup Brander, 1991)
Stomac Hyostrongylus rubidus Ascaris suum Intestin subire Strongyloides ransomi I
ntestin Plmni gros Oesophagostomum spp. Trichuris suis Metastrongylus spp.
+ + + + + -
Antihelminticul
Cambendazol Diclorvos Febantel Fenbendazol Flubendazol Ivermectin Levamisol Piper
azin Tiabendazol Tiofanat
+ + + + + + + + +
+ + + + + + + + +
+ + + + + D
+ + + + + + + + +
+ + + + +
ota: Activitate asupra adulilor i larvelor: +, 90%; 60%; - 60%, DN = Date neclare
Tabelul 7.8. Activitatea unor antihelmintice a.u.v. la cine i pisic (dup Brander, 19
91)
ematode Toxocara Leonina Toxocara caninum/cati Toxacara larva somatic Uncinaria s
tenocephala Anchilostoma caninum Trichuris vulpis Dirophilaria (larve) Helmini pu
lmonari
+ + + + + + + + + + + - D + + + + + + D + + + +* + + +** + D + +** + + + + + + +
+ + + + + + + + D + + D D D -
Antihelminticul
Bunamidina Diclorvos Dietilcarbamazina Epsiprantel Fenbendazol Ivermectin Mebend
azol Milbemicina iclosamida itroscanatul Oxantelul Piperazina Praziquantel Piran
tel
+ + + + + + -
ota: Activitate asupra adulilor i larvelor: +, 90%; 60%; -60%, DN = Date neclare;* D
oze repetate la femele gestante; *Necesit doze mrite
7.3.3. Ectoparaziticidele (insecticidele, pesticidele) Ectoparaziii animalelor in
clud membrii grupelor: Arachnida (cpue i ri), Insecta (mute diptere i hematofage, gas
erofili, pduchi). Substanele din aceast grup fac parte din diverse grupe medicamento
ase: minerale vechi, organoclorurate, organofosforice, carbamai, formamidine, pir
etrinoide, produi de fermentaie etc. Locurile de aciune a ectoparaziticidelor n funci
e de locurile lor de aciune ectoparaziticidele se clasific n trei grupe: 1. cele ca
re migreaz n cursul stadiului lor larvar prin corpul gazdei, 2. cele care perforea
z cutisul i straturile sale, 3. cele care triesc n piele i n profunzimea ei. n medic
veterinar denumirea de ectoparazitar este atribuit n general acelor substane care s
unt active mpotriva artropodelor care paraziteaz pielea i fanerele sau zonele adiac
ente (formele larvare).
257
Dipylidium Caninum Echinococcus spp.
+ + + + + + + -
Taenia spp.
Ectoparazii
+ + -
Cestode
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Un ectoparaziticid ideal trebuie s: 1. distrug toi paraziii indiferent de stadiul lo
r de via, 2. aibe o aciune rapid, 3. fie non - toxic sau cu toxicitate redus, 4. fie
compatibile cu numeroi excipieni, 5. fie economice i practice, 6. nu fie poluante p
entru mediu i 7. s nu prezinte prezinte reziduuri n esuturile gazdei. Odat cu introdu
cerea noilor pesticide s-au adoptat i noi tehnici de aplicare a lor. Pesticidul s
au un insecticidul are activitate distructiv asupra insectelor parazitare cu acti
vate major asupra SNC al acestora56. Deoarece marea majoritate a ectoparaziilor se
afl pe piele, ln sau pr, principala orientare a fost de a aplica medicamente aderen
t la piele, n ideea c dac nu are efect distructiv asupra parazitului, ca rezultat a
l efectului toxic, mcar s aibe un efect repelent. Din aceast cauz excipienii cei mai
folosii n vechime au fost cei din grupa gudroanelor i uleiurilor, neevalundu-se pote
nialul, adesea nociv pentru piele, ln sau pr al acestora. A. Strategia terapeutic mpo
riva ectoparazitozelor Momentul i ritmul tratamentelor Un aspect important de lua
t n considerare, n materie de aplicaii externe este cel al epocii i ritmului acestor
aplicaii. Acesta va fi n funcie de: - acaricidul ntrebuinat, - specia int, - sezon
de obiectivul programului de lupt. Tratamentele se fac la anumite intervale. Pent
ru reducerea infestaiei la nivele suportabile, intervalul dintre tratamentele aca
ricide este de 2-4 sptmni.
56 Celulele nervoase sunt constituite dintr-un nucleu, un axon i din dendrite ram
ificate. Acestea vin n contact cu alte dendrite i cu fibrilele musculare periferic
e i astfel vor forma sinapsa nervoas:
Impuls
Piretroidele
Celul
Axon
Organoclorurate
Organofosforice Carbamice
Sinaps
Av ermectine si Milbemicine dup Brander, 1991
Acestea conin un principiu chimic, denumit neurotransmitor care va fi transmis pe c
ale chimic de la un neuron la altul. n cadrul SNC al insectelor neurotransitorii cei
mai importani sunt: acetilcolina, acidul gama-aminobutiric (GABA), glutamatul, s
erotonina i octopamina care prin blocare vor determina tremurturile de tip tetanif
orm al insectelor tratate cu pesticide. Neurotransmitori se afl stocai n rezervorul p
resinaptic al neuronului i la iniierea unor microimpulsuri electrice vor elibera n
eurotransmitorii n zona de despictur sinaptic. Cuplarea transmitorilor la receptori
branei postsinaptici vor antrena modificri specifice mai ales pentru ioni, ale co
nductibilitii membranale, rezultnd modificarea conductibilitii membranale care va alt
era permeabilitatea i apotenialul postsinaptic. La placa motorie terminal conexiune
a dintre neuron i fibrila muscular activitile postsinaptice vor antrena depolarizare
a intens i eliberarea calciului din vezicule (n tubuli) rezultnd astfel contracia com
plexului actin/miozin din sarcomere paralizia, epuizarea energetic i n final moartea
insectei.
258
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
1. Tratamentele sezoniere S vor face ca tratamente strategice, cnd durata lor a f
ost stabilit n funcie de prezena unui procent redus din populaia de insecte, ntr-o or
entare fundamental spre reducerea pierderilor directe i meninerea stabilitii endemice
. 2. Tratamentele extrempore Pt fi motivate prin abundena acarienilor din raiuni e
cologice. Poate fi vorba de tratamente tactice de ajutorare cu acaricide dac prag
ul de abunden acceptabil (corespunztor fiecrui gen ectoparazit n parte) este depit.
lo unde activitatea acarienilor se desfoar pe tot parcursul anului i operaiunile ixod
icide se vor desfura tot pe parcursul ntregului an. n toate cazurile, baza unui trat
ament eficace, n profilaxia general, este prevenirea dezvoltrii femelelor de acarie
ni care, hrnite pot depune un numr impresionant de ou. Modurile de aplicare a insec
ticidelor Oricare ar fi procedeul ales, animalele trebuie s fie tratate regulat,
s fie tratai toi indivizii din efectiv; toate animalele tratate trebuie meninute pe
puni n care s nu fie posibil reinfestarea plecnd de la efective vecine netratate. Un
caricid bun trebuie s aib efect asupra adulilor, nimfelor i larvelor, s blocheze pont
a sau ecloziunea fie n totalitate, fie s le reduc la un procent care s fie incompati
bil cu meninerea unei populaii prea numeroase. Din aceast perspectiv, tratamentele a
supra gazdei o ajut periodic, dar este la fel i un mijloc de a interveni a. mbierile
Bile necesit pentru marile mamifere construcii de capacitate mare. Ele pot fi fixe
sau mobile. Dezavantaje: - costul mare al instalaiilor, - necesitatea unei fore d
e munc mari, - apariia adesea a unor accidente la animale, ct i la personalul care p
articip la realizarea mbierilor, - completarea obloigatorie a bilor cu substan activ
entru a asigura o concentraie optim, remanena de scurt durat a substanelor folosite,
tresarea major a animalelor care, duce la scderea temporar a produciilor de lapte i c
hiar la declanarea unor boli. b. Pulverizrile i duarea Pot fi fixe sau mobile. Insta
laiile sunt mai puin costisitoare dect n cazul bilor, dar eficacitatea lor este destu
l de redus. De aceea, este necesar completarea, prin tratarea capului, a prilor infe
rioare ale cozii, a regiunii perianale, etc. prin folosirea unguentelor acaricid
e. c. Aplicaiile pour-on i spot-on Aplicaiile reprezint o metod foarte bun i indicat
mparativ cu alte metode, avantajele economice sunt considerabile ca munc i cost, e
vitnd n acelai timp stresarea animalelor. Unele acaricide sunt condiionate cu excipi
enii potrivii i asigur, chiar i dup o simpl aplicare pe spatele animalelor, o protec
un: Ivomec, Flumetrina 1% (timp de 12-14 zile), Cypermetrina 2,5% etc. (protejeaz
ovinele timp de minim dou luni). Acest tip de formulare este distribuit foarte rap
id pe animal Metoda pour-on are avantajele: - nu mai sunt necesare instalaii; - e
fectele stresului din timpul mbierilor sau pulverizrile sunt reduse;
259
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
- soluiile sunt gata de folosire i nu mai necesit preparri prealabile; - aplicrile ne
cesit mult mai puin timp dect mbierile sau pulverizrile. d. Crotaliile impregnate Cro
aliile impregnate, de obicei cu un piretrinoid, carbamic, sau cu un organofosfor
ic au eficacitate doar n apropierea urechilor animalului sau n raza de contact a c
apului. Crotaliile impregnate cu triazopentadiene (ex. amitraz) au activitate ac
aricid rapid i eficient mpotriva atarii i hrnirii a numeroi acarieni. Amitrazul d
, are, de asemenea, i efecte repelente pentru cpue. Crotaliile au un important efec
t prin reducerea numrului de insecte care se hrnesc pe animal, asupra pontei i a vi
abilitii larvelor. e. Administrrile per os Organofosforicele (ex. Neguvonul, 80 mg/
kg) administrate repetat la interval de dou luni; asigur efecte i toleran a animalelo
r este bun, chiar i la femelele gestante. d. Blocurile de lins Neguvonul 10% sub f
orm de brichete sau blocuri pentru lins asigur o priz de 50 mg/kg n 24 de ore, dar a
ctivitatea produsului este neregulat. Alte produse: Fenclorfos (Ronnel, Etrolene)
30 mg/kgc.; Famphos (Famphur) 7 mg/kgc. Tetraflor-propanamida 10 mg/kg corp, cu
efect persistent de 15 zile. e. Electuariile Ivermectinele pe cale oral (200 g/kg
c.) au avantajul unui spectru lrg antiparazitar (de ex. nematode + artropode). f
. Dispozitivele cu eliberare lent De exemlu, Closantelul 5%; n doze 15 mg s.a./kgc
., de dou ori la interval de o lun, apoi cu 10 mg/kgc., de patru ori la interval d
e o lun nu omoar acarienii, dar le inhib ponta i afecteaz n mod ireversibil ecloziune
larvelor din ou. Ivermectinele n doze de 15-200 g/kg administrat prin dispozitive
infuzoare au o activitate mult mai prelungit n raport cu administrarea local: 20 de
zile n loc de 15zile. Combaterea acarienilor i insectelor aflate n stadii libere s
e va face prin: I. Lupta ecologic a. b. c. d. e. f. g. Amenajarea i ntreinerea covor
ului ierbos Cultivarea terenurilor, Utilizarea plantelor repulsive. Lupta prin e
liminarea temporar a gazdelor Lupta prin metode agro-pastorale. Lupta zootehnic i i
munitar Lupta genetic prin sterilizarea masculilor II. Lupta biologic Controlul bio
logic este una din alternativele promitoare la substanele pesticide. Dorina de a red
uce reziduurile chimice din plante, rezistena duntorilor i creterea costurilor pestic
idelor chimice a inspirat tiina s cerceteze alternative mai bune. n general, agenii d
e control biologic sunt mult mai prietenoi pentru mediu dect pesticidele chimice i n
cele mai multe cazuri efectele lor sunt mai persistente.
260
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Faptul c substanele pesticide sunt capabile s ucid o larg gam de artropode este o tr
major negativ deoarece ele ucid i artropode neint, incluznd unele benefice, uneori co
ducnd la activarea altor duntori i la noi izbucniri Aceasta se bazeaz pe folosirea de
: - Plante antiinsecte, - Bacterii - Fungi entomopatogeni - ematode entomopatoge
ne - Parazitoizi - Prdtori (psrile) - Extracte vegetale - Metode tradiionale - Vaccin
are Combaterea mutelor Dintre muscide, cea mai rspndit este Musca domestica care rspn
ete ageni patogeni ataai de corp sau din tubul digestiv. Dintre mutele hematofage, St
omoxys calcitrans este cea mai iritant. Protecia contra mutelor se realizeaz cu comp
ui organofosforici i/sau piretrine, sub form de aerosoli, momeli, aspersri. La utili
zarea organofosforicelor trebuie s se in cont de faptul c, n medii alcaline, majorita
tea produselor se descompun; de exemplu, pe pereii proaspt vruii se pot folosi doar
unele produse: diazinon, bromofos, iodofenfos etc. Momelile se aplic pe perei, gea
muri, corpuri de iluminat etc. Combaterea narilor Se poate realiza cu aerosoli i pri
n evaporare n spaii nchise. Evaporarea n spaii nchise este o metod nou de distruger
lor; se realizeaz cu ajutorul evaporatoarelor electrice n care, sub aciunea tempera
turii ridicate, substana activ se evapor din substrat, avnd un efect care dureaz 6-8
ore. producerea de cea cald sau prin aspersri:
n narilor se realizeaz prin
Produsul
Azametifos Diclorfos + deltametrin Deltametrin Tetrametrin Permetrin + tetrametrin P
ermetrin + tetrametrin Tetrametrin + transmix Bioalletrin + permetrin Propetamfos Dic
lorfos + tetrametrin
Tipul aplicrii
Benzi Aerosoli Aspersri Aerosoli Aerosoli Aerosoli Aspersri Aerosoli Aspersri Aeros
oli
Combaterea cpuelor Cea mai important este prevenia, prin utilizarea repelenilor i nu
eprtarea cpuelor fixate pe piele. De exemplu cpuele de pe piele se pot ndeprta dac
mpiedic respiraia, n acest scop se folosesc uleiuri sau alte substane grase. Punnd c
va picturi de ulei , grsime, chiar unt, dup cteva minute cpua se desprinde din piele,
iar dac nu, atunci dup 1-2 ore se ndeprteaz cu o pens. Cu rezultate bune se utilizeaz
Butox B, eo-Stomosan etc. Pentru distrugerea n mas a cpuelor dintr-un teritoriu (mai
ales dac transmit boli infecioase) se utilizeaz metil-pirimifosul (Actellic - B 50
EC). Combaterea Hypoderma bovis Metoda corect ar fi "inerea la distan" fa de taurine
a adulilor de H. bovis, ns repelenii i insecticidele de contact disponibile la ora ac
tual nu se pot utiliza deoarece nu sunt eficace.
261
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Se pot obine rezultate dac se reuete distrugerea larvelor nainte de nceperea migrrii
cest scop se poate folosi triclorfonul. Dozaj. Se administreaz 60-80 mg/kgc. tric
lorfon n furaje, o dat pe lun (octombrie, noiembrie, decembrie). Mai trziu se stropet
e corpul animalelor cu 2-3 l triclorfon soluie 2%. Metoda "pour on" Este simpl, su
spensia sau soluia de triclorfon 8% este aplicat pe pielea din regiunea dorsal n can
titate de 200-250 ml. Tratamentul se face o singur dat n luna noiembrie, avnd eficac
itate de 95-100%. O alt metod rspndit este: Aplicarea "spot on", cnd triclorfonul, so
ubilizat n alcool sau dimetil-sulfoxid, este depus n cantitatea necesar pe anumite
zone ale corpului. i n acest caz eficacitatea este maxim. n cazul apariiei efectelor
secundare (nelinite, semne uoare de intoxicaie), se administreaz sulfat de atropin 0,
05-0,1g s.c.
Denumire comercial
Butox b 12,5 Butox B 50 eocidol 600 EC eo-stomosan Sebacil EC 50 Stomosan EC
Substana activ
deltametrin deltametrin diazinon tetrametrin + transmix Phoxim Permetrin
Concentraia
0,005 0,005 0,05 -0,1 0,0025 - 0,005 0,05 0,005
Tratamentul scabiei La ovine se face prin mbieri, la alte specii prin aspersri, splri
(mbierea oilor se face dup ce au fost tunse). n cazul aspersrilor, animalele sunt ad
unate ntr-un loc strmt; dup stropire lichidul se scurge pe prile laterale ale corpulu
i. Tratamentele se repet la 7-10 zile. Combaterea duntorilor din depozite Duntorii di
n depozite pot provoca pierderi de pn la 25-30%; pe lng pagubele cantitative i calita
tive, ei pot fi vectori ai unor boli infecioase. Pentru a reduce aceste pagube es
te esenial curirea mecanic precum i efectuarea dezinseciilor i deratizrilor period
zinseciile i deratizrile se pot realiza fie prin aspersri, fie prin tratri cu gaz, cu
compui organofosforici, piretroide i fosfuri. n tabelul 7.9. sunt redate cele mai
uzuale moduri de aplicare a antiparazitarelor externe.
Tabelul 7.9. Moduri de aplicare a pesticidelor (dup Brander, 1991)
Denumire comercial Damfin 950 EC DDVP 50 EC Degesch Magtoxin Degesch plates Delic
ia gastoxin Delicia tasak Metation 50 ec Phostoxin tablete Phostoxin pellet Pyro
tox Sumithion 50 ec Unifos 50 ec Substan activ Metacrifos Diclorfos Fosfur de magnez
iu Fosfur de magneziu Fosfur de aluminiu Fosfur de aluminiu Fenitrotion Fosfur de al
uminiu Fosfur de aluminiu Tetrametrin Fenitrotion Diclorfos Aplicarea Aspersri Asp
ersri Gazri Gazri Gazri Gazri Aspersri Gazri Gazri Aspersri Aspersri Aspersri
262
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Specia Bovine
Aplicaii topice mbieri Spray Prfuiri Friciuni pe linia dorsal Aplicaii pour on crota
auriculare impregnate mbieri Spray Aspersri Prfuiri Spray Pulberi i granule n atern
Aplicaii pour on mbieri Spray Duuri Burei impregnai ampoane mbieri i splri Prf
tiparazitare Aerosolizri
Aplicaii sistemice Aditivi furajeri Injecii s.c. Intubaii
Oaie
Porc
Absorbii nazale (Oestrus ovis) Pour-on/ injectabil Aditivi furajeri Injecii s.c. I
ntubaii Paste orale
Cal
Cine i pisic
Injecii s.c.
In concluzie: a. u exist acaricide miraculoase, a cror ntrebuinare s fac inutil oric
lt preocupare; nu exist dect acaricide care trebuie s fie ntrebuinate judicios i met
c. b. u trebuie deci, cum se face deseori, s extrapolm n rile temperate, msurile efic
ce, n mediul tropical i subtropical. Ectoparaziticidele se clasific n dou moduri: 1.
Dup modul de aciune: a. Toxice de ingestie Acestea sunt ingerate de ctre parazii i as
tfel pesticidul se va distribui prin torentul circulator n ntreg organismul. b. To
xice de contact Acestea vor ptrunde n cuticula insectelor prin contact direct dato
rit soluiilor sau pudrelor aplicate pe gazd c. Fumigene Acestea odat dispersate n med
iul natural vor forma o suspensie fin care va ptrunde n tractul respirator al artro
podelor. d. Sistemicele Acestea pot fi absorbite fie prin cuticul, tractul digest
iv sau respirator, fie pot ptrunde n corpul paraziilor ca urmare a administrilor s.c
. ale gazdei i solubilizrii lor n organism. 2. grupe: Dup structura chi
le pesticidele se mpart n urmtoarele mari Organoclorurate i ali compui vechi Organofo
forice Carbamai Piretrine i piretrinoizi Avermectine Compui organici Compui anorgani
ci Alte grupe
263
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
7.3.3.1. Produsele vechi anorganice Sulful i derivaii Sulful se gsete n natur sub for
liber i sub form legat (sulfai i sulfuri). Este un microelement esenial al organismu
. Sulful se gsete n cantiti mai mari n pr, keratin, piele, cartilaje; cisteina i g
nul conin de asemenea sulf. n contact cu pielea, o parte se reduce la hidrogen sul
furat, iar cealalt parte, sub aciunea alcalilor, se transform n sulfur de sodiu, reac
a de reducere fiind favorizat de coninutul n cistein i glutation al esuturilor. Sulfu
a de sodiu solubilizeaz keratina acarienilor, iar hidrogenul sulfurat produs va d
istruge ectoparaziii i oule acestora. Administrat per os este purgativ. Sub form fin
dispersat (sulf coloidal) administrat parenteral are o aciune stimulant. n trecut a
fost folosit n terapia scabiei - sub forma unguentului Helmerich sau sub form de m
bieri la ovine (fierbere cu hidroxid de calciu). Sulful precipitat este antidot n
intoxicaiile cu mercur i plumb. Poate imprima miros crnurilor. Sulfur sublimatum -
obinut prin sublimarea sulfului. Se folosete n prepararea unguentelor. Sulfur praec
ipitatum - pulbere foarte fin, amorf, de culoare galben-verzuie, cea mai eficient.
Este un produs recomandat n intoxicaiile cu metale grele. Doze : animale mari 30-5
0g; suine 5-10g; cine 2-5g. Sulfur pulveratum lotum - pulbere de culoare galben, p
ractic lipsit de arsen. Solutio calcii sulfurati - lichid de culoare rou-portocali
e, cu miros de hidrogen sulfurat, miscibil cu apa n orice proporie. Solubilizat n p
roporie de 1:3-4 cu ap se poate folosi n dermatomicoze, sub form de pensulaii. n ames
ec cu puin ap i amidon este depilator. atrium thiosulfuricum, compus cristalin, de c
uloare alb, solubil n ap. Din soluie, n prezena acidului clorhidric, elibereaz dioxi
e sulf i sulf elementar foarte fin. Eliberarea sulfului se produce lent i atunci cn
d soluia de tiosulfat este administrat per os. n stomac, dioxidul de sulf produs in
stantaneu blocheaz procesele fermentative, de aceea se poate folosi n tratamentul
afeciunilor de acest tip. Se poate folosi n intoxicaia cu cianur, clor, iod; de asem
enea este eficient n intoxicaiile cu srurile metalelor grele (plumb, mercur). Soluia
de tiosulfat se poate folosi n tratamentul scabiei. n acest scop, soluia 5060% est
e aplicat pe pielea animalului cu ajutorul unei perii, dup care locurile respectiv
e se umecteaz cu soluie 5% acid clorhidric. Sub aciunea acidului clorhidric, se eli
bereaz sulful i dioxidul de sulf. Tratamentul se repet de 2-3 ori. Doze: per os 15-
60g la cabaline i bovine; 15-30g la ovine; 4-8g la suine; 2-5g la cine; - i.v. (so
l. 10-20%): - 8-10g la bovine i cabaline; 1-2g la porci; 0,5-1g la cine. Arsenul i
derivaii Sunt insecticide de ingestie eficiente, dar din pcate datorit potenialului
toxic foarte crescut la mamifere sunt retrase. Ele mai pot fi ntlnite doar n concen
traii mici i n asocierile antiparazitare. Alte insecticide arsenicale sunt: Arsenia
tul de calciu Acetoarsenul de cupru Arsenatul de cupru
264
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a

Arsenatul de plumb Arsenitul de potasiu Arsenitul de sodiu Organocloruratele
Ele sunt cosiderate istorice i au stat la baza dezvoltrii altor grupe de pesticide
. Datorit toxicitii i remanenei crescute a reziduurilor, uzul lor este tot mai restrn
, putnd fi ntlnite n diverse asocieri cu alte antiparazitare mai sigure la animalele
de companie. DDT (Dicofan, Clorophenotane, Agritan, eocid) Este dicloro-difenyl
-tricloretanul
CCl3 Cl CH
Fig. 7.59. DDT
Cl
Este o pulbere alb (formele pure) sau gri, insolubil n ap care trebuie s conin minim
75% substan activ Acioneaz ca toxic de contact, avnd o activitate neurotoxic cu afec
ea nervilor motori i senzitivi, cu instalarea hiperagitaiei i a paralaziei, efectul
de knock-down instalndu-se (spre deosebire de piretrine unde efectul este imedia
t) n cteva minute, chiar o jumtate de or. Din pcate n aceast perioad pot fi afectat
zdele, care pot suferi de pe urma efectelor toxice ale produsului. Cei mai sensi
bili la pudrrile (5%) sau bile (0,2%) cu acest produs, au fost ceii, pisoii i psrile
oxicitatea este mai mare la animalele de companie, datorit obiceiurilor de igien (
lins) care la animalele de talie mare este mai restrns i din aceast cauz riscul into
xicaiei este mai redus. n acest caz ns, pericolul rezid din posibilitatea apariiei n
pte a reziduurilor de organoclorurate. Simptomele intoxicaiei la mamifere sunt: h
iperexcitabilitate, convulsii, paralizie i moarte. Pentru controlul simptomatolog
iei nervoase se recomand sedarea (cu pentobarbital) i detoxifierea cu borogluconat
ul de calciu (antidot la cine) i.v. n doze mari de 2-3g pe animal. HCH (Lindan, BHC
, Gammexane, Lindavet, Quelada, Viton) Este Hexaclor-ciclo-hexanul un izomer am
ma, o pulbere cristalin alb cu miros caracteristic, insolubil n ap, dar solubil n sol
venii organici.
Cl Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Fig. 7.60. HCH
Este un toxic de contact interfernd metabolismul inozitolului la insecte.
265
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Efectul este paralizia i moartea insectelor, efectul fiind mai rapid comparativ c
u DDT-ul. S-a constatat c izomerii gamma puri sunt mai lipsii de toxicitate, compa
rativ cu dicophanul fiind de patru ori mai puin toxic. Totui pericolul intoxicaiei
la animalele tinere este crescut. Spectrul antiparazitar este divers, de la inse
cte la pureci, pduchi i rile sarcoptice Dozajul este n funcie de tipul administrrii:
,2% pentru mbieri i 0,2-0,5% pentru pudrri, dar animalele vor fi curate dup o perioa
contact de 30 de minute, pentru a preveni ingerarea sau inhalarea de produs. n u
nele ri mai pot exista, pentru animalele de companie, diferite asocieri insecticid
e cu piretrine (0,4%) i condiionri pentru administrri antiparazitate pentru otitele
parazitare (0,1%) i unguente antiparazitare (0,2%). Se recomand deparazitarea cutil
or i aternutului pentru a mri eficiena tratamentelor. La oi fceau mbieri antiscabioa
foarte eficiente57 cu concentraia de 0,06%. La psri protecia se asigura cu fumigaii (
7,7 mg izomer gamma/m3). Toxicitate. Pisicile tinere sunt sensibile la concentrai
i mrite (peste 0,2%). Efectul rezidual al produsului este de 3-6 sptmni, dar n funcie
de condiiile de mediu aceast perioad poate crete. Toxafenul (C10H10Cl18) (Alltox, G
eniphene, Phenatox, Motox, Toxakil) Este o ciclodien policlor-camfenic
Fig. 7.61. Toxafen
Este o mixtur compex obinut prin clorurarea camphenului. Este de consisten vscoas sa
eroas, de culoare galben cu miros plcut de pin, insolubil n ap dar solubil n solveni
rganici. Alcalii puternici descompun uor toxafenul. Aciune. Toxafenul a fost utili
zat pe scar larg n Africa la tratarea bovinelor infestate cu cpue, n lupta mpotriva
t Coast Fever (produs de cpuele genului Teilleria). Produsul a exercitat o protecie
rezidual sporit i acest fapt a permis pasajul turmelor de bovine prin zone infestat
e cu cpue, nainte ca acestea s se poat hrni (i inocula). Este un toxic de ingestie
contact dar solicit asocierea cu un agent cu efect knock-down dac se folosete n spra
y-uri insecticide. Utilizarea consacrat este i acum n unele ri mpotriva cpuelor i
r. Toxicitatea acut este de patru ori mai mare ca a dicofanului dar cea cronic est
e mult mai mic. Simptomele intoxicaiei sunt dispeea, cianoz, tremurturile musculare i
convulsiile. Tratamentul intoxicaiilor se face la fel ca pentru orice reprezenta
nt al grupei. n tabelul 7.10. sunt redate principalele organoclorurate cu utilizri
a.u.v.
57 n Anglia, dup ce n 1952, HCH a fost interzis, el a fost reintrodus n terapia cure
nt antiscabioas, n 1975, datorit persistenei rilor n efective foarte largi de ovine.
luiile erau extrem de stabile (peste 6 ani) datorit introducerii incorporrii sulfat
ului de cupru (0,03%) ca bacteriostatic. Din 1986, datorit reziduurilor, produsul
a fost din nou interzis, mbierile efectundu-se dup aceast dat cu noul produs (la ace
dat) diazinon.
266
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Tabelul 7.10. Organoclorutate a.u.v.
Organoclorurate istorice Bromo-DDT Camphechlor DDT pp-DDT ethyl-DDD HCH gamma-HCH
Lindan Methoxychlor Pentachlorophenol Aldrin Bromocyclen Chlorbicyclen Chlordan
Chlordecon Dieldrin Dilor Endosulfan Endrin Heptachlor Isobenzan Isodrin Keleva
n Mirex
Ciclodienele
icotina i neo-nicotinaii Dei foarte veche i chiar repudiat, nicotina are pe lng valo
a istoric i rol de precursor al neo-nicotinailor, un grup important n lupta mpotriva
histomonozelor i hexamitiozelor aviare, dar i mpotriva purecilor i pduchilor cinelui
pisicii, i ai oii (Mellophagus ovinus). icotina natural (fig. 7.62.)
N CH3 N Fig. 7.62. icotina
Nicotina a fost simplificat chimic la 3-pyridyl-methylamin i astfel a aprut noua cla
s a, nitrometilenilor, reprezentat de ctre nitiazina (Hepzide) (vezi Cap. Chimioter
apice). Studiile care au urmat n legtur cu efectul knock-down al nithiazinei asupra
M. domestica au dus la dezvoltarea altor sinteze n Japonia unde la heterocicli s
-a adiionat un substituent metilenic (i astfel s-a obinut o nitroguanidin nou (NTN338
93), cunoscut azi ca imidacloprid, membru al clasei insecticidelor, chloronicotin
ilice sau neonicotinozii. Imidaclopridul (Advantage) Este 6-chloro-3-pyridyl-met
hylul (fig. 7.63.)
N N N NO2 NH
Cl
Fig. 7.63. Imidaclopridul
267
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Fa de nitiazid, produsul are activitate mult mai bun insectifug este repelent, antimo
orie, antireproductiv fiind corelat cu coeficientul de temperatur, fotostabilitate i
hidrofobia produsului (obinut prin adiia clorului la gruparea pyridyl). Aciunea. Hi
drofobia favorizeaz penetrarea SNC al acarienilor. Imidaclopridul acioneaz agonisti
c asupra SNC i acetilcolinesterazei insectelor i va duce la moartea paraziilor n maj
oritatea situaiilor prin degenerrile la nivelul mitocondriei i distrugerile irevers
ibile ale celulelor nervoase i muchilor. Toxicitate. Produsul este foarte sigur la
administrrile la cine i pisic. Administrrile acute cu doze de douzeci de ori mai mar
(200 mg/kgc.) la cei i pisoi i la aduli nu au fost urmate de nici o modificare notab
il. Aceeai situaie favorabil s-a nregistrat i n testrile pe femelele gestante. Util
a pe termen lung nu a relevat efecte secundare, teratogenitate sau asupra reprod
uciei la cine sau pisic Dozele recomandate sunt de 10 mg/kg corp la cine i pisic. Imi
aclopridul 10% se recomand n administrri spot-on la cine i pisic n terapia purecilor
a oaie mpotriva lui Mellophagus spp. Alte acaricide vechi care au fost utilizate n
medicina veterinar i mai pot fi ntlnite n diverse asocieri acaricide sunt: Insectici
dele anorganice Boraxul, Acidul boric Polisulfidul de calciu Oleatul de cupru Di
atomeele Clorura mercuroas Tiocianatul de potasium Silicagelul Tiocianatul de sod
iu 7.3.3.2. Organofosforicele Aceast grup este considerat de departe cea mai mare g
rup. Se cunosc peste 50.000 de produse organofosforice, multe dintre ele fiind fo
losite ca antiparazitare interne dar mai ales externe. Ele sunt lichide uleioase
de culoare galben ctre brun sau pulberi cristaline galbene cu miros specific de
usturoi. Ele au nlocuit n mare msur organocloruratele mult mai toxice i mai reziduale
. Fa de grupa organocloruratelor, organofosforicele prezint timp de ateptare mai red
us, dar care este mai instabil, activitatea rezidual fiind inferioar organoclorura
telor. Toxicitatea acut a organofosforicelor poate fi considerat crescut i de aceea
exist un potenial de risc semnificativ n cazul creterii dozelor terapeutice. Toate o
rganofosforicele sunt toxice pentru om i animale n virtutea activitii lor de blocani
ai colinesterazelor. Din cele cteva sute de structuri organofosforice din uzul ve
terinar, cteva din cele mai importante n lupta mpotriva ectoparaziilor sunt reprezen
tate de: Azamethiphos (Alfacron; Snip) Bromclophos (Bromex, aled) Cythioate (Pro
ban) Chlorfenvinphos (Supona) Chlorpyrifos (Piridane, Pyrinex, Scout, Stipend) C
rotoxyphos (Ciodrin) Coumaphos (Asuntol) Diazinon (Dimpylate, Droplix Dimpygal)
Diclorvos (Atgard, Canogard, Equigard, ogos)
268
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Dioxathin (Delvan) Dimethoate (Fostion, Rogor,Roxior) Fenthion (Tiguvon, Pro Spo
t) Quintiofos (Oxinothiophos, Bacdip) eguvon (Metriphonat) Phoxim (Sebacil) Mala
thion (Cythion, Malamar, Prioderm) Organofosforicele sunt utilizate n terapie n ma
i multe moduri: 1. Aplicaii externe: mbieri, aspersri, spray-eri. 2. Aplicaii sistemi
ce: a. aplicaii pour-on b. administrri ca aditiv furajer. Aplicaiile externe Pentru
aplicrile pe aceast cale a.u.v. sunt utilizai frecvent peste 20 de compui cu activi
tate asupra rilor, pduchilor i miazelor (tabelul 7.11.)
Tabelul 7.11. Organofosforice folosite n imbieri i aspersri (dup Brander, 1991)
Insecticidul Bromophos Diclorfention Carbofention mbiere aspersare Clorfenvinphos
Diazinon (mbiere) Phosmet (ambele) Concentraia (%) 0,02 0,025 0,045 0,002 0,04 0,02
5 0,02 Protecie (sptmni) 8 8 8 12 26 6-8 8
Controlul insectelor miazigene se face cu ajutorul jeturilor de aspersare (la o
presiune de 350-700 kPa) sau prin mbiere. n cazul proteciei mpotriva cpuelor cele ma
mportante produse sunt prezentate n tabelul 7.12. in cazul infestaiilor cu cpue mono
gazde (ex. Boophylus microphus) tratamentele se vor repeta la fiecare 21 de zile
, iar n cazul infestaiilor cu cpue cu dou sau trei gazde tratamentelor pot ajunge la
o frecven de cinci zile ntre administrri. Metodele recomandate sunt fie mbierea (n c
l infestaiilor masive) fie aspersarea. Punile pot fi i ele aspersate n cazul unei pop
ulaii foarte mari de cpue, n ideea distrugerii lor la sol.
Tabelul 7.12. Organofosforice folosite mpotriva cpuelor (dup Brander, 1991) Insectic
idul Coumaphos Clorfenvinphos Dioxathion Ethion Concentraia (%) 0,05 0,05 0,15 0,
075
Activitatea mpotriva scabiilor la ovine este realizat n general cu (tabelul 7.13.):
269
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Tabelul 7.13. Organofosforice folosite mpotriva rilor la oi (dup Brander, 1991) Ins
ecticidul Diazinon Flumetrina Propetamphos Concentraia (ppm) 100-125 55 125
Aplicaiile sistemice Acestea sunt apelate mai ales n cazul tratamentelor de combat
ere a larvelor miazigene la rumegtoare sau cele de Oestrus la ovine i Gasterophylu
s la cabaline. n aceste situaii aplicrile (pour-on, i spot-on) posed efecte sistemice
.
Tabelul 7.14. Organofosforice i asocieri folosite pour-on (dup Brander, 1991) Inse
cticidul Coumaphos Deltametrina Fenclorphos Fention Ivermectin Trichlorfon Perme
trina Phosmet Doza aplicat (mg/kgcorp) 10 1% 150 7,5 0,5% 50 1% 20
produse aplicate spot-on pe linia dorsal a spatelui
Adminstrarea n furaje este eficient n combaterea sistemic dozele de administrare fii
nd mici (75-125 ppm). Cele mai utilizate produse sunt: Diclorfentionul, Dimethoa
tul i Trichlorfonul. Organofosforicele sunt compui eficieni n gasterofiloz la cabalin
e, administrai cu sonda naso-esofagien, n doze unice. n tabelul 7.15. sunt redate ce
le mai importante structuri folosite.
Tabelul 7.15. Organofosforice folosite n gasterofiloza la cal (dup Brander, 1991)
Insecticidul Diclorvos Ruelen Trichlorphon Administrare cu sonda (mg/kgcorp) 50
100 75
n controlul purecilor i cpuelor la cine i pisic se utilizeaz coliere antiparazitare
stea sunt redate n tabelul 7.16.
Tabelul 7.16. Organofosforice folosite n coliere la carnasiere (dup Brander, 1991)
Insecticidul Diclorvos Fospirate Propoxur Concentraia (%) 8,9 4,65 15 9,4 Animal
ul Cine Pisic Cine Cine
270
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Activitatea ovicid ale unor produse (coumaphos, dioxathion, chlorpyrifos i crotoxy
phos) a fost determinat prin aplicri topice n concentraii de 0,125, 0,25 i 0,5%. Toat
e acaricidele determin efecte negative asupra ecloziunii oulor la toate categoriil
e de insecte. Coumaphosul, diazinonul, dioxathionul i chlorpyriphosul au fost cel
e mai eficiente n reducerea ecloziunii oulor la oule de o zi, dar au determinat efe
cte mai reduse asupra oulor de 10 i 20 de zile. Pentru a prelungi activitatea rezi
dual a organofosforicelor, acestea se pot asocia cu organocloruratul toxaphen (as
ocierea va diminua chimiorezistena). Aciune. Toate organofosforicele sunt toxice,
de contact, de digestie. Ele acioneaz prin combinarea i neutralizarea colinesteraze
i i datorit liposolubilitii mari ele vor fi rapid absorbite de toate cile normale. El
iminarea se face sub forma produilor de metabolism, cel mai adesea pe cale urinar.
n esuturi la mamifere, substanele organosfosforice sunt supuse atacului enzimatic.
Cele mai importante procese sunt cele de hidroliz i oxidare. Acest atac va determin
a n final detoxifierea organismului, pe cnd la insecte, unde esuturile lor nu conin
asemenea enzime, (sau n orice caz, cantiti mult mai mici dect mamiferele) organosfos
foricele nu pot fi neutralizate i vor deveni letale. Unii produi vor inactiva n mod
selectiv enzimele hidrolitice i datorit acestei proprieti se pot utiliza pentru a i
ntensifica activitatea acelor componente care sunt mai susceptibile de a hidroli
za. Un exemplu de sinergism antiparazitar n acest caz este asocierea dintre malat
ion i etil-nitrofenil-fosfonotionat cnd activitatea celor dou devine de 50 de ori m
ai mare. Reaciile oxidative sunt importante datorit conversiei compuilor inactivi n
compui anticolinesterazici activi. Acetia sunt compuii care vor reaciona cu colin es
teraza n competiie pentru substrat. Se vor forma combinaii foarte stabile care vor
hidroliza ncet sau deloc, astfel c acetil colina produs va continua s-i exercite acti
vitatea stimulant de o manier necontrolabil. Toxicitate. Dei mecanismele de detoxifi
care la mamifere exist, totui, datorit activitii blocante colinesterazice specifice,
toi compuii organofosforici pot avea activitate toxic, att pentru om, ct i pentru ani
ale, dar activitatea toxic este n afara dozelor terapeutice. Activitatea organofos
foricelor se poate contracara prin uzul atropinei i reactivatorii enzimatici (Tox
ogonin), inndu-se cont c toxicitatea ntrziat poat s apar n dou zile. Reprezentan
nphos (C10H10Cl3O4P) Este (Z)-2-chloro-1(2,4dichlorophenyl) vinyl- dimethyl fosf
atul.
Fig. 7.64. Dimethylvinphos
Malathionul (C10H19O6PS2)(Carbophos; Celthion; Cythion; Dielathion Emmaton; Exat
hios; Fyfanon; Hilthion; Karbofox; Maltox) Este Diethyl(dimethoxy-phosphino-thio
yl-thio) succinatul
271
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Fig. 7.65. Malathion
Malathionul este un insecticid introdus in 1950 utilizat iniial n agricultur i mai a
poi mpotriva paraziilor animalelor. Famphurul (Warbex, Famophos) Este un compus pe
baz de acic fosforotioic, bine tolerat de ctre organismele animale, cu activitate
crescut n hipodermoz.
S CH3O P CH3O
Fig. 7.66. Famphur
O
SO2N(CH3)2
Produsul are avantajul c se poate administra i i.m. (doze de 2ml/50kg viu). Cyanth
oatul (C10H19 2O4PS) Este S[2[(1-cyano-1-methylethyl)amino] 2-oxoethyl] O,O-diet
hyl fosforotioatul
Fig. 7.67. Cyanhoat
De reinut c, n terapia curent este c nu se recomand administrarea n acelai timp de
ticide i de antihelmintice cu activitate colin esterazic inhibitorie. n tabelul 7.1
7. sunt redate principale structuri organofosforice.
Tabelul 7.17. Clasificarea EU a grupelor organofosforice
(sursa: http://www.hclrss.demon.co.uk) 1. Organofosfai Bromfenvinfos Chlorfenvinp
hos Crotoxyphos Dichlorvos Dicrotophos Dimethylvinphos Fospirat Heptenophos Meth
ocrotophos Mevinphos Monocrotophos aled aftalofos Phosphamidon Propaphos TEPP Te
trachlorvinphos Dioxabenzofos Fosmethilan
2. Organothiofosfaii
272
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Phenthoat 2.1 Compui alifatici Acethion Amitona Cadusafos Chlorethoxyfos Chlormep
hos Demephiona demephiona-O demephiona-S Demetona demetona-O demetona-S demetona
-methyl demetona-O-methyl demetona-S-methyl demetona-S-methylsulphon Disulfoton
Ethion Ethoprophos IPSP Isothioat Malathion Methacrifos Oxydemeton-methyl Oxydep
rofos Oxydisulfoton Phorat Sulfotep Terbufos Thiometona Amidithion Cyanthoat Dim
ethoat Ethoate-methyl Formothion Mecarbam Omethoat Prothoat Sophamida Vamidothio
n Chlorphoxim Phoxim Phoxim-methyl Azamethiphos Coumaphos Coumithoat Dioxathion
Endothion Menazon Morphothion Phosalona Pyraclofos Pyridaphenthion Quinothion Di
thicrofos Thicrofos Azinphos-ethyl Azinphos-methyl Isoindol Dialifos Phosmet Iso
xazol Isoxathion Zolaprofos Chlorprazophos Pyrazophos Pyridina Chlorpyrifos Chlo
rpyrifos-methyl Butathiofos
2.2. Compui amidici alifatici
2.3. Oximele
2.4. Compuii heterociclici
2.5. Compuii benzo-tiopiranici 3. Compui benzo-triazinici
Structuri organice
4. Compui pyrazolo-pirimidinici
Structuri organice 5. Compui pirimidinici
273
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
6. Compui quinoxalinici
Structuri organice
7. Compui triazolici
Structuri organice
8. Compui fosfonai 9. Compui fosfono-tioai 10. Compui fenil-etil 11. Compui fenil-fen
l
12. Compui de fosforo-amid
13.Compui fosforo-amidothioai
14.Compui fosforo-diamidici
Diazinona Etrimfos Lirimfos Pirimiphos-ethyl Pirimiphos-methyl Primidophos Pyrim
itat Tebupirimfos Quinalphos Quinalphos-methyl Thiadiazole Athidathiona Lythidat
hiona Methidathiona Prothidathiona Isazofos Triazophos Phenyl Azothoat Bromophos
Bromophos-ethyl Carbophenothion Chlorthiophos Cyanophos Cythioat Dicapthon Dich
lofenthion Etaphos Famphur Fenchlorphos Fenitrothion Fensulfothion Fenthion Fent
hion-ethyl Heterophos Jodfenphos Mesulfenfos Parathion Parathion-methyl Phenkapt
on Phosnichlor Profenofos Prothiofos Sulprofos Temephos Trichlormetaphos Trifeno
fos Butonat Trichlorfon Mecarphon Fonofos Trichloronat Cyanofenphos EP Leptophos
Crufomat Fenamiphos Fosthietan Mephosfolan Phosfolan Pirimetaphos Acephat Isoca
rbophos Isofenphos Methamidophos Propetamphos Dimefox Mazidox Mipafox Schradan
274
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
7.3.3.3. Carbamaii Carbamaii au fost iniial extrai din boabele de calabar, o plant di
n Vestul Africii, care conine fizostigmin i care este un ester metilcarbamic. Grupa
conine n jur de 25 de compui de baz, clasificai n mai multe subgrupe. n tabelul 7.1
sunt redate clasele de insecticide carbamice cunoscute pn la aceast or. Ca structur c
himic carbamicele sunt esterii acidului carbamic cu fenol pirazol sau cu ali alcoo
li heterociclici care acioneaz prin substituirea acetilcolinei pe baza asemnrii spaia
le dintre ele. Activitatea este foarte asemntoare cu a organofosforicele Stimulare
a colinergic a sinapselor este urmat, n final de paralizia ectoparazitului. De reinu
t c toxicitatea carbamailor este mult mai mic n comparaie cu cea a orgnofosforicelor
a fost demonstrat de numeroase ori. Dei acioneaz la fel, adic blocant al colinestera
zelor, efectul nu este aa de persistent ca la produsele organofosforice.
Tabelul 7.18. Clasificarea insecticidelor carbamice (Sintez)
Carbamaii Benzofuranyl-metilcarbamaii bendiocarb carbaryl benfuracarb carbofuran c
arbosulfan decarbofuran furathiocarb dimetan dimetilan hyquincarb pirimicarb ala
nycarb aldicarb aldoxycarb butocarboxim butoxycarboxim methomyl nitrilacarb oxam
yl tazimcarb thiocarboxime thiodicarb thiofanox allyxycarb aminocarb bufencarb b
utacarb carbanolate cloethocarb dicresyl dioxacarb EMPC ethiofencarb fenethacarb
fenobucarb isoprocarb methiocarb metolcarb mexacarbate promacyl promecarb propo
xur trimethacarb XMC Xylylcarb
Dimetilcarbamaii
Oxim-carbamaii
Fenil-metilcarbamaii
Cei mai importani reprezentani sunt:
275
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Carbarylul (Arylam, Dicarbam, Ravion, Seffein, Sevin) Este 1-napthyl- -methyl-ca
rbamatul
OCONHCH3
Fig. 7.68. Carbaryl
Este un produs excelent acaricid de uz extern sub form de suspensii sau emulsii 1
5%, existnd i pulbere 5%. Bolfo este preparatul sub form de pulbere Carbarylul este
utilizat masiv n condiionrile sub form de pulberi, spray sau, cel mai adesea n zgrzi
pentru cini i pisici fiind un bun insecticid de contact. Unii autori susin c activit
atea carbarylului n colierele pentru cini i pisici este de foarte mare durat, ajungnd
chiar i la peste patru luni. Spectrul de activitate este mpotriva purecilor, cpuelo
r, narilor, pduchilor i rilor. n concentraii de 0,1-0,2% i utilizat intempestiv po
ermina rezisten. Toxicitate. Semnele intoxicaiei, consecutiv dozelor mari la mamife
re sunt noseea, voma, diareea, bronhoconstricia, hipersalivaia, cianoz, convulsiile
i coma. Clorphenamida (Clordimephorm, Galeron) Este foarte activ mpotriva artropo
delor rezistente la organofosforice. n concentraii de 0,5-1; are remanen de trei zile
, dar din pcate este toxic i chiar are potenial cancerigen. Produsul se poate asoci
a n concentraii reduse cu organofosforicele i cu piretrinoidele de sintez, unde inhi
b degradarea acestora de ctre esterazele i oxidazele artropodelor. Cymiazolul (Tifa
tol) Este un carbamil-naftil-metil-carbamat, utilizat n mbieri sau ncorporai n medali
ane.
CH3 S H3C N N H3C
Fig. 7.69. Cymiazol
Aciunea este foarte asemntoare cu a organofosforicelor i sunt bazate tot pe blocarea
colinesterazei. Este tot un ectoparaziticid nesistemic care acioneaz prin contact
i respirator. Are bun aciune asupra cpuelor i oulor de cpue Bediocarbul (C11H13 O
m Dycarb, Garvox, Multamat, Multimet, iomil, Rotate, Seedox, Tattoo, Turcam) Est
e 2,2-Diethyl-1,3benzodioxol-4ol-methyl-carbamatul. Este un insecticid de contac
t cu aceleai indicaii, spectru i toxicitate ca i carbarylul cu eficacitate mpotriva
lor, mutelor, purecilor, pduchilor i cpuelor.
276
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
O OCNHCH3 O CH3
O
CH3
Fig. 7.70. Bediocarb
O variant mai nou a bendiocarbului este Promecarbul (Minacide) care este compusul
trietilenic. Methomyl (Acinate, Agrinate, Flytek, Kipsin, Lannate, Lanox, Methav
in, Methomex, udrin, uBait, Pillarmate) Este S-methyl -[(methylcarbamoyl)oxy]-th
io-acetimidatul
O CH3C SCH3
Fig. 7.71. Methomyl
NOCNHCH3
Este un produs introdus n 1966 ca pesticid i renregistrat ca insecticid n 1998, cons
iderndu-se c nu determin riscuri pentru om i animale i mediu, n cazul utilizrii core
. Pn n prezent se cunosc 15 produse pe baz de methomyl folosite n agricultur i n me
a veterinar formulate ca pulberi solubile sau de pulverizare, concentrate emulsio
nabile sau momeli solide. Mai poate fi conionat n coliere, alturi de permetrine. Ac
tivitatea este a unui insecticid de contact sau sistemic i este bun mpotiva purecil
or i cpuelor. Toxicitatea este considerat moderat-mare pentru om i mare pentru peti
lbine. Propoxur (C11H15 O3)(Aprocarb, Baygon, Bifex, Blattanex, Brifur, Bolfo, P
illargon, Prentox Carbamate, Propogon, Propyon, Rhoden, Suncide, Sendran, Tendex
, Unden, Undene) Este 2- (1- methyl- ethoxy) -phenyl-methyl-carbamatul
OCNHCH3
OCH(CH3)2
Fig. 7.72. Propoxur
Propoxur a fost introdus n anii 60 ca pesticid n agricultur i mai apoi a fost folosi
t i ca insecticid. Este unul din cele mai cunoscute produse din aceast grup, cu mul
tiple valene i un spectru larg de aciune, compusul excelnd mai ales mpotriva insectel
or i larvelor acestora (activitate consacrat).
277
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
La fel ca methomylul, este att un insecticid de contact ct i sistemic. Activitatea
Propoxurului este caracterizat printr-un efect knock-down foarte rapid i un efect
rezidual foarte lung, ceea ce a fcut din acest produs un mijloc de control al aca
rienilor foarte apreciat. Propoxur este condiionat intr-o mare varietate de formu
lri pentru uzul veterinar: concentrate emulsifiabile, pulberi solubile i de pulver
izare, granule, aerosoli, fumigaii i momeli. Toxicitatea este moderat cnd animalele
inhaleaz sau nghit compusul, dar sunt puin toxice la aplicaiile topice. De reinut c n
se vor folosi n asocieri cu carbamicele: fenotiazina, morfina, neostigmina, piri
dostigmina, succinil-colina. 7.3.3.4. Formamidinele (Triazopentadienele) Formami
dinele sunt un grup important pentru medicina veterinar. Ele au aprut n anii 70 avnd
ca prim reprezentant Amitrazul, cu bun activitate acaricid. Ele sunt sruri halogen
ate de formamidin i fenamidin, structuri cu activitate atestat mai ales n cazurile de
rezisten la compuii organoclorurai i carbamici. Formamidinele sunt agoniti ai recept
rilor octoaminici din sistemul nervos al artropodelor. Acetia sunt responsabili d
e creterea activitii nervoase, reducerea hrnirii celulelor musculare i de perturbarea
mecanismului contraciei. De asemenea formamidinele mai acioneaz prin inhibarea enz
imei monoaminoxidaza, cea rspunztoare de degradarea neurotransmitorilor specifici, n
orepinefrina i serotonina. Aceasta va duce n final la acumularea acestor compui (cu
noscute ca amine biogene). Toxicitatea asupra insectelor este diferit comparativ
cu alte structuri ectoparaziticide, insectele afectate vor deveni quiescente, mo
artea lor instalndu-se rapid. Amitraz (Taktic, Mitaban, Mitac, Ovasyn, Ridd) Din
punct de vedere chimic este 1,5 di-2,4-dimetilfenil-3-metil-1,3,5-triazo-1,4pent
adiena i mult vreme a fost singura structur utilizat a.u.v. ca ectoparazitar.
CH3 CH3 N CHNCH N CH3 CH3
Fig. 7.73. Amitraz
CH3
Este o molecul nesistemic, liposolubil i biodegradabil, cu aciune de contact i pe ca
respiratorie; se descompune n dou molecule asemntoare de clordimeform, dar care nu c
onine clor. Este devine tot mai stabil n mediile apoase, odat cu creterea pH. Acesta
se asigur prin adugarea de NaOH n soluie. Se utilizeaz n colierele pentru cini, imp
nate n concentraia de 8,5%, i pstreaz eficiena 4 luni. Spectru. n primul rnd este
cu succes mpotriva agenilor scabiei: Sarcoptes, Chorioptes, Psoroptes, Demodex i cp
uelor, dar are activitate i asupra altor acarieni parazii ai animalelor de rent sau
de companie.
278
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Metabolizare. Are loc rapid de pe piele i n organism se metabolizeaz uor n acid 4 - a
mino - metil - benzoic. Toxicitatea. este relativ sczut, produsul avnd limite de si
guran largi la mamifere. Cele mai frecvente semne ale toxicitii sunt sedaia la toate
speciile, care de obicei este asociat i cu activitatea asupra 2-receptorilor de l
mmifere. DL50 pentru obolani este de 800 mg/kgc, administrat per os. Amitraz est
e condiionat sub form de soluii de mbiere i aspersiune pentru tratamentul rilor i c
la animalele de rent. Doze. ovine sol. 0,05%, bovine sol. 0,075%, suine sol. 0,00
5%, albine fumigaii (produsul comercial Varrescens). Uzaj: o aplicare pe sptmn. Dilui
le pentru mbieri per litrul ap sunt: Cini i pisici Cpue i pureci: Demodecie : Paraz
iculari: 2 ml/l. 3-4 ml/l 1 ml/l.
Animale de rent : Cpue: aspersare: 2 ml Rie: 3-4 ml (Sarcoptic: 2-3 aplicaii, demodec
ic: 5-8). De reinut c amitrazul este contraindicat la cabaline. Contrar clordimefor
mului (folosit iniial), amitrazul nu prezint risc cancerigen i, fiind rapid metabol
izat, nu se acumuleaz n organism. Unul din metaboliii si majori (BTS-27271) are acti
vitatea biologic superioar amitrazului. De aceea, amitrazul este considerat ca un
proinsecticid i proacaricid. Se utilizeaz n bi i pulverizri: 0,25. Timpul de interzi
e este de 14 zile pentru carne, 24 de ore pentru lapte. Clordimeformul (Acaron;
Carzol Bellotion Especial; Bermat Fundal, Galecron Ovatoxion Spanon) Este -(-ch
loro-2-o-tolyl)- , -dimethyl-formamidina. Sinonime: Chlorphenamidine, Chlorophed
ine, Chlorophenamide, Chlorophenamidine
CH3 Cl N CHN CH3 CH3
Fig. 7.74. Clorodimeformul
Interfereaz mecanismele regulatoare ale aminelor. Toxicitatea este moderatmare. Se
mnele clinice ale intoxicaiei sunt: mioz, vom, bronhoconstricie, lucru care limiteaz
utilizarea produsului la cinii sub trei luni. n intoxicaii: se va face lavaj cu crbu
ne medicinal, atropina 0,2mg/kg corp, diazepam, PAM. Fenamidina isetionat Este 4
,4-Oxidibenzamidin-isethionatul Iniial produsul a fost utilizat ca antiinfecios,
apoi mpotriva Babesia spp. dar care consacrat n ria demodectic.
279
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
HN C NH2
Fig. 7.75. Fenamidina
NH O C .2 C H O S 2 6 4 NH2
Formetanatul (Carzol) Este , -dimethyl- [3[[(methylamino) carbonyl]oxy]phenyl]met
hanimidamida.
Fig. 7.76. Formetanat
Este o formamidin mai puin cunoscut. Actualmente ar mai putea fi ntlnit doar n unele
ocieri folosite n cazurile de rezisten la organofosforice. Ultimele trei produse au
fost scoase din uz in SUA. 7.3.3.5. Macrolidele antiparazitare Avermectinele of
er avantajul c au un spectru de activitate larg i o eficacitate extrem la concentraii
sczute. Acestea au fost prezentate la medica ia antiparazitar intern Activitatea ect
oparazitar Numrul investigaiilor asupra variatelor specii de acarieni au demonstrat
c avermectinele sunt candidai exceleni pentru folosirea n programele unde controlul
speciilor duntoare este ultimul obiectiv. Din aceast mare clas (deja prezentat n bun
arte la substanele nematodicide) vor fi prezentai doar principalii reprezentani cu
activitate ectocid: Doramectina, Eprinomectina, Ivermectina, Selamectina, Milbem
cin-oxima respectiv Moxidectina. Modul de aciune al grupei este de modulare a act
ivitii agonistice a GABA. inta major este legarea glutamatului la canalele de clor i
provocarea paraliziei insectelor.
280
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Tratamentul cu avermectine chiar dac nu omoar n toate cazurile, interfereaz cu sigur
an funciile fiziologice eseniale supravieuirii insectelor, cum sunt nprlirea, hrnir
eproducerea i ovipoziia, prin mecanisme nc necunoscute n totalitate. Avermectinele se
pot administra sub mai multe forme, cunoscndu-se formulri pentru administrri: inje
ctabile subcutanate, intramusculare, topice: pour-on, spot-on orale: sub form de
capsule, ncorporate n furaj, sau sub form de electuariu (paste orale). Ivermectina
(Ivomec) Este un insecto-acaricid potent cu aciune per os i de contact. A fost int
rodus n uzul veterinar n 1981 mai nti ca antihelmintic i mai apoi, n urma cercetrilo
ca insecticid. Abamectina A fost primul compus pesticid introdus n 1985, dup care,
n Australia a fost introdus ca formulare injectabil a.u.v. n controlul nematodozel
or i pduchilor la bovine. Att abamectina ct i ivermectina aparin marii grupe a averme
tinelor i au fost primele structuri care au deschis calea endectocidelor. Ivermec
tina este folosit n diferite formulri (injectabil, pour-on, spot-on, chiar i boluri)
mpotriva acarienilor. Ivermectina, n ciuda activitii bune solicit perioad de interdi
e i nu poate fi administrat la vacile lactante din cauza potenialelor reziduuri din
lapte care se pot identifica i dup 18 zile de la adminstrri (aproximativ 5%). Acea
st situaie a determinat identificarea unor structuri nrudite dar care s nu aib perioa
d de interzicere. Perioada de interzicere pentru carne i lapte este considerat mare
, de 20 -28 de zile. Excretat prin fecale este toxic pentru insectele coprofage.
Milbemycin-oxima (Interceptor) Este un insecticid, acaricid i nematodicid cu aciu
ne de contact i digestiv. Este produs de Streptomyces hygroscopicus. Moxidectinul
Este un endectocid rezultat prin fermentaie i sintez (S. cyanogriseus nocynogenus).
Selamectina (Revolution, Stronghold) Este un produs semisintetic analog doramec
tinului. Este folosit n cele mai noi condiionri spot-on i pour-on n prevenia i trata
tul mpotriva cpuelor i purecilor. Doramectina Este un insecticid i acaricid cu spectr
u larg cu aciune de contact i prin ingestie. Este un produs de fermentaie a unei tu
lpini mutante de Streptomyces avermitilis. Este folosit ca endectocid sistemic c
u activitate ectopaziticid mpotriva multor insecte i cpue, inclusiv tulpini multi rez
istente. Eprinomectina (Eprinex) Eprinomectina este un produs introdus n terapie n
1997 pentru uz n parazitozele bovinelor incluzndu-le i pe cele lactante. Eprinomec
tina este pn n prezent singurul reprezentant al grupei avermectinemilbemicine care
poate fi introdus n programe strategice mpotriva endo sau ectoparaziilor cu risc scz
ut de reziduuri i fr condiii de retragere.
281
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
OCH3 H3COCHN OCH3 H3C O O CH3 H3C O O O CH3 O OH O R25 (Secbutil sau izopropil)
H O CH3
O H OH
CH3
Fig. 7.77. Eprinomectrina
7.3.3.6. Piretrinele Piretrinele sunt insecticide de contact, puin toxice pentru
om i mamifere. Acestea se mpart n dou mari grupe: - piretroizi naturali i - piretroid
e. a. Piretrinele (piretroizii naturali) Pulberea de pyrethrum este obinut din cal
otidiile uscate i fin pulverizate ale diferitelor specii de flori din genul Chrys
antheum. n aceast pulbere se gsesc esteri cu activitate insectifug (cid) (0,5-3%): -
piretrina I (cea mai activ) i II, - respectiv cinerina I i II. Concentraiile active
pentru a fi eficace trebuie s aib concentraia minim de 1%. Extractul de piretru conin
e piretrine aproximativ 25% . Piretrina I este mult mai activ n suspenii apoase (e
ste incolor, uor oxidabile i fotosensibile). Aciunea insecticid se manifest ntr-un i
rval de timp foarte scurt fiind un toxic de contact. Efectul knock-down va fi pr
ecedat de excitaie i convulsii, dar pentru unele insecte poate fi un proces revers
ibil. Efectul dispare odat cu aerisirea ncperilor. Asocierea cu piperonil-butoxidul
determin sinergizarea i prelungirea efectului piretrinelor naturale. b. Piretrino
idele (aletrinele) Piretroidele sunt esteri derivai din extractele naturale de Py
rethrum. Ele aparin unei clase moderne de medicamente care are avantajul unei efi
caciti excelente mpotriva unui spectru parazitar larg. Oamenii de tiin sunt de acord
la ora actual nu exist nici un agent antiparazitar care s depeasc aceast grup de me
ente ca spectru la concentraii att de mici.
282
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
De reinut c piretroidele au efecte specifice asupra celulei nervoase a insectelor,
chiar i n cantiti foarte mici, chiar infime. Acest efect asupra animalelor cu snge c
ald este de 1.000 pna la de 10.000 de ori mai mic comparativ cu cel asupra insect
elor. Faptul este atribuit diferenelor semnificative dintre structura i funcionarea
SNC la animale i proprietile metabolice specifice ale acestora, mult diferite de c
ele ale insectelor. n consecin siguranta acestor compui pentru mamifere este aproape
absolut. La acestea se adug i faptul c incidena fenomenele de rezisten la aceast g
te nul (la aceasta st mrturie Cyfluthrina, folosit cu succes nealterat de peste 15 a
ni). Aletrinele sau piretroidele (sau alil-cinerinele) sunt analogi sintetici ai
compuilor naturali cinerina, jasmolina i piretrina. Ele au o compoziie chimic asemnt
are piretrinelor dar nu mai sunt fotosensibile ceea ce le d nete avantaje n terapi
e (figurile 7.78.-7.87.). Primul piretroid fotostabil (permetrina sau aletrina)
a fost introdus n uz n 1973. Aciunea insecticid este rapid i puternic (insecticide
ntact) efectul instalat fiind knock-down and kill (efectul fiind de aceast dat ire
versibil). Ele sunt foarte puin toxice pentru mamifere, ceea ce constituie un ava
ntaj. Unele dintre acestea au activitate repelent. Spectru. Se folosesc pentru co
mbaterea gndacilor, furnicilor, pduchilor, rilor, purecilor, cpuelor, aplicate prin a
spersare sau prin pulverizare. Unii compui (ex. permetrina) acioneaz mpotriva mutelor
: Stomoxys calcitrans, Musca autumnalis, asupra scabiei (Psoroptes bovis, Sarcop
tes suis). n unele ri s-a semnalat deja rezistena la piretrine i piretroide). n gener
l avantajele folosirii piretrinoidelor sunt rapida degradare n mediu, slaba tendi
n spre bio-acumulare fa de alte produse i toxicitatea asupra psrilor i mamiferelor
tice este mic. Este fr restricii pentru carne i lapte, fiind netoxice. Pyrethroid est
erii Fenvaleratul (Acadex 60, Pydrin, Sumicidin, Belmark C25H22Cl O3) Este Cyano
(-3-phenoxyphenyl)-methyl-4-chloro--(1-methylethyl)-benzen-cettul
CH(Cl3)2 Cl CHCOOCH CN O
Fig. 7.78. Fenvlertul
Permethrin (Ambush, Ectibn, Pounce, Exspot, C21H20Cl2O3) Este (3-phenoxyphenyl
)-methyl-3-(2,2-dichloro-ethenyl)-2,2-dimethyl-cyclopropncrboxyltul
Me Me
Cl2C
CH
COOCH O
Fig. 7.79 Permetrin
Flumethrin (Byticol, C28H22Cl2F O3) Este Cyno(4-fluoro-3-phenoxyphenyl)-methy
l-3[2chloro-2(4-chlorophenyl)-ethenyl] -2,2- dimethyl -cyclopropn-crboxyltul
283
Romeo T. Cristin
Suport Curs: Frmcologie veterinr Partea a II-a
Este folosit la bovine i ovine n tratamente sistemice, prin aplicare pour-on 1%. A
ceast formul se realizeaz ntr-un excipient care permite absorbia percutanat a princip
ului activ. Sub aceast form, produsul este rspndit de-o aa manier nct asigur o pos
ponderal de 0,5-1,5 substan activ/kg. Produsul este rezistent la ploaie i persist n
cacitate timp de 6 sptmni. Flumethrina are eficacitate mare contra cpuelor, chiar i c
ntra tulpinilor cunoscute ca rezistente i contra cpuelor cu mai multe gazde. Aplica
rea Bayticolului pour-on este simpl, economic i convenabil pentru controlul speciilo
r de cpue cu 1, 2 sau 3 gazde
Fig. 7.80. Flumetrina
Acrinathrina (C26H21F6 O5)
Fig. 7.81. Acrinathrina
Este:(S)-cyano(3-phenoxyphenyl)-methyl-(1R,3S)-2,2-dimethyl-3-[(1Z)-3-oxo-3[2,2,
2-trifluoro-1(trifluoromethyl)ethoxy]-1-propenyl]cyclopropan-carboxylatul Cyhalo
thrina (Grenade, C23H19ClF3 O3) Este Cyano-(3phenoxyphenyl)methyl(1R,3R)-3-[(1Z)
-2-chloro-3,3,3-trifluoro-1propenyl]-2,2-dimethyl-cyclopropan-carboxylatul. Se c
unosc doi izomeri: gamma i lambda -cyhalothrina.
Fig. 7.82. Cyhalotrina
284
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Cypermethrina (Barricade, Ripcord C22H19Cl2 O3) Este: Cyano(3phenoxyphenyl)methy
l-3 (2,2-dichlorethenyl)2,2 dimethylcyclopropan-carboxylatul
Fig. 7.83. Cypermetrina
Cypermetrina are numeroi izomeri, la rndul lor structuri eficace n combaterea insec
telor. Acetia sunt izomreii: alpha-, beta-, theta-, respectiv zeta-cypermethrina.
Flucythrinatul (Pay-off, C26H23F2 O4) Este cyano(3-phenoxyphenyl)-methyl-(S)-4-(
difluoro-methoxy)-(1-methyl-ethyl)benzen-cettul.
Fig. 7.84. Flucythrint
Fluvlintul (C26H22ClF3 2O3) E Cyno(3-phenoxyphenyl)methyl -[2-chloro-4(triflu
oromethyl)phenyl]DL-vlintul
Fig. 7.85. Fluvlint
Este un piretroid sintetic cu mre eficcitte insecticid la care i lipsete inelul
ciclopranic obisnuit. Tau-fluvalinatul (C26H22ClF3 2O3) Este cyano(3-phenoxyphen
yl)methyl -[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-Dvalinatul. Este principalul izo
mer al fluvalinatului.
285
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Fig. 7.86. Tau-fluvalinat
Cu activitate recunoscut acaricid n acesast subgrup mai amintim: bifenthrina i fenpro
athrina (= fenpropanatul, Danitol). Produse i asocieri a.u.v.: n combaterea mutelor
, puricilor, scabiei, cpuelor se pot utiliza: Stomosan EC (permetrin); eo-Stomosan
(tetrametrin + permetrin); Butox B 12,5 (deltametrin ). Piretrin 99"Phyl" (piretrin
permetrin) - purici, furnici, pduchi, gndaci; Chemotox (tetrametrin); Chemotox Supe
(tetrametrin+permetrin) - mute, nari; Ergo (tetrametrin + lindan + benzoat benzil
tyfor (permetrin) - pduchi hematofagi. Pyrethroid eterii Halfenproxul (C24H23BrF2O
3) Este. 1-[2-[4-(bromo-difluoro-ethoxy) phenyl]-2-methylpropoxy]methyl]-3phenox
ybenzenul.
Fig. 7.87. Halfenprox
Rotenonele Rotenona (Derris powder) Este 1,2,12,12a-tetrahydro-8,9-dimethoxy-2-(
1-methyl-ethenyl)-(1)-benzo-pyrano3,4b-furo-2,3h-(1)-benzo-6(6aH)-pyranona Este
un insecticid natural care a fost prima oar izolat din planta Lonchocarpus nicou
(fam. Leguminosae) cunoscut i sub denumirea pulberea Derris (care coninea 5% roteno
n). Este insolubil n ap, dar solubil n solvenii organici. Soluiile sub influena lumi
i aerului, oxideaz i din transparente, devin glbui, portocalii i mai apoi roii care
ot cristaliza n dehidrorotenon i rotenonon compui toxici pentru insecte cu aciune mai
rapid ca hexaclorciclohexanului dar mai lent ca pulberea de Pirethrum.
286
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
CH2 H H O O11
10 9 7 8 12 13 4 6 5 3 2
C CH3
O
H O
CH3O
OCH3
Fig. 7.88. Rotenona
Activitate. Acioneaz fie ca toxic de suprafa, fie ca toxic de ingestie. Se utilizeaz
fie ca pulbere (1%), fie ca soluie uleioas (2%). Este un puternic inhibator al act
ivitii de transport a mitocondriei artropodelor. Este un bun insecticid, eficiena c
ea mai semnificativ constatndu-se n ria demodectic la cine dar i un bun antiprotozoa
. Datorit lipsei de persisten administrrile se vor face la intervale de 7-10 zile. T
oxicitate. DL50 la oareci este 2,8 mg/kg corp. Inhalarea sau ingestia masiv poate
duce la stri de nosee, vom, tahipnee, pierderea esteziei i tremurturi musculare. Moa
rtea se poate instala prin spasm respirator i este precedat de convulsii. Petii sun
t foarte sensibili la intoxicaia cu rotenon. Toxicitatea cronic duce la modificarea
depozitelor de grsime din ficat i rinichi. Contactul direct al pielii i mucoaselor
duce la iritaii moderate, inhalarea fiind mult nociv comparativ cu ingestia. Biop
esticidele Se pare c folosirea acestor substane constituie terapia viitorului, ace
ste substane n afar de cele ale insectelor, neinfluennd alte organisme. Avantaje: Ele
nu sunt toxice i nu pare plauzibil pentru urmtoarea decad ca insecticidele s se poa
t adapta i s creeze forme de rezisten. Hormonii juvenili Primele substane din aceast
up a viitorului sunt hormonii juvenili care au proprietatea de a frna apariia matur
itii sexuale la artropode, precum i alte metode moderne integrate. Prin permanentiz
area tratamentului cu aceti hormoni se va obine moartea insectelor. Dezvoltarea in
sectelor (ou - larv - pup -imago) este dirijat de hormoni. Hormonii produi de celule
le neurosecretorii ajung prin circulaie la glandele endocrine din protorace i aici
activeaz secreia unui hormon, ecdisonul care determin creterea i dezvoltarea rapid a
insectelor. n corpus allatum se secret un alt hormon, hormonul juvenil care mpiedic
maturtarea sexual precoce i mpuparea.
H3C
11
R O
CH3 COOCH3
2 6
H3C
10
Fig. 7.89. Hormonul juvenil
287
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Hormonii juvenili prezint specificitate de specie, ca atare sunt insecticide sele
ctive utilizate pentru combaterea mutelor i narilor. Cei doi hormoni vor dirija ontog
eneza i mai apoi dezvoltarea, de la un stadiu evolutiv la altul al insectelor. Da
c se perturb din exterior echilibrul dintre cei doi hormoni, se produce moartea in
sectei. Cnd hormonul juvenil se afl n cantitate prea mare, atunci nu se realizeaz tr
ecerea la stadiul de adult, survenind moartea ntr-un stadiu juvenil. Substanele ca
re acioneaz ca hormoni juvenili mai sunt i: farnesolul i derivaii si, juvabionul cu a
alogii lor naturali sau sintetici: triflumuronul, pyriproxyfen i methoprenul. Met
hoprenul (Altosid, Viodat) Este acidul 1-methylethyl-ester-11-methoxy -3,7,11-tr
imethyl-2,4-dodecadienoic
CH3 CH3 COOCH H3C OCH3
Fig. 7.90. Methopren
CH3
CH3
CH3
Este un lichid uleios de culoare glbuie care, pe de o parte stimuleaz secreia de ho
rmon juvenil la larvele din fecalele animalelor, iar pe de alt parte mpiedic formar
ea nveliului de chitin. La unele specii, prin adaos de metopren se poate provoca cr
eterea secreiei de hormon juvenil. Este util n combaterea populaiilor de mute de pe p
i. Larvele de Musca domestica, Stomoxys calcitrans au o sensibilitate mai sczut, n
ecesitnd doze mai mari. Toxicitate. Este un compus puin toxic. DL50 la obolani fiin
d de 500mg/kg corp la administrarea per os. Se utilizeaz prin adugarea n bulgri de s
are sau amestecat n furaje. Doza la bovine: 0,02-0,03 mg/kg corp/zi. ntr-o perioad
de 10-14 zile se poate atinge o scdere de 95-98% a populaiei de mute. De asemenea,
indirect, mpiedic apariia cherato-conjunctivitei infecioase produs de Moraxella bovis
. n aceast categorie se mai cunosc i substane care imit hormonii juvenili. Acestea su
nt: Epofenonan Fenoxycarb Hydropren Kinopren Pyriproxyfen Tripren Repelenii Su
substane antiparazitare externe care resping insectele dar nu produc moartea aces
tora. Din punct de vedere sanitar i economic, un repelent bun valoreaz ct un insect
icid. Datorit faptului c ndeprteaz insectele, repelenii mpiedic transmiterea unor b
e ctre acestea, asigur linitea animalelor, asigurnd realizarea unor producii mai mari
(animalele nu consum energie pentru aprarea fa de insecte).
288
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
La nceput ca repeleni au fost folosite uleiuri volatile dar acestea nu corespundea
u ntr-u totul cerinelor, deoarece nu erau eficiente, iar prin aplicarea pe piele p
roduceau adesea reacii locale. Cercetrile n acest domeniu au fost pornit n timpul ce
lui de-al doilea rzboi mondial, scopul final fiind aflarea corelailor dintre struc
tura chimic i activitatea repelent. Ideea c un repelent acioneaz printr-un miros cara
teristic (specific) nu este adevrat, cu toate c unele substane repelente au mirosuri
specifice; exist multe produse nalt eficace i care sunt inodore (cel puin pentru om
). n practic se folosesc substane repelente sintetice lichide cu punct de fierbere
ridicat sau cu punct de topire sczut. Cele mai importante sunt: dietil-toluamida,
dimetil-toluamida, dimetil-ftalatul, dibutil-ftalatul. Se utilizeaz n concentraii
de 5-40%, sub form de unguente, soluii sau aerosoli. Aplicate pe piele asigur o pro
tecie de cteva ore. Repelenii se pot utiliza i prin impregnarea materialelor textile
, n acest caz aciunea va fi de mai lung durat. Comerciale: Protect B, Moszkito, Szuk
u (toate pe baz de dietil-toluamid), Szuri (dimetil - ftalat). Preparatele amintit
e sunt de uz uman; aplicate pe nveliul pilos al animalelor au o aciune de scurt dura
t. Dac se va rezolva problema remanenei scurte pe firele de pr i anume atingerea unei
remanene de cteva sptmni, atunci avantajele sanitar-veterinare i economice le vor de
pe cele ale insecticidelor de contact. Sterilizarea insectelor Este o metod care
se poate aplica unei populaii de insecte dintr-un teritoriu nchis, prin sterilizar
ea masculilor sau a ambelor sexe. Exist dou ci de realizare a acestui deziderat: 1.
Sterilizarea masculilor cu radiaii gamma i eliberarea acestora ntr-un numr suficien
t de mare n teritoriu va conduce la depunerea de ctre femele a oulor nefertilizate.
2. Sterilizarea chimic cu derivai de aziridinil, care introdui n hrana mutelor vor p
rovoca sterilitatea ambelor sexe. Metodele se pot aplica cu rezultate bune, dar
numai pe teritorii restrnse. Substane folosite: aphoxid, metotrexat, care se adaug n
hran n concentraii de 0,5 - 1%, administrate timp de 5 zile consecutiv. Apholat (A
pholate) Este 2,2,4,4,6,6-hexa-kis-(1-aziridinyl)-2,2-4, 4,6,6-hexahydro-1,3,5,2
,4,6-triazo-trifosforina.
N P N N N P N N P N N N
Fig. 7.91. Afolatul
289
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Activitate. Chemosterilizarea insectelor parazite i a mutelor sinantrope. Toxicita
te. DL50 la masculi i femele de obolan 98-99 mg-kgcorp. Aphoxid (trietilenfosforam
ida, APO,TEPA) Este 1,11-phosphinylidyn-tris-isaridina
O N P N N
Fig. 7.92. Aphoxid (trietilen-fosforamida)
Activitate. Chemosterilizarea insectelor parazite i a mutelor sinantrope. Toxicita
te. DL50 la masculi de obolan 37 mg/kg corp Ulterior s-a dovedit faptul c multe di
n substanele chemosterilizante sunt ntr-o oarecare msur mutagene i cancerigene pentru
mamifere. Ca atare studiile nc continu cu asiduitate i doar puine se aplic nc n p
larg. Feromonii (substanele atractante) Comunicarea ntre insecte este dirijat de ctr
e feromoni. Acestea sunt substane secretate de glandele insectelor. Feromonii se
pot clasifica n 2 tipuri : - atractani sexuali; - atractani care induc reflexul de
hrnire. Cu ajutorul feromonilor naturali (extrai din glandele insectelor) i sinteti
ci, insectele pot fi atrase n capcane n care sunt distruse prin mijloace fizice sa
u chimice. Feromonii au specificitate de specie (superspecifici) i sunt eficace c
hiar i n doze foarte mici (chiar i o singur molecul este activ). Deocamdat sunt util
te mai mult pentru protecia plantelor i mai puin n medicina veterinar. Ali reprezenta
ai acestei grupe sunt: Dimetilbenzamida (DEET) Este , -diethyl-3-methylbenzamid
a Este un repelent eficient al insectelor cu activitate asupra tnarilor, mutelor, p
urecilor, cpuelor, insectelor miazigene n aplicaii de aerosoli remaneni. Toxicitatea
c nu a fost testat n totalitate pentru cine i pisic i unde au fost identificate n c
rare slbiciune, paralizie i steatoza ficatului. Extractele de citrice(Citronella)
Cele mai importante extracte sunt D-limonenul i linoloolul care sunt extrase din
flavedoul i albedoul citricelor proaspete. Au activitate insecticid susinut care es
te adesea sinergizat prin adiia n condiionri a piperonyl-butoxidului ca sinergizant.
Tricosenul Este (Z)-9-tricosenul un feromon atractant puternic pentru insecte ro
lul principal fiind atragerea acestora pe momelile mbibate n insecticide.
290
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Din acest grup de substane mai amintim i structurile naturale: cinerina, jasmolina
, indalona, uleiul de usturoi sau pe cele sintetice: butoxypolipropilenglicol sa
u dimethylphthalat. Repelenii au avantajul non-toxicitii fa de pesticidele uzuale cee
a ce a permis introducerea lor n numeroasele programe naionale de combatere a inse
ctelor parazite. In medicina veterinar acestea sunt legate de protecia mpotriva tnari
lor, insectelor miazigene i cpuelor la rumegtoare i cabaline. Chitin inhibitorii Ace
a blocheaz sinteza chitinei n cuticula protectoare de a larvelor fiind utilizai n pr
ogramele de combatere a mutelor, narilor i cpuelor. Lufenuron(Program) Este -[[[-2,5
chloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluor-propoxy)-phenyl]amino]carbonyl]2,6-difluoro-benz
amida.
Fig. 7.93. Flufenuron
Este o benzoyl-phenyl uree, cu eficacitate mare ca inhibitor al sintezei chitine
i la insecte. O asociere modern, foarte eficient este asocierea lufenuron/milbemic
in (Sentinel) asociere deja introdus n programele strategice din numeroase ri. Flufen
oxuronul (C21H11ClF6 2O3) Este -[[[4-[2-chloro-4-(trifluoro-methyl)-phenoxy]2-fl
uorophenyl]amino] carbonyl] -2,6-difluoro-benzamida.
Fig. 7.94. Flufenoxuron
n far de rolul de inhibitori ai sintezei chitinei, flufenoxuronul este i regulator
de cretere al acarienilor (ria demodectic). Cyromazina (C6H10 6) Este -cyclo-propyl
-1,3,5-triazin-2,4,6-triamina
Fig. 7.95. Cyromazina
291
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Fluazuron (C20H10Cl2F5 3O3) Este -[[[4-chloro-3-[[3-chloro-5-(trifluoro-methyl)2
pyridinyl]oxy]phenyl]amino] carbonyl]2,6-difluoro-benzamida
Fig. 7.96. Fluazuronul
Clofentezina (C14H8Cl2 4) Este 3,6-bis(2chlorophenyl)-1,2,4,5-tetrazina
Fig. 7.97. Clofentezina
Diflovidazina (C14H7ClF2 4) Este 3-(2chlorophenyl)-6(2,6-difluorophenyl) -1,2,4,
5-tetrazina
Fig. 7.98. Diflovidazina
Produse i asocieri a.u.v.: n combaterea mutelor, puricilor, scabiei, cpuelor, n conce
traii mici: Stomosan EC (permetrin); eo-Stomosan (tetrametrin + permetrin); Butox B
12,5 (deltametrin ). Piretrin 99 "Phyl"(piretrin+ permetrin)- purici, furnici, pduch
i, gndaci; Chemotox (tetrametrin); Chemotox Super (tetrametrin + permetrin) - mute,
; Ergo (tetrametrin + lindan + benzoat de benzil); ittyfor (permetrin) -pduchi hema
tofagi. Alte substane cu activitate chitin inhibitorie recunoscut: Bistri
profezin Chlorfluazuron Diflubenzuron Flucycloxuron Hexaflumuron Lufenuron ovalu
ron
292
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a

oviflumuron Penfluron Teflubenzuron Triflumuron Dofenapyn Flucycloxuron Flubenzi
mina Hexythiazox Bacteriile insecticide
Bolile produse de bacterii se caracterizeaz prin ptrunderea n hemocelul insectelor i
apoi prin multiplicarea patogenului, insecta va fi infectat i va muri prin septic
emie. Cercetrile de peste cinci decenii au relevat c bacteria Bacillus thuringiens
is. Aceasta este o bacterie Gram pozitiv, cu eficacitate verificat n combaterea bio
logic datorit producerii de endotoxine cu caracter insecticid. Thuringiensina(C22H
32 5O19P) AcidulO-5deoxyadenosin-5-yl-(54)-O--D-glucopyrnosyl(12)D-4-dihydrogen -fos
tllric.
Fig. 7.99. Bcillus thuringiensis
Aciune. Baza activitii bacteriei sunt endotoxinele proteice bacteriene (protoxina).
Substana este -exotoxina acteriei Bacillus thuringiensis Berliner. Aceasta este
o deltatoxin care se leag de proteinele epiteliului intestinal al insectei. Prin e
roziune se vor crea fisuri i apoi celulele vor fi perforate i celulele vor afecta
funcionalitatea lor i n final le vor distruge. Prin acumularea endotoxinei bacterie
ne pH-ul mediului va deveni neutru, mediu prielnic endosporilor i deci resuscitar
ea dezvoltrii lui Bacillus thuringiensis n cadrul intestinului larvelor insectelor
parazite. O alt structur de tip bacterian este i: Alosamidina (C25H42 4O14) Este (
3aR,4R,5R,6S,6aS)2(dimethylamino)3a,5,6,6a-tetrahydro4-hydroxy-6-(hydroxy methyl
)-4H-cyclopentoxazol5-yl-2(acetylamino)-4-O-[2(acetylamino)-2-deoxyDallopyranosyl
]-2-deoxy--D-allopyranosida.
Fig. 7.100. Alosamidina
293
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Baculovirusurile Sunt vibrioni asamblai n formaiunile proteice numite supraviriocap
side (SPVC). Aciune. Baculovirusurile ptrund n corpul insectelor prin ingestie. De
aici ajung n intestinul mediu i, sub aciunea enzimelor, se proteinizeaz elibernd vibr
ionii, care se vor dezvolta n celulele epiteliale ale insectelor pe care le distr
ug. Ciupercile acaricide Micozele se vor produce odat cu penetrarea gazdei de ctre
patogenul fungic. Aciunea asupra gazdelor va fi dual: o aciune mecanic i una enzimat
ic . Dup strpungerea tegumentului cuticular, ciupercile vor ptrund n hemocelul insect
elor, unde se vor multiplica rapid. Colonizarea insectei se va face prin prolife
rarea blastoporilor i creterea continu a miceliilor fungului, care astfel blocheaz c
irculaia hemolimfei i vor dezintegra total esuturile. Sinergizanii de insecticide Pi
peronil butoxidul (Butancide, Launol) Este un compus metilen-dioxifenilic folosi
t ca sinergizant i antioxidant pentru piretroizi la care le mrete durata i spectrul
de aciune al insecticidelor.
O CH2OCH2O CH2CH2OCH2CH2C4H9
O
CH2 CH2CH3
Fig. 7.101. Piperonil- butoxid (PBO)
Piperonil butoxidul se asociaz sinergic foarte bine cu piretrinele, dar mai poate
fi asociat i cu organocloruratele, i organofosforicele, care capt o eficacitate mul
t sporit fr efecte secundare. Toxicitatea este foarte mic pentru administrri pe piele
i aceasta constituie unul din marile avantaje ale compusului, dar poate deveni t
oxic prin inhalaie sau nghiire n cantiti mari. Dealtfel activitatea toxic asupra mam
relor este mic i indicele de siguran este mare. Un alt avantaj al piperonil butoxidu
lui este c nu exercit efecte poluante pentru mediu deoarece acesta se degradeaz rap
id n mediul extern. Pn n prezent semnalrile de rezisten ale compusului sunt extrem d
are i nu n regiunile temperarte.Gradul potenrii activitii insecticide este direct pro
orional cu proporia compoziiei. Cu ct proporia de piperonil butoxid este mai mare, cu
att mai mic va fi concentraia piretrinelor asociate. De asemenea efectul clasic de
knock-down va fi amplificat semnificativ. Activitatea piperonil butoxidului inh
ib sistemul enzimatic microzomal al artropodelor i rilor. Sesamexul (C15H22O6, Seso
xane) Este 5[1[2(2ethoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]1,3-benzodioxolul
Fig. 7.102. Sesamex
294
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Ali sinergizani cunoscui sunt: piprotal propyl isoma sesamex sesamolin sulfoxi
3.3.7. Produii de fermentaie Spinosadul (Entrust, Conserve, Spintor) C41H65NO10 (s
pinosyn A) + C42H67NO10 (spinosyn D) Este derivat din mixtura complex a dou compon
ente, spinosyn A i spinosyn D. Acetia sunt metaboliii naturali ai Sacharopolyspora
spinosa, ca produi de fermentaie ai actinomicetului cu compoziia: de 5095% a (2R,3aS
,5aR,5bS,9S,13S,14R, 16aS,16bR)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl--L-mnno-pyrnosylo
xy)-13(4-dimethylmino2,3,4,6tetrdeoxy--D-erythro-pyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5
a,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15, 16a,16-hexadecahydro-14-methyl-1H-8-oxa-cyclodode
ca[]as-indacene-7,15-dione i 505%(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-deoxy
-2,3,4-tri-O-methyl--Lmnno-pyrnosyloxy)-13-(4-dimethylmino-2,3,4,6 tetrdeoxy--
D-erythropyranosyloxy)9-ethyl-2,3,3a,5a,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16-hexad
ecahydro-4,14-dimethyl-1H-8oxacycl ododeca[]as-indacene-7,15-diona. Aciune. Ambi
i compui acioneaz asupra receptorilor nicotinici SNC pentru acetilcolin, unde se cup
leaz, (fiecare component la un alt situs) i vor duce la inhibiia transmisiei coline
rgice, paralizie i moartea insectelor. Dei, spinosadul are o bun activitate de cont
act este cel mai toxic cnd este ingerat. Spectru. Studiile de teren au artat c este
activ contra dipterelor, thysanopterelor, syphonapterelor i hymenopterelor, dar
cele mai bune rezultate au fost contra insectelor lepidoptere. Spinosadul pare s
fie mai eficient contra stadiilor imature (larve, nimfe) dect contra formelor adu
lte prezente pe animal n timpul tratamentului.
Fig. 7.103. Spinosadul
Spinosadul este foarte eficient n diferite asocieri cu permetrinele (biphenthrin
)
295
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
7.3.3.8. Fenilpirazolii Fenilpirazolii sunt un grup destul de restrns reprezentai
de ctre fipronil, descoperit n 1987. Fipronilul (Frontline, Top spot) Este (+)5-am
ino1[2,6-dichloro-4-(trifluoro-methyl)phenyl]-4[trifluoromethyl)sulfinyl]-1H-pyr
azol-3-carbonitrilul
O F3CS CN F3C CN
H2N Cl
N
N Cl
H2N Cl
N
N Cl
Fig. 7.104.
Fipronil
Fipronil desulfinyl
Este un insecticid i acaricid nesistemic de ultim generaie cu spectrul larg aciune d
e contact i digestiv i cu o bun activitate rezidual. Aciunea compuilor este specific
pei, dei numeroi compui acioneaz asupra SNC al insectelor. El acioneaz asupra recept
lor inhibitori GABA ai insectelor, inhibnd fluxul ionilor de Cl- n celulele lor ne
rvoase, fapt care va antrena hiperexcitabilitate neuromuscular, parez, paralizie i
moartea insectelor. Spectrul. Fipronil este un pesticid cu un spectru larg, cu a
ctivitate mpotriva purecilor, cpuelor i pduchilor. Este folosit pentru controlul ecto
paraziilor animalelor de companie i de rent. Ca i n cazul hydramethylnonei, nu se cun
osc nc fenomene rezisten la fipronil. De reinut c Fipronilul este duntor toxic pent
bine (contact direct i ingestie) Pn n prezent se cunosc trei formulri de fipronil: a
rosoli 0.25% soluie 10% spot-on, i combinaie spot-on unde este asociat cu methopren
ul (regulator de cretere a insectelor). Absorbie. Fipronilul este absorbit relativ
rapid i bine, dependent de concentraie la toate speciile de mamifere i se va acumu
la n glandele sebacee, (are o solubilitate foarte sczut n ap) de unde va excercita o
activitate rezidual de lung durat att la cine ct i la pisic. Cercetrile au demonst
singur administrare este eficient. Excreia principal este prin fecale fipronilul fii
nd att biotransformat ct i conjugat exceia fiind att biliar ct i intestinal. Excre
r este restrns pe aceast cale fiind eliminai doar metaboliii conjugai. Toxicitatea F
onilului este considerat mic. De altfel OMS nu a clasificat nc substan dup toxicitat
acut ci doar dup cea cronic. Dozele DL50 la obolani i oareci sunt de 92 mg/kgc, conse
utiv administrrilor orale n doze unice i de 0,36 mg/litru, dup inhalaii. Dup administ
area topic, fipronil nu a determinat efecte toxice la animalele de laborator i mod
erat toxice pentru iepuri (DL50 = 354 mg/kgc.).
296
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
La mamifere toxicitatea este datorat n special compusului principal de fotodegrada
re denumit, fipronildesulfinil (responsabil si de aciunea farmacologic). Fipronil-
desulfinylul este metabolizat n derivaii polari sau va forma conjugai polari care v
or fi excretai. Compuii nemetabolizai se vor regsi n ou, lapte i/sau esuturile gras
torit naturii lipofile a fipronilului. Fenilpirazoli receni Alte structuri asemntoar
e fipronilului i au aceleai utilizri majoriatea fiind foarte noi, nc n testare: Aceto
rolul (C13H10Cl2F3 3O2S) Este1-[5-amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoro-methyl)phen
yl]4(methylsulfinyl)-1Hpyrazol -3-yl]-ethanona Etiprolul (C13H9Cl2F3 4OS) Este 5
-amino-1-(2,6-dichloro-,,-trifluoro-p-tolyl)4ethylsulfinylpyrzole-3crbonitrilul
Fig. 7.105. Acetoprolul i Etiprolul
Sunt dou structuri foarte asemntoare dar la Acetoprofen, pe lg activitile acaricide
-au mai identificat i bune valene antihelmintice. Pyrafluprolul (C17H10Cl2F4 6S) E
ste 1-(2,6-dichloro-,,-trifluoro-p-tolyl)-4(fluoromethylthio)5(pyrzinylmethyl) mi
no-pyrzol-3-crbonitrilul
Fig. 7.106. Pyrfluprol
297
Romeo T. Cristin
Suport Curs: Frmcologie veterinr Partea a II-a
Alte structuri cunoscute: Pyraclofosul Pyriprolul Tebufenpyradul Tolfenpyradul V
aniliprolul
Multitudinea substanelor insecticide, pesticide este imens, din acest considerent
s-a ncercat restrngerea informaional doar la gruprile consacrate ca eficacitate n dif
ritele ectoparazitoze la animale i om. Totui n tabelul 7.19. vor fi prezentate i alt
e structuri, marea lor majoritate foarte noi, utilizate cu precdere n unele formulr
i acaricide n USA i n Asia.
Tabelul 7.19. Structuri acaricide noi (Sintez) Grupa structural Pirimidinaminice P
irolice Quinoxalinice Esteri sulfii Tetrazine Compuii acidului tetronic Thioureici
Acaricide neclasificate Substana Pyrimidifen Chlorfenapyr Chinomethionat; Thioqu
inox Propargite Clofentezine; Diflovidazin Spirodiclofen Chloromethiuron; Diafen
thiuron Acequinocyl; Amidoflumet; Bifenazate; Crotamiton
298
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Capitolul 8
Medicaia cardio-vascular
299
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Aparatul circulator poate fi imprit n trei mari componente: inima, vasele sanguine
sngele. Acestea sunt strns legate ntre ele i afectarea unei componente va atrage n
curt timp dereglarea celorlani parametri de circulaie. De exemplu, dac coninutul de
potasiu din snge scade, cum se poate ntmpla n tratamentul cu glicozizi i cordul mai e
ste susinut i cu diuretice tiazidice va fi urmat de posibila cretere a efectului ne
gativ al glicozidelor pna la fibrilaia ventricular. n acelai mod, dac, n cazul ocul
asele periferice se dilat, atunci rata btilor cordului va crete, iar la arteriole se
va instala constricia ca mecanism regulator reflex n intenia meninerii unei presiun
i constante a sngelui n vase. n acelai timp, vasele dilatate vor favoriza pasajul li
chidelor din snge spre spaiul tisular, astfel scznd volumul circulant vascular i cret
rea componentei celulare i instalarea hemoconcentraiei sngelui. Presiunea sngelui va
fi meninut constant de ctre cord care va regla rata volumului pompat ntr-un sistem d
istribuie- rentoarcere a sngelui cu un volum fix. Presiunea poate fi sczut prin patru
mecanisme: 1. scderea volumului de snge pompat n cord/minut (minut volumul cardiac
), 2. scderea volumului sngelui (prin hemoragie), 3. creterea vscozitii sngelui (pri
emoconcentaie) i 4. cretere volumului spaiului circulator (prin vasodilataie). n cond
i homeostatice normale presiunea ar trebui s rmn optim, atacul cardiac fiind dependen
t de presiunea care va putea fora ventriculele (aceasta fiind dependent la rndul ei
de gradul de compensare artrial). Returnul venos va depinde de acea presiune ar
terial care va conduce sngele n venule presiunea cardiac este reglat reflex de ctre a
cul aortic i de ctre senzorii carotidieni via centrii medulari vitali i de ctre sist
emul nervos autonom. Volumul sanguin i gradul hemoconcentraiei sunt meninute consta
nt de ctre mecanisme legate de renin/angiotensin/aldosteron, prin aciunea aldosteron
ului sau prin aciunea hormonului antidiuretic asociat cu activitatea factorilor na
triuretici (aceste peptide relaate de muhiul atrial). n acest mod cordul are i activ
iti regulatoare endocrine. n ntmpinarea acestei integrri multe medicamente care acio
z asupra cordului vor aciona i asupra sistemului vascular ntr-o manier direct sau ind
rect. Cea mai potivit categorie de medicamente va fi aleas de ctre natura malfunciei
instalate (de exemplu simpaticomimeticele se vor administra pentru a corecta cder
ea presiunii sanguine care se poate instala n urma anesteziei epidurale cnd cile si
mpatice sunt blocate). Totui, nu ntotdeauna problemele circulatorii pot fi rezolva
te aa de simplu i utilizarea medicamentelor n situaii complexe cum este ocul solicit
evaluare atent. Medicamentele sistemului circulator se clasific n: cardioex
, simpaticomimetice, vasoconstrictoare, asistolice, vasodilatatoare i hemostatice
.
300
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
8.1. Bazele fiziologice ale terapiei cordului
Considerm c pentru a nelege modul de aciune al medicamentelor asupra cordului se impu
ne o foarte scurt rememorare, farmacodinamia medicamentelor acestui sistem fiind
foarte influenat i legat de fiziologia organului. Celulele muchiului cardiac se contr
act spontan datorit proteinei contractile specifice, actomiozina i datorit sistemulu
i (mitocondrial) energo-generator limitrof. Contracia va fi realizat de ctre ionii
de calciu, eliberarea lor fiind ciclic dup depolarizarea membranar (care va precede
fiecare contracie). Aceast activitate electric este reversibil. Ea va permite perme
abilizarea membranei i ptrunderea ionilor de sodiu i eliberarea celor de potasiu i m
ai apoi ptrunderea calciului, via canalele ionice voltaj/dependente, n funcie de gr
adientul de concentraie. Acest flux determin inversarea polaritii electrice a membra
nei cardiace care va fi adus n final la nivelul de echilibru (de 80 la 90 de miliv
oli, odat cu ieirea ionilor de Na+ n schimbul celor de K+) n timpul perioadei refract
are. Ritmicitatea cardiac este determinat de ctre nodul sino-atrial datorit celulelo
r care polarizeaz/depolarizeaz n mod spontan i mult mai frecvent dect oriunde n cord.
Din acest considerent celulele nodului i vor impune amprenta asupra ntregului organ
prin conductan electric. Potenialul de aciune va crete concentraia ionilor de calci
in celule; acestea vor cupla la troponin, miozin-ATP-aza va fi activat i astfel ATP
-ul va fi hidrolizat. Ca urmare, se vor forma legruri (ncruciate)de actin-miozin i ce
ula cardiac se va contracta. Relaarea contraciei se va realiza prin nlturarea ionilor
de calciu prin mecanisme specifice (polimerizarea-depolimerizarea tubulinelor).
Datorit inervaiei duale, simpatice i parasimpatice, nodul sino-atrial va fi influe
nat de preponderena uneia sau alteia. Astfel, nodul va fi supresat de ctre cureni K+
- acetilcolin hiperpolarizani care vor diminua generarea ratei aciune-potenial car
e funcional vor antrena scderea forei de contracie a cordului. Atropina poate bloca
coliniceptorii muscarinici nodulari i astfel, elibereaz nodul sino-atrial de influ
ena frenatoare a vagului. Acest fapt va fi urmat de cresterea ritmului cardiac da
torit dominaiei preponderente a parasimpaticului. 8.1.1. Corelaia: receptori, mesag
eri secundari i aciunea medicamentelor Cordul posed -, dar mai ale -adrenoreceptori,
activarea lor fiind urmat n principal de ptrunderea ntr-o rat crescut a ionilor de Ca
n celula cardiac, consecutiv cu creterea contraciei i mai apoi de relaxarea musculat
urii cardiace. Cnd -adrenoreceptori sunt activai, acetia vor crete rata i fora contr
i cordului, care este precedat de ctre creterea concentraiilor intracelulare de AMP-
c (adenozin-monofosfat ciclic). -adrenoreceptorii sunt strns asociai cu adenil-cicl
azele enzime specifice membranei cardiace. -agonitii favorizeaz receptorii n activar
ea adenilciclazei, care va converti ATP-ul n AMP-c. Nucleotida ciclic va fi rapid
hidrolizat intracelular de ctre fosfodiesteraze.
301
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Este foarte probabil ca, AMP-c s faciliteze ptrunderea Ca+ prin creterea ratei fosf
orilrii elementelor receptorilor structurali n canalele de calciu transmebranale.
Ca urmare, un mare numr de canale va fi deschis. Ca+ i AMP-c sunt mesageri secunda
ri de mare importan pentru funcionarea miocardului. Ei se comport ca mediatori intra
celulari ai rspunsurilor cordului la numeroasele interaciuni determinate de medica
mente i ali mediatori chimici asupra receptorilor localizai pe suprafaa lui. GMP-c (
goanosin-monofosfatul ciclic) este un mediator intracelular specific format din
GMP i n prezena enzimei guanilat-ciclaza. Concentraiile intracelulare ale acestuia p
ot fi crescute prin interaciunea colinomimeticelor cu receptorii muscarinici i poa
te media hiperpolarizarea celulelor nodului sino-atrial care urmeaz stimulrii vaga
le, care este cauzat de creterea pierderilor de K+ intracelular. Efectul imediat v
a fi reducerea sensibil a ratei i a forei contraciei codrului i o ncetinire progresiv
conductanei atrio-ventriculare Pn n prezent, datele despre funcionalizare i interrel
i n legtur cu mediatorii mai sus menionai sunt incomplete. Ce se tie este c fiecare
tre ele poate influena funcionalitatea celorlante i c fiecare dintre ele pot influena
cronotropia i inotropia cardiac prin diferite mecanisme. Acestea sunt redate n Fig
ura 8.1.
Sistol Ca 2+ liber (aprox. 10-6 M) Diastol Ca 2+ liber (aprox. 10-7 M) AMP-c
adrenoceptor
Ca cuplat
RS
3 Na 2 K-
+
eliberare Depolarizare
1
Ca 2+
Canal de Calciu receptor operat
Sarcolema
deschidere
Na + Ca 2+
Canal de sodiu potential operat
3 Na + pompa
Ca 2+ schim
Canal de Calciu potential operat
Fig.8.1. Mecanismele de moilizare a calciului n citosolul miocardic (rat crescut n
sistol, sczut n diastol) (dup Brander,1991)
Multe medicamente care modific funcia cardiac influeneaz nucleotidele ciclice i vor e
ibera intracelular concentraii de calciu. Simpaticomimeticele cresc nivelurile AM
P-c n timp ce parasimpaticomimeticele cresc GMP-c. Metilxantinele de exemplu pote
neaz n cord aciunea simpaticomimeticelor i sunt inhibitori de fosfodiesteraze. Cu toa
te acestea sunt i (la concentraii mici) inhibitori de adenozin. Inervaia simpatic pos
ed receptori presinaptici adenozinici a cror activare va scdea cantitatea eliberat d
e noradrenalin (ca transmitor).
302
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
n plus adenozina inhib aciunea simpaticomimeticelor, urmarea fiind inducerea inotro
piei i cronotropiei negative. Se cunosc i alte substane cu efecte asupra funcionaliti
cordului. De exemplu papaverina poteneaz vasodilataia AMP-c mediat. Milrinona este
un exemplu interesant cu specificitate pentru izoenzimele fosfodiesterazele mioc
ardice. 8.1.2. Colapsul cardiac Atunci cnd cordul nu mai este capabil de-a elimin
a sngele ce ptrunde ventricular, el va intra n colaps i i va mri volumul. Colapsul e
urmat de apariia edemului i/sau ascitei fiind rezultatul vizibil al distrugerilor
miocardiale valvulare. Cnd nu exist posibilitatea de a corecta iniial acest neajun
s, tratamentul colapsului va urma una din cele dou direcii cunoscute: Prima a fost
de-a ncerca mbuntirea capacitii de pompare a cordului (ex. folosirea de stimulani
licozizi). Stimulanii sunt valoroi cnd presiunea este sczut datorit ncetinirii semni
ative a cordului. A doua este opus primei, cnd activitatea cordului va fi redus la
un nivel la care poate face fa. Aceasta se va realiza reducerea volumului de snge p
ompat sau prin reducerea presiunii la care sngele va fi pompat (prin vasodilatato
are care vor reduce rezistena periferic).
303
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
8.2. Substanele cardiovasculare
8.2.1. Modificatoarele contractibilitii (cardiotonice) 8.2.1.1. Glicozidele digita
lice Acest grup de cardiotonice (inotropice) sunt cunoscute de mult fiind extras
e din plante i au rol important n terapia insuficienelor cardiace. Glicozidele mpied
ic insuficiena cordului hipodinamic prin amplificarea activitii dar fr consum crescut
de energie sau creterea ratei cardiace (ca i medicamentele simpaticomimetice) Mole
cula unei glicozide conine un nucleu glucidic, glucona i o a secven denumit genin (sa
aglicon), o structur sterolic. Activitatea acestora este foarte influenat de structu
ra glucidic ataat. Glicozidele digitalice prin hidroliz descompun n mai multe glucone
i genine. n tabelul 8.1. sunt redate principalele structuri glicozidice.
Tabelul 8.1 Gluconele i geninele produse prin hidroliza glicozidelor digitalice G
licozida Digitoxina Gitoxina Gitalina Digoxina Digitalina Digitonina Gitonina Ti
gonina Genina Digitoxigenina Gitoxigenina Gitaligenina Digoxigenina Gitoxigenina
Digitogenina Gitogenina Tigogenina Glucona Digitoxoz Digitoxoz Digitoxoz Digitoxoz
Digitaloz Galactoz Galactoz Glucoz 3 molecule 3 molecule 3 molecule 3 molecule 1mole
cul + Glucoz 1 molecul 4 molecule + Xyloz 1 molecul 3 molecule + Pentoz 1 molecul 2
ecule + Galactoz 2 molecule + Ramnoz
Gluconele sunt reprezentate n principal de strofantin alturi de genin glucoz, digital
in, scilareina, ranoza. Geninele sterolice se difereniaz prin gruprile lor laterale.
Se accept c efectul cardiovascular se datoreaz acestor genine, gluconele avnd rolul
de a solubiliza i de a fixa n miocard. Geninele singure sunt de cteva ori mai puin
eficace dect glicozizii corespunztori. De aceea, pentru aciune sigur este necesar aso
cierea glucon - genin. Asupra porcului glicozizi cardio-vasculari produc inotropie
pozitiv, cronotropism, batmotropism i dromotropism, toate acestea negative. Se in
staleaz hipertensiune sanguin deoarece debitul cardiac crete. Sistola i diastola dev
in complete, cordul funcioneaz rar, dar cu for, se produce o ririgare mult mai bun a
organismului, edemele i congestiile reducndu-se. Tulburrile datorate insuficienei ca
rdiace se vor atenua pn la abolire, ns, n cazul degenerescenei cardiace, efectul glic
zizilor este aproape nul. La doze mari pot s apar extrasistole (batmotropie poziti
v) i bloc cardiac cu oprirea cordului n sistol. n doze terapeutice glicozizii pot fi
diuretici. Digitalicele oficinale sunt frunzele de degeel rou i lnos, precum i pulbe
rea din aceste frunze. Principii activi din drog sunt digitalina i digitalina, gi
taloxina, gitalina, saponine, sruri de potasiu. n Digitalis purpureea se afl: digit
oxina i gitoxina, iar din Digitalis lanata: digitoxina, gitoxina i digoxina
304
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Digoxina (Cordioxil, Davoxin, Lanicor, Lanate, Vanoxin) Este (3b,5b,12b)3[(O-2,6
-dideoxy-b-D-ribo-hexo-pyranosyl-(14)-O-2,6-dideoxy-bD-ribo-hexo-pyranosyl-(14)-2,
6-dideoxy-D-ribo-hexo-pyranosyl oxy-]-12,14-dihydroxycard-20(22)-enolida.(Fig. 8.
2).
OH CH3 CH3 O O
OH O C18H31O9
Fig. 8.2. Digoxina
Este glicozidul degeelului lnos, (D. lanata) este oficinal. Aceti glicozizi precum i
saponinele exercit o aciune iritant asupra mucoasei digestive, putnd provoca voma i e
nterita. Metabolism. Se absoarbe din intestin, n organism se vor descompune n comp
onente care la rndul lor vor fi absorbite de esutul cardiac, hepatic, muscular. Un
bun efect se realizeaz prin mbibarea treptat a miocardului cu glicozizi. Aciunea se
instaleaz gradat, dup perioada latent de 24 de ore se ajunge la o intensitate opti
m, dup care scade lent deoarece glicozizii cardiovasculari se cumuleaz. n terapia cu
aceste substane este necesar perioad de pauz. n cazul degeelului lnos efectul cardi
scular este mai rapid, cu bradicardie redus, fr cumulare. n comparaie cu strofantinel
e, glicozizi digitalici sunt mai stabili, de exemplu digitalina se poate combina
cu proteinele serice, se fixeaz mai bine pe miocard, dnd o aciune de durat. Se pot
administra per os. Dozaj. La cine (meninere), oral, 12,5-25 mcg/kgcorp de dou ori p
e zi, pisic oral, 10 mcg/kgc/zi. Digitalina (Diginorgin)(C36H56O14) (Fig. 8.3.)
O
CH3 CH3
O OH
OH O C18H31O9
Fig. 8.3. Digitalina
Este extras din Digitalis purpurea. Este unul dintre cele mai bune medicamente al
e insuficienei cardiace.
305
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Acioneaz nemijlocit, direct asupra miocardului, centrilor excitomotori, pereilor va
sculari, centrului vasomotor, vagului. Circulaia sanguin se mbuntete, sngele care s
az n vene (staze, edeme) este aspirat i mpins ctre artere, astfel scad tulburrile loc
le. Ca rezultat se mbuntete i diureza. Indicaia major este n insuficiena cardiac
acut, insuficienele valvulare n stadiul de decompensaie, n fibrilaiile arteriale func
nale (nu i n fibrilaiile cu leziuni organice ireversibile), hidropizii etc. Este co
ntraindicat n insuficiena vascular, boli infecioase, gastroenterite acute, mai ales l
a carnasiere, degenerescena ficatului i a miocardului, endocardite acute. Tratamen
tul se instituie cu doze de 1-2 g la animalele mari i 0,02-0,05 g la cine i pisic. S
e poate folosi tinctura care este oficinal n concentraie de 1%. Mai sunt oficinale
comprimatele cu digoxin de 0,25 mg, soluia de digoxin 0,1%, lanatozid pulbere, dezl
anozid. Se pstreaz la Venena. Preparate comerciale: Digitalina, soluii de uz intern
1, comprimate 0,1g i Deslanozid, fiole de 2ml 0,2, comprimate de 0,2mg i supozitoar
e 0,5mg. Digitoxina (Cardotoxin, Digilong, Lanatoxin, Myodigin) Este 3-O-2,6-did
eoxy-beta-D-ribo-hexo-pyranosyl-(1-4)-2,6-dideoxy-beta-D-ribohexo-piranosyl-oxy-
14-hydroxycard-20(22)-enolida. (Fig. 8.4).
O CH3 CH3 O
OH O C18H31O9
Fig. 8.4. Digitoxina
8.2.1.2. Strofantinele Se extrag din seminele unor liane tropicale din genul Stro
phantus. Se cunosc strofantinele H, K, G. (oficinale): Strophantus hispidus (H)
Strophantus kombe (K) Strophantus gratus (G) Ouabana. Se prezint sub form de pulber
e cristalin alb, cristale incolore, inodore, cu gust amar (sunt toxice), solubile n
ap. Se pstreaz la Venena. Tinctura 10% nu este oficinal. Strofantina Acioneaz mai ra
id i mai intens dect glicozizii din digitalin. Sunt uor solubile n ap, deci sunt mai
ifuzibile n organism. Ele se fixeaz mai puin energic pe miodard i au o stabilitate m
ai mic. n tractul digestiv descompunerea are loc uor. Acest fel de medicamente se v
or folosi doar i.v., s.c. sunt foarte dureroase. Efectul apare aproape instantan
eu i dureaz mai multe ore. Practic nu se cumuleaz dar sunt mai toxice dect digitalin
a.
306
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Eliminarea are loc rapid. Se recomand n cazuri grave, cnd se intervine rapid (insuf
iciene cardiace acute, colaps, cnd digitalina nu mai este eficace), boli infecioase
acute. Dup 1-2 zile tratamentul se poate continua cu digitalice, dar tratamentul
iniial nu poate fi continuat cu strofantin dect dup cel puin trei zile (pericolul de
nsumare a efectului). Strofantina G. Se injecteaz iv. lent, soluie 0,25-1la mie, n
doze mici. Tincturile se administreaz per os n doze de 10-20g la animalele mari, 0
,1-1g la animalele mici, de 2-3 ori per zi. n comer stronfantina G se gsete sub form
de fiole de 1ml i 2ml, folosindu-se cantiti de ordinul gamma. Strofantina K (Komber
tin, Castrozid) Se gsete condiionat n fiole de uz uman de 1ml, dar poate fi administr
at la animale. Oabaina (Astrobain, Gratibain, Purostrophan, Strodival) Este3(6-De
oxy--L-manno-pyranosyl)-oxy,1,5,11, 14,19-pentahydroxycard-20-(22) enolina (Fig.
8.5). Este un glicozid puternic din seminele lui S. gratus (G) cu efecte rapide i
cu timp de njumtire scurt, ideal pentru digitalizarea de urgen pe ci parenterale. Ab
bia intestinal este redus, nu cupleaz la proteine i este excretat neschimbat.
O
O HO CH 2
OH
CH3
O
OH O OH C18H31O9
Fig. 8.5. Oabaina
Dozaj. Cine 10 mcg i.v., repetat din or n or, pn la atingerea efectului. n insuficie
ardiac sever digitalizarea trebuie s fie sprijinit terapeutic i de o diurez viguroas
e obicei cu furosemid pe cale i.v. n doze de: 5-19 mg/kgc.), paracentez, doze mici
morfin pentru a potoli tusea i dispeneea i oxigenoterapie pentru combaterea cianoz
ei. Dup acest stadiu se va interveni prin suplimentarea potasiului mpreun cu reduce
rea dietar a sodiului. Retenia sodiului datorat implicrii aldosteronului ca urmarea
subperfuzrii rinichiului n starea de insuficien congestiv va determina creterea volum
lui n spaiile extracelulare manifestat clinic prin edem i ascit. 8.2.1.3. Ali alcaloi
zi Provin din plante cu un coninut i amestecuri variate de alcaloizi. Cei mai impo
rtani reprezentani sunt:
307
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Ruscua de primvar (Adonis vernalis). Se folosesc prile aeriene uscate care conin glic
zizi cardiovasculari, adonidin, solubil n ap, adonivernozid insolubil n ap. Este drog
l intermediar ntre digitalin i strofantin. Glicozizii nu se cumuleaz n organism. Cel
ai adesea se folosesc maceraii i infuzii. Lcrimoarele (Convalarian majalis) Conin nu
meroi glicozizi cardiovasculari din care cei mai importani sunt: convalamarina i co
nvalatoxina. Produc efecte secundare n general, efectele fiind mai slabe dect la d
igitale. Adesea se asociaz cu valeriana, folosindu-se n caz de nevralgii cardiace,
avnd i efect cumulativ. Ceapa de mare (Scilla maritima, Urginea martima) Este o pl
ant din grupul Liliaceae. Conine scilareina A (varietatea de ceap alb). Are toxicita
te mai mare dect digitalina i strofantina. Glicozidul nu se cumuleaz n organism, dar
drogul poate produce voma. Thevetia neriifolia Tevetina este un alcaloid obinut
din fructele arborilor tropicali din genul Tevetia. Glicozidul tevetina, se asea
mn cu digitalina dar este mai solubil n ap, are aciune mult mai rapid, nu se cumulea
ar are dezavantajul c este mai iritant dect prima. Leandrul rou ( erium oleander) La
urul mediteranean rou conine alcaloidul oleandrin. 8.2.1.4. Compuii bipiridinici Amr
inona i milrinona Sunt compui care cresc contractibilitatea i rata miocardului i car
e descresc rezistena periferic vascular. Amrinona (C10H9 3O) Este 5-Amino-(3,4-bip
yridina)-6-(1-H)-ona (Fig. 8.6).
H N O N
NH2
Fig. 8.6. Amrinona
Aciunea lor se pare c depinde de inhibiia fosfodiesterazelor. Efectele asupra cordu
lui sunt inotropice de cretere a outputului cardiac i de aceea se recomand insufici
enele de tip congestiv, refractare la diuretuce, vasodilatatoare i inotropele conv
enionale. Instalarea efectului este foarte rapid pe calea administrrilor i.v. elib
erarea lor determinnd efecte disritmogene deloc de neglijat la aceti ageni terapeut
ici moderni, dar din pcate hepatotoxicitatea i trombocitopenia reversibil a determi
nat restrngerea activitii n terapia uman i folosirea cu precauie a.u.v. Ratele de in
are mai mari de 15 mcg/min. cauzeaz tahicardie. Bipiridinele sunt aditive digital
icelor. Amrinona nu se va amesteca cu detroza sau lasixul (excipient) ci doar cu
soluiile saline normale.
308
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
8.2.2. Modificatoarele ritmicitii cardiace 8.2.2.1. Antiaritmicele n aceste grup cel
e mai cunoscute medicamente sunt de obicei stabilizatori de membran, medicamentel
e etalocante-adrenoceptoare i blocantentele canalelor de calciu (Fig. 8.7). ntr-
o alt clasificare, stabilizatorii de membran (medicamentele care se opun depolarizr
ii prin blocarea canalelor de sodiu) sunt considerai ca fcnd parte din clasa I, et
alocanii din clasa II, prelungitorii perioadei refractare din clasa III i blocant
ele canalelor de calciu sunt clasa a IV -a de antidisritmice. Decizia de utiliza
re a acestor medicamente este foarte dificil deoarece n timpul utilizrii poate surv
eni oprirea cordului.
Tesut normal Impusurile traverseaz ambele directii cele care se intalnesc fiind a
nulate. Aceeasi situatie se intalneste si cand conductanta este incetinita (in a
bsenta blocului
Bloc bidirectional Impulsul este impiedicat sa paseze datorit blocului din fiecar
e directie. Impulsul va dispare
Bloc unidirectional Impulsul traverseaz intr-o singur directie si este capabil de-
a traversa prin blocul unidirectional. Conductanta incetinit va asigura ca miocar
dul s nu fie refractar la impunsurile venite din directii opuse. Impulsul va fi a
stfel perpetuat (sgetile intrerupte)
Fig.8.7. Tipurile de aritmie i modul de actiune al antiaritmicelor (dup Dawn Merto
n Boothe, 2001)
Explicaie: Impulsul electric n condiii normale, traverseaz n ambele direcii celula mi
cardic bifurcat. Impulsurile cltoresc n direcii opuse anulndu-se una pe alta atunci
se ntlnesc. n prezena unui bloc bidirecional, nici un impuls nu va putea pasa miocard
ul afectat i nu va fi transmis mai departe. n prezena blocului unidirecional, impuls
ul poate pasa stadiul refractar afectat dar transmiterea impulsului nu este favo
rizat. n cazul unei conductane electrice sczute, desi impulsul poate pasa miocardul
deteriorat nu va putea ajunge la tesutul miocardic cand acesta este refractar. T
otusi intr-o oarecare msur tesutul este receptiv la impulsurile electrice, semnalu
l fiind perpetuat fr piedici ce va rintroduce aritmia. Medicamentele pot reduce ac
east aritmie prin instalarea blocului bidirecional sau prin creterea conductibilitii.
309
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Sulfatul de quinidin (Cin-Quin, Quinidex, Quinicardine, Quinora) Este sarea sulfa
t a quinidinei (Fig.8.8).
CH2 CH H N HO H CH3O H
N Fig. 8.8. Quinidina
Este un alcaloid cinchonic, un dextro-izomer al chininei, folosit pentru corecta
rea fibrilaiei atriale i a aritmiilor ventriculare la om. Aceast structur mai are i a
ctiviti depresoare ale miocardului, scade excitabilitatea muschiului cardiac i prel
ungete perioada sa refractar, (prin blocarea canalelor de sodiu potenial operate (v
oltaj sensitive) va determina ncetinirea depolarizrii diastolice i va reduce rata d
epolarizrii potenialului de aciune). Aciunea va descrete contractibilitatea i activit
tea nodului sino-atrial. Ritmul nodal va domina astfel activitatea cardiac. Medic
amentul blocheaz att nervul vag ct i acetilcolina, ceea ce va contribui la abilitile
ale de a prelungi perioada refractar i de a crete rata cardiac. Administrrile de succ
es s-au realizat la cal i cinii de talie mare unde s-a reuit reinstaurarea ritmului
sinusal Tratamentele sunt efectuate pe cale oral dar reaciile secundare pe care l
e poate da (cderea presiunii sanguine, tulburri gastro-intestinale i reacii de hiper
sensibilizare: urticarie, edem respirator, dispnee, laminit) las uzul acestui medi
cament la aprecierea specialitilor. Cnd disfuncia cardiac este de asemenea n fibrilai
artrial se recomand digitalizarea iniial, naintea utilizrii quinidinelor, pentru a c
nverti fibrilaia napoi la ritmul sinusal. Digitalicele vor amplifica hemodinamica i
n mod reflex activitatea vagal i vor diminua activitatea de tip simpatic. n plus vo
r prelungi activitatea perioada refractar a nodului atrioventricular i ar putea de
aceea antrena agravarea aritmiilor. Procainamida (Procan, Promine,Pronestyl, Pr
ocanbid) Activitatea antifibrilatorie, de blocant al canalelor de sodiu ale proc
ainei au condus la introducerea rapid a procainamidei (care este inactivat ceva ma
i lent dect precursorul). Efectele sunt foarte asemntoare cu cele ale quinidinei, d
ar este utilizat mai ales n controlul intravascular al aritmiilor de origine atri
al, (dar i lipsesc activitile de tip atropinic al acesteia). Dozajul. Procainamida p
oate i administrat pe toate cile n doze de 25 mg/kgcorp. Lidocaina (Lignocaina) Este
singurul anestezic local cu activitate i de depresant miocardic (Fig. 8.9).
CH3 C2H5 NH C CH2 N C2H5 CH3
Fig. 8.9. Lidocaina
310
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Odat cu blocarea canalelor de sodiu, crete conductana acelora de potasiu efectele f
iind similare cu a quinidinei, cu excepia c lidocaina nu afecteaz potenialele de aciu
ne atriale. Ca i quinidina, determin scderea presiunii sanguine i depreseaz miocardul
, dar spre deosebire de aceasta aciunea indirect asupra cordului nu este semnifica
tiv, electrocardiograma neindicnd modificri. De reinut c, la om, dozele eficace plasm
atice sunt foarte apropiate de cele toxice. Soluiile de anestezice locale care co
nin i adrenalin nu trebuie s fie utilizate pentru corectarea aritmiilor ventriculare
. La animale tratamentele se pot face la cine unde dozele vor fi de 1-2 mg/kgc, r
epetabile la nevoie. Medicamentul nu se va administra pe cale oral deoarece ficat
ul descompune metabolic lidocaina. Fenitoina (Difenilhidantoina) Mai nou aceasta
este folosit la controlul aritmiilor induse de digitalice i al celor ventriculare
. Se pare c acest medicament este capabil s contracareze cu succes activitile aritmo
gene ale digitalicelor, conservnd rspunsul su inotropo-pozitiv nealterat. Cnd potenia
lele de membran i de aciune sunt sczute, ca n strile de hipokaliemie i hipoxie, feni
na va amplifica pe ambele, contrabalasnd efectul nedorit al digitalicelor i vor mbu
nti conductana atrioventricular sau intraventricular. Medicamentul se poate administr
pe cale oral la cine, 20 mg/kgc, dup care doza se va administra zilnic pn la amendar
ea semnelor. Pe cale i.v. doza va fi de 5-10 mg/kgc, lent timp de cteva minute. P
ropanololul Este considerat prototipul -adrenoceptorului locant i a fost folosit n
tahicardia sinusal, flutterul artrial i fibrilaia atrial ca i unele aritmii ventricu
lar. Acest compus care blocheaz beta-adrenoceptorii sinusali posed i o remarcabil act
ivitate anestezic local i la doze mrite activiti similare quinidinei. Medicamentul es
e eficient mai ales n situaiile cnd cordul este agresat de ctre catecolamine, aneste
zicele halogenate, supradozele de digitalice sau n cazul infarctului miocardic. M
odul de aciune specific propanololului este prelungirea perioadei refractare a no
dului atrio-ventricular. Noua generaie de 1-locante adrenoceptoare sunt de prefer
at propanololului, datorit efectelor secundare mult mai reduse (de exemplu vasoco
nstricia muscular, bronhoconstricia, tratate cu metoprolol, acebutol i pindolol). Da
r nu toi betablocanii posed activitate similar quinidinei (atenololul nu posed asemen
ea activiti). n concluzie, propanololul i ali depresani mpart contraindicaiile quin
i. Dozajul propanololului la cine se va face pe cale i.v. lent cu doze de la 0,1
la 1 mg/kgcorp, acestea putnd fi mrite n cazul intoxicaiilor cu digitalice. 8.2.3. M
edicamente care afecteaz cordul i vascularizaia 8.2.3.1. Agonitii i antagonitii adren
ceptori Aceti ageni terapeutici au fost folosii ca ca stimulani circulatori direci ai
cordului i vaselor sanguine. Sistemul simpatic joac un rol major in coordonarea f
unciei circulatorii la nevoile organismului, n principal prin ajustarea output-lui
cardiac, prin modularea ratei i forei muchiului cardiac
311
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Adrenalina Este stimulantul circulator clasic. El acioneaz prin i - adrenoceptorilor
i este capabil s creasc semnificativ rata i fora muschiului miocardic i s instaleze
de-o parte vasoconstricia la nivelul pielii, intestinului i venelor, dar pe de al
t parte vasodilataia n muchi, ca urmarea distribuiei - i adreno-ceptorilor n ac
ri vasculare. Adrenalina este un agent presor atunci cnd presiunea sanguin este scz
ut. Ca i n alte forme de oc atenia trebuie ndreptat i spre corectarea hipovolemiilo
adrenalina Este relativ selectiv pentru -adrenoceptori i de aceea este mai degrab un
favorizant al vasoconstriciei dect cardiostimularea. Odat presiunea restabilit, bar
oreceptorii vor incetini rata cordului via nervul vag. Isoprenalina Este foarte
selectiv pentru -adrenoceptori i din acest considerent efectul su este exercitat via
rspunsul inotropic i cronotropic pozitiv de la receptorii 1-miocardici. 2-adrenocep
torii vor media n principal vasodilataia n special n muchii voluntari, iar efectele n
ete ale isoprenalinei asupra presiunii sanguine sunt de aceea uoare. -agonitii au i
mportan n special n reglarea bradicardiei, de bloc sau atacul (de tip Adams-Stokes)
cardiac. Efectul de foarte scurt durat al adrenalinei, noradrenalinei i isoprenalin
ei le face totui nepotrivite pentru efecte susinute de lung durat, dar pentru termen
scurt i n urgene sunt cele mai recomandate.(n injecii intracardiace 5ml/ 1:10.000 la
cine). Isoxuprinul (Dilavase, Duvadilan, Vasodilan, Vasoplex, Vasotran) Este 4Hy
droxy-[1[(1-methyl-2-phenoxy-ethyl)mino]ethyl]-benz-methnolul. (Fig.8.10).
HO CHCHNHCHCH 2O OH CH3
Fig.8.10. Isoxuprin
Este un -agonist utilizat n medicina uman, iar n medicina veterinar a fost introdus r
ecent, ca un bun vasodilatator n tratamentul afeciunilor naviculare la cabaline. M
ethoxamina Este un -gonist eficient cu ctivitte de durt. Efectul su cardiopreso
r este considerabil i adesea este nsoit de bradicardie. Aciunea sa este direct este f
oarte util n hipotensiunile progresive severe din anestezie. Metaraminolul Este to
t un -gonist cu efecte directe i indirecte asupra cordului. Are o aciune de durat p
uternic de o or, dup administrrile i.v. i sunt unii dintre cei mai eficieni ageni n
rile de cdere dramatic a tensiunii (de exemplu n pancreatita acut la cine, sau n ocu
e anafilactice) care trebuie corectat rapid. Dopamina i dobutamina Sunt structuri
cu activitate vasodilatatoare asupra teritoriilor splachnice coronare i renale. A
ciunea lor se petrece asupra populaiei receptorilor miocardici-D1, cei care mediaz
creterea n for a contraciei (dar nu i rata), prin medierea adenilciclazei.
312
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Avantajul celor dou substane este c amplific returul venos i output-ul cardiac fr a
e rata contraciei i astfel determin scderea riscului disaritmiilor sau al fibrilaiilo
r ventriculare. Dezavantajul lor major este acestea c inhib eliberarea noradrenali
nei. 8.2.3.2. Derivaii xantinici Din acest cunoscut grup vom prezenta alcaloizii
cafeina, teofilina i teobromina, derivai metilxantici cu numeroase aciuni asupra or
ganismului, de la modificatori ai SNC (modificatori ai acivitii centrului vasomotor
) la relaxani ai muschilor netezi, inclusiv bronhodilataia (teofilina), pn la efecte
diuretice pronunat (teobromina). Acetia mai posed i o activitate vasodilatatoare im
portant periferic i coronarian. Dezavantajul acestor alcaloizi este c sunt iritani i
o solubilitate sczut, ceea ce a determinat apariia unor compui mai solubili. Dintre
acetia, cu utilizri n medicina veterinar amintim: aminofilina (o asociere de teofil
in i etilendiamin n soluii apoase injectabile) sau etamfilina i diprofilina, tot deri
ai a.u.v. de teofilin, cu activitate stimulant miocardic, care mai posed i o activita
e diuretic, respiratorie i vasomotorie blnd. Din aceste considerente aceste medicame
nte sunt utilizate n stadiile acute ale cordului decompensat ca adjuvante n terapi
a major cu digitalicele glicozidice. Efectul lor benefic asupra contractibilitii mu
sculare este 8.2.3.3. Substanele vasodilatatoare A. Vasodilatatorii artriali Se f
olosesc mai rar n medicina veterinar, cei mai ntlnii fiind clorhidratul, barbituricel
e, i unii alcaloizii (serpentina). n special derivaii anorganici diminu reflex tonus
ul centrului vasomotor, acioneaz direct asupra vaselor i scad tonusul musculaturii
netede. Efectul vizibil va fi vasodilataia arteriolelor . Hidralazina (Hydrapress
) Este un vasodilatator arterial pur al crei mod de aciune nu este nc complet elucid
at. n mod direct, substana se pare c acioneaz prin inhibarea fluxului de calciu n cel
l, urmat de relaxare. Un alt mecanism ar putea fi conversia la NO i creterea GMP-c,
care este urmat de efecte iontrope pozitive, probabil datorit stimulrii adenilcic
lazei, prin intermediul -receptorilor. Aciunea hidralazinei a fost demonstrat cel m
ai bine la cinii btrni n criza hipertensiv (insuficiena ventricular mitral stng)
iunea arterial a fost sczut rapid, la fel i rezistena sistemic, ridicnd mult perform
e cardiace. Metabolism. Medicamentul este bine absorbit dup absorbia pe calea oral
att la om ct i la cine. Medicamentul cupleaz la muchiul neted rezultnd un timp de n
mai lung dect cel plasmatic. Vrful plasmatic se instaleaz la 3-5 ore Eliminarea se
face pe cale renal prin acetilare, dar la cine (deficitar n acetilare) pasajul rena
l nu este important. Folosirea hidralazinei este legat de intolerana la animalele
care manifest intoleran fa de enzima convertoare a angiotensinei (ACE) un remediu mul
t mai noi i care a nlocuit i la animale uzul hidralazinei. Diazoxidul Este un alt d
ilatator arterial dar non-diuretic din familia benzotiadiazinicelor care determi
n hiperglicemie, hiperuricemie i retenie sodic. Deocamdat se studiaz efectele acestui
pe cine.
313
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
B. Blocanii canalelor de calciu Acetia sunt de obicei confundai cu antagonitii calci
ului dei ei nu antagonizeaz direct calciul. Blocanii canalelor de calciu acioneaz asu
pra canalelor voltaj-dependente din celula muscular neted cardiac, inhibndu-le chiar
i la concentraii foarte mici, mai mici dect cele necesare eliberrii calciului intra
celular. Studiile au artat c n sistemul cardio-vascular exist cel puin trei canale vo
ltaj dependente importante, diferite prin conductana i sensibilitatea electric. Ace
stea sunt tipurile: T, N i L. Efectele calciului care ptrund prin celul via canalel
e T nu sunt nc cunoscute la fel ca cele de tipul L. Din punct de vedere clinic blo
canii canalelor de calciu blocheaz n mod exclusiv tipul L. Ele se clasific n trei gru
pe: a. Fenilalkil-amine (Verapamil), b. Benzotiazepine (Dilthiazem), c. Dihidrop
iridine ( ifedipin, Amlopidin) Ordinea potenei ca medicament vasodilatator este:
ifedipin Verapamil Dilthiazem. Recent a mai aprut un reprezentant important al ace
stei grupe, care se pare c este primul blocant al canalelor T, acesta este mibefr
adilul Verapamilul Este -[3[[2(3,4-Dimethoxyphenyl) ethyl] methylmino]propyl]-3,
4-dimethoxy-(methyl-ethyl)benzen-cetonitrilul (Fig. 8.11).
CH3O CN CH3 OCH3
CH3O
C(CH2)3NCH2CH2 CH(CH3)2
Fig.8.11. Verpmil
OCH3
Este un derivt de ppverin care a fost utilizat iniial la om, ca dilatator al va
selor coronare i mai apoi n prevenirea aritmiilor de origine atrial. Modul de aciune
este blocarea canalelor de calciu i scderea ratei conductibilitii i frevenei cardiac
, via nodul atrioventricular. Rata cardiac va scdea, urmarea vasodilatrii arteriole
lor. C. Inhibitorii enzimelor convertoare ale angiotensinei (ACE) Datorit mecanis
mului de aciune propriu, acest grup nu are numai rol vasodilatator ci i rspunde neu
rohormonal i compensator la insuficiena cardiac. De asemenea ei acioneaz asupra cordu
lui ntr-o manier direct. Perfuzarea redus a rinichilor care nsoete scderea outputul
rdiac va declana eliberarea reninei din rinichi n circulaie. Aceasta va determina s
inteza angiotensinei I, care se va transforma n angiotensina II n plmni, care are ro
lul de a menine volumul cardiac i care poate juca rol esenial n insuficiena cardiovas
cular prin evenimentele pe care le poate declana. Volumul de snge poate crete datori
t eliberrii aldosteronului i consecutiv reteniei apei i srurilor. Angiotensina II est
de asemenea i un vasoconstrictor puternic, crescnd rezistena vascular, ceea ce ajut
la meninerea torentului sanguin la organele implicate. Cei mai importani reprezent
ani aparin grupelor:
314
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
a. sulfidril (Captopril), b. dicarboxil (Enalapril, Benazepril, Quinapril) c. fo
sforai (Fosinopril) D. Vasodilatatorii arteriali i venoi itraii Pot produce efecte v
asodilatatoare mai ales la extremitatea cefalic i n zona gtului unde vor instala vas
odilataie coronarian i pe cale reflex accelerarea cordului. n doze mari nitriii sunt
ethemoglobinizani (ei sunt folosii de elecie n intoxicaii cu acizii cianhidrici, cnd
e va forma cianmethemoglobina). Nitraii organici activeaz GMP-c, care descresc int
eraciunea dintre actin i miozin. n consecin toi muchii netezi vasculari se vor rel
r dilata astfel vasul venos sau arterial. La concentraii mici dilataia venulelor e
ste predominant fr a influena rezistena vascular sistemic.Efectele farmacologice apa
oarte rapid. Metabolizarea foarte rapid i total a reprezentanilor acestui grup limit
eaz utilizarea la administrrile sublinguale (nefolosite a.u.v.) sau pe cale i.v. s
au topice (sub form de geluri) De reinut c nitraii devin vasodilatatori doar dup ce a
u fost redui n nitrii. n general, recomandrile nitriilor sunt legate de afeciuni ca
smul coronarian, cerebral i al musculaturii bronice. itroglicerina (Trinitrin) Est
e gliceril-trinitratul. Dei numele sugereaz componena la nitrai, nitroglicerina nu p
osed gruparea nitro, dar face partea din clasa nitrailor organici. Este folosit ma
i ales pentru a produce dilataia venoas. n medicina veterinar se folosesc soluii de a
dministrare i.v. i geluri de aplicare topic 2%. Produce vasodilataie general mai ale
s asupra vaselor mici din sfera coronar, respiratorie i cerebral se poate asocia cu
cofeina (la cinii btrni), reducnd congestia i combtnd n special insuficiena cardi
Aplicaiile de gel se vor face cu mnui (pentru a preveni absorbia transcutanat) pe zon
ele cu pielea glabr, abdomen sau ureche. Variantele moderne ale nitroglicerinei c
u efecte mult mrite temporal (efectul dureaz cteva ore) sunt pentaeritrinol-tetrani
tratul i isorbid-dinitratul. itritul de sodiu Se prezint sub form de cristale albe-
glbui, gust amar, uor solubile, chiar higroscopice. Efectul apare dup 10-15 minute.
Se administreaz la animalele mari i la cini n intoxicaii cu cianuri, doar i.v. itrit
ul de amil Este un lichid volatil, glbui, cu miros caracteristic de fructe. este
inflamabil. Se folosete n criza angioas, efectul apare foarte prompt, dar nu dureaz
mai mult de 10-15 minute. itroprusidul de sodiu ( itroprusside)(Fig. 8.12).
2CNNO
Fe2+
CN2Na +
CN-
CN-
CN-
Fig. 8.12. itroprusidul de sodiu
315
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Aciune. n interiorul muchiului neted cardiac nitroprusidul va fi metabolizat la NO
care va determina activarera GMP-c i mai apoi vasodilataia arterelor i venelor. Cel
mai mare dezavantaj al nitroprusidului este c administrrile sunt i.v. n infuzare l
ent ce necesit monitorizarea atent (datorit hipotensiunii), dar faptul c este o struc
tur foarte eficient n urgene, face ca dezavantajele s fie suportate. Prazosinul Este
un blocant al receptorilor -drenergici, dr cu importn i ca dilatator venos (proba
bil datorit inhibiiei AMP-c). Are avantajul administrrilor orale, dar si dezavantaj
ul toleranei dup mai multe tratamente. Pentru a evita acest neajuns prazosinul poa
te fi asociat cu ali reprezentani ai grupei. n figura 8.13 este redat mecanismul de
lucru al vasodilatatorilor, iar n figura 8.14 este redat schema situsurilor de aci
une ale principalelor cardio-modificatoare. E. Vasodilatatorii indireci Inhibitor
ii de angiotensina Sistemul renin-angiotensin-aldosteron este angrenajul regulator
al perfuziei sanguine renale. Actiunea este legat de cresterea volumului sanguin
prin reinerea mai multor ioni de + Na (aldosteronul) i producerea prin aciune dire
ct a vasoconstriciei (angiotensina II). Captoprilul Insuficiena cardiac determin att
fecte locale (presiune sanguin sczut n arteriolele glomerulare aferente) ct i efecte
entrale (amplificarea activitii simpaticului) asupra aparatului juxta-glomerular i
eliberarea enzimei specifice, renina. Aceasta va scinda angiotensina I de pe pre
cursorul de plasm, angiotensinogenul n aceste condiii, angiotensina I se va transfo
rma dintr-o decapeptid inactiv ntr-o octopeptid cunoscut ca angiotensina II, care est
e activat, intr-un proces catalizat de ctre enzima endotelial angiotensin-convertaz
a. Aceast enzim deasemenea poate inactiva puternicul vasodilatator bradikinina, po
ate fi inhibat de ctre captopril i n acest fel att vasoconstricia ct i secreia ald
ului cauzate de ctre angiotensin vor fi nlturate i efectul medicamentos eliminat. Ast
fel volumul i efortul cardiac vor fi reduse. Volumul de snge venos de rentoarcere v
a fi mult mai mic iar miocardul mai puin destins ceea ce-i va permite eliminarea
sngelui mai eficient n zonele periferice unde capilarele sunt mai puin permeabile.
Prin reducerea volumului excesiv i ca urmare a dilataiei arteriolare i venoase inst
alate, captoprilul va reduce suprasolicitarea cordului i astfel se vor atinge ind
irect dezideratele terapeutice dorite: diuretic, simpaticolitic i vasodilatator,
toate ntr-un singur remediu, fr afectarea mecanismelor autonome i interferarea minim
a altor sisteme. Utilizarea captoprilului n medicina uman i-a demonstrat eficacitat
ea n comparaie cu antagonitii competitivi ai angiotensinei (de ex. saralasina) n ter
apia eficient a hipertensiunii i a cordului congestiv i este favorizat din acest pu
nct de vedere fa de alte hipotensive pentru dilataia sa balansat i relativa lips a ef
ctelor secundare. Din acest motiv captoprilul a nceput s fie utilizat cu rezultate
i la cinii btrni. Un congener al captoprilului este enalaprilul. n tabelul 8.2 este
redat dozajul modificatorilor cardiovasculari la cine i pisic.
316
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
1
Hipofunctia miocardic duce la scderea volumului cirulator renal 9a Perfuzia renal s
i functia cardiac sunt restabilite
Arteriole aferente
Rinichi Artera renal
Glomerul
Arte ri ole de fe re nte
9b Risc crescut de boli renale sau uremie crescut
8a Pierderile pot fi compesate prin cresterea outputului cardiac 2 Eliberarea an
giotensinei II (autoreglare)
4 Perfuzare renal mentinut sau chiar crescut
3 Constrictia arteriolelor eferente determin cresterea presiunii hidrostatice si
cresterea filtrrii glomerulare 7a 5 Imbunatatirea satisfacatoare a 8b Initierea t
erapiei cu functionrii miocardului si NU crestere in outputul cardiac Inhibitorii
ACE absenta afectrii renale pentru a compensa pierderile 6 autoreglrii; rata desc
resterii Pierderea constrictiei arteriolelor filtrrii glomerulare se mreste eferen
te determin pierderea capacittii de autoreglare si apare riscul unei filtrri glomer
ulare sczute
Fig. 8.13. Mecanismul de lucru al vasodilatatorilor (dup Dawn Merton Boothe, 2001
)
Ca +2
Antagonistii canalelor de calciu Contractie
Nitrovasodilatatoare
Ca +2
MLCK
Guanilatciclaza AMP-c
Ca +2 +Calmodulina
Ca +2 DAG Miosina
GMPc-PK
GMPc
GTP
P-Miosina
+
Actina
Ca +2 AMP-c
5-AMP
PDE
AMPc-PK IP3 Ca +2 G PLC PIP2 Ca +2 Ca +2 ATP Ca +2 G
Adenilat c icla z a
Relaxare
B
Medicamente Vasoconstrictoare
NOTA: AM P = Adenozinm onofosfa t ATP = Ade nozintrifosfa t c = cicla za MLCK =
M yosin Light Cha in Kinase DAG = Diacilglice rol PIP2 = Phosphaditilinozitol PI
3 = Inozitol- trifosfat PK = Prote inkina za PDE = Phosphodiesteraza PLC = Phosp
holipaza C
Ca +2
Medicamente beta-adrenergice
= stimule a z = inhib
Fig.8.14. Schema situsurilor de aciune a principalelor cardio-modificatoare (dup D
awn Merton Boothe, 2001)
317
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Explicaie: Contracia musculaturii vasculare (vasoconstricia) se datoreaz influxului
de calciu, dar mecanismele difer de cele specifice celulei miocardiace. Influxul
calciului se iniiaz cel mai adesea prin canalele receptor-mediate i mai rar prin ce
le voltaj-selective. Calciul intracelular se va combina cu calmodulina i se va ac
tiva MLCK (Miosin Light Chain Kinase = Kinaza poriunii albe a miozinei) care la rn
dul ei va fi fosforilat, Miosin P(hosphorilated) promovnd interaciunea dintre actin i
miozin. AMP-ciclic se pare c va stimuleaz sechestrarea i efluxul calciului intracel
ular i prin intermediul AMP-c-PK va descrete MLCK, determinnd relaxarea muchilor net
ezi vasculari (activitate opus activitii din muschiul cardiac). GMP-c va determina
relaxarea prin intermediul mecanismelor nitrice (NO) mediate. Calciul intracelul
ar poate fi relaat de ctre reticulul sarcoplasmatic dup hidroliza PIP2 i ca o consec
ina se va forma mesagerul secundar (PI3)
Tabelul 8.2. Substanele cu activitate cardio-modificatoare la cine (C) i pisic (P) (
dup Dawn Merton Boothe, 2001) Substana activ Amlodipin Amiodarona Amrinona Aspirina
Atenolol Atropina Benazepryl Bretylium Captopril Dexametazona Dietilcarbamazina
Digitoxina Dozaj 0,625 mg/kgc., doze unice 0,1-0,2 mg/kgc., n asocieri la 12-24
ore, pe cale oral 5-15 mg/kgc (C), i.v., administrri la 6-8 ore. 1,3 mg/kgc., i.v.
, cu controlul ratei perfuzrii la 0,03-0,1 mg/kg/minut. 4-6 mg/kgc., oral, la 24
de ore, n tromboembolism 5-25 mg/kgc., oral, la cine la 12-24 de ore. 6,25-12,5 mg
total sau 2-3 mg/kgc., la pisic, oral la 12-24. 0,04-0,08 mg/kgc., i.v. pentru a
sistole 0,25-0,5 mg/kgc., oral, la 24 de ore 5-10 mg/kgc., i.v. i i.m., ca antifi
brilator 0,25-2 mg/kgc (C), oral la 8-12 ore 3-6,25 mg total (P), oral, la 12 or
e 0,2-0,4 mg/kgc, i.v., i.m., sau oral la 24 ore n pneumonii asociate cu microfil
arii 2,5-3 mg/kgc, oral, la 24 de ore 0,03-0,1 mg/kgc., oral, la 24 de ore 0,005
-0,15 mg/kgc., (P), oral, la 24 de ore 0,22 mg/m2 (C), oral (cpr.) la 12 ore 0,1
8 mg/m2 oral, sirop, la 12 ore 0,44 mg/m2, oral, la 12-24 de ore 0.006 mg/kg, or
al, pentru digitalizare rapid (doz iniial), apoi: 0,22 mg/kgc., oral, pentru digital
izare la 24 de ore. 0,005-0,020 mg/kgc., (C), oral (cpr.), la 12 ore 0,0025-0,00
4 mg/kgc., (P) oral (cpr.) la 12 ore 0,003-0,004 mg (P) oral, n sirop, la 12 ore
0,5-1 mg/kgc. oral, la 8 ore 1,75-2,5 mg/kgc (P) oral, la 8 ore 0,2-0,4 mg/kgc.,
i.v. ca doz iniial 4-8 mcg/kgc/min, i.v. n perfuzii Diltiazem CD 10 mg/kgc., oral,
la 24 ore Diltiazem XC  dintr-o granul de 60 mg. Oral, la 12-24 de ore 6-15 mg/kgc
., (C), oral la 8 ore La cini mai mici de 18 kg, 100 mg total, oral la 6-8 ore 2,
5-10 mcg/kgc., i.v., 1 minut. Dac nu rspunde se mrete la 1-2 mcg/min la fiecare jumta
te de or, fr a se depi 15 mcg/kg/minut. 4 mg/kgc.(doza minim), i.v. un minut, 2-25 mc
/kgc. (pn la 50 mcg/kgc n oc sever), i.v. 0,5 mg/kgc., oral, o dat pe zi timp de 7 zi
le 0,5 mg/kgc., oral la 12 ore 1-10 ml din diluia 1:10000 (0,1 mg/ml) soluie salin
(diluat 1:10000 a 1mg/ml n 10 ml soluie salin), i.v., sau intratraheal la fiecare 3
-5 minute n RCPCV (Resuscitarea-Cardio-Pulmonar-Cerebro-Vascular) 0,01 mg/kgc sau 0
,1 ml/kgc., sau pn 0,2 mg/kgc necesar pt. RCPCV.
Digoxina
Diltiazem
Disopiramida Dobutamina Dopamina Enalapril
Epinefrina
318
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Esmolol Hidralazina
Isoproterenol
Ivermectina
Lidocaina Lisinopril Melarsomina Metoprolol Mexiletina Milbemicina Milrinona Mox
idectina adolol itroglicerina (2%) itroprussid
Fenitoina Prazosin Prednisolon
Procainamida
Propanolol
Aritmii ventriculare Quinapril Quinidina Taurina Thiacetarsamida Tocainida
Verapamil
10-100 mcg/kgc i.v. un minut n perfuzie 0,5-0,8 mg/kgc., (P), oral, la 12 ore 0,0
4-0,08 mg/kgc., n infuzii i.v. 1 minut 0,1-0,2 mg/kgc., (C). s.c., i.m., la fieca
re 4 ore 0,4 mg n 250 ml soluii dextrozate 5%, lent i.v, 0,2 mg n 100 ml (P) soluii
dextrozate 5% i.v. pn la apariia efectului 0,5 ml de diluie 1:200 ca inhalant 3 admi
nistrri la 4 ore. 0,05-0,2 mg/kgc., oral n doze unice, ca microfilarocid 3-12 mcg/
kgc., n funcie de talia animalului, oral, 30 de zile profilactic 24 mcg/kgc., (P)
oral, timp de 30 de zile profilactic 4-8 mg/kgc. (C) i.v. ca doz de atac 22-66 mc
g/kgc., (C) i.v. n infuzii 1 minut 0,5-1 mg/kgc., (P), i.v. ca doz de atac 10-20 m
cg/kgc. infuzat i.v. 1 minut 0,25-0,5 mg/kgc., oral, o dat pe zi 2,5 mg/kgc., adnc
i.m. 1 dat pe zi, timp de 2 tile 0,5-1 mg/kgc., oral, la 8-12 ore 5-10 mg/kgc.,
oral, la 8.12 ore. 0,25-1 mg/kgc., oral, n doze unice ca microfilaricid 0,5-1 mg/
kgc., (C, P) oral, timp de 30 de zile ca profilactic 0,5-1 mg/kgc., oral la 12 -
24 de ore 3 mcg/kgc., oral timp de 30 de zile ca profilactic 5-10 mg. total, (P)
oral, la 6-12 ore 40-60 mg total., (C), oral, la 6-12 ore 0,25-0,5 mg/kgc., ora
l la 12 ore 5-30 mm, aplicat ca topic, la 4-12 ore 4-12 mg, maxim 15 mg, ca topi
c la 6-8 ore 2-5 mm, aplicat ca topic la pisic la 6-8 ore 0,5-10 mcg/kgc. (3 mcg/
kgc.) n infuzare i.v. 1 minut Folosit, 50 mcg de diluie 2-4 mg/kgc., pn la maximum 1
0 mg/kgc, i.v. 10 mg/kgc., i.v. la 8 ore 30 mg/kgc., oral la 24 de ore 2-3 mg/kg
c., oral la 8-12 ore 0,67 mg/kgc., (C), oral, la 8-12 ore 1-2 mg/kgc., p.o./24h,
n tromboembolism sau pneumonii asociate cu microfilarioza 2-20 mg/kgc., (C, P),
i.v. doz de atac, lent peste 5-30 de minute 2-40 mcg/kgc., (C), i.v. infuzat lent
1 minut 10-20 mcg/kgc., (P), i.v. timp de 1 minute 6,6-22 mg/kgc. la cine, oral,
i.m. la 2-8 ore 0,125-0,25 mg/kgc., (C), oral la 12 ore 0,2-1 mg/kgc., (C), ora
l la 8 ore 0,4-1,2 mg/kgc., (P), oral la 8-12 ore 0,02-0,06 mg/kgc., i.v., peste
2-3 minute la fiecare 8 ore 0,44-1,10 mg/kgc., (C), oral, la 8 ore 0,25-0,5 mg
(P) total, incet i.v., ca doz de atac 2,5-5 mg total (P), oral, la 8 ore 0,5 mg/k
gc., oral, la 24 de ore 6,6-22 mg/kgc., oral, i.m. la 6 ore 1-2 mg/kgc., a nu se
depi 10 mg/kgc., i.v. sau bol i.v., cu precautie la nevoie 250-300 mg., oral, la
24 de ore 2,2 mg/kgc., sau 0,22 ml de preparat comercial/kgc., i.v.la 12 ore de
4 ori. 5-10 mg/kgc., oral, la 6-8 ore 6 mg/kgc., ca bol i.v., ca doz de atac 100
mcg/kgc., i.v. n infuzii lente 1 minut 0,05-0,15 mg/kgc., pn la maxim 2 mg/kgc., n f
uncia miocardic normal, i.v. n infuzii lente 10-30 minute 5-10 mg/kgc., la cine, oral
la 8-12 ore 1-3 mg/kgc., (C), oral, la 6-8 ore 1,1-2,9 mg/kgc., (P), oral la 8
ore
319
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
8.3. Medicaia sngelui
8.3.1. Grupele de snge la animale 8.3.1.1. Antigenii Celulele sanguine sunt grupa
te pentru fiecare specie n funcie de antigenii localizai la suprafaa eritrocitelor.
Numrul de antigeni depistai este foarte variabil de la o specie la alta. De exempl
u la cine s-a ajuns la peste 11 grupe sanguine, din care 8 sunt recunoscute i cata
lodate ca fiind antigene eritrocitare canine (AEC) i clasificate ca: 1.1, 1.2, 3,
4, 5, 6, 7 i 8. dintre acestea cel mai frecvent identificate n cazuistica curent a
u fost AEC-1 i AEC-7. La pisic se cunosc doar trei grupe sanguine: A, B i AB (sub 0
,1% din pisici). De reinut c tipurile sanguine de la pisic nu au legtur cu cele umane
. Grupul sanguin A este dominant (ntlnindu-se la 75-99% din pisici) asupra celorla
nte, grupurile fiind alelice. Grupul sanguin B a fost identificat n 1-10% din caz
uri predominant la rasele pure de pisici (Abisinian, Persan, Himalaian, Rex). Inter
esant c nici un exemplar din rasa Siamez nu a avut grupa sanguin B. pn n prezent nu s
-au identificat indivizi care s posede antigeni i pentru grupul A i pentru B. 8.3.1
.2. Izoanticorpii Plasma conine izoanticorpi (aloanticorpi) determinai genetic a cr
or activitate este legat de antigenii eritrocitari ai animalelor din aceeai specie
i vor apare dup prima transfuzie la un animal. Din acest considerent la transfuzi
e pot apare reacii nedorite de la administrarea unor izoanticorpi. Deocamdat incid
ena clinic a izoanticorpilor este sczut, reaciile de incompatibilitate antigen-antico
rp la animale fiind practiv inexistente la prima transfuzie. Totui, cei mai frecv
eni izoanticorpi la cini sunt izoanticorpii-AEC-7, prezent la peste 50% din cinii t
estai. De asemenea s-au identificat deja cazuri de incompatibiltate antigenic la c
azurile cnd indivizii transfuzai au avut izoanticorpi-AEC-7 negativi (ceea ce este
riscant deoarece acest lucru care nu fost identificat iniial la testarea reaciei
antigenice). n cazul pisicilor care au grupele sanguine A i B s-a identificat i apa
riia izoanticorpilor, anti-A- anticorpii (la pisicile cu grupa sanguin A) fiind re
sponsabili de reaciile de incompatibilitate cele mai severe. La pisicile posesoar
e ale grupei sanguine B s-au identificat titruri crescute ale hemaglutininelor i
hemolizinelor anti-A-izoanticorpilor. n contrast cu aceasta pisicile cu grupa san
guin A, conin izoanticorpi anti-B ntr-o proporie ridicat (peste 35%). La pisicile cu
grupa sanguin AB, pn n prezent nu s-au identificat izoanticorpii anti-A sau anti-B,
destrucia intravascular fiind complet i mediat de imunitar (IgM). Formarea noilor ant
icorpi n organismele receptoare ale perfuziei are loc n 10-14 zile. La aproximativ
25% din cazuri dup prima transfuzie la cine se va nregistra prezena anticorpilor an
ti-AEC-1.1., ceea ce n cazul de administrri de snge integral din grupa A -1.1 poate
determina reacii imunologice severe. Pentru colectarea sngelui se pot folosi dou t
ipuri de recipieni:
320
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
1. flacoane din sticl vacumate (avantajoase la recoltarea sngelui din jugular) i cu
dezavantajul c prin dopul de cauciuc sngele se poate contamina bacterian. Alte dez
avantaje importante ale flacoanlor de sticl sunt: imposibilitatea de a separa com
ponentele sngelui (plasma sau plachetele), activarea plachetelor, pericolul embol
iei,etc. 2. flacoanele din material plastic sunt mai avantajoase deoarece rmn ster
ile, separarea componentelor este uoar (existnd recipienii satelit), dar colectarea i
administrarea este mai dificil, se impune sedarea animalelor, timpul necesar pen
tru colectare este mai lung., exist pericolul hemoragiei arteriale femurale. Admi
nistrarea sngelui la animalele este necesar n cazurile de hemoragie sau anemie acut
unde volumul celulelor totale (PCV) este sub 20%, la indivizii normovolemici, cnd
se poate limita n mare msur administrarea izoanticorpilor sau a altor proteine. Ad
ministrrile se vor face n condiii de strict sterilitate, sngele fiind amestecat i fil
rat pentru nlturarea particulelor mari, cu ace de diametru mare (20-22). 8.3.1.3.
Autotransfuzia la animale Este colectarea sngelui i readminstrarea la acelai animal
. De obicei n aceast situaie se afl animalele care vor avea de suferit operaii unde e
xist pericolul pierderii de snge. n acest caz sngele se va recolta cu maximum trei sp
tmni nainte (se vor face 5-6 recoltri la interval de 10 zile). Sngele recoltat necesi
t filtrare i nu are nevoie de anticoagulant dac a fost n contact cu peritoneul sau p
leura mai mult de 45 de minute. Dezavantajul major al acestei metode este posibi
litatea apariiei aminelor biogene care pot determina reacii severe imunologice. 8.
3.1.4. Substituenii de snge Pn n prezent se cunosc dou grupe de substane care pot fi
bstiutuii ai sngelui prin capacitatea lor de transporta i elibera cantiti mari de oxi
gen. Acestea sunt: hemoglobinele libere i substanele fluorocarbonice. Datorit capac
itii mari de transport a oxigenului, aceste structuri sunt o alternativ n urgene dar
este de reinut c acestea nu pot nlocui n totalitate sngele unui animal. Vscozitatea l
r sczut le recomand mai ales unde exist tulburri ale microcirculaiei Hemoglobinele li
ere Sunt soluii cu perioada de njumtire scurt (20 de minute) i cu greutatea specific
mic dect a sngelui cu capacitate mare de stocare i donare a oxigenului. Oxiglobina
(Oxyglobin-Biopure) Este o hemoglobin cru i este un derivat polimerizat de hemoglobi
bovin. Produsul crete concentraiile totale de plasm i hemoglobin i astfel cresc con
l n oxigen al sngelui arterial. Proprietile coloidale ale oxiglobinei (GM 180kD) sun
t foarte apropiate de cele ale dextranului 70. Datorit faptului c este o hemoglobi
n polimerizat mrimea moleculei va mult fi mare dect cea a hemoglobinei. Astfel vor e
vita filtrarea renal i vor evita efectele secundare cum este hemoglobinuria.
321
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Deasemenea absena izoanticorpilor din plasm va reduce riscul imediat al sensibilizr
ii, dar antigenitatea la hemogobina bovin poate determina apariia anticorpilor i an
afilaxie, mai ales la administrrile de peste o sptmn. Produsul poate fi nclzit la te
ratura corpului, nu poate fi congelat dar este stabili doi ani. Proprietile produs
ului se menin patru zile de la deschiderea ambalajelor. Oxiglobina va fi eliminat
la fel ca hemoglobina de ctre celulele reticuloendoteliale n 30-40 de ore la cine.
Fluorocarbonii Sunt structuri miscibile cu sngele i care au capacitatea de a trans
porta 5,25 ml de oxigen la 100 ml de snge cu activiti similare cu ale oxiglobinei.
Stimulantele hematoformatoare 8.3.1.5. Terapia anemiilor A. Eritropoeticele (hem
atinicele) n aceast afeciunea conduita terapeutic va urmri: 1. de a furniza component
ele necesare produciei celulelor roii: proteine, vitamina B12, acid folic 2. formri
i hemoglobinei: fier i minerale i 3. stimularea formrii mduvei hematogene. Hematopoi
eza ncepe nc din viaa embrionar prin diferenierile celulelor stem. Eritropoietina (EP
) Este cel mai important regulator al al proliferrii celulelor eritrocitare. Rini
chiul este locul major de al produciei EPO, care se elibereaz ca rspuns la anemie s
au hipoxie. Cei mai importani regulatori ai seriei mieloide sunt factorii stimula
ni granulocitari i cei granulocitari/macrofagici.
Stimulare hipoxie Rinichi
Factorul renal eritropoietic
Eritropoietina Oxigenare Hemoglobin Mas eritroid Eritropoieza (n mduv) Ficat
Fig. 8.15. Procesul hematoformator
Influena eritropoetinei asupra formrii eritocitelor este definitivat n mai multe eta
pe. Iniial cupleaz la receptorii precursori eritrocitari i apoi va iniia fosforilare
a intracelular. Dup aceea va stimula proliferarea i diferenierea precursorilor eritr
ocitari: eritroizii, eritroblatii i reticulocitele (Fig. 8.15). Deasemenea EPO mai
stimuleaz eliberarea de reticulocitelor din mduva osoas n snge. Granulopoetinele Gra
nulopoieza este stimulat de cel puin ase factori denumii granulopoetine.
322
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Formarea granulocitelor i macrofagelor de ctre celulele stem este stimulat de ctre f
actorul specific, o glicoprotein produs de ctre celulele stromei mduvei hematogene,
interleukina-1 (IL-1) i interleukina-6 (IL-6), (citokine antiinflamatorii care me
diaz numeroase manifestri ale inflamaiei acute), interleukina-3 (IL-3) etc. Suplime
ntarea i cu factorii exogeni va favoriza proliferarea a numeroase tipuri de celul
e: macrofage, granulocite, plachete, trombocite etc, n funcie de stimulantul impli
cat. Ali produi care stimuleaz granulopoieza sunt extractele de Serratia marcescens
care s-a identificat a fi activator ai interferonilor i i a interleukinelor IL-1 i
IL-6. Aceasta induce mieloproliferri fie n mod direct, fie prin relaarea altor cit
okine. Steroizii anabolizani i androgenici Steroizii anabolici sunt produi sintetic
i nrudii cu testosteronul. Ei posed o activitate protein-anabolic foarte asemntoare t
stosteronului dar cu efectele androgenice cunoscute minime ale acestuia. Sinteze
le chimice au determinat apariia altor steroizi anabolici (testosteronul este sin
gurul androgen endogen la majoritatea mamiferelor). Adiia gruprii metil la poziia 1
7-  dus l priia stanozolului, esterificarea la poziia 17- a gruprii hidroxil i mo
ificarea inelului steroidic la nadrolon, (DecaDurabolin). Mecanismul aciunii hemat
inice a steroizilor hematinici se petrece la nivel celular ei crescnd rata glicol
izei i formnd 17-keto-metabolii. Acetia sunt eliberai n esuturi, inclusiv n mduva
en unde ei interacioneaz cu receptorii citosolici unde sunt transferai la nucleul ce
lulei. n nucleu ei vor iniia formarea ARN i sinteza unui efector proteinic. Eficaci
tatea steroizilor anabolici este legat de prezena dehidrogenazei androgenice. Doze
le mrite pot cauza o inhibiie a feed-back-ului. Absorbia i dispoziia steroizilor depi
nde de tipul de preparat i de prezena receptorilor specifici. Eliminarea acestor c
ompui se face de obicei pe cale biliar, fiind tributari metabolizrii hepatice. Prep
aratele de steroizi anabolici se mpart n dou: un grup de produi alchilai reprezentai
e: Metiltestosteron Fluoximesterona (condiionri oral) Oximetolona (condiionri orale)
Stanozol (condiionri orale i parenterale) Metandrostenolona Etilestrenol oretandro
lona
i un grup de steroizi anabolici nonalchilai: - Testosteron - Methenolona - Dromost
anolona - androlona (parenteral) Vitamina B12 (Ciancobalamina) Denumit i factor de
maturare vitamina B12 este esenial pentru sinteza ADN, deficiena sa antrennd o mult
itudine de efecte dintre care cele mai importante sunt inhibarea maturrii i divizi
unii nucleare. Primul afect se va nregistra la nivelul mduvei. Eritroblatii nu se v
or mai diviza i vor crete incontinuu ntr-un megaloblast, care va instala anemia meg
aloblastic.
323
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Vitamina B12 este un compus porfirinic care conine un inel central care conine un
atom de cobalt central. Sursa de vitamin este aportul exogen i producia microbian (d
igestiv). Absorbia este complicat i depinde de numeroi factori: prezena enzimelor pan
reatice i digestive, prezena factorilor intrinseci i a proteinei-R (protein specific
care va feri vitamina de inactivare datorit absorbiei prea rapid), etc., proces car
e are loc n ileon. Aici vitamina va fi absorbit la receptorii specifici de la nive
lul celulelor intestinale. Ptrunderea n celule se va efectua prin pinocitoz i de aco
lo n snge unde se va cupla la transcobalamin. Vitamina n exces va fi stocat n ficat
a fi mobilizat la nevoie. Excreia are loc prin bil. Interferena cu cu absorbia din il
eon va duce la depleia continu a vitaminei B12. Deficiena dietar se instaleaz mai ale
s consecutiv absorbiei slabe, datorit deficienelor enzimatice (n special a celor pan
creatice). Produsele pe baz de vitamina B12 sunt pe baz de ciancobalamin pur sau for
ma cea mai bogat n precursor, hidroxocobalamina, care poate asigura efecte mult ma
i susinute ca prima sub form injectabil. Exist i formulri orale de obicei asocieri i
alte vitamine sau microelemente. Toxicitatea vitaminei este mic, practic inexist
ent. Acidul folic (Acidul pteroil-glutamic) Este un cofactor necesar sintezei ADN
, deoarece promoveaz formarea nucleotidelor necesare formrii ADN. Acidul folic est
e de asemenea necesar pentru sinteza ARN la care servete ca donor de grupri metil n
procesul sintezei vitei B12. Sursele de ac. folic sunt din diet (ciuperci, ficat
, rinichi sau legumele verzi) sau provin din sintezele florei bacteriene. Necesa
rul zilnic la om este de 50 mcg/zi ar acesta poate crete la 100-200 mg/zi (n anemi
ile hemolitice). La animale se pot administra condiionrile umane. i acidul folic n e
xces se va depune n ficat, particip la circulaia enterohepatic dar este rapid metabo
lizat de ctre procesele catabolice. Se cunosc forme pentru administrarea oral i pare
nteral. Fierul i derivaii si Hemoglobina n componena sa are o poriune hemic i una
nic. Poriunea hemic este format dintr-un inel pirolic care este o formaiune protoporf
irinic. Aceast structur se va combina cu fierul pentru a structura hemul, care la rn
dul ei se va asocia (n patru) i se va asocia cu globinele globulinice pentru a for
ma hemoglobulina. Pentru formarea globulinei sunt necesare numeroase etape. Fier
ul este parte component a hemoglobinei, mioglobulinei, citocromului i sistemelor d
e de transport al electronilor. Hemoglobina conine n jur de 65% din totalul fierul
ui din organism, 4% se afl n mioglobin i doar 1% se afl mobilizat n citocromi i n s
ul electronic de transport. Restul fierului se afl stocat fie sub form de feritin (
solubil) fie sub form de hemosiderin (insolubil). Absorbia pe cale oral este foarte l
nt i complicat. Partea asimilat din aportul exogen (nonhemic sub form de oxid feric)
va trebui convertit n forma feroas pentru absorbie fiind o reacie depentent de acidit
tea mediului. Absorbia va fi crescut n cazul unor cantiti mrite de acid clorhidric di
estiv. Fierul primar este absorbit n poriunea proximal a jejunului unde se va combi
na imediat n enterocite n apoferitin i mai apoi feritin.
324
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
De aici feritina va prsi enterocitul i se va combina cu transferina globulinic. Fier
ul este transferat celular prin intermediul receptorilor specifici care interacio
neaz cu transferina, n special n ficat. Ajuns n celule fierul se va combina din nou
cu apoferitina pentru a deveni feritin. Preparatele pe baz de fier se afl condiionat
e fie sub form oral fie sub diverse formule injectabile. Acest grup are att rol pla
stic, ajutnd la formarea hemoglobinei, ct i roburant, favoriznd eritropoieza. Absorbi
a fierului este posibil numai dac aparatul digestiv funcioneaz bine. n mediu gastric
se va forma clorura feroas care va disocia (parial) i apoi se va absorbi, inclusiv n
intestinul subire. O parte din ionii feroi rezultai se vor combina cu o protein (ap
oferitina) i care este compus incolor, rezultnd feritina (compus colorat). Fierul
care a rmas necombinat, inclusiv clorura nedisociat, se va elimina odat cu fecalele
. Din feritin fierul se va elibera treptat i va trece n circulaie, avnd tropism pentr
u organele hematoformatoare, participnd astfel, cu rol plastic, la sinteza pigmeni
lor respectivi. Feritina fr fier va trece din nou n apoferitin, crendu-se din nou dis
ponibilitatea de absorbie pentru ionii feroi care intr n organism. Fierul nedisociab
il nu se absoarbe din tractul digestiv (hemoglobina care este bogat n fier i este l
egat de nucleul tetrapirolic nu se poate elibera, neavnd valoare terapeutic n anemie
). Pe cale general se administreaz produse farmaceutice pe baz de fier trivalent, r
ecomandate n anemii, medicamentul asigurnd producia necesar de hemoglobin, stimuleaz
ritropoeza i crete rata proceselor oxido-reductoare din esuturi. Acest lucru va conv
erge ctre mbuntirea schimburilor nutritive din organism. Datorit faptului c medicame
le cu fier trivalent acioneaz lent, ele trebuiesc administrate pe o perioad mai lun
g, dar au neajunsul c produc constipaia care poate s apar prin diminuarea hidrogenulu
i sulfurat din lumenul intestinal (stimulent fiziologic). Datorit combinrii sale c
u fierul rezult n final sulfura feroas care nu are proprieti stimulatoare asupra musc
ulaturii netede intestinale. Se contraindic asocierea preparatelor pe baz de fier
cu taninuri sau succedaneele acestora i cu sulful. Derivaii anorganici ai fierului
sunt mai uor absorbabili i mai activi, fiind totui mai iritani fa de mucoasa digesti
n comparaie cu derivaii organici (care, dei sunt mai puin eficieni, sunt mult mai pu
toxici). Derivaii solubili Se administreaz n soluii diluate, ntotdeauna dup tain, ia
cei insolubili se administreaz att nainte, ct i dup tain. Cei mai importani repreze
ni sunt: Fierul redus. Este obinut prin hidrogenarea oxidului de fier. Este o pulbe
re neagr-cenuie, mat, insolubil n ap, solveni, solubil n acid sulfuric cu degajare
rogen. n stomac trece n clorur feroas. Dozele sunt 1-5g la animalele mari i de 0,02-0
,1g la cine. Sulfatul feros Se recomand ca substan cu aciune general pe cale enteral
oluii pn la 0,51%, avnd i rol astringent.
325
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Lactatul de fier Este o pulbere cristalin galben-verzuie, cu miros caracteristic,
gust dulceag, solubil n ap rece. Conine pn la 20% fier. Se folosete ca sulfatul fer
Clorura feroas Este puin stabil, de aceea se prefer sub form de drajeuri. Se poate p
repara siropul care este oficinal, se conserv la ntuneric. Fierul i carbonatul de f
ier zaharate Sunt soluii condiionate pentru administrrile i.v. Dextriferonul (Astra
fer). Se prezint sub form de fiole de 2ml cu 0,1g fier. Administrat i.m. asigur fie
rul necesar n anemiile feriprive. Fierul Hausmann Se prezint sub form de fiole, adm
inistrndu-se i.m. i avnd aceleai aplicaii. Fumaratul feros Este o pulbere granulat ro
, greu solubil n ap. Conine 33% fier. Se absoarbe bine dup administrrile orale, cu re
ultate foarte bune n anemia purceilor. Se administreaz nainte i dup ftare la scroafe.
Farmaferul Are aceleai indicaii ca i fumaratul feros. Ferronatul Este o suspensie a
romatizant, utilizndu-se ca precedentele. Glubiferul Este o combinaie cu glutamat f
eros, care conine, n general, 20mg de fier. Se administreaz dup hemoragii i n anemiil
feriprive. Myoferul Este o combinaie de fier i dextran n soluii apoase care conin 0,
1g fier trivalent/ml. Are rezultate foarte bune n anemia feripriv a purceilor, inj
ectat i.m. n primele zile de la ftare, n doze de 100-150mg/purcel. Are absorbie bun,
dar lent, asigurnd nivele sanguine optime i o cretere a cantitii de hemoglobin n 2-
. Se poate folosi i preventiv al acestor anemii n doze de 0,1-1ml la animalele mic
i. Bioferanul Este asemntor cu Myoferul. Dozele sunt 0,2-0,5 ml la animalele mici i
1-2 ml la purcei. Ferrodexul Se prezint sub form de flacoane de 10% de 50ml. Se a
dministreaz preventiv n anemia feripriv n doze de 0,10-0,20ml i.m. la 3-5 zile dup ft
re i curativ, 2-3 ml i.m. Ursoferan 75. Este soluie 7,5%, coninnd fier carboximetil
dextran. Este foarte bun n anemia feripriv. Se administreaz n primele zile dup ftare,
preventiv 2ml, i curativ 3ml, profund i.m. n figura 8.16 sunt redate mecanismele m
obilizrii fierului n organism.
326
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Fier oral (HCl)
Stomac
Ac. feric
Ac. Feros
Fier excedentar excretare fecale
Absorbtia prin celule epiteliale Combinarea cu apoferitin Disocierea feritinei Co
mbinarea cu transferina Transportul n plasm Feritina
Fier neabsorbit dac apoferitina este saturat ( blocul mucoasei )
He mosiderina insolubil
Fier transferat ctre celule via receptorii celulari Fier + apoferitin la feritin
Ficat Acumulare in: - ficat - splin - rinichi -mduv osoas Mduva osoas Hemoglobin
Eritrocit
Macrofag
Excretia biliar
Fig. 8.16. Mobilizarea fierului n organism
Explicaie: Absorbia fierului de ctre tractul gastrointestinal este maximizat ntr-un m
ediu acid. Fierul se combin cu apoferitina n celule pentru a se transforma n feriti
n, forma solubil a fierului. Fierul este cuplat cu transferina n plasm. Saturaia apof
eritinei va conduce la saturaia transferinei. Fierul n exces va fi stocat ca hemos
iderin (o form insolubil de fier). Prezena cantitilor mari de fier n exces va fi eli
at prin tractul gastro-intestinal Cobaltul Deficienele n cobalt la rumegtoare sunt a
sociate cu anemia sever, pierderea apetitului, scderea n greutate i a produciilor, sc
erea volumului de snge i a capacitii de transport a oxigenului de pn la 30% (la ovine
. De obicei deficiena se instituie consecutiv deficienelor externe (srcia n cobalt a
solului i a plantelor furajere) n aceste condiii suplimentarea raiilor i mbuntirea
fiind eseniale ca msur preventiv. Dozaj: Preventiv: - Bovine: 10-25mg - Ovine: 2,5-5
mg, zilnic n furaje sau ap, Curativ: - Bovine: 0,2-0,5 g - Ovine: 0,05-0,10g, pe c
ale oral. Administrrile parenterale nu sunt eficiente pe cale injectabil datorit fap
tului c deficiena major este cea a vitaminei B12 care conine cobalt i care este furni
zat de ctre flora bacterian i abia dup aceea va fi absorbit.
58 Punile pot i udate cu soluii care conin sulfat sau clorur de cobalt sau furajele p
t fi mbuntite cu acestea n asociere cu vitamina B12
327
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Cuprul Cuprul de asemenea este necesar pentru valorificarea fierului i hemogobine
i n procesele de formare a hemoglobinei la mamifere i psri. n studiile experimentale
la s-a descoperit c absorbia fierului este mult mai redus n deficiena n cupru. Deasem
nea va fi redus i mobilizarea fierului din reticulul endotelial i se va reduce rata
de sintez a hemului. Cuprul i fierul sunt asociai n numeroase enzime; cuprul este e
senial pentru metabolismul acidului ascorbic (ca oxidaze, polifenol-oxidaze, lact
aze i ali compui cu funcii nc necunoscute). Prin numeroase procese enzimatice i cata
ice, cuprul este asociat cu creterea fanerelor, coloraia pielii i blnii precum i cu m
etabolismul osos normal, deranjarea acestor procese fiind datorat deficienelor ins
talate. Lipsa cuprului se traduce la oi prin deficiene ale calitii lnii, anemie hipo
crom i microcitar, cei mai afectai fiind mieii prin demielizri ale creierului i mduv
spinrii. De obicei cazurile de lips a cuprului sunt asociate cu excesul de molibde
n. Tratamentele constau n administrarea sulfatului de cupru 3% n bulgrii de lins sa
u injecii i.v. cu doze de: 20 mg cupru sau 80 mg sulfat de cupru la ovine i de 50
mg (cupru), respectiv 200 mg (sulfat de cupru) la bovine, cu eficacitate pentru
minimum patru luni. Se cunoate i o condiionare i.m. retardat de glicinat de cupru do
zele fiind de 120 mg (la bovine) i 40 mg (la ovine). Alte formule injectabile coni
n cupru calcic edetat sau metionatul de cupru. Oxidul de cupru Este condiionat su
b form de capsule ruminale i se administreaz simultan cu seleniul i cobaltul. Ca i n
azul cobaltului, punile pot fi aspersate cu soluii de sulfat de cupru pentru mbuntir
structurii punii doza fiind de 6kg/ha. 8.3.2. Substanele hemostatice 8.3.2.1. Hemos
taticele Hemostaza se poate produce i prin mijloace medicamentoase. Vasoconstrict
oarele pot s determine astfel de efecte, mai existnd un grup de substane care au in
tervenie direct n procesul enzimatic al coagulrii sngelui. Trombokinaza din plachetel
e sanguine i ionii de Ca din plasm determin trecerea protrombinei (este protrombino
gen n prezena vitaminei K n ficat) n trombin. Aceasta asigur transformarea fibrinogen
lui n fibrin (care este baza trombusului). Medicamentele hemostatice se recomand n c
azul hemoragiilor interne i externe, n diateza hemoragic, n intoxicaii hemoragipare,
preventiv naintea operaiilor de mare chirurgie. Coagularea poate fi obinut prin impl
icarea factorilor de coagulare fiziologici: - tromboplastina (trombokinaza), - t
rombina, - fibrinogenul - fibrina n figurile 8.17 i 8.18 sunt redate mecanismul he
mostazei precum i stadiile formrii i eliminrii fibrinei precum i a factorilor medicam
entoi care sunt implicai: Clorura de calciu Se prezint sub form de cristale incolore
, cu gust amar, foarte higroscopice. la peste 30C se dizolv n apa de cristalizare;
este oficinal.
328
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Se comercializeaz sub form de fiole de 10ml 10-20%. Este hemostatic prin prezena io
nilor de Ca, n soluii hipertonice tulbur izotonia, distruge plachetele sanguine car
e elibereaz trombochinaza. Efectul dureaz pn la o jumtate de or. Se injecteaz strict
v., n soluie de 10%. Exist un pericol real de necroze. Se administreaz i per os n sol
e 5% ntr-un mucilag. Dac soluia a ajuns perivenos se recomand injecii focale i perifo
ale cu ser fiziologic. Soluiile de glucoz 20-40% i de clorur de sodiu 5-10%, i.v., v
or mri puterea de coagulare de trei ori, pentru 30 de minute). Gelatinele (Surgic
el) sunt folosite n soluie de 5-10% administrate s.c., i.m. sau i.v. Hemostaza se
va produce prin mrirea vscozitii, coninutului de Ca i de proteine specific care va du
e la mrirea cantitii de fibrinogen din snge. Are loc i distrugerea leucocitelor, rezu
ltnd creterea titrului trombochinazei. Efectul dureaz 8 ore. Preparatul comercial G
elaspon este un burete cu gelatin introdus n plgi i induce efect hemostatic local pr
in absorbia sngelui i formarea de cheaguri aderente. Protamina Protamina sulfat est
e un medicament cu greutate molecular mic, ncrcat pozitiv care se ataeaz la heparin
d o sare care va neutraliza efectele anticoagulante. Uzul consacrat este ca proc
oagulant i cnd s-au depit dozele de heparin. Se recomand precauia n utilizare, deoa
protamina poate deveni anticoagulant, probabil prin blocajul trombinei i fibrinog
enului. Dozarea precis a produsului este dificil deoarece trebuie luat n calcul i ca
ntitatea de heparin cu care se antagonizeaz (1-1,5 mg de protamina pentru fiecare
mg de heparin). De reinut c ntr-o perioad de 10 minute nu se poate adminstra mai mult
de 50 mg. Desmopresinul Este deamino-8-D-arginin-vasopresina i este un analog si
ntetic de vasopresin folosit la tratamentul diabetului insipid i la stimularea fac
torului plachetar XIII. Rspunsul maxim se instaleaz dup 1-2 ore, dup tratament rata
coagulabilitii fiind semnificativ mbuntit. Adrenostazinul Se prezint sub form de f
5ml 0,3la mie. Acioneaz ca hemostatic capilar n urma perfuziilor, prin vasoconstri
cie. Venostat (Reptilase) Este sub form de fiole cu hemocoagulaz viperinic de tip tr
ombinic i tromboplastinic. Se adminsitreaz s.c. i i.v. Vitamina K Este o vitamin lip
osolubil. n natur se gsete n spanac, varz, tomate, urzici, ficat de porc, ou, lapte
gnul animal se ntlnete fitomenadionul (vitamina K1) este sintetizat de ctre flora dig
estiv a mamiferelor, la aceste animale nentlnindu-se hipo- sau avitaminoza. Carena e
ste frecvent la psri (diateza hemoragic). Se comercializeaz n soluii 1%, iar ca prod
sintetic se cunoate vitamina K3 (menadiona). Aceasta este sub form de soluie buvabi
l sau injectabil n fiole de 1-10ml 10%.
329
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Vitamina K3 liposolubil se absoarbe doar n prezena bilei, forma hidrosolubil absorbi
ndu-se i n absena acesteia. Vitamina K se folosete n diateza hemoragic, hemoragii, hi
oprotrombinemie. Poate mri rezistena capilarelor. Vitamina K1 produce efect hemost
atic rapid, iar vitamina K3 acioneaz timp mai ndelungat. Soluiile 1% de vitamin K1 se
administreaz s.c. i i.v., n timp ce vitamina K3 se recomand mai ales la psri, ca sol
e buvabil, de obicei, adjuvant n tratamentul coccidiozelor, n apa de but. Utilizarea
cea mai cunoscut a vitaminei K este tratamentul toxicitii la rodenticide. Durata t
ratamentelor este n concordan cu toxicul: - rodenticidele care conin cumarin sau warf
arin 4-6 zile, - la difacinon i brodifacon 14 zile sau chiar o lun - pentru rodentic
idele cu aciune de lung durat (unde i dozele de vitamin vor fi sczute dup prima spt
0,5 mg/kgc., sptmna II, 0,25 mg/kgc., sptmnile III, IV). Timpul de protrombin va fi
itorizat timp de dou zile. Testarea toxicitii se va face 3-4 zile dup ntreruperea ter
apiei.
Cile extrinsece Traum tisular Prekalicreina Tromboplastina tisular Cile intrinsece In
itiere de suprafat: trauma hemoragic Kalicreina XII XIa IXa Factor tisular Fosfoli
pid tisular VII X VIIa CALE COMUN Xa (Ca 2+) V Protrombina (II) Fibrinogen VIIIa VI
II X Factorul plachetar 3 ATP, tromboxan XIIa XI IX
Va (Ca 2+) Trombina (IIa) Monomer fibrinic
Lant fibrinic Plachete eritrocitare (XIIIa) Trombostenina Formarea coagulului Pl
asmina Fibrinoliza Activatori Produsi de degradare Plasminogen
Fig.8.17. Mecanismul hemostazei i coagulrii
Explicaie: Hemostaza este multistadial: vascular i plachetar, coagulare i fibrinoliz.
Fiecare faz trebuie s se menin ntr-un echilibru pentru a nu contrabalansa hemostaza.
Procoagulanii endogeni i anticoagulanii funcioneaz n fiecare faz. Faza vascular i
ar este compus din contracia muchilor peretelui vascular i aderena plachetelor.
330
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Leziunile vasculare expun colagenul subendotelial care vor stimula aderena plache
tar care depinde de factorul XIII. Activarea fazei de coagulare este condiionat de
o multitudine de evenimente interdependente. Injuriile instalate vor iniia activa
rea substanelor procoagulante ntr-o manier de cascad. Activarea apare n general ca un
rezultat al traumei tisulare (desemnat ca intrinsec dac compoziia sngelui este modi
ficat sau ca extrinsec dac sunt modificate structurile vasculare), transformarea p
rotrombinei n trombin i conversia fibrinogenului n fibrin. Calciul este implicat ca f
actor n numeroase etape. Faza fibrinolitic este iniiat de ctre conversia plasminogenu
lui n plasmin, care va degrada fibrina.
XII XI IX XIIa XIa IXa VIIa X Ca 2+ Stadiul 1 PL VIII Xa Xa Protrombina Stadiul
2 Ca 2+ V PL Fibrinogen Fibrin (monomer) XIIIa Fibrin (polimer) Trombina Antitromb
in III X Ca 2+ III Antitromboplastina VII Antagonisti endogeni
Stadiul 3
XIII Trombin Activator de plasminogen Plasmin
Fibrinolizin
Stadiul 4 Pro-activator XIIa
Antiplasmin
Fig. 8.18. Stadiile formrii i eliminrii fibrinei ota: Sinonime numerale pentru fact
orii de coagulare:
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII Fibrinogen Protrombina Tromboplastina
tisular Ca2+ Factorul labil, sau proaccelerin Factorul V - reactivat Factor stabi
l, sau proconvertin, sau autoprotrombin I Globulina antihemofilic (GAH) sau trombop
lastinogen A, sau cofactorul plachetar - I Tromboplasmina plasmatic, sau trombopl
astinogen B, sau cofactorul plachetar II, sau Christmans Factorul Stuart, sau tr
omboplastinogen C, sau factorul lui Koller Antecedentul plasmatic al tromboplast
inei, sau Factorul Rosenthal Factorul Hageman, sau factorul de contact, sau fact
orul de activare al sticlei Factorul stabilizator fibrinic, sau factorul Laki Lo
rand
Explicaie: Cele patru stadii ale formrii i eliminrii fibrinei. Locurile de aciune ale
cumarinei sunt cele indicate n boxele marcate cu linie continu, iar cele marcate
cu linie ntrerupt locurile de aciune pentru heparin.
331
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Reactanii a cror prezen este necesar simultan sunt grupare ntre parantezele largi, ia
factorii activai sunt semnalai prin litera a. Vitamina C Este oficinal i acioneaz pr
n mrirea plachetelor sanguine i scderea permeabilitii vasculare. Acidul epsiloaminoca
proic Se gsete sub form de fiole 20%, soluii buvabile, pulbere. Este un inhibant al
fibrinolizei, este antialergic i antiflogistic. Se administreaz i.v. i per os. Dicy
none Acioneaz ca hemostatic sistemic asupra vaselor mici. Fibrina i fibrinogenul um
an, Serul normal de cine, Sngele i serul imunoterapeutic. Acioneaz prin proteinele co
ninute, mbuntind titrul fibrinogenului, rezultnd creterea puterii de coagulare de do
i, pentru dou - trei zile. 8.3.3. Substanele anticoagulante Acestea scad procesul
de coagulare i formarea trombusurilor n organism. Dicumarina Este o form inactivat d
e cumarin. n mod natural se gsete n sulfin i orice plant leguminoas, care prin con
la umezeal i sub influena bacterian trece n forma activ dicumarol care este antivita
ina K. Se opune vitaminei K, n activitatea acesteia de a ajuta producerea de prot
rombin i protrombinogen n ficat. Acest efect nu are loc dect in vivo, se instaleaz du
p 24-72 de ore, durnd pn la 10 zile. Depirea dozelor duce la cumulri i la hipovitam
. Intoxicaiile dicumarinice se combat cu vitamina K. Activitatea vitaminei K este
redat n Fig. 8.17. Explicaie: Vitamina K catalizeaz carboxilarea factorilor II, VII
, IX i X. Ca o parte a reaciei, vitamina oxidat trebuie redus pentru ca factorii de
coagulare s-i continue activitatea. Derivaii de cumarin blocheaz reducerea vitaminei
K fcnd-o incapabil de a mai activa factorii de coagulare. n practic se utilizeaz Trom
ostopul care este un derivat activ al oxicumarinei, este anticoagulant lent n bol
i tromboembolice. Dicumarina i preparatele sale sunt contraindicate n: dismicrobis
me, hipovitaminoz K, diatez hemoragic, ulceraii digestive, hepatopatii.
332
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Factorul II CH2CH2(COO-)2
Factorul II carboxilat (activ) CH2CH2(COO-)2
OH
CO2 O2 R
O R O
H C OH O CH2 C H OH C CH2 CH3
Vitamina K CH3 epoxid reductaza OH Vitamina K O O O
CH3 O Vitamina K- epoxid
O OH
OH Bloc O
O
O Bishidroxicumarina (dicumarolul)
Warfarina
Fig. 8.17. Activitatea vitaminei K (dup Dawn Merton Boothe, 2001)
Acidul salicilic Se aseamn structural cu cumarolul. Acioneaz prin diminuarea protrom
binei din snge creia i va scade coagulabilitatea, avnd loc i diminuarea i agregarea p
achetelor. Dipiridamolul (Persantin). Este vasodilatator, dar i anticoagulant. Es
te folosit frecvent n profilaxia emboliilor arteriale, trombozelor venoase, purpu
rei trombocitopenice. Se asociaz cu aspirina. Dextranul (Dextraven, Expandex, Hem
odex. Macroze, Polyglucin) Sunt polizaharide produse de ctre lactobacteriile Leuc
onostoc mesenteroides i Leuconostoc dextranicum (se cunosc i alte genuri bacterien
e capabile s produc dextrani, dar doar cele menionate sunt sunt utilizate comercial
). Acestea produc dextranul fiind ansmnate pe un substrat de sucroz. n general dextra
ii sunt produi prin depolimerizare sau sintez i au n componena lor secvene de D-gl
rnosyl. n funcie de greutatea molecular se cunosc mai multe condiionri de dextran: -
Dextran 40 (Rheomacrodex, Eudextran, Rheotran), produs de L. Mesenteroides (GM=
40.000). - Dextran 70 (Hyskon, Macrodex) (GM=70.000) - Dextran 75 (Gentran 75),
(GM=75.000).
333
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Micoreaz frecvent accidentele tromboembolice postoperatorii, fiind folosit frecven
t n perfuziile i.v. ca adjuvant circulator sau nlocuitor de plasm. Dextran a-sulfat
ul (Asuro,Colyonal, Dexulate, Dextrarine, MDS ) Este un remediu mai nou, o sare
sodic a dextranului n esteri de acidului sulfuric. Compusul are peste trei grupri s
ulfat pe unitatea glucidic. Este un bun antiarteriosclerotic i anticoagulant. Hepa
rina Este acidul heparinic, cea mai utilizat fiind sarea de sodiu, (amestecul de
sruri de sodiu i mucopolizaharide)(Fig. 8.20).
COOH H H OH H O H OH O H OH H H H OH H O H OH COOH H H H OH H O H OH COOH H H H
OH H O COOH H
Fig.8.20. Heparina sulfat
Prelungete timpul de coagulare prin mpiedicarea transformrii protrombinei n trombin (
prin inhibarea trombokinazei i meninerea integritii trombocitelor). Se pare c mpiedic
fectul trombinei. Acioneaz rapid, avnd durata de 4-8 ore. Nu are proprieti lipolitice
, hipo colerestemiante, vasodilatator, hipotensiv. Se prezint sub form de fiole de
1ml de 5000 U.I.. Se administreaz s.c., i.v., i.m., 100U.I.. Per os nu se admini
streaz. Produsele comerciale sunt pe baz de sruri: - de calciu (Calcipirin) - de ma
gneziu (heparinat de magneziu) (Cutheparina), - sarea potasic (Clarin) i - sarea s
odic (Heprinar, Hepsal, Liquemin, Lonheparin, Thrombohepin, Unihep). Se comercial
izeaz n fiole de 1 ml de 25.000U.I./ fiol. Lasonilul Este un unguent heparinoid, ca
re are 5000U.I. i hialuronidaz 15.000U.I./100g. micoreaz coagulabilitatea sanguin, re
duce vscozitatea, crete permeabilitate esutului conjunctiv. Se folosete la resorbia e
demelor, a hematoamelor i a exsudatelor. Hemofilina Se gsete n glandele bucale ale H
irudo medicinalis lipitoarea. Aciunea se exercit asupra trombinei care este mpiedic
at s asigure transformarea fibrinogenului n fibrin. Mrete cantitatea de antitrombin.
334
Romeo T. Cristina
Suport Curs: Farmacologie veterinar Partea a II-a
Tabelul.8.3. Dozele substanelor cu activitate asupra sngelui la cine (C) i pisic (P)
(dup Dawn Merton Boothe, 2001)
Substana Aspirina antitrombotic Danzol Desmopresin acetat erine Eritropoietina Fl
oximesterona Acidul folic Acidul folinic Heparina Filarii cardiace Doz i calea 0,5
mg/kgc(C), oral 5-10 mg/kgc (filarii), oral 5-10 mg/kgc (C), oral 5 mg/kgc (P)
oral 0,4 mcg/kgc, s.c. 0,01% spray 2-4 erine 0,1-0,2 mg, oral 50-100 U/kgc, s.c.
0,2-1 mg/kgc, oral 5 mg (C), oral 2,5 mg (P), oral 1 mg/kgc, oral Doza se ajust
eaz cu tromboplastina n proporie de 1,5-2,5 50-70 UI/kgc., s.c. 10-100 UI/kgc., i.v
. iniial. 5-10 UI/kgc., i.v. infuzie 100-300 UI/kgc., i.v. iniial 10-50 UI/kgc., i
.v. infuzie 5-10 UI/kgc., s.c. 75-200UI/kgc., s.c. 300-500 UI/kgc., s.c. 750-100
0 UI/kg., s.c. 1-5 mg/kgc., i.m. 1 mg/kgc., i.m. 25-50 mg/kgc., (C), i.m. 10-20
mg/kgc (P), i.m 1 mg/kgc., oral 1-1,5 mg/1 mg heparin, i.v. (nu mai mult de 50mg/
10 min.) 0,25-3 mg/kgc., oral 2-10 mg/kgc., i.m. 2,2 mg/kgc., i.m. 4-7 mg/kgc.,
i.m. 100-200 mcg (C), oral sau s.c. 50-100 mcg (P), oral sau s.c. 1 mg/kgc., (fo
rme hepatice), oral 0,125-1,25 mg/kgc., (cumarin), i.m., s.c., oral sau alte rode
nticide cu aciune rapid 5 mg/kgc. (iniial), s.c., oral idantiona sau alte rodentici
de cu aciune lent 2,5 mg/kgc., s.c., oral 0,1-0,2 mg/kgc., (C), oral, doza se poat
e modifica 0,5 mg/kgc., (P), oral Frecvena (zile) 12 24 12 12 24 3 ori/spt. 1 24 2
4 24 .8 Din or n or 8 8 8 8 7 7 7-14 7-14 1 1 7 7 7 24 12 24 24 24
Tromboembolism Insuficien moderat Insuficien sever androlona decanoat fenilpropionat
ximetolona Protamina Stanozolol Testosteron propionat enantat Vitamina B12 Vitam
ina K1(fitomenadion)
Warfarina
Citratul de sodiu Este o sare trisodic. Este o pulbere cristalin alb sau cristale i
ncolore, fr miros, cu gust srat, solubil n ap. Este oficinal. In vitro formeaz sru
alciu care vor elibera ionii de calciu cu rol n coagulare pentru transfuzii se fo
losesc soluiile