Sunteți pe pagina 1din 3

Anul 182 (XXVI) Nr.

541 bis PARTEA I Mari, 22 iulie 2014


LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE

SUMAR

Pagina

Anexa la Ordinul preedintelui Autoritii Naionale Sanitare


Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor nr. 83/2014
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind
condiiile de organizare i funcionare a unitilor
farmaceutice veterinare, precum i procedura de
nregistrare sanitar veterinar/autorizare sanitar
veterinar a unitilor i activitilor din domeniul
farmaceutic veterinar ................................................ 372
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 541 bis/22.VII.2014

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRA IEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAIONAL SANITAR VETERINAR I PENTRU SIGURANA ALIMENTELOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiiile de organizare i funcionare
a unitilor farmaceutice veterinare, precum i procedura de nregistrare
sanitar veterinar/autorizare sanitar veterinar a unitilor i activitilor
din domeniul farmaceutic veterinar*)
Vznd Referatul de aprobare nr. 153 din 16 aprilie 2014, ntocmit de Direcia produse medicinale veterinare i nutriie
animal Direcia general sanitar veterinar i pentru sigurana alimentelor din cadrul Autoritii Naionale Sanitare Veter inare
i pentru Sigurana Alimentelor,
avnd n vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonana Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitii sanitar-
veterinare i pentru sigurana alimentelor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 215/2004, cu modificrile i
completrile ulterioare,
n temeiul art. 3 alin. (3) i art. 4 alin. (3) din Hotrrea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea i funcionarea
Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor i a unitilor din subordinea acesteia, cu modificr ile i
completrile ulterioare,
preedintele Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor emite urmtorul ordin:
Art. 1. Se aprob Norma sanitar veterinar privind (2) La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abrog
condiiile de organizare i funcionare a unitilor farmaceutice Ordinul preedintelui Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i
veterinare, precum i procedura de nregistrare sanitar pentru Sigurana Alimentelor nr. 41/2012 pentru aprobarea
veterinar/autorizare sanitar veterinar a unitilor i activitilor Normei sanitare veterinare privind condiiile de organizare i
din domeniul farmaceutic veterinar, prevzut n anexa care funcionare a unitilor farmaceutice veterinare, condiiile de
face parte integrant din prezentul ordin. comercializare a produselor medicinale veterinare i a altor
Art. 2. Autoritatea Naional Sanitar Veterinar i pentru produse pentru animalele de companie, n magazinele pentru
Sigurana Alimentelor i direciile sanitar-veterinare i pentru comercializarea animalelor de companie i/sau a hranei pentru
sigurana alimentelor judeene, respectiv a municipiului acestea, condiiile de funcionare a mijloacelor de transport din
Bucureti duc la ndeplinire prevederile prezentului ordin. domeniul farmaceutic veterinar, precum i autorizarea sanitar-
Art. 3. (1) Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial veterinar a unitilor, activitilor i a mijloacelor de transport
al Romniei, Partea I, i intr n vigoare n termen de 30 de din domeniul farmaceutic veterinar, publicat n Monitorul
zile de la data publicrii. Oficial al Romniei, Partea I, nr. 295 i 295 bis din 4 mai 2012.

Preedintele Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor,


Vladimir Alexandru Mnstireanu

Bucureti, 23 iunie 2014.


Nr. 83.

*) Ordinul nr. 83/2014 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 541 din 22 iulie 2014 i este reprodus i n acest numr bis.
Only 2 pages have been converted.
Please go to https://docs.zone and Sign Up to convert all pages.