Sunteți pe pagina 1din 3

Anul 182 (XXVI) Nr.

541 bis PA R T E A I
LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE Mari, 22 iulie 2014

SUMAR

Pagina

Anexa la Ordinul preedintelui Autoritii Naionale Sanitare


Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor nr.
83/2014 pentru aprobarea Normei sanitare
veterinare privind condiiile de organizare i
funcionare a unitilor farmaceutice veterinare,
precum i procedura de nregistrare sanitar
veterinar/autorizare sanitar veterinar a unitilor
i activitilor din domeniul
farmaceutic veterinar.........................................................372
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 541 bis/22.VII.2014

ACT E AL E ORGANELO R D E SPECIALITAT E


AL E A D M I N I S T R A I E I PUBLIC E CENTRAL E
AUTORITATEA NAIONAL SANITAR VETERINAR I PENTRU SIGURANA ALIMENTELOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condi iile de organizare i funcionare
a unitilor farmaceutice veterinare, precum i procedura de nregistrare
sanitar veterinar/autorizare sanitar veterinar a unitilor i
activitilor din domeniul farmaceutic veterinar*)
Vznd Referatul de aprobare nr. 153 din 16 aprilie 2014, ntocmit de Direcia produse medicinale veterinare i nutriie
animal Direcia general sanitar veterinar i pentru sigurana alimentelor din cadrul Autoritii Naionale Sanitare
Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor,
avnd n vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonana Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitii sanitar-
veterinare i pentru sigurana alimentelor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 215/2004, cu modificrile i
completrile ulterioare,
n temeiul art. 3 alin. (3) i art. 4 alin. (3) din Hotrrea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea i funcionarea
Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor i a unit ilor din subordinea acesteia, cu modificrile i
completrile ulterioare,
preedintele Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor emite urmtorul ordin:
Art. 1. Se aprob Norma sanitar veterinar privind
condiiile de organizare i funcionare a unitilor farmaceutice (2) La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abrog
veterinare, precum i procedura de nregistrare sanitar Ordinul preedintelui Autoritii Naionale Sanitare Veterinare
veterinar/autorizare sanitar veterinar a unitilor i i pentru Sigurana Alimentelor nr. 41/2012 pentru aprobarea
activitilor din domeniul farmaceutic veterinar, prevzut n Normei sanitare veterinare privind condiiile de organizare i
anexa care face parte integrant din prezentul ordin. funcionare a unitilor farmaceutice veterinare, condiiile de
Art. 2. Autoritatea Naional Sanitar Veterinar i comercializare a produselor medicinale veterinare i a altor
pentru Sigurana Alimentelor i direciile sanitar-veterinare i produse pentru animalele de companie, n magazinele pentru
pentru sigurana alimentelor judeene, respectiv a comercializarea animalelor de companie i/sau a hranei
municipiului Bucureti duc la ndeplinire prevederile pentru acestea, condiiile de funcionare a mijloacelor de
prezentului ordin. transport din domeniul farmaceutic veterinar, precum i
Art. 3. (1) Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial autorizarea sanitar- veterinar a unitilor, activitilor i a
al Romniei, Partea I, i intr n vigoare n termen de 30 de mijloacelor de transport din domeniul farmaceutic veterinar,
zile de la data publicrii. publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 295 i
295 bis din 4 mai 2012.
Preedintele Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor,
Vladimir Alexandru Mnstireanu

Bucureti, 23 iunie 2014.


Nr. 83.

*) Ordinul nr. 83/2014 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 541 din 22 iulie 2014 i este reprodus i n acest numr bis.
Thank you for using www.freepdfconvert.com service!

Only two pages are converted. Please Sign Up to convert all pages.

https://www.freepdfconvert.com/membership