Sunteți pe pagina 1din 5

SC TOPSTATE INVEST SRL

Bucuresti Sector 1, Strada Dionisie Lupu, Nr. 70-72, Etaj 1


J 40 / 12279 / 2008 l CIF 24198925
( 0722.327.224 fax 021.312.94.13 e-mail: REBECA@BLINGBET.RO,
MARIANA@BLINGBET.RO
Capital social: 30000 lei
Licenta pentru organizarea jocurilor de noroc
Tip Slot-Machine Serie RO2655L001156
Cont: RO81BUCU046550712511RO01
ALPHA BANK DOROBANTI

ADRESA

Catre,
OFICIUL NATIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

Subscrisa S.C. TOPSTATE INVEST S.R.L., indentificata cu datele de


mai sus, reprezentata de catre Domnul AVNUN DAVID, in calitate de
administrator, posesor al pasaportului de tip P, nr. 20609040, prin prezenta
va aducem la cunostinta prelungirea perioadei de organizare a jackpot-ului
promotional, notificat cu adresa 12639 din data 09.03.2017, dupa cum
urmeaza:
-5 mai 2017
- 12 mai 2017
- 19 mai 2017
- 26 mai 2017

Dupa cum urmeaza :

Page 1 of 5
SC TOPSTATE INVEST SRL
Bucuresti Sector 1, Strada Dionisie Lupu, Nr. 70-72, Etaj 1
J 40 / 12279 / 2008 l CIF 24198925
( 0722.327.224 fax 021.312.94.13 e-mail: REBECA@BLINGBET.RO,
MARIANA@BLINGBET.RO
Capital social: 30000 lei
Licenta pentru organizarea jocurilor de noroc
Tip Slot-Machine Serie RO2655L001156
Cont: RO81BUCU046550712511RO01
ALPHA BANK DOROBANTI

JACKPOT Bling bet PROMO

Nr. Adresa locatie Cod Tip JP. Nivel Jp. Valo Valoarea Valoarea Valoare Numar Serii aparate
Loc Jackpot are minima maxima acumulare a conectate
porni ce poate ce poate procentaj:d aparat
re fi fi in turnover e
castigata castigata conect
ate
1 Bucuresti
Sectorul 6, B-dul
Bling
Bet
Mystery 1 200 800 1000 1% 76 680489, 680486,
680487, 680488,
Vasile Milea, Nr.
4, Spatiu 679153, 679154,
Comercial F512, 679157, 791556,
In incinta 1403-076, 1403-
Cotroceni Mall 075, 1403-071,
Bucharest, Etaj 1
1403-074, 1403-
073, 1403-072,
1208-009, 1208-
012, 1208-010,
1208-008, 1208-
011, 1208-007,
159528, 275868,
829461, 159519,
134311, 275845,
167724, 139521,
330446, 330456,
330443, 330466,
281106, 281072,
281071, 281070,
679156, 679158,
305019, 305016,
305017, 305014,
373344, 373350,
370138, 382428,
373332, 373329,
117562, 117559,
117561, 117558,
117560, 117557,
81043 ,81044,
81045, 81046,

Page 2 of 5
SC TOPSTATE INVEST SRL
Bucuresti Sector 1, Strada Dionisie Lupu, Nr. 70-72, Etaj 1
J 40 / 12279 / 2008 l CIF 24198925
( 0722.327.224 fax 021.312.94.13 e-mail: REBECA@BLINGBET.RO,
MARIANA@BLINGBET.RO
Capital social: 30000 lei
Licenta pentru organizarea jocurilor de noroc
Tip Slot-Machine Serie RO2655L001156
Cont: RO81BUCU046550712511RO01
ALPHA BANK DOROBANTI

81047, 81048,
145062, 275867,
649112, 649085,
649104, 649087,
1411-034, 1411-
033, 1411-032,
1411-030, 1411-
029, 1411-031,
712128, 712129,
712130, 712131

Va multumim !

Administrator
DAVID AVNUN

Page 3 of 5
SC TOPSTATE INVEST SRL
Bucuresti Sector 1, Strada Dionisie Lupu, Nr. 70-72, Etaj 1
J 40 / 12279 / 2008 l CIF 24198925
( 0722.327.224 fax 021.312.94.13 e-mail: REBECA@BLINGBET.RO,
MARIANA@BLINGBET.RO
Capital social: 30000 lei
Licenta pentru organizarea jocurilor de noroc
Tip Slot-Machine Serie RO2655L001156
Cont: RO81BUCU046550712511RO01
ALPHA BANK DOROBANTI

Page 4 of 5
SC TOPSTATE INVEST SRL
Bucuresti Sector 1, Strada Dionisie Lupu, Nr. 70-72, Etaj 1
J 40 / 12279 / 2008 l CIF 24198925
( 0722.327.224 fax 021.312.94.13 e-mail: REBECA@BLINGBET.RO,
MARIANA@BLINGBET.RO
Capital social: 30000 lei
Licenta pentru organizarea jocurilor de noroc
Tip Slot-Machine Serie RO2655L001156
Cont: RO81BUCU046550712511RO01
ALPHA BANK DOROBANTI

Page 5 of 5