Sunteți pe pagina 1din 3

Nr.

crt Data la care


Documente achizitii utilaje + constructii SRL trebuie
primite
documentele
1 20.04.2017
DOCUMENTUL CARE ATEST DREPTUL DE
PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI, CONTRACT DE
CONCESIUNE SAU ALT DOCUMENT NCHEIAT LA
NOTARIAT, care s certifice dreptul de folosin al terenului
pe o perioad de cel puin 10 ani ncepnd cu anul
depunerii cererii de finanare, care s confere titularului
dreptul de execuie a lucrrilor de construcii, n
conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicat,cu
modificrile i completrile ulterioare, avnd n vedere tipul
de investiie propus prin proiect;
In cazul dv. am inteles ca se va face un contract de
vanzare-cumparare
2
EXTRAS DE CARTE FUNCIAR SAU DOCUMENT 24.04.2017
CARE S CERTIFICE C NU AU FOST FINALIZATE
LUCRRILE DE CADASTRU, pentru cererile de finanare
care vizeaz investiii de lucrri privind construciile noi sau
modernizri ale acestora.
Atenie! n situatia n care imobilul pe care se execut
investiia nu este liber de sarcini (gajat pentru un
credit), se va depune acordul creditorului privind
executia investitiei i graficul de rambursare a
creditului.
Dupa inscrierea actului de superficie, se va scoate un
nou CF !!! Acesta sunt necesare si pentru depunerea
cererii pentru Certificatul de Urbanism
3 25.04.2017
CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care prevd
construcii (noi, extinderi sau modernizri).

Documente firma
4 20.04.2017
COPIE CUI
5
Acte doveditoare studii in domeniu
a) 27.04.2017
DIPLOMA DE ABSOLVIRE A COLII PROFESIONALE
sau diploma/certificat de calificare ce atest formarea
profesional/certificat de competene emis de un centru
de evaluare si certificare a competentelor profesionale
obtinute pe alte ci dect cele formale, care trebuie
deasemenea s fie autorizat de Autoritatea Nationala
pentru Calificari care confer un nivel minim de calificare n
domeniu agricol, agro-alimentar, veterinar, economie
agrar, mecanic agricol.

Alte documente
6 28.04.2017
PRECONTRACTELE CU PERSOANE JURIDICE prin care
se realizeaz comercializarea produselor proprii (furaje)

ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE


7 20.04.2017
Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal
de proiect
8 20.04.2017
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului
Comerului
9 STUDIU GEOLOGIC 27.04.2017
10 22.04.2017
Lista cu potentiali clienti care sa cuprinda: Produsul,
Adresa clientului, Cantitatea medie anuala
11 Lista cu potentiali furnizori care sa contina: Adresa, 22.04.2017
produsul ex :( furaje, medicamente etc), Cantitatea
furnizata anuala.
12 22.04.2017
DOCUMENTE DE LA BANC cu datele de identificare ale
acesteia i ale contului aferent proiectului FEADR
(denumirea, adresa instituiei financiare, codul IBAN al
contului n care se deruleaz operaiunile cu AFIR); Dupa
infiintarea firmei se deschide un cont bancar, iar pentru
acest cont bancar ne tebuie o adeverinta
13 28.04.2017
Oferta / oferte pentru utilajele echipamentele ce
urmeaza a se achizitiona in cadrul proiectului. Pe baza
ofertelor si a utilajelor urmeaza sa se porte discutii cu
Vlad pentru a se stabilii exact ce se achizitioneaza
14 STUDIU TOPOGRAFIC care sa contina ridicarea topo 21.04.2017
vizata de OCPI , dar avem nevoie pentru proiectant si
de ridicare topo in format electronic (dwg sau dxf)