Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educa iei Na ionale i Cercetrii tiin ifice

Centrul Na ional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat na ional 2017


Proba E. d)
Biologie vegetal i animal
Model

Filiera teoretic profilul real;


Filiera tehnologic profilurile: tehnic, resurse naturale i protec ia mediului;
Filiera voca ional profilul militar.

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.


Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

A 4 puncte
Scrie i, pe foaia de examen, no iunile cu care trebuie s completa i spa iile libere din
afirma ia urmtoare, astfel nct aceasta s fie corect.

Profaza, ............, anafaza i ............ sunt faze ale diviziunii mitotice.

B 6 puncte
Da i dou exemple de tipuri de esut muscular; scrie i n dreptul fiecrui tip de esut
muscular cte o caracteristic.

C 10 puncte
Scrie i, pe foaia de examen, litera corespunztoare rspunsului corect. Este corect o
singur variant de rspuns.

1. Anurele sunt:
a) artropode
b) cordate
c) celenterate
d) gasteropode

2. Apar in regnului Fungi


a) Ascomicetele
b) Angiospermele
c) Coniferele
d) Pteridofitele

3. Exemplu de fruct uscat, indehiscent, ntlnit la angiosperme, este:


a) baca
b) nuca
c) pstaia
d) silicva

4. La mamifere, componenta comun a sistemelor respirator i digestiv este:


a) bronhia
b) esofagul
c) faringele
d) traheea

5. Ribozomii:
a) au rol n sinteza proteinelor
b) con in o substan numit cromatin
c) sunt specifici celulei vegetale
d) sunt delimita i de o membran dubl
Prob scris la biologie vegetal i animal Model
Pagina 1 din 3
Ministerul Educa iei Na ionale i Cercetrii tiin ifice
Centrul Na ional de Evaluare i Examinare

D 10 puncte
Citi i, cu aten ie, afirma iile urmtoare. Dac aprecia i c afirma ia este adevrat, scrie i,
pe foaia de examen, n dreptul cifrei corespunztoare afirma iei, litera A. Dac aprecia i c
afirma ia este fals, scrie i, pe foaia de examen, n dreptul cifrei corespunztoare afirma iei, litera F
i modifica i par ial afirma ia pentru ca aceasta s devin adevrat. Folosi i, n acest scop,
informa ia tiin ific adecvat. Nu se accept folosirea nega iei.

1. Rinichii mamiferelor sunt localiza i n cavitatea abdominal.

2. Umoarea apoas, umoarea sticloas, cristalinul i retina sunt componente ale sistemului
optic al ochiului mamiferelor.

3. Una dintre bolile cu transmitere sexual ntlnit la ambele sexe, cauzat de o bacterie,
este candidoza.

SUBIECTUL al II/lea (30 de puncte)

A 18 puncte
La mamifere, sngele circul prin sistemul circulator format din inim i vase de snge.
Sngele con ine plasm i elemente figurate.
a) Caracteriza i ateroscleroza preciznd: dou cauze, dou manifestri, o msur de
prevenire.
b) Formula i un argument n favoarea afirma iei urmtoare: Leucocitele au rol n asigurarea
imunit ii organismului.
c) Calcula i masa apei din plasma sngelui unui sportiv, tiind urmtoarele:
sngele reprezint 7% din masa corpului;
plasma sangvin reprezint 55% din masa sngelui;
apa reprezint 90% din masa plasmei sangvine;
masa corpului sportivului este de 89 Kg.
Scrie i toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerin ei.
d) Completa i problema de la punctul c) cu o alt cerin pe care o formula i voi, folosind
informa ii tiin ifice specifice biologiei; rezolva i cerin a pe care a i propus:o.
Scrie i toate etapele rezolvrii problemei.

B 12 puncte
Se ncruci eaz o plant de talie nalt (A), cu frunze ovale (B), fiind homozigot pentru
ambele caractere, cu o plant pitic (a) i cu frunze cordate (b). n F1 se ob in descenden i hibrizi.
Prin ncruci area ntre ei a indivizilor din F1, se ob in, n F2 , 16 combina ii de factori ereditari.
Stabili i urmtoarele:
a) genotipurile celor dou plante i fenotipul descenden ilor din F1;
b) dou exemple de tipuri de game i produ i de indivizii din F1;
c) numrul combina iilor din F2, dublu heterozigote; genotipul indivizilor din F2 de talie nalt i
cu frunze cordate.
d) Completa i aceast problem cu o alt cerin pe care o formula i voi, folosind informa ii
tiin ifice specifice biologiei; rezolva i cerin a pe care a i propus:o.
Scrie i toate etapele rezolvrii problemei.

SUBIECTUL al III/lea (30 de puncte)

1. 14 puncte
Func iile de nutri ie ale organismelor se realizeaz cu participarea mai multor sisteme de
organe.
a) Scrie i ecua ia chimic a respira iei anaerobe.
b) Explica i rela ia dintre respira ia aerob i fotosintez.

Prob scris la biologie vegetal i animal Model


Pagina 2 din 3
Ministerul Educa iei Na ionale i Cercetrii tiin ifice
Centrul Na ional de Evaluare i Examinare

c) Construi i patru enun uri afirmative, cte dou pentru fiecare con inut, utiliznd limbajul
tiin ific adecvat.
Folosi i, n acest scop, informa ii referitoare la urmtoarele con inuturi:
: Excre ia la plante.
: Mecanismele absorb iei apei i a srurilor minerale, la plante.

2. 16 puncte
Mduva spinrii i encefalul sunt componente ale sistemului nervos central al mamiferelor.
a) Preciza i cele trei componente ale trunchiului cerebral.
b) Scrie i un argument n favoarea afirma iei urmtoare: Cerebelul are rol n men inerea
echilibrului corpului.
c) Alctui i un minieseu intitulat Mduva spinrii, folosind informa ia tiin ific adecvat.
n acest scop, respecta i urmtoarele etape:
: enumerarea a ase no iuni specifice acestei teme;
: construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei:patru
fraze, folosind corect i n corela ie no iunile enumerate.

Prob scris la biologie vegetal i animal Model


Pagina 3 din 3
Ministerul Educa iei Na ionale i Cercetrii tiin ifice
Centrul Na ional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat na ional 2017


Proba E. d)

Biologie vegetal i animal

BAREM DE EVALUARE %I DE NOTARE


Model

Filiera teoretic profilul real;


Filiera tehnologic profilurile: tehnic, resurse naturale i protec ia mediului;
Filiera voca ional profilul militar.

Se puncteaz oricare alt modalitate de rezolvare corect a cerin elor.


Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit prin barem. Nu
se acord frac iuni de punct.
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mpr irea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

A 4 puncte
Se acord cte 2p. pentru fiecare no iune corect. 2 x 2p. = 4 puncte
B 6 puncte
& dou exemple de tipuri de esut muscular; 2 x 1p. = 2 puncte
& cte o caracteristic pentru fiecare tip de esut muscular. 2 x 2p. = 4 puncte
C 10 puncte
Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect: 1b; 2a; 3b; 4c; 5a. 5 x 2p. = 10 puncte
D 10 puncte
Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect: 1A; 2F; 3F. 3 x 2p.= 6 puncte
Se acord cte 2p. pentru modificarea corect a fiecrei afirma ii false. 2 x 2p.= 4 puncte

SUBIECTUL al II8lea (30 de puncte)

A 18 puncte
a) caracterizarea aterosclerozei preciznd:
& dou cauze; 2 x 1p. = 2 puncte
& dou manifestri; 2 x 1p. = 2 puncte
& o msur de prevenire; 1 punct
b) formularea unui argument; 3 puncte
c) & calcularea masei sngelui sportivului; 2 puncte
89 x 7 : 100 = 6,23 kg;
& calcularea masei plasmei sangvine; 2 puncte
6,23 x 55 : 100 = 3,4265 kg;
& calcularea masei apei din plasma sangvin; 2 puncte
3,4265 x 90 : 100 = 3,08385 kg;
d) & formularea cerin ei; 2 puncte
& rezolvarea cerin ei. 2 puncte
Not
Se puncteaz oricare alt modalitate de rezolvare a problemei.
Pentru ra ionamentul corect, nenso it de calcule, se acord jumtate din punctajul repartizat
rezolvrii problemei.
Prob scris la biologie vegetal i animal Model
Barem de evaluare i de notare
Pagina 1 din 2
Ministerul Educa iei Na ionale i Cercetrii tiin ifice
Centrul Na ional de Evaluare i Examinare

B 12 puncte
a) genotipurile celor dou plante: AABB; aabb; 2 x 1p. = 2 puncte
& fenotipul descenden ilor din F1: plante de talie nalt, cu frunze ovale; 1 punct
b) dou exemple de tipuri de game i produ i de indivizii din F1; 2 x 1p. = 2 puncte
c) numrul combina iilor din F2, dublu heterozigote: 4 (4/16); 1 punct
& genotipul indivizilor din F2 de talie nalt i cu frunze cordate (AAbb; Aabb); 2 x 1p. = 2 puncte
d) & formularea cerin ei; 2 puncte
& rezolvarea cerin ei. 2 puncte

SUBIECTUL al III8lea (30 de puncte)

1. 14 puncte
a) ecua ia chimic a respira iei anaerobe; 3 puncte
b) explicarea corect; 3 puncte
c) construirea a patru enun uri afirmative, utiliznd limbajul tiin ific adecvat, folosind informa ii
referitoare la con inuturile indicate. 4 x 2p. = 8 puncte

2. 16 puncte
a) precizarea celor trei componente ale trunchiului cerebral; 3 x 1p. = 3 puncte
b) scrierea unui argument; 3 puncte
c) alctuirea minieseului, folosindu&se informa ia tiin ific adecvat, respectndu&se cerin ele:
& pentru fiecare no iune enumerat, specific temei, se acord cte 1p.; 6 x 1p.= 6 puncte
& pentru coeren a textului, de maximum trei&patru fraze, n alctuirea cruia fiecare no iune este
folosit corect, n corela ie cu celelalte no iuni, se acord 4 p. 4 puncte

Prob scris la biologie vegetal i animal Model


Barem de evaluare i de notare
Pagina 2 din 2