Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANA

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE I TIINELE EDUCAIEI


DOMENIUL TIINELE EDUCAIEI
SPECIALIZAREA: Pedagogia nvmntului primar i precolar

FIA DISCIPLINEI

Denumirea Cunoaterea mediului/tiine i metodic Y13204


disciplinei
Anul de studiu III Semestrul VI Tipul de evaluare final (E, C, V,PR) E
Regimul disciplinei ( OB obligatorie, OB Numr de credite 4
OP opional, F facultativ)
Total ore din planul 36 Total ore studiu individual 14 Total ore pe semestru 50
de nvmnt
Categoria formativ S - sintez, AP - aprofundare AP
a disciplinei
Titularul(a) Lect.univ.dr. Iulian Trandafirescu
disciplinei*
Universitatea Ovidius Constana Numrul total de ore pe sem. din
Instituia
planul de invmnt
Domeniul tiinele Educaiei Total C A P
Specializarea Pedagogia nvmntului primar i 36 24 12 -
precolar

Obiectivele 1. Definirea obiectului de studiu i importanei didacticii cunoaterii mediului i tiinelor n


disciplinei n nvmntul precolar i primar
termeni de 2. Cunoaterea i utilizarea creativ a structurii programelor curriculare n cadrul activit ilor
competene din domeniul experienial al tiinelor (precolar) i din cadrul programelor de cunoa tere a
mediului i tiine (primar)
3. Proiectarea, organizarea i desfurarea pe baze curriculare a demersului didactic n cadrul
activitilor din domeniul experienial al tiinelor, n nvmntul precolar i n cadrul
leciilor de cunoaterea mediului i tiine n nvmntul primar
4. Operarea cu cunotinele de specialitate n vederea elaborrii strategiilor didactice de
formare a depriderilor practice:
- proiectarea coninuturilor instructiv-educative;
- realizarea adecvat a activitilor de nvare n funcie de resursele umane,
materiale i tipul de lecie dominant;
- utilizarea metodelor i strategiilor de predare nvare adecvate particularit ilor
individuale/de grup, scopului i tipului activitii/leciei;
- stabilirea materialelor i auxiliarelor didactice utilizate n activitile de nv are;
- elaborarea instrumentelor de evaluare i utilizarea unor strategii adecvate de
evaluare individual/de grup a performanelor.
5. Manifestarea unei conduite metodologice inovative, n plan profesional.

Coninutul 1. Noiuni introductive: obiectul de studiu i importana cunoaterii mediului, 2


disciplinei tiinelor i metodicii cunoaterii mediului i tiinelor n nvmntul
Curs precolar i colar; definirea conceptului de metodic i didactic special
2. Integrarea activitilor din domeniul experienial al tiinelor i a disciplinelor 2
de cunoaterea mediului i tiine n Noul Curriculum Naional precolar i
primar.
3. Structura programelor curriculare n grdini i n nvmntul primar, 2
privind cunoaterea mediului i tiine.
4. Proiectarea didactic pentru activitile i disciplinele de cunoaterea mediului
i tiine n conformitate cu caracteristicile curriculum-ului actual
4.1. Definirea proiectrii demersului didactic i principalele documente ale
proiectrii elaborate de educator/nvtor.
4.2. Planificarea calendaristic-instrument de interpretare personalizat a
programei curriculare; etapele elaborrii planificrii calendaristice. 2
4.3. Proiectarea tematic a activitilor didactice/a unitilor de nvare: definirea
unitii de nvare, etapele elaborrii ei i secvenele unitii de nvare
(familiarizare, structurare i aplicare-transfer).
4.4. Proiectul de activitate la grup, n precolar i a leciei n nvmntul primar -
o component operaional, pe termen scurt a unitii de nvare.
Definirea microproiectului, unicitatea lui, replicarea tridimensional a
leciei (- De ce?; - Cu ce?; - Cum?) i componentele lui.
Identificarea, dimensionarea i formularea obiectivelor didactice 4
(obiective de referin, obiective operaionale); taxonomia obiectivelor
operaionale dup mai multe criterii; operaionalizarea i formularea
obiectivelor operaionale.
Resursele didactice: - cuprinderea informaiei (/coninutul tiinific -
abordarea lui n manier integrat, interdisciplinar); - mijloace de
nvmnt: definire, clasificare, integrarea lor n cadrul activitilor
didactice, laborator, muzeu, bibliotec, ...; - timpul de care dispunem; -
tehnicile de instruire: definirea metodelor i procedeelor didactice; rela ia
metod procedeu; taxonomia metodelor de nvmnt dup criteriul
natura pragmatic (I. Jinga, I. Negre, 1994) n: metode informative
neparticipative (povestirea, explicaia) i participative (conversaia, 8
demonstraia, observaia) i metode formative neparticipative
(algoritmizarea, IAC) i participative (nvarea prin descoperire,
problematizare, exerciiul, lucrri practice experieniale - experimentale,
modelarea, jocul, asaltul de idei, studiul de caz, metode interactive); -
formele de organizare ale procesului de nvmnt n precolar (activiti
din domeniul experienial al tiinelor, jocuri-activiti alese, activit i de
dezvoltare personal, inclusiv opionale) i primar (lecia, excursia, vizita
didactic, cercul de tiine, ...); tipuri de lecii, forme de organizare a
activitii n grup/clas (frontal, pe grupe i individuale).
Strategii didactice: definire, clasificare dup mai multe criterii (gradul de
generalitate, caracterul lor, procedura gndirii elevilor, gradul de dirijare a
nvrii, ...).
2
Modaliti de evaluare a rezultatelor obinute pe baza descriptorilor de
performan. 2
Structura proiectului de activitate, n grdini/a diferitelor tipuri de lec ii,
n nvmntul primar - momentele leciei tradiionale i moderne (cadrul
ERR - evocarea, realizarea sensului, reflecia).

Coninutul
disciplinei Exersarea proiectrii curriculare: - planificarea calendaristic cu lecturarea
seminar personalizat a programelor curriculare; - proiectarea mezoproiectelor (/unitile de
nvare); - proiectarea diferitelor tipuri de lecii (/microproiecte) centrate ca
tematic. 12
Selectarea i interpretarea unitilor de coninut n viziune intra.-
-interdisciplinar i transdisciplinar;
Realizarea adecvat a activitilor de nvare n funcie de tipul de lec ie,
de resurse, ... -ntocmirea fielor de lucru;
Utilizarea n proiectare a metodelor i strategiilor didactice, cu predilec ie
activ-participative, bazate pe munca individual i de grup.
Elaborarea instrumentelor de evaluare (fie de evaluare) prin utilizarea
diferitelor metode tradiionale i alternative de evaluare.

Ponderea n notare exprimat n


La stabilirea notei finale se iau n considerare
procente
1. rspunsurile la examen /colocviu/lucrri practice 60%
2. activiti aplicative atestate/laborator/lucrri practice/proiect 30%
3. teste pe parcursul semestrului 5%
4. teme de control 5%
Forma de evaluare (E-examen, C- colocviu/test final,LP-lucrri de control) E
Estimai timpul total de ore pe semestru al activitilor de studiu individual solicitate studentului
(fiecare rnd se completeaz dup caz)

1. studiul suporturilor de curs - manuale, cri 4 6. participarea la manifestri tiinifice


etc.
2. studiul bibliografiei minimale recomandate 2 7. documentarea n teren/coal
3. ntocmirea de proiecte, referate, eseuri etc. 2 8. documentarea prin reeaua Internet 2
4. pregtirea pentru lucrri de verificare 9. alte activiti 4
5. pregtirea pentru prezentri orale
TOTAL ore studiu individual pe semestru = 14

Bibliografia 1. Barna A., Antohe Gh., 2002, ndrumtor metodic pentru practica pedagogic la institutori,
Ed. Fundaiei Univ. Dunrea de Jos, Galai
2. Breban S., Gongea E., i alt., 2001, Cunoa terea mediului - ghid pentru nv mntul
precolar, Ed. Radical
3. Breban S., Gongea E., i alt., 2002, Metode interactive de grup - ghid metodologic
pentru nvmntul precolar, Ed. Arves, Bucureti
4. Cerghit I., 1993, Modernizarea nvmntului primar, EDP, Bucure ti
5. Comnescu M., Gheorghe D., 1998, Cunoaterea mediului-ghidul educatoarei, EDP-RA,
Bucureti
6. Cuco Ctin, 2002, Pedagogia, Ed. Collegium-Polirom, Ia i
7. Dragu A., Cristea S., 2002, Psihologie i pedagogie colar, Ed. Ovidius Univ. Press,
Constana
8. Dulam M.-Eliza, 2000, Strategii didactice, Ed. Clusium, Cluj Napoca
9. Ezechil L., Lzrescu-Pi, 2002, Laborator pre colar, Ed. V.& I. Integral, Bucure ti
10. Gherghina D., Oprescu N., i alt., 2007, Metodica activit ilor instructiv-educative n
nvmntul precolar, Ed. Didactica Nova, Craiova
11. Ionescu M., Radu I., (coord.) 2001, Didactica modern, Ed. Dacia, Cluj Napoca
12. Junga I., Negre I., 1994, Instruirea eficient, Ed. Editis, Bucureti
13. Manolache A., 1999, Educaia ecologic, Ed. V.& I. Integral, Bucure ti
14. Pun E., Iucu R., 2002, Educaia precolar n Romnia, Ed. Collegium-Polirom, Ia i
15. Preda V., 2002, Metoda proiectelor la vrstele mici, Ed. Miniped Bucure ti
16. Preda V., Dumitra M., 2005, Programa activit ilor instructiv-educative n grdin a de
copii, Ed. V.& I. Integral, Bucureti
17. Tudor V. i alt., 1988, Metodica predrii cunotin elor despre natur la clasele I-IV, EDP,
Bucureti
18. *** Materiale informative elaborate de MECT i Institutul de tiinele educa iei

Materiale Programe curriculare, manuale colare i ghiduri metodice


didactice

Aprobat, Semntura titular de disciplin:


25 septembrie 2008 Lect. univ. dr. Iulian Trandafirescu

Decan,
Prof. univ. dr. Anca Dragu