Sunteți pe pagina 1din 1

1.

nvierea, taina eshatologiei cre[tine

nvierea Domnului nostru Iisus Hristos este taina eshatologiei

cre[tine, c\ci n actul nvierii Sale este ascuns\ [i descoperit\, n

acela[i timp, starea ultim\ [i definitiv\ a creaturii ntregi, n frunte

cu omul pentru care au fost f\cute toate.

Prin nvierea Sa, Hristos ne-a dezv\luit taina mor]ii [i ne-a adus

adev\rata speran]\ a vie]ii. Cnd femeile cucernice, purt\toare de

mir, se ndreptau spre mormnt n diminea]a nvierii, se ntrebau

ntre ele: Cine ne va pr\v\li piatra de la u[a mormntului? (Mc.

16, 3). Aceast\ ntrebare [i-au pus-o oamenii, ntr-o form\ sau alta,

de cnd e lumea: Cine ne va pr\v\li piatra de pe taina mor]ii? Cine

ne va ar\ta ceea ce este dincolo de moarte? Dac\ n-ar fi nviat

Hristos, la aceast\ tain\ [i la aceste ntreb\ri n-am fi avut r\spuns.

Dar nviind Hristos, El a nl\turat piatra de pe taina mor]ii, descoperindu-

ne c\ sufletul nu moare, c\ [i trupurile noastre vor nvia,

transfigurate, cum a fost [i trupul S\u dup\ nviere, putnd intra

[i ie[i prin u[ile ncuiate, fiind de alt\ calitate dect materia obi[-

nuit\ [i tr\ind n alte dimensiuni ale timpului [i ale spa]iului7.