Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

8 la schema de ajutor de minimis

ANGAJAMENT

Subsemnatul(a) ........................... domiciliat() n ............................, identificat() cu B.I./C.I.


seria .............. nr. ...................... eliberat de ............................. la data de .........................., reprezentant
legal/mputernicit al S.C. ...................... cu sediul n .........................., m oblig prin prezentul
angajament s raportez efectele participrii la Programul Start-up Nation ctre Unitatea Monitorizare,
Control i Raportare din cadrul OTIMMC.......................... pe o perioada de 3 (trei) ani, ncepnd cu
anul urmtor plii ultimei cereri de rambursare/plat, prin completarea i transmiterea Formularului de
raportare tehnic (anexa 7), electronic n format editabil (word/excel) la adresa de mail a OTIMMC i
directia.imm@imm.gov.ro i prin pot sau prin fax, letric (semnat de reprezentantul legal al
beneficiarului).
Reprezentantul legal /mputernicitul operatorului economic1

Numele...........................................................
Funcia:..........
Semntura ......................................................
Data semnrii:........

1Cererile i toate celelalte documente vor fi semnate de aceeai persoan(reprezentant legal sau mputernicit)

S-ar putea să vă placă și