Sunteți pe pagina 1din 3

LISTA ACRONIME

ADI ITI DD Asociaia pentru Dezvoltarea Intercomunitar ITI Delta Dunrii


AM Autoritatea de Management
AMIF Fondul pentru Azil, Migraie i Integrare
ANOFM Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de Munca
ANP Administraia Naional a Penitenciarelor
AP 2014-2020 Acordul de Parteneriat 2014-2020
AP Axa prioritar
AROPE Populaie expus riscului de srcie i de excluziune social
Art. Articol
CCMAP Comitetul de Coordonare pentru Managementul Acordului de Parteneriat
CDI Cercetare, Dezvoltare i Inovare
CE Comisia European
CLLD Dezvoltare local plasat sub responsabilitatea comunitii
CMPOCU Comitetul de Monitorizare al Programului Operaional Capital Uman
CNCC Cadru Naional de Certificare a calitii
CNCD Consiliul Naional pentru Combaterea Discriminrii
EaSI Programul European pentru Ocuparea Forei de Munc i Inovare Social
ECEC ngrijire i educaie timpurie
FEAD Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane
FEAG Fondul European de Ajustare la Globalizare
FEDR Fondul European de Dezvoltare Regional
FESI Fonduri Europene Structurale i de Investiii
FSE Fondul Social European
FPC Educaie i formare profesional continu
FPI Educaie i formare profesional iniial
GAL Grup de Aciune Local
GFL Grupuri Funcionale de Lucru
HG Hotrre de Guvern
ILMT Iniiativa Locuri de Munc pentru Tineri
IMM ntreprinderi Mici i Mijlocii
INS Institutul Naional de Statistic
IRI Indicatorii de realizare imediata
PV nvmnt pe tot parcursul vieii
PT nvmnt profesional i tehnic
MADR Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale
MFE Ministerul Fondurilor Europene
MDRAP Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice
MEN Ministerul Educaiei Naionale
MMFPSPV Ministerul Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i Persoanelor Vrstnice
NA Not Applicable (eng.)
NEETs Tineri care nu sunt ocupai, n educaie sau formare
ONG Organizaie Non-Guvernamental
ONRC Oficiul Naional al Registrului Comerului
OS Obiectiv Specific
OT Obiectiv Tematic
PAC Politica Agricol Comun
PAPI Punct de Acces Public la Internet
PCP Politica Comun de Piscicultur
PDR Plan de Dezvoltare Regional
PI Prioritate de Investiii
PIB Produsul Intern Brut
PIGT Planul de Implementare a Garaniei pentru Tineret
PNCR Punctul Naional de Contact pentru Romi
PNDR Programul Naional de Dezvoltare Rural
PNR Programul Naional de Reform
PO Program Operaional
POAD Programul Operaional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate
POAT Programul Operaional Asisten Tehnic
POC Programul Operaional Competitivitate
POCA Programul Operaional Capacitate Administrativ
POCU Programul Operaional Capital Uman
POIM Programul Operaional Infrastructur Mare
POPAM Programul Operaional de Pescuit i Afaceri Maritime
POR Programul Operaional Regional
POS Program Operaional Sectorial
POSDRU Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
PTS Prsirea timpurie a colii
RST Recomandare Specific de ar
Reg. Regulament
SAS Programe de tip coal dup coal
SC Programe de tipul a doua ans
SDL Strategie de dezvoltare local
SGRICRMR Strategia Guvernului Romniei de incluziune a cetenilor romni aparinnd
minoritii romilor
SGDSIMMIMA Strategia Guvernului pentru dezvoltarea sectorului IMM-urilor i mbuntire
mediului de afaceri
SIDD Strategia Integrat de Dezvoltare Durabil pentru Delta Dunrii 2030
SM State Membre ale Uniunii Europene
SNC Strategia Naional pentru Competitivitate
SNCDI Strategia Naional pentru Cercetare, Dezvoltare i Inovare
SNIA Strategia Naional privind mbtrnirea Activ
SNISPD Strategia Naional privind Incluziunea Social a Persoanelor cu Dizabiliti
SNISRS Strategia Naional privind Incluziunea Social i Reducerea Srciei
SNIT Strategia Naional privind nvmntul Teriar
SNITPV Strategia Naional pentru nvare pe Tot Parcursul Vieii
SNOFM Strategia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc
SNPCFVF Strategia Naional pentru Prevenirea i Combaterea Fenomenului Violenei n
Familie
SNPPDC Strategia Naional pentru Protecia i Promovarea Drepturilor Copilului
SNRPTS Strategia Naional privind Reducerea Prsirii Timpurii a colii
SNS Strategia Naional de Sntate
SNTP Strategia Naional mpotriva Traficului de Persoane
SPO Serviciul Public de Ocupare
SUERD Strategia UE pentru Regiunea Dunrii
TFUE Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene
TIC Tehnologia Informaiei i a Comunicaiilor
UE Uniunea European
VET Educaie i formare profesional
YEI Iniiativa Locuri de Munc pentru Tineret (eng.)