Sunteți pe pagina 1din 6

Condiionaliti ex-ante

Organismele
tematice, de Termen limit
Criterii nendeplinite Aciuni de ntreprins responsabile
care sunt responsabile (data)
de ndeplinire
organismele naionale
T08.1- Politicile active n 1 Serviciile de ocupare a forei de Chiar dac cadrul legal n vigoare conine msuri de 01.03.2015 Ministerul Muncii, Familiei, Proteciei
domeniul pieei forei de munc munc au capacitatea de a furniza i intervenie activ, preventiv i timpurie, pentru a furniza Sociale i Persoanelor Vrstnice
sunt concepute i aplicate prin furnizeaz: servicii personalizate, capacitatea ANOFM i a unitilor ANOFM
prisma orientrilor privind - msuri personalizate, active i teritoriale este limitat n ceea ce privete furnizarea acestor
ocuparea forei de munc. preventive, n ceea ce privete piaa servicii. n acest sens, pentru a dezvolta o ofert de servicii
muncii, ntr-un stadiu incipient, care inclusive, cu titlu gratuit, precum i pentru a oferi sprijin
sunt disponibile pentru toate pentru cele mai dezavantajate persoane, urmtoarele
persoanele n cutarea unui loc de aciuni vor fi desfurate:
munc, axndu-se n acelai timp pe 1.1. O analiz la nivelul fiecrui jude i a municipiului
persoanele cu cel mai mare risc de Bucureti pentru a identifica acele servicii de ocupare care
excluziune social, inclusiv pe pot fi externalizate
persoanele din comunitile 1.2.Externalizarea unor servicii furnizate de ctre SPO prin
marginalizate; contracte cu furnizori privai
1.3. Externalizarea unor servicii furnizate de ctre SPO
pentru persoanele n comunitile marginalizate prin
contracte cu furnizori privai.
- Externalizarea serviciilor va fi insotita si de actiuni de
stabilire a unor aranjamente de cooperare formale sau
informale cu actori relevani de pe piaa muncii.
Strategie pentru serviciile de ocupare si masurile active, care
sa ofere o imagine clara a ofertei FSE si a bugetului de
asigurari pentru somaj atat pentru persoanele in cautare de
loc de munca cat si pentru angajatori, care va include:
Catalog al nevoii de servicii pentru diferitele
grupuri tinta si la nivel judetean;
Un plan al serviciilor si masurilor active atat cu
finantare din FSE si bugetul asigurarilor pentru
somaj cu indicatori de perfromanta si monitorizare
comuni;
Criterii minime de calitate pentru serviciile
furnizate, standarde de perfomanta pentru
rezultatele activare, plasare si recalificare;
Mandatarea ANOFM de a stabili parteneriate cu
angajatori importanti din sectorul public si privat,
municipalitati, agentii private de ocupare si agenti
de munca temporara pentru furnizarea unui plan
Condiionaliti ex-ante
Organismele
tematice, de Termen limit
Criterii nendeplinite Aciuni de ntreprins responsabile
care sunt responsabile (data)
de ndeplinire
organismele naionale
comun de servicii si masuri active;
Un calendar pentru alinierea procedurilor,
operatiunilor, nivelulului de personal si indicatorii
cheie de perfromanta in cadrul ANOFM;
Elaborarea unui calendar privind analiza si
implementarea legislatiei revizuite
O foaie de parcurs pentru prioritatile apelurilor FSE
/ proiecte de monipol in cadrul prioritatilor de
investitii 3 si 8, incluzand tipurile de parteneriate
avute in vedere in fiecare etapa;
Startegia ar trebui sa fie revizuita annual ca urmare a
rezultatelor obtinute prin punerea in aplicare
2. Serviciile de ocupare a forei de Strategie pentru serviciile de ocupare si masurile active, care 01.03.2015 ANOFM
munc au capacitatea de a furniza i sa ofere o imagine clara a ofertei FSE si a bugetului de
furnizeaz: asigurari pentru somaj atat pentru persoanele in cautare de
informaii cuprinztoare i loc de munca cat si pentru angajatori, care va include:
transparente privind noile locuri de Catalog al nevoii de servicii pentru diferitele
munc vacante i oportunitile de grupuri tinta si la nivel judetean;
angajare, innd seama de necesitile Un plan al serviciilor si masurilor active atat cu
n schimbare ale pieei muncii. finantare din FSE si bugetul asigurarilor pentru
somaj cu indicatori de perfromanta si monitorizare
comuni;
Criterii minime de calitate pentru serviciile
furnizate, standarde de perfomanta pentru
rezultatele activare, plasare si recalificare;
Mandatarea ANOFM de a stabili parteneriate cu
angajatori importanti din sectorul public si privat,
municipalitati, agentii private de ocupare si agenti
de munca temporara pentru furnizarea unui plan
comun de servicii si masuri active;
Un calendar pentru alinierea procedurilor,
operatiunilor, nivelulului de personal si indicatorii
cheie de perfromanta in cadrul ANOFM;
Elaborarea unui calendar privind analiza si
implementarea legislatiei revizuite
O foaie de parcurs pentru prioritatile apelurilor FSE
Condiionaliti ex-ante
Organismele
tematice, de Termen limit
Criterii nendeplinite Aciuni de ntreprins responsabile
care sunt responsabile (data)
de ndeplinire
organismele naionale
/ proiecte de monipol in cadrul prioritatilor de
investitii 3 si 8, incluzand tipurile de parteneriate
avute in vedere in fiecare etapa;
Startegia ar trebui sa fie revizuita annual ca urmare a
rezultatelor obtinute prin punerea in aplicare
Pentru a avea un sistem de colectare i analiz a datelor la
nivel naional referitoare la piaa forei de munc /
inteligena pieei forei de munc, se prevede efectuarea
unui studiu de analiza i prognoza privind piea muncii
printr-un proiect cu cofinantare FSE in cadrul POSDRU
Programarea 2007 2013,
3. Serviciile de ocupare a forei de Pentru a cooperara cu ageniile de munc temporar 01.03..2015 ANOFM
munc au ncheiat acorduri de urmtorii pai vor fi finalizai:
cooperare oficiale i neoficiale cu * Organizarea de ntlniri cu reprezentani ai ageniilor de
prile interesate relevante. ocuparea forei de munc pentru a defini posibiliti de
colaborare
Etape pentru implementarea msurii:
- Identificarea prilor interesate i datele de contact
- Depunerea scrisorilor de intenie de a organiza ntlniri
pentru a stabili poteniale colaborri
- Stabilirea mijloacelor / modurilor / aciunilor de colaborare
* Iniierea i implementarea de programe de colaborare cu
ageniile de munc temporar
Pentru realizarea masurii, pana in prezent, au fost transmise
scrisori de intentie unor actori relevanti si au fost organizate
intalniri cu Asociatia Romana a Agentilor de Munca
Temporara, cu HR Club i cu Asociatia Profesional
Neguvernamental de Asisten Social ASSOC, Filiala
Bucureti. S-au discutat aspecte legate de intentiile ANOFM
de colaborare. Dupa consultarea membrilor organizatiilor,
de catre reprezentatii cu care s-au purtat discutii, urmeaza
sa se stabileasca in mod concret modalitatile de colaborare
si sa se incheie acorduri de colaborare pentru aplicarea
msurilor identificate.

T08.3-Instituiile pieei forei de 1. Aciuni pentru reformarea serviciilor Strategie pentru serviciile de ocupare si masurile active, care 01.03.2015 Ministerul Muncii, Familiei, Proteciei
munc sunt modernizate i de ocupare a forei de munc, care au sa ofere o imagine clara a ofertei FSE si a bugetului de Sociale i Persoanelor Vrstnice
Condiionaliti ex-ante
Organismele
tematice, de Termen limit
Criterii nendeplinite Aciuni de ntreprins responsabile
care sunt responsabile (data)
de ndeplinire
organismele naionale
consolidate n lumina Orientrilor ca scop de a le conferi acestora asigurari pentru somaj atat pentru persoanele in cautare de ANOFM
privind ocuparea forei de capacitatea de a furniza: loc de munca cat si pentru angajatori, care va include:
munc. Reformele instituiilor msuri personalizate, active i Catalog al nevoii de servicii pentru diferitele
pieei forei de munc vor fi preventive, n ceea ce privete piaa grupuri tinta si la nivel judetean;
precedate de un cadru strategic muncii, ntr-un stadiu incipient, care Un plan al serviciilor si masurilor active atat cu
clar i o evaluare ex ante care s sunt disponibile pentru toate finantare din FSE si bugetul asigurarilor pentru
includ i dimensiunea de gen. persoanele n cutarea unui loc de somaj cu indicatori de perfromanta si monitorizare
munc, axndu-se n acelai timp pe comuni;
persoanele cu cel mai mare risc de Criterii minime de calitate pentru serviciile
excluziune social, inclusiv pe furnizate, standarde de perfomanta pentru
persoanele din comunitile rezultatele activare, plasare si recalificare;
marginalizate; Mandatarea ANOFM de a stabili parteneriate cu
angajatori importanti din sectorul public si privat,
municipalitati, agentii private de ocupare si agenti
de munca temporara pentru furnizarea unui plan
comun de servicii si masuri active;
Un calendar pentru alinierea procedurilor,
operatiunilor, nivelulului de personal si indicatorii
cheie de perfromanta in cadrul ANOFM;
Elaborarea unui calendar privind analiza si
implementarea legislatiei revizuite
O foaie de parcurs pentru prioritatile apelurilor FSE
/ proiecte de monipol in cadrul prioritatilor de
investitii 3 si 8, incluzand tipurile de parteneriate
avute in vedere in fiecare etapa;
Startegia ar trebui sa fie revizuita annual ca urmare a
rezultatelor obtinute prin punerea in aplicare.

Chiar dac cadrul legal n vigoare conine msuri de


intervenie activ, preventiv i timpurie, pentru a furniza
servicii personalizate, capacitatea ANOFM i a unitilor
teritoriale este limitat n ceea ce privete furnizarea acestor
servicii. n acest sens, pentru a dezvolta o ofert de servicii
inclusive, cu titlu gratuit, precum i pentru a oferi sprijin
pentru cele mai dezavantajate persoane, urmtoarele
aciuni vor fi desfurate:
Condiionaliti ex-ante
Organismele
tematice, de Termen limit
Criterii nendeplinite Aciuni de ntreprins responsabile
care sunt responsabile (data)
de ndeplinire
organismele naionale
1.1. O analiz la nivelul fiecrui jude i a municipiului
Bucureti pentru a identifica acele servicii de ocupare care
pot fi externalizate
1.2.Externalizarea unor servicii furnizate de ctre SPO prin
contracte cu furnizori privai
1.3. Externalizarea unor servicii furnizate de ctre SPO
pentru persoanele n comunitile marginalizate prin
contracte cu furnizori privai.
Externalizarea serviciilor va fi insotita si de actiuni de
stabilire a unor aranjamente de cooperare formale sau
informale cu actori relevani de pe piaa muncii.
2. Aciuni pentru reformarea serviciilor Pentru a avea un sistem de colectare i analiz a datelor la 01.03..2015 ANOFM
de ocupare a forei de munc, care au nivel naional referitoare la piaa forei de munc /
ca scop de a le conferi acestora inteligena pieei forei de munc, se prevede efectuarea
capacitatea de a furniza: informaii unui studiu de analiza i prognoza privind piea muncii
cuprinztoare i transparente privind Strategie pentru serviciile de ocupare si masurile active, care
noile locuri de munc vacante i sa ofere o imagine clara a ofertei FSE si a bugetului de
oportunitile de angajare, innd asigurari pentru somaj atat pentru persoanele in cautare de
seama de necesitile n schimbare ale loc de munca cat si pentru angajatori, care va include:
pieei muncii. Catalog al nevoii de servicii pentru diferitele
grupuri tinta si la nivel judetean;
Un plan al serviciilor si masurilor active atat cu
finantare din FSE si bugetul asigurarilor pentru somaj cu
indicatori de perfromanta si monitorizare comuni;
Criterii minime de calitate pentru serviciile
furnizate, standarde de perfomanta pentru rezultatele
activare, plasare si recalificare;
Mandatarea ANOFM de a stabili parteneriate cu
angajatori importanti din sectorul public si privat,
municipalitati, agentii private de ocupare si agenti de munca
temporara pentru furnizarea unui plan comun de servicii si
masuri active;
Un calendar pentru alinierea procedurilor,
operatiunilor, nivelulului de personal si indicatorii cheie de
perfromanta in cadrul ANOFM;
Elaborarea unui calendar privind analiza si
implementarea legislatiei revizuite
Condiionaliti ex-ante
Organismele
tematice, de Termen limit
Criterii nendeplinite Aciuni de ntreprins responsabile
care sunt responsabile (data)
de ndeplinire
organismele naionale
O foaie de parcurs pentru prioritatile apelurilor FSE
/ proiecte de monipol in cadrul prioritatilor de investitii 3 si
8, incluzand tipurile de parteneriate avute in vedere in
fiecare etapa;
Startegia ar trebui sa fie revizuita anual ca urmare a
rezultatelor obtinute prin punerea in aplicare

3. Reforma serviciilor de ocupare a Pentru a cooperara cu ageniile de munc temporar 01.03.2015 ANOFM
forei de munc va include crearea de urmtorii pai vor fi finalizai:
reele de cooperare oficial sau * Organizarea de ntlniri cu reprezentani ai ageniilor de
informal cu prile interesate ocuparea forei de munc pentru a defini posibiliti de
relevante. colaborare
Etape pentru implementarea msurii:
- Identificarea prilor interesate i datele de contact
- Depunerea scrisorilor de intenie de a organiza ntlniri
pentru a stabili poteniale colaborri
- Stabilirea mijloacelor / modurilor / aciunilor de colaborare
* Iniierea i implementarea de programe de colaborare cu
ageniile de munc temporar