Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE I CERCETRII TIINIFICE

Universitatea Tehnic Gheorghe Asachi din Iai


B-dul Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 67, 700050 Iai
ROMNIA
Tel : 40 232 212322 Fax: 40 232 211 667
URL: www.tuiasi.ro Email: rectorat@staff.tuiasi.ro

RECTORATUL

Nr. nregistrare TUIASI 23.146 / 03.11.2016

ACT ADIIONAL
la
CONTRACTUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
ncheiat ntre :

Universitatea Tehnic Gheorghe Asachi din Iai, cu sediul n Iai, Str. Prof.dr.docent Dimitrie
Mangeron nr. 67, reprezentat prin Rector, Prof.univ.dr.ing. Dan Cacaval, n calitate de
Universitate Organizatoare de Doctorat (IOSUD) i coala Doctoral a Facultii de
_____________________________________________________________________________
reprezentat prin Director, Prof. / Conf.univ.dr. ______________________________________
_____________________________________________________________________________

Domnul / Doamna _________________________________________________________ n


calitate de conductor de doctorat al studentului - doctorand / ()

Domnul / Doamna _____________________________________________________________


posesor al crii de identitate seria _____ nr. ____________ CNP ________________________
n calitate de student doctorand () la coala Doctoral a Facultii de
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
forma de doctorat ___________________________________________________ n domeniul
_____________________________________________________________________________

Avnd n vedere prevederile art.143 alin (4) si (5) i art. 170 din Legea educaiei naionale
nr.1/2011 i ale art. 65, alin.5 7, art. 66, alin (2) din Hotrrea Guvernului nr.681/2011 privind
aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat precum i Ordinul nr. 3482/24.03.2016
privind aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Naional de
Atestare a Titlurilor, Diplomelor i Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) (Anexa 2) prile
convin de comun acord completarea prevederilor contractuale prin inserarea unui nou capitol
RESPECTAREA STANDARDELOR DE CALITATE I DE ETIC PROFESIONAL care va avea
urmtorul cuprins:

1
- Studentul doctorand i conductorul de doctorat se oblig s asigure pe toat durata de
derulare a contractului de studii doctorale respectarea standardelor de calitate i etic
profesional care s vizeze corectitudinea datelor i informaiilor prezentate n tez, precum i
a opiniilor i demonstraiilor exprimate n tez, inclusiv asigurarea originalitii coninutului
tezei de doctorat. n cazul n care studentul doctorand i conductorul de doctorat nu
respect prevederile aliniatului precedent, acetia rspund din punct de vedere material,
disciplinar i penal.
Celelalte prevederi ale contractului rmn In vigoare.

Prezentul act adiional s-a ncheiat i semnat n 3 (trei) exemplare originale.

Instituia Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat


Universitatea Tehnic Gheorghe Asachi din Iai

RECTOR ,
Prof.univ.dr.ing. DAN CACAVAL

DIRECTOR C.S.U.D.,
Prof.univ.dr.ing. LIVIU GORA Consilier juridic,
Jurist MIRELA TROIA

coala Doctoral a Facultii de ________________________________________________


Director / Semntura _________________________________________________________
Conductor de doctorat / Semntura ____________________________________________

STUDENT - DOCTORAND,
Numele ____________________________________________________________________
Prenumele __________________________________________________________________
Semntura __________________________________________________________________