Sunteți pe pagina 1din 3

Cuprins

385

CUPRINS

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

5

SECŢIUNEA 1 Principii generale ale organizării şi funcţionării administraţiei publice

5

SECŢIUNEA 2 Principii de organizare a administraţiei publice centrale

11

SECŢIUNEA 3 Principii de organizare şi funcţionare a administraţiei publice locale în România

23

CAPITOLUL II NOŢIUNEA DE SERVICIU PUBLIC

36

SECŢIUNEA 1 Consideraţii generale

36

SECŢIUNEA 2 Accepţiuni teoretice privind serviciul public

37

SECŢIUNEA 3 Regimul juridic al serviciilor publice locale

45

CAPITOLUL III STATUTUL CONSTITUŢIONAL ŞI LEGAL AL SERVICIILOR PUBLICE

58

SECŢIUNEA 1 Statutul constituţional şi legal

58

SECŢIUNEA 2 Autonomia locală pe baza descentralizării serviciilor publice

60

SECŢIUNEA 3 Misiunile serviciului public

65

CAPITOLUL IV CLASIFICAREA SERVICIILOR PUBLICE

67

CAPITOLUL V ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SERVICIILOR PUBLICE

71

SECŢIUNEA 1 Principiile de organizare şi funcţionare a serviciilor publice

71

SECŢIUNEA 2 Înfiinţarea serviciilor publice

73

SECŢIUNEA 3 Forme de gestionare a serviciilor publice

74

386

SERVICII PUBLICE LOCALE

CAPITOLUL VI SERVICII PUBLICE DE INTERES LOCAL

81

SECŢIUNEA 1 Consideraţii generale privind noţiunea de serviciu public local

81

SECŢIUNEA 2 Finanţarea serviciilor publice locale

82

CAPITOLUL VII MARKETINGUL PUBLIC ŞI DEZVOLTAREA LOCALĂ

84

CAPITOLUL VIII SERVICII PUBLICE LOCALE DE NATURĂ ADMINISTRATIVĂ

87

SECŢIUNEA 1 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanei

87

SECŢIUNEA 2 Serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor, regimul permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

89

SECŢIUNEA 3 Serviciul public comunitar pentru situaţii de urgenţă

91

SECŢIUNEA 4 Serviciile Publice comunitare pentru cadastru şi agricultură

94

SECŢIUNEA 5 Serviciul de poliţie comunitară

95

SECŢIUNEA 6 Serviciul public creşe

97

SECŢIUNEA 7 Serviciile comunitare medicale

97

CAPITOLUL IX SERVICIILE PUBLICE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE

102

SECŢIUNEA 1 Sfera, obiectul, trăsăturile şi principiile de organizare şi funcţionare a serviciilor de utilităţi publice

102

SECŢIUNEA 2 Natura juridică a serviciilor de utilităţi publice

104

SECŢIUNEA 3 Forma de gestionare a serviciilor de utilităţi publice

110

SECŢIUNEA 4 Procedura de delegare a serviciilor comunitare de utilităţi publice

111

SECŢIUNEA 5 Contractul de delegare a gestiunii – natura juridică

114

SECŢIUNEA 6 Operatorii de servicii de utilităţi publice

115

SECŢIUNEA 7 Utilizatorii serviciilor de utilităţi publice

117

Cuprins

387

SECŢIUNEA 8 Modalităţile de furnizare/prestare a serviciilor de utilităţi publice

118

SECŢIUNEA 9 Finanţarea serviciilor de utilităţi publice

119

CAPITOLUL X SERVICII PUBLICE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

122

SECŢIUNEA 1 Evoluţia istorică a reglementării serviciului public în legislaţia comunitară

122

SECŢIUNEA 2 Forme de gestionare a serviciilor publice locale

126

SECŢIUNEA 3 Tendinţe în legislaţia serviciilor publice comunitare

127

BIBLIOGRAFIE

131

STUDII DE CAZ – PRACTICA AUTORITĂŢILOR PUBLICE LOCALE ÎN MATERIA ORGANIZĂRII ŞI FUNCŢIONĂRII SERVICIILOR PUBLICE LOCALE

137