Sunteți pe pagina 1din 4

APLICAREA PRINCIPIULUI

LOIALITATII IN DREPTUL UNIUNII


EUROPENE

Profesor: Student:

Deaconu Stefan Matei Adriana Patricia

Program Master: Achizitii Publice, Concesiuni si Parteneriat Public-Privat


Facultatea de Drept
Universitatea din Bucuresti
PRINCIPIILE DREPTULUI EUROPEAN

Principiile generale ale dreptului

Principiile generale ale dreptului european, ca izvoare juridice, se impun, n mod deosebit,
datorita caracterului de noutate al dreptului european, care se afla nca n etapa consolidarii sale,
spre deosebire de ordinea interna a fiecarui stat, care cunoaste o lunga perioada n care ea s-a
sedimentat.

S-ar putea distinge trei categorii de principii: principii juridice obligatorii, care sunt o mostenire
juridica comuna Europei ca forma a dreptului natural; ele sunt mai greu de definit, dar daca sunt

ncorporate n reglementarile comunitare, caracterul lor obligatoriu este de netagaduit; reguli de


reglementare comune legislatiei statelor membre, cu sau fara elemente de echitate
si impartialitate; ele si au originea n apropierea sistemelor lor juridice, produsa de-a lungul
anilor si n nivelul lor de dezvoltare economica, sociala si culturala sensibil egal (este, n fapt, o
conditie a dobndirii calitatii de membru al Uniunii Europene); reguli generale inerente ordinii
juridice comunitare, care sunt promovate independent de ordinea juridica nationala;

ele sunt o creatie a institutiilor comunitare (inclusiv a Curtii de Justitie) ca urmare a


interpretarilor si motivarilor legale si pot lua conturul unor principii generale. Aplicarea
principiilor se poate face prin referire expresa n tratatele Europene si trebuie sa fie general
acceptate n ordinea

juridica nationala a statelor membre n scopul de a constitui principii generale de drept european.
Nu este necesar, nsa, ca ele sa fie expres enuntate, ci numai sa fie acceptate chiar n diverse
norme, precum n cazul ncorporarii n legea fundamentala nationala, n legi ordinare, n practica
jurisdictionala etc.

Principiul loialittii (solidarittii)

Acest principiu, consacrat de Tratat si promovat, de asemenea, de Curtea de Justitie a Uniunii


Europene, denumit si principiul solidarittii, este prevazut la art. 10 CE, care dispune ca statele

membre vor lua toate masurile corespunzatoare, indiferent ca sunt generale sau speciale, pentru
a asigura ndeplinirea obligatiilor ce rezulta din Tratat ori din actiunea ntreprinsa de institutiile

Comunitatii si ca ele faciliteaza acesteia ndeplinirea misiunilor ei. Ele se vor abtine de la orice
masura care ar periclita realizarea obiectivelor Tratatului.

n acest principiu, considerat si el ca derivnd din natura dreptului comunitar, se constata ca


sunt trei obligatii n sarcina statelor membre: doua pozitive si una negativa. Prima obligatie
pozitiv este precizata n partea I a art. 10 alin. 1, n sarcina statelor membre, n sensul de a lua
toate masurile corespunzatoare, indiferent ca sunt generale sau speciale, spre a asigura
ndeplinirea obligatiilor ce rezulta din Tratat ori din actiunea ntreprinsa de institutiilor
Comunitatii. Cea de-a doua obligatie pozitiv - prevazuta n partea a doua din alin. 1 al art. 10 -
privind facilitarea realizarii sarcinilor comunitare vizeaza ndatorirea statelor membre de a
furniza Comisiei informatiile cerute spre a se verifica daca masurile pe care ele le-au luat sunt
conform dreptului comunitar, adica legislatiei primare sau secundare. Cea de-a treia obligatie -
negativ -

consta n aceea ca, potrivit art. 10 alin. 2, statele membre trebuie sa se abtina de la orice masura
care ar primejdui realizarea obiectivelor comunitare.

Aceste obiective sunt prevazute la art. 2 CE, dar acest articol contine si mijloacele de realizare a
obiectivelor, prin care, la rndul lor, se face trimitere la activitatile implicate n acest proces,
mentionate la art. 3 si 4.