Sunteți pe pagina 1din 1

Declaraie pe propria rspundere

Subsemnatul/Subsemnata, , domiciliat() n
, str. ., nr. bl. ..sc ...

ap. . judeul/sectorul ., legitimat() cu seria .

nr. , CNP ., ncadrat() la


.

declar pe propria rspundere c nu desfsor activiti incompatibile cu demnitatea


funciei didactice si nu am fost ndeprtat din nvmnt pentru motive disciplinare
sau printr-o hotrre judectoreasc definitiv de condamnare penal.

ntocmit ntr-un exemplar, pe propria rspundere, cunoscnd c declaraiile


inexacte sunt pedepsite conform legii.

Data .. Semntura,

...