Sunteți pe pagina 1din 31

Modulul 1

Economia informatiei. Organizatia numerica

Capitolul 1.2 Concepte fundamentale


Capitolul 1.2 Concepte fundamentale

Sistem informational. Sistem informatic.


Structurarea sistemelor informatice pe
niveluri decizionale.
Tehnologii informatice si de comunicatie
(TIC).
Capitolul 1.2 Concepte fundamentale
Sistemul
Teoria sistemelor conceptul de sistem
Un ansamblu de componente aflate in interactiune dinamica,
organizate si coordonate pentru atingerea unui obiectiv
determinat, intercorelat cu mediul in care functioneaza.

Mediu

Intrari Iesiri
OBIECTIV

Autoreglare
Capitolul 1.2 Concepte fundamentale
Sistemul organizational
Mediu: angajati, clienti, furnizori, institutii financiare

Sistemul organizational

Sistemul de pilotaj (decizional)

autoreglare
Cerere de Informatie pt.
informatii decizie

Sistemul informational

Colectare de Informatie
Intrari informatii bruta Decizie

materiale, financiare,
Sistemul operant (pilotat) Iesiri
umane, inform. materiale, financiare,
umane, inform.
Capitolul 1.2 Concepte fundamentale

Componentele sistemului organizational


Sistemul de pilotaj (decizional)
Centrul activitatii decizionale (derularea proceselor de decizie).
Directioneaza organizatia spre atingerea obiectivelor (pilotaj si adaptare
la mediul concurential).
Aplica functiile managementului (previziune, organizare, coordonare,
control-evaluare, antrenare (motivare)).

Sistemul pilotat (operant)


Centrul activitatii productive.
Cuprinde domenii functionale in care se regasesc procese
procese de baza (operationale) creeaza valoare
(productie, vanzari, achizitii, marketing).
procese suport (asista procesele de baza) resurse umane,
financiare, contabile, transport etc.
Capitolul 1.2 Concepte fundamentale
Componentele sistemului organizational
Domenii functionale Abordarea pe procese

Fabricatie-Productie Lansarea in fabricatie


Productie
Asamblarea produselor
Vanzari- Marketing Cercetari de piata
Promovare produse/servicii
Vanzare
Finante-contabilitate Plata creantelor
Facturare
Buget

Resurse umane Recrutare, selecti, angajare


Evaluarea angajatilor, cariera
Capitolul 1.2 Concepte fundamentale

Componentele sistemului organizational


Sistemul informational
Ansamblu organizat de resurse care permit culegerea, tratarea, stocarea si
difuzarea informatiei, la nivel intraorganizational si interorganizational.
Intermediar intre sistemul decizional si cel operational, prin care tranziteaza
toate informatiile 2 activitati principale
Asigura functionarea
Include circuite si fluxuri informationale; sistemului de pilotaj
proceduri informationale; si a sistemului pilotat.
subsistem de prelucrare a datelor;
Obiect multidimensional:
Dimensiunea informationala
Asigura legatura
Dimensiunea tehnologica Sistem de pilotaj/sistem pilotat
Dimensiunea organizationala
Capitolul 1.2 Concepte fundamentale
Dimensiunea informationala (1)

Relatia date informatii cunostinte


Data = set de simboluri + modalitatea de codificare
La sfarsitul trimestrului 1 al anului 2012, volumul vanzarilor de automobile
Dacia-Logan este 7000 buc.

Informatia = date + model de interpretare

La sfarsitul trimestrului 1 al anului 2012, volumul vanzarilor de automobile


Dacia-Logan este in limite normale.

Cunostinta = informatie + experienta + interpretare + context + reflexie

La sfarsitul trimestrului 1 al anului 2012, volumul vanzarilor de automobile


Dacia-Logan este in limite normale, dar mai mare cu 500 buc, decat in
sem. 1/2011, ceea ce justifica extinderea liniei de fabricatie.
Capitolul 1.2 Concepte fundamentale
Dimensiunea informationala (2)
Informatia baza procesului decizional
Modifica perceptia asupra realitatii induce un anumit comportament
decizional.
Diminueaza gradul de incertitudine al unui fenomen, proces,
eveniment etc genereaza efecte non-entropice.
Asigura evolutia in raport cu mediul.
Atribute ale informatiei:
Pertinenta - calitatea informatiei in procesul de utilizare (completitudine;
exactitate, oportunitate; accesibilitate).
Utilitatea si utilizabilitatea proprietatea de a satisface nevoia de
informare / proprietatea de a putea fi folosita.
Capitolul 1.2 Concepte fundamentale
Dimensiunea informationala (3)
Informatie pertinenta

Caracter exhaustiv informatia este completa ca semnificatie si continut,


in contextul particular al utilizarii ei de catre posesor.

Exactitate lipsa fenomenelor de distorsiune si filtraj a continutului


informational, care pot apare de-a lungul circuitului parcurs de informatie.

Actualitate proprietatea informatiei de a fi oportuna (timp / spatiu), in


intervalul considerata fi durata sa de viata.

Accesibilitate gradul de acces fizic (interfata, tehnologii, resurse


hardware), dreptul de acces (informatie publica sau privata), timpul de acces.
Capitolul 1.2 Concepte fundamentale
Dimensiunea tehnologica
Caracterizeaza sistemul informational sub aspectul
utilizarii tehnologiilor informatice si de comunicatie
(TIC).
TIC asigura functiile sistemului informational

TIC

Culegere Prelucrare Stocare Transmitere

TIC genereaza aspectul dinamic al sistemului


informational.
Capitolul 1.2 Concepte fundamentale
Dimensiunea tehnologica
TIC determina constrangeri in functionarea SI:

a) de pertinenta (Tehnologiile existente satisfac cerintele


utilizatorilor privind prelucrarea si transmiterea informatiei ?)
b) de adecvare (Tehnologiile folosite sunt compatibile cu specificul
proceselor si cu resursele financiare?)

Prezenta TIC conduce la o reconfigurare a SI si a


proceselor organizationale (re-engineering).
Reconfigurarea = rezultatul unei schimbari care apare in
organizatie (economica, tehnologica, juridica etc).
Capitolul 1.2 Concepte fundamentale
Reconfigurarea sistemului informational si a
proceselor - cauze

Procese Sistem
informational

MODIFICARI LEGATE DE PROCESE:


MODIFICARI LEGATE DE SI :
Presiunea clientilor
Intensificarea concurentei Continutul informatiilor
Cresteri de productivitate Circuite informationale defectuoase
Globalizarea pietelor Redundanta, distorsiune, filtraj.
Noi reglementari Tehnologii inadecvate
Cota de piata Noi solutii de gestiune (ERP, CRM)
Conditiile de comunicare Tehnologiile folosite de concurenta
Oportunitati strategice
Capitolul 1.2 Concepte fundamentale
Dimensiunea organizationala
SI rol de interfata interactiva intre sistemul pilotat
(operational) si sistemul de pilotaj (decizional).

SI
amonte aval

Generator de informatii
Procesor de informatii Furnizeaza informatii cu valoare
Prelucreaza informatii brute adaugata.
Asista decidentul in identificarea Asista procesul decizional.
informatiilor necesare. Instrument al strategiei organizatiei
Capitolul 1.2 Concepte fundamentale
Dimensiunea organizationala
rol de integrator al proceselor organizationale
SI
Informatii cu valoare adaugata decizii

Procese
Previziune Vanzari Marketing Productie operationale
Organizare
Aprovizionare
Procese Coordonare
Manageriale Control
(de pilotaj) Procese
Fin-cont HR Transport suport

Sistem
informational
Capitolul 1.2 Concepte fundamentale
Sistemul informatic
Componenta a sistemului informational care asigura
Prelucrarea & Stocarea & Achizitia/Transmiterea datelor

prin intermediul tehnologiilor informatizate:

Tehnologii de prelucrare automata a datelor

TIC
Tehnologii de comunicatie
Capitolul 1.2 Concepte fundamentale
Sistemul informatic

Sistem informational
Date Fluxuri
Informatii Circuite Inf.
Inf.
manual
Sistem informatic
automatizat

Proceduri Materiale
automate informatice

Date
Sectiunea 1.2 Concepte fundamentale
Rolurile sistemului informatic
Retea Utilizatori
Fisiere

COMUNICARE Sistemul informatic comunica cu utilizatori


sistem de dialog sau alte sisteme (via retea/non-retea)
cerere raspuns
PRELUCRARE Prelucrarea fluxurilor de date din sistem sau
gestiunea prelucrarilor provenite din mediu
cerere raspuns
STOCARE
Memorarea datelor la nivel logic si fizic
gestiunea datelor

Baze de
Fisiere
date
Capitolul 1.2 Concepte fundamentale
Structurarea sistemelor informatice pe niveluri
decizionale
Cerinte informationale ale grupurilor decizionale (a)

Caracteristici ale deciziei Caracteristici ale informatiei

Non-structurate Generale, interactive, vaste, externe,


Mg. interne, in timp real, ad-hoc
superior
Semi-structurate Exclusive, precise, interactive,
planificate, interne, in timp real
Mg.
tactic Precise, punctuale, interne,
Structurate planificate, in timp real,
istorice, detaliate
Mg.
operational
Capitolul 1.2 Concepte fundamentale
Tipuri de decizii in functie de caracteristicile
informatiei (1)
Decizii structurate
Caracter repetitiv si de rutina.
Insotesc o procedura bine definita.
Informatii algoritmizate.
Ex: decizie de aprovizionare, decizie financiar-contabila.
Decizii semi-structurate
Numai o parte din problema de decizie poate fi definita
printr-o procedura bine definita.
Ex: alocarea de resurse diferitelor compartimente din
organizatie.
Capitolul 1.2 Concepte fundamentale
Tipuri de decizii in functie de caracteristicile
informatiei (2)
Decizii non-structurate
Nu au caracter de rutina.
Nu exista proceduri prestabilite.
Se aplica reguli euristice pentru luarea deciziei (bazate pe
experienta, intuitie, imaginatie).
EX: = adoptarea bugetului unui proiect special.
= definirea capitolelor de cheltuieli in realizarea
bugetului.
Capitolul 1.2 Concepte fundamentale
Structurarea sistemelor informatice pe niveluri
decizionale
Categorii de sisteme informatice pe ierarhia decizionala (b)
S.inf.pentru decidenti (EIS).
Sisteme informatice S.inf. asistare decizie (SIAD)
specializate S.inf. asistare comunicare (SIAC)
S.inf. de gestiune a cunostintelor (KM)

Sisteme informatice Sisteme ERP


integrate Sisteme CRM
Sisteme SCM

S.inf. pentru
Sisteme informatice HR marketing-vanzari.
functionale F-C S.inf. pentru productie.
(la nivel de proces) Productie S.inf. fin-contabile.
S.inf. pentru R U.
Capitolul 1.2 Concepte fundamentale
Tehnologii Informatice si de Comunicatie
(TIC)
Definitie Ansamblu de metode, procese, operatii care sunt aplicate
informatiei codificate numeric, in scopul culegerii, prelucrarii
si transmiterii acesteia.
TIC element component al sistemelor informatice.

Comprimarea timpului
Comprimarea spatiului
Cresterea exponentiala a volumului de informatie
Particularitati
stocata/prelucrata
Transformarea naturii modului de lucru
Capitolul 1.2 Concepte fundamentale
Tehnologii Informatice si de Comunicatie
(TIC)
Automatizeaza calcul, stocare,
procesele de
manipulare a inf. difuzare
Instrument creste capacitatea
amplificator de actiune
Roluri

Informeaza genereaza informatii

Substitut
inlocuieste
actiunea umana
Inovatie realizeaza actiuni,
imposibile anterior
Capitolul 1.2 Concepte fundamentale
Sectorul TIC in economia mondiala
Definirea sectorului TIC
Ansamblu de activitati care au drept scop producerea de bunuri si
servicii informationale, prin intermediul carora se asigura
culegerea, prelucrarea, transmiterea si receptionarea informatiilor,
folosind mijloace electronice de calcul.
Structura economiei informatiei (potrivit OCDE, ONU si Eurostat):
industriile TIC ( fabricantii de echipamente electronice);
serviciile TIC (aplicatii software, telecomunicatii, multimedia
etc);
industria (sectorul) de continut (produse a caror valoare este data
de continutul lor informational- presa scrisa, editiile electronice,
jocuri video etc).
Capitolul 1.2 Concepte fundamentale
Sectorul informatiei in economia digitala

Sectorul de SECTORUL
Sector TIC + continut INFORMATIEI

Industrii TIC Produse de continut


Servicii TIC (valoarea lor rezida in
(echipamente (aplicatii continutul informational;
electronice) software, editii electronice,
multimedia, produse culturale etc.
baze de date)
Capitolul 1.2 Concepte fundamentale
Sector TIC Sector non TIC
Sectorul TIC = sectorul primar al informatiei
grupeaza ansamblul activitatilor care produc bunuri si servicii
informationale, prin intermediul carora se asigura culegerea,
prelucrarea, transmiterea, stocarea informatiei, cu mijloace
electronice;
include industriile producatoare TIC si serviciile TIC.
este sectorul producator de tehnologie inf. si de com.

Sectorul non -TIC = sectorul secundar al informatiei


reuneste toate celelalte activitati care se automatizeaza pe baza
folosirii bunurilor si serviciilor TIC.
sunt sectoare utilizatoare de tehnologie inf. si de com.
Capitolul 1.2 Concepte fundamentale
Elemente determinante si restrictii in
difuzarea TIC (1)
Elemente determinante
Scaderea preturilor materialului informatic (ex: semi-conductori,
circuite integrate etc) si intensificarea concurentei (Legea lui Moore
puterea componentelor electronice urmeaza o progresie exponentiala,
raportul dintre performanta lor si pret, dublindu-se la fiecare 18 luni.)

TIC genereaza efecte pozitive (ex: imbunatatirea fluxurilor de


informatii, productivitatea muncii, intensificarea comunicarii intra si
interorganizationale, perfectionarea proceselor de gestiune si a celor de
conducere etc).

Competitivitatea sectorului TIC (determina dezvoltarea proprie, dar si a


celorlalte sectoare utilizatoare TIC).
Capitolul 1.2 Concepte fundamentale
Elemente determinante si restrictii in
difuzarea TIC (2)
Restrictii
Nivelul efortului investitional realizat de organizatie pentru
achizitionarea si implementarea de produse si servicii TIC.
Dimensiunea organizatiei in cele mici (<50 angajati) ritm de
difuzare mai scazut al TIC, fata de organizatii mari (>250 angajati)
care apeleaza la tehnologie pentru scopuri mai largi (consolidarea
avantajului competitiv, intensificarea inovarii/cercetarii, dezvoltarea
practicilor de supraveghere a mediului, intensificarea comunicarii
interne si externe).
Nivelul fenomenului digital divide (fractura numerica)
Un nivel mare induce decalaje de productivitate si calificare a
angajatilor factor perturbator in difuzarea TIC.
Capitolul 1.2 Concepte fundamentale
Factori amplificatori in utilizarea TIC
1. Nivelul de calificare a fortei de munca
TIC este este asociata cu cererea mare de personal calificat.
Ponderea personalului specializat in utilizarea TIC este proportionala
cu investitiile in tehnologie realizate la nivel de tara (SUA, Suedia,
Olanda, Danemarca).

2. Practicarea managementului schimbarii


Efectele folosirii TIC sunt semnificative cind ele se asociaza cu un
management al schimbarii (noi strategii, accent pe munca in echipa,
competente multiple pentru angajati, noi forme organizationale etc).

3. Incidenta concurentei pe piata globala


Extinderea schimburilor comerciale, reglementarile financiare,
internationalizarea productiei cresterea presiunii concurentiale.
Capitolul 1.2 Concepte fundamentale
Concluzii
Utilizarea TIC contribuie la cresterea performantelor
firmei, cu conditia derularii altor investitii si actiuni
(competentele angajatilor, schimbari la nivel organizational
si managerial).
TIC nu constituie un panaceu nu rezolva probleme
legate de o gestiune defectuoasa, lipsa de personal calificat
etc.
Maximizarea efectelor utilizarii TIC intr-un sector este
conditionata de obtinerea unor efecte agregate si in lant.
Cu cat nr. companiilor care utilizeaza structuri tehnologice
in retea este mai mare, cu atat efectele pozitive sunt mai
mari.
Efectele benefice ale TIC necesita timp!

Evaluare