Sunteți pe pagina 1din 44

Investete n oameni !

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar 6: "Promovarea incluziunii sociale"
Domeniul major de intervenie 6.2: Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile
pe piata muncii
Contract de finanare: POSDRU/185/6.2/S/155254
Cod SMIS 58456
Titlul proiectului: Decenta si respect pentru vulnerabili

Aprob,
Vasilescu Razvan Ioan
Expert coordonator implementare

DOCUMENTAIE DE ATRIBUIRE
pentru atribuirea contractului de achizitie de Servicii studii, analize si strategii in cadrul
proiectului Decenta si respect pentru vulnerabili

Intocmit, Avizat,
Responsabil achiziii publice Asistent proiect,
Dumitrache-Pandeli Luciana Popa Denisa
C U P R I N S:

INFORMAII GENERALE

SECIUNEA I
FIA DE DATE

SECIUNEA II
SPECIFICATII TEHNICE

SECIUNEA III
FORMULARE

SECIUNEA IV
MODEL CONTRACT

NOTA:

Ofertanii trebuie s examineze cu atenie Documentaia de Atribuire i s pregteasc oferta


conform tuturor instruciunilor, formularelor, prevederilor contractuale i ale caietului de sarcini
coninute n aceast Documentaie.
Niciun cost suportat de operatorul economic pentru pregtirea si depunerea ofertei nu va
fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de ctre operatorul economic ofertant,
indiferent de rezultatul procedurii.
Descrierea Proiectului

Prin proiectul Decenta si respect pentru vulnerabili, peste 1000 de tineri vulnerabili vor fi consiliati
n vederea angajarii sau trecerii la un nivel superior de educaie.
Ministerul Muncii, Familiei, Proteciei Sociale si Persoanelor Vrstnice i partenerul Agrafics
Communication, deruleaza proiectul Decenta si respect pentru vulnerabili, POS
DRU/185/6.2/S/155254.
Proiectul este cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial
Dezvoltarea resurselor umane 2007-1013, Axa prioritar 6 "Promovarea incluziunii sociale",
Domeniul major de intervenie 6.2 "mbuntirea accesului i a participrii grupurilor vulnerabile pe
piaa muncii".
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de mbuntirea participrii pe pia a muncii i
promovarea incluziunii sociale a 1.100 de persoane ce apar in grupurilor int vulnerabile din
regiunile Centru si Nord-Est, prin cursuri de calificare, precum i prin servicii integrate de ocupare i
formare (evaluare, informare, consiliere).
Grupul int va fi format din: 100 de tineri peste 18 ani care prsesc sistemul public de protec ie a
copilului; 300 de copii n situaii de risc; 700 de persoane fr adpost.
SECIUNEA I

FIA DE DATE A ACHIZIIEI

Denumirea SC AGRAFICS COMMUNICATION SRL


Beneficiarului
Titlul proiectului Decenta si respect pentru vulnerabili
POSDRU
Nr. contractului de POSDRU/185/6.2/S/155254
finantare
Calitatea Beneficiarului Partener
in cadrul proiectului
Adresa Beneficiarului Adres sediu social: Piata CA Rosetti, nr. 4, etaj 4, Bucuresti, sector 2,
Romnia
Persoana de contact Luciana Dumitrache - Pandeli
Telefon 0753.40.60.00
Fax 031/432.78.79
E-mail Luciana.dumitrache@agrafics.ro
Adresa de internet www.agrafics.ro

Alte informaii pot fi obinute la:


Punctul de contact menionat anterior
Altele: completai anexa A.I
Caietul de sarcini i documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul
competitiv i sistemul de achiziie dinamic) pot fi obinute la:
Punctul de contact menionat anterior
Altele: completai anexa A.II
Ofertele sau solicitrile de participare trebuie transmise la:
Punctul de contact menionat anterior
Altele: completai anexa A.III

I.2) TIPUL AUTORITII CONTRACTANTE I ACTIVITATEA PRINCIPAL (ACTIVITILE


PRINCIPALE)
Minister sau orice alt autoritate naional sau Servicii publice generale
federal, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale Aprare
ale acestora Ordine i siguran public
Agenie/birou naional sau federal Mediu
Colectivitate teritorial Afaceri economice i financiare
Agenie/birou regional sau local Sntate
Organism de drept public Construcii i amenajri teritoriale
Instituie/agenie european sau organizaie Protecie social
european Recreere, cultur i religie
Educaie
Altele (precizai): societate
Altele (precizai): comerciala - comunicare
institutionala si formare profesionala
Autoritatea contractant acioneaz n numele altor autoriti contractante
da nu
Sau, dup caz
Producere, transport i distribuie de gaz i Ap
de energie termic Servicii potale
Electricitate Servicii feroviare
Prospectare i extragere a gazului i Servicii feroviare urbane, de tramvai sau de
petrolului autobuz
Prospectare i extragere a crbunelui i a Activiti portuare
altor combustibili solizi Activiti aeroportuare

OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea dat contractului de autoritatea contractant
Servicii studii, analize si strategii

in cadrul proiectului Decenta si respect pentru vulnerabili

II.1.2) Tipul contractului i locul de executare a lucrrilor, de livrare a produselor sau


de prestare a serviciilor
a) Lucrri B) Produse c) Servicii

Executare Cumprare Categoria serviciilor:
Proiectare i executare 2A
Executarea, prin orice Leasing nr.
mijloace, a unei lucrri,
conform cerinelor nchiriere
specificate de autoritatea
contractant nchiriere cu opiune de

cumprare
O combinaie ntre acestea

Locul principal de executare Locul principal de livrare Locul principal de prestare
........................ Cod NUTS Regiunile Centru si
Cod NUTS Nord-Est
Cod NUTS
II.1.3) Procedura implic
Un contract de achiziii publice
Punerea n aplicare a unui sistem de achiziie dinamic (SAD)
ncheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informaii privind acordul-cadru (dup caz)
Acord-cadru cu mai muli operatori economici Acord-cadru cu un singur operator
economic

Numrul sau, dup caz, numrul maxim de


participani la acordul-cadru preconizat
Posibilitatea de a relua competiia cu semnatarii
acordului cadru da
nu
Dac DA,
__________________________________________
(se fac precizri suplimentare referitoare la modul
de desfurare a relurii competiiei ntre semnatarii
unui acord-cadru)
Durata acordului-cadru: Durata n ani: sau n luni:
Justificarea unui acord-cadru a crui durat depete patru ani:
Estimarea valorii totale a achiziiilor pentru ntreaga durat a acordului-cadru (dup caz;
numai n cifre):
Valoarea estimat fr TVA: _________________
Moned: ________ sau intervalul: ntre _____________ i _______________
Moned: ________
Frecvena i valoarea contractelor care urmeaz s fie atribuite (dac se cunosc): __________

II.1.5) Descrierea succint a contractului sau a achiziiei/achiziiilor


Servicii studii, analize si strategii in cadrul proiectului Decenta si respect pentru
vulnerabili
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziiile)
Vocabular principal Vocabular suplimentar
(dup caz)
Obiect principal COD CPV - - -
79311000-7 servicii de studii
Obiect(e) suplimentar(e)
II.1.7) Contractul intr sub incidena acordului privind contractele de achiziii publice
da nu
II.1.8) mprire n loturi (pentru precizri privind loturile utilizai
Da nu
Dac da, este necesar s se depun oferte pentru (bifai o singur csu):
un singur lot unul sau mai multe loturi toate loturile

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea total sau domeniul
Servicii studii, analize si strategii in cadrul proiectului Decenta si respect pentru
vulnerabili
Dup caz, valoarea estimat fr TVA (numai n cifre): 322.580,6452 Moned: lei
sau intervalul: ntre _______________ i _______________
Moned: __________
II.2.2) Opiuni (dup caz)
da nu
Dac da, descrierea acestor opiuni:
____________________________________________________________
Dac se cunoate, calendarul prevzut de aplicare a respectivelor opiuni:
n luni: sau n zile: (de la data atribuirii contractului)
Numrul de prelungiri posibile (dup caz): sau interval: ntre i
Dac se cunoate, n cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite,
calendarul prevzut al contractelor ulterioare: n luni: sau n zile: (de la data
atribuirii contractului)

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


Durata: pana la 15.12.2015
II.4) AJUSTAREA PREULUI CONTRACTULUI
II.4.1. Ajustarea preului contractului
da nu
Dac DA, se va preciza modul de ajustare a preului contractului

II.5) Calendarul estimativ al procedurii de atribuire


Nr.
Etape Data Ora
crt
1 Data lansarii anuntului 22.09.2015
Termenul limita de solicitarea a clarificarilor de la 25.09.2015 Ora 12.00
2
achizitor
Termenul limita de transmitere a clarificarilor de 30.09.2015 Ora 18.00
3
catre achizitor
4 Termenul limita de depunere a ofertelor 05.10.2015 Ora 14.00
5 Termenul limita de deschidere al ofertelor 05.10.2015 Ora 16.00

INFORMAII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE I TEHNICE


III.1) CONDIII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice i garanii solicitate (dup caz)
III.1.1.a)Garanie de participare
da nu

III.1.1.b) Garanie de bun execuie


da nu
Cuantumul garaniei de bun execuie n lei: 5 % din valoarea contractului fr TVA.
Garania de bun execuie se va constitui sub forma unui instrument de garantare emis
in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari, si devine anexa la
contract.
Perioada de valabilitate a garaniei de bun execuie a contractului este cel puin egal
cu durata contractului.
Dac prile convin, garania de bun execuie se poate constitui i prin reineri
succesive din sumele datorate pentru facturi pariale.
III.1.2) Principalele modaliti de finanare i plat i/sau trimitere la
dispoziiile relevante
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

III.1.3) Forma juridic pe care o va lua grupul de operatori economici cruia i


se atribuie contractul (dup caz)
In cazul existenei unui grup de operatori oferta trebuie s cuprind un acord sau o
scrisoare preliminar de asociere n care s se menioneze c toi asociaii i asum
rspunderea colectiv i solidar pentru ndeplinirea contractului, ca liderul asociaiei
este mputernicit s se oblige i s primeasc instruciuni n numele tuturor asociailor i
este rspunztor n nume propriu i n numele Asocierii pentru ndeplinirea contractului.
Inelegerea trebuie s stipuleze, de asemenea c toi asociaii din Asociere sunt obligai
s rmn n Asociere pe ntreaga durat a contractului. n cazul n care oferta depus
de grupul de operatori este declarat ctigtoare este obligatorie legalizarea asocierii,
iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Achizitorului, nainte de data semnrii
contractului.
III.1.4) Executarea contractului este supus altor condiii speciale (dup caz)
da nu
Dac da, descrierea acestor condiii
III.1.5. Legislaia aplicabil
a) Ordinul nr.1120/2013 MFE privind aprobarea procedurii simplificate aplicate de
beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale.
b) Ordinul nr.1117/2170/17.08.2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate i a listei
cheltuielilor eligibile n cadrul operaiunilor finanate prin Programul operaional sectorial
"Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", modificat si completat prin ordinul
989/29.09.2014 "
c) orice alte acte normative nationale sau europene a caror aplicabilitate este sau va
deveni incidenta in cauza.

III.2) CONDIII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situaia personal a operatorilor economici, inclusiv cerinele referitoare
la nscrierea n registrul comerului sau al profesiei
III.2.1.a) Situaia personal a candidatului sau ofertantului:
Nivel(uri) specific(e) minim(e) Informaii i formaliti necesare pentru evaluarea
necesar(e) (dup caz): respectrii cerinelor menionate:
Cerinta nr.1 Declaratie pe propria rspundere privind lipsa
conflictului de interese in conformitate cu
Declaratie pe propria prevederile OUG 66/2011 cu modificrile i
rspundere privind lipsa completrile ulterioare. Declaraia va fi completata de
conflictului de interese fiecare asociat, subcontractant sau tert susinator
(daca este cazul) Formularul 1 Seciunea III.

Persoanele cu functii de decizie implicate in


organizarea, derularea i finalizarea procedurii de
atribuire sunt:
Stefanescu Gabriel Marian Administrator
Popeanga Amalia Luciana - Director
Luciana Dumitrache-Pandeli Responsabil
achizitii publice
Vasilescu Razvan Ioan Expert coordonator
implementare
Popa Denisa Asistent proiect
Catana Georgiana Responsabil financiar
Cerinta nr. 2 Modalitatea de indeplinire i aplicabilitatea n cadrul
Demonstrarea ndeplinirii procedurii
obligatiilor exigibile de plat a
Se vor prezenta:
impozitelor, taxelor i
Certificat de atestare fiscal pentru bugetul de stat
contribuiilor de asigurri
i contribuiile sociale, eliberat de ctre unitile
sociale ctre bugetele
teritoriale ale MFP, din care s reias c nu exista
componente ale bugetului
datorii scadente in luna anterioara depunerii ofertelor,
general consolidat si bugetele
in original sau copie lizibil conform cu originalul
locale, n conformitate cu
Nota :Data la care expira termenul de achitare a
prevederile legale n vigoare
datoriilor este data de 25 ale fiecarei luni, conform
n Romnia sau n ara n care
prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
ofertantul este stabilit pn la
modificrile i completrile ulterioare.
data depunerii ofertelor.
Certificat de atestare fiscal impozite i taxe
locale emis la o dat ulterioar ultimei scadene de
plat, din care s reias situaia obligaiilor scadente
n luna anterioara celei n care se depune oferta, n
original sau copie lizibil conform cu originalul.

NOTA: Operatorii economici pot prezenta initial o


declaratie pe proprie rspundere din care s rezulte c
i-au ndeplinit obligaiile exigibile de plat a
impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale
ctre bugetele componente ale bugetului general
consolidat si bugetele locale, n conformitate cu
prevederile legale n vigoare, urmand sa prezinte
certificatele fiscale doveditoare la solicitarea
Achizitorului.

Pentru persoane juridice strine:


Operatorul economic nerezident va prezenta
documente edificatoare (certificate, caziere judiciare,
alte documente echivalente) prin care s dovedeasc
c i-a ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor,
taxelor i contribuiilor catre buget.
n cazul n care n ara de origine sau n ara n care
este stabilit ofertantul nu se emit documente de
natura celor doua certificate fiscale, acesta are
obligaia s prezinte o declaraie pe proprie
rspundere din care s rezulte c i-a ndeplinit
obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i
contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele
componente ale bugetului general consolidat, n
conformitate cu prevederile legale n vigoare, n ara
n care este stabilit. Dac n ara respectiv nu exist
prevederi legale referitoare la declaraia pe propria
rspundere, ofertantul va prezenta o declaraie
autentic, dat n faa unui notar, a unei autoriti
administrative sau judiciare sau a unei asociaii
profesionale, cu competene n acest sens.
Dac este cazul, declaraia va fi nsoit de traducere
realizat de un traductor autorizat a crui semntura
va fi legalizat de un notar public.
In situaia n care din documentele solicitate
reiese c ofertantul inregistreaza datorii, acesta
va fi exclus de la procedura de atribuire a
contractului .
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitii profesionale
Nivel(uri) specific(e) minim(e) Informaii i formaliti necesare pentru evaluarea
necesar(e) (dup caz): respectrii cerinelor menionate:
Cerinta nr. 1 Modalitatea de indeplinire i aplicabilitatea n cadrul
Certificatul constatator procedurii
- prezentare certificat constatator n original sau
copie lizibil conform cu originalul emis de oficiul
registrului comerului de pe lng tribunalul teritorial
n raza cruia ofertantul i are sediul social, din care
s reias:
a) informatiile sunt reale/valabile la data limita de
depunere a ofertelor
b ) faptul c codul CAEN din certificatul constatator
emis de oficiul registrului comerului are
coresponden cu obiectul contractului

Persoanele juridice strine vor prezenta


-documente edificatoare, care s dovedeasc o form
de nregistrare ca persoan juridic sau de
nregistrare / atestare ori apartenen din punct de
vedere profesional, n conformitate cu prevederile
legale din ara n care ofertantul este rezident.
III.2.2) Capacitatea economic i financiar
Nivel(uri) specific(e) minim(e) Informaii i formaliti necesare pentru evaluarea
necesar(e) (dup caz): respectrii cerinelor menionate:
Nu este cazul

III.2.3) Capacitatea tehnic i/sau profesional


Nivel(uri) specific(e) minim(e) Informaii i formaliti necesare pentru evaluarea
necesar(e) (dup caz): respectrii cerinelor menionate:

Cerinta nr.1 Avand in vedere termenul scurt in care trebuie


Experiena similar i
finalizate activitatile proiectului, Achizitorul apreciaza
recomandri din partea altor
beneficiari de deosebita importanta selectarea unui furnizor de
servicii care sa mai fi prestat servicii similare si care
sa dispuna de expertii cheie necesari.
Ofertantii vor prezenta o Declaratie privind Lista
principalelor contracte similare prestate n ultimii 3 ani
(calculai pana la termenul limit pentru depunerea
ofertelor), insotita de documente de confirmare emise
sau contrasemnate de beneficiarii serviciilor.
Ofertantii vor face dovada prestarii in ultimii 3 ani de
servicii studii, analize si strategii in cadrul unui/unor
contracte a caror valoare cumulata sa fie de cel putin
250.000 lei fara TVA.
Pentru dovedirea experienei similare, ofertantul va
prezenta documente care s confirme prestarea de
servicii similare emise sau contrasemnate de o
autoritate ori de catre clientul privat beneficiar
(ex.recomandari, acceptane, documente
constatatoare, procese verbale de receptie, contracte
etc.) in functie de informatiile si documentele
disponibile ale operatorilor economici in copie
certificata pentru conformitate cu originalul.
Documentele trebuie s cuprind cel puin numele
beneficiarului, obiectul contractului, valoarea finala a
acestuia, perioada de prestare a serviciilor (pentru
contractele pe care ofertantul nu le-a prestat n
procent de 100% se vor ataa documente de suport
din care s rezulte procentul(valoarea) ndeplinit/a din
acestea i faptul c serviciile prestate de ofertant au
fost n domeniul solicitat).

Se vor prezenta:
- Lista experilor/personalului propus pentru
Cerinta nr.2 indeplinirea contractului- Formularul 13 din Sectiunea
PERSONAL DE SPECIALITATE
III
Informatii privind calificarile si
experienta profesionala a - Declaratie pe propria raspundere a
expertilor din cadrul echipei de
reprezentantului legal - Angajamentul ofertantului-
proiect: Formularul 12 privind personalul de specialitate
responsabil cu realizarea contractului.
Coordonator derulare contract
Calificri i abiliti Pentru expertii cheie propusi pentru proiect, se vor
a) Studii superioare de lunga
prezenta urmatoarele documente:
durata absolvite cu diplom de
licen; - CV-uri actualizate semnate si datate
b) Certificare n domeniul
- Documente suport (diplome, atestate,
managementului de proiect;
Experien profesional certificari) din care sa rezulte pregatirea si
a) Experien profesionala
competentele/calificarile profesionale.
generala de minim 3 ani dupa
obtinerea diplomei de licenta; Diplomele, atestatele, certificarile trebuie
b) Experienta specifica intr-o
prezentate copie legalizata sau copie lizibila
pozitie similara de Lider/ef de
echip/Coordonator proiect certificata de reprezentantul ofertantului cu
pentru contracte finantate din
mentiunea conform cu originalul, n limba
fonduri europene, dintre care
minim 1 contract vizeaza servicii romana sau nsotite de traducere autorizata n
similare.
limba romana (daca este cazul).
- Experienta generala poate fi demonstrata prin
copii ale contractelor de munca, contract de
colaborare/prestri servicii, adeverinte sau
orice alte documente similare .
- Experienta intr-o pozitie similara poate fi
demonstrata prin copii ale contractelor de
munca, contract de colaborare/prestri servicii,
adeverinte sau orice alte documente similare.-
- Declaratie de disponibilitate valabila pe durata
intregului contract, prin care expertul se
angajeaza pe propria raspundere ca este
disponibil pe intrega perioada de valabilitate a
contractului, pentru numarul de ore necesar
indeplinirii cu celeritate a obiectivelor
contractuale, semnata de fiecare persoana
nominalizata, n original,
Pe perioada de derulare a contractului, in cazurile
foarte bine justificate, experii/personalul prevazut de
catre prestator pot fi inlocuiti, doar cu acordul
beneficiarului, cu alte persoane care sa indeplineasca
cerintele de calificare pentru expertii cheie prevazute
in documentatia de atribuire.

Informaii privind asociaii i subcontractanii daca


este cazul
Cerinta nr.3
Formularul nr. 2 completat de liderul Asocierii.
Declaraie privind Lista asociailor
Oferta trebuie s cuprind un acord sau o scrisoare
i subcontractanilor
preliminar de asociere n care s se menioneze c
(se completeaza i daca nu
toi asociaii i asum rspunderea colectiv i
exist)
solidar pentru ndeplinirea contractului, ca liderul
asociaiei este mputernicit s se oblige i s
primeasc instruciuni n numele tuturor asociailor i
este rspunztor n nume propriu i n numele
Asocierii pentru ndeplinirea contractului.
Ofertantul, n cazul n care este format dintr-o
asociaie la care particip mai muli operatori
economici, va semna o Declaraie prin care se
oblig ca n cazul n care oferta sa este declarat
ctigtoare va legaliza asocierea, iar contractul
de asociere legalizat va fi prezentat Achizitorului,
nainte de data semnrii contractului.

Informaii privind subcontractanii Informaii privind partea din contract pe care


daca este cazul operatorul economic are, eventual, intenia s o
Informaii privind partea din subcontracteze (lista subcontractanti, datele de
contract pe care operatorul recunoastere, activitati ce se subcontracteaza, procent
economic are, eventual, intenia din contract etc.). Ofertantul desemnat ctigtor are
s o subcontracteze (lista obligaia de a prezenta la ncheierea contractului de
subcontractanti, datele de achiziie contractele ncheiate cu subcontractanii
recunoastere, activitati ce se nominalizai n ofert. n cazul n care ofertantul nu
subcontracteaza, procent din are subcontractani va fi prezentat o declaraie pe
contract etc.). proprie rspundere din care s rezulte acest lucru.

III.2.4) Standarde de asigurare a calitii


Nivel(uri) specific(e) minim(e) Informaii i formaliti necesare pentru evaluarea
necesar(e) (dup caz): respectrii cerinelor menionate:
Nu este cazul

III.2.4) Contracte rezervate (dup caz)


da nu
Contractul este rezervat unor ateliere protejate

Contractul va fi executat numai n cadrul unor programe de ocuparea forei de munc
protejate

III.3) CONDIII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor n cauz este rezervat unei anumite profesii
da nu
Dac da precizai actele cu putere de lege i actele administrative aplicabile

PROCEDUR:
IV.1) TIPUL PROCEDURII
IV.1.1) Tipul procedurii Procedura simplificata procedura de atribuire
aplicabila beneficiarilor privati de proiecte finantate prin instrumente structurale,
obiectivul Convergenta Ordin nr. 1120/15.10.2013
Licitaie deschis
Licitaie restrns
Licitaie restrns accelerat
Justificare pentru alegerea licitaiei accelerate:
Negociere
Au fost deja selectai candidai
da nu
Dac da, indicai numele i adresa operatorilor economici selectai deja n seciunea VI.3)
Informaii suplimentare
Negociere accelerat
Justificare pentru alegerea negocierii accelerate:
Dialog competitiv
Cerere de oferte
IV.1.2) Limitarea numrului de operatori economici invitai s prezinte oferte sau
s participe
(licitaie restrns i negociere, dialog competitiv)
Numr de operatori economici preconizat
sau Numr minim preconizat i, dup caz, numr maxim
Criterii obiective de limitare a numrului de candidai:
IV.1.3) Reducerea numrului de operatori economici n timpul negocierii sau al
dialogului (negociere, dialog competitiv)
Aplicarea unei licitaii care s se deruleze n etape succesive pentru a
da nu
reduce progresiv numrul soluiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie
negociate

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire (bifai rubrica sau rubricile corespunztoare)
Cel mai mic pre

Sau
Oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic n ceea ce privete

1) Factori de 1. Pretul ofertei 30 puncte


evaluare 2. Oferta tehnica 70 puncte
.2) Instruciuni privind aplicarea criteriului de atribuire:
1. Punctajele pentru preturile mentionate la pct. 1 se vor calcula dupa urmatorul
algoritm:
a) Pentru oferta cu cel mai sczut pre se acord punctajul maxim alocat factorului de
evaluare 30 puncte.
b) Pentru celelalte oferte punctajul se acord astfel:
P(n) = Pre(min) / Pre(n) x nr puncte maxim alocat factorului de evaluare
Unde,
P(n) = Punctajul ofertei pentru factorul de evaluare
Pre(min) = Preul cel mai mic ofertat n cadrul procedurii de atribuire;
Pre(n) = Preul ofertat de operatorul economic pentru care se calculeaz punctajul.
2. Punctajul pentru oferta tehnica se va calcula astfel:
Punctaj
Pozitia Factor maxim
alocat
I Metodologie i plan de implementare riguros 20
realizate (se descrie designul cercetrii n
ansamblul su i pe fiecare din cele 12 studii n
parte, modalitatea de eantionare, graficul de
implementare etc.)
Punctajele se acorda diferentiat de la 1 la 10 in
functie de gradul de detaliere a aspectelor
solicitate. Se vor puncta numai acele aspecte
incluse in oferta care asigura relevanta fata de
obiectivele si activitatile contractului)
Descrierea clara si succinta a metodologiei utilizate in
cadrul contractului d.p.d.v al implementarii
activitatiilor / componentelor contractului in conditiile
1 asigurarii relevantei acestuia fata de activitatile ce fac 10
obiectul contractului, inclusiv descrierea modului de
organizare si de furnizare catre Achizitor a livrabilelor
activitatii.
Prezentarea si descrierea activitatilor pentru realizarea
obiectivelor contractului (inclusiv atingerea indicatorilor
si a rezultatelor conform caietului de sarcini), a
2 10
succesiunii logice, interrelationarii si interconditionalitatii
acestora (se utilizeaza inclusiv o detaliere grafica -
GANTT, plan actiuni, sau similar)
Finalizarea cu celeritate a activitatilor
contractuale. Punctaj maxim 40 puncte pentru
finalizarea, raportarea, aprobarea si facturarea
serviciilor contractate pana la data de 28
octombrie 2015.
Punctaje intermediare vor fi acordate dupa cum
urmeaza:
- 30 puncte pentru finalizarea, raportarea, aprobarea
i facturarea a 60% din contract (Metodologia de
implementare a serviciului achiziionat, Testare
instrumente de lucru i Aplicarea instrumentelor de
lucru, culegerea i prelucrarea primar a datelor) pn
n data de 28 octombrie 2015;
- 20 puncte pentru finalizarea, raportarea, aprobarea 40
i facturarea a 35% din contract (Metodologia de
implementare a serviciului achiziionat i Testare
instrumente de lucru) pn n data de 28 octombrie
2015;
- 10 puncte pentru finalizarea, raportarea, aprobarea
i facturarea a 30% din contract (Metodologia de
implementare a serviciului achiziionat) pn n data de
28 octombrie 2015;
Punctaj 0 pentru pentru finalizarea, raportarea,
aprobarea i facturarea tuturor serviciilor contractate
ulterior datei de 28 octombrie 2015, pana la final
II contract.
III Perioada de graie la obligaiile de plat ale 10
achizitorului pentru situaii excepionale n care
acesta este blocat financiar

Punctajul se va calcula dupa urmatorul algoritm:


a) Pentru cea mai lung perioad de graie ofertat
n cadrul procedurii de atribuire se acord punctajul
maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 10
puncte;
b) Pentru celelalte perioade de graie punctajul se
acord proporional, astfel:
P(n) = PG(n)/ PG(max) x 10 puncte
Unde,
P(n) - punctajul ofertei pentru factorul de evaluare
PG;
PG(n) - perioada de graie ofertat de ctre operatorul
economic pentru care se calculeaz punctajul;
PG(max) - cea mai lung perioad de graie ofertat n
cadrul procedurii;

Not:
iv. Perioada de graie ofertat se va exprima n zile
de la data ncheierii procesului verbal de recepie a
serviciilor.
v. Achizitorul i rezerv dreptul de a analiza i
verifica conformitatea perioadelor de graie ofertate din
punctul de vedere al capacitii de susinere a
cheltuielilor care incumb din execuia contractului
pentru a asigura ndeplinirea fr ntrzieri a cerinelor
solicitate prin Caietul de sarcini, cu scopul protejrii
acesteia mpotriva ofertelor care prevd perioade
nerealiste.
vi. Ofertele care prevd perioade de graie
nerealiste, nefundametate din punct de vedere al cash-
flow-ului disponibil la nivelul ofertantului, de natur s
nu asigure satisfacerea cerinelor din Caietul de sarcini
n condiiile mai sus menionate, vor fi respinse ca
neconforme.
3. Punctajul total sa calculeaza prin insumarea punctajelor obtinute,
corespunzatoare tuturor factorilor de evaluare.
4. Se declara castigatoare oferta cu cel mai mare punctaj.

IV.3) INFORMAII ADMINISTRATIVE


IV.3.1) Numr de referin atribuit dosarului de autoritatea contractant (dup caz)
IV.3.2) Anunuri publicate (anun publicat) anterior privind acelai contract
da nu
Dac da,
Anun de intenie Anun despre profilul cumprtorului
Numrul anunului n JO: /S - din // (zz/ll/aaaa)
Alte publicri anterioare (dup caz)
Numrul anunului n JO: /S - din // (zz/ll/aaaa)
Numrul anunului n JO: /S - din // (zz/ll/aaaa)
Anun de intenie
Numrul i data publicrii n SEAP
IV.3.6) Limba sau limbile n care poate fi redactat oferta sau cererea de participare
ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI
SV


Altele:
____________________________________________________________________________-
IV.3.7) Perioada minim pe parcursul creia ofertantul trebuie s i menin oferta
durata n luni: sau n zile: 60 (de la termenul limit de primire a ofertelor)
IV.4. PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnic va fi ntocmit astfel incat sa demonstreze modul de indeplinire a
tuturor cerinelor caietului de sarcini.
La cererea Achizitorului ofertanii, n faza de evaluare, vor aduce orice clarificare solicitat
referitoare la punctele insuficient detaliate. Termenul de raspuns pentru aceste solicitari
este de maxim 2 zile de la data solicitarii.
Nota: Specificatiile tehnice mentionate in caietul de sarcini reprezinta cerinte minimale.
Ofertele care nu vor intruni cerintele minime vor fi respinse fiind considerate neconforme.
Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor
cerintelor/obligatiilor prevazute in Caietul de sarcini.
Propunerea tehnic va fi nsoit de Formularul nr. 3 - Declaraie prin care ofertantul
s confirme c la elaborarea ofertei, a inut cont de obligaiile referitoare la condiiile
de munc i protecia muncii, care sunt la nivel naional, precum i c le va respecta
pe parcursul ndeplinirii contractului de servicii. Informaii detaliate privind reglementrile
care sunt n vigoare la nivel naional i se refer la condiiile de munc i protecia
muncii, securitii i sntii n munc, se pot obine de la Inspecia Muncii sau de pe
sitehttp://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html.
In cazul unei asocieri, aceasta declaraie va fi prezentat de ctre liderul asocierii.
IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiara trebuie sa fie exprimata in lei cu prezentarea TVA separat si trebuie
sa includa: Formularul de oferta (Formularul nr.4 din Documentatia de atribuire
Sectiunea III - Formulare) si Centralizatorul de preturi - formular 5;
Oferta financiar va fi exprimat n lei, cu precizarea separat a TVA-lui aferent.
Ofertantul va avea n vedere la stabilirea preului ofertei: cheltuielile cu personalul
(onorariul, salariu sau orice form stabilit de operatorul economic), cheltuielile pentru
consumabile, servicii de printare, servicii de multiplicare, cheltuielile cu transportul
personalului propriu n teritoriu, cheltuielile de cazare i diurna, cheltuieli cu impozitele i
contribuiile legale de orice natur n legtur cu obiectul contractului, oricare alt gen de
cheltuieli care concur la desfurarea i finalizarea n condiii legale i de calitate a
serviciilor furnizate etc.

Pretul ofertat este compus din insumarea valorilor de mai jos:

1. Metodologia de implementare a serviciului achiziionat (varianta final


agreat cu achizitorul) design cercetare, eantion, instrumente de lucru
iniiale - 30% din preul contractului, maxim 96.774,1935 lei fara TVA;

2. Testare instrumente de lucru 5% din preul contractului, maxim


16.129,0323 lei fara TVA;

3. Aplicarea instrumentelor de lucru, culegerea i prelucrarea primar a


datelor 25% din preul contractului, maxim 80.645,1614 lei fara TVA;

4. Analiza datelor i realizarea rapoartelor de cercetare i a metodologiei


40% din preul contractului, maxim 129.032,2580 lei fara TVA.

Preturile vor fi finale si vor cuprinde toate taxele si costurile aferente, inclusiv cele legate
de deplasarea si cazarea expertilor (daca este cazul). Activitatile se vor efectua in
regiunile de implementare a proiectului. Propunerea financiara va fi ntocmita pentru
toata gama si cantitatea de servicii, solicitata prin Caietul de sarcini, fara a fi permisa
introducerea de noi servicii. Ofertele ce depasesc baremurile stabilite vor fi respinse.
Valabilitatea ofertei: minim 60 de zile de la data depunerii acesteia.
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei
Oferta se va ntocmi pentru toate serviciile solicitate si va fi naintat prin curier sau
depusa personal la adresa: Piata CA Rosetti nr. 4, etaj 4 sector 2 Bucuresti respectand
urmatoarele cerinte:
Oferta financiara: 1 exemplar original si o copie
Oferta tehnica: 1 exemplar original si o copie
Documentele de calificare 1 exemplar original si o copie
Nota: un exemplar din oferta financiara si oferta tehnica, declarata castigatoare, se vor
constitui in anexe la contractul de achizitie.

Ofertantul trebuie sa foloseasca 3 plicuri distincte, marcate corespunzator, in care s


introduc individual, documentele de calificare, oferta tehnica si oferta financiara.
Aceste 3 plicuri se introduc intr-un plic separat, care va purta mentiunea Servicii studii,
analize si strategii
Plicul exterior n care sunt incluse cele 3 plicuri continand: oferta tehnic, oferta
financiar si documentele de calificare, va purta urmtoarele informaii obligatorii:
Numele/denumirea si adresa complet a ofertantului:
Denumirea proiectului: Decenta si respect pentru vulnerabili ID 155254
Denumirea i adresa Beneficiarului la care este depus oferta;
Meniunea A nu se deschide nainte de data de ora
Oferta cu plicurile va fi nsoit de scrisoarea de naintare
Oferta va conine OBLIGATORIU urmtoarele documente:
Documente de calificare: 1 ex original
Oferta tehnica: 1 ex original
Oferta financiara 1 ex original
In oferta, orice terstur, adugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide
doar dac sunt vizate de ctre persoana autorizat s semneze oferta. Documentele de
participare la procedura se primesc de Beneficiar numai dac sunt intacte, sigilate si se
pstreaz de aceasta in acest mod, pn la data si ora deschiderii procedurii.
Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor stabilita in
documentatia pentru ofertanti sau la o alta adresa decat cea indicata, nu va fi evaluata
de Achizitor, aceasta fiind pastrata la sediul Achizitorului, nedeschisa.

Not:
a. n cazul n care exista incertitudini sau neclariti n ceea ce privete anumite
documente prezentate, Achizitorul i rezerv dreptul de a solicita detalii, precizri sau
confirmri suplimentare att de la ofertantul n cauz, ct i de la autoritile competente
care pot furniza informaii n acest sens.
b. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv fora major, cad n sarcina operatorului
economic. Ofertele depuse la o alt adres dect cea stabilit n cadrul invitaiei de
participare sau dup expirarea datei pentru depunere vor fi respinse din cadrul procedurii
i, dup caz, se returneaz nedeschise.
c. n cazul documentelor emise de instituii/organisme oficiale abilitate n acest sens
documentele respective trebuie s fie semnate i parafate conform prevederilor legale;
d. Documentele emise de instituii/organisme oficiale abilitate trebuie sa fie valabile, atat
din punctul de vedere al perioadei de valabilitate, cat si din punct de vedere al prezentarii
acestora (in special acolo unde valabilitatea acestora este conditionata de prezentarea in
original sau copie legalizata)

ALTE INFORMATII (dup caz):


Deciziile Comisiei de evaluare se iau de comun acord, iar dezbaterile au loc in sedinta inchisa. In
momentul verificarii si compararii ofertelor, comisia de evaluare poate solicita ofertantului sa
clarifice orice aspect al ofertei sale. Ofertantului i se vor pune la dispozitie cel mult trei zile
pentru a raspunde la solicitarile de clarificare.
Departajarea ofertelor clasate pe primul loc cu propuneri financiare identice se va realiza n
urma reofertrilor fcute de ctre operatorii economici cu propuneri egale. Comisia de evaluare
va solicita, ca i clarificari, depunerea Formularului de propunere financiar, cu noile propuneri
financiare. Clasamentul final se va stabili avnd n vedere noile oferte depuse.
Ofertantul declarat castigator va fi anuntat pe site-ul www.fonduri-ue.ro, sectiunea Achizitii
privati, la anuntul dedicat prezentei proceduri.

VI.4) CI DE ATAC
VI.4.1) Utilizarea cilor de atac
Precizri privind termenul (termenele) de exercitare a cilor de atac:
Orice persoan care se consider vtmat ntr-un drept ori ntr-un interes legitim
printr-un act al achizitorului se poate adresa instantelor de judecata competente pentru
solutionarea cauzei.
SECIUNEA II
CAIET DE SARCINI
SPECIFICATII TEHNICE MINIMALE
Investete n oameni !
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar 6: "Promovarea incluziunii sociale"
Domeniul major de intervenie 6.2: Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile
pe piata muncii
Contract de finanare: POSDRU/185/6.2/S/155254
Cod SMIS 58456
Titlul proiectului: Decenta si respect pentru vulnerabili

CAIET DE SARCINI
Servicii studii, analize si strategii
1. INFORMAII GENERALE

Agrafics Communication SRL deruleaza, n calitate de partener cu Ministerul Muncii, Familiei,


Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, n perioada 25.03.2015-31.12.2015, respectiv pentru o
perioada de 10 luni, proiectul Decenta si respect pentru vulnerabili, cofinanat din Fondul Social
European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de mbuntirea participrii pe piaa muncii i
promovarea incluziunii sociale a 1.100 de persoane ce apar in grupurilor int vulnerabile din
regiunile Centru si Nord-Est, prin cursuri de calificare, precum i prin servicii integrate de ocupare i
formare (evaluare, informare, consiliere).

Obiective specifice ale proiectului OS1 - Nivel de educatie crescut, competente dezvoltate, grad de
independenta si integrare pe piata muncii crescut pentru 1100 de persoane vulnerabile din regiunile
Centru si Nord-Est OS2 Nivel de instruire crescut pentru 650 de persoane ce apartin grupurilor
vulnerabile din regiunile Centru si Nord-Est prin intermediul cursurilor de calificare oferite n
concordanta cu piata muncii din Romania OS3 Nivel de pregatire, performante educationale si grad
de succes in accesarea unui nivel superior de educatie crescute pentru 150 de persoane din
grupurile vulnerabile din regiunile Centru si Nord-Est prin programe integrate de tutorat si mentorat
OS4 Nivel de incredere si stima de sine crescute pentru 75 de persoane apartinand grupurilor tinta
vulnerabile din regiunile Centru si Nord-Est in vederea integrarii in societate si participarii pe piata
muncii OS5 Acces pe piata muncii imbunatatit pentru 200 de persoane din grupurile tinta
vulnerabile din regiunile Centru si Nord-Est prin tehnici specifice de mediere OS6 Grad crescut de
implicare a voluntariatului in favoarea incluziunii sociale si integrarii pe piata muncii a grupurilor
vulnerabile din regiunile Centru si Nord-Est prin campanii integrate de promovare si constientizare
OS7 Atitudine sociala imbunatatita a angajatorilor, angajatilor si factorilor de decizie privind
grupurile vulnerabile din regiunile Centru si Nord-Est prin campanii de promovare si informare
Proiectul contribuie la atingerea obiectivului general al POSDRU, si anume dezvoltarea capitalului
uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata
muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna,
flexibila si inclusiva a 1.650.000 de persoane.

Grupul tinta al proiectului este format din 180 de tineri peste 18 ani care prsesc sistemul public de
protecie a copilului; 220 de copii n situaii de risc; 700 de persoane fr adpost.

I. Cadrul general
Achiziionarea serviciului de realizare studii, analize i strategii servete implementrii proiectului,
respectiv realizrii Activitii 10, dup cum urmeaz:
A.10 Analiza nevoilor GT vulnerabile, a impactului msurilor existente, i prevenirea prsirii timpurii
a colii prin controlarea disfuncionalitilor sociale (droguri, alcool, infraciuni)
10.1 Studii i analize de evaluare a nevoilor specifice ale GT vulnerabile (copii n situa ii de risc,
tineri peste 18 ani care prsesc sistemul instituionalizat, persoane fr adpost)
10.1.1. Realizarea designului cercetrii
10.1.2. Eantionarea
10.1.3. Construirea i testarea instrumentelor de lucru
10.1.4 Aplicarea instrumentelor de lucru, culegerea i prelucrarea primar a datelor
10.1.5 Analiza datelor
10.1.6 Realizarea raportului de cercetare
10.2 Cercetri i evaluri ale impactului i eficacitii msurilor existente asupra persoanelor
vulnerabile
10.2.1 Realizarea designului cercetrii
10.2.2 Eantionarea
10.2.3. Construirea i testarea instrumentelor de lucru
10.2.4 Aplicarea instrumentelor de lucru, culegerea i prelucrarea primar a datelor
10.2.5 Analiza datelor
10.2.6 Realizarea raportului de cercetare
10.3 Prevenirea prsirii timpurii a colii prin controlarea disfunc ionalit ilor sociale (droguri, alcool,
infraciuni)
10.3.1 Planificarea organizrii activitii
10.3.2 Derularea activitii conform planului de implementare i a metodologiei

Rezultate ateptate:
1 raport de cercetare aferent nevoilor specific ale grupurilor int vulnerabile (dintre care
obligatoriu vor face parte i copii n situaii de risc, tineri peste 18 ani care prsesc sistemul
instituionalizat de protecie i persoane fr adpost, fr a se limita, n mod obligatoriu, la aceste
categoriii de persoane vulnerabile)
1 raport de cercetare aferent impactului msurilor existente de incluziune social
1 metodologie pentru prevenirea prsirii timpurii a colii (realizat pe baza rezultatelor
cercetrilor anterioare)
Metodologia va conine tehnici i metode concrete; Publicul int este reprezentat de copii i tineri de
nivel gimnazial i liceal.

II. Cerine specifice

Cele dou rapoarte de cercetare i metodologia vor fi realizate pe baza a 2 studii cantitative i a 10
studii calitative, pn n data de 15 decembrie 2015.

Oferta va conine, OBLIGATORIU, urmtoarele elemente:


1. Metodologia de implementare a serviciului (varianta iniial): design cercetare i e antion
propus;
2. Planul de implementare (se vor respecta cel puin etapele prevzute la Activitatea 10).

Modalitatea de plat
1. Metodologia de implementare a serviciului achiziionat (varianta final agreat cu achizitorul)
design cercetare, eantion, instrumente de lucru iniiale - 30% din preul contractului;
2. Testare instrumente de lucru 5%;
3. Aplicarea instrumentelor de lucru, culegerea i prelucrarea primar a datelor 25%;
4. Analiza datelor i realizarea rapoartelor de cercetare i a metodologiei 40%.
NB: Fiecare din cele 4 puncte sus menionate va prezenta elementele solicitate pentru 2 cercetri
cantitative i 10 calitative.

Modalitatea de raportare i facturare


1. Raport de activitate pentru fiecare din cele 4 etape de plat (n care se vor preciza activit ile
prestate i se vor anexa documentele justificative) i procese verbale de recepie;
2. Emiterea facturii se va face ulterior acceptrii raportului de activitate i a procesului verbal de
recepie;
3. Plata facturii se va face, cu precdere, prin metoda Cererii de plata (estimm c o cerere de
plat se va depune pn n data de 30 octombrie 2015).

Documente justificative aferente celor 4 etape de plat


1. Metodologia de implementare a serviciului achiziionat va conine cel puin urmtoarele:
a. Cadrul general;
b. Metodele i tehnicile de cercetare propuse, n limita cerinelor achizitorului;
c. Designul cercetrii, eantionarea i instrumentele de lucru (de exmplu: chestionare, ghiduri
de interviu etc.) pentru fiecare dintre cele 12 cercetri (2 cantitative i 10 calitative).

2. Raport privind efectuarea testrii intrumentelor - va conine cel puin urmtoarele:


a. Ipoteza de lucru;
b. Modalitatea de selecie a grupului de control (sau alt modalitate de testare);
c. Concluzii;
d. Intrumentele de lucru, varianta final;
e. Anexat se vor prezenta dovezi privind efectuarea testrii intrumentelor de lucru (de exemplu
interviurile realizate, analiza i concluziile realizate pe un grup de control): copii ale chestionarelor
aplicate, nregistrri video etc., dup caz, conform metodologiei realizate la pct. 1 de mai sus.

3. Raport analiza primar a datelor pentru fiecare dintre cele 12 cercetri - va con ine cel
puin urmtoarele:
a. Prezentare sintetic a rezultatelor primare obinute;
b. Analiza primar;
c. Concluzii;
d. Se vor anexa:
i. copii ale tuturor instrumentelor de lucru aplicate pentru fiecare persoan din eantion;
ii. baza de date cu prelucrarea primar a datelor (SPSS).

4. 2 Rapoarte finale de cercetare i 1 Metodologie cu urmtorul coninut minim:


a. Pentru rapoarte de cercetare:
i. Se vor prelua i integra toate informaiile prezentate n rapoartele anterioare;
ii. Se vor realiza i identifica toate corelaiile semnificative;
iii. Se vor corela rezultatele din studiul cantititativ cu cele calitative;
iv. Prezentarea rezultatelor se va realiza i n format grafic i tabelar; aten ie: cantiatea de
grafice si tabele nu poate ocupa mai mult de 30% din coninutul raportului, fr a lua n calcul
anexele acestuia;
v. Raportul se va redacta folosind fontul Arial 10 la 1,5 rnduri, paginat 3 cm stnga, 2cm
dreapta, 2 sus, 2 jos i va avea minimum 150 i maximum 500 de pagini, fr anexe;
vi. Varianta final i aprobat a raportului se va prezenta i n 30 de exemplare editate sub
forma unor cri (hrtie de calitate superioar, grafic color etc);
vii. Cuprins minim orientativ a se vedea coninul unui raport de cercetare n lucrrile Cum s
redactm i Metode i tehnci de cercetare sociologic autor Septimiu Chelcea. Con inutul final
se va agrea cu achizitorul.
b. Pentru metodologie:
i. Se va realiza n funcie de rezultatele identificate n rapoartele de cercetare sus menionate;
ii. Va curpinde metode i tehnici specifice i un plan de aciune.

NB: Toate materialele se vor prezenta att n format hrtie (copie sau original, conform cerin elor de
mai sus) precum i n varianta electronic (editabil i .pdf scan); varianta .pdf (scan) se va realiza
dupa avizarea i aprobarea documentelor de ctre achizitor i va con ine tampila proiectului (pus
la dispoziie de achizitor). Organizarea documentelor scanate pe foldere si subfoldere se va realiza
conform indicaiilor achizitorului.
ntreaga activitate realizat de prestator este supus permanent controlului tehnic i avizrii
coordonatorului studii, analize i strategii din partea achizitorului; aprobarea tuturor documentelor
se va realiza de ctre expertul coordonator implementare din partea achizitorului, acesta fiind
responsabil de darea bunului de plat.

III. Cerine tehnice privind designul cercetrii

Cercetarea 1 (cantitativ i calitativ) Analiza impactului msurilor existente de incluziune social


Presupune cel puin urmtorii pai:
1. Inventarierea msurilor existente de incluziune social (cadrul legislativ existent, strategii i
programe, literatur de specialitate etc.);
2. Analiza msurilor existente identificate identificare itemi msurabili;
3. Msurarea impactului asupra grupurilor int vulnerabile;
4. Analiza rezultatelor.
Cercetarea 2 (cantitativ i calitativ) Evaluarea nevilor existente ale grupurilor int vulnerabile
Presupune cel puin urmtorii pai:
1. Stabilirea cadrului de analiz a nevoilor tipuri de nevoi n funcie de etapa de via, status i
rol etc. (se va consulta literatura de specialitate);
2. Ipoteze de lucru nevoi specifice pentru GT vulnerabile;
3. Testarea ipotezelor de lucru;
4. Evaluarea nevoilor existente (nevoi generale i specifice n funcie de categoria de GT
vulnerabile corelat cu datele socio-demografice);
5. Identificare de soluii optime pentru satisfacerea nevoilor acestora (aceast sec iune va
cuprinde cel puin 25% din raportul final).

Model de realizare a unui studiu cantitativ (exemplu cu caracter pur orientativ):

Prin proiectul derulat de Ministerul Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i Persoanelor Vrstnice, n
calitate de Beneficiar i Agrafics Communication, n calitate de Partener se urmre te, la nivel
general, mbuntirea participrii pe piaa muncii i promovarea incluziunii sociale a persoanelor ce
aparin grupurilor vulnerabile din regiunile de implementare. La nivel mai specific, acestea sunt
legate de:

Creterea nivelului de educaie al celor aflai n grupurile int, n vederea obinerii de


calificri i competene pentru a se integra n piaa muncii;
Creterea gradului de implicare i voluntariat pentru a mri ansele de incluziune social;
Dezvoltarea unui cadru de atitudini prosociale i de acceptare n rndul actorilor economici.
Pentru a putea urmri atingerea acestor obiective este nevoie de efectuarea unui set de analize
empirice.

Dintre obiective enumeram:

Msurarea notorietii programelor de ajutor social n rndul populaiei;


Msurarea participrii/beneficiarii de astfel de programe;
Construirea unor tipologii de persoane vulnerabile (dup nevoi, resurse accesibile, atitudini i
valori);
Estimarea nevoilor i provocrilor pe care populaia int le are n vederea integrrii pe piaa
muncii (posibilitate de integrare);
Estimarea resurselor pe care populaia int este dispus s le investeasc pentru integrarea
pe piaa muncii (disponibilitate i capacitate de integrare);
Stabilirea canalelor si mijloacelor optime de comunicare cu GT vulnerabili.

Cadrul conceptual i obiectivele cercetrii


Acest studiu adopt ca obiect de interes, ntr-o manier integrat, circuitul nevoilor generale i
specifice, de la zona de producie" (instituii de protecie social, actori generatori de politici etc.),
mergnd prin instituii de distribuie (de exemplu: direcii de ocupare a forei de munc, instituii
educaionale, cmine culturale, asociaii etc.) i ajungnd la consumatori (persoane cu risc ridicat,
persoane cu vulnerabiliti, persoane neintegrate n piaa muncii). La aceasta am adugat
componenta legat de dezirabilitatea instituiilor de ajutor (de stat, administrative sau chiar private),
potrivit nevoilor populaiei int. O alt diferen fa de alte studii ar fi concentrarea efortului de
colectare a datelor nu att n jurul instituiilor, ct mai ales n jurul audienei, morfologiei nevoilor
i a "predispoziiilor sociale".

Dintre obiectivele cercetrii i temele de studiu

Obiectivele generale ale cercetrii sunt: (1) msurarea gradului de adecvare a infrastructurii de
distribuie a bunurilor sociale (servicii, informaii, capital economic i simbolic, educaie); (2)
msurarea consumului acestor bunuri i participrii la astfel de activiti de integrare social; (3)
msurarea nevoilor populaiei int pe tipurile de servicii u bunuri sociale. Subiectele pe care
ncercm s le propunem prin acest proiect de cercetare sunt centrate n jurul unor ntrebri
precum:
Variaz consumul de servicii sociale n funcie de clas, gen, generaie, regiune sau educaie?
Care este dinamica participrii i a consumului acestor bunuri n zonele de interes (Centru si
Nord-Est)?
Care sunt obstacolele care reduc (ngrdesc) accesul la servicii de formare i de integrare
profesional?
Sunt legate de distribuia geografic? De lipsa informaiei? De costuri?
Cum schimb globalizarea pieei muncii (de ex. Criza financiar recent) consumul de
servicii de formare profesional i de integrare pe piaa muncii n Romnia?
Temele propuse spre analiz n studiu sunt urmtoarele:
a) starea infrastructurii pentru servicii sociale de integrare potrivit accesibilitii, rspndirii
geografice, diferenelor regionale;
b) relaia dintre stratificarea social, straficarea cultural i accesul la piaa muncii;
c) consumul de servicii i interesul pentru integrarea n piaa muncii;
d) tipologii de nevoi si profilele celor ce le manifest;
e) comportamentul de consum al nevoilor de integrare;
f) atitudinea populaiei privitoare la resursele de dezvoltare accesibile;
g) factori de risc percepui i strategii individuale de depire a acestora;
h) globalizarea i efectele percepute ale acesteia cu privire la dinamica resurselor de integrare
profesional;

Note explicative, delimitri conceptuale

Termenul de consum de servicii de integrare" trebuie privit n sensul de frecven a cutrii de


servicii de bunuri sociale, a participrii la evenimente specifice (de la ncasarea ajutoarelor, a
bunurilor, pn la participarea activ la programe i proiecte), de nevoi i preferine exprimate
pentru produsele de ajutor social etc. Este orientat att ctre consumul de mas", ct i spre
accesul spre dezvoltarea/ emanciparea persoanei. Opiunea folosirii conceptului de consum" este
adecvat, ct vreme putem vorbi de o economie a bunurilor de ajutor social, de o cerere i o ofert
ale acestora.
Scopul cercetrii nu este de a stabili clase" sociale sau culturale, de a pune etichete, ci doar de a
prezenta date reprezentative la grupul int. Orice sondaj de opinie are critici, i demersul nostru
sociologic este privit critic de noi nine. Aproape orice opinie poate fi nregistrat, comparat,
msurat. Vor fi msurate nu numai date de opinie, dar i unele factuale, de exemplu: Cte
candidaturi pentru un loc de munc ai efectuat n ultimele ase (6) luni?". Acest studiu trebuie privit
mai ales sub umbrela unui demers de msurare.
Notorietatea" nu presupune acelai lucru cu a avea cunotin despre". S ne imaginm o
ntrebare simpl: Numii, v rog, un ora din Romnia". Dac unii respondeni numesc Cluj-
Napoca" nu nseamn c nu au auzit de Timioara". n cazul acestui studiu, testele de notorietate"
arat doar care sunt cei mai pomenii" actori n circuitul serviciilor sociale. Intereseaz, de
asemenea, respondenii care nu spun nimic", aa-ziii "non-connaisseurs". Adesea sunt foarte
puini, n jur de marja de eroare a eantionului. Revenind la exemplul dat mai devreme, ne putem
imagina un numr mic de persoane care nu menioneaz nici un ora la o ntrebare att de simpl.
Portretele statistice", sau aa numitele profiluri" sunt aproximri probabilistice ale unor nsuiri pe
care le are o persoan (care ar avea un anumit comportament) i care (persoana n cauz) le-ar
ntruni cel mai probabil. Nu sunt descrieri de persoane i nu sunt exclusiviste, ci doar aproximri. Un
portret de acest fel al tnrului absolvent de filosofie, un exemplu imaginar, care ar arta c tineri de
la ora prefer o tip de activiti, nu nseamn c exclude populaiile de alte vrste i de la sate, ci
doar c, mai degrab, ar fi un tnr din mediul urban ce ar fi cel mai probabil nscris ntr-un astfel
de tip. Diferenele ntre categorii pot fi chiar mici, dar nu sunt ignorabile. Cei neinclui n astfel de
portrete nu nseamn c nu exist, ci doar c sunt mai puini probabil, la nivel statistic.
Metodologii propuse

Proipunem 3 componente ale sondajului de opinie n 2015.


A. Primul va fi adresat populaiei formate din familii cu grad ridicat de risc, cu copii beneficiari de
ajutor social, ntre 15-18 ani. Va avea loc n perioada
B. Primul va fi adresat populaiei formate din persoane ieite din sistemul de protecie social,
aflate ntre 18-21 ani. Va avea loc n perioada ...
C. Al treilea va fi adresat perosanelor fr adpost. Va avea loc n perioada

Redm mai jos n form de tabel aceste informaii.


Activititate Perioada desfurarii
A Sondaj de opinie pentru familii cu grad ridicat de risc, cu copii beneficiari de ajutor social,
ntre 15-18 ani cu dou sub-eantioane (unul pentru fiecare regiune)
B Sondaj de opinie pentru persoane ieite din sistemul de protecie social, aflate ntre 18-21
ani, cu dou sub-eantioane (unul pentru fiecare regiune)
C Sondaj de opinie cu dou sub-eantioane (unul pentru fiecare regiune)
Prezentm n continuare separat, detaliile tehnice ale fiecrei activiti.

ACTIVITATEA A: Sondaj de opinie pentru familii cu grad ridicat de risc, cu copii beneficiari de ajutor
social, ntre 15-18 ani
Descriere: sondaj de opinie reprezentativ la nivelul fiecrei regiuni. Instrumentele metodologice sunt
proiectate de Agrafics Communication, culegerea datelor este sub-contractat ctre o firm
specializat n servicii de sondare a opiniei publice.
Eantionare
- tip eantion: probabilist, bi-stadial, cu stratificare n primul stadiu, reprezentativ la nivel regiunilor
pentru populaia int;
- volum: 600 persoane de 15 i 18 ani (eroare de eantionare de max 4,95%) la nivelul fiecrei
regiuni. n total, 1200 de persoane intervievate;
- selecia persoanelor: random-route, cu respectarea cotelor;
- vor fi incluse toate judeele regiunile de implementare.
Chestionarul: multi-tematic (vezi cap. 3.1), durat 40-50 minute. Chestionarul va cuprinde maxim
10% ntrebri deschise.

ACTIVITATEA B: Sondaj de opinie pentru persoane ieite din sistemul de protecie social, aflate
ntre 18-21 ani
Descriere: sondaj de opinie reprezentativ la nivelul fiecrei regiuni. Instrumentele metodologice sunt
proiectate de subcontractorul desemnat, iar culegerea datelor se va face tot de aceasta prin
intermediul operatorilor de teren.
Eantionare
- tip eantion: probabilist, bi-stadial, cu stratificare n primul stadiu, reprezentativ la nivel regiunii
pentu populaia int;
- volum: 18 i 21 ani (eroare de eantionare de max 4,95%) la nivelul fiecrei regiuni. n total, 1200
de persoane intervievate;
- selecia persoanelor: random-route, cu respectarea cotelor;
- vor fi incluse toate judeele regiunilor de implementare.
Chestionarul: multi-tematic (vezi cap. 3.1), durat 40-50 minute. Chestionarul va cuprinde maxim
10% ntrebri deschise.

ACTIVITATEA C: Sondaj de opinie n rndul persoanelor fr adpost


Descriere: sondaj de opinie reprezentativ la nivelul fiecrei regiuni de implementare. Instrumentele
metodologice sunt proiectate de firma ale crei servicii vor fi contractate i care va asigura i
culegerea datelor de ctre operatorii n teren.
Eantionare
- tip eantion: probabilist, bi-stadial, cu stratificare n primul stadiu, reprezentativ la nivel regiunii
pentu populaia int;
- volum: 300 persoane de 18 i 21 ani (eroare de eantionare de max 4,95%) la nivelul fiecrei
regiuni. n total, 600 de persoane intervievate;
- selecia persoanelor: respectarea cotelor, exit la centrele de ajutor social (adposturi), cu
respectarea cotelor;
- vor fi incluse toate judeele regiunii.
Chestionarul: multi-tematic (vezi cap. 3.1), durat 40-50 minute. Chestionarul va cuprinde maxim
10% ntrebri deschise.

Rezultate ateptate
Rezultatele cercetrii vor fi prezentate dup cum urmeaz:
1. Date generale privind populaia chestionat
a. Date socio-demografice;
b. Consum produse sociale de integrare profesional n general, valori exprimate, resurse
alocate pentru cultur de ctre cei asimilabili GT;
c. Consumul de produse sociale de integrare profesional n centru (sau N-E), date generale i
specifice.
2. Publicurile i non-publicurile produse sociale de integrare profesional
a. Date generale: preferine, resurse alocate, ateptri;
b. Estimarea publicurilor.
3. Descrierea detaliat a publicurilor
a. Nucleul Cei care sunt permanent beneficiari/consumatori de produse sociale de integrare
profesional: descriere, profil psihosociologic, ateptri, evaluarea produselor sociale de integrare
profesional din punct de vedere al ofertei i al promovrii;
b. Cercul 1 Cei care sunt des beneficiari/consumatori de produse sociale de integrare
profesional: descriere, profil psihosociologic, ateptri, evaluarea produselor sociale de integrare
profesional din punct de vedere al ofertei i al promovrii;
c. Cercul 2 - Cei care sunt ocazional beneficiari/consumatori de produse sociale de integrare
profesional: descriere, profil psihosociologic, ateptri, evaluarea produselor sociale de integrare
profesional din punct de vedere al ofertei i al promovrii;
d. Cercul 3 Cei care nu sunt beneficiari/consumatori de produse sociale de integrare
profesional: descriere, profil psihosociologic, ateptri, evaluarea produselor sociale de integrare
profesional din punct de vedere al ofertei i al promovrii;
e. Cercul 4 Cei care nu sunt categoric beneficiari/consumatori de produse sociale de integrare
profesional: descriere, profil psihosociologic, ateptri, evaluarea produselor sociale de integrare
profesional din punct de vedere al ofertei i al promovrii.

SECTIUNEA III
FORMULARE
Operator economic ........................................... FORMULAR 1
___________________

(denumirea/numele)

Declaratie

privind conflictul de interese pentru ofertanti/ ofertanti asociati/ subcontractanti/tert


sustinator

Subsemnatul ............................... reprezentant legal al ................................. n calitate de


ofertant la procedura de achiziie, avnd ca obiect ................................, desfurat de ctre
Agrafics Communication SRL, declar pe propria rspundere c societatea:

a) Nu se afl n conflict de interese, aa cum este acesta definit la art. 14 din Ordonana de
Urgen a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor
aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale
aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu
modificarile si completarile ulterioare (OUG 66/2011), coroborate cu prevederile art. 8 din
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
66/2011 privind prevenirea constatarea i sancionarea neregulilor aprute in obtinerea i
utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora,
aprobate prin HG nr. 875/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

b) De asemenea, declar c am luat cunotin de obligaia pe care o am de a notifica n scris


entitatea care a organizat aceast procedur i s ia msuri pentru nlturarea situaiei
respective, n conformitate cu art. 15 alin. (2) din O.U.G. nr. 66/2011.

Subsemnatul, declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c
entitatea care a organizat procedura de achizitii are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i
confirmrii declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

nteleg de asemenea c, n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea, sunt
pasibil de nclcarea prevederilor legislaiei penale, iar oferta va fi respins.

Data completrii ......................

Operator economic,

......................

(semntur autorizat)
FORMULAR 2
Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND LISTA ASOCIAILOR I SUBCONTRACTANILOR

Subsemnatul .. (nume i prenume in clar a persoanei autorizate),


reprezentant mputernicit al ................................... <denumirea/numele i sediul/adresa
candidatului/ofertantului>, declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n
acte publice, c datele prezentate n tabelele anexate sunt reale.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu
i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n
scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte
persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ................... <denumirea
i adresa autoritii contractante> cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu
activitatea noastr.
ASOCIATI:
% din
Valoarea valoare Acord asociat
Activiti din
Nume entitate legala aproxim a Adresa cu specimen
contract
ativ contract semntur
ului
Liderul asociaiei

Asociat 1

Asociat 2

Se va include in acest tabel o lista a activitilor i valoarea lor corespunztoare pentru fiecare
asociat.
SUBCONTRACTANTI:Se va include in acest tabel o lista a activitilor i valoarea lor
corespunztoare pentru fiecare subcontractant.
Nr. Denumire Datele de recunoatere Specializare Partea/prile din contract ce
crt /nume ale subcontractanilor urmeaz a fi subcontractate(activitati,
subcontracta procent etc.)
nt

Data :[ZZ.LL.AAAA](numele i prenume)____________________, (semntur i tampil), n


calitate de __________________, legal autorizat s semnez oferta pentru i n numele
____________________________________.
(denumire/nume operator economic)

FORMULAR 4
Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERT FINANCIAR

Ctre: Agrafics Communication SRL


Adres: Piata CA Rosetti nr. 4, etaj 4, sector 2, Bucuresti

Doamnelor/Domnilor,
1. Examinnd documentaia de atribuire, subsemnaii, reprezentani ai ofertantului
_________________________________________________, ne oferim ca, n conformitate cu
prevederile i cerinele cuprinse n documentaia de atribuire, s livram "............................. in
cadrul proiectului Decenta si respect pentru vulnerabili POSDRU/185/6.2/S/155254 implementat
de Agrafics Communication SRL pentru suma de
...............................lei ............................................................. (suma in litere) la care se
adaug taxa pe valoarea adugat n valoare de_______________________lei.

2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, s prestm serviciile n
graficul de timp prezentat.
3. Ne angajm s meninem aceast ofert valabila pentru o durat de 60 de zile, respectiv pan la
data de ___________________________, i
(durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul)
ea va rmne obligatorie pentru noi i poate fi acceptat oricnd nainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
4. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public aceasta ofert, mpreun cu
comunicarea transmis de dumneavoastr, prin care oferta noastr este stabilit ctigtoare, vor
constitui un contract angajant ntre noi.
5. Am neles i consimim ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ca fiind ctigtoare, s
constituim garania de bun execuie n conformitate cu prevederile din documentaia de atribuire.
6. nelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai sczut pre sau orice alt ofert pe
care o putei primi.
Data _____/_____/_____
_____________, n calitate de _____________________, legal autorizat s semnez
(nume i semntur)
oferta pentru i n numele ____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)
FORMULAR 5
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

CENTRALIZATOR DE PRETURI

NR. NUMAR PRET UNITAR PRET TOTAL LEI


SERVICIU
CRT LEI FARA TVA FARA TVA

Metodologia de
implementare a serviciului
achiziionat (varianta
final agreat cu
1 1
achizitorul) design
cercetare, eantion,
instrumente de lucru
iniiale

Testare instrumente de
2 1
lucru

Aplicarea instrumentelor
de lucru, culegerea si
3 1
prelucrarea primara a
datelor
Analiza datelor si
realizarea rapoartelor de
4 1
cercetare si a
metodologiei
TOTAL GENERAL (lei
fara TVA)

Nota: a se avea in vedere plafoanele maximale detaliate in cadrul documentatiei de


atribuire.

Data Operator economic,


(semnatura autorizat
FORMULAR 6

Inregistrat la sediul autoritii contractante -


Nr. .......... / .Ora......

OFERTANTUL .......................... (denumirea/numele)


Adresa:
Telefon :
Fax :...
E-mail:

SCRISOARE DE INAINTARE

Ctre: Agrafics Communication SRL


Adres: Piata CA Rosetti nr. 4, etaj 4, sector 2, Bucuresti

Ca urmare a anuntului de participare publicat pe site-ul


www.fonduri-ue.ro, sectiunea Achizitii beneficiari privati,, privind aplicarea procedurii pentru
atribuirea contractului avnd ca obiect "....................... in cadrul proiectului Decenta
si respect pentru vulnerabili POSDRU/185/6.2/S/155254 implementat de
Agrafics Communication SRL,
Noi ..................................................................... v
transmitem alturat urmtoarele documente care nsoesc oferta:
1. Documentul ................................................ privind garania pentru participare, n
cuantumul i n forma stabilite de dumneavoastr prin documentaia de atribuire,
prezentat....
2. Coletul sigilat i marcat n mod vizibil, coninnd, un exemplar original i 1 copie n limba
romn, coninnd:
1. documente de calificare;
2. propunerea tehnic;
3. propunerea financiar.
Avem sperana c oferta noastr este corespunztoare i va satisface cerinele
dumneavoastr.

Data completrii :[ZZ.LL.AAAA]

Cu stim,

...........................
(numele, semntura autorizat i tampil)
Formular 7

Ofertant,
_______________________
(denumirea/numele)
Telefon
Fax
E-mail

SOLICITARE DE CLARIFICARI

Procedura atribuire contract ".................................. - Decenta si respect pentru


vulnerabili POSDRU/185/6.2/S/155254 implementat de Agrafics Communication
SRL.

NR. Seciunea ntrebri Rspunsuri


din
documenta
ie la care se
face referire
i se solicit
clarificri

1. Va fi specificat de Autoritatea
Contractant.
2.

.
Semnturi autorizate ale ofertantului
tampila

Formular 3

Ofertant,
________________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND SANATATEA I PROTECIA MUNCII

Subsemnatul .. (nume i prenume), reprezentant al ..


(denumirea ofertantului) declar pe propria rspundere c m angajez s prestez serviciile,
pe parcursul ndeplinirii contractului, n conformitate cu regulile obligatorii referitoare la
condiiile de munc i de protecie a muncii, care sunt n vigoare n Romnia.

De asemenea, declar pe propria rspundere c la elaborarea ofertei am inut cont de


obligaiile referitoare la condiiile de munc i de protecie a muncii i am inclus costul
pentru ndeplinirea acestor obligaii.

Data completrii :[ZZ.LLLL.AAAA]

Operator economic,......

(nume, semntura autorizat i tampila)


SECIUNEA IV
MODEL CONTRACT
CONTRACT DE SERVICII
MODEL

Preambul

Avnd n vedere prevederile contractului de finanare POSDRU/185/6.2/S/155254 a


proiectului Decenta si respect pentru vulnerabili, n temeiul prevederilor OMFE
nr.1120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii priva i n
cadrul proiectelor finanate din instrumente structurale, obiectivul Convergen, precum i
n cadrul proiecelor finanate prin mecanismele financiare SEE i norvegian pentru atribuirea
contractelor de furnizare, servicii sau lucrari, s-a ncheiat prezentul contract de servicii ntre

CAP. 1 PRILE CONTRACTANTE


1.1. Agrafics Communication SRL, cu sediul n Bucuresti, Piata CA Rosetti, nr.4, etaj 4,
sector 2, tel/fax 031.432.78.79, cod fiscal RO15103170, avnd contul nr.
, deschis la Banca ..............................., reprezentat prin d-na. Popeanga Amalia Luciana,
Director, n calitate de BENEFICIAR, pe de o parte,
i
1.2 i
1.2 , cu sediul ,str. nr. 4 jud.
inregistrata in Registrul Comertului sub nr. , CUI ,, cont nr
deschis la , reprezentata prin , avnd func ia de
, in calitate de PRESTATOR

2. DEFINIII

2.1 - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:


a. contract reprezint prezentul contract i toate Anexele sale;
b. beneficiar i prestator - prile contractante, aa cum sunt acestea numite n
prezentul contract;
c. preul contractului - preul pltibil prestatotuluii de ctre beneficiar, n baza contractului,
pentru ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract;
d. fora major - un eveniment mai presus de controlul prilor, care nu se datoreaz
greelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevzut la momentul ncheierii contractului i
care face imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate
asemenea evenimente: rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe
naturale, restricii aprute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustiv ci enunciativ. Nu este considerat fort major un eveniment asemenea celor de
mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligaiilor uneia din pri;
e. zi- zi calendaristic; an - 365 de zile.

3. INTERPRETARE
3.1 n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular
vor include forma de plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice, dac nu se
specific n mod diferit.
4. OBIECTUL CONTRACTULUI
4.1. Obiectul contractului l constituie furnizarea de
in cadrul proiectului Decenta si respect pentru vulnerabili, contract de finanare
POSDRU/185/6.2/S/155254 cofinanat din FSE prin Programul Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane, n perioada convenita si n conformitate cu obligaiile
asumate prin prezentul contract, asa cum au fost ele prezentate in cadrul procedurii de
achizitie.

4.2. Prestarea serviciilor se va realiza in conformitate cu prevederile prezentului contract si


cu respectarea condiiilor contractuale din urmtoarele documente:
a) Oferta de pret Anexa nr. 1
b) Oferta tehnica Anexa nr. 2
Asa cum au fost ele prezentate in cadrul procedurii de achizitie.

5. VALOAREA (PRETUL) CONTRACTULUI . LEI la care se


adauga TVA in valoare de lei, pret ferm si nerevizuibil pe toata
perioada derularii contractului. Pretul total cu TVA este de LEI

6. DURATA CONTRACTULUI
6.1. Durata prezentului contract este de incepand cu data de semnarii
acestuia
6.2. Durata acestui contract se poate modifica numai cu acordul partilor.

7. OBLIGAIILE PARTILOR
7.1. Obligaiile Prestatorului
a) s presteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract cu profesionalism, eficien,
promptitudinea i diligena cuvenite angajamentului asumat, la standardele i/sau
performanele solicitate prin documentatia de atribuire i/sau prezentate in anexele
prezentului contract;
b) prestatorul are obligaia de a asigura resursele umane si logistice necesare pentru
serviciul de prestat pe toat durat contractului;
c) prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor n conformitate cu
solicitrile achizitorului;
d) sa realizeze serviciile ce fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu
prevederile legale in vigoare, cu regulile profesiei sale, fiind singurul responsabil
pentru mijloacele si metodele folosite pentru indeplinirea obligatiilor contractuale;
e) sa presteze serviciile in conformitate cu termenul de prestare stabilit de comun acord
intre parti. Datele si termenele de prestare pot fi revizuite din motive justificate, cu
acordul partilor. Orice modificare la prezentul contract se poate face doar printr-un
act aditional separat.
f) sa analizeze impreuna cu Achizitorul orice problema intervenita pe parcursul
executarii prezentului contract si sa ofere solutii in termen util, fara insa sa se poata
depasi termenul maxim de 24 de ore de la sesizare;
g) sa indeplineasca orice alta obligatie prevazuta in sarcina sa prin contract sau prin
anexele acestuia;
h) sa presteze serviciile ofertate, conform cerintelor din documentatia de atribuire, la
termenele stabilite de parti.
8.2. Obligaiile Achizitorului
a) Achizitorul se oblig s pun la dispoziia prestatorului orice informaii pe care
acesta le consider necesare ndeplinirii contractului ;
b) sa efectueze plata in conformitate cu prevederile prezentului contract ;
c) sa colaboreze cu Prestatorul pentru solutionarea oricaror incidente aparute pe
parcursul derularii contractului.
d) sa plateasca pretul in conformitate cu prevederile prezentului contract.

8. MODALITATI DE PLATA
8.1. Emiterea facturilor pentru serviciile prestate se va face dupa indeplinirea integrala a
prevederilor contractuale.
Plata se va efectua de catre Achizitorul in termen de maxim 90 de zile de la data primirii
facturii fiscale insotita de procesul verbal de receptie.
Factura trebuie sa contina, in mod obligatoriu, urmatoarele elemente: numele si ID-ul
proiectului, numarul de contract al achizitorului si scadenta platii. Factura va fi insotita de
procesul verbal de receptie, semnat de parti, de raportul privind modul de prestare a
serviciilor contractate, precum si de alte documente materiale, justificative referitoare la
indeplinirea obiectului contractului.
8.2. Achizitorul are dreptul de a refuza plata unei facturi daca aceasta nu este insotita de
toate documentele stabilite in documentatia de atribuire sau impuse de prevederile legale in
vigoare specifice accesarii de fonduri europene, fara ca pentru aceasta Achizitorul sa fie
tinut sa plateasca penalitati de intarziere.

9. SANCIUNI PENTRU NENDEPLINIREA CULPABIL A OBLIGAIILOR


9.1. n cazul n care Achizitorul nu i onoreaz facturile n termen de 30 zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci prestatorul are dreptul de a deduce, ca penaliti, o
sum echivalenta cu 0,15 % din plata neefectuat pentru fiecare zi de ntrziere, pn la
ndeplinirea efectiv a obligaiilor.
9.2. In cazul in care, din vina sa exclusiv, prestatorul nu reuete s-i ndeplineasc la
timp obligaiile asumate in cadrul prezentului contract, atunci Achizitorul are dreptul de a
deduce din preul contractului, ca penaliti, o sum echivalent cu 0,15% din preul
contractului pentru fiecare zi de ntrziere, pn la indeplinirea efectiv a obligaiilor. In
cazul neindeplinirii de catre Prestator a obligatiilor asumate prin neatingerea indicatorilor
contractului, Achizitorul are dreptul, fara punere in intarziere si fara interventia instantelor
judecatoresti, la daune interese in suma egala cu valoarea prejudiciilor suferite ca urmare a
aplicari unor corectii de catre Autoritatea de Management. Prezentul contract constituie titlu
executoriu in acest sens.
9.3. n cazul n care, din vina sa exclusiv, prestatorul nu reuete s-i ndeplineasc
obligaiile asumate, atunci Achizitorul are dreptul de a rezilia unilateral contractul.
9.4. Achizitorul i rezerv dreptul de a renuna la contract, printr-o notificare scris
adresat prestatorului, fr nicio compensaie, dac acesta din urm d faliment.

10. RSPUNDEREA CONTRACTUAL


10.1. Pentru nerespectarea obligaiilor prevzute n acest contract, partea n culp
datoreaz celeilalte pri daune-interese, conform legislatiei in vigoare si prevederilor
prezentului contract.
10.2. In cazul in care prestarea necorespunzatoare a serviciilor cauzeaza prejudicii
Achizitorul, prestatorul va suporta contravaloarea acestuia, precum si orice sanctiune care
ar fi opozabila prestatorului.

11. VERIFICARI
11.1. Achizitorul are dreptul de a verifica, prin intermediul unor reprezentanti, modul de
prestare pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din contract.
11.2. Verificarile vor fi efectuate prin sondaj, fara notificare prealabila. Achizitorul are
obligatia de a notifica in scris Prestatorului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti
pentru acest scop.

12. INCETAREA CONTRACTULUI


12.1. Prezentul contract nceteaza: de drept, fara notificare prealabila si fr a mai fi
necesara intervenia unei instane judectoreti n cazul n care una dintre pri:
- este declarata n stare de incapacitate de pli sau a fost declanat procedura de
insolventa, conform legislatiei in vigoare, nainte de nceperea executrii prezentului
contract;
- ii ncalc oricare dintre obligaiile sale, dup ce a fost avertizat, printr-o notificare scris
adresata cu cel putin 30 zile inainte de data la care rezilierea ar produce efecte, de ctre
cealalt parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezoluiunea prezentului
contract;
- cesioneaza drepturile i obligaiile sale prevzute de prezentul contract fr acordul
celeilalte pri.
12.2. De asemenea, prezentul contract poate inceta prin ajungerea la termen, indeplinirea
obligatiilor contractuale asumate sau prin denuntare unilaterala, cu conditia notificarii in
scris cu cel putin 30 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa isi produca efectele.
12.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaiilor deja
scadente ntre prile contractante.

13. FORTA MAJORA


13.1. Exceptnd cazurile care nu au prevzut n mod expres altfel, niciuna din prile
prezentului contract nu va fi rspunztoare pentru neexecutarea la termen i/sau n mod
corespunztor, total sau parial, a oricreia din obligaiile care i incumba n baza prezentului
contract, dac neexecutarea obligaiei respective a fost cauzat de un eveniment
imprevizibil la data ncheierii contractului i ale crui consecine sunt de nenlturat de ctre
partea care l invoc.
13.2. Niciuna dintre prile contractante nu rspunde de neexecutarea la termen sau/i de
executarea n mod necorespunzator - total sau parial - a oricrei obligaii care i revine n
baza prezentului contract, dac neexecutarea sau executarea necorespunztoare a obligaiei
respective a fost cauzat de fora major, aa cum este definit de lege.
13.3. Partea care invoc fora major este obligat s notifice celeilalte pri, n termen de
maxim 3 zile producerea evenimentului i s ia toate msurile posibile i s le comunice n
scris celeilalte pri, n vederea limitrii consecinelor lui.
13.4. Dac n termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu nceteaz,
prile au dreptul s-i notifice ncetarea de plin drept a prezentului contract fr ca vreuna
dintre ele s pretind daune-interese.

14. LITIGII
14.1 Litigiile aparute pe parcursul derularii prezentului contract se vor solutiona pe cale
amiabila, in caz contrar vor fi inaintate spre solutionare catre instantele judecatoresti
teritorial competente de la sediul beneficiarului.

15. CESIUNEA
15.1. Prestatorul are obligaia de a nu transfera total sau parial obligaiile sale asumate
prin contract, fr s obin n prealabil acordul scris al Achizitorului.
15.2. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garania sau
orice alte obligaii asumate prin contract.

16. AMENDAMENTE
16.1. Prile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, de a conveni de
comun acord asupra modificarii clauzelor contractului, printr-un act adiional.

17. ALTE CLAUZE SPECIFICE CU PRIVIRE LA EXECUTAREA CONTRACTULUI


NCHEIAT N VEDEREA IMPLEMETRII UNUI PROIECT CU FINAN ARE DIN
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
17.1. Prestatorul are obligaia de a pstra toate documentele pe baza crora a participat la
achiziia efectuat de beneficiar, precum i toate documentele aferente executrii
prezentului contract pn la data de 31 decembrie 2021, acest termen putnd fi prelungit cu
o perioad de 3 ani n situaia amnrii nchiderii oficiale de ctre Guvernul Romniei i
Comisia European a POSDRU 2007-2013.

17.2. n perioada de pstrare a documentelor prevzut la pct. 17.1, prestatorul are


obligaia de a prezenta aceste documente n situaia n care sunt solicitate de beneficiar, de
AMPOSDRU/OIRPOSDRU sau de alte organisme de audit i de control de la nivel
naional/european i s permit verificarea lor de ctre aceste instituii.

17.3. n cazul n care organismele de audit i control de la nivel na ional/european abilitate


identific, n cadrul misiunilor de audit/control, situaii legate de executarea defectuasa sau
neconforma, de ctre prestator, din motive imputabile lui, a prezentului contract care
conduc la declararea, total sau parial, ca neeligibil a sumei ncasate de prestator de la
beneficiar, prestatorul se oblig s restituie respectiva sum n termen de 5 zile lucrtoare
de la primirea unei notificri n acest sens din partea beneficiarului.

17.4. n executarea prezentului contract, beneficiarul i prestatorul/furnizorul se oblig s


ntreprind toate diligenele necesare pentru a evita orice conflict de interese sau
incompatibilitate definit de legislaia romneasc n vigoare, respectiv OUG nr. 66/2011
privind prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute n obinerea i utilizarea
fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente acestora, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 142/2012, cu modificrile i completrile ulterioare, i
Legea nr. 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea
demnitilor publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea
corupiei, cu modificrile i completrile ulterioare i s se informeze reciproc, cu celeritate,
n legtur cu orice situaie care d natere sau este posibil s dea natere unui astfel de
conflict.

18. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL


18.1. Limba care guverneaz contractul este limba romn.

19. COMUNICARI
19.1. (1) Orice situatie ce implica o modificarea prezentului contract, trebuie s fie
comunicata n scris.
(2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii, ct i n
momentul primirii.
19.2. Comunicrile dintre pri referitoare la derularea contractului se pot face i prin
telefon, telegram, telex, fax sau email.

20. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI


20.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Prezentul contract a fost ncheiat azi, , n 2 (doua) exemplare,


cte unul pentru fiecare parte contractanta.
ACHIZITOR PRESTATOR
Agrafics Communication SRL
...................................................

Director,
Popeanga Amalia Luciana