Sunteți pe pagina 1din 37

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I. Dr.ing. NAGY ‐ GYÖRGY Tamás Conferen ț iar E

Dr.ing. NAGYGYÖRGY Tamás Conferenț iar

Email:

tamas.nagygyorgy@upt.ro

Tel:

+40 256 403 935

Web:

http://www.ct.upt.ro/users/TamasNagyGyorgy/index.htm

Birou:

A219

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

3.1

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I. 3.1 3.2 EXEMPLE DE ARM Ă RI 3.3 PROPRIET
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I. 3.1 3.2 EXEMPLE DE ARM Ă RI 3.3 PROPRIET
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I. 3.1 3.2 EXEMPLE DE ARM Ă RI 3.3 PROPRIET

3.2 EXEMPLE DE ARMĂRI

3.3 PROPRIETĂȚILE ARMĂTURILOR

3.4 ARMĂTURI DIN MATERIALE COMPOZITE POLIMERICE ARMATE CU FIBRE

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Armătura se dispune în primul rând în zonele în care încărcările exterioare produc întinderi !

în care înc ă rc ă rile exterioare produc întinderi ! Tipuri de arm ă turi:

Tipuri de armături:

- ARMĂTURI FLEXIBILE

bare cu secţiune circulară

ARM Ă TURI FLEXIBILE  bare cu sec ţ iune circular ă Dr.ing. Nagy ‐ György

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Armătura se dispune în primul rând în zonele în care încărcările exterioare produc întinderi !

Tipuri de armături:

- ARMĂTURI FLEXIBILE

bare cu secţiune circulară

ARM Ă TURI FLEXIBILE  bare cu sec ţ iune circular ă Dr.ing. Nagy ‐ György
ARM Ă TURI FLEXIBILE  bare cu sec ţ iune circular ă Dr.ing. Nagy ‐ György

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Armătura se dispune în primul rând în zonele în care încărcările exterioare produc întinderi !

Tipuri de armături:

- ARMĂTURI FLEXIBILE

bare cu secţiune circulară

ARM Ă TURI FLEXIBILE  bare cu sec ţ iune circular ă Dr.ing. Nagy ‐ György
ARM Ă TURI FLEXIBILE  bare cu sec ţ iune circular ă Dr.ing. Nagy ‐ György

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Armătura se dispune în primul rând în zonele în care încărcările exterioare produc întinderi !

Tipuri de armături:

- ARMĂTURI FLEXIBILE

bare cu secţiune circulară

ARM Ă TURI FLEXIBILE  bare cu sec ţ iune circular ă Dr.ing. Nagy ‐ György
ARM Ă TURI FLEXIBILE  bare cu sec ţ iune circular ă Dr.ing. Nagy ‐ György

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Armătura se dispune în primul rând în zonele în care încărcările exterioare produc întinderi !

Tipuri de armături:

- ARMĂTURI FLEXIBILE

bare cu secţiune circulară

ARM Ă TURI FLEXIBILE  bare cu sec ţ iune circular ă Dr.ing. Nagy ‐ György

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Armătura se dispune în primul rând în zonele în care încărcările exterioare produc întinderi !

Tipuri de armături:

- ARMĂTURI FLEXIBILE

bare cu secţiune circulară

ARM Ă TURI FLEXIBILE  bare cu sec ţ iune circular ă bamtec.com Dr.ing. Nagy ‐

bamtec.com

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Armătura se dispune în primul rând în zonele în care încărcările exterioare produc întinderi !

Tipuri de armături:

- ARMĂTURI RIGIDE

profile laminate sau sudate

turi: - ARM Ă TURI RIGIDE  profile laminate sau sudate Dr.ing. Nagy ‐ György T.
turi: - ARM Ă TURI RIGIDE  profile laminate sau sudate Dr.ing. Nagy ‐ György T.

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Armătura se dispune în primul rând în zonele în care încărcările exterioare produc întinderi !

Tipuri de armături:

- ARMĂTURI RIGIDE

profile laminate sau sudate

turi: - ARM Ă TURI RIGIDE  profile laminate sau sudate Dr.ing. Nagy ‐ György T.
turi: - ARM Ă TURI RIGIDE  profile laminate sau sudate Dr.ing. Nagy ‐ György T.

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Armătura se dispune în primul rând în zonele în care încărcările exterioare produc întinderi !

Tipuri de armături:

- ARMĂTURI RIGIDE

profile laminate sau sudate

turi: - ARM Ă TURI RIGIDE  profile laminate sau sudate Dr.ing. Nagy ‐ György T.
turi: - ARM Ă TURI RIGIDE  profile laminate sau sudate Dr.ing. Nagy ‐ György T.
turi: - ARM Ă TURI RIGIDE  profile laminate sau sudate Dr.ing. Nagy ‐ György T.

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Armătura se dispune în primul rând în zonele în care încărcările exterioare produc întinderi !

Tipuri de armături:

- ARMĂTURI DISPERSE

Exemple:

diferite tipuri de fibre

- Fibrele de polipropilenă îmbunătățesc: coeziunii amestecului de beton, pompabilitatea pe

distanțe mari, rezistența la îngheț-dezgheț, rezistența la foc, rezistența la impact, rezistența la

contracție, etc

- Fibrele de oțel: îmbunătățesc rezistența structurală, reduc cantitatea de armătură necesară,

îmbunătățesc ductilitatea, reduc deschiderea de fisuri, controlează deschiderea (astfel mărind durabilitatea), îmbunătățesc rezistența la impact și abraziune, respectiv rezistența la îngheț- dezgheț.

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Armătura se dispune în primul rând în zonele în care încărcările exterioare produc întinderi !

Tipuri de armături:

- ARMĂTURI DISPERSE

diferite tipuri de fibre

turi: - ARM Ă TURI DISPERSE  diferite tipuri de fibre Dr.ing. Nagy ‐ György T.

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Armătura se dispune în primul rând în zonele în care încărcările exterioare produc întinderi !

Tipuri de armături:

- ARMĂTURI DISPERSE

diferite tipuri de fibre

turi: - ARM Ă TURI DISPERSE  diferite tipuri de fibre Dr.ing. Nagy ‐ György T.
turi: - ARM Ă TURI DISPERSE  diferite tipuri de fibre Dr.ing. Nagy ‐ György T.
turi: - ARM Ă TURI DISPERSE  diferite tipuri de fibre Dr.ing. Nagy ‐ György T.

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Armătura se dispune în primul rând în zonele în care încărcările exterioare produc întinderi !

Din punctul de vedere al rolului:

- armături de rezistenţă

dintr-un calcul de dimensionare

- Longitudinale de rezistenţă - constituie armătura principală a unei carcase (M+N, T)

- Transversale de rezistenţă - sub formă de etrieri sau frete (V, T)

de rezisten ţă - sub form ă de etrieri sau frete (V, T) Dr.ing. Nagy ‐

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Armătura se dispune în primul rând în zonele în care încărcările exterioare produc întinderi !

Din punctul de vedere al rolului:

- armături constructive

pt asamblarea şi stabilitatea carcasei

- de montaj, dispuse constructiv - secundare (sau de repartiţie)

dispuse constructiv - secundare (sau de reparti ţ ie) Dr.ing. Nagy ‐ György T.  Facultatea

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

3.1

ROLUL ARMĂTURII

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

3.3

PROPRIETĂȚILE ARMĂTURILOR

3.4 ARMĂTURI DIN MATERIALE COMPOZITE POLIMERICE ARMATE CU FIBRE

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Samples of element reinforcement / Exemple de arm ări

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I. Samples of element reinforcement / Exemple de arm ă
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I. Samples of element reinforcement / Exemple de arm ă
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I. Samples of element reinforcement / Exemple de arm ă
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I. Samples of element reinforcement / Exemple de arm ă

Armarea plan șeelor cu bare

Beam, belt or RC wall Repartition l l l 0 0 0  1025 
Beam, belt or
RC wall
Repartition
l
l
l
0
0
0
 1025
 825
 825
 1025cm
 825
repartition
repartition

Reinforcement for a slab with similar spans

repartition Reinforcement for a slab with similar spans Reinforcements when M support > > M span

Reinforcements when

M support >> M span

Reinforcement strait and independent bars M
Reinforcement strait and
independent bars
M
M span Reinforcement strait and independent bars M Reinforcement of slab with negative moment Dr.ing. Nagy

Reinforcement of slab with negative moment

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Samples of element reinforcement / Exemple de arm ări

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I. Samples of element reinforcement / Exemple de arm ă
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I. Samples of element reinforcement / Exemple de arm ă
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I. Samples of element reinforcement / Exemple de arm ă
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I. Samples of element reinforcement / Exemple de arm ă

Armarea plan șeelor cu plase sudate

l l P2 0,25l 0 P3 P2 l l secţ. A 0,15l 0 P1 0,15l
l
l
P2
0,25l 0
P3
P2
l l
secţ. A
0,15l 0
P1
0,15l 0
A
l 0
P3
P2
P1
l s
l l secţ. A 0,15l 0 P1 0,15l 0 A l 0 P3 P2 P1 l
0,25l 0 0,25l 0 P1 P2 0,15l 0 0,15l 0 P2 l t P1 P2
0,25l 0
0,25l 0
P1
P2
0,15l 0
0,15l 0
P2
l
t
P1
P2
l
s
P2

0,15l 0

P2 0,15l 0 0,15l 0 P2 l t P1 P2 l s P2 0,15 l 0
P1 P1
P1
P1

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Samples of element reinforcement / Exemple de arm ări

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I. Samples of element reinforcement / Exemple de arm ă
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I. Samples of element reinforcement / Exemple de arm ă
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I. Samples of element reinforcement / Exemple de arm ă
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I. Samples of element reinforcement / Exemple de arm ă

Armarea grinzilor cu bare înclinate

 50mm M  h  50  50  h s s 1 2
 50mm
M
 h
 50  50
 h
s
s 1
2
 422
212
 118
 220
 320

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Samples of element reinforcement / Exemple de arm ări

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I. Samples of element reinforcement / Exemple de arm ă
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I. Samples of element reinforcement / Exemple de arm ă
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I. Samples of element reinforcement / Exemple de arm ă
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I. Samples of element reinforcement / Exemple de arm ă

Armarea grinzilor în zone seismice

de arm ă ri Armarea grinzilor  în zone seismice A Potential plastic zone l p

A

de arm ă ri Armarea grinzilor  în zone seismice A Potential plastic zone l p

Potential plastic zone

l p = 2h l p = 2h s 1 s s 1 2 
l p = 2h
l p = 2h
s 1
s
s 1
2
 422
 420
2 detailing
 318

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Samples of element reinforcement / Exemple de arm ări

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I. Samples of element reinforcement / Exemple de arm ă
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I. Samples of element reinforcement / Exemple de arm ă
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I. Samples of element reinforcement / Exemple de arm ă
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I. Samples of element reinforcement / Exemple de arm ă

Armarea stâlpilor în zone seismice

Sup. girder l p s 1 H s s 2 s l 1 s l
Sup. girder
l p
s
1
H
s
s
2
s
l
1
s
l
p
Inf. girder

250mm

stirrup
stirrup

a)

s s 2 s l 1 s l p Inf. girder  250mm stirrup a) 
 50mm b)
 50mm
b)
 250mm Critical zone  250mm
 250mm
Critical zone
 250mm

c)

l p s 1 Rigid floor
l p
s
1
Rigid floor

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

3.1 ROLUL ARMĂTURII

3.2 EXEMPLE DE ARMĂRI

Armat I. 3.1 ROLUL ARM Ă TURII 3.2 EXEMPLE DE ARM Ă RI 3.4 ARM Ă

3.4 ARMĂTURI DIN MATERIALE COMPOZITE POLIMERICE ARMATE CU FIBRE

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Comportarea sub încărcări statice de scurtă durată

– curba caracteristică a oţelului încercarea la tracţiune

ă a o ţ elului  încercarea la trac ţ iune Dr.ing. Nagy ‐ György T.
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Comportarea sub încărcări statice de scurtă durată

Elementele semnificative ale curbei :

- Limita de elasticitate (sau de curgere)

limita de curgere aparentă f y ( R e ) în cazul oţelului cu palier

limita de curgere convenţională f 0,2 ( R 0,2 )

- Rezistenţa de rupere la întindere f t ( R m )

- Modulul de elasticitate E s

- Alungirea la forţa maximă ε u (A gt )

- Alungirea la rupere, A n .

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

- Oţelul moale are un conţinut de carbon redus, circa 0,2% :

- comportare elastică până la atingerea limitei de curgere aparentă, f y

- comportare pronunţat plastică prin prezenţa palierului de curgere.

- Oţelul dur este un oţel slab aliat, are un conţinut de carbon mai ridicat şi alte

elemente de aliere:

- creşterea rezistenţei la rupere, f t

- reducerea palierului de curgere, sau dispariţia acestuia

- reducerea alungirii la forţa maximă, respectiv a celei măsurate după rupere.

- comportarea plastică este indicată de atingerea limitei de curgere convenţională,

f 0,2

- Armătură pentru betonul armat oţelul moale şi dur cu un conţinut de carbon mai mic de 0,3%

- Armătură pentru betonul precomprimat oţelul dur cu un conţinut de carbon de

0,6

0,9%,

mangan 0,3

0,7%

şi maximum 0,035% fosfor şi sulf.

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I. Dr.ing. Nagy ‐ György T.  Facultatea de Construc
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I. Dr.ing. Nagy ‐ György T.  Facultatea de Construc
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I. Dr.ing. Nagy ‐ György T.  Facultatea de Construc
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I. Dr.ing. Nagy ‐ György T.  Facultatea de Construc

f

f

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

yk

tk

f f Reinforced Concrete I. / Beton Armat I. yk tk
f f Reinforced Concrete I. / Beton Armat I. yk tk
f f Reinforced Concrete I. / Beton Armat I. yk tk

Caracteristici mecanice ale unor arm ături laminate la cald

     

Valori caracteristice minime

 

Denumire

Diametrul nominal (mm)

Limita de

Rezistenţa la

 

comercială

curgere

rupere

Alungirea

 

MPa

MPa

la rupere A 5 , %

 

6

12

255

   

OB37

14

40

235

360

25

 

6

14

355

   

PC52

16

28

345

510

20

32

40

335

B500A

5…50

500

xxx

xxx

STNB

3…10

400…510

510…610

6…8

SPPB

4

12

460

510

8

10

Modulul de elasticitate E s = 200000 210000N/mm 2

Masa volumică = 7850 kg/m 3

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

3.1 ROLUL ARMĂTURII

3.2 EXEMPLE DE ARMĂRI

3.3 PROPRIETĂȚILE ARMĂTURILOR

EXEMPLE DE ARM Ă RI 3.3 PROPRIET ĂȚ ILE ARM Ă TURILOR Dr.ing. Nagy ‐ György
EXEMPLE DE ARM Ă RI 3.3 PROPRIET ĂȚ ILE ARM Ă TURILOR Dr.ing. Nagy ‐ György

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Avantajele utilizării compozitelor în construcții

rezistență ultim ă ridicată (>4000 N/mm 2 )

greutate mică (~ 1000 ÷ 2000 daN/m 3 )

durabilitate

nu necesită întreț inere

varietate mare a sistemelor

timp de execuț ie redus

rezistență ridicată la impact

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Domenii de utilizare

Betonul armat supus ac ţ iunii s ă rurilor

Structuri maritime sau în zona mă rii

Elemente de construc ţ ii supuse la alţ i agen ţ i corozivi

Aplica ţ ii care necesită conductivitate electrică redusă sau transparenţă electromagnetică

Structuri sensibile la încă rcă ri

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I. FIBR Ă MATRICE COMPOZIT (FRP) (COMPOZITE POLIMERICE ARMATE CU
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I. FIBR Ă MATRICE COMPOZIT (FRP) (COMPOZITE POLIMERICE ARMATE CU
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I. FIBR Ă MATRICE COMPOZIT (FRP) (COMPOZITE POLIMERICE ARMATE CU

FIBRĂ

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I. FIBR Ă MATRICE COMPOZIT (FRP) (COMPOZITE POLIMERICE ARMATE CU

MATRICE

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I. FIBR Ă MATRICE COMPOZIT (FRP) (COMPOZITE POLIMERICE ARMATE CU

COMPOZIT (FRP)

(COMPOZITE POLIMERICE ARMATE CU FIBRE)

- grafit (carbon)

- sticlă

- aramidă

- bazaltică

- hibrid

- termoplaste

- termorigide

ă - bazaltic ă - hibrid - termoplaste - termorigide   Dr.ing. Nagy ‐ György
ă - bazaltic ă - hibrid - termoplaste - termorigide   Dr.ing. Nagy ‐ György
ă - bazaltic ă - hibrid - termoplaste - termorigide   Dr.ing. Nagy ‐ György

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I. SEC Ţ IUNE TRANSVERSAL Ă Raport >10:1 5-20 

SECŢIUNE

TRANSVERSALĂ

Concrete I. / Beton Armat I. SEC Ţ IUNE TRANSVERSAL Ă Raport >10:1 5-20  m

Raport >10:1

Raport >10:1 5-20  m

5-20 m

I. SEC Ţ IUNE TRANSVERSAL Ă Raport >10:1 5-20  m DIAMETRU FIR DE P Ă

DIAMETRU FIR DE PĂR ~ 200 m

Pentru fibre unidirecționale: - Volum de fibre: cca. 70% - Volum de matrice: cca. 30%
Pentru fibre unidirecționale:
- Volum de fibre:
cca. 70%
- Volum de matrice: cca. 30%
- Volum de fibre: cca. 70% - Volum de matrice: cca. 30% Dr.ing. Nagy ‐ György

Dr.ing. NagyGyörgy T.

Facultatea de Construc ț ii

.
.
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I. Technora rebars and strands Isorod NEFMAC grid C ‐
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I. Technora rebars and strands Isorod NEFMAC grid C ‐

Technora rebars and strands

Isorod
Isorod
I. / Beton Armat I. Technora rebars and strands Isorod NEFMAC grid C ‐ Bar reinforcement

NEFMAC grid

Armat I. Technora rebars and strands Isorod NEFMAC grid C ‐ Bar reinforcement CFCC strands CRT

C Bar reinforcement

and strands Isorod NEFMAC grid C ‐ Bar reinforcement CFCC strands CRT Dr.ing. Nagy ‐ György

CFCC strands

Isorod NEFMAC grid C ‐ Bar reinforcement CFCC strands CRT Dr.ing. Nagy ‐ György T. 
Isorod NEFMAC grid C ‐ Bar reinforcement CFCC strands CRT Dr.ing. Nagy ‐ György T. 

CRT

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I. Dr.ing. Nagy ‐ György T.  Facultatea de Construc

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.

Materiale

Rezistenţă la întindere [N/mm 2 ]

Modul de elasticitate [N/mm 2 ]

Densitate [kg/m 3 ]

Deformaţie specifică [%]

Fiberă de sticlă

       

E

1900

÷ 3000

70000

1200

÷ 2600

3.0

÷ 4.5

S

3500

÷ 4800

85000

÷ 90000

 

4.5

÷ 5.5

Fibră de aramidă

       

Modul mic

3500

÷ 4100

70000

÷ 80000

1200

÷ 1700

Modul mare

3500

÷ 4000

115000

÷ 130000

 

2.5

÷ 3.5

Fibră de carbon Rezistenţă mare

3500

÷4800

215000

÷ 235000

 

1.4

÷ 2.0

Rezist. ultra mare

3500

÷ 6000

215000

÷ 235000

1500 ÷ 1900

1.5

÷ 2.3

Modul mare

2500

÷ 3100

350000

÷ 500000

0.5

÷ 0.9

Modul ultra mare

2100

÷ 2400

500000

÷ 700000

0.2

÷ 0.4

Fibră de bazaltică

4800

89000

2700

3.15

Răşină (Matrix)

80 ÷ 100

30000

÷ 40000

900 ÷ 1700

0.5 ÷ 5

GFRP

770 ÷ 1670

38500

÷ 155000

1800

÷ 2100

0.45

÷ 2.2

AFRP

1500

÷ 3000

50000

÷ 130000

 

13

2.4

÷ 3.6

CFRP

1300

÷ 2800

165000

÷ 400000

1600

0.45

÷ 1.7

Beton

1 ÷ 3

21000

÷ 50000

2300

÷ 2500

0.015

Armătură din oţel

350 ÷ 550

210000

7800

(0.2) 25

Armătură de pretensionare

1200

÷ 1800

210000

7800

 

NA

Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I.
Reinforced Concrete I. / Beton Armat I. Dr.ing. Nagy ‐ György T.  Facultatea de Construc