Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA TEHNICA

SCOALA
DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DOCTORALA

MANAGEMENT INTEGRAT IN CONSTRUCTII

PLAN DE AFACERI

INFIINTAREA UNEI FIRME CE PRESTEAZA


SERVICII DE PROIECTARE IN DOMENIUL
CONSTRUCTII

DOCTORAND
Ing. IORGULESCU Adrian

IANUARIE 2014
Cuprins
1. Scopul si obiectivele firmei......................................................................................... 3
1.1 Domeniul de activitate al firmei:...........................................................................3
1.2 Datele de identificare ale firmei:...........................................................................3
1.3 Domeniul de activitate economica:........................................................................3
1.4 Descrierea proiectului. Obiectivele proiectului:........................................................3
2. Procesul legislativ..................................................................................................... 4
2.1 Legislatia utilizata la infiintarea firmei...................................................................4
2.2 Legislatia utilizata pe parcursul desfasurarii activitatii.............................................4
3. Productia firmei....................................................................................................... 4
3.1 Produsele si serviciile.......................................................................................... 4
3.2 Descrierea activitatilor........................................................................................ 5
3.3 Resursele umane si materiale............................................................................... 5
3.4 Productivitate si productie................................................................................... 6
4. Conducerea firmei.................................................................................................... 8
4.1 Structura, organigrama...................................................................................... 8
4.2 Functionalitate, responsabili de compartimente.......................................................8
5. Piata marketingul pentru firma................................................................................9
5.1 Piata produsului................................................................................................ 9
5.2 Evaluarea pietei................................................................................................. 9
5.3 Promovare costuri........................................................................................... 9
6. Domeniul economic al firmei...................................................................................... 9
6.1 Bugetul initial de infiintare si cel necesar functionarii in primul an............................10
7. Concluzii.............................................................................................................. 10
7.1 Analiza SWOT si rezultate................................................................................. 10
7.2 Este o afacere posibila?..................................................................................... 11
8. Bibliografie........................................................................................................... 11

MANAGEMENT INTEGRAT IN CONSTRUCTII Page 2 of 11


1. Scopul si obiectivele firmei

Societatea S.C. CON-DESIGN SRL isi propune sa intre pe piata constructiilor din
Romania, dorind sa ofere clientilor servicii de proiectare si consultanta in domeniul
constructiilor. Prin adoptarea unei strategii de asigurare a unei calitati ridicate cu respectarea
exigentelor clientilor si indeplinirea termenelor, consideram ca putem sa devenim competitivi
pe piata constructiilor din Romania.
Consideram ca activitatea de proiectare reprezinta o parte esentiala in dezvoltarea
unui obiect de constructie. Prin utilizarea personalului foarte bine pregatit, utilizarea celui
mai performant software de pe piata si colaborarea in mod direct cu experti din domeniul
constructiilor consideram ca vom oferi clientilor nostri servicii la cel mai ridicat nivel de
calitate.

1.1 Domeniul de activitate al firmei:

Firma S.C. CON-DESIGN SRL are ca obiectiv principal de activitate asigurarea de


servicii de proiectare in domeniul constructiilor civile si industriale.
De asemenea, societatea isi propune, ca activitate secundara, oferirea de servicii de
consultanta in domeniul constructiilor si servicii de evaluare si expertizare tehnica a
constructiilor.

1.2 Datele de identificare ale firmei:

- Societatea comerciala este SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE


LIMITATA SRL;
- Asociat unic;
- Denumirea firmei: S.C. CON-DESIGN SRL;
- Capital social: 10.000 RON;
- Sediul social: Bd. Ferdinand, nr. 17, et. 2, ap. 6, Sector 2, Bucuresti.

1.3 Domeniul de activitate economica:

Codul CAEN: 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea.

1.4 Descrierea proiectului. Obiectivele proiectului:

MANAGEMENT INTEGRAT IN CONSTRUCTII Page 3 of 11


Obiectivul societatii este ca in urmatorii cinci ani sa se numere printre principalele
firme de proiectare din Bucuresti. Acest lucru poate sa fie obtinut prin oferirea unei atentii
deosebite catre cerintele si exigentele clientilor, respectarea termenelor de predare, calitatea
cat mai mare a serviciilor oferite. In viitorul apropiat, societatea isi propune sa obtina
certificarile pentru calitatea serviciilor oferite (ISO 9001).
Un alt pas in strategia de dezvoltare a firmei il reprezinta marirea personalului pe
masura ce firma se dezvolta si numarul proiectelor va deveni numeros, astfel societatea isi
propune sa atinga in urmatorii trei ani un numar de 20 de angajati.
De asemenea, se doreste infiintarea unui departament de cercetare si dezvoltare care
sa sustina echipa de proiectare in activitatea acesteia.

2. Procesul legislativ

2.1 Legislatia utilizata la infiintarea firmei

Legea nr.31/1990 pivind societatile comerciale cu modificarile ulterioare


Legea. nr.76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru
inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor
Legea nr.26/1990 privind Registrul Comertului cu modificarile ulterioare
Norma metodologica nr.608/1998 privind modul de tinere a registrelor comertului si
de efectuare a inregistrarilor
Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si
mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare

2.2 Legislatia utilizata pe parcursul desfasurarii activitatii

Legea 10/1995 privind calitatea in constructii

3. Productia firmei

3.1 Produsele si serviciile

Serviciile oferite vor fi:


- proiectarea cladirilor cu structura din beton armat;
- proiectarea cladirilor cu structura din metal;
- proiectarea cladirilor cu structura din lemn;

MANAGEMENT INTEGRAT IN CONSTRUCTII Page 4 of 11


- proiectarea cladirilor cu structura din zidarie;
- propunerea de solutii tehnice adecvate pentru lucrarile de constructii dorite;
- proiectarea de fundatii speciale.
- servicii de consultanta in domeniul ingineriei civile;
- servicii de expertizare tehnica a cladirilor din fondul construit prin colaborarea cu
un expert tehnic atestat.
Produsul societatii il reprezinta:
A - proiecte tehnice si de executie pentru cladiri civile si industriale;
A - rapoarte de evaluare si expertiza tehnica a constructiilor;
A - caiete de sarcini pentru executia lucrarilor de constructii.

3.2 Descrierea activitatilor

Activitatea de proiectare presupune dezvoltarea proiectelor in vederea obtinerii


produselor de constructii conform cu cerintele si exigentele beneficiarului si ale utilizatorilor
acestora. Intregul proces de planificare si proiectare structurala necesita pe langa imaginatie
si gandire conceptuala o cunoastere foarte buna a aspectelor practice, precum cele mai noi
coduri si normative de proiectare ce sunt in vigoare in momentul proiectarii. Odata ce forma
si dimensiunile structurii sunt alese, incepe procesul de proiectare structurala. Proiectarea
structurala presupune intelegerea modului de comportare a structurii la actiunile la care este
supusa in timpul duratei de viata si de a dimensiona elementele de rezistenta ale structurii
intr-o maniera economica si prin care sa se indeplineasca exigentele in ceea ce priveste
siguranta, rezistenta si durabilitatea structurii.

3.3 Resursele umane si materiale

In faza initiala, in cadrul societatii vor fi angajate doua persoane cu urmatoarele calificari:
- Un inginer structurist (constructii civile si industriale) acesta se va ocupa de
efectuarea calculelor de rezistenta, intocmirea diferitelor documentatii tehnice si
de vizitele pe santier pentru urmarirea in timp a executarii lucrarilor proiectate.
- Un desenator tehnic acesta va avea rolul de a executa desenele de executie
conform schitelor primite de la inginerul de structuri.
In ceea ce priveste resursele materiale, urmatoarele echipamente vor fi achizitionate:
- 2 computere desktop (Sistem brand Lenovo ThinkCentre, Intel Core i5-4430S
2.7GHz, 4GB DDR3, 500GB HDD, GMA HD 4400, Windows 8 os);
- 2 monitoare BenQ 24 inch ;

MANAGEMENT INTEGRAT IN CONSTRUCTII Page 5 of 11


- 2 notebook (Lenovo 15.6 Intel Core i5-3230M 2.6GHz, 4GB, 1TB, GeForce GT
740M 2GB);
- 1 Server;
- 1 imprimanta multifunctional HP, laser, monocrom, A4;
- 1 imprimanta laser color HP;
- 4 birouri lemn;
- 4 scaune;
Printarea si plierea planselor ce constituie desenele de executie se va face apeland la
serviciile unei firme specializate.
Software utilizat:

Produs software Numar licente


Microsoft Windows 8.1 4
Microsoft Office 2013 4
AutoCAD 2013 2
Etabs v.13 1
SAP 2000 v.16 1
Imbsen XTRACT 1
Graitec Advanced Steel 2014 1

3.4 Productivitate si productie

Etape de parcurs in procesul de proiectare structurala:


- Definirea formei si arhitecturii structurii si predimensionarea elementelor
structurale;
Aceasta sarcina ii revine in principal arhitectului sau tehnologului, dar care se
consulta cu inginerul structurist pentru obtinerea dimensiunilor dimensiunilor aproximate ale
elementelor de rezistenta.
- Definirea actiunilor si fortelor ce actioneaza asupra structurii;
Evaluarea incarcarilor se face functie de experienta inginerului proiectant si de
prescriptiile normativelor in vigoare.
Actiunile in constructii se clasifica functie de variatia lor in timp, astfel:
Actiuni permanente;

Actiuni variabile;

MANAGEMENT INTEGRAT IN CONSTRUCTII Page 6 of 11


Actiuni accidentale;
Actiunea seismica.
Astfel, dupa evaluarea actiunilor si incarcarilor, acestea sunt combinate functie de
posibilitatea lor de actiune simultana asupra constructiilor. Normativul actual in vigoare este
CR0/2012.
- Definirea metodelor si modelelor pentru analiza;

Modelele structurale trebuie alese astfel incat sa permita evaluarea comportarii


structurii cu un nivel de rigurozitate acceptabil. Modelele structurale de calcul trebuie sa fie
corespunzatoare cu metodele folosite pentru proiectare.
Prin modelele structurale trebuie sa se simuleze toate scenariile de comportare ale
obiectului de constructie in exploatare.
Pentru modelarea structurala se vor folosi produsele software oferite de catre
producatorul CSI Berkley, SAP 2000 v. 16 si Etabs v. 2013.

- Dimensionarea elementelor structurale;

MANAGEMENT INTEGRAT IN CONSTRUCTII Page 7 of 11


Dimensionarea elementelor structurale se va face conform cu starea de solicitare la
care sunt supuse si corespunzator cu metodele recomandate pentru obtinerea unor rezultate
conforme cu nivelul de siguranta acceptat.
- Detalierea elementelor structurale.
Pentru detalierea structurala si obtinerea planselor de executie se vor folosi produse
software dedicate:
Graitec Advanced Steel pentru constructiile metalice;
Autocad 2013.

4. Conducerea firmei

4.1 Structura, organigrama

MANAGEMENT
Director general:
Ing. Adrian Iorgulescu

PRODUCTIE MARKETING SI ECONOMIC JURIDIC


DEZVOLTARE ADMINISTRATIV
- Ing. Adrian - externalizat
Iorgulescu - Ing. Adrian - externalizat
- 1 Ing. Constructii Iorgulescu
civile
- 1 desenator tehnic

4.2 Functionalitate, responsabili de compartimente

Directorul general al intreprinderii este Ing. Adrian Iorgulescu. Acesta are rolul de a
asigura conducerea, organizarea si functionarea firmei cu eficienta maxima prin elaborarea
strategiilor de dezvoltare, identificarea oportunitatilor, angajarea resurselor financiare,
tehnologice si umane necesare. Coordoneaza activitatea biroului de proiectare si asigura
desfasurarea acesteia in bune conditii. De asemenea, acesta este responsabil cu atragerea de
clienti si de promovarea firmei pe piata nationala. Se ocupa de serviciile externalizate:
economic si juridic.

5. Piata marketingul pentru firma

MANAGEMENT INTEGRAT IN CONSTRUCTII Page 8 of 11


5.1 Piata produsului

Piata ce sustine activitatea societatii noastre o reprezinta sectorul constructiilor civile


si industiale din Romania si din strainatate. In prima faza, compania va activa pe piata din
Romania, urmand ca in viitor sa se extinda, dorind sa ofere servicii de proiectare si pentru
piata constructiilor din strainatate.

5.2 Evaluarea pietei

Conform estimarilor recente realizate de Comisia Nationala de Prognoza (CNP), piata


locala a constructiilor ar putea inregistra o crestere statistica anuala de 5% in anul 2014, de
5,3% in 2015 si de 5,1% in 2016. Aceste date au fost publicate in Prognoza pe termen mediu
2013-201+6.
Considerand aceste estimari ca fiind valide, decizia de infiintare a societatii
corespunde necesitatii pietei viitoare.

5.3 Promovare costuri

Pentru promovarea activitatii societatii noastre se va apela la urmatoarele modalitati


disponibile:
- Promovare prin intermediul internetului. Primul pas il reprezinta creearea unui
web-site care sa fie user-friendly si care sa prezinte cat mai bine activitatea
companiei si proiectele la care a participat;
- Promovarea in cadrul conferintelor de specialitate si in cadrul a evenimentelor cu
caracter specific domeniului constructiilor;
- Promovarea prin intermediul reclamelor in revistele de specialitate.
De asemenea, se va considera si posibilitatea de trimitere a unor scrisori de colaborare
principalelor birouri de arhitectura din Bucuresti si din provincie. Se considera ca acesasta
metoda va avea o influenta majora asupra modului in care societatea noastra isi va croi drum
pe piata actuala din Romania.

6. Domeniul economic al firmei

6.1 Bugetul initial de infiintare si cel necesar functionarii in primul an

Bugetul initial pentru infiintarea firmei este de 100.000 RON. Cu aceasta suma sunt
acoperite toate cheltuielile necesare pentru achizitionarea resurselor materiale, a software-
ului, plata chiriei si a salarilor pentru primele opt luni de activitate.

MANAGEMENT INTEGRAT IN CONSTRUCTII Page 9 of 11


7. Concluzii

7.1 Analiza SWOT si rezultate

Strengths:
Principalul avantaj este reprezentat de faptul ca piata constructiilor are o tendinta de
crestere, de aceea se considera ca previziunile facute au o maniera putin pesimista. Un alt
aspect care poate fii incadrat ca un element ce vine in sustinerea proiectului il reprezinta
faptul ca estimarile facute in ceea ce priveste profitul firmei arata ca dupa primul an firma va
avea un profit net de aproximativ 20.000 RON.
Weakneses
Un element care este in defavoarea infiintarii societatii il reprezinta faptul ca in urma
previziunilor se poate observa ca firma va function pe pierdere pentru primele patru luni. In
cazul in care aceasta perioada s-ar mari din cauze neasteptate, consecintele pot sa fie destul
de grave, deoarece bugetul initial al firmei asigura sustinerea acesteia pentru o perioada de
maxim opt luni fara cheltuieli suplimentare.
Opportunities
In categoria oportunitatilor merita mentionat faptul ca din datele furnizate in
prognozele pentru anii viitori, piata de constructii din Romania va inregistra cresteri. Un alt
aspect il reprezinta faptul ca firma noastra isi va desfasura activitatea in Bucuresti, unde
posibilitatea de promovare si de dobandire a clientilor este mai ridicata decat in restul tarii.
Threats
Amenintarea principala o reprezinta faptul ca pe piata sunt prezente foarte multe
firme care au aceeasi activitate ca si societatea SC CON-DESIGN SRL.

7.2 Este o afacere posibila?

MANAGEMENT INTEGRAT IN CONSTRUCTII Page 10 of 11


Punand in balanta toate datele disponibile, se poate considera ca prezenta este o
afacere posibila.

8. Bibliografie

1. Nicolae Postavaru Din secretele managementului integrat pentru I.M.M.,


Bucuresti, 2011
2. http://www.plandeafacere.ro/

MANAGEMENT INTEGRAT IN CONSTRUCTII Page 11 of 11