Sunteți pe pagina 1din 1

coala Gimnazial ,,.

Str. .
Telefon / Fax .
e-mail: .

DECLARAIE

Subsemnatul/ a ............................................................................................,
legitimat/ cu C.I./B.I. seria ......., numrul..., CNP......................................., n
calitate de printe/ tutore al copilului..........................., din
clasa .................................. declar pe proprie rspundere c sunt de acord ca imaginea copilului meu s fie
folosit n documente publice.
mi asum rspunderea pentru declaraia pe care o semnez n nume propriu.

Data .................. Semntura

coala Gimnazial ,,.


Str. .
Telefon / Fax .
e-mail: .

DECLARAIE

Subsemnatul/ a ............................................................................................,
legitimat/ cu C.I./B.I. seria ......., numrul..., CNP......................................., n
calitate de printe/ tutore al copilului..........................., din
clasa .................................. declar pe proprie rspundere c sunt de acord ca imaginea copilului meu s fie
folosit n documente publice.
mi asum rspunderea pentru declaraia pe care o semnez n nume propriu.

Data .................. Semntura