Sunteți pe pagina 1din 16

r welgs fePlfs3sw

BALADA
UNUI
GREIER
Mrc
Balada unui greier mic

Peste deoluri zqrlbulile,


Peste torini zdrenluite,
A venil oio, deodot6,
Toomno ceo intunecotd

Lun96, slob6 ti zdlud6,


Bolezind noturo ud6
C un m6nunchi de cium6toi, -
Cind se scuturd de ciud6,
lmprejurul ei depode
Risipetie-n evontoi

Frunze moo(e,
st'opi de tin6,
Cuturoi..

5i clm vine de lo munte,


Blestemind
5i l6crdmind,
Toli ciulinii de pe vole
5e pitesc prin v69duni,
lor m6cerii de pe cimpuri
O intimpin6 in cole
Cu grdbite plec6ciuni...

Door pe coost6. lo urcus,


Din c6suto lui de hum6
A ietit un grcierut,
Negru, mic, muiot;n tu9
9i pe-oripi pudrot cu brum6
-,,Cri-cri'cri,
Toomnd gi,
Nu credeom c-o s6 moi vii
C6 puteom $i eu s-odun
O gr6unt6 cit de mic6,
Co s6 nu cer imp'umut
Lo vecino meo furnic6,

Fi'ndcd nu-mi dd niciodot6,


ti opoi umpe lumeo toot6
Cd m-om dus ri i-om cerut.
Zise el cu glos slii5it
Ridicind un piciorus,
Dor de-ocul s-o ispr6vit...

C.i-cri cri,
Toomnd gri,
Torc's hic si nec6iit l"
Cili ca voi 1...

Sus, pe gordul dinspre vie.


O g6in6 cenurie
$i-un cocoi impinrenot
S-ou suit ti stou lo sfot:
-,,lo te uitd, m6 ros, lis.
Cit de sus ne-om indllot 1"..

S deodotd, cu glos more,

56 cotcod6ceosc6 n soore:
- ,,Nimeni-nu-moi e co noi !
Nimeni-nu-noi e co'noi 1"...

Dor de sus, din corcoCuq,


Pitulindu-se-nte foi,
Mftltel ri jucdui,
Le o r6spuns un piligoi I
.,Cili-co voi I Citi-co-voi l"

3
/:$
tci
/4
lepurele

Vine iorno de lo munte,


Peste ope foce punle
Si pe cimp 1616 hotor
Porc6 presu16 zohor.

Uite, colo, m09 Vosile,


C-un cojoc de zece chile
5i cu fli.to lo spinore.
A ietii lo vin6toore.

Dint-un codru, din tufit,


lese-un iepure furit
$i cum scopd pe c6rore...
Fuge co o ordto.e..

Flinto {oce blm ! ior mosu


Sta ti'9i freoc6 nos! roru,
5i-nciudot luleouo-9i mu9c6
lep!rele fuge putc6.

Motului ii vlne'n minle


Co s6-i iosd inoinie i
Fugo'n roritteo de tei ;
lepurele e hei-hei I

Ei, ce foci tu, motulic6,


Cd n-oi imputcot nimic6 ?
Dune ocos6 binigor,
C6'i moi bine pe cuptor I
Rindunel

Un vint qi o plooie nec6jit6


5-ou repezir co din senin
Si rdpdie oreluno oe irunze
si-m' cutcd fio,,t; de c,"

Grddino toot6-i'6scolitd...
Ce trist6 e 96dino meo !
Pe-o creong6 tremuri de fric6
Un pui pldpind de rhdunic6.

E singur. in bdtoio plooiei,


5Ln c'ripitu.i ruqdtor
lmr spune s6-r deschid fereosro
$i eu deshid. et inr6-n zbor,

$i iotd-mll rotind prin cosd


$i po'c6 nu moi e pu*iu
ln coso ms;nveseliti
De ciripilul lui zqlobiu.

Dor iotd... soorele s-orot6...


Pe frun?e, picurii sclipesc, .':. ._l
$i rindunelele, pe-ofor6, '+1'-.
ln zboruri vesele vorberc. i;i
.;
Lo glolul lor, qrdbit, m6 10!6.
Pl6pindul pui de rinduneo...
Moi vino, pl@ie, inc-o dor6.
56-l v6d din nog.infos l@,
.
Bivolul 9i Cofo{ana

Pe spino,eo unui bivoj more. negru, {ioros.


5e plimbo o coioto^d
Cind in sus si c;nd in ios
Un colel tecind pe.ocoto 516 oprr m.,or ,n toc:
- ,,4h. ce more dobitoc !
Nu-l credeom olo de pro*
5d id n spote pe o,,cine..
lo stoi, frore. cd e r6st
Sd md plimbe ti oe mine ,l
Cugetind oto. se t,oge inddrdt s6 ,i focd vint,
)e pitegre lo pdmint
5i deodotd - zdup ! - ii sore
Bivolului in spino'e...

Ce s-o intimplot De L m6 nu e g,eu de-nchipuir.


APUCot coh tdrd veile. bivolul o kesdrir
Dor ro.tor derJ o cl,po 56 re ,curure, ti opoi
Jo.r rostoor.e,
Sd-l io n coorne
Si cit colo s6-l orunce, co pe zdrcontd in ritoi.

- ,,Ce o, gindt tu oore. jovrd 2 Au. c'euut-o, cd sinr mo,r ?


Cololono, heoco.meo.gd. pe spino,e o suport
C6 md oo6rd de mutre, de tiltori si de tduni
$, de olre spurcdciun,.
Pe cind lu potoie proosto, coh cc stujbd poti s6-mi foci ?
Nu m,-or l, rurine mie de vite, ri de moroci,
Bivol mo'e ti pulernic, gospodo,cu greJtore,
56 te po^ degeobo-n lpoie ?
Leul deghizai

Leul s o,mbrdcoi odotd


int-o ptele de m69or,
56 collnde loro toot6
Din hoto. pind-n hoior,

Co s6 vod6 c!m se pooila lupi (nrorii dreg6iori)


CJ _o ood.le-i bo .um"9oro
'.- de -up-)i

Deci, tecind el int-o seor6 lo o morg ne de cring


Ca u. biet mdqor ndtinq.
N,i.- up,. . .n ,, ,oru.d se-,-p-d to - p- o,
5,-n ' o .'ipo ,l ,nrlo. d. s,dhddindu I o m j,o

,.5 o. n.s-,|o, , Ar- 9-. - co vo


'"p in oinr, orut, t
(5l,9o l-Jr. opo -du-si p clFo .eo od.vo oro )
Aslfel v6 pudoti voi oore c! iubili mei supui ?".

Lup,i, .unos indu-r 9 osJr, i.do ol ,-o- !.os pp d^ro,


): de lto se fo.-'6 m,-, "o litle Lol.J,i

- ,,O m6rio to ! ledo.e I


Zise cel moi dlplomor, -
Semdnoi oto de tdre
C un mdqor odev6rot 1 ...
Cuprins

Ealodo unui greier mic


Citi co vo, I
lepurele
Rindunel
Eivolul ti colofono
Leul deqhizot

9 I

--E!i(@

-",w
,^,*'ry
3 fd'tr'

S-ar putea să vă placă și