Sunteți pe pagina 1din 7

Programul Operaional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului Condii specifice de accesare a fondurilor n cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.2/1/7
REGIUNI i POR/2017/3/3.2/1/BI
Anexa 3.2.3.e

GRILA DE ANALIZ A CONFORMITII


STUDIULUI DE FEZABILITATE CU ELEMENTE DE DALI
-n baza HG nr. 907/2016-

Programul Operaional Regional 2014-2020


Axa prioritar
Prioritatea de investiii
Obiectiv specific
Titlul cererii de finanare
Nr. apel de proiecte
Cod SMIS
Nr inregistrare:
Solicitantul:

NR. D N N
ASPECTE DE VERIFICAT Observaii
CRT A U A
I CRITERII GENERALE PRIVIND CONINUTUL S.F.
1. Partea scris cuprinde foaia de capt n care sunt prezentate
informaiile generale privind obiectivul de investiii, conform
precizarilor din capitolul 1, sectiunea A Piese scrise, din cadrul Anexei 4
Studiu de Fezabilitate, la HG 907/2016:
o Denumirea obiectivului de investitii?
o Ordonator principal de credite/investitor?
o Ordonator de credite (secundar/teriar)?
o Beneficiarul investiiei?
o Elaboratorul studiului de fezabilitate?
Se precizeaza, de asemenea, data elaborarii/actualizarii documentatiei
si faza de proiectare?
2. Partea scris conine lista cu semnturi prin care elaboratorul
documentatiei i nsuete i asum datele i soluiile propuse, i care
va conine cel puin urmtoarele date:
- nr. ....../ dat contract?
- numele i prenumele n clar ale proiectanilor pe specialiti,
ale persoanei responsabile de proiect - ef de proiect/director
de proiect, inclusiv semnturile acestora i tampila?
3. Exist i se respect structura Prii Scrise conform prevederilor din
legislaia n vigoare HG 907/2016 privind etapele de elaborare i
coninutul-cadru al documentaiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiii finanate din fonduri publice,
respectiv cele din Anexa 4. Studiu de Fezabilitate*1)? La acestea sunt
adaugate elementele specifice din continutul cadru al DALI prevazut in
anexa 5. Documentaie de Avizare a Lucrrilor de Intervenii*1))?
*1) conform HG 907/2016, continutul cadru al SF si DALI poate fi adaptat, n functie de

1
Programul Operaional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului Condii specifice de accesare a fondurilor n cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.2/1/7
REGIUNI i POR/2017/3/3.2/1/BI
Anexa 3.2.3.e

NR. D N N
ASPECTE DE VERIFICAT Observaii
CRT A U A
specificul i complexitatea obiectivului de investitii propus.

4. Sunt prezentate informaii privind situatia existenta si necesitatea


realizarii obiectivului/proiectului de investitii, conform precizarilor
din capitolul 2, sectiunea A Piese scrise, din cadrul Anexei 4 Studiul de
Fezabilitate, la HG 907/2016? La acestea sunt adaugate informatiile
relevante referitoare la constructia existenta, conform precizarilor din
capitolul 2, sectiunea A Piese scrise, din cadrul Anexei 5 Documentaie
de Avizare a Lucrrilor de Intervenii, la HG 907/2016?
5. Sunt prezentate minim doua scenarii/optiuni tehnico-economice
pentru realizarea obiectivului de investitii*2), conform precizarilor din
capitolul 3, sectiunea A Piese scrise, din cadrul Anexei 4 Studiul de
Fezabilitate, la HG 907/2016? completate cu informatiile relevante
referitoare la constructia existenta, conform precizarilor aplicabile din
capitolele 3, 4 si 5, sectiunea A Piese scrise, din cadrul Anexei 5
Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie la HG 907/2016,
avand detaliate:
o particularitatile amplasamentului?
o descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-
arhitectural si tehnologic?
o costurile estimative ale investitiei?
o studiile de specialitate, in functie de categoria si clasa de
importanta, dupa caz?
o graficele orientative de realizare a investitiei?
*2) n cazul n care anterior prezentului studiu a fost elaborat un studiu de
prefezabilitate, se vor prezenta minimum dou scenarii/opiuni tehnico-economice dintre
cele selectate ca fezabile la faza studiu de prefezabilitate.
Sunt prezentate inclusiv informatiile aplicabile referitoare la:
o Descrierea constructiei existente, conform precizarilor din
capitolul 3, sectiunea A Piese scrise, din cadrul Anexei 5
Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie, la HG
907/2016, printre care i:
o Informatii referitoare la studiul geotehnic pentru soluia
de consolidare a infrastructurii conform reglementrilor
tehnice n vigoare?
o Destinaia construciei existente?
o Precizarea daca construcia existenta este inclus n
listele monumentelor istorice, siturilor arheologice,
ariilor naturale protejate, precum i n zonele de
protecie ale acestora i n zonele construite protejate,
dup caz?
o Caracteristicile tehnice i parametriii specifici
(categoria i clasa de importan, cod n lista
monumentelor istorice, dup caz, an/ani/perioade de
construire pentru fiecare corp de construcie; suprafaa

2
Programul Operaional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului Condii specifice de accesare a fondurilor n cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.2/1/7
REGIUNI i POR/2017/3/3.2/1/BI
Anexa 3.2.3.e

NR. D N N
ASPECTE DE VERIFICAT Observaii
CRT A U A
construit, suprafaa construit desfurat, valoarea
de inventar a construciei*3), ali parametri, n funcie
de specificul i natura construciei existente)?
o Analiza strii construciei, pe baza concluziilor
expertizei tehnice i/sau ale auditului energetic,
precum i ale studiului arhitecturalo-istoric n cazul
imobilelor care beneficiaz de regimul de protecie de
monument istoric i al imobilelor aflate n zonele de
protecie ale monumentelor istorice sau n zone
construite protejate?
o Starea tehnic, inclusiv sistemul structural i analiza
diagnostic, din punctul de vedere al asigurrii cerinelor
fundamentale aplicabile, potrivit legii?
o Actul doveditor al forei majore, dup caz?
o Concluziile expertizei tehnice si dupa caz, ale auditului
energetic, concluziile studiilor de diagnosticare *4), conform
precizarilor din cadrul capitolului 4, sectiunea A Piese scrise,
din cadrul Anexei 5 Documentatia de avizare a lucrarilor de
interventie, la HG 907/2016?
o Identificarea scenariilor/opiunilor tehnico-economice
(minimum dou) i analiza detaliat a acestora conform
precizarilor aplicabile din capitolul 5.1, 5.2, 5.3, si 5.4,
sectiunea A Piese scrise, din cadrul Anexei 5 Documentatia de
avizare a lucrarilor de interventie, la HG 907/2016, printre
care i:
o Descrierea principalelor lucrri de intervenie pentru:
consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a
ansamblului structural, protejarea, repararea
elementelor nestructurale i/sau restaurarea
elementelor arhitecturale i a componentelor artistice,
dup caz, intervenii de protejare/conservare a
elementelor naturale i antropice existente valoroase,
dup caz, demolarea parial a unor elemente
structurale/nestructurale, cu/fr modificarea
configuraiei i/sau a funciunii existente a construciei,
introducerea unor elemente structurale/nestructurale
suplimentare, introducerea de dispozitive antiseismice
pentru reducerea rspunsului seismic al construciei
existente?
o Descrierea, dup caz, i a altor categorii de lucrri
incluse n soluia tehnic de intervenie propus,
respectiv hidroizolaii, termoizolaii,
repararea/nlocuirea instalaiilor/echipamentelor
aferente construciei, demontri/montri,
debranri/branri, finisaje la interior/exterior, dup
caz, mbuntirea terenului de fundare, precum i
lucrri strict necesare pentru asigurarea funcionalitii
construciei reabilitate?
*3) -nu se aplica la POR 2014-2020
*4) studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alctuirilor constructive ce
utilizeaz substane nocive, studii specifice pentru monumente istorice, pentru

3
Programul Operaional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului Condii specifice de accesare a fondurilor n cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.2/1/7
REGIUNI i POR/2017/3/3.2/1/BI
Anexa 3.2.3.e

NR. D N N
ASPECTE DE VERIFICAT Observaii
CRT A U A
monumente de for public, situri arheologice, analiza compatibilitii conformrii spaiale
a cldirii existente cu normele specifice funciunii i a msurii n care aceasta rspunde
cerinelor de calitate, studiu peisagistic sau studii, stabilite prin tema de proiectare.
6. Este prezentata analiza fiecarui scenariu/optiuni tehnico-economice
propuse, conform precizarilor din capitolul 4, sectiunea A Piese scrise,
din cadrul Anexei 4 Studiul de Fezabilitate, la HG 907/2016? La acestea
sunt adaugate informatiile aplicabile din capitolele 5.5 si 5.6, sectiunea
A Piese scrise, din cadrul Anexei 5 Documentatia de avizare a lucrarilor
de interventie, la HG 907/2016?
7. Este prezentat scenariul/optiunea tehnico-economica optim(a)
recomandat(a), conform precizarilor din capitolul 5, sectiunea A Piese
scrise, din cadrul Anexei 4 Studiul de Fezabilitate, la HG 907/2016? La
acestea sunt adaugate informatiile aplicabile din capitolul 6, sectiunea A
Piese scrise, din cadrul Anexei 5 Documentatia de avizare a lucrarilor de
interventie, la HG 907/2016)?
8. Exist i se respect structura capitolului: Urbanism, acorduri si avize
conforme, conform precizarilor din capitolul 6, sectiunea A Piese scrise,
din cadrul Anexei 4 Studiul de Fezabilitate, la HG 907/2016 completat
cu informatiile aplicabile din capitolul 7, sectiunea A Piese scrise, din
cadrul Anexei 5 Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie, la
HG 907/2016), fiind prezentate urmatoarele documente:
o Certificatul de urbanism emis n vederea obinerii autorizaiei de
construire?
o Extras de carte funciar, cu excepia cazurilor speciale, expres
prevzute de lege?
o Actul administrativ al autoritii competente pentru protecia
mediului, msuri de diminuare a impactului, msuri de
compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului
de mediu n documentaia tehnico-economic?
o Avize conforme privind asigurarea utilitilor?
o Studiu topografic, vizat de ctre Oficiul de Cadastru i
Publicitate Imobiliar?
o Avize, acorduri i studii specifice, dup caz, n funcie de
specificul obiectivului de investiii i care pot condiiona
soluiile tehnice?
9. Sunt prezentate informatii referitoare la:
a) implementarea investitiei, conform precizarilor din capitolul 7,
sectiunea A Piese scrise, din cadrul Anexei 4 Studiul de
Fezabilitate la HG 907/2016, avand detaliate:
- informatii despre entitatea responsabila cu implementarea
investitiei?
- strategia de implementare, cuprinznd: durata de
implementare a obiectivului de investiii (n luni
calendaristice), durata de execuie, graficul de
implementare a investiiei, ealonarea investiiei pe ani,
resurse necesare?
- strategia de exploatare/operare si intretinere?
- recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si
institutionale?

4
Programul Operaional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului Condii specifice de accesare a fondurilor n cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.2/1/7
REGIUNI i POR/2017/3/3.2/1/BI
Anexa 3.2.3.e

NR. D N N
ASPECTE DE VERIFICAT Observaii
CRT A U A
b) concluzii si recomandari, conform precizarilor din capitolul 8,
sectiunea A Piese scrise, din cadrul Anexei 4 Studiul de
Fezabilitate la HG 907/2016?
10. Devizul General este elaborat conform legislaiei n vigoare: HG
907/2016 privind etapele de elaborare i coninutul-cadru al
documentaiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investiii finanate din fonduri publice, sectiunea a 5-a Devizul
general si devizul pe obiect, inclusiv conform Metodologiei prezentate in
Anexa 6 la HG 907/2016:
- respecta modelul cadru prezentat n anexa 7 la HG 907/2016?
- conine costuri aferente tuturor interveniilor cuprinse n SF?
11. Devizele pe Obiect sunt ntocmite conform pe modelul din anexa 8 la
HG 907/2016?
12. Exist piesele desenate, prezentate la scara relevanta in raport cu
caracteristicile obiectivului de investitii, pentru toate obiectele de
investii si pentru toate specialitile?
13. Exist planele mentionate la sectiunea B Piese desenate, din cadrul
Anexei 4 Studiul de Fezabilitate, la HG 907/2016:
- plan de amplasare n zon?
- plan de situatie?
- planuri generale, faade i seciuni caracteristice de arhitectur
cotate, scheme de principiu pentru rezisten i instalaii,
volumetrii, scheme funcionale, izometrice sau planuri
specifice, dup caz?
- planuri generale, profile longitudinale i transversale
caracteristice, cotate, planuri specifice, dup caz?
14. Exist planele relevante, referitoare la constructia existent,
mentionate la sectiunea B Piese desenate, din cadrul Anexei 5
Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie, la HG 907/2016:
- plan de amplasare n zon?
- plan de situaie?
- releveu de arhitectur i, dup caz, structura i instalaii - planuri,
seciuni, faade, cotate?
- plane specifice de analiz i sintez, n cazul interveniilor pe
monumente istorice i n zonele de protecie aferente?
15. Fiecare plan din cadrul pieselor desenate este numerotata/codificata
si prezint un cartu care contine informatiile solicitate conform
prevederilor legale?
16. n cazul n care plansele au fost anexate la cererea de finantare n
format scanat, dupa ce au fost semnate i tampilate de elaboratori:
este prezent semnatura si stampila tuturor persoanelor nominalizate in
cartus, n conformitate cu prevederile legale, inclusiv de:
- proiectantul general / eful de proiect
- arhitect cu drept de semnatura, cu tampila cu numar de
inregistrare in tabloul national TNA, conform reglementri OAR
- proiectantii de specialitate
- expertul tehnic, unde este cazul
- eful de proiect complex, expert/specialist, in cazul

5
Programul Operaional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului Condii specifice de accesare a fondurilor n cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.2/1/7
REGIUNI i POR/2017/3/3.2/1/BI
Anexa 3.2.3.e

NR. D N N
ASPECTE DE VERIFICAT Observaii
CRT A U A
monumentelor istorice?
17. Sunt obinute avizele pentru devierile de reele necesare de la
proprietarii/operatorii lor, dac este cazul?
18. Exist o descrieriere a lucrarilor de organizare de antier (descriere
sumar, demolri, devieri de reele, ci de acces provizorii, alimentare
cu ap, energie electric, termic, telecomunicaii, etc)?
II CRITERII SPECIFICE PRIVIND ASPECTELE CALITATIVE ALE S.F. CU
ELEMENTE DE DALI
1. Exista o corespondenta intre obiectele de investiie (inclusiv tipurile de
lucri de constructii propuse, dotari, etc.) din cadrul SF si cele descrise
n cererea de finanare?
2. Exist specificaii i descrieri tehnice pentru toate specialitile:
arhitectur, rezisten, instalaii interioare i exterioare, reele
edilitare, tehnologii, componente artistice, sistematizare vertical,
amenajri peisagere, design interior, etc., dup caz?
3. Graficul de implementare a obiectivului de investitiei:
- este corelat cu cel prezentat n cadrul Cererii de Finanare ?
- este corect estimat ca i perioada de realizare (conform
tehnologiilor de execuie, etc.)?
- respect termenele limit ale programului de finanare?
(se va avea n vedere ca termenul limit de implementare a proiectului
nu poate depi termenul prevzut n documentele de programare:
31.dec.2023)
4. Documentele anexate la cererea de finantare care demonstraza dreptul
solicitantului/partenerilor de a executa lucrarile propuse, sunt
cuprinzatoare fata de interventiile propuse a fi realizate prin proiect?
5. Se respect studiile, analizele, rapoartele de specialitate, necesare
fundamentrii diferitelor tipuri de intervenii, pentru toate
specialitile, dup caz, lundu-se n calcul inclusiv scenariile
recomandate prin acestea ?
Lucrarile de interventie propuse la constructiile existente s-au elaborat
pe baza concluziilor raportului de expertiz tehnic, si (dupa caz) a
auditului energetic, lundu-se n calcul inclusiv scenariul recomandat de
ctre elaboratorul expertizei tehnice, respectiv auditului energetic?
6. Proiectul respect prevederile din:
1. Certificatul de urbanism anexat?
2. Studiul topografic, vizat de ctre Oficiul de Cadastru i
Publicitate Imobiliar?
3. Extrasul de carte funciar, dupa caz?
4. Avizele conforme, privind asigurarea utilitilor?
5. Actul administrativ al autoritii competente pentru protecia
mediului, msurile de diminuare a impactului, msurile de
compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului

6
Programul Operaional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului Condii specifice de accesare a fondurilor n cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.2/1/7
REGIUNI i POR/2017/3/3.2/1/BI
Anexa 3.2.3.e

NR. D N N
ASPECTE DE VERIFICAT Observaii
CRT A U A
de mediu, de principiu, n documentaia tehnico-economic ?
6. Avizele, acordurile i studiile specifice obinute/efectuate pn
la data depunerii cererii de finanare, dup caz, care pot
condiiona soluiile tehnice?
7. Informaiile din Piesele scrise sunt corelate cu Piesele desenate ?
8. Exist corelare ntre Devizul general i Devizele pe obiecte?

Se pot transmite dou solicitri de clarificri pentru toate criteriile din prezenta gril, n cazul
bifrii cu NU la oricare dintre acestea, proiectul se va respinge.

Proiectul se va puncta n baza documentaiei tehnico-economice anexat la depunerea cererii de


finanare.

Sumar clarificri inclusiv raspunsul solicitantului la acestea:

....................
CONCLUZII: SF cu elemente de DALI este considerat conform/neconform

ntocmit:

Nume, prenume expert: ..

Semntura: ..

Data:

S-ar putea să vă placă și