Sunteți pe pagina 1din 337

27.6.

2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/1

I
(Acte legislative)

REGULAMENTE

REGULAMENTUL NR. 575/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN I AL CONSILIULUI


din 26 iunie 2013
privind cerinele prudeniale pentru instituiile de credit i societile de investiii i de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 648/2012
(Text cu relevan pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, pentru rezerve de lichiditate mai solide. Ca rspuns la
mandatul acordat de G20, n septembrie 2009, Grupul
guvernatorilor bncilor centrale i al directorilor orga
nismelor de supraveghere (Group of Central Bank
avnd n vedere Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, Governors and Heads of Supervision - GHOS) a convenit
n special articolul 114, cu privire la o serie de msuri de consolidare a regle
mentrii sectorului bancar. Msurile respective au fost
aprobate de liderii G20 n cadrul summitului de la
Pittsburgh din 24-25 septembrie 2009 i au fost
avnd n vedere propunerea Comisiei Europene, formulate n detaliu n decembrie 2009. n iulie i
septembrie 2010, GHOS a publicat dou noi anunuri
referitoare la concepia i calibrarea noilor msuri
dup transmiterea proiectului de act legislativ ctre parlamentele menionate, iar n decembrie 2010, Comitetul de la
naionale, Basel pentru supraveghere bancar (BCBS) a publicat
msurile definitive, menionate sub denumirea de
cadrul Basel III.

avnd n vedere avizul Bncii Centrale Europene (1),


(2) Grupul la nivel nalt privind supravegherea financiar n
UE, prezidat de Jacques de Larosire (denumit n
continuare raportul grupului de Larosire), a invitat
avnd n vedere avizul Comitetului Economic i Social Euro Uniunea s elaboreze un set mai armonizat de regle
pean (2), mentri financiare. n contextul viitoarei arhitecturi
europene de supraveghere, Consiliul European din 18-
19 iunie 2009 a subliniat, de asemenea, nevoia instituirii
unui cadru de reglementare unic la nivel european
hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar, aplicabil tuturor instituiilor de credit i firmelor de
investiii de pe piaa intern.

ntruct:
(3) Astfel cum se precizeaz n raportul grupului de Larosire
din 25 februarie 2009 (denumit n continuare raportul
de Larosire), un stat membru ar trebui s poat adopta
(1) Declaraia G20 din 2 aprilie 2009 privind consolidarea msuri de reglementare mai stricte la nivel naional,
sistemului financiar, a subliniat necesitatea de a se aciona considerate a fi adecvate pe plan intern, pentru a
consecvent la nivel internaional n vederea consolidrii garanta stabilitatea financiar, cu condiia respectrii prin
transparenei, responsabilitii i reglementrii prin mbu cipiilor pieei interne i a standardelor fundamentale
ntirea cantitii i a calitii capitalului n sistemul minime convenite.
bancar odat ce redresarea economic este asigurat.
Declaraia respectiv a solicitat, de asemenea, intro
ducerea unei msuri suplimentare independente de (4) Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European i a
riscuri, pentru a se evita acumularea efectului de levier Consiliului din 14 iunie 2006 privind iniierea i exer
n sistemul bancar, precum i dezvoltarea unui cadru citarea activitii instituiilor de credit (3) i Directiva
2006/49/CE a Parlamentului European i a Consiliului
(1) JO C 105, 11.4.2012, p. 1.
(2) JO C 68, 6.3.2012, p. 39. (3) JO L 177, 30.6.2006, p. 1.
L 176/2 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

din 14 iunie 2006 privind rata de adecvare a capitalului mpiedice furnizarea transfrontalier de servicii i
ntreprinderilor de investiii i al instituiilor de credit (1) libertatea de stabilire i s creeze astfel obstacole n
au fost modificate semnificativ n mai multe rnduri. calea bunei funcionri a pieei interne.
Multe dintre dispoziiile Directivelor 2006/48/CE i
2006/49/CE sunt aplicabile att instituiilor de credit,
ct i firmelor de investiii. n vederea asigurrii claritii (9) Din motive de securitate juridic i avnd n vedere nece
i pentru a asigura o aplicare coerent a dispoziiilor sitatea unor condiii de concuren echitabile n Uniune,
respective, acestea ar trebui s fuzioneze n acte legi un set unic de reglementri pentru toi participanii la
slative noi care s fie aplicabile att instituiilor de pia reprezint un element-cheie pentru funcionarea
credit, ct i firmelor de investiii, i anume prezentul pieei interne. Pentru a evita denaturarea pieei i arbi
Regulament i Directiva 2013/36/UE a Parlamentului trajul de reglementare, cerinele prudeniale minime ar
European i a Consiliului din (2). Pentru o mai mare trebui s asigure un grad maxim de armonizare. Drept
accesibilitate, dispoziiile anexelor la Directivele consecin, perioadele de tranziie prevzute n prezentul
2006/48/CE i 2006/49/CE ar trebui integrate n partea regulament sunt eseniale pentru buna punere n aplicare
dispozitiv a Directivei 2013/36/UE i a prezentului a prezentului regulament i pentru evitarea incertitudinii
regulament. pentru piee.

(5) mpreun, prezentul regulament i Directiva 2013/36/UE (10) Avnd n vedere activitatea grupului responsabil cu
ar trebui s formeze cadrul juridic care reglementeaz punerea n aplicare a standardelor din cadrul BCBS n
accesul la activitate, cadrul de supraveghere i regulile ceea ce privete monitorizarea i evaluarea gradului de
prudeniale aplicabile instituiilor de credit i firmelor punere n aplicare de ctre statele membre a cadrului
de investiii (denumite n continuare mpreun insti Basel III, Comisia ar trebui s prezinte n mod regulat
tuii). Prin urmare, prezentul regulament ar trebui citit rapoarte de actualizare, i cel puin dup publicarea
mpreun cu Directiva menionat. fiecrui raport intermediar de ctre BCBS, cu privire la
punerea n aplicare i adoptarea pe plan intern a cadrului
Basel III n alte jurisdicii importante, inclusiv o evaluare
a consecvenei legislaiei sau reglementrilor altor ri cu
(6) Directiva 2013/36/UE, n temeiul articolului 53 alineatul
standardele minime internaionale, pentru a identifica
(1) din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene
diferenele care ar putea genera preocupri legate de
(TFUE), ar trebui, printre altele, s conin dispoziii
condiiile de concuren echitabile.
privind accesul la activitatea instituiilor, modalitile de
guvernan i cadrul de supraveghere aplicabil acestora,
cum ar fi dispoziii care reglementeaz autorizarea acti
vitii, achiziionarea de participaii calificate, exercitarea (11) Pentru a elimina obstacolele din calea schimburilor
libertii de stabilire i a libertii de a presta servicii, comerciale i denaturrile concurenei rezultate din diver
competenele autoritilor competente din statele genele dintre legislaiile naionale i pentru a evita
membre de origine i din statele membre gazd n apariia unor noi astfel de obstacole n calea schimburilor
acest sens i dispoziii care reglementeaz capitalul comerciale i denaturri semnificative ale concurenei,
iniial i procesul de supraveghere a instituiilor. este necesar, prin urmare, s se adopte un regulament
care s instituie reguli uniforme aplicabile n toate
statele membre.
(7) Prezentul regulament ar trebui, printre altele, s conin
cerine prudeniale pentru instituii care se refer strict la
funcionarea pieelor serviciilor bancare i financiare i (12) Conturarea cerinelor prudeniale sub forma unui regu
sunt menite s asigure stabilitatea financiar a opera lament ar garanta c cerinele respective vor fi direct
torilor de pe pieele respective, precum i un nivel aplicabile. Acest lucru ar asigura condiii uniforme prin
ridicat de protecie a investitorilor i a deponenilor. prevenirea adoptrii unor cerine naionale divergente ca
Prezentul regulament urmrete s contribuie n mod rezultat al transpunerii unei directive. Prezentul regu
determinant la buna funcionare a pieei interne i ar lament ar implica respectarea n ntreaga Uniune a
trebui prin urmare, s aib la baz dispoziiile articolului acelorai reguli de ctre toate instituiile, ceea ce ar
114 din TFUE, interpretate n conformitate cu juris spori, de asemenea, ncrederea n stabilitatea instituiilor,
prudena Curii de Justiie a Uniunii Europene. mai ales n perioadele de criz. Un regulament ar reduce,
de asemenea, complexitatea reglementrilor i costurile
de conformare pentru firme, n special pentru instituiile
care desfoar activiti transfrontaliere, i ar contribui,
(8) Directivele 2006/48/CE i 2006/49/CE au armonizat de asemenea, la eliminarea denaturrilor concurenei. n
ntr-o oarecare msur regulile aplicate de statele ceea ce privete particularitile pieelor imobiliare carac
membre n domeniul supravegherii prudeniale, ns terizate de diferene jurisdicionale i de evoluii
includ un numr semnificativ de opiuni i de posibiliti economice specifice statelor membre, regiunilor sau
ca statele membre s impun reguli mai stricte dect cele zonelor locale, autoritile competente ar trebui s fie
prevzute de directivele menionate. Acest lucru duce la abilitate s stabileasc ponderi de risc mai ridicate sau
divergene ntre normele naionale, care ar putea s s aplice criterii mai stricte bazate pe experiena n
materie de nerambursare i pe evoluiile ateptate ale
(1) JO L 177, 30.6.2006, p. 201. pieei pentru expunerile garantate cu ipoteci asupra
(2) A se vedea pagina 338 din prezentul Jurnal Oficial. bunurilor imobile n anumite zone.
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/3

(13) n domeniile nereglementate prin prezentul regulament, al Uniunii pentru mpiedicarea aplicrii msurilor
cum ar fi provizioanele dinamice i dispoziiile privind naionale atunci cnd exist dovezi clare c nu au fost
sistemele naionale referitoare la obligaiunile garantate ndeplinite condiiile relevante. Cu toate c prezentul
care nu au legtur cu tratamentul obligaiunilor regulament stabilete norme microprudeniale uniforme
garantate n conformitate cu regulile stabilite prin pentru instituii, statele membre i rezerv rolul
prezentul regulament, achiziionarea i deinerea de parti principal n supravegherea macroprudenial, datorit
cipaii att n sectorul financiar, ct i n cel nefinanciar know-how-ului lor i responsabilitilor lor existente n
n scopuri care nu au legtur cu cerinele prudeniale legtur cu stabilitatea financiar. n acest caz specific,
specificate n prezentul regulament, autoritile avnd n vedere c decizia de adoptare a oricror
competente sau statele membre ar trebui s fie n msuri macroprudeniale naionale include anumite
msur s impun reguli naionale, cu condiia ca evaluri n legtur cu riscurile care pot afecta n cele
acestea s nu fie incompatibile cu prezentul regulament. din urm situaia macroeconomic, fiscal i bugetar a
statului membru relevant, este necesar s se confere
Consiliului, n conformitate cu articolul 291 din TFUE,
competena de a respinge msurile macroprudeniale
naionale propuse, hotrnd n urma unei propuneri a
(14) Cele mai importante recomandri cuprinse n raportul de
Comisiei.
Larosire i ulterior puse n aplicare n Uniune au fost
crearea unui cadru de reglementare unic i a unui cadru
european pentru supravegherea macroprudenial, ambele
elemente conjugate fiind menite s asigure stabilitatea (17) n cazul n care Comisia a naintat Consiliului o
financiar. Cadrul de reglementare unic asigur un propunere de respingere a msurilor macroprudeniale
cadru de reglementare robust i unitar care faciliteaz naionale, Consiliul ar trebui s examineze propunerea
funcionarea pieei unice i mpiedic posibilitile de respectiv fr ntrziere i s hotrasc dac respinge
arbitraj de reglementare. Totui, n cadrul pieei interne sau nu msurile naionale. s-ar putea supune la vot, n
de servicii financiare, riscurile macroprudeniale pot conformitate cu Regulamentul de procedur al Consiliu
prezenta mai multe tipuri de diferene, cu o serie de lui (3), la cererea unui stat membru sau a Comisiei. n
particulariti naionale care conduc la variaii ce se pot conformitate cu articolul 296 din TFUE, Consiliul ar
observa, de exemplu, n ceea ce privete structura i trebui s motiveze decizia sa cu privire la respectarea
dimensiunea sectorului bancar n comparaie cu condiiilor stabilite n prezentul regulament privind inter
economia i ciclul de creditare n sens mai larg. venia sa. Avnd n vedere importana riscului macropru
denial i sistemic pentru piaa financiar a statului
membru n cauz i, prin urmare, necesitatea unei
reacii rapide, este important ca termenul pentru luarea
(15) n prezentul regulament i n Directiva 2013/36/UE au unei astfel de decizii Consiliului s fie de o lun. Dac,
fost instituit o serie de instrumente menite s previn i dup examinarea n detaliu a propunerii Comisiei de
s reduc riscurile macroprudeniale i sistemice care respingere a msurilor naionale propuse, Consiliul
asigur flexibilitatea, garantnd n acelai timp faptul c ajunge la concluzia c condiiile stabilite n prezentul
utilizarea instrumentelor menionate face obiectul unui regulament pentru respingerea msurilor naionale nu
control adecvat pentru a nu duna funcionrii pieei au fost ndeplinite, ar trebui s prezinte ntotdeauna
interne i, de asemenea, asigurnd faptul c astfel de motivele sale, ntr-un mod clar i neechivoc.
instrumente sunt utilizate n mod transparent i coerent.

(18) Pn la armonizarea cerinelor de lichiditate n 2015 i a


indicatorului efectului de levier n 2018, statele membre
(16) Pe lng instrumentul privind amortizorul de risc ar trebui s poat aplica astfel de msuri astfel cum
sistemic inclus n Directiva 2013/36/UE, n cazul n consider c este adecvat, incluznd msuri de
care riscurile macroprudeniale sau sistemice privesc un diminuare a riscului macroprudenial sau sistemic dintr-
stat membru, autoritile competente sau desemnate ale un anumit stat membru.
statului membru n cauz ar trebui s aib posibilitatea s
abordeze aceste riscuri prin anumite msuri macropru
deniale naionale specifice, atunci cnd aceast abordare
este considerat mai eficient. Comitetul european pentru (19) Ar trebui s fie posibil ca amortizoarele de risc sistemic
risc sistemic (CERS) nfiinat prin Regulamentul (UE) sau msurile individuale luate de statele membre pentru a
nr. 1092/2010 al Parlamentului European i al aborda riscurile sistemice cu privire la statele membre
Consiliului din 24 noiembrie 2010 (1) i Autoritatea respective s poat fi aplicate sectorului bancar, n
european de supraveghere (Autoritatea bancar euro general, ori unuia sau mai multor subdiviziuni ale secto
pean) (ABE) instituit prin Regulamentul (UE) rului, n sensul de subdiviziuni ale instituiilor care
nr. 1093/2010 al Parlamentului European i al prezint profiluri de risc similare n activitile lor de
Consiliului din 24 noiembrie 2010 (2) ar trebui s aib afaceri, sau expunerilor fa de unul sau mai multe
posibilitatea de a spune, n cadrul unor avize, dac au sectoare geografice sau economice interne din cadrul
fost ndeplinite condiiile pentru astfel de msuri macro sectorului bancar.
prudeniale naionale i ar trebui s existe un mecanism
(3) Decizia 2009/937/UE a Consiliului din 1 decembrie 2009 de
(1) OJ L 331, 15.12.2010, p. 1. adoptare a regulamentului su de procedur (JO L 325, 11.12.2009,
(2) OJ L 331, 15.12.2010, p. 12. p. 35).
L 176/4 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

(20) n cazul n care autoritile desemnate a dou sau mai fiecrei instituii n parte. Gama unor astfel de msuri
multe state membre identific aceleai modificri n ceea de supraveghere ar trebui s fie, printre altele,
ce privete intensitatea riscului sistemic sau macropru prevzut n Directiva 2013/36/UE, deoarece autoritile
denial care amenin stabilitatea financiar la nivel competente ar trebui s aib posibilitatea de a aprecia
naional n fiecare stat membru, risc pe care autoritile msurile care ar trebui aplicate.
desemnate consider c ar fi mai bine s l abordeze prin
intermediul unor msuri naionale, statele membre pot
prezenta o notificare comun Consiliului, Comisiei, CERS
i ABE. n momentul notificrii Consiliului, Comisiei, (26) Prezentul regulament ar trebui s nu aduc atingere capa
CERS i ABE, statele membre ar trebui s prezinte citii autoritilor competente de a impune, n procesul
dovezi relevante, inclusiv o justificare a notificrii de supraveghere i de evaluare prevzut n Directiva
comune. 2013/36/UE, cerine specifice care ar trebui adaptate
profilului de risc specific instituiilor.

(21) n plus, Comisia ar trebui s fie abilitat s adopte un act


delegat de cretere temporar a nivelului cerinelor de (27) Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 vizeaz mbuntirea
fonduri proprii, al cerinelor privind expunerile mari i calitii i a consecvenei procesului de supraveghere la
al cerinelor privind publicarea informaiilor. Astfel de nivel naional i consolidarea supravegherii grupurilor
dispoziii ar trebui s fie aplicabile pentru o perioad transfrontaliere.
de un an, cu excepia cazului n care Parlamentul
European sau Consiliul prezint obiecii la actul delegat
n termen de trei luni. Comisia ar trebui s precizeze
motivele pentru care s-a folosit o astfel de procedur. (28) Dat fiind creterea numrului de sarcini atribuite ABE
Comisia ar trebui s aib doar competena de a prin prezentul regulament i prin Directiva 2013/36/UE,
impune cerine prudeniale mai stricte pentru expunerile Parlamentul European, Consiliul i Comisia ar trebui s
rezultate din evoluia pieei n Uniune sau n afara asigure punerea fr ntrziere la dispoziie a unor resurse
Uniunii care afecteaz toate statele membre. umane i financiare adecvate.

(22) O revizuire a regulilor macroprudeniale este justificat (29) Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 impune ABE s
pentru ca Comisia s evalueze, printre altele, dac instru acioneze n domeniul de aplicare al Directivelor
mentele macroprudeniale din prezentul regulament sau 2006/48/CE i 2006/49/CE. De asemenea, ABE trebuie
din Directiva 2013/36/UE sunt eficace, eficiente i trans s acioneze n domeniul de activitate al instituiilor n
parente, dac ar trebui propuse instrumente noi, dac ceea ce privete aspecte care nu sunt direct vizate de
acoperirea i eventualele suprapuneri mai mult sau mai directivele menionate, n msura n care aceste aciuni
puin importante ale instrumentelor macroprudeniale sunt necesare pentru a garanta aplicarea eficace i
care vizeaz riscuri similare din prezentul regulament consecvent a respectivelor directive. Prezentul regu
sau din Directiva 2013/36/UE sunt adecvate, precum i lament ar trebui s in seama de rolul i de modul de
modul n care standardele convenite la nivel internaional funcionare al ABE i s faciliteze exercitarea compe
referitoare la instituiile de importan sistemic inte tenelor ABE prevzute n Regulamentul (UE)
racioneaz cu prezentul regulament sau cu Directiva nr. 1093/2010.
2013/36/UE.

(30) Dup perioada de observare i punerea n aplicare deplin


(23) Atunci cnd statele membre adopt orientri cu caracter a cerinei de acoperire a necesarului de lichiditate n
general, n special n domeniile n care procedura de conformitate cu prezentul regulament, Comisia ar
adoptare de ctre Comisie a proiectelor de standarde trebui s evalueze dac acordarea ctre ABE a compe
tehnice este n derulare, respectivele orientri nu trebuie tenei de intervenie din proprie iniiativ printr-o
s intre n contradicie cu dreptul Uniunii i nici s mediere cu caracter obligatoriu n legtur cu ajungerea
submineze aplicarea acestuia. la decizii comune de ctre autoritile competente n
temeiul articolelor 20 i 21 din prezentul regulament
ar facilita formarea i funcionarea n practic a subgru
purilor unice de lichiditate, precum i verificarea nde
(24) Prezentul regulament nu mpiedic statele membre s plinirii criteriilor pentru aplicarea unui tratament
impun, dup caz, cerine echivalente ntreprinderilor intragrup specific n ceea ce privete instituiile transfron
care nu intr n domeniul su de aplicare. taliere. Prin urmare, n acel moment, ca parte a unuia
dintre rapoartele periodice privind funcionarea ABE n
temeiul articolului 81 din Regulamentul (UE)
nr. 1093/2010, Comisia ar trebui s examineze n mod
(25) Cerinele prudeniale generale prevzute de prezentul specific necesitatea acordrii ctre ABE a unor astfel de
regulament sunt completate de msuri individuale competene i s includ rezultatele acestei examinri n
stabilite de ctre autoritile competente ca urmare a raportul su, care ar trebui s fie nsoit de propuneri
desfurrii procesului de supraveghere continu a legislative adecvate, dup caz.
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/5

(31) Conform raportului de Larosire, supravegherea micro (37) Pentru a garanta un nivel de solvabilitate adecvat pentru
prudenial nu poate proteja stabilitatea financiar n instituiile din cadrul unui grup, este esenial ca cerinele
mod eficient fr a ine seama n mod corespunztor de capital s se aplice pe baza situaiei consolidate a
de evoluiile de la nivel macro, iar supravegherea macro instituiilor respective n cadrul grupului. Pentru a se
prudenial este util doar n cazul n care poate avea, garanta c fondurile proprii sunt distribuite adecvat n
ntr-o anumit msur, un impact asupra supravegherii la cadrul unui grup i sunt disponibile pentru protejarea
nivel micro. Cooperarea strns dintre ABE i CERS este economiilor, dac este cazul, cerinele de capital ar
esenial pentru funcionarea pe deplin eficace a CERS i trebui s se aplice pe baz individual instituiilor dintr-
pentru a se da curs avertismentelor i recomandrilor un grup, cu excepia cazului n care acest obiectiv se
sale. n special, ABE ar trebui s poat transmite CERS poate realiza eficace n alt mod.
toate informaiile relevante colectate de autoritile
competente n conformitate cu obligaiile de raportare
stabilite n prezentul regulament.
(38) Interesele minoritare provenite de la societile financiare
holding intermediare care fac obiectul cerinelor
prezentului regulament pe baz subconsolidat pot fi i
(32) Avnd n vedere efectele catastrofale ale recentei crize ele eligibile, n limite relevante, pentru fondurile proprii
financiare, obiectivele generale ale prezentului regulament de nivel 1 de baz ale grupului pe baz consolidat,
sunt ncurajarea activitilor bancare utile din punct de ntruct fondurile proprii de nivel 1 de baz ale unei
vedere economic, care s serveasc interesului general, i societi financiare holding intermediare atribuibile inte
descurajarea speculaiilor financiare nesustenabile, fr o reselor minoritare i partea aceluiai capital atribuibil
valoare adugat real. Pentru aceasta, este necesar o societii-mam suport n aceeai msur eventualele
reform ampl a modalitilor de canalizare a econo pierderi suferite de filialele lor.
miilor ctre investiii productive. Pentru a garanta un
mediu bancar variat i sustenabil n Europa, autoritile
competente ar trebui s poat impune cerine de capital
mai stricte instituiilor de importan sistemic care, ca (39) Tehnica contabil exact care trebuie utilizat pentru
urmare a activitilor desfurate, pot reprezenta o calcularea fondurilor proprii, a adecvrii lor la riscurile
ameninare la adresa economiei mondiale. la care este expus o instituie i pentru evaluarea
concentrrii expunerilor ar trebui s in seama de
dispoziiile Directivei 86/635/CEE a Consiliului din
8 decembrie 1986 privind conturile anuale i conturile
(33) Pentru instituiile care dein bani sau titluri de valoare consolidate ale bncilor i ale altor instituii financiare (1),
aparinnd clienilor lor sunt necesare cerine financiare care include o serie de adaptri ale dispoziiilor celei de a
echivalente n scopul garantrii unor msuri de protecie aptea Directive 83/349/CEE a Consiliului din 13 iunie
similare pentru cei care economisesc i unor condiii de 1983 privind conturile consolidate (2) sau ale Regula
concuren loial pentru grupuri comparabile de insti mentului (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European
tuii. i al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea stan
dardelor internaionale de contabilitate (3), n funcie de
actul care reglementeaz contabilitatea instituiilor n
dreptul intern.
(34) Deoarece pe piaa intern instituiile sunt angajate n
concuren direct, cerinele referitoare la monitorizare
ar trebui s fie echivalente la nivelul ntregii Uniuni i
s in cont de diferitele profiluri de risc ale instituiilor. (40) Pentru a se asigura solvabilitatea adecvat, este important
s se stabileasc cerine de capital care s pondereze
activele i elementele extrabilaniere n funcie de gradul
de risc.
(35) Ori de cte ori, n cursul activitii de supraveghere, este
necesar s se determine valoarea fondurilor proprii
consolidate ale unui grup de instituii, calculul respectiv
ar trebui efectuat n conformitate cu prezentul regu (41) La 26 iunie 2004, BCBS a adoptat un acord-cadru
lament. privind convergena internaional a msurrii capitalului
i a standardelor privind capitalul (denumit n continuare
cadrul Basel II). Dispoziiile din Directivele 2006/48/CE
i 2006/49/CE care au fost preluate n prezentul regu
lament constituie un echivalent al dispoziiilor coninute
(36) n conformitate cu prezentul regulament, cerinele de n cadrul Basel II. n consecin, prin ncorporarea
fonduri proprii se aplic pe baz individual i elementelor suplimentare din cadrul Basel III, prezentul
consolidat, cu excepia cazului n care autoritile regulament constituie echivalentul dispoziiilor din
competente nu aplic supravegherea pe baz individual cadrele Basel II i III.
acolo unde consider c acest lucru este necesar. Supra
vegherea pe baz individual, consolidat i consolidat (1) JO L 372, 31.12.1986, p. 1.
la nivel transfrontalier constituie instrumente utile pentru (2) JO L 193, 18.7.1983, p. 1.
monitorizarea instituiilor. (3) JO L 243, 11.9.2002, p. 1.
L 176/6 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

(42) Este esenial s se in seama de diversitatea instituiilor capitalul eliberat rezultat din aplicarea factorului de spri
din Uniune, oferind abordri alternative de calculare a jinire n scopul exclusiv al furnizrii unui flux adecvat de
cerinelor de capital pentru riscul de credit care ncor creditare a IMM-urilor stabilite n Uniune. Autoritile
poreaz niveluri diferite de sensibilitate la risc i care competente ar trebui s monitorizeze periodic
necesit grade diferite de sofisticare. Folosirea ratingurilor cuantumul total al expunerilor fa de IMM-uri ale insti
externe i a estimrilor proprii ale instituiilor privind tuiilor de credit i cuantumul total al deducerii de
parametrii individuali de risc de credit reprezint o mbu capital.
ntire semnificativ a sensibilitii la risc i a soliditii
prudeniale a normelor aplicabile riscului de credit. Insti
(45) n conformitate cu decizia BCBS, aprobat de GHOS la
tuiile ar trebui ncurajate s adopte abordri mai
10 ianuarie 2011, n cazul tuturor instrumentelor de
sensibile la riscuri. n elaborarea estimrilor necesare
fonduri proprii de nivel 1 suplimentar i de nivel 2
pentru a aplica abordrile relative la riscul de credit
suplimentar ale unei instituii ar trebui s poat fi
prevzute n prezentul regulament, instituiile ar trebui
realizat reducerea total i permanent a valorii
s i mbunteasc procesele de msurare i de
acestora sau conversia integral n fonduri proprii de
gestionare a riscurilor, pentru a pune la dispoziie
nivel 1 de baz n momentul n care instituia devine
metode de determinare a cerinelor reglementate de
neviabil. Legislaia necesar pentru a asigura faptul c
fonduri proprii care s reflecte natura, amploarea i
instrumentele de fonduri proprii fac obiectul meca
complexitatea diverselor procese specifice instituiilor. n
nismului suplimentar de absorbie a pierderilor ar
aceast privin, prelucrarea datelor legate de existena i
trebui ncorporat n dreptul Uniunii ca parte a cerinelor
gestionarea expunerilor fa de clieni ar trebui examinate
legate de redresarea i rezoluia instituiilor. Dac, pn la
astfel nct s includ elaborarea i validarea sistemelor de
31 decembrie 2015, dreptul Uniunii care reglementeaz
gestionare i msurare a riscului de credit. Aceasta
cerina ca valoarea instrumentelor de capital s poat fi
servete nu doar la ndeplinirea interesului legitim al
redus total i permanent la zero sau s fie convertit n
instituiilor, ci i la realizarea obiectivelor prezentului
instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de baz n
regulament de a folosi metode mai bune de msurare
cazul n care o instituie nu mai este considerat viabil
i gestionare a riscurilor, precum i de a le folosi
nu a fost adoptat, Comisia ar trebui s analizeze i s
pentru reglementarea fondurilor proprii. Cu toate
raporteze dac o astfel de dispoziie ar trebui inclus n
acestea, abordrile mai sensibile la riscuri necesit o
prezentul regulament i, n urma analizei respective, s
expertiz i resurse considerabile, precum i date de
prezinte propuneri legislative adecvate.
nalt calitate i suficiente cantitativ. Prin urmare, insti
tuiile ar trebui s respecte standarde ridicate nainte de a
aplica abordrile respective n scopuri de reglementare a (46) Dispoziiile prezentului regulament respect principiul
fondurilor proprii. Avnd n vedere lucrrile n curs proporionalitii, innd seama, n special, de diversitatea
privind asigurarea unor mecanisme de sprijin adecvate instituiilor n ceea ce privete dimensiunea, anvergura
pentru modelele interne, Comisia ar trebui s pregteasc operaiunilor i varietatea activitilor lor. Respectarea
un raport privind posibilitatea extinderii pragului Basel I, principiului proporionalitii implic n egal msur
mpreun cu o propunere legislativ, dup caz. recunoaterea, pentru expunerile de tip retail, a proce
durilor celor mai simple de rating, chiar i n cazul
abordrii bazate pe modele interne de rating(denumit
(43) Cerinele de capital ar trebui s fie proporionale cu n continuare abordare IRB). Statele membre ar trebui
riscurile pe care le vizeaz. n spe, reducerea nivelului s se asigure c cerinele stabilite n prezentul regulament
riscurilor care deriv din existena unui numr mare de sunt aplicate proporional cu natura, amploarea i
expuneri relativ mici ar trebui s se reflecte la nivelul complexitatea riscurilor asociate modelului de afaceri i
cerinelor. activitilor unei instituii. Comisia ar trebui s se asigure
c actele delegate i de punere n aplicare, standardele
tehnice de reglementare i standardele tehnice de
punere n aplicare sunt n conformitate cu principiul
(44) ntreprinderile mici i mijlocii (IMM-urile) reprezint unul
proporionalitii, astfel nct s garanteze aplicarea
dintre pilonii economiei Uniunii, dat fiind rolul lor
proporional a prezentului regulament. Prin urmare,
fundamental n asigurarea creterii economice i crearea
ABE ar trebui s se asigure c toate standardele tehnice
de locuri de munc. Redresarea i creterea viitoare ale
de reglementare i de punere n aplicare sunt ntocmite n
economiei Uniunii depind n mare msur de disponibi
aa fel nct s fie n concordan cu principiul
litatea capitalului i a finanrii pentru IMM-urile stabilite
proporionalitii i cu respectarea acestuia.
n Uniune n scopul efecturii investiiilor necesare
pentru adoptarea de tehnologii i echipamente noi n
vederea creterii competitivitii lor. Numrul limitat de (47) Autoritile competente ar trebui s acorde atenia
surse de finanare alternative a determinat o sensibilitatea cuvenit cazurilor n care bnuiesc c informaiile sunt
i mai mare a IMM-urilor stabilite n Uniune la impactul considerate ca fiind proprietatea instituiei sau
crizei bancare. Prin urmare, este important s se elimine confideniale n scopul evitrii publicrii unor astfel de
lacunele existente n materie de finanare pentru IMM-uri informaii. Cu toate c o instituie poate alege s nu
i s se asigure un flux adecvat al creditrii bancare ctre publice informaii deoarece acestea sunt considerate ca
IMM-uri n contextul actual. Cerinele de capital pentru fiind proprietatea instituiei sau confideniale, faptul c
expunerile fa de IMM-uri ar trebui reduse prin aplicarea informaiile sunt considerate ca fiind proprietatea insti
unui factor de sprijinire egal cu 0,7619 pentru a le tuiei sau confideniale nu exonereaz de rspunderea
permite instituiilor de credit s acorde mai multe care decurge din nepublicarea informaiilor respective,
credite IMM-urilor. Pentru ndeplinirea acestui obiectiv, n cazul n care se dovedete c o astfel de nepublicare
instituiile de credit ar trebui s utilizeze n mod efectiv are un efect concret.
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/7

(48) Natura evolutiv a prezentului regulament permite insti diferitele linii de activitate i cu recunoaterea tehnicilor
tuiilor s aleag ntre trei abordri ale riscului de credit de diminuare a riscurilor. Ar trebui s se acorde o atenie
de complexitate diferit. Pentru a permite n special special n acest sens ca asigurrile s fie luate n
micilor instituii s opteze pentru abordarea IRB, mai considerare n abordrile simple de calculare a cerinelor
sensibil la riscuri, dispoziiile relevante ar trebui inter de capital pentru riscul operaional.
pretate n aa fel nct clasele de expuneri s includ toate
expunerile care sunt, n mod direct sau indirect, tratate n
mod echivalent cu acestea n cadrul prezentului regu
lament. Ca regul general, autoritile competente ar (53) Monitorizarea i controlul expunerilor unei instituii ar
trebui s nu fac discriminare ntre cele trei abordri n trebui s fac parte integrant din procesul de supra
ceea ce privete procesul de supraveghere, ceea ce veghere a acesteia. Prin urmare, concentrarea excesiv a
nseamn c instituiile care funcioneaz n conformitate expunerilor fa de un singur client sau grup de clieni
cu dispoziiile abordrii standardizate nu ar trebui, doar aflai n legtur poate avea drept consecin un risc
din acest motiv, supuse unei supravegheri mai stricte. inacceptabil de pierderi. Se poate considera c o
asemenea situaie prejudiciaz solvabilitatea unei insti
tuii.
(49) Ar trebui s se acorde o recunoatere sporit tehnicilor
de diminuare a riscurilor de credit ntr-un cadru de
norme destinate s garanteze c solvabilitatea nu este
afectat de o recunoatere incorect. Formele uzuale de (54) La determinarea existenei unui grup de clieni aflai n
garanii bancare folosite n statele membre pentru dimi legtur i astfel a expunerilor care constituie un singur
nuarea riscurilor de credit ar trebui s fie recunoscute ori risc, este important s fie luate n considerare i riscurile
de cte ori este posibil n abordarea standardizat, dar i care decurg dintr-o surs comun de finanare semnifi
n celelalte abordri. cativ pus la dispoziie de instituie, grupul financiar al
acesteia sau prile cu care are legturi.

(50) Pentru a asigura c riscurile i diminuarea riscurilor care


decurg din activitile de securitizare i din investiiile (55) Dei este de dorit ca valoarea expunerii s se calculeze pe
instituiilor se reflect n mod adecvat n cerinele de baza celei furnizate n vederea ndeplinirii cerinelor
capital ale instituiilor, este necesar s se includ reguli privind fondurile proprii, este necesar s se adopte
care s permit un tratament sensibil la risc i solid din reguli pentru monitorizarea expunerilor mari fr s se
punct de vedere prudenial al unor astfel de activiti i aplice ponderi de risc sau grade de risc. n plus, tehnicile
investiii. n acest scop, este necesar o definiie clar i de diminuare a riscului de credit aplicate n contextul
cuprinztoare a securitizrii care s cuprind orice tran solvabilitii au fost concepute pornind de la premisa
zacie sau schem prin care riscul de credit asociat unei unui risc de credit bine diversificat. n cazul expunerilor
expuneri sau unui portofoliu de expuneri este segmentat mari, unde este vorba de un risc de concentrare pe un
pe trane. O expunere care creeaz o obligaie de plat singur nume, riscul de credit nu este bine diversificat.
direct pentru o tranzacie sau o schem utilizat pentru Prin urmare, efectele acestor tehnici ar trebui s fac
a finana sau administra active corporale nu ar trebui obiectul unor msuri de protecie prudeniale. n acest
considerat o expunere fa de o securitizare, chiar dac context, este necesar s se prevad recuperarea efectiv
tranzacia sau schema au obligaii de plat de rang diferit. a proteciei de credit n cazul expunerilor mari.

(51) Pe lng supravegherea menit s asigure stabilitatea


financiar, sunt necesare mecanisme proiectate s mbu (56) Dat fiind c pierderea suferit n urma unei expuneri fa
nteasc i s dezvolte o supraveghere i prevenire de o poate fi la fel de grav ca pierderea suferit n urma
eficace a eventualelor bule pentru a se asigura alocarea oricrei alte expuneri, o astfel de expunere ar trebui
optim a capitalului inndu-se seama de provocrile i tratat i raportat la fel ca orice alt expunere. A fost
de obiectivele macroeconomice, ndeosebi n ceea ce introdus o limit cantitativ alternativ pentru a diminua
privete investiiile pe termen lung n economia real. impactul disproporionat al unei astfel de abordri asupra
instituiilor mai mici. n plus, expunerile pe termen foarte
scurt, legate de transferuri de fonduri, inclusiv de prestare
de servicii de plat, de compensare, de decontare i de
(52) Riscul operaional constituie un risc semnificativ pentru custodie pentru clieni sunt exceptate pentru a facilita
instituii i, din acest motiv, necesit acoperire prin buna funcionare a pieelor financiare i a infrastructurii
fonduri proprii. Este esenial s se in seama de diver conexe. Aceste servicii acoper, de exemplu, executarea
sitatea instituiilor din Uniune, oferind abordri alter de compensri i decontri n numerar i activiti
native de calculare a cerinelor de capital pentru riscul similare de facilitare a decontrilor. Expunerile n cauz
operaional care ncorporeaz niveluri diferite de sensibi includ expunerile care ar putea s nu fie previzibile i
litate la risc i care necesit grade diferite de sofisticare. care, prin urmare, nu sunt controlate integral de o
Ar trebui s existe stimulente adecvate pentru ca insti instituie de credit, printre altele, soldurile conturilor
tuiile s adopte abordri mai sensibile la riscuri. Avnd interbancare care rezult din pli ale clienilor, inclusiv
n vedere caracterul relativ recent al msurrii i comisioane sau dobnzi creditate sau debitate, precum i
gestionrii riscului operaional, normele ar trebui moni alte pli pentru servicii prestate clienilor, precum i
torizate i actualizate dup caz, inclusiv n legtur cu garanii reale acordate sau primite.
L 176/8 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

(57) Este important alinierea intereselor ntreprinderilor care impune o pruden special. Administrarea unor astfel de
rempacheteaz creditele n titluri de valoare tran expuneri ale instituiilor ar trebui s se fac n condiii de
zacionabile i n alte instrumente financiare (iniiatori deplin autonomie, n conformitate cu principiile unei
sau sponsori) cu cele ale ntreprinderilor care investesc administrri sntoase, fr a se avea n vedere niciun
n aceste titluri sau instrumente (investitori). n acest alt considerent. Acest lucru este deosebit de important
scop, iniiatorul sau sponsorul ar trebui s rein un n cazul expunerilor mari i n cazurile care nu sunt
interes semnificativ n activele-suport. Aadar, este legate doar de administrarea intra-grup sau de tranzaciile
important ca iniiatorii sau sponsorii s rein o intra-grup obinuite. Autoritile competente ar trebui s
expunere fa de riscul aferent creditelor respective. Mai acorde o atenie deosebit acestor expuneri intra-grup. Cu
general, tranzaciile de securitizare ar trebui s nu fie toate acestea, nu este necesar aplicarea unor astfel de
structurate astfel nct s se evite aplicarea cerinei de standarde n cazul n care ntreprinderea-mam este o
reinere, n special printr-o structur a comisioanelor societate financiar holding sau o instituie de credit
i/sau a primelor. Reinerea respectiv ar trebui s fie sau n cazul n care celelalte filiale sunt fie instituii de
aplicabil n toate situaiile n care substana economic credit sau financiare, fie ntreprinderi prestatoare de
a unei securitizri este aplicabil, indiferent de tipul de servicii auxiliare, cu condiia ca toate aceste ntreprinderi
structuri sau instrumente juridice utilizate pentru s se fie acoperite prin supravegherea instituiei de credit
obinerea acestei substane economice. n special n pe baz consolidat.
cazurile n care riscul de credit este transferat prin secu
ritizare, investitorii ar trebui s ia decizii numai dup ce
au dat dovad de diligena necesar, pentru care au
nevoie de informaii adecvate privind securitizrile.
(61) Avnd n vedere sensibilitatea la risc a regulilor privind
cerinele de capital, trebuie s se monitorizeze dac aceste
reguli au efecte semnificative asupra ciclului economic.
Comisia, innd seama de contribuia Bncii Centrale
(58) Prezentul regulament prevede, de asemenea, c ar trebui Europene (BCE), ar trebui s transmit Parlamentului
s nu existe aplicri multiple ale cerinei de reinere. European i Consiliului un raport cu privire la aceste
Pentru orice securitizare, este suficient ca cerina s i se aspecte.
aplice doar iniiatorului, sponsorului sau creditorului
iniial. n mod similar, atunci cnd tranzaciile de securi
tizare conin alte securitizri drept suport, cerina de
reinere ar trebui s se aplice doar securitizrii care face
obiectul investiiei. Creanele achiziionate ar trebui s nu
(62) Cerinele de capital pentru comercianii de mrfuri,
fie supuse cerinei de reinere n cazul n care sunt
inclusiv acei comerciani exceptai n prezent de la
rezultatul unei activiti a societii care const n
cerinele Directivei 2004/39/CE a Parlamentului
transferul sau vnzarea la o valoare redus pentru a
European i a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind
finana activitatea respectiv. Autoritile competente ar
pieele instrumentelor financiare (1), ar trebui revizuite.
trebui s aplice ponderarea de risc n legtur cu neres
pectarea obligaiilor de diligen i gestionare a riscurilor
cu privire la securitizare pentru nclcri majore ale poli
ticilor i procedurilor care sunt relevante pentru analiza
riscurilor aferente. Comisia ar trebui s verifice i dac
evitarea aplicrilor multiple ale cerinei de reinere ar (63) Liberalizarea pieelor de gaze i energie electric este un
putea conduce la practici de eludare a cerinei de obiectiv cu importan deopotriv economic i politic
reinere sau dac normele privind securitizrile sunt pentru Uniune. innd seama de aceasta, cerinele de
puse n aplicare n mod efectiv de ctre autoritile capital i alte reguli prudeniale care urmeaz a fi
competente. aplicate firmelor active pe pieele respective ar trebui s
fie proporionale i s nu interfereze necorespunztor cu
realizarea obiectivului liberalizrii. Acest obiectiv ar trebui
s fie avut n vedere n special atunci cnd se procedeaz
la revizuirea prezentului regulament.
(59) Ar trebui depuse diligenele necesare pentru a se evalua
n mod corespunztor riscurile care decurg din expu
nerile din securitizare att din portofoliul de tran
zacionare, ct i din afara acestuia. n plus, obligaiile
de diligen trebuie s fie proporionale. Procedurile de (64) Instituiile care investesc n resecuritizri ar trebui s
diligen ar trebui s contribuie la creterea ncrederii depun diligenele necesare i n ceea ce privete securi
ntre iniiatori, sponsori i investitori. Prin urmare, este tizrile suport i expunerile care nu deriv din securitizri
de dorit ca informaiile relevante referitoare la procedurile i care constituie suport celor dinti. Instituiile ar trebui
de diligen s fie fcute publice n mod corespunztor. s evalueze dac expunerile n contextul unui program de
emisiune de titluri pe termen scurt garantate cu active
constituie expuneri din resecuritizare, inclusiv cele n
contextul programelor care dobndesc trane cu rang
superior din portofolii distincte de mprumuturi integrale,
(60) n momentul n care o instituie are o expunere fa de
ntreprinderea-mam sau alte filiale ale acesteia, se (1) JO L 145, 30.4.2004, p. 1.
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/9

n condiiile n care niciunul dintre aceste mprumuturi (69) n cazul n care o evaluare extern a creditului pentru o
nu constituie o expunere din securitizare sau din resecu poziie din securitizare include efectul proteciei
ritizare, iar protecia pentru prima pierdere pentru fiecare creditului furnizat de nsi instituia n calitate de inves
investiie este asigurat de vnztorul mprumuturilor. n titor, instituia nu ar trebui s aib posibilitatea de a
situaia din urm, o facilitate de lichiditate specific beneficia de ponderea de risc mai redus rezultat n
portofoliului nu ar trebui, n general, s fie considerat urma proteciei respective. Poziia din securitizare nu ar
o expunere din resecuritizare, deoarece reprezint o trebui dedus din capital dac exist alte modaliti de a
tran a unui singur portofoliu de active (adic, porto determina ponderea de risc n conformitate cu riscul real
foliul aplicabil de mprumuturi integrale) care nu conine al poziiei, fr a lua n calcul aceast protecie a credi
expuneri din securitizare. n schimb, mbuntirea tului.
calitii creditului la nivelul ntregului program, care
acoper numai o parte din pierderi dincolo de protecia (70) Date fiind performanele lor recente sczute, standardele
asigurat de vnztor n cadrul diverselor portofolii, ar cu privire la modelele interne de calculare a cerinelor de
constitui n general o segmentare pe trane a riscului capital pentru riscul de pia ar trebui mbuntite. n
unui portofoliu de active multiple coninnd cel puin spe, acestea ar trebui s asigure o acoperire mai
o expunere din securitizare, i ar constitui, prin urmare, complet a riscurilor de credit aferente portofoliului de
o expunere din resecuritizare. Cu toate acestea, dac un tranzacionare. Pe lng aceasta, cerinele de capital ar
astfel de program se finaneaz n ntregime printr-o trebui s includ o component adaptat la condiii de
singur clas de titluri pe termen scurt i dac fie mbu criz pentru a crete cerinele de capital, avnd n vedere
ntirea calitii creditului la nivelul ntregului program deteriorarea condiiilor de pe pia i n scopul reducerii
nu constituie o resecuritizare, fie titlul pe termen scurt posibilitii de apariie a caracterului prociclic. Instituiile
este sprijinit n ntregime de ctre instituia sponsor, ar trebui s efectueze i simulri de criz n sens invers
astfel nct investitorul n titluri pe termen scurt (reverse stress tests) pentru a examina scenariile care ar
rmne expus efectiv la riscul de nerambursare de ctre putea periclita viabilitatea instituiei, cu excepia cazului
sponsor n locul riscului aferent portofoliilor sau activelor n care pot dovedi c astfel de simulri nu sunt necesare.
suport, atunci respectivele titluri pe termen scurt nu ar Date fiind dificultile recente de tratare a poziiilor din
trebui considerate, n general, expuneri din resecuritizare. securitizare folosind abordrile bazate pe modele interne,
ar trebui limitat recunoaterea modelrii de ctre
instituii a riscurile aferente securitizrii pentru a calcula
(65) Dispoziiile referitoare la evaluarea prudent pentru
cerinele de capital n portofoliul de tranzacionare i ar
portofoliul de tranzacionare ar trebui s se aplice
trebui impus implicit o cerin de capital standardizat
tuturor instrumentelor evaluate la valoarea just, indi
pentru poziiile din securitizare din portofoliul de tran
ferent dac fac parte din portofoliul de tranzacionare
zacionare.
al instituiilor sau sunt din afara acestui portofoliu. Ar
trebui clarificat faptul c, acolo unde aplicarea evalurii (71) Prezentul regulament stabilete excepii limitate pentru
prudente va duce la o valoare curent mai mic dect anumite activiti de tranzacionare pe baz de corelaie,
valoarea recunoscut n realitate n contabilitate, valoarea n conformitate cu care autoritatea de supraveghere poate
absolut reprezentnd diferena trebuie dedus din permite unei instituii s calculeze o cerin de capital
fondurile proprii. pentru riscul global, sub rezerva unor cerine stricte. n
aceste cazuri, instituia ar trebui s aib obligaia de a
(66) Instituiile ar trebui s poat alege ntre a aplica o cerin supune aceste activiti unei cerine de capital egale cu
de capital sau a deduce din elementele de fonduri proprii valoarea cea mai ridicat dintre cerina de capital n
de nivel 1 de baz acele poziii din securitizare crora li conformitate cu aceast metod elaborat la nivel
se aplic o pondere de risc de 1 250 % n temeiul intern i 8 % din cerina de capital pentru riscul
prezentului regulament, indiferent dac poziiile se afl specific n conformitate cu metoda de msurare standar
n portofoliul de tranzacionare sau n afara acestuia. dizat. Instituia ar trebui s nu aib obligaia de a
supune expunerile respective unei cerine aferente
riscului adiional, ci ar trebui s le integreze att n msu
(67) Instituiile iniiatoare sau sponsor nu ar trebui s se poat
rtorile valorii la risc, ct i n msurtorile valorii la risc
sustrage interdiciei de a furniza suport implicit prin
n situaie de criz.
utilizarea portofoliilor lor de tranzacionare n scopul
de a furniza un astfel de suport. (72) Avnd n vedere natura i amploarea pierderilor
neateptate suferite de instituii n timpul crizei financiare
(68) Fr a aduce atingere obligaiilor de a publica informaii i economice, este necesar s se mbunteasc n
prevzute explicit de prezentul regulament, scopul continuare calitatea i armonizarea fondurilor proprii pe
cerinelor privind publicarea de informaii ar trebui s care instituiile sunt obligate s le dein. Aceasta ar
fie acela de a oferi participanilor la pia informaii trebui s includ introducerea unei noi definiii a princi
corecte i complete privind profilul de risc al fiecrei palelor elemente de capital disponibile pentru absorbia
instituii n parte. Instituiile ar trebui, prin urmare, s pierderilor neprevzute pe msur ce apar, mbuntirea
aib obligaia de a publica informaii suplimentare care definiiei capitalurilor hibride i realizarea unor ajustri
nu sunt menionate explicit n prezentul regulament, prudeniale uniforme ale fondurilor proprii. Este
atunci cnd publicarea este necesar pentru atingerea necesar, de asemenea, ca nivelul fondurilor proprii s
acestui obiectiv. n acelai timp, autoritile competente creasc semnificativ, inclusiv prin intermediul unor noi
ar trebui s acorde atenia cuvenit cazurilor n care rate de capital cu accent pe principalele elemente de
suspecteaz c informaiile sunt considerate ca fiind fonduri proprii disponibile pentru absorbia pierderilor
proprietate sau confideniale de ctre o instituie n pe msur ce apar. Se ateapt ca instituiile ale
scopul evitrii publicrii informaiilor respective. cror aciuni sunt admise la tranzacionare pe o pia
L 176/10 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

reglementat s i respecte cerinele de capital aferente i-a ndeplinit o obligaie n temeiul tratatelor, aceasta are
principalelor elemente de capital cu astfel de aciuni care competena de a sesiza Curtea de Justiie a Uniunii
respect un set strict de criterii numai pentru principalele Europene.
instrumente de capital i rezervele publicate ale instituiei.
Pentru a ine seama n mod adecvat de diversitatea (75) Prezentul regulament nu ar trebui s afecteze capacitatea
formelor juridice n temeiul crora funcioneaz insti autoritilor competente de a menine procedurile de
tuiile din Uniune, setul strict de criterii aplicabile princi aprobare prealabil n ceea ce privete contractele care
palelor instrumente de capital ar trebui s garanteze reglementeaz instrumentele de capital incluse n
faptul c principalele instrumente de capital pentru insti fondurile proprii de nivel 1 suplimentar i de nivel 2
tuiile ale cror aciuni nu sunt admise la tranzacionare suplimentar. n cazurile menionate, astfel de instrumente
pe o pia reglementat sunt de cea mai bun calitate. de capital pot fi adugate n cadrul fondurilor proprii de
Acest lucru ar trebui s nu mpiedice instituiile s nivel 1 suplimentar i al de nivel 2 suplimentar al insti
plteasc, pentru aciunile cu drepturi de vot difereniate tuiei numai dup ncheierea cu succes a procedurilor de
sau fr drepturi de vot, distribuiri care reprezint un aprobare menionate.
multiplu al celor pltite pentru aciuni cu niveluri
relativ mai nalte de drepturi de vot, cu condiia ca,
indiferent de nivelul drepturilor de vot, criteriile stricte (76) Pentru consolidarea disciplinei de pia i a stabilitii
pentru instrumentele de fonduri proprii de nivel 1 de financiare este necesar s se introduc cerine mai
baz s fie ndeplinite, inclusiv cele legate de flexibilitatea detaliate de publicare a formei i naturii capitalului regle
plilor i cu condiia ca, n cazul n care o distribuire mentat i a ajustrilor prudeniale efectuate pentru a se
este pltit, aceasta s fie pltit pentru toate aciunile asigura c investitorii i deponenii sunt suficient de bine
emise de instituia respectiv. informai cu privire la solvabilitatea instituiilor.

(73) Expunerile din finanarea comerului sunt diverse n (77) Este necesar, de asemenea, ca autoritile competente s
natura lor, ns au caracteristici comune, cum ar fi cunoasc nivelul, cel puin sub form agregat, al acor
valoare i durat reduse i existena unei surse identifi durilor de rscumprare, al mprumuturilor bazate pe
cabile de rambursare. Acestea au la baz circulaia de titluri de valoare i al tuturor formelor de grevare cu
mrfuri i servicii care sprijin economia real i, n sarcini a activelor. Aceste informaii ar trebui comunicate
majoritatea cazurilor, ajut societile comerciale mici n autoritilor competente. Pentru ntrirea disciplinei de
nevoile lor zilnice, crend astfel cretere economic i pia, ar trebui s existe cerine mai detaliate de
oportuniti de angajare. Intrrile corespund de obicei publicare a acordurilor de rscumprare i a finanrilor
ieirilor, iar riscul legat de lichiditate este astfel limitat. garantate.

(74) Este oportun ca ABE s pstreze o list actualizat a (78) Noua definiie a capitalului i cerinele n materie de
tuturor formelor de instrumente de capital din fiecare capital reglementat ar trebui introduse ntr-un mod care
stat membru care sunt considerate instrumente de s in cont de faptul c exist diverse puncte de plecare
fonduri proprii de nivel 1 de baz. ABE ar trebui s i circumstane naionale i ar trebui s prevad reducerea
elimine din aceast list instrumentele care nu constituie variaiilor iniiale fa de noile standarde de-a lungul
ajutor de stat emise dup intrarea n vigoare a perioadei de tranziie. Pentru a asigura continuitatea
prezentului regulament care nu respect criteriile adecvat a nivelului de fonduri proprii, instrumentele
prevzute n prezentul regulament i ar trebui s emise n contextul unei msuri de recapitalizare n
anune n mod public aceast eliminare. n cazul n temeiul normelor privind ajutorul de stat i emise
care instrumentele eliminate de ABE din list continu naintea datei aplicrii prezentului regulament vor bene
s fie recunoscute dup anunul ABE, aceasta ar trebui s ficia, n timpul perioadei de tranziie, de pstrarea drep
i exercite pe deplin competenele, n special cele turilor obinute. Dependena de ajutorul de stat ar trebui
conferite de articolul 17 din Regulamentul (UE) redus pe ct posibil n viitor. Cu toate acestea, n msura
nr. 1093/2010 privind nclcarea dreptului Uniunii. Se n care ajutorul de stat se dovedete necesar n anumite
reamintete c, n vederea unei reacii proporionate la situaii, regulamentul ar trebui s ofere un cadru pentru a
cazurile de aplicare incorect sau insuficient a dreptului aborda astfel de situaii. n special, regulamentul ar trebui
Uniunii, se aplic un mecanism n trei etape n cadrul s precizeze care ar trebui s fie tratamentul pentru
cruia, ca prim etap, ABE are competena de a ancheta instrumentele de fonduri proprii emise n contextul
presupusa aplicare incorect sau insuficient a obligaiilor unei msuri de recapitalizare n temeiul normelor
n temeiul dreptului Uniunii de ctre autoritile naionale privind ajutorul de stat. Posibilitatea ca instituiile s
n cadrul exerciiului lor de supraveghere, anchet urmat beneficieze de acest tratament ar trebui s fac obiectul
de o recomandare. n a doua etap, atunci cnd auto unor condiii stricte. n plus, n msura n care acest
ritatea naional competent nu d curs recomandrii, tratament permite devieri de la noile criterii privind
Comisia este mputernicit s emit un aviz formal calitatea instrumentelor de fonduri proprii, devierile
innd seama de recomandarea ABE, prin care solicit respective ar trebui s fie ct mai limitate posibil. n
autoritii competente s ia msurile necesare pentru a ceea ce privete tratamentul pentru instrumentele de
asigura conformitatea cu dreptul Uniunii. n a treia etap, capital existente emise n contextul unei msuri de reca
pentru a pune capt situaiilor excepionale de lips pitalizare n temeiul normelor privind ajutorul de stat, ar
persistent de aciune din partea autoritii competente trebui fcut o distincie clar ntre instrumentele de
n cauz, ABE are dreptul, n ultim instan, s adopte capital care respect i cele care nu respect cerinele
decizii adresate fiecrei instituii financiare. Mai mult, se prezentului regulament. Prin urmare, n prezentul regu
reamintete c, n temeiul articolului 258 din TFUE, n lament ar trebui prevzute dispoziii tranzitorii adecvate
cazul n care Comisia consider c un stat membru nu pentru cel din urm caz.
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/11

(79) Directiva 2006/48/CE prevede obligativitatea instituiilor calcularea cerinelor de fonduri proprii pentru expunerile
de credit de a deine fonduri proprii cel puin egale cu la riscul de credit al contraprii fa de anumite instituii
valorile minime specificate pn la 31 decembrie 2011. financiare, care decurge din tranzaciile cu instrumente
Avnd n vedere efectele persistente ale crizei financiare financiare derivate extrabursiere i tranzaciile de
n sectorul bancar i prelungirea regimului tranzitoriu finanare cu titluri de valoare. Ar trebui, de asemenea,
privind cerinele de capital adoptat de BCBS, este ca instituiile s aib obligaia de a i mbunti n
necesar s se reintroduc o limit inferioar pentru o mod considerabil msurarea i administrarea riscului de
perioad limitat de timp, pn la atingerea unor credit al contraprii, prin msuri care s permit o mai
fonduri proprii suficiente n conformitate cu dispoziiile bun abordare a riscului de corelare defavorabil, a
tranzitorii referitoare la fondurile proprii prevzute de contraprilor i garaniilor reale cu efect de levier
prezentul regulament, care vor fi introduse progresiv de foarte ridicat, nsoite de mbuntiri corespunztoare
la data aplicrii prezentului regulament pn n 2019. n domenii precum testarea ex-post i simulrile de criz.

(80) Pentru grupurile care includ activiti bancare sau de (84) Expunerile din tranzacii fa de CPC beneficiaz, de
investiii i activiti de asigurare semnificative, Directiva obicei, de mecanismele de compensare multilateral i
2002/87/CE a Parlamentului European i a Consiliului de partajare a pierderilor asigurate de CPC. n consecin,
din 16 decembrie 2002 privind supravegherea supli acestea implic un risc de credit al contraprii foarte mic
mentar a instituiilor de credit, a ntreprinderilor de i, prin urmare, ar trebui s fac obiectul unei cerine de
asigurare i a ntreprinderilor de investiii care aparin fonduri proprii foarte reduse. n acelai timp, aceast
unui conglomerat financiar (1) prevede norme specifice cerin ar trebui s fie pozitiv pentru a garanta c insti
pentru eliminarea dublei contabilizri a capitalului. tuiile i urmresc i monitorizeaz expunerile fa de
Directiva 2002/87/CE se bazeaz pe principiile CPC ca parte a bunei administrri a riscurilor i pentru
convenite la nivel internaional pentru abordarea a reflecta faptul c nici mcar expunerile din tranzacii
riscurilor intersectoriale. Prezentul regulament fa de CPC nu sunt lipsite de riscuri
consolideaz modul n care se aplic normele specifice
conglomeratelor financiare menionate n cazul (85) Un fond de garantare al CPC este un mecanism care
grupurilor bancare i de investiii, asigurnd aplicarea permite partajarea (mutualizarea) pierderilor ntre
lor riguroas i consecvent. Orice modificri supli membrii compensatori ai CPC. Fondul menionat este
mentare necesare vor fi operate cu ocazia revizuirii utilizat n cazul n care pierderile suportate de CPC n
Directivei 2002/87/CE, care este preconizat pentru urma situaiei de nendeplinire a obligaiilor de ctre un
2015. membru compensator sunt mai mari dect marjele i
contribuiile la fondul de garantare ale respectivului
(81) Criza financiar a demonstrat c instituiile au subestimat
membru compensator i dect orice alte mijloace de
n mare msur nivelul riscului de credit al contraprii
protecie pe care le poate utiliza CPC nainte de a
asociat cu instrumentele financiare derivate extrabursiere.
recurge la contribuiile la fondul de garantare ale
Acest lucru a determinat G20, n septembrie 2009, s
celorlali membri compensatori. Avnd n vedere acest
solicite ca mai multe instrumente financiare derivate
fapt, riscul de pierdere asociat expunerilor la contribuiile
extrabursiere s fie compensate printr-o contraparte
la fondul de garantare este mai ridicat dect cel asociat
central (CPC). Mai mult, acetia au solicitat ca respec
expunerilor din tranzacii. Prin urmare, acest tip de
tivele instrumente financiare derivate extrabursiere care
expuneri ar trebui s fac obiectul unei cerine de
nu ar putea fi compensate la nivel central s fie supuse
fonduri proprii mai ridicate.
unor cerine de fonduri proprii mai ridicate, pentru a
reflecta n mod corespunztor riscurile mai ridicate
aferente. (86) Capitalul ipotetic al unei CPC ar trebui s fie o variabil
necesar pentru determinarea cerinei de fonduri proprii
(82) n urma apelului lansat de G20, BCBS a operat modificri pentru expunerile unui membru compensator care
materiale, n cadrul Basel III, asupra regimului riscului de decurg din contribuiile sale la fondul de garantare al
credit al contraprii. Se estimeaz c, n cadrul Basel III, CPC. Nu ar trebui neles ca reprezentnd nimic altceva.
vor crete semnificativ cerinele de fonduri proprii n spe, aceast noiune nu ar trebui interpretat drept
asociate tranzaciilor de finanare cu instrumente capitalul pe care o CPC este obligat s l dein conform
financiare derivate extrabursiere i titluri de valoare ale cerinelor autoritii competente
instituiilor i vor fi create stimulente importante n
favoarea utilizrii CPC de ctre instituii. Se estimeaz, (87) Revizuirea tratamentului aplicabil riscului de credit al
de asemenea, c n cadrul Basel III se vor oferi mai contraprii, i n special introducerea unor cerine de
multe stimulente pentru mbuntirea gestionrii fonduri proprii mai ridicate pentru contracte bilaterale
riscurilor asociate expunerilor la riscul de credit al contra cu instrumente financiare derivate, pentru a reflecta
prii i se va revizui actualul regim de tratare a expu riscul mai mare pe care aceste contracte l reprezint
nerilor la riscul de credit al contraprii n ceea ce pentru sistemul financiar, face parte integrant din efor
privete CPC. turile Comisiei de a asigura eficiena, sigurana i soli
ditatea pieelor instrumentelor financiare derivate. n
(83) Instituiile ar trebui s dein fonduri proprii supli consecin, prezentul regulament completeaz Regula
mentare ca urmare a riscului de ajustare a evalurii mentul UE nr. 648/2012 al Parlamentului European i
creditului asociat instrumentelor financiare derivate extra al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele
bursiere. De asemenea, instituiile ar trebui s aplice un financiare derivate extrabursiere, contraprile centrale i
grad mai mare de corelare cu valoarea activelor la registrele centrale de tranzacii (2).

(1) JO L 35, 11.2.2003, p. 1. (2) JO L 201, 27.7.2012, p. 1.


L 176/12 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

(88) Comisia ar trebui s revizuiasc derogrile relevante (93) n decembrie 2010, BCBS a publicat orientri care
pentru expunerile mari pn la 31 decembrie 2015. n definesc metodologia de calculare a indicatorului
ateptarea rezultatului respectivei revizuiri, statelor efectului de levier. Regulile respective prevd o perioad
membre ar trebui s li se permit n continuare s de observare, care se va derula de la 1 ianuarie 2013
decid asupra derogrii de la regulile respective n cazul pn la 1 ianuarie 2017, pe parcursul creia se vor
anumitor expuneri mari, pentru o perioad de tranziie monitoriza indicatorul efectului de levier, componentele
suficient de lung. Pe baza activitilor realizate n sale i comportamentul su n raport cu cerina bazat pe
contextul pregtirii i negocierii Directivei 2009/111/CE risc. Pe baza rezultatelor obinute n perioada de
a Parlamentului European i a Consiliului din observare, BCBS intenioneaz s efectueze ajustri
16 septembrie 2009 de modificare a Directivelor finale n ceea ce privete definiia i calibrarea indica
2006/48/CE, 2006/49/CE i 2007/64/CE n ceea ce torului efectului de levier n prima jumtate a anului
privete bncile afiliate instituiilor centrale, anumite 2017, n vederea migrrii ctre o condiie obligatorie la
elemente ale fondurilor proprii, expunerile mari, regle 1 ianuarie 2018 bazat pe un proces adecvat de revizuire
mentrile privind supravegherea, precum i gestionarea i calibrare. Orientrile BCBS prevd, de asemenea,
crizelor (1) i innd seama de evoluiile internaionale i publicarea indicatorului efectului de levier i a compo
din Uniune cu privire la aspectele respective, Comisia ar nentelor sale ncepnd cu 1 ianuarie 2015.
trebui s analizeze dac derogrile respective ar trebui s
se aplice n continuare ntr-un mod discreionar sau ntr-
(94) Indicatorul efectului de levier constituie un nou
un mod mai general i dac riscurile aferente respec
instrument de reglementare i supraveghere pentru
tivelor expuneri sunt abordate prin alte mijloace
Uniune. n conformitate cu acordurile internaionale,
eficiente prevzute n prezentul regulament.
acesta ar trebui s fie introdus iniial ca o caracteristic
suplimentar a crei aplicare n cazul fiecrei instituii
rmne la latitudinea autoritilor de supraveghere. Obli
(89) Pentru a garanta faptul c derogrile acordate de autori gaiile de raportare pentru instituii ar permite revizuirea
tile competente n cazul expunerilor nu pun n pericol i calibrarea adecvate, n vederea migrrii ctre o msur
coerena regulilor uniforme stabilite prin prezentul regu cu caracter obligatoriu n 2018.
lament n permanen, dup o perioad de tranziie i n
absena oricrui rezultat al analizei menionate, autori (95) La revizuirea impactului indicatorului efectului de levier
tile competente ar trebui s consulte ABE cu privire asupra unor modele diferite de afaceri, ar trebui acordat
la oportunitatea utilizrii n continuare a posibilitii de o atenie deosebit modelelor de afaceri care se consider
a acorda derogri cu privire la anumite expuneri. c prezint riscuri reduse, precum creditele ipotecare i
mprumuturile specializate destinate autoritilor
regionale i locale sau entitilor din sectorul public. Pe
baza datelor primite i a concluziilor desprinse din
(90) Anii anteriori crizei financiare s-au caracterizat prin procesul de supraveghere pe parcursul perioadei de
acumularea excesiv de ctre instituii a unor expuneri observare, ABE ar trebui s realizeze, n cooperare cu
n raport cu fondurile lor proprii (efectul de levier). n autoritile competente, o clasificare a modelelor de
timpul crizei financiare, pierderile suferite i deficitul de afaceri i a riscurilor. Pe baza unei analize corespun
finanare au forat instituiile s reduc semnificativ ztoare i innd de asemenea cont de datele istorice
efectul de levier n decursul unei perioade scurte de sau de scenariile de criz, ar trebui s se efectueze o
timp. Acest lucru a amplificat presiunea descendent evaluare cu privire la nivelurile adecvate ale indicatorului
asupra preurilor activelor, provocnd pierderi supli efectului de levier care asigur reziliena modelelor de
mentare instituiilor care, la rndul lor, au condus la un afaceri respective i dac nivelurile indicatorului
nou declin n materie de fonduri proprii. Aceast spiral efectului de levier ar trebui s fie stabilite ca praguri
negativ a avut drept rezultat final o reducere a disponi sau intervale. Dup perioada de observare i calibrarea
bilitii creditelor ctre economia real i o criz mai nivelurilor respective ale indicatorului efectului de levier
profund i mai ndelungat. i pe baza evalurii, ABE poate publica o analiz statistic
adecvat, inclusiv medii i devieri standard, ale indica
torului efectului de levier. Dup adoptarea cerinelor
privind indicatorul efectului de levier, ABE ar trebui s
(91) Cerinele de fonduri proprii bazate pe risc sunt eseniale
publice o analiz statistic adecvat, incluznd medii i
pentru a asigura fonduri proprii suficiente pentru
devieri standard, ale indicatorului efectului de levier n
acoperirea pierderilor neateptate. Cu toate acestea,
legtur cu categoriile de instituii identificate.
criza a demonstrat c doar aceste cerine nu sunt sufi
ciente pentru a mpiedica instituiile s i asume riscuri
excesive i nesustenabile legate de efectul de levier. (96) Instituiile ar trebui s monitorizeze nivelul i modifi
crile indicatorului efectului de levier, precum i riscul
legat de efectul de levier ca parte a procesului de
evaluare a adecvrii capitalului intern (ICAAP). O astfel
(92) n septembrie 2009, liderii G20 s-au angajat s elaboreze de monitorizare ar trebui inclus n cadrul procesului de
reguli convenite la nivel internaional pentru a descuraja supraveghere. n special dup intrarea n vigoare a
efectul de levier excesiv. n acest scop, acetia au sprijinit cerinelor privind indicatorul efectului de levier, autori
introducerea unui indicator al efectului de levier ca tile competente ar trebui s monitorizeze progresele n
msur suplimentar fa de cadrul Basel II. ceea ce privete modelul de afaceri i profilul de risc
aferent pentru a asigura o clasificare actualizat i
(1) JO L 302, 17.11.2009, p. 97. adecvat a instituiilor.
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/13

(97) Structurile de guvernan sntoase, transparena i tranzacionate pe piee transparente i n mod permanent
publicarea sunt eseniale pentru existena unor politici ar trebui considerate active cu nivel extrem de ridicat de
de remunerare solide. n vederea asigurrii transparenei lichiditate i de calitate a creditului. Ar fi, de asemenea,
adecvate pe pia a structurilor lor de remunerare i a oportun ca activele care corespund articolului 416
riscurilor asociate, instituiile ar trebui s fac publice alineatul (1) literele (a)-(c) s fie incluse n rezerv fr
informaii detaliate referitoare la politicile i practicile restricii. Atunci cnd instituiile utilizeaz stocul de lichi
lor de remunerare i, din motive de confidenialitate, ditate, acestea ar trebui s stabileasc un plan de refacere
cuantumurile agregate pentru angajaii ale cror activiti a activelor lichide deinute, iar autoritile competente ar
profesionale au un impact semnificativ asupra profilului trebui s asigure adecvarea planului i punerea lui n
de risc al instituiei. Aceste informaii ar trebui puse la aplicare.
dispoziia tuturor prilor interesate. Cerine speciale
respective ar trebui s nu aduc atingere cerinelor de
publicare mai generale privind politicile de remunerare (101) Stocul de active lichide ar trebui s fie disponibil n orice
aplicabile orizontal la nivelul sectoarelor. Mai mult, moment pentru a acoperi ieirile de lichiditate. Nivelul
statelor membre ar trebui s li se permit s solicite nevoilor de lichiditate ntr-o situaie de criz de lichiditate
instituiilor s publice informaii mai detaliate privind pe termen scurt ar trebui s fie determinat n mod stan
remunerarea. dardizat, astfel nct s se asigure un standard uniform n
materie de soliditate i condiii de concuren egale. Este
necesar s se asigure c o astfel de determinare standar
(98) Recunoaterea unei agenii de rating de credit drept o dizat nu are consecine nedorite asupra pieelor finan
instituie extern de evaluare a creditului (ECAI) ar ciare, acordrii de credite i creterii economice, lund n
trebui s nu contribuie la mpiedicarea accesului la o considerare, de asemenea, diferite modele de afaceri i de
pia deja dominat de trei ntreprinderi principale. Fr investiii i medii de finanare ale instituiilor din ntreaga
a face procesul mai uor sau mai puin exigent, ABE i Uniune. n acest scop, cerina de acoperire a necesarului
bncile centrale din cadrul SEBC ar trebui s asigure de lichiditate ar trebui s fac obiectul unei perioade de
recunoaterea mai multor agenii de rating de credit observare. Pe baza observaiilor i a rapoartelor din
drept ECAI, aceasta fiind o modalitate de a deschide partea ABE, Comisia ar trebui s fie abilitat s adopte
piaa i pentru alte ntreprinderi. un act delegat de introducere la timp a unei cerine
detaliate i armonizate de acoperire a necesarului de lichi
ditate pentru Uniune. Pentru a asigura armonizarea
global a reglementrilor privind lichiditatea, orice act
(99) Directiva 95/46/CE a Parlamentului European i a delegat menit s introduc cerina de acoperire a nece
Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecia sarului de lichiditate ar trebui s fie comparabil cu indi
persoanelor fizice n ceea ce privete prelucrarea datelor catorul de acoperire a necesarului de lichiditate, stabilit n
cu caracter personal i libera circulaie a acestor date (1) i cadrul final internaional pentru msurarea, standardele i
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului monitorizarea riscului de lichiditate al BCBC, innd
European i al Consiliului din 18 decembrie 2000 seama de specificul Uniunii i de cel naional.
privind protecia persoanelor fizice cu privire la prelu
crarea datelor cu caracter personal de ctre instituiile i
organele comunitare i privind libera circulaie a acestor
(102) n acest scop, n cursul perioadei de observare, ABE ar
date (2) ar trebui s se aplice n totalitate n ceea ce
trebui s evalueze i s analizeze, printre altele, oportu
privete prelucrarea datelor cu caracter personal n
nitatea unui prag de 60 % pentru activele lichide de
sensul prezentului regulament.
nivelul 1, a unui plafon de 75 % al intrrilor de lichiditate
raportate la ieirile de lichiditate i a introducerii graduale
a cerinei de acoperire a necesarului de lichiditate de la
(100) Instituiile ar trebui s dein un amortizor diversificat de 60 %, ncepnd cu 1 ianuarie 2015, crescnd n mod
active lichide pe care s l poat utiliza pentru a-i progresiv pn la 100 %. Atunci cnd analizeaz i
acoperi nevoile de lichiditate ntr-o situaie de criz de prezint rapoarte privind definiiile uniforme ale
lichiditate pe termen scurt. Avnd n vedere c, ex-ante, stocului de active lichide, ABE ar trebui in seama de
nu se poate cunoate cu certitudine ce active specifice n definiia BCBS a activelor lichide de calitate ridicat
cadrul fiecrei clase de active ar putea face obiectul unor (HQLA) ca baz pentru analiza sa, innd cont de
ocuri ex-post, este oportun promovarea unui amortizor specificul Uniunii i de cel naional. ABE ar trebui s
diversificat i de o calitate ridicat a lichiditii, constituit identifice acele monede n cazul crora nevoile insti
din categorii variate de active. Ar trebui evitate concen tuiilor stabilite n Uniune n materie de active lichide
trarea activelor i dependena excesiv de lichiditatea sunt mai mari dect disponibilul de active lichide
pieei, deoarece creeaz un risc sistemic n cadrul respectiv n moneda respectiv i, n acelai timp, ABE
sectorului financiar. Prin urmare, ar trebui luat n ar trebui s verifice n fiecare an dac derogrile, inclusiv
considerare o gam variat de active de calitate n cele identificate n prezentul regulament, ar trebui
perioada iniial de observare, care vor fi utilizate aplicate. n plus, ABE ar trebui s evalueze anual dac
pentru dezvoltarea unei definiii a unei cerine de n legtur cu asemenea derogri, precum i cu dero
acoperire a necesarului de lichiditate. La stabilirea unei grilor identificate deja n prezentul regulament, insti
definiii uniforme a activelor lichide, cel puin obli tuiile stabilite n Uniune ar trebui s instituie condiii
gaiunile guvernamentale i obligaiunile garantate suplimentare pentru utilizarea acestora sau dac condiiile
existente ar trebui revizuite. ABE ar trebui s transmit
(1) JO L 281, 23.11.1995, p. 31. rezultatele analizei sale ntr-un raport anual adresat
(2) JO L 8, 12.1.2001, p. 1. Comisiei.
L 176/14 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

(103) n vederea creterii eficienei i a reducerii sarcinii admi guvernul irlandez i reprezint garanii reale eligibile
nistrative, ABE ar trebui s creeze un cadru de raportare pentru autoritile monetare. Comisia ar trebui s
coerent pe baza unui set armonizat de standarde privind abordeze mecanisme specifice de pstrare a drepturilor
cerinele de lichiditate, care ar trebui s se aplice n obinute ale activelor transferabile emise sau garantate
ntreaga Uniune. n acest scop, ABE ar trebui s de entiti crora Uniunea le-a aprobat ajutoare de stat,
dezvolte formate de raportare uniforme i soluii infor ca parte a actului delegat pe care l adopt n temeiul
matice care s in seama de dispoziiile prezentului regu prezentului regulament pentru a preciza cerina de
lament i ale Directivei 2013/36/UE. Pn la data aplicrii acoperire a necesarului de lichiditate. n aceast
tuturor cerinelor de lichiditate, instituiile ar trebui s privin, Comisia ar trebui s in seama de faptul c
continue s respecte cerinele lor de raportare naionale. instituiilor care calculeaz cerinele de acoperire a nece
sarului de lichiditate n conformitate cu prezentul regu
lament ar trebui s li se permit includerea obligaiunilor
(104) ABE, n cooperare cu CERS, ar trebui s emit orientri de rang superior ale NAMA ca active cu nivel extrem de
privind principiile de utilizare a stocului de lichidate ntr- ridicat de lichiditate i de calitate a creditului pn n
o situaie de criz. decembrie 2019.

(105) Nu ar trebui s se considere c instituiile vor primi


(108) n mod similar, obligaiunile emise de Societatea de
sprijin de lichiditate din partea altor instituii care
aparin aceluiai grup atunci cnd ntmpin dificulti Administrare a Activelor din Spania sunt de o importan
n a-i onora obligaiile de plat. Cu toate acestea, n deosebit pentru redresarea sectorului bancar spaniol i
condiii stricte i cu acordul individual al tuturor autori reprezint o msur tranzitorie susinut de Comisie i de
tilor competente implicate, autoritile competente ar BCE, ca parte integrant a restructurrii sistemului bancar
trebui s poat acorda unor instituii o derogare de la spaniol. ntruct emiterea lor este prevzut n Memo
aplicarea cerinei de acoperire a necesarului de lichiditate randumul de nelegere privind condiionalitatea refe
pe baz individual, i s impun instituiilor respective o ritoare la politicile privind sectorul financiar semnat de
cerin la nivel consolidat, cu scopul de a le permite s-i Comisie i autoritile spaniole la 23 iulie 2012, iar
administreze lichiditatea la nivel central, la nivel de grup transferul de active necesit aprobarea de ctre Comisie
sau de subgrup. ca msur de ajutor de stat introdus n vederea
eliminrii activelor depreciate din bilanurile anumitor
instituii de credit, i n msura n care sunt garantate
(106) n acelai mod, atunci cnd cerina de acoperire a nece de guvernul spaniol i reprezint garanii reale eligibile
sarului de lichiditate devine o msur obligatorie i n pentru autoritile monetare. Comisia ar trebui s
cazul n care nu a fost acordat o derogare, fluxurile de abordeze mecanisme specifice de pstrare a drepturilor
lichiditi dintre dou instituii din cadrul aceluiai grup obinute ale activelor transferabile emise sau garantate
care fac obiectul supravegherii pe baz consolidat ar de entiti crora Uniunea le-a aprobat ajutoare de stat,
trebui s beneficieze de rate prefereniale pentru ca parte a actului delegat pe care l adopt n temeiul
intrrile i ieirile de lichiditate numai n cazul n care prezentului regulament pentru a preciza cerina de
exist toate msurile de protecie necesare. Astfel de acoperire a necesarului de lichiditate. n aceast
tratamente prefereniale specifice ar trebui definite strict privin, Comisia ar trebui s in seama de faptul c
i ar trebui s depind de ndeplinirea unor condiii instituiilor care calculeaz cerinele de acoperire a nece
stricte i obiective. Tratamentul specific aplicabil sarului de lichiditate n conformitate cu prezentul regu
anumitor fluxuri de lichiditate intragrup ar trebui lament ar trebui s li se permit includerea obligaiunilor
aplicat prin intermediul unei metodologii ce recurge la de rang superior ale Societii de Administrare a
criterii i parametri obiectivi pentru a determina niveluri Activelor din Spania ca active cu nivel extrem de
specifice de intrri i ieiri ntre instituie i contraparte. ridicat de lichiditate i de calitate a creditului, cel puin
Pe baza observaiilor i pe baza raportului ABE, Comisia pn n decembrie 2023.
ar trebui, dup caz i ca parte a actului delegat pe care l
adopt n temeiul prezentului regulament pentru a
preciza cerina de acoperire a necesarului de lichiditate, (109) Pe baza rapoartelor pe care ABE trebuie s le transmit i
s fie abilitat s adopte acte delegate care s defineasc n cadrul pregtirii propunerii de act delegat privind
tratamentele specifice intragrup respective, metodologia i cerinele de lichiditate, Comisia ar trebui s analizeze,
criteriile obiective pe care se bazeaz, precum i modali de asemenea, dac obligaiunilor de rang superior emise
tile procesului decizional comun de evaluare a crite de entiti juridice similare cu NAMA din Irlanda sau
riilor respective. Societatea de Administrare a Activelor din Spania,
instituite n acelai scop i care sunt de o importan
deosebit pentru redresarea sistemului bancar n oricare
(107) Obligaiunile emise de Agenia Naional de Administrare alt stat membru, ar trebui s li se acorde un asemenea
a Activelor (NAMA) din Irlanda sunt de o importan tratament, n msura n care sunt garantate de adminis
deosebit pentru redresarea sectorului bancar irlandez, traia central a statului membru relevant i reprezint
iar emiterea acestora a primit acordul prealabil al garanii reale eligibile pentru autoritile monetare.
statelor membre i a fost aprobat ca ajutor de stat de
Comisie drept msur de sprijin introdus cu scopul de a
elimina activele depreciate din bilanurile anumitor (110) La elaborarea proiectelor de standarde tehnice de regle
instituii de credit. Emiterea unor astfel de obligaiuni, o mentare pentru a stabili metode de msurare a ieirilor
msur de tranziie sprijinit de Comisie i BCE, suplimentare de lichiditate, ABE ar trebui s aib n
reprezint o parte integrant a restructurrii sistemului vedere o abordare standardizat retrospectiv ca metod
bancar irlandez. Astfel de obligaiuni sunt garantate de pentru o astfel de msurare.
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/15

(111) Pn la introducerea indicatorului de finanare stabil stabil pentru investiiile pe termen lung, inclusiv
net (NSFR) ca standard minim obligatoriu, instituiile structuri bancare descentralizate pentru canalizarea de
ar trebui s respecte o obligaie de finanare general. lichiditi sau titluri de valoare ipotecare specializate,
Obligaia de finanare general ar trebui s nu fie o care sunt tranzacionate pe piee foarte lichide sau
cerin sub forma unui indicator. Dac, pn la intro reprezint o investiie bine-venit pentru investitorii pe
ducerea NSFR, se introduce un indicator de finanare termen lung. Factorii structurali respectivi ar trebui
stabil ca standard minim prin intermediul unei dispoziii examinai cu atenie. Este esenial, n acest sens, ca,
naionale, instituiile ar trebui s respecte acest standard odat finalizate standardele internaionale, ABE i CERS
minim n mod corespunztor. s examineze, pe baza raportrilor solicitate de prezentul
regulament, modaliti de concepere a unei cerine de
finanare stabil, innd pe deplin cont de diversitatea
structurilor de finanare de pe piaa bancar din Uniune.
(112) Pe lng nevoile de lichiditate pe termen scurt, instituiile
ar trebui s adopte, de asemenea, structuri de finanare
stabile pe termen mai lung. n decembrie 2010, BCBS a
convenit c NSFR va deveni un standard minim pn la (117) Pentru a garanta, n cursul unei perioade de tranziie,
1 ianuarie 2018, iar BCBS va institui proceduri riguroase convergena progresiv ntre nivelul fondurilor proprii
de raportare pentru a monitoriza indicatorul pe durata i ajustrile prudeniale aplicate definiiei fondurilor
unei perioade de tranziie i va continua s evalueze proprii n cadrul Uniunii, precum i definiiei fondurilor
implicaiile acestor standarde pentru pieele financiare, proprii care figureaz n prezentul regulament, intro
acordarea de credite i creterea economic, remediind, ducerea cerinelor de fonduri proprii prevzute de
dac este cazul, consecinele nedorite ale acestora. BCBS a prezentul regulament ar trebui s aib loc progresiv.
convenit astfel c NSFR va face obiectul unei perioade de Este vital ca introducerea acestor cerine s fie compa
observare i va include o clauz de revizuire. n acest tibil cu mbuntirile recente aduse de statele membre
context, n temeiul cerinelor de raportare prevzute de nivelurilor de fonduri proprii i definiiei fondurilor
prezentul regulament, ABE ar trebui s evalueze modul n proprii n vigoare n statele membre. n acest scop, n
care ar trebui conceput o cerin de finanare stabil. Pe cursul perioadei de tranziie, autoritile competente ar
baza acestei evaluri, Comisia ar trebui s prezinte un trebui s determine, n limitele inferioar i superioar
raport Parlamentului European i Consiliului, nsoit de stabilite, ritmul de introducere a nivelului de fonduri
orice propunere adecvat pentru introducerea unei astfel proprii necesar i a ajustrilor prudeniale prevzute de
de cerine pn n 2018. prezentul regulament.

(113) Deficienele de guvernan corporativ al unui numr de (118) Pentru a facilita tranziia lipsit de dificulti de la ajus
instituii au contribuit la asumarea excesiv i imprudent trile prudeniale divergente aplicate n prezent n statele
a riscurilor n sectorul bancar, ceea ce a condus la fali membre ctre ansamblul de ajustri prudeniale prevzut
mentul unor instituii i la probleme sistemice. de prezentul regulament, autoritile competente ar trebui
s poat, pe durata unei perioade de tranziie, s solicite
n continuare instituiilor, ntr-o msur limitat, s
opereze ajustri prudeniale ale fondurilor proprii care
(114) Pentru a facilita monitorizarea practicilor de guvernan constituie o derogare de la prezentul regulament.
corporativ ale instituiilor i pentru a mbunti
disciplina pieei, instituiile ar trebui s i fac publice
msurile adoptate n materie de guvernan corporativ.
Organele de conducere ale acestora ar trebui s aprobe i (119) Pentru a se asigura c instituiile dispun de timp suficient
s publice o declaraie prin care s asigure publicul c pentru a se conforma noilor niveluri solicitate i definiiei
aceste msuri sunt adecvate i eficiente. fondurilor proprii, anumite instrumente de capital care
nu respect definiia fondurilor proprii prevzut de
prezentul regulament ar trebui s fie eliminate
progresiv n perioada 1 ianuarie 2013-31 decembrie
(115) Pentru a se ine seama de diversitatea de modele de 2021. n plus, anumite instrumente aduse ca suport de
afaceri ale instituiilor de pe piaa intern, ar trebui stat ar trebui recunoscute integral n cadrul fondurilor
analizate ndeaproape anumite cerine structurale pe proprii pentru o perioad limitat. Mai mult, primele
termen lung, cum ar fi NSFR i indicatorul efectului de de emisiune privind elementele care se calificau drept
levier, n vederea promovrii unor structuri bancare fonduri proprii n temeiul msurilor de transpunere n
solide, care au fost i ar trebui s rmn utile legislaia naional a Directivei 2006/48/CE ar trebui s
economiei Uniunii. fie considerate, n anumite situaii, ca ntrunind condiiile
pentru a face parte din fondurile proprii de nivel 1 de
baz.
(116) Pentru furnizarea permanent de servicii financiare ctre
gospodrii i firme, este nevoie de o structur de
finanare stabil. Fluxurile de finanare pe termen lung (120) n vederea asigurrii unei convergene progresive spre
din sistemele financiare bazate pe bnci din numeroase reguli uniforme privind publicarea de informaii de
state membre pot demonstra n general caracteristici ctre instituii pentru a oferi participanilor la pia o
diferite de cele ntlnite pe alte piee internaionale. n imagine corect i cuprinztoare a profilului de risc al
plus, este posibil s se fi dezvoltat structuri specifice de fiecrei instituii, cerinele privind publicarea ar trebui
finanare n statele membre pentru a oferi o finanare s fie introduse treptat.
L 176/16 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

(121) Pentru a ine seama de evoluiile pieei i de experiena clasificarea elementelor extrabilaniere i pentru a adapta
dobndit n aplicarea prezentului regulament, Comisia anumite dispoziii i criterii tehnice privind tratarea
ar trebui s aib obligaia de a prezenta Parlamentului riscului de credit al contraprii, abordarea standardizat
European i Consiliului rapoarte nsoite de propuneri i abordarea IRB, diminuarea riscului de credit, securiti
legislative, dup caz, privind efectul posibil al cerinelor zarea, riscul operaional, riscul de pia, lichiditatea,
de capital asupra ciclului economic, cerinele minime de efectul de levier i publicarea informaiilor, astfel nct
fonduri proprii legate de expunerile sub forma obli s se in seama de evoluia pieelor financiare, a stan
gaiunilor garantate, de expunerile mari, de cerinele dardelor contabile sau a dreptului Uniunii sau n ceea ce
privind lichiditatea, de efectul de levier, de expunerile la privete convergena practicilor de supraveghere
riscul de credit transferat, de riscul de credit al contra prudenial i msurarea riscului, precum i pentru a
prii i de metoda expunerii iniiale, precum i de expu ine seama de rezultatul revizuirii unor aspecte diverse
nerile de tip retail, privind definiia capitalului eligibil i referitoare la domeniul de aplicare al Directivei
privind nivelul de aplicare a prezentului regulament. 2004/39/CE.

(122) n cazul instituiilor de credit, scopul principal al cadrului (125) Competena de a adopta acte juridice n conformitate cu
juridic ar trebui s fie asigurarea funcionrii serviciilor articolul 290 din TFUE ar trebui delegat de asemenea
vitale pentru economia real i limitarea, n acelai timp, Comisiei n ceea ce privete stabilirea unei reduceri
a riscului de hazard moral. Separarea structural a acti temporare a nivelului de fonduri proprii sau a ponderilor
vitilor bancare de retail de cele de investiii n cadrul de risc specificate de prezentul regulament pentru a ine
unui grup bancar ar putea reprezenta unul dintre instru seama de circumstane specifice, pentru a clarifica
mentele-cheie n sprijinul acestui obiectiv. Prin urmare, exceptarea anumitor expuneri de la aplicarea dispoziiilor
prezentul cadru de reglementare ar trebui s nu conin prezentului regulament referitoare la expunerile mari,
dispoziii care s mpiedice introducerea msurilor care pentru a preciza sumele relevante pentru calcularea
duc la realizarea separrii n cauz. Comisia ar trebui s cerinelor de capital pentru portofoliul de tranzacionare
aib obligaia de a analiza chestiunea separrii structurale pentru a ine seama de evoluiile din domeniul economic
n Uniune i de a prezenta Parlamentului European i i monetar, pentru a ajusta categoriile de firme de
Consiliului un raport nsoit de propuneri legislative, investiii care se calific n vederea anumitor derogri
dup caz. de la cerinele privind nivelul fondurilor proprii pentru
a lua n considerare evoluiile de pe pieele financiare,
pentru a clarifica cerina ca firmele de investiii s
dein fonduri proprii echivalente cu o ptrime din chel
(123) n mod similar, n vederea protejrii deponenilor i a tuielile generale fixe din anul precedent pentru a asigura
meninerii stabilitii financiare, statelor membre ar aplicarea uniform a prezentului regulament, pentru a
trebui s li se permit, de asemenea, s adopte msuri determina elementele de fonduri proprii din care ar
structurale care s impun instituiilor de credit auto trebui s fie efectuate deduceri ale deinerilor unei
rizate din statul membru respectiv s i reduc expu instituii de instrumente ale entitilor relevante, pentru
nerile fa de diferite entiti juridice n funcie de activi a introduce unele dispoziii tranzitorii suplimentare refe
tile lor, indiferent de locul n care activitile respective ritoare la tratamentul ctigurilor i pierderilor actuariale
sunt amplasate. Cu toate acestea, pentru c aceste msuri n msurarea angajamentelor instituiilor n materie de
ar putea avea un impact negativ prin fragmentarea pieei drepturi de pensii definite. Este deosebit de important
interne, ar trebui aprobate doar sub rezerva unor condiii ca, n timpul lucrrilor sale pregtitoare, Comisia s orga
stricte pn la intrarea n vigoare a unui act legislativ nizeze consultri corespunztoare, inclusiv la nivel de
viitor care s armonizeze n mod explicit astfel de experi. Atunci cnd pregtete i elaboreaz acte
msuri. delegate, Comisia ar trebui s asigure transmiterea
simultan, n timp util i n mod corespunztor a docu
mentelor relevante ctre Parlamentul European i
(124) Pentru a preciza cerinele prevzute de prezentul regu Consiliu.
lament, competena de a adopta acte juridice n confor
mitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegat
Comisiei n ceea ce privete adaptrile tehnice la (126) n conformitate cu Declaraia nr. 39 cu privire la
prezentul regulament pentru a clarifica definiiile pentru articolul 290 din TFUE, Comisia ar trebui s continue
a asigura aplicarea uniform a prezentului regulament sau s consulte experii numii de statele membre la
pentru a ine seama de evoluiile de pe pieele financiare, elaborarea proiectelor de acte delegate n domeniul servi
pentru alinierea terminologiei i a definiiilor-cadru n ciilor financiare, n conformitate cu practicile sale
concordan cu legislaia ulterioar relevant, pentru a stabilite.
adapta dispoziiile prezentului regulament n ceea ce
privete fondurile proprii ca urmare a evoluiei stan
dardelor contabile sau a dreptului Uniunii sau n ceea (127) Standardele tehnice n materie de servicii financiare ar
ce privete convergena practicilor de supraveghere trebui s asigure armonizare, condiii uniforme i
prudenial, pentru a extinde lista claselor de expuneri, protecie adecvat a deponenilor, investitorilor i
n sensul abordrii standardizate sau al abordrii IRB, consumatorilor n ntreaga Uniune. Ar fi eficient i
astfel nct s se in seama de evoluiile de pe pieele oportun ca sarcina de a elabora proiecte de standarde
financiare, pentru a adapta anumite valori relevante tehnice de reglementare i de punere n aplicare care
pentru respectivele clase de expuneri astfel nct s se nu implic alegeri strategice, n vederea naintrii
in seama de efectele inflaiei, pentru a adapta lista i acestora ctre Comisie, s i fie ncredinat ABE, ca
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/17

organism cu nalt specializare. ABE ar trebui s asigure prezentului regulament, n cazul n care Comisia adopt
proceduri administrative i de raportare eficiente atunci un standard tehnic de reglementare care este acelai cu
cnd elaboreaz standarde tehnice de reglementare. proiectul de standard tehnic de reglementare prezentat de
Formatele de raportare ar trebui s fie proporionale cu ABE, termenul n care Parlamentul European sau
natura, amploarea i complexitatea activitilor insti Consiliul pot formula obiecii la un standard tehnic de
tuiilor. reglementare ar trebui, dup caz, s fie prelungit cu o
lun. Mai mult, Comisia ar trebui s urmreasc s
adopte standardele tehnice de reglementare din timp,
pentru a permite Parlamentului European i Consiliului
(128) Comisia ar trebui s adopte proiectele de standarde s exercite un control deplin, innd cont de volumul i
tehnice de reglementare elaborate de ABE n ceea ce complexitatea standardelor tehnice de reglementare i de
privete societile mutuale, organizaiile cooperatiste de particularitile regulamentelor de procedur, de
credit, instituiile de economii sau instituiile similare, programul de lucru i de alctuirea Parlamentului
anumite instrumente de fonduri proprii, ajustrile European i Consiliului.
prudeniale, deducerile din fondurile proprii, instru
mentele de fonduri proprii de nivel suplimentar, inte
resele minoritare, serviciile auxiliare celor bancare, trata
mentul ajustrii riscului de credit, probabilitatea de
nerambursare, pierderea n caz de nerambursare, abor (132) Pentru a asigura un nivel ridicat de transparen, ABE ar
drile utilizate n ponderarea la risc a activelor, trebui s iniieze consultri privind proiectele de
convergena practicilor de supraveghere prudenial, lichi standarde tehnice menionate n prezentul regulament.
ditatea i dispoziiile tranzitorii pentru fondurile proprii, ABE i Comisia ar trebui, de asemenea, s nceap ct
prin intermediul unor acte delegate n conformitate cu mai curnd posibil pregtirea rapoartelor lor referitoare la
articolul 290 din TFUE i n conformitate cu articolele 10 cerinele de lichiditate i la efectul de levier, astfel cum se
i 14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010. Este prevede n prezentul regulament.
deosebit de important ca, n timpul lucrrilor sale preg
titoare, Comisia s organizeze consultri adecvate,
inclusiv la nivel de experi. Comisia i ABE ar trebui s
se asigure c standardele i cerinele respective pot fi
aplicate de ctre toate instituiile vizate ntr-o manier
proporional cu natura, amploarea i complexitatea (133) Pentru a asigura condiii uniforme de punere n aplicare a
instituiilor respective i a activitilor acestora. prezentului regulament, Comisiei ar trebui s i se acorde
competene de executare. Competenele respective ar
trebui s fie exercitate n conformitate cu Regulamentul
(UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European i al
(129) Punerea n aplicare a unora dintre actele delegate Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a
prevzute de prezentul regulament, cum ar fi actul normelor i principiilor generale privind mecanismele
delegat referitor la cerina de acoperire a necesarului de de control de ctre statele membre al exercitrii compe
lichiditate, poate avea un impact semnificativ asupra tenelor de executare de ctre Comisie (1).
instituiilor supravegheate i asupra economiei reale.
Comisia ar trebui s se asigure c Parlamentul
European i Consiliul sunt ntotdeauna bine informate,
anterior publicrii actelor delegate, cu privire la evoluiile
relevante de la nivel internaional i la opinia curent din (134) n conformitate cu articolul 345 din TFUE, care dispune
cadrul Comisiei. c tratatele nu aduc atingere regimului proprietii n
statele membre, prezentul regulament nu favorizeaz i
nici nu discrimineaz tipurile de proprietate care intr n
domeniul de aplicare a prezentului regulament.
(130) De asemenea, Comisia ar trebui autorizat s adopte
standarde tehnice de punere n aplicare elaborate de
ABE cu privire la consolidare, deciziile comune,
raportare, publicare de informaii, expunerile garantate
cu ipoteci, evaluarea riscurilor, metode de abordare a
(135) Autoritatea European pentru Protecia Datelor a fost
ponderrii la risc a activelor, ponderarea riscurilor i
specificarea anumitor expuneri, tratamentul opiunilor i consultat n conformitate cu articolul 28 alineatul (2)
warrant-urilor, poziiile n instrumente de capitaluri din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 i a adoptat un
proprii i pe valut, utilizarea modelelor interne, efectul aviz (2).
de levier i elementele extrabilaniere prin intermediul
unor acte de punere n aplicare n temeiul articolului
291 din TFUE i n conformitate cu articolul 15 din
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.
(136) Regulamentul (UE) nr. 648/2012 ar trebui modificat n
mod corespunztor,

(131) Avnd n vedere detaliile i numrul de standarde tehnice (1) JO L 55, 28.2.2011, p. 13.
de reglementare care urmeaz s fie adoptate n temeiul (2) JO C 175, 19.6.2012, p. 1.
L 176/18 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

ADOPT PREZENTUL REGULAMENT: Articolul 4


Definiii

PARTEA NTI (1) n sensul prezentului regulament, se aplic urmtoarele


definiii:
DISPOZIII GENERALE

TITLUL I
1. instituie de credit nseamn o ntreprindere a crei acti
OBIECT, DOMENIU DE APLICARE I DEFINIII vitate const n atragerea de depozite sau de alte fonduri
rambursabile de la public i n acordarea de credite n cont
Articolul 1 propriu;
Domeniu de aplicare
Prezentul regulament stabilete reguli uniforme privind cerinele 2. firm de investiii nseamn o persoan astfel cum este
prudeniale generale pe le ndeplinesc instituiile supravegheate definit la articolul 4 alineatul (1) punctul 1 din Directiva
n temeiul Directivei 2013/36/UE, n ceea ce privete urm 2004/39/CE, care intr sub incidena cerinelor prevzute
toarele elemente: n directiva menionat, excluznd:

(a) cerine de fonduri proprii referitoare la elemente n (a) instituiile de credit;


ntregime cuantificabile, uniforme i standardizate ale
riscului de credit, riscului de pia, riscului operaional i
riscului de decontare; (b) firmele locale;

(c) firmele care nu sunt autorizate s presteze serviciile


(b) cerine de limitare a expunerilor mari; auxiliare menionate n seciunea B punctul 1 din
anexa I la Directiva 2004/39/CE care presteaz
numai unul sau mai multe dintre serviciile de investiii
(c) dup intrarea n vigoare a actului delegat menionat la i activitile menionate n seciunea A punctele 1, 2,
articolul 460, cerine de lichiditate referitoare la elemente 4 i 5 din anexa I la directiva menionat i care nu au
n ntregime cuantificabile, uniforme i standardizate ale voie s dein bani sau titluri de valoare aparinnd
riscului de lichiditate; clienilor i care, din acest motiv, nu pot deveni n
niciun moment debitoare fa de respectivii clieni.

(d) cerine de raportare referitoare la literele (a), (b) i (c) i 3. instituie nseamn o instituie de credit sau o firm de
referitoare la efectul de levier; investiii;

(e) cerine referitoare la publicarea informaiilor. 4. firm local nseamn o firm care tranzacioneaz n
cont propriu pe piee de contracte futures financiare sau
de opiuni ori de alte instrumente derivate i pe piee
monetare avnd ca scop unic acoperirea poziiilor luate
Prezentul regulament nu reglementeaz cerinele de publicare pe pieele de instrumente financiare derivate, sau care
pentru autoritile competente n domeniul reglementrii tranzacioneaz pentru contul altor membri de pe acele
prudeniale i supravegherii instituiilor, aa cum sunt piee i care beneficiaz de garanii din partea membrilor
prevzute de Directiva 2013/36/UE. compensatori ai acelorai piee, atunci cnd responsabi
litatea asigurrii executrii contractelor ncheiate de o
astfel de firm este asumat de membrii compensatori
Articolul 2 de pe aceleai piee;

Competene de supraveghere
5. ntreprindere de asigurare nseamn o ntreprindere de
Pentru a asigura conformitatea cu prezentul regulament, auto
asigurare astfel cum este definit la articolul 13 punctul 1
ritile competente dein competenele i urmeaz procedurile
din Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European i a
prevzute de Directiva 2013/36/UE.
Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la
activitate i desfurarea activitii de asigurare i de reasi
gurare (Solvabilitate II) (1);
Articolul 3
Aplicarea unor cerine mai stricte de ctre instituii 6. ntreprindere de reasigurare nseamn o ntreprindere de
Prezentul regulament nu mpiedic instituiile s dein fonduri asigurare astfel cum este definit la articolul 13 punctul 4
proprii i componente ale acestora care depesc cerinele din Directiva 2009/138/CE;
prezentului regulament, sau s aplice msuri mai stricte dect
cele prevzute de prezentul regulament. (1) JO L 335, 17.12.2009, p. 1.
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/19

7. organism de plasament colectiv sau OPC nseamn un (b) cumpr expunerile unei pri tere n cont propriu i
OPCVM astfel cum este definit la articolul 1 alineatul (2) apoi le securitizeaz;
din Directiva 2009/65/UE a Parlamentului European i a
Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu
putere de lege i a actelor administrative privind orga 14. sponsor nseamn o instituie, alta dect o instituie
nismele de plasament colectiv n valori mobiliare iniiatoare, care stabilete i administreaz un program
(OPCVM) (1), inclusiv, cu excepia cazului n care se de emisiune de titluri pe termen scurt garantate cu
specific altfel, entiti din ri tere care desfoar acti active sau o alt schem de securitizare, care implic
viti similare i care sunt supuse unei supravegheri n achiziionarea de expuneri de la entiti tere;
temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului unei ri tere
care aplic cerine de supraveghere i de reglementare cel
puin echivalente cu cele aplicate n Uniune, un FIA astfel 15. ntreprindere-mam nseamn:
cum este definit la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din
Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European i a
Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii (a) o ntreprindere-mam n sensul articolelor 1 i 2 din
fondurilor de investiii alternative (2) sau un FIA din Directiva 83/349/CEE;
afara UE, definit la articolul 4 alineatul (1) litera (aa) din
directiva menionat,;
(b) n sensul titlului VII capitolul 3 seciunea II i capitolul
4 seciunea II i al titlului VIII din Directiva
2013/36/UE i al prii a cincea din prezentul regu
8. entitate din sectorul public nseamn un organism admi
lament, o ntreprindere-mam n sensul articolului 1
nistrativ fr caracter comercial subordonat adminis
alineatul (1) din Directiva 83/349/CEE, precum i
traiilor centrale, administraiilor regionale, autoritilor
orice ntreprindere care exercit n mod efectiv o
locale sau autoritilor care exercit aceleai atribuii ca
influen dominant asupra altei ntreprinderi;
i autoritile regionale i locale, sau o ntreprindere neco
mercial deinut sau nfiinat i finanat de adminis
traiile centrale, de administraiile regionale sau de autori 16. filial nseamn:
tile locale i care beneficiaz de acorduri de garantare
explicite i care poate include organisme autonome
guvernate prin lege i aflate sub supraveghere public; (a) o ntreprindere-filial n sensul articolelor 1 i 2 din
Directiva 83/349/CEE;

9. organ de conducere nseamn organ de conducere astfel


cum este definit la articolul 3 alineatul (1) punctul 7 din (b) o ntreprindere-filial n sensul articolului 1 alineatul
Directiva 2013/36/UE; (1) din Directiva 83/349/CEE i orice ntreprindere
asupra creia o ntreprindere-mam exercit n mod
efectiv o influen dominant;
10. conducere superioar nseamn conducere superioar
astfel cum este definit la articolul 3 alineatul (1)
punctul 9 din Directiva 2013/36/UE; Filialele unei filiale se consider, de asemenea, filiale ale
ntreprinderii care este ntreprinderea-mam iniial;

11. risc sistemic nseamn risc sistemic astfel cum este 17. sucursal nseamn un punct de lucru care reprezint o
definit la articolul 3 alineatul (1) punctul 10 din parte dependent din punct de vedere juridic de o
Directiva 2013/36/UE; instituie i care desfoar direct toate sau unele dintre
tranzaciile specifice activitii instituiilor;

12. risc de model nseamn risc de model astfel cum este


definit la articolul 3 alineatul (1) punctul 11 din Directiva 18. ntreprindere prestatoare de servicii auxiliare nseamn o
2013/36/UE; ntreprindere a crei activitate principal const n
deinerea sau administrarea de bunuri, administrarea de
servicii de prelucrare a datelor sau o activitate similar
care este auxiliar activitii principale a uneia sau mai
13. iniiator nseamn o entitate care: multor instituii;

(a) fie ea nsi, fie prin intermediul entitilor legate, a 19. societate de administrare a activelor nseamn o societate
fost implicat direct sau indirect n contractul iniial de administrare a activelor n sensul articolului 2 punctul
care a creat obligaiile sau obligaiile poteniale ale 5 din Directiva 2002/87/CE i un AFIA astfel cum este
debitorului sau ale debitorului potenial, care au definit la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Directiva
determinat expunerea care face obiectul securitizrii; 2011/61/UE, inclusiv, cu excepia cazului n care se
sau specific altfel, entiti din ri tere care desfoar acti
viti similare i care fac obiectul legislaiei unei ri tere
(1) JO L 302, 17.11.2009, p. 32. care aplic cerine de supraveghere i de reglementare cel
(2) OJ L 174, 1.7.2011, p. 1. puin echivalente cu cele aplicate n Uniune;
L 176/20 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

20. societate financiar holding nseamn o instituie 27. entitate din sectorul financiar nseamn oricare dintre
financiar ale crei filiale sunt n exclusivitate sau n urmtoarele:
principal instituii sau instituii financiare, cel puin una
dintre aceste filiale fiind o instituie, i care nu este o
societate financiar holding mixt; (a) o instituie;

(b) o instituie financiar;


21. societate financiar holding mixt nseamn o societate
financiar holding mixt astfel cum este definit la
articolul 2 punctul 15 din Directiva 2002/87/CE; (c) o ntreprindere prestatoare de servicii auxiliare inclus
n situaia financiar consolidat a unei instituii;

22. societate holding cu activitate mixt nseamn o ntre


(d) o ntreprindere de asigurare;
prindere-mam, alta dect o societate financiar holding, o
instituie sau o societate financiar holding mixt, ale crei
filiale includ cel puin o instituie; (e) o ntreprindere de asigurare dintr-o ar ter;

23. ntreprindere de asigurare dintr-o ar ter nseamn o (f) o ntreprindere de reasigurare;


ntreprindere de asigurare dintr-o ar ter astfel cum este
definit la articolul 13 punctul 3 din Directiva
2009/138/CE; (g) o ntreprindere de reasigurare dintr-o ar ter;

(h) o societate holding de asigurare;


24. ntreprindere de reasigurare dintr-o ar ter nseamn o
ntreprindere de reasigurare dintr-o ar ter astfel cum
este definit la articolul 13 punctul 6 din Directiva (i) o societate holding cu activitate mixt;
2009/138/CE;
(j) o societate holding de asigurare cu activitate mixt,
astfel cum este definit la articolul 212 alineatul (1)
25. firm de investiii recunoscut din ri tere nseamn o litera (g) din Directiva 2009/138/CE;
firm care ndeplinete cumulativ urmtoarele condiii:

(k) o ntreprindere exclus din domeniul de aplicare al


(a) n cazul n care ar fi stabilit n Uniune, s-ar ncadra n Directivei 2009/138/CE n conformitate cu articolul 4
definiia firmei de investiii; din directiva menionat;

(l) o ntreprindere dintr-o ar ter cu o activitate prin


(b) este autorizat ntr-o ar ter; cipal comparabil cu a oricreia dintre entitile
menionate la literele (a)-(k) de mai sus;

(c) intr sub incidena i respect regulile prudeniale


considerate de autoritile competente ca fiind cel 28. instituie-mam dintr-un stat membru nseamn o
puin la fel de stricte ca cele prevzute n prezentul instituie dintr-un stat membru care are ca filial o
regulament sau n Directiva 2013/36/UE; instituie sau o instituie financiar sau care deine o parti
cipaie ntr-o asemenea instituie sau instituie financiar i
care nu este la rndul su o filial a unei alte instituii
26. instituie financiar nseamn o ntreprindere, alta dect autorizate n acelai stat membru sau a unei societi
o instituie, a crei activitate principal const n financiare holding sau societi financiare holding mixte
dobndirea de participaii sau n desfurarea uneia sau nfiinate n acelai stat membru;
mai multor activiti menionate la punctele 2-12 i la
punctul 15 din anexa I la Directiva 2013/36/UE, 29. instituie-mam din UE nseamn o instituie-mam
inclusiv o societate financiar holding, o societate dintr-un stat membru care nu este filial a unei alte
financiar holding mixt, o instituie de plat n sensul instituii autorizate n orice stat membru sau a unei
Directivei 2007/64/CE a Parlamentului European i a societi financiare holding sau societi financiare
Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de holding mixte nfiinate n orice stat membru;
plat n cadrul pieei interne (1) i o societate de admi
nistrare a activelor, dar cu excluderea societilor
holding de asigurare i a societilor holding de 30. societate financiar holding-mam dintr-un stat membru
asigurare cu activitate mixt, astfel cum este definit la nseamn o societate financiar holding care nu este la
articolul 212 alineatul (1) litera (g) din Directiva rndul su o filial a unei instituii autorizate n acelai
2009/138/CE; stat membru sau a unei societi financiare holding sau
societi financiare holding mixte nfiinate n acelai stat
(1) OJ L 319, 5.12.2007, p. 1. membru;
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/21

31. societate financiar holding-mam din UE nseamn o (b) prin control;


societate financiar holding-mam dintr-un stat membru
care nu este o filial a unei instituii autorizate n orice
stat membru ori a unei alte societi financiare holding (c) printr-o legtur permanent ntre ambele sau toate
sau societi financiare holding mixte nfiinate n orice aceste persoane i aceeai a persoan ter printr-o
stat membru; relaie de control;

32. societate financiar holding mixt-mam dintr-un stat 39. grup de clieni aflai n legtur nseamn oricare dintre
membru nseamn o societate financiar holding mixt urmtoarele:
care nu este la rndul su o filial a unei instituii auto
rizate n acelai stat membru sau a unei societi
financiare holding sau societi financiare holding mixte (a) dou sau mai multe persoane fizice sau juridice care,
nfiinat n acelai stat membru; pn la proba contrarie, constituie un singur risc,
pentru c una dintre ele, direct sau indirect, deine
controlul asupra celeilalte sau celorlalte;

33. societate financiar holding mixt-mam din UE


nseamn o societate financiar holding mixt-mam (b) dou sau mai multe persoane fizice sau juridice ntre
dintr-un stat membru, care nu este o filial a unei instituii care nu exist o relaie de control, astfel cum este
autorizate n orice stat membru ori a unei alte societi descris la litera (a), dar care trebuie s fie considerate
financiare holding sau societi financiare holding mixte ca reprezentnd un singur risc deoarece legtura dintre
nfiinate n orice stat membru; ele este att de strns nct, n cazul n care una
dintre aceste persoane s-ar confrunta cu probleme
financiare, n special dificulti de finanare sau de
34. contraparte central sau CPC nseamn o CPC astfel rambursare, i cealalt sau toate celelalte persoane ar
cum este definit la articolul 2 punctul 1 din Regula ntmpina probabil dificulti de finanare sau de
mentul (UE) nr. 648/2012; rambursare;

n pofida literelor (a) i (b), n cazul n care o administraie


35. participaie nseamn o participaie n sensul articolului central deine controlul direct asupra mai multor
17 prima tez din A patra Directiv 78/660/CEE a persoane fizice sau juridice sau se afl n legtur
Consiliului din 25 iulie 1978 privind conturile anuale strns direct cu acestea, grupul format din administraia
ale anumitor forme de societi comerciale (1) sau central i toate persoanele fizice sau juridice controlate
deinerea, n mod direct sau indirect, a cel puin 20 % direct sau indirect de aceasta n conformitate cu litera (a),
din drepturile de vot sau din capitalul unei ntreprinderi; sau aflate n strns legtur cu aceasta n conformitate cu
litera (b), poate fie considerat c nu constituie un grup de
clieni aflai n legtur. n schimb, existena unui grup de
36. participaie calificat nseamn o participaie direct sau clieni aflai n legtur format din administraia central i
indirect ntr-o ntreprindere care reprezint cel puin alte persoane fizice sau juridice poate fi evaluat separat
10 % din capital sau din drepturile de vot sau care face pentru fiecare dintre persoanele aflate sub controlul direct
posibil exercitarea unei influene semnificative asupra al acesteia n conformitate cu litera (a), sau aflate n
administrrii ntreprinderii respective; strns legtur direct cu aceasta n conformitate cu
litera (b), i pentru toate persoanele fizice i juridice
aflate sub controlul respectivei persoane n conformitate
cu litera (a) sau aflate n strns legtur cu respectiva
37. control nseamn relaia dintre o ntreprindere-mam i persoan n conformitate cu litera (b), inclusiv adminis
o filial, aa cum este definit la articolul 1 din Directiva traia central. Aceeai regul se aplic i administraiilor
83/349/CEE, sau standarde contabile aplicabile instituiei regionale sau autoritilor locale care intr sub incidena
n temeiul Regulamentului (CE) nr. 1606/2002, sau o articolului 115 alineatul (2).
relaie similar ntre orice persoan fizic sau juridic i
o ntreprindere;
40. autoritate competent nseamn o autoritate public sau
un organism recunoscut oficial n dreptul intern, care este
38. legturi strnse nseamn o situaie n care dou sau mai mputernicit n temeiul dreptului intern s supravegheze
multe persoane fizice sau juridice sunt legate ntre ele n instituiile ca parte a sistemului de supraveghere existent
oricare dintre urmtoarele modaliti: n statul membru respectiv;

41. supraveghetor consolidant nseamn o autoritate


(a) printr-o participaie reprezentnd deinerea, direct sau competent responsabil cu realizarea supravegherii pe
prin intermediul controlului, a cel puin 20 % din baz consolidat a instituiilor-mam din UE i a insti
drepturile de vot sau din capitalul unei ntreprinderi tuiilor controlate de societi financiare holding-mam
din UE sau de societi financiare holding mixte-mam
(1) JO L 222, 14.8.1978, p. 11. din UE;
L 176/22 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

42. autorizaie nseamn un instrument eliberat sub orice din preul unui instrument financiar-suport sau al altui
form de ctre autoriti, prin care se acord dreptul de element-suport, dintr-un indicator sau un indice.
a desfura activitatea;

43. stat membru de origine nseamn statul membru n care 51. capital iniial nseamn cuantumul i tipurile de fonduri
o instituie a fost autorizat; proprii prevzute la articolul 12 din Directiva
2013/36/UE pentru instituiile de credit i n titlul IV
din directiva menionat pentru firmele de investiii;
44. stat membru gazd nseamn statul membru n care o
instituie are o sucursal sau n care presteaz servicii;

45. bnci centrale din cadrul SEBC nseamn bncile centrale 52. risc operaional nseamn riscul de pierdere care rezult
naionale care sunt membre ale Sistemului European al fie din utilizarea unor procese, persoane sau sisteme
Bncilor Centrale (SEBC), precum i Banca Central interne inadecvate sau care nu i-au ndeplinit funcia n
European (BCE); mod corespunztor, fie din evenimente externe, i care
include riscul juridic;

46. bnci centrale nseamn bncile centrale din cadrul SEBC


i bncile centrale din ri tere;
53. risc de diminuare a valorii creanei nseamn riscul ca o
crean s fie redus prin acordarea de credite, n numerar
47. situaie consolidat nseamn situaia care rezult din sau nu, ctre debitor;
aplicarea cerinelor prezentului regulament n confor
mitate cu partea nti titlul II capitolul 2 n cazul unei
instituii, ca i cum respectiva instituie formeaz,
mpreun cu una sau mai multe entiti, o singur insti 54. probabilitate de nerambursare sau PD nseamn proba
tuie; bilitatea ca o contraparte s ajung n stare de neram
bursare n termen de un an;
48. baz consolidat nseamn pe baza situaiei consolidate;

49. baz subconsolidat nseamn pe baza situaiei 55. pierdere n caz de nerambursare sau LGD nseamn
consolidate a instituiei-mam, a societii financiare raportul dintre pierderea aferent unei expuneri n cazul
holding sau a societii financiare holding mixt, nerambursrii de ctre o contraparte i cuantumul expus
excluznd un subgrup de entiti, sau pe baza situaiei la risc n caz de nerambursare;
consolidate a unei instituii-mam, a unei societi
financiare holding sau a unei societi financiare holding
mixte care nu este instituia-mam, societatea financiar
holding sau societatea financiar holding mixt de cel mai 56. factor de conversie nseamn raportul dintre cuantumul
nalt rang. nc netras dintr-un angajament de finanare care ar putea
fi tras i, prin urmare, ar deveni expus la risc n caz de
nerambursare fa de cuantumul nc netras din angaja
50. instrument financiar nseamn oricare dintre urm mentul de finanare, valoarea angajamentului de finanare
toarele: fiind determinat de limita autorizat, cu excepia cazului
n care limita neautorizat este mai mare;

(a) un contract care genereaz simultan un activ financiar,


pentru una dintre pri, i un pasiv financiar sau un
titlu de capital pentru cealalt dintre pri; 57. diminuare a riscului de credit nseamn tehnica folosit
de o instituie pentru a reduce riscul de credit asociat unei
expuneri sau unor expuneri pe care instituia respectiv
(b) un instrument menionat n seciunea C din anexa I la continu s le dein;
Directiva 2004/39/CE;

(c) un instrument financiar derivat;


58. protecie finanat a creditului nseamn o tehnic de
diminuare a riscului de credit prin care reducerea
(d) un instrument financiar primar; riscului de credit asociat expunerii unei instituii deriv
din dreptul respectivei instituii, n cazul neplii de
ctre contraparte sau al unor alte evenimente de credit
(e) un instrument de numerar. specificate legate de contraparte, de a lichida sau de a
obine transferul, atribuirea sau pstrarea unor active sau
cuantumuri sau de a reduce cuantumul expunerii la, sau
Instrumentele menionate la literele (a), (b) i (c) sunt de a o nlocui cu, diferena dintre cuantumul expunerii i
instrumente financiare numai dac valoarea lor deriv cuantumul unei creane asupra instituiei;
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/23

59. protecie nefinanat a creditului nseamn o tehnic de de interese generatoare de beneficii au dreptul s dea n
diminuare a riscului de credit prin care reducerea riscului gaj sau s schimbe respectivele interese fr restricii;
de credit asociat expunerii unei instituii deriv din
obligaia unei pri tere de a plti o sum n cazul
neplii de ctre debitor sau al unor alte evenimente de 67. tran nseamn un segment de risc de credit, stabilit
credit specificate; contractual, asociat unei expuneri sau unui numr de
expuneri, n care o poziie din segment prezint un risc
de pierdere din credit mai mare sau mai mic dect o
60. instrument asimilat numerarului nseamn un certificat poziie n cuantum egal din orice alt asemenea segment,
de depozit, o obligaiune, inclusiv o obligaiune garantat, fr a se ine seama de protecia creditului furnizat de
sau orice alt instrument nesubordonat, care a fost emis de pri tere n mod direct deintorilor poziiilor din
o instituie, pentru care instituia a primit deja plata segment sau din alte segmente;
complet i care trebuie rambursat necondiionat de
ctre instituie la valoarea sa nominal;
68. marcarea la pia nseamn evaluarea poziiilor la preuri
de nchidere direct disponibile, care provin din surse inde
pendente, inclusiv cotaii bursiere, cotaii electronice sau
61. securitizare nseamn o tranzacie sau o schem prin cotaii provenite de la mai muli brokeri independeni de
care riscul de credit asociat unei expuneri sau unui renume;
portofoliu de expuneri este segmentat pe trane, cu urm
toarele caracteristici:
69. marcarea la model nseamn orice evaluare care trebuie
raportat la un nivel de referin, extrapolat sau calculat
(a) plile n cadrul tranzaciei sau schemei sunt n alt mod pornind de la una sau mai multe date de
dependente de performana expunerii sau a portofo intrare de pe pia;
liului de expuneri;

70. verificare independent a preurilor nseamn un proces


de verificare regulat a preciziei i independenei preurilor
(b) subordonarea tranelor determin modul de alocare a
de pia sau a datelor de intrare utilizate pentru marcarea
pierderilor pe parcursul duratei de via a tranzaciei
la model;
sau a schemei;

71. capital eligibil nseamn suma urmtoarelor elemente:


62. poziie din securitizare nseamn o expunere fa de o
securitizare;
(a) fondurile proprii de nivel 1, astfel cum sunt
menionate la articolul 25;
63. resecuritizare nseamn o securitizare n care riscul
asociat unui portofoliu de expuneri suport este
segmentat pe trane i cel puin una dintre expunerile- (b) fondurile proprii de nivel 2, astfel cum sunt
suport este o poziie din securitizare; menionate la articolul 71, care sunt egale cu sau
mai mici de o treime din fondurile proprii de nivel 1;

64. poziie din resecuritizare nseamn o expunere fa de o


resecuritizare; 72. burs recunoscut nseamn o burs care ndeplinete
cumulativ urmtoarele condiii:

65. mbuntire a calitii creditului nseamn un aran (a) este o pia reglementat AEVMP;
jament contractual prin care calitatea creditului aferent
unei poziii dintr-o securitizare se amelioreaz fa de
cum ar fi fost aceasta dac nu s-ar fi oferit mbuntirea, (b) are un mecanism de compensare prin care contractele
i care include mbuntirea furnizat de tranele de rang menionate n anexa II fac obiectul cerinelor de marj
inferior din securitizare sau de alte tipuri de protecie a zilnic care, n opinia autoritilor competente, ofer o
creditului; protecie corespunztoare;

66. entitate special constituit n scopul securitizrii sau 73. beneficii discreionare de tipul pensiilor nseamn
SSPE nseamn un trust corporativ sau o alt entitate, beneficii suplimentare de tipul pensiilor asigurate pe o
alta dect o instituie, organizat pentru desfurarea uneia baz discreionar de o instituie unui angajat ca parte a
sau mai multor securitizri, ale crei activiti se limiteaz pachetului de remuneraie variabil al acestuia, care nu
la cele corespunztoare pentru realizarea obiectivului include beneficiile datorate garantate angajatului n
menionat, a crei structur are rolul de a izola obligaiile conformitate cu termenii schemei de pensionare a socie
SSPE de cele ale instituiei iniiatoare i n care deintorii tii;
L 176/24 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

74. valoare ipotecar nseamn valoarea bunurilor imobile burs recunoscut care deine drepturile asupra
stabilit printr-o evaluare prudent a valorii de pia titlurilor sau a produselor de baz, iar acordul nu
viitoare a bunurilor, innd seama de aspectele sustenabile permite unei instituii s transfere sau s dea n gaj
pe termen lung legate de bunuri, de condiiile de pia un anumit titlu sau produs de baz mai multor
normale i locale, de utilizarea curent i de eventualele contrapri n acelai timp, cu angajamentul de a le
utilizri alternative ale bunurilor; rscumpra;

75. bun imobil locativ nseamn o locuin care este ocupat (b) titluri sau produse de baz substituite, prezentnd
de proprietarul sau de locatarul locuinei, inclusiv dreptul aceleai caracteristici, la un pre specificat, la o dat
de a locui ntr-un apartament dintr-o cooperativ viitoare precizat sau care urmeaz a fi precizat de
imobiliar din Suedia; entitatea care transfer, reprezentnd un acord repo
pentru instituia care vinde titlurile sau produsele de
baz i un acord reverse repo pentru instituia care le
76. valoare de pia, n sensul bunurilor imobile, nseamn cumpr;
cuantumul estimat care r putea fi pltit n schimbul
bunurilor la data evalurii ntre un cumprtor i un
vnztor interesai n cadrul unei tranzacii ncheiate n 83. tranzacie de rscumprare nseamn orice tranzacie
condiii obiective i de concuren normal, n care derulat n baza unui acord repo sau a unui acord
fiecare parte acioneaz n deplin cunotin de cauz, reverse repo;
prudent i fr constrngeri;

84. acord repo simplu nseamn o tranzacie de rscum


77. cadru contabil aplicabil nseamn standardele contabile prare a unui singur activ sau a unor active similare,
la care este supus instituia n temeiul Regulamentului necomplexe, prin opoziie cu un co de active.
(CE) nr. 1606/2002 sau al Directivei 86/635/CEE a
Consiliului;
85. poziii deinute cu intenia tranzacionrii nseamn
oricare dintre urmtoarele:
78. rata de nerambursare pe un an nseamn raportul dintre
numrul de stri de nerambursare constatate n cursul
unei perioade care ncepe cu un an nainte de o dat T (a) poziiile n cont propriu i poziiile provenind din
i numrul de debitori clasificai n aceast clas de rating serviciile pentru clieni i din formarea pieei;
sau grup de risc cu un an nainte de acea dat;
(b) poziiile destinate revnzrii pe termen scurt;
79. finanare speculativ a bunurilor imobile nseamn
credite acordate n scopul dobndirii de terenuri n
(c) poziiile destinate s beneficieze de diferenele, reale
legtur cu bunuri imobile sau al dezvoltrii ori al
sau ateptate pe termen scurt, dintre preurile de
construirii pe acestea, sau n legtur cu acestea, cu
cumprare i cele de vnzare sau de alte variaii ale
intenia de a le revinde cu profit;
preurilor sau ale ratei dobnzii;

80. finanarea comerului nseamn finanarea, inclusiv 86. portofoliu de tranzacionare nseamn toate poziiile pe
garaniile, asociate schimburilor de bunuri i servicii prin instrumente financiare i produse de baz deinute de o
intermediul produselor financiare cu scaden fix pe instituie, fie cu intenia tranzacionrii, fie cu scopul de a
termen scurt (n general mai mic de un an) fr refi acoperi poziiile deinute cu intenia tranzacionrii;
nanare automat;

87. sistem multilateral de tranzacionare nseamn un sistem


81. credite de export sprijinite n mod oficial nseamn multilateral de tranzacionare astfel cum este definit la
mprumuturi sau credite pentru a finana exportul de articolul 4 punctul 15 din Directiva 2004/39/CE;
mrfuri i servicii pentru care o agenie oficial de
creditare a exportului ofer garanii, asigurare sau
finanare direct. 88. contraparte central calificat (CPCC) nseamn o
contraparte central care fie a fost autorizat n confor
mitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE)
82. acord repo i acord reverse repo nseamn orice acord nr. 648/2012, fie a fost recunoscut n conformitate cu
n care o instituie sau contrapartea sa transfer titluri, articolul 25 din regulamentul respectiv;
produse de baz sau drepturi garantate referitoare la
oricare dintre urmtoarele:
89. fond de garantare nseamn un fond instituit de o CPC
n conformitate cu articolul 42 din Regulamentul (UE)
(a) proprietatea asupra titlurilor sau a produselor de baz nr. 648/2012, care este utilizat n conformitate cu
n cazul n care garania respectiv este emis de o articolul 45 din regulamentul respectiv;
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/25

90. contribuie prefinanat la fondul de garantare al unei 100. alte elemente ale rezultatului global acumulate are acelai
CPC nseamn o contribuie la fondul de garantare al neles ca n Standardul Internaional de Contabilitate
unei CPC, care este pltit de o instituie; (IAS) 1, aplicabil n conformitate cu Regulamentul (CE)
nr. 1606/2002;
91. expunere din tranzacii nseamn o expunere actual
incluznd o marj de variaie datorat membrului
101. fonduri proprii de baz nseamn fondurile proprii de
compensator, dar nc neprimit, i orice viitoare
baz n sensul articolului 88 din Directiva 2009/138/CE;
potenial expunere a unui membru compensator sau a
unui client la o CPC care rezult din contractele i tran
zaciile enumerate la articolul 301 alineatul (1) literele (a)- 102. elemente ale fondurilor proprii de nivel 1 specifice ntre
(e), precum i marja iniial; prinderilor de asigurare nseamn elementele fondurilor
proprii de baz ale ntreprinderilor care fac obiectul
92. pia reglementat nseamn o pia reglementat cerinelor Directivei 2009/138/CE, atunci cnd aceste
AEVMP astfel cum este definit la articolul 4 punctul 14 elemente sunt clasificate de nivel 1 n sensul Directivei
din Directiva 2004/39/CE; 2009/138/CE, n conformitate cu articolul 94 alineatul
(1) din directiva menionat;
93. efect de levier nseamn dimensiunea relativ a activelor
unei instituii, a obligaiilor extrabilaniere i obligaiilor 103. elemente ale fondurilor proprii de nivel 1 suplimentar
contingente de a plti, de a furniza o prestaie sau de a specifice ntreprinderilor de asigurare nseamn
oferi garanii reale, inclusiv obligaiile ce decurg din elementele fondurilor proprii de baz ale ntreprinderilor
finanri primite, angajamente asumate, instrumente care fac obiectul cerinelor Directivei 2009/138/CE unde
financiare derivate sau acorduri repo, cu excepia obli respectivele elemente sunt clasificate drept capital de nivel
gaiilor care pot fi executate numai n timpul lichidrii 1, n sensul Directivei 2009/138/CE n conformitate cu
unei instituii, n raport cu fondurile proprii ale instituiei articolul 94 alineatul (1) din directiva menionat, iar
respective; includerea acestor elemente este limitat prin actele
delegate adoptate n conformitate cu articolul 99 din
94. risc asociat folosirii excesive a efectului de levier directiva menionat;
nseamn riscul rezultat din vulnerabilitatea unei instituii
fa de un efect de levier sau un efect de levier contingent
care poate necesita msuri neplanificate de corectare a 104. elemente ale fondurilor proprii de nivel 2 specifice ntre
planului su de afaceri, inclusiv vnzarea de active n prinderilor de asigurare nseamn elementele fondurilor
regim de urgen, ceea ce ar putea duce la pierderi sau proprii de baz ale ntreprinderilor care fac obiectul
la reevaluri ale activelor rmase; cerinelor Directivei 2009/138/CE, atunci cnd aceste
elemente sunt clasificate de nivel 2 n sensul Directivei
2009/138/CE, n conformitate cu articolul 94 alineatul
95. ajustarea pentru riscul de credit nseamn cuantumul
(2) din directiva menionat;
provizioanelor specifice i generale pentru pierderile din
mprumuturi asociate cu riscurile de credit care a fost
recunoscut n situaiile financiare ale instituiei conform 105. elemente ale fondurilor proprii de nivel 3 specifice ntre
cadrului contabil aplicabil; prinderilor de asigurare nseamn elementele ale
fondurilor proprii de baz ale ntreprinderilor care fac
96. acoperire intern nseamn o poziie care compenseaz obiectul cerinelor Directivei 2009/138/CE, atunci cnd
n mod semnificativ elementele de risc componente ntre aceste elemente sunt clasificate de nivel 3 n sensul
o poziie sau seturi de poziii din portofoliul de tran Directivei 2009/138/CE, n conformitate cu articolul 94
zacionare i o poziie sau seturi de poziii din afara alineatul (3) din directiva menionat;
portofoliului de tranzacionare;

106. creane privind impozitul amnat au acelai neles ca n


97. obligaie de referin nseamn o obligaie folosit n cadrul contabil aplicabil;
vederea stabilirii valorii de decontare n numerar a unui
instrument financiar derivat de credit.
107. creane privind impozitul amnat care se bazeaz pe
98. instituie extern de evaluare a creditului sau ECAI profitabilitatea viitoare nseamn creanele privind
nseamn o agenie de rating de credit care este nre impozitul amnat a cror valoare viitoare poate fi
gistrat sau certificat n conformitate cu Regulamentul realizat numai dac instituia genereaz profit
(CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European i al impozabil n viitor;
Consiliului din 16 septembrie 2009 privind ageniile de
rating de credit (1) sau o banc central care acord
ratinguri de credit exceptate de la aplicarea dispoziiilor 108. datorii privind impozitul amnat au acelai neles ca n
Regulamentului (CE) nr. 1060/2009. cadrul contabil aplicabil;

99. ECAI desemnat nseamn o ECAI desemnat de ctre o 109. activele fondului de pensii cu beneficii definite nseamn
instituie; activele unui plan sau fond de pensii cu beneficii definite,
dup caz, calculate dup ce s-a sczut valoarea obligaiilor
(1) OJ L 302, 17.11.2009, p. 1. care decurg din acelai fond sau plan;
L 176/26 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

110. distribuire nseamn plata de dividende sau de dobnd poate fi atribuit unor persoane fizice sau juridice altele
sub orice form; dect cele incluse domeniul de aplicare al consolidrii
prudeniale a instituiei;

111. ntreprindere financiar are acelai neles ca la


articolul 13 punctul 25 literele (b) i (d) din Directiva 121. profit are acelai neles ca n cadrul contabil aplicabil;
2009/138/CE;

122. participaie reciproc nseamn deinerea de ctre o


112. fonduri pentru riscuri bancare generale au acelai neles instituie a unor instrumente de fonduri proprii sau a
ca la articolul 38 din Directiva 86/635/CEE altor instrumente de capital emise de entiti din
sectorul financiar, atunci cnd acestea dein ele nsele
instrumente de fonduri proprii emise de instituia
113. fond comercial are acelai neles ca n cadrul contabil respectiv;
aplicabil;

123. rezultat reportat nseamn profiturile i pierderile


114. participaie indirect nseamn orice expunere fa de o reportate ca urmare a determinrii finale a profitului sau
entitate intermediar care deine o expunere fa de instru pierderii n conformitate cu cadrul contabil aplicabil;
mentele de capital emise de o entitate din sectorul
financiar unde, n eventualitatea n care valoarea instru
mentele de capital emise de entitatea din sectorul financiar 124. cont de prime de emisiune are acelai neles ca n cadrul
ar fi redus n mod permanent, pierderile nregistrate n contabil aplicabil;
consecin de respectiva instituie nu ar fi semnificativ
diferite de pierderile pe care instituia le-ar nregistra ca
urmare a deinerii directe a acelor instrumente de capital 125. diferene temporare are acelai neles ca n cadrul
emise de entitatea din sectorul financiar; contabil aplicabil;

115. imobilizri necorporale au acelai neles ca n cadrul


126. deinere sintetic nseamn o investiie a unei instituii
contabil aplicabil i includ fondul comercial;
ntr-un instrument financiar a crui valoare este direct
legat de valoarea instrumentelor de capital emise de o
116. alte instrumente de capital nseamn instrumente de entitate din sectorul financiar.
capital emise de entiti din sectorul financiar care nu
pot fi considerate drept instrumente de fonduri proprii
de nivel 1 de baz, instrumente de fonduri proprii de 127. sistem de garanii ncruciate nseamn un sistem care
nivel 1 suplimentar sau instrumente de fonduri proprii ndeplinete toate condiiile urmtoare:
de nivel 2, elemente ale fondurilor proprii de nivel 1
specifice ntreprinderilor de asigurare, elemente ale
fondurilor proprii de nivel 1 suplimentar specifice ntre (a) instituiile se ncadreaz n acelai sistem instituional
prinderilor de asigurare, elemente ale fondurilor proprii de de protecie menionat la articolul 113 alineatul (7);
nivel 2 specifice ntreprinderilor de asigurare sau elemente
ale fondurilor proprii de nivel 3 specifice ntreprinderilor
de asigurare; (b) instituiile sunt consolidate prin metoda consolidrii
globale n conformitate cu articolul 1 alineatul (1)
literele (b), (c) sau (d) sau articolul 1 alineatul (2)
117. alte rezerve nseamn rezerve n sensul cadrului contabil din Directiva 83/349/CEE i sunt incluse n suprave
aplicabil care fac obiectul obligaiilor de publicare n gherea pe baz consolidat a instituiei care este insti
temeiul respectivului standard contabil aplicabil, cu tuia-mam la nivelul unui stat membru n confor
excepia sumelor deja incluse n alte elemente ale rezul mitate cu partea nti titlul II capitolul 2 din
tatului global acumulate sau n rezultatul reportat; prezentul regulament i care face obiectul unei
cerine de fonduri proprii;

118. fonduri proprii nseamn suma fondurilor proprii de


nivel 1 i a fondurilor proprii de nivel 2; (c) instituia-mam la nivelul unui stat membru i filialele
sunt stabilite n acelai stat membru i fac obiectul
autorizrii i supravegherii de ctre aceeai autoritate
119. instrumente de fonduri proprii nseamn instrumentele competent;
de capital emise de instituie care se calific drept
instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de baz,
instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar (d) instituia-mam la nivelul unui stat membru i filialele
sau instrumente de fonduri proprii de nivel 2; au semnat un acord contractual sau statutar de
stabilire a responsabilitilor care protejeaz instituiile
respective i le garanteaz, n spe, lichiditatea i
120. interes minoritar nseamn valoarea fondurilor proprii solvabilitatea pentru a evita falimentul, n cazul n
de nivel 1 de baz ale unei filiale a unei instituii care care este necesar;
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/27

(e) sunt instituite mecanisme pentru a asigura furnizarea Articolul 5


prompt a mijloacelor financiare sub form de capital
i lichiditate dac acest lucru este impus n acordul Definiii specifice cerinelor de capital pentru riscul de
contractual sau statutar de stabilire a responsabili credit
tilor menionat la litera (d); n sensul prii a treia titlul II, se aplic urmtoarele definiii:

1. expunere nsemn un activ sau un element extrabilanier;


(f) adecvarea mecanismelor menionate la literele (d) i (e)
este monitorizat n mod regulat de ctre autoritatea
competent;
2. pierdere nseamn pierderea economic, inclusiv efectele
actualizrilor importante i costurile semnificative directe i
indirecte asociate recuperrii sumelor de ncasat n baza unui
(g) perioada minim de preaviz pentru ieirea voluntar a instrument;
unei filiale din acordul de stabilire a responsabilitilor
este de 10 ani;
3. pierdere ateptat sau EL nseamn raportul dintre
pierderea estimat aferent unei expuneri n caz de neram
bursare din partea unei contrapri sau n caz de diminuare a
(h) autoritatea competent este mputernicit s interzic valorii creanei pe parcursul unui an i suma expus la risc n
o ieire voluntar a unei filiale din acordul de stabilire caz de nerambursare;
a responsabilitilor.

TITLUL II
128. elemente care pot fi distribuite nseamn cuantumul NIVELUL APLICRII CERINELOR
profiturilor de la sfritul ultimului exerciiu financiar
plus eventualele profituri reportate i rezerve disponibile CAPITOLUL 1
n acest scop nainte de distribuirile ctre deintorii Aplicarea cerinelor pe baz individual
instrumentelor de fonduri proprii, minus pierderile
reportate, profituri care nu pot fi distribuite n temeiul Articolul 6
dispoziiilor legislaiei sau al actului constitutiv al insti
Principii generale
tuiei i sume plasate n rezerve care nu pot fi distribuite
n conformitate cu legislaia naional aplicabil sau actul (1) Instituiile respect obligaiile stabilite n prile a doua-a
constitutiv al instituiei, n timp ce aceste pierderi i cincea i n partea a opta pe baz individual.
rezerve sunt determinate pe baza situaiilor financiare
individuale ale instituiei, i nu pe baza situaiilor
financiare consolidate. (2) Orice instituie care este fie filial n statul membru n
care este autorizat i supravegheat, fie ntreprindere-mam, i
orice instituie inclus n consolidare n conformitate cu
articolul 19, nu trebuie s respecte obligaiile prevzute la arti
(2) n sensul prezentului regulament, orice referire la bunuri
colele 89, 90 i 91 pe baz individual.
imobile, la bunuri imobile locative, la bunuri imobile comerciale
sau la ipoteca asupra unor astfel de bunuri include aciuni
deinute la societi finlandeze din domeniul locativ care
funcioneaz n conformitate cu Legea finlandez din 1991 (3) Orice instituie care este fie ntreprindere-mam, fie filial
privind societile din domeniul locativ sau cu legislaia echi i orice instituie inclus n consolidare n conformitate cu
valent ulterioar. Statele membre sau autoritile competente articolul 19, nu trebuie s respecte obligaiile menionate n
ale acestora pot accepta ca aciunile care constituie o deinere partea a opta pe baz individual.
indirect echivalent ntr-un bun imobil s fie tratate ca o
deinere direct de bunuri imobile, cu condiia ca o astfel de
deinere indirect s fie reglementat n mod specific de legi (4) Instituiile de credit i firmele de investiii care sunt auto
slaia naional a statului membru i, atunci cnd sunt depuse ca rizate s presteze serviciile de investiii enumerate la punctele 3
garanie, s ofere creditorilor o protecie echivalent. i 6 din seciunea A a anexei I la Directiva 2004/39/CE respect
obligaiile prevzute n partea a asea, pe baz individual. n
ateptarea raportului Comisiei n conformitate cu articolul 508
alineatul (3), autoritile competente pot excepta firmele de
(3) Finanarea comerului, astfel cum este menionat la investiii de la ndeplinirea obligaiilor prevzute n partea a
alineatul (1) punctul 80, este de obicei fr angajament ferm asea, innd seama de natura, amploarea i complexitatea acti
i necesit o documentaie satisfctoare n sprijinul tranzaciei vitilor firmei de investiii.
pentru fiecare cerere de tragere, existnd posibilitatea refuzului
finanrii n caz de dubiu legat de bonitate sau de credibilitatea
documentaiei care susine tranzacia n cazul finanrii (5) Instituiile, cu excepia firmelor de investiii menionate la
comerului, rambursarea expunerilor este n general inde articolul 95 alineatul (1) i la articolul 96 alineatul (1), precum
pendent de debitor, iar fondurile provin n schimb din i a instituiilor crora autoritile competente le-au aplicat
sumele primite de la importatori sau rezult din vnzarea derogarea de la articolul 7 alineatul (1) sau (3), respect obli
mrfurilor care fac obiectul tranzaciei; gaiile prevzute n partea a aptea pe baz individual.
L 176/28 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

Articolul 7 (b) procedurile de evaluare, msurare i control ale riscurilor


relevante pentru supravegherea consolidat includ insti
Derogare de la aplicarea cerinelor prudeniale pe baz tuia-mam dintr-un stat membru.
individual
(1) Autoritile competente pot s acorde derogri de la
aplicarea articolului 6 alineatul (1) oricrei filiale a unei instituii,
atunci cnd att filiala, ct i instituia fac obiectul autorizrii i Autoritatea competent care face uz de prezentul alineat
supravegherii de ctre statul membru respectiv, iar filiala este informeaz autoritile competente din toate celelalte state
inclus n supravegherea pe baz consolidat a instituiei care membre.
este ntreprinderea-mam i sunt ndeplinite toate condiiile
urmtoare pentru a se garanta c fondurile proprii sunt
distribuite adecvat ntre ntreprinderea-mam i filiala sa:
Articolul 8
Derogare de la aplicarea cerinelor de lichiditate pe baz
individual
(a) nu exist niciun impediment practic sau legal semnificativ,
actual sau potenial, n calea transferului prompt de fonduri (1) Autoritile competente pot acorda o derogare total sau
proprii sau a rambursrii rapide a datoriilor de ctre ntre parial de la aplicarea prii a asea unei instituii i tuturor sau
prinderea-mam; unora dintre filialele sale din Uniune i s le supravegheze ca pe
un subgrup unic de lichiditate, cu condiia ca acestea s nde
plineasc toate condiiile urmtoare:

(b) fie ntreprinderea-mam ndeplinete cerinele autoritii


competente privind administrarea prudent a filialei i a
declarat, cu consimmntul autoritii competente, c (a) Instituia-mam, pe baz consolidat, sau o filial, pe baz
garanteaz angajamentele asumate de filial, fie riscurile subconsolidat, respect obligaiile prevzute n partea a
filialei sunt neglijabile; asea;

(c) procedurile de evaluare, msurare i control ale riscurilor (b) Instituia-mam, pe baz consolidat, sau filiala, pe baz
aplicate de ntreprinderea-mam includ filiala; subconsolidat, monitorizeaz i supravegheaz n
permanen poziiile de lichiditate ale tuturor instituiilor
din cadrul grupului sau al subgrupului care fac obiectul
derogrii i asigur un nivel suficient de lichiditate pentru
(d) ntreprinderea-mam deine mai mult de 50 % din drepturile toate aceste instituii;
de vot ataate aciunilor n capitalul filialei sau are dreptul
de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organului
de conducere al filialei.
(c) Instituiile au ncheiat contracte satisfctoare pentru auto
ritile competente care prevd libera circulaie a fondurilor
ntre ele pentru a le permite s i ndeplineasc obligaiile
(2) Autoritile competente pot exercita opiunea prevzut individuale i comune pe msur ce devin scadente;
la alineatul (1), n cazul n care ntreprinderea-mam este o
societate financiar holding sau o societate financiar holding-
mixt nfiinat n acelai stat membru ca i instituia, cu
condiia ca aceasta s fac obiectul aceleiai supravegheri ca i (d) Nu exist niciun impediment practic sau legal semnificativ,
instituiile, n special n ceea ce privete standardele prevzute la actual sau potenial, n calea respectrii contractelor
articolul 11 alineatul (1). menionate la litera (c).

(3) Autoritile competente pot s acorde derogri de la Pn la 1 ianuarie 2014, Comisia prezint Parlamentului
aplicarea articolului 6 alineatul (1) unei instituii-mam dintr- European i Consiliului un raport privind toate eventualele
un stat membru atunci cnd instituia face obiectul autorizrii i obstacole juridice care pot face imposibil punerea n aplicare
supravegherii de ctre statul membru respectiv i este inclus n a primului paragraf litera (c) i este invitat s fac pn la
supravegherea pe baz consolidat, iar toate condiiile 31 decembrie 2015, dac este necesar, o propunere legislativ
urmtoare sunt ndeplinite pentru a se garanta c fondurile privind acele obstacole care ar trebui eliminate.
proprii sunt distribuite adecvat ntre ntreprinderea-mam i
filialele sale:

(2) Autoritile competente pot acorda o derogare total sau


parial de la aplicarea prii a asea unei instituii i tuturor sau
(a) nu exist niciun impediment practic sau legal semnificativ, unora din filialele sale dac toate instituiile din cadrul
actual sau potenial, n calea transferului de fonduri proprii subgrupului unic de lichiditate sunt autorizate n acelai stat
sau a rambursrii rapide a datoriilor ctre instituia-mam membru, iar condiiile care figureaz la alineatul (1) sunt nde
dintr-un stat membru; plinite.
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/29

(3) n cazul n care instituiile din cadrul subgrupului unic de articolul 7 alineatul (1) literele (c) i (d) i ale cror expuneri
lichiditate sunt autorizate n mai multe state membre, alineatul sau datorii semnificative sunt fa de instituia-mam respectiv.
(1) se aplic numai dup ndeplinirea procedurii prevzute la
articolul 21 i numai instituiilor ale cror autoriti competente
convin cu privire la urmtoarele elemente: (2) Tratamentul prevzut la alineatul (1) este permis numai
n cazul n care instituia-mam demonstreaz complet auto
ritii competente existena unor circumstane i acorduri,
(a) evaluarea de ctre acestea a conformitii organizrii i a inclusiv legale, n temeiul crora nu exist niciun impediment
tratamentului riscului de lichiditate cu condiiile prevzute practic sau legal semnificativ, actual sau potenial, n calea trans
de articolul 86 din Directiva 2013/36/UE n cadrul ferului prompt de fonduri proprii sau a rambursrii rapide la
subgrupului unic de lichiditate; scaden a datoriilor de ctre filial ntreprinderii-mam.

(b) repartizarea valorilor, locaia i proprietatea asupra activelor (3) n cazul n care exercit opiunea de la alineatul (1),
lichide necesare care trebuie deinute n cadrul subgrupului autoritatea competent n cauz informeaz periodic, cel puin
unic de lichiditate; o dat pe an, autoritile competente din toate celelalte state
membre cu privire la utilizarea opiunii de la alineatul (1) i la
circumstanele i acordurile menionate la alineatul (2). n cazul
(c) stabilirea valorii minime a activelor lichide care trebuie n care filiala este situat ntr-o ar ter, autoritile
deinute de ctre instituiile crora li se acord o derogare competente furnizeaz aceleai informaii i autoritilor
de la aplicarea prii a asea; competente din ara ter respectiv.

(d) necesitatea unor parametri mai strici dect cei prevzui n Articolul 10
partea a asea;
Derogare pentru instituiile de credit afiliate n mod
permanent unei case centrale
(e) schimbul nerestricionat de informaii complete ntre auto (1) Autoritile competente pot, n conformitate cu legislaia
ritile competente; naional, s acorde derogri pariale sau integrale de la
aplicarea cerinelor prevzute n prile a doua-a opta n cazul
uneia sau mai multor instituii de credit situate n acelai stat
(f) o nelegere deplin a implicaiilor unei astfel de derogri. membru i afiliate n mod permanent unei case centrale care le
supravegheaz i care are sediul n acelai stat membru, n cazul
n care sunt ndeplinite urmtoarele condiii:
(4) Autoritile competente pot s aplice alineatele (1), (2) i
(3) i instituiilor care sunt membre ale aceluiai sistem insti
tuional de protecie menionat la articolul 113 alineatul (7) (a) angajamentele casei centrale i ale instituiilor afiliate
litera (b), cu condiia ca acestea s ndeplineasc toate condiiile constituie angajamente solidare sau angajamentele insti
prevzute la articolul 113 alineatul (7), precum i altor instituii tuiilor afiliate sunt n ntregime garantate de casa central;
legate printr-o relaie menionat la articolul 113 alineatul (6),
cu condiia ca acestea s ndeplineasc toate condiiile prevzute
la articolul respectiv. n acest caz, autoritile competente
(b) solvabilitatea i lichiditatea casei centrale i ale tuturor insti
stabilesc ca una dintre instituiile care fac obiectul derogrii s
tuiilor afiliate acesteia sunt supravegheate n ansamblul lor,
respecte dispoziiile din partea a asea pe baza situaiei
pe baza situaiilor financiare consolidate ale acestor insti
consolidate a tuturor instituiilor din cadrul subgrupului unic
tuii;
de lichiditate.

(5) n cazul n care s-a acordat o derogare n conformitate cu (c) conducerea casei centrale este abilitat s emit instruciuni
alineatul (1) sau (2), autoritile competente pot, de asemenea, ctre organele de conducere ale instituiilor afiliate.
s aplice articolul 86 din Directiva 2013/36/UE, sau pri ale
acestuia la nivelul subgrupului unic de lichiditate i s acorde o
derogare de la aplicarea articolului 86 din Directiva Statele membre pot menine i utiliza legislaia naional
2013/36/UE, sau a unor pri ale acestuia, pe baz individual. existent n ceea ce privete aplicarea derogrii menionate la
primul paragraf, att timp ct aceasta nu aduce atingere
prezentului regulament i Directivei 2013/36/UE.
Articolul 9
Metod individual de consolidare
(2) n cazul n care autoritile competente consider c au
(1) Sub rezerva prezentului articol alineatele (2) i (3) i a fost ndeplinite condiiile prevzute la alineatul (1), iar
articolului 144 alineatul (3) din Directiva 2013/36/UE, autori rspunderea i angajamentele casei centrale sunt pe deplin
tile competente pot permite instituiilor-mam, de la caz la garantate de instituiile afiliate, autoritile competente pot
caz, s includ n calculul cerinei prevzute la articolul 6 acorda o derogare de la aplicarea prilor a doua-a opta
alineatul (1) filialele care ndeplinesc condiiile prevzute la pentru casa central, pe baz individual.
L 176/30 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

CAPITOLUL 2 doua-a opta pe baza situaiei financiare consolidate a ntregului


compus din casa central i instituiile sale afiliate.
Consolidarea prudenial
Seciunea 1
Aplicarea cerinelor pe baz consolidat
(5) Pe lng cerinele de la alineatele (1)-(4) i fr a aduce
Articolul 11 atingere altor dispoziii din prezentul regulament i din
Tratamentul general Directiva 2013/36/UE, atunci cnd se justific n scopuri de
supraveghere prin specificul riscului sau al structurii capitalului
(1) Instituiile-mam dintr-un stat membru ndeplinesc, n unei instituii sau atunci cnd statele membre adopt legi
msura i potrivit metodelor prevzute la articolul 18, obligaiile naionale care prevd separarea structural a activitilor n
prevzute n prile a doua-a patra i a aptea pe baza situaiei cadrul unui grup bancar, autoritile competente pot cere insti
lor consolidate. ntreprinderile-mam i filialele acestora care tuiilor separate din punct de vedere structural s respecte obli
intr sub incidena prezentului regulament instituie o structur gaiile prevzute n prile a doua-a patra i n prile a asea-a
organizatoric adecvat i mecanisme corespunztoare de opta din prezentul regulament, precum i n titlul VII privind
control intern pentru a asigura prelucrarea i transmiterea n Directiva 2013/36/UE, pe baz subconsolidat.
mod corespunztor a datelor necesare pentru obiectivele
consolidrii. n special, acestea se asigur c filialele care nu
intr sub incidena prezentului regulament pun n aplicare un
cadru de administrare, proceduri i mecanisme care s asigure o
consolidare corespunztoare. Aplicarea abordrii prevzute la primul paragraf nu aduce
atingere supravegherii efective pe baz consolidat i nu poate
prezenta efecte adverse disproporionate n ceea ce privete
ntregul sistem financiar sau pri ale acestuia n alte state
(2) Instituiile controlate de o societate financiar holding- membre sau n Uniune n ansamblu, i nici nu poate forma
mam sau de o societate financiar holding mixt-mam sau crea un obstacol pentru funcionarea pieei interne.
dintr-un stat membru ndeplinesc, n msura i potrivit
metodelor prevzute la articolul 18, obligaiile prevzute n
prile a doua-a patra i n partea a aptea pe baza situaiei
consolidate a respectivei societi financiare holding sau
Articolul 12
societi financiare holding mixte.
Societate financiar holding sau societate financiar holding
mixt avnd ca filiale att o instituie de credit, ct i o
firm de investiii
n cazul n care o societate financiar holding-mam sau o n cazul n care o societate financiar holding sau o societate
societate financiar holding mixt-mam dintr-un stat membru financiar holding mixt are ca filiale cel puin o instituie de
controleaz mai multe instituii, primul paragraf se aplic doar credit i o firm de investiii, cerinele care se aplic pe baza
n cazul instituiei pentru care supravegherea pe baz situaiei consolidate a societii financiare holding sau a
consolidat se aplic n conformitate cu articolul 111 din societii financiare holding mixte se aplic instituiei de credit.
Directiva 2013/36/UE.

(3) Instituiile-mam din UE, instituiile controlate de o Articolul 13


societate financiar holding-mam din UE i instituiile Aplicarea cerinelor de publicare pe baz consolidat
controlate de o societate financiar holding mixt-mam din
UE ndeplinesc obligaiile prevzute n partea a asea pe baza (1) Instituiile-mam din UE respect obligaiile prevzute n
situaiei consolidate a instituiei-mam, a societii financiare partea a opta pe baza situaiei lor consolidate.
holding sau a societii financiare holding mixte, n cazul n
care grupul include una sau mai multe instituii de credit sau
firme de investiii care sunt autorizate s presteze serviciile de
investiii enumerate la punctele 3 i 6 din seciunea A a anexei I
la Directiva 2004/39/CE. n ateptarea raportului Comisiei n Filialele semnificative ale instituiilor-mam din UE i acele filiale
conformitate cu articolul 508 alineatul (2), dac grupul care prezint o importan semnificativ pentru piaa lor local
cuprinde numai firme de investiii, autoritile competente pot public informaiile menionate la articolele 437, 438, 440,
excepta firmele de investiii de la ndeplinirea, obligaiilor 442, 450, 451 i 453 pe baz individual sau subconsolidat.
prevzute n partea a asea pe baz consolidat, innd seama
de natura, amploarea i complexitatea activitilor firmei de
investiii.
(2) Instituiile controlate de o societate financiar holding-
mam din UE sau de o societate financiar holding
mixtmam din UE respect obligaiile prevzute n partea a
(4) n cazul n care se aplic articolul 10, casa central la care opta pe baza situaiei consolidate a respectivei societi
se face referire la articolul respectiv respect cerinele prilor a financiare holding sau a societii financiare holding mixte.
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/31

Filialele semnificative ale unor societi financiare holding-mam Articolul 15


din UE sau ale unor societi holding mixte-mam din UE i
acele filiale care prezint o importan semnificativ pentru Derogare de la aplicarea cerinelor de fonduri proprii pe
piaa lor local public informaiile menionate la articolele baz consolidat pentru grupurile de societi de investiii
437, 438, 440, 442, 450, 451 i 453 pe baz individual (1) Supraveghetorul consolidant poate acorda derogri, de la
sau subconsolidat. caz la caz, de la aplicarea prii a treia din prezentul regulament
i a titlului VII capitolul 4 din Directiva 2013/36/UE pe baz
consolidat dac sunt ndeplinite urmtoarele condiii:

(3) Alineatele (1) i (2) nu se aplic, integral sau parial,


(a) fiecare firm de investiii din UE aparinnd grupului aplic
instituiilor-mam din UE, instituiilor controlate de o
metoda alternativ de calcul a valorii totale a expunerii la
societate financiar holding-mam din UE sau de o societate
risc menionat la articolul 95 alineatul (2);
financiar holding mixt-mam din UE, n msura n care
acestea sunt incluse n publicrile echivalente efectuate pe
baz consolidat de ctre ntreprinderea-mam stabilit ntr-o
ar ter. (b) toate firmele de investiii aparinnd grupului se ncadreaz
n categoriile de la articolul 95 alineatul (1) i de la
articolul 96 alineatul (1);

(4) n cazul n care se aplic articolul 10, casa central la care (c) fiecare firm de investiii din UE aparinnd grupului nde
se face referire la articolul menionat respect cerinele prii a plinete cerinele prevzute la articolul 95 pe baz indi
opta pe baza situaiei consolidate a casei centrale. Articolul 18 vidual i deduce n acelai timp din elementele fondurilor
alineatul (1) se aplic casei centrale, iar instituiile afiliate sunt proprii de nivel 1 de baz orice datorii contingente n
tratate ca filiale ale casei centrale. favoarea firmelor de investiii, a instituiilor financiare, a
societilor de administrare a activelor i a ntreprinderilor
prestatoare de servicii auxiliare, care altfel ar fi consolidate;

Articolul 14
(d) orice societate financiar holding care este societatea
Aplicarea cerinelor din partea a cincea pe baz consolidat financiar holding-mam la nivelul unui stat membru a
unei firme de investiii din grup deine cel puin la fel de
(1) le-mam i filialele lor care fac obiectul prezentului regu
mult capital, definit ca suma elementelor menionate la
lament ndeplinesc obligaiile prevzute n partea a cincea pe
articolul 26 alineatul (1), la articolul 51 alineatul (1) i la
baz consolidat sau subconsolidat, pentru a se asigura c au
articolul 62 alineatul (1), astfel nct s acopere suma urm
un cadru de administrare, proceduri i mecanisme, potrivit
toarelor:
acestor dispoziii, consecvente i bine integrate, i c orice
date sau informaii relevante pentru supraveghere pot fi
furnizate. n special, acestea se asigur c filialele care nu fac
obiectul prezentului regulament pun n aplicare un cadru de (i) suma valorilor contabile integrale ale tuturor deinerilor,
administrare, proceduri i mecanisme care s asigure respectarea creanelor subordonate i instrumentelor menionate la
dispoziiilor respective. articolul 36 alineatul (1) literele (h) i (i), articolul 56
alineatul (1) literele (c) i (d) i articolul 66 alineatul (1)
literele (c) i (d) n firme de investiii, instituii financiare,
societi de administrare a activelor i ntreprinderi pres
tatoare de servicii auxiliare care altfel ar fi consolidate i
(2) Instituiile aplic o pondere de risc suplimentar n
conformitate cu articolul 407 atunci cnd aplic articolul 92
pe baz consolidat sau subconsolidat, n cazul n care sunt (ii) valoarea total a tuturor datoriilor contingente n
nclcate cerinele de la articolele 405 sau 406, la nivelul unei favoarea firmelor de investiii, instituiilor financiare,
entiti stabilite ntr-o ar ter inclus n consolidare n confor societilor de administrare a activelor i ntreprinderilor
mitate cu articolul 18, dac nclcarea este semnificativ n prestatoare de servicii auxiliare care altfel ar fi
raport cu profilul de risc general al grupului. consolidate;

(e) grupul nu include instituii de credit.


(3) Obligaiile care decurg din partea a cincea nu se aplic
filialelor care nu fac ele nsele obiectul prezentului regulament,
n cazul n care instituia-mam din UE sau instituiile n cazul n care sunt ndeplinite criteriile de la primul paragraf,
controlate de o societate financiar holding-mam din UE sau fiecare firm de investiii din UE dispune de sisteme de moni
de o societate financiar holding mixt-mam din UE pot torizare i control al surselor de capital i al finanrii tuturor
demonstra autoritilor competente c aplicarea cerinelor din societilor financiare holding, firmelor de investiii, instituiilor
partea a cincea este ilegal n temeiul legislaiei rii tere n care financiare, societilor de administrare a activelor i ntreprin
este stabilit filiala. derilor prestatoare de servicii auxiliare din cadrul grupului.
L 176/32 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

(2) De asemenea, autoritile competente pot s aplice Seciunea 2


derogarea dac valoarea fondurilor proprii deinute de o
societate financiar holding este mai sczut dect valoarea Metode de consolidare prudenial
calculat n conformitate cu alineatul (1) litera (d), dar nu mai Articolul 18
mic dect suma cerinelor de fonduri proprii impuse pe baz
individual firmelor de investiii, instituiilor financiare, socie Metode de consolidare prudenial
tilor de administrare a activelor i ntreprinderilor prestatoare (1) Instituiile care sunt obligate s respecte cerinele
de servicii auxiliare care altfel ar fi consolidate i suma total a menionate n seciunea 1 pe baza situaiei lor financiare
oricror datorii contingente n favoarea firmelor de investiii, consolidate consolideaz, prin metoda consolidrii globale,
instituiilor financiare, societilor de administrare a activelor toate instituiile i instituiile financiare care sunt filialele lor
i ntreprinderilor prestatoare de servicii auxiliare care altfel ar sau, dup caz, filiale ale aceleiai societi financiare holding-
fi consolidate. n sensul prezentului alineat, cerina de fonduri mam sau societi financiare holding mixte-mam. Alineatele
proprii pentru firmele de investiii din ri tere, instituiile (2)-(8) din prezentul articol nu se aplic n cazul n care se
financiare, societile de administrare a activelor i ntreprin aplic partea a asea pe baza situaiei financiare consolidate a
derile prestatoare de servicii auxiliare este o cerin de fonduri unei instituii.
proprii noional.

(2) Totui, autoritile competente pot, de la caz la caz, s


permit o consolidare, prin metoda consolidrii proporionale
n conformitate cu cota-parte de capital pe care ntreprinderea-
Articolul 16
mam o deine n cadrul filialei. Consolidarea prin metoda
Derogare de la aplicarea cerinelor privind indicatorul consolidrii proporionale poate fi permis numai dac sunt
efectului de levier pe baz consolidat pentru grupurile ndeplinite toate condiiile urmtoare:
de firme de investiii
n cazul n care toate entitile dintr-un grup de firme de
investiii, inclusiv entitatea-mam, sunt firme de investiii care (a) rspunderea ntreprinderii-mam este limitat la cota-parte
sunt scutite de la aplicarea cerinelor prevzute n partea a de capital pe care ntreprinderea-mam o deine n cadrul
aptea pe baz individual, n conformitate cu articolul 6 filialei, avnd n vedere rspunderea celorlali acionari sau
alineatul (5), firma de investiii-mam poate alege s nu aplice membri;
cerinele prevzute n partea a aptea pe baz consolidat.

(b) solvabilitatea celorlali acionari sau membri este satisfc


toare;

Articolul 17
Supravegherea firmelor de investiii scutite de la aplicarea (c) rspunderea celorlali acionari i membri este stabilit n
cerinelor de fonduri proprii pe baz consolidat mod clar ntr-o form obligatorie din punct de vedere
juridic.
(1) Firmele de investiii din cadrul unui grup care beneficiaz
de derogarea prevzut la articolul 15 notific autoritilor
competente riscurile care ar putea submina poziia lor finan
ciar, inclusiv cele asociate cu structura i sursele fondurilor (3) n cazul ntreprinderilor asociate printr-o relaie n sensul
proprii, ale capitalului intern i ale finanrii lor. articolului 12 alineatul (1) din Directiva 83/349/CEE, autoritile
competente stabilesc modalitile de consolidare.

(4) Supraveghetorul consolidant solicit consolidarea prin


(2) Atunci cnd autoritile competente responsabile de metoda consolidrii proporionale, n conformitate cu cota de
supravegherea prudenial a firmei de investiii acord derogri capital deinut aferent participaiilor deinute n instituii i n
de la obligaia supravegherii pe baz consolidat prevzut la instituiile financiare administrate de o ntreprindere inclus n
articolul 15, acestea iau alte msuri corespunztoare pentru consolidare mpreun cu una sau mai multe ntreprinderi care
monitorizarea riscurilor, n special a expunerilor mari ale nu sunt incluse n consolidare, n cazul n care rspunderea
ntregului grup, inclusiv a oricrei ntreprinderi care nu este respectivelor ntreprinderi se limiteaz la cota-parte de capital
situat ntr-unul din statele membre. pe care o dein.

(5) n cazul participaiilor sau al legturilor de capital, altele


dect cele menionate la alineatele (1) i (2), autoritile
(3) Atunci cnd autoritile competente responsabile de competente stabilesc dac i sub ce form trebuie s se
supravegherea prudenial a firmei de investiii acord derogri realizeze consolidarea. n spe, autoritile competente pot
de la aplicarea cerinelor de fonduri proprii pe baz consolidat, permite sau solicita utilizarea metodei punerii n echivalen.
n conformitate cu articolul 15, dispoziiile din partea a opta se Cu toate acestea, metoda respectiv nu reprezint o includere
aplic pe baz individual. a ntreprinderilor n cauz n supravegherea pe baz consolidat.
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/33

(6) Autoritile competente stabilesc dac i cum se (a) 10 milioane EUR;


realizeaz consolidarea n urmtoarele cazuri:

(b) 1 % din valoarea total a activelor i elementelor extrabi


(a) n cazul n care, n opinia autoritilor competente, o laniere ale ntreprinderii-mam sau ale ntreprinderii care
instituie exercit o influen semnificativ asupra uneia deine participaia respectiv.
sau mai multor instituii sau instituii financiare, fr a
deine ns o participaie n aceste instituii sau fr a avea
alte legturi de capital cu acestea i
(2) Autoritile competente responsabile cu exercitarea supra
vegherii pe baz consolidat, n conformitate cu articolul 111
(b) n cazul n care dou sau mai multe instituii sau instituii din Directiva 2013/36/UE pot, de la caz la caz, s decid c o
financiare se afl sub o conducere unic, fr ca acest lucru instituie, o instituie financiar sau o ntreprindere prestatoare
s se fac n baza unui contract sau a unor clauze statutare. de servicii auxiliare care este filial sau n cadrul creia se deine
o participaie, nu este necesar s fie inclus n consolidare, n
cazurile urmtoare:

n special, autoritile competente pot permite sau impune


folosirea metodei menionate la articolul 12 din Directiva
83/349/CEE. Cu toate acestea, metoda respectiv nu reprezint (a) n cazul n care ntreprinderea n cauz este situat ntr-o
o includere a ntreprinderilor n cauz n supravegherea pe baz ar ter n care exist obstacole de natur juridic n calea
consolidat. transferului de informaii necesare;

(7) ABE elaboreaz proiecte de standarde tehnice de regle


mentare care s precizeze condiiile n care trebuie efectuat (b) n cazul n care ntreprinderea n cauz nu prezint dect un
consolidarea n cazurile menionate la alineatele (2)-(6) din interes neglijabil n ceea ce privete obiectivele supravegherii
prezentul articol. instituiilor de credit;

ABE transmite Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de (c) n cazul n care, n opinia autoritilor competente respon
reglementare pn la 31 decembrie 2016. sabile cu exercitarea supravegherii pe baz consolidat,
consolidarea situaiei financiare a ntreprinderii n cauz ar
fi inadecvat sau ar putea induce n eroare n ceea ce
privete realizarea obiectivelor de supraveghere a instituiilor
Se confer Comisiei competena de a adopta standardele tehnice de credit.
de reglementare menionate la primul paragraf, n conformitate
cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.

(3) Atunci cnd mai multe ntreprinderi ndeplinesc criteriile


(8) n cazul n care se impune supravegherea pe baz prevzute la alineatul (1) i la alineatul (2) litera (b), ntreprin
consolidat n conformitate cu articolul 1116 din Directiva derile respective sunt incluse totui n consolidare, n msura n
2013/36/UE, ntreprinderile prestatoare de servicii auxiliare i care, n ansamblul lor, acestea prezint un interes care nu este
societile de administrare a activelor astfel cum sunt definite neglijabil n raport cu obiectivele stabilite.
la articolul 2 punctul 5 din Directiva 2002/87/CE se includ n
consolidare n cazurile i potrivit metodelor prevzute la
prezentul articol.
Articolul 20
Decizii comune privind cerinele prudeniale
Seciunea 3 (1) Autoritile competente acioneaz n strns cooperare:
Domeniul de aplicare al consolidrii
prudeniale
Articolul 19 (a) n cazul cererilor pentru aprobrile prevzute la articolul 143
Entitile excluse din domeniul de aplicare al consolidrii alineatul (1), articolul 151 alineatele (4) i (9), articolul 283,
prudeniale articolul 312 alineatul (2) i articolul 363, respectiv
prezentate de o instituie-mam din UE i de filialele sale,
(1) O instituie, o instituie financiar sau o ntreprindere sau de filialele unei societi financiare holding-mam din
prestatoare de servicii auxiliare care este filial sau o ntre UE sau ale unei societi financiare holding mixte-mam din
prindere n care se deine o participaie nu este necesar s fie UE, n comun, pentru a decide dac acord sau nu
inclus n consolidare n cazul n care valoarea total a activelor aprobarea cerut i pentru a stabili termenii i condiiile,
i elementelor extrabilaniere ale ntreprinderii n cauz este mai dac este cazul, n care ar trebui acordat o astfel de
mic dect cea mai mic dintre urmtoarele dou valori: aprobare.
L 176/34 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

(b) n scopul de a determina dac sunt ndeplinite criteriile Decizia se transmite instituiei-mam din UE, societii
pentru aplicarea unui tratament intragrup specific, astfel financiare holding-mam din UE sau societii financiare
cum figureaz la articolul 422 alineatul (9) i la articolul 425 holding mixte-mam din UE i celorlalte autoriti competente
alineatul (5), completate de standardele tehnice de regle de ctre supraveghetorul consolidant.
mentare ale ABE menionate la articolul 422 alineatul (10)
i la articolul 425alineatul (6).

Cererile se depun numai la supraveghetorul consolidant.


Dac, la finalul perioadei de ase luni, oricare dintre autoritile
competente implicate a naintat problema ctre ABE n confor
mitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010,
Cererea menionat la articolul 312 alineatul (2) include o supraveghetorul consolidant i amn decizia cu privire la
descriere a metodologiei utilizate pentru alocarea capitalului n alineatul (1) litera (a) de la prezentul articol i ateapt decizia
vederea acoperirii riscului operaional ntre diferitele entiti ale pe care ABE o poate lua n conformitate cu articolul 19
grupului. Cererea indic dac i modul n care se intenioneaz alineatul (3) din regulamentul menionat i, ulterior, adopt
s se integreze efectele diversificrii n cadrul sistemului de propria decizie n conformitate cu decizia ABE. Perioada de
msurare a riscului. ase luni se consider perioada de conciliere n sensul respec
tivului regulament. ABE adopt o decizie n termen de o lun.
Problema nu se transmite ctre ABE dup expirarea perioadei de
(2) Autoritile competente depun toate eforturile pentru a ase luni sau dup ce s-a ajuns la o decizie comun.
ajunge la o decizie comun n termen de ase luni privind:

(a) cererea menionat la alineatul (1) litera (a);


(5) n lipsa unei decizii comune a autoritilor competente n
termen de ase luni, autoritatea competent responsabil de
(b) evaluarea criteriilor i determinarea tratamentului specific supravegherea filialei pe baz individual adopt propria
menionat la alineatul (1) litera (b); decizie cu privire la alineatul (1) litera (b).

Decizia comun este prezentat ntr-un document care cuprinde


decizia temeinic motivat pe care autoritatea competent
menionat la alineatul (1) o comunic solicitantului.
Decizia este prezentat ntr-un document care cuprinde decizia
temeinic motivat i ine seama de avizele i de rezervele
celorlalte autoriti competente, exprimate n termenul de ase
(3) Perioada menionat la alineatul (2) ncepe: luni.

(a) la data primirii cererii complete menionate la alineatul (1)


litera (a) de ctre supraveghetorul consolidant. Suprave
ghetorul consolidant transmite cererea complet celorlalte
autoriti competente fr ntrziere; Decizia se transmite supraveghetorului consolidant care
informeaz instituia-mam din UE, societatea financiar
holding - mam din UE sau societatea financiar holding
(b) la data primirii de ctre autoritile competente a unui mixt - mam din UE.
raport elaborat de supraveghetorul consolidant care
analizeaz angajamentele intragrup din cadrul grupului.

(4) n lipsa unei decizii comune a autoritilor competente n


Dac, la finalul perioadei de ase luni, supraveghetorul
termen de ase luni, supraveghetorul consolidant adopt propria
consolidant a naintat problema ctre ABE n conformitate cu
decizie cu privire la alineatul (1) litera (a). Decizia supraveghe
articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, autoritatea
torului consolidant nu limiteaz competenele autoritilor
competent responsabil de supravegherea filialei pe baz indi
competente prevzute la articolul 105 din Directiva
vidual i amn decizia cu privire la alineatul (1) litera (b) i
2013/36/UE.
ateapt decizia pe care ABE o poate lua n conformitate cu
articolul 19 alineatul (3) din regulamentul menionat i, ulterior,
adopt decizia sa n conformitate cu decizia ABE. Perioada de
Decizia este prezentat ntr-un document care cuprinde decizia ase luni se consider perioada de conciliere n sensul respec
temeinic motivat i ine seama de avizele i de rezervele tivului regulament. ABE adopt o decizie n termen de o lun.
celorlalte autoriti competente, exprimate n termenul de ase Problema nu se transmite ctre ABE dup expirarea perioadei de
luni. ase luni sau dup ce s-a ajuns la o decizie comun.
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/35

(6) n cazul n care o instituie-mam din UE i filialele sale, ase luni, supraveghetorul consolidant consult ABE la cererea
filialele unei societi financiare holding-mam din UE sau ale oricreia dintre celelalte autoriti competente implicate. Supra
unei societi financiare holding mixte - mam din UE utilizeaz veghetorul consolidant poate consulta ABE din proprie
o abordare avansat de evaluare menionat la articolul 312 iniiativ.
alineatul (2) sau o abordare bazat pe modele interne de
rating menionat la articolul 143 pe baz unificat, autoritile
competente permit ca criteriile de calificare prevzute la arti Decizia comun poate s impun, de asemenea, constrngeri
colele 321 i 322 sau n partea a treia titlul II capitolul 3 referitoare la amplasarea i proprietatea asupra activelor
seciunea 6 s fie ndeplinite de instituia-mam i filialele sale lichide i s solicite instituiilor exceptate de la aplicarea prii
considerate n ansamblu, ntr-un mod compatibil cu structura a asea s dein un nivel minim de active lichide.
grupului i cu sistemele, procesele i metodologiile sale de
gestionare a riscurilor.
Respectiva decizie comun este inclus ntr-un document care
cuprinde decizia temeinic motivat, care se transmite instituiei-
mam a subgrupului de lichiditate de ctre supraveghetorul
(7) Deciziile menionate la alineatele (2), (4) i (5) sunt consolidant.
considerate hotrtoare i se aplic de autoritile competente
din statele membre vizate.
(2) n cazul n care nu se ia o decizie comun n termen de
ase luni, fiecare autoritate competent responsabil cu suprave
gherea pe baz individual ia propria decizie.
(8) ABE elaboreaz proiecte de standarde tehnice de punere
n aplicare pentru a preciza procesul de adoptare a deciziei
comune menionat la alineatul (1) litera (a), n ceea ce Cu toate acestea, orice autoritate competent poate, n cursul
privete cererile pentru autorizaiile prevzute la articolul 143 celor ase luni, s consulte ABE referitor la ntrunirea condiiilor
alineatul (1), articolul 151 alineatele (4) i (9), articolul 283, prevzute la articolul 8 alineatul (1) literele (a)-(d). n acest caz,
articolul 312 alineatul (2) i articolul 363 n vederea facilitrii ABE poate derula un proces de mediere cu caracter neobli
lurii deciziilor comune. gatoriu n conformitate cu articolul 31 litera (c) din Regula
mentul (UE) nr. 1093/2010, iar toate autoritile competente
implicate amn luarea propriilor decizii pn la ncheierea
procesului de mediere cu caracter neobligatoriu. n cazul n
ABE transmite Comisiei proiectele respective de standarde care, n cursul medierii, autoritile competente nu ajung la
tehnice de punere n aplicare pn la data de 31 decembrie un acord n termen de trei luni, fiecare autoritate competent
2014. responsabil cu supravegherea pe baz individual adopt
propria decizie innd cont de proporionalitatea beneficiilor i
riscurilor la nivelul statului membru al instituiei-mam i de
proporionalitatea beneficiilor i riscurilor la nivelul statului
Se confer Comisiei competena de a adopta standardele tehnice membru al filialei. Problema nu se transmite ABE dup
de punere n aplicare menionate la primul paragraf, n confor expirarea perioadei de ase luni sau dup ce s-a ajuns la o
mitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010. decizie comun.

Decizia comun menionat la alineatul (1) i deciziile


Articolul 21 menionate la al doilea paragraful de la prezentul alineat sunt
Decizii comune privind nivelul de aplicare a cerinelor de obligatorii.
lichiditate
(1) La cererea unei instituii-mam din UE sau a unei (3) Orice autoritate competent implicat poate, n cursul
societi financiare holding - mam din UE sau a unei celor ase luni, s consulte ABE n caz de dezacord referitor
societi financiare holding mixte-mam din UE sau a unei la condiiile prevzute la articolul 8 alineatul (3) literele (a)-(d).
filiale subconsolidate a unei instituii-mam din UE sau a unei n acest caz, ABE poate derula un proces de mediere cu caracter
societi financiare holding - mam din UE sau a unei societi neobligatoriu n conformitate cu articolul 31 litera (c) din Regu
financiare holding mixte - mam din UE, supraveghetorul lamentul (UE) nr. 1093/2010, iar toate autoritile competente
consolidant i autoritile competente responsabile cu suprave implicate amn luarea propriilor decizii pn la ncheierea
gherea filialelor unei instituii-mam din UE sau ale unei procesului de mediere cu caracter neobligatoriu. n cazul n
societi financiare holding-mam din UE sau ale unei care, n cursul medierii, autoritile competente nu ajung la
societi financiare holding mixte-mam din UE dintr-un stat un acord n termen de trei luni, fiecare autoritate competent
membru depun toate eforturile pentru a ajunge la o decizie responsabil cu supravegherea pe baz individual adopt
comun care s stabileasc dac condiiile de la articolul 8 propria decizie.
alineatul (1) literele (a)-(d) au fost ndeplinite i de identificare
a unui subgrup unic de lichiditate pentru aplicarea articolului 8.
Articolul 22
Subconsolidarea n cazul entitilor din ri tere
Decizia comun se ia n termen de ase luni de la transmiterea Instituiile filiale aplic cerinele prevzute la articolele 89 91
de ctre supraveghetorul consolidant a unui raport de identi i n prile a treia i a cincea, pe baza situaiei lor subconso
ficare a subgrupurilor unice de lichiditate pe baza criteriilor lidate, n cazul n care respectivele instituii sau societatea-
prevzute la articolul 8. n caz de dezacord n termenul de mam, dac este o societate financiar holding sau o societatea
L 176/36 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

financiar holding mixt, au drept filial ntr-o ar ter o (a) instrumente de capital, sub rezerva ndeplinirii condiiilor
instituie sau o instituie financiar, sau dein o participaie prevzute la articolul 28 sau, dup caz, la articolul 29;
ntr-o astfel de ntreprindere.

(b) conturi de prime de emisiune aferente instrumentelor


menionate la litera (a);
Articolul 23
ntreprinderile din ri tere
n sensul aplicrii supravegherii pe baz consolidat n confor (c) rezultatul reportat;
mitate cu prezentul capitol, termenii firm de investiii,
instituie de credit, instituie financiar i instituie se
aplic, de asemenea, tuturor ntreprinderilor stabilite n ri (d) alte elemente ale rezultatului global acumulate;
tere care, dac ar fi stabilite n Uniune, s-ar ncadra n definiiile
acestor termeni de la articolul 16.
(e) alte rezerve;

Articolul 24
(f) fonduri pentru riscuri bancare generale.
Evaluarea activelor i a elementelor extrabilaniere
(1) Evaluarea activelor i a elementelor extrabilaniere se face
n conformitate cu cadrul contabil aplicabil. Elementele menionate la literele (c)-(f) sunt considerate
elemente de fonduri proprii de nivel 1 de baz doar dac
sunt disponibile instituiei pentru o utilizare nerestricionat i
imediat cu scopul de a acoperi riscuri sau pierderi de ndat ce
(2) Prin derogare de la alineatul (1), autoritile competente acestea apar.
pot solicita instituiilor s realizeze evaluarea activelor i a
elementelor extrabilaniere i determinarea fondurilor proprii
n conformitate cu standardele internaionale de contabilitate
aplicabile conform Regulamentului (CE) nr. 1606/2002. (2) n sensul alineatului (1) litera (c), instituiile pot include
profiturile interimare sau pe cele de la sfrit de exerciiu
financiar n fondurile proprii de nivel 1 de baz nainte de a
lua o decizie formal care s confirme profitul sau pierderea
final a instituiei pentru exerciiul financiar, numai cu
PARTEA A DOUA
aprobarea prealabil a autoritilor competente. Autoritatea
FONDURI PROPRII competent acord aprobarea dac sunt ndeplinite urmtoarele
condiii:
TITLUL I

ELEMENTE ALE FONDURILOR PROPRII

CAPITOLUL 1 (a) profiturile n cauz au fost verificate de persoane inde


pendente de instituie care sunt responsabile cu auditarea
Fonduri proprii de nivel 1 conturilor instituiei respective;
Articolul 25
Fonduri proprii de nivel 1 (b) instituia a demonstrat, spre satisfacia autoritii compe
Fondurile proprii de nivel 1 ale unei instituii constau n suma tente, c orice obligaii sau dividende previzibile au fost
fondurilor proprii de nivel 1 de baz i a fondurilor proprii de deduse din respectivele profituri.
nivel 1 suplimentar ale instituiei.

Verificarea profiturilor intermediare sau a celor de sfrit de


exerciiu financiar ale instituiei garanteaz n mod adecvat c
CAPITOLUL 2 profiturile respective au fost evaluate n conformitate cu prin
cipiile prevzute de cadrul contabil aplicabil.
Fonduri proprii de nivel 1 de baz
Seciunea 1
Elemente i instrumente de fonduri (3) Autoritile competente evalueaz dac emisiunile de
proprii de nivel 1 de baz instrumentele de fonduri proprii de nivel 1 de baz ndeplinesc
criteriile stabilite la articolul 28 sau, dup caz, la articolul 29. n
Articolul 26 ceea ce privete emisiunile efectuate dup 31 decembrie 2014,
Elemente de fonduri proprii de nivel 1 de baz instituiile clasific instrumentele de capital drept instrumente de
fonduri proprii de nivel 1 de baz numai dup acordarea
(1) Elementele de fonduri proprii de nivel 1 de baz ale aprobrii de ctre autoritile competente, care pot consulta
instituiilor constau n: ABE.
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/37

n ceea ce privete instrumentele de capital, cu excepia (iv) instituie similar;


ajutorului de stat, care sunt aprobate ca eligibile pentru a fi
clasificate drept instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de
baz de ctre autoritatea competent, dar a cror conformitate (v) instituie de credit care este deinut integral de una
cu criteriile de la articolul 28 sau, dup caz, de la articolul 29 dintre instituiile menionate la punctele (i)-(iv) i are
este, n opinia ABE, dificil de evaluat, autoritile competente acordul autoritii competente relevante de a folosi
prezint ABE motivaia lor. dispoziiile prezentului articol, cu condiia ca i att
timp ct 100 % din aciunile ordinare emise n instituie
sunt deinute, direct sau indirect, de o instituie descris
Pe baza informaiilor furnizate de fiecare autoritate competent, la punctele (i)-(iv);
ABE elaboreaz, actualizeaz i public o list a tuturor tipurilor
de instrumente de capital din fiecare stat membru care se
calific drept instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de (b) sunt ndeplinite condiiile prevzute la articolul 28 i
baz. ABE elaboreaz i public pentru prima dat lista condiiile de modificare de la articolul 29;
menionat pn la 1 februarie 2015.

Societile mutuale, organizaiile cooperatiste de credit sau insti


Dup procesul de revizuire prevzut la articolul 80 i atunci tuiile de economii recunoscute astfel n temeiul legislaiei
cnd exist dovezi semnificative c instrumentele respective nu naionale aplicabile nainte de 31 decembrie 2012 continu s
ndeplinesc criteriile menionate la articolul 28 sau, dup caz, la fie clasificate astfel n scopul prezentei pri, cu condiia de a
articolul 29, ABE poate decide s elimine din list instrumentele continua s ndeplineasc criteriile care au determinat aceast
de capital care nu constituie ajutor de stat emise dup recunoatere.
31 decembrie 2014 i poate face un anun n acest sens.

(2) ABE elaboreaz proiecte de standarde tehnice de regle


(4) ABE elaboreaz proiecte de standarde tehnice de regle mentare care s specifice condiiile n care autoritile
mentare care s precizeze sensul noiunii previzibil atunci competente pot stabili c un anumit tip de ntreprindere recu
cnd se stabilete dac au fost deduse orice obligaii sau noscut n temeiul legislaiei naionale aplicabile se calific drept
dividende previzibile. societate mutual, organizaie cooperatist de credit, instituie de
economii sau instituie similar n sensul prezentei pri.

ABE transmite Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de


reglementare pn la 1 februarie 2015. ABE transmite Comisiei proiectele respective de standarde
tehnice de reglementare pn la 1 februarie 2015.

Se deleag Comisiei competena de a adopta standardele tehnice


de reglementare menionate la primul paragraf, n conformitate Se deleag Comisiei competena de a adopta standardele tehnice
de reglementare menionate la primul paragraf, n conformitate
articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.
cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.

Articolul 27
Articolul 28
Instrumente de capital ale societilor mutuale,
Instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de baz
organizaiilor cooperatiste de credit, instituiilor de
economii sau instituiilor similare n cadrul elementelor (1) Instrumentele de capital se calific drept instrumente de
de fonduri proprii de nivel 1 de baz fonduri proprii de nivel 1 de baz numai dac sunt ndeplinite
toate condiiile de mai jos:
(1) Elementele de fonduri proprii de nivel 1 de baz includ
orice instrument de capital emis de o instituie n conformitate
cu dispoziiile sale statutare dac sunt ndeplinite urmtoarele
condiii: (a) instrumentele sunt emise direct de instituie cu acordul
prealabil al acionarilor instituiei sau, n cazul n care
acest lucru este permis n temeiul legislaiei naionale apli
cabile, al organului de conducere a instituiei;
(a) instituia este de un tip definit n conformitate cu legislaia
naional aplicabil, iar autoritile competente consider c
aceasta se calific drept oricare dintre urmtoarele:
(b) instrumentele sunt pltite, iar achiziionarea lor nu este
finanat n mod direct sau indirect de instituie;
(i) societate mutual;
(c) instrumentele ndeplinesc toate condiiile urmtoare refe
ritoare la clasificarea lor:
(ii) organizaie cooperatist de credit;

(i) se calific drept capital n sensul articolului 22 din


(iii) instituie de economii; Directiva 86/635/CEE;
L 176/38 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

(ii) sunt clasificate drept capitaluri proprii n sensul (v) condiiile care reglementeaz instrumentele nu includ
cadrului contabil aplicabil; nicio obligaie pentru instituie de a efectua distribuiri
ctre deintorii lor, iar instituia nu face altfel obiectul
unei obligaii de acest tip;
(iii) sunt clasificate drept capitaluri proprii n scopul
stabilirii activului net negativ, dac este cazul, n
conformitate cu legislaia naional aplicabil n (vi) neefectuarea distribuirilor nu constituie un eveniment
domeniul insolvenei; de nerambursare pentru instituie;

(d) instrumentele sunt prezentate n mod clar i distinct n (vii) anularea distribuirilor nu impune restricii asupra insti
bilan n situaiile financiare ale instituiei; tuiei;

(e) instrumentele sunt perpetue;


(i) n comparaie cu toate instrumentele de capital emise de
instituie, instrumentele absorb primele i proporional cea
mai mare parte a pierderilor pe msura apariiei lor, iar
(f) valoarea principalului instrumentelor nu poate fi redus sau fiecare instrument absoarbe pierderi n aceeai msur ca
restituit, exceptnd oricare dintre urmtoarele cazuri: i celelalte instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de
baz;
(i) lichidarea instituiei;
(j) instrumentele sunt de rang inferior tuturor celorlalte
creane n caz de insolven sau de lichidare a instituiei;
(ii) rscumprri discreionare ale instrumentelor sau alte
mijloace discreionare de diminuare a capitalului, dac
instituia a primit n prealabil aprobarea autoritii
competente n conformitate cu articolul 77; (k) instrumentele dau proprietarilor lor dreptul la o crean
asupra activelor reziduale ale instituiei, care, n caz de
lichidare i dup plata tuturor creanelor cu rang prioritar,
(g) dispoziiile care reglementeaz instrumentele nu indic n este proporional cu suma instrumentelor de acest tip
mod explicit sau implicit c valoarea principalului instru emise, nu este fix i nu face obiectul unei plafonri, cu
mentelor ar fi sau ar putea fi redus sau restituit n alte excepia instrumentelor de capital menionate la
cazuri n afar de lichidarea instituiei, iar instituia nu articolul 27;
prevede n alt mod o astfel de indicaie nainte de sau la
emiterea instrumentelor, cu excepia instrumentelor
menionate la articolul 27, unde refuzul instituiei de a (l) instrumentele nu sunt garantate i nici nu fac obiectul unei
rscumpra aceste instrumente este interzis n temeiul legi garanii care crete rangul de prioritate la plat al
slaiei naionale aplicabile; creanelor, de niciuna dintre urmtoarele:

(h) instrumentele ndeplinesc urmtoarele condiii n ceea ce (i) instituia sau filialele sale;
privete distribuirile:

(ii) ntreprinderea-mam a instituiei sau filialele sale;


(i) nu exist un tratament preferenial de distribuire n
ceea ce privete ordinea efecturii distribuirilor,
inclusiv n raport cu alte instrumente de fonduri (iii) societatea financiar holding-mam sau filialele sale;
proprii de nivel 1 de baz, iar condiiile care regle
menteaz instrumentele nu ofer drepturi prefereniale
la efectuarea distribuirilor;
(iv) societatea holding cu activitate mixt sau filialele sale;

(ii) distribuirile ctre deintorii instrumentelor pot fi


efectuate numai din elementele care pot fi distribuite; (v) societatea financiar holding cu activitate mixt i
filialele sale;

(iii) condiiile care reglementeaz instrumentele nu includ


un plafon sau o alt restricie privind nivelul maxim (vi) orice ntreprindere care are legturi strnse cu entitile
de distribuiri, cu excepia instrumentelor menionate la menionate la punctele (i)-(v);
articolul 27;

(m) instrumentele nu fac obiectul niciunui aranjament,


(iv) nivelul de distribuiri nu se determin pe baza preului contractual sau de alt natur, care crete rangul de prio
de achiziionare a instrumentelor la emitere, cu ritate la plat al creanelor nregistrate n temeiul instru
excepia instrumentelor menionate la articolul 27; mentelor n caz de insolven sau de lichidare.
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/39

Condiia menionat la primul sub-paragraf litera (j) se consider Articolul 29


ndeplinit, chiar dac instrumentele sunt incluse n fondurile
proprii de nivel 1 suplimentar sau n fondurile proprii de nivel Instrumente de capital emise de societi mutuale,
2 n temeiul articolului 484 alineatul (3), cu condiia s fie de organizaii cooperatiste de credit, instituii de economii i
rang egal. instituii similare
(1) Instrumentele de capital emise de societile mutuale,
organizaiile cooperatiste de credit, instituiile de economii i
(2) Condiiile stabilite la alineatul (1) litera (i) sunt instituiile similare se calific drept instrumente de fonduri
considerate respectate, chiar dac valoarea principalului instru proprii de nivel 1 de baz numai dac sunt ndeplinite condiiile
mentelor fondurilor proprii de nivel 1 suplimentar sau de nivel prevzute la articolul 28 cu modificrile care rezult din
2 se reduce permanent. aplicarea prezentului articol.

Condiia prevzut la alineatul (1) litera (f) este considerat (2) Trebuie ndeplinite condiiile urmtoare referitoare la
respectat, chiar dac valoarea principalului instrumentului de rscumprarea instrumentelor de capital:
capital este redus n cadrul unei proceduri de rezoluie sau
drept consecin a unei reduceri a valorii instrumentelor de
capital impuse de autoritatea de rezoluie responsabil pentru
instituie. (a) instituia are posibilitatea de a refuza rscumprarea instru
mentelor, cu excepia situaiilor n care se interzice acest
lucru n temeiul legislaiei naionale aplicabile;
Condiia prevzut la alineatul (1) litera (g) este considerat
respectat chiar dac dispoziiile care reglementeaz instru
mentul de capital indic n mod expres sau implicit c (b) atunci cnd refuzul instituiei de a rscumpra instrumentele
valoarea principalului instrumentului ar fi sau ar putea fi este interzis n temeiul legislaiei naionale aplicabile,
redus n cadrul unei proceduri de rezoluie sau drept dispoziiile care reglementeaz instrumentele ofer instituiei
consecin a unei reduceri a valorii instrumentelor de capital posibilitatea de a limita rscumprarea lor;
impuse de autoritatea de rezoluie responsabil pentru instituie.

(c) refuzul de a rscumpra instrumentele sau limitarea rscum


(3) Condiia prevzut la alineatul (1) litera (h) punctul (iii) prrii instrumentelor, dup caz, nu poate constitui un
este considerat respectat chiar dac instrumentul presupune eveniment de nerambursare pentru instituia respectiv.
plata unui multiplu al dividendelor, cu condiia ca acest
multiplu al dividendelor s nu duc la o distribuie care s
creeze o povar disproporionat asupra capitalului. (3) Instrumentele de capital pot include un plafon sau o
restricie privind nivelul maxim de distribuiri numai n cazul
n care plafonul sau restricia respectiv sunt prevzute n legi
(4) n sensul alineatului (1) litera (h) punctul (i), distribuirea slaia naional aplicabil sau n actul constitutiv al instituiei.
difereniat reflect numai drepturile de vot difereniate. n
aceast privin, o distribuire mai mare se aplic numai instru
mentelor de fonduri proprii de nivel 1 de baz cu mai puine (4) Dac instrumentele de capital confer proprietarului
drepturi de vot sau fr niciun drept de vot. drepturi asupra rezervelor instituiei n caz de insolven sau
de lichidare care se limiteaz la valoarea nominal a instrumen
telor, o astfel de limitare se aplic n aceeai msur pentru
(5) ABE elaboreaz proiecte de standarde tehnice de regle deintorii tuturor celorlalte instrumente de fonduri proprii de
mentare care s specifice urmtoarele: nivel 1 de baz emise de instituia respectiv.

(a) natura i formele aplicabile ale finanrii indirecte a instru


Condiia menionat la primul sub-paragraf nu aduce atingere
mentelor de fonduri proprii;
posibilitii ca o societate mutual, o organizaie cooperatist de
credit, o instituie de economii sau o instituie similar s
(b) situaiile i momentele n care distribuirile multiple ar includ n cadrul fondurilor proprii de nivel 1 de baz
reprezenta o povar disproporionat asupra fondurilor instrumente care nu confer deintorului drepturi de vot i
proprii; care ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii:

(c) definiia distribuirilor prefereniale; (a) creana deintorilor instrumentelor fr drept de vot n caz
de insolven sau de lichidare a instituiei este proporional
cu ponderea pe care acele instrumente fr drept de vot o
ABE transmite Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de au n totalul instrumentelor de fonduri proprii de nivel 1 de
reglementare pn la 1 februarie 2015. baz;

Se deleag Comisiei competena de a adopta standardele tehnice (b) instrumentele se ncadreaz, pe baza altor criterii, n
de reglementare menionate la primul paragraf, n conformitate categoria instrumentelor de fonduri proprii de nivel 1 de
cu articolele 10 14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010. baz.
L 176/40 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

(5) Dac instrumentele de capital confer proprietarilor lor (d) Instrumentele de capital sunt n ntregime subscrise i
dreptul la o crean asupra activelor instituiei n caz de deinute de stat sau de o autoritate ori entitate public
insolven sau de lichidare care este fix sau plafonat, o relevant.
astfel de limitare se aplic n aceeai msur tuturor
deintorilor de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de
baz emise de instituie. (e) Instrumentele de capital sunt capabile s absoarb pierderile.

(6) ABE elaboreaz proiecte de standarde tehnice de regle (f) Cu excepia cazului instrumentelor de capital menionate la
mentare pentru a preciza natura limitrilor referitoare la articolul 27, n caz de lichidare, instrumentele de capital dau
rscumprare necesare n cazul n care refuzul instituiei de a proprietarilor lor dreptul la o crean asupra activelor
rscumpra instrumentele de fonduri proprii este interzis n reziduale ale instituiei dup plata tuturor creanelor de
temeiul legislaiei naionale aplicabile. rang prioritar.

ABE transmite Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de (g) Exist mecanisme de ieire adecvate pentru stat sau, dup
reglementare pn la 1 februarie 2015. caz, o autoritate sau entitate public relevant.

(h) Autoritatea competent i-a acordat n prealabil aprobarea i


Se deleag Comisiei competena de a adopta standardele tehnice i-a fcut public decizia, mpreun cu o explicaie a acestei
de reglementare menionate la primul sub-paragraf, n confor deciziei.
mitate cu articolele 10 14 din Regulamentul (UE)
nr. 1093/2010.
(2) n cazul unei cereri justificate din partea autoritii
competente relevante i n cooperare cu aceasta, ABE
Articolul 30 consider aceste instrumente de capital menionate la alineatul
Consecine ale ncetrii ndeplinirii condiiilor pentru (1) ca fiind echivalente instrumentelor de fonduri proprii de
instrumentele de fonduri proprii de nivel 1 de baz nivel 1 de baz n scopul prezentului regulament.

Dac un instrument de fonduri proprii de nivel 1 de baz nu


mai ndeplinete condiiile prevzute la articolul 28 i, dac este Seciunea 2
cazul, la articolul 29, se aplic urmtoarele:
Filtre prudeniale
Articolul 32
(a) instrumentul respectiv nceteaz imediat s se califice drept
instrument de fonduri proprii de nivel 1 de baz; Active securitizate
(1) O instituie exclude din cadrul oricrui element al
fondurilor proprii orice cretere a capitalurilor proprii n confor
(b) conturile de prime de emisiune aferente instrumentului mitate cu cadrul contabil aplicabil care rezult din active secu
respectiv nceteaz imediat s se califice drept elemente de ritizate, inclusiv urmtoarele:
fonduri proprii de nivel 1 de baz.

(a) o astfel de cretere asociat cu venitul viitor din marja care


Articolul 31 duce la un ctig rezultat din vnzare pentru instituie;

Instrumente de capital subscrise de autoritile publice n


situaii de urgen (b) dac instituia este iniiatoarea unei securitizri, ctigurile
(1) n situaii de urgen, autoritile competente pot permite nete care rezult din capitalizarea veniturilor viitoare din
instituiilor s includ n fondurile proprii de nivel 1 de baz activele securitizate care asigur o mbuntire a calitii
instrumente de capital care respect cel puin condiiile creditului pentru poziiile din securitizare.
prevzute la articolul 28 alineatul (1) literele (b)-(e), atunci
cnd sunt respectate cumulativ urmtoarele condiii:
(2) ABE elaboreaz proiecte de standarde tehnice de regle
mentare care s precizeze mai clar noiunea de ctig rezultat
din vnzare menionat la alineatul (1) litera (a).
(a) Instrumentele de capital sunt emise 1 ianuarie 2014.

ABE transmite Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de


(b) Instrumentele de capital sunt considerate ajutor de stat de reglementare pn la 1 februarie 2015.
ctre Comisie.

Se deleag Comisiei competena de a adopta standardele tehnice


(c) Instrumentele de capital sunt emise n contextul unor de reglementare menionate la primul sub-paragraf, n confor
msuri de recapitalizare n temeiul normelor privind mitate cu articolele 10 14 din Regulamentul (UE)
ajutorul de stat existente la momentul respectiv. nr. 1093/2010.
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/41

Articolul 33 Se deleag Comisiei competena de a adopta standardele tehnice


de reglementare menionate la primul paragraf, n conformitate
Acoperiri ale fluxurilor de numerar i modificri ale valorii cu articolele 10 14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.
datoriilor proprii
(1) Instituiile nu includ urmtoarele elemente n elementele Articolul 34
de fonduri proprii:
Ajustri de valoare suplimentare
Pentru calcularea valorii fondurilor proprii, instituiile aplic
(a) rezervele rezultate din evaluarea la valoarea just, repre cerinele prevzute la articolul 105pentru toate activele lor
zentnd ctiguri sau pierderi generate de acoperirile evaluate la valoarea just i deduc din fondurile proprii de
fluxurilor de numerar ale instrumentelor financiare care nu nivel 1 de baz valoarea oricror ajustri de valoare supli
sunt evaluate la valoarea just, inclusiv fluxurile de numerar mentare necesare.
previzionate;

Articolul 35
(b) ctigurile sau pierderile nregistrate de instituie din Ctigurile i pierderile nerealizate rezultate din evaluarea
evaluarea la valoarea just a datoriilor i care rezult din la valoarea just
modificarea ratingului instituiei;
Cu excepia elementelor menionate la articolul 33, instituiile
nu fac ajustri pentru a elimina din fondurile lor proprii
(c) toate ctigurile i pierderile din evaluarea la valoarea just a ctigurile sau pierderile nerealizate rezultate din evaluarea la
datoriilor care provin din instrumente financiare derivate pe valoarea just a activelor sau datoriilor.
riscul de credit al instituiei.
Seciunea 3

(2) n sensul alineatului (1) litera (c), instituiile nu pot Deduceri din elementele de fonduri
compensa ctigurile i pierderile rezultate din evaluarea la proprii de nivel 1 de baz, derogri i
valoarea just care rezult din riscul de credit al instituiei cu alternative
cele care rezult din riscul de credit al contraprii acesteia. Subseciunea 1

Deduceri din elementele de fonduri proprii de


(3) Fr a aduce atingere alineatului (1) litera (b), instituiile nivel 1 de baz
pot include cuantumul ctigurilor i a pierderilor aferente dato Articolul 36
riilor lor n fondurile proprii atunci cnd sunt ndeplinite
cumulativ urmtoarele condiii: Deduceri din elementele de fonduri proprii de nivel 1 de
baz
(1) Instituiile deduc din elementele de fonduri proprii de
(a) datoriile sunt sub form de obligaiuni astfel cum sunt nivel 1 de baz urmtoarele:
menionate la articolul 52 alineatul (4) din Directiva
2009/65/CE;
(a) pierderile exerciiului financiar n curs;

(b) modificrile valorii activelor i datoriilor instituiei se (b) imobilizrile necorporale;


datoreaz acelorai modificri ale calitii creditului insti
tuiei;
(c) creanele privind impozitul amnat care se bazeaz pe profi
tabilitatea viitoare;
(c) exist o legtur strns ntre valoarea obligaiunilor
menionate la litera (a) i valoarea activelor instituiei; (d) pentru instituiile care calculeaz valorile expunerilor
ponderate la risc utiliznd abordarea bazat pe modele
interne de rating (abordarea IRB), sumele negative care
(d) exist posibilitatea de a rambursa mprumuturile ipotecare rezult din calcularea valorilor pierderilor ateptate
rscumprnd obligaiunile care finaneaz mprumuturile prevzute la articolele 158 i 159;
ipotecare la valoarea de pia sau cea nominal.

(e) activele fondului de pensii cu beneficii definite din bilanul


(4) ABE elaboreaz proiecte de standarde tehnice de regle instituiei;
mentare care s precizeze ce constituie legtura strns dintre
valoarea obligaiunilor i valoarea activelor menionat la (f) deinerile directe, indirecte i sintetice ale unei instituii de
alineatul (3) litera (c). instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 1 de baz,
inclusiv instrumentele proprii de fonduri proprii de nivel 1
de baz pe care o instituie are obligaia real sau
ABE transmite Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de contingent de a le achiziiona n temeiul unei obligaii
reglementare pn la 30 septembrie 2013. contractuale existente;
L 176/42 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

(g) deinerile directe, indirecte i sintetice de instrumente de articol i a deducerilor aferente prevzute la articolul 53 literele
fonduri proprii de nivel 1 de baz ale entitilor din (a), (c), (d) i (f) i la articolul 63 literele (a), (c) i (d).
sectorul financiar, dac aceste entiti i instituia nregis
treaz dein participaii reciproce care, n opinia autoritii
competente, au fost concepute pentru a crete n mod arti ABE transmite Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de
ficial fondurile proprii ale instituiei; reglementare pn la 1 februarie 2015.

(h) valoarea aplicabil a deinerilor directe, indirecte i sintetice


ale instituiei de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 Se deleag Comisiei competena de a adopta standardele tehnice
de baz ale entitilor din sectorul financiar n care instituia de reglementare menionate la primul sub-paragraf, n confor
nu deine o investiie semnificativ; mitate cu procedura prevzut la articolele 10-14 din Regula
mentul (UE) nr. 1093/2010.

(i) valoarea aplicabil a deinerilor directe, indirecte i sintetice


ale instituiei de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 (3) ABE elaboreaz proiecte de standarde tehnice de regle
de baz ale entitilor din sectorul financiar n care instituia mentare care s precizeze tipurile de instrumente de capital ale
deine o investiie semnificativ; instituiilor financiare i, cu consultarea Autoritii europene de
supraveghere (Autoritatea european de asigurri i pensii
ocupaionale) (EIOPA) instituit prin Regulamentul (UE)
(j) valoarea elementelor care trebuie deduse din elementele de nr. 1094/2010 al Parlamentului European i al Consiliului din
fonduri proprii de nivel 1 suplimentar n conformitate cu 24 noiembrie 2010 (1), ale ntreprinderilor de asigurare i de
articolul 56 care depete fondurile proprii de nivel 1 reasigurare din ri tere, precum i ale ntreprinderilor excluse
suplimentar ale instituiei; din domeniul de aplicare al Directivei 2009/138/CE, n confor
mitate cu articolul 4 din directiva menionat, care se deduc din
urmtoarele elemente ale fondurilor proprii:
(k) valoarea expunerii aferent urmtoarelor elemente care se
calific pentru o pondere de risc de 1 250 %, atunci cnd
instituia deduce valoarea expunerii respective din valoarea
elementelor de fonduri proprii de nivel 1 de baz ca alter (a) elementele de fonduri proprii de nivel 1 de baz;
nativ la aplicarea unei ponderi de risc de 1 250 %:

(b) elementele de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar;


(i) participaii calificate din afara sectorului financiar;

(c) elementele de fonduri proprii de nivel 2.


(ii) poziii din securitizare, n conformitate cu articolul 243
alineatul (1) litera (b), articolul 244 alineatul (1) litera
(b) i articolul 258;
ABE transmite Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de
reglementare pn la 1 februarie 2015.
(iii) tranzacii incomplete, n conformitate cu articolul 379
alineatul (3);
Se deleag Comisiei competena de a adopta standardele tehnice
de reglementare menionate la primul paragraf, n conformitate
(iv) poziii dintr-un co de expuneri pentru care o instituie cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.
nu poate determina ponderea de risc aplicnd abordarea
IRB, n conformitate cu articolul 153 alineatul (8);
Articolul 37
(v) expuneri provenind din titluri de capital n cadrul unei Deducerea imobilizrilor necorporale
abordri bazate pe modele interne, n conformitate cu
articolul 155 alineatul (4). Instituiile determin valoarea imobilizrilor necorporale care
trebuie deduse dup cum urmeaz:

(l) orice impozit referitor la elementele de fonduri proprii de


nivel 1 de baz previzibil la momentul calculrii sale, cu (a) valoarea care trebuie dedus se reduce cu valoarea datoriilor
excepia cazului n care instituia ajusteaz corespunztor asociate privind impozitul amnat care s-ar stinge dac
valoarea elementelor de fonduri proprii de nivel 1 de imobilizrile necorporale s-ar deprecia sau ar fi derecu
baz, n msura n care astfel de impozite reduc valoarea noscute n conformitate cu cadrul contabil aplicabil;
pn la care aceste elemente pot fi alocate pentru acoperirea
riscurilor sau a pierderilor.
(b) valoarea care trebuie dedus include fondul comercial inclus
(2) ABE elaboreaz proiecte de standarde tehnice de regle n evaluarea investiiilor semnificative ale instituiei.
mentare care s precizeze aplicarea deducerilor prevzute la
alineatul (1) literele (a), (c), (e), (f), (h), (i) i (l) de la prezentul (1) JO L 331, 15.12.2010, p. 48.
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/43

Articolul 38 (b) pierderi fiscale ale instituiei pentru exerciiul financiar


curent transferate n exerciiile financiare anterioare care
Deducerea creanelor privind impozitul amnat care se dau natere la o crean asupra administraiei centrale,
bazeaz pe profitabilitatea viitoare asupra administraiei regionale sau asupra autoritii fiscale
(1) Instituiile determin valoarea creanelor privind locale.
impozitul amnat care se bazeaz pe profitabilitatea viitoare
care trebuie deduse n conformitate cu prezentul articol.
(2) Creanele privind impozitul amnat care nu se bazeaz pe
profitabilitatea viitoare se limiteaz la creanele privind
(2) Cu excepia cazului n care sunt ntrunite condiiile impozitul amnat rezultate din diferene temporare, n cazul
prevzute la alineatul (3), valoarea creanelor privind n care se ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii:
impozitul amnat care se bazeaz pe profitabilitatea viitoare
se calculeaz fr a scdea valoarea datoriilor conexe privind
impozitul amnat ale instituiei. (a) sunt nlocuite fr ntrziere, n mod automat i obligatoriu,
cu un credit fiscal n situaia n care instituia raporteaz o
pierdere atunci cnd situaiile financiare anuale ale instituiei
(3) Valoarea creanelor privind impozitul amnat care se
sunt aprobate oficial, sau n caz de lichidare sau de
bazeaz pe profitabilitatea viitoare poate fi redus cu valoarea
insolven a instituiei;
datoriilor conexe privind impozitul amnat ale instituiei, dac
sunt ndeplinite urmtoarele condiii:
(b) o instituie are posibilitatea, n temeiul legislaiei fiscale
(a) entitatea are un drept legal, n temeiul dreptului intern apli naionale aplicabile, de a compensa un credit fiscal, astfel
cabil, de a compensa creanele respective privind impozitul cum este menionat la litera (a), cu orice obligaii fiscale ale
curent cu datoriile privind impozitul curent; instituiei sau ale oricrei alte ntreprinderi incluse n acelai
consolidare ca i instituia n scopuri fiscale, n temeiul
respectivei legislaii, sau ale oricrei alte ntreprinderi
(b) creanele respective privind impozitul amnat i datoriile supuse supravegherii pe baz consolidat n conformitate
privind impozitul amnat sunt aferente impozitelor cu partea nti titlul II capitolul 2;
percepute de aceeai autoritate fiscal i de la aceeai
entitate impozabil.
(c) n cazul n care valoarea creditelor fiscale menionate la
(4) Datoriile asociate privind impozitul amnat ale instituiei, litera (b) depete valoarea obligaiilor fiscale menionate
utilizate n sensul alineatului (3), nu pot include datoriile privind la aceeai liter, orice astfel de excedent este nlocuit fr
impozitul amnat care reduc valoarea imobilizrilor necorporale ntrziere cu o crean direct asupra administraiei centrale
sau a activelor fondului de pensii cu beneficii definite care a statului membru n care este nregistrat instituia.
trebuie deduse.
Instituiile aplic o pondere de risc de 100 % creanelor privind
(5) Valoarea datoriilor asociate privind impozitul amnat impozitul amnat n cazul n care sunt ndeplinite condiiile
menionate la alineatul (4) se distribuie ntre: menionate la literele (a), (b) i (c).

(a) creanele privind impozitul amnat care se bazeaz pe profi Articolul 40


tabilitatea viitoare i decurg din diferene temporare care nu
sunt deduse n conformitate cu articolul 48 alineatul (1); Deducerea valorilor negative care rezult din calcularea
valorii pierderilor ateptate
(b) toate celelalte creane privind impozitul amnat care se Valoarea care trebuie dedus n conformitate cu articolul 36
bazeaz pe profitabilitatea viitoare. alineatul (1) litera (d) nu se reduce printr-o cretere a nivelului
creanelor privind impozitul amnat care se bazeaz pe profita
bilitatea viitoare sau prin alte efecte fiscale suplimentare, care ar
Instituiile aloc datoriile asociate privind impozitul amnat putea aprea n cazul n care provizioanele ar atinge nivelul
proporional cu creanele privind impozitul amnat care se pierderilor ateptate menionate n titlul I capitolul 3
bazeaz pe profitabilitatea viitoare reprezentnd elementele seciunea 3.
menionate la literele (a) i (b).

Articolul 39 Articolul 41

Pli excedentare de impozite, pierderi fiscale reportate la Deducerea activelor fondului de pensii cu beneficii definite
exerciiile financiare anterioare i creane privind impozitul (1) n sensul articolului 36 alineatul (1) litera (e), valoarea
amnat care nu se bazeaz pe profitabilitatea viitoare activelor fondului de pensii cu beneficii definite care trebuie
(1) Urmtoarele elemente nu se deduc din fondurile proprii deduse se reduce cu:
i se supun unei ponderi de risc n conformitate cu partea a
treia titlul II capitolul 2 sau 3, dup caz:
(a) valoarea oricrei datorii privind impozitul amnat asociate
care ar putea fi stins n cazul n care activele s-ar deprecia
(a) pli excedentare de impozite efectuate de instituie pentru sau ar fi derecunoscute n conformitate cu cadrul contabil
anul n curs; aplicabil;
L 176/44 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

(b) valoarea activelor din fondul de pensii cu beneficii definite cu poziii scurte pe propriile instrumente de fonduri
pe care instituia le poate utiliza fr restricii, cu condiia ca proprii de nivel 1 de baz care rezult din poziii scurte
instituia s obin aprobarea prealabil a autoritii compe pe indici-suport, inclusiv atunci cnd aceste poziii scurte
tente. Aceste active utilizate pentru a reduce valoarea care implic un risc de contraparte, cu condiia ndeplinirii
urmeaz a fi dedus primesc o pondere de risc n confor cumulative a urmtoarelor dou condiii:
mitate cu partea a treia titlul II capitolul 2 sau 3, dup caz.

(i) poziiile lungi i scurte sunt pe aceiai indici-suport;


(2) ABE elaboreaz proiecte de standarde tehnice de regle
mentare care s precizeze criteriile n baza crora o autoritate
competent permite unei instituie s reduc valoarea activelor
fondului de pensii cu beneficii definite aa cum este prevzut la (ii) fie att poziiile lungi, ct i cele scurte sunt deinute n
alineatul (1) litera (b). portofoliul de tranzacionare, fie ambele sunt deinute n
afara acestuia.

ABE transmite Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de


reglementare pn la 1 februarie 2015. Articolul 43
Investiie semnificativ ntr-o entitate din sectorul financiar
n scopul deducerii, se consider c o instituie deine o
Competena de a adopta standardele tehnice de reglementare
investiie semnificativ ntr-o entitate din sectorul financiar
menionate la primul paragraf este delegat Comisiei n confor
atunci cnd este ndeplinit una dintre condiiile urmtoare:
mitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE)
nr. 1093/2010.

(a) instituia deine mai mult de 10 % din instrumentele de


fonduri proprii de nivel 1 de baz emise de entitatea
Articolul 42
respectiv;
Deducerea deinerilor de instrumente proprii de fonduri
proprii de nivel 1 de baz
n sensul articolului 36 alineatul (1) litera (f), instituiile (b) instituia are legturi strnse cu entitatea respectiv i deine
calculeaz deinerile de instrumente proprii de fonduri proprii instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de baz emise de
de nivel 1 de baz pe baza poziiilor brute lungi, cu urmtoarele acea entitate;
excepii:

(c) instituia deine instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de


(a) instituiile pot calcula valoarea deinerilor de instrumente baz emise de entitatea respectiv i entitatea nu este inclus
proprii de fonduri proprii de nivel 1 de baz pe baza n consolidare n conformitate cu partea nti titlul II
poziiei nete lungi cu condiia ndeplinirii cumulative a capitolul 2, dar este inclus n aceeai consolidare
urmtoarelor dou condiii: contabil ca i instituia n scopul raportrii financiare n
conformitate cu cadrul contabil aplicabil.

(i) poziiile lungi i scurte s fac parte din aceeai


expunere-suport, iar poziiile scurte s nu implice Articolul 44
niciun risc de contraparte;
Deducerea deinerilor de instrumente de fonduri proprii de
nivel 1 de baz ale entitilor din sectorul financiar, atunci
cnd o instituie nregistreaz o deinere reciproc
(ii) fie att poziiile lungi, ct i cele scurte sunt deinute n destinat s creasc n mod artificial fondurile proprii
portofoliul de tranzacionare, fie ambele sunt deinute n
afara acestuia; Instituiile opereaz deducerile menionate la articolul 36
alineatul (1) literele (g), (h) i (i) n conformitate cu urmtoarele:

(b) instituiile determin valoarea care urmeaz a fi dedus


pentru deinerile directe, indirecte i sintetice de titluri de (a) deinerile de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de
valoare bazate pe indici, prin calcularea expunerii-suport baz i de alte instrumente de capital ale entitilor din
fa de propriile instrumente de fonduri proprii de nivel 1 sectorul financiar se calculeaz pe baza poziiilor brute
de baz incluse n indicii respectivi; lungi;

(c) instituiile pot compensa poziii brute lungi pe propriile (b) n scopul deducerii, elementele fondurilor proprii de nivel 1
instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de baz care specifice societilor de asigurare sunt tratate drept deineri
rezult din deineri de titluri de valoare bazate pe indici de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de baz.
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/45

Articolul 45 creanele privind impozitul amnat care se bazeaz pe


profitabilitatea viitoare i care decurg din diferene
Deducerea deinerilor de instrumente de fonduri proprii de temporare;
nivel 1 de baz ale entitilor din sectorul financiar
Instituiile opereaz deducerile prevzute la articolul 36 alineatul
(1) literele (h) i (i) n conformitate cu urmtoarele dispoziii: (iii) articolele 44 i 45;

(a) instituiile pot calcula deinerile directe, indirecte i sintetice (b) valoarea deinerilor directe, indirecte i sintetice ale insti
de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de baz ale tuiei de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de
entitilor din sectorul financiar pe baza poziiei nete lungi baz ale acelor entiti din sectorul financiar n care
pe aceeai expunere-suport cu condiia ndeplinirii instituia nu deine o investiie semnificativ mprit la
cumulative a urmtoarelor dou condiii: valoarea agregat a deinerilor directe, indirecte i sintetice
ale instituiei de instrumente de fonduri proprii ale respec
tivelor entiti din sectorul financiar.
(i) scadena poziiei scurte este aceeai cu cea a poziiei
lungi sau are o scaden rezidual de cel puin un an;
(2) Instituiile exclud poziiile aferente angajamentelor de
preluare ferm deinute timp de cinci zile lucrtoare sau mai
puin din valoarea menionat la alineatul (1) litera (a) i din
(ii) fie att poziia lung, ct i cea scurt sunt deinute n calculul factorului menionat la alineatul (1) litera (b).
portofoliul de tranzacionare, fie ambele sunt deinute n
afara acestuia;

(3) Valoarea care urmeaz a fi dedus n conformitate cu


alineatul (1) se distribuie proporional tuturor instrumentelor
(b) instituiile determin valoarea care urmeaz a fi dedus de fonduri proprii de nivel 1 de baz deinute. Instituiile
pentru deinerile directe, indirecte i sintetice de titluri de determin proporia deinerilor de instrumente de fonduri
valoare bazate pe indici, prin calcularea expunerii-suport proprii de nivel 1 de baz care se deduce n conformitate cu
fa de instrumentele de capital ale entitilor din sectorul alineatul (1) prin nmulirea valorii menionate la litera (a) de la
financiar incluse n indicii respectivi. prezentul alineat cu proporia menionat la litera (b) de la
prezentul alineat:

Articolul 46
(a) valoarea deinerilor care trebuie deduse n conformitate cu
Deducerea deinerilor de instrumente de fonduri proprii de alineatul (1);
nivel 1 de baz atunci cnd o instituie nu deine o
investiie semnificativ ntr-o entitate din sectorul financiar
(1) n sensul articolului 36 alineatul (1) litera (h), instituiile
(b) proporia valorii agregate a deinerilor directe, indirecte i
calculeaz valoarea aplicabil care urmeaz s fie dedus prin
sintetice ale instituiei de instrumente de fonduri proprii de
nmulirea valorii menionate la litera (a) de la prezentul alineat
nivel 1 de baz ale unor entiti din sectorul financiar n
cu factorul derivat din calculul menionat la litera (b) de la
care instituia nu deine o investiie semnificativ repre
prezentul alineat:
zentat de fiecare instrument de fonduri proprii de nivel 1
de baz deinut.

(a) valoarea agregat cu care deinerile directe, indirecte i


sintetice ale instituiei de instrumente de fonduri proprii (4) Cuantumul deinerilor menionate la articolul 36 alineatul
de nivel 1 de baz, instrumente de fonduri proprii de (1) litera (h) care este mai mic sau egal cu 10 % din elementele
nivel 1 suplimentar i instrumente de fonduri proprii de de fonduri proprii de nivel 1 de baz ale instituiei dup
nivel 2 ale entitilor din sectorul financiar n care instituia aplicarea dispoziiilor prevzute la alineatul (1) litera (a)
nu deine o investiie semnificativ depesc 10 % din punctele (i)-(iii) nu se deduce i este supus ponderilor de risc
cuantumul agregat al elementelor de fonduri proprii de aplicabile n conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 2
nivel 1 de baz ale instituiei calculate dup ce li s-au sau 3 i cerinelor prevzute n partea a treia titlul IV, dup caz.
aplicat urmtoarele:

(5) Instituiile determin proporia de deineri de instrumente


(i) articolele 32-35; de fonduri proprii care este ponderat la risc mprind valoarea
menionat la litera (a) la valoarea menionat la litera (b):

(ii) deducerile menionate la articolul 36 alineatul (1)


literele (a)-(g), litera (k) punctele (ii)-v) i litera (l), cu (a) valoarea deinerilor care trebuie ponderate la risc n confor
excepia valorii care urmeaz a fi dedus pentru mitate cu alineatul (4);
L 176/46 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

(b) cuantumul precizat la punctul (i) mprit la cuantumul i sintetice ale respectivei instituii de instrumente de
precizat la punctul (ii): fonduri proprii de nivel 1 de baz ale acelor entiti care,
agregate, reprezint 10 % sau mai puin din elementele de
fonduri proprii de nivel 1 de baz ale instituiei calculate
dup aplicarea:
(i) cuantumul total al instrumentelor de fonduri proprii de
nivel 1 de baz;
(i) articolelor 32-35;

(ii) cuantumul agregat a deinerilor directe, indirecte i


sintetice ale instituiei de instrumente de fonduri (ii) articolului 36 alineatul (1) literele (a)-(h), literei (k)
proprii de nivel 1 de baz ale entitilor din sectorul punctele (ii)-(v) i litera (l), cu excepia creanelor
financiar n care instituia nu deine o investiie semni privind impozitul amnat care se bazeaz pe profitabi
ficativ. litatea viitoare i decurg din diferene temporare.

(2) n scopul alineatului (1), valoarea-prag este egal cu


Articolul 47 cuantumul menionat la litera (a)de la prezentul alineat
Deducerea deinerilor de instrumente de fonduri proprii de nmulit cu procentajul menionat la litera (b) de la prezentul
nivel 1 de baz atunci cnd o instituie deine o investiie alineat:
semnificativ ntr-o entitate din sectorul financiar
n sensul articolului 36 alineatul (1) punctul (i), valoarea apli (a) valoarea rezidual a elementelor de fonduri proprii de nivel
cabil care urmeaz a fi dedus din elementele de fonduri 1 de baz dup aplicarea tuturor ajustrilor i deducerilor de
proprii de nivel 1 de baz exclude poziiile aferente angaja la articolele 32-36 i fr aplicarea derogrilor de prag de la
mentelor de preluare ferm deinute timp de cinci zile prezentul articol;
lucrtoare sau mai puin i se determin n conformitate cu
articolele 44 i 45 i subseciunea 2.
(b) 17,65 %.

Subseciunea 2
(3) n sensul alineatului (1), instituiile determin proporia
Derogri i alternative la deducerea din creanelor privind impozitul amnat din valoarea total a
elementele de fonduri proprii de nivel 1 de baz elementelor care nu trebuie dedus prin mprirea valorii
menionate la litera (a) de la prezentul alineat la valoarea
Articolul 48 menionat la litera (b) de la prezentul alineat:
Derogri privind pragurile de deducere din elementele de
fonduri proprii de nivel 1 de baz
(a) valoarea creanelor privind impozitul amnat care se
(1) Atunci cnd efectueaz deducerile prevzute la bazeaz pe profitabilitatea viitoare i decurg din diferene
articolul 36 alineatul (1) literele (c) i (i), instituiile nu au temporare i care, agregate, reprezint 10 % sau mai puin
obligaia de a deduce valorile elementelor enumerate la literele din elementele de fonduri proprii de nivel 1 de baz ale
(a) i (b) de la prezentul alineat, care, agregate, sunt egale cu sau instituiei;
sunt mai mici dect valoarea-prag menionat la alineatul (2):

(b) suma urmtoarelor elemente:


(a) creanele privind impozitul amnat care se bazeaz pe profi
tabilitatea viitoare i decurg din diferene temporare i care,
agregate, reprezint 10 % sau mai puin din elementele de (i) valoarea menionat la litera (a);
fonduri proprii de nivel 1 de baz ale instituiei calculate
dup aplicarea:
(ii) valoarea deinerilor directe, indirecte i sintetice ale insti
tuiei de instrumente de fonduri proprii ale unor entiti
din sectorul financiar n care instituia deine o investiie
(i) articolelor 32-35; semnificativ i care, agregate, reprezint 10 % sau mai
puin din elementele de fonduri proprii de nivel 1 de
baz ale instituiei.
(ii) articolului 36 alineatul (1) literele (a)-(h), litera (k)
punctele (ii)-(v) i litera (l), cu excepia creanelor
privind impozitul amnat care se bazeaz pe profitabi Proporia investiiilor semnificative n valoarea total a
litatea viitoare i decurg din diferene temporare. elementelor care nu trebuie dedus este egal cu unu minus
proporia menionat la primul paragraf.

(b) dac o instituie deine o investiie semnificativ ntr-o (4) Valorile elementelor care nu sunt deduse n conformitate
entitate din sectorul financiar, deinerile directe, indirecte cu alineatul (1) primesc o pondere de risc de 250 %.
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/47

Articolul 49 supravegherii pe baz consolidat n conformitate cu partea


nti titlul II capitolul 2 nu deduc deinerile de instrumente de
Cerine referitoare la deducere n cazul n care se aplic fonduri proprii emise de entiti din sectorul financiar incluse n
consolidarea, supravegherea suplimentar sau sistemele sfera supravegherii pe baz consolidat, cu excepia cazului n
instituionale de protecie care autoritile competente stabilesc acele deduceri care sunt
(1) n vederea calculrii fondurilor proprii pe baz indivi necesare n anumite scopuri, n special separarea structural a
dual, pe baz subconsolidat i pe baz consolidat, n cazul activitilor bancare i planificarea rezoluiei, n scopul suprave
n care autoritile competente solicit sau permit instituiilor s gherii pe baz individual sau subconsolidat.
aplice metoda nr. 1, 2 sau 3 din anexa I la Directiva
2002/87/CE, autoritile competente pot permite instituiilor
s nu deduc deinerile de instrumente de fonduri proprii ale
unei entiti din sectorul financiar n care instituia-mam, Aplicarea abordrii menionate la primul paragraf nu poate
societatea financiar holding-mam sau societatea financiar prezenta efecte adverse disproporionate n ceea ce privete
holding mixt-mam sau instituia deine o investiie semnifi ntregul sistem financiar sau pri ale acestuia n alte state
cativ, numai dac sunt ndeplinite condiiile care figureaz la membre sau la nivelul Uniunii n ansamblu, formnd sau
literele (a)-(e) de la prezentul alineat: crend un obstacol pentru funcionarea pieei interne.

(a) entitatea din sectorul financiar este o ntreprindere de


asigurare, o ntreprindere de reasigurare sau o societate (3) n vederea calculrii fondurilor proprii pe baz indi
holding de asigurare; vidual sau subconsolidat, autoritile competente pot
permite instituiilor s nu deduc deinerile de instrumente de
fonduri proprii n urmtoarele cazuri:
(b) ntreprinderea de asigurare, ntreprinderea de reasigurare sau
societatea holding de asigurare respectiv este inclus n
aceeai supraveghere suplimentar n conformitate cu
Directiva 2002/87/CE ca i instituia-mam, societatea (a) atunci cnd o instituie are o deinere ntr-o alt instituie i
financiar holding-mam sau societatea financiar holding sunt ndeplinite condiiile menionate la punctele (i)-(v):
mixt-mam sau instituia care deine instrumentele;

(c) instituia a primit aprobarea prealabil a autoritilor


(i) instituiile se ncadreaz n acelai sistem instituional de
competente;
protecie menionat la articolul 113 alineatul (7);

(d) att naintea acordrii aprobrii menionate la litera (c), ct


i pe baz continu, autoritile competente consider c
este adecvat nivelul de gestiune integrat, de gestionare a (ii) autoritile competente au acordat aprobarea prevzut
riscurilor i de control intern al entitilor care ar fi incluse n articolul 113 alineatul (7);
n cadrul consolidrii n temeiul metodei nr. 1, 2 sau 3;

(e) deinerile n entitatea respectiv aparin uneia dintre urm (iii) condiiile prevzute la articolul 113 alineatul (7) sunt
toarele: ndeplinite;

(i) instituia de credit-mam;


(iv) sistemul instituional de protecie ntocmete un bilan
consolidat, menionat la articolul 113 alineatul (7) litera
(ii) societatea financiar holding-mam; (e), sau, dac nu are obligaia s ntocmeasc situaii
financiare consolidate, un calcul al valorilor agregate
extinse, considerat satisfctor de ctre autoritile
(iii) societatea financiar holding mixt-mam; competente, care este echivalent cu dispoziiile
Directivei 86/635/CEE, care include anumite adaptri
(iv) instituia; ale dispoziiilor Directivei 83/349/CEE sau ale Regula
mentului (CE) nr. 1606/2002 care reglementeaz
conturile consolidate ale grupurilor de instituii de
(v) o filial a uneia dintre entitile menionate la punctele credit. Echivalena acestui calcul al valorilor agregate
(i)-(iv) care este inclus n sfera de aplicare a consolidrii extinse este verificat de un auditor extern, n special
n conformitate cu partea nti titlul II capitolul 2. n ceea ce privete faptul c utilizarea multipl a
elementelor eligibile pentru calculul fondurilor proprii,
precum i orice constituire inadecvat de fonduri
Metoda aleas se aplic n mod constant de-a lungul timpului. proprii ntre membrii sistemului instituional de
protecie sunt excluse din calcul. Bilanul consolidat
sau calculul valorilor agregate extinse sunt prezentate
(2) n vederea calculrii fondurilor proprii pe baz indi autoritilor competente cu o frecven cel puin egal
vidual i pe baz subconsolidat, instituiile care fac obiectul cu frecvena stabilit la articolul 99;
L 176/48 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

(v) instituiile incluse ntr-un sistem instituional de Seciunea 3


protecie ndeplinesc mpreun, pe baz consolidat
sau pe baz agregat extins, cerinele prevzute la Fonduri proprii de nivel 1 de baz
articolul 92 i raporteaz conformarea la respectivele Articolul 50
cerine n conformitate cu articolul 99. n cadrul unui
sistem instituional de protecie, nu este necesar Fonduri proprii de nivel 1 de baz
deducerea intereselor deinute de membrii organizaiilor Fondurile proprii de nivel 1 de baz ale unei instituii constau n
cooperatiste de credit sau de entiti juridice care nu elementele de fonduri proprii de nivel 1 de baz dup aplicarea
sunt membri ai sistemului instituional de protecie, ajustrilor prevzute la articolele 32-35, a deducerilor n temeiul
cu condiia ca utilizarea multipl a elementelor articolului 36 i a derogrilor i alternativelor prevzute la arti
eligibile pentru calculul fondurilor proprii, precum i colele 48, 49 i 79.
orice constituire inadecvat de fonduri proprii ntre
membrii sistemului instituional de protecie i
acionarul minoritar, atunci cnd acesta este o instituie, CAPITOLUL 3
s fie excluse.
Fonduri proprii de nivel 1 suplimentar
Seciunea 1

(b) dac o instituie de credit regional nregistreaz o deinere Elemente i instrumente de fonduri
n instituia de credit central sau ntr-o alt instituie de proprii de nivel 1 suplimentar
credit regional i condiiile prevzute la litera (a) punctele Articolul 51
(i)-(v) sunt ndeplinite.
Elemente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar
Elementele de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar constau n:
(4) Deinerile n legtur cu care nu se face deducerea n
conformitate cu alineatul (1), (2) sau (3) sunt considerate (a) instrumente de capital, dac sunt ndeplinite condiiile
expuneri i sunt ponderate la risc n conformitate cu partea a prevzute n articolul 52 alineatul (1);
treia titlul II capitolul 2 sau 3, dup caz.

(b) conturi de prime de emisiune aferente instrumentelor


menionate la litera (a).
(5) n cazul n care o instituie aplic metodele 1 sau 2 din
anexa I la Directiva 2002/87/CE, instituia public cerina supli Instrumentele incluse la litera (a) nu se calific drept elemente
mentar de fonduri proprii i rata de adecvare a capitalului a de fonduri proprii de nivel 1 de baz sau elemente de fonduri
conglomeratului financiar, astfel cum au fost calculate n proprii de nivel 2.
conformitate cu articolul 6 i anexa I la directiva respectiv.

Articolul 52
Instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar
(6) ABE, EIOPA i Autoritatea european de supraveghere
(Autoritatea european pentru valori mobiliare i piee) (1) Instrumentele de capital se calific drept instrumente de
(AEVMP) instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al fonduri proprii de nivel 1 suplimentar numai dac sunt nde
Parlamentului European i al Consiliului din 24 noiembrie plinite urmtoarele condiii:
2010 (1), prin intermediul comitetului mixt, elaboreaz
proiecte de standarde tehnice de reglementare care s precizeze,
n sensul prezentului articol, condiiile de aplicare a metodelor (a) instrumentele sunt emise i pltite;
de calcul enumerate n partea II a anexei I la Directiva
2002/87/CE pentru alternativele la deducere menionate la
alineatul (1) de la prezentul articol. (b) instrumentele nu sunt achiziionate de:

(i) instituia sau filialele sale;

ABE, EIOPA i AEVMP transmit Comisiei aceste proiecte de


standarde tehnice de reglementare pn la 1 februarie 2015. (ii) o ntreprindere n care instituia deine o participaie ce
const n deinerea, direct sau prin control, a cel puin
20 % din drepturile de vot sau din capitalul ntre
prinderii respective;
Competena de a adopta standardele tehnice de reglementare
menionate la primul paragraf este delegat Comisiei n confor (c) achiziionarea instrumentelor nu este finanat n mod
mitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) direct sau indirect de instituie;
nr. 1093/2010, Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 i, respectiv,
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
(d) instrumentele sunt de rang inferior instrumentelor de
(1) JO L 331, 15.12.2010, p. 84. fonduri proprii de nivel 2 n cazul insolvenei instituiei;
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/49

(e) instrumentele nu sunt garantate i nici nu fac obiectul unei (l) distribuirile n baza instrumentelor ndeplinesc urmtoarele
garanii care crete rangul de prioritate la plat al condiii:
creanelor, de niciuna dintre urmtoarele:

(i) instituia sau filialele sale; (i) se pltesc din elementele care pot fi distribuite;

(ii) ntreprinderea-mam a instituiei sau filialele sale; (ii) nivelul distribuirilor aferente instrumentelor nu va fi
modificat pe baza calitii creditului instituiei sau al
(iii) societatea financiar holding-mam sau filialele sale; ntreprinderii-mam a acesteia;

(iv) societatea holding cu activitate mixt sau filialele sale; (iii) dispoziiile care reglementeaz instrumentele atribuie
instituiei competena exclusiv n orice moment de a
anula distribuirile aferente instrumentelor pentru o
(v) societatea financiar holding cu activitate mixt sau
perioad de timp nelimitat, n mod necumulativ, iar
filialele sale;
instituia poate utiliza fr restricie aceste pli anulate,
pentru a-i ndeplini obligaiile pe msur ce acestea
(vi) orice ntreprindere care are legturi strnse cu entitile devin exigibile;
menionate la punctele (i)-(v)

(iv) anularea distribuirilor nu constituie un eveniment de


(f) instrumentele nu fac obiectul niciunei dispoziii, nerambursare pentru instituie;
contractuale sau de alt natur, care crete rangul de prio
ritate la plat al creanelor nregistrate n temeiul instru
mentelor n caz de insolven sau de lichidare;
(v) anularea distribuirilor nu impune restricii asupra insti
tuiei;
(g) instrumentele sunt perpetue i dispoziiile care le regle
menteaz nu includ niciun stimulent de rscumprare
pentru instituie;
(m) instrumentele nu contribuie la stabilirea faptului c datoriile
unei instituii depesc activele acesteia, n cazul n care
(h) dac dispoziiile care reglementeaz instrumentele includ concluzia unei astfel de analize constituie un test de insol
una sau mai multe opiuni call (opiuni de cumprare), ven, n temeiul legislaiei naionale aplicabile;
opiunea poate fi exercitat la discreia exclusiv a emiten
tului;
(n) dispoziiile care reglementeaz instrumentele impun ca, n
momentul n care survine un eveniment declanator,
(i) opiunile de cumprare pot fi exercitate, instrumentele pot cuantumul principalului instrumentelor s fie redus n
fi rambursate sau rscumprate numai dac sunt ndeplinite mod permanent sau temporar, sau ca instrumentele s fie
condiiile prevzute la articolul 77 i nu mai devreme de convertite n instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de
cinci ani de la data emiterii, cu excepia cazului n care sunt baz;
ndeplinite condiiile de la articolul 78 alineatul (4);

(j) dispoziiile care reglementeaz instrumentele nu indic n (o) dispoziiile care reglementeaz instrumentele nu includ
mod explicit sau implicit c opiunile de cumprare vor fi caracteristici care ar putea mpiedica recapitalizarea insti
sau ar putea fi exercitate i instrumentele vor fi sau ar putea tuiei;
fi rambursate sau rscumprate, iar instituia nu face nicio
alt menine n acest sens, cu excepia urmtoarelor cazuri:
(p) n cazul n care instrumentele nu sunt emise direct de ctre
(i) lichidarea instituiei; o instituie, sunt ndeplinite cumulativ urmtoarele dou
condiii:

(ii) rscumprri discreionare ale instrumentelor sau alte


mijloace discreionare de diminuare a cuantumului de (i) instrumentele sunt emise printr-o entitate inclus n
fonduri proprii de nivel 1 suplimentar din capital, dac consolidare n conformitate cu partea nti titlul II
instituia a primit aprobarea prealabil a autoritii capitolul 2;
competente n conformitate cu articolul 77.

(k) instituia nu indic n mod explicit sau implicit c auto (ii) instituia respectiv poate dispune imediat de veniturile
ritatea competent ar accepta o cerere de exercitare a generate de aceste instrumente, fr restricii i sub o
opiunilor de cumprare i rambursare sau rscumprare form care satisface condiiile prevzute la prezentul
a instrumentelor; alineat.
L 176/50 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

Condiia menionat la primul paragraf litera (d) se consider instrumentelor de fonduri proprii de nivel 2 n cazul n care
ndeplinit, chiar dac instrumentele sunt incluse n fondurile nu se efectueaz distribuiri aferente respectivelor
proprii de nivel 1 suplimentar sau n fondurile proprii de nivel instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar;
2 n temeiul articolului 484 alineatul (3), cu condiia s fie de
rang egal.
(c) obligaia de a nlocui plata dobnzii sau a dividendelor cu o
plat sub orice alt form. Instituia nu face obiectul unei
(2) ABE elaboreaz proiecte de standarde tehnice de regle astfel de obligaii n niciun alt mod.
mentare care s specifice:

Articolul 54
(a) forma i natura stimulentelor de rscumprare;
Reducerea valorii sau conversia instrumentelor de fonduri
proprii de nivel 1 suplimentar
(b) natura oricrei majorri a valorii principalului unui
instrument de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ca (1) n sensul articolului 52alineatul (1) litera (n), instru
urmare a unei reduceri temporare a valorii principalului su; mentelor de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar li se aplic
urmtoarele dispoziii:

(c) procedurile i calendarul de urmat pentru:


(a) un eveniment declanator are loc atunci cnd rata de
fonduri proprii de nivel 1 de baz a instituiei menionat
(i) a determina c a survenit un eveniment declanator; la articolul 92 alineatul (1) litera (a) scade sub unul dintre
pragurile urmtoare:
(ii) majorarea valorii principalului unui instrument de
fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ca urmare a (i) 5,125 %;
unei reduceri temporare a valorii principalului su;

(ii) un nivel mai mare dect 5,125 %, stabilit de instituie i


(d) caracteristicile instrumentelor care ar putea mpiedica reca
specificat n dispoziiile care reglementeaz instru
pitalizarea instituiei;
mentul;

(e) utilizarea unor entiti cu scopuri speciale pentru emiterea


indirect de instrumente de fonduri proprii. (b) instituiile pot specifica n dispoziiile care reglementeaz
instrumentul unul sau mai multe evenimente declanatoare
n plus fa de cel menionat la litera (a);
ABE transmite Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de
reglementare pn la 1 februarie 2015.
(c) n cazul n care dispoziiile care reglementeaz instrumentele
impun ca acestea s fie convertite n instrumente de fonduri
Competena de a adopta standardele tehnice de reglementare proprii de nivel 1 de baz n momentul n care survine un
menionate la primul paragraf este delegat Comisiei n confor eveniment declanator, dispoziiile respective precizeaz
mitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) oricare dintre urmtoarele:
nr. 1093/2010.

(i) rata utilizat pentru aceast conversie i o limit refe


Articolul 53 ritoare la valoarea permis a conversiei;
Restricii privind anularea distribuirilor aferente
instrumentelor de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar
i caracteristici care ar putea s mpiedice recapitalizarea (ii) intervalul n cadrul cruia instrumentele se vor converti
instituiei n instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de baz;

n sensul articolului 52 alineatul (1) litera (l) punctul (v) i litera


(o), dispoziiile care reglementeaz instrumentele de fonduri (d) dac dispoziiile care reglementeaz instrumentele prevd ca
proprii de nivel 1 suplimentar nu includ, n spe, urmtoarele: valoarea principalului s fie redus n momentul n care
survine un eveniment declanator, reducerea se aplic n
toate cazurile urmtoare:
(a) obligaia de a efectua distribuiri aferente instrumentelor n
cazul n care se efectueaz o distribuire asociat unui
instrument emis de instituie care este de acelai rang sau (i) creana deintorului instrumentului n cazul insolvenei
de rang inferior fa de un instrument de fonduri proprii de sau lichidrii instituiei;
nivel 1 suplimentar, inclusiv un instrument de fonduri
proprii de nivel 1 de baz;
(ii) suma care trebuie pltit n cazul exercitrii opiunii de
cumprare sau rscumprrii instrumentului;
(b) obligaia de a anula efectuarea distribuirilor aferente instru
mentelor de fonduri proprii de nivel 1 de baz, instru
mentelor de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar sau (iii) distribuirile efectuate n ceea ce privete instrumentul.
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/51

(2) Reducerea valorii sau conversia unui instrument de Articolul 55


fonduri proprii de nivel 1 suplimentar genereaz, n confor
mitate cu cadrul contabil aplicabil, elemente care se calific Consecine ale ncetrii ndeplinirii condiiilor privind
drept elemente de fonduri proprii de nivel 1 de baz. instrumentele de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar
Urmtoarele dispoziii se aplic n cazul n care nceteaz s mai
fie ndeplinite condiiile prevzute la articolul 52 alineatul (1) n
(3) Valoarea instrumentelor de fonduri proprii de nivel 1 ceea ce privete un instrument de fonduri proprii de nivel 1
suplimentar incluse n cadrul elementelor de fonduri proprii suplimentar:
de nivel 1 suplimentar este limitat la valoarea minim a
elementelor de fonduri proprii de nivel 1 de baz care ar fi
generat dac valoarea principalului instrumentelor de fonduri (a) instrumentul respectiv nceteaz imediat s se califice drept
proprii de nivel 1 suplimentar ar fi integral redus sau instrument de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar;
convertit n instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de baz.

(b) partea din conturile de prime de emisiune aferent instru


(4) Valoarea agregat a instrumentelor de fonduri proprii de
mentului respectiv nceteaz imediat s se califice drept un
nivel 1 suplimentar care este necesar a fi redus sau convertit
element de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar.
n momentul n care are loc un eveniment declanator este cel
puin egal cu valoarea cea mai mic dintre urmtoarele:
Seciunea 2
(a) valoarea necesar pentru a restabili complet rata fondurilor Deduceri din elementele de fonduri
proprii de nivel 1 de baz a instituiei la nivelul de 5,125 %; proprii de nivel 1 suplimentar
Articolul 56
(b) valoarea integral a principalului instrumentului.
Deduceri din elementele de fonduri proprii de nivel 1
suplimentar
(5) n momentul n care are loc evenimentul declanator, Instituiile deduc din elementele de fonduri proprii de nivel 1
instituiile procedeaz dup cum urmeaz: suplimentar urmtoarele:

(a) informeaz imediat autoritile competente; (a) deinerile directe, indirecte i sintetice ale unei instituii de
instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 1 supli
mentar, inclusiv instrumentele proprii de fonduri proprii
(b) informeaz deintorii de instrumente de fonduri proprii de de nivel 1 suplimentar pe care o instituie ar putea fi
nivel 1 suplimentar; obligat s le achiziioneze ca rezultat al unor obligaii
contractuale existente;
(c) reduc valoarea principalului instrumentelor sau convertesc
instrumentele n instrumente de fonduri proprii de nivel 1
de baz fr ntrziere, dar nu mai trziu de o lun, n (b) deinerile directe, indirecte i sintetice de instrumente de
conformitate cu cerinele prezentului articol. fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entitilor din
sectorul financiar cu care instituia nregistreaz deineri
reciproce care, n opinia autoritii competente, au fost
(6) O instituie care emite instrumente de fonduri proprii de concepute pentru a crete n mod artificial fondurile
nivel 1 suplimentar care se convertesc n instrumente de fonduri proprii ale instituiei;
proprii de nivel 1 de baz n momentul n care survine un
eveniment declanator se asigur c are n permanen
suficient capital social autorizat pentru convertirea tuturor (c) valoarea aplicabil determinat n conformitate cu
acestor instrumente convertibile de fonduri proprii de nivel 1 articolul 60 a deinerilor directe, indirecte i sintetice de
suplimentar n aciuni n cazul n care survine un eveniment instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale
declanator. Toate autorizrile necesare se obin la data emiterii entitilor din sectorul financiar, n cazul n care o instituie
acestor instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar nu deine o investiie semnificativ n aceste entiti;
convertibile. Instituia menine permanent autorizaia preli
minar necesar pentru emiterea instrumentelor de fonduri
proprii de nivel 1 de baz n care ar urma s fie convertite (d) deinerile directe, indirecte i sintetice ale instituiei de
instrumentele de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar n instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale
cazul n care ar surveni un eveniment declanator. entitilor din sectorul financiar, n cazul n care instituia
deine o investiie semnificativ n aceste entiti, cu excepia
poziiilor aferente angajamentelor de preluare ferm deinute
(7) O instituie care emite instrumente de fonduri proprii de timp de cinci zile lucrtoare sau mai puin;
nivel 1 suplimentar care se convertesc n instrumente de fonduri
proprii de nivel 1 de baz n momentul n care survine un
eveniment declanator se asigur c nu exist obstacole proce (e) valoarea elementelor care trebuie deduse din elementele de
durale n calea acestei conversii n virtutea actelor sale consti fonduri proprii de nivel 2 n conformitate cu articolul 66
tutive sau a statutului su sau a oricrui aranjament contractual. care depete fondurile proprii de nivel 2 al instituiei;
L 176/52 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

(f) orice impozit referitor la elementele de fonduri proprii de (a) deinerile de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 supli
nivel 1 suplimentar previzibil la momentul calculrii sale, cu mentar se calculeaz pe baza poziiilor brute lungi;
excepia cazului n care instituia ajusteaz corespunztor
valoarea elementelor de fonduri proprii de nivel 1 supli
mentar, n msura n care astfel de impozite reduc (b) n scopul deducerii, elementele de fonduri proprii de nivel 1
valoarea pn la care aceste elemente pot fi alocate pentru suplimentar specifice ntreprinderilor de asigurare sunt
acoperirea riscurilor sau a pierderilor. tratate drept deineri de instrumente de fonduri proprii de
nivel 1 suplimentar.
Articolul 57
Deduceri ale deinerilor de instrumente proprii de fonduri Articolul 59
proprii de nivel 1 suplimentar
Deducerea deinerilor de instrumente de fonduri proprii de
n sensul articolului 56 litera (a), instituiile calculeaz deineri nivel 1 suplimentar ale entitilor din sectorul financiar
de instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar
pe baza poziiilor brute lungi, cu urmtoarele excepii: Instituiile opereaz deducerile prevzute la articolul 56 literele
(c) i (d) n conformitate cu urmtoarele:

(a) instituiile pot calcula valoarea deinerilor de instrumente


proprii de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar pe baza (a) instituiile pot calcula deinerile directe, indirecte i sintetice
poziiei nete lungi cu condiia ndeplinirii cumulative a de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale
urmtoarelor dou condiii: entitilor din sectorul financiar pe baza poziiei nete lungi
pe aceeai expunere-suport cu condiia ndeplinirii
cumulative a urmtoarelor dou condiii:
(i) poziiile lungi i scurte s fac parte din aceeai
expunere-suport, iar poziiile scurte s nu implice
niciun risc de contraparte;
(i) scadena poziiei scurte este aceeai cu cea a poziiei
lungi sau are o scaden rezidual de cel puin un an;
(ii) fie att poziiile lungi, ct i cele scurte sunt deinute n
portofoliul de tranzacionare, fie ambele sunt deinute n
afara acestuia; (ii) fie att poziiile lungi, ct i cele scurte sunt deinute n
portofoliul de tranzacionare, fie ambele sunt deinute n
afara acestuia;
(b) instituiile determin valoarea care urmeaz a fi dedus
pentru deinerile directe, indirecte sau sintetice de titluri de
valoare bazate pe indici, prin calcularea expunerii-suport
fa de propriile instrumente de fonduri proprii de nivel 1 (b) instituiile determin valoarea care urmeaz a fi dedus
suplimentar incluse n indicii respectivi; pentru deinerile directe, indirecte i sintetice de titluri de
valoare bazate pe indici, prin calcularea expunerii-suport
fa de instrumentele de capital ale entitilor din sectorul
(c) instituiile pot compensa poziii brute lungi pe instrumente financiar incluse n indicii respectivi.
proprii de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar care
rezult din deineri de titluri de valoare bazate pe indici
cu poziii scurte pe instrumente proprii de fonduri proprii Articolul 60
de nivel 1 suplimentar care rezult din poziii scurte pe
indici-suport, inclusiv atunci cnd aceste poziii scurte Deducerea deinerilor de instrumente de fonduri proprii de
implic un risc de contraparte, cu condiia ndeplinirii nivel 1 suplimentar atunci cnd o instituie nu deine o
cumulative a urmtoarelor dou condiii: investiie semnificativ ntr-o entitate din sectorul financiar
(1) n sensul articolului 56 litera (c), instituiile calculeaz
valoarea aplicabil care urmeaz s fie dedus prin nmulirea
(i) poziiile lungi i scurte sunt pe aceiai indici-suport; valorii menionate la litera (a) de la prezentul alineat cu factorul
derivat din calculul menionat la litera (b) de la prezentul
alineat:
(ii) fie att poziiile lungi, ct i cele scurte sunt deinute n
portofoliul de tranzacionare, fie ambele sunt deinute n
afara acestuia;
(a) valoarea agregat cu care deinerile instituiei, directe,
indirecte i sintetice, de instrumente de fonduri proprii de
Articolul 58 nivel 1 de baz, instrumente de fonduri proprii de nivel 1
suplimentar i instrumente de fonduri proprii de nivel 2 ale
Deducerea deinerilor de instrumente de fonduri proprii de entitilor din sectorul financiar depesc 10 % din
nivel 1 suplimentar ale entitilor din sectorul financiar, elementele de fonduri proprii de nivel 1 de baz ale insti
atunci cnd o instituie nregistreaz o deinere reciproc tuiei, calculat dup aplicarea:
destinat s creasc n mod artificial fondurile proprii
Instituiile opereaz deducerile prevzute la articolul 56 literele
(b), (c) i (d) n conformitate cu urmtoarele: (i) articolelor 32-35;
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/53

(ii) articolului 36 alineatul (1) literele (a)-(g), litera (k) (a) valoarea deinerilor care trebuie ponderate la risc n confor
punctele (ii)-(v) i litera (l), cu excepia creanelor mitate cu alineatul (4);
privind impozitul amnat care se bazeaz pe profitabi
litatea viitoare i decurg din diferene temporare;
(b) cuantumul precizat la punctul (i) mprit la cuantumul
precizat la punctul (ii):
(iii) articolelor 44 i 45;

(i) cuantumul total al instrumentelor de fonduri proprii de


(b) valoarea deinerilor directe, indirecte i sintetice ale insti nivel 1 de baz;
tuiei de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 supli
mentar ale acelor entiti din sectorul financiar n care
instituia nu deine o investiie semnificativ mprit la (ii) cuantumul agregat a deinerilor directe, indirecte i
valoarea agregat a tuturor deinerilor directe, indirecte i sintetice ale instituiei de instrumente de fonduri
sintetice ale instituiei de instrumente de fonduri proprii proprii de nivel 1 de baz ale entitilor din sectorul
de nivel 1 de baz, instrumente de fonduri proprii de financiar n care instituia nu deine o investiie semni
nivel 1 suplimentar i instrumente de fonduri proprii de ficativ.
nivel 2 ale respectivelor entiti din sectorul financiar.

Seciunea 3
(2) Instituiile exclud poziiile aferente angajamentelor de
Fonduri Proprii de Nivel 1 Suplimentar
preluare ferm deinute timp de cinci zile lucrtoare sau mai
puin din valoarea menionat la alineatul (1) litera (a) i din Articolul 61
calculul factorului menionat la alineatul (1) litera (b).
Fonduri proprii de nivel 1 suplimentar
Fondurile proprii de nivel 1 suplimentar ale unei instituii
(3) Valoarea care urmeaz a fi dedus n conformitate cu constau n elementele de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar
alineatul (1) se distribuie proporional tuturor instrumentelor dup deducerea elementelor menionate la articolul 56 i dup
de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar deinute. Valoarea aplicarea articolului 79.
care urmeaz a fi dedus din fiecare instrument de fonduri
proprii de nivel 1 suplimentar n conformitate cu alineatul (1)
se calculeaz prin nmulirea valorii menionate la litera (a) de la CAPITOLUL 4
prezentul alineat cu proporia menionat la litera (b) de la
prezentul alineat: Fonduri proprii de nivel 2
Seciunea 1
(a) valoarea deinerilor care trebuie deduse n conformitate cu Elemente i instrumente de fonduri
alineatul (1); proprii de nivel 2
Articolul 62
(b) cuantumul precizat la punctul (i) mprit la cuantumul Elemente de fonduri proprii de nivel 2
precizat la punctul (ii):
Elementele de fonduri proprii de nivel 2 constau n:

(i) cuantumul total a instrumentului de fonduri proprii de


nivel 1 suplimentar; (a) instrumente de capital i mprumuturi subordonate dac
sunt ndeplinite condiiile prevzute la articolul 63;

(ii) cuantumul agregat al deinerilor directe, indirecte i


sintetice ale instituiei de instrumente de fonduri (b) conturile de prime de emisiune aferente instrumentelor
proprii de nivel 1 suplimentar ale entitilor din menionate la litera (a);
sectorul financiar n care instituia nu deine o investiie
semnificativ.
(c) pentru instituiile care calculeaz valorile expunerilor
ponderate la risc n conformitate cu partea a treia titlul II
(4) Cuantumul deinerilor menionate la articolul 56 litera (c) capitolul 2, ajustrile pentru riscul de credit general, nainte
care este mai mic sau egal cu 10 % din elementele de fonduri de impozite, de pn la 1,25 % din valorile expunerilor
proprii de nivel 1 de baz ale instituiei dup aplicarea ponderate la risc calculate n conformitate cu partea a
dispoziiilor prevzute la alineatul (1) litera (a) punctele (i), (ii) treia titlul II capitolul 2;
i (iii) nu se deduce i este supus ponderilor de risc aplicabile n
conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 2 sau 3 i
cerinelor prevzute n partea a treia titlul IV, dup caz. (d) pentru instituiile care calculeaz valorile expunerilor
ponderate la risc n conformitate cu partea a treia titlul II
capitolul 3, valorile pozitive, nainte de impozite, care
(5) Instituiile determin proporia de deineri de instrumente rezult din calculul prevzut la articolele 158 i 159 pn
de fonduri proprii care este ponderat la risc mprind valoarea la 0,6 % din valorile expunerilor ponderate la risc calculate
menionat la litera (a) la valoarea menionat la litera (b): n conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 3.
L 176/54 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

Elementele incluse la litera (a) nu se calific drept elemente de ritate la plat al creanelor nregistrate n temeiul instru
fonduri proprii de nivel 1 de baz sau drept elemente de mentelor sau, respectiv, al mprumuturilor subordonate;
fonduri proprii de nivel 1 suplimentar.

Articolul 63 (g) instrumentele sau, dup caz, mprumuturile subordonate au


o scaden iniial de cel puin cinci ani;
Instrumente de fonduri proprii de nivel 2
Instrumentele de capital i mprumuturile subordonate se
calific drept instrumente de fonduri proprii de nivel 2 dac (h) dispoziiile care reglementeaz instrumentele sau, dup caz,
sunt ndeplinite urmtoarele condiii: mprumuturile subordonate nu includ niciun stimulent
pentru ca valoarea principalului acestora s fie rambursat
sau, dup caz, restituit de ctre instituie nainte de
(a) instrumentele sunt emise sau, dup caz, mprumuturile scaden;
subordonate sunt obinute i pltite integral;

(b) instrumentele nu sunt achiziionate sau, dup caz, mpru (i) n cazul n care instrumentele sau, dup caz, mprumuturile
muturile subordonate nu sunt acordate de niciuna dintre subordonate includ una sau mai multe opiuni call sau de
urmtoarele: restituire anticipat, dup caz, opiunile se exercit la
discreia exclusiv a emitentului sau a debitorului, dup caz;
(i) instituia sau filialele sale;

(j) instrumentele sau, dup caz, mprumuturile subordonate


(ii) o ntreprindere n care instituia deine o participaie ce pot fi rambursate, rscumprate, restituite sau opiunile
const n deinerea, direct sau prin control, a cel puin de cumprare aferente pot fi exercitate anticipat numai
20 % din drepturile de vot sau din capitalul ntre dac sunt ndeplinite condiiile prevzute la articolul 77
prinderii respective; i nu mai devreme de cinci ani de la data emiterii sau,
dup caz, a obinerii, cu excepia cazului n care sunt nde
(c) achiziionarea instrumentelor sau, dup caz, acordarea plinite condiiile de la articolul 78 alineatul (4);
mprumuturilor subordonate nu este finanat n mod
direct sau indirect de instituie;
(k) dispoziiile care reglementeaz instrumentele sau, dup caz,
mprumuturile subordonate nu indic n mod explicit sau
(d) creana asupra principalului instrumentelor, n temeiul implicit c instrumentele sau, dup caz, mprumuturile
dispoziiilor care reglementeaz instrumentele sau, dup subordonate vor fi sau ar putea fi rambursate, rscum
caz, creana asupra principalului mprumuturilor subor prate, restituite sau opiunile de cumprare aferente pot
donate, n temeiul dispoziiilor care reglementeaz mpru fi exercitate anticipat, dup caz, de ctre instituie n alte
muturile subordonate, este n ntregime subordonat cazuri dect insolvena sau lichidarea instituiei, iar
creanelor tuturor creditorilor nesubordonai; instituia nu face nicio alt meniune n acest sens;

(e) instrumentele sau, dup caz, mprumuturile subordonate nu


sunt garantate i nici nu fac obiectul unei garanii care (l) dispoziiile care reglementeaz instrumentele sau, dup caz,
crete rangul de prioritate la plat al creanelor, de mprumuturile subordonate, nu dau deintorului sau, dup
niciuna dintre urmtoarele: caz, mprumuttorului dreptul de a accelera viitoare pli
programate ale dobnzii sau principalului, dect n caz de
insolven sau de lichidare a instituiei;
(i) instituia sau filialele sale;

(ii) ntreprinderea-mam a instituiei sau filialele sale; (m) nivelul plilor de dobnzi sau dividende, dup caz, aferente
instrumentelor sau, dup caz, mprumuturilor subordonate
(iii) societatea financiar holding-mam sau filialele sale; nu va fi modificat pe baza calitii creditului instituiei sau
al societii-mam a acesteia;

(iv) societatea holding cu activitate mixt sau filialele sale;


(n) n cazul n care instrumentele nu sunt emise direct de o
(v) societatea financiar holding cu activitate mixt sau instituie sau, dup caz, n cazul n care mprumuturile
filialele sale; subordonate nu sunt obinute direct de o instituie, sunt
ndeplinite cumulativ urmtoarele dou condiii:
(vi) orice societate care are legturi strnse cu entitile
menionate la punctul (i) - (v);
(i) instrumentele sunt emise sau, dup caz, mprumuturile
subordonate sunt obinute printr-o entitate care nu este
(f) instrumentele sau, dup caz, mprumuturile subordonate nu inclus n consolidare n conformitate cu partea nti
fac obiectul niciunei dispoziii care sporete rangul de prio titlul II capitolul 2;
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/55

(ii) instituia respectiv poate dispune imediat de veniturile (c) valoarea aplicabil determinat n conformitate cu
generate de aceste instrumente, fr restricii i sub o articolul 70 a deinerilor directe, indirecte i sintetice de
form care satisface condiiile prevzute la prezentul instrumente de fonduri proprii de nivel 2 ale entitilor
alineat. din sectorul financiar, n cazul n care o instituie nu
deine o investiie semnificativ n aceste entiti;
Articolul 64
Amortizarea instrumentelor de fonduri proprii de nivel 2 (d) deinerile directe, indirecte i sintetice ale instituiei de
instrumente de fonduri proprii de nivel 2 ale entitilor
Msura n care instrumentele de fonduri proprii de nivel 2 se
din sectorul financiar, n cazul n care instituia deine o
calific drept elementele de fonduri proprii de nivel 2 pe
investiie semnificativ n aceste entiti, cu excepia
parcursul ultimilor cinci ani de dinaintea scadenei instru
poziiilor aferente angajamentelor de preluare ferm
mentelor se calculeaz nmulind rezultatul calculului de la
deinute pe o perioad mai mic de cinci zile lucrtoare.
litera (a) cu valoarea menionat la litera (b), dup cum urmeaz:

(a) valoarea nominal a instrumentelor sau a mprumuturilor Articolul 67


subordonate n prima zi din ultima perioad de cinci ani
de dinaintea scadenei contractuale, mprit la numrul de Deduceri ale deinerilor de instrumente proprii de fonduri
zile calendaristice din perioada respectiv; proprii de nivel 2
n sensul articolului 66 litera (a), instituiile calculeaz deinerile
(b) numrul de zile calendaristice rmase pn la scadena pe baza poziiilor brute lungi, cu urmtoarele excepii:
contractual a instrumentelor sau a mprumuturilor subor
donate.
(a) instituiile pot calcula valoarea deinerilor pe baza poziiei
nete lungi, cu condiia ndeplinirii cumulative a urm
Articolul 65
toarelor dou condiii:
Consecine ale ncetrii ndeplinirii condiiilor privind
instrumentele de fonduri proprii de nivel 2
Dac, n cazul unui instrument de fonduri proprii de nivel 2, nu (i) poziiile lungi i scurte s fac parte din aceeai
mai sunt ndeplinite condiiile prevzute la articolul 63, se expunere-suport, iar poziiile scurte s nu implice
aplic urmtoarele dispoziii: niciun risc de contraparte;

(a) instrumentul respectiv nceteaz imediat s se califice drept


(ii) fie att poziiile lungi, ct i cele scurte sunt deinute n
instrument de fonduri proprii de nivel 2;
portofoliul de tranzacionare, fie ambele sunt deinute n
afara acestuia.
(b) partea din conturile de prime de emisiune aferent instru
mentului respectiv nceteaz imediat s se califice drept
element de fonduri proprii de nivel 2. (b) instituiile determin valoarea care urmeaz a fi dedus
pentru deinerile directe, indirecte i sintetice de titluri de
valoare bazate pe indici, prin calcularea expunerii-suport
Seciunea 2
fa de propriile instrumente de fonduri proprii de nivel 2
Deduceri din elementele de fonduri incluse n indicii respectivi;
proprii de nivel 2
Articolul 66
(c) instituiile pot compensa poziii brute lungi pe instrumente
Deduceri din elementele de fonduri proprii de nivel 2 proprii de fonduri proprii de nivel 2 care rezult din deineri
de titluri de valoare bazate pe indici, cu poziii scurte pe
Din elementele de fonduri proprii de nivel 2 se deduc:
instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 2 care
rezult din poziii scurte pe indici-suport, inclusiv atunci
(a) deinerile directe, indirecte i sintetice ale instituiei de cnd aceste poziii scurte implic un risc de contraparte,
instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 2, inclusiv condiia ndeplinirii cumulative a urmtoarelor dou
instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 2 pe care o condiii:.
instituie ar putea fi obligat s le achiziioneze ca rezultat al
unor obligaii contractuale existente;
(i) poziiile lungi i scurte s fac parte din aceiai indici-
suport;
(b) deinerile directe, indirecte i sintetice de instrumente de
fonduri proprii de nivel 2 ale entitilor din sectorul
financiar cu care instituia nregistreaz deineri reciproce
care, n opinia autoritii competente, au fost concepute (ii) fie att poziiile lungi, ct i cele scurte sunt deinute n
pentru a crete n mod artificial fondurile proprii ale insti portofoliul de tranzacionare, fie ambele sunt deinute n
tuiei; afara acestuia.
L 176/56 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

Articolul 68 suplimentar i instrumente de fonduri proprii de nivel 2 ale


entitilor din sectorul financiar depesc 10 % din
Deducerea deinerilor de instrumente de fonduri proprii de elementele de fonduri proprii de nivel 1 de baz ale insti
nivel 2 ale entitilor din sectorul financiar, atunci cnd o tuiei, calculat dup aplicarea:
instituie nregistreaz o deinere reciproc destinat s
creasc n mod artificial fondurile proprii
Instituiile opereaz deducerile prevzute la articolul 66 literele (i) articolelor 32-35;
(b), (c) i (d) n conformitate cu urmtoarele dispoziii:
(ii) articolului 36 alineatul (1) literele (a)-(g), litera (k)
punctele (ii)-(v) i litera (l), cu excepia valorii care
(a) deinerile de instrumente de fonduri proprii de nivel 2 se
urmeaz s fie dedus din creanele privind impozitul
calculeaz pe baza poziiilor brute lungi;
amnat care se bazeaz pe profitabilitatea viitoare i
decurg din diferene temporare;
(b) n scopul deducerii, deinerile de elemente ale fondurilor
proprii de nivel 2 specifice ntreprinderilor de asigurare i (iii) articolelor 44 i 45;
de elemente ale fondurilor proprii de nivel 3 specifice ntre
prinderilor de asigurare se trateaz ca deineri de
instrumente de fonduri proprii de nivel 2. (b) valoarea deinerilor directe, indirecte i sintetice ale insti
tuiei de instrumente de fonduri proprii de nivel 2 ale enti
tilor din sectorul financiar mprit la valoarea agregat a
Articolul 69 deinerilor directe, indirecte i sintetice ale instituiei de
Deducerea deinerilor de instrumente de fonduri proprii de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de baz, de
nivel 2 ale entitilor din sectorul financiar instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar i
de instrumente de fonduri proprii de nivel 2 ale respec
Instituiile opereaz deducerile prevzute la articolul 66 literele tivelor entiti din sectorul financiar.
(c) i (d) n conformitate cu urmtoarele dispoziii:

(2) Instituiile exclud poziiile aferente angajamentelor de


(a) instituiile pot calcula deinerile directe, indirecte i sintetice preluare ferm deinute timp de cinci zile lucrtoare sau mai
de instrumente de fonduri proprii de nivel 2 ale entitilor puin din valoarea menionat la alineatul (1) litera (a) i din
din sectorul financiar pe baza poziiei nete lungi pe aceeai calculul factorului menionat la alineatul (1) litera (b).
expunere-suport cu condiia ndeplinirii cumulative a urm
toarelor dou condiii:
(3) Cuantumul care urmeaz a fi dedus n conformitate cu
alineatul (1) este proporional din fiecare instrument de fonduri
(i) scadena poziiei scurte este aceeai cu cea a poziiei proprii de nivel 2 deinut. Instituiile determin proporia de
lungi sau are o scaden rezidual de cel puin un an; deineri de instrumente de fonduri proprii de nivel 2 care este
dedus nmulind valoarea menionat la litera (a) de la
prezentul alineat cu proporia menionat la litera (b) de la
(ii) fie att poziia lung, ct i cea scurt sunt deinute n prezentul alineat:
portofoliul de tranzacionare, fie ambele sunt deinute n
afara acestuia;
(a) cuantumul total al deinerilor care trebuie deduse n confor
mitate cu alineatul (1);
(b) instituiile determin valoarea care urmeaz a fi dedus
pentru deinerile directe, indirecte i sintetice de titluri de
valoare bazate pe indici, prin examinarea expunerii-suport (b) cuantumul precizat la punctul (i) mprit la cuantumul
fa de instrumentele de capital ale entitilor din sectorul precizat la punctul (ii):
financiar incluse n indicii respectivi;
(i) cuantumul total al instrumentelor de fonduri proprii de
nivel 2;
Articolul 70
Deducerea instrumentelor de fonduri proprii de nivel 2 n
cazul n care o instituie nu deine o investiie (ii) cuantumul agregat al deinerilor directe, indirecte i
semnificativ ntr-o entitate relevant sintetice ale instituiei de instrumente de fonduri
proprii de nivel 2 ale entitilor din sectorul financiar
(1) n sensul articolului 66 litera (c), instituiile calculeaz n care instituia nu deine o investiie semnificativ.
valoarea aplicabil care urmeaz s fie dedus prin nmulirea
valorii menionate la litera (a) de la prezentul alineat cu factorul
derivat din calculul menionat la litera (b) de la prezentul (4) Cuantumul deinerilor menionate la articolul 66 alineatul
alineat: (1) litera (c) care este mai mic sau egal cu 10 % din elementele
de fonduri proprii de nivel 1 de baz ale instituiei dup
aplicarea dispoziiilor prevzute la alineatul (1) litera (a)
(a) valoarea agregat cu care deinerile instituiei, directe, punctele (i)-(iii) nu se deduce i este supus ponderilor de risc
indirecte i sintetice, de instrumente de fonduri proprii de aplicabile n conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 2
nivel 1 de baz, instrumente de fonduri proprii de nivel 1 sau 3 i cerinelor prevzute n partea a treia titlul IV, dup caz.
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/57

(5) Instituiile determin proporia de deineri de instrumente (2) Autoritile competente acord aprobarea menionat la
de fonduri proprii care este ponderat la risc mprind valoarea alineatul (1) numai atunci cnd consider c se ndeplinesc
menionat la litera (a) la valoarea menionat la litera (b): urmtoarele condiii:

(a) capacitatea instituiei de anulare a plilor n baza instru


(a) valoarea deinerilor care trebuie ponderate la risc n confor mentului nu ar fi afectat negativ de capacitatea menionat
mitate cu alineatul (4); la alineatul (1) sau de forma sub care ar putea fi fcute
distribuirile;

(b) cuantumul precizat la punctul (i) mprit la cuantumul


precizat la punctul (ii): (b) capacitatea instrumentului de absorbie a pierderilor nu ar fi
afectat negativ de capacitatea menionat la alineatul (1)
sau de forma sub care ar putea fi fcute distribuirile;

(i) cuantumul total al instrumentelor de fonduri proprii de


nivel 1 de baz; (c) calitatea instrumentului de capital nu ar fi redus n niciun
alt fel de capacitatea menionat la alineatul (1) sau de
forma sub care ar putea fi fcute distribuirile.

(ii) cuantumul agregat a deinerilor directe, indirecte i


sintetice ale instituiei de instrumente de fonduri (3) Instrumentele de capital pentru care o persoan juridic,
proprii de nivel 1 de baz ale entitilor din sectorul alta dect instituia care le emite, are capacitatea discreionar de
financiar n care instituia nu deine o investiie semni a decide sau de a cere ca efectuarea distribuirilor aferente instru
ficativ. mentului s fie fcut sub alt form dect n numerar sau un
instrument de fonduri proprii nu pot fi considerate drept
instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de baz, instrumente
de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar sau instrumente de
Seciunea 3 fonduri proprii de nivel 2.
Fonduri proprii de nivel 2
Articolul 71 (4) Instituiile pot folosi un indice general al pieei ca pe un
Fonduri proprii de nivel 2 punct de plecare pentru determinarea nivelului de distribuiri
aferente instrumentelor de fonduri proprii de nivel 1 supli
Fondurile proprii de nivel 2 ale unei instituii constau n mentar i instrumentelor de fonduri proprii de nivel 2.
elementele de fonduri proprii de nivel 2 ale instituiei dup
deducerile menionate la articolul 66 i dup aplicarea arti
colului 79. (5) Alineatul (4) nu se aplic n situaia n care instituia este
o entitate de referin pentru respectivul indice general al pieei,
cu excepia cazului n care sunt ndeplinite n mod cumulativ
urmtoarele dou condiii:
CAPITOLUL 5

Fonduri proprii
(a) instituia consider c variaiile indicelui general al pieei nu
Articolul 72 sunt corelate n mod semnificativ cu calitatea creditului
Fonduri proprii instituiei, al instituiei-mam, al societii financiare
holding-mam, al societii financiare holding mixt-mam
Fondurile proprii ale unei instituii sunt constituite din suma sau al societii holding-mam cu activitate mixt;
fondurilor proprii de nivel 1i a fondurilor proprii de nivel 2.

(b) autoritatea competent nu a realizat o determinare diferit


de cea prevzut la litera (a).
CAPITOLUL 6

Cerine generale
(6) Instituiile raporteaz i public indicii generali ai pieei
Articolul 73 pe care se bazeaz instrumentele lor de capital.
Distribuiri aferente instrumentelor de fonduri proprii
(1) Instrumentele de capital pentru care o instituie are capa (7) ABE elaboreaz proiecte de standarde tehnice de regle
citatea discreionar de a decide s plteasc distribuiri sub alt mentare care s precizeze condiiile n care se consider c
form dect n numerar sau un instrument de fonduri proprii indicii se calific drept indici de pia generali n sensul
nu pot fi considerate drept instrumente de fonduri proprii de alineatului (4).
nivel 1 de baz, instrumente de fonduri proprii de nivel 1
suplimentar sau instrumente de fonduri proprii de nivel 2, cu
excepia cazului n care instituia a primit aprobarea prealabil a ABE transmite Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de
autoritilor competente. pn la 1 februarie 2015.
L 176/58 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

Competena de a adopta standardele tehnice de reglementare (d) autoritile competente evalueaz caracterul adecvat al
menionate la primul paragraf este delegat Comisiei n confor procedurilor de control menionate la litera (c) cel puin o
mitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) dat pe an i sunt satisfcute n mod constant de acestea.
nr. 1093/2010.

(2) n cazul n care autoritatea competent a acordat


Articolul 74 aprobarea prealabil, o instituie poate folosi o estimare
prudent a expunerii-suport a instituiei fa de instrumentele
Deinerile de instrumente de capital emise de entiti de capital incluse n indici ca alternativ la calcularea expunerii
reglementate din sectorul financiar care nu se calific unei instituii la elementele menionate la litera (a) sau/i (b):
drept capital reglementat
Instituiile nu deduc din niciun element al fondurilor proprii
deinerile directe, indirecte sau sintetice de instrumente de (a) instrumentele proprii de fonduri proprii de nivel 1 de baz,
capital emise de o entitate reglementat din sectorul financiar instrumentele proprii de fonduri proprii de nivel 1 supli
care nu se calific drept capital reglementat al entitii mentar i instrumentele proprii de fonduri proprii de nivel 2
respective. Instituiile aplic acestor deineri o pondere de risc incluse n indici;
n conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 2 sau 3, dup
caz.
(b) instrumentele de fonduri proprii de nivel 1 de baz, instru
mentele de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar i instru
Articolul 75 mentele de fonduri proprii de nivel 2 ale entitilor din
sectorul financiar, incluse n indici.
Cerine de deducere i de scaden pentru poziiile scurte
Se consider c cerinele de scaden pentru poziiile scurte
(3) Autoritile competente acord aprobarea menionat la
menionate la articolul 45 litera (a), articolul 59 litera (a) i
alineatul (2) doar n cazul n care instituia a demonstrat, spre
articolul 69 litera (a) sunt ndeplinite n cazul poziiilor
satisfacia acestora, c ar fi mpovrtor din punct de vedere
deinute dac sunt ndeplinite urmtoarele condiii:
operaional s i monitorizeze expunerea-suport fa de
elementele menionate la alineatul (1) litera (a) sau/i (b) de la
alineatul (2), dup caz.
(a) instituia are dreptul contractual de a vinde contraprii care
furnizeaz acoperirea, la o dat viitoare precis, poziia
lung care este acoperit; (4) ABE elaboreaz proiecte de standarde tehnice de regle
mentare pentru a preciza:
(b) contrapartea care furnizeaz acoperirea instituiei este
obligat prin contract s achiziioneze de la instituie, la (a) gradul de pruden necesar n estimrile utilizate ca alter
data viitoare respectiv, poziia lung menionat la litera nativ la calcularea expunerii-suport menionate la alineatul
(a). (2);

Articolul 76 (b) sensul expresiei mpovrtor din punct de vedere


Deinerile de instrumente de capital bazate pe indici operaional, n scopul aplicrii alineatului (3).

(1) n sensul articolului 42 litera (a), articolului 45 litera (a),


articolului 57 litera (a), articolului 59 litera (a), articolului 67 ABE transmite Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de
litera (a) i articolului 69 litera (a), instituiile pot reduce reglementare pn la 1 februarie 2015.
valoarea unei poziii lungi pe un instrument de capital cu
acea parte dintr-un indice care este alctuit din aceeai
expunere-suport care este acoperit, dac sunt ndeplinite urm Competena de a adopta standardele tehnice de reglementare
toarele condiii: menionate la primul paragraf este delegat Comisiei n confor
mitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE)
nr. 1093/2010.
(a) fie att poziia lung care este acoperit ct i poziia scurt
dintr-un indice folosit pentru a acoperi poziia lung
respectiv sunt deinute n portofoliul de tranzacionare, Articolul 77
fie ambele sunt deinute n afara acestuia;
Condiii pentru reducerea fondurilor proprii
O instituie solicit aprobarea prealabil a autoritii competente
(b) poziiile menionate la litera (a) sunt nregistrate la valoarea nainte de:
just n bilanul instituiei;

(a) a reduce, a rambursa sau a rscumpra instrumentele de


(c) poziia scurt menionat la litera (a) poate fi considerat fonduri proprii de nivel 1 de baz emise de instituie ntr-
drept o acoperire eficient n conformitate cu procedurile de un mod care este permis n temeiul legislaiei naionale
control intern ale instituiei; aplicabile; i/sau
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/59

(b) a exercita opiunile de cumprare, a restitui, a rambursa sau (i) autoritatea competent consider c o astfel de
a rscumpra instrumentele de fonduri proprii de nivel 1 schimbare este suficient de sigur;
suplimentar sau instrumentele de fonduri proprii de nivel 2,
dup caz, nainte de data scadenei contractuale a acestora.
(ii) instituia demonstreaz, spre satisfacia autoritilor
competente, c reclasificarea din punct de vedere al
Articolul 78 reglementrilor prudeniale a instrumentelor respective
nu a fost previzibil n mod rezonabil n momentul
Aprobarea autoritii de supraveghere pentru reducerea emiterii lor;
fondurilor proprii
(1) Autoritatea competent acord unei instituii aprobarea (b) exist o schimbare n regimul fiscal aplicabil instrumentelor
s reduc, s rscumpere, sau s ramburseze instrumentele de respective, iar instituia demonstreaz, spre satisfacia auto
fonduri proprii de nivel 1 de baz, instrumentele de fonduri ritilor competente, c schimbarea este semnificativ i nu a
proprii de nivel 1 suplimentar i instrumentele de fonduri fost previzibil n mod rezonabil n momentul emiterii lor.
proprii de nivel 2 sau s exercite opiunile de cumprare dac
este ndeplinit oricare dintre urmtoarele condiii:
(5) ABE elaboreaz proiecte de standarde tehnice de regle
mentare care s specifice urmtoarele:
(a) mai devreme sau n acelai timp cu aciunea menionat la
articolul 77, instituia nlocuiete instrumentele menionate
la articolul 77 cu instrumente de fonduri proprii de o (a) sensul expresiei condiii sustenabile innd cont de capa
calitate egal sau mai bun n condiii sustenabile innd citatea instituiei de a obine venituri;
cont de capacitatea instituiei de a obine venituri;
(b) maniera corespunztoare de limitare a rscumprrii
(b) instituia a demonstrat, spre satisfacia autoritii compe menionat la alineatul (3);
tente, c n urma aciunii respective fondurile proprii ale
instituiei ar depi cerinele prevzute la articolul 92 (c) procedura de urmat i datele care trebuie furnizate la
alineatul (1) din prezentul regulament i cerina de depunerea unei cereri de ctre o instituie pentru a obine
amortizor combinat astfel cum este definit la articolul 128 din partea autoritii competente aprobarea de a efectua o
punctul 6 din Directiva 2013/36/UE cu o marj pe care aciune menionat la articolul 72, inclusiv procedura care
autoritatea competent o poate considera necesar n se aplic n cazul rscumprrii aciunilor emise ctre
temeiul articolului 104 alineatul (3) din Directiva membrii organizaiilor cooperatiste de credit, precum i
2013/36/UE. termenul de prelucrare a unei astfel de cereri.

(2) Atunci cnd evalueaz, n conformitate cu alineatul (1) ABE transmite Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de
litera (a), viabilitatea instrumentelor de nlocuire n raport cu punere n aplicare pn la 1 februarie 2015.
capacitatea instituiei de a obine venituri, autoritile
competente examineaz msura n care respectivele instrumente
de capital de nlocuire ar fi mai costisitoare pentru instituie Competena de a adopta standardele tehnice de reglementare
dect cele pe care le-ar nlocui. menionate la primul paragraf este delegat Comisiei n confor
mitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE)
nr. 1093/2010.
(3) n cazul n care o instituie efectueaz o aciune
menionat la articolul 77 litera (a) i legislaia naional apli
cabil interzice refuzul de a rscumpra instrumentele de Articolul 79
fonduri proprii de nivel 1 de baz menionate la articolul 27, Derogare temporar de la deducerea din fondurile proprii
autoritatea competent poate acorda o derogare de la nde
plinirea condiiilor prevzute la prezentul articol alineatul (1) (1) n cazul n care o instituie deine instrumente de capital
dac autoritatea competent impune instituiei s limiteze de sau a acordat mprumuturi subordonate, dup caz, care se
o manier corespunztoare rscumprarea acestor instrumente. calific drept instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de
baz, instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar
sau instrumente de fonduri proprii de nivel 2 ale unei entiti
(4) Autoritile competente pot permite instituiilor s din sectorul financiar temporar i autoritatea competent
rscumpere instrumentele de fonduri proprii de nivel 1 supli consider c aceste deineri au scopul unei operaiuni de
mentar sau instrumentele de fonduri proprii de nivel 2 pn la asisten financiar destinate reorganizrii i salvrii entitii
cinci ani de la data emiterii, numai n situaia n care sunt respective, autoritatea competent poate s acorde o derogare
ndeplinite condiiile prevzute la alineatul (1) i la prezentul temporar de la aplicarea dispoziiilor privind deducerea care, n
alineat literele (a) sau (b): mod obinuit, s-ar aplica instrumentelor respective.

(a) exist o schimbare n clasificarea din punct de vedere al (2) ABE elaboreaz proiecte de standarde tehnice de regle
reglementrilor prudeniale a instrumentelor respective care mentare care s defineasc noiunea de temporar n sensul
ar putea conduce la excluderea lor din categoria fondurilor alineatului (1) i condiiile pe baza crora o autoritate
proprii sau la reclasificarea lor ca o form de fonduri proprii competent poate considera c deinerile temporare respective
de o calitate inferioar i sunt ndeplinite urmtoarele au scopul unei operaiuni de asisten financiar destinate reor
condiii: ganizrii i salvrii unei entiti relevante.
L 176/60 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

ABE transmite Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de TITLUL II


reglementare pn la 1 februarie 2015.
INTERESE MINORITARE I INSTRUMENTE DE FONDURI
PROPRII DE NIVEL 1 SUPLIMENTAR I INSTRUMENTE DE
Competena de a adopta standardele tehnice de reglementare FONDURI PROPRII DE NIVEL 2 EMISE DE FILIALE
menionate la primul paragraf este delegat Comisiei n confor Articolul 81
mitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE)
nr. 1093/2010. Interesele minoritare care se calific pentru includerea n
fondurile proprii de nivel 1 de baz consolidate
Articolul 80 (1) Interesele minoritare cuprind suma instrumentelor de
fonduri proprii de nivel 1 de baz, a conturilor de prime de
Revizuirea continu a calitii fondurilor proprii emisiune legate de instrumentele respective, a rezultatului
(1) ABE monitorizeaz calitatea instrumentelor de fonduri reportat i a altor rezerve, aferente unei filiale, dac sunt nde
proprii emise de instituiile din ntreaga Uniune i notific plinite urmtoarele condiii:
imediat Comisiei situaiile n care exist dovezi semnificative
c instrumentele respective nu ndeplinesc criteriile menionate (a) filiala este una din urmtoarele:
la articolul 28 sau, dup caz, articolul 29.
(i) o instituie;
Autoritile competente transmit fr ntrziere, la cererea ABE,
toate informaiile pe care ABE le consider relevante n ceea ce (ii) o entitate care, n temeiul legislaiei naionale aplicabile,
privete instrumentele de capital noi pentru a-i permite ABE s face obiectul cerinelor prevzute de prezentul regu
monitorizeze calitatea instrumentelor de fonduri proprii emise lament i de Directiva 2013/36/UE;
de instituiile din ntreaga Uniune.
(b) filiala este inclus n consolidare prin metoda consolidrii
(2) O notificare include urmtoarele: globale n conformitate cu partea nti titlul II capitolul 2;

(c) instrumentele de fonduri proprii de nivel 1 de baz


(a) o explicaie detaliat privind natura i amploarea deficitului
menionate n partea introductiv a prezentului alineat
identificat;
sunt deinute de alte persoane dect ntreprinderile incluse
n consolidare n conformitate cu partea nti titlul II
(b) consultan tehnic privind aciunea pe care ABE consider capitolul 2.
c este necesar s o ntreprind Comisia;
(2) Interesele minoritare care sunt finanate direct sau
indirect, prin intermediul unei entiti cu scop special sau n
(c) modificrilor importante aduse de ABE metodologiei de
alt mod, de ntreprinderea-mam a instituiei sau de filialele
simulare a situaiilor de criz pentru testarea solvabilitii
acesteia nu se calific drept fonduri proprii de nivel 1 de baz
instituiilor.
consolidate.

(3) ABE asigur Comisiei consiliere tehnic cu privire la orice Articolul 82


modificri semnificative ale definiiei fondurilor proprii pe care
le consider necesare ca rezultat al: Fonduri proprii de nivel 1, fonduri proprii de nivel 1
suplimentar, fonduri proprii de nivel 2 eligibile i fonduri
proprii eligibile
(a) evoluiilor relevante ale standardelor sau practicilor de pe
Fondurile proprii de nivel 1 suplimentar, fondurile proprii de
pia;
nivel 1, fondurile proprii de nivel 2 eligibile i fondurile proprii
eligibile cuprind interesele minoritare, instrumentele de fonduri
(b) modificrilor normelor juridice sau standardelor contabile proprii de nivel 1 suplimentar sau instrumentele de fonduri
relevante; proprii de nivel 2, dup caz, plus rezultatul reportat i
conturile de prime de emisiune aferente unei filiale, dac sunt
ndeplinite urmtoarele condiii:
(c) modificrilor importante aduse de ABE metodologiei de
simulare a situaiilor de criz pentru testarea solvabilitii
(a) filiala este oricare din urmtoarele:
instituiilor.

(i) o instituie;
(4) ABE transmite Comisiei, pn la data de 1 ianuarie 2014,
recomandri tehnice cu privire la tratamentele posibile aplicabile
(ii) o entitate care, n temeiul legislaiei naionale aplicabile,
ctigurilor nerealizate rezultate din evaluarea la valoarea just,
cu excepia includerii acestora fr ajustare n fondurile proprii face obiectul cerinelor prevzute de prezentul regu
de nivel 1 de baz. Aceste recomandri in seama de evoluiile lament i de Directiva 2013/36/UE;
relevante ale standardele internaionale de contabilitate i ale
acordurilor internaionale privind normele prudeniale aplicabile (b) filiala este inclus n consolidare prin metoda consolidrii
bncilor. globale, n conformitate cu partea nti titlul II capitolul 2;
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/61

(c) respectivele instrumente sunt deinute de alte persoane dect Competena de a adopta standardele tehnice de reglementare
ntreprinderile incluse n consolidare n conformitate cu menionate la primul paragraf este delegat Comisiei n confor
partea nti titlul II capitolul 2. mitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE)
nr. 1093/2010.

Articolul 83
Articolul 84
Fonduri proprii de nivel 1 suplimentar eligibile i fonduri
proprii de nivel 2 eligibile emise de o entitate cu scop Interese minoritare incluse n fondurile proprii de nivel 1
special de baz consolidate

(1) Instrumentele de fondurile proprii de nivel 1suplimentare (1) Instituiile determin valoarea intereselor minoritare ale
i instrumentele de fonduri proprii de nivel 2 emise de o unei filiale inclus n fondurile proprii de nivel 1 de baz
entitate cu scop special i conturile de prime de emisiune consolidate scznd din interesele minoritare ale respectivei
aferente sunt incluse n fondurile proprii de nivel 1 suplimentar ntreprinderi produsul dintre valoarea menionat la litera (a)
eligibile, n fondurile proprii de nivel 1 eligibile sau n fondurile i procentul menionat la litera (b):
proprii de nivel 2 eligibile sau n fondurile proprii eligibile, dup
caz, numai dac sunt ndeplinite urmtoarele condiii:
(a) fonduri proprii de nivel 1 de baz ale filialei minus cea mai
mic dintre urmtoarele valori:
(a) entitatea cu scop special care emite instrumentele respective
este inclus n consolidare prin metoda consolidrii globale, (i) valoarea fondurilor proprii de nivel 1 de baz ale filialei
n conformitate cu partea nti titlul II capitolul 2; respective necesare pentru respectarea cerinei prevzute
la articolul 92 alineatul (1) litera (a), a cerinelor
menionate la articolele 458 i 459, a cerinelor
(b) instrumentele i conturile de prime de emisiune aferente specifice de fonduri proprii menionate la articolul 104
sunt incluse n fondurile proprii de nivel 1 suplimentar din Directiva 2013/36/UE, a cerinei privind amortizorul
eligibile numai dac sunt ndeplinite condiiile prevzute la combinat definit la articolul 128 punctul 6 din
articolul 52 alineatul (1); Directiva 2013/36/UE, a cerinelor menionate la
articolul 500 i a eventualelor norme locale supli
mentare n materie de supraveghere din rile tere, n
msura n care aceste cerine trebuie s fie ndeplinite de
(c) instrumentele i conturile de prime de emisiune aferente
fondurile proprii de nivel 1 de baz;
sunt incluse n fondurile proprii de nivel 2 eligibile numai
dac sunt ndeplinite condiiile prevzute la articolul 63;
(ii) valoarea fondurilor proprii de nivel 1 de baz
consolidate aferent filialei respective care sunt necesare
(d) singurul activ al entitii cu scop special este investiia sa n pe baz consolidat pentru respectarea cerinei
fondurile proprii ale ntreprinderii-mam sau ale unei filiale prevzute la articolul 92 alineatul (1) litera (a), a
a acesteia care este inclus n consolidare prin metoda cerinelor menionate la articolele 458 i 459, a
consolidrii globale, n conformitate cu partea nti titlul II cerinelor specifice de fonduri proprii menionate la
capitolul 2, sub o form care ndeplinete condiiile articolul 104 din Directiva 2013/36/UE, a cerinei
relevante prevzute la articolul 52 alineatul (1) sau la privind amortizorul combinat definit la articolul 128
articolul 63, dup caz. punctul 6 din Directiva 2013/36/UE, a cerinelor
menionate la articolul 500 i a eventualelor norme
locale suplimentare n materie de supraveghere din
n cazul n care autoritatea competent consider c activele rile tere, n msura n care aceste cerine trebuie s
unei entiti cu scop special, altele dect investiia sa n fie ndeplinite de fondurile proprii de nivel 1 de baz;
fondurile proprii ale societii-mam sau ale unei filiale a
acesteia care este inclus n domeniul de aplicare al consolidrii
n conformitate cu partea nti titlul II capitolul 2, sunt minime (b) interesele minoritare ale filialei exprimate ca procent din
i nesemnificative pentru o astfel de entitate, autoritatea totalitatea instrumentelor de fonduri proprii de nivel 1 de
competent poate acorda o derogare de la respectarea baz ale respectivei ntreprinderi, plus conturile de prime de
condiiei prevzute la litera (d) de la primul paragraf. emisiune, rezultatul reportat i alte rezerve aferente.

(2) Calculul prevzut la alineatul (1) este realizat pe baz


(2) ABE elaboreaz proiecte de standarde tehnice de regle subconsolidat pentru fiecare filial menionat la articolul 81
mentare care s precizeze tipurile de active care pot fi aferente alineatul (1).
funcionrii entitilor cu scop special, precum i noiunile
minime i nesemnificative menionate la alineatul (1) al
doilea paragraf. O instituie poate s aleag s nu realizeze calculul respectiv
pentru una dintre filialele menionate la articolul 81 alineatul
(1). n situaia n care o instituie ia o astfel de decizie, interesele
ABE transmite Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de minoritare ale filialei respective nu pot fi incluse n fondurile
reglementare pn la 1 februarie 2015. proprii de nivel 1 de baz consolidate.
L 176/62 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

(3) n cazul n care o autoritate competent acord o Articolul 85


derogare de la aplicarea cerinelor prudeniale pe baz indivi
dual, conform articolului 7, interesele minoritare din cadrul Instrumente de fonduri proprii de nivel 1 eligibile incluse
filialelor crora li se aplic derogarea nu sunt recunoscute n n fondurile proprii de nivel 1 consolidate
fondurile proprii la nivel subconsolidat sau la nivel consolidat, (1) Instituiile determin valoarea fondurilor proprii de nivel
dup caz. 1 eligibile ale unei filiale incluse n fondurile proprii consolidate
scznd din fondurile proprii ale respectivei ntreprinderi
produsul dintre valoarea menionat la litera (a) i procentul
(4) ABE elaboreaz proiecte de standarde tehnice de regle menionat la litera (b).
mentare care s precizeze calculul pe baz subconsolidat cerut
n conformitate cu prezentul articol alineatul (2), articolul 85 i
articolul 87.
(a) fondurile proprii de nivel 1 ale filialei minus cea mai mic
dintre urmtoarele valori:
ABE transmite Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de
reglementare pn la 1 februarie 2015.

(i) valoarea fondurilor proprii de nivel 1ale filialei


Competena de a adopta standardele tehnice de reglementare respective necesare pentru respectarea cerinei
menionate la primul paragraf este delegat Comisiei n confor prevzute la articolul 92 alineatul (1) litera (b), a
mitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) cerinelor menionate la articolele 458 i 459, a
nr. 1093/2010. cerinelor specifice de fonduri proprii menionate la
articolul 104 din Directiva 2013/36/UE, a cerinei
privind amortizorul combinat definit la articolul 128
(5) Autoritile competente pot acorda o derogare de la punctul 6 din Directiva 2013/36/UE, a cerinelor
aplicarea prezentului articol unei societi financiare holding- menionate la articolul 500 i a eventualelor norme
mam care ndeplinete toate condiiile urmtoare: locale suplimentare n materie de supraveghere din ri
tere, n msura n care aceste cerine trebuie s fie
ndeplinite de fondurile proprii de nivel 1;
(a) activitate sa principal const n dobndirea de participaii;

(b) face obiectul supravegherii prudeniale pe baz consolidat; (ii) valoarea fondurilor proprii de nivel 1 consolidate
aferente filialei care sunt necesare pe baz consolidat
pentru respectarea cerinei prevzute la articolul 92
(c) consolideaz o filial n care nregistreaz doar deineri alineatul (1) litera (b), a cerinelor menionate la arti
minoritare n temeiul relaiei de control definite la articolul 1 colele 458 i 459, a cerinelor specifice de fonduri
din Directiva 83/349/CEE; proprii menionate la articolul 104 din Directiva
2013/36/UE, a cerinei privind amortizorul combinat
definit la articolul 128 punctul 6 din Directiva
(d) peste 90 % din fondurile proprii de nivel 1 de baz 2013/36/UE, a cerinelor menionate la articolul 500
consolidate provin din filiala menionat la litera (c), i a eventualelor norme locale suplimentare n materie
calculate pe baz subconsolidat. de supraveghere din ri tere, n msura n care aceste
cerine trebuie s fie ndeplinite de fondurile proprii de
nivel 1;
Atunci cnd, dup 31 decembrie 2014, o societate financiar
holding-mam care ndeplinete condiiile prevzute la primul
paragraf devine o societate financiar holding mixt-mam,
autoritile competente pot acorda derogarea menionat la (b) fondurile proprii de nivel 1 eligibile ale filialei, exprimate ca
primul paragraf respectivei societi financiare holding mixt- procent din totalitatea instrumentelor de fonduri proprii de
mam, cu condiia ca acesta s ndeplineasc condiiile nivel 1 ale ntreprinderii respective, plus conturile de prime
prevzute la paragraful respectiv. de emisiune, rezultatul reportat i alte rezerve aferente.

(6) n cazul n care instituiile de credit afiliate n mod


permanent unei case centrale n cadrul unei reele i instituiile (2) Calculul prevzut la alineatul (1) este realizat pe baz
create n cadrul unui sistem instituional de protecie, sub subconsolidat pentru fiecare filial menionat la articolul 81
rezerva condiiilor stabilite la articolul 113 alineatul (7), au alineatul (1).
dispoziii n materie de garanii ncruciate care prevd c nu
exist i nu se ntrevede niciun impediment de ordin material,
practic sau juridic n calea transferului de la contraparte la
instituia de credit a sumei reprezentnd fonduri proprii peste O instituie poate s aleag s nu realizeze calculul respectiv
cerinele reglementate, aceste instituii sunt scutite de la pentru una dintre filialele menionate la articolul 81 alineatul
aplicarea dispoziiilor prezentului articol n ceea ce privete (1). n situaia n care o instituie ia o astfel de decizie, fondurile
deducerile i pot recunoate n totalitate eventualele interese proprii de nivel 1 eligibile ale filialei respective nu pot fi incluse
minoritare care rezult din sistemul de garanii ncruciate. n fondurile proprii de nivel 1consolidate.
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/63

(3) n cazul n care o autoritate competent acord o ale filialei, incluse n elementele de fonduri proprii de
derogare de la aplicarea cerinelor prudeniale pe baz indivi nivel 1 de baz, n elementele de fonduri proprii de nivel
dual, conform articolului 7, instrumentele de fonduri proprii 1 suplimentar i n elementele de fonduri proprii de nivel 2,
din cadrul filialelor crora li se aplic derogarea nu sunt recu plus conturile de prime de emisiune, rezultatul reportat i
noscute n fondurile proprii la nivel subconsolidat sau alte rezerve aferente.
consolidat, dup caz.

(2) Calculul prevzut la alineatul (1) este realizat pe baz


Articolul 86 subconsolidat pentru fiecare filial menionat la articolul 81
alineatul (1).
Fonduri proprii de nivel 1 eligibile incluse n fondurile
proprii de nivel 1 suplimentar consolidate
O instituie poate s aleag s nu realizeze calculul respectiv
Fr a aduce atingere articolului 84 alineatele (5) i (6) noi, pentru una dintre filialele menionate la articolul 81 alineatul
instituiile determin valoarea fondurilor proprii de nivel 1 (1). n situaia n care o instituie ia o astfel de decizie, fondurile
eligibile ale unei filiale incluse n fondurile proprii de nivel 1 proprii eligibile ale filialei respective nu pot fi incluse n
suplimentar consolidate scznd din fondurile proprii de nivel 1 fondurile proprii consolidate.
eligibile ale respectivei ntreprinderi incluse n fondurile proprii
de nivel 1 consolidate interesele minoritare ale respectivei ntre
prinderi care sunt incluse n fondurile proprii de nivel 1 de baz (3) n cazul n care o autoritate competent acord o
consolidate. derogare de la aplicarea cerinelor prudeniale pe baz indivi
dual, conform articolului 7, instrumentele de fonduri proprii
din cadrul filialelor crora li se aplic derogarea nu sunt recu
Articolul 87 noscute n fondurile proprii la nivel subconsolidat sau
consolidat, dup caz.
Fondurile proprii eligibile incluse n fondurile proprii
consolidate
(1) Instituiile determin valoarea fondurilor proprii eligibile Articolul 88
ale unei filiale inclus n fondurile proprii consolidate scznd
Instrumente de fonduri proprii eligibile incluse n fondurile
din fondurile proprii eligibile ale respectivei ntreprinderi
proprii de nivel 2 consolidate
produsul dintre valoarea menionat la litera (a) i procentul
menionat la litera (b): Fr a aduce atingere articolului 84 alineatele (5) i (6) noi,
instituiile determin valoarea fondurilor proprii eligibile ale
unei filiale incluse n fondurile proprii de nivel 2 consolidate
(a) fondurile proprii ale filialei minus cea mai mic dintre scznd din fondurile proprii eligibile ale respectivei ntre
urmtoarele valori: prinderi care sunt incluse n fondurile proprii consolidate
fondurile proprii de nivel 1 eligibile ale respectivei ntreprinderi
care sunt incluse n fondurile proprii de nivel 1 consolidate.
(i) valoarea fondurilor proprii ale filialei necesare pentru
respectarea cerinei prevzute la articolul 92 alineatul TITLUL III
(1) litera (c), a cerinelor menionate la articolele 458
i 459, a cerinelor specifice de fonduri proprii PARTICIPAII CALIFICATE DIN AFARA SECTORULUI
menionate la articolul 104 din Directiva 2013/36/UE, FINANCIAR
a cerinei privind amortizorul combinat definit la
Articolul 89
articolul 128 punctul 6 din Directiva 2013/36/UE, a
cerinelor menionate la articolul 500 i a eventualelor Ponderarea la riscuri i interzicerea participaiilor calificate
norme locale suplimentare n materie de supraveghere din afara sectorului financiar
din ri tere;
(1) Orice participaie calificat a crei valoare depete 15 %
din capitalul eligibil al instituiei, ntr-o ntreprindere care nu
este una dintre cele enumerate n continuare, face obiectul
(ii) valoarea fondurilor proprii aferente filialei care sunt dispoziiilor prevzute la alineatul (3):
necesare pe baz consolidat pentru respectarea
cerinei prevzute la articolul 92 alineatul (1) litera (c),
a cerinelor menionate la articolele 458 i 459, a (a) o entitate din sectorul financiar;
cerinelor specifice de fonduri proprii menionate la
articolul 104 din Directiva 2013/36/UE, a cerinei
privind amortizorul combinat definit la articolul 128 (b) o ntreprindere care nu este o entitate din sectorul financiar
punctul 6 din Directiva 2013/36/UE, a cerinelor i care desfoar activiti considerate de autoritatea
menionate la articolul 500 i a eventualelor norme competent a fi oricare dintre urmtoarele:
locale suplimentare n materie de supraveghere din ri
tere;
(i) o prelungire direct a serviciilor bancare;

(b) fondurile proprii eligibile ale ntreprinderii, exprimate ca


procent din totalitatea instrumentelor de fonduri proprii (ii) auxiliare serviciilor bancare,
L 176/64 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

(iii) activiti de leasing, factoring, administrare a fondurilor calcularea limitelor de capital eligibil menionate la respectivul
de investiii, administrare a serviciilor de prelucrare a articol, dac este ndeplinit oricare dintre urmtoarele condiii:
datelor sau orice alt activitate similar.

(a) aciunile respective sunt deinute temporar n timpul unei


(2) Valoarea total a participaiilor calificate ale unei instituii
operaiuni de asisten financiar, astfel cum se menioneaz
n alte ntreprinderi n afara celor menionate la alineatul (1)
literele (a) i (b) care depete 60 % din capitalul su eligibil la articolul 79;
face obiectul dispoziiilor prevzute la alineatul (3).
(b) deinerea respectivelor aciuni reprezint o poziie aferent
(3) Autoritile competente aplic cerinele prevzute la litera angajamentelor de preluare ferm deinut timp de cinci zile
(a) sau (b) participaiilor calificate ale instituiilor menionate la lucrtoare sau mai puin;
alineatele (1) i (2):

(a) n scopul calculrii cerinelor de capital n conformitate cu (c) aciunile respective sunt deinute de instituie n nume
partea a treia din, instituiile aplic o pondere de risc de propriu i n numele unor teri.
1 250 % pentru cea mai mare dintre:

(2) Aciunile care nu sunt imobilizri financiare astfel cum


(i) valoarea participaiilor calificate menionate la alineatul sunt menionate la articolul 35 alineatul (2) din Directiva
(1) care depete 15 % din capitalul eligibil; 86/635/CEE nu se includ n calculul menionat la articolul 89.

(ii) valoarea total a participaiilor calificate menionate la


alineatul (2) care depete 60 % din capitalul eligibil al PARTEA A TREIA
instituiei; CERINE DE CAPITAL
TITLUL I
(b) autoritile competente interzic instituiilor s dein parti
cipaii calificate menionate la alineatele (1) i (2) a cror CERINE GENERALE, EVALUARE I RAPORTARE
valoarea depete procentele din capitalul eligibil prevzute
la alineatele menionate. CAPITOLUL 1

Nivelul solicitat de fonduri proprii


Autoritile competente public alegerea fcut ntre (a) i (b). Seciunea 1
Cerine de fonduri proprii pentru
(4) n sensul alineatului (1) litera (b), ABE emite orientri instituii
pentru a detalia urmtoarele concepte:
Articolul 92
(a) activiti care reprezint o prelungire direct a serviciilor Cerine de fonduri proprii
bancare;
(1) n conformitate cu articolele 93 i 94, instituiile nde
plinesc n orice moment urmtoarele cerine de fonduri proprii:
(b) activiti auxiliare serviciilor bancare;

(a) o rat a fondurilor proprii de nivel 1 de baz de 4,5 %;


(c) activiti similare.

Orientrile respective se adopt n conformitate cu articolul 16 (b) o rat a fondurilor proprii de nivel 1 de 6 %;
din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.

Articolul 90 (c) o rat a fondurilor proprii totale de 8 %.

Alternativ la aplicarea unei ponderi de risc de 1 250 %


(2) Instituiile i calculeaz ratele capitalului dup cum
Ca alternativ la aplicarea unei ponderi de risc de 1 250 % la
urmeaz:
valorile care depesc limitele menionate la articolul 89
alineatele (1) i (2), instituiile pot deduce aceste valori din
elementele de fonduri proprii de nivel 1 de baz n conformitate
cu articolul 36 alineatul (1) litera (k). (a) rata fondurilor proprii de nivel 1 de baz reprezint
fondurile proprii de nivel 1 de baz ale instituiei
exprimate ca procent din valoarea total a expunerii la risc;
Articolul 91
Excepii
(b) rata fondurilor proprii de nivel 1 reprezint fondurile
(1) Aciunile ntreprinderilor care nu sunt menionate la proprii de nivel 1 ale instituiei exprimate ca procent din
articolul 89 alineatul (1) literele (a) i (b) nu se includ n valoarea total a expunerii la risc;
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/65

(c) rata fondurilor proprii totale reprezint fondurile proprii ale (iii) tranzacii de creditare n marj pe baz de titluri de
instituiei exprimate ca procent din valoarea total a valoare sau mrfuri;
expunerii la risc.

(3) Valoarea total a expunerii la risc este egal cu suma (iv) tranzaciile cu termen lung de decontare.
literelor (a)-(f) de la prezentul alineat, dup ce au fost luate n
considerare dispoziiile prevzute la alineatul (4):
(4) Urmtoarele dispoziii se aplic n ceea ce privete
(a) valorile expunerilor ponderate la riscul de credit i la riscul calculul valorii expunerii totale menionate la alineatul (3):
de diluie, calculate n conformitate cu titlul II i cu
articolul 379, n ceea ce privete toate activitile
economice ale unei instituii, excluznd valorile expunerilor (a) cerinele de fonduri proprii menionate la alineatul (3)
ponderate la risc din portofoliul de tranzacionare al insti literele (c), (d) i (e) le includ pe cele care rezult din
tuiei; toate activitile economice ale unei instituii;

(b) cerinele de fonduri proprii, determinate n conformitate cu


titlul IV din prezenta parte sau cu partea a patra, dup caz, (b) instituiile multiplic cu 12,5 cerinele de fonduri proprii
aplicabile portofoliului de tranzacionare al unei instituii, prevzute la alineatul (3) literele (b)-(e).
pentru:

(i) riscul de poziie; Articolul 93


Cerina de capital iniial n condiii de asigurare a
(ii) expunerile mari care depesc limitele prevzute la arti continuitii activitii
colele 395 401, n msura n care o instituie este
autorizat s depeasc limitele respective; (1) Fondurile proprii ale unei instituii nu pot scdea sub
nivelul capitalului iniial necesar la momentul emiterii autori
zaiei.
(c) cerinele de fonduri proprii determinate n conformitate cu
titlul IV sau titlul V, cu excepia articolului 379, dup caz,
pentru:
(2) Instituiile de credit care funcionau deja la 1 ianuarie
1993 i a cror valoare a fondurilor proprii nu atinge nivelul
(i) riscul valutar; capitalului iniial cerut i pot continua activitatea. n acest caz,
valoarea fondurilor proprii ale instituiilor respective nu poate
scdea sub nivelul maxim atins ncepnd cu data de
(ii) riscul de decontare; 22 decembrie 1989.

(iii) riscul de marf;


(3) Firmele de investiii autorizate i societile care erau
reglementate de articolul 6 din Directiva 2006/49/CE, care
(d) cerinele de fonduri proprii calculate n conformitate cu erau deja nfiinate la 31 decembrie 1995 i a cror valoare a
titlul VI pentru riscul aferent ajustrilor de credit pentru fondurilor proprii nu atinge nivelul capitalului iniial cerut pot
instrumentele financiare derivate OTC, altele dect instru continua s-i desfoare activitatea. Fondurile proprii ale
mentele financiare derivate de credit recunoscute pentru acestor societi sau firme de investiii nu trebuie s scad sub
reducerea valorilor ponderate la risc ale expunerilor pentru cel mai nalt nivel de referin calculat dup data notificrii
riscul de credit; cuprinse n Directiva 93/6/CEE a Consiliului din 15 martie
1993 privind rata de adecvare a capitalului ntreprinderilor de
investiii i al instituiilor de credit (1). Respectivul nivel de
(e) cerinele de fonduri proprii determinate n conformitate cu referin este nivelul zilnic mediu al fondurilor proprii
titlul III pentru riscul operaional; calculate pe perioada de ase luni care precede data de calculare.
Acesta se calculeaz la fiecare ase luni cu privire la perioada
(f) valorile expunerilor ponderate la risc determinate n confor anterioar corespunztoare.
mitate cu titlul II pentru riscul de contraparte care decurge
din portofoliul de tranzacionare al instituiei pentru urm
toarele tipuri de tranzacii i contracte: (4) n cazul n care controlul asupra unei instituii care se
ncadreaz n categoria menionat la alineatul (2) sau (3) este
(i) contractele enumerate n anexa II i instrumente preluat de o alt persoan fizic sau juridic dect cea care
financiare derivate de credit; deinea anterior controlul instituiei, valoarea fondurilor
proprii ale instituiei respective trebuie s ating nivelul de
capital iniial cerut.
(ii) tranzaciile de rscumprare, operaiunile de dare sau
luare de titluri de valoare sau mrfuri cu mprumut; (1) JO L 141, 11.6.1993, p. 1.
L 176/66 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

(5) n cazul fuziunii a dou sau mai multe instituii care se activitile enumerate la punctele 3 i 6 din seciunea A a
ncadreaz n categoria menionat la alineatul (2) sau (3), anexei I la Directiva 2004/39/CE calculeaz valoarea total a
valoarea fondurilor proprii ale instituiei rezultate n urma expunerii la risc conform alineatului (2).
fuziunii nu trebuie s scad sub valoarea total a fondurilor
proprii ale instituiilor care au fuzionat, calculat la data
fuziunii, att timp ct valoarea de capital iniial cerut nu a
fost atins. (2) Firmele de investiii menionate la alineatul (1) de la
prezentul articol i firmele menionate la articolul 4 alineatul
(1) punctul 2 litera (c) care presteaz serviciile i activitile de
(6) n cazul n care autoritile competente consider c este investiii menionate n seciunea A punctele 2 i 4 din anexa I
necesar aplicarea cerinei prevzute la alineatul (1) pentru a se la Directiva 2004/39/CE calculeaz valoarea total a expunerii la
asigura solvabilitatea unei instituii, dispoziiile prevzute la risc ca valoarea mai mare dintre urmtoarele:
alineatele (2)-(5) nu se aplic.

Articolul 94
(a) suma elementelor menionate la articolul 92 alineatul (3)
Derogare pentru portofoliile de tranzacionare de mici literele (a)-(d) i (f) dup aplicarea articolului 92 alineatul (4);
dimensiuni
(1) Instituiile pot s nlocuiasc cerina de capital menionat
la articolul 92 alineatul (3) litera (b) cu o cerin de capital (b) 12,5 nmulit cu valoarea menionat la articolul 97.
calculat n conformitate cu litera (a) de la acelai alineat n
ceea ce privete activitile legate de portofoliul de tran
zacionare, cu condiia ca volumul operaiunilor bilaniere i
extrabilaniere legate de portofoliul de tranzacionare s ndepli Firmele menionate la articolul 4 alineatul (1) punctul 2 litera (c)
neasc ambele condiii de mai jos: care presteaz serviciile i activitile de investiii menionate n
seciunea A punctele 2 i 4 din anexa I la Directiva 2004/39/CE
respect cerinele de la articolul 87 alineatele (1) i (2) pe baza
(a) s reprezinte, n mod normal, mai puin de 5 % din totalul
valorii totale a expunerii la risc menionate la primul paragraf.
activelor i s fie sub 15 milioane EUR;

(b) s nu depeasc niciodat 6 % din totalul activelor i 20 de


milioane EUR. Autoritile competente pot stabili cerinele privind fondurile
proprii pentru firmele menionate la articolul 4 alineatul (1)
punctul 2 litera (c) care presteaz serviciile i activitile de
(2) La evaluarea volumului operaiunilor bilaniere i extrabi
investiii menionate n seciunea A punctele 2 i 4 din anexa
laniere, instituiile aplic urmtoarele:
I la Directiva 2004/39/CE ca fiind cerinele de fonduri proprii
care ar fi obligatorii pentru firmele respective n conformitate cu
(a) titlurile de crean se evalueaz la preurile lor de pia sau msurile naionale n vigoare la 31 decembrie 2013 de trans
la valoarea lor nominal, titlurile de capital la preurile lor punere a Directivelor 2006/49/CE i 2006/48/CE.
de pia i instrumentele financiare derivate n conformitate
cu valoarea nominal sau de pia a instrumentelor-suport;

(3) Firmele de investiii menionate la alineatul (1) fac


(b) valoarea absolut a poziiilor lungi se adun cu valoarea
obiectul tuturor celorlalte dispoziii privind riscul operaional
absolut a poziiilor scurte.
prevzute la titlul VII capitolul 3 seciunea II subseciunea 1
din Directiva 2013/36/UE.
(3) n cazul n care o instituie nu ndeplinete condiia de la
alineatul (1) litera (b) trebuie s notifice imediat autoritatea
competent. Dac, n urma unei evalurii, autoritatea
competent stabilete c instituia nu ndeplinete cerina de la Articolul 96
alineatul (1) litera (a) i informeaz instituia n acest sens,
Cerine de fonduri proprii pentru firmele de investiii care
instituia va nceta s aplice alineatul (1) ncepnd cu urm
dein capitalul iniial prevzut la articolul 28 alineatul (2)
toarea dat de raportare.
din Directiva 2013/36/UE

Seciunea 2 (1) n sensul articolului 92 alineatul (3), urmtoarele categorii


de firme de investiii care dein capital iniial n conformitate cu
Cerine de fonduri proprii pentru firmele articolul 28 alineatul (2) din Directiva 2013/36/UE calculeaz
de investiii autorizate s furnizeze valoarea total a expunerii la risc conform alineatului (2) de la
servicii de investiii ntr-o msur prezentul articol:
limitat
Articolul 95
Cerine de fonduri proprii pentru firmele de investiii (a) firmele de investiii care tranzacioneaz pe cont propriu
autorizate s furnizeze servicii de investiii ntr-o msur numai cu scopul de a ndeplini sau de a executa ordinul
limitat unui client sau cu scopul de a obine accesul la un sistem de
compensare i de decontare sau o burs recunoscut, atunci
(1) n sensul articolul 92 alineatul (3), firmele de investiii cnd acioneaz n calitate de agent sau cnd execut
care nu sunt autorizate s furnizeze serviciile de investiii i ordinul unui client;
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/67

(b) firmele de investiii care ndeplinesc toate condiiile urm (a) calculul aferent cerinei de a deine capital eligibil egal cu cel
toare: puin un sfert din cheltuielile generale fixe ale anului
precedent;

(i) nu dein bani sau titluri de valoare ale clienilor;


(b) condiiile ajustrii, de ctre autoritatea competent, a cerinei
de a deine capital eligibil egal cu cel puin un sfert din
(ii) ntreprind numai tranzacii pe cont propriu; cheltuielile generale fixe ale anului precedent;

(iii) nu au clieni externi; (c) calculul cheltuielilor generale fixe preconizate n cazul unei
firme de investiii care i desfoar activitatea de mai puin
de un an.
(iv) tranzaciile lor sunt executate i decontate sub respon
sabilitatea unei instituii de compensare i sunt
garantate de respectiva instituie de compensare. ABE transmite Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de
reglementare pn la 1 martie 2014.

(2) Pentru firmele de investiii menionate la alineatul (1),


valoarea total a expunerii la risc se calculeaz ca suma dintre Competena de a adopta standardele tehnice de reglementare
urmtoarele elemente: menionate la primul paragraf este delegat Comisiei n confor
mitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE)
nr. 1093/2010.
(a) articolul 92 alineatul (3) literele (a)-(d) i (f) dup aplicarea
articolului 92 alineatul (4);
Articolul 98
(b) valoarea menionat la articolul 97 nmulit cu 12,5. Fonduri proprii pentru firmele de investiii pe baz
consolidat
(1) n cazul firmelor de investiii menionate la articolul 95
(3) Firmele de investiii menionate la alineatul (1) fac alineatul (1) care fac parte din cadrul unui grup care nu include
obiectul tuturor celorlalte dispoziii privind riscul operaional instituii de credit, o firm de investiii-mam la nivelul unui stat
prevzute la titlul VII capitolul 3 seciunea II subseciunea 1 membru aplic articolul 92 la nivel consolidat dup cum
din Directiva 2013/36/UE. urmeaz:

Articolul 97 (a) folosind metoda de calcul a valorii totale a expunerii la risc


Fonduri proprii bazate pe cheltuieli generale fixe prevzut la articolul 95 alineatul (2);

(1) n conformitate cu articolele 95 i 96, o firm de


investiii i firmele menionate la articolul 4 alineatul (1)
(b) fondurile proprii se calculeaz pe baza situaiei financiare
punctul 2 litera (c) care presteaz serviciile i activitile de
consolidate a firmei de investiii-mam, sau cea a societii
investiii menionate n seciunea A punctele 2 i 4 din anexa
financiare holding sau a societii financiare holding mixte,
I la Directiva 2004/39/CE dein un capital eligibil egal cu cel
dup caz.
puin un sfert din cheltuielile generale fixe din anul precedent.

(2) n cazul n care exist o schimbare n activitatea unei (2) n cazul firmelor de investiii menionate la articolul 96
firme de investiii n raport cu anul precedent pe care autoritatea alineatul (1) care fac parte din cadrul unui grup care nu include
competent o consider semnificativ, autoritatea competent instituii de credit, o firm de investiii-mam la nivelul unui stat
poate ajusta cerina prevzut la alineatul (1). membru i o firm de investiii controlat de o societate
financiar holding sau de o societate financiar holding mixt
aplic articolul 92 pe baz consolidat dup cum urmeaz:
(3) O firm de investiii care i exercit activitatea de mai
puin de un an, ncepnd de la data cnd i-a nceput activitatea,
trebuie s dein capital eligibil egal cu cel puin un sfert din (a) folosind metoda de calcul a valorii totale a expunerii la risc
cheltuielile generale fixe incluse n planul su de afaceri, cu prevzut la articolul 96 alineatul (2);
excepia cazului n care autoritatea competent solicit ca
planul de afaceri s fie ajustat.
(b) folosind fondurile proprii calculate pe baza situaiei
consolidate a firmei de investiii-mam sau a societii
(4) ABE, cu consultarea AEVMP, elaboreaz proiecte de financiare holding sau a societii financiare holding mixte,
standarde tehnice de reglementare care detaliaz urmtoarele: dup caz, n conformitate cu partea nti titlul II capitolul 2.
L 176/68 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

CAPITOLUL 2 care le prezint pentru sectorul financiar sau pentru economia


real pentru alte instituii dect cele menionate alineatele (2) i
Cerine de calculare i raportare (3), c fac obiectul unui cadru contabil n temeiul Directivei
Articolul 99 86/635/CEE, autoritatea competent consult ABE cu privire
la extinderea cerinelor de raportare a informaiilor financiare
Raportarea cerinelor de fonduri proprii i a informaiilor pe baz consolidat la instituiile respective, n cazul n care
financiare acestea nu prezint deja rapoarte pe aceast baz.
(1) Instituiile ntocmesc rapoarte ctre autoritile
competente cu privire la obligaiile prevzute la articolul 92
cel puin bianual. ABE elaboreaz proiecte de standarde tehnice de punere n
aplicare pentru a preciza formatele care trebuie utilizate de
instituii la care autoritile competente pot extinde cerinele
(2) Instituiile care fac obiectul articolului 4 din Regula de raportare privind informaiile financiare n conformitate cu
mentul (CE) nr. 1606/2002 i instituiile de credit, altele dect primul paragraf.
cele menionate la articolul 4 din regulamentul menionat, care
i elaboreaz situaiile financiare consolidate n conformitate cu
standardele internaionale de contabilitate adoptate conform ABE transmite Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de
procedurii prevzute la articolul 6 alineatul (2) din regulamentul punere n aplicare pn la 1 februarie 2015.
menionat, prezint de asemenea informaii financiare.

Se confer Comisiei competena de a adopta standardele de


(3) Autoritile competente pot solicita acelor instituii de punere n aplicare menionate la al doilea paragraf n confor
credit care aplic standardele internaionale de contabilitate apli mitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.
cabile conform Regulamentului (CE) nr. 1606/2002 pentru
raportarea fondurilor proprii pe baz consolidat n temeiul
articolului 24 alineatul (2) din prezentul regulament s
prezinte, de asemenea, informaii financiare, n conformitate (7) n cazul n care o autoritate competent consider c
cu alineatul (2) de la prezentul articol. informaii care nu fac obiectul standardului tehnic de punere
n aplicare menionat la alineatul (5) sunt necesare n scopurile
menionate la alineatul (4), informeaz ABE i CERS cu privire
la informaiile suplimentare care consider c este necesar s fie
(4) Informaiile financiare menionate la alineatul (2) i la
incluse n standardul tehnic de punere n aplicare menionat la
alineatul (3) primul paragraf sunt prezentate n msura n care
alineatul (5).
acest lucru este necesar pentru a obine o imagine cuprinztoare
a profilului de risc al activitilor instituiei i o perspectiv
asupra riscurilor sistemice pe care instituiile le prezint
pentru sectorul financiar sau pentru economia real, n confor Articolul 100
mitate cu Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.
Cerine suplimentare privind raportarea
Instituiile raporteaz autoritilor competente, cel puin sub
(5) ABE elaboreaz proiecte de standarde tehnice de punere form agregat, nivelul acordurilor lor repo, al operaiunilor
n aplicare prin care s uniformizeze formatele, frecvenele, de mprumut de titluri i al tuturor formelor de grevare de
datele de raportare, definiiile i soluiile informatice care sarcini a activelor.
urmeaz s fie aplicate n Uniune pentru aceast raportare
menionat la alineatele (1)-(4).
ABE include aceste informaii n standardele tehnice de punere
n aplicare privind raportarea menionat la articolul 99
Cerinele de raportare sunt proporionale cu natura, amploarea alineatul (5).
i complexitatea activitilor instituiilor.

Articolul 101
ABE transmite Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de
punere n aplicare pn la 1 februarie 2015. Obligaii de raportare specifice
(1) Instituiile raporteaz bianual autoritilor competente
urmtoarele informaii referitoare la fiecare pia imobiliar
Se confer Comisiei competena de a adopta standardele de naional fa de care sunt expuse:
punere n aplicare menionate la primul paragraf, n confor
mitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.
(a) pierderile care decurg din expuneri pentru care o instituie a
recunoscut bunuri imobile bunuri imobile locative drept
(6) Dac o autoritate competent consider c informaiile garanie real, pn la cea mai mic dintre valoarea
financiare prevzute la alineatul (2) sunt necesare pentru a afectat garaniei i 80 % din valoarea de pia sau 80 %
obine o imagine cuprinztoare a profilului de risc al activi din valoarea ipotecar, cu excepia situaiilor n care s-a
tilor instituiei i o perspectiv asupra riscurilor sistemice pe decis altfel n temeiul articolului 124 alineatul (2);
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/69

(b) pierderile totale rezultate din expuneri pentru care o (a) formatele uniforme, definiiile, frecvenele i datele de
instituie a recunoscut bunuri imobile bunuri imobile raportare, precum i soluiile informatice, pentru elementele
locative drept garanie real, pn la nivelul expunerii care menionate la alineatul (1);
este tratat ca fiind garantat integral cu bunuri imobile
locative n temeiul articolului 124 alineatul (1);
(b) formatele uniforme, definiiile, frecvenele i datele de
raportare, precum i soluiile informatice pentru datele
agregate menionate la alineatul (2).
(c) valoarea expunerii aferent tuturor expunerilor care au
rmas de rambursat i pentru care o instituie a recunoscut
bunuri imobile locative drept garanie real, limitat la ABE transmite Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de
nivelul expunerii care este tratat ca fiind garantat integral punere n aplicare pn la 1 februarie 2015.
cu bunuri imobile locative n temeiul articolului 124
alineatul (1);
Se confer Comisiei competena de a adopta standardele tehnice
de punere n aplicare menionate la primul paragraf, n confor
mitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.
(d) pierderile care decurg din expuneri pentru care o instituie a
recunoscut bunuri imobile comerciale drept garanie real,
pn la cea mai mic dintre valoarea afectat garaniei i CAPITOLUL 3
50 % din valoarea de pia sau 60 % din valoarea ipotecar, Portofoliul de tranzacionare
cu excepia situaiilor n care s-a decis altfel n temeiul
articolului 124 alineatul (2); Articolul 102
Cerine pentru portofoliul de tranzacionare
(1) Poziiile din portofoliul de tranzacionare fie sunt lipsite
(e) pierderile totale rezultate din expuneri pentru care o de restricii la tranzacionare, fie pot beneficia de acoperire.
instituie a recunoscut bunuri imobile comerciale drept
garanie real, pn la nivelul expunerii care este tratat ca
fiind garantat integral cu bunuri imobile comerciale n (2) Intenia de tranzacionare se demonstreaz pe baza stra
temeiul articolului 124 alineatul (1); tegiilor, politicilor i procedurilor elaborate de instituie pentru a
administra poziia sau portofoliul n conformitate cu
articolul 103.

(f) valoarea expunerii aferent tuturor expunerilor care au


rmas de rambursat i pentru care o instituie a recunoscut (3) Instituiile pun i menin n funciune sisteme i
bunuri imobile comerciale drept garanie real, limitat la mecanisme de control pentru a-i administra portofoliul de
nivelul tratat ca fiind garantat integral cu bunuri imobile tranzacionare n conformitate cu articolele 104 i 105.
comerciale n temeiul articolului 124 alineatul (1).

(4) Instituiile pot include acoperirile interne la calcularea


cerinelor de capital pentru riscul de poziie, cu condiia s fie
(2) Datele menionate la alineatul (1) se raporteaz ctre deinute cu intenia tranzacionrii i s fie ndeplinite cerinele
autoritatea competent a statului membru de origine al insti prevzute la articolele 103-106.
tuiei relevante. n cazul unei instituii care are o sucursal n alt
stat membru, informaiile aferente sucursalei respective se
raporteaz i autoritilor competente din statul membru Articolul 103
gazd. Datele se raporteaz separat pentru fiecare pia
imobiliar din Uniune fa de care instituia relevant este Administrarea portofoliului de tranzacionare
expus. n administrarea poziiilor sau seturilor de poziii din portofoliul
de tranzacionare instituia respect toate cerinele urmtoare:

(3) Autoritile competente public anual pe baz agregat (a) instituia dispune de o strategie de tranzacionare clar docu
datele menionate la alineatul (1) literele (a)-(f), mpreun cu mentat n ceea ce privete poziia/instrumentul sau porto
datele istorice, dac sunt disponibile. La cererea unei alte auto foliile, aprobat de conducerea superioar, care s includ
riti competente dintr-un stat membru sau la cererea ABE, o perioada de deinere prevzut;
autoritate competent trebuie s furnizeze autoritii
competente solicitante sau ABE informaii mai detaliate
privind situaia pieelor imobiliare locative sau comerciale din (b) instituia dispune de politici i proceduri clar definite pentru
statul membru respectiv. administrarea activ a poziiilor deschise la un birou de
tranzacionare. Aceste politici i proceduri prevd:

(4) ABE elaboreaz proiecte de standarde tehnice de punere (i) ce poziii pot fi deschise i prin ce birou de tran
n aplicare pentru a specifica urmtoarele: zacionare;
L 176/70 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

(ii) sunt stabilite limite ale poziiilor, iar acestea sunt moni (iii) s derive estimri fiabile pentru ipotezele i parametrii
torizate pentru a confirma caracterul adecvat; cheie folosite n model;

(iii) dealerii au autonomia de a deschide i administra


poziia n limitele agreate i conform strategiei aprobate; (d) msura n care instituia poate i trebuie s genereze evaluri
pentru poziia care poate fi validat extern n mod
consecvent;
(iv) poziiile sunt raportate conducerii superioare ca parte
integrant a procesului instituiei de administrare a
riscurilor;
(e) msura n care restriciile legale sau alte cerine operaionale
ar mpiedica instituia s efectueze o lichidare sau s acopere
(v) poziiile sunt monitorizate activ cu trimitere la sursele poziia n termen scurt;
de informaii de pia i se efectueaz o evaluare a
caracterului tranzacionabil sau a capacitii de
acoperire a poziiilor sau a componentelor lor de risc,
inclusiv evaluarea, calitatea i disponibilitatea infor (f) msura n care instituia poate i trebuie s procedeze la
maiilor de pia pentru procesul de evaluare, rulajul administrarea activ a riscurilor poziiilor n cadrul
pieei, dimensiunile poziiilor tranzacionate pe pia; operaiunilor de tranzacionare;

(vi) proceduri i mecanisme de control antifraud active.


(g) msura n care instituia poate transfera riscul sau poziiile
din portofoliul de tranzacionare n afara acestuia, sau
(c) instituia dispune de politici i proceduri clar definite pentru invers, i criteriile pentru astfel de transferuri.
monitorizarea poziiilor n raport cu strategia de tran
zacionare a instituiei, inclusiv monitorizarea rulajului i a
poziiilor pentru care perioada de deinere avut n vedere
iniial a fost depit. Articolul 105
Cerine de evaluare prudent
Articolul 104 (1) Toate poziiile din portofoliul de tranzacionare fac
Includerea n portofoliul de tranzacionare obiectul normelor privind evaluarea prudent enunate n
prezentul articol. Instituiile se asigur, n special, c evaluarea
(1) Instituiile dispun de politici i proceduri clar definite prudent a poziiilor lor din portofoliul de tranzacionare atinge
pentru a determina poziiile pe care le includ n portofoliul un grad corespunztor de certitudine, innd seama de natura
de tranzacionare n scopul calculrii cerinelor de capital, n dinamic a poziiilor din portofoliul de tranzacionare, de
conformitate cu cerinele prevzute la articolul 102 i cu cerinele de soliditate prudenial, de modul de operare i de
definiia portofoliului de tranzacionare de la articolul 4 scopul cerinelor de capital n ceea ce privete poziiile din
alineatul (1) punctul 86, innd seama de capacitile i prac portofoliul de tranzacionare.
ticile instituiei de administrare a riscurilor. Instituia atest, cu
documente scrise care asigur o acoperire integral, c respect
aceste politici i proceduri i le supune periodic unui audit
intern. (2) Instituiile instituie i menin sisteme i mecanisme de
control suficiente pentru a obine estimri prudente i fiabile
pentru scopuri de evaluare. Sistemele i mecanismele de control
(2) Instituiile dispun de politici i proceduri clar definite respective includ cel puin urmtoarele elemente:
pentru administrarea global a portofoliului de tranzacionare.
Aceste politici i proceduri acoper cel puin:
(a) politici i proceduri formalizate pentru procesul de evaluare,
(a) activitile pe care instituia le consider a fi tranzacii i incluznd responsabiliti clar definite pentru diversele
parte constitutiv a portofoliului de tranzacionare n structuri implicate n procesul de determinare a evalurii,
scopul calculrii cerinelor de fonduri proprii; sursele de informaii privind piaa i examinarea pertinenei
acestora, orientri pentru utilizarea datelor de intrare neob
servabile care reflect ipotezele instituiei referitoare la
(b) msura n care o poziie poate fi marcat zilnic la preul elementele pe care le-ar utiliza participanii de pe pia
pieei prin referin la o pia bidirecional activ i lichid; pentru stabilirea preului poziiei, frecvena cu care se
realizeaz evalurile independente, sincronizarea n ceea ce
(c) pentru poziiile care se marcheaz la model, msura n care privete preurile de nchidere, procedurile pentru ajustarea
instituia poate: evalurilor, procedurile de verificare ad-hoc i de sfrit de
lun;

(i) s identifice toate riscurile semnificative ale poziiei;


(b) linii de raportare pentru departamentul responsabil cu
(ii) s acopere toate riscurile semnificative ale poziiei cu procesul de evaluare, care sunt clare i independente de
instrumente pentru care exist o pia bidirecional compartimentul nsrcinat cu iniierea tranzaciilor (front
activ i lichid; office).
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/71

Liniile de raportare au ca destinatar final organul de conducere. profitului i a pierderii n raport cu factorii de risc i o
comparaie a valorilor reale de nchidere cu rezultatele
modelului.
(3) Instituiile i reevalueaz poziiile din portofoliul de tran
zacionare cel puin zilnic.
n sensul literei (d), modelul se dezvolt sau se aprob inde
(4) Instituiile i marcheaz poziiile la pia ori de cte ori pendent de biroul de tranzacionare i este testat independent,
este posibil, inclusiv n cazul n care aplic tratamentul privind inclusiv pentru validarea calculelor matematice, a ipotezelor i a
capitalul aferent portofoliului de tranzacionare. implementrii programelor informatice.

(5) Pentru marcarea la pia instituia folosete cotaia de


(8) Pe lng marcarea zilnic la pia sau la model, instituiile
cumprare/vnzare mai prudent, n afara cazului n care
efectueaz i o verificare independent a preurilor. Verificarea
aceasta este n msur s i nchid poziia la preul mediu al
preurilor de pia i a datelor de intrare ale modelului trebuie
pieei. n cazul n care instituiile se folosesc de aceast derogare,
s fie efectuat de o persoan sau o unitate independent de
acestea i informeaz semestrial autoritile competente cu
persoanele sau unitile care beneficiaz de pe urma portofo
privire la poziiile vizate i prezint dovezi conform crora i
liului de tranzacionare, cel puin o dat pe lun, sau mai
pot nchide poziia la preul mediu al pieei.
frecvent n funcie de natura pieei sau a activitii de tran
zacionare. Atunci cnd nu exist surse independente de deter
(6) Atunci cnd marcarea la pia nu este posibil, instituiile minare a preurilor sau sursele de determinare a preurilor sunt
i marcheaz poziiile i portofoliile la model n mod prudent, mai subiective, pot fi potrivite msuri prudente, precum ajus
inclusiv atunci cnd calculeaz cerinele de fonduri proprii trile evalurilor.
pentru poziiile din portofoliul de tranzacionare.

(9) Instituiile instituie i menin proceduri pentru luarea n


(7) Instituiile respect urmtoarele cerine legate de marcarea considerare a ajustrilor evalurilor.
la model:

(a) conducerea superioar are cunotin de elementele din (10) Instituiile iau n considerare n mod formal ajustrile
portofoliul de tranzacionare sau de alte poziii evaluate la evalurilor cu privire la urmtoarele: marjele de credit constatate
valoarea just care fac obiectul marcrii la model i nelege n avans, costurile de nchidere, riscurile operaionale, incerti
importana incertitudinii astfel create n raportarea riscuri tudinea preului de pia, finalizarea anticipat, costurile de
lor/rezultatelor activitii; investiie i de finanare, costurile administrative viitoare i,
dup caz, riscul de model.

(b) atunci cnd este posibil, instituiile extrag informaiile de


pia din aceleai surse ca i preurile de pia i evalueaz
frecvent pertinena informaiilor de pia privind o anumit (11) Instituiile instituie i menin proceduri pentru calculul
poziie evaluat i parametrii modelului; ajustrii evalurii curente a oricrei poziii mai puin lichide,
care ar putea s rezulte n special din evenimente de pe pia
sau din situaii proprii instituiei, de exemplu poziii concentrate
(c) atunci cnd sunt disponibile, instituiile folosesc metodologii i/sau poziii pentru care perioada de deinere avut n vedere
de evaluare care reprezint practici de pia acceptate pentru iniial a fost depit. Dac este necesar, instituiile efectueaz
instrumentele financiare sau produsele de baz n cauz; astfel de ajustri n plus fa de orice modificri ale valorii
poziiei necesare n scopul raportrii financiare i le concep n
aa fel nct s reflecte lipsa de lichiditate a poziiei. Conform
(d) atunci cnd modelul este dezvoltat chiar de instituia nsi, acestor proceduri, instituiile trebuie s ia n considerare mai
acesta se bazeaz pe ipoteze adecvate, care au fost evaluate muli factori pentru a stabili dac este necesar o ajustare a
i examinate de pri calificate corespunztor independente evalurii pentru poziiile mai puin lichide. Aceti factori includ:
de procesul de elaborare;

(e) instituiile dispun de proceduri formale de control al (a) timpul care ar fi necesar pentru acoperirea poziiei sau a
variaiilor i pstreaz o copie de siguran a modelului, riscurilor inerente poziiei;
care se folosete periodic pentru verificarea evalurilor;

(b) volatilitatea i media marjelor dintre preurile de cumprare


(f) echipa de gestionare a riscurilor cunoate punctele slabe ale i cele de vnzare;
modelelor folosite i cum s le reflecte cel mai bine n
rezultatele evalurii; i

(c) disponibilitatea cotaiilor de pia (numrul i identitatea


(g) modelele instituiilor fac obiectul unei examinri periodice formatorilor de pia), volatilitatea i media volumelor de
pentru a determina precizia rezultatelor lor, care include i o tranzacionare, inclusiv volumele de tranzacionare n
evaluare a meninerii adecvrii ipotezelor, o analiz a perioadele de criz a pieei;
L 176/72 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

(d) concentrrile pieei; (e) este atent monitorizat.

(e) clasamentul cronologic al poziiilor; Monitorizarea se asigur prin proceduri adecvate.

(f) msura n care evaluarea se bazeaz pe marcarea la model;


(2) Cerinele de la alineatul (1) se aplic fr a aduce atingere
cerinelor aplicabile poziiei acoperite din afara portofoliului de
(g) impactul altor riscuri de model. tranzacionare.

(12) n cazul utilizrii unor evaluri realizate de teri sau n (3) Prin derogare de la alineatele (1) i (2), n cazul n care o
cazul marcrii la model, instituiile verific dac este oportun instituie acoper, printr-o acoperire intern, o expunere la riscul
aplicarea unei ajustri a evalurii. n plus, instituiile verific de credit din afara portofoliului de tranzacionare sau o
necesitatea stabilirii de ajustri pentru poziiile mai puin expunere la riscul de contraparte utiliznd un instrument
lichide i reexamineaz permanent continuitatea caracterului financiar derivat de credit nregistrat n portofoliul su de tran
adecvat al acestora. De asemenea, instituiile evalueaz n mod zacionare, expunerea din afara portofoliului de tranzacionare
explicit necesitatea de a efectua ajustri ale evalurilor n sau expunerea la riscul de contraparte nu se consider acoperit
legtur cu gradul de incertitudine al datelor utilizate pentru n scopul calculrii valorilor expunerilor ponderate la risc, dect
parametri n cadrul modelelor. dac instituia achiziioneaz n coresponden cu aceasta, de la
un ter furnizor de protecie eligibil, un instrument financiar
derivat de credit care respect cerinele privind protecia nefi
(13) n ceea ce privete produsele complexe care includ nanat a creditului din afara portofoliului de tranzacionare.
expunerile din securitizare i instrumentele derivate de credit Fr a aduce atingere articolului 299 alineatul (2) litera (h),
de tip n-th-to-default (al n-lea caz de nerambursare), instituiile atunci cnd o astfel de protecie furnizat de un ter este
evalueaz n mod explicit necesitatea unor ajustri ale evalurii cumprat i este recunoscut ca acoperire pentru o expunere
pentru a reflecta riscul de model asociat utilizrii unei meto din afara portofoliului de tranzacionare n scopul calculrii
dologii de evaluare care ar putea fi incorect i riscul de model cerinelor de capital, niciuna dintre acoperirile prin instrumente
asociat utilizrii, n modelul de evaluare, a unor parametri de financiare derivate de credit, intern sau extern, nu se include
calibrare ce nu pot fi observai (i care ar putea fi incoreci). n portofoliul de tranzacionare n scopul calculrii cerinelor de
capital.

(14) ABE elaboreaz proiecte de standarde tehnice de regle


mentare care s precizeze n ce condiii se aplic cerinele de la TITLUL II
articolul 105 n sensul alineatului (1) de la prezentul articol.
CERINE DE CAPITAL PENTRU RISCUL DE CREDIT

ABE transmite Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de CAPITOLUL 1


reglementare pn la 1 februarie 2015. Principii generale
Articolul 107
Se deleag Comisiei competena de a adopta standardele tehnice
de reglementare menionate la primul paragraf, n conformitate Abordri ale riscului de credit
cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010. (1) Pentru calcularea valorilor expunerilor ponderate la risc n
sensul articolului 92 alineatul (3) literele (a) i (f), instituiile
aplic fie abordarea standardizat prevzut n capitolul 2 fie,
Articolul 106 n cazul n care autoritile competente o permit n confor
Acoperiri interne mitate cu articolul 143, abordarea bazat pe modele interne
de rating prevzut n capitolul 3.
(1) O acoperire intern respect, n spe, urmtoarele
cerine:
(2) Pentru expunerile din tranzacii i pentru contribuiile la
fonduri de garantare pentru CPC, instituiile aplic tratamentul
(a) nu este destinat n principal evitrii sau reducerii cerinelor menionat n capitolul 6 seciunea 9 pentru a calcula valorile
de fonduri proprii; expunerilor ponderate la risc n sensul articolului 87 alineatul
(3) literele (a) i (f). Pentru toate celelalte tipuri de expuneri fa
de CPC, instituiile trateaz respectivele expuneri dup cum
(b) este documentat corespunztor i este supus unor
urmeaz:
proceduri interne speciale de aprobare i de audit;

(c) se efectueaz n condiiile pieei; (a) expuneri fa de o instituie, pentru alte tipuri de expuneri
fa de o CPCC;

(d) riscul de pia generat de acoperirea intern este administrat


n mod dinamic n portofoliul de tranzacionare n limitele (b) ca expuneri fa de o societate, pentru alte tipuri de
autorizate; expuneri fa de o CPC necalificat.
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/73

(3) n sensul prezentului regulament, expunerile fa de (2) n cazul n care o instituie folosete abordarea bazat pe
firmele de investiii dinri tere i expunerile fa de instituiile modele interne de rating n temeiul capitolului 3 pentru
de credit din ri tere, precum i expunerile fa de case de calcularea valorilor expunerilor ponderate la risc pentru clasa
compensare i burse din ri tere se trateaz ca expuneri fa de de expuneri n care ar fi inclus expunerea securitizat
o instituie numai dac ara ter aplic cerine de supraveghere conform articolului 147, aceasta calculeaz valoarea expunerii
prudenial i de reglementare entitii respective care sunt cel ponderate la risc n conformitate cu articolele 245, 246 i
puin echivalente cu cele aplicate n Uniune. 259-266.

Cu excepia abordrii bazate pe evaluare intern, dac abordarea


(4) n sensul alineatului (3), Comisia poate adopta, prin inter bazat pe modele interne de rating este utilizat numai pentru o
mediul actelor de punere n aplicare i sub rezerva procedurii de parte a expunerilor securitizate care constituie suportul unei
examinare prevzute la articolul 464 alineatul (2), o decizie prin securitizri, instituia utilizeaz abordarea corespunztoare
care s stabileasc dac o ar ter aplic cerine de supra prii predominante a expunerilor securitizate care constituie
veghere prudenial i de reglementare cel puin echivalente suportul respectivei securitizri.
cu cele aplicate n Uniune. n absena unei astfel de decizii,
pn la 1 ianuarie 2015, instituiile pot continua s considere
expunerile fa de entitile menionate la alineatul (3) drept
Articolul 110
expuneri fa de instituii doar dac autoritile competente
relevante au confirmat ara ter respectiv ca fiind eligibil Tratamentul ajustrii pentru riscul de credit
pentru tratamentul respectiv nainte de 1 ianuarie 2014.
(1) Instituiile care aplic abordarea standardizat trateaz
ajustrile generale pentru riscul de credit n conformitate cu
articolul 62 litera (c).
Articolul 108
Utilizarea tehnicilor de diminuare a riscului de credit n (2) Instituiile care aplic abordarea bazat pe modele interne
abordarea standardizat i abordarea bazat pe modele de rating trateaz ajustrile generale pentru riscul de credit n
interne de rating conformitate cu articolul 159, cu articolul 62 litera (d) i cu
(1) Pentru o expunere pentru care o instituie aplic articolul 36 alineatul (1) litera (d).
abordarea standardizat n temeiul capitolului 2 sau abordarea
bazat pe modele interne de rating n temeiul capitolului 3, ns
fr a folosi propriile estimri ale pierderilor n caz de neram n sensul prezentului articol i al capitolelor 2 i 3, ajustrile
bursare (LGD) i ale factorilor de conversie n conformitate cu generale i specifice pentru riscul de credit exclud fondurile
articolul 151, instituia poate recurge la diminuarea riscului de pentru riscuri bancare generale.
credit n conformitate cu capitolul 4 la calcularea valorilor expu
nerilor ponderate la risc n sensul articolul 92 alineatul (3)
literele (a) i (f) sau, dup caz, a valorilor pierderilor ateptate (3) Instituiile care utilizeaz abordarea bazat pe modele
pentru calculul menionat la articolul 36 alineatul (1) litera (d) i interne de rating i care aplic abordarea standardizat pentru
la articolul 62 litera (c). o parte din expunerile lor, pe baz consolidat sau individual,
n conformitate cu articolele 148 i 150, stabilesc partea
ajustrii generale pentru riscul de credit care trebuie supus
tratamentului ajustrii generale pentru riscul de credit conform
(2) Pentru o expunere pentru care o instituie aplic abordrii standardizat i cea supus tratamentului ajustrii
abordarea bazat pe modele interne de rating utiliznd generale pentru riscul de credit conform abordrii IRB, dup
estimri proprii ale pierderilor n caz de nerambursare (LGD) cum urmeaz:
i ale factorilor de conversie n conformitate cu articolul 151,
instituia poate recurge la diminuarea riscului de credit n
conformitate cu capitolul 3.
(a) dac este cazul, atunci cnd o instituie inclus n
consolidare aplic exclusiv abordarea bazat pe modele
interne de rating, ajustrile generale pentru riscul de credit
Articolul 109 ale acestei instituii sunt supuse tratamentului prevzut la
alineatul (2);
Tratamentul expunerilor securitizate n cadrul abordrii
standardizate i al abordrii IRB
(1) n cazul n care o instituie utilizeaz abordarea standar (b) dac este cazul, atunci cnd o instituie inclus n
dizat n temeiul capitolului 2 pentru calcularea valorilor expu consolidare aplic exclusiv abordarea standardizat, ajustrile
nerilor ponderate la risc pentru clasa de expuneri n care ar fi generale pentru riscul de credit ale acestei instituii sunt
incluse expunerile securitizate, conform articolului 112, aceasta supuse tratamentului prevzut la alineatul (1);
calculeaz valoarea expunerii ponderate la risc pentru o poziie
din securitizare n conformitate cu articolele 245, 246 i 251-
258. Instituiile care utilizeaz abordarea standardizat pot s (c) suma rmas a ajustrii pentru riscul de credit se aloc pro
foloseasc, de asemenea, abordarea bazat pe evaluare intern rata n conformitate cu proporia valorilor expunerilor
dac acest lucru este permis n temeiul articolului 259 ponderate la risc care fac obiectul abordrii standardizate
alineatul (3). i a celor care fac obiectul abordrii IRB.
L 176/74 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

(4) ABE elaboreaz proiecte de standarde tehnice de regle Elementele extrabilaniere menionate la primul alineat, a doua
mentare care s precizeze modul de calcul al ajustrilor specifice tez, se ncadreaz n categoriile de risc indicate n anexa I.
i generale pentru riscul de credit potrivit cadrului contabil
aplicabil pentru:
Cnd o instituie utilizeaz metoda extins a garaniilor
financiare (Financial Collateral Comprehensive Method) n temeiul
(a) valoarea expunerii n cadrul abordrii standardizat articolului 223, valoarea expunerii titlurilor de valoare sau
prevzut la articolul 111; mrfurilor vndute, date n gaj sau mprumutate n cadrul
unei tranzacii de rscumprare, n cadrul unei tranzacii de
dare sau luare cu mprumut de titluri de valoare sau mrfuri
(b) valoarea expunerii n cadrul abordrii IRB menionat la i n cadrul tranzaciilor de creditare n marj se majoreaz cu
articolele 166-168; ajustarea de volatilitate corespunztoare a respectivelor titluri de
valoare sau produse de baz, n conformitate cu dispoziiile
articolelor 223-225.
(c) tratamentul valorilor pierderilor ateptate menionat la
articolul 159;
(2) Valoarea expunerii unui instrument financiar derivat
enumerat n anexa II se determin n conformitate cu
capitolul 6, efectele contractelor de novaie i ale altor
(d) valoarea expunerii pentru calculul valorilor expunerilor
acorduri de compensare lundu-se n considerare n scopul
ponderate la risc pentru poziii din securitizare menionat
aplicrii metodelor respective n conformitate cu capitolul 6.
la articolul 246 i 266;
n cazul tranzaciilor de rscumprare, al tranzaciilor de dare
sau luare de titluri de valoare sau mrfuri cu mprumut, al
tranzaciilor cu termen lung de decontare i al tranzaciilor de
(e) determinarea strii de nerambursare n temeiul creditare n marj, valoarea expunerii se poate determina fie n
articolului 178; conformitate cu capitolul 6, fie n conformitate cu capitolul 4.

ABE transmite Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de (3) n cazul n care o expunere face obiectul proteciei
reglementare pn la 1 februarie 2015. finanate a creditului, valoarea expunerii aplicabil elementului
respectiv se poate modifica n conformitate cu capitolul 4.

Se deleag Comisiei competena de a adopta standardele tehnice


de reglementare menionate la primul paragraf, n conformitate Articolul 112
cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.
Clase de expuneri
Fiecare expunere este ncadrat n una dintre urmtoarele clase
CAPITOLUL 2 de expuneri:
Abordarea standardizat
Seciunea 1 (a) expuneri fa de administraii centrale sau bnci centrale;

Principii generale
(b) expuneri fa de administraii regionale sau autoriti locale;
Articolul 111
Valoarea expunerii
(c) expuneri fa de entiti din sectorul public;
(1) Valoarea expunerii unui element de activ este valoarea sa
contabil rmas dup ce au fost aplicate ajustri specifice
pentru riscul de credit, ajustri de valoare suplimentare n (d) expuneri fa de bnci de dezvoltare multilateral;
conformitate cu articolele 34 i cu articolul 110, precum i
alte reduceri ale fondurilor proprii aferente elementului de
activ. Valoarea expunerii unui element extrabilanier enumerat (e) expuneri fa de organizaii internaionale;
n anexa I este urmtorul procentaj din valoarea sa nominal,
dup deducerea ajustrilor specifice pentru riscul de credit:
(f) expuneri fa de instituii;

(a) 100 % dac este un element cu risc maxim;


(g) expuneri fa de societi;

(b) 50 % dac este un element cu risc mediu; (h) expuneri de tip retail;

(c) 20 % dac este un element cu risc moderat; (i) expuneri garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile;

(d) 0 % dac este un element cu risc sczut. (j) expuneri n stare de nerambursare;
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/75

(k) expuneri asociate unui risc extrem de ridicat; (a) contrapartea este o instituie, o societate financiar holding,
o societate financiar holding mixt, o instituie financiar, o
societate de administrare a activelor sau o ntreprindere
(l) expuneri sub form obligaiunilor garantate; prestatoare de servicii auxiliare care face obiectul unor
cerine prudeniale adecvate;

(m) elemente reprezentnd poziii din securitizare;


(b) contrapartea este inclus n aceeai arie de consolidare ca i
instituia, potrivit metodei consolidrii globale;
(n) expuneri fa de instituii i societi cu o evaluare de credit
pe termen scurt;
(c) contrapartea face obiectul acelorai proceduri de evaluare, de
(o) expuneri sub form de uniti sau aciuni deinute n msurare i de control al riscurilor ca i instituia;
organisme de plasament colectiv (OPC);

(d) contrapartea este situat n acelai stat membru ca i insti


(p) expuneri provenind din titluri de capital; tuia;

(q) alte elemente.


(e) nu exist niciun impediment practic sau juridic semnificativ,
actual sau potenial, n calea transferului prompt de fonduri
proprii sau a rambursrii rapide a datoriilor de ctre
Articolul 113
contraparte instituiei.
Calculul valorilor expunerilor ponderate la risc
(1) Pentru a calcula valorile expunerilor ponderate la risc,
ponderile de risc se aplic tuturor expunerilor, dac respectivele n cazul n care instituia este autorizat, n conformitate cu
expuneri nu sunt deduse din fondurile proprii, n conformitate prezentul alineat, s nu aplice cerinele prevzute la alineatul
cu dispoziiile din seciunea 2. Ponderile de risc aplicate depind (1), aceasta poate atribui o pondere de risc de 0 %.
de clasa n care este ncadrat fiecare expunere i, n confor
mitate cu seciunea 2, de calitatea creditului. Calitatea creditului
poate fi stabilit prin raportare la evalurile de credit emise de (7) Cu excepia expunerilor care genereaz elemente de
ECAI sau la evalurile de credit emise de ageniile de creditare a fonduri proprii de nivel 1 de baz, elemente de fonduri
exportului, n conformitate cu seciunea 3. proprii de nivel 1 suplimentar i elemente fonduri proprii de
nivel 2, instituiile pot, sub rezerva aprobrii prealabile acordate
de autoritile competente, s nu aplice cerinele prevzute la
(2) n vederea aplicrii unei ponderi de risc n sensul prezentul articol alineatul (1) pentru expunerile fa de contra
alineatului (1), valoarea expunerii se multiplic cu ponderea de prile cu care instituiile au intrat ntr-un sistem instituional de
risc specificat sau determinat n conformitate cu seciunea 2. protecie care const ntr-un acord contractual sau statutar de
stabilire a responsabilitilor care protejeaz instituiile
respective i le asigur, n special, lichiditatea i solvabilitatea
(3) n cazul n care o expunere face obiectul proteciei credi pentru a evita falimentul, n cazul n care este necesar. Autori
tului, ponderea de risc aplicabil elementului respectiv se poate tile competente sunt mputernicite s acorde aprobarea dac
modifica n conformitate cu capitolul 4. sunt ndeplinite urmtoarele condiii:

(4) n cazul expunerilor din securitizare, valorile expunerilor (a) cerinele prevzute la alineatul (6) literele (a), (d) i (e) sunt
ponderate la risc se calculeaz n conformitate cu capitolul 5. respectate;

(5) n cazul expunerilor pentru care seciunea 2 nu prevede o


metod de calcul se aplic o pondere de risc de 100 %. (b) acordurile ncheiate asigur c sistemul instituional de
protecie poate acorda sprijinul necesar, n temeiul angaja
mentelor care stau la baza lui, din fonduri care i sunt
(6) Cu excepia expunerilor care genereaz elemente de imediat disponibile;
fonduri proprii de nivel 1 de baz, elemente de fonduri
proprii de nivel 1 suplimentar sau elemente de fonduri
proprii de nivel 2, o instituie poate decide, sub rezerva (c) sistemul instituional de protecie dispune de sisteme
aprobrii prealabile de ctre autoritile competente, s nu adecvate i uniformizate pentru monitorizarea i clasificarea
aplice cerinele prevzute la prezentul articol alineatul (1) riscurilor, oferind o imagine complet a situaiilor de risc ale
pentru expunerile instituiei respective fa de o contraparte tuturor membrilor, considerai individual, precum i a
care este ntreprinderea-mam, filiala sa, o filial a ntreprin sistemului instituional de protecie n ansamblul su, cu
derii-mam sau o ntreprindere legat printr-o relaie n sensul posibilitile corespunztoare de a-i exercita influena;
articolului 12 alineatul (1) din Directiva 83/349/CEE. Autori sistemele n cauz permit monitorizarea adecvat a expu
tile competente sunt mputernicite s acorde aprobarea dac nerilor n stare de nerambursare, n conformitate cu
sunt ndeplinite urmtoarele condiii: articolul 178 alineatul (1);
L 176/76 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

(d) sistemul instituional de protecie realizeaz propria analiz Tabelul 1


a riscurilor, pe care o comunic membrilor;
Nivel de calitate a
1 2 3 4 5 6
creditului

(e) sistemul instituional de protecie ntocmete i public Pondere de risc 0% 20 % 50 % 100 % 100 % 150 %
anual un raport consolidat care cuprinde bilanul, contul
de profit i pierderi, raportul de situaie i raportul privind
riscurile cu privire la sistemul instituional de protecie n (3) Expunerilor fa de BCE li se aplic o pondere de risc
ansamblul su, sau un raport care cuprinde bilanul agregat, de 0 %.
contul agregat de profit i pierderi, raportul de situaie i
raportul privind riscurile cu privire la sistemul instituional
de protecie n ansamblul su; (4) Expunerilor fa de administraiile centrale i bncile
centrale ale statelor membre, denominate i finanate n
moneda naional a respectivei administraii centrale sau bnci
centrale li se aplic o pondere de risc de 0 %.
(f) membrii sistemului instituional de protecie sunt obligai s
dea un preaviz de cel puin 24 de luni n cazul n care
doresc s pun capt sistemului instituional de protecie;
(5) Pn la 31 decembrie 2017, se aplic, n cazul expu
nerilor fa de administraiile centrale sau bncile centrale din
statele membre, denominate i finanate n moneda naional a
oricrui stat membru, aceeai pondere de risc care s-ar aplica
(g) utilizarea multipl a elementelor eligibile pentru calculul
expunerilor denominate i finanate n moneda lor naional.
fondurilor proprii (denumit n continuare multipla
utilizare a fondurilor proprii), precum i orice constituire
inadecvat de fonduri proprii ntre membrii sistemului insti
tuional de protecie sunt excluse; (6) n ceea ce privete expunerile indicate la alineatul (5):

(a) n 2018, valorile calculate ale expunerilor ponderate la risc


(h) sistemul instituional de protecie se bazeaz pe o larg sunt de 20 % din ponderea de risc aplicat expunerilor
participare a instituiilor de credit cu un profil de activitate respective n conformitate cu articolul 114 alineatul (2);
predominant omogen;

(b) n 2019, valorile calculate ale expunerilor ponderate la risc


sunt de 50 % din ponderea de risc aplicat expunerilor
(i) adecvarea sistemelor menionate la literele (c) i (d) este respective n conformitate cu articolul 114 alineatul (2);
aprobat i monitorizat la intervale regulate de ctre auto
ritile competente relevante.
(c) n 2020, valorile calculate ale expunerilor ponderate la risc
sunt de 100 % din ponderea de risc aplicat expunerilor
respective n conformitate cu articolul 114 alineatul (2).
n cazul n care instituia decide, n conformitate cu prezentul
alineat, s nu aplice cerinele prevzute la alineatul (1), aceasta
poate atribui o pondere de risc de 0 %. (7) n cazul n care autoritile competente dintr-o ar ter,
care aplic dispoziii de supraveghere i reglementare cel puin
echivalente cu dispoziiile aplicate n Uniune, aplic o pondere
de risc mai mic dect cea indicat la alineatele (1) i (2) pentru
Seciunea 2 expunerile fa de propria administraie central i propria
Ponderi de risc banc centrale, denominate i finanate n moneda naional,
instituiile pot s aplice expunerilor respective aceeai pondere
Articolul 114 de risc.
Expuneri fa de administraii centrale sau bnci centrale
(1) Expunerile fa de administraii centrale i bnci centrale n sensul prezentului alineat, Comisia poate adopta, prin inter
primesc o pondere de risc de 100 %, cu excepia cazului n care mediul actelor de punere n aplicare i sub rezerva procedurii de
se aplic tratamentele prevzute la alineatele (2)-(7). examinare prevzute la articolul 464 alineatul (2), o decizie prin
care s stabileasc dac o ar ter aplic dispoziii de supra
veghere i reglementare cel puin echivalente cu cele aplicate n
Uniune. n absena unei astfel de decizii, pn la 1 ianuarie
(2) Expunerile fa de administraii centrale i bnci centrale 2015, instituiile pot continua s aplice tratamentul prevzut
pentru care este disponibil o evaluare de credit efectuat de o la prezentul alineat pentru expunerile fa de administraia
instituie extern de evaluare a creditului desemnat primesc o central sau fa de banca central dintr-o ar ter, dac auto
pondere de risc n conformitate cu tabelul 1 care corespunde ritile competente relevante au declarat ara ter respectiv ca
evalurii de credit emise de instituia extern de evaluare a fiind eligibil pentru acest tratament, nainte de 1 ianuarie
creditului n conformitate cu articolul 136. 2014.
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/77

Articolul 115 (2)-(4) i sunt denominate i finanate n moneda naional a


administraiei regionale sau a autoritii locale respective li se
Expuneri fa de administraii regionale sau autoriti locale aplic o pondere de risc de 20 %.
(1) Expunerile fa de administraii regionale sau autoriti
locale sunt ponderate la risc ca i expunerile fa de instituii,
cu excepia cazului n care acestea sunt tratate ca expuneri fa Articolul 116
de administraii centrale n temeiul alineatului (2) sau (4) sau li
se atribuie o pondere de risc astfel cum este prevzut la Expuneri fa de entiti din sectorul public
alineatul (5). Tratamentul preferenial pentru expunerile pe (1) Expunerile fa de entiti din sectorul public pentru care
termen scurt prevzut la articolul 119 alineatul (2) i la nu este disponibil o evaluare de credit efectuat de o instituie
articolul 120 alineatul (2) nu se aplic. extern de evaluare a creditului desemnat primesc o pondere
de risc n conformitate cu nivelul de calitate a creditului atribuit
expunerilor fa de administraia central a jurisdiciei n care
(2) Expunerile fa de administraii regionale i autoriti este nregistrat entitatea din sectorul public n conformitate cu
locale sunt tratate ca expuneri fa de administraia central tabelul 2 de mai jos:
sub a crei jurisdicie acestea sunt instituite, dac nu exist
nicio diferen de risc ntre expunerile respective ca urmare a
competenelor specifice de colectare de venituri ale adminis
traiilor regionale i ale autoritilor locale i a existenei unor Tabelul 2
acorduri instituionale specifice care au ca efect diminuarea
riscului de nerambursare. Nivel de calitate a
creditului atribuit
1 2 3 4 5 6
administraiei
centrale
ABE menine o baz de date public a tuturor administraiilor
regionale i autoritilor locale din Uniune pe care autoritile Pondere de risc 20 % 50 % 100 % 100 % 100 % 150 %
competente relevante le trateaz ca expuneri fa de adminis
traiile lor centrale.
Pentru expunerile fa de entiti din sectorul public nregistrate
(3) Expunerile fa de biserici i comuniti religioase n ri a cror administraie central nu beneficiaz de rating,
constituite ca persoane juridice de drept public, n msura n ponderea de risc este de 100 %.
care percep taxe n conformitate cu legislaia care le acord
acest drept, sunt tratate ca expuneri fa de administraii
regionale i autoriti locale. n acest caz, alineatul (2) nu se (2) Expunerile fa de entiti din sectorul public pentru care
aplic i, n scopul aplicrii articolului 150 alineatul (1) litera (a), este disponibil o evaluare de credit efectuat de o instituie
nu se exclude permisiunea de a aplica abordarea standardizat. extern de evaluare a creditului desemnat sunt tratate n
conformitate cu articolul 120. Tratamentul preferenial pentru
expunerile pe termen scurt prevzut la articolul 119 alineatul
(4) Cnd autoritile competente din jurisdicia unei ri tere (2) i la articolul 120 alineatul (2) nu se aplic entitilor
care aplic dispoziii de supraveghere i de reglementare cel respective.
puin echivalente cu cele aplicate n Uniunea European
trateaz expunerile fa de administraii regionale sau autoriti
locale n acelai mod ca i expunerile fa de propria adminis (3) Pentru expunerile fa de entiti din sectorul public cu o
traie central i nu exist nicio diferen de risc ntre aceste scaden iniial de trei luni sau mai puin, ponderea de risc este
expuneri, datorit competenelor specifice de colectare de de 20 %.
venituri ale administraiilor regionale sau autoritilor locale i
datorit acordurilor instituionale specifice de reducere a riscului
de nerambursare, instituiile pot s aplice expunerilor fa de
astfel de administraii regionale i autoriti locale aceleai (4) n situaii excepionale, expunerile fa de entiti din
ponderi de risc. sectorul public pot fi tratate drept expuneri fa de administraia
central, de administraia regional sau de autoritatea local n a
crei jurisdicie sunt constituite, n cazul n care, n opinia
n sensul prezentului alineat, Comisia poate adopta, prin inter autoritilor competente din respectiva jurisdicie, nu exist
mediul actelor de punere n aplicare i sub rezerva procedurii de diferen de risc ntre aceste expuneri, datorit existenei unei
examinare prevzute la articolul 464 alineatul (2), o decizie prin garanii adecvate oferite de administraia central, de adminis
care s stabileasc dac o ar ter aplic dispoziii de supra traia regional sau de autoritatea local.
veghere i reglementare cel puin echivalente cu cele aplicate n
Uniune. n absena unei astfel de decizii, pn la 1 ianuarie
2015, instituiile pot continua s aplice tratamentul prevzut (5) Atunci cnd autoritile competente din jurisdicia unei
la prezentul alineat pentru o ar ter, dac autoritile ri tere, care aplic dispoziii de supraveghere i reglementare
competente relevante au declarat ara ter respectiv ca fiind cel puin echivalente celor aplicate n Uniune, trateaz expu
eligibil pentru acest tratament nainte de 1 ianuarie 2014. nerile fa de entiti din sectorul public n conformitate cu
alineatul (1) sau cu alineatul (2), instituiile pot s aplice expu
nerilor fa de astfel de entiti din sectorul public ponderi de
(5) Expunerilor fa de administraii regionale sau autoriti risc n aceeai manier. n caz contrar, instituiile aplic o
locale din statele membre care nu sunt menionate la alineatele pondere de risc de 100 %.
L 176/78 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

n sensul prezentului alineat, Comisia poate adopta, prin inter (k) Fondul European de Investiii (European Investment Fund);
mediul actelor de punere n aplicare i sub rezerva procedurii de
examinare prevzute la articolul 464 alineatul (2), o decizie prin
care s stabileasc dac o ar ter aplic dispoziii de supra (l) Agenia pentru Garantarea Investiiilor Multilaterale (Multi
veghere i reglementare cel puin echivalente cu cele aplicate n lateral Investment Guarantee Agency);
Uniune. n absena unei astfel de decizii, pn la 1 ianuarie
2015, instituiile pot continua s aplice tratamentul prevzut (m) Facilitatea Internaional de Finanare n favoarea Imunizrii
la prezentul alineat pentru o ar ter, dac autoritile (International Finance Facility for Immunisation);
competente relevante au declarat ara ter respectiv ca fiind
eligibil pentru acest tratament nainte de 1 ianuarie 2014.
(n) Banca Islamic de Dezvoltare (Islamic Development Bank).
Articolul 117
(3) Se aplic o pondere de risc de 20 % prii nevrsate a
Expuneri fa de bnci de dezvoltare multilateral capitalului subscris la Fondul European de Investiii.
(1) Expunerile fa de bnci de dezvoltare multilateral care
nu sunt menionate la alineatul (2) sunt tratate n acelai mod Articolul 118
ca i expunerile fa de instituii. Tratamentul preferenial pentru
expunerile pe termen scurt prevzut la articolul 119 alineatul Expuneri fa de organizaii internaionale
(2), la articolul 120 alineatul (2) i la articolul 121 alineatul (3)
Expunerilor fa de urmtoarele organizaii internaionale li se
nu se aplic.
aplic o pondere de risc de 0 %:

Societatea Interamerican de Investiii (Inter-American Investment


(a) Uniunea;
Corporation), Banca pentru Dezvoltare i Comer n regiunea
Mrii Negre (Black Sea Trade and Development Bank) Banca
Central-American pentru Integrare Economic (Central (b) Fondul Monetar Internaional;
American Bank for Economic Integration) i CAF-Banca pentru
Dezvoltare a Americii Latine sunt considerate bnci de
dezvoltare multilateral. (c) Banca Reglementelor Internaionale;

(2) Expunerilor fa de urmtoarele bnci de dezvoltare (d) Fondul european de stabilitate financiar;
multilateral li se aplic o pondere de risc de 0 %:
(e) Mecanismul european de stabilitate;
(a) Banca Internaional pentru Reconstrucie i Dezvoltare
(International Bank for Reconstruction and Development); (f) o instituie financiar internaional instituit de dou sau
mai multe state membre, care are scopul de a mobiliza
(b) Societatea Financiar Internaional (International Finance fonduri i de a oferi asisten financiar n beneficiul
Corporation); membrilor si care sunt afectai sau ameninai de
probleme grave de finanare.

(c) Banca Interamerican de Dezvoltare (Inter-American Deve


Articolul 119
lopment Bank);
Expuneri fa de instituii
(d) Banca Asiatic de Dezvoltare (Asian Development Bank); (1) Expunerile fa de instituiile pentru care este disponibil
o evaluare de credit efectuat de o instituie extern de evaluare
a creditului desemnat sunt ponderate la risc n conformitate cu
(e) Banca African de Dezvoltare (African Development Bank); articolul 120. Expunerile fa de instituiile pentru care nu este
disponibil o evaluare de credit efectuat de o instituie extern
(f) Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Council of Europe de evaluare a creditului desemnat sunt ponderate la risc n
Development Bank); conformitate cu articolul 121.

(2) Expunerilor fa de instituii cu o scaden rezidual de


(g) Banca Nordic de Investiii (Nordic Investment Bank);
trei luni sau mai puin, denominate i finanate n moneda
naional a debitorului, li se atribuie o pondere de risc care
(h) Banca Caraibian de Dezvoltare (Caribbean Development este cu un nivel mai puin favorabil dect ponderea de risc
Bank); preferenial, astfel cum este descris la articolul 114 alineatele
(4)-(7), alocat expunerilor fa de administraia central n care
este nregistrat instituia.
(i) Banca European pentru Reconstrucie i Dezvoltare
(European Bank for Reconstruction and Development);
(3) Niciunei expuneri cu o scaden rezidual de trei luni sau
mai puin, denominate i finanate n moneda naional a debi
(j) Banca European de Investiii (European Investment Bank); torului, nu i se aplic o pondere de risc mai mic de 20 %.
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/79

(4) Expunerea fa de o instituie sub form de rezerve preferenial general pentru expunerile pe termen scurt
minime obligatorii impuse de BCE sau de banca central a prevzut la alineatul (2) este dup cum urmeaz:
unui stat membru a fi deinute de o instituie poate fi
ponderat la risc ca i expunerile fa de banca central din
statul membru respectiv cu condiia ca: (a) n cazul n care nu exist o evaluare a expunerilor pe termen
scurt, se aplic tratamentul preferenial general pentru expu
(a) rezervele s fie deinute n conformitate cu Regulamentul nerile pe termen scurt menionat la alineatul (2) n cazul
(CE) nr. 1745/2003 al Bncii Centrale Europene din tuturor expunerilor fa de instituii cu o scaden rezidual
12 septembrie 2003 privind aplicarea rezervelor minime de pn la trei luni;
obligatorii (1) sau n conformitate cu cerinele naionale
echivalente n toate aspectele importante cu regulamentul
menionat; (b) n cazul n care exist o evaluare pe termen scurt, iar
evaluarea respectiv determin aplicarea unei ponderi de
risc identice sau mai favorabile dect utilizarea tratamentului
(b) n cazul falimentului sau al insolvenei instituiei care deine preferenial general pentru expunerile pe termen scurt,
rezervele, acestea s fie rambursate integral instituiei n menionat la alineatul (2), atunci evaluarea pe termen
timp util i s nu fie utilizate pentru a acoperi alte datorii scurt se utilizeaz numai pentru expunerea respectiv.
ale instituiei. Celelalte expuneri pe termen scurt fac obiectul tratamentului
preferenial general pentru expuneri pe termen scurt,
(5) Expunerile fa de instituii financiare autorizate i supra menionat la alineatul (2);
vegheate de autoritile competente i care fac obiectul unor
cerine prudeniale comparabile celor aplicate instituiilor n
ceea ce privete soliditatea sunt tratate ca expuneri fa de insti (c) n cazul n care exist o evaluare pe termen scurt, iar
tuii. evaluarea respectiv determin aplicarea unei ponderi de
risc mai puin favorabile dect utilizarea tratamentului prefe
renial general pentru expunerile pe termen scurt, menionat
Articolul 120
la alineatul (2), atunci tratamentul preferenial general
Expuneri fa de instituii care beneficiaz de rating pentru expunerile pe termen scurt nu se utilizeaz i
tuturor creanelor pe termen scurt care nu beneficiaz de
(1) Expunerile fa de instituii, cu o scaden rezidual de rating li se aplic aceeai pondere de risc ca i cea aplicat
peste trei luni, pentru care este disponibil o evaluare de credit prin evaluarea specific pe termen scurt.
efectuat de o ECAI desemnat primesc o pondere de risc n
conformitate cu tabelul 3 care corespunde evalurii de credit
emise de instituia extern de evaluare a creditului n confor
mitate cu articolul 136. Articolul 121
Expuneri fa de instituii care nu beneficiaz de rating
Tabelul 3 (1) Expunerile fa de instituii pentru care nu este dispo
nibil o evaluare de credit efectuat de o ECAI desemnat
Nivel de calitate a primesc o pondere de risc n conformitate cu nivelul de
1 2 3 4 5 6
creditului calitate a creditului atribuit expunerilor fa de administraia
central a jurisdiciei n care este nregistrat instituia n confor
Pondere de risc 20 % 50 % 50 % 100 % 100 % 150 % mitate cu tabelul 5 de mai jos:

Tabelul 5
(2) Expunerile fa de instituii, cu o scaden rezidual de
pn la trei luni, pentru care este disponibil o evaluare de Nivel de calitate a
credit efectuat de o ECAI desemnat primesc o pondere de creditului atribuit
risc n conformitate cu tabelul 4 care corespunde evalurii de 1 2 3 4 5 6
administraiei
credit emise de ECAI n conformitate cu articolul 136: centrale

Ponderea de risc a 20 % 50 % 100 % 100 % 100 % 150 %


Tabelul 4 expunerii

Nivel de calitate a
1 2 3 4 5 6
creditului

Pondere de risc 20 % 20 % 20 % 50 % 50 % 150 % (2) Pentru expunerile fa de instituii care nu beneficiaz de


rating nregistrate n ri a cror administraie central nu bene
ficiaz de rating, ponderea de risc este de 100 %.

(3) Interaciunea dintre tratamentul evalurii de credit pe


termen scurt n temeiul articolului 131 i tratamentul (3) Pentru expunerile fa de instituii care nu beneficiaz de
rating cu o scaden iniial efectiv de cel mult trei luni,
(1) JO L 250, 2.10.2003, p. 10. ponderea de risc este de 20 %.
L 176/80 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

(4) Fr a aduce atingere alineatelor (2) i (3), pentru expu Valoarea actualizat a plilor minime de leasing de tip retail
nerile din finanarea comerului menionate la articolul 162 poate fi ncadrat n clasa de expuneri de tip retail.
alineatul (3) al doilea paragraf litera (b) fa de instituii care
nu beneficiaz de rating, ponderea de risc este de 50 %, iar n
cazul n care scadena rezidual a acestor expuneri din
finanarea comerului fa de instituii care nu beneficiaz de Articolul 124
rating este de maximum trei luni, ponderea de risc este de 20 %.
Expuneri garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile

Articolul 122 (1) O expunere sau orice parte a unei expuneri garantat
integral printr-o ipotec asupra unui bun imobil primete o
Expuneri fa de societi pondere de risc de 100 %, dac nu sunt ndeplinite condiiile
prevzute la articolul 125 i la articolul 126, cu excepia
(1) Expunerile pentru care este disponibil o evaluare de oricrei pri a expunerii care este clasificat ntr-o alt clas
credit efectuat de o ECAI desemnat primesc o pondere de de expuneri. Prii din expunere care depete valoarea
risc n conformitate cu tabelul 6, care corespunde evalurii de ipotecar a bunului i se aplic ponderea de risc aplicabil expu
credit emise de ECAI n conformitate cu articolul 136. nerilor negarantate fa de contrapartea implicat.

Tabelul 6

Nivel de calitate a Partea unei expuneri care este tratat ca fiind garantat integral
1 2 3 4 5 6 cu un bun imobil nu este permis a fi mai mare dect valoarea
creditului
de pia a bunului ipotecat sau dect valoarea ipotecar a
Pondere de risc 20 % 50 % 100 % 100 % 150 % 150 % bunului respectiv n cazul statelor membre care au prevzut
criterii riguroase pentru evaluarea valorii ipotecare prin
dispoziii statutare sau de reglementare.

(2) Expunerile pentru care nu este disponibil o evaluare de


credit primesc o pondere de risc de 100 % sau ponderea de risc
aplicabil expunerilor fa de administraia central n a crei (2) Pe baza datelor colectate n temeiul articolului 101 i a
jurisdicie este nregistrat societatea, oricare este mai mare. oricror altor indicatori relevani, autoritile competente
evalueaz periodic, cel puin o dat pe an, dac ponderea de
risc de 35 % pentru expunerile garantate cu ipoteci asupra
Articolul 123 bunurilor imobile locative menionate la articolul 125 i
ponderea de risc de 50 % pentru expunerile garantate cu
Expuneri de tip retail
bunuri imobile comerciale menionate la articolul 126 situate
Expunerile care respect urmtoarele criterii primesc o pondere pe teritoriul lor, sunt adecvate n baza:
de risc de 75 %:

(a) expunerea este fa de una sau mai multe persoane fizice (a) istoricului pierderilor rezultate din expunerile garantate cu
sau fa de o ntreprindere mic sau mijlocie (IMM); bunuri imobile;

(b) expunerea face parte dintr-un numr semnificativ de


expuneri cu caracteristici similare, astfel nct riscurile
asociate unei astfel de creditri sunt reduse considerabil; (b) perspectivelor de evoluie a pieelor de bunuri imobile.

(c) suma total datorat instituiei, ntreprinderii-mam i


filialelor sale, incluznd orice expunere aflat n stare de Autoritile competente pot stabili o pondere de risc mai mare
nerambursare, de ctre clientul debitor sau de ctre un sau criterii mai stricte dect cele prevzute la articolul 125
grup de clieni aflai n legtur, dar excluznd expunerile alineatul (2) i la articolul 126 alineatul (2), acolo unde este
garantate integral i pe deplin cu bunuri imobile locative cazul, din considerente de stabilitate financiar.
care au fost atribuite clasei de expuneri menionate la
articolul 112 litera (i), nu depete 1 milion EUR, potrivit
informaiilor deinute de instituie. Instituia ia toate
msurile necesare pentru a obine informaia respectiv. Pentru expunerile garantate cu ipoteci pe bunuri imobile
locative, autoritatea competent stabilete ponderea de risc la
Titlurile de valoare nu pot fi ncadrate n clasa de expuneri de un procent ntre 35 % i 150 %.
tip retail.

Expunerile care nu respect criteriile menionate la literele (a)-(c) Pentru expunerile garantate cu bunuri imobile comerciale, auto
de la primul paragraf nu sunt eligibile pentru clasa de expuneri ritatea competent stabilete ponderea de risc la un procent
de tip retail. ntre 50 % i 150 %.
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/81

ntre aceste valori, ponderea de risc mai mare este stabilit n Articolul 125
funcie de istoricul pierderilor i avnd n vedere perspectivele
de evoluie a pieelor i considerentele de stabilitate financiar. Expuneri garantate integral i pe deplin cu ipoteci asupra
n cazul n care evaluarea demonstreaz c ponderile de risc proprietilor imobiliare locative
prevzute la articolul 125 alineatul (2) i la articolul 126 (1) Cu excepia cazului n care autoritile competente decid
alineatul (2) nu reflect riscurile reale legate de unul sau mai altfel n conformitate cu articolul 124 alineatul (2), expunerile
multe segmente imobiliare ale acestor expuneri, garantate garantate integral i pe deplin cu ipoteci asupra proprietilor
integral cu ipoteci pe bunuri imobile locative sau pe bunuri imobiliare locative sunt tratate dup cum urmeaz:
imobile comerciale aflate n unul sau mai multe locuri de pe
teritoriul acestora, autoritile competente stabilesc, pentru
respectivele segmente imobiliare ale expunerilor, o pondere de
risc mai mare corespunznd riscurilor reale. (a) expunerile sau orice parte a unei expuneri garantate integral
i pe deplin cu ipoteci asupra proprietilor imobiliare
locative care sunt sau urmeaz a fi ocupate sau nchiriate
de proprietar sau de proprietarul beneficiar n cazul socie
tilor pentru investiii personale, primesc o pondere de risc
Autoritile competente consult ABE cu privire la ajustrile de 35 %;
ponderilor de risc i ale criteriilor aplicate, care se vor calcula
n conformitate cu criteriile stabilite la prezentul alineat, astfel
cum se menioneaz n standardele tehnice de reglementare
prevzute la alineatul (4) din prezentul articol. ABE public (b) expunerile fa de un chiria, n cazul unei tranzacii de
ponderile de risc i criteriile stabilite de autoritile competente leasing al crei obiect l constituie un bun imobil locativ
pentru expunerile menionate la articolele 125, 126 i 199. n care instituia este locator, iar chiriaul are opiunea de
cumprare, primesc o pondere de risc de 35 %, cu condiia
ca expunerea instituiei s fie garantat integral i pe deplin
de dreptul su de proprietate asupra bunului respectiv.
(3) n cazul n care autoritile competente stabilesc o
pondere de risc mai mare sau criterii mai stricte, instituiile
dispun de o perioad de tranziie de ase luni pentru aplicarea (2) Instituiile consider o expunere sau orice parte dintr-o
noii ponderi de risc. expunere ca fiind garantat integral i pe deplin n sensul
alineatului (1) numai dac sunt ndeplinite urmtoarele condiii:

(4) ABE elaboreaz proiecte de standarde tehnice de regle (a) valoarea proprietii nu depinde n mod semnificativ de
mentare pentru a preciza: calitatea creditului debitorului. Atunci cnd determin
relevana unei asemenea dependene, instituiile pot
exclude situaiile n care att valoarea proprietii, ct i
performana debitorului sunt afectate de factori pur macroe
(a) criteriile riguroase de evaluare a valorii ipotecare prevzute conomici;
la alineatul (1);

(b) riscul asociat debitorului nu depinde n mod semnificativ de


randamentul proprietii sau al proiectului-suport, ci de
(b) condiiile prevzute la alineatul (2) pe care autoritile capacitatea real a debitorului de a rambursa datoria din
competente le iau n considerare la stabilirea ponderilor de alte surse; n consecin, rambursarea sumelor datorate nu
risc mai mari, n special considerentele de stabilitate finan depinde n mod semnificativ de fluxurile de numerar
ciar. generate de proprietatea care servete drept garanie real.
Pentru aceste alte surse, instituiile stabilesc, n momentul
acordrii mprumutului, raporturile maxime mprumut/venit,
ca parte a politicii lor de creditare, i obin dovezi cores
ABE transmite Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de punztoare privind veniturile relevante;
reglementare pn la 31 decembrie 2014.

(c) sunt ndeplinite cerinele prevzute la articolul 208 i


regulile de evaluare prevzute la articolul 229 alineatul (1);
Se deleag Comisiei competena de a adopta standardele tehnice
de reglementare menionate la primul paragraf, n conformitate
cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010. (d) cu excepia cazului n care se prevede altfel potrivit arti
colului 124 alineatul (2), partea din mprumut care
primete o pondere de risc de 35 % nu depete 80 %
din valoarea de pia a proprietii n cauz sau 80 % din
(5) Instituiile dintr-un stat membru aplic ponderile de risc valoarea ipotecar a proprietii respective, n statele
i criteriile stabilite de autoritile competente dintr-un alt stat membre care au prevzut criterii riguroase pentru
membru pentru expunerile garantate cu ipoteci asupra bunurilor evaluarea valorii ipotecare prin dispoziii statutare sau de
imobile comerciale i locative situate n statul membru respectiv. reglementare.
L 176/82 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

(3) Instituiile pot deroga de la alineatul (2) litera (b) n cazul (a) valoarea proprietii nu depinde n mod semnificativ de
expunerilor garantate integral i pe deplin cu ipoteci asupra calitatea creditului debitorului. Atunci cnd determin
proprietilor imobiliare locative situate pe teritoriul unui stat relevana unei asemenea dependene, instituiile pot
membru, dac autoritatea competent a acestui stat membru a exclude situaiile n care att valoarea proprietii, ct i
publicat dovezi care s indice prezena unei piee imobiliare performana debitorului sunt afectate de factori pur macroe
locative bine dezvoltate i cu existen ndelungat pe teritoriul conomici;
respectiv, cu rate ale pierderii care nu depesc urmtoarele
limite:

(b) riscul asociat debitorului nu depinde n mod semnificativ de


randamentul proprietii sau al proiectului-suport, ci de
(a) pierderile provenind din mprumuturile garantate cu bunuri capacitatea real a debitorului de a rambursa datoria din
imobile locative pn la 80 % din valoarea de pia sau pn alte surse; n consecin, rambursarea sumelor datorate nu
la 80 % din valoarea ipotecar, cu excepia cazului n care se depinde n mod semnificativ de fluxurile de numerar
prevede altfel n temeiul articolului 124 alineatul (2), nu generate de proprietatea care servete drept garanie real.
depesc 0,3 % din mprumuturile scadente garantate cu
bunuri imobile locative n orice an dat;

(c) sunt ndeplinite cerinele prevzute la articolul 208 i


(b) pierderile totale provenind din mprumuturi garantate cu regulile de evaluare prevzute la articolul 229 alineatul (1);
bunuri imobile locative nu depesc 0,5 % din mprumu
turile scadente garantate cu bunuri imobile locative n
orice an dat.
(d) cu excepia cazului n care se prevede altfel potrivit arti
colului 124 alineatul (2), ponderea de risc de 50 %, se
aplic acelei pri din mprumut care nu depete 50 %
(4) n cazul n care niciuna dintre limitele menionate la din valoarea de pia sau 60 % din valoarea ipotecar a
alineatul (3) nu este respectat ntr-un anumit an, eligibilitatea proprietii respective, n statele membre care au prevzut
pentru utilizarea alineatului (3) nceteaz, urmnd s se aplice criterii riguroase pentru evaluarea valorii ipotecare prin
condiia menionat la alineatul (2) litera (b) pn la data la care dispoziii statutare sau de reglementare.
condiiile prevzute la alineatul (3) sunt respectate ntr-un an
ulterior.

(3) Instituiile pot deroga de la alineatul (2) litera (b) n cazul


expunerilor garantate integral i pe deplin cu ipoteci pe bunuri
Articolul 126 imobile comerciale situate pe teritoriul unui stat membru, dac
Expuneri garantate integral i pe deplin cu ipoteci asupra autoritatea competent a acestui stat membru a publicat dovezi
proprietilor imobiliare comerciale care s indice prezena unei piee imobiliare comerciale bine
dezvoltate i cu existen ndelungat pe teritoriul respectiv cu
(1) Cu excepia cazului n care autoritile competente decid rate ale pierderii care nu depesc urmtoarele limite:
altfel, n conformitate cu articolul 124 alineatul (2), expunerile
garantate integral i pe deplin cu ipoteci asupra proprietilor
imobiliare comerciale sunt tratate dup cum urmeaz:
(a) pierderile provenind din mprumuturi garantate cu bunuri
imobile comerciale pn la 50 % din valoarea de pia sau
60 % din valoarea ipotecar, cu excepia cazului n care se
(a) expunerile sau orice parte a unei expuneri garantate integral prevede altfel n temeiul articolului 124 alineatul (2), nu
i pe deplin cu ipoteci asupra birourilor sau a altor sedii depesc 0,3 % din mprumuturile scadente garantate cu
comerciale pot primi o pondere de risc de 50 %; bunuri imobile comerciale;

(b) expunerile asociate tranzaciilor de leasing cu bunuri imobile


al cror obiect l constituie birouri sau alte sedii comerciale, (b) pierderile totale provenind din mprumuturi garantate cu
tranzacii n care instituia este locator, iar chiriaul are bunuri imobile comerciale nu depesc 0,5 % din mprumu
opiunea de cumprare, pot primi o pondere de risc de turile scadente garantate cu bunuri imobile comerciale.
50 %, cu condiia ca expunerea instituiei s fie garantat
integral i pe deplin cu dreptul su de proprietate asupra
bunului respectiv.
(4) n cazul n care niciuna dintre limitele menionate la
alineatul (3) nu este respectat ntr-un anumit an, eligibilitatea
pentru utilizarea alineatului (3) nceteaz, urmnd s se aplice
(2) Instituiile consider o expunere sau orice parte dintr-o condiia menionat la alineatul (2) litera (b) pn la data la care
expunere ca fiind garantat integral i pe deplin n sensul condiiile prevzute la alineatul (3) sunt respectate ntr-un an
alineatului (1) numai dac sunt ndeplinite urmtoarele condiii: ulterior.
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/83

Articolul 127 (3) Atunci cnd evalueaz dac un alt tip de expunere n
afar de expunerile menionate la alineatul (2) este asociat
Expuneri n stare de nerambursare unor riscuri extrem de ridicate, instituiile trebuie s ia n
(1) Partea negarantat a oricrui element n legtur cu care considerare urmtoarele caracteristici de risc:
debitorul se afl n stare de nerambursare n conformitate cu
articolul 178 sau, n cazul expunerilor de tip retail, partea
negarantat a oricrei faciliti de credit care se afl n stare (a) exist un risc de pierdere ridicat ca urmare a unei stri de
de nerambursare n conformitate cu articolul 178 primete o nerambursare a debitorului;
pondere de risc de:
(b) este imposibil s se evalueze cu precizie dac expunerea se
(a) 150 %, n cazul n care ajustrile specifice pentru riscul de ncadreaz la litera (a).
credit reprezint mai puin de 20 % din partea negarantat a
valorii expunerii, n condiiile n care aceste ajustri specifice
pentru riscul de credit nu ar fi aplicate; ABE emite orientri care s precizeze ce tipuri de expuneri sunt
asociate unui risc extrem de ridicat i n ce circumstane.
(b) 100 %, n cazul n care ajustrile specifice pentru riscul de
credit nu reprezint mai puin de 20 % din partea nega Orientrile respective se adopt n conformitate cu articolul 16
rantat a valorii expunerii, n condiiile n care aceste din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.
ajustri specifice pentru riscul de credit nu ar fi aplicate.

Articolul 129
(2) Pentru determinarea prii garantate a elementului restant,
garaniile eligibile sunt cele eligibile pentru diminuarea riscului Expuneri sub form de obligaiuni garantate
de credit potrivit capitolului 4.
(1) Pentru a fi eligibile pentru tratamentul preferenial
prevzut la alineatele (4) i (5), obligaiunile menionate la
(3) Valoarea expunerii rezultat dup deducerea ajustrilor articolul 52 alineatul (4) din Directiva 2009/65/CE ca obli
specifice pentru riscul de credit pentru expunerile garantate gaiuni garantate ndeplinesc cerinele prevzute la alineatul
integral i pe deplin cu ipoteci asupra proprietilor imobiliare (7) i sunt garantate cu oricare dintre urmtoarele active
locative potrivit articolului 125 primete o pondere de risc de eligibile:
100 %, n cazul n care a survenit o stare de nerambursare
conform articolului 178.
(a) expuneri fa de sau garantate de administraii centrale,
bnci centrale din cadrul SEBC, entiti din sectorul public,
(4) Valoarea expunerii rezultat dup deducerea ajustrilor administraii regionale sau autoriti locale din Uniune;
specifice pentru riscul de credit pentru expunerile garantate
integral i pe deplin cu ipoteci pe bunuri imobile comerciale
potrivit articolului 126 primete o pondere de risc de 100 %, n (b) expuneri fa de sau garantate de administraii centrale ale
cazul n care a survenit o stare de nerambursare conform arti unor state tere, bnci centrale ale unor ri tere, bnci de
colului 178. dezvoltare multilateral, organizaii internaionale care se
ncadreaz la nivelul 1 de calitate a creditului, dup cum
Articolul 128 se prevede n prezentul capitol, expuneri fa de sau
garantate de entiti din sectorul public din ri tere, de
Elemente asociate unui risc extrem de ridicat administraii regionale din ri tere sau autoriti locale
din ri tere, care sunt ponderate la risc ca expuneri fa
(1) Instituiile atribuie o pondere de risc de 150 % pentru
de instituii sau administraii centrale i bnci centrale, n
expunerile asociate unor riscuri extrem de ridicate, inclusiv
conformitate cu articolul 115 alineatele (1) sau (2) sau,
pentru expunerile sub form de aciuni sau uniti deinute
respectiv, cu articolul 116 alineatele (1), (2) sau (4) i care
ntr-un OPC, dac este cazul.
se ncadreaz la nivelul 1 de calitate a creditului, dup cum
se prevede n prezentul capitol, i expuneri n nelesul
(2) Expunerile cu riscuri extrem de ridicate includ oricare prezentei litere, care se ncadreaz cel puin la nivelul 2
dintre urmtoarele expuneri: de calitate a creditului, dup cum se prevede n prezentul
capitol, cu condiia ca respectivele expuneri s nu
(a) investiiile n societile cu capital de risc (venture capital depeasc 20 % din valoarea nominal a obligaiunilor
firms); garantate rmase de rambursat ale instituiilor emitente;

(b) investiiile n FIA definite la articolul 4 alineatul (1) litera (a) (c) expuneri fa de instituii care se ncadreaz la nivelul 1 de
din Directiva 2011/61/UE, cu excepia cazurilor n care calitate a creditului, dup cum se prevede n prezentul
mandatul fondului nu permite un nivel al efectului de capitol. Totalul acestor expuneri nu trebuie s depeasc
levier mai mare dect cel impus n temeiul articolului 51 15 % din valoarea nominal a obligaiunilor garantate
alineatul (3) din Directiva 2009/65/CE; rmase de rambursat ale instituiei emitente. Expunerile
fa de instituiile din UE, cu o scaden de cel mult 100
de zile, nu fac obiectul cerinelor pentru nivelul 1, ns
(c) investiii n capital privat (private equity);
respectivele instituii trebuie s se ncadreze cel puin la
nivelul 2 de calitate a creditului, dup cum se prevede n
(d) finanri speculative ale bunurilor imobile. prezentul capitol.
L 176/84 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

(d) mprumuturi garantate cu (ii) uniti de rang superior emise de fonduri comune de
securitizare franceze sau de organisme echivalente de
securitizare, reglementate de legislaia unui stat
(i) bunuri imobile locative pn la valoarea cea mai mic
membru, care securitizeaz expuneri garantate cu
dintre principalul drepturilor de ipotec combinate cu
bunuri imobile comerciale. n cazul n care astfel de
orice drept de ipotec anterior i 80 % din valoarea
uniti cu rang superior sunt utilizate drept garanie,
bunurilor gajate; sau
n cadrul supravegherii publice speciale pentru protejarea
deintorilor de obligaiuni, aa cum se prevede la
(ii) uniti de rang superior emise de fonduri comune de articolul 52 alineatul (4) din Directiva 2009/65/CE,
securitizare franceze sau de organisme echivalente de trebuie s se asigure c activele-suport pentru aceste
securitizare, reglementate de legislaia unui stat uniti sunt constituite, n orice moment de la integrarea
membru, care securitizeaz expuneri garantate cu lor n portofoliul de acoperire, n proporie de cel puin
bunuri imobile locative. n cazul n care astfel de 90 % din ipoteci asupra proprietilor imobiliare
uniti cu rang superior sunt utilizate drept garanie, comerciale combinate cu orice ipoteci anterioare, pn
n cadrul supravegherii publice speciale pentru protejarea la valoarea cea mai mic dintre principalul unitilor,
deintorilor de obligaiuni, aa cum se prevede la principalul ipotecilor i 60 % din valoarea proprietilor
articolul 52 alineatul (4) din Directiva 2009/65/CE, se gajate, c unitile se ncadreaz la nivelul 1 de calitate a
asigur c activele-suport pentru aceste uniti sunt creditului, dup cum prevede n prezentul capitol, i c
constituite, n orice moment de la integrarea lor n aceste uniti nu depesc 10 % din valoarea nominal a
portofoliul de acoperire, n proporie de cel puin emisiunii n circulaie.
90 % din ipoteci asupra proprietilor imobiliare
comerciale combinate cu orice ipoteci anterioare, pn
la valoarea cea mai mic dintre principalul unitilor,
principalul ipotecilor i 80 % din valoarea proprietilor mprumuturile garantate cu bunuri imobile comerciale sunt
gajate, c unitile se ncadreaz la nivelul 1 de calitate a eligibile dac raportul valoare/mprumut de 60 % este
creditului, dup cum prevede n prezentul capitol, i c depit pn la un nivel maxim de 70 % n cazul n care
aceste uniti nu depesc 10 % din valoarea nominal a valoarea total a activelor constituite ca garanii pentru obli
emisiunii n circulaie. gaiunile garantate depete valoarea nominal a obli
gaiunilor garantate rmase de rambursat cu cel puin
10 %, iar creana deintorilor de obligaiuni ndeplinete
(e) mprumuturi locative garantate integral de un furnizor de cerinele de certitudine juridic, prevzute n capitolul 4.
protecie eligibil menionat la articolul 201, care se calific Creana deintorilor de obligaiuni are prioritate fa de
pentru nivelul 2 de calitate a creditului sau superior acestuia, alte creane asupra garaniei;
conform dispoziiilor prezentului capitol, n cazul n care
partea din fiecare dintre mprumuturi care este utilizat
pentru a satisface cerina prevzut la prezentul alineat, de
acoperire cu garanii reale a obligaiunii garantate, nu (g) mprumuturi garantate cu drepturi de retenie maritim
reprezint mai mult de 80 % din valoarea proprietii asupra navelor pn la diferena dintre 60 % din valoarea
imobiliare locative situate n Frana i n cazul n care un navei gajate i valoarea oricrui drept anterior de retenie
raport mprumut/venit respect o proporie de cel mult maritim.
33 % la acordarea mprumutului. La acordarea mpru
mutului trebuie s nu existe drepturi de ipotec asupra
proprietii imobiliare locative, iar pentru mprumuturile
acordate ncepnd cu data de 1 ianuarie 2014, creditorul n sensul literei (c), al literei (d) punctul (ii) i al literei (f)
se angajeaz prin contract s nu acorde astfel de drepturi punctul (ii) de la primul paragraf, expunerile generate de
fr aprobarea instituiei de credit care a acordat mpru transferul i gestionarea plilor efectuate de debitori sau de
mutul. Raportul mprumut/venit reprezint partea din lichidarea mprumuturilor garantate cu proprieti gajate n
venitul brut al debitorului care acoper rambursarea mpru raport cu uniti cu rang superior sau titluri de crean nu se
mutului, incluznd dobnzile. Furnizorul de protecie este includ n calculul limitei menionate la punctele i literele
fie o instituie financiar autorizat i supravegheat de respective.
autoritile competente, supus unor cerine prudeniale
comparabile celor aplicate instituiilor n ceea ce privete
soliditatea acestora, fie o instituie, fie o ntreprindere de Autoritile competente pot, dup ce au consultat ABE, s
asigurare. Aceasta instituie un fond de garantare reciproc deroge parial de la aplicarea literei (c) de la primul paragraf
sau o protecie echivalent pentru ntreprinderile de i s permit nivelul 2 de calitate a creditului pentru totalitatea
asigurare n scopul de a absorbi pierderile din riscul de expunerilor reprezentnd maxim 10 % din valoarea nominal a
credit, a cror calibrare este revizuit periodic de autoritile obligaiunilor garantate rmase de rambursat ale instituiei
competente. Att instituia de credit, ct i furnizorul de emitente, cu condiia ca eventualele probleme semnificative de
protecie efectueaz o evaluare a bonitii creditorului. concentrare n statele membre vizate s poat fi justificate
datorit aplicrii cerinei privind nivelul 1 de calitate a creditului
(f) mprumuturi garantate cu: menionate la litera respectiv;

(i) bunuri imobile comerciale pn la nivelul minimului


dintre valoarea drepturilor de ipotec aferente (2) Situaiile menionate la alineatul 1 literele (a)-(f) includ, de
combinate cu orice drept de ipotec anterior i 60 % asemenea, garanii reale care sunt limitate prin lege exclusiv la
din valoarea proprietilor gajate; sau protejarea deintorilor de obligaiuni mpotriva pierderilor.
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/85

(3) Pentru proprietile imobiliare care constituie garanii (b) emitentul pune informaiile menionate la litera (a) la
pentru obligaiunile garantate, instituiile trebuie s ndepli dispoziia instituiei cel puin semestrial.
neasc cerinele prevzute la articolul 208 i regulile de
evaluare prevzute la articolul 229 alineatul (1).
Articolul 130
(4) Obligaiunile garantate pentru care este disponibil o Elemente reprezentnd poziii din securitizare
evaluare de credit efectuat de o ECAI desemnat primesc o
pondere de risc n conformitate cu tabelul 6a, care corespunde Valorile expunerilor ponderate la risc aferente poziiilor din
evalurii de credit emise de ECAI n conformitate cu securitizare se determin n conformitate cu capitolul 5.
articolul 136.

Tabelul 6a Articolul 131


Expuneri fa de instituii i societi cu o evaluare de
Nivelul de calitate credit pe termen scurt
1 2 3 4 5 6
a creditului
Expunerile fa de instituii i expunerile fa de societi pentru
Pondere de risc 10 % 20 % 20 % 50 % 50 % 100 % care este disponibil o evaluare de credit pe termen scurt
efectuat de o ECAI desemnat primesc o pondere de risc n
conformitate cu tabelul 7, care corespunde evalurii emise de
(5) Obligaiunile garantate pentru care nu este disponibil o ECAI n conformitate cu articolul 136.
evaluare de credit efectuat de o ECAI desemnat primesc o
pondere de risc pe baza ponderii de risc atribuite expunerilor
Tabelul 7
negarantate cu rang superior fa de instituia emitent. Se
aplic urmtoarea coresponden ntre ponderile de risc:
Nivelul de calitate
1 2 3 4 5 6
a creditului
(a) n cazul n care expunerile fa de instituie primesc o
pondere de risc de 20 %, obligaiunea garantat primete Pondere de risc 20 % 50 % 100 % 150 % 150 % 150 %
o pondere de risc de 10 %;

(b) n cazul n care expunerile fa de instituie primesc o


pondere de risc de 50 %, obligaiunea garantat primete Articolul 132
o pondere de risc de 20 %;
Expuneri sub form de uniti sau aciuni
(c) n cazul n care expunerile fa de instituie primesc o (1) Expunerile sub form de uniti sau aciuni deinute n
pondere de risc de 100 %, obligaiunea garantat primete OPC primesc o pondere de risc de 100 %, cu excepia cazului n
o pondere de risc de 50 %; care instituia aplic metoda de evaluare a riscului de credit
prevzut la alineatul (2), abordarea transparent (look-through
(d) n cazul n care expunerile fa de instituie primesc o approach) prevzut la alineatul (4) sau metoda ponderii de risc
pondere de risc de 150 %, obligaiunea garantat primete medii prevzut la alineatul (5) dac sunt ndeplinite condiiile
o pondere de risc de 100 %. prevzute la alineatul (3).

(6) Obligaiunile garantate emise nainte de 31 decembrie


2007 nu fac obiectul cerinelor prevzute la alineatele (1) i (2) Expunerile sub form de uniti sau aciuni deinute n
(3). Ele sunt eligibile pentru tratamentul preferenial pn la OPC pentru care este disponibil o evaluare de credit efectuat
data scadenei lor n conformitate cu alineatele (4) i (5). de o ECAI desemnat primesc o pondere de risc n conformitate
cu tabelul 8, care corespunde evalurii de credit emise de ECAI
(7) Expunerile sub form de obligaiuni garantate sunt n conformitate cu articolul 136.
eligibile pentru tratamentul preferenial, cu condiia ca instituia
care investete n obligaiunile garantate s poat demonstra
autoritilor competente c: Tabelul 8

(a) primete informaii privind portofoliul cel puin despre: Nivelul de calitate
1 2 3 4 5 6
a creditului
(i) valoarea portofoliului de acoperire i a obligaiunilor Pondere de risc 20 % 50 % 100 % 100 % 150 % 150 %
garantate rmase de rambursat,

(ii) distribuia geografic i tipul de active luate n garanie,


mrimea mprumuturilor, riscul de rat a dobnzii i (3) Instituiile pot determina ponderea de risc pentru un OPC
riscul valutar, n conformitate cu alineatele (4) i (5), dac sunt ndeplinite
urmtoarele criterii de eligibilitate:
(iii) structura scadenelor pentru activele luate n garanie i
pentru obligaiunile garantate, i
(a) OPC este administrat de o societate care face obiectul supra
(iv) procentul de mprumuturi restante de peste nouzeci de vegherii n cadrul unui stat membru sau, n cazul unui OPC
zile; dintr-o ar ter, dac sunt ndeplinite urmtoarele condiii:
L 176/86 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

(i) OPC este administrat de o societate a crei supraveghere Instituiile pot s se bazeze pe prile tere menionate n
este considerat echivalent cu cea reglementat n continuare pentru calcularea i raportarea, n conformitate cu
dreptul Uniunii; metodele prevzute la alineatele (4) i (5), a unei ponderi de risc
pentru OPC:

(ii) este asigurat n mod corespunztor colaborarea autori


(a) instituia depozitar sau instituia financiar depozitar a
tilor competente;
OPC-ului, cu condiia ca OPC-ul s investeasc exclusiv n
titluri de valoare i s depoziteze toate titlurile de valoare la
aceast instituie depozitar sau instituie financiar;
(b) prospectul de emisiune al OPC sau documentul echivalent
include urmtoarele:
(b) pentru OPC-urile care nu se ncadreaz la litera (a),
societatea de administrare a OPC-ului, cu condiia ca
societatea de administrare a OPC-ului s ndeplineasc
(i) categoriile de active n care OPC este autorizat s inves criteriile prevzute la alineatul (3) litera (a).
teasc;

Corectitudinea calculului menionat la primul paragraf trebuie s


(ii) n cazul n care se aplic limite ale investiiei, limitele fie confirmat de ctre un auditor extern.
relative i metodologia pentru calculul acestora;

Articolul 133
(c) activitatea OPC este raportat cel puin anual, pentru a face Expuneri provenind din titluri de capital
posibil evaluarea activelor i pasivelor, a veniturilor i a
(1) Urmtoarele expuneri se consider expuneri provenind
tranzaciilor efectuate n perioada de raportare.
din titluri de capital:

n sensul literei (a), Comisia poate adopta, prin intermediul (a) expuneri care nu provin din titluri de crean i care confer
actelor de punere n aplicare i potrivit procedurii de dreptul la o crean subordonat rezidual asupra activelor
examinare prevzute la articolul 464 alineatul (2), o decizie sau venitului emitentului;
prin care s stabileasc dac o ar ter aplic dispoziii de
supraveghere i reglementare cel puin echivalente cu cele
aplicate n Uniune. n absena unei astfel de decizii, pn la (b) expunerile din titluri de crean i alte titluri de valoare,
1 ianuarie 2015, instituiile pot continua s aplice tratamentul parteneriate, instrumente financiare derivate sau altele, al
prevzut la prezentul alineat expunerilor sub form de uniti cror coninut economic este similar cu cel aferent expu
sau aciuni deinute n OPC-urilor din ri tere, dac autoritile nerilor menionate la litera (a).
competente relevante au declarat ara ter respectiv ca fiind
eligibil pentru acest tratament nainte de 1 ianuarie 2014.
(2) Cu excepia cazului n care este necesar deducerea, n
conformitate cu partea a doua, expunerile provenind din titluri
(4) Dac instituia cunoate expunerile-suport ale unui OPC, de capital primesc o pondere de risc de 100 %, sau o pondere
ea poate aplica o abordare transparent de tip look through de risc de 250 % n conformitate cu articolul 48 alineatul (2),
pentru aceste expuneri-suport pentru a calcula o pondere de sau o pondere de risc de 1 250 % n conformitate cu articolul 89
risc medie pentru expunerile sale sub form de uniti sau alineatul (3) sau se trateaz drept elemente cu risc ridicat
aciuni deinute n OPC n conformitate cu metodele potrivit articolului 128.
prevzute n prezentul capitol. Dac o expunere-suport a unui
OPC este ea nsi o expunere sub form de aciuni deinute n
alt OPC care ndeplinete criteriile de la alineatul (3), instituia (3) Investiiile n titluri de capital sau n instrumente de
poate aplica o abordare transparent de tip look through capital reglementat emise de instituii se clasific drept creane
pentru expunerile-suport ale celui din urm OPC. din titluri de capital, cu excepia cazurilor n care sunt deduse
din fondurile proprii, ori primesc o pondere de risc de 250 %,
n temeiul articolului 48 alineatul (2) sau sunt tratate drept
elemente cu risc ridicat n conformitate cu articolul 128.
(5) n cazul n care instituia nu cunoate expunerile-suport
ale unui OPC, ea poate calcula o pondere de risc medie pentru
expunerile sale sub form de uniti sau aciuni deinute n OPC
n conformitate cu metodele prevzute n prezentul capitol, Articolul 134
pornind de la premisa c OPC investete n primul rnd, pn Alte elemente
la limita maxim permis potrivit mandatului su, n clasele de
expuneri care atrag cele mai mari cerine de capital, dup care (1) Imobilizrile corporale n sensul articolului 4 alineatul
continu s investeasc n ordine descresctoare pn cnd este (10) din Directiva 86/635/CEE primesc o pondere de risc
atins limita total maxim pentru investiii. de 100 %.
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/87

(2) Conturile de regularizare pentru care o instituie nu poate Seciunea 3


determina contrapartea n conformitate cu Directiva
86/635/CEE primesc o pondere de risc de 100 %. Recunoaterea i punerea n cores
ponden a evalurilor riscului de credit
Subseciunea 1

(3) Elementele de numerar n curs de ncasare primesc o Recunoaterea ecai


pondere de risc de 20 %. Numerarul aflat n casierie i
Articolul 135
elementele de numerar echivalente primesc o pondere de risc
de 0 %. Utilizarea evalurilor de credit furnizate de instituiile
externe de evaluare a creditului
(1) O evaluare extern a creditului poate fi folosit pentru
(4) Lingourile de aur pstrate n tezaurele proprii sau n determinarea ponderii de risc aplicabil unei expuneri n temeiul
custodie n limita sumelor acoperite cu pasive n lingouri prezentului capitol numai dac a fost emis de o ECAI sau a
primesc o pondere de risc de 0 %. fost aprobat de o ECAI n conformitate cu Regulamentul (CE)
nr. 1060/2009.

(5) n cazul tranzaciilor de vnzare de active, al contractelor (2) ABE public pe site-ul su lista ECAI n conformitate cu
de rscumprare i al angajamentelor ferme de cumprare la articolul 2 alineatul (4) i cu articolul 18 alineatul (3) din
termen, ponderea de risc este cea aplicat activelor respective Regulamentul (CE) nr. 1060/2009.
i nu cea aplicat contraprilor la tranzaciile respective.
Subseciunea 2

Punerea n coresponden a evalurilor de


(6) Atunci cnd o instituie asigur protecie a creditului care
credit efectuate de o ecai
acoper un numr de expuneri n condiii potrivit crora al n-
lea caz de nerambursare corespunztor expunerilor declaneaz Articolul 136
plata, iar acest eveniment de credit conduce la lichidarea
contractului, i atunci cnd produsul dispune de o evaluare Punerea n coresponden a evalurilor de credit efectuate
extern a creditului efectuat de o ECAI, se aplic ponderile de o ECAI
de risc prevzute n capitolul 5. n cazul n care produsul nu (1) ABE, EIPA i AEVMP, prin Comitetul mixt, elaboreaz
este evaluat de o ECAI, ponderile de risc pentru expunerile proiecte de standarde tehnice de punere n aplicare pentru a
incluse n co, mai puin un numr de n-1 expuneri, sunt specifica, pentru fiecare ECAI, crui nivel de calitate a creditului
agregate pn la un nivel de maxim de 1 250 % i multiplicate stabilit n seciunea 2 i corespund evalurile de credit efectuate
cu valoarea nominal a proteciei furnizate de instrumentul de ECAI (n continuare, punere n coresponden). Deciziile
derivat de credit pentru a obine valoarea ponderat la risc a respective trebuie s fie obiective i consecvente.
activului. Cele n-1 expuneri excluse din agregare sunt deter
minate astfel nct s includ fiecare dintre acele expuneri care
genereaz o valoare a expunerii ponderate la risc inferioar ABE, EIPA i AEVMP transmit Comisiei proiectele de standarde
valorii ponderate la risc a oricrei expuneri incluse n agregare. tehnice de punere n aplicare pn la 1 iulie 2014 i transmite
versiuni revizuite ale proiectelor de standarde tehnice de punere
n aplicare, dac este necesar.
(7) Valoarea expunerii pentru operaiunile de leasing este
valoarea actualizat a plilor minime de leasing. Plile Se confer Comisiei competena de a adopta standardele tehnice
minime de leasing sunt plile pe care locatarul este obligat de punere n aplicare menionate la primul paragraf, n confor
sau poate fi obligat s le efectueze pe perioada contractului mitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010,
de leasing, precum i orice opiune de cumprare avantajoas Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 i, respectiv, Regulamentul
(bargain option) a crei probabilitate de exercitare este cert ntr- (UE) nr. 1095/2010.
o msur rezonabil. O parte, alta dect locatarul, poate fi
obligat s efectueze o plat legat de valoarea rezidual a
proprietii care face obiectul contractului de leasing i n (2) La punerea n coresponden a evalurilor de credit, ABE,
condiiile n care aceast obligaie de plat ndeplinete setul EIPA i AEVMP respect urmtoarele cerine:
de condiii prevzut la articolul 201 cu privire la eligibilitatea
furnizorilor de protecie, precum i cerinele de recunoatere a
altor tipuri de garanii, prevzute la articolele 213-215, obligaia (a) pentru a diferenia gradele relative de risc exprimate de
de plat poate fi considerat drept protecie nefinanat a fiecare evaluare de credit, ABE, EIPA i AEVMP iau n
creditului n conformitate cu capitolul 4. Aceste expuneri se considerare factori cantitativi cum ar fi rata de nerambursare
clasific n clasa de expuneri corespunztoare, n conformitate pe termen lung aferent tuturor elementelor care primesc
cu articolul 112. Atunci cnd expunerea este o valoare rezidual aceeai evaluare de credit. Pentru ECAI nou-nfiinate i
a unor active care fac obiectul unui contract de leasing, valorile pentru cele care nu dispun dect de un volum limitat de
ponderate la risc ale expunerilor se calculeaz dup cum date referitoare la starea de nerambursare, ABE, EIPA i
urmeaz: 1/t 100 % valoarea rezidual, unde t este AEVMP solicit ECAI respective o estimare a ratei de neram
numrul cel mai mare dintre 1 i numrul cel mai apropiat bursare pe termen lung aferent tuturor elementelor care au
de ani ntregi rmai din contractul de leasing. primit aceeai evaluare de credit;
L 176/88 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

(b) pentru a diferenia gradele relative de risc exprimate de (b) agenia de creditare a exportului i public evalurile de
fiecare evaluare de credit, ABE, EIPA i AEVMP iau n credit i ader la metodologia agreat de OCDE, iar
considerare factori calitativi cum ar fi grupul de emiteni evaluarea de credit este asociat uneia dintre cele opt
acoperii de ECAI, gama de evaluri de credit atribuite de prime minime de asigurare pentru export (MEIP) prevzute
ECAI, semnificaia fiecrei evaluri de credit i definiia strii de metodologia agreat de OCDE. O instituie poate revoca
de nerambursare n accepiunea ECAI; desemnarea unei agenii de creditare a exportului. Instituia
motiveaz revocarea dac exist indicii concrete care arat
(c) ABE, EIPA i AEVMP compar ratele de nerambursare nre c intenia care st la baza revocrii este reducerea cerinelor
gistrate pentru fiecare evaluare de credit efectuat de o privind adecvarea capitalului.
anumit ECAI, iar apoi le compar cu o valoare de
referin stabilit pe baza ratelor de nerambursare nre
gistrate de alte ECAI pentru un ansamblu de emiteni care (2) Expunerilor pentru care este recunoscut o evaluare de
prezint un nivel echivalent al riscului de credit; credit efectuat de o agenie de creditare a exportului n scopul
ponderrii la risc li se aplic o pondere de risc n conformitate
(d) n cazul n care ratele de nerambursare nregistrate pentru cu tabelul 9.
evaluarea de credit efectuat de o anumit ECAI sunt semni
ficativ i sistematic mai ridicate dect valoarea de referin,
ABE, EIPA i AEVMP atribuie ECAI un nivel de calitate a Tabelul 9
creditului mai ridicat pe scala de evaluare a calitii
creditului pentru evaluarea de credit efectuat de ECAI; MEIP 0 1 2 3 4 5 6 7

(e) dac ABE, EIPA i AEVMP a crescut ponderea de risc Pondere 0% 0% 20 % 50 % 100 % 100 % 100 % 150 %
asociat unei evaluri de credit efectuate de o anumit de risc
ECAI, iar ratele de nerambursare nregistrate pentru acea
evaluare de credit efectuat de respectiva ECAI nu mai
sunt semnificativ i sistematic mai ridicate dect valoarea
de referin, ABE, EIPA i AEVMP pot s restabileasc
nivelul iniial de calitate a creditului pe scala de evaluare a Seciunea 4
calitii creditului pentru evaluarea de credit efectuat de Utilizarea evalurilor de credit elaborate
respectiva ECAI. de o ecai pentru determinarea ponderilor
de risc
(3) ABE, EIPA i AEVMP elaboreaz proiecte de standarde
tehnice de punere n aplicare pentru a specifica factorii canti Articolul 138
tativi menionai la alineatul (2) litera (a), factorii calitativi Cerine generale
menionai la alineatul (2) litera (b) i valoarea de referin
menionat la alineatul (2) litera (c). O instituie poate desemna una sau mai multe ECAI pe care le
va utiliza pentru a determina ponderile de risc aplicabile
activelor i elementelor extrabilaniere. O instituie poate
ABE, EIPA i AEVMP transmit Comisiei proiectele respective de revoca desemnarea unei ECAI. Instituia motiveaz revocarea
standarde tehnice de punere n aplicare pn la 1 iulie 2014. dac exist indicii concrete care arat c intenia care st la
baza revocrii este reducerea cerinelor privind adecvarea capi
Se confer Comisiei competena de a adopta standardele tehnice talului. Evalurile de credit nu pot fi utilizate selectiv. O
de punere n aplicare menionate la primul paragraf, n confor instituie utilizeaz evalurile de credit solicitate. Cu toate
mitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, acestea, o instituie poate utiliza evaluri de credit nesolicitate
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 i, respectiv, Regulamentul n cazul n care ABE confirm c evalurile de credit nesolicitate
(UE) nr. 1095/2010. ale unei ECAI nu difer, n ceea ce privete calitatea, de
evalurile de credit solicitate ale respectivei ECAI. ABE refuz
Subseciunea 3 sau revoc respectiva confirmare n special dac ECAI a utilizat
o evaluare de credit nesolicitat pentru a pune presiuni asupra
Utilizarea evalurilor de credit ale ageniilor entitii evaluate astfel nct aceasta s solicite o evaluare a
de creditare a exportului creditului sau alte servicii. Atunci cnd utilizeaz evaluri de
credit, instituiile respect urmtoarele cerine:
Articolul 137
Utilizarea evalurilor de credit ale ageniilor de creditare a
exportului (a) o instituie care decide s utilizeze evalurile de credit
(1) n sensul articolului 114, instituiile pot utiliza evaluri de efectuate de o ECAI pentru o anumit clas de elemente
credit ale unei agenii de creditare a exportului desemnat de trebuie s utilizeze respectivele evaluri de credit n mod
instituie, dac este ndeplinit oricare dintre condiiile urm consecvent, pentru toate expunerile aparinnd acelei clase;
toare:

(a) este vorba despre o clasificare de comun acord a riscurilor (b) o instituie care decide s utilizeze evaluri de credit
de ctre ageniile de creditare a exportului care particip la efectuate de o ECAI trebuie s utilizeze respectivele
Acordul privind orientrile privind creditele pentru export evaluri n mod continuu i consecvent de-a lungul
care beneficiaz de sprijin public al OCDE; timpului;
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/89

(c) o instituie utilizeaz numai acele evaluri de credit efectuate Articolul 140
de o ECAI care iau n considerare toate cuantumurile, att ca
principal, ct i ca dobnd datorat pentru acesta; Evaluri de credit pe termen lung i pe termen scurt
(1) Evalurile de credit pe termen scurt pot fi utilizate doar
(d) n cazul n care nu este disponibil dect o singur evaluare pentru activele i elementele extrabilaniere pe termen scurt care
de credit efectuat de o ECAI desemnat pentru un element reprezint expuneri fa de instituii i societi.
evaluat, respectiva evaluare de credit se utilizeaz pentru a
determina ponderea de risc pentru elementul respectiv; (2) O evaluare de credit pe termen scurt se aplic doar
elementului la care se refer evaluarea de credit pe termen
(e) n cazul n care sunt disponibile dou evaluri de credit scurt i nu se utilizeaz pentru determinarea ponderilor de
efectuate de o ECAI desemnat i ele corespund unor risc aplicabile altor elemente, cu excepia situaiilor urmtoare:
ponderi de risc diferite pentru un element evaluat, se
aplic ponderea de risc cea mai ridicat;
(a) n cazul n care o facilitate pe termen scurt, care a fost
evaluat, primete o pondere de risc de 150 %, atunci
(f) n cazul n care sunt disponibile mai mult de dou evaluri toate expunerile negarantate fa de respectivul debitor,
de credit efectuate de o ECAI desemnat pentru un element care nu au fost evaluate, fie pe termen scurt, fie pe
evaluat, se iau n considerare acele dou evaluri de risc care termen lung, primesc, de asemenea, o pondere de risc de
genereaz cele mai sczute ponderi de risc. n cazul n care 150 %;
cele dou ponderi de risc sunt diferite, se aplic cea mai
ridicat dintre ele. n cazul n care cele dou ponderi de risc
sunt identice, se aplic ponderea de risc respectiv. (b) n cazul n care o facilitate pe termen scurt, care a fost
evaluat, primete o pondere de risc de 50 %, atunci nicio
expunere pe termen scurt care nu este evaluat nu primete
Articolul 139 o pondere de risc mai mic de 100 %.
Evaluri de credit pentru un emitent sau o emisiune
(1) Atunci cnd exist o evaluare de credit pentru un anumit Articolul 141
program sau facilitate de emisiune creia i aparine elementul Elemente denominate n moneda naional i n valut
ce reprezint expunerea, respectiva evaluare de credit se
utilizeaz pentru a determina ponderea de risc aplicabil O evaluare de credit pentru un element denominat n moneda
elementului respectiv. naional a debitorului nu poate fi utilizat la determinarea unei
ponderi de risc pentru o alt expunere fa de acelai debitor,
dar care este denominat ntr-o moned strin.
(2) n cazul n care nu exist o evaluare de credit aplicabil n
mod direct pentru un anumit element, ns exist o evaluare de
credit pentru un anumit program sau facilitate de emisiune n cazul n care o expunere rezult din participarea unei
creia nu i aparine elementul ce reprezint expunerea sau instituii la un mprumut acordat de o banc de dezvoltare
exist o evaluare general de credit pentru emitent, atunci multilateral, cu statut de creditor preferenial recunoscut de
respectiva evaluare de credit se utilizeaz n oricare dintre pia, evaluarea de credit aferent elementului denominat n
cazurile urmtoare: moneda naional a debitorului poate fi utilizat n scopul
ponderrii la risc.
(a) aceasta genereaz o pondere de risc mai ridicat dect ar fi
cazul i expunerea n cauz este de rang egal sau inferior, n CAPITOLUL 3
toate privinele, fa de respectivul program sau facilitate de
emisiune sau fa de expunerile negarantate cu rang prioritar Abordarea bazat pe modele interne de rating
ale emitentului respectiv, dup cum este cazul; Seciunea 1
Aprobarea acordat de autoritile
(b) aceasta genereaz o pondere de risc mai sczut i competente pentru utilizarea abordrii
expunerea n cauz este de rang egal sau superior, n bazate pe modele interne de rating
toate privinele, fa de respectivul program sau facilitate
de emisiune sau fa de expunerile negarantate cu rang Articolul 142
prioritar ale emitentului respectiv, dup cum este cazul;
Definiii
(1) n sensul prezentului capitol, se aplic urmtoarele
n toate celelalte cazuri, expunerea trebuie s fie tratat ca o
definiii:
expunere care nu beneficiaz de rating.

(3) Alineatele (1) i (2) nu aduc atingere aplicrii articolului 1. sistem de rating nseamn ansamblul tuturor metodelor,
129. proceselor, sistemelor de control, sistemelor de colectare a
datelor i sistemelor informatice care permit evaluarea
riscului de credit, ncadrarea expunerilor n clase de rating
(4) Evalurile de credit pentru emitenii din cadrul unui grup sau grupe de risc i cuantificarea estimrilor cu privire la
nu pot fi utilizate ca evaluri de credit pentru alt emitent din strile de nerambursare i la pierderi, care au fost elaborate
cadrul aceluiai grup. pentru un anumit tip de expuneri;
L 176/90 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

2. tip de expuneri nseamn un grup de expuneri administrate 1 ianuarie 2015, instituiile pot continua s aplice tratamentul
omogen, care sunt formate dintr-un anumit tip de tranzacii prevzut la prezentul alineat pentru o ar ter, dac autoritile
i care pot fi limitate la o singur entitate sau la un singur competente relevante au declarat ara ter respectiv ca fiind
subansamblu de entiti din cadrul unui grup, dac acelai tip eligibil pentru acest tratament nainte de 1 ianuarie 2014.
de expuneri este administrat n mod diferit n alte entiti din
cadrul grupului;
Articolul 143

3. unitate operaional nseamn orice entiti separate din Aprobare pentru utilizarea abordrii IRB
punct de vedere organizatoric sau juridic, linii de activitate, (1) Atunci cnd sunt ndeplinite condiiile prevzute n
locaii geografice; prezentul capitol, autoritile competente permit instituiilor s
i calculeze valorile expunerilor ponderate la risc utiliznd
abordarea bazat pe modele interne de rating (denumit n
4. entitate de mari dimensiuni din sectorul financiar nseamn continuare abordarea IRB).
orice entitate din sectorul financiar, alta dect cele
menionate la articolul 4 alineatul (1) punctul 27 litera (j),
care ndeplinete urmtoarele condiii: (2) Aprobarea prealabil pentru utilizarea abordrii IRB,
inclusiv estimrile proprii ale LGD i proprii factori de
conversie, este necesar pentru fiecare clas de expuneri i
(a) active sale totale, calculate pe baz individual sau pentru fiecare sistem de rating i abordare bazat pe modele
consolidat, ating sau depesc pragul de 70 de interne pentru expuneri din titluri de capital i pentru fiecare
miliarde EUR, utiliznd cele mai recente situaii metod de estimare a LGD i factori de conversie care se utili
financiare auditate sau situaiile financiare consolidate zeaz.
pentru a stabili dimensiunea activelor;

(3) Instituiile obin aprobarea prealabil a autoritilor


(b) face ea nsi sau una dintre filialele sale obiectul regle competente pentru:
mentrii prudeniale n Uniune sau al legilor dintr-o ar
ter care aplic cerine de supraveghere prudenial i
reglementare cel puin echivalente cu cele aplicate n (a) modificrile importante ale sferei de aplicare a unui sistem
Uniune. de rating sau a unei abordri bazate pe modele interne
pentru expuneri din titluri de capital pe care instituia a
primit aprobarea s le utilizeze;
5. entitate financiar nereglementat nseamn orice alt
entitate care nu este o entitate reglementat din sectorul
financiar, dar care desfoar, ca activitate principal, una (b) modificrile importante ale unui sistem de rating sau ale
sau mai multe dintre activitile enumerate n anexa I la unei abordri bazate pe modele interne pentru expuneri
Directiva 2013/36/UE sau n anexa I la Directiva din titluri de capital pe care instituia a primit aprobarea
2004/39/CE; s le utilizeze.

6. clas de rating a debitorilor nseamn o categorie de risc Sfera de aplicare a unui sistem de rating cuprinde toate expu
din cadrul scalei de rating a debitorilor aferente unui sistem nerile de tipul relevant de expuneri pentru care a fost conceput
de rating, n care debitorii sunt alocai pe baza unui set sistemul de rating respectiv.
distinct i specificat de criterii de rating care stau la baza
estimrii probabilitii de nerambursare (PD);
(4) Instituiile informeaz autoritile competente cu privire
la orice modificri ale sistemelor de rating i ale abordrilor
7. clas de rating a tranzaciilor desemneaz o categorie de bazate pe modele interne pentru expunerile din titluri de capital.
risc din cadrul scalei de rating a tranzaciilor, aferent unui
sistem de rating, n care sunt ncadrate expunerile pe baza
unui set distinct i specificat de criterii de rating, n baza (5) ABE elaboreaz proiecte de standarde tehnice de regle
crora se obin propriile estimri ale LGD; mentare care s precizeze condiiile de evaluare a importanei
utilizrii unui sistem de rating existent pentru alte expuneri
suplimentare care nu sunt deja acoperite de sistemul de rating
8. societate de administrare desemneaz o entitate care admi respectiv i modificrile sistemelor de rating sau ale abordrilor
nistreaz zilnic un portofoliu de creane achiziionate sau bazate pe modele interne pentru expunerile din titluri de capital
expunerile din credite-suport. pe care le utilizeaz n cadrul abordrii IRB.

(2) n sensul alineatului (1) punctul 4 litera (b) de la ABE transmite Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de
prezentul articol, Comisia poate adopta, prin intermediul reglementare pn la 31 decembrie 2013.
actelor de punere n aplicare i sub rezerva procedurii de
examinare prevzute la articolul 464 alineatul (2), o decizie
prin care s stabileasc dac o ar ter aplic dispoziii de Se deleag Comisiei competena de a adopta standardele tehnice
supraveghere i reglementare cel puin echivalente cu cele de reglementare menionate la primul paragraf, n conformitate
aplicate n Uniune. n absena unei astfel de decizii, pn la cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/91

Articolul 144 (h) instituia a alocat i aloc n continuare fiecare expunere din
sfera de aplicare a unui sistem de rating unei clase de rating
Evaluarea de ctre autoritile competente a unei cereri de sau grupe de risc din cadrul acestui sistem de rating;
utilizare a abordrii IRB instituia a alocat i aloc n continuare fiecare expunere
(1) Autoritatea competent acord unei instituii aprobarea din sfera de aplicare a unei abordri pentru expuneri din
de a utiliza abordarea bazat pe modele interne de rating, titluri de capital acestei abordri bazate pe modele interne.
inclusiv de a folosi propriile estimri ale LGD i proprii
factori de conversie, n conformitate cu articolul 143, numai
dac autoritatea competent este convins c sunt ndeplinite
cerinele prevzute n prezentul capitol, n special cele prevzute Cerinele de utilizare a unei abordri IRB, inclusiv a propriilor
n seciunea 6, i c sistemele instituiei de administrare i de estimri ale LGD i factori de conversie, se aplic, de asemenea,
rating pentru expunerile la riscul de credit sunt solide i aplicate n cazul n care o instituie a introdus un sistem de rating, sau
cu integritate i, n special, c instituia a demonstrat, spre un model utilizat ntr-un sistem de rating, pe care l-a
satisfacia autoritilor competente, c sunt ndeplinite urm achiziionat de la un furnizor ter.
toarele criterii:

(a) sistemele de rating ale instituiei permit o evaluare (2) ABE elaboreaz proiectele de standarde tehnice de regle
pertinent a caracteristicilor debitorului i ale tranzaciei, mentare care s precizeze metodele de evaluare pe care trebuie
precum i o difereniere semnificativ i o estimare canti s le urmeze autoritile competente n evaluarea conformitii
tativ precis i consecvent a riscului; unei instituii cu cerinele prevzute pentru utilizarea abordrii
IRB.

(b) ratingurile interne i estimrile situaiilor de nerambursare i


ale pierderilor, utilizate pentru determinarea cerinelor de
fonduri proprii, precum i sistemele i procesele asociate ABE transmite Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de
joac un rol esenial n gestionarea riscurilor i n procesul reglementare pn la 31 decembrie 2014.
decizional, precum i n mecanismul de aprobare a credi
telor, n repartizarea capitalului intern i n guvernana
corporativ a instituiei;
Se deleag Comisiei competena de a adopta standardele tehnice
de reglementare menionate la primul paragraf, n conformitate
(c) instituia dispune de o unitate de control a riscului de credit, cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.
responsabil pentru sistemele sale de rating, suficient de
independent i aflat n afara oricrei influene care s-i
pericliteze independena;
Articolul 145
(d) instituia colecteaz i pstreaz toate datele relevante care Experiena anterioar n utilizarea abordrilor IRB
pot constitui un sprijin eficace pentru procedurilor sale de
(1) O instituie care solicit aprobarea de a utiliza abordarea
msurare i de administrare a riscului de credit;
bazat pe modele interne de rating a folosit, pentru clasele de
expuneri n cauz, sisteme de rating care au fost, n linii
(e) instituia i documenteaz sistemele de rating, precum i generale, n conformitate cu cerinele prevzute n seciunea 6
motivele care stau la baza proiectrii lor i valideaz pentru msurarea i administrarea intern a riscului timp de cel
sistemele respective; puin trei ani nainte de a se califica pentru utilizarea abordrii
IRB.

(f) instituia i-a validat fiecare sistem de rating i fiecare


abordare bazat pe modele interne pentru expunerile din
titluri de capital pe o perioad corespunztoare nainte de (2) O instituie care solicit aprobarea de utilizare a
a primi aprobarea de a utiliza sistemul de rating sau propriilor estimri ale LGD i ale factorilor de conversie
abordarea bazat pe modele interne pentru expunerile din trebuie s demonstreze, ntr-un mod considerat satisfctor de
titluri de capital, a analizat n cursul acestei perioade dac autoritile competente, c a estimat i utilizat propriile estimri
sistemul de rating sau abordrile bazate pe modele interne ale LGD i proprii factori de conversie ntr-o manier care a
pentru expunerile din titluri de capital sunt potrivite pentru fost, n linii generale, n conformitate cu cerinele prevzute n
sfera de aplicare a sistemului de rating sau a abordrii bazate seciunea 6 privind utilizarea estimrilor proprii ale parametrilor
pe modele interne pentru expunerile din titluri de capital i respectivi timp de cel puin trei ani nainte de a se califica
a introdus modificrile care s-au dovedit necesare n urma pentru utilizarea propriilor estimri ale LGD i proprii factori
evalurii pentru respectivele sisteme de rating sau pentru de conversie.
abordrile bazate pe modele interne pentru expunerile din
titluri de capital;
(3) n cazul n care instituia extinde utilizarea abordrii IRB
(g) instituia a calculat conform abordrii IRB cerinele de dup obinerea aprobrii iniiale, experiena instituiei trebuie s
fonduri proprii care rezult din estimrile sale referitoare fie suficient pentru a satisface cerinele de la alineatele (1) i (2)
la parametrii de risc i este n msur s transmit rapoartele pentru expunerile suplimentare acoperite. Dac utilizarea
cerute n conformitate cu articolul 99; sistemelor de rating este extins la expuneri semnificativ
L 176/92 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

diferite de sfera iniial de aplicare, astfel nct experiena (c) expuneri fa de organizaiile internaionale crora le este
dobndit nu poate fi considerat suficient pentru respectarea atribuit o pondere de risc de 0 % n temeiul articolului
acestor dispoziii n ceea ce privete expunerile suplimentare, 118.
atunci cerinele prevzute la alineatele (1) i (2) se aplic
separat pentru expunerile suplimentare.
(4) Urmtoarele expuneri se ncadreaz n clasa prevzut la
alineatul (2) litera (b):
Articolul 146
Msuri care trebuie luate n cazul n care cerinele din
prezentul capitol nu mai sunt respectate (a) expuneri fa de administraii regionale i autoriti locale
care nu sunt tratate ca expuneri fa de administraii
n cazul n care o instituie nu mai ndeplinete cerinele centrale, n conformitate cu articolul 115 alineatele (2) i
prevzute n prezentul capitol, aceasta notific autoritatea (4);
competent i ia una din urmtoarele msuri:

(a) prezint autoritii competente, ntr-un mod pe care aceasta (b) expuneri fa de entiti din sectorul public care nu sunt
l consider satisfctor, un plan de redresare rapid n tratate ca expuneri fa de administraii centrale, n confor
vederea respectrii cerinelor i realizeaz planul respectiv mitate cu articolul 116 alineatul (4);
ntr-un interval de timp convenit cu autoritatea competent;
(c) expuneri fa de bncile multilaterale de dezvoltare crora
(b) demonstreaz, ntr-un mod considerat satisfctor de auto nu li se atribuie o pondere de risc de 0 % n temeiul arti
ritile competente, c efectele nerespectrii cerinelor colului 117; i
respective sunt neglijabile.

(d) expuneri fa de instituii financiare care sunt tratate ca


Articolul 147 expuneri fa de instituii, n conformitate cu articolul 119
Metodologia de ncadrare a expunerilor n clase de alineatul (5).
expuneri
(1) Metodologia utilizat de instituie n vederea ncadrrii (5) Pentru a fi ncadrate n clasa expunerilor de tip retail,
expunerilor n diferite clase de expuneri trebuie s fie adecvat prevzut la alineatul (2) litera (d), expunerile respect urm
i consecvent n timp. toarele criterii:

(2) Fiecare expunere este ncadrat n una dintre urmtoarele


clase de expuneri: (a) sunt expuneri fa de:

(a) expuneri fa de administraii centrale sau bnci centrale; (i) una sau mai multe persoane fizice;

(b) expuneri fa de instituii;


(ii) o ntreprindere mic sau mijlocie, cu condiia ca, n acel
caz, suma total datorat instituiei, ntreprinderii-mam
(c) expuneri fa de societi; i filialelor sale, inclusiv orice expunere restant, de ctre
clientul debitor sau de ctre un grup de clieni aflai n
legtur, excluznd expuneri garantate cu bunuri
(d) expuneri de tip retail; imobile locative, s nu depeasc 1 milion EUR, din
informaiile deinute de instituie, care va fi luat msurile
(e) expuneri provenind din titluri de capital; necesare pentru a confirma situaia;

(f) elemente reprezentnd poziii din securitizare; (b) sunt tratate de instituie n cadrul procesului su de
gestionare a riscurilor ntr-o manier similar i consecvent
(g) active, altele dect cele care reprezint creane de natura n timp;
creditelor.
(c) nu sunt administrate doar n mod individual ca expuneri din
(3) Urmtoarele expuneri se ncadreaz n clasa prevzut la clasa expunerilor fa de societi;
alineatul (2) litera (a):

(a) expuneri fa de administraii regionale, autoriti locale sau (d) fiecare reprezint o expunere dintr-un numr semnificativ
entiti din sectorul public, care sunt tratate ca expuneri fa de expuneri care sunt administrate n mod similar.
de administraii centrale n temeiul articolelor 115 i 116;
n plus fa de expunerile enumerate la primul paragraf,
(b) expuneri fa de bncile multilaterale de dezvoltare valoarea actualizat a plilor minime aferente contractelor de
menionate la articolul 117 alineatul (2); leasing de tip retail se include n clasa de expuneri de tip retail.
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/93

(6) Urmtoarele expuneri se ncadreaz n clasa de expuneri Sub rezerva aprobrii prealabile de ctre autoritile competente,
din titluri de capital prevzut la alineatul (2) litera (e): implementarea se poate face progresiv pentru fiecare dintre
clasele de expuneri menionate la articolul 147, n cadrul
aceleiai uniti operaionale, pentru diferite uniti operaionale
(a) expuneri care nu sunt reprezentate de titluri de crean i din acelai grup sau n cazul utilizrii propriilor estimri ale
care confer un drept subordonat i rezidual asupra activelor LGD sau a propriilor factori de conversie pentru calculul
sau venitului emitentului; ponderilor de risc aplicabile expunerilor fa de societi, insti
tuii, administraii centrale i bnci centrale.
(b) expunerile din titluri de crean i alte titluri, parteneriate,
instrumente financiare derivate sau alte vehicule, a cror
semnificaie economic este similar cu cea a expunerilor n cazul clasei de expuneri de tip retail menionate la
menionate la litera (a). articolul 147 alineatul (5), implementarea se poate face
progresiv pentru clasele de expuneri crora le corespund dife
(7) Orice crean din credite care nu este ncadrat n clasele ritele corelaii de la articolul 154.
de expuneri menionate la alineatul (2) literele (a), (b), (d), (e) i
(f) se ncadreaz n clasa de expuneri fa de societi,
menionat la acelai alineat litera (c).
(2) Autoritile competente stabilesc perioada necesar
fiecrei instituii, ntreprinderi-mam i filiale ale sale pentru a
(8) n cadrul clasei de expuneri fa de societi prevzute la implementa abordarea bazat pe modele interne de rating
alineatul (2) litera (c), instituiile identific n mod distinct ca pentru toate expunerile. Aceast perioad este cea pe care auto
expuneri provenind din finanri specializate, expunerile care ritile competente o consider adecvat, pe baza naturii i
prezint urmtoarele caracteristici: dimensiunii activitilor instituiilor sau ale oricrei ntre
prinderi-mam i ale filialelor sale, precum i n funcie
numrul i natura sistemelor de rating care urmeaz s fie
(a) expunerile sunt fa de o entitate creat n mod special implementate.
pentru a finana sau administra active corporale sau sunt
expuneri comparabile din punct de vedere economic;

(3) Instituiile implementeaz abordarea bazat pe modele


(b) dispoziiile contractuale confer creditorului un grad interne de rating n conformitate cu condiiile stabilite de auto
substanial de control asupra activelor i veniturilor pe ritile competente. Autoritatea competent elaboreaz aceste
care le genereaz; condiii astfel nct s garanteze c flexibilitatea acordat n
temeiul alineatului (1) nu este utilizat selectiv cu scopul de a
(c) sursa principal de rambursare a creditului este reprezentat reduce cerinele de fonduri proprii n ceea ce privete acele clase
de venitul generat de activele finanate i nu de capacitatea de expuneri sau uniti operaionale care urmeaz a fi incluse n
independent de rambursare a societii comerciale n abordarea bazat pe modele interne de rating sau n sfera de
ansamblul su. utilizare a propriilor estimri ale LGD i a propriilor factori de
conversie.

(9) Valoarea rezidual a proprietilor care fac obiectul unui


contract de leasing se ncadreaz n clasa de expuneri prevzut
la alineatul (2) litera (g), cu excepia cazului n care valoarea (4) Instituiile care au nceput s utilizeze abordarea bazat
rezidual este deja inclus n valoarea expunerii pentru pe modele interne de rating numai dup 1 ianuarie 2013 sau
operaiunile de leasing prevzut la articolul 166 alineatul (4). crora autoritile competente le-au cerut, pn la aceast dat,
s dispun de capacitatea de a-i calcula cerinele de capital
utiliznd abordarea standardizat i pstreaz capacitatea de a
(10) Expunerea rezultat din asigurarea proteciei prin inter calcula cerinele de capital utiliznd abordarea standardizat
mediul unui co de instrumente financiare derivate de credit de pentru toate expunerile lor pe parcursul perioadei de imple
tipul nth-to-default pentru un co de expuneri este ncadrat mentare, pn cnd autoritile competente le informeaz c,
n aceeai clas prevzut la alineatul (2) n care ar fi ncadrate i spre satisfacia lor, implementarea abordrii IRB se va finaliza cu
expunerile din co, cu excepia cazului n care expunerile indi certitudine.
viduale din co ar fi ncadrate n diverse clase de expuneri,
situaie n care expunerea este ncadrat n clasa de expuneri
fa de societi prevzut la alineatul (2) litera (c).
(5) O instituie care dispune de aprobarea de a utiliza
abordarea bazat pe modele interne de rating pentru orice
Articolul 148 clas de expuneri utilizeaz abordarea bazat pe modele
Condiii de implementare a abordrii IRB pentru diferite interne de rating pentru clasa de expuneri din titluri de
clase de expuneri i uniti operaionale capital care figureaz la articolul 147 alineatul (2) litera (e), cu
excepia cazului n care respectiva instituie poate aplica
(1) Instituiile i orice societate mam i filialele sale imple abordarea standardizat pentru expunerile din titluri de capital
menteaz abordarea bazat pe modele interne de rating pentru n conformitate cu articolul 150 i pentru clasa de expuneri
toate expunerile, cu excepia cazului n care au primit din partea reprezentat de active, altele dect cele care reprezint creane
autoritilor competente aprobarea de a utiliza n permanen de natura creditelor, menionat la articolul 147 alineatul (2)
abordarea standardizat n conformitate cu articolul 150. litera (g).
L 176/94 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

(6) ABE elaboreaz proiecte de standarde tehnice de regle autoritile competente n conformitate cu articolul 148 i
mentare care s precizeze condiiile n conformitate cu care permisiunii de utilizare parial permanent menionat la
autoritile competente stabilesc natura i calendarul cores articolul 150.
punztor al implementrii progresive a abordrii IRB n
rndul claselor de expuneri, n conformitate cu alineatul (3).
Articolul 150
ABE transmite Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de Condiii de utilizare parial permanent
reglementare pn la 31 decembrie 2014.
(1) n cazul n care au primit aprobarea prealabil a autori
tilor competente, instituiile autorizate s utilizeze abordarea
Se deleag Comisiei competena de a adopta standardele tehnice bazat pe modele interne de rating pentru calcularea valorilor
de reglementare menionate la primul paragraf, n conformitate expunerilor ponderate la risc i a valorilor pierderilor ateptate
cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010. pentru una sau mai multe clase de expuneri pot aplica
abordarea standardizat pentru urmtoarele expuneri:

Articolul 149
Condiii pentru a reveni la utilizarea unor abordri mai (a) clasa de expuneri prevzut la articolul 147 alineatul (2)
puin sofisticate litera (a), n cazul n care numrul contraprilor semnifi
cative este limitat, iar implementarea unui sistem de rating
(1) O instituie care utilizeaz abordarea bazat pe modele pentru contraprile respective ar constitui un efort excesiv
interne de rating pentru o anumit clas de expuneri sau pentru pentru instituie;
un anumit tip de expunere nu renun la utilizarea acestei
abordri pentru a utiliza n schimb abordarea standardizat
pentru calcularea valorilor expunerilor ponderate la risc, dect (b) clasa de expuneri prevzut la articolul 147 alineatul (2)
dac sunt ndeplinite urmtoarele condiii: litera (b), n cazul n care numrul contraprilor semnifi
cative este limitat, iar implementarea unui sistem de rating
(a) instituia a demonstrat n mod satisfctor autoritii pentru contraprile respective ar constitui un efort excesiv
competente c utilizarea abordrii standardizate nu este pentru instituie;
propus pentru a reduce cerinele de fonduri proprii ale
instituiei, ci este necesar innd cont de natura i comple
xitatea tuturor expunerilor de acest tip ale instituiei i nu ar (c) expunerile fa de uniti operaionale de mic importan,
avea un impact negativ semnificativ asupra solvabilitii precum i clasele de expuneri sau tipurile de expuneri care
instituiei sau asupra capacitii sale de a administra riscul nu sunt semnificative din perspectiva dimensiunii i a
n mod eficient; profilului de risc;

(b) instituia a primit aprobarea prealabil a autoritii compe (d) expunerile fa de administraiile centrale i bncile centrale
tente. ale statelor membre i fa de administraiile regionale, auto
ritile locale, organele administrative i entitile din
(2) Instituiile care au obinut aprobarea prevzut la sectorul public ale acestora, sub rezerva urmtoarelor
articolul 151 alineatul (9) pentru utilizarea propriilor estimri condiii:
ale LGD i a propriilor factori de conversie, nu revin la utilizarea
valorilor LGD i a factorilor de conversie menionai la
articolul 151 alineatul (8), dect dac sunt ndeplinite urm (i) din punctul de vedere al riscului, ca urmare a unor
toarele condiii: acorduri publice cu caracter specific, nu exist
diferene ntre expunerile fa de administraia central
i fa de banca central n cauz i celelalte expuneri
(a) instituia a demonstrat n mod satisfctor autoritii menionate i
competente c utilizarea LGD i a factorilor de conversie
prevzui la articolul 151 alineatul (8) pentru o anumit
clas de expuneri sau pentru un anumit tip de expunere (ii) expunerile fa de administraia central i fa de banca
nu este propus pentru a reduce cerinele de fonduri central primesc o pondere de risc de 0 % n temeiul
proprii ale instituiei, ci este necesar innd cont de articolului 114 alineatele (2), (4) i (5);
natura i complexitatea expunerilor totale de acest tip ale
instituiei i nu ar avea un impact negativ semnificativ
asupra solvabilitii instituiei sau asupra capacitii sale de
a administra riscul n mod eficient; (e) expunerile unei instituii fa de o contraparte care este
ntreprinderea-mam, filiala sa sau o filial a ntreprinderii-
mam, cu condiia ca contrapartida s fie o instituie sau o
(b) instituia a primit aprobarea prealabil a autoritii compe societate financiar holding, un societate financiar holding
tente. mixt, o instituie financiar, o societate de administrare a
activelor sau o ntreprindere prestatoare de servicii auxiliare
care face obiectul unor cerine prudeniale adecvate sau o
(3) Aplicarea alineatelor (1) i (2) este subordonat condiiilor ntreprindere legat printr-o relaie n sensul articolului 12
pentru implementarea progresiv a abordrii IRB stabilite de alineatul (1) din Directiva 83/349/CEE;
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/95

(f) expunerile ntre instituii care ndeplinesc cerinele prevzute Aceste orientri se adopt n conformitate cu articolul 16 din
la articolul 113 alineatul (7); Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.

(g) expunerile din titluri de capital fa de entiti ale cror Seciunea 2


obligaii din credite primesc o pondere de risc de 0 % n
temeiul capitolului 2, inclusiv fa de entitile sponsorizate Calculul valorilor expunerilor ponderate
public n cazul crora se poate aplica o pondere de risc la risc
de 0 %; Subseciunea 1

Tratament pe tip de clas de expuneri


(h) expunerile din titluri de capital din cadrul programelor legi
slative de promovare a anumitor sectoare ale economiei, Articolul 151
care acord instituiei subvenii importante pentru investiii Tratament pe clas de expuneri
i implic o anumit form de supraveghere guverna
mental, precum i restricii privind investiiile n titluri de (1) Valorile expunerilor ponderate la riscul de credit n cazul
capital, atunci cnd aceste expuneri, sub form agregat, nu expunerilor ncadrate n una dintre clasele de expuneri
pot fi excluse din abordarea bazat pe modele interne de menionate la articolul 147 alineatul (2) literele (a)-(e) i (g),
rating dect pn la o limit de 10 % din fondurile proprii; dac nu sunt deduse din fondurile proprii, se calculeaz n
conformitate cu subseciunea 2, cu excepia cazurilor n care
aceste expuneri sunt deduse din fondurile proprii de nivel 1 de
(i) expunerile prevzute de articolul 119 alineatul (4) care nde baz, fonduri proprii de nivel 1 suplimentar sau fondurile
plinesc condiiile specificate la articolul respectiv; proprii de nivel 2.

(j) garaniile i contragaraniile furnizate de stat menionate la (2) Valorile expunerilor ponderate la risc pentru riscul de
articolul 215 alineatul (2). diminuare a valorii creanei aferent creanelor achiziionate se
calculeaz n conformitate cu articolul 157. n cazul n care o
instituie dispune de drept de recurs deplin mpotriva vnz
Autoritile competente permit aplicarea abordrii standardizate torului creanelor achiziionate, pentru riscul de nerambursare
pentru expunerile din titluri de capital menionate la literele (g) i riscul de diminuare a valorii creanei, dispoziiile prezentului
i (h) de la primul paragraf care au primit aprobare pentru acest articol, ale articolului 152 i ale articolului 158 alineatele (1)-(4)
tratament n alte state membre. ABE public pe site-ul su de n ceea ce privete creanele achiziionate nu se aplic, iar
internet i actualizeaz periodic lista cu expunerile menionate la expunerea este tratat ca o expunere garantat.
literele respective care urmeaz s fie tratate n conformitate cu
abordarea standardizat.
(3) Valorile expunerilor ponderate la riscul de credit i la
riscul de diminuare a valorii creanei se calculeaz pe baza
(2) n sensul alineatului (1), clasa de expuneri din titluri de parametrilor relevani afereni expunerilor respective. Parametrii
capital ale unei instituii este semnificativ n cazul n care menionai includ PD, LGD, scadena (denumit n continuare
valoarea agregat medie a expunerilor din anul precedent, M) i valoarea expunerii. PD i LGD pot fi considerate indi
excluznd expunerile din titluri de capital din cadrul vidual sau mpreun, n conformitate cu seciunea 4.
programelor legislative menionate la alineatul (1) litera (g),
depete 10 % din fondurile proprii ale instituiei. n cazul n
care numrul expunerilor respective din titluri de capital este
(4) Instituiile calculeaz valorile expunerilor ponderate la
mai mic de 10 deineri individuale, limita este de 5 % din
riscul de credit, n cazul tuturor expunerilor ncadrate n clasa
fondurile proprii ale instituiei.
de expuneri din titluri de capital menionat la articolul 147
alineatul (2) litera (e), n conformitate cu articolul 155. Insti
tuiile pot folosi abordrile prevzute la articolul 155 alineatele
(3) ABE elaboreaz proiecte de standarde tehnice de regle
(3) i (4) dac au primit aprobarea prealabil a autoritilor
mentare care s precizeze condiiile de aplicare ale alineatului
competente. Autoritile competente acord unei instituii
(1) literele (a), (b) i (c).
aprobarea de a aplica abordarea bazat pe modele interne
prevzut la articolul 155 alineatul (4), cu condiia ca instituia
ABE transmite Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de s ndeplineasc cerinele prevzute n seciunea 6
reglementare pn la 31 decembrie 2014. subseciunea 4.

Se deleag Comisiei competena de a adopta standardele tehnice (5) Valorile expunerilor ponderate la riscul de credit n cazul
de reglementare menionate la primul paragraf, n conformitate expunerilor provenind din finanri specializate se calculeaz n
cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010. conformitate cu articolul 153 alineatul (5).

(4) ABE emite orientri cu privire la aplicarea alineatului (1) (6) n cazul expunerilor ncadrate n clasele de expuneri
litera (d) n 2018, recomandnd limite sub forma unui procent menionate la articolul 147 alineatul (2) literele (a)-(d), insti
din bilanul total i sau din activele ponderate la risc care tuiile furnizeaz propriile estimri ale PD n conformitate cu
urmeaz s fie calculate prin abordarea standardizat. articolul 143 i seciunea 6.
L 176/96 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

(7) n cazul expunerilor ncadrate n clasele de expuneri (i) pentru expunerile crora li se atribuie o pondere de risc
menionate la articolul 147 alineatul (2) litera (d), instituiile specific, aferent expunerilor care nu beneficiaz de
furnizeaz propriile estimri ale LGD i proprii factori de rating, sau care se ncadreaz la nivelul de calitate a
conversie n conformitate cu articolul 143 i seciunea 6. creditului cruia i este asociat cea mai ridicat
pondere de risc pentru o clas de expuneri dat,
ponderea de risc se nmulete cu un factor de doi,
(8) Pentru expunerile ncadrate n clasele de expuneri ns trebuie s nu fie mai mare de 1 250 %;
menionate la articolul 147 alineatul (2) literele (a)-(c), insti
tuiile aplic valorile LGD prevzute la articolul 161 alineatul
(1) i factorii de conversie prevzui n articolul 166 alineatul (ii) pentru toate celelalte expuneri, ponderea de risc se
(8) literele (a)-(d), cu excepia cazului n care au fost autorizate nmulete cu un factor de 1,1 i este de minimum 5 %.
s utilizeze propriile estimri ale LGD i proprii factori de
conversie pentru aceste clase de expuneri n conformitate cu
alineatul (9). n cazul n care, n sensul literei (a), instituia nu are capacitatea
de a distinge ntre expuneri din investiii de tip private equity,
expuneri din titluri de capital tranzacionate la burs i expuneri
(9) Pentru toate expunerile ncadrate n clasele de expuneri din alte titluri de capital, instituia trateaz respectivele expuneri
menionate la articolul 147 alineatul (2) literele (a)-(c), autori ca expuneri din alte titluri de capital. n cazul n care aceste
tile competente permit instituiilor s foloseasc propriile expuneri, luate mpreun cu expunerile directe ale instituiei din
estimri ale LGD i proprii factori de conversie n conformitate aceast clas de expuneri, nu sunt semnificative n sensul arti
cu articolul 143 i cu seciunea 6. colului 150 alineatul (2), se poate aplica articolul 150 alineatul
(1), sub rezerva aprobrii de ctre autoritile competente.

(10) Pentru expunerile securitizate i pentru cele ncadrate n


clasa de expuneri menionat la articolul 147 alineatul (2) litera (3) n cazul n care expunerile sub form de uniti sau
(f), valorile expunerilor ponderate la risc se calculeaz n confor aciuni ale unui OPC nu ndeplinesc criteriile prevzute la
mitate cu capitolul 5. articolul 132 alineatul (3), sau instituia nu are cunotin de
toate expunerile-suport ale OPC sau de expunerile-suport ale
acestuia care sunt ele nsi expuneri sub form de uniti sau
Articolul 152 aciuni ale unui OPC, instituia ine seama n mod direct de
respectivele expuneri-suport i calculeaz valorile expunerilor
Tratamentul expunerilor sub form de uniti sau aciuni ponderate la risc i valorile pierderilor ateptate n conformitate
ale organismelor de plasament colectiv (OPC) cu metoda simpl de ponderare la risc prevzut la articolul 155
alineatul (2).
(1) n cazul n care expunerile sub form de uniti sau
aciuni ale OPC ndeplinesc criteriile prevzute la articolul 132
alineatul (3), iar instituia are cunotin de toate expunerile- n cazul n care instituia nu are capacitatea de a distinge ntre
suport sau de o parte din expunerile-suport ale organismului expuneri din investiii de tip private equity, expuneri din titluri
de plasament colectiv, instituia ia n considerare n mod direct de capital tranzacionate la burs i expuneri din alte titluri de
expunerile-suport respective n vederea calculrii valorilor expu capital, instituia trateaz respectivele expuneri ca expuneri din
nerilor ponderate la risc i a valorilor pierderilor ateptate, n alte titluri de capital. Aceasta ncadreaz expunerile din alte
conformitate cu metodele prevzute n prezentul capitol. titluri dect cele de capital n clasa de expuneri din alte titluri
de capital.
Dac o expunere-suport a OPC este ea nsi o expunere sub
form de uniti sau aciuni ale altui OPC, prima instituie ine (4) Ca alternativ la aplicarea metodei descrise la alineatul
seama n mod direct, de asemenea, de expunerile-suport ale (3), instituiile pot calcula ele nsele sau pot recurge la urm
celuilalt OPC. toarele pri tere pentru calcularea i raportarea valorii medii a
expunerilor ponderate la risc pe baza expunerilor-suport ale
OPC i n conformitate cu abordrile menionate la alineatul
(2) n cazul n care instituia nu ndeplinete condiiile pentru (2) literele (a) i (b) pentru urmtoarele:
utilizarea metodelor prevzute n prezentul capitol pentru toate
expunerile-suport ale OPC sau pentru o parte din aceste
expuneri, valorile expunerilor ponderate la risc i valorile pier (a) instituia depozitar sau instituia financiar a OPC-ului, cu
derilor ateptate se calculeaz n conformitate cu urmtoarele condiia ca OPC-ul s investeasc exclusiv n titluri de
abordri: valoare i s depoziteze toate titlurile la aceast instituie
depozitar sau instituie financiar;

(a) pentru expunerile aparinnd clasei de expuneri din titluri de


capital menionate la articolul 147 alineatul (2) litera (e), (b) pentru alte OPC-uri, societatea de administrare a OPC-ului,
instituiile aplic metoda simpl a ponderrii la risc cu condiia ca societatea de administrare a OPC-ul s nde
prevzut la articolul 155 alineatul (2); plineasc criteriile prevzute la articolul 132 alineatul (3)
litera (a).

(b) pentru toate celelalte expuneri-suport menionate la


alineatul (1), instituiile aplic abordarea standardizat Corectitudinea calculului trebuie confirmat de un auditor
prevzut n capitolul 2, sub rezerva dispoziiilor urmtoare: extern.
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/97

(5) ABE elaboreaz proiecte de standarde tehnice de regle centrale i bnci centrale se calculeaz n conformitate cu urm
mentare care s precizeze condiiile n care autoritile toarele formule:
competente pot permite instituiilor s foloseasc abordarea
standardizat menionat la articolul 150 alineatul (1) n Valoarea expunerii ponderate la risc RW valoarea expunerii
temeiul alineatului (2) litera (b).
unde ponderea de risc (RW) este definit dup cum urmeaz:
ABE transmite Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de
reglementare pn la 30 iunie 2014.
(i) dac PD = 0, RW este 0;

Competena de a adopta standardele tehnice de reglementare


menionate la primul paragraf este delegat Comisiei n confor (ii) dac PD = 1, i anume pentru expunerile aflate n stare de
mitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nerambursare:
nr. 1093/2010.
atunci cnd instituiile aplic valorile LGD prevzute la
Subseciunea 2 articolul 161 alineatul (1), RW este 0;
Calculul valorilor expunerilor ponderate la
riscul de credit atunci cnd instituiile folosesc propriile estimri ale
LGD, RW este; RW max f0,12:5 LGD ELBE g;
Articolul 153
Valorile expunerilor ponderate la risc pentru expunerile
fa de societi, instituii, administraii centrale i bnci unde cea mai bun estimare a pierderii ateptate [denumit
centrale n continuare -ELBE (Expected Loss Best Estimate)] este cea
mai bun estimare a instituiei cu privire la pierderea
(1) Sub rezerva aplicrii tratamentelor specifice prevzute la ateptat n cazul expunerilor aflate n stare de neram
alineatele (2), (3) i (4), valorile expunerilor ponderate la risc bursare n conformitate cu articolul 177 alineatul (1)
pentru expunerile fa de societi, instituii, administraii litera (h);

(iii) dac 0 < PD < 1

8 8 r 9 9
> > 1 R > > 1 M 2,5 b
RW >
:LGD N >
:p GPD G0:999>
; LGD PD>
; 12,5 1,06
1R 1R 1 1,5 b

unde

N(x) = funcia de distribuie cumulativ a unei variabile aleatorii normale standard (care exprim
probabilitatea ca o variabil aleatorie normal distribuit, cu media zero i variana 1, s fie
mai mic sau egal cu x);

G (Z) = inversa funciei de distribuie cumulativ pentru o variabil aleatorie normal standard (care
exprim valoarea x astfel nct N(x) = z);

R = coeficientul de corelaie, este definit ca


8 9
1 e 50 PD >
> 1 e 50 PD >
>
R 0:12 0:24 >
:1 >
;
1 e 50 1 e 50

b = factorul de ajustare n funcie de scaden, care este definit ca.


b 0:11852 0:05478 lnPD2 .

(2) Pentru toate expunerile fa de entiti de mari dimensiuni din sectorul financiar, coeficientul de
corelaie de la alineatul (1) punctul (iii) se nmulete cu 1,25. Pentru toate expunerile fa de entiti
financiare nereglementate, coeficienii de corelaie stabilii la alineatul (1) punctul (iii) i, dup caz, la
alineatul (4) se nmulesc cu 1,25.

(3) Valoarea expunerii ponderate la risc pentru fiecare expunere care ntrunete cerinele prevzute la
articolele 202 i 217 poate fi ajustat n conformitate cu urmtoarea formul:
L 176/98 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

Valoarea expunerii ponderate la risc RW valoarea expunerii 0:15 160 PDpp

n care:

PDpp = PD a furnizorului de protecie.

RW se calculeaz utiliznd formula relevant a ponderii de risc prevzut la alineatul (1) pentru expunere,
PD a debitorului i LGD pentru o expunere direct comparabil fa de furnizorul de protecie. Factorul de
ajustare n funcie de scaden (b) se calculeaz pe baza valorii celei mai reduse a PD a furnizorului de
protecie i a PD a debitorului.

(4) Pentru calcularea ponderilor de risc pentru expunerile fa de societi n cazul crora cifra de afaceri
anual a grupului consolidat din care face parte respectiva societate este mai mic de 50 de milioane EUR,
instituiile pot folosi formula de corelaie de la alineatul (1) punctul (iii). n aceast formul, S (sales)
corespunde cifrei de afaceri anuale exprimate n milioane de euro, unde 5 milioane EUR S 50
milioane EUR. O cifr de afaceri declarat mai mic de 5 milioane EUR se consider a fi echivalent cu
5 milioane EUR. Pentru creanele achiziionate, cifra de afaceri anual total reprezint media ponderat a
expunerilor individuale din co.

8 9 8 9
1 e 50 PD >
> 1 e 50 PD >
> >
> minfmaxf5,Sg,50g 5>
>
R 0:12 0:24 :1 ; 0:04 :1 ;
1 e 50 1 e 50 45

Instituiile pot folosi activele totale ale grupului consolidat n (7) n cazul creanelor achiziionate asupra societilor,
locul cifrei de afaceri anuale totale n cazul n care cifra de discounturile de cumprare rambursabile, garaniile sau
afaceri anual total nu este un indicator adecvat pentru dimen garaniile pariale care asigur protecie pentru prima pierdere
siunea societii, iar activele totale constituie un indicator mai n cazul pierderilor din nerambursare, pierderilor din diminuarea
reprezentativ dect cifra de afaceri anual total. valorii creanei, sau pierderilor provenind din ambele situaii,
pot fi considerate ca poziii care suport prima pierdere n
(5) Pentru expunerile din finanri specializate pentru care o conformitate cu cadrul bazat pe modele interne de rating
instituie nu poate estima PD sau estimrile PD ale instituiei nu aplicabil securitizrilor.
ndeplinesc cerinele prevzute n seciunea 6, instituia atribuie
ponderi de risc n conformitate cu tabelul 1, dup cum
(8) Atunci cnd o instituie asigur protecie a creditului care
urmeaz:
acoper un numr de expuneri n condiii potrivit crora
apariia strii de nerambursare de ordinul n aferent expunerilor
Tabelul 1 declaneaz plata, iar acest eveniment de credit conduce la
lichidarea contractului, dac produsul dispune de o evaluare
Categoria Categoria Categoria Categoria Categoria
Scaden rezidual extern a creditului efectuat de o ECAI eligibil, se aplic
1 2 3 4 5
ponderile de risc prevzute n capitolul 5. n cazul n care
Mai puin de 2,5 ani 50 % 70 % 115 % 250 % 0% produsul nu dispune de un rating acordat de o ECAI eligibile,
ponderile de risc ale expunerilor incluse n co sunt agregate, cu
Egal sau mai mare 70 % 90 % 115 % 250 % 0% excepia a n-1 expuneri, unde suma dintre valoarea pierderii
de 2,5 ani ateptate nmulit cu 12,5 i valoarea expunerii ponderate la
risc nu depete valoarea nominal a proteciei oferite de
instrumentul derivat de credit nmulit cu 12,5. Cele n-1
Atunci cnd atribuie ponderi de risc pentru expunerile din expuneri excluse din agregare sunt determinate astfel nct s
finanri specializate, instituiile iau n considerare urmtorii includ fiecare dintre acele expuneri care genereaz o valoare a
factori: puterea financiar, cadrul politic i juridic, caracteristicile expunerii ponderate la risc inferioar valorii ponderate la risc a
tranzaciei i/sau ale activului, soliditatea sponsorului i a oricrei expuneri incluse n agregare. Se aplic o pondere de risc
promotorului, inclusiv veniturile obinute n urma unui parte de 1 250 % poziiilor dintr-un co pentru care o instituie nu
neriat public-privat i mecanismele de garantare. poate determina ponderea de risc n cadrul abordrii IRB.

(6) n cazul creanelor achiziionate asupra societilor, insti (9) ABE elaboreaz proiecte de standarde tehnice de regle
tuiile respect cerinele prevzute la articolul 184. Pentru mentare care s precizeze modul n care instituiile in cont de
creanele achiziionate asupra societilor care ntrunesc i factorii menionai la alineatul (5) al doilea paragraf atunci cnd
condiiile prevzute la articolul 154 alineatul (5), atunci cnd atribuie ponderi de risc pentru expunerile din finanri specia
aplicarea standardelor de cuantificare a riscurilor prevzute n lizate.
seciunea 6 pentru expunerile fa de societi reprezint o
sarcin excesiv pentru instituie, se pot aplica standardele
prevzute n seciunea 6 pentru cuantificarea riscurilor pentru ABE transmite Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de
expunerile de tip retail. reglementare pn la 31 decembrie 2014.
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/99

Se deleag Comisiei competena de a adopta standardele tehnice (i) dac PD = 1, adic n cazul expunerilor aflate n stare de
de reglementare menionate la primul paragraf, n conformitate nerambursare, RW este;
cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.

Articolul 154 RW max f0,12:5 LGD ELBE g;

Valorile expunerilor ponderate la risc pentru expunerile de


tip retail unde ELBE este cea mai bun estimare a pierderii ateptate a
instituiei pentru expunerea aflat n stare de nerambursare
(1) Valorile expunerilor ponderate la risc pentru expunerile n conformitate cu articolul 181 alineatul (1) litera (h);
de tip retail se calculeaz dup urmtoarele formule:
Valoarea expunerii ponderate la risc RW valoarea expunerii
(ii) dac 0 < PD < 1, de exemplu, pentru orice alt valoare
unde ponderea de risc (RW) este definit dup cum urmeaz: posibil pentru PD dect valorile prevzute la punctul (i)

8 8 r 9 9
>
> >
> 1 R > >
RW :LGD N :p GPD ; LGD PD>
G0:999> ; 12,5 1,06
1R 1R

unde

N(x) = funcia de distribuie cumulativ a unei variabile aleatoare normale standard (care exprim
probabilitatea ca o variabil aleatoare normal distribuit, cu media zero i variana 1, s fie mai
mic sau egal cu x);

G (Z) = inversa funciei de distribuie cumulative pentru o variabil aleatoare normal standard [care
exprim valoarea x astfel nct N(x) = z];

R = coeficientul de corelaie, definit ca


8 9
1 e 35 PD >
> 1 e 35 PD >
>
R 0; 03 0:16 >
:1 >
;
1 e 35 1 e 35

(2) Valoarea expunerii ponderate la risc pentru fiecare sau de a rambursa, n limita impus de instituie. Angaja
expunere fa de ntreprinderi mici i mijlocii menionat la mentele de finanare neutilizate se consider ca revocabile
articolul 147 alineatul (5) care ndeplinete cerinele prevzute necondiionat n cazul n care clauzele contractuale permit
la articolele 202 i 217 poate fi calculat n conformitate cu instituiei s le revoce integral n conformitate cu normele
articolul 153 alineatul (3). de protecie a consumatorului i alte legi conexe;

(3) Pentru expunerile de tip retail garantate cu bunuri (c) valoarea maxim a expunerii fa de o singur persoan n
imobile, un coeficient de corelaie R de 0,15 nlocuiete cifra cadrul sub-portofoliului este de 100 000 EUR sau mai puin;
obinut cu ajutorul formulei de corelaie de la alineatul (1).

(4) n cazul expunerilor eligibile de tip retail rennoibile (d) folosirea corelaiei vizate la prezentul paragraf se limiteaz
eligibile, definite la literele (a)-(e), un coeficient de corelaie R la portofoliile care prezint o volatilitate redus a ratei pier
de 0,04 nlocuiete cifra obinut cu ajutorul formulei de derilor n raport cu nivelul mediu al ratei pierderilor pentru
corelaie de la alineatul (1). astfel de expuneri, n special n plajele de valori sczute ale
PD;
Expunerile se calific drept expuneri eligibile de tip retail ren
noibile dac ntrunesc urmtoarele condiii: (e) tratamentul ca expuneri eligibile de tip retail rennoibile este
n conformitate cu caracteristicile de risc aferente subporto
(a) expunerile sunt fa de persoane fizice; foliului.

(b) expunerile sunt rennoibile, negarantate i, n msura n care Prin derogare de la litera (b), cerina de a fi negarantate nu se
creditul nu este utilizat imediat i necondiionat, sunt revo aplic n cazul facilitilor de credit acoperite cu garanii reale
cabile de ctre instituie. n acest context, expunerile ren asociate unui cont n care se efectueaz plata salariului. n acest
noibile desemneaz acele expuneri n cazul crora soldurile caz, sumele recuperate prin intermediul executrii garaniei reale
clienilor pot fluctua n funcie de decizia de a mprumuta nu se iau n considerare n estimarea LGD.
L 176/100 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

Autoritile competente examineaz volatilitatea relativ a ratei Instituiile pot s trateze expunerile din titluri de capital fa de
pierderilor pentru diferite subportofolii eligibile de tip retail ntreprinderile prestatoare de servicii auxiliare n conformitate
rennoibile, precum i pentru portofoliul agregat de expuneri cu tratamentul aplicat altor active, altele dect creanele de
eligibile de tip retail rennoibile i fac schimb de informaii cu natura creditelor.
celelalte state membre n ceea ce privete caracteristicile tipice
ale ratei pierderilor respective.
(2) Pe baza metodei simple de ponderare de risc, valoarea
(5) Pentru a fi eligibile pentru tratament de tip retail, ponderat la risc a expunerii se calculeaz n conformitate cu
creanele achiziionate respect cerinele prevzute la urmtoarea formul:
articolul 180, precum i urmtoarele condiii:

Valoarea ponderat la risc a expunerii RW valoarea


(a) instituia a achiziionat creanele de la un vnztor ter cu expunerii ,
care nu se afl n legtur, iar expunerile sale fa de
debitorul creanelor nu includ nicio expunere la originea
creia se afl, n mod direct sau indirect, instituia nsi; Ponderea de risc (RW) = 190 % pentru expunerile din investiii
de tip private equity n cazul portofoliilor suficient de diversi
(b) creanele achiziionate sunt generate n condiii de favoare ficate.
ntre vnztor i debitor. n consecin, creanele din tran
zacii ntre conturile aceleiai societi i creanele care fac
obiectul unor operaiuni ncruciate ntre conturile socie Ponderea de risc (RW) = 290 % pentru expunerile din titluri de
tilor care vnd i cumpr una de la cealalt nu sunt capital tranzacionate la burs.
eligibile;

(c) Instituia cumprtoare deine o crean asupra ansamblului Ponderea de risc (RW) = 370 % pentru toate celelalte expuneri
veniturilor generate de creanele achiziionate sau un drept din titluri de capital.
pro-rata asupra veniturilor respective; i
Poziiile scurte de numerar i instrumentele financiare derivate
(d) portofoliul de creane achiziionate este suficient de diversi
care nu sunt incluse n portofoliul de tranzacionare pot
ficat.
compensa poziiile lungi pe aceleai titluri de valoare, cu
condiia ca instrumentele respective s fi fost desemnate
(6) n cazul creanelor achiziionate, disconturile de
explicit ca instrumente de acoperire pentru expuneri specifice
cumprare rambursabile, garaniile sau garaniile pariale care
din titluri de capital i s funcioneze ca instrumente de
asigur protecie pentru prima pierdere mpotriva pierderilor
acoperire pe o perioad de cel puin un an. Alte poziii scurte
n caz de nerambursare, mpotriva pierderilor n caz de
se trateaz ca poziii lungi, atribuind ponderea de risc adecvat
diminuare valorii creanei, sau mpotriva ambelor, pot fi
valorii absolute a fiecrei poziii. n contextul poziiilor cu
considerate ca poziii care suporta prima pierdere n confor
neconcordan de scaden, se aplic metoda pentru expunerile
mitate cu cadrul bazat pe modele interne de rating aplicabil
fa de societi prevzut la articolul 162 alineatul (5).
securitizrilor.

(7) n cazul portofoliilor hibride de creane achiziionate de Instituiile pot recunoate protecia nefinanat a creditului
tip retail, atunci cnd instituia cumprtoare nu poate separa obinut pentru o expunere din titluri de capital n conformitate
expunerile garantate cu un bun imobil i expunerile eligibile de cu metodele prevzute n capitolul 4.
tip retail rennoibile eligibile de alte expuneri de tip retail, se
aplic funcia de ponderare la risc de tip retail care are drept
rezultat cele mai ridicate cerine de capital pentru expunerile (3) n cazul metodei PD/LGD, valorile expunerilor ponderate
respective. la risc se calculeaz dup formulele prevzute la articolul 153
alineatul (1). Dac instituiile nu dispun de informaii suficiente
Articolul 155 pentru a putea folosi definiia strii de nerambursare de la
Valorile expunerilor ponderate la risc pentru expunerile articolul 178, ponderilor de risc li se aplic un factor de multi
din titluri de capital plicare de 1,5.

(1) Instituiile determin valorile expunerilor ponderate la risc


pentru expunerile din titluri de capital, cu excepia celor deduse La nivelul fiecrei expuneri, suma dintre valoarea pierderilor
n conformitate cu partea a doua sau a celor care primesc o ateptate nmulit cu 12,5 i valoarea expunerii ponderate la
pondere de risc de 250 % n conformitate cu articolul 48, n risc nu trebuie s depeasc valoarea expunerii nmulit
funcie de abordrile prevzute la prezentul articol alineatele (2), cu 12,5.
(3) i (4). O instituie poate aplica abordri diferite pentru
portofolii de titluri de capital diferite atunci cnd instituia
nsi folosete abordri diferite n vederea gestionrii interne Instituiile pot recunoate protecia nefinanat a creditului
a riscurilor. n cazul n care o instituie folosete abordri obinut pentru o expunere din titluri de capital n conformitate
diferite, alegerea metodei PD/LGD sau a abordrii bazate pe cu metodele prevzute n capitolul 4. Procedura se aplic sub
modele interne trebuie s fie consecvent, inclusiv de-a lungul rezerva unui nivel al LGD de 90 % pentru expunerea fa de
timpului, s fie coerent cu abordarea folosit pentru furnizorul de protecie. Pentru expunerile sub form de investiii
gestionarea intern a riscurilor expunerii din titluri de capital de tip private equity n cazul portofoliilor suficient de diversi
relevante i s nu fie bazat pe considerente de arbitraj de ficate se poate folosi o valoare a LGD de 65 %. n acest sens, M
reglementare. este de cinci ani.
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/101

(4) n cazul abordrii bazate pe modele interne, valoarea Subseciunea 3


expunerii ponderate la risc este pierderea potenial aferent
Calculul valorilor expunerilor ponderate la risc
expunerilor din titluri de capital ale instituiei, calculat cu
pentru riscul de diminuare a valorii creanei
ajutorul modelelor interne valoare-la-risc (value-at-risk), la un
aferent creanelor achiziionate
interval de ncredere unilateral de 99 de centile pentru
diferena dintre, pe de o parte, randamentele trimestriale i, pe Articolul 157
de alt parte, o rat adecvat fr risc calculat pe o perioad de
eantionare de lung durat, nmulit cu 12,5. Valorile expu Valorile expunerilor ponderate la risc pentru riscul de
nerilor ponderate la risc, la nivelul portofoliului de titluri de diminuare a valorii creanei aferent creanelor achiziionate
capital nu trebuie s fie mai mici dect totalul sumelor dintre (1) Instituiile calculeaz valorile expunerilor ponderate la risc
urmtoarele elemente: pentru riscului de diminuare a valorii creanei aferent creanelor
achiziionate asupra societilor i a celor de tip retail dup
formula prevzut la articolul 153 alineatul (1).
(a) valorile expunerilor ponderate la risc cerute n cazul
metodei PD/LGD; i
(2) Instituiile determin parametrii de intrare PD i LGD n
conformitate cu seciunea 4.
(b) valorile corespunztoare ale pierderilor ateptate
nmulite cu 12,5.
(3) Instituiile determin valoarea expunerii n conformitate
cu seciunea 5.
Valorile menionate la literele (a) i (b) se calculeaz pe baza
valorilor PD prevzute la articolul 165 alineatul (1) i a valorilor
LGD corespunztoare prevzute la articolul 165 alineatul (2).
(4) n sensul prezentului articol, valoarea M este de 1 an.

Instituiile pot recunoate protecia nefinanat a creditului


obinut pentru o poziie pe titluri de capital. (5) Autoritile competente excepteaz o instituie de la
calculul i recunoaterea valorilor expunerilor ponderate la risc
pentru riscul de diminuare a valorii creanei a unui tip de
Articolul 156 expuneri, cauzat de creane achiziionate asupra societilor
sau de creane de tip retail, n cazul n care instituia a
Valorile expunerilor ponderate la risc pentru alte active demonstrat, spre satisfacia autoritii competente, c riscul de
dect creanele de tip credit diminuare pentru instituia respectiv este neglijabil pentru acest
tip de expuneri.
Valorile expunerilor ponderate la risc pentru alte active, altele
dect creanele de tip credit se calculeaz dup urmtoarea
formul:
Seciunea 3
Valorile pierderilor ateptate
valoarea ,
Valoarea expunerii ponderate la risc 100 % expunerii
Articolul 158
Tratamentul pe tip de expunere
exceptnd urmtoarele:
(1) Calculul valorilor pierderilor ateptate se bazeaz pe
aceleai valori de intrare ale probabilitii de nerambursare
(a) numerarul aflat n cas i elementele echivalente de (PD) i pierderii n caz de nerambursare (LGD) i pe aceeai
numerar, precum i lingourile de aur pstrate n case de valoare a expunerii pentru fiecare expunere ca cele utilizate
valori proprii sau depozitate n custodie, n limita sumelor pentru calculul valorilor ponderate la risc ale expunerilor, n
garantate cu pasive sub form de lingouri de aur, crora li se conformitate cu articolul 151.
atribuie o pondere de risc de 0 %;

(2) Valorile pierderilor ateptate pentru expunerile securi


(b) situaiile n care expunerea este o valoare rezidual a unor tizate se calculeaz n conformitate cu capitolul 5.
active care fac obiectul unui contract de leasing, cnd
valorile expunerilor ponderate la risc se calculeaz dup
cum urmeaz: (3) Valoarea pierderilor ateptate este zero pentru expunerile
ncadrate n clasa de expuneri active, altele dect cele care
reprezint creane de tip credit, menionat la articolul 147
1 alineatul (2) litera (g).
100% valoarea expunerii
t

(4) Valorile pierderilor ateptate pentru expunerile sub form


unde t reprezint numrul cel mai mare dintre 1 i cel mai de aciuni sau de uniti ale unui OPC menionat la articolul 152
apropiat numr ntreg de ani afereni duratei rmase a se calculeaz n conformitate cu metodele prevzute n
contractul de leasing. prezentul articol.
L 176/102 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

(5) Pierderea ateptat (EL) i valorile pierderilor ateptate (9) Valoarea pierderilor ateptate este zero pentru expunerile
pentru expunerile fa de societi, instituii, administraii provenind din titluri de capital, n cazul n care valorile
centrale i bnci centrale, precum i pentru expunerile de tip ponderate la risc ale expunerilor sunt calculate conform
retail se calculeaz conform urmtoarelor formule: abordrii bazate pe modele interne.

(10) Valoarea pierderilor ateptate pentru riscul de diminuare


Pierderea ateptat EL PD LGD a valorii creanei aferente creanelor achiziionate se calculeaz
conform urmtoarei formule:
Valoarea pierderii ateptate = EL [multiplicat cu] valoarea expu
nerii. Pierderea ateptat EL PD LGD
Pentru expunerile aflate n stare de nerambursare (PD = 100 %),
n cazul n care instituiile utilizeaz propriile estimri ale pier Valoarea pierderii ateptate EL valoarea expunerii
derilor n caz de nerambursare, pierderea ateptat este ELBE,
respectiv cea mai bun estimare a instituiei cu privire la Articolul 159
pierderea ateptat pentru expunerea aflat n stare de neram
bursare, n conformitate cu articolul 181 alineatul (1) litera (h). Tratamentul valorilor pierderilor ateptate
Instituiile deduc valorile pierderilor ateptate calculate n
Pentru expunerile tratate n conformitate cu articolul 153
conformitate cu articolul 158 alineatele (5), (6) i (10) din
alineatul (3), pierderea ateptat este 0 %.
ajustrile generale i specifice pentru riscul de credit i din
(6) Pentru expunerile provenind din finanri specializate, n ajustrile de valoare suplimentare n conformitate cu articolul 34
cazul n care instituiile utilizeaz metodele prevzute la i articolul 110, precum i din alte reduceri de fonduri proprii
articolul 153 alineatul (5) pentru atribuirea ponderilor de risc, aferente expunerilor respective. Discounturile aferente expu
valorile pierderilor ateptate se atribuie n conformitate cu nerilor bilaniere achiziionate atunci cnd acestea se afl n
tabelul 2. stare de nerambursare n conformitate cu articolul 166
alineatul (1) se trateaz n acelai fel ca ajustrile specifice
Tabelul 2 pentru riscul de credit. Ajustrile specifice pentru riscul de
credit aferente expunerilor aflate n stare de nerambursare nu
Categoria Categoria Categoria Categoria Categoria se utilizeaz pentru a acoperi valorile pierderilor ateptate n
Scaden rezidual
1 2 3 4 5 cazul altor expuneri. Valorile pierderilor ateptate pentru expu
nerile securitizate i ajustrile generale i specifice pentru riscul
Mai puin de 2,5 ani 0% 0,4 % 2,8 % 8% 50 % de credit aferente expunerilor respective nu se includ n acest
calcul.
2,5 ani sau mai mult 0,4 % 0,8 % 2,8 % 8% 50 %
Seciunea 4
Probabilitatea de nerambursare (PD),
(7) Valoarea pierderilor ateptate pentru expunerile
pierderile n caz de nerambursare (LGD) I
provenind din titluri de capital, n cazul n care valorile
scadena
ponderate la risc ale expunerilor sunt calculate dup metoda
simpl de ponderare la risc, se calculeaz conform urmtoarei Subseciunea 1
formule:
Expunerile fa de societi, instituii, admi
Valoarea pierderii ateptate EL valoarea expunerii nistraii centrale i bnci centrale
Valorile EL sunt urmtoarele: Articolul 160

Pierderea ateptat (EL) = 0,8 % pentru expunerile provenind din Probabilitatea de nerambursare (PD)
investiii de tip private equity din cadrul portofoliilor suficient (1) Probabilitatea de nerambursare a unei expuneri fa de o
de diversificate societate sau de o instituie trebuie s fie de cel puin 0,03 %.
Pierderea ateptat (EL) = 0,8 % pentru expunerile provenind din (2) n cazul expunerilor provenind din creane asupra socie
titluri de capital tranzacionate la burs tilor, achiziionate de ctre instituie, pentru care aceasta nu
poate estima probabilitile de nerambursare sau pentru care
Pierderea ateptat (EL) = 2,4 % pentru toate celelalte expuneri
estimrile instituiei cu privire la probabilitatea de nerambursare
provenind din titluri de capital.
nu ndeplinesc cerinele stabilite n seciunea 6, probabilitile de
nerambursare se determin conform urmtoarelor metode:
(8) Pierderile ateptate i valoarea pierderilor ateptate pentru
expunerile provenind din titluri de capital, n cazul n care
(a) pentru drepturile cu rang prioritar n ceea ce privete
valorile ponderate la risc ale expunerilor sunt calculate dup
creanele asupra societilor, achiziionate de ctre instituie,
metoda bazat pe probabilitatea de nerambursare/pierderea n
probabilitatea de nerambursare este estimarea instituiei cu
caz de nerambursare (PD/LGD), se calculeaz conform urm
privire la pierderea ateptat mprit la pierderea n caz de
toarelor formule:
nerambursare pentru creanele respective;

(b) pentru drepturile subordonate n ceea ce privete creanele


Pierderea ateptat EL PD LGD asupra societilor, achiziionate de ctre instituie, probabi
litatea de nerambursare este estimarea instituiei cu privire la
Valoarea pierderii ateptate EL valoarea expunerii pierderea ateptat;
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/103

(c) o instituie care a primit, n temeiul articolului 143, O instituie care a primit, n temeiul articolului 143, aprobarea
aprobarea autoritii competente de a utiliza propriile autoritii competente de a utiliza propriile estimri ale pierderii
estimri ale pierderii n caz de nerambursare pentru expu n caz de nerambursare pentru riscul de diminuare a valorii
nerile fa de societi i care poate descompune estimrile creanelor asupra societilor, achiziionate de ctre instituie,
sale cu privire la pierderea ateptat pentru creanele asupra poate recunoate protecia nefinanat a creditului ajustnd
societilor, achiziionate de ctre aceasta, n probabiliti de probabilitile de nerambursare cu respectarea dispoziiilor de
nerambursare i pierderi n caz de nerambursare, ntr-un la articolul 161 alineatul (3).
mod pe care autoritatea competent l consider fiabil,
poate utiliza estimarea probabilitii de nerambursare care Articolul 161
rezult din aceast descompunere. Pierderea n caz de nerambursare (LGD)
(3) n cazul debitorilor aflai n stare de nerambursare, proba (1) Instituiile trebuie s utilizeze urmtoarele valori ale pier
bilitatea de nerambursare este 100 %. derilor n caz de nerambursare:
(4) n calculul probabilitii de nerambursare, instituiile pot (a) expuneri cu rang prioritar care nu beneficiaz de garanii
recunoate protecia nefinanat a creditului n conformitate cu reale eligibile: 45 %;
dispoziiile de la capitolul 4. Pentru riscul de diminuare a valorii
creanei, pe lng furnizorii de protecie menionai la (b) expuneri subordonate care nu beneficiaz de garanii reale
articolul 201 alineatul (1) litera (g), vnztorul creanelor eligibile: 75 %;
achiziionate este eligibil dac sunt ndeplinite urmtoarele
(c) n calculul pierderii n caz de nerambursare, instituiile pot
condiii:
recunoate protecia finanat sau nefinanat a creditului n
(a) entitatea corporativ dispune de o evaluare a creditului conformitate cu capitolul 4;
efectuat de o ECAI, pe care ABE a asociat-o cu nivelul 3
(d) obligaiunilor garantate eligibile pentru tratamentul stabilit
de calitate a creditului sau cu un nivel superior, n confor
la articolul 129 alineatele (4) i (5) li se poate atribui o
mitate cu normele de ponderare la risc a expunerilor fa de
valoare a pierderii n caz de nerambursare de 11,25 %;
societi, prevzute la capitolul 2;
(e) pentru expunerile aferente creanelor cu rang prioritar
(b) societatea, n cazul instituiilor care calculeaz valorile asupra societilor, achiziionate de ctre instituie, n
ponderate la risc ale expunerilor i valorile pierderilor cazul n care aceasta nu poate estima probabilitile de
ateptate conform abordrii IRB, nu dispune de o evaluare nerambursare sau n care estimrile instituiei cu privire la
a creditului efectuat de o ECAI recunoscut i este evaluat probabilitatea de nerambursare nu ndeplinesc cerinele
intern ca avnd o probabilitate de nerambursare echivalent stabilite n seciunea 6: 45 %;
cu cea corespunztoare evalurilor creditului efectuate de
ECAI i asociate de ABE cu nivelul 3 de calitate a creditului (f) pentru expunerile aferente creanelor subordonate asupra
sau cu un nivel superior, n conformitate cu normele de societilor, achiziionate de ctre instituie, n cazul n
ponderare la risc a expunerilor fa de societi, prevzute care aceasta nu poate estima probabilitile de nerambursare
la capitolul 2. sau n care estimrile instituiei cu privire la probabilitatea
de nerambursare nu ndeplinesc cerinele stabilite n
(5) Instituiile care utilizeaz propriile estimri ale pierderii n seciunea 6: 100 %;
caz de nerambursare pot recunoate protecia nefinanat a
creditului ajustnd probabilitile de nerambursare cu (g) pentru riscul de diminuare a valorii creanelor asupra socie
respectarea dispoziiilor de la articolul 161 alineatul (3). tilor, achiziionate de ctre instituie: 75 %.
(6) Pentru riscul de diminuare a valorii creanelor (2) Pentru riscul de diminuare a valorii creanei i riscul de
achiziionate asupra societilor, probabilitatea de nerambursare nerambursare, n cazul n care o instituie a primit, n temeiul
se stabilete ca fiind egal cu estimarea instituiei cu privire la articolului 143, aprobarea autoritii competente de a utiliza
pierderile ateptate pentru riscul de diminuare a valorii creanei. propriile estimri ale pierderii n caz de nerambursare pentru
O instituie care a primit, n temeiul articolului 143, aprobarea expunerile fa de societi i poate descompune estimrile sale
autoritii competente de a utiliza propriile estimri ale pierderii cu privire la pierderea ateptat pentru creanele asupra socie
n caz de nerambursare pentru expunerile fa de societi i tilor, achiziionate de instituie, n probabiliti de neram
care poate descompune estimrile sale cu privire la pierderea bursare i pierderi n caz de nerambursare, ntr-un mod pe
ateptat pentru riscul de diminuare a valorii creanelor asupra care autoritatea competent l consider fiabil, se poate utiliza
societilor, achiziionate de ctre acesta, n probabiliti de estimarea pierderii n caz de nerambursare pentru creanele
nerambursare i pierderi n caz de nerambursare, ntr-un mod asupra societilor, achiziionate de instituie.
pe care autoritatea competent l consider fiabil, poate utiliza
estimarea probabilitii de nerambursare care rezult din aceast (3) n cazul n care o instituie a primit, n temeiul articolului
descompunere. n calculul probabilitii de nerambursare, insti 143, aprobarea autoritii competente de a utiliza propriile
tuiile pot recunoate protecia nefinanat a creditului n estimri ale pierderii n caz de nerambursare pentru expunerile
conformitate cu dispoziiile de la capitolul 4. Pentru riscul de fa de societi, instituii, administraii centrale i bnci centrale,
diminuare a valorii creanei, pe lng furnizorii de protecie se poate recunoate protecia nefinanat a creditului ajustnd
menionai la articolul 201 alineatul (1) litera (g), vnztorul probabilitatea de nerambursare sau pierderea n caz de neram
creanelor achiziionate este eligibil dac sunt ndeplinite bursare cu respectarea cerinelor prevzute n seciunea 6 i cu
condiiile prevzute la alineatul (4). aprobarea autoritilor competente. O instituie nu poate atribui
expunerilor garantate o valoare ajustat a probabilitii de
(7) Prin derogare de la articolul 201 alineatul (1) litera (g), nerambursare sau a pierderii n caz de nerambursare, astfel
societile care ndeplinesc condiiile stabilite la alineatul (4) sunt nct ponderea de risc ajustat s devin mai mic dect cea a
eligibile. unei expuneri directe, comparabile, fa de garant.
L 176/104 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

(4) Pentru ntreprinderile menionate la articolul 153 ponderat a scadenelor rmase ale expunerilor i trebuie
alineatul (3), pierderea n caz de nerambursare pentru o s fie de cel puin 1 an. Pentru ponderarea scadenelor, se
expunere direct, comparabil, fa de furnizorul de protecie utilizeaz valoarea noional a fiecrei expuneri;
este pierderea n caz de nerambursare aferent fie unei tranzacii
negarantate cu garantul, fie unei tranzacii negarantate cu debi (c) pentru expunerile provenind din instrumente financiare
torul, dup cum dovezile disponibile i structura garaniei arat derivate enumerate n anexa II, acoperite integral sau
c, n cazul n care att garantul, ct i debitorul s-ar afla n aproape integral cu garanii reale, i pentru expunerile
stare de nerambursare pe parcursul duratei de via a tranzaciei provenind din tranzacii de creditare n marj acoperite
garantate, suma recuperat ar depinde de situaia financiar a integral sau aproape integral cu garanii reale, care fac
garantului sau, respectiv, a debitorului. obiectul unui acord-cadru de compensare, scadena este
media ponderat a scadenelor rmase ale tranzaciilor i
Articolul 162 trebuie s fie de cel puin 10 zile;
Scadena
(1) Instituiile care nu au primit aprobarea de a utiliza (d) pentru tranzaciile de rscumprare sau pentru operaiunile
propriile estimri ale pierderii n caz de nerambursare i ale de dare sau luare de titluri sau mrfuri cu mprumut, care
factorilor de conversie pentru expunerile fa de societi, fac obiectul unui acord-cadru de compensare, scadena este
instituii sau administraii centrale i bnci centrale atribuie media ponderat a scadenelor rmase ale tranzaciilor i
expunerilor provenind din tranzacii de rscumprare sau din trebuie s fie de cel puin 5 zile. Pentru ponderarea
operaiuni de dare sau luare de titluri sau mrfuri cu mprumut scadenelor, se utilizeaz valoarea noional a fiecrei tran
o valoare a scadenei (M) de 0,5 ani i tuturor celorlalte zacii;
expuneri o valoare a scadenei de 2,5 ani.
(e) pentru o instituie care a primit, n temeiul articolului 143,
n mod alternativ, ca parte a aprobrii menionate la aprobarea autoritii competente de a utiliza propriile
articolul 143, autoritile competente decid dac instituia estimri ale probabilitii de nerambursare pentru creanele
trebuie s utilizeze scadena (M) pentru fiecare expunere, astfel achiziionate asupra societilor, n cazul sumelor trase,
cum se prevede la alineatul (2). scadena este egal cu scadena medie ponderat a expu
nerilor provenind din creanele achiziionate i trebuie s
(2) Instituiile care au primit, n temeiul articolului 143, fie de cel puin 90 de zile. Aceeai valoare a scadenei se
aprobarea autoritii competente de a utiliza propriile estimri aplic i sumelor neutilizate din cadrul unei faciliti de
ale pierderii n caz de nerambursare i ale factorilor de conversie cumprare ferme, cu condiia ca facilitatea de cumprare
pentru expunerile fa de societi, instituii sau administraii s prevad angajamente efective, situaii n care se
centrale i bnci centrale calculeaz scadena pentru fiecare declaneaz rambursarea anticipat sau alte elemente care
expunere, astfel cum se prevede la literele (a)-(e) de la s protejeze instituia cumprtoare mpotriva unei dete
prezentul alineat i respectnd dispoziiile de la alineatele (3)- riorri viitoare semnificative a calitii creanelor pe care
(5) de la prezentul articol. Scadena nu depete cinci ani, cu este obligat s le cumpere pn la scadena facilitii. n
excepia cazurilor specificate la articolul 384 alineatul (1), n lipsa unor astfel de protecii efective, pentru sumele neuti
care se utilizeaz scadena astfel cum este precizat la acel lizate, scadena se calculeaz ca suma dintre cea mai nde
alineat: lungat scaden a unei creane poteniale conform
contractului de cumprare i scadena rezidual a facilitii
(a) pentru un instrument care face obiectul unei ealonri a de cumprare i trebuie s fie de cel puin 90 de zile;
fluxurilor de numerar, scadena (M) se calculeaz conform
urmtoarei formule: (f) pentru orice alte instrumente dect cele menionate n
prezentul alineat, sau n cazul n care o instituie nu este
n msur s calculeze scadena astfel cum se prevede la
( (X )) litera (a), scadena este scadena rezidual maxim (n ani)
t CFt
pe care o poate avea la dispoziie debitorul pentru a-i
t
M max 1,min X ,5 ndeplini integral obligaiile contractuale i trebuie s fie
CFt de cel puin 1 an;
t

(g) n cazul instituiilor care determin valorile expunerilor


unde CFt reprezint fluxurile de numerar (principal, dobnzi utiliznd metoda modelelor interne prevzut n capitolul
i comisioane) pe care debitorul trebuie s le plteasc 6 seciunea 6, pentru expunerile crora li se aplic metoda
conform contractului n perioada t; respectiv i care sunt incluse ntr-un set de compensare n
care scadena celui mai ndelungat contract este mai mare
(b) pentru instrumentele financiare derivate care fac obiectul de un an, scadena se calculeaz conform urmtoarei
unui acord-cadru de compensare, scadena este media formule:

8X X 9
< EffectiveEEt k
tk df tk stk EEtk tk df tk 1 stk =
k k
M min X ,5
: EffectiveEEtk tk df tk stk ;
k
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/105

n care: scadena este de cel puin o zi. Expunerile pe termen scurt


eligibile includ urmtoarele:
Stk = o variabil de tip dummy a crei valoare
pentru perioada viitoare tk este egal cu 0,
(a) expuneri fa de instituii provenind din decontarea obli
dac tk > 1 an, i cu 1, dac tk 1
gaiilor n moned strin;

EEtk = expunerea ateptat pentru perioada viitoare


tk; (b) operaiuni de finanare a comerului pe termen scurt cu
autolichidare cu privire la schimbul de bunuri sau servicii
EffectiveEEtk = expunerea ateptat efectiv pentru perioada cu scaden rezidual de pn la un an potrivit articolului 4
viitoare tk; alineatul (1) punctul 80;

df tk = factorul de actualizare fr risc pentru (c) expuneri provenind din decontarea achiziionrilor i
perioada de timp viitoare tk; vnzrilor de titluri n cadrul perioadei de livrare obinuite
de dou zile lucrtoare;
tk tk tk1 ;
(d) expuneri provenind din decontarea plilor n numerar prin
(h) o instituie care folosete un model intern pentru a calcula o transfer electronic i din decontarea operaiunilor de plat
ajustare unilateral a evalurii creditului (CVA) poate utiliza electronic i a serviciilor prepltite, inclusiv din descoperitul
ca valoare a scadenei, cu aprobarea autoritilor compe de cont rezultat din tranzacii nereuite, care nu depesc un
tente, durata efectiv a creditului estimat prin modelul numr de zile lucrtoare redus, fix i convenit.
intern.

Sub rezerva dispoziiilor de la alineatul (2), pentru seturile (4) Pentru expunerile fa de societi cu sediul n Uniune i
de compensare n care toate contractele au o scaden cu vnzri consolidate i active consolidate mai mici de 500
iniial mai mic de 1 an, se aplic formula de la litera (a); milioane EUR, instituiile pot decide, n locul aplicrii alineatului
(2), s stabileasc n mod sistematic scadena astfel cum se
prevede la alineatul (1). Instituiile pot nlocui activele totale
(i) n cazul instituiilor care determin valorile expunerilor de 500 milioane EUR cu active totale de 1 000 milioane EUR
utiliznd metoda modelelor interne prevzut n capitolul n cazul societilor care dein i nchiriaz n mod nespeculativ,
6 seciunea 6 i care au aprobarea de a utiliza un model n principal, bunuri imobile locative.
intern pentru riscul specific asociat poziiilor din titluri de
crean tranzacionate, n conformitate cu partea a treia
titlul IV capitolul 5, scadena se stabilete la 1 n formula (5) Neconcordanele scadenei se trateaz astfel cum se
prevzut la articolul 153 alineatul (1), cu condiia ca prevede la capitolul 4.
instituia s poat demonstra autoritilor competente c
modelul su intern pentru riscul specific asociat poziiilor
din titluri de crean tranzacionate prevzut la articolul 383 Subseciunea 2
cuprinde efectele migraiei ratingurilor;
Expunerile de tip retail
(j) n sensul articolului 153 alineatul (3), scadena este durata Articolul 163
efectiv a proteciei creditului, dar nu poate fi mai mic
de 1 an. Probabilitatea de nerambursare (PD)
(1) Probabilitatea de nerambursare a unei expuneri este de cel
(3) Dac documentaia prevede ajustri zilnice ale marjei i puin 0,03 %.
reevaluri zilnice i include clauze care permit lichidarea sau
compensarea rapid a garaniilor reale n caz de nerambursare
sau de imposibilitate de refacere a marjei, scadena este de cel (2) Probabilitatea de nerambursare n cazul debitorilor sau,
puin o zi pentru: atunci cnd se utilizeaz o abordare bazat pe tranzacii, proba
bilitatea de nerambursare a expunerilor aflate n stare de neram
bursare este de 100 %.
(a) instrumentele financiare derivate enumerate n anexa II,
acoperite integral sau aproape integral cu garanii reale;
(3) n cazul riscului de diminuare a valorii creanei aferent
(b) tranzaciile de creditare n marj acoperite integral sau creanelor achiziionate, probabilitatea de nerambursare este
aproape integral cu garanii reale; egal cu estimrile pierderii ateptate pentru riscul de
diminuare a valorii creanei. Dac o instituie poate descompune
propriile estimri ale pierderii ateptate pentru riscul de
(c) tranzaciile de rscumprare, operaiunile de dare sau luare
diminuare a valorii creanei aferent creanelor achiziionate n
de titluri sau mrfuri cu mprumut.
probabiliti de nerambursare i pierderi n caz de neram
bursare, ntr-un mod pe care autoritile competente l
n plus, pentru expuneri pe termen scurt eligibile care nu fac consider fiabil, se poate utiliza estimarea probabilitii de
parte din finanarea curent a debitorului de ctre instituie, nerambursare.
L 176/106 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

(4) Protecia nefinanat a creditului poate fi recunoscut prezentul articol sunt adecvate pentru expunerile garantate cu
ajustnd probabilitile de nerambursare cu respectarea bunuri imobile locative sau comerciale situate pe teritoriul lor.
dispoziiilor de la articolul 164 alineatul (2). Pentru riscul de Autoritile competente pot, acolo unde este cazul, din
diminuare a valorii creanei, pe lng furnizorii de protecie considerente de stabilitate financiar, stabili valori minime mai
menionai la articolul 201 alineatul (1) litera (g), vnztorul mari pentru pierderea n caz de nerambursare medie ponderat
creanelor achiziionate este eligibil dac sunt ndeplinite pentru expuneri garantate cu proprieti care sunt situate pe
condiiile prevzute la articolul 160 alineatul (4). teritoriul lor.

Articolul 164 Autoritile competente notific ABE cu privire la orice


schimbare a valorilor minime ale pierderilor n caz de neram
Pierderea n caz de nerambursare (LGD) bursare, pe care o fac n conformitate cu primul paragraf, iar
ABE public aceste valori ale pierderilor n caz de nerambursare.
(1) Instituiile furnizeaz propriile estimri ale pierderilor n
caz de nerambursare, cu respectarea cerinelor prevzute n
seciunea 6 i cu aprobarea autoritilor competente, acordat (6) ABE elaboreaz proiecte de standarde tehnice de regle
n conformitate cu articolul 143. Pentru riscul de diminuare a mentare care s precizeze condiiile de care trebuie s in
valorii creanei aferent creanelor achiziionate, se utilizeaz o seama autoritile competente la stabilirea unor valori minime
valoare a pierderii n caz de nerambursare de 75 %. Dac o mai mari ale pierderilor n caz de nerambursare.
instituie poate descompune, n mod fiabil, estimrile sale cu
privire la pierderea ateptat pentru riscul de diminuare a valorii ABE transmite Comisiei proiectele respective de standarde
creanei aferent creanelor achiziionate n probabiliti de tehnice de reglementare pn la 31 decembrie 2014.
nerambursare i pierderi n caz de nerambursare, instituia
poate utiliza propria estimare a pierderii n caz de neram Se deleag Comisiei competena de a adopta standardele tehnice
bursare. de reglementare menionate la prezentul alineat n conformitate
articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.
(2) Protecia nefinanat a creditului poate fi recunoscut ca
eligibil, fie pentru o expunere individual, fie pentru o grup de (7) Instituiile dintr-un stat membru aplic valorile minime
expuneri, ajustnd estimarea probabilitii de nerambursare sau mai mari ale pierderilor n caz de nerambursare care au fost
a pierderii n caz de nerambursare, cu respectarea cerinelor stabilite de autoritile competente dintr-un alt stat membru
prevzute la articolul 183 alineatele (1), (2) i (3) i cu pentru expunerile garantate cu proprieti situate n statul
aprobarea autoritilor competente. O instituie nu poate membru respectiv.
atribui expunerilor garantate o valoare ajustat a probabilitii
de nerambursare sau a pierderii n caz de nerambursare, dac Subseciunea 3
astfel ponderea de risc ajustat va fi mai mic dect cea a unei
expuneri directe, comparabile, fa de garant. Expuneri provenind din titluri de capital care
fac obiectul metodei bazate pe probabilitatea de
nerambursare/pierderea n caz de nerambursare
(3) n sensul articolului 154 alineatul (2), pierderea n caz de
Articolul 165
nerambursare pentru o expunere direct, comparabil, fa de
furnizorul de protecie, menionat la articolul 153 alineatul (3), Expuneri provenind din titluri de capital care fac obiectul
este pierderea n caz de nerambursare aferent fie unei tranzacii metodei bazate pe probabilitatea de
negarantate cu garantul, fie unei tranzacii negarantate cu debi nerambursare/pierderea n caz de nerambursare
torul, dup cum dovezile disponibile i structura garaniei
personale arat c, n cazul n care att garantul, ct i (1) Probabilitile de nerambursare se determin conform
debitorul s-ar afla n stare de nerambursare pe parcursul metodelor utilizate pentru expunerile fa de societi.
duratei de via a tranzaciei garantate, suma recuperat ar
depinde de situaia financiar a garantului sau, respectiv, a debi Se aplic urmtoarele valori minime ale probabilitii de neram
torului. bursare:

(4) Pierderea n caz de nerambursare medie ponderat pentru (a) 0,09 % pentru expuneri din titluri de capital tranzacionate
toate expunerile de tip retail garantate cu bunuri imobile la burs, n cazul n care investiia se nscrie n cadrul unei
locative i care nu beneficiaz de garanii din partea adminis relaii pe termen lung cu clientul;
traiilor centrale nu trebuie s fie mai mic de 10 %.
(b) 0,09 % pentru expuneri din titluri de capital netran
zacionate la burs, n cazul n care randamentul investiiei
Pierderea n caz de nerambursare medie ponderat pentru toate se bazeaz pe fluxuri de numerar regulate i periodice, care
expunerile de tip retail garantate cu bunuri imobile locative i nu provin din ctiguri de capital;
care nu beneficiaz de garanii din partea administraiilor
centrale nu trebuie s fie mai mic de 15 %. (c) 0,40 % pentru expuneri din titluri de capital tranzacionate
la burs, inclusiv pentru alte poziii scurte prevzute la
(5) Pe baza datelor colectate n temeiul articolului 101 i articolul 155 alineatul (2);
innd seama de perspectivele de evoluie a pieelor imobiliare
i de ali indicatori relevani, autoritile competente evalueaz (d) 1,25 % pentru toate celelalte expuneri din titluri de capital,
periodic, cel puin o dat pe an, dac valorile minime ale pier inclusiv pentru alte poziii scurte prevzute la articolul 155
derilor n caz de nerambursare prevzute la alineatul (4) de la alineatul (2).
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/107

(2) Expunerilor din investiii de tip private equity din cadrul (6) Pentru calculul valorilor ponderate la risc ale expunerilor
portofoliilor suficient de diversificate li se poate atribui o valoare pentru creanele achiziionate, valoarea expunerii este valoarea
a pierderii n caz de nerambursare de 65 %. Tuturor celorlalte stabilit n conformitate cu alineatul (1), mai puin cerinele de
expuneri de acest tip li se atribuie o valoare a pierderii n caz de fonduri proprii pentru riscul de diminuare a valorii creanelor,
nerambursare de 90 %. anterior aplicrii tehnicilor de diminuare a riscului de credit.

(3) Scadena atribuit tuturor expunerilor este de cinci ani.


(7) n cazul unei expuneri sub form de titluri sau mrfuri
vndute, gajate sau date cu mprumut n cadrul tranzaciilor de
Seciunea 5 rscumprare, sau al operaiunilor de dare sau luare de titluri
sau mrfuri cu mprumut, al tranzaciilor cu termen lung de
Valoarea expunerii decontare i al tranzaciilor de creditare n marj, valoarea
Articolul 166 expunerii este valoarea titlurilor sau a mrfurilor, determinat
n conformitate cu articolul 24. Dac se utilizeaz metoda
Expuneri fa de societi, instituii, administraii centrale i extins a garaniilor financiare (Financial Collateral Compre
bnci centrale i expuneri de tip retail hensive Method) prevzut la articolul 223, valoarea expunerii
se majoreaz cu ajustarea de volatilitate corespunztoare unor
(1) Cu excepia cazului n care se specific altfel, valoarea astfel de titluri sau mrfuri, astfel cum prevede articolul
expunerii pentru expunerile bilaniere este valoarea contabil respectiv. n cazul tranzaciilor de rscumprare, al operaiunilor
msurat fr a ine seama de ajustrile pentru riscul de credit de dare sau luare de titluri sau mrfuri cu mprumut, al tran
efectuate. zaciilor cu termen lung de decontare i al tranzaciilor de
creditare n marj, valoarea expunerii se poate determina fie
Aceast regul se aplic i activelor achiziionate la un pre n conformitate cu capitolul 6, fie n conformitate cu
diferit de suma datorat. articolul 220 alineatul (2).

Pentru activele achiziionate, diferena dintre suma datorat i (8) Valoarea expunerii pentru urmtoarele elemente se
valoarea contabil rezultat dup aplicarea ajustrilor specifice calculeaz nmulind suma angajat ferm dar neutilizat, cu
pentru riscul de credit, care a fost nregistrat n bilanul insti un factor de conversie. Instituiile utilizeaz urmtorii factori
tuiilor la achiziionarea activului, este denumit discount dac de conversie, n conformitate cu articolul 151 alineatul (8),
suma datorat este mai mare, respectiv, prim dac suma pentru expuneri fa de societi, instituii, administraii
datorat este mai mic. centrale i bnci centrale:

(2) n cazul n care instituiile utilizeaz acorduri-cadru de


compensare pentru tranzaciile de rscumprare sau pentru (a) n cazul liniilor de credit care sunt revocabile necondiionat,
operaiunile de dare sau luare de titluri sau mrfuri cu n orice moment i fr aviz prealabil, de ctre instituie sau
mprumut, valoarea expunerii se calculeaz n conformitate cu care prevd efectiv revocarea automat ca urmare a dete
capitolul 4 sau 6. riorrii bonitii financiare a debitorului, se aplic un factor
de conversie de 0 %. Pentru a putea aplica un factor de
conversie de 0 %, instituiile trebuie s monitorizeze activ
(3) La calculul valorii expunerii pentru compensarea situaia financiar a debitorului, iar sistemele de control
bilanier a creditelor i depozitelor, instituiile aplic metodele intern ale acestora trebuie s permit detectarea imediat a
prevzute n capitolul 4. oricrei deteriorri a calitii creditului debitorului. Liniile de
credit neutilizate pot fi considerate ca fiind revocabile
necondiionat dac termenii contractuali permit instituiei
(4) Valoarea expunerii pentru operaiunile de leasing este revocarea acestora n msura maxim permis de legislaia
valoarea actualizat a plilor minime de leasing. Plile privind protecia consumatorului i de legislaia conex;
minime de leasing sunt plile pe care locatarul este obligat
sau poate fi obligat s le efectueze pe perioada contractului
de leasing, precum i orice opiune de cumprare avantajoas
(b) n cazul scrisorilor de credit pe termen scurt provenind din
(bargain option) (a crei probabilitate de exercitare este cert
circulaia bunurilor, se aplic un factor de conversie de
ntr-o msur rezonabil). Dac o parte, alta dect locatarul,
20 %, att pentru instituia emitent, ct i pentru cea care
poate fi obligat s efectueze o plat legat de valoarea
face confirmarea;
rezidual a activului care face obiectul contractului de leasing
i dac aceast obligaie de plat ndeplinete setul de condiii
prevzut la articolul 201 cu privire la eligibilitatea furnizorilor
de protecie, precum i cerinele de recunoatere a altor tipuri de (c) n cazul angajamentelor de cumprare neutilizate pentru
garanii, prevzute la articolul 213, obligaia de plat poate fi creane achiziionate rennoibile, care sunt revocabile
recunoscut ca protecie nefinanat a creditului n conformitate necondiionat, sau care prevd efectiv revocarea automat,
cu capitolul 4. n orice moment i fr aviz prealabil, de ctre instituie, se
aplic un factor de conversie de 0 %. Pentru a putea aplica
un factor de conversie de 0 %, instituiile trebuie s moni
(5) n cazul oricrui contract menionat n anexa II, valoarea torizeze activ situaia financiar a debitorului, iar sistemele
expunerii se determin utiliznd metodele prevzute n capitolul de control intern ale acestora trebuie s permit detectarea
6 i nu ia n considerare ajustrile pentru riscul de credit efec imediat a oricrei deteriorri a calitii creditului debito
tuate. rului.
L 176/108 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

(d) n cazul altor linii de credit, al facilitilor de emisiune de tranzacie sunt alocai unui anumit sistem de rating trebuie
efecte (Note Issuance Facilities - NIF) i al facilitilor ren formalizat i aplicat astfel nct s reflecte n mod adecvat
noibile de subscriere ferm (Revolving Underwriting Facilities nivelul de risc.
- RUF), se aplic un factor de conversie de 75 %;

(e) instituiile care ndeplinesc cerinele pentru utilizarea


propriilor estimri ale factorilor de conversie, specificate n (2) Criteriile i procesele de alocare trebuie revizuite periodic
seciunea 6, pot utiliza propriile estimri ale factorilor de pentru a se stabili dac sunt n continuare adecvate portofoliului
conversie pentru diferitele tipuri de produse menionate la curent i condiiilor externe.
literele (a)-(d), cu aprobarea autoritilor competente.

(9) n cazul n care un angajament se refer la prelungirea


unui alt angajament, se utilizeaz cel mai mic dintre cei doi
factori de conversie asociai angajamentelor individuale. (3) n cazul n care o instituie utilizeaz estimri directe ale
parametrilor de risc pentru debitori individuali sau expuneri,
acestea pot fi considerate ca fiind estimri alocate claselor de
(10) Pentru toate elementele extrabilaniere, altele dect cele pe o scal continu de rating.
menionate la alineatele (1)-(8), valoarea expunerii este egal cu
urmtoarele procente din valoarea acestora:

(a) 100 % dac este un element cu risc maxim; Articolul 170

(b) 50 % dac este un element cu risc mediu; Structura sistemelor de rating


(1) Structura sistemelor de rating pentru expunerile fa de
(c) 20 % dac este un element cu risc moderat; societi, instituii, administraii centrale i bnci centrale
respect urmtoarele cerine:
(d) 0 % dac este un element cu risc sczut.

n sensul prezentului alineat, elementele extrabilaniere sunt


ncadrate n categoriile de risc indicate n anexa I. (a) un sistem de rating trebuie s ia n considerare caracteris
ticile de risc ale debitorului i ale tranzaciei;

Articolul 167
Expuneri provenind din titluri de capital
(1) Valoarea expunerii pentru expunerile provenind din titluri (b) un sistem de rating trebuie s includ o scal de rating a
de capital este valoarea contabil rezultat dup aplicarea ajus debitorilor care s reflecte exclusiv cuantificarea riscului de
trilor specifice pentru riscul de credit. nerambursare asociat debitorilor. Scala de rating a debi
torilor trebuie s aib minimum 7 clase pentru debitorii
care nu se afl n stare de nerambursare i o clas pentru
(2) Valoarea expunerii pentru expunerile extrabilaniere debitorii care se afl n stare de nerambursare;
provenind din titluri de capital este valoarea nominal a
acestora rezultat dup deducerea ajustrilor specifice pentru
riscul de credit corespunztoare expunerii respective.

(c) instituia trebuie s formalizeze relaia dintre clasele de


Articolul 168
rating ale debitorilor din punctul de vedere al nivelului
Active, altele dect cele de tip credit riscului de nerambursare pe care l implic fiecare clas de
rating i al criteriilor utilizate pentru a distinge nivelul
Valoarea expunerii pentru active, altele dect obligaiile din respectiv al riscului de nerambursare;
credit, este valoarea contabil rezultat dup aplicarea ajustrilor
specifice pentru riscul de credit.

Seciunea 6
(d) instituiile care dein portofolii concentrate pe un anumit
Cerine pentru utilizarea abordrii irb segment de pia i ntr-un anumit interval al riscului de
nerambursare trebuie s dispun de un numr suficient de
Subseciunea 1
clase de rating n cadrul intervalului respectiv pentru a evita
Sisteme de rating concentrarea excesiv a debitorilor ntr-o anumit clas de
rating. Concentrrile semnificative dintr-o singur clas de
Articolul 169 rating trebuie justificate prin dovezi empirice convingtoare
Principii generale din care s rezulte c respectiva clas de rating a debitorilor
acoper un interval rezonabil de ngust al PD i c riscul de
(1) n cazul n care o instituie utilizeaz mai multe sisteme nerambursare aferent tuturor debitorilor din aceast clas de
de rating, raionamentul pe baza cruia un debitor sau o rating se ncadreaz n intervalul respectiv;
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/109

(e) pentru a i se permite de ctre autoritatea competent s (c) incidentele de neplat, cu excepia cazului n care o instituie
foloseasc propriile estimri ale pierderilor n caz de neram demonstreaz autoritii competente ntr-un mod pe care
bursare n vederea determinrii cerinelor de fonduri proprii, aceasta l consider satisfctor c incidentele de neplat
un sistem de rating trebuie s includ o scal de rating a nu constituie un factor de risc semnificativ pentru expunere.
tranzaciilor distinct, care s reflecte exclusiv caracteristicile
asociate pierderii n caz de nerambursare ale tranzaciilor. Articolul 171
Definiia clasei de rating a tranzaciilor trebuie s includ
att descrierea modului de ncadrare a expunerilor n clasa ncadrarea n clase de rating sau grupe de risc
respectiv, ct i a criteriilor utilizate pentru a distinge
nivelul de risc aferent fiecrei clase de rating; (1) O instituie trebuie s utilizeze definiii, procese i criterii
specifice pentru a ncadra expunerile n clase de rating sau grupe
de risc n cadrul unui sistem de rating, care s respecte urm
(f) concentrrile semnificative dintr-o singur clas de rating a toarele cerine:
tranzaciilor trebuie justificate prin dovezi empirice convin
gtoare din care s rezulte c respectiva clas de rating a
tranzaciilor acoper un interval rezonabil de ngust al pier (a) definiiile i criteriile corespunztoare claselor de rating sau
derilor n caz de nerambursare i c riscul aferent tuturor grupelor de risc trebuie s fie suficient de detaliate pentru a
expunerilor din aceast clas de rating se ncadreaz n permite persoanelor responsabile cu acordarea ratingurilor
intervalul respectiv. s ncadreze n mod consecvent debitorii sau tranzaciile
care prezint un risc similar n aceeai clas de rating sau
(2) Instituiile care utilizeaz metodele stabilite la grup de risc. Aceast consecven trebuie meninut indi
articolul 153 alineatul (5) pentru atribuirea ponderilor de risc ferent de linia de activitate, de departament sau de loca
n cazul expunerilor provenind din finanri specializate sunt lizarea geografic;
exceptate de la obligaia de a avea o scal de rating a debitorilor
care s reflecte exclusiv cuantificarea riscului de nerambursare (b) documentaia aferent procesului de rating trebuie s
asociat debitorilor pentru aceste expuneri. Instituiile respective permit terilor s neleag i s reproduc ncadrarea expu
trebuie s dispun, pentru aceste expuneri, de cel puin 4 clase nerilor n clase de rating sau grupe de risc, precum i s
de rating pentru debitorii care nu se afl n stare de neram evalueze adecvarea ncadrrii ntr-o anumit clas de rating
bursare i de cel puin o clas pentru debitorii care se afl n sau grup de risc;
stare de nerambursare.
(c) de asemenea, criteriile trebuie s respecte normele interne de
(3) Structura sistemelor de rating pentru expunerile de tip creditare ale instituiei i politicile sale privind tratamentul
retail respect urmtoarele cerine: aplicat debitorilor i tranzaciilor n dificultate.

(a) sistemele de rating trebuie s reflecte riscul, att cel asociat


(2) La ncadrarea debitorilor i tranzaciilor n clase de rating
debitorului, ct i cel asociat tranzaciei, i s includ toate
sau grupe de risc, o instituie trebuie s ia n considerare toate
caracteristicile relevante ale debitorilor i ale tranzaciilor.
informaiile relevante. Informaiile trebuie s fie actuale i s
permit instituiei s previzioneze performana viitoare a expu
(b) nivelul de difereniere a riscului trebuie s asigure faptul c nerii. O instituie trebuie s fie cu att mai prudent la nca
numrul de expuneri ncadrate ntr-o clas de rating dat drarea expunerilor n clase de rating sau grupe de risc de
sau ntr-o grup de risc dat este suficient de mare pentru a debitori i tranzacii, cu ct dispune de mai puine informaii.
permite cuantificarea i validarea adecvat a caracteristicilor Dac utilizeaz un rating extern ca factor principal n alocarea
pierderilor la nivelul clasei de rating sau al grupei de risc. unui rating intern, instituia trebuie s se asigure c ia n
Distribuia expunerilor i a debitorilor n clase de rating sau considerare i alte informaii relevante.
grupe de risc se efectueaz astfel nct s se evite concen
trrile excesive.
Articolul 172
(c) procesul de ncadrare a expunerilor n clase de rating sau ncadrarea expunerilor
grupe de risc trebuie s permit diferenierea adecvat a
riscului, gruparea expunerilor suficient de omogene i (1) n ceea ce privete expunerile fa de societi, instituii,
estimarea precis i coerent a caracteristicilor pierderilor administraii centrale i bnci centrale i n ceea ce privete
la nivel de clas de rating sau grup de risc. n cazul expunerile din titluri de capital n cazul crora o instituie
creanelor achiziionate, gruparea trebuie s reflecte prac folosete metoda PD/LGD prevzut la articolul 155 alineatul
ticile de subscriere ale vnztorului i eterogenitatea (3), ncadrarea acestora se efectueaz n conformitate cu urm
clienilor si; toarele criterii:

(4) La ncadrarea expunerilor n clase de risc sau grupe de (a) fiecare debitor trebuie ncadrat ntr-o clas de rating a debi
risc, instituiile trebuie s ia n considerare urmtorii factori de torilor, ca parte a procesului de aprobare a creditelor;
risc:
(b) n cazul expunerilor pentru care o instituie a primit, n
(a) caracteristicile de risc ale debitorului; temeiul articolului 143, aprobarea autoritii competente
de a utiliza propriile estimri ale pierderilor n caz de
(b) caracteristicile de risc ale tranzaciei, inclusiv tipul de produs nerambursare i ale factorilor de conversie, fiecare
sau de garanie real, sau ambele. Instituiile acord n mod expunere este ncadrat, de asemenea, ntr-o clas de
explicit atenie cazurilor n care mai multe expuneri bene rating al tranzaciei, ca parte a procesului de aprobare a
ficiaz de aceeai garanie real; creditelor;
L 176/110 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

(c) instituiile care utilizeaz metodele prevzute la articolul 153 (b) Instituiile reexamineaz ncadrrile cel puin anual i
alineatul (5) pentru atribuirea ponderilor de risc n cazul ajusteaz ncadrarea n cazul n care rezultatul reexaminrii
expunerilor provenind din finanri specializate, ncadreaz nu justific continuarea ncadrrii actuale. Debitorii care
fiecare dintre aceste expuneri ntr-o clas de rating, n prezint un risc ridicat i expunerile cu probleme trebuie
conformitate cu articolul 170 alineatul (2); s fac obiectul unor revizuiri mai frecvente. Dac noi
informaii semnificative privind un debitor sau o expunere
devin disponibile, instituiile efectueaz o nou ncadrare.
(d) fiecare entitate juridic distinct fa de care instituia nre
gistreaz expuneri trebuie evaluat separat. O instituie
trebuie s dispun de politici adecvate privind tratamentul
clienilor care sunt debitori individuali i al grupurilor de (c) O instituie trebuie s dispun de un proces eficient de
clieni aflai n legtur; obinere i actualizare a informaiilor relevante referitoare
la caracteristicile debitorilor care afecteaz probabilitile
de nerambursare i la caracteristicile tranzaciilor care
(e) expunerile distincte fa de acelai debitor trebuie ncadrate afecteaz pierderile n caz de nerambursare sau factorii de
n aceeai clas de rating al debitorului, indiferent de dife conversie.
renele existente n natura fiecrei tranzacii specifice. Cu
toate acestea, expunerile distincte pot conduce la ncadrarea
aceluiai debitor n mai multe clase de rating, n urmtoarele
cazuri: (2) n cazul expunerilor de tip retail, o instituie trebuie s
reexamineze cel puin anual ncadrrile debitorilor i ale tran
zaciilor i s ajusteze ncadrarea n cazul n care rezultatul
(i) exist un risc de transfer aferent unei ri, dup cum
reexaminrii nu justific continuarea ncadrrii actuale, sau s
expunerile sunt denominate n moneda local sau ntr-o
reexamineze caracteristicile pierderilor i situaia incidentelor de
moned strin;
neplat pentru fiecare grup de risc identificat, dup caz. O
instituie trebuie, de asemenea, s revizuiasc cel puin anual, pe
(ii) tratamentul garaniilor asociate unei expuneri poate baza unui eantion reprezentativ, situaia expunerilor individuale
consta n ajustarea unui rating atribuit debitorului; din fiecare grup de risc, ca mijloc de a se asigura c expunerile
sunt n continuare corect ncadrate i s ajusteze ncadrarea n
cazul n care rezultatul reexaminrii nu justific continuarea
(iii) legislaia privind protecia consumatorilor sau secretul ncadrrii actuale.
bancar, sau orice alte reglementri interzic schimbul de
informaii cu privire la clieni.

(3) ABE elaboreaz proiecte de standarde tehnice de regle


(2) n cazul expunerilor de tip retail, fiecare expunere trebuie mentare pentru metodologiile aplicate de autoritile
ncadrat ntr-o clas de rating sau ntr-o grup de risc, ca parte competente pentru a verifica integritatea procesului de
a procesului de aprobare a creditelor. ncadrare i pentru evaluarea regulat i independent a riscu
rilor.
(3) n ceea ce privete ncadrarea ntr-o clas de rating sau
ntr-o grup de risc, instituiile trebuie s formalizeze situaiile
n care raionamentul profesional poate prima asupra datelor de ABE transmite Comisiei proiectele respective de standarde
intrare sau de ieire din procesul de ncadrare, precum i infor tehnice de reglementare pn la 31 decembrie 2014.
maiile privind personalul responsabil cu aprobarea prioritii
raionamentului uman. Instituiile trebuie s formalizeze aceste
modificri i s consemneze n scris personalul responsabil n
acest sens. Instituiile trebuie s analizeze performana expu Competena de a adopta standardele tehnice de reglementare
nerilor ale cror ncadrri au fost modificate. Aceast analiz menionate la primul paragraf este delegat Comisiei n confor
include o evaluare a performanei expunerilor ale cror mitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE)
ratinguri au fost modificate de ctre o anumit persoan, care nr. 1093/2010.
preia responsabilitatea ntregului personalul responsabil.

Articolul 173 Articolul 174


Integritatea procesului de ncadrare Utilizarea modelelor
(1) n ceea ce privete expunerile fa de societi, instituii, Dac o instituie utilizeaz modele statistice i alte metode
administraii centrale i bnci centrale i n ceea ce privete automate pentru a ncadra expunerile n clase de rating sau
expunerile din titluri de capital n cazul crora o instituie grupe de risc de debitori sau de tranzacii, urmtoarele cerine
folosete metoda PD/LGD prevzut la articolul 155 alineatul trebuie s fie ndeplinite:
(3), procesul de ncadrare trebuie s ndeplineasc urmtoarele
cerine de integritate:
(a) modelul trebuie s aib o bun putere de previzionare, iar
(a) ncadrrile i revizuirile periodice ale acestora se efectueaz utilizarea sa nu trebuie s denatureze cerinele de capital.
sau se aprob de ctre o parte independent, care nu obine Variabilele de intrare trebuie s constituie o baz rezonabil
n mod direct beneficii n urma deciziei de acordare a credi i eficient pentru previziunile rezultate. Modelul nu trebuie
tului. s produc abateri semnificative ale rezultatelor;
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/111

(b) instituia trebuie s dispun de un proces de verificare a (b) s stabileasc un proces statistic riguros de validare a mode
datelor de intrare ale modelului, care s includ o evaluare lului, care s includ teste de performan n afara
a acurateei, exhaustivitii i adecvrii acestor date; orizontului de timp (out-of-time) i n afara eantionului
(out-of-sample);

(c) datele utilizate pentru a crea modelul trebuie s fie repre


zentative pentru populaia de debitori sau de expuneri (c) s precizeze orice circumstane n care modelul nu
curente a instituiei; funcioneaz eficient.

(d) instituia trebuie s dispun de un ciclu periodic de validare (5) n cazul n care o instituie a obinut un sistem de rating,
a modelului, care s includ monitorizarea performanei i a sau un model utilizat n cadrul unui sistem de rating, de la un
stabilitii, revizuirea specificaiilor i compararea datelor de furnizor ter, iar furnizorul refuz sau restricioneaz accesul
ieire cu rezultatele efective; instituiei la informaiile referitoare la metodologia sistemului
de rating sau a modelului respectiv, sau la datele de baz
utilizate pentru elaborarea metodologiei sau a modelului
(e) instituia trebuie s utilizeze raionamentul profesional i respectiv, invocnd drepturi de proprietate asupra acestor infor
supravegherea uman n completarea modelului statistic, maii, instituia n cauz trebuie s demonstreze autoritii
pentru a revizui ncadrrile efectuate pe baza modelului i competente, ntr-un mod pe care aceasta l consider satisf
a se asigura c modelul este utilizat n mod adecvat. Proce ctor, c sunt ndeplinite cerinele prevzute de prezentul
durile de revizuire trebuie s urmreasc identificarea i articol.
limitarea erorilor asociate unor deficiene ale modelului.
Raionamentele profesionale trebuie s in seama de toate
Articolul 176
informaiile relevante pe care modelul nu le ia n
considerare. Instituia trebuie s formalizeze modul n care Pstrarea datelor
trebuie mbinate raionamentul profesional i rezultatele
modelului. (1) Instituiile colecteaz i pstreaz date cu privire la
diverse aspecte ale ratingurilor lor interne, astfel cum se
prevede n partea a opta.
Articolul 175
Documentaia sistemelor de rating (2) n cazul expunerilor fa de societi, instituii, adminis
traii centrale i bnci centrale i n cazul expunerilor din titluri
(1) Instituiile formalizeaz detaliile conceptuale i de capital pentru care o instituie folosete metoda PD/LGD
operaionale ale sistemelor lor de rating. Documentaia trebuie prevzut la articolul 155 alineatul (3), instituiile colecteaz
s ateste ndeplinirea cerinelor stabilite n prezenta seciune i i pstreaz:
s trateze subiecte incluznd diferenierea portofoliilor, criteriile
de rating, responsabilitile prilor care acord ratinguri debi
torilor i expunerilor, frecvena revizuirii ncadrrilor i suprave (a) istoricul complet al ratingurilor acordate debitorilor i
gherea procesului de rating de ctre structura de conducere. garanilor recunoscui;

(2) Instituia formalizeaz motivele i analiza pe care se (b) datele la care s-au acordat ratingurile;
bazeaz alegerea criteriilor de rating. Instituia formalizeaz
toate modificrile majore aduse procesului de rating al (c) metodologia i datele principale utilizate pentru deter
riscului, documentaia respectiv permind identificarea modi minarea ratingurilor;
ficrilor aduse procesului de rating al riscului n urma ultimei
revizuiri efectuate de autoritile competente. Este formalizat, de
asemenea, modul n care se organizeaz alocarea pe clase de (d) identitatea persoanei responsabile cu acordarea ratingurilor;
rating i grupe de risc, inclusiv procesul de acordare a ratin
gurilor i structura controlului intern.
(e) identitatea debitorilor aflai n stare de nerambursare i
expunerile aflate n stare de nerambursare;
(3) Instituiile formalizeaz definiiile specifice ale strii de
nerambursare i pierderii, pe care le utilizeaz intern, i (f) data i circumstanele apariiei strilor de nerambursare;
asigur coerena acestora cu definiiile prevzute de prezentul
regulament.
(g) datele privind probabilitile de nerambursare i ratele de
nerambursare efective asociate claselor de rating i datele
(4) n cazul n care utilizeaz modele statistice n procesul de privind migraia ratingurilor.
rating, instituia formalizeaz metodologiile aferente acestora.
Documentaia trebuie:
(3) Instituiile care nu utilizeaz propriile estimri ale pier
derilor n caz de nerambursare i ale factorilor de conversie
(a) s descrie detaliat teoria, ipotezele i baza matematic i colecteaz i pstreaz date privind comparaia dintre pierderile
empiric utilizate pentru a atribui estimri claselor de n caz de nerambursare efective i valorile stabilite la
rating, debitorilor individuali, expunerilor sau grupelor de articolul 161 alineatul (1) i comparaia dintre factorii
risc, precum i sursa sau sursele de date utilizate pentru a de conversie efectivi i valorile stabilite la articolul 166
estima modelul; alineatul (8).
L 176/112 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

(4) Instituiile care utilizeaz propriile estimri ale pierderilor posibile sau modificrile viitoare ale condiiilor economice
n caz de nerambursare i ale factorilor de conversie colecteaz care ar putea avea efecte nefavorabile asupra expunerilor la
i pstreaz: riscul de credit ale unei instituii i evalueaz capacitatea
acesteia de a face fa modificrilor respective.
(a) istoricul complet al datelor privind ratingurile acordate tran
zaciilor i estimarea pierderii n caz de nerambursare i a
(2) O instituie trebuie s efectueze cu regularitate o simulare
factorului de conversie, asociate fiecrei scale de rating;
de criz pentru riscul de credit pentru a evalua efectul anumitor
condiii specifice asupra cerinelor sale totale de capital pentru
(b) datele la care s-au acordat ratingurile i s-au efectuat esti
riscul de credit. Simularea de criz este aleas de ctre instituie,
mrile;
i face obiectul procesului de supraveghere. Simularea de criz
utilizat trebuie s fie semnificativ i s ia n considerare
(c) metodologia i datele principale utilizate pentru deter efectele unor scenarii de recesiune grav, dar plauzibil.
minarea ratingurilor acordate tranzaciilor i pentru Instituia trebuie s evalueze migraia ratingurilor sale n
obinerea estimrii pierderii n caz de nerambursare i a scenariile simulrii de criz. Portofoliile testate n simularea de
factorului de conversie; criz trebuie s conin marea majoritate a expunerilor insti
tuiei.
(d) identitatea persoanei care a acordat ratingul tranzaciei i a
persoanei care a furnizat estimarea pierderii n caz de
nerambursare i a factorului de conversie; (3) Instituiile care utilizeaz tratamentul prevzut la
articolul 153 alineatul (3) trebuie s ia n considerare n
(e) datele privind pierderile n caz de nerambursare estimate i cadrul simulrii de criz impactul unei deteriorri a calitii
efective i factorii de conversie estimai i efectivi, asociai creditului furnizorilor de protecie, n special impactul furni
fiecrei expuneri aflate n stare de nerambursare; zorilor de protecie care nu ndeplinesc criteriile de eligibilitate.

(f) datele privind pierderea n caz de nerambursare pentru o Subseciunea 2


expunere, nainte i dup evaluarea efectelor unei garanii
sau ale unui instrumentului financiar derivat de credit, n Cuantificarea riscului
cazul instituiilor care in seama, la calculul pierderii n caz
de nerambursare, de efectele de diminuare a riscului de Articolul 178
credit aferente garaniilor sau instrumentelor financiare Debitorul aflat n stare de nerambursare
derivate de credit.
(1) Se consider c un debitor se afl n stare de neram
(g) datele privind componentele pierderii pentru fiecare bursare atunci cnd are loc cel puin una dintre urmtoarele
expunere aflat n stare de nerambursare. situaii:

(5) n cazul expunerilor de tip retail, instituiile colecteaz i (a) instituia consider c, n lipsa recurgerii la msuri precum
pstreaz: executarea garanei, este improbabil ca debitorul s-i achite
n ntregime obligaiile din credite fa de instituie, de ntre
(a) datele utilizate n procesul de ncadrare a expunerilor n prinderea-mam sau de oricare din filialele acesteia;
clase de rating sau grupe de risc;

(b) datele privind estimrile probabilitilor de nerambursare, (b) ntrzierea la plat a debitorului a depit 90 de zile pentru
ale pierderilor n caz de nerambursare i ale factorilor de oricare din obligaiile semnificative din credite fa de insti
conversie asociai claselor de rating sau grupelor de tuie, de ntreprinderea-mam sau de oricare din filialele
expuneri; acesteia. Autoritile competente pot prelungi termenul de
90 de zile la 180 de zile pentru expunerile garantate cu
(c) identitatea debitorilor aflai n stare de nerambursare i bunuri imobile locative sau comerciale aparinnd unor
expunerile aflate n stare de nerambursare; IMM-uri din clasa expunerilor de tip retail, precum i
pentru expunerile fa de entiti din sectorul public.
Termenul de 180 de zile nu se aplic n sensul articolului
(d) n cazul expunerilor aflate n stare de nerambursare, datele
127.
privind clasele de rating sau grupele de risc n care a fost
ncadrat expunerea n cursul anului anterior nregistrrii
strii de nerambursare, precum i pierderea efectiv n caz n cazul expunerilor de tip retail, instituiile pot aplica definiia
de nerambursare i factorul de conversie efectiv; strii de nerambursare prevzut la literele (a) i (b) de la primul
paragraf mai degrab la nivelul facilitilor de credit individuale
(e) datele privind ratele pierderilor pentru expunerile eligibile de dect referitor la obligaiile totale ale debitorului.
tip retail rennoibile.

Articolul 177 (2) n sensul alineatului (1) litera (b) se aplic urmtoarele:

Simulrile de criz (stress tests) utilizate la evaluarea


adecvrii capitalului (a) n cazul tragerilor pe descoperit de cont, ntrzierea la plat
ncepe s curg de la data la care debitorul a depit o limit
(1) O instituie trebuie s dispun de procese de simulare de autorizat, a fost anunat c limita este inferioar soldului
criz riguroase, pe care s le utilizeze la evaluarea adecvrii curent sau a tras credit fr autorizaie, valoarea acestuia
capitalului su. Simularea de criz identific evenimentele fiind semnificativ;
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/113

(b) n sensul literei (a), o limit autorizat nseamn orice limit la alineatul (1), trebuie s efectueze ajustrile adecvate pentru a
de credit pe care instituia o stabilete i o comunic debi obine o echivalen substanial cu definiia strii de neram
torului; bursare.

(c) n cazul cardurilor de credit, zilele restante la plat curg de


la data scadenei plii minime; (5) Dac instituia consider c o expunere clasificat anterior
ca fiind aflat n stare de nerambursare nu mai prezint niciuna
din caracteristicile care declaneaz starea de nerambursare,
(d) importana unei obligaii din credite restante este evaluat n aceasta clasific debitorul sau tranzacia astfel cum ar proceda
raport cu un prag stabilit de autoritile competente. Acest n cazul unei expuneri care nu se afl n stare de nerambursare.
prag reflect un nivel de risc pe care autoritile competente Dac definiia strii de nerambursare devine ulterior aplicabil,
l consider rezonabil; instituia consider c a intervenit o alt stare de nerambursare.

(e) instituiile trebuie s aib politici formalizate n ceea ce


privete numrarea zilelor restante, n special n ceea ce (6) ABE elaboreaz proiecte de standarde tehnice de regle
privete modificarea scadenelor tranzaciilor i acordarea mentare care s specifice condiiile n conformitate cu care o
de prelungiri, modificri sau amnri, rennoiri i autoritate competent trebuie s stabileasc pragul menionat la
compensarea conturilor existente. Aceste politici trebuie s alineatul (2) litera (d).
fie aplicate consecvent n timp i trebuie s fie conforme cu
administrarea intern a riscurilor i cu procesele decizionale
ale instituiei. ABE transmite Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de
reglementare pn la 31 decembrie 2014.
(3) n sensul alineatului (1) litera (a), elementele care trebuie
considerate indicii ale improbabilitii de plat includ urm
toarele: Competena de a adopta standardele tehnice de reglementare
menionate la primul paragraf este delegat Comisiei n confor
mitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE)
(a) instituia nceteaz s mai contabilizeze dobnda aferent nr. 1093/2010.
obligaiei din credite;

(b) instituia recunoate o ajustare specific pentru riscul de (7) ABE emite orientri cu privire la aplicarea prezentului
credit, rezultat n urma perceperii unei deteriorri semnifi articol. Respectivele orientri se adopt n conformitate cu
cative a calitii creditului, ulterioar momentului n care articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.
instituia s-a expus la risc;

(c) instituia vinde obligaia din credite nregistrnd o pierdere Articolul 179
economic semnificativ; Cerine generale privind estimarea
(1) La cuantificarea parametrilor de risc care trebuie asociai
(d) instituia consimte s restructureze obligaia din credite n claselor de rating sau grupelor de risc, instituiile aplic urm
regim de urgen, n cazul n care acest lucru poate conduce toarele cerine:
la reducerea obligaiei financiare, ca urmare a anulrii sau a
amnrii la plat a unei pri semnificative a principalului, a
dobnzii sau, dac este cazul, a comisioanelor. n cazul
(a) estimrile proprii ale unei instituii cu privire la parametrii
expunerilor din titluri de capital evaluate conform metodei
de risc: probabilitatea de nerambursare, pierderea n caz de
bazate pe probabilitatea de nerambursare/pierderea n caz de
nerambursare, factorul de conversie i pierderea ateptat
nerambursare, aceasta include restructurarea n regim de
trebuie s ia n considerare toate datele, informaiile i
urgen a nsui titlului de capital.
metodele relevante. Estimrile se obin utiliznd experiena
istoric i dovezile empirice i nu se bazeaz numai pe
(e) instituia a introdus o cerere prin care solicit deschiderea considerente derivate din raionamentul profesional. Esti
procedurii de faliment mpotriva debitorului sau aplicarea mrile trebuie s fie plauzibile i intuitive i s se bazeze
unei msuri similare pentru o obligaie din credite a debi pe principalii factori care determin evoluia parametrilor de
torului fa de instituie, de ntreprinderea-mam sau de risc respectivi. Estimrile unei instituii trebuie s fie cu att
oricare din filialele acesteia; mai prudente, cu ct aceasta dispune de mai puine date.

(f) debitorul a solicitat deschiderea procedurii de faliment sau


face obiectul acesteia sau al unei protecii similare, n cazul (b) o instituie trebuie s fie n msur s furnizeze un istoric,
n care acest lucru ar conduce la evitarea sau amnarea plii n funcie de factorii pe care i consider determinani
unei obligaii din credite fa de instituie, de ntreprinderea- pentru evoluia parametrilor de risc, al experienei sale n
mam sau de oricare din filialele acesteia. materie de pierderi, exprimat prin frecvena strilor de
nerambursare, pierderea n caz de nerambursare, factorul
de conversie sau pierdere, n cazul n care se utilizeaz
(4) Instituiile care utilizeaz date externe care nu sunt prin estimri ale pierderii ateptate. Estimrile instituiei trebuie
ele nsele coerente cu definiia strii de nerambursare prevzut s fie reprezentative pentru experiena pe termen lung;
L 176/114 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

(c) orice modificri ale practicilor de creditare sau ale procesului (d) instituia trebuie s pstreze responsabilitatea integritii
de recuperare a sumelor datorate, intervenite n perioadele sistemelor sale de rating;
de observare menionate la articolul 180 alineatul (1) litera
(h) i alineatul (2) litera (e), la articolul 181 alineatul (1)
(e) instituia trebuie s dispun, pe plan intern, de o suficient
litera (j) i alineatul (2) i la articolul 182 alineatele (2) i
comprehensiune a sistemelor sale de rating, inclusiv de
(3), trebuie s fie luate n considerare. Estimrile unei
capacitatea efectiv de a monitoriza i a audita procesul
instituii trebuie s in seama de implicaiile progresului
de rating.
tehnologic i ale noilor date, sau ale altor informaii, pe
msur ce acestea devin disponibile. Instituiile trebuie s-
i revizuiasc estimrile cel puin anual i atunci cnd apar Articolul 180
noi informaii;
Cerine specifice privind estimarea probabilitii de
nerambursare
(d) populaia de expuneri reprezentat n datele utilizate pentru
estimare, normele de creditare utilizate la momentul (1) La cuantificarea parametrilor de risc care trebuie asociai
generrii datelor i alte caracteristici relevante trebuie s claselor de rating sau grupelor de risc, instituiile aplic urm
fie comparabile cu cele ale expunerilor i ale normelor insti toarele cerine specifice privind estimarea probabilitii de
tuiei. Condiiile economice sau de pia pe care se bazeaz nerambursare n cazul expunerilor fa de societi, instituii,
datele trebuie s fie relevante pentru condiiile curente i administraii centrale i bnci centrale i n cazul expunerilor
pentru evoluia previzibil a acestora. Numrul de din titluri de capital pentru care o instituie folosete metoda
expuneri incluse n eantion i perioada la care se refer PD/LGD prevzut la articolul 155 alineatul (3):
datele utilizate pentru cuantificare trebuie s fie suficiente
pentru a oferi instituiei asigurarea acurateei i a soliditii (a) instituiile estimeaz probabilitile de nerambursare pe clase
estimrilor sale. de rating ale debitorilor, utiliznd mediile pe termen lung
ale ratelor de nerambursare anuale. Estimrile probabilitii
(e) n cazul creanelor achiziionate, estimrile trebuie s in de nerambursare n cazul debitorilor foarte ndatorai sau al
seama de toate informaiile relevante aflate la dispoziia debitorilor ale cror active sunt predominant active tran
instituiei cumprtoare cu privire la calitatea creanelor- zacionate trebuie s reflecte performana activelor-suport
suport, inclusiv de datele referitoare la portofolii similare, n perioade de volatilitate accentuat;
furnizate de vnztor, de instituia cumprtoare sau de
surse externe. Instituia cumprtoare trebuie s evalueze (b) pentru creanele achiziionate asupra societilor, instituiile
orice date pe care se bazeaz i care sunt furnizate de pot estima pierderile ateptate pe clase de rating ale debito
vnztor. rilor, utiliznd mediile pe termen lung ale ratelor de neram
bursare anuale efective;
(f) instituia trebuie s adauge estimrilor sale o marj de
pruden, asociat intervalului ateptat al erorilor de (c) dac o instituie obine, pentru creanele achiziionate
estimare. n cazul n care metodele i datele sunt considerate asupra societilor, estimrile medii pe termen lung ale
ca fiind mai puin satisfctoare, intervalul ateptat al probabilitilor de nerambursare i ale pierderilor n caz
erorilor este mai mare, iar marja de pruden trebuie s de nerambursare din estimarea pierderii ateptate, precum
fie, de asemenea, mai mare. i dintr-o estimare adecvat a probabilitii de nerambursare
sau a pierderii n caz de nerambursare, procesul de estimare
n cazul n care instituiile utilizeaz pentru calculul ponderilor a pierderilor totale trebuie s ndeplineasc cerinele generale
de risc estimri diferite de cele utilizate pentru scopuri interne, privind estimarea probabilitii de nerambursare i a
aceast situaie trebuie s fie formalizat i s aib un caracter pierderii n caz de nerambursare prevzute n prezenta
rezonabil. Dac instituiile pot demonstra autoritilor parte, iar rezultatul trebuie s fie conform cu conceptul de
competente c n ceea ce privete datele colectate nainte de pierdere n caz de nerambursare, prevzut la articolul 181
1 ianuarie 2007 au fost efectuate ajustri adecvate pentru a alineatul (1) litera (a);
obine o echivalen substanial cu definiia strii de neram
bursare prevzut la articolul 178 sau cu pierderea, autoritile (d) instituiile utilizeaz tehnicile de estimare a probabilitii de
competente pot permite instituiilor o anumit flexibilitate n nerambursare numai n urma unei analize justificative. Insti
aplicarea standardelor cerute pentru date. tuiile trebuie s recunoasc importana considerentelor
derivate din raionamentul profesional, combinnd rezul
(2) n cazul n care o instituie utilizeaz date centralizate tatele tehnicilor i efectund ajustri pentru a ine seama
provenind de la mai multe instituii, aceasta trebuie s ndepli de limitele tehnicilor i ale informaiilor.
neasc urmtoarele cerine:
(e) n msura n care o instituie utilizeaz, pentru estimarea
(a) sistemele i criteriile de rating ale altor instituii care probabilitilor de nerambursare, date din experiena proprie
furnizeaz date trebuie s fie similare cu ale sale; n materie de nerambursare, estimrile trebuie s in seama
de condiiile sale de acordare a creditelor i de orice
diferene existente ntre sistemul de rating care a generat
(b) datele centralizate trebuie s fie reprezentative pentru porto datele i sistemul actual de rating. n cazul n care condiiile
foliul pentru care se utilizeaz aceste date; de acordare a creditelor sau sistemele de rating au fost
modificate, instituia trebuie s adauge o marj de
(c) datele centralizate trebuie s fie utilizate de ctre instituie pruden mai mare la estimrile sale privind probabilitatea
pentru estimrile sale n mod consecvent n timp; de nerambursare;
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/115

(f) n msura n care o instituie asociaz sau pune n cores (inclusiv date centralizate) sau modele statistice pentru cuan
ponden clasele interne de rating cu cele ale scalei utilizate tificare, cu condiia s existe ambele legturi puternice de
de o ECAI sau de organizaii similare i apoi atribuie mai jos:
claselor sale de rating rata de nerambursare observat la
clasele organizaiilor externe, punerea n coresponden (i) ntre procesul utilizat de instituie pentru ncadrarea
trebuie s se bazeze pe comparaia dintre criteriile interne expunerilor n clase de rating sau grupe de risc i
de rating i criteriile utilizate de organizaiile externe i procesul utilizat de sursa extern de date; i
dintre ratingurile interne i cele externe acordate debitorilor
comuni. Instituia trebuie s evite orice distorsiuni sau (ii) ntre profilul de risc intern al instituiei i compoziia
incoerene n procesul de punere n coresponden sau n datelor externe;
datele-suport. Criteriile organizaiei externe care stau la baza
datelor utilizate pentru cuantificare trebuie s in seama (d) dac o instituie obine estimrile medii pe termen lung ale
exclusiv de riscul de nerambursare i s nu reflecte caracte probabilitii de nerambursare i ale pierderii n caz de
risticile tranzaciei. Analiza efectuat de instituie trebuie s nerambursare pentru expunerile de tip retail dintr-o
includ o comparaie a definiiilor utilizate pentru starea de estimare a pierderilor totale i dintr-o estimare adecvat a
nerambursare, cu respectarea cerinelor prevzute la probabilitii de nerambursare sau a pierderii n caz de
articolul 178. Instituia trebuie s formalizeze baza nerambursare, procesul de estimare a pierderilor totale
utilizat pentru punerea n coresponden. trebuie s ndeplineasc cerinele generale privind
estimarea probabilitii de nerambursare i a pierderii n
(g) n msura n care o instituie utilizeaz modele statistice de caz de nerambursare prevzute n prezenta parte, iar
previzionare a strilor de nerambursare, aceasta poate rezultatul trebuie s fie consecvent cu conceptul de
estima probabilitile de nerambursare ca medie simpl a pierdere n caz de nerambursare, prevzut la articolul 181
estimrilor probabilitii de nerambursare pentru debitorii alineatul (1) litera (a);
individuali dintr-o clas dat. Utilizarea n acest scop de
ctre instituie a modelelor de previzionare a probabilitii (e) indiferent dac o instituie utilizeaz surse de date externe,
de nerambursare trebuie s ndeplineasc cerinele prevzute interne sau centralizate sau o combinaie a acestora pentru
la articolul 174; estimrile sale privind caracteristicile pierderilor, perioada
istoric de observare pentru datele-suport trebuie s fie de
(h) indiferent dac o instituie utilizeaz surse de date externe, cel puin cinci ani pentru cel puin o surs. Dac perioada
interne sau centralizate sau o combinaie a acestora pentru de observare disponibil este mai lung pentru oricare dintre
estimrile sale privind probabilitatea de nerambursare, surse, iar datele respective sunt relevante, aceast perioad
perioada istoric de observare pentru datele-suport trebuie mai lung este cea care se utilizeaz. Nu este necesar ca o
s fie de cel puin cinci ani pentru cel puin o surs. Dac instituie s acorde importan egal datelor istorice, dac
perioada de observare disponibil este mai lung pentru datele mai recente permit o mai bun previzionare a ratei
oricare dintre surse, iar datele respective sunt relevante, pierderilor. Cu condiia obinerii aprobrii autoritilor
aceast perioad mai lung este cea care se utilizeaz. competente, atunci cnd aplic abordarea bazat pe
Prezenta liter se aplic i n cazul metodei bazate pe proba modele interne de rating, instituiile pot utiliza date
bilitatea de nerambursare/pierderea n caz de nerambursare, relevante care acoper o perioad de doi ani. Perioada
atunci cnd aceasta este aplicat titlurilor de capital. Cu care trebuie acoperit crete cu un an n fiecare an, pn
condiia obinerii aprobrii autoritilor competente, insti cnd datele relevante acoper o perioad de cinci ani;
tuiile care nu au primit, n temeiul articolului 143,
aprobarea autoritii competente de a utiliza propriile (f) instituiile trebuie s identifice i s analizeze modificrile
estimri ale pierderilor n caz de nerambursare sau ale ateptate ale parametrilor de risc de-a lungul duratei de via
factorilor de conversie pot utiliza, atunci cnd aplic a expunerilor din credite (efectele maturizrii expunerii
abordarea bazat pe modele interne de rating, date seasoning effects).
relevante care acoper o perioad de doi ani. Perioada
care trebuie acoperit crete cu un an n fiecare an, pn n cazul creanelor de tip retail achiziionate, instituiile pot
cnd datele relevante acoper o perioad de cinci ani. utiliza date de referin externe i interne. Instituiile trebuie
s utilizeze toate sursele relevante de date ca baze de compa
(2) n cazul expunerilor de tip retail, se aplic urmtoarele raie.
cerine:
(3) ABE elaboreaz proiecte de standarde tehnice de regle
mentare care s specifice urmtoarele:
(a) instituiile estimeaz probabilitile de nerambursare per
clas de rating sau grup de debitori, utiliznd mediile pe
(a) condiiile n conformitate cu care autoritile competente
termen lung ale ratelor de nerambursare anuale.
pot acorda aprobrile menionate la alineatul (1) litera (h)
i la alineatul (2) litera (e);
(b) estimrile probabilitii de nerambursare pot fi obinute i
pornind de la estimarea pierderilor totale i de la estimrile (b) metodologiile n conformitate cu care autoritile
adecvate ale pierderilor n caz de nerambursare; competente evalueaz metodologia utilizat de o instituie
pentru a estima probabilitatea de nerambursare n temeiul
(c) instituiile trebuie s considere datele interne utilizate pentru articolului 143.
ncadrarea expunerilor n clase de rating sau grupe de risc ca
fiind principala surs de informaii pentru estimarea carac ABE transmite Comisiei proiectele respective de standarde
teristicilor pierderilor. Instituiile pot utiliza date externe tehnice de reglementare pn la 31 decembrie 2014.
L 176/116 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

Competena de a adopta standardele tehnice de reglementare (h) n cazul specific al expunerilor aflate deja n stare de neram
menionate la primul paragraf este delegat Comisiei n confor bursare, instituia trebuie s utilizeze suma celor mai bune
mitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) estimri proprii ale pierderii ateptate pentru fiecare
nr. 1093/2010. expunere, avnd n vedere condiiile economice curente i
situaia expunerii, precum i estimrile proprii privind
Articolul 181 creterea ratei de pierderi cauzate de posibile pierderi supli
mentare neateptate n cursul perioadei de recuperare, i
Cerine specifice privind estimrile proprii ale pierderii n anume ntre data la care s-a nregistrat neplata i lichidarea
caz de nerambursare final a expunerii;
(1) La cuantificarea parametrilor de risc care trebuie asociai
claselor de rating sau grupelor de risc, instituiile aplic urm (i) n msura n care penalitile pentru ntrzierile la plat
toarele cerine specifice privind estimrile proprii ale pierderii n nepltite au fost nregistrate n contul de profit i pierdere
caz de nerambursare: al instituiei, acestea se adaug la valoarea expunerii i a
pierderii;
(a) instituiile estimeaz pierderile n caz de nerambursare per
clas de rating sau grup de tranzacii, pe baza pierderilor n (j) pentru expunerile fa de societi, instituii, administraii
caz de nerambursare medii efective per clas de rating sau centrale i bnci centrale, estimrile pierderii n caz de
grup de tranzacii, innd seama de toate strile de neram nerambursare trebuie s se bazeze pe date acoperind o
bursare observate, existente n sursele de date (media perioad de minimum cinci ani, care crete cu cte un an
ponderat n funcie de numrul strilor de nerambursare); n fiecare an de la aplicare, pn cnd se atinge o perioad
minim de apte ani pentru cel puin o surs de date. Dac
(b) instituiile utilizeaz estimrile pierderii n caz de neram perioada de observare disponibil este mai lung pentru
bursare care sunt adecvate unui declin economic, dac oricare dintre surse, iar datele respective sunt relevante,
acestea sunt mai prudente dect media pe termen lung. n aceast perioad mai lung este cea care se utilizeaz.
msura n care se ateapt ca un sistem de rating s
furnizeze valori efective ale pierderii n caz de nerambursare (2) n cazul expunerilor de tip retail, instituiile pot:
la un nivel constant per clas de rating sau grup de risc n
timp, instituiile trebuie s efectueze ajustri ale estimrilor (a) s obin estimri ale pierderii n caz de nerambursare
lor privind parametrii de risc per clas de rating sau grup pornind de la pierderile efective i de la estimrile
de risc, pentru a limita impactul unui declin economic adecvate ale probabilitilor de nerambursare;
asupra capitalului.
(b) s in seama de tragerile viitoare fie la determinarea
(c) o instituie trebuie s ia n considerare orice dependen propriilor factori de conversie, fie la determinarea esti
ntre riscul aferent debitorului i riscul aferent garaniei mrilor proprii ale pierderii n caz de nerambursare;
reale sau furnizorului garaniei reale. Cazurile n care
exist un grad semnificativ de dependen trebuie tratate
n mod prudent. (c) s utilizeze date de referin externe i interne pentru a
estima pierderile n caz de nerambursare pentru creanele
de tip retail achiziionate.
(d) la estimarea pierderii n caz de nerambursare, instituia
trebuie s trateze cu pruden cazurile n care ntre obli
gaia-suport i garania real exist neconcordan de Pentru expunerile de tip retail, estimrile pierderii n caz de
monede. nerambursare trebuie s se bazeze pe date care acoper o
perioad de minimum cinci ani. Nu este necesar ca o instituie
s acorde importan egal datelor istorice, dac datele mai
(e) n msura n care estimrile pierderii n caz de nerambursare recente permit o mai bun previzionare a ratei pierderilor. Cu
in seama de existena garaniilor reale, estimrile respective condiia obinerii aprobrii autoritilor competente, atunci cnd
nu trebuie s se bazeze numai pe valoarea de pia estimat aplic abordarea bazat pe modele interne de rating, instituiile
a acestor garanii. Estimrile pierderii n caz de neram pot utiliza date relevante care acoper o perioad de doi ani.
bursare trebuie s in seama de efectul eventualei incapa Perioada care trebuie acoperit crete cu un an n fiecare an,
citi a instituiilor de a obine rapid controlul asupra pn cnd datele relevante acoper o perioad de cinci ani.
garaniilor reale i de a le lichida;
(3) ABE elaboreaz proiecte de standarde tehnice de regle
(f) n msura n care estimrile pierderii n caz de nerambursare mentare care s specifice urmtoarele:
in seama de existena garaniilor reale, instituiile trebuie s
stabileasc cerine interne cu privire la administrarea
garaniilor reale, la securitatea juridic i la gestionarea (a) natura, severitatea i durata declinului economic menionat
riscurilor care s fie n general coerente cu cele prevzute la alineatul (1);
la capitolul 4 seciunea 3;
(b) condiiile n conformitate cu care o autoritate competent
(g) n msura n care o instituie recunoate garaniile reale poate permite unei instituii, n temeiul alineatului (3), s
atunci cnd determin valoarea expunerii la riscul de utilizeze date relevante care acoper o perioad de doi ani,
credit al contraprii n conformitate cu capitolul 6 atunci cnd aplic abordarea IRB.
seciunea 5 sau 6, aceasta nu ia n considerare la estimrile
pierderii n caz de nerambursare sumele pe care se ateapt ABE transmite Comisiei proiectele respective de standarde
s le recupereze din garaniile reale; tehnice de reglementare pn la 31 decembrie 2014.
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/117

Se deleag Comisiei competena de a adopta standardele tehnice (2) Pentru expunerile fa de societi, instituii, administraii
de reglementare menionate la primul paragraf, n conformitate centrale i bnci centrale, estimrile factorilor de conversie
cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010. trebuie s se bazeze pe date acoperind o perioad de
minimum cinci ani, care crete cu cte un an n fiecare an de
la aplicare, pn cnd se atinge o perioad minim de apte ani
Articolul 182 pentru cel puin o surs de date. Dac perioada de observare
Cerine specifice privind estimrile proprii ale factorilor de disponibil este mai lung pentru oricare dintre surse, iar datele
conversie respective sunt relevante, aceast perioad mai lung este cea
care se utilizeaz.
(1) La cuantificarea parametrilor de risc care trebuie asociai
claselor de rating sau grupelor de risc, instituiile aplic urm
toarele cerine specifice privind estimrile proprii ale factorului (3) n cazul expunerilor de tip retail, instituiile pot lua n
de conversie: considerare tragerile viitoare din credite fie la determinarea
propriilor factori de conversie, fie la determinarea estimrilor
proprii ale pierderii n caz de nerambursare.
(a) instituiile estimeaz factorii de conversie pe clase de rating
sau pe grupe ale tranzaciilor, pe baza factorilor de
conversie medii efectivi pe clas de rating sau pe grupe Pentru expunerile de tip retail, estimrile factorilor de conversie
ale tranzaciilor, utiliznd media ponderat n funcie de trebuie s se bazeze pe date care acoper o perioad de
numrul strilor de nerambursare, rezultat din toate minimum cinci ani. Prin derogare de la alineatul (1) litera (a),
strile de nerambursare observate, existente n sursele de nu este necesar ca o instituie s acorde importan egal datelor
date; istorice dac datele mai recente permit o mai bun previzionare
a tragerilor. Cu condiia obinerii aprobrii autoritilor compe
tente, atunci cnd aplic abordarea bazat pe modele interne de
(b) instituiile utilizeaz estimrile factorului de conversie care rating, instituiile pot utiliza date relevante care acoper o
sunt adecvate unui declin economic, dac acestea sunt mai perioad de doi ani. Perioada care trebuie acoperit crete cu
prudente dect media pe termen lung. n msura n care se un an n fiecare an, pn cnd datele relevante acoper o
ateapt ca un sistem de rating s furnizeze valori efective perioad de cinci ani.
ale factorilor de conversie la un nivel constant pe clas de
rating sau pe grup de risc n timp, instituiile trebuie s
efectueze ajustri ale estimrilor lor privind parametrii de (4) ABE elaboreaz proiecte de standarde tehnice de regle
risc pe clas de rating sau pe grup de risc, pentru a mentare care s specifice urmtoarele:
limita impactul unui declin economic asupra capitalului;
(a) natura, severitatea i durata declinului economic menionat
(c) estimrile instituiei cu privire la factorii de conversie trebuie la alineatul (1);
s in seama de posibilitatea ca debitorul s efectueze
trageri suplimentare din credite att pn la data declanrii
unui eveniment de nerambursare, ct i dup aceast dat. (b) condiiile n conformitate cu care o autoritate competent
Estimarea factorului de conversie trebuie s includ o marj poate permite unei instituii s utilizeze date relevante care
mai mare de pruden n cazul n care se poate anticipa n acoper o perioad de doi ani, atunci cnd aplic pentru
mod rezonabil existena unei corelaii pozitive mai puternice prima dat abordarea IRB.
ntre frecvena apariiei strilor de nerambursare i mrimea
factorului de conversie.
ABE transmite Comisiei proiectele respective de standardelor
tehnice de reglementare pn la 31 decembrie 2014.
(d) n vederea efecturii propriilor estimri ale factorilor de
conversie, instituiile trebuie s ia n considerare propriile
politici i strategii specifice adoptate n ceea ce privete Competena de a adopta standardele tehnice de reglementare
monitorizarea conturilor i procesarea plilor. Instituiile menionate la primul paragraf este delegat Comisiei n confor
trebuie s ia n considerare, de asemenea, propria capacitate mitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE)
i disponibilitate de a mpiedica noi trageri n circumstane nr. 1093/2010.
apropiate strii de nerambursare, precum nclcarea angaja
mentelor contractuale sau alte evenimente asociate strilor Articolul 183
tehnice de nerambursare;
Cerine privind evaluarea efectului garaniilor personale i
al instrumentelor financiare derivate de credit pentru
(e) instituiile trebuie s dispun de sisteme i proceduri expunerile fa de societi, instituii, administraii
adecvate pentru a monitoriza valorile tranzaciilor, sumele centrale i bnci centrale n cazul crora se utilizeaz
datorate fa de liniile de credit angajate i modificrile estimrile proprii ale pierderii n caz de nerambursare i
sumelor datorate pe debitor i pe clas de rating. Instituia pentru expunerile de tip retail
trebuie s poat monitoriza zilnic soldurile;
(1) n ceea ce privete garanii eligibili i garaniile eligibile se
aplic urmtoarele cerine:
(f) dac instituiile utilizeaz pentru calculul valorilor ponderate
la risc ale expunerilor estimri ale factorilor de conversie
diferite de cele utilizate pentru scopuri interne, aceast (a) instituiile trebuie s aib criterii specificate n mod clar
situaie trebuie s fie formalizat i s aib un caracter privind tipurile de garani pe care i recunosc n scopul
rezonabil. calculrii valorilor ponderate la risc ale expunerilor;
L 176/118 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

(b) pentru garanii recunoscui se aplic aceleai reguli (5) n cazul garaniilor personale pentru expuneri de tip
prevzute la articolele 171, 172 i 173 ca i pentru debitori; retail, cerinele prevzute la alineatele (1), (2) i (3) se aplic,
de asemenea, ncadrrii expunerilor n clase de rating sau grupe
de risc i estimrii probabilitii de nerambursare.
(c) garania personal trebuie s fie atestat n scris, nu poate fi
revocat de ctre garant, trebuie s fie valabil pn la nde
plinirea total a obligaiei (conform sumei i perioadei de (6) ABE elaboreaz proiecte de standarde tehnice de regle
valabilitate a garaniei) i trebuie s fie executorie fa de mentare care s specifice condiiile n conformitate cu care
garant ntr-o jurisdicie n care acesta are active care pot fi autoritile competente pot aproba recunoaterea garaniilor
executate n urma unei hotrri judectoreti. Garaniile condiionate.
condiionate, care prevd condiii conform crora garantul
poate s nu fie obligat s-i ndeplineasc obligaia, pot fi
recunoscute numai cu aprobarea autoritilor competente. ABE transmite Comisiei proiectele respective de standarde
Criteriile de ncadrare trebuie s ia n considerare n mod tehnice de reglementare pn la 31 decembrie 2014.
adecvat orice eventual reducere a efectului de diminuare a
riscului.
Competena de a adopta standardele tehnice de reglementare
menionate la primul paragraf este delegat Comisiei n confor
(2) O instituie trebuie s aib criterii specificate n mod clar mitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE)
privind ajustarea claselor de rating, a grupelor de risc sau a nr. 1093/2010.
estimrilor pierderii n caz de nerambursare i, n cazul
creanelor de tip retail i al creanelor achiziionate eligibile, a
procesului de ncadrare a expunerilor n clase de rating sau Articolul 184
grupe de risc, pentru a reflecta impactul garaniilor asupra
calculului valorilor ponderate la risc ale expunerilor. Aceste Cerine privind creanele achiziionate
criterii respect cerinele prevzute la articolele 171, 172 i173. (1) La cuantificarea parametrilor de risc care trebuie asociai
claselor de rating sau grupelor de risc n cazul creanelor
achiziionate, instituiile trebuie s asigure ndeplinirea
Criteriile trebuie s fie plauzibile i intuitive. Acestea trebuie s condiiilor prevzute la alineatele (2)-(6).
in seama de capacitatea i disponibilitatea garantului de a-i
ndeplini obligaiile n condiiile garaniei, de datele probabile ale
oricror pli efectuate de garant, de gradul de corelaie dintre (2) Structura tranzaciei trebuie s asigure faptul c, n toate
capacitatea garantului de a-i ndeplini obligaiile n condiiile circumstanele previzibile, instituia deine proprietatea i
garaniei i capacitatea de rambursare a debitorului, precum i controlul efectiv asupra tuturor ncasrilor n numerar
de nivelul la care se menine riscul rezidual fa de debitor. provenind din creane. n cazul n care debitorul efectueaz
pli direct ctre un vnztor sau o societate de administrare,
instituia trebuie s verifice n mod regulat dac plile sunt
(3) Cerinele prevzute de prezentul articol pentru garaniile efectuate n totalitate i n conformitate cu termenii contractuali
personale se aplic i n cazul instrumentelor financiare derivate convenii. Instituiile trebuie s dispun de proceduri care s
de credit avnd la baz o singur semntur. n cazul n care asigure faptul c proprietatea asupra creanelor i a ncasrilor
exist o neconcordan ntre obligaia care beneficiaz de n numerar este protejat mpotriva falimentului sau a proce
protecie i obligaia de referin care face obiectul instru durilor judiciare contencioase care ar putea ntrzia semnificativ
mentului financiar derivat de credit sau ntre obligaia care exercitarea capacitii instituiei creditoare de a lichida sau de a
beneficiaz de protecie i obligaia utilizat pentru a stabili ceda creanele, ori de a pstra controlul asupra ncasrilor n
dac s-a produs un eveniment de credit, se aplic cerinele numerar.
prevzute la articolul 216 alineatul (2). n cazul expunerilor
de tip retail i al creanelor achiziionate eligibile, prezentul
alineat se aplic procesului de ncadrare a expunerilor n clase (3) Instituia monitorizeaz att calitatea creanelor
de rating sau n grupe de risc. achiziionate, ct i situaia financiar a vnztorului i a
societii de administrare. n acest sens, se aplic urmtoarele:

Criteriile trebuie s in seama de structura plilor aferent


instrumentului financiar derivat de credit i s evalueze n (a) instituia trebuie s evalueze corelaia dintre calitatea
mod prudent impactul acesteia asupra nivelului i calendarului creanelor achiziionate i situaia financiar att a vnzto
recuperrilor. Instituia trebuie s ia n considerare msura n rului, ct i a societii de administrare i s dispun de
care se menin alte forme de risc rezidual. politici i proceduri interne care asigur o protecie
adecvat mpotriva oricror evenimente neprevzute,
inclusiv atribuirea unui rating intern de risc fiecrui
(4) Cerinele prevzute la alineatele (1) - (3) nu se aplic n vnztor i fiecrei societi de administrare;
cazul garaniilor furnizate de instituii, administraii centrale,
bnci centrale i entiti corporative care ndeplinesc cerinele
prevzute la articolul 201 alineatul (1) litera (g), dac instituia a (b) instituia trebuie s dispun de politici i proceduri clare i
primit, n temeiul articolelor 148 i 150, aprobarea de a aplica eficiente pentru determinarea eligibilitii vnztorului i a
abordarea standardizat pentru expunerile fa de astfel de societii de administrare. Instituia sau mandatarul su
entiti. n acest caz, se aplic cerinele prevzute la capitolul 4. trebuie s reexamineze periodic vnztorii i societile de
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/119

administrare, cu scopul de a verifica acurateea rapoartelor operaiunilor de nregistrare i monitorizare a tranzaciilor


acestora, de a detecta fraudele sau deficienele operaionale (back office operations), cu accent deosebit pe calificri, experien,
i de a controla calitatea politicilor de credit ale vnztorului numrul de angajai i infrastructura informatic disponibil.
i calitatea politicilor i procedurilor societii de admi
nistrare cu privire la colectarea plilor. Constatrile Subseciunea 3
acestor reexaminri trebuie formalizate;
Validarea estimrilor interne
(c) instituia trebuie s evalueze caracteristicile portofoliilor de
Articolul 185
creane achiziionate, inclusiv avansurile excedentare,
istoricul vnztorului n ceea ce privete ntrzierile la Validarea estimrilor interne
plat, creanele neperformante i provizioanele pentru
creane neperformante, condiiile de plat i eventualele Instituiile valideaz estimrile lor interne, respectnd urm
conturi corespondente; toarele cerine:

(d) instituia trebuie s dispun de politici i proceduri eficiente (a) instituiile trebuie s dispun de sisteme robuste pentru a
de monitorizare n mod agregat a concentrrilor de risc fa valida acurateea i coerena sistemelor i proceselor de
un singur debitor, att n cadrul unui portofoliu de creane rating, precum i estimarea tuturor parametrilor de risc rele
achiziionate, ct i pentru toate portofoliile de creane vani. Procesul de validare intern trebuie s permit insti
achiziionate; tuiei s evalueze performana sistemelor interne de rating i
de estimare a riscului n mod coerent i semnificativ;
(e) instituia trebuie s se asigure c primete la timp din partea
societii de administrare rapoarte privind maturizarea i (b) instituiile trebuie s compare cu regularitate ratele de
riscul de diminuare a valorii creanelor, care sunt suficient nerambursare efective cu estimrile probabilitilor de
de detaliate pentru a asigura respectarea criteriilor de eligi nerambursare pentru fiecare clas de rating i, n cazul n
bilitate ale instituiei i a politicilor referitoare la acordarea care ratele de nerambursare efective se situeaz n afara
de avansuri care guverneaz creanele achiziionate i pentru intervalului previzionat pentru clasa respectiv de rating,
a constitui un mijloc eficient de monitorizare i de instituiile trebuie s analizeze n mod expres motivele
confirmare a condiiilor de vnzare practicate de vnztor acestei abateri. Instituiile care utilizeaz propriile estimri
i a diminurii valorii creanelor. ale pierderilor n caz de nerambursare i ale factorilor de
conversie trebuie s efectueze, de asemenea, o analiz
(4) Instituia trebuie s dispun de sisteme i proceduri similar pentru aceste estimri. Pentru comparaiile
pentru detectarea n stadiu incipient a deteriorrii situaiei respective trebuie utilizate date istorice care acoper o
financiare a vnztorului i a calitii creanelor achiziionate, perioad de timp ct mai lung posibil. Instituiile trebuie
precum i pentru abordarea n mod proactiv a problemelor care s consemneze metodele i datele utilizate pentru aceste
apar. n special, instituia trebuie s dispun de politici, comparaii. Analiza i consemnarea trebuie actualizate cel
proceduri i sisteme informaionale clare i eficiente pentru puin anual;
monitorizarea nclcrilor prevederilor contractuale, precum i
de politici i proceduri clare i eficiente pentru iniierea
(c) instituiile trebuie s utilizeze, de asemenea, alte instrumente
aciunilor judiciare i pentru administrarea creanelor
de validare cantitativ, precum i comparaii cu surse de
achiziionate problematice.
date externe relevante. Analiza trebuie s se bazeze pe
date adaptate portofoliului, care sunt actualizate cu regula
(5) Instituia trebuie s dispun de politici i proceduri clare ritate i acoper o perioad de observare relevant.
i eficiente care s reglementeze controlul creanelor Evalurile interne efectuate de instituii cu privire la
achiziionate, al creditului i al numerarului. n special, politicile performana propriilor sisteme de rating trebuie s se
interne consemnate n documente trebuie s specifice toate bazeze pe o perioad de timp ct mai lung posibil;
elementele semnificative ale programului de achiziionare a
creanelor, inclusiv ratele avansurilor, garaniile reale eligibile,
documentaia necesar, limitele de concentrare i modul n (d) metodele i datele utilizate pentru validarea cantitativ
care trebuie tratate ncasrile n numerar. Aceste elemente trebuie s fie coerente n timp. Modificrile (privind att
trebuie s ia n considerare n mod adecvat toi factorii sursele de date, ct i perioadele acoperite) ale metodelor
relevani i semnificativi, inclusiv situaia financiar a vnz i datelor utilizate pentru estimare i validare trebuie forma
torului i a societii de administrare, concentrrile de risc i lizate;
evoluia calitii creanelor achiziionate i a portofoliului de
clieni al vnztorului, iar sistemele interne trebuie s asigure (e) instituiile trebuie s dispun de standarde interne riguroase
faptul c fondurile sunt avansate numai pe baza garaniilor reale pentru cazurile n care abaterile fa de estimri ale valorilor
i a documentaiei justificative specificate. efective ale probabilitilor de nerambursare, ale pierderilor
n caz de nerambursare, ale factorilor de conversie i ale
(6) Instituia trebuie s dispun de un proces intern eficient pierderilor totale, atunci cnd se utilizeaz pierderea
de evaluare a conformitii cu totalitatea politicilor i a proce ateptat, devin suficient de semnificative pentru a pune
durilor interne. Acest proces trebuie s includ audituri sub semnul ntrebrii validitatea estimrilor. Aceste
periodice ale tuturor fazelor critice ale programului de standarde trebuie s in seama de ciclurile economice i
achiziionare de creane al instituiei, verificarea separrii factori care determin o variaie sistematic similar ratei
responsabilitilor ntre evaluarea vnztorului i a societii de de nerambursare. n cazul n care valorile efective
administrare i evaluarea debitorului i ntre evaluarea vnz continu s fie mai mari dect valorile ateptate, instituiile
torului i a societii de administrare i auditul la sediul vnz trebuie s revizuiasc n sens ascendent estimrile, pentru a
torului i al societii de administrare, precum i evaluri ale reflecta rata de nerambursare i pierderile observate.
L 176/120 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

Subseciunea 4 (e) instituiile trebuie s demonstreze cu ajutorul analizelor


empirice adecvarea factorilor de risc, inclusiv capacitatea
Cerine privind expunerile provenind din
acestora de a acoperi att riscul general, ct i pe cel specific;
titluri de capital n cadrul abordrii bazate pe
modele interne

Articolul 186 (f) estimrile volatilitii randamentului expunerilor din titluri


de capital trebuie s ia n considerare datele, informaiile i
Cerina de fonduri proprii i cuantificarea riscului metodele relevante disponibile. Se utilizeaz date interne
La calcularea cerinelor de fonduri proprii, instituiile trebuie s care au fost supuse revizuiri independente sau date din
ndeplineasc urmtoarele criterii: surse externe, inclusiv date centralizate, provenind de la
mai multe instituii;
(a) estimrile pierderilor poteniale trebuie s reziste la evoluiile
nefavorabile ale pieei, relevante pentru profilul de risc pe
termen lung al deinerilor specifice ale instituiei. Datele (g) trebuie s existe un program riguros i complet de testare n
utilizate pentru a reprezenta distribuiile rentabilitii condiii de criz.
titlurilor de capital trebuie s reflecte cea mai lung
perioad de eantionare pentru care sunt disponibile date
semnificative n ceea ce privete reprezentarea profilului de Articolul 187
risc al expunerilor specifice din titluri de capital ale insti
tuiei. Datele utilizate trebuie s fie suficiente pentru a putea Procesul de gestionare a riscurilor i sistemele de control
furniza estimri prudente, credibile din punct de vedere aferente
statistic i robuste ale pierderilor, care nu se bazeaz n ceea ce privete elaborarea i utilizarea modelelor interne
numai pe considerente subiective sau derivate din pentru determinarea cerinelor de fonduri proprii, instituiile
raionamentul profesional. ocul folosit trebuie s stabilesc politici, proceduri i controale care asigur integritatea
furnizeze o estimare prudent a pierderilor poteniale pe modelului i a procesului de modelare. Aceste politici, proceduri
parcursul unui ciclu de pia sau economic pe termen i controale prevd urmtoarele:
lung, relevant. Instituia trebuie s combine analiza
empiric a datelor disponibile cu ajustrile bazate pe o
varietate de factori, pentru a obine rezultate ale modelului
(a) integrarea complet a modelului intern n sistemele de orga
care ating un nivel adecvat de realism i pruden. Pentru
nizare i gestiune a informaiei i n administrarea titlurilor
elaborarea modelelor de tip valoare la risc (VaR) care
de capital din afara portofoliului de tranzacionare. Modelele
estimeaz pierderile trimestriale poteniale, instituiile pot
interne trebuie s fie pe deplin integrate n infrastructura de
utiliza date trimestriale sau pot converti datele corespun
gestionare a riscurilor a instituiei, dac acestea sunt utilizate
ztoare unei perioade mai scurte n date trimestriale echiva
n mod special pentru msurarea i evaluarea performanei
lente, folosind o metod adecvat din punct de vedere
portofoliului de titluri de capital, inclusiv a performanei
analitic i susinut de dovezi empirice i prin intermediul
ajustate la risc, pentru alocarea de capital economic expu
unui proces i al unei analize bine structurate i formalizate.
nerilor din titluri de capital i pentru evaluarea adecvrii
O astfel de abordare trebuie aplic n mod prudent i
generale a capitalului i a procesului de administrare a acti
coerent n timp. n cazul n care este disponibil numai un
velor;
volum limitat de date relevante, instituia trebuie s adauge
marje de pruden adecvate;

(b) modelele utilizate trebuie s reflecte n mod adecvat toate (b) sisteme de administrare, proceduri i funcii de control care
riscurile semnificative asociate randamentului titlurilor de asigur revizuirea periodic i independent a tuturor
capital, incluznd att riscul general de pia ct i riscul elementelor procesului intern de modelare, inclusiv
specific ale expunerii aferente portofoliului de titluri de aprobarea revizuirilor modelului, verificarea datelor de
capital al instituiei la. Modelele interne trebuie s explice intrare ale modelului i revizuirea rezultatelor modelului,
n mod adecvat variaiile istorice ale preurilor, s reflecte precum verificarea direct a calculelor referitoare la risc.
att amploarea concentrrilor poteniale, ct i modificrile Aceste revizuiri trebuie s evalueze acurateea, exhausti
compoziiei acestora i s reziste la condiii de pia nefa vitatea i adecvarea datelor de intrare i ale rezultatelor
vorabile. Populaia expunerilor la risc reprezentat n datele modelului i s se concentreze att asupra identificrii i
utilizate pentru estimri trebuie s fie similar n mare limitrii eventualelor erori asociate deficienelor cunoscute,
msur sau cel puin comparabil cu populaia expunerilor ct i asupra identificrii deficienelor necunoscute ale
din titluri de capital ale instituiei; modelului. Revizuirile respective pot fi efectuate de ctre o
unitate intern independent sau de ctre o parte ter inde
(c) modelul intern trebuie s fie adecvat profilului de risc i pendent;
complexitii portofoliului de titluri de capital al unei insti
tuii. n cazul n care o instituie are deineri semnificative,
ale cror valori au o natur pronunat neliniar, modelele (c) sisteme i proceduri adecvate de monitorizare a limitelor de
interne trebuie concepute astfel nct s reflecte n mod investiie i a expunerilor la risc din titluri de capital;
adecvat riscurile asociate unor asemenea instrumente;

(d) punerea n coresponden a poziiilor individuale cu valori (d) unitile responsabile cu conceperea i aplicarea modelului
aproximative, cu indici de pia i cu factori de risc trebuie trebuie s fie independente din punct de vedere funcional
s fie plauzibil, intuitiv i riguroas din punct de vedere de unitile responsabile cu administrarea investiiilor indi
conceptual; viduale;
27.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/121

(e) personalul responsabil cu orice aspect al procesului de Subseciunea 5


modelare trebuie s aib o calificare adecvat. Conducerea
Cadrul de adminsitrare i supravegherea
trebuie s aloce funciei de modelare suficiente resurse
umane calificate i competente. Articolul 189
Guvernana corporativ
Articolul 188 (1) Toate aspectele semnificative ale proceselor de rating i de
Validarea i consemnarea estimare se aprob de ctre organul de conducere a instituiei
sau de ctre un comitet desemnat n acest scop i de ctre
Instituiile dispune de sisteme robuste de validare a acurateei i conducerea superioar. Aceste pri trebuie s dovedeasc o
a coerenei modelelor interne i ale proceselor de modelare. nelegere la nivel general a sistemelor de rating ale instituiei
Toate elementele semnificative ale modelelor interne, ale i o nelegere n detaliu a rapoartelor de administrare asociate.
procesului de modelare i ale validrii se consemneaz.

(2) Conducerea superioar trebuie s ndeplineasc urm


Validarea i consemnarea modelelor interne i a proceselor de toarele cerine:
modelare ale instituiilor respect urmtoarele cerine:

(a) s informeze organul de conducere sau un comitet


(a) instituiile trebuie s utilizeze procesul de validare intern desemnat n acest scop cu privire la modificrile semnifi
pentru a evalua performana modelelor i a proceselor lor cative ale politicilor stabilite sau la derogrile semnificative
interne n mod coerent i semnificativ; de la acestea, care vor avea un impact semnificativ asupra
funcionrii sistemelor de rating ale instituiei;
(b) metodele i datele utilizate pentru validarea cantitativ
trebuie s fie coerente n timp. Modificrile (privind att (b) s dovedeasc o bun nelegere a concepiei i a
sursele de date, ct i perioadele de timp acoperite) ale funcionrii sistemelor de rating;
metodelor i datelor utilizate pentru estimare i validare se
consemneaz;
(c) s asigure permanent funcionarea corect a sistemele de
rating.
(c) instituiile compar cu regularitate randamentele efective ale
titlurilor de capital, calculate pe baza ctigurilor i a pier
derilor realizate i nerealizate, cu estimrile modelelor.
Pentru comparaiile respective se utilizeaz date istorice Conducerea superioar trebuie s fie informate cu regularitate de
care acoper o perioad ct mai lung posibil. Instituiile ctre unitile de control al riscului de credit cu privire la
consemneaz metodele i datele utilizate pentru aceste performana procesului de rating, la aspectele care necesit
comparaii. Analiza i consemnarea se actualizeaz cel mbuntiri i la stadiul eforturilor de remediere a deficienelor
puin anual; identificate anterior.

(d) instituiile utilizeaz i alte instrumente de validare canti (3) Analiza profilului de risc de credit al instituiei, bazat pe
tativ i comparaii cu surse de date externe. Analiza se modele interne de rating, trebuie s constituie o parte esenial a
bazeaz pe date adaptate portofoliului, care sunt actualizate rapoartelor de administrare prezentate acestor pri. Raportarea
cu regularitate i acoper o perioad de observare relevant. trebuie s includ, cel puin, profilul de risc pe clas de rating,
Evalurile interne efectuate de instituii cu privire la migraia debitorilor ntre clase de rating, estimarea parametrilor
performana modelelor lor se bazeaz pe o perioad de de risc relevani afereni fiecrei clase de rating, precum i
timp ct mai lung posibil; compararea ratelor de nerambursare efective i, n msura n
care se utilizeaz estimri proprii, a pierderilor n caz de neram
bursare efective i a factorilor de conversie efectivi cu previ
(e) instituiile dispun de standarde interne riguroase pentru ziunile i cu rezultatele simulrilor de criz. Frecvena de
cazurile n care comparaia randamentelor efective ale raportare depinde de importana i tipul informaiilor, precum
titlurilor de capital cu estimrile modelelor pune sub i de nivelul destinatarului.
semnul ntrebrii validitatea estimrilor sau a modelelor ca
atare. Aceste norme trebuie s in seama de ciclurile
economice i factorii care determin o variaie sistematic Articolul 190
similar a randamentelor titlurilor de capital. Toate ajustrile Controlul riscului de credit
aduse modelelor interne n urma revizuirilor acestora se
consemneaz i trebuie s respecte normele instituiei (1) Unitatea de control al riscului de credit trebuie s fie
privind revizuirea modelelor; independent fa de personalul i fa de funciile de
conducere responsabile cu iniierea sau rennoirea expunerilor
i s raporteze direct conducerii superioare. Aceast unitate este
(f) modelul intern i procesul de modelare, inclusiv responsa responsabil cu conceperea sau selectarea, implementarea,
bilitatea structurilor implicate n modelare, precum i supravegherea i funcionarea sistemelor de rating. Unitatea
procesele de aprobare i de revizuire a modelului, se respectiv elaboreaz i analizeaz cu regularitate rapoarte cu
consemneaz. privire la rezultatele sistemelor de rating.
L 176/122 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013

(2) Responsabilitile unitii (unitilor) de control al riscului Articolul 191


de credit sunt:
Auditul intern

(a) testarea i monitorizarea claselor de rating i a grupelor de Auditul intern, sau alt unitate de audit independent compa
risc; rabil, revizuiete, cel puin anual, sistemele de rating ale insti
tuiei i funcionarea acestora, inclusiv funcia de creditare i
estimarea probabilitilor de nerambursare, a pierderilor n caz
(b) elaborarea i analizarea rapoartelor de sintez cu privire la de nerambursare, a pierderilor ateptate i a factorilor de
sistemele de rating ale instituiei; conversie. Printre domeniile revizuite se numr i respectarea
tuturor cerinelor aplicabile.
(c) implementarea procedurilor pentru verificarea aplicrii
coerente a definiiilor claselor de risc i grupelor de risc n
diferitele departamente i localizri geografice;
CAPITOLUL 4

(d) revizuirea i consemnarea oricror modificri aduse Diminuarea riscului de credit


procesului de rating, incluznd motivele modificrilor; Seciunea 1
Definiii i cerine generale
(e) revizuirea criteriilor de rating, pentru a stabili dac acestea
i pstreaz capacitatea de previzionare a riscurilor. Modi Articolul 192
ficrile aduse procesului de rating, criteriilor de rating sau
Definiii
parametrilor de rating individuali trebuie consemnate i
pstrate; n sensul prezentului capitol, se aplic urmtoarele definiii:

(f) participarea activ la conceperea sau selectarea, imple


mentarea i validarea modelelor utilizate n procesul de (1) instituie creditoare nseamn instituia care deine
rating; expunerea n cauz;

(g) monitorizarea i supravegherea modelelor utilizate n


procesul de rating;
(2) tranzacie de creditare garantat nseamn orice tranzacie
care d natere unei expuneri garantate cu garanie real i
(h) revizuirea permanent i modificarea modelelor utilizate n care nu include nicio prevedere ce confer instituiei dreptul
procesul de rating. de a primi marj cel puin z