Sunteți pe pagina 1din 170

CALENDARUL

ROMANULUI
MACEDONEAN
C A L E N D A R U L
ROMNULUI

MACEDONEAN

1 9 4 3
PENTRU
ROMNII M A C E D O N E N I

Acest Calendar destinat Romnilor macedoneni, dorim s


fie O mrturisire cald a dragostei freti ce ne leag i a cre
dinei strmoeti n care am crescut de-alungul veacurilor.
El a isvort din preocuparea i grija pe care crturarii notri
" poart frailor macedoneni i constitue un dar ales, menit s
apropie i mai mult sufletele noastre, dornice de legturi tot mai
trainice.
Calendarul Romnului M a c e d o n e a n " este n acela timp,
Ins, i un act de recunotin fa de aceast mare familie ro-
BlAneasc din sudul Dunrii, care ne-a druit numeroase energii
ij figuri devenite ilustre n toate domeniile de via i activitate
Opional, dar mai ales pe trm cultural.
In nmiea noastr de creaie spiritual i n opera de ndru-
m.UT i aezare temeinic a sufletului romnesc, am avut cola
borarea entuziast i neobosit a frailor macedoneni, ai cror
exponeni ridicai prin studii superioare, au devenit personaliti
i'l>i. enative n coala i cultura noastr. Plecai din snul fa
milii i lor, din acel mediu de via pstoreasc, unde au trit
fAra ntrerupere cu sentimentul obriei comune i al tradiiei.
ACCti iubitori de lumin i nvtur, au adus cu ei o nalt
dispoziie intelectual, de studiu i creaie, oferind culturii ro-

III
tnncti profesori renumii, scriitori de mare talent i cercettori
pttionati ai limbii i trecutului nostru.
I >e-ar fi s pomenim numai numele Mitropolitului Andrei
agltna, acel mare cluzitor al Romnilor din Transilvania i
lupttor pentru aprarea istoriei, a credinei i a drepturilor
noastre de peste muni, i ar fi de ajuns pentru ca personalitatea
lui s capete mreia simbolic a tuturor frailor venii din Sudul
Dunrii pentru a se nsoi cu noi n munca de prefacere i zidire
naional.
Acestei familii romneti care ne-a druit attea mini lu
minate, i ntoarcem noi astzi darul unei cri n cea mai mare
parte rodul muncii i nvturii fiilor ei.
Prin aceasta, continum o vei-ho tradiie a noastr, ridicat
la rang de dogm de ctre Mitropolitul Varia.un al Moldovei,
care tiprea cri de nvtur cretin, pentru toat seminia
romneasc ce se afl pretutinilcni pravoslavnici ntru aceast
limb".
Este mijlocul cel mai bun i cel mai nltor pentru a ne
simi un suflet i un cuget, formal la lumina aceleiai credine
strmoeti.
Epoca de nfptuiri mree a Regelui Mihai I i a Marea
lului Ion Antonescu, creator df via nou, cuprinde n sine
31 Z I L E
ntreaga dragoste i grij pe care patria o nchin fiilor ei de I A N U A R I E 1 9 4 3
pretutindeni. 1-j | D . | t r ^ r i n t e l e _ n M t r o _ A n t O T i e c e l _ M ^
"". v ; l ' . . W - r o n t m p r . S f . V a s i l e ; A n u l n o u
3. D u m i n i c a X X I X d. Rusalii ( 1 0 lepro i) 9
1 H a-aV * l v e r t r u , pap a l R o m e i
L u c a X V I I . 12-1; g l a a . 1 ; v o s ^ i .
| i. ||roor. M u l t u l ; m c ^ G o r d i e
MlnlHtru Subsecretar de S t a t Sf arhiepiscopi Atanasie ei Chirii
S Ii.
Printele Macarie s i S f . A r s e m e
al P r o p a g a n d e i Naionale . .,,,. naintea Botezului
8 7 : v o S
D o m n u l u i
1 U
19 M.
t Pr nostru E f t l m i e c e l M a r o
' MIII < II I . 1 - 8 : l* - - - 20 M.
Pr. M a x i m 9 i St. m u c . N e p i i t
21 J.
\n,
l'n.l ALEXANDRU MARCU I li.!
R o h o r u l H I ' ,7 0 a p o s t o l i ;
Mi'. Tonpompt, T e o n a
Teortlst
(ajun. Hol).) 22 V. Sf
T i m o t e i u ; m u c .Atanasie
m u c .C l e m e n t ei
Persul
A g a t a n g h e l
M.l
I ll.il./ul Domnillui Iisus Hristim 23 DS . . C u v . X e n i a . I ira P r i n c i p a t e l o r
II Mi
t Nfftulnl p r o o r o c I o u n I t o t c / . i i t o r u l 24 1).
.1.1 U I IDIIIIIII i ; Kmilian M r t u r i s i t . 4. D u m i n i c a X X X I ? u p a R u s a l i i
N V. Mirtului iiiu.i'iili l'olleuct
M II. ' " t l r l i i o r i ' , c p . N i m - I ; C V . D o m e t i a n
i S f . ierarh Grigore Teologul
Mi II, I L .
C u v . printele n o s t r u X e n o f o n t
II l l u m i n i i ii ilupfi liiii.-zul D o m n u l u i M .
V A d u c e r e a moast. S f . I o a n Hrwt.
Mulul I V , 111-17; i t l a w . 8 : vos. 1 1 . | M .
C u v printele n o s t r u E f r e m birul
1 J.l
V IAducerea moaet. S f . toUC. X l M
l i , f 'MV. i i A r l n t n l o n o M i r u Teodosie - r
S. t S f l e ' V a s i l e . G r i g o r e si I o a n
I M i Nf. n u n ..mirt T n t l i i n u , dliiconita
i M , M l l i i t i i ii n i . . i . l . I K m l l l Stratonlc n. \lt d o c L r i fr ar lnti_Chiji J ? 5 ?
X X x T T d . Rusalii
f f

( a l u i Zaheu)
1
. i 1111 i . | i i . | l t u M i n a i el R a l t
V l ' O i , l ' u v i ' l ' l ' i ' l x m l I I o a n Colibaeul L u * a X I X . 1 - 1 0 ; glas. 3 ,v o s .
H Iu.Iiliiiii.ii n i t u l u i Hf. a p . P e t r u

IV
I A N U A R I E 1943 31 Z I L E
c u l e g c u i b u r i l e d e o m i z i ntriun n i t i g r a j d u l s f i e clduros, cci
Rfta&rltn] soarelui Apusul soarelui bule i s e a r d , cci dac n u s e g e r u l l e p o a t e f a c e s l e p e d e s a r
Fazele lunei
1 l a n . 7 h. 5 1 m . 16 h . 44 i n . i a c u m a , n primvar nviaz cina.
9
33
31
I a n . 7 h. 5 3 m .
I a n . 7 h. 4 5 m .
I n n . 7 h. 3 8 m .
16 h .
17 h .
17 h .
52
10
21
m .
i n .
m .
13
>

'-'1
29
I
I
l
I
a
a
a
a
n
n
n
n
.lun nou
.p r i m u l ptrar
.lun plin
.u l t i m u l ptrar
[ c u g r e u s e scap p o m i i d e aceti
mosafiri.

Cnd z i l e l e s u n t f r u m o a s e e b i n e
s s e c a r e g u n o i u l i s s e mpr
I A N U A R I E . Z o d i a Vrstorului. F a t a nscut I n aceast z o d i e e vesel
t i e p e cmp, p e d e a s u p r a omtului,
d i n f i r e . a r e p e v i n o ' n c o a c e i e s t a t o r n i c a I n d r a g o s t e . Chibzuit i c u m se i 3 s e c a u t e s t u p i i , c a n u c u m v a s
cci e m a i uor d e crat c u s a n i a i
cade, e n o r o c l a cas. Brbaii nscui n l u n a a c e a s t a , s u n t v i o i , b u n i i atacai d e oareci, c a r i prpdesc
apoi o m u l a r e destul t i m p liber. G u
credneioi. C a m umbl dup mndrie, d a r r a s b e s c greutile d i n c a l e . n u m a i a l b i n e l e , d a r i f a g u r i i .
n o i u l a r e o m a r e importan p e n t r u
ngratul cmpului. Pmntul sr
cete p r i n r e c o l t e l e l u a t e a n d e a n ,
I n z i u a d e a n u l n o u d e s e v a roi B 86 dea nutre I m n v a c i l o r f [S s e nvee j u n c i i l a j u g i c a i i dac n u - i dm n i m i c napoi, f i e g u
c e r u l s p r e rsrit v a f i a n p l o i o s . t a t e ; s s e ngrijeasc c a v i t e l e s ieri l a h a m . n o i , f i e ngrminte c h i m i c e .
N o a p t e a d e a n u l n o u d e v a f i lin n u s e c u l c e n blegarul u d i n e r i > s e trag v i n u l ,
i senin, a n b u n proorocete. P l o a i e d i c a t , cci deger v i t a i c h i a r m o a r e . catele n m a g a z i e t r e b u e s c n-
o r i moin n z i u a d e Boboteaz,
Aternutul v i t e l o r t r e b u i e p r i m e
scumpete mare.
n i t n f i e c a r e z i i m e r e u curit d e
I a n u a r i e m o a l e a d u c e primvar IiiiLMilc de a I i s e da ap v i t e l o r murdria fcut d e v i t e ; n u m a i a s t
friguroas. I n 8 I a n u a r i e s o a r e l e i n s l i s e d e a o lingur c u s a r e c a r e [esala i p e r i a s n u lipseasc d ' n f e l v i t e l e s e in c u r a t e , d e i-e m a i
tr i n z o d i a vrstorului d e ap c u le f a c e m u l t b i n e . i j d u l v i t e l o r i n f i e c a r e d i m i - m a r e d r a g u l s l e priveti, i a r prul


stpnire pn n 7 F e b r u a r i e . D e a s l e p e r i e m i s l e eslm, n u se face ciuciulete pe e l e .
v a t u n a n a c e s t e z i l e . p l u g a r i i v o r ide o eseltur bun e s t e t o t ct
a v e a p a g u b e n semnturi. I n 14 d e I mncare i v i t e l o r l e m e r g e b i n e
S s e curee p o m i i d e o m i z i .
v a f i senin, a n u l v a f i bun, de v a f l ies c u r a t e i nprlite d e v r e m e n F o a r t e bun e s t e obinu'na d e a
S s e curee p o m i i d e muchiu i
t u r b u r a t boal l a d o b i t o a c e ; p l o a i e var. se d a nutreul t o c a t i s t r o p i t c u p u
d e crcile u s c a t e , i s t r o p i n d u - s e
vestete s c u m p e t e . in saramur. A s t f e l p r e p a r a t n u
t r u n c h i u l c u zeam d e v a r .
Dac n u e s t e zpad i g e r t a r e . treul, v i t e l e n u - 1 r i s i p e s c , l mnnc
i
s s e gunoiasc p o m i ' . t i m p u l i e r n e i ngrijim psrile, c u poft i l e priete d e m i n u n e .
I n c u r s u l a c e s t e i l u n i s s e nceap a l e s ginele outoare, crora s
a se r e p a r a i n s t r u m e n t e l e agricole. dm ovz m u i a t i u m f l a t , s l e
Dac v r e m e a ngduie s s e c a r e e m n cotee c u r a t e , mturate n Aboneaz o f o a i e bun, cumpr
blegarul p e cmp i l mprtie p e S se a d u n e zpada c u l o p a t a , gr
c a r e z i i s t r o p i t e c u v a r , c a s i citete o c a r t e bun. Car g u n o i u ,
mad n j u r u l p o m i l o r , c a a s t f e l p


l o c u r i c h i a r i p e zpad. f e r i m d e boi. A p a t r e b u i e s l e - o repar-i u n e l t e l e d e plugrie, c a i
mntul s se umezeasc i a t u n c i
ginilor cldu. ngrijite n f e - v r e m e . V i t e l o r d nutre nvrstat
p o m i i ntrzie c u nflorirea.
1 a c e s t a v o r p r o d u c e ou toat c-1 mnnc m a i c u poft.
S s e ngrijeasc b i n e d e g r a j d u r i
rna.
c a s n u rceasc v i t e l e cnd s u n t
g e r u r i m a r i , s s e d e a v i t e l o r nutre S e ncepe sditul pdureilor d e a l

m a l b u n , s e cur v i t e l e m a i s p r e t o i t i s e strmut p o m i i ndat ce Ctre sfritul i e r n i i i nceputul Curete p o m i i d e c o a j a v e c h e , d e
Hi'iir cnd n u e s t e f r i g u l m a r e . pmntul s ' a s b i c i t . rimverii t r e b u i e s a v e m grij d e o - c r e n g i l e u s c a t e i d e iasc. Adun
bit d e v i t e l e fttoare, c a s aib n e a u a n j u r u l p o m i l o r . D i n pivni
jternutul foarte curat, des p r i m e s c o a t e cele p u t r e d e .
V a s e l e d e l e m n (oale, l i n g u r i , cofe p u n u l ( p u m a ) e a s e u s u c e p e pieli
e t c . ) s e spal i s e cur b i n e i
uor frecndu-le c u u n omoiog de
p a i e i n i s i p , dup c a r e l e clteti
Durerea trece.

F u r n i c i l e lin b u c t r i e , d i n casl
b i n e i l e p u i s s e u s u c e l a s o a r e . 86 m a l p o l n i m i c i , dac lng g a u r
Scndurile ( m a s a ) c a r i a u p e t e d e pe u n d e Intr n cas, aezm ulcel
grsime s e cur dac l e f r e c i c u I I M . ni re d e a l b i n e , o r i c u du)
v a r stns. cea. Iau l e p l a c e d u l c i u l i s e //
le e l , u n d e uor p o t f i oprib
C U ap l l e i l i l n l e .
Cuitele, furculiele, linguriele,
cur b i n e d e cocleal i rugin
splndu-le n a p a f i e r b i n t e n c a r e
A e r u l c u r u l , z i u a i n o a p t e a , asti
a i t u r n a t puin cenu i u n grunte
e een dinti cerere p e n t r u snti
d e sod.
l cel mal hun A c u t c o n t r a b o a l e l o i
de plmni.

R u g i n a o s c o a t e m r e p e d e , frecnd

o b i e c t e l e a t i n s e d e e a c u u n amct.Pn Micare, z i d e z i n a e r l i b e r , fi
nceiiHl micare l u c r u , p r e u m b l a r t
d e s a r e i d e zeam d e lmie.
Mau gimnastic; l u c r u l a c e s t a m a i cu
u n i p e n t r u o a m e n i i c a r i ed m u l t
i n eii.neel.arie d e s c r i u .
P a h a r e l e ac c u r bl no l c a p t
s t r l u c i r e , d a c d u p ce le uni Mp-
l a t c u a p c l d i c J c , In r p l n i l eu
I 'iiiiiptarea n mncare i b

I ME
p u i n spirt.
tur; a c e a s t a n e d v'a lung B R U A R I E 1 9 4 3 - 28 Z 1 1 E
Sntoas; c i n e b e a n l o c d e bu
bura* ap i l a p t e i mnnc p o a m e , | I,. H i a n t u l m u c e n i c T r i t o n
15 L .S f . a p o s t o l O n i s i m
Mutele n t i m p u l v e r i i a d u c m u l t e i i apr sntatea i p u t e r e a da U M ,t ntmpinarea D o m n u l u i
16 M .S f . m u c . I ' a m f i l ei c e i c u dnsul
17 M .S f . m u c . T e o d o r T i r o n (hari)
neplceri i b o l i . (Ui /< mupe d e lucru. I M B f d r e p t u l S i m o o n ; A n a proorocit
18 J . C u v . pr. L e o n , p a p a d e l a R o m a
4 .ll iMiviosul printe I s i d o r P e l u s i o t u l
19 V .S f . a p . A r h i p , F l l i m o n , A f i a (hari)
muscria v e r i i u n e n g l e z a ncercat IM V .Hffinta muceni A g a t i a 20 S.iPrintele I.eon, e p i s c o p u l C a t a n i e i
n M .C u v . pr. V u c o l episcopul S m i r n e i
s a c o p e r e f e r e s t r e l e c u hrtie c o l o ' l > .i uvioii p r i n i l ' a i t e n i e s i L u c a
21 D . C u v . prini T i m o l e i u * i E u s t n t i u

rat. S ' a gsit c c e a c a r e alung ngrijirea p i e l e i i ntrirea t r u p u - .


8. D u m i n i c a F i u l u i rtcit
mutele e hrtia galben KHU roie, l u i , n f i e c a r e z i splaturi r e c i i r i 0 I >1llil X V I I d. R u s a l i i ( a C a n a n l e n c i l ) L u c a X V ,1 1 - 3 2 ; glas. G ; v o s . 6.
Mniol X V , 2 1 - 2 8 ; g l a s . 4 ; v o s . 4.
ncercai i D v . i vei v e d e a c e dat p e sptmn o b a i e cald i a r
L . ' A f l a r . moatelor m u c . d i n E v g h e n i a
aa. n a i v a r a c a r e pstreaz snta n l 11. T e o d o r S t r a t i l a t ; Z a h a r l a proor.
M! S f . Policarp, episcopul S m i r n e i
t e a i apr c o r p u l d e rceli. M M, i m t u l m u c e n i c N i c h i f o r
M.
1 i I I a f l . c a p . S f . I o a n Botezat.
III M. i i f inarelo m u c e n i c H a r a l u m b i c Sf. pr. T a r a s i e , a r h i e p . C - p o l u l u i
11 M m , Vlasie, episcopul Sevastiei Sf Porfirie, episcopul Gzei
11 Ji Ml*. p A r l n t e M e l e t i e a l A n t i o h i e i
in V. C u v P r o c o p i e (Smbta morilor)
neptura d e nar c a r e - i d i n e ii H,
IUIV, l'rlnto M a r t i n i a n
printele n o s t r u A v x e n t i e
C u v . printe V a s i l n Mrturisitorul
11 1).
roas i umflat, t r e c e r e p e d e dac mbrcmintea s n u moleeasc
9. D u m i n i c a nfricoatei Judeci
p a r t e a nepat o frecm c u spun c o r p u l , d a r n i c i s n u - 1 strng; m Vimiceului s i F a r i s e u l u i . I n c . T r .
M a t e i X X V , 31-40; glas. 7 ; v o s . 7.
| U | X V I I I . 10-14; glas. 5 ; v o s . 5.
pn c e f a c e s p u m e . Lsm a p o i s brcmintea s f i e simpl.

e
4
Ctre primvar s e m a i adaug l a P e t e l e d e p r a f , f u n i n g i n e , d i n stof
poria obinuit i c e v a grune l a se s c o t uor, frecnd s t o f a c u m i e z
;
v t e l e fttoare i l a c e l e c a r i v o r f i de pine alb (franzel).
l HBR U A R I E 1943 28 Z IL E p u s e n primvar l a m u n c i g r e l e :
a r a t , grpat i semnat.
Rsritul s o a r e l u i Apusul soarelui Fazele lunei P e t e l e d e rugin d e p e r u f e s e s c o t
1 F e b . 7 h . 3 7 m . 17 h . 23 m .
9 F e b . 7 h . 27 m . 17 h . 34 m .
5 F e b . lun nou
12 F e b . p r i m u l p t r a r N u uitai c oule s e pltesc dup dac m u e m p e t e l e c u ap r e c e , a p o i
23 Feb. 7 h . 5 m .
28 F e b . 6 h . 5 7 m .
17
1S
h
h
. 54 m .
. 1 m .
20 F e b . lun plin
mrime, curenie i prospeime. presarm p e s t e p e t e puin p u l b e r e
27 F e b . u l t i m u l ptrat
Ou m a r i putei a v e a n u m a i dac d e s a r e d e mcri, a p o i p u n e m r u f a
Eclipse de soare
4 F e b . eclips total alegei ginile d e prsil s a u dac s s t e a o jumtate d e z i l a s o a r e i
20 F e b . eclips parial cretei gini d e ras. dup a c e a s t a s e cltete c u ap cl-
Ou c u r a t e n u putei obine d e dicic.
F E B R U A R I E . Z o d i a Petilor. F e m e i l e nscute i n aceast z o d i e s u n t f r u ct punnd n cotee c u i b a r e c u p a i e
m o a s e , c h i b z u i t e l a t o a t e : v o r f i b u n e soii i m a m e . Brbaii dimpotriv c u r a t e , n c a r e s e ou ginile, p e
s u n t f i r i schimbtoare, umbl dup nluci, d a r p r i n d r e p e d e s s e nflc c a r e p a i e a p o i s l e schimbai ct Petele de t u t u n se p o t scoate d i n
r e z e p e n t r u c e e b i n e i f r u m o s . A v e r e a n u s e p r e a ine d e e i , n s c h i m b m a i des.
s u n t d a r n i c i i nclinai s p r e f a c e r e d e b i n e . s t o f e dac l e frecm b i n e c u a m e s
t e c d e a l c o o l ( s p i r t ) i glbenu d e
Oule p r o a s p e t e s u n t c u m u l t m a i o u . Dup a c e e a l e splm n u m a i c u
c u pre i m a i hrnitoare dect oule alcool curat.
Zpada n F a u r ntrete semn c u smnatul ovzului i m a i n urm v e c h i ; n u inei oule c i vindei-le
t u r i l e . F a u r urt i M a i u f r u m o s e cu a orzului, a meiului, a cartofilor, s a u mncai-le ct m a i p r o a s p e t e .
a n mnos, dac n u - i ngheul p r e a a s f e c l e i , a mazrei, e t c .
m a r e . A p e l e curgtoare c a l d e v e s P e t e l e d e cerneal d e p e mn s e
t e s c g e r . Dac z i u a 16 ( P a m f i l i e ) v a C e r n e b u c a t e l e d e smn. Car cur uor, dac frecm p e t e l e c u
f i c u s o a r e , v a u r m a nc iarn n L a p o m i , p e lng c e l e artate n nc g u n o i s-i i n t r e z e a m a n p vrful (gmlia) u n u i c h i b r i t . Sp-
p u t e r e . V i f o r e l e c e n u v i n n F a u r s e l u n a I a n u a r i e , s s e s a p e toi p o m i i mnt, ncepe a r a t u l . Curete d i n lai-v a p o i c u ap r e c e i p e t e l e n u
rsbun l a Pati. N e g u r a d i n A p u s c u c a s m a u a ct s e p o a t e m a i d e p a r t e grdin b u r u i a n a , s p i n i i , muuroaiele, sc m a i vd.
arat ger. L a D r a g o b e t e ( c a p d e p r i d e t u l p i n a p o m u l u i . S s e fac r- pietrile.
mvar), i e s e u r s u l d ' n brlog i z o a r e l e n grdina d e l e g u m e , u n d e
de-i v a v e d e a u m b r a (adic d e v a se p o t smna b o b u l i mazrea. C a lumnrile s n u p i c u r e , e b i n e
f i s o a r e ) intr iari n culcu, c
va m a i f i ger. O i l e s n u l e lai s b e i e ap d e
zpad, c p i e r d m i e l u l , l i s e stric
c a lumnarea ( d e su, spermanet,
cear e t c ) . nainte d e a o ntre
S e las b e r b e c i i l a o i l e c e voieti
l a p t e l e . Pregtete mldia p e n t r u buina, s lsm s s t e a cteva c e a
c a s f e t e n l u n a I u l i e i l e p
a l t o i . Curete o m i d a d e p e p o m i . s u r i n ap srat. S e s c o a t e a p o i
zete s n u b e a ap d e zpad, cci
S e c e r n e b u c a t e l e p e n t r u smn. Sdete p o m i . F s-i f i e grdina i s e las s s e u s u c e .
p i e r d m i e l u l , i a r l a c e l e ftate l i s e
ca u n r a i u .
Dac t i m p u l e s t e f r u m o s s e p o a t e
ncepe c u a r a t u l . V i t e l e d e munc
stric l a p t e l e .

t r e b u i e s c b i n e ngrijite i hrnite, i a r Se taie r a m u r i l e nefolositoare, se C a r t o f i i degerai i desgheai n u C a r n e a t a r e s e face m o a l e l a f i e r t ,
poria p e n t r u hran s l i s e n reteaz crcile a r b u s t l o r d e gr s u n t hran bun, n i c i p e n t r u o m , dac l a b u l i o n u l c e f i e r b e , adugm
doiasc. din. S t u p i i t r e b u i e s c cutai c a s n i c i p e n t r u v i t e . Dac ns c a r t o f i i puin oet, s a u u n vrf d e cuit d e
n u f i e atini d e oareci i dac a r e s u n t fieri pn a n u s e desghea sod (sod d e mncare-bicarbonat d e
m i e r e ndestul p e n t r u hran; dac s e p o t f o l o s i l a mncare. sod).
P e l a sfritul l u n e i , c h i a r cte o - n ' a r e , t r e b u i e s l i s e pun u n s i r o p
dat i m a i curnd, s e p o a t e ncepe p r e p a r a t d i n zahr.
I N i i i o .' G picturi ( s t r o p u r i ) d e I n rsadnie, s e seamn salat, 4*
7,1 .1111.1 dc lme n a p a n c a r e n r i d i c h i d e lun, ptlgele roii i v i
c e p u M (iarb b u c a t a d e c a r n e tare, n e t e , a r d e i u , varz d e var.
p e n t r u mncare i c a r n e a s e f a c e
crud, s e nmoaie i capt g u s t
foarte bun. I n s t r a t u r i , se p u n e a r p a g i c , u s t u
r o i i mazre t i m p u r i e . S e ncepe
m n a i n i I n l u i u i l u i n rsadnie. S o
S n u mnnci i s n u b e i n i c i
p l a n t e a / . a | l i , i a r l a plantaiile m ; u
odat f i e r b i n t e ; o r i c e mncare m a i
v e c h i s e ncepe spatul p o m i l o r l a r
cald dect cldura c o r p u l u i e s t e


dcin.
f o a r t e vtmtoare, fiindc p r o d u c e
o mulime d e b o l i d e s t o m a c i f o a r t e
vtmtoare p e n t r u dini. Dup ftare, vielul s e las s i n g u r
ntr'o dcHprltur, d e c i n u m a i st
lng m a n i a I u l .
Locuin sntoas, camer l u m i
noas c u s o a r e , uscat, ncptoare
i curat c a s-i plac a edea m a i Vieii oprii d e prsil s e v o r n


b i n e acas dect n crcium. rca dup ce a u mplinit 6 l u n i . I n
l i m p i d n.ee.sta, e i v o r mnca, p e lng
Blegarul proaspt s e strnge c u l a p t e l e .supt, att ct p o t , l u c e r n a ,
grij, i a r c e l m a i v e c h i s e car i uiulul de ovz i 12 k g . uruial
se mprtie n grdini i l a cmp. de mazre.
n
S e pregtesc rsadniele. ndat c e Nutreul t r e b u e b i n e ngrijit i f e
t i m p u l e s t e m a i clduros i pmntul rit, a n u f i s c o r m o n i t d e gini, c a r i
s'a svntat, s e ncep semnturile d e il amestec ntotdeauna c u p e n e i 3! Z I L E
M A R T I E 1943
primvar: gru d e primvar, o r f u l g i ; v i t e l e n u mnnc nutreul
z o a i c a , mazre. murdrit, i a r f u l g i i I e provoac tus. i. "' muc. E v d o c h i a
M . C u v . Alexe, o m u l l u i D u m n e z e u
J.'Sr. .Chirii, arhiepiscop. I e r u s a l i m u l u i
iK mut), T e o d o t , ep. Cirineii; Isihie
Mi V.jSfinii m u c . H r i s a n t i D a r i a
, i utrop, Oloonic, Vasilisc (hari)
M S . l p r i n l i i ucii t n M - r e a S f . S av a
l'iiv. printe O h e r a s t m dela I o r d a n
I D . ' C u v . printe l a c o b Mrturisitorul
Uf, m u c , Oonon d i n Isauria (hari)
.liirnill n u m . d i n A m o r e i a
| M f . uiili* m i m . lin H e r s o n ( l a s , s e c . ) 12. D u m i n i c a I I d i n post (Grig. P a l a m a )
Mc. I I , 1-12; I o a n X , 9-16; g l a s . 2 ; v o s . 10-
|n l l l i m l l l i n l/Konlrll l u i A d a m
MMIMI V I , I I a i i K'as. 8; v o s . 8. L.'sf. m u c . Vasile. preotul d i n A n g h i r a
M.i S f . m u c . N i c o n i u c e n i c i i l u i
l'HV Ti'nriliii'l (timepo Postul M a r e ) M . C u v . printele n o s t r u Z a h a r i a
M |u i iinlol d i n Sevastia J. H u n a V e s t i r e ( d e s l e g a r e l a pete)
M ... .' '.'I c e i c u d a n s - u l V . Soborul Sf. arhanghel Gavriil
n , |itilr, Ierusalimului g; gf. muceni M a t r o n a d i n Tesalonlc
II i In T i m Mrturisitorul 1). C u v . tefan, I l a r i o n c e lN o u
VH . A . l i i . - M " . i n o M l e l i . r 8f< N l c h i f o r
II I I HI. m u r . A l e x a n d r i i S D u m i n i c a U I d i n p o s t ( a Sf. Cruci)
M a r c u V I I I , 34-38: I X , 1 ; g l a s . 3; v o s . 11.
I ....uliu I d i n ponl ( I I Ortodoxiei)
1 9

1 1 II M ; ulii. ' I : v o s . - 29 L . Printele M a r c u i C h i r i i diaconul


, |
30 M .Cuv. parlne Ioan Scrarul
ML Auiipli. '" " dnsul
31 M.'.Sf. m u c . Tpatie, episcopul Gangrel
M.ivln Knlptoiui.il i P a p a
V i n u l s s e trag a d o u a oar, ns Pmntul u n d e v i n semnate z a r
cnd n u b a t e vntul. z a v a t u r i l e s f i e spat d i n toamn,
0 p e n t r u c a b r a z d e l e s f i e frgezite d e
M A R T I E 1943 ~ 31 Z I L E g e r u l i e r n i i i s nmagazineze toat
S e p u n ginele l a c l o c i t , alegn-
a p a d i n t o p i r e a zpezilor.
d u - s e oule c e l e p r o a s p e t e , c a r e s e
Rsrita] s o a r e l u i
I M a r t . 6 h . 35 m .
A p u s u l soarelui
18 h . 2 m . 6 M
Fazele lunei
a r t . lun nou
c u n o s c p u i n d u - l e ntr'o oal c u ap:
II M a ri. 6 h . 4 1 m . 18 h . 13 m . 13 M a r t . p r i m u l ptrar
cele p r o a s p e t e c a d l a f u n d , i a r cele P o m i i s e planteaz l a distane d i
19 M a r t . 6 h . 15 m . 18 h . 3 1 m . 22 M a r t . lun plin s t r i c a t e s e ridic n s u s . Clotele s f e r i t e : n u c i i l a 1 2 m . p e r i i i m e r i i l a
31 M a r t . 6 h . O m . 18 h . 41 m . 29 M a r t . u l t i m u l ptrar
i m s e in n cas, c i l a u n l o c cl 6 8 m . , caiii, p i e r s i c i i , cireii, v i
M A R T I E . Zodia Berbecului. Aduce femei frumoase, domoale din fire, dar duros. inii l a 6 m . D e s i g u r c v a t r e b u i s
c a m c u r i o a s e i umblnd dup gteli; l e p l a c e s aud l a u d e . Brbaii s u n t " ,- f a c e m o d e o s e b i r e ntre p o m i i p i
O a m iui; l e s a r e andra p e n t r u n i m i c a toat. B u n i d e gur, d a r uit l e s n e O r z u l , mazrea i ovzul s e s e a t i c i , m i j l o c i i i nal'.
fgduiala. L e p l a c e s s t e i e t o t n c a p u l m e s e i i r e p e d e i a u hotrri. mn n artur adnc, fcut d e
c u toamn i ntoars subire n p r i
mvar. P o r u m b u l s e seamn m a i P o m i i c a r i a u f o s t curii i a r n a
D e v a f i f r i g n M a r t i e 7, v i n e Dregi toate gardurile dinprejurul trziu, cnd v r e m e a s ' a nclzit i d e c u i b u i r i l e d e o m i z i , dac prim
i/rna c e a mic. D e m u l t e g r i j i v a curei. f r i c a d e ngheuri a t r e c u t . v a r a e l e sie i v e s c , cutm s l e d i s
scpa p l u g a r u l dac n n o a p t e a d e S p r e a apra p o m i i d e o m i z i , s e t r u g e m . Cnd s i m t crbui muli,
B u n a v e s t i r e v a f i s e n i n . M a r t i e r p u n e n a p r o p i e r e cteva semine d e
i strngem dimineaa p s rou, s c u
c o r o s n u a d u c e a n mnos. C u ct cnep, a l cror m i r o s f a c a n u s e Seminele t r e b u i e s c a l e s e i s u l f a turnd p o m i i , turnnd g a z p e s t e e i
m a i u s c a t " v a f i M a r t i e c u att m a i ivi omizile. t a t e . P i a t r a vnt omoar dup i l e dm f o c , o r i i ngropm n
u e m d v a f i A p r i l i e . Zpada d e l a sfr Se face a l t o i r e a p o m i l o r . b o a b e c i u p e r c a tciunelui, c a r e p r o


pmnt dupce i - a m s t r i v i t .
itul l u i M a r t i e mpuineaz v i n u l . d u c e mult pagub i amrciune
:
R o u a d i n M a r t i e s e f a c e p l c a e n a g r i c u l t o r u l u i , cci d e m u l t e o r i s p i
A p r i l i e . T u n e t e n M a r t i e arat a n I n aceast z i f e t e l e s e spal p e cele a t i n s e d e tciune a j u n g pn s
S e a f u m grdinile i p o m i i p e n
mnos. fa c u ap curgtoare l a ru. la 3 0 4 0 % .
13 :

I n aceast lun a g r i c u l t o r u l s
V i t e l e t r e b u i e s c b i n e hrnite, d i n
cauz c s u n t m u n c i t e l a m u n c a
t r u c a s f i e ferii d e gngnii i
erpi, cci n a c e a z i s e c r e d e c n-
S n e ngrijim d e nutreul v i t e l o r . viaz t c a t e gngniile i erpii i
c a u t e s n u piard n i c i o z i , cci c u cmpului. I n a c e s t s c o p v o m f a c e semnturi i e s d i n pmnt.
ct arturile i smnturile v o r f i S e t u n d p o m i i i s e vruiete t r u n de l u c e r n a , t r i f o i , b o r c e a g , p o r u m b
fcute m a i d i n v r e m e , c u att v a f i c h i u l i n s u s u l p o m u l u i c u pcur v e r d e d e nutre, e t c . I n obinuina s
m a i bun r e c o l t a . c a s n u s e poat u r c a o m i z i l e c e t e n i l o r t r e b u i e introdus c u l t u r a s f e L a o p a r t e a c a s e i t j e b u ' e s
v o r v e n i d i n alt p a r t e . clei d e nutre, p e n t r u hrnirea v a c i a v e m livada de p o m i roditori: 2 3

S e samn grul d e primvar,


c a r e s e f a c e ntotdeauna ntr'un l o c
l o r , c a r e i v o r ndoi c a n t i t a t e a z i l
nic d e l a p t e .
E b i n e c a g o s p o d a r u l s-i a r a n
p e r i , 2 3 m e r i , civa p r u n i , 2 - 3
n u c i , caji, cirei, viini, g u t u i d i n
varieti a l e s e , cumprai d e l a c e l e
S t u p i i , dup 9 M a r t i e , s e s c o t afar
g r a s i c a r e a f o s t a r a t d i n toamn; jeze t o a t e c u l t u r i l e p r i n cmp ntr'un m a i bune pepiniere. Cine n u - i a r e
i s e aeaz n stupin. S e t a i e f a
a s e m e n e a s e samn ovzul. a n u m i t p l a n , aa nct s u r m e z e o t r e b u i e si-i p l a n t e z e , G r o p i l e s e f a c
g u r i i mucegii i s e cur d e a l b i
regul anumit, gru dup l e g u m i clin toamn d e 1 m . adncime i 1 m .
n e l e m o a r t e i d e o r i c e murdrie; s e
nseamn toi s t u p i i d e prsil i s e noase (pstioase: mazre s a u f a lrgime l a gur. Primvara p l a n t a
S e grpeaz l o c u r i l e c u l u c e r n a i t u l p o m i l o r s e f a c e ndat dup d e s -
t r i f o i c a r e a u f o s t smnate d i n a n i i ngrijesc b i n e . S t u p i i s f i e f o a r t e s o l e ) , o r z i ovz dup prsitoare
curai inui; g u r a s t u p u l u i s n u o (cartofi, porumb, e t c ) . ghe.
trecui, c a s creasc m a i b i n e .
S e samn t o t f e l u l d e b u c a t e : lrgeti; s t u p i l o r c e l o r sraci s l i
mazrea, b o b u l , u s t u r o i u l i c e a p a . se d e a m i e r e . 11

LO
i I I II lip.wa.sca d i n grdinia n i c i Grdina d e z a r z a v a t , dupce s ' a
u n u l i;ii:i|io(lar rzoare de ceap,
2 - 3 rsdit i semnat, e d e a p r o a p e n
j i . i l i u n | r i , mrar, m o r c o v , pstrnac, grijit, plivit d e b u r u i e n i i prit
n u locuor p e n t r u varz, a r d e i , e t c . c a s f i e t o t d e a u n a curat, i a r p e
( ' a n d a , c e s t e a ncep s produc e l e t i m p secetos a v e m g r i j e de s t r o p i t u l
Unt d e mare folos gospodarului, ei c u ap, c a r e a s t a t o z i n b u t o i n
cci fr cheltuial e l a r e z a r z a v a cldura s o a r e l u i .
t u l n e c e s a r , c a r e conteaz m u l t p e n
t r u p u n g a m i c u l u i p l u g a r , n afar
C a r t o f i i ngheai n u - i d a l a v i t e ,
de a c e i a c o grdini frumoas,
c-s otrav. Alloiete p o m i i . Preg
lng cas, e o podoab a gospod
tete s t r a t u r i l e p e n t r u l e g u m e i a
riei.
m a n .

Cnd t i m p u l s ' a m a i nclzit s e Se scol a f a r a .-.lupii c a r i a u i e r n a t


seamn l u c e r n a , n artur f o a r t e l a adpost, ae cur i s e . c o n t r o -
adnc d e toamn. Smna d e l u !<.'...i. ngrijind ca. a l b i n e l e s f i e a -
c e r n a semnat primvara, e b i n e j u t a t e e u hran l ap curat.
s f i e amestecat c u o r z s a u ovz,
c a s fereasc l u c e r n a , c a r e e f o a r t e
plpnd cnd rsare, d e vnturile
a ncepe hrnirea c u d i n a d i n s a
u s c a t e i d e a n i m a l e l e c a r e pscnd-o
a l b i n e l o r , c a r e dureaz c a m 4 5 z i l e ,
a r s c o a t e - o d i n rdcini.
pftn la. c u l e s ; s e p o a t e f a c e t r e c e r e a
N e c i n s t e a v i n e m a i c u seam d e S t u p i l o r p r i m i t i v i n s t u p i i s i s t e m a
a c o l o c o m u l f a c e d a t o r i i . tici.
F i i e v l a v i o s , i u b i t o r d e o a m e n i i
ascult nvturile c e l e b u n e a l e
p r e o t u l u i i nvtorului. Primvara, g o s p o d a r u l b u n i A P R I L I E 1 9 4 3 30 Z I L E

a a p a grdinia, u n d e i p u n e z a r z a -
l a l u i i l e n e c e s a r e gospodriei i n u 1 I Ui v
i . i
Mnrla Egipteanca
T U .f c t o r u l d e m i n u n i
V . S f . m u c .A g a p i a , I r i n a i H i o n i a
S.lp&r. S i m e o n (Smbta l u i Lazr)
P o m i i s u n t curii primvara. Ins n i c i u n colior p e lng cas printele n o s t r u N i c h i t a
D . l c u v . Ioan, n c . S f . Grig. Decapolitnl
II. Nr. ti*, l o s i f s i G h e o r g h e
T r u n c h i u l l s p o i m d e j o s pn l a n c folosit. 16. D u m i n i c a V Id i n p o s t ( a Floriilor)
nlimea d e 1 m . c u v a r , c a s d i s i i v d i n post (Io-an Scrarul) I o a n X I I , 1 - 1 8 ,t o a t e a l e p r a z n i c , (denie)
i i - n a i i ; M t . I V , 2 5 ; V , 1 - 1 2 ; gr. 4 ; v . 1 .
t r u g e m oule d e i n s e c t e . C a s n u s e N u e n i m i c m a i urt dect s v e z i L . C u v . I o a n d : n Petera V e c h e (denie)
M . C u v . pr. T e o d o r T r i h i n a (denie)
u r c e o m i z i l e , g o s p o d a r i i b u n i nf c u r t e a plin d e b u r u i e n i , d e blrii, B 1, M u T - a u i . A g a t o p o l i c e i c u d .
M . ' s f . m u c . I a n u a r i e i D i o d o r (denie)
M M fin Kiit ii l e , a r h . C o n s t a n t i n o p o l u l u i
ur t r u n c h i u r i l e i o m i z i l e s e o p r e s c n c a r e i f a c c u i b t o a t e i n s e c t e l e i i M i lih II. o r g b e i S f . m u c . C a l i o p e
J.'Cuv. pr. T e o d o r Sicheotul
V.|t S f . marele m u c . Glieorsrhe
(denie)
(denie)
H 1 MC I M M I I
aci. b o a l e l e , c a r i atac p l a n t e l e i sn- in, a g a v , R u f i c e i c u d . S. S f . S a v a Stratilat, c u v . Elisabeta

tatea oamenilor.
II V
1
sr,
ut
lilllc. lflvpsihie d i n Cesareia
T o r e n t i e i c e l c u d n s u l D . f S f i n t e l e rsti, z i u a ntia


II
1 w, A n l i p a , episc. Persrainulni
17. D u m i n i c a nvierii D o m n u l u i
Semnm gru d e primvar, o r z , V illn post (Mria E g i p t . ) I o a n I , . 1-17; l a vecernie X X , 19-25.

ovz, mazre, t r i f o i . Sdete l e g u m e V i a s e desgroap, s e t a i e , s e c o p - I.i. V I I , 36-50; g l .5 ; v o s . 2 .


li. f Sfintele Pati, ziua a d o u a
de smn, p u n e lng e l e smn cete, s e arcete, s e leag, nainte nrlnla V a s i l e a l P r o s u l u i
M.'t Sfintele
M.lsf. a p . Ia
rsti,
s o n i
ziau a treia
Sosipatru (hari)
I i m i n i i n l l c A r t e m o n
de cnep, cci m i r o s u l e i alung de a s e d e s v o l t a cpua, a p o i s e ar i || p a i Martin, pap a l R o m e i
J . Sfinii m u cenici d i n Oizic
V . A p . Iacob frat. S f . I o a n E v . (hari)
fluturii. c u p l u g u l d e v i e , s a u s e sap adnc. I 'Uf, M p . A i l M I i u l l , P u d i T r o f i m

12 13
A P R I L I E 1943 30 Z I L
I n aceast lun se f a c c e l e d i n F e r i i-v d e a c e i a c a r i v i n l a c a
ic:i sritul s o a r e l u i Apusul soarelui urm semnturi d e fnee a r t i f i s e l e v o a s t r e 3 l e vindei p r o d u s e l e
Fazele lunci

I Apr. 5 h . 59 m . 18 h . 42 m . 4 M a r t . lun nou
ciale. gospodriei.
U A p r . 5 h . 44 m .
23 A p r . 5 h . 1 9 m .
18
19
h
h
.
.
52
10
i n .
ni.
12 M a r t . p r i m u l ptrar S e seamn cnepa.
20 M a r t . lun plin
30 A p r . 5 b . S m . 19 h . 1 9 m . 27 M a r t . u l t i m u l ptrar I n lips d e p l o a i e se ud l e g u m e l e Lucreaz nencetat, i n u lsa a
n u m a i dimineaa. t r e c e n trndvie n i c i o clip p e n -
A P R I L I E . Z o d i a T a u r u l u i . A d u c e f e m e i detepte, c u m s e c a d e i rsl: truc v r e m e a e s t e b a n u l c e l m a i
ttoare. B u n e g o s p o d i n e , d a r s u n t c a m v a j n i c e l a mnie. Brbaii s u n t scump.
e i iui, g a t a d e glceava, d a r pricepui l a t o a t e . S e caut p o m i i s n u aib o m i z i , F i i t o t d e a u n a c u r a t , i f e m e i a t a
se cur lstarii c a r i a u nceput l c o p i i i , .'ne-i c a s a curat, cci
creasc p e tulpin. \ n u m a i aa v v o r c i n s t i o a m e n i i .
Prier frumos, M a i u viforos. Prier P e t i m p s e c e t o s udm p o m i i l a i f l j S e seamn f a s o l e a , castraveii,
u m e d a d u c e binecuvntare. N e g u r a dcin, dupce spm pmntul i d o v l e c e i i , p e p e n i i i a l t e z a r z a v a t u r i
d i n A p r i l i e , l a rsrit i l a miazzi, N u c h e l t u i m a i m u l t dect i e s t e
dm f o r m a d e strachin. ce n u s e p o t smna n l u n a M a r t i e .
e s e m n b u n . D e tun n A p r i l i e , n u v e n i t u l , pentruc c h e l t u i a l a mult
te m a i teme de ger. P r i e r frumos, a d u c e t o b a n cas.
var furtunoas. D e v o r f i f l o r i m u l t e C i n e ngrijete o g o r u l cuncat N u b e a r a c h i u pentruc'i s c u r
d e viine i bure. t r a g e d e ndejde Grul c a r e e s t e ncins s e amestec
belugul. teaz viaa.
de v i i . ranul lene n u gsete b a
niciun plug.
cu p r a f d e crbune i dup 1 0 - 1 5 z i l e
se c e r n e i i v a p i e r d e m i r o s u l .
G o s p o d a r u l b u n n afar d e lucr Pn l a aceast z i f e m e i l e i f e t e l e
V i t e l o r d e munc l i s e d hran


rile p e c a r e l e f a c e i n cmp, a r e g r i j e Dac ranul n u s e pleac, f a c s aib t e r m i n a t t o r s u l cnepei i
Imn i odat p e sptmn s a r e .

i d e c e l e d ' n j u r u l c a s e i . artur r e a . s-i aib cma nou fcut p e n t r u
Pati.
Dac primvara e secetoas s
P r o s t u l frnge cuitul i z i c
c a r e dou.
S e ncepe c u arcitul v i e i i s e f a c e
dm o grap, s a u c h i a r dou sem Hapa ntia c a r e t r e b u i e b i n e fcut N u t r e b u i e s lipseasc d e lng
nturilor d e gru, o r z i ovz d e Sfenicul nu-i lumineaz p i ct m a i adnc, c a s s e mrun- c a s a g o s p o d a r u l u i b u n o mic gr
toamn, cnd. e l e s u n t b i n e nrd- clorul. easc pmntul c a r e a f o s t btto dini d e f l o r i , findc n i m i c n u m
c i n a t e , G r a p a r u p e scoara pmn Dupce s ' a adpat, ntoarce p u r i t d e zpad i p l o i n t i m p u l i e r - podobete m a i f r u m o s o cas i n u - i
ului s p a t e l e . nei.

t u l u i , p l a n t e l e capt a e r l a rdcin d o nfiare m a i plcut c a f l o
i a p a n u s e p i e r d e . Dup o spt
mn del grpat, semnturile
c r e s c parc o mn nevzut l e - a r
C i n e s e t e m e d e brum n u p u n i
vi d e v i e .
S e p u n e p o r u m b u l i c a r t o f i ; p o
rile.

D a t o r i i s n u f a c i , pentruc e m a i
r u m b u l , c a s f i e b u n , t r e b u i e c a
t r a g e d i n pmnt. b i n e s f i i srac dect s f i i d a t o r ,
V i t e l e t r e b u i e s c inute c u r a t , s e v i pn l a 2 3 A p r i l i e s f i e smnat; cci d a t o r i a e s t e ua i a d u l u i .
esla d e s , curindu-se prul c a r i u r a t u r i l e d e p o r u m b t r e b u i e s c fcute
dup 1 0 A p r i l i e .

O ndeletnicire frumoas d c a r e a r cade. '
p u t e a s d e a d e l u c r u stenilor no Stupii trebuiesc bine ngrijii Ascult s f a t u r i l e conductorilor
t r i , e s t e creterea v i e r m i l o r d e m fiindc a c u m a ou m a t c a , cercetn U n d e s e afl o cooperativ, s p e n e a m u l u i tu, pentruc e i i v o i e s c
t a s e , d a r e s e f a c e t o c m a i n t i m p u l d u - s e d e s dac a l b i n e l e dinnuntn c u l a n e g u s t o r i l o r n u m a i p r i n d e . b i n e l e i lucreaz p e n t r u f e r i c i r e a t a .
primverei, cnd e m a i puin d e l u a u l o c , i, n c a z cnd n ' a u , s si
c i II [ a cmp. adauge faguri noul.
L e n e a e s t e nceputul t u t u r o r r e l e - Romn c u Romn s n u s e c e r t e ,
c i s triasc toi n frie.
B .
14
15
Dumanul c e l m a i ru c u pine I n t i m p u r i l e n c a r e trim n u m a i
U ctigi. p o p o a r e l e l u m i n a t e p o t a j u n g e ade
F e m e i a bun, e p l u g d e a u r i n vrata mrire.
casa o m u l u i .
C e l sgrcit m o a r e c u pinea n D e t r e i o a m e n i s t e fereti: d
mn. calicul f u d u l , de p r o s t u l ce se c r
N u t e ntreab n e v o i l e c e vr nvat i d c d a t o r n i c u l ru.
st a i .
.
T o t a u r u l d i n l u m e n u preuie Cnd v e i v r e a s vorbeti c u c i
te ct sntatea, u n s o m n d u l c e i o n e v a d e s p r e c e v a , scoate-i cuvntul
f i r e vesel. d i n gur p r i n t r e i lcate; u n u l s-1
A n u f i d e f o l o s nimnui e s t e a a i l a inim, a l d o i l e a l a gt i a l
fi m o r t . t r e i l e a l a b u z e ; c cuvntul eit d i n
F e r i c i t este acela care n u u r gur e d u c e i u t e c a vntul i i n
mrete c a s c o p u l t i m a l vieii, f e urm n u - 1 m a i poi a j u n g e .


ricirea.

D e vrei s tii dac oule s u n


P e msur c e t r e c a n i i , nelegi
p r o a s p e t e , punei-le n ap srat,
ce ru a i ntrebuinat viaa. I n c e p e - o o u l proaspt s e d u c e l a f u n d i a r
d i n n o u dac m i n u n e a s ' a r n c e l v e c h i st d e a s u p r a .
fptui i v e i tri l a f e l . S t i c l a d e lamp i p a h a r e l e p e n t r u
c a s f i e m a i t a r i i s n u c r a p e
F i e c a r e b u n cretin a r e n c a s a s a uor, t r e b u e f i e r t e i n ap cnd l e
B i b l i a , c a r t e a crilor. cumprm.
Depunei l a banc s u m e ct d e
m i c i , f i e i 10 l e i mcar.
M A I U 1943 ' 31 Z I L E
P e s t e fneele n a t u r a l e i sem ir r o m i [eremia. Z i u a m u n c i i LJ.'Sfinii a p o s t o l i A n d r o n i c i I u n i a
n a t e , e b i n e n f i e c a r e primvar s va,., moiil. S f . A l a n a s i e c e l Mar M . S f . m u c .TeodTJt, P e t r u i Dionisie
M . SC. m u c . P a rr i c h i u , episcopul Brusel
se treac c u g r a p a , c a r e mprtie I m u n u l ' a 11 d u p l ' a s t l ( a S f . T o m a )
T o t d e a u n a gndii-v l a z i u a d e I.IUII X X ,1 9 - 3 1 j _ g l a s . 1 ; v o s . 1 -
j . Sfanul m u c e n i c Talalieu
muuroaiele crtielor, aerisete r |,.|Kr. mucenici T l m o t i i u i M a v r a
V . + S f . mprai C o n s t a n t i n si K l e n a
mine. 8. S f n t u l m u c e n i c Vasllisc
dcinile p l a n t e l o r i provoac nfr M U f cuvioasa' mu.eni Pelaghia I). ( u v . printe Miliii iMrturisitorul
M u n c a gonete urtul, viiul i m i :
irea i e r b u r i l o r . Ru e s t e o b c e i u l c
M Nfniiln 1 S l v i t muceni Irina'
, 1 , M f O l l t n i l d r e p t u l I o v Rbdtorul
zeria. se s c o t v i t e l e l a pscut nainte c a V . Pomenirea s e m n u l u i Sfintei Cruci
21. D u m .V d . I ati ( a Samarinencii)
l o a n I V , 5 - 1 2 ; glas. 1 ; v o s . 7.
S n u p l e c e p e m a r e c e l c e s e i a r b a s s e f i ntrit. D i n aceast
M, I I f i a p o s t o l l e v a n g h e l i s t loan
I I . I ' i i i o r o e u l I s a i a i St. m n c . n r i s t o f o r Cuv. S i m e o n d i n M u n t e l e M i n u n a t
t e m e d e vnturi. cauz i a r b a e s t e scoas d i n rd huni, I I I d- Pati ( a Mironosielor) t A 3 - a a 1. a c a p . S f . l o a n Botez.
v. 4 3 ; X V I . 1-8: glas. 2 ; v o s . 4. Sf. apostol Carp, u n u i d i n c e i 70
c i n i , s a u afundat n pmnt d e c o I n p s i m o n Z l l o t u l . Ziu I'nirii Sf mucenici T e r a p o n t i Eladie
V . S f . m u c . E u t h i e i c u v . N l c h i t a
C o p i l u l ncepe s f i e nrcat l a 3 p i t e l e v i t e l o r i m a i trziu v i t e l e n u M, lll'n n Iu i m u c e n i c M o c h i e
S. Sfnta mucenit Teodosia-Fecioara
M, N i ' , p r n l u t l E p i l i m i c i G h e r m a n
luni. m a i a u c e pate. Cmpul p a r e a r s nuoenlfi Olieherla
D . C u v . Isachic, e c u m . M - r e i Dalniatie,

ca de p a r a f o c u l u i . E bine c a v i t e l e Mfftiiiiil m u c e n i c I n i d o r d i n H i o s
S t i c l e l e d e u n t d e l e m n s e cur 1
11\ l'ahomte cel M a r e i A h i l e 22. D u m i n i c a V I dupS Pati ( a O r b u l u i )
s l e s c o a t e m l a pscut dup S f t . printe T e o d o r Sfinitul l o a n I X ,1-38; glas. 5; v o s . 8.
b i n e d e grsime c u oet i s a r e g r u n - i I V . 1 . Pastl ( a Slbnogului)
Gheorghe. 31 I D.|sf. apostol E r m i a i S f . m c . E r m e i u
Joas. I M , V , 1 - 1 5 ; g l a s . 3 ; v o s . 5.

17
16
I

P e t e l e d e mute d e p e z i d u r i , m o V a r u l s e ine b i n e p e perei dac


b i l e s a u c h i a r d e p e s t o f e p o t f i c u adugm s a r e , c l e i i puin piatr

M rate uor c u o crp muiat n acr, nainte d e a vmi c u e l , (adic


A I U 1943 31 Z I L E alcool (spirt) ordinar (prost). dup s t i n g e r e a v a r u l u i ) .
ti a s r i t u l soarelui Apusul soarelui Fazele lunei A r s u r i l e s e p o t o l e s c ungndu-le c u
1 M a l 5 h . 7 m . 19 l i . 2 0 ni. I M a llun nou
P e t e l e d e l a p t e i d e c a f e a d e p e
!) M a i 4 h . 6(i ni . 19 h . 30 m . 12 M a lp r i m u l p t r a r albu d e o u , n lips d e a l t m e d i c a h a i n e se p o t ndeprta dac l e udm
23 M a i 4 h . 40 m . 19 h . 40 i n . 19 M a i lun plin
31 M a i 4 h . 33 m . 19 h . 53 m . 2 0 M a iu l t i m u l ptrar
ment. c u g l i c e r i n a . Dup o bucat d e v r e m e
Petele e proaspt dac u r e c h i l e splm l o c u l c u p a t a n ap curat.
M A I U . Z o d i a G e m e n i l o r . A d u c e f e m e i c a I l e a n a Goinzeana, blnde, fr
pretenii, d a r n s c h i m b c a m ls-m-s-te-las; s e descurc ns n g o s p o
s u n t roii c a sngele.

C o v o a r e l e s e p o t curai b i n e i a r n a ,
drie. Brbaii s u n t i e i mndri l a t r u p , umbl dup d r a g o s t e , d a r s u n t b u n i S t u p i i c e i s l a b i n lips d e hran dac l e aternem p e zpad (omt)
l a inim, inimoi i sftoi. S c o t t r e b u r i l e d i n ncurctur, dei c h i a r c u v i se mut n l o c u l c e l o r p u t e r n i c i . I n i l e b a t e m c u bul b i n e , pn c e
cleug. aceast lun ncepe r o i t u l s t u p i l o r i ostenim.
t r e b u i e s c b i n e pzii; cunoscndu-se
I n c h i p u l a c e s t a murdria d e p e
cnd a l b i n e l e s e grmdesc afar p e
R o u a d e sear i rcoarea d i n M a i u c o v o r s e cur d e m i n u n e .
naintea c e l o r m a r i n u f i i ndrz conie i l a urdini, a t u n c i e s t e
a d u c fn m u l t i v i n m u l t . P l o a i a ne l a vorb i g r a b n i c l a rspuns, s e m n c v o r r o i .
cald d i n M a i u e binecuvntare.
R o i u l d i n M a i u preuiete u n c a r d e
c i t e prezint c u sfial i rspunde S e prete v i a namte d e 2 1 M a i ,
c u socoteal; c toat g r a b a stric M i e r e a curat i b i n e pstrat e s t e cci d e a c i nflorete via. S e s t r o
mlaiu. Gndacii muli v e s t e s c a n treaba, i a r v o r b a dulce m u l t aduce. u n p u t e r n i c l e a c c o n t r a t u s e i , l a d u pete c u saramur cnd lstarii a u
mnos. M a i u p l o i o s , I u n i e f r u m o s . D e r e r i l e d e gt, l a rgueli i l a t o a t e c r e s c u t d e 5 - 1 0 c e n t i m e t r i .
e brum ntre S f t . G h e o r g h e i A r b o a l e l e d e plmni, fr d e o s e b i r e d e V i t e l o r l i s e v o r d a nutre v e r d e ,
m i n d e n i v a b r u m a i ntre Snte- Vznd p e o m l a ntristare, n u - i e t a t e i l a o r i c e f e l d e rceli. lucerna trifoi.
Mrii. Cnd s u n t g r e e r i muli v a f i m a i f a c e suprare, adic n u t u r n a Se t u n d oile.
fn puin. T u n e t e l e d e s e arat a n r o g a z p e s t e f o c , c i mnge-1, i a r d e n u , Niciodat u n f i r e l e c t r i c n u s e a -
ditor. las-1 m a i b i n e n p a c e . t i n g e c u mna goal s a u c u cletele
I n aceast lun s e sa mn cnepa D e v e i a v e a v e c i n ru s a u a s u p r i
de m e t a l , c i n u m a i c u crpe r o a s e i
i i n u l i s e sap v i i l e . t o r , n u p u r t a ur mpotriva l u i c a s
u s c a t e . A l t c u m t e trsnete a r z i i t e
S e sap p o r u m b u l ntia dat dac Mnia t a iari n u grbi s o veri f i i c a e l , t u f i i b u n ; cci d i n oet i
p r e f a c e n cenu ntr'o secund.
i - a d a t 4 f o i ; a s e m e n e a i s f e c l e l e a s u p r a c u i v a c a s n u t e ceti, c f o i e r e n u poi f a c e d u l c e m i e r e , i d e
se presc a d o u a oar. btaia i o c a r a dat n u s e ntoarce t e latr v r e - u n cine, astup-i g u r a
S t i c l a d e lamp p e n t r u a n u p l e s n i , c u pine, n u a r u n c a n e l c u piatr,
niciodat.
t r e b u e pus m a i nti n ap r e c e , c a t u n c i m a i ru t e latr.
S e p u n l a c l o c i t oule v i e r m i l o r d e n c a r e a m t o p i t c a l a u n p u m n d e
mtase. Gndacii t r e b u i e s c b i n e n L e g u m e l e formeaz o hran d e c s a r e grunjoas, a p o i o f i e r b e m i o
grijii c u hran i rrii. lsm s s e rceasc c u ncetul. S e ncepe s e c e r a t u l rapiei p e l a 2 0
p e t e n i e p e n t r u o m . Cultivai-le d e c i
ct m a i m u l t . Mai. .
S e cur p o m i i d e o m i z i , afumn- S e cosete l u c e r n a i t r i f o i u l .
C e l u i ce-i v a v o r b i c u a s p r i m e , t u d u - i c u f u m d e pucioas. Dup s e c e r a t u l rapiei s e ar l o
rspunde-i c u blndee, c o m u l n e P e t e l e d e rugin d e p e r u f e s e s c o t S e rsdete v a r z a , ptlgelele i c u r i l e p e n t r u smnatul grului d e
s o c o t i t astzi i vorbete nebunete, frecndu-le c u zeam d e lmie a - a r d e i u l , udndu-se r e g u l a t c a s toamn, fcndu-se artura ct s e
i mine i p a r e ru i s e cete, d a r mestecat c u s a r e . E x p u n e m a p o i creasc. p o a t e m a i adnc.
n z a d a r , cci cina c e a d i n urm, r u f e l e l a s o a r e i l e cltim c u ap
c u p a g u b a t a s e curm. . mult.
19

S
BitUl < 111(inilor, p l i v i t u l , u d a t u l Dac u n c a l n u m e r g e b i n e cnd
I n grdini, p l ' v e l i l e l a v i e , l e g a t u l p e e nhmat, dac e n e r v o s s a u nr
a r a c i , unt m u n c i l e a g r i c o l e p r i n c i va, a c e a s t a , d e c e l e m a i m u l t e o r i
pale.

G o s p o d i n a c a s e i v a ngriji d e d o
s a u c h i a r ntotdeauna e d i n
v i n a c e l u i c e 1-a nvat, cci c u g
lgie i btaie n u p u t e m a v e a u n c a l
c i l u l psrilor, cci creterea ps bun.
r i l o r a d u c e ctig m i c i l o r p l u g a r i ,
m a i a l e s n a p r o p i e r e a oraelor. P u i i
t r e b u i e s c b i n e hrnii i_ aprai c o n V i i l e s e s t r o p e s c a d o u a oar. I n
t r a f r i g u l u i i a p l o i l o r r e c i . grdina d e l e g u m e s e ncepe r e c o l
t a t u l l e g u m e l o r I i m p u r i i , i a r l a cmp


s e cosete l u c e r n a i t r i f o i u l rou.
C u o bucat d e ceap s e cur
r a m e l e i c o a n e l o r i l e m n u l ( m o b i l e ) ,
e t c . l u s t r u i t a l m o b i l e l o r . Murdria
Intrm n var. T r e b u i e s a v e m
de mute d i s p a r e , i a r o b i e c t u l capt
grij s reparm ma'nile i u n e l


o strlucire frumoas.
t e l e , i n v e d e r e a seceriului, a t r e i e -
r u l u i , e t c . N u v o m u i t a n i c i curi
Ud a l t o i i , l a c e i prini slbete t u l l r e p a r a t u l m a g a z i i l o r , n c a r e
legtura. Samn cnep, i n . Afum v o m depozita produsele.
p o m i i bntuii d e o m i d e , c u pucioas
presrat p e jratec. P o r u m b u l s e


sap cnd e n p a t r u f r u n z e .

T r i f o i u l cosete-1 nainte d e nflorire,


C ud semnturile a u m a i c r e s c u t ,
se p l i v e s c h u r u i e n e l e p e n t r u c a h o l
d e l e s f i e urate. Plmida i s e a e -
d a r n u p r e a j o s , c p i e r e . N u - 1 d a ii t r e b u i e s c tiai c h i a r d e dou o r i .
v e r d e l a v i t e . Rrete t u t u n u l . D i S e c a r a t r e b u i e secrit, smulgnd-o I U N I E 1943 30 Z I L E
mineaa scutur d e p e p o m i gn d e l a pmnt, cci e a e considerat
I mucenic I u s t i n F i l o s o f u l 16 M .S f . T i h o n a l A m a t u n d e i (hari)
d a c i i i-i omoar. Colul c a r t o f i l o r c a c o r p strin l a vnzarea p r o d u s e I Mf. Nl cliifor si I o a n c e l N o u 17 i J . S f . m u c . M a n u i l , S a v e l l I s m a l l
18 V . S f . m u c . L e o n t i e i I p a t i e (hari)
s f i e curat c e v e n i n o s . lor, I inuKiii
i II u i
-cii D o m n u l u i . Z i u a E r o i l o r
troian, patr. Constantinop. 19 S.ISf. apostol Iuda, fratele D o m n u l u i
II mito, I l o r o t e i u , e p i s c o p u l T i r u l u i 20 D . I S f . m u c .M e t o d i e ( l s a t a e c u l u i )
M | \ isurion s i Ilarion c e l N o u
25. D u m . I d . K u s a l i i ( a t u t u r o r sfin.)
I V i i (1. Pati ( a S f . Prini) M t . X , 32-33: 37-38; X I X , 27-30; g l .8 ; v . 1 .
i X V I I , 1 - 1 3 ; glas. G ; v o s .1 0 .
Li. M u c . Iulian d i n T a r s (inc. postul)
' i U f muc, Teodot, episcopul A n c h i r e l M . Muc. E u s e b i u (ncep. Rzb. Sfnt)
\.h a moat. S f . T e o d o r Strat. M . Sfnta muceni A g r i p i n a
U pr. C h i r i i , a r h i e p . A l e x a n d r i e i J. t Naterea S f . I o a n Boteztorul
Ut. m i K . A l e x a n d r u i c u v . T i m o t e l u V . ' C u v i o a s a muceni F e v r o n i a
III Kpoitoll V a r t o l o m e u i V a m a v a S. C u v . printe D a v i d d i n .Tesalonie
Buy, p i r . O n u f r i e (Smb. morilor) D . Pr. S a m s o n , p r i m i t o r u l d o Ntrini
i ( \ liiliiin
i a f . m u c . Trifllie
26. D u m i n i c a I I dup Ru.salli
i i Inlin llusallllor ( a Cincizecimii) M a t e i I V , 18-23; glas. 1 ; v o s .2.
i ii I I , ;i7 I>3;V I I I , 1 2 ; t o a t e a l e p r a z n i c .
2 8 ! L . A d u c . m o a t . S f . d - r i C h i r i I o a n
2 9 | M . t Sfinii a p o s t o l i P e t r u s l P a v e l
li, S f n n l n T r e i m e
Mi Proorocul A m o s 30 M . I S o b o r u l Sfinilor 1 2 A p o s t o l i

21
I U N I E 1 9 4 3 30 Z I L E
fie d n o u i p u t e r i d e munc i bun U n t u r a rncezit s e p o a t e ndrepta,
B&sAlitnl soarelui Apusul soarelui Fazele lunei voioie. dac o p u n e m d i n n o u s fiarb,
I Itmle -l h . 3 3m . 19 h . 54 m . . 3 I u n i e lun nou mpreun c u buci d e m e r e , s a u c o j i
I) [unie I h. 2 9m . 20 h . 0 i n . u i u n i e p r i m u l ptrar
23 funie 4 h. 2 9 r... 20 n . m . ls I u n i e l u n plin.
d e pine neagr uscat, s a u c a r t o f i ,
30 iunie 4 h. 3 2 i n . 20 h . li n i . S t i c l e l e s e astup b i n e , dac d o p u l
21 Iunie u l t i m u l ptrar s a u ciap, s a u buci d e crbune d e
( d e plut) nainte d e f o l o s i r e l i- lemn.
I U N I E . Z o d i a R a c u l u i . F e m e i l e nscute n aceast z o d i e s u n t v i o a e , iui i i e m o bucat d e v r e m e n ap cald,
M a i p u t e m presra n untur rn
l a har i vorb. S u n t n s c h i m b h a r n i c e n t o a t e i rzbesc p r i n via. c a r e p r i l e j e l , nmuindu-se, astup
Brbaii s u n t i e i v i o i ; l e p l a c e s cnte i s j o a c e ; s u n t e c o n o m i , b a c h i a r cezit, n v r e m e a cnd f i e r b e i fi
ie sticla.
zgrcii. Apuc u n e o r i r a z n a fr mult chibzuial. n bun, curat i uscat.

C u m s e pstreaz oule. Lum o


3 s a u u n siac, n c a r e aezm u n U n t u r a rnced s e f a c e i a r bun,
I u n i e m a i u s c a t dect u m e d u m p l e n ap, n c a r e a i t o p i t piatr,acr.
rnd d e cenu i u n rnd d e ou dac o t o p i m pn ce f i e r b e . A t u n c i
buile c u v i n . O a m e n i i i vntul d e Dup c e a i u s c a t - o s e p o a t e l u c r a c u i
rnd d e cenu i u n u l d e ou - se a u d p l e s n i t u r i , p o c n i t u r i i s g o m o t
I u n i e curnd s e schimb. I u n i e u m e d aa, c a r e a t u n c i v a f i m a i t a r e , n u
fcnd aa pn c e s e u m p l e l a d a . n u n t u r a . c e f i e r b e . Cnd a c e s t e a
i r e c e , stric ntreg a n u l . Clto se v a r u p e uor.
I n f e l u l a c e s t a oule s e p o t pstra a u ncetat, p u n e o bucat d e pine,
r i a f u r n i c i l o r vestete t i m p b u n . O m i -
d e l e m u l t e s u n t s e m n d e v i n i gru muli a n i .
ncercai.
i las-o pn s e prjete b i n e . Lum
u n t u r a d e l a f o c , o lsm s s e a -
m u l t . Sritul petilor vestete f u r D e v a v o r b i c i n e v a d e ru, t u v o : -
tun. D e s u n t muli burei iui, i a r n a bcte-1 d e b i n e , cci c u i i e s e d i n
eze, s c o a t e m pinea i strecurm
v i i t o a r e a r e s f i e uoar. R u s a l i i gur b l e s t e m u l , i c a d e n sn c a g h e Oule p r o a s p e t e s e c u n o s c n f e untura.
u m e d e , Crciun g r a s . m u l , i c i n e a l t u i a g r o a p a i sap, l u l urmtor: p u n e oule n ap, n
s i n g u r n e a s e ngroap. c a r e a i topt s a r e d e m a r e , c a m 1 2 ' / 2

S e urmeaz c u a l t o i t u l p o m i l o r , i a r g r a m e s a r e l a o sut g r a m e ap.


O u l proaspt d i n a c e a z i v a cdea
L a t i m p u l p o t r i v i t s e prete i
se rrete p o r u m b u l . P r i m a prail
dac t i m p u l e s t e s e c e t o s , p o m i i s e M a i b i n e s c a r i c u u n nelept p i a - l a f u n d . O u l d e 5 z i l e s e v a r i d i c a


t r e b u i e fcut cnd p o r u m b u l a r e t r e i
ud. . t r . i l a cas, dect c u u n p r o s t s s t a i Mpre suprafaa a p e i . frunzulie. S n u lsm s treac
l a mas, m a i b i n e c u u n nelept l a O u l , c u ct e m a i v e c h i u , c u att v r e m e a p r i m e i praile, cci dac b u
, L e g u m e l e s e ud r e g u l a t i s e c u pagub, dect c u u n p r o s t l a ctig. ne v a r i d i c a m a i m u l t d e a s u p r a a p e i . r u i e n i l e npdesc p o r u m b u l , e l s e n
r d e b u r u i e n i . glbenete, s e pipernicete i c u toat
S e seamn ridichea d e toamn. praila d e m a i trziu, r e c o l t a v a f i
Ferete-te d e c e r t e i d e judeci, narii-i p u t e m a l u n g a dac ag slab. S i s t e m u l d e a rria pmntul
c e m a i bun o nelegere strmb m d e a s u p r a p a t u l u i o ramur d e n spinri, p e n t r u c a a p o i p e f u n d u l
Mturile in d e dou o r i m a i m u l t , dect o judecat dreapt; ferete-te
dac, nainte d e a f i f o l o s i t e (adic s n u t e a m e s t e c i n c e a r t a a l t o r a .
cnd nc s u n t noui-noue), l e m u i c m
levnic.

I " V i n u l ncepe s fiarb a d o u a oar,
anurilor s semnm b o a b e l e d e
porumb, este recomandabil. Plantele
v o r a v e a u m e z e a l a asigurat prim
b i n e n ap srat, f i e r b i n t e . v a r a . L a a d o u a i a t r e i a prail
Sirop de miere de albine. s e ngrijeasc c a v a s e l e s n u f i e
I n t r ' u n p a h a r d e ap p u n e m 2li bine astupate. pmntul s e niveleaz.
Aa s e ntrete, adic ine m a i lingurie d e m i e r e d e a l b i n e i a m e s ; U n t d e l e m n u l s ine m a i b i n e n
m u l t dac, nainte d e a c o a s e c u e a , tecm pn ce s e topete. A v e m a s t loc r e c e i ntunecos.
o ii, v r e m e d e cteva z i l e , l a m u i a t f e l u n stranic s i r o p nviortor, o a i e Cnd u n t u l s e a l e g e g r e u , p u n e C e a m a i bun mncare e s t e a c e e a
puin zeam d e alme i ndat c a r e priete s t o m a c u l u i tu. Mncare
se a l e g e . i butur puin, cur, s mnnci
22
23
i I x l I u t i m p r e g u l a t . Mncarea t a r i d e p r i s o s c a r i s u n t dai d i n r
proaspt i fcut n cas, m a i m u l t dcin; p l i v i t u l s e f a c e p e t i m p r
l i I I c e a ce-i p r o d u c e gospodria, c o r o s ; dup p l i v i t v i a s e stropete


e s t e c e a m a i bun. c u saramur, dup c e s ' a l u a t r o u a


d e p e f o i i p e u n t i m p clduros.
N u inea fina p e p o d e l e l e c a s e i ,
c u m a u obiceiul unele gospodine. ncepem seceriul o r z u l u i d e t o a m
Fiindc p e j o s umbl m u l t e s o i u r i d e n, a grului, s e c a r e i , ovzului, c u
vieti, d e gngnii m i c i , c a r i d u c s l e s u l mazrei, B l i n t e i , a f a s o l e i i
mna b o l i l o r p e u n d e m e r g . A p o i c e v a m a i trziu a m e i u l u i .
fina s e stric m a i r e p e d e , m u c e -
gete. Fina uscat o inei n v a s e
Seceriul m c i e l t i m p u l l u i cnd
a c o p e r i t e i n l o c u r i u s c a t e .
t r e b u i e fcut, cci dac-1 f a c e m dup
ce b o b u l s ' a rscopt, o r i m a i nainte
S e cosete a d o u a oar l u c e r n a , s e de a f i ajuns l a m a t u r i t a t e , atunci
1
cosete b o r c e a g u l , s e recolteaz r v o m gre . D c o b i c e i u t o a t e c e r e a l e l e
pit i mazrea t i m p u r i e , l a es s e t r e b u i e s c s e c e r a t e a t u n c i cnd a b i a
ncepe s e c e r a t u l o r z u l u i d e toamn i m a i ptrunde u n g h i a i n b o b , ap
a l grului. snd c u p u t e r e . Dac ncepem s e
ceriul dupce s ' a u rscopt b o a b e l e ,
a t u n c i e p e r i c o l s s e s c u t u r e i p r o
S e secer o r z u l d e toamn.
S e sap p o r u m b u l a d o u a oar. ducia s c a d e c u 1 0 1 5 % E b i n e deci
r

S e cosete fnul. c a r e c o l t a r e a c e r e a l e l o r s s e f a c a
C a m p e l a Drgaica s e ncepe s e cnd b o a b e l e s u n t ,,n prg".
c e r a t u l grului.
S e c e r a t u l c u maina e m a i e c o n o
S e c u l e g f o i l e d e leutean i t a r - m i c dect c e l c u mna i m e r g e m a i J , Uf, i l - r l f r a r g . C o a m a vi D a m i a n
Stana m a r e a mucenit M a r i n a
Sfinii mucenici Iacliint i Kmilian
h o n i s e usuc, p u i n d u - s e n s r e p e d e . S e c e r a t u l c u mna e m a i r e \ punerea v e m . M . D o m . i n V l a l i e r n e
H i M i n . lach'.nt; A n a t o l i e , j m t r . ( ' - p o l e i
culee p e n t r u a l e a v e a p e n t r u iarn; c o m a n d a b i l , dac a v e m brae d e s t u l e . , Hute A n d r e i si euv. .Marta__ 29. D u m i n i c a V d u p R u s a l i i
M a t e i V I I I . 2 8 - 3 4 : I X . 1] g l a s . 4: v o s . 5.
f o i l e d e t a r h o n s e m a i p o t pstra n A t u n c i e l cost m a i i e f t i n i i e f t e - IV. Duminica 111 (lup R u s a l i i
M I V I . 2 2 - 2 : : ; g l a s . 2 ; v o s . 3. L . C u v . p r i n t e D l a l c u v . M a c r i n a
nete producia.

b o r c a n e c u oet i c u s a r e . M . + S f a n u l prooroc IIie T e s v i t c a n u l
| | t ' u v . pr. A t a n a s i e a l A t o n u l u i


M . C u v . S l m e o n , I o a n i p r o o r . Iezechil
M I IIVIOHUI p r i n t e S i s o c - c i , M a r e j ! Sfnta mironosi Mria M a g d a l e n a
M Din T u m a , Aca< hie si m c . C h i r i a c h i
S n o p i i secerai t r e b u i e s c lsai o jj.'NrAiilul m a r e l e mucenic Procopie
V . S f . mucenici
S.'sfnta m a r e a
Koca, T r o f i m
mucenit
i Teofil
I l r i s t i n a
S e c u l e g e mazrea i f a s o l e a ps z i c a s-i bat vntul i aria s o a V.'Mue. Pangratie. episc T a v r o m e n i e i D.Adormirci Sf. Ana; Olimpiada
fl, Sf. 4 r > m u c . d i n N i c o p o l e a A r m e n i e i
t a i e c a r e s e pstreaz p e n t r u iarn r e l u i i a p o i fcui cli, i a r dup c i . . . d i >i l u d a t a m u c e n i t ICufimia
30. D u m i n i c a V I d u p R u s a l i i
oprite s a u n saramur. t e v a z i l e ire. M a t e i I X . 1 - 8 : g l a s . 5 ; v o s . 6.


II. D u m l n l - a I V dup R u s a l i i
S s e aib grij d e . s t u p i , cci n M n t " i V I D , 5 - 1 3 : B . a s . 3 : v o s . 4.
26 L. Sf. m u c . E r m o l a o i c u v . T a r a s c h i v a
t M a r e l e m u c . l v i n d . T a n t e l i m o n
aceast lun r o i t u l urmeaz m u l t . S n u s e b a g e n ire s n o p i i c u II Mu. Proelu, Ilarie i c u v . M i h a i l 27 M .

... 'M Mohorul urliiu igliclul ui (avrlll 28 M . M u c . R r o h o r , N l c u n o r i T i m p n


Sfinii m u c e n i c i C a l i n i c i T e o d o t a
verdea, c u p a i e l e n e u s c a t e b i n e , o r i 1 IM f , a p o s t o l A ciuia, u n u l d i n c e l 70 I I
30
J.
V .
Sfinii a p o s t o l i S i l a l S i l v a n
|n 1 f l l i t l l m uceni ci C h i r l a c l lullta S f . h- d w s u t u l E v d o c - r d W ( l s . s e c . )
S e stropete via c u saramur i u m e z i t e d e a p a p l o i l o r , cci s e n V Mn. A n t l n o g h c n i 10 u c e n i c i a l si 31 S.

s e plivete v i a , rupndU-se toi ls c i n g : s e stric faa c e r e a l e l o r .


25
24
I U L I E 1943 31 Z I L li
Stenii prevztori i asigur Cnd ncepi a mnca s a u a b e a ,
B sritul s o a r e l u i Apusul soarelui Fazele liniei I i l e c o n t r a f o c u l u i c a i c u l t u r i l e n u f i i l a c o m , cci lcomia stric o -
l iulie 4 h . 32 m . 20 h . 6 m . 2 Iulie lun. p l i n tra g r i n d i n e i . m e n i a ; l a mncare s a i cumptare
8 fulie 4 h . 37 m . 20 h . 9 m . 10 Iulie p r m u l ptrar
i l a butur s f i i c u msur.
23 iulie 4 h . 50 m . 19 h . 53 m . 17 Iulie lun plin
31 Iulie 1 h . 58 m . 19 b . 14 n i . 24 Iulie u l t i m u l ptrar

v e c h i m e , c e l o r mucai d e erpi
I U L I E . Z o d i a L e u l u i . A d u c e f e m e i istee, f r u m o a s e , d a r c a m caut n o u inoi l i s e a r d e a r a n a c u u n f i e r C e r e a l e l e t r e e r a t e s e depoziteaz
n papur. N u uit uor rul c e l i s a a d u s . A u ns i n i m i deschis i n u >it o r i s e s u g e a sngele i v e n i - n m a g a z i i i ateapt s f i e vn
s u n t p o r n i t e l a gnduri urte. Brbaii s u n t b u n i l a s u f l e t , d a r s u n t c a m d i n ran. d u t e . E b i n e s s e vnz n c o m u n ,
pap-lapte i fr voin, dei inui d i n s c u r t , d u c t r e b u r i l e l a capt. LStzi d o c t o r i i a u a l t e m i j l o a c e d e prin cooperative, unui singur cum
v i n d e c a r e i c e i mucai d e erpi v e prtor, cci s e v a obine t o t d e a u n a
ninoi, r e p e d e s-i fac o legtur
u n pre m a i b u n .
Mtrns d e o p a r t e i d e a l t a a I o
Cldura m a r e d i n I u l i e nsemneaz Dup r i d i c a t u l grului d e p e l o c u r i ,
n u l u i u n d e s e afl r a n a i a p o i s
a n b u n . Dac p a i a n g e n u l i r u p e miritele e s t e b i n e a l e a r a , ns n u mearg l a d o c t o r .
pnza n dou, v a p l o u a . Dac l u n a p r e a adnc, c a m d e u n l a t d e mn; P a i e l e s e f a c ire, b i n e aezate, c a
plin a r e c u r t e l a a m i a z i i rsrit, dup dou sptmni d e l a a r a t s e s f i e f e r i t e d e stricciunile p l o i l o r ,
urmeaz t i m p s e n i n i s t a t o r n i c . M u - grpeaz l o c u l c a pmntul s s e zpezilor, vnturilor.
O m i z i l e proase d e l a n o i d i n ar,
iroaiele d e f u r n i c i m a i r i d i c a t e c a mruneasc i m a i b i n e . n u m s u n t a c e l e a l e f l u t u r i l o r , nc
de o b i c e i u , v e s t e s c iarn g r e a .
Hunt v e n ' n o a s e . Atingnd c u p i e l e a
perii a c e s t o r o m i z i , se f a c p e piele ncepnd d i n I u n i e s e ntoarce o -
S e sfrete c u s e c e r a t u l grulu a r s u r i d u r e r o a s e , c a r e se vindec sp- g o r u l n e g r u ( s t e r p ) , t o a t e miritele,
;

S e reteaz f a g u r i i d e l a s t u p i , c a r e Iftndu-le c u s p i r t . mzritele, fasol te!e. Bgndu-le


si a l o r z u l u i s i c u t r e e r a t u l .
t r e b u i e s s e fac ntr'o z i noroas s u b brazd, v o r p u t r e z i , v o m d i s t r u g e
i cnd cldura n u e s t e m a r e ; m i e c u i b u r i l e i n s e c t e l o r vtmtoare i
r e a strecurat s e pstreaz n o a l e strpim i b u r u i e n i l e , i a r pmntul
S e secer ovzul. Gndacii d e f r a s i n a u v e ni mmi uj l n
c u r a t e s i b i n e smluite. se prjete i s e mbuntete.
S e s m u l g e i n u l , c a r e s e usuc l i nftngele i n esutul c o r p u l u i l o r .
I ' r a f u l f o r m a t d i n a r i p i l e i d i n pr
s o a r e i s n u se l a s e s cad r o u ;
ile t a r i a l e gndacului e f o a r t e v e
pe e l i n i c i a f i p l o u a t . S e cosesc fneele, t r i f o i u r i l e i l u
V i t e l e d e munc t r e b u i e s c b i n e ninos. A c e s t p r a f p u s p e p i e l e , f a c e
piei. nghiit f a c e rni n s t o m a c . c e r n a a d o u a oar s e usuc i
hrnite; s e v o r spla c u o fiertur
se strnge fnul n s t o g u r i .
de f o i d e n u c , c a s n u f i e mucate
Grul semnat dup mazre, l i n t e ,
d e mute.
f a s o l e , b o b , t r i f o i , e t c , d o p r o d u c 3ei c a r i d o r m l a u m b r a a r b o r i l o r
ie m a i m a r e dect n porumbite ircai c u gndaci d e f r a s i n , d i n S e ngrijesc n c u r t e p o r c i i i p a
srile, cutnd s l e pstrm c e a
m i r o s u l u i rspndit d e aceti
D e e s t e secet s e ud p o m i i i s e daci, arat s e m n e d e nveninare. m a i desvrit curenie, c a s n u
t a i e t o a t e crcile d e l a rdcin i C e r e a l e l e strnse n ire s a u s t o se molipseasc d e b o l i . S t r o p i m p o
d e p e tulpin. guri, l a arii comune, vor f i treerate d e l e l e coteelor c u creolin i l e v-
S e c u l e g e mazrea i l i n t e a . c u maina d e t r e e r , c u paz stra i n g h i d e , f u n i i l e s e ntresc dac r u i m p e s t e t o t . L e dm m e r e u ap
S e m a i plivete v i a . nic c o n t r a f o c u l u i . c e r u i m c u cear, p e n t r u a n u p u proaspt i curat. C e l puin odat
t r e z i d e umezeal. S e p o t u n g e i c u p e sptmn, dup curenia g e n e
vre-un oloi oarecare. ral a coteelor, s s e aeze p e j o s

27
j pe cotee ct m a i m u l t b o z l u , c a r e a p o i p e lng i n borile oarecii
este u n b u n dezinfectant. M o a r t e a l o r . oarecii neputnd s u f e r i m i r o s u l
pasrilor i a p o r c i l o r e s t e r e z u l t a t u l g r e u d e o l e a n d r u f u g d e p r i n aceli
necureniei i p a g u b e l e , pentru l o c u r i i n u s e m a i ntorc.
toat ara, t r e c d e 4 m i l i a r d e L e i
anual.
Curete ura i p o d u l , c v i n
seceriul. Cosete grnele pn n
I n t i m p u l v e r i i vitele s u n t duse l a se rscoc, a l t f e l s e scutur i fi
pune, afar d e c e l e d e munc i n u - i c u s p o r . C u c u r u z u l s f i e s a
g r i j a d e e l e e m a i mic. A v e m ns i ngropat. Plivete v i i l e , d a r n u
g r i j e d e btutul i e p e l o r i g o n i t u l cldurile p r e a m a r i .
vacilor.

L a s t u p i p u n . ' ;ip i p e s t e e a pun!


I n grdina d e l e g u m e a v e m m e r e u pae, s n u s e nece a l b i n e l e . V a r z a
g r i j a s p l i v i m b u r u i e n i l e , s prim c u omid ud-o c u ap d e spun.
rzoarele, s l e udm p e t i m p s e c e A l e g e a c u m b o a b e l e cele m a i f r u
t o s , s recoltm p e cele crora l e - a


m o a s e p e n t r u smn.
v e n i t s o r o c u l i s ngrijim d e ps
trarea lor.
F e r e s t r e l e t r e b u e s f i e m a r i i lu-f
m i n o a s o , cci e l e s u n t l a o cas ceea
V i a s e stropete c u zeam d e p i a cc s u n t plmnii l a o m : p r i n e l e t r e
tr vnt, dup f i e c a r e p l o a i e , c a b u e s i n t r e a e r u l c e l b u n n casa
s n u s e mneze. i s ias c e l ru i p r a f u l .
A U G U S T 1943 31 Z I L E

D.'Scoaterea S f . C r u c i (incepe postul) L . S f . M a h r a m i S f . m u c . D i o m i d


S n u uitm p o m i i d i n livad, p e V a r a f e r e s t r e l e t r e b u e s s t e a d e * ; 31. D u m i n i c a V I I dup R u s a l i i
M . sfntul mucenic M i r o n
M . Sfinii m u c e n i c i F i o r i L a v r u
c a r i t r e b u i e s-i curim d e o m i z i , c h i s e dimineaa 3 4 o a r e i dup M a t e i I X ,2 7 - 3 5 ; g l a s . 6 ; v o s . 7 .
J.jSfntul mucenic A n d r e i Stratilat
dac s e m a i i v e s c . S e recolteaz a m i a z i a s e m e n e a , m a i c u seam c L. Aducerea moatelor S f . a r h . tefan
M . C u v . pr. l s a c h i e , D a l m a t i e , Faust
V . Sfntul p r o o r o c
S. S f . a p o s t o l T a d e u
Saxnuil
i m u c e n i a V a s a
f r u c t e l e vratice. S e pstreaz m e t r e sear t r e b u e s s t e a m u l t t i m p M . Sfinii s a p t o t i n e r i d i n E f e s l). S f . m u c . g f e t o l U O i c e i c u d a n s u l
J. Sfntul mucenic Evsignie
r e u l o c u l c u r a t , prindu-se b u r u i e d e s c h i s e pn a p r o a p e d e t i m p u l c u i - V. f S c h i m b a r e a l a fat (desleg. peste) 34. D u m i n i c a X dup Rusalii
S. C u v i o s u l m u c e n i c D o m e t i e Persul M a t e i X V I I , 11-23; glas. 1 ; v o s . 10.
n i l e i blriile. P e t i m p s e c e t o s m a i crei; a s e m e n e a i i a r n a t r e b u e s a D.ISfAiitul E m i l i a n Mrturisitorul
udm p o m i i , cci a l t f e l c a d f r u c t e l e s t e a d e s c h i s e , c a a e r u l s s e p r e m e - 32. D u m i n i c a V I I I dup R u s a l i i
23 L . Sfntul m u c e n i c L u p u
24 I M . I S f . m u c . E u t I n i e . u c . S f . I o a n Teol.


i a v e m pagub. neasc. M a t e i X I V , 11-22; glas. 7 ; v o s . 8.
1
M . | A d u c e r e a moatelor S f . V a r t o l o m e u
I.. Sfntul a p o s t o l M a t i a J . Sfinii m u c e n i c i A d r i a n i N a t a l i a
M . S f . m u c . l a r h i d i a c o n L a v r e n t i e V . C u v i o s u l printele n o s t r u P i m e n
M . S f . m u c . i d i a c . K v p l u i p r .Nifon S. C u v i o s u l printe M o i s i A r a p u l
Sfinii m u c e n i c i F o t i e l N n t c h i t D. f Tierea capului S f . I o a n Botezat.
Dac v r e m s scpm d e oarecii L u c r a r e a regulat z i l n i c , a c e a s t a Printele M a x i m Mrturisitorul
35. D u m i n i c a X I dup R u s a l i i
HfAntul prooroc M i h e i a
d i n cas t r e b u e s s e u s u c e i s e s t e l e a c s i g u r c o n t r a b o a l e l o r att II ; V i l o r i n i r e u M a i c i i D c / m n u l u i
M a t e i X V I I I , 23-36; glas. 2 ; v o s . 1 1 .

se p i s e z e b i n e f o i d e o l e a n d r u , a m e s trupeti ct i sufleteti, aprarea l :i:i. D u m i n i c a I X d u p R u s a l i i 30 L . ' s f . A l e x a n d r u , I o a n i P a v e l c e l n o u


Mu tel X I V . 2 2 - 3 4 ; glas. 8 ; v o s .9. 31 M . ' P o m e n i r e a cinstit, bru a l M . D o m .
t e c a t e c u n i s i p mrunt; s e presar mngerea n d u r e r i .

28 29
p e n t r u c o p i i i c a r i m e r g l a coal, o r i c u mtura udat n ap srat, s a u
c u c a r i s e joac c o p i i i , o r i sculee dac nainte d e a l e mtura ( c u m
.ic f a c c i p i c i ( p a p u c e i ) p e n t r u c o p i i t u r a uscat) l e presarm c u s a r e .
A U G U S T 1943 31 Z I L E m i c i i a l t e l u c r u r i f o l o s i t o a r e i dr
gue.
IC a s r i t u l s o a r e l u i Apusul soarelui Fazele lunei A m vzut n u n e l e c a s e d e preoi S a r e a cur t i n g i r i l e d e f i e r , r u
1 A u g . 5 h . O m . 19 h . 43 m . 1 A u g . lun nou
i nvtori b a s a r a b e n i a s t f e l d e o - g i n i t e , dac p e a c e s t e a l e frecm c u
9 AUK. 5 h . 9 m . 19 h . 33 m . 9 Aug. p r i m u l ptrar
23 A u g . fi h . 26 m . 19 h . 1 1 m . 15 A u g . lun plin b i e c t e l u c r a t e f r u m o s d i n rmie sare. A p o i t i n g i r e a s a u oala de lapte
31 A u g . 5 h . 35 m . S h . 3 6 ni . 22 A u g . u l t i m u l ptrar
30 A u g . lun nou Ic stof. Dac a r nva i p e t r e b u i e cltit (dup ce a i splat-o)
r a n c e a c e s t meteug, i asigurm c c u ap srat, cci a c e a s t a mpie
Eclipse de soare E c l i p s e d e lun
1 A u g . eollpsil anular 15 A u g . eclips parial tor a j u n g e deadreapta Tatlui". dic covsirea l a p t e l u i i mpiedic
C r e d e m c p o p o r u l n o s t r u n u - i m a i aezarea p e t i n g i r e a grsimei l a p
A U G U S T . Zodia Fecioarei. Aduce f e m e i c u vino'ncoace, sfiicioase. S u n t pe j o s dect c e l c h i n e z ( c h i t a i ) . telui.
soii c r e d i n c i o a s e , m a m e b u n e i g o s p o d i n e nentrecute. Brbaii s u n t v e s e l i , Cur o r i c e f e l d e mobil d e r
c u faa luminoas. i e i s u n t b u n i g o s p o d a r i , b u n i soi. A u u n c u s u r : l e s n e chit, e t c .
s u n t trai p e sfoar, f i i n d d e bun credin. N u aruncai crpele, rmiele d e nvie f o c u l c e - i g a t a s s e sting
atof. n sob, dac aruncm p e e l u n p u m n
I n gospodria ranului se ntm de s a r e .
pl, c ( d e pild l a f a c e r e a h a i n e
N e g u r a d e p e l i v e z i i ruri, d e s e S e nrca mnzii c a r i a u f o s t f lor, a l b i t u r i l o r e t c ) , rmn m u l t e
arat dup a p u n e r e a s o a r e l u i , nsem tai n M a r t i e . bucele m i c i d e m a t e r i e c a r i s e a - Sap n j u r u l p o m i l o r m a i t i n e r i ,
neaz t i m p b u n i s t a t o r n i c . Dac V i t e l e d e munc t r e b u i e s c b i n e ninc l a g u n o i , fr c a gospodria samn salat d e iarn. Adun s
t ' i m p u l n z i u a d e F o t i e ( 1 2 ) , v a f i hrnite i curite. t& trag v r e u n f o l o s d i n a c e a mic mna d e l e g u m e , p u n e - l e n scu
f r u m o s i t o a m n a v a f i frumoas. S t u p i i t r e b u i e s c aprai d e cl cic d e tof, p e n t r u c a r e a d a t lee n c u i . Pzete s t u p i i .
Dac b a r z a (cocostrcul) c i o c a n e , dur. i p a r a l e .
plou. Cnd s u n t a l u n e m u l t e , v a f i
iarn g r e a .
Usuc p o a m e i f a s o l e p e n t r u i a r
I n l u n a August^ntoarcem o g o a r e l e n. P o a m e l e u s c a t e s u n t m a i b u n e
p e n t r u semnatul grului, ovzului, LA CE-I BUNA SAREA. dect c o m p o t u l . Sprijmete p o m i i
S e samn rapia c e l m a i trziu s e c a r e i . S a r e a e bun: 1 . s s c o ^ i p e t e l e d e p r e a ncrcai. Scutur p o a m e l e p r e a
pn l a 5 s a u 1 0 a l e l u n e i . unso a r e d i n h a i n e , dac l e f r e c i c u d e s e . C e rmne s e c o a c e m a i b i n e .
S e c u l e g e i s e treer f a s o l e a . o ppast a fcut d i n s a r e i benzin. Ar. N u lsa miritea s s e slbti
nainte d e gru s e seamn rapia,
S e f a c o g o a r e l e p e n t r u smntura o plant c a r e d u n b u n v e n i t , dac S c o a t e l u s t r u l d e grsime d e p e ceasc. Adun smburi p e n t r u s-
d e gru, o r z i secar d e toamn. f i l i e r e l e h a i n e l o r , dac l f r e c i c u u n mnat.
scap d e v i e r m i t o a m n a , o r i d e g e r u l
b u r e t e m u i a t n oet a m e s t e c a t c u
i e r n e i . Semnatul rapiei s e f a c e
p srat.
L a ceap i l a u s t u r o i u s e culc p r i n t r e rndurile p o r u m b u l u i , nainte Lmia, l a s t o a r c e r e , v a d a nc
f o i l e l a pmnt. d e c u l e s , dup c e s e t r e c e c u u n odat atta zeam dac, nainte d e
S e c u l e g p o a m e l e m a i vratice, cmp" d e l a g r a p a d e f i e r i s e a - S a r e a nlbete i f a c e c a zpada a o f o l o s i , o nclzim n c u p t o r (sob,
prunele se culeg. coper c u pmnt c u o grap n r u f e l e nglbenite, dac n a p a d e e t c . ) s a u n ap cald.
S e c u l e g castraveii, ptlgelele i gust d e n u i e l e (tar). cltit p u n e m i s a r e odat c u albs-
a r d e i u l p e n t r u a s e s c o a t e smna. 1 reala.

S a r e a curat ntrete c u l o a r e a C a petele s f i e g u s t o s . Cnd p u i


I n a l t e pri, n a l t e ri, d i n b u c o v o a r e l o r , oalelor, dac l e mturm petele l a f i e r t adaog t o t a t u n c i n
L u c e r n a s e cosete a p a t r a oar; ci d e crpe s e f a c mpletituri f r u
i a r o t a v a l a fn a d o u a oar. moase de sus pe jos, o r i perini mici,
31
i i p ' i " lingur d e s a r e . t r e i l i n g u r i S e ncepe ntorsul miritilor p l a n
de <.l<l de v i n , o ceap mic i puin t e l o r r e c o l t a t e . L a s t u p i , s e mrete
pfttl u n j e l .

c u i b u l i s e supravegheaz r o i t u l .

< io rpii d e ln s e str.mteaz l a U n t u l s e pstreaz b i n e , n u rnce-
splat. V o m p u t e a mpiedica a c e a s t a zete, dac l inem l a r e c e i n n
dac, nainte d e a - i spla, i v o m lsa t u n e r i c i ntr'un v a s c a r e a f o s t m a i
s s t e a 2 3 c e a s u r i n ap r e c e n nainte cltit d e cteva o r i c u oet
c a r e a m t u r n a t cteva picturi d e f i e r b i n t e (n c l o c o t ) . V a s u l e lsat
a m o n i a c , (aa s e c e r e d e l a f a r m a s s e u s u c e i n u m a i a p o i s e p u n e
cie). u n t u l n e l s p r e pstrare.

C a s f a c i r u f e l e d e c o r p i p a t ct Ferii-v a s t a l a u n l o c m a i m u l t e
se p o a t e d e a l b e ( c u r a t e ) toarn n p e r s o a n e n g r u p , cnd tun, cci n
v a s u l n c a r e l e f i e r b i o mn d e a c e s t c a z , p r i m e j d i a e t ! o t att de
c o j i d e ou sfrmate. m a r e c a i n a p r o p i e r e a m e t a l e l o r .

Scosul c a r t o f i l o r se face m a i b ' n e P r i m e j d i a d e trsnet e m a i mic n
pe t i m p s e c e t o s , p e n t r u c uscciu p o d , i a r l o c u l c e l m a i aprat e p i v
n e a omoar smna u n o r b o a l e , c a r e nia. A c e i crora l e e fric d e trs
s ' a r gsi l a suprafaa c a r t o f i l o r i n e t , n pivni p o t f i s i g u r i c s u n t


t o t uscciunea f a c e pielia c a r t o f i l a adpost.
l o r m a i g r e u 'de ptruns d e ctre
smna a c e s t o r b o a l e . L u c r u l c e l m a i e f t i n e s t e fcut c u
a j u t o r u l b o i l o r , a p o i c e l fcut c u
L a p t e l e s e pstreaz, f o a r t e b ' n e t r a c t o r u l ; c e l m a i s c u m p lucreaz
2 3 z i l e dac p u n e m n e l f r u n z e caii.
S E P T E M B R I E 1 9 4 3 Z I L E
de h r e a n , c a r i a u p u t e r e a d e a m
piedeca acrimea. N u m a i c a r t o f i i t i m p u r i i , d e mn J. Sfnta m a r e a muceni E u f i m i a


t C u v .S i m e o n Stlp. ( n c . a n .b i s . )
Muc. M a r n a n t i p r . I o a n Postitorul V.|Sf. muceni S o f i a c u cele trei fice
c a r e , c a r e s e consum r e p e d e , s e p o t Muc. A n t i m i c u v . p r i n t e Teoctist S.lCuv. E u m e n i e , fctorul d e m i n u n i
D. M u c . T r o f i m , Savatie i D o r i m e d o n t
C a petele s n u s e s t r i c e , cnd r e c o l t a nainte d e c o a c e r e a l o r c o m
Sf. m u c . V a v i l a i p r o o r o c u l M o i s i
Sf. Z a h a r i a , t a t l Sf. I o a n Botezat.
v r e i s-1 ii cteva z i l e nainte d e a - 1 plect, adic c h i a r a t u n c i cnd t u l - .1 d u m i n i c a X V dup R u s a l i i
38. D u m i n i c a
M a r c u V I I I ,
dup nlarea S f . C r u c i
34-38; I X ,1 ; g l . 5 ; v o s . 3.
pregti, p u n e - i n gur o bucat d e p i n e l e ( v r e j i i ) s u n t nc v e r z i .

Matei X X I I , 35-46; glas. 3 ; v o s . 1 .
L.'MUC E u s t a i e c u s o i a i 2 f i i
pine, d a r muiat n s p i r t s a u r a c h i u M i n u n e a d i n Colose a a r h . M i h a i l M.:Sf. a p . Codrat i p r o o r o c u l lon
tare. Dac recoltm m a i d e v r e m e , c a r Sfanul m u c e n i c Sozont M. S f . m u c . Foca, fctorul d e m i n u n i

t o f i i n u s e p o t pstra c u uurin
t Naterea M a i c i i D o m n u l u i
Sfinii p r i n i I o a c h i m i A n a
Mc. M i n o d o r a , M i t r o d o r a , N i m f o d o r a
J.l Zmislirea S f . I o a n
V.'Sfnta ntia muceni
S.,Cuvioasa m a i c a noastr
Boteztorul
T e c l a
E u f r o s i n a
C a m e r a d e l o c u i t s f i e ct s e p e s t e iarn, d i n c a u z a a p e i c e c o n Cuvioasa T e o d o r a i c u v . E u f r o s i n D.

p o a t e d e d e p a r t e d e buctrie, d e in n p r e a m a r e c a n t i t a t e , e i n u v o r li S t a u l u l m u c e n i c A v t o n u m
39. D u m i n i c a X V I I I dup R u s a l i i
g r a j d i d e latrin (privat), cci a v e a n i c i g u s t u l l o r obinuit, i a r p r o |T, D u m i n i c a naintea nlrii S f . C r u c i L u c a V , 1 - 1 1 ;g l a s . 6 ; v o s . 4 .

c s l c p r e a a p r o a p e , a t u n c i p r o ducia ce v o m dobndi v a f i m a i
1
I o a n I I I , 13-17; glas . 4 ; v o s . 2.
d.-ic.M 27 L . Sf. m u c .Calistrat i c e i c u d n s u l

d u c e d i f e r i t e b o a l e , m a i c u seam d e mic. Aceti c a r t o f i lstresic uor Il I . S f n t u l m u c e n i c C o r n e l i e Sutaul 28 M. t C u v i o s u l H a r i t o n Mrturisitorul

i n u s u n t b u n i d e smn. Il M t n l a r e a S f i n t e i C r u c i (post) 29 M. C u v i o s u l printe C h i r i a c Sihastrul


o c h i l d e s t o m a c . IA M . t M u c . N i c h i t a R o m a n u l ; V i s a r i o n 30 J. Sf. m u c . Grigorie, arhiep. A r m e n i e i

32 33
I
S e s c o a t e c e a p a , u s t u r o i u l i a l t e I n grdina d e l e g u m e recoltm u l
S E P T E M B R I E 1943 z a r z a v a t u r i ; c e a p a i u s t u r o i u l , dup t i m e l e l e g u m e i l e aezm l a ps
30 Z I L E
e s e f a c f u n i i , s e las 1 5 z i l e n b- t r a r e , p e n t r u iarn. A p o i arm t o a t e
a i a s o a r e l u i i, dup a c e i a , s e p u n e l o c u r i l e . Semnm s p a n a c , ceap i
IC sri t u l s o a r e l u i Apusul soarelui Fazele lunei
1 Sept. 5 h . 36 m .
l a pstrat; c e a p a s e pstreaz i a r n a u s t u r o i u ( p e n t r u f o i ) ; sdim cpu
18 h . 5 4 m . 7 Sept. p r i m u l ptrar
! Sept. 5 h . 46 m . 18 h . 40 m . 14 Sept. lun plin p o d , i a r u s t u r o i u l n pivni. n i l e i n N o e m b r i e l e a c o p e r i m c u
23 Sept. 6 h . 3 m . 18 h . 13 m . 21 Sept. u l t i m u l ptrar
30 Sept. 6 b . 1 1 m . 18 h - 0. m . 29 Sept. lun nou
u n s t r a t subire d e g u n o i . S e f a c c o n
servele.
V i t e l e t r e b u i e s c b i n e hrnite; i a r
S E P T E M B R I E . Z o d i a C u m p e n e i . A d u c e f e m e i v e s e l e , galnice; l e p l a c e ) o r c i i c a r i s u n t p e n t r u ngrat s e
s f i e ludate d a r l e p l a c i p o d o a b e l e . A r f i b u n e g o s p o d i n e dac n ' a r f i c a m d u c n pdure u n d e s e ngra c u I n grdina d e f l o r i adunm s e m i n
ghind i j i r .
mn spart. i brbaii s u n t vorbrei, ludroi. S e c h i b z u i e s c ns b i n e ele, l e p u n e m , l a sculee p e c a r e l e
pn c e ncep o treab; d e a c e i a n u l e m e r g e ru n via. inem l a l o c u s c a t i spm ( s a u
* arm) l o c u l .
Se culeg prunele, merele, perele,
n u c i l e ; p r u n e l e p a r t e s e f a c uic
Toamn cald, iarn lung. D e Continuai c u t r a n s p o r t u l l e m n u l u i i a r r e s t u l s e usuc n c u p t o a r e d e u s I n grdina d e p o m i s e c u l e g f r u c
c a d e g h i n d a nainte d e S f . M i h a i u , de f o c , d i n pdurile e x p l o a t a t e , s c o c a t p r u n e l e . D i n m e r e l e i p e r e l e s t r i t e l e ( c u mna s a u c u u n culegtor
i a r n a s e p u n e curnd. Rpciune c a l d , nd n p r i m u l rnd, m a t e r i a l u l d i n v i t e s e f a c e oetul t r e b u i n c i o s p e n t r u s p e c i a l ) ; c e l e b u n e s e p u n l a pstrare
brumrel r e c e , i u m e d . Dup S f . pdurile c u d r u m u r i g r e l e , cci dup . p e n t r u iarn i a r c e l e r e l e s e t r e c l a
Mrie s n u pori plrie. T u n e t u l nceperea p l o i l o r d e toamn t r a n s c a z a n u l d e uic. S e f a c m a g i u n u r i ,
d i n S e p t e m b r i e vestete n e a u a mult p o r t u l l o r n u se v a m a i p u t e a face S e ngrijesc s t u p i i , aezndu-i n m a r m e l a d e i c o m p o t u r i .
n F a u r i a n mnos. P l e c a r e a t i m dect c u m a r i greuti. c b u n ; s e recolteaz m i e r e a i c e a r a
p u r i e a rndunelelor, nseamn c i s t u p i i p e c a r i v r e a s-i d e s f i i n -
i a r n a v i n e curnd. C u l e g e p o a m e l e , usuc-le p e iarn.
Pstrai blnurile, c o j o a c e l e , h a i ze.
L a c e l e p e n t r u vnzare s f i i c u l u a r e
n e l e p e s t e var c u p r a f d e t u t u n u s a m i n t e , c u m l e c u l e g i , c u m l e aezi.
S e ncepe c u semnatul grului c a t presrat p r i n pr. M o l i i l e f u g , T r e b u i e s i n s u f l a m c o p i i l o r no- S f i e sntoase, dup mrime, c a u
cnd t i m p u l e s t e b u n . i a r b l a n a , c o j o c u l , h a i n e l e n u capt, g u s t u l p e n t r u v r e o m e s e r i e care pre m a i b u n .
S e c u l e g c a r t o f i i cnd v r e j i i ncep m i r o s u l c e l p u t e r n i c i n e s u f e r i t d e igur i p o a t e f a c e neatrnai,
a s e u s c a i pojghia d e p e c a r t o f i
frecat ntre d e g e t e n u s e m a i d e s -
naftalin.
iii i fericii.
F g r o p i p e n t r u a l t o i i d e sdit.


lipete. Rrete f r u n z a d e p e p o m i i m i c i i
S e cosete - o t a v a i s e las v i t e l e ncepem semnturile d e gru c u dei.
s pasc p e l i v e z i . ina n rnduri. Smna t r e b u i e Scrie-i c o p i i i l a coal.
S e ncepe c u c u l e s u l p o r u m b u l u i S e c u l e g p o a m e l e i s t r u g u r i i . triorat i sulfatat (mpietrit).
cel care a fost p u s m a i de t i m p u r i u , S e f a c g r o p i l e p e n t r u sdirea p o
Grul s e seamn n arturi d e var.
a s e m e n e a s e p o a t e c u l e g e i s f e c l e l e . m i l o r r o d i t o r i ; cci c u ct g r o p i l e P e t e l e d e culori d e oloi se scot
S e samn hric i t r i f o i u l c e l s u n t fcute m a i d i n v r e m e , c u att dac l e u n g e m d e m a i m u l t e o r i , c u
gras.

Aducei-v a m i n t e d e f a p t e l e str
e s t e m a i b i n e l a sdirea p o m i l o r . S f e c l e l e d e nutre l e s c o a t e m , l e
tiem f o i l e i l e pstrm n s i l o z u r i
u n a m e s t e c , n pri e g a l e , d e t e r p e n -
tin, a l c o o l i benzin. Cnd c u l o a r e a
(grmezi l u n g i ) , a c o p e r i t e c u u n petelor s'a m u i a t bine o p u t e m scoate
b u n i l o r votri, p o m e n i n d u - i p e e i ; n- S e c u l e g e v a r z a i s e p u n e l a m u s t r a t d e p a i e , p e s t e c a r e p u n e m p- c u d o s u l u n u i cuit. Splm a p o i l o
trii-v c u s u f l e t u l , c a i v o i n- rat. nt. L e lsm cteva rsufltori, c u l p e t e i c u o crp (petic) muiat
i-v s v facei mrii n p o m e S e d r e g i s e cur v a s e l e p e n t r u s aib a e r . n ap cald.
n i r e a urmailor votri. p u s v i n u l , s e aranjeaz pivnia.
P e t e l e do fier d e p e h a i n e i l u c r u r i P o p o r u l c a r e a ndrgit c a r t e a l
d<- c i u i f t s e p o t curai, dac. t u r n a m din ea s'a scos putere p e n t r u a sta
d e a s u p r a l o r a c i d c i t r i c (zeam cald fa c u t o a t e n e a j u n s u r i l e t i m p u r i
de lmie) i l e frecm puin sp- l o r , a r e p a r t e d e a v e r e a pmntea
i n u l p a t a dup a c e i a c u puin ap sc, d e mrire, d e c i n s t e i d e t r e c e r e
rece. n o c h i i l u m e i , cci l u m i n a ctigat,
p r i n c a r t e , e s t e c e a m a i sigur g a


ranie a f e r i c i r e i l u i .
P e t e l e d e f r u c t e roii d e p e rufria
alb s e s c o t dac m u i e m r u f a n ap
i a p o i , aa ud, o p u n e m s s t e a l a Dac v o i m c a n e a m u l n o s t r u s f i e
f u m d e pucioas aprins. V a p o r i i d e c i n s t i t i m a r e , a t u n c i s b a t e m ca
pucioas s c o t p e t e l e n m a i puin d e l e a colii u n d e sie cultiv m i n t e a , i n i
u n m i n u n t . Dup aceast operaie, m a , , l i m b a , i i u b i r e a d e P a t r i e , cci
cltii b i n e c u ap r e c e . n u m a i , c e l ce a r e c a r t e a r e p a r t e .


S e car, s e mprtie i s e ngroap C e l c e a r e brae i voete a se
s u b brazd g u n o i u l , p e l o c u r i l e u n d e ntrebuina c u e l e e s t e s i g u r c n u
v o r u r m a c u l t u r i d e primvar. v a m u r i d e f o a m e ; cci m u n c a este
i z v o r u l c e l m a i s i g u r a l lipsea i a r
toate celealte s u n t nesigure.
I n grdin, continu r e c o l t a t u l l e
g u m e l o r d e toamn. Crete-i c o p i i i i a p o i v e i ti ct
S e ud v a r z a d e toamn, c o n o eti d a t o r tatlui i m a m e i t a l e .
p i d a , p r a z u l , elina i a r d e i u l d e m u A n u ngriji d e creterea f e t e l o r
rturi p e n t r u iarn. nseamn a pregti o c a r a f a m i l i e i l
n e n o r o c i r e a c a s e l o r n c a r e v o r f i ele
C T O M B R I E 1943 - 31 Z I L E
s i n t r e .
S e continu r e c o l t a t u l f r u c t e l o r i i 8f. a p . A n a n i a i c u v . p r . R o m a n o 17 I P .j l * r o o r . O s i e i c e i c u e l ; m u c . A n d r e i
HI', m u c e n i c i C h i p r i a n i Iustina
se p u n l a pstrat n u m a i f r u c t e l e s N u u i t a n i c i odat c eti Romn, Sf. mucenic Dionisie A r e o p a g i t o l
42. D u m i n i c a X X I dup R u s a l i i
Lc. V I I I , 5 - 1 5 ;i n . X V I I , 1 - 1 3 ;g l . 1 ; v . 7.
ntoase. i eti d a t o r a-i i u b i n e a m u l , i s-1 '10. D u m i n i c a X I X dup R u s a l i i Sfntul a p o s t o l i e v a n g h e l i s t L u c a
U u c a V I , 3 1 - 3 6 ; glas. 7 ; v o s . 5. P r o o r . I o i l ; m u c . U a r i Cleopatra
ncepe c u l e s u l v i e i . D e a c u m na jertfeti cte c e v a d i n p r i s o s u l tu. Sfntul m u c e n i c A r t e m i e D u x u l
i n t e s e complecteaz h r a n a s t u p i l o r Li
IM
C u v . printe I e r
SI',muceni H a
otei a l
r i t i n a
A t e n e i C u v i o s u l printe I l a r i o n c e l M a r e
Sf. V v e r c h i e , e p i s c o p u l lerapolel
fr p r o v i z i i s u f i c i e n t e . M :M n t u i a p o s t o l T o r n a Sf. a p o s t o l Iacob, fratele D o m n u l u i
J. Sfinii m u c e n i c i Serghie i V a h Sf. mucenic A r e t a i c e i c u d n s u l
S ntindem bun-voina noastr v. i'uvloasa maic noastr P e l a g h i a
p e s t e toi o a m e n i i c a s p u t e m f i t o t II. Sfntul a p o s t o l Iacob a l l u i A l f eu 43. D u m i n i c a X X I I I d u p R u s a l i i
i Si', m u c e n i c i E v l a m p i e i E v l a m p i a D u c a V I I I , 2 6 - 3 9 ; g l a s . 2 ; v o s . 8.
Smna pus n pmnt u s c a t , n u d e a u n a c u i n i m a plin d e dulcea do L . M u c . M a r c i a n . Nat. M .S. K . M i h a i I
41. D u m i n i c a X X dup R u s a l i i
a iubi. M . f Sfntul M a r e l e m u c e n i c D i m i t r i e
se p o a t e s t r i c a pn l a v e n i r e a p l o i

L u c a V I I , 11-16; glas. 8 ; v o s . 6.
M . M u c . Nestor; c u v . D u m i t r u Basarab.
l o r i p i e r d e r i l e fcute d e c i o r i , r o 11 1,. Sf. a p o s t o l F i l ip; cuv iosul T e o f a n
J.
V .
S
' M
f . m u c e n i c i T e r e n t i e i N e o n i l a
u c . A n a s t a s i a i c u v . p r . A v r a m i e
Sf. m u c .P r o v , T a r a h i A n d r c / n i c
ztoare, e t c , n u s u n t p r e a m a r i . S e recolteaz p r u n e l e , m e r e l e l IU M
M. Sf. m u c . C a r p , P a p i i i A g a t o n i c a
S.'sf. m u c . Z i n o v i e i Z i n o v i a , s o r a sa
11 D. s f . apostol Staliie s i c e i c u dnsul
E s t e b i n e s s e d e a * c e v a m a i mult p i e r s i c i l e d e var. I n v i e ncepe c u .1. : C u v . m a i c a
Sfntul m u c e n i
noastr
c L u c h
P a r a s c h i v a
i a n preotul 44. D u m i n i c a X X I T dup R u s a l i i
II, V.
smn l a h e c t a r . l e s u l s t r u g u r i l o r t i m p u r i i d e mas. II. Sfntul m u c e n i c L o g h i n sutaul L u c a X V I , 1 9 - 3 1 ; glas. 3; v o s .9.

36 37
G u n o i u l dela a n i m a l e este p r i m u l nainte d e m u l s curai b i n e p i
O C T O M B R I E 1943 31 Z I L E c e l m a i i m p o r t a n t d i n t r e ngr- c i o a r e l e d i n a p o i , u g e r u l v a c i i i fixai
i n t e i s e p r o d u c e n t o a t e g o s p o - c o a d a d e p i c i o r u l d i n a p o i s a u d e gt.
Rsritul s o a r e l u i Apusul soarelui Fazele lunei ilfiiiile agricole, u n d e se cresc a n i Splai-v minile nainte d e m u l s .
l nf '
t ' 11 m
- 1 7 h
- 5 8 m
- 6
c t
- P r i m u l ptrar m a l e ; e s t e d e c i l a ndemna fiec
rui agricultor.

* c
/ t
* ? - m 1 7 h
- 1 9 m
- 2
' O c t . u l t i m u l ptrat N u aternei n i c i n u dai mncare
31 O c t . G h . 51 m . _ 17 h . 7 m . 2 9 O c t . lun nou
v a c i l o r n t i m p u l m u l s u l u i . Operaia
O C T O M B R I E . Z o d i a S c o r p i e i . A d u c e f e m e i a v a r e d e b a n i i c a r e n u a c e a s t a o facei dup m u l s cci a l t
P e cmp g u n o i u l s e descarc d e p e f e l s e ridic p r a f c a r e poart p e e l
tiu s in t a i n e l e . Schimbcioase d i n f i r e , a j u n g - argoase i glcevi- cin n grmezi m i c i , ct s e p o a t e m i l i o a n e d e m i c r o b i c e d e v i n dun


t o a r e . Brbaii s u n t iui l a m i n t e , m e r e u cutnd s iscodeasc c e v a . C u
Se u n i f o r m e i e g a l distanate u n a t o r i sntii l a p t e l u i .
vrsta a j u n g tcui, morcnoi i u r s u z i .
de a l t a . A c e s t e grmezi s e mprtie
pe urm c u f u r c a , n m o d u n i f o r m , S e p u n e l a tin v a r z a , murturile
l a suprafaa pmntului, naintea a - i t o t f e l u l d e f r u c t e , z a r z a v a t c a s


Brumrel i mrior s u n t l u n i s u V i t e l e t r e b u i e s c b i n e hrnite i n r a t u l u i . P r i n artur g u n o i u l e s t e n l e aib n t i m p u l i e r n e i .
r o r i . C u ct f r u n z e l e a r b o r i l o r c a d g r i j i t e ; i a r g r a j d u r i l e n c a r e i e r g r o p a t imediat-n i n t e r i o r u l s o l u l u i .
m a i curnd, c u att m a i r o d i t o r v a neaz v i t e l e t r e b u i e s c b i n e l i p i t e i L a m u l s u l v a c i l o r u g e r u l i r e g i u
f i a n u l v i i t o r . G e r u l i f r i g u l d i n vruite; cci v i t e l e t r e b u i e s s t e a
L u m i n a , spaiu, curenia i usc n i l e v e c i n e s e terg c u u n omoiog
O c t o m b r i e mblnzete p e I a n u a r i e i a r n a l a o cldur d e 1 6 1 8 g r a d e .
i F a u r . oarecii d e cmp d e s e t r a g
ctr s a t , i a r n a e a p r o a p e . N e a u a i
c i u n e a g r a j d u l u i menine snttatea
a n i m a l e l o r i f a c e c a v a c i l e s d e a
de p a i e c u r a t e , a p o i c u o crp b i n e
splat i nc nentrebuinat.
' C a m p e l a 15 O c t o m b r i e berbecii mai m u l t lapte.
f r i g u l de Octombrie, aduce Ianuarie
se las ntre o i , p e n t r u c a o i l e s f e t e Mulgtorul t r e b u i e s s e s p e l e p e
m o a l e . Cnd a r b o r i i in f r u n z a m u l t ,
primvara cnd cldura s e mrete mini c u ap i spun, nainte d e a
i a r n a e d e p a r t e , d a r v a f i g r e a i l a
i i a r b a ncepe s creasc p e cmp. Splai c u grij v a s e l e d e m u l s ncepe m u l g e r e a fiecrei v a c i .
anul v o r f i multe omide.
l a p t e l e . A p a s f i e fiart, cci a l t f e l
p r i n e a s e t r a s m i t e c u m a r e uurin

Odat splat p e mini, mulgtorul
S t u p i i s e p u n l a i e r n a t cutnd
f e b r a tifoid i a l t e b o a l e . Dup sp n u a r e v o i e s a p u c e c u minile a l t
S e c u l e g e p o r u m b u l i s e ar p o - s aib hran ndestulat p e n t r u i a r
l a r e uscai v a s e l e l a s o a r e ntr'un l o c c e v a dect gleata d e m u l s , p e o a r e
rumbitele p e n t r u smnturile d e n; l a urdini s e p u n e o t i n i c h e a
fr p r a f . s'o a p u c e aa f e l , c a mna s v i e
primvar, artura s f i e adnc gurit c a s ptrund a i e r u l ; dac
p e n t r u c a pmntul ,s sug a p a d i n n p o d n u s u n t oareci s e p u n n p o d ; n c o n t a c t c u gleata p e o s u p r a


p l o i i d i n zpad. i a r d e s u n t oareci s e las n c u r t e , fa ct s e p o a t e d e restrns.
P l a n t e c a r e t r e b u e s c nlturate d i n
a c o p e r i n d u - i c u r o g o j i n i i p a i e .
nutreul v a c i l o r s u n t : p i c i o r u l c o c o
M u l g e r e a s e f a c e c u mna uscat,
ului, c o a d a c a l u l u i , brndua, c u r c u -
S e t a i e i s e ngroap v i a . V i n u l s e adic fr n i c i u n f e l d e u n s o a r e s a u
S e c u l e g c a r t o f i i i n a p i i p e n t r u beica, m a c rou, e t c .
las s fiarb, a p o i s e t r a g e i s e umezire.
nutre. D e a s e m e n e a trtele a m e s t e c a t e
p u n e n b u t o a i e , a cror vran t r e L a p t e l e r e c o l t a t n a c e s t f e l , t r e
b u i e s rmn deschis. S e f a c N e ngrijim d e b e r b e c i s n u r c u neghin, f o i l e d e n u c , s a l b a , m u b u i e s c o s i m e d i a t d i n g r a j d i rcit
g r o p i i s e planteaz via altoit; mn o i l e s t e r p e . g u r i i d e s t e j a r , e t c . mpuineaz l a p l a 20 C , a p o i t u r n a t n s t i c l e s t e r i
se mplinesc l o c u r i l e g o a l e u n d e n u S e termin c u smnturile d e tele vacilor. lizate.
s ' a p r i n s c e a pus d i n a n u l t r e c u t . gru i o r z . T u r t e l e d e rapi, d e mutar i d e
S e t a i e via p e n t r u a l t o i i s e ps D e p e p o m i s e cur c u i b u r i l e d e cnep, cnd s e d a u n msur p r e a Cnd eti suprat numr m a i n
treaz n n i s i p ntr'un b o r d e i u . omizi. mare pricinuesc diareea vacilor. ti pn l a zece, a p o i s vorbeti.

38 39
N u u i h u m poamele p e t i m p ploios, nva c u l u a r e a m i n t e acelea c
n i c i dimineaa, cci a p a l e f a c e d e atrn d e m e s e r i a t a , i t e v e i f a c
putrezesc. Sap b i n e grdina s d e nvat; f i i s i l i t o r i e c o n o m , i v a
g e r e l a iarn. Aa v a f i m a i puin pstra sntatea; f i i i c r e d i n c i o s i)
buruian i pmntul m a i b u n . d r e p t , i n u t e v e i teme de nimic.

C a r t o f i i i n a p i i l a c u l e s las-i s N i m i c n u e s t e s t a t o r n i c n l u n i
se sbiceasc dup c e i - a i curit. Ar n i c i n o r o c u l c e l m a i nflorit, n i
b i n e . S tii c n u m a i aa i poi p r i e t e n i a c e a m a i strns, n i c i d r a
mbunti pmntul. S t r u g u r i i i g o s t e a c e a m a i aprins; n u m a i f a p
p u n e dup s o i i frumusee. bun e s t e n e m u r i t o a r e .

S n u f i m invidioi n c o n t r a e v e P l u g a r u l c a r e mbuntete o g
n i m e n t e l o r vieii, cci n u tim i n u r u l su v a a v e a t o t d e a u n a ptulel
cunoatem n i c i c a u z a n i c i s c o p u l l o r . p l i n e .
Ingrmintele v e r z i s u n t : bobul,
Ctre f i n e l e l u n i i , ncepe ngropa mazrea, t r i f o i u l , l u c e r n a , l u p i n u U


t u l v i e i . C u l t i v a t o r i i d e t u t u n ncep mzrichea, e t c .


a l e s u l i ppuitul f o i l o r .
P e n t r u a p u t e a s u f e r i t o a t e nenc-l
S e cur p o m i i d e uscturi, s e r o c i r i l e vieii, o m u l t r e b u i e s s e do|
g u n o i e s c i s e sap l a rdcin. S e prind d e t i m p u r i u c u puin i s au
continu c u l e s u l v i e i i f a c e r e a v i ndeletniceasc t o t d e a u n a l a nesta
nului. t o r n i c i a l u c r u r i l o r pmnteti.

O E M B R I E 1 9 4 3 30 Z I L E
Uf. d r . f r a r g . C o s m a i D a m i a n 16 M . Sfntul a p o s t o l i e v a n g h e l i s t M a t e i
Ut, m u c . A c h i n d i n i c e i c u d n s u l 17 M . Pr. Grigore, episcop. Neocesareei
Hflnll m u c . A c h e p s i n a , A i t a l a , Iosif 18 J . Sfinii m u c e n i c i P l a t o n i R o m a n
P&r. I o a n i c h l e , m u c . N i c a n d r u 19 V . Proorocul A v d i e s i m u c . V a r l a a m
/ir. m u c . G a l a c t i o n i E p l s t i m i a 20 P r . P r o c l u i G r i g o r e Decapolitul
I parlllte P a v e l Mrturisitorul 21
s.
D. f I n t r a r e a i nbiseric a M . D o m n u l u i
H f . 3 3 m u c . d i n Meii t i n a ; c a v . L a z r
47. D u m i n i c a X X V I dup R u s a l i i
4h, D u m i n i c a X X I V dup R u s a l i i L u c a X I I , 16-21; V I I I , 1 ; g l a s . 6 ; v o s . 1.
L u c i t VIII. 1 1 - 5 6 ; g l a s . 4 ; v o s . 1 0 .
22 L . Sf. apostol F i l i m o n i c e i c u d n s u l
' Mohorul n i . v o e v . M i h a i l i G a v r i i l 23 M . Sfinii prini G r i g o r e i A m f i l o h l e
M. M u c . o n i s i f o r , P o r f i r i e l M a t r o n a 21 M . Sfinii m u c e n i c i C l e m e n t i P e t r u
i ' Apostol Orest, O l t m p i R o d i o n 25 J. Sf. mucenici E c a t e r i n a i M e r c u r i e
il, Mu--. M i n a , V i c t o r ; c u v . T e o d o r 26 V . C u v . A l i p i e Stlpnlcul i c u v . S t e l i a n
i loan c e l M i l o s t i v ; N i W Pustnicul 27 S. Sf. m a r e l e m u c e n i c lacob Persul
I I iTirintele n o s t r u l o a n H r i s o s t o m 2S D. C u v i o s u l mucenic tefan c e l N o u
D , N i i i n i u l a p o s t o l I-'ilip ( l s a t , s e c . )
48. D u m i n i c a X X X dup R u s a l i i
ni D u m i n i c a X X V dup R u s a l i i L u c a X V I I L 18-27; glas. 7 ; v o s . 2.
X , 2 5 - 3 7 ; glas-. 5 ; v o s . 1 1 .
Sf. mucenic P a r a m o n e i F i l u m e n
IR I, M u c .(Iurlo, S a m o n a (nc. postului) t S f . a p . A n d r e i , c e l ntiu c h e m a t

Bucureti: P a l a t u l R e g a l

41
40
S e planteaz p o m i i pn c e d f r i - P u n e m n pivni murturile i
N O E M B R I E 1943 30 Z I L 1. i u i . z a r z a v a t u r i l e n e c e s a r e p e n t r u iarn.
S e ngroap via i t r a n d a f i r i i .
Rsritul s o a r e l u i Apusul soarelui Fazele lunei Dac artura n u s ' a isprvit n
l u n a trecut s e termin a c u m . Ploniele (stelniele) s u n t o m o
1 N o v . 6 h . 52 m . 17 h . 6 m . 5 N o v . p r i m u l ptrar
9 N o v . 7 h . 4 m . 16 h . 55 m . 12 N o v . lun plin rte dac n v a r u l c u c a r e vruim
16 h . 4 1 m . 20 N o v . u l t i m u l ptrar
C a r t o f i i s e pstreaz, i a r n a , l a l o c pereii p u n e m piatr acr topit. I n
23 N o v . 7 h . 22 m .
30 N o v . 7 h . 3 1 m . 16 h . 37 m . 27 N o v . lun nou

u s c a t , rcoros. C a s n u ncoleasc l o c u r i l e u n d e s e gsesc plonie e


i c a s n u putrezeasc e b i n e s b i n e s turnm piatr acr topit n


N O E M B R D E . Z o d i a Sgettorului. A d u c e f e m e i c u v i o a s e , d a r c a r e n u at
aruncm p r i n t r e c a r t o f i buci d e v a r ap f i e r b i n t e .
p r e a las p u r t a t e d e n a s . S u n t h a r n i c e i m u n c i t o a r e . Brbaii s u n t d el
nestins.
a g e r i , c u judecat sntoas; dei c a m ambiioi, s u n t ns ntreprinztori
i d o r n i c i d e s l o b o z e n i e . Curirea o g l i n z i l o r . Pisai b i n e u n
P e n t r u iarn poi a v e a ptrunjel, ptrel d e scrobeal albastr, a p o i
elin, h r e a n , a l t e verdeuri p e n t r u muiai o crp ud n a c e s t p r a f i
Bupe i z e m u r i , dac pregtim n p i v - frecai c u e a o g l i n z i l e i g e a m u r i l e ,
D e plou l a nceputul l u i B r u m a r , P e a l o c u r e a s e m a i f a c ns s-| i (n c a r e s n u ptrund nghe- p e c a r i l e cltii a p o i c u ap curat.
sptmna Crciunului v a f i g e r o a mnturile d c gru cnd t i m p u l este|
Jl) u n colior c u n i s i p u m e d , n
s. B r u m a r s e potrivete c u Mri bun, asemenea se m a i f a c ogoarele.
c a r e ngropm rdcinile a c e s t o r Splai uile i r a m e l e f e r e s t r e l o r
or. N e a u a mult d e p e p o m i n S e car blegarul p e l o c u r i l e s e c i
verdeuri. i a t u n c i toat i a r n a a v e m n toat t o a m n a , cci toat v a r a
semneaz m u g u r i puini d e c u p r i f r u n z e v e r z i p e n t r u mncare. mutele l e - a u murdrit. Splarea
mvar. oarecii d e cmp d e s e m a i S e cur coteul p o r c i l o r c e aut bun s e f a c e c u u n a m e s t e c d i n u n
arat, i a r n a e d e p a r t e . f o s t pui l a ngrat i l i s e d a u c a r i P e t i m p f r u m o s sdete p o m i . C u - l i t r u ap i o lingur d e s p i r t d e i-
t o f i i d o v l e c i fieri n c a r e s e p u n i rete p o m i i d e oule d e omid. p i r i g , adic s p i r t d e a m o n i a c ( s e c e r e
S e p u n e v a r z a l a nncrit i s e p r i c a m u n p u m n d e s a r e , cci sare! Kpoete t r u n c h i u l p o m i l o r c u l a p t e d e d e l a f a r m a c i e ) .
tocete l a f i e c a r e 1 0 z i l e , curin- ajut f o a r t e m u l t a s e ngra m a l Var, a m e s t e c a t c u baleg i snge

repede.

du-se de floarea de pe deasupra c u o d e vit.
crcu d e c i m b r u . Petele de v a r s a u vopsea de p e
Coteul psrilor a s e m e n e a t r e b u i g e a m u r i s e cur, dac l e splm
P u n e g u n o i p u t r e d l a p o m i . P
b i n e curit n f i e c a r e z i , i a r odatil] b i n e c u ap cald n c a r e a m t o
zete m u s t u l , ine curenie m a r e n
S e macin d i n v r e m e p o r u m b u l i p e sptmn s e v o r s t r o p i c u v a r p i t puin s a r e d e buctrie.
pivni. F r u n z e l e czute amestec-le
grul t r e b u i n c i o s n t i m p u l i e r n e i . Psrilor l i s e v o r d a grunele p u I n g u n o i u . C o p i i i s-i pori n h a i n e
in f i e r t e , l i s e d t r i f o i i l u c e r n l l C a g e a m u r i l e s n u s e abureasc
c u r a t e . C a s a s-i f i e i a c u m i n
S e a d u c l e m n e l e d i n pdure i s e tocat i fiart amestecat c u mlai, Iarn curat, c u a e r proaspt. A e r u l t r e b u e s l e tergem n f i e c a r e z i c u


t a i e , punndu-se grmad n o r d i n e .

Dac t i m p u l e s t e f r i g u r o s , v i t e l e
c a r e e s t e o bun hran p e n t r u , toat
psrile d e c u r t e , cci e s t e tiut cd
c u ct ginele v o r f i m a i b i n e hr<
s t r i c a t a d u c e boal. o crp umezit ntr'un a m e s t e c d e
ap c u a p a t r a p a r t e d e g l i c e r i n a .
G e a m u r i l e v o r f i c u r a t e i n u s e v o r
n i t e i inute ntr'un cote c u r a t fl Cnd p e u n c o v o r , c a d e f u n i n g e n e a b u r i .
se in l a g r a j d i l i - s e d hran n u t r e b u e s-o mturm c las p e t e .
bun. S e cur g r a j d u l n f i e c a r e c a l d , c u a t t ou m a i m u l t .
P e n t r u a n u lsa n i c i d pat, t u r
z i , i a r p e s t e z i s e s c o t v i t e l e afar nm p e s t e f u n i n g e n e u n s t r a t (rnd) O raie bun i economicoas p e n
i s e las ua i f e r e s t r e l e d e s c h i s e A v e m g r i j e c a v i t e l e , f i e bini,
hrnite, m a i a l e s a c e l e p e c a r e l e pul g r o s d e s a r e mcinat, uscat i t r u o vit m a r e e s t e c a m 3 k g . fn,
spre a se primeni aierul. Vitele cel
a p o i l mturm b i n e . I n c h i p u l a c e - 7 k g . p a i e d e o r z s a u ovz i 2 k g .
puin odat p e sptmn, t r e b u i e s c n e m l a m u n c i ; g r a j d u l s f i e b u n , cu
ta n i c i o pat n u rmne p e c o v o r . p a i e d e gru.
splate d e blegar, c u ap cldicic. r a t s i clduros.

43
42
Linite .i odihn, d a r n u n p e t r e C u ct p i e l e a funcioneaz m a l
c e r i z g o m o t o a s e i n vnare dup b i n e , c u a t t v o m f i m a i s i g u r i do
p e t r e c e r i ; n o a p t e a s f i e a s o m n u l u i a scpa d e d i f e r i t e b o l i .
I I i z i u a a l u c r u l u i ; t i m p u l l i b e r i N u m a i p r i n curenia c o r p u l u i p u
I b i n i i n i c a s f i e p e n t r u biseric; o - t e m f i pzii d e d i f e r i t e b o a l e l i p i


d i l i n e i sufleteti. cioase.

P o r c i i pui l a ngrat t r e b u i e s
fac ct m a i puin micare, cci C a r n e a porcilor m i c i este m a i g r e a l
a l t f e l s e ngrae a n e v o i e . D i n a c e a de m i s t u i t c a a c e l o r m a r i . C a r n e a I
st cauz n u s e recomand c a p o r de p o r c c u varz c o n s t i t u e o mn-l
c i i pui l a ngrat s f i e scoi l a c a r e primejdioas p e n t r u o a m e n i i c u i
pune, c i s f i e inui l a g r a j d s a u s t o m a c u l slab.


obor.

G u n o i u l s c o s d i n g r a j d , n f i e c a r e Fr a v e r e , f i e ct d e mic, n i c l l
z i , t r e b u e strns i p u s p e p l a t f o r m a omul, nici familia, nici poporul n u l
de g u n o i . A i c i n u t r e b u e p u s l a n se p o a t e b u c u r a d e bunstare, d e c u l - l
tmplare, c i aezat n o r d i n e , s t r o p i t tur i naintare. S pstrm, s c r u - 1
d i n t i m p n t i m p c u u d u l ce se s c u r g e m d a r a v u t u l n o s t r u , i a c e a s t a I
d e l a v i t e i c a r e e b i n e s f i e strns n u m a i a s t f e l s e p o a t e , dac v o m n-l
ntr'un pu, l a u n col a l g r a j d u l u i va a pstra, a pstra i i a r a ps-1
i lng p l a t f o r m a d e g u n o i . tra.

) E C E M B R I E 1943 31 Z I L E

I ,VI. S f n t u l prooroc N a u m 17 V . Pror. D a n i i l , A n a n i a , A z a r i a , M i s a i l


1 .1. S f n t u l prooroc A v a c u m 18 S. M u c . S e b a s t i a n , Z o e ; print. Modest
V. Sfntul prooroc Sofonie 19 D . Sfntul m u c e n i c B o n i f a t i e
M.
> printe Sava c e l sfinit 51. D u m i n i c a naintea Naterii D o m n u l u i
l M a t e i I , 1 - 2 5 ; glas-. 2 ; v o s . 5.
40.
I,ii 20 L . Muc. Ignatie, purtat, d e D u m n e z e u
21 M . Sf. muceni I u l i a n a ; S f . T e m i s t o c l e
" 1.. f S f . I e r a r h N i c o l a e a l M i r e i L i c h i e i 22 M . Sfnta m a r e a mucenit Anastasia
M. Pr. A m b r o z i e s i S f . m u c . F i l o f t e i a Sfinii z e c e m u c e n i c i d i n Creta
1
II M. C u v i o s u l printele n o s t r u P a t a p i e
23
24 V
J .
. Sfnta c u v i o a s a muceni E u g e n i a
n .1. Z m i s l i r e a Sf. Fecioare n S f .A n a 35 t Naterea D o m n u l u i Iisus H r i s t o s
in V. S f . m u c . M i n a , E r m o g e n i E v g r a f
3(
s.
I>. t Soborul M a i c i i D o m n u l u i
11 H. C u v i o s u l printe D a n i i l Stlpnicul
t S f . S p i r i d o n , fctorul d e m i n u n i
l I>. 52. D u m i n i c a dup Naterea D o m n u l u i
M a t e i I I , 1 3 - 2 3 ; glas. 3 ; v o s .6.
Ml D u m i n i c a X X V I I I dup R u s a l i i
tillen 27 L. t ntiul m u c . a r h i d i a c o n tefan
1 | t M u c . E u s t r a t i e e i c e i c u dnsul 28 M . Sf. 2 0 m i i m u c . a r e i n N i c o m i d i a
S f . 1 4 m i ip r u n c i u c . d e I r o d (hari)
"
II.
M. Muc. T i r s , Levchie, Calinic, F i l i m o n
M . Hf. m u c . E l e f t e r i e e i c u v . pr. P a v e l
29
30
M .
J. S f . m u c . A n i s i a i c u v . Z o t i c preotul
III Cuv. maic M e l a n i a R o m a n a (hari)
.1. S f n t u l prooroc A g h e u 31 V.
Bucureti: U n i v e r s i t a t e a

44 45
P e n t r u p o r c i i pui l a ngrat, p o - P u r c e i i d e prsil t r e b u e s m
b u l m u r a t ( c u tulei) e s t e u n nnce i / kgr. a m e s t e c d e uruial n
D E C E M B R I E 1943 31 Z I L E
2

i m e n t f o a r t e b u n , b i n e neles a - afar d e iarb. F o a r t e b u n e s t e z e


e s t e c a t c u uruial. r u l s a u l a p t e l e smntnit c e l puin
Rsritul s o a r e l u i Apusul soarelui Fazele lunel
1 D e c . 7 h . 1 7 m .
cte 1 k g . p e z i (n a c e s t c a z poria
16 h . 3 7 m . 4 D e c . p r i m u l ptrar
9 Dec. 7 h . 25 m . 16 h . 3 4 i n . 11 D e c . lun plin
de uruial s e p o a t e r e d u c e ) .
23 D e c . 7 h . 36 m .
31 Dec. 7 h . 38 m .
16 h . 38 m . 20 D e c . u l t i m u l ptrar Necurirea t e i c i l o r stric s t o m a
16 h . 43 m . 27 D e c . lun nou
c u l l a p o r c i . H r a n a umed rmas
n t e i c i s e ncrete r e p e d e , m a i a l e s S e controleaz p r o d u c t e l e nmaga
D E C E M B R I E . Z o d i a Cpriorului. A d u c e f e m e i chipee, f r u m o a s e , u m
v a r a , i rspndete u n m i r o s n e - z i n a t e i s e i a u msuri c a r e s l e a s i


blnd dup gteli i p e t r e c e r i . A u c u s u r u l d e a f i c a m mndre, mcar c n u
v o r s a r a t e . Brbaii s u n t v r e d n i c i i umbl dup mriri. C r e d c alii c a Ijplcut. g u r e o bun pstrare.
dnii n u m a i s u n t p e l u m e . V i t e l e s e in n g r a j d i l i s e d
G r a j d u r i l e n c a r e s e f a c e ngr- hran ndestultoare. V i n u l v e c h i s e


s a r e a t o a m n a i primvara p o t f i ct trage l a sticle.
D e s e arat m u l t e gte slbatece m a i s i m p l e , n u m a i nite adposturi
S s e ngrijeasc c a i i s aib p o t
i i e p u r i i s e a p r o p i e d e s a t , v a f i c o a v e ascuite c a s n u cad p e l u - c o n t r a p l o i l o r i vnturilor, cci a i c i L a prsil s e o p r e s c s c r o a f e l e i
i a r n a g r e a . D e c e m b r i e , g e r o s l a n necuuri. S e nva mnzii l a h a m . p o r c i i n u s t a u dect cteva l u n i . v i e r i i c e i m a i b u n i . Cutm s f i e
c e p u t , ine g e r u l 1 0 sptmni. Mo de ras curat, s f i e desvoltai, s
Crciun zpdos, prevestete a n m E s t e t i m p u l tiatului p o r c i l o r . L a p u r c e i i d e ngrat dm s m f i e l u n g i , l a r g i i s provin d i n p
n o s . D e v a f i Crciun p l o i o s , v o r f i rini c a r e a u f o s t i e i b u n i d e pr


nnce uruial p e sturate, adic l e
Pastile friguroase. Indrea geros a- P o r c i i c e s u n t p e n t r u tiat t r e b u i e sil.
dm s mnnce att ct p o t .
d u c e a n mnos. s l i s e d e a hran bun i s aib P e n t r u f o r m a r e a o a s e l o r t r e b u e s
cldur n cote.

l a toi p o r c i i p r a f d e cret s a u
p r a f d e v a r s t i n s , cte o lingur p e
O scroaf plin t r e b u i e s m
I a r n a n u e s t e c a o m u l s l e n e nnce m a i m u l t , c a s-i hrneasc
veasc, c i n u m a i s s e odihneasc Psrilor s l i s e d e a grune n zi d e f i e c a r e p o r c . L a p o r c i i m a r i s e i p u r c e i i d i n pntece. S c r o a f a poart
dup m u n c a g r e a d e p e s t e a n . cote dac e s t e f r i g i s aib ap p o t d a i cte 2 l i n g u r i . p u r c e i i n pntece 3 l u n i , 3 spt
proaspt l a but. mni i 3 z i l e , adic a p r o a p e 4 l u n i .
S e car g u n o i u l p e l o c u r i . I n acest t i m p ea v a p r i m i u n supli
S s e mpart nutreul e g a l p e Fiindc p o r c u l u i i c e r e m s c r e a s
m e n t d e uruial. E s t e n e v o i e d e 2 k g .
seama vitelor. c r e p e d e i s mnnce m u l t , t r e -
V i n u l c e l l i m p e z i t s e las c a m 1 5 uruial p e z i l a o scroaf. V a r a , dac
S e repar i n s t r u m e n t e l e a g r i c o l e . ibuie s-i dm ap d e a j u n s , c a s s e
z i l e i n urm s e t r a g e . A s e m e n e a a v e m pune bun, u n s u p l i m e n t d e
S e car l e m n e l e p e n t r u f o c . topeasc n i n t e s t i n u l su t o t c e m y 1 k g . uruial e s t e d e a j u n s .
v i n u r i l e n o i c a r i s ' a u curit, t r e b u i e nnc, m a i a l e s c e l n ' a r e u n i n
2

t r a s e . Dac e s t e f r i g s s e a s t u p e t e s t i n p r e a l u n g . Lturile d e buc


I n g r a j d s f i e c a l d , cci a t u n c i f e r e s t r e l e pivniei c u p a i e . Pivnia trie s u n t f o a r t e b u n e d e d a t l a p o r c i .
v i t e l e mnnc m a i puin, g r a j d u l dac mucezete c e v a n e a , s s e a - A p r o a p e jumtate d i n h r a n a p o r
t r e b u i e a s e a e r i s i a d e s e o r i n t i m f u m e c u pucioas, i s s e a i e r i s e a s - c u l u i o formeaz p o r u m b u l . i c u
p u l z i l e i . V i t e l e t r e b u i e s c inute n- c m a i d e s . I n v i e s s e c a r e g u P o r u m b u l p r o d u c e m a i mult gr t o a t e c n o i cultivm f o a r t e m u l t
t r ' o curenie deosebit, dndu-le n o i u l . S s e pregteasc p a r i i d e v i e . s i m e , c e l e l a l t e p r o d u c m a i mult p o r u m b , n u cretem d e s t u i p o r c i . P o
e a r e . Aternutul v i t e l o r s f i e ct s e carne. r u m b u l n o s t r u l t r i m i t e m p e s t e g r a
p o a t e d e m u l t . Dac n u e s t e p r e a F i e c a r e o m s-i c u m p e r e u n c a L a nrcare a v e m s f a c e m d e o ni, c a s creasc s t r e i n i i p o r c i i c u
f r i g , s e p o t lsa v i t e l e p e afar, d a r l e n d a r c a s m a i ceteasc n a c e l e s e b i r e a ntre p u r c e i i oprii d e pr- e l , i s ctige e i c e e a c e a r t r e b u i
nu mult. s e r i l u n g i d e iarn. sil i c e i d e ngrat. s ctige a g r i c u l t o r u l romn.

46 47
K : i s : i m a n g a l l j a , c u prul cre, u - Crciunul v i n e l a u i ntreab Deslegri de post
rechilfl aplecate, m a i l a r g l a t r u p . S e dac M i l a e n cas.
ngra f o a r t e b i n e , producnd mult i . \ T O A T E : M i e r c u r i l e i V i n e r i l e d i n t r e Naterea D o m n u l u i i A j u n u l
slnin i untur. E rspndit i n i. 1,1, M i e r c u r e a i V i n e r e a d i n p r i m a sptmn a T r i o d u l u i ( 1 7 i 1 9


toat ara. C i n e a d a t sracilor d e Crciun, Imunii'), M i e r c u r e a i V i n e r e a d i n sptmna I l I - a a T r i o d u l u i , n afar
i-a d a t siei mulmire i contiin HM iiNJ-n<< ( 3 i 5 M a r t i e ) . M i e r c u r e a i V i n e r e a d i n sptmna luminat,
mpcat. u r c a i V i n e r e a dup D u m i n i c a R u s a l i i l o r .
Rasa I o r k ( Y o r k ) , m a i ales iorcul I . A PETE: P e lng cele nsemnate n a c e s t c a l e n d a r , m a i s u n t : D u -
m a r e , u n p o r c a l b , c u p i e l e a roz, Eti c u m u l t m a i f e r i c i t dac d a i
I F l o r i i l o r ( 1 8 A p r i l i e ) ; I n t r a r e a n Biseric ( 2 1 N o e m b r i e ) c h i a r
de srbtori, dect dac primeti.

f o a r t e d e l i c a t i pretenios. Crete uceast srbtoare a r cdea M i e r c u r e a s a u V i n e r e a ; L u n i l e , M i e r c u r i l e
m a i r e p e d e , d a r c e r e mult atenie V i-lle d i n p o s t u l Crciunului, dac n a c e s t e z i l e c a d e h r a m u l b i s e r i c i i
i o ngrijire deosebit.

Pivnia c u m u c e g a i u s e afum c u
C i n e voiete s rmn sntos,
a c e l a s n u mnnce, c e l puin s e a r a ,
m u l t pn s e satur, cci p e lng
. . M I t a noastr; s e desdeag l a pete i n z i l e l e c u sfinii nsemnai:
i iu N o e m b r i e , 4 , 5, 6 , 9 , 1 6 i 2 0 D e c e m b r i e , dac a c e s t e z i l e c a d Marea
lol ,
pucioas i s e aerisete. Curenia s c v a f i sntos l a s t o m a c , a p o i v a
stpneasc n cas. P e v r e m e bun a v e a u n s o m n b u n i linitit.
poi nc a r a . F socoteal c e a i f
c u t ntr'un a n i p l a n u l c e s f a c i Nu se fac pomeni pentru mori
a n u l v i i t o r . P u n e ndreptare n l u S n u s i l i m niciodat p e b o l n a v i D e l a Crciun pn l a Boboteaz, b ) I n p r i m a sptmn a p o s t u l u i
c r u r i l e t a l e d a r i n s u f l e t , c a a n d e a mnca, cci f o a m e a i a j u n a r e a .. . i I n sptmna P a t i m i l o r , d ) I n sptmna Patilor, e ) I n D u m i n i c i
a n s-i mearg m a i b i n e i s f i i s u n t adeseori cele m a i b u n e m e d i c a
MitiltAtori m a r i .
m a i bun. mente.

A j u n u l Crciunului. I n z i u a d e a j u n S n e f e r i m d e r u f e l e u m e d e p e
i n c e l e dou sptmni ct in c o r p i n p a t , a s e m e n e a s n e f e r i m
srbtorile, s t e fereti s n u t e d e m i r o s u l d e crbuni, d e f l o r i i d e
ceri s n u f i i ocrit, cci t o t a n u l


o r i c e m i r o s u r i c a r e a r f a c e s s e
v e i f i n ceart i ocar. strice acrul.

D e l a Crciun pn l a Boboteaz
u n d e s u n t f e t e m a r i n cas, n u s e M i e r e a servete i c a m e d i c a m e n i
t o a r c e , cci n u s e v o r mrita n i c i n m u l t e c a z u r i d e b o a l e , b o l n a v i d<
a n u l v i i t o r . N u s e d n i m i c mpru t u s e i d e d u r e r i d e p i e p t a u scpai
m u t d i n cas. cu m i e r e .

Nu se cade a face nunt


a ) I n c e l e p a t r u p o s t u r i : p o s t u l Crciunului, p o s t u l M a r e , p o s t u l S f
A p o s t o l i i p o s t u l S f i n t e i Mria, b ) M i e r c u r e a , V i n e r e a i Smbta p e a t i
t o t a n u l . c ) L a 1 4 S e p t . i 2 9 A u g u s t , d ) I n a j u n u l c e l o r 1 2 p r a z n i c e m
prteti, e ) D e l a Crciun pn l a Boboteaz, f ) I n sptmna alb ( 1 7
M a r t i e ) , g ) I n sptmna luminat i h ) I n z i u a d e R u s a l i i . Bucureti: B u l e v a r d u l Brtianu

48 49
I
IMNUL
REGAL
de V A S I L E ALECSANDRI

Vasile Alexandri

Triasc Regele Triasc P a t r i a


I n pace i onor, Ct soarele ceresc
D e ar iubitor, R a i u vesel pmntesc
i-aprtor de ar! C u m a r e falnic nume!

Fie D o m n glorios Fie'n veci el f e r i t


Fie peste noi, De nevoi,
Fie'n veci norocos Fie'n veci locuit
In rzboi, rzboi! De eroi!

<), D o a m n e sfinte, O, D o a m n e , sfinte,


('cresc printe, Ceresc printe,
Susine cu a T a mn ntinde a Ta mn
C o r o a n a Romn! Pe ara Romn!

I'll

Iai: B i s e r i c a T r e i E r a r h i
51
VA8ILB ALECSANDRI
D E S P R E NCEPUTUL COALELOR
S'a nscut la Bacu 1821 mort 1890. Dup nvtura primitA
n (Ar i perfecioneaz studiile la Paris. ntors n ar, se dedic li KOMNETI IN M A C E D O N I A
teraturii i politicei. Ia parte la revoluia din 1848 lupt pentru uni
rea Principatelor, ajunge ministru sub Guza, apoi ministru. Plenipoten de N. IORGA
iar sub Carol I . Conduce revista Romnia Literar", revista cea mal
de pre n 1855, colaboreaz la Bucovina", Foaia pentru minte", Zim coala macedonean, abia atins pn acum, merit un pa-
brul", Steaua Dunrii" i Revista Romn". Scrie versuri de dragoste,
poezii patriotice sau cu subiecte de legende i se ocup cu mult interes da i . i i j r a f special.
poezia popular. Toat viaa lui a luptat pentru naionalizarea artei Neofit Duca pomenete n Dialogurile i epistolele" sale
poetice i pentru cunoaterea adevratei limbi romneti populare. Din coal ntemeiat de iubitorii de Muse" din Meovo: era ns
tre culegerile populare, volumul cel mai nsemnat este ntitulat: Poezii probabil pur greceasc ). 1

populare ale Romnilor". Alte poezi sunt: Lcrmioare, Doine, Mrgri


Din vechile centre balcanice, n parte disprute, c a Mosco-
tarele, Pasteluri, Ostaii notri.
ea, n parte srcite prin prdciuni albanese sau prin emi-
Ca proz Alecsandri e nsemnat mai ales prin teatrul istoric: Des
pot Vod, Fntna Blanduziei, Ovidiu, etc. iie, coala romneasc trecuse la aezmintele de stil european
Poezia Pene Curcanul o scrie cu ocazia rzboiului Romno-Ruso- Viena i Pesta. Mihail Boiagi, traductorul n grecete al
Turc din 1877. ui Comenius, era, cuim a m vzut mai sus, dascl dela 1 8 1 3 la
2
1821 ) . Dar aici caracterul internaional se pierdu dela aceast
dat de pe la 1 8 2 1 ncoace. A ntoarce acas nvmntul cu
mijloace proprii era o imposibilitate.
Trebui deci c a , a doua zi dup consolidarea Statului rom
nesc la Dunre, s se caute aici sprijinul.
Smeritul, dar i energicul, arhimandrit Averchie lu deci
s
calea la Bucure ti, i aici el gsi nelegtori, ntre alii pe isto
ricul i organizator de coli n Moldova, apoi n Romnia
tmit V . A . Urechi. Cele dintiu aezminte colare aprur,
deci, timide i venic ameninate, prin 1 8 7 0 . C a nvtori se
aezar studenii din ar ai lui Averchie, pe care-i conduse unul
dintre ai lor, Ioan Caragiani, profesor la Universitatea din Iai
i traductorul lui Homer. ntori acas, ei se puser la lucru,
In circumstane neobinuit de grele, dumnii pn la moarte
.le clerul grecesc i privii cu oarecare bnuial de .guvernul tur
cesc nsui. Unul dintre dnii, Guu Papacostea Goga ( + 1 9 1 2 ) ,

) <I>otv, yj'toi SixXofoi xal iiziozoka'., Viena, 1815: "H^/j -fp pu.vxTCov
ouvtaxav-sc;, ol oi\6^ooxoi MsoaBiTjai aotoyGovoo; ^^axxXo'JC, ev / . 6 T < I J
jltior/jacu cptXoTu.io~spov eyouai; Rev. Ist., VI, p. 273.
2
Bucureti: Ateneul Romn ) Iorga, S c r i i t o r i i g r e c i , I . c, p. 2.

53
52
a scris suferinele lui proprii, la urm ncununate cu izbndi, N .IORGA a s c u t n B o t o -
r
asemcnea cu care au fost acelea ale mai tuturor colegilor s i , l F i u de avocat, dintr'o f a m i l i e d e boieri, N . * *^ ^ " c h i u l s ^ g .
u

plini de 0 sfnt ncredere i de O nobil pornire ctre m a r t i r i u ^ H f c n i l a 5 I u n i e 1 8 7 1 . P r u n e l e nvaturi e ^ c C u e u ] l a Botoani i


pentru neam. Populaia nsi, harnic la ctiguri materiale, n u ^ f c n i c u l i i s t o r i c u l ^^^^.f ^ v e r s i t a r e i i a licena n' l i t e r e
nelegea aceast stare de spirit i nu consimea s capete a l t f e f l *~*i" > i- -
dect cu plat nceputurile colii naionale. Se organizau contra I u vrsta d e 1 9 a n i . Urm a p o i s t u d i i n strintate l a P a r i s , B e r l i n i
dasclilor noi, cari scriau cu litere latine, micri de gloat, n Leipzig, u n d e i lu d o c t o r a t u l n i s t o r i e . ntors n ar, dup c e e s t e
strigtele, de o nevinovie- care dezarmeaz, de: pleac, papista- p e n t r u s c u r t t i m p p r o f e s o r s e c u n d a r l a l i c e u l d i n Ploeti, d e v i n e p r o f e s o r
T i a i v e r s i t a r l a vrsta d e 2 3 d e a n i . A f o s t n nenumrate rnduri d e p u t a t
uie, c te omoram". C a provocator de tulburri, ndurtori
* p o i s e n a t o r d e d r e p t . A o c u p a t t i m p d e u n a n i dou l u n i c a l i t a t e a d e
pentru neam face cunotin apoi cu insultele i loviturile bru p r i m - m i n i s t r u , A p r i l i e 1 9 3 1 I u n i e 1932. A fost m e m b r u a l A c a d e m i e i
talului guvernator, cu mizeriile nespuse ale temniei lui. Pe urm Romne i d o c t o r . . H o n o r i s c a u s a " a l m u l t o r universiti d i n l u m e .
abia, vlul se ridic de pe ochii prigonitorilor orbii: se admite A c t i v i t a t e a l u i N . I o r g a e uria. D o t a t c u o m e m o r i e extraordinar,
de unii, se dorete chiar, nvtura acas, i ncetul pe ncetul u u n s p i r i t d e ptrundere i d e s i n t e t i z a r e g e n i a l , N . I o r g a i-a nsuit
d e t i m p u r i u o cultur enciclopedic. P o t r i v i t a c e s t e i c u l t u r i a desfurat
curiozitatea de a vedea cum se poate ceti i scrie romnete a-
o a c t i v i t a t e r o d i t o a r e n d o m e n i i f o a r t e v a r i a t e .
trage, nu copii, ci biei cari i-au terminat coala greceasc n P o l i g l o t adnc cunosctor a p u b l i c a t d i f e r i t e cri d e i s t o r i e i a l t e
dtinat. Se ajunge a avea, pe cnd n biseric, peste ceart i ( t t u d i i n l i m b i strine: german, francez, italian, spaniol, englez, s u e
btaie, se ridic ntiele cntri n romnete, localul colii, mo dez, e t c .
bilele de poman pentru dnsa. C a ndrumtor i c r i t i c l i t e r a r , N . I o r g a a c o n d u s r e v i s t a literar
Astfel pe la 1880 se alctuiete, ntiu sub binefctoarea Smnt o r u l " . S p i r i t d e p o l e m i s t c a u s t i c , a d u s l u p t e l i t e r a r e c u c e i
ocrotire, apoi sub amestecul plin de pasiune egoist, al celui mai jcare a t a c a u l i t e r a t u r a smntorist i a l o v i t d e attea o r i b i r u i t o r . I n
l u n g a l u i a c t i v i t a t e , c u acela s p i r i t , a nsufleit i c o n d u s i a l t e p e r i o
ntreprinztor om care a rsrit din acea parte a neamului, Apostol
d i c e c a F l o a r e a D a r u r i l o r , N e a m u l Romnesc l i t e r a r , D r u m d r e p t , R a m u r i
Mrginit, fost negustor de covoare, o ntreag organizaie co .i U n i v e r s u l l i t e r a r . D e l a 1 5 I u l i e 1 9 3 6 a fcut s apar r e v i s t a . . C u g e t
lar, mergnd pn la transhumanii din clive", pe care o n [ C l a r " ( N o u l Smntor) c u c a r e a d u s l u p t a d e p u r i f i c a r e mpotriva l i
cunun liceul din Bitolia, ateptnd coala comercial din Sa t e r a t u r i i m o d e r n i s t e d e dubioas i imoral c a l i t a t e .
lonic. colile comunale fur cucerite, n sfrit, dup atta lupta A m u r i t l a 2 7 N o e m b r i e 1940.
i durere, n 1886-7, nc nainte ca limba s fie admis oficial O b i b l i o g r a f i e datorit d - l u i B a r b u T e o d o r e s c u aprut n 2 v o i . , a
s c r i e r i l o r l u i N . I o r g a , n e arat c e s t e i n t e l e c t u a l romn c a r e a s c r i s
n serviciul divin. Cei dintiu scriitori, legai de coal, apar, n
c e l m a i m u l t i m a i m u l t i l a t e r a l .
frunte cu Andrei Bagav Dm cteva d i n lucrrile s a l e d i n d i f e r i t e d o m e n i i :
i nvmntul din Principate trece spre Sud graniele rii, S c r i e r i i s t o r i c e : S t u d i i i s t o r i c e a s u p r a C h i l i e i i Cetii A l b e , D o c u
nc de prin 1860, Costachi Petrescu, fiul unui nvtor, de sat, m e n t e romneti d i n a r h i v e l e Bistriei, I s t o r i a l u i M i h a i V i t e a z u l p e n t r u
p o p o r u l romnesc, D o c u m e n t e p r i v i t o a r e l a C o n s t a n t i n Vod Brncoveanu,
ntemieiaz coli pe malul drept al Dunrii, atunci turcesc, i n '
2
I s t o r i a d o m n i l o r rii Romneti, I s t o r i a l i d tefan c e l M a r e p e n t r u p o
1860 erau 126 de elevi n cele patru clase dela Silistra ). p o r , I s t o r i a Romnilor i n c h i p u r i i i c o a n e , n 2 v o i . , Relaiile c o m e r c i a l e
1
a l e rilor n o a s t r e c u L e m b e r g u l , D o c u m e n t e i cercetri a s u p r a i s t o r i e i
) Guu P a p a c o s t e a G o g a . n z i l e l e redeteptrii m a c e d o - r o m i n e , M e f i n a n c i a r e i e c o n o m i c e , tefan c e l M a r e i M i h a i V i t e a z u l c a i n t e m e e -
m o r i i , A c t e i coresponden. Bucureti, 1927. C f . R e v . I s t . , V I , p . 273.
2
) R e v . Istoric, X I I I , p . 4 1 1 ; G r a i u l romnesc, I , 6 . Acelai s c r i e n t o r i a i b i s e r i c i i romneti d i n A r d e a l , Inscripii i nsemnri d i n bis'ri-
Romnia Liber d e l a 1877 a r t i c o l e p l i n e d e m i e z d e s p r e romnimea d i n c i l e laului, Negoul i meteugurile n t r e c u t u l romnesc, I s t o r i a b i s e
a c e s t e pri. r i c i i romneti i a vieii r e l i g i o a s e a Romnilor, I s t o r i a a r m a t e i rom
neti (pn l a 1 5 9 9 ) , P o r t u l p o p u l a r romnesc, I s t o r i a universal s a u i s -
55
feoria l u m i i dup cderea i m p e r i u l u i r o m a n d e A p u s ( 4 7 6 - 1 6 4 8 ) , I s t o r i a
Importului o t o m a n , e t c .
U n a d i n c e j e m a i i m p o r t a n t e lucrri d i n a c e s t d o m e n i u e s t e I s t o r i a
Romnilor ( 1 9 3 6 1 9 3 9 ) n 1 0 v o i .
MACEDOROMNII
S c r i e r i i s t o r i c e i - l i t e r a r e : I s t o r i a l i t e r a t u r i i r e l i g i o a s e a Romnilor, DIN P R I N C I P A T E L E ROMNE,
pn l a 1 6 6 8 , I s t o r i a l i t e r a t u r i i romneti ( 3 v o i . ) , I s t o r i a l i t e r a t u r i i r o
mneti c o n t e m p o r a n e ( 2 v o i . ) , I s t o r i a l i t e r a t u r i l o r r o m a n i c e . TRANSILVANIA SI UNGARIA
D r a m e : C a n t e m i r btrnul, M i mi V i t e a z u l , nvierea l u i tefan Vod,
T u d o r V l a d i m i r e s c u , Sarmal, a m i c u l p o p o r u l u i , e t c . de T H E O D O R C A P I D A N
A s c r i s i v e r s u r i , p o e z i i o r i g i n a l e i t r a d u c e r i . Profesor l a Universitatea d i n Bucureti

nzestrat c u u n t e m p e r a m e n t i m p e t u o s , c u u n v e r b naripat i c u

a t i t u d i n e de t r i b u n , N . I o r g a a f o s t u n a d i n f i g u r i l e p o l i t i c e o r a t o r i c e cele
m a i p o p u l a r e n P a r l a m e n t i u n a p r e c i a t v o r b i t o r n p o p o r .

avem informaiuni precise despre numrul Romnilor


macedoneni din Principatele Romne. Se pare c ei nu se aflau
In aglomerri prea mari n oraele i trgurile pe unde triau,
cum am vzut c se gseau n Jugoslavia. C u toate acestea ei
veneau la lucru, sau ca negustori n ara-Romneasc i n Mol
dova. Despre prezena lor n Moldova ne asigur Miron Costin,
cnd afirm c a avut prilejul s stea de vorb cu unii din ei:
i nc cu dintr'nii am vorbit". Aceti Macedoromni, pe care
i-a cunoscut cronicarul moldovean, nu puteau fi dect negustori.
De asemenea literatura popular aromn, oridecteori vorbete
despre nstrinarea Aromnilor, pomenete de Vlahia", nele
1
gnd prin aceasta ara-Rom,neasc ) .
In Principatele Romne pstrarea Macedoromnilor era mult
mai grea dect n celelalte ri balcanice. Intr'adevr, dac n
aceste ri ei erau lua*i drept Greci, pentruc ineau de biserica
greac, ntrebuinau n scris numai limba greac, unii aveau chiar
nume greceti, iar n comer lucrau mpreun cu Grecii, la noi
In ar ei dispreau repede din pricina identitii de limb. Dup
cteva luni de edere ntre Dacoromni, ei se fceau pn ntr'a-
tta stpni pe limba romn nct, dup o generaie sau cel
mult dou, uitau cu desvrire dialectul lor de acas. Nici astzi
Romnii macedoneni nu se pot pstra vreme mai ndelungat
n mijlocul nostru. Primii care i desobinuiesc s vorbeasc aro-

i ) M . B c z a : Observaii a s u p r a p o e z i e i p o p u l a r e l a Aromni, p u b l i c a t
in Conv. l i t . " X L I I I , Bucureti ( 1 9 0 9 ) 1 3 0 .
Bucureti: S t a t u i a l u i M i n a i V i t e a z u l
56
57
mnete sunt copiii lor. Acetia, odat obinuii cu limba de H , i ajuns mai trziu un medic cunoscut n Principate. Un frate
pcoal, rar vorbesc jargonul de acas. Iat de ce pentru vremu lui, Ambrosie Pamperi, Ieromonah", nscut tot n Mosco-
rile mai vechi identificarea Macedoromnilor din ar este foarte le, a vizitat ara Romneasc, dup ce mai nti a fost n Ger-
greu de fcut. ania i Ungaria. Contemporani cu Pamperi ntlnim n Prin-
Ei veneau la noi nu numai ca negustori dar i ca nvai u | > , i t e i pe medicii Nicolae Scordilie i Constantin Zupan. Fa
cu studiile fcute acas sau n strintate. milia ultimului apare i printre prenumeranii lucrrilor publicate
de nvaii romni la Viena. Tot Romn macedonean din Melnic
Pe vremea aceea, n Orient, medicina trecea drept tiina
i . i medicul Manasse Eliade care absolvise coalele din Padova
cea mai nalt. nainte de sec. al XVIII-lea negustorii macedo
i Bologna. E l a funcionat i .ca profesor de fizic la coala doin
romni, care ntreineau legturi comerciale cu Italia, i trime
easc Sf. Sava ntre 17591785. In fine, Doctorul Ianache din
teau pe fiii lor s nvee medicina n oraele italiene. De pe la
crivoli, n Pihid, care a funcionat ca medic la spitalul Colea,
jumtatea a doua a sec. al XVIII-lea cnd, n urma distrugerii
zidit n 1706 de sptarul Mihail Cantacuzino, acolo unde s'a
centrului lor cultural Moscopole, negustorii macedoromni a u
focut prima operaie chirurgical unui chervanagiu macedoromn,
nceput s emigreze n Austria i Ungaria, atunci i fiii lor a u
espre care s'a vorbit n alt loc.
cunoscut mai bine universitile din oraele germane. Este destul
s tim n privina aceasta c, odat cu exodul negustorilor ma Medicii macedoromni au fost aceia care au contribuit la
cedoromni din cursul sec. al XVII-lea i al XVIII-lea din sudul ndarea primelor spitale n Principate. Stnd n bune relaiuni
Peninsulei Balcanice, o bun parte dintre medicii aromni a u boierii i, mai ales, cu domnitorii, la curtea crora triau, ei
nceput s vin n Principatele Romne. Se pare c pe vremea r i-au putut determina s fac donaiuni pentru. nfiinarea de
aceea ei erau primii care au introdus medicina n ar. Iat n ce itale. Astfel n 1735 s'a creat, sub directa lor nrurire, Spia-
fel se exprim Doctorul V . Bologa, care, n urm, s'a ocupat m a t Pantelimon, condus de Doctorul macedoromn Dimitrie Ca
de aproape cu istoricul medicinii la Romni: Este interesant cas. Mai trziu, n 1801, prin subscripie, sau pus bazele spi-
c, dei n istoria medicinii romneti, Ardealul nu se poate ase lui Filantropia, care este opera Doctorului Constantin Caracas,
mna cu ara veche, n ce privete calitatea i intensitatea reali ul lui Dimitrie Caracas. Intr'o zi Doctorul Constantin Caracas,
zrilor, totui, cutnd cele dinti nceputuri, ajungem la un vzut la un col de strad pe un bolnav murind de tifos. Mi
punct de plecare comun, la medicii aromni, care au fost din cat de aceast trist ntmplare el s'a dus la prietenii si dela
coace ca i dincolo de Carpai cei dinti, naintaii deseleni- Curte, rugndu-i s contribuie pentru nfiinarea unui spital. In
tori"- ).2
felul acesta s'a ridicat Spitalul Filantropia care exist i azi.
Dar medicii macedoromni din Principate au publicat lucrri
Primul medic macedoromn care apare n Principate nc
%re constituie primele nceputuri ale literaturii medicale tiin-
din 1719 este Ion Procopie Pamperi, originar din Moscopole.
'fice romne". Tot ei sunt aceia care au ncercat pentru ntia
El a studiat medicina la Padova, mpreun cu; Alexandru Ma-
at n Principate s pun bazele asistenei sociale i de vacci
vrocordat, tatl Domnitorului Nicolae Mavrocordat. Intorcn-
nare a copilor". Astfel, Doctorul Constantin I . Darvari, Romn
du-se n ar, Alexandru Mavrocordat a adus pe colegul i prie
macedonean din Vlahoclisura, fratele vestitului Dimitrie N. Dar
tenul su Ion Procopie Pamperi ca rnedic la curtea fiului su.
vari, autorul unui mare numr de tratate filosofice, a scris n 1785
2) D r . V . B o l o g a : nchinare l u i N . I o r g a c u p r i l e j u l mplinirii vrstei o tez de doctorat De signis coctionis in morbis", prima lucrare
de 6 0 d e a n i ( 1 9 3 1 ) p . 3 1 . tiinifiic medical publicat de un Romn. In 1800 Doctorul

58 59
( oiistantin Caracas a publicat la Viena teza sa de doctorat, tra de origine macedoromn. Ceea ce vreau s art aici este c
tnd chestiuni de antropologie, higiena i boalele locuitorilor din familie Papar apare printre negustorii aromni sau greci din
Valahia. In 1808 Divanul muntenesc a nsrcinat pentru nti i.untate. In orice caz, n lim/ba lui Dosoftei, care a fost luat
dat pe Doctorul Constantin Darvari, ca, n fruntea unei corni* punct de plecare pentru dovedirea originii sale, tiinific vor
siuni, s inspecteze spieriile" din Bucureti, iar dup un an nici, nu ntlnim nimic din care s se poat deduce c n graiul
(1809) s examineze titlurile medicilor arlatani". In fine, la Im s'ar pstra urnele elemente macedoromne", aa cum a n-
1815 tot el a fost nsrcinat s caute sracii i s altoiasc copiii l ucat s dovedeasc D . Gzdaru ntr'un mic studiu referitor
9

de vrsat" ) . 3 l.i aceast chestiune ), studiu pe care, mai n urm, t. Ciobanu


a folosit ca o confirmare a teoriei sale despre originea macedo-
Pe vremea aceea vor fi existat n Principatele Romne i ali 10
>mn a lui Dosofteiu ).
nvai macedoromni care se ndeletniceau cu tiina. Numai
c, necunoscndu-li-se precis locul naterii, nu se poate ti daci Macedoromnii din Austria. Din marea mjprtiere a Rom
ei erau Romni sau alt neam. Astfel se spune despre Nicolae nilor macedoneni, care a urmat imediat dup distrugerea Mosco-
Zervuli, care a condus coala domneasc din Iai. N . Iorga vor >lei, centrul cultural n care viaa Aromnilor ncepuse s ia un
4
bind despre el ), se refer la lucrarea istoric a lui Ion Ar- .racter naional, cei mai muli s'au aezat n Monarhia Austro-
ginteanu. Acesta, este drept, face meniune despre Zervuli, ns
ngar i n Transilvania. Refugiul lor n aceste ri nu se ex-
nu se d nicio informaie cu iprivire la locul lui de natere ).
ic numai din pricina nesiguranei ce stpnea pe atunci viaa
Acelai nvat l ntlnim la Vasile Diamandi-Aminceanul, cu
imperiul turcesc, dar i din cauza legturilor mai vechi pe
numele adevrat Nicola Zarzuli profesor la Academia Mihi-
e o bun parte din ei le aveau cu rudele lor stabilite n amin-
lean din Iai", citndu-i i lucrrile ce a publicat, fr s se
:le ri. In astfel de condiiuni, muli din ei nu mergeau n
refere la omonimul n chestiune. Dup autor, el e din Aminciu,
jcunoscut ci ajungeau printre ai lor. Acolo, cu ajutorul rudelor
face parte dintre Amincenii distini din ar", citnd pentru
6 f\ al prietenilor i cu banii pe cari i aduceau de acas, se apucau
aceasta pe Erbiceanu ).
ele lucru i ctigau.
Tot de origine macedoromn este considerat de unii filo Tot pe temeiul acestor legturi ei ajungeau mai departe: n
7
logi romni ca Sextil Pucariu i alii ) Mitropolitul Do- ionia, Prusia i aiurea, unde i creiau comuniti proprii. Pen-
8
softei, cu care, n urm, s'a ocupat t. Ciobanu ). Nu tiu existena lor n Polonia ne dau mrturie toi marii negustori
ntru ct familia Papar din care fcea parte, stabilit n Polonia, ..iacedoromni care, la sfritul numelui de familie i adogau
sufixul caracteristic-schi. Astfel, avem faimoasa familie aromn
3) S . ovaru: M e d i c i i aromni n t r e c u t u l rilor romne, p u b l i c a t n Gheorghe Tricupa Cosmischi, pentru Gheorghe Tricupa Cosma,
Tribuna Romnilor d e p e s t e h o t a r e " a n u l n , N r . 7 8 ( 1 9 2 5 ) p p . 1 8 - 2 2 . care a ndemnat pe Theodor Cavallioti s scrie prima carte ma
4) N . I o r g a : I s t o r i a Romnilor d i n P e n i n s u l a Balcanic, Bucureti
(1919) p. 52. cedoromn, Protopiria"; tot aa Atanase Gabrovschi dela
6) I o n A r g i n t e a n u : I s t o r i a Romnilor M a c e d o n e n i , Bucureti ( 1 9 0 4 )
p. 276. 9 ) D . Gzdaru: Contribuii p r i v i t o a r e l a o r i g i n e a , l i m b a i influena
6 ) V a s i l e D i a m a n d i - A m i n c e a n u l : Romnii d i n P e n i n s u l a Balcanic,
Bucureti ( 1 9 3 8 ) p p . 8 0 2 6 1 . J t r o p o l i t u l u i D o s o f t e i u , Iai' ( 1 9 2 7 ) , c a p . Macedoromnismele n l i m b a
7 ) S e x t i l Pucariu: I s t o r i a L i t e r a t u r i i Romne, S i b i u ( 1 9 3 0 ) p . 1 2 3 . scrierilor M i t r o p o l i t u l u i Dosofteiu", 34.
8) t. C i o b a n u : Contribuii p r i v i t o a r e l a o r i g i n e a i m o a r t e a M i t r o 10) t C i o b a n u : V e r s u r i p o l o n e z e n e c u n o s c u t e n o p e r a M i t r o p o l i t u
p o l i t u l u i D o s o f t e i u ( D i s c u r s d e recepiune l a A c a d e m i a Romn) B u c u l u i D o s o f t e i u , p u b l i c a t n Melanges o f f e r t s C h . D r o u h e t " , B u c a r e s t
reti ( 1 9 2 0 ) . (1940).

61
60
< rabra (Gavra, Gabrovo), unchiul Mitropolitului agti n f l B u tiau nici mcar oamenii de tiin. Apariia lor n istoria
1 Jerrovschi dela Derra, familie cunoscut, Mutovschi de (Iern se datorete nvatului profesor german Iohann Thun-
Mutu, Vretovschi dela Vreta, Tansanschi dela Tanasi, etc. To m i . De aceea F . Kanitz, care scria pe la 1860, avea perfect
acetia erau originari din Moscopole i trgurile din apropi dreptate cnd, n opera lui att de des citat, afirma: Ei (adic
Ei fceau comer cu vinuri i alte articole din Ungaria, pe cap cedoromnii) trec n Viena de Greci". Chiar n cercurile
le exportau n oraele din Polonia. In ce privete Prusia, s n ifice se tie prea puin despre interesantul popor cruia i
aducem aminte de comunitatea macedoromn din Posen, car in. nvatul profesor Thunmann dela Halle, cruia i da
a ndemnat pe protopopul dela biseric, Constantin Ucuta, ni primele cercetri despre originea i limba inarilor, ar
publice faimosul abecedar, scris, cum afirm autorul pentru ,tea s susin chiar azi ceea ce susinuse cu 90 de ani nainte,
gloria neamului": O astfel de publicaie, cu o prefa att e: Eu cunosc savani istorici de profesiune, crora nu le
inimoas, nu putea aprea pe vremea aceea numai din iniiativ cunoscut -nici mcar existena lor"
protopopului Ucuta, fr cunotina i ndemnul enoriailor aro
Prin urmare, amestecai cu Grecii, Macedoromnii formau
mni pe cari i pstorea.
iena o comunitate ortodox, avnd, dup cum ni se arat
Intr'adevr, ceea ce i fcea pe negustorii macedoromni din] r'un excelent studiu publicat de istoricul Ion I . Nistor, dou
strintate s se pstreze vreme mai ndelungat ntre strini n rici: una mai veche Sf. Gheorghe" n Steuerhof, alta mai
mijlocul crora triau, era mediul social ce i-1 creau. Sub acest Sfnta Treime" n Fleischmarkt. L a nceput ei aveau nu-
raport, organizai n comuniti religioase, cu biserica ortodoxA biserica mai veche. Mai .trziu, Aromnii i Grecii supui
n frunte, ei duceau o via comun ca la ei acas. Numai c aceti riaci, desprindu-se de conaionalii lor supui otomani, sau
mediu nu i-1 puteau forma n toate centrele pe unde ajungeau, tituit n comunitate separat cu biserica Sf. Treime, pe te
din cauza numrului lor prea mic. In cazul acesta, cei mai muli ul privilegiului" acordat de mpratul Iosef al II-lea na-
din ei dispreau prin desnaionalizare. Iat de ce, cu toate c in ii greceti i valahe" (Griechische und Wallachische Na-
cursul sec. al XVII-lea i al XVIII-lea Macedoromnii se aflau 1 2
I ) ) . I n anul 1803 Macedoromnii cu Grecii au obinut
rspndii mai n toate oraele din Austria i Ungaria, totui tul s nfiineze o coal primar care a i nceput s
informaiuni despre existena lor avem abia pentru centrele mai cioneze n 1804. In afar de biseric i coal, pe vremea
mari. | e a se gsea la Viena i o tipografie condus de negustorii
In Austria cea mai mare colonie macedoromn exista la ni Fraii Marchide Puliu, originari din Sacira n Pind,
Viena. Aici ca i aiurea ei triau n unire cu negustorii greci, din e s a tiprit abecedarul lui Constantin Ucuta i prima pro-
companiile crora fceau parte. Din aceste motive, ca i din m aie revoluionar pentru neatrnarea Greciei, scris de poetul
prejurarea c, pe vremea aceea, ei se serveau de limba greac n mn Riga din comuna Valetin. Familia Puliu din Blaa este
13
coresponden i n biseric, strinii, i numeau Greci". Acest tat n oraul Zemun ). N u avem informaii directe despre
atribut l meritau i din alfe motive. Pe atunci, pretutindeni n
1 1 ) F . K a n i t z : Serbien. Historisch-etnographische Re'sestudien a u s
Austria i Ungaria, termenul grec" i schimbase nelesul etnic Jahren 18591868, Leipzig (1868) p. 333.
n cel social de negustor". In astfel de mprejurri, ei treceau 1 2 ) I o n I . N i s t o r : B i s e r i c i l e i coala greco-romn d i n V i e n a . A c a d e -
Romn M e m . sec. i s t . s e r i a I I I , t o m . X f f l M e m . 3, Bucureti ( 1 9 3 2 )
de Greci" n faa strinilor pur i simplu pentruc erau negus 8, 8 6 .
tori. Aici trebuie s mai adogm, firete, faptul c, pe vremea 1 3 ) D r .D .I . Popovici: O cincarima, prilozi p i t a n j u postanka nase
aceea, Macedoromnii ca popor erau absolut necunoscui. Despre i j e , B e o g r a d , t r a d u s n romnete d e G . C o n s t a n t e . D e s p r e Aromni,
iicureti ( 1 9 3 4 ) p . 1 4 .

62 63
pi merite, mpratul i-a conferit titlul de cavaler" pentru ser
ii in naiul negustorilor macedoromni din Viena de pe vremei iile aduse Statului austriac, i rangul de baron" pentru ser
aceea. Dintre aceti negustori au ajuns pn la noi numele ace iile aduse Statului maghiar.
lor familii care au fost relevate de attea ori n articolele refel Simeon Gheorghe Sina, nepotul, care a motenit o avere
ritoare la aceast chestiune, ca: Sina, Dumba, Crja, Doiu, Dar dabil, a continuat mai departe afacerile prinilor si, lund
vari, Naum, Nitta, Ghica, Tirca, Spita, Ghira (ultima exisuj te activ la orice oper de reorganizare economic sau finan-
w
n Prleap), Capra, Curi, Zotta, etc. ). i i a rii n care tria. Contribuia acestei faimoase familii
In fruntea tuturor acestora sttea vestita familie Simeoiil i.icedoromne n toate aceste opere a fost att de hotrtoare
Sina, originar din Moscopole, care, n scurt vreme dela stai itltru interesele Statului austro-ungar, nct rmnem ntr'adevr
bilirea ei n Viena, a ajuns celebr n lumea financiar european.l ii, cnd cetim n enciclopedia maghiar Revai" realizrile
prin varietatea ntreprinderilor i crearea unei mari instituii fi se numai n interesul Statului ungar. Astfel, ea a contribuit
nanciare. Ea este, poate, singura care, dela nceput pn n zilele nfptuirea Creditului agrar ungar, la ntemeierea Societii
noastre, a lsat cea miai adnc im/presie n amintirea Romnilor] sigurare maghiare, la promovarea cilor ferate i a navigaiei,
din Macedonia. JLnalizarea fluviilor, la ridicarea agriculturii, coalei i edu-
Dup tradifie, familia Simeon Sina a plecat din Albania fk poporului, a creat spitale i orfelinate, institutul orbilor,
ntr'un grup de 150 de negustori macedoromni refugiai din| idemia Comercial, Teatrul Naional, Conservatorul, Corpul
Moscopole i mprejurimi, n frunte cu Papa-Iani, numit Cap] ipierilor, Casina Naional, Basilica din cartierul Leopold,
mare, care a trecut Sava n Slavonski-Brod, de unde apoi sau ia artelor frumoase i, mai presus de toate, palatul Academiei
rspndit n toat Austria ). 15 tiine maghiare. Toate acestea adaog autorul din enci-
>edia maghiar i vestesc numele ca unui ntemeietor".
Simeon Sina a avut ca urma pe Gheorghe, numit Gheorghc
Pentru Macedoromnii expatriai, familia Sina a artat cea
Simeon Sina, iar acesta, cstorit cu Ecaterina Derra, a avut ca
mare solicitudine, ajutndu-i i dndu-le de lucru n toate
urma pe Simeon, numit Simeon Gheorghe Sina. Ctei trei,
reprinderile ei. Ea a restaurat biserica Sf. Treime din Viena,
plini de iniiativ i nzestrai cu aptitudini excepionale pentru
jodobind-o cu opere de art de mare valoare. Crescut n spi-
comer i industrie au reuit s realizeze minuni n aceste doua
talitatea elen, care, pe vremea aceea, dinuia i n Principate,
domenii. Intr'adevr, dac Simeon Sina, tatl, a dat comerului
le nfloreau cele dou academii greceti, familia Sina, pe lng
din Monarhie cu Orientul o extensiune extraordinar, prin im
multe opere de binefacere, a ridicat la Atena o cldire mo-
portul ce-1 fcea cu tot felul de produse, dar mai ales cu tutun
ental pentru Academia Greac.
urmaul su Gheorghe Simeon Sina, fiul, ntrecnd pe tat.il
su, prin desvoltarea afacerilor cu industrializarea bumbacului O alt familie macedoromn, care a umblat pe urmele lui
pe care l importa din Orient, a reuit n scurt vreme s domine a a fost Dumba. E a a nceput cu Sterie Dumba, care a ajuns
aproape toat industria, tot comerul i mai ales finanele din [ali refugiat la Viena, cutndu-si de lucru la negustorii ma-
Monarhie. Tot Gheorghe Simeon Sina, care ntreinea relaii cu loromni. Dup o edere de sculrt vreme n capitala Austriei,
Ungaria, a luat parte activ la ridicarea podului cu lanuri din ;rie Dumba a nceput afaceri proprii, ndeletnicindu-se n par-
Budapesta, nscriindu-se ca acionar principal. Apreciind aceste Jular cu importul bumbacului, ceea ce i-a nlesnit crearea unei
u s t r i i textile. Dintre fiii si, Nicolae Dumba a fost un ex-
1 4 ) I o n I . N i s t o r : O p . cit. p . 28. lent cunosctor al strilor economice din Austria, dnd es-
1 5 ) D r . D . Popovici: Op. cit. p . 2 1 .

65
64
are erau: Budapesta, Miskolz, Keskemet, Debrein, Zemtin,
ionilor sale din Wiener Neustadt o nou organizaie i, fii
y, Gyongyos, Nagy-zombat, Tornya, Battonya, Muncaci,
in acelai timp, un mare mecenate al artelor. Ca reprezentant
coloniei macedoromne s'a interesat ntotdeauna de nevoile d, Nagylaka, Rimdszombat, Radvan, Gyarmat, Beszterez-
i, n calitate de membru n diet i n senatul imperial, a syj , etc.
inut interesele Romnilor. Fiul acestuia, Dr. L . Dumba, a f( n Transilvania se pare c numrul negustorilor macedo-
ambasador la Washington. La Viena exist i astzi o stra i era tot att de mare. E i au aprut cam n aceeai epoc,
care poart numele acestei familii: Dumbastrasse". Ungaria. In arhiva bisericii din Miskolz, unde exista o
ic colonie macedoromn, s'a gsit un registru n care
Alte familii mai importante din Viena erau Darvari, ori
trecute numele colonitilor aromni i dacoromni, dup
nar din Vlahoclisura, care a dat renumii medici i filoso 17

Dup Carcalechi, Dimitrie N . Darvari se ocupa i cu edit.ir e, botez, moarte, etc. E i apar dela 1606 ).
de cri; Crj tot din Vlahoclisura, care se ndeletnicea cu al Cei mai muli se gseau rspndii n centrele mai mari ca:
ceri de banc i importul de mrfuri din Peninsula Balcanic ~v, Alba-Iulia, Blaj, Cluj, Oradia-Mare, Beiu, Timioara,
n fine, o familie, care pn n anii din urm a avut reprezent.in j , Caransebe, etc. Dar ei se aflau" i n localiti mai mici.
n Bitolia, era Economu, pe ct tiu, originar din Cruova. c ce ne spune Gh. Ciuhandu, n ce privete inutul Aradului:
se ocupa cu aceleai afaceri comerciale i de banc, n stil rn ansiunea comercianilor Greci" (inclusiv macedoromni) a
mare, cu care se ndeletniceau ceilali negustori i financiari in t, peste romnetile judee ale Aradului i Bihorului, pn
cedoromni. "^e n nordul Ungariei de pe vremuri. Ct privete judeul
ului, aici avem o serie ntreag de douzeci i ase de loca-
La ncheiere, mai adaog c, dup Diaconovici, marele o
, n care am putut verifica deocamdat prezena acestor co-
politic maghiar Francisk Deak ar fi fost de origine macedon
'ani. Iat localitile: pe Valea Murului, ncepnd din
mn. Numele vechi al familiei era Pescari". Pentru dovedire
spre Arad: Petri, oimo, Paulis, Mini Ghioroc i Cuvin,
acestei origini, trebuie s cunoatem neaprat locul de obi
ai jos Ndlac; apoi Curiciu, Otlaca, iclu, Socodor, Er-
al familiei, sau cel puin legturile ei cu celelalte familii macedi
romne din Ungaria ) . 1 6 , (Pdureni), Chiineu-Cri i Zerind...". In Oradea Mare
mnii au dat i un episcop: Meletie Covaci, originar din
Macedoromnii din Ungaria i Transilvania. In Ungaria n gusta. E l a fost numit n aceast demnitate la 12 Aprilie
1 8
gustorii aromni i-au fcut aparWa nc pe la nceputul sec. . murit la 1 Aprilie 1775 ) .
XVII-lea. In cursul veacului urmtor, toi aceti Romni pe cai In centrele cele mai mari din Ungaria, ei, n unire cu ne-
Ungurii i numeau Gorog" (Greci), adic negustori", se g orji greci, dup ce se constituiau n comuniti, i ridicau
seau rspndii aproape n mai toate trgurile i oraele din I n irici proprii.
garia. In acestea din urm ei erau organizai n companii. P In ce privete Transilvania, nu exist loca bisericesc care
atunci aceti Gorog" se aflau n numr att de mare nct pu u fi primit donaia unei familii macedoromne. Pentru do
inii comerciani unguri, care i vedeau negoul primejduit, in rea acestui lucru, nu este nevoie de cercetri n arhive.
cepuser s se plng autoritilor maghiare n contra lor. Ora
I ) Perlele Papahagi: Coloniile aromne (macedoromne) n fost Un-
ele i trgurile n care negustorii aromni se gseau n nunu e, p u b l i c a t n r e v i s t a Transilvania" a n u l 5 4 N r . 4 - 5 S i b i u ( 1 9 2 3 )
97.
1) C. Diaconovlch: Enciclopedia Romn, voi. I-m, S i b i u ( 1 8 9 . 18) Petre Dejeu: Monografia municipiului Oradea i judeul Bihor,
1900, 1904). ea ( 1 9 2 6 ) , p p . 196207.

66 67
Ajunge o simpl ochire pe inscripiile de pe pietrele mortu
citea numai n grecete. Mai trziu, cnd Aromnii, din contactul
din cimitirele mai vechi ale acestor biserici, spre a putea il
lor cu Romnii din Transilvania afltori n capitala Ungariei,
coperi pe marii lor donatori. Sub acest raport bisericile din I
s'au simit Romni, ei au cerut s se oficieze n biserica lor i
dapesta, cu cea mai mare donaie din partea marelui negu.i
in romnete, ceea ce n'au vroit s primeasc Grecii, sub pretext
Dimitrie Arghir din Moscopole, biserica din Miskolz, pe fri
c limba romn din ar nu este tot una cu graiul macedoromn.
tispiciul creia st scris, prin cheltuiala confrailor Romni -l
Acest incident, care a inut vreme mult, a desbinat comunitatea
Macedonia", biserica din Tokay, reedina familiei Mocioni,
religioas, desprind pe Aromni de Greci.
fine, biserica din Zemlin, etc. vor rmnea mult vreme mi tu
vii despre generozitatea i drnicia acestui nepreuit element i Nu cunoatem exact numrul familiilor aromne din Buda
mnesc. pesta. E l trebuie s fi fost destul de mare, dac finem seam de
unele fapte care au ajuns pn la noi numai n mod fragmentar.
Rolul pe care familiile macedoromne l-au jucat n provi
Unul dintre acestea este constituirea n anul 1815 a unei So
ciile de sub stpnirea maghiar locuite de Romni, din nefl
cieti" a doamnelor macedoromne din Budapesta, pentru strn
rocire, nu este nc bine studiat. Atta se tie numai c ele v
gerea de fonduri necesare la ntreinerea unei coli romneti n
nind n atingere cu elementul romnesc din acele pri, imecli
capitala Ungariei, n care scop Romnii obinuser autorizaie
s'au nfrit cu el, lund parte activ la toate frmntrii'- I
dela mprat nc din 1811. In aceast societate figurau 33 de
naionale i dndu-i o seam de brbai care, prin genialitat
miembre din aristocraia macedoromn. Un alt fapt care pune
i patriotismul lor, au scris cea mai frumoas pagin din iston
ntr'o deosebit lumin nzuinele acestor Romnce pentru pro
renaterii poporului romn de peste muni. Din felul cum acej
pirea culturii naionale este o Od" ce li s'a oferit n ajunul
Romni s'au comportat n provinciile romneti n Ungaria, f
anului nou 1819. Scris n nemete i dedicat Domnilor i
zult c acolo unde, n nstrinarea lor, ddeau de un mediu i
Doamnelor ceteni i cetfene de naiune romn din Pesta",
mnesc, ei reveneau repede la contiina naional, identificai
ea a ajuns pn la noi ntr'o brour de 24 de pagini. Din con
du-se cu aspiraiile Romnilor; acolo ns unde acest medi
inutul ei se vede marea mulumire ce stpnea sufletele Rom
lipsea, ci se pierdeau, prin ncuscrire, n mijlocul strinilor i
nilor din Pesta pentru nobila iniiativ a doamnelor macedoro
care triau.
mne. Iat cteva versuri din aceast Od, n traducere romn:
Cea mai numeroas colonie macedoromn din Ungaria i Ceea ce a fcut Aromnul din Pesta introducnd tiina n
afla la Budapesta. coal, i cultivnd limba, s judece oriicine care cunoate lu
In acest ora Aromnii mpreun cu Grecii aveau biserii crrile foarte bine. Pretutindeni se tie doar c treizeci i trei la
lor, ridicat nc din 1788 pe un teren druit de Dimitri Arghi numr sunt acele care s'au adunat laolalt, spre a se constitui
originar din Moscopole. Cheltuiala pentru cldirea bisericii n societate" ) . 1 9

fost fcut n cea mai mare parte de un alt Aromn, Gheorgli


N . Maciu, mare negustor, de loc din Gope, lng Bitolia. Prin Was der Pesther Wlache that.
tre ceilali donatori sunt Atanasie i Constantin Gabrovsclil U m der Wissenschaft Saat
mari negustori de vinuri pe care le exportau din Ungaria i P(j In seine Schule einzufhren
lonia, Marcu Raicovici tofi din Graba (Grabova), Dimitrie B<
chelia, medic, originar din Veria, lng Salonic, Naum Frca 19) O . L o i g o s i a n u : S o c i e t a t e a f e m e i l o r romno d i n 1 8 1 5 p u b l i c a t n
din Moscopole, Andrei Mocsoni. L a nceput, serviciul divin s i e v i s t a nou", a n u l V I I ( 1 8 9 4 ) p p . 2 7 8 - 2 8 4 , v e z i i alt b i b l i o g r a f i e n
c r a r e a m e a : Aromnii, p . 4 0 , n o t a .

68
69
Und die Sprache zu kultivieren, Atanasie Grabovschi a ngrijit de creterea i cultura nepo
Das urteile jedermann, tului su Andrei aguna, marele Mitropolit .il Ardealului orto
Der die Sach'am besten kann. dox, care i-a pus toat priceperea i ntreaga energie in serviciul
bisericii i neamului.
Bewusst ist ja berall, Mai bine informai suntem asupra familiilor macedoromne
Dass drey und dreyssig an der Zahl Mocioni i Gojdu. De altfel, sunt printre puinele care I 'au ps
Ihrer sind, die sich gesellten trat pn la urm ca Romni, au lucrat pentru interesele naio
Und einen Verein bestellten nale romneti, i i-au sacrificat averile pentru aprarea acestor
interese. Prin aceasta ele au nscris cele mai strlucite pagini n
istoria renaterii poporului romnesc din Ardeal.
Lipsa de informaie ngreuneaz cercetrile noastre. Puinul Amndou erau originare din Moscopole.
ce tim se reduce mai mult la nume pe care le gsim spate pe
Din familia Mocioni, primul care a descins n Ungaria a
pietre mortuare, zugrvite pe perei de biserici, sau, n fine, tre
post preotul Constantin Mocioni. E l a venit n 1747 i a trit
cute n lista prenumeranilor unei opere tiprite. Prea puine din
110 ani. Dintre cei cinci fii pe care i-a avut au trit numai trei:
aceste familii au ajuns pn la noi. Astfel tim c Teodor Mu-
Andrei, Mihai i Petre. Primii doi, cstorindu-se, au dat na
tovschi i Atanasie Grabovschi au fost printre fruntaii colo
aere la dou linii separat innobilate: Andrei Mocioni de Foen,
niilor romneti. Ultimul, o personalitate bine cunoscut n
cu reedina n Banat, i Mihai de Mocioni cu reedina n To-
cercurile intelectuale din Pesta, inea casa deschis tuturor ace
a y . Avnd n vedere c primul atac asupra oraului Moscopole
lora care se interesau de viaa politic i cultural a Romnilor
a avut loc abia n 1769, printele Constantin Mocioni trebuie s
din Transilvania. Casa lui Atanasie Grabovschi era locul de
ntlnire al scriitorilor romni care ncepuser a-i tipri crile fi venit n Ungaria nu ca refugiat, ci ca om cu parale n com
n Tipogafia cretii Universiti din capitala Ungariei. E l nsui pania altor negustori aromni. Aceast presupunere rezult din
nelegea s sprijineasc, prin propriile sale mijloace bneti, faptul c fiii si au reuit s fac dela nceput nego n stil mare
cartea romneasc. Preotul Ioan Teodorovici din Pesta, tiprind (amplum commercium exercendo), trecnd n fruntea coloniei
la 1824 Istoria Universal sau a toat lumea" tradus n limba romneti din capitala Ungariei. In felul acesta se explic i
romn... o dedic lui Atanasie Grabovschi, spunnd n prefa nnobilarea lor de ctre mprat chiar din prima generaie. Este
c s'a simit ndemnat s traduc aceast carte, fiindc tia cu greu s urmrim aici n cuprinsul acestor ctorva rnduri ntreaga
ct sete ateapt Romnii s poat ceti vreo istoriu". Aceast genealogie a acestei ilustre familii macedoromne, ncepnd cu
drnicie 1-a ndemnat i pe Teodor Aron la 1828, cnd i-a tiprit preotul Constantin, desclectorul, pn la ultimul vlstar n
cartea ntitulat: Scurt apendice la istoria lui Petru Maior", s via, Antoniu Mocioni de Foen, marele Maestru al Vntorilor
o nchine preacinstitului i de bun gen nscutului Domn Ata Regale. Este detul s artm c, dei muli din ei au avut relaii
nasie Grabovschi de Apadia... a tiinelor marelui mecenas i de nrudire cu familii din nobilimea maghiar, german, etc., nu
:
prtinitoriu" ) . 2 0
.s'au nstrinat ci au rmas Romni, lund parte activ la toate
21
frmntrile frailor notri din Transilvania ).
20) I . Lupa: E m a n u i l G o z s d u ( 1 8 0 2 1 8 7 0 ) . O r i g i n e a i o p e r a s a .
A n a l e l e A c a d e m i e i Romne, M e m . sec. i s t . S e r i a I I I , t o m . X X I I , M e m . 21) D r . T e o d o r Boti: M o n o g r a f i a f a m i l i e i M o c i o n i . Fundaia p e n t r u
2 8 Bucureti ( 1 9 4 0 ) . p . 8 . Literatur i Art, Bucureti ( 1 9 3 9 ) p . 9 .

70 71
In ce privete familia Gojdu, cu reprezentantul ei Emanoil
( rojdu, originea ei macedoromn rezult att din nrudirea &\
Dimndarea printeasc
Cestuia cu familiile macedoromne, ct i din cele dou soii
Anastasia Pometa i Melania Dumcea, ambele fcnd parte din Printeasca dimndare
aristocraia Coloniei aromne din Pesta. Ne spregiur cu dor mare,
Cu prilejul celei de a doua cstorii a lui Emanoil Gojdu, Fiai di mum i di-un tat,
ziarul Concordia" din Pesta scria urmtoarele: Ilustritatea Sa Noi, Armni di eta oal.
D. Emanuil Gozsdu, fostul comte suprem al Carasului, a ncre-
dinat zilele acestea pre d-oara Melania Dumcia, fiica cea mafl Di sum plocle de mrmin
tnr a d-lui Ign. Dumcia. director la banca filial a Institu Strig-a notri buni prini:
tului Ipotecar (Kreditanstalt) din Pesta. Familia e romn de ..Blstem mare s'aib'n casa,
origine macednica. Ludata mireas pune toat silina s n- Cari di limba lui se-alas!
vee limba romn". Din ultima fraz aflm c ea, n calitate de
Romnc, tia numai aromnete i ca atare, dup cstorie, treJ Care-i las limba lui,
buiia s nvee i romnete. S'lu-ard pira focului,
Aceste dou cstorii fcute numai cu tinere alese din so Si-s dirin viu pri loc,
cietatea aromneasc din Pesta precum i relaiile cu fruntaii Si-li si frig limba'n foc!
macedoromni din capitala Ungariei au avut o influen bine
,,E1 n vatra-li printeasc
fctoare asupra lui Emanoil Gojdu: De nsemntate hotrtoare
Fumeale s'nu-i hriseasc!
pentru ntreaga via a lui Emanuil Gozsdu par a fi devenit re-
Di fumel curun s'nu bae,
laiunile prieteneti ncheiate de tnrul avocat cu Atanasie Gra
Nat n leagn si nu'nfae!
bovschi, unchiul Anastasiei aguna, i cu fiul acesteia, cu talen
tatul student Anastasiu, clugrul Andrei de mai trziu, sortit
Care fudze de-a lui mum
s devin restauratorul Mitropoliei ortodoxe romne din Tran
2 2
i de printeasca-l num,
silvania i nentrecutul ei dttor de legi i datini" ) .
Fug-li doar Domnului,
In urm de tot s'a descoperit i o inscripie cu numele i duleamea somnului!"
2 3
acestei familii n biserica Sf. Nicolae din Moscopole ) .
Emanoil Gojdu este cel mai mare everghet al Romnilor, CONSTANTIN T .B E L I M A CE
care i-a lsat averea n folosul culturii naionale. Nu exist un
1
alt fiu al neamului care, dup ce a agonisit prin munc cinstita
o avere att de mare, s o lase toat pentru ajutorarea studen-
MiNSTANTTN BELEVIACE
ilor lipsii i cultura poporului romn, eternizndu-i n modul
Din toat producia n v e r s u r i a poeilor aromni, p o e z i a Dimnda-
acesta pururea numele n snul naiunii sale.
.. sminteasc" e s t e c e a m a i cunoscut i m a i popular. E s t e i m n u l n a -
Lliitml a l Aromnilor, c a r e a r e aceeai p o p u l a r i t a t e c a Deteapt-te, R o -
2 2 ) I . I,u>as: O p . c i t . p . 8 . H M n o " p e n t r u fraii d i n g r u p u l daco-romn.
2 3 ) Vasile Diamandi-Aminccanul: Romnii din Peninsula Balcanic, \iiiorul ei, m u l t regretatul Constantin Belimace, poate f i socotit c u
Bucureti ( 1 9 3 8 ) p . 8 2 .

73
72
d r e p t cuvnt ca adevratul t r u b a d u r p o p u l a r a l Aromnilor. V e r s u l Iul
este curgtor, a r m o n i o s , fr u r m e l e u n e i sforri.
Despre C o n s t a n t i n B e l i m a c e , a crui limb e mai uor neleas dl
fraii din R e g a t , m a i p o m e n i m c a f o s t u n u l d i n c e i m a i v e c h i lupttorii
pentru c a u z a naional a frailor d e p e s t e Dunre. Aa, n a n u l 187Sjj
el i n v e c i neuitaii tefan Mihileanu, A . Iagav i C. Cairetti, d e a s M
menea Aromni, s c o t r e v i s t a aromneasc Macedonia, n c a r e B e l i m a o f l
(Rsunetul anului 1848
acrie p r i m a s a p o e z i e n d i a l e c t i a n u m e Cucotul (Cocoul). De a l t f o l j de A N D R E I MUREIANU
spre d e o s e b i r e d e ceilali p r o z a t o r i i poei aromni, Constantin B e l i m a o f l
n'a scris dect n g r a i u l aromnesc.
Tn c u p r i n s u l a c e s t u i Calendar" m a i publicm f r u m o a s a poezie Toamna
tu-arnlu" d e acela a u t o r . Deteapt-te, Romne, din somnul cel de moarte,
I n care te-adncir b a r b a r i i de t i r a n i !
Acum o r i niciodat, croiete-i alt soart,
L a care s se 'nchine i c r u z i i ti dumani.

Acum o r i niciodat, s dm dovezi n lume


C'n aste mni m a i curge u n snge de R o m a n ,
i c'n a noastre piepturi pstrm cu fal-un nume
Triumftor n lupte, u n nume de T r a i a n .

Inal-i a ta f r u n t e i catan j u r de tine,


C u m stau ca b r a z i i ' n munte voinici sute de m i i ;
U n glas ei m a i ateapt i sar ca l u p i i n stne,
Brbai, btrni i t i n e r i din muni i din cmpii.

Privii mree umbre, M i h a i , tefan, Corvine,


Romna naiune, ai votri strnepoi,
C u braele ' n a r m a t e , cu f o c u l vostru 'n vine,
Viea'n libertate o r i moartea strigm toii

Pe voi v nimicir a pismei rutate,


i oarba n e u n i r e la M i l c o v i CarpaiI
D a r noi ptruni la suflet de sfnta libertate,
Jurm c vom da mna s fim p u r u r e a fraii
U l i i I MUREANU
1
. n i . s c u t n Bistria ( T r a n s i l v a n i a ) n 1 8 1 6 m o r t 1 8 6 3 .
..t nvtor, a p o i p r o f e s o r l a g i m n a z i u l d i n Braov. C o l a b o r a t o r
O mam vduvit del M i h a i cel M a r e n p e n t r u m i n t e " , Gazeta T r a n s i l v a n i e i " , Telegraful romn". P o e -
Pretinde del fiii-i azi mn de-ajutor. hil oglindete d u r e r e a p e n t r u suferinele n e a m u l u i d a r i ncrederea
ii . . I I v i i t o r f e r i c i t p e n t r u a c e s t n e a m . I a p a r t e l a Revoluia d i n 1 8 4 8 .
i blestem cu lacrmi n ochi pe oriicare,
I hun p o e z i e a l u i e Rsunetul a n u l u i 1 8 4 8 " (Deteapt-te R o -
In astfel de pericol s'ar face vnztor. iii. I p o e z i e p e c a r e o s c r i e p e n t r u aceast revoluie.

D e f u l g e r e s piar, de trsnet i pucioas,


O r i c a r e s'ar retrage din gloriosul loc,
Cnd p a t r i a a sa mam, cu i n i m a duioas
V a cere ca s trecem p r i n sabie i foc!

N ' a j u n s e i a t a g a n u l barbarei Semilune,


A crei plgi f a t a l e i azi le m a i simim:
Acum se vr C n u t a n vetrele strbune,
D a r martor ne e D o m n u l , c vii n u o p r i m i m !

N ' a j u n s e despotismul cu 'ntreaga lui orbire,


A l crui j u g de secoli ca vitele-l purtm:
Acum se 'ncearc cruzii, n oarba lor trufie,
S ne rpeasc l i m b a , dar n u m a i mori o dm!

Romni din patru u n g h i u r i , acum o r i niciodat,


Unii-v n cuget, unii-v 'n simiri;
Strigai n l u m e a larg, c Dunrea-i furat
P r i n intrig i sil, viclene uneltiri.

Preoi cu crucea'n f r u n t e , cci oastea e cretin,


Deviza-i libertatea i scopul e prea sfnt,
M u r i m m a i bine'n lupt cu glorie deplin,
Dect s fim sclavi iari n vechiul nost' pmnt!
Uneasc deci a Grecilor n desvoltarea ei. 3. S a m a r i n a ,
l"'IIIINIIIM!IIIIMIIIII||||!ll||||||||||||,|,||||||||||inilMlinilJIIIIIII||||||||||||||j
pportant centru curat aromnesc; se gsete la poalele munte-

( UNDE IUNT A I Z A f I
ffmolcu, cel mai nalt vrf al Pindului; e renumit prin seria de
a - i n i croi pe cari i-a dat n micrile cretineti n contra Turci-

III epoca lui Ali-paa, n jurul anului 1821 precum i mai tr-
I Perivole, supranumit i comuna bravilor, la poalele munte-
13 M A N O Dl ( NU/. 5. Clrii'i, vestit n direcia industriei de o art superioar,
lles n ceea ce privete argintria. 6. Sar acu, frumoas co~
| de T A C H E PAPAHAGI P In form de amfiteatru, patria marelui I . CoJetti. In afar
=j Profesor l a Universitatea d i n Bucureti acestea, relevm nc cteva; Bioasa, F u r c a , T u r i a , Amer,
iiiiiiiiHiiiiiiiniiiiuiiiiiiiiii imn in iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiij >l . Ureaz, Z m i x i , L a c a , Cirnei, Grebenii, F l o r i u , F l a m b u r a r i ,
li, D z i n i r a d z , Malacai, etc. Demn de relevat e faptul c toate
nele sau satele sunt locuite exclusiv de Aromni, fr nici
Bgur strein mcar, fie el grec, evreu sau alt neam. In ceea
T Aeritoriul pe care l ocup astzi Aromnii n grupuri sau ml
A c i
ivete aspectul satelor, de reinut c toate casele sunt cldite
latr, cu mai multe ncperi i chiar cte unul pn la dou
compacte e, relativ, redus. De fapt, Aromnii apar mprtiai pi
ocupaiunile lor n tot cuprinsul peninsulei balcanice: apar n ol
ele Serbiei, Bulgariei, ca i cele din Tracia i Grecia vechel h) Regiunea V e r i e i , n imediata apropiere a Salonicului. Aci
gsim n orice punct de intersecie ntre regiuni diferite sau la I urmtoarele sate: D o l ' i a n i , Sel'ia-desus, Sel'ia-de-jos, Xiru~
duri de drumuri. Dar aceasta constitue o mprtiere ce nu po( etc. In direct continuitate apare i regiunea Vodenei, cu
fi ncadrat atunci cnd e vorba s urmreti sub raportul ot| | ,i P u t i c i n a , Fetia, M o r i h o v a etc. Aceste dou centre n anii
inuturile unui popor. Regiunile aromneti sunt urmtoarele: Urm au primit grele i ireparabile pierderi prin colonizarea
a ) Masivul muntos al Pindului care se'gsete n continuii^ llo'r asiatici n coastele lor. Din aceast cauz o bun parte
teritorial cu Tesalia. Amndou aceste regiuni Pindul .i 'I Opulaie a i nceput s emigreze n Tara-mum.
salia ne prezint cea mai mare i mai compact mas de A| ) In spre Apus de Salonic avem regiunile Romnilor din Al-
mni. Aci sunt cele mai numeroase sate exclusiv aromneti, pi .i. numii FreroL Astfel e inutul Coriei, n jurul creia sunt:
tre cari amintim: 1. Avdela, focarul cultural-naional al cauzei I . ipisca, celebra Moscopole (azi aproape complet distrus),
mneti, patria lui Apostol Mrgrit; a fost incendiat pentru ui. etc. In nordul Coriei e regiunea B i t o l i e i , cu sate i or-
tima dat n 1905 de ctre antarii greci; el se gsete la pol i n jur, cum ar fi: Trnova, M a g a r o v a , N i j o p o l e , Gopei, M o -
Prlep, Cruova, Resna, Ohrida, Struga, Beala-de-sus,
muntelui Vasilia (2300 m.). 2. A m i n c i u , zis i Meova e un I
<h-jos etc. Spre Apus avem regiunea numit M u z a c h i a , cu
ei de fapt, renumit n istoria Aromnilor prin drepturile autonu
III ei Berat, cu F e a r i c a , Duari, Vrtofi etc, precum i regiu-
ce le dobndise de la Turci; e patria lui Averof; e n acelai II
V t l o n e i , cu sate ca B u n a v i a , Scrootina, A r m e n i ,
: Bestrova,
i un leagn istoric, ntru ct pe aci au trecut armatele lui C |
nlfn etc.
Iulius Caesar ca s se ntlneasc cu cele ale lui Pompeiu n
I i In fine, ca ultime grupuri mai compacte, ar fi de amintit
salia; trecutul cultural al acestui orel a activat mult micjj
79
78
grupul Aromnilor de la poalele muntelui Olimp, i cel al Megl
romnilor de la nord-vestul Salonicului.
Acestea sunt gruprile mai nchegate i mai numeroase
Aromnilor. Evident, ntre acestea, ca i n alte regiuni ale pc ^ U a r a R o m a n e a s c
sulei, se gsesc rzleite ca nite enclave cte 23 sate to de I . S I M I O N E S C U
Aromni, ncercuite de moarte de mase compacte eterogene, Fresedinte al> Academiei Rom&ne

giunea care se impune prfn numrul locuitorilor, ca i prin n


garea lor omogen este regiunea Pindului i a Tesaliei <
regiuni cari, n vremurile vechi, i anume ncepnd cu secolr ar ca a noastr nu se afl alta pe faa pmntului, mai
X-lea, au format aa numitele ri aromneti V l a h i a - M a r e i ' m.mdr, mai druit de Dumnezeu cu de toate. Nu spun aseme-
hia-mic, precum i Valahia-de-sus i V a l a h i a - d e - j o s . I H . I vorbe numai pentru c Romnia e a noastr. Spun strinii
. U T ne cerceteaz i care nu se pot opri s nu-i laude nfiarea,
la i darurile ce i le-a lsat Dumnezeu.
In graniele rotunjite, trase de cei jertfii n rsboiul trecut,
I MC granii dup vrerea Tatlui celui din ceruri nu vor rmnea
in. i de cum tirbite, ci, prin vitejia ostailor de azi vor fi lrgite,
n. aceste granii se ntinde un pmnt plsmuit, cum nu se poate
nchipui mai potrivit pentru traiul unui popor,, care s'a nscut,
i 1 1 escut i va muri n el.
Pmntul rii noastre, aezat la gurile Dunrii i de jur
|tnprejurul munilor Carpai, are asemnare cu o roat de car.
1
Hu'zile ar fi apele mari ce-1 ncing ca desprire de alte neamuri.
I i .i ctre asfinit, Nistru ctre rsrit, Dunrea spre miaz-zi,
i n spre miaz-noapte aproape-aproape vin una lng alta izvoa-
0 !< lisei cu ale Prutului, care cum se ncheie cercul de ape. In
mijlocul roii este butucul cu gaur'n mijloc pentru osie. Mr
im.le butucului ar nchipui cununa de muni nlai de jur
mprejurul Transilvaniei, cu dealuri mai joase. Cum se trag spi
ele roii din butuc ctre obezi, aa se mprtie rurile n toate
1 II pic, izvornd dm muni i curgnd ctre apele mari ncon-
jptoare.
S'a mai asemuit pmntul Romniei cu o cetate. Zidurile ce-
A|ii ar fi tot Carpaii; luntrul cetii ar rspunde Transilvania,
i tnurile pline cu ap drept paz le-ar nchipui aceleiai ape
n i .itoare pomenite mai sus.
Nici o alt ar de pe lume nu are nconjurul att de regulat

80 81
al Romniei. Dac tragi pe hrtie cu creion rou urmele grani i ansilvaniei, ca i din Muni pn n Nistru dealatul Moldovei
elor, i d aproape forma inei del roat, conturul cel mai re a Basarabiei, ca i n Oltenia, se ntind dealuri, val de val. Nu
gulat, cum e al soarelui, rotund. t dealuri prea nalte, nici priporoase. Dac spinarea lor e m
i ntins ce e ara noastr! Nu i se mai poate spune ri pdurit, pe partea lor trgnat boii pot trage brazd, nct
oar", cum pomenea ntruna tefan-cel-Mare de Moldova lui . inanturile dau rod mbelugat, n jurul crora se aeaz sate
ntins din inutul Someului cu cetile del Cicei i Vad, pn'n cu gospodrii cum se cuvine.
apa Nistrului cu cetile del Hotin i Soroca. E o ar ct o
E inutul cel mai plin de oameni vrednici, rzi ori mazli
mprie. Dac ar fi s tragi brazd cu plugul n jurul ei, i-ar
nelarii.
trebui s umbli zi i noapte o lun i jumtate fr popas. Ogorul
In afara dealurilor, roat se ntind cmpii netede, mnoase
astfel rcuit e mare, mare de tot. In cuprinsul lui sar putea
cnd sunt lucrate ca lumea. Din Moldova cu inutul Jijiei, din
aeza una lng alta cinci rioare din cele mai vestite, din
inutul Blilor n Basarabia sunt cmpii rodnice n ara de Jos,
Europa. A r ncpea Portugalia cu Belgia, Olanda, Danemarca,
ilar mai ales n Muntenia, din Brgan pn'n captul Olteniei.
Sviera i tot ar mai rmnea loc slobod ntre ele. Avem o ar
I 'ncolo de muni iari cmpia ncepe n Banat, Torontalul nu
mare ct i Italia, mai ntins dect Anglia.
mai ogoare, ngustndu-se pn spre Satu-Mare i ara Sla-
Dar nu e spre laud numai ntinderea, ci mai ales cum e jului ctre Miaznoapte. Munte, deal cu podgorii i cmpii m
plsmuit, ca s poat ncpea n ea mult norod harnic, s-i g noase sunt ornduite ca nite trepte late, de te scobori pn la
seasc ori unde ndestularea vieii. lunca ntins a Dunrii, cu bli multe, slcii i papur.
Sunt ri mai ntinse dect a noastr. Dar ce folos? Nu pot Deacurmeziul acestor trepte curg numeroase ape, unele iui
tri prea muli oameni n ele de rul pmntului. Aa e bun- ca Jiul, altele sbucaulmate aa Oltul, altele cu lunci rodnice ca
_! oar Finlanda, din miaz-noapte, ai crei locuitori i apr acum, iretul. Ct strbat munii sunt nvalnice. De cum scap la loc
cu aceiai ndrjire ca i noi, libertatea mereu ameninat de a- mg, sap vi cu fund lat, sau las prispe, zise terase, acoperite
cela duman dinspre rsrit. E o ar ntins, dar numai stnci cu ogoare. S a u deschis ci lesnicioase pentru cruie. Mureul
la fa, pe lng mii i mii de ochiuri de ap sau nvluit mai 1 imaoar strbate inima Transilvaniei, iretul taie 'n lung Mol-
peste tot anul de ger i nghe. lova. Rurile ou ferestraele apelor lor au tiat astfel drumuri
Alt ar, cum e Sviera, e numai muni, ai zice um nod jlfoare, adncindu-le'n muni sau chiar, ca Oltul, strpungnd
pmntesc, aa de nalt de sgrie cerul i venic acoperit cu z nunii. Aceasta este nc un mare dar dela Dumnezeu, ajutnd
pad i gheuri. la nfrirea Romnilor dintr'o parte i alta a Munilor, care nu
fac astfel hotar ntre frai, cum caut s iscodeasc dumanii.
La noi Dumnezeu a ornduit altfel. Avem muni dar nu
\<>Io, pe plaiurile de munte, urcnd pe crarea apelor, s'au n
sunt prea nali ca s fie iarn i var cu cciul de omt. Pe
tlnit, cum spune poporul n Mioria, cel Vrncean, cu cel Mol
nlimele munilor sunt plaiuri netede pe care stau aternute
dovean, cu cel Ungurean. Pe calea Oituzului se scobor mocanii
scoare mpletite din iarb gras i flori mirositoare. Peste var
i (uuenii pe drpumul oilor ctre Moldova i Basarabia; pe calea
asemenea plaiuri sunt numai stnci; pasc multe turme de oi ce
| ului mn mrginenii din partea Sibiului turmele lor la iernat
dau brnza i lna. Spre poale, munii sunt numai poclzi de
lin spre lunca Dunrii. Trec Romnii Carpaii de colo dincolo,
molifi i brazi ori pduri nestrbtute de fag.
iun ar sri prleazul un vecin la alt vecin.
In afara munilor, din Bucovina i pn'n Banat, n luntrul
A fost o mare nlesnire dela Dumnezeu, asemenea trectori
82
83
peste muni, tiai de ape. Prin ele am rmas unii sufletete,
toi Romnii la olalt, nchegndu-ne ntr'unul i acela neam,
de cnd am luat fiin pe plaiurile unde trim, i unde stau
ORAUL DE ODINIOAR
mormintele strmoilor notri desprii.
Aceasta nu e ara, ntins, mndr, cum nu sunt multe altele.
Pmntul ei s'a nscut neamul; pe pmntul ei s murim cu toii.
E
ara cu tot ce e n ea e a noastr, hrzit de Dumnezeu s ne de CONSTANTIN C . GIURESCU
ostenim viaa n ea. Se cuvine deci nainte de orice s o iubim, P r o f e s o r l a U n i v e r s i t a t e a d i n Bucureti

s inem la ea ca la ochii din cap.


Se ridic de jur mprejur dumani care o poftesc.
I-au respins ntotdeauna strbunii. S facem piepturile noa
stre zid, spre a-i respinge i pe cei de azi. ezat n partea de rsrit a Albaniei, pe cinci coline, la
Dar dumanii n'au numai arme de foc cu care s rzboiesc. o nlime medie de 1150 de metri i strbtut de ,,rulu
Ei uneltesc i prin alt chip. Trimlet iscoade printre noi; lupi m al Dzeg", Moscopolea, dateaz dup unii, din veacul
brcai cu blan de oaie. Din nefericire pctuesc i uinii de ai I S I lea, dup alii, din al XVI-lea, iar dup cronica ei manu-
notri, de se fac uneltele dumanilor. Acetia caut s ne sl i i i , numai de pe la 1630. Dar dac asupra ntemeierii exist
beasc dragostea de ar, s vre zzanie ntre noi, s ne desbine liI invers, to'i cercettorii sunt, n schimib, de acord n a fixa
unii de alii, ca mai uor astfel s ne biruiasc. i < i ei de nflorire maxim ntre 17201769. Prin energia, pri-
rca i remarcabilul spirit de afaceri al locuitorilor, venii
Ferii-v de ei chiar cnd optesc vorbe dulci; facei cruce 1
u n , | . re-se din Gramostea, ea ajunge atunci centrul comercial i
n faa icoanei arii, cum facei cnd diavolul v ispitete la rele.
mlii'.lrial cel mai de seam din partea apusean a imperiului tur-
Numai prin unirea deplin din noi vom isbuti s trecem hopul
HMH. Are, pe la jumtatea veacului al XVIII-lea, peste cincizeci de
anevoios de acum. Iar dup ce biruina va liniti cumpenele, iar
H li- locuitori n dousprezece mii de case, o serie de construcii
graniele se vor statornici cum au fost, vom avea vreme s nt
iiiunentale nainte de primul rzboiu mondial se mai vedeau
rim i aezrile luntrice. Pn atunci s facem scut n jurul rii,
Im i minele a douzeci i patru de biserici coli, o bibliotec,
mpotriva oricror dumani ori de unde s'ar ivi. Aa s ne ajute
||| ojjrafie, un orfelinat, o cas a sracilor i podoaba cea
Dumnezeu!
n nalt a oraului" o Academie". Meseriaii sunt grupai
I r a i i sau bresle patrusprezece la numr dup un studiu
i m i i la Viena n anul 1791, cincizeci, inclusiv cele mrunte,
1
<i i un cercettor grec n frunte stnd breslele industriei
i il. lor: aurarii, argintarii, armarii i armurierii. Armarii
|il|i ,\ biserica Sf-ii Apostoli, epitrop fiind chiar Mihail Papatete;
ini.i poart data 1752, Octomvrie 20. Cea mai veche biserici*
II i .i fi fost aceea a Sfintei Paraschivaj'urma apoi Adormirea
In. II Domnului", zidit n 1715, Sfntul Atanasie" n 1721,
llii|ii Voevozi" n 1724, Sfntul Nicolae" n 1750. La aceasta

84 85
din urm era ctitor, n 1758, fcnd tronul i amvonul, chir M in rtcelai timp crete interesul literar i tiinific pentru limba aro-
ghirie Atanasie Gojdu, naintaul marelui filantrop EmanJ liiAncasc, pentru graiul prinilor, ntrebuinat n familie i n
Gojdu. MI.I de toate zilele. Dovad sunt operele lexicografice sau dic-
Fiecare breasl era condus de un sfat'de meteri, prezidat I | irele care se alctuiesc n aceast vreme i din care unele se
un protometer; protometerii celor 14 corpora/ii alctuiau un , i lipresc. In afar de P r o t o p e i r i a lui Cavaliotti, trebue relevat
consiliu numit i Tribunalul de pace, care avea i atribuii jufl Vocabularul mai bogat i n patru limbi (greac, aromn, bul-
ctoreti. Solidaritatea ntre membrii breslelor era mare; respectul , I I . I , albanez) intitulat ry.acqo-pxrj Maoxok.a,
a l lui D a n i i l din
fa de cei btrni, de asemenea. M..uopo/e. Prima ediie a aprut la Veneia, n 1794; cea de a
Prin struina acestor bresle i cu sprijinul lor material, ,w llniia la Constantinopol, n 1802. Un alt dicionar este acela al
luat natere instituiile filantropice i culturale ale MoscopolJ Iul SJicolae I a n o v i c i , originar i el tot din Moscopole, dar sta
Ele au nfiinat tipografia, ele subvenionau Casa sracilor" i bilit n Austria. Cuprinde cinci limbi: greaca veche sau elena,
Orfelinatul", acesta din urm avnd patruzeci de odi nuli MII i c a nou, aromna, germana i maghiara; trecut la cenzur
nc de pe la 1700 exista o coal de nvturi mai nalte; n 174J i. 0 Martie 1821, el rmne n manuscris.
are loc o reorganizare a ei, fiind numit Noua Academie", l i iMoscopolea a mai dat i ali oameni de cultur. Astfel a fost
apelul Patriarhului Ioasaf al Ohridei i el tot Aromn cili l U i n i t r i e Procopie, zis i Pamperi, cu studii la Padova, medicul
Moscopole de a se ridica un lca demn pentru acest aezjU Im Nicolae Mavrocordat, apoi protopopul i hartofilaxul Cons
mnt de cultur, breslele rspuincl cu mare elan, subscriind nu mi tantin U c u t a , stabilit tocmai la Posen, n Prusia, de unde trimite
puin de 312.000 de aspri. Fiecare breasl ntreinea apoi cte mi ". 1/97, lucrarea sa Ns* Ilai8&f<oa, cuprinznd un alfabet prac-
tnr la studii, ca s nvee limba greac, filosofa i tiinj I I . " , o gramatic i rugciunile obinuite, n limba aromn. Lu
teologice". mii ca s'a tiprit n acelai an, n tipografia din Viena a lui
In 1750 e numit rector al Noii Academii" Theodor Cavaliotti Hmhid.es P u l l i u , aromn i el din Seatitea. In prefa, Ucuta
elev al nvatului filosof i teolog grec Evghenie Vulgaris. s J |trc c a nvmntul s se fac n l i m b a matern, acesta fiind cel
conducerea lui, nalta instituie capt o strlucire deosebit, <k| (Uni potrivit. Tot din Moscopole sunt originare i familiile M o -
venind centrul cultural al Peninsulei excepie fcnd, bine l ftoni i G o j d u , stabilite amndou n Austria; din mprejurimile
eles, Constantinopolul. In 1760, Cavaliotti tiprete o G r a m a t l nscopolei din Grabova, e tatl vestitului mitropolit A n d r e i a-
(Eba-^yj rpqu.|wxTOC^<; . . .) tipografia din Moscopole. i i IUL
n

nainte nc, n 1736, 1742 i 1744, apruser n aceeai tipograf Rzboiul dintre Rui i Turci, izbucnit n toamna anului 1768
trei cri bisericeti 'Axo*.oo0ta sfntului Haralamb, acec.i 00 Octomvrie), nseamn pentru nfloritorul ora aromnesc n-
lui Climent, arhiepiscopul Ohridei, i aceea a lui Visarion, arhlf] irputul decadenei. Locuitorii lui sunt acuzai c ar fi favorabili
piscopul Larissei. Opera cea mai nsemnat a lui Cavaliotti CN|| Muilor, c ar sprijini aciunea acestora care urmrea, paralel cu
ns IlpuKojistp'.Gt, un dicionar greco-aromno-albanez, aprut li .-l., raiunile militare, i o rscoal a cretinilor din imperiul tur
Veneia n 1770; tot el a mai alctuit i o serie de studii filosd tite, n special a Grecilor. Poate c unii dintre Moscopoliteni s
fice ntre altele o Logic n 1743 care nu s'au tiprit. || dorit ntr'adevr o biruin a arului; c ar fi trecut ns la acte
Limba de predare n Noua Academie" era cea greac, li ffttiyr de rscoal, nu e dovedit. Se mai adaog i invidia provo-
clasic a nvturilor nalte, limba care, n vremea aceea, domin 1*1.1 de multele bogii acumulate n acest centru industrial i co
i n colile superioare din Principate precum i n saloane. I >.i rn. ..ul, contrastnd izbitor cu srcia regiunilor nvecinate. Fapt

86 87
este c, n 1769, oraul ncepu s fie atacat dbande de Albanezii
Locuitorii rezistar o bucat de vreme; apoi, dndu-i seama c I
situaia nu va mai putea dura i c, n orice caz, comerul i in;
dustria lor vor fi ruinate, se hotrr sl emigreze. Muli pornir e-un picior de plaiu
cu familiile i avuiile lor spre miaznoapte, nspre inuturile s e-o gur de raiu,
beti i spre Austria; al'ii se adpostiri n aezrile aromne Rt vin n cale,
vecine mai ferite. In urma lor, Moscopolea fu prdat i arsl 6 cobor la vale
Refcut parial, dup ncheierea pcii, ea fu din nou atacat i cei tunne de miei
1788, n legtur cu noul rzboi care izbucni ntre Rui i Turci 1 u trei ciobnei.
24 August 1787. De data aceasta, oraul primi lovitura de grai* Ijfflu-i moldovean
dup sfritul ostilitilor, nu mai rmase dect o vast ntinder fnu-i ungurean
de ruine. In veacul al XIX-lea, un sai modest vegeta pe loin i ifnu-i vrncean.
unde odinioar se nlase nfloritoarea metropol aromneasc.i In cel ungurean
Odat cu Moscopolea, fur prdate i distruse i localitile bj cu cel Vrncean
1
Gramostea, Niculi'a, Lintopea, Bitcucii i Birina ).

i ) F r a g m e n t d i n I s t o r i a Romnilor V o i . ftl, p a r t e a I , Bucureti, e d f l


Fundaiei p e n t i u 1 teratur i art".

' " , -j

C l u j : S t a t u i a i u i M a t e i fer v i n

88
Mri, se vorbir, i de-a fi s mor Psrele mii, Pana corbului;
i se sftuir In cmp de mohor, i stele fclii! Ochiorii lui,
Pe l'apus de soare S spui lui vrncean Iar dac-i zri Mura cmpului!...
Ca s mi-1 omoare i lui ungurean Dac-i ntlni Tu, mioara mea,
Pe cel moldovean Ca s m ngroape Micu btrn S te'nduri de ea
C-i mai ortoman, Aice pe-aproape, Cu brul de ln, i-i spune curat
'are oi mai multe fn strunga de oi, Din ochi lcrmnd, C m'am nsurat
Mndre i cornute S fiu tot cu voi; Pe cmpi alergnd C'o fat de craiu,
i cai nvai In dosul stnii Pe toi ntrebnd, Pe-o gur de raiu.
i cini mai brbaii.., S-mi aud cnii. i la toi zicnd: Iar la cea micu
Dar cea Miori Aste s le spui, Cine-a cunoscut S nu-i spui, drgu,
C u lna plvi Iar la cap s-mi pui,' Cine mi-a vzut C la nunta mea
De trei zile'ncoace Fluera de fag, Mndru ciobnel A czut o stea,
Gura nu-i mai tace Mult zice cu drag! Tras printr'un inel? C a m avut nuntai
Iarba nu-i mai place. Fluera de os, Feioara lui, Brazi i pltinai,
Mult zice duios! Spuma laptelui; Preoi, munii mari,
Miori laie,
Fluera de soc, Mustcioara lui, Paseri, lutari,
Laie buclae,
Mult zice cu foc! Spicul grului; Psrele mii ,
De trei zile'ncoace
Vntul cnd a bate Periorul lui, i stele fclii. *)
Gura nu-i mai tace!
Ori iarba nu-i place, Prin ele-a rsbate
Or eti bolnvioar, 'oile s'or strnge
Drgu Mioar? Pe mine m'or plnge
Drguule bace! Cu lacrimi de snge!
D-i oile 'ncoace Iar tu de omor
La negru zvoi, S nu le spui lor. .
C-i iarba de noi S le spui curat
i umbra de voi. C m'am nsurat
Stpne, stpne, C'o mndr crias
Ii chiam 'un cne A lumii mireas;
Cel mai brbtesc C la nunta mea
i cel mai fresc A czut o stea;
C l'apus de soare Soarele i luna
Vreau s mi-te omoare Mi-au inut cununa,
Baciul ungurean Brazi i pltinai
i cu cel vrncean! l-am avut nuntai,
i) Din colecia Poezii Populare ale Romnilor", culese de Vasile Alec-
Preoi munii mari,
Oi brsan, ll.lli.
Paseri, lutari,
De eti nsdrvan
91
V.

DOINA
de M 1 H A I L EMINESCU

I )/.! N i s t r u pri' la T i s a N i c i e var v a r a l u i ,


fot Romnul plnsu-mi-s'a, i-i strin n ara l u i .
( .1 ; m m a i poate strbate Dela Turnu'n Dorohoi
I li .itta strintate. C u r g dumanii n puhoi
I Un I l o t i n i pn'la M a r e i s aeaz pe la noi;
Vin M u s c a l i i de-a clare, i cum vin cu d r u m de fier,
'-/., M a r e la H o t i n Toate cntecele pier
fllvvi'ii calea ne-o ain; Zboar psrile toate
/ ' I M l i o i a n la V a t r a D o r n i i D e neagra strintate;
In umplut omida cornii N u m a i umbra spinului
n . l i n u l te tot pate, L a ua cretinului.
nu te m a i poi cunoate. i desbrac ara snul,
Li munte, jos pe vale C o d r u l frate cu Romnul
ni fcut dumanii cale, D e secure se tot pleac
n S.itmar pn'n Scele i izvoarele i seac
<in.il vaduri ca acele. Srac n ar srac!
I de biet Romn sracul! C i n e - a ndrgit strinii,
irt tot d ca r a c u l , Mnca-i-ar i n i m a cinii,
i ti merge, n i c i se'ndeamn,
Mnca-i-ar casa pustia
i U este toamna toamn,
i n e a m u l n e m e r n i c i a !

93
tefane, Mria T a , S te-aud din corn sunnd
T u la P u t n a n u m a i sta, i M o l d o v a adunnd. >

Las' A r h i m a n d r i t u l u i D e - i suna din corn odat,


Toat g r i j a schitului, A i s'adurii M o l d o v a toat,
Las grija
I n seama
Sfinilor
prinilor,
D e - i suna de dou ori, LA ARME
Ii vin codri'n ajutor, de T. O. IOSIF
Clopotele s le trag
D e - i suna a t r e i a oar,
Z i u a 'ntreag, noaptea 'ntreag,
Toi dumanii or s piar Venii viteji aprtori ai rii!
D o a r s'a ' n d u r a Dumnezeu,
C a s-i mntui n e a m u l tu! D i n hotar n hotar, Venii c sfnta zi a rsrit,
Indrgi-i-ar c i o r i l e E z i u a m a r e a renlrii
T u te 'nal din mormnt i spnzurtorile! D r a p e l u l u i de gloane zdrenuit!
Venii din toate u n g h i u r i l e zrii
S cucerim ce-avem de cucerit!
t
MIHAIL EMINESCU L a a r m e , cei de-un snge i de-o lege!
C e l m a i m a r e p o e t a l Romnilor s ' a nscut n 1 8 5 0 l a Ipoteti,, J u d , L a a r m e , pentru N e a m i pentru Rege!
Botoani, i a m u r i t l a 1 8 8 9 . F a c e g i m n a z i u l l a Cernui, S i b i u i B l a j . Cnd P a t r i a ne cheam sub drapel,
I n 1 8 6 4 prsete coala j cutreer p r o v i n c i i l e romneti c u o D a t o r i sunt toi copiii ei s'alerge,
trup d e t e a t r u . I n urm i desvrete s t u d i i l e l a V i e n a . A j u n g e r w S-l apere, s moar pentru el!
d a c t o r l a z i a r e l e Curierul" d i n Iai i Timpul" d i n Bucureti. S c r i i
a p o i l a Convorbiri l i t e r a r e " f i i n d m u l t i u b i t i a p r e c i a t d e T . M a i o r e s c u
i d e t o t c e r c u l Junimii" d e l a Iai. P o e t d e v a l o a r e universal, e n p r i Ce credei voi noroade nestule,
m u l rnd u n m a r e i u b i t o r d e ar. C u p r i n s u l p o e z i i l o r l u i e f o a r t e v a r i a t , C n u ne poart g r i j a C e l de Sus?
D e l a v e r s u r i l e gingae i d u r e r o a s e d e d r a g o s t e , t r e c e l a p o e z i a d e adncit N ' a m nfruntat noi nvliri destule,
f i l o s o f i e , a p o i l a p o e z i a patriotic, i c e a d e d r a g o s t e d e n e a m .
D i n miaznoapte, rsrit i apus?
Luceafrul" e c e a m a i frumoas p o e z ' e d i n l i t e r a t u r a romneasca.,
I a r Doina" (scris c u o c a z i a d e s v e l i r e i s t a t u i e i e q u e s t r e a l u i tefan co
Adun-i Rege ostile i du-le
M a r e , d i n faa P a l a t u l u i A d m i n i s t r a t i v d i n Iai, n M a i 1 8 8 3 ) , e s t e e x L a biruin aa cum l e - a i m a i du!
p r e s i a c e l u i m a i p u t e r n i c s e n t i m e n t naional, l a c a r e a j u n g e E m i n e s c u ,
D o i n a i strig toat d u r e r e a , toat u r a , toat umilina n e a m u l u i o l
asuprit.
L a a r m e , cei de-un snge i de-o lege!
L a a r m e , pentru N e a m i pentru- Rege!
I n proz M i h a i l E m i n e s c u s c r i e : Srmanul D i o n i s " nuvel f a n t a s t i c a ,
Cezara", La a n i v e r s a r e " , Ft-Frumos d i n lacrim", i r o m a n u l Geniul Cnd P a t r i a ne cheam sub drapel,
P u s t i u " . M a i s c r i e a r t i c o l e p o l i t i c e i poveti p e n t r u c o p i i . D a t o r i sunt toi copiii ei s'alerge,
ntreaga a c t i v i t a t e ziaristic d e l a Timpul" i C u r i e r u l d i n Iai" l ' u S-l apere, s moar pentru el!
i m p u s p e M i h a i l E m i n e s c u , c a p e u n u l d i n m a r i i ndrumtori a i n e a m u l u i
I n l u p t a p e n t r u redeteptarea naional.
i irMiraaananannBBBara^^

94 95
C u - a l nostru snge-^m scris al nostru nume,
In cartea gloriosului trecut.
i muli dumani ar vrea s ne sugrume,
D a r pn cnd m a i stau Carpaii scut, S A N - M A R I N A
Acel ce ne va terge de pe lume, de D I M I T R I E B O L I N T I N E A N U
S tie toi c nc n u - i nscut!

L a a r m e , cei de-un snge i de-o lege! Fluerele i cavale


Urina astzi are
L a a r m e , pentru N e a m i pentru Rege! Sun vesele cntri;
Mrklloare de pstori,
Cnd P a t r i a ne cheam sub drapel, Lng mese,
, O serbare
D a t o r i sunt toi copiii ei s'alerge, Cete dese
De plecare
S-l apere, s moar pentru el! De copii se joc pe vale
l t Vardar ce cur 'n mare
S tie toi c u n popor n u moare md pe pat de flori. Ca 'ntr'un vis de desftri.
Cnd veacuri a luptat necontenit,
i-i scris, n cartea celor viitoare, ntinde mas dalb Popii binecuvinteaz,
C va s vin ceasul preamrit u n plaiu lng ctun i atunci toi s'au micat
Cnd mndru, strluci-va'ntre popoare < u smntn De plecare
C a soarele, aci, n rsrit. I lela stn, Ctre mare;
i g u r i de miere alb Turmele nainteaz,
L a a r m e , cei de-un snge i de-o lege! Toi cu totul le-au urmat.
i . II vin dela Zeitun.
L a , a r m e , pentru N e a m i pentru Rege!
Cnd P a t r i a ne cheam sub drapel, Caii poart n spinare
Ifttr'o mn 'n alt mn
D a t o r i sunt toi copiii ei s'alerge, Corturi, paturi, aternut,
Mp.i 'mpresurat n flori
S-l apere, s moar pentru el! Toat casa,
I rece plin;
foi nchin Toat masa
i i u i ara lor romn, i vestminte de 'mbrcare,
ST. O. I O S I F
i i I I turme i pstori. i ntregul lor avut.
S ' a nscut n 1 8 7 7 l a Braov, d i n t r ' o f a m i l i e originar d i n Macedonia
M o a r e n 1 9 1 3 .
S t u d i i l e l e f a c e l a U n i v e r s i t a t e a d i n Bucureti, n urm s e ocup do BjCnei cu albe plete Mamele n glugi pe spate,
ziaristic. Poart prunci cu pr blaiu
Colaboreaz l a Viaa", Epoca", Pagini l i t e r a r e " , Floare a l b a s t r . - ' i " , i dinti la mas 'n-chin;
Convorbiri l i t e r a r e " , c o n d u c e mpreun c u I l a r i e C h e n d i , r e v i s t a Seina Nora pas Sau mioare
ntorul" u n d e a p o i s c r i e t o t r e s t u l vieii. Lncezioare.
A p u b l i c a t urmtoarele v o l u m e : Versuri", Patriarhale", Poe/.ll" I ng mas
Credine" i Cntece". flci i june fete, Clopotele legnate
La arme e scris n 1 9 1 3 , c u o c a z i a t r e c e r i i a r m a t e i romne peni;* Sun deprtat pe plaiu.
Dunre, n B u l g a r i a . pr negru, cu alb sn.

9
96
Turma beag, cinii latr,
Sara vine i pstorii
Caii necheaz uor;
La pru toi se opresc;
Mai departe
La o parte
i fac focuri DORLU A GIONELUI
i fac jocuri, de GEORGE M17RNU
Sub o mgur de piatr Pn' ce visele-aurorei
Cnt 'n fluer un pstor. Peste geana lor plutesc.

i pe cale mic i mare U n gione cu jale mult


Astfel i petrec viaa
Se opresc ctnd spre sat De strini neatrnai, Imn 'cnt 'n cale,
Cu plcere i pdurile ma lu-ascult
C a cocorii
i durere, 'aea vearde vale:
i ca norii,
i-i trimite fiecare
Cnd pe cmpuri de verdea
Inc'un dulce srutat. ,,Se-am cupii cum nu-are altu,
Cnd pe munii cei nali.
Se-am 'un flcare,
S'bag ceri pri munte-analtu,
S'hiu un celnic mare.

Irghilii di caii i iape


S'pasc tu vuloag,
S'ved cum padea nu-li ncape
Di Uor e-alag.

,,Di mulri crvane lung,


Chipurile se-asun,
Pn'di Crd si-agung
'pn di Srun.

,,i pri munte, tu padin,


DIMITRIE BOLINTINEANU. T u curii mueate,
Casa si-mi algheasc 'mplin,
S ' a nscut n B o l i n t i n u ] d i n V a l e J u d . I l f o v n 1 8 1 9 m o a r e I H Canda-i 'na palate.
E M a c e d o n e a n d e o r i g i n e , a s t u d i a t n Bucureti, a p o i l a P a r i s de U
se ntoarce n ar i i a p a r t e l a revoluia d i n 1 8 4 8 . S u b C u z a Vod a j u
m i n i s t r u d e e x t e r n e i instrucie public a t u n c i , s u b o c r o t i r e * ,,Doli-aclo, lea piruan,
s ' a u nfiinat p r i m e l e coli romneti n M a c e d o n i a . A s c r i s mult pin
i proz. M a i c u n o s c u t e p r i n L e g e n d e l e i s t o r i c e , a l t e v o l u m e d e poc Tine'nveast, mine gone,
sunt: Florile Bosforului, Basmele, Reveriile, etc. Bolintineanu a m a i m S'n bnm hrzita ban
p i e s e d e t e a t r u , i a ncercat o e p o p e e T r a i a n i d a .
Toat o p e r a l u i e plin d e avnt p a t r i o t i c . S'vrearea s'nu-aib sone!

98
GEORGE MTJRNU
Nscut n c o m . V e r i a , r e g i u n e a S a l o n i c u l u i n 1 8 6 8 d-1 G e o r g e M u r
e f i u l p r o f e s o r u l u i i p r e o t u l u i E c o n o m I o a n M u r n u i a l soiei a c o t j
E c a t e r i n a . Strbunii p r e o t u l u i M u r n u , cobortori d i n Munii P i n d u l u i #2
aezai n V e r i a c a m d e 1 0 0 d e a n i . P r e o t u l p r o f e s o r I o a n M u r n u t r e c u |
l a 1 8 8 8 i s e s t a b i l i n B u d a p e s t a , u n d e f u s e s e c h e m a t c a p a r o h a l >i
n i taii Macedoromne.
1

PENES CURCANUL
G e o r g e M u r n u urm coala primar n V e r i a , l i c e u l l a B i t o l i a (] de VAS1LH ALECSANDRI
n a s t i r ) . S t u d i i l e d e F i l o s o f i e i L i t e r e l e fcu l a U n i v e r s i t a t e a d i n H i l
p e s t a . D o c t o r a t u l l a Mnchen ( B a v a r i a ) . A f o s t u n t i m p p r o f e s o r l a
m i n a r u l T e o l o g i c d i n Iai.
N u m i t n 1 9 1 0 a g r e g a t d e a r t antic l a F a c u l t a t e a d e F i l o s o f U Plecat-am nou din Vaslui
L i t e r e a Universitii d i n Bucureti f u r i d i c a t p r o f e s o r t i t u l a r l a c a t o
d e a r h e o l o g i e a aceleai Universiti, l a 8 M a r t i e 1 9 1 4 . A fcut p a r t e i cu sergentul zece
delegaiile macedoromne, t r i m i s e n 1 9 1 3 l a conferina a m b a s a d o r i l o r
L o n d r a , a p o i n 1 9 1 9 l a Conferina d e P a c e d i n P a r i s susinnd d r e p t u i nu erau, zu, nimnui
naionale a l e Romnilor d i n P e n i n s u l a Balcanic. S e n a t o r ( d i n p a r t e a U I n piept inima rece.
versitii) n 1 9 2 0 a p o i d e p u t a t n C a m e r a aleas s u b g u v e r n u l N . i >
( I u l i e 1 9 3 2 ) , G e o r g e M u r n u e u n nsufleit aprtor a l c a u z e i m a c o j Voioi ca oimul cel uor
n e n e i a l epuraiei m o r a v u r i l o r p o l i t i c e . Ce sboar de pe munte,
M e m b r u a l A c a d e m i e i Romne d i n I u n i e 1 9 2 3 , i n t r a t odat c u Q j Aveam chiar pene la picior
G o g a , M i h a i l S a d o v e a n u i C . Rdulescu-Motru.
A c o l a b o r a t l a r e v . : A r h i v a " ( A l . D . X e n o p o l ) Iai, Convorbiri III Aveam i pene'n frunte!
r a r e " Bucureti, Luceafrul", B u d a p e s t a - S i b i u , Viaa Romnesc", V\
cra", Viaa literar" Universul L i t e r a r " , e t c .
Toi Dorobani, toi Cciulari
A s c r i s i p u b l i c a t n u m e r o a s e lucrri d e s p e c i a l i t a t e i l i t e r a r e .
Romni de vi veche,
Purtnd opinci, suman, iari
i cuma pe-o ureche.
Ne dase nume de curcani
Un htru bun de glume;
Noi am schimbat lng Balcani
Porecla n renume!

Din cmp, de-acas dela plug


Plecat-am ast-var
Ca s scpm de Turci, de jug
Srmana scump ar.
Aa ne spuse'n graiul su
Sergentul Mtrgun,
i noi ne-am dus cu Dumnezeu,
Ne-am dus cu voie bun!

100
D a r vai de-a l u m i i neagr stea,
O r i c i n e n cale ne'ntlnea Cnd moartea nemiloas
Cntnd n g u r a m a r e , C a ' n codru viu ptrunde n ea
Sttea pe loc, s'adimenea, i cnd secura-i coas!
Cuprins de a d m i r a r e ;
Apoi n treact ne ntreba Copii! aducei u n ulcior
D e mergem la vr'o nunt. D e ap de sub stnc
N o i rspundeam n hohot: ba, S sting p o j a r u l meu de dor
Sburm la lupt crunt!" i j a l e a mea adnc,
A h ! o c h i i - m i sunt p l i n i de scntei
Cu zile mergei, d r a g i i mei, i m u l t cumplit m doare,
i s venii cu zile!" Cnd m gndesc la fraii mei
Z i c e a u atunci btrni, femei C u to.fi pierii n f l o a r e .
i preoi i copile,
D a r cel sergent fr' de mustei Cobuz ciobanu 'n Calafat
Rcnea: S n'avei team, S u n a voios din f l u i e r ,
Romnul a r e apte viei Iar noi jucam h o r a n sat,
I n pieptu-i de aram!" Rznd de-a bombei uier.
Deodat-o schij de obuz
A ! cui i - a r fi trecut p r i n gnd Trsnind... mnca-o-ar focul!
'ar fi crezut vreodat Reteaz capul l u i Cobuz
C muli lipsi-vor n curnd i-astfel ne curm jocul.
D i n mndra noastr ceat!
Privii! din nou ci eram T r e i zile'n urm am rzbit
i cu sergentul zece, P r i n Dunrea umflat
Rmas-am singur eu... i am i n u departe-am tbrt
I n piept i n i m a rece! D e Plevna blestemat.
I n faa noastr se'nla
C r u n t e cnd intr p r i n stejari A G r ivitei redut,
Npraznica secure B a l a u r c r u n t ce-amenina
De-abate toi copacii mari C u g h i a r a - i nevzut.
D i n falnica pdure!
Dar i noi nc-o pndeam I n zori gsit-am pe-amridoi
C u m se pndete-o fiar Tiai de iatagane,
i tot chiteam i ne gndeam Alturea c'.un moviloiu
C u m s ne cad'n ghiar? D e leuri musulmane.
D i n zori n zori i T u r c i i noi
Srmanii!... bine sau luptat
Svrleam n aer p l u m b i i
C u m svrli gruni de ppuoiu C u lifta cea pgn,
i chiar m u r i n d ei n ' a u lsat
C a s hrneti porumbii.
S cad-arma din mn.
i t u n u r i sute b u b u i a u . . . D a r ce folos! ceata scdea
Se cltina pmntul!... i acuma rmsase
i m i i de bombe vjiau C i n c i n u m a i , cinci flci din ea
Trecnd n sbor ca vntul. i cu sergentul ase!
edea ascuns T u r c u ' n ocol
C a ursu'n vizuine. V e n i i z i u a de asalt,
Pe cnd trgeam noi tot n gol. Cea zi de snge ud!
Prea tot o m u l m a i nalt
E l tot n carne vie...
Fa cu moartea crud.
inte e r a dibaciu tunar, Sergentul nostru, puiu de Smeu,
Cci toate-a lui ghiulele N e zise-ate cuvinte:
Loveau turcescul furnicar, Ct n'om fi mori, voi cinci i eu
Ducnd moartea cu ele. Copii, tot nainte!"
D a r ntr'o zi veni din f o r t
U n glonte n u m a i u n u l , Fcnd trei cruci, noi am rspuns:
i bietul inte czu mort, Amin! i Doamne-ajut!"
Apoi la fug am mpuns
Imbrindu-i tunul.
Spre-a T u r c i l o r redut.
Pe-o noapte oarb, B r a n i V l a d A l e l e i l D o a m n e , cum sburau
E r a u de santinele V o i n i c i i toi cu mine
F i e r b e a vzduhul ca u n i a d i cum la anuri a l e r g a u
D e bombe, de rapnele. C u scri i cu faine!
A l l a h ! A l l a h ! T u r c i i rcnesc,
Iat-ne-ajuni!... nc u n pas.
Srind pe noi o sut.
U r a ! 'nainte, ura!...
N o i punem steagul romnesc
D a r muli rmn fr de glas.
Pe crncena redut.
Le'nchide moartea gura!
Reduta'n noi repede-un foc U r a ! mre se 'nal'n vnt
Ct n u - l ncape gndul. S t i n d a r d u l Romniei!
U n ir ntreg s'abate'n loc, N o i ns zcem la pmnt,
D a r a l t u l i ia rndul. Czui prad u r g i e i .
Sergentul moare uernd
B u r c e l n an moare sdrobind
Pe T u r c i n r i s i p i r e ,
O tidv pgneasc.
I a r Cpitanul admirnd
oimu n redan cade rcnind:
Stindardu 'n flfire!
Moldova s triasc!"
D o i frai C a l i n i , ciuntii de vii,
i eu cnd ochii am nchis,
Se svrcolesc n snge; Cnd m i - a m l u a t osnda:
N i c i u n u l ns, dragi copii, Ah pot s mor de-acum, am zis,
N i c i u n u l n u se plnge.
A noastr e izbnda!"
Apoi cnd iari m'am trezit
A t u n c i viteazul Cpitan
D i n noaptea cea amar,
Cu-o larg brazdan frunte,
Colea pe rni eu am gsit
Strig voios: Cine-i curcan
V i r t u t e a Militar!...
S fie oim de munte!"
C u steagu n mini, el sprintenel A h ! d a r - a r D o m n u l s-mi ndrept
V i u sue-o scar 'nalt;
Aceast mn rupt,
E u cu sergentul dup el
S-mi vindec rnile din piept,
Srim dcla olalt.
I a r s m'ntorc la lupt.
Cci n u - i m a i scump n i m i c a az
P r i n foc, p r i n spngi, p r i n gloni, p r i n f u m
Pe l u m e a pmnteasc,
P r i n m i i de baionete,
Dect u n nume de viteaz
Urcm, luptm... iat-ne-acum
Sus, sus la parapete. i moartea vitejeasc!

106
amintiri din copilrie
de I O N C R E A N G A

l.ui cte odat i-mi aduc aminte ce vremi i ce oameni mai


erau n prile *) noastre pe cnd ncepusem i eu, dr-
Doamne, a m ridica biea la casa prinilor mei, n
2 :i
ilul I Jumuleti ) din trg ), drept peste apa Neamului,
I m u c i vesel, mprit n trei pri care se in tot de una*):
ii'.i satului, Delenii i Bejnii.
,-i apoi Humuletii i pe vremea aceea nu erau numa aa,
Iii de oameni fr cptiu, ci sat vechiu rzesc, ntemeiat
luat puterea cuvntului: cu gospodari tot unul i unul, cu
IUIAI voinici i fete mndre, care tiau a nvrti i hora, dar
(i M i v c i c a , de huia satul de vtale ) n toate prile; cu bi-
II. .1 frumoas i nite preuti i dascli i poporani ca aceia,
li l i . i - . u i mare cinste satului lor.
> i printele Ioan de sub deal, Doamne, ce om vrednic i
II l.un.itate mai era! Prin ndemnul su, ce mai de pomi s'au
6 7
iu ui intirim ), care era ngrdit cu zaplaz ) de brne stre
8
inul . u indril, i ce chilie durat ) s'a fcut la poarta bisericii
oal!
'.i apoi s fi vzut pe neobositul printe cum umbla prin

ii I,.irurile.
H| S u l u l n c a r e s ' a nscut s c r i i t o r u l ,
l i Trgul Neamului.
H i Laolalt.
l ) O p a r t e a rzboiului d e esut, n c a r e st s p a t a i s e b a t e f i r u l
i C i m i t i r
m i ) Gard.
I H i n c zidit.
sat din cas 'n cas, mpreun cu bdia Vasile a Ilioaii, 1I4L l 7

calul bisericii, un holteiu ") sdravn, frumos i voinic, i xfl 1 ile tot posomorit, s facem pocinog ) , Sfntului Neculai cel
tuia pe oameni s-i dee copiii la nvtur. i unde nu s f l ffrl cuiu!
adunat o mulime de biei i fete la coal, ntre care eramfl 1 i cu toat struina lui mo Fotea i a lui bdia Vasile,
10
eu, un biet prizrit ), ruinos i fricos i de umbra mea. , s
M i i n c l i a a mncat papara ) , i pe urm edea cu minile la

i cea dinti colri a fost nsi Smrndia popii, o .fl, | | K l i plngea ca o mireas, de srea cmea de pe dnsa.
11
tie ) de copil ager la minte i aa de silitoare, de n t refl Noi, cnd am vzut asta, am rmas nlemnii; iar printele,
mai pe toi bieii i din carte, dar i din nebunii. ' i i , ba mne, aducnd pitaci i colaci din biseric, a'mpr-
1 2
Ins printele mai n toat ziua da ) pe la coal i I! l i fiecare, de ne-a mblnzit, i treaba mergea struna: bieii
T

dea ce se petrece. i ne pomenim ntr'una din zile c print^ L


I hau tabla ") 'n toate zilele, i Smbta procitanie.
vine la coal i ne aduce un scaun nou i lung i, dup 1
Nu-i vorb, c tot noi ne facem feliul" ), aa, cteodat,
trebat pe dascl care cum ne purtm, a stat puin pe gncliL
. din bul n care era aezat fila C U cruce-ajuta ') i bu-
apoi a pus numele scaujnuiui c a l u l blan i l-a lsat n coal
In alt zi ne trezim c iar vine printele la coal cu uJ lilli ) scrise de bdia Vasile pentru fiecare, am ajuns la tr- 5

Fotea, cojocarul satului care, ne aduce dar de coal nou I Iflfi '), ciela trtaji la ceaslov, i-apoi d Doamne bine!- ) In
drgu de bicior de curele mpletite frumos, i printele i p. ! ) | I M printelui i a dasclului intram n inirim, ineam ceaslovul
nume Sfntul N e c u l a i , dup cum este i hramul bisericii i li M I n s , i, cum erau filele ') cam unse, trgeau mutele i bon-
1

JV
Humuleti. Apoi poftete pe mo Fotea c, dac i-ar mai p| 11111 la ele, i cnd clmpneam ) ceaslovul, cate zece-douzeci
ceva curele bune, s mai fac aa din cnd n cnd cte un H i nuliete prpdeam deodat, potop e r a pe capul mutelor!
i ceva mai grosu, dac se poate. Bdia Vasile a zmbit ntruna din zile ce-i vine printelui! ne caut ceas-
tunci, iar noi colarii am rmas cu ochii holbai unii la alii. le, i cnd le vede aa sngerate cum erau, i pune m-
13
i-a pus printele pravil i-a zis c n toat Smbta 11 ^ a p de ncaz. i cum afl pricina, ncepe a ne pofti pe
se prociteasc bieii i fetele, adic s asculte dasclul pe { 1. la Blan i a ne mngia ou Sfntul Ierarh Neculai pen
care de tot ce-a 'nvat peste sptmn, i cte greeli a f ii 1 urile cuvioaselor mute i ale cuvioilor bondari, care
s i le nsemne cu crbune pe ceva, iar la urma urmelor, pricina noastr au ptimit.
fiecare greal s-i ard colarului cte un Sfnt Neculai. Atui
u 10 Nu trece mult dup asta i, prin luna lui Mai, aproape
copila printelui, cum era sprinar ) i plin de incuri
bufnit de rs. Pcatul ei, srmana! '
10
T ) nceput, s a f t o a .
Ia poftim de'ncalec pe Blan, jupneas ), zise pr \ \ * ) Htaie bun.
B l ) B a n i , m o n e d e d e aram d e 5 i 1 0 b a n i .
fl) Tnr nensurat. " i Tblia d e a r d e z i e p e c a r e c o p i i i nvau a s c r i e .
10) Slbu, puin d e s v o l t a t . I I I A-i f a c e c h e f u l .
11) Fat subire i mldioas. I U ) C e a s l o a v e l e p e c a r e alt dat c o p i i i nvau a c e t i , a v e a u zugr-
12) Venea, |M< p r i m a f o a i e , o c r u c e , c a s a j u t e c e t i t o r u l u i .
13) Lege. I) Utere.
14) Neastmprat. m ) Caiet de c a r t o n c u alfabetul.
15) Nervi. I ) Adic, las p e n o i !
1) Cucoan (n batjocur). M) F o i l e .
F) A nchide r e p e d e i c u s g o m o t .
110 111
28 29
de M o i ) , ndeamn pcatul pe bdia Vasile T n t u l ) , c| cu, de fric, cine tie cum, am izbutii de m'am ngropat n
mai bine nu i-oiu aice, s pue pe unul Nic'a lui Costachi s ml rn, la rdcina unui ppuoiu. i Nic'a lui Costachi, du
prociteasc. Nic, biet mai mare i nnlat n nvtur pani manul meu, i cu Teoader a Catinci, .ilt hojmalu,, au trecut
30
la genunchiul broatei ), era sfdit cu mine din pricina SmJ pe lng mine vorbind cu mare ciud, i se vede c i-a orbit
rndiei popii, creia, cu toat prerea mea de ru, i-am trai Dumnezeu de nu m'au putut gbui- ). i dela < vreme, ne mai 38

ntr'o zi o bleand, pentruc nu-mi da pace s prind mute. auzind nicio fonitur de ppuoiu, nicio sourmtux de gin,
i Nic ncepe s mscuite, i mscuit el, i m'ascult, i| 39 40
am nit ) cu rna'n cap i t i v a ) , la mama acas, i am n
unde nu s'apuc de'nsemnat la greeli cu ghiotura pe-o draJ ceput a-i spune ou lacrmi c nu m mai duc la coal mcar s
31
n i ) : una, dou, trei, pn la douzeci i nou. tiu bine c m'or omor.
Mi, s'a trecut de ag, zic eu n gndul meu! nc nu A doua zi ns a venit printele pe la noi, s'a neles cu tata,
m'a gtit de ascultat, i cte-au s mai fie! i unde n'a nceput m'au luat ei cu biniorul i m'au dus iar la coal. C d, i p
a mi se face negru pe dinantea ochilor i a tremura de mnioi cat s rmi fr leac de'nvtur zicea printele, doar ai tre
Ee-ei, acu-i acu! Ce-i de fcut, mi Nic, mi zic eu n mine! 4 1
cut de buche-lude-az-la ) i buche-ri-az-dra ), eti acuma la 42

32
i m uitam pe furi la ua mntuirii ) i tot scpram din pi ceaslov, i mne-poimne ai s treci la psaltire, care este cheia
33
cioare, ateptnd cu neastmpr s vie un lainic ), de colar tuturor nvturilor, i, mai tii cum vine vremea, poate s te
deafar, cci era porunc s nu ieim cte doi deodat: i-mi faci pop aici, la biserica Sfntului Neculai, c eu pentru voi m
crpa mseaua 'n gur cnd vedeam c nu mai vine, s m scu strdnuesc: am o singur fat i-oiu vedea eu pe cine mi-oiu
tesc de clria lui Blan i de blagloslovenia lui Neculai fc alege de ginere.
torul de vnti. Dar adevratul Sfnt Neculai se vede c'a tiut
de tirea mea, c numai iaca ce ntr afurisitul de biet n coal. He-hei, cnd aud eu de pop i de Smrndia popii, las
Atunci eu, cu voie fr voie, plec spre u, ies rpede i nu m mutele'n pace i-mi ieu alte gnduri, alte msuri; ncep a m
mai ncurc prin prejurul coalei, ci o iau la sntoasa spre Cas. da i la scris i la fcut cdelnia n biseric, i la inut isonul,
3 4
i cnd m uit napoi, doi hojmali ) se i luase dup mine. de parc eram biet. i printele m ie la dragoste, i Sm
i unde nu 'ncep a fugi de-mi scprau picioarele, i trec pe rndia ncepe din cnd n cnd a m fura cu ochiul, i bdia
lng casa noastr, i nu ntru'n cas, ci cotigesc ) n stnga 35 Vasile m pune s'ascult pe alii, i alt fin se macin acum la
43
30
i ntru n ograda uui m e g i e ) al nostru, i din ograd n moar! Nic'a lui Costachi cel rguit, balcz ) i rutcios, nu
37
ocol ) i din ocol n grdina cu ppuoi, care era chiar atunci mai avea stpnire asupra mea.
prii de-al doilea, i bieii dup mine! i pn s m ajung, Dar nu-i cum gndete omul, ci-i cum vre Domnul! ntruna
44 45
din zile, i chiar n ziua de Sfntul F o c a ) , scoate vornicul )
28) Srbtoarea morilor, n Smbta D u m i n i c i i M a r i .
29) Prostul. 38) A p r i n d e l a strmtoare.
30) N ' a v e a n i c i o nvtur. 39) A sri dintr'odat.
31) indril. 40) R e p e d e , f u g a .
32) L a fug. 41) , 42) N u m i r i l e l i t e r e l o r d i n a b e c e d a r , cruia i s e z i c e a d e o b i c e i u
33) Vagabond. az-buche. A z = a, b u c h e t = b .
34) Persoan nalt i sdravn. 43) ncruciat d e - u n o c h i u .
35) A coti. 44) S e serbeaz l a 2 2 I u l i e , c a s f i e f e r i t e d e f o c b u c a t e l e , c e r e a
36) Vecin.
37) L o c ngrdit u n d e s t a u v i t e l e . . , lele, e t c .
45) P r i m a r u l .

112 113
Iul Dimitrie i ali sfini mucenici, care au ptimit pentru dra-
din sat pe oameni la clac de dres drumul. Se zicea c are sl
1
ostea lui Hristos, mcar de-am fi i n o i ca dnii!
treac Vod pe acolo spre mnstiri. i bdia Vasile n'are
Ee-ei, pe bdia Vasile l-am pierdut, s'a dus unde i-a fost
ce lucra?, hai i noi, mi biei, s dm ajutor la drum, s nu
_cris! i printele/ Ioan umbla acuma cu pletele' vnt s g-
zic Vod, cnd a trece pe-aici, c satul nostru i mai lene dect
easc alt dascl, dar n'a mai gsit un bdia Vasile cuminte, har
alte sate.
nic i ruinos ca o fat mare. Era n sat i dasclul Iordachi fr-
i ne lum noi dela coal i ne ducem cu toii, i care 40
n.utul ) dela strana mare, dar ce U bun! tia i el glasurile
1 0
spau cu cazmalele, care crau cu trboanele ) , care cu cni le din afar de biseric nu-i vorb, dar clmpnea "'") de btrn 1

ele, care cu covile, n sfrit lucrau oamenii cu tragere dta Ce era,i-apoi mai avea i darul suptului ). 51

inim. Iar vornicul Nic'a Petrici cu paznicul vtmanul, i c Aa dar coala a rmas pustie pentru o bucat de vreme,
iva nesplai de mazli se purtau printre oameni de colo pn i civa dintre noi, care ne ineam de printele Ioan, calea-va-
colo. 52
lea: biserica deschide ) pe om. Duminicile bziam la stran i
i cnd deodat numa iaca vedem n prund civa oameni liarti! cte un colac. i cnd veneau cele dou ajunuri ' ), cte 5 1

claie peste grmad i unul din ei mugind puternic. Ce s fie treizeci-patruzeci de biei fugeam nnaintea popii, de rupeam
acolo, ziceau oamenii alergnd care de care din toate prile? omtul dela o cas la alta, i la Crciun nechezam ca mnzii, iar
47
Pe bdia Vasile l prinsese la oaste cu arcanul ) l cetlui.i 5 4
la Boboteaz strigam chiraleisa ) de clocotea satul. i cnd ajun
acuma sdravn i-1 puneau n ctui s-1 trimeat la Piatr. Iaca gea popa, noi ne aezam n dou rnduri i deschideam calea,
pentruce scosese atunci vornicul oamenii la clac. Aa cu am- iar el i trgea barba i zicea cu mndrie ctr gazd:
gele se prindeau pe vremea aceea flcii la oaste. Aitia-s mnzii popii, fiule. Nite zile mari ca acestea
Afurisit privelite mai fu i asta! Flcii ceilali pe dat le ateapt i ei cu mare bucurie tot anul. Gtitu-le-ai ceva bob
53 5fi 57
s'au fcut nevzui, iar noi copiii ne-am ntors plngnd pe l.i "ert, glute ), turte cu julf ) i varzare? ).
casele noastre. Gtit, cinstite printe, poftim de ne blagoslovii casa i
48
Afurisit s fie cneriul ) de vornic, i cum au ars el inimi asa i poftim de mai edei, s ne ad peitorii.
unei mame, aa s-i ard inima Sfntul Foca de astzi, lui i tu Cnd auzeam noi de mas, tbram pe dnsa i-apoi aine-te
turor prtailor si, blstmau femeile din sat cu lacrmi de foc gur, vorba ceea: de plcinte rde gura, de varzare i mai tare.
n toate prile. Ce s faci, c doar numai de dou ori pe an este ajunul!
Iar mama lui bdia Vasile i petrecea bietul la Piatra, bo- Ba la un loc, mi-aduc aminte, ne-am grmdit aa de tare i
am rsturnat masa omului cu bucate cu tot n mijlocul casei, de
cindu-1 ca pe un mort.
Las', mam, c lumea asta nu-i numa ct se vede cu 49) C e l c a r e vorbete p e n a s .
ochii, zicea bdia Vasile mngind-o, i'n oaste triete omul 50) A d e s c h i d e i nchide g u r a c u s g o m o t .
bine dac-i vrednic; otean a fost i Sfntul Gheorghe i Sfn 51) Beia.
52) Lumineaz.
53) A j u n u l Crciunului i a j u n u l B o b o t e z e i .
54) Cntec d e Boboteaz: D o a m n e miluete = k y r i e e l e i s o n ( c u v i n t e
46) Roab. ... . eti).
47) F u n i e lung c u u n la l a c a p c u c a r e s e p r i n d e a u c a u d i n ner 55) S a r m a l e m a r i d e p o s t .
ghelie, a p o i f u n i e c u c a r e s e p r i n d e a u t i n e r i i s p r e a f i dui l a o a s t e , m 56) U n f e l d e a l u a t c u f o i subiri c u smn d e cnep pisat.
vremea aceea. 57) Plcinte c u varz.
48) O m ru, cinos.
115
114
i-am dogorit obrazul printelui de ruine, dar el tot cu buntate:
De unde nu-i, de-acolo nu se vars, fiilor, ns mai mult
bgare de seam nu stric!
Apoi la hramul bisericii se inea praznicul cte o sptmn FRUMOASA COMUN

CRUOVA
ncheiat i numai s fi avut pntece unde s pui coliva i buca
tele, atta de multe erau! i dascli i popi i vldici i de tot
soiul de oameni din toate prile se adunau la hramul bisericii din
Humuleti, i toi ieeau mulmii. Ba i pe la casele oamenilor
se osptau o mulime de strini. i mama, Dumnezeu s'o ierte, de N . BATZARIA
stranic se mai bucura cnd se ntmpla oaspei la casa noastr
i avea prilej s-i mpart pnea cu dnii.
Ori mi-or da feciorii dup moarte de poman, ori ba, mai
bine s-mi dau eu cu mna mea, c* oricum a fi, tot s mai
ap>roape dinii dect prinii. S'au vzut de-aestea!
i cnd nvam eu la coal, mama 'nva cu mine acas i ^- nchid ochii, ca s vd mai bine cu ochii minii i s pot da
5 8
cetea acuma la ceaslov, la psaltire i Alexandria ) mai bine dect mai lesne via unor imagini peste care s'a aternut un ir de
mine, i se bucura grozav cnd vedea c m trag la carte. ani aa de lung, nct nici nu-mi vine la ndemn s le fac so-
I coteala i s exprim lungimea lor prin cifre precise. tiu numai
38) I s t o r i a l u i A l e x a n d r u Machedon. c nu sunt departe de adevr, dac spum, de pild, c voi trezi
amintiri de acum o jumtate de veac.
Iat-ne elevi la liceul din B i t o l i a , acest ora, care era cen
trul micrii noastre culturale i naionale din Macedonia, Pind
i Albania. La Bitolia, ne cunoteam unii pe alii, fii de Romni
' venii din toate inturile Peninsulei Balcanice, acolo ne nsueam
|noi cultura romneasc i, odat cu cultura, dragostea pentru
Itot ce era romnesc. L a liceul dela Bitolia luam noi cunotin
ION CREANGA despre trecutul neamului romnesc i despre mreaa lui menire
S ' a nscut n Humuleti, J u d . Neam, n 1 8 7 3 , m o a r e l a 1 8 8 9 . nva l a in viitor.
T g . Neam, l a coala catihetic d i n Flticeni i n stfrit l a s e m i n a r u l d e l a
S o c o l a (Iai). B u n p r i e t e n c u E m i n e s c u , e l intr p r i n a c e s t a n c e r c u l Dar Bitolia era aezat la es, pe cnd noi, elevii, eram n
J u n i m i i i-i ncepe c a r i e r a literar c u lucrrile p e c a r e l e public n 'covritoarea noastr majoritate fii ai munilor. Ateptam deci
Convorhirile l i t e r a r e " . Creang e s t e r e p r e z e n t a n t u l t i p i c a l ranului cu nerbdare sosirea vacanei, ca s ne ntoarcem la comunele
romn, a l crui g l a s 1-a fcut s rsune n l i t e r a t u r a noastr, p r i n o p e r a
l u i . E l a t u r n a t n a n e c d o t e l e , p o v e s t i r i l e i a m i n t i r i l e l u i , adevra noastre de munte, s cutreerm falnicele noastre pduri de fagi
t u l s u f l e t a l ranului c u ntreaga-i concepie d e s p r e l u m e i via. D i n i de brazi i s respirm un aer sntos i nviortor.
o p e r i l e l u i : S o a c r a c u t r e i n u r o r i , C a p r a c u t r e i i e z i , Pungua c u d o i
b a n i , Dnil P r e p e l e a c . P o v e s t e a l u i H a r a p alb,. F a t a b a b e i i f a t a m o Pn la comuna mea de natere, pn la marea, mndra i
ului, I v a n Turbinc, A m i n t i r i d i n copilrie, P a p a D u h u l , L i n a Ctlina. frumoasa comun Cruova, era de strbtut o distan de aproape
C i n c i pini, I o a n Roat i C u z a Vod. S c r i s o r i .

116 117
5 0 de chilometri, drum pe care trebuia s-1 facem clri i care
inea de diminea pn seara.
Indreptndunne spre Nord-Vest, strbteam o bun parte
din vechia cmpie a Pelagoniei i trecem prin ruri ce au fost
martore la mari fapte istorice svrite n vremea de demult.
Roditoare este cmpia Pelagoniei, totui, n satele bulgreti
prin care ducea drumul nostru, era lips i srcie. Mici, joase
i puin ngrijite erau locuinele ranilor, iar pe chipul acestora
nu se oprea niciodat veselia i voia bun.
E adevrat, pmntul lucrat de dnii ddea rod din belug,
numai c, din acest rod, lor le rmnea o parte mic de tot, par
tea cea mare partea leului mergnd n grmezile proprie
tarilor de pmnt, n minile Turcilor. Aa se face c era atta
necaz i srcie pe un pmnt fa de care Dumnezeu fusese
darnic.
Dar drumul nostru ducea i prin sate mahomedane, sate cu
cini ri i cu oameni i mai ri. Atacndu-te i trgndu-te din
toate prile, cinii izbuteau uneori s te trnteasc de pe cal,
pe cnd stpnii cinilor, n loc s-i alunge i s-i vin n aju
tor, i asmueau i fceau haz de primejdia n care te gseai de a
fi sfiat. De aceea, nu era prudent s porneti singur la drum.
Se tergea ns apstoarea impresie ce-i producea trista n
fiare a satelor bulgreti i se uita emoia i spaima de care
aveai parte prin satele turceti. Se pornea s sufle un vnt r
coritor, vnt ce-i aducea vestea c te apropii de regiunea mun
ilor cu aer sntos.
Iat, colo la dreapta, aproape de vrful unui munte nalt str
lucete ceva n razele soarelui ce se pregtete de culcare. E o
mnstire, care trezete amintiri din vremuri n care istoria se
mpletete cu legenda. L a mnstirea aceea se afl mormntul lui
M a v c u Cviorul (Kralievici Marko), cel narmare erou legendar
al slavilor dela Sud i adugm un personagiu istoric ale
crui fapte nu ndreptesc nici pe departe legendele extraordi
nare create n jurul lui.
Stpnitor pe o rioar al crei centru erau oraul Perlepc,
Marcu Criorul e btut de sultanul .Muraf /, pentru ca Baiazid,

118
T i n e r i nsurei, romni m a c e d o n e n i
urmaul lui Murat, s-1 ia ca vasal n oastea cu care pornise m
M a c e d o n i a " i-a consacrat pagini pline de aprecieri din cele mai
potriva lui M i r c e a cel Btrn. Printre cei czui n btlia dela
mgulitoare, att despre frumuseea comunei, cl i despre ospi
Rovine a fost i Marcu Criorul. talitatea locuitorilor.
...Dar s ne vedem mai departe de drum. Rcoarea se simte
din ce n ce mai plcut, iair aerul ce respiri este din ce n ce mai i nu era mic mndra noastr comun. Avea doar 2800 de
nviortor. case, dup cum Turcii fceau recensmntul. 2800 de case n
seamn 2800 de familii, deoarece n nici o cas nu locuiau dou
Deodat te gseti n faa unui zid de muni. In vrful lor,
sau mai multe familii. Acolo nu se punea problema chiriailor,
asemeni unor sentinele naintate, se zresc trei, patru case albe,
pentru simplul motiv c nu existau chiriai.
artnd i mai albe n lumina soarelui.
Sunt cele dinti case ale comunei Cruova. Socotind deci n medie cinci membri de familie, ajungem la
Acum ncepe urcuul. C u contribuia bneasc a locuitorilor un numr de 14 mii locuitori. Dintre acetia, 9000 erau Romni,
din comun, inginerii fostului stat turcesc au construit o osea 4000 Bulgari i 1000 Albanezi cretini, care, cu trecerea timpu
dela poalele muntelui i pn la intrarea n comun. Dac ai tra lui, se romnizaser cu desvrire. Familii turceti? Niciuna,
ge-o n linie dreapt, oseaua sar ntinde pe o lungime de vreo dect trziu de tot, atunci cnd, n sfrit, i statul turcesc i-a
treizeci de chilometrii. Ins distana dela poalele muntelui i pn adus aminte c ntr'o comun aa de mare trebue s fie repre-
la intrarea n Cruova nu este dect de patru, cel miult cinci chi- zintat i el printr'un organ administrativ.
lometri. Aa dar, ca s urce muntele, trebue s erpuiasc mereu, i aa, subadministratorul de plas turc (n limba turc se
mereu. numea mudir'', (cuvnt care se traduce prin director") i-a
Dup acest numr respectabil i obositor de serpentine, s adus soia n'avea dect una i copiii. A fost prima familie
pate n ziduri de stnci, zreti mai nti o pdure falnic de fag, turceasc, iar ei nu i-au urmat altele.
pentru ca puin dup aceea s te pomeneti n faa unui tablou Lipsa administraiei oficiale turceti nu ndreptete con
de adevrat feerie. Te freci la ochi, creznd c vederea te n cluzia c marea noastr comun, crat la vreo 1200 de metri
eal. In adevr, eti pus naintea unei panorame cum nu i-ai fi deasupra nivelului mrii, ar fi fost un fel de sat fr cini, n
nchipuit c ar putea s exilste. care oricine i-ar fi putut ngdui orice i-ar fi trecut prin cap.
C a ntr'un cazan rsturnat, vezi o ngrmdire de case, de Aveam autoritile noastre locale, alese de noi nine. Aveam
nenumrate case, care de care mai albe, mai mari i mai fru primarul nostru, aveam sfatul btrnilor i aveam perceptori alei
moase. Toate cu ziduri groase de piatr, toate cu acoperiurile tot dintre locuitorii comunei.
de ardezie, toate avnd cel puin un etaj, foarte multe avnd bal
coane i toate putnd ine loc de fortree. Precum se vede, eram nite supui turci, care nu vedeam
Ii vine s crezi c aici i-ar fi strmutat castelele lor cava Turci i n'aveam aproape nici un contact cu autoritile statu
lui. Supuenia noastr se exprima prin faptul c purtam fes n
lerii feudali.
Acestea sunt casele comunei Cruova, case locuite de oa loc de plrie sau cciul i prin birul absolut infim ce trebuia
meni panici, dispui spre veselie i bucuroi de oaspei. s pltim.
E Veneia de uscat", a spus despre comuna Cruova filo Un amnunt caracteristic: pn la vrsta de 11 ani, cnd
logul german G. Weigand, care a cercetat-o. De asemenea, re m'am dus ca elev la liceul nostru dela Bitolia, nu vzusem nici
gretatul I o n Neniescu n lucrarea sa Cltorii la Romnii din un steag turcesc, aa c nici nu tiam cum arat.

120 121
Dar s intrm n comun. Urcm strzi nguste, dar toate
pavate. Printre prvliile ce se nir de o parte i de alta a str au ntemeiat ntr'o poziie muntoas i bine aprat comuna
Cruova.
zilor, nu se vd crciumi, iar motivul este c n toat comuna nu
exist o singur crcium. Romnii notri, oameni sobri i cu Cele dousprezece grupuri au format tot attea enorii sau
grija demnitii personale mpins pn la extrem, nu cunoteau mahalale, care au continuat s poarte numele preoilor, care ve
niser mai nti.
obiceiul de a petrece n localuri de consumaie i de a se trece
cu butura. Fac sforri de memorie i nu-mi aduc aminte s fi i au nceput s rsar casele. N u locuine mici i improvi-
f zate la repezeal, ci cldiri mari, solide unele chiar monu
vzut vreodat cznd pe cineva pe strad. Nenorocitul acela ar
mentale.
fi fost descalificat i scos din rndurile societii.
Urcnd mereu i, din cnd n cnd, oprindu-ne ca s mai Iat, bunoar, casa lui N i c i o t a , o imitaie a unui palat dela
4
rsuflm, sosim n centrul comunei i anume n fa ,a bisericii cu Veneia, cu 64 de ncperi, cu o curte interioar patio" i
hramul Sfntului N i c o l a e . Biserica are proporii de catedral, iar cu ziduri pe care tunurile turceti ce au nbuit revoluia din
1903, nu putuser mcar s le zgrie.
tmpla ei, care a'ars cu prilejul revoluiei macedonene din anul
1903, era o capodoper cum rar se mai ntlnete. Un artist Iat casa lui I c o n o m u , imitaie a unui palat dela Florena.
artist din natere a lucrat douzeci de ani fr ntrerupere, In case era curenie desvrit, era mobil frumoas, dar
i o auster via de familie.
ca s sculpteze n lemn de nuc faptele mai nsemnate din Noul
Testament. Oameni ndrznei i ntreprinztori, Romnii notri mer
geau prin strinti, unii dintr'nii prin ri ndeprtate, mun-
Doisprezece preoi slujeau la aceast biseric. Slujba se fcea
ueau din greu, iar cei ce nu^i gseau acolo moartea, se napoiau
n limba greceasc, dei toi preoii erau Romni din Cruova
n comun, avnd ca prim grije s-i ridice o cas ct mai fru
i nc din familiile cele mai bune. Ba chiar misiunea de preot
moas i mai impuntoare.
trecea din tat n fiu.
Asa a fost comuna Cruova i aa a ajuns ea s fie o perl
Numrul celor doisprezece preoi era dup numrul celor
a Macedoniei, obiect de admiraie pentru strini i de mndrie
dousprezece grupuri de Romni, care, cu dou veacuri n urm,
ndreptit pentru locuitorii ei.
veniser din regiunea Albariiei de Sud, adic din acea regiune
al crei centru era marele i nfloritul ora Voscopole, ora
unde funciona o nalt Academie, ora care poseda o bibliotec
bogat i cea mai veche tipografie din Peninsula Balcanic.
In jurul oraului Voscopole erau alte mari i prospere ase NICOLAE BATZARIA
zri romneti ca: Niculia, N i c e a , Lnca, Lenotope, Gabrova C u n o s c u t p r i n n e o b o s i t a s a a c t i v i t a t e n l u m e a romneasc cultural,
aceast din urm comun era locul de natere al prinilor ne este u n u l d i n c e i m a i d e seam c o l a b o r a t o r i a i a c e s t u i C a l e n d a r c a r e
t i n d e n acela t i m p s f i e i o oper d e l u m i n a r e a spiritual p e n t r u
muritorului Mitropolit aguna.
Macedo-Romni.
Silii de mprejurri asupra crora spaiul nu-mi ngduie N i c o l a e B a t z a r i a a l u p t a t toat viaa p e n t r u a uura d u r e r i l e frailor
s struesc, Romnii din aceast regiune i-au prsit vechil lui d e d i n c o l o d e Dunre, d u r e r i p e c a r e l e - a g u s t a t i e l f i i n d d e o r i g i n e
lor cminuri i au luat drumul pribegiei. Dousprezece grupuri Macedonean.
dintr'nii, avnd n frunte pe preoii lor i ducnd ca amintire S ' a nscut n 1 8 7 5 , 1 8 M a r t i e , n c o m u n a Cruova d i n M a c e d o n i a . S t u
d i i l e U n i v e r s i t a r e l e - a fcut l a F a c u l t a t e a d e L i t e r e d i n Bucureti.
din cele mai preioase sfintele icoane, au trecut n Macedonia i
Viaa i-a d e d i c a t - o s c r i s u l u i , ajungnd r e d a c t o r l a z i a r u l Universul"

123
.i d i r e c t o r a l r e v i s t e i Universul C o p i i l o r " . A s c r i s a r t i c o l e l a o s e r i o
d e a l t e p e r i o d i c e romneti.
A l u a t p a r t e activ l a viaa noastr politic, f i i n d c o n s i l i e r c o m u n a l
n Bucureti, d e p u t a t i s e n a t o r . i a j u c a t u n r o l i m p o r t a n t n viaa c u l
Rspndirea Otomanilor
de I. S MIONESCU
tural i politic a t t d e sbuciumat a M a c e d o n e n i l o r u n d e a o c u p a t d e m Preedinte a l A c a d e m i e i Romne
niti d e p r i m u l r a n g .
O p e r e : 6 2 cri p e n t r u c o p i i i t i n e r e t , 1 8 A l m a n a h u r i p e n t r u c o p i i D'aa-i D o a m n e 'titre strini
t i n e r e t , 3 v o i . d e a n e c d o t e n v e r s u r i n g r a i u l m a c e d o n e a n . Srmana L e i l a C a mldia i n t r e spjnl
( r o m a n ) ; T u r c i a J u n i l o r - T u r c i ( a m i n t i r i ) ; C o l i n a ndrgostiilor ( n u Sufl vntul 'o cltete
v e l e ) ; S p o v e d a n i i d e cadne ( n u v e l e ) ; T u r c o a i c e l e (schie i n u v e l e ) ; D e toi spinii mi-o lovete.
P r i m a turcoaic ( n u v e l e ) ; I n nchisorile turceti ( a m i n t i r i ) ; I n tineree (Cntec din Transilvania)
s a u l a btrnee (poveti).
T r a d u c e r i : Poveti d i n A n d e r s e n ; L u m i n a o c h i l o r d e R a b i n d r a n a h T a -
gore etc. Romnia, chiar n graniele ei lrgite nu cuprindea ntreaga
Muflare romneasc, aflat pe faa pmntului. I
Nu exist alt popor, dintre cele din Europa, care s aib o
rspndire mai larg n toate direciile i chiar la deprtri mari,
de smburele central ca poporul romnsc. De rul traiului de
acas s'au luat lumea'n cap i Slovacii, Cehii ori Polonii. Sau
mprtiat i ei mai ales dincolo de Ocean, unde li se ngduia s
munceasc pentru pnea zilnic. Asemenea grupe emigrate s'au
rupt de smburele etnic; s'au mprtiat din prea plinul ce nu mai
ncpea n teritorul lor de batin. Nici unul dintre aceste po
poare ns nu e rspndit de jur mprejurul teritoriului lor de
natere, sub attea stpniri deosebite, cum e Poporul romnesc.
Pe o hart a neamurilor din Europa, ntinderea lui iea o con
figuraie asemenea unei amoebe, cu pseudopode neegale, care mai
lungi, care mai scurte. Unele din aceste prelungiri tot mai sub
iate, naintate prea adnc n inima altor popoare, au fost topite,
ne putnd rezista desnaionalizrii. Au disprut Romnii ca etni-
i irate, dar au lsat dovada ntinderii lor n decursul vremurilor.
Prin osteneala muncii migloase, profesorul clujan N . Drgan,
disprut n puterea vieii, a dovedit c Romnii au existat ctre
vest dincolo de Tisa, unde s pstreaz nc numiri romneti de
localiti. In spre Moravia se afl nume de muni de origin ro
mneasc. In vechea Polonie s'au pstrat obiceiuri care dovedesc
traiul ndelung al Romnilor prin acele inuturi.
A u fost multe pricini care au nlesnit ntinderea radiar a
Romnilor.
125
124
liea'n cap mutndu-se aiurea. Turcii i Ruii mnau ca nite
In primul rnd este chiar marea ntindere iniial unde au turme prizonieri ori populaie panic ducndu i departe de ve
luat natere din poporul dac, cu o rspndire din spre sud de a trele lor.
stnga Dunrii pn'n nord, iar spre rsrit pn'n inuturile azi I Cnd D . C a n t e m i r s'a retras spre Harcov, a fost ntovrit
eliberate de vrednicia ostailor romni. Aa se lmurete limba, de mu de moldoveni aezai pe moiile pribeagului domnitor.
n fond aceiai, din miezul Peninsulei Balcanice pn aproape de Urmar prigoanele ungureti n Ardeal, birurile pn la is-
Bug. fcvire n Principate, persecuiile religioase, secetele ndelungi.
Poporul romnesc a fost i a rmas n bun parte pn azi ] pucau oamenii care ncotro puteau, unii spre muni dinspre es,
cu o excepional putere de nmulire. A u fost ani, chiar din vre de nu au mai rmas dect numele la multe sate din ara-de-jos
murile de acum cnd Romnii stteau n fruntea multor alte po I Moldovei; alii dinpotriv treceau munii dinspre apus. Desc-
poare n privina naterilor numeroase, ntrecnd i pe acele ves carea Moldovei e o urmare a presecuiilor din partea regilor un
tite prin nmulirea lor, cum sunt Japonezii ori Italienii. gureti asupra populaiei i a cpeteniilor ei din Maramure.
Fa de nmulirea neamului romnesc, spaiul lui vital, de In veacul al XVIII-lea ca urmare a prigoanei religioase dus
veni tot mai restrns. Oamenii i cutau loc sub soare. Era na Ardeal, mpotriva celor ce ineau la credina strbun, muli
tural s se ntind tot spre periferia smburelului central. dintre acetia s'au lsat spre Principate, dup cum cei din Prin
Nu a avut loc numai o fireasc expasiune datorit nmul cipate de pe urma srciei nsprite prin birurile neomenoase,
irii. Intervin i cauze felurite, care aduc micri mai brute, mai 'receau Nistru la Rui, ori Dunrea la Turci".
intense, fie din ioc n ioc n cuprinsul rii, fie peste graniile tem In deosebi, n nteaga micare repetat a populaiunii rom-
porare. Aproape nu e veac din viaa poporului romn, care s nu eti, de mare nsemntate pentru ntrirea i lrgirea romnis-
fie nsemnat cu asemenea neogoiere silit, cci linite mai nde ului, au fost revrsrile intermitente din prea plinul Ardea-
lung nu s'a aezat prea adesa pe meleagurile romneti. Din po ului spre periferie. Dup cum Blcescu a asemnat Transilvania
triv. Cerul era mai mult nourat, cu furtuni nprasnice. Seninul a o cetate a romnismului, din punctul de vedere al micrilor
rar se ntindea pe deasupra noastr. e populaie Ardealul se poate asmui unor izbucuri, izvoare in
Chiar dela nchegarea poporului daco-roman, nvlirile de termitente care din vreme'n vreme revars din adncul stncelor
vala de ap limpede i rcoritoare, cu atta putere uneori n
veacuri dinspre rsrit, asemenea puhoaielor pustiitoare, au avut
t chiar dela izvor e n stare s fie folosit.
drept urmare micri de aprare, prin taina vilor nfundate ori
prin depresiunile nchise de muni (ara Haegului, Maramu Cele mai importante micri radiare, unele ndeprtate de
reul) . te de kilometri, persistente o lung bucat de vreme, sunt n
egtur cu ndeletnicirea pstoriei, principal dela nceputul nce-
Nprasnica nvlire a Slavilor i aezarea lor mai temeinic
uturilor. Drumurile oilor" n amnunimi cunoscute azi, dato-
n stnga Dunrii, a desprit dintr'un nceput cele dou m a r i ;
t unor destoinici cercettori dela Universitatea din Cluj for
ramuri romneti: balcanic i dacic.
au o pnz ce acopere mare parte din pmntul romnesc, pn
Urmar apoi furtunele puternice abtute n veacuri peste :
ncolo de granie.
veacuri asupra fiecrei din aceste pri, care au nscut vrtejuri
Documentele italiene de la Sfritul Evului Mediu numesc
i curente de deplasare neogoiate deplin, nici n veacul n care
mni (Stanchus, Radus, Demetrius) care ajung ca negustori n
trim. Nu erau numai cauze venite din afar, din nvliri de alte rgurile din Crimeia. Sunt pomenii i n 1290 ( G . I . Bvtianu).
neamuri peste noi. Ttarii au pustiit ntr'o parte. Norodul i lua

127
126
In deosebi mocanii, mrginenii, brecanii dela marginea ex-l
tem a Transilvaniei, mnndu-i turmele bogate, la iernat, in
inuturile cu puni ntinse, ajung pn'n regiunile de dincolo dl
M. Caspic. Chiar n vremurile mai noi, pstori mrgineni tred
de Caucaz i Caspica, ajung pn n regiunea lacului Arai. B u c u r
J u g u r e a n u din Cacova a strbtut prin pustiul Kizil-Kum (Fre-
metca-Roie). D u m i t r u D r a g o m i r a lui Iacobu din Vale ajunge
pn la Buchara; I . Comande la Mercurea-Sibiului pn la gra
nia Afganistanului, clcnd astfel pe drumul lui A l e x a n d r u Ma-
chedon, pn spre India. A u tras ns brazde adnci n rspn
direa i ntrirea romnismului n deosebi din apropierea Car-
pailor. Prin curajul cu care au rzbtut pretutindeni, nvingnd
greutile de tot soiul, au dovedit ct energie zace ascuns la
Romnul cu aparen de adormire. In lungul drumurilor btute
pe jos, cu popasuri, vremelnice, au ntemeiat aezri gospod-
roase pn'n Dunre i Mare. Pribegia n locuri puin cunoscute,
nu ntotdeauna cu primire prietenoas, cere o voin ndrjit i
o energie nenfrnt, pe lng o munc fr samn de grea, n
suiri care, dac sunt nteite, cultivate, stau pretutindeni la baza
progresului omenesc.
Faptele de adevrai Wikingi romni, ale oierilor mrgineni,
dela Poiana Sibiului, Tilica ori Jin, descrise cu mult documen
tare de ctre N . D r a g o m i r , profesor secundar din Cluj, reprezint
icoana puterii noastre de munc i expansiune, ca i chezia po
sibilitii din viitor de a nlocui n toate direciile pe strinii,
care au acaparat la noi ocupaiunile cele mai rentabile. Astfel se
lmurete chiar vitalitatea i pstrarea etnicitii noastre la fraii
din locuri deprtate, hruii i gata s fie nghiii de cei care-i
nconjur, n mai mare numr i mai ales folosind mijlocul asprei
administraii.
Dac n rile unde se afl Romni s'ar face statistici cin
stite, dup naionalitate, pe lng cele vre-o 13 milioane de ro
mni (72% din populaie) din cuprinsul Romniei dela 1930, ar
trebui de adugat cel mai puin vre-o 3.000.000 de Romni aflai
n restul lumii, chiar dup socotelile, de sigur mult deprtate de
realitate, ale stpnitorilor interesai. Astzi n afara granielor
\
128
RSPNDIREA ROMNILOR
inii dela marginea ex LEGENDA
| ( M.ip.iiti absolute)
bogate, la iernai, in ((.in.iiii i n m i n o r i t a t e . )

Iigiunile de dincolo do
pstori mrgineni tivi
H M lacului Arai. B u c u r
ulmi Kizil-Kum (Fiv
li <>/>HI/ din Vale ajunge
i Sibiului pn la gr
im I lui A l e x a n d r u Mn
azde adnci n rspn
l>i din apropierea Car*
i 1 rtutindeni, nvingnd
n< zace ascuns UI
r g i e

Rgul drumurilor b t u i

meiat aezri gospod!]


Incuri puin cunoscute,!
K o voin ndrjit m
lua samn de grea, n
Iau pretutindeni la b<u

i, ale oierilor mrgineni,


usc cu mult docurneiMJ
idar din Cluj, reprezini!
suine, ca i chezia poif
ii o direciile pe strinill
mai rentabile. Astfel m
noastre la f I M
l u i c i t i i

I I C nghiii de cei c a r i i
l folosind mijlocul asprii

u s'ar face statistici cili


vreo 13 milioane de r
I Romniei dela 1930, 1
000.000 de Romni <
- sigur mult deprtate i f l
vstzi n afara graniel^B
ale mai tresc cel puin 6 milioane de Romni, tn Rusia peste
milioane, n Ungaria aproape 1.500.01)11.
\ Muli Romni se gsesc de a stnga Nistrului pn departe
regiunea Bugului (Buhul lui M i v o n C o s t i n ) , de deasupra ca
la abea acum, prin naintrile vitejilor lor frai necunoscui,
a rdicat ceaa n care triau desprii din vechi timpuri, Ro
mnii transnistrieni sunt n mare parte btinai pe locurile n
care-i duc viaa, cci strbunii Daci se ntindeau pn iu aceste
pri iar Romanii au lsat urmele ntinderii lor prin aceleai re
giuni. Cronicarul rus Nestor vorbete de Volochi, numele Ro
mnilor, nc nainte de stpnirea Ungurilor pe Tisa.
Peste esutul strvechiu al Romnilor btinai, s'au aezat
n diferite vremuri Romni din Principate i chiar din Transil
vania. Pe timpul lui Duca Vod care se numea Domn rii
Moldovei i Ucrainei", la sfritul veacului al XVII-lea, a trecut
Nistrul mult gloat.
Dea stnga Nistrului sate compacte se in una, dela Mohilev
pn la Ovidiopol lng Odesa, cu numere romneti ca Botoani,
Creeti, Grdinia, tirba i cte altele. Drumul baciului" nume
pstrat i azi, spune obria locuitorilor, agricultori i oieri nainte
de orice. Prezena lor compact n aceast regiune este de altfel
Dnsfinit i prin Republica moldoveneasc" nfiinat de Uniu-
Hpa sovietic, avnd drept capital Tiraspol. Ctre rsrit sate
romneti se ntind pn spre Harcov, cu locuitori pstrai nc
de pe vremea lui D . Cantemir, pe moiile druite lui de Petru-cel-
M a r e . Sunt Romni, oieri transilvneni, n Crimeia, prin mpre-
|urimele oraului Simferopol ori spre Kerci, dar i mai la rsrit
He M . Azov, spre Caucaz.
Ct jale domnea la aceti nstrinai, care au pstrat graiul
strmoesc, ct i obiceiurile strbune la srbtori, nunt ori
botez, nu poate fi nchipuit dect din cntecele populare, sin
gura form ngduit de a-i arta aleanul:

9 Psric d i n ara m e a
Sboar napoi l a m a m a m e a
i s p u n e - i : C o a c e p a n e sntoas
i s ' o mnnci bucuroas.

!
129
B l e s t e m a r e s'aib n cas
D a l a m i n e s n u v i i C a r e d e l i m b a 'alas.
C e u s u n t n n e g r i p u s t i i C a r e 'alas l i m b a l u i ,
P e s t e N i s t r u i p e s t e a p e S ' l ard prla f o c u l u i .
U n d e n i c i hrtia n u rzbate.
Pe lng atia din neamul romnesc care triesc n vecin-
Sunt adevrai eroi. ea noastr, de li se aude glasul pe celalt mal cnd .uluc sara
Cum tresc Romnii spre rsrit, unii trimii cu sila pn ele la adpat la Nistru ori Dunre, i sunt asemenea crengilor
pe coasta pacific a Siberiei, sunt sate de Romni pn'n Tisa la firate din trunchiul sntos, cu rdcini adncite n locul unde
apus, pn'n dispruta Cehoslovacie la nord; czut smna, asupririle i nevoile au mprtiat Romni i
Numeroi se afl n Banatul Jugoslav, dar mai ales n vechea colo de Ocean.
Serbie ntre Morava i Timoc, ca un golf etnic ce nainteaz Mai ales din Ardeal, cu loc puin rmas Romnilor pentru
adnc spre sud pn lng Ni, aproape-aproape s vie n atin icultur, din inutul Fgraului n deosebi, muli au fugit
gere cu Macedonenii. In judeul Negotin 69% din populaia sa s'au aezat n America de Nord, ca meseriai, muncitori n fa-
telor sunt romni curai, iar n Jugoslavia de eri triau mcar rici nti n Statele-Unite, ca agricultori i chiar pstori mai apoi
600.000 locuitori de origin romn. n Canada. Cnd greutile emigrrii au devenit aproape pro-
Din Valea Timocului satele romneti se nir unul lng ibitive pentru aceste ri, Romni din Ardeal, ca i muli din
altul, de-a dreapta Dunrii n Bulgaria pn la Dii (Vidin), Rus- asarabia, n anii de secet, s'au ndreptat i spre America de
ciuc, Turtucaia. Se socoate c mcar 215.000 de Romni vieuesc sud. Azi se gsesc se socot la vre-o 500.000 n afar de Sta
n Bulgaria. Dac faci cltoria cu vaporul pe Dunre i stau fe tele-Unite i Canada, n Panama, Mexic, Columbia, dar mai ales
meile la nlbit pnza, fiori i strbat inima, cci nu auzi dect n Argentina ori Brazilia. Pretutindeni sunt bine primii, ca oa
graiu romnesc de o parte i de alta a fluviului, care curge astfel meni harnici, muncitori, pricepui. Unii s'au mai ntors din pri-
aice prin inut romnesc. gie; cei mai muli ns au rmas locului, ncetul cu ncetul de-
i mai adnc jale te ptrunde numai gndindu-te la cte au nind ceteni cinstii ai diferitelor state, dar care tot mai repede
suferit i mai sufr nc fraii aromni, rspndii n insule com pcate i uit limba, dei i menin credina. Se nstrineaz
pacte n Albania, Grecia, Jugoslavia, n parte i n Bulgaria. Ca e an ce trece pstrnd doar n sufletul ndurerat amintirea ori-
stncile mereu lovite de jur mprejur de valuri neogoiate, aa re ginei lor.
zist aceti vrednici reprezentani ai trunchiului nostru etnic din Vraitea vremurilor s'a abtut crunt asupra rii i a nea
peninsula balcanic, mereu urmrii, mereu desprii. Se dum mului. Omul nu trebue ns s desndjduiasc. Dac mprejur
nesc ele ntre ele popoarele ce-i stpnesc, dar toate folosesc ace
rile istorice i geografice ca i rspndirea lor nu ngduia s
leai metode spre a-i desnaionaliza i a terge ori ce urm a exis
se strng la un loc toi Romnii n aceleai granie, rmne ns
tenei lor ca neam. datoria celor aflai nc liberi de a nu lsa s slbeasc contina
S ' a strns b u c u r i a d e l a n o i
solidaritii de neam la cei deprtai. Persist legturi sufleteti,
i n i s ' a strns sursul. care, ntrite, mereu viu ntreinute, nu numai c creiaz n jurul
numelui de Romn o aureol nestns, dar la mprejurri grele
i menin ns ct pot fiina lor etnic, cu toate greutile ii pe alii se pot, trebue, s se bizuie. Ori unde s'ar gsi, s-i
nenchipuite ce li se pun n cale. Sunt blstmai cei slabi de n se mcar gndurile i dragostea toi, n jurul ideei de neam,
ger, care-i uit graiul printesc: spre a-1 feri dela peire sau slbire, cci e mare pcat.
131
130
POVESTEA UNEI CRTI
9
PROTOPIRIA LUI CAVALIOTI
EIN U N I C U M "
de V I C T O R P A P A C O S T E A

Les l i v r e s s o n t l ' u n d e s a g e n t s d e l a p a i x " .


Louis Barlhou

9, n anul 1770. pe cnd flota faimosului Alexis Orloff aprea


pe mrile Eladei vestind zorile libertii, la Veneia eea de sub
[teascurile meterului Antonio Bartoli, cu cheltuiala prea cinsti
tului i prea folositorului domn Gheorghe Tricupa...", o carte mic.
nfiare umilit, menit ns a face una dintre cele mai mi
eunate cariere din viaa crilor. A fost botezat potrivit rostului
1
|, IlpmTOZcipia, adic Prima nvtur ). E r a ntocmit cum
arat i numele pentru folosina claselor elementare de pe
Ing Noua Academie, coala cea vestit a Moscopoei - ) . In afar
\e elemente de abecedar i de aritmetic, Protopiria mai cuprindea
numr de rugciuni, proverbe, fragmente din Biblie i un voca-
lar greco-aromno-albanez, alctuit din 1170 de cuvinte. Acest
Vocabular a fcut celebritatea crii i a aezat pe autorul ei ntre
precursorii linguisticei comparate.
Multe cri cu apariie zgomotoas, cu nfiare luxoas, scrise
de autori cu faim au eit cam n aceeai vreme din teascurile tipo
grafiilor dar puine sunt acelea care i-au pstrat renumele,
i nc mai puine acelea cari pornind att de umilit n via, s

*) Titlul complect este: ITpoToftstpfa sapa too oo^Xrf uoTdftoo xatdfts-


|L(TC(~O'J O'.octT/.X'/j. ' Icpoxrp'j-/o;. /ai -om~h~a-a
( K'jpo'j 9ao)(opoo 'Avct-
cao'O'j Ka6aXXt(i>tou tou MocrjwaroX(x6o, guvcsOstoa, xa . vov JCpcotov T U T T O I ; ;

JoG'.aa 5<*rdvYj toO ivrijioxdxoo xa ^pTfjotttBTdTOO KopCoa l'sor/p'/j Tpbcooica.


mj xa KoojiTj'sxTj zK'.l.zyj[t.iwj sx KaTpoq MoayoroXsojc. ' E V T ^ I O I V a W
1770. 'AvTcovup xo BoptoXi.
2) V i c t o r P a p a c o s t e a : T h e o d o r A n a s t a s i e C a v a l i o t i . T r e i m a n u s c r i s e
edite, Bucureti. 1 9 3 2 .

133
ajung la locul i nsemntatea Protopiriei. Scris pentru lumea aceea
pestri a Epirului i Albaniei meridionale, acest vocabular care N O U I PRECIZRI BIOGRAFICE
demonstra pentru prima oar ntr'aceast form, c sub coper-
Autorul Protopiriei, vestitul dascl Teodor Atanasie Cava-
mntul comun al bisericei rsritene tresc limbi diferite arunca
ti, rectorul Academiei din Moscopole a fost un om de mare
ntre cei pe cari libertatea avea s-i desbine, o punte de nelegere
"tur filosof matematician, fizician i poet admirat pentru
i nfrire. Pilda lui Cavalioti avea s fie n curnd imitat i de
3
smerenia i pentru nsuirile sale intelectuale nu numai n patria
alii amintim n primul rnd pe Daniil Moscopoleanul ) auto
s a dar n tot imperiul cultural al Eladei, pn departe n rsritul
rul lexiconului greco-aromno-bulgaro-albanez aprut n 1794. Aa
ortodox. L a Bucureti i Iai, n Academiile domneti din aceea
cum am spus i altdat, aceste dou scrieri pot fi considerate ca
v r e m e , dasclii i studenii au folosit ani dearndul n copii, cursu
cele mai frumoase daruri rezultate pentru cultura lumei i a D O -
rile de logic, de metafizic i fizic pe care nvatul dascl Ie
poarelor balcanice, de pe urma micrii intelectuale dela Mosco-
inuse tinerimei moscopolene n anii de glorie ai cetii. Biografii
pole. Primele studii pentru cunoaterea limbilor albanez, bulgar
~reci ca i cei apuseni preaslvesc pe Cavalioti iar unul dintre ei
i macedo-romn s'au ntocmit pe baza lor i tot cu ele ncepe
4
socoate, fr nici o rezerv, genial". Am amintit pe larg de
istoria renaterii spirituale a celor trei popoare. ) Thunmann, Pi-
ate acestea n monografia ce i-am consacrat acum civa ani. Aci
cot, Miklosich, Meyer i toi cei cari au scris dela apariie i pn ;
voi mrg ni s aduc doar cteva noui precizri.
n vremea din urm despre vocabularul lui Cavalioti, sunt unanimi
n afirmarea acestor opinii. L a noi, un entuziast scriitor al veacu La cap. Cnd i unde a murit Theodor Anastasie C a v a l i o t i la
lui trecut 1-a numit, nu fr dreptate primul dicionar romnesc"*). p. 3637 am dovedit c acel Ilaux 'Avaat. KagaXXimTYjcj care
Dar nainte de a povesti viaa plin de sbucium a acestei cri, ete refugiat n Austria pe la anul' 1808 i pe care l gsim ntre
vom spune, pe baza unor noui cercetri, cteva cuvinte asupra brenumeranii crii lui Roza nu este scriitorul nostru, cum s'a cre-
autorului. ut, ci fiul su. ncheiam atunci cu cuvintele Deci afirmaia lui
'athas i Z a v i r a s , c Teodor Anastasie C a v a l i o t i a m u r i t n anul
[1786, rmne n picioare. Deatfel, era greu de admis c un om pe
3) P e r i c l e P a p a h a g i , Scriitorii aromni n sec. XVIII p p . 4 0 4 4 . L a
pp. 1 0 5 i urmtoarele v e z i r e p r o d u c e r e a a c e s t u i l e x ' c o n . P e n t r u c o n t r i a r e contemporanii si l socoteau genial" ar fi putut tri nc un
buii n o u i i i m p o r t a n t e precizri, v e z i T h . C a p i d a n Aromnii, Dialectul *ert de secol p r i n A u s t r i a sau n orice alt parte fr a lsa
aromn, p p . 5 3 5 9 . T o t a c o l o i o c o p i e fotografic dup u n a d i n p a g i urm, o amintire, ct de slab..." i era de neneles adogm
nile lexiconului.
4 ) Ct a u f o s t d e u t i l e a c e s t e s c r i e r i i ct d e m u l t a u c o n t r i b u i t l a tzi ca moartea unui astfel de om s treac neobservat. Iat
redeteptarea naional a p o p o a r e l o r b a l c a n i c e s e v e d e d i n f a p t u l c, l a o nou descoperire lmurete n mod definitiv aceast chestiune.
civa a n i dup apari'a l e x i c o n u l u i l u i D a n i i l a f o s t n e v o i e d e o nou
ediie, i a r n 1 8 4 1 B u l g a r i i a u fcut o a t r e i a , n c a r e a u r e e d i t a t ns In revista albanez pentru istorie i literatur Leka, ce apare
n u m a i p a r t e a bulgreasc, nlocuind t e x t u l aromnesc i a l b a n e z c u u n Scutari, n numrul de pe August 1934, Ilo Mitke Qafezezi scrie
t e x t t u r c e s c . V e z i n T h . C a p i d a n , op. cit., p p . 5 3 5 7 nsemntatea p e n
t r u d i a l e c t o l o g i a sudslav a a c e s t e i s c r i e r i ; t o t a c o l o , informaie b i b l i o foarte interesant articol cu privire la viaa i activitatea uma-
grafic bulgar i rus. I n c e e a c e privete nsemntatea a c e s t o r s c r i e r i stului macedo-romn. In cuprinsul acestui articol istoricul alba-
p e n t r u A l b a n e z i v e z i i contribuiile m a i r e c e n t e a l e l u i I l o M ' . t k e - Q a f e - e z reproduce o mic nsemnare de pe condica mnstirei Sfntul
z e z i , Protopopa Theodhor Nastas-Kavallioti Vo.kopojar, n revista a l
banez Leka", V j e t i V I , N u m . V I I , K o r r i k 1 9 3 4 , p . 2 6 0 2 7 4 ; d e a s e - Koan Prodromul, pagina 29, unde diacul a nregistrat moartea n
meni P a p a s G a e t a n o P e t r o t t a , Popolo, lingua e letteratura albanese, P a - vatului. In cele cteva cuvinte se arat c vestitul pred-'cator i
lermo 1 9 3 1 - I X .
5) Vasile G r . P o p . Conspect asupra literaturii romneti i literailor linguist a murit n anul 1789 n ziua de 11 August i nu n 1786
e i d e l a nceput i pn azi, n ordine cronologica, Bucureti 1 8 7 5 , I , p. 6 0 . c u m a afirmat Zaviras i dup el Sathas. Iat nsemnarea:

134
135
n po T o ii ei p
1789, A o ^ o d a r o u ] | yjiipx, 6 eitXeptoosv to xoivov ypeo
o EspoStoLOxaXoi; npovcorcarcai; Sofotfpoc, 'Avaaxaaoo Ka-
ftaXkunr^ A u o v - a TOU r j j).vr vyj.
iM
n
(

1789 August 11, ziua a doua (Mari) a pltit datoria A P A * *


obteasc ierodidascalul protoiereu. Teodor Anastasie T o r s o ^ o \ o r i a t a ' t o t ,
Cavalioti. Venica lui pomenire.
Kcu A/oV/,UtonxTfc A / W z a % i ,
Din nenorocire, rmn nc necunoscute mprejurrile n care
s'a produs moartea destul de pretimpurie a lui Cavalioti. Pn Ia
alte mrturii lum de bun informaia culeas de Hahn, c ar fi
murit secerat de cumplita epidemie de cium care a bntuit Mos- KaJ Tif0dT0TOL7TOL Kue*#
;
copolea ctre f nele veacului X V I I I i a crei amintire se mai pstra G E O A i l P O r A N A S F A Z r O T
nc la data cnd cltorete scriitorul german. Ct privete fa
milia lui Cavalioti am artat c nvatul dascl a avut un fiu,
Anastasie, care dup distrugerea oraului a trit n mijlocul colo
K AB AAAI T O T i!
niei macedo-romne dela Micol n Ungaria. Pe acesta l gsim t O T" M O S X O I IO A TT O X
preot el nsui ntre abonaii crii lui Roza. Alii membri X T N TE e E r XA ,
ai familiei, suntem n msur s'o afirmm azi, s'au refugiat n Ro
mnia. In judeul Tutova, pe un mormnt aflat n biserica Sfnta
6
Paraschiva din comuna Igeti se afl urmtoarea inscripie: )
Kci V'JH 7760TGV TU Trei * 'txSorHxrx
"Qs xsfrat e58yju,oq Ka6aXXta>T7j<; ex MoojroitoXsoi tije
MautsoWae, xalrcoosdopiteorlou xa| |icXae<3i{Q0, 8)v
3to)v 39 a u o v a Tj (ivrjjj,Y|. 1836 'Iavouapou 20,
Aci zace ilustrul Cavallioti din Moscopolea Macedo- (JLWM) iTTtXiyOjU'VX K WOLT&M.
niei i proprietar al Igetilor i Blgetilor, fiind de
ani 39 Venica pomenire. 1836 Ianuarie 20.

Care este legtura de nrudire ntre scriitor i acest Cava 2


*3

lioti care la 1836 stpnea moiile Igeti i Bgeti, nu putem pre


ciza. Este ns n afar de ori ce ndoial c acest ilustru" mos-
E N E T r I i2 I N ,
1
copolean a aparinut i el aceleai famili '. Judecnd dup vrst
el n'ar putea f i dect nepot al scriitorului. A avut acesta vre-un
Frate deci? O r i va fi avut preotul Anastasie dela Micol u n fiu
SVTERIQRVSt PERMISSV, AC TKlFlttGlO.
Cart I trecut n Romnia? Iat ntrebri la care deocamdat n u ' p u
ii) tnaorlpift a c e a s t a s e gsete n publicaiunea de documente I o a n
N i M i l i i - , r M, lli:u> paj?. 1 6 0 . Semnalat m i e d e d . P . P . P a n a i t e s c u .
Protopiria l u i Cavaliotti

11*
tem rspunde. Este ns iari sigur c moscopolenii refugiai n
rile Austriei fceau cumprturi de moii i n Principate ). 7 B cum Aromnii erau considerai ca cei mai ataai ideii bizan
Odat sfrite aceste precizri, relum povestea Protopiriei. tine era firesc ca ngrijorarea cercurilor bisericeti s f-'e nc mai
I t n a r e fa de micarea lor; renvierea ideei de latinitate n con
tiina macedoromnilor irita n gradul cel mai nalt. Neofit Duca
CUM A DISPRUT P R O T O P I R I A , C U R N D
l a ridicat cu vehemen mpotriva acelora cari se laud cu nea
D U P TIPRIRE
mul Romanilor" i cari nu se ruineaz de ngimrile njositoare
In mediul poliglot al Moscopolei Protopiria rspundea desi ale limbei lor, atunci cnd soarta i - a aezat n mijlocul Greciei, cu
gur urnei mari nevoi obteti; nu este de mirare deci c n scurt crei lapte i [rupt au crescut, ale crei obiceiuri i datine le-au
8
v r e m e dup apariie, se va fi epuizat ). Dar totala ei dispariie a r i m i t i a crei mrea limb au mbriat-o". Fcnd un elogiu
surprins totdeauna pe nvai, ca i pe bibliografi. Cci orict de tr'aripat limbei elene, el adaug cuvinte de aspr mustrare l a
expus era aceast carte din pricina nencetatei folosiri, i orict adresa macedoromnilor cari nu vor s se uneasc i p r i n limb n
de limitat va fi fost tirajul ei, era totu firesc ca cel puin n bi cetul, dup cum sau u n i t i p r i n religie, ci vor s constitue o naiune
bliotecile Greciei s se gseasc exemplare. Cunoatem doar, at deosebit... In numele D o m n u l u i , nu! nu pstrai, nu mai nutrii in
tea cri i manuale' multe mai vechi nc dect Protopiria E l a d a o astfel de injurie care i singur v smulge din cercul E l i
expuse n aceea msur uzurei, i din care s'au pstrat totu des nilor! N u mbriai h a i n a de sclav ca i cum ar fi de purpur, ci
1 0

tule exemplare. Explicaia acestei dispariii trebue cutat deci n asvrlii-o mai degrab ca pe o sdrean" ) .
alt direcie. Cavalioti era prin cultura i ideile sale deasupra acestei menta
Nu trebue s uitm c atunci cnd naiunile balcanice tind liti ntrziate. Format spiritualicete sub nrurirea lui Evghenie
ctre o via spiritual proprie. Biserica constantinopolitan dezln Vulgaris, apoi n universitile germane ntr'o vreme n care lin-
uie o lupt ptima n scopul de a menine vechea societate b - ;
juistica comparat i deschidea drumul i iubitor al filosofiei r a
zantin. Am artat cu alt prilej, cum a cutat s sdrobeasc din ionaliste V), el a cutezat cel dinti n Rsrit s nfieze ntr'o
fae nc prin desfiinarea Arhiepiscopiei Ohridei micarea . neobicinu-'t egalitate de tratament limba cea sfnt a Eladei" al-
1 2
de redeteptare a Slavilor de Sud. La fel vor proceda, rnd pe fturi de limbele cele barbare" ale Romnilor i A l b a n e z i l o r ) . F i
rnd mpotriva tuturor i, firete, din ce n ce mai intens contra rete, Cavalioti nu a fcut-o cu vre-o intenie dar precedentul
Romnilor cari prin aezarea lor geografic ameninau s duc Sera periculos; el putea adnci tendinele de separaiune" ale unuia
conflictul de ras pn n inima Greciei. Cercurile clericale nu s a u celuilalt dintre cele dou popoare. Nu mai puin introducerea
mai admiteau nici n vorbire, necum n scriere, folosirea altei limbi literelor latine n ultimele pagini a l e crii e r a de natur s nelini-
afar de cea greac. Din cuvintele lui Neofit Duca se vede foarte easc pe c e i mai habotnici. De altfel tiprirea ei l a Veneia i
bine ct de necrutoare a fost lupta Bisericei rsritene mpo bu la tipografia Moscopolei e s t e nc o indicaiune c luminatul
triva tendinelor de renatere naional care agitau lumea balca dascl se va fi temut de lipsa de nelegere a ierarhilor si i a ele
nic spre sfritul veacului X V I I I i nceputul veacului X I X ) 9 mentelor prea conservatoare din Moscopole. Cnd mai trziu nver
unarea cercurilor clericale sporete stimulat desigur i de ren
7 ) V i c t o r P a p a c o s t e a . N o t e a s u p r a f a m i l i e i S i n a , n R e v i s t a M a c e d o
vierea i d e i i imperiale greceti cartea lui Cavalioti c a i a l t e
nean, 1 9 3 0 p a g . 1 4 6 .
8) V . P a p a c o s t e a , op. c i t . , p p . 2 9 3 0 .
) N e o f i t D u c a , Ao-oc, rcsp xaxaoxdaeco a/oXsoo prefa l a Ma--.jj.o-j io) I b i d e m .
T o p t o o X o > 0 , V i e n a 1 8 1 0 , p . X X X J H - X L . (Dup P . P a p a h a g i , op. c i t , r i ) V . P a p a c o s t e a , op. c i t . , p p . 4 4 4 9 .
12) I b i d e m .
la pag. 5154 t e x t i a l a p . 1517 traducerea).
138 139
1 3
cri ce s a u tiprit la Moscopole n dialectul macedo-romn ) a DE S E A R A T A C U M PROTOPIRIA F A C E OCOLUL
fost urmrit i distrus. R O P E I , A J U N G E L A H A L L E , A P O I D I S P A R E I R E A
Dealtfel, acela lucru s'a ntmplat i cu crile celorlalte po PARE DUPA U N V E A C IN BIBLIOTECA L U I
poare ndat ce au manifestat veleiti de emancipare naio GUSTAV MEYER.
14
n a l ) . Anul n care s'a dezlnuit aceast aciune de d'strugere m
potriva crilor romneti este greu de precizat; dar faptul este con Era cunoscut din nsi povestirea profesorului german acea-
18
ir mprejurare. ) Intre strinii cari veneau de pretutindeni s vi
firmat n Anuarul Institutului romn din Leipzig, ') I I I , pag. 2, nota
16
teze marele centru academic al Prusiei de alt dat i s asculte
I. H . G r a n d e a ) ne spune n prefaa crii lui Andrei al Baguvu
relegerile nvailor de acolo, se gsea pela 1770 i un macedoro-
aprut n 1889 la Bucureti, c Patriarhia din Constantinopol a 11

17
h: Constantin Hagi Ceangani, ') fost elev al Academiei din Mos-
lansat o afurisenie mpotriva gramaticei lui B o i a g i ) ndat dup pole i admirator al lui Cavalioti el nsui om foarte nvat i
apariie, ca i mpotriva autorului pe care 1-a excomunicat. Opera de criitor apreciat. In tineree se ndeletnicise cu negoul, pe lng
distrugere s'a fcut cu atta nverunare i tenacitate nct sunt ti su, dar n cele din urm, nclinaiunile sale intelectuale l f
cri cari au fost nimicite pn la ultimul exemplar. Protopiria lui r s prseasc casa printeasc i mpotriva voinei tatlui su
Cavalioti ar fi avut soarta acestora dac un exemplar n'ar fi ajuns plece pe jos la Halle, atras de faima Universitii i nvailor
printr'o ntmplare n minile profesorului Thunmann dela e acolo. A vizitat apoi, rnd pe rnd, toate centrele intelectuale ale
Universitatea din Halle. 'mpului ntre care Leida, Parisul, Cambridge apoi Roma i Veneia.
Intre crp'le pe care le purta n desaga sa de cltorie se gsea i
'rotopiria lui Cavalioti. In anul 1773 rentorcndu-se la Halle,
13) i n s c r i e r e a s a , U n t e r s u c h u n g e n ber d i e R o m a n i e r o r d e r s o g e n a n u - onstantin Hagi Ceagani se mprietenete cu profesorul Thunmann
t e n W l a c h e n , aprut l a P e s t a n 1 8 0 8 , G h . R o z a afirm c l a M o s c o p o l e
s'au tiprit m u l t e cri aromneti". I n aceast privin, d e o s e b i t d e ruia i d, pe lng o sum de informaiuni asupra Macedorom-
interesant prerea l u i P e r i c l e P a p a h a g i : , , N i c i d i n t r e c e l e tiprite n ''or i Albanezilor, i scrierea lui Cavalioti. ) Dei nu trecuser 2 0

strintate p o a t e n u s ' a u s a l v a t t o a t e , dac inem s e a m a c pn n "ci trei ani dela apariia ei, totui se pare c ajunsese foarte greu
1 9 0 7 n u s ' a tiut n i m i c d e l u c r a r e a att d e meritoas i att d e p r e
ioas a l u i U c u t a . i c e s ' a 'ntmplat c u a c e a s t a , e s t e f o a r t e c u putin e gsit. Thunmann nsui spune n nsemnrile sale c Protopiria
s s e f i p e t r e c u t i c u a l t e s c r i e r i , p e c a r i n u m a i ntmplarea d o a r l e v a a la data aceea n 1773 o carfe r a r . ) E l a studiat-o cu un 21

s c o a t e odat i odat l a lumin, dac n ' a u f o s t c u m v a c u desvrire n i (foarte viu interes i a republicat n ntregime lexiconul greco-aro-
micite".
mno-albanez. Thunmann cu toate greelile de transcriere a
i * ) R o l u l Romniei n e p o c a d e r e g e n e r a r e a B u l g a r i e i d e P . C o n s t a n -
t i n e s c u , p a g . 1 8 . A r d e r e a crilor b u l g a r e . lcut un mare serviciu tiinei prin republicarea acestui material cci,
15) V e z i n P e r i c l e P a p a h a g i , o p . c i t . p . 1 9 , In M a k e d o n i e n e r z a h l t Uup moartea lui, Protopiria a disprut din nou; mai bine de un
m a n s i c h d a s s i n v e r s c h i e d e n e n k i r c h e n frher bersetzungen d a r E v a n weac na fost cu putin niciunui nvat s gseasc aceast im
gelien v o nBozadzi i n Gebrauch waren, die erst nach A u f k o m m e n der
nationalen Bewegung unter d e n A r o m u n e n a u f Betreiben der Griechi portant scriere att de necesar celor ce studiau problema alba-
s c h e n Bischfe berall e n t f e r n t w e r d e n , s o d a s s k e i n E x e m p l a r a u f z u
t r e i b e n w a r " . Aceeai afirmaie o f a c e i B o l i n t i n e a n u n prefaa g r a m a
ticei l u i Boiagi. 18) I o h a n n T h u n m a n n , U n t e r s u c h u n g e n ber d i e G e s c h i c h t e d e r st-
16) A n d r e i a l B a g a v u , C a r t e a d e a l l e g e r e . Prefa. I c h e n europischen Vlker, I , p . 1 7 8 , L e i p z i g , 1 7 7 4 .
19) V e z i p e n t r u viaa a c e s t u i a P e r i c l e P a p a h a g i , o p . c i t . , p p . 3 3 3 4 .
17) B o j a d s c h i , R o m . o d e r M a c e d o r o m . S p r a c h l e h r e , Bucureti 1 8 6 3 . 20) I o h a n n T h u n m a n n , o p . c i t . , p a g . 1 7 8 .
V e z i a c i i prefaa l u i D i m l t r i e B o l i n t i n e a n u . 21) I b i d e m .

140 141
Prea astfel, definitiv pierdut pentru bibliotecile noastre posi
nez i originea Romnilor din Peninsula balcanic. S a u folosit
bilitatea de a avea aceast veche tipritur romneasc. Dar iat c
ns cu succes de cartea lui Thunmann. Cnd, n 1882 Miklosich
'a fost asa.
reia cercetrile asupra macedoromnilor, el ncearc s mai gseasc
vre-un exemplar dar nu izbutete. Protopiria a disprut" afirm
22
U N D E SE A R A T A C U M PROTOPIRIA DISPRUTA DIN
Miklosich, la captul cercetrilor s a l e ) .
BIBLIOTECA LUI MEYER, REAPARE CU V A L V A MARE
Folosindu<-se numai de materialul transmis de Thunmann, a
LA A N T I C A R U L J O S E P H B A E R D I N F R A N K F U R T P E
ntocmit totu un studiu de valoare, reeditnd i el cu acest prilej
M A I N I D E A C I I N C O G N I T O L A B U C U R E T I
lexicul macedo-romn. Lipsit ns de exemplarul original, Miklosich
23
I A P O I L A M O S C O V A .
n a putut corecta e r o r i l e de transcriere ale celui dinti. )
Iat ns c n anul 1895, spre bucuria linguitilor i iubitorilor In anul 1932, pe cnd cercetam cursurile de logic, fizic i
de cri rare, Gustau Meyer descoper i el n ce mprejurri nu metafizic inute de Cavalioti la Academia din Moscopole, am pri
tim un exemplar din Protopiria lui Cavalioti. Dar pe cnd cel mit informaia preioas c Biblioteca Academiei Romne isbutise
descris i reeditat n 1774 de Thunmann avea 104 pagini, al lui s achiziioneze nc din 1910 un exemplar al mult cutatei
Meyer avea numai 96; ultimele 8 erau rupte. De aci s'a tras conclu scrieri. Informaia mi-o ddea d-1 Profesor D . Russo care desco
zia c exemplarul acesta esre al doilea descoperit pn la acea dat. perise cartea nainte de rsboi, n catalogul No. 579 al anticarului
C a i Thunmann, Gustav Meyer 1-a studiat cu mult interes, publi Ioseph Baer din Franckfurt-pe-Main, sub titlul mare Die Proto-
24
cnd la rndul su lexiconul greco-aromno-albanez n n t r e g i m e ) . peiria des Kavaliotis i cu subtitlul de senzaie, E[n Unicum
Din nefericire, n transcrierea materialului lexical, Meyer a f dar renunase la ea n urma intervenpei regretatului Bianu, care a
cut i el destule erori. 2 5
) Dup moartea lui nu s'a mai tiut nimic inut foarte mult s'o aib pentru Biblioteca Academiei. Toate n
nici de acest ultim exemplar i astfel, Bibh'ografia romneasc cercrile ce am fcut de a gsi aceast scriere la depozitul de cri
veche, aprut n anul 1902, n'a putut cuprinde dect o descriere vechi al Academiei n'au dus ns la nici un rezultat; n'am gsit-o
indirect, copiat dup aceea a lui Meyer i complectat cu unele ici cel puin nregistrat n vreunul din cataloagele sau listele de
detalii din Thunmann. Autorii bibliografici adaug ctre sfritul depozit ale Bibliotecii. Din nenoroc're, nici rposatul Ion Bianu
descrierei: N'am vzut exemplare". ) 26
u-i amintea nimic precis n aceast privin. In cele din urm, am
In anul 1909 d. Pericle Papahagi, relund cercetrile asupra renunat de a o mai cuta, iar monografia mea a aprut astfel fr
operii lui Cavalioti, a trebuit s recurg i d-sa la descrierile i escrierea acestei cri i ceeace am regretat mai mult fr
materialul reed-'tat de Thunmann, Miklosich i Meyer. Dar cum a reproduceri fotografice din pagnele ei. M'am mrginit doar a men-
artat de curnd d-1 Teodor Capidan, nici d. Papahagi n'a putut Iiona catalogul anticarului din Franckfurt unde se reproducea pa-
scpa de unele transcrieri greite". ) 27
ina de titlu a Protopiriei; vzusem acest catalog n biblioteca pro-
esorului Demostene Russo.
2 2 ) F r a n t z Miklosich, Rumunusche TJntersuchungen. Istro-und mace- Iat c n anul 1935, n urma relurii raporturilor diplomatice
do-rumunisehe Sprachdenkonhler, W i e n , 1882, I , 2.
2 3 ) T h . Capidan. op. cit. pag. 136. Rusia sovietic, sosesc dela Moscova depozitele Academiei Ro-
2 4 ) G . Mayer, Albanische Studien, W i e n 1895. I V , p. 3. rnne, trimise spre pstrare acolo n anul 1916. C u acestea odat,
2 5 ) T h e o d o r C a p i d a n d a n l u c r a r e a citat, l a p a g . 5 1 5 2 o s e r i e d e flosete i o lad de fier n care Bianu inea unele manuscrise mai
e x e m p l e n a c e s t s e n s .
2 6 ) B i a n u i Hodo. B i b l i o g r a f i a romneasc v e c h e , p a g . 1 9 4 . preioase i tipriturile romneti vechi i rare. Spre surprinderea
2 7 ) Theodor Capidan, op. cit. pag. 52 nota 1 .
143
142
i bucuria tuturor, n lada aceasta, nfurat cu toat grija, s'a g Pe verso acestei foi se afl o gravur n lemn reprezentnd
sit i Protopiria lui Cavalioti. Intre scoar i pagina de titlu, Bfanu Sfnta Treime. In tehnica acestor gravuri se recunosc nc elemen-
lipise foaia de reclam din catalogul anticarului Joseph Baer i scri lele tradiionale ale unei arte care a fcut mndra tiparului veneian
sese cu mna sa cumprat del Josep Baer et Co. Franckfurt-pc- In toate vremurile i pe care bogata republic o datora vestitului
Main cu 600 mrci, Noembrie 1910". Aa dar profesorul Russo nu maestru german Ratdolt. In schimb, restul ornamentaiei iniiale,
se nelase. Cartea fusese achizionat de Academia Romn nc chenare i frize forma cursiv a caracterelor i formatul in-octavo.
din 1910, dar nefiind nregistrat n'ceri urma ei se pierduse cu aparin stilului a l d i n . ) 28

desvrire. i astfel a stat Protopiria n ar, nevzut de nimeni, Pagnele 511 inclusiv, cuprind abecedarul grecesc iar la
din Noembrie 1910 i pn n toamna anului 1916. Apoi, nainte pagina 12 urmeaz o alt gravur reprezentnd pe Fecioara Mria
ca vreunul din cercettorii notri s'o fi putut descrie, Protopiria a cu Pruncul Isus. Dela pagina 13 ncepe lexiconul grcco-aromno-
luat din nou drumul de data aceasta ctre Moscova. Nu cred albanez. Deasupra textului se afl o friz iar sub aceasta titlurile
c regretatul Bianu ar fi putut uita faptul achizi-'onrii aceste cri celor trei coloane de cuvinte (ojjiaixa, BXytxa, 'AMdytaxd.) V o
;
unice, dar mpovrat i covrit de marile rspunderi din an i rs- cabularul ocup un numr de 46 de pagini i se nchee cu o a treia
boiului, el nu-i mai amintea desigur dup rsboi locul unde gravur n lemn la pagina 59. De aci nainte, Protopiria are cuprin
cu atta dragoste i grij o ascunsese. Mi-am explicat mai bine sul obicinuit al crilor de cetire din acea vreme. Astfel, la pagina
acum i expresia de real suferin pe care o surprindeam n ochii 61 se gsete o rugciune n limba greac ctre Fecioara Mria.
lui ori de cte ori l vizitam pentru a-i cere informap'uni asupra Urmeaz apoi cteva pagini de fragmente din Biblie. Dela pagina
Protopiriei i pentru a-1 ruga s mai cutm odat...". 68 ph la 79 diferite nvturi morale proverbe i rugciuni. Pa
gina 80 este rezervat unor gravuri mai mici dar totu clare repre
PROTOPIRIA LUI CAVALIOTI DUP 167 D E A N I zentnd Cina cea de tain, Rstignirea lui Isus i nmormntarea.
D E L A APARIIE. Pe pagina urmtoare, sus, o a patra gravur reprezentnd nvierea.
Avem nsfrit n faa noastr originalul acestei cri unfce In continuare, pn la pagina 92 inclusiv, alte texte bisericeti iar
de atta interes tiinific i naional *- pe care Picot o socotea le dela 93 pn la 96 se cuprinde partea de aritmetic a Protopiriei.
monument le plus prcieux que nous possdions sur le dialecte ma Ultimele patru foi pe care exemp'arul descoperit de Thunmann
cdonien". Este o carte mic, tiprit la Veneia, n tipografia lui le cuprindea, aci lipsesc. Absena acestor pagini n care se aflau
:
Antonio Bartoli, n 8, cu 96 pagini, cu scoara uzat i negrit de dup cum af rm Thunmann, un abecedar latin ar fi o prim
vreme dar cu legtura nc solid, cu foile curate i n bun stare. indicaiune c avem n faa noastr exemplarul descoperit i stu
Pe verso primei coperte se afl scris cu cerneal, n grecete, o diat de Gustav Meyer. Lucrul acesta l confirm dealtfel i anti
list de obiecte, mai toate de mbrcminte iar pe verso celeilalte se carul Iosef Baer din Frankfurt n reclama sa din catalogul 593:
gsesc scrise de aceeai mn, diverse nsemnri i socoteli bneti. Acest exemplar pe care Meyer l socotea drept un u n i c w n cu
Una din acestea pare a indica, pe lunile anului, o list de cheltueli toate cercetrile noastre, nu ne-a reuit pn acuma s descoperim
sau de venituri aparinnd unui mic negutor. Urmeaz pagina dc un al doilea, i al lui T h u n m a n n a rmas disprut se afl acum
titlu, ntr'o variat compoziie de caractere i rnduri, caracteristic n proprietatea noastr".
tipriturilor veneiene. L a pagina 3 se gsete o mic prefa a lui
< '.ivahoti pe care nereproducnd-o nici Thumann nici Meyer, lip- 28) S v e n d D a n i , H i s t o i r e d u l i v r e d e l'antiquit a n o s j o u r s , P a r i s
Krfe din toate descrierile ce s'au mai fcut. 1 9 3 3 . L a p a g . 1 0 0 1 0 2 i 1 2 1 1 2 5 informaiuni a s u p r a o r i g i n i l o r s t i l u r i
l o r veneiene.

! I 145
Cum a ajuns din biblioteca profesorului dela Graz (Austria)
n posesiunea lui Iosef Baer din Frankfurt pe Main nu tiu; ori
cum lucrul acesta nu este surprinztor pentru cei ce cunosc faima
secular a anticarilor din acest ora. A c i doar a fost, nc din vre t C U M S'A N C E P U T A C I U N E A |
murile micrii umaniste, unul din marile centre ale anticvariatului
european. A u fost vremuri cnd la trgul de cri" din Frankfurt se || R E D E T E P T R I I NAIONALE |
;
ntlneau bibliofili d n toat lumea.
[Se pune ns ntrebarea dac acest exemplar socotit al
] N M A C E D O N I A
doilea dup cel druit de Hagi Ceagani lui Thunmann nu este j Din amintirile nvtorului GUU PAPACOSTEA (18531912)
n realitate chiar exemplarul care aparinuse n 1773 aventurosului
crturar moscopolean. Lucrul acesta este, firete, greu de dovedit i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i I I I I ii i B i jn.1 IJA !fAl! f JA! fJAH J.U! I. .! ^ ?
1

dar nici lipsa celor 4 foi dela urm nu poate constitui o dovad
absolut c avem aface cu un al doilea exemplar; acestea au putut
s dispar ntr'o existen att de sbuciumat.]
Un examen furtunos. In ziua festivitii de ncheere a cursu
rilor unui an, fetele au aprut ca prin minune n uniform, ro
Incheere. Protopiria lui Cavalioti datorete dispariia ei perse
chie albe (ncinse cu t r i c o l o r u l romn), lucrate de ele n cel mai
cuiei dezlnuite de Biserica constantinopolitan, nc de pe la fi
mare secret, pe lng multe alte lucruri ce puteau mpodobi ex
nele veacului X V I I I , mpotriva tuturor crilor cari contribuiau la
poziia, chiar a unei scoale speciale; iar beii trebuiau s rezolve
trezirea naionalitilor din Peninsula Balcanic ctre forme de via
o mulime de probleme practice, referitoare la ocupaiunile ne
proprii. S'au gsit n interval de 167 de ani dela tiprirea ei, dou
gustoreti ale prinilor lor, ntr'un mod surprinztor de grabnic.
exemplare ambele n Apus, deci n afar zonei lovit de aciunea
Apoi preparasem mpreun o mulime de dialoguri, improvizate
clerului grec. Primul a fost salvat de nvatul moscopolean Hagi-
ad-hoc, o mulime de poezii ocazionale, de cntece n dialect
Ceagani cu prilejul cltoriei sale din 1773 n Germania; al doi
pentru a putea fi perfect nelese de locuitori. In toate aceste
lea a scpat datorit unui negutor moscopolean aflat probabil cu
produciuni a juoat un rol important mai ales o feti cu o me
treburi n Austria, sau refugiat acolo dup arderea oraului. Pre
morie fenomenal, anume E u d o c h i a O l d i .
zena acestui exemplar n biblioteca Academiei Romne se dato
reaz marilor iubitori de cri Ion Bianu i Demostene Russo; nu In comun se formeaz ncetul cu ncetul o atmosfer de
mai puin anticarului Iosef Baer care i-a cunoscut meseria. simpatie pentru noi, i coala romneasc se arat n toat pu
terea ei cu ocazia serbrii de fine de an.
Ndjduim c naltul for va retipri, odat cu alte cri vechi
Romnii naionaliti, pricepnd c aceast serbare va avea
romneti pe cale de dispariie, i Protopiria lui Cavalioti din
ceva cu totul deosebit, i vznd c localurile noastre de coal
care nu exist azi dect acest unic exemplar.
erau prea mici pentru a cuprinde numerosul public ce avea s
asiste, ne propuser s facem serbarea ntr'o sal a coalei co
munale cldit de altfel cu banii tuturor locuitorilor , dar
care era aezmnt de cultur greceasc.
Se nelege, propunerea aceasta, ctre care nu odat se n
dreptase gndul nostru, a fost primit de noi cu mare entuziasm,
dei tiam c lucrul va provoca ciocniri.

147
In dimineaa zilei cnd trebuia s aib loc serbarea, copiii Niciodat poate pn atunci n inimele Molovitenilor n'a
coalelor noastre au nceput s poarte mobilierul del coala ro tresrit n comun atta entuziasm generos ca la aceast serbare.
mn, n spre localul coalei comunale (coala eforial). Aci ns, Peste toate feele alunecau lacrimi. Femeile veneau i i srutau
greco-manii, cari aflaser de inteniunile noastre, postaser jan copiii n faa publicului; nici nu le venea s cread c aceia sunt
darmi; acetia pzeau intrarea, iar eforii i epitropii lor, adunai copiii lor, cari vorbesc aa de frumos. Mult lume m ntreba
ntr'o pia ce est n faa coalei, protestau i vociferau c coala | referitor la dialogurile i zicerile copiilor care concordau per
comunal este greceasc, i nu se poate deci ca romnii s intre fect cu ntorstura ce o luase serbarea noastr dac aceste cu
ntr'nsa. vinte sunt din carte" ori le spun copiii din mintea lor.
Vznd aceast rezisten, noi am declarat c vom face ser mi aduc aminte c la sfritul festivitii, cnd una din
barea n chiar piaa public, din faa coalei comunale; i, dup fetie, anume Eudochia Oldi (acum doamna Valeria C . Cos-
ce elevii notri au crat mobilele n acel loc deschis i larg, dup J. mescu, urcat pe o mas, a nceput s rosteasc o cuvntare final,
ce au terminat aranjamentele necesare, scoborm i noi mpreuna t c n d ajunse la un pasaj n care apostrofa pe prini cu aceste
cu elevii i elevele noastre spre locul indicat, intonnd n cor vorbe:
iminul Sultanului. Nu v era mil de noi cnd ne trimeteai la coala greac,
In faa coalei greceti, rndurile de copii se oprir, into s ne chinuim cu o limb strin?
nnd imnul naional Deteapt-te Romne" n versiunea dia Nu v'a fost mil de fraii notri mai mari, pe cari i-ai lsat
lectal; dup aceasta am intonat i un cntec ocazional, plin de orbi, ca vai de ei, numai pentruc-i sileai s-i vre n cap o
aluziuni la evenimentele prezente, care ncepea Nu avdzi lav limb ce nu era supt din snul mamei?", lumea ncepu s
l a Mo-Gaga"? (Nu auzii strigte la Mo-Gaga?) plng cu hohot, entusiasmul era nebun i sublimul n toat
La vederea fetelor n uniform, ncinse cu tricolorul romn, puterea stpnea micarea din sal.
la auzul cntecelor care despicau vzduhul, un entuziasm in Un greco-man din cei mai fanatici, anume Constantin Be-
descriptibil cuprinse pe Romnii ce se aflau de fa. limace Coina (s nu se confunde cu Const. Belimace, poetul),
Femeile care urmaser pe fetele i copiii lor, nu mai putur al crui tat se dusese la Bitolia s ne trag n judecat^ a fost
rbda nedreptatea ce ni se fcea, ct timp coala, a crei intrare att de micat, n ct a strigat n gura mare: bravo, doamn
ni se oprea, era cldit cu sudoarea brbailor lor. dascl"! i a repetat acest strigt ncontinuu pn la eirea din
Eforii greco-mani au fost lua'd n huidueli i cu pietre, jan sal.
darmii mpini i tri din faa uilor; ntr'un elan de entusiasm, Lumea se adunase n jurul nostru, i din toate gurile nu se
o femee d-na Constantina Simciu Paligora aparinnd unei auzeau dect aceste vorbe: la toamn i eii am s las pe Greci,
vechi i nobile familii din localitate, lu n mn un topor, sparse l a toamn i eu am s-mi trimet copiii la voi".
uile coalei i ne nvit s lum loc i s continum serbarea
fr team, cci.nainte de a ni se ntmpla nou ceva, lumea In faa lui Alay-Bei. In timpul ct durase serbarea noastr
adunat acolo ne asigur c se va expune s piar cu toii. Cei civa greco-mani cari s'au dus la Bitolia spre a ne reclama,
Noi ncepem serbarea prin cntece, n timp ce eforii i epi au comunicat mitropolitului, cu exagerare, cele ntmplate n
tropii coalelor greceti, mpreun cu aW greco-mani de frunte, Molovite, acuzndu-ne c am revoltat lumea i c am provocat
alergau la Bitolia ca s ne fac aciune. chiar omor.

148 149
Mitropolitul adreseaz o not guvernatorului n sensul celor
reclamate de ctre greco-mani. Acesta trimise ndat n comun
[pe prefectul poliiei nsui, Alay-Bei, care trase n gazd la bo
gtaul greco-man Simu Belimace Coina, unde am fost chemai
i noi, ca s dm seam asupra acuzaiilor ce ni se aduceau.
Am rspuns lui Alay-Bei, c noi nu ne-am amestecat ctui
de pufin, i c prinii beilor i fetelor au pretins ca s facem
[examenele i serbarea n coala comunal, fiindc erau mai spa
ioase.
Prinii elevilor i elevelor au declarat de asemenea c noi
nu suntem vinovai, cci, ca oameni pltii de ei, suntem datori
s mergem acolo unde ne vor ordona ei; c btile s'au ntmplat
[din cauz c partizanii mitropolitului se opuneau cu fora la in
trarea copiilor notri n coala care s'a cldit cu banii tuturor
Molovitenilor, prin urmare i din banii lor nii, nu numai din
^ai celor cari nva grecete.
Cnd Alay-Bei, prinznd firul lucrurilor, a ntrebat pe
igreco-mani, de ce nu au vrut s ne lase coala numai pentru
cteva ceasuri, gazda, adic Simu Belimace, a rspuns c n'a
[vrut s ne lase, din cauz c coala este greceasc i c nu se
[poate Intr'o coal greceasc s i n t r e u n profesor romn cu beti
c a r i nva romnete." L a acestea Alay-Bei ntreab din nou:
| Dar voi, cari nvai copiii grecete, ce suntei?" Greco-
manii n'au ndrsnit s-i nege naionalitatea, i, la rspunsul ce
pi-au dat c sunt romni, Alay-Bei relu cuvntul i le zise:
De ce dar nu ai lsat pe fraii votri, cari sunt tot romni,
s aib aceleai drepturi ca i voi? E u sunt turc, de alt r e l i g i e
4 ,de ct a voastr i cu toate astea, dac Romnii acetia m i - a r
1tfi cerut l o c a l u l unei geamii ca s fac examenele copiilor lor,
le-ai fi dat cu mult plcere. Se vede ns c voi urmrii o
politic greceasc, adic dorii ca n locul nostru s vie Grecia
:,,i locul meu de Alay-Bei s-l iei tu, i locul de valiu s-l ia fr
ntele tu... etc. Aceasta ns n'are s se ntmple; astzi suntem
n o i stpni aci, i cum vrem aa facem."
Zicnd acestea, a dat ordin s aresteze pe Belimace Coina.

I5l
Btrn macedonean

m
Alunei, ceilali greco-mani sau speriat i au czut n genunchi,
strignd: Aman! Efendim, iart-ne, pe viitor vom face aa
In coal continuam activitatea noastr cu tragerea de inim
cum ai ordonat".
e ne-o insuflau succesele din ce n ce mai mari. Muli greco-
Alay-Bei la nceput s'a artat nenduplecat i, dup ce a luat
ani, dup ce copiii lor isprveau cursurile coalei greceti, i-i
masa n casa acestui greco-man arestat, a plecat la Bitolia. Acolo,
trimeteau i la noi un an doi, ca s-i completeze cunotinele,
dup repeite interveniuni ale mitropolitului, i s'a dat drumul.
i ales n ce privete facerea socotelilor. E u le mai fceam un
Astfel s'a terminat activitatea noastr colar din anul 1882
rs practic, de doi ani, de limba francez.
1883.
Faptul c n coala noastr copiii nvau s fac socotelile
Dou coli greceti mai puin. La 1 Septembrie 1883 am re ractic i repede, determinase pe molovitenii chiar greco-mani
deschis cursurile. ns negustori nainte de toate, s-i trimeat copiii la noi.
Examenele din anul precedent i epilogul cu Alay-Bei, au De ndat ce ns copiii lor clcau pragul coalei romne, nu se
avut o influen hotrtoare asupra spiritelor. Numrul greco- mai ntorceau napoi; nu ieiau din coal de ct fanatizai. Cei
manilor i curajul lor a sczut aa de mult, n ct Grecii au fost i zeloi tineri moloviteni au fost aceia cari au venit la noi
silii s desfiineze deodat dou coli, din patru cte aveau. A u rovizoriu, numai ca s nvee socotelile 1
desfiinat e l l i n i k o n scholion i nipiagogion (coala mixt de copii Rolurile dintre noi i institutorii greci acum se schimbaser.
mici). Cu toate sfaturile ce zilnic le dedeam copiilor dela coalele
In schimb, din banii economisii de pe urma acestor redu noastre de a fi cuviincioi, nu odat s'a ntmplat s huiduiasc
ceri, ei au constituit lefuri regulate pentru aceia cari se pretau, e dasclii greci.
ca ageni de propagand, la jocul intereselor mitropolitului.
Cercul activitii noastre extra-colare se ,lrgise mult; Apostolul" cntat n romnete. Nu mai era acum nevoe
aproape ntreaga comun era sub farmecul activitii ce desf de impulsul nostru. Romnii luau din propria lor iniiativ ho-
uram. Chiar greco-manii veneau s ne cear sfatul asupra multor trri, pe care altdat nu le-ar fi urmat nici pentru sume mari
afaceri. Bigotismul romnilor dispruse ca prin farmec. Mitro de bani. Aa, a pornit dela ei propunerea de a ncerca s zicem
politul i Patriarhul nu mai exercitau asupra lor acea teroare su Apostolul" pe romnete n Biseric.
perstiioas, care numai la auzul numelui lor, lua n stpnire
Romnii nu puteau suferi s nu se auz n biseric limba
altdat sufletele Romnilor. i ddeau acum bine seama de ne
romneasc, pe ct vreme tiau c coala ca i biserica erau zi
dreptatea ce se fcea cu biserica i coalele comunale i nu m
dite cu banii locuitorilor i c majoritatea comunei era acum cu
mai luau drept catolic papista! crid le desfuram neo
ei. De aceea au cerut ca pentru Sfntu Dumitru s pregtesc un
menia clerului grec, care procednd astfel pretindea c lucreaz
lev, care s citeasc Apostolul" n biseric.
n nrmele m a r e i i adevratei biserici"!
Pentru aceasta am i pregtit un elev, anume Mihail G .
Cei venii din ri deprtate, de ndat ce intrau n comun,
apu, fiul lui G . apu, unul din fruntaii moloviteni, un aprig
u . u i rpii de curentul general. Nu stteau retrai ca mai 'nainte,
i neobosit lupttor, care m'a urmat pas cu pas n aciunea mea.
l lutndu-i numai de linitea proprie. Luau parte i dnii la
11
In ziua de Sfntu Dumitru, la ora hotrt, elevul nostru a n-
muli dintre ei, chiar s'au stabilit pentru totdeauna
1
iceput a cnta romnete Apostolul". Atunci preotul care servea
inul l. Mil.iji de noua cale ce li se deschidea.
n altar, un greco-man fanatic anume Popa Ghcorghe, a ntrebat
cu glas mare: Cine a pus pe acest blestemat s cnte n rom-

153
din moi-strmoi n biserica noastr s'a cntat grecete, cu toate
nc.te?" Toi au rspuns ntr'un glas: N o i l - a m pus. Preotul s a c nimeni din comun, nici brbaii nici femeile, nu tiu i nu
repezit asupra biatului ca s-i ia Apostolul din mn. Atunci neleg ce citesc preoii! Din aceast cauz noi stm ca vitele n
printele copilului a nceput la rndul su s-1 loveasc i un L,biseric; dac vedem c popa se nchin, ne nchinm i noi,
tumult ngrozitor ncepu n biseric, dup care urm o btae n iar cnd popa st, stm i noi. Noi n'am fcut nici un ru dect
toat regula. am pus pe biatul acesta, care acum a nvat s citeasc n
i limba noastr, s ne cnte o rugciune n limba pe care am n-
Dezmeticit din nvlmal, preotul mpreun cu mai muli Lvat-o dela prini, pe care o vorbim i noi i o nelegem".
grecomani pleac din nou la Bitolia spre a raporta Mitropolitului Atunci Popa Gheorghe ntrerupnd a strigat:
cele ntmplate. Acesta, printr'o petiie formal, ne reclam va- Hir Efendim (Nu, Domnule); biatul a nceput s cnte
liului, pe mine i pe soia mea ca instigatori, precum i pe tatl moldovancea nu vlahcea, voind s neleag prin aceasta c a
biatului cu nc vre-o civa partizani, din cari nu-mi mai 'cntat limba romn din regat, nu n dialectul macedo-romn.
reamintesc de ct pe Constantin Velo (tatl poetului N. Velo) Preedintele tribunalului ns, care din aceste cuvinte a n
i pe Alexe ovar, i cer darea noastr n judecat. steles c este vorba de moldoveni i munteni, a reluat repede cu
In ziua nfierii, preedintele tribunalului, un turc din cei vntul, i a zis: Moldovancea, vlahcea, acelai lucru este".
fugii din Bulgaria, originar din Rusciuk, cearc a m ntreba ii, cnd popa a vrut s se explice, cum c limba n care a cetit
n limba turc. I-am rspuns c nu tiu turcete. Cearc din nou este alta dect aceia pe care o vorbete poporul, preedintele su-
a m interoga bulgrete. I-am rspuns de asemenea c nu tiu prndu-se i-a rspuns: Mie o s-mi spui lucrul acesta?" i,
nici bulgrete. Atunci Mitropolitul i greco-manii au propus ca [dup ce au fost cercetai i ceilali preoi cari erau citai ca mr
interpret pe d-1 Tacu Pic, un frunta greco-man din Bitolia itori: Popa Ilie, popa Constantin i popa Trpu, s'a dat hotrrea
(fratele fostului senator Pic, din Tara Romneasc), ca el s rc eu i G . apu eram echiti, iar popa Gheorghe fu condamnat
m interogheze n limba greac. Am rspuns din nou c nici a- [la dou luni nchisoare i cheltueli de judecat.
ceast limb nu o cunosc. Din acest moment a nceput s se cnte regulat Apostolul"
[romnete n biseric i alte cntri bisericeti precum i pro-
Atunci preedintele tribunalului, spre marea mea surprindere
ihodul" n Vinerea Mare, ceeace producea o puternic emoie n
i bucurie, m ntreab n limba romn din ar, pe care o cu
popor.
notea se vede nc de cnd era la Rusciuk: Ce limb vorbeti
De aci ncolo, pn la sfritul anului colar, linitea ne-a
d-ta i de unde eti? I-am rspuns c sunt romn din Veria, vi-
ifost asigurat; aa c la examene ne-am prezentat cu copiii pre-
laetul Salonic, i c nu cunosc alt limb dect limba familiei
Iparai. Ziua ultimei festiviti lua acum caracterul unei adevrate
mele, care este limba romn. M'a ntrebat atunci: De ce ai
pus pe biat s cnte romnete n biseric? La acestea i-am rs i ntruniri politice, unde rtcirea grecomanilor se discuta fr
puns c nu l-am pus eu, ci tatl su, care este de fa i care poate sfial i n cele mai mici amnunimi.
s dea toate lmuririle.
Dup aceasta a ntrebat n limba turc pe G . apu: De
ce ai pus pe biat s cnte romnete n biseric?" Acesta a
rspuns tot n limba turc: Efendim! Noi suntem n Molo-
vite cu toii romni (vlahi) i nu tim cum s'a ntmplat c

154
GUU P A P A C O S T E A
F r a g m e n t u l d e m a i s u s f a c e p a r t e d i n l u c r a r e a I n z i l e l e redeteptrii de A L E X E MATEEVICI
macedo-roimne ( m e m o r i i ) scris d e Guu P a p a c o s t e a - G o g a , tatl d - l u i
p r o f . V i c t o r P a p a c o s t e a . A c e s t a p o s t o l d e rar e n e r g i e i o vibrant L i m b a noastr-i o comoar L i m b a noastr i aleas
contiin romneasc, f a c e p a r t e d i n p r i m a falang d e c o p i i luai d i n In adncuri nfundat S ridice slav'n c e r u r i
inuturile macedo-romne, adui n Romnia d e clugrul aromn A v e r -
c h i e , c o p i i crescui i educai n coala d e nvtori macedo-romn. U n irag de piatr rar S ne spue 'n h r a m acas
a n u m e nfiinat, p e lng b i s e r i c a S f . A p o s t o l i d i n Bucureti. ntors n Pe moie revrsat. Venicele adevruri.
M a c e d o n i a , n 1 8 8 1 Guu P a p a c o s t e a i ncepu a c t i v i t a t e a n c o m u n a
Molovite, c e n t r u romnesc c u p e s t e 3 0 0 0 d e s u f l e t e , u n d e t i m p d e zece L i m b a noastr-i foc, ce arde Limba noastr-i limb sfnt,
a n i , desfur o aciune d i n c e l e m a i strlucite p e t r m colar, b i s e r i I n t r ' u n neam, ce fr veste Limba vechilor cazanii,
c e s c i naional c u l t u r a l . S ' a trezit din somn de moarte Care-o plng i care-o cnt
S c r i s e c u u n d e o s e b i t t a l e n t l i t e r a r i c u u n f r u m o s d a r a l evocrii, \ C a viteazul din poveste. Pe la v a t r a lor ranii.
a m i n t i r i l e l u i Guii P a p a c o s t e a s e c i t e s c c u v i u i n t e r e s . C a r t e a a aprut
l a Socec", n Bucureti, 1 9 2 4 . L i m b a noastr^ n u m a i cntec, Inviai-v dar g r a i u l ,
D o i n a dorurilor noastre, R u g i n i t de mult vreme,
R o i u de f u l g e r e , ce spintec tergei slinul, mucegaiul
N o u r i negri, zri albastre. A l uitrii'n care geme.

[ L i m b a noastr-i g r a i u l p a n i i tergei p i a t r a lucitoare,


Cnd de vnt se mic v a r a ; Ce din soare se aprinde
I n rostirea ei, btrnii i-i avea n revrsare
C u sudori sfinit-au ara. U n potop nou de cuvinte.

L i m b a noastr-s vechi isvoade, i vei plnge-atunci a m a r n i c ,


Povestiri din alte v r e m u r i ; C vi-i l i m b a prea srac,
ti cetindu-le nirate i-i vedea ct e de d a r n i c
T e nfiori adnc i t r e m u r i . G r a i u l rii noastre drag.
Rsri-va o comoar
In adncuri nfundat,
U n irag de piatr rar
Pe moie revrsat.
[AL. MATEEVICI
S ' a nscut n 1 8 8 8 n C a ^ n a r , J u d . T i g h i n a , m o a r e n 1 9 1 7 . S t u d i i l e
l e - a fcut l a Chiinu i K i e w .
Colaboreaz l a Lumintorul" i Cuvnt M o l d o v e n e s c " d i n Chiinu,
i C a p r e o t m i l i t a r , i a p a r t e l a rzboiul m o n d i a l i m o a r e d e t i f o s e x a n t e -
[ m a t i c . V o l u m u l d e p o e z i i p e c a r e 1-a s c r i s a f o s t p u b l i c a t n 1 9 2 6 , n e d i -
' t u r a Casei coalelor".
P o e z i a Limba noastr" d e m a i s u s e s t e u n a d i n c e l e m a i ruite
o d e nchinate g r a i u l u i romnesc d e p r e t u t i n d e n i .
1S6 157
MIVROPOILIirUIL

de STERIE DIAMANDI ) 1

Cine este omul care se urc n cea mai nalt treapt din
ierarhia eclesistica a Bisericii ortodoxe romne din Ardeal?
Printre emigranii moscopoleni stabilii la Micol, un trg
*n nordul Ungariei, se gsea i negustorul Naum. aguna, ori
ginar din Grabova, o localitate din preajma Moscopolei care a
i&vut aceeai soart ca i Metropola.
Murindu-i prima soie, Ecaterina Magiar, din Perlepe, omul
;
s'a gndit s-i njghebeze un nou cmin. Tatl su, Evreta a
guna, era n legturi de prietenie/cu compatriotul Mihai Muciu,
negustor frunta n trgul Micol. Acest vlstar de vi mace
donean avea o fat frumoas i tare vrednic, Anastasia.
Cei doi prieteni, unii prin originea lor comun, au pus la
"cale cstoria copiilor lor.
i astfel, n ziua de ,,1 Mai 1802, Naum, fiul lui Evreta a
guna, dup a treia vestire n Biseric, a luat n a doua cstorie
de muere legitim pe Anastasia, fiica lui Mihai Muciu".
Tnra mireas n'are dect 17 ani. Vrsta fraged ns nu
mpiedec s fie o gospodin desvrit, o femeie serioas, cu-
i-mmte i vrednic. Aducea cu dnsa toate virtuile rasei i ale
unei educaii familiare temeinice.
Un an dup mriti, d natere unui copil de sex brbtesc,
Evreta. La 1806 vine al doilea copil, Ecaterina.
In sfrit, n preajma Crciunului din anul 1808, se nate

i ) F r a g m e n t d i n c a p i t o l u l c u t i t l u l d e m a i s u a , d i n v o i . : Oameni i
A s p e c t e d i n I s t o r i a Aromnilor", Bucureti, 1 9 3 9 .

159
CU 60 mii locuitori, cu aproape 70 de biserici, cu coli nalte, cu
al treilea i ultimul copil, cu numele de Anastasie, dup acel al
oameni nvai i lume nstrit. Era atta bogie, belug i
mamei i al bunicului; e viitorul conductor al Ardealului.
Nlrlucire, nct femeile umblau cu pantofi mpodobii cu flurii"
Anastasia aguna este n floarea vrstei, cnd d natere
'\ se slujeau de mturi care aveau mnerele aurite.
acestui copil nzestrat dela natur cu fizic plcut i nsuiri su
Urma apoi povestea trist a vremurilor de bejenie, cnd
fleteti din cele mai frumoase.
ntreg inutul Moscopolei a fost prefcut n ruin.
Cei trei frai cresc i se desvolt sub grija ocrotitoare a unei Rnd pe rnd au fost distruse Nicolia, Lintopea, Nicea,
mame vrednice i iubitoare. Acas domnete atmosfera patriar Iflnca, Grabova, Sipisca, Bitcuchi i celelalte sate care se gseau
hal a vieii de familie, aa cum a fost apucat din moi strmoi in calea nvlitorilor.
n Macedonia. Amintirea patriei ndeprtate e mereu vie n snul
Din aceste locuri uimitor de frumoase au cobort dnii,
acestei familii cobortoare din vestita Moscopole. Evreta aguna
mnai de nevoi i de restrite, nfruntnd urgia la fiecare pas.
i Mihai Muciu cultiv cu mult grij dragostea de neam i de
Copiii ascult cu ochii holbai, de parc ar fi o poveste.
credin, tradiia i obiceiurile strmoeti.
In acest mediu macedonean, asupra cruia plutete umbra
In deosebi, Anastasia ntruchipeaz simul de conservare Moscopolei, a crescut i s'a desvoltat Andrei aguna.
naional a femeii romnce din Macedonia, cu toate virtuile i
prejudecile legate de o astfel de nsuire. Ea aduce cu sine, din * *
patria mult ncercat, moravurile austere, credina neclintit n
legea strmoeasc, vioiciune i drzenia. Cnd micul Anastasie mplinete vrsta de 5 ani, se pro
Dei ntr'o ar strin, ei respir atmosfera de acas. duce un eveniment care turbur adnc linitea familiei aguna.
La Micol e o puternic colonie macedo-romn. Din motive nu ndeajuns de lmurite, Naum aguna pr-
te legea strmoeasc, mbrind catolicismul.
In preajma anului 1730 se gseau n acest trg din nordul
Ungariei aproape 300 de negustori aromni cu familiile lor. Aici, Se spune c a fcut acest pas greit i condamnabil, sub
ei aveau cercul lor aparte, coala i biserica lor. Oameni nstrii imperiul nevoii. De ctva timp, treburile nu-i mergeau bine; se
gsea chiar la mare strmtoare. C u gndul c va fi ajutat s ias
i buni credincioi, ei au cldit cu cheltuiala lor, la Micol, una
la lumin, a ascultat ndemnurile arhiepiscopului din Agria,
din cele mai frumoase biserici ortodoxe romne din ara ungu
tefan Fischer, trecnd la catolicism. Tot odat se nvoiete cu
reasc.
I arhiepiscopul Fischer s-i cedeze pe cei trei copii ai si s-i
Sunt mndri i geloi de origina i trecutul lor. Statornici
creasc pe cheltuiala lui, n credina catolic.
n legea strmoeasc, ntreprinztori i chibzuii, pzesc cu sfin
Uor i poate nchipui cineva urmrile unui asemenea act.
enie tradiia i obiceiurile de acas i nu se amestec cu nea
Familia aguna e sdruncinat din temelie. Cei trei copii sunt
muri strine.
ameninai s devie papistai. In acest caz, era pierdut pentru
Vorbesc mereu cu duioie de patria ndeprtat. Icoana Mos- Biserica ortodox din Ardeal, n ceasul hotrtor al luptei na
copolei e vie n mintea lor. Btrnii, povestesc o grmad de ionale, cel mai destoinic conductor pe care 1-a avut poporul
lucruri minunate asupra acestei ceti vestit n toat Peninsula romn de peste Carpai.
Balcanic i restul Europei.
In acest moment decisiv pentru soarta Bisericii ortodoxe din
Din gura lor, copiii afl cu uimire c, ht departe, la ho- Transilvania, intervine Anastasia.
I . M U I dintre Macedonia i Albania, a fost nu de mult un ora

u 161
160
Femeie supus i asculttoare, deprins s nu se mpotri Absolventul liceului clugrilor piariti din Pesta, declar
veasc voinei brbatului, devine drz, ia atitudine potrivnica naintea comisiei c el nu se simte chemat s judece dac religia
i desfoar o energie care ne uimete. Cu niciun chip nu vrea rtodox este mai bun i mai mntuitoare, ori cea catolic; el
ca copiii ei s devie papistai. Socotete aa ceva ca un pcat re o singur dorin: s rmn statornic n religia mamei sale.
fr de iertare. C a o leoaic i apr copiii mpotriva unei ase Diin cele nirate mai sus, se vede limpede influena puter-
menea npaste. Lupta ine ani de zile. Ecourile ej ajung pn ic i hotrtoare exercitat de Anastasia asupra copiilor si.
n cabinetul mpratului. E de mirat cum aceast femeie simpl Fr grija i struina acestei femei, Andrei aguna ar fi
i necjit, copleit de nevoi i multe lipsuri, se ncumet s ost pierdut pentru Biserica ortodox.
se rzboiasc cu Biserica catolic i autoritile statului; are chiar In acest caz, nu tim care ar fi fost soarta romnismului.
curajul s nu se supun unei porunci mprteti. D-l I . Lupa are perfect dreptate cnd aeaz pe Anastasia
Cnd vede zdrnicia tuturor ncercrilor sale de a scpa aguna n galeria celor mai de seam femei ale neamului nostru.
pe cei trei copii din mrejele catolicismului, ea totui nu se d Mna ei sdravn a abtut cursul istoriei i a modelat cu
btut. Plecndu-se n faa ordinului mprtesc, ea continu s estrie personalitatea lui aguna.
destrame cu dibcie urzeala mrejelor catolicismului. Ea ntruchipa virtuile femeii moscopolene.
Rnd pe rnd, cei trei copii ai si, Evreta, Ecaterina i Ana
stasie, cnd mplinesc vrsta legal de 18 ani, opteaz pentru * *
religia lor strmoeasc.
Strdania de atia ani de zile, din partea prelailor catolici In casa unchiului su din Pesta, pe lng chestiunile cultu-
i a institutelor de educaie, se dovedete zadarnic. ale i literare, se mai desbtea pe larg i chestiunea bisericeasc
Anastasia aguna, narmat numai cu dragostea ei de mam Romnilor ungureni i bneni, care nu mai puteau s sufere
a ieit biruitoare din lupta teribil pe care a angajat-o cu cea ugul ierarhiei srbeti. De mai bine de un deceniu, Romnii
mai formidabil organizaie de pe lume: Biserica catolic. "cepuser lupta pentru emanciparea lor de sub supremaia iera-
Cnd a fost ntrebat (la 1821) pentruj ce vrea s treac ic a Srbilor.
napoi la religia ortodox, biatul cel mai mare, Evreta, a rspuns La cererea Romnilor de a avea episcopi cu sngele i inima
c la aceast fapt l ndeamn mai cu seam amintirea bine omneasc", forurile eclesiastice srbeti obiecteaz, nu fr
facerilor mamei sale i convingerea inimii" ) . 1 arecare temeiu, c printre clugrii romni nu se gsesc oameni
Eu nu vreau s-mi murdresc apa din botez, declar Eca nvai, capabili i vrednici de scaune arhiereti. Aceast stare
terina. M'am nscut n legea greac-oriental, n aceast lege *e lucru l face pe tnrul aguna s sngereze de durere. I i e
vreau s i mor. Dac pn acum am fost crescut n religia ca iciuit mndria lui naional. Sub presiunea clocotitoare a or-
tolic, i am urmat-o, la aceasta m'a silit porunca stpnirii. oliului jicnit, ncolete n mintea lui istea gndul de a-i con-
Acestei porunci am fost datoare a m supune. Acum ns, ca acra vieaa la ridicarea Bisericii neamului su.
major, am scpat de sub legea aceea i mi s'a dat voie s aleg Vrea s dovedeasc prin nsi persoana sa c Romnul e
ntre cele dou religii. O aleg pe cea greco-ortodox". rednic s ocupe cu demnitate i toat strlucirea cuvenit, cele
Acelai lucru l face i Anastasie, cnd mplinete 18 ani. ai nalte ranguri din ierarhia eclesistica.
Odat gndul nchegat, aguna pete la nfptuire.
i ) I o n Lupa: Vieaa i f a p t e l e l u i A n d r e i aguna d i n A r d e a l . i urmrete inta cu perseveren i ndemnare.

162 163
Nu s'a abtut din drum, nici atunci cnd i surdea scaunul
de Mitropolit i Patriarh al Srbilor. A preferat s vie la o
episcopie srac i asuprit'' 0 fiindc era romneasc i el, ca
bun romn, a socotit de a sa datorie s pun umrul lui sdravn
la ridicarea Bisericii strmoeti i aceea a neamului su.
Nu l-au intimidat 'nici povara sarcinii i nici drumul pre
srat cu piedeci i greuti. A privit mereu nainte, cluzit de
o singur int.
Din cele nirate, mai sus ca i din ntreaga lui activitate ul
terioar, reiese limpede c aguna a mbriat cariera preoeasc
nu numai din pur vocaie, ci i din motive de ordin naional.
Din aceast pricin i din felul cum a tiut s duc la bun
sfrit un gnd ndrsne i nobil, aguna rmne una din cele
mai mari figuri ale neamului nostru.

In clipa cnd aguna ia n primire crja episcopal, Ar


dealul e n pragul unor evenimente grave. Orizontul politic era
foarte ntunecat; fulgerele rsmeriei ncepuser s brzdeze cerul,
vestind apropierea furtunii.
In ziua de Dumineca Tomei, cnd la Carlovi are loc cere
monia instalrii lui aguna ca episcop, la Blaj se ntrunete prima
adunare naional a Romnilor. Se simte ns lipsa unui con
ductor cu autoritate, experien i tact politic.
Pentru reuita unei aciuni nu sunt deajuns entuziasmul mas
selor, talentul oratorilor i patriotismul fruntaior. E nevoie de
un ef nzestrat cu darul comandei. I .
Episcopul gr.-catolic Lemeni era lipsit de nsuirile trebui
toare, ca s poat juca un asemenea rol. De aceea, fruntaii mi
crii naionale din Ardeal, n frunte cu Brnutiui, ateptau cu
nerbdare ntoarcerea lui aguna dela Carlovi. Privirile tuturora
erau aintite asupra lui. Vreo 23 tafete au fost trimise la Car
lovi, cu rugmintea s grbeasc plecarea. Cnd aguna sosete

i ) N . P o p e a : A r h i m a n d r i t u l i M i t r o p o l i t u l A n d r e i B a r o n d e aguna.

164 M i t r o p o l i t u l o r t o d o x a l A r d e a l u l u i , A n d r e i B a r o n d e aguna,
magistral cum a condus lucrrile adunrii, grandioasa demonstra
l.i Sibiu, i se face o primire entuziast, cu alaiu, cntece i retra
ie naional de pe Cmpia Libertii a decurs n ordine, nednd
gere CU tore. Simion Brnuiu l ntmpin cu un discurs fru
adversarului, oare pndea n umbr, nici cel mai nensemnat
mos, din care nu lipseau aluziile politice.
prilej care s justifice intervenia sa, pentru spargerea ntrunirii.
In rspunsul su, aguna ndeamn poporul s poarte mo
narhului i casei domnitoare credin nestrmutat.
Peste cteva zile are loc grandioasa i memorabila adunare
naional de pe Cmpia Libertii din Blaj, n ziua de 3/15 Mai. Episcopul aguna i-a mplinit cu rvn i succes misiunea
nainte de deschiderea adunrii, imediat dup liturghie, a diplomatic ce i s'a ncredinat din partea naiunii romne.
guna vorbete mulimii, spunndu-le c ei, sunt frai, nu din Dup depunerea jurmntului, dimpreun cu ceilali depu
vre-o frie ci frai n Hristos, frai romni, care provoac pe tai, se prezint n audien mpratului Ferdinand care se afl
tot romnul a uita orice neplceri trecute i a se privi cu toii n Tirol, la Innsbruck. Audiena are loc n ziua de 23 Iunie 1848.
de frai, precum sunt ai lor episcopi". Delegaia romn e primit cu mult bunvoin. aguna este
Prin aceste cuvinte, aguna vrea s arate n chip limpede obiectul unei atenii speciale. mpratul Ferdinand, lund cu
c n faa intereselor naionale deosebirile de ordin confesional notin de dorinele Romnilor, le-a fgduit c naionalitatea
dispar. romn va fi asigurat la propunerea ministrului ungur, printr'o
In cuvntul rostit la deschiderea adunrii, episcopul aguna lege special".
ndreapt rugciuni fierbini ctre Dumnezeu, pentru mpratul E de notat faptul c, la prima audien care a avut loc la
Ferdinand i pentru Naiunea romn ca s lumineze mintea a 30 Mai, n lipsa lui aguna, delegaia romn obinu un rspuns
toat naiunea i s-i ndrepte paii pe calea nelegerii i a dra nu prea mbucurtor:
gostei freti, pn s ajung la scopul ce-1 dorim, la libertatea Cu venirea lui aguna ns, lucrurile se schimb. In a doua
naional". audien, mpratul i curtea se arat binevoitoare, fcnd pro
Prin cuvintele de mai sus, preedintele adunrii caut s misiunea mai sus amintit.
fixeze caracterul politic-naional al micrii. In timpul tratativelor dela Pesta, unii dintre delegai, des
In edina a doua, episcopul aguna ndeamn poporul s-i curajai, se ntorc acas. aguna ns rmne n capitala Unga
mplineasc toate datoriile sale ctre stpnire, pn cnd iobgia riei, s apere drepturile i interesele Romnilor.
se va terge prin lege. In edina din 30 August a comisiei regnicolare, aguna
Din pricina atitudinii sale ostile sentimentului opiniei pu motiveaz opinia sa separat. Arat c legea despre unire, pe Ro
blice, episcopul unit, Lemeny, sfrete prin a-i pierde orice as mni nu poate s-i mulumeasc, fiindc ea a fost ntocmit nu
cendent n faa mulimii. Absena sistematic dela edinele a- numai fr consimmntul lor, ci cu totala desconsiderare a
dunrii, a episcopului din Blaj, face ca ntreaga conducere s cererilor formulate pe Cmpia Libertii. E l spune rspicat co-
treac n minile vnjoase ale iui aguna. misiunii, c o lege n care se vorbete de cele trei naiuni pri
In acele momente hotrtoare pentru existena neamului ro vilegiate din Ardeal, fcndu-se abstracie de Romni care for
mnesc, aguna n'a ezitat o clip mcar s-i asume rspunderea, meaz 2/3 din populaie, nu poate fi aprobat de neamul su.
lund brbtete conducerea micrii. S judece Europa civilizat a declarat aguna care
Conduce adunarea cu autoritate, tact i nelepciune. tie respecta drepturile naiunilor i ale omenirii, dac e com-
Graie msurilor chibzuite luate de aguna i a chipului
167
166
patibil cu postulatele legilor divine i sociale, ca acolo unde ctre nscutul lor suveran i mbucurtoarea ndejdie ntr'un
6700.000 de suflete formeaz 3 naiuni deosebite, 1.300.000 viitor fericit i nfloritor". Dup ce ilustreaz cu mai multe exem
suflete s fie pur i simplu nulificate". ple ne mai pomenita jertf" a naiunii romne, care n proba
Era replica cea mai tioas, dat de poporul romn din Ar de foc a credinei sale i jertfete fr murmur sngele i averea
deal, la discursul lui Kossuth, rostit cu cteva zile n urm. pentru tronul mprtesc, termin rugnd pe mpratul s se
Imediat dup urcarea pe tronul mprtesc al Habsburgilor, milostiveasc cu ndurare pe aceast naiune credincioas, a o
a tnrului Francisc I , aguna convoac la Sibiu, la o conferin .face prtae de libertatea constituional ntre binecuvntrile
naional, pe mai muli dintre fruntaii romni. pcii, a rndului bun i a bunei stri din aceleai izvoritoare, de
In timp ce Kossuth lupta mpotriva dinastiei i pentru des care se vor bucura celelalte popoare ale monarhiei ntregi".
facerea Ungariei de Austria, Romnii salut cu bucurie suirea Aceast ntrevedere prezint o importan deosebit. E
pe tron a mpratului Francisc Iosif I . prima ntlnire care are loc ntre tnrul mprat i episcopul
In cuvntarea rostit, aguna se roag lui Dumnezeu, s aguna. Suveranul e plcut impresionat att de cuvintele rostite
dea tnrului mprat sporirea lui Moise, vitejia lui David i ct i de nfiarea lui aguna. Episcopul Ardealului impune
nelepciunea lui Solomon, ca s fie ntr'adevr tat al supuilor prin statura lui falnic, inuta marial, privirea ptrunztoare
si, sprijin celor necjii i nvingtori peste inimicii lui". Tot i agerimea inteligenei. Imediat, mpratul a inut s-i dea un
odat, el vorbete despre nsemntatea spiritului naional i li semn de nalta sa preuire, oprindu-1 la mas.
beral. Pentru episcopul Ardealului a fost un gest de neasemuit
In aceast adunare, inut sub preedinia lui aguna i cinste. In ziua de 6 Februarie 1849, s'a stabilit nceputul apro
inspirat de dnsul pe lng un nou protest n contra unirii pierii ntre mpratul Austriei, cu episcopul aguna, consoli-
Ardealului cu Ungaria i repeirea postulatelor cuprinse n pro dndu-se pe zi ce trece, pentru binele amndorora.
gramul din 3/15 Mai, s'a mai cerut desfiinarea guvernului din Pe cnd n vile Ardealului i n munii sguduii de viforul
Cluj, confirmarea comitetului romnesc n permanen, cump rzboiului civil, se ncruciau praie de snge, pe cnd sabia lui
rarea a 50.000 de puti, n socoteala naiunii romne, narmarea Iancu strlucea victorioas n vzduhul nroit de flcrile rs-
unei garde naionale compus din 15.000 de Romni i dreptul meriei, crucea arhiereasc i toiagul de pstor nelept ale lui
de a se organiza politicete i naiunea romn, alegndu-i un aguna, se apropiau tot mai mult de sceptrul mprtesc...
ef politic" ) .l
i, n adnci cuvinte de chibzuial i nelepciune diploma
Dup suferirea i nvingerea celor mai mari necazuri", n tic, purttorul lor desluea naintea tnrului monarh dorinele
ziua de 4 Februarie 1849. aguna se prezint n audien la naiunii romne, care pe ct de mult a tiut rbda mpilrile din
tnrul mprat Francisc Iosif, care se afla n Moravia la Olmiitz. trecut, tot n aceeai msur i tie jertfi pentru tron i patrie,
1

Cu aceast ocazie, aguna rostete o emoionant cuvntare n timpul de cea mai grea ncercare" ).
care face o impresie deosebit asupra lui Francisc Iosif. mpreun cu delegaii romni din Ardeal, Banat i Buco
Conductorul Ardealului arat Suveranului c tirea des vina, aguna nainta, la 25 Februarie 1849, mpratului, memo
pre mrita suire pe tron a Majestii Sale" a strnit n inimile rabila petiie n care cerea unirea tuturor Romnilor din statele
Romnilor cele mai fierbini simminte de neclintit credin austriace, ntr'o singur naiune independent, sub sceptrul

1 ) D r . I . Lupa: M i t r o p o l i t u l A n d r e i aguna, p a g . 7 2 . i ) D r . I o a n Lupa: M i t r o p o l i t u l A n d r e i aguna. p a g . .80.

168 169
scop, nu cru niciio jertf i osteneal, nu las s-i scape nicio
Austriei i parte integrant a monarhiei. Apoi administraia na
ocazie, desfoar toat energia i iscusina de care e capabil.
ional autonom, in ceea ce privete politica i Biserica. Con
Ct am putut eu s lucru scrie aguna Iui Brnuiu i
vocarea ct mai degrab a unui congres general al naiunii n
Cipariu, n zilele nfrigurate din Martie 1849 ct am putut s
tregi, pentru a-i alege un ef naional politic, pe care s-1 con
m strduesc, las s v spuie fraii compatrioi i deputai. Con
firme Maiestatea Sa, un Senat romnesc, un ef bisericesc, cruia
tiina mi-e mngiat. Mngiai poporul, ca s nu despereze,
s i se subordoneze ceilali episcopi naionali, s pun la cale
mngiai-1 i nu-1 ncjii".
organizarea comunelor i a coalelor romneti, s introduc
limba naional n toate afacerile care privesc pe Romni; pentru In tot timpul furtunoaselor evenimente din anul 18481849,
aprarea intereselor naionale s se ncuviineze n fiecare an o aguna conduce cu chibzuin, ndemnare i hotrre destinele
adunare general a naiunii ntregi; n Senatul imperial austriac, neamului romnesc din Ardeal.
naiunea romn s fie reprezentat n proporie cu numrul Contient de valoarea i dibcia politic a lui aguna,
sufletelor; ministerul austriac s susin un organ de publicitate Kossuth, cnd se gsete la strmtoare, n primvara anului 1849
pentru aprarea intereselor naionale romne, i mpratul s i este gata s se mpace cu Avram Iancu i ceilali fruntai ro
binevoiasc a purta de aci nainte titlul de mare duce al Ro mni, promite amnistia tuturor, numai cu excepia lui aguna.
mnilor. Dup Kossuth, aguna nu poate avea ertare pe acest p
mnt", fiindc a jucat un rol de farnic mincinos, pentru ca,
In acest chip, aguna a cutat i a izbutit s formuleze re
n mijlocul pcatelor sale trdtoare de patrie, s adoarm cu
vendicrile poporului romn, pe temeiul solidaritii naionale
cuvinte dulci, ateniunea i prevederea mea i a tovarilor mei
a Romnilor din toate provinciile, mplinind, nainte de a i se
dela guvern".
fi comunicat, i dorina comitetului naional din Sibiu, n nu
mele cruia i adreseaz cu o zi n urm, Brnuiu i Cipariu, Fiecare cuvnt de ocar, rostit de fruntaul maghiar mpo
urmtoarea rugare: Am crezut de mare necesitate a chema n triva lui aguna, constitue un omagiu adus de inamic, vrednicului
elepciunea i ncercata pruden a Prea Sfiniei Tale spre a conductor al norodului romnesc din Ardeal.
mpca toate diferenele i a uni toate cugetele i lucrrile tuturor Kossuth i ddea foarte bine seama c aguna era singurul
ctre unul i acelai scop, al fericirei naionale, dinaintea crei om care nu putea fi amgit, mbrobodit, intimidat sau nduplecat.
trebue s se ascund toate pasiunile, toate interesele private i Dr. Valeriu Branite are dreptate: Frmntrile epocale ale
toat diferena opiniunilor... i atunci cauza naional va triumfa. anilor 18481849 au scos la iveal o serie de brbai providen
Naiunea i va rmnea datoare mult, va recunoate cu plcere iali care au determinat pentru veacuri istoria neamului rom
marile servicii ce i-ai adus pentru ridicarea ei la rangul ce i se nesc. Dar afar de aguna, toi ceilali, n frunte cu Avram Iancu
cuvine, i numele Prea Sfiniei Tale l vor spune prinii copiilor i Simion Brnuiu, au aprut ca nite meteori strlucitori, ca s
lor, ca s se binecuvinte din generaiune n generaiune". dispar ndat, lsnd n urm-le numai lunga dr de lumin,
care lumineaz nc. aguna ns a rmas pe firmamentul nostru
Delegaiunea romn care a naintat petiia de mai sus, a
ca un soare pn la apusul lui, nclzind ntruna, fructificnd
fost bine primit de mprat, mulumind vitezei naiuni ro
vorba poetului agrii nelenii i aducnd rod dup rod,
mne" pentru jertfele grele cte a adus ntru aprarea tronului 1
pn ce a nfptuit programul vieii i i-a ncheiat misiunea" ) .
i fgduindu-i c n curnd li se vor mplini dorinele. aguna
lupt din rsputeri s smulg ct mai multe drepturi pentru na
i ) D r . V a l e r i u Branice: A n d r e i B a r o n d e aguna, p a g . 1 3 . ^,
iunea romn, s-i ndulceasc soarta. Pentru atingerea acestui

171
170 \
STEAGUL NOSTRU
de A N D R E I BARSEANU

Pe-al nostru steag e scris: Unire!


Unire'n cuget i'n simiri.
i sub mreaa lui umbrire
Vom nfrunta orice loviri.

Acela n lupt grea se teme


Ce nsui e rtcitSr,
I a r noi, unii n orice vreme,
Vom fi, vom fi nvingtori.

Am narmat a noastr mn,


Ca s pzim un scump pmnt,
Dreptatea e a lui stpn
I a r Domn e adevrul sfnt.

i'n cartea veniciei scrie


C ri i neamuri vor pieri,
I a r scumpa noastr Romnie
Etern, etern va nflori.

TDREI BARSEANU
S ' a nscut n 1 8 5 8 l a Drste, Braov, m o a r e n 1 9 2 2 . S t u d i i l e l e - a f-
i t l a r e n u m i t u l l i c e u d i n Braov, a p o i l a V i e n a . A l u a t p a r t e c u t o t s u -
l e t u l l a micrile naionale p e n t r u u n i r e a A r d e a l u l u i c u patria-mum.
le ocup d e c u l e g e r i d e c o l i n d e , d o i n e i strigturi d i n A r d e a l . E a l e s
t e m b r u a l A c a d e m i e i Romne i preedinte a l Societii A s t r a .
S u f l e t c a l d i b u n romn, s c r i e ntr'o limb clar i literar.
O p e r e : D i n t r a i s t a l u i Mo S t o i c a , Grete m e r e u ( p o e m ) . Inv-
n i n t e d i n viaa M i t r o p o l i t u l u i A . aguna, C i n c i z e c i d e c o l i n d e . A rmas
ftunoscut p r i n p o e z i a s a eroic Steagul n o s t r u " .

inutul C l u j u l u i ( A r d e a l ) Biseric l vatr d e credin romneasc 173


I TRICOLORUL \
g de C I P R I A N PORUMBESCU
a -

EJ
13
|j T r e i c u l o r i cunosc pe lume
i le in ca sfnt odor;
G Sunt c u l o r i cu vechi renume,
A m i n t i r i de-un brav popor.
Rou-i focul ce strbate
I n i m a - m i plin de dor,
2 P e n t r u sfnta libertate
a i al p a t r i e i onor!

jj} A u r i u ca mndrul soare


F i v ' a l nostru viitor
a P u r u r e a etern floare
u i cu l u c i u nepieritor.
13
J a r albastru e credina
P e n t r u patrie, ce n u t r i m ;
D Credincioi pn la moarte
g N o i c/i'ro suflet o s f i m .
Ct pe cer i ct n lume
V o r fi aste trei c u l o r i ,
V o m avea u n falnic nume
i un falnic viitor.

n Iar cnd frailor moi duce


D e l a voi, i-o fi s mor,
Pe mormnt atunci s-mi punei
S Mndrul nostru tricolor.

nnnnnnaaannaaananaannnaaaaaEiaEfaaanannnaaannnnaanninn
175
CIFKIAN PORUMBESCU
S ' a nscut n 1 8 5 4 , 2 O c t . n ipot ( B u c o v i n a ) m o a r e n 1 8 8 3 . S t u -
< Iii Le l e - a fcut l a Cernui a p o i l a V i e n a . ntors n ar a j u n g e p r o f e s o r
l a g i m n a z i u l s u p . d i n Braov. M u z i c a l u i uoar, plcut plin d e r o
m a n t i s m e compus p e t e m e l u a t e d i n viaa p o p o r u l u i romn. A r e 2 5 2
, ranul i c o a s a
d e compozii bisericeti i p r o f a n e , ntre c a r e i r e n u m i t a oper Craiu de L I V I U R E B R E A N U
Nou".

ntmplarea fcu s fiu odat de fa, cnd intr un ran


ntr'un magazin de fierrie.
Bun ziua! zise dnsul.
Ce doreti?
A vrea s cumpr o coas...
Negustorul se repezi i trnti pe tejghea un mnunchi de
coase.
ranul se uit la ele chior, cu nite priviri dumnoase;
apoi, ntorcndu-se cu dispre i strmbnd din nas, murmur:
A cumpra d'alea cu pajura tunului.
Negustorul ddu la o parte coasele cu cap de taur i aduse
vreo cteva din cele cu pajura tunului.
D a parc mai snt acolo mormi ranul peste umr.
Prvliaul, om rbdtor, aduse ndat toate coasele nsem
nate cu pajura tunului. ranul i alunec ochii peste marf,
dar nici n o atinse. Cltin din cap gnditor.
E i , ce mai pofteti?
De, m gndesc c tot mai bine o fi s aleg una din
cele cu cap de taur...
Negustorul n'avu ncotro; ncarc tejgheaua din nou cu coa
sele cele dinti. Acuma ns vzu i ranul c-i face de cap
i deci lu din grmad o coas la nimereal.
nchise nti ochiul drept i cercet coasa cu deamnuntul;
apoi nchise pe cel stng, innd-o nainte, cu vrful n jos. Pe
urm o ridic n sus i o mai privi aa o bucat de vreme.
Ct ai cere pe ea? fni nsfrit ctre negustor, aa cu
gura altuia.

176 177
Patru lei. Doamne ferete... Ce-ar zice feciorii mei cnd ar afla
Pe coasa asta? ntreb ranul batjocoritor. Nu se poate! c'am dat atta?... E i , o dai, ori n'o dai?
O ndeprt puin i trase cu mna o linie n aer, s vazl Mai eftin nu pot s'o dau.
cum ar veni, dac'ar avea coderite, apoi o ciocni cu degetul ar* Atunci s rmnem sntoi!
ttor i n cele din urm o ndoi pe genunche. Iei; dar din mijlocul strzii se ntoarse repede napoi i
Hm... ei... va s zic nu glumeti? mai strig odat:
Negustorul se jur pe tot ce are mai scump c nu i-o poate O dai, ori n'o dai?
da mai eftin, deoarece i pe el l cost patru lei n cap. Nu, n'o dau.
Dar bine, domnule, nu vezi d-ta c nu-i clit cum sc ranul i mototoli zpcit plria unsuroas ntre degete.
cade? De cnd snt n'am avut treab cu un om mai fr su-
Te neli, e fabricat din cel mai fin oel englezesc. |f]et ca d-ta... de cnd in eu minte... tii ce, domnule, pune
Ia nu te mai face caraghios! Trebuie s fii orb, s nu coasa deoparte, am s m mai gndesc niel afar...
vezi c e fcut dintr'una veche... Dup vreun ceas de vreme veni nsoit de o rubedenie.
E o marf minunat, care o s ie pn la moartea d-tale. A m venit zise dnsul, tergndu-i sudoarea de pe
Dac cumva nu s'o rupe n otav zise ranul rznd. frunte. Dumnealui e cumnatul meu. Ne-am sftuit s cumpere
Coas ca asta n'ai avut d-ta, de cnd eti pe lume. M i el o coas, ca doar cnd cumperi dou, se cuvine s le iei
rog, n'ai dect s'o cercetezi mai bine i s vezi... mai eftin...
A , ce s mai cercetez? Coasa-i coas, una ca i alta. Mai eftin nu le pot da, i-am spus de o mie de ori.
O iau pe care-mi cade n mn... E i , spune-mi verde, ct ceri Gndete-te bine, domnule, s nu-i par ru!
pe ea, c n'am vreme de pierdut. A m o mulime de treburi prin
Nu, nu. Nici s nu ne mai rcim gura.
trg...
V a s zic, nu vrei s lai nimic. Nici mcar un ban?
i-am spus odat: patru lei!
izbucni ranul furios.
Dar bine, domnule, pe ce ceri d-ta patru lei, pe ce?...
Nici o para rspunse hotrt negustorul.
i, zicnd aceasta ncepu s cerceteze coasa din nou, iar
E i , acu ce s mai zic? adug ranul mai mblnzit.
ca s o vaz i mai bine, iei n strad. In prag ns se ntoarse
i strig: Z i ce-i place. E u nu mai stau de vorb cu d-ta.
Ia seama, c mi-am lsat nuntru plria! Aide, aide, nu te mai supra i d-ta aa, ca o cucoan
Afar razele soarelui tremurau i alunecau vesele pe oglinda btrn. Dac i-e scump vorba, hai d mna!
albstrie a fierului. ranul duse coasa ncetinel la gur, sufl i ranul, mulumit, ddu mna cu negustorul.
i ateapt cu adnc evlavie, pn ce aburii o ntunecar o clip Aa. Iac ne-am nvoit. Cine s fie cine nu se va ine
i apoi se limpezir iari numaidect. Pe urm o atinse de c de tocmeal!
teva ori cu vrful de trotuar, fcnd-o s clincie. C u ncetineal srbtoreasc ncepu s-i descheie piepta-
Cam ciudat sun mormi dnsul, ntorcndu-se alene l rul. In vremea aceasta ns nu-i lua deloc ochii din colul unde
n prvlie. O dai cu trei lei i cincizeci sau n'o dai? l rzimase coasa cumprat. Deodat i se nzri c coasa e mai
E i bine, fie! Deoarece in la d-ta, hai s rmn eu de : mic dect aceia pe care o alesese. Iscodi cu priviri mnioase
pagub: ia coasa cu trei lei i aptezeci i cinci de bani! personalul prvliei, apoi ridic coasa i-i cntri greutatea.
179
178
Asta-i alt coas! strig dnsul ntrtat. Poi s spui f Apoi vr mna n buzunarul cioarecilor, unde gsi apte-
ce vrei, asta nu-i coasa mea!... oci i cinci de bani.
i repede i ncheie nasturii lucitori de cositor ai piepta L Cincizeci de bani i cu aptezeci i cinci fac un leu i
rului. uzeci i cinci. Acu ct mai lipsete?
Cum s nu fie asta coasa d-tale? Vino-i n fire, nene, nc cincizeci de bani.
altmintrelea o s-mi ies i eu din ni!
Cincizeci? Hm... Nu cred s mai am atta.
Mnda, hm... hm... Cine dracu m'a pus s ies din pr
vlie. Snt i eu de vin, ce e drept!... E i , acu ce m fac?... i In vremea aceasta, cu mutra cea mai nevinovat din lume,
pdea ochii negustorului, parc ar fi vrut s-i citeasc gn-
Ii spun c asta-i coasa pe care ai ales-o.
ile.
Asta? Parc eu n'am ochi s vz?
Adic... Ia stai niel... Unde dracu i-am pus?
O ciocni cu degetul, o ndoi pe genunchi, o scoase n strad,
o zngni de trotuar i se ntoarse cu ea, pleotit, n magazin: Aha, n nodul basmalei!
Asta nu-i coasa mea... Pe asta nu dau mai mult de trei Intr'adevr din colul boit al unei basmale roii mai scoase
lei i cincizeci! zeci de bani.
Nu umbla cu matrapazlcuri, nene!... Dac nu-i place tia au fost cei din urm zise dnsul prietenos,
asta, poftim, alege-i alta. Gseti aici cte doreti. unde nu-i, nici Vod nu poate lua!
Da ce, crezi d-ta c eu snt nerod s m apuc din nou nc treizeci de bani! strui negustorul fr mil.
s-mi bat capul alegnd? O iau pe asta, dar mai eftin, fiindc Acuma las, nu mai zice nimic; coasa i aa nu face
e mai slab ca cea dinti. u parale! i nici nu mai am bani la mine, c ce bruma mai
Spui prostii, neic, nceteaz!... , i-am uitat n cru, n suman. Cred c nici d-ta nu vrei s
Cum? Adic vrei s rmn eu de pagub? Nu te-ar rg atta amar de loc pentru ci-va gologani. O s ne rfuim
durea pe d-ta sufletul s-mi iei mie dou preuri? alt dat ca oamenii cinstii!
Hai scoate banii degrab i nu mat vorbi degeaba!
Mie s-mi plteti pe deplin! Du-te de ad parale, c
Bine strig ranul amrt s ai d-ta dreptate!
lsa nare s fug pn te ntorci d-ta!
Dar cel puin s mprim cei douzeci i cinci de bani, s nu
rmn eu cu toat paguba! Atunci ranul deodat fcu pe jignitul,
f Ce? Adic n'am eu la d-ta cinste de civa gologani?
Rmne aa cum am spus.
E i , dac e aa, ia-i banii! }tii d-ta, domnule, c tata i cu bunicu-meu au fost primari?
ncepu iar s-i descheie pieptarul, din al crui buzunar Mie nu-mi trebue mila nimnui, s tii d-ta! Cumnate, arunc-i
scoase, cu mult bgare de seam, o pies de doi lei i o ntinse izeci de bani i hai s plecm!
negustorului. [ i lu posomort coasa i se ndreapt spre u. In prag
Ceilali i strng acuica! QS se mai ntoarse odat cu faa schimonosit, plin de dispre,
Dintr'alt buzunar al pieptarului mai scormoni patruzeci de cnd s luceasc coasa n lumina soarelui, strig triumftor:
banii i u dintr'un al treilea ali zece bani. Ascult, domnule! S tii dela mine c asta-i cea mai
Uite cincizeci de bani... din toate coasele d-tale: celelalte nu fac dou parale.

180 181
j intrarea lui Ouifiai
n ^(fia-Qutia
de N I C O L A E BLCESCU

Intr'aceea Mihaiu-Vod, ridicndu-i tabra dela Sibiu,


tiaint cu ncetul spre Alba-Iulia. Prin toate oraele pe unde
trecu prin cale, locuitorii alergau nainte-i cu daruri, trgnd
puti n semn de veselie i primindu-1 cu mare dragoste i en-.
ziasm,. Apropiindu-se de Alba, locuitorii oraului i ai jude
ului l ntmpinar cale de-o leghe nainte cu mult cinste i
'aruri. In capul lor era episcopul, nconjurat de xlerul su. El
"icit n numele poporului pe Domn de sosirea sa, urndu-i
t felul de fericiri, o domnie venic asupra rii Ardealului ce
dobndise cu sabia, o via ndelungat i izbnzi multe care
se adaoge unele peste altele. In aceeai zi Luni, 1 Noembrie
i. n.), Mihaiu-Vod intr cu mare pomp n capitala Ardea
lului. Dorina ce adesea avea d'a face ntiprire asupra popoarelor
rintr'o strlucit privelite adogindu-se la vesela mbtare a
nei izbnzi de atta vreme dorit, fcu pe Mihai de puse n
ceasta intrare triumfal o podoab neauzit n prile noastre.
Intrarea s'a fcut prin poarta sfntului George. Dela aceast
poart pn la palatul domnesc stau nirai ostaii de ambele
rile cii, n mai multe rnduri, n dosul crora se grmdise
ii de mii de popor. nainte venia episcopul i clerul su, cor-
oraiile oraului, apoi o band de muzic, care se compunea
:
n apt trmbie ce cu mult armonie modulau sunetele lo, de
"tea tobe de oel de pe obiceiul turcesc, de un bun numr de
ute si fluere. In urma acestei orchestre venia Mihaiu clare

183
pe un mre* cal alb. Opt copii de cas, nvestii cu mare elegant, JOLAE BAL.CESCU
nconjurau calul domnului. S'a nscut n Bucureti n 1 8 1 9 m o a r e n 1 8 5 2 . nva l a c o l e g i u l
Mihaiu purta pe cap un calpac unguresc, mpodobit cu fl fgava, a p o i intr n armat c a ofier. I a p a r t e activ l a revoluia d i n
fulie neagr de pene de iocor, legat cu o copc de aur, o mantii B, dup c a r e e x i l a t , t r e c e n A r d e a l i i a c o n t a c t c u c a p i i micrii r e -
lung alb de mtase esut cu fir, avnd pe laturi esui vulturi Jionare d i n Munii A p u s e n i . I n urm t r e c e l a P a r i s , a p o i n I t a l i a
de aur, o tunic alb de aceeai materie; lungi ciorapi de mtail |e m o a r e rpus d e o boal d e p i e p t l a P a l e r m o .
D i n d r a g o s t e d e n e a m , Blcescu s e hotrte s s c r i e o I s t o r i e a R o -
albi, cusui cu pietre scumpe i cisme de saftian galben; de br.lil
i i l o r . S c r i e aceast i s t o r i e ntr'o limb colorat i expresiv, p o v e s t i n d
atrna o pal de Taban mpodobit cu aur i rubine. :
C m e n t e l e a s a c u m s ' a u p e t r e c u t , fr prtinire. Ins. st m u l t a s u p r a
O ceat de zece lutari urma ndat dup Domn, cntml m a r e e v e n i m e n t d i n t r e c u t u l n o s t r u , i s t o r i a l u i M i n a i V i t e a z u l i
cntece naionale. Opt seizi duceau de fru opt cai acoperii cil ea rilor romne s u b e l . O p e r a s a istoric e intitulat Istoria
ei preioase, lucrate n aur i n argint i mpodobii la cap ni i i l o r s u b M i h a i Vod V i t e a z u l " a rmas neterminat. M a i tr-
a c o m p l e c t a t - o O d o b e s c u n 1 8 7 8 i a i p u b l i c a t - o .
pene mari. Apoi venia o mulime de boieri i ofieri strlucii,
tot clrii o numeroas trup de soldai. Lng Domn se purtau
steagurile lui Andreiu Batori, luate n btlia dela Sibiu. EU
erau desfcute i plecate spre pmnt n semn c Ardealul cr.i
supus.
Astfel n mijlocul concertului trmbielor, tobelor i altop
instrumente, n sunetul clopotelor i n vuetul tunurilor, cu caro
se unia strigrile de bucurie ale poporului, intr Mihaiu n cflj
pitala Ardealului i trase la palatul domnesc. In cale, pn' a mt|
ajunge la acest palat, Mihaiu spun c se ndrept ctre un nobil
ungur, tefan Bodoni, ce czuse prins n btlia dela Sibiu i-1
ntreb unde ar fi bine s trag. Fr ndoial, zise Bodoni, n
palatul prinului Andreiu". La care vorbe Mihaiu rspunse: CcJ
nu sunt eu nc biruitor?" mirndu-se c nc se da numele Iul
Andreiu unui palat, care acum era cu drept cuvnt al su. Toata
ostimea se mpri n linite i cu orndueal prin osptarii i \ . i - r \
case publice, fr a se face nici o pagub sau vtmare locuito
rilor. Nimeni n'ar fi ndrsnit a face vre-un ru, tiind pe stra
nicul Domn acolea.

F e t e d i n Drgu (Fgra)

IM! 185
PATRIA de N I C H I F O R C R A I N I C

I n mrul ce se prgue pe creang


N o i i-am gustat pmntul roditor,
D i n svonuri dus pe cmpuri de-o talang
i-am respirat nelmuritul dor.

E snul tu de mam pinea moale


i laptele domoalelor cirezi.
I u b i m albastrul f u m n rotocoate
C tu ai fost deprins s visezi.
187
A i frmntat credini n e m u r i t o a r e
In sngele focoilor biei, O L T U L
C a r e - a u cules pe buze de fecioare, de OCTAVIAN GOGA
Srutul mndrei tale frumusei.

Mult iscusita vremii slov Cci duce unda-i gnditoare


Profetic l u m i n e z i peste dezastre
Ne pune clipa milostiv, Durerea unui neam ce-ateapt
Crri cen zri de rsrituri pier...
Ce ne-a 'nfrit pe veci necazul De mult, o dreapt srbtoare.
L a glasurile clopotelor noastre,
i veselia deopotriv...
N e ridicm cu tine ctre cer.
Mrit fie dimineaa De mult, n vremi mai mari
Ce-a svrit a noastr nunt la suflet.
Ii lmurim pe lespezi de morminte
Btrne Olt! cu buza ars Erai i tu haiduc, moneag
Sculptatul g r a i u din t i m p u l glorios.
Ii srutm unda crunt. Cnd Domni vicleni jurau
I n s t r a t u r i l e vechi de oseminte
I t i numrm al jertfelor prinos. pe spad.
In cetuia ta de ap S sfarme sfnta noastr lege.
Dorm cntecele noastre toate Tu, frate planetelor noastre
T r e c u t u l adormit i v i i t o r u l
i fierbe tinuita jale, i rsvrtirii noastre frate,
I n clipa care bate le'mpreuni:
A visurilor sfrmate. Urlai triilor amarul
Cnd fericii l i p i m la piept feciorul
Tu mpleteti n curcubeie Mniei tale 'nfricoate.
mbrim ntr'nsul pe strbuni.
Comoara lacrimilor noastre, Cum' tresriau ncremenite,
i cel mai scump nisip tu-1 duci In jocurile lor buestre,
P r i n veacurile moarte'n suferin,
l i n vadul Dunrii albastre. Otiri cu coifuri de aram
T e - a m r i d i c a t n slvi pe-al nostru scut
i roibi cu aur pe cpestre
I i zmislim eterna ta fiin,
L a snul tu vin n amurguri, Cnd la strigarea ta de tat
D i n fiecare trud pus'n lut.
Sfioase, fetele fecioare, Grbeau din codri la poiene
Ki dimineaa vin neveste, Strngnd securi la subsoar
P r i n noi rsufli 'n m a r i l e e l a n u r i ,
Cu orul prins n cingtoare Feciorii mndrei Cosnzene.
T u gemi cnd sngerrile ne dor;
Ci'ri vestejirea noastr dorm n o i a n u r i i vin pstori cu gluga alb
D e viei ce-or nflori la vremea lor. Din fluer povestindu-i dorul Sdrobit'n praf murea arama
i cte cntece i lacrimi i codrul chiotea, viteazul;
Sus cupa morii cu d u r e r i a m a r e i N'aduce valul, cltorul. Iar tu frne, mare meter
Sorbind-o, te vom binecuvnta; Drume btut de gnduri multe, Biruitor frngeai zgazul
C a rurile contopite n mare, Ne lai att de greu, pe noi, i'mbujorndu-te la fa,
N o i vom m u r i n n e m u r i r e a t a ! Imbrindu-ne cmpia Treceai prin vile afunde,
Te uii adesea napoi. Incovoindu-i ndrtnic
Aa domol te poart firea, Mreul tu grumaz de unde

189
OCTAVIAN GOGA
S ' a nscut n 1 8 8 1 1 A p r i l i e l a Rinari - J u d . S i b i u , m o a r e n
1938 l a Ciucea.
F a c e l i c e u l l a S i b i u i Braov, d e u n d e a p o i pleac l a B u d a - P e s t a
i B e r l i n p e n t r u a-i c o m p l e c t a s t u d i i l e u n i v e r s i t a r e .
ntors n ar, n p r e a j m a rzboiului m o n d i a l , pornete o c a m p a n i e
naional p e n t r u i n t r a r e a Romniei n rzboiu i e l i b e r a r e a e i d e s u b
stpniri s t r e i n e .
Dup rzboiu i a p a r t e activ l a viaa noastr politic, ajungnd
m i n i s t r u n dou rnduri, p r i m - m i n i s t r u , i preedinte a l P a r t i d u l u i Na
ional Cretin".
P e n t r u v a l o a r e a l u i literar a f o s t n u m i t m e m b r u a l A c a d e m i e i R o
C u o c a z i a Conferinei d e P a c e inut l a P a r i s , n a n u l 1919, n c a r e
mne. i n c i p i u l naionalitilor e r a c o n s i d e r a t cel dintiu c r i t e r i u d e r e z o l v a r e a
P r i m e l e l u i ncercri d e p o e z i e a u f o s t p u b l i c a t e n r e v i s t a Fami istenei i a l i b e r e i desvoltri p o l i t i c e a fiecrui p o p o r , fruntaii m a c e -
l i a " i Tribuna". I n 1 9 0 2 nfiineaz, mpreun c u civa p r i e t e n i , r e romni d i n Romnia t r i m i t i e i o delegaie l a aceast Conferin, u n d e
v i s t a Luceafrul". t r a s a u c o n t u r u r i l e g e o g r a f i c e a l e attor s t a t e n o u i i v e c h i d i n btrna
rop.
V e r s u r i l e l u i G o g a exprim a c e a permanent d u r e r e i r e v o i t a a I n v a r a l u i 1 9 1 7 , p e cnd a r m a t e l e f r a n c e z e l a l i a t e c o m a n d a t e d e
romnului a r d e l e a n a s u p r i t l e g a t d e sfnta l u i g l i e c a r e e n st e n e r a l u l S a r r a i l , cutau s-i d c s v o l t e d e l a S a l o n i c , naintarea s p r e B a l -
pnirea dumanului. P o e z i a l u i s c o a t e l a lumin g r a v e l e p r o b l e m e s o ~ n i , Aromnii d i n r e g i u n e a Munilor P i n d u l u i i declarar independena
c i a l e ce p r e o c u p a u Romnia p e a t u n c i . litic p e c a r e ns n u i-o putur menine dect cteva l u n i .
O p e r e : Poezii", 1 9 0 5 ; O seam d e c u v i n t e " , 1 9 0 8 ; nsemnrile u n u i N u m e r o a s e l e c e n t r e d e Aromni, c u o tradiie istoric att d e v e c h e
P e n i n s u l a Balcanic, c e n t r e g r u p a t e m a i c u seam n s u d u l A l b a n i e i i
trector"; Ne cheam pmntul", 1 9 0 9 ; Din u m b r a z i d u r i l o r " , 1 9 0 9 ; B e r b i e i , n B u l g a r i a d e s u d - v e s t , i n G r e c i a d e n o r d , n r e g i u n i l e E p i r u -
Domnul N o t a r " ; Strigte n p u s t i e " , 1 9 1 5 ; Poezii a l e s e " ; Cntece lui i T h e s s a l i e n , ndrepteau sperana independenei p o l i t i c e a u n u i s t a t
fr ar"; Ideia naional", 1 9 2 3 ; Mustul c a r e f i e r b e " , 1 9 2 7 . edo-romn, n configuraia c e l o r l a l t e s t a t e b a l c a n i c e .
T r a d u c e d i n M a d a c s , Tragedia o m u l u i " . I n susinerea a c e s t e i c a u z e s e form a t u n c i o delegaie d e p e r s o n a l i -
i macedoromne, c a r e s e prezent c u u n m e m o r i u Conferinei d e P a c e
n , P a r i s . S e c r e t a r u l a c e s t e i delegaii a f o s t d-1 T a c h e P a p a h a g i , a j u n s
~ i trziu p r o f e s o r l a U n i v e r s i t a t e a d i n Bucureti. D i n c a u z a T p s e i d e
u a u n e i a s e m e n e a p r o b l e m e , s c o p u l Aromnilor n u p u t u f i a t i n s .
L a v e n i r e a n ar, d - 1 P r o f e s o r T a c h e P a p a h a g i mpreun c u g e -
e r a l u l D . I l i e s c u s e ntorc d i n P a r i s , p r i n R o m a , A l b a n i a i S a l o n i c .
I n legtur c u aceast cltorie d e ntoarcere, d - 1 T a c h e P a p a h a g i
r i e i public t o t a t u n c i , o c a r t e c u i m p r e s i i l e c u l e s e p r i n inuturile i
calitile v i z i t a t e ntitulat: L a Romnii d i n A l b a n i a (Bucureti, t i p .
j i u p t a " N . Stroil 1 9 2 0 ) .
S u n t n aceast l u c r a r e p a g i n i c u s c e n e i t i p u r i a u t e n t i c e d i n viaa
>mnilor m a c e d o n e n i , p r i n s e d e u n o c h i u d e f r a t e a t e n t i nelegtor,
r e d a t e curgtor, n c o l o r i t v i u , c u d e o s e b i t e caliti l i t e r a r e .
Prezentm c i t i t o r i l o r notri cteva p a g i n i c u m o m e n t e i priveliti
'ne d e e v o c a r e i d e p i t o r e s c p o e t i c .

Trecnd rul Fitoki, un afluent al lui Zrinos, intrm n mult


isputatul triunghiu" al Pogoniei. O regiune fertil, acoperit
u pduri de stejari i bogat n puni. O pan de automobil

191
ne silete ca s ne oprim n faa unui post italian, unde gsim ea sau diferitele semne particulare pe care le are Mai toi
UIl locotenent. C a ajutor pentru lucrrile de cancelarie avea pe vnarii erau clare cu amndou picioarele de aceeai parte
un tnr absolvent al gimnasiului comercial din Inina, pe C. samarului pentru ca s se poat mai lesne vedea i vorbi n
Druia, Romn din comuna Biasa (Pind). Ofierul inea ntr'o pul mersului. Din cnd n cnd s'auzea cte un strigt care
cuc civa iepurai i un pui de cprioar. De aci se telefo demna caravana, iar cu captul cpstrului del cal atingeau
neaz la Dol'iana, de unde ne vine o alt main precum i o B coad catrii rmai n urm. Saci cu sare, de aceeai mrime
camionet care s remorcheze Lancia". ncepuse s picure pen i greutate ca i de aceeai culoare, pentru ca s formeze pe
tru cteva momente. rechi destinate fiecare pentru anume catr, menineau un echilibru
D o l ' i a n a e un sat aezat pe o colin destul de nalt. Ne Uurtor. Peste saci cte o nvelitoare ca s fereasc sarea de
ducem la comandament unde gsim pe generalul italian ploaie.
Matze ( ? ) fapt care mi-a fcut o frumoas impresie: con- Aromnii Pindeni le-au dat acestor Freroi porecla de
tiinciositate n datorie i, dei general, abnegaie n toate. In ot(e)ani, din cauz c acetia ntrebuineaz n totdeauna cu-
sat am auzit vorbindu-se grecete i romnete. ntul albanesesc dot n expresiunea: n u fac dot *= nu pot s
fac (alb. se bi dot). Prin D o t e a n i ns se designeaz de obicei
Lancia" pus n stare de funciune, pornim n goan spre i Freroii, pe cnd cei din Fraari (Cologna) mai poart
Nord, ca s ajungem cu ziu la Liakoviki. In spatele nostru, ele special de Cstrnioi.
spre Sud i paralel cu oseaua care duce la Ianina, se ridicau De altmintreli porecla Romnilor e tot aa de rspndit i
maiestos masivii muni nzpezii M i c i k e l i . Norii, atingnd piscu la Aromni, unde nu exist aproape familie din sat care s n'aibe
rile lor cele mai nalte, se prelingeau ncetul cu ncetul, nv- orecl sub care adesea e mai bine cunoscut.
luindu-i ca ntr'un mister divin; prea c zeii se coboar d'asupra Ajuni n dreptul lor, mergem cu maina la pas. Le dau
lor pentru desbateri. L a dreapta noastr, rul Vaidomati care,
bun seara" i-i ntreb n grecete. E i se uit la noi nedume-
mpreun cu munii Micikeli au fost cerui Conferinei de Pace
lii i nu rspund nici un cuvnt. Atunci ntreb pe unul n
de ctre Delegaia Aromnilor n Memoriul su ca s formeze
dialect:
grania politic vestic a Pindului.
Je hii voi, ore Freroate? (ce sntei voi, mi Fr-
Cu strngere de inim m uitam napoi spre Micikeli. O, fcrotule?)
nul Norii care i-au nvluit snt nframa doliului lor naional, Rumni, mi rspunde flegmatic.
a durerei lor mute nscut din vitregia criminal a protectori M a voi n u tii greti, ore Freroate?
lor lor. Nu.
...i totui, maina fuge mncnd pmntul, parc ar fi n i ncepnd ca s le vorbesc n ditirambi despre ara greceasc,
urmrirea cuiva. Dumai i numai doar oi putea converti pe cineva, i-am spus:
Iat c ntlnim o numeroas caravan de Freroi ncr acum Grecia noastr s'a fcut tare i mare i-i plin de bun
cat cu sare. Fiecare Frerot, clare pe cal, mna din urm ca ti i fericire, ce s mai trim noi n Albania asta nenorocit;
ravana sa compus din catri. In fruntea fiecrei caravane mer s ne facem Greci.
gea catrul culaguz, adic naintaul. Fiecare catr i avea nu^ N o i h i m g h i n i ai cum h i m . (Noi sntem bine aa cum
mele su care, de obiceiu, e n legtur cu sexul, mrimea, cu- sntem).

192 193
Iar un altul care desclecase i mergea pe jos:
Brt cu ei i ntregul lor avut cu caravanele, punndu-se mai
N o i n u n'avem fapt cnd n'au turnat capiu, tor a va n j
fulte familii sub conducerea unui ef al lor mai btrn i cel
fem? (Noi nu ne-am fcut cnd ne-au ntors capul (ca s ne
taie), acuma o s ne facem?) ' i bogat, numit celnic, care, de obicei, e un mare proprietar
turme de oi. In genere, sub autoritatea celnic ului intr 1050
In urma acestor cuvinte, generalul le d cteva bilete tic
ilii care n cele mai multe cauri snt toate nrudite ntre ele
cte 50 lire italieneti, spunndu-le:
in snge sau alian, formnd astfel o flcare sau far un
i noi sntem Romni i am venit aci ca s v vedem,
de triburi de fiecare comun, aa cum la Romani erau cele
In ochii lor se cetea mirarea: cuvinte pe care ei le-au n
I se numeau. gens. Autoritatea celnicului este dc natur ad-
eles, cuvinte romneti dar care totui nu erau pronunate ca it
inistrativ-judiciar, aa cum se constat i astzi i nc cu
graiul lor.
caracter foarte pronunat mai ales la triburile nordice alba-
M a di i u hii voi? (Dar de unde sntei) l ntreakl
jeseti, unde toat puterea st n mna unor btrni pleac
unul adnc impresionat.
:are snt fac-totum. Ilustrez cu un singur exemplu aceast or-
Din Romnia, rspunse generalul, n timp ce lancicrii
;anisaie cred, autohton din Nordul Albaniei: sub im-
au dat pinteni mainei. eriul turcesc, un inginer aromn (Sterie Ciumetti), trebuind s
Armnei sntoi, Freroi! seluiasc vilaierul Skutari (codra), ntmpina o mulime de
C a i i bun, cz)li-ambar! rspund ei i maina dispare ificulti i neplceri din partea Albanesilor localnici. Ingine-
n cotiturile oselei tiate n pdurosul versant estic al munte se plnge autoritilor turceti care iau msurile cele mai
luj, Duku. Seara ncepe s ias din codrii din vale. Aveam ini astice: Albanesii nici c vreau ca s tie. Dup indicaiuni
presia c vr'o band de carier trebuie s prilejuiasc episodul eciale, inginerul se duce ca s comunice totul lui pleac al
cel mai emoionant i mai... nedorit al zilei. Jos n vale curgejtj
I . Aflnd de aceasta, Albanesii, dei narmai pn n dini,
rul Vaidomati, iar dincolo, la dreapta noastr i la eirea ru
ag pe inginer n genunchi i cu lacrmi n ochi ca s nu se
lui Voiusa din defileul munilor se vedea orelul Conia.
lng la eful lor, care era un om cu totul particular, fr nici
N'apucarm ca s comentm cele vorbite cu crvnarii c legtur cu administraia poliieneasc a Imperiului. Fiecare
ne pomenim la coada unui convoi de nomazi plin de originali giune i are un consiliu, cu putere executiv, compus din b-
tate patriarhal: erau peste trei-zeci de familii freroteti c a i c , nii cinstii i inteligeni ai satului, din pleac; el poart nu-
cu caravanele i turmele lor de oi monopolizase oseaua pe u ele de tribunal muntenesc" i constitue o dictatur suprem,
lungime de civa chilometri. tot-puternic. Astzi ns autoritatea celnicului a crui ori-
Freroii acetia aparineau categoriei celor nomazi pe care, ne sau mcar nrudire nu poate fi ndeprtat de organisaia
ca i o bun parte din Aromnii Pindeni, vara i gseti cu fa banes respectiv, a sczut mult. Totui ea se reliefeaz des-
miliile n muni, mai ales n regiunea Cologna, iar iarna se co 1 de bine n timpul mutrilor de iarn sau var, cnd fiecare
boar la esuri mai clduroase, n deosebi spre coasta mrci, Inie i fixeaz pentru flcarea sa ziua plecrei; dac se* n-
prielnice pentru punatul i ftatul turmelor de oi, adpostin- mpl ca n aceeai zi s plece mai multe flcri, atunci fiecare
du-se n colibele lor de adevrai nomazi. In timpul verei mun ele formeaz att n timpul mersului ct i la locul de po-
tele i atrage ca un magnet; aci, adpostul lor const din colibe s o unitate aparte, ca o singur familie cu oarecare nuane
i corturi. Cnd urc la vratec sau coboar la iernatec, trans paratiste.

194
195
Convoiul ntlnit avea parc ceva din lumea basmelor. I'fl
In privina aceasta, pentru cel care, mergnd cu nomazii, nu
catrii ncrcai cu baloturi mari vedeai copilai mici, detepU
tie unde i cnd va fi popasul de amiazi sau de sear, de multe
sau dormind ca ntr'un leagn; n dosul samarelor erau atrnai
ori nechezitul catrilor i poate servi de ntiinare: drumurile
f u r t u t i r l i (furci lungi de corn, drepte, care servesc la ncrcare)]
acestea fiind de nenumrate ori btute, catrii cunosc popasurile
sau traiste cu lucruri ce trebuesc s fie oricnd la ndemn||
obinuite; pe lng durata mersului, ei se mai orienteaz i dup
pane, can de ap, etc. Convoiul cobora de vale; din causa A *
ora prnzului sau a amurgului, ceea ce-i determin ca s-i co
ceasta, pentruca s nu cad cu greutatea corpului pe gtul anl
munice unul altuia apropierea repausului prin nechezuri. C a unul
malului, toi, femei i brbai, desclecase de pe b i n e c u r i l e lor
care a trit vieaa nomad, am constatat c instinctele acestea,
(cai sau catri reservai numai pentru nclecat) i mergeau p
pe lng alte multe i interesante, se pot vedea la orice cara
jos. Unele femei purtau n spate, ca ntr'o glug, pe copilaii
van aromneasc.
lor. Totul i arta a fi un neam cu totul distinct i original. Vo|
ntreb pe unul unde au prnzit.
bind despre ei, consulul frances Pouqueville, contimporan i cil
noscut cu Ali-paa, zice: ' N c o , ct D u l ' i a n a (ncolo, ctr (spre) Doliana).
V'alsar Grel'i?
Valahii nomazi, care poart pe frunile lor arse de soajj Cari Vi ntveab.
semnul anotimpurilor, snt n genere tari i robuti. CapeteU Rspunsul acesta m'a fcut s-mi aduc aminte de o anec
lor amintesc proporiunile romane; i timpul, care slbete D dot caracteristic petrecut tot ntre Freroii nomazi i lo
purile naionale, n'a putut, cu toate legturile lor, s-i confundl cuitorii satelor greceti.
nici cu Grecii, nici cu Albanesii. In obiceiurile lor rustic 1 In mutrile lor spre vratec, ca i spre iernatec, nomazii
vede o sinceritate care nu exist n caracterul Levantinilor... Atj acetia snt nevoii, pentru ca s ajung la locurile unde se vor
tudinea lor e panic i pastoral" *). stabili, s treac, dup regiuni, prin diferite sate greceti din
drumul lor: caravanele trec prin sate, n timp ce turmele de obi
Mutrile aceste pe drumuri lungi ct toate zilele ar putea, cei le ocolesc, strbtnd earini, puni, etc. Trecerile acestea
face, la prima vedere, unui strein care n'ar cunoate caracterul evident c dau natere la conflicte ntre pstorii aromni i pn-
nomad al acestor Romni, impresia unui convoi care se expl darii greci, n care tot aceti din urm rmn cei pclii.
triaz, fugind de cine tie ce orori ale vr'unui rzboi sau du ntr'o primvar, mai multe familii freroteti poposise pen
cndu-se s stpneasc alte locuri, mai fericite. tru patru zile lng un sat grecesc; ca atare, caravanele i tur
Catrii ncepur, unul cte unul, s nechezeasc, fcnd si mele lor pscuse pe teritoriul satului. Conform legei tradiionale
rsune pdurile: simeau c popasul de sear nu mai e departe. faptul s'a petrecut sub imperiul turcesc , n ziua n care
Freroii trebuiau s plece se presint pndarul satului ca s
i ) L e s V a l a q u e s n o m a d e s q u i p o r t e n t s u r l e u r s f r o n t s hls l ' e m le cear u t l a c - u \ un fel de dijm constnd din 20 parale de cal.
p r e i n t e d e s s a i s o n s s o n t gnralement f o r t s e t r o b u s t e s . L e u r s ttes re
t r a c e n t l e s p r o p o r t i o n s r o m a ' n e s ; e t l e t e m p s , q u i a f f a i b l i t l e s t v p e s na- Fcnd socoteala pe patru zile i la atia cai, crvnarii au v
t i o n a u x , n * a p u , malgr l e u r s a i l a n c e s , l e s c o n f o n d r e n i a v e c l e s Grec zut c suma e bunicic. Neavnd ncotro, au trebuit s se su
:
n i avec les A l b a n a s . A t r a v e r s leurs m o e u r s rustiques o n r e t r o u v e unn
f r a n c h i s e q u i n ' e x i s t e p a s d a n s l e caractre d e s L e v a n t i n s . . . L e u r a t t i - pun legei, pltind totul.
tude e s t paisible e t pastorale. Numai dect ns le fulger n gnd ideea unei rscump
I b i d e m , p . 1 8 - 1 9 i 1 6 . rri, a unei despgubiri. Dup obiceiul lor binecuvntat dup

196 197
ntre 7:3 ani, mnnd o turm de oi, n fruntea creia mergea
un deceu aromnesc de Iisus Christos n timpul rstignirei un cioban btrn ngnnd dup dnsul (api dup care se lua
i practicat din cnd n cnd, mai ales cnd snt provocai, ei ntreaga turm. Oile mergeau pe osea, rupnd la frunze de co
s apuc i fur patru cai din ai satului grecesc, pentru ca s fie paci de pe marginile ei; n urma lor, cnii. Mai toate chiop
chit cu dijma pltit. Imediat ns deleag o comisiune de trei tau. In mijlocul lor, un mgru de samarul cruia erau atr
mai pricepui i mai... poligloi ca s se presinte m u d i u r u l u i (ad nate cte o traist i tmbrli (un fel de mantale pelerine) ah'
ministrator de plas) turc din comuna apropiat i s-i aduc ciobanilor.
la cunotin un fapt grav. Nimeni ns din cei trei nu tia alt In anul acesta urcau trziu la munte din causa chiopu
limb dect graiul lor. lui de oi.
Ajuni la administratorul de plas, doi din ei trimet n bi E obiceiul la cei nomazi ca, la plecarea lor din fiecare po-
roul administratorului pe celalt pe care ei l credeau mai rsrit. pas, cu cel puin o or nainte de ncrcare, btrnii, btrnele
Acesta, presentndu-se. ncepe s-i pledeze causa ntr'o limb i copii care pot umbla s porneasc nainte, de obicei cu oile
care nu era nici turceasc, nici greceasc, nici albaneseasc dar plictori (aplectori), pentru ca s uureze caravana i astfel
nici romneasc: credea i el, ca toi cei care se gsesc n ase s se ntlneasc iar cu toii la primul popas. Aa se lace i la
menea situaiuni, c, vorbind o limb ct mai amestecat, poate cei din Pind. Caracteristica acestei porniri nainte este variata i
fi mai uor neles. Totui, din cuvntarea Frerotului admi nepreuita comoar folklrica pe care, sub diferite forme i m
nistratorul de plas a putut pricepe urmtoarele: A trebuit ca toat simplitatea, btrnii i btrnele o comunic copiilor pentru
s cantonm cu famiile noastre lng satul A* pentru cteva ca acetia s nu simt lungimea i oboseala drumului.
zile. Peste noapte ns, locuitorii satului ne-au furat patru cai, Ii lsm i pe acetia n urm i ne coborm n valea rului
aa c noi acuma sntem disperai, nu ne putem transporta avu Voiusa. Dincolo de ru, pe o mic podin i la poalele unui deal,
tul i sntem silii s rmnem pe loc..." se vedeau mai multe corturi negre. In faa fiecrui cort ardea cte
In timpul acesta, ceilali doi care ascultau la ue, enrusias- un foc peste care era pus cte o cldrue cu lapte, aezat pe
mai de pledoaria tovarului lor din care ei n'au neles nimic, dou pietroaie paralele care serveau de pirostie: era mncarea
exclam: or de sear. Turma de oi se mprtiase n dosul corturilor i n
Dz-l i - u , dz-'i-u, ore boai di b i r b i l ' i u , dz-l'i-u! Zi-i, susul dealului, printre copcei, n timp ce caravana era condus
zi-i, mi voce de privighitoare, zi-i!) la adpat. Femeile pregteau culcuurile n corturi. Probabil tot
Frerotul nostru i ncheie pledoaria cu urmtoarea n- aci, n valea Voiusei, vor fi poposit i ceilali pe care i-am n
trebare-soluie: tlnit n drum.
Acum, m u d i u r efendi (D-le administrator), noi vrem s i aceste corturi erau tot freroteti, ns ele aparineau de
tim: aceti patru cai satul ni-i va plti sau s-i furm noi?! sigur unui alt celnic.
A rs administratorul de s'a prpdit, pe cnd Freroii Trecem Voiusa i n dreptul Melisopetrei ne oprim pentru
s'au ales, n contra dijmei pltite, cu patru cai noi. i aa au benzin la uri deposit pzit de civa soldai italieni. Aci, la
plecat din satul lng care poposise attea zile, numai i munai confluena Sarandaporului cu Voiusa, e i ncruciarea oselelor
ca s poat puna din belug fnul necosit. Ianina-Liakoviki i Premeti-Conia. Configuraia geografic,
Trecem naintea caravanei i, dup cteva sute de metri, plin parc de mister, a regiunei pare a fi fost n timpul binecu-
dm peste un grup de Freroi btrni i btrne, cu copii
199
IN
vntatei pentru, briganzi stpniri turceti locul de ntlnire al
acestora cu diferiii cltori. Graba ns pe care o punem n c
ltoria noastr nu ne permite ca s putem culege amintirile ca i
tot ce ar putea s ne ofere regiunile pe care le strbatem.
Mergem o bucat pe dreapta i n lungul Sarandaporului i
ncepem s urcm oseaua erpuind att de obositoare i pe N O I
riculoas pentru lancierii notri. M uitam cu aceiai strngere de
de OCTAVIAN GOGA
inim ndrt, spre munii Micikeli care nchid n versantul lor
estic, ca un zid inaccesibil, locuinele descendenlor celor ce odi
nioar au furit aci Vlahia Mare. Simeam c m nbue du } La noi sunt codri verzi de bra( Sub cerul nostru 'nduioat
rerea. i cmpuri de mtas; E mai domoal hora,
Ct vitregie crud i nemeritat, Doamne, fa de oropsitul La noi atia fluturi sunt Cci cntecele noastre plng
neam aromnesc! i-atta jale'n cas, In ochii tuturora.
Privighetori din alte ri
Vin doina s ne-asculte; i fluturii sunt mai sfioi,
La noi sunt cntece i flori Cnd sboar'n zri albastre,
i lacrimi multe, multe... Cci roua de pe trandafiri
E lacrimile noastre.
Pe bolt sus e mai aprins, Iar codrii ce'nfrii cu noi
La noi btrnul soare, i nfioar snul,
De cnd pe plaiurile noastre Spun c din lacrmi e'mpletit
[Nu pentru noi rsare... i Oltul nost' btrnul...
[La noi de jale povestesc
I A codrilor desiuri, Avem un vis nemplinit,
i jale duce Mureul Copil al suferinii,
[i duc tustrele Criuri. De jalea Iui ne-au rposat
i moii i prinii...
La noi nevestele plngnd Din vremi btrne de demult,
\i
[Sporesc din fus fuiorul, Gemnd de grele patimi
ji'mbrindu-i jalea plng Deertciunea unui vis
i tata i feciorul. Noi o stropim cu lacrimi...

200 201
| V I Z 1T 1
| de I. L. C A R A G I A L E
a \

M'am dus de Sf. Ion s fac o vizit doamnei Mria PopCS< U,


o veche prieten, ca s'o felicit pentru onomastica mm ulm su
fiu, Ionel Popescu, un copila foarte drgu de vre'o o>1 aniori.
N'am voit s merg cu mna goal i i-am dus bieelului o minge
foarte mare de cauciuc i foarte elastic. Ateniunea mea i fcui
mare plcere amicei mele i mai ales copilului, pe care l-am gtii
mbrcat ca maior de roiori n uniform de mare inut. Dup*
formalitile de rigoare, am nceput s convorbim despre vreme,
despre sortii agriculturii, d. Popescu -tatl este mare agri
cultor, despre criz, cl. Am observat doamnei Popescu c
n anul acesta nu se prea vede la plimbare, la teatru, la petreceri...
Doamna mi-a rspuns c dela o vreme i se urte chiar unei
y

femei cu petrecerile, mai ales cnd are copii.


S-i spun drept, ct era Ionel mititel, mai mergea; acu.
de cnd s'a fcut biat mare, trebue s m ocup eu de el; trebue
s-i fac educaia. i nu tii dvs. brbaii ct timp i ia unei femei
educaia unui copil, mai ales cnd mama nu vrea s-1 lase fr
educaiei
Pe cnd doamna Popescu mi .expune prerile ei sntoase
n privina educaiei copiilor, auzim dintr'o odaie de alturi o
voce rguit de femeie btrn:
Uite, coni, Ionel nu s'astmprl
Ionel! strig iar madam Popescu; Ionel! vin la mamal
Apoi, ctre mine ncet:
Nu tii ce trengar se face... i detept...

203
Dar vocea de dincolo adaog: up gt toba, pe care o trntete ct colo; asemenea i trmbia,
Coni! uite Ionel! vrea s-mi rstoarne maina!... As- poi ncepe s comande:
tmpr-te, c te arzi! nainte! mar!
Ionel! strig iar madam Popescu; Ionel! vin la mama!
i cu sabia scoas, ncepe s atace stranic tot ce ntlnete
Sri, coni: vars spirtul! s'aprinde!
cale. In momentul acesta, jupneasa cea rguit intr cu tava
Ionel! strig iar mama, i se scoal repede s mearg
aducnd dulcea i cafele. Cum o vede, maiorul se oprete o
dup el. Dar pe cnd vrea s ias pe u, apare micul maior de
clip, ca i cum ar vrea s se reculeag fiind surprins de inamic,
roiori cu sabia scoas i-i oprete trecerea, lund o poz foarte
p i p a ns de reculegere trece ca o clip, i maiorul dnd un
marial. Mama ia pe maiorul n brae i-1 srut...
cnet suprem de asalt, se repede asupra inamicului. Inamicul d
Nu i-am spus s nu te mai apropii de main cnd face
ipt de desperare.
cafea, c dac te-aprinzi, moare mama! Vrei s moar mama!
ine-1, coni, c m d jos cu tava!
Dar, ntrerup eu, pentru cine ai poruncit cafea, madam
Madam Popescu se repede s taie drumul maiorului, care
Popescu?
furia atacului nu mai vede nimic naintea lui. Jupneasa este
Pentru dumneata.
alvat; dar madam Popescu, deoarece a avut imprudena s ias
Da' dece v mai suprai?
din neutralitate i s intervie n rzboiu, primete n obraz, de-
Da' ce suprare!
1
esubtul ochiului drept o puternic lovitur de spad.
Madam Popescu mai srut odat dulce pe maioraul, l
Vezi? vezi, dac faci nebunii? era s-mi scoi ochiul...
scuip, s nu-1 deoache, i-1 las jos. E l a pus sabia n teac,
i-ar fi plcut s m omori? Srut-m, s-mi treac i s te iert!
salut militrete i merge ntr'un col al salonului unde, pe dou
Maiorul sare de gtul mamei i o srut... Mamei i trece;
mese, pe canapea, pe foteluri i pe jos, stau grmdite fel de fel
eu, dup ce am luat dulceaa, m pregtesc s sorb din cafea...
de jucrii. Dintre toate maiorul alege o trmbi i o tob.
Nu v supr fumul de tutun? ntreb eu pe madam
Atrn toba de gt, sue pe un superb cal vnt rotat, pune
opescu.
trmbia la gur, i, legnndu-se clare, ncepe s bat toba
Vai de mine! la noi se fumeaz... Brbatu-meu fumeaz...
cu o mn i s sufle n trmbi. Madam Popescu mi spune
i... dumnealui... mi se pare c-i cam place.
ceva; eu nu, aud nimica, i rspund totui c nu cred s mai ie
mult gerul aa de aspru; ea nu aude nimica. i zicnd dumnealui", mama mi-arat rznd pe domnul
lor.
Ionel! Ionel!! Ionel!!! Du-te dincolo, mam; spargi ure
A ! zic eu, i dumnealui?
chile dumnealui! Nu e frumos, cnd sunt musafiri!
Da, da, dumnealui! s-1 vezi ce caraghios e cu igara n
Iar eu, profitnd de un moment cnd trmbia i toba tac,
, s te prpdeti de rs... ca un om mare...
adaog: A l asta nu e bine, domnule maior, zic eu; tutunul este
i pe urm, d-ta eti roior, n cavalerie. otrav...
Maior, strig mndrul militar. Da, tu dece tragi? m ntrerupe maiorul, lucrnd cu lin-
Tocmai! zic eu. L a cavalerie nu e tob; i maiorul nu a n cheseaua de dulcea...
cnt cu trmbia; cu trmbia cnt numai gradele inferioare;
f Ajunge, Ionel! destul dulcea, mam! iar te-apuc stomacul...
maiorul comand i merge n fruntea soldailor cu sabia scoas.
Maiorul ascult, dup ce mai ia nc vre-o trei-patru lingu
Explicaia mea prinde bine. Maiorul descalic, scoate de
rie; apoi iese cu cheseaua n vestibul.
205
204
Unde te duci? ntreab mama.
}i cu drglaa lui figur strmbat. Mama se repede spre el,
Viu acul rspunde Ionel.
Iar pn s fac un pas, maiorul cade lat.
Dup un moment, se ntoarce cu cheseaua goal; o pune pc
Vai de mine! ip mama. E ru copilului!... Ajutor! moare
o mas, se apropie de mine, mi ia de pe mescioar tabacherca >pilul!
cu igarete regale, scoate una, o pune n gur, i m salut mili-
Ridic pe maiorul, i descheiu repede mondirul la gt si la
trete, ca orice soldat care cere unui civil s-i mprumute foc.
;pt.
Eu nu, tiu ce trebue s fac. Mama, rznd, mi face cu ochiul
Nu-i nimic! zic eu! Ap rece!
i m ndeamn s servesc pe domnul maior. ntind igareta mea,
II stropesc bine, pe cnd mama pierdut i smulge prul.
militarul o aprinde pe a'lui i, fumnd, ca orice militar, se plimb
foarte grav de colo pn colo. Eu nu-1 pot admira rf destul, pe Vezi, domnule maior? l ntreb eu dup ce i mai vine
cnd mama l scuip, s nu-1 deoache, i mi zice: fire; vezi? Nu i-am spus eu c tutunul nu e lucru bun. Alt-
lat s nu mai fumezi 1
Scuip-1, s nu mi-l deochi!
Am lsat pe madam Popescu linitit cu scumpul ei maior
Maiorul i-a fumat igareta pn la carton. Apoi se repede
far din orice stare alarmant, i am ieit. Mi-am pus oonii i
la mingea pe care i-am adus-o eu i ncepe s'o trnteasc. Mingea
altonul i am plecat. Cnd am ajuns acas, am neles dece
sare pn la policandrul din tavanul salonului, unde turbur gro
aiorul ieise un moment cu cheseaua n vestibul: ca s-mi
zav linitea ciucurilor de cristal.
)arne dulcea n ooni.
Ionel! astmpr-te, mam! A i s spargi ceva... Vrei s
m superi? vrei s moar mama?
Dar maiorul s'a ndrjit asupra ghiulelei slttoare, care i a
scpat din mn: o trntete cu mult necaz de parchet. Eu aduc
spre gur ceaca, dar, vorba francezului, entre la coupe et les
lvres... mingia mi sboar din mn ceaca, oprindu-m cu
cafeaua, care se vars pe pantalonii mei de vizit, coloarea oului
de ra.
A i vzut ce-ai fcut?... Nu i-am spus s te-astmperi...
Vezi? ai suprat pe domnul!... Al'dat n'o s-i mai aduc nici-o DN L U C A CARAGIALE

jucrie S ' a nscut l a 1 8 5 3 n c o m u n a Mrgineni j u d . P r a h o v a . M o a r e n 1 9 1 2 .


Apoi, ntorcndu-se ctre mine, cu mult buntate: l a t a l u i e plin d e c o n t r a s t e c i u d a t e . Cnd srac cnd b o g a t a j u n g e
Nu e nimic! iese... Cafeaua nu pteaz! iese cu niic a r i s t , m i c funcionar, a r t i s t d e t e a t r u , p r o f e s o r l a u n l i c e u d i n Bucureti
d i r e c t o r d e r e v i s t e l i t e r a r e ( M o f t u l romn). Colaboreaz l a Convor
ap cald! b i l i t e r a r e " u n d e i public c o m e d i i l e O n o a p t e furtunoas", Conul
Dar n'apuc s termine, i odat o vd schimbndu-se la raida fa c u reaciunea", O s c r i s o a r e pierdut" De-ale c a r n a v a l u l u i " .
fa ca de o adnc groaz. Apoi d un ipt i, ridicndu-se de 1 p i e s e l e l u i , C a r a g i a l e red c u m u l t h u m o r i i r o n i e b i c i u i t o a r e m o r a -
pe scaun: u r i l e societii d e m a h a l a . P e lng c o m e d i i , e l s c r i e i o dram p s i h o -
gic Npasta" c u s u b i e c t u l d i n viaa ranului n o s t r u .
Ionel! mam! ce ai? O p e r e : M o m e n t e , schie i a m i n t i r i ; Schie nou; N u v e l e (Fclia d e
M ntorc i vz pe maiorul, alb ca varul, cu ochii pierdui t i ) , Npasta, L a h a n u l l u i Mnjoal, Pcat, I n v r e m e d e rzboiu e t c .
Poezii satirice, diferite articole.
206
207
NECUNOSCUTUL de MIHAIL SADOVEAMU

Popa Ion, pe cnd mbrca reverenda, zise preotesei:


De ce m'o fi chemat aa de grabnic boierul Manolache?
tiu c odat pe an, n sptmna ntia din postul mare, se
spovedete i se mprtete; pe urm, nu mai are de-a face
cu mine. Ciudat! Poate-o fi fiind bolnav...
Crezi c nu? rspunse preoteasa. Dup o via aa de
destrblat, nu e nici o mirare. I-a venit i lui vremea! Acu
ade singur cuc: n'are cine-i aduce un pahar de ap. Aa i-a
trebuit!
Poate-i bolnav, ntr'adevr... rosti popa, ieind. La poart
se opri: Preoteas, s iai sama de ticlosu cela de Gheorghe, s
nu steie degeaba: pn ce-oiu veni eu, s gteasc de spat gr
dina...
Apoi porni spre curte. Vzduhul era plin de lumina str
lucit a primverii. Noaptea, czuse o ploaie repede, cald, i
dimineaa, n Vinerea-patimilor, soarele rsrise pe un cer sini-
liu-umed. Mlinii din jurul curii boiereti erau albi, ncrcai
de strugurai nflorii. Mireasma lor, amestecat cu miros proas
pt de pmnt umed, umplea dimineaa.
Cum intr pe poart, preotul zri n cerdac pe boier. Se
opri o clip mirat: nu-i nchipuia s-1 gseasc aa de schim
bat. Boierul Manolache Boureanu sta ntr'un jl, gnditor, cu
ochii deschii asupra primverii care vibra plin de via n ju
rul lui. Obrajii i erau rvii ca de o spaim mare i barba
rar ncadra o paliditate mortal. Sta n lumina de primvar,
zdrobit, tcut.
Cucoane Manolache, zise popa, cu ndoial; ai s te n-
Dup ce sui scrile, popa Ion zise cu glas moale:
zdrveneti, n'ai grij; eti voinic nc, slav Domnului!
Bun-dimineaa, cucoane Manolache.
Nu tiu cum s fac, printe, opti boierul cu durere,
Boierul tresri ca dintr'un vis:
nu tiu cum s fac s m nelegi. tii cum mi-am risipit eu viaa,
Bun-dimineaa, printe! bun-dimineaa!
printe, tii cum am trit... n'am mrturisit niciodat, dar se
Apoi intindu-1 cu ochii arztori, adogi:
tie; am trit, cum s-i spun, fr s m gndesc vreodat
Poftim, printe, aeaz-te colea, lng mine. Am s-i la sfrit... i nici nu-mi ddeam sama de ce triesc. Am mn
spun ceva, printe... cat, am but i mi-au fost dragi femeile... Acum m sap adnc,
Popa Ion i mngia nedumerit barba crunt. acum neleg ce trebuie s neleag omul... dar s'a sfrit, s'a
Poftim, printe, ezi! zise boierul ncet, cu vocea oste sfrit!
nit; ce te uii aa la mine? A m slbit. Aa-i c am slbit? Vai Boierul rmase cu ochii aintii nainte, asupra livezii n
de capul meu! ru, printe, ru! Ast-noapte, am crezut c mugurite, prin care treceau undele unui vnt de nviere. Prin
mor, aa de tare m'a izbit podagra... Nici acuma nu m'am des- mngierea luminii de primvar, n curte, argai voinici i fe
meticit. tiu c nu mai am mult: de-aceea te-am chemat. ezi, mei rumene umblau n toate prile. Un cuco sri pe zplazul
am s-i spun ceva, printe... de scnduri, btu din aripi i trmbi vesel n lumina aurie.
Intr'adevr, rspunse preotul, aezndu-se pe scaun, Departe se auzea strigtul unei pupeze, ca o not joas de flaut.
lng boier; te-ai cam schimbat, cucoane Manolache... Un zvon ntins de via umplea dimineaa de primvar. M
Da, m'am schimbat tare!... rosti boierul pe gnduri i linii nflorii i revrsau miresmele tari asupra cerdacului.
rmase cu ochii aintii nainte, asupra livezii verzi, n care str Printe! opti boierul cu mhnire; toat noaptea m'am
lucea lumina de primvar. gndit la o ntmplare din tinere. O uitasem... dar sfritul
Preotul se uit la el n tcere, nfiorat de glasul acela, n care mi-a adus-o ca pe cea din urm pedeaps. Abia acum neleg ce
tremura spaima. n'am neles atunci.
Iat ce-i, printe, zise domol boierul, dup un rs Eram tnr i era ntr'o primvar. Veneam acas de Pati,
timp; iat de ce-i vorba... Nu tiu cum s-i spun, ca s m dela nvtur, de departe... Dar apele umflate ale Oltului m'au
nelegi... E greu!... Cnd m'am spovedit, n sptmna ntia oprit dincolo. Umblam dup un adpost; i, nu tiu cum s'a
din post, am mrturisit, ca totdeauna, te miri ce i mai nimic. fcut, m'a gzduit un boier din partea locului.
E greu, printe... Acuma simt i eu c am ceva de spus... n Era primvar i nfloriser zarzrii i mlinii... i eu eram
elegi printe? ceva greu... foarte greu! tnr i aprig, iar boierul avea o fat mare, cu ochii negri i cu
Popa i mngia barba i se uita mirat la boier. prul ca abanosul. Fierbea atunci sngele n mine. Am uitat de
De ce te uii aa la mine, printe? Numai acum m cas, de tat, de mam, i n'aveam dect un dor, un singur dor.
simt altul... S'a sfrit totul! Uit-te la ochii mei: ard i au s in bine minte, acuma: toat noaptea m'am chinuit gndin-
se stng degrab; uit-te la mine... vezi cum tremur, dup du-m la ntmplarea aceasta. Era ntr'o zi cu soare, i eu m
o noapte de spaim? M duc, printe, simt c snt aproape, de- plimbam, cu fata, la o margine de poian, pe o pajite plin de
abia stau n jl... Vreau s m uurez, s m neleag i s m plcuri violete de toporai. Era o lumin mare, i un miros dulce,
mngie cineva. Aici, n singurtatea asta, n'am pe nimeni! Dup i noi mergeam lipii unul de altul, prin soare i lumin,
ce mi-oi uura sufletul, am s m duc!
211
210
prin mirosul toporailor, prin primvara aceea plin de via... Boierul oft zdrobit:
plin de via! i beia primverii m'a cuprins, ne-a cuprins B " Nu tii, printe, ce se petrece n sufletul meu... nu tii!
pe amndoi... i era o lumin alb i un miros dulce de toporai... ^V Auzi? cnt cucul, departe... uite, colo, un cocostrc care
Boierul se opri, vistor, cu faa chinuit de durere. Preo fclutete n vzduh... uite mlinii nflorii... vezi, printe? De
tului i se prea c a czut ntr'o tain mare, sta nedumerit i ce abia acuma aud i vd ntr'adevr? Aud i vd, dar trebuie
nu nelegea. Iar n jurul lor, primvara i viaa umpleau vz s m duc...
duhul i pmntul. Preotul nu rspunse; iar boierul, gfind sfrit, rmase a-
Printe... gemu boierul, nu tiu cum s-i spun ca s m pn n jl. Ochii lui, plini de lacrimi i durere, sorbeau ntin
nelegi i s m ieri... Nu tiu cum s-i spun ce se petrece derile verzi prin care treceau undele unui vnt de nviere. Cerul
n sufletul meu. A m plecat, dup ce am jurat c m voiu era albastru curat i lumina strlucit umplea vzduhul.
ntoarce ca s nu mai plec, am plecat i nu m'am mai n
tori nelegi, printe? A m plecat, am uitat. i au trecut
ani peste ani... am but, am.mncat, am petrecut i am cheltuit
cu femeile, printe! cu femeile, n beii i desfrnri... i a
trecut primvar dup primvar... Printe! opti boierul ca n-
tr'un vis, cu o mhnire sfietoare; acum deabia simesc c am
trecut aa prin via, fr s'o neleg!... Deabia ast noapte, p
rinte, cnd am simit c nu mai am mult, m'am gndit! M'am
gndit c am simit i eu odat ceva, ntr'o primvar, am
simit i n'am neles! i acum, pricepi? primvara, viaa
le simt, dar e trziu, printe, tare-i trziu!
Popa Ion se uitase toat vremea foarte uimit la boierul Ma-
nolache; urmrise zbuciumrile din urm ale trupului istovit,
urmrise chinul sufletesc pe faa rvit, dar nu rmsese de
ct uimit. i uimirea i spori, cnd, la ultimele vorbe, vzu dou
lacrimi mari n ochii arztori ai bolnavului.
Nu tiu dac m nelegi, printe, i dac m poi mn
gia.
Nu tiu ce s spun, cucoane Manolache, zise sfios preo
tul; d, poate aa a vrut Dumnezeu!
Printe, gemu boierul, cu desndejde; nelegi ce se pe
trece n mine? A m s mor, printe, vreau s m nelegi... i
s m mngi ca s pot muri, printe... M nelegi?
N u neleg! opti preotul ca i cum ar fi fost nfricoat
de o tain; nu neleg, dar Dumnezeu tie i iart! Cosai d i n Fgra

212 213
VIFOR N ARDEAL
de O V I D I U HULEA

Otiri de furii vin n orice noapte


La geam i-mi bat ca demonii n iad
i m'nfioar groaznicele oapte
i tulburi stropi din zri cernite cad.
...Ce-i urletul acesta'ngrozitor
i vuetul, ce mintea mi-o zdrobete?!...
&
i-auzi, auzi cntarea codrilor,
s Otirea de stejari cum hohotete!

I Dar iat-acum... sub geam pornesc i plopii,


1 Ei minile-i pierdur de durere,
= Nu-i nimenea pe marginile gropii
8 i groapa tot mai multe trupuri cere!
Tu n'auzi poate vaietele-amare,
Ce se despart de sufletele bune?!
Ce tragedie neagr, 'ngrozitoare
Ursit-a fost pe toi s-i ncunune?!

i inima din piept nu i-o sfie


Durerile strivite'n ochii buni,
C'n orice cas trist i pustie,
In orice zi vin veti de'ngropciuni!
Aa adorm n plnset i'n suspine,
Visnd un col de nflorit pane,
Mor toi cei buni i cei ce-aveau un bine...
In urma morii cine mai rmne?!
i va veni apoi, veni ca mne
Mrita diminea, veni ca mne
Cu-atta dor, cu nsetri btrne,
i va veni apoi, veni vre-odat?
...Vuiete snge'n fluvii, ca furtuna
i din vltoarea Iui nspumegat
N A P O L E O N
de D. D . P A T R A C A N U
Pdurile de cruci se'nal'ntr'una
Pe vi, pe muni, pe ri, pe lumea toat
In vara aceea profesorul Caranfil se dusese s petreac v,i
cana la Mnstirea Neamului, i n ziua cnd i s'au ntmplat
cele ce mi-a povestit, fcuse o escursie cu mai muli pricinii i
cunoscui prin mprejurimile mnstirii pn dincolo de schitul
Procovului. Cnd a ajuns acas, la printele Chiprian, la care i
avea locuina, nnoptase deabinelea i Caranfil se gndi cu pl
cere la aternutul lui moale, unde avea s se odihneasc de obo
selile zilei. Intrnd nuntru, i arunc ca de obicei privirile la
jgravurile vechi de pe preii camerei sale. Pe un prete, portretele
lui Alexandru I I i al mprtesei Mria Feodorovna, pe care
vremea lsase fel de fel de urme, stteau alturea de mpuca
rea lui Maximilian, iar pe pretele din fa era Sfnta Agur, i
mai ncolo, chipul lui Napoleon, fcut dup o ilustraie a tim
pului.
Caranfil se pregti s se culce, gndindu-se la tot felul de
lucruri. Petrecuse bine n ziua aceea ntr'o companie vesel i
plcut... Aici Caranfil surse. Peste cteva zile va face o nou
escursie, la Cetatea Neamului, unde nu fusese niciodat. S
racul tefan cel Mare, se gndi el, mare om!" i Caranfil, n-
tr'un acces de patriotism, i scoase surtucul fcnd doi pai prin
odaie i se opri n faa lui Napoleon.
Teribil figur", continu profesorul fixnd chipul mp
ratului. Dar a dat i el de dracul la Waterloo i ducele de..."
Aici Caranfil se opri, cci nu-i veni repede n minte nu
mele eroului dela Waterloo.
S m culc, se gndi el, cci trebue s m scol de dimi-

217
nea... Mne stau acas... termin pe Tolstoi... i-apoi poimne...
Cum i zice?... ducele de... de... E i , d-1 dracului...", ncheie el, Unde a fost nvins, m rog, Napoleon? La Waterloo.
i se yr n aternut. i - Foarte bine. Cine 1-a nvins? Ducele de..."
Caranfil i puse manile sub cap i nchise ochii, hotrt s Caranfil se opri la figura lui Napoleon, pe care o fix cu
doarm, dar ceva l mpiedica. Sti, frate, cum i zice?"... i ttenacitate, ca i cum ar fi voit s ceteasc n trsturile eroului
el i fix toat atenia pentru a scoate din mulimea cunotin fencez numele dumanului su. Dar mpratul sttea mndru
elor i a numelor proprii nmagazinate n capul su, numele i nu voi s se lese ademenit de manopera profesorului. De
eroului englez. aceea ncepu iari cu ntrebrile, plimbndu-se agitat prin odaie:
Cine a fost nvingtorul lui Napoleon? Ducele de..."
,,Ce-mi pas la urma urmei?"... se gndi Caranfil, cnd vzu
ntrebarea asta a fost pus acuma cu toat vehemena t-re-
c ducele refuz s ias la lumin... Ia s dorm mai bine"...
mincioas mprejurrii, iar rspunsul fu dat aa, ca i cnd pro
i fcu o micare foarte hotrt care arta c voete s doarm
fesorul ar fi voit s surprind pe un duman nepregtit. Za
cu tot dinadinsul.
darnic ns i acest artificiul
Cu toate acestea, trebue s-mi aduc aminte..." zise peste Se vede bine c ducele era hotrt, cu tot dinadinsul, ca n
puin Caranfil... ducele... cum i zice... ducele de..." Dar du noaptea asta s petreac n locuina lui aerian pe sama amicu
cele de... refuz cu ndrtnicie s se arate... lui nostru.
Ei, de-acu, destul!"... i porunci aspru profesorul i se n
Caranfil se opri n mijlocul odii i zise cu tonul cel mai
toarse cu faa la prete. E l sttu aa ctva timp, apoi deschise convingtor: S fiu cuminte... s atept pn mne... nu-i cine
ochii i zise: tot e devreme. Ducele de... Bal... nu... ducele de |tie ct... Atunci voi afla desigur". i profesorul, ca ncheiere
Cal... nu... ducele de Ac... parc nu ncepe cu A... ducele de... [a aceast judecat, iari fix un punct n spaiu. i apoi se
Ram..." Dar cu tot procedeul acesta mnemoteenic numele gene rios... ce-mi pas la urma urmei cine 1-a nvins?!... Dracul s-i
ralului rmase ascuns n adncimi insondabile, ceea ce fcu pe jiee pe amndoi!... Haide, Caranfile... nu fi nebun... La culcare!"
Caranfil s esclame tare: Intr'adevr, n urma acestei admonestri aa de nelepte,
Snt un prost i un dobitoc, treaba asta am acu?" i ca KDaranfil se culc iari, nchise ochii, i i puse i o pern peste
s deie o desminire categoric acestei preri defavorabile despre (cap. Dar nu trecur nici cinci minute i el ridic capul i zise
dnsul, nchise din nou ochii i se ntoarse cu spatele la Napo ncetior: Kutusoff, Bliicher, Schwarzenberg..." Dar nici n to
leon, manifestaie care arta lmurit intenia lui hotrt de a vria soilor lui de arme generalul englez nu voi s ias la
rupe orice comunicaie intelectual cu dnsul. Dar imediat se iveal, ceea ce fcu pe Caranfil s-i vre faa adnc n perne
scul pe jumtate i fix un punct n spaiu cu o vdit ncor i s bat din picioare ca un desperat, trimend la toi dracii
dare... Eroul englez rmase tot anonim! >e Napoleon, mpreun cu dumanii lui.
Caranfil se trnti pe pat, apoi deodat svrli oghialul de E l se scul, ud un prosop cu ap rece, se leg cu el la
pe el, se ddu jos i ncepu s se plimbe dela un capt la cel :ap, apoi ncepu s se plimbe prin cas furios, repetnd ca un
lalt al odii. ^colar bucher: Napoleon a fost nvins la Waterloo... sti... sti...
Ia s vedem, zise el tare... S'o lum ncetior... Aa!". sti 1 Cine a nvins pe Napoleon la Waterloo? Ducele de..."
i ncepu ca la coal s-i pun ntrebri i s deie tot el Cum se plimba astfel prin cas, deodat o licrire fericit
rspunsurile: Pix lumin faa i Caranfil se opri pe loc i zise tare, cu cea mai
[desvrit convingere, uitndu-se fix la o crptur n podele:
III
219
..-ijlii ' ui

Toi oamenii snt muritori... ducele de... e om... deci ducele Cnd s ias, vzu lumin la Chiprian, care edea alturi
de... e muritor". ntr'o cocioab veche, i Caranfil sttu pe gnduri un moment...
S nu cread cumva cetitorul c, sub influena acestei idei Nu, desigur, e o prostie... de unde are s tie el?"
fixe, mintea amicului nostru Caranfil o luase pe cmpii mns Dar mpins de o trebuin nehotrt se trezi nuntru...
tirii. Nu, de loc! Ce era? E l i adusese aminte c odat, mai Clugrul, un btrn de vre-o 80 de ani, se nchina cetind
de mult, nvase la universitate, ntr'un manual de logic al dintr'o carte. Vzndu-1, ntreb pe chiriaul su:
unui englez, acest exemplu de silogism, n care ducele nvin Nu v'ai culcat nc?
gtor era subiectul din propoziia minor; i dac istoria l tr Ba da... dar nu mi-i somn. M'am mai uitat la cadrele
dase n noaptea asta blestemat, sperase un moment c cel pu cele de pe prei.
in filozofia i va veni n ajutor. Iaca acui toac de utrenie, zise clugrul.
De prisos ns! Simea c i va fi cu neputin s doarm. De mult ai tablourile, printele?
O durere mare de cap l cuprinse, o durere nervoas... insupor Le am dela printele Ioachim.
tabil. Caranfil deschise fereastra i o rcoare plcut veni n A i i pe Napoleon. Mare mprat a fost...
odaie, rcorindu-i capul nfierbntat. De pe dealul din fa, ' O fi fost, da.
dinspre Ple, se auzea fiitul brazilor. Luna lumina ntinderile, Dar sfinia ta tii cu cine s'o btut el?
i la lumina ei, chipul lui Napoleon se desluea lmurit pe p- Clugrul se uit la dnsul, apoi:
retele opus. Caranfil l fix nc odat cu aceeai intenie de S'o fi btut i el cu H o s m a n Paa.
mai adineoarea, dar mpratul, cu capul ntors n profil, cu mna D'apoi bine, printe, zise cu ciud Caranfil, dumneata
dreapt n deschiztura jiletcii i cu cea stng la spate, l n nu tii peste ce ar a domnit Napoleon?
frunta vdit cu aerul lui rece i dispreuitor. Cum nu? peste ara nemeasc.
Aceast chestiune ncepu s iee pentru Caranfil propor Caranfil l ls n plata Domnului i plec la Vasiliu.
iile unei adevrate nenorociri. Unde s afle?... Ce s fac?... Era o noapte dintre cele mai frumoase. De pe crarea care
C u neputin s doarm!... i se plimba prin cas, cu pai mari, duce spre deal, n Vovidenie, se vedea o privelite minunat,
vorbind singur i gesticulnd: dar lui Caranfil de altele i ardea acum: A comandat cu Blii-
A fost n Portugalia... Cine a fost n Portugalia?... Du cher... Prin-urmare, cine a comandat cu Blucher? Toi oamenii
cele de Brag... nu... Toi oamenii snt muritori... Cum de l-am snt muritori... Ducele de... este om..."
uitat?... Ducele de Rag... lua-l-ar dracu..." De prisos toate procedeele! Noroc c nu mai era mult pn
Imposibil! la Vasiliu.
Un moment se gndi la popa Chiprian... dar nu!... era o Cnd a ajuns n Vovidenie era miezul nopii. O linite mare
prostie... o vzu singur Caranfil... cci de unde putea s tie stpnea toate mprejurimile... Numai toaca mnstirii se auzea
clugrul numele generalului englez? lmurit, cnd mai ncet, cnd mai tare, iar din fundul codrilor
Unde s se duc?... Cum s afle? Da! se va duce la amicul care mprejmuesc din trei pri mnstirea din deal, o alt toac,
su Vasiliu... el singur l va putea liniti. Pn diminea era de la un schit misterios, rspundea cnd mai tare, cnd mai
prea mult. Caranfil se mbrac, se ncl i iei din cas. Va ncet...
siliu sttea tocmai n Vovidenie... dar nare aface. Caranfil pprni Caranfil btu n geamul prietinului su strigndu-I pe nume.
ntr'acolo. Cine-i acolo? se auzi dinuntru.

220 221
La 1828?
Eu.
Da... n cabinetul lui Robert Peel.
T u eti?
Metternich?... zise cu oarecare sfial Vasiliu.
Da. Dormeai?
Caranfil se nfuria:
Adormisem, da' ce-i?
Bine, mi, Metternich e englez? Atta istorie tii tu?
Te rog, cum i zice generalului englez care a nvins pe
S-i fie ruine s spui asemenea prostii, ce dracii ?!
Napoleon la Waterloo?... Comandantul luptei...
i o mare descurajare cuprinse pe Caranfil.
Urm o mic pauz, dup care Vasiliu ntreb:
Vasiliu i rspunse linitit:
A i nnebunit?
Ia ascult, bre, ai venit s-mi faci scandal... n mijlocul
Te rog, las gluma la o parte, spuse Caranfil, i rs-
nopii? Haide pleac de-aici, cci mi-i i frig...
punde-mi.
Te xog, zise Caranfil schimbnd tonul. Nu te supra...
Vasiliu nu rspunse, dar se auzi un mic sgomot n cas i
mai gndete-te oleac... Nu-i Metternich...
dup puin vreme, ua slii se deschise i o 'figur mbrcat
Vasiliu se gndi, ce-i dreptul, dar rspunse:
n alb, cu surtucul ntre umere, apru n cerdac:
Nu... nu-mi aduc aminte.
Ce ai, bre?
Nu-i aduci aminte, sau nu tii?
N'am nimic, rspunse Caranfil, am uitat numele nvin
Nu-mi aduc aminte.
gtorului lui Napoleon i m cbinuesc de-asear s aflu cum i Te rog... adu-i!
zice i nu pot.
Las-mn pace, mi-ai stricat somnul... nu-mi aduc a-
Pentru asta ai venit?
minte. Ce dracu, eti nebun, sau i bai joc de mine?
Pentru asta.
i Vasiliu intr nuntru i ncuia ua.
Nu cumva ai fost azi pe la Casa de nebuni? l ntreb
Caranfil rmase un moment pe gnduri. i duse mna la
foarte serios Vasiliu... frunte, dup care operaie urm o vorb grozav, plin de n-
Nu vorbi prostii... te rog, rspunde-mi. duh, probabil la adresa ducelui... ista... cum i zice... cruia, de
Vasiliu se gndi un moment, apoi zise: Nu-mi aduc aminte". sigur, nici un englez i nici un alt om nu i-o adresase pn
Caranfil insist: Ad-i aminte... te rog... e duce... duce atunci.
de... ad-i aminte... a fost comandantul suprem la Waterloo... Dup aceea porni ncetior la vale tot cum venise.
A luptat nti n Portugalia. E duce... Pe drum se oprea din cnd n cnd: ,Nu se poate... nu se
Vasiliu pru c se gndete adnc. Caranfil adug: poate... ducele de... ducele de Mag... nu... ducele de Bag... nul...
E l i care a zis n focul luptei la Waterloo: s murim sti..." i el deslnui imediat un torent de vorbe uurtoai:e, Cta
pentru btrna Anglie". i-aduci aminte? nvluir deopotriv pe duce, mnstirea, pe amicul Vasiliu, [n
S murim pentru Btrna Anglie? special, i toate trebile omeneti n general. Apoi, ntocmai CUR)
Da, da, da! zise bucuros Caranfil. ar striga la telefon: Waterloo!... Ducele de..."
Vasiliu se gndi n urma acestei lmuriri, pe cnd Caranfil Caranfil ajunse acas, fr s poat stabili nici o asociaii
i inea rsuflarea. psihologic, etimologic sau cronologic intre dircritoli l"
Nu-mi aduc aminte. scoase de dnsul la lumin n acea noapte bleslciual.1 i numele
Gndete-te... te rog, gndete-te... a fost ministru pe la ducelui victorios. De la u, se asvrli desperat pe pal Sl ItU
1828.
22 S
222
un moment aa, fr s se mite, apoi se scul, deschise gea
mul, se plimb prin cas uitndu-se cu o Ur feroce la Napoleon,
mpratul sta rece i nepstor!
In urm, se desbrc, se descl aruncndu-i ghetele cine
tie unde i se vr n aternut trgndu-i oghealul peste cap.
Dar deodat sri din pat ca mucat de arpe i se npusti
asupra unei lzi care sttea n fundul odii. Dobitoc ce snt!"
strig tare Caranfil dndu-i o tifl. Apoi, de la lad alerg la
mas, pe care o pipi pe deasupra cutnd chibriturile, gratificn-
COVOR BASARABEAN
de D. I O V
du-se ntruna cu titlul de dobitoc, pe urm dete fuga la geam,
unde iar fcu nite micri ca i cum ar fi cntat pe un instrument
cu clape, apoi i nfac hainele i tremurnd de nerbdare sco
toci prin toate buzunrile. Negsind ce-i trebuia nici aici, se Ce mini trudite de ranc
arunc iar asupra lzii ncepnd s bojbiasc nuntru prin n Ti-au nflorit urzeala, trandafirii
tuneric, dete peste o carte mic i groas i, stpnit de un singur i te-au esut ca s te calce mirii?
gnd, se repezi afar ca un turbat, oprindu-se din fug lng Cum o strigau? Mrie? Anc?
un felinar care era cam la vre-o dou sute de metri de la casa lui.
Acolo el deschise dicionarul i ceti la cuvntul N a p o l e o n : Pe cmpul tu bogat, cum e un lan,
Privirea mea citete ca'n scrisoare,
Fu nvins la Waterloo n ziua de 18 Iunie, de ctre arma
Gndindu-m la biata estoare
tele coalizate, subt comanda ducelui de Wellington i..."
Frumosule covor basarabean.
A, ha! bun! luate-ar dracu!... strig Caranfil uurat. Du
cele de Wellington". Urm nc o vorb romneasc, adresat
Eu parc vd o frunte cum asud
exclusiv Englezului, de astdat de satisfacie ns.
i-obrajii aburii, ca nite pini!
i tremurnd de frig, temndu-se s nu-1 vad cineva des
A vrea ca s srut acele mini
cul i n costumul acela, Caranfil fugi iute napoi, se culc li
Ce te-au nflorit cu dragoste i trud.
nitit i adormi ndat.
A u plns de-asupra ta tristei de moin
i inima i-a destrmat-o n fire;
PATRACANTJ D . D .
Chenarul drag i 1-a esut din doin
S ' a nscut n 1 8 7 2 n Tometi (Iai), m o a r e n 1 9 3 7 . S t u d i i l e l e - a
fcut l a U n i v e r s i t a t e a d i n Iai. Colaboreaz l a Viaa Romneasc i. a l t e
ii florile, din cntec de iubire.
r e v i s t e l i t e r a r e . S c r i e schie i n u v e l e c u s u b i e c t e d i n viaa banal, trist
i h a z l i e d e t c a t e z i l e l e . In clitul, sub icoane, ce-adun' anii
O p e r e : Schie i a m i n t i r i " , (Iai 1 9 0 9 ) , Timoteiu M u c e n i c u l " ( 1 9 1 3 ) , Din truda degetelor de mrgean,
Candidat fr n o r o c " . ( 1 9 1 6 ) , Inzpdiii", ( 1 9 1 6 ) , Vinovaii", ( 1 9 1 8 ) , C zestre-ai fost i te-au furat dumanii,
Strateg-'e" i O e x c u r s i e d e plcere" ( 1 9 2 9 ) , Domnu N a e " ( 1 9 2 1 ) ,
Ce c e r e p u b l i c u l d e l a u n d e p u t a t " , e t c . Frumosule covor basarabean.

224 225
C O N S T A N T I N BRNCOVEANIIL

Brncoveanul Constantin,
Boier vechi i Domn cretin,
De averi, ce tot strngea,
Sultanu se ngrija
i de moarte-i hotra,
Cci Viziirtd l pra.
Intr'o Joi de- diminea
Z i scurtrii lui de via,
Brncoveanul se scula,
Faa blnd el spla,
Barba-i alb-i pieptna,
La icoane se 'nchina,
Pe fereastr' apoi cta
i amar se spimnta:
Dragii mei coconi iubiii
Lsai somnul, v trezii,
Armele vi le gtii,
C pe noi ne-a'nconjurat
Paa cel nempcat,
C u ieniceri, cu tunuri mari,
Ce sparg ziduri ct de tari".
Bine vorba nu sfria,
Turcii 'n cas iuruia,
Pe tuspatru mi-i.prindea
i-i ducea de-i nchidea
La Stambul n turnul mare,
Ce se 'nal lng mare,
Unde zac fee Domneti Doi gealai venia curnd,
i soli mari mprteti. Sbiile fluturnd,
Mult acolo nu zcea, i spre robi dac mergea, *
C Sultanu-i aducea Din coconi 'i alegea
Lng foiorul lui, Pe cel mare i frumos,
Pe malul Bosforului. i-1 punea pe scaun jos
Brncovene Constantin, i ct pala repezia,
Boier vechi, ghiaur haini
Capul iute-i retezia.
Adevr e c'ai chitit
Brncoveanul greu ofta
Pn'a nu fi mazilit,
i din gur cuvnta:
S despari a ta Domnie
Doamne! fie voia Ta!"
De a noastr mprie?
Cei gealai iari mergea
C de mult ce eti avut,
i din doi 'i alegea
Bani de aur ai btut*
Pe cel ginga mijlociu,
Fr'a-i fi de mine team,
C u pr neted i glbiu,
Fr'a vrea, ca s-mi dai seam".
i pe scaun l punea,
De-am fost bun, ru la Domnie
i capul i rpunea.
Dumnezeu singur o tie;
De-am fost mare pre pmnt, Brncoveanul greu ofta
Cat'acum, de vezi ce snt!" i din suflet cuvnta:
Constantine Brncovene! Doamne! fie voia Ta!"
Nu-mi gri vorbe viclene! Sultanul se minuna
De-i e mil de copii i cu mil se 'ngna:
i de vrei ca s mai fii, Brncovene Constantin,
Las legea cretineasc Boier vechiu i Domn cretin!
i te d 'n legea turceasc!" Trei coconi tu ai avut,
Fac Dumnezeu ce-a vrea! Din trei doi i-i ai pierdut,
Iar pe toi de ne-i tia, Numai unul i-a rmas,
N u m las de legea mea!" C u zile de vrei s-1 las.
Sultanul din foior Las legea cretineasc
Dete semn lui Imbrohor, i te d 'n legea turceasc!"
Turcii crunt se oria
Mare-i Domnul Dumnezeu!
Cretin bun m'am nscut eu, i pe dnsul tabra,
Crei^n bun a muri vreau... Haine mndre-i le rupea,
Taci drgu! nu mai plnge, Trupu-i de piele jupuia,
C 'n piept inima-mii se frnge! Pielea cu pae-o umplea,
Taci i mori n legea ta, Prin noroi o tvlea
C tu ceru-i cpta!" i d'un paltin o lega,
Imbrohoru se 'ncrunta, i rznd aa striga:
Gelaii nainta Brncovene Constantin,
i pe blndul copila. Ghiaur vechi, ghiaur hain,
Dragul tatii feciora, Casc ochii a te uita,
La pmnt l arunca De-i cunoti tu pielea ta?"
i zilele-i ridica. Cini spurcai, Turci, lift rea,
Brncoveanul greu ofta De-i mnca i carnea mea,
i cu lacrmi cuvnta: S tii, c'a murit cretin
Doamne! fie voia Ta!" Brncoveanu Constantin!"
Apoi el se 'ntuneca,
Inima-i se despica,
Pe copil se arunca.
II bocea, l sruta,
i turbnd apoi striga:
Alelei! tlhari pgni!
Alei! voi feciori de cini!
Trei coconi ce am avut,
Pe tustrei mi i-ai pierdut,
Dare-ar Domnul Dumnezeu,
S fie pe gndul meu:
S v tergei pe pmnt,
Cum se terg norii de vnt,
S n'avei loc de 'ngropat,
Din colecia : Poezii populare ale Romnilor", culese de
Nici copii de srutat!" Vasile Alecsandri, Bucureti 1862.

231
A V R A M IANCU,
E R O U NAIONAL DIN A R D E A L
de GABRIEL DRAGAN

I . Viaa.

Avram Iancu s'a nscut la Vidra n August, 1824. A fcut


studii la Zlatna i la Cluj. De aici n 1845 trecu la Tg. Mure s
fac practica de avocat, de cancelist", la Tabla regeasc", sau
Curtea de Apel, cum i s'ar spune azi.
In Tg. Mure, din primvara anului 1848 ncepe aciunea
participrii sale la viaa politic a Neamului nostru. La 3/15 Mai,
a aceluia an lu parte la adunarea dela Blaj, la care printre
ii se aflau din Principate: Alecsandri, Costache Negri, Lascr
osetti, Alecu Russo, Gh. Sion i Alexandru Ioan Cuza, colo
nelul i domnitorul de mai trziu.
Dela Blaj, n vara aceluia an, Iancu trecu n munii Apu
seni, n inutul su natal, unde organiz poporul i n toamn
porni revoluia, ncepnd cu dezarmarea Ungurilor. Capitular
n faa forelor armate ale Romnilor oraele: Abrud, Roia,
Offenbaia, Trascu, etc. Singur Zlatna opuse oarecare rezis
ten, dar ncpnarea acestui orel fu fr rezultat, cci plti
scump, aceast aciune, cu prjolul pe care-1 suferi. In micarea
acestei revoluii Avram Iancu a fost secundat de vestiii tri-
uni: Buteanu, Balint, Axente, Dobra, Groza, I . Gombo, Ni-
colae Corche, Alex. Candea etc. i de prefecii si ca: Dionisie
Pop Marian, Ion Brad, Maxim Hulea, etc.
In iarna anului 18481849, dup capitularea Aiudului in
cendiat, nsemnat centru maghiar, la 8 Noembrie 1848, Avram

Biserica d i n Fdldul-de-Sus (Cluj-Ardeal)


233
Iancu ia parte cu rsculaii si la o cooperare de aciuni mili veacuri i pe aceleai locuri din copilrie. Kemeny fu btut i
tare cu trupele imperiale. Czur astfel n minile armatelor abia se putu retrage din faa atacurilor Romnilor, la 16 Iunie
aliate romne i austriace, Turda i Clujul, cu toate satele de pc in revrsatul zorilor. Ultimul trimis al Ungurilor fu Paul Vas-
valea Mureului ntlnite n calea lor. vary, unul din cei mai nflcrai tineri ai revoluiei maghiare.
Dela Cluj, Ungurii fur urmrii pn aproape de Huedin, In lupta care a avut loc la Mriel i Fntnele la 6 Iulie
fr s aibe loc vreun atac imediat. Intre timp Ungurii primesc
ajutoare dela Budapesta. Iancu dduse drumul la o mare parte
din oamenii si, s se ntoarc pela casele lor, i nu mai avea
dect vreo 1500 de soldai. Din cauza nenelegerii unor planuri
de lupt ntre cpitanul Ivanovich, un ncpnat lipsit de cele
mai elementare cunotine de strategie militar" trupele aliate
sunt btute la Treni i la Ciucea, dup care nfrngeri, Aus-
triacii n frunte cu comandantul lor generalul Vardener i co
lonelul Losenau sunt alungai de pretutindeni de Unguri, depc
teritoriul Ardealului, i gsesc refugiu la Rmnicul Vlcii n
ara Romneasc.
Iancu se retrase i se bloca n munii lui de granit ca ntr'o
cetate. Ungurii recuceresc Ardealul tot, numai Munii Apuseni
cu Moii i strmtorile lor nu pot, cu toate sacrificiile fcute.
Avram Iancu nscrie n vara anului 1849, una dintre cele mai
glorioase i mai mictoare pagini de eroism din istoria Nea
mului romnesc. Hatvany, comandantul trupelor maghiare, sosi
prin surprindere i ocup Abrudul la 6 Mai, schingiuind i o-
mornd. L a 8 Mai Iancu l nconjoar n Abrud tindu-i toate
comunicaiile pe care le-ar mai fi avut cu Ungurii din afar.
Hatvany, ncercnd s ias din ncercuire prin dou atacuri vio A V R A M I A N C U
lente, este respins cu, pierderi mari. Hatvany reui s ias din
Abrud, numai ntr'o lupt pe cea i ploaie, n ntunericul nopii. 1849, Paul Vasvary, czu cu unitile sale zdrobite. Luptele
Dar Hatvany se rentoarse cu puteri militare ndoite i dup o au fost decisive: munii rmneau nenvini.
lupt de 3 zile, este din nou btut i alungat de armatele lui Dup aceste fapte glorioase Iancu se atepta ca soarta po
Iancu. porului romn s fie rspltit de mpratul dela Viena, n nu
Dup nfrngerea lui Hatvany, urm aceea a baronului Ke mele cruia luptase. Lucrurile ns s'au petrecut altfel. La vi
meny Farkas. Luptele au decurs cu aceleai planuri i poziii zita fcut de delegaia naional a Romnilor n frunte cu Iancu
de ambele pri. Kemeny urm ntocmai planurile aciunii ge la Viena, mpratul a fcut promisiuni. Dar dup o bucata dl
neralului Bem i poziia celui dinti czut: Hatvany, iar Iancu vreme Iancu s'a vzut nelat n speranele lui. S'a mai nlain
era cu aceiai tribuni i aceiai moi nenvini ca stncile de plat c n 1852, Moii s se dea la rscoale i mpotriviri

234
prilejul cercetrilor i prejudicierilor asupra cadastrului fonciar"; unitii de ras, era cel dinti gnd, cu care Avram Iancu se
de care fapte, Avram Iancu fu fcut responsabil. Fu nchis la chibzuia la soarta poporului romn.
Alba Iulia n aceeai nchisoare n care odinioar au stat Horia, Ardealul i Romnii din leagnul lui, timp de aproapel o mie
Cloca i Crisan. Aici, fu tratat cu brutalitate", fu chiar lovit de ani, sub jugul stpnirii feudale maghiare nu cunoteau dect
n fa de supraveghetorul arestului, i ferecat n lanuri". umilinfi, suferini i dispre. Ba mai mult, Romnii, iobagii ro
Dup deziluziile din partea mpratului, aceast lovitur mni n genere, erau nite fiine, care dup consideraiile neme
sgudui toat fiina moral a marelui erou i Avram Iancu nebuni. ilor i magnailor atotstpnitori, nu trebuiau s aibe chip
Timp de 20 de ani i-a rtcit melancolia idealurilor pierdute, n i asemnare cu ceilali oameni, i deci nu puteau fi pui alturi
singurti de muni sau n popasuri pela stni i iarmaroace. ide celelalte fiine omeneti, conlocuitoare n Statul lor. Rscoala
Muri ntr'o zi de toamn la 10 Septembrie 1872 pe o banc, din 1784 a ranului H o r i a ajutat de ceilali doi: Cloca i C r i s a n
n Baia de Cri, cu faa n sus, cu ochii spre imensitile eterne anunase preludiul acestui uragan vulcanic, pe care avea s-1
i fu nmormntat sub gorunul strbunului Horia dela ebea. deslnue Craiul Munilor, cu cetele lui de Moi nenvini, stui
de mpilri i nedrepti.
I I . Personalitatea. Aciunea lui Iancu ns, potrivit cu generaia lui pregtit,
cu mprejurrile vremii, cu idei mai naintate, cu voina lui ho-
Din generaia lupttorilor dela 1848, Avram Iancu prin trt, cu care impunea sugestii tuturor, trecu dela caracterul local
ideologia, sufletul i faptele sale, prin a t i t u d i n e a , cu care lua act al rzvrtitului Horia, la concepiile unei micri de masse popu
n faa problemelor, ce frmntau spiritul naiunii romne din lare cu desfurri largi, cu revendicri de drepturi depline, avnd
acele vremuri, i mai ales prin culoarea cu totul original a vieii ca obiective precise: nfrngerea trufiei maghiare i credina c
sale cu desnodmntul ei tragic, se ridic n istoria neamului mpratul va aprecia i va rsplti jertfele poporului romn, care .
nostru ca un erou de epopee. nu 1-a nelat niciodat. '
I d e o l o g i a lui Avram Iancu nu se afl desfurat n vre-o In linii generale ideologia lui Avram Iancu era aceeai ideo
activitate de gazeta cum obinuiau i obinuiesc nc s se afirme logie pe care o ntlnim/ la mai toi intelectualii ardeleni de atunci.
unii crturari gazetari,* ndrumtori ai opiniei publice, i Crezul evanghelic l formulase Simion Bmuiu, teoreticianul
nici scris n tratate speciale, care ar fi purtat de bun seam micrii dela Blaj i apostolul cunoscutului discurs inut n Cate
caracterul teoriilor abstracte i nu realitatea marilor avalane de drala din Blaj n ajunul marii adunri din Cmpul Libertii,
fapte istorice, pe care le-am avut. De aceea ideologia lui isvo- dela 3/15 Mai 1848. Un lucru ns l deosebea pe Iancu, pe
rte din contiina superioar cu care era nscut, iluminat n deantregul de Brnuiu: calda nelegere, puterea de convingere
aceast contiin de o cultur bogat i temeinic ptruns, n i apropierea printr'un graiu ct mai simplu i firesc de sufletul
care desigur btea pulsul scrierilor lui incai i M a i o r , cu nfl- ranului romn, ceeace a determinat o trecere la aciune fr
cratele lor descoperiri despre originea Romnilor, i peste care ovial i fr ntrziere. Discursul lui Brnuiu, care trata
pluteau ideile revoluionare ale timpului su, idei, care veneau ideile ntr'o form savant cu termeni tehnici din lumea ab
cu vnturile din Apusul Europei, dela popoarele de pe coastele stract a speculaiilor filosofice i ntr'o limba latinizat aproape
Atlanticului. pestri, era departe de a fi neles de gloatele simple i I n i
Dreptul de existen fizic i spiritual n toate formele de pregtiri intelectuale.
legalitate i de afirmare omeneasc n principiul continuitii i In ziua aceea frumoas un lucru ns lipse.i pe cmpul Ml.i

236
jului... limbai Inteligenii, fraii i fiii miilor 'de Romni adunai \ calea aceasta va scpa dela moarte. Iancu se nvoi ndat i acela
pe tribunele Cmpului Libertii, nu vorbeau romnete i avn de groaza cruia tremura tot Ardealul" i botez copilul, sc
tul nvietor al acelei zile mree purta deasupra capetelor o ba pnd ntreaga familie a celui ucis de furia poporului narmat.
bilonie de cuvinte stropite smulse din latinete, pe care bieii Alte familii fruntae din acea comun se refugiar sub scutul
3
romni nu le nelegeau nici decum dei le primeau ca semne trupelor sale la Alba Iulia" ) .
1
de mntuire zicnd: o fi... dar... aa o fi" ). E cunoscut aciunea deputatului romn maghiarizat, Dra
Dela aceast adunare rolul lui Iancu ncepu a concentja pri go,, care ndemna pe Romni, trimis fiind de Unguri, s depun
virile i simpatia mulimii: Moldovenii zic c predicile politice armele, s nceteze revoluia. In timpul pertractrilor cu el czur
de pe cmpul Blajului s'au inut ntr'o limb necunoscut celor surprini de venirea lui Hatvamy, n Abrud, tribunii Buteanu i
patruzeci de mii de romni i c aceea adunare fr Iancu, fr Dobra, schingiuii i omori de Unguri n cele mai groaznice
Buteanu i fr ali feciori asemenea, ce nu vorbiau dup gra chinuri.
maticele i lexicoanele Blajului, ar fi fost o mare mistificaie" - ) . Dar Iancu cu toate c era s cad prins i el, i-ar fi avut
Iancu tia s dea expresia cuvenit gndurilor crturarilor aceea soart, la moartea renegatului Drago, plnse. Dup a-
din comitetul naional, atunci cnd ele cereau s fie tlmcite lungarea dumanului (Hatvany) Romnii intrar din nou n
poporului. Abrud i n aceeai zi avu loc n cele mai tragce mprejurri,
Sufletul lui Avram Iancu, alturi de faptele l u i , constituie moartea deputatului Drago. Aceast ntmplare pricinui lui
poate cea mai rodnic i mai bogat grdin a personalitii sale. Iancu o profund durere. E a smulse din pieptul acestuia urm
In adncurile acestui suflet se oglindeau toate nzuinele Nea toarele cuvinte, pe care le reproducem fr nici un comentar:
mului romnesc i toate suferinele lui de veacuri. Isvodit parc V'ai luptat cu honvezii aa de brav, nct mi vine s v srut
din purgatoriul trecutului era nscut mai altfel dect ceilali, mai pe toi dar c ai omort pe Drago mi-ai amrt sufletul" ). 4

purificat i mai limpede, i deaceea nu dorea naiei sale i oame Aa a fost sufletul Iancului, Craiul Munilor. Faptele lui,
nilor n genere, dect un traiu mai omenesc. Viaa lui Iancu chiar n activitatea rzboinic au n ele imperativul vremii ce sosise.
n momentele cele mai critice ale revoluiei e plin de fapte cu O desctuare de lanurile robiei era credina mntuitoare.
totul neateptate, pornite parc din adncul neles al preceptelor Dac prin alte mijloace, pe cale mai panic nu se putea
biblice, din inima unui nou Iisus, ndurerat i totui blajin, bun ajunge la o nelegere, nu mai rmnea dect prin forele armate
i zmbitor. smulgerea dreptului dela asupritori, fapt care era cea mai eloc
In timpul revoluiei n drumul su spre Alba-Iulia, Iancu vent dovad a generaiilor de lupttori dela jumtatea secolului
trecu n fruntea Moilor si prin comuna ard, tocmai n ziua al XlX-lea.
cnd Romnii de acolo dezarmau, ba chiar mcelreau pe Un
A t i t u d i n e a , cu care Iancu lua act n faa problemelor, ce
guri. E l se reculese mpreun cu trupele sale, ordonnd un popas
stpneau preocuprile Romnilor, constituie caracteristica erou
de cteva ore, n timp ce se prezint la dnsul o femeie, al crei
lui genial.
brbat fusese ucis de Romni. Femeea, care n curnd avea s
Pe Cmpia Libertii din 1848 ntre tinerii, care formau
nasc, bazndu-se pe relaiile de prietenie dintre brbatul ei i
garda de onoare a comitetului naional, se ridica unul de o fru-
acesta, l rug s primeasc a fi naul biatului, spernd c pe
1 ) Alecu Russo: Cugetri i Amintiri pag. 17. 3) Nicolae Buta: Avram Iancu i epoca sa, Cluj 1924 p. 54.
2) Alecu Russo: Scrieri, Bucureti 1908 p. 80. 4) Idem: op. cit. pg. 63.

238 239
musee clasic, mbrcat n costum de muntean, cu erpar i pis Laurian, Balint, Maior i Poppescu formar o delegaiune, i la
toale la bru... sfritul lui Februarie 1850 ajung la Viena. Aici Avram Iancu
Hotrrile adunrii fur aprobate de mulime, cnd Ungurii nsoit de L a u r i a n , B a l i n t i M a i o r , la 8 Martie 1850, se nfiar
ncepur a puca dinspre Mnerade. Iancu scond un pistol de n persoan mpratului, s-i aduc la cunotin, n urma eve
dup bru i descrcndu-1 strig: Intre noi i' Unguri, numai nimentelor, a cror amintire era nc proaspt, dorinile naiunii
acesta va decide!" Mulimea adunat simi instinctiv c... acesta pe care o reprezentau. mpratul i primi bine, le mulumi pentru
e eroul pe care-1 atepta de atta vreme..." ) . 5 credina cu care i-au fcut datoria i le promise eterna pro
misiune a curii imperiale c va lua n seam cererile Rom
Avram Iancu, nscut i crescut n configuraia stncilor de
nilor i c dreptele lor cereri se vor mplini".
bazalt, care prin mreia lor sfideaz eternitatea, i adpat n co
pilrie cu visurile limpezi ca apele izvoarelor ce susur'n jghea Dar mpratul, in numele cruia Romnii ardeleni btuser
buri, trebuia s mprumute n temperamentul su structura ele pe rsculaii unguri mpotriva Vienii i apraser cu braele lor
mentelor naturii. Munii' Apuseni sunt construii cu frumusei supremaia Habsburgilor, nu-i inu promisiunea. Acord doar
grandioase i contrastante, ceeace le d o nfiare misterioas. o decoraie: o r d i n u l Francisc Iosef" e r o u l u i dela Cmpeni, fiul
Temperamentul*lui Iancu rsfrnge n bun parte expresia voli- Moilor, care cucerise n vrtejul attor lupte cu sabia n mn,
ionar a elementelor de configuraie geografic social, i aceste drepturi pentru naia sa i n u decoraii personale. Iancu, dintr'un
constatri sunt unanim recunoscute. Deaceea l vom vedea pe superior bun sim. refuz decoraia ca pe-o jignire, cum de altfel
Iancu meditator hotrt, ntreprinztor, activ i capabil de enun refuz i ordinele conferite de Rui.
area rezoluiilor, n diferitele chestiuni nsemnate, la care a fost
Dup doi ani, n 1852, mpratul onor cu vizita sa distric
chemat s ia parte, prin termeni de propoziiuni scurte dar cu
tul minelor din Munii Apuseni. Voia s vad i el inutul
prinztoare. In timpul unei edine cu discuiuni interminabile,
acesta cu stnci sfidtoare i oameni vnjoi cu energii de oel.
la Sibiu, a Comitetului Naional, Iancu, cu tot respectul ce-1
Populaia, la vestea venirii acestui oaspe nalt prea nsufleit
avea pentru cei mai n vrst dect el, le tie vorba: Domnilor
de noui sperane. Se fcur din partea oficialitii pregtiri mari.
vorbii nainte, eu plec n muni i fac revoluie". Sau cuvntarea
Dar la serbrile pentru ntpinarea mpratului, mpotriva tu
ctre soldaii si, dela dealul Feleacului, din apropierea Clujului,
turor struinilor de pretutindeni, Iancu refuz s ia parte. Toate
cuvntare pe care o ncheie att de romnete: Gata mi?" Pu
struinele prieteneti de atunci, cu tot' mirajul unor avantagii
ina vorb a lui Iancu, atunci cnd alii gseau prilej de oratorie,
politice pe seama a lor si, nu l-au putut ndupleca s apar
ne amintete laconismul vechilor spartani.
naintea domnitorului. Vizita plpndului Habsburg s'a desf
Dup terminarea aciunii revoluionare, ntreg poporul ro urat ntr'o atmosfer de amrciune i doliu. Fotii lnceri lip
mn cu intelectualii conductori i membrii comitetului naional sii de comandantul lor, se uitau cu sprinoenele ncruntate la
se ateptar dela mprat la rsplat, pe care se cuvenea s le-o acest convoiu nedorit. In faa casei cu indrile dela Vidra nu
dea, la dreptatea strigtoare la cer, i care dup attea veacuri atepta dect tatl eroului, ntinznd un pahar de vin oaspelui
nu mai putea s ntrzie. De aceea la ndemnul lui aguna i cu un gest de polite patriarhal. Avram Iancu pregtise acest
dup propunerile, la nceput puin convingtoare, Avram Iancu, gest de muctoare ironie i se afundase n codru ca un vultur
cu aripile zdrobite aruncnd prietenilor si sentina lapidar ca
">) D r . I a c o b R a d u : A n u a r u l X L I I I a l l i c e u l u i Avram I a n c u " d i n un dicton biblic:
B r a d , p e a n u l colar 1 9 2 0 1 9 2 1 , p p . 1 9 2 1 .

'10 241
Toate sunt n zadar, un nebun i cu un mincinos nu se
6
pot nelege" ) .
Se mai nimeri c n tot acel an, din cauza unor nenelegeri
MORAVURI I OB1CKIIJRI
la impuneri funciare, Moii se mpotrivir i ameninar cu rs 0
coala, pentru care fapt Iancu, fr s aibe vreun amestec, fu bgat L A MACEDOROMNI
n nchisoare la Alba Iulia, unde fu brutalizat de imbecilul Hohn, <le V A S I L E DIA31ANDI-AMINCEANUL
P r f e S O r 9 i M e m b r u a I
Societii G e o g r a f i c e Romn*
pus n lanuri i plmuit n fa, faa lui Avram Iancu, nving
torul lui Hatvany, Kemeny i Vasvry!
In urma arestor ntmplri, prbuiri morale l sguduir din
temelie n l u m e a l u i interioar i Iancu se simi despersonalizat: oravurile, obiceiurile i datinile motenite din moi, str
moi, sunt pstrate cu sfinenie de toi Aromnii din
Eu n u m a i sunt I a n c u , eu sunt u m b r a lui I a n c u " , zicea adesea.
Peninsula Balcanic, deosebindu-se de acelea ale Gre
De acum, timp de douzeci de ani va tri cel mai sfietor des- cilor i ale Slavilor, apropiindu-se foarte mult de ale Romnilor
nodmnt de tragedie. Purtnd melancolia idealului apus, jalea din ar.
unui neam ntreg cu aspiraii nemplinite, umbla rtcitor pe cre
tete de culmi, pe unde altdat, sub umbrarul unUi fag, n jurul Cinstea familiei i respectul ctre btrni, fie n familie,
unui foc, i mprtise visurile cu nelegerea cald a lui Ni- fie n public, este exemplar. Cnd btrnul sau tatl poruncete
colae Blcescu. Trecea peste guri de vi, pe la stni i-1 ntm ceva ntr'o familie, porunca lui trebue ndeplinit pe deplin. T a
tl este ca la Romani Pater familias".
pinau bucuroi de oaspe, ca pe un frate, cinii i ciobanii... i
pleca i se pierdea pe crrui de codru i scotea dela bru flue- In toate mprejurrile se recurge la sfatul btrnilor dela
rul, i se ngna n doine cu psrile, apele, vnturile i freamtul care a recurs i sfatul comunei Dimogherontia".
de codru, care parc dintr'o amintire de demult, i aducea pe Ca dovad de autoritatea pe care o exercit btrnii este
frunze refrenuri din zile glorioase: cstoria. Cncl un tnr sau o tnr sunt pentru cstorie,
^rija alegerii miresei sau mirelui, o are bunicul sau bunica cnd
tresc, sau prinii n lipsa lor.
Astzi cu bucurie
Romnilor venii Sunt cazuri cnd tinerii nici c sau cunoscut, deoarece fata
Pe I a n c u n cmpie dela 1213 ani nici c se mai arat strinilor. Se ntmpl ca
C u toi s-l nsoii... ginerele s fie n strintate, iar logodna se face chiar n lipsa
lui de ctre bunici sau prini, fiind ntiinat numai ca s se
pregteasc de venire. De multe ori ginerele sosea n ajunul
Intr'o zi pribeagul a murit. Dar moartea i-a fost o prere.
cununiei, cnd toate pregtirile i invitaiile erau fcute de p
Iancu trete i va tri ntotdeauna: se desface ca o umbr din
rinii lui.
elementele naturii, cu care este geamn, i ndurerat de soarta
frailor vitregii, ne plnge n suflet povestea lui, cea mai fru In familiile unde sunt mai muli frai, toi tresc mpreun
moas legend din istoria neamului nostru. nedesprii cu soiile i copii lor, nu e permis nici unuia dintre
frai s prseasc casa printeasc locuind ntr'alt cas pn
6) O c t a v i a n Q o g a n A v r a m I a n c u , a r t i c o l n r e v i s t a ara noastr",
numr c o m e m o r a t i v , A u g u s t 1 9 2 4 , C l u j , r e p r o d u s n v o i . M u s t u l c a r e i ) D . ( n s i m i l i S : D a t i n i , Credine i Superstiii aromneti, Bucureti
f i e r b e , Bucureti, 1 9 2 6 , p p . 2 9 1 2 9 2 . 1909 B u c h o n O p . C i t . p a g . 340.

242
243
cnd tresc btrnii lor prini, care conduc i supravegheaz \ meseni aduc darurile cuvenite ca: colaci, miel i plosca cu vin.
ntreaga familie; numai dup moartea btrnilor, fraii se pot \ Duminic diminea pornesc cu toii dela mire i cu naul n
despri i tri separat. frunte precum i cu toi nuntaii, mergnd s ia mireasa. Pe
Serviciul casei (gospodria) este fcut ntotdeauna de soiile drum cnt diferite cntece. Ajungnd la mireas sunt primii
fiilor, ornduite a servi cte una pe sptmn pentru gtit scu n pragul uii de nuntaii miresei.
turat, curit, frmntat! pinea, cratul apei dela fntn etc. Dup urrile obinuite pornesc cu mireasa, dar nainte ca
Intre nurori se caut ntotdeauna s fie armonie i bun ne i mireasa s treac pragul uii, mirele o apuc de mini ca s o
legere, lucru ce e supraveghiat de soacr, iar n lipsa soacrei, : atrag spre el, dar cei dela mireas se prefac c o in, ca s nu
2
de nora cea mare. In aa chip, nu se turbur niciodat armonia ! fie rpit, ntocmai ca Raptul dela Romani ). La ntoarcere cu
perfect i buna nelegere a ntregii familii, care numr peste mireasa se ia alt direcie ca s nu mearg pe acela drum pe
30 de membri. unde a venit. Mireasa este nsoit i, de mici copii ca i la Ro
:i 4
Familiile cele mai bogate au i cte o servitoare care ajut mani ). Iat ce ne spune marele istoric francez V . D u r u y )
n menajul casei stnd pn la mriti, cnd patronul o nzes Des enfants d'origine patricienne et qui ont encore leurs parents
treaz cu tot necesarul. ,,1'escortent dans la maison la tenant par la main".
Ceretoria nu exist n nici un chip la Aromni fiind dis Ajuni la casa mirelui nainte de a intra n cas se arunc
preuit i considerat ca njositoare pentru demnitatea de om cu orez i cu bomboane, apoi se d fiecruia s bea vin dintr'un
harnic. ibric special, iar cnd mireasa trece pragul uei, ea l unge cu
5

Cu privire la datine voiu aminti cteva din cele privitoare unt i miere ntocmai ca i Unxor dela Romani ), ceeace nsem
la nunt i natere. neaz c, mireasa aduce n casa mirelui duhul blndeei i al
bucuriei.
Nunta este cea mai nsemnat zi, cea mai mare srbtoare
la Aromni. Nunta ine o sptmn ncepnd de Joia naintea Cnd intr Mireasa n casa mirelui se frng colaci, care se
cununiei, care se face Duminica i sfrete Miercurea dup cu arunc peste capetele mirelui, miresei i nuntailor ntocmai ca
0

nunie. Toate pregtirile se fac cu ceremonie. Joia de nainte de Confarreatio dela Romani ).
cstorie ia denumirea de Joia acrei aluatului", atunci ncepe Cununia se face fie la biseric, fie n casa mirelui dup
nunta la mire cu lutari. Smbt se fac invitaiile, fie n scris, cum decid prinii mirelui, dup cum doresc i decide asemenea
fie prin viu graiu cu lutari i cu plosca de vin. n decomun acord naul i naa. Dup cununie se ntorc la casa
Smbt sear este mas la mire i la mireas. La mire se mirelui unde petrec pn Luni dimineaa. Tot dup cununie se
cnt cntecul mirelui pentru brbierit, iar la mireas pentru joac Hora Miresei", fie n cas, fie n curte, cntndu-se anu-
gteala ei, adunndu-se n jurul ei prietenele, rudele i vecinele,
cntndu-i diferite cntece destinate acelei zile. Se ia deaseme- -') D a r e m b e r g e t S a g l i o , D i c t i o n n a i r e d e s antiquits g r e c q u e s e t r o
maines, fasc. 3 2 pag. 1656; D u r u y ; H i s t . R o m a i n e , t . V . cap. X X X I I , p a -
nea un mr n care se pun piese de argint, care apoi se mpart g n a 268.
nuntailor. Obiceiul acesta era i la Romani dup cum ne spune *) D a r e m b e r g e t S a g l i o ; O p . C i t . f a s c . 3 2 p a g . 1 6 5 6 .
Heuzey n renumita sa lucrare Le Mont Ollympe et l'Acarna- 4) D u r u y ; O p . C i t . t . V , c a p . X X X I I p a g . 2 6 8 .
r.) H e u z e y , O p . C i t . p a g . 2 7 7 ; D a r e m b e r g e t S a g l i o O p . C i t . f a s c . 3 2
nie", pag. 277. pag. 1656.
Naul care ndeplinete cel mai principal rol, este invitat <".) H e u z e y , O p . C i t . p a g . 2 7 7 ; D a r e m b e r g e t S a g l i o O p . C i t . f a s c . 3 2
pag. 1658.
cu deosebit ceremonie Smbt seara, cnd el, i toi ceilali

244 245
mite cntece. In capul horei st naul, apoi socrul i pe urm brbaii n vizit, dnd ca dar o pies numit Natere". Piesa
ceilali nuntai. e o monet de aur numit Florie" adic galbeni imperiali.
Mireasa pn Luni dup prnz cnd i sc aduce zestrea este Botezul are loc dup opt zile dela natere, preferindu-se Du
sub paza unor rude numite boggiazi", tot Luni la prnz mireasa minica, fie la biseric, fie acas. Naul este invitat cu mare ce
se duce cu unul sau doi boggiazi n pivni scond vin dela bute. remonie. La botez naul aduce darurile cuvenite. Numele ce se
La prnz iau cu toi masa i apoi pleac boggiazi, iar mireasa d nscutului nu este \ ut de nimenea n afar de na. Cum se
rmne cu mirele i rudele l u i ) . 7 pronun numele pruncului, copiii care se afl acolo alearg s
dea de tire prinilor pruncului dela care primesc baciuri.
La Freroi exist obiceiul ca, mirele s dea bani ca dar
8
Dup botez pruncul este dus n brae de na, pn acas.
socrului ntocmai ca Coemptio la Romani ).
Naul nu se schimb cu nici un chip, el este inut s cu
In unele localiti cum e la Meava, Marea dup nunt se
nune finul i numai cu consimmntul lui sar putea pune un
chefuete cu ocazia aducerii de cadouri dela mireas, iar dup
alt na i acesta n cazul cnd n'ar tri cei botezai de el. In
prnz se duc la na G U friptur i butur numit Pltarea ziua botezului se obinuete s se fac chef, invitndu-se rudele
Naului". de mai aproape vecinii i bunii prieteni. In unele localiti masa
Prima Duminic dup nunt, mireasa se duce la biseric, aceea are loc a treia zi dup botez, cnd se face i ursita prun
apoi ntorcndu-se acas se servete femeilor care au condus-o cului numit Pugunie". Se crede c, n seara pugunicului vin
1
dulceaa, Tignile Nveastei '. Tot n aceeai Duminic dup Mirele" (Ursitele)) n camera lehuzei hotrnd despre viitorul
prnz are loc Prighicea", adic chef la casa prinilor miresei, pruncului. In noaptea aceea se pune sub perna pruncului dife
participnd toi aceia care fuseser i la nunt. Cheful dureaz rite obiecte de fer ca: foarfeci, monete de argint i cri de citit
pn Luni diminea. i acestea cu nelesul ca: s fie tare ca ferul, bogat ca argintul,
La natere se observ multe obiceiuri. Femeea nsrcinat detept i nvat ca cartea. Mirele (Ursitele) se introduc n cas
este bine menajat, nefiind pus n servicii grele. Cei ce merg i n camera pruncului fr s fie vzute, fiindc ele sunt invi
la dnsa evit de a vorbi ceva de ale mncare! pe care nu i le zibile, de auzit se pot auzi ceeace ele hotrsc. Mirele sunt trei
i hotrrea celei mari este definitiv. Sunt o mulime de basme
pot oferi, considerndu-se ca ceva periculos sntii nsrcina
i anecdote n jurul mirelor, formnd obiectul principal al con-
tei, cu alte cuvinte nlturarea avortului, considerat ca cel mai
versaiunei ntre meseni din seara aceea.
mare pcat. Apropiindu-se ziua naterii se ine n mare secret
de team ca s nu sufere la natere. Se chiam cu mari precau- Timp de 40 de zile, lehuza trebue s stea n cas; nu este
lsat niciodat singur n camer, ci nsoit de cineva de ai
iuni moaa i numai n caz de for major se recurge la Doctor.
casei, chiar un copila, iar n lipsa oricrei persoane se pune n
Dup natere alearg copiii ca s vesteasc naterea pe la rude
colul camerei o mtur; nu se d nimica afar din cas. Camera
i prieteni pentru care primesc baciuri. Rudele, vecinele i prie lehuzei se tmiaz mereu ca s ias necuratul. Preotul citete
tenele vin cu daruri la lehuz. Darurile consist n cltite numite n fiecare sear rugciuni. ndat ce se nsereaz nimeni nu iese
igni", i alte dulceuri. Prima Duminic dup natere se duc sau intr n casa lehuzei, odat nchis ua din camera lehuzei;
abia a doua zi se deschide. N u se las n timpul nopii nici o
7 ) Dup o b i c e i u l d i n A m i n c i u (Meova).
rufrie la aer liber.
8 ) Heuzey, Op. C i t . pag. 277; D a r e m b e r g e t S a g l i o Op. C i t . fasc.
pag. 1657. Dup 40 de zile, lehuza cu pruncul i cu moaa se duc la

246
247
n a
biseric c a s-i ia efhie (binecuvntare). In acea zi, lehuza se u
u
a
ducTfa * fie la vreo rud unde
ratele nainte de apusul soarehn, cand se ntoarce acas. Nu
^ in cazur, excepionale lehuza poate e, J , O p U
CUZA-VODA I
de zile, dar nu poate pi pragul uu pana la binecuvntare
1 S I MACEDO-ROMNII 1
"""Alptarea pruncului se face de ctre maiua lui, rareori de
doic.

Aciunea de redeteptare naional a Romnilor din Pe


ninsula Balcanic, nceput la mijlocul veacului al XlX-lea pe
teritoriile diferitelor ri unde conlocuiau, avea s se desvr
easc n Princiatele Romne, cu conoursul fruntailor macedo
neni stabili aici i un sprijin efectiv a unor puternice perso
naliti de atunci, din viaa cultural a rii.
Asfel lu fiin primul comitet pentru a sprjini i a trezi
contiina naional la Macedo-Romni, n anul 1860, format din
Dimitrie Cazacovici, Dimitrie Bolintineanu (ai cru prini erau
din Macedonia, Iordache Goga, Cezar Boliac, V . A . Ureche,
Cristian Tell, C . A . Rosetti.
Din iniiativa acestui Comitet s'au ntemeiat cele dinti coli
la Romnii din Macedonia n 1864. Mai trziu, n 1879, Comi
tetul de mai sus se transform n Societatea de Cultur Macedo-
Romn, care dureaz i n zilele noastre.
Iniiativa este primit cu mult entuziasm i cercul se m
rete cu muli ali membri noi, din personalitile cele mai pree
minente ale vieii noastre politice i culturale din Romnia.
Printre acetia se numrau : Dimitrie Sturdza, Dumitru Br-
tianu, Ion Cmpineanu, Vasile Alecsandri, Titu Maiorescu, Iacob
Negruzzi, prinul D. GhiCa i alii.
Invitat printre adereni d-na Elena Cuza, care pe acea
vreme, 1880 se afla la Paris mpren cu cei doi fii ai si, pentru
educaia lor, soia fostului Domnitor Cuza-Vod adreseaz Pre-

249
248
cdintelui Societii de Cultur Macedo-Romn" scrisoarea
de mai jos, n limba francez , pe care o dm n traducere : revendica dreptul de a ntinde o mn protectoare frailor notri
din M a c e d o n i a ? I n toate cazurile Societatea pe care o prezi
dai este o oper patriotic. in la onoarea de a fi nscris cu
DOMNULE, cei doi fii a i mei, A l e x a n d r u i D u m i t r u , n numrul mem
b r i l o r Dvs.
Starea sntii mele n u m i - a permis s v rspund m a i
curnd la scrisoarea p r i n care mi-ai adus la cunotin i exis Credei, D o m n u l e , n sentimentele mele de deosebit stim.
tena Societii de Cultur Macedo-Romn i n o b i l a misiune Paris, 7 juillet 1880.
pe care ea i-a nsuit-o.
P e n t r u a mpiedica desnaionalizarea numeroilor Romni Prinesa E L E N A CUZA
rspndii pe t e r i t o r i u l T u r c i e i europene, dumneavoastr facei
apel ctre toi. P e n t r u a ine piept pericolelor care amenin inte- Din textul acestei scrisori rezult categoric c Domnitorul
tesele conaionalilor notri, Dvs. proiectai s ridicai i subven Principatelor Unite, Cuza-Vod, n marea lui dragoste pentru
ionai coli romneti n r e g i u n i l e transdanubiene i m a i ales Macedo-Romni, a ajutat cel dinti, cu bani din caseta sa par
n M a c e d o n i a . ticular", nfiinarea primelor coli romneti din Peninsula Bal
N i m i c m a i nelept i m a i roditor ntr'adevr pentru a ntre canic, Bulgaria i Grecia turceasc.
ine la ei studiul l i m b i i , r e l i g i e i , istoriei i obiceiurilor prin Totodat din textul scrisorii se desprinde faptul c Doamna
ilor lor. ntreprinderea Dv. este cu adevrat patriotic D o m n u l e , Elena Cuza era prtaa gndurilor i a preocuprilor intime ale
ea va fi bine primit i generos ncurajat n Romnia. M voiu soului i ale grijelor pe care le purta neamului su.
asocia din toat i n i m a , n l i m i t a mijloacelor mele, sforrilor pe O asemenea relatare istoric vine s nlture unele conside
c a r i le ncercai. raii tendenioase cu care se cuta a se insinua lipsa unei bune
Deasemeni Societatea de Cultur Macedo-Romn vine s nelegeri ntre Domnitorul Cuza-Vod i soia sa.
rspund u n u i m a r e gnd al Prinului C u z a . N u v voi spune Originalul acestei scrisori se afl n arhiva bibliotecii d-lui
Dv*., D o m n u l e , c Prinul subveniona, m a i nti din caseta sa Victor Papacostea, care ne-a comunicat-o i cruia i aducem
particular, m a i multe coli romneti din B u l g a r i a i M a c e d o n i a , mulumirile noastre.
care primir m a i trziu o nzestrare de Stat, dac am memo
r i e bun.
M i - a d u c nc aminte c Prinul, dup indicaiile D o m n u l u i
C. N e g r i i D . B o l i n t i n e a n u , c a r i au vizitat aceste populaii,
chem u n a n u m i t numr de t i n e r i Romni din M a c e d o n i a la
Bucureti pentru a completa aci educaia lor i pentru a f o r m a
smburele u n u i fel de coal Normal, care t r e b u i a s fie o pepi
nier de profesori pentru colile romneti de dincolo de Dunre.
Aceste instituii au disprut i, n acest caz, voii s le renviai ?
Sau, m a i bine, au continuat s existe pn acum i voii s
profitai de circumstanele politice pentru a le rensuflei i a

250
251
E P O C A ARMATOL1 LOR

c p o ir A M nu a
CACO ANP@ND
d e STERIE DIAMANDI

q n vieaa poporului romn, instituia Armatolilor a jucat un


rol de seam, dac nu chiar covritor. Funcionnd cu nvoirea
naltei Pori, ea a avut o existen legal. Dintre toate popoarele
din Imperiul Otoman, numai Aromnii s'au bucurat de un astfel
de privilegiu.
Armatolii, nsrcinai cu paza satelor aromneti, reprezen
tau o adevrat for organizat. Ei alctuiau un corp aparte, cu
o pregtire special, cu statute i tradiii adnc nrdcinate.
Cele 12 uniti de armatoli formau o uniune intitulat Ta-
dodica Protata", instan suprem de judecat, ce reglementa ra
porturile dintre asociai i lua hotrri care priveau bunul mers al
ntregii organizaii armatoliceti.
Cu arma n mn, aceti viteji ai munilor au aprat dreptu
rile Aromnilor, vieaa i avutul lor. Eroismul armatolilor a asi
gurat linitea i o semi-independen a comunelor aromneti.
Sub scutul lor, oamenii i-au putut vedea de treab, ocupn-
du-se cu creterea vitelor, cu crvnritul i negustoria.
Prosperitatea comunelor armneti n'ar fi fost cu putin,
"r sprijinul armatolilor. Fora militar a acestor viteji a fcut ca
s nu se iroseasc zadarnic hrnicia i priceperea locuitorilor din
acele meleaguri.
Nu s'ar fi produs distrugerea Moscopolei, dac acest ora.
falnic ar fi avut la ndemn un corp de armatoli. Aceast lips
i-a fost fatal. N'a avut prevederea necesar s imite pilda Pin-
dului i a Aspropotamului.

255
Gospodine macedonence d i n Dobrogea
Orbit de strlucirea prosperitii sale, Moscopolea n'a putut BS-i aduc planul la ndeplinire i s-i satisfac poftele lui de
l satrap oriental.
s vad primejdia la timp.
A pltit scump aceast miopie. Trupele i bandele sale de bajbujuci incendiaz, jefuesc i
Komoar. Cad prad acestei furii devastatoare o seam de comune
Dup cum observ foarte just V . Berard, pstorii armatoli I aromneti.
sunt aceia care dau semnalul revoluiei greceti.
Ajutat de mprejurri i ncurajat de unele succese trec-
In lupta pentru scuturarea jugului turcesc i triumful crucii,
I toare, se crede chemat s stpneasc Albania, Epirul i Tesalia.
armatolii aromni ocup un loc de frunte. E i strrnesc admiraia
Ambiios i ndrsne, concepe planuri de dominaie po-
strinilor, prin ndrsneala i bravura lor. Cele mai glorioase pa Ilitic.
gini din istoria rzboiului pentru independena Greciei sunt
Diplomat iscusit, se folosete de rivalitatea dintre Anglia i
scrise de aceti fii ai neamului aromnesc. Frana, pentru promovarea intereselor sale. Intr n legturi cu
Plin de recunotin, talentatul, poet Aa-istotel Valaoriti le [nsui marele Napoleon.
preamrete faptele i meritele lor, n versuri nepieritoare.
Aii Paa e mnios c de-a-curmeziul planurilor sale stau
Toi autorii strini care se ocup de aceast epoc din istoria armatolii.
poporului grec, vorbesc n termeni ct se poate de elogioi des Printre cei care nu vor s accepte cu niciun pre satrapia
pre armatoli. lui A i i Paa i lupt vitejete pentru libertate, se numr fiul
|unui celnic frerot.
Lista acestor viteji fii ai neamului aromnesc e ct se poate
Se afl n Grecia, dar mai cu seam n Thesalia i Acar-
de lung.
nania, scrie Fauriel, nite pstori nomazi care, n timpul verii,
Din irul armatolilor care s'au distins n chip deosebit, des "mn turmele pe nlimile Pindului i ale diferitelor sale rami-
prindem numele lui Caciandoni. ificaiuni pn'n munii din Macedonia, iar iarna coboar n
[preajma cmpiilor i pe lng mare. Aceti pstori formeaz n
Poporul, adnc impresionat de faptele lui eroice, 1-a imor
mijlocul Greciei o naiune aparte; obiceiurile lor au ceva inte
talizat prin numeroase cntece; dou din ele au fost reproduse resant i pitoresc.
de Fauriel, n vestita sa colecie Chants populaires de la Grece
La simplitatea lor de pstori se adaug curajul rzboinic.
moderne".
Nu invidiaz nimic celora care triesc la es; nu se tem de
Actele lui de vitejie au fcut pe Greci s uite. atitudinea" laiduci, cu care triesc frete n muni, aproape tot aa de in
dumnoas pe care Caciandoni a avut-o n tot timpul vieii, dependeni ca i dnii, dar cu mai puine riscuri".
fa de dnii. E vorba de Freroi. Din aceast ramur viguroas a nea-
Acest amnunt vorbete n deajuns de elocvent de meritele fcrului aromnesc se trage cpitanul Caciandoni.
i faima lui Caciandoni. E fiu de celnic i cel mai mare dintre cei 5 frai.
* # Crete n atmosfera patriarhal i auster a tribului su, cu
In vieaa sbuciumat a poporului aromn, epoca lui Aii cultul libertii nrdcinat n snge.
Paa va rmne de pomin. Satrapul din Tepe-Deleni e gelos de ntovrind turmele tatlui su, el cutreier Thesalia, munii
independena Aromnilor i rvnete cu lcomie de primitiv, ^grafa i Pindul. Privelitea Olimpului i a maiestuosului
bogiile ngrmdite n comunele lor nfloritoare. Prin expediii
sngeroase, prin vicleug, trdare i acte de cruzime, el caut
254 255
cu piscurile nzpezite chiar n toiul verii, cu pduri de brazi i
izvoare cristaline, l nfioar i-1 nal sufletete. Jrzbune insultele i nedreptile ndurate de conaionalii si.
Odat cu cntecul privighetorii, ascult cavalul i minuna ine cu tot dinadinsul s-i rspund lui Aii Paa cu aceeai
tele poveti despre armatoli; mai ales acestea din urm l tulbur.-, moned.
i nflcreaz. Cu att mai mult se ndrjete n hotrrea luat, cu ct cei
Fete i flci, btrni ncrunii de ninsoarea vremii, celniu [din jur nu-I iau n serios. Rd pe socoteala lui, cnd dnsul le
Ispune c se va face haiduc.
i oameni de rnd cnt i declam:
B. Intr'adevr, nfiarea lui exterioar nu era de natur s
E u sunt btrnul O l i m p , inspire ncredere. Era mic de statur, fr prestan, pipernicit
Vestit n l u m e a ntreag, B cu vocea, piigiat.
A m patruzeci i dou de piscuri Dar Caciandoni nu-i omul care s se descurajeze; dimpo-
i aizeci i dou de izvoare. Itriv, zmbetele ironice l ntrt i mai mult.
L a fiecare izvor, flfe un steag; Urmat de fraii si, el ia drumul codrilor. Ali flci vor
L a fiecare stejar, vegheaz u n voinic. Iveni s sporeasc numrul. In scurt timp se strng n jurul lui
BCaciandoni mai muli tovari dect se ateptase i dorise dnsul.
Isprvile armatolilor, cntate de popor, i nfierbnt ima Cunoscnd cu de-amnuntul fiecare crare i potec din locu
ginaia, entuziasmndu-1. rile unde a copilrit i a umblat el cu turmele, i stabilete car-
Mrunt la trup, rvnete s svreasc fapte mari, s s [tierul n partea Thesalian a munilor Agrafa. Din aceste nl-
vorbeasc de dnsul, la turti, n nopile lungi de iarn. simi, el coboar, fcnd incursiuni n pmnturile Turcilor.
Traiul n mijlocul naturii neprihnite i cultiv dorul de li tPrad i nimicete totul, fr mil. Nu cru nici pe Greci.
bertate, curajul i sentimentul demnitii. Din aceast cauz, spune Fauriel, nu-1 putem pune printre
Omul care triete pe piscurile munilor i la umbra bra Cpitanii haiducilor, ale cror moravuri erau nnobilate i mbln-
dului, nu-i dispus s-i plece fruntea; nu ngenunchiaz dect Izite prin motive patriotice i sentimente naionale."
n faa lui Dumnezeu. Jafurile i cruzimile lui Aii Paa fac pc Filo-elen fanatic, Fauriel n'a putut ierta lui Caciandoni du
Caciandoni s clocoteasc de mnie. Orice nou isprav de-a mnia lui fat de Greci. Orbit de aceast meteahn, savantul
satrapului din Ianina i sporete furia; ea ajunge la paroxism, tfrancez a apreciat greit pe armatolul aromn. Faptul c viteazul
cnd Aii Paa svrete greala persecutnd pe Caciandoni i [Caciandoni nu era nsufleit dc sentimente greceti, nu constitue
familia lui. peloc o scdere pentru dnsul. Dimpotriv, socotim ca un merit
Deosebit c nu s'a lsat, ca alii, furat de curentul greco-maniei.
Nu poate ierta satrapului c 1-a nvinuit pe nedrept, c 1-a
A rmas credincios originii sale etnice. A neles s lupte mpo
nchis, pe dnsul i pe tatl su, n temni, fiind nevoit s-i
triva tiraniei, pentru aprarea libertii i triumful crucii.
rscumpere cu bani libertatea.
Entuziasmat de actele vitejeti ale lui Caciandoni, contem
Mndria jicnit reacioneaz cu toat vigoarea unui tempe
poranii i recunosc, fr rezerv, ntietate printre ceilali cpi-
rament tumultuos: ia drumul haiduciei. tani. Lucrul acesta s'a vzut cu prisosin n adunarea dela Santa-
In zadar se mpotrivete srmana lui mam, rugndu-se dc iflaura. L a 1805 se ntrunete, la sus pomenita localitate, toat
dnsul s renune la un astfel de gnd. E l vrea cu orice chip s Boarea armatolilor. Sunt de fa toi cpitanii din Eriolia, Epir,
^.carnania i Thesalia apusean.
256
257
Intr'un singur glas, Caciandoni e proclamat ,,cel mai viteaz turn froretesc, cu platoa de aur pe piept, cu aerul mndru i
tprivirea ptrunztoare, nconjurat de faima care-1 nsoete, face
dintre toi". senzaie.
Nici nu se poate un omagiu mai mare.
Ca un semn de nalt i dreapt preuire a vredniciei sale, Popasul in aceste meleaguri, cu clim dulce i cer medite
Caciandoni motenete sabia vestitului armatol, Iani Contoiani. ranean, nu-i un prilej de moleire, ci unul de odihn i reculegere.
:De fiecare dat se ntoarce la Agrafa, cu fore noui i dorul n
Pe spada acestui viteaz cpitan se gsea urmtoarea inscripie:
teit, ncep incursiunile i hruiala. Actele lui de bravur i
Celuia care nu se teme de tirani, care triete liber n lume i a
chiar de cruzime uneori, vr spaima n dumani. Aii Paa tur
crui viea se scurge cu cinste i slav, aparine aceast sabie".
beaz de mnie c nu poate pune mna pe el. Exasperat, trimite
Pentru faptele svrite, Caciandoni a fost gsit demn s poarte
mpotriva lui Caciandoni pe unul dintre cei mai viteji i vrednici
aceast podoab.
aghiotanrfi, pe Veli Ghega. Teribilul Dervenaga, nciudat c nu-i
Intr'adevr, cu excepia nfirii sale exterioare, Cacian
d de urm, se rzbun, prigonind oamenii din partea locului:
doni avea o mulime de caliti care l ndrepteau s poarte cu i bnuia c ascufid i ajut pe Caciandoni.
vrednicie titlul de cel mai viteaz dintre cpitani". E curajos
pn la nesocotin, sprinten i ndemnatic, inventiv, iar la ne Cpitanul, aflnd de aceste lucruri, i scrie lui Veli Ghega:
voie chiar viclean. E meter n mnuirea armelor i cunoate la Veli Ghega, mi se spune c m caui i te plngi c nu m
perfecie locurile pe unde umbl. Are o voin de fier, e nendu i gsi. Dac intr'adevr doreti aa ceva, vino la Cria Vrisi
plecat i nu se las prins n curs. Cnd i d seama c nu Apa cea Rece unde m aflu i te atept".
poate birui pe calea armelor, se pricepe s ias din ncurctur, Lupta dela Cria Vrisi", dintre Caciandoni i Veli Ghega,
folosind fel de fel de stratageme sau lund-o la fug. E temut fost imortalizat de popor, prin numeroase cntece.
i tie s porunceasc. Vr spaima n dumani i inspir ncre In colecia sa Chants populaires de la Grece Moderne",
dere oarb tovarilor si. tie ce vrea i nu se las nelat de auriei reproduce dou dintre ele. Dup aceast versiune, lupta
aparen. Lipsit de subtilitate i spirit diplomatic, se las condus a dat cu puca. Veli Ghega cade omort de glontele lui Cacian-
de instinct i sentimente. Din aceast pricin, el nu risc s se oni. I . Caragiani, bazat pe informaii personale i unele cntece
ncurce n iele lui Aii Paa. reroteti, susine c lupta s'a dat cu paloul, corp la corp, cte
E ncredinat c nu este dect o singur cale de urmat: Q de fiecare tabr. Att Caciandoni ct i Veli Ghega au rugat
Lupta. Nu st s cntreasc condiiile i mprejurrile, riscurile e tovari s-i lase pe dnii s se bat. Dup o lupt crncen,
i sorii de izbnd. E l nu-i diplomat, e armatol. eli Ghega cade rpus de sabia lui Caciandoni.
Coletti st n preajma tiranului, i intr n voie, l servete, Aceast fapt de arme sporete faima cpitanului aromn i
atta timp ct i d seama c nare altceva mai bun de fcut. bag groaza n oamenii lui A i i Paa.
Caciandoni nu vrea s tie dect de un singur lucru: s triasc Aa de ncreztor era Caciandoni n forele sale, nct nu se
liber i s rzbune nedreptatea i insultele aduse frailor si. Ifiete s se angajeze la consftuirea dela Santa-Maura, pe cu
Consecvent acestei atitudini, el st mereu cu arma n mn; vnt de onoare i pe a lui rspundere personal, ca s prind vii
face incursiuni n satele turceti i albaneze, hruete continuu sau mori pe cei 56.000 soldai, trimii de Ah Paa, la Preveza.
trupele lui Aii Paa. eful consftuirii ns i spune s rezerve acest act de bra
Cnd e rnit sau se nteete primejdia, el se refugiaz n vur pentru un moment mai prielnic; pn atunci, l roag a
insulele Ionice i n special la Santa-Maura. Apariia lui, n cos-j

259
258
traiter les Grecs d'une manire plus fraternelle, qu'il ne l'avait
fait jusque-l". Gheorghe Haoti, adaug: Son courage apprit l'Epire qu-il
Imbolnvindu-se de vrsat, el prsete insulele Ionice. Caut renaitrait des vengeances de sa cendre".
vindecarea n aerul munilor din patria sa. Mai nti se refugiaz In curnd va mprti aceeai soart i Costa Lepenioti, al
la o mnstire, dar nefiind sigur, caut un nou adpost. nsoit doilea frate al lui Caciandoni. E omort de oamenii lui Aii Paa,
de fratele su Gheorghe Haoti i de ali patru voinici, se as n ziua de Pati, pe cnd ieea dela biseric. Avusese imprudena
cunde ntr'o peter din vgunile munilor Agrafa. E o ascun s se ncread n cuvntul satrapului dela Ianina.
ztoare ct se poate de bun. Un singur om cunoate taina, clu Cionga i Caraiscachi, cei doi aghiotant ai lui Caciandoni,
grul care le aduce de mncare. De aici le va veni nenorocirea. vor duce lupta mai departe.
Omul lor de ncredere i trdeaz. In cea mai mare tain i ct Numele cpitanului flutur pe buzele tuturor armatolilor.
se poate de repede, Aii Paa trimite o puternic poter. Pe ne Poporul i plnge moartea i-i proslvete memoria.
gndite, Caciandoni cu fratele su Haoti i ceilali tovari se Acum, cnd a sosit luna lui Mai i fagii au nverzit, cnd
vd mpresurai din toate prile. In zadar viteazul Haoti i Aromnii au ieit sus la munte, numai tu, Caciandoni, n'ai ieit,
ceilali patru voinici caut s-i fac drum, cu arma n mn. Ii n vara aceasta, s te bai cu cinii de Dervenagale, s te rz-
copleete numrul, iar trectorile sunt bine pzite. Dup o lupt boieti cu Albanezii", se ntreab autorul anonim din poezia
popular.
crncen i disperat, Caciandoni, dimpreun cu Haoti i cei
lali tovari sunt prini. O poezie popular n dialect ne nf In nopile lungi de iarn, copiii strni n jurul vetrei ascult
ieaz, n form artistic, episodul dramatic al prinderii vesti cu nesa din gura btrnilor, isprvile vestitului cpitan de ar-
tului armatol. matoli, iarfetele cnt la hor cntecul lui Caciandoni.
Dui la Ianina, sunt osndii de Aii Paa s ispeasc prin C u timpul care trece, numele lui devine un simbol; el re
tr'o moarte atroce, vina de a fi luptat pentru neatrnarea i liber prezint lupta pentru libertate i .pararea demnitii.
tate. In cruzimea lui fr margini, satrapul del Ianina hotrte In ochii tineretului dela munte, el ntruchipeaz tipul eroului
s li se sdrobeasc oasele, cu maiul... Execuia are loc n piaa de legend. Caciandoni a avut soarta care a rvnit-o.
public.
Slbit de boal i sfiat de dureri groaznice, la un momen:
dat, cnd unealta de tortur i sfarm fluerele picioarelor, Ca
ciandoni las s-i scape un ipt.
Fratele su, Gheorghe Haoti, care se gsea de fa la acest
spectacol nfiortor, mirat i mniat totodat de acest semn de
slbiciune, i zise: Ei bine. Caciandoni, nu te mai neleg, ipi
ca o femeie 1"
Cnd i veni rndul lui Haoti, acesta suport tortura fr
s scoat un cuvnt mcar.
Asistena e sguduit de emoie.
Pouqueville, descriind executarea sentinei i curajul lui

260
261
oamna tu-arniu
de C O N S T A N T I N T . B E L I M A C E

Vine toamna i cu ploile,


Tu Armnli fug cu oile,
Fug diparte ca s'rneadz,
C ma multu nu s'bneadz.

Di li neguri, neguri groase


i di vinturi furtunoase
Iarba tut li'n pade
i cu frundza care cade.

Frit vulodzile muate


Vears niorli cu gleate;
Dzua ploaie, noaptea-arcoare,
Di mrata pravd moare.

Sghiar oile, url crnii,


Fug mrali, fug Armnli.
Cu fumeile pritu cliuri,
Priste cmpuri, dz&ni i vliuri.

Sntate, munte frate,


I las'a ia oile toate,
Care'n tine au bnat.
S'te-afl ghine tu turnat
Dit arniului amar!

Oar bun 'calea-ambar

263
PICURARLU
de I O N FOTI

Se-atearn pisli mun neguri,


Prit vluri nicurmat se-atearn
Uscata frundz 'erlu 'nearn
Minuta ploaie. S'duse veara,
'cu ns s'duc tu xeane ara
Cupiile toate, pulil 'gionli,
'ca lali gulian sunt pornili.
C-i iarn!

Se-aproache iarna greaua, pond,


Se-aproache... erlu tut se-angreac
Cu niori ca lmni 'cum va s'dzac
Ahn mei sum neaua loclu
C a mort, d'un dor s'lu-ardeare foclu
Ini mi pitrunde i-ni mi-asvindze;
'tu cheptu suflitu-m se-astJndze
i-ni seac!

T u vatr foclu bumbuneadz...


i-i ghine-acas 'arihate...
Si-mi dai 'amalam 'palate.
Si-mi dai amrrile 'ntreag
'te vor si-ni da i-iu vor n'mi bag:
T i tute-aesltie nu-ii dau veara,
Livzle, munli, ni flueara
e bate!

A ! Mailu, cuclu si-ni vineare


S'ni-alas tmbarea ud, greaua,
Si-ni scot sugarli slaghi di neaua
'ascumtu s'cnVu sunu cupace,
Si-mi umplu brnlu cu ligoace
C u cuclu vine prumuveara
'atumea-ascap munli iara
Di neaua.
NOT. I n l i t e r a t u r a romn, d . I o n Foi s ' a i m p u s p r i n p u t e r n i c e
lucrri o r i g i n a l e , p r i n t r e c a r e citm v o l u m u l d e p o e z i i Poeme pgne" i
p r i n f r u m o a s e t r a d u c e r i c l a s i c e , c u m s u n t , d e pild, Prometheu nlnuit
i Perii" d e E s t c h y l , Iphigenia n T a u r i d a " d e G o e t h e e t c .
I n g r a i u l aromnesc, d - s a ncepe s s c r i e i s p u b l i c e n r e v i s t e l e a r o
mneti p o e z i i i schie nc d e p e cnd e r a e l e v p e bncile l i c e u l u i romn
d e l a B i t o l i a . S c r i s u l l u i s e caracterizeaz p r i n t r ' u n r o m a n t i s m nduietor.
A m i n t i m c n a n u l 1 9 1 2 , a p u b l i c a t s u b t i t l u l Biblioteca aromnea
sc" u n v o l u m i n t i t u l a t Cntie", cuprinznd buci s c r i s e d e e l i d e ali
s c r i i t o r i aromni.
I n a n i i d i n urm a p u b l i c a t c u c h e l t u i a l a i m u n c a s a r e v i s t a Dimn-
d a r e a " ( P o r u n c a ) , n c a r e a u aprut f r u m o a s e i i n t e r e s a n t e buci n
d i a l e c t s a u p r i v i t o a r e l a d i a l e c t u l i e l e m e n t u l aromnesc.

266
C H I T A L A BSEARIC
de N . B A TZ A R I A

Spune Chita 'ara spune,


Iar frtali de-avrlig,
Tei la stane, toi lu-ascult,
Pn nielu s'l si frig.

Spune Chita: ,,0, Ioa-li tat'su!


e-ni vidzur ocli-asear,
Cndu neru la bisearic,
Tra s'aprindu 'eu'n ear.

,,e i-fu mare, bre, bisearic!


Nu s spune ct-i mare.
'i-s vedzi nuntru? Tham, frate!
Iu s'mutreti. mintea-i cheare.

'lume! Lume ct s'caf


'canda-i mut, vr nu greate.
Ma doi oamini tot s'ncace:
Tae un, alant sghileate.

,,Oi, frtate, 'ntreb viinlu:


Aeli doli e . s'vrghescu ?
e s' creap, el m-u toarn;
Nu vedzi, oarbe? Psltisescu",

,,'ia. di naparte di ue
lase un cu barb mare
i cu slirane, cum nu-i vrnu;
S'lu-afli noaptea, lai lhtare.

269
statuia lui Matei Corvin
C1U3
,,Dip chirut duse eara;
ne'n mn un ca cloput Vream s'n-agiut la furare,
'tot asun ' fudze' ndreptu. Ma nu'ndreapsim ved cu aghili
Cte eapte... toat lumea. Eli cfta, vahi, cama mare.
Bag manile toi p r i cheplu.
,,Ore frate, e s'li-u dzem?
..Iui s'apleac, s'trag din cale, Nu-i ti fug dila oi,
No-are un s*li sta dininte. Va s'le-ai lucrle curate,
Dzcu: ,,'S'aproache mai di mine La biserii nu-i ti noi".
'am s'lu-adar eu s t n minte".

,,Nu-n liau ocli' iu-i s'due;


Cndu, ia-le ning mine:
,,e-u mc pnea, e-n dzc Chita,
S'me-asprearim eu de tine?"

,,Mut crliglu, nu-li dau oar,


' pn'si s'u s'mi mutreasc,
U mc, si-li fac ghine
NOT. - - I n f o a r t e b i n e alctuita A n t o l o g i e aromneasc, d-1 p r o f e
Una 'n cap picurreasc. s o r T a c h e P a p a h a g i , a u t o r u l e i , s c r i e d e s p r e d-1 N . B a t z a r i a c este c e l
m a i f e c u n d s c r i i t o r aromn n g e n u l d i d a c t i c ; n u m e r o a s e l e s a l e a n e c d o t e
,,e -s' pare? li-u-am atumiea; s u n t i astzi c i t i t e c u aceeai plcere, m a i a l e s c a reuit s l e t o a r n e
t n t r ' o form p e r f e c t adequat g u s t u l u i p o p o r a n " .
No-aflai om si-li hib fric. I a r n Introducerea" l a v o l u m u l Anecdote", d i n Biblioteca naio
Xne minte: unu-i Chita, nal a Aromnilor*', t o t d-1 T a c h e P a p a h a g i , c a r e a p u b l i c a t aceast
e cu dinl ti dinic". Biblioteca" c u mult trud i cheltu'al, s c r i e , ntre a l t e l e :
Cunosctor adnc a l g r a i u l u i m a i t u t u r o r r e g i u n i l o r aromneti, p e
c a r e le-a^ c e r c e t a t i n a n i i d e a p o s t o l a t c u i t u ral-naional, i t o t att d e b u n
,,E1 sghileate, iar alan [Cunosctor a l s u f l e t u l u i aromn, n cele m a i m u l t e d i n a n e c d o t e l e s a l e
S'slghescu tui pri mine, N. B a t z a r i a s e arat u n r e m a r c a b i l r e a l i z a t o r c l a s i c " .
Vrea s'me-acai s'ni-umfl chelea; A m i n t i m c d - 1 N . B a t z a r i a , a l e crui a n e c d o t e i n v e r s u r i a u f o s t
t a t e d e cteva o r i , e s t e , ntre a l t e l e , ntemeietorul p r i m u l u i z i a r r o -
Nu vrea s'iasa lucrul ghine n e s c n M a c e d o n i a i a n u m e a l z i a r u l u i Deteptarea", nfiinat l a
' o n i c n a n u l 1 9 0 8 i s c r i s p a r t e n g r a i u l aromnesc, p a r t e n l i m b a
..Fuga, Chita, fac atumea; mn cult.
' pn'dzi inti ies din hoar, Adugm c, att n proz, ct i i n v e r s u r i , d . N . B a t z a r i a a s c r i s
o a r t e m u l t n g r a i u l aromnesc, a nfiinat i c o n d u s r e v i s t e d i a l e c t a l e , " a
Fu ca zore pn' loai dzeana, t a t Almanachuri" e t c .
A s'me-aca eli nafoar.

271
GRAIUL NEAMULUI
de G E O R G E COBUC

Fie-a voastr ntreaga ar Astzi stm i noi la pnda


i de cerei v m a i dm, G r a i u l vechi s-l aprm;
N u m a i dai-ne voi g r a i u l D a r pe-ascuns dumanii cat,
N e a m u l u i ! i se scular S ni-l f u r e , s n i - l vnd.
S ne vremuiasc t r a i u l , Dac'n vreme tulburat
Ci dumani aveam pe lume! N u ne-am dat noi g r a i u l rii,
G r a i u l rii-l cereau anume, Azi n z i u a deteptrii
S-l lsm! C u m s-l dm?

D a r nestrmutai strmoii Repezi trec cu vifor a n i i ,


T o t cu a r m a n mini au stat: I s p i t i n d puterea ta,
A u vzut i muni de oase, N e a m romn! C u ur m a r e
i de snge ruri roii, V o r cta mereu dumanii
D a r din ara lor n u - i scoase G r a i u l u i romn pierzare;
N i c i potop i n i c i furtun. D a r s piar ei cu toii:
G r a i u l lor de voie bun N u l - a m dat, i n i c i nepoii
N u l - a u dat! N u - l vor da!

G E O R G E COBUC
S ' a nscut I n 1 8 6 6 n H o r d o u , J u d . Nsud. S t u d i i l e U n i v e r s i t a r e l e
f a c e l a C l u j . Colaboreaz l a r e v i s t a Tribuna" ( S i b i u ) , Vatra" i Convor
b i r i l i t e r a r e " . mpreun c u Vlahu p u n b a z e l e r e v i s t e i Smntorul".
V o l u m e l e d e p o e z i i m a i nsemnate s u n t : B a l a d e i I d i l e " , Ziarul u n u i
p i e r d e var", Fire d e t o r t " . E s t e u n adnc cunosctor a l vieii p o p u
l a r e i p o e z i a l u i i revars toat gingia i t o t o p t i m i s m u l a s u p r a
vieii d e l a ar. A s c r i s p e lng p o e z i i s e n i n e i v e r s u r i p l i n e d e avnt
p a t r i o t i c i revoluionar, c a toi confraii l u i c a r i a u trit n a c e s t s e
c o l d e frmntri p e n t r u i d e a l u r i naionale.
C a p r o z a t o r e c u n o s c u t p r i n : Povestea u n e i c o r o a n e d e oel" d Rz
b o i u l p e n t r u neatrnare". Fapte i v o r b e romneti" e t c .

273
MRTURII STRINE
DESPRE MACEDOROMNI
de D r . DU A N I . POPOVICI
I. Profesor l a l'nlversitiitea d i n B e l g r a d

D - l D r . Duan I . P o p o v i c i , p r o f e s o r l a U n i v e r s i t a t e a d i n B e l g r a d , a
p u b l i c a t o interesant m o n o g r a f i e n l i m b a srb: O inarima ( D e s p r e
Aromni), p r i v i n d viaa i o b i c e i u r i l e !VI&cedo~roxnnllor i legturile a 0 o s -
tra i r o l u l l o r d e t e r m i n a n t n viaa p o p o r u l u i srb. L u c r a r e a a f o s t t r a
dus n l i m b a romn d e C . C o n s t a n t e i publicat n Bucureti, 1 9 3 4 ,
d i n c a r e a f o s t l u a t f r a g m e n t u l d e m a i j o s , p p . 168, 1 6 9 .

Aromnii, dup cum am vzut, au fost oameni de o capaci


tate rar, aproape genial, nu numai n nego, dar i n alte di
reciuni. Dup aptitudinile lor ei pot fi pui alturi de acele
vechi i talentate popoare istorice, cum sunt evreii, grecii i ar
menii. Cnd se va face odat a n a l i z a sngelui oamenilor notri
m a r i , atunci se va vedea c un numr nsemnat din m a r i i no
tri oameni, m a i cu seam cei nscui n p r e a j m a trgurilor, n
l i n i e brbteasc sau femeiasc sau\ cum se spune alt
m i n t r e l e a dup; sngele lor gros sau subire se coboar
din aceti vrednici Aromni. Temelia culturii noastre moderne,
secolul nostru al optsprezecelea, din viaa noastr comercial, n
mare parte lor se datoreaz. C u ct ne ndeprtm de acea epoc
i ne apropiem de prezent, nsemntatea lor este tot mai re
dus. Astzi se poate spune, c nici nu exist. In ceeace pri
vete unele din calitile lor i influena acestor caliti asupra
societii noastre negustoreti, noi credem urmtoarele: Ei au
fost n mare parte nvtorii negutorilor notri i aceast in
fluen fr ndoial a trebuit s fie foarte nsemnat. In ce m
sur nu putem ti, fiindc aceast chestiune n'a fost studiat.

275
Tineree r o m a n e a s c a d i n Hunedoara
Ca negutori, ei, foarte des" ca i fa de strini, n oraele de
dincolo, treceau drept srbi. Datorit lor au gsit plasament,
Ce se spune n cel mai mare lexicon
n Occident, o parte din produsele noastre (vite*, cereale, vinul maghiar despre un frunta macedo-romn
din Carlov i schimbul de mrfuri). In a n i i aptezeci ai secolu
l u i trecut din cauza dispariiei acestor f a m i l i i depe pieele o r a
elor srbeti de dincolo, piaa noastr de acolo s'a prbuit. !u S I M E O N G H E O R G H E S I N A (1810-1876). Del cm-
locul acestor familii, atunci pe deplin srbizate, au venit evreii. pul cu tutun al bunicului pn la ntreprinderile industriale i
In oraele de dincolo, germanii, iar n cele srbe, evreii spanioli. bancare de importan european ale nepotului, a trecut abia o
Aceast prbuire a pieei noastre de dincolo, pentru poporul via de om. V a veni vremea s artm mai amnunit ct da-
nostru, a fost o lovitur foarte mare, pentru c, cei m a i m a r i torete Statul austriac, Ungaria i Grecia renviate, binefacerilor
f i l a n t r o p i ai poporului nostru din aceste inuturi, erau din acest lui Simeon Gheorghe Sina.
neam de oameni. Nou ni-se pare c ar fi greu de gsit vre-o Este reprezentantul tipic al acelei burghezii care n secolul
instituie cultural sau umanitar, ceva m a i important, la care, trecut a creiat state.
oamenii acetia sau descendenii lor, s n u fi contribuit cla fon -
Instituii fundamentale ale statelor mai sus amintite i dato-
datori sau ca m a r i donatori. Ceva m a i mult, noi credem c din resc existena lor. Astfel aflm din aceea surs maghiar utili
vremea dispariiei Aromnilor, n societatea srbeasc din U n - zat mai sus, c a contribuit cu drnicie, la nfptuirea Credi
gariA, numrul f i l a n t r o p i l o r notri naionali a sczut. Pe de alt t u l u i a g r a r ungar, la ntemeerea Societii de asigurare maghiar,
parte, dac s'ar pune n cumpn serviciile datorite unor oameni la promovarea problemei cilor ferate i a navigaiunii cu vapori,
de origin aromneasc, pentru binele i progresul poporului nos la c a n a l i z a r e a f l u v i i l o r , la r i d i c a r e a i ndreptarea a g r i c u l t u r i i , s'a
t r u i n negoul din Croaia, unde sunt i astzi un factor foarte ngrijit de co~al i de educaia poporului, a creiat muzeul n a
nsemnat n viaa social i m a i ales n cea comercial i caYe ional, S p i t a l u l de copii i alte spitale, leagne, orfelinate, Insti
joac u n r o l m a i nsemnat dect acela pe care l'au putut juca, t u t u l orbilor, Academia comercial, T e a t r u l Naional, Conser
cndva, Aromnii, n partea srbeasc a poporului nostru, atunci vatorul, C o r p u l pompierilor, C a s i n a naional, B a s i l i c a din car
se poate vedea ct trebuie s fie recunosctor acestui element t i e r u l Leopold, Casa artelor frumoase i m a i presus de toate
poporul srbesc din Serbia Veche ca i ntregul popor srbesc". P a l a t u l Academiei de tiine u n g a r e ; toate i vestesc numele ca
(adic din Austro-Ungaria n. tr.). u n u i ntemeetor".
In faa acestei mree opere, un glume ar putea spune, c
Baronul Sina, a ntemeiat... cu ajutorul Ungurilor Statul ma
ghiar nsui!

Mrturia d e m a i s u s a f o s t p u b l i c a t a p e n t r u p r i m a oar d e d-1 P r o f .


!
u n i v . V i c t o r P a p a c o s t e a i n c u p r i n s u l u n u i a r t c o l : Cteva n o t e a s u p r a
f a m i l i e i S i n a ( 1 7 8 8 1 8 7 ( > ) , tiprit n . . R e v i s t a Macedo-romn", v o l . I I .
N o . 1 , Bucureti. 1 9 3 0 , cnd D - e a o semnaleaz d i n : Rvai N a g y L e x i -
k o n a : N e m z e t e k enciklopdija ( E n c i c l o p e d i a Naiunilor) v o l . X V I , p a g .
821, B u d a p e s t a , 1924.

277
T r u muntile d i Zmolca
de NTJI T l ' L L I U

'N sus tru muntile di Zmolca


Tut roaptea-alatr Polca,
Polca, bealisa can,
Di tupi cinii cama-arau;
Latr singur pi lun,
Di pdurile arsun.
Polca lele, Polc vrut,
7e-ai de-alatri noaptea tut?
e-ai de-alatri'nvirinat,
Polc mic 'alvdat?
Nac furili vin s'n fur.
Di nu-i tae laia gur?
Nac vin tr'a noastre niale,
Tr culeile ca steale?
I vin, poate, si-ni mi leag.
Sclav s'mi n veara'ntreag?
Cara s'vin mai tr mine.
Buci f-mi-te, scump, tine,
S'nu me-aca cpitanlu,
Dona, gionle-ael dumanlu
e me-avin tra s'me-aca,
Si-m Ha ban 'tinirea.

Nu-apuc tra s'dzc grailu


Noti-arus 'mueat ca Mailu,
Cnd un plumb'ndrept tu cheptu
Li vine-a celniclui aleptu;
Plumbu greu, plumbu di moarte,
Pitricut de-aht diparte.
Cdzu Noti, lailu, 'n pade.
Ca fidanea cndu cade,

R o m a n e a macedonean.
' Polca, corba, dipriun,
Altra di dor pi lun.
C muri mratlu gone,
Vrmat di furlu Done. d u l u i , d e viaa plin d e r o m a n t i s m a Aromnilor d i n P i n d , p r e c u m a
Cnd h b a r e a - a g i u n i s e ' n hoar, proslvit c u t o t e n t u z i a s m u l v i t e j i a a c e s t u i e l e m e n t m a i t a r e dect oe
Vine'nveasta-ol Noii tr'oar, l u l . D e a l t f e l , e l nsui e r a u n r o m a n t i c , ntregit c u u n t e m p e r a m e n t
d e lupttor, c a r e n u cunotea t e a m a i p e c a r e l atrgea p r i m e j d i a .
Nveasta-l scump i mueat,
A s c r i s m u l t n d i a l e c t , p o a t e , m a i m u l t dect o r i c a r e a l t s c r i i t o r
Cu cundiilu canda-adrat. d i a l e c t a l . P r i n t r e a l t e s c r i e r i , e s t e i a u t o r u l u n u i r o m a n n d i a l e c t
Ac i-i smulg perlu, Murmini fr crue aprut n f o r m a d e f o i l e t o n n z i a r u l Ecoul
Macedoniei".
Di plndzea di nil 'erlu,
Vine 'sora-al Noti aruna!... i I n l i m b a literar romn a s c r i s dou r o m a n e c u s u b i e c t e t o t d i n
viaa Aromnilor, i a r n m a n u s c r i s a rmas d e l a e l m a t e r i a l p e n t r u m a l
Deaspir, di-i plnse ' luna. multe volume.
Daule plngu cu birbili,
C 1-armn n pade hili;
Plng ca erle tru tucht.
' plngu mira lor lit!...

O, lai Dona, cpitane,


e-adrai tine, curbane?
Virsai sndze tra s'bea loclu,
Si-mi te-ard sfulgul i foclu!
Vtmai Noti, dalianlu;
L vtmai di tr"n pic.
Di niveasta-l va s'dinic.
'corba-li sor va s'dirin, -
Dila Dumnidz s' vin!

NOT. Dac n i s ' a r ngdui o comparaie, a n i s p u n e d e s p r e n v e c i


n e u i t a t u l Nui T u l l i u c ocup n l i t e r a t u r a aromn l o c u l p e c a r e E m i -
n e s c u 11 ocup n l i t e r a t u r a romn. E l a d a t d i a l e c t u l u i aromnesc, p e
c a r e l cunotea aa d e b i n e , f o r m a c e a m a i frumoas c u putin. D e u n
l i r i s m nentrecut, Nui T u l l i u , a e x p r i m a t n v e r s u r i p e ct d e f r u m o a s e
i i n g r i j t e , p e att d e v i g u r o a s e i l a p i d a r e , d r a g o s t e a de munii P i n -

280

281
CLTORULUI I ADE
BINE CU DRUMUL
de I O N A L . B R A T E S C U - V O I N E T I
(
Butura 1-a prpdit pe Pitache Cojescu, c altfel unde ajun
gea el pn acuma, s-i fi vzut el de treburi cum se cade i
s-i fi pstrat banii care i-au trecut prin, mn?... C de noroc nu
se poate plnge; pe ce-a pus mna, i-a mers. Dac a inut moie
cu arend, cnd era anul mai ru, de se vitau toi vecinii, lui Pi
tache i mergea de-i era mai mare dragul. Numai din tierea
pdurii de pe Nuceteanca putea s ctige, s aib pn la
' adnci btrnee. M rog: nou sute de pogoane de pdure de
construcie, stejari s fi luat numai pe trunchiul unuia doi
poli, bez stnjenii de ars i crcile. Dar cine era s fac chefurile
rmase de pomin, care se ncepeau azi i ineau cu sptmnile?
Pitache. Cine pleca ntovrit de ali cinci-ase prietini n tr
suri, cu patru cai naintai i cu lutarii dup ei la Braov? Pi
tache. In vremea asta logofeiii i contabilii nu stau'cu minile n
sn. Lumea zice c unul dintre ei, d'acolo, din jaful dela Nu
ceteanca i-a fcut starea de azi.
E i ! dar acum s'a sfrit. Pitache s'a cuminit. S'a isprvit cu
viaa de pn acum; i-a pus cruce. Toate merg pn la un
timp. De aceea s'a jurat mpreun cu prietenul su Ni Din-
culescu, c de aci ncolo intr n rndul oamenilor cumini.
Snt zece zile de cnd se pzesc unul pe altul; i n'au bgat
[ n gur nici o lacrim de butur. Ap, c e sntoas i e l
sat dela Dumnezeu.
S'a mai jurat el i altdat i nu s'a inut. E i ! dar acum e
I altceva. Toate merg pn la o vreme. A dat omul cu capul de
pragul de sus. C e ? e om de aproape cincizeci de ani. Nevasta

283
s'a luat de gnduri; copiii ncep s se mreasc... Pn cnd? Tiii! pcat, rspunde Pitache nclecnd, ne apuc zdu
ful pe drum!
De rndul sta s'a isprvit, ,s'a mntuit.
C u cele cteva mii de franci ce i-au mai rmas s'a hotrt Dar Ni a desclecat i se zbate s gseasc chinga, s'o
mai strng niel, c s'a cam slbit.
s ia n arend moia statului, Drugnetii, al crei contract ex
pir la toamn, moie frumoas la care s'au pricopsit ci au Haide, Ni; d mai ite, l silete Pitache; i-am mai
inut-o. Deputatul dela colegiul al doilea, cruia i-a dat votul spus-o de o mie de ori: cltorului i ade bine cu drumul...
i pentru care a alergat de a dat pe brnci la alegerile din urm, Acum au pornit-o.
i-a fgduit formal c'o s fac s i se dea lui moia. i fiindc N'are aface calul lui Ni, slab, neeslat, ros de ham n
Pitache cnd spune o vorb e vorb, a i nceput s-i pue toate prile, cu bidiviul lui Pitache, gras ca pepenele i lucios la
n lucrare hotrrea. Moia fiind la o pot i jumtate dela ora, pr, parc e uns cu untdelemn; precum n'are aface nici costumul
i-a cumprat un cal buestra de mnnc nori nu altceva", i-a lui, apc nu, jambiere nu, cu costumul lui Pitache. Nici
luat jambiere roii de piele, o apc frumoas, i pleac chiar nfiarea unuia n'are aface cu a celuilalt. Pect de gros i de
acum la Drugneti, mpreun cu prietenul Ni, s vaz mai voinic e Pitache, pe att de uscat i de pipernicit e Ni...
bine moia. Dar merg n pas, la cneal.
Ni n'are cal, dar a nchiriat unul dela Tacu, care ine Au ieit din ora i acum in oseaua drept.
birji i potalioane. E o diminea frumoas de Iunie, plin de miresme de flori
de tei, de sulfin i de levnic. La dreapta drumului, n vale,
Pitache s'a sculat dela cinci i-i ateapt cu nerbdare prie
se in lan zvoaiele Ialomiei, printre care cnd i cnd se vede
tenul care ntrzie, cu toate c i-a spus desluit asear s vie
apa sclipind n btaia soarelui; la stnga, pn n poalele dealu
ct de devreme, ca s nu-i apuce cldura pe drum, aducndu-i
rilor, grne de toat frumuseea: lanuri galbene de gru copt cu
aminte i de vorba romnului: cltorului i ade bine cu dru
chenare roii de maci nflorii, lanuri de ovz de un verde bru-
mul. Cnd colo, poftim! cinci i jumtate, i el nu vine ase,
mriu, lanuri de porumb de un verde nchis i lucitor; iar pe
i el tot nu vine.
dealurile care nchid zarea, vii cu rzoare de vi paralele i
Din cnd n cnd se duce la poart i se uit'n lungul dru drepte, parc snt trase cu condeiul, printre care se zresc ici
mului, s-1 vaz venind. i colo puncte albe: muncitori la plevil.
In sfrit, aproape de apte, Ni se ivete. Vine la trap.
Rsun lunca de cntecele pitpalacilor i de hritul crs-
Pitache l zorete, rsucindu-i apca cu mna, ca acarii de la teilor.
drumul de fier, i strignd ct poate:
Frumuseea firii umple de mulumire inimile clreilor. Se
Hail nene, pcatele mele, hai odat!
vede din bunvoina zmbetului cu care rspund saluturilor
A fost o ncurctur. Biatul lui Tacu uitase de vorba lui rancelor, care trec spre ora ducnd cobilie de pui i de boboci
de asear i nhmase la un potalion, care pleca la Geti, calul de ra spnzurai de picioare, bsmlue cu ou, oale mari cu
nchiriat de el, singurul cal care merge bine la clrie. A tre lapte i cu smntn, couri de cirei ori donicioare de fragi,
buit s-1 porneasc cu alt cal dup potalion. toate buntile prsite, adunate ori pstrate pentru gura or
nelegi, explic Ni fcndu-i vnt cu plria, pn enilor.
s-1 ajung, pn s deshame pe unul, s pue p'lalt, pn s vie
ndrt...
285
Femeile moe din cap a bun-dimineaa", iar ei le rs
pund cu dragoste:
zor, m neicu, c sntem grbii i tii, vorba romnului: c
Mulumim dumitale. Vnzare bun... ltorului i ade bine cu drumul".

Biatul se ntoarce aducnd pe o tav verde dou pahaye de


S fie un ceas dela plecare, cnd ajung la capul podului
vin cu sifon. E rece: se cunoate dup abureala paharului.
de peste Ialomia. Aici e rspntie de trei drumuri; i la rs
pntie, drept n faa podului, e hanul, vestitul han al lui Mano- Pitache bea jumtate paharul, i plesnete limba de cerul
lache Ciolnescu. naintea hanului o poiat ncptoare, nve gurii i ntorcndu-se spre Ni, se uit n ochii lui, ridicnd
sprncenele n semn de ntrebare, adic: ce zici?"
lit cu indril, pe acoperiul creia e firm mare cu numele
proprietarului; iar ntre M a n o l a c h e i ntre Ciolnescu un roto Ni, care i-a but paharul pn n fund, zice: phiii!
stranic!"
col albastru, n care snt zugrvite dou ciolane ncruciate. Pe
o srm, care leag doi stlpi, stau spnzurai covrigi rumeni, Unde-1 inei, m ntreab Pitache pe biat, de e
aa rece?
iar pe alta prechi-prechi de crnai proaspei, acoperii cu un
L a ghia.
tulpan, n ciuda viespelor care le dau trcoale bzind. In fe
reastra crciumii, rnduri de sticle cu buturi de toate culorile Dar de unde avei ghia?
pietrelor nestimate. Nici un muteriu, oamenii snt dui la Pi nare jupnu gherie n curte?
munc. Ce vorbeti, domnule!? se mir Pitache i Ni ntr'un
glas i tot ntrun glas poruncesc: ia mai adu dou"; iar Pi
Scularea de diminea, aerul curat i clria i soarele, care tache adaog: dar nu fi mocit, umbl repede, c sntem gr
a nceput s dogoare, le-a deschis o poft de mncare i o sete, bii".
mai ales o sete grozav. De aceea, fr vre-o prealabil n
elegere, au oprit amndoi n drumul hanului i bat cu fritile A l doilea pahar se bea pe nersuflate; tocmai al treilea,
care s'a adus acum, se bea mai pe'ndelete, cu ntrebri puse
n stlpii polatei, fr s se uite unul la altul i strignd n- biatului:
tr'un glas:
Cum te chiam, m?
Hei! stabiliment! Tilic.
Biatul, care moia la teghea, se trte alene n ua pr De unde eti tu?
vliei, frecndu-se la ochi. Dela Priseaca.
M, ntreab Pitache, ai ceva rece de butur, un pelin A l cui eti dela Priseaca?
cu sifon, ceva? A l lui Tache Drgoi.
Este, rspunde biatul, silindu-se s nu cate. i de mult eti aici?
D-ne dou pelinae cu sifon. De patru luni.
Ori cu borvis, adaog Ni. Dar stpn-tu. unde e, m?
Biatul pleac agale. E dus colea la nite trifoi.
Mic-te mai repede, biete! l silete Pitache, aaa!
Pitache scoate o rubl, o d biatului i-1 zorete s-i a-
mic-te, biea. duc restul, cnd se aude alturi n livada cu pruni: lip-lip! lip-
i nu-1 slbete de loc, strigndu-i din cnd n cnd: d lip! Vine Manolache Ciolnescu pe poteca dintre pruni, cu pa
pucii lipind.
286 *

287
frumusee de purcea drept n burt. Noroc cam fost aici. Dac'am
vzut c e mpuns ru, a trebuit s'o tai. Am avut Ignat eri pe
E l cunoate bine att pe Pitache, ct i pe Ni, i nu negndite. Asear tot se ducea frati-meu la trg, i-am dat car
i-a vzut de mult. Cnd d Cu ochii de ei nu mai poate de nea s'o vnz la un mcelar i am oprit i eu ceva dintr'nsa.
bucurie. Mi-a prins bine gheria. S pue s frig o pereche?

Bun ziua, dom'le Pitache. Uite i domnu' Ni! da Pitache, dup ce rspunde hotrt: S pue!" ia i avizul
hu' Ni: hai? ce zici, Ni?" Iar Ni nu poate s strice
ncotro? gustul lui Pitache, dar recomand biatului, cu blndee i cu
Incoa, la vale; dar m, Manolache, grozav pelin ai. M duioie:
biete, s mai aduci un rnd! trei pahare! de 'unde-l ai? Dar, m Tilic, umbl mai repejor, m biea.
Aa e c e grozav? Dela frati-meu Ilie. Pn s frig carnaii, nu e de refuzat propunerea hangiu
Stranic! dar.tii? un lucru nu-mi place mie: biatul. lui de a merge s le arate gheria. Se duc deci s vad ghe
Nu face. Aici la han n drum, la rspntie, trebue un biat iute, ria sistematic, nvelit cu stuf de o frumusee; apoi intr n
spirt.! S umble ca sfrleaza. Omul vine, bea, pleac repede. grdina din fund. Cum n vremea asta soarele s'a ridicat sus
Vorba romnului: cltorului i ade bine cu drumul. i a nceput o vipie de cldur care frige, nu altceva, ce plcere
Cnd se ntoarce biatul, hangiul zice: fr seamn simte Pitache i prietenul su, cnd ajung n gr
din, sub bolta de umbr a unor nuci uriai! Cel din mijloc
Dar de ce nu desclecai niel? Mai rsufl i caii o
mai cu seam trebue s fie de mai bine de dou sute de ani.
leac. Degeaba, nici o umbr ca umbra de nuc.
Iar Pitache i Ni gsesc c are dreptate: mai rsufl i E rcoare!... i vine de undeva un miros de sulfin i de
caii o leac. De aceea se scoboar, leag drlogii cailor de cte levnic.
un stlp i se aeaz la mas sub poiat. Ia auzi, m Ni!
E i , noroc s dea Dumnezeu i bine te-am gsit! i ctei trei tac, s aud cum cnt pitpalacile. Una, aici,
Noroc! Bine ai venit sntoi! aproape, chiar lng gardul grdinii zice desluit: pitpalac!"
Stranic pelin ! Dar de cnd i-ai fcut ghe'rie ? Altele mai departe i rspund: petpedec! petpedec!" iar lor le
Acu un an. M'am gndit: grla colea, ghiaa de poman, rspund altele i mai de departe, tocmai de colo, din poalele
boii tot stau degeaba iarna. Ia s-n:ii torn eu o gherie, i viilor: pitpidic! pitpidic! pitpidic!"
am fcut-o. M'a inut o sut i mai bine de lei, da 'ncai am
fcut un lucru bun. i ncotro zicei c mergei dumneavoastr?
i vznd c Ni se uit de ctva vreme cu struin la L a Drugneti.
carnaii spnzurai pe srm: A ! pi v'a apucat zduful pe drum. E u , tii ce-a face
Snt proaspei, dom'le Ni; asear i-am fcut, pe n locul dumneavoastr? a rmne s mnnc aici, c tot e
viaa mea! M Tilic, ia d jos o pereche de crnai. aproape de nmiez. Dup prnz v spui eu c'o s trag o sfnt
Aa e, snt proaspei, se vede ct de colo. de ploaie de un ceas, s rup pmntul. i a pleca dup ploaie
Pi s vezi ce-am pit, explic Manolache am un e rcoare: praf nu, cldur nu.
blestemat de taur, dar'ar lupu 'n cornu' lui! c'o s plec cu el Nu e pe tot cerul, senin ca sticla, pic de norior, nici m-
Joi la trg s-1 vnz, s m scap de el, c numai buclucuri mi
face. Mai deunzi nu era s-md omoare un copil? Eri diminea,
289
nu tiu, ori c din joac, ori de-al dracului ce e, mi mpunge o
288
car ct un bob de mei; dar dac spune Manolache c'o s plou...
i Pitache tie c tia dela ar se pricep la ale vremii lucru
mare. N'a pit-o el odat, cnd inea Merenii? Tot aa de se
nin ca acuma. E l , n loc s asculte pe unul care-i spunea s
plece cu trsura cu coviltir, a plecat cu o bric ne'nvelit; i
peste un ceas 1-a apucat o ploaie cu piatr, s-1 omoare i mai
multe nu. Tot aa a pit-o odat i Ni.
Ce zici, m Ni?
Ce s zic Ni, mai ales dup ce hangiul le pomenete
de nite pastrama bun de capr i de nite uger de purcic?
Nu m 'nebuni! A i oprit ugerul dela purcic? d r u m ^
c a
tot c i ! i t o t i
?
< W N l
p e
Buna
E pus la gherie.
E l d porunc s bage caii undeva la umbr, frate Ma
nolache, i reguleaz de-ale mncrii.
Hangiul, om n toat firea, care tie c cltorului i ade
bine cu drumul, pleac zorit s dea porunci; iar Pitache i strig
din urm:
i pn una-alta, trimete-ne o velin ceva i o baterie
de pelin cu sifon...

Ce mas nfricoat! Ce pastrama fraged ca roua! Dar uge


rul la de purcic de se topea 'n gur... Dar ceapa verde!... Nu
se mai puteau stura.
M Ni, dac m iubeti, ia de ici bucica asta gras.
M Pitache, s m 'ngropi, gust colea, s zici c nai
mncat de cnd eti.
Dar pelinul cu sifon inut la rcitoare!
Un singur lucru nu i-a plcut i nu-i place lui Pitache: A
spus-o hangiului de cteva ori i i-o spune i acuma, cu limba
mpiedicat, parc ar avea clei n gur i sughind la rstim
puri:
Nu face, 'scult-m p 'ine... hc! aici e han mare... 'a
rspntie... V a un biat spirt. Omu' se grbete la drum, dom'le
Vine, cere, bea, i pleac... n'are vreme de pierdut i c atorului
i ade bine cu dru'u...

290
DUNREA
de C O R N E L I U M O L D O V A N U

Ce mndr i plin de fal, e curgerea apelor tale,


Cnd luneci n albia-i larg, mre legnndu-te'n cale
i valnic gonindu-i spre mare otirea de valuri albastre,
T u , Dunre ap sfinit i Doamn ndejdilor noastre!

Din taina pdurilor Negre, pornit-ai copil pribeag,


C u gnd sorocit din nscare s umbli prin lumea ntreag
Chiar muni s strbai fr preget, i'n stnc s-i sapi
trectoare,
Ctnd adpost apei tale i slobod matc sub soare.

Umblat-ai prin multe inuturi n silnica ta pribegie,


Pe toi cercetndu-i, dar nimeni de oaspei n'avu bucurie,
Ci numai Carpaii deschis-au cu drag a lor pori ferecate,
Primindu-te n cntec de doin i'n chiot de piepturi brbate.

i apoi n cuvnt de cntare la ceruri 'nlndu-te'n slav


Fcutu-ne-ami vrednici de tine n orice prilej de isprav,
Iar tu n voind s fii Doamn pe vrerile noastre bogate;
La marginea rii zidit-au a apelor tale cetate...

i-atuncia toi munii pornir, praie i ruri solie,


S-i creasc noianul de ape, cu daruri n semn de frie;
i'n murmurul undelor limpezi, cu toate opteau vorovire:
Cernd pentru vremi de rstrite puternica ta ocrotire.

Cci tu ne-ai iubit deopotriv, n jale ca i'n bucurie


i pururi sdit-ai n inimi ndejde i'n gnduri trie,
Muli bei i paale otite, vnnd pe nedrepturi isbnda
In spuma 'nroit de snge, ades i gsir osnda...

todox 293
CWJ-. C a t e a d
Trecu mult vreme i'n scaun prdalnici muli domni se
^schimbar..:
Dar iat ntocmii n divanuri boieri cu mil de ar...
Vrnd capt s puie glcevii i luptelor