Sunteți pe pagina 1din 14

Academia de Studii Economice Bucureti

Facultatea de Cibernetic, Statistic si Informatic Economic

Proiect Dreptul Afacerilor


Societatea in nume colectiv
Cuprins:

I. Societatea in nume colectiv - notiune , constituire ,


functionare

II. Drepturile si obligatiile asociailor

III. Dizolvarea si lichidarea societatii n nume colectiv

I. Societatea in nume colectiv - notiune , constituire ,


functionare

1. Notiunea si caracterele societatii in nume colectiv


Societatea n nume colectiv este cea mai veche forma de societate. Ea cuprinde un numar
mic de asociati care, de obicei, sunt persoane care se cunosc bine ntre ele (rude, prieteni).

Aceasta forma de societate este potrivita pentru realizarea unor afaceri mici, n care
asociatii realizeaza activitatea si si asuma toate riscurile.

Legea nr.31/1990 cuprinde anumite elemente care exprima esenta societatii n nume
colectiv. Potrivit art.2 lit.a din lege, societatea n nume colectiv este acea forma de societate ale
carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara
a tuturor asociatilor.

Pe baza definitiei generale a societatii comerciale si a dispozitiilor legale mentionate,


societatea n nume colectiv se poate defini ca o societate constituita prin asocierea pe baza
deplinei ncrederi, a doua sau mai multe persoane, care pun n comun anumite bunuri, pentru a
desfasura o activitate comerciala, n scopul mpartirii beneficiilor rezultate si n care asociatii r
828e44i aspund nelimitat si solidar pentru obligatiile societatii.

2. Caracterele societatii n nume colectiv

Din definitia data rezulta caracterele acestei societati:

a) Asocierea se bazeaza pe ncrederea deplina a asociatilor.

In societatea n nume colectiv, asocierea are un caracter intuitu personae. Acest caracter
determina unele particularitati ale functionarii societatii;

b) Capitalul social este divizat n parti de interes, care nu sunt


reprezentate prin titluri. Partile de interes sunt, n principiu,
netransmisibile;

c) Obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul social si cu


raspunderea nelimitata si solidara a tuturor asociatilor
3. Constituirea societatii n nume colectiv

Societatea n nume colectiv se constituie potrivit regulilor stabilite de art.3-7 din


Legea nr.31/1990.

La baza constituirii societatii se afla contractul de societate, iar pentru constituirea


societatii trebuie ndeplinite formalitatile prevazute de lege.

a) Contractul de societate trebuie sa se ncheie n forma autentica si sa


cuprinda elementele prevazute de art.3 din Legea nr.31/1990.

Asociatii

Potrivit Legii nr.31/1990, asociatii unei societati n nume colectiv pot fi att
persoane fizice, ct si persoane juridice. ntruct si persoanele juridice pot fi asociati, nseamna
ca si societatile comerciale, indiferent de forma lor, pot avea calitatea de asociati ai societatii n
nume colectiv.

Firma societatii

Avnd calitatea de persoana juridica, societatea n nume colectiv are o firma


proprie ca atribut de identificare, sub care si exercita comertul si sub care semneaza.Firma
societatii n nume colectiv trebuie sa cuprinda numele a cel putin unuia dintre asociati, cu
mentiunea "societate n nume colectiv", scrisa n ntregime.

Capitalul social

In contractul de societate trebuie sa se arate capitalul social subscris si varsat. De


remarcat ca legea nu stabileste un plafon minim al capitalului social subscris, sau al celui varsat,
ceea ce nseamna ca asociatii sunt liberi sa determine marimea acestora, n functie de nevoile pe
care le reclama realizarea obiectului societatii.
b) Formalitatile necesare constituirii societatii

Formalitatile necesare constituirii societatii n nume colectiv sunt cele prevazute de


lege pentru constituirea oricarei societati comerciale. ntruct aceste formalitati au fost
examinate, ne limitam la reamintirea lor.

O prima formalitate o reprezinta ntocmirea contractului de societate, adica


redactarea si autentificarea nscrisului actului constitutiv (art.3 din Legea nr.31/1990).

O a doua formalitate este autorizarea de catre instanta judecatoreasca a functionarii


societatii (art.4 din Legea nr.31/1990).

A treia formalitate consta n publicarea n Monitorul Oficial, nmatricularea societatii


n Registrul Comertului si nscrierea fiscala a societatii (art.4 alin.2 din Legea
nr.31/1990). Societatea n nume colectiv devine persoana juridica si dobndeste calitatea de
comerciant la data nmatricularii sale n Registrul Comertului.

4. Functionarea societatii n nume colectiv

a)Deliberarile si deciziile asociatilor

Avnd n vedere numarul mic al asociatilor n nume colectiv, legea nu


institutionalizeaza adunarea generala a asociatilor acestei societati.
Legea nr.31/1990 prevede ca deciziile se iau prin votul asociatilor care reprezinta
majoritatea absoluta a capitalului social n urmatoarele cazuri:

- alegerea unuia sau mai multor administratori ai societatii, cu stabilirea puterilor,


duratei nsarcinarii si eventuala lor remuneratie, afara numai daca prin contractul de societate nu
se dispune altfel (art.47);

- revocarea administratorilor sau limitarea puterilor lor, cu exceptia cazului cnd


administratorii au fost numiti prin contractul de societate (art.47alin.2);

- rezolvarea divergentelor dintre administratori cnd sunt obligati sa lucreze


mpreuna sau a opozitiei unui asociat privind operatiile care depasesc operatiile obisnuite
comertului pe care l exercita societatea (art.46 si art.48 alin.2);

- aprobarea bilantului societatii (art.56);

- raspunderea administratorilor (art.56);

b) Administratorii societatii

Societatea n nume colectiv este administrata de unul sau mai multi asociati numiti n
calitate de administrator, prin contractul de societate sau alesi n timpul functionarii societatii
art.3 si art.47 din Legea nr.31/1990.

Administratorii pot face toate operatiile cerute pentru aducerea la ndeplinire a


obiectului societatii, afara de restrictiile stabilite prin contractul de societate.

Daca prin contractul de societate nu s-a aratat administratorul care are puterea de
reprezentare a societatii, legea prezuma ca dreptul de a reprezenta societatea apartine fiecarui
administrator (art.45 din Legea nr.31/1990).

c) Controlul gestiunii societatii


Datorita numarului mic de asociati si a volumului redus al activitatii, societatea n
nume colectiv nu are anumite persoane special desemnate pentru exercitarea controlului asupra
gestiunii administratorilor, asa cum sunt cenzorii n societatile de capitaluri si, n anumite cazuri,
n societatea cu raspundere limitata.

II. Drepturile si obligatiile asociatilor

Drepturile si obligatiile asociatilor

Asociatii societatii n nume colectiv au anumite drepturi si obligatii. Aceste


drepturi si obligatii deriva din calitatea de asociat dobndita prin participarea la constituirea
societatii sau n alte conditii prevazute de lege.

a) Drepturile asociatilor.

Drepturile asociatilor societatii n nume colectiv sunt stabilite de Legea nr.31/1990.

- dreptul de a participa la deliberari si la luarea deciziilor;

- dreptul la beneficii. Asociatii au dreptul sa participe la mpartirea beneficiilor


realizate de societate;

- dreptul de a folosi fondurile societatii;

- dreptul la restituirea valorii aporturilor la dizolvarea si lichidarea societatii.

b) Obligatiile asociatilor

Asociatilor le revin si anumite obligatii care sunt prevazute de Legea nr.31/1990.

- Obligatia de efectuare a aportului promis. Asociatii trebuie sa aduca n societate


bunurile care formeaza obiectul aporturilor lor
- Obligatia de a nu aduce atingere patrimoniului social. Patrimoniul societatii este
distinct de cel al asociatilor si deci un asociat nu poate folosi acest patrimoniu n interes propriu;

- Obligatia de a nu face concurenta societatii.

c) Raspunderea pentru obligatiile societatii

Societatea n nume colectiv dobndeste drepturi si si asuma obligatii prin actele


ncheiate de administratorul sau administratorii nsarcinati sa reprezinte societatea.

Potrivit art.2 lit.a din Legea nr.31/1990, obligatiile sociale sunt garantate cu
patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a tuturor asociatilor.

Deci, pentru obligatiile societatii, raspunderea apartine att societatii, ct si


asociatilor acesteia.

Raspunderea societatii

In conceptia Legii nr.31/1990, societatea n nume colectiv beneficiaza de


personalitate juridica. Fiind subiect de drept distinct, societatea are putinta sa si asume obligatii
n raporturile cu tertii si raspunde cu patrimoniul propriu pentru nerespectarea obligatiilor n
cauza.

Raspunderea asociatilor

Pentru obligatiile societatii, raspunderea revine nu numai societatii, ci asociatilor. In


acest sens, art.55 din Legea nr.31/1990 dispune: "Asociatii sunt obligati nelimitat si solidar
pentru operatiile ndeplinite n numele societatii de persoanele care o reprezinta".

d) Cesiunea partii de interes a asociatului


Asa cum am aratat, n schimbul aporturilor lor, asociatii dobndesc anumite parti de
interes. Aceste parti de interes confera calitatea de asociat, cu toate drepturile si obligatiile
aferente.

Partile de interes ncorporeaza anumite valori si deci ele pot fi transmise, n conditiile
legii.

Cesiunea partii de interes implica si transmiterea calitatii de asociat; cesionarul


dobndeste calitatea de asociat, n locul cedentului, care pierde aceasta calitate

Conditiile cesiunii partii de interes

Legea nr.31/1990 recunoaste posibilitatea cesiunii partii de interes, dar nu


reglementeaza conditiile n care ea se realizeaza.

Cesiunea partii de interes presupune ncheierea unui contract prin care cedentul se
obliga, n schimbul unui pret, sa transmita partea sa de interes cesionarului.

Efectele cesiunii partii de interes

In temeiul cesiunii, cesionarul devine titularul partii de interes si, pe cale de


consecinta, dobndeste calitatea de asociat n societatea n nume colectiv, cu toate drepturile si
obligatiile pe care le implica aceasta calitate.

e) Retragerea asociatului din societate

In anumite cazuri, n cursul duratei societatii n nume colectiv, asociatii pot sa si


manifeste dorinta de a parasi societatea.

Retragerea din societate este iesirea voluntara a unui asociat din societate, cu
consecinta ncetarii calitatii de asociat a acestuia.
Prin retragerea asociatului, societatea sufera o modificare fata de situatia initiala, dar ea si
continua existenta. Numai exceptional, cnd datorita retragerii numarului asociatilor s-a redus la
unul singur, societatea se dizolva (art.170 din Legea nr.31/1990).

Asociatul care doreste sa se retraga trebuie sa adreseze societatii o cerere n acest


sens.

Cererea de retragere a asociatului trebuie aprobata prin consimtamntul tuturor


celorlalti asociati. In caz de refuz, asociatul interesat se poate adresa instantei judecatoresti.

nscrisul prin care se constata hotarrea asociatilor privind aprobarea retragerii


asociatului din societate trebuie autentificat n conditiile legii. Acest nscris constituie un act
aditional la contractul de societate.

Hotarrea asociatilor se nscrie n registrul comertului si se publica n Monitorul


Oficial.

f) Efectele retragerii din societate

Ca urmare a retragerii din societate, asociatul pierde calitate de asociat. El este nsa
ndreptatit sa primeasca beneficiile si trebuie sa suporte pierderile, pna n ziua retragerii sale.
Totodata, el este n drept sa primeasca valoarea partii de interes, calculata dupa ultimul bilant
aprobat (art.167 din Legea nr.31/1990).

g) Excluderea asociatului din societate

In cazul n care un asociat nu si ndeplineste obligatiile asumate fata de societate ori


savrseste anumite fapte potrivnice intereselor societatii, existenta societatii este amenintata.
Pentru a proteja societatea si, implicit, pentru a apara interesele celorlalti asociati, Legea
nr.31/1990 reglementeaza posibilitatea excluderii din societate a asociatului vinovat.
Masura excluderii asociatului din societate apare ca o sanctiune aplicata asociatului
si, n acelasi timp, ca un remediu pentru salvarea existentei societatii, n folosul celorlalti
asociati.

Asociatul poate fi exclus din societate n cazurile prevazute de Legea nr.31/1990,


astfel:

- Neefectuarea aportului (art.165 lit.a);

- Falimentul sau incapacitatea asociatului (art.165 lit.b);

- Imixtiunea n administrarea societati, folosirea bunurilor societatii si savrsirea


unor acte de concurenta (art.165 lit.c);

- Savrsirea de catre asociatul administrator a unor fapte pagubitoare pentru


societate (art.165 lit.d);

- Exercitarea de catre creditorul personal al asociatului a opozitiei mpotriva hotarrii


de prelungire a duratei societatii(art.154).

Excluderea unui asociat din societatea n nume colectiv se pronunta prin hotarre
judecatoreasca (art.166 din Legea nr.31/1990).

Potrivit legii, excluderea se face la cererea societatii sau a oricarui asociat. Deci,
actiunea este o actiune sociala sau individuala.

Cel exclus din societate pierde calitatea de asociat de la data excluderii, cu toate
consecintele care decurg din acest fapt.

Asociatul exclus va avea dreptul la beneficii si va suporta pierderile, pna n ziua


excluderii sale.

III. Dizolvarea si lichidarea societatii n nume colectiv


Societatea n nume colectiv se dizolva si se lichideaza potrivit regulilor generale
privind dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale si regulilor speciale prevazute de lege
pentru aceasta forma de societate.

a) Dizolvarea societatii

Cauzele de dizolvare a societatii n nume colectiv sunt cele prevazute de art.169 din
Legea nr.31/1990, care sunt cauze generale si deci aplicabile tuturor societatilor comerciale.

Potrivit art.170 din Legea nr.31/1990, societatea se dizolva n cazul cnd numarul
asociatilor se reduce la unul singur, datorita falimentului, incapacitatii, excluderii, retragerii sau
mortii celorlalti asociati.

In cazul decesului, societatea nu se dizolva, chiar cnd ramne un singur asociat,


daca n contractul de societate s-a stipulat ca societatea continua cu mostenitorii asociatului
decedat.

Se ntelege ca decesul unui asociat nu duce la dizolvarea societatii, daca au ramas cel
putin doi asociati. Intr-un asemenea caz, societatea poate continua cu mostenitorii asociatului
decedat, daca prin contractul de societate nu s-a interzis acest lucru si daca asociatii ramasi si
mostenitorii consimt la aceasta.

In toate cazurile continuarii societatii cu mostenitorii asociatului decedat, acestia, n


calitatea lor de dobnditori ai partii de interes a asociatului decedat, vor trebui sa desemneze un
reprezentant comun pentru exercitarea drepturilor aferente (art.53 din Legea nr.31/1990).

b) Lichidarea societatii

Operatiunile de lichidare a societatii n nume colectiv sunt reglementate de


dispozitiile Legii nr.31/1990, precum si prevederile contractului de societate, n masura n care
nu sunt incompatibile cu lichidarea societatii (art.176 alin.4 din Legea nr.31/1990).
Bibliografie :

http://www.scritub.com/sociologie/SOCIETATEA-IN-NUME-COLECTIV62844.php

http://www.biblioteca-digitala.ase.ro
http://www.universitatea-cantemir.ro