Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU

FACULTATEA DE DREPT
SPECIALIZARE: DREPT
CENTRUL TUTORIAL HUNEDOARA

Dreptul Familiei
Conventia Matrimoniala

COORDONATOR:

Conf. Univ. Dr.Alexandru Bacaci Student:

Lugojan Maria Loredana

An III-ID

Convenia matrimonial
Este definita ca actul prin care viitorii soi stabilesc regimul matrimonial
aplicabil n pricipiu pentru toata durata cstoriei. Carcteristica generala a
conveniei matrimoniale este aceea de a fi ncheiat de viitorii soi pentru a
produce efecte de la data ncheierii cstoriei. Nu este necesara incheierea unei
conventii matrimoniale decat daca viitorii soti aleg un alt regim matrimonial
decat cel legal si doar daca doresc sa deroge sub anumite aspecte de la reigmul
legal. Natura juridica din punct de vedere al vointelor implicate in formarea
sa, conventia matrimoniala este un act bilateral, adica contract, pe care o
regasim atat in doctrina veche cat si in dreptul comparat. Conventia
matrimoniala poate sa contina si dispozitii de alta natura (ex. Donatii reciproce
intre viitorii soti sau recunoasterea unui copil).

Formarea conventiei matrimoniale

a. Conditii de validitate de fond

1.capacitatea

Este aplicabil principiul ca cine poate incheia valabil o casatorie poate incheia
si o conventie matrimoniala. Prin urmare, nu sunt aplicabile regulile generale
privind capacitatea de a contracta si este necesara capacitatea sau varsta
matrimoniala. Varsta matrimoniala trebuie sa existe la data incheierii conventiei
matrimoniale si nu la data celebrarii casatoriei.

Capacitatea minorului de a incheia o convenventie matrimoniala este


reglementata de art. 337 din NC. Pentru incheierea conventiei matrimoniale de
catre minor se va cere atata incuviintarea ocrotitorului legal cat si autorizarea
instantei de tutela.

2. consimtamantul

Potrivit art 330 NC incheierea conventiei matrimoniale se face in fata notarului


public si presupune consimt tuturor partilor exprimat personal sau prin
mandatar cu procura autentica, speciala, si avand continut predeterminat. Prin
aceasta, incheierea conventia matrimoniala se deosebeste de inchierea casatoriei
care presupune consimtamantul personal al viitorilor soti. In ceea ce priveste
viciile de consimtamant , avand in vedere caracterul accesoriu al conventiei
matrimoniale, s-a exprimat opinia potrivit careia cazurile de amanare ale
conventiei matrimoniale trebuie sa coincida cu cele din materia casatoriei. Intr-
o alta conceptie, s-a considerat ca trebuie aplicat dreptul comun al contractelor.
Prin urmare, viciile de consimtamant sunt cele din dreptul comun respective
eroarea, dolul si violenta.

3.obiectul

Ii constituie regimul matrimonial pe care viitorii soti il aleg ca alternativa la


regimul matrimonial legal. Libertatea viitorilor soti nu este absoluta deoarece
exista atata limite generale, cat si limite speciale ce ingradesc aceasta libertate.
In primul rand, este aplicabila limita generala din material contractelor potrivit
careia nu se poate deroga de la dispozitiile imperative ale legii si de la bunele
moravuri. Nu se poate deci deroga de la principiul egalitatii in drepturi intre
barbat si femeie, de la efectele nepatrimoniale ale casatoriei, de la drepturile si
indatoririle parintesti si de la regulile devolutiunii succesorale legale.

Potrivit art 332 conventia matrimoniala nu poate aduce atingere egalitatii


dintre soti, autoritatii parintesti sau devolutiunii succesorale legale. In al doilea
rand, exista limite speciale ale conventiilor matrimoniale. Art 312 NC prevede
ca viitorii soti pot alege ca regim matrimonial comunitatea legala, separatia de
bunuri, sau comunitatea conventionala. Prin urmare, optiunea lor este limitata, ei
neputand opta pentru un alt regim matrimonial.

In ceea ce priveste libertatea de a aduce modificari continutului regimului


matrimonial ales se pot distinge doua categorii le limite:

a.regimul primar imperativ care se aplica de drept prin insusi efectul incheierii
casatoriei si de la care nu se poate deroga

b.limite speciale intrinseci regimului matrimonial ales.

4.cauza

O constituie intentia viitorilor soti de a stabilii intre ei raporturi patrimoniale de


natura sa asigure cadrul necesar realizarii vietii de familie.

5.data inchierii

De regula, conventia matrimoniala se incheie inainte de celebrarea casatoriei.


Ea poate fi incheiata chiar in ziua casatoriei, dar si in timpul casatoriei cand are
efectul unei conventii prin care se modifica regimul matrimonial. Potrivit art
330 conventia incheiata inainte de casatorie produce efecte numai de la data
incheierii casatoriei, iar conventia incheiata in timpul casatoriei produce efecte
de la data prevazuta de parti sau, in lipsa, de la data incheierii ei.

b. Conditiile de validitate de forma

Conventia matrimoniala este un act solemn pentru care se cere ad validitatem


forma autentica notariala. Art 330 NC prevede ca sub sanctiunea nulitatii
absolute conventia matrimoniala trebuie incheiata prin act autentic notarial.

Nulitatatea conventiei matrimoniale

Cazurile specifice de nulitate absoluta sunt:

-lipsa consimtamantului

-nerespectarea conditiilor privind limitele de ordine publica ale incheierii


conventiei matrimoniale

-lipsa formei autentice notariale

-lipsa procurii autentice si speciale atunci cand conventia se incheie prin


mandatar. Nulitatea relativa intervine in cazul viciilor de consimtamant si in
cazul minorului care incheie conventia matrimoniala fara respectarea formelor
de abilitare prevazute de lege.

Efectele nulitatii

Conventia matrimoniala lovita de nulitate este considerata ca si inexistenta si


este desfiintata cu efect retroactiv. Potrivit art 338 din NC in cazul in care
conventia este nula sau anulata, intre soti se aplica regimul comunitatii legale
fara a fi insa afectate drepturile pe care tertii de buna credinta le-au dobandit.

Nulitatea conventiei matrimoniale nu atrage nulitatea casatoriei.

Caducitatea conventiei matrimoniale

Nulitatea nu se confunda cu caducitatea. Conventia matimoniala poate fi valabil


incheiata dar sa nu produca efecte - 2 ipoteze:
-daca dupa incheierea conventiei matrimoniale casatoria nu se incheie atunci
cm. devine caduca

-desfiintarea casatoriei pentru o cauza de nulitate atrage caducitatea conventiei


matrimoniale cu exceptia casatoriei putative.

Simulatia conventiei matrimoniale

Potrivit art 331 NC actul secret prin care se alege un alt regim matrimonial sau
se modifica regimul matrimonial pentru care sunt indeplinite formalitatile legale,
produce efecte numai intre soti si nu poate fi opus tertilor de buna credinta.
Pentru a produce efecte fata de terti, de regula, conventiile matrimoniale sunt
supuse unor conditii de publicitate.

Formalitatile de publicitate se clasifica in 2 categorii:

- formalitati generale care sunt direct legate de casatorie

- formalitati speciale pentru anumite categorii de persoane, de exemplu


comerciantii.

Nerespectarea acestor formalitati atrage inopozabilitatea fata de terti a


conventiei matrmoniale. Formalitatile generale NC consacra prevederi exprese
publicitatii regimului matrimonial si conventiilor matrimoniale.

Potrivit art 313 fata de terti, regimul matrimonial este opozabil de la data
indeplinirii formalitatilor legale afara de cazul in care acestia l-au cunoscut pe
alta cale. Neindeplinirea formalitatilor de publicitate face ca sotii sa fie
considerati in raport cu tertii de buna-credinta, ca fiind casatoriti sub regimul
matrimonial al comunitatii legale. Prin urmare, opozabilitatea oricarui regim
matrimonial este asigurata prin indeplinirea formalitatilor de publicitate. De
asemenea, art 313 consacra expres sistemul publicitatii bazat pe cunoasterea
efectiva a regimului matrimonial de catre terti. Aceasta inseamna ca tertii care
au cunoscut efectiv pe alta cale regimul matrimonial conventional nu se pot
prevala de neindeplinirea formalitatilor de publicitate petru a invoca
inopozabilitatea acestuia.

Publicitatea regimului matrimonial, respectiv a conventiilor matrimoniale se


realizeaza atat prin mentiune pe actul de casatorie, cat si prin inscriere in
Registrul National de Publicitate al regimurilor matrimoniale. Procedura
adoptata in forma modificata a art 334 prevede ca dupa autentificarea
conventiei matrimoniale incheiata in timpul casatoriei sau dupa primirea copiei
de pe actul de casatorie, notarul public expediaza din oficiu un exemplar al
conventiei la serviciul de stare civila precum si la registrele prevazute de lege.
Avand in vedere prevederile exprese ale art 313 si 334 rezulta ca opozabilitatea
fata de terti este asigurata prin publicitatea in registrul national notarial al
reg.matrimoniale. Aceasta inseamna ca desi s-a facut mentiune pe actul de
casatorie, daca nu s-a realizat si inscrierea in acest registru, conventia
matrimoniala nu este opozabila tertilor. Daca nu s-a facut nici mentiune pe actul
de casatorie si nici inregistrarea in registrul special, conventia matrimoniala este
opozabila numai tertilor care au cunoscut-o in orice mod. Inscrierea conventiilor
matrimoniale in registrul special se face asadar in cadrul unei proceduri din
oficiu de catre notarul public care a autentificat acea conventie. Formalitati
speciale Art 334 NC prevede ca tinand cont de natura bunurilor conventiile
matrimoniale se vor nota in cartea funciara, se vor inscrie in registrul
comertului, precum si in alte registre prevazute de lege. Formalitatile speciale
sunt in general prevazute pentru comercianti, prin mentiune in registul
comertului cu privire la regimul matrimonial adoptat. O persoana casatorita care
devine comerciant trebuie sa ceara inscrierea in registul comertului a
mentiunilor privind regimul sau matrimonial. Lipsa formalitatilor de publicitate
atarge inopozabilitatea fata de terti a regimului matrimonial instituit prin
conventia matrimoniala, sotii fiind considerati ca fiind casatoriti sub imperiul
regimului matrimonial legal. Lipsa publicitatii nu poate fi invocata decat de terti
fata de soti si nu de catre un sot fata de celalalt sot sau de soti in contra tertilor.
Chiar si atunci cand sunt indeplinite formalitatile de publicitate conventia
matrimoniala nu poate fi opusa creditorilor unuia dintre soti cu privire la actele
incheiate inainte de casatorie.

Gajul general al creditoriul chirografari ai ficaruia dintre soti pentru creantele


nascute inainte de casatorie, nu poate fi restrans prin conventie matrimoniala ei
fiind indreptatiti sa urmareasca bunurile sotului debitor indiferent de natura pe
care aceste bunuri o dobandesc prin efectul conventiei matrimoniale.

Efectele conventiei matrimoniale

Efectul specific este identic tipului de regimului matrimonial ales. Conventia


matrimoniala produce si efecte probatorii actul fiind valorificat ca mijloc de
proba al regimului matrimonial aplicabil intre soti. Intre soti conventia
matrimoniala produce efecte numai de la data incheierii casatoriei, iar fata de
terti de la data indeplinirii formalitatilor de publicitate.
Efectele conventiei matrimoniale inceteaza odata cu desfacerea sau incetarea
casatoriei.

Bibliografie:

Bcaci Alexandru, Dumitrache Viorica -Claudia, Cristina Codrua Hageanu


Dreptul familiei (n reglementarea Noului Cod civil), Ed. C.H. Beck, Bucureti,
2011

Banciu Maria Dreptul familiei Ediie revizuit, Ed. Canonica, Cluj-Napoca,


2008

Bugariu Corina Flavia Regimuri matrimoniale. Regimuri matrimoniale


reglementalte de noul Cod civil, 2013

Noul Cod civil

Constituia Romniei

S-ar putea să vă placă și