Sunteți pe pagina 1din 2

1. Faptul că nu se precizează forma ofertei lui Primus se va interpreta în sensul că aceasta este un act sub semnătură privată sau în formă autentică?

Oferta și acceptarea nu sunt încheiate în formă autentică, ci ca acte sub semnătură privată

2. Cu privire la clauzele propuse de Primus, la pct. (iii) se prevede faptul că

vânzarea se va desființa până la momentul plății prețului, însă nu se prevede un moment inițial de la care se va începe aprecierea creșterii valorii imobilului/mp. Se va aprecia că momentul inițial va coincide cu momentul formării contractului de vânzare sau a promisiunii de vânzare?

În raport cu momentul încheierii promisiunii

3. În legătură cu întrebarea nr. 4, când se poate aprecia că a fost încheiată promisiunea de vânzare cu Quartius: în timpul procesului, însă înainte sau după ce a fost distrusă construcția?

Promisiunea cu Quartius se încheie în timpul procesului, înainte de incendiul care a provocat distrugerea construcției.

4. Pledoaria va fi elaborată de ambele părți pentru fiecare întrebare în parte,

inclusiv pentru întrebările nr. 2, 3, 4, 5 (care par a necesita răspunsuri

unilaterale)? Pentru întrebarea nr. 1 vom formula pledoaria în sens clasic (ofensiva lui Primus, defensiva lui Secundus, luând în calcul și replica acestora)?

Pentru fiecare intrebare pledoaria va fi elaborata de ambele parti. Va rugam sa priviti fiecare cerinta a spetei din ambele perspective.

Spre exemplu :

Intrebarea 1 pledoarie in sens clasic

Intrebarea 2 motivele pe care le poate invoca Secundus pentru ca respectivul e-mail sa fie admis ca proba/motivele pe care le poate Primus pentru ca e-mail-ul sa nu fie admis

Intrebarea 3 motive pentru Secundus pentru a invoca cu succes teoria impreviziunii/motive pentru Primus pentru a respinge etc.

5. Cât va dura fiecare pledoarie în parte?

VIII. (1) “ Fiecare echipă va avea la dispoziție maxim 10 minute pentru pledoarie. Acestea vor fi urmate de maxim 5 minute pentru replică și maxim 5 minute pentru duplică. La final , juriul va avea la dispoziție 5 minute pentru a adresa întrebări echipelor. “ - Regulament Concursul

Național de Procese Simulate – Drept Civil ”Francisc Deak”

În scopul de a facilita comunicarea, vă rog să transmite ț i participan ț ilor

În scopul de a facilita comunicarea, vă rog să transmiteți participanților să aplice următoarele reguli de interpretare a speței:

- a nu se adăuga la speță, în sensul că dacă legea prevede o condiție de formă sau de fond și îndeplinirea acesteia nu este expres prevăzută în conținutul speței, se va considera că aceasta nu este îndeplinită (i.e. ca la întrebarea nr. 1)

- dacă situația de fapt este susceptibilă de mai multe interpretări, a se încerca

rezolvarea speței din toate aceste perspective - în caz că vor fi întrebări din juriu (spre exemplu întrebarea nr. 1, oferta și acceptarea nu sunt încheiate în formă autentică, dar ar fi putut fi încheiate atât sub formă verbală, cât și înscrisuri sub semnătură privată - )

- a nu se neglija latura procedurală a speței.