Sunteți pe pagina 1din 16

CAP.

2 RSPUNSURI

Nr. grup: 2

Nr. categ.: X

Tema: Organizarea auditului i controlului intern al intreprinderii

Intrebarea nr. 19. Elaborare politici si proceduri contabile. Studiu de caz: societatea de
comert.

Raspuns:

Politicile contabile reprezinta principiile, bazele, conventile, regulile si politicile specific


aplicate de o societate mama la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale
consolidate.

Elaborare politici si proceduri contabile de lucru:


Conform art. 10 al OMFP 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu
directivele europene, entitatile trebuie sa dezvolte politici contabile proprii care se aproba de
administratori. Daca o entitate nu are administratori, politicile contabile se aproba de persoanele
care au obligatia gestionarii entitatii respective.
Aceleasi reglementari prevad faptul ca administratorii entitatii trebuie sa aprobe politici contabile
pentru operatiunile derulate, inclusiv proceduri proprii pentru situatiile prevazute de legislatie.
Aceste politici trebuie elaborate avand in vedere specificul activitatii. Mentionam ca entitatile
care aplica reglementarile conforme cu OMFP 3055/2009 trebuie sa aiba politici contabile
aprobate indiferent de marimea societatii.
Procedurile obligatorii prevazute de legislatia contabila in vigoare sunt:
- proceduri privind inventarierea prevazute de OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor
privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si
capitalurilor proprii;
- proceduri privind utilizarea si regimul intern de numerotare a formularelor financiar-contabile
prevazute de OMFP nr. 2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar - contabile si
OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile.
Politicile contabile trebuie reflectate intr-un manual intern care sa fie aprobate de administratorii
entitatii.
In afara de politicile contabile aprobate, incepand cu 1 ianuarie 2010, orice societate care aplica
reglementarile contabile conforme cu directivele europene trebuie sa dispuna de un control
intern.
Politicile contabile si de control intern trebuie elaborate de catre specialisti in domeniul
economic si tehnic, atat din cadrul entitatii respective cat si prin apelarea la societati specializate
de consultanta.
PROCEDURA CONTABILA PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE

AMORTIZAREA IMOBILIZRILOR CORPORALE


Amortizarea unei imobilizri corporale depinde de trei parametri: baza amortizrii, durata
amortizrii i regimul de amortizare ales.

1. Baza de evaluare a amortizrii imobilizrilor corporale


Limita de amortizare a unei imobilizari amortizabile este costul istoric sau alta valoare care a
inlocuit costul istoric cu valoarea contabila intrata (valoarea ramasa actuala, costul de achizitie,
costul de productie, valoarea de piata, valoarea de aport), mai putin valoarea reziduala. Ca sistem
de referinta pentru diminuarea limitei de amortizare privind valoarea ramasa actualizata si
reevaluarea activelor corporale se face apel la prevederile Standardului de Contabilitate
Internaional 16 Imobilizri corporale. Potrivit acestui standard, reevaluarea, ca modalitate de
atenuare a efectelor fiscalitii n lipsa unei contabiliti de inflaie, are la baz urmtoarele
reguli:
- reevaluarea nu trebuie s aib ca rezultat creterea valorii nete contabile cu o valoare
superioar valorii sale actuale;
- cnd reevaluarea imobilizrilor corporale conduce la o majorare a valorii nete contabile,
amortismentele anterioare reevalurii nu trebuie s fie trecute la rezultate. Un alt aspect legat de
valoarea amortizabil este reprezentat de valoarea rezidual, care reprezint valoarea net pe care
o ntreprindere estimeaz c o va obine pentru un activ, la sfritul duratei de via util, dup
deducerea prealabil a costurilor de cesiune previzionate (IAS 16).

2. Durata de amortizare a imobilizrilor corporale


Durata de amortizare exprim perioada n care o imobilizare corporal se ateapts fie
utilizat din punct de vedere economic, sau numrul de uniti de producie sau similare care se
ateapt a fi obinute din utilizarea imobilizrilor corporale. Duratele normelor de utilizare luate
n calculul amortizrii, n principiu, trebuie s coincid cu durata util, adic durata n care bunul
poate asigura ntreprinderii ostructur a costurilor, serviciilor care s o fac competitiv n faa
concurenei. O perioad prea scurt nseamn ncorporarea n costuri a unei pri mai mari dect
necesarul de amortizat, deci o povar consimit pentru costuri care diminueazcompetitivitatea
ntreprinderii pn la anulare. Alegerea unei perioade prea lungi nseamn privarea de potenialul
financiar pentru a beneficia la timp de evoluiile tehnice care ar putea duce la creterea
productivitii, implicit la micorarea costurilor imeninerea competitivitii.
Durata de via a imobilizrilor corporale se poate exprima n numr de ani deutilizare sau n
numr de produse sau uniti similare care ateapt a fi obinute dinutilizarea activului.

3. Regimul de amortizare imobilizarilor corporale


Prin regim de amortizare se nelege un ansamblu corelat i coerent dereglementri normative
ale unei ri privind modul de calcul al amortizrii capitaluluiimobilizat n active corporale i
necorporale, precum i a condiiilor concrete deaplicabilitate a acestora.ntreprinderile din
Romnia sunt obligate s amortizeze imobilizrile corporale inecorporale potrivit Legii privind
amortizarea capitalului imobilizat n active corporalei necorporale utiliznd unul din regimurile:
- amortizarea liniar;
- amortizarea degresiv;
- amortizarea accelerat.
STUDIU DE CAZ: SOCIETATE DE COMERT

DESCRIEREA SOCIETATII:

SC X SRL este o societate cu raspundere limitata, infiintata in ianuarie 2009, avand ca


obiect de activitate Cod CAEN Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei, capitalul
sociat de 40.000 lei.
Societatea are incheiate contracte de vanzare cumparare atat cu furnizori, cat si cu client
personane juridice.
Societatea are un depozit in care confectioneaza produsele textile si de unde pleaca
produsele finite si marfurile catre client.
Deasemenea are un magazin de desfacere, de unde clienti personae fizice isi
achizitioneaza diferite produse textile.

PROCEDURA APLICATA DE SOCIETATEA SC X SRL PENTRU IMOBILIZARILE


CORPORALE

Societatea SC X SRL conform balantei de verificare are imobilizari corporale si anume:


constructii, echipamente tehnologice, mijloace de transport, mobilier si aparatura birotica.
La data de 01 martie 2012 societatea prezinta amortizarea constructiilor si amortizarea
mijloacelor de transport.
Societatea pentru constructiile si mijloacele de transport foloseste amortizarea liniara, acestea
sunt amortizate pe o perioada de 5 ani, incepand din ianuarie 2009.

Amortizarea lunara liniara = valoarea de achizitie/durata de utilizare normal exprimata in luni

Amortizarea liniara pentru constructii = 10.000/(5 ani* 12 luni) = 166,66 lei pe luna
Amortizarea liniara pentru mij. de transport = 50.000/(5 ani*12 luni) = 833,33 lei pe luna

Amortizarea liniara pentru constructii pe 3 ani si 2 luni


6811 = 2812 6.333,08 lei
Amortizarea liniara a utilajului pe 3 ani si 2 luni
6811 = 2813 31.66,54 lei

POLITICA ALPLICATA

Politicile contabile sunt principiile, bazele, conventiile, reguluile si practicile contabile


specific adoptate de o entitate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.
Modificarea politicilor contabile poate fi efectuata numai la inceputul unui exercitiu
financiar si doar daca apar schimbari legislative sau daca noile proceduri ofera informatii mai
relevante si mai credibile referitoare la operatiunile firmei. In rest, politicile contabile trebuie
aplicate cu consecventa de la un exercitiu financiar la altul.
Politica contabila a societatii este de a asigura informatii relevante si credibile despre
situatiile financiare, cum ar fi bazele de evaluare utilizate la intocmirea situatiilor financiare
(costul istoric, costul curent, valoarea realizabila, valoarea justa sau valoarea actualizata).

PROCEDURA APLICATA DE SOCIETATEA SC X SRL PENTRU STOCURI

Evaluarea intrarilor n stoc trebuie sa se faca la costul istoric dat de costul efectiv de
productie, n cazul stocurilor provenite din productie proprie, iar iesirile din stoc la costurile la
care au fost evaluate la intrare elementele destocate.
Evaluarea iesirilor din stoc se poate face dupa multiple metode dintre care cele mai
uzuale sunt: CMP, FIFO, LIFO.

Evaluarea la data bilantului. La data bilantului stocurile sunt evaluate la cea mai mica
valoare dintre valoarea contabila si valoarea realizabila neta (valoarea de inventar).
In cazul in care valoarea realizabila neta este mai mica decat valoarea contabila, valoarea
stocurilor se diminueaza pana la nivelul valorii realizabile nete, prin constituirea unei ajustari
pentru depreciere.

Societatea SC X SRL conform balantei de verificare are stocuri si pentru determinarea


costului de iesire al stocurilor foloseste metoda FIFO (primul intrat, primul iesit).

POLITICA APLICATA

Politica adoptata de societate pentru evaluarea stocurilor este ca acestea sa fie evaluate la
cea mai mica valoare dintre cost si valoarea neta de realizare.
STUDIU DE CAZ BALANTA DE VERIFICARE SI OPERATII CONTABILE

Pe data de 01 martie 2012 se intocmeste o balanta de verificare a conturilor pentru


societatea SC X SRL dupa cum urmeaza:
SIMBOL
DENUMIRE CONT SOLDURI FINALE
CONT
D C
1012 Capital subscris varsat 40.000,00
106 Rezerve 1.000,00
212 Constructii 10.000,00
2131 Echipamente tehnologice 15.000,00
2133 Mijloace de transport 50.000,00
214 Mobilier, aparatura birotica 5.000,00
2812 Amortizarea constructiilor 6.333,08
2813 Amortizarea mijloacelor de transport 31.667,54
301 Materii prime 8.000,00
3012 Materiale auxiliare 1.000.00
303 Obiecte de inventar 500.00
341 Semifabricate 10.000,00
345 Produse finite 20.000,00
371 Marfuri 15.000,62
401 Furnizori 35.000,00
411 Clienti 5.000,00
5121 Conturi curente la banci 20.000,00
5311 Casa 1.000,00
601 Cheltuieli cu materiile prime 2.000,00
607 Cheltuieli privind marfurile 500.00
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe 1.000,00
641 Cheltuieli cu salariile personalului 40.000,00
658 Alte cheltuieli din exploatare 500,00
671 Cheltuieli privind calamitatile 500,00
701 Venituri din vanzarea produselor finite 50.000,00
704 Venituri din lucrari executate si servicii prestate 5.000,00
707 Venituri din vanzarea marfurilor 36.000,00
TOTAL 205.000,62 205.000,62

Pe parcursul lunii martie au fost inregistrate urmatoarele operatii contabile:

1. Se achizitioneaza materii prime in suma de 5.000 lei, TVA 24%

% = 404 6.200 lei


301 5.000 lei
4426 1.200 lei

2. Plata catre furnizor se efectueaza prin banca


404 = 5121 6.200 lei

3. Vanzarea de produse finite in suma de 6.500 lei, TVA 24%


4111 = % 8.060 lei
701 6.500 lei
4427 1.560 lei

4. Incasarea produselor finite prin banca


5121 = 4111 8.060 lei

5. Se achizitioneaza marfuri in suma de 4.000 lei, TVA 24%


% = 404 4.960 lei
371 4.000 lei
4426 960 lei

6. Plata catre furnizor se efectueaza prin banca


404 = 5121 4.960 lei

7. Vanzarea produselor finite in suma de 1.000 lei, TVA 24%


4111 = % 1.240 lei
701 1.000 lei
4427 240 lei

8. Incasarea produselor finite prin casa


5311 = 4111 1.240 lei

9. Amortizarea constructiilor pentru luna martie


6811 = 2812 166,66 lei

10. Amortizarea mijloacelor de transport pentru luna martie


6811 = 2813 833,33 lei

11. Inchiderea conturilor de TVA


TVA deductibila = 2.160 lei
TVA colectata = 1.800 lei
TVA de recuperate = 360 lei
4424 = 4426 360 lei
12. Inchiderea conturilor de cheltuieli
121 = 6811 1.000 lei

13. Inchiderea conturilor de venituri


701 = 121 7.500 lei

La sfarsitul lunii martie balanta de verificare se prezinta astfel:

SIMBOL
DENUMIRE CONT SOLDURI FINALE
CONT
D C
1012 Capital subscris varsat 40.000,00
106 Rezerve 1.000,00
121 Profit si pierdere 6.500,00
212 Constructii 10.000,00
2131 Echipamente tehnologice 15.000,00
2133 Mijloace de transport 50.000,00
214 Mobilier, aparatura birotica 5.000,00
2812 Amortizarea constructiilor 6.499,74
2813 Amortizarea mijloacelor de transport 32.500,88
301 Materii prime 13.000,00
3012 Materiale auxiliare 1.000.00
303 Obiecte de inventar 500.00
341 Semifabricate 10.000,00
345 Produse finite 20.000,00
371 Marfuri 19.000,62
401 Furnizori 35.000,00
411 Clienti 5.000,00
4424 TVA de recuperat 360,00
5121 Conturi curente la banci 16.900,00
5311 Casa 2.240,00
601 Cheltuieli cu materiile prime 2.000,00
607 Cheltuieli privind marfurile 500.00
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe 1.000,00
641 Cheltuieli cu salariile personalului 40.000,00
658 Alte cheltuieli din exploatare 500,00
671 Cheltuieli privind calamitatile 500,00
701 Venituri din vanzarea produselor finite 50.000,00
704 Venituri din lucrari executate si servicii prestate 5.000,00
707 Venituri din vanzarea marfurilor 36.000,00
TOTAL 212.500,62 212.500,62
Intrebarea nr.28. Inventarierea patrimoniului. Proceduri . Studiu de caz.

Raspuns:

Inventarierea elementelor de activ si de pasiv reprezinta ansamblul operatiunilor prin care


se constata existenta tuturor elementelor respective, cantitativ-valoric sau numai valoric, dupa
caz, la data la care aceasta se efectueaza.
Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de activ
si de pasiv ale fiecarei unitati, precum si a bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu, apartinand
altor persoane juridice sau fizice, in vederea intocmirii situatiilor financiare anuale care trebuie
sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare si a performantei unitatii pentru respectivul
exercitiu financiar.

Evaluarea la invendat si prezentarea elementelor in bilant

In scopul intocmirii situatiilor financiare anuale, entitatile trebuie sa procedeze la


inventarierea si evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.
In situatiile financiare anuale elementele de natura activelor, datoriilor si capitalurilor
proprii se reflecta si se evalueaza la valoarea contabila, pusa de acord cu rezultatele inventarierii.
Prezentele reglementari se aplica inclusiv in cazul bunurilor care au fost aduse drept aport la
capital si al activelor in curs de executie.
Evaluarea cu ocazia inventarierii a elementelor de natura activelor, datoriilor si
capitalurilor proprii se face potrivit prezentelor reglementari si normelor emise in acest sens de
Ministerul Finantelor Publice.
In scopul efectuarii inventarierii, conducerea entitatii trebuie sa stabileasca proceduri
proprii, cu respectarea prevederilor legale.
In vederea desfasurarii in bune conditii a operatiunilor de inventariere si evaluare, in
comisiile de inventariere vor fi numite persoane cu pregatire corespunzatoare, tehnica si
economica, cunoscatoare a domeniului de activitate.
La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se va aplica principiul prudentei, potrivit
caruia se va tine seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de
valoare.
Pentru elementele de natura activelor inregistrate la cost, diferentele constatate in minus
intre valoarea de inventar si valoarea contabila se evidentiaza distinct in contabilitate, in conturi
de ajustari, aceste elemente mentinandu-se la valoarea lor de intrare.
Evaluarea imobilizrilor corporale si necorporale, cu ocazia inventarierii, se face la
valoarea de inventar, stabilita in functie de utilitatea bunului, starea acestuia si preul pietei. Fac
obiectul evaluarii si imobilizarile in curs de executie.
Corectarea valorii imobilizarilor necorporale si corporale si aducerea lor la nivelul valorii
de inventar se efectueaza, in functie de tipul de depreciere existenta, fie prin inregistrarea unei
amortizari suplimentare, in cazul in care se constata o depreciere ireversibila, fie prin constituirea
sau suplimentarea ajustarilor pentru depreciere, in cazul in care se constata o depreciere
reversibila a acestora.
In cazul imobilizarilor corporale si necorporale, la determinarea pierderilor din
depreciere pot fi avute in vedere, de catre evaluatori independenti sau personalul entitatii, si alte
metode de evaluare (de exemplu: metode bazate pe fluxuri de numerar).
Pentru a stabili daca exista deprecieri ale imobilizarilor corporale si necorporale, in afara
constatarii faptice cu ocazia inventarierii, pot fi luate in considerare surse externe si interne de
informatii.
La sursele externe de informatii se incadreaza aspecte precum:
- pe parcursul perioadei, valoarea de piata a activului a scazut semnificativ mai mult decat ar fi
fost de asteptat ca rezultat al trecerii timpului sau utilizarii;
- pe parcursul perioadei au avut loc modificari semnificative, cu efect negativ asupra entitatii,
sau astfel de modificari se vor produce in viitorul apropiat asupra mediului tehnologic,
comercial, economic sau juridic in care entitatea si desfasoara activitatea sau pe piata careia ii
este dedicat activul etc.
Din sursele interne de informatii se exemplifica urmtoarele elemente:
- exista indicii de uzura fizica sau morala a imobilizarii;
- raportarile interne pun la dispozitie indicii cu privire la faptul c rezultatele economice ale
unei imobilizari sunt sau vor fi mai slabe decat cele scontate.
Indiciile de depreciere a imobilizrilor, puse la dispoziie de raportrile interne, includ:
- fluxul de numerar necesar pentru achizitionarea unei imobilizari similare, pentru exploatarea
sau intretinerea imobilizarii este semnificativ mai mare decat cel prevazut initial in buget;
- rezultatul din exploatare generat de imobilizare este vizibil inferior celui prevazut in buget;
- o scadere semnificativa a profitului din exploatare prevazut in buget, respectiv o crestere
semnificativa a pierderilor prevazute in buget, generate de imobilizare etc.
Evaluarea imobilizrilor corporale la data bilanului se efectueaza la cost, mai putin
amortizarea si ajustarile cumulate din depreciere, sau la valoarea reevaluata, aceasta fiind
valoarea justa la data reevaluarii, mai putin orice amortizare ulterioara cumulata si orice pierderi
din depreciere ulterioare cumulate.
Activele de natura stocurilor se evalueaza la valoarea contabila, mai putin ajustarile
pentru depreciere constatate. Ajustari pentru depreciere se constata inclusiv pentru stocurile fara
miscare. In cazul in care valoarea contabila a stocurilor este mai mare decat valoarea de inventar,
valoarea stocurilor se diminueaza pana la valoarea realizabila neta, prin constituirea unei ajustari
pentru depreciere.
Fac obiectul evaluarii si stocurile in curs de executie.
Evaluarea la inventar a creantelor si a datoriilor se face la valoarea lor probabila de
incasare sau de plata. Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita la
inventariere si valoarea contabila a creantelor se inregistreaza in contabilitate pe seama
ajustarilor pentru deprecierea creantelor.
Pentru creantele incerte se constituie ajustari pentru pierdere de valoare.
Evaluarea la bilant a creantelor si a datoriilor exprimate in valuta si a celor cu decontare
in lei in functie de cursul unei valute se face la cursul de schimb valutar comunicat de BNR,
valabil la data incheierii exercitiului financiar. In scopul prezentarii in bilant, valoarea creantelor,
astfel evaluate, se diminueaza cu ajustarile pentru pierdere de valoare.
Disponibilitatile banesti, cecurile, cambiile, biletele la ordin, scrisorile de garantie,
acreditivele, ipotecile, precum si alte valori aflate in casieria unitatilor se prezinta in bilant in
conformitate cu prevederile legale.
Disponibilitatile banesti si alte valori similare in valuta se evalueaza in bilant la cursul de
schimb valutar comunicat de BNR, valabil la data incheierii exercitiului financiar.
Titlurile pe termen scurt (actiuni si alte investitii financiare) admise la tranzactionare pe
o piata reglementata se evalueaza la valoarea de cotatie din ultima zi de tranzactionare, iar cele
netranzactionate la costul istoric mai putin eventualele ajustari pentru pierdere de valoare.
Titlurile pe termen lung (actiuni si alte investitii financiare) se evalueaza la costul istoric
mai putin eventualele ajustari pentru pierdere de valoare.
Pentru elementele de natura datoriilor, diferentele constatate in plus intre valoarea de
inventar si valoarea contabila se inregistreaza in contabilitate, pe seama elementelor
corespunzatoare de datorii.
Capitalurile proprii raman evidentiate la valorile din contabilitate.
STUDIU DE CAZ

Situatia de referinta a inventarului faptic o reprezinta soldurile finale calculate in balanta.


De aceea, balanta poate fi interpretata si ca un inventar contabil. Astfel, pe data de 30
decembrie 2011 se intocmeste o balanta de verificare a conturilor pentru societatea SC Y SRL
dupa cum urmeaza:

SIMBOL
DENUMIRE CONT SOLDURI FINALE
CONT
D C
1012 Capital subscris varsat 250.000,00
106 Rezerve 8.100,00
131 Subventii pentru investitii 132.000,00
212 Constructii 700.000,00
2131 Echipamente tehnologice 65.000,00
2133 Mijloace de transport 276.555,00
214 Mobilier, aparatura birotica 20.000,00
263 Imobilizari financiare 154.231,00
2812 Amortizarea constructiilor 648.000,00
2813 Amortizarea mijloacelor de transport 140.000,00
301 Materii prime 8.000,00
3012 Materiale auxiliare 890.00
303 Obiecte de inventar 700.00
341 Semifabricate 12.000,00
345 Produse finite 24.000,00
371 Marfuri 18.000,00
401 Furnizori 35.000,00
411 Clienti 5.000,00
5121 Conturi curente la banci 20.000,00
5311 Casa 1.000,00
601 Cheltuieli cu materiile prime 700,00
607 Cheltuieli privind marfurile 250.00
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe 1.420,00
641 Cheltuieli cu salariile personalului 50.000,00
658 Alte cheltuieli din exploatare 470,00
671 Cheltuieli privind calamitatile 684,00
701 Venituri din vanzarea produselor finite 5.000,00
704 Venituri din lucrari executate si servicii prestate 24.800,00
707 Venituri din vanzarea marfurilor 36.000,00
711 Variatia stocurilor 80.000,00
TOTAL 1.358.900,00 1.358.900,00
In urma inventarierii, in patrimoniul societatii au avut loc urmatoarele operatii contabile:

1. S-a constatat minus la materii prime, in cadrul normelor legale de scazamant:

601 = 301 4.000,00 lei

2. S-a constatat minus la produse finite, imputabil:

711 = 345 4.000,00 lei

3. Imputarea minusului constatat la produse finite, angajatului societatii, la valoarea


constatata,TVA 24%:

4282 = % 4.960,00 lei


758 4.000.00 lei
4427 960.00 lei

4. Se retine din salariul angajatului vinovat de minusul constatat la produse finite, a imputatiei:

421 = 4282 4.960,00 lei

5. S-a constat plus la marfuri:

371 = 607 4.500,00 lei

6. S-a constat, in urma inventarierii, de plus in casierie:

5311 = 758 2.000,00 lei

7. S-a constat minus la inventariere, la semifabricate, imputabil:

711 = 341 1.000,00 lei

8. Imputarea prejudiciului referitor la semifabricate, 24% TVA:

461 = % 1.240,00 lei


758 1.000,00 lei
4427 240,00 lei
9. S-a constatare de plus la inventariere la aparatura birotica"

214 = 131 1.000,00 lei

10. S-a constat minus la materiale auxiliare, pentru care la data inventarierii nu se poate
determina faptul generator"

473 = 3012 500,00 lei

11. Solutionarea ulterioara a cazului: minus generat de calamitati naturale:

671 = 473 500,00 lei

12. S-a constat minus la marfuri, imputabil:

607 = 371 4.500,00 lei

13. Imputarea prejudiciului referitor la marfuri, persoanei vinovate, la valoarea de inventar,


TVA 24%:

461 = % 5.580,00 lei


758 4.500,00 lei
4427 1.080,00 lei

14. Minus constatat la un mijloc de transport in stare noua, neamortizat, imputabil:

658 = 2133 20.000,00 lei

15. Imputarea minusului la mijloace de transport la valoarea de 20.000.00 lei, TVA 24%:

461 = % 24.800,00 lei


758 20.000,00 lei
4427 4.800,00 lei

16. S-a constat plus la echipamente tehnologice:

2131 = 131 5.000.00 lei


17. S-a constat minus la obiecte de inventar pentru care, pana la data inventarierii, nu se poate
determina faptul generator:

473 = 303 400.00 lei

18. Solutionarea ulterioara a cazului, minus generat de calamitati naturale:

671 = 473 400.00 lei

19. Se constata o depreciere a marfurilor stocate, stoc scriptic 250 buc., cost achizitie 60 lei/buc;
stoc faptic 250 buc., valoarea de piata a marfurilor in momentul inventarierii 50 lei/buc. Se
inregistreaza o depreciere de: (60 lei 50 lei) x 2.50 buc. pentru care se constituie un provizionin
valoare de 2.500 lei.
6814 = 397 2.500 lei

20. Inchiderea conturilor de TVA:

TVA deductibila = 0

TVA colectata = 6.964,00 lei

4427 = 4423 7.080,00 lei

21. Inchiderea conturilor de cheltuieli:

121 = % 27.400,00 lei


601 4.000.00 lei
658 20.000,00 lei
671 900.00 lei
6814 2.500, 00 lei
22. Inchiderea conturilor de venituri:

758 = 121 31.500,00 lei

23. Inchiderea contului 711"Variatia stocurilor":

121 = 711 5.000,00 lei


Dupa efectuarea inventarierii si contabilizarii regularizarilor de inventar, se intocmeste o noua
balanta a conturilor. Functia acesteia se manifesta cu precadere pentru pregatirea informatiei
necesare determinarii rezultatului exercitiului si asigurarea suportului informational necesar
redactarii bilantului contabil.

SIMBOL
DENUMIRE CONT SOLDURI FINALE
CONT
D C
1012 Capital subscris varsat 250.000,00
106 Rezerve 8.100,00
121 Profit si pierdere 900,00
131 Subventii pentru investitii 138.000,00
212 Constructii 700.000,00
2131 Echipamente tehnologice 70.000,00
2133 Mijloace de transport 256.555,00
214 Mobilier, aparatura birotica 21.000,00
263 Imobilizari financiare 154.231,00
2812 Amortizarea constructiilor 648.000,00
2813 Amortizarea mijloacelor de transport 140.000,00
301 Materii prime 4.000,00
3012 Materiale auxiliare 390.00
303 Obiecte de inventar 300.00
341 Semifabricate 11.000,00
345 Produse finite 20.000,00
371 Marfuri 18.000,00
397 Provizioane pentru deprecierea marfurilor 2.500,00
401 Furnizori 35.000,00
411 Clienti 5.000,00
421 Personal salarii datorate 4.960,00
4423 TVA de plata 7.080,00
461 Debitori diversi 31.620,00
5121 Conturi curente la banci 20.000,00
5311 Casa 3.000,00
601 Cheltuieli cu materiile prime 700,00
607 Cheltuieli privind marfurile 250.00
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe 1.420,00
641 Cheltuieli cu salariile personalului 50.000,00
658 Alte cheltuieli din exploatare 470,00
671 Cheltuieli privind calamitatile 684,00
701 Venituri din vanzarea produselor finite 5.000,00
704 Venituri din lucrari executate si servicii prestate 24.800,00
707 Venituri din vanzarea marfurilor 36.000,00
711 Variatia stocurilor 80.000,00
TOTAL 1.374.480,00 1.374.480,00