Sunteți pe pagina 1din 29

14

2. Memoriul justificativ de calcul


2.1. Date initiale:

Pm 4.1 [KW]

i 5

nm 2765 [rot/min]

8 [grade]

n 20 [grade]

2.2. Alegerea materialelor:


-pentru pinion 40 Cr 10 cu HB=2500 - 2900MPa Tab. 2.4 [2]

-pentru roata condusa OLC 60 cu HB=2100MPa Tab. 2.4 [2]

-tratamentul pentru roata condusa este de imbunatatire a flancurilor.

2.3. Randamente:
Transmisie prin c urele trapezoidale: tc 0.95
Angrenaje cu roti dintate cilindrice: c 0.97

l 0.993
2.4. Rapoarte de transmitere:

uIstas 3.0

i
itc itc 1.667
uIstas

z1 35 z2 uIstas z1 z2 105

z2
uIreal uIreal 3.000
z1

uIreal uIstas
uI 100% uI 0.00000 [%]
uIstas

2.5. Calculul puterilor:

-Puterea pe arborele de intrare:

P1 tc Pm P1 3.895 [KW]
15

-Puterea pe arborele de iesire:

P2 c l P1 P2 3.752 [KW]

2.6. Calculul turatilor:


nm
n1
itc n1 1659 [rot/min]

n1
n2
uIreal n2 553 [rot/min]

2.7. Calculul momentelor de torsiune:


-Calculul momentului pe arborele de intrare:

P1
T1 9550000 3
n1 T1 22.421 10 [N*mm]

-Calculul momentului pe arborele de iesire:

P2
T2 9550000 3
n2 T2 64.79 10 [N*mm]

2.8. Calculul modulului normal :


Factorul =b/m 1 15
Factorul zonei de contact :( fig. 2.57 ) ZH 2.45 [2]

Factorul de material: ( tabel 2.9 ) ZE 190 [2]

Factorul inclinarii dintilor: 8 deg 0.14

Z cos ( ) Z 0.995
2.8.1. Pentru predimensionare se admit valorile :

ZNT 1 ZL 1 ZV 1 ZR 1 ZW 1 ZX 1

2
SHlim 1.15 Hlim 900 [N / mm ]

2.8.2. Presiunea de contact admisibila este :

Hlim ZNT 2
HP ZL ZV ZR ZW ZX HP 782.609 [N / mm ]
SHlim

2.8.3. Modulul normal al angrenajului :

3 2 2
T1 cos ( ) uIstas 1 ZH ZE Z
m 3.6 m 1.262 [mm]
1 z1
2 uIstas HP
16

Se alege din STAS 822-82 mSTAS 1.25 [mm]

b1 mSTAS 1 b1 18.75 [mm]

2.8.4. Distanta axiala elementara:

mSTAS z1 z2
a a 88.36 [mm]
cos ( ) 2

Se alege din STAS 6055-82 distanta axiala standardizata: aSTAS 90 [mm]

2.8.5. Diametrele de divizare:

mSTAS
d1 z1 d1 44.18 [mm]
cos ( )

mSTAS
d2 z2 d2 132.54 [mm]
cos ( )

2.8.6. Unghiul de angrenare frontal:

n 20 deg

tan n
t atan t 20.181 deg
cos ( )

wt acos cos t wt 22.853 deg


a
aSTAS
invwt tan wt wt invwt 0.02259

invt tan t t invt 0.015326

2.8.7. Suma deplasarilor specifice:

z1 z2
s invwt invt s 1.397
2 tan n

2.8.8. Numarul de dinti ai rotii dintate cilindrice echivalente :

z1
zn1 zn1 36.042
3
cos ( )
z2
zn2 zn2 108.126
3
cos ( )

2.8.9. Deplasarea specifica la roata motoare:


17

zn2
log
x1
s
0.5
s zn1
x1 0.639
2 2 zn1 zn2
log
100
2.8.10. Deplasarea specifica la roata condusa:

x2 s x1 x2 0.758

2.8.11. Coeficentul de scurtare a inaltimii dintelui:

z1 z2 cos t cos wt
k1 x1 x2 k1 0.806
2 cos ( ) cos wt

2.8.12. Verificarea rotilor dintate la interferenta de subtaiere:

ha 1
-conditia de subtaiere este : zi ziLim

2 cos ( ) z1 35
z1lim ha x1 -deci nu apare subtaierea dintilor.
sin t
2 z1lim 6.008

2 cos ( ) z2 105
ha x2
-deci nu apare subtaierea dintilor.
z2lim
sin t
2 z2lim 4.027

2.8.13. Diametrele cercurilor de cap:

z1
da1 mSTAS 2 x1 2 ha 2 k1 da1 46.262 [mm]
cos ( )
z2
da2 mSTAS 2 x2 2 ha 2 k1 da2 134.92 [mm]
cos ( )
2.8.14. Diametrele cercurilor de picior:

c 0.25
z1
df1 mSTAS 2 x1 2 ha 2 c df1 42.652 [mm]
cos ( )
z2
df2 mSTAS 2 x2 2 ha 2 c df2 131.31 [mm]
cos ( )

2.8.15. Diametrele cercurilor de rostogolire :


18

mSTAS cos t
dw1 z1 dw1 45 [mm]
cos ( ) cos wt

mSTAS cos t
dw2 z2 dw2 135 [mm]
cos ( ) cos wt

2.8.16. Diametrele cercurilor de baza :

db1 dw1 cos wt db1 41.468 [mm]

db2 dw2 cos wt db2 124.403 [mm]

2.8.17. Inaltimea dintelui :

h1 mSTAS 2 ha c k1 h1 1.805 [mm]

2.8.18. Verificarea distantei axiale si a inaltimi dintelui :

dw1 dw2
astas
2
-deci se verifica distanta axiala
astas 90 [mm]

da1 df1
h1
2 h1 1.805 [mm]
-deci se verifica inaltimea dintelui
da2 df2
h2 h2 1.805 [mm]
2
8.19. Calculul vitezei periferice:

dw1 n1
vw1 vw1 3.909 [m/s]
60 1000
2.9. Verificari
2.9.1. Gradul de acoperire pentru angrenaj :

db1
at1 acos at1 26.316 deg
da1
db2
at2 acos at2 22.772 deg
da2
z1 z2
tan at1 tan wt tan at2 tan wt 0.38
2 z1
b1 sin ( )

mSTAS 0.665
19

1.044

2.9.2. Verificarea danturii la solicitarea de incovoiere la angrenaj :

KA 1.25 -pentru motor electric -masina unealta cu socuri medii (tab. 2.1); [2]

KV 1.05

KF 1.25 -pentru clasa de precizie 7 - 8 (tab. 2.2); [2]

KF 1.1 -pentru dinti inclinati, necaliti, clasa de precizie 8 (tab. 2.3); [2]

0.75
-factorul gradului de acoperire determinat cu relatia : Y 0.25
Y 2.226

15
-factorul inclinarii danturii pentru solicitarea de incovoiere, Y 1
Y 0.875 determinat cu relatia : 120

YFa 2.4 -factorul de forma a dintelui pentru : zn1 36.042 si x1 0.639

YSa 1.8 -factorul concentratorului de tensiune pentru : zn1 36.042 si x1 0.639


2 T1 KA KV KF KF 2
F YFa YSa Y Y F 645.505 [N / mm ]
b1 mSTAS dw1

2.9.3. Efortul unitar admisibil pentru solicitarea de incovoiere :

2
Flim 260 [N / mm ] pentru 40 Cr 10 imbunatatit (tab. 2.4); [2]

YST 2 -factorul de corectare a efortului unitar;


YNT 1 YrelT 1 YRrelT 1 YX 1 SFmin 1.7

Flim YST YNT 2


FP YrelT YRrelT YX FP 305.882 [N / mm ]
SFmin
2
F 645.505 [N / mm ]
F FP -deci dintele rezista la solicitarea de incovoiere;
2
FP 305.882 [N / mm ]
2.9.4. Verificarea danturii la solicitarea de presiune de contact :

1
ZH 2.45 ZE 190 Z Z 1.623

KH 1.5 -pentru clasa 7 - 8 de precizie (tab. 2.2); [2]

KH 1.1 -pentru clasa 8 de precizie (tab. 2.3). [2]


20

2 T1 uIreal 1 3 2
H ZH ZE Z Z KA KV KH KH H 1.414 10 [N / mm ]
2 uIreal
b1 d1

2
Hlim 900 [N / mm ] pentru 40 Cr 10 imbunatatit (tab. 2.4); [2]

ZNT 1 SHmin 1.15

Hlim 850
CZL 0.08 0.83 CZL 0.841
350
2.9.5. Factorul relativ de sensibilitate al materialului la concentratorul de tensiuni de la baza
dintelui
Tensiunile limita
Hlim1 760 Hlim2 720 Flim1 580 Flim2 560 MPa
Factorul zonei de contact
ZE 189.8
Factorul nclinarii dintilor
12 deg Z cos ( ) Z 0.989
Factorul zonei de contact
ZH 2.49 Z ZH 2.463
7.5 Numarul de cicluri de solicitare:
Lh1 8000 Lh2 8000 ore
1 1 2 1 numarul de roti cu care vine in contact pinionul, respectiv roata
8
NL1 60 n1 Lh1 1 NL1 7.963 10 rezulta ZN1 1 YN1 1
8 ZN2 1 YN2 1
NL2 60 n2 Lh2 2 NL2 2.654 10 rezulta
Zw 1

HP1 0.87 Hlim1 ZN1 Zw HP1 661.2

HP2 0.87 Hlim2 ZN2 Zw HP2 626.4


Y1 0.997 Y2 1

FP1 0.8 Flim1 YN1 Y1 FP1 462.608

FP2 0.8 Flim2 YN2 Y2 FP2 448

FP FP1 if FP1 FP2


FP 448
FP2 otherwise

2 FP1 uIstas 1 1
Fz1cr 1.25 ZE Z ZH Fz1cr 275.022
HP
2 uIstas cos ( )

Deoarece din rezulta ca z1critic este foarte mare este clar ca solicitarea principala este presiunea
de contact.
21

Pentru ungerea angrenajului s-a ales din tabelul 16.4


[1]
STAS 10588-76 un ulei TIN 82 EP cu vascozitatea cinematica
la 40 grade de :
2
40 140 [ mm /s]

4 1 CZL
ZL CZL ZL 0.978
2
1.2 134
40

Hlim 850
CZV 0.08 0.85 CZV 0.861
350

dw1 n1
V1 V1 3.909 [m/s]
60 1000

2 1 CZV
ZV CZV ZV 0.954
32
0.8
V1

3 1000 Hlim
100
RZ100 3 ( 1.6 1.6) CZR 0.12
aSTAS 5000
CZR
ZR
3
ZR 0.846
RZ100
HB 350
HB 130
ZW 1.2 ZW 1.071
1700
ZX 1 -pentru otel aliat de imbunatatire (tab. 2.12). [2]

Hlim ZNT 2
HP ZL ZV ZR ZW ZX HP 660.734 [N / mm ]
SHmin

Conditia de verificare la solicitarea de presiune de contact este :


3 2
H 1.414 10 [N / mm ]
H HP deci se verifica !
2
HP 660.734 [N / mm ]
22

2.10. Calculul fortelor in angrenajul cilindric:

2.10.1. Fortele tangentiale :

2 T1
Ft1 Ft1 996.511 [N]
dw1
2 T2
Ft2 Ft2 959.849 [N]
dw2

2.10.2. Forte radiale :

Fr1 Ft1 tan wt Fr1 419.979 [N]

Fr2 Ft2 tan wt Fr2 404.528 [N]

2.10.3. Forte axiale :

cos t
Fa1 Ft1 tan ( ) Fa1 215.746 [N]
cos wt

cos t
Fa2 Ft2 tan ( ) Fa2 207.809 [N]
cos wt

2.11. Nivelul bai de ulei:

h1min 1.57 h2 h1min 2.834 [mm]

da2
h1max 1.57 h2 h1max 64.626 [mm]
2

Conditia de ungere h1min h h1max este indeplinita

h h1max h1min

h 61.792 [mm]

2.12. Alegerea lubrefiantului :


23

Se alege tipul lubrefiantului si vscozitatea cinematica a acestuia :


2
-conform STAS 10588-76 tab 16.4 : [1] TIN 82 EP cu 40 140 [ mm /s]

2.13. Calculul transmisiei prin curele trapezoidale :


Pm 4.1 [KW]

itc 1.667

nm 2765 [rot/min]

n1 1659 [rot/min]

Tipul curelei alese SPZ :

Diametrul primitiv al rotii mici: Dp1 100 [mm]


Diametrul primitiv al rotii mari: Dp2 Dp1 itc Dp2 166.667 [mm]

Dp1 Dp2
Diametrul mediu al rotilor de curea: Dpm Dpm 133.333 [mm]
2

Distanta dintre axe (preliminara): 0.7 Dp1 Dp2 A 2 Dp1 Dp2 A 300 [mm]

Dp2 Dp1
Unghiul dintre ramurile curelei: 2 asin 12.759 deg
2 A
Unghiul de infasurare pe roata mica: 1 1 167.241 deg

Unghiul de infasurare pe roata mare: 2 2 192.759 deg

Lungimea primitiva a curelei: Lp 2 A Dpm


Dp2 Dp1
2
Lp 1.023 10
3
4 A

Se alege din STAS 7192-76 Lpstas 1000 [mm]


Distanta dintre axe (definitiva): p 0.25 Lpstas 0.393 Dp1 Dp2

q 0.125 Dp2 Dp1


2

2
A p p q A 288.474 [mm]

Dp1 nm
Viteza periferica a curelei: v v 14.476 [m/s]
19100

Coeficientul de functionare (Tab 17.5) [1] cf 1.2

Coeficient de lungime (Tab 17.6) [1] cL 0.9


24

Coeficientul de infasurare (Tab. 17.7) [1] c 0.99


Puterea nominala transmisa de o curea (Tab. 17.3)[1] P0 2.63 [KW]

cf Pm
Numarul de curele (preliminar): z0 z0 2.1
cL c P0

Coeficientul de infasurare (Tab. 17.8) [1]


cz 0.95

z0
Numarul de curele (definitiv): z z 2.21 z 2
cz

v 3
Frecventa incovoierii curelei: f 2 10 f 28.953 [Hz]
Lpstas

3 Pm
Forta periferica transmisa ; F 10 F 283.219 [N]
v
Forta de intindere a curelei . Sa 1.75 F Sa 495.633 [N]

Cote de modificare a distantei dintre axe . X 0.03 Lpstas X 30

Y 0.015 Lpstas Y 15

2.14. Roata de curea :

e 12 [mm]

nmin 2.5 [mm]

mmin 9 [mm]

f 8 [mm]

lp 8.5 [mm]

38 [deg]

r 0.5 [mm]

B 2 f e

B 28 [mm]
2.15. Arbori:

2.15.1 Capete de arbori cilindrice :

D1 48 [mm]

D2 48 [mm]

2.15.2. Proiectarea arborilor


25

2.15.2.1. Arborele de intrare


D1 48 [mm] l 75 [mm]

d1 D1 4 d1 52 [mm]

Manseta 024040-1 F STAS 7950/2-87 D = 68 [mm]

b= 7 [mm]

ls 5 [mm] - lungimea de siguranta ;

lp 3 [mm] - grosimea peretelui capacului in dreptul mansetei ;

le 7 [mm] - latimea mansetei ;

l1 ls lp le 5 l1 20 [mm]

d2 d1 2 d2 54 [mm]

Rulmentul de dimensiunile : d 55 [mm] Simbol 31311

D 120 [mm]

B 31.5 [mm]
lu 5 [mm]

lg 10 [mm]

l2 B lu lg 3 l2 49.5 [mm]

d8 d2 4 d8 58 [mm]

l8 b1 6 l8 24.75 [mm]

d'8 d2 6 d'8 60 [mm]

a'18 15 [mm]

d'2 d2 d'2 54 [mm]

a'2 B 2 a'2 33.5 [mm]

2.15.2.2. Arborele de iesire

D2 48 [mm]

d5 D2 3 d5 51 [mm]

Rulmentul de dimensiunile : d 55 [mm] Simbol 31311 .

D 120 [mm]

B 31.5 [mm]
26

a5 B lu lg 3 5 a5 54.5 [mm]

d8 d5 4 d8 55 [mm]

a8 b1 a8 18.75 [mm]

d4 d5 4 d4 55 [mm]

a4 lg lu a4 15 [mm]

b3 60
Dimensiunile la tronsonul 8' se aleg constructiv , deci : a'8 80 [mm]
d'8 d8 6 d'8 61 [mm]
Iar la tronsonul 5' calculele se fac ca si la 5 deoarece avem acelasi rulment.
a'5 a5 a4 a'5 39.5 [mm]

2.16. Carcasa :

2.16.1. Grosimea carcasei :

Se alege constructiv . S 10 [mm]

S1 0.8 S S1 8 [mm] Grosimea nervurilor;

S2 2.4 S S2 24 [mm] Grosimea fundului carcasei;

S3 1.5 S S3 15 [mm] Grosimea umarului de jos pentru fixare;

S4 0.8 S S4 8 [mm] Grosimea capacului;

S5 0.65 S S5 6.5 [mm] Grosimea nervurilor de pe capac;

S6 1.2 S S6 12 [mm] Grosimea umarului de sus pentru fixare;

2.16.2. Diametrele suruburilor : a 120 [mm]


d 0.036 a 12 d 16.32 [mm]

d1 0.75 d d1 12.24 [mm]

d2 0.5 d d2 8.16 [mm]

K 2.7 d1 K 33.048 [mm]

2.16.3. Numarul suruburilor din fundatie :

L 400 B 280
L B
n
200 n 3.4 -se adopta valoarea n=4.

2.16.4. Distanta minima de la roti la capac :


27

1.1 S 11 [mm]
2.16.5. Razele de racordare ale carcasei :

R1 0.5 da1 R1 34.131 [mm]

R2 0.5 da2 R2 78.46 [mm]

2.17. Calculul si verificarea arborilor :

2.17.1. Calculul reactiunilor :

2.17.1.1. Calculul reactiunilor pentru arborele de intrare :

Ft1 996.511 [N]

Fr1 419.979 [N]


Sa
Fa1 215.746 [N]

Sa 495.633 [N] -forta de intindere a curelei

dw1 45 [mm]

In plan orizontal [H] :

l1 55.6 [mm]
l2 120 [mm]
Fr1
l l1 l2 l 175.6 [mm] Fa1 Sa
M2 = 0
A dw1
2
H1
l1 dw1
Sa l2 H1 l1 Fr1 Fa1 = 0 b a
2 2
l1 dw1
Sa l2 Fr1 Fa1
2 2 H2
H1 57.5 57.5 70
l1

H1 947.029 [N]

M1 = 0

dw1 l1
Sa l2 Fa1 Fr1
dw1 l1 2 2
Sa l2 = H2 l1 Fa1 Fr1 H2
2 2 l1
H2 772.414 [N]

In plan vertical [V] :

M2 = 0
28

l1 Ft1
V1 l1 Ft1 = 0 V1
2 2
V1 498.255 [N]
V1 F t1
M1 = 0 a b

l1 Ft1 V2
V2 l1 Ft1 = 0 V2 70 57.5 57.5
2 2
V2 498.255 [N]

2 2
R1 H1 V1 R1 1070.104 [N]

2 2
R2 H2 V2 R2 919.175 [N]

2.17.1.2. Calculul reactiunilor pentru arborele de iesire :


Ft2 959.849 [N]

Fr2 404.528 [N]

Fa2 207.809 [N]

dw2 135 [mm]

In plan orizontal [H] : H4


b P a

l1 20 [mm]

l2 107 [mm] H3 Fa3 Fa2


l3 115 [mm] 57.5 Fr3 125 Fr2 40

l l1 l2 l3 l 242 [mm]

M4 = 0
dw2
H3 l Fr2 l2 l3 Fa2 = 0
2
dw2
Fr2 l2 l3 Fa2
2
H3
l

H3 429.059 [N]

M3 = 0
29

dw2
H4 l Fr2 l1 Fa2 = 0
2

dw2
Fr2 l1 Fa2
2
H4
l
H4 24.531 [N]

In plan vertical [V] :

M4 = 0
Ft2
b a

V3 l Ft2 l2 l3 = 0 Ft3 V4
V3
Ft2 l2 l3
V3 57.5 125 40
l
V3 880.523 [N]

M3 = 0
Ft2 l1
V4 l Ft2 l1 = 0 V4 V4 79.326 [N]
l

2 2
R3 H3 V3 R3 979.496 [N]

2 2
R4 H4 V4 R4 83.033 [N]

2.17.2. Verificarea arborelui de intrare la solicitari compuse :

In plan orizontal [H] :


F r1
Sa 495.633 [N] F a1 Sa
H1 947.029 [N] A dw 1 H1
2

H2 772.414 [N] 4 3 2 1

Pentru sectiunea 1-2 avem :


H2
5 7 .5 5 7 .5 70
Mx = Sa x

x1 0 => M1H Sa x1 M1H 0 [N*mm]


3
x2 18 => M2H Sa x2 M2H 8.921 10 [N*mm]

Pentru sectiunea 2-3 avem : Mx = Sa x H1 ( x 69.75)

M2H Sa x2 H1 x2 69.75 M2H 57.93 10


3
x2 18 => [N*mm]
30

M3H Sa x3 H1 x3 69.75 M3H 17.756 10


3
x3 107 => [N*mm]

Pentru sectiunea 3-4 avem : Mx = Sa x H1 ( x 69.75) Fr1 ( x 106)

x3 107 => M3H Sa x3 H1 x3 69.75 Fr1 x3 106


3
M3H 17.336 10 [N*mm]

dw1
x4 124 => M4H Sa x4 H1 x4 69.75 Fr1 x4 106 Fa1
2
3
M4H 7.377 10 [N*mm]

In plan vertical [V] :


F r1
V1 498.255 [N]
F a1 Sa
V2 498.255 [N]
A dw 1
2
H1
M1v 0 H2
4 3 2 1
M2v 0
57.5 57.5 70

Pentru sectiunea 1-2 avem : --


+
Mx 0 M1V 0 [N*mm]
Pentru sectiunea 2-3 avem :
Mx = V1 ( x 69.75)

M2V V1 x2 69.75 M2V 2.479 10


4
x2 20 [N*mm]
x3 107

M3V V1 x3 69.75 M3V 18.56 10


3
[N*mm]

Pentru sectiunea 3-4 avem : Mx = V1 ( x 69.75) Ft1 ( x 106)

x3 107

M3V V1 x3 69.75 Ft1 x3 106 M3V 17.563 10 [N*mm]


3

M4V V1 x4 69.75 Ft1 x4 106 M4V 1.358 10


4
x4 115 [N*mm]

2.17.3. Solicitarea la torsiune :

dw1
Mt Ft1 Mt 22421.489 [N*mm]
2
2 2
Momentele incovoietoare sunt date de expresia : Mi = MiH MiV
Deci : Mi1 0 [N*mm]
31

2 2
Mi2 M2H M2V Mi2 63010.776 [N*mm]

2 2
Mi3 M3H M3V Mi3 24678.129 [N*mm]

Mi4 0 [N*mm]
Si se poate observa ca solicitarea maxima este in punctul 3. Conform teoriei a III a de
rupere avem :

2 2 2
ech = 4 a a 90 [N / mm ]

d 34 [mm]
Mi3

3 2
d 6.396 [N / mm ]
32

Mt 2
2.905 [N / mm ]
3
d
16

2 2 2
ech 4 ech 8.641 [N / mm ] ech a

2.17.4. Verificarea arborelui la oboseala :

c - coeficient de siguranta la oboseala ;

c c
c=
2 2
c c

2
r 1000 [N / mm ]
2
c 750 [N / mm ]

2
1 500 [N / mm ] d 34 [mm]

2
1 300 [N / mm ]

2
c 550 [N / mm ]
32

1 k
c = unde : K =
1 1 2
K v m
c

m 0 - tensiunea medie ;

Mimax 3
v = max = Mi3 24.678 10 [N*mm]
W

v - amplitudinea tensiunii de incovoiere ;

Mi3 2
v v 63.955 [N / mm ]
3
d
320

k 1.6

0.7 - incovoiere pentru otel aliat ;

0.75 - incovoiere pentru orice otel ;

1 0.9 - coeficient ce depinde de calitatea suprafetei ;

2 1 - coeficient dependent de tratamentul aplicat stratului superficial ;

1
c 2
k v m c 3.078 [N / mm ]

1 2 1 c

3 Mt
d 2
Wp max max 2.905 [N / mm ]
16 Wp
max 2
v v 1.453 [N / mm ]
2

1
c 2
k v m c 3.298 [N / mm ]

1 2 1 c

Pentru incovoiere avem ciclu alternant simetric ;

Pentru torsiune avem ciclu pulsatoriu ;

c c
c
2 2 c 2.25
c c
33

ca 25 ca c => arborele rezista la solicitari variabile ;

2.18. Verificarea rulmentilor :

2.18.1. Verificarea rulmentului de pe arborele de intrare :

Simbol 6311 x 0.4

y 1.6

e 0.37
3
Fr1 R1 Fr1 1.07 10 [N]

Fr2 R2 Fr2 919.175 [N]

A Fa1 A 215.746 [N]

Fr1
F'a1 0.5 F'a1 334.408 [N]
y
F'a1 F'a2
Fr2
F'a2 0.5 F'a2 287.242 [N]
y
Farbore F'a1 A F'a2 Farbore 262.912 [N]

Fa1 F'a1 Fa1 334.408 [N]

Fa2 Farbore F'a2 Fa2 550.154 [N]

P1 x Fr1 P1 428.042 [N]

P2 x Fr2 y Fa2 P2 1247.916 [N]

fc 2

fd 1.44

Pc1 P1 fc fd Pc1 1232.76 [N]

Pc2 P2 fc fd Pc2 3593.999 [N]

Lh 20000 [h]

Lh 60 n1
Limp Limp 1990.8
6
10
3
c 36 10 [N]
34

p 3.33

p
Lef Limp
c
Pc
p
Lef1
c
Lef1 75833.645 Lef1 Limp
Pc1
p
Lef2
c
Lef2 2149.873 Lef2 Limp
Pc2
2.18.2. Verificarea rulmentului de pe arborele de iesire :
Simbol 6311 x 0.4

y 1.6
e 0.37

Fr3 R3 Fr3 979.496 [N]

Fr4 R4 Fr4 83.033 [N]

A Fa2 Fa1 A 215.746 [N]

Fr3
F'a1 0.5 F'a1 306.092 [N]
y
F'a2 F'a1
Fr4
F'a2 0.5 F'a2 25.948 [N]
y
Farbore F'a1 A F'a2 Farbore 64.398 [N]

Fa1 F'a1 Farbore Fa1 241.694 [N]

Fa2 F'a2 Fa2 25.948 [N]

P1 x Fr3 P1 391.798 [N]

P2 x Fr4 P2 33.213 [N]

fc 2

fd 1.44

Pc1 P1 fc fd Pc1 1128.379 [N]

Pc2 P2 fc fd Pc2 95.654 [N]


35

Lh 20000 [h]

Lh 60 n1
Limp Limp 1990.8
6
10
3
c 45.5 10 [N]

p 3.33
p
Lef Limp
c
Pc
p
Lef1
c
Lef1 222076.523 Lef1 Limp
Pc1
p
Lef2
c
Lef2 823074272.965 Lef2 Limp
Pc2
2.19. Capace de rulmenti:
Pentru fixarea rulmentilor in carcasa reductorului se utilizeaza capace de diverse
forme constructive
2.19.1. Pentru rulment 6311 :

D 120 [mm] -diametrul exterior al rulmentului ;

d 6 [mm] -diametrul suruburilor de fixare a capacului ;

n 6 -numarul de suruburi .

D1 D 3 d D1 138 [mm] -distanta dintre doua gauri diametral opuse ;

D2 D1 2.5 d D2 153 [mm] -diametrul exterior al capacului ;

D3 0.85 D D3 102 [mm]

e 1.2 d e 7.2 [mm] -grosimea gulerului capacului ;

d1 d 2 d1 8 [mm] -diametrul gaurilor pentru suruburile de fixare ;

D4 D1 3 D4 135 [mm] -diametrul canalului de pe capac ;

e3 2 [mm] -inaltimea canalului ;


36

e1 5 [mm]

2.20. Variante constructive la roti dintate :


2.20.1. Roata cilindrica :

1 8 deg
mSTAS
mt mt 1.262
cos 1

2.5 mt 3.156

b1 18.75

1 0.25 b1 1 4.688
d 39

da2 134.92

h1 1.805

l d l 39

dc 1.6 d dc 62.4

de da2 2 h1 de 124.998

de dc
d0 d0 25.039
2.5

dg 0.5 de dc dg 93.699

2.21. Alegerea penelor :


37

Pana paralela se verifica la presiune de contact si la forfecare utilizand relatiile :

4 Mt 2 Mt
s = as f = af
d h l d b l
2
Material pana : OL60 STAS 500/80 as = 70...100 [N / mm ]
2
af = 64...96 [N / mm ]

2.21.1. Pana arborelui de intrare : d1 34 [mm] Pana A 10x8x28 stas 1004-81/


OL 60 STAS 500/2-80
-dimensiuni : h 8 [mm]

b 10 [mm]

l 28 [mm]

4 T1 2
s s 11.776 [N / mm ]
d1 h l
2 T1 2
f f 4.71 [N / mm ]
d1 b l

2.21.2 Pana arborelui de iesire : d2 39 [mm] Pana A 10x8x25 stas 1004-81/


OL 60 STAS 500/2-80
-dimensiuni : h 8 [mm]

b 10 [mm]

l 25 [mm]

4 T2 2
s s 33.226 [N / mm ]
d2 h l

2 T2 2
f f 13.29 [N / mm ]
d2 b l

2.22. Dopul de golire si aerisitorul :


2.22.1. Dopul de golire :

Uleiul din carcasa reductorului, utilizat pentru ungere este necesar sa fie schimbat dupa un
anumit timp de functionare, in care scop reductorul este prevazut in partea inferioara cu un dop de
golire a uleiului .
Forma dopului de golire : cu cap hexagonal si guler , STAS 5304/80 .
38

d - diametrul filetului M16

D = 25 [mm]

H = 7 [mm]

l = 13 [mm]

a= 3 [mm]

S = 17 [mm]

2,22.2. Aerisitorul (STAS 5304/80) :

Pentru a se evita aparitia unor suprapresiuni in carcasa reductorului, in partea de sus a carcasei
se monteaza un aerisitor, avand rolul de egalizare a presiunii din reductor cu presiunea atmosferica .
Neutilizarea aerisitoarelor ar face ca aerul sub presiune sa iasa pe la etansari, antrenand uleiul din
interiorul reductorului .

d - diametrul filetului M10

L = 20 [mm]

l = 12 [mm]

a= 3 [mm]

D = 24 [mm]

S = 18 [mm]

2.23. Indicatoare de nivel de ulei (STAS 7639-80):


Nivelul uleiului din reductor trebuie sa se afle intre doua limite, maxima si minima, marate pe un
indicator fixat in reductor.
Scaderea nivelului de ulei sub limita minima duce la uzura prematura a angrenajelor si la scoa-
terea din uz a reductorului inainte de termen. Daca nivelul de ulei est epeste limita maxima atunci in
reductor apar pierderi mari prin frecare si in final o incalzire peste limitele admise.In acest caz uleiul isi
pierde calitatile de ungere si angrenajul se poate gripa.
Pentru controlul nivelului din baia de ulei se pot folosi vizoare.
39

d 25 [mm]

d1 42 [mm]

D 60 [mm]

h 7.5 [mm]

t 3.5 [mm]
40
41
42