Sunteți pe pagina 1din 16

Cuprins

INTRODUCERE

1.Definirea exploatiei

2. Norme de hrana

3. Caracteristicile nutritive ale nutreturilor utilizate

4. Ratii de hrana pentru vaci de lapte

5. Amestec de nutreturi concentrate pentru monogastrice

6. Stabilirea necesarului de nutreturi pentru vacile de lapte

6. Stabilirea necesarului de nutreturi pentru monogastrice

7.Aspecte privind eficienta economicaa utilizarii nutreturilor

CONSIDERATII PROPRII

BIBLIOGRAFIE

1
INTRODUCERE

Nutritia si alimentatia influenteaza direct si evident nu numai nivelul


productiilor animale dar si reproductia, procesele de crestere si dezvoltare,
starea de sanatate a animalelor si nu in ultimul rand eficienta economica
obiectiv determinant in desfasurarea activitatii din zootehnie.
O alimentatie performanta sub aspect productiv si economic impune
cunoasterea si aplicarea conceptelor si recomandarilor nutritiei animale,
stiinta aflata in continuu progres. Nutritia a contribuit decisiv, alaturi de
ameliorarea genetica, la evolutia spectaculoasa in ultimii zeci de ani a
performantelor obtinute in zootehnie; intre acestea, poate cea mai elocventa
este reducerea cu zeci de procente a consumului specific de harana pentru
realizarea diferitelor productii.
Nutritia animala are in vedere faptul ca, in timp ce productia vegetala
se bazeaza exclusiv pe elementele anorganice si energia solara, productia
animala este realizata prin folosirea compusilor organici produsi de plante.In
acest fel se stabileste o stransa legatura intre sol si animal, prin intermediul
plantelor.
Produsele animale sunt componente esentiale ale hranei omului, in
Romania, prin alimentele de origine animala se asigura circa 25 % din
caloriile zilnice.Produsele de origine vegetala sau animala asigura in
proportii diferite cerintele omului in nutrienti, ceea ce inseamna ca o dieta
normala este compusa dintr-un amestec de alimente de origine animala (1/3)
si vegetala (2/3) ; excluderea produselor animale din alimentatia omului este
incompatibila cu existenta umana.

2
Importanta nutiritiei in productia animala este evidentiata si prin
ponderea costului hranei (peste 50%) in costurile produselor animale.
Atentia pe care crescatorii de animale o dau nutritiei si alimentatiei
efectivului, determina in mare masura, rentabilitatea activitatii lor.
Este de neconceput o activitate de selectie si ameliorare a animalelor
in conditii necorespunzatoare de hranire; la fel, reproductia normala a
animalelor depinde de o alimentatie rationala, bazata pe cele mai noi
cunostinte.
Nutritia si alimentatia animalelor au o influenta importanta asupra
calitatii produselor de origine animala, prin intermediul lor se poate modifica
proportia diferitelor componente ale corpului (proteine,lipide,apa ), insusirile
organoleptice si cele chimice ale productiei animalelor si chiar calitatile
tehnologice ale acestora.
Ca stiinta, nutritia a cunoscut o dezvoltare continua, atat pe baza
observatiilor crescatorior de animale, cat si mai ales, progreselor din stiinta
si tehnologia cresterii animalelor si din alte dscipline.
Nutritia si alimentatia animalelor au rol deosebit in apararea sanatatii
animalelor, sigurantei animalelor si protectia mediului.

3
1.Definirea exploatiei

Conducerea fermei Happy cow situata la aproximativ 30 km de


Piatra Neamt, pe directia vanturilor dominante de SV, a tinut sa se realizeze
un studiu cu privire la eficienta utilizrii nutreturilor verzi si a fanurilor,
precum si a celor de completare (nutreturi combinate, fainuri) n ceea ce
priveste raporturi cheltuieli\masa depusa\produse obtinute.
In acest scop s-au adus la zi normele de hrana si valorile nutritive
ce vor fi luate n calcul; s-au realizat ratii pentru taurine, respectiv retete
pentru porcine si s-a calculat eficienta economica pe baza costurilor
acestora.
Date generale:
Efectivul de taurine : 100 vaci de lapte cu greutate de 600 kg , o
productie zilnic de 35 l lapte cu 4 % grasime .
Efectivul de porcine este alcatuit din 100 de porci achizitionati la
10 kg la un pret de 1000lei . Ei vor fi crescuti si ingrasati pana la 100 de kg
si vor fi vanduti la un pret de 4,5lei\kg in viu.
Suprafata arabil: 63 ha , suficient pentru a asigura culturile
necesare hranei pentru animale.

4
1.Norme de hrana:

Tabelul 1.1.Norme de hrana pentru taurine


SUI PDI Ca P
CATEGORIA UFL UIDL
(kg) (g) (g) (g)
Vaci lapte
600 kg
21,7 20,4 2075 150 80 17,9
35 kg lapte/zi
4% grsime

Tabelul 1.2 Norme de hrana pentru porci in crestere si ingrasare


Porci in crestere Porci in crestere Porci la finisare
10-25 kg 25-60 kg 60-110 kg
SPECIFICARE 25-90 zile 90-130 zile 130-180 zile
STARTER GROWER FINISHER
EM(kcal) 3200-3350 3050-3100 3050-3100
PB% 18-19 15-17 13-15
LIZ% 1,2 0,8 0,7
M+C% 0,65 0,5 0,42
Ca% 1,05 0,95 0,85
P% 0,75 0,6 0,5
SMZ(g) 300-500 600-800 700-800
IC (Kg nutret/kg spor) 2,4 3,3 4,4

5
3.CARACTERISTICILE NUTRITIVE ALE NUTRETURILOR

UTILIZATE

Tabelul 3.1 Valoarea nutritiva a nutreturilor utilizate in hrana vacilor de lapte


Pret S.U. g/kg S.U.
NUTRET UFL PDIN PDIE Ca P UIDL UIDB
Lei/kg (g/kg)
Siloz
0,2 0,3 0,9 52 66 3,5 2,5 1,13 1,13
porumb
Fan
0,4 0,85 0,67 112 94 15,5 2.5 1,03 1,04
lucerna
Sfecla
0,35 0,13 1,15 62 86 2,5 1,5 0,6 0,70
furajera
Porumb 0,4 0,86 1,27 82 120 0,3 3,5
Srot soia
2 0,872 1,14 348 241 3,4 7
44
Fosfat
1.65 0,9 240 185
dicalcic

Tabelul 3.2 Valoarea nutritiva a nutreturilor utilizate in hrana porcilor la ingrasat

6
Valoarea nutritiva/kg nutret
Pret
NUTRET EM PB LIZ M+C Ca Pt
Lei/kg
(Kcal/Kg) % % % % %
Porumb 0,85 3380 9 0,26 0,39 0,02 0,3
Orz 0,7 3000 10 0,36 0,41 0,06 0,35
Srot soia 2 3240 45 2,90 1,36 0,3 0,60
Soia
2,5 3945 37 1,60 1,15 0,25 0,57
extrudata
L-Lizin 1,8 4250 95,6 78,4
Fosfat
1,65 24 18,5
dicalcic
Cret 0,35 39
Grasimi
2 7900
animale

4.RATII DE HRANA PENTRU VACILE DE LAPTE

7
Tabelul 4.1 Ratie de hrana pentru VACI de 600 kg cu o productie de 35 kg lapte/zi;4 % grasime
NUTRET Kg 21,7 20,4 2075 2075 150 80 17,9 Pret
brut Kg SU UFL PDIN PDIE Ca P UIDL Lei/kg
Siloz
34,73 10,42 9,38 542 688 36,47 26,05 11,78 0,2
porumb
Fan
4,70 4 2,68 448 376 62 10 4,12 0,4
lucerna
Sfecla
9 1,17 1,34 108 101 2,92 1,75 0,70 0,35
furajera
Porumb 4,27 3,68 4,68 302 442 12,88 1,10 - 0,4
Srot
2,32 2,03 2,32 706 489 6,90 14,21 - 2
soia
Fosfat
0,15 0,145 34,8 26,8 1,65
Calciu
TOTAL
55,17 21,3 20,4 2106 2096 156 80 16,6 5

5.RETETE DE NUTRET COMBINAT

Tabelul 5.1 Reteta nutret combinat pentru porci categoria starter de l0-25 kg

Cost 3300 18-19 1,20 0,65 >3,5 1,05 0,75 COST


Nutreul %
RON/kg EMkcal/kg PB % Liz. % M+C % CB % Ca% P% RON
0,85 Porumb 60,8 2055 5,47 0,152 0,237 1,33 0,006 0,164 0,51

8
2 Srot soia 22 690 9,35 0,594 0,279 1,62 0,066 0,136 0,44
2,5 Full-fat-soia 10 395 3,7 0,16 0,115 0,6 0,025 0,057 0,25
16,5 L-Lizin 0,4 8,5 0,19 0,313 0,06
18 D-L metionina 0,1 5,28 0,058 0,099 0,016
2,5 Grasimi 2 158 0,05
0,35 Creta-furajera 1,4 0,546 0,003
1,65 Fosfat Ca 2 0,45 0,37 0,033
0.35 Sare 0,3 0,001
4 Premix 1 0,04
1,7 Total 100 3307 18,76 1,21 0,70 3,5 1,09 0,75 1,7

Tabelul 5.2 Reteta de nuret combinat pentru porci categoria grower de 25-60 kg
COST 3000 15-17 0,8 0,5 >4.5 0,95 0,6 COST
Nutretul %
Lei/kg EMKcal/kg PB% Liz.% M+C% CB% Ca% P% RON
0,85 Porumb 44,7 1504 4 0,111 0,173 0,979 0,004 0,120 0,405
0,6 Orz 29 838 2,66 0,101 0,118 1,39 0,014 0,010 0,174
2 Srot soia 22 690 9,35 0,595 0,279 1,62 0,066 0,136 0,44
0,35 Creta-furajra 1,5 0,585 0,001
1,65 Fosfat Ca 1,7 0,337 0,277 0,008
0.35 Sare 0,5 0,001
4 Premix 1 0,04
1,1 Total 100 3032 16,01 0,806 0,570 3,98 1 0,6 1,1

Tabelul 5.3 Reteta de nutret combinat pentru porci categoria finisher de 60-100 kg
COST 3000 13-15 0,7 0,42 >4,5 0,85 0,5 COST
Nutretul %
RON/kg EMKcal/kg PB% Liz.% M+C% CB% Ca% P% Lei/kg
0,85 Porumb 45 1521 4,05 0,125 0,175 0,99 0,004 0,121 0,38

9
0,6 Orz 37,75 1090 3,46 0,131 0,154 1,80 0,018 0,018 0,23
2 Srot soia 13 408 5,52 0,351 0,165 0,962 0,039 0,080 0,26
0,35 Creta-furajera 1,5 0,585 0,005
1,65 Fosfat Ca 1,25 0,281 0,231 0,02
0.35 Sare 0,5 0,001
4 Premix 1 0,04
0,9 Total 100 3019 13,03 0,607 0,494 3,75 0,927 0,56 0,9
E.M.P.

N.Z.P.

N.Z.A.F.

Nutreturi Nutreturi
Nutreturi concentrate Alte
usacate murate
Categoria de
Siloz de Porumb boabe + Srot floarea
animale Fan lucerna
porumb soarelui d

R N R N R1 R2 N1 N2 R

10
Vaci in
100 365 36500 4,7 171550 35 1277500 4,2 2,3 153300 83950 0,15
lactatie

Nutreturi
171550 1277500 153300 83950
(kg)

Pret
0,4
(RON/kg) 0,2 0,4 2

6132 16790
Cheltuieli
0 0
(RON) 68620 255500

6.STABILIREA NECESARULUI DE NUTRETURI PENRTU VACILE DE LAPTE

11
Tabelul 6.2 Planificarea suprafetei de teren alocat culturilor furajere si calculul cheltuielilor de productie a
acestor culturi
Suprafata Cost
Necesar Productivitatea Cheltuieli
Cultura necesara Productie/kg
(kg) (kgha) (RON)
(ha) (RON)
Porumb
153300 10000 16 0,4 61320
boabe
Porumb
1277500 35000 37 0,2
pentru siloz 255500

Fan lucerna 171550 25000 7 0,4


68620
Sfecla 328500
130000 3 0,2 65700
furajera

Tabelul 6.3. Planul de cumparaturi pentru nutreturi concentrate


Nutret Necesar(kg) Cost(RON/kg) Cheltuieli(RON/kg)
Srot soia 83950 2 167900
Fosfat dicalcic 5475 1,65 9034

12
7.STABILIREA NECESARULUI DE NUTRETURI PENTRU PORCII LA

INGRASAT

Tabelul 7.1.Necesar nutreturi si cheltuieli cu nutreturile la porcii in crestere si ingrasare


Cheltuieli
I.C. Pret/kg
Greut. Greut. Spor Necesar cu
Specificare (kgnutret/kg N.C.
intrare final total nutreturi nuteturile
spor) (RON)
(RON)
Starter 10 25 15 2 3000 1.7 5100
Grower 25 60 35 3 10500 1,1 11550
Finisher 60 100 40 4 16000 0,9 14400
Total : 31050

8.ASPECTE PRIVIND EFICIENTA ECONOMICA A UTILIZARII

NUTRETURILOR

Tabelul 8.1 Eficienta economica a utilizarii nutreturilor la taurine


Cheltuieli(RON) Eficienta utilizarii
Venituri Venituri- nutreturilor:Venit/1
Specificare
Nutreturile Altele Totale (RON) Cheltuieli(RON) RON cheltuit cu
nutreturile
Vaci lapte 628074 628074 1256148 1533000 276852 2,44
1 kg lapte = 1,3 RON

13
Tabelul 8.2.Eficienta economica a utilizarii nutreturilor la porcii pentru crestere si
ingrasare
Specificare Categoria de animale
Starter Grower Finisher Total(RON)
10-25 kg 25-60 kg 60-100 kg
Cheltuieli(RON),din care:
Nutreturi 5100 11550 14400 31050
Alte 1785 4042 5040 10867
TOTALE 6885 15592 19440 41917
Cheltuieli cu
achizitia de 10000 10000
purcei(RON)
Cost hrana/kg spor 340 330 360
Venituri
45000 45000
realizate(RON)
Venituri-
28115 29408 25560 -6917
Cheltuieli(RON)
Eficienta utilizarii
nutreturilor:Venit/1
0,5 0,3 0,25 1,44
RON cheltuit cu
nutreturile

CONSIDERATII PROPRII

14
In urma calculului eficientei economice a utilizarii nutreturilor la taurine s-a
observat ca administrarea ratiilor intocmite s-a efectuat cu cheltuieli de 628074 .
Venitul realizat in urma vanzarii laptelui produs este de 1533000 adica o eficienta
economica de 2,44 .
La porcii la ingrasat eficienta utilizarii nutreturilor este indicata de un venit total
de-6917 , suma rezultata in urma scaderii cheltuielilor totale de 51917din veniturile de
45000.
Precizam ca s-a vandut 1 kg de carne de porc in viu cu pretul de 4,5 RON .
In urma analizarii rezultatelor prezentate mai sus se recomanda infiintarea unui
abator pentru procesarea carnii de porc si comercializarea produselor obtinute .
De asemenea putem sa ne reprofilam pe o alta specie, respectiv pasari, intrucat
aceasta carne se vinde la un pret mai bun decat carnea de porc si implica mai putine
cheltuieli.

15
BIBLIOGRAFIE

Ioan Mircea Pop , Petru Halga , Teona Avarvarei ,2006-Nutritia si Alimentatia


animalelor,Editura Tipo Moldova,Iasi.
Teodorescu,I,Samuil-Producerea si conservarea furajelor,Indrumator de curs si
lucrari practice.

16

S-ar putea să vă placă și