Sunteți pe pagina 1din 6
Inaltarea Domnului Stihirile Idiomele ale Litiei         
Inaltarea Domnului
Stihirile Idiomele ale Litiei
  
           
Su
in
du Te
la
-
ce
-
-
-
ruri
de
un
-
de
    
Te-ai
şi
-
po
-
-
go
-
-
-
rât,
nu
ne
sa
    
pe
noi
-
or
fani
-
-
Doam -
-
-
ne.
vi
      
-
Du
hul
-
Tău
-
-
a
du
când -
-
-
pa
ce
lu
       
-
-
-
mii.
A
ra
-
-
fi
i
-
-
  
-
lor
oa
me
-
ni
-
-
lor
-
lu
cră
ri
-
-
le
pu
       
te
-
rii
-
-
Ta
-
-
-
le,
Doam -
-
ne
  
 
Iu
bi
to
-
-
-
ru
le
de
oa
-
-
-
meni.
     Su i tu te-ai Hris toa - - se -
    
Su
i
tu te-ai Hris toa
-
-
se
-
la
rin
-
-
       
te
le
-
Tău
-
-
Cel
-
-
de
în
-
-
ce
   
-
-
-
put.
Cel ce
nu
te-ai
des
păr
-
ţit
de
-
nu
   
-
ri
le
-
Lui
-
ce
-
le ne
măr
gi
-
ni
-
-
   
 
-
te
-
şi
pu
te
-
ri
le
ce
-
-
reşti
-
au
      
cân
tat
-
schim -
ba
-
-
re,
la
u
-
da
     
-
-
cea
în
-
-
tre
it
-
-
sfân
-
-
-
tă.
  
şi
du
-
în
tru
-
pa
-
-
re te-au cu
nos
-
cut
    
pe
-
Ti
ne
-
-
Doam
-
-
-
ne.
Ca
pe
Fi
-
   
ul
Cel
U
-
nul
-
Năs
-
cut
din
Ta
-
-
-
tăl,
       mai na in - - - te -
      
mai
na
in
-
-
-
te
-
-
de
-
-
veci.
Cu
  
mul
ţi
-
-
mea,
în
du
-
ri
-
-
lor
-
Ta
    
-
le
mi
lu
ieş
-
-
-
te
ne
-
pe
-
-
-
  
noi.
    
În
ge
rii
Tăi
- Doam
-
-
ne,
zi
ceau
-
-
A
pos
      
-
-
to
-
li
-
-
lor:
băr
baţi
ga
li
le
-
    
e
-
eni,
ce
-
aţi ră
mas
-
-
pri
vind
-
-
la
    
- -
ce
-
-
-
ruri?
A
ces
-
ta
ca
-
re
  
S-a
î
-
năl
ţat
-
de
la
-
voi
-
-
la
-
-
-
    
cer
-
es
te Hris
tos
-
Dum
ne
-
-
zeu.
A
- -
     ces - - ta va ve ni - - -
    
ces
-
-
ta
va
ve
ni
-
-
-
-
-
ia
-
-
-
răşi,
 
a
şa
- pre cum
L-aţi
-
zut
pe
-
Dân
-
-
-
-
      


sul
mer
gând
-
-
la
-
-
-
cer.
Slu
jiţi
  
- -
-
ţi
i
i
Lui
în
sfin
ţe
-
ni
-
e
     
şi
în
tru
-
-
-
drep
-
ta -
-
-
te.


Când
-
Te-ai
su
it
în
mun te le
Măs
-
li
ni
-
      
lor Hris -
toa
-
-
se
ca
îm
pli
-
neşti
-
vre
-
   
rea
Ta -
ta
-
-
lui,
în
ge
rii
din
-
ce
-
-
ruri -
    
s-au
- spăi mân
-
tat
şi
cei
de
pe
-
mânt
-
  
s-au
cu tre mu
-
rat.
U
ce
ni
cii stă teau
de
fa
-
     - ţă cu bu cu - ri -
    
-
ţă
cu
bu
cu
-
ri
-
-
e
şi
cu
cu
tre
-
-
      
-
-
mur,
când
le
gră
iai
-
-
-
lor
-
iar
      
no
rul
ca
-
un
tron
-
tit,
-
tep
ta
-
  
în
fa
-
-
-
ţă.
Ce
-
rul
des
chi
zân du-şi por
ţi
-
      
 
le
stră
lu
cea
în
fru
mu
-
-
se
-
-
-
ţe,
     
mân
-
-
-
tul,
îşi
dea -
la
i
vea
  


as
cun
zi
-
-
şu
-
ri
-
-
le,
ca
  
fa
cu
nos
cu
-
po
go
-
rea
lui
A
  
-
dam
şi
ri
di
ca
-
-
rea
-
-
-
lui
-
-
din
    
-
-
nou.
Dar
pi
cioa
re
le
Ta
-
le
se
în
-
năl
   - ţau ca ri di ca - - te de o mâ
  
-
ţau
ca
ri
di
ca
-
-
te
de
o
nă ne
    
-
-
zu
-
-
-
iar
gu
-
ra
mult
-
bi
-
ne

cu
vân
-
ta
pre
cum
se
-
a
-
-
u
-
-
-
     
zea,
no
rul
-
-
te
-
ri
di
-
ca
-
şi
ce
-
    
-
-
rul
-
-
-
în
un
tru
Te-a - pri
-
    
-
mit,
a
cest
-
ma
-
re
-
-
şi
-
mi
nu
      
-
nat
-
lu
-
cru
-
L-ai
-
-
-
cut
-
Doam
-
      
- ne
-
-
-
spre mân
tu
i
-
-
-
rea
su
-
fle
  
te
-
lor
-
noas
-
-
tre.