Sunteți pe pagina 1din 17

Aprobat:

_________________
(semntura)
Dmitrian ROTRA
Director al CNAPSS
Nr._7_ din _27 iulie 2016_

FIA DE EVALUARE PENTRU SERVICIUL


REABILITAREA VICTIMELOR VIOLENEI N FAMILIE
ASOCIAIA OBTESC ,,PREZICEREA DIVIN
CENTRUL SOCIAL ,,HELMUL WOLF
Capitolul I. ORGANIZARE I FUNIONARE
Aprecierea
Criterii de corespundere Act normativ Mod de verificare corespunderii Comentariul
Nr aplicabil (n puncte)
3 2 1 0
1.1 Centrul dispune de un HG 1200 p. 11 Discuii cu managerul centrului
regulament intern de organizare i Fondatorul serviciului.
Inspecie vizual: regulamentul
aprobat de Fondator.
de activitate al centrului;
- decizia Fondatorului de creare a
serviciului;
- decizia de aprobare a
regulamentului intern de
(Andrei) activitate a centrului.

1
1.2 Activitatea centrului corespunde HG 1200 p. 9 Discuii cu managerul Centrului;
scopului, obiectivelor generale i HG 129 p. 5, 6 Inspecie vizual: regulamentul
de activitate al Centrului.
specifice.
1.3 Centrul dispune de o HG 1200 p. 91, Discuii cu managerul
organigram structurat n 93 Inspecie vizual:
- unitile de personal aprobate
funcie de mrimea instituiei i
conform regulamentului de creare
nevoile beneficiarilor. a Centrului cu ulterioarele
modificri;
- organigrama serviciului.(Ion)
1.4 Prestatorul colaboreaz cu APL HG 1200 p. 10 Discuii cu managerul;
din unitatea administrativ- HG 129 p. 36 Inspecie vizual:
- planul anual de activitate; (Ion)
teritorial n care funcioneaz,
- acorduri/contracte de colaborare
MMPSF, instituii, organizaii de prestare servicii cu ( Andrei)
profil n vederea asigurrii organizaiile/instituiile de profil.
calitii serviciilor prestate.

Total puncte Posibile 12 puncte Acumulate ______________

Capitolul II. MANAGEMENTUL CENTRULUI


Aprecierea
Criterii de corespundere Act normativ Mod de verificare corespunderii Comentariul
Nr aplicabil (n puncte)
3 2 1 0
2.1 Centrul este condus de ctre un HG 1200 p. 94 Discuii cu managerul i
manager cu studii superioare n HG 129 p. 29 Fondatorul;
Inspecie vizual: dosarul
domeniu, experien profesional
personal al managerului.
i pregtire de specialitate de cel
puin 5 ani.

2
Aprecierea
Criterii de corespundere Act normativ Mod de verificare corespunderii Comentariul
Nr aplicabil (n puncte)
3 2 1 0
2.2 Angajaii serviciului beneficiaz HG 1200 p. Discuii cu managerul Centrului
de supervizare sistematic din 105, 108, 109, cu privire la procesul de
110, 111, 112, supervizare a personalului;
partea managerului sau de o alt
113 Inspecie vizual:
persoan cu experien din afara - planul de organizare a sesiunilor
Centrului. de supervizare;
- registrul de eviden al
participanilor la sesiunilor de
supervizare;
- procese-verbale ale edinelor de
supervizare. (Andrei)
2.3 Managerul Centrului asigur HG 1200 p. Discuii cu managerul i
evaluarea anual a competenelor 105, 106, 107, personalul Centrului referitor la
108, 110, 111, procedura de evaluare a
profesionale ale personalului.
112, 113 competenelor profesionale ale
personalului;
Inspecie vizual:
- programul de instruire iniial a
personalului Centrului;
- planul sesiunilor se evaluare a
personalului;
- procesele-verbale ale edinelor
de evaluare a necesitilor de
formare a personalului. (d.
Simion)
2.4 Confidenialitatea datelor cu HG 129 p. 34 Discuii cu managerul, personalul
caracter personal este asigurat lit.)7 referitor la regulile de operare a
HG 1200 p. 86, informaiei cu caracter personal;
n conformitate cu prevederile
88, 89 Inspecie vizual:
legislaiei privind protecia - procedura cu privire la
datelor cu caracter personal respectarea confidenialitii

3
Aprecierea
Criterii de corespundere Act normativ Mod de verificare corespunderii Comentariul
Nr aplicabil (n puncte)
3 2 1 0
(Ion) informaiei cu caracter
personal;
- declaraia de confidenialitate
semnat cu fiecare angajat.
2.5 Managerul Centrului asigur HG 129 p. 32, Discuii cu managerul Centrului
ntocmirea i pstrarea 34 despre documentele referitoare la
resursele umane;
documentelor referitoare la
Inspecie vizual:
personalul Serviciului. - dosarele personale ale angajailor;
- pstrarea dosarelor angajailor
conform prevederilor legale.
(d.Simion)
2.6 Managerul reprezint Centrul n HG 129 p. 34 Discuii cu Fondatorul i
relaiile cu alte instituii publice HG 1200 p. 81 managerul Centrului;
Inspecie vizual:
i private.
- planul anual de activitate;
- rapoarte privind implicarea n
activitile comunitii;
- acorduri/contracte de colaborare
cu instituiile publice i private.
2.7 Managerul asigur elaborarea i HG 129 p. 34 Discuii cu Fondatorul i
prezentarea rapoartelor managerul Centrului;
Inspecie vizual: rapoarte
periodice, narative, statistice i
periodice, narative, statistice i
financiare ctre fondator, financiare.
autoritatea public central i/sau
local;
2.8 Managerul Centrului aprob fia HG 1200 p. 84, Discuii cu managerul i
postului pentru fiecare angajat HG 129 p.34, personalul Centrului;
47 Inspecia vizual:
din cadrul Centrului i asigur
4
Aprecierea
Criterii de corespundere Act normativ Mod de verificare corespunderii Comentariul
Nr aplicabil (n puncte)
3 2 1 0
evaluarea activitii personalului - fiele de post,
conform fielor de post. - procedura de evaluare a
performanelor angajailor;
- procesele-verbale privind
evaluarea performanelor
angajailor.
2.9 n Centru este respectat raportul HG 1200 p. 95 Discuii cu Fondatorul,
dintre numrul de persoane HG 129 p. 45 managerul, personalul i
beneficiarii Centrului;
angajate i numrul de
Inspecie vizual:
beneficiari conform - registrul de eviden a
caracteristicilor i nevoilor beneficiarilor din Centru,
beneficiarilor, precum i - organigrama,
capacitatea total a instituiei. - programul zilnic al Centrului,
- regulamentul intern de activitate.
(Ion)
2.1 Personalul angajat are studii i HG 1200 p. 83 Discuii cu managerul i
0 calificrile necesare pentru HG 129 p. 38 personalul Centrului;
Inspecia vizual: dosarele
ndeplinirea atribuiilor de
personale ale angajailor.
serviciu conform fiei postului.
2.11 Personalul Centrului este supus HG 1200 p. 104 Discuii cu managerul i angajaii
examenului medical i HG 129 p. 42 Centrului;
Inspecie vizual:
instruirilor de igien conform
- carnetele medicale ale angajailor,
Standardelor Ministerului - graficul examenului medical al
Sntii o dat la 6 luni. angajailor,
- graficul i agenda instruirilor de
igien.
2.1 Angajarea personalului se HG 1200 p. 92 Discuii cu managerul Centrului
2 efectueaz conform procedurii HG 129 p. 39 - cu privire la procedura de

5
Aprecierea
Criterii de corespundere Act normativ Mod de verificare corespunderii Comentariul
Nr aplicabil (n puncte)
3 2 1 0
de concurs, cu respectarea 41 selectare a personalului;
obligatorie a exigenelor de Inspecie vizual:
- ordinul de constituire a comisiei
pregtire profesional i
de concurs;
calificare corespunztoare. - procedura de concurs la angajarea
personalului Centrului;
- procesele-verbale ale edinelor
comisiei de concurs,
- ordinile de angajare,
- dosarele personale ale angajailor,
- contractele individuale de munc.
2.1 La angajare specialitii din HG 1200 p. 97, Discuii cu managerul i angajaii
3 cadrul Centrului beneficiaz de 98 Centrului;
Inspecie vizual:
un program de formare iniial i
- programul de formare iniial i
specific Centrului (reabilitarea specific Centrului;
victimelor violenei n familie, - registrul de eviden a formrii
psihologia abuzului,metode de iniiale i specifice a angajailor;
depire a situaiei de criz etc.). - agendele programului de formare
iniial i specific a angajailor.
2.1 Centrul dispune de un plan de HG 1200 p. 99, Discuii cu managerul i angajaii
4 formare continu a personalului, 100, 102, 103 Centrului;
HG 129 p. Inspecie vizual:
elaborat n baza necesitilor de
34(9) - planul de formare continu;
formare profesional a - registrul de eviden a formrii
specialitilor. continu a personalului;
- agendele cu programul de
formare continu a personalului.
2.1 Managerul Centrului elaboreaz - Discuii cu managerul i angajaii
5 pentru angajai codul etic i Centrului;
- Inspecie vizual: codul etic.

6
Aprecierea
Criterii de corespundere Act normativ Mod de verificare corespunderii Comentariul
Nr aplicabil (n puncte)
3 2 1 0
normele de comportament, (Andrei)
atitudine, comunicare etc., n
relaia cu beneficiarii.

Total puncte Posibile 45 puncte Acumulate _______________

Capitolul III. BAZA TEHNICO - MATERIAL


Aprecierea
Criterii de corespundere Act normativ Mod de verificare corespunderii Comentariul
Nr aplicabil (n puncte)
3 2 1 0
3.1 Amplasarea Centrului n HG 1200 p. 15, Discuii cu Fondatorul,
comunitate este accesibil din managerul, personalul i
beneficiarii Centrului.
punct de vedere geografic ct i
Inspecie vizual:
asigurarea accesului la - amplasarea geografic a
mijloacele de transport, care Centrului;
permit organizarea activitilor - accesul la mijloacele de transport;
n exterior i accesarea diferitor - amenajarea Centrului i
servicii comunitare. verificarea accesibilitii
beneficiarilor la serviciile
comunitare (sociale, medicale,
educaionale etc.)
3.2 Centrul este amplasat n edificii HG 1200 p. 17 Discuii cu Fondatorul,
proprii sau n sediul unor managerul Centrului;
Inspecie vizual:
instituii sociale, excluznd
- contractul de locaiune sau actul
amplasarea n subsoluri, ncperi de proprietate;
fr iluminare natural sau
7
Aprecierea
Criterii de corespundere Act normativ Mod de verificare corespunderii Comentariul
Nr aplicabil (n puncte)
3 2 1 0
umede. - condiiile de activitate a
Centrului.
3.3 Centrul este racordat la reelele HG 1200 p. 19 Discuii cu Fondatorul,
de gaz, apeduct, energie managerul, personalul i
beneficiarii Centrului;
electric, canalizare, nclzire
Inspecie vizual:
sistem de ventilare i iluminare - se verific daca Centrul este
natural i dispune de racordat la toate reelele i
autorizaiile de funcionare contractele cu agenii care
prevzute de legislaie. presteaz aceste servicii.
- autorizaiile de funcionare
(pompieri, medicina preventiv
etc.)
3.4 Dormitoarele din Centru HG 1200 p. 42 Discuii cu managerul, personalul
corespund cerinelor legale. i beneficiarii Centrului;
Inspecie vizual:
- dormitoarele beneficiarilor din
Centru.
3.5 Centrul dispune de un spaiu HG 1200 p. 43 Discuii cu managerul, personalul
destinat petrecerii timpului liber i beneficiarii Centrului cu privire
la organizare i petrecerea
i organizrii diferitelor
timpului liber n Centru.
activiti. Inspecia vizual:
- dotarea cu mobilier i echipament
a spaiului destinat timpului liber
(camera de odihn i camera de
joac pentru copii).
3.6 Centrul dispune de o camer de HG 1200 p. 44 Discuii cu managerul, personalul
vizit dotat cu mobilier adecvat. i beneficiarii Centrului.
Inspecia vizual:
- camera destinat vizitelor;

8
Aprecierea
Criterii de corespundere Act normativ Mod de verificare corespunderii Comentariul
Nr aplicabil (n puncte)
3 2 1 0
- registru de eviden a vizitelor;
- registru de evidena a
beneficiarilor ce prsesc centrul
pe parcursul zilei.
3.7 Centrul dispune de grupuri HG 1200 p. 45 Discuii cu managerul, personalul
sanitare separate pentru personal, (a, b, ) i beneficiarii Centrului.
Inspecia vizual.
beneficiari i vizitatori;
- numrul grupurilor sanitare se
stabilete n funcie de numrul
beneficiarilor (n raport de 1 la 4)
pentru beneficiari;
- grupul sanitar pentru vizitatori;
- grupul sanitar pentru angajai.
3.8 Centrul dispune de un spaiu HG 1200 p. 45 Discuii cu managerul, personalul
special amenajat destinat splrii (c, d) i beneficiarii Centrului.
Inspecia vizual:
lenjeriei, mbrcmintei i pentru
- spaiu pentru spltorie i fier de
pstrarea materialilor de igien clcat i mese pentru netezit;
sanitar. - depozitul pentru articolele de
igien sanitar.
3.9 Centrul dispune de un izolator HG 1200 p. 46 Discuii cu managerul, personalul
dotat cu cele necesare i un grup i beneficiarii Centrului.
Inspecia vizual:
sanitar separat.
- amenajare i dotarea izolatorului
din Centru.
3.1 Centrul dispune de un cabinet HG 1200 p. 52 Discuii cu managerul, asistentul
0 medical dotat cu mobilier, medical i beneficiarii Centrului.
Inspecia vizual:
aparataj, instrumente, dispozitive
- cabinetul medical
medicale etc. necesare pentru - registru de eviden a carnetelor
acordarea asistenei medicale de
9
Aprecierea
Criterii de corespundere Act normativ Mod de verificare corespunderii Comentariul
Nr aplicabil (n puncte)
3 2 1 0
urgen. medicale ale beneficiarilor;
- registru de eviden a carnetelor
medicale ale angajailor centrului;
- programul de informare al
beneficiarilor cu privire la modul
sntos de via.
3.11 Centrul dispune de o procedur HG 1200 p. 55 Discuii cu managerul i
de depozitare, distribuire, asistentul medical al Centrului.
Inspecia vizual:
administrare a medicamentelor,
- registrul de administrare a
precum i de gestionare a medicamentelor beneficiarilor;
deeurilor medicale. registrul de depozitare a
medicamentelor;
- registrul beneficiarilor care au
beneficiat de ngrijire medical;
- procedura de gestionare a
deeurilor medicale.
3.1 Centrul dispune de un spaiu i HG 1200 p. 47 Discuii cu managerul, personalul
2 echipamentul necesar pentru HG 1209 din 8 i beneficiarii Centrului.
noiembrie 2007 Inspecia vizual:
prepararea i servirea mesei
- sufrageria;
conform cerinelor stipulate n - buctria unde se prepar
regulile i normativele medicinii mncarea pentru beneficiari
preventive. (cuplu printe-copil);
- autorizaia eliberat de medicina
preventiv.
3.1 Centrul dispune de un spaiu HG 1200 p. 57, Discuii cu managerul,
3 destinat prestrii serviciilor 58 psihologul/asistentul
social/psihopedagogul i
psihosociale, amenajat
beneficiarii Centrului privind
confortabil pentru ncurajarea acordarea serviciilor psihosociale.

10
Aprecierea
Criterii de corespundere Act normativ Mod de verificare corespunderii Comentariul
Nr aplicabil (n puncte)
3 2 1 0
discuiilor i respectarea Inspecia vizual:
intimitii beneficiarului. - spaiul unde se acord serviciile
psihosociale;
- fiele de observaie cu coninutul
sesiunilor;
- registru de eviden a sesiunilor
de consultare/consiliere;
- registru de eviden a consultrii
telefonice;
- raportul lunar privind serviciul
prestat.
3.1 Centrul dispune de un spaiu HG 1200 p. 65 Discuii cu managerul, juristul i
4 destinat prestrii serviciilor de beneficiarii Centrului privind
acordarea serviciilor de consiliere
consiliere juridic, amenajat
juridic.
confortabil pentru ncurajarea Inspecia vizual:
discuiilor dintre beneficiar i - spaiul unde se acord serviciile
jurist. de consiliere juridic;
- registru de eviden a sesiunilor
de consultare;
- raportul lunar privind serviciul
prestat..

Total puncte Posibile 42 puncte Acumulate ______________

Capitolul IV. ADMITEREA, PLASAMENTUL I IEIREA BENEFICIARILOR DIN SERVICIU


Aprecierea
Criterii de corespundere Act normativ Mod de verificare corespunderii
Nr aplicabil (n puncte) Comentariul

11
3 2 1 0
4.1 Centrul este organizat i HG 1200 p. 20, Discuii cu managerul,personalul
constituit n conformitate cu 21 i beneficiarii Centrului.
HG 129 p. 19 Inspecia vizual:
necesitile specifice ale
- regulamentul de organizare i
beneficiarilor i criteriilor de sex. funcionare al Centrului.
4.2 Admiterea i prestarea serviciilor HG 1200 p. 22, Discuii cu managerul, personalul
n Centru este efectuat n baza 29 i beneficiarii Centrului.
Inspecia vizual:
principiului de nondiscriminare,
- cererea/referirea beneficiarului
indiferent de ras, culoare, sex, spre plasament;
limb, religie, cetenie, situaia - dispoziia/ordinul de plasament;
material, de gradul i tipul de - dosarul personal al beneficiarului.
dizabilitate.
4.3 La admiterea n Centru HG 1200 p. 31, Discuii cu managerul,personalul
beneficiarii semneaz un 32 i beneficiarii Centrului.
Inspecia vizual:
contract de reziden.
- dosarul personal al beneficiarului
(contractul de reziden semnat
de ctre beneficiar i de ctre
administraia Centrului).
4.4 Beneficiarii din Centru sunt HG 1200 p. 30 Discuii cu managerul,personalul
familiarizai cu drepturile i i beneficiarii Centrului.
Inspecia vizual:
obligaiile ce le revin pe durata
- panourile informative din centru
plasamentului. cu expunerea drepturilor i
obligaiilor beneficiarilor, pliante,
brouri;
- procedura de informare a
beneficiarilor despre drepturile i
obligaiile ce le revin;
- contractul de reziden semnat de
ctre beneficiar i de ctre
administraia Centrului.

12
4.5 Fiecare beneficiar al Centrului HG 1200 p. 34 Discuii cu managerul i
dispune de un dosar personal, cu personalul Centrului.
Inspecia vizual:
actele necesare, obligatorii
- dosarul personal al beneficiarului.
pentru caz n parte.
4.6 La admiterea beneficiarului n HG 1200 p. 33, Discuii cu managerul i
Centru coordonatorul de caz 35, 39 coordonatorul de caz ai
beneficiarilor din Centrului.
efectueaz evaluarea complex i
Inspecia vizual:
completeaz fia de nregistrare - evaluarea complex a
primar a cazului. beneficiarilor;
- fia de nregistrare primar a
cazurilor.
4.7 Fiecare beneficiar din Centru HG 1200 p. 38, Discuii cu managerul,
dispune de un plan individual de 39 beneficiarul i coordonatorul de
caz ai beneficiarilor din
asisten n conformitate cu
Centrului.
necesitile sale de asisten. Inspecia vizual:
- planul individual de asisten.
4.8 Revizuirea planului individual de HG 1200 p. 33, Discuii cu managerul,
asisten i familiarizarea 39 beneficiarul i coordonatorul de
caz ai beneficiarilor din
beneficiarului cu rezultatele
Centrului.
reevalurii. Inspecia vizual:
- revizuirea planul individual de
asisten (lunar sau de cte ori
este nevoie)
- procesul-verbal al edinei de
revizuire a PIA.
4.9 La admitere , fiecare beneficiar HG 1200 p. 49 Discuii cu managerul,
este consultat de ctre personalul beneficiarul i asistentul medical
din Centrului.
medical din Centru.
Inspecia vizual:
- dosarele beneficiarilor (evaluarea
medical a beneficiarului la

13
admiterea n Centru);
- registru asistentului medical
privind consultarea beneficiarilor
la admiterea n Centru;
- registru de eviden a referirilor
beneficiarului spre alte servicii
medicale din comunitate.
4.10 Consilierea psihologic a HG 1200 p. 59, Discuii cu managerul,
beneficiarului se desfoar cu 60 psihologul/asistentul
social/psihopedagogul i
respectarea intimitii acestuia,
beneficiarii Centrului.
individual sau n grup n funcie - Inspecia vizual:
de necesitate. - dosarele beneficiarilor;
- programul individual de
reabilitare al beneficiarului;
- mapa cu instrumentele specifice
de lucru cu victimele violenei n
familie.
4.11 Sesiunile de consiliere HG 1200 p. 61, Discuii cu managerul,
psihologic sunt nregistrare i 62, 63, 64 psihologul/asistentul
social/psihopedagogul i
consemnate n fia de observaii
beneficiarii Centrului.
cu recomandri/propuneri Inspecia vizual:
concrete. - dosarele beneficiarilor (feele de
observaii)
- programul individual de
reabilitare al beneficiarului.
4.12 Serviciile de consiliere juridic a HG 1200 p. 66 Discuii cu managerul, juristul i
beneficiarilor n cadrul Centrului beneficiarii Centrului.
Inspecia vizual:
este oferit de jurist.
- consilierea juridic acordat
beneficiarilor de ctre juristul
Centrului;
- raportul lunar de activitate al
juristului.

14
4.13 Centrul acord beneficiarilor HG 1200 p. 67, Discuii cu managerul, personalul
servicii de reintegrare n familie 68, 69 i beneficiarii Centrului.
Inspecia vizual:
i/sau n comunitate.
- dosarul personal al beneficiarilor;
- procesele-verbale ale edinelor
de lucru.
4.14 Coordonatorul de caz HG 1200 p. 70, Discuii cu managerul, personalul
organizeaz vizite i ntlniri cu 71, 72 i beneficiarii Centrului.
Inspecia vizual:
familia biologic/extins, cu
- dosarul personal al beneficiarilor,
poteniali angajatori sau cu alte - procesele-verbale ale
persoane n vederea evalurii vizitelor/ntlnirilor,
posibilitilor de integrare socio- - registru de eviden vizitelor
familial a beneficiarilor. edinelor/ntlnirilor cu familia
biologic i/sau extins, poteniali
angajatori etc.
4.15 Serviciile educaionale sunt HG 129 p. 14 Discuii cu managerul i
oferite beneficiarilor de ctre beneficiarii Centrului.
Inspecia vizual:
instituiile de nvmnt din
- dosarul personal,
comunitate. - programul de nvmnt.
4.16 Beneficiarul este pregtit pentru HG 1200 p. 75 Discuii cu managerul,
ncetarea plasamentului n coordonatorul de caz i
beneficiarii Centrului privind
Centru,
ncetarea plasamentului.
Inspecia vizual:
- cererea de ncetare a
plasamentului;
- procesul-verbal de ncetare a
plasamentului.
4.17 Coordonatorul de caz n comun HG 1200 p. 76, Discuii cu managerul,
cu reprezentanii APL, este 77, 79 coordonatorul de caz, autoritatea
HG 129 p. 27 public local i beneficiarii
responsabil de pregtirea
Centrului.
reintegrrii beneficiarului n Inspecia vizual:

15
familie/comunitate precum i de - dosarul personal al beneficiarilor
nregistrarea i anexarea la dosar (fiele de monitorizare
post(re)integrare);
a fielor cu rezultatele
- registru de eviden a dosarelor
monitorizrii. aflate n perioad de
monitorizare,
4.18 Dup ieirea din Centru, HG 1200 p. 78 Discuii cu managerul,
beneficiarul poate accesa servicii coordonatorul de caz i
beneficiarii care au ieit din
postrezideniale de acompaniere
Centrului.
i consiliere (min. 3 luni). Inspecia vizual:
- dosarele beneficiarilor ieii din
Centru;
- registru de eviden a serviciilor
de postrezideniale de
acompaniere i consiliere al
beneficiarilor.

Total puncte Posibile 54 puncte Acumulate _______________

Capitolul V. PROTECIA BENEFICIARULUI


Nr Criterii de corespundere Act normativ Mod de verificare Aprecierea Comentariul
aplicabil corespunderii
(n puncte)
3 2 1 0
5.1 Beneficiarii cunosc i aplic HG 1200 p. Discuii cu managerul, personalul
mecanismul de depunere a 114, 115 i beneficiarii Centrului privind
mecanismul de depunere i
reclamaiilor.
soluionare a plngerilor;
Inspecie vizual:
- procedura de depunere i
soluionare a plngerilor;

16
Nr Criterii de corespundere Act normativ Mod de verificare Aprecierea Comentariul
aplicabil corespunderii
(n puncte)
3 2 1 0
- registrul de depunere a
plngerilor.
5.2 Centrul asigur msuri de HG 1200 p. - Discuii cu managerul, personalul
protecie a beneficiarilor 114, 115 i beneficiarii centrului privind
politica intern de protecie a
mpotriva abuzului, neglijrii i
beneficiarilor mpotriva abuzului,
exploatrii. neglijrii i exploatrii;
Inspecie vizual:
- registru de eviden a sesizrilor
cazurilor de abuz n Centru i n
afara lui;
- procesele - verbale ale edinelor
de examinare a situaiilor de
abuz.
5.3 La momentul plasrii, HG 1200 p. Discuii cu managerul, personalul
beneficiarul este familiarizat cu 116, 117, 118, i beneficiarii Centrului privind
119, 120 regulile interne de trai ale
Regulile interne de trai ale
Centrului;
centrului. Inspecie vizual:
- regulile interne de trai ale
Centrului.

Total puncte Posibile 9 puncte Acumulate ______________

n rezultatul evalurii calitii serviciului, n baza fiei de evaluare specific au fost acumulate _____ din 162 puncte
posibile sau ______% de conformitate cu standardele minime de calitate.

17