Sunteți pe pagina 1din 42

Capitolul 3.

APA

3.1. Resursele de ap , cantit i i fluxuri

Comparativ cu situa ia la nivelul rii, resursele de ap utilizabile din bazinele


hidrografice Some - Tisa se ncadreaz n categoria medie, ele cifrndu-se la cca.
504 m3/loc./an, chiar dac resursele totale de ap se ridic la valoarea de 3426
m3/loc./an.

Resursele de ap tehnic utilizabile din B.H. Some Tisa:


a. B.H. Some : - ap de suprafa = 650x106 m3
- ap din subteran = 150x106 m3
Total = 800 x 106 m3
b. B.H. Tisa: - ap de suprafa = 250x106 m3
- ap din subteran = 50x106 m3
Total = 300x106 m3

Tabel 3.1.1. Resursele de ap tehnic utilizabile din B.H. Some Tisa


Jude Resursa de suprafa (mil. mc) Resursa din subteran (mil. mc)
Utilizabil Utilizabil
Maramure 900 200

Suprafa a total a B.H. Some este de 15207 km2 din care 3067 km2 sunt n
jude ul Maramure (20,2 %).
Suprafa a total a B.H. Tisa (pn la v rsarea n Dun re) este de 157220 km2,
cei 3237 km2 aferen i jude ului Maramure reprezentnd 2,1%. Dac ne raport m la
punctul Teceu (ie irea din jude ul Maramure ) suprafa a B.H. Tisa este de 6500
km2, cei 3237 km2 reprezentnd n acest caz 49,8 %.
Raportat la suprafa a jude ului, bazinul hidrografic Tisa reprezint 51,34%, cu o
scurgere de suprafa de 34,7 l/s/km2, iar bazinul hidrografic Some 48,66%, cu o
scurgere de suprafa de 31,7 l/s/km2.

La nivelul jude ului Maramure sunt inventariate un num r de 39 de prelev ri


de ap (capt ri) din ape de suprafa i 92 din ape subterane, dup cu urmeaz :

B.H. SOME>
? Surse de ap de suprafa
- pentru industrie 23 capt ri
- pentru popula ie 9 capt ri
? Surse de ap subterane
- pentru industrie 42 capt ri
- pentru popula ie 21 capt ri

B.H. TISA
? Surse de ap de suprafa
- pentru industrie 4 capt ri
- pentru popula ie 3 capt ri

34
? Surse de ap subterane
- pentru industrie 17 capt ri
- pentru popula ie 12 capt ri

Volume de ap prelevate n anul 2011:

B.H. SOME>
? Surse de ap de suprafa
- pentru industrie = 6149,921 mii mc
- pentru popula ie = 11778,405 mii mc
? Surse de ap subterane
- pentru industrie = 282,0026 mii mc
- pentru popula ie = 1338,591 mii mc

B.H. TISA
? Surse de ap de suprafa
- pentru industrie = 83,15 mii mc
- pentru popula ie = 386,887 mii mc
? Surse de ap subterane
- pentru industrie = 686,654 mii mc
- pentru popula ie = 2735,8931 mii mc
Preciz m c volumele de mai sus nu includ i volumele de ap captate de
cet eni prin sisteme locale de alimentare cu ap sau din surse individuale.

3.2. Apele de suprafa

3.2.1. Starea ecologic /poten ialul ecologic al cursurilor de ap pe


bazine hidrografice

n jude ul Maramure se urm resc 329 km cursuri de ap n B.H. Tisa i 278


km cursuri de ap n B.H. Some .
Prin corp de ap de suprafa se n elege, n conformitate cu Art. 2.10 din
Directiva Cadru a Apei 2000/60/EC, un element discret i semnificativ al apelor de
suprafa ca: ru, lac, canal, sector de ru, sector de canal, ape tranzitorii, o parte
din apele costiere.
Corpul de ap este unitatea de baz care se utilizeaz pentru stabilirea,
raportarea si verificarea modului de atingere al obiectivelor int ale Directivei Cadru
a Apei.
Directiva Cadru Apa define te in Art.2 starea apelor de suprafa prin:
starea ecologic
starea chimic

Starea ecologic reprezint structura i func ionarea ecosistemelor acvatice,


fiind definit n conformitate cu prevederile Directivei Cadru Apa, prin elemente de
calitate biologice, elemente hidromorfologice si fizico-chimice generale cu
func ie de suport pentru cele biologice, precum i prin poluan ii specifici (sintetici si
nesintetici).

35
Caracterizarea st rii ecologice n conformitate cu cerin ele Directivei Cadru
Apa se bazeaz pe un sistem de clasificare n 5 clase, respectiv: foarte bun , bun ,
moderat , slab i proast , definite si reprezentate astfel:

pentru starea foarte bun - valorile elementelor biologice se caracterizeaz


prin valori asociate celor din zonele nealterate (de referin ) sau cu alter ri
antropice minore. Valorile elementelor hidromorfologice i fizico-chimice ale
apelor de suprafa se caracterizeaz prin valori asociate celor din zonele
nealterate (de referin ) sau cu alter ri antropice minore;
pentru starea bun - valorile elementelor biologice se caracterizeaz prin
abateri u oare fa de valorile caracteristice zonelor nealterate (de referin )
sau cu alter ri antropice minore. Valorile elementelor fizico-chimice generale
se caracterizeaz prin abateri minore fa de valorile caracteristice zonelor
nealterate (de referin ) sau cu alter ri antropice minore;
pentru starea moderat - valorile elementelor biologice pentru apele de
suprafa deviaz moderat de la valorile caracteristice zonelor nealterate
(de referin ) sau cu alter ri antropice minore;
pentru starea slab - exist alter ri majore ale elementelor biologice;
comunita ile biologice relevante difer substan ial fa de cele normale
asociate condi iilor nealterate din zonele nealterate (de referin ) sau cu
alter ri antropice minore;
pentru starea proast - exist alter ri severe ale valorilor elementelor
biologice, un numar mare de comunit i biologice relevante sunt absente
fa de cele prezente n zonele nealterate(de referin ) sau cu alter ri
antropice minore.

Elementele biologice sunt luate n considerare n definirea tuturor celor 5 clase,


avnd la baz principiul conform c ruia elementele biologice sunt integratorul tuturor
tipurilor de presiuni.
Elementele fizico-chimice se iau n considerare n caracterizarea st rii foarte
bun i bun , iar cele hidromorfologice numai n caracterizarea st rii foarte
bun , n cazul celorlalte st ri neexistnd o definire specific a acestora.
n cazul poluan ilor specifici sintetici starea ecologic foarte bun este definit
prin valori apropiate de zero sau cel pu in sub limita de detec ie a celor mai
avansate tehnici analitice folosite. n cazul poluan ilor specifici nesintetici starea
ecologic foarte bun este definit prin concentra ii care r mn n intervalul asociat
n mod normal cu valorile de fond. Starea ecologic bun , att pentru poluan ii
specifici sintetici, ct i pentru cei nesintetici este definit prin concentra ii ce nu
dep esc valorile standardelor de calitate pentru mediu; pentru poluan ii specifici
nesintetici aplicarea acestor valori nu implic reducerea concentra iilor de poluan i
sub nivelul fondului natural.

Starea chimic are n vedere, n conformitate cu prevederile Directivei Cadru


a Apei (60/2000/CE), conformarea cu valorile standard de calitate pentru mediu
pentru substan ele prioritare definite de Directiva 2008/105/EC, transpuse n
legisla ia romneasc prin Legea 107/1996, modificat i completat cu OUG
3/2010 i respectiv HG 1038/2010, pentru evaluarea st rii chimice la substan ele
periculoase i prioritar periculoase, att de tip sintetic (organice) ct i nesintetice
(metale), pentru apele de suprafa (ruri, lacuri naturale i artificiale) corpuri

36
naturale ct i cele modificate din punct de vedere hidromorfologic, att pentru
valoarea medie ct i pentru valoarea concentratiei maxime admise.

Starea ecologic final este determinat pe principiul cea mai defavorabil


situa ie, astfel:
pentru fiecare grup de elemente (biologice, fizico chimice-suport, poluan i
specifici) se consider definitorie starea cea mai defavorabil .
la integrarea elementelor biologice cu cele fizico-chimice suport pot exista
urm toarele situa ii:
1. dac starea dat de elementele biologice este inferioar sau cel mult
egal st rii date de elementele fizico-chimice suport i poluan ii
specifici, starea ecologic general este dat de elementele biologice;
2. dac starea dat de elementele biologice este superioar st rii date de
elementele fizico-chimice suport i poluan ii specifici, atunci pentru
elementele fizico-chimice suport se repet etapa de conformare
fa de cele dou limite efectuat cu m rimea statistic
percentilele de 90 lund n considerare m rimea statistic
percentilele de 75 sau percentilele de 50% (mediana) a setului de
date primare de monitoring; dac i n urma acestor
test ri/conform ri, starea dat de elementele fizico-chimice
suport este n continuare inferioar st rii date de elementele
biologice, atunci starea ecologic final este dat de elementele
biologice de calitate;
3. dac starea dat de poluan ii specifici este inferioar st rii date de
elementele biologice, starea ecologic final este dat de
elementele biologice de calitate.

pentru starea chimic va fi definitorie starea cea mai defavorabil .


Corpuri de apa de suprafa :

a) naturale:
1. Tisa
2. Vi eu-izvoare - cf. Vaser i afluen i
3. Vi eu - cf. Vaser - cf. Tisa
4. Cisla i afluen i
5. Bocicoel
6. Ruscova i afluen i
7. Iza-izvoare - cf. Valea Morii i afluen i
8. Iza - cf. Valea Morii - cf. Tisa
9. Mara i afluen i
10. Some -Dej - cf. Apa S rat
11. Some -cf. Apa S rat - cf. L pu
12. Some -cf. L pu - cf. Homorodu Nou
13. S laj i afluen i
14. L pu -izvoare - cf. Suciu i afluen i
15. L pu -cf. Suciu - cf. Cavnic
16. Cavnic-izvoare - am. EM Cavnic
17. Cavnic-av. EM Cavnic - cf. L pu
18. S sar

37
19. Firiza-izvoare - am. ac. Firiza i afluen i
20. Firiza-av. ac. Firiza - cf. S sar si afluen i
21. Nistru
22. Ilba

b) puternic modificate (CAPM):


1. L pu -cf. Cavnic - cf. Some

38
2
1
nr. crt.

Bazin hidrografic

Tisa
Tisa
Cursul de apa

Tisa

Negru
Repedea,
Cercanel,
Negoescu,
Viseu, Vaser,

Valea Boului,
Lostun, Faina,

Izvorul Cailor,
Macarlau, Uru,

Pietros, Izvorul
Dragos, Izvorul
Buhaescu, Raul
Botiza, Novicior,
Denumire corp de apa

Tisa

afluenti
Pestilor, Fantana, cf. Vaser si
Borcut, Valea Viseu-izvoare-
Cod corp de apa

RORW1.1_B1

RORW1.1.1_B1
Cod tipologie

RO01a
RO05a
Pesti

Buna
Buna

Foarte
Foarte
Nevertebrate bentice

Buna
Buna
Fitobentos si Macrofite
citire

Buna
Nicio

Foarte
Elemente biologice

Fitoplancton

citire
citire

Nicio
Nicio

Evaluare elemente biologice


Buna
Buna

Conditii termice (temperatura)


Buna
Buna

Foarte
Foarte

Conditii de oxigenare
Buna

(O2 diz, CBO5, CCO-Cr)


Moderata

Salinitate (conductivitate)
Buna
Buna

Starea acidifierii (pH)


Buna
Buna

Foarte
Foarte
Conditii fizico-chimice generale

Nutrienti (N-NO3, N-NO2, N-NH4, P-PO4, Ptotal)


Buna

Evaluare elemente fizico-chimice generale


Buna

Moderata Moderata

Poluanti specifici (pentru starea/potentialul ecologic)


Buna
Buna
specifici
Poluanti

Stare ecologica
Buna
Buna

Stare chimica (substante prioritare)


Buna
Buna
Stare
chimica

Denumire Corp de apa similar


(pentru corpurile de apa evaluate prin similitudine)
39
Poluanti Stare
Elemente biologice Conditii fizico-chimice generale
specifici chimica

(pentru corpurile de apa evaluate prin similitudine)


Poluanti specifici (pentru starea/potentialul ecologic)
Nutrienti (N-NO3, N-NO2, N-NH4, P-PO4, Ptotal)

Denumire Corp de apa similar


Evaluare elemente fizico-chimice generale
Denumire corp de apa

Stare chimica (substante prioritare)


Bazin hidrografic

Evaluare elemente biologice


Cod corp de apa

Conditii termice (temperatura)

Stare ecologica
Cursul de apa

Cod tipologie

Salinitate (conductivitate)
(O2 diz, CBO5, CCO-Cr)
Fitobentos si Macrofite

Starea acidifierii (pH)


nr. crt.

Conditii de oxigenare
Nevertebrate bentice

Fitoplancton
Pesti

Viseu-cf. Foarte Nicio Nicio Foarte Foarte


3 Tisa Viseu RORW1.1.1_B2 RO02a Buna Buna Moderata Buna Buna Moderata Buna Buna Buna
Vaser-cf. Tisa Buna citire citire Buna Buna

Nicio Nicio Foarte Foarte


4 Tisa Cisla, Catarama Cisla si afluenti RORW1.1.1.5_B1 RO16 Buna Buna Buna Buna Buna Buna Buna Buna Buna Proasta
citire citire Buna Buna

Foarte Nicio Foarte Foarte


5 Tisa Bocicoel Bocicoel RORW1.1.1.12_B1 RO18a Buna Moderata Moderata Moderata Buna Buna Moderata Buna Buna Buna
Buna citire Buna Buna
Ruscova, Izv. De
la Budescu,
Budescu, Lutoasa,
Socolab,Rosusul Ruscova si Foarte Foarte Nicio Foarte Foarte
6 Tisa RORW1.1.1.14_B1 RO01a Buna Buna Buna Buna Buna Buna Buna Buna Buna
Mic, Pauric, afluenti Buna Buna citire Buna Buna
Bardi,Cvasnita,
Pentaia, Repedea,
Drahmirov

40
Poluanti Stare
Elemente biologice Conditii fizico-chimice generale
specifici chimica

(pentru corpurile de apa evaluate prin similitudine)


Poluanti specifici (pentru starea/potentialul ecologic)
Nutrienti (N-NO3, N-NO2, N-NH4, P-PO4, Ptotal)

Denumire Corp de apa similar


Evaluare elemente fizico-chimice generale
Denumire corp de apa

Stare chimica (substante prioritare)


Bazin hidrografic

Evaluare elemente biologice


Cod corp de apa

Conditii termice (temperatura)

Stare ecologica
Cursul de apa

Cod tipologie

Salinitate (conductivitate)
(O2 diz, CBO5, CCO-Cr)
Fitobentos si Macrofite

Starea acidifierii (pH)


nr. crt.

Conditii de oxigenare
Nevertebrate bentice

Fitoplancton
Pesti

Iza, Valea Carelor,


Idisor, Boicu,
Calimas, Ieud, Iza-izvoare-
Foarte Foarte Nicio Foarte Foarte
7 Tisa Botiza, Sasu, cf.Valea Morii RORW1.1.2_B1 RO01a Buna Buna Moderata Buna Moderata Moderata Buna Buna Buna
Buna Buna citire Buna Buna
Secul, Salta, si afluenti
Slatioara, Valea
Morii
Iza -cf.Valea Foarte Nicio Foarte Foarte
8 Tisa Iza RORW1.1.2_B2 RO03a Buna Buna Buna Buna Buna Moderata Moderata Buna Buna Buna
Morii-cf.Tisa Buna citire Buna Buna
Mara, Cosau,
Oanta, Valea
Muncelului, Valea
Foarte Foarte Nicio Foarte Foarte
9 Tisa Seaca, Rausor, Mara si afluenti RORW1.1.2.15_B1 RO01a Buna Buna Moderata Buna Buna Moderata Buna Buna Buna
Buna Buna citire Buna Buna
Valea Mare,
Breboaia, Poiana,
Iazu, Iza

41
Poluanti Stare
Elemente biologice Conditii fizico-chimice generale
specifici chimica

(pentru corpurile de apa evaluate prin similitudine)


Poluanti specifici (pentru starea/potentialul ecologic)
Nutrienti (N-NO3, N-NO2, N-NH4, P-PO4, Ptotal)

Denumire Corp de apa similar


Evaluare elemente fizico-chimice generale
Denumire corp de apa

Stare chimica (substante prioritare)


Bazin hidrografic

Evaluare elemente biologice


Cod corp de apa

Conditii termice (temperatura)

Stare ecologica
Cursul de apa

Cod tipologie

Salinitate (conductivitate)
(O2 diz, CBO5, CCO-Cr)
Fitobentos si Macrofite

Starea acidifierii (pH)


nr. crt.

Conditii de oxigenare
Nevertebrate bentice

Fitoplancton
Pesti

Somes-cf.Apa Foarte Foarte Nicio Foarte Foarte


10 Somes Somes RORW2.1_B5 RO10a Buna Buna Buna Buna Buna Buna Buna Buna Buna
Sarata-cf.Lapus Buna Buna citire Buna Buna
Somes-
cf.Lapus- Nicio Foarte Nicio Foarte Foarte
11 Somes Somes RORW2.1_B6 RO10a Buna Buna Buna Buna Moderata Moderata Buna Buna Buna
cf.Homorodu citire Buna citire Buna Buna
Nou
Somes-
cf.Homorodu Nicio Foarte Foarte Foarte Foarte
12 Somes Somes RORW2.1_B7 RO11a Buna Buna Moderata Buna Buna Moderata Buna Buna Buna
Nou-granita cu citire Buna Buna Buna Buna
Ungaria
Foarte Nicio Foarte Foarte
13 Somes Salaj, Tamasesti Salaj si afluenti RORW2.1.60_B1 RO04a Buna Buna Buna Buna Buna Moderata Moderata Buna Buna Buna
Buna citire Buna Buna

Lapus -izvoare-
Foarte Nicio Foarte Foarte
14 Somes Lapus cf.Suciu si RORW2.1.66_B1 RO01a Buna Buna Buna Moderata Buna Moderata Moderata Buna Buna Buna
Buna citire Buna Buna
afluenti

42
Poluanti Stare
Elemente biologice Conditii fizico-chimice generale
specifici chimica

(pentru corpurile de apa evaluate prin similitudine)


Poluanti specifici (pentru starea/potentialul ecologic)
Nutrienti (N-NO3, N-NO2, N-NH4, P-PO4, Ptotal)

Denumire Corp de apa similar


Evaluare elemente fizico-chimice generale
Denumire corp de apa

Stare chimica (substante prioritare)


Bazin hidrografic

Evaluare elemente biologice


Cod corp de apa

Conditii termice (temperatura)

Stare ecologica
Cursul de apa

Cod tipologie

Salinitate (conductivitate)
(O2 diz, CBO5, CCO-Cr)
Fitobentos si Macrofite

Starea acidifierii (pH)


nr. crt.

Conditii de oxigenare
Nevertebrate bentice

Fitoplancton
Pesti

Lapus-cf.Suciu- Foarte Nicio Nicio Foarte Foarte Foarte


15 Somes Lapus RORW2.1.66_B2 RO05a Buna Buna Buna Buna Buna Buna Buna Buna
cf.Cavnic Buna citire citire Buna Buna Buna
Cavnic-izvoare- Nicio Nicio Foarte Foarte
16 Somes Cavnic RORW2.1.66.16_B1 RO01 Buna Buna Buna Moderata Buna Moderata Moderata Buna Buna Buna
am.EM Cavnic citire citire Buna Buna
Cavnic-av. EM
Foarte Foarte Nicio Foarte Foarte Foarte Foarte
17 Somes Cavnic Cavnic-cf. RORW2.1.66.16_B2 RO16 Moderata Buna Buna Moderata Buna Buna Buna
Buna Buna citire Buna Buna Buna Buna
Lapus
Foarte Foarte Foarte
18 Somes Sasar Sasar RORW2.1.66.19_B1 RO16 Moderata Buna Moderata Moderata Moderata Buna Moderata Moderata Buna Moderata Proasta
Buna Buna Buna

Firiza, Pistrita,
Firiza-izvoare-
Foarte Foarte Foarte Nicio Foarte Foarte Foarte
19 Somes Valea
am.ac. Firiza si RORW2.1.66.19.2_B1 RO01a Buna Buna Buna Buna Buna Buna Buna
Buna Buna Buna citire Buna Buna Buna
Neagra
afluenti
Firiza-av. ac.
absenta Nicio Nicio Foarte Foarte
20 Somes Firiza, Jidovoaia Firiza-cf. Sasar RORW2.1.66.19.2_B2 RO01a Moderata Moderata Moderata Moderata Moderata Moderata Buna Moderata Proasta
specii citire citire Buna Buna
si afluenti

43
nr. crt.

Bazin hidrografic

22 Somes
21 Somes
Cursul de apa

Ilba
Nistru
Denumire corp de apa

Ilba
Nistru
Cod corp de apa

RORW2.1.70_B1
RORW2.1.67_B1
Cod tipologie

RO04a
RO01a
Pesti

Buna

specii
absenta
Nevertebrate bentice

Buna

specii
Fitobentos si Macrofite
Buna

specii
Foarte

absenta absenta
Elemente biologice

Fitoplancton
citire
citire
Nicio
Nicio

NA

Evaluare elemente biologice


Buna

Conditii termice (temperatura)


Buna
Buna
Foarte
Foarte

Conditii de oxigenare
Buna
Buna

(O2 diz, CBO5, CCO-Cr)

Salinitate (conductivitate)
Buna

Starea acidifierii (pH)


Buna
Foarte
Conditii fizico-chimice generale

Nutrienti (N-NO3, N-NO2, N-NH4, P-PO4, Ptotal)


Tabel 3.2.1.1. Starea ecologic /poten ialul ecologic al cursurilor de ap pe bazine hidrografice n jude ul Maramure

Evaluare elemente fizico-chimice generale


Moderata Moderata Moderata Moderata
Moderata Moderata

Poluanti specifici (pentru starea/potentialul ecologic)


Buna
Buna
specifici
Poluanti

Stare ecologica
citire
Buna

Nicio

Stare chimica (substante prioritare)


Stare

Proasta
Proasta
chimica

Denumire Corp de apa similar


(pentru corpurile de apa evaluate prin similitudine)
44
3.2.2. Calitatea apei lacurilor

Lacurile monitorizate n anul 2011 de SGA Maramure au fost lacurile Firiza,


Mogo a i Buh escu.

Corpuri de ap de suprafa lacuri:


a) naturale:
1. Lacul Buh escu
2. Lacul Bodi Mogo a
b) de acumulare:
1. Acumularea Firiza

Pentru determinarea st rii ecologice a lacurilor naturale se are n vedere o


abordare integratoare a urmatoarelor elemente:
Elemente biologice: fitoplancton, fitobentos i zoobentos.
Elemente hidromorfologice
Elemente fizico-chimice: elemente fizico-chimice generale, respectiv
poluan i specifici
Caracterizarea st rii ecologice se bazeaz pe un sistem de clasificare n 5
clase, respectiv:
foarte buna
buna
moderata
slaba
proasta

Evaluarea diferitelor elemente biologice de calitate utilizate pentru evaluarea


st rii ecologice a lacurilor naturale s-a efectuat astfel:

Evaluarea st rii corpurilor de ap pe baza fitoplanctonului


Fitoplanctonul este sensibil la urm toarele presiuni: aport de nutrien i, poluare
organic , degradare general . Pentru evaluarea st rii ecologice conteaz algele din
zona fotic i perioada maxim de vegeta ie (mai-septembrie).
Evaluarea se face la nivel de sec iune i apoi la nivel de corp de ap .
Parametrii selecta i pentru evaluarea st rii ecologice a lacurilor naturale pe
baza fitoplanctonului sunt: indicele num r de taxoni, biomas , clorofil a,
abunden biomas cianoficee i indicele de diversitate Shannon-Wiener.
n cazul lacurilor pentru indicii selec iona i s-a propus o ponderare a importan ei
acestora pentru comunit ile de alge i pentru evaluarea st rii ecologice, dup cum
urmeaz :

Indice num r taxoni (TAX) 10%


Indice abunden biomas cianobacterii (CYANO) 20%
Biomasa (BIO) 30%
Clorofila a (CHL) 15%
Indicele de diversitate Shannon-Wiener (ID) 25%
Pentru ncadrarea n stare ecologic se propune mp r irea domeniului de
varia ie al valorilor indicelui multimetric n 5 p r i, dup cum urmeaz :
Valoare
Stare foarte bun min. 0.8
45
Stare bun min. 0.6
Stare moderat min. 0.4
Stare slab min. 0.2
Stare proast max. 0.2

Evaluarea st rii corpurilor de ap pe baza fitobentosului


Comunit ile de alge bentice (fitobentosul) este sensibil la urm toarele presiuni:
aport de nutrien i, poluare organic , degradare hidromorfologic , degradare general
(presiuni nespecifice). Evaluarea se realizeaz la nivel de sec iune i apoi la nivel de
corp de ap .
Parametrii selecta i pentru evaluarea st rii ecologice a lacurilor naturale sunt:
indice num rul de taxoni, indice de diversitate Shannon-Wiener, indice de troficitate
TDI.
Pentru indicii selec iona i s-a propus o ponderare a importan ei acestora pentru
comunit ile de alge diatomee bentice i pentru evaluarea st rii ecologice, dup cum
urmeaz :
Indice num r taxoni (INT) 30%
Indice diversitate Shannon-Wiener (ID) 40%
Indice de troficitate (TDI) 30%
Pentru ncadrarea n st ri ecologice se propune mp r irea domeniului de
varia ie al valorilor indicelui multimetric n 5 p r i, dup cum urmeaz :
Valoare
Stare foarte bun min. 0.78
Stare bun min. 0.55
Stare moderat min. 0.36
Stare slab min. 0.16
Stare proast max. 0.16
n situa ia cea mai probabil de a fi mai multe rezultate sezoniere pentru o
sta ie sau un corp de ap , se face media anual a indicelui multimetric i se
evalueaz starea ecologic .

Evaluarea st rii corpurilor de ap pe baza zoobentosului


Pe baza listei de specii dintr-o sec iune de monitorizare se calculeaz fiecare
din cei 6 indici propu i (indice num r familii, indice abunden ET, indice de
diversitate Shannon-Wiener, indice abunden molu te, indice raport numeric
orthocladiinae/chironomidae, indice grupe func ionale) pentru evaluarea st rii
ecologice pe baza comunit ilor de macronevertebrate.
Pentru indicii selec iona i s-a propus o ponderare a importan ei acestora pentru
comunit ile de macronevertebrate i pentru evaluarea st rii ecologice, dup cum
urmeaz :

Indice numar familii (FAM) 15%


Indice diversitate Shannon-Wiener (ID) 30%
Indice raport orthocladiinae/chironomidae (IOC) 20%
Indice grupe functionale (IGF) 15%
Indice abunden a EPT (IET) 10%
Indice abunde a molu te (IMo) 10%
Pentru ncadrarea n st ri ecologice se propune mp r irea domeniului de
varia ie al valorilor indicelui multimetric n 5 p r i, dup cum urmeaz :
Valoare

46
Stare foarte bun min. 0.75
Stare bun min. 0.55
Stare moderat min. 0.30
Stare slab min. 0.18
Stare proast max. 0.18

Elementele fizico-chimice (suport pentru starea ecologica) care se iau in


considerare la evaluarea st rii ecologice sunt grupate astfel:
- elemente fizico-chimice generale: - regimul de oxigen (oxigen dizolvat)
- nutrien i (fosfor total P total)
- poluan i specifici: Zn, Cu, As, Cr, toluen, acenaften, xilen, fenoli, PCB;

Pentru elementele fizico-chimice generale i poluan ii specifici au fost stabilite


valorile limit i metodologiile necesare evaluarii st rii ecologice, pe baza c rora se
realizeaz ncadrarea n 3 clase de calitate
starea foarte bun
stare bun
stare moderat
Pentru stabilirea st rii ecologice pe baza elementelor fizico-chimice cu func ie
de suport pentru cele biologice, se aplic principiul celei mai defavorabile situa ii.
Orice dep ire a standardelor de calitate mediu conduce la neconformare i la
neatingerea obiectivelor de stare bun .
Pentru determinarea st rii ecologice a lacurilor naturale s-a urm rit aceea i
metodologie ca i n cazul celorlalte categorii de corpuri de ap , la baza incadr rii
stnd principiul celei mai defavorabile situa ii.

Starea chimic se determin prin evaluarea conform rii substan elor


prioritare nesintetice (metale grele), pentru care s-a elaborat metodologia de definire
a valorilor fondului natural cu standardele de calitate specifice.

Elementele hidromorfologice sunt considerate numai n evaluarea st rii


ecologice foarte bune. Pentru lacurile naturale, parametrii hidromorfologici lua i n
considerare sunt: modificarea amplitudinii maxime a varia iilor de nivel (m)
PHnat/PHmod, modificarea frecven ei varia iilor de nivel semnificative fnat/fmod,
conectivitatea cu apele subterane, coeficientul de dragare Kd, structura zonei
riverane, coeficient de consolidare al malurilor Kmal.

Cele 2 corpuri de ap de suprafa - lacuri naturale, identificate la nivelul


jude ului Maramure , sunt direct monitorizate prin Sistemul Na ional de Monitoring
Integrat al Apelor cu ajutorul a 2 de sec iuni de prelevare a probelor de ap .
Rezultatul ncadr rii corpurilor de ap de suprafa - lacuri naturale n st rile
ecologice i chimice corespunz toare este redat n tabelul de mai jos:

47
Tabel 3.2.2.1. Incadrarea corpurilor de ap de suprafa (lacuri naturale) n st rile ecologice i chimice

Poluanti specifici (pentru starea/potentialul ecologic)


Nutrienti (N-NO3, N-NO2, N-NH4, P-PO4, Ptotal)

Evaluare elemente fizico-chimice generale

Stare chimica (substante prioritare)


Conditii termice (temperatura)
Evaluare elemente biologice

Salinitate (conductivitate)
(O2 diz, CBO5, CCO-Cr)
Fitobentos si Macrofite

Conditii de oxigenare

Starea acidifierii (pH)


Nevertebrate bentice

Fitoplancton
Pe=ti
Nicio Nicio Foarte Foarte Foarte Nicio Foarte Nicio
1 Tisa Buh>escu Lacul Buh>escu ROLW1.1.1.3_B1 ROLN18 Bun> Bun> Bun> Bun> Bun> Bun>
citire citire Bun> Bun> Bun> citire Bun> citire
Lacul Bodi Nicio Foarte Foarte Nicio Foarte
3 Some= S>sar ROLW2.1.66.19_B1 ROLN16 Moderat> Bun> Moderat> Bun> Moderat> Moderat> Bun> Moderat> Bun>
Mogo=a citire Bun> Bun> citire Bun>

48
Corpul de ap Lacul Buh escu
Date generale
Acest lac de origine glaciar din Mun ii Rodnei corespunde tipologiei ROLN18
i apar ine de bazinul rului Vi eu.

Evaluarea st rii ecologice a corpului de ap


Elemente biologice: Starea fitoplanctonului
Monitorizarea lacului Buh escu s-a adaptat condi iilor climatice i de relief,
organizndu-se o singur campanie de recoltare n luna iulie.
Fitoplanctonul este slab dezvoltat fiind reprezentat de specii apar innd
ncreng turilor Bacillariophyta, Chrysophyta i Chlorophyta. Din punct de vedere
cantitativ (densitate) i calitativ (num r de specii), domin diatomeele, acestea
reprezentnd 92 % din totalul algelor inventariate.
Conform metodologiei, parametrii analiza i se ncadreaz n urm toarele st ri
ecologice:
- biomasa fitoplanctonica: 0,078 stare foarte bun ;
- clorofila a: 3,02 Rg/l stare slab ;
- abunden a biomasa cianofite: 0 % - stare foarte bun ;
- num r de taxoni: 12 stare slab ;
- indice de diversitate Shannon Wiener: 1,99 stare moderat .
Indicele multimetric se ncadreaz n limitele st rii bune (IM=0,756).
Starea fitoplanctonului este bun .
Starea fitobentosului
Elementele dominante ale bentosului sunt reprezentate de diatomee (99,3%).
Structura fitobentosului este completat de algele albastre-verzi (0,55%).
Parametrii implica i n evaluare prezint urm toarele valori i ncadr ri:
- num r de taxoni: 15 stare foarte bun
- indicele de diversitate Shannon Wiener: 2,281 - stare foarte bun
- indicele de troficitate: 13 stare foarte bun .
Starea fitobentosului este bun (IM=0,793).
Starea biologica a lacului Buh escu este bun .
Elemente fizico-chimice generale.
Analizele efectuate n anul 2011, caracteristice grupei de indicatori elemente
fizico-chimice au eviden iat o stare bun . Aceast ncadrare a fost determinat de
valorile ob inute pentru nutrien i: indicatorii azoti i si P total.
Poluan i specifici.
Pentru grupa poluan i specifici, valorile nregistrate la indicatorul detergen i
anion-activi au determinat o stare bun .
Evaluarea st rii chimice.
In anul 2011 nu s-au efectuat analize pentru monitorizarea st rii chimice a
corpul de apa Lacul Buh escu.
Rezultatul ncadr rii corpului de ap n starea ecologic i starea chimic
Starea ecologic a corpului de ap nregistrat n anul 2011 este bun .
Starea chimic nu a fost evaluat .

Corpul de ap Lacul Bodi Mogo a


Date generale
Acest lac din mun ii Guti corespunde tipologiei ROLN16 i apar ine de bazinul
rului S sar.

49
Evaluarea st rii ecologice a corpului de ap
Elemente biologice
Monitorizarea lacului Bodi-Mogo a s-a realizat prin recoltarea de probe
biologice n campania de primavar , var i toamn .
Evaluarea st rii biologice s-a efectuat pe baza analizelor de fitoplancton,
fitobentos i zoobentos.
Starea fitoplanctonului
n campaniile de recoltare din lunile mai, iulie, august i septembrie au fost
identificate alge din ncreng turile Chrysophyta, Bacillariophyta, Cryptophyta,
Dinophyta, Euglenophyta, Cyanophyta i Chlorophyta.
n campania din luna iulie se observ dezvoltarea n mas a algei albastre-
verzi Chroococcus turgidus (abunden numeric de 46,037%).
n macheta urm toare este relatat varia ia parametrilor fitoplanctonici i st rile
ecologice aferente acestora, n conformitate cu metodologia de evaluare:

Tabel nr. 3.2.2.2. Varia ia parametrilor fitoplanctonici i st rile ecologice aferente acestora
Valori Campania I Campania a II-a Campania a III-a Campania a IV-a
Parametrii referin
valoare stare valoare stare valoare stare valoare stare
ROLN16
Foarte Foarte Foarte Foarte
Nr. taxoni 19 23 27 28 32
bun bun bun bun
Ab.biomasa Foarte Foarte Foarte
5 5,52 68,94 Proast 4,88 5,51
cianofite bun bun bun
Clorofila a 3 15,07 Moderat 31,87 Proast 13,89 Moderat 9,42 Moderat
Foarte Foarte Foarte
Biomasa 3 0,839 10,32 Slab 2,397 3,315
bun bun bun
ID
Foarte Foarte Foarte Foarte
Shannon 1,79 1,735 2,043 2,28 2,26
bun bun bun bun
Wiener
Indice
Foarte Foarte Foarte
multimetric 1 0,853 0,465 Moderat 0,88 0,85
bun bun bun
campanii
Indice
0,763
multimetric
Bun
anual

Conform metodologiei de evaluare, starea fitoplanctonului este bun .

Starea fitobentosului
n structura comunit ii algale au fost identificate specii de alge albastre-verzi,
alge verzi i diatomee. Densitatea cea mai ridicat este de inut de algele diatomee
(88,79%).
n tabelul de mai jos este prezentat situa ia parametrilor cu rol n
determinarea st rii ecologice a fitobentosului:

Tabel 3.2.2.3. Situa ia parametrilor cu rol n determinarea st rii ecologice a


fitobentosului
Valori referin Campania de recoltare
Parametrii
ROLN16 valoare stare ecologic
Nr. taxoni 23 33 Foarte bun
ID Shannon Wiener 1,8 2,78 Foarte bun
TDI 8,2 10,6 Foarte bun
Indice multimetric 1 0,932 Foarte bun

50
Conform metodologiei de evaluare, starea fitobentosului este foarte bun .

Starea zoobentosului
Prelev rile de nevertebrate bentonice s-au desf urat n luna august.
Au fost determinate organisme bioindicatoare din intervalul beta-alfa- i poli-
saprob apar innd n exclusivitate oligochetelor i dipterelor (culicide). Dintre
speciile bioindicatoare, densitatea cea mai mare este de inut de Aedes sp., cu
valoare beta-alfa-saprob .

Tabel 3.2.2.4. Starea zoobentosului


Valori referin Campania de recoltare
Parametrii
ROLN16 valoare stare ecologic
Num r familii 6 3 Bun
ID Shannon Wiener 1,3 1,039 Foarte bun
Indice raport ortocladiinae-
22 0 Proast
chironomidae
Indice grupe func ionale 80 0 Proast
Indice abunden
4 0 Proast
efemeroptere-trichoptere
Indice abunden molu te 90 0 Proast
Indice multimetric 1 0,315 Moderat

Conform metodologiei de evaluare, starea zoobentosului este moderata.


Starea biologic a lacului Bodi-Mogo a este moderat (zoobentos).

Elemente fizico-chimice generale


Evaluarea st rii elementelor fizico-chimice generale a determinat o stare
moderat a lacului, aceasta fiind dat de valorile ob inute la indicatorul P total.
Poluan i specifici
Din punct de vedere al poluan ilor specifici, valorile nregistrate pentru
indicatorii monitoriza i au indicat starea bun a apei lacului din punct de vedere
ecologic.
Evaluarea starii chimice
Corpul de ap prezinta stare chimic bun .
Rezultatul ncadr rii corpului de ap n starea ecologic i starea chimic
Starea ecologic a corpului de ap nregistrat n anul 2011 este moderat ,
fiind determinat att de valorile nregistrate pentru indicatorii biologici monitoriza i,
ct i de cele nregistrate n evaluarea elementelor fizico-chimice generale.
Starea chimic a corpului de ap nregistrat n anul 2011 este bun .

Lacul de acumulare Firiza - Strmtori


La nivelul jude ului Maramure a fost identificat 1 corp de ap puternic
modificat - lac de acumulare, n anul 2011 acesta fiind monitorizat - Acumularea
Firiza.
Rezultatul ncadr rii acestui corp de ap de suprafa - lac natural, n st rile
ecologice i chimice corespunz toare este redat n tabelul de mai jos:

51
12
nr. crt.

Bazin hidrografic

Somes
Cursul de apa

Firiza
Denumire corp de apa

Ac. Firiza
Cod corp de apa

Cod tipologie

ROLW2.1.66.19.2_B1 ROLA08a
Pesti

Nevertebrate bentice

citire citire
Nicio Nicio
Fitobentos si Macrofite
Maxim

Tabel 3.2.2.5. Incadrarea corpului de ap de suprafa


Fitoplancton
Maxim
Elemente biologice

Evaluare elemente biologice


Maxim

Conditii termice (temperatura)


Maxim

Conditii de oxigenare
(O2 diz, CBO5, CCO-Cr)
Maxim

Salinitate (conductivitate)
citire
Nicio

Starea acidifierii (pH)


Maxim

Nutrienti (N-NO3, N-NO2, N-NH4, P-PO4, Ptotal)


Bun
Conditii fizico-chimice generale

Evaluare elemente fizico-chimice generale


Bun

Poluanti specifici (pentru starea/potentialul ecologic)


Bun
specifici
Poluanti

Nu

Corp de apa Artificial (Da/Nu)


Da

Corp de apa puternic modificat (Da/Nu)


(Lacul de acumulare Firiza Strmtori), n st rile ecologice i chimice
artificial si
Corp de apa

Potential ecologic
puternic modificat

Maxim

Stare chimica (substante prioritare)


Buna
Stare
chimica

Denumire Corp de apa similar


(pentru corpurile de apa evaluate prin similitudine)
52
Evaluarea st rii ecologice a corpului de ap
Elemente biologice - Starea fitoplanctonului
Starea fitoplanctonului a fost determinat pe baza analizelor din lunile: mai,
iulie, august i septembrie. Se observ ncadrarea majorit ii parametrilor
fitoplanctonici n poten ialulul ecologic bun i maxim. Singura dep ire este
nregistrat n luna august la clorofila a (10,31 Rg/l i 10,99Rg/l fa de 10 Rg/l -
limita pentru poten ialul ecologic bun).
n tabelele urm toare sunt prezentate ncadr rile diferi ilor parametrii n
poten ialul ecologic corespunz tor, n conformitate cu metodologia de evaluare.

Tabel 3.2.2.6. Starea fitoplanctonului n sec iunea mijloc lac - zona fotic
Campania I Campania a II-a Campania a III-a Campania a IV-a
Valori
mijloc mijloc mijloc mijloc
Parametrii referin
Poten ial Poten ial Poten ial Poten ial
ROLA08a valoare valoare valoare valoare
ecologic ecologic ecologic ecologic
Nr. taxoni 20 17 Maxim 23 Maxim 21 Maxim 23 Maxim
Ab.biomasa
2 0 Maxim 0,245 Maxim 0 Bun 2,97 Maxim
cianofite
Clorofila a 3 6,48 Bun 7,11 Bun 10,31 Moderat 8,62 Bun
Biomasa 2 0,61 Maxim 2,27 Maxim 1,72 Maxim 2,1 Maxim
ID
Shannon 2,5 1,83 Bun 2,01 Bun 2,2 Maxim 2,29 Maxim
Wiener
Indice
multimetric 1 0,837 Maxim 0,832 Maxim 0,864 Maxim 0,801 Maxim
campanii
Indice
multimetric 0,83
anual pe Maxim
sectiune

Tabel 3.2.2.7. Starea fitoplanctonului n sec iunea baraj lac - zona fotic
Campania I Campania a II-a Campania a III-a Campania a IV-a
Valori
baraj baraj baraj baraj
Parametrii referin
Poten ial Poten ial Poten ial Poten ial
ROLA08a valoare valoare valoare valoare
ecologic ecologic ecologic ecologic
Nr. taxoni 20 18 Maxim 22 Maxim 16 Maxim 25 Maxim
Ab.biomasa
2 0 Maxim 0 Maxim 0 Bun 2,96 Maxim
cianofite
Clorofila a 3 7,55 Bun 5,66 Bun 10,99 Moderat 7,08 Bun
Biomasa 2 0,57 Maxim 1,94 Maxim 1,64 Maxim 2,18 Maxim
ID
Shannon 2,5 1,83 Bun 1,98 Bun 2,07 Bun 2,21 Maxim
Wiener
Indice
multimetric 1 0,835 Maxim 0,878 Maxim 0,828 Maxim 0,796 Bun
campanii
Indice
multimetric 0,83
anual pe Maxim
sectiune

n ambele sec iuni de monitorizare ale lacului, fitoplanctonul se ncadreaz n


limitele poten ialului ecologic maxim (IM=0,83).

53
Starea fitoplanctonului din lacul de acumulare Firiza se ncadreaz n limitele
poten ialului ecologic maxim (IM=0,83).

Starea fitobentosului
n cadrul analizelor aferente celor dou campanii de recoltare se pot observa
dep iri la indicele TDI, acesta ncadrndu-se n poten ialul ecologic moderat.
n macheta urm toare este prezentat situa ia parametrilor care influen eaz
starea algelor bentonice.

Tabel 3.2.2.8. Starea fitobentosului


Campania a II-a
Valori Campania I mijloc
mijloc
Parametrii Referin
Poten ial Poten ial
ROLA08a valoare valoare
ecologic ecologic
Nr. taxoni 21 28 Maxim 30 Maxim
ID
2,6 2,78 Maxim 2,7 Maxim
Shannon Wiener
TDI 4 14,4 Moderat 14,5 Moderat
Indice
1 0,7 Maxim 0,7 Maxim
multimetric
Indice
0,7
multimetric anual pe
Maxim
sectiune

Starea fitobentosului corespunde poten ialului ecologic maxim (IM=0,7).


Elementele biologice din lacul de acumulare Firiza corespund poten ialului
ecologic maxim.

Elemente fizico-chimice generale


n anul 2011 din punct de vedere al elementelor fizico-chimice generale s-a
nregistrat un poten ial ecologic bun pentru corpul de ap Firiza.

Poluan i specifici
Valorile nregistrate pentru indicatorii din grupa poluan i specifici au ilustrat un
poten ial ecologic bun pentru acest corp de ap .

Evaluarea starii chimice


Din punct de vedere al substan elor prioritare s-a nregistrat o stare chimic
bun .

Rezultatul ncadr rii corpului de ap n starea ecologic i starea chimic


Poten ialul ecologic al corpului de ap , nregistrat n anul 2011 este maxim,
fiind determinat de valorile nregistrate pentru indicatorii biologici monitoriza i.
Starea chimic a corpului de ap nregistrat n anul 2011 este bun .

54
3.3. Calitatea apei dulci

3.3.1. Nitra ii i fosfa ii n ruri i lacuri

Nitra ii n ape provin din sol, dar mai ales n urma mineraliz rii substan elor
organice poluante de natur proteic sau din fertilizatori i pesticide ce con in
azot.
Fosfa ii provin n ape din poluarea cu ape reziduale industriale, cu pesticide,
ngr minte i detergen i.
Situa ia corpurilor de ap monitorizate n jude ul Maramure n anul 2011, la
ace ti indicatori, este urm toarea:
a) n raport cu nitra ii (N-NO3):
- ruri n stare natural ; din cele 22 corpuri monitorizate calitatea apei a fost
maxim pentru 1 corp de ap , foarte bun pentru 12 corpuri de ap i bun
pentru 9 corpuri de ap ; valorile concentra iei nitra ilor n ap s-au situat n
domeniul 1,6378 1,3982 mg/l;
- lacuri: din cele 3 corpuri monitorizate, calitatea apei a fost foarte bun pentru
1 corp de ap i bun pentru 2 corpuri de ap ; valorile concentra iei nitra ilor
n ap s-au situat n domeniul 0,1840 0,6180 mg/l;
b) n raport cu fosfa ii (P-PO4):
- ruri n stare natural ; din cele 22 corpuri monitorizate calitatea apei a fost
foarte bun pentru 9 corpuri de ap , bun pentru 9 corpuri de ap i
moderat pentru 4 corpuri de ap ; valorile concentra iei fosfa ilor n ap s-au
situat n domeniul 0,0244 0,1717 mg/l;
- lacuri: din cele 3 corpuri monitorizate, calitatea apei a fost foarte bun pentru
1 corp de ap i bun pentru 2 corpuri de ap ; valorile concentra iei fosfa ilor
n ap s-au situat n domeniul 0,0030 0,02725 mg/l.

Alte detalii privind aspectele prezentate sunt tratate la subcapitolele 3.2. i


3.5.1.

3.3.2. Oxigenul dizolvat, materiile organice i amoniu n apele rurilor


i lacurilor

Oxigenul, care se g se te sub form dizolvat n ap , este necesar


respira iei organismelor acvatice prin intermediul c rora se petrec procesele
chimice aerobe. Bilan ul oxigenului din ap este influen at n mare m sur de
temperatura i presiunea aerului atmosferic, de suprafa a de contact a apei cu
aerul atmosferic, de intensitatea fenomenului de fotosintez prezent n vegeta ia
subacvatic , dar i de consumul de oxigen datorat proceselor anaerobe
(degradare biochimic a substan elor organice, oxidarea substan elor
anorganice).
Substan ele organice ce se pot g si n ap provin din distrugerea
organismelor animale i vegetale din ap i descompunerea lor, dar i din unii
produ i de metabolism ai acestor organisme.
Amoniul rezult n ap din degradarea incomplet a substan elor organice
care con in azot sau poate proveni din sol.
Situa ia corpurilor de ap monitorizate n jude ul Maramure n anul 2011, la
ace ti inidcatori, este urm toarea:
a) n raport cu oxigenul dizolvat:

55
- ruri n stare natural ; din cele 21 corpuri monitorizate calitatea apei a fost
pentru oxigenul dizolvat bun pentru 12 corpuri de ap i moderat pentru 9
corpuri de ap ; valorile concentra iei oxigenului dizolvat n ap s-au situat n
domeniul 7,41 8,61 mg/l;
- lacuri: din cele 3 corpuri monitorizate, calitatea apei a fost maxim pentru 1
corp de ap , foarte bun pentru 1 corp de ap i bun pentru 1 corp de ap ;
valorile concentra iei oxigenului dizolvat n ap s-au situat n domeniul 8,2575
11,5000 mg/l;
b) n raport cu substan ele organice:
- ruri n stare natural : din cele 21 corpuri monitorizate, calitatea apei a fost
maxim pentru1 corp de ap , foarte bun pentru 9 corpuri de ap , bun
pentru 9 corpuri de ap i moderat pentru 1 corp de ap ; valorile pentru
indicatorul CBO5 s-au situat n domeniul 1,44 5,90 mg/l;
- lacuri: din cele 3 corpuri monitorizate, calitatea apei a fost maxim pentru1
corp de ap i foarte bun pentru 2 corpuri de ap ; valorile pentru indicatorul
CBO5 s-au situat n domeniul 1,060 1,500 mg/l;
c) n raport cu amoniul:
- ruri n stare natural : din cele 22 corpuri monitorizate, calitatea apei a fost
foarte bun pentru 2 corpuri de ap , bun pentru 12 corpuri de ap i
moderat pentru 8; valorile concentra iei de amoniu n ap s-au situat n
domeniul 0,1448 0,8895 mg/l;
- lacuri: din cele 3 corpuri monitorizate, calitatea apei a fost maxim pentru 1
corp de ap i foarte bun pentru 2 corpuri de ap ; valorile concentra iei de
amoniu n ap s-au situat n domeniul 0,0710 0,1930 mg/l.

Alte detalii privind aspectele prezentate sunt tratate la subcapitolele 3.2. i


3.5.1.

3.4. Apele subterane-calitatea apelor freatice

Conform Manualului de operare se monitorizeaz semestrial, prim vara i


toamna, calitatea celor 17 sec iuni de ape subterane (1 n B.H. Some i 6 n B.H.
Tisa), dup cum urmeaz :

Tabel 3.4.1. Sec iuni de ape subterane n B.H. SOME>:


Baia Mare F6 (ROSO 12) Seini FI/II (ROSO 01)
Remetea Chioarului FN (ROSO 12) Satulung F1 (ROSO 12)
S lsig F3 (ROSO 12) Arie u de Cmp F6 (ROSO 12)
Rogoz F4 (ROSO 08) Hideaga F1AD (ROSO 14)
R zoare F1 (ROSO 08) Coas F1 (ROSO 12)
F rca a Srbi FI/II (ROSO 12)

Tabel 3.4.2. Sec iuni de ape subterane n B.H. TISA:


Captare Cr ciune ti FE3 (ROSO 02) Brsana F1 (ROSO 02)
Sighetu Marma iei FI/II ((ROSO 02) >ug u FN (ROSO 02)
Alim. cu apa loc. Bor a- dren (ROSO 02)
Vi eu de Sus FN (ROSO 02)

n cursul anului 2011 au fost prelevate i analizate toate cele 17 de sec iuni de
ape subterane, prezentate n tabelul 3.4.3.

56
Tabel 3.4.3. Sec iunile de ape subterane monitorizate n anul 2011
Nr. Corp ap Total puncte
Apartenen a
crt. subteran monitorizate
1 foraj freatic
1 ROSO01 1
de re ea
2 foraje freatice de re ea
2 fntni (ter i)
2 ROSO02 6
1 dren
1foraj de exploatare
3 ROSO08 2 2 foraje freatice
6 foraje freatice
4 ROSO12 7
1 fntn
5 ROSO14 1 1 foraj adncime

Evaluarea st rii chimice a corpurilor de ap subteran


Evaluarea calit ii apelor subterane s-a efectuat conform metodologiei de
evaluare a st rii calitative (chimice) a corpurilor de ap subteran transmise de
ANAR i INHGA, prin compararea valorilor de chimism (valori concentra ii medii
anuale/punct monitorizat) cu valorile de prag stabilite, conform Ordinului Ministerului
Mediului nr. 137/2009, privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape
subterane din Romnia. De asemenea s-au avut n vedere standardele de calitate
stabilite n HG 53/2009 pentru nitra i si pesticide.
Conform metodologiei de evaluare a st rii chimice a corpurilor de ape
subterane, dac nu exist dep iri la nici un indicator, n nici un punct de
monitorizare, corpul de ap subteran este considerat n stare chimic bun .
Dac num rul punctelor de monitorizare n care au fost dep iri ale valorilor
prag/standardul de calitate nu dep e te 20% din totalul punctelor de monitorizare
de pe un corp de ap subteran , se consider c acesta se afl n stare chimica
bun , cu men ionarea indicatorilor care prezint dep iri, punctele de monitorizare
cu dep iri i valorile dep ite.
Dac cel putin 20% din punctele de monitorizare aferente unui corp de ap
subteran au valori dep ite, se consider c acesta se afl n stare chimic slab
pentru parametrul sau parametrii chimici la care s-au nregistrat dep iri, cu
excep ia unor situa ii particulare, care au fost supuse unei analize am nun ite, de
c tre un grup de exper i din cadrul ABA Some Tisa i SGA-uri. Astfel, utiliznd
mediul GIS i analiznd distribu ia (uniform sau neuniform ) a punctelor poluate, n
cadrul fiec rui corp de ap subteran , precum i n urma evalu rii existen ei
surselor de poluare, pentru indicatorii care prezint dep iri, s-au tras concluziile
finale privind starea corpurilor de ap monitorizate.

Corpul de ap subteran Seini - ROSO01


Corpul de ap ROSO01/Conul Somesului, Holocen i Pleistocen Superior,
conform metodologiei de evaluare a calit ii apelor subterane, se afl in stare
chimica bun , similar cu anii preceden i.

Corpul de ap subteran ROSO02 - Rurile Iza i Vi eu


Descrierea general a corpului de ap
Localizare, suprafa a i tip:

57
Acest corp de ap subteran se dezvolt n depresiunea Maramure ului,
suprapunndu-se n mare parte peste bazinul hidrografic al Vi eului i par ial peste
bazinul superior al Izei.
Suprafa a corpului ROSO02 este de 594 kmp.
Rurile Iza i Vi eu este un corp de ap freatic .
Presiuni la care este supus corpul de ap d.p.d.v. cantitativ i calitativ
Impactul presiunilor antropice asupra corpurilor de ap subteran se
evalueaz pe baza rezultatelor obtinute din monitorizarea cantitativ si calitativ .
Din punct de vedere cantitativ, principalul utilizator din ap acestui corp este
SC VITAL S.A. - SAC Sighetu Marma iei i SAC Vi eu de Sus. n total exist 55
foraje de exploatare, 7 izvoare i dou drenuri.
n ceea ce priveste balan a prelev ri/renc rcare nu se semnaleaz probleme
deosebite, prelev rile fiind inferioare ratei naturale de realimentare.
Astfel, resursa de ap a corpului ROSO02 a fost de 246.97 l/s, din care s-a
exploatat un debit de 101.48 l/s, iar debitul disponibil pentru anul 2011 a fost de
145.49 l/s.
Din punct de vedere calitativ, n corpul ROSO02 nu sunt surse semnificative de
poluare.
n cazul corpurilor de ape subterane, n care exist surse de poluare la
suprafat , s-au f cut studii pentru o evaluare a gradului de protec ie global , prin
luarea n considera ie a doi parametri esen iali, litologia i infiltra ia eficace.
Gradul de acoperire al terenului din zona corpului de ap subteran
Stratul acoperitor al acestui corp de ap subteran variaz ntre 0,0 si 3,0 m,
cu o constitu ie marcat de prezen a dominant a gresiilor, conglomeratelor i
par ial al nisipurilor paleogene.
Criteriul hidrodinamic i hidrogeologic
Modulul mediu al scurgerii subterane din sistemul acvifer fisural este de 7-10
l/s/km2 , ceea ce nseamn o rat de alimentare de circa 250 mm/an.
A fost pus n eviden existen a unor izvoare ale c ror debite variaza intre 0,2
si 1 l/s, cu un regim permanent.
Acviferul freatic din luncile i terasele rurilor Vi eu i Iza, este constituit din
pietri uri i bolov ni uri groase de 4-6 m, cu niveluri piezometrice situate la 0,1
3,0 m i cu debite la pompare foarte reduse (sub 0,1 l /s /foraj).
Singurele subzone n care au fost inregistrate debite mai importante, cuprinse
ntre 0,7 si 7 l/s /foraj, pentru denivelari de 0,3 1,3 m sunt cele situate la Bor a i
Vi eul de Sus.
Se poate concluziona c depresiunea Maramure ului este deficitar n ape
subterane cu nivel liber (freatice), astfel nct pentru asigurarea alimentarilor cu ap
potabil este necesar s se recurg la captarea surselor de suprafa prin acumul ri
sau captarea izvoarelor mai importante existente n cadrul depresiunii.
Datorit caracteristicilor litologice i a infiltra iei eficace, acest corp de
ap subteran are un grad de protec ie global catalogat ca fiind
nesatisfacator (PU) i puternic nesatisf c tor (PVU).
Corpul de ap subteran ROSO02 (rurile Iza i Vi eu) se afl n
interdependen cu corpurile de ap de suprafa aferente rurilor Iza, Vi eu i Tisa.
Ecosistemele terestre din lunca rului Vi eu care sunt dependente de apele
subterane ale acestui corp de ap sunt constituite din P durea de larice Co tiui i
P durea Roni oara.
Evaluarea st rii chimice a corpului de ap subteran ROSO02
Foraje monitorizate calitativ n corpul de ap subteran ROSO02

58
n cadrul acestui corp de ap subteran , conform Manualului de Operare al
Laboratoarelor pentru anul 2011, s-au f cut determin ri fizico-chimice la un numar
de 6 puncte, din care:
- 2 foraje de re ea: Brsana F1 i Sighetul Marma iei F1/II;
- 2 fntni (ter i) : Vi eu de Sus FN i Sug u FN;
- 1 dren de alimentare cu ap potabil a localit ii Bor a (ter i);
- 1 foraj de exploatare din frontul de captare ce alimenteaz cu ap potabil
ora ul Sighetu Marma iei (ter i);
Indicatorii care au determinat starea corpului de ap
n anul 2011, indicatorii care au determinat starea corpului de ap subteran
ROSO02/r. Iza i Vi eu au fost urm torii: Azota i (NO3- ), Amoniu (NH4+), Sulfa i
(SO42-), Cloruri (Cl-), Azoti i (NO2-), Ortofosfa i solubili (PO43-), Arsen (As3+), Plumb
(Pb2+) i Cd (Cd2+).
ncadrarea corpului de ap n starea chimic
n cadrul corpului ROSO02/r. Iza i Vi eu din totalul de 6 puncte monitorizate,
la unul singur i anume fntna de la Vi eu de Sus, s-a nregistrat o dep ire a
valorii de prag la ortofosfa i (1,145 mg/l fa de valoarea TV de 1,1 mg/l), ceea ce
reprezint un procent de 16.66%, i n consecin , conform metodologiei de
evaluare a calit ii, consider m c n anul 2011, acest corp de ap subteran se
afl n stare chimica bun .

Corpul de ap subteran ROSO08 - Depresiunea L pu


Descrierea general a corpului de ap
Localizare, suprafa i tip:
Corpul de ap subtearan ROSO08 se dezvolt n luncile rului L pu i ale
afluen ilor s i (Dobric, Rotunda, Suciu) precum i pe terasele nso itoare.
Suprafa a corpului Depresiunea L pu este de 110 kmp.
ROSO08 este un corp de tip freatic.
Presiuni la care este supus corpul de ap cantitativ si calitativ
Impactul presiunilor antropice asupra corpurilor de ap subteran se
evalueaz pe baza rezultatelor ob inute din monitorizarea cantitativ i calitativ .
Din punct de vedere cantitativ, corpul de ap Depresiunea L pu nu are
capt ri cu exploat ri semnificative de ape subterane. n aceast zon sunt
amplasate doar trei drenuri i un foraj.
n ceea ce prive te balan a prelev ri/renc rcare nu se semnaleaz probleme
deosebite, prelev rile fiind inferioare ratei naturale de realimentare.
Astfel, resursa de ap a corpului ROSO08 a fost de 16,81 l/s, din care s-a
exploatat un debit de 14,57 l/s, iar debitul disponibil pentru anul 2011 a fost de 2,24
l/s.
Din punct de vedere calitativ, n corpul Depresiunea L pu nu sunt surse
semnificative de poluare a freaticului.
n cazul corpurilor de ape subterane, n care exist surse de poluare la
suprafa , s-au f cut studii pentru o evaluare a gradului de protec ie global , prin
luarea n considera ie a doi parametri esen iali, litologia i infiltra ia eficace.
Gradul de acoperire al terenului din zona corpului de ap subteran
n cadrul corpului ROSO08 (Depresiunea L pu ) grosimea stratului acoperitor
(argile, silturi, soluri) oscileaz intre 0,2 -1,5 m.
Criteriul hidrodinamic si hidrogeologic
n cadrul acestui corp de ap subteran acviferul freatic a fost interceptat pn
la adncimi de 5,5 - 7 m.

59
Infiltra ia eficace este cuprins ntre 63 - 94,5 mm/an.
Nivelul hidrostatic al apelor freatice este, n general, cu nivel liber, situat la
ad ncimi de 1,5 - 2,5 m.
Potentialul acviferului este mediu, cu coeficien i de filtrare de 20-70 m /zi i
transmisivit i de 75-250 m2/zi. Debitele ob inute sunt de 2-4 l/s/foraj pentru
denivel ri de 1-3 m.
Alimentarea freaticului din zona de lunc i terase se realizeaz din precipita ii.
Men ion m c apele freatice mai sunt acumulate, subordonat, i n depozite
deluviale i n conuri aluvionare cu importan a local .
Datorit caracteristicilor litologice i a infiltra iei eficace, acest corp de ap
subteran are un grad de protec ie global mediu (PM) sau nesatisf c tor (PU).
Corpul de ap ROSO08/Depresiunea L pu se afl n interdependen cu
corpurile de ap de suprafata aferente rurilor Lapu , Dobric i Suciu i nu are
ecosisteme terestre de importan deosebit care s fie dependente de apele
subterane.
Evaluarea st rii chimice a corpului de ap subteran ROSO08
Foraje monitorizate calitativ
n cadrul acestui corp de ap subteran , conform Manualului de Operare al
Laboratoarelor pentru anul 2011, s-au f cut determin ri fizico-chimice la dou foraje
de re ea de ordinul I: R zoare F1 i Rogoz F4.
Indicatorii care au determinat starea corpului de ap
n anul 2011 indicatorii care au determinat starea corpului de ap subteran
ROSO08/Depresiunea L pu , au fost urm torii: Azota i (NO3- ), Amoniu (NH4+),
Cloruri(Cl-), Sulfa i (SO42-), Azoti i (NO2-), Ortofosfa i solubili (PO43-).
ncadrarea corpului de ap n starea chimic
n cadrul corpului ROSO08/Depresiunea L pu , au fost monitorizate dou
foraje de re ea. Valorile medii ale determin rilor nu au nregistrat dep iri ale
standardelor de calitate i ale valorilor de prag i n consecin , conform
metodologiei de evaluare a calit ii, consider m c n anul 2011, acest corp de ap
subteran se afl n stare chimica bun , similar cu anii preceden i.

Corpul de ap subteran ROSO12 - Depresiunea Baia Mare


Descrierea general a corpului de ap
Localizare, suprafa a i tip:
Corpul de ap subteran ROSO12 este localizat n Depresiunea Baia Mare, n
depozitele cuaternare din luncile i terasele Some ului i afluen ilor s i (Lapu ul,
Brs ul, S lajul etc) i se dezvolt n conurile aluvionare i depozitele deluviale.
Suprafa a total a corpului de ap Depresiunea Baia Mare este 525 kmp.
ROSO12 este un corp de tip freatic.
Presiuni la care este supus corpul de ap cantitativ i calitativ
Impactul presiunilor antropice asupra corpurilor de ap subteran se
evalueaz pe baza rezultatelor ob inute din monitorizarea cantitativ i calitativ .
Din punct de vedere cantitativ ROSO12 nu are capt ri cu exploat ri
semnificative de ape subterane. Acest corp cuprinde forajele i izvoarele din
Depresiunea Baia Mare.
n ceea ce priveste balan a prelev ri/renc rcare nu se semnaleaz probleme
deosebite, prelev rile fiind inferioare ratei naturale de realimentare.
Astfel, resursa de ap a corpului ROSO12 a fost de 1016,04 l/s, din care s-a
exploatat un debit de 48,50 l/s, iar debitul disponibil pentru anul 2011 a fost de
967,54 l/s.

60
Din punct de vedere calitativ, n urma studiilor efectuate de c tre speciali tii
INHGA, n Depresiunea Baia Mare caracterul apelor variaz de la bicarbonatat-
calcic la sulfatat-sodic sau bicarbonatat-sodic. Majoritatea surselor au ape
bicarbonatat calcice.
Din punct de vedere al surselor antropice de poluare, n corpul ROSO12, n
jurul ora ului Baia Mare, n special, este cunoscut ca fiind o zon industrial cu
tradi ie. Aici sunt concentrate un num r considerabil de foraje de urm rire a polu rii
(ter i), acestea fiind amplasate n jurul principalelor unit i industriale. Suplimentar
Manualului de Operare al Laboratoarelor, n anul 2011 s-au primit date chimice de la
urm toarele societ i: SC Romaltyn Mining SA Baia Mare (fosta SC Transgold SA
Baia Mare-Aurul), SC Cuprom SA Bucure ti, sucursala Baia Mare (fosta RBG
Phoenix Baia Mare) i SC Romplumb SA Baia Mare. De asemenea s-au primit
analize (cu o gam redus de indicatori determina i) i de la cteva unit i de
distribu ie carburan i din judetul MM, unde se remarc o u oar nc rcare organic ,
specific domeniului de activitate.
Ca un aspect pozitiv i n anul 2011, comparativ cu anii anteriori, se remarc o
ameliorare a calit ii freaticului n zonele critice. S-au nregistrat valori crescute ale
concentra iilor la indicatorii: SO4, Cu, Cd, Ni, Zn, Pb i pH (acid) la Cuprom i Cu,
Zn i pH (acid) la Romaltyn Mining. Impurificarea freaticului are efect local, doar n
zona industrial i nu afecteaz calitatea ntregului corp de ap subteran .
Sursele poten iale punctiforme de poluare sunt reprezentate de depozitele de
de euri menajere neamenajate din zon .
n cazul corpurilor de ape subterane, n care exist surse de poluare la
suprafat , s-au f cut studii pentru o evaluare a gradului de protec ie global , prin
luarea n considera ie a doi parametri esen iali, litologia i infiltra ia eficace.
Gradul de acoperire al terenului din zona corpului de ap subteran
n cadrul corpului ROSO12/ Depresiunea Baia Mare, acoperi ul stratului
acvifer este alc tuit din argile, silturi i soluri i variaz ntre 2.0 si 4 m.
Criteriul geologic
Criteriul geologic, intervine nu numai prin vrsta depozitelor purt toare de ap ,
ci i prin caracteristicile petrografice, structurale, sau capacitatea i propriet ile lor
de a nmagazina apa.
Corpul ROSO12 este un corp de ap freatic i se dezvolt n depozitele
cuaternare (nisipuri, pietri uri, argile, silturi) din luncile i terasele Some ului i
afluen ilor s i (L pu ul, Brs ul, S lajul etc), din conurile aluvionare i din
depozitele deluviale, cu grosimi de 4 - 7 m.
Depozitele cuaternare se dispun discordant peste depozitele pannoniene din
Depresiunea Baia Mare, considerat ca un golf al Depresiunii Pannonice.
Corpul de ap subteran Depresiunea Baia Mare este de tip poros permeabil.
Criteriul hidrodinamic i hidrogeologic
n cadrul corpului ROSO12 infiltra ia eficace este cuprins ntre 31,5 - 63
mm/an. Cea mai mare parte a acviferului freatic se caracterizeaz printr-un potential
puternic, coeficien ii de filtra ie avnd valori de 50 pn la 300 m/zi i
transmisivit ile de 500 - 1500 m2/zi.
Datorit caracteristicilor litologice i a infiltra iei eficace, acest corp de ap
subteran are un grad de protec ie global de la suprafa ce poate fi caracterizat
ca mediu (M) i nesatisf c tor (PU).
Corpul de ap subteran ROSO12 (Depresiunea Baia Mare) se afl n
interdependen cu corpurile de ap de suprafa aferente rurilor Salaj, L pu ,
Arie i Asuaj.

61
Ecosistemele terestre din Depresiunea Baia Mare care sunt dependente de
apele subterane ale acestui corp de ap sunt constituite din P durea Bavna i
Arboretul de castani comestibili de la Baia Mare.

Evaluarea st rii chimice a corpului de ap ROSO12 - Depresiunea Baia


Mare
Evaluarea st rii chimice a acestui corp s-a f cut conform Metodologiei de
Evaluare a St rii chimice a corpurilor de ape Subterane.
Foraje monitorizate calitativ
n cadrul acestui corp de ap subteran , conform Manualului de Operare al
Laboratoarelor pentru anul 2011, au fost monitorizate calitativ un numar 6 foraje din
re eaua hidrogeologic na ional din care :
- 5 foraje de re ea de ordinul I: S lsig F3, Arie u de Cmpie F6, Satu Lung F1,
Coa F1 i Baia Mare F6;
- 1 foraj de re ea de ordinul II: Srbi-F rca a F1.
Indicatorii care au determinat starea corpului de ap
n anul 2011 indicatorii care au determinat starea corpului de ap subteran
ROSO12 au fost urm torii: Azota i (NO3- ), Amoniu (NH4+), Cloruri (Cl-), Sulfa i
(SO42-), Azoti i (NO2-), Ortofosfa i solubili (PO43-) i Plumb (Pb2+). S-au efectuat i
cteva determin ri de pesticide organoclorurate, dar toate valorile au fost sub
limitele de detec ie ale aparatelor.
ncadrarea corpului de ap n starea chimic
n cadrul corpului ROSO12/Depresiunea Baia Mare, nu s-au nregistrat
dep iri ale valorilor de prag i ale standardelor de calitate i n consecin , conform
metodologiei de evaluare a calit ii corpurilor de ape subterane, i n anul 2011,
corpul ROSO12 se afl n stare chimica bun .

Corpul de ap subteran ROSO14 - Zona Baia Mare


Descrierea general a corpului de ap
Localizare, suprafa a i tip:
Corpul de ap subteran ROSO14, este situat n Depresiunea Baia Mare.
Forajele hidrogeologice executate la adncimi cuprinse ntre 250 m (Ardusat,
F rca a, Ulmeni) i 350m (>omcuta Mare), au pus n evident un corp de ap
subteran sub presiune.
Suprafa a acestui corp este de 733 kmp.
Zona Baia Mare este un corp de ap subteran de adncime de tip poros
permeabil.
Presiuni la care este supus corpul de apa cantitativ i calitativ
Impactul presiunilor antropice asupra corpurilor de ap subteran se
evalueaz pe baza rezultatelor obtinute din monitorizarea cantitativ i calitativ .
Din punct de vedere cantitativ, n corpul de ap Zona Baia Mare nu exist
exploat ri semnificative de ape subterane.
n ceea ce priveste balan a prelev ri/renc rcare nu se semnaleaz probleme
deosebite, prelev rile fiind inferioare ratei naturale de realimentare.
Astfel, resursa de ap a corpului ROSO14 a fost de 235,26 l/s, din care s-a
exploatat un debit de 6,39 l/s, iar debitul disponibil pentru anul 2011 a fost de 228,87
l/s.
Din punct de vedere hidrochimic, n urma studiilor efectuate de c tre
speciali tii INHGA, apele de adncime sunt predominant bicarbonatat-sodice, avnd
pH-ul cuprins intre 6,5 (la Ulmeni) si 7,5 (la Arini ), duritatea total ntre 2,2 grade

62
germane (la Ardusat) i 16,3 grade germane (la >omcuta Mare), iar mineraliza ia
total ntre 550 mg/l (la Asuaju de Sus) i 9542,8 mg/l (la >omcuta Mare).
Din punct de vedere al surselor antropice de poluare, n corpul ROSO14,
avnd in vedere c este de adncime, nu sunt depistate surse de poluare.
n cazul corpurilor de ape subterane, n care exist surse de poluare la
suprafa , s-au f cut studii pentru o evaluare a gradului de protec ie global , prin
luarea n considera ie a doi parametri esen iali, litologia i infiltra ia eficace.
Gradul de acoperire al terenului din zona corpului de ap subteran
n cadrul corpului ROSO14/ Zona Baia Mare, stratele acoperitoare (pna la
peste 40 m), sunt reprezentate printr-o alternan de nisipuri i pietri uri, avnd
stratifica ie ncruci at , cu argile i marne compacte, benzi de nisipuri fine i resturi
de plante carbonificate.
Criteriul hidrodinamic i hidrogeologic
n cadrul corpului Zona Baia Mare, fiind un corp sub presiune, exist pana la
12 strate acvifere, n intervalul 45-326 m.
Debitele pompate au oscilat ntre 5,5 l/s (pentru o denivelare de 14,4 m) la
Ardusat i 0,3 l/s (pentru o denivelare de 15,5 m) la S c l eni. n ceea ce priveste
debitele specifice, acestea sunt n general reduse (de la 0,02 l/s/m la Asuaju de Sus
i S c la eni, pn la 0,38 l/s/m la Ardusat). Acviferul prezint un poten ial slab, cu
transmisivit i de 639,5 m2/zi.
Datorit caracteristicilor litologice i a infiltra iei eficace, acest corp de ap
subteran are un grad de protec ie global de la suprafa ce poate fi caracterizat
ca bun (PG) i foarte bun (PVG).
Corpul de ap subteran ROSO14, fiind un corp de adncime, nu se afl n
interdependen cu corpuri de ap de suprafa sau cu ecosisteme terestre.
Evaluarea st rii chimice a corpului de ap ROSO14- Zona Baia Mare
Evaluarea st rii chimice a acestui corp s-a f cut conform Metodologiei de
Evaluare a St rii chimice a corpurilor de ape Subterane.
Foraje monitorizate calitativ
n cadrul acestui corp de ap subteran conform Manualului de Operare al
Laboratoarelor pentru anul 2011, a fost monitorizat un singur foraj de re ea, de
adncime: Hideaga F1AD.
Indicatorii care au determinat starea corpului de ap
n anul 2011, indicatorii care au determinat starea corpului de ap subteran
ROSO14 au fost urm torii: Azota i (NO3- ), Amoniu (NH4+), Cloruri (Cl-), Sulfa i
(SO42-), Azoti i (NO2-), Ortofosfa i solubili (PO43-), Plumb (Pb2+) i Cd (Cd2+).
ncadrarea corpului de ap n starea chimic
n cadrul corpului ROSO14/Zona Baia Mare a fost investigat un singur foraj,
prin dou analize. Valorile medii nu au nregistrat dep iri ale standardelor de
calitate i ale valorilor de prag pentru apele subterane. Avnd n vedere ca avem
un singur foraj investigat i tinnd cont c , in anii anteriori, acest corp a fost
evaluat cu stare chimica bun , conform metodologiei de evaluare a calit ii
corpurilor de ape subterane, putem considera ca i n anul 2011, acest corp de
ap se afl n stare chimic bun .

63
3.5. Apa potabil i apa de mb iere

3.5.1. Apa potabil

Starea apei brute destinate potabiliz rii

La nivelul bazinului hidrografic Some -Tisa din arealul SGA Maramure se


monitorizeaz 7 prize de suprafa , astfel :

- priza Prim ria B iu - Izvorul Alb Negru;


- priza Remin punct de lucru Cavnic -Valea Boldu ;
- priza Prim ria Cavnic - Valea Berbincioara, Valea Alb i Valea >uior;
- priza Firiza Nod de presiune (pentru S.C. Vital Baia Mare);
- priza S.C. Vital S.A. Agen ia Baia Sprie Valea Limpedea;
- priza B l sina pentru SPAC Baia Bor a - Repedea Rotundu (fosta priz pentru
E.M. Bor a);
- priza Prim riei Ruscova Valea Bilei.

Tabel 3.5.1.1. Date sintetice privind sec iunile de potabilizare monitorizate


Tipul
Nume Debit mediu Popula ia
capt rii
Nr. sec iune de prelevat n deservit Indicatori
BH Sursa de ap conform
crt. prelevare / anul 2011 (nr. de dep i i
HG
priza (mc/zi) locuitori)
100/2001
B l sina
Priza Uzina
1 Tisa Belivaca, 817,2 1050 suprafa -
de Ap
Cisli oara
Priza
2 Tisa Ruscova 189,33 2000 suprafa -
Ruscova
Priz Uzina Izvorul Alb-
3 Some 115,068 1014 suprafa -
de Apa Negru
Berbincioara,
Priz Uzina
4 Some V. Alb , V. 380,5 2271 suprafa -
de Apa
>uior
Priza de apa
folosita doar
in scopuri
Boldu (priz menajere de
Priz Uzina
5 Some de ap trecut 41,095 catre suprafa -
de Apa
n conservare) personalul de
paza de la
CNMPN
REMIN SA
Priz
6 Some Limpedea 644,589 9150 suprafata -
Vitaspria
Priza Ac. mangan (de 2
7 Some Strmtori Firiza 45563 139000 suprafata ori cu 8%
Firiza respectiv 15%)

Indicatorii dep i i fa de categoria cerut de tehnologia standard de tratare i


n urma verific rii respect rii condi iilor pentru potabilizare prev zute de NTPA 013
Norme de calitate pe care trebuie s le ndeplineasc apele de suprafa utilizate
pentru potabilizare nu influen eaz caracteristicile de calitate corespunz toare
nivelului apei brute, existnd o concordan deplin ntre calitatea apei de suprafa
utilizate pentru potabilizare i nivelul de tratare asigurat de sta ia de tratare.

64
n urma stabilirii calit ii apei de suprafa a fost reanalizat coresponden a
dintre aceasta i tehnologia standard pe care trebuie s o asigure fiecare sta ie de
tratare. Frecven a de prelevare i analiz pentru fiecare parametru se stabile te de
c tre autorit ile na ionale competente n domeniul gospod ririi apelor n func ie de
popula ia deservit de fiecare surs i de necesit i (zilnic sau saptamanal).
Dintre principalele localit i ale jude ului, municipiul Baia Mare se alimenteaz
din surs de ap de suprafa , Cavnic din surs de suprafa i par ial din subteran,
iar Sighetu Marma iei, Vi eu de Sus, Tg. L pu , Seini, Baia Sprie i Bor a din surse
de ap subteran .
Municipiul Baia Mare este alimentat cu ap potabil din acumularea Strmtori
Firiza.
n B.H. Some Tisa exist 22 sta ii de tratare a apelor n vederea potabiliz rii,
acestea fiind urm toarele:
1. S.C. Vital S.A. Baia Mare capacitate: 930 l/s
2. S.C. Vital S.A. Baia Mare - microuzina Ferneziu capacitate: 10 l/s
3. S.C. Vital S.A. Agen ia Cavnic V. Alb : 20 l/s i V. Berbincioara+V. >uior:
20 l/s
4. S.C. Vital S.A. Agen ia Sighetu Marma iei capacitate: 300 l/s
5. S.C.Vital S.A. Agen ia Vi eu de Sus capacitate: 70 l/s
6. Consiliul Local Ruscova capacitate: 5 l/s
7. S.C. Vital S.A. Agen ia Seini capacitate: 10 l/s
8. S.C. Vital S.A. Agen ia Trgu L pu capacitate: 70 l/s
9. Prim ria B iu capacitate: 26 l/s
10. S.C. Vital S.A. Agen ia Baia Sprie capacitate: 15 l/s
11. S.P.A.C. Bor a Repedea Rodundu capacitate: 25 l/s
12. S.C. Vital S.A. Agen ia Ulmeni capacitate: 9,84 l/s
13. Consiliul Local F rca a capacitate: 7,52 l/s
14. Consiliile Locale S lsig i Grdani capacitate: 15,76 l/s
15. Consiliul Local Dragomire ti capacitate: 4,4 l/s
16. Consiliul Local Rozavlea capacitate: 3,47 l/s
17. Consiliul Local L pu - capacitate: 3,6 l/s
18. Consiliul Local Botiza capacitate: 15,0 l/s
19. Consiliul Local Asuaju de Sus capacitate: 0,41 l/s
20. Consiliul Local Rona de Jos capacitate: 8,0 l/s
21. Consiliul local >omcuta Mare capacitate: 15,58 l/s
22. Asocia ia Consiliilor locale Suciu de Sus i Gro ii Wible ului capacitate:
13,04 l/s

65
Re eaua jude ean de alimentare cu ap prezint urm toarele caracteristici:

Tabel 3.5.1.2. Re ele de alimentare cu ap (sursa S.G.A. Maramure )


Re ele de alimentare cu ap

Jude
Lungime Volum distribuit Num r localit i Popula ie
(km) (mii mc) racordat
MM 293 16630,672 BAIA MARE , com. Recea, com. 139000
(Baia Mare) Dumbr vi a, par ial T u ii de Sus,
Gro i, Berin a, Firiza, T u ii
M gher u , S c l eni, Colt u,
Coa , Copalnic M n tiur
MM 50,5 1758 Sighetu Marma iei, loc Cr ciune ti 33677
MM 13 571,869 Bor a (S.C. Vital S.A. Agen ia 6000
Bor a)
MM 32,4 440.29 Vi eu de Sus 5882
MM 9 138.885 Cavnic 2271
MM 19,8 262.55 Tg. L pu , D m cu eni, Rogoz 5000
MM 38 478,55 Baia Sprie + T u ii de Sus (par ial) 9150
+ Satu Nou de Sus
+ Chiuzbaia
MM 8,5 67,311 Seini 1020
MM 20,4 124,75 >omcuta Mare 3560
MM 13 12.8 Ardusat 1579
MM 12 42,0 B iu 1014
MM 21,300 Re ea S.C. Vital S.A. S c l eni 2000
MM 16,736 23,257 Dragomire ti 959
MM 24,5 94,8 L pu 3200
MM 40 85,254 F rca a, T maia, Srbi, Buze ti 2366
MM 32,5 109,14 Ulmeni, Arduzel, Wic u, Mn u 2700
MM 5,706 76,5 Botiza 2179
MM 5,5 69,109 Ruscova 2000
MM 16 41,19 Boiu Mare **
MM 14,65 43,712 Rozavlea **
MM 15,845 17,097 S lsig 1200
MM 12,3 sistemul de alimentare cu Ocna >ugatag Popula ie n
ap este executat, dar nu curs de
este reglementat racordare
MM 20,105 10,8 Asuaju de Sus, Asuaju de Jos **
MM 12,57 55,131 Satulung **
MM 17 19,5 Rona de Jos **
MM 12,810 79 Petrova **
MM 15 550,278 Baia Bor a, cartier Repedea, 500 ***
cartier Rotundu (SPAC Bor a
Repedea Rotundu)

66
MM 39,44 Re ea S.C. Vital S.A. Com. Recea **
Baia Mare
MM 9,394 Re ea S.C. Vital S.A. Coa **
MM 26,205 85,254 Suciu de Sus, Suciu de Jos i **
Gro ii Wible ului
MM 14,190 30,151 Remetea Chioarului, Berchez, **
Posta
MM 10,0 sistemul de alimentare cu Ieud Popula ie n
ap este executat, dar nu curs de
este reglementat racordare
MM 10,00 sistemul de alimentare cu Brsana, N ne ti **
ap este executat, dar nu
este reglementat
MM 14,8 sistemul de alimentare cu >ieu Popula ie n
ap este executat, dar nu curs de
este reglementat racordare
MM 15,63 sistemul de alimentare cu Poienile de sub Munte Popula ie n
ap este executat, dar nu curs de
este reglementat racordare
MM 19,5 sistemul de alimentare cu C line ti **
ap este executat, dar nu
este reglementat
MM 17 sistemul de alimentare cu Moisei Popula ie n
ap este executat, dar nu curs de
este reglementat racordare
MM 11,2 sistemul de alimentare cu Strmtura Popula ie n
ap este executat, dar nu curs de
este reglementat racordare
** distribu ia apei se face prin ci mele stradale
*** num rul de gospod rii racordate

Volumele de ap potabil distribuite n anul 2011 de principalul agent


economic n domeniu S.C. Vital SA Baia Mare, sunt prezentate n tabelul urm tor:

Tabel 3.5.1.3. Volume de ap asigurate de SC Vital SA Baia Mare (sursa S.C. Vital SA Baia
Mare)

Volume de ap asigurat (mii mc )


Nr.
Localitatea Agen i
crt. Popula ie Institu ii Total
economici
1. Baia Mare 5246 2853 825 8924
2. Baia Sprie 331 32 11 374
3. Seini 45 9 8 62
4. T u ii Magher u 110 55 3 168
5. Trgu L pu 195 37 27 259
6. Vi eu de Sus 263 51 35 349
7. Bor a 276 48 147 471
8. Cavnic 81 6 4 91
9. Ulmeni 65 12 3 80
10. Sighetu Marma iei 1188 142 107 1437

67
Conform datelor furnizate de Direc ia de S n tate Public Maramure , n anul
2011, n domeniul aprovizion rii cu ap potabil s-au emis 3 Notific ri pentru
proiecte de investi ii n domeniul apei potabile (>omcuta Mare, S li tea de Sus i
Mire u Mare) i 9 Autoriza ii sanitare de func ionare pentru sistemele de
aprovizionare cu ap a localit ilor Sighetu Marma iei, Recea, S li tea de Sus, B i a
(T u ii M gher u ), Satu Nou de Jos (Gro i), Ocoli (Gro i), Dumbr vi a, Berin a
(Copalnic M n tur) i >omcuta Mare.
n conformitate cu OMS 764/2005, producatorii/distribuitorii de ap potabil
din jude , att din mediul urban ct si din mediul rural au ncheiate contracte de
monitorizare de audit numai cu Laboratorul Direc iei de S n tate Public , care este
nregistrat la Ministerul Sanatatii, pentru efectuarea monitorizarii de audit i este
acreditat RENAR pentru controlul calit ii apei potabile pentru 7 determin ri
microbiologice, 22 determin ri chimice i 2 determin ri la parametrii de
radioactivitate.
Monitorizarea de control a produc torilor/distribuitorilor din mediul urban i
rural se efecueaz prin laboratoarele DSP Maramure cu excep ia celor 10 sisteme
de alimentare cu ap potabil din mediul urban aflate n administrarea SC VITAL
SA BAIA MARE - operator regional de servicii publice de alimentare cu ap i
canalizare n jude ul Maramure (municipiile Baia Mare i Sighetu Marma iei,
ora ele T u ii M gher u , Seini, Ulmeni, Baia Sprie, Cavnic, Tg. L pu , Vi eu,
Bor a) care efecueaz monitorizarea de control la Laboratorul de Ap potabil
apa innd SC VITAL SA din Baia Mare str. Colonia Topitorilor care este nregistrat
la Ministerul S n t ii ncepnd cu data de 16.12.2009, pentru efectuarea analizelor
fizico-chimice i microbiologice n cadrul monitoriz rii de control, n conformitate cu
cerin ele legisla iei sanitare.

68
Tabel 3.5.1.4. Categorii de tratament al apei potabile n sta iile deservite de SC Vital SA
Baia Mare (sursa S.C. Vital SA Baia Mare)
Nr. Localitat Categorii de tratament al apei potabile
crt. ea

1. Baia - Camer de tratare prev zut cu deversor i conducte evacuare


Mare - Gr tar des cu cur are automat tip Rotoscreen RS 29-120-5
- Gr tar cu cur are manual (rezerv )
- C min de distribu ie pentru 2 linii tratare chimic
- 2 linii tratare chimica:
- instalatie de preparare si dozare hidroxid de calciu ( siloz de var; 2 dozatoare
elicoidale, 2 bazine preparare cu compartimente de amestecare rapida / lenta, bazin
depozitare solutie pentru fiecare linie; amestecator electromecanic pentru fiecare bazin)
- instalatie preparare si dozare coagulant - FeCl3 : (rezervor cu V= 40 mc; un bazin de
amestecare rapida cu mixer electro-mecanic, pentru fiecare linie)
- instalatie preparare si dozare polielectrolit ( 1 bazin cu agitatoare rapide si 2 bazine cu
agitatoare lente; un bazin floculare pentru fiecare linie)
- 2 decantoare lamelare Multiflo 300, cate unul pentru fiecare linie chimica
- 10 filtre rapide cu strat dublu, cate 5 pentru fiecare linie chimica
- instalatie de clorinare
2. Baia - Statie de tratare cu doua compartimente: unul pentru decantare si celalalt pentru
Sprie dezinfectie si filtrare.
- Decantare si clorinare in bazinele de colectare ale apei.
3. Seini Clorinare cu solutie de clorura de var.
4. T u ii Alimentare din reteaua Baia Mare.
M gher
u
5. Trgu - Instalatie de dozare clor in rezervoarele de inmagazinare.
L pu
6. Vi eu - Statie de clorinare care cuprinde doua aparate de clorinare tip SOLVAY.
de Sus
7. Bor a - Deznisipator si statie de clorinare.
8. Sighetu - Statie de clorinare cu clor gazos
Marma i
ei
9. - statie de tratare \/alea Alba compusa dintr-un deznisipator, decantor longitudinal, 2 filtre
lente
Cavnic - statie de tratare Berbincioara (Berbincioara +Suior) compusa dintr-un decantor
longitudinal, 2 filtre lente
- decantare in bazinele de colectare si clorinare in bazinele de inmagazinare
10. Ulmeni - instalatie de dezinfectie cu clor gazos
- statie de filtre cu pat de nisip cuartos

n cadrul programelor de monitorizare de audit i de control, precum i la


solicitare, prin laboratoarele DSP Maramure din municipiul Baia Mare i Punctele
fixe ale DSP maramure din municipiul Sighetu Marma iei i ora ul Vi eu de Sus,
s-au efectuat prelev ri de probe pentru analize chimice i microbiologice, astfel:

69
Tabel 3.5.1.6. Prelev ri de probe pentru analize chimice i microbiologice
a) Nr. probe de ap pentru determin ri CHIMICE
Nr. Teritoriu- laborator Nr. total Corespunz toare Necorespunz toare
crt. probe C % NC %
1 BAIA MARE 943 605 64,15% 338 35,84%
2 Punct Fix SIGHET 108 93 86,11% 15 13,88%
3 Punct Fix VI>EU 277 87 31,40% 190 68,59%
4 TOTAL JUDEJ 1.328 785 59,11% 543 40,88%

b) Nr. probe de ap pentru determin ri BACTERIOLOGICE


Nr. Teritoriu Total probe Corespunz toare Necorespunz toare
crt. C % NC %
1 BAIA MARE 1.123 819 72,92% 304 27,07%
2 Punct Fix SIGHET 108 89 82,40% 19 17,59%
3 Punct Fix VI>EU 289 127 43,94% 162 56,05%
4 TOTAL JUDEJ 1.520 1.035 68,09% 485 31,90%

c) Total probe de ap CHIMICE +BACTERIOLOGICE


Nr. Teritoriu Total probe Corespunz toare Necorespunz toare
crt. C % NC %
1 BAIA MARE 2.066 1.424 68,92% 642 31,07%
2 Punct Fix SIGHET 216 182 84,25% 34 15,74%
3 Punct Fix VI>EU 566 214 37,80% 352 62,19%
4 TOTAL JUDEJ 2.848 1.820 63,90% 1.028 36,09%

n cursul anului 2011 din totalul probelor recoltate i analizate din sisteme
centralizate din localit i urbane i rurale, de pe teritoriul ntregului jude , un procent
de 68,09% (fa de 83,89% n 2010) au fost cu rezultate corespunz toare din punct
de vedere bacteriologic i 59,11% (fa de 68,17% n 2010) cu rezultate
corespunz toare din punct de vedere chimic.

3.5.2. Apa de mb iere

n jude ul Maramure nu exist zone naturale amenajate pentru mb iere.


Zonele naturale neamenajate, utilizate n mod tradi ional pentru mb iere, nu
dispun de amenaj ri conform legisla iei n vigoare (HG 459/2002 i HG 88/2004) i
nu sunt autorizate sanitar.
Direc ia de S n tate Public Maramure nu de ine date referitoare la calitatea
apei de pe cursurile de ap i lacurile utilizate de c tre popula ie pentru mb iere.

3.6. Apele uzate i re elele de canalizare. Tratarea apelor uzate

3.6.1. Structura apelor uzate evacuate

n anul 2011 n jude ul Maramure s-a evacuat n emisari un volum total de


29347,608 mii mc de ape uzate epurate. Din volumul total men ionat mai sus,
15265,044 mii mc sunt ape uzate or ene ti care sunt epurate n 13 sta ii de
epurare cu treapt mecanic i biologic i n 4 sta ii de epurare numai cu treapt
mecanic .

70
Volumele de ap uzat evacuate n receptorii naturali sunt urm toarele :
? B.H. SOMEL
- ape industriale: 10918,3886 mii mc
- ape menajere-or ene t: 12479,582 mii mc
? B.H. TISA
- ape industriale: 3174,1761 mii mc
- ape menajere-or ene ti: 2785,462 mii mc

Re ele de canalizare. Sta ii de epurare a apelor uzate


Caracteristicile re elelor de canalizare n jude ul Maramure sunt prezentate n
tabelul 3.6.1.1.

Tabel 3.6.1.1. Re ele de canalizare urbane i rurale (sursa S.G.A. Maramure )


Jude
Re ele de canalizare
Lungime Volum evacuat Localitatea Popula ie
(km) (mii mc) racordat
MM 200 18343,409 Baia Mare 96774
MM 48,88 2475,664 Sighetu Marma iei 23488
MM 19 536,971 Bor a 3375
n re ea S.C. Vital S.A. Baia
MM 16,2 Baia Sprie 4800
Mare
MM 19,3 249,133 Trgu L pu 3620
MM 5,63 42,115 Seini 760
MM 6,2 73,669 >omcuta Mare 660
MM 11,157 37,089 Ulmeni+Mn u 1000
MM 4,2 281,745 Cavnic 1956
MM 4,41 B iu 200
MM 20,68 420.252 Vi eu de Sus 3465
MM 19,6 10,257 S lsig+Grdani 200
MM 8,485 29,659 S c l eni+Colt u 200
MM 10,367 21,78 F rca a 1600
MM 4 94,607 SPAC Baia Bor a 700
Popula ie n curs
MM 5 nu este reglementat Ocna >ugatag
de racordare
Popula ie n curs
MM 7,6 18,654 com. L pu
de racordare
T u ii M gher u loc Popula ie n curs
MM 59,243
Nistru de racordare
Sta ia de epurare s-a finalizat Popula ie n curs
MM 14,5 Moisei
spre sfr itul anului 2011 de racordare
Sta iile de epurare s-au finalizat Popula ie n curs
MM 17,1 Ieud
spre sfr tul anului 2011 de racordare
Sta ia de epurare s-a finalizat Popula ie n curs
MM 18 Dumbr vi a
spre sfr itul anului 2011 de racordare
Sta ia de epurare s-a finalizat Popula ie n curs
MM 12,071 S li tea de Sus
spre sfr itul anului 2011 de racordare

n jude exist urm toarele sta ii de epurare a apelor uzate menajere,


majoritatea fiind construite cu trepte mecanice (M) i biologice (B), astfel:

71
Tabel 3.6.1.2. Sta ii de epurare a apelor uzate menajere existente (sursa SGA
Maramure )
Localitatea Tipul sta iei
Baia Mare M+B
Sighetu Marma iei M+B
Vi eu de Sus M+B
Trgu L pu M+B
Bor a M+B
Cavnic M
Baia Sprie M
Seini M
>omcuta Mare M+B
B iu ** M+B
*
Ulmeni M+B
S lsig+Grdani* M+B
F rca a* M+B
*
S c l eni+Colt u M+B
L pu * M+B
Ocna >ugatag* M+B
Moisei ** M+B
Ieud** M+B
Dragomire ti** M+B
Dumbr vi a** M+B
S li tea de Sus** M+B

*n aceste localit i exist sta ii de epurare a apelor uzate menajere, dar acestea
func ioneaz la capacit i reduse datorit num rului sc zut de locuitori racorda i.
** Investi ie realizat , dar nepus n func iune.

3.6.2. Substan e poluante i indicatori de poluare n apele uzate

Substan ele poluante (indicatori de calitate la care n urma analizelor de


laborator s-au constatat dep iri fa de limitele stabilite prin actele de
reglementare) apar in celor dou mari categorii de ape uzate:
a) ape uzate or ene ti la care s-au nregistrat dep iri la unii indicatori specifici
(suspensii, substan e extractibile, amoniu, azot total, fosfor total), dep iri
datorate faptului c sistemele de canalizare i epurare existente n unele
localit i nu ating parametrii proiecta i, iar alte localit i nu dispun nc de
astfel de sisteme.
b) ape de min apar innd C.N.M.P.N. Remin S.A. Baia Mare cu punctele sale
de lucru (fostele mine), care sunt rezultatul unei activit i antropice anterioare
(exploat ri miniere). Cauza principal a polu rii apelor de suprafa cu ape
de min neepurate sau insuficient epurate se datoreaz faptului c sistarea
n totalitate a activit ii de extrac ie i prelucrare a minereurilor nu a fost
nso it de execu ia sta iilor de epurare ape de min necesare. Chiar dac au
fost f cute studii de fezabilitate (Planuri de ncetare a activit ii) i proiecte
tehnice care au fost avizate din punct de vedere al gospod ririi apelor i
mediu, acestea nu au fost finalizate (nu au fost considerate prioritare, lips
fonduri). Apele de min insuficient epurate sau neepurate provenite de la
Baia Sprie, >uior, Herja, S sar, Purc re - Ilba, B i a, Galeria Tarni a, Bor a,
etc. nregistreaz dep iri la indicatorii Fe, Mn, Cu, Zn, cu diferen de
concentra ii de la o zon minier la alta.

72
3.6.3. Tendin e i priorit i n reducerea polu rii cu ape uzate

In ultima perioad nivelul de poluare al apelor uzate este n sc dere, urmare a


instal rii de echipamente de depoluare. Trebuie s men ion m i sc derea
volumului de ape uzate prin reducerea/ncetarea activit ii unor agen i economici
alt dat poluatori sau poten ial poluatori (ex. S.C. Cuprom S.A., flota iile de
preparare a minereurilor de metale neferoase Flota ia Central , Baia Sprie, S sar,
B iu , Bor a), acestea au activitatea oprit n totalitate, drept urmare au fost scoase
din aceast categorie.

3.7. Polu ri accidentale

n anul 2011 nu au avut loc polu ri accidentale cu impact semnificativ asupra


apelor de suprafa sau subterane. S-au semnalat urm toarele evenimente:

Tabel 3.7.1. Situa ia polu rilor accidentale cu impact semnificativ asupra apelor de
suprafa sau subterane n anul 2011 n jude ul Maramure
Nr Curs de ap Agent
Data Natura polu rii Observa ii / M suri
crt. afectat poluator
- substan a poluant : ape
- monitorizarea
uzate provenite din re eaua
evolu iei fenomenului
de canalizare municipal cu
i a impactului asupra
dep iri la indicatorul subst.
receptorului
extractibile.
- informarea institu iilor
- efecte: n receptor r. Iza
SC Vital SA abilitate, aplicarea
r. Iza efecte locale, f r
Baia Mare, parghiilor mec.
19.11. cod cadastral mortalitate piscicol i
1 Sectia Sighetul economic specific
2011 I.1.2. folosin e afectate n aval.
Marma iei, domeniului
hm. 795-797 -analize receptor r. Iza aval
jud. Maramure - supravegherea
sta ie epurare:
ac iunilor ntreprinse la
pH=7,203, S.E.=32mg/l;
sursa de poluare
CCO Mn=1,28 mg/l;
pentru
Amoniu=3,75 mg/l;
limitarea/stoparea
Fenoli=,0,05 mg/l;
efectelor negative.
Rez. Fix=516 mg/l
2 15.08. pr. Chechisel, UAC Europe - evacuare accidental de - monitorizarea
2011 cod cadastral SRL, ulei hidrauluic, evolu iei calit ii
II.1.64 Dumbravi a, - analize receptor: receptorului,
Jud. pH=8,71, - montarea de
Maramure CCO Cr=32,0mg/l; materiale absorbante
S.E.,20 mg SE/l, n canalizarea intern
Efecte: iriza ii slabe de p.p. UAC+baraj din saci de
pe o banda de 2 m l ime i nisip pe canal pluvial,
cca 10 m lungime, impact - oprirea instala iei
local fara efecte asupra pn la realizarea unui
biocenozei acvatice sistem desiguran
pentru
prentmpinarea
repet rii
evenimentului.
- aplicarea prevederilor
mec. economic
specific

73
3.8. Managementul durabil al resurselor de ap

3.8.1. Presiuni semnificative asupra resurselor de ap din jude ul


Maramure

La nivelul jude ului Maramure problema major privind presiunile o constituie


nchiderea perimetrelor miniere. Acestea atrag dup sine lucr ri de investi ii mari
care trebuie s includ i sta ii de epurare a apelor uzate, n special a apelor de
min , inclusiv gospod rirea corespunz toare a n molurilor rezultate. Preciz m c n
iazurile de decantare a sterilelor de flota ie mpreun cu apele de min epurarea pe
ansamblu a fost satisf c toare atta timp ct flota iile au func ionat f r ntrerupere.
Este necesar finan area ntr-un ritm sus inut pentru finalizarea lucr rilor de
nchidere ecologizare a iazurilor de decantare sterile de flota ie precum i a
realiz rii sta iilor de epurare ape de min ; la nivelul jude ului Maramure la acest
or se epureaz aproximativ 35 40 % din apele de min evacuate.
O alt problem o constituie depozitarea necontrolat a de eurilor rurale, n
special PET-urile i ambalaje de plastic la nivelul tuturor localit ilor, care afecteaz
apele de suprafa prin antrenarea acestora. Ca m sur consider m c ar fi
necesar s se ac ioneze asupra cauzelor i nu asupra efectelor. Pentru aceasta
propunem cointeresarea economic a colect rii acestor de euri i revalorificarea
acestora prin reciclare.
Tot n zonele rurale n ultimul timp s-a remarcat faptul c locuitorii i-au f cut
surse proprii i instala ii interioare de ap , f r a se racorda la un sistem centralizat
de canalizare (n multe localit i acesta este n curs de execu ie sau nu exist ),
astfel c apa uzat de tip menajer este deversat n cursurile de ap din zon sau
an uri, crescnd astfel pericolul contamin rii apelor de suprafa sau subterane.
O ac iune nefavorabil privind gospod rirea durabil a resurselor de ap o
constitue defri rile zonelor mp durite ntr-un ritm haotic i necontrolat f r
replantarea suprafa elor desp durite, afectnd semnificativ circuitul apei n natur .
Existen a obiectivelor n zonele de protec ie sanitar neconforme cu legisla ia
n vigoare.

3.8.2. Strategii i ac iuni privind managementul durabil al resurselor de


ap

Principalele startegii i ac iuni privind managementul durabil al resurselor de


ap n jude ul Maramure sunt:
- mbun t irea exploat rii i ntre inerii sta iilor de epurare existente;
- retehnologizarea sta iilor de epurare;
- reconsiderarea epur rii apelor de min , precum i a modului de
gestionare a n molurilor rezultate din procesele de epurare;
- finalizarea lucr rilor la amenajarea Runcu pentru a se putea realiza
debitele minime pe Firiza i S sar necesare procesului de dilu ie a
substan elor poluante;
- reautorizarea folosin elor de ap acolo unde acestea sunt expirate cu
reactualizarea planurilor de etapizare dac este cazul;
- instituirea zonelor de protec ie sanitar cu regim sever, de restric ii i
hidtrogeologic pentru toate capt rile de ap folosite n scopul prelev rii
de ap n scop potabil;

74
- realizarea de noi sta ii de epurare, re ele de canalizare i punerea celor
construite n func iune la parametrii proiecta i;
- promovarea unor proiecte privind reciclarea ntr-o mai mare m sur a
materialelor recuperabile (hrtie, sticl , mase plastice, metale, etc.);
- finalizarea ct mai urgent a proiectului privind Sistemul de management
integrat al de eurilor din jude ul Maramure .

75