Sunteți pe pagina 1din 1

Pedologie-subiecte

1.Pedologia ca stiinta
2.Metode de cercetare in pedologie
3.Functiile solului
4.Conceptul de sol
5.Procese de dezagregare
6. Procese de alterare
7.Factorii care det. Alterarea
8. Dispersia si dizolvarea
9. Procese de oxidare
10. Procese de reducere
11.Constituentii minerali ai solului
12.Constituentii organici ai solului
13. Compozitia chimica si biochima a materiei organice. Rolul lor in procesul de
humificare.
14.formarea humusului
15. Fractiunile humice
16. Raportul carbon-azot
17. indicele de azot
18. Raportul acizi humici si acizi fulvici
19. tipuri de humus
20.Importanta humusului in sol
21.Compozitia granulometrica
22.Fractiuni granulo,etrice
23.Clasele texturale
24.Variatia texturii pe profilul de sol
25.Importanta texturii solului
26.Desitatea si densitatea aparenta
27. Coloizii solului
28. Capacitatea de schimb cationic
29.Suma cationilor bazici schimbabili
30.Gradul de saturatie in cationic bazici schimbabili
31. Structura solului
32.Tipuri morfologice de structura
33.Formarea structurii solului
34. Medode de refacere a structurii solului
35. Procese pedogenetice
36. Orizonturile pedogenetice