Sunteți pe pagina 1din 1

RAPORT

PRIVIND PRACTICA DE INITIERE


Subsemnatul Lesnic Maxim Alexandr, student al Facultatii de Drept si Stiinte
Sociale, Universitatea de Stat Alecu Russo din Balti, anul IV, grupa DR42R,
Specialitatea Drept, am realizat practica de initiere in perioada 06 februarie 2017 19
februarie 2017 la Biroul Notarial Mircea Nichiforeac Balti.

Pe parcursul practicii am dobindit cunostinte privind modul de organizare a activitatii


notariale, statutul notarului public si procedura de intocmire a a ctelor notariale.

In ceea ce priveste procedura actelor notariale, acestea se realizeaza la cerere.


Inscrisurile referitoare la actele notariale se redacteaza potrivit vointei partilor si in
conditiile prevazute de lege. Asistand la indrumarile notarului public am constatat
ca acesta are obligatia de a stabili identitatea, domiciuliul si capacitatea partilor, in afara
cazurilor in care se solicita
dare de data certa, intocmire de copii legalizate sau acordarea de consultatii notariale.
Consultatiile date de notarul public sunt scrise sau verbale si se dau persoanelor fizice
sau juridice, la solicitare sau pe baza de contract cu durata determinata. Notarul public
are obligatia sa desluseasca raporturile reale dintre parti cu privire la actul pe care
vor sa-l incheie, sa verifice daca scopul pe care-l urmaresc este in conformitate cu
legea si sa le aduca la cunostinta efectele lui juridice.