Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educa iei i Cercetrii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2007


Proba scris la MATEMATIC
PROBA D/F
Varianta .089
Proba D. Programa M2. Filiera tehnologic: profil: Servicii, toate specializrile, profil Resurse naturale i protec ia mediului,
toate specializrile
Proba F. Programa M2.Filiera teoretic:profil Uman, specializarea tiin e sociale;Filiera voca ional:profil Militar,
specializarea tiin e sociale
NOT .Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.Timp de lucru efectiv 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolv ri complete
SUBIECTUL I ( 20p )
(4p) a) S se calculeze aria triunghiului ABC, cu A(2, 1) , B(4, 3) , C (0, 4) .

(4p) b) S se calculeze num rul 4 cos
2
.
3
(4p) c) S se determine m, n R astfel nct punctele A(0, 3) i B(5, 0) s apar in dreptei de
ecua ie y = mx + n .
(4p) d) S se calculeze partea real a num rului complex (1 i )2 .
(2p) e) S se calculeze aria unui dreptunghi cu lungimea 4 i cu l imea 3.

(2p) f) S se determine ecua ia dreptei care trece prin punctul A(2, 3) i este paralel cu axa Ox.

SUBIECTUL II ( 30p )
1.
(3p) a) S se afle cte numere de dou cifre distincte se pot forma cu elementele mul imii
{1, 2, 3 } .
(3p) b) S se calculeze C52 .

(3p) c) S se calculeze 5 0 0 din 20.

(3p) d) S se calculeze probabilitatea ca un element n al mul imii {1, 2, 3, 4, 5} s verifice


rela ia n!< 5 .
(3p) e) S se calculeze determinantul matricei A =
1 2
2 3 .

2. Se consider func ia f : R R , f ( x) = e x .
x

(3p) a) S se calculeze f (0) .


(3p) b) S se calculeze f ( x) , x R .
1
(3p) c) S se calculeze

0
f ( x) dx .

(3p) d) S se rezolve ecua ia f ( x) = 0 , x R .

(3p) e) S se arate c f ( x) 1 , x R .

Proba D. Programa M2. Filiera tehnologic: profil: Servicii, toate specializrile, profil Resurse naturale i protec ia mediului,
toate specializrile
1 tiin e sociale;Filiera voca ional:profil Militar,
Proba F. Programa M2.Filiera teoretic:profil Uman, specializarea
specializarea tiin e sociale
Varianta 089
Ministerul Educa iei i Cercetrii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare
SUBIECTUL III ( 20p )
1 0 1 0
n mul imea M 2 (R ) , se consider matricele I 2 = , A = i legea de
0 1 2 1
compozi ie X Y = X + Y 2I 2 , X , Y M 2 (R ) .
(4p) a) S se calculeze A2 .

(4p) b) S se calculeze A A .

(4p) c) S se arate c X Y = Y X , X , Y M 2 (R ) .

(2p) d) S se arate c ( X Y ) Z = X (Y Z ) , X , Y , Z M 2 (R ) .

(2p) e) S se arate c X (2 I 2 ) = X , X M 2 (R ) .

(2p) f) Utiliznd metoda induc iei matematice , s se arate c


X 1 X 2 ... X n = ( X1 + X 2 + ... + X n ) 2(n 1)I 2 , n N , n 2 ,

X1, X 2 , ..., X n M 2 (R) .


(2p) g) S se arate c legea "" determin o structur de grup pe mul imea M 2 (R ) .

SUBIECTUL IV ( 20p )
Se consider irul de func ii ( f n )nN , f n : ( 1, ) R , cu f 0 ( x) = ln( x + 1)

i f n+1 ( x) = f n ( x) , n N * , x ( 1, ) .

(4p) a) S se calculeze f 0 (0) .

(4p) b) S se determine f1 ( x) , x ( 1, ) .

(4p) c) S se arate c x = 0 este solu ie a ecua iei f 0 ( x) = x .

(2p) d) S se arate c f 0 ( x) x , x ( 1, ) .

e) Utiliznd metoda induc iei matematice , s se arate c f n ( x) =


( 1)n1 (n 1)! , n N* ,
(2p) (1 + x )n
x ( 1, ) .
1

(2p) f) S se calculeze 0 f n+1 ( x) dx .

n 1 f n (1)
(2p) g) S se calculeze lim 1 2 + 3 4 + ... + ( 1)
f (1) f (1) f (1)
.
n
1! 2! 3! (n 1)!

Proba D. Programa M2. Filiera tehnologic: profil: Servicii, toate specializrile, profil Resurse naturale i protec ia mediului,
toate specializrile
2 tiin e sociale;Filiera voca ional:profil Militar,
Proba F. Programa M2.Filiera teoretic:profil Uman, specializarea
specializarea tiin e sociale
Varianta 089