Sunteți pe pagina 1din 539

PARTEA NTI

CAPITOLUL 1

S a b r i n a L o n g w o r t h se o p r i s e n fata m a g a z i n u l u i d e
tichitti Quo Fu d e p e s t r a d a Tian Jin"i se g n d e a d a c
c u m p e r e j o c u l d e a h s c u l p t a t n figuri stranii d e j a d
u l a m p a d e b r o n z in f o r m d e d r a g o n . Le-ar fi putut
m p r a p e a m n d o u , dar n c n u v z u s e ce se mai
s e a n m a g a z i n . D a c ar c u m p r a t o t ce-i trece prin
p n c u r s u l unei cltorii d e d o u sptmni prin China,
\r n t o a r c e a c a s s r a c .
Cnd o s v i n S t e p h a n i e o s se c o n s u l t e cu ea.
ate v a c u m p r a l a m p a p e n t r u S t e p h a n i e . D a c ar
;a-o m c a r a c u m s-i c u m p e r e i ea c e v a !
Din m a g a z i n u l s l a b luminat, d o m n u l S u G u a n g o ur-
irea p e d o a m n a d i n A m e r i c a , uluit d e f r u m u s e e a ei.
imnul S u , artist i vnztor d e o b i e c t e d e art, i f c u s e
jdiile n A m e r i c a i f u s e s e ndrgostit d e o fat O J prul
)nd c u care a f c u t d r a g o s t e i care l-a nvat s a p r e -
)ze att f r u m u s e e a o c c i d e n t a l , ct i pe c e a oriental,
ir n i c i o d a t d o m n u l Su n u v z u s e o femeie att d e f r u -
)as c u m era c e a care privea n vitrin. Prul ei, d e un
scat-nchis, a v e a strluciri d e b r o n z i d e aur n lumina
ip-amiezei trzii i era prins n c o c lejer la s p a t e c u un
p t e n e d e email ncrustat c u aur. Pe ovalul delicat al
ei, ochii i erau d e un albastru ntunecat, deprtai, iar
ra g e n e r o a s , uor arcuit n j o s spre coluri, i d d e a
aer vulnerabil. U r m r i n d - o c u privirea, d o m n u l Su simi
>rnirea d e a-i oferi ajutor. Ce brbat, se ntreba el, care
privi aceast gur frumoas, n u ar simi acelai imbold?
Nu era nalt, c o n s t a t el, dar avea 6 inut d e regin,
igil i g r a i o a s , p e f u n d a l u l mulimii d e o a m e n i care
ntorceau a c a s pe j o s s a u c u bicicleta, d u c n d c u ei
ii vii s a u rae p e n t r u m a s a d e sear s a u purtndu-i
mprturile "n c r u c i o a r e artizanale. Femeia i privea
cnd n c n d , dar cel mai mult s t u d i a o b i e c t e l e din
vitrin. i, dintre t o a t o , i c o n c o n l m n o prlvlroa a s u p r a a
d o u dintre cele mai f r u m o a s o . D o m n u l Su no hotr s o
invite n u n t r u i s s c o a t d i n cullllo cloollo obiectele
p r e i o a s e p e c a r e le arta n u m a i color cnro p u t e a u s le
a p r e c i e z e . Z m b i n d c u g n d u l la c o o a co von s u r m e z e ,
p o r n i s p r e u . Brusc, s-a oprit mut d o ulmlro n faa a
c e e a c e v e d e a n vitrina s a : f e m e i a po caro o a d m i r a s e
e r a a c u m n d u b l u exemplar.
S e m n a u perfect u n a c u alta, pn la rochiile d e m
t a s e p e c a r e d o m n u l S u le-a r e c u n o s c u t c a p r o v e n i n d
d i n t r - u n m a g a z i n c a r e s e afla n u d e p a r t e d e al s u .
O d a t intrate, a u ezitat u n m o m e n t , ateptnd c a ochii
s li s e o b i n u i a s c c u t r e c e r e a d e la lumina strlucitoare
a s o a r e l u i d e afar la semintunericul lumnrilor i al l m
pilor c u g a z . D o m n u l S u a naintat i s-a nclinat.
- Bine ai venit. Pot s v o f e r u n ceai?
Prima dintre cele d o u f e m e i , care o c o n d u s e s e p e
coalalt n u n t r u , i-a ntins mna.
- D o m n u l S u ? Snt S a b r i n a L o n g w o r t h . V - a m scris c
v r o a u s fac u n e l e c u m p r t u r i p e n t r u Ambassadors, ga-
lorla m o a d o art d i n L o n d r a . ,
Lady L o n g w o r t h ! V a t e p t a m . N u m a i c , n loc d e
u n a , v d a c u m c sntei d o u ! Ea a rs.
- S o r a m e a , S t e p h a n i e A n d e r s e n , din A m e r i c a .
- A m e r i c a ! a e x c l a m a t d o m n u l S u c u u n aer ncntat.
A m s t u d i a t n A m e r i c a la Institutul d e Art d i n C h i c a g o .
D o a m n a A n d e r s e n privi s p r e s o r a ei i s p u s e : .
- C e mic-i l u m e a ! Se ntoarse a p o i s p r e d o m n u l S u :
L o c u i e s c e x a c t la n o r d d e C h i c a g o , n oraul E v a n s t o n .
- O, a m f o s t a c o l o | i a m vizitat universitatea. V r o g
poftii s luai u n c e a i !
D o m n u l S u era fascinat d e frumuseile strlucitoare
ale a c e s t o r f e m e i c a r e i l u m i n a u m a g a z i n u l c u m nici o
l u m n a r o n u ar fi putut s o fanA F r u m u s o j i iclontice, v o c i
irionlico, jonr.o yi mrifilnlomn, c u o u y n m A Incantaie p e
r n i o n u o p u l n n I d n n l l f l m O u m p u l n m i rtfl fio u n a d i n
A m n r l c n , Ini conlnllfl d o In I n n d m , cnd n m l n d o u vor-
h o n u M I u n v n y r e u n i n u i o p o n n ? I ' m l m h l l cft a u fost
IMIIH ntn IM I t i m p , I m l f l i l d o m n u l Nu gl In t i m p ce se
m j l l r i In | I I I I I I mnunl d o r n n l v o i h l n i ii|o d o n p i n oxcursia
In ( hlnn ni d n n p i o ivuu ln|lllti dd MCIJHUIil d n u h l e c t e d e
7

art c a r e o s p o n s o r i z a s e r .
- Poftii, lady L o n g w o r t h , zise el, oferindu-i o c e a c
de ceai. *
Ea a izbucnit n rs i s-a uitat s p r e s o r a ei. Stnjenit,
d o m n u l S u privi d e la u n a la alta.
- A m greit, zise el nclinndu-se. D o a m n A n d e r s e n ,
v r o g s m iertai.
Ea a zmbit.
- N u ai d e c e s te s c u z i . Strinii ne c o n f u n d a d e s e a .
i, n d r e p t n d u - i privirea s p r e s o r a ei, f c u prezentrile:
g o s p o d i n a d i n E v a n s t o n i lady d i n L o n d r a .
D o m n u l S u n u a neles, dar a rsuflat uurat. Nu s-au
simit jignite. A reluat c o n v e r s a i a i d u p ce au but
cteva ceti d e ceai le-a artat c o m o r i l e cele mai dragi
inimii lui.
Lady L o n g w o r t h , c o n s t a t d o m n u l S u a d m i r a i i , trata
o b i e c t e l e d e art c u mult veneraie i le a p r e c i a c a un
b u n c u n o s c t o r . i, d u p c u m a ' d e s c o p e r i t , era i u n
A

p r i c e p u t n e g o c i a t o r . i d d e a n m o d intuitiv s e a m a cnd
el ridica ct p u t e a d e mult preurile n limita stabilit d e
g u v e r n i n u p i e r d e a v r e m e a cnd era v o r b a s c u m p e r e
s a u s t r e a c la u r m t o a r e a pies.
- S a b r i n a , privete! D o a m n a A n d e r s e n n g e n u n c h e a
s e n faa coleciei lui d e figurine m a g i c e i r s u c e a n
mini delicatele piese. A m s c u m p r u n a p e n t r u Penny i
Cliff, zise ea. N u , mai bine, p e n t r u linitea c a s e i , a m s
cumpr dou.
M a n e v r n d c u d e g e t e abile a b a c u l s u d o m n u l Su a
ntocmit nota de plat pentru cumprturile fcute de
lady S a b r i n a L o n g w o r t h , inclusiv j o c u l d e a h din j a d i
l a m p a d e b r o n z d i n vitrin, plus cheltuielile d e t r a n s p o r t la
L o n d r a . A p o i a luat d i n c a s e t a s a m a g i c o figurin d e
filde i i-a ntins-o d o a m n e i A n d e r s e n .
- C u c o m p l i m e n t e l e mele. Vzndu-i privirea s u r p r i n s ,
d o m n u l S u c o n t i n u : Ai admirat-o i ai p u s - o n a p o i cnd
v - a m s p u s ct c o s t . V r o g s o primii. Ai fcut c u m
prturi p e n t r u copiii d u m n e a v o a s t r . V a r o g , a dori c a
a c e a s t f i g u r i n s fie n u m a i p e n t r u d u m n e a v o a s t r .
Ea a zmbit c u atta ncntare, nct d o m n u l S u a oftat la
.gndul c n u mai era tnr. S-a nclinat, le-a inut u a larg
d e s c h i s n timp ce ele i mulumeau i le-a privit pn cnd
8

a u d i s p r u t d u p u n colt, p e s t r a d a n g u s t , s i n u o a s .
- C u m ne n t o a r c e m a c u m la hotel? a ntrebat Ste
p h a n i e . A v e a n brae l a m p a d e b r o n z , iar S a b r i n a j o c u l
d e a h , nencredintnd nici u n a d i n preioasele piese c o m
paniei d e t r a n s p o r t u r i maritime.
- N u a m nici c e a mai m i c idee, i-a r s p u n s S a b r i n a
bine dispus. C r e d e a m c o s-mi amintesc c u m a m ajuns
\ a i c i , dar strzile a s t e a snt mai ngrozitoare dect labirintul
d i n T r e v e s t o n . A s t a o s ne nvee c u m s s c p m d e
s u b s u p r a v e g h e r e a g h i d u l u i c a s a ne p l i m b m s i n g u r e
prin S h a n g h a i . T r e b u i e s n t r e b m pe cineva.
S t e p h a n i e a s c o s d i n cutia ei figurina d e filde pe care
i-o d d u s e d o m n u l S u i i-o art Sabrinei n t r e b i n d - o :
- Ai v z u t m i n u n i a asta?
S a b r i n a i-a d a t s ' i n j o c u l d e a h i s-a oprit p e n t r u
a s t u d i a delicata pies. Era f c u t d i n zeci d e figuri fine
s c u l p t a t e c u m u l t imaginaie, mpletite n a a fel, nct s
f o r m e z e u n c u b c u laturile ajurate. La atingerea d e g e t u l u i
u n a dintre piese s-a micat.
- Se d e s f a c ! a exclamat ncntat.
- Mi-e t e a m s ncerc, zise S t e p h a n i e . N-a mai reui
s-l refac. Dar n u este m i n u n a t ? D o a m n e l e d e la curte,
toate ngemnate.
- Inteligent d o m n u l S u , nu-i aa, s ne s p u n n felul
sta c n o i , m p r e u n , sntem o s i n g u r p e r s o a n . U n d e
crezi c ne aflm?
Lng ele a oprit u n biciclist care le-a ntrebat ntr-o
e n g l e z ngrijit d a c le p o a t e fi d e v r e u n f o l o s .
- A m p i e r d u t hotelul Heping, zise Sabrina.
- Pierdut? A, d a , n u reuii s gsii d r u m u l spre hotel.
Este ntr-adevr ncurcat. D a c m vei u r m a , * a m s v
s c o t la N a n j i n g R o a d East.
- n C h i n a t o a t l u m e a v o r b e t e englezete? l-a n
trebat Stephanie.
- n v m la c o a l , a r s p u n s el natural i a c o n t i n u a t
s ruleze ncet, astfel nct ele s-l p o a t urma.
- N u ai c u m p r a t nimic p e n t r u Garth, zise d e o d a t
Sabrina.
- P r o b a b i l c a m s c u m p r . i-am s p u s , n m o m e n t u l
d e fa n u a m o dispoziie prea g e n e r o a s n ce-l pri
v e t e . O r i c u m , mai a v e m o s p t m n . O...!
- Ce este?
- N u m a i o s i n g u r s p t m n . A a d e p u i n ! nainte s
v i n , d o u s p t m n i mi se p r e a u o venicie. A c u m n u m
m a i satur. Vreau... Sabrina, i-ai dorit v r e o d a t s poi s
dispari pentru o vreme?
- n ultimul t i m p mi d o r e s c lucrul- sta c a m o d a t p e
zi. Dar ce-mi d o r e s c d e fapt este s f u g d e mine i, ori
u n d e m-a d u c e , tot e u snt.
- Da, t o c m a i asta a m vrut s s p u n i e u . n t o t d e a u n a
tii c e v r e a u s s p u n .
Biciclistul t o c m a i d d e a colul uitndu-se n a p o i s se
a s i g u r e c ele l u r m e a z .
- Poate c C h i n a este cel mai deprtat loc u n d e p u
t e m d i s p r e a , zise S a b r i n a .
- A t u n c i p o a t e c a m s rmn aici, v o r b i S t e p h a n i e
v i s t o a r e . i n t r - a d e v r s d i s p a r , cel p u i n p e n t r u o
v r e m e . S t e p h a n i e A n d e r s e n n u mai exist. i voi s p u n e
d o m n u l u i S u c snt lady L o n g w o r t h , c mai rmn cteva
s p t m n i i, p e n t r u c snt cel mai b u n client al s u , v a fi
ncntat s m ajute. A s t a d a c n u ai nimic m p o t r i v s
d i s p a r t e m p o r a r s u b n u m e l e i titlul t u .
- A b s o l u t nimic. Dar d a c ai d e g n d s fii lady L o n g
w o r t h , i-a fi r e c u n o s c t o a r e d a c te-ai n t o a r c e la L o n
d r a i ai rezolva p r o b l e m e l e n locul m e u .
- N u m a i d a c t u te d u c i la E v a n s t o n i le rezolvi p e
ale m e l e .
A u n c e p u t s rd.
- N-ar fi o p c l e a l stranic? zise S a b r i n a i n acel
m o m e n t biciclistul se ntoarse din n o u s p r e ele artndu-le
c u u n g e s t larg:
r N a n j i n g R o a d East.
nainte s-i p o a t m u l u m i , d i s p r u s e , nghiit d e s u
tele d e bicicliti, a u t o m o b i l e i pietoni care u m p l e a u stra
d a larga. S t e p h a n i e m e r g e a ncet, privind fr s v a d
vitrinele m a g a z i n e l o r .
- Ar fi c a o p o v e s t e , zise e a . S t r i e s c v i a a t a
m i n u n a t ! S i n g u r a p r o b l e m ar fi c u m s m d e s c u r c c u
milionarul t u brazilian.
S a b r i n a o privi.
- Iar e u c u m s m d e s c u r c c u soul t u .
- O, n u ; n u , n u e cazul. De cele mai multe ori Garth
10

d o a r m e n b i r o u . N u a m mai fcut d r a g o s t e d e mult


v r e m e . A a c n u vei a v e a d e l o c p r o b l e m e c u el.
A u d e v e n i t t c u t e n t i m p ce t r e c e a u pe lng o librrie
i se n d r e p t a u s p r e m a g a z i n u l c u flori artificiale. S t e p h a
nie s-a oprit c u privirea aintit spre petalele i frunzele
d i n hrtie i m t a s e f r u m o s c o l o r a t e .
- Crezi c a m p u t e a s o f a c e m ? Pariez c d a . N u
p e n t r u m u l t v r e m e , firete, dar... a m putea-o f a c e .
S a b r i n a i-a ntlnit privirea n vitrina c e reflecta b u c h e
tele irizate roii i roz i a dat a p r o b a t o r din c a p .
- P r o b a b i l c d a . Pentru cteva zile. i a rs. Adu-i
a m i n t e , a t u n c i , la A t e n a , c n d tu...
- N e - a m p u t e a privi p e noi nsene d e d e p a r t e , dintr-o
alt viat i a m ti c e a m vrea s f a c e m , ei bine, vreau s
s p u n c a ti ce-mi d o r e s c e u s fac; t u tii n t o t d e a u n a
c u exactitate...
- N u chiar, dar tii i t u asta.
- Ei b i n e , a t u n c i a m n d o u a m avea prilejul s ne
gndim...
- A, aici erai! G h i d u l , care t o c m a i ieea c u u n g r u p d e
excursioniti d i n a p r o p i e r e , a n c e p u t s le d o j e n e a s c
p e n t r u c p l e c a s e r d e c a p u l lor.
- O s v o r b i m mai trziu d e s p r e asta, a a p u c a t s
s p u n S t e p h a n i e nainte d e a fi luate p e s u s i d u s e la
hotel p e n t r u a c i n a i a urmri un s p e c t a c o l a c r o b a t i c d e
patru ore.
Dar n u m a i n d u p - a m i a z a u r m t o a r e a u m a i avut pri
lejul s stea d e v o r b . S t e p h a n i e voia s v a d i restul
vitrinelor d e p e ^ J a n j i n g R o a d East.
- M-am t o t gndit la c e - a m vorbit, zise ea. T u nu?
A s e a r e r a m prea o b o s i t c a s mai v o r b e s c , dar m-am
gndit la tot, iar n d i m i n e a a asta nu a m avut altceva n
cap.
- tiu, a r s p u n s Sabrina. De ieri, ideea nu-i mai p
rsea gndurile. Este u n a din acele idei n e b u n e t i d e care
n u s c a p i a a uor, zise ea.
- Nu chiar att d e nebuneasc. Sabrina, vorbesc serios.
- N u ar rezolva nimic... zise Sabrina privind-o.
- De u n d e s t i m ? Important este s f u g i m d e c e e a
c e sntem a c u m .
A u r m a s t c u t e . S a b r i n a s i m e a c u m sngele i c u r g e
11

m a i r e p e d e p r i n v e n e . S t e p h a n i e tia n t o t d e a u n a s
l o v e a s c d r e p t la i n t : s f u g i m " . . .
- i p u t e m s o f a c e m , a c o n t i n u a t S t e p h a n i e . tim
att d e multe u n a d e s p r e cealalt! A m vorbit atta d e s p r e
vieile n o a s t r e i g n d i m n acelai m o d . . .
"Aa era. i tiau a m n d o u acest lucru; n t o t d e a u n a o
fceau.
- T o t u l ar fi n o u f a m p u t e a gndi altfel d e s p r e noi
nsene... A c u m cuvintele se r o s t o g o l e a u d e la sine. N u
poi s faci asta c n d trieti o viat care nu-i las t i m p s
gndeti. i ai s p u s d e attea ori c i-ar p l c e a s d u c i
viata m e a , care este att d e diferit d e a ta... A s c u l t , ce
t r e b u i e s faci n p r i m a s p t m n d u p ce te ntorci
acas?
- N u p r e a multe. Ideea prinsese, iar gndurile Sabrinei
z b u r a u d e p a r t e . N u mi-am p r o g r a m a t nimic p e n t r u c ar
t r e b u i s m o d i h n e s c puin d u p cltoria n China. N u
a m nimic care s t r e b u i a s c f c u t neaprat. Ambassa-
dors p o a t e s mai rmn nchis n c o s p t m n .
- i nici la m i n e a c a s n u snt prea multe d e fcut,
zise r e p e d e S t e p h a n i e . Penny i Cliff a u viata lor. Poti s
telefonezi la b i r o u i s s p u i c nu te simi bine, dezinterie
oriental s a u a a ceva. Toti tiu c a m fost n C h i n a ; a
trebuit s o b i n o a p r o b a r e s p e c i a l p e n t r u a lipsi d o u
s p t m n i . O h , dar vei fi nevoit s gteti p e n t r u t o a t
lumea din cas.
- S a b r i n a rse. Ochii i s t r l u c e a u .
- Snt o b u c t r e a s b u n . C u m crezi c m h r n e s c
c n d lipsete d o a m n a Thirtkell? .
- O r i c u m , t o t n u - i d a u s e a m a c e b a g n g u r , a
A

supralicitat S t e p h a n i e . n t o t d e a u n a snt foarte grbii s


a j u n g n c u t o t u l alt parte. A p r o a p e t o t t i m p u l eti d e
fapt s i n g u r .
S-au oprit n fata m a g a z i n u l u i d e d e c u p a j e d i n hrtie
u n d e n vitrin erau e x p u s e flori c o m p l i c a t e , d r a g o n i , br-
c u e i s u t e d e alte fpturi zmislite d e imaginaie. Sabri
n a s i m e a c u m nluntrul ei crete o e m o i e familiar, c u m
o i n v a d e a z , p r e g t i n d - o p e n t r u a f a c e saltul. De attea
A

ori simise a c e s t lucru n trecut! n c d e cnd era c o p i l :


c h e m a r e a p r o v o c r i i , b u c u r i a d e a ndrzni, e m o i a vic
toriei, s-i a d u n e forele p r e g t i n d u - s e s f a c saltul.
12

- S fii altcineya, m u r m u r ea.


- S trieti o alt via, o p t i i Stephanie. O a v e n
tur, Sabrina!
i a u zmbit, revenindu-le n m e m o r i e lucruri petrecute
c u d o u z e c i d e ani n u r m . A v e a u u n s p r e z e c e ani, i
aminti S a b r i n a i triau la A t e n a . Prima lor mare aventur.
Continuau s mearg.
- O s p t m n , zise S t e p h a n i e . Doar o incredibil s p
tmn!
- S-ar putea s devii din n o u lacom, zise Sabrina uor.
- La fel i t u .
C u u n b l o c nainte d e a a j u n g e la hotelul u n d e l o c u
iau, n fata m a g a z i n u l u i d e prjituri f patiserie Shanghai,
N i c h o l a s * B l a c k f o r d a p r o a p e c s-a ciocnit d e ele ncer-
c n d s nainteze c u braele pline d e p a c h e t e c u foetaje i
prjituri. Zmbi c u u n aer vinovat.
- Se p a r e c este g r e u s ii regim cnd eti d e p a r t e
d e c a s . Ar fi trebuit s o iau p e A m e l i a c u mine. Iar t u ,
S a b r i n a , s m ii d i n scurt, a a c u m fceai cnd lucrai n
m a g a z i n u l m e u i mi s u p r a v e g h e a i obiceiurile p r o a s t e .
S a u eti S t e p h a n i e ? tii, mi-e ruine s r e c u n o s c i v
a s i g u r c n u este v i n a nici uneia dintre v o i , dar, S a b r i n a -
S t e p h a n i e , ntr-adevr n u v p o t d e o s e b i !
S a b r i n a i S t e p h a n i e s-au uitat u n a la alta peste c a p u l
c h e l i faa s t r l u c i n d d e sntate ale lui Nicholas Black-
f o r d . Strinii le c o n f u n d a u a d e s e a , dar Nicholas o c u n o
t e a p e S a b r i n a d e z e c e a n i ! C u ochii n care l u c e a u lumini
j u c u e , e a a f c u t o p l e c c i u n e n faa lui S t e p h a n i e .
- Lady Longworth,*zise ea c u v o c e clar, bine ai venit
la S h a n g h a i !
S t e p h a n i e i-a ntins mna ajutnd-o s se ndrepte.
- D o a m n A n d e r s e n , ct d e fericit snt c m aflu aici!

CAPITOLUL 2

Erau ntr-o p e r m a n e n t m u t a r e dintr-un loc n altul.


A b i a s e s t a b i l e a u ntr-o c a s , aranjau m o b i l a i-i p u n e a u
l u c r u r i l e n d u l a p u r i i d e o d a t , ct ai clipi d i n o c h i ,
servitorii i n c e p e a u s m p a c h e t e z e totul din n o u n cutii
13

d e c a r t o n p e n t r u a p l e c a s p r e u n alt ora, c u o alt l i m b


i o alt c o a l plin d e strini. T o t u l a n c e p u t cnd n u
a v e a u dect d o i a n i : N o r v e g i a , S u e d i a , Portugalia, S p a n i a ,
iar a c u m s e m u t a u d i n n o u .
- O, n u , deja? a e x c l a m a t S a b r i n a cnd s-au ntors d e
la o r a d e clrie i a u gsit-o p e m a m a ei mpSchetnd
ntr-un p l e d u n v a s fragil. De-bia n e - a m instalat aici!
- A c u m d o i ani, i-a r s p u n s m a m a . Iar tata, m p r e u n
c u m i n e , v - a m s p u s n primvar c n luna a u g u s t ur
m e a z s ne m u t m la A t e n a .
- N u v r e a u s m e r g la A t e n a , a n c e p u t s se vi
c r e a s c S t e p h a n i e . mi place M a d r i d u l , mi plac prietenii
p e c a r e mi i-am fcut. i v o m avea cel mai b u n profesor
din coal!
- O s v facei n o i prieteni la A t e n a , i-a explicat
m a m a c a l m . Iar c o a l a a m e r i c a n d e a c o l o trebuie s
a i b p r o f e s o r i foarte b u n i . C a s n u mai v o r b i m d e A t e n a ,
c a r e este plin d e lucruri m i n u n a t e .
- A t e n a este plin d e ruine, b o m b n i Sabrina.
- Pe care le v o m vizita, i s p u s e m a m a aeznd v a z a
a m b a l a t ntr-o c u t i e d e c a r t o n i n d e s n d n jurul ei g h e
A

m o t o a c e d e ziare. mi pare ru, fetelor, tiu c n u v


place, dar nici n o u . Numai c sntem nevoii* s o
facem...
- Lui tati i p l a c e , zise S a b r i n a c u ncptnare. De
fiecare d a t c n d ne m u t m , el se umfl tot mai mult n
p e n e i d e v i n e t o t mai important.
- D e s t u l , S a b r i n a , o r e p e z i m a i c - s a t i o s . Urcai
a m n d o u i sortati-v hainele i crile. tii c u m s b
facei.
- Avem destul practic, b o m b n i Sabrina ctre
S t e p h a n i e p e c n d u r c a u scrile.
De fapt, n c e p u s e deja s fie n e r b d t o a r e s v a d
A t e n a , dar n u ar fi r e c u n o s c u t lucrul sta p e n t r u c Ste
p h a n i e era att d e nefericit. S t e p h a n i e v o i a s rmn n
a c e e a i c a s , la aceeai c o a l i c u acelai g r u p d e
prieteni ani i ani d e zile; nu-i p l c e a cnd lucrurile se
s c h i m b a u n p e r m a n e n n jurul ei.
Dar chiar d a c S a b r i n a n u s p u n e a nimic, S t e p h a n i e
tia c e s i m e a ; ele tiau a p r o a p e n t o t d e a u n a ce gndete
cealalt.
s
14

- i mie mi p l a c e t o t c e este n o u , zise S t e p h a n i e


a r u n c n d p u l o v e r e l e p e pat. Dar n-ar fi m i n u n a t c a m c a r
o v r e m e s a v e m i noi u n c m i n adevrat?
- N u tiu, p e n t r u c n i c i o d a t nu a m avut u n u l , a
r s p u n s ^ S a b r i n a sincer.
Se g i n d e a c locuinele nchiriate n u au fost p r e a rele;
m a m a , c a u n a d e v r a t m a g i c i a n , le f c e a f r u m o a s e i
c o n f o r t a b i l e i curnd a b i a dac-i mai a m i n t e a u d e c a s a
p r e c e d e n t . i exact a a s-a ntmplat i cnd s-au m u t a t
la A t e n a , n a u g u s t : ntr-o c a s alb, c u d o u etaje, care
s t r l u c e a n s o a r e , c u g r d i n i c a m e r e separate p e n t r u
S a b r i n a i S t e p h a n i e . M a m a le-a aranjat c a m e r e l e c u
m o b i l i c o v o a r e l e lor, p u n n d fiecare lucru exact la locul
potrivit. A p o i , n t i m p ce tatl lor s-a d u s la a m b a s a d
p e n t r u a f a c e c u n o t i n c u p e r s o n a l u l i a se instala n
n o u l b i r o u , ele trei a u fcut, ntr-o limuzin, turul A t e n e i i
al mprejurimilor.
n t i m p c e s t r b t e a u o r a u l , a c e s t a se furia prin
ferestrele a u t o m o b i l u l u i , iar S a b r i n a se nfiora g n d i n d u - s e
la c e a v e a d e vzut. Totul era a c o l o , ateptnd s fie
d e s c o p e r i t : mirosuri c i u d a t e , priveliti i s u n e t e ; cuvinte
noi d e nvat i cntece n o i , poveti p o p u l a r e c e le v o r fi
s p u s e d e servitorii p e care m a m a lor i v a a n g a j a , prieteni
n o i c u c a r e s h o i n r e a s c prin m a g a z i n e . A r d e a d e
nerbdare.
Dar nefericirea care se citea p e faa l u i S t e p h a n i e a
f c u t - o s n u s c o a t o v o r b i s-i p i a r d d i n interes.
Atta s-a foit i attea mofturi a f c u t la c i n n p r i m a lor
s p t m n la A t e n a , d e altfel c a i S t e p h a n i e , nct tatl lor
a lsat c u z g o m o t furoglia j o s z i c n d :
- Destul! Laura, c r e d e a m c ai vorbit c u ele!
- A m fcut-o, G o r d o n , de cteva ori, a rspuns
maic-sa.
:
- Evident, n u n m s u r suficient, a zis el i s a ntors
s p r e ele.
- O s ne i n o p r e d i c , i-a optit S a b r i n a lui Ste
phanie.
- A m s v explic n c o d a t , a n c e p u t G o r d o n .
D e p a r t a m e n t u l d e stat p r o c e d e a z la o rotaie a m e m
brilor serviciului d i p l o m a t i c trecndu-i ntr-un p o s t n o u la
fiecare d o i ani. Nu p u n e m noi s u b semnul ntrebrii
15

a c e a s t politic, e clar?
- Este s t u p i d , s-a repezit Sabrina. n t o t d e a u n a o iei
d e la n c e p u t i a p o i n u poti s-i faci t r e a b a c a lumea.
- - N u p o t sa c r e d , a s p u s tatl ei sec, c o fat d e
u n s p r e z e c e ani este n m s u r s califice Departamentul
d e stat al S.U.A. d r e p t s t u p i d " . Sau s s p u n c tatl ei
n u p o a t e s-i n d e p l i n e a s c b i n e t r e a b a d e care s e
o c u p . i-am mai s p u s i nainte c a c e a s t rotaie are
menirea s ne mpiedice s devenim prea implicai
p e r s o n a l n treburile altor ri. Loialitatea noastr trebuie
s s e manifeste n m o d f u n d a m e n t a l fat d e Statele Unite.
Privea c u seriozitate la S a b r i n a i S t e p h a n i e . A p u t e a s
a d a u g c este bine i p e n t r u v o i . Altfel c u m ai fi putut s
c u n o a t e i attea Jri?
- V r e f s s p u i , v o r b i S a b r i n a t o t att d e serioas c a i
tatl lor, c este bine p e n t r u cariera ta, aa nct a m face
m a i bine s s p u n e m c este bine i p e n t r u noi.
- S a b r i n a ! a a p o s t r o f a t - o Laura tintuind-o c u privirea
pn c n d S a b r i n a a lsat ochii n j o s .
- mi pare ru, i-a cerut e a s c u z e .
- V o r b e t e - m i d e s p r e n o u a t a c p a l . i t u , S t e p h a
nie. N u mai facei p e bosumflatele, zise Laura, ridicnd
paharul cu vin.
n t i m p c e S a b r i n a v o r b e a asculttoare d e s p r e p r o
fesorii d e m a t e m a t i c i tiine naturale, iar S t e p h a n i e
e n u m e r a crile p e care vor trebui s le citeasc la lite
ratur i la istorie, Laura le u r m r e a ncruntat. Erau tot
mai g r e u d e stpnit. Era mndr d e ele, fetele ei att d e
pline d e via, att d e entuziaste, d e j a f r u m o a s e i c u
replici inteligente, dar d e prea multe ori erau att d e i m
p e r t i n e n t e i d e s e c r e t o a s e , unindu-i forele n strdania
lor d e a fi i n d e p e n d e n t e ! N u avea nici o idee c u m ar fi
fost mai bine s se poarte c u ele.
P r o b l e m a e r a c L u r a n u a v e a t i m p . T i m p u l ei
a p a r i n e a carierei d i p l o m a t i c e a lui G o r d o n Hartwell. Cnd
s-au cstorit, a f c u t n tain legmnt s-l m p i n g n
s u s i s-l ajute pn cnd v a deveni a m b a s a d o r , p o a t e
chiar secretar d e stat, iar n toi anii care a u urmat nimic
n u a o p r i t - o s realizeze ce* i-a p r o p u s , nici m c a r
naterea neprevzut a gemenelor!
Era partenerul lui G o r d o n , inndu-i locul la ntlniri i
16

recepii c n d el era p r e a o c u p a t s a u prea plictisit c a s


particfpe, fiind alturi d e el s e a r d e sear la dineuri inti
m e i b a n c h e t e , n t u r n e e p e n t r u senatori americani i
ntreinndu-se c u o a m e n i i d e afaceri, s a u stnd c u el n
b i r o u c n d g n d e a c u v o c e tare c u m s rezolve o p r o
blem.
A v e a n e v o i e d e ea. Cndva, d e m u l t , f u s e s e s r a c i
a n o n i m , u n p r o f e s o r d e istorie la u n mic c o l e g i u d i n
M i n e . Ea i-a a d u s f r u m u s e e a i clasa ei, care a u c o n t r i
buit la prestigiul lui, p r e c u m i averea i rafinamentul,
care l-au f c u t s s e s i m t n largul s u n p r e z e n t a celor
b o g a i i p u t e r n i c i . Chiar i a c u m , cnd a v e a t o a t e cali
tile u n u i d i p l o m a t rafinat i i c r e a s e propria-i reputaie
d e expert n a c o r d u r i politice i culturale e u r o p e n e , c o n
t i n u a s a i b n e v o i e d e ea. Mai a v e a u d e strbtut n c o
cale l u n g i tia c e a v a a v e a grij c a nimic s nu-i
opreasc.
De altfel n i m i c n u a m p i e d i c a t - o v r e o d a t p e Laura s
realizeze c e e a c e i-a p u s n minte. Ea a dirijat cariera lui
G o r d o n , viaa lor n o m a d prin E u r o p a , viaa s o c i a l i
e d u c a i a f e t e l o r e i . L a u r a s-a c o n c e n t r a t a s u p r a lui
G o r d o i v dar n t o t d e a u n a s-a asigurat c a nite servitori
c o m p e t e n i s s e ngrijeasc d e S a b r i n a i S t e p h a n i e i,
ori d e cte ori a putut, i-a rupt cteva ceasuri p e n t r u a se
o c u p a p e r s o n a l d e creterea lor.
De la n c e p u t e a a insistat c fetele t r e b u i a u s fie
c r e s c u t e c a individualiti s e p a r a t e . De c e t r e b u i a u s fie
c a b o a b e l e ntr-o pstaie n u m a i p e n t r u c erau g e m e n e
identice? A a c d o r m i t o a r e l e lor erau mobilate n stiluri
d i f e r i t e , p e n t r u a le a j u t a s - i d e z v o l t a t e i n t e r e s e
separate.
i n c o d a t Laura a realizat c e i-a dorit: fetele ei
e r a u diferite. D u p p r e r e a ei, S a b r i n a s e m n a mai mult
c u ea, d o r n i c n t o t d e a u n a s nfrunte n e c u n o s c u t u l , n
t i m p c e S t e p h a n i e s e m n a c u G o r d o n : mai c a l m i mai
c i r c u m s p e c t . i G o r d o n i d d u s e s e a m a d e lucrul sta
i, d e i n u i p e t r e c e a p r e a mult v r e m e c u ele, c n d o
f c e a , S t e p h a n i e era c e a care s e b u c u r a d e mai mult
atenie d i n p a r t e a lui, n t i m p ce S a b r i n a i privea c u o c h i
n t u n e c a i i triti.
Dar fetele n u erau att d e diferite p e ct i-ar fi plcut
17

m a m e i lor s c r e a d . Nici m c a r ea n u p u t e a s n e g e c
m i n i l e lor c o l a b o r a u a d e s e a n t r - u n m o d uluitor, iar
legtura instinctiv dintre ele era att d e puternic, nct
tia c n i m e n i n u ar fi putut s-o r u p d a c ele nu v o i a u .
Dar t o a t e astea f c e a u c a neastmprul lor s fie i
mai g r e u d e inut n fru: erau d o u a d o l e s c e n t e , n u una,
care-i d o r e a u mai m u l t i n d e p e n d e n t .
- De c e n u p u t e m s cutreierm oraul s i n g u r e ? a
ntrebat S a b r i n a . N u a m vzut a p r o a p e nimic.
- Dar ai f c u t vizite instructive c u c o a l a , i zise Laura
periindu-i la m a s a d e t o a l e t prul, care a r u n c a n o g l i n
d strluciri roietice.
- h, s-a strmbat Sabrina. A m vzut t o a t e statuile i
bisericile posibile, dar d e u n a n ntreg nu a m ntlnit nici
m c a r o s i n g u r p e r s o a n vie a d e v r a t , c u excepia
celor d e la c o a l , iar a c o l o toi snt a m e r i c a n i ! Las-he
s f a c e m o m i c p l i m b a r e . Doar n jurul a m b a s a d e i . Noi
n-avem v o i e s f a c e m nimic!
- N u , a s p u s G o r d o n , aranjndu-i p a p i o n u l n o g l i n d a
tripl. P l e c a u la u n d i n e u la palatul regelui.
- De c e n u ? s e repezi Sabrina.
- S a b r i n a , c o b o a r t o n u l , i s e a d r e s tios G o r d o n .
- De c e n u , tati? zise i S t e p h a n i e , d i n spatele lui.
- Pentru c exist pericole, i-a r s p u n s el nfoindu-i
prul c u d e g e t e l e . Pentru fete tinere i n special p e n t r u
d o u f e t e d i n A m e r i c a al c r o r t a t e s t e m e m b r u al
ambasadei.
- C e fel d e pericole? a insistat Sabrina. M a m a iese
s i n g u r ; i e a este fat i ea are legtur c u tine. i ea
oste n pericol? De c e n u p u t e m . . .
- S a b r i n a ! a a d m o n e s t a t - o G o r d o n d i n n o u . Dac-i
s p u n c exist pericole, trebuie s m crezi p e cuvnt. Pot
s t r e c c u v e d e r e a refuzul premierului Greciei d e a m
c r e d e p e cuvnt ntr-o p r o b l e m , dar n u voi tolera acest
lucru fiicei mele.
- Bine, dar c e . p u t e m face aici, n jur? c o n t i n u
S a b r i n a i g n o r n d faptul c S t e p h a n i e i p u s e s e mna n
s e m n d e avertisment pe braul ei. V o i plecai i ne lsai
a c a s c u servitorii, v d u c e i s vedei A t e n a , s ntlnii
o a m e n i , s v distrai... Oricine p o a t e s fie c u v o i , n u m a i
noi n u !
18

- Dar ne p e t r e c e m o parte d i n t i m p m p r e u n , zise


Laura prinzndu-i pieptenii n pr.
- Ba n u ! i z b u c n i Sabrina. De cele mai multe ori asta
s e ntmpl c n d ne prezini u n o r btrni venii din A m e r i c a !
nainte c a Laura s p o a t f a c e v r e u n gest d e mnie,
S t e p h a n i e i distrase atenia:
- Majoritatea t i m p u l u f eti c u tata s a u la c u m p r t u r i .
Iar t a t a are n t o t d e a u n a d e lucru. Alte familii nu snt aa.
Ele i p e t r e c w e e k e n d - u r i l e m p r e u n , m n n c m p r e u n
i au o familie adevrat.
- S i n g u r a familie pe care o a v e m sntem noi d o u , a
p u s p u n c t u l p e i Sabrina. S t e p h a n i e i e u , noi sntem
ntreaga n o a s t r familie!
- T c e i ! A m n d o u ! U m p l n d u - i p i p a , G o r d o n le
v o r b e a imaginilor lor reflectate n o g l i n d . Unele profesii
r e c l a m c o o p e r a r e a ntregii familii. Lucrm p e n t r u ara
n o a s t r . Ar n s e m n a s fim egoiti d a c ne-am gndi n
p r i m u l rnd la n o i .
- T u te gndeti c u m s fii p r o m o v a t , a izbucnit S a
brina, ieind d i n raza vizual a tatlui ei.
- T u n u tii nimic d e s p r e c e e a ce g n d e s c eu i nu voi
c o m e n t a d e s p r e asta aici s a u o r i u n d e altundeva. Este
limpede?
S a b r i n a a ntlnit privirea tatlui ei.
- D a c ai v o r b i ruilor aa c u m vorbii c u n o i , a m
avea rzboi! *
Laura a n c e p u t s rd. G o r d o n a s c p a t din mn
p u n g a c u t u t u n , iar S a b r i n a privea c u m firicelele d e t u t u n
se m p r t i a u c a nije viermiori p e tot c o v o r u l .
- Prsete c a m e r a , i-a p o r u n c i t G o r d o n . .
- Un minut, G o r d o n .
Laura s-a ridicat, nalt i s u p e r b n r o c h i a ei d e m
t a s e n e a g r c u . iraguri lungi d e perle albe. Sabrina o ura
p e n t r u c era att d e f r u m o a s i d e distant i n acelai
t i m p d o r e a s se c u i b r e a s c n braele ei i s fie mn-
giat. Dar s i n g u r a p e r s o a n care o mngia v r e o d a t era
S t e p h a n i e . S a b r i n a se ntreba d a c prinii ei se mngiau
i se s r u t a u v r e o d a t . Probabil c nu. i-ar fi ifonat
f r u m o a s e l e lor haine. Dar maic-sa o surprinse b r u s c :
- Fetele a u nevoie d e mai m u l t atenie, a zis ea. A m
d e g n d s le iau n cteva din expediiile p e care le fac
19

dup cumprturi.
- O...! a e x c l a m a t S t e p h a n i e .
- C r e d c n u este bine, a s p u s G o r d o n d n d d e z a
probator din cap.
- G o r d o n , c o n t i n u Laura t r g n d adnc aer n prept,
eu f a c t o t c e pot. tiu c n u a p r o b i locurile n care m e r g ,
dar te asigur c snt s i m p l e cartiere muncitoreti, n u c u i
buri d e teroriti. i le frecventez p e n t r u c a c o l o g s e s c
cele mai f r u m o a s e lucruri d e c u m p r a t .
- C e teroriti? a srit Sabrina.
- N u este nici u n terorist, i-a r s p u n s G o r d o n e x a s
perat, dar n acelai m o m e n t s-a uitat la c e a s , iar S a b r i n a
a neles imediat c el i-a pierdut orice interes n ce le
privete, la-le d a c insiti, dar f o l o s e t e limuzina.
- Firete! zise Laura, n c h e i n d u - i pelerina d e m t a s e .
Mergem?
Expediiile d u p c u m p r t u r i a u n c e p u t n ziua u r m
toare, d u p t e r m i n a r e a colii. Urmrite d e copiii d i n car
tier, c a r e le s p u n e a u cele trei f r u m o a s e a m e r i c a n c e " , au
Intrat c u t n d o b i e c t e d e art n magazine,~n piee i chiar
In c a s e particulare. Laura n u m e a asta h o b b y - u l ei, dar d e
m u l t v r e m e d e v e n i s e o a d e v r a t p a s i u n e . Studia n b i
blioteci, v o r b e a c u custozii d e m u z e e , participa la licitaii
si i u r m r e a p e restauratorii d e m o b i l i o p e r e d e art fn
t i m p c e l u c r a u . De-a l u n g u l anilor casele lor nchiriate
d e v e n i s e r a d e v r a t e expoziii p e n t r u c u m p r t u r i l e ei:
o b i e c t e d i n l e m n lustruit i m o z a i c u r i , sculpturi i picturi,
sticlrie i esturi dintre cele mai fine. n m o m e n t u l n
care a n c e p u t s le ia c u ea p e S a b r i n a i S t e p h a n i e ,
L a u r a e r a d e j a u n b u n c u n o s c t o r i e x p e r t n n e
g o c i e r e , avnd n t o t d e a u n a ultimul cuvnt n l u m e a ei n
care G o r d o n n u v e n e a niciodat.
D e v e n i s e d e a s e m e n e a consilier p e n t r u prieteni i
p e n t r u c e r c u l internaional care avea legturi sociale c u
d i p l o m a i i . Ei a p e l a u la e a att d e d e s , nct d a c n u ar fi
(ost s o i a lui G o r d o n Hartwell ar fi putut a v e a o alt via,
a ei p r o p r i e . Dar Laura i u b e a strlucitoarea via s o c i a l
pe c a r e i-o oferea G o r d o n , a a nct i-a cultivat a m b e l e
p a s i u n i , transmindu-le fetelor ei.
La u n s p r e z e c e a n i , S a b r i n a i S t e p h a n i e a u devenit
p e n t r u p r i m a d a t prietene c u m a m a lor. m p r e a u c u e a
20

l u m e a ei particular, v o r b e a u limbajul ei/particular. Ea i


d e z v l u i a t o a t e c u n o t i n e l e , iar ele le a b s o r b e a u avide,
c a i c u m ar fi fost d r a g o s t e .
T o a t e trei s c o t o c e a u prin mici m a g a z i n e n t u n e c o a s e ,
u n d e n coluri s t t e a u btrnii la taclale, iar praful le ne
c a , a u vizitat c a s e u n d e amilii ntregi se a d u n a u p e n t r u a
le arta c o v o a r e i picturi pe care le aveau d e generaii.
Dar cel mai bine s-au simit n pieele n aer liber, u n d e
iruri ntregi d e t a r a b e erau nesate d e c o v o a r e , tapiserii,
v a s e , chiar i m o b i l , iar n faa fiecreia cineva care stri
g a mbietor: C u m p r a i cutare l u c r u ! C u m p r a i d e aici!
Este u n chilipir!" S a b r i n a i S t e p h a n i e ar fi vrut s c u m
p e r e t o t u l , dar m a m a lor f c e a fr mil distincia ntre fals
i autentic, fr s i n s e a m a d e protestele Vnztorilor
c a r e s e a t e p t a u c a americanii s fie uor d e nelat.
Laura i n e a t o t u l s u b c o n t r o l , a b s o l u t s i g u r d e sine, iar
S a b r i n a i S t e p h a n i e b u r m r e a u c u ochii plini d e ncn-
t a r e : era o alt f e m e i e dect c e a p e care o c u n o t e a u
a c a s , u n d e era soia lui G o r d o n . *
De a s e m e n e a d u p - a m i e z e se b u c u r a u d o a r o d a t
s a u d e d o u ori p e s p t m n , iar s p r e primvar, Sa
b r i n a i d o r e a c u a r d o a r e s v a d mai mult din A t e n a .
- Hai s n t r e b m d a c astzi p u t e m s f a c e m
c u m p r t u r i ntr-un l o c n o u , zise e a ntr-o zi p e cnd se
u r c a u n limuzina a m b a s a d e i d u p orele d e c o a l . T h e o ,
o f e r u l , le-a v o r b i t uitndu-se prin o g l i n d a retrovizoare:
- Nici u n fel d e c u m p r t u r i astzi, d o m n i o a r . M a m a
d u m n e a v o a s t r mi-a s p u s s v d u c la a m b a s a d .
- O, n u ! s-a s u p r a t S t e p h a n i e , iar S a b r i n a i-a trntit
necjit crile p e b a n c h e t .
- P r o b a b i l c tati vrea s ne arate iar cuiva. Ei bine, o
s v a d el. A m d e g n d s-mi s c o t dinii n afar, c a la
iepure.
- Iar e u o s m uit c r u c i , s r i S t e p h a n i e l u m i n n -
d u - s e toat.
Strmbndu-se g r o t e s c , Sabrina i d u s e u m r u l pn
a p r o a p e d e u r e c h e . Uitndu-se c r u c i S t e p h a n i e a s c o s
A

l i m b a i a n c e p u t s-i ling brbia. Ii s t u d i a u reciproc


figurile d e m o n i c e i i-l n c h i p u i a u p e tatl lor, nalt i
e l e g a n t m b r c a t , s p u n n d vizitatorilor s i s i m a n d i c o i :
V r o g s facei c u n o t i n c u fiicele m e l e " , aruncndu-se
21

pe b a n c h e t a d i n s p a t e ntr-un a c c e s d e rs.
- Ei d r c i e , m o r m i T h e o , ce-or mai fi p u n n d la cale?
Dar a f o s t prins ntr-un a m b u t e i a j p r o v o c a t d e u n a c c i d e n t
d e a u t o m o b i l n f a t ' i n c e p u s se v i c r e a s c : O s
stm aici o o r ! zise el i ridic minile a neputin.
S a b r i n a i S t e p h a n i e s-au uitat u n a la alta, c u aceeai
Idee n e b u n e a s c , m i n u n a t . Fiecare a d e s c h i s ncet por
tiera d e p e partea ei, a p o i le-au trntit c u putere i au
luat-o la f u g n j o s u l strzii, a s c u n z n d u - s e d u p colturi i
l o v i n d u - s e d e trectori. T h e o , micndu-se g r e o i i stri-
gndu-le p e n u m e , r m a s e d e p a r t e , n u r m .
- A m f c u t - o , o h , a m f c u t - o ! zise S a b r i n a . A c u m
p u t e m s cutreierm s i n g u r e . Se s i m j e a u o a r , d e p a r c
plutea. O h , S t e p h a n i e , nu-i m i n u n a t ?
- M i n u n a t , i-a r s p u n s S t e p h a n i e c a u n e c o u .
Mn-n m n a u cutreierat m a g a z i n e i piee a g l o m e
rate, a u mncat b a c l a v a lipicioas c u m p r a t d e la un
vnztor a m b u l a n t , a u citit c u v o c e tare t o a t e inscripiile n
l i m b a g r e a c p e n t r u a-i exersa v o c a b u l a r u l i s-au oprit
n faa d u g h e n e l o r mcelarilor pentru a asculta fascinate
uieratul g r o a z n i c al aerului care ieea din plmnii d e
oaie p u i la prjit n uleiul ncins. n cele d i n u r m S a b r i n a
s-a uitat la c e a s i a oftat.
- Ei bine, a trecut deja o j u m t a t e d e or. A m f a c e mai
bine s ne n t o a r c e m nainte s plece T h e o .
Dar nici n u a u a p u c a t s se ntoarc i a u auzit stri
gte i t r o p i t d e c i z m e , iar S t e p h a n i e a nepenit cnd o
piatr s-a izbit d e cldire trecnd razant pe lng c a p u l ei.
- Teroritii! a exclamat Sabrina. Uitndu-se n jur' a
nfcat-o p e S t e p h a n i e d e mn i a tras-o d u p ea
c o b o r n d c a o f u r t u n cteva trepte ce d u c e a u s p r e o u
m a s i v , n t r e d e s c h i s . S-au strecurat n u n t r u , t r g n d
p u t e r n i c u a d u p ele. D u p soarele d e afar, c a m e r a era
n t u n e c o a s i le-a trebuit o v r e m e c a s-i d e a s e a m a c
ntr-un col e d e a u g h e m u i i trei c o p i i . Cnd S a b r i n a s-a
a p r o p i a t , cel mai mic a n c e p u t s plng.
n t o r c n d u - s e s p r e cel mai mare dintre c o p i i , u n biat
slbu, a p r o a p e d e vrsta lor, c u o c h i luminoi i o claie
d o pr cre, S a b r i n a i-a s p u s n grecete:
- P u t e m s r m n e m i noi puin aici? Afar n s t r a d
so bat nite o a m e n i .
22

Biatul a n c e p u t s v o r b e a s c r e p e d e n g r e c e t e c u
fetita mai m r i c i c d e lng el. S a b r i n a i S t e p h a n i e se
uitau u n a la alta n e a j u t o r a t e : v o r b e a u prea r e p e d e c a s-i
p o a t u r m r i . Dar c n d biatul s-a uitat s p r e ele, i-au
r e c u n o s c u t privirea intens; l v z u s e r d e multe ori. El a
zmbit larg artnd c u m n a d e la u n a la alta.
- Parc ai privi ntr-o o g l i n d , a s p u s rar n g r e c e t e i
toi a u n c e p u t s rd.
* Din s t r a d s e a u z e a u z g o m o t e i v o c i d e brbai stri-
g n d unul la altul. Un m i r o s neptor a p t r u n s n c a m e r .
S a b r i n a i S t e p h a n i e se i n e a u strns d e mn. T c e a u ,
a s c u l t n d . Le u s t u r a nasul d i n c a u z a mirosului. D e o d a t
a u auzit m p u c t u r i .
Biatul a srit i a m p i n s cele d o u fetie ntr-un fel d e
p a t aflat n col, a c o p e r i n d u - l e c u o ptur. A v e a o privire
ncruntat, n c e r c n d s p a r c u r a j o s . Cnd S t e p h a n i e a
ntrebat n o a p t ce s f a c ele, copilul le-a artat ua.
S a b r i n a s-a nfuriat.
- tii d o a r c n u p u t e m s p l e c m a c u m , zise e a n
g r e c e t e . m p u c t u r i l e se a u z e a u tot mai tare. Snt t e r o
riti.
- E s t e r z b o i p e n t r u i n d e p e n d e n , i zise sfidtor
biatul. S a b r i n a p r e a n c u r c a t , iar e f a ridicat d i n . u m e r i
la atta i g n o r a n .
S a b r i n a s e n d r e p t s p r e o fereastr nalt, se u r c pe
o cutie c a s p r i v e a s c afar, dar biatul s-a repezit i a
tras-o j o s . Ea a czut. S t e p h a n i e a n c e p u t s plng, dar
S a b r i n a s-a ridicat z i c n d :
- A r e dreptate?, M p o a t e v e d e a cineva. N u v o i a m s
tiu dect d e u n d e vine mirosul sta.
- A u t o m o b i l e arse, a s p u s biatul.
- Arse...? De c e s a r d a u t o m o b i l e ?
- Pentru a b l o c a strada, a m u r m u r a t el. A m e r i c a n c e
proaste!
- De u n d e tii c sntem a m e r i c a n c e ? l-a ntrebat Sa
brina.
Biatul a ridicat minile ntr-un gest d e disperare i
a p o i a u auzit z g o m o t d e ui trntite n s u s u l i n josul
strzii.
- T r e b u i e s ne a s c u n d e m ! a s p u s S t e p h a n i e ngro
zit. N u t r e b u i e s ne g s e a s c !
23

- U n d e s ne d u c e m ? l-a ntrebat Sabrina speriat p e


biat. T e r o g , nu ar fi trebuit s fim aici. Ai p u t e a s ai
n e c a z u r i d a c n e g s e s c . Mai e s t e v r e o c a m e r p e
undeva?
El a ezitat, a p o i le-a artat patul. L-au tras ntr-o parte
i d e d e s u b t a u vzut u n c h e p e n g . Biatul l-a ridicat, iar
Sabrina,- respirnd adnc, a a l u n e c a t prin d e s c h i z t u r n -
tinznd o mn d u p S t e p h a n i e c a s o urmeze. C h e p e n
gul a fost lsat d e a s u p r a c a p u l u i lor i au* auzit scrtitul
patului p e p o d e a n t i m p c e biatul l t r g e a la loc.
Era att d e ntuneric, nct nu se p u t e a u v e d e a u n a pe
cealalt s a u ce este n jurul lor. Aerul era u m e d i plutea
u n m i r o s g r e u . O pivni, se gndi Sabrina, dar plafonul
ora p r e a j o s : l loveau c u c a p u l d a c n c e r c a u s se ridice
n picioare. La u a c a m e r e i d e d e a s u p r a s- au auzit c i o c -
nituri i ele au nepenit, chircite n ntunericul u m e d . Sa
brina i nfipse unghiile n mna lui S t e p h a n i e . C u mna
liber, ea c u t a n fat i n s p a t e un loc u n d e s-ar fi putut
aeza. A simit la pipit mizeria ntrit d e pe p o d e a i
a p o i a dat peste c e v a ce p r e a a fi un s a c c u cartofi. De
aici p r o v e n e a izul d e p u t r e d : se aflau ntr-o c a m e r d e
legume.
S-au aezat a m n d o u , c u braele u n a n jurul celei
lalte i c u c a p e t e l e a p r o p i a t e . La* civa centimetri d e a
s u p r a c a p e t e l o r lor se a u z e a u b o c n i t d e cizme i v o c i
a s p r e care p u n e a u ntrebri repezi. Sabrina a auzit
cuvntul a r m e " i p e biat r s p u n z n d n u " . A p o i sertare
trase i a r u n c a t p e p o d e a .
S t e p h a n i e a fost c u p r i n s d e u n tremurat, simind c
co s u f o c . S a b r i n a a strns-o mai tare n brae o p t i n d u - i
la u r e c h e :
- Ai r b d a r e . Or s plece repede. i n e - m strns. i a
nchis o c h i i ; era mai puin nfricotor dect s nu poi
v e d e a nimic n jur.
- Mi-e ru d e la s t o m a c , a optit Stephanie. Sabrina a
cltinat d i n c a p ; i ei i era. Mirosul d e l e g u m e p u t r e d e i
p t r u n s e s e n nri i-i simea gustul pe gt n j o s . O f c e a
nft se s u f o c e . i-a n g r o p a t nasul n j a c h e t i a inspirat
r o f u n d , c e e a c e i-a a j u t a t . D e a s u p r a lor, m a i muli
rbai se c e r t a u . Copilul cel mic a n c e p u t s plng. Iar
In ntunericul p r o f u n d S a b r i n a a simit c u m se urc c e v a
24

p e piciorul ei.
S a b r i n a a f c u t o micare b r u s c spre s p a t e , n u m a i
c i S t e p h a n i e simise acelai lucru i a s c o s u n strigt
n b u i t incercnd s se ridice. S a b r i n a a tras-o n j o s .
N u " , a optit ea, g n d i n d u - s e c p o a t e plnsetul copilului
a f c u t s n u fie auzit strigtul lui S t e p h a n i e , dar n u p u t e a
fi s i g u r . A t e r s - o p e S t e p h a n i e p e p i c i o a r e i s-a
s c u t u r a t i ea. Pianjeni, unul i se a g a s e d e mn i l-a
zdrobit de podeaua murdar.
T r e m u r a t o a t . F c u s e eforturi att d e mari s fie c u
rajoas, dar S t e p h a n i e reuise s-i transmit i ei t e a m a .
A c u m , la fiecare p a s p e care l a u z e a d e a s u p r a c a p u l u i ,
se s i m e a t r a s afar. Or s fie violate. Vor fi ucise s a u
v o r fi i n u t e ostatice p e n t r u r s c u m p r a r e . Vor fi tiate n
b u c e l e c a r e v o r fi trimise u n a cte u n a prinilor lor, iar
m a m a lor o s plrig. N u o v z u s e r niciodat p e m a m a
plngnd i n u m a i la gndul c se v a ntmpla aa, Sabrina
a n c e p u t s plng, c a i c u m ntreaga teroare a acelei
d u p - a m i e z e ar fi devenit realitate n u m a i cnd i-a trecut
prin c a p c m a m a o s plng d i n c a u z a lor.
B r u s c t o t u l a luat sfrit. Biatul striga tatl m e u " . La
n t r e b a r e a u n u i b r b a t u n d e ? " , c o p i l u l a- r s p u n s n
C i p r u " . A t u n c i v o c i l e a u devenit mai blnde, iar unul dintre
brbai a s p u s : u n patriot". Paii s-au ndreptat s p r e u
i a p o i p e scri, s p r e strad. Ua s-a nchis. N u se mai
a u z e a dect scncetul uor al c o p i l u l u i .
S a b r i n a i m a s a c u ncptnare picioarele, p e ale ei
i p e ale lui S t e p h a n i e , innd-d* strns c u braul cellalt i
respirnd c u nasul nfundat n j a c h e t . n t c e r e a care se
lsase b r u s c , a c u p r i n s - o o n o u t e a m : d a c biatul le
v a tine n c h i s e a c o l o ? Probabil c fe ura p e n t r u c au stat
a s c u n s e n t i m p c e el a fost nevoit s-i nfrunte singur pe
cei d e s u s ! Ce se ntmpla d a c p u n e o greutate peste
c h e p e n g c a ele s nu mai p o a t iei? A srit n picioare,
l o v i n d u - s e att d e tare la c a p , nct *a a p u c a t - o o u o a r
a m e e a l ; dar a n c e p u t s pipie plafonul p e n t r u a gsi
deschiztura chepengului.
- U n d e eti? a optit speriat S t e p h a n i e . Dar Sabrina
c u t a c u d i s p e r a r e p e plafon. Degetele ei a u atins c e v a
ascuit i exact n m o m e n t u l n care i-a dat s e a m a c
este u n c u i biatul a ridicat c h e p e n g u l . A nchis ochii
25

orbit d e lumin, v l g u i t d e uurare i d e ruine. Era tot


att d e tnr i d e nfricoat c a i ele; c u m d e i-a trecut prin
c a p c ar fi putut s le f a c v r e u n ru?
D u p c e biatul le-a tras afar, S a b r i n a i Stephanie
s-au uitat u n a la alta. Erau m u r d a r e , aveau rochiile rupte,
pe fete u r m e d e lacrimi i murdrie. Degetele Sabrinei
erau julite i pline d e snge i, cnd s-a micat, din pr i-a
czut u n p i a n j e n . Cnd a vzut asta, S t e p h a n i e a n c e p u t
s-i s c u t u r e i ea c u violent prul. Biatul aeza la loc
sertarele p e care o a m e n i i aceia le a r u n c a s e r p e j o s . Pe
pat, fetita i copilul stteau nemicai, c u ochii larg d e s
chii i g o i .
A c u m , cnd totul se t e r m i n a s e , Sabrina a devenit d i n
nou curioas, ntrebnd:
- Ce voiau?
- A r m e , a r s p u n s biatul. Era patrioi greci care lupt
p e n t r u i n d e p e n d e n n C i p r u .
S a b r i n a i-a amintit c e v a d e s p r e asta d e la c o a l i a
ntrebat:
- A t u n c i d e c e lupt aici?
- Pentru a s c p a d e turci, iar cnd a rostit cuvntul
t u r c i " , p a r c l-ar fi scuipat.
- Dar snt turci aici?
- N u , n C i p r u . Lupttori greci. Tatl m e u este a c o l o .
Ar fi t r e b u i t s fiu i e u c u el, s lupt mpotriva turcilor.
- A t u n c i n s t r a d cine s e lupt? ntreb S a b r i n a b -
tnd d i n picior d e n e c a z c n u nelegea d e s p r e c e este
vorba.
- G r e c i , turci i poliia, r s p u n s e biatul, c a i c u m
totul era foarte clar.
S t e p h a n i e s e s i m e a mai bine. tia c Sabrinei i era
ruine c s-au a s c u n s i a n c e p u t s se s i m t i e a
ruinat.
- U n d e este m a m a ta? l-a ntrebat ea pe biat.
- A murit. A v e m o m t u care ar fi trebuit s fie
cas, dar a ntrziat.
- A murit? O h , Sabrina, ar trebui...
Dar S a b r i n a l privea c u intensitate pe biat.
- Te-ai fi luptat ntr-adevr?
- D a c a fi avut o a r m , d a . A fi ucis.
- C u m t e c h e a m ? l ntreb Sabrina c u ochii plini d e
26

uimire.
r Dmitri Karras, i-a r s p u n s el uitndu-se unul la altul.
n c a m e r era linite. Z g o m o t u l s c z u s e n intensitate,
a u z i n d u - s e n u m a i t r o s n e t u l flcrilor a u t o m o b i l e l o r c a r e
v

ardeau.
- S a b r i n a , zise S t e p h a n i e . Este trziu, n-ar trebui s
p l e c m ? i p o a t e c , d a c m a m a lor este m o a r t , a m
putea...
- S-i l u m c u n o i , a c o m p l e t a t Sabrina ce n c e p u s e
Stephanie.
- A m grij s i n g u r d e surorile mele, a r s p u n s m n d r u
Dmitri.
- Sigur, i-a j p u s S a b r i n a . Dar vino m c a r o dat:
Venii la noi la cin, a a d u g a t ea c u tot atta e l e g a n
c u m * f c e a m a m a ei n sala d e recepii a a m b a s a d e i .
oferul v v a a d u c e n a p o i cnd dorii.
Dmitri nu-i p u t e a lua ochii d e la ea: att d e mndr i
d e f r u m o a s ! C a b regin! O ura i o iubea n acelai
timp.
- Bine, a a c c e p t a t el n cele din u r m .
i a a s-a ntmplat c p o m p i e r i i , cnd au sosit cteva
m o m e n t e mai trziu, au dat peste cinci copii care c o b o r a u
n j o s u l strzii, o feti g r e c o a i c c u un copila n brae i
un biat grec c u * o c h i i aintii a s u p r a a d o u fete
a m e r i c a n e identice, m u r d a r e " dar adevrate f r u m u s e i , cu
feele n c a d r a t e d e b u c l e castanii. Pompierii i-au luat pe
c o p i i la poliie, d e u n d e a u fost d u i c u a u t o m o b i l u l la
a d r e s a p e care le-au dat-o, poliia tiind c a c o l o se afla
a m b a s a d a american-i c vor fi bine rspltii.
Unul dintre poliiti telefonase nainte la a m b a s a d , iar
n faa porii cldirii se afla deja o mulime d e o a m e n i .
Laura a l e r g a p e alee s p r e ele, le-a luat n brae i le-a
strns la piept, uitndu-se speriat la hainele lor rupte i
m u r d a r e i la sngele d e p e minile Sabrinei. G o r d o n o
u r m a c u faa c a d e piatr. Cnd a ajuns n dreptul lor, din
t o a t e prile a u izbucnit blitz-urile aparatelor d e fotografiat
ale celor circa treizeci d e ziariti care, d e altfel c a toat
l u m e a , c r e z u s e r c fetele g e m e n e ale nsrcinatului cu
% afaceri a m e r i c a n e f u s e s e r rpite d e ciprioi.
S a b r i n a s-a lipit d e m a m a ei, simindu-se n siguran
n c l d u r a p l i n d e d r a g o s t e a b r a e l o r ei. T o t u l era
27

perfect, erau a c a s . A t u n c i , amintindu-i d e Dmitri, s-a


uitat n jur i l-a zrit n m u l i m e a ziaritilor care se agitau.
- Stai, a t e a p t ! i-a strigat e a c u o v o c e puternic,
m p r e u n c u S t e p h a n i e s-au s m u l s d e lng Laura i au
fugit s p r e el.
- Ei snt prietenii notri! Ei ne-au salvat! l-am invitat la
cin.
- S a b r i n a ! V o c e a tatlui ei a czut c a o fichiuitur.
Nici u n cuvnt. Ai f c u t destul ru c u n e s b u i n a i ne
a s c u l t a r e a t a . De cte ori s-i s p u n . . .
S a b r i n a privea uimit i mpietrit. Erau a c a s , d e ce o
d o j e n e a tata? Nici m c a r n u le mbriase. Era lovit
peste t o t i era att d e o b o s i t , dar s-a simit n s i g u r a n
cnd a v z u t a m b a s a d a i cnd m a m a le-a strns la piept.
De c e o f c e a tata s se s i m t att d e ngrozitor? Ochii i
s-au u m p l u t d e lacrimi. A ncercat s se stpneasc, dar
lacrimile a u n c e p u t s-i c u r g p e o b r a j i i le s i m e a
gustul amar pe buze.
- ...un e g o i s m care d e n o t c n u ai nici o consideraie
p e n t r u cariera m e a . De d a t a asta ai tras-o d u p tine i p e
s o r a t a i i-ai implicat i p e aceti c o p i i , oricine ar fi ei. Ai
s intri n c a s imediat; o s d e c i d ce p e d e a p s vei primi
cnd...
- N u este S a b r i n a ! Ne-ai c o n f u n d a t !
Printre lacrimi S a b r i n a a vzut-o pe S t e p h a n i e agn-
d u - s e d e braul tatlui lor. S t e p h a n i e plngea i ea.
- Snt S t e p h a n i e , n u Sabrina, ne-ai c o n f u n d a t ! N u o
poi nvinovi pe e a n fata tuturor, nu a f c u t nimic i
o r i c u m i d e e a a fost a a m i n d u r o r a , a m ieit d i n m a i n
a m n d o u d e o d a t ! O s-i s p u n T h e o , iar atunci a n
c e p u t l u p t a i noi n e - a m a s c u n s i nu o poi nvinovi p e
Sabrina... pe S t e p h a n i e , p e oricare dintre n o i , n u este
vina e i !
Reporterii se agitau fcnd fotografii.
- Sir! D o m n i o a r e l e , S a b r i n a s a u S t e p h a n i e , ne p o t
s p u n e c e s-a ntmplat...
Gordon,^stupefiat, privea d e la Sabrina la S t e p h a n i e i
napoi. S a b r i n a l-a auzit b o m b n i n d :
- C u m d r a c u ' a m putut... Dar Laura i-a revenit, p o s -
ttndu-se n faa lui.
- Fr interviuri, v r o g , zise ea. Fetele snt epuizate
28

d u p n c e r c a r e a prin care a u trecut i n u s e simt p r e a


bine. Nici e a n u se s i m e a p r e a bine, c u p r i n s n c d e
t e a m a p a r a l i z a n t i d e v i n o v i a p e care o resimtise
t o a t d u p - a m i a z a ; n i c i o d a t n u f c u s e suficient p e n t r u
copiii ei i a c u m s-ar fi p u t u t ntmpla c a ei s fie mori p e
u n d e v a . Dar r e p o r t e r i i c a r e i n s i s t a u i p e r i c o l u l u n u i
s c a n d a l care s-i afecteze cariera lui G o r d o n a u trezit n
e a simul datoriei i, cel puin a p a r e n t , a m p i n s p e planul
d o i d u r e r e a ei. Putea s mai atepte. O s-i revin mai
trziu, d e p a r t e d e orice primire.
- S a b r i n a , S t e p h a n i e , luai c o p i i i c u v o i n u n t r u .
Dai-le c e v a d e mncare i ateptai-m n biroul tatlui
v o s t r u . Imediat! a p o r u n c i t ea i e f a u l u a t - o j a f u g p e
alee, s u b blitz-urile aparatelor d e fotografiat. n u r m a lor,
G o r d o n , care-i r e c p t a s e c u m p t u l i prestana, le-a
p r o m i s ziaritilor c va d a o declaraie a d o u a zi.
Dar n ziarele d e d i m i n e a a u aprut tiri senzaionale
i fr v e r s i u n e a oficial a lui G o r d o n , t o a t e fiind nsoite
d e fotografii mari ale Sabrinei, ale lui S t e p h a n i e i ale
copiilor g r e c i . n acel m o m e n t fetele erau ncuiate n dor
mitoarele lor s e p a r a t e , dar o c a m e r i s t g r e c o a i c le-a
a d u s - z i a r e l e o d a t c u m i c u l d e j u n , iar mai trziu, cnd
G o r d o n i Laura a u ieit, le-a d e s c u i a t uile. S a b r i n a d a n
s a n d o r m i t o r u l lui S t e p h a n i e c u ziarul n mn:
- N i c i o d a t pn a c u m n u mi-am vzut p o z a n ziar!
Pe p r i m a p a g i n , c a m a m i i tati! i uite ce scrie, c au
g s i t - o p e m t u a l u i Dmitri! O h , S t e p h a n i e , n u este
g r o z a v ? Attea lucruri s se ntmple d e o d a t !
S t e p h a n i e ectea la f e r e a s t r . Era c o n f u z : t o t u l i
a p r e a c u s u s u l n j o s .
- T a t a l-a c o n c e d i a t pe T h e o , zise ea.
S a b r i n a s-a oprit n mijlocul unei piruete. S-a aezat i
e a la fereastr.
- tiu. N u este drept. Tata tie c n u a fost vina lui. A
fi vrut s nu-l fi c o n c e d i a t . Dar totul este att d e palpitant...
- Bine, dar c e prere ai d e s p r e lucrurile rele? a izbuc
nit S t e p h a n i e . M a m a i tata snt furioi, iar a m b a s a d o r u l
i-a s p u s m a m e i c sntem d e nestpnit i c americanii
n u t r e b u i e s se a m e s t e c e n luptele d e strad...
Dar n u a m f c u t - o , a ntrerupt-o Sabrina.
- i a p o i este v i n a noastr c T h e o a fost c o n c e d i a t ,
29

Iar e u m simt prost.


- i e u . S a b r i n a p r i v e a p e f e r e a s t r . 0 d u r e a u
d e g e t e l e a c o l o u n d e se tiase i le i n e a strns lipite d e
sticla rece.
- T o a t l u m e a s-a s u p r a t pe t o a t lumea. A m fcut-o
ntr-adevar lat. T o t u i , a fost palpitant, nu-i aa? Totul a
(ost e m o i o n a n t i - ei bine, tiu eu? - important. Mult mai
real dect la c o a l , n cri s a u n filme. Dmitri este att d e
Interesat d e t o t ce se ntmpla n jurul lui! La fel i o a m e n i i
ia. A fost o aventur, S t e p h a n i e !
- tiu i a f o s t palpitant, a c u m c totul s-a terminat...
- La c o a l o s c i t e a s c t o a t l u m e a ce scrie n
ziare...
- i or s fie invidioi...
- P u n pariu c nici unul dintre ei n u a avut o aventur
ca a noastr....
- Chiar d a c ar fi avut ar fi f o s t speriai, n u curajoi
c u m ai f o s t t u .
- Ba mi-a fost fric i t u tii asta. De fiecare d a t cnd
a u z e a m paii d e a s u p r a c a p u l u i nostru...
- Dar ai f o s t t o t u i c u r a j o a s , Sabrina. n t o t d e a u n a
oti. A fi vrut s fi fost i e u .
- N u fi p r o s t u , firete c eti i t u . l-ai s p u s tatei c
tu eti e u !
- Oh, trebuia s o fac d u p ce am fost aa de
ngrozitor d e la n c m a r a a i a : Cel puin ne-a p e d e p s i t
po a m n d o u , n u n u m a i p e tine.
- Te-ai uitat la tata? Era att d e ncurcat!
- M a m a i-a dat s e a m a !
- Ea tie c u m eti m b r c a t .
- Dar t a t a a b i a d a c se uit la n o i .
A u t c u t , g n d i n d u - s e la tatl lor.
- S t e p h a n i e , zise S a b r i n a n o a p t , ce ai f a c e d a c
nu i s-ar p u t e a ntmpla dect aventuri care s se t e r m i n e
ttt c u b u n e ct i c u rele? Ai renuna?
- O, n u tiu. P r e s u p u n c n u N u m a i c a dori s
existe v r e o cale d e a ti c e v a dinainte...
- Dar n u exist.
U r m r e a u c u privirea o pasre aezat p e u n ram n
p r o p i e r e a ferestrei, att d e a p r o a p e nct i p u t e a u v e d e a
docare p a n . Sabrinei i p l c e a s stea c a a c u m , lng
30

S t e p h a n i e , c o m o d i tihnit. Uneori i-ar fi dorit s fi fost la


fel d e c a l m c a S t e p h a n i e i s n u le mai r s p u n d
prinilor i profesorilor, s a u s c r e a d c pericolul este
palpitant. Dar p e e a o f r m n t a u attea i existau multe
lucruri ispititoare d e ncercat nct n u p u t e a s rmn
inactiv m u l t v r e m e . i, n m o d ciudat, c r e d e a c , n
tain, m a m e i t o c m a i acest lucru i plcea la ea cel mai
mult. A a c u n e o r i r s p u n d e a s a u n c e r c a c e v a riscant la
o r a d e g i m n a s t i c (profesorii a d m o n e s t n d - o , c e e a ce f
c e a c a t o t u l s fie i mai a m u z a n t ! ) d o a r p e n t r u c a m a m a
s a u alti o a m e n i s o a d m i r e i s o i u b e a s c .
Dar cel mai mult i p l c e a s f a c tot felul d e lucruri
p e n t r u c erau att d e multe d e d e s c o p e r i t !
- tii c e c r e d ? i s p u s e lui S t e p h a n i e , care sttea lini
tit a t e p t n d - o s c o n t i n u e . Mie mi-ar p l c e a mai d e
g r a b s mi s e ntmple i lucruri rele dect s n u mi se
ntmple nimic.
- Ei bine, zise n cele d i n u r m S t e p h a n i e , d u p ce
reflectase p u i n , este u h lucru b u n c eti aici. Pentru c
d a c n u ai fi, p r o b a b i l c mie n u mi s-ar ntmpla nimic.
N i c i o d a t . i nici mie n u mi-ar p l c e a t r e a b a asta.

Mai trziu, n cursul aceluiai a n , a u citit d e s p r e n


c h e i e r e a rzboiului d i n C i p r u . Dmitri i surorile lui pleca
s e r c u m t u a lor, iar S a b r i n a i S t e p h a n i e d e v o r a u
tirile d i n ziarele i revistele greceti n s p e r a n a d e a gsi
veti d e s p r e c i n e v a c u n u m e l e Karras. Dar" n-au gsit
nimic, iar n t o a m n s-au mutat la Paris fr s tie c e li
s-a ntmplat copiilor. \
G o r d o n Hartwell a fost numit nsrcinat c u afaceri la
A m b a s a d a S.U.A. d i n Paris n vara lui 1960, an n care
M a k a r i o s a preluat funcia d e p r e e d i n t e al Ciprului inde
p e n d e n t , iar J o h n F. K e n n e d y a fost ales preedinte al
Statelor Unite. Dar indiferent d e schimbrile petrecute n
l u m e , p e n t r u S a b r i n a i S t e p h a n i e viata era la fel ca
a c e e a d e la A t e n a . C a s a lor nchiriat se afla ntr-o en
c l a v d e a m e r i c a n i ; m e r g e a u la c o a l a a m e r i c a n ; fceau
c u m p r t u r i n f a i m o a s e l e marche aux puce aflate la mar
g i n e a Parisului m p r e u n c u m a m a lor, n i c i o d a t singure.
Dar Laura tia c e tensiuni explozive z c e a u n Sabrina
i c n d fetele a u mplinit p a i s p r e z e c e ani le-a dat v o i e s
31

m e a r g la e v e n i m e n t e s o c i a l e o r g a n i z a t e pentru fiii i
fiicele d e d i p l o m a i d e la alte a m b a s a d e . A u fost picnicuri
i partide d e not,, d a n s , excursii, f o t b a l , curse d e cai,
meciuri d e tenis, c u r s e c u bicicletele i v a c a n t e la schi. i
fcuser prieteni dintr-o d u z i n d e ri, iar limba pe care o
v o r b e a u fetele a devenit n curnd un a m a l g a m de
a c c e n t e i cuvinte luate d e la toti. Era c a i c u m ar fi avut
propria lor tar, s e p a r a t d e restul lumii.
Dar a t u n c i , d i n n o u , t o t u l s-a s c h i m b a t . ntr-o sear d e
Iarn, la cin, prinii lor le-au a n u n a t m a r e a veste c
G o r d o n f u s e s e numit d e p r e e d i n t e i confirmat d e Senat
In f u n c i a d e a m b a s a d o r n Algeria. Dar, a a d u g a t Laura,
oxista o p r o b l e m . V o r b i n d r e p e d e c a fetele s nu o p o a
t ntrerupe, e a le-a s p u s c Algeria abia i ctigase
I n d e p e n d e n a fa d e Frana i c situaia d e a c o l o nu era
Inc stabil" ba" p o a t e chiar p e r i c u l o a s p e n t r u strini.
C a t e g o r i c n u era u n loc p e n t r u d o u a m e r i c a n c e a d o l e s -
conte.
- Dar exist u n p e n s i o n n Elveia, a c o n t i n u a t ea,
d e s p r e c a r e a m luat informaii.
II a l e s e s e r dintre circa z e c e coli c e le f u s e s e r r e c o
m a n d a t e . Institutul internaional p e n t r u tinere fete Juliette
ra o c o a l m e d i e , c u o reputaie i m p e c a b i l . S u b a u t o
ritatea c u r t e n i t o a r e a profesorului L E . B o s s a r d , tinere b o
gate d e v e n e a u culte, bine pregtite n diferite sporturi i
d u c a t e c o n f o r m s t a n d a r d e l o r d e admitere la orice uni
versitate f r a n c e z , a m e r i c a n s a u englez. Regulile erau
trlcte, iar elevele n d e a p r o a p e s u p r a v e g h e a t e . Profesorul
B o s s a r d era foarte interesat s n u existe nici u n s c a n d a l
oare ar p u t e a d u c e . la Juliette s a u s a j u n g la prinii
fotelor.
G o r d o n u r m a s-i preia p o s t u l n p r i m v a r , le-a
pus Laura fetelor. Ea o s rmn c u ele la Paris pn la
terminarea anului colar. A p o i v a veni i G o r d o n i vor
ploca n Elveia s le v a d pe fete instalate n s i g u r a n
nub aripa p r o t e c t o a r e a profesorului B o s s a r d .
S a b r i n a privi n c r u n t a t s p r e prinii ei. Se realizase n
flrit d o r i n a p e n t r u care luptase m a m a n toi aceti ani:
O o r d o n era a m b a s a d o r . Iar a c u m , c reuise, le n d e
prta.
- N u , n u p e n t r u c este v o r b a d e Algeria, zise ea. Este
32

p e n t r u c t a t a este a m b a s a d o r i t u , d e a s e m e n e a , u n fel
d e a m b a s a d o r i n u vrei s-ti mai faci p r o b l e m e n cazul
n c a r e n o i a m p u t e a f a c e c e v a stnjenitor p e n t r u ase
m e n e a o a m e n i foarte i m p o r t a n i .
Laura a plesnit-o p e s t e fat. A fost s i n g u r a d a t cnd a
lovit-o i imediat d u p a c e e a l - a fost ruine.
- lart-m, i-a s p u s Sabrinei. Dar s-mi v o r b e t i n felul
sta...
- N u a s t a a vrut s s p u n , a srit imediat Stephanie.
N i m i c a l t c e v a dect c n u v r e m s p l e c m .
- Ba a s t a a m vrut s s p u n , zise c u ncptnare Sa
brina. i chiar v r e a u s plec. N u vreau s s t a u c u o a m e n i
care n u m d o r e s c .
O c h i i Laurei s c p r a u , dar v o r b i c a l m i c u afeciune:
- Firete c t e d o r i m ; ne veti lipsi a m n d o u teribil de
mult. Dar n u p u t e m refuza a c e a s t numire din c a u z a ta.
A l g e r u l este n c u n o r a n care a u loc agitaii, colile nu
snt...
- E-n r e g u l , v o r b i Sabrina. neleg. S t o m a c u l i se
n t o r c e a p e d o s i o ura p e m a m a , c a i pe tata, care
privea p e fereastr c a i c u m el n u ar fi fost d e l o c im
plicat.
- Pare s fie o c o a l m i n u n a t . V o m petrece clipe
f r u m o a s e , nu-i aa, S t e p h a n i e ? P r e s u p u n c trebuie s
n v m mai bine limba francez, nu-i aa? C r e d c ar
t r e b u i s n c e p e m chiar d e p e a c u m . S t e p h a n i e , n u vii cu
m i n e s u s s n c e p e m s nvm la francez?
S-a lsat o l u n g tcere." Familia Hartwell sttea ne
m i c a t n jurul mesei n f r u m o a s a c a s p e care Laura o
a r a n j a s e p e n t r u ei la Paris.
A p o i S a b r i n a s-a ridicat, u r m a t d e S t e p h a n i e i au
urcat scrile m p r e u n .

CAPITOLUL 3

Exact la o r a z e c e , uile d e m a h o n ale uriaei sli de


bal a hotelului Geneva s-au d e s c h i s larg s p r e u n palat
v e n e t i a n d i n m u c a v a . C o l o a n e d e marmur, sprijineau un
p l a f o n n f o r m d e bolt, iar ferestre n a r c a d ddeau
33

s p r e c a n a l e pictate, p e care p l u t e a u g o n d o l e . n sala d e


bal, c u s t u c a t u r i aurii, erau aezate d e jur-mprejur s u t e
d e m e s e r o t u n d e , fiecare avnd n mijloc o r h i d e e i a r a n
jate c u porelanuri i argintrie p e n t r u patru p e r s o a n e , In
m o m e n t u l n care uile s-au d e s c h i s , sala a devenit u n fel
d e c a l e i d o s c o p , d n d nval patru sute d e tineri i tinere
n fracuri i rochii d e b a l ; era balul absolvenilor.
Erau tineri care t e r m i n a s e r liceul la z e c e coli selecte
d e pe malul lacului G e n e v a i se c u n o t e a u ntre ei din
anii n care p a r t i c i p a s e r la e v e n i m e n t e sociale s u b strict
s u p r a v e g h e r e , d i n cltorii n marile o r a e ale Europei i
d e la competiiile sportive. N u mai d e p a r t e dect n cursul
a c e l e i a i d i m i n e i se n t r e c u s e r n c a d r u l f e s t i v a l u l u i
a n u a l al sporturilor d e p e lacul G e n e v a , ultima lor a n s
nainte d e absolvire d e a ctiga trofee p e n t r u colile for,
d e a-i v e d e a n u m e l e gravate i m p r e s i o n a n t n a l a m s a u
n argint, p e n t r u victoriile o b i n u t e n ntrecerile c u arcul, la
c a n o t a j , s c r i m , not, echitatie i f o t b a l . Din zori i pn
d u p - a m i a z trziu a u luptat" d i n rsputeri, c u prul bine
ntins s p r e ceaf, c u pielea n u m a i dre d e s u d o a r e i praf,
c u m u c h i i n c o r d a i d e d o r i n a victoriei. A c u m , elegani i
distini, luau parte la u n altfel d e festival al sporturilor
s p o n s o r i z a t d e c o l i , a c e l a d e a-i g s i u n p a r t e n e r
c o r e s p u n z t o r p e n t r u cstorie.
S t e p h a n i e , ntr-o rochie c a o s p u m d e c u l o a r e a l-
mii, c u prul czndu-i n valuri grele, p e s p a t e , s e a e
zase c u D e n a i Annie> la m a s a lor i o a t e p t a u p e
S a b r i n a . T r e b u i a n e a p r a t s-i v o r b e a s c ; i se ntmpla-
ser attea lucruri, attea s e n t i m e n t e noi s e n v l m e a u
nluntrul ei! i n u a v e a p e nimeni altcineva cruia ar fi
ndrznit s i le m p r t e a s c , nici m c a r celor d o u
b u n e prietene ale ei!
N u c ar mai fi avut nevoie d e S a b r i n a la fel c a nainte:
a c u m i a v e a fiecare viaa ei, prietenii ei. La n c e p u t , c n d
nu s o s i t i m a i n a urca" dealul d e p e malul lacului G e
nova, s e g h e m u i s e r u n a ntr-alta, u r m r i n d d r u m u l care
oorpuia printre vii c u frunzele verzi- aurii tivite c u r o u .
A p o i a u a j u n s s u s , a u p t r u n s printr-o p o a r t d e fier
ntr-un parc, iar d e a c o l o p e p e r o n u l din faa castelului d e
piatr c a r e era Institutul Juliette. S t e p h a n i e a primit o c a
m e r la etajul al p a t r u l e a c u Dena C a r d o z o , iar Sabrina, la
34

etajul al treilea c u Gabrielle d e Martel, u n d e a u convieuit


i a u nvat, m p r e u n c u alte o s u t d o u z e c i d e fete,
t i m p d e trei ani. A fost c e a mai l u n g p e r i o a d d e t i m p p e
care a u p e t r e c u t - o nentrerupt ntr-un singur loc.
De u n d e pn atunci S a b r i n a i Stephanie f u s e s e r t o t
t i m p u l m p r e u n , la Juliette a u n c e p u t s se n d r e p t e n
direcii diferite. Participau la orele d e art m p r e u n i
a m n d o u a u intrat n e c h i p a d e s c r i m , dar n primul a n
S a b r i n a a o p t a t p e n t r u c a n o t a j i a devenit c p i t a n u l
e c h i p e i , ctignd locul nti n patru ntreceri ntre colile
Alianei. S t e p h a n i e a r m a s la s c r i m i, n e c h i p c u
D e n a i A n n i e ' M a c G r e g o r , pn n ultimul an d e liceu, au
a d u s Institutului Juliette patru trofee.
A u studiat i a u f c u t s p o r t c u g r u p u r i diferite, dar
n t o t d e a u n a se s i m e a u a p r o a p e . Ori d e cte ori p u t e a u ,
i r u p e a u o d u p - a m i a z s a u o v a c a n p e n t r u a le
p e t r e c e m p r e u n , n u m a i ele d o u .
- Pentru a d a u n s e n s lucrurilor, s p u n e a Sabrina i se
c u i b r e a fericit, g a t a s v o r b e a s c i s asculte.
- Hei, o strig D e n a n t i m p c e u n chelner le u m p l e a
p a h a r e l e c u a m p a n i e . Iari visezi! Revino p e pmnt,
v r e a u s t o a s t e z . i a ridicat p a h a r u l . Pentru c o l e g i u i la
d r a c u ' c u el!
- N u ' f i p r o a s t Dena, zise S t e p h a n i e renunnd s o
mai c a u t e p e S a b r i n a . Doar n u vrei s rmi n liceu.
- Ba v r e a u s m e r g mai d e p a r t e , dar s rmnem
colege d e camer!
- A t u n c i v i n o la Paris c u S a b r i n a i c u mine.
- V i n o t u la Bryn Mawr c u mine.
- V r e a u s m e r g la Paris, Dena, la Sorbonna.
N - Prinii votri v-au-nscris la Bryn Mawr.
- Iar n o i n e - a m nscris la Sorbonna. ntr-una din zilele
a s t e a or s n e l e a g c atunci c n d s p u n e m ceva, a a
este.
- Grele v o r b e , a ridicat Dena din sprncene.
S t e p h a n i e a cltinat din c a p . Hotrrea Sabrinei f c u s e
t o t u l ; s i n g u r , e a ar fi c e d a t n faa prinilor, chiar d a c '
banii erau ai lor, lsai motenire d e b u n i c u l . Laura i
G o r d o n v o i a u c a ele s m e a r g la Bryn Bawr p e n t r u c
Laura nvase a c o l o i p e n t r u c, s p u n e a u ei, era t i m p u l
c a fetele s t r i a s c n A m e r i c a . Dar Sabrina i S t e p h a n i e
35

voiau la Paris; v i s a u Parisul d e ani d e zile.


- Ai vzut-o p e S a b r i n a ? ntreb S t e p h a n i e artndu-i
ngrijorarea. O s n c e a p d a n s u l i n u vor mai p u t e a s
stea d e v o r b !
- N-am v z u t - o d e la m e c i u l d e s c r i m , r s p u n s e
Annie. Dar uite-1 p e Charles al t u . D u p care a tcut. Are
0 fat d r g u . i t c u d i n n o u c a s-i d e a posibilitatea s
le r s p u n d " prin c o n f i d e n e . V z n d c ea t a c e , A n n i e a
ntrebat-o direct: U n d e ai fost d u p - a m i a z , d u p meci?
- M-am plimbat, a zis v a g S t e p h a n i e , zrindu-l prin
m u l i m e p e Charles n mijlocul colegilor si. i a simit
zvcnind o p u t e r n i c d o r i n cnd p e faa lui fin, s e r i o a s ,
a a p r u t u n zmbet a d r e s a t unui c o l e g , amintindu-i c u m
l-a z m b i t ei n a c e a d u p - a m i a z c n d , ncohjurndu-i
umerii c u braul, a s c o s - o d i n g i m n a z i u , ct mai d e p a r t e
d e d e z a s t r u o s u l ei m e c i d e scrim.
A u luat prnzul la L a u s a n n e , ntr-o c a f e n e a m i c u c u
fee d e m a s roii i c u p e r d e l u e albe, u n d e erau n u m a i
01 i, n sfrit, d e p a r t e d e orice "privire, a plns d i n c a u z a
c a m p i o n a t u l u i pierdut.
- A m j u c a t p r e a t i m i d . S a r u n c totul n j o c ntr-un atac
n c a r e s ctig u n p u n c t i, cnd mai a v e a m nevoie d o a r
d e n c u n u l , s n u p o t s o f a c / z i s e ea printre s u s p i n e .
N u tiu d e c e . S a b r i n a ar fi...Dar Charles i-a s p u s ct d e
m i n u n a t a f o s t i ct d e mult i-a admirat graia i n d e -
mnarea.
- T o a t l u m e a tie c t e h n i c a este mai i m p o r t a n t
dect fora. N u t r e b u i e s fii agresiv. Amintete-i ct te-au
a p l a u d a t . i a v o r b i t ntruna pn cnd s u s p i n e l e ei s-au
potolit i a n c e p u t s n u se mai s i m t att d e d e z n
djduit. S-a a p l e c a t s p r e el, fericit i plin d e n c r e d e r e ,

S n d i n d u - s e c s-a ndrgostit; a p o i v o c e a lui s-a s c h i m -


at i a n c e p u t s se blbie. S t e p h a n i e a neles c ncer
c a s-i c e a r s m e a r g -cu el la u n m i c h o t e l d i n
a p r o p i e r e , dar c p e n t r u el ar fi fost p e n t r u p r i m a d a t i
nu s-ar d e s c u r c a , iar S t e p h a n i e , c u t o t ata e x p e r i e n c a
l el, n u a v e a nici o idee c u m s-l ajute. n t o a t e discuiile
pe care le-a avut la ore trzii din n o a p t e , c u prietenele" ei,
dospre dragoste, timpul trecea vorbind despre cum s
spui da s a u rm, dar nici u n m o m e n t d e s p r e cum s o faci.
Privindu-I prin m u l i m e a d i n sala d e bal, S t e p h a n i e i-a
36

amintit c u m a inut-o strns p e d u p umeri t o t t i m p u l ct a u


v o r b i t i s-au gndit la hotelul d i n vecintate pn cnd a i r
f o s t nevoii s p l e c e c a s se p r e g t e a s c d e bal. l
i u b e s c p e Charles, i zise e a i zmbi.
A n n i e , care t o t mai a t e p t a , vzndu-i zmbetul zise:
- D u p c u m citesc p e fata t a a fost o plimbare foarte
f r u m o a s ! Dar S t e p h a n i e t c e a . S i n g u r a creia ar fi putut
s-i v o r b e a s c d e s p r e Charles era Sabrina. Dar ea nu era
d e gsit nicieri.
In s u n e t e d e t r o m p e t e i r o p o t e d e aplauze, a u fost
prezentai directorii celor z e c e coli ale Alianei. D u p c e
o r c h e s t r a a intonat tradiionalul a m a l g a m al imnurilor c o
lilor Alianei i primul vals, luminile au n c e p u t s se mic
o r e z e , fcndu-te s te simi c a ntr-o sear albastr, c u
s u t e d e lumnri licrind c a nite stelue. Sala era u n vrtej
d e c u l o a r e i bieii se n g h e s u i a u cerndu-i lui S t e p h a n i e
d a n s d u p dans." Ea a l u n e c a v i s n d , n a t e p t a r e a lui
Charles.
- mi p a r e ru d e m e c i , zise unul dintre parteneri
r e a d u c n d - o la realitate. Ea a dat scurt din c a p . De o b i c e i
fetele n u snt interesante, dar t u eti att d e f r u m o a s nct
ntr-adevr m-am b u c u r a t d e m e c i .
- Ce r e m a r c uluitor de s t u p i d , zise Stephanie
oprindu-se din dans.
- Hei, zise el n defensiv. N u a m vrut dect...
- tiu c e ai vrut.
E| n u o interesa; ea-l v o i a p e Charles. U n d e era? De
c e n u a venit s o invite la d a n s ?
- S c u z - m , zise e a i plec, a l u n e c n d c a o u m b r
printre cuplurile care d a n s a u , c u ochii ntr-o p e r m a n e n t
c u t a r e . i, d e o d a t , l-a zrit. Era ntr-un col ferit, v o r b i n d
a n i m a t c u o fat. C u spatele s p r e S t e p h a n i e , fata era
m b r c a t ntr-o rochie d e un albastru strlucitor, c u u n
pr g r e u c a s t a n i u - r o c a t prins lejer la b a z a gtului c u o
f u n d asortat. S a b r i n a ! i-a t r e c u t lui S t e p h a n i e prin c a p
i a pornit plin d e n e r b d a r e . Ce uimit era c-i g s e t e
p e a m n d o i ! S-a oprit b r u s c cnd a vzut expresia lui
A

Charles, d o r i n , fascinaie, adoraie. n t o a t d u p - a m i a -


za p e care au petrecut-6 m p r e u n nici mcar o d a t nu
s-a uitat la ea aa!
M u z i c a s-a oprit i un biat s-a a p r o p i a t d e Stephanie.
37

Nu a ntors c a p u l . Nu-i v e d e a dect pe Charles i Sabrina.


- ...dansul a c e s t a ? a ntrebat-o i a p u s mna pe braul
ei. T o t fr s-l p r i v e a s c ea a dat din c a p c n u .
- De ce n u , S t e p h a n i e , ce s-a ntmplat?
V o c e a lui plngreat strignd-o pe n u m e a rsunat
n t r - u n m o m e n t d e linite, n a i n t e c a dirijorul s d e a
s e m n a l u l p e n t r u n c e p e r e a d a n s u l u i urmtor. Charles s-a
ntors b r u s c . O clip ochii ej i-au ntlnit pe ai lui i a p o i ea
a luat-o la f u g , tinndu-i r o c h i a c u a m n d o u minile i
strecurndu-se prfntre perechile d e d a n s a t o r i spre ieirea
din sala d e bal.
Imediat, S a b r i n a a pornit d u p ea. Ignornd ntrebrile
lui Charles, ea-i c r o i a d r u m printre dansatorii curioi,
a j u n g n d la uile mari d e m a h o n . O s e c u n d a zrit rochia
a a l b e n a lui S t e p h a n i e n t i m p c e se n c h i d e a u uile
liftului i a alergat s ia cellalt lift pn la etajul u n d e erau
cazate fetele d e la Juliette p e n t r u n o a p t e a balului.
- S t e p h a n i e ? a c i o c n i t la u a c a m e r e i pe care s o r a ei
o m p r e a c u Dena. Nici u n r s p u n s . A ateptat tinndu-i
rsuflarea. Inima a n c e p u t s-i b a t mai r e p e d e , g n d i n -
d u - s e la d i s p e r a r e a g r o a z n i c d e p e fata lui Stephanie.
N-am tiut, i zise ea. N-am tiut. Dar ar fi trebuit s-mi
d a u s e a m a d a c n-a fi fost att d e e g o i s t . S t e p h a n i e , te
rog!
- Este d e s c h i s , i r s p u n s e S t e p h a n i e .
Era g h e m u i t p e c a n a p e a , plngnd; S a b r i n a se repezi
spre ea, se ls n g e n u n c h i pe c o v o r i i lu minile
ntr-ale ei.
- mi pare ru, iart-m. De ce trebuie s te rnesc
cnd te i u b e s c mai mult c a pe oricine altcineva pe lume?
S t e p h a n i e n c e r c a s-i retrag minile, dar Sabrina i le
tlnea strns. T e r o g , S t e p h a n i e , n-am v r u t s t e r n e s c .
N u flirtam. T o c m a i venise la mine... S t e p h a n i e i-a retras
bruscminile.
- n t o t d e a u n a t o c m a i " veniser la tine, zise ea f u
rioas. Te-ai gndit v r e o d a t s s p u i nu? S a b r i n a o privea
c u o c h i i mari.
- M - a m g n d i t , d a r .de d a t a a s t a a f o s t a l t c e v a .
Charles...
- N u mini! N u este dect o alt...
- S t e p h a n i e , oprete-te! A fost altceva. C r e d e a c snt
38

tu!
- Nu-i adevrat! zise S t e p h a n i e r e p e d e .
- Ba d a . A m a j u n s trziu, e r a m s i n g u r i cnd s-a
a p r o p i a t n u l-am r e c u n o s c u t . Pn azi-diminea, la meciul
t u , nu-l mai v z u s e m niciodat, iar astzi l-am zrit n u
mai u n minut, c n d plecai a m n d o i . La n c e p u t n u mi-a
s p u s pe n u m e ; pur i s i m p l u a m n c e p u t s v o r b i m i
a p o i , d i n t r - o d a t , mi-a zis S t e p h a n i e , dar n-am putut s-l
opresc.
- L-ai fi p u t u t o p r i nainte. tiai ce s-a ntmplat.
- Firete c t i a m . C u umerii lsai, Sabrina privea n
j o s , la f r u m o a s a ei rochie i se g n d e a ct d e n e d r e p t este
s ari att d e d r g u i s te simi att de g r o a z n i c p e
d i n u n t r u . A v e a nevoie d e S t e p h a n i e ; venise la bal c u -
tnd-o n e r b d t o a r e s v o r b e a s c d e s p r e ce s-a ntmplat
n a c e a d u p - a m i a z , iar a c u m o rnise i se c e r t a u . C r e d
c n-am vrut s-l opresc... zise ea atunci.
- De ce nu? n t o t d e a u n a trebuie s ari tuturor c
eti mai b u n dect mine?
- Stephanie!
- Ei b i n e , eti mai b u n , nu-i aa? T o a t l u m e a tie
asta. T u ai ctigat c a m p i o n a t u l d e canotaj azi-diminea.
T u ai fi ctigat i meciul d e s c r i m d a c ai fi fost n locul
m e u . T u n u ai fi pierdut u n prieten. T u nu pierzi n i c i o d a t
nimic.
C u s e n z a i a c se p r b u e t e , Sabrina i d d u s e a
m a ct d e m a r e era p r p a s t i a dintre ele.
- N-am tiut c este prietenul t u , zise ea neajutorat.
- tiai c a m prsit sala d e g i m n a s t i c c u el. Asta-i
p r o b l e m a . Ochii lui S t e p h a n i e erau g o i . De c e n u i-ai s p u s
c i n e eti?
- Astzi s-a ntmplat ceva, zise S a b r i n a fcnd un g e s t
larg c u braele. T e c u t a m c a s v o r b i m d e s p r e asta, dar
t u d a n s a i atunci...
Fr s vrea, S t e p h a n i e a n c e p u t s fie i m p r e s i o n a t
d e nefericirea c e rzbtea din v o c e a Sabrinei.
- C e s-a ntmplat?
- A venit M a r c o d e la Paris.
- C r e d e a m c n u vine dect mine.
- N-a mai p u t u t atepta.
- S a t e p t e ce? S t e p h a n i e a simit n o t a insinuant
39

d i n v o c e a ei.
- Unele... j o c u r i p e care c r e d e a c a c u m , c a m
c r e s c u t , a m s le a c c e p t . Se priveau u n a pe alta.
- i t u ce-ai fcut?
- A m a r u n c a t c u u n p r e s s e - p a p i e r s n el i i-am s p u s
s ias afar.
- i a ieit? S t e p h a n i e rdea c u admiraie reinut.
- N u s-a oprit dect n a p o i la Paris, p r e s u p u n .
- Doar n u crezi c ai s-l mai vezi!
- tiu c n u . M-a f c u t n e b u n . Poate c snt.
S t e p h a n i e era pe cale s o ntrebe ce fel d e jocuri i
s u g e r a s e M a r c o , dar a sgetat-o gndul c Sabrina a
nvins-o n c o d a t ; e a f u s e s e c e a c u t a t i dorit, n
t i m p ce S t e p h a n i e n u a putut nici mcar s-l determine pe
C h a r l e s s o d u c la u n h o t e l !
- De c e n t o t d e a u n a |i veri a s u p r a m e a toate frus
trrile tale? a strigat ea, iar S t e p h a n i e a simit la fel c a
a t u n c i c n d m o m e n t u l d e acalmie al unui u r a g a n a trecut
i vnturile slbatice s-au dezlnuit i mai puternice.
S-a ridicat i a n c e p u t s u m b l e d e c o l o - c o l o , frecn-
du-i minile p e n t r u a i le nclzi. i era ruine de tertipul
folosit fat d e Charles i o nspimntau ochii lui S t e p h a
nie. Dar cel mai grav lucru era prpastia dintre ele. C u m
d e s-au n d e p r t a t att d e mult?
- N u - m i vrs frustrrile a s u p r a ta. N i c i o d a t nu a m
f c u t asta. ntr-adevr, nu a m tiut c Charles este impor
tant, iar cnd mi-am dat s e a m a c ne-a c o n f u n d a t , a fost
c a u n j o c . Dar n u m a i p e n t r u cteva m i n u t e ; eram gata s-i
s p u n cnd a m auzit n u m e l e t u . S t e p h a n i e , niciodat nu
te-a rni...
- N u are nici o i m p o r t a n t , zise S t e p h a n i e c u v o c e
stins. O r i c u m , te-a plcut mi mult dect pe mine. Orice
a n c e r c a s fac e u , t u faci mai bine dect mine.
- Nu-i adevrat.
- A t u n c i s p u n e - m i d e ce te-ai retras din e c h i p a de
scrim.
- De ce... A s t a a fost a c u m un a n ; nu are nici o
legtur...
- Pentru c erai mult mai b u n dect eram e u .
- N u e r a m mai b u n , eram altfel.
- Mai agresiv, mai formidabil. T o a t i u m e a o tia.
40

S a b r i n a a t c u t . n c e p u s e s s i m t d u r e r e a lui
Stephanie.
- V o i a m s fac c a n o t a j i tiam c a p u t e a s fiu
cpitan de echip.
- tiai c n i m e n i nu-mi a c o r d a atenie mie cnd j u c a i
t u . De aia ai prsit e c h i p a .
- N u , mi p l c e a m a i mult c a n o t a j u l dect s c r i m a .
A c e s t a a f o s t s i n g u r u l motiv. N u o mintise n i c i o d a t pn
a c u m p e S t e p h a n i e . mi pare ru, zise ea c u v o c e stins.
Pur i s i m p l u n u tiu c e s fac altceva. O r i c u m , ce i m p o r
t a n t mai are, t o t u l este d e d o m e n i u l trecutului. N u m a i
d a c t u n u vrei s f a c e m e c h i p c o m u n la s c r i m la
Sorbonna; d e c e n-am face-o...
- Pentru tine a fost n t o t d e a u n a mai uor i s iei cele
mai b u n e calificative.
S a b r i n a cltina din c a p . I se f c u s e ru. De ct v r e m e
a s c u n d e a S t e p h a n i e a s e m e n e a sentimente?
- O, d a , a a este. N i c i o d a t n u ai tocit i n t o t d e a u n a
ai luat cele mai mari note, n t i m p ce eu p e n t r u asta a
t r e b u i t s m u n c e s c m e r e u din g r e u .
- i ai luat cele mai mari note.
- Da, dar tie ti p i c t o t u l uor, Sabrina, i calificativele,
i s c r i m a i Charles, n t i m p ce eu trebuie s m str
d u i e s c s le o b i n i a p o i s Jin c u dinii d e ele p e n t r u c
altfel le pierd... Plngea. S a b r i n a a n g e n u n c h e a t din n o u
lng ea.
- T e r o g , S t e p h a n i e , nceteaz. T e r o g , nceteaz. N u
p o t s s u p o r t s plngi d i n c a u z a m e a . Imi pare ru d e
Charles, mi p a r e ru d e s c r i m , dar t u eti mai impor
t a n t dect orice altceva.
Plngea i ea, p e n t r u S t e p h a n i e i p e n t r u ea nsi,
p e n t r u c t o t u l i ieise p e d o s i p e n t r u c mnia lui
Stephanie o ndeprta.
- N u tiu c e vrei s fac, dar a m s fac orice...
- Nu-i nimic d e fcut. S t e p h a n i e s-a ridicat n picioare.
S a b r i n a , m-am hotrt s m e r g la Bryn Mawr i n u la
Sorbonna.
- Bryn Mawr? S a b r i n a se uita n u c i t la ea.
- Este o c o a l b u n i p e n t r u c m a m a i tata m-au
nscris d e j a a c o l o , a c o l o a m s m d u c .
- Dar u r m a s m e r g e m m p r e u n la Paris.
41

- S a b r i n a , n u m privi a a p i e r d u t ! Ce te ngrijo
reaz? T o t u l o s fie b i n e . Dar m g n d e s c i la mine.
T r e b u i e s d e s c o p r c i n e snt, d e p a r t e d e tine. Eti att d e
strlucitoare i d e plin d e via, nct pur i s i m p l u eu
p l e s c cnd eti n a p r o p i e r e a m e a ! Nimeni nu m-ar re
m a r c a d a c t u n u te-ai retrage u n e o r i .
- N u , n u , n u . S a b r i n a d d e a v e h e m e n t din c a p . Fi
rete c o a m e n i i te r e m a r c , c u m poi s s p u i aa ceva?
Dar S t e p h a n i e t c u s e . S a b r i n a s-a ridicat i a n c e p u t s
u m b l e d e c o l o pn c o l o . De c e n u v o r b i s e r oare nicio
d a t d e s p r e lucrurile astea? Ne-am s c h i m b a t , i zise ea;
a v e m limbaje diferite. i atunci i-a s p u s lui Stephanie c e v a
c e n-ar fi r e c u n o s c u t n i c i o d a t nici m c a r pentru sine:
S t e p h a n i e , c n d fac c e v a palpitant s a u c e v a n e b u n e s c ,
este p e n t r u c t o a t l u m e a asta a t e a p t d e la mine. mi
s p u n toi ct d e m i n u n a t snt i atunci eu caut s s u
pralicitez... S-a oprit o clip. Mi-e t e a m c d a c nu m
p o r t a a v o r n c e t a s m mai i u b e a s c i s mai c r e a d
c snt m i n u n a t . T u eti s i n g u r a d e care snt s i g u r c
m iubeti n u m a i p e n t r u mine. Toi ceilali mi s p u n ct d e
f r u m o a s snt, s a u ce g r o z a v c nving n t o a t e c o m
petiiile, ct d e d e c o r a t i v snt! A ezitat din n o u o s e c u n d ,
a p o i a izbucnit: Simt n e v o i a s fiu n centrul ateniei. A
vrea s n u fie aa, dar simt a c e a s t nevoie.
- La Paris vei a v e a t o a t atenia n u m a i p e n t r u tine,
zise S t e p h a n i e o p r i n d u - s e din plns"
S a b r i n a a t c u t i s-a uitat lung la s o r a ei.
- N u merit asta, a m ncercat s fiu sincer.
- mi pare ru. V r e a u c a fiecare s se b u c u r e d e
atenia care i se c u v i n e . Pentru prima d a t . i ochii i
A

s t r l u c e a u . V a fi o aventur, Sabrina. n t o t d e a u n a mi-ai


s p u s c t r e b u i e s ni se ntmple m e r e u ceva, ti a m i n
teti?
S a b r i n a i c u t ochii p e n t r u a d e s c o p e r i v r e o u r m d e
maliiozitate, dar n u g s i nici una.
- N i c i o d a t n u a m ncercat s te p u n n u m b r , zise
ea n o a p t .
- Poate c n u . Dar e u n c simt c a i c u m a fi pur i
s i m p l u s o r a g e a m n a Sabrinei Hartwell. A lsat ochii n
j o s , privindu-i minile. O s ne scriem n loc s s t m d e
vorb.
42

S a b r i n a a sesizat o n o t n o u n v o c e a lui S t e p h a n i e ;
n c e p u s e s ezite. A p u t e a s-i s c h i m b hotrrea, se g n -
di ea. D a c a m s insist, d a c i v o i aminti ct d e d e s a m
avut n e v o i e u n a d e alta n ultimii trei ani, are s v i n la
Paris. V o m fi d i n n o u a p r o p i a t e . Cndva, le s p u s e s e p r i n
ilor: S t e p h a n i e i e u sntem s i n g u r a familie pe care o
a v e m . " n c era aa. A p u t e a s o c o n v i n g s vin c u
m i n e , se gndi S a b r i n a .
Dar n u a n c e r c a t s o f a c . Pentru c Stephanie avea
d r e p t a t e : t r e b u i a s plece. S a b r i n a voia s f u g d e o
realitate g r o a z n i c - sora mea nu mai dorete s fie cu
mine - , dar n u o p u t e a n e g a . Ea se mndrea c u p r o p r i a ei
strlucire, iar S t e p h a n i e t r e b u i a s evadeze, s o g
s e a s c i e a p e a ei. N-o s o o p r e s c eu s o fac, gndi
ea. N u a m s fac lucrurile i mai dificile dect snt deja.
A m rnit-o d e s t u l n s e a r a asta.
S-a aezat p e c a n a p e a lng Stephanie i i-a nghiit
lacrimile care-i a j u n s e s e r n gt.
- Ce o s mai v o r b i m n vacanele d e var! zise ea c u
veselie. e d e a u alturi, fr s se ating, c u minile n
p o a l a rochiilor, c a d o u a d e v r a t e tinere d o a m n e . Te
i u b e s c , i-a s p u s n o a p t S a b r i n a lui S t e p h a n i e i, d i n
acel m o m e n t , a n c e p u t s-i triasc viaa s i n g u r .

CAPITOLUL 4

n sal s-a f c u t o linite mormntal n t i m p ce lumi


nile se s t i n g e a u p e rnd. Reflectoarele s-au oprit p e corti
n a g r e a , a u r i t , d i r i j o r u l a d a t s e m n a l u l i s e n z u a l a
m u z i c s p a n i o l a uverturii a i n u n d a t sala, ritmurile ei
g i t a n e t r e z i n d n S t e p h a n i e d o r i n a d e a d a n s a . Privi ctre
Dena:
- Mulumesc, opti ea recunosctoare, pentru tot: New
York-ul d e C r c i u n , cumprturile, teatrele i loja familiei
C a r d o z o p e n t r u o p e r a ei favorit. S u s p i n n d fericit, se
ls furat d e m u z i c n t i m p ce cortina se d e s c h i d e a
m a j e s t u o s d n d la iveal o s c e n plin d e d a n s a t o r i n
c o s t u m e strlucitoare i soldai n uniforme r o u - d e s c h i s .
O m i c a r e a perturbat m o m e n t u l ; n spatele lor cineva
43

a d e s c h i s u a lojei, lovindu-se a p o i d e un s c a u n . Ste-


phanie i D e n a s-au ntors o c a t e . S c u z a i " , s-a auzit o
A

v o c e . n p e n u m b r , S t e p h a n i e a zrit u n brbat nalt c u


prul n e g r u n c e r c n d s n c h i d u a i s-i s c o a t n
acelai t i m p t r e n d u l .
- Snteti sigur c v aflai n loja care trebuie? a n
t r e b a t Dena.
El a dat din c a p i s-a aezat p e s c a u n u l din spatele
lui S t e p h a n i e . D e n a a t e p t a , dar el a rmas tcut. L-a
s t u d i a t u n m o m e n t , a p o i a privit s p r e S t e p h a n i e , a dat d i n
u m e r i i s-a ntors c u fata s p r e s c e n .
- ifonat, a m u r m u r a t ea.
S t e p h a n i e a rs u o r la aprecierea rapid f c u t d e
D e n a . Oricine era, era respectabil, chiar d a c j a c h e t a lui
a v e a m a r e nevoie s fie clcat. i era destul d e sigur pe
el nct s se s c u z e o d a t i a p o i s t a c .
n m i n u t u l u r m t o r l-a uitat. Pe s c e n , C a r m e n cnta c u
o s e n z u a l i t a t e i s p i t i t o a r e tnrului s o l d a t infatuat D o n
J o s e , iar aria i n u n d a sala c a aurul topit. Stephanie s-a
a p l e c a t n fat, i m p r e s i o n a t d e p u t e r e a p e care o d e g a j a .
Dar a simit o u o a r tulburare, c o n t i e n t dintr-odat d e
altceva, n afara muzicii. Se ntoarse i ntlni ochii stri
nului, tintuind-o.
Ea a fost c e a care s-a retras, m b u j o r a t d e intensi
t a t e a privirii lui. Era mai mare c a ea, c u o fat p u t e r n i c i
o privire mai d i r e c t dect v z u s e e a la bieii d e la c o l e
A

giile d i n a p r o p i e r e d e Bryn Mawr. ntorcnd c a p u l ncet, c a


i c u m ar fi privit s p r e partea lateral a s c e n e i , a vzut c u
c o a d a o c h i u l u i c el c o n t i n u a s o priveasc. Pierde n
t r e a g a o p e r , s e gndi ea i simi c u m i nflorete u n
z m b e t p e b u z e . Pentru prima dat Va ntrebat cine p u t e a
fi i c u m d e a v e a u n bilet n loja familiei C a r d o z o .
- S c u z a t i - m , l-a auzit s p u n n d . D u m n e a v o a s t r l-ati
p i e r d u t ? S t e p h a n i e ^s-a ntors s priveasc p r o g r a m u l d i n
m n a ntins i a dat din c a p c n u , z m b i n d d i n n o u .
tia c n u e a l p i e r d u s e ; p u t e a s v a d c inea
p r o g r a m u l p e g e n u n c h i . Ochii li s-au ntlnit p e n t r u o clip,
a p o i e a s-a ntors d i n n o u s p r e s c e n . Dar pn la ter
m i n a r e a primului act l-a putut v e d e a n m a r g i n e a cmpului
ei vizual u r m r i n d - o c u privirea.
- G a r t h A n d e r s e n , a s p u s el n t i n z n d m n a c n d
44

l u m i n a s-a a p r i n s , n p a u z . D e n a i-a strns-o imediat.


- D e n a C a r d o z o . Eti prieten c u familia Barton?
El zmbi v z n d atitudinea ocrotitoare a Denei, care o
f c e a s se s i m t m i c i lipsit d e siguran. Nu t r e b u i a
s f a c asta, se gndi S t e p h a n i e .
- Sntem prieteni v e c h i . mi cer s c u z e p e n t r u intrarea
z g o m o t o a s . Bartonii au o m i s s-mi s p u n c o s mai
fie c i n e v a n loj, iar eu a m ntrziat; a m pierdut n o i u n e a
t i m p u l u i la s l u j b i m t e m c a m s c p a t uvertura. J-a
ntins lui S t e p h a n i e mna: n u a m fcut c u n o t i n .
- S t e p h a n i e Hartwell. i i-a p u s mna fin In mna lui
n g u s t , p r e l u n g . M u z i c i a n , se gndi ea. Sau artist.
- Ce profesie? ntreb Dena.
- C e r c e t a r e , r s p u n s e el scurt, invitndu-le n foaier s
b e a c e v a . Se n t r e b a d e c e D e n a era c e a care p u n e a
t o a t e ntrebrile. Oare a a f c e a n t o t d e a u n a , iar S t e p h a
nie era n t o t d e a u n a att d e t c u t ? Sau S t e p h a n i e n u era
interesat?
n t i m p ce-i s o r b e a u - v i n u l , Garth a r s p u n s ntre
brilor Denei, s p u n n d u - l e c se o c u p a d e b i o l o g i a m o l e
cular, c era profesor la Columbia University, cercettor.
- C e r c e t t o r n ce? a ntrebat Dena, dar el a s p u s c
era p r e a c o m p l i c a t d e explicat ntr-o conversaie n p a u z a
dintre d o u acte. Lucru adevrat, dar el nu v o r b e a nicio
d a t strinilor d e m u n c a s a d e t e a m s nu-i ndeprteze,
plictisii i fr s neleag. O r i c u m , n u d o r e a s vor
b e a s c d e s p r e el; v o i a s ntrebe el d e s p r e S t e p h a n i e
Hartwell.
n foaierul a g l o m e r a t , reverbernd d e rsete i d e z g o
m o t u l conversaiilor f c u t e n g r a b , ea era o o a z d e
linite, c u t r u p u l foarte drept, c u micri lenee i c o n t r o
late, n t i m p c e v o r b e a , Garth i ntiprea n minte ochii ei
d e u n albastru p r o f u n d , linia delicat a pomeilor i g u r a
m i n u n a t , plin i g e n e r o a s , surprinztor de vulnerabil,
c e r i n d p a r c ocrotire.
b e n a l u r m r e a , dar nu c u gelozie. Era ncntat c
m a n i f e s t interes fat d e S t e p h a n i e , pentru c era clar c
S t e p h a n i e e r a interesat d e el. Ce n o r o c p e n t r u Ste
p h a n i e , s a i b o a s e m e n e a prieten, g n d e a el. Iar cnd
c o r t i n a a czut p e n t r u ultima o a r , le-a ntrebat d a c le
poate c o n d u c e acas.
45

- Ne a t e a p t m a i n a , zise Dena. D e o d a t i ridic


privirea c a i c u m ar fi uitat ceva. Stephanie, a m p r o m i s
c o s u n p e m a m a nainte s p l e c m spre cas. M
n t o r c imediat.
Iar c n d a u r m a s s i n g u r i , au zmbit d e o d a t .
- Drgu din partea ei.
- D e n a f a c e n t o t d e a u n a lucruri d r g u e .
- A v r e a s te v d . Mine? Ea d d u negativ din c a p .
A t u n c i poimine?
- N u , mi pare ru. Ochii ei erau limpezi i sinceri. i
e u a vrea, dar stau c u familia Denei d e srbtori i au
fcut" d e j a planuri p e n t r u n o i . Snt att d e minunai c u
m i n e , nct n u p o t s dispar pur i s i m p l u i s-i las c u
biletele i c u tot p r o g r a m u l . mi pare ru.
- i d u p srbtori?
- M ntorc la Bryn Mawr.
- Pentru absolvire?
- Ei, n u , snt a b i a n anul d o i , zise ea rznd.
- Ari... Ci ani ai? a ntrebat el ncruntndu-se.
- Nousprezece.
- Ari mai mare.
- N o u s p r e z e c e n u snt d e ajuns?
- N-a fi zis, dar aa trebuie s fie, a r s p u n s el a m u
zat.
D e n a s-a ntors i i-au luat prietenete rmas b u n .
Garth a r m a s n u m b r s i m i n d u - s e c a un srac pe mar
g i n e a d r u m u l u i p e care t o c m a i t r e c e a c a l e a c a regal.
Erau b o g a t e , rafinate, aveau stil i l u m e a ntreag era a
lor. i-a ntors privirea s p r e s c e n a o p e r e i u n d e t i m p d e
trei o r e p a s i u n e a rzbtuse n cntec i n faa ochilor i-au
a p r u t o g u r vulnerabil i nite p c h i limpezi, sinceri.
i-a p u s trenciul p e el i a zmbit. A c e s t o m srac avea d e
g n d s u r m e z e trsura tot d r u m u l pn la castel!

C o l e g i u l Bryn Mawr se afl a s c u n s ntre dealurile i


p d u r i l e m a j e s t u o a s e ale Pennsylvaniei, la o o r d e mers
c u trenul d e N e w York. S t e p h a n i e d e - a b i a a j u n s e s e i
n c e p u s e s d e s p a c h e t e z e cnd a s u n a t Garth.
- A m s fiu prin a p r o p i e r e a c o l e g i u l u i t u n w e e k -
e n d - u ! sta, a s p u s el c a din ntmplare. M g n d e s c c a
p u t e a s t r e c pe a c o l o d a c eti a c a s .
46

- C e treburi ai prin a p r o p i e r e a colegiului m e u ? l-a


ntrebat e a rznd.
- S-mi p e t r e c z i u a c u tine.
S-au ntlnit la P e m b r o k e A r c h , locul d e ntlnire al celor
d i n c a m p u s , i i-au strns c o r d i a l mna.
- U n d e m d u c i ? a ntrebat-o el.
- T r e b u i e s t r e c p e la b i b l i o t e c p e n t r u cteva m i n u t e
i m g n d e a m s l u m micul d e j u n la W y n d h a m H o u s e .
Dac nu e prea devreme.
- Prea d e v r e m e p e n t r u tine?
- N u , m b u c u r c eti aici. Peste n o a p t e ninsese i
p e a u p e crrile d e s c h i s e d e lopeti, potecile n t u n e c a t e
intersectndu-se c u strlucitoare spatii albe presrate c u
cldiri g o t i c e s u m b r e din piatr.
Garth a u r m a t - o p e S t e p h a n i e prin bibliotec i a p o i
a u c o b o r t nite s c r i , pn la o r a m p d e ncrcare.
- N u a p u t u t v e n i nimeni astzi aici i au d e livrat nite
m o b i l p e n t r u licitaiile d e antichiti d e la etaj. n d a t c e
s e m n e z d e primire, p u t e m pleca.
Un c a m i o n era tras c u spatele spre u a larg, iar
Garth o u r m r e a p e S t e p h a n i e v o r b i n d c u oferul. D u p
u n m i n u t s-a ntors, uor nesigur.
- S p u n e c motostivuitorul n u m e r g e i c n u p o a t e
d e s c r c a lzile. Vrei s te d u c i s iei micul d e j u n pn
c a u t e u p e c i n e v a d e la ntreinere c a s-l repare? N u tiu
ct v a d u r a .
- De m i c a m c r e s c u t c u motostivuitoare. Pot s a r u n c
o privire?
- O a m e n i i d e tiin f o l o s e s c oare la cercetrile lor
m o t o s t i v u i t o a r e ? l-a ntrebat e a uitndu-se piezi la el.
- N u , dar bieii d e la fermele din M i n n e s o t a n u u m b l
dect c u m o t o s t i v u i t o a r e . i le repar c u regularitate, zise
el rznd, n d r e p t n d u - s e s p r e c a m i o n . A parlamentat scurt
c u o f e r u l , care a a d u s o cutie c u unelte d i n c a b i n . A p o i
s-a ntors s p r e Stephanie. Ct timp se servete micul dejun?
- Trei o r e .
- A m o p o f t d e mncare i m p r e s i o n a n t ! S-a aplecat
a s u p r a m o t o r u l u i , lucrnd rapid i c u uurin. ncearc-l,
i-a s p u s oferului d u p cteva minute, iar cfnd m o t o r u l a
pornit, s-a ntors zmbind la Stephanie: tiina face minuni.
- C a i bieii d e la f e r m e l e d i n M i n n e s o t a . R i d i c n -
47

d u - s e p e vrfuri, i-a t r e c u t mna peste frunte i i-a artat-o


m u r d a r d e u n s o a r e . El a zmbit d e z a m g i t i a ntins
palmele negre.
- N u p o t s m ating d e un m o t o r fr s nu iau c u
m i n e j u m t a t e d i n ulei. M a m a mi s p u n e a mereu lucrul
sta. U n d e m-a p u t e a s p l a ?
- nainte i p e u r m j o s , n h o l .
- S n u pleci!
- N-am s plec.
S-a n d e p r t a t c u pai mari, simindu-i nc atingerea.
Iar c n d s-a ntors a gsit-o n acelai loc, s e m n n d factura
d e primire.
Pentru d e j u n , S t e p h a n i e o b i n u s e p e r m i s i u n e a d e a
m e r g e c u Garth n sufrageria de"la W y n d h a m H o u s e , c e a
m a i b u n cldire rezervat d e o b i c e i , m p r e u n c u dor
mitoarele d e la etaj, p e n t r u absolveni i prinii venii n
vizit. n t i m p ce s t u d i a u meniul aezai ling o uria
fereastr care d a s p r e curte, se uita la"el pe furi, pl-
cndu-i liniile p u t e r n i c e le feei lui, ochii nchii la c u l o a r e ,
p o m e i i p r o e m i n e n i , g u r a mare, b r b i a puternic c u g r o
pi. Cnd z m b e a j i n i i fine p o r n e a u din colurile ochilor,
pierzndu-se n b o g a t u l lui pr n e g r u . Totul la el era bine
c o n t u r a t ; n i m i c n u era e s t o m p a t s a u neclar". Chiar i
v o c e a , p r o f u n d i c u rezonan, ar fi putut a j u n g e pn n
f u n d u l c e l e i / n a i mari sli d e clas fr nici un efort.
- Mai ai n c f e r m a ? l-a ntrebat d u p ce au c o m a n d a t .
- N u , le-am dat-o surorii mele i soului ei. A c u m , cnd
e a p u n e a ntrebri, v o r b e a c u uurin," spunndu-i d e s p r e
f e r m a p u s pe picioare d e b u n i c u l lui, d e s p r e grul lucind
c a aurul n s o a r e , d e s p r e legtura c u pmntul pe care i
m u n c e t i , d e s p r e orele d e singurtate, petrecute ca biat,
d e s p r e visul d e a a j u n g e mare o m d e tiin i d e s p r e
ceasurile p e t r e c u t e c u tatl s u care l-a nvat tot ce tia
p e n t r u c a , atunci cnd se va retrage, Garth sa p o a t c o n
duce ferma.
- O copilrie linitit, n siguran, i-a s p u s el iui Ste
p h a n i e n t i m p ce chelneria a d u c e a pinea i crenvurtii i
le u m p l e a cetile c u cafea. i plin de d r a g o s t e . T o u ! era
firesc i fr ndoieli n ce privete viitorul.
- Dar s-a s c h i m b a t totul, nu-i aa? l-a ntrebat vznd
c tace.
48

- Da, t o t u l s-a s c h i m b a t . i s-a oprit d i n n o u . Cnd


a v e a m o p t s p r e z e c e ani a m o b i n u t o b u r s la c o l e g i u , a
fi f o s t p r i m u l d i n familie care s m e a r g la c o l e g i u . Dar
prinii m e i a u murit ntr-un a c c i d e n t d e a u t o m o b i l i a m
f o s t nevoit s r e n u n s c o n d u c f e r m a .
- O s p u i c u atta calm... S t e p h a n i e i inea rsuflarea.
- A t u n c i n u a f o s t a a . F u s e s e distrus a p r o a p e t o t n
c e e a c e c r e d e a m . Dar a s t a era c a m a c u m o p t ani, a
a d u g a t el ncet.
A c u m o p t a n i , s e g n d i ea. A v e a o p t s p r e z e c e ani,
prinii i m u r i s e r , iar el c o n d u c e a o f e r m . N u era d e
mirare c mi-a s p u s c snt tnr; e u nu a m f c u t nimic.
- i ai c o n d u s f e r m a ?
- T i m p d e u n a n . S o r a m e a era n c la liceu i a m
r m a s c u e a ; e r a m s i n g u r a r u d p e care o avea. Cnd s-a
cstorit, imediat d u p absolvire, i-am dat f e r m a c a dar
d e n u n t . S-a oprit d i n n o u privind s p r e c u r t e a a c o p e r i t
c u z p a d . A p o i a m venit la N e w York cutnd o alt l u m e
n c a r e t o t u l s fie firesc i n care s poi p r e v e d e a
viitorul.
- tiina, n d r z n i S t e p h a n i e .
A d a t d i n c a p z m b i n d . A s c u l t c u atenie, se gndi el,
nct ar p u t e a s a u d i cuvintele n e s p u s e , d e s p r e s
rcia p e care a n d u r a t - o la N e w York i izolarea sa, att
d e diferit d e c e a d e la f e r m . N u a v e a t i m p - p e n t r u prie
teni p e n t r u c a v e a trei slujbe i lua lecii s u p l i m e n t a r e c a
s p o a t t e r m i n a studiile mai r e p e d e "l s n c e a p s
p r e d e a . Iar n ultima v r e m e , cnd i p u t e a permite s ias,
n u a f c u t - o p e n t r u c se t e m e a c fur d i n t i m p u l afectat
cercetrii, pregtirii p e n t r u cursuri, d e la orice i-ar fi p u t u t
ncetini a v a n s a r e a n d o m e n i u l s u . C u e x c e p i a u n o r seri
o c a z i o n a l e p e t r e c u t e c u civa prieteni a p r o p i a i , n u mer
g e a n i c i o d a t nicieri. Pn"acum.
i-a t e r m i n a t c a f e a u a i s-a lsat pe s p a t e .
- E rndul m e u a c u m . N u tiu nimic d e s p r e tine. De
u n d e eti? N u p o t s plasez a c c e n t u l pe care l ai.
- A m c r e s c u t n E u r o p a . Dar n u mi-ai s p u s ce ai gsit?
N u tiu c e f a c e u n b i o l o g care se o c u p c u tiina m o
lecular.
G a r t h a n c e p u t s rd, d e s c o p e r i n d p l c e r e a c a o
f e m e i e f r u m o a s s insiste s-i v o r b e a s c d e s p r e el.
49

- n r e g u l ! Noi s t u d i e m s t r u c t u r a i c o m p o r t a m e n t u l
m o l e c u l e l o r la fiinele vii. M-am specializat n structura
g e n e l o r i c u m le-am p u t e a m o d i f i c a pentru a elimina
bolile g e n e t i c e .
S t e p h a n i e r m s e s e c u b r b i a sprijinit n p a l m ,
u r m r i n d u - i o c h i i i g u r a .
- D a c s c h i m b i s t r u c t u r a genelor, n u s c h i m b i i viata?
a ntrebat e a ezitnd.
A privit-o c u a c e e a i curiozitate c a profesorii ei cnd
p u n e a o ntrebare inteligent.
- C e n s e a m n asta?
- N u n s e a m n o a r e s modifici... c e e a c e d via?
- Ei b i n e , n-a s p u n e chiar a a ; asta s u n c a i c u m
a falsifica c e v a . Uite, antichitile alea pentru care ai
s e m n a t t u ; m e t e u g a r u l n u s c h i m b lemnul cnd l m o
deleaz? Sau sculptorul marmura?
- Dar artitii n u a u putere. O statuie d e m a r m u r n u
p o a t e s c h i m b a l u m e a . Dar t u poi s o faci modificnd
g e n e l e , nu-i a a ?
- Posibil.
- Ei b i n e , c i n e v a t r e b u i e s c o n t r o l e z e asta.
- Cine?
- Guvernul, s p u s e ea privindu-l peste ceaca de
cafea.
- Meschin, nedemn de ncredere, greoi, vederi
n g u s t e , nici o viziune.
- A t u n c i o a m e n i i d e tiin.
- P r o b a b i l la fel de" ru. Majoritatea dintre noi snt
p u i n n e b u n i . Realitatea este c c e r c e t a r e a nu p o a t e fi
limitat. Ea f a c e explozie ori d e cte ori ncerci s o n
bui.
- C r e d c t r e b u i e s m ntorc la asta. Ce vrei s obii
prin cercetrile tale?
n a p o i la p e r s o a n a m e a , gndi el admirndu-i t e n a c i
tatea. Dar r s p u n s u l i-ar rpi p r e a mult t i m p din ziua d e
astzi, a a c l-a amnat.
- S ctig o g r m a d d e bani inventnd un s i r o p
p e n t r u t i n e r e e a etern.
- G a r t h , d e f a p t n u s ctigi o g r m a d d e bani vrei
t u ! Chiar te atepi s-i ctigi?
- O, d a c p u i p r o b l e m a aa, n u . N u n c e r c e t a r e a
50

universitar! C o m p a n i i l e particulare pltesc bine, dar nu


snt g e n u l m e u . Nu-mi plac presiunile c o m e r c i a l e , a rs
p u n s el la privirea ei ntrebtoare. La universitate nimeni
n u se uit p e s t e u m r u l m e u s v a d ct de a p r o a p e snt
A

d e a d e s c o p e r i c e v a care s a d u c profit. mi place cer


c e t a r e a d e d r a g u l cercetrii, s fiu liber s u r m r e s c piste
care ar p u t e a fi utile...
- Omenirii.
- C e v a d e g e n u l sta. T o t u i ai dreptate. Este puin
p r o b a b i l c - mi voi p u t e a permite v r e o d a t s te a m pe
tine. P l e c m ?
- Da, zise S t e p h a n i e s c o t n d bani din g e a n t . Este
c e a mai p r o a s t r e m a r c p e care a m auzit-o v r e o d a t .
C r e d c este m i n u n a t s te p r e o c u p e cercetarea, o a
menii, s nu-ti p e s e ct ctigi n u m a i s poti face lucrul n
care crezi! A f o s t o r e m a r c p r o s t e a s c .
A prins-o d e bra n t i m p c e se ridica:
- A t e a p t , a t e a p t u n minut. nti, eu pltesc p e n t r u
micul dejun.
- Eti o a s p e t e l e m e u , e u t e - a m invitat.
- M-am invitat s i n g u r astzi. Snt eu n u m a i u n umil
p r o f e s o r asistent cruia-i p a s d e o m e n i r e , dar mi p o t
permite s-mi s c o t prietenii la un mic d e j u n . Lsnd d e o
parte r e m a r c a m e a p r o s t e a s c , d e ce p l e c m ?
- T r e b u i e s m ntorc la b i b l i o t e c s v d d a c n u au
n e v o i e d e ajutor p e n t r u o r g a n i z a r e a licitaiei. N u mai este
p n a t u n c i dect mai puin d e o s p t m n i mult lume
i f a c e p r o b l e m e c nu o s reuim s ne r e s p e c t m
p r o g r a m u l . mi p a r e r u , i-am p r o m i s ntreaga zi, dar
t r e b u i e s fac asta, este slujba m e a .
- S l u j b a ta...
- L u c r e z p e n t r u d e p a r t a m e n t u l d e art i n o i ne
o c u p m d e licitaie.
- De c e lucrezi p e n t r u d e p a r t a m e n t u l d e art?
- C a s ctig bani.
- Credeam...
- Da, tiu c al crezut.
Garth a pltit i n t i m p ce traversau curtea i-a simit
d e o d a t inima maf u o a r , mai plin d e energie. Nu tria
ntr-un castel, i zise n g n d , fcnd un bulgr d e z p a d
p e care-l a r u n c elegant intind un c o p a c n o d u r o s i care
51

s-a lipit c a o stea a l b d e t r u n c h i u l n e g r u . Privi s p r e faa


strlucitoare a lui S t e p h a n i e .
. - V o r b e t e - m i d e s p r e m a g a z i n u l d e antichiti. tii,
n t o t d e a u n a a m avut d o r i n a s e c r e t s mngi o statuie
g o a l . S fie o a r e asta a n s a m e a ? Avei v r e o statuie
goal pe acolo?
S t e p h a n i e rse. Ce m i n u n a t or s p e t r e a c m p r e u n !
- V o m a v e a o m u l i m e d e statui. Dar d a c vrei statui
g o a l e v a t r e b u i s le d e z b r a c i !
Era rndul lui s rd i a luat-o p r o t e c t o r d e mn n
t i m p c e u r c a u scrile bibliotecii.

G a r t h a avut t i m p suficient s j u d e c e contradiciile ce


c o e x i s t a u n S t e p h a n i e Hartwell nainte c a e a s-i viziteze
l a b o r a t o r u l d i n N e w York. n cursul iernii i primverii a
p e t r e c u t n o u s m b e t e la Bryn Mawr i a aflat d e s p r e s o r a
ei g e a m n , d e s p r e r u p t u r a dintre ele, n e v i n d e c a t nc,
i d e s p r e prinii ei d i n Algeria, care u r m a u s se m u t e n
curnd la W a s h i n g t o n , u n d e tatl ei v a p r e l u a f u n c i a d e
s u b s e c r e t a r d e stat p e n t r u p r o b l e m e e u r o p e n e . A aflat
totul d e s p r e c o a l a d i n Elveia, foarte ic, dar ridicol d e
s c u m p i a neles c v a s t a ei c u l t u r se d a t o r a unei
educaii deficitare care a nvat-o d e s p r e E u r o p a att ct
s p o a t scrie o e n c i c l o p e d i e , dar d e s p r e d r a g o s t e s a u
brbai nici m c a r ct s u m p l e o p a g i n d e jurnal. A
sesizat inteligena ei vie, a c u n o s c u t f r u m u s e e a ei c a l m
i prieteni c a D e n a care roiau n jurul ei, invitnd-o s-i
p e t r e a c v a c a n e l e ; t o a t l u m e a d o r e a s-i ofere lui Ste
p h a n i e u n c m i n . C a i G a r t h . Pentru c se n d r g o s t i s e
d e ea.
- Ne ntlnim la biroul t u , i-a s p u s S t e p h a n i e cnd a
s u n a t - o la r e e d i n a familiei C a r d o z o . E o prostie s vii s
m iei. C u m a j u n g a c o l o ?
l-a d a t t o a t e informaiile i ea a z b u g h i t - o s p r e c a m e r a
ei C9 s s e m b r a c e . V a c a n a d e p r i m v a r la Ney Y o r k : o
s p t m n n t r e a g c u Garth p e n t r u c familia C a r d o z o
tia d e s p r e ei i n u mai f c u s e r nici u n plan n ce o
privete. O sptmn cu Garth! f r e d o n a e a n d r u m s p r e
metrou.
Dar p e c n d se a p r o p i a d e universitate s-a auzit u n
z g o m o t c a a c e l a f c u t d e o mulime d e o a m e n i . Se p r e a
52

c v i n e d i n t o a t e direciile pn cnd, d n d coltul, S t e p h a


nie s-a trezit nghiit ntr-o mare m a s d e tineri care stri
g a u , a g i t a u p a n c a r t e i a c l a m a u un biat c u fata plin d e
pistrui, urcat p e un c a m i o n i strignd rguit ceva printr-un
m e g a f o n . Un lan d e poliiti f c e a u zid ntre S t e p h a n i e i
o cldire c u p a t r u etaje la ferestrele creia se n g h e s u i a u
f e m e i i brbai strignd i gesticulnd. Ezitnd, a privit n
jur n c e r c n d s g s e a s c o a d r e s . A vrut s-l ntrebe pe
u n u l d i n poliiti, dar z g o m o t u l era att d e mare, nct
v o c e a ei nici "nu s-a auzit. i, d e o d a t , Garth era a c o l o ,
c u p r i n z n d - o c u braul i c o n d u c n d - o r e p e d e pe lng
' c l d i r e a o c u p a t , s p r e u a imediat u r m t o a r e .
A u urcat c u liftul pn la etajul al patrulea.
- C e i n t r o d u c e r e n c a s a , d u l c e a m e a c a s ! zise Garth
d e z a m g i t . D a c a fi tiut dinainte n u te-a fi lsat s vii
Dar p a r e s se fi ajuns ntr-un i m p a s , aa c f a c e m re
p e d e u n tur i a p o i p l e c m .
- N i c i o d a t n u a m v z u t o d e m o n s t r a i e att d e
a p r o a p e ; Bryn Mawr este att d e linitit...
- Noi a m f o s t binecuvntai c u ele c u o regularitate de
c e a s o r n i c . Fac a p r o a p e parte d i n viaa universitar. A
d e s c u i a t o u i a invitat-o n l a b o r a t o r *
L a b o r a t o r u l era desprit la mijloc d e un ir d e rafturi
nalte d i n oel i c n d a u pornit p e u n a dintre laturi Garth a
r m a s n u r m s v a d reacia lui Stephanie. La n c e p u t a
privit n e d u m e r i t , a p o i d e z a m g i t , d u p care, intrigat.
Era o c a m e r c i u d a t , fr a p a r a t u r strlucitoare, fr
e p r u b e t e , flcrui albastre s a u lichide b o l b o r o s i n d ; nici
m c a r u n m i c r o s c o p . n s c h i m b , n g h e s u i t e p e o b a n
c h e t l u n g n u m e r o a s e figurine Tinkertoy p e n t r u c o p i i ;
c o n s t r u c i i d i n beioare, sirme, bilue, buci d e plastic,
s f o a r i" hrtie de" t o a t e formele, mrimile f culorile. Pe
p o d e a , cutii d i n care d e b o r d a u materiale. Fotografii de
c o n s t r u c i i a c o p e r e a u pereii i o t a b l mare, c e n u i e , era
a c o p e r i t c u d i a g r a m e . n ' c o l , un birou i o m a i n de
scris rablagit d e abia se v e d e a u d e s u b vraful d e cri i
reviste.
- tii, pe-aici mi se s p u n e o m u l T i n k e r t o y zmbi Garth.
;

- N u m s u r p r i n d e , Garth, ce-s t o a t e astea?


- M o d e l e l e mele, o p e r e l e mele d e e r t fiecare fcuta
;

c u mna, a artat el c u un gest larg c u p r i n z n d toata


r 53

camera.
- G a r t h , fii serios.
- tii d o a r c snt serios. M o d e l e l e astea c o n t o r s i o
nate snt o p e r e l e mele d e art.
- Hai, v o r b e t e !
Vzndu-i fata att d e serioas, zmbi:
- Fiecare m o d e l este u n alt fel d e m o l e c u l . Bilutele
snt a t o m i , betele snt forele care le menin n aranja
m e n t e l e lor diferite. Doar tii ce snt moleculele!
- Ei, d a , exist i n Elveia, zise ea ironic.
- lart-m, m-ai n e l e s ? "
. - Puin. ntr-adevar, n u tiu p r e a multe.
- Uite, i n t i m p ce v o r b e a a ters t a b l a i a n c e p u t
s d e s e n e z e . A s t a este celula i n interiorul ei, nucleul. n
interiorul a c e s t u i a , p a n g l i c u e l e astea snt c r o m o z o m i i , al
ctuii d i n fii lungi dintr-o a n u m i t m o l e c u l . S-a aplecat
i a luat u n m o d e l , dar exact n acel m o m e n t s-a auzit u n
strigt c e v e n e a d i n m u l i m e a d e afar i a privit ngrijorat
p e fereastr. P u t e m reveni oricnd, zise el.
- N u , s p u n e - m i a c u m . Se s i m e a a p r o p i a t d e el n
l a b o r a t o r u l linitit; a f a r era p e r i c o l , dar n u n t r u , c u
G a r t h , era s i g u r a n .
- A m s-i s p u n p e scurt. M o l e c u l a care f o r m e a z
c r o m o z o m i i este A D N . lat m o d e l u l : o s c a r c o n t o r s i o
nat c a u n t i r b u o n . A D N - u l este m o l e c u l a care c o n t r o
leaz ereditatea. Este u n proiect; diferitele trepte ale scrii
snt o r g a n i z a t e n m o d u r i speciale care alctuiesc u n c o d
c u t o a t e informaiile n e c e s a r e p e n t r u o d u b l u r a vieii.
Aici intervin e u : n c e r c s neleg c u m este f c u t a c e a s t
molecul, aceast treapt.
- i d a c nelegi?
- A t u n c i a" p u t e a s d e s c o p r c u m s o repar cnd
este avariat. S-a ntors la m o d e l u l A D N d e pe b a n c h e t .
Astzi se n a s c c o p i i c u boli pe care nu le p u t e m v i n d e c a
p e n t r u c u n d e v a , p e s c a r a ADN-ului lor, c e v a nu a fost n
regul c u u n a s a u mai multe p a n g l i c u e . D a c tim c u m . . .
S-a ntrerupt. Z g o m o t u l d e afar d e v e n i s e mai puter
nic; d i n m e g a f o n se a u z e a a c u m o v o c e d e fat.
- Mai snt i altele, dar ce i-am s p u s pn a c u m
reprezint c a r n e a i cartofii. Restul o s primeti ntr-o zi
mai linitit. P u t e m s p l e c m ?
54

C n d s p l e c e , S t e p h a n i e i-a a r u n c a t privirea i n
partea cealalt a l a b o r a t o r u l u i . Aici totul era mai familiar,
c u m i c r o s c o a p e , e p r u b e t e , s e r i n g i , o c h i u v e t . Pe u n
perete, lng u n g e a m mare, m i u n a u zeci d e oricei albi
n cuti mici. Privind p e s t e u m r u l ei, Garth zise:
- Eu i Bill f a c e m s c h i m b d e informaii; el c e r c e t e a z
p e o a r e c i bolile ereditare.
- T i n k e r t o y s i oricei, zmbi Stephanie. tiina m o
dern... B r u s c s c o a s e u n strigt, o explozie" p u t e r n i c
a r u n c n d - o n braele lui, la picioarele lor mprtiindu-se
mii d e c i o b u r i d e sticl.
- N u v o r b i , i s p u s e Garth trgnd o njurtur. i n
c e a r c s - ti ii respiraia.
- De ce? a ntrebat ea, dar el i a c o p e r i s e deja fata c u
braul, d u c n d - o p e s u s n hol i, d e a c o l o , p e scri n s u s .
Dintr-odat s-a simit g r o a z n i c d e r u ; o usturau o c h i i , i
c u r g e a u lacrimi d e " s u b p l e o a p e l e umflate i s i m e a c i
se sfie p i e p t u l luptnd s respire, n t i m p ce gtul fi ardea.
A simit a p o i aer rece i lumina soarelui mngindu-i
fata i braul p u t e r n i c al lui Garth sustinnd-o.
" - N u m p o t opri d i n plns i nu p o t d e s c h i d e o c h i i , i
s p u s e ea. Garth a c u p r i n s - o atunci i c u cellalt brat,
ocrotitor.
- n cteva m i n u t e o s te simi bine. A u fost n u m a i
gaze lacrimogene.
- Numai...
- N u rnesc. Poi s stai o clip s i n g u r ? A m s a d u c
puin ap.
" - U n d e sntem?
- Pe a c o p e r i . M ntorc imediat.
Senzaia d e arsur persista, dar n z e c e m i n u t e Ste
p h a n i e a p u t u t d e s c h i d e ochii i a privit peste p a r a p e t la
poliitii care trau d u p ei s t u d e n i t u i n d s a u plngnd i-i
u r c a u n f u r g o n e t e .
- De c e poliitii a u a r u n c a t i n noi?
- N u t o c m a f n n o i ; c i n e v a a greit inta. C u ct prac
t i c a u , ai fi crezut c snt ntr-o f o r m mai b u n ! Ste
p h a n i e , t r e b u i e s m ntorc i s a s t u p fereastra spart.
Vrei s m atepi aici?
- N u , n u , vin c u tine.
Dar n laborator s-a f c u t m i c n faa furiei lui. Rcnea
55

n m i j l o c u l c a m e r e i , c u f a a r i g i d , c u v e n e l e gtului
zbtndu-i-se puternic.
- Nenorociii. Nenorociii d r a c u l u i .
l-a urmrit privirea pn"la cutile d e srm u n d e , n u c u
mult nainte, nsese d e oriceii care m i u n a u n c o a c e i
n c o l o . A c u m nici unul n u mai m i c a . Z c e a u n grmezi
fr via, o adiere c e p t r u n d e a prin fereastra s p a r t
nfiorndu-le uor blnia m o a l e . C u o lovitur plin d e
rutate Garth "a trimis "prin aer canistra g o a l d e gaze
l a c r i m o g e n e , m p r t i i n d hrtiile care c d e a u n d e z o r d i n e
p e p o d e a . De s u b "tlpile lui se auzea scrnet d e sticl
sfrimat.
- Un. an din m u n c a lui Bill, un an d e experiene i
studiu... V o c e a i-a devenit mai puternica. i aminteti d e
copiii d e care-i v o r b e a m , nscui c u boli "pe care "nu le
p u t e m vindeca"? Ei s u n t la c a p t u l d r u m u l u i care n c e p e
aici. nelegi ce n s e a m n asta? i dai s e a m a c univer-
sitatea"crede c este mai important s mprtie un g r u p
d e s t u d e n i dect s protejeze m u n c a o a m e n i l o r ei d e
tiin?
- N u c r e d c a a gndeti, zise S t e p h a n i e ncet. T r e
m u r a n u din c a u z a "gazelor, ci din c a u z a furiei lui Garth, a
faptului c era att d e afectat. El tia ce este important;
tia c e vrea i s p r e ce se ndrepta. L u m e a lui era mult m a i
m a r e dect a ei,
Lsndu-se n g e n u n c h i pe p o d e a a n c e p u t s strng
hrtiile mprtiate^ p u n n d u - l e ntr-o c u t i e p e c a r e a g
sit-o p e b i r o u . G a r t h i s t u d i a c a p u l p l e c a t , p r u l r o c a t ,
g r e u , care-i c d e a n jurul feei. Minunata, c a l m a S t e p h a
nie. Aci n e l e p c i u n e a i d e p e a c u mult vrsta, c a n
m i n u t u l u r m t o r s n u fie iar dect o fat tnr, care
a t e p t a . i cine era el s c r e a d c p o a t e s-i ofere ce
a t e p t a ? Ling ea c o n t i n u a s se simt c a un srntoc.
- C r e d c m-am tiat, zise ea ridicndu-se. Sngele i
c u r g e a pe mn n j o s .
- T o a t e cioburile astea, zise el furios. Las-m s v d ,
l-a ntins mna c a un copil. C u mult grij i-a s c o s un
c i o b lung d e sticl, a gsit un t a m p o n ntr-un sertar i l-a
presat peste ran. Ea a tresrit.
- n s e a m n c a mai rmas c e v a a c o l o , zise el. Era
rndul ei s-i studieze c a p u l nclinat pe cnd s c o t o c e a din
56

n o u prin sertar d u p o p e n s e t . Exist aici tot c e trebuie,


m u r m u r el. n t o t d e a u n a te tai cnd eti n laboratorul unui
b i o l o g . A ridicat privirea i a surprins-o urmrindu-l. tii,
zise el c u u n t o n d e conversaie, eti p r o b a b i l s i n g u r a
f e m e i e d i n l u m e care p o a t e arta f r u m o a s d u p ce i s-au
a d m i n i s t r a t g a z e l a c r i m o g e n e . T o c m a i ai trecut testul d e
f r u m u s e e A n d e r s e n . Noi a d m i n i s t r m o canistr c u g a z e .
l a c r i m o g e n e , iar cele a cror f r u m u s e e nu d e p e t e
nivelul pielii se t r a n s f o r m imediat n broate rioase care
s u g h i t . De c e rzi? i s p u n c te i u b e s c l c d o r e s c s
m c s t o r e s c c u tine i c r e d c t o c m a i a m gsit c i o b u l ,
a a c , d a c n-ai s te miti, a m s i-l scot.
S-a a p l e c a t p e s t e mna ei, cercettndu-i atent rana.
- lart-m, i-a s p u s cnd e a a tresrit d i n n o u . A vrea
s t e d u c a c a s i s f a c e m d r a g o s t e , d o r i n p e care o
a m d e cteva sptmni n a t m o s f e r a mai puin favorabil
d e la Bryn Mawr. Poftim, gata. Fr s o priveasc s-a
ntins i a mai luat nite tifon i i-a nfurat mna ntr-un
b a n d a j curat. C e r c e t a instruit n slbticia M i n n e s o t e i .
Ce zici?
- D e s p r e ce?
- D e s p r e u n u l s a u cellalt, s a u d e s p r e a m n d o u
lucrurile d e care i-am p o m e n i t mai nainte.
S-a a p r o p i a t d e el plin d e ncredere, tiind deja c u m
v a arta t r u p u l lui cnd o v a mbria. i r s p u n s e :
- Da. Da la a m n d o u !

n l u n a m a i , b o s c h e i i d i n curtea d e la Bryn Mawr


i z b u c n e a u ntr-o simfonie d e roz intens i alb, iar pmntul
era u n c o v o r d e petale. Un s o a r e c a l d a a l u n g a t ploile lui
aprilie, iar psrile se z b e n g u i a u n c o p a c i i btrni. Era
s e z o n u l mperecherilor.
n c u r t e a bibliotecii Thomas, Laura e d e a alturi d e
S t e p h a n i e a r u n c n d priviri critice s p r e micul lac circular c u
p l a c i d e l e lui rae, s p r e irul d e s c a u n e i m e s e lungi
n c r c a t e c u mncare i b u t u r .
- N u p r e a s e a m n a n u n t , ci mai curnd a picnic,
zise ea gnditoare. Sigur nu vrei c e v a mai oficial, iubito?
- Eu a m vrut aa, r s p u n s e S t e p h a n i e , urmrindu-i cu
privirea p e prietenii ei i p e ai lui Garth care f o r m a u
g r u p u l e e , n ateptarea nceperii c e r e m o n i e i .
57

- N u v micai, a c o m a n d a t G o r d o n i s-a auzit clicul


aparatului d e fotografiat.
- i s prseti coala...? Eti s i g u r c asta vrei,
S t e p h a n i e ? i-a c o n t i n u a t Laura g n d u l .
- M a m , d a c Garth este n Illinois, c u m p o t eu s
stau aici?
- Ar mai fi p u t u t a t e p t a d o i ani.
- N u , n u mai p o a t e . Slujba din Illinois este b u n . i a
srutat-o p e Laura p e o b r a z . O s c u m p r m o c a s
m a r e , c u o m u l i m e d e d o r m i t o a r e i ai s vii s ne
vizitezi. N-ai fost n i c i o d a t la E v a n s t o n , nu-i aa? Sau la
Chicago?
- Nici c o l o , nici c o l o .
- Ei bine, a c u m ai s m e r g i .
S t e p h a n i e a v z u t - o pe S a b r i n a intrnd n curte i
alturndu-se j u d e c t o r u l u i Fairfax i familiei C a r d o z o .
- S c u z - m , i-a s p u s ea m a m e i ndreptndu-se s p r e
S a b r i n a i lundu-i minile ntr-ale ei: Ari minunat!
- N u , t u eti c e a care... Este oare posibil s fie cineva
att d e fericit p e ct ari t u ?
- C n d o s vin la n u n t a t a a m s te ntreb.
S a b r i n a a zmbit:
- J u d e c t o r u l Fairfax s p u n e c ne-a inut pe g e n u n c h i
cnd e r a m aici, la W a s h i n g t o n .
- i a m s p u s a t u n c i c eu voi prezida ceremoniile la
cstoriile v o a s t r e , l auzir pe j u d e c t o r . A c u m atept
n u n t a S a b r i n e i p e n t r u a a v e a un p r e t e x t s m e r g in
Europa.
S a b r i n a a ridicat d i n sprncene i a s c h i m b a t din n o u
s u b i e c t u l . N i c i o d a t n u v o r b e a d e s p r e ea, se gndi Ste
p h a n i e ; nici m c a r n scrisori. Scria c a o prieten b u n ,

{>ovestind c e f c e a , ntrebnd c e e a ce o interesa, dar n -


o t d e a u n a p u i n n s t r i n a t , a a c u m a f o s t i v a r a
trecut, c n d f u s e s e r n S c o i a c u prinii.
Era t c u t i retras, reticent n a "se lsa atras n
conversaie, c a i c u m i-ar fi fost t e a m c cineva ar
utea-o a c u z a c n c e a r c s o p u n n u m b r pe s o r a ei.
t e p h a n i e a neles, dar a refuzat s f a c orice c a s-i
uureze situaia. Ar fi ntr-un fel la egalitate, g n d e a ea,
d a c i S a b r i n a s-ar simi ngrozitor m c a r o d a t . i era
ruine d e c e e a c e g n d e a , dar n u a fcut nimic p e n t r u c a
58

S a b r i n a s se s i m t mai bine i t i m p d e o lun ntreag


nici u n a dintre ele n u a avut m o m e n t e b u n e .
Cndva una eram jumtatea celeilalte, gndi ea,
u r m r i n d - o p e S a b r i n a v o r b i n d c u clanul C a r d o z o . A c u m
n u tiu nimic d e s p r e ea, p e cine iubete, s a u ce viseaz,
Iar e a n u tie p r e a multe d e s p r e mine.
- S a b r i n a , zise e a lund-o d e bra. i au pornit m
p r e u n , aplecndu-i c a p e t e l e u n a spre cealalt. G o r d o n
le-a f c u t o p o z , s u p e r b e l e lui fete, identice, dar d i n ce n
ce mai diferite: Sabrina, c i u d a t d e rece i d e t c u t , ntr-o
r o c h i e d e un roz prfuit care-i p u n e a n m o d discret n
v a l o a r e c o r p u l , c u prul strns s u b o plrie asortat;
S t e p h a n i e , n t r - o r o c h i e a l b dintr-un material b r o a t ,
tivit c u d a n t e l b r o d a t , c u o camelie ce a p r e a c a un
filde s c u l p t a t d i n rocatul nchis al prukii ei. Trebuie
s-mi cer s c u z e .
- N u , zise Sabrina, c r e d c neleg.
- C u m poti? Ai plecat d e la c o a l mai d e v r e m e c a s
p u t e m p e t r e c e cteva zile m p r e u n i n u m a i eu a m vorbit;
t u n u mi-ai s p u s nimic d e s p r e tine.
- N u c o n t e a z . Ari att d e fericit; n i c i o d a t n u te-am
vzut aa d e fericit! S t e p h a n i e , te iubesc. Pur i simplu
b u c u r - t e d e ziua ta.
- i p l a c e Garth, nu-i aa?
- Firete c da. Este hcnttor i te iubete. S t e p h a
nie, m b u c u r p e n t r u tine. A m s-i v o r b e s c d e s p r e mine
alt d a t , nu azi.
S t e p h a n i e a prins-o d e umeri pe S a b r i n a i a mbr
iat-o strns. Era b u c u r o a s c Sabrina nu v o r b e a d e s p r e
ea, sta era adevrul teribil. N u v o i a s d e s c o p e r e c n
s p a t e l e scrisorilor d e c o n v e n i e n ale Sabrinei exista o
- via mai palpitant dect a ei. f avea pe Garth, nu mai
avea nevoie d e Sabrina.
- M u l u m e s c , i-a s p u s Sabrinei i a p o i s-a ntors, r;
t i m p ce Garth se a p r o p i a de ele. Voi d o i nu ai avut pna
a c u m prilejul s v c u n o a t e i .
S a b r i n a i Garth au s c h i m b a t priviri scurte.
- mi pare ru, a s p u s el. C r e d e a m c a m s pot
a j u n g e aici mai curnd. Dar a u fost prea multe d e f c u ;
Sfritul anului colar, ncheierea profesoratului m e u 'a
Columbia. Atta nostalgie d e o d a t ! O s ne c u n o a t e m
59

mai trziu.
- N u m a i d a c S a b r i n a prsete Parisul i se sta
bilete n Illinois, zise S t e p h a n i e .
S a b r i n a zmbi involuntar la idee, iar Garth a fost izbit
de aerul d i a b o l i c pe care l c p t a r buzele ei reci, dis
tante. Dar s-a c o n t r o l a t imediat i d r c u o r u l a disprut.
- O s v vizitez, zise ea. Dar profesorii nu vin i ei n
E u r o p a p e n t r u cercetri, s a u mai tiu e u pentru ce?
- C o p i i , s p u s e atunci Garth, j u d e c t o r u l este gata.
J u d e c t o r u l e d e a lng un b o s c h e t uria, Stephanie
si G a r t h n fata lui, c u u n prieten d e la Columbia la stnga
lui Garth i S a b r i n a la d r e a p t a lui S t e p h a n i e . n t i m p ce se
a r a n j a u , Garth i-a optit lui S t e p h a n i e la u r e c h e :
- Este rece. Eti mult mai plin d e viat dect ea. i
mult mai f r u m o a s !
ntr-o strfulgerare, S t e p h a n i e a neles ce f c u s e s o r a
ei. C a d o u l d e n u n t al Sabrinei, se gndi ea: s-i disi
m u l e z e f r u m u s e e a i s-i nfrneze vitalitatea care f
c e a u d i n ea centrul ateniei! S stea n u m b r c a ntreaga
l u m i n s se reverse a s u p r a m e a ! i n acel m o m e n t a
simit c o c u p r i n d e u n val d e d r a g o s t e i a p o i d e v i n o
vie. Dar n u p o t s f a c nimic, se gndi ea, d a c n u mai
sntem att d e a p r o p i a t e i ea nu-mi mai face c o n f i d e n t e .
A v e m fiecare viata n o a s t r ; n u mai a v e m nevoie u n a d e
alta.
De u n d e tii? a auzit nuntrul ei o v o c e mic. Pe ea ai
ntrebat-o d a c are nevoie d e tine?
J u d e c t o r u l Fairfax a n c e p u t s v o r b e a s c , iar *Ste-
p h a n i e i-a a l u n g a t gndurile i vinovia. A mai avut t i m p
n u m a i s se g n d e a s c ct d e uimitor "era c t o c m a i cnd
ea i S a b r i n a se n d e p r t a s e r att d e mult u n a d e alta l-a
gsit p e Garth care s o i u b e a s c ; a p o i s-a c o n c e n t r a t
a s u p r a m o m e n t u l u i n care u r m a s-i d e v i n soie.

CAPITOLUL 5

Castelul se ivi printre dealurile verzi din H a m p s h i r e , c u


crenelurile i turnurile cenuii d e s e c o l e d e existen, c u
A

ferestre adnc tiate n zidurile d e piatr. n s p a t e se zrea


60

o pdure de fagi de culoarea cuprului, ca o perdea


strlucitoare d e b r o n z u n d u i n d u - s e n btaia vnticelului
d e iunie.
- Castelul T r e v e s t o n , cit S t e p h a n i e c u v o c e a plin d e
veneraie, d i n s c r i s o a r e a Sabrinei. Optzeci d e c a m e r e , o
mie d o u s u t e d e acri d e grdini i parcuri... Privete,
G a r t h ! e x c l a m ea, f c n d ochii mari. Puni!
Garth a ncetinit m a i n a privind cei d o i p u n i , castelul
i lacul d e u n albastru argintiu care l n c o n j u r a n c e e a ce
f u s e s e p r o b a b i l c n d v a u n an d e aprare.
- D r g u c a b a n ! zise e f i r o n i c , dar fr s vrea era
i m p r e s i o n a t . Exact ca-n p o v e t i , se gndi el. Bieilor d e la
fermele d i n M i n n e s o t a i profesorilor din Vestul Mijlociu le
vine g r e u s c r e a d c a s e m e n e a lucruri snt reale! i,
firete, este ridicol; locul lor nu este n secolul aLXX-lea.
Totui, castelul avea vraja lui: magnific, de proporii
i m p r e s i o n a n t e , dar a r m o n i o a s e .
- Poti s i-o imaginezi pe S a b r i n a trind aici d u p
c s t o r i e ? a ntrebat S t e p h a n i e . M-a simi... c a u n pitic.
C a i c u m a intra ntr-o c a s c o n s t r u i t p e n t r u uriai. Nu
tiu c u m o s se simt ea.
- n t r e a b - o , i-a s u g e r a t Garth o p r i n d m a i n a n t i m p ce
u n servitor a venit s le d e s c h i d portierele i le-a luat
bagajele.
S t e p h a n i e a a d u s p r o b l e m a n discuie mai trziu, cnd
ieiser s v a d mprejurimile.
- M g n d e s c la o a m e n i , i-a r s p u n s Sabrina. Nu la
p a t r u s u t e d e ani d e rzboaie i cavaleri i profesiuni
regale, ci la familie, n special la oaia n e a g r a familiei.
Se p l i m b a u toti trei pe alei ce e r p u i a u printre miile de
tufe d e trandafiri n t i m p ce S a b r i n a le v o r b e a d e s p r e oaia
n e a g r a familiei L o n g w o r t h .
- C r e d c a u inventat cte u n a n fiecare generaie, n
parte c a lucrurile s fie mai palpitante, dar mai ales aa
p u t e a u fi att d e excentrici pe cit i d o r e a u i s a i b n
acelai t i m p p e cineva care face d e ruine familia i care
p o a t e fi artat c u d e g e t u l .
- A c u m , exist v r e u n a ? rse Stephanie.
- N u , d u p cte tiu e u . l-ar p l c e a lui D e n t o n s fie,
dar tatl s u i comitetul d e directori nu i u b e s c publici
tatea, c a s n u mai v o r b i m d e s c a n d a l .
61

- N u tiam c lucreaz. Ce f a c e , are atta t i m p s


c l t o r e a s c i s fie i c u tine?
- L u c r e a z c n d are chef. Se pare c are un sistem...
V o r b e a u m e r g n d , n t i m p ce Garth rmase n u r m
ntorcndu-se s p r i v e a s c naltul g a r d viu al faimosului
labirint T r e v e s t o n .
- G a r t h , noi ne n t o a r c e m , l-a strigat Stephanie. Nu
vrei s f a c e m un tur al casei?
- V a j u n g d i n u r m , le-a s p u s el. Stephanie i artase
o s c r i s o a r e n care S a b r i n a le descria labirintul: un tri
u n g h i c u laturile d e circa d o u sute d e picioare fiecare,
plantat n 1775 d e S t a u n t o n L o n g w o r t h , c u g a r d viu s u b
f o r m a unui labirint n care vizitatorii se p u t e a u pierde ore
ntregi. Garth privea g n d i n d u - s e ce sistem g e o m e t r i c f o
losise S t a u n t o n L o n g w o r t h . A m s ncerc mai trziu, i-a
zis el. S a u mine, d u p n u n t . .
Intrat n c a s , s-a orientat d u p sunetul vocii soiei
sale. Dar, c n d l e - a gsit n bibliotec, c o n s t a t tulburat
c S a b r i n a era c e a care v o r b e a . Ciudat c d u p attia ani
vocile lor r m s e s e r identice, dei triau n tari diferite.
- ...au restaurat p l a f o n u l , v o r b e a Sabrina gesticulnd,
Iar G a r t h a devenit atent, r e c u n o s c n d i el din n o u c,
d e i era a n a c r o n i c , mai mult m u z e u dect c a s d e locuit,
era m a i f r u m o s dect tot c e e a ce v z u s e el v r e o d a t .
C a m e r e l e d d e a u dintr-una ntr-alta ntr-o mreie s o
l e m n , d e proporii i m e n s e i c u detalii f a b u i o a s e f d e la
p a r c h e t , brne ncrustate, pn la cercevelele ferestrelor
n c a d r a t e d e d r a p e r i i d i n d a m a s c ivoriu, t e r m i n a t e c u
ciucuri d e catifea. Castelul d a t a din 1575, cnd sir William
L o n g w o r t h , m e m b r u al Consiliului privat al reginei Elisa-
beta, l-a c o n s t r u i t n T r e v e s t o n Village pe pmnturile ce-i
f u s e s e r druite p e n t r u serviciile a d u s e . Cincizeci d e ani
mai trziu, n e p o t u l s u l-a angajat pe cei mai mare arhitect
al A n g l i e i , Inigo J o n e s , p e n t r u a reface f a a d a s u d i c i a
a d u g a t n c trei c a m e r e d e o a s p e i i s c a r a c e a mare.
Ali d e s c e n d e n i au a d u g a t i ei noi construcii, castelul
a j u n g n d astfef la o p t z e c i d e c a m e r e , iar n "secolul ai
><X-lea fermele i parcurile au fost m o d e r n i z a t e , c c n s t r u i n -
d u - s e inclusiv 6 cale ferat n g u s t c u o l o c o m o t i v c u
aburi c a r e s t r b t e a n lung i-n Sa: proprietatea.
n M a r e a sa> d e l T r e v e s t o n se p r o d u s e s e t r u p a de
62

t e a t r u a lui S h a k e s p e a r e , iar g e n e r a i i d e L o n g w o r t h
clarvztori u m p l u s e r castelul c u colecii nepreuite d e
t a b l o u r i d e Tizian, R e m b r a n d t i G a i n s b o r o u g h , "cri i
s t a m p e rare, tapiserii i m o b i l din s e c o l u l al XVI-lea.
- Firete, n u poi s p u i pur i s i m p l u o pictur p e
perete s a u s c u m p e r i un c o v o r n o u cnd vrei t u , i s p u s e
S a b r i n a lui S t e p h a n i e mai trziu, pe cnd stteau n bal
c o n u l c e e n t i n d e a d e - a lungul c a m e r e i d e zi i al dor
mitorului, i b e a u ceaiul, n t i m p c e Garth se o c u p a d e
labirint. A s t a e s t e p r i m a r e g u l . Dar o r i c u m , n u este
grozav?
- Ari att d e fericit, i-a s p u s Steph&nie. Este posibil
s fie c i n e v a att d e fericit pe ct ari tu?
A m i n t i n d u - i , a u n c e p u t s rd. A u trecut patru ani,
se g n d e a S t e p h a n i e . Patru ani n care au fost d e p a r t e
u n a d e alta. n t i m p u l sta, e a s-a instalat la E v a n s t o n ,
S a b r i n a a absolvit Sorbonna, s-a mutat la L o n d r a i a
n c e p u t s lucreze n galeria d e antichiti a lui Nicholas
B l a c k f o r d d e p e L o w n d e s Street. Locuia" s i n g u r ntr-un
m i c a p a r t a m e n t , i f c u s e noi prieteni i ajutase la o r g a
nizarea a d o u licitaii d e caritate. Iar n scrisorile trimise
lui S t e p h a n i e n u i-a vorbit n i c i o d a t d e s p r e sentimentele
ei. Dar s-ar p u t e a c a a c u m s o f a c , se gndi S t e p h a n i e ;
p e n t r u c , b r u s c , era att d e m i n u n a t s fie m p r e u n ! i-a
amintit privirea Sabrinei cnd au sosit. D r a g o s t e i recu
notin.
- Eti fericit, nu-i aa? a ntrebat-o Stephanie.
- Fericit s a u e m o i o n a t , a r s p u n s Sabrina. C r e d c
i c u D e n t o n lucrurile "stau la fel. Este att d e incredibil, se
p l i m b prin l u m e c a prin grdinile lui d e la T r e v e s t o n ! Nu
poi s crezi ct d e c o p l e i t o r este t o t u l !
- O, b a d a , pot, a r s p u n s S t e p h a n i e scurt, cuprinznd
d i n t r - o privire p a t u l c u b a l d a c h i n a c o p e r i t c u hainele
S a b r i n e i , p e c a r e camerista le strngea i le m p a c h e t a
p e n t r u l u n a d e miere, m s u a d e toalet i d u l a p u l de
haine Regency, uile franuze"ti care d d e a u n b a l c o n u l
u n d e se aflau.
- N u , n u este v o r b a d e bani, a zis Sabrina. Adic,
firete, banii snt u n lucru minunat, d e cnd a m venit la
L o n d r a a m trit n t o t d e a u n a c u mult peste salariul pe
c a r e - l a v e a m . i n u p e n t r u c t a t l lui D e n t o n este
63

viconte, d e i c o n t e a z i asta. Dar n principal este m o d u l


tn care D e n t o n se a c o m o d e a z o r i u n d e s-ar d u c e . i m
Iubete, a a c a c u m a m a p r o a p e t o t atta siguran d e
sine c a i el.
- N u a i nevoie d e D e n t o n c a s fii s i g u r d e tine.
- Ba d a , asta-i p r o b l e m a . tii c u m n c e r c a m n t o t d e a
u n a s i m p r e s i o n e z l u m e a c a s m p l a c . . . Ei b i n e ,
uit-te la m a m a ct d e ncntat este d e mine i d e m a
riajul m e u s p e c t a c u l o s .
- M a m a n u are nevoie d e asta c a s te i u b e a s c .
- P r o b a b i l c n u , dar ai vzut-o v r e o d a t att d e plin
de afeciune?
- Nu, a recunoscut Stephanie.
Dar z i u a u r m t o a r e , privind-o p e S a b r i n a d u p cere
m o n i a cstoriei, S t e p h a n i e se gndi c nicicnd n u a
vzut p e c i n e v a att d e sigur d e sine i d e d o m i n a n t . O
regin, i zise ea. Eu n-am s art n i c i o d a t a a i nicio
dat n u " o s a m u n castel. A simit o m p u n s t u r d e
Invidie c a r e a d i s p r u t c n d o c h i i "ei i-au ntlnit pe ai
Sabrinei. Pur i s i m p l u v r e a u s fie fericit, i-a zis ea.
Buzele Sabrinei i-au trimis u n m u l u m e s c m u t nainte
ca D e n t o n s-i a t r a g atenia c trebuie s se ntoarc
spre o a s p e i i care a t e p t a u n rnd s-i felicite.
- D r a g a m e a S a b r i n a , ai c u c e r i t L o n d r a , i-a s p u s
d u c e s a d e W e s t f o r d cnd a ajuns n fata lor.
Pe fata ei s e citea a c e a admiraie p e care n u m a i cei
foarte siguri d e ei o arat celor mal tineri i mai f r u m o i
dect ei, iar S a b r i n a a a c c e p t a t - o c u u n zmbet n r o c h i a ei
I b d e m t a s e i tafta. Gtul delicat se ridica d r e p t d e a
s u p r a u n u i triplu irag d e perle i d i a m a n t e , c a d o u l d e
nunt f c u t d e soul e i ; u n irag asortat strlucea c a stele
a s c u n s e n prul ei rocat-nchis. D u c e s a a srutat-o s p u -
ntndu-i:
- N-o c o n d a m n p e Iris c te-a rpit p e n t r u fiul ei. A fi
vrut s te d e s c o p r eu prima, pentru mine.
- Dar tii, eu a m rpit-o, zise D e n t o n . M a m a a d e s -
OOperit-o n u m a i . C u t a un birou i a gsit-o p e Sabrina!
- A gsit i biroul, zise Sabrina vesel. Eu i l-am vndut
| l a p o i m-a invitat ia ceai.
- Ce g u s t magnific! i se adres lady Iris L o n g w o r t h
ducesei. S a b r i n a a ajutat-o pe m a m a ei s-i m o b i l e z e
64

c a s a d i n W a s h i n g t o n , l-ai c u n o s c u t d e s i g u r p e tatl ei,


s u b s e c r e t a r d e stat la...
- Da, d d u d u c e s a din c a p mai puin p r e o c u p a t de
r e c o m a n d r i l e d e acreditare ale Sabrinei dect prietena ei
Iris.
- D u c e s , s-a auzit o v o c e plin d e n e r b d a r e . Pot
s-mi srut f o s t a m e a c o l e g d e c a m e r d e la Juliette? i
ntr-un vrtej, Gabrielle d e Martel s-a repezit s o srute pe
obraji p e S a b r i n a . Ari c a o femeie care s-a ndrgostit
d e u n f r u m o s i jovial globetrotter, care p e b u n dreptate
t e a d o r i care a p r o m i s s-i d e a n dar cte o b u c i c
d e l u m e la fiecare zi d e natere a ta i d e fiecare C r c i u n !
- Numai d a c nu o s gsesc ceva mai b u n ! a
adugat Denton.
- Ce i-a p u t e a oferi ns eu? Poate luna? se ntoarse
S a b r i n a s p r e el.
- O h , u i t a s e m luna. Mi-o d o r e a m cndva, dar a c u m te
a m p e t i n e . O i n e a d e m n , iar S a b r i n a z m b e a uitn
d u - s e la faa lui r o t u n d , c u obrajii roz i c u f r u m o a s a lui
m u s t a n e a g r . Ochii si negri, ptrunztori, erau ade
s e a duri, dar cnd se uita la ea se mblnzeau i strluceau
d e d o r i n . S tii c nici a c u m n u c r e d c u adevrat c
eti a m e a !
i felicitrile au c o n t i n u a t .
- S a b r i n a , venii s petrecei o s p t m n c u noi la
R a n s t e a d ; s p u n e c d a , , c o n t e z pe tine. Nu v o m fi dect
u n g r u p u o r , d o u z e c i s a u treizeci d e p e r s o a n e , c a s ne
p u t e m c u n o a t e c u adevrat.
- V a t e p t m la Harleton H o u s e , n a u g u s t , Sabrina!
N u uita!
- S a b r i n a , i-a s p u s D e n t o n c a m aranjat s petrecem
d o u s p t m n i la C o b b u r n A b b e y n s e p t e m b r i e ?
- S a b r i n a , i-au a n g a j a t o s e c r e t a r ? i p o t reco
manda...
- Cnd va fi g a t a c a s a v o a s t r din L o n d r a , Sabrina?
A m auzit attea lucruri m i n u n a t e d e s p r e ea!
- Niciodat.
- Pardon?
- A v e m d e g n d s r m n e m musafiri p e n t r u tot restul
vieii n o a s t r e , c o l i n d n d d i n c a s n c a s i din castel n
castel. A v e m attea cuiburi d e u n d e s a l e g e m , nct nu
65

mai a v e m n e v o i e d e unul al n o s t r u .
Iris L o n g w o r t h a tras-o d e m n e c zmbind fr s vrea
la maliiozitatea d i n ochii Sabrinei:
- i s fii criticat d a c refuzi invitaiile prietenilor
notri. Ei le iau foarte n serios.
" - M u l u m e s c . S a b r i n a tia c din v o c e a ei nu r s u n a
atta cin ct ar fi trebuit, dar c e l puin nu a mai zmbit,
dei d e - a b i a se a b i n e a s n u i z b u c n e a s c n rs p e n t r u
c se distra foarte bine. Se uit s p r e irul d e o a m e n i care
a t e p t a u s-i felicite c a s z r e a s c iar ochii lui S t e p h a
nie, dar ntre ele era Laura, d n d a p r o b a t o r din c a p cnd a
vzut c S a b r i n a le privete, l-am druit m a m e i ultima
antichitate, se gndi ea; un ginere c u o a s c e n d e n d e
p a t r u sute d e ani. G o r d o n era mai puin entuziasmat; el l
prefera p e Garth lui D e n t o n . Mai s o l i d , zicea el, mai se
rios. C e e a c e v o i a s n s e m n e c s e m n a mai mult c u el,
dar era p r i e t e n o s i c u D e n t o n , iar Sabrina simea c, n
sfrit, le-a dat satisfacie ambilor prini deodat".
Iar S t e p h a n i e ? A f c u t u n p a s nainte c a s o v a d ;
c a l m , t c u t , p r i e t e n o a s , n t i m p ce ase sute d e strini
o s a l u t a u i c o m e n t a u remarcabila a s e m n a r e c u s o r a ei.
Gabrielle i-a s p u s c S t e p h a n i e a discutat c u uurin c u
cteva dintre cele mai b o g a t e femei d i n Anglia d e s p r e cei
d o i c o p i i ai ei, d e s p r e viaa pe care o d u c e a n s u b u r b i a
C h i c a g o - u l u i i d e s p r e ultima d e s c o p e r i r e a soului ei.
n spatele"lui S t e p h a n i e , S a b r i n a l v z u pe Garth ur-
m r i n d - p c u o curiozitate pe care nu f c e a nici u n efort s
o a s c u n d . tia ce g n d e a i i-a trimis un zmbet slab, c a
i c u m s-ar fi scuzat, nainte d e a se ntoarce la o a s p e i .
Garth a prsit irul c e l o r c e a t e p t a u s-i felicite i
A

s-a rezemat d e o fereastr. n c e r c a s f a c o legtura


ntre amintirile lui d e s p r e S a b r i n a i a c e a s t femeie s p l e n
d i d , plin ^de via, strlucind n s p u m a rochiei, c u cl
d u r i vitalitate i n jurul creia s e nvrtea n t r e a g a
p e t r e c e r e . U n d e era f e m e i a r e c e , d i s t a n t , c a r e par
t i c i p a s e c u patru ani n u r m la c s t o r i a lui d e la Bryn
Mawr i c u m n a t a rezervat care le-a fcut d o u scurte
vizite, p e t r e c u t e n c e a mai mare parte c u S t e p h a n i e , cnd
s-au n s c u t copiii?
Garth tia c el n u o ntlnise n i c i o d a t pe a c e a s t
f e m e i e . Ori c e v a o t r a n s f o r m a s e , ori Sabrina p e care a
66

c u n o s c u t - o el n t r e c u t i d i s i m u l a s e adevratul e u .
Privi s p r e soia lui. Intr-o rochie l u n g , roz, p e care
S a b r i n a i-o c u m p r a s e d e la Paris, avea o f r u m u s e e d o -
m o a l , u n portret pastel n soarele care a p u n e a al "dup-
amiezei. S p u n e a c s-a ngrat, dei Garth nu sesizase
i n u mai a v e a i n u t a regal c p t a t la Juliette, dar p u
n e a n u m b r orice alt femeie c u excepia Sabrinei i n u
era c u nimic mai prejos d e aristocraia Angliei. Garth era
m n d r u d e ea.
- Inteligent d i n partea t a s evadezi, zise Sabrina c u
u n rs nbuit aprnd d e o d a t n spatele lui. Felicitrile
se t e r m i n a s e r . A fi vrut s o p o t face i e u . Hai s o
l u m pe S t e p h a n i e i s ne a s c u n d e m u n d e v a .
- i soul t u ?
- D e n t o n v o r b e t e d e s p r e cursele d e a u t o m o b i l e ; i n
v e s t e t e n t r u n a p e n t r u Grand Prix. tii c e v a d e s p r e
Grand Prix? Nici e u , dar a m o p u t e r n i c bnuial c a m
s aflu n c u r n d . n m o m e n t u l sta ns c e a mai mare
d o r i n a m e a este s g s e s c un loc u n d e s m a s c u n d
i s-mi s c o t pantofii.
Garth rse pe n f u n d a t e cnd o salvar pe S t e p h a n i e
d e u n c o n t e g r s u n c a r e n u mai t e r m i n a d e v o r b i t
d e s p r e p r e p e l i c a r i " , le s p u s e S t e p h a n i e n t i m p ce se
s t r e c u r a u ntr-un mic b i r o u .
- Mi-a s p u s c n u n t a i-a amintit d e ultima expoziie d e
cini!
A u izbucnit c u toii n rs. Sabrina i-a s c o s pantofii
c u i b r i n d u - s e p e c a n a p e a c u un s u s p i n d e uurare.
- O h , c e d o r mi-a fost d e tine! Nimeni altcineva nu
rde d e aceleai lucruri c a mine! S t e p h a n i e , c u m . poti s
mai stai c u pantofii n picioare? D o u ore n irul la.,."
La cellalt c a p t al c a n a p e l e i , S t e p h a n i e s p u s e jalnic:
- N u p o t s mi-i s c o t ! N u n t r - u n c a s t e l . Pot s
v o r b e s c c u lorzii ti i soiile lor, s m regalez la m a s a
t a , dar n u p o t s-mi s c o t "pantofii. T o t u l este n regul, a
a d u g a t e a imediat. C r e d c tot ce ai fcut este minunat!
N u m a i c , snt fericit s o s p u n , m simt mai bine la
mine acas!
- Snt att d e b u c u r o a s , zise Sabrina relaxat. M
temeam...
- C a m s fiu g e l o a s ?
67

- N u t o c m a i . C m - a m b u c u r a t e u d e mai m u l t
atenie.
- O , n u , n u rrbam gndit. Nu-i ciudat? Poate pentru c
a c u m a m partea m e a d e atenie i mi place.
- N u te mai simi m p i n s n u m b r ?
- Se pare c a trecut, s p u s e S t e p h a n i e d u p ce se
gndi p u i n .
. G a r t h se uita la ele c u o curiozitate plin d e rbdare.
- Ce-i sta? zise el. Un c o d ?
S t e p h a n i e a tresrit. Uitase c era i el a c o l o . T i m p d e
o clip, a u fost d o a r ea i Sabrina, s i n g u r e , aa c u m
o b i n u i a u s fie, gndurile i cuvintele lor ntreesndu-se.
S-a ntors spre G a r t h :
- C n d v a i-am s p u s S a b r i n e i c strlucirea ei m
a r u n c a ntr-o u m b r u n d e n i m e n i nu m mai remarca.
- i a t u n c i a p l e c a t n A m e r i c a , zise S a b r i n a , lsn-
d u - m s i n g u r c u strlucirea m e a .
S t e p h a n i e p r i v i p e f e r e a s t r la o a s p e i i c a r e s e
m p r t i a u c a petalele d e flori n g r d i n lund a m p a n i e
i antreuri p e care chelnerii le serveau pe tvi d e argint.
C u p a t r u ani n u r m , stnd n fata j u d e c t o r u l u i Fairfax,
ntr-o alt g r d i n , e a se s c u t u r a s e d e gndul c Sabrina
ar p u t e a avea nevoie d e e a ; d e fapt nu v o i a s tie.
Ei b i n e , a c u m tia. A auzit e c o u l vocii Sabrinei: L-
sati-m s i n g u r c u strlucirea m e a " . Deci S a b r i n a i-a s i m
it lipsa lui S t e p h a n i e , a avut nevoie d e ea, chiar d a c , c u
Garth alturi i c u t o a t e p r e o c u p r i l e legate d e instalarea
lui E v a n s t o n , i-a luat mult v r e m e c a s neleag acest
lucru.
Pe pajite, oaspeii n c e p u s e r s se a d u n e lng cort.
S a b r i n a oft:
- D a c n u m ntorc, m a m a lui D e n t o n o s s p u n iar
c voi fi criticat. B o m b n i n d i p u s e pantofii. Nunile ar
trebui s a i b loc n pat. O r i c u m , sta este l o c u l \ i n d e
n c e p cele mai multe dintre ele!
Garth c h i c o t i . S t e p h a n i e se ntoarse d e la fereastr.
- Sabrina, cnd ai s vii c u D e n t o n s ne vizitezi?
A v e m attea d e vorbit, att t i m p d e recuperat...
S a b r i n a a simit o m p u n s t u r . Ochii lui S t e p h a n i e ,
limpezi i strlucitori, i-au ntlnit pe ai ei fr nici o u m b r
d e invidie.
68

- Mine d a c - a putea. A m s v d ce p r o g r a m are


D e n t o n . i-a f c u t o mulime d e planuri ca s-mi arate
t o a t e locurile lui favorite. Dar n d a t ce a m s pot...
i i-a ntins minile. S t e p h a n i e le-a luat ntr-ale sale i
s-au m b r i a t n d e l u n g , a a c u m f c e a u n zilele d e
d e m u l t , cnd ele erau singura"familie pe care o a v e a u .
- Ct d e r e p e d e a m s pot, a optit Sabrina. A m s
vin, i promit.

D e n t o n L o n g w o r t h lucra din cnd n cnd la c o m p a n i a


d e t r a n s p o r t u r i maritime a familiei, u n d e era v i c e p r e e
d i n t e n s r c i n a t c u p r o b l e m e f i n a n c i a r e i m e m b r u al
C o m i t e t u l u i director. Pn la un p u n c t el fcut tot ce
a t e p t a tatl s u d e la el, a b s o l v i n d universitatea i intrnd
imediat n afacerile c o m p a n i e i . Dar nu avea nici o" intenie
c a d e c e n i u l dintre a d o u z e c i i c i n c e a i a treizeci "i
c i n c e a aniversare s i-l p e t r e a c n spatele unui b i r o u .
Mai trziu se v a stabili n afaceri, dar mai nti exist o lume
d e care t r e b u i e s se b u c u r e . A a c s-a c o n s a c r a t un an
biroului, f o r m n d un personal capabil s lucreze cu
eficien n a b s e n a s a i a p o i i-a luat z b o r u l spre cele
mai f r u m o a s e locuri din lume.
Lucra cnd a v e a chef. Pe cnd se a p r o p i a aniversarea
a treizeci d e ani, a d e s c o p e r i t n el un talent p e n t r u reor
g a n i z a r e a c o m p a n i i l o r mici care se z b t e a u n dificulti,
p e care tatl s u le o b i n u s e la un pre d e nimic i pentru
c asta-i f c e a plcere, i p e t r e c e a "cteva zile "pe lun
o c u p n d u - s e d e asta.
A c u m , p e cnd se afla la j u m t a t e a celui de-al trei
zecilea a n d e via, s-a hotrt s se d e d i c e unei activiti
mai p l c u t e i a n u m e s-i arate miresei sale locurile lui
preferate d e distracie i i-a c o n s a c r a t o mare parte din
e n e r g i a s a c o n s i d e r a b i l unei i m p o r t a n t e curse de auto
m o b i l e , n cteva luni, la Biarritz i C a n n e s , la W i m b l e d o n
i B u e n o s A i r e s , la M i n o r c a i Z e r n a t t , m e m b r i ai
p r o t i p e n d a d e i internaionale se n g h e s u i a u s se ntrein
c u S a b r i n a L o n g w o r t h i s-i a d m i r e irezistibilul melanj" de
f r u m u s e e , rafinament, "ncntare sincer n faa a tot ce
era n o u " i gratitudine plin d e cldur. Pentru c, n cer
curile lor," cnd s-a ntmplat oare ultima d a t s-i exprime
c i n e v a emoii s i m p l e c u m snt ncntarea i gratitudinea?
69

N i m e n i nu-i amintea.
O r i u n d e m e r g e a u i a t e p t a u invitaiile trimise d e s e
cretara lui D e n t o n d e la L o n d r a . El le frunzrea, a r u n c n d
unele, iar restul dndu-i-le Sabrinei.
- Reine-le p e cele care-i fac plcere, iubito. i a r u n c
restul. Dar o u r m r e a . Sper c nu ai aruncat invitaia
Corei, nu-i aa? Snt g a z d e m i n u n a t e ; nimeni nu s c a p o
p e t r e c e r e d a t d e ea.
Cnd au ajuns la M o n a c o , n mai, la a p r o a p e un an
d u p c s t o r i a lor, S a b r i n a se uita pur i s i m p l u peste
invitaii i i le n a p o i a lui D e n t o n .
- Hotrte t u . Eu nu c u n o s c n c pe t o a t lumea.
El le aranja c a la p o k e r pe m s u a pentru cafea din
a p a r t a m e n t u l lor, umplndu-i d u p - a m i e z e l e i serile cnd
n u j u c a u la c a z i n o s a u n u u r m r e a u Grand Prix.
- Bine, v o r b e a singur d u p ce le aranja. A v e m t i m p
chiar i p e n t r u Max.
- Cine?
- Max Stuyvesant. M mir c n u l-ai intlnit n c ; este
p r e t u t i n d e n i . Biat plcut, un pic misterios, o s-i plac.
V r e a s f a c e m o croazier c u iahtul lui, patru zile,"imediat
d u p c u r s . B u n idee; o experien a b s o l u t n o u pentru
tine.
- De ce zici c este misterios?
- Pentru c nimeni nu tie c u m ctig bani.
N u p e n t r u c nu ar fi ncercat toi s afle; au ncercat,
dar n i m e n i nu a reuit s t r e a c d i n c o l o d e r s p u n s u l dat
d e nsui Max Stuyvesant: este n art", c e e a ce p o a t e
s n s e m n e orice. Unii s u s i n e a u c are galerii n A m e r i c a
Latin i n E u r o p a ; alii" c este a g e n t u l unor clieni
b o g a i . A existat un z v o n c i sprijin pe artitii tineri
a n g a j n d o a m e n i care s m r e a s c miza p e n t r u tablourile
lor d i n licitaii c a s le ridice preul i totul s fie mai
palpitant, a p o i b g a n b u z u n a r c e a mai mare parte a
s u m e i u m f l a t e artificial p l t i t e d e c o l e c i o n a r i p e n t r u
picturile respective. Cinicii s p u n e a u chiar" c este unul
dintre jefuitorii m o r m i n t e l o r regilor Egiptului.
Indiferent c u m f c e a banii, i cheltuia c u mult larghee
d u c n d u - i prietenii c u avionul s u particular s v a d din
z b o r jocurile d e artificii d e la M o n t e Carlo, lund circa
treizeci d e a m i c i la u n safari african d e o sptmn,
70

t r a n s p o r t n d d o u sute d e o a m e n i c u trenul d e - a latul


E u r o p e j pn n Iugoslavia, la un festival d e d a n s . Sabrina
l ura. n fata o c h i l o r i-a aprut i m a g i n e a lui, c u umerii
largi, c u u n h a l o u d e crlionti d e pr rocat i c u o c h i
c e n u i i i g o i n care nu puteai v e d e a nimic. D e n t o n a fost
surprins.
- C u m poi s nu-l placi? Nici mcar nu ai vorbit c u el.
T o t c e - ai f c u t a fost s-l salui i s te instalezi pe iahtul
lui c a la tine a c a s .
- Este a r o g a n t i brutal, pariez c nu tie nici cel mai
e l e m e n t a r lucru d e s p r e art.
- C u m poti s...
- mi pare ru i p e n t r u soia lui. Este c a un celu
care c e r e t e mngfieri.
D e n t o n a r m a s tcut. Sabrina i p u n e a rochia de
s e a r dintr-o m t a s e n e a g r c u reflexe albstrui, care o
nvluia c a o arip delicat d e fluture d e n o a p t e , dez-
velindu-i umerii i spatele.
- Ai f a c e mai bine s te m b r a c i . Cocktail-urile se
s e r v e s c la o p t i d a c nu o s fim punctuali o s ne
i n t u i a s c c u ochii ia ngrozitori i o s ne t r a n s f o r m e n
statui. sta-i g e n u l d e art la care se pricepe! A r u n c un
vl vrjit p e s t e o a m e n i i apoi-i vinde familiilor ndoliate
c u amintiri!
- S a b r i n a ! Max este g a z d a noastr!
- mi pare ru, D e n t o n .
- Sper c d a . U n d e mi snt butonii?
n c a m e r a lor, d e a s u p r a u n u i p a t d e d i m e n s i u n i
r e g e t i , atrna o t a p i s e r i e f r a n c e z . C o v o r u l era g r o s
5

m o b i l a d e un c e n u i u pal c u mnere de e b o n i t , baia n


a l b a s t r u i argintiu c u vibrator n c a d . Lafitte, lung d e o
s u t patru picioare, avea a s e a s e m e n e a c a b i n e pentru
o a s p e i i cinci c a b i n e p e n t r u echipaj. Punile erau din
l e m n d e " t e k . n s a l o n se p u t e a u m i c a confortabil circa
treizeci d e o a m e n i s u b un c a n d e l a b r u c u ururi n f o r m
d e lacrim. Buctarul ef i vinurile erau celebre. Sabrina
n v a s e c n u t r e b u i e s ntrebe n i c i o d a t ct c o s t ceva,
dar D e n t o n , care v o i a s c u m p e r e un iaht a s e m n t o r ,
a p r e c i a c preul, c u m o b i l c u tot, se ridica la d o u
milioane de dolari.
Pe Lafitte c i n c i cupluri erau oaspeii lui M a x Stuy-
71

vesant. Pe cnd s e r v e a u cocktail-urile, Betsy Stuyvesant,


a treia soie a lui Max, m i c i s l a b n rochia ei d e camir
i m t a s e , c u b u c l e b l o n d e ce-i c d e a u romantic pe c e a
f, le-a s p u s c nu avea voie s se a m e s t e c e n func
i o n a r e a i a h t u l u i . D a c a v e a u n e v o i e d e c e v a , Kirst,
stewardul-ef, era la dispoziia lor. Dac voiau s m e a r g
p e r m , M a x i m f c u s e t o a t e aranjamentele. A p o i a t c u t
i n u a mai s c o s nici un cuvnt n tot cursul serii.
La m a s li s-a servit s u p d e pete c u ofran i felii d e
p o r t o c a l , u r m a t d e p u i d e c a r a c a t i n " s o s d e
a m p a n i e ; c a vin, au avut Palette alb, frapat, provenit d e
p e vestitele dealuri d e lng Marsilia, Max a p r o p u s un
t o a s t : P e n t r u o croazier reuit", l-a zmbit l a n g u r o s
partenerei sale d e m a s , o b l o n d s u p l pe care le-a
p r e z e n t a t - o c a prinesa A l e x a n d r a , dintr-o ar d e care
n i m e n i n u auzise. Vizavi, soul ei, prinul Martova, privea
c u ncpnare n farfurie. Lfng prin, "o femeie bronzat,
c u u n aer s o m n o r o s , a ntrebat:
- i mine d i m i n e a u n d e m e r g e m ?
- S p r e est, r s p u n s e Max, privind n c la Alexandra.
De-a l u n g u l Rivierei italiene d e la P o n e n t e pn la Alassio
i G e n o v a i n a p o i . Patru zile, o via. A l e x a n d r a a zmbit.
S a b r i n a s-a uitat s p r e D e n t o n " i l-a vzut z m b i n d
g a l e ctre Betsy Stuyvesant, c a i c u m ar fi ncercat s
arate "ca Max.
Dimineaa, n s a l o n u l mic au gsit fructe, cornuri i
cafea. Max era maestrul lor.
- Cine vrea s f a c plaj, m e r g e pe p u n t e a din spate.
Schi nautic la p a t r u . J o c u r i i ntritoare, n s a l o n tot t i m
p u l . Filme n teatrul mic; d a c dorii, Kirst vi le proiec
teaz. Prnzul l lum la u n u . Distracie plcut, mes amis.
- S m e r g e m mai nti n s a l o n , " z i s e D e n t o n n t i n z n -
d u - e alene. A p o i la plaj. Te simi bine, iubito?
n s a l o n se aflau cinci p e r s o a n e alegnd ntre c o c a i n ,
hai i c a p s u l e multicolore aflate la discreie pe un bufet
deVblt.
- Max este o g a z d m i n u n a t , zise femeia c u aer
s o m n o r o s i o ntreb pe Sabrina: Ce luai?
- A m a b i l din partea d u m n e a v o a s t r , "zise D e n t o n in-
trnd, dar a m eu grij de soia mea. A p u s o m i c cantitate
d e p u d r a l b ntr-o cutie g o a l i a b g a t - o n buzunar.
72

Urmrindu-I, S a b r i n a a ncercat s f a c distincie ntre


D e n t o n cel care s e afla n fata ei i D e n t o n cel care tria
c u ea la L o n d r a . Ultimul d e - a b i a d a c b e a ceva, nu f u m a
n i c i o d a t i n u f o l o s e a droguri, n u privea n i c i o d a t fe
meile a a c u m a privit-o pe Betsy Stuyvesant seara tre
A

c u t , n'cltoriile lor, v z u s e s e m n e ale celuilalt D e n t o n ,


cel d e a c u m ; dar d e d a t a asta el se manifesta fr nici o
reinere. ngrijorat, l-a urmat d i n s a l o n , de-a lungul punii,
pn la s c a u n e l e rabatabile i ezlongurile folosite p e n t r u
plaj ziua i p e n t r u buturi i gustri seara. A l e x a n d r a era
a c o l o , c u soul ei i c u alte d o u cupluri, toi oferindu-i
trupurile g o a l e f r u m o s b r o n z a t e soarelui medfteranean.
D e n t o n d e - a b i a d a c a privit spre ei.
- V i n o , iubito, i-a zis scondu-i halatul. Sabrina s-a
simit c a r a g h i o a s i stngace n reinerea ei. N u exista
dect u n D e n t o n , soul ei, iar el i arta c u m nelegea s
se p o a r t e soia sa. * 0 experien c o m p l e t n o u p e n t r u
t i n e " , s p u s e s e el referindu-se la Invitaia lui Max. i cnd
se t e m u s e ea v r e o d a t d e experiene noi? Privi s p r e t r u
purile s u p e r b e ale femeilor ntinse n faa ei, strlucitoare
s u b uleiul d e plaj. Ea arta mai bine. i-a s c o s halatul i
s-a ntins lng D e n t o n , lsndu-l s-i u n g spatele c u
minile lui mari.
Dar a refuzat c n d el a luat p u i n p u d r alb p e d e g e t
i i-a oferit i ei. Fiecare lucru la timpul lui, se gndi ea i
el n u a insistat. A inspirat p u d r a c u fiecare nar, ceilali
f c n d la fel s a u f u m n d hai. Soarele c o b o r s e p e p u n t e
i ea i s-a a b a n d o n a t c o m p l e t , pn cnd o u m b r i-a
t r e c u t prin faa ochilor, l-a d e s c h i s i l-a vzut pe Max
stnd n picioare lng ea. Muchii i s-au n c o r d a t instinc
tiv, dar el privea p e s t e ea, la Alexandra. i c u o. micare
l a n g u r o a s i lent, A l e x a n d r a s-a ridicat i au plecat
mpreun spre cabinele de pasageri.
C a i c u m asta atepta, Betsy i-a luat locul Alexandrei.
D e n t o n a urmrit-o c u m se aeaz i i ntinde uleiul pe
pielea alb. i-a mngiat snii, scofnd s u n e t e , a p o i s-a
ntins p e s p a t e i n t r - u n m i n u t a d o r m i t c u minile
m p r e u n a t e c a ntr-o rug.
El s-a ntors i a c o n s t a t a t c S a b r i n a l privea.
- Ai d r e p t a t e , i-a s p u s . Este c a o pisicu. T o a r c e , dar
nu-i i m p o r t a n t .
73

Celu, s p u s e s e S a b r i n a d e s p r e Betsy, dar a lsat-o


balt.*
La prnz, n portul Alassio, A l e x a n d r a a manevrat n
aa fel nct s stea lng ea.
- S c u m p o , a m u r m u r a t . Relaxeaz-te. Eti un p a c h e t
d e nervi. Ei fac regulile, noi le u r m m . T o t u l este mai uor
cnd a c c e p i acest lucru. Sabrina se j u c a c u aperitivul n
farfurie, apecnd c a p u l c a s o asculte. Dac vezi c
D e n t o n se g n d e t e c u m ar p u t e a s f a c d r a g o s t e c u
Betsy s a u c o face pur i s i m p l u , n c h i d e ochii i b r o n -
zeaz-te, s a u nva s prizezi c o c a i n s a u ia o carte
bun.
- C u m ai tiut c...
- Vezi, mai ai c e v a d e nvat. Nimic n u este secret pe
a c e a s t c a n o e m i c . Poi s faci tot ce doreti, nu exist
limite, dar, indiferent c e hotrti s f a c i / M a x va ti
a p r o a p e imediat.
S a b r i n a nfur o felie d e u n c roz n jurul unei
b u c i d e miez d e p e p e n e g a l b e n .
- E t i ntr-adevr prines?
- Asta-i o alt lecie, s c u m p o , rse tare Alexandra. T o t
c e vezi aici este n u m a i n parte real. ine minte c atunci
c n d i urmreti b r b a t u l c u privirea, urmreti d e fapt pe
altcineva.
D u p - a m i a z , pe c n d Lafitte naviga s p r e est, au fcut
s c h i n a u t i c tractai d e o v e d e t rapid pe care iahtul o
t r a n s p o r t a n locul rezervat d e obicei brcilor d e salvare.
S a b r i n a i A l e x a n d r a au schiat alturi de-abia atingnd
s u p r a f a a a p e i , ntr-o s p u m albastr-azurie. Sabrina se
s i m e a tnr, p u t e r n i c i f r u m o a s . Pot s fac orice, se
g n d e a ea.
Pe iaht, nfurat n cearceafuri d e baie i s o r b i n d
dintr-un p a h a r d e vin, pe p u n t e a din s p a t e , A l e x a n d r a
zise:
- Schiezi al naibii d e bine! U n d e ai nvat?
- La c o a l , n Elveia.
- La p e n s i o n ?
-Da.
- Via privilegiat. Eu a m fcut liceul la Los A n g e l e s .
i a rs cnd a vzut faa s u r p r i n s a Sabrinei. M a m a m e a
e actri d e mna a d o u a care m-a nvat c u m s m
74

m i c n l u m e . A f c u t din m i n e o actri mai b u n dect a


fost ea. La d r e p t v o r b i n d , tu eti de d e p a r t e c e a mai
b u n . Oare j o c i teatru?
- N u tiu. Pur i s i m p l u a m hotrt, a c o l o pe a p , c
a p u t e a s fac orice. Chiar s triesc ca v o i , ceilali.
- S c u m p o , ai s p u s asta ca i c u m a r i i v o r b a d e s p r e o
d o z de arsenic. D a c crezi c sntem otrav, ce caui
aici?
S a b r i n a t r e m u r din c a u z a brizei i strnse mai tare
c e a r c e a f u l n jurul ei.
- N u m-am gndit la tine cnd a m s p u s asta. T u mi
placi. Dar nu-mi place s-l v d pe Denton... care a t e a p t
s fie vzut... d r a c e , par s t u p i d , nu-i aa?
- Doar n e p r e g t i t . Nu i-a s p u s nainte? T o a t l u m e a
tie d e s p r e croazierele lui Max.
- Eu n-am tiut. i D e n t o n nu mi-a s p u s niciodat.
- Iar la L o n d r a , se p o a r t altfel? Conversaii n faa
s o b e i i n pat la o r a z e c e ?
S a b r i n a a ezitat, privind c u m se ivea n zare rmul
italian.
- N u , d a r t i u n t o t d e a u n a u n d e e s t e c n d ieim
separat.
- N u mai s p u n e !
S a b r i n a i g n o r f a p t u l c A l e x a n d r a nu c r e d e a ce-i
spunea.
- P r o b l e m a este c p e n t r u D e n t o n ntr-adevr n u
c o n t e a z d a c mie mi place sau nu ceva.
- N u c o n t e a z p e n t r u nici unul dintre ei, s c u m p o . Asta
este r e g u l a n u m r u l u n u .
- A a c nu tiu d a c am de ales.
- Ai neles, d d u A l e x a n d r a din c a p a p r o b a t o r . Atta
v r e m e ct Ii doreti ce-i ofer, nu ai nici c e a mai mic
posibilitate d e a o p t a . A c u m du-te i f-te f r u m o a s . Lum
m a s a la G e n o v a ast-sear. Mncafea este m i n u n a t !
Ca i c u m le-ar fi auzit conversaia, Max a o r g a n i z a i
seara n aa fel nct s se v a d ce pot oferi el i D e n t o n .
Limuzina i-a d u s n vitez pe a u t o s t r a d , u n d e v a departe
d e G e n o v a , la un restaurant de u n d e se d e s c h i d e a o
m i n u n a t privelite a c o a s t e i . D u p un d i n e u servit cu
e l e g a n d e matre, c u o orchestr mic ce se auzea n
s u r d i n , au plecat !a o petrecere particular ntr-o cas
75

n u m a i d i n l e m n i sticl, s u s p e n d a t d e a s u p r a o c e a n u l u i ,
u n d e a u b u t vinuri d u l c i , rubinii, i au jucat cri pn la
trei d i m i n e a a , cnd s-au ntors p e iaht. Cnd se n d r e p t a
s p r e c a m e r a lor, Max a prins-o pe Sabrina d e mn.
- Ne o n o r e a z p r e z e n a t a . V o m mai f a c e m u l t e
croaziere m p r e u n . Vise plcute, d r a g a m e a !
D e n t o n era d e j a n pat, plin d e dorin, ncntat d e ea.
- Ai fost extraordinar; toi te-au ndrgit. Iar eu a m
ctigat la cri, c e e a ce nu m s-a mai ntmplat d e mult
v r e m e . V i n o la culcare, s c u m p o ; te atept.
A tras-o s p r e el mnindu-i t r u p u l , plin de dorin,
n c o r d a t i e x c i t a t d e c i t i g u l la cri i d e s u c c e s u l
s t r l u c i t o r u l Sabrinei.
- V o r v o r b i d e noi luni d e zile, m u r m u r a el c u satisfac
ie n t i m p ce t r e c e a d e a s u p r a ei. D u p ce si-a gsit o
poziie b u n , a zvcnit. M m m m . . . bine i strfmt, a mur
m u r a t el c u aceeai satisfacie, nchiznd ochii.
S a b r i n a z c e a " s u b el mlcndu-se aa c u m i p l c e a
lui s o f a c . El a c c e l e r ritmul i ea a neles c i d e
d a t a asta va fi la fel c a d e o b i c e i ; ea era parial excitat i
v a t e r m i n a parial satisfcut, frecat, tras i m p i n s
pn a j u n g e a ntr-o stare d e amorire. A ncercat s vor
b e a s c c u el d e s p r e felul n care f c e a u d r a g o s t e , dar el
a v u s e s e attea f e m e i nainte, femei care-i erau r e c u n o s
c t o a r e , nct c o n s i d e r a c t e h n i c a lui merit s fie lu
d a t i n u d i s c u t a t . Sabrina se g n d e a s-i s p u n c
femeile d i n a i n t e a ei i erau r e c u n o s c t o a r e pentru c le
a c c e p t a s e s fie lng el, d e fapt, s u b el, viitorul v i c o n t e
d e T r e v e s t o n , dar a tcut. Pentru c el c r e d e a c u a d e
vrat c d o r e t e s o f a c fericit. N i c i o d a t nu m
b u c u r d e a m o r dect d a c se b u c u r i f e m e i a care este
c u m i n e " , i-a s p u s el cnd au fcut prima d a t d r a g o s t e .
i era c o n v i n s d e ce s p u n e a . A a c u m era c o n v i n s i cnd
s p u n e a c nu se b u c u r niciodat de o petrecere sau d e
o vntoare dect d a c cei care l n s o e a u se b u c u r a u i
ei d e c e e a ce p u s e s e el la cale pentru propria-i p l c e r e . "
i ntruct era g e n e r o s cnd era satisfcut i teribil d e
t c u t d a c era d e z a m g i t , a p r o a p e toi m i n e u i-i s p u
n e a u ce fericii snt. T o a t lumea recurgea"ntr-un fel la
t r u c u r i c u D e n t o n , se g n d e a Sabrina pe cnd i accelera
n m o d deliberat rsuflarea; i-a n c o r d a t t i m p d e o clip
76

picioarele i a p o i s-a lsat m o a l e . A a te v r e a u " , i-a zis


D e n t o n , satisfacia lui fiind m e r e u egal. i a p o i a p e n e
trat n a d n c i c u for, p e n t r u a o b i n e plcerea final
care s-i n c u n u n e z e ziua.
Cnd D e n t o n a a d o r m i t , a ieit pe p u n t e i i-a lsat
gndurile s-i p l u t e a s c n aerul rece. Era patru i j u m
tate d i m i n e a a . Iahtul ncetinise i naviga uor spre vest;
s e n t o r c e a u la M o n t e Carlo. S a b r i n a a auzit z g o m o t u l
n f u n d a t al unei brci c u m o t o r u l stins i a p o i , n luminile
iahtului, a vzut n a v e t a r a p i d a lui Max, pilotat d e se
cretarul lui, Ivan Lazlo. L-a urmrit d i n u m b r , n t i m p ce el
i u n m e m b r u al echipajului au ridicat-o pe iaht i au
d i s p r u t a p o i pe scri n j o s s p r e camerele rezervate
e c h i p a j u l u i . Ciudat, se gndi ea, att d e d e p a r t e d e r m ;
u n d e s fi fost? S-a jucat un m o m e n t c u ideea, a p o i a
lsat-o balt. Ivan Lazlo n u avea nici o legtur c u ea.
Nimic d i n c e e a c e l privea pe Max nu avea legtur c u
e a ; nu d o r e a dect s ia sfrit croziera. Mai erau d o u
zile. S-a lsat nvluit d e briz pn cnd i s-a fcut s o m n ,
s-a ntors s se n t i n d lng D e n t o n i a adormit.
n ziua u r m t o a r e s-a trezit trziu i a luat micul d e j u n
n pat. D e n t o n a srutat-o, iar Sabrina i-a zmbit, ncntat
i plin d e c l d u r . El i-a ntors zmbetul.
- Iubito, a m s-mi petrec ziua c u Betsy. T u poti s faci
ce v r e i r d a r t r e b u i e s petreci puin t i m p cu A l d o ^ D e r o n a .
l interesezi i este u n tip plcut...
A srit d i n pat, lsnd distant ntre ei:
- N u snt d i s p o n i b i l p e n t r u nchiriat.
- Iubito, este c a m dur s p u s . N u poti s zici c te
s u r p r i n d e ; tiai ce s e ntmpla. A m ateptat, dar n-ai s p u s
u n cuvnt, te-ai a d a p t a t minunat. Snt m n d r u d e t i n e . Nu
c r e d c merit c u v i n t e aspre.
Ea a r m a s uimit, tot att d e neajutorat c a i c u m ar
fi vorbit limbi diferite. A privit spre D e n t o n ; prea c se
n d e p r t e a z d e ea, micorndu-se tot mai mult.
- S a b r i n a ? zise D e n t o n ovitor. Ochii lui prietenoi
s-au u m p l u t d e ngrijorare vzndu-i soia privindu-l ntr-o
t c e r e d e g h e a . A ntins minile: Iubito, te-ai e m o i o n a t
p r e a tare creznd c nu te iubesc. Firete c te iubesc,
n t o t d e a u n a t e - a m iubit. A fcut o s c u r t pauz. Nimic din
t o a t e a s t e a nu n s e a m n c e v a ; d o a r tii; nu este
77

i m p o r t a n t , este un joc, c e v a ce f a c e m pentru c, ei bine,


la d r a c u , p e n t r u c este altceva dar d e fapt n u , t u tii, nu
t r e b u i e s te gndeti c este diferit s a u s p e c i a l ; nu este,
ntr-adevr nu difer c u nimic d e j o c u l d e bridge sau d e
s c h i p e a p s a u d e oricare alt lucru c u n o s c u t pe care-l
f a c e m m p r e u n . O, slav cerului, a zis a p o i el cnd ea a
n c e p u t s rd, scuturndu-i c a p u l i fcindu-l prost; erg
d i n n o u soia lui care,rdea.
- Schi p e a p , zicea ea. Lucruri c u n o s c u t e i repeta
n t r u n a tinndu-se c u minile d e c a p . i pentru c el era
D e n t o n , " n u a auzit s a u nu i-a dat s e a m a d e disperarea
ce r z b t e a din rsul ei.
T o t t i m p u l ct a mai durat croaziera, Sabrina l-a evitat
pe D e n t o n . Nu a tiut n i c i o d a t d a c s-a culcat c u Betsy
s a u n u . Mesele d e c u r g e a u n linite, iar n ultima sear
M a x a toastat p e n t r u prima aniversare a cstoriei lui
D e n t o n c u S a b r i n a p e care u r m a u s o celebreze n A m e
rica, la s o r a Sabrinei. D e n t o n s-a aplecat i i-a srutat
m i r e a s a , iar S a b r i n a se g n d e a c vor fi n sfirit singuri c a
s stea d e v o r b i s p u n lucrurile la p u n c t , l-a prins
c a p u l n mini i i l-a a p s a t pe g u r a ei pentru c a srutul
s fie mai puternic, c e e a ce a fcut s-i fie mai uor s
i g n o r e g n d u l c, n definitiv, j u c a u n c d u p regulile lui
Denton.

CAPITOLUL 6

S t e p h a n i e i-a dat lui D e n t o n o furculi i i-a cerut s


n c e r c e c a r n e a . El a a p u c a t - o c a i c u m ar fi fost b a s t o n u l
lui d e golf i peste capetele celorlali o a s p e i i-a adresat
Sabrinei o privire r u g t o a r e disperat, la cellalt c a p t al
curii. Dar ea v o r b e a c u un profesor, lsndu-l pe D e n t o n
neajutorat n faa a d o u rnduri d e cotlete sfrind sfidtor
la el d e pe grtarul Weber. C u m se n c e a r c carnea?
n e p puin un cotlet, a p o i ceva mai tare, p r i n z n d curaj i
n sfrit nfipse furculia n carne pn la miner.
- Voil, z i s e S t e p h a n i e lng c o t u l lui. C n d v a a m
c u n o s c u t i eu scrimeri care f o l o s e a u t e h n i c a asta.
- A m distrus-o o a r e definitiv? M d u c s mai c u m p r
78

d e la pia...
- N-ai d i s t r u s nimic, rse ea. i n u t r e b u i e s f u g i .
N-am s te mai p u n la t r e a b .
- A s t a n u m a i p e n t r u c n u snt b u n la nimic, tii.
- Lips d e p r a c t i c , o s a m grij d e asta, D e n t o n .
- Ei bine, a t u n c i m d u c s-mi g s e s c s o i a i d i s p r u .
Ridicndu-i privirea s p r e el, S a b r i n a se gndi c arta
c a u n turist care are mare n e v o i e d e t o a l e t i c a u t pe
c i n e v a care s v o r b e a s c l i m b a lui. i S t e p h a n i e l ur
m r e a ; ochii celor d o u femei s-au ntlnit i ele au zmbit
mpreun.
- Diferentele snt d e o r d i n cultural, p e r c e p t u a l i p o z i
i o n a l , s p u n e a p r o f e s o r u l Martin Talvia lsnd v o r b e l e s-i
a l u n e c e p e lng p i p . C o m p a r n d trsturile v o a s t r e u n a
cte u n a , t u i S t e p h a n i e snteti identice. C a indivizi luai n
a n s a m b l u , care reflect medii s p e c i f i c e , snteti foarte dife
rite i f a p t u l c snteti g e m e n e este mai d e g r a b a g a s a n t
dect o c a n t .
- Vrei s s p u n e i c artm diferit p e n t r u c vieile
n o a s t r e snt diferite, zise S a b r i n a grav.
Profesorul s-a a p l e c a t n fa c a o m a c a r a , uitndu-se
n o c h i i ei d e u n a l b a s t r u adnc, s t r l u c i n d d e onestitate
s a u d e o u o a r maliie. Firete, i b t e a j o c d e el, dar ce
n c n t t o a r e era!
- Da, s-ar p u t e a s p u n e aa. Dar d a c ai fi p r o f e s o r d e
s o c i o l o g i e i-ar fi r u i n e s o s p u i att d e s i m p l u .
Rdea c n d s-a a p r o p i a t D e n t o n . A p r i n s - o d e u m e r i ,
strngnd-o uor.
- D e s p r e c e g l u m e a i , iubito?
T r u p u l S a b r i n e i s- n c o r d a t . C u r t e a e r a p l i n d e
o a m e n i c u care D e n t o n ar fi p u t u t v o r b i ; d e c e a p a r e i o
m b r i e a z ori d e cte ori se s i m e a i e a b i n e ? Pentru
c numete fericit, s e gndi ea, n t i m p ce Martin l ntreba
c e v a d e s p r e A n g l i a , iar D e n t o n i r s p u n d e a c u a r m u l
s u jovial, c e e a c e n s e m n a c e r a plictisit. Era strin, iar
petrecerile n afara oraului nu f c e a u parte d i n viaa sa.
Dar i ea era s t r i n . Tria n E u r o p a d e c n d a v e a d o i ani
i i-a" ntlnit p e prietenii lui S t e p h a n i e i ai lui G a r t h n u m a i
n s c u r t e l e vizite f c u t e c u prilejul naterii copiilor. Ea d e
c e s e distra? P e n t r u c ei i p l c e a s ntlneasc o a m e n i
n o i , p e c n d D e n t o n se plictisea n t o t d e a u n a c n d n u era
79

c u prietenii lui.
- M t u Sabrina? Privi n j o s spre fata mic, dar
i s t e a a lui C l i f f o r d A n d e r s e n , c a r e a v e a p a t r u a n i .
T r e b u i e s a n u n pe t o a t l u m e a c m a s a este gata, a
s p u s el.
- I m p o r t a n t sarcin, s-a aplecat spre el, Sabrina.
- A a mi-a s p u s m a m i , a dat el c u seriozitate din c a p .
Dar ea^mi-a zis s m g r b e s c i snt prea muli o a m e n i .
D a c m ridici n brae a m s fiu nalt i or s m a u d
toti d e o d a t .
* - Practic, c a tatl t u . Eti g a t a ? a rs Sabrina i l-a
ridicat n brae. El a respirat adnc i c u o v o c e p t r u n
z t o a r e a strigat:
- M a s a este g a t a ! Poftii pe teras.
A u z i n d v o c e a r g u i t a fiului s u , Garth a ntors
c a p u l n direcia lor i a vzut faa luminat de rs a Sa
brinei lng feioara lui Cliff, roie d e efort i de impor
tan.
* Era o i m a g i n e pe care o mai v z u s e ; c e a a lui Ste
p h a n i e c u Cliff, la naterea acestuia.
- M t u Sabrina, d e ce nu m lai s le s p u n eu? A
auzit u n plns i Penny A n d e r s e n s-a aruncat, c u mnia
u n u i c o p i l d e trei ani, d e z a m g i t , pe j o s , la picioarele
Sabrinei.
- N u p o a t e nimeni s-i s t p n e a s c pe copiii tia? a
ntrebat D e n t o n . S a b r i n a i-a aruncat o privire scurt i a
n g e n u n c h e a t c u braele n jurul lui Cliff i al surorii lui.
- Ce-ar fi d a c t u ai a n u n a desertul? i-a zis ea fetiei.
Printre lacrimi a a p r u t u n zmbet i Penny a dat c u p u
tere d i n c a p . Ei bine, m o r d e f o a m e . Cine vine c u mine la
mas?
- Eu, e u ! au strigat a m n d o i i au luat-o d e mn n -
d r e p t n d u - s e spre g r d i n .
In curte i pe t e r a s oaspeii s-au aezat n g r u p u r i
mici p e s c a u n e d e aluminiu rrimcnd cotlete, salat d e
cartofi i felii subiri d e pine f r a n u z e a s c i bnd vin r o u
a d u s d e ei. V o r b e a u d e s p r e apropiatele convenii politice
care p r o b a b i l l vor d e s e m n a drept c a n d i d a t la preedinie
p e Richard Nixon s a u pe Hubert H u m p h r e y , d e s p r e scofa
la copiilor, d e s p r e preul alimentelor i d e s p r e univer
sitate, u n d e a p r o a p e t o i erau profesori.
80

S-a lsat seara, iar Garth a aprins nite felinare c u g a z


l a m p a n t . D o l o r e s G o l d n e r s-a aplecat spre D e n t o n .
- S t e p h a n i e ne-a s p u s attea d e s p r e v o i , dar n u ne-a
v o r b i t d e s p r e lucruri mai puin importante, c u m ar fi, ce
mncati voi a c a s s a u u n d e v facei cumprturile,
ntr-adevr, noi tim att d e puine d e s p r e regalitate!
- N o b i l i m e , a s p u s D e n t o n " a p r o a p e uiernd.
- O, firete. M t e m c n o i , americanii, nu a c o r d m
sistemului claselor t o t atta i m p o r t a n c a voi.
- D e n t o n , zise S t e p h a n i e r e p e d e , v o r b e t e - n e d e s p r e
T r e v e s t o n , d e s p r e istoria familiei voastre i a castelului.
- M t u a S a b r i n a mi-a trimis o fotografie, zise Penny.
- i mie, m d u c s o a d u c , sri Cliff czndu-i farfuria
d e p e g e n u n c h i i m p r t i i n d mncarea n stnga i n
d r e a p t a . D e g e a b a l-a strigat S t e p h a n i e , el a fugit i a
intrat n c a s .
- Nu-i cinstit, a n c e p u t s bzie Penny. Eu a m s p u s
p r i m a ! S-a ridicat, s-a m p i e d i c a t de- Sabrina i a fugit
d u p fratele ei.
- P e n n y ! a strigat tare S t e p h a n i e fcnd un g e s t d e
neputin.
- Pot s-i linitesc eu? s-a ridicat Sabrina.
- E-n o r d i n e , zise S t e p h a n i e . Le-am s p u s c au voie
s s t e a n u m a i pn se t e r m i n m a s a . De asta snt a a de
a g i t a i . C o n t i n u a i f r m i n e ; m d u c s-i p r e g t e s c
pentru culcare.
T r e m u r a . S a b r i n a a u r m r i t - o intrnd n c a s . S-a
ridicat i ea, i-a cerut s c u z e i a urmat-o intrnd prin
buctrie.
S t e p h a n i e era d e j a s u s i Sabrina s-a oprit n b u
ctrie. Era o c a m e r m i n u n a t , d e m o d v e c h e , c u un
p l a f o n nalt, c u d u l a p u r i din lemn d e arar, c u o l a m p
s u s p e n d a t , d e a s u p r a unei sofale uzate i a unei m s u e
j o a s e d e cafea, u n d e se j u c a u a d e s e a copiii. U r m a "o
n c p e r e d e s t u l d e mare lng sufragerie, u n d e se afla o
m a s r o t u n d i s c a u n e d e arar i un d u l a p d e col plin
c u farfurii. M o b i l a f u s e s e v e c h e i zgriat cnd o c u m
p r a s e S t e p h a n i e i a restaurat-o p i e s c u pies, redn-
du-i finisajul m t s o s d e c u l o a r e a mierii. N-a sta n alt
p a r t e " , a zis S a b r i n a cnd a vzut p r i m a d a t sufrageria.
Nici e u " , a r s p u n s S t e p h a n i e . C a s zic aa, aici stau
81

c n d a m t i m p s m aez".
S a b r i n a e d e a la m a s a r o t u n d cnd a cobort Ste
p h a n i e . A urmrit-o o p r i n d u - s e n buctrie c a s p u n
c e v a n frigider i s-a gndit d i n n o u , c u aceeai mirare pe
care a simit-o cnd s o s i s e r c u o s p t m n in u r m , c
S t e p h a n i e "nu se ngrijete. Se mai ngrase i avea o
privire tears, o f r u m u s e e lipsit d e strlucire. Sabrina,
s u b i r e i plin d e viat, m b r c a t ntr-o fust roie i o
b l u z a l b c u mneci plisate, tia c o p u n e n u m b r pe
s o r a ei, dar S t e p h a n i e nu p r e a c o n t i e n t d e asta. Sau
cel puin n u o p r e o c u p a . La ea a c a s , c u familia i prie
tenii, ce ar fi fost mai i m p o r t a n t p e n t r u Stephanie?
- P u t e m s s t m u n minut? a ntrebat-o Sabrina. Pot
sri c u uurin p e s t e o n o u versiune a istoriei castelului
T r e v e s t o n . A m s i-o s p u n eu d a c vrei. Stephanie s-a
aezat c u u n z m b e t
- Mi-a s p u s - o m a m a lui D e n t o n la n u n t a voastr. Cre
d e a m c lui D e n t o n i-ar face plcere...
- -I asculte o a m e n i i .
- i place, nu-i aa?
- Da, i place. i-au zmbit. S a b r i n a a ntins o mn i
S t e p h a n i e i-a luat-o. mi pare ru c a trebuit s t r e a c un
a n ntreg c a s a j u n g e m la v o i . Mi-a fost foarte g r e u s-l
d e t e r m i n p e D e n t o n s renune la locurile lui favorite p e n
tru a p e t r e c e o s p t m n la periferia unui ora a m e r i c a n .
- Iar a c u m , c n d este aici, s-a plictisit!
- Nu-i f a c e p r o b l e m e , S t e p h a n i e , nu este vina ta.
- Garth l-a d u s la laborator, dar...
- N u , tiina n u este g e n u l lui D e n t o n . Lui i plac altfel
d e experiene" S t e p h a n i e privi ciudat cnd auzi inflexiunile
a m a r e d i n v o c e a Sabrinei, dar Sabrina a c o n t i n u a t : Ori
c u m , f a p t u l c sntem desprite nu mai este att d e ru
A

c a nainte. i dai s e a m a d e asta? Pur i s i m p l u tiind c


ne p u t e m scrie s a u p u t e m vorbi la telefon i s ne ne
l e g e m u n a pe alta d u p toti acei ani cnd se p r e a c n"-o
s p u t e m niciodat...! O t r e c u un fior. V o r b e t e - m i d e s p r e
t i n e . Exist c e v a c e n u mi-ai s p u s ? D e s p r e G a r t h i
despre copii?
- Nimic i m p o r t a n t . A m ce mi-am dorit n t o t d e a u n a : o
c a s i o familie. P e r m a n e n . Cnd a m avut noi aa c e v a
mai mult d e o clip? A u rs "ncet, ntorcndu-se c u gndul
82

n a p o i . T u eti bine? A m simit t o a t s p t m n c nu este


c e v a n regul.
- O h , s-a ntmplat c e v a n t i m p u l croazierei i nu a m
stat n c d e v o r b d e s p r e asta. D e n t o n n c a r c p r o g r a m u l
i n u a v e m n i c i o d a t t i m p s v o r b i m . A m s rezolv. Eti
d e s t u l d e o c u p a t a c u m c u copiii, nu?
- O, a m rcnit ngrozitor, nu-i aa? A fi vrut s nu m
enervez. Dar Garth lucreaz zi i n o a p t e n laborator, iar
eu snt att d e mult t i m p s i n g u r cu ei, nct mi-am pierdut
r b d a r e a . N-am vrut s v strice petrecerea.
' - C u m ar fi putut s o fac? M-am distrat grozav.
M-am a m u z a t d e frazele ngrozitor d e a c a d e m i c e ale lui
Martin.
- Snt g r o a z n i c i , nu-i aa?
- Da, dar n o s t i m i . mi plac prietenii ti.
- l-a s c h i m b a c o n t r a castelului t u i iahtului c u care
ai fost n croazier.
- S t e p h a n i e , nu asta vrei.
- N u , firete c n u . N-a ti ce s fac cu viata t a ; pare
att d e nereal p e n t r u mine! i a m tot ce-mi d o r e s c . C u
e x c e p i a banilor; a m o b o s i t s tot fac e c o n o m i i . N u , zise
ea r e p e d e vznd faa Sabrinei. Nu ne poi ajuta. Garth
s-ar simi jignit. O r i c u m , p r o b l e m a este c el nu-i aici, s
m ajute. Dar nu este drept; lucreaz att d e mult i totul
este ntr-adevr att d e minunat, nct nu tiu ce este cu
m i n e n s e a r a asta.
Fusta m e a roie, se gndi Sabrina; croazierele d e s p r e
care t u n u tii nimic; scrisorile din p a t r u s p r e z e c e ri pe
care i le-am trimis anul trecut; n u m r u l din Town and
Country d e pe n o p t i e r a t a n care scrie c D e n t o n c h e l t u
iete o s u t d e mi d e dolari pe an pentru m b r c m i n t e
p e n t r u fiecare dintre noi i c eu cheltuiesc o j u m t a t e de
milion d e dolari p e n t r u m o b i l a r e a casei din L o n d r a .
Dar n u a s p u s nimic din t o a t e astea c u glas tare. n
s c h i m b , a lsat-b pe S t e p h a n i e s c r e a d c a neles
zicnd ncet:
- Este o b o s i t o r s-l ai pe D e n t o n c a o a s p e t e . Pur si
s i m p l u n u ine minte c nu are servitori la dispoziie. Este
n g e n e l e ' l u i ; c r e d c G a r t h ar t r e b u i s-l s t u d i e z e .
A z i - d i m i n e a l-am determinat s-i p u n p r o s o a p e l e la
locul lor i mi-a zis c-s o revoluionar pe cale s rstorn
83

nobilimea.
- De cele mai multe ori este ncnttor, zmbi S t e p h a
nie. i are grij d e tine. Ari m i n u n a t !
- Soarele m e d i t e r a n e a n . Poti s ncerci i tu puin.
- tiu. i ar t r e b u i i s m a f slbesc. Poate vara asta.
S fie soarele s i n g u r u l motiv p e n t r u care ari att d e
f r u m o a s , d e strlucitoare i d e fericit?
S a b r i n a privi gnditoare la minile lor m p r e u n a t e .
- tii c anul trecut a m ntlnit a p r o a p e n o u mii d e
o a m e n i , plus s a u m i n u s o mie i nu a m avut nici mcar o
s i n g u r c o n v e r s a i e particular c u vreunul dintre ei? Des
tul d e ciudat, se gndi ea, c u excepia Alexandrei, dar nu
ar fi p u t u t s v o r b e a s c n u m n u i d e s p r e A l e x a n d r a s a u
d e s p r e croazier, nici mcar lui Stephanie. i era ruine,
c a i c u m ea ar fi fost v i n o v a t p e n t r u oaspei i p e n t r u
jocurile lor. N u snt o b i n u i t s v o r b e s c d e s p r e faptul c
snt s a u n u fericit.
- Dar n u v o r b e t i , evadezi.
- tiu, a oftat. Ii aminteti c v o r b e a m cndva c n-a
p u t e a s-i s p u n care este diferena dintre d r a g o s t e i
e m o i e cnd este v o r b a d e D e n t o n ? Nici a c u m nu p o t s o
fac. i a m p r o b l e m e cnd trebuie s v o r b e s c d e s p r e acest
l u c r u . (Pentru c tu-i iubeti s o u l , a a d u g a t ea n gnd i
ai u n loc cruia-i aparii. i n u p o t s r e c u n o s c c te
invidiez. Snt cstorit" n u m a i d e u n a n . Trebuie s m
s t r d u i e s c mai mult. Poate c anul viitor va fi altfel.) Dar
c n d snt g a t a s v o r b e s c , cel mai b u n lucru din lume este
s tiu c eti lng mine.
- Este cel mai b u n lucru. Ochii lui S t e p h a n i e erau
l u m i n o i . S-a ridicat i i-a privit i m a g i n e a n g e a m u l ntu
necat, trecndu-i d e g e t e l e prin pr. Este t i m p u l s fim din
n o u g a z d e , Sabrina, zise ea plecndu-se i srutndu-i
s o r a p e cretet. Snt fericit c ne-am regsit.
n g r d i n se a u z e a u v o c i ; felinarele licreau a r u n c n d
u m b r e a s u p r a feelor, v i n u l u i r o u i cafelelor n e g r e ,
p e s t e trandafirii crtori i peste straturile d e g u r a leu
lui. S a b r i n a se s i m e a c a pe o insul linitit; o via plin
d e d r a g o s t e , d e s t i n s , fr c o m p l i c a i i . T r e b u i e s - m i
a d u c a m i n t e d e asta, se gndi ea, cnd m voi n t o a r c e
a c a s . i n u i se p r u d e l o c c i u d a t c a zis a c a s " .
La miezul nopii S t e p h a n i e a c o n d u s ultimul o a s p e t e .
84

S-a ntors s p r e m e s e l e pline d e resturi i d e farfurii i s-a


luat c u minile d e c a p :
- tie c i n e v a c u v i n t e l e m a g i c e c a r e s-i f a c p e
spiridui s a p a r ?
- Pi astea snt cuvintele, zise Sabrina, iar noi sntem
spiriduii. Eu i D e n t o n v o m c u r a totul.
Vznd expresia d e pe fata l u f D e n t o n , Garth zmbi:
- Avei aici un o m ngrozit. Nu te ngrijora D e n t o n ; t u
eti m u n c i t o r necalificat. O voi face e u .
- Nu singur, zise S a b r i n a n c e p n d s strng farfuriile.
i e u trebuie s fac c e v a util.
- i t u eti necalificat, zise Garth.
- Ei bine", eu nu snt, zise S t e p h a n i e c s c n d . Pot s o
f a c d e d o u ori m a i r e p e d e dect v o i doi. la u n loc.
O r i c u m , S a b r i n a este o a s p e t e . T o a t l u m e a la culcare!
S a b r i n a a s r u t a t - o p e S t e p h a n i e p e o b r a z i a
m p i n s - o uor s p r e u : ,
- Ai m u n c i t azi t o a t ziua. Eu i Garth v o m cura
t o t u l . Hai, d u - te. Poi s critici eficiena noastr mine.
D a c ai c u r a j !
D e n t o n u r m r e a c u interes c a l m c u m Sabrina i Garth
c u r a u n t c e r e farfuriile i le stivuiau pe tvi. A "naintat
uor" i a srutat-o p e S a b r i n a pe frunte. Te atept s u s ,
s c u m p o " . A dat din c a p , a b s o r b i t d e aranjarea cetilor
d e cafea. A p r e c i i n d stiva din o c h i , Garth s p u s e : Prea
riscant".
N u l-a luat n s e a m i a p l e c a t c u t a v a . n u a
buctriei stiva d e ceti s-a frnt d e la mijloc i totul s-a
mprtiat p e j o s . Mucndu-i buzele, Sabrina a intrat n
b u c t r i e s g s e a s c o mtur. Garth a urmat-o c u tava
d e farfurii i s-a ntors c u un aspirator. n tcere, au strns
m p r e u n resturile.
n buctrie, S a b r i n a a dat d r u m u l la a p n chiuvet.
- i-am c o n f i r m a t teoria, nu-i aa? M u n c necalificat.
- Nu a fost o r e m a r c prea amabil, mi cer s c u z e .
- De ce? N u m a p r o b i , de fapt pe nici unul dintre noi.
i-am urmrit faa cnd v o r b e a m despre cltoriile
noastre...
- C u s u r u l m e u fataf. O fa pe care se p o a t e citi totul.
i lund un p r o s o p curat c o n t i n u : Sabrina, nu c nu
a p r o b , nu te neleg. M o d u l vostru de via, valorile vieii
85

v o a s t r e , ce cutai! Snt att d e diferite d e ale mele, nct


n u le p o t nelege." Este, fr ndoial, un alt cusur al m e u .
S a b r i n a " s e b l c e a c u minile n a p a c l d u pu
d e t e r g e n t d i n c h i u v e t a m i n t i n d u - i v r e m e a c n d era
s t u d e n t i sttea ntr-un mic a p a r t a m e n t lng Sorbonna
i zilele c i n d lucra la L o n d r a , nainte s se c s t o r e a s c
c u D e n t o n . De atunci n u mai s p l a s e o farfurie. Ea \
Garth f c e a u t r e a b a n linite, v o r b i n d c u v o c i joase. In
s p a t e l e lor, b u c t r i a d e c u l o a r e a mierii era n u m b r , iar
c a s a n t u n e c a t i t c u t . S a b r i n a se s i m e a linitit.
- C u m d e tii att d e multe d e s p r e viaa noastr? l-a
ntrebat p e G a r t h .
- Informaii c o m p l e t e d e la S t e p h a n i e , care-mi prezint
t o t u l c u o b o g i e d e a m n u n t e . Cuvntul-cheie aici este
b o g i e . V r e a u "s te ntreb ceva. tergea o farfurie c u
mult" grij. S t e p h a n i e este att d e nefericit pentru c eu
mi p e t r e c prea mult v r e m e la laborator s a u pentru c
nu-i ofer felul t u d e via?
- Dar n u este nefericit, greeti...
- N u c r e d . Ascult, a m nevoie d e ajutor. T u o c u n o t i
p e S t e p h a n i e m a i b i n e c a o r i c i n e , li tii a d e v r a t e l e
sentimente... Ai vzut-o c u m se s c h i m b la fa. Nu-i cer
s trdezi v r e u n secret, tii doar, snt soul e"i. 0 iubesc
foarte mult. S uitm c eti s o r a ei g e a m n . Ce zici? S
ne p r e f a c e m c eti un o m d e tiin care c a u t explicaii.
Realitatea este c S t e p h a n i e este nefericit. Care es"te
explicaia?
- M u n c a ta.
- A c u m snteti trei, zise el lund alt farfurie. T u , Nat
G o l d n e r i Marty"Talvia. Ei m d s c l e s c c u regularitate.
tiu c este g r e u p e n t r u S t e p h a n i e ; n fiecare zi mi s p u n
c a m s s c h i m b lucrurile. A p o i p r o b l e m e l e m t r a g
n a p o i , misterele, fascinaia... i s-a oprit. mi pare ru,
n-ai nelege!
- Eti u n o m fericit.
- Din c a u z a lui S t e p h a n i e ? Nu trebuie s mi-o spui...
- N u . Ei bine, firete c din c a u z a lui S t e p h a n i e , dar
a m vrut s s p u n c ai prieteni b u n i , care te ajut s afli
cine eti.
Intrigat, Garth s-a oprit din tersul vaselor. Sabrina
privea fr s v a d s p r e fereastra ntunecat.
86

- D e n t o n f a c e n c o n j u r u l lumii c a s d e s c o p e r e cine
este i n u r e u e t e . Nici m c a r nu r e c u n o a t e c n
c e a r c . O a m e n i i roiesc n jurul lui pentru c este m o
tenitorul familiei T r e v e s t o n , dar muli dintre ei nu-l plac i
el n u tie d e c e . Se plictisete n majoritatea t i m p u l u i i
nici asta n u tie d e ce i se ntmpla. Nu face dect s se
distreze. Pe m i n e nu m ascult pentru c atunci cnd
nu-mi p l a c e ce f a c e zice c snt rece, c nu snt alturi d e
el. Dar d a c ar fi avut prieteni, ar fi putut s se v a d prin
ochii lor, s v a d ce fel d e o m este, ce vrea s f a c din
viata lui. A a c u m faci t u . Pentru asta exist prieteni a p r o
piai, nu-i aa? T e preuiesc i le p a s d e o m u l care eti i
nu d e ce eti. T e ajut s-i d e s c o p e r i propria valoare.
- Bine s p u s , zise el uimit.
- Ce d r g u c t e - a m impresionat, vorbi ea c u f u n d n d
o tigaje n ap."
- mi pare ru. Nu a m vrut s te jignesc. Dar d e u n d e
s tiu c ai un c a p plin d e idei? Nu acelai lucru este
valabil d e s p r e s o u l t u , iar n m o d u l v o s t r u d e via....
- De ce t o t v o r b e t i d e s p r e m o d u l nostru d e via? Ai
r e c u n o s c u t d e j a c " n u - l n e l e g i . Exist pri n " v i a a
n o a s t r care snt m i n u n a t e .
- Dar celelalte pri?
- Unele lucruri le" v o m s c h i m b a . Asta se ntmpla n
orice mariaj. Cine snt e u , se gndi Sabrina, s in lecii
d e s p r e cstorie? Doar n u o s alergm n jurul lumii
m e r e u ; cnd o s a v e m c o p i i , v o m rmne acas, la Lon
dra. V r e a u s ntlnesc ali o a m e n i i s lucrez n d o m e
n i u l a r t e i i al a n t i c h i t i i ; mi s-a c e r u t s a j u t la
o r g a n i z a r e a unei expoziii "de art primitiv... Snt attea
lucruri pe care a vrea "s le fac! i vreau s a m c a s
d e s c h i s . Hei, a m s v invit pe tine, pe S t e p h a n i e i pe
c o p i i la o p e t r e c e r e pe terasa noastr.
- S a b r i n a , n u c r e d c t u mizezi foarte tare pe faptul c
D e n t o n s e v a a e z a la c a s a lui, zise G a r t h z i m b i n d
absent.
- De c e nu? i s c o a s e d o p u l d n d d r u m u l apei din
chiuvet.
- Pentru c nu c r e d c p o a t e .
- D e s p r e c e vorbeti? T u nu-l c u n o t i pe Denton...
- l c u n o s c mai bine dect ai c r e d e ; a m fost o a s p e t e l e
87

lui o s p t m n , i aminteti? i felul de viat pe care te


face s o duci...
- O h , n u mai fi att d e urcios! Se sprijinea de chiuvet
i se uita \a el. C u m d e n d r z n e a s o j u d e c e ? Era att d e
s o l e m n , - n i c i o scnteie, nici o flacr i nu tia s rd.
A v e a o fat m i n u n a t , p u t e r n i c i sigur, c u o c h i adnci
plini d e c l d u r , dar era totui anost. i ngmfat. Un p r o
fesor c u orizont ngust, plin d e el. Ce te face s crezi c
sufr? A m c e a mai m i n u n a t viat din lume. Se pare c
i-e g r e u s nelegi asta, n laboratorul t u steril, dar p e n
tru m i n e este palpitant. J n s e a m n s ntlneti o a m e n i
muli, -s vezi o r a e i peisaje noi, n s e a m n petreceri,
d a n s , feluri diferite d e mncare, m a g a z i n e i piee m i n u
nate, haine n o i , cri din t o a t lumea, teatre... a

- S t o p ! M-ai c o n v i n s , Sabrina, te admir. mi pare ru


c a m f o s t u r c i o s i c a m n c e r c a t s-i d e m o l e z
castelul.
l-a a r u n c a t o privire s c u r t i s-a n t o r s s s p e l e
chiuveta.
- Dar t u n u crezi c D e n t o n se va aeza la c a s a lui.
Garth i-a ncruciat braele i s-a sprijinit de frigider.
- S a b r i n a , i-a s p u s D e n t o n v r e o d a t c, d u p prerea
lui, s d u c i o via d e plceri este o art?
- O, d a , s p u n e lucruri din astea...
- O art care cere o atenie p e r m a n e n t i tot atta
implicare i planificare c a orice alt slujb. Dac-I tin-
tuieti ntr-un loc o s s p u n d e fapt c i asta este o
slujb. Puini brbai r e n u n la o slujb pentru o familie.
N u c r e d c D e n t o n e s t e ^ u n u l dintre ei. Muli b r b a i
c o n s i d e r c s l u j b e l e lor vin p e p r i m u l loc, n a i n t e a fa
miliilor lor. i c r e d c D e n t o n este u n u l d i n t r e a c e t i a
din urm.
A

n c a m e r s-a l s a t l i n i t e a , n t r e r u p t n u m a i d e
f o n e t u l m o a l e fcut d e crpa c u care Sabrina tergea
c h i u v e t a i lustruia robinetul.
- Greeti!
- Sper s g r e e s c , i-a r s p u n s el.
Garth a p u s "prosoapele la locui lor. Ochii Sabrinei
erau s u m b r i . A c e s t e a erau ndoielile d e s p r e care nu p u
t u s e s-i v o r b e a s c lui Stephanie, ndoieli pe care c r e d e a
c le ine bine nchise n ea. Iar a c u m f u s e s e r s p u s e n
88

c u v i n t e d e ultima p e r s o a n d i n l u m e care ar fi putut s o


f a c ; un o m care n i c i o d a t n u p r u s e interesat d e ea s a u
de Denton.
Garth s-a d u s n c m a r s s t i n g lumina. Cnd s-a
ntors, l-a ntrebat:
- Crezi c s-ar p u t e a c a el s-i d o r e a s c s renune,
dar c e v a l m p i e d i c s o fac? Garth a fcut s e m n c
n u . Bine, a t u n c i d e s p r e ce este v o r b a ?
- A n u m i - o p a s i u n e .
- O" p e n t r u D u m n e z e u , Garth, pe Denton nu-l p a s i o
n e a z nimic. i-a inut p e n t r u o clip rsuflarea; a c u m o
s p u s e s e i p e ' a s t a .
- C u e x c e p i a plcerii, zise Garth. M o d u l s u d e a tri.
A s t a este p a s i u n e a lui. i este c o n s u m a t de ea. P r e s u p u n
c ar p u t e a s o nving, dar asta n s e a m n o lupt.
D e n t o n n u mi se pare a fi un o m cruia s-i plac lupta.
- Este o s u p o z i i e tiinific?
- Este mai mult dect att. V o c e a i-a devenit dur. l-am
v z u t o c h i i . Exist multe p a s i u n i , Sabrina, dar ele s e
r e c u n o s c ntre ele. Ochii lui D e n t o n au aceeai privire p e
care o v d cnd m uit eu n o g l i n d . A m tiut n d a t ce
l-am vzut. Ciudat, dar s e a m n c u mine..
S a b r i n a a sesizat sinceritatea d u r e r o a s din v o c e a lui
i s-a gndit la fixitatea scnteietoare din ochii lui D e n t o n
p e care e a a n c e r c a t s o n u m e a s c dorin. i nvrtea
v e r i g h e t a n d e g e t , cercul d e d i a m a n t e c a p t n d lumina i
a r u n c n d - o n a p o i n flcri d e culoare.
- M u l u m e s c , a zis ea c a l m i a zmbit. mi cer s c u z e
c a m s p u s c eti anost. N u eti.
- Ai zis c snt urcios. i a n o s t ?
- D a c n u mi-a p u t e a aminti insultele, nu le-a folosi,
rse ea. mi cer s c u z e p e n t r u t o a t e cuvintele mete lipsite
d e amabilitate. N u eti a n o s t i nu eti urcios.
- Iar n c e te privete, nu-i adevrat c nu ai nimic n
c a p i c eti necalifict. A u rs a m n d o i .
- S s t i n g lumina?
- O fac e u d u p ce ncui. N o a p t e b u n , S a b r i n a ,
- N o a p t e b u n , Garth.
A t r e c u t d i n b u c t r i a plin d e c l d u r prin salonul
n t u n e c a t i prin living, orientndu-se d u p . m o b i l . La
picioarele scrilor s-a oprit i a privit de-a lungul casei
89

s p r e b u c t r i a luminat. C u c a p u l c u f u n d a t n gnduri,
G a r t h era la u a d i n s p a t e , n c u i n d - o p e n t r u n o a p t e .
A p o i a p u s mna p e ntreruptor i cnd n c a m e r s-a
f c u t ntuneric, S a b r i n a a urcat ncet scrile, m e r g n d la
culcare.

n n c p e r e a d i n fa, n care totul era drmat pn la


zidrie, S a b r i n a lsase u a d e s c h i s n t i m p ce tmplarii
c r a u stive d e c h e r e s t e a . Viaa ei f u s e s e la fel de golit
c a a c e s t s p a i u p e care l nchiria. A m s le c o n s t r u i e s c
p e a m n d o u d e o d a t , zmbi ea la idee. P r o a s p t i
n o u , d u p ce a m dat g r e c u D e n t o n .
n p a r t e a d i n s p a t e a m a g a z i n u l u i , u n d e tmplarii i
. instalaser t e j g h e a u a , Laura e x a m i n a schiele. Sabrina
e d e a la u a d i n fa u r m r i n d c u m ploaia "cdea peste
taximetrele care se n g r m d e a u pe B r o m p t o n R o a d . Trei
ani. Att a m reuit s o f a c e m s reziste. A p o i mi-a mai
trebuit u n an c a s-mi d a u s e a m a c nimic nu va mai fi la
fel.
- Milady, a strigat-o u n tmplar, pereii g o i ntorcnd
e c o u l v o c i i . Cnd S a b r i n a s-a ndreptat spre el, meterul a
tras c u c r e t a o linie p e p o d e a : Aici dorii s fe ua,
milady?
- E bine, zise ea i zmbi trist spre maic-sa. M simt
c a u n i m p o s t o r . Titlul nu-mi mai aparine.
- O, folosete-l, zise Laura. A m " s te ajut. Chiar i
a m e r i c a n i l o r le p l a c e s r o s t e a s c titluri. Luna t r e c u t a m
inut o c o n f e r i n la u n liceu i cineva mi s-a adresat
n u m i n d u - m d o a m n a s u b s e c r e t a r d e stat".
- Mult mai i m p r e s i o n a n t dect al m e u .
- Dar este legitim. D e n t o n vrea s te ntorci la el?
- N u tiu. Ce i m p o r t a n are?
- C r e d c ai s te simi s i n g u r .
S a b r i n a lu o schi" i se p r e f c u c o s t u d i a z .
Firete c era s i n g u r . S i n g u r i nfricoat. Dar era a a
d e u n an ntreg, d e c n d l prsise pe D e n t o n .
Se m u t a s e ntr-un mic a p a r t a m e n t la parter, n e m a i -
vznd p e n i m e n i dect cnd m e r g e a la galeria d e a n
tichiti a lui N i c h o l a s B l a c k f o r d , u n d e lucrase nainte d e
cstorie. T i m p d e a s e luni a trit s i n g u r , a s e d i a t d e
telefoanele lui D e n t o n , ale familiei lui, ale prinilor ei, toi
90

s p u n n d u - i c e p r o a s t este. Gabrielle o s u n a s e d e la
Paris.
- Sabrina, a c u m , cnd tatl lui a murit, iar el a motenit
titlul i proprietatea, o s se liniteasc.
- " T a t l lui a murit a c u m un a n , i-a r s p u n s . i el
c o n t i n u s fie acelai.
A u s u n a t i ali prieteni. Te a d o r , Sabrina. Faptul c
u m b l d i n loc n loc nu se d a t o r e a z dect excesului d e
energie. X) s se liniteasc. Cti brbai i a d o r astfel
soiile? N u tii ct d e n o r o c o a s eti."
" A m o b o s i t d e excesul lui d e energie, se g n d e a ea.
A m o b o s i t s triesc pe un v a p o r plutitor care nu are
nimic s o l i d s u b el. V r e a u o c a s , c o p i i , un loc cruia s-i
aparin. Dar n u a s p u s dect att: Exist lucruri pe care
vreau s le fac i care nu au loc n calendarul social al lui
Denton".
A sunat-o Stephanie:
- Vrei s vin la L o n d r a ?
- N u a c u m , i-a s p u s Sabrina. Este groaznic, dar s u
portabil. A m s te anun e u . i m a m a mi-a s p u s c ar
p u t e a s vin. Nu-i uimitor?
Laura a venit, a stat o v r e m e i s-a ntors la W a
s h i n g t o n , n n o i e m b r i e S a b r i n a i D e n t o n au convenit
a s u p r a unei soluii i ea s-a mutat n a p o i n c a s a d e pe
C a d o g a n Square" p e care o restaurase i o d e c o r a s e cu
atta p a s i u n e c n d se cstoriser. A c u m " e r a a ei. i a p o i ;

din n o i e m b r i e pn n aprilie, un ntreg s e z o n l o n d o n e z ,


n u a mai vzut i nu a mai auzit d e nimeni din c e r c u ! lui
D e n t o n , c e r c u l ei, g n d e a ea cndva. A petrecut ore lung:
m u n c i n d n m a g a z i n u l lui Nicholas Blackford i nopi l
mai lungi, s i n g u r , n c a s a ei s c u m p i g o a l . Londra
d e v e n i s e rece i strin; n u avea pe nimeni c u care c
v o r b e a s c . C u "excepia lui Stephanie. Dar d e v e n i s e i
lux s c o m u n i c e c u Stephanie, fiind p r e o c u p a t d e bau
pentru ntreinerea casei, pentru magazinul pe ca"
Inteniona s"-l d e s c h i d , p e n t r u traiul cotidian pn cr-
avea"s n c e a p s ctige de pe u r m a magazinului.
Da, m a m , se g n d e a ea, mi-am p u s p r o b l e m a s m
ntorc la D e n t o n . La protecia familiei lui, ia cercul
A c u m nu tiu n i c i o d a t ce "m ateapt. Ce! puin c
D e n t o n tiam n t o t d e a u n a ce proiecte avea. De cele m,-
91

multe ori tiam chiar i c u cine se c u l c .


- Cnd ai fost aici iarna t r e c u t , zise Sabrina c u v o c e
tare, nainte de a cdea de acord asupra casei, m
s i m e a m c a i c u m a v e a m d o i s p r e z e c e ani i v o i a m s
m e r g la c u m p r t u r i c u tine i c u Stephanie.
- N u mi-ai s p u s asta.
- tiu. D a c a fi vorbit d e s p r e asta, s-ar fi putut s
m c u i b r e s c n braele tale, cutnd linite. Nu ar fi fost
ngrozitor?
- M i l a d y , s c u z a t i - m , zise t m p l a r u l . Planurile snt
c o r e c t e ? Zidul sta nu a j u n g e pn la plafon?
- Da, r s p u n s e S a b r i n a uitindu-se la schia pe care o
i n e a el n mn. A a este, nu a j u n g e .
- Dar o s auzii z g o m o t e l e din m a g a z i n chiar d a c
nchidei ua biroului!
- Sper "s fie z g o m o t e fcute d e clieni i sper foarte
tare s le a u d .
- A, desigur, i e u , milady.
- De ce s fi fost ngrozitor? o ntreb Laura.
- Pentru c nu m-ai lsat niciodat s stau n braele
tale cnd e r a m c o p i l . De ce s n c e p e m a c u m , cnd "am
c r e s c u t i pot s-mi port s i n g u r d e grij?
S-a lsat o tcere prelungit. Sabrina privea ridurile d e
p e faa m a m e i sale i d o r e a s nu fi vorbit. De ce s
t r e z e a s c t r e c u t u l c t n d n v a s e r s fie p r i e t e n e n
p r e z e n t ? Laura era la fel d e i m p u n t o a r e i d e f r u m o a s ,
iar S a b r i n a era fericit c u ea, o femeie f r u m o a s m p r e u n
c u m a m a ei f r u m o a s . A fost un alt pas n maturizarea ei.
S a b r i n a a rupt t c e r e a :
- Ce crezi c ar trebui s p u n pe peretele pe care-l
c o n s t r u i e s c ? Rafturi s a u picturi?
- A... p o a t e a m n d o u . Picturile aici, m a i s u s , iar
rafturile c o l o , n col? i p o a t e un evalet s a u d o u n
fa, p e n t r u alte picturi.
" - evalete! O idee m i n u n a t . Pe un c o v o r a . D a c
b u g e t u l mi permite!
- Sabrina, d e ce nu-i ceri mai muli bani lui D e n t o n ?
C n d o s termini tot ce-ai n c e p u t aici nu o s-i mai
rmn p r e a mult.
- Destul c a s-mi a j u n g pentru nc circa a s e luni
d a c n u snt p r e a cheltuitoare. N-a p u t e a s-i mai cer.
92

Mi-a s p u s d e attea ori c-i aparin, nct nu a v e a m alt


d o r i n d e c t s p o c n e s c d i n " d e g e t e i s d i s p a r .
S p e c t a c u l o s , dar nu foarte practic. A a nct a m luat c e e a
ce a m crezut c-mi v a a j u n g e s m " p u n pe picioare. Nu
trebuie s-i faci p r o b l e m e , m a m . Ani de zile le-am dat
gratuit sfaturi prietenilor i rudelor lui D e n t o n c u m s-i
d e c o r e z e casele, a a c ei tiu ce p o t s fac. Voi a v e a un
s u c c e s rsuntor!
D a c m vor c u t a , se gndi ea. Nu i-a s p u s Laurei c
au i g n o r a t - o t i m p d e ase luni; i-a fost ruine, c a i c u m
ar fi fost v i n a e i . i n u v o i a c a Laura s - f f a c p r o b l e m e
A

din c a u z a ei. i voi face eu s vin, i-a jurat n gnd.


- Firete c vei avea s u c c e s , a a p r o b a t - o Laura. i
p l i m b mna pe peretele lambrisat. tii c sta a fost
n t o t d e a u n a visul m e u ? Un m a g a z i n al m e u , n loc s
c u m p r lucruri ntre d o u avioane.
- Dar a c u m p o t i s ai u n u l ! Te-ai instalat la W a
shington.
- O, este prea trziu. Nu p o t s o iau d e la capt; nu
a m e n e r g i a ta. Probabil c a m pierdut-o u n d e v a , ntre
a m b a s a d e . A c u m n u fac dect s-i ajut din cnd n cnd pe
a m b a s a d o r i . Ambassadors, s n t m i c a t c ai a l e s
aceast denumire.
S a b r i n a i-a p u s braul pe d u p umrul Laurei, pri-
vindu-i p e meterii care ridicau zidul ce d e s p r e a birou!
d e restul m a g a z i n u l u i . Magazinul propriu-zis era lung i
ngust, c u o fereastr mare, ptrat. Pereii erau lambrisat!
c u stejar nchis la culoare, iar p e plafon "erau stucaturi n
f o r m d e o c t o g o a n e . Pe Sabrina o trecea un fior d e n-
cntare i uimire d e fiecare dat cnd a j u n g e a n dreptul
uii; c "era al ei, c visul i devenise realitate, viata ei
nscriindu-se n propriile-i m o d e l e i rKmuri. N i c i o d a t nu
a m fcut asta, se g n d e a ea. A m plecat din c a s a prinilor
l a Juliette, la u n i v e r s i t a t e , s l u c r e z p e n t r u N i c h o l a s
B l a c k f o r d i a p o i la D e n t o n . N i c i o d a t nu a m avut regulile
Tnele. Brusc a d e s f c u t larg braele:
- N u e m i n u n a t ? a strigat ea".
Laura a zmbit i Sabrina i-a nconjurat din n o u umerii.
Era b i n e p e n t r u a m n d o u . A v e m nevoie d e mai mult
a t i n g e r e . Pe m s u r c e m b t r n i m , se gndi Sabrina,
s i m i m n e v o i a d e o mai mare a p r o p i e r e . i d e mai mult
93

d r a g o s t e : s d m i s p r i m i m .
- M a m , i m u l u m e s c c ai venit. Ai fcut ca totul s
fie mai e m o i o n a n t "i mai puin nfricotor.
- M u l u m e s c c mi-ai cerut s vin, zise Laura. S-mi
oferi o a n s , d u p attia ani, s fac un m a g a z i n ! Cred c,
c u ct a t e p t m mai mult, c u att o b i n e m mai mult din
c e e a ce "ne d o r i m . Sabrina, d e ce nu te mui n America?
A m fi toi att d e b u c u r o i ! Nu te ine nimic la Londra.
- Ba d a . n m o m e n t u l d e fa, c a s a mea. i c u n o s c
L o n d r a mai b i n e dect orice alt ora. O a m e n i i b o g a i ,
A

pieele, c o n c u r e n a . i o a m e n i i btrni. n special pe cei


b o l n a v i . A d e v r u f m a c a b r u este c s i n g u r a modalitate d e
a p u n e mna pe cele mai f r u m o a s e o b i e c t e de art este
s tii cine este pe m o a r t e ca s ai banii pregtii cnd li
se s e p t lucrurile la licitaie. i a m prieteni la Londra.
- n A m e r i c a ai o s o r i prinii!
- M a m , te r o g , nelege. V i u b e s c pe toi i o s-mi
fie d o r d e tine, dar aici a m dat gre c u D e n t o n i aici
t r e b u i e s r e u e s c prin propriile-mi fore. V r e a u sa d e s
c o p r ce p o t s fac s i n g u r . Crezi c m poi nelege?
- Da, zise Laura i t c u . C r e d c a m s fiu invidioas.
i, p e n t r u p r i m a d a t d e cnd Sabrina avea cincisprezece
ani i a plecat la p e n s i o n , a luat-o n brae i a srutat-o.
Snt att d e mndr d e tine! i te iubesc.

CAPITOLUL 7

Lady A n d r e e a V e r n o n f c u s e f a i m o a s C a s a Alderly
p e n t r u balurile s u p e r b e pe care le d d e a , iar cnd Sabrina
s-a vzut n c a d r u l uii n spatele lui Nicholas i al Ameliei
B l a c k f o r d , a sorbit l u m e a , m u z i c a i culorile d e p a r c nu
se mai stura. Cnd un tnr bronzat c u o fa fin a
invitat-o la d a n s i au n c e p u t s a l u n e c e de-a lungul
f r u m o a s e i sli aurite, p e n t r u prima dat d e luni d e zile s-a
simit tnr i fr griji. Rochia ei de tafta se n v o l b u r a
ntr-un nor d e c u l o a r e a a m b r e i cnd d a n s a , lsndu-se n
v o i a muzicii creia i d u s e s e att de mult d o r u l i privind n
j y r u l ei n sala d e bal. Fusese r e d e c o r a t d e anul trecut
t6e c n d o v z u s e ultima d a t i a d m i r a felul n care f u s e s e
94

r e s t a u r a t p l a f o n u l aurit. Dar privea, n e v e n i n d u - i s


c r e a d , la sutele d e aplice d e pe perei; s e m n a u c u
nite nasuri vinete d e beivi.
* De u n d e n a i b a le s c o s e s e d e c o r a t o r u l Andreei? A dat
d i n c a p a r z n d d e d o r i n a d e a goli pereii p e n t r u a-i
d e c o r a c u o e l e g a n t s i m p l , care s se p o t r i v e a s c
plafonului.
- Nu eti d e a c o r d ? a ntrebat-o tnrul.
- O, iart-m! V i s a m c u ochii d e s c h i i . Ce-ai s p u s ?
L-a a s c u l t a t v o r b i n d , d a r g n d u r i l e ei e r a u n u m a i
la p e r e i i A n d r e e i V e r n o n i la ali p e r e i , la alte c a
m e r e p e c a r e s e g n d e a c n d v a c * v a fi c h e m a t s le
decoreze.
- A m auzit p e cineva s p u n n d c ti-ai d e s c h i s un m a
g a z i n , zise partenerul ei. C u m se n u m e t e ?
- Ambassadors, s p u s e ea.
- F r u m o s n u m e , s p u s e el indiferent. i m e r g e bine?
- D a c m e r g e bine? V o c e a ei devenise mai ferm.
' Firete c d a .
- M b u c u r , zise el i ea tia c d e fapt nu o ascultase
s a u a i g n o r a t t r e m u r u l din v o c e a ei pentru a evita s o
ntrebe d a c are p r o b l e m e . Nimeni, la un bal, nu d o r e a s
afle c o'tnr f e m e i e are p r o b l e m e .
A d e v r u l era c nimeni nicieri nu d o r e a s a u d
a c e s t l u c r u ; a a c n i m e n i nu a auzit. S a b r i n a i n e a
p e n t r u ea faptul c nu avea nici un client.
n jurul ei era aristocraia i elita o a m e n i l o r d e afaceri
p e care c o n t a s e . Cndva au fost prietenii ei. Mizase pe
a c e a s t prietenie. Dar n o p t ani a avut d o v a d a c din
n o u a greit. N i m e n i nu venise la ea.
T r i m i s e s e a n u n u r i tuturor celor pe care i c u n o t e a .
N i c h o l a s i s p u s e s e s o u r m r e a s c n special pe Olivia
C h a s s o n . U n d e m e r g e ea, o u r m e a z i ceilali. D a c j i
intri n gratii, n u mai ai d e ce s-i faci p r o b l e m e " . n
fiecare zi S a b r i n a , plin d e s p e r a n / e m o i o n a t , d e s c u i a
u a m a g a z i n u l u i i a t e p t a n biroul ei ca^Olivia C h a s s o n
f prietenii ei s p e a s c n c a m e r a c u tapiserie, pe care
m p r e u n c u Laura' o proiectaser d u p saloanele s e c o
lului al XVIII-lea ale unor renumite c a s e i castele ale
Angliei. S p e r a n a i e m o i a au n c e p u t s p l e a s c ; sen
zaia d e a v e n t u r " d i s p r e a ateptnd z g o m o t u l pe care
95

tmplarul s p u s e s e c l v a auzi din biroul ei. 0 , indiferent


c e z g o m o t , se r u g a e a zi d u p zi, dar acestea se scur
g e a u n t c e r e . N u a u intrat dect civa turiti c a s
p r i v e a s c i rareori s c u m p e r e .
Banii se t e r m i n a s e r . A m p r u m u t a t d e la b a n c i n
s c u r t t i m p a fost nevoit s-i i p o t e c h e z e casa. D u p
asta... Dar refuza s se g n d e a s c mai departe.
- Vrei s m n c m ceva? a ntrebat-o partenerul ei,
care-i v o r b i s e d e s p r e un m e c i d e p o l o .
i-au u m p l u t farfuriile la bufet i s-au aezat pe o
c a n a p e a ntr-o ni c u draperii. Au mncat n tcere. Sabrina
ar fi vrut c a S t e p h a n i e s fie lng ea. V o i a un prieten cu
care s-i p e t r e a c zilele i serile lungi i s rd c u ea,
iar u n e o r i s o lase s plng. i d o r e a chiar unele dintre
invitaiile pe care le refuza cnd era soia lui D e n t o n !
- ^ D a r d a c s-a mritat c u D e n t o n pentru banii lui,
s p u n e a o v o c e d e f e m e i a d e cealalt parte a draperiei, d e
c e nu a luat bani mai muli d e la el?
S a b r i n a a r m a s n e m i c a t . Cnd partenerul ei a vrut
s v o r b e a s c , i-a p u s d e g e t u l pe buze. O a d o u a v o c e i-a
r s p u n s tare i c u i n d i g n a r e :
- De u n d e tii ce a luat? D e n t o n este prea g e n t l e m a n
c a s v o r b e a s c , dar tiu precis c ea a cerut trei milioa
ne d e lire sterline i Treveston-ul i noul iaht. Chiar avo
catul ei a s p u s c este exagerat. Dar tii ct d e mult o
a d o r D e n t o n , aa c, firete, a cptat o avere, l-ar fi dat
t o t ce avea.
- Excepie fcnd T r e v e s t o n , s-a auzit p r i m a v o c e sec.
Era u i m i t o r ' d e familiar, dar Sabrina nu-i d d e a s e a m a
cine era p e r s o a n a .
- Ei bine, d r a g a m e a , n u ar fi putut s nstrineze un
tezaur naional c a T r e v e s t o n . Dar tii c a p u s mna pe
casa din Londra?
- S c u m p e l e mele brfitoare ale balului, se auzi o v o c e
d e brbat. Pot s g h i c e s c cine este subiectul limbilor
v o a s t r e a s c u i t e ? S fie o a r e f r u m o a s a lady S a b r i n a
L o n g w o r t h , s a u bjbi eu n ntuneric, aa c u m voi o lovii
p e la s p a t e ?
- Peter, eti n e c u v i i n c i o s d e n e d r e p t , zise v o c e a
i n d i g n a t . D i s c u t m pur i s i m p l u d e s p r e s u m a pe care a
fost nevoit s r m a n u l D e n t o n s i-o d e a .
96

- S r m a n u l D e n t o n " , a imitat-o c u r c e a l p r i m a
v o c e , i-a d a t att d e puin nct p r o b a b i l c a trecut s u m a
la capitolul altele". S a b r i n a n u a rmas c u o c e n t i m d e
pe v r e m e a c n d era c u el.
- A t u n c i c u m i-a aranjat m a g a z i n u l la de pe
Brompton Road? a ntrebat vocea indignat. Am tre
c u t z i l e l e a s t e a p e l n g el i a r e n v i t r i n u n b u f e t
c a r e t i u sigur c valoreaz cel puin d o u mii d e lire
sterline.
- Rose! Ai t r e c u t p e lng m a g a z i n u l ei i nu ai intrat?
- S c u m p a m e a Rose nu ar intra dect d u p ce a fost
t o a t l u m e a , se auzi v o c e a brbatului. i c u m toi au
d e c l a r a t - o pe S a b r i n a paria, voi t o a t e , care-i fceai curte
c n d era soia lui Denton...
- P e t e r f n u fi b r u t a l . D a c i-ai fi v z u t faa, ai fi tiut
d e c e s-a m r i t a t c u D e n t o n . Nici m c a r n u n c e r c a s
a s c u n d ; l-a prsit la mai puin d e u n an d u p ce tatl
lui a murit i el d e v e n i s e v i c o n t e . Dar americanii snt ntot
d e a u n a c i u d a i , nu-i aa?
S a b r i n a e d e a r i g i d n c o l u l c a n a p e l e i , c u o c h i i
plecai, g n d i n d u - s e ce o s f a c mine i poimine s a u
d u p " a c e e a . Un scrit d e s c a u n i prima v o c e s-a auzit
d i n alt parte.
- N i c i o d a t n u a respectat regulile voastre i niciodat
n u o vei ierta. C r e d c a m s f a c c e v a n legtur cu
asta.
S a b r i n a i-a plecat c a p u l . i-a dat s e a m a d e cine-i
a m i n t e a v o c e a : d e cineva care i-a s p u s c u mult v r e m e n
u r m c t r e b u i e s j o a c e d u p regulile" lor. Partenerul ei
a prins-o d e bra.
- Vrei s te d u c a c a s ?
A ridicat o c h i i , care-i strluceau puternic.
- N u mi se pare o idee b u n . V o c e a ei a devenit mai
p u t e r n i c . C r e d c mi-ar p l c e a s mai d a n s e z p u i n . i
s m g n d e s c c u m s lupt mpotriva lor, i s p u s e ea,
a c u m c n d tiu ce se ntmpla. De c e nu mi-am dat s e a m a
d e asta mai d e m u l t ? El o a d m i r a :
- C u r a j o a s femeie. Snt puin c a m vulgari, Radissonii,
n s p e c i a l Rose, dar...
- Ei bine, c e c i u d a t s te ntlnesc aici! Viaa este plin
d e curioziti, zise o v o c e c a l m d i n spatele" draperiei i
97

S a b r i n a s-a ntors p e n t r u a ntlni zmbetul lene al prin


esei A l e x a n d r a M a r t o v a .
- Ne s c u z prietenul t u ? a ntrebat prinesa. Snt p e
p u n c t u l s t e iau s u b aripa m e a .

Prinesa A l e x a n d r a era proprietara unei d r p n t u r i


ic d e "patru etaje. V e n i s e la L o n d r a singur, neavnd
nimic altceva pe l u m e dect ce o b i n u s e prin divor: un
c o n t ntr-o b a n c n Elveia, o c a s n insula M i n o r c a n
largul c o a s t e i s p a n i o l e , u n a p a r t a m e n t la Paris, o pensie
d e z e c e mii d e dolari p e lun i un d a n e z uria p e care-l
c h e m a M a x i m , d u p u n v e c h f p r i e t e n . nalt, m l d i o a s ,
c u o c h i albatri, l u m i n o i , puin alungii la coluri i c u un
pr b l o n d care-i c d e a liber pe umeri, afia un aer hotrt
p e care nu-l a v e a c n d S a b r i n a a ntlnit-o pe iahtul lui Max
Stuyvesant.
- A m hotrt s-mi fac propriile mele reguli, i s p u s e ea
Sabrinei. Se pare c i tu ai fcut la fel. Venise la L o n d r a
p e n t r u c se s i m e a plictisit. Nimeni nu tie s o r g a n i
zeze o petrecere b u n . A a c a m hotrt s le art c u m
t r e b u i e fcut. S c u m p o , a m d e gnd s devin c e a mai
f a i m o a s g a z d din E u r o p a .
Dar, mai nti a v e a nevoie d e o c a s . Gsise u n a n
Belgravia, nalt i n g u s t c u ferestre mari, c a o d o a m n
d i n e p o c a victorian, c u sprncenele ridicate a s u r p r i n
d e r e . A v e a o u roie c u un c i o c n e l n f o r m d e c a p d e
leu. A l e x a n d r e f i p l c e a exteriorul, dar ura interiorul ntu
necat, nghesuit, a a nct a dat j o s totul, pn la zidrie.
- V r e a u s o aranjezi t u , i-a s p u s Sabrinei. De s u s
pn j o s . Hai s mai b e m puin vin.
A suflat praful d e var d e " p e sticl i a u m p l u t din n o u
p a h a r e l e d e cristal pe care le a d u s e s e c u ea ntr-un c o
d e picnic. S a b r i n a e d e a pe o lad s o r b i n d Beaujolais-u\
uor i privind spaiul vast plin de m o l o z care era etajul al
d o i l e a al casei Alexandrei.' O d a t drmate zidurile inte
rioare, p u t e a privi de la un capt la altul al cldirii. T o t ce
mai r m s e s e din vechile c a m e r e era un e m i n e u din
m a r m u r c u o poli crpat. Raze de s o a r e d a n s a u n
n o r u l e u ! d e praf j u n g n d pn la bucile de lemn i
m a r m u r ce-i a m i n t e a u Sabrinei d e o b i e c t e l e de art
c u m p r a t e c n d v a d e m a m a ei, tiind c ele vor strluci
98

d e f r u m u s e e c n d vor fi lustruite. Sabrina simi aceeai


d o r i n a c u t pe care o avea p e v r e m e a cnd u r m r e a
minile m a m e i ei c u respect i invidie. Pot s fac aici c e v a
f r u m o s , se gndi ea. C u ochii strlucitori, s-a ntors s p r e
Alexandra:
- Mulumesc!
A l e x a n d r a ridic p a h a r u l :
- M g n d e s c c u m s ne ajutm u n a pe a l t a . . T u ai
nevoie d e u n c o m i s i o n , dar e u a m nevoie de mult mai
mult: o c a s i respectabilitate. C u n o s c pe t o a t l u m e a n
o r a , dar, e trist c i n d o s p u n , i ei m c u n o s c pe m i n e .
D u p toi acei ani i d u p ce m-am culcat c u atia la
M o n t e Carlo i aiurea, s fii prines nu e s t e d e ajuns. A m
n e v o i e s fiu lansat, iat ce-mi "trebuie!
- N u e u snt c e a indicat s lansez pe cineva, d d u
c u tristee d i n c a p Sabrina. Ar fi trebuit s tii asta d u p
seara trecut.
- S c u m p o , a m auzit mult mai multe cnd erai c u D e n
t o n ; eti pur i s i m p l u o c a t d e ce ai, auzit asear i n u
poi gndi l i m p e d e . Stai j o s i a s c u l t - m n t i m p ce-i v o i
ine o lecie. T u o s m lansezi p e mine, aa c u m e u a m
s te lansez p e tine. N u m-ai auzit cnd a m s p u s c te iau
s u b aripa m e a p r o t e c t o a r e ? mi vei aranja c a s a i o v o m
p r e z e n t a "societii d n d o mare petrecere. i o s fie o
a s e m e n e a s e n z a i e , nct ntr-o s p t m n "oamenii vor
s p u n e c d a c lady Sabrina nu a c c e p t s-i fie c o n s u l
t a n t p e n t r u d e s i g n , eti un nimeni. i printre tia o s fie
i m n d r i a t o t p u t e r n i c a Olivia C h a s s o n .
A l e x a n d r a i-a golit paharul i a pornit-o cu pai mari
prin n c p e r e , "lsnd u r m e pe p o d e a u a plin de "praf i
o c o l i n d m o r m a n e l e d e tencuial i de l e m n .
- Iar c n d r a c h e t a ta o s d e c o l e z e , la fel o s se
ntmple i c u a m e a , o p r i n d u - s e direct n s o c i e t a t e a re
s p e c t a b i l , care pn atunci o s roiasc din n o u n jurul
t u . Pentru c v r e a u s-i s p u n ceva, Sabrina: se pare c
t o t c e n u nelegi t u este" faptul c o a m e n i i te iubesc! Eti
a b s o l u t m i n u n a t , mai mult dect mine, c e e a ce nu a
r e c u n o a t e d e s p r e nimeni altcineva, eti vesel i nimeni
n u p o a t e s p r e v a d ce vei -spune sau ce vei face n
m i n u t u l u r m t o r . N u a planat a s u p r a ta nici m c a r o
u m b r d e s c a n d a l , iar o a m e n i i care se ursc ntre ei te
99

i u b e s c p e tine. tii cnd a m n c e p u t s a u d d e s p r e tine?


Imediat d u p c e te-ai cstorit. O r i u n d e m d u c e a m -
Rio, C a n n e s , M a j o r c a - o a m e n i i v o r b e a u d e s p r e tine. Un
a n ntreg a m t o t ateptat s te ntlnesc c a s te u c i d . i
a p o i , a c o l o , p e iahtul lui Max, erai att d e al naibii d e
i n o c e n t i d e nefericit, nct ai n c e p u t s-mi placi. Cel
mai idiot lucru. S-a aezat i ea pe o lad i i-a ntins
picioarele lungi. S i n g u r u l lucru p e n t r u care snt suprai
p e tine a c u m este c nimeni n u tie d e ce te-ai desprit
d e D e n t o n i ct ai o b i n u t d e la el. Trebuie s le s p u i , n u
d a d i n c a p aa, n u s p u n dect c d u p prerea m e a ar
t r e b u i s o faci. Ei c r e d c t u ai aprut d e nicieri i te-ai
cstorit c u unul dintre ai lor i l-ai luat pentru titlu i
p e n t r u D u m n e z e u tie cti bani i a p o i ai d e s c h i s u n m a
gazin frumos ca un hobby subvenionat de srmanul
D e n t o n ; iar s r m a n u l D e n t o n v o r b e t e d e s p r e inima lui
z d r o b i t n fiecare pat n care se p o a t e strecura. Eu tiu
c e ai primit d u p tot c e ti s-a ntmplat p e n t r u c la d i
vorul m e u a m recurs la acelai a v o c a t i el tot b o m b n e a
c ai renunat la attea! Este p o v e s t e a ta, eu nu o s p u n
n i m n u i , dar cei mai muli dintre ei a t e a p t s le d o
v e d e t i c au greit, p e n t r u c, Sabrina," snt n e b u n i d u p
tine!
S a b r i n a a turnat i restul d e vin n pahare. Soarele
a p u s e s e n d u p - a m i a z a trzie i, n a t m o s f e r a c e n u i e ,
p r e a o statuie d e m a r m u r .
- Pentru mine t u eti p e r s o a n a perfect. Ai clas, stil
i i n d e p e n d e n . i-am dat c a s a asta s o d e c o r e z i ; fii
alturi d e mine cnd a m s d a u prima petrecere n ea. Ce
zici?
S a b r i n a avea o privire pierdut. Auzise tot ce-i s p u
s e s e A l e x a n d r a , dar n acelai t i m p se afla la mile d e
p r t a r e , s c h i n d d e j a c a s a , a p r e c i i n d d i m e n s i u n i l e
a m p l a s a r e a pereilor, stilurile de m o b i l i aranjamentele,
o p e r e l e d e art, draperiile, covoarele. De-abia a t e p t a s
n c e a p . Dar t r e b u i a s fie sigur d e un lucru.
- Imi dai mn liber? a ntrebat ea c a l m .
- O h , ia s v e d e m c e a v e m n o i a i c i ? i r i d i c
A l e x a n d r a s u r p r i n s sprncenele.
A c e a S a b r i n a r e c u n o s c t o a r e de a c u m cteva minute
d i s p r u s e , la fel i c e a s t n j e n i t d i n s e a r a t r e c u t .
100

S a b r i n a care era n fata ei, c u un aer de profesionist i


s i g u r p e ea, privea d i n c o l o d e A l e x a n d r a la pereii casei
ntrebnd-o:
- Ct eti d i s p u s s cheltuieti?
- Orict ti t r e b u i e c a totul s ias bine.
- S p u n e - m i care este efectul pe care-l doreti i eu ti-l
voi crea.
- Da, d o a m n , zmbi A l e x a n d r a c u admiraie. La d i s
poziia d u m n e a v o a s t r , d o a m n ! A u rs a m n d o u i au
c i o c n i t uor nainte d e a-i goli paharele. Cnd poi s
n c e p i ? a ntrebat-o A l e x a n d r a .
- , A m n c e p u t deja, zise S a b r i n a trgndu-i haina pe
ea.

Se ntlneau la prnz i la cin, v o r b e a u att d e mult,


nct n cele d i n u r m A l e x a n d r a s-a mutat d i n aparta
m e n t u l ei d e la Connaught Hotel ntr-una din camerele d e
o a s p e i ale Sabrinei. V o r b e a u d e s p r e A l e x a n d r a i n t i m p
c e v o r b e a u S a b r i n a schia c a m e r e l e care i s-ar potrivi. A
a n g a j a t a n t r e p r e n o r u l care i-a refcut Ambassadors pen
tru a s u p r a v e g h e a electricienii, instalatorii i zidarii. Par
c h e t u l a f o s t p u s d e specialiti d u p schitele c o m p l i c a t e
f c u t e d e ea. n cteva sptmni a sosit i m o b i l a : un
a m e s t e c eclectic n e o r t o d o x , mult mai ndrzne dect cre
dea Alexandra.
Erau piese neo-rococo din anii 1850, c u c u r b e dulci i
sidef ncrustat, c u flori aurite i pictate pe u n f u n d a l n e g r u
d e lac. A c e a s t a era m l d i o a s a i frivola A l e x a n d r a a biju
teriilor i p e t r e c e r i l o r . S a b r i n a le-a alternat c u m o b i l
George Jack d i n anii 1890: c o m o d e d e c e p i o n a m d e s i m
ple, c u m o t i v e ncrustate n s i c o m o r i n alte e s e n a care
s e n t r e t e s e a u . A c e a s t a era A l e x a n d r a care v o r b e a plin
d e n e l e p c i u n e d e s p r e z i u a " cnd va renuna la teatrul
p e care-l j u c a p e n t r u t o a t lumea, inclusiv p e n t r u ea. i,
n c e l e d i n u r m , S a b r i n a a a d u g a t c t e v a s c a u n e
Soriana i c a n a p e l e Scarpa, uluitor d e m o d e r n e , f c u t e
din piele m o a l e i evi d e otel placat c u c r o m , aezndu-le
de-a dreptul pe podea.
- A l e x a n d r a care este blnd i d u r n acelai t i m p , a
s p u s ea c n d ultimul s c a u n a fost p u s la locul lui. Cal
c u l a t i iubitoare, c u picioarele pe pmnt, sexy, reti-
c e n t , dar att d e c o n f o r t a b i l n d a i a - ^ s a . r l c > j ! ^ z .
A l e x a n d r a z b u r a prin c a m e r e , pe scri n sus MrHdfe-,
a t i n g n d t o t u l , a e z n d u - s e i s r i n d imediat c a s mai
vad ceva.
- mi p l a c e , mi p l a c e , v r e a u s m mut. V r e a u o p e
t r e c e r e . Pot s m m u t astzi? ,
n m o d c e r e m o n i o s S a b r i n a i-a nmnat cheia pe care
o f o l o s i s e t i m p d e p a t r u luni i lista d e o a s p e i p e n t r u
petrecere pe care o ntocmise noaptea trecut. Ziua
u r m t o a r e a u n c e p u t s f a c planuri p e n t r u lansarea
Alexandrei.
A fost u n bal d e 1 mai, care a n c e p u t la ora z e c e
s e a r a i s-a ncheiat c u un mic d e j u n n ziua d e 2 mai
d i m i n e a a . A fost triumful s e z o n u l u i 1976, singurul eve
n i m e n t social care s-a b u c u r a t d e aceeai atenie n p a
ginile c o n s a c r a t e vieii m o n d e n e , arhitecturii, decorrii d e
c a s e , c a i n revistele internaionale.
Ochiul format gsete casa Martova scandaloas i
haotic, scria cel mai influent critic d e decoratiuni inte
rioare d i n E u r o p a . Dar numai la prima vedere. Este o
ambian remarcabil, constai imediat un stil proaspt,
ncnttor, i purtnd pecetea unic a unei individualiti
puternice, care se cunoate pe e nsi i i cunoate
clientul".
Vorbind despre bal ca atare, scria un reporter la r u
b r i c a m o n d e n al crui material era ilustrat c u fotografii
ale celor mai p r o e m i n e n t e personaliti d i n cei d o u sute
d e o a s p e i , orchestra a fost minunat', ca i cntecele de
dragoste prezentate de cntrei i dansatori costumai.
Rochiile purtate de femei au fost o galaxie a marilor crea
tori de mod ai lumii, iar de pe mese nu a lipsit nici o
secund mncarea exotic. Prinesa Alexandra era o zei
statuar, toat n alb i cu un colier de smaralde. Steaua
serii a fost lady Sabrina Longworth, uluitoare ntr-o rochie
aurie, favorita societii londoneze nc de la cstoria ei
cu fostul so, lordul Denton Longworth, viconte de Treves
ton, care nu a fost prezent la bal. Lady Longworth s-a
ocupat de strlucitoarea decorare a casei Belgravia a
prinesei. Printre oaspei s-au aflat Peter i Rose Raddison
de la firma de automobile R a d d i s o n s , lady Olivia Chasson
i Gabrielle de Martel, fiica ministrului de finane al Fran-
102

ei, care a declarat c n curnd i va aranja i ea un


apartament la Londra".
S a b r i n a t r e c e a dintr-o c a m e r ntr-alta a casei pe care
o c r e a s e . i uitase p e ziariti i de-abia i v e d e a pe o a s
peii care v o i a u s o felicite p e n t r u stilul ei. A auzit v o c i
s p u n n d v o m fi n curnd m p r e u n " ; i tia c seara a
f o s t u n triumf, dar c o n t i n u a s se mite de c o l o - c o l o ,
nevrnd s v o r b e a s c , ci d o a r s se uite la c a s a creia-i
d d e a u viat luminile, conversaiile i rsetele, exact aa
c u m p l n u i s e ea. Mai d e c o r a s e i alte locuri, c a s a pe
c a r e D e n t o n i-o c u m p r a s e pe C a d o g a n Square i Am-
bassadors, dar a c e s t e a f u s e s e r f c u t e din d o r i n a ei. Era
p e n t r u p r i m a d a t cnd crease p e n t r u altcineva un loc
u n d e s t r i a s c , s i u b e a s i s mbtrneasc.
S t e p h a n i e ar fi m n d r d e ea, se g n d e a Sabrina. n
d u p - a m i a z a a c e e a i-a trimis fotografii ale fiecrei c a
m e r e . U n a dintre ele, u n detaliu, nfia o m i c t u per
s o n a l , u n g e s t creia n u i-a putut rezista. ntr-un colior
al s a l o n u l u i d e la primul etaj, s c o s e s e pinci buci" d i n
p a r c h e t i le rearanjase s u b f o r m a unui S clar, singurul
d i n c a s . N i m e n i n u o s remarce v r e o d a t . Dar i lsase
marca.
D u m i n i c a fost zi d e refacere. Iar d e luni diminea,
p e c n d t e r g e a d e praf m o b i l a din m a g a z i n , Sabrina" a
auzit c l i n c h e t u l c l o p o e l u l u i oriental cnd s-a d e s c h i s u a
d e la intrare. i-a ridicat privirea i a p o i , c u un zmbet, a
pit n a i n t e c a s-i s p u n bun-venit la Ambassadors, lui
lady Olivia C h a s s o n .

CAPITOLUL 8

S a b r i n a i S t e p h a n i e e r a u m p r e u n pe C a d o g a n
S q u a r e n d i m i n e a a rece d e o c t o m b r i e , a p r o a p e d e ca
p t u l unui ir l u n g " d e c a s e victoriene din c r m i d roie
c u c i n c i etaje. Peste d r u m se afla u n p a r c nchis, care
a p a r i n e a proprietarilor caselor din fa. Sabrina era unul
dintre proprietarii a c e s t o r case, renovate, c a i celelalte,
c u t u r n u r i i f r o n t o a n e gotice, c u b a l c o a n e i m a n s a r d e i
c u vitralii n ferestrele arcuite.
103

D o a m n a Thirkelf a d u s s u s bagajele lui Stephanie.


- Vrei s vezi a c u m c a s a ? a ntrebat-o Sabrina, iar
S t e p h a n i e a dat a p r o b a t o r din c a p simind deja c u m o
nvluie e l e g a n t a s o b r p e cnd t r e c e a u . p r i n holul d e la
parter, prin sufragerie i buctrie. Salonul o c u p a etajul al
d o i l e a ; la etajul al treilea se afla un atelier i sala d e
biliard, care erau s e p a r a t e printr-un perete rabatabil plin
d e cri. Cnd se d e s c h i d e a , lsa s a p a r o c a m e r
m a r e ; d o r m i t o a r e l e erau la etajul al patrulea. Stephanie a
z b o v i t n fiecare c a m e r , n echilibrul a r m o n i o s realizat
d e S a b r i n a ntre lumini i u m b r e , ntre tonurile calde i
culorile vii, esturile s u p l e , mtsurile strlucitoare i cati
felele s e n z u a l e , lemnul lustruit, tapetele n culori stinse i
m a r m u r a strlucitoare.
- Aici a vrea s triesc, s u s p i n ea. C a s a m e a din vis
a devenit realitate.
La etajul al patrulea i-a aruncat privirea prin d o r m i
torul Sabrinei, n t o n u r i nchise i aurii cnd era c u D e n t o n ,
dar a c u m o explozie d e culori i filde i n cele d o u
camere de oaspei.
- A l e g e - o pe care vrei, i-a s p u s S a b r i n a i Stephanie a
pit fr s ezite ntr-o c a m e r c a o g r d i n d e pri
m v a r n t o n u r i d e roz i v e r d e pal.
- La etajul al cincilea se afl a p a r t a m e n t u l d o a m n e i
T h i r k e l l i d e b a r a l e , i-a s p u s S a b r i n a a j u t n d - o s d e s
p a c h e t e z e . A c u m ce-ai zice s m n c m ? Este att d e
m i n u n a t c n sfrit eti aici!.... Ce s-a ntmplat? Care-i
problema?
S t e p h a n i e sttea n picioare n faa ferestrei nalte,
c u p r i n s d e mhnire n t i m p ce o u r m r e a p e S a b r i n a
m i c n d u - s e . C n d v a artase i ea aa. Dar n u mai arta
demult.
- N u poi s p u n e nici mcar c a m rotunjimi d r g u e ,
zise ea c u o" sinceritate disperat. Pur i s i m p l u gras, c u
umerii czui. La Juliette mi s p u n e a u c nu art c a o lady
i a v e a u d r e p t a t e . Dar nu m-au nvat n i c i o d a t c u m s
rmn d r e a p t n t i m p ce frec podeele s a u caut pe j o s
c r e i o a n e l e i m i n g i l e d e h o c h e i mprtiate prin t o a t
c a s a pe care d a c a c l c a mi-a sparge"capul... Dar mai
e r a u i alte lucruri. Prul m e u , zise ea c u o v o c e plin d e
d u r e r e . Unghiile, minile... ei bine, nu a m t i m p u l t u s
104

s t a u prin s a l o a n e l e d e n f r u m u s e a r e .
N u a v e a d r e p t a t e i tia acest lucru. De trei ani d e
c n d p r o i e c t a s e c a s a Alexandrei Martova, Sabrina m u n
cise mai mult dect oricare alt c u n o t i n a lui S t e p h a n i e ,
c o n d u c n d galeria Ambassadors, m e r g n d la licitaii prin
n t r e a g a E u r o p , vizitnd proprieti p e n t r u p r o i e c t a r e a d e
n o i c a m e r e , z b u r n d chiar la N e w York, u n d e S t e p h a n i e a
ntlnit-o d e d o u ori n s c u r t e vizite, c a s f a c diverse
achiziii p e n t r u clieni. i c u t o a t e a c e s t e a r m s e s e plin
d e viat i s e d u c t o a r e , n t i m p ce S t e p h a n i e , n c a s a ei
d i n E v a n s t o n , se ofilise i o b o s i s e . Sabrina i-a p u s u n
bra n jurul umerilor:
- N u poti s-i acorzi i ie puin t i m p ? Nu mai j o c i
t e n i s c u Garth?
- De s e c o l e ! O b i n u i a s m invite, dar e r a m ntot
d e a u n a o c u p a t c u treburile casei s a u c u copiii, a a nct
n cele d i n u r m a n c e p u t s-i p r o g r a m e z e partidele c u
prietenii. A u t c u t privindu-se.
- C u m s-a ntmplat aa, d e o d a t ? a ntrebat Sabrina.
- N u a fost dintr-o dat. Totul p o r n i s e la vale cnd
n e - a m ntlnit anul trecut.
- Dar n u mi-ai s p u s nimic!
- N u tiam c e s-ti s p u n . L u m e a ei p r e a att d e pre
c a r ; i era t e a m c d a c v o r b e a d e s p r e ea, totul se v a
p r b u i . P e n n y i Cliff c r e s c u s e r i de-abia dac-i mai
v e d e a ; Garth era" p r e o c u p a t pn peste c a p d e m u n c a lui.
n c e p u s e o afacere proprie, o r g a n i z n d vnzri imobiliare
n s u b u r b i i l e din N o r t h S h o r e . O v r e m e totul a mers att d e
bine c d e - a b i a mai p u t e a ine p a s u l , a p o i lucrurile au
n c e p u t s t r e n e z e i nu tia d e ce.
- C u m m e r g e treaba" c u vnzrile i m o b i l i a r e ? . a ntre
bat-o Sabrina, iar S t e p h a n i e a tresrit.
- T o c m a i m g n d e a m . . . N u aa d e bine ca la nceput.
S-a n t o r s s t e r m i n e d e d e s p a c h e t a t , iar Sabrina s-a
aezat pe braul unui s c a u n .
- Dar t u eti b u n , te pricepi la asta.
- M p r i c e p la tot ce se afl ntr-o cas, c u excepia
o a m e n i l o r care triesc n ea. M tot g n d e a m ct d e b u n
ai fi fost t u s-i s p u i d o a m n e i cutare c p o l o n i c u l ei d e
s u p n u este din p e r i o a d a g e o r g i a n , ci d i n p e r i o a d a
t i m p u r i e a e p o c i i Woolworth i s-l evaluezi la n o u z e c i i
105

c i n c i n loc d e o s u t d o u z e c i i cinci. A m t i m p s m
s c h i m b nainte d e prnz? S a b r i n a a d a t din c a p a p r o b a t o r .
Ei b i n e , n u p o t s le s p u n o a m e n i l o r c nu au c e e a ce
c r e d e a u ei c a u . Ezitam i le s p u n e a m c vreau s mai
c o n s u l t p e cineva, iar d u p o v r e m e p r e s u p u n c i-au zis
c n u m p r i c e p la c e e a ce fac. E bine, d a c - m i p u n
p u l o v e r u l i f u s t a asta? M simt att d e d e m o d a t . . .
- E foarte bine, n u ieim nicieri pn disear.
- Disear?
- M e r g e m s v e d e m o p i e s d e teatru i a p o i la o
p e t r e c e r e u n d e vin autorul i actorii.
- S a b r i n a , e u n u p o t s m e r g , nu a m c u ce s m
mbrac!
- Poti lua c e v a d e la mine...
- N u se mai p o a t e . Cndva p u t e a m , dar a c u m snt d e
d o u ori ct tine.
- O s g s i m ceva. C r e d e a m c ti-ar face plcere
s-mi ntlneti prietenii i s vezi L o n d r a .
- A a este, dar...
- S t e p h a n i e , o s f a c e m ce vrei t u . Hai s m n c m i o
s v o r b i m d u p a c e e a d e s p r e asta. Dar mai nti, mai
s p u n e - m i c e v a d e s p r e anul care a trecut; ce altceva s-a
mai ntmplat? C o b o r a u .
- A fost u n a n g r o a z n i c . Nimic n u a mers c a l u m e a i
c r e d c mi-a s c p a t totul d e s u b c o n t r o l . Nu mi-am dat
s e a m a pn a c u m ct d e mult t o t u i !
- i Garth? a ezitat Sabrina.
- C e s-ti s p u n d e s p r e el? zise S t e p h a n i e dnd din
u m e r i . El este prins d e laboratorul lui, a intrat ntr-un fel
d e c o m i t e t al facultii, d consultaii studenilor, iar seara
se n t o a r c e la laborator.
n s a l o n , pe o m a s r o t u n d din faa unei ferestre,
d o a m n a Thirkell a e z a s e s u p de stridii "i salat, vin alb
i p e r e d e iarn.
- N u ai nevoie d e Garth ca s joci tenis, i-a s p u s
S a b r i n a c n d se a e z a u la m a s . Sau c a s-i ngrijeti
prul, s a u c a s te o c u p i pur i s i m p l u mai mult de tine.
N u te poi gndi mai mult la tine?
- C e " i m p o r t a n are? A d i c , sigur, nu-mi place c u m
art, dar nu m e r g e m n i c i o d a t u n d e v a u n d e s t r e b u
i a s c s m m b r a c elegant, d o a r la prieteni i uneori la
106

c i n e m a . i d a c vrei ntr-adevr s v o r b e s c d e Garth,


a t u n c i afl c nici nu-mi mai a m i n t e s c cnd m-a privit
ultima d a t . Iar P e n n y i Cliff, p h , s-au fcut d e z e c e i
u n s p r e z e c e ani, snt att d e p r e o c u p a i de ei nii. Eu snt
c a o m o b i l p e care o o c o l e s c cnd o iau la" f u g s-i
v a d prietenii. Ce le p a s lor d a c m-am ngrat? mi
pare ru, n-ar t r e b u i s m plng. A m o familie pe care o
i u b e s c i u n c m i n mai fericit dect multe altele. Nu ne
c e r t m a p r o a p e niciodat. Dar cnd este v o r b a d e s p r e
c u m art, Sabrina, adevrul este c nimnui nu-i- p a s . i
n u pare s merite efortul unei cure de slbire., ai g i m n a s
ticii s a u s-mi c u m p r haine noi.
- Mie mi p a s , s p u s e Sabrina. Pentru c n u eti
d r e a p t c u tine. D a c Garth este destul de prost s l e
i g n o r e , n-ar t r e b u i atunci s-i acorzi de d o u ori mai
mult atenie?
S t e p h a n i e i.privi s o r a i d d u din c a p surprins.
- Snt att d e prins d e treburile casei, nct a m uitat ce
m i n u n a t este s fiu c u tine. De ce a m ateptat oare atta
v r e m e c a s vin la L o n d r a ?
- Din c a u z a banilor, ai s p u s , i nu m-ai fi lsat s-i
c u m p r biletul d e a v i o n .
- N u , n u p o t s-mi fac u n obicei din a te lsa s
cheltuieti bani p e n t r u m i n e ! N-ar fi bine pentru nimeni.
Dar d a c Garth ar a c c e p t a mai multe invitaii ia c o n f e
rinele d i n E u r o p a , a fi aici tot t i m p u l , cltorind ia j u m
tate d e pre. De fapt pur i s i m p l u a p u t e a s m mut
aici. i-am s p u s , nu-i aa, c t o c m a i ai fcut s d e v i n
realitate c a s a p e care o v i s a m ?

- S c u z - m , i-a s p u s Sabrina lui Michel Bernard cnd


Brian i-a nmnat lista mesajelor. A parcurs-o c u privirea,
Da, Oliviei C h a s s o n ; n u , pentru Peter i Rose R a d i s s o n ;
d a , d u c e s e i , dar spune-i c nu p o t sa* n c e p lucru! pn
l u n a viitoare, p o a t e chiar pn n ' a u g u s t ; n u , lui Nicholas
i Ameliei B l a c k f o r d , dar s p u n e le c mi-ar face plcere
s v i n p e n t r u un w e e k e n d luna viitoare, cnd lucrurile se
v o r mai liniti. Iar A n t o n i o a s p u s o p t n loc de o p t i
j u m t a t e ? Este n regul. D u p ce rezolvi toate astea poi
s pleci a c a s . A m s.ncui eu. .i s-a ntors spre Michel:
Unde rmsesem?
107

- V o r b e a m d e s p r e n o u l m e u material. M faci ns s
m simt c a u n lene. n t o t d e a u n a ai attea proiecte care
se d e j u l e a z paralel?
- n ultima v r e m e . Incredibil, nu-i aa?
- T u eti incredibil. tii c p e n t r u subiectul sta a m
f c u t investigaii n ntreaga E u r o p i o r i u n d e a m fost a m
auzit d e tine f d e Ambassadors?
S a b r i n a a respirat adnc. Drgu din partea lui Michel
s-i s p u n asta. Un prieten b u n , nc din c o l e g i u , cnd e!
i Jolie F a n t o m e , care l o c u i a u deja m p r e u n , o invitau n
m i c a lor familie ori d e cte ori era s i n g u r . A c u m scriau
m p r e u n , a p r e a u i d i s p r e a u din viaa Sabrinei u m -
blnd prin l u m e d u p s u b i e c t e . Nu auzise"de ei d e luni d e
zile, pn c n d Michel nu i-a telefonat c a s-i cear nite
informaii legate d e a n c h e t a p e care o f c e a u n legtur
c u recentul val internaional d e falsificri ale unor o b i e c t e
d e art care i m p l i c a u galerii mici.
Jolie i Michel erau singurii prieteni ai Sabrinei care
m u n c e a u c a s triasc, la fel c a ea, i se simea bine c u
ei lsndu-i e n t u z i a s m u l s se manifeste, aa c u m n u
p u t e a s f a c c u clienii i prietenii b o g a i care se a t e p
t a u c a e a s fie t o t att" d e puin p r e o c u p a t de bani c a i
ei.
- Ai auzit ntr-adevr v o r b i n d u - s e d e Ambassadors n
a c e s t e ri? A m fost s u r p r i n s ; s p t m n t r e c u t m-au
s u n a t d e la Paris i Bruxelles. O h , Michel, ce faci cnd
t o a t e visurile tale n c e p s devin d e o d a t realitate?
- Bucur-te! O merii. T u ai fcut s i n g u r totul.
- Dar u n e o r i m i - e " t e a m c t o t u l se petrece prea
r e p e d e . tii, exist o v e c h e superstiie c h i n e z e a s c c
d a c priveti direct c e v a f r u m o s acel" c e v a va d i s p r e a ?
Poi s a r u n c i priviri furie, dar n u trebuie s te uii prea
direct i insistent p e n t r u c lucrurile f r u m o a s e snt "fragile
i e f e m e r e , iar o privire d u r le p o a t e distruge. A a simt i
d e s p r e viaa m e a . D a c v o r b e s c d e s p r e ea, s a u b scrutez
p r e a n d e a p r o a p e , s-ar p u t e a ca totul s se p r b u e a s c .
Michel a dat din umeri. Superstiia nu-i avea "locul n
jurnalismul modern.
- Ai devenit f e m e i a c u cei mai mare s u c c e s i d e s p r e
care se v o r b e t e cel mai mult la L o n d r a prin propriile-i
fore. N u mi se pare c e v a s se p r b u e a s c . Cine este
108

Antonio?
- Poftim?
- A n t o n i o , o p t n loc d e o p t i j u m t a t e . Sau snt p r e a
curios?
- A, u n prieten.
- Da, m a m e s t e c u n d e n u m privete. Ei bine, lsnd
d e o p a r t e a m o r u l , ai s u c c e s , f a i m i fr ndoial u n venit
f r u m o s . Ce i-ai p u t e a dori mai mult?
- S m u n c e s c . i a m reuit i aici. A m m u n c a m e a , p e
care o i u b e s c i la care m p r i c e p . sta-i cel mai b u n
lucru.
- Cel mai b u n lucru, zise Jolie intrnd n c a m e r , este
i n d e p e n d e n t a . Mai ales d u p c e ai fost inut n les d e
acel mic dictator c u care te-ai mritat.
- Cel mai b u n lucru snt banii, zise Michel. n c e a r c s
faci c u m p r t u r i la b c n i e c u i n d e p e n d e n .
- O h , D o a m n e , iar n c e p e m . . .
- S n u m p u n e i pe mine s v o p r e s c , zise S a b r i n a
a u z i n d c l o p o e l u l d e la ua d e intrare i ridicndu-se. Doar
s n u v aruncai c u lucrurile n c a p pn cnd nu-mi
p l e a c clienii.
n l u m i n a filtrat a m a g a z i n u l u i , Rory Carr a d m i r a u n
c e a s f r a n c e z c u piedestal, c u g e a m u l r o t u n d , n c o n j u r a t
d e ngerai d e p o r e l a n .
- Foarte f r u m o s , milady, zise el nclinndu-se pe cnd
d d e a u mna. Din c o l e c i a c o n t e s e i V e r n e , nu-i aa?
- n t o t d e a u n a m impresionai, d o m n u l e Carr, s p u s e
S a b r i n a z m b i n d . N u v-am vzut la licitaie.
- C u n o s c familia d e ani d e zile, milady. De fapt m-am
ntlnit s p t m n t r e c u t c u ei la Paris, iar tnrul c o n t e v
trimite r e s p e c t e l e sale. Dar astzi m aflu aici c u afaceri,
v r e a u s v art c e v a foarte special. Se p o a t e ? Sabrina a
d a t d i n c a p a p r o b a t o r , iar el a p u s pe m a s o cutie d e
piele i a d e s c h i s - o . Scond din ea un p a c h e t mare l-a
d e s f c u t c u gesturi ncete" a p r o a p e mngietoare. S a b r i n a
a d m i r a la el simul s p e c t a c o l u l u i . Impecabil mbrcat, c u
prul argintiu i c u p u n g i s u b o c h i , era un c l o v n , dar se
p r i c e p e a la art i n cursul ultimului an i v n d u s e ase
s u p e r b e porelanuri d i n secolul al XVIII-lea. Spre d e o s e
bire d e piesele care z c e a u n m a g a z i n , cele c u m p r a t e
d e la el s-au vndut a p r o a p e imediat.
109

C u veneraie Carr a dat la iveal un g r u p c h i n e z e s c pe


c a r e l-a aezat pe m a s : o c a s d e var n stil d e pa
g o d , c u 6 s c a r n f o r m d e spiral i c u patru biei c u
plrii d e pai c u plase d e prins fluturi i c o u l e t e pentru
fructe. Bieii erau m b r c a i n alb i g a l b e n ; p a g o d a , c u
d a n t e l r i e i o r n a m e n t e pe a c o p e r i , n culori primare
strlucitoare.
- Luck, a m u r m u r a t Sabrina.
C u mult v r e m e n urm, ntr-un m u z e u din Berlin,
Laura le artase ei i lui S t e p h a n i e g r u p u r i fcute d e Luck
i d e ali artiti p e n t r u f a b r i c a d e porelan Frankenthal n
anii 1750. S a b r i n a a ridicat micul g r u p c a s v a d m a r c a
Frankenthal, o c o r o a n d e a s u p r a unui F gotic, imprimat
dedesubt.
- Proprietarii? a ntrebat ea. Carr i-a ntins un d o c u
m e n t f c u t sul i ea l-a citit. N u m a i trei?
- A a se pare, milady. mi imaginez c a fost vndut
n u m a i in c i r c u m s t a n e teribile. D u p c u m v e d e i , este
extrem de frumos.
Sabrina studia grupul:
- Ct c o s t ?
- Este puin c a m s c u m p . Patru mii d e lire sterline.
Pe faa Sabrinei n u a tresrit nici un m u c h i .
- T r e f mii.
- O h , milady, ntr-adevr... Ei bine, p e n t r u d u m n e a
v o a s t r trei mii cinci sute.
- i v o i trimite u n c e c mine, i-a s p u s ea.
El a f c u t o p l e c c i u n e .
- A d m i r a b i l a lady L o n g w o r t h ! D a c t o a t l u m e a s-ar
hotr att d e c a t e g o r i c c a d u m n e a v o a s t r ! V d o r e s c o zi
bun.
- S a b r i n a , i-a s p u s Michel cnd u a s-a nchis n u r m a
lui Carr. Faci d e s afaceri c u el?
- De cteva ori p e a n . l c u n o t i ?
- Ftory Carr, nu-i aa?
- V d c-l c u n o t i .
- A m mai dat peste el.
- n ultima v r e m e ?
El a d a t d i n c a p . Un fior a strbtut-o pe Sabrina. i-a
t r e c u t u n d e g e t p e s t e porelanul rece: c u l o a r e s u p e r b ,
c o n t u r u r i fine n delicata c o n s t r u c i e a csuei.
110

- C u m ai d a t peste el?
- C o m p a n i a Westbridge Imports. Material d e c l a s din
n t r e a g a l u m e , piese noi i v e c h i , vndute prin intermediul
u n o r mici galerii c a Ambassadors. i s-a d o v e d i t c unele
n u erau t o c m a i c e e a ce p r e a u .
- Falsuri?
- a p t e pn a c u m care au legtur, pn la un a n u m i t
p u n c t c u Westbridge. A p r o p o , este secret.
- Dar asta n u n s e a m n c Rorry Carr...
- Exact. S-ar p u t e a s nu-i fi dat s e a m a . Dar n u este
prost, i el este legtura c u galeriile. V o m ti mai multe
c n d l v o m gsi pe o m u l c u banii din spatele c o m p a n i e i
Westbridge i al altor ctorva firme d e import pe care le
i n e m s u b o b s e r v a i e n A m e r i c a i E u r o p a . T o t ce tim
a c u m este c Westbidge este proprietatea, pe hrtie, a
unui o a r e c a r e Ivan Lazlo.
S a b r i n a a repetat n u m e l e .
- L-am auzit, dar asta c u mult t i m p n u r m . Frana?
Italia? N u p o t s-mi a d u c aminte.
- Ei bine, d a c i aminteti a n u n - n e . i fii atent la
ce-i a d u c e Carr. Poi s-mi s p u i c e v a d e s p r e piesele pe
care i le-a a d u s pn a c u m ? -
- A v e a u certificate d e proprietate; la c e r a m i c , mrcile
erau a u t e n t i c e . Snt atent n t o t d e a u n a cnd c u m p r ceva.
N-a supravieui nici mcar o s p t m n d a c clienii mei
ar a v e a v r e o n d o i a l n c a p a c i t a t e a m e a d e apreciere.
- Hei, n-am vrut s s p u n . . .
- Milady, a a p r u t Brian n u a biroului. Senior M o l e n a
la t e l e f o n .
- Prietenul, zise Michel i o srut pe Sabrina pe
o b r a z . Noi a m zburat!
A n t o n i o M o l e n a d d e a zeci d e telefoane pe zi din
Brazilia, c o n d u c n d u - i afacerile, s a u d e la L o n d r a , vor
b i n d c u m a n a g e r i i si din Brazilia i aranjnd ntlniri n
E u r o p a c u b a n c h e r i , prieteni i a m a n t e . Milionar prin p r o
priile fore, c u a s p r i m e a tatlui su p o r t u g h e z i cu mis
t i c i s m u l m a m e i sale indiene, a ateptat c i n c i z e c f i u n u d e
ani p e n t r u a gsi f e m e i a potrivit care s-i nfrumuseeze
imperiul. Cnd a ntlnit-o pe S a b r i n a la o petrecere, la
N e w York, la c a s a d e la ar a Oliviei C h a s s o n , s-a hotrt
n z e c e m i n u t e n t i m p ce 1978 c e d a locul lui 1979, c era
111

anul n care se v a cstori i va avea primul fiu.


S-a d e b a r a s a t d e t o a t e "amantele c u daruri c o r e s p u n
z t o a r e i s-a a r u n c a t a s u p r a Sabrinei c a o pasre d e
p r a d , c u care d e altfel i s e m n a , urmrind-o de cinci
luni c u n c p t n a r e a care f c u s e din el stpnul unor
v a s t e plantaii " d e c a f e a n p r o v i n c i a Bahia i a r u n o r
ranch-uri d e "vite n centrul provinciei Serro d e A m a m b a i .
Se a t e p t a s e s fie cstorit pn a c u m , Sabrina c o n -
ducndu'-i c a s a d e j a Rio d e J a n e Iro i ateptnd naterea
primului lor biat. n s c h i m b , era nevoit s lncezeasc la
L o n d r a i s-i f a c p r o g r a m u l d u p al ei pn cnd o v a
d e t e r m i n a s-l a c c e p t e .
Pentru c ea n u s-a putut hotr.
Prietenii i s p u n e a u c era t o t ce-i p u t e a d o r i o
f e m e i e : b o g i e i putere uriae, un prin" m o d e r n care-i
pilota propriul a v i o n , dar care-i presra conversaia c u
p o v e t i ale tribului m a m e i i bunicii sale. Este mai bine
c nu m iubeti nc, i s p u s e s e el Sabrinei. Zeii Guarani
s p u n c d r a g o s t e a este ultimul lucru, nu primul. Ea crete
ncet, trind m p r e u n i p r o c r e n d . Cnd trieti m p r e u n
i fureti o familie, vine i d r a g o s t e a " .
S o c i e t a t e a a t e p t a c a Sabrina s se c s t o r e a s c din
n o u . La fiecare petrecere, n e o b o s i t e l e peitoare i atribu
iau un n o u partener. A n t o n i o se afla d e a s u p r a tuturor prin
c u r t e a hotrt p e care i-o f c e a , c u certitudinea pe care
o afia n ce privete viitorul lor, c u personalitatea lui
p u t e r n i c i nestvilit, mistic i practic, o m d e afaceri i
p l a y b o y . Era v z u t c u Sabrina n multe dintre locurile
u n d e alt d a t o arta D e n t o n c u mndrie, dar m u n c e a tot
att pe ct i p l c e a s se distreze. ntre festivalurile d e film
i cursele d e a u t o m o b i l e , baluri, derbiuri, vntori i w e e k -
e n d - u r i la ar, ori z b u r a n Brazilia c a s lucreze d o u z e c i
i p a t r u de ore p e zi, ori se n c h i d e a n a p a r t a m e n t u l lui
dn L o n d r a p e n t r u a d a zeci d e telefoane i a dicta lungi
d o c u m e n t e p e n t r u a r m a t a d e secretari d e la Rio.
i n fiecare zi i t e l e f o n a p e n t r u a-i aminti c ateapt.
Dar ea era p r e c a u t .
- in definitiv, i s p u s e s e A l e x a n d r e i , i c n d m - a m
mritat c u D e n t o n a m crezut c era o idee b u n .
- Erai tnr i netiutoare, pufnise a t u n c i A l e x a n d r a .
Erai d e p e n d e n t , a c u m eti pe picioarele tale, ai afacerea
112

ta, o c a s i p e m i n e s t e sftuiesc.
- Foarte b i n e , sftuiete-m. De ce m-a mrita c u
Antonio?
- Pentru c , la fel c a noi t o a t e , eti mai fericit cnd ai
u n b r b a t lng tine.
- Orice b r b a t ?
- S c u m p o , c n d eti lady S a b r i n a L o n g w o r t h n u se
p u n e p r o b l e m a d e o r i c e b r b a t " . A n t o n i o al t u este o
p a s r e foarte rar.
El lucra la u n plan p e n t r u c o n s t r u i r e a d e sate, spitale
i coli p e n t r u ranii din provinciile braziliene pe care le
stpnea. De f a p t s c o p u l s u era d e a-i m p i e d i c a s se
o r g a n i z e z e p e n t r u a se ridica mpotriva lui i a altor p r o
prietari d e p m n t u r i , dar p u b l i c nu afirma dect c vrea s
ofere d e m n i t a t e i c o n f o r t celor sraci. Era un lucru im
p o r t a n t la care S a b r i n a u r m a s participe. n afar d e
s u p r a v e g h e r e a creterii copiilor lor i d e ndatoririle d e
g a z d , ea l-ar ajuta s m b u n t e a s c viaa a mii d e
oameni.
- Regele A n t o n i o I, g l u m e a Sabrina c u Alexandra, dar
n u c u A n t o n i o . El era att d e serios. i d e u n d e s tie ea
d a c acelor mii d e rani n u le-ar m e r g e mai bine d a c
le-ar aranja el vieile? N u m a i c n u vreau s mi-o aranjeze
i p e a m e a , i s p u n e a ea Alexandrei.
Prima d a t cnd s-a culcat c u el, h a p a r t a m e n t u l lui
din L o n d r a , a fost s u r p r i n s d e blndeea minilor lui, care
o mngiau ncet, nentrerupt, ntr-un ritm senzual tot att
d e insistent c a i c u r t e a pe care i-o fcea, pn cnd ea
era pregtit, iar d o r i n a att d e puternic, nct ea a fost
c e a care i s-a oferit.. Iar cnd a lsat-o s-l c o n d u c c u
t r u p u l ei, i a forat-o s-l urmeze, a a c u m f c e a D e n t o n ,
finalul a fost satisfacia simurilor amorite atta v r e m e d e
D e n t o n . Pentru p r i m a dat Sabrina a neles ce n s e a m n
satisfacie s e x u a l .
- Dar d a c m mrit din n o u , i-a s p u s ea Alexandrei,
n u o fac p e n t r u satisfacie, ci din d r a g o s t e .
tia c e n s e a m n d r a g o s t e a ^ n s e m n a p a r t i c i p a r e ,
nvase lucrul s t a c u Stephanie. n toi anii n care a trit
s i n g u r a cutat pe cineva care s d o r e a s c o c o m p a n i e ,
n u o f e m e i e d e c o r a t i v ; care s-i aline temerile, nu pur i
s i m p l u s-i laude abilitatea; care s d o r e a s c s-i poarte
113

d e g r i j , n u s v r e a s t a t u t u l a v e r i i i p o z i i e i ei n
s o c i e t a t e ; p e care s o rsfee, n u s-i cear s-i f a c
viaa d u p a lui. tia c e n s e a m n s mpart totul i n u
c r e d e a c era c e e a c e i s-ar potrivi lui A n t o n i o .
i e x a c t n m o m e n t u l n care Michel o avertiza n
legtur c u Rory Carr, A n t o n i o a telefonat. n definitiv,
p o a t e c acei indieni g u a r a n i reprezentau ceva; p o a t e c
era u n s e m n . De u n d e s tie c A n t o n i o n-ar mprti
c u e a o p r o b l e m i n-ar ajuta-o s o rezolve? Era t i m p u l
s afle. i s-a n d r e p t a t c u pai hotri spre telefon.

Garth a d e s c h i s fereastra biroului spre briza lacului n


t i m p c e soarele dimineii s e nla spre cer. Era deja mai
c a l d dect d e o b i c e i la"sfritul lunii mai i civa studeni
m e r g e a u n picioarele g o a l e p e pietrele d e p e malul la
c u l u i , s c o n d strigte scurte ori d e cte ori c l c a u n a p a
rece. G r u p u r i - g r u p u r i nvau p e n t r u e x a m e n e l e d e a b s o l
vire, bicicliti t r e c e a u pe l n g ndrgostiii care se plim
b a u p e s u b c o p a c i , c u braele ncruciate pe la s p a t e .
Aerul m i r o s e a a var; o v r e m e s stai afar. Dar Garth
a v e a o ntlnire. A s c o t o c i t c a s g s e a s c d o s a r u l d e s p r e
Vivian G o o d m a n . D a c avea n o r o c , p u t e a s f a c i o
s c u r t p l i m b a r e nainte d e cursurile d e la o r a d o u . Era la
j u m t a t e a d r u m u l u i s p r e u cnd a s u n a t telefonul.
- Garth. Era S t e p h a n i e . Trebuie s vorbesG c u tine
d e s p r e Cliff.
- M ntlnesc c u d e c a n u l , te s u n e u . . .
- N u , a c u m snt s i n g u r n b i r o u , t o a t lumea a plecat
la prnz mai d e v r e m e , te r o g , Garth.
- Ei bine, d a c n u p o a t e s atepte pn disear! Ce a
mai f c u t ?
- C r e d c fur.
- Fur? Nu-mi vine s c r e d . De ce s p u i asta?
- A m gsit u n radio i d o u calculatoare n dulapul lui
a z i - d i m i n e a , s u b un m o r m a n d e haine. V o i a m s le
spl...
- S u b haine?
- Da. Erau n c n cutii. N u fuseser d e s c h i s e .
- N u p o t s cred... N u le-a furat.
- C u m a u a j u n s atunci acolo?
- Poate c-s ale v r e u n o r prieteni de-ai lui...
114

- Garth, le-a a s c u n s .
- Ei bne, t u ce crezi c s-a ntmplat?
- Cineva, aici la m i n e la slujb, s p u n e a c snt copii
care fur lucruri i le vnd.
- De c e s o f a c ? Primete bani de b u z u n a r i a p o i a
mai ctigat n plus tot anul fcnd curenie n s u b s o l u r i i
la m a n s a r d e . i, o r i c u m , d e ce i-ar trebui bani unui biat
n c l a s a a a s e a ? C r e d c i cei mai b o g a i prieteni ai lui
t r e b u i e s a t e p t e pn ntr-a a p t e a ca " s p r i m e a s c
p r i m u l lor Mercedes.
- G a r t h , n u g l u m i , n u este vesel.
- Nu-i vesel d e l o c , S t e p h a n i e , Cliff este un biat serios
i cinstit, n u este u n ho. Dar mi trece prin c a p c s-ar
p u t e a s fie i n v i d i o s pe toti copiii b o g a i din c o a l . Sau
s-ar p u t e a s-i fie ruine. D a c unii dintre prietenii lui i-au
f c u t u n o b i c e i d i n a fura, s-ar p u t e a s n c e r c e " s-l
a t r a g i p e el. L-ai ntrebat ce c r e d e d e s p r e colegii d e
c l a s care-i c u m p r tot ce le d o r e t e inima?
- T u l-ai ntrebat?
- D a c a fi f c u t - o , a v e a m r s p u n s u l . Stephanie, mi
pare ru, dar ntrzii la ntlnire. V o r b i m disear.
- V r e a u s vii d e v r e m e a c a s i s vorbeti c u Cliff.
i-a t r e c u t prin c a p c s-ar p u t e a sa fie invidios". Eu m-am
gndit d e m u l t la asta. T u nu vorbeti c u el, nici mcar nu
tii c e g n d e t e .
- N u n t o t d e a u n a , . dar trebuie s aib secrete. Eu
a v e a m la vrsta lui; c r e d e a m c prinii i vr nasul peste
tot. Cliff tie c ai intrat n c a m e r a lui?
- N u i nu-i s p u n e . Mi-a zis s hu intru.
- A t u n c i c u m vrei s v o r b e s c c u el d e s p r e lucrurile
alea?
- O s g s e t i tu ceva. N u p u t e m trece peste, Garth.
C n d vii a c a s ?
- Pe la a s e , i-a r s p u n s i a luat-o la f u g pe scri.
William W e b s t e r , d e c a n u l facultii d e tiine, l a t e p t a
ntr-un nor d e f u m d e pip, n spatele biroului s u , "Garth
a d e s c h i s d o s a r u l i s-a aezat.
:
- Bill, v r e a u s -ti cer s s c h i m b i hotrrea comitetului
c u privire la a c o r d a r e a titlului lui Vivian G o o d m a n .
- Mi-am nchipuit. W e b s t e r s-a lsat p e spate, s c a u n u l
scrind s u b g r e u t a t e a lui. O m fericit, c u un pntec m u l -
115

t u m i t i c u u n c a p c h e l care strlucea d e satisfacie, Bill


n u i u b e a c o n t r o v e r s e l e . De o s p t m n ncercase s-l
p a s e z e p e Garth a d j u n c t u l u i s u , dar d e u n s p r e z e c e ani
d e c n d era n universitate Garth i c u n o t e a t o a t e m a n e
vrele politice. A c u m a t e p t a la m a r g i n e a perdelei protec
t o a r e d e f u m care-l nvluia pe W e b s t e r c a s-i v o r b e a s c
d e s p r e Vivian G o o d m a n .
- Ai inut d o u e d i n e n legtur c u ea. l-ai citit
articolele" i crile d e s p r e tehnicile d e cercetare? Ai citit
aprecierile celorfalti biochimiti? Garth a dat afirmativ din
c a p . A t u n c i ai respectat p r o c e d u r a . Iar votul a fost d e
u n s p r e z e c e la n o u p e n t r u refuzarea titlului i deci pentru
c o n c e d i e r e a ei din facultate. Garth, tii c a c o r d a r e a unui
titlu este c a u n mariaj: s-i dai unui profesor o slujb pe o
viat, s-l primeti n familia t a p r o f e s i o n a l pentru tot
d e a u n a . T r e b u i e s fii foarte sigur d e el c a s faci asta.
- S a u d e ea.
- Mi s-a s p u s , a c o n t i n u a t W e b s t e r ignornd ntre
r u p e r e a , c articolele p u b l i c a t e d e d o a m n a G o o d m a n snt
c a m dezlnate, iar lucrrile ei n u au d e s c h i s piste noi.
Susintorii ei cei mai entuziati par s fie studenii. C e e a
c e , firete, n s e a m n foarte puin. Dragul m e u , nimeni nu
era mai ndrgit d e s t u d e n i c a tine, biete, dar n-ai fi
o b i n u t n i c i o d a t titlul d a c cercetrile i c u n o t i n e l e tale
n u ar fi f o s t d e p r i m clas. Sntem mndri c eti de-al
n o s t r u . Iar studenii te i u b e s c n c la fel. Sigur, d a c ai fi
f o s t a m b i i o s , ai f f putut chiar s-mi iei locul. A rs uurat.
Din fericire p e n t r u m i n e , t u preferi laboratorul. Ei bine, m
b u c u r c a m stat d e v o r b ; p c a t c d o a m n a G o o d m a n
t r e b u i e s ne p r s e a s c , dar va gsi o alt slujb i ne
v o m d e s c u r c a fr ea. M b u c u r c ai venit, Garth.
G a r t h sttea n e m i c a t n t i m p ce W e b s t e r se ridicase
prin p e r d e a u a s a d e f u m s-l c o n d u c spre u.
- T e r o g stai j o s , Bill, i-a s p u s el c u v o c e c a l m .
W e b s t e r a ezitat, s-a ncruntat i s-a aezat. Vivian este
u n b i o c h i m i s t t o t att d e b u n c a majoritatea celor din
a c e s t d e p a r t a m e n t . Lucrrile ei nu snt dezlnate, snt
m e t i c u l o a s e . Este adevrat c nu este un d e s c h i z t o r de
d r u m u r i , dar ci din acest d e p a r t a m e n t snt? Majoritatea
c e l o r d e la f a c u l t a t e a d i n c a r e m i - a i s p u s c f a c p a r t e
s - a u a n g a j a t ntr-un m o d mistic s-i p e t r e a c t i m p u l c u
116

eliminarea ideilor v e c h i n u s d e a lovitura d e s c o p e r i n d


piste n o i . A d e v r u l este c Vivian a fost exclus p e n t r u c
este f e m e i e !
- Ei, haide tinere, s-ti fie ruine, p e n t r u c tii c nu
tolerez prejudecile; nu " p o t fi acuzat d e asta. D o a m n a
G o o d m a n a fost tratat c a orice alt m e m b r u al facultii,
iar v o t u l a fost m p o t r i v a ei. Nu m voi lsa intimidat s
a c o r d p o s t u l cuiva d o a r p e n t r u c este femeie, fr s a m
n v e d e r e m u n c a ei.
- i-am s p u s c activitatea ei este foarte satisfc
toare.
- A s t a o s p u i t u , dar alii...
- Aprecierile altor universitari c o n v e r g .
- Dar c o m i t e t u l t u , G a r t h , p r o p r i u l t u c o m i t e t a
votat! C u m p o t s n u in s e a m a d e asta? Personal nu a m
citit lucrrile d o a m n e ! G o o d m a n , dar, d u p experiena
m e a , c i n e v a care are o c a s , u n so i d o i copii d e ngrijit
n u p o a t e s d e a rezultatele pe care le d a u brbaii c u u n
efort d e s u t la s u t . N u este o critic. A m ntlnit-o p e
d o a m n a G o o d m a n i este atrgtoare i, d u p ct se
p a r e , inteligent. Dar n u p u t e m s i g n o r m ct d e solicitat
ii este t i m p u l . A v e m o responsabilitate fa d e tiin.
- Bill... Garth i pstrase v o c e a e g a l : U n s p r e z e c e
o a m e n i a u v o t a t m p o t r i v a p r o m o v r i i unei femei care
este u n o m d e tiin t o t att d e b u n c a majoritatea dintre
ei i u n p r o f e s o r p o a t e chiar mai b u n . Nu p o t s atac
p r o c e d u r a s t a n d a r d . Eu i prezint o cerere oficial c a t u
s revoci decizia, l-a ntins hrtia. A m scris raportul m i n o
ritii s e m n a t d e toi cei n o u . C o n i n e i o list d e femei
c r o r a li s-a refuzat titularizarea n ultimii d o i s p r e z e c e ani,
c u p r e z e n t a r e a rezultatelor lor tiinifice. i-o las i revin
p e s t e o s p t m n c a s v o r b i m d e s p r e a c e a s t p r o
blem.
W e b s t e r i inea mai d e p a r t e minile m p r e u n a t e .
- G a r t h , n u voi p u t e a citi raportul. mi pare sincer ru,
dar mine p l e c ntr-o cltorie d e afaceri.
D u p o s c u r t ezitare, Garth i retrase mna n care
avea documentul.
- A m s-l d u c v i c e p r e e d i n t e l u i , Bill, s p e r c m
nelegi.
" - G a r t h , c e te-a a p u c a t ? De ce faci p e cavalerul pe u n
117

cal alb? S nu-mi s p u i c ai ceva p e n t r u femeia asta! Te


faci d e rs d a c treci peste c a p u l m e u ; i, d a c este v o r b a
d e lupt, a t u n c i p o t s mobilizez o a r m a t mpotriva ta.
Garth s-a ridicat a p l e c n d u - s e s p r e d e c a n . Ochii si
negri s c o t e a u flcri, dar v o c e a i era reinut.
- M-ai f c u t n e b u n , m i n c i n o s i adulterin, toate n mai
p u i n d e u n minut. Este u n r e c o r d , Bill. Cltorie plcut.
" W e b s t e r a strigat d u p el, dar Garth plecase deja mer-
g n d c u pai mari pe coridor, c p b o r n d scrile i lund-o
p e alt coridor, s p r e biroul s u . n colul d i n spatele biro
ului s u se afla o rachet d e tenis pe care a a p u c a t - o ,
l o v i n d c u furie o m i n g e invizibil.
- Idiot, mgar. Care-i trmbiteaz prostia m o n u m e n
tal...
- O, s c u z a i - m , a auzit el o v o c e uimit i s-a ntors
c a s v a d faa rozalie a Ritei McMilIan, eleva lui la clasa
d e g e n e t i c c u care avea ore d e la d o u . Scrni i p u s e
racheta jos.
- S-ar p r e a c m-ai surprins! Ce p o t s fac pentru
tine, Rita? la loc, n u m u c . Ea s-a aezat pe m a r g i n e a
scaunului.
- Este vorba... d e s p r e teza d e absolvire.
- Ai o p t a t p e n t r u t e z n loc de e x a m e n ?
- M-am gndit c este mai bine p e n t r u c... snt c a m
e m o t i v la e x a m e n e ? El a dat din c a p , mirndu-se d e ce
att d e d e s studenii t r a n s f o r m o afirmaie n ntrebare, c a
i c u m ar vrea s"se asigure c ntr-adevr c r e d c e e a ce
s p u n . Dar a c u m a m p r o b l e m e c u teza, a c o n t i n u a t ea.
- A t u n c i d e x a m e n , ' p o i s-i s c h i m b i o p i u n e a .
- C r e d c nu p o t s fac n i c f una, nici alta, a zis ea i
o c h i i i se u m p l u r d e lacrimi.
- A d i c vrei s-i d a u i n c o m p l e t " c a s o poi t e r m i n a
n c u r s u l verii?
- N u , n acest caz n-a absolvi i prinii mei... La
crimile n c e p u r s i se r o s t o g o l e a s c mari f r o t u n d e pe
obraji i ea s c o a s e o batist c a s le o p r e a s c .
- A t u n c i ce vrei s faci? a n t r e b a t - o G a r t h n c r u n -
tndu-se.
Ea-I privea p r u d e n t printre lacrimi.
- V amintii cnd luam cafeaua m p r e u n i v o r b e a m
d e s p r e proiectul m e u d e cercetare? M-am gndit la serile
118

a c e l e a ; a u fost, tii, cele mai f r u m o a s e seri din viata m e a .


i a t u n c i , cnd a m luat ceaiul la c a n t i n a studenilor? A m
v o r b i t atta i a p u t e a s s p u n , tii, c m-ai plcut foarte
mult i... e f b i n e , o r i c u m , tii, unele fete mi s p u n , n u , n u
n d e p a r t a m e n t u l sta, dar "n altele... ei bine, profesorii
lor... tii, v r e a u s s p u n c a m p u t e a lua din n o u c a f e a u a
m p r e u n , d e d a t a asta n a p a r t a m e n t u l meu... i a m p u
tea... a t u n c i e u a putea... s v art teza? V r e a u s s p u n
c n u - a m t e r m i n a t - o , dar mi-ati p u t e a d a d e e x e m p l u un C
i a t u n c i a p u t e a a b s o l v i i eu i... o h , nu m privii
aa...!
T o a t furia reprimat c u care Garth se ntorsese din
biroul d e c a n u l u i a e x p l o d a t n el.
- T u , p r o a s t m i c . Tu... trf! S-a d u s spre fereastr i
s-a ntors. T e vinzi p e n t r u o n o t cnd exist femei care
m u n c e s c d i n g r e u p e n t r u o n o t , o slujb, un salariu b u n ,
u n titlu... i care snt clcate n picioare d e brbai ipocrii!
Dar t u tii c u m s obii ce vrei, nu-i aa? Nu ai nevoie d e
creier, d o a r d e lacrimi i o p... o, D u m n e z e u l e ! A tras
n d e l u n g aer n piept i s-a repezit s p r e u. Mai bine ai
p l e c a . A m s-ti d a u calificativul i n c o m p l e t " d a c n u poti
s-ti termini teza s a u s iei e x a m e n u l , dar asta-i tot ce p o t
s fac. A c u m iei afar. Iei afar d e aici!
Fata l-a "ocolit c u ochii mrii dar d e uimire, a c o n s t a t a t
el, n u d e t e a m . Probabil se ateptase la alt reacie. i
d d u s e el o a r e c u adevrat motive s cread...? Telefo
nul a s u n a t i l-a ridicat c u o s m u c i t u r .
- A n d e r s e n , a ltrat el.
- Profesor A n d e r s e n ? Un m o m e n t v r o g , vorbii c u
d o m n u l Kallen.
Kallen? Cine n a i b a era...?
- Profesore A n d e r s e n , aici este H o r a c e Kallen, p r e e
d i n t e la Foster Laboratories, din S t a m f o r d , C o n n e c t i c u t .
Ai participat la u n seminar pe care l-am s p o n s o r i z a t noi
a c u m u n an la C h i c a g o .
- D o m n u l e Kallen, n cinci minute trebuie s intru la
cursuri.
- A t u n c i a m s fiu scurt. Voi fi la C h i c a g o s p t m n
viitoare l m ntreb d a c a m p u t e a lua prnzul m p r e u n .
Garth a "nceput s fie mai atent. Preedinii d e c o m p a n i i
internaionale nu-i invit pe profesori "la m a s ; asta o fac
119

secretarele lor.
- C r e d c d a , a r s p u n s el. Dar d a c este v o r b a d e un
alt seminar...
- O, n u . i pe fir s-a auzit un rs scurt. A m vrea s
v o r b i m c u d u m n e a v o a s t r d e s p r e posibilitatea d e a veni
la noi c a director al noii noastre secii de cercetare. A m
i n t e r v i e v a t civa c a n d i d a i , d a r d u m n e a v o a s t r snteti
c a t e g o r i c o p i u n e a n o a s t r principal.
- Cnd vei fi aici? a ntrebat Garth a u z i n d clopoelul
facultii s u n n d a d o u a oar.
- Marti. S z i c e m la ora u n u la Ritz-Carlton?
- Da. *
Seara, stnd pe c a n a p e a n buctrie n t i m p ce Ste
p h a n i e p r e g t e a cina, i-a s p u s d e s p r e c o n v o r b i r e a c u
Kallen.
- A c u m un an n u a fi luat-o n c o n s i d e r a r e . Dar d u p
ce Bill m-a a m e n i n a t c u o lupt...
- C u ct o s te plteasc? a ntrebat Stephanie. e
d e a c u spatele la el i tia legumele.
- N u tiu. Ai vrea ntr-adevr s ne m u t m n C o n -
necticut? "
- M-a m u t a i mine!
A fost"surprins d e v e h e m e n a din v o c e a ei.
- i place E v a n s t o n u l . Prietenii notri, c o a l a copiilor,
slujbaa...
- S l u j b a e plictisitoare i o s ne f a c e m prieteni noi.
Snt s i g u r c la S t a m f o r d snt coli b u n e . Deschiznd
frigiderul, a luat o salat, o c e a p roie i t o m a t e . S-a
uitat la ei. Ar fi m i n u n a t s a v e m bani. i s fim a p r o a p e
d e N e w York. Ca s n u mai v o r b i m d e emoiile s c h i m b r i i .
Garth n c e p u s e s se simt stnjenit. Stabilise ntlnirea
n u m a i s u b imperiul furiei mpotriva lui Webster, alimentat
d e c o n v o r b i r e a c u Rita McMilIan; nu avea nici un motiv s
p r s e a s c u n i v e r s i t a t e a . Dar S t e p h a n i e s-a b u c u r a t
imediat. Nu tia nimic d e s p r e slujb, dar ea gsise deja
m o t i v e s o a c c e p t e , n t i m p ce Garth, d u p ce i-a trecut
furia p r o v o c a t de Webster, i pierduse interesul chiar i
fa d e prnzul stabilit. Dar, firete, o s se d u c fie i
n u m a i p e r u u a-i d a satisfacie luf Stephanie.
- O s v e d e m c e o s "spun Kallen. O urmrea pe
S t e p h a n i e ntorcndu-se s p r e bufet. Nu i-am s p u s d e s p r e
120

Rita McMilIan. Cel mai afurisit lucru...


- Ai d e g n d s a c c e p i slujba?
- N u mi-a fost oferit.
- D a c ti-o ofer.
- N u t i u , i-am s p u s , o s v d c e s p u n e Kallen.
n c e p u s e m s-i" v o r b e s c d e Rita McMilIan...
- M a m i ! a strigat Penny, d n d b u z n a . Sntem mori d e
foame!
- Ati aezat m a s a ?
- Este rndul lui Cliff.
- Ei bine, a t u n c i Cliff a aezat-o?
- O aeaz acum.
- Vezf s n u uite erveelele. i s p l a t i v pe mini.
;

S t e p h a n i e a s c o s cartofii d i n cuptor." n buctrie era


linite. Garth a ateptat, a p o i a ridicat din umeri i a luat
ziarul.
- M a m i ! a strigat Penny.
- Gata, Penny. Garth, hai la m a s .

- Stephanie...
- S a b r i n a , t e - a m tot sunat...
- A m fost la tar i i-am dat liber d o a m n e i Thirkell
t o a t luna iulie.
- A m fost ngrijorat s n u ai c u m v a necazuri.
- Visele mele rele au ajuns pn la Evanston?
- Ai n e c a z u r i !
- N u , dar c r e d c a m vrut. A c u m vreo d o u sptmni
m-am t e m u t s n u fi c u m p r a t un porelan fals, dar a m
verificat i este autentic. Gata c u visele rele. C u m m e r g
vnzrile tale? Ai gsit vreo pies m i n u n a t pentru mine?
- Eu... n-am mai vndut nimic de o v r e m e .
- O h , S t e p h a n i e , d e ce? i plcea att d e mult.
- Da, dar nu mi s-a mai"oferit nimic. A c u m lucrez la
universitate. Nu-mi place defel, dar m c a r pot s contribui
la plata ipotecii. Poate d a c ne m u t m m ntorc la c e e a
c e - m i p l a c e . S a b r i n a , lui G a r t h , i s-a oferit o s l u j b .
Director d e c e r c e t r i la o c o m p a n i e f a r m a c e u t i c d i n
Connecticut.
- Garth p r s e t e universitatea?
- Eu v r e a u s d fac. i d a u n o u z e c i de mii pe a n .
- O h , S t e p h a n i e , ce b i n e p e n t r u t i n e ! N-o s-i m a i
121

faci p r o b l e m e n legtur c u banii i o s poti s lucrezi


unde-i place. De c e n u deschizi u n Ambassadors ame
rican?" A m p u t e a f a c e s c h i m b d e clieni peste o c e a n . i
n e - a m p u t e a v e d e a mai d e s ! A m face c u rndul! Ar fi
p e n t r u p r i m a d a t cnd a m n d o u a m avea bani d e s t u i .
G a r t h c e zice?
- C r e d c are d e g n d s refuze.
- Dar... d e ce?
- N u tiu. A luat prnzul c u preedintele c o m p a n i e i
a c u m v r e o d o u sptmni i zice c"se gndete i c o
s v o r b i m d e s p r e a s t a mai trziu. Dar n u este f o a r t e
e n t u z i a s m a t . T r e b u i e s m e r g e m la S t a m f o r d , trebuie s
d a u i e u interviu, dar Garth s p u n e c este prea o c u p a t .
- N u l-ar a n g a j a c u nimic, nu-i aa?
- N u , d o a r o vizit. S stea d e " v o r b c u o a m e n i , s
s t e a o s p t m n c u s o i a lui. Ar p u t e a chiar s se uite la
m i n e si s c o n s t a t e c a m slbit.
- ntr-adevr?
- Ai fi m n d r d e mine. D u p predicile tale d e la L o n
d r a , a m ntors o p a g i n n o u . Diet i g i m n a s t i c , a p o i
a m d a t p e s t e u n loc pe M i c h i g a n A v e n u e care s e a m n
c u u n b o r d e l . Mi-au p u s t o t noroiul din Mississippi pe fa
i mi-au aranjat prul. A c a s nimeni nu a o b s e r v a t nimic,
dar mie mi-a fost att d e bine, c nu mi-a psat. D a c
n e - a m privi a c u m n o g l i n d te-ai ntreba care d i n noi este
f a i m o a s a creatoare e u r o p e a n i care este tears soie
d e p r o f e s o r universitar. *
- N u mai s p u n e aa, n u este drept. N-ar trebui s-i
bai j o c d e viaa ta. Nici n u tii d e cte ori m-am gndit c
mi-ar fi p l c u t s g u s t i eu puin din ea.
- Dar n u ntregul m e n i u !
- S t e p h a n i e , ce s-a mai ntmplat?
- O h , a m p r o b l e m e c u Cliff pe care Garth tot evit s
le d i s c u t e c u ei. Iar Penny vrea s urmeze cursuri s p e
ciale d e art i este b u n i merit acest lucru, dar snt
g r o a z n i c d e s c u m p e , c e e a " c e m d u c e napoi la oferta
f c u t lui Garth si... m simt att de neajutorat! Stii c e - a m
fcut?
-Ce?
- S nu rzi! A m cerut viz pentru China. Se face n
s e p t e m b r i e o excursie s p o n s o r i z a t de International An-
122

ique Deafers i m-am gndit c...


- Dar i e u m-am gndit! S u n att d e m i n u n a t d e
d e p a r t e nct...
- Ai cerut viz?
- T r e b u i e s o fac. Dureaz...
- aizeci d e zile c a s o obii.
- O h , e m i n u n a t ! O s m e r g e m m p r e u n ? Ii poi
permite? i-a fi cerut eu s vii, dar...
- Firete c pot. V r e a u s s p u n c a v e m b a n i n
c o n t u l d e e c o n o m i i , dar nu p e n t r u excursii n China. N u
i-am s p u s lui G a r t h .
- A t u n c i nu eti s i g u r d a c o s mergi?
- Probabil c n u . Pur i s i m p l u a m avut senzaia unei
aventuri c o m p l e t n d cererea d e viz i mi f a c e bine s m
~gndesc la asta.
- Nici eu nu snt s i g u r c o s m d u c . S-ar p u t e a ca
luna s e p t e m b r i e s j i e o lun plin p e n t r u mine. Dar d a c
a m p u t e a gsi o cale...
- O h , d a c a m p u t e a ! Ce vis nebOn, f r u m o s !
D u p c e a p u s telefonul n f u r c Sabrina s-a aezat n
t c e r e a nopii, cuibrit n pernele adnci ale fotoliului ei
preferat din "dormitor i s-a gndit la ea i la S t e p h a n i e .
Vieile tor erau att d e diferite i, t o t u i , ntr-un fel, n m o d
att"de m i r a c u l o s , erau mai a p r o p i a t e c a oricnd. A l e x a n
d r a i ali civa erau prieteni b u n i , dar S t e p h a n i e era sin
g u r a v o c e care s u n a l a fel c a a ei.
Telefonul sun din nou.
- S a b r i n a , iart-m, l auzi pe A n t o n i o . tiam c nu
d o r m i p e n t r u c telefonul t u a fost o c u p a t .
- C r e d e a m c ai p l e c a t astzi n Brazilia, zise ea
consternat.
- A a a m fcut. Snt la N e w York. n d o u zile plec la
Rio. Te"-am s u n a t ca s-i urez vise plcute. Iar cnd m
ntorc, la 15 a u g u s t , ai " s - m i dai r s p u n s u l c a s ne
p u t e m f a c e planuri d e viitor.
A rsuflat uurat. A plecat ntr-adevr! T i m p de patru
s p t m n i p u t e a s se g n d e a s c la c e e a ce d o r e a s
f a c fr presiunile lui n b u i t o a r e . .
Dar sptmnile z b u r a u i S a b r i n a t o c m a i se o b i n u i s e
c u l i b e r t a t e a p e c a r e i-o a s i g u r a a b s e n a lui c n d a
t e l e f o n a t c se n t o a r c e n d o u zile. Cnd Michel i Jolie
123

a u intrat s-i ia r m a s b u n , ea i c e r c e t a c u un aer jalnic


programul.
- V o m fi la Berlin i N e w York, a s p u s Jolie. Lucrurile
iau a m p l o a r e . A m venit s te avertizm n legtur c u
Rory Carr.
- G r u p u l acela al lui Luck era autentic, zise Sabrina.
tiu c snteti bine intenionai, dar ncerc s neleg. i-ar
p u t e a c u m p r a piesele "de la Adams s a u de la orice alt
m a r e n e g u s t o r d e proelanuri i a p o i s o b i n mai mult
pe ele, dar lui i . p l a c e s ajute galeriile mici i i snt
r e c u n o s c t o a r e . Nu c r e d c ar v i n d e u n fals i tiu c n u
a n c e r c a t asta c u mine. Nu c r e d c este implicat n v r e u n
fel.
- Este implicat pn la p u n g i l e d e s u b ochii lui, zise
Michel tios. Cte piese ai c u m p r a t d e la el?
- a p t e . i le-am vndut pe t o a t e , n afar de c a s a d e
var.
- Sabrina, zise Jolie, trebuie s p r i n d e m avionul a
c n u a v e m p r e a mult t i m p , dar te r o g ascult-ne, ncer
c m s te a j u t m . A m depistat cinci falsuri care ne-au d u s
la Carr, Lazlo i Westbridge Imports, t o a t e vndute prin
mici galerii d e elit c a Ambassadors.
- Cinci? repet Sabrina. Snteti siguri?
- A a se pare. Ba, mai mult, "se pare c unele dintre
galerii ar c o l a b o r a c u Westbridge c a s-i s p o r e a s c
profitul. Ele pltesc mai puin p e n t r u c piesele snt false;
a p o i le e v a l u e a z c a i c u m ar fi autentice. Pn aici a m
a j u n s , dar este o p o v e s t e urt. Pentru c ai fcut afaceri
c u Carr, te r o g verific din n o u piesele pe care i le-a
vndut. Vrei s faci asta, te r o g e u mult? Hei, trebuie s
f u g i m . Uite aici n u m r u l n o s t r u d e la Paris. De ce nu ne-ai
sunat asear, Sabrina?
A

- Poftim? mi pare ru, nu v-am auzit. I se f c u s e ru


i d o r e a c a ei s fi plecat. Porelanurile pe care le a c h i
ziionase d e la Carr f u s e s e r c u m p r a t e d e unii dintre cei
mai b o g a i i cei mai influeni clieni ai ei. C a p u l i ples
nea.
Ce-ai s p u s ?
- Te s u n m disear s v e d e m c u m te simi. i,
S a b r i n a , vrei s le verifici? i s ne s p u i ce ai c o n s t a t a t ?
- A m s ncerc. n c nu tiu c u m a m s o fac, dar a m
124

s ncerc, zise ea c o n d u c n d u - i s p r e ieire.


Pe trotuar, cnd Jolie f c e a s e m n unui taxi, Michel o
n t r e b c a d i n ntmplare:
- A p r o p o , ti-ai amintit u n d e ai auzit d e Ivan Lazlo?
- O, d a , dar a fost c u veacuri n urm, a c u m a p t e ani,
c r e d . Era secretarul lui Max Stuyvesant. L-am ntlnit ntr-o
c r o a z i e r p e iahtul lui Max.
Michel a lsat c a p u l n j o s : Stuyvesant.
- Este o p o v e s t e v e c h e , a s p u s Jolie n t i m p ce u n taxi
trsese n d r e p t u l lor. Secretarul lui este Dennis i n u mai
tiu c u m . L-am ntlnit c n d a m fotografiat c o l e c i a d e
s c u l p t u r i a lui Max p e n t r u Ari World.
- O h , bine, zise indiferent Michel. Probabil c n u iese
nimic d e aici. T e s u n m disear, s c u m p o ! i f c e a s e m n e
d e r m a s b u n n t i m p ce S a b r i n a intra din soarele orbitor
d e a u g u s t n u m b r a r c o r o a s a magazinului ei. ase
p o r e l a n u r i care o ngrijorau la m a x i m u m i A n t o n i o care
se n t o r c e a ! S-a uitat d i n n o u peste p r o g r a m . Dineuri,
p i c n i c u r i , c o n c e r t e , petreceri. Se p r e s u p u n e a c a u g u s t
-este o l u n p l i c t i c o a s , c n d t o a t l u m e a lipsete din
o r a . C u m p o a t e s se g n d e a s c cnd nu a avut nici un
m o m e n t d e linite?
S-a aezat la m a s a ei din l e m n d e cire. Telefonul
s u n i Brian c i o c n i la u :
- Milady, senior Molena...
- N u , s p u s e ea. Pn cnd va p u t e a v o r b i c u el n
p e r s o a n . Nici un telefon p e n t r u o vreme. Preia tu
m e s a j u l , te r o g , Brian. i i-a privit minile m p r e u n a t e pn
cnd el s-a ntors.
- Senior M o l e n a regret c nu p o a t e reveni nainte de
o s p t m n , milady. V va v e d e a pe 2 2 s a u 2 3 a u g u s t i
o s v-.sune disear.
- M u l u m e s c , Brian. Un rgaz. C u m s se mrite cu
un b r b a t care-i face c e a mai mare plcere rmnnd nc
o s p t m n d e p a r t e d e ea?
Dar o s se g n d e a s c la A n t o n i o mai trziu; a c u m
avea t i m p s verifice porelanurile. N u m a i c nu avea nici
o idee c u m s n c e a p . Nu p u t e a s m e a r g la Olivia
C h a s s o n i s-i c e a r s-i m p r u m u t e figurina d e porelan
125

pe care i-a vndut-o fr nici o explicaie. Ar putea fi sin


c e r c u A l e x a n d r a , dar mai rmneau n c cinci piese.
- Brian, zise ea b r u s c . Hai s n c h i d e m m a g a z i n u l .
Este var, este vineri i c o n c e d i u l t u n c e p e mine. Ne
v e d e m peste d o u s p t m n i .
S-a d u s a c a s pe j o s . Soarele d o g o r e a puternic; o
d u r e a c a p u l i s i m e a nevoia s-i protejeze ochii. De
o b i c e i i p l c e a a c e a s t plimbare, dar astzi de-abia d a c
v e d e a ce este n jurul ei. Magazinele i boutique-urile mici
i e l e g a n t e d e p e B e a u c h a m p Place, lncezind n cldur,
n u o t e n t a u i nici m c a r standurile d e pe trotuar c u
l e g u m e i f r u c t e care i p l c e a u att nu au reuit s-i
n c e t i n e a s c m e r s u l . Era ameit d e c l d u r i dintr-odat
s-a simit foarte o b o s i t ; dar a grbit pasul dnd colul i
intrnd n u m b r a d e p e C a d o g a n S q u a r e . n cteva minute
a a j u n s n faa uii.
D o a m n a Thirkell i-a d e s c h i s nainte c a ea s s c o a t
cheile.
- Milady! N u t r e b u i a s mergei pe j o s ! n c l d u r a
asta!
Dar S a b r i n a d e - a b i a d a c auzea. Privea pe ua d e la
intrare c i o c n e l u l aurit d e f o r m a unei mini care inea un
sul. A v e a c o p i i d e pe certificatele d e proprietate pe care
Rory Carr i le d d e a c u fiecare p o r e l a n ; le p u t e a verifica
p e ele. A v e a la dispoziie t o a t s p t m n viitoare, cnd
Brian lipsea.
- Milady, t r e b u i e s v odihnii!
- O baie, c r e d ! A p o i o m a s u o a r . A m d e g n d s
lucrez disear, zise ea z m b i n d ctre d o a m n a Thirkell.
D o a m n a Thirkell a scuzat-o p e S a b r i n a la dineul la
c a r e u r m a s m e a r g n a c e a sear, n t i m p ce ea s-a
ntors la Ambassadors d u p certificate. i-a petrecut t o a t
s e a r a c u t n d n u m e r e d e t e l e f o n d e la Paris, B o n n ,
G e n e v a , M i l a n o i Bruxelles, iar n d i m i n e a a u r m t o a r e a
nceput s dea telefoane.
l-a luat mult v r e m e . T o a t l u m e a p r e a s fie plecat.
S a b r i n a v e d e a E u r o p a n a u g u s t c a o uria t a b l d e a h ,
c u p o p u l a i i care t r e c e a u dintr-un ptrat ntr-altul. Dar ser
vitori i secretari i-au dat alte n u m e r e d e telefon i n
126

curnd a n c e p u r t s le ia u r m a .
n cinci zile a verificat proprietatea a patru porelanuri.
Miercuri i s-a c o n f i r m a t p r o p r i e t a t e a celui de-al cincilea,
t r e c n d prin a s e familii. Iar joi d i m i n e a a s-a a p u c a t d e
ultimul certificat, fcnd lista proprietarilor anteriori ai unei
berze d e p o r e l a n d e M e i s s e n care era o raritate i a
c o n s t a t a t c erau n u m e d e o a m e n i care nu au existat
niciodat.
n u r m t o a r e l e trei zile, n biroul ei linitit, a dat zeci d e
t e l e f o a n e , inima btndu-i c u putere, dar nu a fost nici o
eroare n t r a n s c r i e r e a n u m e l o r i nici o a d r e s greit.
T o a t e n u m e l e erau false. i c a atare i barza d e p o r e l a n .
Privea c u o c h i g o i u n mic peisaj d e pe peretele o p u s .
Fusese neatent. Cinci figurine de porelan superbe,
p r e z e n a i m p e c a b i l a lui Rory Carr i prietenia lui c u
familii c u titluri nobiliare ale E u r o p e i , cererea d e o b i e c t e
fine d i n partea clienilor i a devenit neatent. S u c c e s u l ei
a d e p i n s d e ochiul,vigilent i d e c u n o t i n e l e ei n materie
i t o t u i a c u m p r a t i a p o i a vndut un porelan fr s-l
e x a m i n e z e c i r atenie.
Cnd Jucrul sta o s d e v i n public, reputaia ei privind
calitatea, c u mult d e a s u p r a attor galerii, va fi ptat.
Clienii care-i d d e a u c o m i s i o a n e g e n e r o a s e vor c u t a
ali stiliti. Civa s-ar p u t e a s-i mai d e a o a n s , dar
majoritatea, chiar tiind c toi g r e e s c din cnd n c n d , i
vor n t o a r c e spatele. Eecul a fost rareori tolerat d e cei
care-i p p t permite luxul opiunilor nelimitate.
Fu s c u t u r a t d e un fior. V a t r e b u i s r s c u m p e r e
barza la v a l o a r e a actual a pieei. Dac nu o s aib bani
suficieni, o v a ajuta p r o b a b i l Alexandra. Dar nu banii erau
p r o b l e m a . Ci d e z v l u i r e a falsului. Nu-l p u t e a c u m p r a
n a p o i fr s nu s p u n proprietarului adevrat.
Cine era proprietarul? S-a uitat pe factura care nsoea
certificatul. Lady Oiivia C h a s s o n !
- De nu? m u r m u r ea. Nici c se p u t e a mai bine i
mai r u ! Lady Olivia era cel mai b u n client al Sabrinei,
c h e l t u i n d cincizeci d e mii d e lire pe an pentru rearanjarea
caselor ei i p e n t r u c a d o u r i . n m o d frecvent i trimitea
clieni noi la Ambassadors, inclusiv strini care-i f c e a u
127

c u m p r t u r i l e prin telefon s a u prin p o t . Era u n a dintre


cele mai nfocate s u s i n t o a r e ale Sabrinei.
i ar fi p u t u t s d i s t r u g peste n o a p t e pe cineva d a c
ar fi simit c este nelat.
Dar ne c u n o a t e m att d e bine u n a pe alta, se gndi
S a b r i n a . Pot s-i v o r b e s c . Este unul dintre cei civa care
a u d e s t u l n c r e d e r e n mine p e n t r u a nu face" p u b l i c
p o v e s t e a d u p ce a m s r s c u m p r barza sau a m s o
n l o c u i e s c c u alt pies. C r e d c totul o s fie n regul.
Ne c u n o a t e m att d e b i n e ! C r e d c p o t s rezolv lucrurile
nct t o t u l s ias bine.
C n d a s u n a t t e l e f o n u l , a r s p u n s fr s se gn
d e a s c , c u v o c e a s l a b i c u sufletul la g u r din c a u z a
efortului f c u t c a s se liniteasc.
Era A n t o n i o , ntors c u trei zile mai d e v r e m e dect cre
z u s e , care i-a s p u s c t r e c e a pe la o p t i jumtate ca s o
ia la m a s .
Unii o a m e n i , se gndi S a b r i n a mhnit, d u c o viat att
d e s i m p l ! Ei bine, a a d u g a t ea imediat c u onestitate, eu
n u m i - a m dorit o viat simpl. A m vrut emoii, vrtejuri,
aventuri. A c u m n u a m dect s le nfrunt.
nti A n t o n i o i a p o i Olivia. Ar p u t e a s amne r s p u n
sul p e n t r u A n t o n i o , iar n ce o privete pe Olivia, ei bine,
n u mai era situaia d e a c u m trei ani; a c u m o a m e n i i o
c u n o t e a u i a v e a u . n c r e d e r e n e a ; a v e a locul ei n
s o c i e t a t e , n u o reflecxie a lui D e n t o n , ci cel pe care i-l
f c u s e s i n g u r . Indiferent ce s-a ntmplat, v a p u t e a s "se
descurce.
Pentru s e a r a ales o rochie destul d e d e c o l t a t p e n
t r u a u g u s t , dar n u s e d u c t o a r e i i-a ridicat prul prin-
zndu-l c u pieptenii d e sidef. A fost s u r p r i n s s c o n s t a t e
c d e - a b i a a t e p t a s-l v a d pe A n t o n i o . Prezena lui era
att d e c o p l e i t o a r e nct, atunci cnd era plecat, lsa un
s p a i u g o l n viaa e i ^ c e v a c a o g r o a p excavat p e n t r u
f u n d a i a unei cldiri. N u v o i a s c a d n ea, dar n acelai
t i m p era p r e a m a r e p e n t r u a o ignora.
P r o b l e m a era c i atunci cnd era prezent, u m p l n d
a c e s t s p a i u , n u i oferea c e e a ce avea ea nevoie. Se
g n d e a la v r e m e a , c u luni n urm, cnd n c e r c a s e s-i
128

v o r b e a s c d e s p r e bnuielile lui Michel n legtur c u Rory


Carr. n m o d deliberat el a n d r e p t a t conversaia s p r e alte
s u b i e c t e pn c n d S a b r i n a a renunat i nu a mai ncercat
s i se c o n f e s e z e .
Dar ast-sear o v a f a c e . Fii alturi d e mine, a mur
m u r a t e a c u privirea la f o t o g r a f i a lui d e pe m s u a d e
t o a l e t . El o c u n o t e a p e Olivia, ar fi putut avea o idee n
c e privete m o d u l n care s o a b o r d e z e . Sabrina era att
d e b u c u r o a s c o s-l v a d , nct s-a gndit c p o a t e , n
definitiv, s-a n d r g o s t i t d e el.
Dar c n d s-au aflat fa n fa la m a s a favorit a lui
A n t o n i o d e la Le Gavroche, ascultndu-l v o r b i n d d e s p r e
p r o b l e m e l e lui c u b a n c h e r i , f u n c i o n a r i , serviciile potale
d i n o p t ri, culegtorii d e cafea d i n Brazilia, d o c h e r i i din
N e w Oreans i n o r m e l e g u v e r n u l u i SUA privind impor
turile d e c a r n e , S a b r i n a i-a pierdut orice dorin d e a-i
mai v o r b i d e s p r e altceva dect d e s p r e v r e m e .
- Da, d a , s-ar p u t e a s p l o u , Sabrina mea, zise A n
t o n i o n e r b d t o r , a d u g n d c a o c o n t i n u a r e inspirat: La
Rio n u p l o u p r e a mult.
C e e a ce a f c u t - o s rd i, p e n t r u m o m e n t , s se
s i m t mi b i n e .
- Eti m i n u n a t , s p u s e el mngietor. Ca o r e g i n .
M-am ntors d u p r s p u n s , Sabrina, s fii regina m e a , ca
s-i atern l u m e a la picioare....
"o strfulgera o amintire: D e n t o n spunndu-i c d e fie
care aniversare a ei i v a c u m p r a n dar cte o b u c i c
d e l u m e . De ce brbaii pe care i c u n o t e a i ofereau
lucruri i n u s e n t i m e n t e ?
n t i m p ce-i nfigea furculia n c a r n e a d e viel i o
n m u i a a p o i n trei feluri diferite d e mutar, A n t o n i o vzu
c S a b r i n a se ncrunt.
- S n u zici c eti surprins. i-am s p u s c atept
s-mi dai r s p u n s u l ast-sear.
- A n t o n i o , v r e a u s v o r b e s c c u tine. Repede, nainte
c a el s o p o a t opri, i-a s p u s d e s p r e bnuielile pe care
ie a v e a u Jolie i Michel n legtur c u Rory Carr i d e s p r e
c u m d e s c o p e r i s e ea falsul. Sabrina s-a prefcut c nu
v e d e c u m se p o s o m o r a tot mai mult. Firete, a m s-!
129

r s c u m p r d e la Olivia i a m s-i s p u n adevrul. Snt


s i g u r c n u o s-l difuzeze; d e ce ar face-o? Dac m
poti ajuta c a s m d e c i d c u m s-i s p u n . . .
" - S a b r i n a . Ea a t e p t a . Prietenii ti s p u n c au fost
cinci falsuri? i c se pare c unele galerii c o l a b o r e a z
c u a c e a s t Westbridge? Ea a dat afirmativ din c a p . Iar
prietenii ti vor p u b l i c a t o a t p o v e s t e a n pres. D e m a s -
c n d a c e a s t Westbridge i registrele ei.
n jurul ei, dei p l u t e a o lumin d u l c e , a n c e p u t s se
n t u n e c e t o t u l , n t i m p ce-i r e v e n e a u temerile din ultima
sptmn.
- Desigur, a s p u s ea c u v o c e sczut. Descrierea
fiecrei piese vndute fiecrei galerii, inclusiv Ambassa
dors.
- H m , eti c o p i l . Zici c o s-i ceri Oliviei s pstreze
t c e r e a , dar d e fapt t u i ceri s mint cnd toti prietenii
v o r citi d e s c r i e r e a berzei ei d e Meissen ntr-un articol
d e s p r e falsificarea d e o b i e c t e d e art. De ce ar mini
* p e n t r u tine?
S a b r i n a privea l u m e a discret d i n jurul ei care lua
m a s a la acest restaurant vestit p e n t r u vielul i rata sa,
- p r e c u m i p e n t r u brfa p i c a n t . T o t i ar m i n i p e n t r u
p r o t e c i a lor, dar putini ar mini p e n t r u altul. Unii dintre
prietenii mei ar mini p e n t r u a m proteja, se gndi ea:
* A l e x a n d r a , A n t o n i o i civa alii. N u , a a d u g a t ea n g n d
/ c u u n u m o r a m a r ; exist o limit cnd este v o r b a d e
A l e x a n d r a . De cte ori m p o a t e salva ea?
- S a b r i n a m e a , zise A n t o n i o fcnd s e m n chelnerului
s strng farfuriile i cernd cafeaua. Snt fericit, m b u c u r
, c , n sfrit, mi-ai vorbit d e p r o b l e m e l e astea. Admir fora
n i caracterul t u , dar exist i limite p e n t r u o femeie sin-
* g u r n l u m e a c o m e r u l u i . Nu voi permite s suferi. Voi
a n g a j a avocai s trateze c u a c e a s t firm Westbridge, te
v o i ajuta s-i lichidezi micul m a g a z i n i a p o i te voi d u c e
d e p a r t e , u n d e nu vei mai avea nici un fel d e p r o b l e m e .
- U n d e vei mitui norii c a s nu p l o u .
- Poftim? Este o m o s t r a u m o r u l u i t u , S a b r i n a m e a ?
- N u , s c u z - m . Ar fi putut s o f a c ; s-ar fi putut
c s t o r i c u el i s-l lase s o d u c s triasc a c o l o
130

u n d e ntr-adevr el era c a u n rege, iar ea ar fi fost n


s i g u r a n alturi d e e l . Dar n t o t d e a u n a n u m b r a lui
e n o r m i fr m i c u l ei m a g a z i n " .
N u era suficient. Ridicase p a h a r u l d e c o n i a c n l u m i n
i privea strlucirea lui d e a m b r . mi d o r e s c mai mult
A

dect o u m b r p r o t e c t o a r e . mi d o r e s c pe cineva care s


n e l e a g c a c e s t m i c m a g a z i n " reprezint o f o a r t e
mare parte din m i n e , c e v a realizat d e mine, c e v a d e care
snt mndr. mi d o r e s c pe cineva care s m ia n brae n
linitea n o p i i , c n d m t r e z e s c nfricoat d e ziua d e
mine s a u d e s p t m n u r m t o a r e s a u d e anul viitor i s
m tin strns i s-mi s p u n c nu snt s i n g u r . Nu c r e d
c Antonio mi-ar permite v r e o d a t s r e c u n o s c c mi-e
t e a m cnd m aflu s u b protecia lui.
A lsat p a h a r u l j o s . Nu p u t e a lua a c u m o decizie;
refuza s fie forat s o f a c ntr-un m o m e n t n care se
t r g e a d e e a n attea direcii. A n t o n i o y a trebui s mai
a i b p u i n r b d a r e . Iar d a c refuz, va nfrunta s i n g u r
realitatea.
El o a t e p t a s v o r b e a s c . S a b r i n a a s c h i m b a t s u
biectul sfrind m a s a c u a c e a conversaie u o a r i plin
d e t a c t care o ajutase s ias din n u m e r o a s e situaii c o m
plicate i a p o i i-a s p u s c a l m c era foarte o b o s i t i ar
d o r i s m e a r g a c a s .
A n t o n i o s-a ridicat b r u s c i a luat alul d e m t a s e pe
care i-l p u n e a n jurul umerilor, n t i m p ce chelnerul, luat
prin s u r p r i n d e r e , a srit s-i ajute.
- mi faci greuti, S a b r i n a m e a . N u vreau dect s te
ajut. Cnd a u ajuns la ua d e la ieire, el i-a s p u s brutal:
- A m s-i t e l e f o n e z mine.

n f r u m u s e e a c a l m a salonului ei, Sabrina sttea ln


g u n a d i n ferestre retrind a c e a l u n g zi, din m o m e n t u l
n care d e s c o p e r i s e porelanul falsificat i pn a refuzat
s-i d e a u n r s p u n s lui A n t o n i o , orict d e s u m b r u ar fi
prut viitorul. i-a strns picioarele s u b ea i i-a rezemat
capul de scaun.
Se n g r m d i s e r toate. n t o t d e a u n a era p e f u g , de
t e a m , c u m i-a s p u s lui Michel, s nu i-o ia viaa nainte.
131

i-a folosit t o t t i m p u l i ntreaga energie c a s-i m e a r g


afacerile, tinnd n acelai t i m p pasul c u c o h o r t a d e prie
teni care i erau i clieni, m b r c n d u - s e c o r e s p u n z t o r ,
p r i m i n d , furnd din t i m p u l m a g a z i n u l u i pentru petreceri i
croaziere. Iubea totul, viaa strlucitoare i fascinant a
Sabrinei L o n g w o r t h , fotografiat i prezentat n revistele
d i n l u m e a n t r e a g ; prietenii d i n aristocraie, c a s e lu
x o a s e , mncruri exotice, cltorii, haine, faimosul ei Am
bassadors, o l u m e n micare rapid pe care a putut-o
ine n echilibru atta v r e m e a ct i-a pstrat controlul. Dar
a c u m s i m e a c i-l pierde.
Era att d e epuizat, c o d u r e a tot c o r p u l . Se simea
g o a l p e d i n u n t r u i s i n g u r . C e a s u l b t u z e c e i
j u m t a t e . N u mai f u s e s e a c a s a a d e v r e m e d e luni d e
zile. A c u m , c a v e a t i m p s s e g n d e a s c , era p r e a
o b o s i t . T o t ce-i d o r e a c u adevrat era s plng.
Dar o s-o f a c mai trziu. Dac o s fie nevoie. Pentru
c n u era s i n g u r . F c u rapid un c a l c u l : z e c e i j u m t a t e
la L o n d r a , p a t r u i j u m t a t e la E v a n s t o n . S t e p h a n i e
t r e b u i e s se fi ntors d e la slujb. Penny i Cliff or fi pe
afar, la j o a c . T o c m a i bine s s u n e . i a ntins mna
d u p telefon.

n d r u m s p r e b i r o u S t e p h a n i e s-a oprit n faa avi


zierului u n d e citi a n u n u l , datat 18 a u g u s t , c biroul va
a v e a p r o g r a m c o m p l e t "toat luna s e p t e m b r i e , dei c u r s u
rile n u n c e p e a u dect la sfritul lunii. Un alt motiv s nu
p o a t m e r g e n C h i n a . C a i c u m copiii, c a s a i banii nu
era suficiente. D a c ar fi fost profesor i-ar fi pltit univer
sitatea d r u m u l . D e s c u i n d u - i biroul aflat n c a m e r a n care
mai lucrau alte d o u f e m e i , furia ei a izbucnit, a a c u m se
ntmpla ori d e cte o r i se g n d e a la Garth, care era d e o
l u n la Berkeley i S a n Francisco.
El era n v a c a n n t i m p ce ea r m s e s e a c a s i
m u n c e a . A p e t r e c u t o lun lng o c e a n , ntr-un ora fas
cinant; ei i-au r m a s lacul M i c h i g a n , E v a n s t o n , d o i c o p i i ,
c a s a i slujba. Nu-i t o c m a i o v a c a n , i s p u s e s e el. M
d u c la universitate, c a s lucrez. Nu a m t i m p s z b u r d
prin o r a s a u s m destrblez n cluburile d e n o a p t e " .
132

G l u m e a , dar a plecat i a lsat-o acas. i la sfritul


sesiunii d e var, e p u i z a t d e m u n c a d e la birou i d e
c l d u r a u m e d a lui a u g u s t , Stephanie nu c r e d e a c o
s-l ntmpine c u o fat plin d e voioie cnd o s se
n t o a r c , z i u a u r m t o a r e . C u m s-i reprime i n d i g n a r e a ,
s n u i z b u c n e a s c i s strice pentru toti ntoarcerea lui?
Ei bine, pur i s i m p l u n u o s v o r b e a s c . O s-i lase pe
ceilali s c o n v e r s e z e .
- S t e p h a n i e , zise u n a dintre secretare. Vrei cafea?
- N u , m u l u m e s c , v r e a u s termin i s plec mai d e
vreme.
i aranja biroul, n t i m p ce secretarele a a s e d e c a n i
f c e a u s c h i m b d e nouti p i c a n t e d e s p r e cel mai recent
s c a n d a l d i n c a m p u s . A c e s t a era mai d e z g u s t t o r dect
majoritatea celorlalte, v o r b i n d u - s e d e faptul c s t u d e n t e l e
se c u l c a d e s e a c u profesorii pentru a o b i n e n o t e d e
trecere. T o a t vara circulaser zvonuri n c a m p u s , dar n
ultima v r e m e a m p l o a r e a i ferocitatea lor c r e s c u s e r , iar
S t e p h a n i e n c e p u s e s a u d m e n i o n a t e n u m e , n g r u p u
rile strnse p e c o r i d o a r e . Unul dintre n u m e era al prie
t e n u l u i lor, Martin Talvia. O s-i s p u n lui Garth cnd o s
se n t o a r c .
S t e p h a n i e n c e p u s bat la m a i n referatele fcute
d e n d r u m t o r i la e x a m e n e l e c u studenii. Dar d u p cteva
m i n u t e s-a oprit: celelalte femei aflate n c a m e r i a r u n
c a u priviri p e furi.
. - Ce este? a ntrebat ea. Ce s-a ntmplat?
- S t e p h a n i e , i-a zis s e c r e t a r a lui William W e b s t e r ,
exist c i n e v a c a r e v r e a s v f a c g r e u t i , tie i lui
Garth?
- Nu-mi nchipui... i s-a oprit. Ce este asta?
Secretara i ntinse o hrtie.
- A m gsit-o pe biroul m e u azi-diminea. C u p o t a
decanului Webster.
S t e p h a n i e a luat-o. O scrisoare btut la m a i n pe
hrtie roz: Dac vrei ntr-adevr s aflai cine d note
pentru ce se ntmpla sub cearceafuri i nu n clas, atun
ci privii-l pe faimosul profesor Garth Andersen, care
vorbete ca un clugr i f... ca o maimu".
133

A citit-o iari i iari. O copilrie, dar urt i foarte


eficient. Bila i s-a revrsat n gt. Nu Garth. Nimeni nu era
mai d e c e n t i mai cinstit c a Garth. N

Dar majoritatea serilor Garth n u era acas, m u n c e a " ,


z i c e a el, iar cnd v e n e a trziu se c u l c a n b i r o u , c a s nu
d e r a n j e z e " . O r i c u m d e m u l t nu-i mai a r u n c a o privire; nu a
r e m a r c a t c a slbit, c i-a s c h i m b a t coafura i c i-a
c u m p r a t haine n o i . Nu o s-o d u c la S t a m f o r d . Ct a
t r e c u t d e cnd n u mai a v e a u o cstorie adevrat?
S t e p h a n i e a m p t u r i t c u grij n o t a i a p u s - o n
b u z u n a r u l rochiei.
- S t e p h a n i e , zise secretara. Nu este adevrat, t o a t
l u m e a l c u n o a t e p e Garth...
- M u l u m e s c , r s p u n s e ea i se ntoarse fr s se
g n d e a s c la nimic, ci n u m a i la m a i n a ei de scris. A stat
u n m o m e n t n e m i c a t pn ce i s-a linitit s t o m a c u l i a
lucrat a p o i fr ntrerupere tot t i m p u l , pn la o r a trei, cnd
a plecat a c a s .
Penny i Cliff se aflau n vizit la nite prieteni n H i g h -
l a n d Park; u r m a s-i ia a d o u a zi, nainte s se d u c la
a e r o p o r t s-l a t e p t e pe Garth. S i n g u r n c a s a mare i
t c u t , S t e p h a n i e i-a r e m e m o r a t t o a t viata c u Garth,
nelsnd d e o p a r t e nici un detaliu d e cnd s-au c u n o s c u t i
cstorit, retrind tot c e e a ce a fost bine i tot c e e a ce nu
a m e r s n aceti ultimi d o i s p r e z e c e ani.
i n d u p - a m i a z a u r m t o a r e , cnd stteau fat n fat
n d o r m i t o r , n t i m p ce Penny i Cliff erau afar la j o a c , a
uitat a p r o a p e t o t u l .
- N u p o t s c r e d . Dac mcar... mi pare ru, cnd a
f o s t ultima d a t cnd ai ascultat ce-ti s p u n e a m ?
- Ce s ascult? S-mi vorbeti d e universitate? i-a
t r e c u t v r e o d a t prin c a p c m-am sturat d e universitate?
Dar ie n u m a i d e asta ti pas. Nu-ti p a s de mine. Cnd
m-ai privit ultima d a t ? V o r b i m n buctrie, m n c m la
a c e e a i m a s , ne m b r c m s ieim m p r e u n i nu m-ai
privit nici m c a r o s i n g u r dat. Sau d a c o faci, te uiti
prin mine, g n d i n d u - t e la altceva, p r o b a b i l la universitate.
D a c nchizi o c h i i , tii c u m art? tii m c a r c u m arat
c o p i i i t i ? Ai v r e o idee c e este n c a p u l lor? ti m a i
134

aminteti c u m f c e a m d r a g o s t e , nainte c a asta s d e v i n


u n fel d e exerciiu d e rutin p e care-l ndeplineti cnd mi
faci o f a v o a r e i d o r m i aici i n u n birou? tii un singur
lucru, d e u n s i n g u r lucru ti p a s , universitatea i ce-oi
mai fi f c n d pe-acolp...
- Dar tii c e fac. ti s p u n d e fiecare dat...
- i c u cine...
- Ce n s e a m n asta?
- tii t u ce n s e a m n !
- N u tiu i la n a i b a ! Ce tiu este c stai aici i te
plngi c nu-mi p a s d e tine; dar t u m-ai ntrebat mcar o
d a t d e s p r e Berkeley? Iar cnd ncerc s-ti v o r b e s c d e
s p r e asta, s m p a r t c u tine unul din cele mai i m p o r t a n t e
m o m e n t e d i n viata m e a , tu n u m lai.
- De u n d e s tiu c este att d e important? N i c i o d a t
n u mi-ai spus...
- i-am s p u s d e o s u t d e ori n ultimul an i d e
fiecare d a t cnd t e - a m s u n a t d e la Berkeley...
- V o r b i n d d e tine tot t i m p u l , fr sa ntrebi mcar o
d a t d e Cliff.
- Cliff?
- T r e b u i a s stai d e v o r b c u el, ti aminteti? Snt
sptmn'f d e cnd i-am s p u s c a m gsit nite lucruri n
c a m e r a lui, u n radio i... a m uitat i mai ce...
- A m vrut. S t e p h a n i e , mi pare ru, a m vrut ntr-adevr
s v o r b e s c , dar ultimele cteva sptmni, c u pregtirea
p e n t r u s e m i n a r u l sta...
- V o r b e t i n t r u n a d e s p r e asta c a i c u m ar fi fost c e v a
c e n-ai mai fi f c u t pn a c u m . Poti s o faci i n s o m n !
- A m ncercat n t o a t e felurile s-ti s p u n c d e d a t a
asta este altceva. S t e p h a n i e , te r o g ascult-m. A m lucrat
d o i ani ntregi p e n t r u seminarul sta. tiu c v-am neglijat
p e toti, dar a v e a m attea d e fcut c a s m pot prezenta
n faa a c e s t u i g r u p , geneticienii d e frunte ai lumii, i s
s u s i n p r i n c i p a l a c o m u n i c a r e a seminarului. A m colec
i o n a t t o t c e - a m f c u t n ultimii d o i s p r e z e c e ani i a p o i a m
f c u t u n salt nainte n viitor, s p u n n d u - l e ce ar trebui s
f a c e m n anii ce v i n . i a p o i aceti o a m e n i d e tiin
e m i n e n i m i - a u d i s e c a t fiecare cuvnt, aa nct mi-am
135

p e t r e c u t t o t restul lunii d i s c u t n d chestiuni profesionale pe


b a z a concluziilor c o m u n i c r i i mele. Tot ce m-a inut n
stare d e f u n c i o n a r e a fost faptul c a m nvat s repet la
nesfrit f o r m u l e m o l e c u l a r e p e n t r u a-mi c a l m a nervii
s t o m a c u l u i . Personalul hotelului a crezut c au fost in
vitai d e Krishna ai matematicii.
Ea a rs fr s vrea.
- Ei bine, t o t u l a fost n regul, ai s p u s .
- C e v a mai mult dect n regul. De fapt a fost un
triumf. T o t c e e a ce s p e r a s e m . . .
- Asta-i m i n u n a t . i n s e a m n c i-ai terminat t r e a b a
aici i poi s iei slujba la S t a m f o r d .
G a r t h a privit-o uimit.
- S l u j b a asta este s i n g u r u l lucru la care te gndeti?
- Este i m p o r t a n t -pentru mine. i ar fi i pentru tine
d a c i-ar p s a ct d e ct d e ce-mi d o r e s c e u !
A plecat din faa ferestrei c a s se o p r e a s c n spatele
u n u i fotoliu adnc, c u brae, n care S t e p h a n i e se c u i b r e a
s e a r a c a s citeasc. i-a p u s minile pe spatele fotoliului
i le p/ivea.
- mi p a s . Dar n u p o t s terg c u bureteje nevoile
mele, nici m c a r p e n t r u a-i d a ie ce-i doreti. n mine se
d o lupt, S t e p h a n i e ; a dori s poi nelege c nu este
o o p i u n e u o a r . Exist p r o b l e m a b a n i l o r - tiu ce
n s e a m n asta p e n t r u tine. C o n t e a z i p e n t r u mine; tii
c e b u g e t a avea p e n t r u cercetri i p e r s o n a l ? Dar exist
i cellalt a s p e c t : libertatea pe care i-o d universitatea,
cursurile mele, p e care le iubesc; tii "despre t o a t e astea.
- A m vorbit d e s p r e ele nainte s ne c s t o r i m . Nu
crezi c este t i m p u l s creti i s vrei altceva?
- Da, D o a m n e , este. Iar unul dintre lucrurile pe care mi
le-a d o r i e s t e o soie creia s-i p e s e ct d e ct d e
nevoile mele i s m sprijine o a r e c u m cnd...
- S n u ndrzneti s m acuzi pe mine c nu-mi
p a s d e nevoile tale! Mi-am petrecut c e a mai mare parte
d i n via, c n d n u ctig bani c a s c o n t r i b u i la achitarea
c a s e i n care trieti, clcndu-i cmile, pregtindu-i
m e s e l e , curndu-i baia, avnd"grij s ai s p u n u l care
se potrivete pieMi tale fine...
136

- La d r a c u ' , sta nu-i sprijin, asta n s e a m n s fii fat


n c a s . S t e p h a n i e , noi a m vorbit d e s p r e visurile mele i
t u m-ai ncurajat n acest s e n s .
- A s t a a f o s t d e m u l t . i-am dat d o i s p r e z e c e ani. A c u m
ai p u t e a s-mi dai i t u mie c e v a . V r e a u s plec d e aici, s
ntlnesc o a m e n i noi i s d u c o alt viat. V r e a u emoiile
N e w York-ului...
- Pentru, D u m n e z e u , ai vorbit c u sor-ta.
-Ce?
- Milady S a b r i n a , care c i n e a z n castele i d a n s e a z
pn n zori! De cte ori te s u n eti tot mai n e m u l u m i t .
N i c i o d a t n u i-ai dorit c a e u s fi fost un lord b o g a t pn
cnd n u s-a mritat S a b r i n a c u unul i a c u m m tot sci s
fiu altceva dect snt d o a r p e n t r u c a s poi d u c e i t u felul
rsfat i parazit d e via p e care-l d u c e ea.
- E a nu-i aa. N-ai nici u n drept, t u n-o c u n o t i !
- Ei bine, cine-i d e vin? Nici n u mai vine p e aici;
alergi s o ntlneti la N e w Y o r k s a u la L o n d r a , D u m
nezeule, ideea aia n e b u n e a s c c u plecarea n C h i n a este
a ei, nu-i aa? Ea ti-a b g a t - o n c a p .
- N u , n u , n u ! S t e p h a n i e i frec minile i u m b l a d e
c o l o p n c o l o prin c a m e r . A f o s t ideea m e a . S a b r i n a nu
a tiut nimic d e s p r e asta... d i n c a u z a lui Cliff i...
- Mi-am cerut s c u z e p e n t r u asta. O s v o r b e s c c u el,
promit...
- O h , t u , i promisiunile tale! Ei bine, cnd ai s-o faci
p o a t e ai s-l ntrebi i d e s p r e butonii d e c m a , acele d e
c r a v a t i seturile d e stilouri Cross.
- D u m n e z e u l e , t o a t e snt n c a m e r a lui?
- T o a t e s u b hainele m u r d a r e . C r e d c trebuie s fiu
r e c u n o s c t o a r e ; un ho d o v e d i t s-ar fi gndit la alte as
cunztori.
- S t e p h a n i e , mi pare ru. A m s v o r b e s c c u el mine.
T o t u l pare c a i c u m ar dori s fie prins; tie c le poi
gsi a c o l o cnd iei hainele la splat. Ai mai vorbit c u
cineva despre asta?
- C u m a fi putut? A m ncercat s v o r b e s c c u Cliff, dar
a devenit ostil; i n u vreau s tie altcineva pn cnd nu
hotrm noi ce a v e m d e fcut.
137

- Deci ai inut-o n tine!


- O h , n cele d i n u r m ti-a dat asta prin c a p ! Oare ti-a
t r e c u t prin creierul la al t u d e b i o l o g ideea c snt sin
gur?
- Stai p u i n , ai prieteni apropiai care...
- N u v o r b e s c d e s p r e prieteni. V o r b e s c d e cineva care
s m ia n brae n linitea nopii, cnd m trezesc nfri
c o a t d e ziua d e mine, d e s p t m n u r m t o a r e s a u d e
anul viitor. V o r b e s c d e c i n e v a care s m tin strns i
s-mi s p u n c n u snt s i n g u r .
Garth s-a uitat l u n g la ea.
- N u crezi o a r e c s-ar p u t e a c a i eu s-mi d o r e s c
acelai lucru? Dar n pat te ntorci c u spatele, te retragi
cnd n c e r c s te iau n brae, ntorci c a p u l cnd ncerc s
te srut.
- C n d ai f c u t ultima d a t v r e u n u l din t o a t e lucrurile
astea?
- Demult. i le d u c d o r u l . Dar m-am sturat i a m
o b o s i t s t o t fiu respins.
- Ei b i n e , ti-ai gsit alt loc p e n t r u ele, nu-i aa? Marii
o a m e n i d e tiin n u stau respini mult v r e m e . tiu uncte
s s e d u c c a s se b u c u r e d e via, nu-i aa, p r o f e s o r e ?
- Despre ce naiba vorbeti?
- D e s p r e acele tinerele c u care faci d r a g o s t e . S t u
d e n t e l e ! Parc a s c u i p a t cuvntul. Credeai c poi s ii
t o t u l secret? T u i toi ceilali, o a m e n i mari care nu avei
n e v o i e d e b a n i c a brbaii sracj d e rnd care-i iau p r o s
t i t u a t e l e d e p e s t r a d ; t o t c e avei d e f c u t este s
promitei o n o t d e trecere...
- Taci din gur!
- S n u ndrzneti s-mi vorbeti aa..;
- A m s-i v o r b e s c c u m mi place. A m trit m p r e u n
d o i s p r e z e c e ani i crezi ntr-adevr c a p u t e a , o h , la
d r a c u c u totul!
T r e m u r a r e s p i r n d s a c a d a t . i-a n c r u c i a t braele,
p a r c strngndu-se n el, a p o i a nit i c u pai mari a
ieit d i n c a m e r . S t e p h a n i e s-a fcut mic, nspimntat
d e e x p r e s i a feei lui i d e rigiditatea maxilarului. L-a auzit
ezitnd pe holul d i n faa dormitorului i l-a ateptat s se
138

n t o a r c p e n t r u a afla care era adevrul. Era derutat,


ntre ei existau attea lucruri nerezolvate: nu ajunseser la
nici o c o n c l u z i e . Dar n m o m e n t u l urmtor i-a auzit paii
p e scri n j o s i, d u p o alt p a u z , u a d e la intrare s-a
d e s c h i s i s-a trntit c u putere.
Se uita prin c a m e r n n e b u n i t . Nu-i adevrat, nu s-a
ntmplat nimic; n i c i o d a t nu i-ar fi fcut unul altuia un
a s e m e n e a l u c r u . N u au rezolvat nimic, n u p u t e a s v a d
c e o a t e p t a , iar asta o n g r o z e a .
Dar d e u n s i n g u r lucru era sigur. O s plece n excur
sie. T r e b u i e s plece d e p a r t e u n t i m p i i-a s p u s lui Garth
c p l e a c . El o s a i b grij d e c o p i i ; pentru asta p u t e a
s c o n t e z e pe el, chiar d a c d e v e n i s e un strin n alte
privine. Iar cnd o s se ntoarc, or s rezolve lucrurile.
i-a privit c e a s u l , patru i jumtate. La L o n d r a este z e c e
i j u m t a t e . A ntins mna spre telefon cnd, s u b mna ei, a
n c e p u t s s u n e .

CAPITOLUL 9

C u un b l o c nainte d e a a j u n g e la hotelul lor, n faa


m a g a z i n u l u i d e prjituri, i patiserie Shanghai, Nicholas
B l a c k f o r d a p r o a p e c s-a ciocnit d e ele ncercnd s-i
f a c loc c u un vraf d e p a c h e t e n brae. Zmbi vinovat.
- Se pare c este g r e u s ii regim cnd te afli d e p a r t e
d e c a s . Ar fi trebuit s o iau pe Amelia c u mine. Iar tu s
m ii d i n scurt, S a b r i n a , aa c u m fceai cnd lucrai n
m a g a z i n u l m e u i-mi s u p r a v e g h e a i obiceiurile proaste.
S a u v o r b e s c cti S t e p h a n i e ? tii, mi-e ruine s r e c u n o s c
i v asigur c n u este vina nici uneia dintre v o i , dar
S a b r i n a c u S t e p h a n i e , ntr-adevr nu v pot d e o s e b i !
S a b r i n a i S t e p h a n i e s-au uitat u n a la alta peste c a p u l
c h e l i s t r l u c i n d d e sntate al lui Nicholas B l a c k f o r d .
Strinii le c o n f u n d a u a d e s e a , dar Nikolas o c u n o t e a pe
S a b r i n a d e zece ani. Cu ochii jucui ea a fcut o
p l e c c i u n e n faa lui Stephanie.
- Lady L o n g w o r t h , zise c u o v o c e clar, bine ai venit
139

la S h a n g h a i !
S t e p h a n i e i-a ntins mna ajutnd-o s se ndrepte.
- D o a m n A n d e r s e n , ct d e fericit snt c m aflu aici!
A u z i n d rsul lor d e b o r d a n t , N i c h o l a s s-a ridicat p e
vrfuri c a s p r i v e a s c p e d e a s u p r a pachetelor i n acel
m o m e n t le-a s c p a t p e j o s .
- O h , zise S t e p h a n i e simtindu-se o a r e c u m vinovat,
m p r e u n c u S a b r i n a a u strns p a c h e t e l e i l-au ajutat s
le d u c pn n c a m e r la hotel, u n d e el a insistat s ia i
ele cteva p e n t r u c a u fost b u n e s a m a r i t e n e " .
S t e p h a n i e a refuzat, dar Sabrina le-a luat.
- Indienii Guarani ar s p u n e c prjiturelele astea snt
u n s e m n c ideea n o a s t r este d u l c e . Sau ceva d e g e n u l
sta. M u l u m e s c , Nicholas.
- Cine snt indienii Guarani? a ntrebat-o Stephanie
c n d se n d r e p t a u s p r e c a m e r a lor.
- Un trib d i n Brazilia. Strmoii lui A n t o n i o , aa zice el.
Eu c r e d mai d e g r a b c se t r a g e dintr-un lung ir d e
pirai p o r t u g h e z i , dar lui i place s-i citeze pe indieni i
asta d o o a r e c a r e picanterie w e e k e n d - u r i l o r din Derby-
shire. N-ai s-l ntlneti p e n t r u c mai st o lun n Bra
zilia, dar s-ar p u t e a s auzi d e s p r e indienii Guarani, aa
c u m ai p u t e a s auzi d e s p r e orice altceva.
O d a t intrate n c a m e r , i-au proptit minile n vrfurile
d e g e t e l o r c a i c u m s-ar fi uitat ntr-o o g l i n d .
- Ne s c h i m b m n t r - a d e v r l o c u r i l e ? n t r e b S t e
phanie.
- Vrei c u adevrat?
- Oh... m t e m c mai mult dect tine! S nu mai fiu eu
p e n t r u o v r e m e , s m j o c fiind t u , c u viata t a m i n u n a t ,
s triesc u n fel d e vis, nu pot s c r e d c este posibil.
- A t u n c i hai s o f a c e m . Dac crezi c n-ai s te
ntorci a c a s f u r i o a s i mrind c a un urs: C i n e a d o r m i t
n patul m e u ? "
- N-o s a m d e ce s mri. Demult n csnicia noastr
n u p r e a mai are i m p o r t a n d a c f a c e m s a u n u d r a g o s t e .
Altminteri nici n u m-a fi gndit, ei bine, tiu c n-ai face
d r a g o s t e c u Garth, el este soul m e u i, n plus, nu este
d e l o c g e n u l t u , nu-mi p o t i m a g i n a pe cineva mai diferit
140

d e u n milionar brazilian dect Garth, dar nu va fi nici o


problem.
- Chiar i d u p c e ai fost d e p a r t e d o u sptmni?
- N u c r e d c a s t a are v r e o i m p o r t a n t . Iar d a c
n c e a r c , poti s-i s p u i c eti la ciclu.
- i asta n s e a m n c este interzis?
- Sigur c d a . Dar nu n u m a i a t u n c i . La noi a c a s n u
se n c e a r c p r e a d e s . i-am s p u s doar, Garth d o a r m e d e
o b i c e i n b i r o u .
- S t e p h a n i e , d e o b i c e i n u n s e a m n n p e r m a n e n t .
- Ei b i n e , a t u n c i ntoarce-te pur i s i m p l u c u spatele.
- A a faci t u ?
P a u z . S t e p h a n i e a n c e p u t s se p l i m b e n jurul
paturilor m p o d o b i t e c a n secolul al XlX-lea i s-a oprit n
fata ferestrei privind apele magnificului fluviu.
- M-am s u p r a t cnd nu s-a a p r o p i a t de mine d o u -
trei s p t m n i , iar c n d intr n d o r m i t o r nu m g n d e s c
dect la faptul c n u are nici un drept s fie a c o l o . Sau n
m i n e . M-a a c u z a t d e asta cnd... S-a oprit.
- Cnd ce?
- O h , n e - a m certat a c u m v r e o d o u sptmni, imediat
d u p ce s-a ntors din California, dar nu a durat p r e a
mult. A m t r e c u t peste asta. Nu a fost ceva neobinuit,
d o a r o ceart; t u i D e n t o n p r o b a b i l c ai avut i voi
parte d e a s e m e n e a lucruri.
- P u i n e , a s p u s S a b r i n a sec. S t e p h a n i e i f r e c a
minile, iar S a b r i n a tia c era n e r v o a s pentru c nu
f u s e s e p e d e p l i n sincer. Se t e m e a c d a c i-ar fi s p u s
n t r e a g a p o v e s t e , S a b r i n a ar fi refuzat s s c h i m b e locurile
i s se b a g e , n ce? ntr-o ceart. Refuzul lui Garth d e a
m e r g e la S t a m f o r d s a u d e a lua o hotrre n legtur c u
slujba? Nu p r e a foarte serios, cel p u i n din p u n c t u l d e
v e d e r e al unui o b s e r v a t o r i asta u r m a s fie Sabrina
p e n t r u cteva zile, u n observator. A p o i se va ntoarce la
ea acas.
- N-are rost, zise b r u s c Stephanie. Nu a m nici un
d r e p t s-i cer s-i lai viaa ta m i n u n a t i s peti
ntr-a m e a ; snt p r e a diferite. Nu tiu d e ce m-am ambafat
att... pur i s i m p l u s u i t m n t r e a g a i d e e . A f o s t o
141

n e b u n i e d e la n c e p u t .
S a b r i n a s-a repezit s p r e ea i a prins-o d e talie.
- N u s p u n e , asta; s u n att d e trist! Firete c este o
n e b u n i e , dar noi a m mai f c u t lucruri n e b u n e t i i nainte.
A m zis c o s fie o fars.
- Dar t u nu-ti poti dori c u adevrat asta! Sabrina, tu ai
o viat ca-n poveti i la mine totul este mai mult dect
o b i n u i t . i exist lucruri p e care nu ti le-am s p u s .
- Ei bine, n u le s p u n e . Dect d a c trebuie neaprat s
le tiu c a s m d e s c u r c o s p t m n fr s m d a u d e
gof. V r e a u asta, i aminteti cnd i-am s p u s c vreau s
g u s t puin d i n viaa ta? S-ar p u t e a ca, din afar, viaa m e a
s p a r c a u n b a s m , dar i are balaurii ei.
- Care s c o t flcri pe g u r ?
- Da, care s c o t flcri pe gur.
- Ei bine, c r e d c n u vreau s tiu nimic d e s p r e ei,
dect d a c este a b s o l u t ' n e c e s a r .
- N u c r e d c trebuie. A m nchis Ambassadors i i-am
dat lui Brian n c o s p t m n d e v a c a n ; nu a v e m dect
s i-o mai p r e l u n g i m c u o s p t m n . A n t o n i o a plecat n
Brazilia p e n t r u o lun c a s-mi d e a prilejul s-i d u c d o r u l ,
p e n t r u c nu-l las s-mi aranjeze el viaa i pentru c nu
i-am r s p u n s nici d a nici nu la cererea lui n cstorie. A
s p u s c nici m c a r n u o s telefoneze. C e e a ce, c u n o s -
cndu-l pe A n t o n i o , ar fi o adevrat m i n u n e ! P r o g r a m u l
m e u este clar: mi-am lsat t i m p s m refac d u p cl
t o r i a n C h i n a . D o a m n a Thirkell este a c a s , dar de-abia
r i d i c ochii d i n cratiile ei d e pe plit. V a fi o s p t m n
linitit; t o a t p e n t r u tine i ntreaga L o n d r la picioare!
- i u n d u l a p plin c u haine. Te superi?
- Firete c n u . i eu a m s le port pe ale tale.
- Blugi i c m i .
- O n o u t a t e . N-am mai purtat blugi d e ani d e zile.
S t e p h a n i e , n c e t e a z s-i tot fie ruine d e viaa ta. Nu-i
f a c e p r o b l e m e n ce m privete. V o r b i m d e o e s c a p a d
d e o s p t m n , n u d e o via ntreag!
- D a c i doreti c u adevrat... nu vreau s mini!
- N u mint. S t e p h a n i e , n u crezi c a p u t e a s-rni d o
resc acelai lucru p e care i-l doreti i tu? S ncetez s
142

mai fiu e u p e n t r u o v r e m e ? S triesc un alt fel d e viat?


mi d o r e s c e x p e r i e n a unui c m i n , a unei familii, a unei
c o m u n i t i n care o a m e n i i se c u n o s c unii pe alii, un prilej
c a lucrurile s se mite mai ncet, s fiu singur, s g n -
d e s c , n u a m nimic d i n t o a t e astea. Iar noi d o u sntem
att d e a p r o p i a t e nct le p o t avea c u familia ta ntr-un m o d
n care n u le-a avea nicieri n alt parte. Este o idee
fantastic. De fapt, este p r o b a b i l dorina secret a tuturor.
T i m p d e o s u p e r b s p t m n v o m lsa totul n u r m i
v o m d e s c o p e r i lucruri c i u d a t e i m i n u n a t e trind o viat
c o m p l e t diferit. Iar la sfritul sptmnii ne v o m ridica
gulerele t r e n d u r i l o r , o v o m terge pe furi la o ntlnire
m i s t e r i o a s , v o m o p t i cuvntul m a g i c i ne v o m relua
locurile. T u te vei n t o a r c e a c a s i eu voi p l e c a la L o n
dra. i n i m e n i n afar d e noi d o u nu o s tie v r e o d a t .
Ce p o a t e fi mai s i m p l u ? Ce p o a t e fi mai a m u z a n t ?
- O h , S a b r i n a ! S t e p h a n i e i a r u n c braele n jurul
surorii ei i o strnse c u putere. M u l u m e s c , te iubesc!
Din n o u S a b r i n a a simit c existau secrete n viaa lui
S t e p h a n i e , dar a ignorat acest lucru. S t e p h a n i e i d o r e a
att d e mult s c h i m b u l ! i p u t e a face asta p e n t r u ea. i s-ar
fi i distrat. P r o v o c a r e a i-a nflcrat imaginaia i deja se
v e d e a n l u m e a surorii ei, intrnd n familia ei, fcnd or
d i n e prin c a m e r e l e casei v e c h i .
A u prsit S h a n g h a i u l n d i m i n e a a u r m t o a r e i au
m e r s la S i a m , u n d e ' m i c u l lor g r u p a admirat marele mor-
mnt al primului rege al Chinei, care murise c u d o u mii
d e ani n u r m . D e s c o p e r i t n u demult, se mai f c e a u n c
s p t u r i , milimetru c u milimetru, fiind a d u s I lumin o
a r m a t d e p e s t e a p t e mii d e rzboinici i cai din tera
c o t , d e p r o p o r i i ce le d e p e a u pe cele reale, c o m a n
d a t d e mprat, p e n t r u a-l nsoi n viaa d e d i n c o l o . n
m u z e u l S i a m a u vzut, d e a p r o a p e , cteva dintre figurile
uriae d e s c o p e r i t e n m o r m n t : n o b i l e , perfect p r o p o r -
ionate, senine.
- Ce viziuni mree! a m u r m u r a t Stephanie. Nu c u
n o s c pe nimeni care s mai aib astzi a s e m e n e a viziuni.
P o a t e d o a r G a r t h . i a p r u t s u r p r i n s d e propriile-i
cuvinte.
143

S a b r i n a i a r u n c o privire scurt.
- Dar este m i n u n a t !
- C r e d c d a . Este ns g r e u d e trit c u a ceva.
n ziua u r m t o a r e s-au d u s c u autocarul s viziteze
m a g n i f i c a z o n rural din jurul Guilinului. Muni stncoi
neau drepi dintre ntinse cmpii verzi, c u vrfuri a b r u p t e
p i e r z n d u - s e n vltuci d e cea, c u pante n care apele
s p a s e r g r o t e i c u l m i ascuite. T u r m e d e bivoli p t e a u
ntre c m p u r i d e trestie d e zahr i plantaii d e arbuti, iar
p e fluviul c u a p e verzi-albstrui, pluteau sute d e brci, d e
la a m b a r c a i u n i m i c u e c u un singur pescar care f o l o s e a
c a m o m e a l orez pn la brcile-case pe care roiau o a
m e n i i care se l e g n a u s u b uriae pnze ptrate.
S a b r i n a era f a s c i n a t d e f r u m u s e e a d e vis i d e pri
velitile c a l m e , uor n c e o a t e , n care ici i c o l o v e d e a i
c n d rani, cnd p e s c a r i , i pretutindeni, csue curate.
- Crezi c o a m e n i i snt mai fericii cnd snt nconjurai
d e f r u m u s e e ? a ntrebat ea.
- D a c au d e s t u l c a s m n n c e , i-a r s p u n s g h i d u l
z m b i n d i le-a c o n d u s a p o i la o f a b r i c d e porelanuri.
S a b r i n a i S t e p h a n i e au rmas n u r m .
- Este a p a t r u s p r e z e c e a s a u a c i n c i s p r e z e c e a f a b r i c
d i n e x c u r s i a asta, zise Sabrina. Indiferent a cta este,
p u t e m foarte bine s o srim.
S-au p l i m b a t n s c h i m b de-a lungul rului.
- Ce ne-a mai r m a s n e a c o p e r i t ? ntreb Stephanie.
Prieteni, p r o g r a m e , b c n i i , b i r o u , s suni i s s p u i c
n u te simi b i n e , d a ?
- T r e b u i e s o fac. Nu tiu s bat la m a i n .
- O r i c u m , nu t r e b u i e s lucrezi. O slujb n biroul
d e c a n u l u i universitii din Evanston nu este t o c m a i
definiia unei aventuri-palpitante. Cere-I p e T e d M o r r o w , el
este d e c a n u l i s p u n e - i orice-i trece prin c a p . Nu se va
b u c u r a , dar n u lua n s e a m ce s p u n e ; este mai d r g u
dect pare. D a c Penny ntreab d e s p r e cursurile d e art"
s p u n e - i c nu a m luat n c o hotrre. C r e d c Cliff are
s p t m n asta u n meci d e fotbal, dar n-o s-i p e s e d a c
n u te d u c i .
- De c e n-ar t r e b u i s m d u c ? N u l-am v z u t
144

n i c i o d a t p e Cliff j u c n d . Mi-ar f a c e plcere.


- De f a p t i lui i-ar f a c e p l c e r e ; unul dintre noi d o i
n c e r c a n t o t d e a u n a s fie d e fat. C a s a v a fi p r o b a b i l
m u r d a r , p e n t r u c nu-mi n c h i p u i c Garth i copiii au
f c u t c u r e n i e , dar d a c poti s reziti, nu-ti f a c e
p r o b l e m e d i n asta. A m s cur e u cnd m ntorc.
- Dar p o t s f a c curenie ntr-o c a s .
- Cnd ai f c u t - o ultima o a r ?
- n primul a n . Dar este c a i mersul pe biciclet;
o d a t nvat, nu-l mai uii.
S t e p h a n i e a rs.
- N-am vrut s s u n e c a i c u m nu te-ai p u t e a o c u p a
d e c a s , n u m a i c n u este- responsabilitatea ta.
- S t e p h a n i e , a vrea s fac tot c e e a ce trebuie. C u m
a p u t e a a v e a altfel experiena tririi vieii tale?
- mi pare ru. Firete, o s faci ce o s vrei. T r e b u i e
s o faci. N u tiu d e ce snt att d e p r o a s t . C r e d c snt
n e r v o a s . Mai snt n u m a i d o u zile...
- tiu i eu snt pe d i n u n t r u n u m a i un p a c h e t d e
nervi.
Seara erau n a g l o m e r a t u l ora industrial C a n t o n , iar
n ziua u r m t o a r e a u vizitat f a i m o a s a lui g r d i n z o o l o
g i c , n acel p a r a d i s t r o p i c a l , o o a z n oraul murdar,
S a b r i n a a avut senzaia ameitoare c era c o m p l e t rupt
d e orice. A r m a s n u r m i s-a aezat pe o b a n c n
g r d i n a d e o r h i d e e , n c o n j u r a t d e tumultul d e culori ale
exoticelor flori. T i m p d e d o u sptmni s-au aflat ntr-o
a r i o s o c i e t a t e c o m p l e t diferite d e ale ei. T i m p d e
d o u s p t m n i n u v z u s e nimic familiar; chiar i-florile
e r a u diferite. Iar a c u m , n loc s se ntoarc a c a s , se
d u c e a ntr-alt loc strin; o alt ar, alt societate, alt
c a s . V a tri c u strini, cci ct d e bine i c u n o t e a pe
Garth i p e c o p i i ? N u o s aib nimic d e ce s se agate.
Dar este o prostie, se gndi ea. O s fiu plecat n u m a i c u
o s p t m n mai mult dect a m planificat, a p o i m ntorc
a c a s . A m lipsit eu i mai mult!
S t e p h a n i e a gsit-o i a m n d o u a u vizitat restul g r
dinii z o o l o g i c e , a d m i r n d e x e m p l a r e l e rare d e ursulei
p a n d a uriai. n d i m i n e a a u r m t o a r e a u pornit c u trenul
s p r e H o n g K o n g . Excursia n C h i n a luase sfrit.
Mai trziu, S a b r i n a regret c a fost att d e n c o r d a t
d i n c a u z a a c e e a ce o atepta, nct nu a putut s apre
cieze g r a n d o a r e a victorian a trenului c u care au cl
torit: o l o c o m o t i v c u aburi d e m o d v e c h e , c u uriae roti
roii i c u o a p r t o a r e roie n fat, iunecnd pe ine att
de" lin, nct ceaiul din c e a c nu f c e a nici mcar o u n d .
S t t e a u p e locuri c o m o d e , c u p e r n e i c u erveele albe
b r o d a t e n d r e p t u l c a p u l u i , c u c o v o r pe j o s i perdele d e
catifea la ferestre, strbtnd n mare vitez o luxuriant
z o n t r o p i c a l , c u c o p a c i mari i vegetaie d e a s . Dar
d e - a b i a priveau afar. Erau a b s o r b i t e d e j o c u l lor, repe-
t n d , m e m o r n d , amintindu-i o a m e n i i locuri pe care le
v z u s e r n vizitele lor p r e c e d e n t e . S t e p h a n i e i tot freca
minile, iar S a b r i n a i d d u s e a m a c i ea f c e a la fel.
- Bani, zise S a b r i n a i i-a d e s c h i s p o e t a . Uite cartea
d e credit; c u e a poi s ncasezi o r i u n d e un cec. i car
netul d e c e c u r i ; snt suficiente n c o n t p e n t r u o s p t
m n . D a c ai o u r g e n , sun-l la b a n c pe d o m n u l
E c c l e s ; i v a transfera s u m a d e care ai nevoie. Scrie
- numele meu.
- Poftim?
- Scrie n u m e l e m e u . C a i c u m ai s e m n a un cec.
- S a b r i n a , n u a m d e g n d s-i cheltuiesc banii.
- Firete c o s cheltuieti. Nu a m la mine dect
c i n c i z e c i d e lire. C a t e g o r i c o s mai .ai nevoie nainte c a
s p t m n s se sfreasc i atunci ce-ai s faci? Toi
dolarii ti snt la mine.
- N u snt muli.
- V o m r e g l e m e n t a conturile mai trziu. S t e p h a n i e , s
nu-i faci p r o b l e m e c u banii; n-o s mai fie d e l o c a m u z a n t
d a c o s te gndeti la asta. Promit c-i voi cere n a p o i
fiecare p e n n y d u p ce ne n t o a r c e m a c a s . A c u m scrie
numele meu.
S t e p h a n i e scria, c u b u z a prins ntre dini d e c o n c e n
trare.
- Ce zici?
- E bine. F-I puin mai nalt pe I " i lungete-l c e v a
mai mult p e h " - u l final i este exact ce trebuie. A c u m s
146

v e d e m c e a m e u d e fcut. T r e b u i e s pltesc u n d e v a c u
. cecuri?
- La b c n i e . O fac d e o b i c e i cnd m e r g la c u m p
rturi. A m circa treizeci d e dolari la mine. Poti s scoi ct
ai n e v o i e . i a n c e p u t s s c o r m o n e a s c prin p o e t . Uite
- c a r t e a d e credit p e n t r u D o m i n i k ; iar asta este p e n t r u
J e w e l . Le tin d e o b i c e i n carnetul d e cecuri.
S a b r i n a scrise s i g u r d e sine n u m e l e lui S t e p h a n i e i
n t i m p ce trenul t r e c e a de-a lungul unui ru, printr-un inut
b o g a t , ele v o r b e a u d e s p r e p o t a din E v a n s t o n , farmacie,
c u r t o r i e , m a g a z i n u l d e articole d e menaj i d e s p r e
casa" lui S t e p h a n i e ; o valv rupt la oala s u b presiune,
sacii d e m b r c m i n t e c u pulovere, sandviurile c u s a l a m ,
o b a l a m a stricat la m a i n a d e splat, d o u cri m p r u
m u t a t e d e p r e a mult v r e m e d e la bibliotec.
n t i m p c e trenul se a p r o p i a d e H o n g K o n g , au n
c e p u t s v o r b e a s c d e L o n d r a ; restaurantele i bruletele
d i n Belgravia i K n i g h t s b r i d g e , magazinele i b o u t i q u e - u -
rile d e p e C h e l s e a , Galeria Tate, Westminster A b b e y , Por-
t o b e l l o R o a d , ziua liber a d o a m n e i Thirkell, n u m e r e d e
t e l e f o n n caz d e urgent. S a b r i n a a scris un n u m e i un
n u m r d e telefon i i le-a dat lui Stephanie.
- D a c ai o mare urgent, c e v a att d e urgent, nct nu
m poti s u n a la E v a n s t o n , atunci s u n la n u m r u l sta.
S t e p h a n i e citi: Alexandra Martova.
- N u ai ntlnit-o cnd ai fost la L o n d r a pentru c era
p l e c a t d i n o r a , dar ti-am vorbit d e s p r e "ea; d a c este
n e v o i e , poti s-i s p u i c e - a m fcut. Poti avea ncredere n
ea n orice privin.
- M u l u m e s c . M g n d e a m c o s fiu g r o a z n i c d e
singur.
- N u atta t i m p ct este A l e x a n d r a a c o l o .
C o b o r n d d i n tren, s c h i m b u l c a l m d e informaii d e s p r e
vieile lor a c o n t i n u a t n mijlocul haosului i z g o m o t u l u i
d i n H o n g K o n g : strzile erau att d e a g l o m e r a t e , nct erau
nevoite s m e a r g pe b o r d u r ; cldirile erau uriae, c u
ziduri verticale d e b e t o n , c u ferestre ce reflectau forfota
b r c i l o r d i n p o r t , c a t a r g e l e lor d n d u - i i m p r e s i a unei
p d u r i c e se l e g n a n btaia brizei. D u p cin, Sabrina i
S t e p h a n i e a u mers pe j o s d e la restaurantul Grdinile de
jad pn la hotel. S t r a d a era plin d e ghicitori, cizmari,
t o n e t e c u s a n d v i u r i , vnztori a m b u l a n i c u valize c u
blugi i n e g u s t o r u n spatele unor m s u e pliante ncrcate

- G a r t h , zise S a b r i n a .
- Poftim? n t r e b S t e p h a n i e .
- l-ai c u m p r a t ceva?
- Oh, nu.
- Ei bine, p e n t r u p a c e a familiei... Sabrina s-a uitat la
bijuteriile mprtiate pe u n a dintre m e s e . N e g u s t o r u l a
n c e p u t s-i laude marfa ntr-o e n g l e z clar. Sabrina a
ridicat din umeri i s-a ntors s plece.
- Un m o m e n t ! a strigat ea n e g u s t o r u l , aplecndu-se
s p r e o cutie care era la picioarele lui i scond o tvi.
C e s p u n e i d e astea?
S a b r i n a le-a cercetat c u privirea pe toate i a artat
s p r e u n ac d e cravat r o t u n d , care strlucea m o a l e n
l u m i n a strident a strzii. n urmtoarele z e c e minute s-au
trguit r a p i d , a r u n c n d preurile d e la unul la altul c a m i n
gile d e tenis. n cele din u r m S a b r i n a a a c c e p t a t i a
pltit. M u l i m e a care se strnsese n jurul lor a aplaudat.
- M a m a o b i n u i a s f a c aa, zise S t e p h a n i e .
- Este a m u z a n t d i n cnd n c n d , Este un joc. Se pare
c asta este s p t m n m e a d e j o c u r i , nu-i aa?
- Eu t r e b u i a s m g n d e s c s-i c u m p r c e v a lui
Garth.
- N u este straniu? Ca i c u m n e - a m fi s c h i m b a t deja
locurile, zise S a b r i n a gnditoare.
n n o a p t e a a c e e a au d o r m i t bine i totui s-au trezit
obosite.
- mi bate inima s-mi ias din piept, zise Stephanie.
- La fel i mie, s p u s e Sabrina. S-a m b r c a t fiecare n
hainele celeilalte: S t e p h a n i e n c o s t u m u l albastru nchis
c u p a s p o a l r o u al Sabrinei, iar S a b r i n a n taiorul cafeniu
c u b l u z a l b al lui Stephanie. A lsat ultimii d o i nasturi
d e s u s d e s c h e i a i , dar S t e p h a n i e , c u un zmbet uor, i-a
ncheiat.
A u f c u t d i n n o u un ultim c o n t r o l prin p o e t e i por-
148.

t o f e l e v e r i f i c n d p a a p o a r t e l e i biletele d e a v i o n . i
p e n t r u ultima d a t s- a u privit n o g l i n d .
- Ce c i u d a t m simt! zise S t e p h a n i e . S a b r i n a nu a
p u t u t dect s a p r o b e din c a p , prins ntre sentimentul a
c e e a ce o a t e p t a i senzaia stranie a ^ n e i mari pierderi
p e care a simtit-o n g r d i n a d e o r h i d e e din C a n t o n .
S-au ntors c a s-i ia g e a m a n t a n e l e .
- O h ! a e x c l a m a t S t e p h a n i e . A m uitat... i-a s c o s veri
g h e t a d i n d e g e t i i-a ntins-o Sabrinei. Mna i t r e m u r a .
Este p r i m a d a t n viata m e a cnd o s c o t d e pe deget.
S a b r i n a i-a atins d e g e t e l e cnd a luat verigheta.
- O s a m grij d e ea! i-a p u s - o gndindu-se cti ani
a u t r e c u t d e cnd a purtat i ea v e r i g h e t a ei.
C i o c n i c i n e v a la u.
- Biatul d e serviciu, z i s e e a . Cnd a intrat n c a m e r
A

i-au luat bagajele d e mn. n c un lucru, zise Sabrina.


L-am lsat n u r m . A b g a t mna n b u z u n a r d e u n d e a
s c o s c e v a pe care i l-a ntins lui Stephanie.
S t e p h a n i e a zmbit:
- i e u la fel.
i n c a m e r a d e la etajul al aselea al hotelului Inter
continental Furama din H o n g K o n g , S a b r i n a L o n g w o r t h i
S t e p h a n i e A n d e r s e n au s c h i m b a t ntre ele cheile d e la
uile c a s e l o r lor d i n A n g l i a i din A m e r i c a . Sosise m o
mentul s plece.
PARTEA A ll-A

CAPITOLUL 10

Din p a t u l c a l d n care era cuibrit, Sabrina a auzit


d e s c h i z i n d u - s e o u, u n f o n e t d e haine i a p o i u a
nchizndu-se ncet. S-a ncruntat, n c e p n d s se trezeas
c d i n s o m n u l p r o f u n d . De ce intra d o a m n a Thirkell n
c a m e r a ei att d e d e v r e m e ? Un sertar era tras ncet, fr
z g o m o t . S a b r i n a a d e s c h i s ochii i, o c a t , i-a d u s p u m
nul la g u r : u n b r b a t nalt n pantaloni d e pijama, c u
s p a t e l e g o l s p r e ea, c u prul n e g r u rvit d e s o m n , c u
p a n t a l o n i i p e brat i o c m a mpturit n mn.
Garth.
A nchis ochii din n o u . Nu era d o a m n a Thirkell. Nu era
d o r m i t o r u l ei, n u era patul ei. Era la s o r a ei, la patru mii
d e mile d e L o n d r a , d e p a r t e d e o viat de...
- N u mai este s a l a m ! Un strigt"indignat a ptruns n
d o r m i t o r u l linitit.
Din d o i pai mari Garth a fost la u. V o c e a lui era
j o a s i n b u i t :
- Cliff, J i - a m s p u s s vorbeti ncet. A m s te ajut eu
s-ti pregteti m a s a n cteva minute. N u trebuie s o
trezeti p e mic-ta.
Maic-ta.
S a b r i n a s-a simit imobilizat n pat. Era o m i n c i u n .
T r e b u i a s fie o aventur, dar totul era o m i n c i u n . S-a
simit ruinat i puin nfricoat. Nu a m nici un drept s
fiu aici; n u aparin acestui loc. Ei snt o a m e n i adevrai,
iar eu snt un fals.
Ieri s e a r a t o t u l p r e a un joc, fr griji i palpitant, din
m o m e n t u l n care a cobort din avion i a vzut c o
ateptau...
Sertarul s-a nchis. Linite. A p o i z g o m o t d e picioare
g o a l e p e covor, o u m b r trecnd peste a p r t o a r e a ei d e
l u m i n p e care o avea pe o c h i , c l d u r a unui srut pe
o b r a z . A trebuit s-i n v i n g panica, d o r n i c s rmn
150

n e m i c a t i s respire p r o f u n d i rar. N o a p t e a t r e c u t el
a d o r m i t n b i r o u , dar a c u m . . .
U m b r a s-a d e p r t a t d e fata ei. Ua d e la baie s-a
d e s c h i s i s-a nchis, s-a auzit clicul ntreruptorului d e
l u m i n , a p a c u r g n d la d u . S a b r i n a s-a a f u n d a t n
c u l c u u l p r o t e c t o r al patului. N-am s m s c o l , a m s
stau aici t o a t s p t m n , pn cnd se ntoarce
S t e p h a n i e . A s t a este viata ei, n u a m e a . Ce caut eu aici?
C u o s e a r n a i n t e a f o s t att d e n c o r d a t i d e
p r e o c u p a t , nct n u a n c e t a t nici un m o m e n t s s e
ntrebe c e f c e a d e fapt. Nu a fost g r e u . Poate c t o c m a i
s t a era n e c a z u l . T o t u l a prut a p r o a p e prea uor, c a o
m i c g l u m p e n t r u toi, pn n d i m i n e a a asta cnd Garth,
s o u l , s-a n d r e p t a t s p r e pat. Patul lui, c a s a lui, viaa lui.
" E r a la a e r o p o r t ateptnd-o cnd a sosit avionul. Era
a s e i c i n c i s p r e z e c e m i n u t e i t o i e r a u a c o l o , n
b a l c o n u l nchis c u g e a m u r i d e d e a s u p r a ei n t i m p ce ea
nainta p a s c u p a s , o d a t c u c o a d a ce se f c u s e la v a m .
P e n n y i Cliff strigau i f c e a u gesturi exagerate d e b u n
venit, n t i m p c e Garth sttea c a l m , u r m r i n d - o c u privirea.
I se p r e a c ei erau spectatorii, ateptnd c a ea s-i
p r e z i n t e rolul. n t i m p ce nainta ncet, mna Sabrinei a
nceput s t r e m u r e . A m trac, se gndi ea.
Dar c n d , n sfrit, a prsit v a m a , a uitat d e trac n
m i j l o c u l f a m i l i e i . P e n n y s-a a g a t d e ea, p r i n z n d - o ,
n c o l c i n d u - i braele n jurul taliei, i chiar i Cliff, nalt
p e n t r u cei d o i s p r e z e c e ani ai si, c u o claie d e pr r o u ,
c u u n nas o b r a z n i c i o prefcut a r o g a n , o tot a p u c a
d e mn c a s se asigure c era ntr-adevr a c o l o . n
s p a t e l e lor, Garth s-a aplecat s o srute, dar ea s-a
rsucit uor c a s a u d ce-i s p u n e a Penny, iar buzele lui
i-au atins d o a r colul gurii.
- Bine ai venit a c a s , i-a s p u s el. Ochii lui i c u t a u pe
ai ei, n t i m p ce ea s-a ntors spre Cliff i Penny, care
a r u n c a u priviri aprinse s p r e cutia c u care c o b o r s e din
avion.
- Este u n c a d o u ? a ntrebat Penny. Privea n s u s spre
S a b r i n a c u o c h i d e u n a l b a s t r u n t u n e c a t ; o c h i i lui
S t e p h a n i e , ochii Sabrinei. Feioara ei, n c a d r a t d e b u c l e
n e g r e c a ale tatlui ei, avea deja f r u m u s e e a strlucitoare
a Sabrinei i a lui Stephanie. Pentru S a b r i n a era c a i
151

c u m ar fi privit'ntr-o o g l i n d care tersese t i m p u l .


- Un c a d o u p e n t r u c a s , a s p u s ea. O l a m p d e b r o n z
f r u m o a s . A m c u m p r a t - o la S h a n g h a i , d e la un chinez
mic, p e care-l c h e m a d o m n u l Su i care a trit cndva la
Chicago.
- Pentru c a s , zise Penny d e z a m g i t .
S a b r i n a c o n t i n u p e un t o n d e conversaie oarecare:
- D o m n u l S u avea n m a g a z i n u l s a u u n ' d u l a p uluitor,
plin c u jucrii m a g i c e . N u tiu c u m , p r o b a b i l tot printr-o
magie,, d o u dintre ele au intrat n valiza m e a . Ochii lui
Cliff s-au luminat.
- Jucrii m a g i c e chinezeti? Ce fac ele?
- i f a c s d i s p a r pe" b i e i i n d r z n e i , z i s e e a
a p l e c n d u - s e s-l srute pe cretet. C u m o s mai fie o
s u r p r i z d a c a m s v s p u n totul a c u m ? Ateptai pn
acas.
n main amndoi s-au aruncat pe bancheta din
s p a t e i a u n c e p u t s o b o m b a r d e z e c u ntrebri d e s p r e
C h i n a . Garth c o n d u c e a n t c e r e ; S a b r i n a nu-i d d e a
s e a m a d a c a s c u l t a s a u n u c e v o r b e a u e i . Dar n
p e n u m b r a i intimitatea mainii, a simit c u m urc n ea
e m o i a . S-a* simit att d e bine c avea o familie care a
a t e p t a t - o c n d " a s o s i t ; s e s i m e a b i n e c u ei a c u m ,
v o r b i n d i rznd. i nimeni nu r e m a r c a s e nimic. M e r g e , se
gndi ea. T o t u l o s fie bine.
- A m vrut s c o m a n d m mncare c h i n e z e a s c , s p u s e
Cliff n t i m p ce Garth a d u c e a bagajele d e la main. Dar
n e - a m gndit c te-oi fi sturat d e ea n China, aa c a m
t r e c u t la pizza.
- i e u a m s o g t e s c ! a anunat Penny, d n d d r u m u l
la c u p t o r .
- O s o termini, i-a s p u s Cliff.
- O s g t e s c ! A s c o s d o u cutii din frigider. i p e n t r u
c e u snt b u c t a r u l , Cliff, s p a l farfuriile.
r- N u gteti, n u faci dect s o bagi n cuptor. Iar
d u p - a m i a z eu a m tiat totul pentru salat, a a c eu
a m f c u t mai mult dect tine i deci t u ai s speli vasele.
- N u v r e a u s spl vasele. V r e a u s v o r b e s c c u m a m i !
- Poi s v o r b e t i mai trziu!
- N u , n u pot.
- Ba d a , poi s faci i u n a i alta.
152

- O s splai vasele a m n d o i , a s p u s Garth f e r m .


V r e a u s s t a u d e v o r b c u m a m a voastr. M a s a este
aezat?
- Da, a m o r m i t Cliff.
S a b r i n a a n g e n u n c h e a t lng valiz:
- Ce-ati zice s primii c a d o u r i l e nainte d e m a s ?
n t r - u n " z g o m o t infernal - c u m pot reui d o i copii s
f a c z g o m o t d e p a r c ar fi z e c e ? se mira ea - S a b r i n a a
s c o s darurile d i n puloverele n care le nfurase Ste
p h a n i e c a s le protejeze. Le-a dat lui Penny i Cliff pe ale
lor i, ridicndu-se, l-a ntins p e al treilea lui Garth. El s-a
uitat la mna ei ntins.
- Pentru m i n e , a m u r m u r a t c a p e n t r u sine i a ntlnit
ochii Sabrinei. Mulumesc.
- la-l, i-a zis ea"ncurcat d e n u a n a stranie d i n v o c e a
lui i n cele d i n u r m el a luat cutiua i a n c e p u t s o
d e s p a c h e t e z e . n t i m p c e Penny i Cliff erau absorbii d e
daruri, citind instruciunile p e care S t e p h a n i e le scrisese
la hotelul d i n Hong" K o n g , S a b r i n a Jl privea p e Garth.
mbtrnise n cei trei ani care t r e c u s e r d e la ultima ei
vizit; liniile care radiau d i n colul ochilor se adnciser;
fata i se s u b t i a s e i n prul lui n e g r u a p r u s e r fire albe.
Dar n o c h i i "se citea o n e r b d a r e c o p i l r e a s c , la fel c a a
lui Cliff, n t i m p ce-i d e s f c e a c a d o u l . A p o i a czut p e
gnduri i s-a ntristat privind sfera lucioas d e j a d d i n
p a l m . i-a strns d e g e t e l e n jurul ei.
- F r u m o s l u c r u . S-a ndreptat s p r e ea. N-am crezut c
tu...
Derutat d e expresia d i n ochii lui, Sabrina a simit o
u n d d e nelinite.
- Pizza! a zis ea r e p e d e i s-a ndeprtat nainte c a el
s o p o a t s r u t a . D e s c h i z n d c u p t o r u l c u 6 mn, a
ntins-o p e cealalt c a s t r a g sertarul d e lng ea. Hrtie
c e r a t i folii. L-a d e s c h i s pe u r m t o r u l : p r o s o a p e . L-a
tras p e cel care u r m a .
- Ce caui? a ntrebat-o Garth.
- U n d e inei suporturile p e n t r u tvi? a ntrebat ea
absent.
Un m o m e n t d e tcere. S a b r i n a i-a inut rsuflarea.
Proast! Proast!
- U n d e le i n e m n t o t d e a u n a , i-a s p u s Garth.
153

- Vrei s s p u i c n u ai s c h i m b a t nimic n buctrie


ct v r e m e a m f o s t e u n Asia? a s p u s ea vesel i ,
i m p l o r n d scurt, a tras ultimul sertar u n d e era un vraf
c u r a t d e s u p o r t u r i i m n u i p e n t r u cuptor.
- T o a t e n o d u r i l e astea se d e s f a c dintr-odat, aa-i?
v o r b i Cliff lng c o t u l ei. i a p o i printr-o a n u m e micare se
refac? Dar e u n u reuesc. N u ti-a artat d o m n u l Su c u m
merge?
- Eu n u p o t s-l fac pe o m u l e s dispar, zise Penny
d e c e a l a l t p a r t e a ei. A m a p s a t u n d e s c r i e n
instruciuni, dar n u s-a ntmplat nimic.
- M a m i , d a c ii t u d e u n c a p t al sforii... zise Cliff.
- N u , mai nti arat-mi mie u n d e s a p s , l ntrerupse
Penny.
S i m i n d u - s e ncolit i tremurnd din c a u z a scprii
c n d a fost v o r b a de" suporturile p e n t r u tvi, Sabrina s-a
prins d e m a r g i n e a mainii d e gtit.
- C o a d a s e f o r m e a z la d r e a p t a , zise ea ncercnd
s-i pstreze v o c e a j o a s i f e r m . Dar n u m a i d u p ce
m n c m . N u snt d i s p o n i b i l dect d u p ce-mi m n n c
pizza.
C u g u r a c s c a t , Penny i Cliff priveau uimii la e a i
a p o i d e la u n u la altul. C e f c u s e ? S a b r i n a n c e r c a s se
g n d e a s c la c e v a c e s s p u n cnd Garth, d u p ce i-a
a r u n c a t o s c u r t privire, a zis vioi:
- la stai p u i n ! M a m a v o a s t r o b o s i t m o a r e d e
f o a m e i este e p u i z a t d e cltoria d e o p t s p r e z e c e ore
c a s se n t o a r c la noi din slbticiile Asiei, iar noi nici
mcar nu o lsm s mnnce.
Dnd-o uor la o parte pe Sabrina, el a s c o s pizza d i n
cuptor.
- Penny, p u n e salata pe m a s . Cliff, t o a r n laptele
- p e n t r u v o i . Eu o s d e s c h i d o sticl d e vin c a s sr
b t o r i m n t o a r c e r e a a c a s a rtcitorului n o s t r u . G a t a
a c u m ; a m s v ajut eu mai trziu s d e s c o p e r i i c u m
f u n c i o n e a z jucriile voastre m a g i c e .
Dar a d e v r a t a m a g i e , se g n d e a Sabrina, a fost felul n
. c a r e Garth a preluat totul, l-a d u s pe toi la m a s i a
a n t r e n a t p e t o a t l u m e a n conversaie.
C n d S a b r i n a le-a vorbit d e irurile nesfrite d e brbai
i f e m e i care f c e a u g i m n a s t i c pe strzi i n curile fa-
154

bricilor nainte d e a n c e p e m u n c a , Garth le-a cerut c o


piilor s f a c o c o m p a r a i e c u exerciiile pe care le fac ei
la c o a l . Cnd S a b r i n a le-a vorbit d e s p r e cursurile la care
m a j o r i t a t e a o a m e n i l o r p a r t i c i p d u p orele d e m u n c
p e n t r u a-i m b u n t i c o m p o r t a m e n t u l , Garth a s p u s c
tie el civa p r o f e s o r f p e care i-ar trimite c u plcere a c o l o ,
iar Cliff a povestit c i ei, d u p meciurile d e f o t b a l , se
strng i-i analizeaz greelile. Cnd S a b r i n a le-a vorbit
d e s p r e o f a m i l i e d i n C a n t o n c a r e l o c u i e t e n d o u
c a m e r e , b u n i c u l , m a m a i tatl i cei trei c o p i f ai lor, Garth
i-a f c u t p e P e n n y i pe Cliff s-i imagineze c u m ar fi c a
d i n c a s a lor d e z e c e c a m e r e s rmn n u m a i d o u , s-l
a d u c p e b u n i c u l d e la W a s h i n g t o n i s mai aib n c o
s o r s a u u n frate, s a r u n c e totul afar din c a m e r e c a s
fag loc p e n t r u t o a t l u m e a i a p o i s t r e a c prin rutina
unei zile o b i n u i t e .
S a b r i n a i era r e c u n o s c t o a r e ; el a f c u t c a t o a t
c o n v e r s a i a s fie plcut, a p r o a p e un j o c . Ce plcut este
t o t u l , se g n d e a ea. Familia! Ce bine este s ai o familie,
s stai n jurul m e s e i , s asculi, s v o r b e t i , s vezi c
particip la t o t ce le s p u i , p r e l u n g i n d ntr-un fel cltoria.
Era o b i n u i t s se n t o a r c ntr-o c a s g o a l , s m p a r t
f r a g m e n t e d i n e x p e r i e n a ei c u p r i e t e n i i . A s c o s u n
s u s p i n . Aici era mai plcut.
A p o i , n rstimp d e un minut, o b o s e a l a a dobort-o.
- mi p a r e ru, a s p u s ea d u p cel de-al zecelea
c s c a t . C r e d c m-a ajuns o b o s e a l a cltoriei. Se s u p r
c i n e v a d a c m d u c la culcare?
Garth s-a ridicat:
- Firete c trebuie s fe d u c i la culcare. Pn mine ai
s fii iari t u nsi.
i, mal precis, cine a n u m e o s fiu? se ntreba Sabrina
c r i s p a t n t i m p ce el i a d u c e a cele d o u valize din b u
ctrie, l-a srutat pe Penny i pe Cliff s p u n n d u - l e n o a p
te b u n " .
- O s p e t r e c e m o g r o a z d e t i m p m p r e u n mine,
le-a p r o m i s ea i a p o i , c u Garth, a urcat n dormitor. El a
lsat valizele j o s .
- P r e s u p u n . . . zise el c u o stranie timiditate. ntruct eti
att d e o b o s i t a m s m c u l c n biroul m e u . N u m a i d a c
n u i-ai s c h i m b a t prerea...
155

n legtur c u ce? se gndi ea. C u faptul d a c s se


c u l c e c u ea? n c r u n t n d u - s e , i-a amintit d e S t e p h a n i e
s p u n n d : N e - a m certat, dar a d o u a zi a trecut." Oare? Ori
c z u s e r d e a c o r d n u m a i a s u p r a unui armistiiu, purtare
civilizat, dar n u n pat? D a c ar fi aa, lucrurile ar fi mai
u o a r e p e n t r u ea: pur i s i m p l u i-r s p u n e c n u i-a
s c h i m b a t prerea. Dar n u a fost nevoit s f a c nici m
car asta. Garth a vzut c s-a ncruntat i s-a ndeprtat.
- T r e b u i e s v o r b i m d e s p r e asta, tii doar, a zis el
c a l m . N u a m mai revenit a s u p r a disputei leia pn cnd ai
plecat t u n C h i n a . Nu s-a terminat nc. Mine, cnd ai s
fii odihnit...
O h , n u , se g n d e a ea. N u p o t s termin eu cearta asta;
va t r e b u i s atepi o s p t m n . Iar eu v a trebui s g
s e s c o cale c a s rezist.
- N o a p t e b u n , Garth. M u l u m e s c pentru pizza. El o
privi mirat.
- N-ai p e n t r u c e . i o srut n f u g . Iar t u eti mai
mult dect binevenit a c a s . i-am d u s d o r u l . S o m n uor!
Imediat ce a ieit, i-a a r u n c a t hainele d e pe ea i s-a
strecurat n pat. Nici n u s-a cuibrit bine c a i adormit.
Iar n d i m i n e a a u r m t o a r e asculta z g o m o t e l e pe care
le f c e a o familie p r e g t i n d u - s e p e n t r u ziua respectiv;
a p a c u r g n d , clinchet d e farfurii i tacmuri, Cliff i Penny
c i n d p r i e t e n o i , cnd certndu-se n t i m p ce p r e g t e a u
m a s a , v o c e a p r o f u n d a lui Garth, rsetele lor. A p o i u a
d i n s p a t e trntit, rsucitul unei chei i tcere. Plecaser!
S a b r i n a a r m a s culcat, ascultnd tcerea. D i n c o l o
d e fereastra d e s c h i s un cine ltra, o femeie i c h e m a
c o p i l u l la micul d e j u n , d e d e p a r t e se a u z e a claxonul unei
m a i n i . Dar n c a s nimic nu se mica. T o a t c a s a era la
d i s p o z i i a ei.
P a n i c a o p r s e a i, pe m s u r ce se linitea, i
r e c p t a n c r e d e r e a . Nu avea d e ce s se ngrijoreze.
Garth se c o m p o r t a s e exact aa c u m i s p u s e s e S t e p h a n i e
c o v a f a c e . Iar seara t r e c u t se strecurase n familie
e x a c t a a c u m planificase, fr nici o dificultate. A c u m ,
t i m p d e o s p t m n , i v a j u c a rolul i a p o i s e v a
retrage, t o t att d e lin i d e discret, fr s lase nici o
u r m . S e n t i m e n t u l anticiprii n c e p u s e s c l o c o t e a s c n
e a . Era t i m p u l s n c e a p .
Mai nti u n d u . A p o i micul d e j u n . Era m o a r t d e
f o a m e ; s e a r a t r e c u t f u s e s e p r e a o b o s i t c a s m n n c e .
A p o i v a e x p l o r a c a s a c a s se asigure c nu v a mai face
greeli c a a c e e a c u suporturile d e tvi. Trebuie s s u n e la
biroul lui S t e p h a n i e , s u d e plantele, s c u l e a g roiile
c o a p t e d i n g r d i n i s se g n d e a s c la cin, c e e a ce va
n s e m n a p r o b a b i l s f a c nite cumprturi... A srit din
p a t ; c u m p u t e a s-i i r o s e a s c t i m p u l cnd t r e b u i a s
nvee s t r i a s c o via n o u ?
S-a rsfat n d u f nlturnd i ultima u r m d e o b o
seal, i s - a " u s c a t nfurndu-se ntr-un cearceaf pluat
d e baie p e care l c u m p r a s e la^Harrods i i-l trimisese lui
S t e p h a n i e d e C r c i u n u l trecut. n t i m p ce-i p i e p t n a p
rul u d , a f c u t o inspecie r a p i d a dulapului d e lenjerie i
a bii, o p r i n d u - s e c i n d a d e s c o p e r i t o cutie d e s o m n i f e r e
p r e s c r i s p e n t r u S t e p h a n i e . Le lua oare n nopile cnd
Garth n u era a c a s s a u , d i m p o t r i v , t o c m a i atunci cnd
era? A p o i s-a d u s la d u l a p u l d e haine din dormitor.
Culori potolite; mbrcminte uoar, sport. Blugi,
c o s t u m e p a n t a l o n din in, c m i scurte. Fuste, bluze, c
mi d i n pnz. R o c h i a pe care S t e p h a n i e o purtase la
picnicul dat p e n t r u Sabrina i D e n t o n a c u m a p t e ani.
C o s t u m u l p e care l purtase c u d o i ani n u r m ntr-o
cltorie n w e e k e n d p e n t r u a se ntlni c u Sabrina la N e w
York. Nimic n u f u s e s e a r u n c a t s a u nstrinat; n fiecare an
S t e p h a n i e mai a d u g a la g a r d e r o b a ei u n a s a u d o u
bluze alese c u grij, o rochie sau un pulover, un c o s t u m
d e o c a z i e . n t o t d e a u n a simple i n t o t d e a u n a d e o calitate
foarte b u n ; Laura le nvase c u m s c u m p e r e dntr-un
b u g e t limitat d e d i p l o m a t .
Punndu-i blugi i o c m a a l b d e b u m b a c c u g u
ler nalt, S a b r i n a i-o i m a g i n a pe Stephanie n C a d o g a n
S q u a r e , s c o t o c i n d prin d u l a p u l i sertarele ei pline cu
haine n culori l u m i n o a s e i d e cele mai neateptate m o
dele. A zmbit n sinea ei. Ct d e diferit va fi s p t m n ce
o a t e p t a pe ea d e c e a a lui S t e p h a n i e !
' J o s , n t i m p ce-i b e a ceaiul i m e s t e c a nite resturi
d e c o z o n a c a p r o a p e uscat, a cercetat b u c t r i a s p a
i o a s , ntiprindu-i n minte c o n i n u t u l dulapurilor i al
sertarelor: mixer i tel, oale i cratie din f o n t emailate n
culori strlucitoare din Frana, ustensile d e lemn din Por-
157

t u g a l i a , c a s t r o a n e d e lut din G e r m a n i a , cni d e sticl,


farfurii d e metal din A n g l i a , argintrie s u e d e z i tot felul
d e mici aparate pe care S a b r i n a nu le v z u s e niciodat i
n u a v e a nici o i d e e la c e f o l o s e s c . A trntit sertarul c u ele
c u tot. D a c n u tia p e n t r u ce snt, n u avea nevoie d e ele!
i-a u m p l u t din n o u c a n a i a luat-o c u ea plecnd s
c e r c e t e z e restul c a s e i .
Era v e c h e d e n o u z e c i d e ani, c u crpturi i c u o
nfiare destul d e jalnic; S t e p h a n i e se plngea a d e s e a
c t r e b u i e s f a c o m u l i m e de reparaii pe care ns nu
i le p o a t e permite. Zidurile artau c a porelanurile v e c h i ,
mpnzite d e o reea d e fisuri fine; n unele c a m e r e cte o
s i n g u r c r p t u r m e r g e a c a s g e a t a unui fulger din ta
v a n pn la p o d e a . P o d e l e l e d e stejar erau fr luciu i
uzate. Lemnria t r e b u i a v o p s i t , dalele d e gresie din baie
erau c i o b i t e , o r n a m e n t e l e din zidrie d e pe tavan i d e pe
ziduri, pn la nlimea unui s c a u n , t r e b u i a u refcute, m o
bila a v e a nevoie d e h u s e noi.
Dar era o c a s plin d e c l d u r , primitoare, care o
nvluia c o n f o r t a b i l p e S a b r i n a n t i m p ce t r e c e a din ca
m e r n c a m e r .
S t e p h a n i e m o b i l a s e c a m e r e l e n culori a u t u m n a l e ,
pale, t o t u l prnd c a i c u m ar fi fost mngiat de razele
u n u i s o a r e d e d u p - a m i a z trzie. Gsise lmpi vechi la
s o l d u r i i piee d e vechituri i, d u p ce le-a lustruit i le-a
r e p a r a t , le-a m p r i t p e s t e t o t , p e c o l u r i d e m a s ,
s u s p e n d a t e d e p l a f o n , n spatele fotoliilor i canapelelor,-
a a nct cercurile d e l u m i n se intersectau pe c o v o a r e l e
orientale uzate, d n d strlucire florilor i d e s e n e l o r v e c h i .
Nimic nu era c a n C a d o g a n S q u a r e i totui Ste
p h a n i e f c u s e acelai g e n d e refugiu protector, linitit i
c o n f o r t a b i l , p e care-l f c u s e Sabrina la L o n d r a .
- Un c m i n , a m u r m u r a t Sabrina n picioare lng ra
diatorul d i n d o r m i t o r u l lui Stephanie i al lui Garth. Privea
prin fereastra larg la curticica d e jos, u n d e straturi d e
c r i z a n t e m e g a l b e n e i d e c u l o a r e a bronzului nfloriser n
u m b r a uriailor stejari. T o t u i , era ciudat, se g n d e a ea, c
se s i m e a att d e bine ntr-o c a s destul d e s r c c i o a s
i uor ifonat, c a u n c o s t u m n care ai dormit, cnd ea
era o b i n u i t c u o r d i n e a i m p e c a b i l i c u e l e g a n a casei
ei v i c t o r i e n e d i n L o n d r a .
158

S u n t e l e f o n u l . N u era n c pregtit pentru c o n v o r b i r i


t e l e f o n i c e ; n u a v u s e s e t i m p s se g n d e a s c la ele. Nu
era dect n o u i j u m t a t e ; cine s s u n e aa d e d e v r e m e ?
- Alo, zise ea, dar nu s-a auzit nimic. i-a dres v o c e a
i a s p u s n c o d a t : Alo?
- V o r b e s c c u s t p n a c a s e i ? La t e l e f o n e s t e lady
L o n g w o r t h din L o n d r a i a dori s vorbesc...
- S t e p h a n i e ! A u z i n d v o c e a surorii ei, vesel i t r e n -
g a r , S a b r i n a rse c u uurare i plcere. Eram att d e
k

o c u p a t s-mi b a g n c a p c o n i n u t u l dulapurilor tale din


b u c t r i e , nct a m uitat c u r m a s m s u n i a z i - d i -
m i n e a . T o t u l este n regul?
- O h , n u a m cuvinte s-i s p u n ! Straniu i minunat. De
necrezut! Ca ntr-un vis. D a r i a tine? Garth bnuiete ceva?
- Nimic. Firete, d e - a b i a a m vorbit... i el a d o r m i t n
biroul lui. P e n n y i Cliff snt bine, plini d e energie. S-au
n d r g o s t i t d e jucriile a d u s e . O h , a m s p u s c l a m p a d e
b r o n z este u n c a d o u d e la tine d e ziua d e natere. La
muli ani p e n t r u mine, S t e p h a n i e !
- La muli ani, S a b r i n a ! rse Stephanie. Ce m o d ciudat
d e a n e s r b t o r i . Este adevrat, n u ai avut nici un fel d e
problem?
- - N i c i u n a . tiau c snt o b o s i t i cnd a m fcut c e v a
ntr-adevr s t u p i d . . .
-Ce?
- L-am ntrebat pe Garth u n d e ine suporturile pentru
vasele fierbini.
- Oh, nu!
- M-am d e s c u r c a t b i n e ; a m reuit s o fac s t r e a c
n e o b s e r v a t . S t e p h a n i e , n u a v e m d e ce s ne f a c e m
p r o b l e m e . Este uimitor d e uor. N u au nici un motiv s fie
b n u i t o r i i p o t s m d e s c u r c c u greeli minore. M pot
d e s c u r c a n g e n e r a l . Cnd ai s te ntorci, totul te va
a t e p t a c a i c u m eu nici nu a fi fost aici.
- Ce f a c e Garth... vreau s s p u n , pare s... Ce a s p u s
d e s p r e acul d e cravat?
- l-a plcut.
- i n-ai avut nici un fel d e p r o b l e m c u biroul?
- Biroul! O h , la naiba, a m uitat c u totul. O s s u n
imediat. A m s s p u n c a m avut t u s e asiatic i n-am
p u t u t s v o r b e s c pn a c u m .
159

- U n d e eti?
- Poftim?
- U n d e te afli n m o m e n t u l sta?
- O h , n d o r m i t o r . A m cercetat c a s a i snt pe p u n c t u l
s m e r g la c u m p r t u r i . Familia t a m n n c tot ce este la
n d e m n i n u p u n e nimic la loc.
- N u o f a c n i c i o d a t . Sabrina, s c u m p e r i neaprat...
- Stephanie?
-Da^
- S nu-ti faci p r o b l e m e n legtur c u mine s a u c u
familia ta. Eti p r e a d e p a r t e c a s poti s c h i m b a ceva. Pur
i s i m p l u b u c u r - t e d e s p t m n ta." A c u m , s p u n e - m i ce
ai f c u t tu? Ai fost la Ambassadors, l-ai s u n a t pe Brian
p e n t r u mesaje?
S a b r i n a o a s c u l t a p e S t e p h a n i e . Ieise p u i n prin
L o n d r a ; d d u s e p e s t e Gabrielle i B r o o k s , care i-u s p u s
c se vor m u t a m p r e u n ; d o a m n a Thirkell era ngrijorat.
S a b r i n a d e v e n i n e r b d t o a r e ^ totul p r e a att d e d e p a r t e ,
iar ea a v e a attea d e fcut! In cele din u r m o auzi pe
Stephanie:
- A t u n c i , d a c n u mai apare nimic, nu te mai s u n pnr
c n d ne v e d e m la C h i c a g o , luni. La a e r o p o r t .
- O s p t m n m i n u n a t ! i-a urat Sabrina i era n
p i c i o a r e nainte s fi terminat s-i ia r m a s - b u n . S-a re
pezit s p r e etajul al treilea c a s-i t e r m i n e inspecia. Dar
s-a n t o r s ; p u t e a s mai atepte. T r e b u i a s f a c o l i s t c u
c e a v e a d e c u m p r a t d e la b c n i e i s s u n e la b i r o u .
C o b o r s e i intra n buctrie cnd telefonul a s u n a t din
nou..
P u t e a s-l i g n o r e , dar asta n u ar fi fcut dect s
a m n e lucrurile. i, n definitiv, se gndi ea, d a c a m putut
s p c l e s c familia, o s pot s o fac i c u prietenii. A
ridicat r e c e p t o r u l la al cincilea apel.
-Alo?
- B u n , bine ai venit a c a s ! T e - a m trezit? D a c eti
nc adormit sun-m tu.
T c e r e . Prietenii apropiai nu se prezint la telefon.
A m uitat asta. A c u m ce fac? "
S t e p h a n i e ? Mai eti la aparat?
Pclete-I! N u este dect prima dintre multele pcleli
care urmeaz.
160

- Da, iart-m. T o c m a i t e r m i n a m d e mncat o felie d e


c o z o n a c . Ce mai faci?
- Sntem bine. Micul d e j u n a a d e trziu? Te-ai lenevit
n C h i n a ?
- O h , t o a t l u m e a m-a lsat s d o r m n d i m i n e a a
asta. P r e s u p u n c n u o s d u r e z e .
- i e u . A f o s t o cltorie f r u m o a s ?
Era a p r o a p e o r a z e c e . T r e b u i a s s u n e la b i r o u .
- Poftim?
- A m ntrebat d a c a fost o cltorie f r u m o a s . Eti
nc adormit!
- N u , t o c m a i mi-am amintit c^nu a m s u n a t la b i r o u c a
s s p u n c nu m d u c astzi.'
- Ei, atunci f-o i a p o i s u n - m t u .
N u ! C u m s o s u n cnd nu a m nici c e a mai m i c idee
cine eti?
- V r e a u s s p u n c d a c nu a m s u n a t pn a c u m ,
p o a t e s mai a t e p t e puin. Povestete-mi ce s-a ntmplat
ct a m lipsit e u .
- N u p r e a mult. c o a l a a n c e p u t , a a c a c u m c a s a
este linitit; Nat este la o conferin la M i n n e a p o l i s pn
mine; iar eu a m hotrt s rstorn"administraia oraului
E v a n s t o n p e n t r u c nu au p u s u n s t o p n colul strzii.
Fleacuri n c o m p a r a i e ' c u China.
S a b r i n a a rs. Nat era Nat Goldner, aa c ea v o r b e a
c u D o l o r e s G o l d n e r i totul era n regul.
- O h , venii mine sear la cin, nu-i aa? a a d u g a t
D o l o r e s . i-a amintit Garth?
- N u , dai o petrecere...?
- n mijlocul sptmnii? Doar noi ase. Ca .s s r b
t o r i m z i u a t a d e natere i s-i oferim auditoriu p e n t r u
povestirile tale exotice. La ase i j u m t a t e ?
- E perfect! A t e p t c u p l c e r e ! Tcere.
- Sper, a r s p u n s a p o i Dolores. Ne v e d e m atunci.
O g r e e a l : a fost prea f o r m a l . Dar nu a fost nimic
serios. Per total, a fost destul de bine.
La t r e a b ! A f o r m a t imediat n u m r u l d e la biroul |ui
S t e p h a n i e i a lsat un mesaj c este b o l n a v . A p o i ,
u i t n d u - s e n c m a r i n frigider, a f c u t o list d e
c u m p r t u r i , g n d i n d u - s e la meniuri i la gustri, d e v e n i n d
t o t mai a m b i i o a s . Era plin d e energie i d e n c r e d e r e
161

c a i c u m ar fi pit ntr-o a v e n t u r n care a gsit tot ce


i-a dorit, o c a s , o familie, prieteni i tia c p o a t e s
f a c n a a fel, nct toti s fie ai ei. Pentru un t i m p .
n c r e d e r e a a inut pn cnd a dat c u ochii de main.
De ce g u v e r n e l e nu p o t s c a d d e a c o r d pe care parte a
d r u m u l u i s se circule? i n s u p e r m a r k e t - u l m e s c h i n care
ar fi n c p u t d e z e c e . ori n m a g a z i n e l e pe care le frec
v e n t a ea la L o n d r a ! N u f c u s e n i c i o d a t c u m p r t u r i p e n
tru patru p e r s o a n e i d e t e a m s nu ia prea p u i n a
c u m p r a t d e patru ori mai mult dect ar fi luat in m o d
o b i n u i t . C r u c i o r u l ei arta d e p a r c u r m a s aprovi
zioneze o armat.
M e r g n d d e la u n m a g a z i n la altul, f o l o s e a lista lui
S t e p h a n i e c a s se orienteze ce s c u m p e r e p e n t r u o
c a s i p e n t r u o familie. S a b r i n a L o n g w o r t h purtnd p a
c h e t e d e la b c n i e , hrtie d e toalet, detergent, Ortho
Spray p e n t r u trandafiri. Rse n sinea ei. Ce ar c r e d e Olivia
d e s p r e ea a c u m ?
Strzile erau pline d e maini c u femei care f c e a u
acelai l u c r u . Prea s n u aib i m p o r t a n t d a c m a g a
zinele" erau la dou-trei blocuri deprtare unele d e altele,
s a u la dou-trei mile: t o a t j u m e a c o n d u c e a . i t o a t
l u m e a c u m p r a a a d e mult! n E u r o p a , cei care fac c u m
prturi n u au dect o s a c o c u alimentele p e n t r u o zi.
Aici t o a t l u m e a era n c r c a t c u c e e a ce prea s fie
suficient p e n t r u o lun. Ei bine i eu la fel, se g n d e a ea.
Dar c u s i g u r a n c toti ceilali n u se ntorseser i ei
a c u m d i n t r - o c l t o r i e "n C h i n a ! N u . Diferena era c
a c e s t e f e m e i a v e a u frigidere. Puteau s c u m p e r e d e d o u
s a u t d e rei ori mai mult dect ar fi fost necesar, fr t e a m
c o s se strice c e v a .
M a i n a era plin d e saci cafenii d e hrtie. Sabrina a
simit fiorul victoriei. Nimerii n u s-a ndoit d e s e m n t u r a ei
p e "cec; mcelarul i-a zmbit cnd i-a cerut s-i f a s o n e z e
cotletele; la curtorie i-au dat j a c h e t a s p o r t a lui Garth
fr nici o ezitare, f u n c i o n a r u l d e la atelierul d e f o t o
grafiat a salutat-o p e n u m e cnd i-a dat rolfilmul i i-a s p u s
c , firete, p o z e l e vor fi g a t a a d o u a zi; d e a b i a a t e p t a s
le arate, d o a r n u m e r g i n fiecare zi n China. F c u s e t o t u l .
La o r a trei a s u n a t Garth.
- V o i a m s tiu d a c totul este n regul c u tine.
162

- i s-a prut c e v a n n e r e g u l ?
- M-am gndit c erai n c o r d a t asear, c a i c u m nu
erai s i g u r c u m s te pori.
C e v a d i n n c r e d e r e a ei a n c e p u t s se clatine. Ste
p h a n i e n u mi-a s p u s c p o a t e citi gndurile.
- ntr-adevr m-am purtat aa?
- Puin. Ai d o r m i t bine?
- Da" m simt foarte b i n e . M tot g n d e a m c snt n c
turist, dar m-am linitit. C n d t e ntorci a c a s ?
- La cinci i j u m t a t e . Te^smti bine?
- Da, firete. Ne v e d e m a t u n c i .
Cliff s-a ntors n f u g d e la c o a l i Sabrina se pre
g t e a s-l ntrebe d e s p r e c e a f c u t el n ziua respectiv.
- B u n , m a m i , zise el r u p n d o p u n g c u cartofi prjii.
P e n n y mi-a s p u s s-i s p u n c are g i m n a s t i c i o s fe
a c a s p e la cinci i" j u m t a t e . M ntorc mai trziu. Era
d e j a la j u m t a t e a d r u m u l u i spre u nainte c a S a b r i n a
s-i r e c a p e t e rsuflarea.
- Oprete-te! Evident, discuiile prieteneti c u prinii
d u p orele d e c o a l n u intrau"n o b i n u i n a familiei. La
cinci i j u m t a t e i p e n t r u tine, a s p u s ea i Cliff a dat d i n
c a p t n n t i n d u a d u p el.
Dar- t o t u l era n regul, se gndi ea. Cel puin v a fi
s i n g u r i n u o v a urmri nimeni n t i m p ce va" pregti
p r i m a ei m a s p e n t r u o familie ntr-o buctrie strin.

Garth s-a ntors d e v r e m e i a gsit-o c o n d i m e n t n d


cotletele. A intrat n c a s fr s f a c z g o m o t i o u r m
rea d i n u a sufrageriei. Subire ca o a d o l e s c e n t , n blugi
i n p u l o v e r c a r e i v e n e a u d e m i n u n e , sttea la bufet, c u
spatele spre u, murmurnd singur:
- Piulia i p i s l o g u l . T r e b u i e s fie pe aici, pe u n d e v a .
G a r t h " e r a n e d u m e r i t . S t e p h a n i e p a r c j u c a iari
t e a t r u : c a i c u m ar fi fost p l e c a t mult mai mult dect
d o u s p t m n i i-i v e d e a c a s a i familia p e n t r u prima
d a t . C a i c u m n u mai era sigur d e rvimic.
- Fr piuli i p i s l o g , m u r m u r ea. Ei bine, atunci o
rnit.
G a r t h a naintat, iar Sabrina a tresrit.
- N u t e - a m auzit.
- D e - a b i a a m intrat. Le ce-i trebuie piulia?
163

- Pentru b o a b e l e d e piper. Dar p o t s le rnesc.


- tii c a m la laborator.
- B o a b e d e piper?
- Mojare i p i s l o a g e .
- Ce faci c u ele?
- Pisez piper, firete.
- C a s-i studiezi g e n e l e ?
- C a s-i m o d i f i c g e n e l e , astfel nct s c r e a s c n
c o p a c i n cutiue ptrate c u c a p a c e d e plastic.
- Un c o p a c n care c r e s c c o n s e r v e d e piper.
- Pn a c u m n u a m reuit. Este un proiect dificil.
i au n c e p u t s rd ncet a m n d o i . Ce f r u m o a s era,
se gndi G a r t h . A f o s t att d e f r u m o a s n t o t d e a u n a , s a u i
s-a ntmplat c e v a care a s c h i m b a t - o ? C u ochii ntr-ai ei,
c u z m b e t u l n c p e b u z e , s-a ndreptat spre ea. Sabrina
s-a ntors r e p e d e c u spatele, s p r e bufet.
- Ai avut o zi b u n ?
El s-a oprit c a lovit d e trsnet:
- Poftim?
- T e - a m ntrebat c u m ti-a mers azi.
A c u m a rs, a c u m d i n t r - o d a t i-a ntors spatele. A
privit-o, dar ea era a b s o r b i t s c o n d i m e n t e z e cotletele
c u piper. A d a t d i n u m e r i i s-a aezat p e c a n a p e a ,
d e s c h i z n d ziarul.
- Ai c u m p r a t vin azi?
- Da, i-l a d u c . N u m a i un minut! A aezat cotletele pe
o t a v i fe-a a c o p e r i t c u hrtie cerat. A a d u s din c m a r
o sticl c u vin r o u , u n t i r b u o n i d o u pahare. Garth a
privit s p r e p a h a r e i a ridicat din sprncene a mirare, dar
S a b r i n a nu a o b s e r v a t .
- N u mi-ai s p u s nimic d e s p r e ce ai fcut astzi.
- Nici t u nu mi-ai s p u s ce-ai fcut. Plictisitor i s u m b r u
d u p cltorie, nu-i aa?
- N u , linitit i plcut. A m fcut o inspecie prin c a s i
a m hotrt c n C h i n a nu exist nimic care" s o egaleze,
c r p t u r i i t o a t e celelalte. S t m pe v e r a n d ? Este o
s e a r s u p e r b i d e - a b i a d a c a m ieit afar t o a t ziua.
Garth a lsat ziarul.
- B u n idee. Nici e u . A ieit i a d e s t u p a t sticla. E
m u l t v r e m e d e c n d nu a m mai stat m p r e u n d e v o r b
nainte d e cin. i zmbi n t i m p ce se a e z a u la o m i c
164

m a s r o t u n d . Chiar d a c mai era s u p r a t pentru cearta


p e care a u avut-o nainte d e a p l e c a n excursie, n c e r c a
n m o d evident s s c h i m b e c e v a din rutina c u care se
o b i n u i s e r . Ei bine i el, dei ea p r e a s nu fi remarcat
c e d e v r e m e a venit a c a s i c nu a s p u s c se ntoarce
la laborator d u p cin.
S a b r i n a p r i v e a c u r t e a . S o a r e l e d u p - a m i e z e i trzii,
c o b o r t p e cer, strlucea prin caprifoiul nalt din f u n d u l
curii. L u m i n a lui aurie plutea peste crizantemele d e c u
loarea b r o n z u l u i , peste tufele d e trandafiri Mirandies d e
u n r o u nchis i peste g r d i n a d e l e g u m e , plin d e roii
c o a p t e , d e tufe e p o a s e d e c p u n i i d e castravei n g l
benii. Nimeni n u le c u l e s e s e ct a fost plecat Stephanie.
Aerul era p r o a s p t i d u l c e a g ; soarele-i mngia faa,
iar S a b r i n a se s i m e a bine.
- Eu v-am vorbit tot t i m p u l d e cltoria m e a . T u nu
mi-ai s p u s nimic din ce s-a ntmplat ct a m fost plecat.
- i-am d u s d o r u l . A turnat vin i a examinat sticla.
C a s a a f o s t g o a l i ct pe ce s se p r b u e a s c . Este un
vin n o u ; faci experfene?
N u era d e l o c n c a s i S t e p h a n i e a zis c-i place
vinul r o u a a c a m c u m p r a t unul din vinurile mefe
favorite^ se gndi ea.
- C i n e v a care a fost c u mine n excursie a m e n i o n a t
vinul sta. Sper c n u ai nimic mpotriv s n c e r c f ceva
nou?
- Firete c n u . A sorbit i s-a uitat din n o u la etichet.
Este foarte b u n . Ce ai mai c u m p r a t ?
- Doar articole d e b c n i e . i a m p u s b e n z i n n m a
in, zise ea f o l o s i n d p e n t r u b e n z i n cuvntul englezesc,
c e e a c e l-a f c u t s se mire. Sabrina a strns atunci mai
tare p a h a r u l d e vin.
- T o t o mai fac? zise ea. C u noi n excursie era un
englez, u n n e g u s t o r d e o b i e c t e d e art pe care-l c h e m a
N i c h o l a s B l a c k f o r d i a m discutat mult p r o b l e m e care ne
interesau i a m n c e p u t s f o l o s e s c termenii lui e n g l e
zeti. La hotel n H o n g K o n g a m zis n loc d e a s c e n s o r ,
lift, iar N i c h o l a s Blackford a s p u s c o s m declare
c e t e a n e n g l e z d e o n o a r e . Nu tiu d e ce f o l o s e s c cuvin
tele lui n loc s le f o l o s e s c pe ale mele... nceteaz s te
mai blbi, i s p u s e . Nu faci dect s nruteti lucrurile!
165

O r i c u m , v d c n c o mai fac.
- M a m i ? o auzi p e Penny d i n c a s .
Slav D o m n u l u i c au venit c o p i i i !
- S n t e m a i c i , a f a r , i-a s t r i g a t S a b r i n a i n t r - o
s e c u n d Penny a a p r u t n u i s-a aruncat pe s c a u n u l
d e lng ea.
- B a r b a r a s p u n e c o s se o c u p e ea d e p p u i .
- O h , zise S a b r i n a p r u d e n t . C u m asta?
- D o a m n a C a s e y i-a s p u s c p o a t e s o fac. Ochii i
s-au u m p l u t d e lacrimi. N u este drept!
- De c e i-a s p u s d o a m n a C a s e y aa?
- N u tiu! Doar t u ai vorbit c u ea anul trecut la sfritul
colii, n u ti-a s p u s c p o t s o fac eu? Nu ti-a s p u s ea
aa?
- C r e d c d a . l-a s p u s Barbarei c i-a s c h i m b a t
prerea?
- B a r b a r a zice c ea n u i-a s p u s dect c p o a t e s o
f a c . Dar eu a m n c e p u t deja i s p e c t a c o l u l d e marionete
este p e n t r u C r c i u n , a a nct nu a v e m prea mult t i m p , iar
e u a m attea idei b u n e ! i a p o i este proiectul m e u ! A
izbucnit n lacrimi i S a b r i n a s-a aplecat spre ea.
- Poate c d o a m n a Casey nu i-a s p u s dect s te
a j u t e p e t i n e p e n t r u c , d u p p r e r e a ei, o s i n g u r
p e r s o a n n u p o a t e s f a c totul.
- A m deja trei ajutoare, tii asta! i-am s p u s demult.
N u vrei s te d u c i s vorbeti c u ea?
- Ei bine... D o a m n a C a s e y n u a vorbit nimic c u tine
d e s p r e faptul c intenioneaz s-i s h i m b e planurile?
-Nu!
- Bine, o s m g n d e s c la asta. Categoric, nu mi se
pare d r e p t c a ea s nu-i v o r b e a s c d e s p r e asta, indi
ferent care ar fi motivele. "
- Ce facei aici afar? a n t r e b a t Cliff aprnd d i n
buctrie.
- Beni un pahar d e vin n linite nainte d e m a s , zise
Garth sec.
- Este a p r o a p e ase i jumtate, s p u s e Cliff. Snt mort
de foame.
- ase i j u m t a t e ? zise s u r p r i n s Sabrina. Nu era
v o r b a s fii a c a s la cinci i jumtate? A m n d o i ?
- A m fost c u Barbara, zise Penny, b o s u m f l n d u - s e .
166

- i e u a m v o r b i t c u Halim, sri Cliff. A fost c e v a foarte


i m p o r t a n t . A m vrut s s u n , dar...
- N u stai p r e a bine la capitolul punctualitate. T r e b u i e
s mai lucrai n direcia asta n viitor. n c e p n d d e mine.
i ce-ar fi a c u m s a e z m m a s a ? 0 s m n c m pe la
apte.
Cliff i P e n n y s-au uitat unul la altul i au z b u g h i t - o n
c a s . S a b r i n a i-a a u z i n d b o m b n i n d furioi.
- Nici o p r e d i c ? ntreb G a r t h .
- O h , este prea f r u m o s aici, afar, c a s mai d s
c l e s c p e cineva. N u snt o m a m b u n ; n u suficient d e
sever. i-am s p u s d e v r e m e a n China? Era c a i c u m
n e - a m fi aflat n trei tari diferite, d e la muni nzpezii pn
la t r o p i c e . V o r b e a r e p e d e , gesticulnd c u minile, fcndu-l
p e Garth s rd c u povetile ei d e s p r e g h i d u l chinez.
A p o i s-a ridicat. 0 s m n c m n cteva minute. S nu
t e r m i n m vinul la friptur?
El a d a t a p r o b a t o r din c a p i ea a intrat n buctrie i
a rsuflat adnc. N u a fost p r e a ru.
La m a s , c u g u r a plin, Cliff s-a strmbat.
- Ce s-a ntmplat c u cotletul?
- Nu-ti p l a c e ! Sabrinei i-a srit inima.
- O n o u reet? a ntrebat i Garth. C a s m e a r g c u
n o u l vin?
- mi pare r u , zise ea. A m gsit reeta ntr-o carte d e
bucate...
- De c e s-i par ru? Este excelent. Cliff, ndrz
n e t e i mai m u c o dat. Viaa-i plin d e neprevzut.
Penny, nu-l lsa s te sperie; n c e a r c ! S-a ntors spre
S a b r i n a . Are i u n n u m e ?
- Steak au poivre. Cotlet c u piper.
- i mai c e ?
- Unt. Madeira. Este foarte s i m p l u .
- M p i c d e limb, zise Penny. mi place.
- Este n regul, a p r o b i Cliff. Nu este t o t att d e b u n
c a h a m b u r g e r u l , dar m e r g e ! i a srit d e pe s c a u n a u z i n d
t e l e f o n u l . T a t , p e n t r u tine!
Garth s-a sculat i s-a ntors p o s o m o r t .
- T r e b u i e s in u n seminar n seara asta. Unul dintre
biologii notri s-a mbolnvit d e grip.
- S r m a n u l , zise Sabrina. i-a luat cercetrile c u el
167

acas.
Garth a zmbit, dar era clar c telefonul l-a deranjat.
- N u v o i a m s mai plec n seara asta. C u m o s-i mai
d e a ea s e a m a c n c e a r c i el s se c o m p o r t e altfel,
exact a a c u m f a c e ea, d a c iar p l e a c d e acas? D a c
a n c e r c a s g s e s c p e altcineva?
^ N u , a u nevoie d e tine, zise Sabrina. Se rezolv astfel
i n o a p t e a asta, iar mine or s m e a r g la familia Goldner.
T e ntorci trziu?
- Probabil p e la u n s p r e z e c e . O s d o r m i , nu-i aa?
- Cred c da.
Dar nu d o r m e a . A jucat s c r a b b l e c u Penny i Cliff,
a p o i s-a uitat la televizor n living, n t i m p ce ei i f c e a u
leciile. La z e c e a verificat u a d e la intrare, ua d e la
v e r a n d i u a d i n s p a t e p e n t r u a fi s i g u r c e r a u
ncuiate. S u s , d u p c e s-a d e z b r c a t i s-a splat, i-a
p u s u n a dintre c m i l e d e n o a p t e mpturite n sertarul
d e s u s i i-a a r u n c a t pe d e a s u p r a halatul care atrna n
baie. A p o i s-a cuibrit n fotoliul adnc i confortabil din
d r e p t u l ferestrei d o r m i t o r u l u i , a luat o carte d e pe m a s i
a n c e p u t s c i t e a s c .
D u p a treia p a g i n l-a ridicat privirea c a i c u m s-ar
fi trezit b r u s c . Ce-a fcut? A controlat t o a t e uile, dar
n i m e n i n u i-a s p u s c trebuie s o fac. i-a p u s c m a a
d e n o a p t e , dei n u a mai purtat a a c e v a d e d o u z e c i d e
a n i ; n t o t d e a u n a d o r m e a g o a l . S-a ntins i a luat fr
m c a r s p r i v e a s c halatul c u d u n g i d i n cuier, dar nu-i
a m i n t e a s - l fi r e m a r c a t c n d a c e r c e t a t b a i a , d e
d i m i n e a . i, fr s p l n u i a s c a a ceva, s-a ndreptat
direct s p r e fotoliul sta c a s citeasc.
P r o b a b i l c S t e p h a n i e i-a s p u s t o a t e astea. i-au d a t
attea a m n u n t e u n a alteia n a c e a ultim s p t m n n
C h i n a , nct p r o b a b i l c astea au fost printre ele. S a u ,
gndi ea, la o zi d u p ce a m intrat n rolul lui S t e p h a n i e ,
t r i n d c a S t e p h a n i e , a m n c e p u t s d e v i n , doar u n pic,
sora mea.
A c u p r i n s - o s o m n u l . A m ' s m g n d e s c la cele d o u
f e m e i d i n m i n e mine, i zise ea, i n t i m p ce ridica
p t u r a i se s t r e c u r a n pat, z m b e a s o m n o r o s . A m n d o u
femeile d i n m i n e . Ce idee extraordinar! i a adormit.
S-a trezit la a p t e . C a s a era linitit. Soarele i n u n d a s e
168

c a m e r a . S a b r i n a a ntors c a p u l spre cearceaful n e t e d i


p e r n a d e lng ea. D a c Garth venise n o a p t e a t r e c u t i o
srutase, aa c u m a srutat-o de diminea, cnd
d o r m e a ? N u a auzit nimic, n u a simit nimic. Nu-i p u t e a
aminti nici m c a r d a c visase.
Dar era o n o u zi, miercuri, ziua ei d e natere, i-a
amintit b r u s c , zi cnd la L o n d r a se simea m e l a n c o l i c
p e n t r u c mplinete treizeci i d o i d e ani i p e n t r u c
este s i n g u r , ntrebndu-se ce o mai ateapt. Dar astzi,
n plin a v e n t u r i n mijlocul unei familii, era e m o i o n a t
i plin d e e n e r g i e . A srit d i n pat, a fcut d u s f e r a n
b u c t r i e s t u d i i n d liste d e c u m p r t u r i pentru diminea,
c n d a auzit c u m n c e p e s se agite restul familiei.
Ct ai clipi, ei erau n buctrie i t o t ce plnuia ea c u
grij s-a s p u l b e r a t . T o t u l t r e b u i a fcut d e o d a t : s pre
g t e a s c m i c u l d e j u n , s m p a c h e t e z e prnzurile, s g
s e a s c m a n u a l e l e i creioanele pierdute, s-l asculte pe
Cliff la exerciiul lui zilnic d e p r o n u n i e , s o ajute pe
P e n n y s c o a s u n nasture! Sabrina se simea c a i c u m
se m p i e d i c a d e ea nsi c u t n d farfurii i tcmurif uitnd
s p u n g e m pe m a s , lsnd erveelele afar d i n cutiile
c u prnzul.
- Ziarul n u a venit? a ntrebat Garth.
- Nu tiu, a rspuns Sabrina ntinznd mutar pe
s a n d v i u l lui Penny.
- M a m i , tii c nu-mi place m u t a r u l ! a rcnit Penny.
N-am s l m n n c .
r

- N u te-ai uitat afar? ntreb i Garth.


N u . N-am tiut nimic d e ziar. S t e p h a n i e mi-a s p u s d e
mutar, dar a m uitat. A ncercat s curee mutarul d e pe
pine, a p o i a renunat i a luat alt felie. *
Garth a a d u s ziarul d e la p o a r t a d i n fa i a n c e p u t
s-l c i t e a s c . S a b r i n a se g n d e a c este s u p r a t p e n t r u
c n u l-a ateptat n o a p t e a trecut, dar nu era nici t i m p ,
nici l o c s ridice p r o b l e m a . ntr-o j u m t a t e d e o r agitat
erau toi plecai, Garth c u g e a n t a lui d e mn, Penny i
Cliff c u crile l cutiile c u prnzul i c a s a s-a linitit.
S a b r i n a se simea triumftoare. O f c u s e : i hrnise, i
o r g a n i z a s e i-i p o r n i s e din c a s la t i m p fr s t r e z e a s c
nici o s u s p i c i u n e . A r d e a d e n e r b d a r e s s p u n cuiva:
uite c e - a m fcut, a m avut grij d e o familie i nu mai
169

f c u s e m asta n i c i o d a t nainte! Dar nu avea pe nimeni


c r u i a s-i s p u n , nici m c a r lui Stephnaie. Eti mndr,
d e c e ? " ar n t r e b a S t e p h a n i e . E u fac asta n fiecare zi a
a n u l u i fr s m g n d e s c " .
T o t u i S a b r i n a e r a m n d r d e c e a fcut. Chiar d a c
n i m n u i d i n familie n u i-a psat d e ce a fcut ea. Nici
m c a r n u i-au amintit c este ziua ei d e natere. C u m
p o t toti trei s uite o zi d e natere? Nu c o n t e a z , i zise
ea. A m s m s r b t o r e s c e u . A m s m d u c s v d
C h i c a g o i a m s-mi c u m p r un c a d o u .
A p u s totul la loc n buctrie i dintr-o privire a hotrt
c tersul prafului n camerele d e p s mai p o a t e a t e p t a o
zi. S u s , a f c u t paturile. n b i r o u , Garth strnsese c a n a
p e a u a . S a b r i n a a d e s f c u t - o . Cearceafurile i ptura erau
strnse c u grij. Are d e g n d s d o a r m aici din n o u , se
gndi ea i simi o m p u n s t u r d e necaz: nu o g s e a
d e l o c a t r g t o a r e ? A rs n sinea ei. Evident n u ! Oricare ar
fi motivul - s fie cearta, pe care, a asigurat-o S t e p h a n i e ,
c au rezolvat-o? - n u o d o r e a . i era un lucru b u n .
Ignornd d e z o r d i n e a d i n c a m e r a lui Cliff, s-a m b r c a t
s plece n o r a . i-a p u s o fust d e in albastru-marin, a
c u t a t n d u l a p pn a gsit o bluz d e m t a s e d e u n
g a l b e n l u m i n o s i a p o i a ales d i n c a s e t a c u bijuterii a lui
S t e p h a n i e u n f r u m o s colier d e sticl d e c u l o a r e a a m b r e i ,
f o r m a t d i n m r g e l e nelefuite, att d e diferit d e restul
bijuteriilor, nct s-a ntrebat d e u n d e l avea. Era g e n u l d e
colier p e care l-ar fi c u m p r a t p e n t r u ea, iar pe bluza d e
m t a s e a v e a strlucirea unei zile d e t o a m n . D u p ce i-a
p u s u n blazer d e in d e culoare c r e m , a ieit din c a s .
A

n c o m p a r t i m e n t u l p e n t r u m n u i al mainii a gsit o
h a r t i a luat-o p e Lake S h o r e Drive, a p o i spre s u d , s p r e
C h i c a g o . A m e r s ncet, admirnd grdinile parcului Lincoln
p e d r e a p t a i plajele largai a p e l e verzi-albstrui ale
lacului M i c h i g a n p e stnga. n zare a u a p r u t zgrie-norii
o r a u l u i , sprijinii p a r c d e cerul albastru i cnd a intrat
ntr-o p a r c a r e ' p a r c se n g r m d e a u d e a s u p r a ei,
a m e s t e c d e v e c h i faade sculptate i d e perei m o d e r n i
d e sticl i otel.
C u p e s t e ' o mie d e ani mai tnr dect L o n d r a , C h i c a g o
era i m p e r t i n e n t i extravagant, prezentndu-"se pretutin
d e n i singur. Sabrinei i s-a fcut d o r d e intimitatea Londrei,
170

d e m a g a z i n e l e linitite i colturile a s c u n s e , d e distanta


p s t r a t c u grij ntre o a m e n i cnd m e r g e a u pe strad.
Dar i p l c e a C h i c a g o p e n t r u agresivitatea c u care se
i m p u n e a vizitatorilor, insistnd: D a c n u m plcei a c u m ,
a m s v f a c e u s m p l c e i " . L o n d r a i p r i m e a vizita
torii c u civilizaie i prietenie, dar le i s p u n e a clar: D a c
m plcei, n r e g u l ; d a c n u , voi supravieui foarte bine
i fr asta, m u l u m e s c ! " .
mi plac a m n d o u , se g n d e a Sabrina. i m simt bine
aici. De ce n u m-a simi? mi place Evanstonul. A mers
p e j o s pn c n d a ajuns la Grant Park i la Institutul d e
Art, u n d e a urcat scrile largi dintre cei d o i lei uriai care
p z e a u intrarea d e sticl, p e n t r u a c u t a expoziia pe
care-i c e r u s e lui S t e p h a n i e s o v a d .
- S t e p h a n i e ! Ce n o r o c s te ntlnesc aici! N-am tiut
c te-ai ntors din C h i n a !
Era o f e m e i e nalt, puin a d u s d e spate, p r o b a b i l din
c a u z c n c e r c a s para mai s c u n d , c u pr c a s t a n i u ,
o c h i mari, nchii la c u l o a r e , n spatele unor ochelari c u
r a m d e b a g a . Purta u n c o s t u m cafeniu s i m p l u i pantofi
cafenii d e c r o c o d i l . Prea mult cafeniu, i s p u s e Sabrina.
Ea ar fi purtat r o u . Mcar o n u a n d e r o u . A zmbit
prietenete.
- M-arh ntors luni seara.
- Ari m i n u n a t ! A fost o cltorie f r u m o a s ?
- Extraordinar, i a fcut o s c u r t pauz. T u ce mai
faci?
- Mai bine dect cnd m-ai vzut ultima d a c . Sentina
a f o s t s u s p e n d a t ; a m amnat execuia. Sabrina privea
p a r c fr s o v a d . mi pare ru, a m un u m o r m a c a b r u ;
il f o l o s e s c c a s-mi mai a l u n g disperarea. V r e a u s s p u n
c snt n c la facultate. N u i-a s p u s Garth? D u p ce a
t r e c u t p e s t e c a p u l lui Webster, vicepreedintele a hotrt
c t r e b u i e s studieze cazul m e u , aa nct pot s mai
rmn u n a n .
- M b u c u r , zise Sabrina. nc un an? De ce s o
c o n c e d i e z e ? i d e ce a fost nevoie ca Garth s t r e a c
p e s t e c a p u l lui Webster, indiferent cine o fi W e b s t e r sta?
- B u c u r i e e puin s p u s ! Este o m i n u n e ! Hans t o c m a i
i-a prsit s l u j b a c e e a ce n s e a m n c snt s i n g u r a care
a d u c bani n c a s . T o t u i , ca s fiu sigur, p e n t r u t o a m n a
171

u r m t o a r e a m fcut cerere la alte coli. Cnd a p r o n u n a t


ultimele d o u cuvinte v o c e a ei a devenit mai mic. Nu
v r e a u s plec, t u tii. D e - a b i a n e - a m c u m p r a t c a s a ,
copiilor le m e r g e bine la c o a l i mi-a plcut att d e mult
s p r e d a u aici...
C u u n g e s t impulsiv, S a b r i n a i-a p u s o mn pe braul
femeii.
- Hai s m e r g e m s m n c m u n d e v a m p r e u n . Putem
vorbi...
- N u , n u . ncerc s n u v o r b e s c . A m s devin plictisi
t o a r e i prietenii or s f u g d e mine cnd or s m v a d .
O r i c u m , t r e b u i e s m ntorc p e n t r u c a m o ntlnire la
p a t r u . A m s te s u n , se p o a t e ? O s lum prnzul m
p r e u n ntr-o zi. Mi-am dorit n t o t d e a u n a s te c u n o s c mai
bine.
- Mi-ar face plcere.
- A t u n c i a m s te s u n . S-a ntors s plece, o figur
c a f e n i e , a d u s d e s p a t e . n c u n l u c r u , zise ea n t o r c n -
d u - s e . N u trebuie s i-o s p u n eu p e n t r u ' c , firete, o tii
t u mai b i n e , dar v r e a u s o fac o r i c u m : ct d e m i n u n a t
este G a r t h ! Este n t o t d e a u n a g a t a s-i sar n ajutor i s
te n c u r a j e z e i ascult ntr-un m o d care i face pe ceilali
s s i m t c e v a s p e c i a l . N u tiu ce m-a fi fcut a c u m fr
el. Vrei s-i s p u i ct i snt d e r e c u n o s c t o a r e ? Ori d e cte
ori n c e r c s o fac, mi-o reteaz scurt. A m s te s u n n
c u r n d c a s stabilim prnzul. i t u eti la fel c a el: o b u n
asculttoare.
P l i m b n d u - s e p r i n e x p o z i i e , S a b r i n a se g n d e a la
G a r t h . El a s c u l t ntr-un fel care i face p e ceilali s s i m t
ceva special.
La parter a dat peste o c a m e r n care erau e x p u s e
cuverturi d i n p e r i o a d a a m e r i c a n t i m p u r i e ; unele aveau o
iniial m i c , d a r e v i d e n t ntr-un col al d e s e n u l u i . A
zmbit, a d u c n d u - i a m i n t e d e S-ul pe care l m a r c a s e n
p a r c h e t u l d i n c a s a Alexandrei i s-a gndit la Garth. Gata
s d e a u n sprijin i s ncurajeze, a s p u s femeia.
n m a g a z i n u l Institutului d e Art i-a c u m p r a t u n
c a d o u p e n t r u ziua ei d e natere: o carte b o g a t ilustrat
d e s p r e Veneia. A p o i , c u gndul tot la Garth, a plecat s p r e
c a s o p r i n d u - s e n d r u m c a s ridice fotografiile pe care
le d d u s e la d e v e l o p a t c u o zi n u r m .
172

G a r t h . Trei G a r t h : soul indiferent descris d e S t e p h a


nie, u n b u n profesionist "care ar trece peste c a p u l c u i v a
p e n t r u a ajuta u n c o l e g , i brbatul c a l d , plin d e umor,
b u n c a m a r a d c u care tria S a b r i n a d e luni seara. Care
dintre ei era Garth cel adevrat? Nu tia. i nu va a v e a
t i m p s afle.
A c a s , P e n n y i Cliff o p t e a u c o n s p i r a t o r n t i m p ce
p r e g t e a h a m b u r g e r i i i cartofii franuzeti pentru c i n a lor,
nainte c a e a i Garth s plece la familia" Goldner. Garth a
venit a c a s c u o cutie a l b pe care a aezat-o c a pe un
o r n a m e n t misterios n mijlocul mesei pentru micul d e j u n .
C n d a srutat-o p e S a b r i n a p e obraz, a atins colierul
z m b i n d d e plcere.
S-au aezat c u toii ct au mncat Penny i Cliff.
- N u ai v o r b i t c u d o a m n a C a s e y , i-a zis P e n n y ,
Sabrinei.
- A m s d a u telefon c a s stabilesc o ntlnire, i-a
promis Sabrina.
Garth a ridicat mna c a s se f a c tcere i, mai mult
s a u mai p u i n , toi d e o d a t , el, Penny i Cliff au izbucnit
ntr-un Happy Birthday puternic. Sabrina a simit un val d e
b u c u r i e ; n u uitaser. A simit familia a p r o a p e d e ea. Era
u n s e n t i m e n t n o u . Cnd era c o p i l , cariera tatlui ei f r a g
m e n t a s e familia; mai trziu, D e n t o n a refuzat s se aeze
ntr-o familie. n C o d o g a n S q u a r e a trit singur, n" lux,
dar fr a p r o p i e r e a o a m e n i l o r care s o i u b e a s c , care
s f a c parte d i n viaa ei. S-a m b u j o r a t t o a t i a n c e p u t
s z m b e a s c . Pn cnd o v o c e interioar s-a i m p u s gn-
durilor ei. Cnt p e n t r u S t e p h a n i e , n u pentru tine.
- Deschide* cutia! a strigat Penny, srind n s u s pe
scaun.
Desfcnd p a n g l i c a , S a b r i n a a gsit trei cutiue n inte
riorul celei mari. In c e a mai mare era un t o r t " a v n d n
mijloc litera S n c o n j u r a t d e o inim f c u t din flori. A
d o u a cutie, m p a c h e t a t nu prea bine, c o n i n e a d o u pie
tre n e t e d e , r o t u n d e , pe u n a pictat p o r t r e t u f e i , pe cealalt,
un clovn.
A luat pietrele reci n mn. Portretul era remarcabil de
reuit, iar c l o v n u l o caricatur, dar a m b e l e pictate c u
d r a g o s t e , m p a c h e t a t e n hrtie satinat i legate c u fir
auriu. A vrea s fi fost pentru mine, se g n d e a Sabrina.
173

- S n t p r e s s e - p a p i e r s , z i s e Cliff c u o u n d d e
ngrijorare n v o c e . Nu-i plac?
S a b r i n a a tras copiii s p r e ea i i-a inut strns.
- Snt m i n u n a t e i v m u l u m e s c . A m s le art la
toat lumea.
P e n n y radia.
- A p u t e a s m a i f a c d a c o r s le p l a c . De
e x e m p l u , p e n t r u colegii ti d e b i r o u .
- i e u , zise Cliff, dar Penny este mai b u n .
- Este lucrat mai artistic, a p r o b Sabrina. Dar al t u ar
fi u n dar potrivit p e n t r u lorzii umflai i d o a m n e l e lor
n o b i l e care n u tiu ct d e d e s ne apar n o u , restului lumii,
c a nite clovni ntngi.
P e n n y i Cliff a u n c e p u t s rd.
- Lorzi i nobilele lor d o a m n e ? ntreb Garth.
- N u deschizi i c a d o u l pe care ti l-a dat tati? ntreb
Cliff.
G n d i n d rapid n t i m p ce d e s p a c h e t a cutia mai l u n g ,
S a b r i n a v o r b e a ntruna:
- Unii d i n t r e b o g a i i p e c a r e i-am ntlnit c n d m
o c u p a m d e vnzri d e o b i e c t e d e art mi-au amintit d e
lorzii i d e t o a t e d o a m n e l e nobile pe care le-am c u n o s c u t
n A n g l i a la... la c s t o r i a Sabrinei. Nu toi; d o a r cei care
c r e d c banii i f a c mai buni dect p e "ceilali o a m e n i .
D e s c h i z n d cutia a ridicat o gai albastr d e porelan
c a m d e c i n c i s p r e z e c e centimetri." O privea c u ochii "mari
d e plcere. Meissen. Dar c u m i p u t e a permite Garth...?
A ntors-o i a vzut m a r c a pe u n a din pri: u n a din
c o p i i l e f c u t e chiar d e Meissen d u p originalele lui din
s e c o l u l al XVIII-lea.
- Este p e n t r u colecia ta, i-a s p u s Penny. Ca s se
p o t r i v e a s c c u t o a t e celelalte pe care i le-a trimis m t u a
S a b r i n a . Nu-i a a c este m i n u n a t ? L-am ajutat i noi s
o aleag.
- Foarte f r u m o a s , i-a s p u s Sabrina lui Garth. i foarte
d e o s e b i t , m u l u m e s c . Nimeni n u avea c u m s " t i e c
p a s r e a d e p o r e l a n i amintea d e p r o b l e m e l e care o a
t e p t a u s fie rezolvate; erau p r o b l e m e l e Sabrinei L o n g
w o r t h , n u ale lui Stephanie A n d e r s e n , iar Garth i copiii
a l e s e s e r c u d r a g o s t e u n dar pentru S t e p h a n i e . Mi-a fi
dorii s fi fost c u adevrat pentru mine, se gndi ea din
174

n o u ; dar s o s i s e t i m p u l s plece la familia Goldner, la cin.


Pe c a n a p e a u a din piele alb din salonul familiei G o l d
ner, S a b r i n a le arta fotografiile fcute n C h i n a i v o r b e a
d e s p r e e x c u r s i a ei. Era n c o r d a t c a un arc, ncercnd s
se p o a r t e firesc c u familia G o l d n e r i c u Linda i Martin
Talvia, prieteni d e d o i s p r e z e c e ani c u S t e p h a n i e i c u
G a r t h , care a u mbriat-o i i-au urat b u n venit a c a s i
la muli ani i care erau mai apropiai dect multe alte
familii. Le-a dat lui D o l o r e s i Lindei earfele d e m t a s e
p e care S t e p h a n i e le c u m p r a s e pentru ele la S h a n g h a i
i a c u m se u r m r e a pe ea in t i m p ce v o r b e a i i privea pe
ceilali c u m o u r m r e s c la rndul lor. Ca i c u m ar fi fost la
o pies de teatru.
i a a i era, se gndi ea, a u z i n d u - s e c u m le p r e z e n t a
fabricile d e p o r e l a n i munii d i n Guilin nvluii in cea.
A fost teatru d e la n c e p u t " n c d e la tracul " r e s i m i H a
a e r o p o r t . Dar a c u m , n m o d ciudat, dei era n c p e
s c e n , se afla t o t o d a t i printre s p e c t a t o r i .
Era att S t e p h a n i e , cit i Sabrina. Prima, stnd c u soul
i prietenii ei n s a l o n u l foarte m o d e r n al familiei Goldner,
d e c o r a t n u m a i n piele, c r o m i sticl; cealalt, o b s e r v n d
rece, c u u n o c h i critic, d e la distan, tot c e e a ce f c e a
cealalt f e m e i e .
- M i n u n a t e fotografii, zise Martin Talvia aplecndu-se
n a i n t e , c e e a c e i-a amintit, a a c u m s-a ntmplat la
p i c n i c u l d e a c u m civa ani, d e o m a c a r a nalt, subire,
care f u m a p i p . Le-ai fcut t u s i n g u r ?
- Le-am f c u t c u rndul, m u r m u r ea uitndu-se printre
cele p e care le mai avea n mn.
- C u rndul, c u cine? ntreb Linda.
- O h , civa dintre noi, zise r e p e d e Sabrina,'dar n acel
x
m o m e n t a ngheat cnd a vzut cele trei p o z e pe care
N i c h o l a s B l a c k f o r d i le f c u s e m p r e u n c u Stephanie la
H o n g K o n g , m b r c a t e n rochiile de m t a s e identice
c u m p r a t e la S h a n g h a i . Fee i d e n t i c e , figuri i d e n t i c e .
D a c Garth d e s c o p e r c au fost m p r e u n , ct t i m p ar
t r e c e pn s n c e a p s-i p u n ntrebri n legtur c u
greelile ei i s a j u n g la. o c o n c l u z i e evident?
- C e mi ai a c o l o ? a strigat Linda vesel i a ntins
mna d u p fotografiile pe care le avea n mn. Sabrina
le-a s m u l s n a p o i . Hei! zise Linda rznd stingherit. Ce-am
175

fcut?
Pumnii Sabrinei se albiser, aa de tare strngea
fotografiile, iar fata i s-a aprins din c a u z a acestei situaii
stnjenitoare.
- mi pare ru. Snt poze... snt p o z e fcute d e mine,
dar care snt foarte p r o a s t e . Mi-e ruine de ele!
- Eti p r e a sensibil, S t e p h a n i e , zise Dolores. Putem
s-ti t r e c e m c u v e d e r e a o p o z s a u d o u proaste.
- Dar snt trei, zise S a b r i n a c u o v o c e c e v a mai d e s
tins. Linda, mi p a r e ru. Alt d a t , cnd a m s fiu mai
p u i n sensibil, a m s-ti art rebuturile mele. Dar t o c m a i
ai v z u t u n a , s e g n d e a ea. T r e m u r a , t r e b u i a s g n
d e a s c mai r e p e d e , s fie mai bine pregtit, s se c o n
troleze n p e r m a n e n t ; erau p r e a multe situaii cnd p u t e a
fi d e s c o p e r i t i p u t e a strica t o t u l .
- Hai s m n c m , z i s e D o l o r e s i i-a c o n d u s n
sufrageria, plin d e flori din g r d i n a ei. Sabrina a rmas n
u c o p l e i t d e s p l e n d o a r e a aranjamentelor, d e fiecare
o p e r d e art, d e la b u c h e t u l din mijlocul mesei f o r m a t
d i n c r e n g u e delicate d e s c o r u ncrcate c u b o b i t e o r a n j ,
pn la uriaele c o u r i d e pe p o d e a pline d e crizanteme,
g u r a leului i f r u n z e roii d e arar. Olivia C h a s s o n s-a
l u d a t n t o t d e a u n a c u cei care-i f c e a a r a n j a m e n t e l e
florale; d a c le-ar fi vzut p e astea, l-ar fi c o n c e d i a t fr
s stea pe gnduri i ar fi rpit-o pe Dolores. S a b r i n a s-a
ntors s p r e ea.
- Snt cele mai incredibile...
- A c t i g a t n c u n p r e m i u c u ele, a n t r e r u p t - o
N a t h a n . C i n d erai plecat. Este prea m o d e s t c a s-ti
spun singur.
S a b r i n a i-a a d r e s a t n g n d u n m u l u m e s c i i-a
schimbat propoziia:
- ...cele mai g r o z a v e pe care le-ai fcut v r e o d a t . Ce
p r e m i u ai ctigat?
- Primul loc la Midwest Fall Competition - concursul
d e t o a m n din V e s t u l Mijlociu, i-a s p u s Dolores, servind
p u i la c u p t o r i orez. C r e d e a m c i-am s p u s c particip.
- M i n u n a t distracie, zise Martin Talvia. S-a ntors
s p r e soia sa, care sttea alturi, m i c i tears, c u prul
n e g r u t u n s d e p a r c avea o cciulit, c u g u r a b o s u m f l a t
i u n nas turtit. Ai p u t e a s faci i t u a a ceva. Ai o
176

imaginaie m i n u n a t cnd ncerci.


Linda i a r u n c o privire rapid.
- i c n d n u ncerc?
- A t u n c i se a l e g e praful d e t o t u l n c a s , zise el
prietenos.
- Nu-i t r e b u i e imaginaie c a s faci curat n c a s . M
plictisete.
- i stilul cstorit te plictisete?
Ea a dat d i n u m e r i .
- n c puin vin? a ntrebat N a t h a n .
- T e r o g , zise Sabrina. N u se simea n largul ei.
El s-a d u s la m a s i a u m p l u t paharele.
- i-am s p u s . . .
- i e u te plictisesc? a insistat Martin.
Linda a ridicat d i n n o u d i n umeri.
- Ct d e v e s e l este c i n e v a care scrie cri d e s p r e
corporaii?
- De u n d e tii? Nu asculi n i c i o d a t cnd i v o r b e s c
d e s p r e ele.
- N u m intereseaz corporaiile.
- A, dar d a c ai asculta... Astzi, de e x e m p l u , a m
c o l a i o n a t rezultatele s o n d a j e l o r privind adulterul n rndul
sotiifor celor d i n c o n d u c e r e . Nu ar fi o distracie p e n t r u
tine? A

- n c u n a d i n remarcile tale rutcioase. De ce nu m


acuzi direct d e c e v a a n u m e n loc s te a s c u n z i n spatele
crilor tale?
- i-ar p l c e a ? i-ar p l c e a s o s p u n direct?
- Hei, zise N a t h a n . Ne punei ntr-o situaie p r o a s t .
Mai ales p e S t e p h a n i e , care a "avut la dispoziie d o u
s p t m n i c a s uite c e se ntmpla c u voi...
- A m s s c h i m b s u b i e c t u l . N u trec la o r t o p e d i e p e n t r u
c p r e s u p u n c asta n u f a s c i n e a z pe nimeni dect pe
m i n e , ci la h o b b y - u r i l e mele. la s v e d e m , care? H o i n
reala m e a d i n ultima v r e m e prin pdurile neltoare din
s u d u l W i s c o n s i n - u l u i s a u cel mai n o u p o c a l v e n e i a n din
colecia mea de pahare?
- "Pocalul, zise S a b r i n a r a p i d , r e c u n o s c t o a r e c a
p u s c a p t c e r t e i c a r e lua a m p l o a r e , d e i toi ceilali,
p r e a u s ia lucrurile uor, c a i c u m era c e v a o b i n u i t . "
- B u n alegere, zise N a t h a n , avnd n v e d e r e m i n u -
177

natul colier p e care-l pori. Nu l-am mai vzut pn a c u m .


De u n d e este?
- N u tiu... zise S a b r i n a c u ochii mari.
- S u e d i a , a s p u s Garth ncet.
O h , u n c a d o u d e la Garth. Pe care, dintr-un motiv
o a r e c a r e , S t e p h a n i e n u l-a purtat niciodat. A a c a c u m
Garth era ncntat. Se gndete oare c l-m p u s p e n t r u
el?
- De u n d e l-ai c u m p r a t , Garth? l-a ntrebat N a t h a n .
y De la S t o c k h o l m , cnd a m fost la conferina d e g e
netic a c u m v r e o d o i ani.
Doi ani. De ce n u l-a purtat S t e p h a n i e ? Se uitau la ea.
- N i c i o d a t n u mi-am dat s e a m a c este aa d e f r u
m o s , a s p u s ea. Dar n d i m i n e a a asta prea c a nite
b u c i d e s o a r e d e t o a m n , auriu "i strlucitor c a ziua d e
azi. M-am simit att d e fericit... Pur i s i m p l u m-am h o
trt s-l port.
Privind-o, faa lui Garth s-a nduioat. Ea s-a uitat n
alt p a r t e . D o l o r e s i Linda c u r a u farfuriile i ntr-o
s e c u n d , prinznd m o m e n t u l , S a b r i n a i-a tras s c a u n u l .
- N u , zise Dolores, este ziua ta d e natere. Ast-sear
n u faci nimic.
A u cntat Happy Birthday i i-au fcut c a d o u din partea
t u t u r o r u n mixer Cuisinart.
- S-l foloseti c u atenie, i-a s p u s Linda. Altminteri
t o t u l d e v i n e p a s t p e n t r u b e b e l u i . T r e b u i a s vezi c e - a m
f c u t e u c u c e a p a p r i m a dat.
- Ideea a fost s o t i e m , zise Martin. C e e a ce a durat
d o u s e c u n d e . Dar s e pare c n u a m respectat instruc
iunile, ntr-o clip a t o c a t - o , a nvrtit-o, a pasat-o i a
s t o r s i s u c u l . Mirosul u m p l u s e t o a t c a s a . A m plns o
sptmn.
El i Linda a u rs m p r e u n c u ceilali; f u r t u n a t r e c u s e .
S a b r i n a a tiat t o r t u l , Dolores a turnat c a f e a u a i discuia
s-a n d r e p t a t s p r e eforturile fcute d e t o a t l u m e a p e n t r u
instalarea u n u i s e m a f o r n a p r o p i e r e d e c o a l .
S a b r i n a f c u n c o n j u r u l mesei c u privirea. 0 s e a r li
nitit, c u m n c a r e s i m p l , c u prietenie, experiene m
prtite, chiar a c c e p t a r e a unei d i s p u t e particulare. Nimic
n e o b i n u i t . Nici o s u s p i c i u n e din partea soului i a patru
v e c h i prieteni c e a n u ar fi S t e p h a n i e A n d e r s e n . C u m s-a
178

p u t u t ntmpla asta? A avut unele s c p r i ; nu a putut s


r s p u n d la unele dintre ntrebrile lor; simea c nu avea
t i m p d e s t u l . De c e n u i-a dat nimeni s e a m a c nu era n
regul ceva?
Pentru c o a m e n i i v d c e e a ce snt pregtii ei s
v a d . N i m e n i n u are nici u n motiv s se atepte c a eu s
n u fiu S t e p h a n i e . Indiferent c e fac, ei g s e s c o explicaie
s a u i g n o r , p e n t r u c altminteri nu ar avea s e n s . Cnd
o a m e n i i c r e d c este adevrat, fac eforturi c a acel lucru
s p a r adevrat.
- Ai f o s t att d e t c u t la cafea! i-a s p u s Garth pe cnd
se n d r e p t a u p e j o s s p r e c a s . Te-a deranjat ceva?
- O h , n u . Pur i s i m p l u m s i m e a m bine. A fost o
sear plcut.
A privit-o ciudat, dar n u a mai s p u s nimic pn cnd nu
a u a j u n s n fata porii, l-a p u s o mn pe bra.
- V o i a m s-ti s p u n . . . Ea s-a crispat, iar el i-a retras
imediat m n a ; S a b r i n a i-a simit ns fora voinei care l-a
f c u t s-i rein cuvintele.
- mi pare r u a s p u s ea. Este n u m a i p e n t r u c nc
A

n u m-am a d u n a t . In cteva zile...


A ntins mna i i-a atins colierul.
'-. n s e a m n f o a r t e m u l t p e n t r u m i n e f a p t u l c l-ai
purtat ast-sear. Stephanie, vreau s te neleg, s
neleg ce ncerci s faci. D a c nu poi v o r b i d e s p r e asta
a c u m , a m s atept pn cnd ai s poi. N-am s te o b l i g ,
a m s rmn o v r e m e d e p a r t e d e patul nostru d a c d e
asta ai t u n e v o i e a c u m . Dar la u n m o m e n t dat va trebui s
v o r b i m d e s p r e p u n c t u l n care ne aflm i s p r e ce ne
n d r e p t m . Snt p r e a multe ntrebri, prea multe lucruri
nerezolvate... ce este, d e ce plngi?
- N u plng. Dar avea lacrimi n o c h i . mi pare ru, a
s p u s d i n n o u . T e r o g , d o a r cteva zile nc...
A srutat-o p e frunte.
- C r e d c a m s mai rmn afar cteva minute. De ce
n u t e d u c i s u s ? A m s ncui e u .
- N o a p t e b u n , G a r t h . l-a a t i n s n t r e a c t m n a .
M u l u m e s c p e n t r u m i n u n a t a aniversare a zilei mele.

J o i d i m i n e a a , d u p ce toi au plecat, S a b r i n a a urcat


la etajul al treilea c a s v a d ce era i a c o l o . Erau trei
179

c a m e r e , f i e c a r e c u p l a f o n u l n f o r m d e u n g h i s u b
a c o p e r i u l aplecat. U n a era o d e b a r a ; a d o u a , m o b i l a t
s i m p l u , c u d o u paturi i un bufet, p u t e a s fi fost c a m e r a
femeii d e serviciu s a u u n refugiu pentru Penny i Cliff
cnd rmn prieteni peste n o a p t e la ei. Dar simea atracia
celei d e - a treia c a m e r e i a intrat.
Era o c a m e r trist, g o a l , c u excepia, unui mic b i r o u ,
a unui s c a u n i a u n o r c a r t o a n e a c o p e r i t e d e praf. Cineva
c u r a s e c a m e r a , a s c u n s e s e orice u r m d e activitate i o
prsise d e m u l t . S a b r i n a s-a aezat la birou i a d e s c h i s
sertarul d e s u s . T e a n c u r i d e hrtie aezate unele lng
altele, fiecare c u o etichet purtnd n u m e l e unei s u b u r b i i
d i n N o r t h S h o r e : registrele detaliate ale vnzrilor f c u t e
d e S t e p h a n i e n cei d o i ani ct i-a mers afacerea. Erau
inventare p e articole ale o b i e c t e l o r din casele clienilor ei,
t o t u l - d e la cuite pn la paturile c u b a l d a c h i n e cu
preul la care e v a l u a s e fiecare articol, s u m a pe care o
o b i n u s e la vnzare i c o m i s i o n u l ei.
"n sertarul u r m t o r S a b r i n a a gsit fotografiile color
f c u t e d e S t e p h a n i e caselor fiecrui client, exteriorul i
interiorul, i al u n o r o b i e c t e rare i v a l o r o a s e d e argint,
cristal, m o b i l i art s c o a s e la vnzare. Uitndu-se la ele,
S a b r i n a i-a dat s e a m a c p e n t r u c e a mai mare parte
dintre ele ar fi gsit c u m p r t o r i n rndul clienilor ei din
A n g l i a i E u r o p a . C e e c h i p m i n u n a t ar f f f c u t e a
m p r e u n c u S t e p h a n i e ! Dar cnd i-a s u g e r a t o d a t , la
t e l e f o n , S t e p h a n i e a s c h i m b a t s u b i e c t u l . Poate c tia c
a f a c e r e a ei d faliment i era deja pregtit s renune.
S a b r i n a a atins sertarele d e s c h i s e . A simit n "vrfui
d e g e t e l o r grija c u care s o r a ei a aranjat fiecare t e a n c d e
hrtii i fotografii i le-a aliniat perfect unul lng altul. i n
a c e e a i p e r i o a d luau sfrit anii mei proti i n c e p e a m
s am" s u c c e s . Stephanie," d e ce nu mi-ai s p u s ? A m / f i
p u t u t s i u c r m m p r e u n i s salvm afacerea ta. n
s c h i m b , t u m t o t n t r e b a i d e Ambassadors i e u i
v o r b e a m d e t o a t e s u c c e s e l e mele. Ce ngrozitor trebuie
s fi f o s t p e n t r u tine s m auzi v o r b i n d de s u c c e s e l e
mele c n d a f a c e r e a t a deja e u a s e ! T r e b u i a s-mi fi dat
s e a m a ! T r e b u i a s te ntreb pn mi-ai fi s p u s totul. T e - a m
prsit la nevoie.
J o s , s-a auzit s o n e r i a . A tresrit i i-a dat s e a m a c
180

plngea. i-a ters ochii c u d o s u l palmelor. C u m o s


a j u n g a c a s o s v o r b i m c u m s lucrm m p r e u n . A v e m
nevoie u n a d e alta. i-a ters d i n n o u ochii i a fugit pe
scri.
Cnd a a j u n s j o s , Dolores G o l d n e r t r e c e a din c a s
s p r e b u c t r i e . S a b r i n a a urmat-o, uimit d e m o d u l n
c a r e a intrat. Dar e r a o a r e c e v a n e o b i n u i t n a s t a ?
P r o b a b i l c D o l o r e s f c e a lucrul sta tot t i m p u l , se gndi
ea. A a c u m , d e s i g u r , f c e a i S t e p h a n i e n c a s a lui
Dolores.
n A n g l i a i cei mai a p r o p i a i prieteni a t e a p t s fie
invitai s intre. n A m e r i c a , u n d e pn i strinii i s p u n
p e n u m e l e mic, prietenii intr fr s cear p e r m i s i u n e a .
- T r e b u i e s v o r b i m d e s p r e Linda, zise Dolores
a e z n d u - s e la m a s a din c a m e r a pentru micul d e j u n . S-a
rsucit uitndu-se d u p ceva.
- T o c m a i e r a m pe p u n c t u l s fac ceaiul, zise Sabrina.
- Chinezii te-au convertit n b u t o a r e d e ceai? De
a c e e a n u v d nici u n ibric d e cafea?
D i m i n e a a cafea, i-a amintit Sabrina. S-a ntors c u
s p a t e l e c a s f a c o c a f e a p r o a s p t , iar g u r a i s-a
strmbat ntr-un uor zmbet plin de rutate n t i m p ce
cocheta cu adevrul.
- N u poi s-i dai s e a m a ct d e c i u d a t mi se pare
c a f e a u a . De"parc n-a fi b u t d e ani d e zile dect ceai.
- Bine cel puin c n u te-ai ntors n pantaloni i bluz
albastr, s a u ce-br mai purta ei a c u m .
- N u , dar t o t ce p u n pe mine mi se pare d e a s e m e n e a
altfel. C a i c u m le-a p u r t a p e n t r u p r i m a dat.
- T e Jai p r e a uor i m p r e s i o n a t . D a c ai fi cltorit
mai mult n-ai mai fi avut a s e m e n e a p r o b l e m e . Uite ce-a
f c u t o cltorie d i n tine, bei ceai, a s c u n z i fotografii...
chiar ari o a r e c u m altfel. Ai ncercat c e v a n o u c u prul?
- N u , " a a pare? Snt s i g u r c nu este dect c e e a ce
ai s p u s t u : simt altfel n legtur c u p r o p r i a m e a per
soan.
- Da, b i n e , hai s v o r b i m d e Linda. Ea i Marty a u
p r o b l e m e . T r e b u i e s f a c e m ceva.
. S a b r i n a a t u r n a t cafea n d o u ceti i s-a aezat.
- C a d e e x e m p l u ce?
- Fr frica? Dumnezeule, Stephanie, nu mpingi
181

lucrurile c a m d e p a r t e ?
- mi pare ru. M g n d e a m la Linda. n fata frigiderului
a ezitat p u i n , a p o i s-a hotrt s renune la c a n i a p u s
cartonul pe mas.
n t i m p c e D o l o r e s v o r b e a d e s p r e Linda, cellalt eu al
Sabrinei, o b s e r v a t o r u l rece, u r m r e a : d o u femei, ntr-o
c a m e r plin d e s o a r e , b n d cafea, v o r b i n d d e s p r e prie
t e n a lor care era nefericit. O b s e r v a t o r u l s-a simit ruinat
d e faptul c j u c a rolul lui S t e p h a n i e , n t i m p ce Dolores
era p r e o c u p a t d e Linda. Sabrinei nu-i p l c e a u o a m e n i i
care n c e r c a u s aranjeze vieile altora - ntr-o strful
g e r a r e s-a gndit la A n t o n i o - dar era g r e u s nu-i p l a c
D o l o r e s ; era ntr-adevr p r e o c u p a t d e prietenii ei. D a c
n c e r c a s-i dirijeze, era p e n t r u c d o r e a s fie fericii.
- S t e p h a n i e , m asculi? Ari d e p a r c ai fi l a un
milion d e mile d e p r t a r e .
- N u , t e - a m auzit. M g n d e a m d o a r ct d e bine este
c a o a m e n i i s a i b grij unul d e altul.
D o l o r e s o privi s u r p r i n s .
- i eu c r e d c d a . Ei, ce zici? Lum prnzul s p
t m n viitoare c u Linda i a p o i m e r g e m la expoziia d e
cristaluri, d e la Palmer H o u s e ? T r e b u i e s-i oferim a n s a
s v o r b e a s c . Poi s lipseti o zi d e la serviciu?
N u v o i mai fi aici. Dar S t e p h a n i e ar dori s o fac.
- C r e d c d a . Pot s-i s p u n luni?
- Firete, n u o s m e r g e m fr tine. S-a ridicat i a
p o r n i t - o s p r e ieire, prin c a s , tot att d e d e g a j a t c u m
era c n d a venit. Ne ntlnim d u p - a m i a z la fotbal?
-Da!
S a b r i n a i p r o m i s e s e lui Cliff c va fi a c o l o i a gsit
t e r e n u l d e atletism al colii c u n u m a i cteva minute nainte
s n c e a p j o c u l . Cliff s t t e a n e p s t o r m p r e u n c u
c o e c h i p i e r i i si, dar faa i s-a luminat cnd a vzut-o i a
p o r n i t n f u g s p r e ea. *
- J u c m c u Lakeside. Snt pe locul al treilea. O s
c t i g m . S i n g u r u l care ne face p r o b l e m e este biatul la
nalt; este cel mai b u n nainta.
n s p a t e l e S a b r i n e i a p r o a p e p a t r u z e c i d e f e m e i i
civa brbai u r m r e a u j o c u l , femeile n c o r d a t e i t c u t e ,
brbaii dndu-le indicaii s a u criticndu-i fiii. Dolores a
venit s se a e z e lng ea, d a r Sabrina d e - a b i a a vzut-o.
182

Ea i S t e p h a n i e c r e s c u s e r c u fotbalul n E u r o p a i ea a
c o n t i n u a t s fie la c u r e n t c u fotbalul n ultimii z e c e ani,
unii dintre brbaii d i n cercul ei fiind juctori amatori de
f r u n t e . C u n o t e a j o c u l a p r o a p e t o t att d e b i n e c u m
majoritatea americanilor c u n o s c b a s e b a l l - u l , - w n cteva
m i n u t e a fost p r i n s d e c e se petrecea pe teren.
Cliff era b u n , a vzut e a ; era pe faz i r a p i d , iar
coechipierii a v e a u n c r e d e r e n el.
- H a i d e , a strigat ea cnd un alt nainta i-a pasat
m i n g e a , iar el a d u s - o n p a s e abile, scurte, driblndu-i pe
aprtorii e c h i p e i a d v e r s e . S a b r i n a a srit n picioare, c a
i c u m ar fi vrut s alerge c u el, simind b u c u r i a i e m o i a
urmrii. D o u m i n u t e mai trziu, c u un ut puternic, Cliff a
trimis m i n g e a n g o l nregistrnd p u n c t p e n t r u e c h i p a lui,
c a r e l a c l a m a .
- N u exist printe mai m n d r u ! l auzi p e Garth lng
ea. S-a ntors r a p i d .
- N-am tiut c vii.
- Nici e u . Dar mi-am amintit c u m m-ai criticat p e n t r u
c a m p i e r d u t ultimele meciuri. Care-i scorul?
- U n u la z e r o . Punct m a r c a t d e Cliff.
- P u t e a m s s p u n asta n u m a i privindu-te pe tine!
Un printe m n d r u . A a se s i m e a ea a c u m .
- M b u c u r c ai venit, i-a s p u s lui Garth. Cliff o s se
b u c u r e i-o s fie att d e ncntat.
i a fost; S a b r i n a i-a vzut zmbetul n c d e pe teren
c n d a fugit s p r e ei la p a u z . Pn atunci m a r c a s e i al
doilea gol.
- n repriza a d o u a a m s j o c i mai bine, a s p u s el.
L-ai urmrit p e Pat Ryan? Biatul la nalt? E n e b u n . A
f c u t pariu c u e c h i p a lui c o s b a g e m a i multe goluri
dect m i n e .
Pat Ryan a marcat trei goluri n repriza a d o u a . A mai
m a r c a t i u n u l dintre coechipierii lui Cliff, dar el a fost
urmrit c u ferocitate i nu s-a mai putut a p r o p i a d e g o l .
C u cteva m i n u t e nainte d e sfritul meciului, c u s c o r u l
trei la trei, se s i m e a furios i frustrat. Vzndu-i d i s p e r a r e a
p e fa, S a b r i n a dat din c a p .
- * i - a p i e r d u t interesul p e n t r u joc. Garth n c e p u s e s
s p u n c e v a c n d din t e r e n s-a auzit u n strigt.
- Cliff, aici! Un nainta d i n e c h i p a s a striga la fel, dar
183

Cliff, prelund m i n g e a , l-a ignorat. C o l e g u l lui a s c p a t d e


aprtorii d e la Lakeside i a v e a posibilitatea clar d e a
u t a la p o a r t .
- Pas, p a s , a strigat el. ntre ei nu se g s e a nici un
j u c t o r d e la Lakeside; era o faz perfect. Cliff a privit
scurt i a vzut c u m stteau lucrurile, dar a ntrezrit i o
m i c d e s c h i d e r e s p r e g o l p e n t r u el.
- Paseaz! De d a t a asta antrenorul era cel care striga
la el, era u n o r d i n .
dliff s-a oprit, a ezitat, a p o i , tinnd m i n g e a s u b c o n t r o l ,
a fentat s p r e stnga p e n t r u a p u t e a s manevreze prin
d e s c h i d e r e a p e care o v z u s e .
- O h , este b u n , zise Sabrina. Se c o n t r o l e a z minunat.
Dar n u poate... o s p i a r d m i n g e a .
Aprtorii d e la Lakeside au naintat p e n t r u a-i n c h i d e
c a l e a lui Cliff, iar unul dintre ei l-a d e p o s e d a t d e m i n g e . A
p a s a t - o lui Pat Ryan care o luase la f u g nainte, nu c u
gratia lui Cliff, dar c u hotrrea unui copil d e u n s p r e z e c e
a n i " d e a ctiga u n p a r i u . i, n ultimele s e c u n d e ale
m e c i u l u i , c u u n strigt triumftor, a utat a d u c n d p u n c t u l
ctigtor p e n t r u e c h i p a sa.
La n c e p u t Cliff nici nu a vrut s v o r b e a s c d e s p r e
meci.
- A n t r e n o r u l m-a certat, a zis el cnd au ajuns a c a s .
El s u f e r e a n c a m e r a lui, n t i m p c e Penny aeza m a s a .
S a b r i n a a fcut o salat i a s c o s cotletele pe care le
i n u s e t o a t d u p - a m i a z a la f o c foarte mic n c u p t o r .
Garth se g n d e a s o ntrebe d e cnd a n c e p u t s se
b u c u r e d e f o t b a l c a j o c n sine i nu c a datorie, dar tia
c s-ar fi putut s-i r s p u n d tios, c a alt dat, c d a c
i-ar fi p e t r e c u t mai mult t i m p c u familia ar fi putut c o n
stata s c h i m b r i l e care s-au petrecut. A a c a lsat-o
balt.
S u p r a r e a lui Cliff a planat c a un nor peste m a s a d e
sear.
- P e d e a p s s a u prere d e ru? l-a ntrebat Garth gata
s fie alturi d e el.
- Nu-i t r e a b a ta, a r s p u n s Cliff ursuz c u ochii n
farfurie.
- C l i f f o r d ! S a b r i n a era revoltat. C u m n d r z n e t i !
Uit-te la m i n e . Uit-te la mine, a m s p u s ! Cine crezi "c
184

eti c a s v o r b e t i c u tatl t u n felul sta? A m vrut s


v o r b i m d e s p r e j o c , d e s p r e c e s-a ntmplat cnd ai uitat c
faci parte dintr-o e c h i p , dar nu v o m v o r b i d e s p r e nimic
pn nu-i ceri s c u z e . A c u m !
- N u " a m uitat! zise Cliff nfierbntat. ncercam...
- A t e p t scuzele...
- A s c u l t , m a m i , v z u s e m o d e s c h i d e r e prin care
p u t e a m marca...
- Cliff!
L-a intuit c u privirea. C u c o a d a ochiului l v e d e a pe
Garth u r m r i n d - o . D u p ct se prea m e r s e s e p r e a d e
parte i n u s e c o m p o r t a c a Stephanie. Dar pentru m o
m e n t nu-i p s a . Garth se retrsese n faa grosolniei lui
Cliff i ea a reacionat p e loc. Nu l-ar fi rnit a c u m , nu
d u p " s e a r a t r e c u t , la p o a r t a d e la intrare, cnd i-a artat
nelegere i afeciune, cnd i-a a c o r d a t intimitate i, mai
ales, t i m p .
- mi pare ru, m o r m i Cliff.
- De-abia a m auzit, zise ea c a l m .
- mi cer s c u z e ! a strigat Cliff. Snt inut pe t u pentru
j o c u l urmtor.
- Prea dur! fu d e prere Garth. O repriz ar fi fost
suficient.
- Da, sigur, s p u n e - i asta antrenorului.
- Poate a m s-i s p u n .
- N u , m u l u m e s c o r i c u m , tat, mi-ai face o porcrie i
mai m a r e d a c ai v o r b i c u el.
- Cliff! zise Sabrina.
G a r t h i-a reinut u n zmbet.
- Unele cuvinte snt mai potrivite p e n t r u vestiar dect
p e n t r u m a s a d e sear.
- Da, O.K., mi pare ru. S-a ntors spre Sabrina: Ce-al
vrut s zici c n d ai s p u s c a m uitat c fac parte dintr-o
echip?
- Ai vrut s-l faci p e Pat Ryan s piard pariul, a a c
ai f c u t p e v e d e t a , c e e a c e un juctor b u n d e e c h i p nu
ar f a c e .
- N-am vrut...
- Era u n c o e c h i p i e r care avea posibilitatea clar de
ut la p o a r t . Dar pe tine n u te interesa dect s marchezi
p u n c t u l ctigtor p e n t r u tine.
185

- Dar m-am gndit c p u t e a m s o fac. Era o d e s


chidere...
- C u t o a t e c h i p a n p u s t i n d u - s e s i-o taie? i tiai
asta.
- Era o a n s .
- N u m a i d a c se ntmpla u n m i r a c o l !
- Ei i? Cel puin era o a n s . N u trebuie s profit
ntotdeauna de anse?
- Firete c t r e b u i e . S a b r i n a a zmbit, a p r o a p e n u m a i
p e n t r u sine. S profii d e a n s e p o a t e fi un lucru minunat.
Dar t r e b u i e s evaluezi riscurile. Altfel n u eti dect u n
temerar. Se uita la el gnditoare. Eti u n juctor b u n , Cliff.
T e miti f r u m o s ; tii s te controlezi i cnd s intervii. Dar
d a c j o c i d e unul singur, eti pierdut, indiferent ct de b u n
ai fi.
Cliff o privea ncurcat.
- C u m d e tii att d e multe d e s p r e fotbal? C r e d e a m c
nu-i place.
- A m citit o carte. M s i m e a m prost s nu tiu ce se
ntmpla. S a b r i n a s-a ntors r e p e d e s p r e Penny s o n
t r e b e d e s p r e testul d e la istorie, la care o c o n t r o l a s e la
micul dejun.
Garth i privea soia n t i m p ce v o r b e a . Ct d e plin d e
via i de'nsufleit era, aa c u m f u s e s e i seara t r e c u t
la familia G o l d n e r . Plin d e via i nsufleit c u t o a t
l u m e a d e fapt, c u e x c e p i a s o u l u i ei. Probabil c d e
m u l t v r e m e era aa, dar nu s"-a gndit c era att d e
' e v i d e n t nainte d e excursia n C h i n a . Se s i m e a mic, n u
d e s t u l d e i m p o r t a n t p e n t r u n s u f l e i r e a ei, "nici m c a r
d e s t u l d e i m p o r t a n t p e n t r u ea c a s se' prefac.
S a b r i n a i-a a r u n c a t o privire n t i m p ce t u r n a cafeaua.
De c e s-o fi n t u n e c a t aa? Din c a u z a creia dintre g r e
elile ei?
- Ce-ai f c u t astzi? a ntrebat-o el.
- O h , a venit D o l o r e s la cafea.
- C e v a a n u m e , s a u d o a r ca s vorbii?
- P u n e la cale o c a m p a n i e c a s o f a c fericit pe
Linda. Nu-i c u r i o s c u m n c e a r c Dolores s ne aranjeze
a a c u m i aranjeaz florile? Crezi c ntr-o zi o s ne
nscrie p e toi la u n fel d e c o n c u r s d e g e n u l C o m p e t i i a
d e t o a m n a "mariajelor din M i d w e s t ?
186

- A r ctiga? a rs el.
- Pierde D o l o r e s v r e o d a t ? a fost ea p r o m p t . Dar a m
f c u t c e v a s p e c i a l astzi. A m fost s u s n vechiul m e u
birou.
- i ce-ai gsit?
- Praf, amintiri. Dar m-a e m o i o n a t s m uit prin
registre i m g n d e a m c a putea"s ncerc din n o u . A m
citit Evanston Review i a m vzut c snt o mulime d e
vnzri n t o a t z o n a North S h o r e . C r e d c este inflaie i
o a m e n i i se m u t n a p o i n ora, s a u n locuri mai "mici
c n d le p l e a c copiii la colegiu...
V o c e a ei se p i e r d u u n d e v a . Garth privea peste ea, c u
faa linitit i lipsit d e interes. A privit-o la un m o m e n t
dat, suficient c a s v a d strlucirea din ochii ei, pe m
s u r a nsufleirii din v o c e ; suficient nct s se g n d e a s c c
a v e a mai mult e n t u z i a s m p e n t r u o afacere deja m o a r t
dect p e n t r u el.
- D a c asta vrei, a s p u s el distant. Mi se pare riscant
t o t u i , n u m a i d a c tii d e ce ai dat gre nainte.
Un val d e furie a c u p r i n s - o pe Sabrina. Ei i-a psat
d e s t u l d e mult d e s e n t i m e n t e l e lui, nct s rite s se d e a
d e g o l c n d Cliff a fost g r o s o l a n c u el, dar n d a t ce ea a
m e n i o n a t afacerea ei a devenit rece. N u a ntrebat-o c u m
ar f a c e c a d e d a t a asta s aib s u c c e s , sau d a c o p o a t e
ajuta n v r e u n fel. l-a amintit d e A n t o n i o v o r b i n d d e s p r e
m i c u l ei m a g a z i n " ! A c u m t i a d e c e e r a S t e p h a n i e
f u r i o a s p e el; nu-i p s a d e nimic altceva dect d e el
n s u i . A f o s t s u r p r i n s d e ct d e mult o d u r e a asta i de
ct d e d e z a m g i t era.
- M d u c la laborator, a s p u s el punndu-i s c a u n u l la
loc. D a c n u d o r m i , m o p r e s c mai trziu s-i urez n o a p t e
bun.
Exact c e e a ce d o r e a ; o sear linitit a c a s . T o t u i ,
s i m e a c a pierdut c e v a i d u p ce ua din fa s-a
nchis, c a s a p a r c a n c e p u t s o a p e s e i s-a "simit
foarte s i n g u r .
A t m o s f e r a a fost n c o r d a t la micul d e j u n ; chiar i
P e n n y i Cliff au fost s u p u i . S a b r i n a l-a ascultat pe Cliff
ia exerciiul lui zilnic d e p r o n u n i e mai mult dect d e obicei
p e n t r u c lista d e vineri i n c l u d e a cuvinte din tot cursul
s p t m n i i . Penny a ntrebat-o din n o u d e s p r e d o a m n a
187

Casey, iar Sabrina i-a s p u s c o s-o v a d s p t m n


viitoare.
- Disear m n c m d e v r e m e m a m i , O.K.? a ntrebat
Cliff. A m n d o i a v e m p r o g r a m . A p o i copiii au plecat, iar ea
a rmas singur cu Garth.
E I d e s c h i d e a i n c h i d e a g e a n t a .
A

- mi pare ru p e n t r u asear. Nu a m nici u n drept s a


te critic p e n t r u lips d e interes fat d e m u n c a m e a atta
t i m p ct e u n u manifest nici un interes fat d e a ta.
Ce lips d e interes? se gndi ea. Firete, Stephanie
este interesat d e m u n c a ta. Dar nu v o i a s se certe; i
lipsea c o n f o r t u l zmbetului lui Garth.
- M u l u m e s c , a s p u s ea.
- D a c vrei s v o r b i m d e s p r e asta a c u m . . .
- Pot s atept. A privit ctre g e a n t a lui. Nu trebuie s
pleci?
A srutat-o p e o b r a z .
- A m o ntlnire la D e p a r t a m e n t ntr-o j u m t a t e d e or.
Ne v e d e m disear.
La c i n Garth nu-i g s e a locul. Penny i Cliff intrau i
i e e a u , p r e g t i n d u - s e s plece la petreceri separate i,
imediat ce au plecat, el s-a ridicat i s-a d u s la fereastr.
- Ce-ai zice d e o plimbare? A m stat t o a t ziua n birou
u r m r i n d forfota studenilor pe malul lacului. ti mai a d u c i
a m i n t e d e ce m-am hotrt s t e r m i n facultatea a c u m n u
mai tiu cti ani n loc s rmn u n s t u d e n t p e r m a n e n t ? Eu
a m uitat.
- C a s poti d a e x a m e n e n loc s le iei. El a dat
aprobator din cap.
- Eram u n tnr practic. C e e a ce mi amintete c
i-am a d u s c e v a . A prsit c a m e r a i s-a ntors c u o
p u n g d e hrtie. C u c o m p l i m e n t e l e universitii care nu-i
cere dect s faci mai d e s cotletele alea m i n u n a t e .
A s c o s d i n p u n g u n mojar i un p i s l p g d e p o r e l a n .
- Minunat! Firete c o s fac. La ce f o l o s e s c astea n
laborator?
- N u a m nici c e a mai m i c idee. Le-am furat d e la
chimiti. S le fierbi d o u s a u trei zile la rnd nainte d e a
le f o l o s i . Rznd, e a le-a d u s n buctrie. Garth a urmat-o
a d u c n d cetile i cafetiera. Ce zici d e p l i m b a r e ?
- T r e b u i e s p u n totul n o r d i n e ; Penny i Cliff au
188

plecat ntr-o g o a n . . .
- Pot s mai a t e p t e . T e r o g !
- N u te ntorci la laborator?
- N u . S p e r a i s o f a c ? A v e a i alte p l a n u r i p e n t r u
ast-sear?
- Firete c n u , mi-ar face plcere s ne p l i m b m .
Soarele era j o s la orizont i aerul blnd i c a l d , c u un
m i r o s p r o a s p t v e n i n d d i n s p r e lac i parfumul prfuit al
florilor d e t o a m n . A u traversat parcul, a p a d e u n albastru
c a l m i d e n s ntinzndu-se la picioarele lor s u b cerul care
plea. Departe, n zare, cteva brci c u pnze se profilau
de un alb puternic pe valurile ntunecate. Alergtori
silenioi t r e c e a u p e lng g r u p u r i d e biei care j u c a u
f o t b a l , iar u n cine m i c f u g e a printre tufiuri d u p veverie.
Pe s u b c o p a c i se p l i m b a u ndrgostii.
Garth a prins-o p e S a b r i n a d e mn cnd au cotit spre
mal. n razele o b l i c e ale soarelui, u m b r e l e lor se ntindeau
pn d e p a r t e p e a p , u n i n d u - s e i separndu-se. Sabrina
s-a a p l e c a t s-i lege iretul la pantof i cnd s-a ridicat a
f c u t u n p a s ntr-o parte, deprtndu-se puin d e Garth. i
a u m e r s aa, fr s se ating.
- Mi-a s p u s Vivian c v-ai ntlnit alaltieri.
- Cine?
- Vivian G o o d m a n . Mi-a s p u s c v-ai ntlnit la In
stitutul d e Art.
- O h , Vivian. A m uitat s-i s p u n . Mi-a povestit c te-ai
purtat m i n u n a t c u ea, dar este n c ngrijorat. Poi s mai
faci c e v a s a u totul d e p i n d e a c u m d e vicepreedinte?
El a m i c o r a t pasul i s-a uitat la ea.
- i-a povestit Vivian d e s p r e ce este v o r b a ?
- Ei bine... S t e p h a n i e nu tia d e s p r e ast? De ce nu?
Ar p u t e a s p u n e c m-a interesat...
- Te-ai prefcut c eti interesat.
- A m fost interesat. Minile-i erau reci. Este foarte
p u t e r n i c , dar s-au n g r m d i t o g r o a z d e necazuri pe
c a p u l ei, s-ar p u t e a s fie nevoit s se mute, copiii ar
t r e b u i s-i s c h i m b e c o a l a i care- i n u m e l e soului ei?
H a n s t o c m a i i-a prsit slujba. O admir i mi place.
Firete c a m fost interesat. i a plusat, incercnd s
profite d e prilej. Dac nainte nu p r e a m interesat era
p r o b a b i l din c a u z a faptului c u n a era s te ascult pe tine
189

i alta este s-mi s p u n ea d e s p r e ce este v o r b a .


- N u ai auzit d e la m i n e . N u te-a interesat nici mcar
s asculi.
- T o c m a i asta a m vrut s s p u n .
tia c n u a v e a s e n s , dar Garth a trecut peste.
- n c nu a m vorbit c u vicepreedintele. S p t m n
viitoare, c r e d . A n c e p u t s-i descrie pe membrii c o m i
tetului p e care l c o n d u c e a . S a b r i n a l asculta i n acelai
t i m p se g n d e a la c s t o r i a surorii ei.
Seara t r e c u t f u s e s e f u r i o a s din c a u z a lipsei d e in
teres a lui Garth fat d e afacerea ei c u vnzrile d e o b i e c
te d e art. Dar S t e p h a n i e era interesat d e m u n c a lui
Garth? N u tia. D a c S t e p h a n i e n u era interesat trebuie
s fi avut motive ntemeiate. Dar nu vreau s le p u n o s c ,
i zise S a b r i n a ; este t r e a b a lui S t e p h a n i e i a lui Garth.
Nici m c a r nu m mai g n d e s c la asta. S-a c o n c e n t r a t pe
c e e a ce s p u n e a G a r t h ; cnd l-a descris p e W e b s t e r a rs
d e cuvintele lui c a u s t i c e i a neles admiraia 1ui Vivian.
Se n t u n e c a s e i se p l i m b a u agale n "lumina pal a
felinarelor victoriene nirate de-a lungul lacului. Erau t
cui, dar era o t c e r e confortabil. Sabrina simea puterea
c a l m a brbatului d e lng ea, prezena lui care nu cerea
nimic. Era o tovrie. Nu era s i n g u r , dar era totui o
p e r s o a n s e p a r a t , creia i se permitea s fie ea nsi.
i oare cine era a c e a s t p e r s o a n ? A zmbit n ntu
neric. Pentru n c p u i n v r e m e - noi a m n d o u .

- Tati, zice c d a c vrei i t u . O plimbare c u bicicleta


i u n picnic. T e r o g , m e r g e m ? Pot s strng frunze p e n t r u
o r a m e a d e tiine naturale, iar Cliff vrea s .gseasc o
b r o a s c e s t o a s , se r u g a Penny d e ea, smbt d i m i
neaa.
- De ce nu? Sper s ne distrm. N-am mai mers c u
bicicleta d e ani d e zile, se gndi ea. Dar nimeni nu uit s
m e a r g c u bicicleta. A u m p a c h e t a t pine i carne rece,
brnz i mere, cutii reci d e cola.
- i c a desert? a ntrebat-o Penny.
- O s c u m p r n d r u m nite g o g o i .
1
- N-ai uitat! Cliff s p u n e a c ai uitat" dar e u s-am zis c
nu.
S uit ce?
190

- De ce s fi uitat?
- Pentru c n ultima v r e m e uii tot felul d e lucruri i
Cliff z i c e a c ai uitat c n t o t d e a u n a c n d m e r g e m la
p i c n i c l u m g o g o i , dar eu i-am s p u s c n-ai uitat i a m
avut d r e p t a t e , a a c hai s m e r g e m .
- Da. S a b r i n a i-a dat courile. Vrei s-l ajui, m p r e u n
c u Cliff, p e t a t a s fixeze courile d e biciclet?"
- T u n u vii?
7 Imediat c e t e r m i n d e p u s lucrurile la locul lor.
n t i m p c e strngea resturile i tergea bufetul,. S a b r i n a
A

se a m u z a d e g o g o i . i s p u s e s e oare Stephanie? S a u pur


i s i m p l u era n c u n lucru pe care nu i-l p u t e a explica?
- M a m i ! Cliff o striga d e j o s i a cobort i ea altu-
rndu-li-se p e n t r u a p o r n i n p r i m a plimbare c u bicicleta n
a p r o a p e c i n c i s p r e z e c e ani.
N u uitase. i picioarele-i erau puternice d e la tenis. n
scurt t i m p - i - dat s e a m a c p o a t e s m e a r g tot att de
d e p a r t e i t o t att d e r e p e d e c a restul familiei. M e r g n d n
u r m a celorlali i-a ridicat fata ctre cerul albastru-auriu i
i-a lsat c a p u l s-i s t a b i l e a s c propriul ritm, m u c h i i
c o o r d o n n d u - s e , n t i m p ce mintea-i rtcea.
Nimeni nu-i s p u s e s e d e g o g o i . Sau d e c m a a de
n o a p t e i d e halat, s a u s se aeze i s citeasc n
fotoliul d i n d o r m i t o r . C u r i o a s e certitudini. Oare p e n t r u c
erau g e m e n e ? Ea i S t e p h a n i e citiser n t o t d e a u n a ulti
m e l e studii i informaii d e s p r e g e m e n i , rznd d e unele
p e n t r u c erau att de" a b s u r d e , r e c u n o s c n d adevrul n
altele. Dar nimeni n u a ncercat v r e o d a t experimentul n
care d o i g e m e n i s s c h i m b e locul unul c u altul i s
t r i a s c unul viaa celuilalt. D a c s-ar fi ntmplat aa, ar fi
s p u s u n u l dintre" ei brusc, aa c u m a fcut-p ea n c e a
d e - a d o u a s e a r d e cnd era aici, a m s m g n d e s c la
a m n d o u din m i n e mine?"
Se n t r e b a d a c i Stephanie simea la fel la Londra. O
s v o r b i m d e s p r e asta, i zise ea", luni, cnd o s ne
ntlnim la a e r o p o r t .
Luni, n u mine, ci poimine. S p t m n s-a d u s . Nu a
f o s t suficient, ntr-adevr. De-abia a avut t i m p s n c e a p
s-i c u n o a s c p e Penny i pe Cliff i s simt c face
parte d i n familie. i nu a avut nici mcar un minut s se
g n d e a s c , d e la a c e a s t d i s t a n , la v i a a ei d e la
191

L o n d r a , s n c e r c e s i-o o r d o n e z e . Nu sta a fost oare


principalul motiv p e n t r u care a fost d e a c o r d c u s c h i m
bul? S n c e t i n e a s c p u i n ritmul vieii...
- S t e p h a n i e ! Atenie!"
- M a m i , o...
- Mamiii...
S a b r i n a le-a auzit strigtele i scrnet d e roi i a
ntors c a p u l s p r e d r e a p t a c a s v a d c u m se n p u s t e t e
s p r e e a o f u r g o n e t . A cotit, r s u c i n d mult roata s p r e
stnga, patinnd n n o r o i u l d e pe o s e a . n t i m p ce n c e r c a
s s e r e d r e s e z e , f u r g o n e t i-a ters r o a t a d i n s p a t e ,
trntind bicicleta d e b o r d u r . Ea a fost a r u n c a t n aer
l o v i n d u - s e d e u n c o p a c , c u mna stng rsucit s u b c a p .
A a u z i t c e v a t r o s n i n d , l-a auzit pe Garth strignd-o i a p o i
totul s-a ntunecat.
n ntunericul p r o v o c a t d e durere i d e o c , Sabrina a
p r i n s u n cuvnt, o n t r e b a r e , u n strigt. ncerca s le
s p u n t u t u r o r s m e a r g mai ncet i s o atepte i pe
ea, dar n u reuea. Garth o inea strns, o p t i n d u - i n u m e l e ,
n u n u m e l e ei, ci al surorii ei, dar ea t r e m u r a i nu p u t e a
s-i s p u n c sta n u e n u m e l e ei. Strinii i s p u n e a u lui
G a r t h s a t e p t e n c a m e r a c e a l a l t , d a r e a a v e a n e v o i e
d e e l , nu-i d d e a u s e a m a d e a s t a ? Era n t i n s pe o
t a r g a rulnd p e o p o d e a n e t e d ; a p o i c i n e v a i-a ridicat
b r a u l s t n g i u n j u n g h i d e d u r e r e i-a s t r b t u t n t r e g u l
Qorp. -
- N u ! a strigat ea.
- N u m a i u n minut, S t e p h a n i e . Te r o g mai rezist p u i n !
V o c e a lui Nat G o l d n e r , a p o i faa lui zmbitoare. Lumini
o r b i t o a r e , braul ntins s u b o cutie n e a g r ptrat. Raxe X.
Dar Nat f o l o s e a n u m e l e lui S t e p h a n i e , la fel c a i Garth.
- A t e a p t , zise ea, dar n u s-a auzit dect o o a p t .
T r e m u r i n d , a n c e r c a t s-i d r e a g v o c e a : Trebuie s-i
spun...
- N u v o r b i , d r a g a m e a , zise Nat. Este mai bine d a c
n u v o r b e t i . Relaxeaz-te. A simit o neptur n braul
d r e p t i imediat a ncetat s m a f t r e m u r e . A p o i era p r e a
a d o r m i t c a s o mai intereseze ce s p u n e a u ei.
- Un o c uor, i s p u n e a Nat lui Garth cnd Sabrina a
n c e p u t s-i revin. Era p e un pat c u draperii v e r d e - d e s -
c h i s d e jur-mprejur. i-i s i m e a ciudat braul stng. A
192

ntins mna d r e a p t c a s-l pipie i a dat peste u n nveli


tare.
- N e - a m trezit? a ntrebat-o Nat. El i Garth se uitau n
j o s la ea, Nat z m b i n d , iar ochii lui Garth ntunecai d e
ngrijorare. U n d e erau copiii?
- Penny... Cliff, a zis ea printre buzele uscate.
- n sala d e ateptare, i-a s p u s Nat. Le-am zis c eti
bine. Poti s-i vezi ntr-un minut. De fapt, poi s te ntorci
curnd a c a s d a c respeci indicaiile. Uite, b e a asta.
i-a p u s u n bra p e s u b umeri i a ridicat-o uor c a s
p o a t s b e a . A v e a o durere g r o a z n i c d e c a p .
- A s c u l t , S t e p h a n i e , i-am s p u s lui Garth c trebuie
s...
- Stai p u i n . De ce t o a t l u m e a o c h e m a p e n u m e l e
surorii ei?
- T u taci i ascult. Ai o ncheietur fracturat i un
uor o c . N u este c e v a care s lase u r m e ; nici mcar o
cicatrice, l-am s p u s lui Gartfi, dar i s p u n i ie; ia-o mai
u o r cteva zile. Nici u n fel d e t r e a b , nici la b i r o u , nici
a c a s ; las familia s g t e a s c i s se o c u p e d e cur
enie. Poi s faci d u d a c fereti g h i p s u l , d a c l nve
leti ntr-6 p u n g d e plastic. n urmtoarele d o u z e c i i
p a t r u d e o r e v o r b e t i ct m a i p u i n p o s i b i l . Bei a s e
p a h a r e d e a p p e zi i iei gustri ntre m e s e . Nu ai nici un
m o t i v m e d i c a l c a s o faci, dar c a s mai ai c e v a la ce s
te gndeti n afara durerilor d e c a p . Care pn mine sea
r vor c e d a . O s mai f a c e m o r a d i o s c o p i e la ncheietur
n circa p a t r u s p t m n i ; d a c s-a refcut, i s c o a t e m
A

g h i p s u l . ntrebri?
- De ce-mi s p u i S t e p h a n i e ?
- Pentru c n t o t d e a u n a i-am s p u s S t e p h a n i e . Vrei
s-i s p u n d o a m n a A n d e r s e n n u m a i p e n t r u c-mi eti
p a c i e n t ? i-am dat cteva tranchilizante c a s-i a j u n g
p e n t r u o s p t m n . T o t u l o s fie n regul; s-ar p u t e a s
fii p u i n d e z o r i e n t a t o v r e m e , dar nu-i nimic serios. S
nu-i faci p r o b l e m e . A c u m odihnete-te cteva minute. Ne
n t o a r c e m imediat.
Z c e a linitit privind crpturile d i n t a v a n . D o a m n a
A n d e r s e n . S t e p h a n i e , Garth. A ridicat c a p u l i s-a uitat la
blugii i la c m a a p e care le purta. Erau ale lui Ste
phanie.
193

S t e p h a n i e e r a la L o n d r a i n u a v e a n c h e i e t u r a
fracturat.
O h , D o a m n e , t r e b u i e s o s u n pe Stephanie.

CAPITOLUL 11

Cnd avionul lui S t e p h a n i e a aterizat pe a e r o p o r t u l


Heathrow \ a luat u n taxi s p r e C a d o g a n S q u a r e era
a p r o a p e o r a z e c e seara. V r e m e d e aisprezece ore tra
v e r s a s e c o n t i n e n t e i f u s e orare n t i m p ce imaginaia ei
se d e z l n u i s e ntr-un vrtej n jurul sptmnii care o
a t e p t a , iar c n d , d u p c e a .trecut d e v a m , s-a urcat n
taxi, s-a simit e p u i z a t . Rezemndu-i c a p u l d e b a n c h e t ,
u r m r e a luminile care f u g e a u pe lng ea. Le v z u s e din
a v i o n ; u n m o z a i c ntins care p a r c se t o t a p r o p i a n t i m p
c e ateriza a v i o n u l . A c u m le v e d e a s e p a r a t e : m a g a z i n e ,
felinare, ferestre d e a p a r t a m e n t e . Luminile Londrei.
F u s e s e la L o n d r a c u u n an n u r m , n vizit la s o r a ei.
S a b r i n a o ntmpinase la a e r o p o r t i o d u s e s e n C a d o g a n
S q u a r e , u n d e d e s c h i s e s e u a minunatei ei c a s e i o invi
t a s e p e S t e p h a n i e s intre. A c u m , n ntunericul taxiului,
S t e p h a n i e a d e s c h i s p o e t a d e piele m o a l e d i n p o a l a ei i
a s c o s u n set d e c h e i . De d a t a asta n u mai era vizitator.
Ea v a fi c e a care v a d e s c u i a ua, se v a ntoarce a c a s .
Dar u a s-a d e s c h i s larg exact n m o m e n t u l n care a
ajuns.
- Bine ai venit a c a s , milady! D o a m n a Thirkell radia.
Ai lipsit att! A v e a mruniul pregtit i a dat baci o
ferului nainte s ia bagajul p e care el i-l d u s e s e n u n t r u .
V - a m pregtit o m i c c i n n s a l o n ; v-am fcut b u d i n c a
d u m n e a v o a s t r preferat i alte cteva feluri c a s v t e n
teze d u p t o a t m n c a r e a aia strin. Probabil c ai d u s
d o r u l mncrii d e a c a s . Eram sigur c o s fii n u m a i
piele i o s , dar t r e b u i e s r e c u n o s c c artai bine. O h ,
milady, snt att d e b u c u r o a s c v-ai ntors! Mergei s u s
mai nti s a u direct n s a l o n ?
Milady. C u t o a t o b o s e a l a , pe S t e p h a n i e a trecut-o un
fior c n d a auzit, g n d i n d u - s e la ce n s e a m n acest lucru.
O c a s aranjat c a s se simt ea bine, cineva care s
a i b grij d e t o t , o r d i n e p r e t u t i n d e n i . Dar era att d e
o b o s i t ! V a p u t e a s aprecieze asta mine.
- A m s m d u c s u s , a s p u s ea. Snt ntr-adevr p r e a
o b o s i t c a s m n n c . V o i a s-i u r e z e n o a p t e b u n
d o a m n e i Thirkell cnd a zrit expresia abtut d e pe fata
ei. A vzut n ea orele d e pregtiri pentru m i c a c i n " din
s a l o n , a f e c i u n e a ei p e n t r u Sabrina, n e r b d a r e a c u c a r e
a t e p t a s v a d ct d e m u l u m i t este milady pentru m i
n u n a t a mncare e n g l e z e a s c d u p ce a rtcit p e m e
leaguri strine. S t e p h a n i e nu avusese niciodat fat n ,
c a s s a u m e n a j e r . S a b r i n a ar fi tiut imediat c fericirea
d o a m n e i Thirkell este mai i m p o r t a n t dect o b o s e a l a ei.
- D a c m g n d e s c mai bine, s p u s e ea moale, ntor-
c n d u - s e s p r e s a l o n , este m i n u n a t s mnnci b u d i n c .
Chinezii n u au nimic care s se c o m p a r e c u b u d i n c a . A m
s iau c e v a a c u m , d o a m n Thirkell, i p o a t e mine dimi
nea m vei rsfa c u micul d e j u n n c a m e r a mea.
- O h , milady, e x a c t . a a p l n u i s e m . Mergei; totul v
a t e a p t . A m s v d u c bagajele sus.
Jeleul i c r e m a budincii i-au bntuit n n o a p t e a a c e e a
visele, ntre foetajele lui Nicholas Blackford rspndite pe
o s t r a d din S h a n g h a i i friptura pe care o pregtise
p e n t r u familia ei n seara dinaintea plecrii n China. Peste
t o a t e astea plutea zmbetul mulumit al d o a m n e i Thirkell,
n c o n j u r a t d e l u m i n i l e s t r l u c i t o a r e ale L o n d r e i i d e
c i o c n e l u l d e b r o n z d e la u, d e f o r m a unei mini care
ine strns u n sul ce-i arta d r u m u l n c a s a Sabrinei.
Imaginile s-au ntiprit n m e m o r i a lui S t e p h a n i e n aa
m s u r , nct s-a trezit d i m i n e a a i i-a dat s e a m a imediat
u n d e se afl. S-a trezit ncet" ntinzndu-se c a o pisic
ntre cearceafurile moi d e b u m b a c e g i p t e a n fine ca
m t a s e a . N u g s i s e nici o c m a de n o a p t e cnd s-a
d e z b r c a t s e a r a t r e c u t i a c u m , cnd cearceafurile reci i
mngiau pielea, era c o n t i e n t p a r c pentru prima dat
d e c o r p u l ei g o l . S-a ntins din n o u lene i, n sfrit, a
deschis ochii.
D o r m i t o r u l era mare, n f o r m de L, c u pereii tapetai
c u m t a s e n d u n g i - b l e u pal i ivoriu, iar pe jos t r o n a un
c o v o r a l b a s t r u - p u n . Patul nalt Ludovic al XlV-lea i n o p
tierele se aflau n partea m i c a c a m e r e i ; un salon o c u p a
cealalt parte, mai mare, c u o c a n a p e a i un fotoliu n faa
195

c m i n u l u i , d o u c o m o d e franuzeti p e l u n g i m e a unui n
t r e g perete i o m s u d e toalet. O m a s r o t u n d a c o
perit c u o fa d e m a s d e d a m a s c pn la p o d e a i
d o u s c a u n e nalte erau plasate lng ferestrele mari care
d d e a u ntr-o curte interioar strjuit d e ziduri i spre
t e r a s a s i t u a t c u p a t r u etaje m a i j o s . Era o c a m e r
e l e g a n t i n acelai t i m p p l c u t i vie, s p a i o a s i
comod.
S t e p h a n i e m e r g e a g o a l prin c a m e r , minunndu-se.
Ct d e s i m p l u era, ct d e liber i d e plin d e ncredere se
simea. Trecndu-i d e g e t e l e peste m t a s e a d e pe perei
i p e s t e lemnul lustruit, p e s t e m a r m u r a d e pe c m i n i
fotoliul d e plu, a ajuns in faa oglinzii nalte d i n spatele
t o a l e t e i i s-a r i d i c a t n vrful p i c i o a r e l o r n t i n z n d u - i
braele n lturi.
- Milady, s-a a d r e s a t ea imaginii din o g l i n d i a
zmbit cnd a vzut c u m i strluceau ochii.
Starea d e excitare s-a rspndit n ea c a o floare care
i d e s c h i d e larg petalele. Se uita prin c a m e r a elegant i
a s c u l t a t c e r e a . Nimeni s c e a r s-i p r e g t e a s c micul
d e j u n s a u s-i c o a s u n nasture; nu rufe m u r d a r e care se
strngeau vrafuri n spatele uilor nchise ateptnd s fie
s p l a t e ; colegii d e b i r o u nu 6 a t e p t a u . Era singur, era
liber. Era lady S a b r i n a L o n g w o r t h .
A s u n a t - o pe d o a m n a Thirkell i i-a cerut s-i a d u c
m i c u l d e j u n ntr-o j u m t a t e d e or. Cte era ceasul? Nu
conta.
n baie a dat d r u m u l la a p i a intrat ntr-o c a d d e un
g a l b e n pal, b o r d a t d e o parte c u plante o r n a m e n t a l e
verzi i d e cealalt d e o poli n zid ncrcat c u uleiuri,
s p u n u r i , p e r i i i a m p o a n e c u n u m e c e nu-i e r a u
familiare. S c o t o c i n d printre ele, alese unul la ntmplare.
Cnd s p u m a p a r f u m a t a n c e p u t s o nvluie, se gndi
c u u n s u s p i n d e plcere c avea o s p t m n c a s le
n c e r c e pe toate.
Dar, brusc, n t i m p c e sttea la m i c a m s u din faa
ferestrei, purtnd u n halat d e mtase nflorat, uscndu-"i
prul n s o a r e i u r m r i n d - o pe d o a m n a Thirkell aranjnd
m i c u l d e j u n i ziarele d e d i m i n e a n faa ei, totul s-a
s c h i m b a t , c a i c u m s-ar fi d e s c h i s u a l s n d s
p t r u n d u n vnt d e g h e a n c a m e r a plcut.
196

- Ce dorii s facei sptmn asta, milady? a


ntrebat-o d o a m n a Thirkefl. S aranjez s vin Doris d a c
vrei s primii i c r e d c Frank trebuie s mai vin o zi;
ultima d a t c n d a ters g e a m u r i l e nu a fcut o t r e a b
p r e a b u n . Prinesa A l e x a n d r a a sunat asear d u p ce
v-ai culcat; a s p u s c v-ar s u n a astzi d a c nu o c h e m a i
d u m n e a v o a s t r . M d u c la pia n dimineaa asta, aa c
d a c vrei s-mi s p u n e i ce intenii avei...
S t e p h a n i e privea pe fereastr simindu-se neajutorat.
Ea n u era S a b r i n a L o n g w o r t h ; c u m p u t e a s simuleze c
era? D o a m n a Thirkell tia mai mult dect ea d e s p r e acest
m o d d e via. N u a v e a nimic din c o m p o r t a m e n t u l i s i g u
rana surorii ei fa d e servitori; ea nu se simea bine n
l u m e a celor b o g a i . Era exact a a c u m s-a a u t o c a r a c
terizat n m a g a z i n u l d e o b i e c t e deart al d o m n u l u i S u : o
c a s n i c d e la periferia unui ora. i pe p u n c t u l d e a se
f a c e d e rs p e ea i pe s o r a ei.
D o a m n a Thirkell a t e p t a instruciuni. Stephanie tre
m u r a n vntul c a g h e a a care-i s p u l b e r a s e starea d e n-
cntare. N u a v e a ce s" f a c altceva c u s p t m n ei d e
libertate dect s se a s c u n d n c a s , u n d e nimeni nu
p u t e a s o v a d i s o arate c u d e g e t u l .
- Milady, n u v simii bine? S n c h i d fereastra?
- N u . S t e p h a n i e s-a" scuturat ncercnd s se a d u n e .
Snt n regul, d o a m n Thirkell. Dar c r e d c a m luat ceva
n C h i n a , p o a t e o g r i p oriental, aa c a m s stau n
c a s cteva zile. i nu p r i m e s c pe nimeni. Cumprturile
le las p e s e a m a d u m i t a l e ; c a d e o b i c e i .
Cute de ngrijorare au aprut pe fruntea doamnei
Thirkell.
- D o c t o r u l Farr ar p u t e a s t r e a c n cursul dimineii,
milady...
- , N u , nu... A m s-l c h e m d a c nu o s m simt mai
bine. Dar snt s i g u r c totul o s fie n regul. n cteva
zile, o s p t m n , a m s-mi revin la n o r m a l .
- i n u v d u c e i la Ambassadors, milady?
- Cteva zile nu."
- Ei bine, d a c avei tot ce v trebuie...
- D, m u l u m e s c , " d o a m n Thirkell; tot ce este pe
m a s arat grozav.
- A t u n c i v las s v luai micul d e j u n . Dei p r o b a b i l
197

s-a rcit deja. Pot s vi-l nclzesc ntr-un minut...


- D o a m n Thirkell, t o t u l este n regul.
- Foarte bine, milady, d a c s p u n e i d u m n e a v o a s t r .
A t u n c i a m s plec.
S t e p h a n i e luat linguria. Dac t r e b u i a s rmn n
c h i s , u n d e ar fi gsit u n loc mai c o n f o r t a b i l , n plus i o
m a m ? Care-i hrnete bine prizonierul, se gndi ea cris
pat, n t i m p ce m n c a o felie d e p e p e n e i c p u n i .
O u l e se rciser i croissant-ul la fel, dar era prea fl-
m n d , nct a mncat totul. Cnd a terminat ceaiul, nc
fierbinte n ceainicul etan, se simea deja mai bine. Pot
s f a c u n t u r al c a s e i , i zise." Mi-ar d a mai m u l t
siguran.
Mai "nti erau ns dulapurile d e haine i d o u c o
m o d e . C u o s e a r n u r m a r u n c a s e o privire la hainele
care erau n u n t r u , o adiere d e p a r f u m plutind peste e
sturile m o i . Proiectase s ncerce cteva n fiecare zi,
d e - a l u n g u l ntregii s p t m n i , dar o d a t c e a n c e p u t nu
s-a mai putut o p r i . Ca i c u m avea a c c e s gratuit la un
m a g a z i n d e m o d : d e s s o u s - u r i d e m t a s e i dantel,
p u l o v e r e d e camir i bluze d e mtase, c o s t u m e , rochii,
rochii d e sear, pantofi i aluri. i bijuterii nghesuite
ntr-p c a s e t r u s e a s c m b r c a t n catifea.
n c e r c a o rochie d e sear cnd, din n o u fr nici un fel
d e avertizare, starea ei d e spirit s-a s c h i m b a t . Rochia era
d i n m t a s e lila, urmndu-i n d e a p r o a p e linia corpului d e la
bretelele n g u s t e d e pe umeri pn la tivul care-i atingea

lezna. Lund j a c h e t a asortat, b o r d a t c u nur p u r p u r i u ,


t e p h a n i e s-a d u s n faa oglinzii i i-a privit imaginea.
Din o g l i n d privea la ea Sabrina.
C u m s-a ntmplat? e d e a dreapt, c u inuta regal a
Sabrinei, trecnd uor d e pe un picior pe altul, c u c a p u l
s u s , o c h i i strlucitori, c u colurile gurii uor lsate c a i
c u m a t e p t a c e v a . Strecurndu-i picioarele n pantofii
negri c u t o c u l nalt i innd j a c h e t a a r u n c a t peste umr
ntr-un s i n g u r d e g e t , i-a nclinat c a p u l , a zmbit c u n-
cntare i a fcut o p l e c c i u n e adnc. Era chiar lady
Sabrina Longworth.
N u exist c e v a c e nu p o t s fac, se gndi ea.
Plin d e e n e r g i e s-a uitat p e s t e lista p e care i-o
s c r i s e s e S a b r i n a i a s u n a i la Ambassadors.
198

- A m s t r e c s v d p o t a . Brian, dar n u mai mult. Nu


m simt p r e a b i n e i d a c n u este nimic urgent a m s mai
rmn a c a s cteva zile. Cnd i-ar c o n v e n i s-i iei liber?
- J o i , milady, d a c se p o a t e .
- Perfect.
i-a ascultat v o c e a . C a l m i controlat. Nu a avut
n i c i o d a t u n a n g a j a t ; n u a nvat n i c i o d a t c u m s
v o r b e a s c c u u n u l . Dar p e n t r u Brian era o v o c e p e care o
tia. Iar joi o s t r e a c p e la m a g a z i n s c o n t r o l e z e p o t a
Sabrinei.
D o a m n a Thirkell s-a ntors plin d e ngrijorare i a
gsit-o p e S t e p h a n i e trecnd lucrurile dintr-o p o e t n
alta.
- A m s f a c o plimbare, d o a m n Thirkell. Minunatul
d e j u n p e c a r e mi l-ai pregtit a p r o a p e m-a v i n d e c a t .
V r e a u t o t u i s a m o s p t m n linitit, a a c o s iau
m a s a a c a s n fiecare sear. Ai vzut ceasul m e u pe
u n d e v a ? Nu-l g s e s c .
- N u l-ai p u s la locul lui obinuit, milady?
- N-am "nici o idee. Eram att d e o b o s i t asear, c
d e - a b i a t i a m c u m m c h e a m . mi a d u c aminte d e b u
d i n c a e x c e l e n t , dar...
- Uitai-I, z i s e d o a m n T k i r k e l l t r i u m f t o a r e . Erai
o b o s i t , dar l-ai p u s exact a c o l o u n d e i este locul.
S t e p h a n i e privea ceasul p u s ntr-o cutiu p e toalet.
- Uluitor, m u r m u r ea.
- Ei b i n e , zise d o a m n a Thirkell linititor, o b i n u i n a
f a c e lucruri m i n u n a t e n locul n o s t r u . Poftii, milady.
S t e p h a n i e i-a p u s ceasul i s-a uitat"s v a d ce or
era. A p r o a p e trei i j u m t a t e . " E r a uluit. U n d e s-a d u s
ziua? P e n n y i Cliff or s a j u n g dintr-un m o m e n t n altul
a c a s , n u , firete c n u , cel puin n u aici. La Evanston.
S a b r i n a i ateapt. Sabrina! T r e b u i a s o s u n e , dar ce
o r este la E v a n s t o n ? N o u i jumtate dimineaa. Atunci
era t o c m a i b i n e ; i-a amintit la t i m p .
Dar a p r o a p e c uitase. A c u p r i n s - o u n sentiment de
vinovie. C u m a putut s-i uite familia? C u m a putut s
lase s a t r e a c a p r o a p e o zf ntreag fr s se g n d e a s c
la p r o p r i a ei familie?
- La c e o r dorii s luai m a s a d e sear, milady? a
ntrebat-o d o a m n a Thirkell.
199

- O h , la... c a d e o b i c e i . Nu a m s lipsesc mult.


A nchis ua d o r m i t o r u l u i . Aezndu-se n fotoliu, c u
telefonul n p o a l , a nchis ochii. A c o l o era casa e i , n
u m b r a stejarilor din g r d i n . Era buctria, de c u l o a r e a
mierii n lumina soarelui, i copiii lundu-i n f u g crile i
cutiile c u prnzul c a s "alerge la c o a l . i a c o l o era
spatele soului ei c n d p l e c a la universitate. Unde era Sa
brina? S i n g u r a c u m , cercetnd p r o b a b i l casa. S-ar p u t e a
c a sta s fie primul telefon pe care-l primete. Stephanie
a zmbit t r e n g r e t e n t i m p ce-i d d e a operatoarei n u
mrul d e l a E v a n s t o n .
- V o r b e s c c u stpna casei? La telefon lady L o n g
w o r t h din L o n d r a i a dori s vorbesc...
- S t e p h a n i e , strig plin d e b u c u r i e Sabrina de d i n
c o l o d e o c e a n . Ce bine-mi pare!
S t e p h a n i e i-a strns picioarele s u b ea, aa c u m f c e a
n t o t d e a u n a cnd v o r b e a u mai mult i a n c e p u t s ntrebe
d e s p r e Garth i d e s p r e copii i s r s p u n d la ntrebrile
Sabrinei.
- Sabrina, mi-ai vorbit v r e o d a t d e s p r e cutia de pe
t o a l e t unde-i pui c e a s u l seara?
- S-ar p u t e a , nu-mi amintesc. De ce?
- Probabil c ai f c u t - o ; a c o l o l-am p u s asear cnd
e r a m a m e i t d e o b o s e a l i m b u i b a t c u b u d i n c a
d o a m n e i Thirkell.
- Este aa d e mndr de b u d i n c a ei, rse Sabrina. i
tie c mi place. O s-i mai f a c p r o b a b i l u n a de ziua ta.
- T r e b u i e s te s u n atunci? T u n t o t d e a u n a m sunai
i Garth s-ar p u t e a mira...
- N u , a m s-i s p u n d o a r c a m vorbit cnd m-ai sunat
s m ntrebi d e excursie. Bucur-te d e s p t m n ta,
nu-i bate c a p u l c u telefoanele.
S t e p h a n i e a sesizat n e r b d a r e a din v o c e a Sabrinei.
- Da, o s c r e a d . Te grbeti?
- O h , a m attea d e fcut, c a s a i cumprturile...
S t e p h a n i e tia; cursele, treaba" n c a s , rutina zilnic.
D u p c e i-au "luat rmas b u n i-a imaginat-o pe Sabrina
t r e b l u i n d p r i n c a s , g t i n d la b u c t r i e , v o r b i n d c u
familia ei, lund micul d e j u n cu Garth, stnd seara la m a s
vizavi d e el...
S i m e a d o r i n a s o s u n e din n o u i s v o r b e a s c mai
200

mult, dar S a b r i n a d e - a b i a a t e p t a s se termine c o n


v o r b i r e a . i, n definitiv, se gndi Stephanie, a c u m este
c a s a ei; nu t r e b u i e s m a m e s t e c . Ea nu se a m e s t e c n
ce fac e u . A srit n picioare i a luat-o la f u g pe scri n
j o s . S p t m n o s t r e a c prea r e p e d e ; era t i m p u l s
c u n o a s c mprejurimile.
Traversnd p a r c u l , a pornit pe j o s spre Sloane S q u a r e ,
z m b i n d la c o n s t r a s t e l e din jur: vechiul Teatru al Curii
Regale fat n fa c u m o d e r n u l m a g a z i n Peter Jones, iar
n mijloc 6 fntn c u statuile regelui Charles al ll-lea i ale
a m a n t e i l u i , Nell G w y n e , h r j o n i n d u - s e . R e s p e c t a b i l a
L o n d r , se gndi ea; i n d e c e n t a L o n d r ! i las vizitatorii
s c r e a d ce vor. C h i c a g o face eforturi mai mari c a s
impresioneze!
C u t a s d e s c o p e r e m a r ales deosebirile c a s f a c
s p t m n s s e m e n e ct mai mult c u o aventur. M e r g n d
pe Sloane Street admira superbele aranjamante din
vitrine u n d e erau e x p u s e o p e r e d e art i o b i e c t e v e c h i ,
m b r c m i n t e u l t r a - m o d e r n , pantofi, bijuterii i cri. Fr
c u m p r t u r i astzi, i-a s p u s f e r m , hotrt s c h e l t u i a s c
c u grij banii, dar a p o i , i n c a p a b i l s reziste, a c u m p r a t
nite dulciuri d e la Bendicks i o sticlu d e p a r f u m la
Taylor of London.

M u c n d dintr-o b o m b o a n , S t e p h a n i e m e r g e a fr
nici o int. Se s i m e a u o a r i liber, d e p a r c plutea.
Ct este d e c i u d a t s te simi aa, se gndi ea, dar trecnd
p e lng Bazarul copiilor i- dat s e a m a d e c e . Nimeni nu
tia u n d e e s t e . N u o a t e p t a n i m e n i . Era s i n g u r ; o
a n o n i m ; era liber.
T r e c e a p e lng o a m e n i strini, unii c u fee nchise, pe
care n u puteai citi nimic, alii admirndu-i fi f r u m u s e e a ,
dar majoritatea absorbii pur i s i m p l u d e propriile" lor
viei. N i m e n i n u o privea c a i c u m ar fi fost un intrus i
d e o d a t nici n u s-a mai simit aa. A c u m p r a t o revist,
m n u i n d m o n e d e l e nefamilire destul d e r e p e d e c a s
nu-l e n e r v e z e p e vnztor. A p o i , cutnd a n u m i t e s e m n e
d e reper, a gsit c u uurin d r u m u l s p r e c a s . C h e i a s-a
rsucit lin n b r o a s c a uii d e la intrare d e la p r i m a ncer
care. D o a m n a Thirkell, s p u n n d u - i c p o t a o a t e a p t pe
b i r o u , i c e r c e t a faa c u atenie, ntrebnd-o d a c a se simte
201

j n t r - a d e v r mai bine i n u a artat nici un s e m n s a u v r e o


b n u i a l c ea n u ar fi nici p e d e p a r t e lady L o n g w o r t h .
S t e p h a n i e i-a a s c u n s ncntarea n t i m p ce urca la
etajul al treilea," u n d e era biroul. Nu exist ceva ce s nu
p o t f a c e , se gndi ea din n o u . i-i mulumi Sabrinei.
- Milady, a m uitat s v " s p u n , "o auzi pe d o a m n a
Thirkell la telefonul interior. A c u m , c v-ai ntors, florile au
n c e p u t s v i n d i n n o u . ,
- Flori, zise ea c u p r u d e n .
- Le-am p u s n s a l o n , c a d e o b i c e i .
- Da, m u l u m e s c . S t e p h a n i e a cobort un etaj i ele
e r a u a c o l o , d b m i n n d c a m e r a , copleitoare, a b s u r d e , s u
p e r b e : circa treizeci d e trandafiri roii nlndu-se dintr-un
g l o b d e cristal. i, presrate printre ele, c u raze str
lucitoare d e lun, o d u z i n d e o r h i d e e albe.
Nu v z u s e n i c i o d a t c e v a a s e m n t o r . Mirosul t r a n
dafirilor u m p l e a c a m e r a a j u n g n d pn la ea i s-a n d r e p
tat s p r e m a s g n d i n d u - s e ct d e ridicol este s faci c e v a
d e o a s e m e n e a a m p l o a r e , c e irpsire z a d a r n i c d e bani i
c e i m p r e s i o n a n t ! A citit cartea d e vizit:

Bun venit acas, iubita mea Sabrina. Mi-ai cerut s nu


te sun, aa c nu o fac. Dar sptmn viitoare m ntorc
la Londra i contez pe bunvoina ta i pe orele plcute
pe care le-am petrecut mpreun ca s-mi acorzi o sear
i apoi, n sfrit, mna pentru a-mi deveni soie.

Antonio

- Milady, o auzi p e d o a m n a Thirkell n t i m p ce p u n e a


c a r t e a d e vizit la loc ntre flori. Prinesa A l e x a n d r a .
A l e x a n d r a v e n e a n u r m a ei, nalt, b l o n d , frapant.
S t e p h a n i e n u o ntlnise n i c i o d a t ; c n d a vizitat-o p e
S a b r i n a c u u n a n n u r m , A l e x a n d r a era n Frana. Dar,
v z n d - o p i n d , S t e p h a n i e a r e c u n o s c u t - o c a personajul
c a r e p r i n d e a via d i n scrisorile Sabrinei, fiica unei actrie
d e mna a d o u a d e la H o l l y w o o d care a mplinit t o a t e
v i s u r i l e m a m e i ei c s t o r i n d u - s e c u u n prin i m i c n -
d u - s e c u lejeritate n mijlocul nobilimii e u r o p e n e . A s i m u
lat o p l e c c i u n e n faa lui Stephanie.
- N u a m p u t u t rezista tentaiei d e a saluta n t o a r c e r e a
202

rtcitorului. i s-a ntmplat m i n u n e a ?


- Minunea?
- S gseti modaliti noi pentru rezolvarea vechilor
d i l e m e . N u devasta ai s p u s c vrei s mergi n China?
- n c e r c c e v a n o u ; nu snt n c s i g u r c o s ajute la
ceva.
- Ei bine, p n atunci te poi arta mine sear la mine
a c a s . U n d e o s fie o m i c petrecere n o n o a r e a t a .
- O mic...?
- Z i u a t a d e natere. S c u m p o , mi cer s c u z e , i-am
s c r i s d e s p r e a s t a , D u m n e z e u mi este m a r t o r c a m
f c u t - o , dar p u r ' i s i m p l u nu a m p u s s c r i s o a r e a la p o t .
Nu tiu c u m se p o a t e ntmpla asta ntr-o c a s p l i n " d e
servitori, ie nu i s-a ntmplat niciodat a a ceva, nu-i
aa? O r i c u m , nu c o n t e a z pentru c mi-ai s p u s c nu-i
faci planuri p e n t r u s p t m n a asta, a a c , firete, eti
liber, iar eu n-a p u t e a lsa s t r e a c "ziua t a d e Y i a t e f e
fr o petrecere. Or s v i n civa dintre prietenii t i / c a m
v r e o a i s p r e z e c e i i v o m s p u n e petrecere d e b u n venit
d a c ai ncetat s mai numeri zilele d e natere, a a c nu
te c e r t a c u mine, d o a r s fii prezent, elegant m b r c a t ,
la o r a o p t . C o n t e z pe tine!
- C r e d c a m un fel d e g r i p ; n-ar trebui...
- Cel mai b u n tratament pentru o grip este o
petrecere. n t r e a b orice d o c t o r nelept.
- Ei bine, a m s te anun.
A l e x a n d r a i-a trimis un srut.
- Ne v e d e m mine, a zis ea i a plecat.
Dar, nainte c a S t e p h a n i e s se p o a t gndi la pe
trecere, au n c e p u t telefoanele, fiecare anunat de d o a m
na Thirkell c u o v o c e n e p a t , d e z a p r o b n d u - i pe toi cel
care o forau pe s t p n a ei s v o r b e a s c cnd ea avea
g r i p . Michel Bernard a s u n a t d e la Paris s ntrebe d a c
p e t r e c e r e a Alexandrei mai are loc; el i Jolie vor fi acolo.
A n d r e a V e r n o n era foarte e m o i o n a t c o revist italian
a p u b l i c a t fotografii ale slii "ei de bal, r e d e c o r a t de
S a b r i n a c u o s u t d e lmpi noi, iar editorul d o r e a c a , n
d o u s p t m n i , s-i f a c fotografii i Sabrinei.
- O s te anun, i-a s p u s Stephanie. A m e l i a Blackford
a s u n a t - o c a s o "ntrebe d a c n-ar vrea s-l n s o e a s c
p e N i c h o l a s la l i c i t a i a d e la Chilton, d e s p t m n a
203

viitoare.
ntre t e l e f o a n e , d e s c h i d e a p o t a , u n maldr d e invi
taii. Petreceri, meciuri d e tenis, dineuri, o vntoare d e
vulpi n Derbyshire, u n prnz n o n o a r e a unei c o n t e s e la
Paris, zeci d e baluri d e caritate n p e r i o a d a o c t o m b r i e -
mai. Pentru S t e p h a n i e erau t o t att d e copleitoare c a i
florile lui A n t o n i o : p r e a mult i totui minunat. Simind
p a r f u m u l trandafirilor care a j u n g e a p n la e a , i i m a g i n a
strlucirea i b u c u r i a , p r o m i s e d e hrtia fin i d e stilul
e l e g a n t al fiecrei invitaii.
P u n n d u - l e p e t o a t e la u n loc pentru Sabrina, a neles
c u o o a r e c a r e invidie c , ntre telefoane i p o t , c a l e n
darul Sabrinei p e n t r u lunile urmtoare era mai n c r c a t
dect al ei p e n t r u s p t m n a n curs. Tot c e a v e a e a d e
fcut, i s-a uitat n a g e n d , era o r a la coafor, o p r o b la
croitor i p e t r e c e r e a Alexandrei.
Dar o s se d u c la petrecere? Ideea o n g r o z e a i n
acelai t i m p o aa. N u d o r e a s m e a r g i s se f a c d e
rs; dar d u p c e v z u s e fotografiile trimise d e Sabrina,
d o r e a s v a d c a s a Alexandrei. i ce m i n u n a t trebuie s
fie s fii o a s p e t e d e o n o a r e la u n a din petrecerile ei!
D u p cin, cuibrit n fotoliul din dormitor c u crile
d e s p r e L o n d r a luate din biblioteca Sabrinei, Stephanie"se
g n d e a la p e t r e c e r e a Alexandrei. A a d o r m i t c u e a n g n d ,
s-a trezit g n d i n d u - s e la e a . A m s h o t r s c mai trziu, i-a
zis; d u p ce a m s ies s mai v d oraul.
Dar, mai nti, c u m u l t precauie," a sunat la coafor
p e n t r u a a n u l a o r a . i-ar fi dat imediat s e a m a c prul ei
f u s e s e t u n s d e altcineva. P u t e m s pclim un so, i-a
zis e a c u o g r i m a s , dar nu pe cel ce se o c u p d e " p r u l
t u . Dar a m s m d u c la croitor; n t o t d e a u n a mi-am dorit
s m e r g i a s t a este a n s a m e a .
Iar invitaia Alexandrei este a n s a m e a d e a m e r g e la
o p e t r e c e r e " s p t m n a asta. O petrecere! C a o c o m p e n
saie p e n t r u t o a t e invitaiile primite. De ce nu? S t e p h a n i e
i n e a c a p u l s u s n t i m p c e u r c a scrile spre a p a r t a m e n t u l
d o a m n e i P e m b e r l e y , ntr-o d i m i n e a c l d u d e s e p
t e m b r i e . A m s s r b t o r e s c cei treizeci i d o i d e ani ai lui
lady S a b r i n a L o n g w o r t h a a c u m trebuie i nimeni nu v a
ti c , d e fapt, s r b t o r e s c o c a s n i c d e la periferia unui
o r a , c a r e n u a avut n i c i o d a t un croitor.
204

D o a m n a P e m b e r l e y aranja o g l i n d a tripl:
- S-ar p r e a c d o a m n a a mai luat puin n greutate n
e x c u r s i a p e care a f c u t - o n C h i n a , s p u s e e a tinnd strns
ntre dini o mulime d e b o l d u r i .
- S t e p h a n i e " a privit s p r e c a p u l ei aplecat i nu a s p u s
nimic.
- Dar, firete, c o r p u l d o a m n e i este att d e f r u m o s , nct
n u c o n t e a z . Degetele ei, care nfigeau un b o l d n rochie,
tremurau.
Se t e m e , se gndi S t e p h a n i e ; se t e m e c m voi simi
jignit i v o i gsi alt croitor. Era p r i m a d a t cnd s i m e a
p u t e r e a p e care o au o a m e n i i influeni a s u p r a a c e l o r a
care i servesc.
- A c u m , d a c d o a m n a v r e a s priveasc, zise d o a m
n a P e m b e r l e y , ridicndu-se n picioare. A m fcut o m i c
s c h i m b a r e la umeri, aici, c a mnecile s c a d mai bine,
dar n rest este a a c u m ai dorit. V e d e i , a d e s c h i s o
revist f r a n u z e a s c la f o t o g r a f i a unui m o d e l ntr-o rochie
d e piele de" c p r i o a r . i, b r u s c , Stephanie a neles c u m
d e d u l a p u l surorii ei era plin c u rochii ale marilor creatori
d e m o d . n loc s p l t e a s c mii d e dolari ct ar c o s t a - o o
rochie c u m p r a t direct d e la ei, e a a gsit o c r o i t o r e a s
care p o a t e c o p i a n cele mai mici detalii m o d e l e la un pre
d e z e c e ori mai mic i c u mici modificri d u p flerul S a
brinei.
i-a n t o r s privirea d e la revist spre i m a g i n e a din
oglind.
- Minunat, a m u r m u r a t ea i faa d o a m n e i Pemberley
s-a d e s t i n s ntr-un zmbet. A p o i a " a d u s n c o rochie i
n c u n a . O rochie d e sear, d o u c o s t u m e destul d e
e l e g a n t e p e n t r u a p u t e a fi purtate la d i n e u , d u p o zi d e
m u n c , o f u s t d e ln l u n g p n la glezne, cu o pelerin
d e catifea i o p e r e c h e d e pantaloni c u j a c h e t scurt. n
t i m p d e S t e p h a n i e le n c e r c a d o a m n a Pemberley f c e a
5

ajustrile ce se i m p u n e a u i s p o r o v i a u d e s p r e clieni,
muli dintre ei trimii evident d e Sabrina.
- ...i p r i n e s a A l e x a n d r a mi-a s p u s c astzi este ziua
d u m n e a v o a s t r d e natere, d o a m n ; cele mai b u n e urri!
Se pare c p e t r e c e r e a v a fi foarte festiv.
- Poftim? S t e p h a n i e era uluit. D a c d i s e a r face o
g r e e a l , ct le v a trebui c a toi s-i d e a s e a m a ?
205

D o a m n a P e m b e r l e y a fost din n o u c u p r i n s d e t e a m :
strngea tare acele ntre dini c a s nu mai p o a t face nici
o r e m a r c p e r s o n a l . Lui S t e p h a n i e i p r e a ru p e n t r u
ea, dar n u zise nimic i e d i n a s-a terminat n tcere.
- Lucrurile vor fi g a t a ntr-o s p t m n a , d o a m n , i-a
s p u s d o a m n a Pemberley pe cnd o c o n d u c e a , la plecare.
S t e p h a n i e se s i m e a v i n o v a t pentru c a fcut-o s-i
fie t e a m .
- Mi-au plcut foarte mult, a zis ea i a ieit r e p e d e .
N u era s i g u r c-i p l c e a s a i b p u t e r e a pe care S a b r i n a
i prietenii ei o luau c a pe c e v a ce li se c u v e n e a .
n d a t c e a prsit-o p e d o a m n a P e m b e r l e y , Ste
p h a n i e a devenit din n o u o p e r s o a n a n o n i m . Cltorind
c u imperiala c u etaj i c u m e t r o u l , c u a u t o b u z e l e curate
c u s c a u n e d e catifea, e a a vizitat totul, de la K e n s i n g t o n
C h u r c h Street p n la Brock's Mews n B o n d Street. Cl
dirile^ n u e r a u att d e n a l t e c a zgrie-norii a m e r i c a n i ,
m a g a z i n e l e mai mici, dar mai n u m e r o a s e , fcnd-o pe
S t e p h a n i e s se g n d e a s c la slile unui vast m u z e u plin
c u o b i e c t e f a b u l o a s e : m o b i l v e c h e , porelanuri, c a n
d e l a b r e , sticlrie f a s o n a t , ceasuri, p p u i , bijuterii i pic
turi. Privind, s-a simit din n o u c o p i l , fcnd c u m p r t u r i
c u S a b r i n a i m a m a " lor n l u m e a incnttoare a bazarelor
i a micilor m a g a z i n e prfuite. Ct d e s i m p l u p r e a totul
c n d erau c o p i i ! N u cstorie c u complicaii, nu p r o b l e m e
n l e g t u r c u banii, nu d o r i n a d e a d u c e o altfel d e via!
Dar a m fugit din m a i n , i-a amintit ea cu u n zmbet.
C a s fim libere!
T r e c e a p e lng statuia regelui G e o r g e I din G r o s v e n o r
S q u a r e , c n d i-a amintit d e A t e n a . A m fcut-o din n o u , se
g n d i e a . A m "fugit c a s fiu liber. De partea cealalt a
pieei se n t i n d e a cldirea l u n g a A m b a s a d e i a m e r i c a n e
p e "care o vizitaser d e mai multe ori c u tatl lor. S-a
n d r e p t a t s p r e e a . nti a m fugit d e tatl m e u , apoi d e
G a r t h . A t r e c u t d e cldire. Dar firete c m n t o r c la
Garth.
S-a alturat mulimii care m e r g e a n Park Lane; d e - a
l u n g u l aleilor verzi din H y d e Park, b o n e m p i n g n d c r u
c i o a r e d e c o p i i , btrne d e m o d a t e , fete tinere c u fuste
scurte v o r b i n d despre muzic, o a m e n i de afaceri cu
plrii tari, f e m e i d e afaceri n taioare i bluze albe. Har-
206

rods i a p o i a c a s , a hotrt e a i a grbit pasul p n a


vzut c l d i r e a m a g a z i n u l u i i n u m e l e lui scris n d r z n e
d e m n , cel mai mare m a g a z i n din E u r o p a i unul dintre
cele mai l u x o a s e din n t r e a g a lume, flindu-se chiar c u
uier n u n i f o r m .
A hoinrit fericit printre raioane cutnd u n c a d o u pe
care s i-l lase Sabrinei cnd o s se n t o a r c a c a s , la
E v a n s t o n . Se afla n raionul d e porelanuri cnd a strigat-o
c i n e v a din s p a t e .
- S a b r i n a , nu-i uluitor? A fost mbriat i srutat
p e obraji d e o tnr femeie e l e g a n t , m i c i delicat, c u
u n h a l o u d e pr b l o n d i c u o c h i mari, verzi. U r m a s te
v e d e m d i s e a r i uite, eti aici! La muli ani!
S t e p h a n i e privea c u ochii mari:
- Gabrielle, n u te-ai s c h i m b a t nici un pic!
- n d o u s p t m n i ? Sper s nu m fi s c h i m b a t .
N u m a i d a c . . . ai auzit deja? De la cine? S p e r a m c a noi
s-ti s p u n e m primii.
- Ce s a u d ? Inima lui S t e p h a n i e a n c e p u t s b a t
mai r e p e d e ; c e s t u p i d lucru a s p u s . Dar a fost att d e
s u r p r i n s , Gabrielle d e Martel, c o l e g a d e c a m e r a S a
brinei la Juliette, aici, n mijlocul magazinului Harrods!
S t e p h a n i e n u o mai v z u s e d e a p r o a p e c i n c i s p r e z e c e
ani, dar e a arta exact la fel, dei S a b r i n a i scrisese c
divorase i tria la L o n d r a , fiind m o d e l p e n t r u o firm de
c o s m e t i c e ! i v o c e a i era a c e e a i : m o a l e i c a m fr
suflu.
- O, g r o z a v , n-ai auzit. S-i prezint noutile mele.
S t e p h a n i e i-a ridicat privirea n t i m p ce" Gabrielle i
p u s e s e m n a pe braul u n u i b r b a t care r m s e s e n
u r m a ei i pe care l-a "mpins n fa. S-a aplecat spre ea,
bine fcut, c u umeri largi, m u s c u l o s , c u un pr b l o n d ,
b o g a t , i c u o c h i n t u n e c a i , plini d e neastmpr, exact
a a c u m i-l d e s c r i s e s e Sabrina.
- B r o o k s W e s t e r m a r c k , p r e e d i n t e la Westermarck
Cosmetics; b o g a t , muncitor, favorit al ziaritilor i f o t o
grafilor care se o c u p d e viaa m o n d e n , n t o t d e a u n a
nsoit d e o alt femeie f r u m o a s .
- Bine ai venit, a c a s , Sabrina, zise el c u o v o c e pl
c u t . Mi-ai a d u s d a n s a t o r u l chinez pe care mi l-ai p r o m i s ?
Dansator. i mai ce? S t e p h a n i e era d i s p e r a t . N u p o t
207

s rezist, p r e a multe... A t u n c i i-a amintit d e figurinele d e


j a d p e care le c u m p r a s e S a b r i n a la S h a n g h a i . Care era
d a n s a t o r u l lui B r o o k s ? Nu tia.
- Firete, zise e a c u uurin. Putea s mai amne i
s i-l dea" peste o s p t m i n a . Dar n c nu tiu care snt
noutile voastre?
- N e - a m m u t a t m p r e u n , zise Gabrielle. N-ai vrut
s-mi dai nici un sfat, a a c m-am hotrt s i n g u r . A c u m
poi s-mi s p u i care ar fi fost sfatul t u ?
" - S te mui c u B r o o k s , zise pe loc Stephanie. B r o o k s
a rs. a

- n e l e a p t femeie. Nu vrei s iei c i n a c u noi mine


s e a r , Sabrina?
- C a s s r b t o r i m , a a d u g a t Gabrielte. La Anna-
bel's, B r o o k s a fost m e m b r u al clubului ani de zile, dar eu
n-am fost n i c i o d a t a c o l o . Hai, vino, te r o g !
- O h , nu s p t m n a asta; a m proiectat d e fapt s stau
a c a s ntreaga...
- Pentru c nu este A n t o n i o n ora? N-o s se s u
pere. S n t e m o a m e n i respectabili. i a m ateptat c a s
s r b t o r i m c n d te ntorci t u . Te r o g , vreau s vii.
- i ce este mai i m p o r t a n t dect c e e a ce vrea G a b y ?
zise B r o o k s a m u z a t .
Ei bine, d e ce nu? se gndi S t e p h a n i e . D a c S a b r i n a
p o a t e s a i b a g e n d a plin, p o t i e u .
- A m s vin, m u l u m e s c . Dar ntruct este s r b t o a r e a
t a , s p e r c vei ntreine n t r e a g a conversaie.
- Plin d e tact, lady L o n g w o r t h , zise B r o o k s n c
a m u z a t . O vei face pe G a b y c e a mai fericit femeie de la
Annabel's.
L u n a d e miere, se cjndea S t e p h a n i e , s u r p r i n s de
a m r c i u n e a pe care o ncerca. Doar n c e p u t u l . C n d v a ,
a m fost i n o i , eu i Garth, la fel, c u feele radiind de
fericire, c a i c u m a m fi avut un secret minunat. i a v e a m :
ne i u b e a m . Ce mult pare s fi trecut d e atunci. Nici nu-mi
mai a m i n t e s c c u m este.
A c a s , d o a m n a Thirkell i-a a d u s ceaiul n atelier, n
t i m p ce ea d e s f c e a p o t a i citea mesajele telefonice. i
a p o i a n c e p u t s se " p r e g t e a s c p e n t r u p e t r e c e r e a
Alexandrei.
n b a i e , n v l u i t l a n g u r o s n s p u m a a l b , a auzit
208

t e l e f o n u l . D o a m n a Thirkell a venit s u s i i-a s p u s d e


d i n c o l o d e u a bii:
- A s u n a t p r i n e s a A l e x a n d r a , milady. oferul vine s
v ia la o p t . Ce rochie s p r e g t e s c ?
- O s m o c u p eu d e asta, d o a m n Thirkell, zise
S t e p h a n i e n t r e b n d u - s e d a c s nu-i c e a r o sugestie. i
a d a t d i n c a p . S a b r i n a n-ar f a c e - o . S a b r i n a ar hotr
s i n g u r . i indiferent ce v a alege v a fi bine. Pentru c
d a c e t f l a d y S a b r i n a L o n g w o r t h , cine ar ndrzni s-i
s p u n c n u ai ales r o c h i a potrivit? Sau c n u eti destul
d e d e t e a p t c a s fii la n l i m e a o a m e n i l o r pe care-i
ntlneti?
Iar cnd a pit n s a l o n u l Alexandrei tia c a v u s e s e
d r e p t a t e . Era n mijlocul c a m e r e i , d r e a p t , subire, s i m p l
i e l e g a n t , c a o bijuterie, m b r c a t ntr-o f u s t l u n g d e
tafta v e r d e - s m a r a l d i o b l u z a l b d e satin c u nsturai
mici d e strasuri. Oaspeii a u n c o n j u r a t - o c u z m b e t e , s
rutri i urri d e z i u a ei;1-a vzut p e Gabrielle i B r o o k s i
n c e r c a s identifice celelalte fee d u p descrierile S a
brinei, c n d o v o c e p u t e r n i c le a c o p e r i pe t o a t e celelalte.
- i c u m v s p u n e a m , i-au c u m p r a t din C h i n a rochii
la fel i n-am p u t u t s le d e o s e b e s c . Nu v vine s credei
n c e n c u r c t u r e r a m ! la s p u n e - m i , zise Nicholas Black-
f o r d z m b i n d c u viclenie s p r e S t e p h a n i e n t i m p ce o a s p e
ii o p r i v e a u . De fapt, care eti c u adevrat? Mrturisete!
Eti S t e p h a n i e , ai venit s ne pcleti, nu-i aa?
S t e p h a n i e era uluit; se afla n centrul ateniei i nu
p u t e a s s p u n nimic. I se f c u s e ru. S a b r i n a \\ pclise
c u s u c c e s p e so i pe copiii, iar e a n u p u t e a s-i p
c l e a s c nici m c a r p e nite prieteni o c a z i o n a l i . i-a
c o b o r t privirea i a prins licrul nasturilor d e strasuri,
ntr-o s e c u n d c a p u l ei era drept. tia c arfa exact c a
S a b r i n a ; nimeni n u b n u i a nimic. Nicholas se j u c a . Pot s
m j o c i e u , i s p u s e e a .
A ezitat n u m a i cteva s e c u n d e . Privind s p r e t r u p u l
s c u n d al lui Nicholas Blackford b a l a n s n d u - s e pe p i c i o a
rele-] g r s a n e , i-a luat o expresie n c r u n t a t i ngrijorat.
- N i c h o l a s , m-ai c o n f u n d a t d e attea ori, nct nu mai
snt s i g u r nici e u . Dar a m avut n t o t d e a u n a n c r e d e r e n
j u d e c a t a t a , a a c m las p e m n a t a . S p u n e - m i cine snt
i a c e e a v o i fi.
209

T o a t l u m e a a izbucnit n rs i a aplaudat.
- Te-a avut, Nicky, zise A l e x a n d r a . Care dintre ele
este?
N i c h o l a s s-a a p l e c a t peste m n a lui Stephanie i i-a
srutat-o.
- Cine altcineva p o a t e s fie dect s u p e r b a n o a s t r
S a b r i n a ? N u m-am n d o i t nici u n m o m e n t , d r a g a m e a . n
C h i n a v-am c o n f u n d a t din c a u z a dietei leia g r o a z n i c e pe
c a r e o u r m a m . tii, t o t - t i m p u l ct a m stat a c o l o a m fost
mort de foame.
S t e p h a n i e zmbi, s i m i n d c u m i c e d e a z nervii ce-i
prinseser stomacul.
- D u p cte mi a m i n t e s c , vnztorii d e la patiserie au
auzit c u toii d e d i e t a t a . i nu o d a t !
n h o h o t e l e d e rs, A l e x a n d r a i-a c o n d u s pe toi spre
u n bufet c u antreuri. Rsuflarea lui S t e p h a n i e a revenit la
n o r m a l . T o t u l o s fie n regul. O s se d e s c u r c e c u m se
cuvine.
- A fi vrut s o ntlnesc p e s o r a t a anul trecut, zise
A l e x a n d r a . Este ntr-adevr d u b l u r a ta?
- N u , firete c n u . L-am prins pe Nicholas c u braele
n c r c a t e c u c u m p r t u r i fcute la patiserie i era att d e
n c u r c a t , nct a s p u s c e i-a trecut prin c a p . Stephanie se
a s c u l t a uimit. Ct d e uor mintea! Dar tia d e ce i era
uor. O a m e n i i tia a u z e a u c e e a ce v o i a u -ei s a u d .
Indiferent ce ar fi s p u s e a , ei luau d e b u n c e e a ce se
a t e p t a u ei s s p u n s a u c u m d o r e a u ei c a e a s s p u n .
Riznd m p r e u n c u A l e x a n d r a , simi c se integreaz fr
p r o b l e m e . S p t m n a era n sfrit a ei.
- N i c h o l a s i g l u m e l e lui, zise A l e x a n d r a .
S t e p h a n i e , invidiindu-i f r u m u s e e a statuar i strluci
t o a r e a rochie g i t a n , n c e r c a s e s n u o priveasc p r e a
insistent; a c u m , cnd i recptase n c r e d e r e a , s-a uitat
c u n d r z n e a l la e a .
- Ari fantastic. O regin a iganilor.
- A f o s t i d e e a t a , s c u m p o ! i ai avut dreptate, c a
n t o t d e a u n a . A s c u l t , n u mnnci nimic i este p e t r e c e r e a
t a . Umple-ti farfuria: uite un fel d e s p a n a c s a u vi d e vie
c u m u g u r i d e c o n i f e r e , Saganaki f l a m b a t e , u n d e este
A r n o l d c u chibriturile?
- Arnold?
210

- M a j o r d o m u l , s c u m p o . De ce nu poti s-ti aminteti


n i c i o d a t n u m e l e lui?
- Poate p e n t r u c nu-mi place c u m i p i a p t n prul,
zise S t e p h a n i e g n d i n d u - s e : De necrezut s ai m a j o r d o m
n u m a i p e n t r u a i s p r e z e c e o a m e n i ! Ea a organizat m e s e
p e n t r u d o u z e c i s a u chiar mai muli i n u m a i Garth a
ajutat-o.
A r n o l d a venit din buctrie cu un chibrit lung i a
f l a m b a t bucelele d e brnz Saganaki, prjite n unt i
plutind n b r a n d y . S t e p h a n i e se uita la prul lui, pieptnat
n fa, fcndu-l s arate c a un cine c i o b n e s c . De u n d e
tia?" S fi m e n i o n a t oare S a b r i n a un m a j o r d o m c u n u
mele A r n o l d i "cu prul pieptnat c a al unui cine cio
bnesc?
- S a b r i n a , ari m i n u n a t ! zise cineva c u v o c e j o a s .
Nici un fel d e p r o b l e m e n China?
S-a ntors i a ntlnit nite o c h i luminoi pe o fa
p l c u t ; un b"rbat s c u n d , c u o nfiare o b i n u i t ; nu
l-ar fi r e m a r c a t n i c i o d a t ntr-o mulime" Era exact c u m i-l
d e s c r i s e s e S a b r i n a : Michel B e m a r d .
- De ce s fi avut p r o b l e m e n China? n t r e b e a .
- Din nici un motiv; ai avut perfect dreptate. Dar cnd
a m primit s c r i s o a r e a ta ne-am t e m u t c vetile pe care ni
le-ai dat i-ar p u t e a strica excursia.
- Ei bine, nu p r e a a m avut t i m p s m g n d e s c ; ghidul
A

n o s t r u ne-a organizat fiecare minut... nainta prudent, ne-


avnd nici c e a mai m i c idee la ce se referea. Ce prere ai
avut d e s c r i s o a r e a mea?
- N e - a m gndit c a fost minunat, firete. i tu ai fost
m i n u n a t c ai avut curajul s ne scrii. El i-a cobort
v o c e a : Nu snt muli experii care s r e c u n o a s c faptul c
au fost pclii d e un fals. Dar vreau s tii c ne-ai fost
de f o l o s . Destul de ciudat, nu att d e mult barza, ct nu
mele d e pe certificatul pe care ni l-ai trimis. Unele dintre
n u m e l e respective au fost folosite de mai multe ori, poti
s crezi asta?
Ea a s c u t u r a t din c a p .
- A s t a pare s fie p r i m a lor greeal adevrat. Ai fi
crezut c snt n d e a j u n s de detepi c a s f o l o s e a s c
n u m e diferite p e n t r u fiecare certificat fals.
S-a oprit, ateptnd c a Stephanie s s p u n ceva. Ea a
211

dat a p r o b a t o r din c a p .
- Dar p u b l i c a r e a materialului a fost a m n a t d e apariia
acestei noi informaii. Nu-I v o m p u t e a p u b l i c a nainte d e
l u n a n o i e m b r i e , s p r e mijlocul s a u chiar sfritul lunii. A s t a
te-ar p u t e a ajuta, n u crezi?
- C r e d c da...
- Mai ales d a c n c e r c i s iei b a r z a n a p o i . Te-ai
hotart? S a u n u crezi c m a r e a Olivia v a pstra secretul?
- N u tiu...
- D a c p u t e m face c e v a c a s te ajutm...
S t e p h a n i e se s i m e a ameit.
- Ai p u t e a s-mi"spunei ce-ai d e s c o p e r i t , zise e a c u
disperare.
- - Fa d e c n d a m vorbit ultima dat? Nu prea multe;
n principal c o n f i r m a r e a a c e e a ce ti-am s p u s deja. Dar nu
este o idee rea s mai r e v e d e m fntreaga p o v e s t e ; ce-ai
Zice d e luni? Pn atunci nu sntem n ora.
- N u luni. Luni d i m i n e a v a fi p l e c a t s se ntlneas-
c c u S a b r i n a la Chicago." Luni d u p - a m i a z S a b r i n a v a
p l e c a n a p o i s p r e L o n d r a . Nu p u t e m s v o r b i m la sfritul
s p t m n i i steia?
- S-ar p u t e a . O s te s u n m d e la Paris joi s a u vineri,
c n d o s tim c e p r o g r a m a v e m . Ce a u d ?
S t e p h a n i e a auzit i ea, la n c e p u t n s u r d i n , a p o i tot
mai p u t e r n i c : o m e l o d i e g r e c e a s c c a d e n a t cntat la
b u z u k i . Oaspeii au tcut, iar A l e x a n d r a a V a s o c o r t i n
aflat la u n c a p t al c a m e r e i d n d la iveal o m i c or
c h e s t r c u u n cntre la b u z u k i n fa, stnd pe p o d e a c u
picioarele ncruciate" La semnalul lui, o r c h e s t r a a preluat
m e l o d i a , n v l u i n d sunetele ce ieeau d e s u b degetele
care se m i c a u c u repeziciune.
Luminile a u n c e p u t s devin tot mai slabe. C a nite
u m b r e t c u t e , chelnerii aezau o m a s j o a s n c o n j u r a t
d e p e r n e mari, m p o d o b i t e c u ciucuri i n c r c a t c u far
furii i p a h a r e aurite, c u couri c u pine, platouri c u frip
t u r d e miel i c u c h e b a b cu c e a p , scoici n s o s d e vin,
c o d c u roii i stafide, pui c u lmie, boturi c u fructe
p r o a s p e t e i sticle c u vin alb i rou din R h o d o s , totul n
licrul lumnrilor aezate n vase n "care pluteau camelii.
Alexandra a luat-o pe Stephanie d e mn i a c o n d u s - o
s p r e p e r n a din c a p t u l m e s e i : Oaspetele de" o n o a r e " .
212

Uimit, S t e p h a n i e s e s i m e a c a o fat p r o a s t d e la
ar. Ce ar fi f c u t Sabrina?" Ar fi fost ncintat, dar nu
c o p l e i t ; era l u m e a ei. i-a artat ncntarea i s-a ntors
s p r e A l e x a n d r a , n stnga"ei.
- Este m i n u n a t . Ai devenit expert n Grecia.
- Nu e u . Soia lui A r n o l d este g r e c o a i c . A m folosit
ideile ei, la care a m a d u g a t i eu cteva.
- Dar u n d e snt plmnii d e oaie fripi n ulei? zise
S t e p h a n i e uitndu-se p e s t e m a s .
- M-am o p u s . Dar d e u n d e tii tu a s e m e n e a lucruri?
- C n d v a , d e m u l t , a m locuit la Atena... S t e p h a n i e le-a
povestit ntmplrile din ziua c n d au evadat din limuzina
lor c u ofer i a u nimerit ntr-o s t r a d u n d e o a m e n i i se
luptau p e n t r u C i p r u . T o a t l u m e a a tcut ascultnd i,
t i m p d e o s e c u n d , dar foarte clar, a vzut c a d e departe
e l e g a n t a m a s c u oaspeii ei i f a n t o m e l e a d o u surori
n g h e s u i t e ntr-o cmar,"strnse u n a ntr-alta, n t i m p ce
p a i grei d e c i z m e se a u z e a u d e a s u p r a capetelor lor. i
in acel m o m e n t e a era i S t e p h a n i e i Sabrina: Stephanie
t r i n d viaa Sabrinei; S a b r i n a v o r b i n d d e s p r e o vreme
c n d e a f s o r a ei S t e p h a n i e erau d o i copii inspimntai,
a g n d u - s e u n a d e alta, c u t n d protecie.
- D r a g a d e e a , zise A m e l i a Blackford. Ce groaznic
p e n t r u tine!
- S a b r i n a mi-a dat curaj, zise Stephanie m o a l e . Ea
ntotdeauna...
- Cine? ziser Jolie i Michel ntr-un glas.
S t e p h a n i e rse uor:
- N e n c u r a j a m u n a pe alta.
- Ei bine, mie nu mi s-a ntmplat c e v a att d e palpitant,
zise A m e l i a .
Vraja f u s e s e rupt. C o n v e r s a i a a fost reluat p n la
ultima b a c l a v a i p n cnd s-a terminat c a f e a u a n e a g r i
t a r e , iar A l e x a n d r a a a n u n a t c a s o s i t m o m e n t u l
cadourilor.
Fiecare a d u s e s e cte c e v a : Nicholas i Amelia - o
o g l i n d d e m n Saint Gobain din s e c o l u f a l XlX-lea, cu
minerul d e filde; Michel i Jolie - o carte d e s p r e arta
g r e c e a s c ; Gabrielle i B r o o k s - un al d e camir din
India; A l e x a n d r a - u n set d e sfenice din cristal. Ceilali
o a s p e i a u a d u s cri, agrafe d e pr btute n pietre,
213

s t a m p e n r m a t e i u n d a n s a t o r d e porelan n miniatur.
- i asta, zise A l e x a n d r a dndu-i o cutie l u n g , n
f u r a t n hrtie argintat. A n t o n i o a trimis-o. Vrei s o
deschizi acum sau acas?
- O h , a c u m , zise Gabrielle, d e s c h i d e - o a c u m .
S t e p h a n i e nu se h o t r a .
- Poate c ar fi mai bine s atept... Dar darul era d e j a
public. R u p s e hrtia i ridic n c e t din cutie un irag str
lucitor d e safire i d i a m a n t e perfecte. n f u n d u l cutiei era
o n o t , p e care a ignorat-o. Era u n fel d e brutalitate n
m o d u l n care A n t o n i o a trimis darul la A l e x a n d r a a c a s ,
tiind c p r o b a b i l v a fi d e s c h i s n fata unui g r u p d e o a
m e n i , c a i c u m i-ar fi aruncat m n u a Sabrinei n fat
p r o v o c n d - o s n e g e n public c a v e a dreptul s o c o
p l e e a s c c u a s e m e n e a bijuterii. S t e p h a n i e a lsat colie
rul s c a d n a p o i n cutie. Ceilali au simit stnjeneala i
n u a u s p u s nimic.
A l e x a n d r a a btut din p a l m e ; au aprut dansatorii,
lumile s - a u aprins, iar chelnerii au venit c u alte buturi.
S t e p h a n i e s-a s c u z a t n fata A l e x a n d r e i . D o r e a s fie
s i n g u r i s v a d c a s a . Nu" o s lipsesc mult."
- N u te g r b i , s c u m p o . C u n o t i d r u m u l .
Nu-I c u n o t e a , dar i-a amintit fotografiile trimise d e
S a b r i n a . n t i m p ce ceilali priveau unduirile unei s p e c
t a c u l o a s e d a n s a t o a r e din buric, e a s-a strecurat afar i a
p o r n i t - o p e scri n s u s .
A trecut din c a m e r n c a m e r plin d e ncntare i d e
mndrie. S a b r i n a crease o a t m o s f e r d e voioie i exu
b e r a n p e care majoritatea creatorilor, rutinai i plini de
ei, n u ar fi realizat-o n i c i o d a t , iar S t e p h a n i e n e l e g e a d e
c e c a s a era i a c u m f o t o g r a f i a t p e n t r u revistele d e
specialitate din E u r o p a i A m e r i c a .
Ce n o r o c , se g n d e a ea c u invidie, s ai o a s e m e n e a
a n s , s ai o c a s g o a l i s creezi un c m i n , o
a t m o s f e r , un loc p e n t r u petreceri i intimitate, dragoste...
o h , ce a n s !
e d e a n faa unui t a b l o u bizar Miro i privea tuele
p u t e r n i c e i hotrte. Ce n-ar fi dat p e n t r u o a s e m e n e a
ans, medita ea.
- S c u m p o , totul este n regul?
- Sigur. A m fost n e p o l i t i c o a s , s c u z - m .
214

- Este p e t r e c e r e a ta i a p r o a p e c a s a ta. D a c vrei s


fii s i n g u r , n u te s c u z a . C u m este d e fapt acest A n t o n i o al
tu?
- Din c n d n c n d brutal.
- A s t a tiu, d o a r a m vzut c u cteva minute nainte. i?
- Din c n d n c n d plcut.
- C u m altfel i-ar fi p u t u t ntreine interesul d e a p r o a p e
u n an? E-n regul, v d c nu vrei s v o r b i m d e s p r e el.
Vrei s-ti art c e v a ce a m d e s c o p e r i t nu d e m u l t ? O s
r e c u n o t i imediat. A d u s - o pe S t e p h a n i e j o s , ntr-un colt
n t u n e c a t al s a l o n u l u i i i-a artat p o d e a u a . N u este
uluitor? Cine s c r e a d c te-ai gndit la a a ceva?
S t e p h a n i e s-a aplecat i s-a uitat la micul.S distinct din
motivul p a r c h e t u l u i .
- Inteligent, m u r m u r e a . S a b r i n a i trimisese o f o t o
grafie a a c e s t u i colt, g n d i n d u - s e c nimeni altcineva nu o
s tie v r e o d a t .
- I n t e l i g e n t , n t r - a d e v r . tii, s c u m p o , snt att de
n c n t a t d e locul sta, nct ai fi putut s-ti gravezi s e m n u l
nalt d e a s e picioare p e u a d e la intrare. N u t r e b u i a s-l
ascunzi."
Z m b i n d n c , m b u j o r a t la i d e e a sentimentului de
mndrie i d e proprietate p e care l-a simit S a b r i n a cnd a
t e r m i n a t c a s a , S t e p h a n i e a atins m i c u r s c u t o c u l p a n
tofului.
- Este d e s t u l d e mare, a zis e a ncet. A fost suficient
s tiu c m i - a m lsat a m p r e n t a .

n d i m i n e a a u r m t o a r e , o b s e d a t d e a m p r e n t a lsat
d e s o r a ei p e p o d e a u a casei Alexandrei, S t e p h a n i e s-a
d u s la Ambassadors. Era ziua liber a lui Bfian i maga
zinul era n c h i s . A n c e r c a t cheile d e pe inel p n cnd una
dintre ele a d e s c u i a t u a .
Mai f u s e s e aici nainte, c u Sabrina. A ridicat transpe
rantele d e la ferestrele din fa i a pornit d e - a lungui
c a m e r e i n g u s t e c o p i a t d u p un s a l o n din secolul al
XVIII-lea. Era aerat i e l e g a n t , c u cteva piese fine aran
jate n g r u p u r i d e cte d o u s a u trei, luminate d e soare
s a u d e l u m i n a difuz pe care o a r u n c a u lampadarele. n
p a r t e a din s p a t e , se t r e c e a printr-o u n biroul Sabrinei
c u m a s a d e cire pe care o f o l o s e a c a b i r o u .
215

S t e p h a n i e s-a aezat la m a s , c u p r i n z n d dintr-o pri


vire raftul l u n g , jos i plin c u cri, ferestrele c u draperii d e
catifea v e c h e , c o v o a r e l e orientale i fotoliile adinei p e n t r u
vizitatori. Se s i m e a s u c c e s u l i mplinirea, m p r e u n c u
n c r e d e r e a n sine, banii, chiar "puterea. S-a simit tot att
d e m i c pe ct era i m a g i n e a ei reflectat n serviciul de
ceai d e argint d e p e o m s u d e lng ea, cnd i^au
revenit s e n t i m e n t e l e d e seara" t r e c u t : mndrie, invidie,
s e n t i m e n t u l proprietii i d o r i n a .
- T r e b u i e s fac c e v a , zise" e a ctre i m a g i n e a reflec
tat. Practic, n-am fcut dect un singur lucru: s fiu c a s
nic. T i m p d e d o i s p r e z e c e ani a m avut o s i n g u r c a s , o
s i n g u r afacere care a euat, un singur brbat... Stai p u
in, i-a zis. S m g n d e s c la ce trebuie s fac c a s-mi
r e p u n p e picioare afacerea. Pentru m o m e n t , a j u n g e att.
Nu te gndi la alte eecuri. N u m a i la a c e s t a .
C l o p o e l u l d e la"ua din fa a fcut-o s tresar. A m
uitat s o"ncui, se gndi e a i"se d u s e n m a g a z i n c a s
explice c este n c h i s .
- A h a , n sfrit este c i n e v a a c a s , v o r b i u n brbat
A

masiv care se a e z ntr-un fotoliu Regency. i s c o s e s e


pantofii i i m a s a picioarele. N o r o c u l t u ! Ct pe ce s
pierzi a n s a d e a v i n d e c e v a . Lucrezi aici? Ei bine, sigur
c d a , ce ntrebare. i eti o fat f r u m o a s care, snt
sigur, n u iei n s e a m ce s p u n . Ai c e e a ce Betty, soia
m e a a d i c , n u m e t e un ten englezesc. Soia m e a s p u n e
u n s i n g u r lucru d e s p r e m i n e : c pot s r e c u n o s c un
strin nainte s d e s c h i d g u r a i indiferent n ce ar a m
fi fost a fi tiut c eti e n g l e z o a i c . V d c te uii la
s c a u n . T r e b u i e s m "aez, n e v a s t - m e a m-a trt t o a t
ziua prin m a g a z i n e l e d e o b i e c t e de art. Nu am putut s
v d n i c i m c a r s c h i m b a r e a g r z i i d e la Palatul B u -
c k i n g h a m . C r e d e a m c o s-mi c a d picioarele. Ea este
pe u n d e v a , eu a m intrat, u a fiind d e s c u i a t . N-o s-i rup
fotoliul d a c asta te ngrijoreaz.
- i ce dorii s v art? l-a n t r e b a t S t e p h a n i e t i n n -
d u - i "privirea plecat c a s nu i se v a d luminile j u c u e
din o c h i . Ai p u t e a s-i facei o 3urpriz soiei d u m n e a
v o a s t r c u "ceva c u totul deosebit. De e x e m p l u asta. S-a
d u s s p r e un raft i s-a n t o r s c u o p o e t de s e a r
f r a n u z e a s c b t u t n mrgele i c u o l u p ; d a t e a z d e
216

prin a n u l 1690, cu o lucrtur extraordinar. Poftim,


folosii l u p a c a s o privii. V e d e i fiecare piatr? i fiecare
custur?
El p r i v e a p o e t a d e a p r o a p e . Mrgelele n u erau mai
mari c a g r u n e l e d e n i s i p , i a r c u s t u r a dintre ele era i
mai f i n . Fr u p , d e s e n u l floral p r e a c a o p i c t u r ; s u b
lup, d e v e n e a u n m o z a i c d e o delicatee fragil.
- N u e ru, a zis b r b a t u l admirativ. C u m n a i b a a u
reuit s f a c a a ceva?
- C r e d c a fost f c u t d e c o p i i . Sufereau p r o b a b i l d e
o c h i , d a r d o a m n e l e d e la c u r t e a regal t r e b u i a u s aib
poete d e sear.
- N u e r u , a repetat el. Lui Betty i place s fie o mare
d o a m n . Ct c o s t ?
- a s e s u t e d e lire, zise S t e p h a n i e o r i e n t n d u - s e d u p
p o e t e l e franuzeti p e care le v z u s e n B o n d Street.
- N u - m i s p u n e mie n lire, s p u n e - m i n d o l a r i .
- O m i e d o u sute d e d o l a r i .
A s c o s u n fluierat l u n g .
- A i c u r a j , m i c d o a m n . D o u sute i p r o b a b i l c i
att e s t e p r e a mult.
S t e p h a n i e era f u r i o a s . C u m n d r z n e t e s n c e r c e
s s e t r g u i a s c c u e a c a i c u m Ambassadors ar fi fost o
t a r a b d e bazar? V o i a s f a c vnzarea a s t a ; brusc, a
d e v e n i t f o a r t e i m p o r t a n t c a e a s v n d c e v a d e la Am
bassadors, dar s o f a c n condiiile ei, n u n cele ale
u n u i c h i l i p i r g i u necioplit. A zmbit a m a b i l .
- D e u n d e sntei, d o m n u l e . . . ?
- P u l l e m . Din O m a h a . M o c u p d e carne.
S t e p h a n i e i l-a i m a g i n a t vrt p n la gt n c a r n e t o
cat.
- i d i n c n d n c n d mergei la C h i c a g o , S a n Fran
c i s c o , N e w York i N e w Orleans? De fiecare d a t el d
d e a a p r o b a t o r din c a p . i o luai i pe Betty.
- F i r e t e , copiii au c r e s c u t , c e ' s f a c a c a s ?
- Ei b i n e , d o m n u l e Pullem, n t o a t e a c e s t e o r a e i n
f i e c a r e alt o r a din A m e r i c a , Betty v a fi s i n g u r a femeie cu
o a s e m e n e a p o e t d e s e a r . T o a t l u m e a v a dori s se
uite la e a . Fiecare femefe i v a dori u n a la fel. Dar nu mai
e x i s t u n a exact la fel nicieri n lume.
P a u z . El r s u c e a p o e t a n mini.
217

. S a s e sute.
. T n lire?
^ D o l a r i , dolari. Lirele n u snt b a n i .
U ^ o r , Stephanie i-a luat p o e t a d i n mn.
^ ^ I m i pare ru, d o m n u l e P u l l e m , m i - a r fi plcut s v
j ^ f a c e i din soia d u m n e a v o a s t r o mare d o a m n .
U S
J
J**apte"sute, a zis el. Ei, hai, f i e apte sute cinci S

zeci i * g - a t a

^ f ) o m n u l e Puilem. S t e p h a n i e - a ntors. La Ambas- S

sador^ n u ne trguim. A r a n j a p o e t a n a p o i n'raft cnd l-a


auzit c^ s e ridic.
- E^tf trguial. T r e b u i e s i\\ a m e r i c a n c . i a
b u n a | a

DUS o r n
' d o u sute d e dolari, p e m a s a de lng el. D a c
e

fui Bet t y n u - i place, o a d u c n a p o i , e-n regul?


S t e p h a n i e i-a m p a c h e t a t p o j g e t a ntr-o p n z i a
DUS-O P a
' o i
P g ^ s i t - o n biroul lui Brian.
n t r _ 0 c u t i e e c a r e a

- F e r e t e ! Cred t o t u i c n u t r e b u i e s v facei p r o -
blern^-
p u s pantofii i s-a ntins d u j p c u t i e . C n d S t e p h a
nie i-a d a t - o m p r e u n c u o c h i t a n a , el i-a reinut mna.
_ E$ti o fat f r u m o a s , tii s^ n i e g o c i e z i i t o a t e
celelalte- Poate am s vin ntr-o zi cu soia. C n d a m s
fac din n
avere, l-a fcut c u o c h i u i i i a ieit.
o u

j ^ i l n d , Stephanie a s u s p i n a t u u r a t . A m fcut-o,
spuse p e n t r u ea plin d e n c n t a r a ; p o t s fac orice. A
ncuiat u a din fa, a p u s banii c u O not pe biroul lui
Brian ' 1
P a
" d a n s n d d i n b i r o u l l u i pn la m a s a d e
o r n i t

cire O p r i n d u - s e , privea c u alt a e r b i r o u l , m a g a z i n u l .


Acurnf^ P *
c e a
- ^ a i sora ei, i lsase
a r t e d i n o a t e a s t e a

amprem - ta

1
Aflff&bel's pare u n l o c z g o m o t o s p e n t r u cei c a r e
doresc s e a r linitit. Pentru cei m a i muli, m u z i c a i
convers a i a n s e a m n distracie: c u s t o r i i n c e p u t e s a u
sfrsite, a f a c e r i care nfloresc s a u ca^re s e sting, a c o r d u r i
n c h e i a t a ntlniri ntre c u n o t i n e . C ^ j vin la Annabel's
snt p e r ^ distinse i la fel i m e r s u l . n orice s e z o n se
a n e

n o t c o m a n d a c p u n i , s p a r a n g h e l , t n u f e sau melci, a d u s e
din s u r ^ particulare i elegant s e r v i t e . Annabel's
e
este
locul un^e cinezi i s d a n s e z i , d^ar, m a i important, s
s a

simi f l u * refluxul vieii sociale.


u l
M a x i m S t u y v e s a n t f o l o s e a a d e s e a Annabel's c a loc d e
ntlnire. S p o r o v i a l din jur i c l a r o b s c u r u l i ofereau mai
m u l t intimitate dect biroul s u , iar p e r s o n a l u l i-ar fi
pstrat m a s a preferat din col ore ntregi d a c el i
a n u n a s o s i r e a . n t o a t e oraele lumii u n d e avea afaceri i
se distra, p e Max l atepta^un a s e m e n e a loc. Annabel's,
pe Berkeley S q u a r e , era locul lui favorit.
J o i s e a r a a sosit la o r a n o u c u invitatul s u , un
o m u l e c u b a r b , c u o c h i ptrunztori, mrii d e lentilele
r o t u n d e ale ochelarilor, i c u un aer cultivat d e plictiseal.
D u p c e s-au aezat la m a s , chelnerul le-a a d u s din
pivni o sticl d e Chardonnay i a d e s c h i s - o .
- ^ C e pete avei ast-sear?
- Pete sabie c u s o s d e arici d e mare. Foarte delicat,
foarte firi.
S-a uitat s p r e o a s p e t e l e s u , care a a p r o b a t .
- Pentru a m n d o i , a s p u s Max. Las-I pe Louis s
a l e a g r e s t u l . A c u m a d u - n e nite p a t e i l a s - n e o
j u m t a t e d e o r nainte s serveti s u p a .
- Louis? a ntrebat invitatul s u .
- eful. Servete o m a s excelent.
- i j u m t a t e d e o r p e n t r u afaceri.
- O j u m t a t e de o r p e n t r u conversaie, p l c u t c a s
ne creeze starea d e spirit potrivit pentru cin. Afacerile
n-or s ne ia mai mult de cteva minute. A u m p l u t pa
harele c u vin. Pentru splendorile trecutului,
R o n a l d D o w l i n g a dat din c a p , a sorbit, a ridicat ,din
s p r n c e n e la calitatea vinului i a sorbit din n o u .
- V a z a este ntr-adevr a a c u m ai s p u s . Snt im
presionat. Chiar i n m a g a z i n u l tu murdar...
- Nu al m e u . Este al lui Westbridge Imports.
- Ei snt cei c a r e au s c o s - 6 ? Peste Mediterana...
u n d e ? A u a d u s - o n Frana s a u direct n Anglia? Max a
zmbit.
- Este z g o m o t ast-sear \a Annabel's, nu te-am auzit.
V a z a e t r u s c pe care ai vzut-o provine din colecia unei
nobile familii englezeti forat s-i v n d o parte din
valori c a s-i s p o r e a s c veniturile' Westbridge Imports
s-a o c u p a t d e vnzri: cnd au vzut vaza m-au chemat,
tiind c clienii mei snt interesai d e c o m o r i vechi i i
p o t permite s* p l t e a s c p e n t r u ele.
219

D o w l i n g a zmbit subire.
- A m vzut-o nregistrat n catalogul p e care mi l-ai
trimis. Poti s s p u i p o v e s t e a a s t a altora, Stuyvesant, dar
am venit special d e la T o r o n t o c a s v d vasul. i pltesc
p e n t r u el u n m i l i o n i j u m t a t e d e dolari i v r e a u n
s c h i m b a d e v r u l , n u poveti d e a d o r m i t copiii.
- n art i n d r a g o s t e nimeni n u p o a t e fi sigur d e
adevr.
- N u g l u m e s c , Stuyvesant.
- R o n a l d , i-am s p u s c o b i e c t u l a f o s t s c o s prin
c o n t r a b a n d d i n T u r c i a i nregistrat c a proprietate a unui
d u c e ; c d u c e l e a primit d o u z e c i d e mii d e lire c a s
jure, d a c i se cere, c o b i e c t u l se afl n familia lui d e
g e n e r a i i ; i c o b i e c t u l v a fi t r a n s p o r t a t prin c o n t r a b a n d
in a r a in care triete c u m p r t o r u l . N-ai s spui c a s t a
sun i m a i mult a p o v e s t e dect p r i m a m e a versiune?
Ochii lui D o w l i n g strluceau.
- A s p u n e c s u n mai n o s t i m chiar dect d a c ai
zice c forezi n C a n a d a o c c i d e n t a l c a s dai d e petrol i
g a z e i mult mai al dracului d e periculos.
M a x a ridicat d i n umeri.
- Viaa este plin d e pericole. n c e a r c s traversezi n
s i g u r a n Fifth A v e n u e la N e w York. S a u V i a V e n e t o ia
R o m a . A u rs a m n d o i .
- O.K. Mine v o i d e p u n e n c o n t u l t u d i n Elveia z e c e
la s u t d i n pre, n aur. C n d mi livrezi vasul, a c a s la
mine, la T o r o n t o , vei primi i restul, s p u s e D o w l i n g .
- N u chiar a a , R o n a l d . C n d vasul o s a j u n g n
C a n a d a , c a m n patru sptmni d e la d e p u n e r e a n b a n
c a aurului, vei fi anunat. O s vrei s-l examinezi. Dac
eti mulumit, faci aranjamentele pentru plata restului d e
bani. i a p o i intri n p o s e s i a lui.
Dowling a aprobat.
- Mi s-a s p u s c eti un o m p r u d e n t . mi place. Mine
d i m i n e a a m s-l s u n pe agentul m e u .
M a x ' a c h e m a t chelnerul, cerndu-i n c o sticl. D u p
care s-a rezemat d e s p e t e a z a s c a u n u l u i privind la cei din
.jur. Ochii i s-au oprit pe un g r u p d e trei p e r s o a n e care
erau c o n d u s e s p r e o m a s aflat n p a r t e a cealalt a slii.
Privea g n d i t o r u n a dintre cele trei p e r s o a n e .
- ...i activitile t a l e , v o r b e a D o w l i n g . P r o p r i e t i

i
220

imobiliare, ai s p u s ? i galerii d e art? C u attea...


- Scuz-m un moment. Trebuie s vorbesc cu
c i n e v a . i Max s-a ridicat.
Se m i c a e l e g a n t printre m e s e i stlpii btui n b r o n z
i, c n d a ajuns l n g micul g r u p , a nceput s v o r b e a s c .
- Dragul m e u B r o o k s , c e bine-mi pare s te revd
d u p attia ani. i p e tine, S a b r i n a . l-a ridicat m n a i i-a
lipit-o d e buzele lui. A u z i s e m c eti n A m e r i c a d e S u d .
Un z v o n rutcios?
Ridicndu-i privirea, S t e p h a n i e v z u n u m a i brbatul,
f i g u r a lui m a s i v b l o c n d u - i v e d e r e a s p r e r e s t a u r a n t .
C o s t u m u l d e c u l o a r e n c h i s a v e a o croial perfect, iar
el a v e a u n aer d e s i g u r a n , chiar arogant. Prul r o u , cu
fire albe, era c a u n h a l o u n jurul c a p u l u i , iar ochii fr
strlucire reflectau i m a g i n e a ei, fr s dezvluie nimic
d e s p r e el. i i n e a strns m n a i S t e p h a n i e era c o n t i e n t
d e p u t e r e a lui, s i m i n d c u m o c u p r i n d e e m o i a . i-a
cobort ochii p e n t r u a n u se p u t e a citi n ei, dar faa lui se
s c h i m b a s e uor i ea i-a dat s e a m a c el sesizase deja.
Nu a v e a nici o idee cine era i privea spre B r o o k s , care i-l
p r e z e n t a lui Gabrielle.
- Max Stuyvesant, G a b y . Max, Gabrielle d e Martel.
M x a trecut c u abilitate d e la m n a lui Stephanie la
c e a a lui Gabrielle, dar srutul d e p u s a fost f o r m a l .
- C r e d c ai venit la L o n d r a exact n m o m e n t u l n care
eu p l e c a m la N e w York.
- A c u m trei ani, zise Gabrielle examinndu-l c u o curie
zitate nedisimulat. A m auzit foarte multe d e s p r e tine.
El i-a zmbit a m a b i l i s-a ntors spre Stephanie.
- Ce este c u z v o n u l sta maliios c ai fi plecat n
Brazilia?
- Maliios s a u plin d e s p e r a n , zise ea. D e p i n d e cine
l-a lansata
- Aceeai replic p r o m p t , a rs el. Mai trziu, d u p cc
m n c m , vrei s d a n s e z i c u mine?
- N-am mai... s-a oprit. Nu d a n s a s e d e ani d e zile, dar
S a b r i n a ? mi pare ru, nu c r e d .
- Mi-ai face o favoare; p r e s u p u n c nu ai s critici
lipsa m e a de p r a c t i c .
i-a ridicat privirea spre el, spre zmbetul care-i nflo
rea p e buze, s p r e ochii cenuii care o u r m r e a u .
221

- Ei bine, mi-ar f a c e plcere.


- Pn a t u n c i ^ B r o o k s , Gabrielle, o s e a r plcut. S-a
nclinat i s-a retras.
- Ce ciudat, zise Gabrielle cnd chelnerul le t u r n a vinul
n p a h a r e . Auzi attea zvonuri d e s p r e cineva, nct p a r c l
c u n o t i i a p o i s e d o v e d e t e c d e f a p t p e r s o a n a
r e s p e c t i v este c u totul altfel. L-ai c u n o s c u t cu ani n
u r m , nu-i a a , Sabrina? C n d erai cstorit c u D e n t o n . A

- Da, zise S t e p h a n i e p r e c a u t . l p l c u s e Sabrina? l


iubise? N u i-a m e n i o n a t n u m e l e n i c i o d a t . Ce zvonuri ai
auzit?
- Nici unul p e care s nu-l fi auzit i t u . Categoric pare
mai civilizat dect i-ai fi imaginat din cele auzite. Dar lui
B r o o k s nu-i p l a c e /
B r o o k s o privi c u ochii mari.
- N u ncetezi s m tot uimeti, Gabrielle! A m fost
nepoliticos?
- N u , impasibil. A a c u m eti t u cnd d e z a p r o b i c e v a
ce s p u n s a u fac, dar atepi s m plesneti mai trziu, n
particular.
- t e - a m plesnit v r e o d a t ?
- N u n cuvinte.
S-a instalat o p a u z . B r o o k s i-a p u s m n a peste a lui
Gabrielle.
- m i c e r s c u z e . N i c i o d a t n u m - a m g n d i t s te
p l e s n e s c . i i p r o m i t c nu-l voi plesni nici eu pe Max
Stuyvesant, nici n public, nici n particular.
- Sper s nu o faci, rse Gabrielle. Ar p u t e a rsturna
mesele.
- A existat ntr-adevr o A n n a b e l ? a ntrebat S t e p h a
nie. O f c e a u s nu se simt n largul ei, o Gabrielle
Copilroas, care c u s i g u r a n c era mai m a t u r c u ani
n u r m la Juliette i Brooks" c o m p o r t n d u - s e c a un pro
fesor, a m u z a t , critic, surprins cnd p u p i l a lui s p u n e a c e v a
Inteligent.
- Eu n-am ntlnit-o n i c i o d a t pe A n n a b e l , zise B r o o k s
In t i m p ce chelnerul le servea s u p a . Dar d a c vrei s tii
p o v e s t e a clubului...
- C u m a f c u t averea? n t r e b Gabrielle ntrerupndu-l.
- Fascinantul Max Stuyvesant, suspin Brooks.
Simeni nu tie sigur. Are galerii d e art n E u r o p a i n

i
222

A m e r i c a i s-ar p u t e a s fie agent, dar nimic din toate


a s t e a n u i-ar j u s t i f i c a a v e r e a . Este v z u t la licitaii i
c o l e c i a lui particular este c o n s i d e r a t d r e p t u n a dintre
cele mai f r u m o a s e d i n lume. Dincolo d e asta, totul este
z v o n . i a f o s t plecat t i m p d e trei ani, a a c fr n d o i a l
zvonurile snt i mai puin credibile dect d e o b i c e i ,
- Vii, S a b r i n a ? Briah p o a t e s c o n d u c Ambassadors
n c o zi, nu-i aa? A fcut-o d o a r ct ai fost p l e c a t n
C h i n a . i ne n t o a r c e m d u m i n i c seara. Sabrina? Ai auzit
ce-am spus?
- N u , mi pare ru. Se pare c am,fost...
- Departe. A c u m a s c u l t : vrei s vii c u noi n Elveia?
- Elveia?
- Repet, p e n t r u c nu ai ascultat. Mine B r o o k s pleac
la B e r n a c u afaceri i m d u c i e u . O s m plictisesc
n g r o z i t o r ct el o s lucreze, a a c te r o g s vii c u noi.
Este loc d e s t u l n a v i o n , iar B r o o k s se v a ngriji d e c a m e r
la h o t e l . Ne n t o a r c e m d u m i n i c , vii?
- Da, zise S t e p h a n i e fr nici o ezitare.
Gabrielle b t e a din p a l m e d e bucurie. Un chelner de
b a r a s a m a s a , altul t u r n a c a f e a u a , un al treilea le m p r e a
u n sufle Grand Meunier n t i m p ce ei v o r b e a u c a vechi
p r i e t e n i . S t e p h a n i e z m b e a d e plcere. Iar zmbetul el a
intlnit z m b e t u l d e r s p u n s al lui Max Stuyvesant care se
n d r e p t a s p r e m a s a ei.
Ringul d e d a n s era a g l o m e r a t i au fost nevoii s se
mite ntr-un s p a i u n g u s t . Ritmul muzicii, l e n t / c u ca
d e n a c a nite bti d e inim susinute d e bas, p t r u n d e a
n sfngele lui S t e p h a n i e , iar t r u p u f ei se u n d u i a , lsndu-se
c o n d u s d e Max.
- C u m d e n u a m d a n s a t niciodat? o ntFeb el.
- C u m d e n u a m vorbit niciodat? i-a r s p u n s ea
d e g a j a t . Se s i m e a tnr i d e s c t u a t i a vzut ni
z m b e t u l lui c-era f r u m o a s i c el o d o r e a .
- S v o r b i m , r e p e t el. C n d v a a m avut impresia c nu
i-ar fi f c u t plcere s stai d e v o r b cu mine.
- C e e a c e explic d e ce nu a m d a n s a t niciodat.
- Impresia m e a s a u a v e r s i u n e a ta?
- Ambele.
- Foarte p r o m p t , Sabrina. lei m a s a c u mine mine
sear?
223

-Nu.
- Ce direct! Nici m c a r o s c u z ? S u d - a m e r i c a n u l , d e
exemplu?
- Imi pare ru, voi fi p l e c a t p n d u m i n i c .
- Duminic sear atunci.
- M n t o r c d u m i n i c s e a r a trziu.
- Snt liber luni.
- O h , luni voi... voi fi din n o u plecat, t o a t ziua, pn
s e a r a trziu.
Dansul se sfrise. O inea n c n brae.
- O s gsimi noi o sear. Pot s te s u n s p t m n a
viitoare?
S t e p h a n i e a dat a p r o b a t o r din c a p i s-au ntors la
m a s . O u i m e a u gndurile ei. l d o r e a . Un strin misterios,
a r o g a n t , c u ochii reci i c u un aer d e s i g u r a n a b s o l u t .
Att d e diferit d e Garth, care se m u l u m e a s-i u m p l e
locul s u n lume fr s-i d o r e a s c mai mult! C u m p u
t e a s-l d o r e a s c ? Nu a dorit n i c i o d a t pe nimeni, dect
pe Garth i nici pe Garth, t r e m u r n d c u m t r e m u r a a c u m ,
d u p ani d e zile. A s c o s un s u s p i n d e mulumire la gndul
c n trei zile v a fi d e p a r t e .
C e e a ce n s e m n a c nu-l v a mai ntlni niciodat pe
Max Stuyvesant.
A u ajuns la m a s . G a b y i B r o o k s d a n s a u i Ste
p h a n i e a ezitat. Ei bine, atunci nu o s-l mai v a d nicio
d a t . Era cel mai b u n m o d d e a stvili sentimentele ce
ncepuser s o cuprind.
- La revedere, i-a s p u s e a fr s-i p o a t a s c u n d e o
u n d d e regret din v o c e .
- Pn s p t m n a viitoare, i-a srutat el mna.
S t e p h a n i e l-a urmrit n t o r c n d u - s e la m a s a unde-l
a t e p t a prietenul s u . A luat paharul de vin i un chelner
a srit s i-l u m p l e . Cel mai b u n m o d , a repetat n c o
d a t p e n t r u e a . A sorbit din vinul auriu. Mine vor p l e c a la
Berna.

A v i o n u l Lear era mobilat c u o c a n a p e a d e piele fixat


n perete, d o u fotolii i o m a s l u n g j l d e tek folosit c a
birou i c a m a s p e n t r u prnzurile p r e a m b a l a t e c o m a n
d a t e d e B r o o k s la Fortnum and Mason. T i m p de o o r i
Jumtate ct a durat z b o r u l pn la Berna, Gabrielle i
224

S t e p h a n i e a u ciugulit brnzeturi, pine i fructe, n t i m p ce


B r o o k s a citit rapoartele managerilor si d e la Berna.
- I n t r o d u c o n o u linie d e c o s m e t i c e , i-a s p u s G a
brielle. S a u p o a t e o linie v e c h e c u n u m e n o i ! B r o o k s
refuz s v o r b e a s c d e s p r e asta; nu-ti vine s crezi ce
s e c r e t o i snt c n d este v o r b a d e rujuri d e buze, d e c r e m e
hidratante i d e t o t restul: parole, c o d u r i , f o r m u l e secrete,
s p i o n i din alte ri. P r o b l e m e mari, nu g l u m .
S t e p h a n i e i o d i h n e a braul pe sptarul canapelei moi
d e piele i privea pe fereastr la cmpiile mici i curate de
j o s , att d e diferite d e ntinderile Americii. D a r - t o t u l era
altfel dect n A m e r i c a , se gndi e a . lat-o pe Stephanie
A n d e r s e n , p l e c a t n g r a b ntr-o s c u r t vizit n Elveia n
avionul particular al unui prieten, n t i m p ce m e n a j e r a are
grij d e c a s a ei c u cinci etaje i face planuri ce gustri
t e n t a n t e s-i m a i p r e g t e a s c p e n t r u d u m i n i c s e a r a ,
c n d s t p n a ei se n t o a r c e .
- Drgu, zise e a .
- Ce a n u m e , privelitea? Mie mi plac mai mult Alpii.
tii c e c r e d c a m p u t e a face? S vizitm Juliette. Nu am
mai f o s t a c o l o d e c n d a m absolvit i este la mai puin de
o o r c u t r e n u l . Ce zici?
- Mi-ar p l c e a .
' D a r c n d a u ajuns la p e n s i o n , stnd n parc i privind
b a l c o a n e l e cldirii colii i a c o p e r i u l d e igl roie, au
f o s t d e z a m g i t e . Nimic n u se s c h i m b a s e , dar ct d e mic
este t o t u l " , i-au zis ele. Castelul profesorului B o s s a r d nu
e r a altceva dect o c a s f r u m o a s i mare ntr-un parc
plcut, nici att d e g r o z a v i nici att d e mare c u m le prea
c n d erau eleve.
- i privete ct d e tinere snt fetele! zise Gabrielle
m i n u n i n d u - s e . Nici p e d e p a r t e att d e sofisticate c u m
eram noi.
- Poate c n u e r a m , zmbi Stephanie.
- Firete c e r a m .
- N u tiu. e d e a m a c o l o la etajul al patrulea i visam
s d e v e n i m mari...
- Al treilea. %
- Poftim?
- A m stat la etajul al treilea. S o r a t a sttea la etajul al
p a t r u l e a , i aminteti, c u fata aia, c u m o c h e m a , din New
225

York?
- D e n a C a r d o z o , ai d r e p t a t e . S-au plimbat prin cldire,
simindu-se c u fiecare minut ce t r e c e a mai btrne", mur
m u r S t e p h a n i e . Profesorul B o s s a r d era mort, locui lui
fiind luat d e un a n u m e S a n t a , rotofei i c u b a r b , pe care
l-au gsit n sala d e g i m n a s t i c discutnd c u antrenorul
despre campionatele de scrim.
S t e p h a n i e a pit p n n mijlocul slii, imaginndu-i
c a v e a floreta n m n , amintindu-i de un meci pe care
l-a pierdut i d e o c e a r t c u Sabrina.
- Gaby^ zise e a brusc. Mi-e f o a m e , hai s m e r g e m n
ora s mncm ceva.
u cobort pe j o s p a n t a , m e r g n d printre vii.
- A m petrecut vremuri f r u m o a s e aici, zise Gabrielle.
Dar i d e z a m g e a m n t o t d e a u n a pe oamenii care atep
t a u p r e a mult d e la mine. T u tiai c vrei s faci c e v a n
d o m e n i u l artei i obiectelor deart, dar tot ce-mi d o r e a m
e u era s g s e s c pe c i n e v a care s aib grij d e mine. S
s t e a ntre mine i lume i s m i u b e a s c . nelegi ce
vreau s spun?
S t e p h a n i e a dat din c a p c u ochii s p r e apele albastre
a g i t a t e ale l a c u l u i G e n e v a i Alpii c a r e se z r e a u n
d e p r t a r e . N u exact asta dorise i e a c u Garth?
- i a c u m l ai p e B r o o k s , zise e a .
- A c u m l a m pe B r o o k s . Atta v r e m e ct tiu s a p s
p e c o a r d a care l f a c e fericit.
n ora au gsit o cafenea retras, care fusese
preferata lor c n d erau eleve. S-au aezat afar la s o a r e i
a u c o m a n d a t prnzul.
- Care c o a r d ? a ntrebat-o S t e p h a n i e .
- A c e e a d e s p r e care m-ai avertizat. A u tcut.
- i a m avut d r e p t a t e ?
- n t o t d e a u n a ai avut dreptate cnd a fost v o r b a d e
B r o o k s . El i d o r e t e o mireas-copil pe care s o p o a t
m o d e l a , d e care s fie m n d r u i care s-l a d o r e . i-i
d o r e t e , d e a s e m e n e a , o femeie care s f a c d r a g o s t e c a
o p r o f e s i o n i s t i s f a c o conversaie inteligent la cin.
S u r p r i n s , S t e p h a n i e zise:
- Chiar a a a m s p u s eu?
- N u t o c m a i , dar p e - a p r o a p e . i n u te-am crezut, dar
a c u m te c r e d . A a c j o c teatru: aici snt o c o p i l , aici o
226

d e m i m o n d e n care a avut o s u t de a m a n i , a p o i fac pe


d o a m n a a g e r care v e d e , d e e x e m p l u , c nu l-a plcut pe
Max Stuyvesant, dei a n c e r c a t s a s c u n d lucrul sta.
- N u este uor.
- N u . i nici n u tiu m c a r pe cine p c l e s c , pe el sau
pe m i n e ? Dar, S a b r i n a , ce p o t s fac? l i u b e s c att d e
mult, nct m g n d e s c tot t i m p u l n u m a i la el; tot ce-mi
d o r e s c este s m s c u f u n d n el i s triesc a c o l o p e n t r u
t o t d e a u n a . i a face orice c a s ' r m n a c o l o .
S t e p h a n i e u r m r e a c u degetele ptrelele d e pe fata
d e m a s , g n d i n d u - s e la G a r t h . A m i n t l n d u - i d e N e w
York-ul d e dinainte d e a se cstori i d e primii lor ani,
c n d totul era n o u i minunat. A iubit-o p e n t r u c e e a ce era
i n u p e n t r u c e e a ce ar fi putut pretinde c este.
T r e b u i a u s fie c a p a b i l i s r e g s e a s c a c e a s t
d r a g o s t e ; n u se p o a t e s fi disprut c o m p l e t . D a c s-ar
d u c e a c a s i i-ar s p u n e c v r e a s ia totul d e la n
ceput... dar n u se p u t e a d u c e a c a s ; nu a c u m , n u astzi.
C u m ar p u t e a s intre n c a s i s s p u n : Hei, v o i , snt
a c a s i s d e a n a s n nas c u S a b r i n a p r e g t i n d cina?
Dar n u mai snt dect trei zile, se gndi e a . A p o i voi fi cu
Garth i c u familia m e a . Nici mcar trei zile pline. Doar
w e e k e r i d - u l . i a p o i voi fi a c a s .
i ce m ateapt?
O s c r i s o a r e a n o n i m m u r d a r d e s p r e soul m e u , p r o
b l e m e n l e g t u r c u banii. Penny vrea s u r m e z e cursuri
d e art, Cliff fur, iar eu n c e r c s-mi reiau afacerea.
n t r e n , la n t o a r c e r e a d e la Berna, Gabrielle a vorbit
t o t t i m p u l d n d u - i lui S t e p h a n i e n o i informaii d e s p r e
S a b r i n a i viaa ei, acel g e n d e detalii pe care o a m e n i i le
iau d r e p t b u n e . P c a t c t o c m a i t r e b u i e s plec, se
g n d e a e a c u prere d e ru. C u tot ce a m aflat a c u m , a
p u t e a s j o c rolul Sabrinei s p t m n i ntregi.
T o t u i , era n e r v o a s cnd B r o o k s le-a d u s d u p cin
la Kursaal. N u j u c a s e n i c i o d a t i nu v o i a s nvee pe
banii Sabrinei. Dar B r o o k s i Gabrielle au asigurat-o" c o
s c u m p e r e el fise p e n t r u toi trei. A a c tot ce trebuie s
m p r e o c u p e a c u m , se g n d e a Stephanie, este s m
prefac c tiu s j o c boule.
Dar era att d e uor - o f o r m simplificat d e rulet -
nct n c t e v a m i n u t e m i z a p r u d e n t c u fisele pe care
227

B r o o k s i le n g r m d i s e n fa. G a b r i e l l e s-a aplecat la


u r e c h e a ei:
- B r o o k s c r e d e c eti att d e p r u d e n t p e n t r u c nu
i-ai c u m p r a t t u fisele. D a c n u ai s n c e p i s j o c i p e
mize mari se v a simi jignit. i este f o a r t e g r e u s-l irnpacL
- N u , zise S t e p h a n i e . N u m a i c n u are s e n s s...
B r o o k s le-a n d r e r u p t .
- Firete, ai d r e p t a t e . N u se p o a t e c o m p a r a c u M o n t e
Carlo, dar este t o t ce p o a t e oferi B e r n a mai b u n . O s
j u c m c a m o o r , p e n t r u c d u p a c e e a G a b y vrea s
d a n s e z e . Mizeaz n a a fel, nct s f i e interesant; tot c e
ctigi v a m e r g e la acel n o u m u z e u p e n t r u care strngi i
tu b a n i .
Ctig, se g n d i S t e p h a n i e , c n d e u n-am j u c a t nicio
d a t n viaa m e a !
n c e p u s e s ctige, g n d i n d u - s e t o t u i ce j o c p r o s t e s c
era s mizezi bani pe p bilu care s e nvrtete i se
o p r e t e u n d e v r e a e a . n c o n j u r a t d e juctori serioi, a
n c e p u t s mizeze c u n d r z n e a l p e p r i m e l e n u m e r e ale
telefonului ei d e a c a s d e la E v a n s t o n , i a ctigat. A
mizat p e primul n u m r al adresei ei, p e primul n u m r al
zilei d e natere a lui Penny i pe p r i m u l numr al zilei d e
natere a lui Cliff i a ctigat"de fiecare d a t .
Ochii lui Gabrielle strluceau.
- Ce sistem foloseti?
- Zile d e natere, adrese, n u m e r e d e telefon.
- Ale cui?
- Se pare c n u c o n t e a z .
- S a b r i n a , sta nu-i u n s i s t e m , asta-i vrjitorie.
- Probabil c ai dreptate. U r m t o a r e a micare p e care
a m s-o fac v a fi s m t r a n s f o r m n a l t c i n e v a .
A mizat p e primul n u m r al adresei ei de la L o n d r a . i
a pierdut. A ost att d e neateptat, nct s-a oprit un
m o m e n t i a privit la m i c u a bfl alb c a r e a t r d a t - o . A
pus un fiic m o d e s t d e fise"pe primul n u m r al telefonului
ei d e la L o n d r a i a pierdut.
- S i s t e m e l e " a u t e n d i n a s f a c l u c r u l s t a , zise
B r o o k s . La fel i vrjitoria.
Gabrielle, care ctigase o d a t i p i e r d u s e d e d o u
ori f o l o s i n d s i s t e m u l lui Stephanie, s-a ridicat i i-a strns
fisele ce-i mai r m s e s e r .
228

- Snt p e n t r u m u z e u l t u , Sabrina. Iar eu snt g a t a


pentru dans.
C n d a u p r e d a t fisele, S t e p h a n i e a c o n s t a t a t c a
ctigat c e v a mai mult d e o mie d e dolari.
- Sistemul a lucrat bine pentru m u z e u , zise ea
d e g a j a t i-i u r m p e Gabrielle i pe B r o o k s la o m a s n
apropierea orchestrei.
l-a t r e c u t d e o d a t prin c a p c n d d a n s a c u B r o o k s :
sistemul ei b u n p e n t r u m u z e u ? C u o s p t m n a n u r m o
mie d e dolari i-ar fi prut o m i c avere m i r a c u l o a s pentru
b c n i e , p e n t r u a c h i t a r e a facturilor, p e n t r u c a s o trimit
p e P e n n y la cursurile d e art, p o a t e chiar s-i c u m p e r e
o r o c h i e n o u . Devin S a b r i n a , se gndi e a . S g n d e s c c a
toti ceilali n a c e a s t l u m e d e vis.
" - S a b r i n a , zise Gabrielle p e cnd se n t o r c e a u la hotel,
a fost att d e m i n u n a t , nct n u v r e a u s se sfreasc.
- Nici e u !
Dar mine era d u m i n i c . Ultima ei zi. -
- Venii la mine a c a s , a p r o p u s e a . A m s-o s u n pe
d o a m n a Thirkell i a m s-i s p u n s ne atepte. S p t
m n a a s t a n u m-a avut dect pe mine la m a s i este c e a
mai fericit c n d i p o a t e arta miestria n fata oaspeilor
d e o s e b i t d e d r a g i . i c n d au ajuns d u m i n i c seara," iar
S t e p h a n i e i-a c o n d u s pe Gabrielle i pe B r o o k s n s a l o n ,
d o a m n a Thirkell era att d e ncntat, iar bufetul att de
b o g a t , nct S t e p h a n i e a tiut c alesese m o d u l perfect de
a-i n c h e i a s p t m n a : s p r i m e a s c n c a s a ei din C a -
d o g a n S q u a r e , nainte s plece definitiv.

CAPITOLUL 12

Din m o m e n t u l n care Garth a a d u s - o a c a s d e ia


spital, S a b r i n a nu a rmas o s e c u n d s i n g u r . Nu se
g n d e a dect c u m s f a c s-i telefoneze lui Stephanie,
dar Garth se nvrtea t o t t i m p u l pe lng e a . Penny i Cliff
se n t r e c e a u care s fie mai util i-i a d m i r a u g h i p s u l care
se n t i n d e a d e l a p a l m p n a p r o a p e de cot. l-au a d u s
ceai, n g h e a t , chifle englezeti prjite, dar tot ce-i d o
rea e a era s fie s i n g u r p e n t r u cinci minute c u teefonu'.
229

e d e a n t i n s pe c a n a p e a , s i m i n d u - s e prins n c a p
c a n a , c a p u l i p u l s a , iar familia roia n jurul ei, fiecare
n c e r c n d s se f a c ct mai folositor.
La o p t i s e n c h i d e a u o c h i i . A n c e r c a t s r m n
treaz, dar d u r e r e a d e c a p i m e d i c a m e n t e l e erau c a
.nite pleduri grele, n b u i t o a r e , c a s a p a r c se n d e p r t a ,
iar e a a d o r m i .
- S te d u c n pat, i-a s p u s Garth.
A tresrit:
- N u , p o t s m descurc...
- O s te d e s c u r c i mine.
A ridicat-o n brae i a d u s - o pe scri n dormitor,
a e z n d - o uor pe p a t Las-m pe mine, i-a zis. l-a d e s
cheiat b l u z a i i-a s c o s m n e c a d r e a p t , t r g n d - o a p o i
u o r i p e s t n g a p e s t e g h i p s . Pe j u m t a t e a d o r m i t , S a
b r i n a a n c h i s o c h i i . N u l-ar fi putut opri nici d a c ar fi tiut
c u m . i o r i c u m nu mai a v e a nici o i m p o r t a n t . Sprijinind-o
c u u n "bra, Garth i-a tras blugii i chiloii, a p o i i-a desfcut
sutienul, f s-a oprit b r u s c rsuflarea cnd a vzut vntile
care-i a c o p e r e a u p a r t e a stng a c o r p u l u i .
- S r m a n a d e t i n e , t r e b u i e s te simi c a i c u m
c a m i o n u l la a t r e c u t peste tine. A d e s c h i s ochii, dar el se
d u s e s e la c o m o d c a s ia o c m a d e n o a p t e curat.
O s-ti ridic braul, s-mi s p u i d a c te d o a r e , l-a trecut
c m a a d e n o a p t e peste c a p . C a un c o p i l , e a a b g a t
m n a prin m n e c a p e care i-o i n e a el. A c u m stai un minut
n picioare. A tras p t u r a i cearceaful, a ajutat-o s se
u r c e n p a t i a n v e l i t - o . O s e c u n d a r m a s t c u t ,
uitndu-se la e a . D a c te d o a r e s a u ai nevoie d e c e v a , la
n o a p t e snt aici. Zgltie-m i m trezesc.
Pe n e a t e p t a t e ochii i s-au u m p l u t d e lacrimi. Eti att
d e b u n . i a vrea s fii lng mine. M d o a r e tot c o r p u l i
v r e a u s m ii strns n brae i s-mi dai n c r e d e r e . Dar
eti s o u l lui S t e p h a n i e . N u "pot s-i s p u n nici m c a r ct
d e fericit snt c eti a p r o a p e .
- N o a p t e bun," i-a s p u s e a i n s e c u n d a urmtoare
adormise.

G a r t h e r a s c u l a t i m b r c a t n a i n t e c a e a s se
t r e z e a s c d u m i n i c d i m i n e a a . Nu-l auzise cnd a venit n
pat, n u i-a dat s e a m a c a d o r m i t lng e a , dar, cnd a
230

d e s c h i s o c h i i , el era a c o l o , g a t a s o ajute s se m b r a c e ,
iar G a r t h , c a i copiii, a u stat pe lng e a t o a t ziua.
S a b r i n a se g n d e a c r i s p a t c u m i s p u s e s e lui S t e p h a n i e
c-i d o r e a e x p e r i e n a unei familii. Ei bine, a avut-o. Dar
i d o r e a s fi putut" s a i b i pentru e a cteva minute
p r e i o a s e din s i n g u r t a t e a casei ei din L o n d r a .
D u p - a m i a z Garth a ajutat-o s urce n d o r m i t o r c a
s se ntind p u i n . C u m a ieit din c a m e r , s-a repezit la
t e l e f o n . Dar i-a s u n a t s u b m h . Cineva a r s p u n s j o s i
nainte c a s p o a t n c e r c a din n o u a adormit.
- A s u n a t Dolores, i-a s p u s el cnd a intrat d u p ce s-a
trezit. A d u c e c i n a p e la ase. Iar Linda s-a oferit voluntar
p e n t r u luni. D a c a u m b l a prin ora c u a g e n d a a p u t e a
s mobilizez suficiente b u c t r e s e c a s ne p r e g t e a s c
c i n a p e n t r u u n a n d e zile. S-a oprit, dar e a nu i-a r s p u n s
dect printr-un zmbet. Vrei s o vezi p e Dolores cnd
vine?
- N u astzi, p o a t e mine. Se s i m e a nfrnt fcnd
planuri p e n t r u mine. Luni era ziua n care e a t r e b u i a s
se n t l n e a s c c u S t e p h a n i e la a e r o p o r t i s se n t o a r c
la L o n d r a , s-i reia viaa ei. A v e n t u r a n o a s t r s-a sfrit,
se g n d i e a . Dar c u m o s t e r m i n ?
La c i n a f o s t t c u t n t i m p ce Garth p u n e a n farfurii
m n c a r e a p r e g t i t d e Dolores i plcint c u d o v l e a c i
f c e a c o n v e r s a i e c u copiii. Era derutat d e c o m p o r t a r e a
soiei lui. N u c e d a s e n i c i o d a t att d e uor la durere s a u
la "boal. Dar a c u m se v e d e a n u n u m a i c sufer, dar
p a r c i e r a fric, p a r c era c u p r i n s chiar d e un fel de
p a n i c . De c e se t e m e a ? C n d a ntrebat-o, s-a n d e p r t a t
d e el d n d din c a p , a a c a renunat. Se s i m e a neaju
t o r a t i furios. De c e nu-l lsa s o ajute, s* fie "soul ei n
loc s fie c i n e v a d e care se t e m e a i n care n u avea
ncredere?
D u p c i n i-a refuzat oferta d e a-i face o baie c u
buretele i m n a n t i n s c a s o ajute s urce scrile.
- M d e s c u r c . Dar i m u l u m e s c .
A ncetat s se mai "ngrijoreze de ce credea Garth de
spre c o m p o r t a r e a ei; curnd o s tie oricum adevrul. Pro
blema era Stephanie. n cteva ore urma s plece la aeroport.
T r e b u i e s o avertizez, s-i d a u t i m p s s e g n d e a s c
c u m s rezolve n c u r c t u r a pe care a m fcut-o e u .
231

Sttea n pat, m i n t e a nvrtindu-i-se. A motit, a dormit,


s-a trezit c n d Garth a venit la culcare, a p o f s - a forat s
r m n treaz, u r m r i n d c e a s u l . Ora u n u , u n u i jumtate,
d o u n o a p t e a . O p t d i m i n e a a la L o n d r a . Garth respira
p r o f u n d i regulat. S-a strecurat din pat i s-a furiat pe
scri n j o s n c a m e r a p e n t r u micul d e j u n , u n d e a gsit
telefonul p e pipite i, n sfrit, c u v o c e nbuit, i-a dat
o p e r a t o a r e i n u m r u l ei din L o n d r a .
Telefonul s u n a la L o n d r a ; S a b r i n a i-a imaginat-o p e
d o a m n a Thirkell c n d a r s p u n s i d o r m i t o r u l ei c n d
S t e p h a n i e v a prelua legtura.
- S a b r i n a , t o c m a i m p r e g t e a m s plec. S-a ntmplat
ceva?
R e p e d e , S a b r i n a i-a s p u s d e s p r e accident.
- Eti rnit ru?
- Nimic serios, dar art groaznic, c u lovituri, vnti L
a m o d u r e r e n g r o z i t o a r e de c a p , un o c uor, zice Nat.
Dar p r o b l e m a este n c h e i e t u r a . Mi-am fracturat-o. Este n
ghips.
S t e p h a n i e n-a zis nimic. Sabrina, c u c a p u l pulsndu-i,
a n c h i s ochiL
- T r e b u i a s te avertizez c a s te gndeti n a v i o n .
- S m gndesc...? V o c e a lui S t e p h a n i e era ca- o
oapt.
- C u m s-i s p u i lui Garth. S t e p h a n i e , mi pare ru,
este v i n a m e a . La n c e p u t m-am gndit c a p u t e a s-i
s p u n e u i s p r e g t e s c terenul n a i n t e , s vii t u , dar nu
pot, S t e p h a n i e ; nu a face. dect s nrutesc lucrurile.
Nici un r s p u n s .
- S t e p h a n i e , nu-i dai s e a m a , d a c i s p u i direct, d a c
a m n d o u v o m v o r b i d e o d a t , nct s nu a i b t i m p s se
g n d e a s c , ai p u t e a s te d e s c u r c i .
ntre ele se a u z e a u paraziii d e linie telefonic. n dor
mitorul albastru i ivoriu S t e p h a n i e o asculta, g h e m u i t n
fotoliu, a p s n d u - i tare s t o m a c u l c u m n a .
- S a b r i n a , ai stat c u el o s p t m n a ; poi s afirmi
sincer c o s o ia c a i c u m nimic nu s-ar fi ntmplat?
- N u , lucrurile nu vor sta aa, dar asta nu n s e a m n
c vor fi mai rele. D a c v iubii unul pe altul...
- D r a g o s t e a n u are nici un a m e s t e c aici. O s s p u n
c n e - a m btut j o c d e el...
232

- Ei bine, a m f c u t - o , nu-i aa? N u este prost, dar l-am


pclit.
- T u l-ai pclit. i c u m s o s c o t eu la c a p t ? N u este
c a o ceart...
- N u . ntr-o c e a r t , se gndi Sabrina, d o i o a m e n i snt
egali. C n d este v o r b a d e o neltorie, o p e r s o a n tie
t o t u l , iar cealalt nimic. C n d Garth o s d e s c o p e r e c a
n c e r c a t s - i r e z o l v e p r o b l e m e l e c s t o r i e i lui c u o
f e m e i e care n u este s o i a lui, ci c u m n a t a lui; c s o i a i
c u m n a t a lui i-au j u c a t onest m o n s t r u o a s . . . S-a g h e m u i t
n s c a u n . A m srezut c-i f a c u n c a d o u ; o s p t m n a
p e n t r u tine. Dar n u a m a d u s dect necazuri.
- Este vina m e a . Este soul m e u . Eu snt c e a care nu
s-a gndit ce o s se ntmple d a c d e s c o p e r . S t e p h a n i e
a n c h i s o c h i i . N i & o d a t n u o s n e l e a g d e ce a m
f c u t - o , se g n d i e a . N i c i o d a t nu m v a ierta. Pentru noi
ar p u t e a fi sfritul. N u p o t s-i s p u n , zise ea.
- Dar d a c o fac eu...
- N u , ar fi i mai ru. O h , D o a m n e , nu tiu ce s fac.
N u m a i d a c a m putea... S a b r i n a ! De ce s nu n c e r c m
din n o u o pcleal?
- Pcleal?
- i s p u n e m lui Nat ce a m fcut. O s-mi p u n m n a n
g h i p s i ar p u t e a s s p u n c pe mine m-a ngrijit i
nimeni n u o s-i d e a s e a m a d e d e o s e b i r e .
- M-am gndit la asta. Dar d a c m-ai vedea... S t e p h a
nie, p e t o a t p a r t e a lateral snt n e a g r i albastr i a m
o tietur p e frunte...
- O h ! S t e p h a n i e a simit d e o d a t c-i era foarte s o m n .
T o t ce-i d o r e a era s se f a c g h e m i s uite t o t u l . O
s e c u n d , i-a s p u s Sabrinei i, lsnd telefonul* n p o a l ,
i-a frecat ochii c u p u m n i i , a a c u m face un copil care
f n c e a r c s n u p l n g . Garth, mi pare ru, i-a zis n g n d .
N u m i - a m dat s e a m a ce fac. i a c u m mi-e t e a m . Nu tiu
c e o s s e ntmple. Privi spre telefonul din p o a l a ei care o
l e g a d e S a b r i n a i, prin e a , d e Garth. Nu era nimic de
fcut. A ridicat r e c e p t o r u l . Vei fi la a e r o p o r t ?
S a b r i n a a ezitat:
- Desigur, firete. ,
- Ce este, n u poi s c o n d u c i ?
- Nat s p u n e c n u ar t r e b u i , dar n u v d nici un motiv...
233

- Las, este n regul. C r e d c ne p u t e m ntlni a c a s .


Dar P e n n y i Cliff?
- Cliff are a n t r e n a m e n t , iar P e n n y p o a t e s se d u c la
B a r b a r a G o o d m a n . O s a m eu grij d e asta.
- Ne v e d e m n cteva ore. S t e p h a n i e a p u s receptorul
n f u r c nainte c a v r e u n a dintre ele s mai p o a t s p u n e
ceva.
S a b r i n a i-a prins f a t a n mini. n t c e r e a n t u n e c a t
minutele t r e c e a u . Garth, tin la tine. lart-m. Stephanie, te
i u b e s c , a m vrut s-ti d a u . . .
T e l e f o n u l n c e p u s s u n e i s-a repezit s-l ridice.
- Stephanie?
- S a b r i n a , n u p o t s-o fac, nu p o t i g a t a . Te r o g ,
a j u t - m . N u p o t s d a u ochii c u el, n u p o t s-i s p u n . Nu
p o t s o fac!
- E-n r e g u l . S a b r i n a a r e s p i r a t p r o f u n d . A m s
v o r b e s c eu c u el d e n d a t ce Penny i Cliff...
- Nu!
- Dar a t u n c i ce vrei s fac?
* - Rmi a c o l o . Poi s faci asta? Ar fi p r e a ngrozitor
p e n t r u tine s mai rmi p n ti s c o a t e ghipsul? Dureaz
mult? D o u s p t m n i ? Ct d u r e a z ?
- Nat a s p u s ~c patru s p t m n i . S a b r i n a s-a ridicat,
g n d u r i l e n v l m i n d u - i - s e . Rmn aici. Dar c u m ? A m
Ambassadors^casa m e a , prietenii mei, u n viitor pe care
t r e b u i e s mi-l fac." A s t a n u este viata m e a .
- Ce se n t m p l peste patru " s p t m n i ? V o c e a lui
S t e p h a n i e d e v e n i s e mai sigur.
* - Alte radiografii. i d a c n c h e i e t u r a este v i n d e c a t ,
Nat mi s c o a t e g h i p s u l .
- Ei bine, m p o t n t o a r c e a t u n c i . Nimeni n u o s tie,
S a b r i n a . V o c e a lui S t e p h a n i e d e v e n i s e mai p u t e r n i c ,
r u g t o a r e , dar nsufleit. Aici totul este n o r d i n e ; pot
chiar s a m grij d e Ambassadors n locul t u . A m vndut
p o e t a f r a n u z e a s c c u mrgele, o s-ti s p u n d e s p r e asta
mai trziu. i t u te poti d e s c u r c a , tiu c poti. O s f a c e m
c a m aceleai lucruri pe care le-am fcut p n a c u m , mai
mult s a u mi p u i n . Nu crezi c este bine s c o n t i n u m ,
S a b r i n a ? Doar n c patru sptmni? A t u n c i nimeni n u o
s a i b d e suferit.
- A t e a p t , zise Sabrina. Durerea d e c a p o a p s a pe
234

o c h i i n c e r c a s g n d e a s c . Probabil c p u t e a s o f a c .
" S p t m n a a trecut att d e r e p e d e ; patru s p t m n i nu era
mult i mai erau lucruri p e care d o r e a s le f a c aici. De
fapt, ii p l c e a aici. i era hdtrrea lui Stephanie. Dar...
S t e p h a n i e , n u tiu d a c a m s m d e s c u r c n c patru
sptmni... c u Garth. ^~
S t e p h a n i e i-a inut rsuflarea. Dormitorul s-a n t u
necat in t i m p ce norii t r e c e a u . p r i n faa ferestrei nalte
s t r p u n i ici i c o l o d e un s o a r e argintiu pal.
- A u fost p e r i o a d e i mai lungi d e patru s p t m n i
cnd n u a m f c u t d r a g o s t e .
- S t e p h a n i e , d o u s p t m n i n China. U n a t o c m a i a
trecut i n c p a t r u . apte s p t m n i ; crezi ntr-adevr...
- Te d e s c u r c i . tiu c poi. n s e a m n att d e mult
p e n t r u mine, p e n t r u mariajul m e u .
- i mai trziu?
- Ce a d i c mai trziu?
- D a c Garth d e s c o p e r mai trziu, ce ai s-i spui? Cu
ct d u r e a z mai mult, c u att a p r a r e a este mai imposibil.
S t e p h a n i e , poi explica o s p t m n a i poi c o n t i n u a de
a c o l o , dar crezi c ai mai a v e a v r e u n mariaj d a c d e s
c o p e r c n e - a m btut j o c d e el cinci sptmni?
Norii d d e a u trcoale ferestrei, juchdu-se d e - a v-ai
a s c u n s e l e a c u soarele.
- N-a mai a v e a nici urPmariaj; dar nici a c u m nu cred
c a v r e a unul d a c vin a c a s astzi d u p - a m i a z i-i
s p u n " Deci ce i m p o r t a n are? Sabrina, i cer...
C e v a s-a destins n Interiorul Sabrinei i un g n d nflo
rea: O s a m o familie p e n t r u o v r e m e c e v a mai l u n g .
- Foarte bine. Dar trebuie s v o r b i m : snt attea lucruri
d e s p r e care trebuie s v o r b i m . Ambassadors, Antonio...
m suni mai trziu cnd o s fiu singur?
- Firete. C n d doreti. Sabrina, a vrea s p o t s-i
m u l u m e s c . tiu c nu" este g e n u l t u d e v i a ; este
plicticos i...
- Stephanie...
V o c e a lui Garth.
S a b r i n a i-a acoperit g u r a c u mna.
- T r e b u i e s plec. S-a trezit Garth. S u n - m mai trziu,
pe la z e c e , o r a m e a .
- Da, s u n . S a b r i n a i mulumesc...
235

P u s e s e r e c e p t o r u l n f u r c i e d e a n picioare lng
frigider c n d a intrat Garth n buctrie.
- S-a ntmplat c e v a ? a ntrebat el.
- B r u s c mi -s-a f c u t f o a m e . C e e a ce n s e a m n p r o
babil c mi-am revenit.
- A fi vrut s m trezeti.
A zfmbit c a s-i a l u n g e ngrijorarea din o c h i .
- A m vrut s te las s d o r m i . Dar a c u m , d a c eti aici,
ce-ar fi s t e r m i n m plcinta c u d o v l e a c a lui Dolores?
- C u riscul rzbunrii lui Clifford, a zis el rznd. i n
c a m e r a p e n t r u micul d e j u n d e c u l o a r e a mierii, c u o c a s
n t u n e c a t i t c u t n jurul lor, s-au aezat m p r e u n i
a u m n c a t din a c e e a i farfurie.

CAPITOLUL 13

Garth privea la c l a s a lui d e g e n e t i c d e luni d i m i n e a a


i v e d e a n s c h i m b fata a d o r m i t a lui Stephanie. O piele
d e a l a b a s t r u n v i o r a t ' d e roz, prul rocat-nchis rspndit
p e p e r n a a l b , p l e o a p e l e fluturndu-i p r o b a b i l ntr-un vis.
Un s t u d e n t i-a p u s o ntrebare c o m p l i c a t , iar el i-a dat
u n r s p u n s scurt. Face p e d e t e p t u l , se gndi el, n c e a r c
s-l i m p r e s i o n e z e p e profesor c u o ntrebare c u care s-ar
p u t e a u m p l e o c a r t e . P r o f e s o r u l n u este i m p r e s i o n a t .
O r i c u m , este ameit d u p plcinta c u d o v l e a c , m n c a t
d i m i n e a a la trei c u s o i a lui.
A dat r e p e d e liber clasei. O s o s u n e s v a d c u m se
s i m t e , a p o i o s-i t e r m i n e lucrarea c a s o p o a t d u c e la
l a b o r a t o r nainte d e o r a urmtoare. U r c a scrile cte d o u
d e o d a t s p r e biroul s u . Pe u v z u o n o u inscripie c u
litere aurite: Garth Andersen, preedintele D e p a r t a m e n
tului d e Biologie m o l e c u l a r . A d e s c h i s u a s-i s p u n
secretarei s o s c o a t , a p o i s-a rzgndit. Ea o f c u s e . De
u n a n d e zile el s-a o p u s s-i f a c n m o d u l s t a re
c l a m , n timp ce ea susinea c este important ca
studenii i vizitatorii s tie cine este preedintele Depar
t a m e n t u l u i d e Biologie m o l e c u l a r . Astzi, d u p ct se
p r e a , e a a p u s c a p t disputei, d i s p u n n d s i n g u r m o n
t a r e a inscripiei. A dat din umeri. S-ar p u t e a c a a s t a s-i
236

f a c s p a r m a i i m p o r t a n t p e n t r u e a i p e n t r u alii;
p e n t r u el, titlul n u n s e m n a altceva dect mai m u l t m u n c
a d m i n i s t r a t i v i mai puin t i m p pentru laborator.
A f o r m a t n u m r u l d e a c a s , dar linia era o c u p a t .
L n g t e l e f o n e r a o noti: Sun-I pe Ted Morrow. La
n a i b a , uitase.
L-a s u n a t i i-a s p u s d e s p r e a c c i d e n t i c S t e p h a n i e
n u p u t e a s v i n la s l u j b s p t m n a urmtoare. i c nu
v a p u t e a s b a t la m a i n patru s p t m n i , a a nct
d a c o s a n g a j e z e p e altcineva e a o s n e l e a g .
- Nu-ti f a c e griji, Garth, o s a t e p t m . "
Garth a f o r m a t din n o u n u m r u l d e a c a s , dar linia
c o n t i n u a s fie o c u p a t . A frunzrit p o t a . O n o t pentru
crile m p r u m u t a t e d e la bibliotec, scrisori d e la biologi
d i n " S t o c k h o l m i A m s t e r d a m , o reclam p e n t r u e c h i p a
m e n t d e laborator, o notificare a ntlnirii c u v i c e p r e e d i n
tele p e n t r u a d i s c u t a cazul lui Vivian G o o d m a n . D a c or
s o i n t o t a a , n ritmul sta d e melc, Vivian ar p u t e a s
o b i n u n c o n t r a c t pe via c n d o s m p l i n e a s c n o u
zeci d e a n i ! i, la f u n d d e tot, un bilet d e avion pentru
S a n F r a n c i s c o c u p r o g r a m u l conferinei d e g e n e t i c d e o
s p t m n a , la Berkeley, n c e p n d de l a 6 o c t o m b r i e . Mai
erau mai puin d e d o u s p t m n i . i d e asta uitase!
A s u n a t - b din n o u pe S t e p h a n i e . O c u p a t . Probabil c
t o a t l u m e a o s u n a c a s v a d c u m se simte. S-a uitat
prin p r o g r a m u l conferinei. N u era nici o p r o b l e m cu
p l e c a r e a lui n California "n d o u s p t m n i , S t e p h a n i e va
reui p r o b a b i l s se d e s c u r c e uor fr el. Totui nu ar
t r e b u i s l i p s e a s c o s p t m n a , nu c n d totul ntre ei este
att d e precar. A ridicat telefonul i a n c e r c a t din n o u s o
s u n e . T o t o c u p a t . Pentru p r i m a d a t s-a gndit c s-ar
p u t e a s n u fie n o r d i n e c e v a . A v e a t i m p suficient s
m e a r g a c a s i s se n t o a r c pentru cursul d e la u n u i
jumtate.
A gsit-o pe S t e p h a n i e n c a m e r a p e n t r u micul dejun,
v o r b i n d la t e l e f o n .
- A m s te c h e m d a c a m nevoie d e tine, s p u n e a ea,
iar t u s u n - m oricnd vrei. C r e d c a m acoperit lucrurile
importante...
D e o d a t a devenit foarte rigid. Garth se g n d e a la
veveriele d i n c u r t e a lor din s p a t e , care rmneau nemi-
237

cate, alertate i g a t a s o ia la f u g cnd simeau micare


prin a p r o p i e r e . A intrat i i-a s p u s m n a pe umr, simind
s u b d e g e t e n c o r d a r e a m u c h i l o r ei.
- Eram ngrijorat c nu a m putut s te prind la telefon,
i-a s p u s el destins.
- ...Iar d a c a p a r e c e v a , v o r b i m , a zis ea sfrindu-i
fraza c a i c u m n u intervenise nici o ntrerupere. Ai grij
d e tine i nu-i f a c e p r o b l e m e n legtur c u mine; a m s
jri d e s c u r c . p u s r e c e p t o r u l n f u r c i s-a ntors ncet.
Imi pare ru, n-am tiut c ai s ncerci s m suni.
- N u i-a t r e c u t prin c a p c s-ar p u t e a s fiu ngrijorat?
S-a o p r i t N-are nici o i m p o r t a n t . C u cine vorbeai?
- Cu sora mea.
- T o a t d i m i n e a a ? Te-a invitat la L o n d r a c a s te
refaci?
- N u , ea...
- A t u n c i fr n d o i a l o s-ti trimit m e n a j e r a s se
ocupe de cas.
- N u , D o l o r e s f a c e asta.
- Poftim?
- D o l o r e s o trimite pe J u a n i t a , m e n a j e r a ei n c a s ,
p e n t r u cteva zile s p t m n a asta. T o t u l e pltit. De ce eti
att d e furios p e Sabrina?
- N u snt furios. N-ar fi trebuit s s p u n nimic; era firesc
s vrei s v o r b e t i c u e a d u p accident. Te face s te
simi mai bine? Te simi mai bine?
- Da, m simt. Tragi chiulul d e la ore?
- Profesorii respectabili n u t r a g n i c i o d a t chiulul. Ei
snt c h e m a i p e n t r u p r o b l e m e urgente, u n j o c d e golf, o r
la dentist, o ntlnire d e amor. Or o soie care s-ar p u t e a
s a i b n e v o i e d e ajutor. i trimite ntr-adevr Dolores
f e m e i a ei? A fi vrut s m fi gndit eu la asta.
- T u n u ai o femeie pe care s mi-o trimii.
- A fi p u t u t s o r p e s c pe J u a n i t a f s i-o a d u c
m p a c h e t a t c u f u n d roie. C n d vine?
- Mine.
- A t u n c i eu c u m te p o t ajuta astzi? C u m p r t u r i d e la
bcnie?
Ea a rs i a d e s c h i s frigiderul.
- Privete! Era n d e s a t c u mncare. De la Dolores i
L i n d a i o p a r a d de b u n i samariteni. Chiar i soia lui
238

T e d M o r r o w . C u m d e s-a aflat v e s t e a a a d e r e p e d e ?
- Orau-i mic. A cutat n frigider vrndu-i- nasul p e
s u b c a p a c e i d e s f c n d p a c h e t e . S a l a t d e s o m o n ,
c e d a r , msline. A a d u s c i n e v a pine? Da. i a v e m i unt.
De ce n u te aezi s m lai pe mine s te servesc?
f-apoi t r e b u i e s te o d i h n e t i . Eti palid.
- C r e d c a m s o fac.
Garth a u m p l u t un p l a t o u i a p u s farfuriile i tac-
murile p e m a s .
- Ce lucruri i m p o r t a n t e a s c u n d e t i t u c u s o r a ta?
F r e c n d u - i a b s e n t g h i p s u l d e pe bra, S a b r i n a i
u r m r e a minile n t i m p ce u m p l e a farfuriile.
- ...Probleme. n l e g t u r c u Ambassadors. Se pare c
porelanuri false snt v n d u t e u n o r galerii mici. A m vorbit
d e s p r e verificare p e n t r u autenticitate, lucruri d e felul sta.
- Pare c a i c u m ar fi c u m p r a t i e a u n u l i a
d e s c o p e r i t c este fals d u p ce l-a vndut unui client.
S-a uitat s c u r t la el.
- Da, d a c ti-ar fi cerut sfatul ce i-ai fi s u g e r a t s fac?
- S-i s p u n clientului adevrul i s r s c u m p e r e ct
mai r e p e d e posibil o b i e c t u l . C u ct a t e a p t mai mult, c u
att mai g r e u i v a fi s c o n v i n g p e "cineva, d a c istoria
a d e v r a t iese la iveal, c inteniona ntr-adevr s f a c
tot c e e a c e t r e b u i e .
S a b r i n a i-a m u c a t b u z a .
- Firete! S o m o n u l este b u n , nu-i aa? Mai este?
Este p e n t r u a d o u a o a r , se gndi Garth, c s c h i m b
s u b i e c t u l discuiei cnd a fost v o r b a d e s o r a ei. De. o b i c e i ,
relateaz t o a t e detaliile strlucitoarei viei l o n d o n e z e care
n i m a g i n a i a ei este un fel d e p o v e s t e fr de.sfrit. Dar
a c u m , n loc d e L o n d r a , v o r b e a d e femeile care s-au
p e r i n d a t n tot cursul dimineii a d u c n d mncare.
...i Vivian n u era aici dect d e zece minute cnd a m
vzut-o"pe D o l o r e s c arat c a un pelican, foarte arogant,
iungindu-i-se gtul, c u fiecare s e c u n d care t r e c e a . Vivian
era c o m p l e t uluit i nu a fcut altceva dect, firete, a
v o r b i t t o t t i m p u l d e s p r e o a m e n i pe care D o l o r e s nu-i
c u n o t e a . i imediat c e a plecat, Dolores s-a c o c o a t din
n o u i a d e v e n i t e a , cealalt, c u u n aer autoritar, dar plin
d e afeciune. Este uimitor c u m p o a t e s ridice bariere
c n d nu-l p l a c e c i n e v a !
239

- i cine a mai fost?


- Linda, c u un fel de c a s e r b l italieneasc r o t u n d ,
roz, i b o l b o r o s i n d . S e m n a u att de mult u n a c u alta,
nct a p r o a p e c nu p u t e a m s ie d e o s e b e s c , n u m a i c
L i n d a b o l b o r o s e a tot felul de brfe, a a c nu a m tiut c u
care s vorbesc...
Garth rdea i strngea m a s a . Dolores c a un pelican
a r o g a n t , iar Linda c a u n a dintre caserolele ei! Nu-i a m i n
t e a c a S t e p h a n i e s fi fost att d e incisiv, observndu-i
prietenii ntr-un m o d n o u , sarcastic, dar nu c u cruzime. i
e a arta altfel n d i m i n e a a asta, mai plin de via i mi
nsufleit, mai frumoas." Ei bine, dar d e cte ori nu-J a c u
zase e a n ultima v r e m e c nu-i mai a r u n c nici mcar o
privire? C n u o v e d e ? Ct d e nstrinai deveniser!
l-a trecut n s prin c a p c e a joac" un fel d e teatru c a
s-l a t r a g , s-i a b a t atenia d e la altceva. Telefonul c u
s o r a ei? C e v a c e e a n u vrea c a el s tie? Idei noi d e s p r e
e a , d e s p r e mariajul ei, care au fcut-o n c o r d a t , p r e o
c u p a t , p o a t e nfricoat, imprevizibil. n c cteva zile",
s p u s e s e e a d u p c i n a d e la familia Goldner. A p o i a inter
venit a c c i d e n t u l . Ei bine, p o a t e s atepte p n cnd v a fi
p r e g t i t s v o r b e a s c c u el i n acelai t i m p e a n c e r c a
s f a c s se s c h i m b e c e v a n rutina lor, un pahar d e vin
m p r e u n nainte d e m a s , s manifeste interes fa d e
Vivian i universitate, chiar s g t e a s c cotlete d u p o
reet n o u !
" S-a aplecat i a srutat-o pe frunte.
- Culc-te a c u m . Ai nevoie d e n t r e a g a for p e n t r u
c i n , d i s e a r . P e n n y i Cliff insist s o p r e g t e a s c ei.
- N u p o t s n c l z e a s c m n c a r e a trimis d e Linda?
zise e a alarmat.
" . - Eu le-am r e c o m a n d a t . C h e a m - m d a c ai nevoie
de ceva.
- C n d te ntorci?
- Ct d e r e p e d e pot. Sper c pe la patru s a u patru i
jumtate.
n t o t c u r s u l acelei d u p - a m i e z e i n u r m t o a r e l e
d o u zile d e ntlniri c u studenii absolveni, n t i m p ce-i
o r g a n i z a p r o g r a m u l la universitate sau ajuta acas,, Garth
s-a gndit m e r e u la s o i a lui. Nu se mai g n d i s e att de mult
la e a d e ani d e zile, dar nici nu-l intrigase d e ani de zile
240

att d e mult! C o n s t a t a c la sfritul zilei se g r b e t e ,


n e r b d t o r s a j u n g a c a s pentru a fi c u e a ; i a p o f nu
se p u t e a m p i e d i c a s n u o u r m r e a s c n p e r m a n e n c u
privirea. D a c se n t o r c e a i-l s u r p r i n d e a , el o n t r e b a l m e -
diat c u m se simte.
- M simt mult mai bine, a s p u s e a c u o oarecare
ngrijorare n t i m p c e stteau la m a s miercuri seara. Nu
ar t r e b u i s-mi dai atta atenie. Este o friptur la c a p a c
e x c e l e n t . Care dintre binefctorii notri a fcut-o?
- Vivian a a d u s - o la b i r o u azi d u p - a m i a z . Mi-a s p u s
c a vorbit c u tine astzi.
- D a , a m stabilit s lum prnzul m p r e u n s p t m n a
viitoare. i mi-a a d u s ultimul n u m r din Newsweek. De ce
nu ne-ai s p u s c scrie d e s p r e tine n revist?
- Cteva paragrafe ntr-un articol lung...
- Scrie d e s p r e t a t a n Newsweek? strig Cliff. U n d e
e s t e ? J n i el din s c a u n .
- n l i v i n g , strig S a b r i n a d u p el. Chiar i cteva p a r a
grafe, zise e a . Fac parte din c e v a att d e important i att
d e incredibil.
~ Ai citit t o t articolul? o n t r e b uitndu-se curios la ea.
- Firete! Doar era v o r b a i d e s p r e tine, i-au publicat
c h i a r i p o z a . Dar l-a fi citit o r i c u m ; este o "poveste fan
tastic.
Cliff se n t o a r s e c u revista d e s c h i s la o p a g i n cu
fotografiile a trei cercettori ingineri d e g e n e t i c : o femeie
b l o n d d e la Harvard\ un profesor c u prul grizonat din
A n g l i a i G a r t h , d o a r n c m a , n laboratorul s u .
- Att d e serios, zise S a b r i n a privind peste umrul lui
Cliff. C a i c u m ar u r m a s trnteti la e x a m e n e n t r e a g a
universitate.
P e n n y i Cliff c h i c o t e a u .
- D e s p r e c e este v o r b a , tat? l-a ntrebat Cliff.
- Citete, n u este firea c o m p l i c a t .
- O.K., dar s p u n e - n e t u !
n t i m p c e Garth a luat revista d e la Cliff i s-a uitat
p e s t e articol, S a b r i n a i s t u d i a faa. C n d v a , demult, l-a
crezut ngmfat i plicticos. A c u m , d e o d a t , o fascina. C n d
a c i t i t a r t i c o l u l c a r e l p r e z e n t a c a u n u l d i n t r e o a m e n i i
d e tiin d e frunte n d o m e n i u l cercetrilor genetice, cnd
l-a v z u t n c e n t r u l u n o r d e s c o p e r i r i m i r a c u l o a s e , i-a
241

a p r u t c a fiind dintr-o alt planet, misterios i puternic,


care tia i f c e a lucruri la care e a nu visase niciodat.
Sntem a b s o l u t strini, s-a gndit e a . i, fr s tie d e ce,
a simit c era teribil d e i m p o r t a n t s-l neleag.
- Da, s p u n e - n e . Nu este chiar a a d e s i m p l u . Este c a
un mister c u o n o u cheie d e fiecare d a t cnd ntorci
p a g i n a , zise e a .
- Bine s p u s , a zmbit spre e a i S a b r i n a i-a r s p u n s . A
trecut m u l t v r e m e d e c n d simeai aa. Zmbetul ei a
plit, dar Garth n u a remarcat; t u r n a cafeaua. i-a ridicat
privirea s p r e familia care l n c o n j u r a i a n c e p u t s vor
beasc despre munca sa.
C n d i-a n c e p u t Garth cariera, oamenii d e tiin nu
tiau p r e a multe, n afar d e s t r u c t u r a ADN-ului f c u m
a c i o n a el. Dar n anii '60 a fost o explozie d e descoperiri
n g e n e t i c i el s-a gsit n mijlocul a c e s t o r a . Calmul su
f\ m u n c a f o a r t e m e t i c u l o a s , m p r e u n c u o p i u n i l e
ndrznee din materialele pe care le p u b l i c a , i-au atras
invitaia d e a participa la un seminar internaional d e o
lun la Berkeley n a u g u s t , nainte c a Stephanie s plece
n C h i n a . C u asta, a intrat n rndurile geneticienilor de
frunte ai lumii.
A c u m tiau c u m s s e p a r e m o l e c u l a d e A D N , i c u m
s n l o c u i a s c o parte care lipsete sau care este b o l
n a v prin i n t r o d u c e r e a unei pri "sntoase dintr-o alt
m o l e c u l d e A D N . G e n e , inginerie g e n e t i c , r e c o m b i
n a r e a m o l e c u l e l o r d e A D N , frazele e r a u s e c i i plic
t i c o a s e , dar, p e m s u r ce le d e s c r i a , v o c e a lui Garth
d e v e n e a mai p u t e r n i c , mai nsufleit, n faa minunilor
pe care n u m a i el le ntrezrea.
Iar familia lui asculta, a b s o l u t n e m i c a t , a b s o r b i t d e
cuvintele lui. Uitndu-se la ei c u m s t t e a u n jurul m e s e i ,
sngele a n c e p u t s-i c u r g mai r e p e d e prin v e n e ; s i m e a
c triete, se s i m e a puternic i extraordinar d e fericit.
Un b r b a t are nevoie s v o r b e a s c d e s p r e m u n c a lui, s
o m p a r t c u familia s a . D a c n u , orict d e i m p o r t a n t ar fi
p e n t r u restul lumii, devine o a r e c u m insignifiant, o parte a
vieii sale care i u m p l e zilnic ore ntregi, dar care nu
trezete interesul celor mai importani o a m e n i din viaa
lui.
G a r t h i-a p u s minile peste ale soiei sale i i-a zmbit
242

r e c u n o s c t o r c e a a fcut asta pentru el. A p o i a c o n


tinuat s le v o r b e a s c d e s p r e ce se ntmpl n labora
toarele din n t r e a g a lume, d e s p r e subiectele conferinelor
la care a participat i ale seminariilor la care a prezentat
comunicri.
Mai nti au fost cercetrile legate d e bolile genetice. n
hemofilie, d e e x e m p l u , din A D N lipsesc s a u nu snt c o m
plete instruciunile p e n t r u p r o d u c e r e a d e s u b s t a n e c o a
g u l a n t e . O a m e n i i d e tiin au izolat o celul c u A D N
b o l n a v i o celul d e la o p e r s o a n s n t o a s , au pre
levat p a r t e a din ADN-ul s n t o s care c u p r i n d e a in
struciunile p e n t r u c o a g u l a r e i au introdus-o n ADN-ul
b o l n a v . A p o i a u p u s celula reparat ntr-o cultur pentru
r e p r o d u c e r e p n se o b i n celule suficiente p e n t r u a le
injecta u n u i hemofilie, u n d e vor c o n t i n u a s se repro
d u c . Iar p e r s o a n a r e s p e c t i v nu v a mi fi n pericol s
s n g e r e z e d e m o a r t e la fiecare tietur.
In acelai t i m p a u nvat s p r e g t e a s c vaccinuri
m p o t r i v a u n o r boli. Prelevnd dintr-o celul a n u m i t e g e n e
a c r o r funcie este s p r o d u c anticorpi m p o t r i v a unei
a n u m i t e b o l i i a m e s t e c n d genele c u bacterii. ntr-o cul
t u r ; a c e s t e noi bacterii se vor nmuli c u miliardele, deve
n i n d o f a b r i c p e n t r u p r o d u c e r e a "acelor a n t i c o r p i . Iar
anticorpii p o t fi folosii a p o i pentru p r o d u c e r e a unui vac
cin m p o t r i v a bolii respective. De e x e m p l u , interferonul,
care este g a t a p e n t r u a fi testat n lupta m p o t r i v a unor
infecii virale i a c a n c e r u l u i .
S a u a m e s t e c g e n e care c o n t r o l e a z p r o d u c e r e a de
h o r m o n i c u bacterii. i c n d bacteriile se n m u l e s c i hor
m o n i i snt nlturai, ei snt folosii pentru a l u p t a m p o t r i v a
u n o r boli. De e x e m p l u insulina,"produs. p e n t r u a fi folo
sit m p o t r i v a diabetului.
Sabrina prea ncurcat:
- N u a m citit s fi fost v i n d e c a t e hemofilia i diabetul.
- Nici n u au fost. C e e a ce v-am s p u s eu este ce v o m fi
n stare s f a c e m n c u r n d , cnd v o m gsi r s p u n s u l la
ntrebrile care mai rmn.
S a b r i n a privea ochii lui Garth, arztori, inteni, clar
v z t o r i i s i m e a n v o c e a lui c h e m a r e a orizonturilor
nelimitate"
- Nu este uor s vii a c a s , zise ea i s tai iarba sau
243

s s c h i m b i u n robinet s p a r t d u p ce ai tiat ADN-ul i ai


s c h i m b a t f o r m e d e viat.
- M u l u m e s c , a s p u s c u o v o c e rguit, uitndu-se
l u n g la e a . A s t a n s e a m n p e n t r u mine mai mult dect
orice altceva ai fi p u t u t s p u n e . S-a oprit i s-a uitat n jurul
mesei. Dar constat c u uimire c farfuriile nu au fost splate.
- T e - a m ascultat pe tine, zise Cliff c u indignare. Mai
trebuie s f a c e m i o r d i n e ?
- Ai creat t u o n o u bacterie care s o fac?
- tii c n u .
- C u regret t r e b u i e s s p u n atunci c nu ai mai rmas
dect tu i Penny. Haidei, dai-i drumul amndoi" este trziu.
E s t e t r z i u , se gndi "el, lsndu-se p e s p a t e c u un oftat
d e plcere. Oare c n d a m stat ultima d a t n jurul mesei,
v o r b i n d , fiind o familie? Nu-mi amintesc. Dar e u , ct d e
mult a m n c e r c a t n ultima v r e m e s fac s se ntmple
asta? Z m b i s p r e s o i a lui. Ea a f c u t - o !
- A c u m t o t u l este clar?
- A v r e a s citesc mai mult d e s p r e toate astea. Pare
p u i n nfricotor.
" - I m p r e s i o n a n t este mai d e g r a b cuvntul. M i n u n e a
p r o d u s , salturile, s p e r a n a p e n t r u o a m e n i i care nu au
s p e r a t n i c i o d a t p n a c u m . . . Dar, d e o c a m d a t , p e n t r u
mine cel mai b u n lucru este c ai citit articolul i c a m
vorbit, c m c a r o d a t ai luat parte la m u n c a m e a c a s
nelegi i tu d e ce m-a prins i uneori uit de familie. Dei,
n " m o m e n t u l sta, g s e s c c"este imposibil d e crezut c
a m p u t u t s v uit v r e o d a t .
S-a n d r e p t a t spre ea. Stnd n spatele s c a u n u l u i , i-a
p u s minile pe umeri i a p o i le-a cobort, cuprsnzndu-i
s n i i . A p l e c n d u - s e , i p l i m b a b u z e l e p e s t e p r u l ei,
trgndu-i-l d e pe u r e c h e . Cred...
- N u , zise e a f e r m i se s m u l s e din cercul braelor iui
r m n n d n picioare la m i c distan. Era foarte palid, c u
privirea fix i fata imobil. Nu a c u m , nu n c , cel puin
nu...
Garth e r a uluit i furios. Fusese alintat, a p o i plmuit i
trimis la p l i m b a r e . Soia lui se lsa p r a d toanelor. S-a
repezit s p r e u c a s ias afar, s f u g d e ea, dar
v o c e a ei l-a prins din u r m .
- mi pare r u , mi pare ru. V o c e a i t r e m u r a , dar nu
244

se uita la el. M d o a r e c n d m mic... loviturile... c r e d e a m


c tii ct m dor...
- Prostii. e d e a s u b a r c a d a ce d a spre living. Dolores
n u este s i n g u r a care ridic bariere cnd situaia nu-i c o n
vine, nu-i a a ? Ar p u t e a s ia lecii de la tine. V o c e a lui
era t i o a s c a otelul. N u trebuie s-ti faci p r o b l e m e ; nu o
s te mai deranjez. Nu m a m u z s"folosesc fora. i nici
nu-mi trezete dorine. O s a m grij c a nici t u " s nu o
faci.
A trntit u a din fat i s-a d u s spre lac, respirnd g r e u ,
b l e s t e m n d u - i s o i a "i p e el p e n t r u c i-a permis s-i
b a t j o c d e el. C e Y i a i b a v o i a d e la el? D a c nu-l mai vrea
p e el d e l o c , d e ce, pur i s i m p l u , nu o s p u n e ?
A m e r s mile ntregi, n t o r c n d u - s e trziu, ntr-o c a s h
care t o a t l u m e a d o r m e a , c u luminile aprinse n living i
n buctrie. C i n e v a p u s e s e o farfurie c u prjituri p e n t r u el
p e bufet. A lsat-o n e a t i n s i s-a d u s n b i r o u , epuizat d e
furia c l o c o t i t o a r e care-l c u p r i n s e s e . S-a trntit p e c a n a p e a
f r s se mai o b o s e a s c s o n t i n d .
Furia era n c p r o f u n d i p u t e r n i c c n d s-a trezit a
d o u a zi, d e v r e m e , n a i n t e a tuturor din c a s . A plecat fr
s m n n c e i s-a d u s s-i b e a c a f e a u a la u n brulet n
c a n t i n a studenilor.
- ti t r e b u i e o p a r t i d d e tenis, i-a zis Nat Goldner,
fcndu-l s t r e s a r din gndurile sale. Orice te f a c e s te
n c r u n i att d e a m e n i n t o r n u p o a t e fi a l u n g a t dect
d e m o l f n d o m i n g e s a u u n adversar. Eu m ofer. Numai
d a c n u ai prefera s v o r b e t i .
. - N u , mai curnd a d e m o l a c e v a , b u n idee.
Erau la fel d e b u n i i a u fcut u n j o c foarte f r u m o s .
D u p o o r , Garth a n c e p u t s se relaxeze.. Nat era ntr-o
c o n t i n u admiraie.
- F r u m o s j o c . Unul dintre cele mai b u n e ale noastre
Gndete-te n u m a i ce a m fi putut face d a c i eu eram la
fel d e furios c a tine. Ai timp pentru un al doilea mic dejun?
- Berechet; astzi nu a m ore. Dar p n la z e c e vreau
s a j u n g la laborator.
La C l u b u l facultii, o cldire c u a s p e c t victorian de
lng c a m p u s , s-au aezat lng o fereastr care d a spre
lac.
- Plin c u nave d e transport, zise Nat atacnd oul su
245

Benedict. C r b u n e p e n t r u iarna care se a p r o p i e . Este


g r e u s te g n d e t i la iarn ntr-o zi c a asta. Ce face
Stephanie?
Garth i n t i n d e a untul pe pine.
- Este bine.
- Nici un fel d e dureri d e c a p s a u migrene?
Garth i ridic privirea.
- Un t e r m e n d e m o d v e c h e din g u r a unui d o c t o r
mode/n.
- mi place. C u m a p u t e a descrie altfel, ntr-un cuvnt,
o atitudine d e p r e s i v i iritabil i un c o m p o r t a m e n t in
stabil?
- Doar dintr-o n c h e i e t u r fracturat?
- Din c a u z a t r a u m e i , a o c u l u i . i-a s p u s Stephanie
d e s p r e f e m e i a p e care i-a trimis-o Dolores? Juanita.
- Da, dar n u m a i c a fcut t r e a b b u n , cnd a fost
asta? Alaltirei, mari. Drgu din partea lui Dolores s
n e - o m p r u m u t e . T r e b u i a s-mi mai s p u n ceva?
- Potrivit lui D o l o r e s , c a r e o c i t e a z p e J u a n i t a ,
d o a m n a tie c u s i g u r a n ce v r e a ; d ordine c a o re
gin".
- S t e p h a n i e ? E u n n o n s e n s . Ea nu tie s d e a ordine
nimnui.
- N u fac dect s o citez pe Dolores.
- Care o citeaz pe Juanita. Care p r o b a b i l e x a g e
reaz.
- G a r t h , relaxeaz-te. Nimeni nu o critic pe S t e p h a
nie.
- Ce altceva a mai s p u s v r e d n i c a d e n c r e d e r e J u a
nita, via D o l o r e s ?
- S t e p h a n i e i-a luat prnzul pe v e r a n d , n t i m p ce
J u a n i t a a m n c a t n buctrie.
- Ei i?
- Se pare c pe aici nevestele m n n c la m a s c u
femeile n c a s . N-am tiut asta, dar eu n u snt a p r o a p e
niciodat acas.
- De c e t r e b u i a u s m n n c e m p r e u n ?
- De u n d e s tiu? Poate c femeile v o r c a menajerele
lor s fie a p r o p i a t e c a s se s i m t iubite. O r i c u m , Ste
phanie nu a fcut-o.
- N u este o b i n u i t s a i b o femeie n c a s .
246

- O.K., ti-am s p u s , n u o critic. Dar n calitate d e d o c t o r


al ei t r e b u i e s tiu d a c se c o m p o r t c a i c u m n-ar fi ea.
A avut o lovitur p u t e r n i c la c a p , Garth,"i a fost n s p i -
m n t a t d e acest l u c r u . Uneori t e a m a n u dispare; pacienii
c r e d c snt serios rnii i c d o c t o r u l i minte, v o r b i n d n
secret c u familia. Toate" a s t e a i p o t face s fie iritai, s se
c o m p o r t e ciudat, imprevizibil. Nu p u t e m trata acest lucru
d a c nu tim nimic d e s p r e el. Deci face toate astea?
Garth" i-a lsat p i n e a n e t e r m i n a t i i-a turnat a
d o u a c e a c d e cafea..
- N u , s p u s e , n u m a i c o d o r locurile u n d e a fost
lovit. Asta-i tot.
- D a c s-ar c o m p o r t a a a , lucrurile s-ar m b u n t i n
s c u r t t i m p , p e m s u r ce s-ar simi mai bine, zise Nat
oftnd. D a c vrei s v o r b e t i tii u n d e m gseti.
- Nat, t u eti s i n g u r u l la care a veni. Preuiesc ochiul
t u critic i faptul c eti sincer. Mai mult, preuiesc prie
t e n i a t a . i, firete, tenisul t u . C n d au bieii notri u r m
t o r u l m e c i d e f o t b a l ? A m uitat s-l ntreb azi-dimineat pe
Cliff.
- Mine. Iar m a r e a viitoare se n c h e i e s e z o n u l . Nu-mi
p l a c e c u m i t r a t e a z antrenorul, dar n u p r e a a v e m ce
face...
i v o r b i n d d e s p r e bieii lor i d e s p r e fotbal i-au
t e r m i n a t cafelele i a u plecat artnd, se g n d e a Garth, c a
d o i p r o f e s o r i respectabili c u familii m o d e l , c u reputaii
s i g u r e i fr nici u n fel d e p r o b l e m e care nu ar p u t e a "fi
rezolvate printr-o p a r t i d f r u m o a s d e tenis i o discuie
p r i e t e n e a s c la c a f e a .
S-a privit n o g l i n d a d e pe u a laboratorului. S fiu eu
o m u l s t a , s-a ntrebat el, c u o a s e m e n e a familie? C u m
p o t s fiu d a c nu-mi neleg soia, iar e a pare c nu
p o a t e s s e h o t r a s c d a c s ne p s t r m c s n i c i a sau
s o d e s f a c e m ? S a u p o a t e c se n t m p l c e v a c u noi
a m n d o i i ntr-un fel ne s c h i m b m , a p r o a p e c a i c u m
a m d e v e n i ali o a m e n i ?

Cliff a lungit-o pe d r u m u l d e la c o a l spre c a s .


Poate c d a c Penny a j u n g e p r i m a , s p a l farfuriile d e la
micul d e j u n nainte s a j u n g el. i d o r e a c a m a m i s-i
s c o a t g h i p s u l c a s p o a t face lucrurile aa c u m
247

o b i n u i a s le f a c nainte; dei, d a c se g n d e a mai


bine, a avut s e n t i m e n t u l c i u d a t c s-ar p u t e a c a ea s nu
m a i j a c n i c i o d a t lucrurile a a c u m o b i n u i a , nu exact la
fel. ntr-un fel, era c a r a g h i o s p e n t r u c m a m i o b i n u i a s
f a c t o t u l . A c u m n i c i o d a t n u tiau ce face i ce" o s le
s p u n lor s f a c s a u n u m a i d a c a uitat c e v a .
Dar nu se mai e n e r v a att d e tare c a nainte. De fapt, *
nu le m a i a c o r d a lui i lui P e n n y a c e e a i atenie c a
nainte. Uneori ar fi dorit* s o f a c . Dar probabil" c o
d u r e a ru n c h e i e t u r a . Sau altceva.
Cel puin n c e p u s e s g t e a s c din n o u , c u ajutorul lui
tati, c e e a "ce a d o v e d i t c mai p u t e a s f a c i altele. Nu
era d r e p t c a el s lucreze i a c a s , d u p orele de c o a l
i a n t r e n a m e n t la fotbal. Poate c o s v o r b e a s c cu
m a m i d e s p r e a s t a ; n ultima v r e m e e a l trata a p r o a p e c a
pe u n o m mare.
- M a m i ! strig el trntind u a i aruncndu-i crile n
living. A gsit-o in buctrie stnd "pe c a n a p e a c u Penny.
- A v e m o c o n v o b i r e particular, i-a s p u s Penny.
- N-ai splat vasele, a b o m b n i t el a r u n c n d o privire
plin d e d e z g u s t spre chiuvet.
- Poi s le speli i t u .
- Eu"vreau s v o r b e s c c u m a m i .
- V o r b e s c eu c u e a a c u m .
- Mami... zise Cliff.
- A p u t e a s v n d bilete, a sugerat ea.
Cliff era derutat; el se a t e p t a la o s p u n e a l pentru
c se c e r t a c u Penny, dar "mama nu p r e a d e l o c s fie
s u p r a t pe el; d e fapt, arta fericit.
- Cliff, ce-ai zice d a c ai lua nite prjituri i lapte n
c u r t e a d i n s p a t e ? n cteva minute va fi rndul t u .
P e n n y l-a urmrit prin u lundu^i prjiturile i laptele
i a p o i s-a n t o r s s p r e Sabrfna.
- A d e v r u l este c m-au fcut s m simt att d e prost
i u n pic speriat.
- Speriat d e ce? a ntrebat-o Sabrina.
- De tot c e e a ce v o r b e s c . n p a u z . tii t u !
- N u c r e d . Despre ce v o r b e a u ?
- Ei bine... tii t u , d e s p r e regulat i m a s t u r b a t i...
- Penny!
- tiam c o s te s u p e r i , zise ea fcndu-se m i c . Toi
- 248

s p u n c n u poi s v o r b e t i c u m a m a d e s p r e a a c e v a .
Dar n u tiu c u cine altcineva s v o r b e s c . Barbara"nu mi-e
d e nici u n ajutor; e a n u tie mai mult dect mine. i nu p o t
s n t r e b u n p r o f e s o r - d a c ar d e s c o p e r i cineva,"a muri!
S a b r i n a a dat a p r o b a t o r din c a p , amintindu-i. N u poi
s m e r g i la u n p r o f e s o r ; ar n s e m n a s trdezi ce vorbeti
c u celelalte fete i n u poi s le ntrebi pe celelalte fete
p e n t r u c ar n s e m n a s - f t r d e z i i g n o r a n a . Dar p u t e a s
mai a t e p t e cteva zile, nu-i aa? Pn cnd se n t o a r c e
A

S t e p h a n i e a c a s . n definitiv, este o p r o b l e m care o


privete p e m a m . Surprinse stnjeneala i ngrijorarea de
p e c h i p u l fetiei i tiu c nu p u t e a s o lase a a .
- A t e a p t u n "minut. S a b r i n a se d u s e la c h i u v e t i
u m p l u u n p a h a r c u a p c a s ctige t i m p . CQ tiu eu
d e s p r e a d o l e s c e n t e ? C n d noi eram d e vrsta i u f P e n n y
n u tiam nimic. C u m s-a ajuns c a o fat d e u n s p r e z e c e
ani "s v o r b e a s c d e regulat i d e m a s t u r b a r e ? De ce nu
se g n d e s c la n g h e a t i la leciile d e not?
S-a n t o r s p e c a n a p e a .
- P e n n y , la c o a l n u avei ore la care s vorbii
d e s p r e c o r p u l v o s t r u i d e s p r e c u m v maturizai?
- A v e m orele d e " e d u c a i e sexual, dar asta nu-i o
p r o b l e m . V o r b i m d e s p r e s p e r m i o u i menstruaie l
boli v e n e r i c e , t o a t l u m e a tie d e s p r e astea. N u sta-i
problema!
- Care-i p r o b l e m a a t u n c i ? S a b r i n a o privea n g n -
d u r a t p e Penny.
r N u v r e a u s fac nimic din toate astea,
n c l a s a a a s e a ! ?
- Sigur c " n u . De ce ar trebui? Nimeni n u are contact
s e x u a l n c l a s a a a s e a .
- Dar c n d v o r b e s c d e s p r e asta, ce le place cel mai
mult bieilor i c u m ar fi d a c te-ai c u l c a c u ei, m fac s
m simt prost, c a i c u m ar fi c e v a n n e r e g u l c u mine
p e n t r u c e u nu d o r e s c s o fac! N i c i o d a t ! M simt
g r o a z n i c . N u vreau c a bieii s m ating i s- nfig
penisurile lor n mine. Dar cnd a m s p u s asta, fetele au rs
d e mine...
- Care fete? a ntrebat Sabrina.
- Fetele din c l a s a m e a . Ele au menstruaie i poart
s u t i e n e , iar t u n u vrei s-mi c u m p e r i i mie...
249

- Bine, Penny, zise S a b r i n a privind ia pieptul ei plat.


- tiu, dar n vestiarul d e la sala de g i m n a s t i c m
simt c a u n c o p i l ! i p e u r m ele v o r b e s c n o a p t i
chicotesc...
S a b r i n a a s c u l t a n g r o z i t n t i m p ce Penny d e s c r i a
naiv o generaie d e s p r e care e a n u tia nimic. La u n
s p r e z e c e ani e i S t e p h a n i e s-au simit curajoase p e n t r u
c a u fugit d e s u b s u p r a v e g h e r e a unui ofer. Ce mai
a t e a p t aceti c o p i i d a c ei fac totul n c o a l a e l e m e n
tar? La patruzeci d e ani vor j u c a oare otronul?
A oftat adnc. N u era o g l u m . Penny era dezorientat
i d i s p e r a t , c u t n d ajutor.
- Vezi, zise Penny, nu-mi p a s ce fac. V r e a u s s p u n
c d a c asta vor ele, foarte bine, dar eu a prefera s
d e s e n e z s a u s lucrez la c o s t u m u l p e n t r u " p p u i s a u
c e v a d e felul sta. A s t a n s e a m n c nu este n regul
c e v a c u m i n e ? C snt a n o r m a l s a u ce?
- N u , zise S a b r i n a linitit, t u eti c e a mai n o r m a l
dintre t o a t e .
- ntr-adevr? N o r m a l ? C u tot ce ti-am s p u s ?
- N u t o c m a i , p e n t r u c atunci cnd ai s mai creti o
s-ti s c h i m b i p r e r e a d e s p r e faptul d a c vrei sau nu s ai
c o n t a c t sexual...
- Vrei s s p u i d a c vreau s m f...
- Da, este u n cuvnt p e n t r u t r e a b a a s t a ; dar nu cel pe
care l f o l o s e s c eu i a m s-ti s p u n d e ce. tii, nu-i aa, c
a s t a mai n s e a m n " a face d r a g o s t e ?
- O, sigur, t o a t l u m e a tie asta.
- ntr-adevr? Dar prefer s-i s p u n . . . a a c u m i-ai
spus t u . De c e crezi c fac asta?
- N u tiu, p r e s u p u n doar. c a a le place mai mult.
- Penny, d e c e actului sexual i se mai s p u n e i a face
dragoste?
- Pentru c . . . iubeti p e cineva i o faci.
- i d a c o faci c u c i n e v a pe care nu-l iubeti?
P e n n y s-a n c r u n t a t i a dat din umeri.
- Poti s faci experiene n privina a s t a i d a c ai
n o r o c i l u c r u r i l e m e r g bine" te simi foarte bine. Poti s o
(aci c u o mulime d e biei i de tot attea ori s te simi
bine c a i c u m te-ai s c r p i n a u n d e te-a m u c a t u n na"r
9au ai m n c a foarte bine cnd i-e f o a m e . S a u poi s " ai
250

c o n t a c t sexual n u m a i atunci c n d doreti s-i ari ce simi


unei p e r s o a n e foarte speciale. n acest caz n s e a m n s
faci d r a g o s t e .
Privea pe fereastr la u n trandafir crtor, n c r c a t
c u flori trzii.
- A face d r a g o s t e este un m o d d e a arta cuiva c l
iubeti att d e mult, nct doreti s fii parte din el. Exist
n e n u m r a t e m o d a l i t i d e a r t a c u i v a c l p l a c i :
v o r b e t i c u el i m p r t e t i g l u m e pe care numai voi le
tii: f z m b e t i celuilalt fr" s vezi nimic n jurul t u ; te ii
d e m n i petreci mult t i m p m p r e u n . Dar c o n t a c t u l
sexual n s e a m n mai mult dect toate aceste lucruri; este
singurul m o d n care poi fi tot att d e a p r o a p e d e alt
p e r s o a n c u t r u p u l p r e c u m eti i cu mintea.
S a b r i n a i m p r e u n d e g e t e l e cu ale lui Penny:
- Uite a a ; gnduri i t r u p u r i . i atunci n s e a m n c
eti n d r g o s t i t . Crezi c fetele alea din clasa t a tiu c e v a
d e s p r e asta? Sau l e ^ a s ?
P e n n y privea la minile lor i cltina din c a p ncet.
- Penny, te r o g a s c u l t - m . A t e a p t asta. Indiferent
ce f a c ceilali, s nu-i fie ruine i s nu ncerci s ii
p a s u l c u e i . " N u t r a n s f o r m a d r a g o s t e a n regulat; nu o
b a n a l i z a f c n d - o s arate c a o strngere d e m n obi
nuit. A t e a p t p n cnd c i n e v a este att de i m p o r t a n t n
viaa t a , att d e m i n u n a t i d e special, nct s doreti s
mpri c u el c e e a ce eti i c e e a ce simi n acest m o d -
a f a c e d r a g o s t e - care nu s e a m n c u cellalt. Actul
sexual n u este un s p o r t care se practic d u p orele de
c l a s s a u u n m o d d e a-i v i n d e c a o ran. Actul sexual
este u n limbaj, Penny; el f o l o s e t e c o r p u l t u c a s s p u n
te i u b e s c " . A t e a p t asta. A t e a p t pn cn'd vei gsi pe
c i n e v a att d e m i n u n a t , nct s d o r e t i s-i s p u i c i
iubeti c u ochii ti, c u g u r a t a i a p o i c u ntregul t u trup.
ntlnind ochii lui Penny, mari d e uimire i uluit dc
intensitatea c u care v o r b e a , S a b r i n a a auzit e"coul cuvin
telor ei. A simit c n e a se p r b u e a c e v a ; s-a simit
g o a l i d e z o l a t . Eu nu mi-am urmat propriul sfat.
vrea... "
- Dar d a c este a a d e bine, d e ce tu i tati a p r o a p e
c n u o mai facei?
n linitea care s-a lsat, m i n g e a lui Cliff se lovea ritmic
251

d e peretele casei.
- De ce crezi c n u o mai f a c e m ? a ntrebat Sabrina.
- Ei bine, el nu mai d o a r m e d e m u l t n c a m e r a t a . A s t a
n s e a m n c nu v mai iubii?
- Nu, a spus ea repede pentru a mprtia aceast
n o u ngrijorare care a p r u s e pe fata copilei. Uneori cei
mari a j u n g la s e n t i m e n t e c o m p l i c a t e " c a r e nu snt uor d e
explicat. Se p o t iubi unul pe altul i totui s d o r e a s c s
t r i a s c s e p a r a t din c n d n cnd... un fel d e v a c a n t pe
care i-o iau unul d e la cellalt p e n t r u a se gndi la ei
separat.
- De a s t a te-ai d u s t u n China?
- s t a a fost unul dintre motive.
- O mulime d e c o p i i la coal... ei bine, prinii lor au
divorat.
- " E i bine, nbi n u . Prea defensiv, se gndi e a i a
a d u g a t mai a p s a t : Noi n u a v e m d e g n d s o f a c e m ,
Penny.
- C n d ai plecat n C h i n a , e u i Cliff c r e d e a m c d a .
Pentru c ai plecat s i n g u r , iar tati a rmas att d e trist!
S a b r i n a a luat-o n brae, iar Penny i-a frecat nasul d e
pieptul ei.
- T e i u b e s c m a m i , s nu mai pleci.
S a b r i n a a srutat-o n cretet, pe prul n e g r u buclat,
c a al lui Qarth, i a simit u n val d e d r a g o s t e i un senti
m e n t d e ocrotire pe care nu le mai c u n o s c u s e nainte. Nu
te t e m e , Penny. N-o s las s ti se ntmple nimic ru.
- T e i u b e s c , Penny, i-a s p u s e a .
Afar, m i n g e a lui Cliff se a u z e a c a o btaie d e inim.
D e o d a t s-a oprit.
- Hei, zise el a p r n d n pragul uii. N u este rndul
meu?
A fi vrut o p a u z d e cinci minute, se gndi Sabrina,
dar Cliff e d e a n u c a u n refugiat.
- Da, este, hai v i n o !
- Pot s s t a u i eu? a ntrebat Penny.
- Este o c o n v o r b i r e particular? s-a uitat ntrebtor
S a b r i n a la Cliff.
- C r e d c n u . Cliff a luat locul surorii lui, n t i m p ce
Penny s-a aezat p e p o d e a i a n c e p u t s d e s e n e z e .
Eu... h m . . . este v o r b a d e treburile pe care le f a c n c a s .
252

- Da? i zmbi s e n i n S a b r i n a .
- Nu-mi p l a c e , a izbucnit el. i nu c r e d c trebuie s le
fac. M e r g d e j a la c o a l i f a c a n t r e n a m e n t la fotbal i
mai a m d e f c u t i t e m e p e n t r u a c a s .
-Da?
- Ei bine... a s t a n s e a m n trei slujbe.
- D o u , d a c le s p u i slujbe. Elev i nainta la f o t b a l .
- Ei bine, d o u . Dar d a c trebuie s fac t r e a b i n
c a s , a s t a n s e a m n trei i nimeni n u are trei slujbe.
- Dar eu?
- T u ? T u eti pur i simplu... m a m .
- Pur i s i m p l u m a m ! Ei bine, hai s ne g n d i m la
asta. Fac curenie n c a s , asta n s e a m n c snt femeie
d e serviciu, c e e a ce nici pe d e p a r t e nu este la fel d e vesel
c a f o t b a l u l . Gtesc, s l u j b a n u m r u l d o i . C o n d u c m a i n a
d u p c u m p r t u r i , c e e a ce n s e a m n c snt ofer, slujba
n u m r u l trei. Snt s p l t o r e a s , slujba n u m r u l p a t r u . Gr
dinar, c e e a ce n s e a m n cinci. Repar m o b i l a i o aranjez,
a a c snt d e c o r a t o r , c e e a ce n s e a m n a a s e a . Snt
g a z d p e n t r u prietenii notri, a a p t e a . V ngrijesc cnd
sntei b o l n a v i , asta-i a o p t a . Lucrez la universitate, a
noua". (Face ntr-adevr S t e p h a n i e toate astea?) Firete,
snt, a a c u m ai s p u s , m a m , care face z e c e i soie, care
f a c e u n s p r e z e c e . S-ar p u t e a s mai fi srit cteva. Cte
slujbe ai s p u s c ai?
- Dar... se p r e s u p u n e c trebuie s faci t o a t e astea,
zise el c u ochii mari.
- Cine s p u n e ?
Se g n d e a , cntrind rspunsurile:
- Biblia!
Ea a rs.
- n Biblie snt femei-rzboinici, care le taie capetele
brbailor c u sbiile. S fiu c a ele?
- N u , dar... s-ar p u t e a s n u scrie ntr-o carte sau
ntr-o lege, dar t o a t l u m e a tie ce trebuie s f a c o
m a m , ce a fcut n t o t d e a u n a . Lucrurile n familie nu se
schimb.
- i fiii c e trebuie s fac?
- S m e a r g la c o a l .
- N u m a i n secolul sta. Toi, c u e x c e p i a celor bogai,
m u n c e a u d o u s p r e z e c e s a u " p a t r u s p r e z e c e ore pe zi,
253

ntr-o f a b r i c s a u n mine d e c r b u n e . S ctige bani


p e n t r u a-i ajuta prinii.
- Dar t o a t e a s t e a s-au schimbat...!
- S-au s c h i m b a t lucrurile n familie? se prefcu e a
mirat.
D u p u n t i m p , Cliff a zmbit.
- O h , a s p u s el i a u n c e p u t a m n d o i s rd. Sabrina,
vrnd s-l mingie, i-a nfipt m n a n claia lui d e pr, n
t i m p c e rdeau tot mai tare i a a i-a gsit Garth, cnd, u n
minut mai trziu, a intrat n buctrie.
Rsul Sabrinei s-a oprit.
- Cliff, a m vorbit t o a t d u p - a m i a z a i c e - a m pregtit
p e n t r u cin?
- N u a m splat nici vasele, zise el a l u n e c n d j o s d e pe
c a n a p e a . Salut, tati, ai fcut c e v a cloni astzi?
- Lucrez la unul care s p r o d u c un fiu r e s p e c t u o s , a
zis G a r t h , dar se uita la Sabrina. A m a d u s cotlete. D a c ai
s-mi s p u i c u m le-ai fcut s p t m n a t r e c u t , d e d a t a asta
am s le p r e g t e s c e u .
- Pot s le f a c e u , a zis e a n c e r c n d s se ridice.
- Dar v r e a u e u . i p l c e a s f a c lucruri n locul soiei
lui, c a r e se o f e r e a n t o t d e a u n a p e n t r u oricine, indiferent
ct d e b o l n a v se s i m e a . i f c e a plcere c a e a s a i b
nevoie d e el, c a o s c h i m b a r e .
S a b r i n a s-a aezat la loc. Garth a turnat d o u pahare
d e vin i le-a p u s p e m a s n faa ei. A p o i , repectnd
sfaturile ei, a p i s a t piper n noul mbjar pe care-l a d u s e s e
i l-a presrat p e a m b e l e pri ale cotletului. n spatele lui,
Cliff s p l a vasele d e la micul d e j u n i v o r b e a d e s p r e orele
de tiine naturale. S a b r i n a i u r m r e a , t a t i fiu, m u n c i n d
unul lng altul. Pe p o d e a lng e a , Penny f r e d o n a n t i m p
Ce d e s e n a , p r i n s n p r o p r i a ei lume, fr s fie c o n t i e n t
de p r e z e n a familiei. Dar S a b r i n a era teribil d e c o n t i e n t .
Nu s e d e s c u r c a s e p r e a b i n e c u G a r t h , d a r n p o f i d a
c e s t u i f a p t s i m e a c u m o p r i n d e a strns f o r a familiei i
t r a m u l u m i t c era a c o l o , chiar d a c furia exploziv d e
n o a p t e a t r e c u t a lui Garth plutea n c n aer.
G a r t h s-a a e z a t l n g ea i, a u t o m a t , e a s-a
n d e p r t a t d e el. Garth a ignorat m i c a r e a ei i i-a ntins
un p a h a r c u vin.
- ti d a t o r e z s c u z e p e n t r u s e a r a t r e c u t . Nu m-am
254

controlat. A f o s t o n e c h i b z u i n t i mi pare ru. Mai ales


p e n t r u c p n a t u n c i f u s e s e " o sear att d e f r u m o a s .
Cel puin p e n t r u mine.
- Pentru noi toi. Ar trebui s-i cer s c u z e i eu...
- N u ai nici u n motiv. Ai nevoie d e c e v a t i m p c a s-JI
recapei echilibrul i t r e b u i a s-mi d a u s e a m a d e asta. n
s c h i m b , e u m-am purtat c a u n a d o l e s c e n t .
S a b r i n a s-a ncruntat.
- A zis c i n e v a c e v a d e echilibrul m e u ?
- Nat. A m v o r b i t d e s p r e c o n s e c i n e l e o c u l u i i ale
loviturii. N u a fost nevoie s-i s p u n t o t u l ; pur i simplu
m-a f c u t s n e l e g c m-am gndit la mine i n u la tine. A
ntins m n a , c u p a l m a n s u s , i, d u p u n m o m e n t de
ezitare^ e a i-a p u s m n a n m n a lui. Nu-mi place s fiu
brutal. mi cer s c u z e .
- M u l u m e s c . Uor, e a i-a retras m n a . C r e d c ar fi
mai bine s p r e g t e s c c e v a p e n t r u cin.
- N u , t r e a b a t a este s dai o r d i n e i s supervizezi. n
felul s t a o s m p r t i m responsabilitatea p e n t r u un
posibil eec. C e fac a c u m ?
l-a mobilizat i pe c o p i i i fiecare a fcut cte c e v a , n
t i m p c e Sabrina" cuibrit pe c a n a p e a , d d e a indicaii
i-i-lsa gndurile s r t c e a s c . Zilele intraser n rutina
lor" dar e a c z u s e ntr-o stare c i u d a t . Scurta ei aventur
se p r b u i s e i n u mai era un s i m p l u vizitator; era un
c m i n , a c e a s t a era familia ei. Era implicat n lucruri pe
care ei le-au fcut astzi i le plnuiau pentru mine, pen
tru s p t m n a viitoare, p e n t r u d o u s p t m n i d e a c u m
nainte,
Dar c u m s f a c e a planuri? Ea nu p o a t e s s c h i m b e
c a s a s a u rutina ei; n u erau ale ei. A r ' n c e p e lucruri p e
care nu ar a v e a t i m p s le t e r m i n e ; ar face greeli care ar
e x p u n e - o n orice m o m e n t ; i-ar iubi pe Penny i pe Clifr i
a p o i i-ar prsi; i Garth...
G a r t h . Partea" c e a mai mare a viitorului. Partea fa do
care e a t r e b u i e s pstreze distana.
- M a s a este servit, zise el z m b i n d i-i ntinse o mna
c a s o ajute s se ridice.

V i n e r i , J u a n i t a a venit din n o u . nainte a sunat


Dolores:
255

- Poart-te f r u m o s c u e a ; nu-i place s p r i m e a s c


ordine.
- Dolores, trebuie s-i s p u n ce vreau s fac.
- Nu-i s p u n e . L a s - o s f a c t o t c e v r e a . A t u n c i
lucreaz e a cel mai bine. Ct d e s p r e prnz...
- S u n Iar u . V o r b i m mai trziu.
J u a n i t a a f c u t curat n c a m e r e , n tcere, a s c h i m b a t
paturile, n t i m p ce S a b r i n a a n c e p u t s se o c u p e d e
c e v a d e s p r e care S t e p h a n i e i s p u s e s e c f a c e ntot
d e a u n a la sfritul lunii s e p t e m b r i e : s strng hainele d e
var i s le s c o a t p e cele d e iarn din pungile din
d e b a r a u a d e p e h o l . La prnz, J u a n i t a a venit la ea.
- C e a v e m la prnz?
- T o t ce-ti f a c e c u ochiul din frigider, i-a s p u s e a
m p t u r i n d pulovere. G h i p s u l o f c e a s fie nendemna
tic i a s c p a t d o u p e j o s . J u a n i t a s-a aplecat i le-a
ridicat.
- D o a m n a G o l d n e r i celelalte d o a m n e mi p r e g t e s c
prnzul.
S a b r i n a a luat puloverele din m n a ei.
- M u l u m e s c . J u a n i t a , a c a s la tine i gteti s i n g u r ,
nu-i aa?"
D u p o s c u r t p a u z J u a n i t a zise:
- Da, d o a m n , i a cobort. O o r mai trziu, cnd
S a b r i n a s-a d u s s m n n c e , a gsit p e m a s o farfurie c u
friptur rece tiat felii, roii i franzel, tacmurile nvelite
tntr-un ervet i u n p a h a r d e s u c . n t i m p ce le privea,
J u a n i t a a intrat n sufragerie.
- M-am gndit c v este g r e u s v pregtii c e v a c u
braul n g h i p s i t o a t e celelalte.
- Foarte a m a b i l din partea t a . Arat bine. Ai gsit
mncare suficient?
- D a , d o a m n , a s p u s e a i s-a ntors n living.
Mai trziu, a gsit-o pe S a b r i n a n c u r t e a din spate,
r a n j n d trandafirii.
- n fiecare a d o u a miercuri a lunii snt liber, d a c
dorii, p o t s vin la d u m n e a v o a s t r .
- Care este preul, Juanita?
r Treizeci d e dolari plus costul t r a n s p o r t u l u i ,
i p u t e a permite? Nu tia. S t e p h a n i e f c e a n t o t d e a
una s i n g u r t r e a b a n c a s . Dar d e ce ar trebui s-o fac i
256

e u ? se g n d i S a b r i n a . n definitiv, i-am c e d a t - o p e d o a m n a
Thirkell. i o s fie n u m a i p e n t r u cele cteva s p t m n i ct
a m s fiu aici. S t e p h a n i e p o a t e s h o t r a s c ce vrea s
f a c c n d o s se n t o a r c .
- Foarte bine. M i e r c u r e a viitoare s a u cealalt?
- M i e r c u r e a viitoare.
- Ne v e d e m a t u n c i i s-a ntors n a p o i la trandafirii ei.
A u avut o m i c ciocnire d e voine, ea i J u a n i t a i amn-
d o u a u ctigat. J u a n i t a a fcut"curenia casei a a c u m
a vrut e a ; "Sabrina s-a d e s c u r c a t c u prnzul n felul ei.
N u m a i c... cine a avut ultimul cuvnt? Juanita. Ea a ho-
trt c e m n n c i c e b e a Sabrina. i S a b r i n a a n c e p u i
s rd. S vezi cnd o s-i s p u n lui Garth, i zise e a .
La c i n , ultima dintre mesele d o n a t e , i-a ascultat pe
G a r t h i p e Cliff v o r b i n d d e s p r e meciul d e fotbal din
d u p - a m i a z a aia, p r i m l j l n c a r e a j u c a t Cliff d e cnd
f u s e s e s u s p e n d a t . M a r c a s e d e d o u ori.
- T r e b u i a s fi vzut, m a m i , a f o s t g r o z a v . Vii spt
A

mna viitoare la ultimul m e c i , nu-i aa? mi place mai mu!


c n d t u i tati snteti a m n d o i de fat".
- Firete, a zis" ea. C r e d c i" Penny ar vrea s vin
. A p o i a t c u t din n o u lsndu-i pe ceilali s v o r b e a s c . La
fiecare cteva minute Garth se uita la e a ciudat, ateptnrl
s li se alture s a u s c o n d u c conversaia, a a cum
f c u s e n alte seri; dar e a era t c u t . i lsa s fie"familia;
e a i u r m r e a .
- Mai ai dureri d e c a p ? o n t r e b el d u p cin.
- N u m a i din c n d n c n d . De cele mai multe ori parc
ar fi u n z g o m o t d e f o n d care n u d i s p a r e ; dar m-am
o b i n u i t c u el.
- Dar eti att d e t c u t ! A fost o zi p r o a s t ?
- B a n u , a fost b u n . C e v a amuzant... Penny a adus
u n c a r t o n c u n g h e a t p e m a s i n t i m p ce Garth o
p u n e a n farfurii i " t u r n a c a f e a u a , i-a povestit despre
n c e r c a r e a ei d e v o i n c u J u a n i t a . A rs, dar a fosl
surprins.
- n t o t d e a u n a ai s p u s c nu-i place s dai o r d i n e ; do
a s t a n u ai vrut s iei o femeie.
- O h . Ei bine, este uluitor c u m o n c h e i e t u r fracturata
i u n c a p care p u l s e a z te n v a s-i fie uor s dai
o r d i n e i te o b i n u i e s c s ai o femeie. D"e fapt, aici a avut
257

ultimul cuvnt J u a n i t a . D u p c e a hotrt n locul m e u ce


s m n n c la prnz, m-a f c u t s o angajez.
- Ai a n g a j a t - o ? Garth i-a nlat sprncenele.
- D o a r o zi la f i e c a r e d o u s p t m n i . S a b r i n a a
c o n s t a t a t c u iritare c era n defensiv. Nu era o b i n u i t
c u a s t a . La L o n d r a n u t r e b u i a s-i justifice n i c i o d a t
hotrrile; n u r s p u n d e a n fata n i m n u i , dect n fata ei
nsei. Oare S t e p h a n i e t r e b u i a s-l c o n s u l t e pe Garth ori
d e cite ori era v o r b a d e bani?
- O, dar asta-i grozav, zise el. tii d e cte ori i-am
p r o p u s . N u m a i c ar fi trebuit s d i s c u t m mai nti.
N u d i s c u t planurile mele c u nimeni.
Brusc, s-a gndit la A n t o n i o stnd vizavi d e e a la Le
Gavroche, t r e c n d c u u u r i n peste p r o b l e m e l e ei,
afirmnd c o v a s c p a d e micul ei m a g a z i n " . Era un lux
c n u t r e b u i a s d i s c u t e planurile ei c u nimeni, s a u era o
p o v a r c n u a v e a p e nimeni c u cine s le discute?
- mi pare ru, i-a s p u s e a lui Garth. Ideea mi-a venit...
A s u n a t telefonul i Cliff s-a repezit s-l ridice, strignd
din b u c t r i e :
- Mami, mtua Sabrina!
S a b r i n a n c e r c a s a u d ce s p u n e S t e p h a n i e , legtura
f i i n d f o a r t e p r o a s t , P e n n y i Cliff f c n d z g o m o t c u
strnsul m e s e i . C e v a d e s p r e A n t o n i o ; Stephanie p r e a
tulburat.
- Te s u n e u , i-a s p u s Sabrina. n w e e k e n d - u l sta?
- N u , v o c e a lui S t e p h a n i e disprea... u n d e v a la tar.
- Luni a t u n c i , zise Sabrina, a d u g n d : Nu-ti face p r o
b l e m e c u A n t o n i o . Indiferent ce era p r e a foarte n d e
prtat i n u foarte important.
D e s p r e w e e k e n d a p r o a p e c a uitat. Pe nesimite s-a
integrat c o m p l e t n rutina familiei. Ea i Garth m p r e a u
m u n c a din c a s i din g r d i n c u copiii, v o r b i n d d e g a j a t
d e s p r e p r o b l e m e l e familiei. A n c e p u t s g t e a s c a l e g n d
c e e a c e p r e s u p u n e a a fi reetele favorite din paginile mai
uzate ale crilor d e b u c a t e "ale lui S t e p h a n i e . N u p u t e a s
reziste s nu-i p u n i e a a m p r e n t a , dar s-a gndit c
nimeni n u o b s e r v p n c n d , la cafea, d u m i n i c seara,
Garth a s p u s c a pregtit c u u n s i n g u r bra m e s e mult
mai d e l i c i o a s e dect majoritatea buctarilor care au d o u
brae valide.
258

A s u r p r i n s - o c e plcere i-a fcut.


S-a gndit la a s t a mai trziu, c n d e a i Garth erau
singuri n living. Se uitaser la u n p r o g r a m la televizor,
a p o i a u citit stnd a p r o a p e unul d e altul, n cercuri d e
l u m i n care se intersectau. n jurul lor c a s a a d o r m i s e :
dintr-un p i c k u p se a u z e a m u z i c n s u r d i n : S a b r i n a i-a
ridicat o c h i i d i n carte i l-a s u r p r i n s pe Garth privind-o.
i-au zmbit u n u l altuia, singurii d o i o a m e n i treji din lume.
Brusc, s-a n t o r s la c a r t e a ei p e n t r u a s p u l b e r a vraja.
La miezul nopii Garth a zis c se d u c e s se culce,
d i m i n e a a d e v r e m e a m o ntlnire c u un v i c e p r e e d i n t e " .
i, c e v a mai trziu, c n d e a a stins luminile i a urcat, l-a
gsit n p a t c u ochii n c h i i , respirnd p r o f u n d . inndu-i
rsuflarea, n c e r c n d s fie invizibil i i m p o n d e r a b i l , s-a
strecurat i e a n pat. El n u s-a micat i nainte s-i d e a
s e a m a d a c d o a r m e s a u se preface, a a d o r m i t i ea".
Luni, Garth a p r o p u s c a e a s-i mai ia cteva zile
libere d e la s l u j b . A m s-l s u n p e T e d i a m s-i explic".
Ea l-a lsat s f a c asta. Eti o la, se g n d e a e a . Mai
d e v r e m e s a u mai trziu v a trebui s te d u c i .
Dar erau unele lucruri care n u mai p u t e a u fi amnate.
n cele din u r m S a b r i n a a stabilit o ntrevedere c u pro
f e s o a r a lui P e n n y i d u p prnz s-a d u s la c o a l . O
p e r s o a n care i n t i m i d e a z " , i-o d e s c r i s e s e S t e p h a n i e , iar
d u p o privire a r u n c a t femeii s c u n d e , c u un pr c e n u i u ,
perfect o n d u l a t , c u o g u r care n u f c e a nici un c o m
p r o m i s i c u u n gt rigid, S a b r i n a a neles d e ce.
- Luai loc, d o a m n A n d e r s e n . Penny mi-a s p u s d e
s p r e a c c i d e n t u l d u m n e a v o a s t r . mi pare ru. C u m m e r g e
ncheietura?
- S p e r s se v i n d e c e .
- Firete, nimeni n u p o a t e ti ce se ntmpl s u b un
m a n o n d e g h i p s . Se p o a t e n u m a i s p e r a . A dori s tii,
d o a m n A n d e r s e n , a a c u m v-am s p u s i anul trecut, c
snt m u l u m i t d e Penny. Este u n copil d r g u i o elev
b u n . Este t o t u i puin c a m p r e a v o l u n t a r ; trebuie s o
s u p r a v e g h e a i n acest s e n s .
S a b r i n a o"privea c a l m pe d o a m n a Casey.
- Voluntar, repet ea.
- i p l a c e s f a c a a c u m v r e a e a . Firete, toi tinerii
snt la fel, dar Penny este p r e a s i g u r pe sine. Trebuie s
259

i se mai a t r a g din c n d n c n d atenia.


- n c e fel? a ntrebat S a b r i n a c u interes.
- T r e b u i e s nvee ce n s e a m n s fii s u p u s . Fr
asta, d o a m n A n d e r s e n , copiii n u p o t fi inui s u b c o n t r o l .
Penny, c a toi ceilali, trebuie nvat s respecte a u t o
ritatea, s-i o c u p e locul ei ntr-o ierarhie o r d o n a t . Este
u n a d e v r evident c adulii tiu mai mult dect copiii.
D a c ei, copiii, n c e p s c o n s i d e r e c o p i n i a lor are a c e
eai valoare c u a n o a s t r c u m p u t e m s-i i n e m a c o l o
u n d e le este locul? C u m p u t e m s-i nvm? Firete,
d u m n e a v o a s t r ^ n e l e g e i t o a t e lucrurile astea, dar le-am
ridicat p e n t r u c P e n n y " t i n d e s fie... agresiv. Eu n c u
rajez i n d e p e n d e n a , c u m s u r , d o a m n A n d e r s e n , dar
h u n c u r a j e z revolta.
S a b r i n a a a p r o b a t impasibil.
- i s p e c t a c o l u l d e marionete?
- Un b u n e x e m p l u . S p e c t a c o l u l p u n e n s c e n e x p a n
s i u n e a s p r e Vest, rzboiul m e x i c a n , g o a n a d u p aur. Este
un i n s t r u m e n t d e e d u c a i e , nu un joc. Primvara t r e c u t
i-am a p r o b a t lui Penny c e r e r e a d e a se o c u p a d e c o s
t u m e . C n d a n c e p u t c o a l a , n t o a m n a asta, f c u s e d e j a
u n set c o m p l e t d e schie, c e e a ce d e n o t o energie a d
mirabil; dar c n d i-am" sugerat a n u m i t e s c h i m b r i , s-a
certat c u mine, iar c n d i-am o r d o n a t s le f a c a refuzat,
afirmnd c proiectul a fost al ei... Evident, n u p u t e a m s
tolerez a a c e v a . T r e b u i e s existe o autoritate central
ntr-o c l a s , altminteri este h a o s . A a c i-am dat c o s
t u m e l e Barbarei G o o d m a n , care...
- Fr s vorbii c u Penny.
- A h , d a , snt d e a c o r d c u d u m n e a v o a s t r , a fost o
g r e e a l . A v e a m d e g n d s-i s p u n , dar a intervenit c e v a
i p n la sfritul zilei mi-a ieit din minte. neleg c o
d e r a n j e a z lucrul s t a i a m s-i cer s c u z e . Este un b u n
e x e m p l u p e n t r u copii c n d adulii i cer s c u z e pentru gre
elile lor. Dar p o t s s p u n c d a c Penny i-ar fi modificat
schiele, i-ar fi pstrat micul ei proiect n c o n t i n u a r e i eu
n - a n n a i fi trebuit s-mi cer s c u z e .
- D 9 a m n C a s e y . Pentru p r i m a d a t p r o f e s o a r a s-a
uitat direct la S a b r i n a i a vzut scnteile din ochii ei.
- D o a m n A n d e r s e n , este o p r o b l e m m i n o r , v a
trece...
260

- V r o g . A c u m este rndul m e u . S a b r i n a a lsat s se


s c u r g u n m o m e n t mai l u n g . Snteti un tiran, a zis ea
c a l m . Tiranii a u n t o t d e a u n a idei foarte c a t e g o r i c e d e
s p r e ierarhia o r d o n a t a autoritii i d e s p r e c u m s-i tin
p e o a m e n i a c o l o u n d e le este locul. Era att d e f u r i o a s ,
nct t r e m u r a , dar i-a pstrat v o c e a e g a l i fireasc.
D a c ai j u c a micul d u m n e a v o a s t r s p e c t a c o l c u aduli,
n u mi-af p s a . Dar d u m n e a v o a s t r l prezentai u n o r copii
din c l a s a a a s e a , care n u au nvat s se apere singuri
c n d c i n e v a c u autoritate n c e a r c s le reprime orice
manifestare d e n c r e d e r e s a u d e i n d e p e n d e n .
- N u putei s-mi vorbii astfel...
- D u m n e a v o a s t r primii salariu din impozitele pltite
d e m i n e , d o a m n C a s e y ; " d u m n e a v o a s t r lucrai pentru
m i n e . Atta v r e m e ct eu snt m a m a lui Penny, intenionez
s f a c tot ce pot, c a s a i b o prere foarte b u n d e s p r e
ea. V r e a u s a i b n c r e d e r e c p o a t e face lucrurile pe
care i le p r o p u n e , dar fr s-i fie ruine s c e a r ajutor
a t u n c i c n d simte n e v o i a . Nu vreau s o t r a n s f o r m ntr-o
fiin s u p u s i m o d e s t , a a c u m se p a r e c dorii
d u m n e a v o a s t r , c a s v exercitai puterea.
- C u m ndrznii...
- N u a m terminat n c . V ofer d o u posibiliti. Pot s
0 transfer p e Penny la o alt clas i s explic pe larg
directorului d u m n e a v o a s t r motivele care m-au determi
nat s o fac. Sau o voi lsa pe Penny n clasa d u m
n e a v o a s t r d a c m putei c o n v i n g e c vrei s fii un
profesor, nu u n tiran.
D o a m n a C a s e y a tcut, frngndu-i minile n poal.
M u c h i i rigizi ai gtului c e d a s e r i c a p u l i- t r e m u r a c a o
floare u s c a t p e o tij nclinat. C u t o a t furia ei, Sabrinei
1 s-a f c u t mil. A p r e s u p u s c d o a m n a Casey a mai
primit a s e m e n e a ameninri i ntruct t c e r e a se prelun
g e a a tiut c a avut dreptate.
i b r u s c i-a s p u s :
- De ce nu a m v o r b i d e s p r e asta la o c e a c de
cafea? Exist v r e u n loc n coal...
- tii c exist. D o a m n a C a s e y i-a ridicat privirea.
H o l u l " u n d e ne-ai ajutat anul trecut, la p e t r e c e r e a de
Crciun.
- Desigur. Dar m g n d e a m la u n loc mai intim.
261

- Nu o s ne deranjeze n i m e n i , zise e a i a respirat


a d n c . D o a m n A n d e r s e n , snt p r o f e s o a r d e treizeci d e
ani. c o a l a este t o t ce a m . Este s i n g u r a m e a familie; nu
a m n i m i c a l t c e v a p e lume. Firete, d u m n e a v o a s t r n u
putei nelege a s t a ; c e tii d u m n e a v o a s t r ce n s e a m n
s f i f c o m p l e t s i n g u r ? Toi a v e m nevoie d e c e v a n care s
c r e d e m . Eu c r e d n o r d i n e i autoritate. Dar n t o t d e a u n a
mi-am dorit s fiu u n p r o f e s o r b u n . D a c nu snt, atunci
n u mi-a mai r m a s nimic.
Furia Sabrinei a disprut, l-a rmas n u m a i mila. Eu
c r e d n m i n e , se g n d i e a . D o a m n a Casey nu a crezut
n i c i o d a t n e a n s i . S-a ridicat.
- M e r g e m la c a f e a ? C r e d c p u t e m v o r b i m u l t e
d e s p r e asta.

C n d P e n n y s-a n t o r s d a n s n d d e la c o a l , mari
d u p - a m i a z , i-a a r u n c a t braele n jurul Sabrinei, arznd
d e n e r b d a r e s-i s p u n c d o a m n a Casey a n s r c i n a t - o
d i n n o u s se o c u p e d e c o s t u m e l e p e n t r u p p u i n
v e d e r e a s p e c t a c o l u l u i d e marionete, Barbara G o o d m a n
fiind ajutorul ei. i i-a cerut s c u z e i chiar a zmbit!
- i B a r b a r a ce a s p u s ?
- O h , e a a fost b u c u r o a s ; nu se pricepe d e l o c la
c o s t u m e . De ce stai lng telefon? Atepi s te s u n e
cineva?
- A m s u n a t e u . Dar nu era a c a s .
- A t u n c i v i n o s - m i vezi s c h i t e l e . D o a m n a C a s e y
s p u n e c p o t s le f o l o s e s c p e toate, dar eu vreau s
s c h i m b c o s t u m u l generalului S a n t a A n n a . Mi-a artat o
fotografie a lui ntr-o carte, a s a c a c u m tiu c u m s-l fac.
Vii?
- S a b r i n a a urcat s c r i l e n c e t . O s u n a s e pe Stephanie
s afle ce n c e r c a s e s-i s p u n vineri, dar nu era nimeni
a c a s , nici m c a r d o a m n a Thirkell. A m s s u n mai trziu,
i zise e a , din d o r m i t o r . Nu o s m deranjeze nimeni.
La c i n Garth o privea c a m ciudat.
- Astzi a m auzit o p o v e s t e f a s c i n a n t d e s p r e soia
mea.
- Da? S-a n c o r d a t t o a t .
- De la Vivian G o o d m a n .
Vivian n u tie nimic. Nu a m d e ce s-mi fac p r o b l e m e .
262

- Mi-a spus c s-a d u s ieri s v o r b e a s c c u profe


s o a r a fiicei ei d e s p r e u n p r o i e c t care o n g r o z e a pe Bar
b a r a , e a n u a p u t u t s o f a c i n u a v e a c u r a j u l s o
s p u n . C n d a a j u n s a c o l o o alt m a m v o r b e a d e s p r e
acelai proiect. Era att d e interesant, nct a tras c u ure
c h e a . N u mi-ai zis c ai f c u t - o pe d o a m n a Casey tiran.
S a b r i n a se hotrse s nu-i s p u n lui Garth d e s p r e
d i s c u i a avut p e n t r u c n u tia c u m s-ar fi c o m p o r t a t
Stephanie.
- D u p cum mi-a s p u s Vivian, erai rece,- t e m p e r a t i
f a n t a s t i c . A fi vrut s fiu a c o l o . De obicei emoiile tale
ating c o t e nalte c n d este v o r b a d e c o p i i .
Firete. Furia lui S t e p h a n i e s-ar fi revrsat. Dar este
u o r s" fii calm i t e m p e r a t cnd este v o r b a d e copilul
altuia. N u puteam s fiu mai puin implicat dect ar fi fost
o mam.
- De c e dai din c a p ? a ntrebat-o Garth. Nu ai fcut-o
tiran?
- Poftim? O h , d a . . . p u r i s i m p l u mi-a s c p a t ; ntr-a
devr, v o r b e a i s e p u r t a c a un...
- N u te scuza. Vivian mi-a s p u s c d o a m n a Casey i
t e r o r i z e a z elevii d e ani d e zile. Eti o femeie uluitoare;
snt m n d r u de tine.
Ea s-a nroit d e plcere, a p o i a a p u c a t - o un uor
t r e m u r d e alarm. n c e p u s e r s-i p l a c laudele lui Garth.
- N u mi-am d a t s e a m a c B a r b a r a este fata lui Vivian,
a zis e a c a s s c h i m b e c o n v e r s a i a . N-am fcut nici o
l e g t u r ntre n u m e .
- C r e d e a m c v-ati ntlnit la un picnic c u clasa, anul
trecut.
- Da? Nu-mi a m i n t e s c .
i a m obosit s m tot prefac i s nu a m pe nimeni
c u care s m relaxez, nimeni c u cine s v o r b e s c i s fiu
e u n s m i . Nimeni c u e x c e p i a lui S t e p h a n i e .
i d e c e S t e p h a n i e n u e r a a c a s ? S a u d o a m n a
Thirkell?
M a i trziu, c n d e d e a n living c u G a r t h , citind i
d i s c u t n d , telefonul a spart t c e r e a .
- Interurbanul p e n t r u tine, zise Garth i s-a d u s n
b u c t r i e . Stephanie, n sfrit.
- Stephanie? auzi v o c e a m a m e i . T o c m a i ne-am ntors
263

la W a s h i n g t o n . C e m a i faci? C u m a f o s t a v e n t u r a n
C h i n a ? N u a m putut s d a u d e S a b r i n a la L o n d r a a a c
trebuie s-mi s p u i t o a t e noutile.
S a b r i n a i-a transferat gndurile d e la s o r a la m a m a ei.
- C r e d e a m c eti la Paris, s a u la G e n e v a , s a u mai
tiu e u u n d e .
- La M o s c o v a , d r a g a m e a . Tatl tu a avut o
c o n f e r i n . Dar s-a terminat mai d e v r e m e , a a c ne-am
ntors acas. A c u m spune-mi despre China.
S a b r i n a i-a povestit p e scurt d e s p r e C h i n a , descriin-
du-l n c o d a t p e d o m n u l S u , l a m p a d e b r o n z , j o c u l d e
a h , f i g u r i n a d e filde p e care i-a fcut-o c a d o u d o m n u l
Su.
C u m p o t s fac asta? C u m p o t s o p c l e s c pe
p r o p r i a m e a m a m ? N u b n u i e t e o a r e nimic?
- Pari o b o s i t S t e p h a n i e . Este totul n regul?
Nu-i v o r b i d e s p r e n c h e i e t u r a fracturat; s-ar p u t e a s
v r e a s v i n s te ajute n c a s . i n u tiu d a c atunci a
mai p u t e a s o p c l e s c .
- Snt bine m a m , d o a r o c u p a t . tii ct d e multe
lucruri snt d e f c u t c n d ai lipsit mai mult.
- Eti s i g u r c este n u m a i asta? T u i Garth... v
m p c a i bine?
- D a , sigur, d e c e n u n e - a m m p c a ?
- N u t r e b u i e s fii a a d e d e f e n s i v . n ultima t a
s c r i s o a r e a m sesizat lucruri care ne-au ngrijorat pe tatl
t u i p e m i n e .
- T o t u l este n regul, m a m . Ursc m u n c a n c a s i
Iubesc casa.
L a u r a a rs s u r p r i n s :
- Este c e v a n o u ?
- Poate c d o a r pare n o u , n t o r c n d u - m din C h i n a .
S a b r i n a i-a dat d r u m u l s p u n n d a d e v r u l ; n u a v u s e s e c u
cine s v o r b e a s c d e atta v r e m e ! Ursc s spl rufe i
I u b e s c g r d i n a . A m a n g a j a t o f e m e i e o d a t la d o u
s p t m n i i a m d e g n d c a ntre t i m p s las c a s a a a
c u m e.
- S t e p h a n i e , a s t a n u s e a m n c u tine.
- Probabil c n u . Simt altfel d e cnd m-am ntors din
excursie. mi place ritmul linitit al acestei viei; mi place
c n u t r e b u i e s tin ritmul c u un a n u m i t cerc social...
264

- Este o critic la a d r e s a n o a s t r , d r a g a m e a ?
Sabrina a fcut o pauz.
- N u . N u m-am g n d i t n i c i o d a t la v o i . i-ai f c u t
v r e o d a t p r o b l e m e n a c e a s t privin?
- n t o t d e a u n a n e - a m f c u t p r o b l e m e cnd a fost v o r b a
d e viaa s o c i a l . tii a s t a d e cnd te-ai nscut. S a b r i n a a
neles* mai bine dect tine, d e a c e e a s-a i d e s c u r c a t att
d e b i n e la L o n d r a . T u n-ai fi putut s intri n i c i o d a t n
a c e s t ritm.
- N u . U n d e r m s e s e m ? O h , d a . mi plac o a m e n i i pe
care-i c u n o s c n Eva nston i ct d e legai snt ei d e uni
A

versitate i d e o r a . mi p l a c e confortul c a m e r e l o r jigrite


d i n a c e a s t c a s mare, m i n u n a t . mi place familia din
jurul m e u . Mult z g o m o t , dar i mult via. Ele m menin
ca s nu m prbuesc.
- S t e p h a n i e , t u i Garth v d r o g a i c u m v a ?
- Mam!
- Ei bine, c a t e g o r i c p a r c nu eti t u ! De ce-mi prezini
lista a s t a c u ce-i place i c e nu-i place?
- Pentru c" p o t s" v o r b e s c c u tine, m a m . i m
g n d e a m c vrei s tii ct d e fericit snt. i c eu i Garth
n u d m divor...
- D r a g a m e a , n i c i o d a t n u a m lsat s se neleag...
- N u d e a s t a erai ngrijorat d u p ce ai citit scrisoarea
mea?*
- S-ar p u t e a . n z i u a d e astzi i pui p r o b l e m a unui
d i v o r Uit-te la S a b r i n a . N u snt s i g u r care a fost gre
eala"ei, c s-a mritat c u D e n t o n s a u c a divorat d e ei,
dar n u c r e d c este o f e m e i e foarte fericit. Tu" ce zici,
este?
Sabrina a rmas tcut.
- S t e p h a n i e ? T u crezi?
- Probabil c n u . Cel puin nu c r e d c a fost prea
fericit.
- A a c vezi, mi f a c p r o b l e m e . Ei bine, d r a g a mea,
m c h e a m taic-tu. V o m fi la voi d e T h a n k s g i v i n g , ca
d e o b i c e i . Crezi c a m p u t e a s o d e t e r m i n m pe Sabrina
s v i n i e a anul sta?
- M ndoiesc.
- O r i c u m , a m s-o r o g s vin.
S a b r i n a a mai zbovit n sufragerie, d u p ce a spus
265

r e c e p t o r u l n f u r c . De c e n u a m zis: m a m , uite c e n u
ti-am s p u s d e s p r e viaa m e a , c-mi place s f a c parte
dintr-o c o m u n i t a t e care m a c c e p t pentru mine n s m i ,
n u p e n t r u c u m art i p e n t r u c o n v e r s a i a m e a sofisticat,
p e n t r u m a g a z i n u l m e u d e elit, p e n t r u legturile mele
sociale s a u p e n t r u f o s t a m e a cstorie.
Ei h a i d e , i o p t i o v o c e s l a b . Pe c i n e a c c e p t
c o m u n i t a t e a p e n t r u e a nsi? Pe S a b r i n a L o n g w o r t h ?
Sau pe Stephanie Andersen?
N u t r e b u i a s d e a nici un r s p u n s .
Miercuri, S a b r i n a a n c e r c a t din n o u s o s u n e pe
Stephanie.
- Lady L o n g w o r t h este plecat, i-a r s p u n s d o a m n a
Thirkell. S-i s p u n s v s u n e , d o a m n A n d e r s e n ?
- Da, t o t n c e r c s d a u d e e a .
- mi pare ru, d o a m n A n d e r s e n . Eu a m fost n vizit
la o s o r b o l n a v n S c o i a i c r e d c lady L o n g w o r t h
r e d e c o r e a z o c a s n Eaton S q u a r e . Dar a m s-i s p u n
c n d se n t o a r c e s v s u n e .
Un val d e disperare a c u p r i n s - o p e S a b r i n a d u p ce a
p u s r e c e p t o r u l n f u r c . I s-a trntit o u n fa. Lady
L o n g w o r t h l u c r e a z n E a t o n S q u a r e . D o a m n a " Thirkell
s p u n n d u - i d o a m n a A n d e r s e n . C a i c u m i-ar fi pierdut
locul n viaa asta. Dar nu pot. N u v r e a u , faptul c mi
p l a c e pur i s i m p l u s fiu aici n u n s e a m n c a s t a este
c e e a ce d o r e s c . A m s v o r b e s c mine c u S t e p h a n i e . S
aflu c e se n t m p l a c o l o .
i s-mi r e a m i n t e s c mie n s e m i care mi este locul.
Dar n d i m i n e a a u r m t o a r e Penny s-a trezit c u f e b r i
c u o t u s e care a u "ngrozit-o p e S a b r i n a . Este vina m e a , i
zise e a ; n u a m fost atent c u m se m b r a c cnd iese
afar. L-a s u n a t p e m e d i c u l pediatru care era pe lista d a t
d e S t e p h a n i e . A d u c e i - o aici", i-a s p u s s o r a .
S a b r i n a s-a uitat din n o u pe list. C o s Building p e
Ridge A v e n u e .
- Cum ajung acolo?
O tcere ncrcat de nedumerire.
- S-a ntmplat c e v a c u m a i n a d u m n e a v o a s t r ? a n
trebat s o r a . Poate c unul dintre prietenii d u m n e a
voastr...
- D a , d a , firete. V o m fi n cteva minute a c o l o . A
266

c u t a t frenetic harta p e care o folosise n u r m c u d o u


s p t m n i i a m e m o r a t d r u m u l ctre centrul m e d i c a l care
se afla vizavi d e spital.
- N u este felul t u s fii att d e t u l b u r a t , i-a s p u s
m e d i c u l , care se uita atent la Sabrina. Pari foarte n c o r
d a t . Din c a u z a ncheieturii s a u exist alt motiv?
- P u t e m s v o r b i m d e s p r e Penny? a ntrebat S a b r i n a .
- Sigur. Penny, te-ai c p t u i t c u o b r o n i t ; n u este
p r e a grav, dar t r e b u i e s a v e m grij. Cteva zile la pat, un
v a p o r i z a t o r n c a m e r i u n sirop c a s-ti amelioreze t u
e a . T u i m a m i o s m sunai s m b t c a s-mi s p u n e i
c u m te simi. V r e o nelmurire?"
P e n n y a dat din c a p c n u .
- mi pare ru, zise S a b r i n a , stnjenit d e lipsa ei d e
politee. S-au ntmplat o mulime d e lucruri. A m s v s u n
smbat.
- S a u mai d e v r e m e d a c avei nevoie d e mine. i
linitii-v. P e n n y este o m i c d o a m n rezistent; se v a
f a c e bine ct ai clipi din o c h i .
n m a i n S a b r i n a d d e a din c a p d e z a p r o b a t o r . Un
e x e m p l u p r o s t d e reacie exagerat. Stephanie ar fi luat-o
mai uor. Dar e u nu a m mai avut p n a c u m u n copil
bolnav.
S e a r a , s-a d u s c u Garth la m a s la familia Talvia, l-
s n d - o p e P e n n y n pat i lund m a s a pe o tav, m p r e u n
c u Cliff.
- J i - a m c u m p r a t u n dar, i-a s p u s Linda cnd a u intrat.
- Inc o zi d e natere?
- Nici o s p e r a n , a rs Linda. Dar m-am gndit c u
D o l o r e s c t r e b u i e s te nveselim, a a c i-am c u m p r a t
a s t a . Este v e s e l . " .
Era o r o c h i e din b u m b a c m o a l e i m p r i m a t c u flori
l u m i n o a s e : mai l u m i n o a s e dect orice altceva din dulapul
lui S t e p h a n i e ; exact g e n u l care-i p l c e a cel mai mult Sa
brinei. Faa i s-a luminat ntr-un zmbet d e ncntare care
l-a f c u t p e Garth s-i i n rsuflarea c n d i m u l u m e a
Lindei.
- C r e d c a m s o port la serviciu. Este prea d r g u
s o in a s c u n s ntr-un d u l a p .
- i p l a c e ntr-adevr? Dolores z i c e a c ai s o gseti
prea iptoare.
267

- N u este i p t o a r e , este f r u m o a s . Ai gusturi m i n u


nate!
L i n d a radia:
- De u n d e tii c e u a m ales-o?
r Pentru c D o l o r e s a crezut c este p r e a iptoare.
n s e a r a u r m t o a r e s-a m b r c a t cu rochia, simin-
d u - s e mai o p t i m i s t n l e g t u r c u t o t u l . Febra lui Penny
s c z u s e , iar t u e a o mai lsase. Linda i Dolores c u m
p r a s e r r o c h i a p e n t r u e a , nu p e n t r u Stephanie. n ul
t i m e l e trei s p t m n i v o r b i s e r la t e l e f o n a p r o a p e n
fiecare zi i se ntlniser mai m e r e u n buctria u n e i a
dintre ele la cafea. Indiferent ce n u m e f o l o s e a u , e a era
p r i e t e n a lor. N u v o r b i s e n c la telefon c u Stephanie, dar
a c u m n u mai p r e a att d e important; d a c ar fi fost c e v a
n n e r e g u l , ar fi s u n a t S t e p h a n i e .
- D r g u rochie, i-a s p u s Garth. Te p u n e n valoare.
- M u l u m e s c , zise e a m b u j o r n d u - s e .
- Ari mult mai bine.
- M simt mai bine. i Penny se simte mai bine.
- N u mai ai dureri d e c a p ?
- Deloc. Iar vntile arat urt, dar a p r o a p e c... S-a
oprit.
- Bine, zise el degajat. M n d e a m s nu m d u c la
c o n f e r i n , dar d a c te simi atit d e bine c r e d c a m s
m duc totui.
- Conferin?
- i-am spus... Parc i-am s p u s , nu?
- Nu cred.
- La 6 o c t o m b r i e . Mine, plec la Berkeley p e n t r u o
s p t m n a . D o a m n e D u m n e z e u l e , a m uitat ntr-adevr
s-i s p u n ? Este d e neiertat. C u m a m putut...
- T o t u l e-n regul, nu-i f a c e p r o b l e m e . Probabil c
mi-ai s p u s i a m uitat e u . Dar n-a fi uitat, se gndi e a . 0
s p t m n a n t r e a g m i n u n a t . Fr s mai fie nevoie s
g s e s c s c u z e c n d este v o r b a d e pat d u p ce a m fost att
d e p r o a s t nct s s p u n c m simt bine. M b u c u r c te
duci, a adugat ea.
- O s p t m n a p e n t r u tine.
L-a privit uimit. Ct d e d e s i-a dat s e a m a ce g n d e a
ea?
- N u , v r e a u s s p u n c d a c i doreti s te d u c i snt
268

b u c u r o a s c n u trebuie s-ti faci p r o b l e m e p e n t r u noi.


V o m fi bine. S n t e m bine.
- Te d u c i la serviciu d e luni?
- C r e d c d a ; sigur c d a . De ce?
- D a c ar fi d u p tine n u te-ai mai d u c e deloc.
- N u a m s p u s asta.
- Dar ai gndit-o.
- A m s fac c e trebuie s fac, zise e a a p r o a p e furi
o a s . O r i c u m , o s a m i via s o c i a l : a m stabilit s iau
prnzul c u Vivian. Chiar v o i a m s te ntreb: ce se ntmpl
c u s l u j b a lui Viviane?
- i-am explicat v r e o d a t teoria m e a privind univer
sitile? C a majoritatea instituiilor i asta este c a o c u v
c u m e l a s , care se m i c ncet i lene. D a c c e v a nu
m e r g e bine ntr-o parte, se ntinde i a c o p e r t o t u l ; d a c
n c e r c i s faci o a d n c i t u r n e a , se revars n g a u r a pe
c a r e ai crezut c ai f c u t - o ; d a c vrei s treci prin ea
r e p e d e , te p r b u e t i d e epuizare; i d a c ncerci s lupi
m p o t r i v a ei, d n d din mini i din picioare, te neci.
- Dar d a c nfierbni m e l a s a e a devine mai subire i
se m i c mai r e p e d e , zise rznd.
- Exact. A a c a m aprins u n f o c o r s u b preedinte.
Lloyd Strauss, l-ai ntlnit.
- i el se m i c mai r e p e d e ?
- C a fluxul. ntr-o s p t m n a a d e s c o p e r i t c jumtate
din rasa u m a n este f o r m a t din femei i i-a cerut lui
William W e b s t e r , al crui pntec reprezint un formidabil
o b s t a c o l , s explice d e ce turnul nostru d e filde sea
m n c u un c l u b exclusiv pentru brbai.
- i - a r f a c e plcere s s c a p i d e Webster.
- Este att d e evident? Sper s nu v a d i altcineva. Ar
p u t e a p r e a c d o r e s c s-i iau locul.
- Dar t u n u vrei asta.
- O, D o a m n e , n u . Eu vreau s a m mai mult timp
p e n t r u laborator, nu s stau n spatele unui birou.
- Laboratoarele Foster i-ar d a c e e a ce doreti?
- M i n t r e b a m cnd ai s ridici din n o u p r o b l e m a
asta.
- N u v r e a u s n c e p o d i s p u t ; nu te-am ntrebat dect
d a c te-ar satisface.
Se uit la e a lung i gnditor.
269

- N u snt sigur.
- i c u m ai s d e s c o p e r i ?
- C r e d c trebuie s m d u c a c o l o i s v d .
Ea d d u din c a p .
- Nici un c o m e n t a r i u ?
- Ce ai v r e a s s p u n ?a

- La n a i b a d a c tiu! n trecut nu ai s c p a t n i c i o d a t
prilejul s s p u i c e v a . D a c m d u c s v d d e s p r e ce este
v o r b a , ai s vii c u mine?
- Nu c r e d . T r e b u i e s ai posibilitatea s te gndeti la
toate.
- A s t a este c e v a n o u . Pn a c u m . . .
S-a ridicat i i-a aezat cutele rochiei.
- C r e d c a m s m d u c s u s . V r e a u s o s u n pe s o r a
* m e a nainte s m culc.
- De cnd se s c o a l la cinci i jumtate dimineaa?
- N u este d i m i n e a . Este trziu... N u , ce p r o a s t nt,
ai d r e p t a t e , a m calculat invers. Sigur c nu este treaz.
A m s-o s u n mine. A c u m m d u c s m culc.
- Fr s mai v o r b i m d e laboratoarele Foster?
- Mai d e g r a b n u . N u ast-sear.
El a t e p t a .
- Foarte bine. A m s vin i eu r e p e d e .
- Noapte bun.
U r c a scrile ncet, mirndu-se c u m a putut s c o n
f u n d e o r a Londrei c u o r a la C h i c a g o , d u p ce era aici d e
a p r o a p e trei s p t m n i . Nu s-a simit bind n p r e a j m a lui
G a r t h , s t a era motivul. Intimitatea lejer a conversaiei lor
a intimidat-o. C u m de-l c u n o t e a att de bine nct tia ce
g n d e t e ? N u a m vrut asta, zise ea.
j Dar c e a vrut d e fapt?
* A v r u t s p s t r e z e d i s t a n t a ntre ei, dar i d o r e a
> z m b e t u l lui i laudele lui.
* A n c e r c a t s se g n d e a s c la el c a la soul plicticos al
surorii sale, dar ei au rs m p r e u n i m u n c a lui l-a fcut
f a s c i n a n t i puternic.
i-a a d u s aminte c Stephanie z i c e a c era retras i
indiferent, dar e a s-a simit protejat i iubit.
Stnd n t i n s n pat i g n d i n d u - s e l el, l-a auzit c
; u r c scrile. Era n u a dormitorului cnd Penny a n c e p u t
s t u e a s c . S a b r i n a a aruncat ptura.
270

- M d u c e u , i-a s p u s Garth. A gsit-o pe Penny-


e z n d n pat, m i c i c u fata p a l i d n l u m i n a ce v e n e a
d i n h o l . l-a t u r n a t o lingur d e sirop c o n t r a tusei i e a s-a
strmbat c n d l-a nghiit.
- De ce este att d e g r o a z n i c ?
- C u ct este mai amar, c u att te faci mai r e p e d e bine
c a s n u mai fii nevoit s mai iei. A c u m culc-te i te
nvelesc eu.
- Tati, poi s mai stai d o u minute?
l-a p u s m i n a p e frunte. N u mai avea f e b r .
- Ce este iubito?
- A m n t r e b a t - o pe m a m a d e s p r e cursurile d e art. Ea
s p u n e c a p u t e a s le u r m e z d a c t u eti d e a c o r d .
- A a s p u n e ea? Ei bine, c r e d c ne p u t e m d e s c u r c a .
Cnd ncep?
- Imediat d u p C r c i u n . Dar...
- Dar ce?
- A m nevoie d e v o p s e l e i p e n s u l e , c r b u n e i pnz.
i t o a t e a s t e a c o s t o mulime d e bani.
- Ei bine, tiu eu? C r e d e a m c poti s d e s e n e z i cu
b e t i o a r e i n o r o i p e ervetele d e hrtie. Dar d a c insiti
s ' f i i d o t a t c a M i c h e l a n g e l o , a m p u t e a s-i f a c e m mai
d e v r e m e c a d o u l d e C r c i u n i s obii tot ce ai nevoie.
- O h , tati! i s-a a r u n c a t c u braele d e gtul lui. El a
inut-o strns.
- A c u m t r e b u i e s d o r m i , n u crezi? Este g r e u s
pictezi o c a p o d o p e r d a c eti hruit d e t u s e .
- Tati?
- C e mai e?
- De c e m a m i este att d e diferit n ultima v r e m e .
Garth s-a aezat din n o u p e pat.
- C u m a d i c este diferit?
- O h , tii t u . Diferit. De e x e m p l u , ne m b r i e a z mai
mult dect nainte, dar d e - a b i a d a c ne mai ceart. Uneori
este c a i c u m nici n-ar b g a d e s e a m ce f a c e m . i
u n e o r i i z m b e t e , iar alteori se c o m p o r t c a i c u m nici
n-ar v r e a s s e a p r o p i e d e tine. i d e multe ori privete
departe... a a , i d o a r g n d e t e . C a i c u m ar fi aici i n
alt parte n acelai t i m p .
G a r t h a mngit-o pe pr. Nu a v e a nici un s e n s s se
p r e f a c . Copiii snt mai sensibili dect prinii lor, iar c e e a
271

c e v d v d c u claritate i perspicacitate.
- A m impresia, zise el, c are o g r o a z lucruri n minte
p e care n c e a r c s le o r d o n e z e . C n d ajungi la o a n u m i t
vrst, d e o b i c e i c n d treci d e treizeci d e ani, n c e p i s te
ntrebi d a c faci c e e a ce ai dorit ntr-adevr s faci i a a
c u m ai dorit t u s o faci. A a c uneori te ntorci puin
napoi...
- C a i c u m ai lua o v a c a n t d e la t o a t l u m e a i te-ai
g n d i la tine s e p a r a t ?
El era s u r p r i n s .
- D a , c e t e - a f c u t s te gndeti la asta?
- M a m i a s p u s a a c n d a m ntrebat-o.
- A a a s p u s ? i c e altceva a mai s p u s ?
- C n u avei d e g n d s divorai.
- C n u avem...
- Dar eu c r e d c e a n c se mai g n d e t e la asta.
Garth a nepenit, privind fr s v a d lumina din hol.
P r o s t u l e ! Ce " p r o s t ai fost s nu-i dai s e a m a , s tre
b u i a s c s atepi c a fiica t a d e u n s p r e z e c e ani s-ti
s p u n c e e a c e er evident! M n a lui s-a ncletat pe o
i m a g i n a r r a c h e t d e tenis; m u c h i i i s-au n c o r d a t , c a i
c u m u r m a s trimit m i n g e a n partea cealalt a c a m e r e i .
O r b n e n o r o c i t , prost, s nu-ti dai s e a m a c v r e a s divor
e z e d e tine, d e ct v r e m e ? De cnd s-a d u s n China?
Dinainte d e C h i n a ? De ct v r e m e ? Penny tia, Penny tia
d e mult, chiar v o r b i s e c u maic-sa d e s p r e asta. n c se
m a i g n d e t e la a s t a " . Firete c se g n d e t e . i cine
altcineva mai tia n afar d e Penny? Cine altcineva a mai
neles-o pe s o i a s a mai clar dect el? Ci n u se t e m , a a
c u m se t e m e ef, s o n e l e a g clar?
Pentru c , firete, e tia, dar nu v o i a s r e c u n o a s c ,
c e a d o r e a s plece. Totul a pledat p e n t r u asta, d e la
f u g a ei n C h i n a p n la i g n o r a r e a rufelor m u r d a r e . Chiar
i c n d a n c e r c a t s-i s p u n c a vorbit c u Cliff, a a c u m
il b t u s e la c a p , d e s p r e lucrurile a s c u n s e n d u l a p u l lui,
e a a prut indiferent. Mai ru chiar: c a i c u m nici n-ar fi
tiut d e s p r e ce v o r b e a . C a i c u m nici n u i-ar fi psat ce a
f c u t el. T o t u l arta clar c d o r e a s plece.
C u e x c e p i a f a p t u l u i c era n c aici. i d o r e a s
r m n . El t r e b u i a s c r e a d i asta; c u m altfel ar fi putut
e x p l i c a efortul ei d e a n c e r c a s f a c o s c h i m b a r e , d e a fi
272

mai nsufleit i mai c u r i o a s , mai interesat d e toi, mai


p a s i o n a n t ? N u era v o r b a n u m a i d e un pahar d e vin
nainte d e m a s s a u d e a r e c u n o a t e c nu se simte bine
i s-l lase p e el s a i b grij d e e a ; nu era v o r b a nici
m c a r d e o c o n v e r s a i e la c i n d e s p r e m u n c a lui. Ea
n c e r c a s se p o a r t e diferit p e t o a t e planurile, forndu-l i
p e el s f a c acelai lucru. A a nct ar p u t e a s o ia d e la
nceput.
U n e o r i . Se p u r t a a a u n e o r i . Alteori se retrgea. C a i
c u m gndurile ei c n d "o m p i n g e a u ctre el, c n d o n d e
p r t a u , c e a s d u p c e a s , zi d u p zi. Se g n d e a la divor.
Dar n u se d e c i s e s e .
A simit t a n d r e e i admiraie p e n t r u e a . Nu i-a dat
s e a m a ct d e p u t e r n i c era, forndu-l s-i f a c din n o u
curte, forndu-se p e e a s-l curteze, chiar d a c n u era
s i g u r ce"i a t e p t a , d a c v a trebui s-l p r s e a s c p e n t r u
a fi, orice d o r e a e a s fie.
T r e b u i a s-i d e m o n s t r e z e c a neles, c a c u m tia c
a p r o a p e o lsase s-i s c a p e fiind p r e a a b s o r b i t d e m u n c a
lui i c , c u e a , v a n c e p e din n o u , d a c e a rmne i le
d o ans.
Asta era tot ce trebuia s fac.
-Tati?
.... - T o t u l este n regul, iubito! M a m a t a i c u mine nu
a v e m d e g n d s d i v o r m . O mulime d e o a m e n i c s
torii s e g n d e s c la divor, iar u n e o r i , cnd a u p r o b l e m e
s e r i o a s e , t r e b u i e s se s e p a r e . Dar nu n t o t d e a u n a , i tii
ceva?
- C e ? V o c e a ei era c a l d i s o m n o r o a s .
- O i u b e s c p e m a m a t a , pe tine i p e Cliff, mai mult
dect p e oricine p e lume. Crezi c a"fi att d e p r o s t nct
s las s se d e s t r a m e totul c n d a v e m atta d r a g o s t e ?
- T e i u b e s c , tati, a optit Penny i a adormit.
G a r t h s-a aplecat i a srutat-o pe frunte. Uneori nu
a j u n g e nici m c a r t o a t d r a g o s t e a din lume, i-a zis el n
g n d . Dar a m s fac tot ce pot.
n t i n z n d u - s e lng s o i a lui, i-a s p u s ncet:
- N u v r e a u s m " d u c la c o n f e r i n a a s t a . Ultima
s p t m n a a f o s t att d e f r u m o a s . A m simit c n c e p e m
s n v m s ne c u n o a t e m unul pe altul, d u p c e mult
v r e m e a m f o s t n d e p r t a i . tiu c e u a m fost mult mai
273

vinovat dect tine i a m vrut s-jti v o r b e s c d e s p r e asta, dar


n ultimul t i m p mi s-a prut c , fntr-adevr, a m luat-o d e la
n c e p u t . i-ai dat s e a m a d e asta? Stephanie? tiu c nu
d o r m i . Nu-i a a c a fost o s p t m n a f r u m o a s ?
Protejat d e ntuneric, e a i ncletase minile.
- Da, a s p u s c u reinere. Serile linitite, c u m o l u d a
p e n t r u c e f c e a , intimitatea discuiilor i rsetelor lor, felul
in care li se ntlneau ochii cnd Cliff s a u Penny s p u n e a u
c e v a a m u z a n t , p a r t i c i p a r e a c o m u n la treburile c a s e i ,
s e n t i m e n t u l ei c este c o n e c t a t la el, la o familie... Da.
i-a ntins m n a d e - a lungul pernei, pe s u b gt i a
tras-o s p r e el.
- V r e a u s te c u n o s c din n o u ; s o lum d e la n
c e p u t . Buzele lui i a t i n g e a u uor obrajii i ochii nchii. S
p s t r m m o m e n t e l e noastre b u n e i s c o n s t r u i m pe ele.
D r a g o s t e a m e a , zise el, i-i a s t u p u r a c u srutri.
S t t e a n e m i c a t , n c o r d a t i nnebunit, c u m i n t e a
n v l m i t , c u p r i n s d e valurile s u c c e s i v e d e fericire i
d e z n d e j d e care o n c e r c a u d e zile ntregi. C n d minile lui
i-au tras c m a a d e n o a p t e d e pe umeri, gndurile i-au
strigat, u n h d u - s e i contrazicndu-se unul pe altul.
Oprete-I... spune-i... ce? S se d e a jos din pat. m -
pinge-l. Spune-i... ce? C nu p o a t e s f a c asta?
Este u n so n propriul s u pat.
i s i m e a g u r a i minile pe ntreg c o r p u l ; buzele-i fre-
m t a u p e sni n srutri lungi, care o f c e a u s se n -
fioare d e plcere, l-a simit s u b d e g e t e oasele i muchii
umerilor, pielea fin a spatelui i i-a dat s e a m a c l
m b r i a . i-a retras b r u s c minile. T r u p u l lui a rmas
nemicat, c a i c u m ar fi nepenit n plin elan, a p o i s-a
a p l e c a t din n o u s p r e e a ; f m n g i a snii i-i s r u t a s c o
bitura gtului.
S a b r i n a a u z e a g e m e t e l e s a c a d a t e p e c a r e i le
p r o v o c a u mbririle lui i lupta m p o t r i v a lor. Nu poi,
n u p o i . Dar t r u p u l lui o c u p r i n s e s e deja, plin d e d o r i n i
familiar i s u b mngierile lui insistente s-a lsat p r a d
dorinei care se revrsa n valuri puternice n trupul ei
nfometat.
N u trebuie s faci asta. V o c e a t i o a s s p r g e a n t u
nericul i a avut o tresrire. Creznd c o d o a r e c e v a ,
Garth s-a retras dar t r u p u l ei, foarte d e p a r t e d e tumultul
274

d i n minte, l-a ajutat s se a p r o p i e din n o u i c n d a p


t r u n s e r a p r e g t i t s-l p r i m e a s c , u m e d i f i e r b i n t e ,
n t r - o izbucnire d e fericire, care a nit c a o flacr, n a
inte s-i d e a s e a m a , i-a venit n ntmpinare c u o ase
m e n e a f o r i p a s i u n e nct el, d e atta v r e m e abstinent,
n u a mai p u t u t rezista. C u u n strigt scurt i-a dat d r u m u l
a d n c n e a i a p o i a r m a s nemicat, intuind-o s u b g r e u
t a t e a c o r p u l u i lui.
Ea a prelungit m o m e n t u l , i-a simit fora a s u p r a ei,
a p o i i-a luat minile i l-a m p i n s n lturi. El i-a nlat
capuL
- m i p a r e ru d r a g o s t e a m e a . Las-m...
- N u , a optit e a , sfiat d e d u r e r e a unei pierderi i a
vinoviei. L-a dorit i ii era ruine i a ntors c a p u l n
p a r t e a ' c e a l a l t . El s-a ridicat i s-a ntins lng e a . S a b r i n a
a f o s t s t r b t u t d e u n fior simindu-se frustrat.
- A m s rmn a c a s s p t m n a asta, i-a s p u s el.

Capitolul 14

S t e p h a n i e i M a x Stuyvesant m e r g e a u m p r e u n prin
uriaul c o r t alb din parcul d e la Chilton H o u s e . inndu-i
braul, o c o n d u s e prin mulime i au gsit locuri lng
N i c h o l a s B l a c k f o r d i A l e x a n d r a , e x a c t c n d licitatorul
u r c a p e p o d i u m . S c a u n e l e erau aezate foarte a p r o a p e
unul d e altul i S t e p h a h i e s i m e a a p s a r e a braului lui tot
att d e p u t e r n i c c u m s i m e a p r e z e n a lui i m p u n t o a r e i
privirea aintit p e faa ei. S-a ntors cnd o m u l d e pe
p o d i u m a "nceput o e l e g a n t cuvntare d e b u n venit.
Licitaia d e la Chilton. Primul e v e n i m e n t al noului se
z o n s o c i a l . Participau trei sute d e p e r s o a n e din A n g l i a i
d e p e c o n t i n e n t ; b o g a i , politicoi, m b r c a i n t w e e d ,
aezai p e s c a u n e l e a m p l a s a t e pe p a r t e a m o c h e t a t a
. cortului s a u stnd n picioare, pe laterale. Afar, ali peste
o s u t u r m r e a u printr-o d e s c h i d e r e a cortului, aezai pe
pajitea p a r c u l u i . Soarele rzbtea prin nori i aerul miro-
sea"a iarb tiat i a fn cosit.
Licitaia d e la Chilton. Acel g e n d e e v e n i m e n t e sociale
din l u m e a nalt, n d e p r t a t , d e s p r e care S t e p h a n i e citea
n t o t d e a u n a n ziare.
i Max Stuyvesant. Pe care l-a ntlnit pe neateptate
n parcul din jurul.cortului i al crui bra l a p s a a c u m pe
al ei, u n m e m e n t o p e r m a n e n t , chiar i cnd a n c e p u t s
se c o n c e n t r e z e a s u p r a licitaiei.
V o r b i t o r u l a terminat d e povestit istoria casei Chilton,
c o n s t r u i t s u b d o m n i a reginei A n n e i s c u r t a biografie a
ultimului ei proprietar, un pictor d e r e n u m e care a murit
fr m o t e n i t o r i . Executorii v i n d e a u c a s a i ce se afla
n u n t r u , p r e c u m i u n atelier s e p a r a t , o s e r , p a t r u
garaje i z e c e acri d e parc.
- A m s d e s c h i d licitaia c u c a s a , n c e p n d d e la d o u
sute d e mii d e lire, zise licitatorul c u v o c e neutr.
Un val d e p r o t e s t e s-a ridicat dintr-un g r u p aflat pe o
latur a cortului.
- Localnici, i-a s p u s Max. ngrijorai c s-ar p u t e a s
se t r e z e a s c c u u n v e c i n i n a c c e p t a b i l ! Este o mare p r o
b l e m ntr-un sat d e d o u sute d e locuitori.
- A d j u d e c a t , a n u n licitatorul i un m u r m u r d e sur
p r i n d e r e t r e c u prin mulime. n mai puin d e d o u minute
c a s a a f o s t v n d u t p e n t r u d o u sute c i n c i s p r e z e c e mii d e
lire.
S t e p h a n i e o auzi p e A l e x a n d r a zicnd s u p r a t :
- D a c a fi tiut c se v i n d e p e nimic m-a fi repezit
eu.
- A cumprat-o contele de Wexon pentru m a m a j u i ,
opti cineva.
U n s u s p i n d e uurare s-a auzit d i n s p r e partea u n d e se
aflau localnicii i muli dintre ei au plecat cnd pe p o d i u m
s-a urcat un licitator d e la Christie's din L o n d r a .
- A c u m mizele or s c r e a s c , m u r m u r Max. C o n i
nutul se v i n d e n t o t d e a u n a mai bine dect casele. Pentru
ce vrei s licitezi?
- V a z e Meissen, zise S t e p h a n i e , m i n u n n d u - s e d e
c a l m u l d i n v o c e a ei.
. n f u s t a din piele d e c p r i o a r a Sabrinei i o j a c h e t
d e t w e e d , c u u n pulover d e camir care-i mngia pielea i
c u M a x S t u y v e s a n t sigur d e sine alturi, e a se t o p i n
m u l i m e ; f c e a parte din ea. A rsfoit c a t a l o g u l care l
a v e a p e g e n u n c h i . C o m o d a Louis al XVI-lea din lemn d e
m a g n o l i e i m s u a d e perete G e o r g e al lll-lea. Lordul i
276

lady R a d d i s o n vor o etajer Regency, dar nu c r e d c o s


o p u t e m o b i n e ; n u d a u mai mult d e trei mii cinci sute."
- C u m p e r i p e n t r u Peter i Rose? A u venit la tine trn-
d u - s e n g e n u n c h i , s a u este s e z o n u l iertrii?
S t e p h a n i e s-a n c r u n t a t . D e s p r e c e v o r b e t i ? S-a
certat S a b r i n a c u Peter i Rose R a d d i s o n ?
- O n t r e b a r e indiscret, zise ncet Max. S s c h i m b m
s u b i e c t u l . Eu a m s licitez p e n t r u trei statuete, c e e a ce
n s e a m n c noi d o i nu ne v o m nfrunta. i snt ncntat c
t e - a m ntlnit n d i m i n e a a asta.
Ea lsase c a p u l n j o s , prefcndu-se c s t u d i a z c a t a
l o g u l . Ea ct pe-aci s n u vin. C n d Nicholas a sunat-o
ieri la Ambassadors oferindu-se s o ia c u m a i n a , mintea
i-a mers lent i a fost d e - a dreptul s t u p i d : Ce licitaie?"
- D r a g a m e a Sabrina, licitaia d e la Chilton! Amefia i-a
vorbit d e s p r e a s t a i d e s i g u r "c Christie's i-a trimis c a
t a l o g u l . T r e b u i e s vii; c u m a m s m aventurez eu singur
n fundturile din Wiltshire?
Ea a rs. Chiorul l c o n d u s e s e pe o r b ; e a nu fusese
n i c i o d a t n Wiltshire. T r e b u i a s ia o hart i s studieze
drumul.
- Firete, Nicholas. La ce o r p l e c m ?
- M t e m c pe la opt. Este o o r c a m a b s u r d , dar
ce p u t e m s f a c e m ?
A gsit c a t a l o g u l i curnd era s c u f u n d a t n paginile
lui lucioase, savurnd "fotografiile color a a c u m f c e a ori
d e cte ori citea d e s p r e lucruri inaccesibile pentru e a . i,
ntr-o fraciune d e s e c u n d , i-a d a s e a m a c a c u m avea
b a n i . Ambassadors a v e a u n f c o n t special pentru licitaii -
iar Ambassadors era al ei. n cursul lungii lor convorbiri
d e luni s e a r a , S a b r i n a i s p u s e s e s s c o a t bani pentru
m a g a z i n d a c a v e a nevoie. O s participe i e a o d a t ia
o licitaie n loc s u r m r e a s c n p r e s i s viseze c a un
outsider, s a u c a un copil stnd t c u t lng s o r a lui n timp
ce m a m a lor licita.
S a b r i n a i s p u s e s e c-l p o a t e n t r e b a pe Brian orice
d e s p r e m a g a z i n . D i s c u t m majoritatea lucrurilor i ne
c o m p a r m notele a a c nu o s b n u i a s c nimic da"c ai
s-i pui n t r e b r i . " i S a b r i n a a ezitat puin. Un lucru nu
tie. N u c u m p r m " nimic d e la un d o m n pe care-l chea
m Rory Carr s a u d e la firma lui, Westbridge Imports. O
277

s-i s p u i lui Brian, d a ? S-ar p u t e a c a ei s u m b l e c u


falsuri; stai d e p a r t e d e ei p n c n d o s fim siguri. Despre
orice altceva n t r e a b - 1 p e Brian."
- Ai v r e o idee, l-a ntrebat S t e p h a n i e pe Brian, ce a m
p u t e a s c u m p r m la licitaia d e la Chilton?
A u revzut c a t a l o g u l m p r e u n i Brian i-a sugerat
vaze Meissen, o c o m o d Louis al XVNea i o m s u
George al lll-lea.
- Da, a a p r o b a t S t e p h a n i e . M u l u m e s c . Vrei s-mi
a d u c i registrele c u licitaiile?
A mprtiat d o s a r e l e g r o a s e pe birou uitndu-se la
preurile pltite p e n t r u aceleai articole s a u altele similare
la licitaii anterioare. i-a notat i n curnd avea o list a
s u m e l o r m a x i m e pe care le p u t e a oferi pentru fiecare pie
s i n acelai t i m p s-i r m n i lui Stephanie un profit
c n d o s le v n d . Era ncntat. Pentru p r i m a d a t d e la
acel incredibil m o m e n t d e a c u m d o u zile, cnd a sunat-o
S a b r i n a c a s-i s p u n d e s p r e n c h e i e t u r a fracturat, s-a
p u t u t g n d i la viaa a c e a s t a pe care o d u c e a c a la a ei
proprie.
In t o t cursul zilei d e luni i p n seara trziu a stat
s i n g u r la Ambassadors, cercetnd dosarele i c a t a l o a
gele, i n f o r m n d u - s e d e s p r e afacerile Sabrinei i d e s c o
p e r i n d n rafturi cri d i n c a r e s-i u m p l e golurile n
c u n o t i n e l e ei d e s p r e obiectele d e art. Nu tiu nici pe
jumtate" din cte tie Sabrina, i zise ea, dar pe m s u r
ce citea i-a a d u s " a m i n t e de t o U e l u l d e lucruri pe care le
n v a s e cnd s t u d i a s e p e n t r u afacerea ei. Nu a fost un
e e c total, se gndi ea tainic. Era o pregtire c a s devin
sora mea.
La miezul nopii, n linitea biroului Sabrinei, S t e p h a n i e
s i m e a amestecul" d e mirosuri e m a n a t e d e m o b i l a lustru
it, "de catifeaua i brocarturile prfuite i d e garoafele pe
care Brian le p u s e s e d i m i n e a ntr-o v a z d e cristal pe
biroul ei. A atins vasul i a simit c u m o f u r n i c degetele.
Patru s p t m n i , Ambassadors* Cadogan Square, d o a m
na Thirkell. Magazinele i strzile vechi ale Londrei. T e a
tre, r e s t a u r a n t e , d i n e u r i , prietenia c o p l e i t o a r e a
Alexandrei i a lui Gabrielle. Libertate.
Furnicturile d e plcere din d e g e t e i-au disprut. S-a
gndit la v i n o v i a ei, simindu-se tot att d e rece i d u r
278

c a v a s u l d e sticl. Era soie i m a m ; ce drept la libertate


a v e a ea? Ea a v e a responsabiliti i a t a a m e n t e . Ce s-a
ntmplat c u ele? De c e n u se s i m e a s i n g u r , ngrijorat,
d o r n i c s se n t o a r c a c o l o u n d e z i era locul?
- Pentru c n u a m alt o p i u n e , v o r b i tare n linitea
nopii. N u m p o t n t o a r c e . T o t u l ar fi distrus d a c m-a
ntoarce acum.
i ai fi foarte nefericit d e asta, i-a optit o m i c v o c e
interioar.
N u , n u snt, se gndi e a aprndu-se. Mi-e d o r d e c o p i i ,
dar tiu c ei snt bine; o a u pe Sabrina. M-a fi ntors, dar
a c u m mi s-a oferit t i m p i v r e a u s-l u m p l u c u tot ce
mi-am visat c n d v a . N u 6 s mai a m n i c i o d a t o alt
a n s . Este att d e teribil s doreti asta? A m s m
n t o r c c u r n d a c a s , a m s a d u n bucelele i a m s fiu
t o t c e e a c e se p r e s u p u n e c trebuie s fiu. Dar n u nc.
nc nu!
Mari, i-a d a t lui Brian lista cumprturilor fcute de
S a b r i n a n C h i n a .
- C e l e b i f a t e u r m e a z s fie e x p u s e n m a g a z i n ;
celelalte t r e b u i e s fie livrate, n d a t ce s o s e s c , clienilor
trecui p e v e r s o . Ai adresele tuturor.
- D a , milady. A m s m ngrijesc eu d e tot.
- i Brian, n u g s e s c d e p o z i t e l e p e n t r u s e p t e m b r i e .
- O h , milady, mi pare ru. Registrul este n biroul
m e u . Lady V e r n o n a trimis c e c u l s p t m n a trecut... el
s-a oprit. De ce? Pentru u n r s p u n s . Surpriz. Poate c
lady V e r n o n n u este c u n o s c u t p e n t r u achitarea p r o m p t
a facturilor.
- ntr-adevr?
- Da, l-a trimis. i d e d a t a a s t a n u m a i c u ase luni
ntrziere.
- O mbuntire.
- C o n s i d e r a b i l , milady. Ultima d a t au trecut o p t luni.
- D a c t r i m d e s t u l d e mult, Brian, s-ar p u t e a s
a p u c m s o v e d e m pe lady V e r n o n pltind la t i m p . El a
zmbit.
- O s p r e g t e s c cecurile c a s le s e m n a i poimine,
milady.
i a t u n c i a intrat Rose R a d d i s o n c a s-i c e a r s
c u m p e r e etajera Regency la licitaia d e la Chilton.
279

Stnd lng M a x la licitaie, lui Stephanie i-a trecut o


s e c u n d prin c a p c ar p u t e a s n c e r c e s d e s c o p e r e ce
tia d e s p r e c e a r t a c u R a d d i s o n i i - t r e b u i e c auzise
p o v e s t e a d e c n d se n t o r s e s e d e la N e w York. Dar a
renunat la idee. Privirea lui i se p r e a plin d e secrete i
z m b e t u l u o r o f c e a s se s i m t tnr i m r i n i m o a s i
tia c el ar fi p u t u t s fie mai b u n c a e a i s-i s m u l g
mai d e g r a b el informaii.
Licitaia m e r g e a r a p i d , o serie d e articole fiind d e j a
v n d u t e . "Stephanie i studie p e ofertani, n special pe
A l e x a n d r a , care v e n i s e c u ei hotrndu-se n ultimul minut.
Ea licita c u graie i n d r z n e a l , fr s gesticuleze c a
alii, dar c u r n d " S t e p h a n i e i-a dat s e a m a c a d e v r a t a
abilitate n a licita e r a s fii discret; s nu le dai celorlali
posibilitatea s tie m p o t r i v a cui licitau. Netiind ct d e
b o g a i snt ofertanii, n u aveau nici o idee ct i-ar p u t e a
permfte s m r e a s c oferta i p u t e a u astfel s renune.
i-a amintit d e Garth i d e Nat G o l d e r v o r b i n d d e poker"i
a zmbit p e n t r u sine. Licitaia d e la Chilton era un p o k e r
de nalt clas.
C n d a fost p r e z e n t a t c o m o d a Louis al XVI-lea, licita
torul a d e s c r i s p r o v e n i e n a ei, istoria proprietii i a d e s
c h i s licitaia d e la o mie o p t sute d e lire. S-a oprit c u faa
alert, ochii s c r u t n d l u m e a aflat n cort. C n d privirea i-a
a j u n s la e a , S t e p h a n i e a ridicat brbia. D o u mii", a s p u s
el.
E a a simit o u n d d e triumf. D c i n e v a mai mult d e
d o u mii?", "a ntrebat licitatorul i v o c e a lui e g a l striga
s u m e t o t mai mari n u r m a s e m n e l o r f c u t e d e ali ofer
tani. A p o i ntr-o s c u r t p a u z , cnd privirea lui a ntlnit-o
din n o u p e a ei, S t e p h a n i e a atins acul d e la rever. ase
m i i " , a strigat el i a a d u g a t imediat n t i m p ce S t e p h a n i e
a t i n g e a din n o u acul, Scuzai, a p t e mii". A fost u n m o
m e n t d e c o n f u z i e n cort, a p o i alte d o u oferte S t e p h a n i e
a auzit a n u n u l m o n o t o n al licitatorului: O p t m i i " i Opt
mii cinci s u t e " i s-a nfuriat. N u o s fie nfrnt d e la
p r i m a ei n c e r c a r e .
Din n o u licitatorul a cercetat mulimea. C n d a ajuns la
ea, S t e p h a n i e a n t o r s uor c a p u l spre d r e a p t a i n a p o i .
N o u m i i " , a strigat el, dar e a d e j a n t o r s e s e c a p u l s p r e
s t n g a i n a p o i : Z e c e mii". El atepta, S t e p h a n i e s i m e a
280

c-i p l e s n e t e c a p u l , e r a n g r o z i t .
- V n d u t , zise licitatorul. A d j u d e c a t d e lady L o n g w o r t h
p e n t r u z e c e mii d e lire.
M u l i m e a a a p l a u d a t . S t e p h a n i e privea la fata lui fr
nici o expresie, p r e a uluit c a s f a c vreo micare. Z e c e
mii d e lire. Peste d o u z e c i d e mii d e dolari. De d o u ori
ct ctiga e a ntr-un a n n t r e g c u slujba d e la universitate.
S a b r i n a n u o s o ierte n i c i o d a t .
- Extraordinar, lady L o n g w o r t h , zise Max, ochii lui
c e n u i i , d e o b i c e i inexpresivi, plini d e admiraie. Abil,
s u b t i l i p r u d e n t . Sper s n u m v d n i c i o d a t nevoit
s te nfrunt.
Ea l privi s u m b r u . D a c i bate j o c d e e a , t o a t l u m e a
o s afle imediat.
- T r e b u i a s-mi d a u s e a m a c liciteaz lady Sabrina, a
auzit e a p e c i n e v a n a p r o p i e r e . A m mai vzut-o f o l o s i n d
t r u c u l s t a i altdat; f a c e o ofert, a p o i o ridic ea
n s i , f r c a altcineva s mai a i b vreo a n s . Minunat,
ai v z u t c u m i-a p u s la p m n t pe ceilali.
De u n d e a m tiut? se n t r e b S t e p h a n i e . T r e m u r a .
C u m a m tiut?
M a x s-a ridicat.
- Vrei s iei prnzul c u mine?
Instinctiv, e a s-a n t o r s ctre A l e x a n d r a i Nicholas,
care se ridicaser i ei, n t i m p ce m u l i m e a n c e p u s e s
ias din cort.
- - P u t e m s m n c m m p r e u n , zise Nicholas. Amelia a
p u s d e s t u l m n c a r e p e n t r u tot Wiltshire.
A a d u s u n c o d e p i c n i c d i n m a i n i a aezat
m n c a r e a p e u n a din zecile d e m e s e aflate pe pajite, cu
fete d e m a s a l b i c u ervetele d e hrtie v e r d e . La un
b a r c o n d u s d e p r o p r i e t a r u l c i r c i u m e i d i n sat, M a x a
c u m p r a t bere p e n t r u toti p a t r u . S-au aezat pe scaune
pliante i a u m n c a t c u r c a n afumat, salat, pine i brnz,
toate puse de Amelia.
- A m e l i a v o i a s v i n i e a , zise N i c h o l a s printre
m b u c t u r i , dar a r m a s la m a g a z i n . Este uimitor ct de
mult i place. Se d e s c u r c c a o profesionist. N-am tiut
n i c i o d a t c e z a c e n e a . S-a ridicat i a n c e p u t s se
l e g e n e u o r p e picioare. Sabrina, d r a g a m e a , m-am tot
gndit. C e ai zice s ne a s o c i e m ? Eu a m destul t i m p liber.
281

O d a t A m e l i a d e z l n u i t - o h , d r a g a m e a , este u n n o u
m o d nefericit d e a p u n e p r o b l e m a , dar practic a d e p i t
t o a t e ateptrile p r e l u n d c o m a n d a . Adevrul este c eu
n u p r e a mai a m c e face. Dar snt prea btrn, s a u p o a t e
p r e a c o m o d c a s n c e p o afacere n o u , i m-am gndit
c a m p u t e a s c o l a b o r m . T u te poti o c u p a d e inte
rioare, iar e u m-a o c u p a d e n c h e i e r e a d e c o n t r a c t e
p e n t r u Blackford's i Ambassadors.
Nimeni n u o s-mi ia m a g a z i n u l , se gndi S t e p h a n i e , i
a s p u s tare i c a t e g o r i c : N u " .
Lui N i c h o l a s i-a czut fata, c a unui copil plmuit c n d
a t e p t a s fie ludat. A l e x a n d r a privea s u r p r i n s i inima
lui S t e p h a n i e s-a oprit. S a b r i n a nu ar fi fost att d e inabil,
e a ar fi tratat o f e t a c u e l e g a n t i amabilitate.
M a x a prins-o d e cot.
- Unele clarificri snt necesare, Nicholas, a s p u s el
degajat. S a b r i n a a...
- A m f o s t foarte g r o s o l a n , zise Stephanie n d e p r -
tndu-se d e el. N u a v e a nevoie d e Max Stuyvesant c a s
o a c o p e r e . N i c h o l a s , i cer s c u z e . Gndurile mele erau n
alt parte i a m r s p u n s p r e a iute i nepoliticos. Pot s
" m g n d e s c cteva zile la t r e a b a asta? Putem s v o r b i m
d i n n o u mai trziu, d a c mai ai g n d u r i prieteneti fat d e
mine...
- Prieteneti... S c u m p a m e a S a b r i n a , te a d o r ! G n -
dete-te ct vrei, n u a m s f a c oferta nimnui altcuiva.
S n t e m g a t a ? Ne n t o a r c e m ? C r e d c trebuie s se reia
licitaia.
- N u v r e a u s m a e z d i n n o u , zise A l e x a n d r a .
S a b r i n a , d e ce s nu-i lsm pe d o m n i s ne g s e a s c
locurile n t i m p ce noi ne p l i m b m prin parc?
B i n e c u v n t a t s fii, se g n d e a S t e p h a n i e , i au pornit
p e pajite, fcndu-i loc printre grupurile d e o a m e n i care
i s t r i n g e a u courile i-i d u c e a u cinii la maini, u n d e
u r m a u s r m n t o t restul d u p - a m i e z e i , s u b privirea
s u p r a v e g h e t o r i l o r parcului d e maini. T o a t l u m e a era
m b r c a t n t w e e d care se a s o r t a c u iarba d e un v e r d e
pal i c u crmizile roii ale casei a s c u n s e n spatele
, u n o r stejari btrni, iar S t e p h a n i e se s i m e a c a i c u m s-ar
fi p l i m b a t ntr-un t a b l o u din vremuri a p u s e . Prea elegant
i f r u m o s , i perfect: un loc u n d e n u exist griji s a u

L
282

nefericire. Ce c i u d a t c S a b r i n a i-a dorit s f u g din locul


sta!
- Te simi bine, s c u m p o ? o n t r e b A l e x a n d r a .
- Puin n e r v o a s ; n u tiu din ce motiv.
- Reacia ntrziat a cltoriei tale. Poate c ai nevoie
d e o alta c a s te refaci.
- N u , m c a r o v r e m e , rse Stephanie.
- U n d e este iubitul t u brazilian?
- n Brazilia, d u p cte tiu.
- i Max?
- Ce-i c u el?
- M n t r e b a m c e crezi d e s p r e n o u a lui nfiare.
Max. i s i m e a f o r a prezenei chiar i cnd n u era n
apropiere.
- l c u n o t i d e m u l t v r e m e ? a ntrebat-o a b s e n t .
- S c u m p o , revino c u picioarele p e pmnt; d o a r nu ai
uitat a c e a f a i m o a s c r o a z i e r ! D a c nu din alte motive,
m c a r p e n t r u c a c o l o n e - a m ntlnit noi d o u !
- tii, p e n t r u o s e c u n d u i t a s e m . De ce oare?
- Ei b i n e , s p e r c n u d i n c a u z a m e a . N u m
d e r a n j e a z s-mi a m i n t e s c d e e a . Max are o mulime de
d u m a n i , p r e s u p u n , i s-ar p u t e a s o merite - n u tiu i
n u v r e a u s tiu. N e - a m simit bine m p r e u n , a m fost
b u n i unul c u altul i sntem n c prieteni. O r i c u m , este
mult d e a t u n c i i toi n e - a m s c h i m b a t , a a c nu m
d e r a n j e a z s-mi a d u c aminte d e croazier.
A j u n s e r la micul atelier din c r m i d u n d e lucrase
ultimul proprietar i a p o i a u trecut pe lng un ir de
garaje.
- Lady L o n g w o r t h , a auzit e a o v o c e plin d e ncn-
tare. S t e p h a n i e s-a n t o r s i a vzut un brbat impecabil
m b r c a t , c u pr argintiu i c u p u n g i s u b o c h i . S-a nclinat
i i-a srutat m n a . S p e r a m s fii aici. Ai fost n C h i n a , am
auzit?
S t e p h a n i e a t e p t a u n indiciu c a s-l p o a t prezenta
Alexandrei.
- Ai c u m p r a t c e v a p e n t r u f r u m o a s a d u m n e a v o a s t r
galerie?
El s-a uitat d e d o u ori s p r e A l e x a n d r a . S t e p h a n i e se
s i m e a n c u r c a t i f u r i o a s ; n u o ajuta d e l o c . Privi la el
rece i-i r s p u n s e :
283

- Parial.
- C u s u c c e s , s p e r , z i s e e a . Dar n d r z n e s c d e
* a s e m e n e a s s p e r c nu ai gsit toate porelanurile d e
care aveai nevoie. A t e p t cfteva piese n urmtoarele zile
i c r e d c"vei fi i m p r e s i o n a t . S vi le a d u c ?
Un intermediar. S a u un vnztor.
- Desigur, a zis e a , relaxat a c u m , c nu avea nici un
motiv s-i prezinte u n vnztor Alexandrei. mi v a face
plcere s m uit la ele. A dat din c a p c a i c u m l-ar fi
c o n c e d i a t i s-a n t o r s spre A l e x a n d r a pentru a-i c@n-
t i n u a p l i m b a r e a , n t i m p ce el s-a mai nclinat o d a t uor.
- Toi vnztorii se m b r a c p r e c u m conii francezi? a
ntrebat-o A l e x a n d r a .
- N u m a i n A n g l i a . n Frana se m b r a c p r e c u m lorzii
englezi.
- i n G e r m a n i a ?
- C a ducii italieni.
- Vrei s s p u i c toi snt fali, rse A l e x a n d r a .
- P r o b a b i l , zise S t e p h a n i e fr efort. Se s i m e a c u r a
j o a s . T o t c e a f c u t astzi a ieit bine. Crezi ntr-adevr
c Max s-a s c h i m b a t ? n t r e b e a d e g a j a t .
- S-a n m u i a t . C a o p r : d u l c e , mpciuitor, p o a t e mai
a m a b i l , dar p r o b a b i l n strfundurile lui tot att d e dur,
c e e a c e c o n t e a z d e fapt. D a c n u l-a c u n o a t e att d e
bine a zice c este exact ce caut.
- Adic?
- O h , tii t u . Pe c i n e v a care s-mi ridice un castel, dar
c a r e s m lase s fiu eu n s m i n el. A s t a n u n s e a m n '
c alerg d u p b r b a i ; nu a m nici un fel d e p r o b l e m c a
s fiu c r e d i n c i o a s unui singur brbat; d e fapt, chiar mi
p l a c e . Brbaii n u snt att d e diferii, tii; cnd te-ai culcat
*>cu u n u l , t e - a i c u l c a t c u t o i , c u d i f e r e n e m i n o r e i
nesesizabile. V d d u p sprncenele tale c nu eti d e
acord.
M-am culcat c u u n singur brbat n t o a t viaa m e a .
- Poate fi d i s c u t a b i l .
- C r e d . D a c vrei s-i t r e a c v r e m e a . O r i c u m , ce-mi
d o r e s c e u este s fac i altceva n afara patului i s fie
f r u m o s . Pur i s i m p l u nu tiu ce ar p u t e a s fie. Atept pe
c i n e v a s-mi arate o direcie, dar fr s-mi c o m a n d e s
o u r m e z . Este p o s i b i l , ce "crezi? Probabil c n u . Perfec-
284

i u n e a n u o g s e t i la orice colt. A j u n s e s e r la cort. V d


c brbaii notri galani ne fac s e m n e . Pentru ce liciteaz
Max?
- Pentru cele trei statuete d e l e m n .
- P r o b a b i l p e n t r u n o u a lui c a s . S-i urmreti faa
c n d liciteaz; a r a t n t o t d e a n a c a i c u m i-ar v i n d e
a d v e r s a r u l d a c ar p u t e a .
D u p c e a s i s t e n t a s-a aezat, c u m u r m u r i f o n e t de
c a t a l o a g e , a u f o s t p r e z e n t a t e s t a t u e t e l e . S t e p h a n i e l
u r m r e a discret pe Max. La fiecare ofert la care ctiga,
ochii i d e v e n e a u i mai n t u n e c a i , iar pomeii lui nali se
a s c u e a u c a nite creste pe fata a s p r . A fcut din licitaie
o n c e r c a r e d e voine, iar alf d o i s a u trei ofertani s-au
luptat c u el p n cnd i-a nvins, pltind mai mult dect se
a t e p t a el s a u oricine altcineva. D a c ar fi lsat-o s
l i c i t e z e p e n t r u el, s e g n d e a S t e p h a n i e , i-ar fi p u t u t
e c o n o m i s i cteva mii d e lire.
- Deci crezi c ai fi putut s te d e s c u r c i mai bine, zise
c n d statuetele a u fost ale lui.
Luat prin s u r p r i n d e r e e a a rs.
- Este att d e evident?
- La tine nimic hu este n i c i o d a t evident, d r a g a m e a
S a b r i n a . Dar a m n d o i tim c te-ai d e s c u r c a t mai bine.
Data viitoare a m s te las s licitezi p e n t r u mine.
A u r m r i t - o a m u z a t i a p r o b a t o r c n d a c u m p r a t
m s u a G e o r g e al lll-lea p e n t r u mai puin dect c r e d e a ea
c ar" fi trebuit s p l t e a s c . A p o i le-a fost prezentat
etajera Regency i S t e p h a n i e i-a dat s e a m a c era piesa
pe care i-o d o r e a cel mai mult. Raddisonii i f c u s e r un
ru Sabrinei - altminteri d e c e s-ar fi certat c u ei? - i
S t e p h a n i e n u v o i a s ias nfrnt.
Licitatorul a pornit d e la d o u mii d e lire. La d o u mii
c i n c i s u t e , S t e p h a n i e i-a reinut a t e n i a . Ea a repetai
s e m n e l e d e d i m i n e a , c u uoare modificri, mai subtil
p e n t r u c era mai s i g u r d e sine. Dar a fost d e a s e m e n e a
mai c o m b a t i v i a n c e r c a t s se a b i n s ridice oferta
p r e a mult c n d nu t r e b u i a s o f a c .
- A d j u d e c a t , a zis n cele din u r m licitatorul. Pentru
lady L o n g w o r t h la trei mii o s u t d e lire.
A auzit a p l a u z e c a i n cursul dimineii, iar Max a dat
d i n c a p c a o c o n f i r m a r e . M i n u n a t " , a m u r m u r a t el.
l-am nvins, se g n d e a triumftoare Stephanie. D a c
a u crezut c-i v o r c r e a p r o b l e m e Sabrinei Ifmitnd preul,
i-am n v i n s . S vezi c n d o s-i s p u n . . . A privit n jur
e x p l o d n d d e mndrie, d a r lng e a n u era nici mcar o
s i n g u r p e r s o a n n care p u t e a s a i b ncredere. A m s
o s u n p e S a b r i n a disear. S vezi cnd a m s-i s p u n
c e - a m fcut!
Dar n u p u t e a s f a c nici asta. C u m s-i v o r b e a s c
Sabrinei, p r i n s n c u r s la E v a n s o n c a s o protejeze p e
S t e p h a n i e , d e s p r e p a s i u n e a creia e a i d u c e a dorul? A
simit c u m plete strlucirea triumfului ei. V a trebui s-l
savureze singur.
- C o m p l i m e n t e l e mele n c o d a t , Sabrina, i-a s p u s
Max. Poate ai s-mi d a i lecii ntr-o zi.
Ea a zmbit. M a x ar s a v u r a p o v e s t e a fariseilor; ar fi
vrut s-i p o a t s p u n e .
De c e a gndit aa? Pentru c el a v e a simul perico
lului c a i c u m i-ar fi f c u t plcere s-i a s u m e riscuri i ar
fi a p r e c i a t acest lucru i la alii. Probabil c mi place asta
la u n b r b a t a c u m , se gndi e a , cnd mi a s u m e u n s m i
riscuri. i d e s c o p r ct s u c c e s poi s ai.
- Arh o c a s n o u , s p u n e a "Max. n Eaton S q u a r e .
Este d i n s e c o l u l al XVIII-lea i c n d v a a fost s u p e r b , dar
urit d e proprietari, care s- a u gndit c are nevoie d e
m b u n t i r i . Pe d o s u l catalogului lui a scjhiat camerele
c u linii n d r z n e e , d e s c r i i n d - o p e fiecare. n" ultimele trei
luni s-au perindat p r i n c a s jumtate d e d u z i n d e d e c o
ratori; unul a ciobit o poli d e p e u n c m i n ; altul a lovit
v u n c a n d e l a b r u ; u n al treilea a s u g e r a t s n l o c u i m balu
stradele d i n stejar c u fier forjat. Ceilali a u fost la fel d e
U p r o t i . N u vrei s salvezi c a s a i p e mine d e aceti idioi?
\ S t e p h a n i e se uita la schie. De aranjat o c a s . De" la
.(petrecerea d e z i u a ei d e naere d a t n c a s a Alexandrei
Invidiase n o r o c u l Sabrinei, d o r i n d s a i b i e a ansa d e
a f a c e c e v a la fel. A c u m a n s a i se ivise.
- A m m o b i l a , a c o n t i n u a t el. Prea mult m o b i l , p r e a
m u l t art. Prea m u l t e c o v o a r e , d r a p e r i i , l m p i . T o t u l
' p r o v e n i n d din v e c h e a mea c a s din L o n d r a i din c a s a
d e la N e w York. A m o e c h i p d e m u n c i t o r i . A m nevoie d e
| c i n e v a care s le s p u n c e s I a c ; a m nevoie d e c i n e v a
* c a r e s - m i s p u n c e m o b i l s pstrez i cum s o
286

aranjez, la care s renun, pe care s o vnd. A m nevoie


d e tine.
- N u , a dat e a din c a p . mi pare ru, dar nu pot s o
fac.
- B a poti. Pltesc foarte bine.
- Banii n u a u nici o i m p o r t a n t . i inea minile strns
ncletate n p o a l . La n c e p u t a crezut c r e s p i n g e oferta
c a s pstreze d i s t a n t a d e Max, dar nu sta era motivul.
Motivul real era c se t e m e a d e un eec.
De ani d e zile i t o t s p u n e a c ar a v e a tot atta
s u c c e s c a i S a b r i n a d a c ar d u c e felul ei d e viat, d a c
ar a v e a aceleai a n s e . A c u m Max i oferea o a n s i e a
s i m e a c u m t e a m a o s u f o c a . R e s p i n g e a a n s a . C a s-mi
pstrez iluziile, se gndi e a .
- Este a b s u r d , a s p u s Max. A m vzut c a s a Alexandrei
i c a s a din L o n d r a a Oliviei C h a s o n . Eti s i n g u r a pe care
o vreau.
- Dar snt a a p t e a pe care o solicii.
- A, te simi insultat. A s t a p o t "s n e l e g . Ceilali
mi-au f o s t trimii d e prieteni i n c o m p e t e n i . S-i uitm; nu
exist.
- N u s t a e motivul, a rs ea.
- A t u n c i care d r a c u este motivul?
- N u a m t i m p , zise e a , c a m c a t e g o r i c . i i-a s p u s
a d e v r u l . N u a m la dispoziie dect patru s p t m n i .
- i a p o i ? Te topeti? t e dizolvi? Te dezintegrezi? Ea
rdea din n o u . D a c ai alte a n g a j a m e n t e faci ct poi mai
mult n t i m p u l p e care l ai la dispoziie. V r e a u c a t u s-o
faci. Vei a v e a m n liber i nici o limit n ce privete
cheltuielile.
n cele din u r m S t e p h a n i e nu a putut rezista. Studiind
schiele i i m a g i n a c a m e r e l e pe care i le descrisese, idei
le n c e p n d d e j a s u m p l e spaiile dintre liniile lui ndrz
nee. Foarte b i n e " , a s p u s e a cnd licitaia s-a terminat i
se n d r e p t a s p r e ieirea din cort.
i n u a m s d a u gre, i-a jurat n g n d . A a c u m nu
a m dat gre nici azi. De ce a a v e a un eec? Pot s o fac
la fel d e bine c a S a b r i n a . T o t ce mi t r e b u i a era a n s a .
n c e e a ce-l privea p e Max, o s-l v a d n u m a i n
m s u r a n care o s fie nevoit n legtur c u rearanjarea
casei. i c n d ar simi c t r e b u i a s se retrag, p u t e a s
287

r e n u n e la proiect, s-l r e d e a altcuiva, i pe el s nu-l mai


vad niciodat.
- C n d poti s n c e p i ? a ntrebat-o p e cnd i luau
rmas bun.
- A m n c e p u t deja, i-a s p u s e a .

D i m i n e a a u r m t o a r e S t e p h a n i e a gsit un t e a n c d e
c e c u r i p e m a s a d e cire ateptnd s fie s e m n a t e . Erau
p e n t r u cheltuieli p e care S a b r i n a le a p r o b a s e nainte s
p l e c e n C h i n a i S t e p h a n i e le m e m o r i z a pe fiecare astfel
nct s p o a t s se d e s c u r c e c u banii n luna care u r m a .
S-a simit n e s b u i t c h e l t u i n d attia bani. N u erau banii ei,
dar t o t u i - s s e m n e z e ntr-o s i n g u r d i m i n e a cecuri n
v a l o a r e d e mii d e lire!
Era la ultimul c e c c n d a s u n a t telefonul. ntr-o s e
c u n d Brian era la u .
- Senior M o l e n a , milady.
Stiloul lui S t e p h a n i e s-a oprit. S a b r i n a a s p u s c A n
t o n i o o s fie plecat p n n p r i m a s p t m n a a lunii o c
t o m b r i e - cel puin n c o s p t m n a . A fcut o g r i m a s ;
v a t r e b u i s g s e a s c o cale s-l a m n e p n cnd se
ntoarce Sabrina.
- D a c milady d o r e t e s o scuz... a n c e p u t Brian.
- N u , zise e a ntinznd m n a d u p telefon. Dar i m u l
u m e s c , Brian.
- S a b r i n a m e a , zise A n t o n i o c u v o c e m e l a n c o l i c i
plin d e intimitate. Mi-am terminat t r e a b a la S a o Paulo i
m-am grbit s m n t o r c c a s te v d . Ai s-mi ieri
n e r b d a r e a ? Iar d i s e a r v o m lua c i n a m p r e u n .
-Nu...
- Ai alt p r o g r a m ast-sear?
Ea a ezitat. Era a b s u r d . n t o t d e a u n a s p u n e a nu c a i
c u m u r m a s p l e c e n cteva zile. Dar lucrurile nu mi
s t t e a u a a . A s t a era c a s a ei a c u m i t r e b u i a s se o c u p e
d e e a ; n u a v e a u n d e s se d u c n alt parte.
- Este n o r d i n e , zise e a .
- La o r a o p t , S a b r i n a m e a . A trecut p r e a mult v r e m e
d e c n d n u t e - a m vzut.
A luat-o c u m a i n a i au ieit pe nite strzi ntor
t o c h e a t e la F u l h a m R o a d . n t i m p ce A n t o n i o v o r b e a
a m u z a t d e c i n e v a p e care l-a ntlnit n avion cnd v e n e a
288

din Brazilia, S t e p h a n i e se uita pe fereastr. A n t o n i o privi


s p r e f a t a ei n c u r c a t c n d c o t e a la d r e a p t a , paralel c u
Brompton Cemetery.
- O s u r p r i z , z i s e el z m b i n d i p a r c m a i n a .
Urmndu-I p e nite scri n j o s , Stephanie i privea" fata
s m e a d i n a s u l a c v i l i n . D i n d e s c r i e r i l e S a b r i n e i s e
a t e p t a la u n o m dificil, pretenios i la o c i n e l e g a n t . n
s c h i m b , p r e a s fie u n nsoitor plcut i u n restaurant la
s u b s o l , u n d e v a , pe u n d r u m m u r d a r spre cimitir.
Dar n u n t r u , La Croisette era tot ce-i i m a g i n a s e ea
v r e o d a t , iar A n t o n i o o g a z d ncnttoare. Ochii i s-au
a p r i n s c n d a vzut c p u r t a colierul d e safire, iar v o c e a i
era p o s e s i v c n d i-a prezentat-o lui m o n s i e u r Martin care
n d r z n i s e s-i d e s c h i d restaurantul p e Ifields R o a d ,
c a r e n u era n i c i d e c u m m o d e r n , dar n cteva luni a fcut
d i n el u n u l d i n t r e c e l e m a i la m o d i m a i s c u m p e
restaurante d i n L o n d r a . A p o i , ignornd-o p e Stephanie,
s-au lansat ntr-o discuie s e r i o a s d e s p r e cel mai b u n
p e t e p e n t r u c i n a lor.
S t e p h a n i e a s c u l t a c a n vis; nici u n u l dintre ei nu
p r e a interesat d e ce d o r e a e a , iar ei nu-i p s a . Era
m u l u m i t s se lase c u p r i n s d e vraja slii; d e luminile
discrete i esturile fine, d e chelnerii r e s p e c t u o i care
i-au i n u t s c a u n u l c n d s-a aezat i a u ajutat-o s-i
s c o a t j a c h e t a d e satin, d e z u m z e t u l discret al glasurilor
brbailor i femeilor b o g a t e care c r e d c l u m e a exist c a
s le ofere lor plceri. L u m e a m e a , se gndi e a , i cnd
c h e l n e r u l i-a turnat vinul n pahar a zmbit n u p e n t r u c a
f c u t - o , ci p e n t r u c a f c u t - o bine.
A n t o n i o v o r b e a d e S a o Paulo i d e Rio d e Janeiro,
d e s p r e c o s t u m e d e bal i dineuri, d e s p r e spitalele i
c o l i l e p r o i e c t a t e p e n t r u s a t e l e p e c a r e le c o n s t r u i a ,
n c e r c a s o i m p r e s i o n e z e i a reuit. Ar fi impresionat-o
i p e S a b r i n a , se gndi S t e p h a n i e . Indiferent c u m s-ar fi
purtat n trecut, d a c ar fi fost c a n s e a r a a s t a s-ar fi
mritat c u el.
- N u p o t s m mrit c u el, i s p u s e s e S a b r i n a luni
s e a r a la t e l e f o n . T o t u l ar fi mai gor d a c a p u t e a , dar nu
ar m e r g e ; n u p o t s fiu ce v r e a el. Dar a m s-i s p u n eu
a s t a c n d a m s m ntorc. T u s p u n e - i c mai ai nevoie de
t i m p ; l f a c s atepte d e atta v r e m e !
289

- N-ai p u t e a s-i scrii? a ntrebat-o Stephanie. Nu snt


d e s t u l d e d e t e a p t c a s-l fac s atepte rbdtor n c
patru s p t m n i .
- A p u t e a , d a , d e ce nu? A m s-ti trimit scrisoarea ie
c a s o pui la p o t d e a c o l o . Am" s o fac astzi; ar
trebui s ajung s p t m n a viitoare. Dac s u n pn
a t u n c i s p u n e - i c mai ai nevoie d o a r d e cteva zile. C r e d
c o s a c c e p t e i n u o s te foreze.
Era p r e a d e v r e m e c a s fi primit scrisoarea Sabrinei,
dar A n t o n i o p r e a m u l u m i t s f a c conversaie i s
p r i v e a s c la e a ; nici m c a r nu a ncercat s o d e t e r m i n e
s v o r b e a s c . C n d a ntrebat-o d e cltoria ei, S t e p h a n i e
i-a povestit d e g a j a t i c u e l e g a n d e s p r e d o a m n a S u ,
d e s p r e s o l d a i i d e t e r a c o t n g r o p a i n m o r m n t u l
m p r a t u l u i d i n " S i a n , d e s p r e brcile-case d e pe rul Li i
despre orhideele din grdina botanic din Canton.
A n t o n i o a n t r e b a t - o d e s p r e muncitorii din agricultur i
e a i-a povestit d e s p r e puinul pe care-l vzuse, n u destul
c a s-i satisfac curiozitatea.
- De c e n u te d u c i i t u , i-a s u g e r a t e a . Ai fi ncntat.
- O s m e r g e m , zise el. Ar fi m i n u n a t d a c a m m e r g e
mpreun.
A f c u t s e m n chelnerului s le a d u c un c o n i a c i
a p o i i-a p o v e s t i t o l u n g l e g e n d G u a r a n i d e s p r e
c u t a r e a u n o r bijuterii rare, care p r e a s a i b o legtur
c u c u t a r e a d r a g o s t e i . Dar S t e p h a n i e n u a s c u l t a dect
t o n a l i t a t e a p r o f u n d a vocii lui, relaxat n c o m p a n i a lui.
n intimitatea n t u n e c a t a mainii, e a a oftat i i-a
sprijinit c a p u l d e b a n c h e t .
- i m a g a z i n u l t u ? a ntrebat-o el. T o t u l m e r g e bine?
- Da, a m u r m u r a t e a . T o t u l m e r g e foarte bine.
- i c u prietenii ti ziariti, la fel?
- Poftim?
- N-au p u b l i c a t materialul. A m lsat v o r b u n o r
prieteni s mi-l trimit n Brazilia, dar n u a fost publicat.
S-au rzgndit?
' - N u . S m u l s d i n visare, S t e p h a n i e a devenit p r e c a u t
f r s tie d a c el c u n o t e a mai mult s a u mai puin dect
e a . L-au a m n a t v r e o d o u luni.
- A h , excelent, a t u n c i Olivia mai c r e d e n c c b a r z a ei
Meissen este a u t e n t i c , a a c a m t i m p d e s t u l c a s te
290

ajut.
- N u , a zis e a r e p e d e , m p i n g n d u n d e v a , n t r - u n
u n g h e r al mintii, n o u a informaie c a s se g n d e a s c la e a
mai trziu. A p o i , p e n t r u c a "fost amabil i n u v o i a s-l
r n e a s c , a a d u g a t : N u , cel puin cteva s p t m n i n c .
C n d vrei t u , S a b r i n a m e a . Dar nu a t e p t a p r e a mult.
N u m p r e o c u p dect binele t u .
- M u l u m e s c , r-a s p u s e a c u c l d u r , n t r e b n d u - s e
c u m p u t e a s-l trateze S a b r i n a c u atta indiferent.
A n t o r s c a p u l s p r i v e a s c magazinele i cldirile pe
lng care t r e c e a u . Nici u n a dintre ele nu-i era familiar. O
d u c e a a c a s p e u n alt d r u m , dar nu p u t e a s-l n t r e b e
nimic. S a b r i n a L o n g w o r t h se s i m e a la L o n d r a c a a c a s la
ea, ar fi tiut u n d e era.
i c h i n u i a m i n t e a s n s c o c e a s c m o d a l i t a t e a d e a-i
s p u n e , n d a t c e a j u n g n C a d o g a n S q u a r e , s nu o s u n e
p n c n d nu-i d d e a e a u n s e m n d e via, cnd el a ocolit
u n p e r o n i a p o i a oprit n faa unei cldiri m o d e r n e . Un
portar n u n i f o r m l-a salutat.
- Poi s d u c i m a i n a n garaj, i-a s p u s A n t o n i o .
- D a , d o m n u l e , a s p u s p o r t a r u l d e s c h i z n d u - i lui
S t e p h a n i e portiera.
Ea h u s-a micat. A p a r t a m e n t u l lui. Patul lui. De c e nu
i-a dat s e a m a c a s t a v o i a ? Pentru c n u s-a gndit nici
u n m o m e n t s se c u l c e c u el. Pentru c n u erau amani.
S a b r i n a i A n t o n i o erau a m a n i . S t e p h a n i e A n d e r s e n nu
s-a c u l c a t n i c i o d a t c u alt b r b a t dect c u soul ei.
- S a b r i n a , a strigat A n t o n i o , c u Un t r e m u r d e n e r b
d a r e n v o c e .
- C r e d e a m c m d u c i a c a s , zise e a simindu-se
p r o s t n t i m p c e portarul a t e p t a c u m n a n t i n s c a s o
ajute.
Repezindu-se spre partea unde era ea, Antonio a
ntins m n a i a tras-o afar.
- Ai v z u t u n d e m e r g e m i nu m-ai oprit. Ce j o c este
sta?
- N u este u n joc. Se s u f o c a , nfuriat d e strnsoarea
minii lui i d e faptul c f u s e s e t r a s afar din m a i n din
c a u z a propriei ei stupiditi, Nu m-am gndit c trebuie s
u r m r e s c d r u m u l , zise e a r e c e . C tu n d r z n e t i s
p r e s u p u i c a veni aici fr m c a r s m ntrebi...
291

S-a oprit, c o n t i e n t d e expresia d e interes d e pe fata


portarului. n spatele lui, vizavi, era un prcule.
- P u t e m s ne p l i m b m cteva minute?
Fr s atepte u n r s p u n s , s-a ntors spre portar i
i-a s p u s :
- Te r o g , n u d u c e m a i n a n garaj.
Caramba! a m o r m i t A n t o n i o i a pornit strngnd-o
n c d e bra. Las m a i n a aici, a aruncat el portarului
peste umr."
n parc, S t e p h a n i e i-a retras braul.
- N i c i o d a t nu mi-ai f c u t aa" c e v a . A n t o n i o s p u
m e g a . N u m a t e p t a m la o a s e m e n e a c o m p o r t a r e din
p a r t e a t a . F e m e i a care u r m e a z s-mi d e v i n soie nu se
c o m p o r t a a . A m avut un aranjament...
- Singurul n o s t r u a r a n j a m e n t a fost c nu ne v o m
v e d e a t i m p d e o l u n . Te-ai n t o r s n a i n t e i e u a m
a c c e p t a t s ne v e d e m . Nu a m a c c e p t a t nimic altceva.
- Ai purtat bijuteriile pe care ti le-am druit, ai zmbit,
ai fost plin d e c l d u r , blnd," delicioas. Te-ai simit
bine c u mine i i-a plcut s e a r a i te-ai purtat n a a fel
nct s-mi p l a c i mie. Fii b u n i amintete-i c ai s p u s
c n curnd a p u t e a s te s c o t din n c u r c t u r a n care
te-ai b g a t c u micul t u magazin...
- Micul m a g a z i n ! a izbucnit e a . El s-a oprit din mers.
n c u r c t u r a n care m-am bgat. M insuli ntr-un m o d d e
iertat.
Urnit, S t e p h a n i e se asculta s i n g u r . T r e b u i a s fie
p r u d e n t ; d a c S a b r i n a s e r z g n d e t e i nu-i trimite
s c r i s o a r e a ? Hotr s se mai g n d e a s c puin la A n t o n i o -
p o a t e chiar hotr s se mrite c u el n t i m p ce Stephanie
il n d e p r t e a z ? Dar furia i-a depit p r u d e n t a . Stephanie
i S a b r i n a erau furioase i insultate. S a b r i n a n u o s se
mrite c u el i S t e p h a n i e o s-i s p u n d e ce.
- M tratezi c a pe un c o p i l . Nu voi mai tolera asta. A m
s fac c e e a ce vreau s fac. Nimeni n u m foreaz la
nimic.
- S a b r i n a m e a , n u te forez, nu vreau dect s a m grij
d e tine.
- n felul t u , c u m hotrti t u .
- C u m altfel? T u , p r o s t u o , te d e s c u r c i att d e bine
\ s i n g u r ? N u ai fi avut necazuri c u micul tu... c u m a g a -
292

zinul s t a al t u d a c mi-a fi permis s m o c u p d e


afacerile tale. Eti n pericol s pierzi totul. Eu i ofer
securitate, poziie, b o g i e . i t u mi fluturi nite idei s t u
pide de independen.
- A n t o n i o , te r o g , d u - m a c a s .
- Ce n s e a m asta?
- C i d e e a m e a s t u p i d d e i n d e p e n d e n este foarte
i m p o r t a n t p e n t r u mine i n u v o i r e n u n a la ea.
- N u te vei cstori c u mine?
-Nu.
- B a d a . N u a fi ateptat attea luni d a c n u eram
sigur d e a s t a .
- M d u c i a c a s s a u trebuie s iau u n taxi?
- A m s te s u n mine.
- N-am s fiu a c a s .
- V e i fi a c a s . P n a t u n c i te vei c a l m a i vei fi
rezonabil.
M u l u m e s c lui D u m n e z e u p e n t r u d o a m n a Thikell, se
g n d e a ' e a n t i m p c e se n d r e p t a u spre C a d o g a n Square.
A v e a cine s r s p u n d la t e l e f o n . S p t m n a a s t a n-am
s fiu a c a s , iar s p t m n a viitoare s c r i s o a r e a Sabrinei v a
t e r m i n a definitiv t o t u l .
Dar, s i m i n d u - s e v i n o v a t p e n t r u ce a fcut, a sunat-o
n s e a r a a c e e a p e S a b r i n a . Legtura era att d e p r o a s t
nct n u au p u t u t s v o r b e a s c ; S a b r i n a p r e a d e t a a t i
neinteresat. Nu-i face p r o b l e m e n legtur c u A n t o
n i o " , i-a s p u s e a . T o t u i , ziua u r m t o a r e , cnd S t e p h a n i e a
plecat la p e t r e c e r e a d e w e e k e n d a Oliviei C h a s s o n , se
s i m e a n deriv, fr nici o orientare s a u c i n e v a care s o
sftuiasc.
Olivia, p e care a ntlnit-o p e n t r u p r i m a d a t , era un
b u n antidot, incisiv i c u l i m b ascuit.
- Fr A n t o n i o ? a n t r e b a t c n d S t e p h a n i e a sosit
singur.
- Pentru m o m e n t .
Olivia a d a t din c a p c u n e l e p c i u n e .
- M-am gndit e u c o s se sfreasc. A m observat
c o a m e n i i ridicai prin propriile fore nu se m u l u m e s c cu
faptul c s-au autocreat, ci snt foarte hotri s-i f a c pe
toi ceilali s se nscrie n propriile lor reguli. Brbaii
n s c u i b o g a i a u rareori a c e a s t p r o b l e m .
293

- De c e se n t m p l aa? n t r e b Stephanie rznd.


- P e n t r u c a c e i a c r e s c u i n b o g i e snt att d e
plictisii nct nu i satisfac dect" proiectele"mari, c u m ar fi
d e e x e m p l u s salveze l u m e a . Uit-te la Rokefeller, d e
e x e m p l u . O h , la n a i b a , trebuie s-i salut pe R a d d i s o n i ; de
ce i-oi fi invitat cnd o detest p e Rose?
- Poate p e n t r u c o roz c u spini face s p a r mai
f r u m o a s e celelalte flori.
Olivia i-a lsat c a p u l pe s p a t e i a izbucnit n rs.
O a s p e i din marele s a l o n s-au ntors spre e a i au n c e p u t
s zimbeasc.
- Eti o d u l c e a , Sabrina. Ce trist ar fi viaa fr tine..
Mi-ar f a c e plcere" s stai la d r e a p t a m e a la cin.
- Firete, zise S t e p h a n i e indiferent i a p o i a vzut pe
faa Oliviei ct d e i m p o r t a n t era acest lucru. A fi o n o r a t ,
a "adugat e a imediat.
A urmrit-o pe Olivia traversnd c a m e r a i z m b i n d n
t i m p ce Rose R a d d i s o n , vesel, f c e a s e m n e n direcia
ei. Un chelner i-a dat un p a h a r d e a m p a n i e . Luminile
c a n d e l a b r e l o r j u c a u n vinul s p u m o s , mprtiindu-se c a
nite pietre preioase n t i m p ce S t e p h a n i e t r e c e a . d e la
u n u l la altul, a d m i r a t i a c c e p t a t d e t o a t l u m e a . Nici
unul dintre oaspeii elegani din acel s a l o n nu-i c o n t e s t a
d r e p t u l d e a f a c e "parte d i n " l u m e a lor, u n d e nimeni nu se
g n d e a la i p o t e c s a u la notele d e plat d e la bcnie s a u
d a c a fost d u s g u n o i u l c a s nu rmn peste n o a p t e n
c a s . Un loc ncnttor, se gndi ea, cruia-i aparin.
C a s a d e la a r a familiei C h a s s o n , din Kent, a v e a
c a m e r e mari, ptrate, c u ferestre nalte care d d e a u n
g r d i n i , o pajite p e n t r u c r o c h e t i un mic lac. Salonul n
care lordul i lady C h a s s o n i ntreineau oaspeii nainte
d e d i n e u era c u n o s c u t p e n t r u plafonul s u pictat i p e n
tru c a n d e l a b r e l e masive. S a b r i n a l r e d q c o r a s e c u un an
n u r m , m b r c n d s c a u n e l e n piele c r e m , iar canapelele
n plu v e r d e - p a l . i d d u s e parchetului o culoare n t u
n e c a t d e stejar n care se reflectau c a n d e l a b r e l e , astfel
nct oaspeii a v e a u impresia c plutesc ntre ape scli
pitoare d e lumini. O c o m o d l u n g Chippendale adpos
t e a o colecie d e d a n s a t o r i din porelan din secolul al
XlX-lea, iar "pe o c o n s o l mic, n c a p t u l n d e p r t a t al
c a m e r e i , care se reflecta ntr-o o g l i n d pe m s u r , t r o n a
294

o b a r z n a l t Meissen, d e u n alb imaculat.


Privind g n d i t o a r e s p r e barz, S t e p h a n i e a n c e p u t s
s e n d r e p t e p a r c f r nici o i n t s p r e e a , z m b i n d
d e g a j a t strinilor care o s a l u t a u . Se s i m e a n largul ei.
Primise o s c r i s o a r e d e la Sabrina, iar a c a s t o t u l era n
o r d i n e ; D o l o r e s i-o trimisese chiar pe J u a n i t a p e n t r u a o
ajuta n c a s . N u snt p r o b l e m e , scria S a b r i n a , a d u g n d :
A m attea vnti p e tot c o r p u l i snt att d e r i g i d nct
n u se p u n e p r o b l e m a d e fcut altceva n pat n a f a r d e a
dormi."
n c o n j u r a t d e luminile strlucitoare i d e u n m u r m u r
m o a l e , S t e p h a n i e i-o i m a g i n a pe S a b r i n a la E v a n s t o n ,
p z i n d u - i c s n i c i a astfel nct e a s se p o a t n t o a r c e fr
c a mariajul ei s fi suferit. Se uita la r o c h i a a l b d e ln
f i n a Sabrinei, a crei f u s t a r u n c a a p e argintii, c u care
se m b r c a s e n s e a r a a c e e a i-i i m a g i n a d u l a p u l ei de
haine d i n E v a n s t o n . S a b r i n a in blugi, p r e g t i n d c i n a . i
d a t o r e z t o t u l , se gndi e a .
A luat uor b a r z a i i-a trecut d e g e t e l e p e s t e emailul
n e t e d , p e s t e liniile delicate ale aripilor, penelor, g h e a r e l o r ,
p e s t e petiorul pe care l i n e a n c i o c . Olivia c r e d e c
b a r z a Meissen este autentic, a s p u s A n t o n i o . La petre
c e r e a A l e x a n d r e i , Michel i-a vorbit d e s p r e u n f a l s . Despre
r e c u p e r a r e a b e r z e i " . S a b r i n a i-a s p u s s n u c u m p e r e
nimic d e la c i n e v a c u n u m e l e Rory Carr p e n t r u c se pare
c v i n d e falsuri.
S t e p h a n i e a simit c u m o c u p r i n d e u n val d e s u r e s
citare. S a b r i n a c u m p r a s e porelanuri d e la R o r y Carr i
cel puin unul dintre ele a fost fals - b a r z a Meissen pe
care i-a v n d u t - o Oliviei C h a s s o n . Barza p e care o i n e a n
m n e r a u n Meissen; f c u t p r o b a b i l d e Kandler. A n
t o r s - o p e n t r u a v e d e a m a r c a pe p a r t e a interioar. Da. i
era s u p e r b ; att d e perfect nct aripile p a r c s-au mi
cat u o r n z b o r c n d le-a atins. Nu este d e mirare ca
S a b r i n a s-a pclit.
Este t i m p c a s l u m b a r z a Meissen napoi, spusese
A n t o n i o . Poate s f a c e a a s t a p e n t r u S a b r i n a ; o i n e a n
m n . Dar c u m s o o b i n n a p o i ? Nu-i p u t e a s p u n e
Oliviei c este un fals - n u m a i S a b r i n a o p u t e a face. Nu
p u t e a s p u n e nici c are nevoie d e reparaii, p e n t r u c era
e v i d e n t c nu avea. Nu p u t e a s o f a c " n i c i s dispar,
295

p e n t r u c e r a p r e a m a r e i, o r i c u m , c a s a era plin d e
lume. Dar, n t r - u n fel, nainte d e sfritul w e e k e n d - u l u i . . .
- S a b r i n a ! Snt att d e b u c u r o a s c eti aici! Ste
p h a n i e a tresrit. Rose R a d d i s o n se strecurase n spatele
ei, suflndu-i direct n u r e c h e . Era t o t att d e usciv c a i
v o c e a ei n a z a l , c u u n nas subire i c u o brbie ascuit,
care-i t r e m u r a . Ochii erau c e a mai f r u m o a s trstur a ei
i, p e n t r u a-i p u n e n valoare, i m a c h i a s e puternic. Ste
p h a n i e se g n d i c arta c a u n p a n d a emaciat. C n d mi-ai
s p u s zilele t r e c u t e d e s p r e e t a j e r a m f o s t u i m i t , i
mrturisesc, i n u i-am mulumit c u m se cuvine. A c u m
snt s i g u r c acel z v o n s t u p i d c u m c n u ne p r e a iubeti
nu-i adevrat.
- Un z v o n c i u d a t , zise S t e p h a n i e g n d i n d u - s e : Hai,
continu, spune-mi de ce.
- Ei bine, u n o r a le place s creeze p r o b l e m e .
- Dar n u m i c u j e i Rose, zise u n brbat plcut, fr
personalitate, a p r i n d lng ele. S c u m p a m e a soie e m a
n n u m a i d r a g o s t e i b u n t a t e . A m dreptate, d r a g o s t e a
mea?
- Peter s e c r e d e a m u z a n t , a uierat Rose.
- i a a c s e mir, S a b r i n a - a c o n t i n u a t el - d e c e o
evii? S fie o a r e p e n t r u c , d u p ani, i aminteti c ai
s u r p r i n s - o v o r b i n d u - t e d e ru la balul A n d r e e i V e r n o n ?
- Surprins-o? repet neutr Stephanie.
- Peter este c o m p l e t i r e s p o n s a b i l , uier Rose. D r a g
S a b r i n a , n u t e - a m acuzat n i c i o d a t c ai fi tras c u ure
c h e a . P r i e t e n a t a A l e x a n d r a s p u n e a recent c s-a n
tmplat s fii n a p r o p i e r e n s e a r a a c e e a - c u atta v r e m e
n u r m , c n d v o r b e a m ct d e trist este c tu i Denton...
- C n d t u s p u n e a i , a ntrerupt-o Peter, c S a b r i n a s-a
c s t o r i t c u D e n t o n p e n t r u a v e r e a lui. Dar, firete c
S a b r i n a nu-i a m i n t e t e a a c e v a , nu-i a a , d r a g Rose? -
Rose n t i n d e a din gt.
- S a b r i n a are maniere, Peter. C r u z i m e a t a i este total
strin. D a c ar fi dat crezare acestei minciuni, S a b r i n a
n u ar fi licitat c u atta s u c c e s p e n t r u mine la Chilton.
T o t u i , c u m ai reuit?
S t e p h a n i e a ridicat din s p r n c e n e . S a b r i n a nu i-a s p u s
n i c i o d a t p o v e s t e a asta; cit d e ngrozitor trebuie s fi
fost! Dar a c u m , v o r b i n d d e s p r e licitaie, d e c e t r e m u r a d e
296

furie v o c e a lui Rose R a d d i s o n ?


- C u m a m reuit t o t u i c e ? a ntrebat e rece.
- S o obii, firete, la acel pre incredibil. Este o
minune!
S t e p h a n i e a neles. Rose era c o n v i n s c n u o s
r e u e a s c , a a c u m se g n d i s e i e a . Simind c t r e b u i a
s s e r z b u n e d e d r a g u l Sabrinei, a s p u s :
- A m vrut s te cru d e d u r e r e a d e a fi nefericit d e
eventualul m e u e e c !
Peter R a d d i s o n a izbucnit n rs:
- Lovitur d i r e c t , Rose d r a g !
Ignorndu-I, Rose a ntlnit zmbetul c a l m al lui Ste
phanie.
- n t o t d e a u n a ai fost a r o g a n t p e n t r u u n intrus...
i n acel m o m e n t S t e p h a n i e a tiut c e o s f a c ?cu
b a r z a , care, r e c e i fragil era n c n m n a ei.
- Poftim? a zis e a c a l m . N u a m neles...
- A m s p u s c eti o i n t r u s , a z s p u s R o s e m p i n -
g n d u - i f a a nainte. S t e p h a n i e a fcut un p a s n a p o i i
Rose a"urmat-o - i d a c crezi c prosteti pe cineva...
- O h , a e x c l a m a t S t e p h a n i e . D n d u - s e n a p o i , i-a
prins t o c u l pantofului n franjurile.covorului p e r s a n . Deze-
cf>ilibrndu-se, c z u , ntinznd minile s se p r i n d d e c e v a
i b a r z a Meissen a z b u r a t ct c o l o , fcndu-se ndri de
parchet.
- O, D u m n e z e u l e , z i s e . Rose. Stephanie, frecndu-i
g e n u n c h i u l , privea c a l m bucile d e porelan alb d e la
picioarele ei. Oaspeii s-au n g r m d i t n "jurul lor. Peter
R a d d i s o n se n d e p r t a s e d e s o i a lui. A u aprut d o i ser
vitori c u mturi i frae. A venit i Olivia, iar Stephanie
s-a n t o r s s p r e e a .
- J m i pare g r o z a v d e ru, n u tiu c e m-a fcut att de
nendemnatic...
- Erai n d e f e n s i v , d r a g a m e a , zise Olivia. D a c a erai
p u i n mai a p r o a p e d e e a , Rose te-ar fi devorat.
" - A v e a m o conversaie, s p u s e Rose printre buzele
strnse. Dar d a c e u am" fost n v r e u n fel r e s p o n s a b i l
p e n t r u s u r e s c i t a r e a lui lady L o n g w o r t h s-mi trimii o not
d e plat p e n t r u - era u n fel d e pasre, nu-i aa?
- Olivia, a vorbit c a l m S t e p h a n i e , i voi n l o c u i barza.
S-ar p u t e a s a m u n alt Meissen foarte"asemntor...
297

- B a n-ai s faci u n a s e m e n e a lucru, d r a g a m e a . Pl


tim suficiente asigurri c a s n l o c u i m Insulele Britanice
d a c c i n e v a le-ar p i e r d e . Gsete-mi totui un alt porelan
i o s a v e m noi grij d e cheltuieli. Te-ai lovit ru la
genunchi? S c h e m un doctor?
- N u , m u l u m e s c , este n u m a i puin sucit.
- Ei bine, v i n o i stai j o s .
- Olivia, zise Peter R a d d i s o n , c u o v o c e plin d e grij,
Rose n u se simte p r e a bine. tii c e dureri g r o a z n i c e d e
c a p o a p u c . Te superi d a c o d u c n a p o i la L o n d r a ?
D a c i revine a c a s , s-ar p u t e a s m n t o r c singur, n
cazul n care lucrul s t a n u ar d e r a n j a simetria petrecerii
tale.
- C u m d o r e t i , i-a r s p u n s Olivia indiferent. Te c o n
d u c . S a b r i n a , stai j o s i odihnete-te.
S t e p h a n i e s t t e a